hu.FalunDafa.org
 
Hong Yin
I.
 
Nagy versek
Li Hongzhi
 

Tartalomjegyzék

 1.     Szenvedni hagyni a szívet és az akaratot 8

Szenvedni hagyni a szívet 8

Edzeni az ember szívét és akaratát 8

2.     Embernek lenni 9

Embernek lenni 9

Embernek lenni 9

3.     A megvilágosult 10

Megvilágosult 10

Megvilágosodott lény. 10

4.     Ki meri elengedni a hétköznapi emberek szívét 11

Ki meri elengedni a hétköznapi emberek szívét 11

Ki meri feladni az átlagemberek szívét?. 11

5.     Kívánság. 12

Fogadalom.. 12

A kívánság. 12

6.     Semmi sem marad. 13

Semmi sem létezik. 13

Nemlét 13

7.     Falun Dafa. 14

Falun Dafa. 14

Falun Dafa. 14

8.     Harmóniában a Törvénnyel 15

A Fa harmonizál 15

Összehangolódás a val 15

9.     Az igaz Törvény hajójára szállni 16

Az ortodox Fa hajójára szállni 16

Az igaz Fa hajójára szállni 16

10.       Tétlenség. 17

Tétlen. 17

Tétlenség. 17

11.       Tanulni a Dafát 18

Dafát tanulni 18

A Dafa-tanulás. 18

12.       Tiszta és harmonikus. 19

Harmonikus és tiszta. 19

Beteljesedett és megvilágosodott 19

13.       Megkeresni az igaz Törvény kapuját 20

Ortodox iskolát keresni 20

Követni az igaz Fa útját 20

14.       Megkapni a Törvényt 21

Megkapni a t 21

Megkapni a t 21

15.       Kapcsolat 22

Sorskapcsolat 22

Előre elrendelés. 22

16.       Beteljesíteni egy kívánságot 23

Beváltani a fogadalmat 23

A kívánság beteljesedése. 23

17.       Támogatni a Törvényt 24

Segíteni a t 24

A Fa támogatása. 24

18.       Ok és okozat 25

Ok-okozat 25

Okviszony. 25

19.       Zavarban művelni 26

A ködben művelni 26

Útvesztőben művelni 26

20.       Tényleg művelni 27

Szilárdan művelni 27

Szilárd művelés. 27

21.       Buddha Törvénye harmónia. 28

A Fofa harmonizál 28

A Buddha Fa tökéletesít és mindent magában foglal 28

22.       Újra felajánlani a megmentést 29

Újólag megváltani 29

Megmentés újra. 29

23.       Valódi művelés. 30

Igazán művelni 30

Igaz művelés. 30

24.       Hasonulás és beteljesülés. 31

Hasonulni, beteljesülés. 31

Hasonulás, beteljesülés. 31

25.       A Dafa áttöri az illúzió ködét 32

A Dafa eloszlatja a ködöt 32

A Dafa tisztázza a zavart 32

26.       Kiugrani a három világból 33

Ki a három világkörből 33

Kilépés a három birodalomból 33

27.       Látogatás a levegőben függő templomnál 34

Meglátogatni a „függő templom”-ot 34

Látogatás a Függő templomnál 34

28.       Látogatás a Heng hegynél 35

Meglátogatni az „örök hegység”-et 35

Látogatás a Heng hegységnél 35

29.       Világosan megkülönböztetni 36

Világos megkülönböztetés. 36

Egyértelmű megkülönböztetés. 36

30.       Látogatás a Nanhua templomnál 37

Meglátogatni a Nanhua-templomot 37

Látogatás a Dél-kínai templomnál 37

31.       Művelődni 38

Önmagukért művelni 38

Önművelés. 38

32.       Derűvel szemlélni 39

Nyugodtan figyelni 39

Csendben figyelni 39

33.       Végtelenség. 40

Óriási nagy. 40

Hatalmas. 40

34.       Uralni a mennyet és a földet 41

Menny és föld fölött uralkodni 41

Elnöklés menny és föld fölött 41

35.       Különbség az ember és a megvilágosult között 42

Emberek és megvilágosultak különbsége. 42

Különbség ember és megvilágosult lény között 42

36.       Ember és gonosz szellem között 43

Ember és szellem között 43

Ember és démon között 43

37.       Ott fenn hihetetlenül hideg van. 44

Rettenetes hideg a magasban. 44

A magas helyek rendkívül hidegek. 44

38.       A nagy megvilágosult 45

A nagy megvilágosult 45

A nagy megvilágosult 45

39.       Az alkalmazott és buddhának a művelése. 46

Munkát végezni és buddhát művelni 46

Alkalmazásban állni és művelni a buddhaságot 46

40.       A kalpa után. 47

A jie után. 47

Pusztítás után. 47

41.       Tévelygés – Rejtély. 48

Köd. 48

Elveszett 48

42.       Démoni változások. 49

Démoni változás. 49

Démoni változások. 49

43.       Az Útban. 50

A Daóban. 50

A Daóban. 50

44.       Magasztos erény. 51

Hatalmas erény. 51

A nagyszerű erény. 51

45.       A buddhák Ura. 52

Buddha-Úr. 52

Buddha Úr. 52

46.       A Falun világa. 53

A Falun világ. 53

A Falun világ. 53

47.       Kapcsolat, visszatérni a szentséges gyümölcshöz. 54

Sorskapcsolat, vissza a szentséges gyümölcshöz. 54

Az eleve elrendeltség visszavezet a szent gyümölcshöz. 54

48.       Látogatás a Xiangtang  hegy templománál 55

Meglátogatni a Xiangtangshan-templomot 55

Látogatás a Xiangtang hegyi templomnál 55

49.       Megmászni a Tai hegyet 56

Megmászni a Taishant 56

A Tai hegység megmászása. 56

50.       Beteljesülés, a gong megvalósítása. 57

Beteljesülve, befejezve. 57

A beteljesülés elérése és a gong kiegészítése. 57

51.       Tai ji 58

Taiji 58

Tai ji 58

52.       Fáradozással és hévvel megváltani 59

Kemény megváltás. 59

Fáradságosan megmenteni 59

53.       Elfajulás. 60

Elidegenedés. 60

Eltérés. 60

54.       Nagy mértékben megváltani a lényeket 61

Átfogóan megváltani minden lényt 61

Lények megmentése messze és széles körben. 61

55.       A tiszta szív. 62

Tisztában a szívben. 62

A tiszta szív. 62

56.       Zavartalanul a kínlódások közepén. 63

Nehézségben, ámde nem zavarodottan. 63

Zavartalanul a gyötrelemben. 63

57.       A Törvény vége. 64

Fa-vég. 64

A Dharma vége. 64

58.       Elhagyni a ragaszkodásokat 65

Levetni a ragaszkodást 65

Elengedni a ragaszkodásokat 65

59.       Szántszándékkal cselekedni 66

Tevékenyen. 66

Cselekvéssel 66

60.       Látogatás Yue Fei templománál 67

Meglátogatni a Yue Fei templomot 67

Látogatás a Yue Fei szentélynél 67

61.       Látogatás a szülőföldön. 68

Meglátogatni a szülőföldet 68

Látogatás a szülővárosban. 68

62.       Látogatás a Qing-dinasztia keleten fekvő síremlékénél 69

Meglátogatni a Qingdong sírt 69

Látogatás a Qing Dong síremléknél 69

63.       A jó és a rossz már nyilvánvaló. 70

Jó és gonosz nyilvánvaló. 70

A jó és gonosz már nyilvánvaló. 70

64.       Látogatás a Nap és a Hold tavánál 71

Meglátogatni a Nap-Hold-tavat 71

Látogatás a Nap-Hold tónál 71

65.       Visszaemlékezés Chang’anra. 72

Emlékezés Chang’anra. 72

Chang’an  visszahívása. 72

66.       Megnyugtatni a szívet 73

Megnyugtatni a szívet 73

Megnyugtatni a szívet 73

67.       Visszanézni 74

Visszapillantani 74

Visszanézés. 74

68.       A világ tíz bűne. 75

A világ tíz rossza. 75

A világ tíz gonoszsága. 76

69.       Látogatás a Yanmen szorosnál 77

Meglátogatni a Yanmen-szorost 77

Látogatás a Yanmen hegyszorosnál 77

70.       Hasonulás. 78

Hasonulni 78

Hasonulás. 78

71.       Új születés. 79

Új születés. 79

Új élet 79

72.       Nevetni 80

Mosolyogni 80

Nevetés. 80

Szójegyzék (német) 81

SZÓJEGYZÉK (angol B változat) 82

73.       JEGYZETEK (francia FM) 85

ZÁRÓJEGYZETEK (angol B változat) 85

 

 

Megjegyzés:    Minden versnek három változata van feltüntetve.

                        A fordítások az alábbi változatok alapján készültek:

1.      francia A változat

2.      német változat

3.      angol B változat

 

1.         Szenvedni hagyni a szívet és az akaratot

 

Elérni a beteljesülést, megkapni a buddha-gyümölcsöt,

Örömnek venni a szenvedést.

A testi erőfeszítés nem számít szenvedésnek.

A szívet művelni, azt elviselni a legnehezebb.

Mindegyik akadályon át kell jutni,

Mindenhol démonok vannak.

Száz megpróbáltatás hull alá egyazon időben,

Lássuk, hogyan élhet.

Képes elviselni a szenvedéseket ebben a világban,

Kijutni ebből a világból, buddhának lenni.

 

1976. december 17.

Szenvedni hagyni a szívet

 

Megkapni a buddha-gyümölcsöt, beteljesülés,

Örömnek tartani a keserűség elviselését.

Nem keserűség kifárasztani a testet,

A szívet művelni a legnehezebb.

Mindegyik vizsgán át kell ott menni,

Mindenütt démonok.

Száz keserűség egyidejűleg hull le,

Lássuk akkor, hogyan él ő.

Világi szenvedést elviselhetni,

Ki a világból, buddhának lenni.

 

1976. 12. 17.

Edzeni az ember szívét és akaratát

 

Elérni a beteljesülést, elnyerni Buddha gyümölcsét,

Nyelni a keserűséget, örömként kezelve.

A test megpróbáltatása nem számít keserűségnek,

A szív művelése a leggyötrelmesebb.

Át kell törni minden egyes akadályt,

Itt és ott, démonok mindenhol vannak.

Megpróbáltatások százai hullnak le egyszerre,

Lásd, hogyan él az ember.

Képesnek lenni elviselni a szenvedést a világban,

Meghaladni a világot, az Buddha.

 

1976. december 17.

2.         Embernek lenni

 

Az, aki a hírnévnek él, egész életében dühvel és bosszúvággyal bír,

Az, aki a nyereségnek él, megtagadja a családot;

Az, aki az érzelmeknek él, bosszúságokat vonz magához, 

Körömszakadtáig harcolva egyik a másik ellen, karmát létrehozva egész életében.

 

Nem keresni a hírnevet, boldognak és gondtalannak lenni,

Nem ragaszkodni a nyereséghez, egy jószívű és becsületes lény;

Nem hagyni az érzelmeket hatni, tiszta szív kevés vággyal,

Jól művelni magát, egész életében az erényt halmozni fel.

 

1986. július 13.

Embernek lenni

 

Hírnév miatt, az egész életen át dühösnek lenni,

Nyereség miatt, rokonokat nem ismerni;

Érzelmek miatt, bosszúságot keresni,

Fáradságosan harcolva egymás ellen karmát létrehozni, élethossziglan.

Nem törekedni hírnévre, gondtalanul és kényelmesen,

Nem ügyelni nyereségre, jószívű és becsületes;

Érzelmektől nem megérintett, szív tiszta, vágy kevés,

Nemesedni, det gyűjteni élethossziglan.

 

1986. 07. 13.

Embernek lenni

 

Az, aki a hírnévnek él, gyűlölködik a halálig,

Az, aki a nyereségnek él, megtagadja a családot,

Az, aki az érzelmeknek él, bosszúságot okoz magának.

Keserűen küzdeni egymással, egész életen át karmát létrehozni.

 

Nem keresni a hírnevet, élvezni a kényelmet, elégedettnek tűnni,

Nem hangsúlyozni a hasznot, jóakaratú, igaz ember;

Nem felkavarva az érzelmektől, tiszta szívű kevés vággyal,

Jóakarattal, művelni önmagát, erényt halmozni egész életen át.

 

1986. július 13.

3.         A megvilágosult

 

A hétköznapi emberek nem tudják, ki vagyok,

Én, aki a rejtélyek ölén tartózkodom;

Nyereségek és vágyak között, nélkülem,

Száz évvel később, csak én.

 

1987. február 2.

Megjegyzés: Azelőtt írtam, hogy tanítottam a Törvényt,  amikor egyedül műveltem magam.

Megvilágosult

 

A hétköznapi emberek nem ismernek engem,

Én a titokzatosságban időzök;

Nyereség, vágyak, azokban nem vagyok,

Száz év múlva, csak én.

 

1987. 02. 02.

Megjegyzés: A nak az általam való terjesztése előtt írva,

amikor egyedül műveltem magam.

Megvilágosodott lény

 

Az átlagemberek nem ismernek engem,

Rejtélyben időzök;

Haszon és vágy közepette, nem én,

Száz évvel később, csak én.

 

1987. február 2.

Megjegyzés: A Fa tanítása előtt írtam, amikor saját magam egyedül műveltem.

4.         Ki meri elengedni a hétköznapi emberek szívét

 

A hétköznapi emberek nem törekszenek, csak arra, hogy halhatatalanokká váljanak,

De rejtélyek és csodák mögött, szomorúság és fájdalom a szívben;

Művelni a szívet, szakítani a vágyakkal, eltávolítani a ragaszkodásokat,

Elveszve a kínlódásokban, a mennyet okolni.

 

1988. augusztus 9.

Ki meri elengedni a hétköznapi emberek szívét

 

A hétköznapi emberek csak istenségek akarnak lenni,

Titokzatosság emögött, a szív keserűségben;

Művelni a szívet, szakítani a vágyakkal, eltávolítani a ragaszkodást,

Nehézségekben eltévelyedve, a kék égnél panaszkodni.

 

1988. 08. 09.

Ki meri feladni az átlagemberek szívét?

 

Az átlagemberek csak halhatatlanok akarnak lenni,

A rejtély és a csoda mögött, ott van a szívfájdalom,

Művelni a szívet, megválni a vágyaktól, megszabadulni a ragaszkodásoktól,

Elveszve a nehézségekben, az ember az eget okolja.

 

1988. augusztus 9.

 

 

5.         Kívánság

 

Kiterjedt és végtelen, a menny és a föld kicsi az én szememben,

Ki által lett megtervezve a hatalmas és grandiózus mennyboltozat?

A mennyen és a földön túl – még végtelenebb,

Továbbadni a Nagy Utat egy hatalmas kívánság beteljesítésére. 

 

1990. január 1.

Fogadalom

 

A felmérhetetlen menny és föld, az én szememben kicsi,

Áttekinthetetlen mennyboltozat, megteremtve kitől?

Világmindenségen túl, még határtalanabb,

Beváltani a fogadalmat, a nagy Utat terjeszteni.

 

1990. 01. 01.

A kívánság

 

A hatalmas, határtalan ég és föld kicsinynek tűnik nekem,

A hatalmas mennyboltot ki alkotta?

Az egen és földön túl – még határtalanabb,

A nagy kívánságért[1], elterjeszteni a nagy Daót.

 

1990. január 1.

   

6.         Semmi sem marad

 

Vágyak nélkül élni,

Megbánások nélkül meghalni;

Félresöpörni a csalóka gondolatokat,

Nem nehéz művelni, hogy buddhává váljon az ember.

 

1991. október 20.

   

Semmi sem létezik

 

Élni, semmire sem törekedni,

Meghalni, a maradásnak nincs értéke;

Maradéktalanul kiirtani a rossz gondolatokat,

Nem nehéz buddhát művelni.

 

1991. 10. 20.

   

Nemlét

 

Az élet hajsza nélkül,

A maradással nem törődve halj meg,

Tisztítsd ki az összes vad gondolatot,

Buddhává művelni nem nehéz.

 

1991. október 20.

7.         Falun Dafa

 

Létezik egy út a gong művelésére, a szív ez az út.

Határok nélküli a Nagy Törvény, a szenvedés a hajó.

 

1992. július 24.

   

Falun Dafa

 

Művelés, léteznek utak, a szív az ösvény

A Dafa határtalan, a keserűség a hajó

 

1992. 07. 24.

   

Falun Dafa

 

A gong-művelésnek van egy útja, a szív az ösvény,

A Dafának nincsenek határai, a nehézségek átkelőhajóként szolgálnak.

 

1992. július 24.

8.         Harmóniában a Törvénnyel

 

Buddhának a fénye mindent megvilágít,

Illendőség és megbízhatóság tökéletesen ragyognak.

Együtt haladjatok előre szorgalmasan,

Az eljövendő út sugárzó.

 

1992. december 27.

A Fa harmonizál

 

Buddha fénye messze sugárzik,

Illendőség, igazságosság, harmonikus és tiszta.

Közösen folytonosan előre,

A kilátások ragyogóak.

 

1992. 12. 27.

Összehangolódás a val

 

Buddha fénye mindenhol világít,

Illendőséget és igazságot tökéletesít és világít meg,

Együtt, teljes szívvel törekedjetek felfelé,

Az út elöl fényes.

 

1992. december 27.

9.         Az igaz Törvény hajójára szállni

 

Igaz… ? Rejtélyes… ? Művelni… ? [2]

 

Zavartságok… tétovázások… megvilágosodni

 

1993. január 17.

Az ortodox Fa hajójára szállni

 

Valódi, titokzatos, művelni

Homályos, zavaros, felismerni

 

1993. 01. 17.

   

Az igaz Fa hajójára szállni

 

Igaz… misztikus… művelődj… [3]

Kába… éber… világosodj meg… [4]

 

1993. január 13.

10.       Tétlenség

 

A három vallásban[5]  való művelés és gyakorlás a tétlenséget tanítja,

 

1993. január 17.

Tétlen

 

Művelés három tanban, tétlenről beszéltek,

A szív nem igaz, tevékeny;

Szándékos jótett, szintén még tett,

Ragaszkodás eltávolítva, igazán tétlen.

 

1993. 01. 17.

Tétlenség

 

A három vallásban[6] való művelés tétlenséget tanít,

Az elme helytelen használata tevékenység;

Kizárólag jó cselekedeteket véghezvinni, még mindig tevékenység,

Az elhagyott ragaszkodások az igaz tétlenség.

 

1993. január 17.

11.       Tanulni a Dafát

 

A hajlam egy vele született feltétel,

Az igaz megvilágosodás a forrása egy magas szintű ember bölcsességének.

A benne levő Zhen Shan Ren-nel, az Út a szívében van,

A Falun Dafa művelése elvezethet a beteljesüléshez.

 

1993. február 18.

Dafát tanulni

 

Alap, a vele született feltételek,

Helyesen felismerni, egy nemes ember bölcsességének az ősforrása.

Zhen Shan Ren-t megőrizni, a szívben az Utat,

Falun Dafát művelni, eljuthat a beteljesülésig.

 

1993. 02. 18.

A Dafa-tanulás

 

A vele született minőség születéstől fogva egy feltétel,

Az igaz megvilágosodás az oka egy magas szintű személy bölcsességének.

A Zhen-Shan-Ren-nel a szívben, ott van a Dao,

A Falun Dafa művelése beteljesüléshez vezethet.

 

1993. február 18.

12.       Tiszta és harmonikus

 

Zhen Shan Ren a szívében,

Művelődni, elérve, hogy az emberek előnyben részesüljenek.

A Dafa nem hagyja el a szívét,

Egy napon biztosan felülmúlja az embert.

 

1994. február 28.

Harmonikus és tiszta

 

Zhen Shan Ren a szívben,

Művelődni, kedvez a népnek.

A Dafa nem hagyja el a szívet,

Felülmúlni másokat abban az időben, egészen biztos.

 

1994. 02. 28.

Beteljesedett és megvilágosodott

 

A szív felöleli a Zhen-Shan-Ren-t,

Műveld magad, kedvezel másoknak.

A Dafa nem hagyja el a szívet,

Néhány év, biztosan túllépi az embert.

 

1994. február 28.

13.       Megkeresni az igaz Törvény kapuját

 

A gong erői apró technikák,

A Nagy Törvény az eredet és a forrás.

 

1994. április 4.

Ortodox iskolát keresni

 

Gongneng, kis technika,

Dafa, az alapvető.

 

1994. 04. 02.

Követni az igaz Fa útját

 

A rendkívüli képességek valójában apró trükkök,

A Dafa az alapvető.

 

1994. április 2.

14.       Megkapni a Törvényt

 

Valóban művelni a Dafát,

Csak ez a fontos.

Hasonulni a Dafához,

Egy napon biztosan sikerülni fog.

 

1994. július 7.

Megkapni a t

 

Igazán művelni a Dafát,

Csak ez a nagy.

Hasonulni a Dafához,

Abban az időben beteljesült, biztosan.

 

1994. 07. 07.

Megkapni a t

 

Őszintén művelni a Dafát,

Csak ez a nagyszerű.

Hasonulni a Dafához,

Néhány év, biztosan sikerül.

 

1994. július 7.

15.       Kapcsolat

 

A nagy megvilágosultnak még tisztább a szíve,

Hogy megkapja a Törvényt, eljön ebbe a világba.

Ezernyi és ezernyi évek múltak el,

A kapcsolat megérkezik, a Törvény befejezve.

 

1994. augusztus 27.

Sorskapcsolat

 

Nagy megvilágosult, tisztább a szívben,

Megkapni a t, vándorol a világban.

Felmérhetetlen, évek ezrei,

Kapcsolat jön, a Fa már befejezve.

 

1994. 08. 27.

Előre elrendelés

 

A nagy megvilágosodott lények szíve tisztább,

Megkapni a t, utazik a világban.

Hosszú, hosszú idő, néhány ezer év,

A végzet elérkezik, a Fa már elkészült.

 

1994. augusztus 27.

16.       Beteljesíteni egy kívánságot

 

Ugyanazzal a kívánsággal jönni ebbe a világba,

Előzetesen megkapni a Törvényt.

Egy napon elmenni a menny felé szállva,

Szabadon a végtelen Törvényben.

 

1994. augusztus 27.

Beváltani a fogadalmat

 

A világba jőve, azonos szívek,

Megkapni a t, már előre volt látva.

Azon a napon a mennybe emelkedni,

Gondtalanul és szabadon, a Fa határtalan.

 

1994. 08. 27.

A kívánság beteljesedése

 

Ugyanazzal a szívvel, jönni a világba,

Korábban megszerezve a t.

Egy napon elrepülni a mennyekbe,

Szabadon és zabolátlanul, a nak nincsenek határai.

 

1994. augusztus 27.

17.       Támogatni a Törvényt

 

Kifejezni az óhajt a lények megmentésére,

Támogatni a Mestert, ebben a világban cselekedni;

Segíteni nekem a Törvénykereket forgatni,

A Törvény befejezve, bejárni a mennyet és a földet*[7].

 

1994. augusztus 28.

Segíteni a t

 

Megesküdött, hogy minden lényt megváltson,

A Mesternek segíteni, a világon át vándorolni.

Velem együtt forgatni a Falunt,

A Fa befejezve, a mennyben, a földön mozdulni.

 

1994. 08. 28.

A Fa támogatása

 

Kívánd minden lény megmentését,

Támogasd a Mestert az úton a világban;

Segíts engem a Falun forgatásában,

A Fa kialakul, a menny és a föld mozdul.[8]

 

1994. augusztus 28.

18.       Ok és okozat

 

Nem, hogy a művelésnek az útja nehéz lenne,

A karma az, élet élet után, amely akadályoz;

Megerősíteni az akaratot, eltávolítani a karmát, művelni a xinxinget,

Örökre megőrizni az emberi testet, az a tiszteletreméltó buddha.

 

1994. szeptember 15.

Ok-okozat

 

Nem az: A művelésnek az útja fájdalmas,

A karma akadályoz életről életre;

Bátorságot összeszedni, karmát eltávolítani, xinxinget művelni,

Az embernek a testét örökre megtartani, az egy buddha.

 

1994. 09. 15.

Okviszony

 

Nem a művelés ösvénye a fájdalmas,

Az életek és életek karmája akadályoz;

Acélozni a szívet, eltávolítani a karmát, művelni a xinxinget,

Örökre emberi alakot birtokolni, az egy Buddha.

 

1994. szeptember 15.

19.       Zavarban művelni

 

A hétköznapi embernek nehéz, hogy megismerje a művelés és a gyakorlás keserűségét,

Boldogságként veszi a harcot és a versenyt;

Művelni, amíg egyetlen egy ragaszkodást sem hagy,

A keserűség elmúlik, az édesség megérkezik, ez az igazi boldogság.

 

1994. szeptember 15.

A ködben művelni

 

A hétköznapi emberek nehezen értik a művelésnek a keserűségét,

Harcot és küzdelmet boldogságnak tartani;

Művelődni, míg ragaszkodástól mentes,

Keserűség elmúlt, édesség jön, igaz boldogság.

 

1994. 09. 15.

Útvesztőben művelni

 

Az átlagembereknek nehéz a művelés megpróbáltatásainak a megismerése,

Versengés és harc boldogságként kezelve;

Művelj, amíg egyetlen ragaszkodásod sem marad,

A keserűség elszáll, az édesség jön, ez az igaz boldogság.

 

1994. szeptember 15.

20.       Tényleg művelni

 

Tanulni a Törvényt, megkapni a Törvényt,

Összehasonlítani a tanulást, összehasonlítani a művelést,

Minden dologért a Törvényre hivatkozzon,

Odajutni, hogy így csinálja, ez a művelés.

 

1994. október 7.

Szilárdan művelni

 

Tanulni a t, megkapni a t,

Egybevetni a tanulást, egybevetni a művelést,

Mindegyik tettet ahhoz igazítani,

Ezt elérni, az művelés.

 

1994. 10. 07.

Szilárd művelés

 

Tanuld a t, kapd meg a t,

Vesd össze a tanulásban, vesd össze a művelésben,

Vizsgálj meg minden egyes tettet,

A megvalósítás az művelés.

 

1994. október 7.

21.       Buddha Törvénye harmónia

 

Széleskörűen átadni a Nagy Törvényt,

Megmentést ajánlani az embereknek, hogy kijussanak az öt elemből;

Kitartani a művelés és a gyakorlás akaratával,

Elérni a beteljesülést, túllépni a három világot.

 

1994. október 15.

A Fofa harmonizál

 

Széleskörűen terjeszteni a Dafát,

Megváltani az embereket az öt elemből;

Állhatatosan művelni,

Beteljesülve, túl a három világkörön.

 

1994. 10. 15.

A Buddha Fa tökéletesít és mindent magában foglal

 

Terjeszd a Dafát messze és széles körben,

Mentsd ki az embereket az öt elemből;

Kötelezd el az elmédet, művelj és gyakorolj,

Érd el a beteljesülést, lépj túl a három birodalmon.

 

1994. október 15.

22.       Újra felajánlani a megmentést

 

A Falun örökre forog, megmentést ajánlva a lényeknek,

Tanulni a Törvényt, megkapni a Törvényt, művelni a xinxinget;

A Törvény végének a pillanatában, a kerék újra forog,

Azoknak a szíve, akik erre születtek, a Törvény által van megvilágosítva.

 

1994. december 27.

Újólag megváltani

 

A Falun örökké forog, minden lényt megváltani,

Tanulni a t, megkapni a t, művelni a xinxinget;

A Fa-vég idején a Falun újólag forog,

Sorskapcsolattal rendelkező emberek, a Fa tisztán a szívben.

 

1994. 12. 27.

Megmentés újra

 

A Falun szakadatlanul forog, megment minden lényt,

Tanuld a t, kapd meg a t, műveld a xinxinget;

A Dharma-vég időszakában, a kerék újra forog,

A kiválasztottak szívét megvilágosítja a Fa.

 

1994. december 27.

23.       Valódi művelés

 

A Zhen Shan Ren-nel a szívben,

Sikerrel járni a Falun Dafában;

Művelni a xinxinget minden pillanatban,

A beteljesülés – végtelenül csodálatos.

 

1994. december 27.

 

 

 

Igazán művelni

 

Zhen Shan Ren a szívben,

Falun Dafa befejezve;

Mindenkor xinxinget művelni,

Beteljesülve, felmérhetetlenül csodálatos.

 

1994. 12. 27.

Igaz művelés

 

A szív befogadja a Zhen-Shan-Ren-t,

A Falun Dafa alakul;

Állandóan műveld a xinxinged,

A beteljesülés – határtalanul csodálatos.

 

1994. december 27.

 

 

 

24.       Hasonulás és beteljesülés

 

A hatalmas és komor világegyetemben,

Aranyszínű fénynek egy glóriája.

A megvilágosult leereszkedik ebbe a világba,

A menny és a föld feléje fordulnak.

A világegyetem tiszta és világos,

Elnyeli a Törvény fényét,

Várni a beteljesülést, repülni és felemelkedni,

Együtt visszatérni az égi mennyországokba.

 

1994. december 31.

Hasonulni, beteljesülés

 

Világmindenség, áttekinthetetlenül határtalan,

Arany fénynek egy kereke.

Megvilágosult ereszkedik alá,

Menny és föld fordulnak felé.

Világegyetem széles és tiszta,

A Fa fényéhez hasonulni.

Beteljesülve, felemelkedni,

Együtt vissza a paradicsomba.

 

1994. 12. 31.

Hasonulás, beteljesülés

 

Az univerzum[9] hatalmas és meghatározhatatlan,

Az aranyfény egy kereke,

A megvilágosodottak leereszkednek a világba,

Az ég és a föld ugyanazon irányba néz.

A kozmosz, tiszta és fényes,

Hasonul a Fa fényéhez,

Teljesedj be, szállj és emelkedj fel,

Együtt térjetek vissza az mennybe.

 

1994. december 31.

25.       A Dafa áttöri az illúzió ködét

 

A távoli múlt tízezernyi dolga vonul el füstfelhőként a szemek előtt,

Elbűvölve a hétköznapi embereknek a szívét,

Kiért létezik az óriási és kiterjedt menny és föld,

Elképesztve minden lénynek a bölcsességét.

 

1995. január 27.

 

A Dafa eloszlatja a ködöt

 

Felmérhetetlenül hosszan minden dolog, mint füst és felhők, halad el a szemek előtt,

Összezavarja a hétköznapi embereknek a szívét;

Kimeríthetetlenül széles a menny és a föld, minek jött létre,

Kimeríti minden lénynek a bölcsességét.

 

1995. 01. 27.

A Dafa tisztázza a zavart

 

Minden dolog hosszú, hosszú időn át, mint a köd és a felhők, elhalad a szem előtt,

Megbabonázza az emberi szívet,

Miért született meg a hatalmas, meghatározhatatlan ég és föld,

Összezavarja minden lény bölcsességét.

 

1995. január 27.

26.       Kiugrani a három világból

 

Anélkül hogy megőrizze a szívében a hétköznapi emberek keserűségét vagy örömét –

az egy művelő

Anélkül hogy ragaszkodna a nyereséghez és a veszteséghez ebben a világban –

az egy arhát

 

1995. május

 

 

 

Ki a három világkörből

 

Nem venni szívre a hétköznapi emberek keserűségét és örömét:

Egy művelő.

Nem ragaszkodni világi nyereséghez és veszteséghez:

Egy arhát.

 

1995. 05.

Kilépés a három birodalomból

 

Nem törődik az emberi fájdalommal vagy örömmel,

Az egy művelő,

Nem ragaszkodik a nyereséghez és a veszteséghez a világban

Az egy arhát.

 

1995. május

 

 

27.       Látogatás a levegőben függő templomnál[10]

 

Egy ezer lábnyi szakadéknak a közepén, egy templom van felfüggesztve,

Roppantul terjesztve a Nagy Törvényt, ritkán találni egy pillanatnyi nyugalmat;

Ebben az életben, újra elsétálni az ősi templomhoz a szakadék szélén,

Egy napon, a Törvény egyszer helyreigazítva, a Nagy Törvény tízezer templomban lesz átadva.

 

1995. június 11.

Meglátogatni a „függő templom”-ot

 

Száz zhang meredek hegyoldal, amelynek közepén egy templom függ rajta,

Széleskörűen terjeszteni a Dafát, nehéz időt találni;

Ebben az életben, még egyszer az ősi templomhoz a sziklán,

Azon a napon, a Fa helyreigazítva, minden templomban elterjesztve.

 

1995. 06. 11.

Látogatás a Függő templomnál[11]

 

Ezer láb szikla közepén függ a templom,

Széleskörűen terjesztve a Dafát, nehéz szabad időt találni;

Ebben az életben, újra ellátogatni az ősi sziklatemplomhoz,

Egy nap majd, a helyreigazított val, templomok ezrei terjednek.

 

1995. június 11.

28.       Látogatás a Heng[12] hegynél

Hol van a Dao ezen örök hegyekben és ezen felhők övezte hegycsúcsok között?

A turisták megérkeznek az időn kívüli ősi templomhoz.

A hétköznapi emberek semmibe veszik a rejtély csodálatosságát,

Tisztességtelen nyereségekre használva az ősi templomot.

 

1995. június 11.

Meglátogatni az „örök hegység”-et

 

Örök hegység, felhőlánc, hol van a Dao,

Ősi Dao-templom, borús, turisták jönnek;

A misztérium csodálatos dolga ismeretlen a hétköznapi embereknek,

Kizsákmányolják az ősi templomot, piszkos pénzért.

 

1995. 06. 11.

Látogatás a Heng hegységnél[13]

 

A Heng hegység felhőkkel és gerincekkel, hol az Út[14],

Az ősi taoista templom, hosszú történelemmel, jönnek a turisták,

Az átlagemberek nem ismerik a rejtély csodáját,

Arra használják az ősi templomot, hogy piszkos pénzt csináljanak.

 

1995. június 11.

29.       Világosan megkülönböztetni

 

A buddha jön és ebben a világban cselekszik,

A hétköznapi emberek zavarban vannak, nem jutnak oda, hogy felébredjenek;

Azok, akik mérgezőek, még a buddhának is kárt okoznak,

Már világosan megkülönböztetik a jót és a rosszat.

 

1995.  július 26.

Világos megkülönböztetés

 

A buddha a világba jőve,

A hétköznapi emberek zavarodottak, nem ébrednek fel;

A méreggel telítettek nagyon ártanak a buddhának,

Jó és gonosz, világosan megkülönböztetve.

 

1995. 07. 26.

Egyértelmű megkülönböztetés

 

Buddha eljön és a világban jár,

Az átlagemberek elveszettek, nem ébrednek fel;

A gonosz lények még Buddhát is bántják,

A jó és a gonosz már nyilvánvaló.

 

1995. július 26.

30.       Látogatás a Nanhua[15] templomnál

 

Olyan nehéz megtalálni a nyugalmat a buddhizmusnak ezen a tiszta helyén,

A démoni utak és a romlott szellem keringenek ezekben a zavaros időkben;

Minél híresebb a hely, annál számosabbak a démonok,

A kereskedők és a tömeg ricsaja egybevegyül a petárdák zajával.

 

1995. augusztus 15.

Meglátogatni a Nanhua-templomot

 

Buddha hely, tiszta föld: Nehéz tisztának és nyugodtnak lenni,

A kaotikus világban, démoni utak, eretnek szív;

Minél híresebb a hely, annál több a démon,

Emberek tarkán elvegyülve, vásári zsivaly, durranó békák durrannak.

 

1995. 08. 15.

Látogatás a Dél-kínai templomnál[16]

 

Buddha iskola, egy tiszta föld, nehéz tisztának és nyugodtnak maradni,

Démoni utak és gonosz szívek bolyongnak a kaotikus világban;

Minél ismertebb a hely, annál több a démon,

Emberi kavalkád kiabál és árusít, petárdák durrannak.

 

1995. augusztus 15.

31.       Művelődni

 

A Dafa nagy arányban terjed

Hány személy tudja megkapni

Ezen világban, mindenféle bonyolult teendők és lényegtelen dolgok, egyik a másik után

Sok elfoglaltság között, művelheti magát

Miután a füst és a felhők eloszlottak

Rájön akkor, hogy megkapta az igaz Daót

 

1995. október 6.

Önmagukért művelni

 

A Dafa messze elterjedve

Hány ember kaphatja meg

Kusza dolgok a világban, egyik a másik után

A tevékenykedés mellett önmagukért művelhetnek

Azon a napon, füst és felhők tovatűnnek

Csupán aztán tudják, már megkapták az igaz Daót

 

1995. 10. 06.

Önművelés

 

A Dafa széltében-hosszában terjed,

Mennyi ember tudja megszerezni?

Ebben a világban, oly sok a dolog, egyik a másik után,

Száz dologgal vannak elfoglalva, talán szabad idejükben művelnek,

Egy nap majd, amint a köd és a felhők tovatűnnek,

Csak akkor ismerik fel, hogy az igaz Daót már megszerezték.

 

1995. október 6.

32.       Derűvel szemlélni

 

Miután derűsen műveltem magam egy pillanatnyi nyugalomban, a halhatatlanokat szemlélem,

Mind kinyilvánítják az isteni erejüket évek százai és ezrei óta;

Az ember szíve démonná változott át, a világ már nem ugyanaz,

Az istenségek nem ajánlanak többé megváltást, várva a nehézségeknek a végét.

 

1995. október 16.

Nyugodtan figyelni

 

Nyugodtan művelődni, szabad idővel rendelkezni, nézni az istenségeket,

Mindegyik nyilvánít ki shentongokat, évek százain, ezrein át;

Az emberszív démonian megváltozott, más a világ,

Az istenségek nem váltanak meg többé, várnak, amíg elmúlik a jie.

 

1995. 10. 16.

Csendben figyelni

 

Derűsen művelni, a szabad pillanatban, bámulni a halhatatlant,

Mindegyik száz, ezer éven keresztül isteni hatalmat mutat be,

Az emberi szívek démonivá lettek, a világ már nem ugyanaz,

Az istenek nem ajánlanak már üdvözítést, várják a pusztítás végét.

 

1995. október 16.

33.       Végtelenség

 

A mennyboltozat végtelenül távoli,

Egyetlen egy gondolat, elmozdul ott a szemek előtt;

A világegyetem végtelenül nagy,

A Falun forog a mennyben és a földön.

 

1995. november 9.

 

 

 

Óriási nagy

 

Mennyboltozat, határtalanul széles,

Egyszer gondolni erre, már a szem előtt;

Világmindenség, határtalanul nagy,

Falun forog, a mennyben és a földön.

 

1995. 09. 11.

 

 

Hatalmas

 

Az égbolt, végtelenül távoli,

Gondolkodásmódbeli változással, jön a szemek előtt,

Menny és föld, határtalanul végtelen,

Falun, menny és föld forog.

 

1995. november 9.

 

 

34.       Uralni a mennyet és a földet

 

A menny olyan nagy, a mennyen túl még létezik menny

Mindnek van napja és holdja, rétegről rétegre, betöltve a mennyboltozatot

A föld annyira kiterjedt, ott ahol létezik a menny, létezik a föld

Együtt adnak életet tízezer annyira számos teremtménynek mindenütt a világegyetemben.

 

1995. november 10.

Menny és föld fölött uralkodni

 

A menny nagy, a menny fölött még menny

Nap és hold szintúgy, rétegről rétegre, mindenütt a világmindenségben

A föld széles, rendelkezik mennyel és földdel

Együtt hoznak létre minden dolgot, mindenütt a világegyetemben

 

1995. 11. 10.

Elnöklés menny és föld fölött

 

Az ég oly végtelen, az ég felett ég van,

Mindben van nap és hold, réteg után réteg, kitöltve az univerzumot.

A föld oly nagy, van az ég, van a föld

Együtt adnak életet mindennek, oly sok dolognak, mindenhol égen és földön.

 

1995. november 10.

35.       Különbség az ember és a megvilágosult között

 

Mi egy emberi lény? Érzelmek és vágyak töltik ki a testet.

Mi egy istenség? Emberi lelkiállapot nélkül.

Mi egy buddha? Óriási jóakarat és erény.

Mi egy dao? Egy igaz ember, tiszta és nyugodt.

 

1995. november 10.

Emberek és megvilágosultak különbsége

 

Mi az ember? Érzelmek és vágyak, az egész test tele.

Mi az istenség? Emberszív nincs ott.

Mi a buddha? Könyörületesség, erény óriásian nagy.

Mi a dao? Tiszta és nyugodt, igaz ember.

 

1995. 11. 10.

Különbség ember és megvilágosult lény között

 

Mi az ember? Érzések és vágyak töltik ki a testet.

Mi a halhatatlan? Emberi mentalitás nem létezik.

Mi a buddha? Jóakarat és erény bőven.

Mi a dao? Tiszta és békés igaz lény.

 

1995. november 10.

36.       Ember és gonosz szellem között

 

Rókák, menyétek, szellemek és kígyók zavarják ezt a világot,

Egy bűzös légkörben végeznek varázslatot;

Mester nélkül és anélkül hogy műveltek volna, nagymestereknek jelentik ki magukat,

Őrület és téboly húsz éven keresztül.

 

1995. november 11.

Ember és szellem között

 

Rókák, sárga menyétek, szellemek, kígyók döntik káoszba a világot,

Nagy zavarodottság, boszorkánymesterek táncolnak;

Mester nélkül, művelés nélkül, nagymesternek nevezve magát,

Őrülten, tébolyodottan, húsz év hosszán át.

 

1995. 11. 11.

Ember és démon között

 

Rókák, menyétek, sündisznók és kígyók szétdarabolják a világot,

Fekete füstben és gyilkos párában, varázslatot hajtanak végre;

Mester és művelés nélkül, nagymesteri címet igényelnek,

Őrült és eszeveszett húsz évre.

 

1995. november 11.

37.       Ott fenn hihetetlenül hideg van

 

A szellem elfoglalt az emberi világ minden teendője által,

A szív a mennynek az összes szenvedésével terhelt.

Kihez forduljon, hogy beszéljen?

Ott fenn, még hidegebb van.

 

1995. november 11.

Rettenetes hideg a magasban

 

Az embervilág minden dolgával törődni,

A mennyben aggódni, egészen keserű.

Szavakkal rendelkezni, kinek mondani?

Még hidegebb, a magasban.

 

1995. 11. 11.

A magas helyek rendkívül hidegek

 

Aggódni dolgokért az emberi világban,

Munkálkodni a szíven megpróbáltatásokon keresztül a mennyben,

Van mondanivalód, kinek mondod el?

Sokkal ridegebb magasabb helyeken.

 

1995. november 11.

38.       A nagy megvilágosult

 

Mindenféle szenvedésen menve keresztül,

Két lábbal taposva a démonok ezreit;

A felemelt kéz megrázza a világegyetemet,

Egy óriási buddha áll a mennyben.

 

1995. november 12.

A nagy megvilágosult

 

Szenvedések tízezreit átélve,

Démonok tízezrei a talpak alatt.

Kezet kiegyenesíteni, menny és föld megrázva,

Haránt az egész mennyen át, óriási buddha áll.

 

1995. 11. 12.

A nagy megvilágosult

 

Teljes mértékben megtapasztalt ezerféle megpróbáltatást,

Két lábbal ezer démont eltaposni;

Függőlegesen áll a tenyér, ég és föld remeg,

A levegőben áll az óriás Buddha.

 

1995. november 12.

39.       Az alkalmazott és buddhának a művelése

 

A buddhista parancsolatok kétezerötszáz éve vannak átadva,

Először elengedni a hírnevet és a nyereséget, aztán művelni a szenvedésben;

Ma a szerzetesek fizetést kapnak,

Erre a munkára még egyenruhájuk is van.

 

1995. december 25.

Munkát végezni és buddhát művelni

 

A buddhizmusban 2500 év hosszán át adták tovább a parancsolatokat,

Először eltávolítani a dicsőséget és a gazdagságot, aztán művelni a keserűséget;

A mai szerzetesek fizetéseket kapnak,

A munkához ráadásul egyenruhát hordanak.

 

1995. 12. 25.

Alkalmazásban állni és művelni a buddhaságot

 

A buddhizmus parancsolatot tanít kétezer-ötszáz éve,

Először szabadulj meg a hírnévtől és az anyagi érdekeltségtől, aztán művelj megpróbáltatáson keresztül;

Ma a buddhista szerzetesek fizetést kapnak,

A munkánál még egyenruháik vannak.

 

1995. december 25.

40.       A kalpa után

 

Az egész salak el van távolítva úgy a rendkívül kicsiben, mint a rendkívül nagyban,

A tíz irányban, a rendkívül kicsitől a rendkívül nagyig, nézni a mennyboltozatot,

A menny tiszta, a test átlátszó, a világegyetem helyreigazítva,

Az óriási kalpa elmúlt, a világegyetem csillog.

 

1996. január 2.

A jie után

 

A legparányibb, a legóriásibb, romlott dolgok eltávolítva.

Óriási parányi a tíz égtáj, mennyboltozatot figyelni;

Menny tiszta, test átlátszó, világmindenség helyreigazítva,

Jiék milliárdjai múltak el, világegyetem tiszta.

 

1996. 01. 02.

Pusztítás után

 

A legmikroszkopikusabbnál és a legmakroszkopikusabbnál, a degenerált dolgokat kijavítják,

A makróból és a mikróból, és a tíz irányból nézik az égboltot,

Az ég tiszta, a test átlátszó, a kozmosz helyénvaló,

A nagy kalpa már elment, az univerzum fényes.

 

1996. január 2.

41.       Tévelygés – Rejtély

 

Életek sokasága tölti be a mennyboltozatot,

Mindegyik rétegben létezik a menny és a föld.

A táj a végtelenségig csodálatos és nagyszerű,

Zavarodottságukban ennek a világnak az emberei nem ébrednek fel.

Látni akarni, az nem könnyű dolog,

A művelés olyan, mint megmászni egy létrát.

Hogy áttörje a rejtélyt, ott fenn kell lenni,

A jelenet pompáját nehéz leírni.

 

1996 január 3.

Köd

 

Végtelen az összes lény, tele ettől a világegyetem,

Menny és föld mindegyik rétegben.

Fantasztikus jelenségek, mérhetetlenül csodálatos,

Az emberek a világban zavarodottak, nem ébrednek fel.

Látni akarni, könnyű mondani,

Művelődni, mint létrát megmászni.

Köd eloszlatva, a magasban,

Pompás, remek, leírhatatlanul csodálatos.

 

1996. 01. 03.

Elveszett

 

Sok-sok lény tölti ki az univerzumot,

Réteg után réteg, mindegyiknek van ege, valamint földje.

Csodálatos látványok, határtalanul bámulatos,

A világi emberek elveszettek, nincsenek ébren.

 

Látni akarjuk – könnyebb mondani, mint megtenni,

A művelés hasonlít a létramászáshoz.

Letisztázva a zavart magas helyen,

A pompás látványok csodálatosak, nehéz leírni.

 

1996. január 3.

42.       Démoni változások

 

Az égi jelenségekben olyan nagyok a változások,

Ennek a világnak az emberei nélkülözik a jóindulatú gondolatokat.

Az embernek a szíve ellenőrzésen kívül van, megnyilvánul a démontermészet,

Katasztrófák és emberi szerencsétlenségek, szenvedés és neheztelés.

 

Mindenki ellenségként látja a másikat,

Semmi sem egyezik a kívánságukkal.

Hogyan tudhatná az okot ennek a világnak az embere,

A gyakorlók tudhatják a nyitját a rejtélynek.

 

1996. január 4.

Démoni változás

 

Az égi jelenségek erőteljesen megváltoznak,

Emberek a világban, nincsenek jószívű gondolatok.

Az emberszív féktelen, megjelenik a démontermészet,

Mennyei katasztrófák, emberi szerencsétlenség, aggódni és panaszkodni.

Mindegyik a másiknak ellensége,

Dolgok csak nehezen teljesítik a kívánságot.

Hogyan tudnák az emberek a világban az okot,

A Dao-művelők megértik a rejtélyt.

 

1996. 01. 04.

Démoni változások

 

A kozmikus klíma nagyon változik,

Világi emberek kedves gondolatok nélkül,

Az emberi szívek elvesztik az uralmat, démoni természet jelenik meg,

Természeti katasztrófák, emberi csapások, szomorúságok és panaszok.

 

Férfi ellenségként találkozik a férfivel,

Nehéz mindennek megváltozni egy kívánságra.

Hogyan ismernék a világi emberek az okot,

Azok, akik művelik a Daót, talán megértik a rejtélyt.

 

1996. január 4.

43.       Az Útban

 

Itt lenni, de a szív másutt van

            Nincs konfliktus a világgal

Anélkül látni, hogy nézzen

            Sem tévelygés, sem zavar

Anélkül hallgatni, hogy halljon

            Nehéz megzavarni a szívet

Anélkül enni, hogy élvezze az ízét

            A száj elvágva a ragaszkodástól

Törekvő szellem nélkül cselekedni

            Állhatatosan az Útban lenni

Nyugodt, anélkül hogy gondolkodjon

            Láthatni a titokzatost és a csodálatost.

 

1996. január 4.

A Daóban

 

A szív nem időzik ennél – Nincs vitában a világgal.

Anélkül nézni, hogy lásson – Nincs eltévedve, nincs összezavarva.

Anélkül hallgatni, hogy halljon – A szív nincs megérintve.

Anélkül enni, hogy ízlene – Elválasztani a száj ragaszkodását.

Anélkül cselekedni, hogy törekedjen – Mindig a Daóban.

Nyugodt, anélkül hogy gondolkodjon – A titokzatos és a csodálatos, látható.

 

1996. 01. 04.

A Daóban

 

Jelen, de az értelem nem –

nincs vita a világgal.

Nézni, de nem látni –

            Nem elveszett, nem megkísértett.

Hallgatni, de nem hallani –

            Az értelmet nehéz megzavarni.

Enni, de nem ízlelni –

            A száj megszabadul a ragaszkodástól.

Csinálni, de nem törekedni –

            Állandóan a Daóban maradni.

Csendben lenni, de nem gondolkodni –

            A misztikus és csodálatos talán láthatóvá válik.

 

1996. január 4.

44.       Magasztos erény

 

A Dafa nem hagyja el a testet,

A szív Zhen Shan Ren-nel telve;

Egy nagy arhát ebben a világban,

Az istenségek és a démonok számára, teljes tisztelettudó félelem.

 

1996. január 6.

Hatalmas erény

 

A Dafa nem hagyja el a testet,

A szívben megőrizni a Zhen Shan Ren-t;

Nagy arhát a világban,

Istenségek és szellemek tele félelemmel.

 

1996. 01. 06.

A nagyszerű erény

 

A Dafa nem hagyja el a testet,

A szív befogadja a Zhen-Shan-Ren-t;

A világban van egy nagy arhát,

A lelkek és szellemek nagyon félnek.

 

1996. január 6.

45.       A buddhák Ura

 

Ki ismeri a mennynek és a földnek a végtelenségét?

A Tejút a lábai alatt van.

Mennyire távoli a világegyetem?

A kerék, ami forog, a kezében van.

 

1996. január 6.

Buddha-Úr

 

Ki tudja, milyen nagy menny és föld?

Tejút a lábak alatt.

Milyen széles a világegyetem?

Forgó kerék a kézben.

 

1996. 01. 06.

Buddha Úr

 

Ki ismeri az ég és föld roppant méreteit?

A Tejút a lábak alatt van.

Az univerzum, milyen végtelen?

A forgó kereket kézben tartja.

 

1996. január 6.

46.       A Falun világa

 

Szép és csodálatos minden kifejezésen túl,

Fény és színek kápráztatják el a szemet;

A buddháknak a világa, szent föld, tele boldogsággal és hosszú élettel,

A Falun világa egészen fent található.

 

1996 január 23.

A Falun világ

 

Végtelenül szép és csodálatos, szavakkal nehéz elmesélni,

Ragyogó és színpompás, szem elkápráztatva;

Buddha birodalom, szentséges hely, tele boldogsággal, hosszú élettel,

Falun világ, a magasban.

 

1996. 01. 23.

A Falun világ

 

A végtelen szépséget és csodát nehéz leírni,

Fények és színek tízezrei kápráztatják el a két szemet;

Buddha királysága, szent föld, tele boldogsággal és hosszú élettel,

A Falun világ magas helyen van.

 

1996. január 23.

47.       Kapcsolat, visszatérni a szentséges gyümölcshöz

 

Hány éven át keresni a Mestert,

Egy napon személyesen látni Őt,

Megkapni a Törvényt, művelni a visszatérésért,

Eljutni a beteljesüléshez, visszatérni követve a Mestert.

 

1996. január 23.

Sorskapcsolat, vissza a szentséges gyümölcshöz

 

A Mestert keresni, hány éven át,

Egy napon, meglátni Őt,

t megkapni, visszaművelődni,

Beteljesülés, vissza a Mesterrel.

 

1996. 01. 23.

Az eleve elrendeltség visszavezet a szent gyümölcshöz

 

Keresni a Mestert hány évig,

Egy nap meglátni őt személyesen,

Megkapni a t, művelni a visszatéréshez,

Elérni a beteljesülést, visszatérni a Mesterrel.

 

1996. január 23.

48.       Látogatás a Xiangtang[17]  hegy templománál

 

A nap és a hold, mindegyik sorra kering,

A világegyetem a kerék, amelyik forog,

Egy csettintés az ujjakkal, kétszáz év múlt el,

Semmi sem marad az ősi Xiangtangból.

 

1996. március 6.

Meglátogatni a Xiangtangshan-templomot

 

Nap és hold keringenek váltakozva,

A világegyetem, egy forgó kerék,

Kétszáz év, már elmúlt,

Ősi Xiangtang, eltűnt.

 

1996. 03. 06.

Látogatás a Xiangtang hegyi templomnál[18]

 

A nap és a hold felváltva keringnek,

A menny és a föld egy forgó kerék,

Számold az ujjakkal – kétszáz év,

Az öreg Xiangtang nem létezik tovább.

 

1996. március 6.

49.       Megmászni a Tai[19] hegyet

 

Megmászni az ezer lábnyi útnak a meredek lépcsőit,

Amely kanyarog, keskeny és meredek, nehéz tenni egy lépést, felmászni;

Visszavetni egy pillantást, olyan, mint látni az Igaz Törvénynek a művelését,

Megállni az ég közepén, nehéz megmentettnek lenni.

Akkor tartsatok ki és emeljétek fel ezt az ólomlábat,

Tűrjétek el a fájdalmat, legyetek szorgalmasak és adjatok túl a ragaszkodásokon;

Dafa-tanítványok, ti tíz és tíz milliónyian vagytok,

Megvalósítani a gongot, elérni a beteljesülést, egészen ott fenn lenni.

 

1996. április 15.

Megmászni a Taishant

 

Megmászni a magas lépcsőket, egy út, chik ezrei,

Kanyargós, ide és oda, meredek, nehéz a lépés;

Pillantás vissza, látni az ortodox nak a művelését,

Fele magasságban megállni, nehéz megváltottnak lenni.

Összeszedni a bátorságot, emelni a lábakat, kimondhatatlanul nehezek a lábak,

Eltűrni a keserűséget, folytonosan előre, eltávolítani a ragaszkodást;

Dafa-tanítványok, milliók tucatjai,

Befejezve, beteljesülve, a magasban.

 

1996. 04. 15.

A Tai hegység megmászása[20]

 

Megmászni magas lépcsőket, ezer lábnyi az ösvény,

Kanyargós, meredek, nehéz lépkedni,

Visszanézni olyan, mint nézni az igazságos Fa művelését,

Megállni a levegőben – nehéz megmenteni.

Kitartani, emelni a lábakat, a tízezer fontos lábakat,

Türelemmel viselni a nehézségeket, haladni szívvel-lélekkel, megszabadulni a ragaszkodásoktól,

Dafa-tanítványok, ezrek és milliók,

Kiegészíteni a gongot, elérni a beteljesülést magas helyeken.

 

1996. április 16.

50.       Beteljesülés, a gong megvalósítása

 

Művelés által, megszabadulni a hírnévtől, a nyereségtől és az érzelemtől,

Eljutni a beteljesüléshez, felszállni a mennyboltozatra,

Együttérzéssel nézni a világot,

Csak akkor felébredni az illúzióból.

 

1996. április 21.

Beteljesülve, befejezve

 

Tovaművelve, hírnév gazdagság érzelmek,

Beteljesülve, felemelkedni a mennyboltozatba,

Könyörületesen nézni a világot,

Csupán akkor ébred fel a ködből.

 

1996. 04. 21.

A beteljesülés elérése és a gong kiegészítése

 

Művelj messze a hírnévtől, anyagi érdektől, és érzelemtől,

Érd el a beteljesülést, szállj fel az égboltra,

Szánalommal nézz a világra,

Csak akkor ébredj fel a zavarodottságból.

 

1996. április 21.

51.       Tai ji

Zhang San Feng, páratlan igaz ember,

Menny és föld között, vetélytárs nélküli nagy Út,

Az utókor megzavarja az ökölvívás Törvényét hírnév miatt,

Megváltoztatja a Tai jimat, bemocskolja a nevemet.

 

1996. július elseje

 

 

Taiji

 

Igaz ember, világot felülmúlt, Zhang Sanfeng,

Nagy Dao, legyőzhetetlen, a mennyben, a földön,

Az ember később hírnév miatt szabotálja a quan útját,

A taijim megváltoztatva, a nevem megrontva.

 

1996. 07. 01.

 

 

Tai ji

 

Az igaz lény Zhang Sanfeng[21] felülmúlta a világot,

A nagy Dao, legyőzhetetlen, megközelítve az eget és földet,

Későbbi generációk, hírnévért, összezavarják a boksz-gyakorlataimat.

Megváltoztatták a tai jimat, lerombolták a nevem.

 

1996. július 1.

52.       Fáradozással és hévvel megváltani

 

Azelőtt hogy a veszély megérkezzen, irányítani a Törvény hajóját,

Nehézségek és veszélyek hány száz millió, gát gát után,

Darabokra törve, szerteszéjjel szórva, a világegyetemet hordozva,

Egy tízezer éves álom után, végre kikötni.

 

1996. szeptember 23.

 

 

 

Kemény megváltás

 

A veszély és a szerencsétlenség előtt, a Fa hajóján utazni,

Számtalan nehézség és veszély, akadályok egyik a másik után,

Az eresztékek szétesvén, hordozni a világegyetemet,

Tízezer évnek egy álma, végre a parton.

 

1996. 09. 23.

Fáradságosan megmenteni

 

Mielőtt a veszély és a katasztrófa jön, hajózni a Fa csónakjával,

Millió és milliárd megpróbáltatás és veszély, hullám után hullám, blokkol és gátol,

Darabokra hullott és eltört, viszi az eget és a földet,

Egy álom, tízezer év – végül is megközelíti a szárazföldet.

 

1996. szeptember 23.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53.       Elfajulás

 

A yin és a yang fordított sorrendben vannak felfüggesztve,

Az embereknek ebben a világban elfajult a szíve,

Ördögök és szörnyek mindenütt a földön,

Az emberi lények nagyon messze vannak az Úttól.

 

1996. szeptember 26.

 

 

 

Elidegenedés

 

Yin és yang, fejjel lefelé,

Emberek a világban, más a szív,

Szellemek és vadállatok minden helyen a földön,

Emberek, távol a Daótól.

 

1996. 09. 26.

 

 

 

Eltérés

 

Yin és yang fejjel lefelé fordult,

Az emberi szívek megváltoztak,

Szellemek és állatok az egész földön,

Az emberek messze vannak a Daótól.

 

1996. szeptember 26.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

54.       Nagy mértékben megváltani a lényeket

 

Elhagyni a hétköznapi embereknek a szívét

Megkapni a Törvényt, már egy istenségnek lenni

Kiugrani a három világból

Felszállni a mennybe, egy buddha-test járműként.

 

1996. október 16.

Átfogóan megváltani minden lényt

 

Levetni a hétköznapi embernek a szívét

Megkapni a t, már istenség

Kiugrani a három világkörből

A mennybe szállni, a buddha-testtel utazni

 

1996. 10. 16.

Lények megmentése messze és széles körben

 

Engedjétek el a hétköznapi emberek mentalitását,

Megkapni a t, egyvalaki már halhatatlan,

Ugorj ki a Három Birodalomból,

Szállj fel az égbe buddha-testben.

 

1996. október 16.

55.       A tiszta szív

Hogy segítsenek a Mesternek, nagymértékben terjeszteni a Törvényt és megmenteni minden lényt,

Elmenni az óceánok négy sarkába a szútra felkutatására, felszállni a Törvény hajójára,

Ebben a tíz bűn[22] által megmérgezett világban, átadni a Nagy Törvényt,

Forgatni a Falunt, a világegyetem helyre van igazítva.

 

1996. október 16., Atlantában

 

Tisztában a szívben

 

A Mester ját terjeszteni, minden lényt megváltani,

Az egész világban szútrákat keresni, felszállni a Fa hajójára,

A mérgező világ tele gonosztettekkel, terjeszteni a Dafát,

Forgatni a Falunt, a világegyetem helyreigazítva.

 

1996. 10. 16-án,  Atlantában

A tiszta szív

 

Mesterként széles körben terjesztettem a t, megmentettem minden lényt,

Keresztül a négy tengeren, az emberek megkapták a szentírást, felszálltak a Fa hajójára,

Mialatt a tíz gonoszság[23] megmérgezte a világot, én terjesztettem a Dafát,

Forgasd a Falunt, igazítsd helyre az eget és a földet.

 

Atlanta, 1996. október 16.

56.       Zavartalanul a kínlódások közepén

Az igaz Törvény van átadva,

Nehézségek nehézségekre.

Tízezer démon ver bilincsbe,

Veszélyek a veszélyek közepette.

 

1996. december 22.

 

 

Nehézségben, ámde nem zavarodottan

 

Ortodox Fa terjesztve,

Nehézség nehézségre.

Démonok tízezrei akadályoznak,

Veszély a veszélyben.

 

1996. 12. 22.

 

 

Zavartalanul a gyötrelemben

 

Az igazságos Fa terjed,

Megpróbáltatások halmozódtak megpróbáltatásokra[24],

Számtalan démon akadályoz,

Veszélyek vannak a veszélyekben.

 

1996. december 22.

 

 

 

57.       A Törvény vége

 

Ennek a világnak az emberei nélkülözik az emberi természetet,

Még az istenségek is elvesztették az isteni természetüket,

Az emberi világban már nem létezik a Dao,

Hogyan létezhetne az egyenes gondolat.

 

1996. december 22.

Fa-vég

 

Az emberek a világban nem emberiek,

Az istenségek nem hasonlatosak egy istenhez,

Az embervilágban nincs Dao,

Hol egy helyes gondolat.

 

1996. 12. 22.

A Dharma vége

 

A világi emberek nem könyörületesek,

És az istenségek nem isteniek,

Az emberi világnak nincs Daója,

Hol léteznek az igazságos gondolatok.

 

1996. december 22.

58.       Elhagyni a ragaszkodásokat

 

Ebben a világban az összes ember el van veszve,

Ragaszkodva hírnévhez és nyereséghez,

A régi időknek az emberei, őszinték és jóindulatúak,

Nyugodt szívvel, boldogsággal és hosszú élettel elhalmozva.

 

1996. december 25.

Levetni a ragaszkodást

 

A világban minden ember eltévelyedett.

Ragaszkodnak a hírnévhez és a gazdagsághoz,

A régi korok emberei, tisztességesek és jószívűek,

Nyugodt szív, boldogság és hosszú élet.

 

1996. 12. 25.

Elengedni a ragaszkodásokat

 

Ebben a világban az emberek elveszettek,

Ragaszkodnak a hírnévhez és a nyereséghez,

A hajdaniak, becsületesek és jóakaratúak,

Nyugodt elmével, boldogsággal és hosszú élettel kiegészítve.

 

1996. december 25.

59.       Szántszándékkal cselekedni

 

Építeni a templomokat, imádni az isteneket, micsoda elfoglaltságok,

Anélkül hogy tudná, hogy ezek a szándékos dolgok semmire sem szolgálnak;

Tudatlanul és elveszve az illúzióban, a nyugati paradicsom felé vezető útról álmodni,

Ez az éjszakában menni vakon tapogatózva, hogy a vízben halássza a holdat.

 

1997. március 28.

Tevékenyen

 

Templomot építeni, istenséget imádni, nagyon dolgos,

Nem tudva: Tevékenyen, minden hiába;

Balgán, zavarodottan, hiú remény a paradicsomra,

Vakon tapogatózni; éjszaka vándorolni; kihozni a vízből a holdat.

 

1997. 03. 28.

Cselekvéssel

 

Templomokat építeni, imádni az istenségeket – dolgok, igazán sok dolog,

Hogyan tudhatná valaki, hogy cselekvéssel minden semmivé válik;

Bolond, elveszett, hiábavalóan álmodni a Nyugati Paradicsomba vezető útról,

Vakon tapogatózni, éjszakában járni, meregetni a vízben a holdért.

 

1997. március 28.

60.       Látogatás Yue Fei[25] templománál

 

Hősi és tragikus történelem sodorva az ártól,

Nemes és hűséges lélek, ebben a világban maradva;

Az idő által elfelejtett templom visszahívja a szomorúságot,

Csupán az ő hűséges szíve világítja meg a jövendő nemzedékeket.

 

1997. szeptember 11-én,  Tangyinban

Meglátogatni a Yue Fei templomot

 

Tragikus, hősi történelem, tovafolyva, mint a víz,

Nemes szellem, hűséges lélek hátrahagyva a világnak;

Ősrégi elhagyott templom, szomorú hely,

Egyedül a hűséges szív ragyog az utódokra.

 

1997. 09. 11-én, Tangyinban

Látogatás a Yue Fei[26] szentélynél

 

Tragikus, hősi történelem múlt el, mint a folyó víz,

Igazságos szellem és hűséges lélek marad vissza a világban;

Ezer éves hátrahagyott szentély, egy hely, ami fájdítja a szívet,

Csak az őszinte szív, ami ragyog a későbbi generációkon.

 

Tangyin, 1997. szeptember 11.

61.       Látogatás a szülőföldön

 

Az őszi eső szüntelenül ömlik, mint a könnyek,

A cseppek nesze szomorúvá teszi a szívet és fájdalmat hoz neki;

A szülőföldön, nem léteznek többé a hajdani emberek,

A falum több alkalommal volt romba döntve.

Nyolcszáz ősz jött és múlt el,

Ki tudhatja még, ki vagyok én;

A fej lehorgasztva, néhány marék tömjén,

A füst a régi ismerősök felé vonul;

Hátat fordítani, az óhaj teljesítve,

Visszajönni, hogy mindenkinek elhozza az üdvösséget, hogy visszatérjenek.

 

1997. szeptember 11-én, Yue Fei szülőföldjén

Meglátogatni a szülőföldet

 

Őszi eső, szüntelen könnyekhez hasonló,

Mindegyik csepp sajdítja a szívet;

A szülőföldön, egy régi ismerős sem,

Otthon, falu, többször romba dőlt;

Jönni és menni, nyolcszáz ősz,

Ki tudja, ki vagyok most én;

A fejet lehorgasztani, egy köteg füstölőpálcika,

Füst lebeg a régi ismerősökhöz;

Elfordulva, fogadalom beváltva,

Újra eljőve, mindenkit megváltani, hogy visszatérjenek.

 

1997. 09. 11-én, Yue Fei szülőföldjén

Látogatás a szülővárosban

 

Őszi eső, lágy, mint a könnyek,

Könny után könny fájdalmat okoz a szívnek,

Szülőváros régi barátok nélkül,

Az otthoni mezők néhányszor elnéptelenedtek.

Nyolcszáz ősz jött és ment,

Ki tudná ki vagyok én;

A fej meghajolt, elégetett néhány tömjénes botot,

A füst régi barátok felé száll;

Visszafordítja a testet, az eskü kiteljesedett,

Eljön újra, hogy megmentsen mindenkit, hogy hazatérjen.

 

Tangyin, 1997. szeptember 11.

62.       Látogatás a Qing-dinasztia keleten fekvő síremlékénél[27]

 

Háromszáz év folyt el, mint a víz,

Régi paloták, elhanyagolt sírok, ősztől eltelve a szem;

Ki tudhatja, hogy ma újból el fogok jönni ebbe a világba,

Egy napon a Tőrvény, a helyreigazítással, örökre megmarad.

 

1997. október 26-án, Kangxi császár sírjánál

 

 

Meglátogatni a Qingdong sírt

 

Háromszáz év, mint víz folyik el,

Régi csarnok, elfelejtett sír, ősz a szemekben;

Ki tudja, ma újra a világra jőve,

Azon a napon, a Fa helyreigazítva, örökre hátrahagyva.

 

1997. 10. 26-án, Kangxi sírjánál

 

 

Látogatás a Qing Dong síremléknél[28]

 

Háromszáz év folyt el, mint a víz,

Régi paloták, elhagyatott sírok – minden viharvertnek látszik;

Ki tudná, hogy e napon újra eljönne a világra,

Egy nap a Fa, helyreigazítva, örökké itt marad. 

 

Kangxi síremlék[29], 1997. október 26.

 

63.       A jó és a rossz már nyilvánvaló

 

A lények démonokba váltanak át, vég nélküli kínlódások,

A Nagy Törvény elhozza a megmentést ebbe a kaotikus világba;

Anélkül hogy megkülönböztetnék az őszinteséget és a romlottságot, rágalmazzák a mennyei Törvényt,

Az összes bűntettért felelős egyének várják az őszi szelet.

 

1997. november 16.

Jó és gonosz nyilvánvaló

 

Minden lény démonian megváltozott, végtelen szerencsétlenség,

A Dafa megment és megvált a kaotikus világban;

Ortodoxot, eretneket nem megkülönböztetni, mennyei t megrágalmazni,

Az embereket tele rosszal az őszi szél várja.

 

1997. 11. 15.

A jó és gonosz már nyilvánvaló

 

Az élőlények démonivá váltak – véghetetlen súlyos csapások,

A Dafa kiszabadít és megment a kaotikus világban;

Nem tesznek különbséget igazságos és gonosz között, rágalmazzák a menny ját,

A tíz gonoszság[30] emberei várnak az őszi szélre.

 

1997. november 15.

64.       Látogatás a Nap és a Hold tavánál[31]

 

Egy kristálytiszta vízzel teli tó,

Ködöt és bíborszínű felhőket visszatükrözve,

Itt ebben a kaotikus világban,

Nem könnyű egyedül lenni szépséggel.

 

1997. november 17.

Meglátogatni a Nap-Hold-tavat

 

Egy tó tiszta víz,

Füst, színes felhők, néhány fénysugár visszatükrözve,

A kaotikus világban,

Nehéz, egyedül és szépnek lenni.

 

1997. 11. 17.

Látogatás a Nap-Hold tónál[32]

 

Egy tavacska tiszta tóvízzel,

Köd és rózsás felhők vetik a szikrázó fény foltjait,

Testi lény a kaotikus világban,

Nehéz magányos szépségnek lenni.

 

1997. november 17.

65.       Visszaemlékezés Chang’anra[33]

 

A Qin síkság hegyei és folyói megváltoztak,

Chang’an városa a föld alatt marad.

A jólét kora és a mennyei dinasztiák elmúltak,

Tavaszok ezrei múltak el egy szempillantás alatt.

Hol lehet megtalálni Taizong császárt,

A Nagy Törvény megmenti a Tang-embereket.

 

1997. november 22.

 

Emlékezés Chang’anra

 

Hegyek, folyók Qinchuanban megváltozva,

Chang’an, a föld alatt,

Virágkor, mennyei dinasztia, elmúlt,

Szempillantás, száz, ezer tavasz.

Hol találni meg Tai Zongot,

A Dafa Tang-embereket vált meg.

 

1997. 11. 22.

Chang’an[34]  visszahívása

 

Qinchuan[35] hegyei és folyói megváltoztak,

Chang’an a föld alatt létezik.

A virágzó kor és az égi dinasztia már elmúlt,

Szempillantás alatt – száz, ezer tavasz.

Hol keressük Taizongot[36],

A Dafa megmenti a Tang[37]-embereket.

 

1997. november 22.

66.       Megnyugtatni a szívet

 

Az előre elrendelt kapcsolat már meg van kötve,

A Törvényben művelni,

Többet olvasni a könyvet,

A beteljesülés közel van.

 

1998. január 27.

Megnyugtatni a szívet

 

A sorskapcsolat megkötve,

Már azon, hogy t műveljen,

A könyveket többet olvasni,

A beteljesülés közelebb.

 

1998. 01. 27.

Megnyugtatni a szívet

 

A predesztináció már létrejött,

A t művelik,

Olvasd többet a könyvet,

A beteljesülés közel van.

 

1998. január 27.

67.       Visszanézni

 

Távoli dolgok a korokon át,

Megformálták az embereket az illúzióban;

A nagy bölcsességükről beszélnek,

Mindannyian az érzelemben kezelik a mennyet és a földet.

 

1998. február 19.

Visszapillantani

 

Hosszan, hosszan, minden idők dolgai,

A köd embereit hozzák létre;

Ki mondja, a bölcsességük nagy volna;

Kozmikus, ámde érzelmekben táncolva.

 

1998. 02. 19.

Visszanézés

 

Hosszú, hosszú időn keresztül, a dolgok távoli korokon át,

Embereket alakítottak egy útvesztőben;

Bárki formál jogot nagy intelligenciára és bölcsességre,

Érzelmek közt, menny és föld közelben táncol.

 

1998. február 19.

68.       A világ tíz bűne

 

Jóindulatú gondolkodástól mentes –

            Mindegyik ember ellenségként tekinti a felebarátját.

Elpusztítíni a hagyományt –

            A kultúra dekadenssé válik.

Homoszexualitás, feslettség –

            A sötét szív démonná alakult át.

Bátorítani a szerencsjátékot és a kábítószert –

            Megtenni mindent, amihez kedve van.

Szexuális felszabadulás –

             Az fajtalansághoz vezet.

A maffia beavatkozást végez a pártokban –

            A politikusok és a banditák egy és ugyanazon család.

A saját döntések szerint cselekedni, zavart teremteni a nép között –

             Ellenszegülni a mennynek és elárulni a Daót.

Vakon hinni a tudományban –

            Elfajultatni az emberiséget.

Dicsőíteni az erőszakot –

            Kedvelni a vakmerőséget és ádázul harcolni.

A vallások természetellenes irányba fordulnak –

            Kereskedők és politikusok.

 

1998. július 7.

A világ tíz rossza

Emberek jószívű gondolatok nélkül – 

         Mindegyik a másiknak ellensége.

Hagyomány romlik – 

         Kultúra hanyatlik.

Homoszexuális, zavaros vágyak – 

         Sötétség a szívben, démonian megváltozott.

Szerencsejáték, kábítószerfüggőség szélesen elterjedve – 

         Kedv és ösztön szerint cselekedni.

Féktelen, zavaros a szexben – 

         Eretnek és gonosz dolgokhoz vezet.

Fekete hatalmak, zavaros pártok – 

         Politikusok, banditák, egy fedél alatt.

A saját ura lenni, zavaros a nép – 

         A menny ellenére, a Dao ellen.

Szilárdan hinni a tudományban – 

         Emberiség elidegenedve.

Erőszakot dicsőíteni és tisztelni – 

         Vakmerőséget értékelni, kegyetlenségben megmérkőzni. 

Vallások eretneken megváltoztak – 

         Pénzhalmozók, politizálók.

1998. 07. 07.

A világ tíz gonoszsága

 

Emberek kedves gondolatok nélkül –

            Ember az embernek ellensége.

Tradíciók lerombolása –

            A kultúra hanyatlik.

Homoszexualitás, erkölcstelen vágyak –

            A sötét szív démonivá lesz.

A hazárdjáték népszerű, a drogok népszerűek –

            Követni a szeszélyeket és a vágyakat.

A megszorítások felemelése, szabad szerelem –

            Gonoszhoz és gonoszsághoz vezet.

Baljóslatú bandák, áruló frakciók –

            Politikusok és banditák, mind egy család.

Saját döntések szerint cselekedni, megzavarni a tömegeket –

            Az ég ellen, elárulni a Daót.

Vakon hinni a tudományban –

            Mutáns emberiség.

Hirdetni és nagyra becsülni az erőszakot –

            Vakmerőség alapján, kegyetlenségben versenyezni.

A vallások gonosszá lettek –

            Pénzhajhászok, politikusok.

 

1998. július 7.

69.       Látogatás a Yanmen[38] szorosnál

 

Felmenni a Yanmen szoroshoz,

Áradat a szívem mélységeiben.

A több ezer éves ösvény még ott van,

Bent, a múlt füstje elment.

Yanzhao távozott a lovát ostorozva,

Szél és felhők, már elmúlt ezer év.

Messzire nézni a szorosból,

A Dafa a központi síkságon van.

 

1998. augusztus 10-én, a Yanmen szorosnál

 

 

Meglátogatni a Yanmen-szorost

 

A Yanmen-szorost taposni,

A szívben rejtett izgalom.

Ott az út, ezeréves,

A tájon nincs többé régi füst.

Yanzhao lovagol tova,

Szél és felhők, ezer év oda.

A pillantást felemelni, a szorosból a távolt nézni.

A Dafa az ország közepén.

 

1998. 08. 10-én, a Yanmen-szorosnál

 

 

Látogatás a Yanmen hegyszorosnál[39]

 

Megvetni a lábat a Yanmen hegyszorosnál,

Mély érzések kavarognak a mellkasban.

Ezer éves ókori út van itt jelen,

Bent a szorosban nincs a megszokott füst.

Yanzhao[40] ostorozza a lovat, balról,

Szelek és felhők mentek, egy ezer év.

Felemelni a tekintetet, lenézni a szorosból,

A Dafa a Központi síkságban[41] van.

 

Yanmen hegyszoros, 1998. augusztus 10.

70.       Hasonulás

 

Az írásokkal a szívét műveli,

A gyakorlatokkal a testét kovácsolja;

Egy napon a beteljesülés,

A Zhen Shan Ren benne van.

 

1992. november 18.

átdolgozva 1998 augusztusában

Hasonulni

 

Szútrák művelik a szívet,

Gong nemesíti a testet;

Azon a napon beteljesülve,

Zhen Shan Ren megőrizve.

 

1992. 11. 18.

átjavítva 1998. 08.

Hasonulás

 

Az szentírások művelik az ember szívét,

A gyakorlatok finomítják az ember testét;

Egy napon a beteljesüléskor,

A Zhen-Shan-Ren marad.

 

1992. november 18.

Átdolgozva 1998. augusztus

71.       Új születés

 

Az igaz Törvény van átadva,

Tízezer démon akadályoz,

Megmenteni a lényeket,

Megváltoztatni az elgondolásokat,

Az, aki rothadt, meg van semmisítve,

Fény és ragyogás tűnik fel.

 

1998. szeptember 7.

Új születés

 

Ortodox Fa terjesztve,

Tízezer démon akadályoz,

Minden lényt megváltani,

Nézetek megváltoztatva,

Romlott megsemmisítve,

Fény tűnik fel.

 

1998. 09. 07.

Új élet

 

Az igazságos Fa terjed,

Ezernyi démon akadályozza,

Megmenti a lényeket,

Az elképzelések változnak,

Az elfajzott elpusztul,

Fény és fényesség mutatkozik.

 

1998. augusztus 7.

72.       Nevetni

 

Nevetek – a lények felébrednek

Nevetek – a Nagy Törvény át van adva

Nevetek – az üdvözülés hajója felhúzza a horgonyt

Nevetek – a lényeknek van reményük

 

1998. november 16.

Mosolyogni

 

Mosolygok – Minden lény felébredve és tudatos

Mosolygok – A Dafa elterjesztve

Mosolygok – A megváltás hajója kifut

Mosolygok – Minden lénynek van reménye

 

1998. 11. 16.

Nevetés

 

Nevetek – az élőlények felébrednek,

Nevetek – a Dafa kezd elterjedni,

Nevetek – az átkelőhajó elindul,

Nevetek – az élőlényeknek van reményük.

 

1998. november 16.

Szójegyzék (német)

 

Qingdong sír                 sírok egy csoportja Peking közelében a Qing-dinasztia (Krisztus után 1644-1911) néhány császárának

quan                              szó szerint: ököl. Itt a taiji quan, az úgynevezett árnyékbox van elgondolva.

Taishan                         egy nagy hegy Shandong tartományban

Tai Zong                       a Tang-dinasztia (Krisztus után 618-907) egy híres császára

Tang-emberek               a Tang-dinasztia emberei

Tangyin                         Yue Fei szülővárosa Henan tartományban

Yanmen-szoros              egy ősi szoros őrtornyokkal Északnyugat-Kínában, Kínának az ősi koraiban határként számított a han-kínaiak és az északnyugati kisebbségek között. 

Yanzhao                        egy híres tábornok a Song-dinasztia (Krisztus után 960-1279) kezdetén

Yue Fei                          egy híres hűséges tábornok a déli és az északi Song-dinasztia közti időben (Krisztus után 960-1279), aki a hűtlen Qin Hui hivatalnok által lett megölve.

zhang                            kínai hosszmértékegység: egy zhang = kb. 3,3 m

Zhang Sanfeng              egy híres taoista a Ming-dinasztiában (Krisztus után 1368-­1644), a taiji quan megalapítója

SZÓJEGYZÉK (angol B változat)

 

arhát:                            egy megvilágosodott lény, aki a buddha iskolában gyümölcshelyzettel (Fruit State) rendelkezik, és aki a Három birodalom felett van.

buddha:                        „megvilágosodott lény” a szanszkritban, egy ókori indiai nyelvben.

Dafa:                             „Nagy Törvény”, fő alapelvek.

Dao:                              Tao”-ként is ejtik. „Dao” a művelés módját jelenti; egy megvilágosodott lény egy ilyen művelésen keresztül; út vagy mód; taoizmus vagy daoizmus; erkölcsök, alapelvek.

Dharma:                       „Törvény”.

Dharma-vég

időszak:                        Sákjamuni buddha szerint a Dharma-vég időszaka ötszáz évvel azután kezdődne, miután ő meghal, amikor az emberek nem birtokolnák tovább szívükben a Dharmát (a Törvényt).

Fa:                                „Törvény”, alapelvek

Falun:                           „Törvénykerék”.

gong:                             1) művelési energia; 2) egy gyakorlat, amely ezt az energiát műveli.

Hong Yin:                     Hong Yin a fonetikus fordítása a kínai „洪吟,” címnek, amelynek különböző jelentései vannak: Hong (洪) a szerző nevében levő írásjegy. Hong (洪) jelent nagyot, végtelent és hatalmasat is. Yin (吟) jelentése, „kántálni, énekelni vagy olvasni (egy verset)”.

Három

birodalom:                   a vallásban a „Három birodalom” besorolása az ég, a föld és az alvilág.

karma:                          helytelen cselekedetből származó fekete anyag.

öt elem:                         az ókori kínaiak szerint az univerzum 5 elemből áll: fém, fa, víz, tűz és föld.

tai ji:                              egy meditációs gyakorlat, amely a Dao iskolához tartozik.

xinxing:                        a szív és az elme természete, erkölcsi jellem.

yin és yang:                   a Dao iskola hisz abban, hogy minden tartalmazza a yint és a yangot, amelyek kölcsönösen kizárják egymást, de egymással összefüggnek; például női (yin) és férfiúi (yang).

Zhen-Shan-Ren:          Igazmondás-Jóakarat-Türelem

A kínai szavak átírása. A különböző átírások nem tükrözik vissza híven a kiejtést.

pinyin

népszerű magyar

Wade-Giles

Chang’an

Csang’an

Ch’ang’an

chi

cse

ch’ih

Dafa

Tafa

Tafa

Dao

Tao

Tao

dao

tao

tao

Datong

Tatung

Tat’ung

de

te

Fa

Fa

Fa

Falun

Falun

Falun

Falun Dafa

Falun Tafa

Falun Tafa

Fofa

Fofa

Fofa

Gansu

Kanszu

Kansu

gong

kung

kung

gongneng

kungneng

kungneng

Guangdong

Kuangtung

Kuangtung

han

han

han

Handan

Hantan

Hantan

Hebei

Hopej

Hopei

Henan

Honan

Honan

Heng

Heng

Heng

Hong Yin

Hung Jin

Hung Yin

hu

hu

hu

Hui Neng

Huj Neng

Hui Neng

jie

csie

chieh

Kangxi

Kanghszi

K’anghsi

Li Hongzhi

Li Hungcse

Li Hungchih

Ming

Ming

Ming

Nanhua

Nanhua

Nanhua

Qin

Csin

Ch’in

Qinchuan

Csincsuan

Ch’inch’uan

Qing Dong

Csing Tung

Ch’ing Tung

Qing-dinasztia

Csing-dinasztia

Ch’ing-dinasztia

Qingdong

Csingtung

Ch’ingtung

Qinling

Csinling

Ch’inling

Qin Hui

Csin Huj

Ch’in Hui

quan

csüan

ch’üan

Shandong

Santung

Shantung

Shanxi

Sanhszi

Shanhsi

Shaoguan

Saokuan

Shaokuan

shentong

sentung

shent’ung

Song-dinasztia

Szung-dinasztia

Sung-dinasztia

Tai

Taj

T’ai

tai ji

taj csi

t’ai chi

Taizong

Tajcung

T’aitsung

Tai Zong

Taj Cung

T’ai Tsung

taiji

tajcsi

t’aichi

taiji quan

tajcsi csüan

t’aichi ch’üan

Taishan

Tajsan

T’aishan

Tang

Tang

T’ang

Tangyin

Tangjin

T’angyin

xi

hszi

hsi

Xi’an

Hszi’an

Hsi’an

Xiangtang

Hsziangtang

Hsiangt’ang

Xiangtangshan-templom

Hsziangtangsan-templom

Hsiangt’angshan

xinxing

hszinhszing

hsinhsing

Xuan Kong Si

Hszüan Kung Sze

Hsüan K’ung Szu (Ssu)

yang

jang

yang

Yang Yanzhao

Jang Jancsao

Yang Yanchao

Yanmen

Janmen

Yanmen

Yanzhao

Jancsao

Yanchao

yin

jin

yin

Yue Fei

Jüe Fej

Yüeh Fei (Yo Fei)

zhang

csang

chang

Zhang Guo

Csang  Kuo

Chang Kuo

Zhang Sanfeng

Csang Szanfeng

Chang Sanfeng

Zhang San Feng

Csang Szan Feng

Chang San Feng

Zhang Zhenren

Csang Csenzsen

Chang Chenjen

Zhen Shan Ren

Csen San Zsen

Chen Shan Jen

Zunhua

Cunhua

Tsunhua

73.       JEGYZETEK (francia FM)

ZÁRÓJEGYZETEK (angol B változat)

 [1] „A nagy kívánságért”: úgyis lehet fordítani, mint „Beteljesíteni a nagy kívánságot”.

[2] FM: Az első sornak a három pontja a kínai (hu) írásjegyet jelképezi, ez önmagában egy kérdést sugall, vagy a kételkedés közbevetését. A második sornak a három pontja a kínai (xi) írásjegyet jelképezi, ez egy szünetet sugall a gondolkodásra vagy az önvizsgálatra.

[3] A szöveghiány ebben a sorban a kínai írásjegyre utal, amely a kérdezésnél vagy a némi kétellyel való találgatásnál önvizsgálatot sugall, vagy önvizsgálatot a felkiáltás egy elemével.

[4] A szöveghiány ebben a sorban a kínai írásjegyre utal, amely egy szünetet sugall a gondolkodásban, vagy önvizsgálatot a felkiáltás egy elemével.

[5] FM: A „három vallás” a három kínai vallásra hivatkozik, amelyek a buddhizmus, a taoizmus és a konfucianizmus.

[6] A „három vallás” a Kínában található három vallást jelenti: buddhizmus, daoizmus (taoizmus) és konfucianizmus.

[7] FM: Ezt a verssort egyaránt le lehet fordítani, mint „A Törvény megvalósítva, a menny és a föld jól vannak.”

[8] Ezt a sort így is lehet fordítani: „A Fa alakot ölt, bejárva az eget és a földet.”

[9] A 乾坤 kínai szónak két jelentése van: „ég és föld” és „univerzum”. Itt mi a második, „univerzum” jelentést használtuk, ahogyan az eredeti kínai szöveg a 4. sorban 天地-t használ az „ég és föld” kifejezésére.

[10] FM: A levegőben függő templom, Xuan Kong Si, egy szerzetes által lett felépítve, most 1400 éve, egy meredek sziklafalon a Heng hegyekben, körülbelül 50 mérföldre (80 km) a Shanxi tartományi Datongtól. Léteznek többemeletes épületek és azt mondják, hogy ezek csak fagerendákra támaszkodnak.

[11] A Függő templomot, Xuan Kong Si-t egy szerzetes építette 1400 évvel ezelőtt egy meredek sziklán, körülbelül 50 mérföldnyire Datong várostól, Shanxi tartományban. A templom többemeletes épületeket foglal magába, mégis úgy néz ki, mintha csak néhány faoszlop támasztaná alá.

[12] FM: Heng azt jelenti: változatlan, örökkévaló, tartós, kitartó, állandó. A Heng hegyek Shanxi tartomány nyugati részén és Hebei tartomány észak-keleti részen fekszenek, Kína öt szent hegye közé tartoznak.

[13] A Heng hegyeket, amelyek Shanxi tartomány északi és Hebei tartomány északkeleti részén helyezkednek el, a kínai öt leghíresebb hegy közé sorolják. A Yanmen hegyszoros a nyugati oldalon található. Úgy tartják, hogy a tiszteletre méltó Zhang Guo, egyik a nyolc közismert istenség közül Kínában, a Heng hegységben művelte a Daót. A Függő templom a Heng hegységben található.

[14] Az „Út” a szóból lett lefordítva, amely utat és Daót is jelent.

[15] FM: A Nanhua (vagy Dél-kínai) templom Guangdong tartományban fekszik. Ott lakott Hui Neng, a hatodik pátriárka. Ez a templom több mint 1500 éves.

[16] A Dél-kínai templom egy több mint 1000 éves történelemmel rendelkező buddhista templom, Shaoguan városban, Guangdong tartományban található.

[17] FM: A Xiangtang hegynek a temploma Hebei tartományban fekszik, Handanhoz közel, ez a számos, buddhista szútrákkal televésett kövéről ismert.

[18] A Xiangtang hegyi templom közel helyezkedik el Handan városhoz, Hebei tartományban. A templom híres a számos kövéről, amelyre buddhista írásokat véstek.

[19] FM: A Tai hegy Kína öt szent hegyének az egyike. Shandong tartományban található, ez egy szertartáshely volt a császárok számára.

[20] A Tai hegység, amely Shandong tartomány közepén helyezkedik el, a leghíresebb az öt legnagyobb hegy közül Kínában. Sok császár végezte a Tai hegységben az ég és föld imádásának a szertartásait.

[21] Zhang Sanfeng, aki Zhang Zhenrenként („igaz ember”-ként) is ismert, a Dao egyik híres művelője volt, aki megalkotta a tai jit.

[22] FM: Az 1998. július 7-én megírt „A világ tíz bűne” című költeményre hivatkozik.

[23] A „tíz gonoszság” „A világ tíz gonoszsága” című versre vonatkozik.

[24] Alternatív fordítás: „A nehézségek nehézségekre halmozódtak.”

[25] FM: Yue Fei (1103-1142) egy nagyon híres hős a déli Song-dinasztiából. A bátorságáról és a hazafiságáról ismert, az északi megszállók ellen védte Kínát.

[26] Yue Fei (i.sz. 1103-1142) a Déli Song-dinasztia egy jól ismert és széles körben tisztelt nemzeti hőse, aki az északi nemzetek invázióitól védte Kínát.

[27] FM: A Qing-dinasztia síremléke keletre fekszik a pekingi császári várostól, a városkörnyéken, Zunhua kantonban, Hebei tartományban.

A Qing-dinasztia öt császára sírjainak a helye.

[28] A Qing Dong síremlék Zunhua megyében helyezkedik el, Hebei tartományban. Ez a Qing-dinasztia öt császárának a birodalmi sírhelye (i.sz. 1644-1911).

[29] Kangxi volt az a császár, aki i.sz. 1662 és 1722 között uralkodott a Qing-dinasztia ideje alatt. A kínai történelem összes császára közül Kangxi az egyik leginkább tisztelt, az erényéről, bölcsességéről és felvilágosult gondolkodásáról ismert.

[30] A „tíz gonoszság” „A világ tíz gonoszsága” című versre vonatkozik.

[31] FM: Ez a tó Tajvanban található, egyike a nyolc legismertebb turisztikai látványosságnak és a sziget egyetlen természetes tava.

[32] A Nap-Hold tó az egyik a nyolc leghíresebb turista-látványosság közül Tajvanon és a sziget egyetlen természetes tava.

[33] FM: Xi’an jelenlegi városában elhelyezkedve, Chang’an („Az örök béke”) több tíz dinasztiának a fővárosa volt és egy fontos gazdasági, politikai és kulturális központ. Chang’an a Qin síkság közepén helyezkedik el, a kínai civilizáció bölcsője. Taizong (626-649) nagyon tisztelt császár volt, ő alapította meg a legvirágzóbb, legbefolyásosabb és kulturálisan leggazdagabb dinasztiát. Tang a Tang-dinasztiára utal (618-907), egy gyakran használt kifejezés a kínai nép számára.

[34] Chang’an sok dinasztia ősi fővárosa volt, bezárólag a Tang-dinasztiával. A jelenlegi Xi’an északnyugati részénél helyezkedik el.

[35] Qinchuan egy ősi helyszín neve, amely általánosan Shanxi és Gansu tartományok síkságaira utal, Qinlingtől északra. Ennek közepén van Chang’an.

[36]Taizong” a Tang-dinasztia Tang Taizong nevű császárára utal, aki i.sz. 626 és 649 között uralkodott. Taizong az egyik leginkább tisztelt császár, a kínai történelemben a leginkább virágzó, befolyásos és kulturálisan változatos dinasztia megalapításáról ismert.

[37]Tang” a Tang-dinasztiára utal (i.sz. 618-907).

[38] FM: A Yanmen szoros egy fontos stratégiai hely a kínai nagy falon, számos csata helye volt. Yanzhao (Yang Yanzhao 958-1014) egy hős és az északi Song-dinasztiának egy tábornoka volt. Az északi megszállók elleni egyik csatában halt meg. A központi síkság a Sárga folyó völgyére utal, Kínának a központi síkságára és átvitt értelemben az egész Kínára vonatkozik.

 

[39] A Yanmen hegyszoros egy történelmi hely, amely Shanxi tartományban helyezkedik el. Fontos stratégiai pont volt és egyike a jelentős hegyszorosoknak a nagy fal mentén. Sok fontos csata zajlott itt Kína és az északi nemzetek között.

[40]YanzhaoYang Yanzhaóra (i.sz. 958-1014) vonatkozik, egy nemzeti hős és az Északi Song-dinasztia nagy tábornoka, aki az északi népek inváziója elleni harcban vesztette életét.

[41] Központi síkság (Center Plains) 中原 fordítása, amely történelmileg Kína központi részére vonatkozik, és ezért úgy is lehet fordítani „Közép-Kína”. 中原 általában Kínára vonatkozik.