Hong Yin
洪 吟
(III)

Li Hongzhi
李洪志

Versek
Költemények

1 Hiányzik minden korlátozás (2004. február 10.)


Luxus és lakoma – a modern világ

Elbűvölve a démonok által, hisztérikusan táncolva,

amelyek mindegyike züllöttséghez vezet

Kielégítve a démoni természetet, távol az istenitől

A pokolba való belépés után, ott nincs esély a kijutásra


1. Nem megváltható (2004. 02. 10. )


Vörös fény, csillámló lötty, a modern világ

Démonok ködösítenek, a tánc zavaros, botrányos erkölcstelenség

Démontermészet féktelen, távol az istenségektől

A pokolba menni, a szabadulás napja, nem látható előre
2 A bélen keresztül (2004. május 10.)


Az alkohol egy olyan drog, amely átmegy a bélen

Egyszer függővé vált, nehéz leszokni

Egy bögre talán enyhíti az aggodalmakat

De tíz bögre megvigyorogtatja a démonokat


2. Bél átlyukasztva (2004. 05. 05.)


Alkohol a méreg, átlyukaszt belet

Függő, nehéz leszoktatni

Egy pohár – gondtalan

Tíz serleg, az ördög nevet
3 Keresni (2004. július 19.)


Az emberi világ olyan, mint egy útvesztő,

Megpróbáltatások terjednek az egész úton.

Fent mindannyian királyok voltatok, mielőtt leereszkedtetek.

Keresni,

Aért jöttetek a világba.

Törekedjetek előrehaladni a művelésben,

Ne lassítsátok le a lépéseiteket, hogy visszatérjetek.


3. Keresés (2004. 07. 19.)


Ködös út, poros világ

Szenvedés és szomorúság mindenütt

Azelőtt egy király a mennyben

Keresni

A ért a világba jőve

Szorgalmasan előrehaladni

Hazatérést nem elszalasztani4 Egy olvasói válasz1 (2004. július 19.)


Szenvedésben születve,

Évtizedek után a zsebeid még üresek.

Miután megszerezted a t, felfelé szárnyaltál.

Siess,

Csináld jól a három feladatot,

Mentsd meg az összes lényt,

Térj vissza haza és ne lassítsd le a lépteidet.


4. Érzés2 (2004. 07. 19.)


Fájdalomban és szomorúságban születve

A fél élet elmúlt – mindkét kéz üres

Egy napon a t megkapni, felfelé viharzani

Siessetek

A három dolgot jól csinálni

Mentsetek meg élőlényeket

A lépést a visszatérésre nem lazítani
5 Megszállott (2004. július 20.)


Az élet rövid,

Pusztán a fogadónál álltál meg.

Ne felejtsd el az ide való leereszkedésed előtti fogadalmad;

Ha tétovázol az útvonal mentén

hírnév, önérdek, érzelem, és bosszú miatt,

Mikor fogsz felébredni és visszatérni az otthonodba?


5. Belebolondultság (2004. 07. 20.)


Emberélet rövid

Vendégfogadóban időzve

Nem elfelejteni a fogadalmat a leereszkedésnél

Belebolondulva a hírnévbe, érdekekbe, érzelmekbe és gyűlöletbe

Mikor felébredni, felismerni és visszatérni haza6 A vörös ár elenyészik3 (2004. október 19.)


A vörös ár az elkerülhetetlen végén van

a virágai elhervadtak és leestek.

Elfajulás, mennytől küldött katasztrófák,

és szerencsétlenség a párttól.

Szégyentelen viselkedés a hatalomért,

a kapzsi hivatalnokai kockázatokat vállalnak.

Kedves gondolatok nem találhatók az emberek szívében,

Több elnyomás több haragot okoz.

Azok számára, akik még mindig üldöznek,

A vizsgálat könyörtelen lesz.


6. A vörös ár elenyészik4 (2004. 10. 19.)


A vörös ár elenyészik, virágok lehullva

Korrupt jelenség, mennyei katasztrófa, az eretnek párt szerencsétlensége

Szégyentelenül vastag bőr, hatalomért befektetve

Mohó hivatalnokok kíméletlenül kockáztatnak

Emberszív könyörületes gondolatok nélkül

Nagy nyomás, még több panasz

Aki még mindig üldöz, fáradhatatlanul nyomon követve
7 Ne vitatkozz (2005. január 3.)


Ne vitatkozz, amikor az emberek vitatkoznak veled

A művelés az az okért való belülre nézés

Elmagyarázni akarni, csak a ragaszkodást táplálja

Az elme szélessége, ragaszkodásmentesen, igaz betekintést hoz


7. Keveset érvelni (2005. 01. 03.)


Erős érvelés – nem harcolni a szavakért

Okot a belsőben keresni, az művelés

Minél inkább magyarázkodnak, annál nehezebb a szív

Nagylelkű, ragaszkodástól mentes, tiszta megértés jelenik meg
8 Az új Tang emberek (2005. február 5.)


Elegáns ruha és kecses tánc

Elbűvölő zene és dobolás

Ősi utak jelennek meg újra

Kína újjászületése eljön


8. Emberek az új Tang-dinasztiában (2005. 02. 05.)


Hömpölygő ruha, lebegő tánc

Báj, zene és dobok hangjai

Az ősi újra felvirágzik

Reneszánsz a Központi Birodalomban


9 A művelés megközelítése (2005. március 21.)


Nem szigeteljük el magunkat templomokban vagy hegyekben

Mi diákok vagyunk, földművesek, és munkások egyaránt

Közvetlenül dolgozunk a szívünkön, mi a t műveljük

A tiszta lótuszok a világi világban nem lehetnek romlottak


9. Művelési forma (2005. 03. 21.)


Nem templomokban, nem a hegyeken

Az iskolában, a mezőn, a munkában

Közvetlenül az emberszívet célozza meg, művelés a ban

Tiszta lótusz az embervilágban, nem bemocskolva a gonosztól
10 Egy gondolat (2005. április 10.)


Világi és szent, egy patak választja széjjel

Előre vagy hátra: két különböző birodalom

Lépj be az erdőben levő templomba

Egy lépés és elérted a mennyet


10. Egy gondolat (2005. 04. 10.)


Világi, szentséges, a pataktól elválasztva

Előre vagy hátrafelé, két különböző világ

Az erdőben levő templomhoz akarni menni

Egy lépés, magasan a felhőkben lenni
11 Aggodalmak (2005. május 22.)


Behunyom a szemem és elbóbiskolok

Hogy elválasszak minden aggodalmat itt

Ébredéskor, végtelen dolgok jönnek sorjában

Sem a menny, sem a föld

Nem torlaszolhatja el a Fa-helyreigazításom útját

De a tanítványok emberi szíve tudja


11. Aggodalom (2005. 05. 22.)


Szemeket behunyni, elaludni, gondoktól elválasztva

Felébredve, tízezer dolog, nem intézhető el

Sem a menny, sem a föld nem akadályozhatja a Fa-helyreigazítás útját

Csak a tanítványok emberszíve keresztezi az útját
12 Kilépés a túlélésre (2005. július 5.)


Csendben figyelem az egész világot

A dolgok sohasem álltak le, hogy változzanak

Az emberi élet olyan, mint egy dráma vagy álom

Megszállottak azok, akik elvesztek az útvesztőben

A [KKP] őrült követői elmebeteg módon cselekszenek

A Fa most változik

Egy gondolat, hogy kilépsz vagy maradsz [egy KKP-tag]

Eldönti a sorsodat: túlélés vagy pusztulás


12. Kilépni és túlélni (2005. 07. 05.)


A világot nyugodtan megfigyelni

Életről életre változik

Emberi élet egy színjáték, egy álom

Eltévelyedettek, szív megbolondulva

Bolondok megőrülve

Fa változik

Emberek és kísértetek, világos

Egy gondolat határozza meg az életet
13 Nincs menekvés5 (2005. augusztus 11.)


Kétségbeesetten a hátsó ajtó felé

Ő a szemétgyűjtőt választotta, hogy megmeneküljön

[Minden amiatt, hogy ő]

Félt látni „Falun Dafa Hao

Képtelen megdönteni a Dafát

Fél szembenézni az igazsággal

Ő sietett menekülni

A Kilenc Kommentár megdöbbentette a világot

ugyanúgy, mint egy robbanás

A gonosz párt a végét járja


13. Hová menekülni (2005. 08. 11.)


Gyorsan a hátsó ajtóhoz lopakodni

Szemét be és ki

Nem meri látni, Falun Dafa Hao

Megütve – nem elesve

Látva – nagy félelem

Gyorsan menekülni

Kilenc kommentár megrázkódtat, eretnek párt megbukik
14 A feloszlatás (2005. augusztus 15.)


A mennydörgés morajlik

Az eső folyamatosan ömlik

Menny és föld megfordul,

a gonosz párt tisztítás alatt

Az évszázados vörös fenevad,

el fog tűnni az éjszaka folyamán

Az ég ki fog tisztulni,

amikor a viharnak vége


14. Feloszlatni (2005. 08. 15.)


Hangos mennydörgés

Szakadatlan az eső

Eget és földet megfordítani, eretnek lények elintézve

Száz év vörös démon, egy napon elmúlva

Szél és eső után az ég kiderül
15 Minden ezért a napért6 (2005. szeptember 18., Közép-Őszi Fesztivál)


Túl időn és téren Én erőteljesen igazítom helyre a t

A hatalmas megpróbáltatások ellenére az akaratom sohasem hajlik meg

Az őrült gonosz közepette, sohasem veszítem el az utamat

Úgy tekintek a gonosz eltávolítására, mint a por elsöprésére

Amikor a tanítványok egyenesen járják a Dafa útját

A fényük megvilágítja a világot, teljesen kitisztítva a gonoszt

Szorgalmas tanítványok – szilvavirágok a téli hidegben

A nehézség eónjai mind ezért a napért voltak


15. Csak erre az alkalomra7 (2005. 09. 18. Holdünnep)


Túl időn és téren, a Fa-helyreigazítás siet

Óriási bánat, az akarat mozdulatlan

Őrülten tombol a gonosz, az út tisztán a szemek előtt

Gonoszt eltávolítani, elsöpörve, mint a por

Tanítványok őszintén járják a Dafa útját

Menny és föld sugárzik, gonosz teljesen oda

Fa-tanítványok szorgalmasan előre – szilvavirágok a hidegben

Ősidő óta bánat és keserűség, csak erre az alkalomra16 Rohadt8 (2005. október 4.)


Őrült, nincs ésszerűség

Gonosz, de belek nélkül

Jó embereket üldözve, nincs szégyen

Egy vendég az állami lakomán,

ő előkapta a fésűjét

és dalra fakadt

Kielégíthetetlen vágyak hajtják őt kéjsóvár ügyekbe

Kiárusítva az országot, nőzéssel elfoglalt

Undorító –

Ilyen a gonoszsága

A sorsa –

Halálra ítélt


16. Romlottság (2005. 10. 04.)


Őrült, ésszerűség nélkül

Eretnek, ámde tele félelemmel

Jó embereket üldözni, arcátlan, szégyentelen

Fésűt elővenni

Énekelve enni

Sóvár ösztön, botrányos erkölcstelenség

Az áruló eladja hazáját, szoknyavadász

Csúf

Ilyen romlott

A sorsa

Halálra jelölt
17 Miért bővelkednek a katasztrófák? (2005. október 9.)


Mikor fognak a katasztrófák,

a mennyből vagy ember által okozottak,

valaha is véget érni?

Mennyire ismert az ok rájuk?

Hurrikánok, szökőárak és földrengések

Megtorlás a lények hiányzó erényére

Jóindulat, odaadás, illendőség, vagy bizalom

Nem létezik többé, az emberek szívében való változás miatt

Mindenki sietteti az erkölcsi hanyatlást

Mindenféle katasztrófák csaphatnak le bármikor


17. Miért olyan sok katasztrófa (2005. 10. 09.)


Emberi szerencsétlenség, természeti katasztrófa, mikor van vége, mik az okok

Orkán, szökőár, reng a föld

Élőlények erények nélkül, saját maguk vetettek el katasztrófákat

Jószívűség, igazságosság, erkölcsiség, bizalom, semmi sincs többé ott

Csak mert az emberszív megváltozott

Erkölcs süllyed le naponta, mindannyian besegítenek

Mindenkori katasztrófák, függnek a fejek felett18 A kozmosz újra csinálása (2005. november 22.)


Helyreigazítva a mennyboltot, újra csinálva a kozmoszt

Rétegről rétegre, Én áttöröm az ellenállást

A Fa-helyreigazítás nem a régi piszok kimosásáról szól

Asszimilálódjatok és újuljatok meg, hogy belépjetek a nagyszerű új kozmoszba


18. Világegyetem újólag megteremtve (2005. 11. 22.)


Világegyetem újólag megteremtve, mennyboltozat helyreigazítva

Akadályozó erők áttörve, rétegről rétegre

Fa-helyreigazítás az nem a régi port letörölni

Hasonulni, megújulni, a gigantikusba bemenni
19 A jóság pislákoló fényei (2005. november 29.)


Bár még egy gonosz köd időzik Kína fölött

A Dafa tudatossága elterjed minden házhoz

Életek vannak megmentve, elmék fokozatosan felébresztve

Felébredve, a rendőrség és a polgárok abbahagyják az akadályozást

A tömegek tudják, hogy a gonosz pártnak vége

Mindenki a KKP kegyetlen és gonosz cselekedeteiről beszél

Gonosztevők és a főnökük keresik a kiutat

Hagyományos utak térnek vissza, hogy helyreigazítsák Kínát


19. Jószívűség jelenik meg (2005. 11. 29.)


A Központ nagy országa, ördögi ködtől beborítva

A Dafa igaz körülményei, házról házra vándorolnak

Élőlények megmentve, szívek fokozatosan tiszták

Rendőrök és polgárok felébredve, látnak, de nem akadályoznak

Mindannyian tudják, az eretnek párt elmúlt

Erőszakosság, rosszindulatúság, minden egyes valaki beszél

Gonosz fővezér, rossz emberek, kiutat keresnek

Hagyomány visszatérve, a Központ országa helyreigazítva
20 A Shen Yun megnézése (2006. január 21.)


A függöny szétnyílik, és ott paradicsom van

Istenségek, buddhák, bódhiszattvák, kedvező felhők

Nagy hangszerek kezdik el az isteni zenét

Libbenő szalagok, mennyei hajadonok tánca

Vadzsrák, arhátok, és mennyei királyok vannak jelen

A háttér szivárványszerű, a pillanat fenséges

A Fa irgalmas fénye megolvasztja a közönség szívét

Egy erőteljes energiamező, 5000 döbbent szem

Inkább egy álomnak tűnik, mint előadásnak

Ez egy olyan birodalom, ahol isteni lények vannak egészen mellettük

Az emberek hálásnak tűnnek az utazásért, mintha csak meg lennének mentve

Hogy várni kell a jövő évi előadásra, olyan nehéznek látszik


20. Shen Yunt megtekinteni (2006. 01. 21.)


Függöny szétnyílik, paradicsom jelenik meg

Istenségek, buddhák, bódhiszattvák, színes felhők, boldogság

Csengők, dobok együttesen szólalnak meg, isteni zene csendül fel

Mennyei apszarák táncolnak, isteni szalagok lebegnek

Vadzsrák, arhátok, minden mennyei király

A díszlet egy szivárvány, pompás és grandiózus

Fa sugárzik könyörületesen, nézők átjárva

5000 csodálkozó szem, erős energia

Nem színjátékot érez, egy álmot

Mennyei tájakon buddhák és istenségek mellett

Hálás az ottlétért, mint megváltott

Következő évben újra – túlságosan sok nap
21 Belépni az elme egy szent állapotába (2006. április 6.)


A lejtők buja fűvel bevonva

A csarnokok és pavilonok dicsőségesek

Itt vagyok az istenség országában”

Az elme kiürül és kedves gondolatok merülnek fel

Szélcsengők csilingelnek finoman

A tömjénfüst száll

Egyvalaki elidőzik, megfeledkezve otthonáról, nem hajlandó távozni

„Ha nem művelem most magam, mikor fogom?”


21. A szentséges mezőben (2006. 04. 06.)


Zöld rétek

Szép templomok, szép pavilonok

A mező közepén a buddhák és istenségek földje

Üres szív, könyörületes gondolatok fakadnak


Szélcsengők csengenek

Illatozó füst száll fel

Elidőzés, visszatérés elfeledve, nem akar menni

Most nem művelődni, akkor mikor


22 Az eredeti állapotba (2006. június 3.)


Az igazi teste fiatalos, egy végtelen élettartammal

Túl minden téren és időn, Ő kozmikus törvényeket kormányoz

A menny útját tanítja, hogy megmentse a mennyboltot

Ő egyedül viselte el minden lény karmikus adósságait

A bőséges adósságok hatalmas megpróbáltatásokat képeztek

A haja megszürkült és a teste megsérült

Amikor a Fa-helyreigazítás végre van hajtva, az isteni énje meg fog mutatkozni

A hatalmas kegyelme meg fogja félemlíteni a tíz égtájat


22. Vissza az eredeti állapotba (2006. 06. 03.)


Igazi test fiatal, vég nélküli élet

Túl időn és téren, mennyei törvényt ural

Nagy világegyetemet megmenteni, mennyei t terjeszteni

Minden élőlény karmáját, egyedül elviselni

Minden lény határtalan karmája, hatalmas katasztrófákat hoz létre

Haj szürke, test megsebezve

Fa-helyreigazítás teljesítve, méltóságteljes én jelenik meg

Mérhetetlen kegyelem, nagy alázat, uralkodik mindenütt
23 Istenségek a világban (2006. július 22.)


A Dafa-tanítványok a fenti királyságokból jönnek

Mégis hányan viselnek el megpróbáltatásokat ezekből a szent tanítványokból!

A Mester az emberek megmentéséért tanította a Dafát

Mind használják a képességeiket, hogy véget vessenek a katasztrófának

A Mestert követve, hogy megmentsék a világ lényeit

Mind vissza fognak térni a saját területükre, amikor teljesítették a küldetést


23. Istenségek a világon (2006. 07. 22.)


Dafa-tanítványok, minden országba jőve

Mennyi szentséges tanítvány, szomorúságot elviselni

A Mester terjeszti a Dafát, megment minden lényt

Különleges képességek mutatva mindegyik által, rossz eltávolítva

A Mesternek segíteni, hogy minden élőlényt megmentsen a világban

Munka befejezve, mindenki a saját helyére
24 Ki ismeri Őt igazán? (2006. augusztus 17.)


Ő az a bizonyos Szent, bár emberi testet visel

Menny és Föld behódolnak előtte

Alvás közben, minden istenség Urának látszik

Ébren, Ő részben emberi

És bár földi élelmet eszik

A szavai még az isteneket is megijesztik

A kozmikus kerék az Ő parancsára forog

Az igazságos energiája minden lelket félelemben hagy


24. Ki ismeri fel (2006. 08. 17.)


Szentséges, ámde emberi test

Menny és föld meghajolnak

Aludva, mint az összes istenség Ura

Felébredve, félig ember

Földi gabonát fogyaszt

Fa prédikálva – istenségek meglepődve

Vezényli a mennyei kerék forgását

Őszinteség uralkodik minden lélek fölött
25 A Mestert követve (2006. november 15.)


Masszív, erőteljes alakok,

gyűltek össze a nagy áramlatra

Különböző társadalmi státuszokat,

és különböző foglalkozásokat vállalva

A Dafa-tanítványok egy test

Követve a Mestert a Fa-helyreigazításban,

A baljós áradatok ellen dolgozva


25. A Mesternek segíteni (2006. 11. 15.)


Hősök csapatban találkoznak össze az erős áramlatban

Különböző rétegek, szakmák és hivatások

Dafa-tanítványok – egy test

A Mesternek segíteni, hogy helyreigazítsa a t, eretnek áramlatot leállítani
26 A kalpa vége (2006. december 22.)


Az égitestek újra vannak rendezve

Mert a kozmosz feltárta a hanyatlását

Mert a katasztrófák kéznél voltak

Mert minden isteni lény sírt

Amikor a Nagy Úrnak megvolt a gondolata:

„Tisztítsd meg őket, és tedd őket olyanokká, mint az újak”

Minden élet szíve egy gyöngyön függött – a Föld bolygón

A Fa-helyreigazítás sikerrel jár-e vagy megbukik?

Beavatkozásként, a régi erő elrendezte

Hogy a vörös fenevad felemelkedjen a világnak ezen a gyöngyén

Amint a megmentendő szám teljesül

Egyszerre csak meg fogják semmisíteni a gonoszt


26. Katasztrófa (2006. 12. 22.)


Égitest újólag áll össze

A világegyetem romlott megjelenése megmutatkozik

Nagy katasztrófák a szemek előtt

Minden istenség sír

Hatalmas Úr – egy gondolat jön létre

Megtisztítani, mint kezdetben

Hogy a Fa-helyreigazítás sikeres-e vagy sem

Mindenki szíve egy golyón függ

Régi erő kezd el zavarni

Poros golyó, vörös szörnyeteg bukkan fel

A megmentettek száma teljesítve

Gonosz – egy csapásra megsemmisítve
27 Ne áruld el a lelkiismeretedet (2007. január 30.)


Amíg ebben az emberi világban élsz

Nem kell elárulnod a lelkiismeretedet

Jónak vagy gonosznak lenni meghatározza a jövődet

Semmilyen módon se támogasd a gonosz pártot


27. Lelkiismeretet jól megőrizni (2007. 01. 30.)


Test az embervilágban

Lelkiismeretet nem lazítani

Könyörületesség, rosszindulatúság határozza meg a jövőt

Nem az eretnek párt mellé állni28 Egy új évezred (2007. július)


A Dafa terjesztése megdöbbentett minden birodalmat

Elferdült értékek és gonosz tanok

húzódnak vissza előle, egy nyomot sem hagyva

Reggelre a gonosz párt és annak kultusza összeomlik

A Falun egy új évezredet hoz el


28. Új korszak (2007. 07.)


Dafa elterjedve, menny és föld megrázva

Eltérülő tan, eretnek elmélet nyomtalanul eltűnnek

Gonosz párt, eretnek szekta egy napon feloszlatva

A Falun forog, új korszakot teremt
29 Egyre szebb (2007. október 17.)


Mi túlragyogunk más virágokat, bár nem fogunk versenyezni

A csípős hidegben, egyedül mi bocsátjuk ki az illatot

Tíz évnyi heves szél próbálta meg letörni az ágainkat

Most az ég kitisztul

És a hó elolvad az ágakon

A szilvavirágok megtöltik az udvart


29. Még szebb (2007. 10. 17.)


Nem versenyezni minden virággal és szépséggel

Csípős hideg egyedül saját magától szétárasztja az illatot

Heves szél cibál ágakat szinte tíz év hosszán át

Az ég kiderül

Hó az ágakon elolvadva, a kertben mindenütt szilvavirágok
30 Az igazság megszabadíthat az aggodalmaktól (2007. október 25.)


Mikor fognak az élet küzdelmei valaha megszűnni

Gazdagnak vagy szegénynek lenni olyan ideiglenes, mint a hulló lomb

Miért jött az összes élet erre a világra?

Az igazság meg fog szabadítani az aggodalmaidtól


30. Igazság aggodalmat olvaszthat fel (2007. 10. 25.)


Harcok az életben, mikor hagynak fel

Hogy gazdag-e vagy szegény, egy ősz füve

Minden lény a világba jőve – minek

Igazság aggodalmat olvaszthat fel a szívben
31 Megmenteni a világot (2008. május 15.)


Ismertessétek az igazságot és szabaduljatok meg a gonosz szellemektől

Terjesszétek a Kilenc kommentárt és a gonosz párt el fog sápadni

Mentsétek meg a világ embereit őszinte gondolatokkal

Fedjétek fel a hazugságokat és nyissátok ki a zárakat az emberek szívében

Nem hisszük, hogy a lelkiismeretek nem hozhatók vissza


31. A világot megmenteni (2008. 05. 15.)


Igazságot tisztázni, rothadt kísérteteket elűzni

Kilenc kommentárt széleskörűen terjeszteni, az eretnek pártból kilepni

Őszinte gondolat ment meg embereket a világban

Leleplezi a hazugságokat

Csomókat old meg a szívben

Ne hidd, hogy a lelkiismeretet nem lehet újra felébreszteni
32 A Fa megújítja a világot (2008. augusztus 30.)


Ahogy a nap felkel, ragyogó felhők és sugarak töltik ki az eget

Kinézek a reggeli ködben lenyugvó holdra

Egy évszázadnyi vörös csapásnak vet véget a Dafa

Minden, ami hihetetlen volt, fel fog tárulni

Az igaz valóságnak lesz a nagy színre lépése

Megújítva a világot, és egy új korszakot kezdve el


32. Fa teremt mennyet és földet (2008. 08. 30.)


Napfelkelte, színes felhők töltik ki az egész eget

A távolba tekinteni, a hold sarlója eltűnik a párában

Száz év vörös vész, a Dafától feloszlatva

Nem hinni, mindez jön

Igazság grandiózusan megjelenik

Menny és föld újra teremtve – új korszak
33 Sárkány források (2008. október 10.)


Csak egy lépés tovább és beléptél a mennyországba

A hatalmas kozmosz igazságos energiája ragyog körös-körül

A Fa-harang és a Fa-dob tisztítja ki a gonoszt és a szennyet

Itt a forrása az igazságos nak és igaz szentírásoknak

Friss szellők járják át, és a szélcsengők lengenek

A tömjénfüst átalakítja a makacs alacsony lényeket

Óriási számban istenségek őrzik a Dafát

Egy templom vezeti az utat, több ezer fog jönni


33. Sárkányforrások temploma (2008. 10. 10.)


Egy lépéssel már a mennyben

Hatalmas mennyboltozat, őszinte energia sugárzik mindenütt

Fa-harang, Fa-dob, a piszkot és a gonoszt kitisztítja

Ortodox Fa, igaz írások, itt a forrás


Friss szellő leng tova, szélcsengő csendül meg

Illatozó fűst lebeg, makacsságot átváltoztatni

Számtalan mennyei istenség védi a Dafát

Egy templom mutatja az utat, ezrek követik
34 Hívjátok megszabadításnak (2008. október)


Mihelyt a vörös sárkány fejét levágták,

a farkát leválasztották és alaposan megsütötték,

a húsát kisütötték,

Az Avīci pokolban9 melyik kísértet

nem akarna minden falatot megenni?

Egy évszázadnyi őrület

Menny és föld elleni harc

Gengszterek egy csoportja

Amikor a vörös fenevad szétesik,

az aggodalmak az összes élet szívében fel fognak oszlani


34. Bevégezve (2008. 10.)


Fejet levágni, farkat leválasztani, a forró olajban

Sárkányhúst sütni

Éhező kísértetek a pokolban egy csontot sem akarnak meghagyni

Száz év őrület

Harc menny és föld ellen

Szélhámos viselkedés

Vörös démon feloszlatva, élőlények gondtól és aggodalomtól megszabadítva
35 Az univerzum megmentése (2008. november 11.)


A Fa égig érő pillérét megrongálta a korrózió

Mindegyik univerzum királyai és urai megöregedtek és legyengültek

Egy gondolata, hogy újrateremtse a hatalmas kozmoszt, megrázta a mennyeket

A gyémántszerű akarata leállította a hanyatlás halálos árját


35. Mennyboltozatot megmenteni (2008. 11. 11.)


Égígérő Fa-pillér, rozsdás és foltos

Különböző mennyboltozatok királyai és urai, öregek és törékenyek

Óriási világegyetem újólag megteremtve, egy gondolat rázza meg a mennyet

Akarat gyémántkemény, veszélyes áramlatot erővel elhárítani
36 Shen Yun (2008. december 18.)


Ének és tánc a színpadon,

amely megdöbbent mennyet és földet.

Fúvósok és vonósok a zenekari árokban,

mint vágtató lovak ezrei.

Feloszlatva a régi erőt,

megdöntve a vörös összetevőt.

Az együttérzés édes harmata,

tavaszt hoz a mennybe és a földre.


36. Shen Yun (2008. 12. 08.)


Énekelni és táncolni a színpadon, világegyetem megrázva

Fúvósok és vonósok a zenekari árokban, több ezer ló vágtat

Régi erő feloszlatva, vörös épület összedől

A könyörületesség nektárja, tavasz a mennyben és a földön
37 A kereket tartva (2009. január 10.)


A kereket tartva kört formáló karokkal

Menny és föld között tornyosulok

Lenézve az emberi világra

A Föld bolygó úgy néz ki, mint egy apró golyócska

A három birodalom a lábam alatt

A világ emberei a porban

Mi a nehéz a világ túlszárnyalásában?

A tanítványok érzik, hogy nehéz a ragaszkodásoktól megválni


37. Kereket tartani (2009. 01. 10.)


Kereket tartani, mindkét kar kerek

Fej az ég felé, egyedül méltóságteljesen állni

Lepillantani az embervilágba

A föld, egy kicsi golyó

Három világkör a talpak alatt

A világ embereit a porban szemlélni

Miért olyan nehéz, a világból kijutni

Nehéz, a ragaszkodást megtörni
38 A Föld helyettesítése (2009. január 17.)


A Fa-helyreigazítás nagy ereje közeledik

És a jó hírek terjednek

A KKP nagy piros pecsétje kisodródik az isteni országból

Miután a gonosz uralmat elvitték a folyón lefelé

A tavasz vissza fog térni Kínába, és virágok virulnak


38. Földet kicserélni (2009. 01. 17.)


Gigantikus áramlat közeleg

Örömhír érkezik

Az istenségek országa, nagy vörös nyomás elhalványul

Egy napon eretnek uralom elapadva, mint a víz

Tavasz visszatérve a szárazföldre, száz virág virágzik
39 A farkas főzetét inni (2009. július 1.)


A gonosz párt kultúrája

a menny útja ellenében megy

Születésedtől fogva beoltottan,

téged „a pártanya nevelt”

Egyvalakinek szégyenkeznie kellene,

tele azokkal a megvetemedett ötletekkel

Az élet nem arról szól, hogy gyermekien ragaszkodó10 legyen a párthoz

Lopás, csalás, bujaság, harc –

a kommunista verőlegény

Ne add el magad, mint az ötven-centes brigád11

A titkos ügynök undorító tettei

megszégyenítik a honfitársait

[Ha még mindig a pártanya

fiának tartod magad,]

ördögök mosolyognak baljósan

minden gondolatodon és tetteden


39. Farkasfűfőzetet inni (2009. 07. 01.)


Eretnek pártkultúra, a mennyei Dao ellen

Gyermekkorától eszébe vésve, pártanyától átölelve

Elferdített nézet, megszégyenítő

Az emberlét nem az, kegyeletesnek lenni a párthoz

Lopás, csalás, erotika, harc, kommunista rablók

Személyiséget, nem ötven centért eladni

A kémek csúf fellépése, a honfitársaik szégyene

Mindegyik gondolat, mindegyik tett, az ördög nevet
40 A vörös ár vége (2009. október 18.)


A vörös ár elenyészik a nap végén, az előadásnak vége

A korrupció és a romlás volt az előjáték

Az emberek tele nehezteléssel, a gonosz uralom elbukik

Katasztrófák történnek az egész országban

Semmiképp sem lehet újraéleszteni a pártot

A lakosság felébred, és ott az igazság

Mindhárom kilépés12 a párt végét jelenti

Közös erőfeszítéssel, az ősi civilizáció elkezdődik újra


40. A vörös áradat pusztulása (2009. 10. 18.)


Vörös áradat, naplemente, utolsó színjáték

Romlottság, korrupció, az előjáték

A nép tele elégedetlenséggel, gonosz uralom felborul

Szerencsétlenség mindenütt

Újraélesztés esélytelen

Élőlények felébrednek, őszinteség létezik

Az egész nép kilép, a gonosz párt meghal

Közösen erőfeszítést tenni

Évezredek ősi civilizációja megint felújítva


41 Megint forgatni (2009. december 1.)


A Falun ismét forog

Hegyek és folyók megváltoztak

Menny és föld kitisztultak

Az emberek visszanyerik a jóságos gondolatokat

A hagyományok újraélednek

Minden igazságot felfednek a kozmoszról

A tömegben levő buddhák, daók és istenségek

Kiirtják a gonosz gondolatokat, hogy helyreigazítsák az emberek elméit

Mindez arra, beteljesíteni a nagy kívánságomat


41. Még egyszer forgatni (2009. 12. 01.)


A Falun újra forog, az ország változik

Menny, föld kitisztítva

Emberek, könyörületes gondolatok

Hagyomány újra ragyog

Minden igazság megjelenik a világegyetemben

Buddhák, daók, istenek, vándorolnak a világban

Eretnek gondolatok teljesen eltávolítva, emberiség helyreigazítva

Nagy fogadalom beteljesítve

42 Mi a kínai civilizáció (2010. január 1.)


Egymást követő üldözési kampányok

Egy vérnyom, vérszag

A kultúra elitje megsemmisítve

A kulturális kincsek tönkretéve a „kulturális forradalom” alatt

Későbbi nemzedékek értékei, és a történelem, eltorzítva

A párt tetszés szerint hazugságokkal itatja át az embereket

Az indítékai eléggé világosak

Az működési rendszerei alaposak és kifinomultak

Ki vett rá téged, hogy tévesen ítélj

És behozd a kommunista pártot?

Az ember Isten mesterműve

Nem a vörös sárkány leszármazottainak a serege

„Kína” nem „a KKP”

Ne vezessétek félre a nyilvánosságot

A párt kultúrája egy gonosz rendszer

Kína egy 5000 éves alappal rendelkezik előkészületként

És ott rejlik a kínai kultúra lényege


42. Mi a kínai civilizáció (2010. 01. 01.)


Mozgalmak hullámokban

Véreső, szél bűzlik

A kultúra elitjei leverve

Kulturális forradalom, a hajdankor kincsei elpusztítva

Utódok, gondolatok elferdítve, történelem nem világos

Tetszés szerint a párt hazugságokat ver a fejükbe

Cél világos, tökéletes ellenőrzési rendszer

Miért hitt a pártnak, ennél tévedt

Ember, az istenek egy mesterműve

nem a vörös sárkány utódainak egy serege

Kína az nem a KKP

Ne vezess tévútra, ne forgasd ki

Pártkultúra, eretnek tétel

Kína 5000 éves alap

Ez csupán a kínai kultúra kristálya

43 Yin és yang megfordítva (2010)


A yin és yang megfordítása árt a világnak

A férfiaknak nincs férfiasságuk

Határozatlanok, tétovák és nőiesek

Szűk látókörűek, ők értéktelen nyomorultak


A nők erősek és okosok

Hevesek, éles nyelvűek, és uralkodók

Nem bájosan szelídek vagy elegánsak

Csinos szirének, ők kurvák titokban


43. Yin és yang felcserélve (2010)


Yin és yang felcserélve, a világ erkölcse megsebezve

Ilyen egy férfi, férfiasság nélkül

Félénk, határozatlan, női hangnemek

Szűk látókörű és haszontalan


Kemény nő, ravasz, tele érvényesülési vággyal

Türelmetlen, éles nyelv, úr a házban

Beleélve magát, bájosan szép – belső szépség elveszítve

Női csábító vén boszorkány, szajha a sötétségben
44 Helyreigazítva a t (2010. április 23.)


Egy gondolatom megdöbbentette a mennyboltot és azon túl

Meg akartam menteni minden lényt és megszabadulni mindentől, ami káros

Számtalan réteg rohadt régi erő akadályozta az utamat

Belépve az emberi világba, rájöttem, hogy a dolgok még rosszabbak

Helyreigazítva a t ahogyan megyek, áthatolva a kozmosz minden rétegén

A helyreigazítással szembenállást választók mind el lettek távolítva

Amikor a menny kívánja a változást, ki meri azt megakadályozni?

A kozmosz, most felújítottan, soha többé nem fog megint rosszá válni


44. t helyreigazítani (2010. 04. 23.)


Egy gondolat, megrázza a világegyetem túlsó oldalát

Szándékozva élőlényeket megmenteni és minden rosszat eltávolítani

Ezerszeresen romlottan, régi erők akadályoznak

Saját magam a világba jőve, még több romlottságot látok

A Fa-helyreigazítás egész útján, égi mennyezeteket török fel

Minden nem-ortodoxot és negatívat kirostálni

A menny változni akar, ki meri akadályozni

Univerzum újólag megteremtve, soha többé elrontani.
45 A pavilonban fekve (2010. július 18.)


A pavilonban fekve

Pihenek, szemeim kissé nyitva

A fejem a hegy gerincén nyugszik

A csúcsa, egy párna a lábamnak

Sárkányok és főnixek repülnek

Mennyei hajadonok táncolnak nekem

Egy nap vissza fogok térni a trónomra

Szabadon meglovagolva a menny szeleit


45. A pavilonban feküdve (2010. 07. 18.)


A pavilonban aludva, szemek könnyedén nyitva

Hegyhát a fejpárnám, lábak a csúcson nyugodva

Sárkányok repülnek, főnix száll fel, mennyei szépségek táncolnak

Azon a napon visszatérés, a szélen lovagolva
46 Megvetem (2010. október 4.)


A kezdet előtt

Figyelmeztettem a nyomorult teremtményt, hogy ne okozzon kárt –

Amikor a gonosz párt megbukik,

Mit fogsz tenni, a kivizsgálással szembesülve?

A mérget kibocsátó nagy szád

Nem illik a nyaktilóhoz, ami rád vár

Most a játszma szinte már elveszett

Sehova sem tudsz elmenekülni


46. Megvetés (2010. 10. 04.)


Kezdetben a gazembert figyelmeztettem, ne üldözzön

Eretnek párt összeomlik, a vizsgálat ellen, mit tudsz tenni

Az idő lejárt, hol a menekülési útvonal

Mérget köpő nagy száj, lehet-e gyorsabb, mint a nyaktiló?47 Cím nélküli (2010. október 5.)


A virágok jól néznek ki,

de az emberek szíve elhervadt.

Telihold van,

de az embereket nehéz megmenteni.

Az ország romokban hever,

A menny ítélete.

Olvasva a Kilenc kommentárt,

egyvalakit nem fog többé félrevezetni.


47. Cím nélkül (2010. 10. 05.)


Virágok ugyan szépek, emberszív elhervadva

Még telihold, mégis nehéz megmenteni

Föld romokban, a menny büntetése

Kilenc kommentárt olvasni, ködöt áttörni
48 A világ embereiért (2011. január 22.)


Megfogadtátok, hogy megszerzitek a t, és ide jöttetek, hogy emberek legyetek

Mégis mialatt a Dafa terjed, nem akarjátok felismerni az istenséget

Elutasítva azokat a szórólapokat, amelyek az igazságot tartalmazzák

A gonosz párt hazudott a világnak, rideggé téve benneteket

A tanítványok tiszta szívből próbálnak felébreszteni titeket, mégis visszautasítjátok

Mihelyt az esély elmúlt, az időtök le fog telni

Megbánás kínozza majd a lelkedet, amikor az igazság kiderült

Aztán jön a katasztrófa és a mennyország kapujának a bezárása


48. A világ embereiért (2011. 01. 22.)


Megfogadva, hogy megkapja a t, jöve, hogy ember legyen

Fa elterjedve, istenségeket nem felismerni

Röplap, igazság, mindezt nem olvasni

Eretnek párt csapja be a világot, közömbös, emberiesség nélkül

Fa-tanítványok teljes szívvel ébresztenek, ámde nem ébrednek

Az alkalom elmúlik, az idő elmulasztva

Égi titkok jelennek meg, ijedt lélek bánja meg

Nagy katasztrófa következik nyomban, a menny kapuja bezárva49 Úton a turné közben (2011. április 11.)


Autóbusszal utazva mérföldek ezreit

Egy isteni fény védi azt kívülről

Kik azok, akik utaznak, benne ülve?

Az életeket mentő emberek, a turnén szerepelve


49. A turnén (2011. 04. 11.)


A kocsi ezer mérföld távolra megy

Kint isteni fény véd

Bent, ki utazik vele?

Turné ment meg embereket
50 A Vörös sziklák meglátogatása (2011. április 11.)


Egy leírhatatlanul hosszú idő után,

a menny és a föld megöregedett

A Vörös szikláknak még megvan

a kisugárzásuk és a csinos külsejük

Mindazonáltal ki nincs alávetve

a keletkezésnek, fennmaradásnak, hanyatlásnak, megsemmisítésnek?

A formák tönkrementek

és elporladtak,

nehezen tudják még megvédeni magukat


50. Vörös sziklát meglátogatni (2011. 04. 11.)


Számtalan év telt el, ég és föld öreg

Vörös hegy isteni alak, szép táj

Keletkezés, fennállás, romlás, megsemmisítés, ki ezen kívül

Külső lepusztult, viharvert, nehéz saját magát megvédeni
51 A hegyeket bámulva (2011. április 11.)


Hatalmasak és párásak a hegyek

A felhők és a köd, összekapcsolódva az éggel

Megmászva, tudod te, milyen messze érnek el?

Ott istenségek ülnek a hegyekben


51. A hegyet megnézni (2011. 04. 11.)


Óriási, ködös hegység

Felhők és köd kötik össze az eget

Felmászva, nagy a távolság

Istenség ül a hegyben

52 Kinek van igaza, ki téved (2011. május 16.)


Művelőként

Egyvalaki mindig a saját hibái után nézzen

Ez az út, hogy a leghatékonyabban megszabaduljon a ragaszkodásoktól

Nincs lehetőség, hogy kihagyja a megpróbáltatásokat, kicsiket vagy nagyokat

[Egy konfliktus során, ha emlékezhetsz:]

„Neki igaza van,

És én tévedek,”

Mi vitatkozni való van?


52. Kinek van igaza, kinek nincs igaza (2011. 05. 16.)


Művelő

Magánál keresi a hibát

Sok emberi érzületet eltávolítani

Nagy vizsga, kicsi vizsga, nem elkerülni

Neki van igaza

nekem nincs igazam

Minek veszekedni
Dalszövegek
Dalszövegek


1 Mindenkinek választania kell jó és gonosz között (2006 áprilisa)


Egyszerűen remélem, hogy ki tudsz jutni a katasztrófából

Az igazság az, amelyre vágytál korokon át

Egy a párt kultúrájával teli világban,

Ne szedjenek rá megint a nyilvánosságot becsapó hazugságokkal

Az kritikus, hogy jól járd a jövőbe vezető utat

Minden személynek választania kell jó és gonosz között

Mert a világegyetem nagy változásokon megy keresztül

Mert a régit felbomlasztják

Mert a jövőbe lépés ilyen vizsgát követel meg


1. Jó és gonosz – saját magad dönts (2006. 04.)


Csak azt kívánom, hogy megmenekülj a katasztrófától

Az igazság a te örök vágyakozásod

Egy pártkultúrával teli világban

Nem továbbra is elvakítva világraszóló hazugságoktól

Nagyon fontos helyesen járni a jövendő utat

Embereknek saját maguknak kell dönteniük jó és gonosz tekintetében

Mert az égitestek azon vannak, hogy erőteljesen megváltozzanak

Mert a régi feloszlik

Mert, hogy a jövőbe menjenek, az egy vizsgát kíván meg
2 A választás (2006. április 30.)


Barátom,

Amiről én beszélek, az a te régóta dédelgetett reményed

Az igazság fel tudja nyitni az emberek igaz gondolatait

Amikor a portól rég eltemetett emlékezetedet felfedik

Az évmilliók-régi fogadalmad fog vezetni téged a beteljesülés felé

Ne csapjanak be az üldözés hazugságai

Az igazság megismerése a kulcs az életedhez

Remélem, hogy az összes élet kijuthat a katasztrófából

Jó és gonosz közepette, az istenségek teljesítik az ígéretüket


2. A választás (2006. 04. 30.)


Barátom

Amiről én beszélek az a te ősrégi kívánságod

Igazság ébresztheti fel az emberek igaz gondolatait

Portól rég elborított emlékezet lesz felnyitva

Beválthatod a történelem előtti fogadalmadat

Ne hagyd magad becsapni a hazugságoktól az üldözés közben

Igazságot felismerni, az élet kulcsa

Azt kívánom, hogy az összes élőlény megmeneküljön a katasztrófától

Jó és gonosz közepette, istenségek váltják be a fogadalmukat
3 Egy esély egy szemvillanás alatt (2006. május 2.)


A nagy dráma ötezer éve,

A fő színpad Kína volt, a központi síkság.

Minden egyes élettartam, újraszületve,

A szerepeket mi játsszuk – némelyik keserű, némelyik édes.

Gyakran kérdezem, miért van telihold,

És milyen hosszú lesz az élet útja.

Megkérdezem, honnan jöttem,

És miért olyan veszedelmes a világi világ.

A Fa (Út) hozta létre az eget és a földet

Mi erre a világra jöttünk, hogy összekössük magunkat [Vele]

Mi újraszülettünk, várva a t,

És nehézségeken keresztül csökkentve a karmánkat.

A kalpa végén, az istenség el fog jönni,

Megmentve bennünket és kioldva a kötelékeinket.

Minden egyes élettartam ezért a kívánságért volt,

Mi évek ezrein keresztül szenvedtünk.

Az esélyt nem lehet könnyelműen kezelni,

Megragadni vagy elszalasztani – egy szemvillanás alatt.


3. Sorsalkalom – egy szempillantás (2006. 05. 02.)


Grandiózus színpadi darab 5000 év

Fő színpad Központi birodalom

Életről életre újraszületve

Sok szerep, némelyik keserű, némelyik édes

Gyakran kérdezve, miért van telihold

Milyen messzi az életút?

Honnan jövök én?

Miért veszélyes az embervilág?

A Fa teremtett mennyet és földet

A világba jőve sorskapcsolatot kötni

Újraszületve, a ra várva

Szenvedéseken keresztül csökken a karma

A végső időben istenségek jönnek

Megváltáson keresztül korábbi sorsot feloszlatni

Életről életre ezért a kívánságért

Több ezer év keserű szenvedés

Sorsalkalmat nem elszalasztani

Megragadott, elszalasztott – egy szempillantás
4 Ki vagyok én? (2006)


A határtalan ég és föld között, ki vagyok én?

Nem emlékszem, hány életen mentem keresztül

Nehézségek közepette, tehetetlen zavartság

A szívem, várakozva, olyan fáradt

Viharverten, könnyeket hullattam éjszaka

Addig a pillanatig, amíg megláttam az igazságot

Amíg kerestem és megkaptam a Dafát

Amelyik átfúrta a füleimet, mint a mennydörgés

Elértem, hogy megértsem, ki vagyok én

És rájöttem, hogy gyorsítanom kell a lépteimet az isteni úton

4. Ki vagyok én? (2006)


Mérhetetlen menny és föld, ki vagyok én?

Milyen gyakran megszületve, azt nem tudom

Magatehetetlenül elveszve a keserűségben

A vágyakozás szíve annyira kifáradt

A kétségbeesés könnyei a mélységes éjszakában

Amíg elhozták nekem az igazságot

Mennydörgés a fülemben, a sóvárgott Dafa itt

Megértettem, ki voltam én

Tudom, gyorsan felzárkózni az istenség felé vezető úton
5 Együttérzés (2006)


Tudod, miért mondom el neked az igazat?

Nem azért, hogy olyanná válj, mint én

Még kevésbé szándékozom megváltoztatni a hitedet

Csak azt akarom, hogy láss át a Sátán megtévesztő trükkjén

Az együttérzés miatt, nem bírom elviselni, hogy lássalak téged

Ugyanazt a sorsot elszenvedni, mint a vörös fenevad

A menny el akarja pusztítani a vörös fenevadat

Az istenség engem hív, hogy megmentsem azokat, akik itt laknak


5. Könyörületesség (2006)


Tudod, miért mondom el neked az igazságot?

Nem azért, hogy olyan legyél, mint én

Még kevésbé azért, hogy megváltoztassam a hitedet

Csak azt kívánom, hogy lásd a Sátán trükkjeit és hazugságait

Könyörületességből kifolyólag nem szeretném látni

Hogy te együtt pusztulsz el a vörös démonnal

A menny meg fogja semmisíteni a vörös démont

Istenségek mondják nekem, hogy váltsam meg itt az embereket
6 Miért utasítod el? (2006)


Barátom, emlékszel?

Mindannyian a mennyből való látogatók vagyunk

Olyan sok életen át, kire vártunk?

És mit kerestünk a sötétben és a ködben?

Az ebbe a világba való leereszkedésed előtt tett fogadalmad

Még mindig a szívedbe van írva?

Amikor szembesülsz az igazsággal, miért utasítod el azt?

A Dafa-tanítványok nem rosszak

A Falun Gong sem rossz

Az istenségek beteljesítik az ígéreteiket

Amire az emberek vártak és amiért aggódtak mind fel van fedve

Együttérzés az istenség örök állapota

Ám az idő elmúlik egy szemvillanás alatt


6. Miért elutasítani? (2006)


Barátom, megértetted a szavaimat?

Mi mindannyian vendégként jöttünk a mennyből

Újra és újra megszületve, ámde kire várva?

Amit voltaképpen keres az ember, az nem látható világosan itt

Az a fogadalom, amelyet letettél, mielőtt a földre jöttél

Megtalálható még a szívedben?

Az igazság a pillantásban, miért elutasítani?

Dafa-tanítványok, semmi hibásat sem tettek

Falun Gong, semmi hibásat sem tett

Ezek istenségek, ők azon vannak, hogy beváltsák az ígéretüket

Az élőlények mindkettőt csinálják, várnak és rettegnek

Könyörületesség az istenségek örök állapota

Ámde az idő egy szempillantás alatt elmúlik
7 Keressétek az igazságot (2006)


A menny és a föld mindkettő hatalmas,

Milyen irányba mennek a világ emberei?

Elveszetten, ők nem ismerik az utat,

Az igazság az iránytű.

Gazdag vagy szegény, mindegy,

Nincs hová elrejtőzni, amikor a katasztrófa lecsap.

A háló nyitottan van hagyva az egyik oldalon –

Gyorsan keressétek az igazságot!


7. Igazságot keresni (2006)


Menny és föld mérhetetlenül széles

Hová megy az emberiség?

A ködben az út eltűnik

Igazság, az iránytű

Szegény és gazdag, milyen egyformák ők

A nagy katasztrófa, egy rejtekhelyet sem találni

A háló nyitott, csak az egyik oldalon

Keresd meg magadnak az igazságot, ne feledd a sietséget

8 Mindegyik élettartam ezért az életért volt (2007. június 10.)


Újraszületve a világi világban,

Az emberek valódi természetét lepecsételte az illúzió.

A Dafa-tanítványok szenvednek,

De akiket tönkretesznek, azok az érző lények.

Mindannyian a mennyekből való életek voltak,

Akik leereszkedtek ebbe a világba, hogy várják a t.

Amíg az emberi világban tartózkodtok,

Ne csapjanak be a [párt] hazugságai.

Az igazság az irányadó fény,

Rendelkezik a hatalommal, hogy megmentse a világot.

Minden élet a ért jött,

Minden egyes élettartam ezért az életért volt.


8. Életről életre ezért az életért (2007. 06. 10.)


Újraszületve az embervilágban

A saját természet ködbe burkolt

Fa-tanítványok démoni szerencsétlenség alatt szenvednek

Az élőlények számára pusztulást fog jelenteni

Minden élet egyszer a mennyben volt

Lejött, hogy a ra várjon

Itt az emberek dimenziójában

Ne hagyd magad hazugságoktól becsapni

Igazság, mint ahogyan lámpások mutatják neked az utat

A világ megmentése, hőstettet ígérve

Minden élet a ért jött

Életről életre ezért az életért

9 A becsület nem enged hátra nézni (2007. június 21.)


Miért olyan nehéz mindig az emberi élet?

A törekvés és a versengés nem boldogság.

Honnan jöttünk?

Amíg kerestünk, mi inkább eltévedtünk.

Miért születnek az emberek erre a világra?

Senki sem tudja világosan megmagyarázni.

De a [Dafa] tanulása rávezet, hogy racionálisan értsem meg,

Miért a Dafa-tanítványok az üldözés célpontja?

Ez azért van, mert egy isteni vezetésű utat járunk.

Mi megértettük, miért szenvednek az emberek,

Mi világosan megértettük az élet sorsát;

És a kozmosz keletkezését és fennállását.

A párt indoktrinációja már nem az igazság [nekünk],

És az üldözés engem nem téveszthet meg többé.

Egy igazságos elme irányít engem, hogy az isteni utat járjam,

És a becsület nem enged hátra nézni.


9. Megbánás nélkül (2007. 06. 21.)


Miért fájdalmas mindig az élet?

Harc és törekvés nem a boldogság

Honnan jövünk mi?

Keresésben és mégis eltévedve

Miért élünk mi?

Senki sem tudja elmagyarázni

Művelésen keresztül alapelveket felismerni

Miért céloz meg az üldözés Dafa-tanítványokat

Mert mi azt az utat járjuk, amelyet az istenségek mutatnak nekünk

Mi már tudjuk, miért szenvednek az emberek

Felismerjük az élet visszatérését

Megértjük, az univerzum keletkezését és fennállását

Indoktrinálás persze nem az igazság

Az üldözés sem tud engem megtéveszteni

Őszinte gondolatokkal járni az isteni utat, megbánás nélkül
10 Az istenség az, amelyik embereket ment meg (2007. június 21.)


Dafa-tanítványok mentenek meg embereket

Minden szó könyörületes, őszinteségről árulkodva

Ateizmus, a gonosz doktrína, az csalás

A vörös ár az Avici pokol kapuja felé folyik

A veszélyben levő emberek segítségért kiáltanak

Mert a tudatos oldaluk túl akarja élni

Én az igazság terjesztése közben mentek meg életeket

Az istenség az, amelyik hív engem, hogy embereket mentsek meg


10. Az istenségek azok, akik embereket mentenek meg (2007. 06. 27.)


Dafa-tanítványok mentik meg az embereket

Mindegyik szó könyörületes, az igazság árnyékok nélkül

Az ateizmus hazugság

A vörös ár a nemlét kapujához vezet

A szükségben az emberek megmentésre törekszenek

Mert az értelemmel rendelkező oldal túlélésért esedezik

Minden lényt megszabadítani és az igazságot terjeszteni

Akik embereket mentetnek meg velem, maguk az istenségek voltak
11 Enyhíteni az aggodalmadat (2007. október 21.)


Az idő csak múlik, mint a vízfolyás

Az emberi élet mindig melankóliát hoz magával

Minden egyes újraszületés, miért jöttünk mi ide?

Minden egyes élettartam, mi kerestünk

Megkérdezem a mennyeket, de a mennyek nem beszélnek

A holdra nézek, a fejem tele köddel

Kitől kellene megkérdeznem, hogy megoldjam a rejtélyt?

Az igazság enyhítheti a nagy aggodalmadat

Egy ilyen zavaros időben, Dafa van terjesztve

Ennek egy jó okának kell lennie


11. Aggodalmat feloszlatni (2007. 10. 21.)


Az idő úgy folyik, mint a víz

Az emberlét folyvást aggodalommal összekötve

Életről életre, miért jőve

Mindegyik élet egy törekvés

A mennyet megkérdezni, a menny nem beszél

A holdat bámulni, a fej köddel teli

Eltévelyedve, kit lehet megkérdezni?

Az igazság feloszlatja a nagy aggodalmat

A kaotikus világban terjeszteni a Dafát

Biztosan létezik egy ok
12 Ébredés (2007. október 26.)


Korokon át, az emberi világ egy dráma volt

Reinkarnáció és újraszületés változtatja meg a színhelyet

Minden élettartamban, a szerep különböző

Hány elhagyatott sír, otthagyva szélnek és esőnek?

Felnézek a hatalmas égre, de az ég nem beszél

A hála vagy a neheztelés oly sok érzése zavaró

Kinek van eljátszva az élet nagy drámája?

Ki az én valódi énem, aki eljött ide?

A Dafa terjesztése megvilágítja az univerzumot

A [Dafa], az isteni gong, felébresztette milliók ezreit

Nehézségek kísérnek engem, amikor meglovagolom a hosszú szekeret

Elmondva az igazságot, sietek, hogy embereket mentsek meg

A nagy út mindenképpen a mennybe vezet


12. Ébredés (2007. 10. 26.)


Évek ezrei óta, az embervilág egy színjáték

Újraszületve, hely felcserélve

Életről életre nem ugyanaz a szerep

Hány elhagyatott sír, átengedve szélnek és esőnek

Felnézek a távoli mennybe, ámde a menny nem beszél

Mennyi háládatosság és harag, minden egy rejtély

Az élet egy nagy színjáték, kinek bemutatva

Ki az igazi Én, aki idejött

Dafa szélesen elterjesztve, megvilágítja az egész világegyetemet

Az isteni gong milliókat és milliárdokat ébreszt fel

Démoni nehézség kísér engem a nagy kocsiban való utazásnál

Igazságot tisztázni, az emberek megmentésénél sietek

A nagy út a mennybe vezet
13 Csak az igazság menthet meg (2007. október 26.)


A világ erkölcsei lecsúsztak, belépve a késő őszbe

A civilizáció 5000 éve – hervadt virágok

Az emberek szíve, már nem hagyományos – a világ káoszban

Ki menthet meg minket, ha szerencsétlenség csap le?

A kalpa végén, a Dafa terjesztésének oka van

A Dao nélküli hanyatlás szakasza, nem tart sokáig

Jó vagy rossz, igaz vagy démoni, megosztott

Isteni lények remélik, jó embereket meg lehet menteni

Édes harmat terjed szét az emberi világ minden részében

Az igazság, az istenségtől származó szavak, már megtöltötte a világot

A háló nyitva marad az egyik oldalon – siess, hogy megkeressed

Csak az igazság menthet meg


13. Csak az igazság menthet meg (2007. 10. 26.)


Világ megromolva, kései ősz

5000 éves civilizáció, hervadtak a virágok

Emberszív nem tiszta többé, minden káoszban

Amikor jön a nagy katasztrófa, ki menthet meg?

Fa terjesztve a végső időben, annak megvan az oka

Féktelenség és romlottság nem tart sokáig

Jó és gonosz, jóravaló és eretnek, szétválnak

A jó emberek megmentését kívánják az istenségek

Nektár szétpermetezve mindenütt az embervilágban

Igazság, isteni szavak, az egész világban

A háló nyitott marad az egyik oldalon, gyorsan keressétek meg

Csak az igazság menthet meg
14 Ismerd meg az igazságot (2007. október 29.)


Megtapasztalva évek ezrein át a sodródást

Elveszetten a világi világban, törekedve és versenyezve

A csábító valóság közepette

Az ősrégi fogadalom feledésbe merült

A Dafát, amelyre minden élet várt, rágalmazzák

Miért öntesz olajat a tűzre?

Isteni lények nyitva hagyják a hálót az egyik oldalon

Az igazság kinyithatja a zavar és a homály zárát

Ne folytasd a habozást vagy az időpocsékolást

Hívd vissza a valódi énedet

Lépj ki a csalás örvényéből

Ismerd meg az igazságot

Mert ez az a megbízatás, amelyre korokon át vártál


14. Igazságot megtudni (2007. 10. 29.)


Fáradságosan ide-odasodortatva, évek ezrein át

Elveszve a világiban, a törekvésben és harcokban

A csábító valóságban

A fogadalom hosszú idő óta elfeledve

A Dafa, amelyre az élőlények várnak, megrágalmazva

Miért önteni olajat a tűzre

Istenségek hagyják a háló egyik oldalát nyitva

Az igazság kinyithatja a zavarodottság zárát

Nem kételkedni tovább, nem habozni

Találd meg a valódi énedet!

Lépj ki a hazugságok szívásából

Megtudni az igazságot

Ez az a megbízatás, amelyre régóta vártál15 Mi tudjuk (2007. november 1.)


Tudjuk, hogy a világi világ évek tízezrein át

Várta a buddhákat és az istenségeket

A történelem utolsó lapja megérkezett

Az Igazság, Együttérzés, Tolerancia ragyogása világít meg

magas hegyeket és hatalmas tengereket

A jó és gonosz közötti verseny bontakozik ki, felkavarva a lelket

Az üldözés csak a Dafa-tanítványok nemes viselkedését fedi fel

Amíg szenvedek, még mindig érző lényeket mentek meg

A világnak azok az emberei, akik elveszettek:

Meg kell különböztetnetek a jót a rossztól

Az igazság az megváltás

Az igazság az remény

Ez a nagy együttérzés szíve

Egy új korszak bontakozik ki, a nagy és hatalmas kegyelem közepette


15. Mi tudjuk (2007. 11. 01.)


Mi tudjuk, évek tízezrein át embervilág azért

Buddhákra és istenségekre várni

A történelem utolsó oldala már felütve

Az Igazságosság, Könyörületesség és Elnézés fénye

Sugárzik hegyek és tengerek fölött

A jó és gonosz harca kiterjed, megrázóan

Az üldözés annál inkább megmutatja a Dafa-tanítványok dicsőségét

Minden szenvedés ellenére én megmentek minden élőlényt

Eltévelyedett emberek a világon

Különböztessétek meg a helyeset a hibástól

Az igazság a megmentésre szolgál

Az igazság a remény

Ez a nagy Könyörületesség szíve

Egy új korszak köszönt be, a grandiózus kegyelem közepette
16 Ne akarjátok, hogy sajnáljalak benneteket (2007)


Miért hiszitek el még mindig a [párt] hazugságait

És utasítjátok el az istenségek hívását?

Életek, amelyek elveszettek:

Én őszintén mély sajnálatot érzek irántatok

Akár van karmikus kapcsolatotok, akár nincs

Én csendesen imádkozom értetek

Remélem, hogy hamarosan világosan látjátok az igazságot

Remélem, hogy biztonságosan átjuttok a katasztrófán

Mindaddig, amíg hagyjátok a lelkiismereteteket áttörni az előítéletet

Lesz egy szép holnapotok

Ne várjátok meg, amíg túl késő van a bűnbánatra

Ne hagyjátok, hogy a megbánás egy örök megbánássá váljon


16. Ne hagyj sajnálnom téged (2007)


Miért hiszel még a hazugságokban

Egyre újra megtagadod az istenségek hívását

Elveszett élőlény

Én mélyen sajnállak a szívemben

Egészen mindegy, hogy sorskapcsolat-e vagy sem

Csendben én minden jót kívánok neked

Azt kívánom neked, hogy idejekorán felismerd az igazságot

Azt kívánom neked, hogy biztonságosan átvészeld a katasztrófát

Amíg a lelkiismereted áttöri az előítéleteket

Egy szép jövőd is lesz

Ne várjátok meg, amíg túl késő van a bűnbánatra

Ne hagyjátok, hogy a megbánás egy örök megbánássá váljon
17 Kiért vagyunk? (2007)


Kiért vagyunk elfoglalva éjjel-nappal?

Úgy néz ki, hogy ez csak a hitért van

Valójában ez egy alapos felismerés az igazság megértése után

Az üldözés csak a rosszat és a jót tudja bizonyítani

Kinek készítettük elő a kezünkben levő igazságot [szórólapokat]?

Úgy néz ki, azért hogy rávegyünk titeket, hogy átlássatok az üldöző rágalmazásán

Amelyik arra van, hogy embereket küldjön le a romba dőlés útján, hogy a KKP-vel temessék el őket

Mihelyt ellenségesek Buddha Törvényével szemben, ott nincs remény megváltásra

Miért kérünk titeket, hogy tisztán lássátok a gonosz pártot?

Ez nem azért van, hogy felülkerekedjünk a politikában

Miért üldözi mindig a KKP a polgártársainkat?

Az igazság felfedi, milyen pontosan az üldöző

Minden, amit csinálunk, tiértetek van

Nem számít, milyen gonosz lehet az üldözés

Mi az isteni úton járunk

A világ emberei, akik az üldözés lángjait szítják, elveszett bárányok

A veszedelem közepette, az istenség hívott minket, hogy megmentsük az embereket, akik itt laknak


17. Kiért vagyunk mi itt? (2007)


Kiért dolgozunk mi éjjel és nappal olyan keményen

Látszólag csak a hitért

Az alapvető megvilágosodás, világos felismerés után

Az üldözés csak rosszindulatúságot és jószívűséget tanúsíthat

Kinek készítettük elő a kezünkben levő igazságot?

Úgy néz ki, hogy neked fel kellene ismerned az üldözésben levő rágalmazást

De ő a reménytelenség útjára taszítja az élőlényeket és őket vele együtt temetik el

Mihelyt ellenséges lelkülettel áll szemben a Buddha-Törvénnyel, nincs remény megmentésre

Miért ismertetjük mi fel veled világosan a pártot

Nem azért, hogy a politikában játsszuk az erősebbet

Miért üldözi ő folyvást a honfitársainkat?

Az igazság felfedi, milyenek az üldözők

Mindent, amit teszünk, érted tesszük

Bármilyen rosszindulatú is az üldözés

Mi az istenségek útját járjuk

Emberek, akik az árral úsznak

Valóban elveszett bárányok

A veszély közepette istenségek hívtak fel minket arra, hogy megmentsük az embereket itten
18 Én neked énekelek (2007)


Barátom, én teljes szívemből énekelek neked

A hazugságok ötven éve felépíthet egy vörös falat

A bandita elhomályosíthatja az öt évezredes civilizáció ragyogását

De az Igazság, Együttérzés, Tolerancia sohasem lehet érintett ettől

Ne higgy olyan könnyen a párt szócsöve egy-hangú propagandájának

Helyeset vagy rosszat az együttérzéseddel kell lemérni

Ha egyszer megismered az igazságot

Ez lesz a remény a megváltásodra

Barátom, amit én énekelek, az az igazság

Az istenség minden egyes embert kiértékel

A történelemben, a romlottságba való süllyedés mind ugyanaz volt

Amit elpusztítanak, az a korrupt dinasztia

Amit visszaállítanak, az az udvarias és kedves

Lépj ki a hazugságok által okozott zavartságból

Ne temessenek el a vörös banditával

Az igazság az könyörületes megváltás

Az igazság megismerése a remény a megváltásra


18. Én neked énekelek (2007)


Barátom, én igazán egész szívemből énekelek neked

Ötven év hazugság vörös falat építhet fel

Rablók sötétíthetik el az ötezer éves civilizációt

Őszinteség, Könyörületesség és Elnézés sohasem fognak megváltozni

Ne higgyetek könnyelműen a propagandának, az egy hangnak

Könyörületességgel mérd le a helyességet

Igazságot megérteni, remény és megmentés

Barátom, az az igazság, amit én énekelek

Istenségek vannak azon, hogy mindenkit megítéljenek

A hanyatlás a történelemben mindig ugyanaz marad

Romlott királyság lett romba döntve

A civilizáció és jószívűség újraélesztve

Ki a zavarodottságból, amelyet a hazugságok okoztak

Ne kövesd a vörös rablókat a sírba

Az igazság az könyörületes megváltás

Igazságot megtudni, remény és megmentés

19 Megragadott vagy elszalasztott egy gondolatban (2008. február 7.)


Az emberi élet csupán száz év

Több szomorúság és keserűség, mint édesség

Ha visszatekintünk, ki nem lenne bánatos?

A keresés és törekvés egy élettartama

Az aggodalmak és sérelmek egy élettartama

Hányan tudják, hogy mindennek megvan a maga oka?

Az ateizmus az, amely mélyen árt az embereknek

Az emberiség elérkezett a veszély [széléhez]

Az igazság, amely megmenti az embereket, egyenesen a szemetek előtt van

A hírnévért és szerencséért való törekvés és versengés

Vakította el az emberek szemeit

Elfelejtették az erre a világra való jövetelnek a valódi célját

Ez a lehetőség az egyetlen, [múltbeli vagy jövőbeli]

Megragadott vagy elszalasztott – ez egy gondolatodtól függ


19. Nyereség, veszteség egyetlen egy gondolat (2008. 02. 07.)


Emberi élet, kevesebb, mint száz év

Több szomorúság és keserűség, mint édesség

Visszapillantva, ki nem szomorú

Törekvés, egy egész életen át

Aggodalom és gondok, élethossziglan

Hányan tudják, mindennek megvan az oka?

Ateizmus, mélységesen árt az embereknek

Az emberiség már veszélyben

Megmentő igazság már a szemek előtt

Hírnévért és gazdagságért való harc

Ködösíti el az emberek szemeit

Elfeledve az igazi kívánság, hogy a világba jöjjenek

Sorsalkalom csak egyszer

Nyereség, veszteség, egyetlen egy gondolatból fakad
20 Figyelj (2008. április 27.)


A fagyos szélben kézbesítem neked az igazságot [szórólapot]

Tudatlanul vagy zavaros fejűen, úgy cselekszel, mintha nem látnál engem

A katasztrófa szélén, az életeknek nincs hová menniük

Talán ez [a szórólap] az a remény, amelyre vársz

A nyár hevében kézbesítem neked az igazságot [szórólapot]

A megtévesztés szembeállóvá tesz téged

Ne higgyétek el a gonosz párt hazugságait

Ezek trükkök, hogy tönkretegye az embereket a veszedelem közepette

A Dafa-tanítványok életeket mentenek meg

Abban az igazságban [szórólapban] rejlik a remény, amelyet olyan régóta vártál

Minden egyes újraszületésben, a szenvedésben való várakozás szívszaggató volt

A világi világ és a vágyak tengere végtelen

Minden ezért a darab papírért, amely olyan közönségesen néz ki!


20. Figyelem (2008. 04. 27.)


A hideg szélben az igazság adva át neked

Elködösítve, mintha nem látnál engem

Nagy veszélyben, élőlények kiút nélkül

Talán pontosan ez az, amire vágysz

Az izzó hőségben, az igazság adva át

A hazugságok elhárítást mutattatnak veled

Ne higgy az eretnek párt hazugságainak

A veszély idején embereket megsemmisítő trükkök

Dafa-tanítványok mentenek meg élőlényeket

Az igazságban az a remény rejlik, amelyre régóta vártál

Életről életre újraszületve, a szenvedéssel teli várakozás nagyon fájdalmas

Embervilág, a vágyak tengere, vég nélkül

Minden ezért a darab papírért, amely olyan közönségesnek tűnik
21 A remény egy útját mutatva neked (2008. június 15.)


Sem szél, sem eső nem állít meg minket, mindezt kiért?

Mi az utcán eszünk és alszunk, mindezt kiért?

A járdán állva, a Dafa tanítványai

Együttérzésből és fáradságos erőfeszítésből született szórólapokkal a kezükben

Ez kizárólag azért van, hogy megmentsen a katasztrófától

Csak az igazság ismeretében láthatod tisztán a jövőt

Nem keresünk semmit cserébe

Mi csak a remény egy útját szeretnénk adni neked


21. A remény egy útját adni neked (2008. 06. 15.)


Mi nem hagyjuk magunkat akadályozni széltől és esőtől, kiért?

Az utcán eszünk és alszunk, kiért?

Az utcán állva, a Dafa-tanítványok

Kezükben a szórólap, könyörületességtől és fáradságtól átitatva

Egyedül azért, hogy kimentsenek téged a veszélyből

Csupán ha megérted az igazságot, láthatod tisztán a jövőt

Mi nem ellenszolgáltatásért tesszük ezt

Mi csak a remény egy útját akarjuk adni neked

22 Mindenki a ért jött (2008. június 15.)


Minden élet a ért jött

Várva a menny kapuinak a megnyitását

Az istenségek terjesztik a Dafát

A vörös fenevad teszi rosszá az embereket

A világ embereinek tudniuk kell

Jó és gonosz kerül megkülönböztetésre

Az igazság embereket ment meg

Miért nem szentelsz figyelmet ennek?

A várakozás nem lesz hosszú

És ami elveszett, soha nem fog visszajönni


22. Élőlények a ért jőve (2008. 06. 15.)


A ért jött élőlények

A mennyei kapu kinyitására várnak

Istenségek terjesztik a Dafát

A vörös démon gonoszat hoz az embereknek

Embereknek a világon tudniuk kellene

Jó és gonosz szétválnak

Az igazság megment

Miért eltekinteni fölötte

A várakozás nem tart sokáig

Az elveszett sohasem jön vissza
23 Édes harmatot terjesztve (2008. június 18.)


Egy dal együttérzéssel terjeszt édes harmatot

Érző lényeket ébresztve fel, hogy megmentse őket

Az emberi világba születve, hogy várd a t

Ne hagyd a hazugságokat, hogy megakadályozzák a hazautazásodat

Az énekhang áttöri a zavar ködét

Igaz gondolatokat megidézni, hogy megkülönböztethesd a jót a rossztól

Siess megkeresni az igazságot, hogy kinyisd a szíved

Teljesítsd be a fogadalmad és kezd el az utazást haza


23. Nektár szétpermetezve (2008. 06. 18.)


Könyörületes dal permetez szét nektárt

Minden lényt felébreszt, hogy megmentse őket

Élni az embervilágban, várni a ra

Ne hagyd hazugságoktól akadályozni a hazavezető utat

A dal áttöri a ködöt

Igaz gondolatokat ébreszt, megkülönböztet jót és gonoszt

Gyorsan kutatni az igazság után, kinyitni a szívben levő zárat

Fogadalmat beváltani és a hazafelé vezető úton lenni
24 Hadd érvényesüljön az értelem (2008. július 30.)


Ne süllyedj le a hanyatló erkölcsökkel ebben a világban

Ne fáraszd magadat az emberi társadalomban levő illúziókkal

Földi dicsőségek sohasem tartanak sokáig

Amikor felébredsz, nyisd ki az értelem ajtaját

A legtöbb élet a fenti mennyből jön

És csak azért, mert ők túl elveszettek a halandó világban

Buddha együttérzése megmutatkozott

Akit mi vártunk, az az Úr Isten, aki megmenti a világot


24. Nyissátok meg az értelem kapuját (2008. 07. 30.)


Ne kövessétek a süllyedő erkölcsöt és a világ hagyományait

Világi illúziókért, semmi fáradozás

Világi dicsőség, nem tart sokáig

Ébredjetek, az értelem kapuja kinyitva

Élőlények, legtöbbször a mennyből jőve

Az embervilágban csupán túl mélyen eltévedve

A buddhák könyörületessége már megjelenik

Akire mi vártunk, az az Isten, aki megmenti a világot
25 Ne habozzatok többé (2008)


Évek ezrein át reinkarnálódva

A labirintusban az emberek nem tudják az eredetüket

Egyik élet a másik után, kábultan és zavartan

Az emberek egy világos ok nélkül élnek, hogy miért

Az emberi világ, évek eónjain át, az istenség elrendezése volt

A legtöbb élet a fenti mennyből van

Akit mi vártunk, a ködben és a zavartságban, az a Megváltó Úr

Amire mi vágytunk, az a menny kapuinak a megnyitása

Az Teremtő Úr már rég megérkezett

A Dafa-tanítványok által terjesztett igazság eltörölheti az illúziót

Ragadjátok meg a korokon át kialakult alkalmat

És ne habozzatok többé


25. Ne habozzatok tovább (2008)


Ezernyi év újraszületés

A ködben – bizonytalan honnan jön az ember

Életről életre kábultságban

Nem tudni, miért él az ember

Embervilágot örök idők óta istenségek határoznak meg

Élőlények leginkább a mennyből alászállva

A ködben a világ megmentőjére várnak

A mennyei kapu megnyitására vágyakozva

A Teremtő mér régóta itt van,

A Dafa-tanítványok által terjesztett igazság megoldhatja a rejtélyt

Ragadjátok meg ezt az örökre egyszeri alkalmat

Ne habozzatok tovább26 Felébredni (2008)


Miután belépett az emberi világba, ezer ősz telt el

A születés, öregedés, betegség, halál körforgása sohasem szűnt meg

Becsületet, hírnevet, szerencsét, és fizetést nem vihet tovább

A versengés és küzdelem fájdalmat és aggodalmat okoz

Miért reinkarnálódtunk sokszor és sok helyen?

Egyvalaki gyakran kérdezi saját magát, mi az oka

Törd át a hazugságokat és keresd az igazságot

A Dafa képes feloldani az aggodalmakat egyvalaki szívében


26. Józanság (2008)


Be az embervilágba, ezernyi ősz

Születés, öregedés, betegeskedés és halál, vég nélkül

Küzdelem és harc, szenvedés és aggodalom

Újra és újra megszületve, minek

Gyakran kérdezi magát, miért jött

Törjétek át a hazugságokat, keressétek az igazságot

Dafa oszlathat fel aggodalmat a szívben27 Az istenségnek tett fogadalmat be fogják teljesíteni (2008)


Az öt évezredes civilizáció a forgatókönyv

A hegyek és folyók ezernyi mérföldjei a nagy színpad

Kína, a Központi ország lakosai adják elő a nagy drámát

Az istenségtől átadott kultúra a fenti mennyekből volt

A dicsőséges időkben, gondolkodási módokat körvonalaztak

A virágzó napokban, az istenségek megmutatták teljes pompájukat

Az emberi világ megteremtése a mennyekbe visszavezető út kikövezésére szolgált

Mi vágytunk az istenség visszatértére

Az istenség hív minket, hogy ébredjünk fel gyorsan

Az út vissza a mennyekbe kibontakozott

A Fa, amely embereket ment meg, széles körben el lett terjesztve

Régi fogalmak, azok mind akadályok

Visszaemlékeztetek a fogadalmatokra?

Az istenségnek tett fogadalmat gyorsan be fogják teljesíteni

Ismerjétek meg az igazságot, hogy nyissa ki a zárat a szívetekben

Az idő sohasem vár!


27. Az istenségek iránti ígéretek beváltandók (2008)


5000 év civilizáció – egy forgatókönyv

Tízezer mérföldnyi hegyek és folyók, a nagy színpad

A Központi birodalom gyermekei játsszák el a nagy színdarabot

Istenien átadott kultúra a mennyből származik

Ragyogásban és dicsőségben, gondolatok és ötletek teremtve

A pompában és bőségben istenek bontakoztatják ki ragyogásukat

A világ megteremtése egyengeti a mennybe való visszatérést

Mi az istenségek visszatérésére vágyunk

Istenségek mondják nekünk, gyorsan felébredni

Visszatérés a mennybe már kinyilvánítva

Embereket megváltó Fa, szélesen elterjesztve

Régi nézetek, mind akadályok

Vissza tudsz emlékezni a fogadalmadra

Gyorsan váltsd be az istenségek iránti fogadalmadat

Igazságot megtudni, a szív zárját kinyitni

Az idő sohasem vár
28 Az igazság terjed (2008)


Kérlek, értékeljétek ezt a sorskapcsolatot

Az igazságban rejlik az ősrégi reményetek

A veszély és a katasztrófa pillanatában, mindenki választ –

Hogy eltávolítsák vagy hogy visszatérjen a jósághoz

Talán tényleg osztozunk egy karmikus kapcsolatban

Az együttérzés nem enged veszélyben hagyni benneteket

Hosszú évek porral temethetik be egyvalaki memóriáját

Emberek elfelejtik, hogy kik ők,

Hol van az igazi otthonuk,

És amikor az emberi világba jöttek

Az igazság megismerése eloszlathatja a párát és a ködöt

Amire az életek vártak és amiért aggódtak, minden megérkezett

Az istenségek fogadalmai beteljesülnek


28. Az igazság terjed (2008)


Kérlek, értékeld ezt a sorskapcsolatot

A te hosszú-hosszú vágyakozásod az igazságban rejlik

A kritikus pillanatban, mindenki választ

Kirostálva – vagy vissza a jószívűséghez

Talán valóban van egy sorskapcsolatunk

Könyörületességből tekintettel a veszélyre, nem tekintek el fölötte

Számtalan év fedheti be porral az emberek emlékezetét

Elfeledve ki ő

Hol az igazi otthon

Mikor jött az embervilágba

Az igazságot megtudni, elűzheti a ködöt

Amit az élőlények vártak és amitől tartottak, minden megjött

Az istenségek és buddhák fogadalma, ebben a pillanatban beváltva
29 Az igazság az irányadó fény (2009. február 9.)


A gomolygó világi por összezavarja a lényeket

Hírnév, szerencse, és érzelem közepette mindenki harcol

Amit egy életre szóló harc során nyert, nem vihető tovább

Olajat öntve a tűzre saját magát csalja tőrbe

A legtöbb élet isteni lények reinkarnációja

Leereszkedett ebbe a világba, hogy várja a t

Isteni ígéretek teljesülnek

Ismerjétek meg az igazságot a Falun Gongról


29. Az igazság – útmutató fény (2009. 02. 09.)


Embervilág tele porral, élőlények elködösítve

Hírnév, gazdagság és érzelmek, mindegyik harcol

Élethossziglani harc, semmi sem vihető magával

Az áramlatban úszva, saját magát eltemetni

A legtöbb élőlény, újraszületett istenség

A világba reinkarnálódva, a ra várnak

Az istenségek fogadalma beteljesül

Az igazság a Falun Gongról felismerve

30 A ra várva (2009. február 20.)


Minden újraszületés és minden élettartam, mind a reinkarnációban

Hervadó és virágzó virágok, egyik élettartam a másik után

Egy szempillantás alatt, a fekete haj szürkévé válik

Törekvés és versengés üres kézzel hagy egyvalakit

Hírnév, vagyon, érzelem és szeretet mind hiábavalók

Mégis mindenki értük harcolt ősidők óta

Az emberi élet olyan, mint egy dráma

Ostobán vagy őrülten, egyvalaki valóságosként éli meg a felvonásokat

Mindketten, te és én, a fenti mennyből való lények vagyunk

Mi leereszkedtünk, hogy emberek legyünk és várjuk a t

A Dafa-tanítványok elterjesztették az igazságot

És az igazság megnyithatja az utat az istenség felé


30. A ra várni (2009. 02. 20.)


Életről életre, reinkarnáció

Virágok hervadnak el, virágok virágoznak, életről életre

Egy szempillantás alatt szürke a haj

Küzdeni és harcolni, üres kézzel távozva

Hírnév, gazdagság, érzelmek és szeretet, minden üres

Régi korok óta mindenki ezekért harcol

Az emberi élet, mint egy színjáték

Sok szerep, némelyek keserűek, némelyek édesek

Hamis dráma valódian eljátszva, ostobaság és őrület

Te és én, a mennyből való élőlények

A világba alászállva, emberré válva, a ra várni

Dafa-tanulók terjesztik az igazságot

Az igazság egyengetheti az isteni utat
31 Egyvalakinek a saját választása (2009. február 24.)


Az évek elrohannak mellettünk, mint egy nagy folyó

Mi célból voltak a reinkarnáció korszakai?

Önkéntelenül sodródva az árral

Az életben mindig van a keresés egy érzése

A Dafa átterjedt az öt kontinensre

Az igazság megismerése aggodalmak ezreit oldhatja fel

Jó vagy gonosz, erényes vagy démoni – ez egyvalakinek a saját választása

A korszakok esélye nem lesz itt sokáig


31. Saját maguk választanak (2009. 02. 24.)


Az idő úgy folyik, mint egy nagy folyam

Ezernyi éveken át valamikortól újraszületve, mi az ok?

Nem saját maguk döntve, az áramlatot követve

Mindig az az érzés, valami után kutatnak, élethossziglan

Dafa szélesen elterjesztve, öt kontinens

Az igazságot megértve, aggodalomtól megszabadítva

Jó és gonosz, helyes és hibás, emberek saját maguk választanak

Ősrégi sorsalkalom nem tart örökké


32 Sohase veszítsétek el az irányt (2009. március 14.)


Barátom, miért olyan sietős?

Ez a szórólap az életre és halálra vonatkozik

Ne uraljanak a hazugságok

Semmi rossz sincs abban, nyugodtan megismerni az igazság egy darabkáját

Az emberi élet csak egy múló felvonás a történelem nagy drámájában

Hírnevet, szerencsét, érzelmet, és gyűlöletet nem lehet a mennybe hozni

Amik ragaszkodásokba vannak merülve és nőnek, aggodalmak, amik bélcsavarodást okoznak

Miért van akkor emberi testünk ebben az életben?

A Dafa, amelyre mindenki várt, széles körben terjed a világban

Csak az igazság megismerése érheti el, hogy ne legyél zavart


32. Sohasem veszíteni el az irányt (2009. 03. 14.)


Barátom, miért olyan sietős

Ez a szórólap, életről és halálról van szó

Ne hagyd magad hazugságoktól irányítani

Nem árt neked, hogy teljes nyugalomban megtudd egyszer az igazságot

Az emberi élet, csak egy felvonás a történelem nagy színjátékában

Hírnév, gazdagság, szeretet és gyűlölet, nem vihető magaddal a paradicsomba

A ragaszkodásban, gondok és aggodalom erősen táplálva

Miért egy emberi burok ebben az életben

A Dafa, amelyre mindenki várt, már terjed az embervilágban

Igazságot megtudva, többé nem eltévelyedett


33 Ki kaphatja meg? (2009. március 21.)


Órákat vagy napokat, mennyit fog tartani egy emberi élet?

Mindig elfoglalt, több gond, mint öröm

Keresni itt és ott, hol van az út?

Ha zaklatott, egyvalaki részeg lesz és énekel

A nyugatról való vörös fenevad káoszt hozott Kínába

A világ erkölcse süllyed, mint egy földcsuszamlás

A Dafa széles körű elterjedése érző lényeket ment meg

Ismerjétek meg az igazságot, hogy áttörjétek a megtévesztéseket

Megkülönböztetni a jót a rossztól a remény

Téveszmékbe kapaszkodva egyvalakit hagynak lefelé mozogni csigavonalban

Ne szalasszátok el az eónok esélyét

Teljesítsétek be azt a fogadalmat, amely erre a világra hozott benneteket


33. Ki kaphatja meg (2009. 03. 21.)


Mennyi idővel rendelkezik egy emberi élet

Kevés öröm, sok aggodalom, szenvedéssel teli fáradozás

Keress fent, keress lent, hol az út

Gondterhelt – énekelve a bortól

Vörös démon nyugatról, Kína káoszba taszítva

A világ erkölcse romlott, mint egy hegycsuszamlás

Dafa szélesen elterjesztve, megment minden lényt

Igazságot megtudni, eretneket átlátni

Helyeset és hibásat világosan megkülönböztetni, reményt ad

Makacsul a ködben, a szívásba jutva

Alkalom régi koroktól fogva, nem elszalasztani

Fogadalmat beváltani, amiért te a világba jöttél

34 Különböztessétek meg a jót a gonosztól (2009. április 3.)


Az évek ezreinek a nagy drámája olyan, mint egy álom

Ne aggódjatok túlságosan a cselekmény miatt

Hova fogtok menni, ha a zene leáll és az előadásnak vége?

Siessetek, hogy keressétek meg az igazságot és vessetek véget a zavarnak

A Dafa, amely megmenti az embereket, széles körben terjed

A vörös fenevad hazugságai megint megőrjítenek

Ismerjétek meg az igazságot, és különböztessétek meg a jót a rossztól

A sötét felhők el fognak oszlani, kedvező eget fedve fel


34. Jót és gonoszt világosan felismerni (2009. 04. 03.)


Ezernyi ősz, a nagy színjáték egy álom

Ne hagyjátok magatokat a drámától elbűvölni

Vége a dalnak, vége a színjátéknak, hová tartozom én

Gyorsan kutassatok az igazság után, ne tévelyegjetek

A Dafa, amely embereket ment meg, terjed

Vörös démon, csaló, őrült

Igazságot megtudni, jót és gonoszat felismerni

Sötét felhők feloszlanak

Menny tele boldogsággal
35 Nyugodtan vessetek egy pillantást (2009. április 6.)


A világban levő káosz olyan, mint egy düledező épület

Katasztrófa közeledik és az emberek nem tudnak aggódni

Fejüket rázva és kezükkel intve, elutasítva az igazságot

Komolyan jó szót szólva nem éri el, hogy újra megfontolják

Semmit sem kérünk cserébe és semmire sem törekszünk

Ez arra van, hogy megmentsünk benneteket, ha egyszer a katasztrófa megérkezik

Ne felejtsétek el, hogy miért jöttetek erre a világra

Ott léteznek okok a reinkarnáció korszakaira

Az élet nem érzelemről és gyűlöletről szól

Nyugtassátok meg az elméteket, és vessetek egy pillantást

A Fa, amelyre minden lény várt, megérkezett

Az igazság véget fog vetni a zavarotoknak és aggodalmatoknak


35. Nyugodt szívvel megnézni (2009. 04. 06.)


Káosz az embervilágban, mint egy omladozó ház

Nagy katasztrófa közeledik, mit sem sejtően, gondtalanul

Fejet ráznak, kezek hárítanak, igazságot elutasítanak

Jószívű szavak, fáradságos rábeszélés, még csak vissza sem pillantanak

Nem háláért, törekvés nélkül

Nagy katasztrófa itt, én marasztallak téged

Ne felejtsd el, miért jöttél a világra

Ezernyi évet újraszületve megvan az oka

Emberi lét, az nem szeretet és gyűlölet

Jussatok nyugalomba és nézd meg ezt

A Fa, amire az élőlények vártak, már itt van

Az igazság segít neked, hogy aggodalmat oszlass fel a ködben


36 Melyik oldalt válasszuk (2009. április 8.)


Reinkarnáció és újraszületés az emberi világban

Fájdalomban várni az istenségre, hogy megmentsen minket vissza a mennyekbe

Mindenki tudja, hogy az istenség eljön a kalpa végén

Ne forduljatok el, ha látjátok az igazságot

Kínában, a Központi síkságon, mindannyian tudják, hogy a vörös párt gonosz

Senkinek sem kellett volna segíteni a gonosznak és több megpróbáltatást hozzáadni

Az istenségek jönnek, hogy megmentsenek, zavarásoktól kísérve

Ez azért van, hogy lássák, melyik oldalt fogják választani a világ emberei


36. Melyik oldalt választani (2009. 04. 08.)


Újraszületve, reinkarnálódva az embervilágban

Istenségre és buddhára várni fájdalmasan, megváltva, vissza a mennybe

Mindannyian tudják, istenségek a végső időben jönnek

Ha látjátok az igazságot, ne fordítsátok el az arcotokat

A Központi birodalomban mindannyian tudják, a vörös párt rosszindulatú

Ne segítsetek a gonosznak és növeljétek meg a nehézségeket

Istenségek jönnek a megmentésre, léteznek zavarások

Látni egyszer, melyik oldalt választják az emberek
37 Az irányadó fény (2009. április 16.)


A legtöbb élet a mennyekből van

Nincs választásuk, de be vannak zárva az útvesztőbe

Képtelenek felidézni a világba való leereszkedésük előtti nagy kívánságukat

Pénzért és anyagi jólétért harcolnak és versengenek

Egy élet felhalmozásait nem vihetik tovább

A küzdelem és versengés eredménye üres kezek

A kalpa-vég pora leülepedett

A katasztrófa kéznél van, a világ emberei káprázatban

Ők összetévesztik a jót és a gonoszat, feldühítve az istenséget

Csak a Dafa-tanítványok mentenek meg embereket

Az igazság megismerése megmentheti az életedet

Csak az igazság az irányadó fény


37. Útmutató fény (2009. 04. 16.)


Élőlények, leginkább a mennyből jőve

Szenvedés az embervilágban, zár alatt a ködben

A világba alászállva, a nagy fogadalom elfeledve

Harcolni és törekedni, vagyon összegyűjtve

Egy egész élet megtakarításai nem vihetők magukkal

Küzdelmek, harcok, üres kézzel távozni

A végső idő pora leülepszik

A nagy katasztrófa közel, emberek erről tudatlanok

Jót a gonosztól nem megkülönböztetni, istenek dühbe gurulva

Csak Dafa-tanítványok mentenek meg minden élőlényt

Az igazságot megtudni, megmentheti az életet

Csak az igazság az útmutató fény38 Ott van remény (2009. június 12.)


Milyen sok szél és eső fordult elő?

És hány óceán és mező cserélt helyet korokon át?

Az idő elhalad mellettünk, mint egy folyó, múltbeli események csak az álmot táplálják

Újraszületve az évezredek során, kire vártatok?

És hol van az élet igazi célja?

Hadakozva az egész úton, a test és a lélek egyaránt megsérült

Teljesen elfelejtettétek az ebbe a világba való leereszkedésetek előtt tett fogadalmat?

A legtöbb érző lény a fenti mennyekből való látogató

Visszaút nélkül a mennyekbe, ki segíthet?

Kialakítva a világot és minden teremtést, az istenség határozza meg a kozmikus szabályokat

A kalpa végén, az istenség jó embereket fog megmenteni vissza a mennyekbe

A Dafa, amely megszabadítja az embereket, most van terjesztve

Ismerjétek meg az igazságot, hogy eloszlassátok a nyilvánvaló ködöt


38. Remény ott (2009. 06. 12.)


Milyen sokszor szél és eső, milyen sokszor változás

Az idő tovafolyik, emlékezés édesíti meg az álmokat

Évezredek az élet körforgásában, kire várva?

Az élet értelmét – hol találni?

Szakadatlanul harcolni, test és lélek megsebezve

Fogadalommal alászállva a világba, minden elenyészve?

Ámde a legtöbben a menny magas vendégei

Visszatérés a mennybe, egy út sem, ki segíthet?

Menny és föld megteremtésével istenségek határozzák meg a mennyei törvényt

A végső időben istenségek mentenek meg jó embereket a mennyországba

A megmentő Dafa már elterjesztve

Az igazság felismerve – a köd blokádja áttörve
39 Vissza a mennyország kapuihoz (2009. június 28.)


A fenti életek azért vannak itt, hogy halandó lények legyenek

Az útvesztőbe való belépéskor, könnyű belesüllyedni a romlottságba

Születés, öregedés, betegség és halál földi nyomorúságok

Egy emberi élet terhe valóban nehéz

Az Úr Isten volt az, aki megteremtette a világot és minden teremtést

A halandó világ azért lett megteremtve, hogy érző lényeket mentsen meg,

Csak mert a szenvedés bűnöket törölhet el

Akkor kaphatja meg egyvalaki a Dafát és térhet vissza a mennyország kapuihoz


39. Vissza a menny kapujához (2009. 06. 28.)


Fenti élőlények, emberré válva

A ködbe ereszkedve, könnyű elzülleni

Születés, öregedés, betegség és halál, földi nyomorúság

Az emberi élet terhe, valóban nehéz

A világ és minden megteremtve, legfőbb istenség

Embervilág azért teremtve, hogy élőlényeket mentsen meg

Csak mert szenvedések egyenlíthetnek ki bűnöket

A Dafát még egyszer megkapni, vissza a menny kapujához


40 A világ embereihez (2009. augusztus 10.)


Beléptetek a halandó világba, emberi testet viselve

A reinkarnáció ezernyi évei arra voltak, hogy várjatok az Úr Istenre

Fájdalmasan vártatok a szent kötelékre, az akarat megingathatatlan

Csendben figyelve a zavaros világot és a vörös árt elenyészni

Az igaz Fa elkezdett terjedni, és a gonosz felkavarta a port

Hazugságok zavarják meg az elmét, ami megnehezíti, hogy belépjetek a [Dafa] ajtaján

Együtt érző megváltás az igazság

Istenségek forgatják a Falunt


40. A világ embereihez (2009. 08. 10.)


Az embervilágba, emberi testet viselve

Ezer évet újraszületve, a legfőbb istenséget várni

Fáradsággal tele szentséges kötelékre várni, akarat megingathatatlan

Nyugodtan figyelve a kaotikus világot, a vörös ár leapad

Az ortodox Fa terjesztése elkezdődött, a gonosz port kavart fel

Hazugságok zavarják meg a szívet, nehéz belépni az ajtón át

Könyörületes megmentés, az igazság itt van

Istenségek és buddhák már azon, hogy forgassák a Falunt
41 A mennyországba való visszatérés az a túlsó part (2009. augusztus 11.)


Az évszázadok várakozása

Az évezredek vágyódása

Isteni lények jöttek az emberi világba

Érző lények követik őket örömmel

[Isteni lények] terjesztik a t, hogy embereket mentsenek meg

A vörös fenevad hazugságait szétszórják

Az igazság eloszlatja a zavart és a ködöt

[Sokan] vannak megmentve és szabadultak meg a katasztrófától

Szándékukban áll gyakorolni a Dafát

A mennybe való visszatérés az a túlsó part


41. Visszatérés a mennybe – a másik partra (2009. 08. 11.)


Ezer évet várni

Tízezer év vágyódás

Istenségek jőve az embervilágba

Élőlények örömmel követve

A Fa elterjesztve, emberek megmentve

A vörös démonok hazugságai feloszlanak

Az igazság elűzi a ködöt

Megváltva, megmenekülve a nagy katasztrófától

Az a szándékuk, hogy Dafát gyakoroljanak

Visszatérés a mennybe – a másik partra
42 A turné dalai (2009. augusztus 24.)


Széllel és porral szembeszállva az egész úton, mindvégig énekelve

Segítünk a Mester Fa-helyreigazításának nagy távolságokra utazva

Az őszinte gondolatok érző lényeket menthetnek meg

Erősen fellelkesítő éneklés küld lökéshullámokat, felhők hullámzását okozva

Széllel és porral szembeszállva az egész úton, mindvégig énekelve

Nagy tavakat átszelve és magas emelkedőkön átkelve

Kelet, nyugat, dél, és észak, mi édes harmatot hintünk el

Visszük az Igazságot, terjesztve széltében-hosszában

Széllel és porral szembeszállva az egész úton, mindvégig énekelve

Vidám éneklés, kecses tánc, és ősi zenekari eszközök

Amikor a nagy függöny felmegy, az egy mennyei birodalom

Isteni lények segítenek nekünk előadni, táncolás és éneklés


42. Dal a turnén (2009. 08. 24.)


Az egész úton szél és por, az egész úton éneklés

A Mesternek segíteni, hogy helyreigazítsa a t, hosszú távolságok

Őszinte gondolatok menthetnek meg élőlényeket

Erőteljes ének harsan fel, felhők vernek hullámokat

Az egész úton szél és por, az egész úton éneklés

Nagy tavakat átszelni, magas emelkedőket megmászni

Kelet, nyugat, dél és észak – nektárt permeteznek szét

Az igazságot hordozva, széltében-hosszában

Az egész úton szél és por, az egész úton éneklés

Jókedvű dalolás, kecses tánc és klasszikus hangszerek csengése

Nagy függöny megy fel, paradicsomi látóhatár

Istenségek segítenek nekünk a turnén – tánc és éneklés
43 Egy új évszázad felé vezetve (2009. november 13.)


Megteremtve a világot és megnyitva az eget, hogy előadja a nagy drámát

A kilenc menny napja és holdja a háttér

Miért van egy katasztrófa mindegyik jelenet után?

Arra van, hogy kicseréljék a világot és megváltoztassák az eget és a földet

Az ég és a föld egy hosszú időtartamon ment keresztül, és az igaz légkör elveszett

A teremtés, fennállás és a hanyatlás után, a pusztítás kéznél van

A Dafa érző lényeket menthet meg

Az igazság megnyitja az ajtót egy új évszázad felé


43. Új korszak felé (2009. 11. 13.)


A világ megteremtése, a menny megnyitása, nagy drámát előadni

Kilenc menny napja és holdja13, díszlet

Egy előadás egy jie, minek?

Embervilág kicserélve, menny és föld kicserélve

Menny széles és föld örök,

elveszett őszinte qi

Keletkezés, fennállás, romlás már elmúlt, megsemmisítés előtt áll

A Dafa élőlényeket menthet meg

Igazság nyitja ki az ajtót – új korszak


44 Az egyetlen remény (2010. január 2.)


Évek eónjait tartott a keletkezés

Öt évezred volt a pompa és kavarodás

A történelem megszűnt kibontakozni

Mert azt a teremtés és pusztulás alapjára építették

Ez nem remény nélküli

Az Teremtő Úr nem felejtette el a világ embereit

De meg kell ismernetek az igazságot az útvesztőben

A Dafa-tanítványok az egyedüli remény az emberek megváltására


44. Az egyetlen remény (2010. 01. 02.)


Számtalan évvel előbb a teremtés

Ötezer év pompa és változás

A történelem nem megy tovább

A keletkezés és megsemmisítés alapján felépítve

Nem az, hogy egy remény sem létezik

A Teremtő nem felejtette el a világ embereit

Ámde a ködben neked meg kell tudnod az igazságot

Dafa-tanítványok, egyetlen remény az emberek megmentésére
45 Mi a sóvárgásotok? (2010. január 10.)


Az érzelem egy háló: minél inkább küzd egyvalaki, az annál inkább összeszorul

Hírnév és nyereség köti meg az embereket életeik során

Oly mélyen megsebezve ragaszkodások közepette

Mi az ember igazi sóvárgása?

Az élet nem versenyzést és versengést jelentett

Istenségek hárítanak el veszélyt és katasztrófát

Ez az élet arra szolgál, hogy találkozzatok a Teremtő Úrral

Ez az, amit minden egyes újraszületéskor és mindegyik életben kerestetek


45. Mi a szíved kívánsága? (2010. 01. 10.)


Az érzelem egy háló: minél inkább küzd az ember, annál szorosabb

Hírnév és gazdagság: élethossziglan kötöz meg embereket

A ragaszkodás közepette, túl mélyen megsebezve

Tulajdonképpen mi az ember szíve kívánsága?

Emberlét – nem a versenyzésre van

Veszélynél istenségek hárítanak el katasztrófákat

Ez az élet arra, hogy találkozz a teremtés Urával

Életről életre keresésben voltál
46 Az istenség szólította fel őket, hogy terjesszék az igazságot (2010. március 9.)


Ne várjatok, amíg a föld felborul és süllyed

Ne hagyjátok, hogy a pestis megtalálja az ajtótokat

Mialatt a világ erkölcse hanyatlik, ne tápláljátok a tüzet

A megmentendőknek azoknak kell lenniük, akiknek még van lelkiismeretük

Az istenség nem felejtette el a világ embereit

Ne higgyétek el az üldözés szócsövének a hazugságait

Az istenség az, aki Dafa-tanítványokat szólított fel, hogy terjesszék az igazságot


46. Istenségek terjesztetik velem az igazságot (2010. 03. 09.)


Nem várni, amíg a föld felborul és süllyed

Ne hagyd a pestist az ajtóhoz jutni

Erkölcs napról napra rosszabb, nem járulni hozzá

A megmentetteknek azoknak kell lenniük, akik még megőrzik lelkiismeretüket

Istenségek nem felejtették el a világ embereit

Ne higgyetek a szócső hazugságainak az üldözés közben

Az istenségek terjesztetik az igazságot a Dafa-tanítványokkal
47 Rendbe hozni (2010. március 21.)


Ne helyezzetek olyan sok bizalmat azokba a hazug szócsövekbe

Minden üldözés gyűlöletkeltéssel kezdődött el

Mindenki tudja, hogy a vörös párt egy gazember

Mégis 80 millió ártatlannak a vére nem

ébresztett fel benneteket és hozta rendbe a gondolkodásotokat

Ne éljetek egy züllött és értéktelen életet, elmerülve a párt kultúrájában

Ne hagyjátok, hogy felkavarjon, amikor az üldözés lángjait szítják

Racionálisan ismerjétek meg az igazságot

A tények meg fogják döbbenteni a szíveteket és meg fogják rázni a lelketeket


47. Helyreigazítás (2010. 03. 21.)


Nem olyan sok bizalom a hazug szócsőbe

Mindegyik kampány gyűlöletre való felbujtással kezdődött

Mindannyian tudják, a vörös párt egy gonosztevő

A 80 millió ártatlan vére még nem ébresztett fel és igazított helyre téged

Ne élj egy romlott és értéktelen életet a pártkultúrában

Ne hagyd magad felfűteni az üldözés lángjaitól

Ésszerűen felismerni az igazságot

Tények fogják megrázni a szívedet és a lelkedet
48 Az istenség engem szólít fel, hogy siessek miattatok (2010. április 3.)


Miért kérlek benneteket, hogy ismerjétek meg az igazságot?

A legtöbb ember a fenti mennyből van

Hogy visszatérjetek a mennybe, az a ti kívánságotok

A Fa hajója, amely megmenti a világot, elő van készítve a vitorlázásra

Ne szalasszátok el, amit évezredek óta vártatok

A hazugságok befedték az igazságot, hogy megzavarjanak benneteket

Mielőtt a katasztrófa lecsap, tudatnom kell veletek

A világ emberei azok, akik az áldozati bárányok

Nem számít, hogy mennyire szenvedek, én az isteni úton vagyok

Az istenség az, aki felszólít engem, hogy siessek miattatok


48. Istenségek siettetnek engem érted (2010. 04. 03.)


Miért szeretném én, hogy te felismerd az igazságot?

A legtöbb ember a mennyből jött

Visszatérés a mennybe a szíved kívánsága

Fa-hajó, amely megmenti a világot, már elkezdte az utazást

Ne szalaszd el, amire az örökkévalóság óta vártál

A hazugságok elkendőzik az igazságot és megtévesztenek téged

Mielőtt jön a szerencsétlenség, tudatnom kell veled

Elsősorban a földön élő emberek az áldozati bárányok

Mindegy, milyen nagyon szenvedek, én az isteni úton vagyok

Az istenség az, aki siettet engem érted
49 A megbánás nem fog segíteni (2010. április 6.)


Egy életnek nem csak egy életideje van

Minden egyes élettartamban, egyvalaki játszik

A színjáték cselszövéseibe kapaszkodva

Egyik helyről a másikra, évszázadokon keresztül mentünk

A Vörös-dinasztia káoszt hozott a világba

A csalás doktrínává vált

A hazugságok becsapták az embereket

A gonosznak segítő emberek a menny akaratával dacoltak

A háló egyik oldalon nyitott

Azokat, akik ragaszkodnak a megtévesztéshez, az istenség el fogja hagyni

Hogy marad vagy megy saját maga dönt

Az utolsó óra kéznél van

Minden egyes élettartamban egyvalaki az istenséget várta

Ha egyvalaki elszalasztja azt, a megbánás semmiképp sem fog segíteni


49. Megbánás nem segít (2010. 04. 06.)


Egy élet, nem csak egy élet

Életről életre, színjáték

Ragaszkodni a színjáték felvonásához

Egyik helyről a másikra, évszázadokon keresztül

Vörös-dinasztia, a világ káoszban

Eretnek beszéd – a tan

Hazugságok csapnak be embereket

A gonosznak segíteni, a menny elleni vétség

A háló nyitva, az egyik oldalon

Ragaszkodni a tévedéshez, istenségek által feladva

Maradni, elmenni, saját maga dönt

Utolsó óra közel

Életről életre, istenségekre várni

Elszalasztva, megbánás nem segít
50 Átadni nektek az igazságot (2010. május 6.)


Urak ezrei és buddhák tízezrei ereszkedtek le ebbe a világba

Segíteni a Mesternek, hogy megmentse a világ embereit

A Dafa széltében-hosszában terjed a világ körül

Karmikus kötelékeket alakítva ki, függetlenül attól, hogy gazdag vagy szegény

Az emberek együttérzést gyakorolnak

És a gonosz párt gyűlöli ezt

Az elnyomások gyakoriak voltak

Megtévesztő szavak fedték el az eget

Az érző lényeknek nehéz megkülönböztetni

Itt az igazságot adjuk nektek


50. Az igazságot ajándékozni nekik (2010. 05. 06.)


Ezernyi úr és számtalan buddha alá ebbe a világba

A Mesternek segíteni, az embereket megmenteni

A Dafa széltében-hosszában terjed az egész világban

Sorskapcsolatokat kötni, hogy szegény-e vagy gazdag

Emberek jószívűséget művelnek

A gonosz párt gyűlöli ezt

Elnyomás erős

Mindent elborító hazugság

Embereknek nehéz megkülönböztetni

Az igazságot ajándékozni nekik
51 Beteljesíteni a fogadalmat (2010. augusztus 16.)


Mielőtt leereszkedtünk a világba, megígértük egymásnak

Bárki kapta meg elsőként a t, meg kell találnia a másikat

Én az igazságot adom neked, de te miért utasítod el azt?

Mennyit tudsz te a Falun Buddha Törvényről?

Ne kövesd ostobán az üldözés hazugságait

Az igazság az a kincs, amely elhozza a megváltásodat

Én beteljesítem a fogadalmam

Embereket mentve meg a katasztrófa előtt, versenyt futva az idővel


51. Fogadalmat beváltani (2010. 08. 16.)


A világba való alászállás előtt, megígértük egymásnak

Aki legelőször megkapja a t, annak meg kell találnia a másikat

Én az igazságot adom neked, de te miért utasítod el?

Mennyit tudsz te a Falun Buddha-Törvényről?

Nem ostobán az üldözés hazugságait követni

Az igazság csupán az a kincs, amely megmenthet téged

Én azon vagyok, hogy beváltsam a fogadalmat

Embereket megmenteni katasztrófák elől, harc az idő ellen52 Az élet célja (2010. augusztus 18.)


A történelem hosszú folyama, hullámok ezrei

A dinasztiák százai, mindegyik különböző kulturális emlékekkel

Hányan voltak a nagyok, akik szelet kavartak és felhőket?

Egy [hátrahagyott] halom föld, kísérve a hőst

Mikor lesz vége a reinkarnációnak és újraszületésnek?

Miért olyan nagy a hatalmas ég?

Az emberi életek sok helyen mentek keresztül, hogy várják a t

Kapjátok meg a t és térjetek vissza a fenti mennyekbe


52. Mire az élet (2010. 08. 18.)


A történelem hosszú folyama, ezernyi hullámok

Dinasztiák százai, különböző kulturális örökség

Hány nagy, aki szelet és felhőket érintett

Földhalmok, kísérik a hősöket

Újraszületés, mikor befejezve

A széles ég, miért olyan gigantikus

Emberi élet, sok hely, ra várni

A t megkapni, vissza a mennybe felfelé
53 Mi az élet értelme? (2010. szeptember 10.)


Száz év emberi élet, kiért annyira elfoglalt?

Hírnév, vagyon, és érzelmek a család iránt keltenek mély aggodalmat

Amikor a zene leáll és a dráma véget ért, ki vagyok én?

A menny nem beszél, zavarban hagyva bennünket

A Dafa mindenütt terjed körülötted

Ismerd meg az igazságot, hogy irányítsa az elvesztett útirányodat

Mi felébresztjük az embereket úgy, hogy megkülönböztethessék a jót a rossztól

És megtalálják a valódi énjüket, hogy visszatérjenek a mennyekbe


53. Az élet értelme (2010. 09. 10.)


Száz év emberi élet, kiért annyira elfoglalt?

Hírnév, gazdagság és érzelmek, az aggodalomtól összetörve

A zene leáll, a drámának vége, ki vagyok én?

Menny nem beszél, zavarban

Dafa szélesen terjesztve, nálad is

Igazságot felismerni, utat mutat a tévelygésből

Embereket felébreszteni, jó és gonosz között különbséget tenni

Saját ént megtalálni, vissza a mennybe54 Vágyódás (2010. november 6.)


A telihold függ az égen

A föld, ezüstös fényben, minden csendes

A jelenet elgondolkodtatott

Időtlen időkkel ezelőtt, hol voltam én?

Miért jöttem erre a világra?

A bölcsek azt mondták, hogy mi a mennyekből jöttünk

És az istenség hazavinne minket

Úgy hiszem, hogy ez igaz

Mert a szívem erre vágyott


54. Vágyakozás (2010. 11. 06.)


Telihold az égen

A világ ezüstös fényben, minden nyugodt

A jelenet egy kérdést vet fel bennem

Hol voltam én hosszú idővel ezelőtt

Miért jöttem

A szentek azt mondják, mi a mennyekből jövünk

Istenségek vezetnek bennünket haza

Azt hiszem, ez igaz

A szívem folyton erre vágyott
55 A szemetek előtt (2010. november 24.)


Barangolás köröskörül a világban évszázadokon át

Az egyik helyről a másikra, újraszületve, soha egy kis szünet

Megtapasztalva földek és óceánok helycseréjét korokon keresztül

Keresve az igazságos Daót

Most az igazság egyenesen a szemetek előtt van


55. A szemeid előtt (2010. 11. 24.)


Évezredek óta tévelyegve a világon át

Egyik helyről a másikra, mindig újraszületve

Magasságokat és mélységeket átélve, az ortodox Dao utáni kutatásban

Most az igazság a szemeid előtt
56 Ki tudja megmondani nekem? (2010. november 26.)


Ki tudja megmondani nekem

Mi az élet értelme?

Száz éven át elfoglalt hírnév, érzelem, szerencse miatt

Aztán hirtelen betegség, öregség, üresség

Amíg zavarodott voltam, hallottam egy dalt

Istenségek jöttek ebbe a világba

Ismerd meg az igazságot és egyvalakit meg lehet menteni!


56. Ki mondhatja meg nekem (2010. 11. 26.)


Ki mondhatja meg nekem

Mi az élet értelme

Száz éven át, hírnévre, érzelmekre és előnyökre törekedve

A következő pillanatban betegség, öregedés, minden üres

A zavartság közben egy dalt hallottam

Istenségek és buddhák már a világra jőve

Az igazságot felismerve, az ember meg lehet mentve
57 A szívemben levő dal (2010)


Én a szívemből énekelek egy dalt

Mi a célja valójában az emberi életnek?

Túl sok ragaszkodással és túl sok veszteségérzettel

Holnap ugyanazt a hibát ismételhetem meg

A legenda Szentje megérkezett

Mi a neve?

Meg akarom kérdezni Őt az élet értelméről

Meg akarom találni az igazi énemet

A fény felé akarok menni, amelyre Ő rámutatott

Azt akarom, hogy Ő hallja a dalomat


57. A szívemben levő dal (2010)


Én egy dalt énekelek a szívemből

Mire van tulajdonképpen az élet?

Túl sok ragaszkodással és egészen elveszetten

Holnap újra elkövethetném ugyanazt a hibát

A legendában levő Szent már a világra jőve

Mi a neve?

Szeretném őt megkérdezni, az élet értelméről

Szeretném újra megtalálni az igazi énemet

Szeretnék a fény felé menni, amelyet megmutatott

Szeretném, hogy hallhassa a dalomat
58 A mennybe vezető út (2010)


A világ emberei többnyire a mennyből való istenségek

Leereszkedtek ebbe a világba, hogy megvárják az arany szentírást

De mert a halandó világ túl veszélyes

Ők beleestek a szakadékba, hírnevet és szerencsét üldözve

Eredetileg, kivel írtátok alá a fogadalmat?

A családotok a mennyei királyságban annyira aggódik

Hírnév, szerencse, érzelem, és ellenségeskedés – minden üresen végződik

Siessetek megkeresni az igazságot, a mennybe vezető utat


58. A mennybe vezető út (2010)


A világon levő emberek leginkább a mennyből való istenségek

Alászállva a világba, hogy a ra várjanak és arany írásokat olvassanak

Mivel az embervilág túl veszélyes

Hírnévre és gazdagságra törekedve, a szakadékba estek

Az ősi fogadalmat, kivel írták alá

A mennyországban levő család aggódik

Hírnév, gazdagság, rokonszenv és ellenségesség – a végén minden üres

Siessetek, hogy megkeressétek az igazságot, az út a mennybe vezet
59 Mennyire nehéz megmenteni benneteket (2010)


Az isteni út a menny kapuihoz vezet

Hány ember képes felismerni azt?

Hazugságok homályosították el a látást

Az emberek nem hiszik, hogy az istenség eljött

Nyolcvanmillió sír, ártatlan lelkek

A civilizáció öt évezrede tűzbe dobva

Miért nem vizsgálod meg a lelkiismereted?

Az istenség forgatja a Falunt

Dafa-tanítványok ontják ki vérüket a porba –

Az érző lények kedvéért

Mennyire nehéz megmenteni benneteket


59. Téged megmenteni, valóban nehéz (2010)


Az isteni út a menny kapujához vezet

Hányan ismerik őt?

Hazugságok takarták el a szemeket

Nem hinni abban, istenségek már eljőve

Nyolcvan millió sír, ártatlan lelkek

Ötezer év civilizáció, elégetve

Miért nem kérdezed meg a lelkiismereted?

Istenségek és buddhák forgatják a Falunt

A Dafa-tanítványok kiontott vére a porban

Minden élőlény javára

Valóban nehéz megmenteni téged

60 Igaz szavak terjesztése (2010)


A három birodalom megteremtése óta, 200 millió év telt el

Menny és föld egy hosszú időtartamon ment keresztül, és az éveket nehéz megszámolni

Óceánok és mezők gyakran cserélték fel egymást

Minden dinasztia egy új arculatot vett fel

Az emberi világ megteremtése arra volt, hogy kikövezzen egy utat a mennybe

Mégis démonok teszik tönkre az emberi világot, egyik katasztrófa a másik után

A világ erkölcsei megromlottak, de a Dafa itten terjed

Ez a kozmosz megmentésére van a kalpa vége előtt

Minden élet az istenséget várja a megváltásért

A Dafa-tanítványok igaz szavakat terjesztenek


60. Igaz szavakat terjeszteni (2010)


A három világkör megteremtése óta már 200 millió év telt el

Menny és föld hosszú időn keresztül, nehéz megszámolni az éveket

Óceánok és mező gyakran kicserélve egymás ellenében

Dinasztiáról dinasztiára, új arculat egyre újra

Embervilág arra megteremtve, hogy egyengesse a visszatérést a mennybe

Ámde a démonok káoszba taszítják az embervilágot, egyik szerencsétlenség a másik után

A világ erkölcse ugyan megromlott, ámde a Dafa terjed

Megmenteni a világegyetemet a nagy katasztrófától

Minden élőlény az istenségek általi megmentésre vár

Dafa-tanítványok terjesztenek igaz szavakat
61 Keresés (2010)


Átutaztam a világon

A nyugtalan szívem még mindig keres –

Hol van az élet eredete?

Miért tűnik úgy, hogy az emberek egy színjátékban szerepelnek?

Meg akarom találni az élet valódi értelmét

Az emberi lényeket egyáltalán nem hírnévre és szerencsére készítették

Amíg megőrizzük a kedvességünket és lelkiismeretünket

Az istenség nem fog elhagyni minket


61. Keresés (2010)


Én elutaztam a világ minden sarkába

A nyugtalan szívem még mindig azután kutat

Hol az élet eredete

Miért tűnik úgy, hogy az emberek színházat játszanak

Szeretném megtalálni az élet értelmét

Az embert semmiképp sem készítették hírnévre és gazdagságra

Ameddig jószívűséget őrzünk meg

Az istenségek nem fognak feladni bennünket
62 Megmentve titeket vissza a mennybe (2010)


Szembesülve az igazsággal, miért fordultok el?

Ez nem arra van, hogy áttérítsünk benneteket attól az istenségtől, akiben hisztek

Annál kevésbé, hogy olyanná váljatok, mint én,

Ez attól függ, hogy van-e egy ilyen karmikus kapcsolatotok

A veszély közepette, Én embereket mentek meg, az azelőtt letett fogadalmam miatt

Kértétek az istenséget, hogy mentsen meg titeket vissza a mennybe

Mégis most olyan elveszettek vagytok, hogy elutasítjátok a hívást

Az ösvény, amelyet Dafa-tanítványok mutatnak nektek, nem fog félrevezetni benneteket, az biztos


62. Téged megmenteni, vissza a mennybe (2010)


Az igazsággal szembesülve, miért elfordulni

Nem arról van szó, hogy megváltoztasd a hitedet

Még kevésbé arra kényszeríteni téged, hogy úgy viselkedj, mint én

Attól függ, hogy van-e sorskapcsolatod erre

Embereket megmenteni a veszély közepette, az előző fogadalmam

Te az istenségeknél könyörögtél, hogy megmentsenek téged vissza a mennybe

Ámde most túl mélyen el vagy veszve, úgyhogy elutasítod a felhívást

Az út, amelyet a Dafa-tanítványok mutatnak fel, biztosan nem fogja elhibázni a célt
63 Felhívás hozzátok a katasztrófa előtt (2011. március 1.)


Ez nincs valamiért cserébe

Ez nincs arra, hogy vallásossá tegyelek benneteket

Még kevésbé van ez hatalomért és pénzért

Az igazság az, amit ti nem láttatok előre

Felhívást intézek hozzátok a katasztrófa előtt

Hallgassatok meg, ahogy elmondom az igazságot

És a Sátán már nem fog vészjóslóan mosolyogni rátok


63. Téged szólítalak a katasztrófa előtt (2011. 03. 01.)


Ez nincs ellenszolgáltatásért

Nincs azért, hogy megtérítsen téged egy valláshoz

Még kevésbé hatalomért és pénzért

Az igazság az, amit te nem láttál előre

Én téged szólítalak a katasztrófa előtt

Hallgass meg engem elmondani az igazságot

A Sátán nem fog többé rád mosolyogni
64 Mi az élet értelme? (2011. március 22.)


Egyszer hosszasan és keményen kerestél

Amikor boldog voltál, elragadtattad magad

Amikor aggódtál, a mennynek és a földnek panaszkodtál

Amikor elfoglalt vagy, nem vagy ura saját magadnak

Életed fele kimerült hírnévért és szerencséért

Ott van egy érzés, hogy te vártál valakire

Aztán azt gyorsan elhomályosítják a világi aggodalmak

Mi az élet értelme?

Az igazság felnyithatja egyvalaki emlékezetét


64. Mi az élet értelme (2011. 03. 22.)


Te kutattál a szenvedésben

Az örömben az élet értelme elfeledve

Aggodalomban és gondban a mennyet és földet vádolod

Olyan elfoglalt, nem tudod többé, ki vagy te

Fél élet hírnévért és gazdagságért kimerítve

Valahogyan úgy tűnik, hogy vársz valakire

Pillanatnyilag semmiségektől elvakítva

Mi az élet értelme?

Az igazság felnyithatja az emlékezetet!
65 Elfelejtettétek a fogadalmaitokat? (2011. április 22.)


Az istenség megkért, hogy elénekeljem az igazságot

Mi egy isten-irányította utat járunk

Bár az emberek tudják, hogy a világ veszélyei nőnek

Ők akaratlanul olajat öntenek a tűzre

Elfelejtettétek a teremtés idején tett fogadalmatokat?

Ez a reményetek a hazatérésre


65. Fogadalom elfeledve? (2011. 04. 12.)


Istenségek kérnek engem, hogy az igazságot énekeljem

Istenségek mutatják az utunkat

Tudva, hogy a veszély növekszik az embervilágban

Öntudatlanul olajat önteni a tűzre

A világ teremtésének idejéből való fogadalom elfeledve?

Az a hazatérésednek a reménye!
66 Eltávolítani a rozsdátokat (2011. április 28.)


Ne gondoljátok, hogy arra kérlek benneteket, hogy mentsetek meg engem

Ne hagyjátok, hogy a vörös ördög hazugságai folyton ellenőrizzenek benneteket

A veszedelem közepette, csak azt akarom, hogy tudjátok meg az igazságot

És remélem, hogy az istenség meg fog védeni benneteket

Ez nem arról szól, hogy arra kérlek benneteket, hogy mentsetek meg engem

Annál kevésbé próbállak meg befolyásolni téged

Csak azt akarom mondani: amire az emberek vártak, már megérkezett a világba

Az igazság el tudja távolítani a rozsdát az emberek elméiből


66. Dobd le a rozsdádat (2011. 04. 28.)


Ne gondold, hogy a megmentésemre kérlek téged

Ne hagyd magad többé a vörös démon hazugságaitól irányítani

A veszélyben azt kívánom neked, hogy értsd meg az igazságot

Remélem, istenségek és buddhák áldanak meg téged

Nem a megmentésemre kérni téged

Még kevésbé irányítani téged

Csak megmondani neked, hogy amire az emberek vártak, az már megérkezett

Az igazság eltávolíthatja a rozsdát a fejedből
67 A hazatérés reménye (2011. május 3.)


A hegy gerince mentén kószálok

A csillagos ég magas, távoli és hatalmas

Az éjszakai égben, valaki énekel

Reinkarnáció és újraszületés, ezerszer

Az emberek mind a mennyekből jönnek

Miért ereszkedtek le ebbe a világba, már elfelejtettétek?

A Teremtő Úr nem késett

[A megváltás elhozásában a kalpa végén]

Az énekhang a világegyetemből jön

A dallama mennyen és földön keresztül visszhangzik


67. Remény a hazatérésre (2011. 05. 03.)


A hegyen kószálok

Csillagok magasan és távol, mérhetetlenül messze

Az éjszakában, ki énekel?

Számtalan alkalommal születtünk újra

Emberek, mindannyian a mennyből jőve

Miért alászállva a mennyből, elfeledve?

A Teremtő nem késett

Ez a dal a világegyetemből jön

A dallam menny és föld között lebeg
68 A világi világ olyan, mint a tenger (2011. május 9.)


A világi világ olyan, mint egy tenger a határtalan ég és föld között

Az emberi élet olyan, mint a hatalmas óceánban lebegő kis csónak

A hullámok közepette, az emberek nem tudják, milyen veszélyes az emberi világ

Az emberi világ és azon túl között, ott van egy fal

Olyan sok hullám és zátony vár rátok

Csak az igazság segíthet nektek hazatérni


68. Embervilág – egy tenger (2011. 05. 09.)


Embervilág egy tenger, menny és föld határtalan

Az élet, mint egy kis csónak, az óceán messzeségeiben sodródva

A hullámokban nem felismerve – az embervilág veszélye

Emberek itt és menny ott – köztük egy fal

Hány hullám és zátony vár rád?

Az igazság segítséget nyújt neked a hazatéréshez
69 Kijózanodás (2011. május 15.)


Mennyi ideig tart az emberi élet?

Boldogan énekelve és finom borokat kóstolva

Nem tudván, hogy a katasztrófa közeledik

A világ emberei még mindig sürgölődnek

Születés és idős kor átmeneti

Az igazság egyenesen melletted van

A Szent Király eljött a világba

Ha [az esély] el van szalasztva, a megbánás szívszaggató lesz


69. Felébredni a kábulatból (2011. 05. 15.)


Milyen hosszú lehet az élet?

Vidám dalok, jó bor, kiélvezni

Nem felismerni, hogy jön a nagy szerencsétlenség

Emberek mindig rohanásban.

Születés, öregedés, persze nem tart örökké

Az igazság melletted van

A szentséges király már a világba jőve

Esély elszalasztva, megbánás túl késő
70 Buddha megváltására várva (2011. május 16.)


A katasztrófa eljött

Az emberek ezt nem fogják fel

Nem túl késő megismerni az igazságot –

A vörös ár azért keletkezett, hogy káoszt hozzon a világba

Töröljétek le a vörös fenevad jelét

És az istenség meg fog védeni benneteket

A Buddha megváltására várva


70. Buddha megváltására várni (2011. 05. 16.)


Veszély már itt

Embereknek nem világos

Az igazságot megismerni, még nem túl késő

Vörös hullám jött, hogy megrontsa a világot

Vörös démoni jelet letörölni

Az istenségek védelme jön

Buddha megváltására várni
71 Karmikus kötelékekről beszélve (2011. május 18.)


Az emberek hatalmas tengerében, nehéz találkozni

Egy véletlenül elkapott mosoly egy karmikus kötelékből származik

Csendesítsétek le az elméteket és hallgassátok meg az igazságot

Évezredeket vártatok ezekre a szavakra

A megmentő Dafa terjed a világban

A mennyei titkok mindegyik szava igaz


71. Sorskapcsolatról beszélni (2011. 05. 18.)


Tengernyi ember, találkozások ritkán

Egy mosoly véletlennek tűnik, ámde a sors tisztán lát

Hagyj nyugalmat a szívedben és hallgasd meg az igazat

Mert erre a szóra vártál ezernyi éveket

Már elterjesztve a megmentő Dafa

Mindegyik szó mennyei titok, minden igaz
72 Az igazság (felülvizsgált 2011. május 18-án)


Ki tudod még nyitni az emlékezetedet?

A fogadalom, amelyet azelőtt tettél le, hogy ebbe a világba jöttél, még ott van?

A reinkarnációkon át, mi mindannyian az istenséget vártuk

Az istenségek már rég eljöttek, csak azt elrejtették

A világ emberei mind hírnévvel és szerencsével elfoglaltak

A KKP hazugságaiban hívők ráadásul imádják a vörös fenevadat

Az igazság fel fogja nyitni az memóriátokat

És meg fogjátok érteni, hogy miért van olyan sok katasztrófa a világban

Valamint miért akarják terjeszteni a Dafa-tanítványok az igazságot

Ébredés után, meg fogod találni saját magad és megmenekülsz az eltávolítástól


72. Igazság (Módosítva 2011. 05. 18.)


Az emlékeid még felnyithatók?

A világba való alászállás előtti fogadalom még ott van?

A reinkarnációban, mi mindannyian az istenségekre vártunk

Istenségek és buddhák már régóta itt vannak, persze titokban.

Emberek hírnévért és gazdagságért elfoglaltak

Aki hazugságokat hisz el, vörös démont imád

Az igazság felnyithatja az emlékezetedet

Te érted, miért létezik olyan sok szerencsétlenség a világban

Miért terjesztik a Dafa-tanítványok az igazságot?

Felébredve, saját magát újra megtalálni, kiselejtezéstől megkímélveA kínai szavak átírása. A különböző átírások nem tükrözik vissza híven a kiejtést.

pinyin

népszerű magyar

Wade-Giles (angol)

Dafa

Tafa

Tafa

dao

tao

tao

Dao

Tao

Tao

Fa

Fa

Fa

Falun

Falun

Falun

Falun Dafa

Falun Tafa

Falun Tafa

Falun Gong

Falun Kung

Falun Kung

gong

kung

kung

Hao

Hao

Hao

Hong Yin

Hung Jin

Hung Yin

Jiang

Csiang

Chiang

jie

csie

chieh

Li Hongzhi

Li Hungcse

Li Hungchih

qi

csi

ch’i

Shen Yun

Sen Jun

Shen Yun

Tang

Tang

T’ang

xiao

hsziao

hsiao

yang

jang

yang

yin

jin

yin


(Hong Yin III, angol nyelvű fordítás. A Versek először 2012. január 7-én jelentek meg. A Dalszövegek először 2012. február 14-én jelentek meg. Utolsó frissítés 2012. március 30.)

Az első fordítás az angol változat alapján készült.

A második fordítás a német változat alapján készült.


(A angol fordítás elkészült: 2012. 02. 14.)

(Utolsó – angol – módosítás: 2012. 03. 30.)

(A magyar fordítás elkészült: 2012. 11. 08.)

(Utolsó – magyar – módosítás: 2012. 12. 03.)


A fordítás az alábbi angol változat alapján készült:

Hong Yin III

http://www.falundafa.org/book/eng/hy3_001.htm(A német fordítás elkészült: 2012. 02.  )

(Utolsó – német – módosítás: 2012. 05. 18.)

(A magyar fordítás elkészült: 2012. 11. 23.)

(Utolsó – magyar – módosítás: 2012. 12. 03.)


A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Hong Yin III

http://www.falundafa.de/downloads/books/HYIII-A4.pdf


Megjegyzés: Ezeknek a cikkeknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Falun Gong és a Zhuan Falun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetők:

http://hu.falundafa.org/falun-dafa-books.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.
A FORDÍTÓ MEGJEGYZÉSEI

1Egy másik angol változat „On Reading Weathering the Storm” címmel ezen a linken olvasható:

http://en.minghui.org/html/articles/2004/7/19/50438.html

2Egy másik német változat „Fester Wille” címmel ezen a linken olvasható:

http://de.minghui.org/jingwen/64.html

Ennek a magyar fordítása „Szilárd akarat” címmel ezen a linken olvasható:

http://hu.falundafa.org/./falundafa.hu/books/cikkek/2004.07.19MPZ.html

3Egy másik angol változat „The Red Tide's Wane” címmel ezen a linken olvasható:

http://en.minghui.org/html/articles/2005/10/19/66050.html

A dátumban 2004 helyett itt 2005 szerepel.

Ennek a magyar fordítása „Apad a Vörös Ár” címmel ezen a linken olvasható:

https://hu.falundafa.org/./falundafa.hu/books/cikkek/2005.10.19M.html (be kell másolni a böngészőbe)

4Egy másik német változat „Die rote Flut ebbt ab (Ci*)” címmel ezen a linken olvasható:

http://de.minghui.org/jingwen/84.html

A dátumban 2004 helyett itt 2005 szerepel.

5Az „ő” ebben a versben utalás a KKP egykori főtitkárára, Jiangra.

6Egy másik angol változat „A Will That Ebbs Not” címmel ezen a linken olvasható:

http://en.minghui.org/html/articles/2005/9/18/65062.html

Ennek a magyar fordítása „Töretlen akarat” címmel ezen a linken olvasható:

https://hu.falundafa.org/./falundafa.hu/books/cikkek/2005.09.18M.html (be kell másolni a böngészőbe)

7Egy másik német változat „Der Wille weicht nicht” címmel ezen a linken olvasható:

http://de.minghui.org/jingwen/81.html

8Lásd az 1. megjegyzést fent.

9Avīci pokol Az Avīci a poklok pokla, a nyolc égő pokol legmélyebb bugyra, ahol a bűnösök szünet nélkül szenvedések közt halnak meg és születnek újjá azonnal, hogy ismét szenvedjenek és meghaljanak

10A hagyományos kínai kultúra központi koncepciója, hogy „gyermekien ragaszkodó” (xiào) legyen az ember, magába foglalja egyvalaki állhatatos odaadását a szülei iránt, akiknek egyvalaki születésétől fogva adósuk.

11Elvtelen emberekre alkalmazott kínai kifejezés, akik lealacsonyodnak, hogy még egy névleges díjért is dolgozzanak a pártnak, például párt melletti nyilatkozatok közzétételével online fórumokon.

12Hivatkozás abból a három kommunista szervezetből való kilépésre, amelyhez jellemzően csatlakoztak a kínai állampolgárok, azaz a KKP, a Kínai Kommunista Ifjúsági Szövetség, és a KKP ifjú pionírjai.

13 Kilenc menny napja és holdja A német változatban a menny szó helyett a nap, illetve napok (időtartam) szó szerepel.


1