Fálun Dáfá.hu

 

A Zhuán Fálun

-magyarázása


 

A magyarázata a „Zhuán Fálun” első kiadásának a bemutatójánál Pekingben

Válaszok a kérdésekre a magyarázatánál Csangcsunban 

Válaszok a kérdésekre a magyarázatánál Zhangzhouban 

Válaszok a kérdésekre a magyarázatánál Jinanban          

Válaszok a kérdésekre a magyarázatánál Yanjiban          

Válaszok a kérdésekre a magyarázatánál Guangzhouban

Szójegyzék     


A Zhuán Fálun -magyarázása

Ez a „-magyarázás” egy viszonylag egyszerű és nem olyan mélyenszántó magyarázása a -nak, amelyik a terjesztésének a kezdetén az új tanulókra irányozva lett elmagyarázva. A szintek vonatkozásában léteznek korlátozások. Ezért csak az új tanulók számára van segédeszközként elgondolva.

 

Li Hongzhi

1997. július 16.

 


A magyarázata a „Zhuán Fálun” első kiadásának a bemutatójánál Pekingben

1995. január 4.

Először is boldog új évet kívánok nektek!

A jelenlevők között vannak némely sokéves tanulók; némely mások még sohasem látogatták a tanfolyamainkat, de vannak bizonyos felismeréseik a mi Fálun Dáfá-nkról. A munkatársaink egyike éppen megcsinálta a Fálun Dáfá számára végzett munka egy összefoglalóját az 1994-es évben. A fennálló problémák nagyjában és egészében véve szintén meg lettek említve. A jövőbeli munka közben és a Fálun Dáfá felépítésénél mi jobban fogjuk csinálni. Az egész művelési utunk fejlődési helyzetének a szempontjából nézve jelenleg egy fergeteges elterjedésnek a tendenciája mutatkozik meg. A befolyásai egyre nagyobbak lesznek, hasonlóan egy egyenes vonalhoz, amelyik közvetlenül felfelé emelkedik. Nagyon gyorsan van terjesztve. Csak valamivel több mint két év telt el, amióta a művelési utat terjesztem. Amikor kezdetben a -t magyaráztam, viszont az alacsony szintek betegségeltávolításra és egészségmegőrzésre szolgáló csigongjának a formájában terjesztettem, mert lehetővé kellett tenni az embereknek egy felismerési folyamatot. Amikor éppen a nyilvánosság elé léptem, azt mondtam, hogy a megjelenésem célja abban rejlik, hogy a magas szintekre vezető művelési utat terjesszem és hogy embereket vezessek a magas szintekre. Azt, ami valóban a magas szinteken való művelésre szolgál, ezelőtt még senki sem magyarázta el. Természetesen a kezdeti szakaszban a csigong ezen alacsony formája szerint terjesztettük a művelési utat, úgy hogy lehetővé lett téve számotokra egy felismerési folyamat. Alapjában véve különösen az utóbbi évben magyaráztam a -t. Ezért minden tanulónk tudja, hogy az, amit elmagyaráztam, egy viszonylag magas szinten fekszik és hogy mások nem képesek elmagyarázni azt, amit én magyaráztam el. Én az igaz művelésről beszéltem és arról is, hogyan kellene művelje magát az ember. Mivel sok művelési módszer létezik és ezek már olyan sok éve vannak népszerűsítve, valóban létezik a kérdés, hogyan emelkedhet meg az ember. Az szintén nem megy, hogy csak a korábbi elméleteknél akadjunk meg. Korábban sok ember létezett, aki a gyakorlásnál nem fektetett hangsúlyt a xinxing (a szív természete) művelésére és a De-re (erényre), ezért ez viszonylag zűrzavarba jutott.        

Mi a buddhista rendszer nagy -jához tartozunk, így a buddhista rendszer alapelveiről beszélünk. Sákjamuni buddha megmondta, hogy a -vég idején démonok bukkannának fel és szerencsétlenséget és káoszt hoznának a mi emberi társadalmunkba. Valójában ezzel nemcsak azokra a démonokra gondolt a templomban, amelyek a -ját szabotálják, a szavainak nemcsak ez a jelentése van, hanem ő egy általános érvényű és nagyon nagy alapelvről beszélt. Gondoljátok csak át, a mostani időszakban az emberi erkölcsnek a színvonala már olyannyira lehanyatlott, az emberek közti konfliktusok már olyannyira kiéleződtek, az emberek csak a nyereséget hajszolják, a pénz miatt mindent meg mernek tenni, a szokások a világban napról napra romlanak. A mai emberek közötti kapcsolatok nagyon feszültek. Azonkívül az erkölcsnek az állapota nagyon romlott. Olyasmi létezik, mint homoszexualitás, szexuális szabadosság, kábítószerfüggés, alvilág, ilyen zavaros valami, minden lehetséges létezik. Ez úgy belföldön, mint külföldön is így van. Az idős és az idősebb emberek Kínában még rendelkeznek bizonyos erkölcsi beállítottságokkal, amelyek fenntartják a társadalom állapotát. Nyugaton az előkelőségről [illendőségről] beszélnek, ezért ez az előkelőség [illendőség] a felszínen szintén meg lehet tartva egy bizonyos időre. De az ifjú nemzedéknél többé egyáltalán szó sincs erkölcsről, különösen Kínában van ez szintén így a fiataloknál. Gondoljátok csak át, az nem veszélyes, ha ez így fejlődik tovább?        

Sok nagymester és sok próféta létezett, aki megmondta, hogy az emberiségnél jie-katasztrófák, illetve démoni nehézségek lépnének fel. Egészen mindegy, hogyan mondták, képzeljétek csak el: Az akkor nem veszélyes, ha a társadalom ezen a módon fejlődik tovább? A csúcs elérve, következik a fordulat! Mit gondolsz, hogyan fognak kinézni az emberek a következő lépésnél, ha így fejlődnek tovább? Én a nyilvánosság elé hoztam a -t, magas szinteken ez vezetheti az embereket a művelésnél; alacsony szinteken ez ahhoz vezetheti az embereket, hogyan kellene nekik emberekként viselkedniük. Valóban rendelkezhet egy ilyen hatással. Ezért sokan akarják tanulni a tanulóink közül, minden alkalmat felhasználnak, hogy tanulják, és nagyon jónak tartják. Mert ha egy igaz van terjesztve a nyilvánosság előtt, ez képes arra, hogy embereket váltson meg; azonkívül a tanulók mélyreható tapasztalatokkal rendelkeznek. Nemcsak a megértés szempontjából, hanem a test, a tulajdonság [jellem minősége] és az erkölcs állapota szempontjából is nagyon nagy változások történtek. Ezért lehet egy ilyen nagy befolyás teremtve. Ez a mi Dáfá-nk különbözik a szokványos művelési utaktól, mi valóban magas szintekhez terjesztjük.   

Miután sok gyári munkás megtanulta a Fálun Dáfá-t a társadalomban, ők megváltoztatták a gyár szellemi arculatát. Ha az emberek megértik, hogyan kellene viselkedjenek emberekként és hogyan kellene ügyeljenek a De-re, ez termelékenységgé is átváltozhat. Az emberek a jó felé fordulnak, és mindannyian lelkiismeretesen dolgoznak. Ha te egy jó művelővé akarsz válni, neked az alaptól fogva kell kezdened. Először egy jó ember kell legyél. Egy jó ember mindenütt jó ember. Vagyis neked nagyon jól kellene teljesítened a feladataidat, amiket a főnök adott neked, mert ennél a szociális kötelezettségeidet teljesíted. Ez a támogató hatás szükségszerűen létrejön. Mert én a magas szintekre vezető művelési utat terjesztem; amit én magyarázok, az a magas szinteken levő , amelyik vezetheti az embereket, hogy magas szintekre és akár még magasabb szintekre műveljék magukat.

Ha valaki nem akarja magas szintekre művelni magát, vagy ha egy hétköznapi ember tudta meg ezeket az alapelveket, észre fogja venni, hogy emberként ő is ezekhez az alapelvekhez kellene igazodjon. Mert egészen mindegy, milyen veszélyes helyzetbe is csúsztak le az emberi erkölcs normái, ennek a világegyetemnek az alapelvei mégis változatlanok maradnak. Éppen mivel ennek a világegyetemnek az alapelvei változatlanok maradnak, lehet látni, hogy az emberiségnek az erkölcse lecsúszott. Ha az alapelvek is meg lennének változva, nem lehetne látni, hogy az emberiség erkölcse lecsúszott. Azt mondtam, hogy az emberiség erkölcse már olyformán lecsúszott, ezt sok ember nem egészen tudja felfogni. Különösen azok, akik a tanfolyamunkat látogatták, normális módon az első két napon nem egészen tudják felfogni a szavaimat. Ha viszont véget ér a tanfolyam és ők visszapillantanak a hétköznapi emberek társadalmára, mindent meg fognak érteni. Ha te ebben az erőteljes áramlatban tartózkodsz, neked nem jöhet ihleted erről. Sőt még úgy találod, hogy te jobb vagy másoknál. Csupán ha a gondolataid egyszerre megemelkedtek és aztán megint visszapillantasz, fogod észrevenni az ő veszélyes helyzetüket. Mert a Dáfá-nak lehet egy ilyen ereje és ki tud fejteni egy ilyen hatást. Ámbár ez már olyan messzire jutott, az emberek mégis rendelkeznek a jószívűséggel és a buddha-természettel. Ezért ők felfoghatják, ha te ezt megmondod nekik. Sok ember akar a jó felé fordulni, ők akarják ezt tanulni. Természetesen még sok, jó alappal rendelkező ember létezik, aki még magasabbra akarja művelni magát. Ezért jöhet létre egy ilyen irányzat a művelési utunk terjesztésénél.      

Egypár évvel ezelőtt a csigong egy mélypontra jutott, mivel bizonyos emberek vakon felléptek ellene és azzal a beállítottsággal rendelkeztek, hogy mindent visszautasítsanak a csigongtól. Az utóbbi két évben megint létezett egy viszonylag magas fellendülés; ez már nagyon magas volt, ámbár nem volt olyan magas, mint korábban. De az utóbbi időben a fellendülés újra visszaesett. Az ok nem abban rejlik, hogy valaki fellépett ellene, bírálta vagy valamilyen közigazgatási intézkedéseket foganatosított ellene, hanem hogy minden ember megfontoltan el tudott gondolkodni azon, melyek igazak és melyek hamisak, melyek csapják be az embereket és okoznak károkat nekik. Mindannyian elgondolkodnak ezen és aztán megfontoltan tudnak eljárni ezzel. Ezáltal jött létre csupán ez a helyzet. Így a hamis csigong-mesterek közül sokan elvesztették a piacukat. Nem rendezhetnek többé tanfolyamokat és nem csaphatják be többé az embereket pénzért. Mikor sok helyen terjesztettem a művelési utat, a helyi csigong-kutatótársulatoknak vagy az emberi test kutatótársulatainak a vezetősége azt mondta nekem: különböző helyeken most nem lehetnek többé csigong-tanfolyamok rendezve és nagy nehézségeik vannak, hogy tanfolyamrésztvevőket szerezzenek. Minden csigong lefelé megy. Csak a Fálun Dáfá él át most egy lineáris (egyenes) fellendülést és fejlődik nagyon gyorsan. Ezek természetesen másoknak a szavai. Ezzel csak az értelemre gondolok. A jövőben a Fálun Dáfá még gyorsabban és fergetegesebben fejlődhet. Mielőtt a nyilvánosság elé léptem, már tudtam ezt. Azt is tudtam, milyen állapot fog felmerülni a jövőben, ezzel is tisztában voltam.       

Általánosan mondva, a Fálun Dáfá terjesztésének a folyamatában mi valóban felelősséget viseltünk a tanulókért és a társadalomért, így céloztunk meg csupán egy ilyen jó hatást. Épp a mi Fálun Dáfá-nk fejlődési helyzetéről beszéltem röviden. Sokan a jelenlevők közül új tanulók, ők talán nem érthetik meg olyan jól ezt. Sok tanuló akarja még, hogy én a Fálun Dáfá helyzetéről beszéljek és még egy picivel több -t magyarázzak el. Némelyek a jelenlevők közül új tanulók, arra is használhatom egyszer ezt az időt, hogy bemutassam nektek a Fálun Dáfá-t. Ugyanakkor röviden el is magyarázhatok nektek néhány -alapelvet a művelésben.

Tudjátok, a betegségeltávolítás és egészségmegőrzés szintjén való gyakorlásnál arról beszélnek, hogy az összes különböző iskola előnyeit vegyék. Mert mindannyian csigongot akarnak gyakorolni, a testet edzeni és a betegségektől megszabadulni. „Előnyöket venni az összes különböző iskolából” – nem mindegy, valamelyik iskolának a dolgait venni, hogy megszabaduljanak a betegségektől? Ha azután továbbra is egy hétköznapi ember marad az ember, egy probléma sem létezik. Én megmondtam, hogy különböző művelési szinteken különböző létezik. A különböző szinteken levő különböző fékekkel [kényszerekkel] és követelményekkel rendelkezik a művelőkkel szemben a mindenkori szinteken. A hétköznapi emberek mármost a hétköznapi embereknek a szintjén találhatóak. A hétköznapi embereknek a szintjén tehát lehet az összes különböző iskola előnyeit venni, hogy egészségessé tegyék a testet. Az nem probléma. Valójában ez a csigong nemcsak a betegségeltávolításra és az egészségmegőrzésre valami, tulajdonképpen ez művelés. Azért hogy hozzáigazodhasson a modern emberek ideológiai nézeteihez és avégett hogy a csigong könnyen el legyen fogadva és ne legyen olyan könnyen ráaggatva valami, a „csigong” nevet adták neki. A „kulturális forradalom” közepe és vége felé a csigong már messzire fejlődött és egy nagy fellendülést tapasztalt meg. Ha te akkoriban megmondtad volna a tulajdonképpeni nevét, talán bírálva és támadva lettél volna. Ámbár valami jót akartál tenni a betegségeltávolításért és egészségmegőrzésért a tömegek számára, avégett hogy ezek egészségesek maradjanak, ez nem ment, mivel akkoriban a szélsőbaloldali áramlat uralkodott. Ezért nem mondta meg az ember a tulajdonképpeni nevét. Általánosságban csigongnak lett nevezve. Természetesen a csigong különböző iskolákra tagozódik. Mindenesetre mindegyik iskola különböző művelési módszerekkel rendelkezik. Ezért bukkant fel ez vagy az a csigong. A tulajdonképpeni neveik rejtve maradnak. Ezen a módon vált szokványossá a csigong név.           

A csigong a műveléshez tartozik, a vallásban levő művelési módszerek is egyfajta művelési módszer. Ha a csigong egy művelési módszer, nem egyedül a betegségeltávolításra és egészségmegérzésre szolgál, mert ez egyvalakit egy nagyon magas szintre juttathat. Gondoljátok csak át, ha ez a betegségeltávolításra és egészségmegőrzésre van használva az emberek számára, természetesen megmutathatja a csodálatos hatásait. De egyvalamit még: Miért létezik sok ember, aki a gyakorlás ellenére nem tudja eltávolítani a betegségét? Miért létezik sok ember, akinél a gong (művelési energia) a gyakorlás ellenére sem növekszik? Mivel a csigong művelés. Tehát a műveléshez való dolgok nem torna, nem a hétköznapi emberek közötti készség és nem sport a hétköznapi emberek formájában, ezek rendkívüliek. Ha ez rendkívüli és ha te a testedet ezzel a rendkívüli módszerrel akarod egészségessé tenni, és ha te egy rendkívüli módszerrel akarsz egy magas szintet elérni, nem kell-e létezzen akkor egy rendkívüli alapelv, amelyik ezt a rendkívüli valamit irányítja? Valójában tehát ez a rendkívüli alapelv egy irányító és fékező hatással rendelkezik. Ez azt jelenti, ez túlmegy a hétköznapi emberek szintjén, és te a rendkívüli alapelvekhez kell igazodj. Te megkaphatsz dolgokat a hétköznapi embereknek a szintjén, miközben egy picike erőfeszítést teszel, pénzzel megveheted ezeket vagy egy picivel több fáradságot veszel magadnak és megkaphatod őket a hétköznapi emberek készségeiként. De a művelésnél ez nem megy. A szív kell legyen művelve. Csupán ha a szívedet műveled, emelkedhetsz meg. Neked a De-re (erényre) kell ügyelned és a xinxinget (a szív természetét) művelned, csupán akkor tudsz megemelkedni.        

Korábban én elmagyaráztam, miért emelkedhet meg az ember, ha a xinxingre ügyel és a De-t műveli. Így van, mivel a világegyetemben létezik egy alapelv, amelyiknek van egy fékező hatása. Milyen alapelv? Ez éppenséggel pontosan úgy van, mint ahogyan mondtam, hogy a világegyetemnek megvannak a tulajdonságai. Ez úgy van, mint nálunk, embereknél. Te rendelkezel ezzel az emberi testtel, ezen hús-vér test mellett még más életekkel is rendelkezel, csupán ezekkel lehet egy teljes ember kialakítva. Ha csak a tested fekszik ott, az csak egy darab hús. Neked meg kell legyenek a vérmérsékleteid, a természeted, a tulajdonságaid és az ősszellemeid, csupán akkor vagy egy teljes ember, egy saját jellemvonásokkal rendelkező önálló ember. Ez a világegyetem szintén ilyen. Azon anyagi létezésének az aspektusa mellett, amit ma fel tudunk ismerni – mint például égitestek, tejútrendszerek, állócsillagok, üstökösök és bolygók – azon anyagnak az aspektusa mellett, ami fel van ismerve, a világegyetemnek még megvannak a tulajdonságai, amelyek szellemi létezésként is meg lehetnek jelölve. Összefoglaltan mondva, ha ez a lefelé jön, ez nagyon nagy és több kifejezési mód is létezik. De nagyon magas szinteken ez nagyon egyszerű, három szóval már össze lehetnek foglalva a tulajdonságai, nevezetesen a Zhen (Igazságosság), Shan (Könyörületesség) és Ren (Elnézés)-nel. Ez viszont nem a Zhen, Shan és Mei (Szépség), hanem a Zhen, Shan és Ren.        

Természetesen ezek a tulajdonságok nem ilyen egyszerűek. Nagyon sok dolog van belőlük kifejlesztve és ez különböző szinteken. Minél alacsonyabb a szint, ez annál bonyolultabb és sokrétűbb. Magas szinteken három szóval össze lehetnek foglalva, nevezetesen a „Zhen, Shan, Ren”-nel. A levegő mindegyik részecskéjében, az anyag mindegyik legkisebb részecskéjében, a földben, a kőben, az acélban, a fában és még a műanyagban is, minden alapanyagban és a levegőben is léteznek ezek a tulajdonságok. A hétköznapi emberek nem érezhetik a létezésüket, mivel a hétköznapi emberek szintjén találhatóak, így nem érzékelhetik azokat. Mihelyt túl akarsz menni a hétköznapi embereknek a szintjén, érzékelheted a létezésüket. Ez azt jelenti, ha te a rendkívüli módszerekkel akarod eltávolítani a betegségeidet, de nem igazodsz ezeknek a tulajdonságoknak a követelményeihez és ennek a rendkívüli állapotnak a normáihoz (szabályaihoz), a betegségeid nem lehetnek eltávolítva. Ha te növeltetni akarod a gongodat (művelési energiádat), de nem igazodsz a rendkívüli alapelvekhez, vagyis azokhoz az alapelvekhez, amelyek túlmennek a hétköznapi emberek szintjén, a gongod sohasem növekedhet.       

Miért van némelyiknek bizonyos gongja (művelési energiája), ámbár az erkölcsi színvonala nagyon alacsony? Egy ok erre az, hogy ez a saját alapjából származik. Mivel az erkölcsi színvonala nagyon alacsony, ennél a saját alapját használja el. Ha mindent elhasznált ebből, semmije sincs többé. Még rendelkezhet egy picike művelési energiával, mielőtt minden el van használva belőle. Aztán léteznek némely mások, akiknek futijuk van. Egy bizonyos időközben és egy bizonyos alacsony állapotban szabad létezzenek démonok, ők hasznosak. Démonok nélkül az emberek sohasem lesznek betegek, démonok nélkül az embereknek nincsenek nehézségeik. Az emberek pontosan nehézségekkel kell rendelkezzenek, pontosan betegségekkel kell rendelkezzenek, mivel ezek az emberektől saját maguk által vannak okozva. Másképpen mondva, ezek a démonok szintén az emberektől saját maguk által vannak létrehozva. Ha te korábban másokat bosszantottál, rosszat tettél vagy élőlényeket öltél, azt vissza kell fizesd. Az nem megy, ha nem fizeted vissza azt. A Zhen, Shan, Ren alapelvekből egy további alapelv van levezetve ebben a világegyetemben, úgy hívják: „Aki semmit sem veszít, semmit sem nyer.” Ha nyer valamit az ember, el kell veszítsen valamit. Ha tartozik valamivel az ember, vissza kell fizesse. Ha semmit sem akarsz veszíteni, kényszerítve leszel, hogy veszíts valamit. Egy ilyen alapelv van követve, ezért léteznek démoni nehézségek.      

Éppen a Zhen, Shan és Ren-ről beszéltem. A buddhista rendszerben való művelésnél a Zhen, Shan, Ren Shanjának a megvilágítására [megértésére] összpontosítanak, de Zhen és Ren is létezik náluk. A művelésüknek a súlypontja azonban a Shanon nyugszik. A Shan művelésén keresztül létrejöhet a könyörületesség. Ha létrejött a könyörületesség, ők észreveszik, hogy mindenki szenved. Így létrejön náluk a kívánság, hogy minden lényt átfogóan megmentsenek. Ha a lefelé jön és kiterjed, az nagyon nagy. Mert minden lény átfogóan meg van mentve, a sok embernek van továbbadva, ezért jött létre 84.000 buddhista iskola. A taoista rendszerben a Zhen megvilágítására [felvilágosítására] összpontosítanak, ők főképpen Zhent művelnek, de Shan és Ren létezik náluk is. Az ő súlypontjuk a Zhen művelésén nyugszik. Ezért ők arról beszélnek, igazat mondani, igazat tenni, egy igaz embernek lenni, az igazat művelni, a természetet tökéletesíteni, az eredethez, az igazhoz (valóhoz) visszatérni, és végül a művelésen keresztül egy igaz emberré válnak. A súlypont az ő művelésüknél a Zhenen nyugszik. Mivel ők főképpen Zhent művelnek, nincs meg az a kívánságuk, hogy minden lényt átfogóan megmentsenek. Ezért a valódi továbbadásnál a taoista rendszerben ez csak egyetlen egy tanítványnak lesz továbbadva. A taoizmus egyfajta reformált vallás, amelyik később az újkorban jött létre. Egy nagyon korai időben, egy történelem előtti kultúrában sem létezett a taoizmus. A taoista rendszerben levő tanítás (hagyomány) ezért régi koroktól fogva csak egyetlen egy tanítványnak lett továbbadva. Mivel egyetlen egy tanítványnak van továbbadva, csak csekély mértékben terjed el. Miután a taoista rendszernek a -ja lejött és kiterjedt, 3600 iskola jött létre. Összehasonlítva ezzel a buddhista rendszernek 84.000 iskolája van, ez már nagyon nagy.       

Zhen, Shan és Ren az egyedüli mérce, hogy megítéljük a jót és a rosszat. Csupán ha hasonulni tudsz ezekhez a tulajdonságokhoz, növekedhet a gongod; ha nem tudsz hasonulni ezekhez a tulajdonságokhoz, sohasem fog nőni a gongod. Ezt már elmagyaráztuk. Ami egy művelőt vagy egy hétköznapi embert illet, ezt az alapelvet röviden össze lehet foglalni egypár szóval. Hogyan lehet, például, különbséget tenni egy jó, egy rossz és egy magát művelő ember között? Aki hozzá tud igazodni a világegyetem tulajdonságaihoz, az egy jó ember, ő garantáltan egy jó ember. Aki a világegyetem tulajdonságai ellenére cselekszik, az egy valóban rossz ember. Talán némelyek azt mondják a munkahelyeden, hogy rossz volnál; egy egész élet hosszán át mindig szenvedéseket viselsz el, minden ember által meg vagy vetve és bosszantva (zaklatva) vagy. Én mondom neked, te viszont nem kell valóban rossz legyél. Ha a munkahelyeden minden ember által dicsérve vagy, az ok talán abban rejlik, hogy te nagyon ügyesen tudsz bánni másokkal. Én mondom neked, te viszont nem kell valóban jó legyél. A világegyetemnek az alapelvei az egyetlen mérce, hogy megítéljük a jót és a rosszat. Ha te, művelőként hasonulni tudsz a világegyetem tulajdonságaihoz, egy olyan valaki vagy, aki elérte a Taót. Ilyen egyszerű az alapelv.        

Az emberek gongja egyáltalán nem a gyakorlás által keletkezik. Sokan gyakorolnak csigongot és sokat fáradoznak ezzel. Korán reggel és késő este gyakorlatokat végeznek és már azt hiszik, hogy ezáltal növekedhet a gongjuk. De a legcsekélyebb mértékben sem növekedhet ezáltal. Sok ember meglepődhet a szavaimon. „Te nem szintén azt tanítod másoknak, hogy gyakoroljanak? Mit tanítasz te akkor másoknak?” Tudjátok, két írásjegy létezik „xiu (művelni) lian (gyakorolni)”. Mindannyian a lianre ügyelnek és nem a xiura. Egy stilisztikai szónak tartják ezt a xiut a lian számára, vagyis egy melléknévnek az alany számára. Én mondom nektek, először jön a xiu, azután jön a lian. A xiu áll az első helyen. Ha te nem fektetsz hangsúlyt a xinxinged művelésére és nem ügyelsz a De-re, szó sem lehet energiáról! Ha te nem szentelsz figyelmet a xinxinged művelésének, egyáltalán nem rendelkezel gonggal! A valódi energia pontosan az a gong, amelyik a szint magasságáról és a gongli (művelési erő) erejéről dönt. Milyen magas egy embernek a gongja vagy milyen magas a gyümölcshelyzet, amiről a buddhizmusban beszélnek, egyes-egyedül a művelésen keresztül fejleszthető ki. Láttátok, hogy a szerzetesek nem gyakorolnak, ennek ellenére a gong növekszik náluk. Miért? Mivel ők művelik magukat.     

Milyen hát az összefüggés a művelés és a gyakorlás között, amiről beszélünk? Hamarosan fogok beszélni arról, amit mi gyakorlunk. Milyen összefüggéssel rendelkezik a művelés és a gyakorlás? Miért növekedhet a gong, ha műveljük magunkat? „Te a xinxing műveléséről beszélsz, akkor nem az emberek gondolataiban, elképzeléseiben és ideológiáiban levő dolgokról beszélsz?” A nemesített gong, amiről mi beszélünk, nem valami anyagi dolog? Milyen kapcsolatok léteznek közöttük? Én mondom nektek, magas szinteken ez az alapelv nem szabad legyen úgy szemlélve, mint az alacsony szinteken. Ha egy hétköznapi ember a hétköznapi emberek dolgairól beszél, nem tudja világosan elmagyarázni azokat. Ha viszont kiugrik a hétköznapi emberek közül és aztán rátekint a hétköznapi emberek dolgaira, a napnál is világosabb minden. Az ideológusok körében állandóan arról vitatkoznak, hogy az anyag vagy a szellem volna-e az elsődleges. Mindig erről vitatkoznak, miközben mindkettőt mindig elválasztva próbálják megvitatni és felismerni. Én azt mondom, ez a kettő az egy dolog, ők (ezek) egy egység. Egy nagyon egyszerű példát nevezünk meg. Úgy azok, akik az emberi test tudományával foglalkoznak, mint azok is, akik a modern tudománnyal foglalkoznak, azon a véleményen vannak, hogy az emberek gondolatai és azok a dolgok, amiket az emberek elképzelnek, egyfajta gondolati energia volnának és hogy azok a gondolatok, amelyek az emberek által vannak leadva, egyfajta alapanyag volnának. Így van ez ma általánosan megértve. Tehát ezek egyfajta alapanyag. Ezek most az ember gondolata és szelleme vagy sem? Ezek nem azok a gondolatok, amelyeket leadsz? Ezek akkor nem egyek? Ezért neveztem meg ezt az egyszerű példát.         

Éppen azt mondtam, hogy a világegyetemben léteznek ezek a fajta alapanyagok és ugyanakkor ezek a fajta tulajdonságok is, ezért egyek ők és egy egység. Ha te nem hasonulsz ezekhez a tulajdonságokhoz, sohasem tudod felfelé művelni magad. Mit jelent ez? Megnevezek egy egyszerű példát. Ebben a világegyetemben léteznek óriási nagy alapanyagok, ezek a tulajdonságok minden különböző alapanyagban tartalmazva vannak. Ebben a világegyetemben ők [a tulajdonságok] egyfajta kiegyensúlyozó és fékező erő. A hétköznapi emberek társadalmában az emberek életről életre ki tudja milyen sok rosszat tettek. Ha ezt szavakba foglalom, azt mondanám, hogy az emberek karmában hemperegtek és idáig jutottak. Mindegyiknek nagyon nagy karmája van. Ez olyan, mint egy üveg, ami tele van piszokkal; ha nagyon szorosan bezárod a kupakját és a vízbe dobod, anélkül hogy kiráznád a piszkot, azonnal lesüllyed a fenékig. Ha viszont kirázol egy picikét a piszokból és beledobod, egy picikét felfelé úszik, ha megint ki van rázva egy picike, megint felfelé úszik egy picit. Minél többet rázol ki, annál magasabban úszik. Ha egészen kiüríted és becsavarod a kupakot, nem süllyed le többé, ha lefelé is nyomod. Egyszerűen ott úszik, a helyzete éppen ott kell legyen. Ezzel a példával azt akartam mondani, hogy minden ember tett valami rosszat az emberi társadalomban, a szíved be van szennyezve, a gondolataid be vannak szennyezve és neked nagyon nagy karmád van magadon. Ha te nem szabadulsz meg mindezektől a dolgoktól és nem javítod a xinxingedet, újra és újra létre fogsz hozni ilyen rossz dolgokat, és ezt minden időben. Ezért kell javítsd a szívedet és eltávolítsd ezeket az anyagokat és ezeket a rossz dolgokat. Ez azt jelenti, a hétköznapi emberek közötti művelésnél neked valami szenvedést kell elviselni, inakat és csontokat kifárasztani és a szívedet szenvedni hagyni, csupán aztán tudsz megemelkedni. Ezzel arra gondolok, hogy te csak a művelésen keresztül emelkedhetsz meg. Ha nem műveled a szívedet, a világegyetem tulajdonságai fékezni fognak téged, nem hagynak felfelé jutni. Mi még külön elmagyarázhatjuk neked, hogyan növekszik a gong.

Ha éppen rólunk, emberekről van szó, tulajdonképpen minden dimenzióban léteznek emberek. Minden dimenzióban léteznek. Az időtereknek a különbözősége miatt a testeknek az alakjukban és a létezésükben levő különbségek szintén nagyon nagyok. Egy speciális dimenzióban a testünk körül létezik egy mező, amelyikben az alapanyagok két fajtája létezik. Az egyik a De, egyfajta fehér, tömegekben létező alapanyag. A nagyon sok De-vel (erénnyel) rendelkező embereknél a De-nek a sűrűsége nagyon nagy. Korábban mindig azt mondták, hogy a De valami ideológiai dolog lenne és egyfajta szintet képviselne. Én mondom nektek, hogy a De egyfajta alapanyag és valami tisztára anyagilag létező dolog. Létezik még valami, ami ugyanabban a mezőben létezik, karmának hívják. Ez azonban fekete. De-t kap az ember, ha valami jót tett vagy mások által bosszantva lett vagy szenvedést viselt el vagy keserűséget szenvedett el. Ha rosszat tesz az ember, létrejön a fekete karma. Korábban beszéltek jó vagy rossz alapról, az pontosan ezen két alapanyag viszonyán múlik. Ez a főtényezők egyike annak a megítélésére, hogy a hétköznapi emberek társadalmában egyvalaki jó vagy rossz alappal rendelkezik, amiről a művelők beszélnek. De a hétköznapi emberek nem láthatják ezt a hús-vér szemükkel, mert a hétköznapi emberek mármost a ködben találhatóak. Pontosan mivel a ködben vagy, arra leszel ösztönözve, hogy a ködben térj vissza. Mivel te saját magad okoztad, hogy idáig estél, csukott szemmel kell visszatérjél  művelésen keresztül. Nem hagynak látni az igaz arculatot. Ha látnád az igaz arculatot, nem művelhetnéd többé magad, mert nem létezne többé megvilágosodás és művelés sem. Ki nem csinálná velünk, ha mindent láthatna? Miért marad egy buddha mindig ugyanazon a szinten és nem emelkedhet meg? Természetesen ő már mindent tud. Számára már nem létezik a xinxing művelésének a kérdése és így tovább. Csak a ködben könnyű művelődni. Némelyik azt hangsúlyozta: Ha világosan láthatom, akkor könnyű számomra, hogy műveljem magam. Ha te világosan láthatod, nem tudod többé művelni magad. Mások még azt mondják: Csak ha látom, hiszek benne; ha nem láthatom, nem hiszek benne. Mi mindig is azon a véleményen vagyunk, hogy az ilyen embereknek rossz megvilágosodási képességük van.       

Éppen azt mondtam, hogy a gong (művelési energia) lényegében az emberek által van kiművelve. Vagyis éppen azt mondtam, hogy a De-nek a mezője az emberi test körül létezik. Ha sok De-vel rendelkezel, magas gongot tudsz kifejleszteni; ha kevés De-vel rendelkezel, természetesen a fekete alapanyag is átváltozhat fehér alapanyaggá szenvedések elviselésén keresztül. Nem lesz megsemmisítve, ez a fajta alapanyag nem tűnik el. Vegyünk egy embert példaként. A művelésednél valójában a térmeződnek a területén levő De van átváltoztatva gonggá. Az a gong, amelyik valóban meghatározza a gongodnak az erősségét és a művelési szintednek a magasságát, a saját De-d (erényed) átváltoztatásán keresztül keletkezik. Hogyan van átváltoztatva? Korábban létezett egy mondás a művelők között (de nem a csigong-körben), nevezetesen „A művelés egyvalakitől saját magától függ, a gong a mestertől függ.” Mit jelent ez? Azt jelenti: Neked csak a kívánságod szükséges meglegyen, hogy abban az iskolában műveld magad vagy hogy művelj valamit; neked csak ez az egy kívánságod van, ténylegesen viszont a mester csinálja meg számodra ezt mind. Némelyek gondolati tevékenységekről beszélnek és arról, hogy a gondolatokat ezen vagy azon a módon vezessék. Az egyetlen egy problémát sem oldhat meg, az csak egy óhaj. Az, aki számodra valóban „olvasztótégelyt állít a tűzhelyre”, „füveket gyűjt” és „elixírt nemesít (finomít)” vagy kialakítja számodra az égi körnek a körforgását, meridiánokat tesz szabaddá és akupunktúrapontokat nyit fel és így tovább – az, aki ilyesmiket csinál, az a mester. A hétköznapi emberek gondolatainak egyáltalán nincs energiája, a hétköznapi embereknek a kezei egyáltalán nem képesek arra, hogy mindezt megcsinálják.

A valódi gongnak a növekedése és azok a mechanizmusok, amelyek kialakítják ezeket a dolgokat, még precízebbek, mint a precíziós műszerek és nagyon bonyolultak. Hogyan csinálhatod meg azt? „A művelés egyvalakitől saját magától függ, a gong a mestertől függ”, ez egy mondat, amelyik titokban lett átadva. Korábban ezt nem volt szabad tudniuk azoknak, akik alacsony szinteken voltak. A gongod növekedhet, ha a mester látja, hogy te nem művelted magad rosszul és megemelkedett a xinxinged. A kozmikus tulajdonságoknak az ereje nem fog téged olyan erősen korlátozni többé, így növekedhet a gongod. A mester most ad neked egyfajta gongot, amit mi egyfajta gongot támogató gonglinak (művelési energiának) nevezünk. Körben a tested körül ez a te De-d spirálisan átváltozik gonggá, ami szintén spirálisan növekszik. Ha eléri a fejtetőt, ezen fokozatosan kialakul egy gong-pillér. A gonglidnak és a szintednek az állandó emelkedésével ez a gong-pillér növekszik. Ez éppen az a gong, amelyik meghatározza a szintednek a magasságát és a gonglidnak az erősségét. Minden energia, amit leadsz, innen fakad és nem abból az elixírből származik. Hamarosan beszélni fogok az elixírről. A valódi szint pontosan ott marad.     

Tudjátok, az a gyümölcshelyzet, amelyről a buddhizmusban beszélnek, azon hely által van jelezve, amelyet a gong-pilléred elér. Amilyen magasra műveled magad és amilyen magas a szinted, olyan magas az. Azt mondják, egy embernek az ősszelleme elhagyta a testet a lótuszülésnél és eljutott egy bizonyos magasságig felfelé. Aztán nem juthat többé tovább felfelé, nem megy többé; ha tovább jutott volna felfelé, megijedt volna és leesett volna. Miért nem juthat többé tovább felfelé? Pontosan mivel a gong-pillére csak ilyen magas. Az képviseli a gyümölcshelyzetét. A gong-pilléren ülve jutott felfelé. A buddhizmusban meg van mondva: Amilyen magasra műveli egyvalaki magát, odáig fog menni a jövőben. Ez a gong teljes egészében azáltal keletkezik, hogy az ember a xinxinget műveli és a kozmikus tulajdonságokhoz hasonul. Következésképpen nincs többé fékezve a világegyetem tulajdonságai által, akkor növekedhet a gongja és a De-je átváltozik gonggá. Ez nem a művelés által jött létre? Ez a fajta gong teljes egészében a szív művelése által jött létre.

De mi van gyakorolva a gyakorlatokon keresztül? Ezáltal az emberi test van megváltoztatva. A kezdeti szakaszban ezt nevezheted testápolásnak, a végén hosszú élet, és még a gongnengnek (természetfeletti képességnek) a megerősítése is létezik. Mit jelent megerősítés? Ezeket energiával megerősíteni. Létezik még a technikáknak a fejlesztése és különböző élőlényeknek az átváltoztatása, minden nagyon bonyolult. A gong (művelési energia) különböző formái fognak felbukkanni, ezek mind energiával kell legyenek megerősítve, csupán aztán rendelkezhetsz velük. Ezen energia nélkül másról szó sem lehet. Ha gong keletkezik nálad, egyáltalán nem adhatsz le csit. Nem rendelkezel csivel. Amit most leadsz az egyfajta nagyenergiájú alapanyag. De te alig érzékelheted, hogy valamit leadsz a testedből. Ezek olyan dolgok, amikről magas szinteken beszélnek és amikről én beszéltem. Ezek mindig is égi titkoknak vannak tekintve. Az embernek nem volt szabad erről beszélnie. Ez alkalommal én mindezt kinyilvánítottam a tanfolyamnál, és még sokkal több magas és mélyenszántó dolog létezik. A cél az, hogy az embereknek valóban lehetővé tegyük a művelést és hogy viseljük a felelősséget az emberekért. Én ténylegesen is ezen a módon vezetem az embereket. Ezért ez nem is „könnyelműen elárulni az égi titkokat” és „felelőtlenül és önkényesen cselekedni”. Mi ténylegesen ezt a hatást céloztuk meg ennél. A tanulóink xinxingje nagyon gyorsan emelkedik meg. A művelési út is nagyon gyorsan fejlődik most.        

Némely tanítványok mondják: A Fálun Dáfá-nak a tanfolyama után teljesen megváltozott a világnézetem. Nem tudom, hogyan töltöttem el így az életemet ilyen sok év hosszán át. Csupán ma tudom, miért élek. Ezt a tanulók mondták. Ezzel azt akarom mondani nektek, hogy korábban senki által sem lettek elmagyarázva a valódi művelésnek a dolgai. Ha ezt nem hiszed el, akkor lapozz bele egyszer a klasszikus könyvekbe, a „Tao te king” című könyvbe vagy a buddhista szútrákba. Korábban saját maga kellett rájöjjön az ember, nem lett elmagyarázva. Ma én ezt mind kinyilvánítottam. Én ugyan kinyilvánítottam, de az emberiséggel ez már ilyen messzire jutott. Mindegy, hogyan beszélsz, némelyek nem akarják ezt meghallgatni és elhinni. Úgy vélik, ez mind egy prédikáció lenne és semmi köze sem lenne a valósághoz. Mindegy, milyen sok van elmondva, még mindig létezik a megvilágosodás, mert te ezt semmi esetre sem láthatod vagy nem láthatod tisztán, továbbra is a ködben kell műveld magad, ez továbbra is így marad. Éppen elmagyaráztam, hogyan növekszik ez a gong. Te látod, hogy a régi korokban a szerzetesek nem végeztek gyakorlatokat és a gongjuk annak ellenére nőtt. A gong, amelyik valóban meghatározza a szintnek a magasságát és a gonglinak (művelési erőnek) az erejét, voltaképpen nem a gyakorlás által keletkezik.      

Mire szolgál akkor az, hogy végezzük a gyakorlatokat? Ahogyan éppen mondtam, a gyakorlatok lényegében a benti (saját test) átváltoztatására szolgálnak. De ha nincs ott energia a megerősítésre, nem változhat át. Csupán ha a testednek a molekulái és sejtjei fokozatosan fel lesznek töltve nagyenergiájú alapanyagokkal, érheted el azt a célt, hogy sokáig élj. Ha nem rendelkezel ezzel a gonggal, ezzel az energiával, mivel tudod akkor megerősíteni? Az üres beszéd semmit sem használ. Tudjátok, sok gongneng létezik. Amellett a gongneng mellett, amit a Mester ad tovább, az emberi test önmagában szintén már sok képességgel rendelkezik, vagyis azokkal a képességekkel, amelyekkel mindenki rendelkezik. Azonban nincs semmiféle hatásuk. Némelyik azt mondja: „Alvás közben volt egy álmom, amelyik a következő reggelen valósággá vált.” Némely másik azt mondja: „Én előreláttam valamit, és néhány nappal később az tényleg megtörtént.” Vagy ha némelyik tett valamit, úgy tűnik neki, mintha valamikor előbb egyszer már megtette volna. De egész élete hosszán át valóban nem tette meg. Mi volt ez? Valójában ezek mind a gongnengnek (természetfeletti képességnek) a megtestesülései. Ők megelőzőleg beléptek a jövőbe vagy a múltba mentek. De ez a gongneng nagyon elmosódottnak tűnik és egyáltalán semmi. Energia nélkül ezek nem használhatók jól. Csak egy ilyen picike hatással rendelkezhetnek. Ha energiával vannak töltve, azt a gongneng megerősítésének hívják. Csupán ha meg vannak erősítve a gonglival, lesznek erősebbek és lehetnek jól használva, csupán akkor rendelkezhetnek hatással. Ha nem műveled a szíved és már kapni akarsz valamit, semmit sem kaphatsz.          

Sőt némely tanulók saját magukat a Fálun Dáfá mesterének nevezik. A sokéves tanulóink közül sokan tudják, mihelyt valaki egyszer mesternek nevezi őket, nagyon megrémülnek (nagy félelem tör rájuk). Ők nem merik mesternek nevezni magukat. Az mondják: „Csak egy Tanár létezik. Csak Li tanár a Mester, mi mindannyian tanítványok vagyunk.” Ha létezik valaki, aki mesternek nevezi magát, ő vagy egy olyan valaki, aki hírnévre törekszik, vagy olyan valaki, akinek az a szándéka, hogy szabotálja a Dáfá-t. Az áttekinthetetlen világegyetemben a számtalan buddha, tao és istenség és a különböző szinteken levő uralkodók és mennyei istenségek is mind ezt a -t tanulják. Ki meri közülük mesternek nevezni magát? Hogyan tudod te magad olyan könnyen művelni valamelyik iskolában, anélkül hogy a szívedet művelnéd és a De-re ügyelnél? Az ortodox minden művelésénél a De-re (erényre) kell hangsúlyt fektetni. De miért rendelkezhetnek azok is gonggal, akikre állatok és más zűrzavar tapad? Ezen a nagyon alacsony szinten meg van engedve nekik, hogy rendelkezzenek egy picike intelligenciával. Ezek alacsony szinteken vannak használva, avégett hogy az emberek visszafizethessék a karmájukat. Ugyan látod, hogy az embereknek ez a betegségük vagy az a nehézségük van, de az emberek ezzel mind saját maguk tartoznak és ez mind általuk van előidézve.    

Talán egy picikét túl magasan és túl mélyrehatóan magyaráztam el és némelyik talán nem foghatja fel. Elmondok nektek egy nagyon egyszerű alapelvet. A művelési körben arról beszélnek, hogy az ember ősszelleme halhatatlan. Ha azt mondják, hogy egy ember meghalt volna, voltaképpen nem halt meg. Ahogyan én látom, nem halt meg. Gondoljatok egyszer utána, az emberi testnek a sejtjei nem számtalan molekulából állnak? A molekulák nem számtalan atomból állnak? Az atomok nem ugyancsak atommagokból, elektronokból és neutronokból állnak? Ha ez tovább megy, léteznek még kvarkok is, amelyek atomokat képeznek; ha ez még tovább megy, léteznek neutrinók. A mai tudomány segítségével ezt csak ilyen messzire lehet megismerni. Valójában ez még nagyon messze van az őseredeti anyagtól. Ez azt jelenti, az emberi testben léteznek tehát azok a mikroszkopikus alapanyagok. Gondoljátok csak át, hogyan lehetne, hogy az emberi testben levő atommagok ne létezzenek többé egy ember halálával? Hogyan lehetne, hogy az atomjai, a neutronjai és az elektronjai ne létezzenek többé emiatt? Hogyan lenne az lehetséges? Egy atommag hasadásához egy nagy mennyiségű hőre és egy erőteljes lökésre van szükség. A hétköznapi embereknek a hagyományos erői egyáltalán nem képesek arra, hogy széthasítsanak egy atommagot. Egy krematóriumnak a tüze hasadáshoz juttathatja az emberi testnek az atommagjait, vagyis robbanáshoz juttathatja? Ha ez a tűz valóban robbanáshoz juttathatná az emberi testnek az atommagjait, azok az atomok, amelyekkel csak egyetlen egy ember rendelkezik a testében, már egy egész városrészt elpusztíthatnának. Az nincs úgy? Mi észrevettük, hogy az élet eközben voltaképpen nincs megsemmisítve. A halálnál csak az a test lett megsemmisítve, amit az ember most birtokol és amit ebben az anyagi dimenziónkban látnak, de mindazok a testek, amelyek más dimenziókban léteznek, nem haltak meg.           

Azt a dimenziót, amiről én beszélek, szintén nem nagyon nehéz megérteni. Ma azt hiszik a tudósok, hogy léteznek olyasmik, mint négydimenziós terek (dimenziók); némelyik még úgy véli, hogy léteznek tizenegy dimenziós terek (dimenziók). Az egykori Szovjetunió egyik tudósa egyértelműen rámutatott arra: Ha a világegyetem egy robbanás által keletkezett, az lehetetlen, hogy abban a szempillantásban csak egy időtér keletkezett a robbanás által, így ő úgy véli, hogy több mint húsz időtér kellene létezzen ugyanakkor. Ők már egyértelműen rámutattak arra, hogy ezen anyagi dimenziónk és ezen idő mellett, tehát ezen időtér mellett még léteznek más időterek. Már egészen egyértelműen rámutattak erre. Sok tudós szintén azon van, hogy tanulmányozza és kiderítse ezt. Természetesen ezen világegyetem dimenzióinak a létezési formái rendkívül bonyolultak. Most a dimenziónak a legegyszerűbb formájáról beszélek. Melyik dimenzióban élünk mi emberek? Tudjátok, a legnagyobb alapanyagok, amelyeket mi emberek látunk, azok az égitestek [a bolygók]. Az égitestek [A bolygók] képezik a tejútrendszert és a többi csillagrendszert. A legkisebb alapanyagok, amelyekkel mi emberek kapcsolatba kerülünk, a molekulák. Mi emberek a molekulák és az égitestek [a bolygók] közötti dimenzióban élünk. Mi ezt nagyon tágasnak és elképzelhetetlenül nagynak találjuk. Gondoljátok csak át, hogyan néz ki az a dimenzió, amelyik a molekulák és atomok között létezik? Én mondom, az szintén rendkívül tágas és nagyon nagy. Természetesen te ezt nem akarhatod a hétköznapi emberek elméleteinek a segítségével és azokkal a fogalmakkal és gondolkodásmódokkal megérteni, amelyekkel a hétköznapi emberek az anyagi világot tanulmányozzák. Ha te belépsz a dimenziójába és aztán megpróbálod megismerni, észre fogod venni, hogy ez is egy rendkívül tágas dimenzió.          

Hogyan néz ki hát az atomok és kvarkok közötti dimenzió? Hogyan néz ki hát a kvarkok és neutrinók közötti dimenzió? Hogyan néznek ki a dolgok a rendkívül mikroszkopikusban? Sákjamuni azt mondta, hogy egy homokszemben háromezer nagy világ létezik. Az ő tanítása a háromezer nagy világról azt jelenti: A mi tejútrendszerünkben háromezer égitest [bolygó] létezik, amelyiken élőlények és olyan intelligencia létezik, mint nálunk embereknél. Azt mondta, hogy egy homokszemben háromezer nagy világ létezik. Ha igaz az, amit mondott, akkor gondoljátok csak át, a mikroszkopikusban egy homokszem olyan sokrétű, mint a tejútrendszer, és ebben léteznek emberi társadalmak, mint ahogyan ez nálunk embereknél van. Ha tovább kutat ott az ember, nem léteznek akkor abban a homokszemben folyók és homokszemek is? Nem létezik szintén ezeknek a homokszemeknek abban a homokszemében ugyancsak háromezer nagy világ? Nem létezik ezeknek a homokszemeknek a homokszemében is háromezer nagy világ? Sákjamuni észrevette, hogy nem létezik vég, ha az ember ott tovább kutat. Mert ha az emberek megkerülik azt a szemet, amelyik molekulákból áll és látják a dolgokat, csupán akkor láthatják a világegyetem igaz arculatát. Minél magasabb egy embernek a szintje, annál mikroszkopikusabb dolgokat láthat a mikroszkopikusban, és annál nagyobb dolgokat a makroszkopikusban. Sákjamuni nem látta a végét és azt sem, milyen nagy végső soron a világegyetem. Ezért mondta végezetül a későbbi éveiben: „Kifelé határtalanul nagy”, ő nem tudta, milyen nagy ez; „Befelé határtalanul kicsi”, olyan kicsi, hogy nem tudta látni a végét. Én mondom, hogy az, amit Sákjamuni mondott, nem áll ellentmondásban a modern fizika ismereteivel. A szavainak sok értelme van. Éppen azt mondtam, hogy az elméletek szempontjából ez megmagyarázható. Ezek az én felismeréseim és elmondtam ezt. Hogyan tűnhetnek el az atommagjaid, ha meghalsz? Lehetne-e okozva a maghasadás a krematóriumban levő tűz által? Azt mondom, az lehetetlen. Ezért mondom én, az embernek a hús-vér teste meghalt ugyan, de az élete nem halt meg. Mi azt mondjuk, hogy az anyag nem tűnik el és az helyes is. Más dimenziókban az anyag szintén nem tűnik el.                       

A mai tudósok úgy vélik és a modern emberek ezt csak annyira ismerhetik fel, hogy a vákuumban (légüres térben) nem létezik többé anyag. Valójában ez csak az emberi tudománynak egy felismerése a mostani fejlődési fokon. Én mondom, a vákuumban is létezik anyag. A vákuum önmagában anyag. A még mikroszkopikusabban semmit sem lehet látni többé. A vákuum még nagyon messze távol van az őseredeti mikroszkopikus anyagtól. Mi a legmikroszkopikusabb alapanyaga az anyagnak? Mi az őseredeti anyag? Én mondom, egészen mindegy, milyen sok év is telhet el még, a mai tudósok ezt nem ismerhetik fel a meglevő kutatási módszereknek a segítségével. Mert az az út, amelyiken a nyugati tudomány fejlődik, a leglassúbb. Az emberiség a legtökéletlenebb fejlődési módszert választotta. A tudomány fejlődése Kína ősi korszakaiban nézetem szerint viszonylag helyes. A kutatás közvetlenül az emberi testre, az életre és a világegyetemre volt irányozva. Tudjátok, a földönkívüliek, az ufók ide-oda röpködnek, anélkül hogy nyomokat hagynának hátra. Nagyon gyors a tempójuk, az emberek ezt nem tudják elképzelni. Sőt az ufók megnagyobbodhatnak vagy lekisebbedhetnek. Miért van ez így? Mivel az ő fejlesztési módszereik a technológia kutatására mások, mint a mieink. Ők keresztül tudnak menni más dimenziókon. Az időterek különbözőségei miatt úgy jöhetnek és mehetnek, ahogyan akarnak.   

Mikor előbb a gongról (művelési energiáról) beszéltem, beszéltem erről a dologról. Valójában az a gong, amit mi gyakorlunk, csak egy technika, amelyik megerősíti a gongnenget (természetfeletti képességet), megváltoztatja a testet és egy hosszú életet tesz lehetővé az embereknek. Ha viszont nincs energiád, nincs gongod, amelyik meghatározza a szintnek a magasságát, nem is tudsz sokáig élni. Másfelől, a legalacsonyabb szint szempontjából mi azt mondjuk neked, ha te nem fektetsz hangsúlyt a xinxing művelésére, nem fektetsz hangsúlyt a De-re, még csak a betegségeidet sem tudod eltávolítani. El tudsz távolítani betegségeket tornán keresztül? Nem. A csigong nem torna, hanem egy rendkívüli eszköz, amelyik megváltoztathatja az embereket és így rendkívüli alapelvek kell legyenek megkövetelve tőled. Némely emberek igazán jámborak a gyakorlásnál, de mihelyt kimennek az ajtón, egészen mások. Mindent megtesznek a társadalomban, amit akarnak. A kis picike személyes előnyökért harcolnak egymással, ráadásul egy kicsi bosszúság miatt harcolnak. Mit gondolsz, meg tudnak szabadulni a betegségeiktől? Nem, semmi esetre sem. Éppen arról beszéltem, miért nem növekszik a gong. Valójában ez csak egyike az okoknak.   

Létezik még egy ok arra, miért nem nő a gong. Az ok, amiért a betegségeid nem lehetnek eltávolítva és nem nő a gongod, abban rejlik, hogy te nem ismered a magas szinteken levő -t és a magas szinteken levő alapelveket. Szintén emiatt nem tudod művelni magad. Sok ember olyan sok év óta akarja magát magas szintekre művelni, de mindig csak arra ügyelnek „olasztótégelyt a tűzhelyre állítani”, „füveket gyűjteni és elixírt nemesíteni” vagy arra, hogyan kellene felnyitni a meridiánokat, a kis és a nagy égi kört. Bárhogyan is gyakorolnak, ők egész életük hosszán át csak az ilyen dolognál maradhatnak. A csi gyakorlása nem a végső cél. Az egyáltalán semmi, a csi gyakorlásának a végső célja az, hogy megtisztítsák a testet és egy alapot fektessenek le a magas szinteken való művelés számára. A csi gyakorlásának a szintjén, ha az elixír útját járják, egyidejűleg ki van alakítva az elixír, akupunktúrapontok és néhány meridián van felnyitva. Mindez szintén arra szolgál, hogy egy alapot fektessenek le az alacsony szinteken. Ez azonban még nem számít a gong gyakorlásának. Ennél csak egy picike alap van lefektetve és a test van megtisztítva. Ez éppen a célja a csi gyakorlásának. Némelyik úgy véli, hogy nagyon jól gyakorolt volna, mivel a teste tele van csivel. És én azt mondom, te csak egy nagy csi-zsák vagy. Te ezt gongnak tartod. Hogyan lehetne ez gong? Némelyik úgy véli, hogy a csivel betegek lehetnek kezelve. Ez egy teljesen hibás felismerés. Hogyan gyógyíthat a csi betegségeket? Gondolkodjatok el egyszer teljes nyugalomban ezen, a te testedben létezik csi, az én testemben is. A hétköznapi emberek mind rendelkeznek csivel. Csak a laogong-pontjaid vagy valamilyen pontjaid vannak felnyitva és te le tudsz adni vagy fel tudsz venni csit. Ez akkor még nem mindig csi marad? Az azonos szinten levő dolgok nem tudják gátolni egymást. Neked van csid, neki is van csije, akkor már meg tudod gyógyítani a betegségeit, miközben csit adsz le? Akár az is lehet, hogy az ő csije gyógyított meg téged, az nincs úgy? Csak azok a dolgok gátolhatnak alacsonyabb szinteken levő dolgokat, amelyek túlmennek ezen a szinten. Csak a gong az, amelyiknek valóban lehet ez a fajta hatása.       

Pár évvel ezelőtt egy hibás nézet alakult ki az embereknél. Sok csigong-mester lépett a nyilvánosság elé, hogy népszerűsítse a csigongot. Némelyek gongot adtak le, ámbár nem rendelkeztek gonggal. Miért tűnt úgy, hogy gongot tudnak leadni? A csigong felbukkanása az égi jelenségek által lett okozva. Szintén sok mester semmit sem tudatott erről az ebben résztvevő csigong-mesterekkel. Ők egy csővel szerelték fel [a csigong-mestert]. Ha gongot akart leadni, adták neki. Egy hamis csigong-mester olyan volt, mint egy vízcsap. Sohasem gyakorolt és nem is rendelkezett gonggal. Ha gongot akart leadni, a gong a túloldalról lett szállítva neki, úgy mintha egy vízcsap lett volna kinyitva. Ha már nem adott le gongot, ő saját maga nem rendelkezett többé gonggal; az úgy volt, mintha a vízcsap el lett volna zárva. Az ok, amiért gong lett adva neki, abban rejlik, hogy műveltessék őt, hogy jó emberré váljon és jót cselekedtessenek vele, úgy hogy művelje magát és felfelé emelkedjen. A társadalomban levő bonyolult tömegek között kellett volna művelje a szívét és megemelkedjen. De sok csigong-mester nem értette meg ezt. Mit gondoltak ők, miért lett nekik adva ez a gong? Azt szintén nem tudták, honnan jön a gongjuk, mindenesetre kívülről jött. Azt hitték, hogy meg kellene gazdagodjanak ezzel vagy csigong-mesterként dolgozzanak és híressé váljanak. Most csak egészen kevesen maradtak ezekből az emberekből, némelyeknek a megmaradtak közül futijuk van – egy nagy résznek van futija. Az emberek számára ez nagyon szörnyű. Ugyan csigong-mesternek nevezik magukat és nagyon híresek, de ha két éven belül még egyszer utánuk nézel, látni fogod, hogy agyhalottként néznek ki. Teljesen el van véve tőlük a testüknek az esszenciája. Mert a démonok is kihasználnak egy hiányosságot a világegyetem alapelveinél: Aki semmit sem veszít, az semmit sem nyer. „Én nem adhatok neked gongot ingyen. Te olyan sok pénzt kerestél és híressé váltál, akkor én is el kell vegyek valamit tőled. Rendben van ez így vagy sem?” Ezért elveszi a dolgaidat, éspedig jogos módon. Valójában a futi ettől az embertől saját maga által van előidézve. Miután némelyek betegeket kezeltek, néha itt nem érzik jól magukat, néha ott nem érzik jól magukat. A betegségeket saját maguk idézték elő.     

Mi az elixír? Némelyik azt gondolja, hogy ez az elixír – hogy az elixírmezőből származó csivel lehet tenni valamit. Sőt létezik ez a hibás nézet: Az már csigong lenne, ha az ember felemeli a csit az elixírmezőből és csinál valamit azzal. Azt mondom, az a csigong rossz hírbe hozása. A csigong valami átfogó és mélyreható. Ez önmagában olyasmi, ami a nagy kozmikus -nak megfelelően művelendő. Vagyis az már csigong lenne, ha transzban felemelsz egy picike csit az elixírmezőből és csinálsz valamit azzal? Mi lenne hát az akkor, ha te felemelnél egy picike csit az elixírmezőből és aztán transzban az illemhelyre mennél? Nem hozod ezzel rossz hírbe a csigongot? Nem kellene ilyesmit érteni a csigong alatt. A csigong nagy tartalommal rendelkezik és nem olyan egyszerű. Nézetem szerint az embereknek az elixírje lényegében egy bomba. Ha az ember eléri a művelés utolsó lépését és a gong fel van nyitva, az elixír fel fog robbanni. A buddhizmusban ezt úgy hívják „a megvilágosodáshoz jutni”. Ebben a pillanatban az elixír felrobban. Ezáltal a test minden meridiánja, minden akupunktúrapontja fel van robbantva. A mingmen-pont fel van robbantva és természetfeletti képességek vannak szabadon eresztve. Az égi szemed a szintednek a legmagasabb pontjáig van felrobbantva, és te láthatod a világegyetemnek azt az igaz arculatát, amelyik a szinteden létezik. Erre szolgál az elixír. Pusztán egy bomba és nincs más hatása. Látjátok, hogy egy jól művelt szerzetesnek az elhamvasztása után fennmarad a szárira. Ez onnan ered, hogy egypár nappal azelőtt, hogy a nirvánába megy, az elixír fel van robbantva. Egy „bumm”-mal fel van robbantva. Minden világos lesz neki. De a hétköznapi emberek között nem mondja meg ezt, ezt senki sem tudja és a többiek ezt nem is érezhetik. Ezen a robbantáson keresztül van felrobbantva az elixír és ebben a dimenzióban úgy néznek ki a részei, mint a kövek. Mi nem elixírt művelünk. Miért? Nézetünk szerint az elixír nem mozog, kivéve, hogy tartalmazhat némi energiát, egyébként nincs nagy hatása. Némely szerzeteseknek az elhamvasztása után fennmarad a szárira, ennek van fénye és nagyon kemény. Energiát birtokol. Semmilyen vizsgálat által sem lehet megállapítva, milyen alapanyag ez. Olyan alapanyagokból áll, amelyek más dimenziókból lettek begyűjtve, és annak a gongnak az alapanyagából, ami a De-ből lett átváltoztatva. Ezért nem tudhatják a mai tudósok, milyen alapanyagból van ez. Ez nem a hétköznapi emberek társadalmának egy alapanyaga. Némelyek könnyelmű és önkényes magyarázatokat adnak erre; azt mondják, ez az elixír fogak és csontok lenne. Mondom, ez nem egy könnyelmű magyarázat? Miért nem létezik szárira egy hétköznapi ember elhamvasztásánál? Miért létezik az a szerzetesek vagy a művelők elhamvasztásánál?                

Éppen a magas szintekre való igaz művelésről szóló alapelveket magyaráztam el, amelyek minden út és minden iskola számára érvényesek. Némelyek azt gondolnák: Az öreg taoisták, akik a hegyekben művelik magukat, és azok, akik a buddhista módszerek szerint művelik magukat vagy azok, akik a külvilágtól elszigetelve művelik magukat – talán már meglátogattál egyszer ilyen embereket – [akiknek némelyikét lehet, hogy ráadásul mesterként vetted a múltban], ők viszont nem a Zhen, Shan, Ren szerint művelik magukat, hogyan művelték ki akkor magukat? Megmondom neked, hogyan művelték magukat. Számukra ez nagyon keserves, ők sok-sok éven át művelték magukat és csupán aztán kaphatnak csak egy kicsi picike gongot. Mivel ők a hegyek mélyén és az őserdőkben művelik magukat és nincsenek kapcsolataik a hétköznapi emberek társadalmával, a gongnengjük nincs lezárva. Ha viszont valaki a hétköznapi emberek között műveli magát, a gong le van zárva. Ha te a fokozatos megvilágosodás állapotában is műveled magad, ennek egy része vagy a fele le van zárva. Ezért nincsenek olyan nagy képességeid. Ha nagyon magas is a szinted, nem juttathatod őket érvényesülésre. A hegyek mélyén és az őserdőkben azonban ők nem juthatnak be a hétköznapi emberek világi dolgába [társadalmába], és így nem avatkoznak bele a hétköznapi emberek dolgaiba. Ezért ők nyitott állapotban művelik magukat, náluk nem léteznek zárak. Ha tehát csak egy picike gonggal rendelkeznek, úgy tűnik, hogy a képességeik már nagyon nagyok lennének, mert nyitott állapotban művelik magukat. Valójában ők sok szenvedéssel művelik magukat. Egy nagyon hosszú időközben csak egy picike gongot kaphatnak. Ezt viszont nem tudják.

Én azt mondtam, hogy ezek között 84000 iskola terjeszkedik ki és hogy a nagy Útnak és a nagy -nak a művelése a középen van. A széleken minden lény átfogóan meg van váltva, és így különböző fajta emberek jönnek a tanulásra. Némely emberek ilyen magasan tanulták meg és aztán eljutottak a megvilágosodáshoz. Csak ilyen magasra művelhetik magukat. Magasabbra már nem művelődhetnek, ez az alapjuk által van meghatározva. Ezért már ennél a magasságnál eljutnak a megvilágosodáshoz. Némelyek ennél a magasságnál jutnak el a megvilágosodáshoz (a Mester kézmozdulatokat végez); némelyek ennél a magasságnál; némelyek ennél a magasságnál; némelyek ennél a magasságnál; és némelyek nagyon alacsony szinteken jutnak el a megvilágosodáshoz. Ha egyvalaki eljut a megvilágosodáshoz, láthatja az alapelveket ezen a szinten, de a még magasabbakat nem. Ő ilyen magasra művelte magát, így csak ennek a magasságnak az alapelveit láthatja. Ő is vezet tanulókat, így azokat az alapelveket mondja el nekik, amelyeket lát. A 84000 iskola között nagyon sok kis és kis út létezik. És azonkívül, minél inkább közelednek ezek a szélekhez, annál több szabály létezik és annál bonyolultabbak a szabályok. Minél közelebb vannak a középhez, annál egyszerűbb a nagy Tao és a nagy művelése. Ha az ember a lényeget ragadja meg a művelésnél, ez viszonylag gyorsan megy. Mi gyorsan tudjuk felfelé vezetni az embereket. Miért megy olyan gyorsan? Némely tanulók olyan gyorsan megváltoztak és a gongjuk olyan gyorsan nőtt, hogy az egyszerűen elképzelhetetlen. Ha viszont nem kapod meg a -t, talán egész életed hosszán át nem juthatsz ki a csi szintjéről.

A kilencnapos tanfolyamon (szemináriumon) – ameddig te művelni tudod magad, át foglak tolni téged ezen a szinten a kilencnapos tanfolyamon (szemináriumon). A művelésnél szintén nagyon gyorsan át van törve a szint. Sok Tao-művelő beszélt velem. Megkérdeztem őket: „Milyen a gongjuk ezeknek a tanulóimnak összehasonlítva a tietekkel?” Ők ezt elképzelhetetlennek találták. A gong valóban elképzelhetetlenül gyorsan nő. Mert mi azáltal műveljük magunkat, hogy a lényeget és az embereknek a szívét ragadjuk meg, az elsősorban a döntő. Ezért nő nagyon gyorsan a gong. A magukat a hegyekben művelők, némely szerzetesek és apácák nagyon-nagyon sokáig művelték magukat és sok szenvedést viseltek el, így ők úgy vélik, hogy szenvedéseknek az elviselésén keresztül művelték volna felfelé magukat. Lényegében azáltal jutottak felfelé, hogy a hétköznapi embereknek a ragaszkodása le lett csiszolva a végtelenül sok év közben. Nálunk a művelés már kezdetben az ember szívére van irányozva. A makacsságod (ragaszkodásod), az irigységed, az örömérzeted (a buzgóságod) és a különböző érzületek (indulatok) – pontosan ezekre a dolgokra irányulva műveljük magunkat. A művelésen keresztül ezek a dolgok el vannak távolítva, ezért fut le ez olyan gyorsan. Ennyit erről.

Léteznek még sokan, akik Fálun Dáfá-t akarnak tanulni, de egy tanfolyamot sem látogattak. Akkor be tudom mutatni nektek egyszer röviden a Fálun Dáfá-t. Ez a Fálun Dáfá a testnek és a szellemnek egy kettős művelési útja. A testnek és a szellemnek egy valódi kettős művelési útja rendelkezik egy különlegességgel, nevezetesen hogy az emberi test ennél nagyon gyorsan meg van változtatva. Egyidejűleg egy gyakorlónak a kinézete erősen különbözik egy hétköznapi emberétől. Ezért sok sokéves tanulónak, sőt az idősebb embereknek, akik Fálun Dáfá-t tanultak, a bőre finommá, puhává és rózsaszínűvé vált. Egészségessé és erőssé váltak. Korábban fáradtnak érezték magukat, ha szaladtak vagy lépcsőkön mentek fel. Ha most egy sokemeletes háznál is másszák meg a lépcsőket, nem lesznek fáradtak. A légzés és a szívverés nem válik gyorsabbá, nagyon kellemesen érzik magukat és nem fáradtnak. Korábban erőtlennek érezték magukat, ha egypár lépést mentek; most úgy érzik magukat a kerékpározásnál, mintha valaki előre tolná őket. Megkérdezlek benneteket, a jelenlevő sokéves tanulókat: Stimmel ez? (Kórusban: „Igen!”) Ez a jelenség nagyon szokásos nálunk. Itt nem egyedi esetekről beszélek. Ez egészen szokásos. A testnek és a szellemnek egy igazi művelési útjánál ezt el lehet érni. A kinézet nagyon erősen meg fog változni. Sok idősebbnek a ráncai kevesebbek lettek, sőt eltűntek. Egyidejűleg élettanilag is nagyon erősen megváltoztak. Időhiány miatt nem akarok már tovább beszélni erről.   

Azonkívül ez a Fálun Xiulian Dáfá egy nagyon egyedülálló művelési út. Senki sem létezett a történelemben, aki terjesztette ezt. Ezek a szavak természetesen túl abszolútak. A jelenlegi emberi civilizáció közben ez még sohasem lett terjesztve. De egy eléggé hosszú történelem előtti korszak közben a fő módszerként szolgált, hogy embereket váltson meg. A jelenlegi emberi civilizáció közben viszont még sohasem lett terjesztve. Ez a Dáfá egészen más, mint ezen csigong vagy azon csigong művelési módszereinek az elméletei. Azoknál a dolgoknál, amiket a mai emberek művelnek, legtöbbször „az elixír útja” nevű módszerről van szó. Mit jelent az elixírnek az útját járni? Az azt jelenti, hogy ennél elixír van képezve. A templomban levő szerzeteseknél is elixír van képezve, ámbár ők nem beszélnek arról, hogy gyakorlatokat végezzenek. A szárira, ami az elhamvasztásuk után fennmarad, éppen onnan ered, hogy az elixír fel lett robbantva. A taoistáknál ez ugyanúgy van. Azoknál a művelési módszereknél is úgy van, amelyek a népben vannak átadva. Nagyjában és egészében véve ők az elixír útját járják. Valószínűleg ismeritek a tantrizmust. Látszólag nem az elixírnek az útját járja. De lényegében szintén az elixírnek az útját járja. Ennél a mingdiant (a fényes pontot) műveli az ember, ami szintúgy elixír. A tantrizmusban a keréknek a forgása gondolatokon keresztül van ellenőrizve. A gondolatoknak az ellenőrzése nélkül nem forog. Azonkívül a kereke képzeletbeli, miközben a mi Fálun-unk valóságos.

Természetesen az nehéz számodra, hogy saját magad műveld ki az én művelési utamnak a Fálun-ját. A mi Fálun-unk ki tudja milyen sok nemzedéken keresztül jött létre, ez csak egyetlen egy tanítványnak lett továbbadva és sohasem kívülálló embereknek. Most én a nép között terjesztem egy speciális történelmi helyzetben. Némelyik tanuló azt mondta nekem: „Tanár, én nem vettem részt a tanfolyamon. Adok Önnek valami pénzt, valami tanfolyamdíjat, kérem, adjon nekem ezért egy Fálun-t.” Ez azt jelenti, hogy egy kereket akart venni magának. Én mondom nektek, ez a Fálun rendkívül értékes és nem lehet értékekben megmérni. Akinek nincs sorskapcsolata, nem veheti meg, ha ki tudja milyen sok milliárdot is fizet érte. Akinek sorskapcsolata van, megkaphatja, anélkül hogy egy fillért fizessen. Ma a nyilvánosság elé hoztuk ezt a Fálun-t, pontosan mivel az emberek elvégre még rendelkeznek egy picike buddha-természettel. Valójában mi szintén viszonylag jó hatásokat céloztunk meg, mióta terjesztjük. A Fálun rendkívül értékes. Csak ha művelő vagy, kaphatod meg. Mihelyt ez a Fálun be lett helyezve neked, ez naponta 24 órán át szakadatlanul forog. Így forog állandóan. Úgy az óramutató járásával megegyező irányba, mint az óramutató járásával ellenkező irányba is foroghat. Az óramutató járásával megegyező irányba való forgásnál automatikusan vesz fel energiát a világegyetemből és változtatja át azt. Az általa átváltoztatott energia a tested minden részét ellátja azokkal a dolgokkal, amikre szükségük van. Az óramutató járásával ellenkező irányba való forgásnál energiát adhat le. A leadott energia magával viszi a testedből azokat a hulladékokat, amelyek a tested átváltozásánál keletkeznek. Aztán fel lesznek véve az új energetikai alapanyagok. Ennél meghatározott célokat követ és ki tudja választani a dolgokat, ez egy intelligens lény. Ha te a csit mesterségesen öntöd a kezeddel a fejtetőbe vagy összegyűjtöd a csit, egyáltalán nem érhetsz el ilyesmit. Mert te nem vagy olyan erős, mint a Fálun, és egyáltalán nem tudod megcsinálni ezt. Vagyis ő ki tudja választani a dolgokat, ő egy intelligens lény, az emberek meg sem közelíthetik.        

Ha ez a Fálun be lett helyezve neked, szakadatlanul forog 24 órát naponta. Ezen a módon forog állandóan, állandóan nemesít téged és átváltoztat. Ezáltal keletkezett az a forma „a nemesíti az embereket”. Más művelési utaknál csak akkor nő a gongod, ha gyakorolsz. Azért hogy meghosszabbítsd a gyakorlásnak az idejét, többet kell gyakoroljál. Ha nem gyakorolsz, a gong nem is növekszik többé. A mi Fálun Dáfá-nknál viszont növekszik a gong, ha nem is gyakorolsz. Ha gyakorolsz, te megerősíted a mechanizmusokat és a Fálun-t, amit behelyeztem neked. Ennél megerősíted őket. Te csak egy ilyen hatással rendelkezel. A valódi művelés egészen ettől a -tól függ. Nemcsak a Fálun nemesít téged, nemcsak azok a mechanizmusok köröznek, amelyek a testeden kívül lettek elhelyezve, hanem a testeden belüli összes mechanizmus is automatikusan nemesít téged.

A művelésnél, amelyikről mi beszélünk, vagyis az igaz művelésnél a művelés játssza a főszerepet, miközben a gyakorlás egy másik aspektus. Ameddig te a xinxingnek a művelésére fektetsz hangsúlyt és a hétköznapi emberek társadalmában való magatartásodat az igaz művelőkkel szemben felállított követelmények szerint fékezed meg, a gongod felfelé növekszik. Ha ezen kívül naponta végzed a gyakorlatokat, az azt jelenti, hogy te teljesen és tökéletesen gyakorlod a dolgainkat. A gyakorlatok nagyon egyszerűek, csak öt gyakorlat létezik. De a makroszkopikusban ennél a dolgok ezrei és tízezrei egy egységként vannak ellenőrizve és nemesítve. Némelyek kérdezik a csigong-mestereket: „Mi van nemesítve ennél a mozdulatnál, és mi van nemesítve annál a mozdulatnál?” Némely csigong-mesterek nem tudnak válaszolni erre. Miért? Mert ezt nem olyan egyszerű elmagyarázni. Mert több mint tízezer dolog létezik, amelyik művelve kellene legyen az emberi testben. Mindegyik mozdulat sok-sok dolgot ellenőriz és nemesít a makroszkopikusban. Mit gondolsz, mi van nemesítve ennél? Hogyan magyarázhatom el neked ezt? Minden nemesítve van ennél! Te látod, hogy a gyakorlatmozdulatok egyszerűek, ellenben a bonyolult mozdulatok nem feltétlenül jók. A nagy Út a legegyszerűbb és a legkönnyebb. A kis utaknál és a kis -knál a gyakorlatmozdulatok nagyon bonyolultak. A művelésnél ez nem a mozdulatoknak a bonyolultságán múlik, hanem azon, hogy azok a dolgok, amik a másik dimenziókban lettek behelyezve neked, bonyolultak-e vagy sem. A gyakorlatok önmagukban viszont nem bonyolultak.           

Némelyik talán azt gondolja: „Amit mondasz, nekünk még nem egészen világos. Mások azt mondják, hogy az elixír van kialakítva és az tartalmaz energiát és hogy szárira maradt fenn a szerzeteseknek az elhamvasztása után, az ilyesmi hihető, mert hiszen ez valami anyagi [létező]. Te azt mondod, hogy a Fálun a hasban forog, ez viszont nem olyan hihető. Hogyan rendelkezhet a Fálun élettel? Hogyan foroghat? Akkor én megkérdezlek egyszer téged: A tejútrendszer és a világegyetem forog, a tejútrendszer mozog, a kilenc nagy bolygó a nap körül kering, még a földünk is forog, ki tolja meg őket? Ki hajtja őket? Én mondom nektek, ők éppen egy forgó mechanizmusnak a formájában léteznek. A mi Fálun-unk is egy forgó mechanizmusnak a formájában létezik. Ezért forog megszakítás nélkül. Egy része a jelenlevőknek még sohasem látogatta a tanfolyamainkat. Egyszer éreztethetem veletek, hogyan forog a Fálun. Nyújtsátok ki egyik kezeteket, a tenyeret egészen laposan fektetni, el kellene legyen lazítva, de a tenyér lehetőleg ki kellene legyen nyújtva. Jó, most mindenki számára közületek leadok egy Fálun-t, amelyik a tenyereteken forog. Én hagylak benneteket ezt látni. Forog? (Igen!) Forog az első emeleten levő embereknél? (Igen!) Jó. Éreztetni akartam veletek egyszer. Egyes emberek nem érezték a forgást, de ők hideget éreztek a tenyerükön; szintén léteznek emberek, akik meleget éreztek a tenyerükön. Ez a testeden levő karma-mezőtől jön. Aki hideget érzett, annak legtöbbször nem megy olyan jól egészségileg vagy mert karmával rendelkezik a kezén. Egészen mindegy, hogy érezted-e a forgást vagy sem, tudtál hideget vagy meleget érezni. A legtöbb ember tudta érezni a forgást.

Ez az én Fálun Dáfá-m pont egy ilyen fajta művelési út, ezért viszonylag jól megfelel a tanulásra és a gyakorlásra a modern emberek számára. Természetesen azt mondom, hogy miután el lett terjesztve a társadalomban, a Fálun Dáfá előnyös a társadalom számára és az emberi erkölcs megemelkedésére. A tények már bebizonyították ezt. Ha te egy hétköznapi emberként, egy emberként művelődni akarsz, a xinxinged művelésére kell hangsúlyt fektessél. Ha tehát a xinxinged művelésére fektetsz hangsúlyt, a hétköznapi emberek társadalmában szükségszerűen vissza lesz tükrözve, hogy te egy jó ember vagy. Ez garantáltan úgy van. Némelyik azt mondja, hogy az ő csigongjánál is el lehet érni azt a célt, hogy egy hosszú időn át megszakítás nélkül gyakorolja az utat, aminél a gyakorló egyre transzban található. Azt mondom, az viszont nem gyakorlás, az csak egy állapot, amelyikben betegségeket távolít el az ember és egészségesen tartja magát. Az nem gyakorlás. Azonkívül, ha ez igazi gyakorlás lenne, egyszer kipróbálhatnád, hogy jól végezheted-e transzban a munkádat és jól teljesítheted-e azt a feladatot, amelyet a főnök adott neked. Egészen mindegy, hogy önálló (szabadúszó) vagy-e vagy egy magáncéget létesítesz, vajon nem a társadalom iránti kötelességedet teljesíted? Némelyik azt mondja: „Én irodai alkalmazott vagyok.” Ha te az irodában transzban vagy a munkánál, hogyan tudsz akkor írni valamit? Te nem végezheted jól a munkádat. Ha félresikerül, még veszélyek is fel fognak bukkanni! Ha egy munkás transzban van a munka közben, a keze a fogaskerekek közé juthat. Ha nagy magasságban transzban dolgozik az ember, leeshet. Nem érinti ez a biztonság kérdését? Ezáltal nem lehet elérve az a cél, hogy egy hosszú időre megszakítás nélkül gyakorolja az utat. De ez a mi művelési utunk valóban megoldotta ezt a problémát. Nekünk a világegyetem tulajdonságaihoz kellene hasonulnunk és jó embereknek lennünk, csupán akkor felelhetünk meg a művelők mércéinek. A tanulóink közül némelyek azt is tudják, hogy a gong nagyon gyorsan növekszik. A mi művelési utunknál nem fektetünk hangsúlyt apróságokra, nem is létezik olyan sok szabály. Mert a nagy Útnak és a nagy -nak a művelésénél csak nagyon kevés szabály létezik. Szintén nem fektetünk hangsúlyt arra, melyik irányba gyakorlunk vagy melyik időpontban és melyik irányba kellene gyakorlatokat végezzünk. Mert ennél a mi Fálun Dáfá-nknál valami nagy dolog van gyakorolva. A jelenlegi civilizáció megjelenése óta még sohasem lett valami ilyen nagy dolog gyakorolva ebben a mi történelmi korszakunkban. Ha nem hiszed el ezt, úgy megnézheted egyszer: Az én művelési utam terjesztése előtt azok a művelési módszerek, amelyeknél az állatoknak a mozdulatai vannak utánozva, a híres emberek is, hogy szentek-e vagy taoisták, korlátozásokkal rendelkeznek, egészen mindegy, hogy taók-e, istenségek vagy buddhák.        

A mi Fálun Dáfá-nknál a kozmikus átváltozási elvek szerint gyakorlunk. Mert a Fálun a kozmikus átváltozási elveknek megfelelően jött létre és mi a világegyetem legmagasabb tulajdonságainak – Zhen, Shan, Ren – irányítása alatt műveljük magunkat. Lehet mondani, hogy mi a legmagasabbnak megfelelve gyakorlunk. Egy ilyen nagy van gyakorolva, ez olyan, mintha a világegyetemet gyakorolnánk. Nem is fektetünk hangsúlyt az égtájakra. Gondoljátok át egyszer, hogyan rendelkezhet a világegyetem égtájakkal? A világegyetem mozog, a tejútrendszerünk forog, a kilenc nagy bolygó a nap körül kering, még a föld is forog. Hol van kelet, dél, nyugat és észak? A forgások miatt ez nem világos. Az égtájaknak ez a képzete nem is létezik egyáltalán. Csak a mai emberiség meglátásából osztották fel az emberek a földet égtájakra. Mivel mi valami ilyen nagy dolgot gyakorlunk, ez olyan, mintha a világegyetemet gyakorolnánk. Ennél természetesen nem beszélünk az égtájakról. Ezért bármelyik irányba is gyakorlunk, minden irány felé vagyunk fordulva; egészen világosan megmondva, bármelyik irányba is gyakorlunk, az nincs másképp, mint hogy egyidejűleg észak, kelet, dél és nyugat felé gyakorlunk, ezért egyáltalán nem beszélünk égtájakról. Mert minden mozog és forog.

Az időről szintén nem beszélünk. Miért nem? Sok művelési útnál mondják, hogy jó lenne a zi idején vagy a chen idején gyakorolni. Természetesen a zi idejét viszonylag jónak tartjuk, de mi nem korlátozzuk magunkat egy ilyen kis időközre. A világegyetem olyan nagy. A földön jó a zi ideje, de a másik dimenziókban nem feltétlenül jó ez az idő, ezért nem korlátozzuk magunkat erre. A zi ideje azonban rendelkezik egy kedvező feltétellel, nevezetesen ebben az időben ez viszonylag nyugodt. Az éjszakai csend igen alkalmas (jól megfelel) a gyakorlásra. Némely mások azt mondják, hogy jó volna a chen idején gyakorolni. Természetesen mi továbbra is azon a véleményen vagyunk, hogy nem fektetünk hangsúlyt az időpontra. Azonban amellett vagyunk, hogy reggelenként vagy esténként együtt végezzük a gyakorlatokat. Miért? Ha együtt gyakoroltok és problémákba ütköztök, kicserélhetitek a véleményeiteket és együtt megoldhatjátok a problémákat. A közös emelkedés számára előnyösek a megbeszélések. Ezért választottuk mi is a közös gyakorlásnak a formáját. Természetesen némely emberek munkába kell menjenek, így nekik csak reggelenként vagy esténként van idejük, ezért mi reggelenként vagy esténként végezzük a gyakorlatokat. Valójában te mindenkor nemesítve vagy a gong által, ha nem is végzed a gyakorlatokat. Hogy végzed a gyakorlatokat, csak arra szolgál, hogy megerősítsd azokat a mechanizmusokat, amiket behelyeztem neked. Mi arról beszélünk, hogy kövesd a mechanizmusokat. A kezek és a gyakorlatmozdulatok (kéz- és gyakorlatmozdulatok) csak a mechanizmusok erősítésére szolgálnak.

Mi arról sem beszélünk, hogy begyűjtsük a gongot, mivel nálunk nem létezik az a képzet, hogy gongot gyűjtsünk be. Más művelési utaknál a gong be van gyűjtve, miután a gyakorlatok be lettek fejezve, és a szétszóródó energiamező, amelyik a gyakorló körül található, vissza van húzva, Akkor a gong is már megszűnik. Ilyesmi nem létezik nálunk. Mi kereken 24 órát gyakorlunk, ezért nem létezik olyasmi, mint „a gongot begyűjteni vagy megállítani” és arról sem beszélünk, hogy begyűjtsük a gongot. Némelyik azt gondolja: Mit kellene tegyek, ha a gyakorlásnál telefonhívást kapok vagy ha hirtelen kopog valaki az ajtón? Menj nyugodtan fogadni a vendégeket vagy felvenni a telefonkagylót. Az nem probléma. Miért van ez így? Mert a gyakorlásnál létezik egy mező az ember körül. A nálad levő Fálun-nak van intelligenciája. Ha eltervezed a fejedben, hogy tegyél valamit, ő már tudja, hogy te most abba akarod hagyni a gyakorlást. Egy szempillantás alatt az óramutató járásával megegyező irányba fog forogni és egy „sss”-vel azonnal vissza fogja húzni a testeden kívüli mezőt. Ezt te nem érheted el mesterségesen. Egészen mindegy, milyen sok csit is öntesz a fejtetőbe, az elveszhet. A mi Fálun Dáfá-nknál viszont semmi sem fog elveszni, mivel ilyesmi által van ellenőrizve. Éppen röviden bemutattam nektek a Fálun Dáfá különlegességeit. Természetesen még sok más és még jobb létezik. Csak a tanfolyamokon tudjuk ezt elmagyarázni, mivel ez rendszerezetten kell legyen elmagyarázva.

Most beszéljünk arról, hogyan művelhetik magukat a különböző szociális rétegekből való emberek. Talán tudjátok, hogy létezett az az állítás, hogy csak nagyon szegény emberek és nincstelenek művelhették volna magukat. Különböző vallásokból való emberek csak a saját iskoláiknak az alapelveiről beszélnek. Bármilyen nagyok is legyenek a buddhizmusnak az alapelvei, ez csak a buddhista elméletekről tud beszélni, amelyek Sákjamuni buddha által lettek tanúsítva és felismerve és amelyeknél hibák keletkeztek az utána jövő embereknek való átadás közben. A taoista rendszer szintén nem tud túlmenni a tajcsi-elméletén. Közülük viszont egyik sem tudta tökéletesen és világosan elmagyarázni ezt a világegyetemet. Csak ha túlmegy az ember ezeken a korlátokon és az egész világegyetemet magyarázza el, lehet elmagyarázni, mi az alapja a kozmikus -nak, a kozmikus tulajdonságoknak, az istenségeknek, a taóknak és a buddháknak. Mindegyik iskola csak a saját felismeréseiről beszél, és azonkívül a taoista rendszerben sok irányzat létezik, a buddhista rendszerben ugyanúgy van, mindegyik a saját alapelveiről beszél. Mi áttörjük mindezt és a modern tudománnyal és az emberi test tudományával összeköttetésben magyarázzuk el a világegyetem igaz arculatát. Melyik alapelveket magyaráztuk el? Bizonyára hallottátok a vallások magyarázatát vagy Jézusnak a szavait. Ő szintén mondott egy mondatot: A gazdagoknak még nehezebb bejutni a mennyországba, mint egy tevének a tű fokán átjutni. Ezzel arra gondolt, hogy a művelés nagyon nehéz a gazdagok számára. Mi úgy véljük, hogy a gazdagoknak nehéz művelődniük, ez viszont nem jelenti azt, hogy a gazdagok nem tudják művelni magukat. Nem kellene felületesen szemlélni a dolgokat. A gazdagoknak nagyon nehezükre esik, hogy lemondjanak a pénzükről és a kincseikről (gazdagságukról). De mi a lényegre figyelünk és nem a felszínre. Amire én gondoltam, nem jelenti azt, hogy az igaz művelés csak az, ha minden anyagi dolgot eldobsz, hanem te el kellene engedd azt az érzületet, amelyik a pénzhez és a gazdagsághoz ragaszkodik, könnyedén kellene tudjad venni azt.        

Most elmagyarázom, hogyan kellene műveljék magukat a különböző szociális rétegekből való emberek. Én mondom nektek: Az emberek azért emberek, és azért élhetnek a világon, ezt csak egy szó miatt, nevezetesen érzelmek! Az boldogságod, a bosszúságod, a szomorúságod és az örömöd; amit szívesen csinálsz és amit nem; amit szívesen eszel és amit nem; te kedveled ezt az embert és azt nem; a rokonok közti kötelékek, a barátság, a férfi és a nő közti szerelem és a szülői szeretet – minden, minden az embereknél ezekből az érzelmekből ered. Az érzelmekből minden fajta ragaszkodás meg lehet teremtve. Ha az érzelmeid befolyásolva vannak, irigység is létrejöhet nálad. Ezért az emberek pontosan az érzelmeikért élnek. A konkrét művelésnél tehát el kell távolítsd ezt a szívet. Fokozatosan le kellene legyen csiszolva, jobb lenne teljesen lecsiszolni. Mert ez határozza meg a szintet. Fokozatosan könnyedén kellene vegyed ezeket a dolgokat. Azokat a dolgokat, amikhez a hétköznapi emberek ragaszkodnak, könnyedén kellene vegyed. Mások látják, hogy az, amihez a hétköznapi emberek a legerősebben ragaszkodnak, a hírnév és a gazdagság. Ezért azon a véleményen vannak, hogy azoknak a legnehezebb művelni magukat, akik ezen két dologra törekszenek. Hírnévre törekedni, ez tartalmazza, hogy rangokra (állásokra), tisztségekre (hivatalokra) és hatalomra törekszik; személyes előnyökre törekedni, ez főképpen a pénzre és az anyagiakra vonatkozik. Így ők azon a véleményen vannak, hogy azoknak a legnehezebb művelni magukat, akik e két dologra törekszenek. Ugyan azt mondjuk, hogy nekik nehéz művelni magukat, de ennek ellenére művelhetik magukat. Az nincs úgy, hogy nem művelhetik magukat. Csupán akkor művelheted magad, ha minden pénzedet elszórtad? Azt mondom, az nincs úgy. Az igaz művelésnél ez nem azon múlik, hogy gazdag vagy-e vagy nem vagy gazdag. A buddhista iskoláknak az alapelvei szerint a gazdagságod a szerencséd és a De-d által van meghatározva, és neked rendelkezned kellene vele. Ezért a gazdagság önmagában nem bűn.

Amit elmagyaráztunk, az az, hogyan kellene jó ember legyél a rétegedben és hogyan kellene könnyedén vedd az anyagiak minden fajtáját, a vágyakozásokat, a hírnevet és a személyes előnyöket. Ha te milliókban úszol, de ezt nem tartod olyan fontosnak, hanem nagyon könnyedén veszed, ha a szívedben ezt semminek tartod, akkor az nem probléma. Azt mondom, ha otthon nem is rendelkezel hellyel a pénzed számára, úgy hogy még az ágyad is bankjegyekkel van kipárnázva, az szintén nem tesz semmit. A művelésnél pontosan az ember szíve van művelve. Ez nem jelenti azt, hogy valami anyagi dolog valóban elvész. Bármilyen magas is legyen a hivatalod, ha könnyedén veszed a hivatalodat, a népet szolgálod, a jólétére gondolsz és csak másokért dolgozol, te nem vagy egy jó hivatalnok? Természetesen ez az emberi társadalom nagyon bonyolult. Ha te a rétegedben helyesen tudod kezelni ezeket a kapcsolatokat és a mi -nk követelményeihez tudsz igazodni, úgy lehetsz egy jó ember, egy művelő.

Most beszéljünk különböző szociális rétegekből való emberekről. A hétköznapi emberek a hétköznapi emberek konfliktusaival rendelkeznek. A normál alkalmazottak között a személyes érdekekre vonatkoztatva léteznek konfliktusok; a magas pozíciókkal rendelkezők között az ő szintjükön levő cselszövések és konfliktusok léteznek; a még magasabb pozíciókban levő embereknek is vannak konfliktusaik a szintjükön. Az a kérdés, hogyan tudod könnyedén venni a szinteden és a környezetedben azokat a személyes érdekeket, amelyekre törekszik az ember, hogyan lehetsz egy jó ember és hogyan tudsz több jót tenni mások számára és emelheted meg saját magadat. Az ember művelheti magát a különböző szociális rétegekben. Itt mi túlmegyünk minden vallásnak és minden iskolának az alapelvein és elmagyarázzuk ezt. Az nincs úgy, hogy te csupán akkor művelheted magad, ha valóban elveszítesz valamit az anyagi szempontból és semmid sincs többé. Az nincs úgy. Fontos, hogy könnyedén tudod-e venni ezt. Nem ezt a szívet műveljük mi? Nem értük-e el a célunkat, ha nem rendelkezünk többé ezzel a szívvel? Ha semmi sem létezne többé az emberi társadalomban és őstársadalommá vált volna, akkor azt mondom, az nincs rendben, vagy? Az emberiség a fejlődési irányának megfelelően fejlődik. Lényegében ez így van.

Korábban sok ember kérdezett meg: „Hogyan kellene műveljük magunkat?” Természetesen a mai társadalom nagyon bonyolult. Némely dolgokat nem szabad túl pontosan elmagyaráznunk. Ezen szerint kellene cselekedni. Ha minden el lenne magyarázva neked, semmi művelni és felismerni való sem létezne számodra többé; a konkrét dolgokat te saját magad kell igyekezz felismerni és művelni, csupán akkor rendelkezel valami művelni valóval és emelkedhetsz meg. Ha minden ki lenne mondva, többé semmi sem létezne, amivel megemelkedhetnél, minden ott heverne és csak azt lenne szükséges utánoznod. Az emberek pontosan a ködben találhatók, a ködben kellene ezt felismerjék. Ha egyvalaki csupán akkor műveli magát és próbálja meg felismerni, miután mindent látott, úgy én azt mondom, hogy ő nem ismerheti fel. Miért olyan nehéz a megvilágosultak számára, hogy műveljék és megemeljék magukat? Mindig ugyanazon a szinten maradnak, mivel abban a környezetben nincs elviselni való szenvedésük. Ott mindenütt nagyon jó és nem is létezik köd, hogyan próbálhat meg felismerni valamit? A hétköznapi emberek között létezik viszont a köd, és nem lehet látni az igaz arculatot és az igazságot.

Minden ember egymás ellen harcol a reális érdekekért. Ha közöttük létezik egy jó ember, aki a dolgokat nem úgy érti meg, mint a többiek, aki nem törekszik a személyes előnyökre és nagyon könnyedén veszi a hírnevet és a személyes előnyöket, akkor ez már nagyon feltűnik. A hétköznapi emberek között ugyan nem tűnik olyan különlegesnek, de a magas szintek szempontjából tekintve ez az ember már ragyog, mint az arany. Korábban a magas gonggal rendelkező mester választotta ki a tanítványát. Nem a tanítvány választotta ki a mesterét, hanem a mester a tanítványát, éppen ebben rejlik az ok erre. A mester ilyen embereket akart kiválasztani. Minden hétköznapi ember el van tévedve a hétköznapi emberek között, ők azt hiszik, hogy azok, amiket a hétköznapi emberek tesznek, jó dolgok volnának. Magas szintekről szemlélve valójában minden fordított. Minden ember saját magáért él és önző. Ezért az, amihez ragaszkodsz, csak arra szolgál, hogy kielégítse az önző érzületeidet, ezért ezt mind el kell távolítanod, ha művelni akarod magad. Egészen egyértelműen megmondva, a művelés pontosan azt jelenti, hogy eltávolítod az embernek a ragaszkodását. Én egyre a lényegről beszélek itt. A művelésnél éppenséggel pontosan a ragaszkodásod minden fajtája van eltávolítva, a művelésnél lényegében a szíved van művelve. Azt mondom, a mi művelési iskolánknak a művelése közvetlenül az emberszívre van irányozva, azonkívül mi eltaláltuk a magvát és a döntő dolgot [és a gyakorlati pontokat és a fő szempontokat tanítjuk].   

Még egy kérdés lesz elmagyarázva nektek, mert ma mindazonáltal sok sokéves tanuló van jelen és az ülésünk egy számadó ülés. Némelyek a Dáfá-t akarják szabotálni, de ezek nagyon kevesen vannak és ez egészen, egészen ritka. Nincs úgy, mint más iskoláknál. A pénz kedvéért különböző iskoláknak az emberei egymás ellen harcolnak. Még egy iskolán belül is harcolnak. Egyszerűen egyáltalán nem fektetnek hangsúlyt a xinxingre és nagy zűrzavart támasztanak. Tudjátok, hogy nálunk, a Fálun Dáfá-nál egy tiszta föld van. Én merem ezt így mondani. Milyen hangulat uralkodik nálunk az emberek között? Mindannyian ilyenek: Te segítesz nekem, én segítek neked. Milyen az, ha a Fálun Dáfá-tanulók találkoznak? Guangzhouban a tanfolyamon némely tanulóknak nem volt több pénzük és azonnal száz és több száz jüan nagyságrendben kaptak segítséget más tanulóktól. Más iskolákban nem látható ilyesmi. Nálunk gyakran fordulnak elő jó emberek és jó tettek. Ez egy szokásos jelenség. Ez itt akkor nem egy tiszta föld? Az ok abban rejlik, hogy nálunk közvetlenül az emberszív van művelve és a xinxing művelésére van hangsúly fektetve. Így ez szükségszerűen erre az eredményre jut. Ezért később a művelésnél nagy hangsúlyt kellene fektessetek a xinxing művelésére.     

Egyidejűleg jól kellene uraljátok a -t. Azt mondom, akkor alaposan meg kellene értsétek ezt a könyvet és ezt a -t, kellene tanuljátok a -t. Nem csak a gyakorlatokat kellene végezned. Ha te naphosszat csak a gyakorlatokat végzed és mindent elfelejtesz, amit a Tanár elmagyarázott, akkor azt mondom, hogy nem tudod művelni magad. Mi irányíthat téged? Ezért kellene többet olvassátok a könyvet. Ha te a -nak a tanulását és a könyvnek az olvasását úgy tekinted, mint a gyakorlatoknak a végzését és naponta csinálod, csupán akkor lehetsz irányítva ezen által, hogy egy jó ember legyél, csupán akkor lehet a xinxinged felfelé művelve és növekszik a gongod. Ha te csak a gyakorlatokat akarod csinálni, ha reggeltől estig is végzed a gyakorlatokat és holtfáradt vagy ettől, mégsem növekedhet a gongod. A Fálun ugyanis (ugyan) automatikusan forog és a gyakorlásod csak arra szolgál, hogy megerősítse a mechanizmusokat; a Fálun csak forog és bár elkészítette a dolgokat számodra az átváltozáshoz, de a kozmikus tulajdonságok megfékeznek téged és nem engedik meg neked, hogy felfelé juss. Mit használ ez? Ezért kell megemelned a xinxingedet, csupán akkor növekedhet hipp-hopp a gongod.   

Némely tanulók megkérdezték, hogyan kellene terjesszék a tanulóink a művelésutat a jövőben. Gondolom, ezt elmagyarázhatom egyszer nektek. Mielőtt elmagyarázom, először mondok még egyvalamit nektek. A tanulóink között léteznek emberek, akik még sohasem vettek részt a tanfolyamon és önképzés útján tanulnak és gyakorolnak. Ameddig te a gyakorlók mércéihez igazodsz, mindent megkaphatsz, anélkül hogy én személyesen helyezzem be neked a Fálun-t és a -testet (fashent). Az ok a következő: A tanulóim megtanították neked és minden tanulóm védve van a -testeim által. Tudjátok, hogy ez nem babona. A -testeim olyan élőlények, amelyek az én alakommal rendelkeznek, amelyek a művelésem közben jöttek létre és gongból állnak. Ők ugyanazzal a -val rendelkeznek és éppolyan hatalmasok. Ezek a -testek. Nekem számtalan -testem van, amelyik meg tudja védeni a tanulókat. Ezért mindegyik tanuló meg van védve, aki valóban műveli magát. Ha te Fálun Dáfá-t akarsz tanulni és a tanulók megtanítják azt neked, a -test magától értetődően rendbe fogja hozni a testedet és be fog helyezni neked egy Fálun-t és a mechanizmusokat. Ami neked kellene legyen adva, neked lesz adva. Az előfeltétel viszont az, hogy te valóban műveld magad. Ha ilyen rendkívüli dolgokat kaptál behelyezve, anélkül hogy valaki megvédene téged eközben, az számodra veszélyes is lenne. Mi a teendő? Nekem van egy -testem, amelyik meg is véd téged. Ezt garantálhatom. Hogyan terjesszétek később a művelési utat? Már ezt is nagyon tisztán és világosan megmondtam nektek. Minden asszisztensközpontnak (tanácsadóhelynek) és minden tanulónak az egész országban meg van engedve, hogy terjessze a művelési utat, de nem szabad legyen pénz beszedve, senkinek sem szabad pénzt beszednie, maguk az asszisztensközpontok (a tanácsadóhelyek) sem szabad díjakat követeljenek. A művelési út ingyenesen kellene legyen terjesztve. Az igaz művelésnél De és gong van gyűjtve, nincs hírnévre és gazdagságra törekedve. A Fálun Dáfá éppen ezen a módon kellene legyen terjesztve. Ha te valóban csak arra törekszel, hogy pénzt keress a Fálun Dáfá-val, tehát jó, akkor semmid sem lesz többé. A -testem mindent vissza fog venni tőled. Nem megengedett neked, hogy ezen a módon szabotáld a -nkat. Ezt nagyon egyértelműen megmondtuk. Nem szükséges azon aggódnod, hogy mások rendelkezhetnek-e a Fálun-nal és a mechanizmusokkal, ha megtanítod nekik az utat. Ő ugyanúgy megkapja azokat. Mihelyt továbbadod a Fálun Dáfá-t, a -testem tudja ezt.         

Tanulhatja-e valaki és megkaphat-e mindent, ha ezt senki sem tanítja neki és csak a könyvet olvassa? Ő éppúgy megkaphatja. Sákjamuni buddha, Lao-ce és más megvilágosultak, például, már ki tudja hány éve nincsenek ezen a világon, de az iskoláiknak az emberei még egyre tovább művelik magukat. A régi korokban valóban léteztek némelyek, akik kiművelték magukat. Miért? Mivel a -testeik még mindig itt vannak. Sokan a tanulóink közül bizonyára látták ezt. A fényképeimen, tehát a könyveimben levő fényképeken úgy tűnik, hogy a szemem mozogni tudna. Vagy némelyek látják, hogy a test mozog. Vagy még más jelenségeket látnak. Ezért mondják némelyek, hogy a Tanárnak a fényképein -testek léteznek. Ámde nem csak a fényképeken léteznek. Mivel itt léteznek új tanulók, nem akarom ezt túl magasan elmagyarázni. Én mondom neked, ameddig te tanulni akarod, ha olvasod a könyveimet, megnézed magadnak a videokazettáimat és meghallgatod a hangszalagjaimat, éppúgy mindent megkaphatsz. Csak félő, hogy nem műveled magad. Az abszolút lehetetlen, ha csak a gyakorlatokat végzed és mégis meg akarod kapni mindezeket a rendkívüli dolgokat. Csak ha valóban műveled magad, kaphatod meg mindezt. Éppen a sokéves tanulóinknak magyaráztam ezt el, ez az új tanulók számára is előnyös, ha hallják.

Létezik még egy dolog. Most beszélek a betegséggyógyításról. Némelyek azt mondják – sok ember létezik, aki nagyon makacs és konok. Sőt a nyugati orvostudomány némely orvosainak ilyen gondolataik vannak, azt mondják: „Minek vannak ott a kórházaink, ha te gonggal betegeket tudsz gyógyítani?” A szavaik mögötti értelem az, hogy ők nem ismerik el a gong általi betegséggyógyítást. De nem is tudnak érveket felhozni, és a szavaik megalapozatlanok. Tud-e a gong betegeket gyógyítani vagy sem?

Mi észrevettük, hogy azok, akik alacsony szinteken művelik magukat, nem tudják meggyógyítani a betegségeknek az okait, de a felszínen meg tudják gyógyítani azokat. Azok, akik a valamivel magasabb szinteken találhatók, el tudják tolni későbbre a betegségeidet, úgy hogy most egészséges leszel és ilyen és olyan sok évvel később visszaesésben lesz részed, vagy más nehézségekké változtatják át őket vagy a közelebbi rokonaidra vagy a jó barátaidra tolják át azokat, ők ezt tudják. Betegségeket ténylegesen meggyógyítani csak azok tudnak, akik képesek rá, ez azt jelenti, hogy ők el tudják távolítani mások karmáját. Ezt viszont egy normál ember sem tudja véghez vinni. Csak olyan emberek képesek erre, akik rendelkeznek ezekkel a képességekkel. Azonkívül csak azok szabad legyenek kezelve, akik valóban művelik magukat. Az egyáltalán nem megengedett, hogy egy hétköznapi embert tetszés szerint kezeljenek. Mert az azt jelentené, hogy ennek az embernek nem szükséges semmit sem visszafizetnie, miután valami rosszat tett.

Itt egy alapelvről van szó, nevezetesen hogy a gong betegségeket tud gyógyítani. A szemünk előtt hever, milyen sok ember szabadult meg a betegségeitől ezekben az években az öngyakorláson keresztül vagy a művelők általi kezelésen keresztül, senki sem törölheti el ezeket a tényeket. Ez azt jelenti, hogy a gong betegségeket tud gyógyítani. Ha azokat a dolgokat, amelyek a magas szinteken való műveléshez tartoznak, alacsony szinteken a gyógyításra használják, azok természetesen megmutathatják a csodálatos hatásaikat. A betegek közül némelyek elkezdtek hangsúlyt fektetni a De-re, némely mások tulajdonképpen nagyon jó emberek voltak a hétköznapi emberek társadalmában, így felgyógyulhatnak a betegségeikből a gyakorlás után. A művelés azonban valami rendkívüli dolog, így ennél rendkívüli alapelvek vannak követve. Ezért egyáltalán nem megengedett neked, hogy nagy mértékben megzavard ezzel a hétköznapi embereknek a társadalmát. Ha csigong-kórházak, -ambulanciák vagy -rehabilitációs klinikák vannak létesítve, a gyógyhatások garantáltan gyorsan lecsökkennek.

Tudjátok, hogy azoknak, akiknek valóban vannak képességeik, csak egyszer szükséges kezelniük a betegeket. Az nem megy, ha túl sok karma van eltávolítva. A betegségek nagyjában és egészében véve egy egyszeri kezelés által meg lehetnek gyógyítva. Ők leadják a gongot, miközben nem fektetnek hangsúlyt a kéztechnikákra. Minek van szükség kéztechnikákra? A gongnengek (természetfeletti képességek) a test bármelyik helyéről le lehetnek adva. Ha a gong eléri a beteg helyet, a betegség meg van gyógyítva. Tulajdonképpen nincs hangsúly fektetve a kéztechnikákra. Azért hogy embereket csapjanak be, a hamis csigong-mesterek viszont olyasmiket eszkábáltak össze, mint az olyan kéztechnikák, mint a kivágás, levezetés, kiegyenlítés (kompenzálás), kézzel való megfogás, csi-tűk, elektromos tűk, fénykezelés, ez a módszer és az a módszer, zavaros dolgoknak egy nagy mennyisége. Tulajdonképpen az mindegy, hogyan van leadva a művelőknek a gongja. Minek beszélnek a kéztechnikákról? Az egyáltalán nincs úgy. Mindez emberek által van összeeszkábálva, hogy becsapjanak másokat a pénzükért. Ha valóban műveli magát az ember, nem tesz ilyesmit.

A hétköznapi embereknek a betegségei nem szabad legyenek tetszés szerint eltávolítva. Mihelyt csigong-kórházak vannak létesítve, a gyógyhatásaik gyorsan lecsökkennek. Aztán nem hat többé. Mert nem megengedett rendkívüli dolgokkal nagy mértékben könnyelműen megzavarni a hétköznapi emberek társadalmát. A hétköznapi emberek mármost a hétköznapi emberek szintjén vannak és a legalacsonyabb szintnek a -ja által vannak ellenőrizve. Mit gondolsz, meg lehet-e engedve, hogy a magas szinteken levő -val avatkozzanak bele a hétköznapi embereknek az alapelveibe és a hétköznapi embereknek a szintjén levő -ba? Az azt jelentené, hogy a világegyetemnek az alapelveit és a hétköznapi emberek dimenziójának az alapelveit szabotálják. Ezért a gyógyhatások, ha valóban csigong-kórházak vannak létesítve, hasonlóak kell legyenek a hétköznapi emberek kórházainak a gyógyhatásaihoz. Ezért láthatjátok, ha kórházak, rehabilitációs klinikák vagy csigong-gyógyhelyek (szanatóriumok) vannak létesítve, a kezelés is még néhány gyógyítási szakaszra van felosztva. Ez nagyon nevetségesen hangzik. Ráadásul a csigong-kezelésnél is szükség van még néhány gyógyítási szakaszra. Ezért a gyógyhatások nem olyan jók. [A csigong-bánásmódnak nevetséges több ülést vennie. Ez megmutatja, hogy a gyógyító hatásai nem jók.] Bizonyos tekintetekben a gyógyhatásai még csak olyan jók sincsenek, mint a kórházakéi. Ez a probléma azért merül fel, mivel a csigong valami rendkívüli dolog.        

Ha a művelés közben valakinél könyörületesség keletkezik és látja, hogy minden lény szenved, ha már kijutott a három világkörből, magas gonggal rendelkezik és ezt bizonyos emberekre irányulva teszi meg, akkor az megengedett. Ha ezt tetszés szerint csinálja, akkor az nem megengedett. Ha ez az ember egy nagyon magas szintre művelte magát, sok-sok embert tehet egészségessé egyidejűleg. De azok, akik erre a szintre művelték magukat, észrevették, hogy nem szabad tetszés szerint kezelni az emberek betegségeit. Ők látták ezt az alapelvet. Minden betegségkarmának megvan a sorsszerű összefüggése, minden ember azon van, hogy visszafizesse a karmáját. Ha te ezt úgy egyszerűen eltávolítottad, az azt jelenti, hogy nem szükséges visszafizetni a karmát, miután rosszat tett az ember. Ennél egy ilyen alapelv van követve. Némelyik azt mondaná, hogy a csigong általi betegséggyógyítás bizonyos értelemben csak a mostani szenvedéseket oldotta meg. A kórházban való gyógyítás valójában talán nem ugyanaz? A betegségek csak el vannak tolva, az a karma viszont nem lehet lecsökkentve.

Azok a betegségek, amelyekről mi beszélünk, lényegében más dimenziókból származó problémáknak a visszatükröződései ebben a dimenzióban. Például valahol a testen növekszik valami, vagy létezik valahol egy gyulladás és ott vírusok és baktériumok léteznek. Nagyon nagy sűrűséggel rendelkező kisebb karma vírusokként van visszatükrözve ebben a dimenzióban, nagyobb karma baktériumokként. Nézetünk szerint a betegségek ilyesfajta dolgok, ezek más dimenziókban léteznek. Hogyan tudnák az emberek ezeket meggyógyítani a gyökerüktől fogva? Az emberek még csak át sem tudják törni ezt a dimenziót. A karma egészen fekete és tömegekben létezik. Ezért nem beszélünk mi a művelési körökben betegségekről és megbetegedésekről sem. Mindez karma. Így van ez. Éppen azt mondtam, hogy a betegségek lényegében nem szabad legyenek tetszés szerint eltávolítva. Elmegy, ha az ember könyörületességből és különleges körülmények között segít egyvalakinek eltávolítani a betegségeit. Az nem megy, ha a hírnév és a személyes előnyök miatt, a pénz és a személyes érdekek miatt tesz ilyesmit az ember. Ilyen egy alapelv van követve.    

Némelyek mondják: „Nem szolgál a betegséggyógyítás minden lény átfogó megváltására? Ennél nem valami jót tesz az ember?” A -vég idején a szútrák egyszerűen el vannak ferdítve. Lapozz csak a „Dazang-szútrá”-ban, hogy áll-e az benne, hogy a hétköznapi embereknek a betegséggyógyítása az összes lény átfogó megváltását jelenti. Nem, egyáltalán nem. Az összes élőlény átfogó megváltásával arra van gondolva, hogy te magas szintekre leszel megváltva a hétköznapi embereknek ebből a fájdalmas környezetéből, úgy hogy sohasem szenvedsz többé itt. Így van ez elgondolva, ez az igazi átfogó megváltása minden lénynek. Ezáltal az embereknek a problémája alapjától fogva meg van oldva. „A hétköznapi emberek betegségeit meggyógyítani, az minden lénynek az átfogó megváltása”, ez egy olyan kifejezés, amit a mai hamis csigong-mesterek azért eszkábáltak össze, hogy pénzt keressenek. „Az emberek megváltásá”-nál a buddha egyáltalán nem ezt a célt követi. Gondoljátok át egyszer: Némelyek mondják, hogy mások betegségeit meggyógyítani, az volna minden lénynek az átfogó megváltása. Mit gondolsz, képesek-e a buddhák erre vagy sem? Egy magas szinteken levő buddha lába még nagyobb, mint a földgolyó. Ha meglendíti egyszer a kezét, az egész emberiség megszabadulhat a betegségeitől. Miért nem teszi azt? Hiszen az jó lenne, hiszen az minden lénynek az átfogó megváltása lenne. Az emberek már csak ilyenek; ha karmával tartozol, vissza kell fizessed. Nem szabad legyen szabotálva ez az alapelv. A karmát, amit az ember saját maga hozott létre, vissza kell fizesse. Ha te művelni akarod magad, neked egyfelől a xinxingedet kell művelned és másfelől a karmádat visszafizetned, csak ezen a módon térhetsz vissza. Nevezzünk meg egy példát: Egy ember külföldre akar menni, éspedig egy viszonylag gazdag országba, ahol boldogan élhet. Így neki minden adósságát vissza kell fizetnie a hazájában. Hogyan mehetne az, ha úgy egyszerűen elhagyja a hazáját, anélkül hogy visszafizette volna az adósságait? Minden adósságát vissza kell fizesse, csupán akkor mehet el. Így van ez elgondolva. Ha te művelni akarod magad, szenvedéseket kell elviselned. Létezik egy ilyen alapelv. Természetesen annak, aki a Dáfá-t műveli, el van távolítva a karmája egy része. Ha a karma egy része sincs eltávolítva számodra, nem művelheted magad. Az emberek a karmában hemperegtek és ilyen messzire jutottak. Az akadályaik túlságosan nagyok. Ezért a karmádnak egy része el kell legyen távolítva, csupán aztán tudod művelni magad. Éppen a betegséggyógyításról beszéltem és mellékesen elmagyaráztam nektek az erre való alapelveket.     

Miért mondja némelyik csigong-mester, hogy az ember betegeket kezelhet és csigong-mesterré válhat, ha az ő csigongját tanulta három, öt vagy tíz nap hosszán át és hogy csigong-orvossá válhat, ha látogatta a tanfolyamát? De a legtöbben miért nem tudják elérni ezt a célt? Miért tudnak viszont közülük néhány kevesen másoknál egyes betegségeket meggyógyítani? Mi az oka? Hogy a legtöbben közülük nem érhetik el a célt, onnan ered, hogy nem megengedett a hétköznapi embereknek az alapelveit szabotálni. Miért gyógyították meg viszont egyes emberek valóban másoknak a betegségeit, amikor kinyújtották a kezüket? És ők nagyon örülnek ennek és még több hitelt adnak az úgynevezett csigong-mesternek. Én mondom neked, ezek az emberek be lettek csapva. Annak a csigong-mesternek, aki ilyesmit tesz, legtöbbször futija van. A futi is rendelkezik némi gonggal. Ha nincs gongja, még csak betegségeket sem gyógyíthat. Sőt még gongnengje (természetfeletti képessége) is van. Ad neked egy picike információt, egy picike energiát. Az energia viszont el lehet használva. Ha meggyógyítottál egy betegséget, egy része az energiának el van használva; ha még egyet meggyógyítottál, egy rész ebből megint el van használva. Ha meggyógyítottál még néhány betegséget, nincs több megmaradt energia. Onnantól kezdve viszont nagyon erős lesz a ragaszkodásod, hogy meggyógyítsd mások betegségeit. Ha az energia egészen el van használva, nem tudsz többé betegeket gyógyítani.

Ha nem tudsz többé betegségeket gyógyítani, felmerül egy probléma. Milyen? Ha tovább gyógyítasz betegeket, az azt jelenti, hogy odaadod másoknak az alapodat cserébe a betegségekért. Mit jelent ez? Ebben a világegyetemben létezik egy alapelv, nevezetesen: „Aki semmit sem veszít, semmit sem nyer”. Ha nyersz valamit, el kell veszíts valamit. Ugyan valami rosszat kaptál, de mivel nem tudod meggyógyítani másoknak a betegségeit és mégis megvan az az erős kívánságod, hogy egészségessé tedd a beteget, te fogsz rendelkezni a betegségével, úgy hogy ő egészséges lesz, mert hát te azt akarod, hogy a beteg egészséges legyen. Némelyik inkább azt akarja, hogy ő saját maga legyen beteg, avégett hogy a beteg újra egészséges legyen. Nem könyörületességből akarja egészségessé tenni a beteget, hanem abból a félelemből, hogy elveszíti a hírnevét. Nézd csak meg, milyen nagyon ártott másoknak az a csigong-mester! Amilyen erős a hírnévre és a gazdagságra törekvő szív, olyan rossz ártalmakat okoz ez az embernek. Fél, hogy elveszíti a hírnevét, ezért gondolkodik így és akarja feltétlenül egészségessé tenni a beteget és ez ráadásul megy, ha helyette ő saját maga rendelkezik ezzel a betegséggel. Tehát jó, akkor megkapod te ezt a betegséget. Neked ezt be kell cserélned és nem szabad ingyen megkapnod. Te látod ugyan, hogy a beteg rendelkezik egy betegséggel, de ha az el van távolítva, átváltozik De-vé. Az anyag nem tűnik el és át lehet változtatva. Te elvetted tőle a betegségét, tehát jó, akkor adj neki De-t cserébe. Az egyetlen dolog cserébe a másik oldalon az pontosan a De. Ez az ember De-t adott neki és megkapta tőle a betegséget. A legostobább dolgot tette meg. Milyen értékes hát ez a De!

A vallásokban meg lett mondva, és az idősebb emberek is mondják: „Az nem tesz semmit, ebben az egy életben némi szenvedést elviselni. Ha több jót tesz az ember és De-t gyűjt, a következő életben szerencsét kap.” Az ezen szavak mögötti értelem az, hogy ez a De gazdagságot és egy hivatalt hozhat neked. Valójában mi (azt) is észrevettük, hogy ez egyfajta csere. Ha te gazdagsággal akarsz rendelkezni, de nincs De-d a cseréhez, nem kaphatsz gazdagságot. Mihelyt némelyik üzleteket köt, már az elején nagy üzleteket köt. Némely másik viszont egyáltalán semmit sem kaphat ezáltal, mert neki nincs De-je vagy egészen kevés De-je van a cseréhez. Én mondom neked, ha neked kevés De-d van, semmit sem kaphatsz, ha koldulsz is. Te De-t kell adjál a többieknek, csupán aztán adják oda neked az ételt. A másik oldalon létezik a cserének ez a formája. Ezért nem rendelkezel semmivel, ha nincs De-d. Aki tele van fekete karmával, az olyan valaki, aki minden elképzelhető bűnt elkövetett és nem érdemel kegyelmet. A tökéletes megsemmisítés előtt áll, maga az ősszelleme is meg lesz semmisítve. Ez a test és a szellem tökéletes megsemmisítését jelenti, ez egy nagyon szörnyű dolog. A megsemmisítésnél minden élete meg lesz semmisítve szintről szintre. Az élete meg lesz semmisítve, miközben minden bűnéért megbűnhődik.   

Miután ez a De olyan értékes, aztán olyan egyszerűen oda lehet adni másoknak? Mit gondolsz, vajon nem árt az a csigong-mester másoknak? Nem csak másoknak árt, hanem saját magának is. Túlságosan sok gonosz dolgot követett el. Mások betegségeit gyógyíttatja meg veled. Miután létrejött nálad a ragaszkodás, ha egy jó alappal rendelkezel, mások betegségeit a te De-ddel gyógyítod meg, mialatt a betegségeket magadhoz veszed és De-t adsz másoknak. Az utóbbi években ki tudja milyen sok ember létezett, aki súlyos betegnek tűnt és otthon szenvedett, miután betegeket kezelt. Hány ilyen ember létezett? Nem túlságosan sok? Kicsoda nincs úgy (nem érzi úgy magát) azok közül, akik betegségeket gyógyítottak? Valójában mindannyian úgy vannak (érzik magukat). Miután másokat kezeltek, rosszul érzik magukat, mivel kicserélték a De-jüket betegségek ellenében. Ez még nem a legrosszabb. Tulajdonképpen te olyan valaki vagy, aki eljuthat a beteljesüléshez és magas szintekre művelheti magát és megkaphatja a helyes gyümölcsöt. A csigong-mester viszont egy csapással tönkretett téged. Milyen fokig hát? A hírnévre és a saját érdekre törekvő szív távolítható el a legnehezebben. Ha valami jót mond neked az ember, egyszerűen nagyon önelégült leszel. Mindenkinek van egy ilyen rejtett tudatossága, amelyik nagyon mélyen gyökeredzik. Ha dicsér téged, örömmámorba jutsz. Ha csak egyszer is csigong-mesternek nevez téged és azt mondja neked: „Á, te meggyógyítottad a betegségemet. Milyen ügyes vagy hát!”, akkor már azt sem tudod, hol áll a fejed.        

Gondoljatok egyszer utána, milyen nehéz eltávolítani ezt a hírnévre és saját érdekre törekvő szívet, miután létrejött. Ki tudja milyen sok ember létezik, akinek megmondtam, hogy nem kellene betegeket gyógyítson. Hogyan lehet eltávolítani ezt a hírnévre és saját érdekre törekvő szívet, ha létrejött? Azonkívül, ha kezelsz egy beteget, egy mezőt képzel vele együtt. Mindegy, milyen magasra művelted magad, mivel a világi művelésében vagy található, te nem vagy képes arra, hogy megvédd magad, és szükségszerűen ugyanazt a mezőt osztod meg a beteggel. A betegnek a beteg (kóros) csije átmegy a te testedre. Sőt aztán te több beteg (kóros) csivel rendelkezel, mint a beteg. A betegségnek a gyökere viszont a betegnél marad, azt nem tudod megérinteni és nem is tudod meggyógyítani. A beteg megszabadult egy picike fekete csitől és jól érzi magát, miközben te rosszul érzed magad. Egy betegség, két betegség nem tesz ki neked semmit. Azonban sok beteget fogsz kezelni, idővel a beteg (kóros) csinek minden fajtáját magadhoz fogod venni és a tested tele van vele. Némelyik csigong-mester megtanítja neked, hogy a beteg (kóros) csit különítsd el. Én mondom neked: a művelés egyvalakitől saját magától függ, a gong a mestertől függ. Egy hétköznapi embernek a kezével és egy hétköznapi embernek a gondolataival meg tudsz te tenni ilyesmit? Ha el tudod különíteni azt a beteg (kóros) csit, elkülönítetted te azokat a betegségeket, amelyektől sokáig szenvedtél? Te egyáltalán nem tudod elkülöníteni. Neked az az érzésed, hogy a csi kevesebb lesz. Ámde úgy a jó, mint a rossz csi is kevesebb lesz. Azután újra vissza lesznek húzva. Nem ártott ő nagyon neked? Te piszkot raktál le az egész testedbe. Mi ez a beteg (kóros) és fekete csi? Ez pontosan a karma. Ha az ebben a dimenzióban levő testben van visszatükrözve, ez betegségeket jelent. A testeden mindenütt betegségeket kapsz el, nálad még a hírnévre és saját érdekre törekvő szív is létrejön. Ez a szív még nehezebben távolítható el. Miután betegeket kezeltél, rosszul érzed magad.        

Sokan nem tudják, hogy a test már a világi művelésének egészen a kezdetén meg lesz tisztítva. A csi be lesz öntve a testbe, amíg a test meg van tisztítva. Ez a cél. Ez előkészítésül szolgál a magas szintekre való művelés számára, egyidejűleg le lesz fektetve néhány alap. A magas szinteken való művelésnél is újra és újra meg lesz tisztítva a test, avégett hogy a test egyre és egyre tisztább legyen, amíg végül nagyenergiájú alapanyagok által lesz helyettesítve. A test a világi művelésének az egész folyamatában tisztítva lesz. Gondolj egyszer utána, te nem pontosan a művelés ellenére cselekszel, ha mindig betegeket kezelsz és újra és újra piszkos dolgokat szerzel (juttatsz) be a testedbe? Valóban nagy könyörületességből kezelsz te betegeket? Nem. A hírnévre és saját érdekre törekvő szív vett rá erre téged. Ha nem a pénz miatt csinálod, a hírnév miatt csinálod. Ha betegeket tudsz kezelni, viszket a tenyered (bizseregnek az ujjaid) [, hogy többet gyógyíts]. Úgy tűnik, mintha egy esélyed sem lenne, hogy bemutasd a képességeidet, ha nem kezelsz egy beteget sem. Ez nincs úgy? A művelésnél nem az embereknek a ragaszkodása kellene legyen eltávolítva? Mit gondolsz, hogyan lehet eltávolítva ez a szív? Ő valóban nem keveset ártott neked. Itt kimondtam az alapvető okot, amiért nekünk nem szabad betegeket kezelnünk.    

Aki valóban tud betegeket kezelni, az egy nagyon magas szintre kell legyen művelve, azonban nem feltétlenül kell legyen eljutva a megvilágosodáshoz. Alkalomszerűen meg van engedve neki, hogy kezeljen egy jó embert, de normális módon ennél nem hagy hátra nevet és nem kíván ellenszolgáltatást. A legtöbb esetben ez így van. Valójában nem is tudja alaposan megoldani a problémáidat. Csak eltolni tudja a nehézségeket számodra, éspedig ebből a mi anyagi dimenziónkból, amelyik a felszínen található, be egy mélyebb anyagi dimenzióba. Azonban véges-végül persze a nehézségek vissza fognak térni felfelé, vagy átváltoztatja azokat számodra, avégett hogy ne legyél többet beteg, hanem szerencsétlenség érjen (balszerencséd legyen). Sok művelési módszernél a melléktudat van művelve. Te látod ugyan, hogy egy embernek gongja van, de neki egyáltalán sejtelme sincs, milyen gongja van, milyen formája van a gongjának, milyen állapotban van az, hogyan jött létre, hogyan lett kiművelve és hol létezik. Ő csak ezt tudja csinálni. Valójában a melléktudat az, aki ezt csinálja, mert a mellékősszelleme van művelve. Ezért csak eltolni tudja a nehézségeket vagy más emberekre átvinni (átruházni), ezt azonban nem szabad tetszőlegesen megtegye, hanem csak a vérrokonaidra és a jóbarátaidra. Erre viszont léteznek cserefeltételek. Neked nem szabad úgy egyszerűen betegségeket adnod másoknak, ezért neked fel kell áldoznod valamit. Ennél létezik egy ilyen alapelv.     

Ha mi éppen erre jutottunk, meg akarom mondani nektek, hogy némely csigong-mesterek ugyan nagy névvel rendelkeznek, de mégis csak szabotálják az emberi társadalmat. Ma csak még egészen ritkán létezik tiszta föld. Ugyanaz érvényes minden munkahelyre a mi hétköznapi emberi társadalmunkban. Melyik munkahely mentes azoktól a dolgoktól, amelyek az emberi társadalmat, a hétköznapi embereknek a társadalmát szabotálják? Mindenütt vannak démonok. A csigong önmagában az művelés. Lehet-e itt egy tiszta föld? Némelyek szabotálják a mi Fálun Dáfá-nkat. Miért? Az ok egyedül abban rejlik, hogy különben nem kaphatnak többé hírnevet és személyes érdekeket. Természetesen az nem megy, ha ezek a démonok nem léteznek. Ha nem léteznének, a művelés túlságosan könnyű lenne. Túlságosan egyszerű lenne, ha a Fálun Dáfá-nál bármilyen akadályok nélkül felfelé művelhetné magát az ember. Az emberek ragaszkodásának az eltávolítása minden területen meg kellene legyen mutatva. A Fálun Dáfá-nk némely gyakorlóhelyein olyan emberek bukkantak fel, akik azt mondják: „Én már egy buddha vagyok, ne tanuljatok hát többé Li Hongzhitől.” Miért bukkant fel ilyesmi? Ennél pontosan a gyökerétől fogva meg lesz nézve, hogy állhatatos tudsz-e maradni. A művelésnek az utolsó lépéséig a szíved újra és újra meg lesz vizsgálva, hogy te a gyökerétől fogva fel tudod-e ismerni a -t és állhatatos tudsz-e maradni vagy sem. Neked minden tekintetben meg kell emelkedned és egy szilárd műveléssel rendelkezned.    

Ha mi éppen odajutottunk, hogy erről beszéljünk, mondok nektek még egyvalamit: A jövőben talán tovább fog létezni a világi kis utakkal és kis -kkal való betegséggyógyítás. De csak azokban a formákban léteznek. Én azt is elmagyaráztam, hogyan gyógyítanak betegségeket. A képességeik nagyon kicsik. Könnyű betegségeket meggyógyíthatnak, súlyosakat viszont már nem. Egynéhány kevés művelőnek azonban szabad ezt megtennie kevés emberre irányulva, de ők garantáltan nem érhetik el, hogy nagy mértékben megzavarják a társadalmat. Némelyek az úgynevezett csigong-mesterek közül sok tanuló részvételével adnak tanfolyamokat és megtanítják nekik, hogy betegeket kezeljenek. Azután mindannyian csigong-mesterekké válnának, akik képesek lennének arra, hogy meggyógyítsanak mindenféle betegségeket. Akkor az emberiségnél egyáltalán nem kellene többé betegségek létezzenek. Az lehetetlen, hogy ez el legyen érve. Ilyen az alapelv. Meg lehetnek egyáltalán gyógyítva a betegségek? Ha meg lehetnek gyógyítva, akkor csak abban a formában és azon a módon. A mi Fálun Dáfá-nknál a magas szintekre vezető művelési út van terjesztve, mi valóban műveljük magunkat.     

Az igaz művelés semmi más, mint az emberek megváltása. Ezért mondom meg neked egészen tisztán és világosan, ha te valóban Fálun Dáfá-t művelsz, nem szabad betegeket kezelned. Ha valóban betegeket kezelsz, az ennek a -nak a szabotázsaként, ennek a -nak az aláaknázásaként van tekintve. Ezért nem fogom megengedni, hogy ilyen értékes dolgokat pusztíts el és szennyezz be, ha betegeket kezelsz. A -testem vissza fogja venni a Fálun-t és a mechanizmusokat és így tovább. Láttad-e te egyszer, hogy egyvalaki, aki valóban műveli magát, egy rendelőt nyit és betegeket kezel? A taoisták közül, akik a Taót művelték, vagy a szerzetesek közül, akik buddhává művelték magukat, ki beszélt a betegek gyógyításáról? Gyógyszerekkel való betegséggyógyítás mindig létezett. Az is megengedett, hogy egynéhány kevesen gongnenggel kezeljenek embereket, azonban erre léteznek előfeltételek és ezek nélkül az nem megy. Ezt a dolgot egészen tisztán és világosan elmagyaráztam, és az előnyök és a hátrányok közötti viszonyokat is megneveztem nektek. Ilyesmi valóban nagyon nagy károkat okozhat neked. Nem gondoltál utána annak: Ha egy csigong-mester másokat akar kezelni, néhány tucat év hosszán át kell művelje magát, csupán akkor tudja kiművelni a gongnengeket és az erre való képességeket. Ah, te már három, öt vagy tíz nap alatt rendelkezhetnél azzal a képességgel, hogy betegeket gyógyíts, az akkor nem gyerekjáték? Mindenki tud gondolkozni, de miért nem gondoltatok utána ennek? Ha te három nap alatt csigong-mesterré válhatnál, akkor azt mondom, túlságosan könnyű lenne a „Taó”-t művelni és buddhává válni, az olyan könnyű lenne, mint köveket felszedni a földről. Ennyit ehhez. Mert túlontúl sok dolog létezik, hogy elmondjuk. Az is lehetetlen, hogy egyszerre mindent elmagyarázzak nektek, amire nekem 15 vagy 16 óra magyarázatra van szükségem a tanfolyamokon.                           

Ha az ember művelni akarja magát, azt mondom, jól kell tanulni a -t. A mi Fálun Dáfá-nknak a „Zhuán Fálun” című könyve már megjelent. Minden, amit a tanfolyamokon elmagyaráztam, teljesen kifejezésre jut ebben a könyvben. Ezért ez a könyv a jövőben alapként szolgálhat az iskolánk művelése számára. Ehhez csak ennyit mondok. Befejezésül remélem, hogy ennek a Dáfá-nak a művelésében nektek olyan hamar, mint lehetséges, sikeretek lehet és eljuthattok a beteljesüléshez!

 

 

 

 


Válaszok a kérdésekre
a magyarázatánál Csangcsunban

 

           

Kérdés: A Tanár azt mondta, hogy most a -vég ideje van és hogy a buddhák, taók és istenségek nem törődnek többé a hétköznapi emberek dolgaival. De miért törődik Ön evvel?

Mester: Mivel én egy a hétköznapi emberek között levő ember vagyok. A többiek nem törődnek többé evvel, én törődök evvel. Ez olyasmi, amit én akarok csinálni. De ezt nem lehet egy hirtelen ötlettől vezérelve megtenni.

Kérdés: A férjem X csigongot gyakorol. Ez ellentmondásban áll azzal, hogy én Fálun Dáfá-t művelek?

Mester: Te a tiedet gyakorlod, ő az övét gyakorolja, Ha a Dáfá-t akarja gyakorolni, megtaníthatod neki. Ha nem akarja gyakorolni, akkor csak te gyakorlod a tiedet. A félelem is egy ragaszkodás. Ha a szíved mozdulatlan marad, nem létezik probléma.

Kérdés: Szeretném a Tanárt – kérem – megkérdezni, hogy eljuthatok-e a beteljesüléshez, ha nincs meg az a kívánságom, hogy magas szintekre műveljem magam, és csak a betegségeltávolításnak és egészségmegőrzésnek a szintjén maradok? Ha a lelkiismeretemnek megfelelően jó ember maradok a hétköznapi emberek társadalmában, hova megy akkor az ősszellemem a halál után?

Mester: Mit tudsz te beteljesíteni, ha még csak a kívánságod sincs meg a magas szintekre való műveléshez? Nézd csak meg, a kérdésedben az áll: „Nincs meg az a kívánságom, hogy magas szintekre műveljem magam.” Mindenekelőtt ezt mondtad, hogyan tudsz akkor még eljutni a beteljesüléshez? Az nem biztos, miként fogsz újraszületni a következő életedben. De talán De-t gyűjtöttél és jót tettél. Ha tehát te jót tettél, De-t gyűjtöttél és szenvedést viseltél el, talán sok De-vel rendelkezhetsz. Mivel te nem akarod művelni magad, a De-d nem lesz átváltoztatva gonggá. A következő életben akkor talán szerencsés jutalmakat kapsz.

Kérdés: Befolyásolva van a gyakorlás, ha a tanulók a „Ji-csing”-et kutatják?      

Mester: Az a dolog csak az ezen tejútrendszerünkön belüli alapelvekhez tartozik, nem magasabb. Az a viszont magasabb, amit mi gyakorlunk. Ez a elegendő, hogy az életed hosszán át kutassad.

Kérdés: Egy plasztikai arcműtétnél szilikon lett betéve az orrnyergembe.

Mester: Nem tesz semmit. Némelyek közülünk megkérdezték, hogy művelhetik-e még magukat, mivel sterilizáltatták magukat vagy valamilyen szervük el lett távolítva. Ez mind nem tesz semmit. Én mondom neked, a te igazi testedből semmi sem lett eltávolítva. Te gyakorolhatsz úgy, mint a többiek és mindent megkaphatsz a művelésen keresztül.

Kérdés: Minden alkalommal, amikor a Fálun-ra gondolok, reszketek. Mi az ok erre?     

Mester: Ha az embernek futija van, felmerülhet ilyesmi. De a tanfolyamon a legtöbb futit már eltávolítottam. Csak egészen kevés embernél, akinek a gondolatai még nem lettek megváltoztatva és aki nem állhatatos a művelésnél, nem lettek eltakarítva a futik. Az eltávolításnál mi nem néztünk pontosan utána.

Kérdés: A káderré (vezetővé) való előléptetés a sorsban van meghatározva, akkor tehát az ember nem kellene többé fáradozzon és kitüntesse magát? Minden dolognál csak a sors elrendezésére kellene várni?

Mester: A a művelőknek van elmagyarázva. Te, hétköznapi emberként harcolni fogsz ezért, ha én ma azt is mondom neked, hogy ez így van. Mert te egy hétköznapi ember vagy és nem fogsz hinni ebben. Egy hétköznapi ember pontosan ilyen. A hétköznapi emberek nem hisznek ebben. Így te szükségszerűen harcolni fogsz és fáradozni.

Kérdés: A gyakorlatok végzésénél saját magától ingadozik a testem.

Mester: Ne ingadozz. Nem kellene saját magadtól ingadozzál. Ha valóban nem tudod ezt ellenőrizni, nyisd ki a szemed. Akkor nem ingadozol többé. Csináld így egyre tovább, amíg nem ingadozol többé.

Kérdés: A Fálun Dáfá gyakorlásánál, különösen a második „Fálun karó-állás” nevű gyakorlatnál, azt érzem, hogy csinek egy tömegét tartom a karjaimban. Ha nem ellenőrzöm szántszándékkal a kezeimet, befelé vannak húzva ettől a csi-tömegtől és néha kifelé tolva. Mi történik (Mi a baj)?

Mester: Ez onnan ered, hogy a Fálun forog. A Fálun forgása miatt van ez az érzésed.

Kérdés: Az számít valamit [Ennek volnának valamilyen negatív hatásai], ha a gyakorlásnál a Lengyan-mantrát (Szurangama-mantrát) szavalom?

Mester: Megmondtam, ha az ember a mantrát szavalja, az azt jelenti, hogy arra törekszik, hogy megerősíttesse a művelését azon iskola által. Nektek megvannak a Fálun-jaim, a -testeim törődnek veletek, minek szavalod még akkor azt a mantrát? Két csónakba akarod helyezni a lábaidat? Más dolgokat akarsz keverni a művelésbe? Ez nincs úgy? Ezen a módon semmit sem kaphatsz.

Kérdés: Én gyakran költözködöm. Az Ön fashene (a teste) fog nekem abban segíteni, hogy megtisztítsa a lakásomat?

Mester: A fashenem (-testem) segíteni fog egy igaz művelőnek, bárhová is megy. Ha viszont a lakásodat csak a költözködés kedvéért akarod megtisztítva megkapni, semmit sem kaphatsz. Én nem arra vagyok ott, hogy megtisztítsam számodra a lakásokat.

Kérdés: Milyen befolyása van a művelésre és a gong növekedésére, ha az ember abban a pillanatban, amikor jelenségeket lát, befejezi a gyakorlatokat?

Mester: Milyen befolyása van a gyakorlásra, ha az ember abban a pillanatban, amikor jelenségeket lát a szeme előtt, felhagy a gyakorlatokkal? Semmi. De legjobb lenne teljes nyugalomban megfigyelni azokat a jelenségeket, amelyek felbukkannak a szemed előtt, amíg eltűntek. Ha nem kíséred figyelemmel őket, amikor felbukkannak, úgy tűnik, mintha nem szeretnéd azokat. Akkor ez az állapot talán azt jelentheti, hogy te lemondasz erről. Ezért mi hagyunk téged látni azokat, de neked nem kellene hagynod egyetlen egy ragaszkodást sem létrejönni.   

Kérdés: Az is a ragaszkodáshoz tartozik, hogy egy társat keressek?

Mester: Sok fiatal közülünk még meg fogja keresni a társát és családot alapítani. A hétköznapi emberek közötti művelés nem jelenti azt, hogy apáca kell legyél. Ennél nem létezik probléma. Ennél a mi iskolánknál főképpen a hétköznapi emberek bonyolult körülményei között kellene műveld magad.

Kérdés: Ha egy gyermek látogatta a tanfolyamot, de nem állhatatos abban, hogy végezze a gyakorlatokat, a Fálun mégis megvédheti örökre?

Mester: Az bizony nem megy, ha nem állhatatos abban, hogy végezze a gyakorlatokat, nem igaz? A gyakorlatoknál állhatatos kellene legyen. Én azért jöttem, hogy megváltsam a művelőket, és nem speciálisan azért, hogy megvédjem a hétköznapi embereket.

Kérdés: Én érzem a Fálun-t forogni a testemen, néha megváltoztatja az irányát, alighogy egy fordulatot tett; némelyek érzik, hogy a Fálun csupán azután változtatja meg az irányát, miután több mint százszor megfordult. Miért?

Mester: Mivel szabálytalanul forog, amikor a kezdeti szakaszban rendbe hozza a testedet. Ő egy intelligens élőlény. Tudja, hogyan kellene rendbe hozzon téged, amíg rendbe lettél hozva. Ha a tested egészen rendbe lett hozva és teljes egészében hozzáigazodott az új állapothoz, egészen természetesen kilencszer fordul az óramutató járásával megegyező irányba és kilencszer az óramutató járásával ellenkező irányba. Attól kezdve nincs többé érzésed a forgása számára. Nincs úgy, hogy mindig érezheted. Tudjátok, hogy a gyomor tekeredik, de tudatában vagy te, hogy mozog? Ha a tested egy részévé vált és hozzáigazodott az új helyzethez, nem érzed többé a létezését.     

Kérdés: Szabad elmondjuk a nem-gyakorlóknak a -t és azokat az égi titkokat, amelyeket a Tanár elmagyarázott nekünk?

Mester: Egy normál embernek nem kellene legyen könnyelműen nagyon magasan elmagyarázva. Ha ti ezt úgy magyarázzátok el, nem hisz benne. Ha hisz benne, elmondhatjátok neki. Különben az, aki nem hisz benne, szabotálni fogja a Dáfá-t.

Kérdés: Egy gyakorló, aki már eltávolította a ragaszkodását, megtarthatja a tevékenyteljes állapotát, hogy erőfeszítéseket tegyen és a legjobbat hozza ki magából?

Mester: A mostani állapotban számodra valószerűtlen, hogy mindenről lemondj és tétlen maradj. Ámbár én szigorú követelményeket állítok fel veled szemben, a mostani állapotodban te mégis erőfeszítéseket fogsz tenni egy picikét, hogy lehetőség szerint személyes érdekekre törekedj. Elvben ez nem probléma. Azonban a megemelkedéseddel mindezek az érzületek fokozatosan könnyedén kellene legyenek véve. Nézetem szerint valószerűtlen ezt egyszerre elérni. Létezik még egyvalami, „a ragaszkodás már eltávolítva, azonban megtartani azt, hogy erőfeszítéseket tegyen és a legjobbat hozza ki magából”. Az nem egy ragaszkodás, ha meg akarod tartani? A kérdésed önmagában nagyon ellentmondásos.      

Kérdés: Az Ön képével fényt nyitottam fel a buddha-szobroknak, a szútráknak és a fülkének [szentélynek]. A -test a buddha-szobrokon az Ön -teste? Most füstölőpálcikákat kellene gyújtsak?

Mester: Elvben én nem csinálok ilyesmit. Mi nem is törődünk a hétköznapi emberekkel. Ha művelőként nem igazán hiszel ebben, akkor a jövőben még nehezebb lesz számodra.

Kérdés: Mihelyt gyakorlatokat végzek, nagyon erősen izzadok, az jó?

Mester: Természetesen az jó. Az izzadásnál ki vannak választva a rossz dolgok. Ez azt mutatja, hogy a tested meleg lett. Ha beteg az ember, a test hideg. Ez azt mutatja, hogy nem gyakorolsz rosszul.

Kérdés: Egy nagy De-vel rendelkező ember csupán akkor gyűjthet nagy De-t, ha sok ember erkölcsileg megromlott és sok De-t veszített?

Mester: Egy nagy De-vel bíró ember rendelkezhet a nagy tolerancia szívével, ő saját maga el tud viselni szenvedést a szenvedésben. Mi köze van ennek más emberekhez? Az nem stimmel, hogy csupán akkor művelheti magát egy bizonyos magas szintre, ha más emberek De-t veszítettek. A művelés közben az emberek éppen ezen a módon követelik meg tőled, hogy visszafizesd a karmádat, kivéve, ha nem ezen körülmények között műveled magad; akkor éppen más úton és módon kell visszafizesd a karmádat. Ha ez így is van, nem te vagy az, aki műveli magát. Ha te ezen körülmények között műveled magad, az szükségszerűen így van. Az emberek szükségszerűen nehézségeket fognak okozni neked, pontosan úgy, mint ahogyan te a hétköznapi emberek között karmát hozol létre.

Kérdés: Milyen gyakran lenne jó végezni a gyakorlatokat naponta?

Mester: Ha több ideje van az embernek, többet gyakorolhat. Ha kevesebb ideje van, akkor kevesebbet. Mindegy, milyen gyakran gyakorol. Jobb lenne, ha a kezdeti szakaszban lehetőség szerint többet gyakorol. A gyakorlásod arra szolgál, hogy megerősítsd a mechanizmusokat. A gong igazi növekedésére, a tested megváltoztatására és a gongneng megerősítésére csak azoknak a mechanizmusoknak van hatásuk, amiket mi behelyeztünk neked. Ha gyakorolsz, a mechanizmusok vannak megerősítve.

Kérdés: A hétköznapi emberek társadalmában állandóan legkülönbözőbb gondolatok jönnek létre, a legkülönbözőbb dolgokon töpreng el az ember. Eldeformálhatja-e ez a Fálun-t?

Mester: Nem. A művelés közben egészen normális, hogy egészen normálisan végezze a munkáját és hogy eltöprengjen valami szokványos dolgon. Ha te mindig személyes előnyökre gondolsz és arra, hogyan kellene csináld, avégett hogy mások ne árthassanak neked, ha a szíved egy hétköznapi ember szívére hasonlít, hogyan emelkedhetsz meg akkor még? Ez befolyásolni fogja a megemelkedésedet.

Kérdés: A lótuszülésnél cseng a fülem és a fejemben csak üresség uralkodik. Miért?

Mester: Ez egy jó dolog. Ez azt jelenti, hogy nincsenek többé zavaros gondolataid. Ez nagyon jó. De tisztában kell legyél azzal, hogy a gyakorlatokat végzed.

Kérdés: Ha létrejön a gong, akkor a művelésen keresztül el kellene érni azt az állapotot, amelyikben a főtudat elfoglalja az első helyet?

Mester: Ezt nem így kellene érteni. A melléktudat is veled gyakorol, ő is kap gongot. De a jövőben mindig melléktudatként fog létezni, és te örökre a főtest vagy.

Kérdés: A gyakorlásnál közel érzem magam az ájuláshoz.

Mester: Akkor tartsd nyitva a szemed a gyakorlásnál. Ne végezd többé transzban a gyakorlatokat.

Kérdés: Szabad a háton fekve végezni azt a négy gyakorlatmozdulatot, amelyiknél a Fálun-t a karjaival tartja az ember?

Mester: Nem, ilyesmit én nem is tanítottam neked. Némelyek úgy vélik, hogy ez kellemes nekik és nem lesznek fáradtak, ha ezen a módon gyakorolnak. Hogyan mehetne ez? Még csak egy picike szenvedést sem tudsz elviselni a gyakorlásnál?

Kérdés: A lótuszülésben való meditációnál mindig képek bukkantak fel. Mivel a tudatalattiban (tudat alatt) én bezártam őket, nem bukkannak fel többé. Miért?

Mester: Ne törődj ezzel. Ne ragaszkodj hozzá. Ez már a múltnak egy dolga. Ha a jövőbeli gyakorlásnál felbukkan valami, akkor hagyd úgy, ahogyan van. Ameddig nem ragaszkodik hozzá az ember, az tulajdonképpen egy jó dolog, hogy lát valamit.

Kérdés: Ez alkalommal nem látogattam a tanfolyamot. Lehetnek hatásai, ha gyakran olvasom a könyvet?

Mester: Ha az ember nem látogatta a tanfolyamot, önképzés útján tanul és valóban azon követelmények szerint műveli magát, amelyek a könyvben a gyakorlók xinxingjével szemben vannak felállítva, szintúgy feltűnő hatásokat érhet el.

Kérdés: Mi a legalacsonyabb gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben?

Mester: A legalacsonyabb gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben az arhát. Mert őalatta nem létezik már gyümölcshelyzet, nem kap helyes gyümölcsöt az ember és nem juthat túl a három világkörön.

Kérdés: Mindenki elérheti a buddha-testnek a művelését, aki Fálun Dáfá-t gyakorol, ha a művelési ereje elért egy bizonyos magasságot?

Mester: A Dáfá határtalan, a Fofá határtalan, a művelés teljes egészében a szívedtől függ. Ha az ember a világon túli -ig művelte magát, elkezdődik a buddha-testnek a művelése.

Kérdés: A melléktudat és a főtudat nem két személy?

Mester: Ők mindketten Te vagy. Ugyanaz a nevük. Egyidejűleg jöttek ki az anyaméhből, de ők két tudat.

Kérdés: Hogyan kellene terjesszük a művelési utat és a -t?

Mester: Ami azt illeti, hogyan kellene megtanítsák a Fálun Dáfá-tanulóink másoknak a művelési utat, azt már elmagyaráztuk. Te megtaníthatod és továbbadhatod másoknak. Az ortodox terjesztésénél te De-t gyűjtesz, valami jót csinálsz és embereket váltasz meg. Terjesztheted és elmondhatod másoknak, de nem a saját szavaiddal. Te így kellene mondjad: A Tanár ezt így és így magyarázta el, a könyvekben ez és ez áll. Ezt a módszert kellene használd. Ha a magyarázatnál még csak egyetlen egy gondolatodat is vagy egy jelenséget is, amit láttál, hozzákeversz, akkor az, amit terjesztesz, nem a mi Fálun Dáfá-nk! Azok az alapelvek, amelyeket felismertél a szinteden, nem egy teljes . Mi a nagyon magas szinteken levő alapelvekkel kapcsolatban magyarázzuk el a -t. Ezért a te dolgaidnak nincs irányító hatásuk. Te ugyan láttál vagy megtapasztaltál valamit, de ennél létezik ez a probléma. Még egyet: Mi ingyenesen terjesztjük a művelési utat. Ennél valami jót csinálunk és gongot és De-t gyűjtünk. Mire törekszel gyakorlóként? Nem hírnévre és személyes előnyökre, nem igaz? Amire mi törekszünk, az gong és De. Ezért senkinek sem megengedett, hogy illetékeket szedjen be ezért. Senkinek sem megengedett, hogy azt a formát használja, amelyikben én terjesztettem a művelési utat. Egy megbeszélés megrendezése vagy egy tapasztalatcsere a gyakorlóhelyen elmegy. Mert te nem vagy képes arra, hogy elmagyarázd ezt a -t. Némelyek mondják: „Én tanárként tevékenykedek.” Ez viszont kétféle (két különböző) dolog. Ennek a -nak egy nagyon, nagyon mélyreható tartalma van, különböző szinteken különböző irányító hatással rendelkezik. Te egyáltalán nem vagy képes arra, hogy elmagyarázd.            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válaszok a kérdésekre
a magyarázatánál Zhengzhouban

 

 

Kérdés: Állandóan kritizálom és verem a gyermekemet, aki különösen szívesen aktív [hiperaktív] és nagyon engedetlen. Kifizetődik ez?

Mester: A módszereinket, hogy gyermekeket neveljünk, bizony ki kellene javítanunk egyszer. Ha észreveszed, hogy az nem működik, hogy szidod és vered, akkor javítanod kellene egyszer a módszereiden. Én mondom nektek, ő is egy ember. Te látod ugyan, hogy ő a gyermeked, de a halál után senki sem ismeri többé a másikat. Amivel tartozol neki, vissza kell fizessed! Talán nem hiszel abban, amit mondtam. Némelyek mármost el vannak tévelyedve a hétköznapi emberek között, egyszerűen az ilyesmihez ragaszkodnak! Némelyik arra kényszeríti a gyermekét, hogy az egyetemre menjen és hogy az egyetemen tanuljon. Én mondom neked, akkor te túlontúl sokkal tartozol neki. A jövőben fordítva lesz a dolog. Az apád lesz és úgy kezel téged, mint te őt. Ez a nevelési módszernek egy kérdése. Az szintén rosszat tevést jelent, ha az ember nem figyel a gyermekek nevelésére. Az azt is jelenti, hogy tartozik nekik valamivel.     

Kérdés: Mi a huashen (az inkarnálódott test)? És mi a baoshen (áldástest)?

Mester: Ezt a kérdést nem fogom megválaszolni. Ezek a buddhizmusból való fogalmak. Itt én a -t az emberi test tudományával összeköttetésben magyarázom el, és ezt nagyon világosan. Ma ők három lélekről és hét szellemről beszélnek, erről és arról. Én mondom neked, ők túl pontatlanul beszélnek erről. Mennyiben pontatlan ez? A szíved, a májad, a tüdőd, az agyad, a véredényeid és a sejtjeid mind a te alakoddal rendelkeznek. Nem tudom, mire gondolnak a három lélekkel és a hét szellemmel. A te elülső oldalad a te alakoddal rendelkezik, a hátsó oldalad is a te alakoddal rendelkezik, a kezeid és lábaid mind a te alakoddal rendelkeznek. Mit gondolsz, mire gondolnak ők azzal? Ezért azon a véleményen vagyok, hogy ők pontatlanul magyarázták el ezt. Mi itt a legvilágosabban magyaráztuk el ezt.

Kérdés: Amikor az ötödik „az isteni képességeket megerősíteni” nevű gyakorlatot végzem, az alhasam néha ugyanolyan módon mozog fel és le, pont mint akkoriban, amikor egy másik csigongnál a légzést szabályoztam. Miért?

Mester: Igen, ilyesmi megtörténhet. Gyakorolj ezen a módon és ne törődj ezzel. Ez egyfajta állapot. A Dáfá gyakorlásának a kezdetén a légzés is automatikusan szabályozva van.

Kérdés: A gyakorlatok végzése után az egyik kéz meleg és a másik hideg. Mi ez?

Mester: Ezek mind normális reakciók. A taoista rendszerben ezt a yin és yang egy világos elválasztásának nevezik. Talán ez az oldal meleg, és a másik hideg; talán ez az oldal hideg, és a másik meleg. Ez mind normális. Különböző állapotok fognak felmerülni.

Kérdés: A Fálun Dáfá gyakorlásánál az szükséges, hogy a nyelv megérintse a felső szájpadlást. De nekem műfogsorom (fogprotézisem) van. A felső szájpadlás és a nyelv el van választva a műfogsorom (fogprotézisem) által.

Mester: Nem tesz semmit. Egészen el lehet tekinteni a protézisedtől. Még ha vasból készült fogaid is lennének vagy egy ólomlemez feküdne közöttük, az sem torlaszolhatná el az energiát, mert amit mi nemesítünk, az energia. Pekingben megkértek, hogy csináljunk egy tesztet. Én egy röntgenfilmet tartottam a kezemben, ami néhány réteg ólomlemezzel volt elszigetelve és aztán szintén még néhány réteg fekete papírba volt begöngyölve. Azután elő lett hívva a film, ezen láthatóak voltak annak a kéznek a lenyomatai, amelyikkel a kezembe vettem. Ez azt jelenti, hogy még az ólomlemez sem torlaszolhatja el az energiát. Nálunk nincs csi gyakorolva, a csi gyakorlásánál az ember fél ettől vagy attól. Némelyik azt kérdezte, hogy a gyakorlásnál félnénk-e a széltől. Ha te a tízes szélerősségű szélben szilárdan tudsz állni, akkor gyakorolj nyugodtan. Semmi sem fog elveszni. Az energia sohasem vész el, csak a csi veszhet el.     

Kérdés: Ha a lábak nem fájnak a lótuszülésnél, akkor annak nincs hatása?

Mester: Nem feltétlenül. Ebben a mi iskolánkban a karma nem kizárólag ezen a módon van eltávolítva. Nálunk a xinxinged a hétköznapi emberek társadalmában van megacélozva. Természetesen a tested is el kell viseljen ebből egy részt. Ezt már elmagyaráztam. Mi nem csak egyedül meditáción keresztül műveljük magunkat.

Kérdés: Ha egy hat év alatti gyermek egészen akaratlanul látta a jelenségeket a Fálun-jelen keresztül, akkor az égi szeme fel van nyitva?

Mester: Egészen véletlenül látott valamit, ha már fel is van nyitva az égi szeme, ő nem tudja azt. Miután egy gyermeknek az égi szeme ki lett nyitva, normális módon nem ügyel arra. Ha lát valamit, azt gondolja, hogy ez minden embernél úgy van. Nagyon elfogulatlan és semminek sem tartja ezt.

Kérdés: A gyermekem tanulja a Tanárnak a Fálun Dáfá-ját és elfogadta a Tanárnak a tanítását, de egészen hanyagul végzi a gyakorlatokat. Létezhet-e a Fálun tovább?

Mester: Ha egészen hanyagul gyakorol és nem igazodik a Fálun Dáfá követelményeihez, hogyan jelentheti az akkor, hogy ő elfogadta a tanításomat? Mi nem fogunk úgy egyszerűen egy Fálun-t adni egy hétköznapi embernek. Mindegy, hogy felnőttek-e vagy gyerekek, mindenki a Fálun Dáfá követelményei szerint kell cselekedjen. A gyerekek nagyon elfogulatlanok. Ha egy gyermek tanulta a Dáfá-t, ámbár a felszín szemszögéből nézve hanyagul végzi a gyakorlatokat, mégis megváltozik a xinxingje. A már gyökeret eresztett a szívében.

Kérdés: Később a Tanár nem tart többé tanfolyamokat. Láthatjuk-e akkor még a Tanárt?

Mester: Ámbár nem tartok többé tanfolyamokat, nem is fogok a hegyekbe menni, mert nem is a mély hegyekből és őserdőkből (a hegyek és őserdők mélyéről) jöttem. Ha te jól művelted magad, minden nap láthatsz engem. Ha nem is láthatsz engem, én ott vagyok.

Kérdés: Ha túljutottunk a tejfehér testnek az állapotán, megkaphatjuk-e akkor „a testtel érezni valamit” nevű gongnenget?

Mester: Már elmagyaráztam, hogy az ilyesmi nem gongneng. Ezen a tanfolyamon a legtöbben közülünk alig érezték a tejfehér testnek az állapotát, már elmúlt. Valójában én magasra hoztalak téged és aztán egy darabot előre toltalak. Ha te saját magad gyakorolsz ezért a darabért, egy egész élet hosszán át kellene gyakorolj ezért. Mi ezt nyolc napon belül elintéztük számodra. Ennek a szintnek az áttörése már elmúlt, mielőtt érzékelted.

Kérdés: Ha a nyugalomban való meditációnál becsukom a szememet és látni akarom a testem meridiánjainak a körforgását, már láthatom. Összhangban van ez a Fálun Dáfá-val?

Mester: Hogy láttad azt, azt jelenti, hogy nyitva van az égi szemed. Ez normális.

Kérdés: Én egy szobában lakom a csecsemőmmel. A Fálun-nak az energiája, amelyik a mi Fálun Dáfá-nk által van leadva, és a testemen levő csi-mechanizmusok befolyással vannak a csecsemőnek az égi szemére?

Mester: Nem kellene ilyesmihez ragaszkodj. Úgy kellene hagyd, ahogyan a gyermekeknél és a csecsemőknél van. Ha ők meg kellene kapják, meg fogják kapni; ha nem, nem. A gyermekeknél normális módon nyitva van az égi szem.

Kérdés: Én hamarosan Hongkongba megyek, meg tud védeni az Ön -teste?

Mester: Ha te Hongkongba vagy az USA-ba mész, ha te a holdra vagy a napra is repülsz, az mind nem tesz semmit. A -testem képes arra, hogy megvédjen téged. De nem kellene makacsul ragaszkodj ehhez. A -testem csak azért véd téged, mivel te műveled magad.

Kérdés: Régi koroktól fogva a halhatatlanná és a buddhává való művelés számára csak egyetlen egy út létezik, nevezetesen az arany elixírnek a nagy útja. Milyen kapcsolatban áll ez a fő-ősszellemmel, amelyikről te beszélsz?

Mester: Ez csak az, amit te tudsz. Mit jelent „egyetlen egy út, nevezetesen az arany elixírnek a nagy útja”? Ez régi koroktól fogva így van mondva, de csak a hétköznapi emberek beszélnek így. Azok a mennyben mindannyian tudják, hogy az én Fálun Dáfá-m a legjobb . Természetesen léteznek más művelési utak is. Ez nagyon misztikus és csodálatos. Hogyan érthetik meg ezt az emberek?

Kérdés: Bármelyik gyakorlatokat is végzem, nekem mindig úgy tűnik, hogy sok csi és vér folyik ide-oda az agyamban. Ez onnan ered, hogy a Fálun forog vagy hogy a Fálun rendbe hozza az agyamat?

Mester: Egy gyakorlónak a testében különböző fajta, számtalan állapot bukkanhat fel, állapotok ezrei és tízezrei létezhetnek. Én nem magyarázhatom el neked egyiket a másik után. Nem lehetnek felsorolva. Ha te gyakorolni akarsz, akkor szemléld ezeket mind jó jelenségekként és ne törődj velük. Ma ez a jelenség bukkan fel nálad, holnap az. Neked csak jó dolgokként szükséges szemlélned ezeket mind. Valójában ennél rendbe van hozva a tested. De mit jelent a nyugtalanságod ennél? Az nem ragaszkodás? Gyakorolhatsz még, ha olyan erős a félelmed? Átjuthatsz-e te így? Nem te saját magad okozol nehézségeket magadnak? Hogyan kellene eltávolítsd a ragaszkodásodat, amelyik ezáltal jött létre? Lehet, hogy te valóban rá leszel bírva, hogy eltávolítsd ezt a szívet ebben az állapotban.

Kérdés: Léteznek nevek (elnevezések) a lótuszülésben való öt kézmozdulat (kéztartás) számára?

Mester: A mozgásban levő kézmozdulatoknak nincsen meghatározott nevük (elnevezésük).

Kérdés: A nagylótusz-kézmozdulat (kéztartás) a kézmozdulatok egyike vagy egy összfogalom az öt kézmozdulat (kéztartás) számára?

Mester: A nagylótusz-kézmozdulat (kéztartás) csak egy rögzített (meghatározott) kézmozdulat (kéztartás).

Kérdés: Milyen magas az Ön mostani gonglija? Megélte-e Ön saját maga azt, amit elmagyarázott a tanfolyamon?

Mester: Én túlontúl sokat megéltem. Ha nekem saját magamnak egy méterem, tíz méterem, száz méterem van, neked még csak egy centiméterről sem meséltem. Nektek nem megengedett, hogy túl sokat tudjatok. Egy valódi mester sem dicsőíti magát. Itt nálunk csak ez a van terjesztve. Csak ehhez a -hoz igazodj. Még azt is mondom neked, senkinek sem lettek problémái, aki ezt a -t valóban műveli. Neked csak művelned szükséges magadat. Korábban egy tanfolyamon Guizhouban mondtam egy mondatot, amikor valaki megkérdezett: „Tanár, milyen magas az Ön gonglija?” Azt mondtam: „Gyakorolj csak nyugodtan. Mióta a nyilvánosság elé léptem, és mielőtt a nyilvánosság elé is léptem, senki sem képes arra, hogy megérintsen engem. Egyedül ezen szavak miatt keresett fel egy ember onnan, aki több mint 300 éves volt, azért hogy megmérkőzzön velem a -ban, mivel irigy volt. Végül neki vége volt. Te látod ugyan, hogy ő több mint 300 év hosszán át művelte magát, de ennek a -nak a terjesztése nem gyerekjáték, az nem megy, hogy könnyelműen megérintse ezt a -t, mindegy, ki is az. A végén tudta, hogy én embereket váltok meg, de akkor túl késő volt. A nem tudta megbocsátani a bűnét.

Kérdés: A lótuszülésnél az az érzésem, hogy néha nagyobb, néha kisebb leszek.

Mester: Ezek mind jó dolgok. Mihelyt egyvalaki gyakorol, az ősszelleme energiával van teletöltve. És így meg tud változni. A kiszélesítésnél saját magának nagyon nagynak tűnik. Azonban a hús-vér tested nem változik meg, hanem egy másik test. Ennél az az érzésed, hogy nagyon nagy leszel. Az a test kisebbé is válhat, nagyon kicsi lesz. Valójában ez mind normális. Nem akarok ilyen jelenségeket elmagyarázni. Nagyon sok különböző jelenség létezik, ezernyi és tízezernyi és még több.

Kérdés: Gyakorolhatok-e, ha az ötödik „az isteni képességeket megerősíteni” nevű gyakorlatnál az egész testemben vagy részben a testemben reszketek (remegek)?

Mester: Ha nagyon erősen reszketsz (remegsz), úgy mintha félnél, akkor talán futival vagy más dolgokkal rendelkezel, ők félnek. Ha a test egészen lassan és normális módon reszket (remeg), az talán onnan ered, hogy az energiafolyam a meridiánokon át nyomul. Neked azonban nem kellene ennek megfelelően vele reszketned (remegned).

Kérdés: Létezik két ember, aki két hónap óta Fálun Dáfá-t tanul egy sokéves gyakorlótól. Most az ötödik „az isteni képességeket megerősíteni” nevű gyakorlat végzésénél az az érzésük, hogy a csi folyik. Azután különböző mozdulatok bukkannak fel náluk.

Mester: Ez a démonok egy zavarása. Azonnal hagyjátok abba a spontán fellépő mozdulatokat! Ha a nyugalomban való gyakorlásnál azok a mozdulatok bukkannak fel nálad, amelyek nem a Fálun Dáfá-hoz tartoznak, olyan gyorsan, mint lehetséges, abba kellene hagynod azokat. Természetesen azokra hivatkozok, akik valóban művelik a Fálun Dáfá-t. Némelyek láttak engem a kézmozdulatokat csinálni és meg akarják tanulni azokat. Ha némelyek kinyújtják a kezüket, szintén bukkannak fel kézmozdulatok. Én viszont mondom neked, lehet, hogy démonok zavarnak téged. A -testem semmiképp sem fog ilyesmit megtanítani neked. Kiváltképp ha azoknál fordul elő ilyesmi, akik megkeverve gyakorolják a többi csigongot, az teljes bizonyossággal zavarás.

Kérdés: Miután látogattam az Ön tanfolyamát, egyszer létezett egy csattanás az egyik fülemben. A másik fülemből kiáramlott a csi. Azután zenét hallottam alvás közben.

Mester: Ez onnan jön, hogy kinyílt az égi füled. Ez az égi fül. Az égi füled fel lett robbantva (robbantással lett felnyitva).

Kérdés: A fő-ősszellem és a mellékősszellem mindkettő a testnek egy része. A fő-ősszellem amúgy is meg fog halni. Nem megy az is, ha mi sikeresen műveltetjük a mellékősszellemet?

Mester: Na igen. Régi koroktól fogva a többiek ezen a módon művelték magukat. De akkor nem kellene a mi Fálun Dáfá-nkat gyakoroljad, hanem valami mást. Ha a Fálun Dáfá-t is gyakorlod, semmit sem kaphatsz. Mert a mi dolgaink csak a fő-ősszellemnek vannak adva. Ki mondta, hogy a fő-ősszellem meg fog halni? A fő-ősszellem nem hal meg. Másfelől én azt mondom, te valóban eléggé nagyvonalú vagy. Te saját magad meg akarsz halni, miközben lehetővé teszed a művelést a mellékősszellemnek. Ahogyan látom, ez egy olyan kérdés, amelyik egy futival rendelkező ember által lett írva.

Kérdés: Sokéves tanulóktól hallottam, hogy a testen mindenütt léteznek Offline-ok, amelyek forognak. Én viszont csak egy Fálun-t éreztem az alhasnál. Nekem is lehet olyan sok Fálun-om?

Mester: Eléggé ragaszkodó. Nekik azért van olyan sok Fálun-juk, mivel én rendbe hozom a testüket. Ami nektek van adva, az csak egy. Azonban ti már nagyon-nagyon rendkívüliek vagytok. Én mondom nektek, ti látjátok, hogy ti itt hallgatjátok a -t. De még szintén sok-sok ember létezik, akit ti nem láthattok és aki itt hallgatja a -t. Én mondom neked, kezdetben ők mind nem hittek a Dáfá erejében és nem értették, miért megy ez olyan gyorsan ennek a mi művelési utunknak a gyakorlásánál. A tanulóim egyszer velem utaztak a vonaton. Amikor némely emberek, akik a hegyekben Taót művelnek, látták a tanulóimat, ezt hihetetlennek találták. Megkérdeztek, milyen régóta tanulták volna ezt ezek a tanulók. Azt válaszoltam, hogy némelyek közülük egy fél évet, némelyek egy évet tanulták volna. Aztán megkérdeztem őket: „Milyenek ők hozzátok viszonyítva (összehasonlítva veletek)?” Azt mondták: „Alig egy közülünk közelítheti meg őket.” De ők már néhány száz éve, sőt bizony több mint ezer éve művelték magukat. Gondolj egyszer utána, mit adtam én neked. Némelyik mondta, hogy sírni akar, mihelyt leül a gyakorláshoz. Hogy ne sírna?   

Kérdés: Az ötödik „az isteni képességeket megerősíteni” nevű gyakorlat végzésénél már kezdetben erős fájdalmaim vannak a lótuszülésben. Mennyi idő után szabadulhatok meg a fájdalmaktól?

Mester: Amíg olyan messzire művelted magad, hogy nincsen többé karmád.

Kérdés: Én nem tudom érezni a Fálun-t, amit a Mester nekünk az alhasba helyezett be. Az úgy van, hogy többször kell részt vegyek a tanfolyamon és a Fálun csupán akkor lehet megfelelően behelyezve?

Mester: Stimmel, hogy némely emberek nem tudják érezni a Fálun-t. Némelyek nagyon érzékenyek. Ez minden egyes valakinél különböző. Egészen mindegy, hogy érezni tudja-e az ember vagy sem, senki sem lesz kizárva, aki valóban műveli a Fálun Dáfá-t. A nézeted nem helyes. Azoknak, akik önképzés útján tanulnak és valóban művelik magukat, szintén lehet egy Fálun-juk. Az az elképzelés, hogy a Fálun megfelelően van behelyezve vagy sem, nem létezik.

Kérdés: Azok a dolgok, amiket azok a tanulók kapnak, akik csak egyszer vettek részt a tanfolyamon, egyformák azokkal a dolgokkal, amiket azok a tanulók kapnak, akik többször vettek részt a tanfolyamon?

Mester: Igen. Egy picikével sincs több adva nekik. A tanulóink közül sokan látogatták egyik tanfolyamot a másik után, nem azért mivel ők kapni akarnak valamit. Hanem azért, mivel ők minden alkalommal egyre új felismeréseket nyerhetnek abból, amit elmagyarázok. Azért jönnek, hogy a -t tanulják és hallják. Tudják, hogy ez a értékes. Nem azért jönnek, hogy kapjanak valamit. „Egy tanfolyamon kapni valamit, egy másikon megint kapni valamit”, tréfából mondva, ez az érzület valóban kapzsi.

Kérdés: Hogyan kellene az ember megvédje, ha egy gyermeknek nyitva van az égi szeme?

Mester: Ha a mi Fálun Dáfá-tanulóink vagy a közöttünk levő kicsi tanulók vagy azok a gyermekek, akik velünk jönnek a tanfolyamra, egy Fálun-t kapnak, vagy ha az égi szemük fel van nyitva, nem kellene ezt könnyelműen elmondják a nem-gyakorlóknak. Nem is kellene erről könnyelműen meséljenek az iskolatársaiknak és a tanáraiknak az iskolában. Különben nincs nyugalmuk a gyerekeknek.

Kérdés: Lehetséges az, hogy egyvalakinél, aki egy ilyen világban volt, ennek a világnak egyetlen egy nyoma se maradjon hátrahagyva a lelkében és ő visszaállítsa a legkezdetibb tiszta állapotát?

Mester: Igen. Sőt az őseredeti Tet is túlszárnyalhatod. Természetesen a saját erőd nem elegendő, ha a hétköznapi emberek között egyszerre egy ilyen tiszta állapotba akarod művelni magad. Az utolsó pillanatban minden maradékod, minden rossz alapanyagod el lesz távolítva. Az érzelmek alapanyagként léteznek. Művelésen keresztül neked el kellene távolítanod az érzelmeket, a gondolkodás szempontjából meg kellene változnod, úgy hogy ne jöjjenek többé létre. Ha az utolsó pillanatban a picike fennmaradt el van távolítva számodra, már nagyon tiszta lettél. A művelésnél pontosan az embernek a gondolatai vannak művelve, a gondolatoktól fogva (a gondolkodás szempontjából) kellene megváltoznia. Az a fok, ameddig a gondolataid meg lettek tisztítva, jelképezi a gyümölcshelyzetedet. A beteljesülés után a gondolataidban csak a beteljesülésnek a szintjén levő gondolkodásmódokkal rendelkezel és nem rendelkezel többé az emberek gondolkodásmódjaival.    

Kérdés: Melyik testekbe lép be végül a fő-ősszellem? Milyen állapotban található a másik test?

Mester: Melyik testekbe lép be a fő-ősszellem? A testek, amelyeket művelsz, mind hozzád tartoznak. A más dimenziókban levő testek tulajdonképpen egyek, mind hozzád tartoznak. Miután a hús-vér tested át van változtatva nagyenergiájú alapanyagokká, nincs többé szó más dimenziók testeiről.

Kérdés: Mihelyt beléptem a Shaolin-templomnak a Daxiong baodianjába (a Nagy oroszlán kincseskamrája; egy templomnak a főcsarnoka), a Fálun-om az alhasamban nagyon gyorsan forgott az óramutató járásával ellentétes irányba. [Mi történt?]  

Mester: Normális volt, hogy a Fálun az óramutató járásával megegyező vagy az óramutató járásával ellentétes irányba forgott. Ez a hely nem rossz, a templom egy nagyon jó templom. Természetesen nem arról beszélünk, hogyan művelik ott magukat a mai szerzetesek. Mi csak arra gondolunk, hogy az a templom egy nagyon jó templom.

Kérdés: Ha én „a Fálun-t mindkét oldalon tartani”-t gyakorlom, mindig fülzúgást kapok. Miért?

Mester: Az rendben van úgy. Ennek a tartásnak a gyakorlásán keresztül az emberek füle fel lehet nyitva. Némelyik azt gondolná, az bizony igen jó, akkor naponta gyakorlom azt. Az ragaszkodás! Ilyesmit nem olyan szívesen magyarázok el az új tanulóknak. Ilyesmi okoz a legkönnyebben ragaszkodást. Ha ragaszkodás lép fel, fel lesz tartóztatva az ember.

Kérdés: Mielőtt a Fálun Dáfá-t gyakoroltam, álmomban láttam magam a mennybe emelkedni, a mennyben repülni és a föld alá jutni. Az a mellék-ősszellemem volt?

Mester: Nem. Ha a tudatod a mennyben repült, az azt jelenti, hogy a fő-ősszellemed elhagyta a testet. Ahol a tudatod van, ott vagy te saját magad. Ha viszont láttad volna, hogy a mennyben repültél volna, te saját magad viszont itt ültél volna, az azt jelenti, hogy a melléktudatod repült volna.

Kérdés: Miután egyszer egy félórát gyakoroltam a meditációt, az egész testemben feszültnek éreztem magam. Az egész erőmet be akartam vetni. Azután összegörnyedtem, és minden erőmmel végeztem a gyakorlatot. Mi történt?

Mester: Neked nem szükséges ezzel törődnöd. Ennek a korábbi életedhez van valami köze. Ne törődj ezzel. Csak gyakorolj tovább.

Kérdés: A villanyhegesztőknek gyakran van dolguk a munkánál porral és elektromos ívfénnyel. Befolyásolhatják ezek az emberi testet?

Mester: A gyakorlóknak ez nem tesz semmit.

Kérdés: Amikor az első napon végeztem a gyakorlatokat, éreztem, hogy egy kerek dolog ment be kívülről a hasamba és aztán lassan a köldökig emelkedett. A kérdésem az, hogy ez a Fálun volt, amit a Tanár helyezett be?

Mester: Egy gyakorló nem kellene ilyesmivel törődjön. Nem akarom elmagyarázni a különböző állapotokat. Nem kellene szaporítanotok a ragaszkodást.

Kérdés: Én vásároltam egy másik csigong-mester képeivel rendelkező naptárt és egy könyvet tőle. Szabad ezeket egy szobában felfüggesztenem az Ön képével?

Mester: Nem. A művelésnél egy iskolára kell összpontosítani. Én mondom neked, még egy igaz csigong-mester, egy nagyon jó csigong-mester sem képes arra, hogy eltávolítsa azt a kaotikus dolgot. Így elő kell mozdítsa azt a kaotikus dolgot. Ezért léteznek némely csigongokban ilyen dolgok. Ámbár ő saját maga egy ortodox utat művel, neki azonban hiányzanak az eszközei, hogy ellenőrizze azokat a dolgokat, amiket terjeszt.

Kérdés: Azok, akik hosszú időn át dolgoznak a hajón, ugyanazokat az eredményeket érhetik el a Fálun Dáfá művelésénél?

Mester: Igen. Úgy a tengeren, mint a folyón is ugyanazokat az eredményeket lehet elérni.

Kérdés: Egy gyakorló elégedett kellene legyen az étellel, ha egyszerűen jóllakhat azzal és elég erős?

Mester: Egyszerűen jóllakjon azzal? Ellenben ő már jóllakott. Ha eszik az ember, már jóllakhat? Minek akar még egy picike helyet szabadon hagyni a gyomorban? Az nem tesz semmit, ha az éhínség éveiben valami keveset (valamivel kevesebbet) eszik az ember. A tested még mindig a világi -ban van nemesítve és még mindig a világi -n belüli dolgokkal kell legyen ellátva. Különben ezzel a testtel nem lenne mindennek vége? Mehet-e az, hogy semmit se egyél, mielőtt nagyenergiájú alapanyagokkal lettél helyettesítve? Az nem tesz semmit, ha jót eszel, anélkül hogy ragaszkodnál ahhoz.    

Kérdés: Szabad azoknak, akik a Fálun Dáfá-t tanulják, háziállataik legyenek?

Mester: A buddhista rendszerben arról beszélnek, hogy se ne öljenek állatokat se ne tartsanak maguknál. Talán ugyanaz van mondva a taoista rendszerben is. A taoista rendszerben azonban léteznek bizonyos intelligens állatok, mint például a teknősbékák. Rendkívül magas szinteken egy vagy két állat szintén fel van véve a őrzőjeként, de csak a rendkívül jók vannak kiválasztva. Mert miközben gyakorolsz és emeled a szintedet, az állatok könnyen intelligenciát kaphatnak. Ha intelligenciát kaptak, rosszat fognak tenni, mert nem fektetnek hangsúlyt a xinxingjükre. Úgy démonokká válnak.

Kérdés: Ha este behunyt szemmel egyedül végzem a gyakorlatokat, nagyon félek, mivel tudom, hogy körülöttem csend uralkodik.

Mester: Én mondom nektek, a mi Fálun Dáfá-nk most az összes dimenzióban mindenütt ismert. A Fálun Dáfá a hétköznapi emberek társadalmában van terjesztve. Különböző dimenziókból származó sok különböző zavarodott lény itt szintén be akar tekinteni egyszer ide. Furcsán vannak kialakítva és groteszkül formálva és egészen különbözően néznek ki. Ha a gyakorlatokat végzed, azért jönnek, hogy megnézzenek téged. Így megijedsz, és a hajad égnek áll. Azonban jegyezd meg magadnak: A -testem ott van, senki sem sebezhet meg téged. Ők csak be akarnak nézni ide egyszer. Miért áll égnek a hajad? Mivel a mellék-ősszellemed látta őket és megijedt. Valójában semmit sem fognak tenni neked.    

Kérdés: Hogyan néz ki a Fálun-világ?

Mester: Hallottál már egyszer a Szukhávati világról (a legmagasabb boldogság világa)? A Fálun-világ még szebb.

Kérdés: Ha az ember tudja, hogy némely rokonokkal a karma-viszonzás kapcsolataival bír, hogyan kellene bánjon akkor velük? Hogyan kellene ezt visszafizetni nekik? Hogyan kellene viszonozni a jótetteiket?

Mester: Te ezt semmiképpen sem tudhatod majd. A többieknek szintén nem megengedett, hogy megtudják a hétköznapi embereknek az ilyen dolgait. Egy művelő csupán a beteljesülés után tudhat ilyen dolgokat. De akkor már nem ragaszkodsz többé olyan makacsul ehhez. Mindenkinek megvan a saját sorsa. Kövesd a sorsszerű kapcsolatokat.

Kérdés: Hogyan kellene törődni a fogyatékosokkal és gondoskodni róluk?

Mester: Hogyhogy a hétköznapi emberek közötti dolgokról kérdezel engem? Szintén meg akarsz kérdezni, hogyan kellene gondoskodj a szüleidről? Szintén meg akarsz kérdezni, hogyan kellene vigyázz a gyermekeidre? Ezek mind a hétköznapi emberek dolgai. Itt én a -t magyarázom és a magas szintekre való művelés dolgait. Ha egy fogyatékos túl kényelmesen él, nem tudja visszafizetni a karmáját. Akkor a következő életében valószínűleg újra fogyatékos lesz.

Kérdés: Hogyan kellene viszonyuljon az ember egy felettesnek a hibás rendelkezéseihez?

Mester: Ez a hétköznapi emberek ügye. Hogyan kellene viszonyuljon egy gyakorló ehhez? Cselekedjen a követelményei szerint. Mindegyik ügyben létezhetnek sorsszerű összefüggések. Te hibásnak találsz valamit, ámde talán az helyes. Ő a főnököd. Mindegy, mit bíz rád, végezd el jól. Természetesen azt nem kellene megcsináld, ha embereket ölet, gyújtogattat vagy más rosszat csináltat veled. Az elvi kérdéseknél az nem megy. De az elvi kérdésekre való mércék, amelyekről mi beszélünk., egészen mások, mint gondolja az ember.    

Kérdés: Tudja a Tanárnak a -teste, ha egy gyakorló akaratlanul valami hibásat tett? A gyakorló akkor meg lesz büntetve?

Mester: Természetesen a -testem tudhatja azt. Ha te nagyon jól műveled magad, azonnal egy utalás lesz adva neked. Szintén azonnal viszonozva lehet neked, úgy hogy a karma, ami a rossz tett által lett okozva, vissza van fizetve. Ha nem műveled jól magad, talán nem leszel megbüntetve. Ha a -test látja, hogy ez nálad nem megy és mindig hibákat csinálsz, nem fogja többé úgy csinálni, hogy ez neked rögtön azután mindig viszonozva legyen. Hogyan lehetne az, hogy te azáltal emeled a megvilágosodási képességedet, midőn újra és újra rögtön a hiba után megtorlást kapsz? Ez szintén nem megengedett.

Kérdés: Megmutathatja-e Ön nekünk egyszer a Fálun-ját és a -testét?

Mester: Mit akarsz hát még látni? Azért vannak hát ott, hogy a hétköznapi emberekkel nézessék meg magukat? Ilyen egy rossz ragaszkodást bocsátott ki a szíved. Egyvalaki, aki buddhákat láthat, már kapott gyümölcshelyzetet. Ez egy olyan kérdés, amelyik gyakorlók által fel kellene legyen téve? Ha egyvalaki ezt mind látta, nem létezik többé megvilágosodás, és nincs is megengedve neki, hogy tovább művelje magát. Akkor nem fogsz tudni többé művelődni, és akkor még olyan sok embert is tönkre akarsz tenni?

Kérdés: Az ötödik „az isteni képességeket megerősíteni” nevű gyakorlatnál néha mozog a fejem.

Mester: A fej nem kellene mozogjon. Egyszerűen nem kellene mozogjon. Természetes módon el kellene legyen lazulva.

Kérdés: A gyakorlóhelyünk közelében gyakran égetnek faleveleket. A mérgező [ártalmas] füst szétterjed a gyakorlóhely fölött. Akkor fel kellene hagynunk a gyakorlással?

Mester: Ha a parkban faleveleket égetnek, az nem fejt ki hatást a gyakorlásodra. Ha a füst valóban túl erősen bűzlik, tarthatsz szünetet vagy megváltoztathatod a gyakorlóhelyet. Nézetem szerint ezen a problémán kívül nem létezik egy sem.

Kérdés: Ha az ember a mindennapi élet számára való dolgokat rongál meg, ennél karmát hoz létre és egyidejűleg De-t veszít vagy csak karmát hoz létre, anélkül hogy De-t veszítene ennél?

Mester: Sákjamuni azt mondta, hogy minden dolog rendelkezik intelligenciával. Valójában mi is látjuk, hogy más dimenziókból nézve minden dolognak van élete. Ha az égi szemed elérte a -szemnek a fokát, látni fogod, hogy a kövek és a falak is beszélni fognak veled és meg fognak szólítani, mihelyt kimész az ajtón. Azonban én mondom neked, hogy te a nagy dolgokra kellene hangsúlyt fektess, nyíltan és őszintén kellene műveld magad és nem kellene makacsul ragaszkodj ilyen apróságokhoz. Az ember az embernek az életmódjával rendelkezik. Egy ember, aki valóban műveli a Dáfá-t, egy nap alatt sok karmát távolíthat el. Ezért a karma nem olyan szörnyű annak a számára, aki a Dáfá-t műveli.   

Kérdés: Ha némelyik a harmadik gyakorlatnál egy kézzel tolja el és önti a csit, a válla és a keze is együtt mozog felfelé és lefelé, és az egész teste is vele mozog.

Mester: Nem, az nem helyes. A váll és a test laza kellene legyen és nem kellene mozogjon.

Kérdés: Mit lehet csinálni, ha a családomban valaki egy futinak a csigongját gyakorolja és nem hagyja magát lebeszélni róla?

Mester: Hagyd, ahogyan van. Egészen mindegy, kinek a gondolatait akarod irányítani, nem tudod irányítani azokat. Te csak a jóra beszélheted rá. Te csak a jóra beszélheted rá; ha nem hallgat rád, akkor hagyd. A Mester meg fogja tisztítani a környezetet azon tanulók számára, akik valóban művelik magukat, úgy hogy az ajtón ne jöhessen be valamilyen zavaros dolog.   

Kérdés: Mit tart Ön a barátságból kapott ajándékokról?

Mester: Az nem tesz semmit. Az önkéntes, ha ti ketten barátságban vagytok egymással és ő ad neked valamit. Mit számít az.

Kérdés: A De-m akkor is elvész, ha nem tudok uralkodni magamon, hogy másokat vagy saját magamat szidjam a szívemben?

Mester: Kinek veszíted el (adod oda) a De-det, ha te saját magadat szidod? Saját magadnak? Gyakorlóként nem szabad másokat szidjál. Ha saját magadat is szidod, te szintúgy felmérgelődtél. Ez tehát azt jelenti, hogy nem gyakoroltad elég jól az elnézést, vagy? Mi az elnézésre fektetünk hangsúlyt. A gyermekeket, a saját gyermekeket szintén nem kellene tetszőlegesen ütni vagy szidni. Az normális, hogy neveld a gyermekeidet. Az nem megy, ha az ember nem neveli a gyermekeket. Nevelni kell őket. Ennél a módszereknek a kérdéséről van szó. Hogyan mehetne hát az, ha a gyermekek nevelésénél hevesen felmérgelődsz? A gyermekek nevelésénél szintén nem kellene felmérgelődj. Neked nem kellene valóban felmérgelődnöd.

Kérdés: Egy öt- vagy hatéves gyermek, aki velem végzi a gyakorlatokat, anélkül hogy ismerné a -t, szintén művelheti magát felfelé?

Mester: Akkor el kellene magyarázd a gyermeknek, úgy ahogyan történeteket mesélsz, hogyan kellene jó ember legyen. Elmondhatod neki, amit a Mester mondott. Én mondom neked, a jelenlevő gyermekek közül némelyek nagyon jól megértették azt, amit itt hallottak. Ne gondold, hogy nem értik meg olyan jól, mint te.

Kérdés: Művelőkként átvehetünk dolgokat a buddhizmusnak vagy a taoizmusnak a könyveiből?

Mester: Nem, az abszolút nem megengedett, abszolút nem megengedett! Nem keveredik akkor összevissza? Nem egy másik iskolába jut ezáltal az ember? Mi a „nincs második iskola” elvre fektetünk hangsúlyt. Természetesen, ha te nem Fálun Dáfá-t gyakorolsz és egy másik út gyakorlásánál a Fálun Dáfá-nak a -ja által irányíttatod magad. Természetesen annak a -nak, ami általam van elmagyarázva, minden művelési útra van vezető hatása. Mindnél ezen a módon kell legyen hangsúly fektetve a xinxing művelésére.

Kérdés: Milyen érzületekkel kellene éljen az ember, miután megtanulta a Fálun Dáfá-nak az alapelveit?

Mester: A hétköznapi emberek minden kulturális és sportrendezvényén és dolgán részt vehetsz, ha akarsz. Ennek nincs befolyása a gongodra. Miközben állandóan mélyebben mész bele a gyakorlásba, magadtól könnyedén fogod venni ezeket a dolgokat. Mert ha egy még magasabb szintre művelted magad, az ilyen dolgok szintén ragaszkodás. Azonban most nem követelhetjük meg tőled, hogy mindent egyszerre elhagyjál. Ha mindent el tudnál hagyni, már ma buddha lennél. Most nem tudod elhagyni. Pontosan mivel az embernek érzelmei vannak, rendelkezik a hétköznapi emberek hobbijaival.    

Kérdés: A gyakorlatok végzésénél a Fálun Dáfá zenéje mellett egy aranyharangnak az ütemes hangját (csengését) is hallom. Mi ez? Ez onnan jön, hogy a melléktudatom hat?

Mester: Nem. Ez egy másik dimenzióból származó hang (csengés). Nagyon gyakran létezik ilyesmi, neked nem szükséges törődnöd ezzel.

Kérdés: A gyakorlatok végzésénél szabad gondolatokat vagy megfigyeléseket hozzáfűzni? Szabad azt a formát, egy meridián által minden meridiánt mozgásba hozni, segítségként felhasználni, hogy nyugalomba jussunk?

Mester: Nem kellene gondolatok létezzenek. Mi közvetlenül magas szinteken műveljük magunkat. Lehetőleg minden tevékeny(teljes) gondolatot [gondolati tevékenységet] el kellene hagyni. Mit akarsz hát még hozzákeverni ehhez a gyakorlásnál? Ez esztelenség. Nem megengedett neked, hogy összezavard ezeket a dolgainkat. Ha hozzákeversz valamit ehhez, a Fálun deformálva lesz. Nálunk minden meridián egyidejűleg van szabaddá téve, nem használjuk azt a módszert, egy meridián által minden meridiánt mozgásba hozni.    

Kérdés: A világi emberek művelésének a célja abban rejlik, hogy buddhák legyenek, ennél nem törődnek másokkal. Milyen emberek ezek?

Mester: A buddhák válthatnak meg embereket, de nem amiatt jöttek létre, hogy embereket váltsanak meg. Úgy véled, hogy a buddhák kötelesek megváltani téged? Ha egy ember elérte az önmegváltást, arháttá művelte magát. Ha azzal a kívánsággal akarsz rendelkezni, hogy minden lényt átfogóan megválts, tovább kell műveld magad felfelé. Csupán ha elérted azt a szintet, igazolhatod és ismerheted fel a világi emberek megváltásának a dolgait. Ha éppen a megváltásról van szó, milyen módon válthatsz te meg embereket? Te csak úgy beszélhetsz és cselekedhetsz, ahogyan én. Ha te egy ember minden nehézségét eltávolítanád és felfelé juttatnád őt, ha ezt csináltad volna, ebben a pillanatban tudnád, hogy te leesel, alighogy felfelé juttattad őt. Ez abszolút nem megengedett. Azonkívül nincs is szó arról, hogy a művelésnél törődni kell másokkal. Az mind ragaszkodás.

Kérdés: Behelyez a Tanár a külföldieknek egy Fálun-t, ha külföldön ad tanfolyamokat?

Mester: Aki valóban műveli magát, annak behelyezek egy Fálun-t. A Dáfá a világegyetemhez tartozik. Minden ember az egész világon, akinek sorskapcsolata van, tanulhatja és megkaphatja.

Kérdés: A kínai orvostudománynak az orvosai szabad kezeljenek betegeket akupunktúrával?

Mester: Igen, természetesen. Az csak a hétköznapi embereknek egy munkája.

Kérdés: Ön mindenkinek behelyez egy Fálun-t, aki részt vesz a tanfolyamon?

Mester: Nem. Tudom, hogy egynéhány kevés ember, aki itt jelen van, nem hisz ebben. Némely mások kételkednek ebben. És léteznek még némelyek, akik ugyan jónak találják a szavaimat, de végül nem tudnak tovább gyakorolni.

Kérdés: Miután a Fálun vissza lett véve a Tanárnak a -teste által, megkaphatja az ember újra a Fálun-t, ha újból a Tanár követelményeihez igazodik?

Mester: Akkor viszont valóban elszánt kell legyen az ember, hogy azokhoz igazodjon, éspedig úgy, mintha előtte sohasem tanulta volna a Fálun Dáfá-t és mindent kezdettől fogva tanul.

Kérdés: Egy Fálun Dádá-tanuló azt mondta, hogy az Ön Fálun-jával kezelni tudná más tanulóknak a betegségeit. Azonkívül még azt mondta, hogy meg tudná találni az Ön betegségeit.

Mester: Ez azt jelenti, hogy a démoni szív egy nagy hatást fejtett ki. Semmi esetre se higgyetek neki! Mindenki, aki így beszél, nem az én Fálun Dáfá-mnak a tanítványa, és komolyan szabotálja a Dáfá-t. Én már ilyen idős lettem; lehet-e az akkor, hogy ne tudjam, mi a betegség? Ha ő meg akarja találni a betegségeimet, be kell tudjon ám lépni a mezőmbe.

Kérdés: Mit kellene érteni a tétlenség alatt?

Mester: Az azt jelenti, hogy meg kellene őrizni a xinxinget és nem kellene tetszés szerint szándékos tetteket cselekedni. De azzal kellene törődjön az ember, ha látja, hogy emberek vannak megölve vagy egy gyújtogatás van elkövetve. Ez a xinxingnek egy kérdése.

Kérdés: Nekem úgy tűnik a gyakorlóhelyen, mintha valaki beszélne velem és a szívemben én is beszélnék vele.

Mester: Ez éppen az ok arra, amiért azt mondom, hogy nem egyszerű művelődni, ha a gong némiképpen fel van nyitva. Mihelyt egy ember hallja, hogy valaki beszél vele, vagy lát valamit, nem tud többé uralkodni magán. Örvendezik azon és elkezd kommunikálni vele. De nem tudja, hogy az egy démon-e vagy sem. Ha nem is démon, nem egy ortodox művelésének egy megvilágosultja. Ha a mennyből is jön és nem eretnek, nincs abban a helyzetben, hogy megkapja a helyes gyümölcsöt. Különben nem zavarná azokat, akik az ortodox -t művelik. Gondolj egyszer utána, művelheted-e akkor még magad, ha elfogadtad a dolgait? Nincsenek összezavarva a dolgaid? Nem jött létre akkor a ragaszkodásod? Ha egyvalaki gongnenget (természetfeletti képességet) kapott, csak nehezen uralkodhat magán. Ez éppen az ok arra, amiért nem egyszerű művelődni, ha a gong fel van nyitva. Nagyon nehéz! Hány ember juthat el a művelés sikeréhez? Én azon vagyok, hogy figyelemmel kísérjem, és azok a mennyben szintén.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Válaszok a kérdésekre
a magyarázatánál Jinanban

 

Kérdés: A gyakorlásnál hirtelen szitkok (gyalázkodó szavak) bukkannak fel a gondolataimban, mi történik?

Mester: Mivel az ősszellemed nem olyan jó vagy mivel a gondolati karmád hatott. Az is lehet, hogy némely embereknek futijuk van. Azok olyanok, akik a Fálun Dáfá-t más csigongokkal keverten gyakorolják. A gyakorlásnál nem szabad más csigongokat keverjünk ehhez. Aki csak a Fálun Dáfá-t gyakorolja, annak nincs futija. Legtöbbször a gondolati karma hat.

Kérdés: Az egyfajta ragaszkodás, ha valaki keményen és kitartóan műveli magát?

Mester: A művelés nem ragaszkodás. A művelésen keresztül az ember visszatér az eredethez és az igazhoz. Újra felbukkan az embernek az őseredeti természete. Ez a te eredeti természeted, ezért ez nem ragaszkodás. Ha viszont mindig ezt emlegeted és azt mondod: „Én mármost buddhává akarok válni, ma ilyen és ilyen sokat emelkedtem meg. Ekkor és ekkor buddha lehetek”, akkor az ragaszkodás. Neked meg kellene legyen a gyakorlásra való kívánságod, de az a szándékod nem, hogy gongot akarj kapni. Csak művelned szükséges magadat. Az már elegendő, ha megvan ez a kívánságod.   

Kérdés: Ha valaki, aki egy tanfolyamot sem látogatott, a Fálun Dáfá-t tanulja és gyakorol, a Tanár -teste az ő testét is tejfehér testté fogja tisztítani és neki fogja adni a csi-mechanizmusokat?

Mester: Minek kellene törődjek vele, ha nem látogatta a tanfolyamunkat és nem is egy tanulónk? Mehetne az, ha én tetszőlegesen hétköznapi emberekkel törődnék és minden embernek Kínában odaadnám a csi-mechanizmusokat? Megkaphatja-e egyvalaki, ha önművelés által tanulja a művelési utat a könyvnek vagy a kazettáknak megfelelően? Én mondom nektek, pontosan ez a Fálun Dáfá tanulásának a jövendő formája. A -testem törődik ezzel az emberrel. A könyveimben léteznek a -testeim, a videokazettákon és a hangszalagfelvételeken szintén. Ha valóban a gyakorlókkal szemben felállított követelményekhez tud igazodni, akkor ő is megkaphatja. De valóban egy gyakorló mércéinek megfelelően kell művelje magát, csupán akkor kaphatja meg. Ha csak a testét akarja edzeni és nem akarja felfelé művelni magát, semmit sem kaphat.      

Kérdés: Én egy új tanuló vagyok és több mint egy hónap óta gyakorlok. Észrevettem, hogy nehezemre esik, hogy megérintsem a nyelvemmel a szájpadlásomat, mivel túl kevés nyálam van. Adhat Ön nekem útmutatásokat?

Mester: Nincs úgy, hogy mindened azonnal megváltozik, mihelyt gyakorolsz. Milyen a xinxinged? Ha el akarod érni egy gyakorlónak az állapotát, neked meg kell változnod, a xinxingedtől fogva megváltoznod. Némelyik azt mondta: „Én a Fálun Dáfá-t gyakorlom, de miért nem gyógyultam még fel a betegségemből?” A hétköznapi emberek között te még mindig egy hétköznapi ember maradsz, végzel néhány gyakorlatot és már meg akarod gyógyítani a betegségedet, hogyan mehetne az? Hibás célkitűzésekkel az eredmények is mások.

Kérdés: El lehet deformálva a Fálun, ha a gyakorlásnál gondolatok vannak hozzácsatolva?

Mester: Ha a gyakorlásnál más művelési utak gondolatai vannak hozzácsatolva, a Fálun deformálva lehet. Ami a te zavaros gondolataidat illeti, azok a hétköznapi embereknek a ragaszkodásához tartoznak. Azáltal nincs deformálva a Fálun. Ha más művelési utak információit csatolod hozzá, a Fálun deformálva lesz. Ennél nemcsak a kézmozdulatokról van szó, hanem a csi gondolatok általi irányításáról is, a légzésről vagy más művelési utaknak az elképzeléseiről. Mivel a művelés egy komoly dolog, a művelésnél egy iskolára kell összpontosítani.   

Kérdés: Egy öreg szerzetesnek, aki ezer évvel ezelőtt bement a nirvánába, nem bomlik el a hús-vér teste. Ennek a teste is át lett változtatva nagyenergiájú alapanyagokká?

Mester: Valójában ő már át lett változtatva nagyenergiájú alapanyagokká. A buddhizmusban a nirvánáról beszélnek és nem arról, hogy magukkal vigyék a hús-vér testet, ezért nem vitte magával a hús-vér testet. Ha magával akarta volna vinni a testét, úgy a teste már át lett változtatva nagyenergiájú alapanyagokká. A Jiuhua-hegyen létezik három elhunyt szerzetes, akinek a hús-vér teste már néhány száz éves, sőt bizony már több mint ezer éves, a testük mégsem bomlik el. Az ok erre az, hogy a testük teljes egészében nagyenergiájú alapanyagok által lett helyettesítve és többé nem a hétköznapi emberek teste, ezért nem bomlanak el.

Kérdés: Minden művelési út, amelyiknél ki lehet gyakorolva az ősgyermek, az ortodox -hoz tartozik?

Mester: Nem feltétlenül. Némely művelési utak kezdetben nem tartoznak az eretnek -hoz. Eleinte viszonylag jók voltak. De ha a xinxing nincs művelve, később eretnekek lesznek. Lehet, hogy később az ősgyermek feloldódik [szertefoszlik]. Ha nem is oldódik fel [foszlik szerte], nagyon gonosz lesz. Egy művelési utat nem szabad aszerint megítélni, milyen módon jön létre a gong vagy mi jön létre ennél. Mindegy, melyik művelési útnál műveli magát az ember, a xinxinget kell művelni.     

Kérdés: A Fálun-t, ami az alhasban található, magával viheti az ember a következő életben?

Mester: Mi nem beszélünk a következő életről. Nálunk az szükséges, hogy az ember már a hétköznapi emberek társadalmában elérje a célt, vagyis hogy felnyissa a gongot és eljusson a megvilágosodáshoz. Én mondom neked, még a nagyon magas szinteken is tovább művelheti magát az ember. A normál hétköznapi emberek azonban abbahagyják, miután egy bizonyos szintre művelték magukat és eljutottak a gong felnyitásához. Ha tovább is gyakorolnak, a gong nem növekszik többé, csak olyan magas marad. De rendkívül különös körülmények között lehet nemesítve a művelési energia egy másik dimenzióban és növekedhet. A Fálun-nak, amit a jövőben te saját magad fogsz kiművelni, örökre lesz egy hatása. Mindig nálad lesz.

Kérdés: A Tanár gyakran beszél arról a két szóról „igazi művelés”, a tanfolyamon Ön a magukat valóban művelő tanítványokról is beszélt. Kérem, magyarázza el nekünk ezt.

Mester: Az igazi művelés azt jelenti, hogy te valóban műveled magad. Ez a jelentése.

Kérdés: Mi van, ha a „Három virág összegyűlik a fejen (fej fölött)” csak két virággal rendelkezik?

Mester: Akkor az nem a „Három virág összegyűlik a fejen (fej fölött)”. A gongnak egyszerűen nagyon-nagyon sok formája fog felbukkanni. A kezdeti szakaszban és annak az útnak a nagyon alacsony szintjein, amit jártam, ezernyi és tízezernyi forma létezett a gong átváltozásánál. Olyan sok volt, hogy nem tudtam megjegyezni magamnak azokat. Nem is akartam megjegyezni magamnak őket. Mindegyik lépcsőfokon különböző formák léteznek a test átváltozására.

Kérdés: Az alak, amelyik az alhasnál jön létre, az az ősgyermek. Ki hát az az alak, amelyik a mellkasnál jön létre?

Mester: Te valami mást gyakoroltál. Ha te, gyakorlóként valóban műveled magad, neked ezt mind el kellene engedned. A -testem segíteni fog neked ezt mind jól elintézni. Ha némelyeknél közülünk létrejön a gong, buddha-alakok bukkannak fel a testnek a felszínén. Nagyon sok létezik, és ők még mozoghatnak is. Mert ők valami anyagilag létezők, tudnak beszélni és mozogni. Természetesen ez mind egészen normális.

Kérdés: Ha valaki el akarja lopni a pénzt vagy valami mást a tanulóinktól vagy meg akarja sebezni őket, hathat-e akkor ez ellen a Fálun Dáfá?

Mester: Én mondom neked, minden dolognál léteznek sorsszerű összefüggések. Ha te pénzt veszítettél el és a Fálun nem törődött azzal, akkor nagyon valószínűen létezik egy ok erre. Arra gondolsz, hogy megbüntesd a Fálun-nal azt, aki lopott valamit tőled, vagy? Hogyan lehetne az megengedett? Lehetséges, hogy tartoztál valamivel a másiknak. Hogyan lehetne az megengedett, hogy te a másikra támadj a Fálun-nal, ha elégedetlen vagy? Akkor nem eretnek -t tanítottam volna? Ne töprengj olyan sokat ilyen dolgokon. Művelőként a -testem törődik veled. Ha meg kellene védjen, már meg fog védeni.

Kérdés: Mit gondol Ön a buddhista szútrákról?

Mester: Az igazi buddhista szútrákat, Sákjamuninak a szútráit elismerem. Viszont Sákjamuni buddha megmondta, hogy a szútráknak kevesebb mint tíz százaléka valóban az ő dolgai.

Kérdés: Egyszer megnéztem magamnak egy ősi időkből való sírt. Szeretném – kérem – megkérdezni, hogy a sír megtekintésének vannak-e befolyásai a Fálun Dáfá-ra?

Mester: Nem. Azonban lehetőleg ritkán kellene ilyen helyekre menjél. A yinnek a csije ott túl erős. Azonkívül – hogy is mondjam – mi mindannyian nem szívesen akarunk tisztátalan helyekre menni. Az a zavaros dolog nagyon rossz. Az csak egy sír!

Kérdés: Álmomban egy kígyó csúszott be a ruhámba és én megöltem a kezemmel. Ez egy vizsga a xinxingem számára, amit a Tanár rendezett el?

Mester: Helyes megölni az ilyen dolgokat, ha becsúsztak. Ezek a rossz dolgok pontosan emberekre akarnak rátapadni. Ezek semmi mások, mint démonok. Az emberiség társadalma így fejlődött máig és egyszerűen túl erősen van zavarva általuk. A szabotázsuk miatt egyszerűen elképzelhetetlen a csigong-körökben létező zűrzavar. Ugyanaz érvényes a templomokra is, amelyekben ilyesfajta dolgok szítanak nyugtalanságot.   

Kérdés: A Fálun-világ mindig is létezett vagy az egy új világ?

Mester: Mindig is létezett. Te túl sok képzelgésnek adod át magad.

Kérdés: Hogyan van az, ha nem csigonggal kezelek betegeket, hanem olyan módszerekkel, mint masszázs, akupunktúra és így tovább? A csigong-könyveket kivéve szabad még olyan könyveket olvasnom, mint a „Shanhai Jing (Könyv a hegyekről és tengerekről)” és „Huangdi Neijing (A sárga császár belgyógyászati könyve)”?

Mester: Te még mindig nem tudsz ilyen érzületeket elengedni, Minek akarod olvasni azokat? Mindezek a könyvek nem a Dáfá művelésére való könyvek, minek olvasod azokat? Kapni akarsz tőlük valamit? Mert különben miért akarod olvasni őket? Ha valóban jónak találsz egy mondatot, már elfogadtad azt és a gongod össze lesz zavarva. Az ok, amiért a buddhizmusban és a taoizmusban nem volt megengedett, hogy a szútrákon kívül más könyvekkel érintkezésbe kerüljenek, éppen abban rejlik, hogy attól tartottak, hogy a dolgaik össze lesznek zavarva. Azért hogy garantáljuk a valódi művelésedet, ez a dolog komolyan kell legyen véve és az alapvető problémád meg kell legyen oldva. Hogy ne kellene komoly legyél ezzel a problémával szemben! Hogy ne kellene lemondjál erről a ragaszkodásról! Itt csak ezt az alapelvet akartam elmagyarázni. Ha te nem akarod művelni magad és csak ezeket a dolgokat akarod tanulmányozni, annyit olvashatod őket, amennyit akarod. Nincs úgy, hogy én nem hagyom a hétköznapi embereket ezeket a könyveket olvasni. Ami azt illeti, hogy az embernek szabad-e masszázst és akupunktúrát csinálnia: Ha a kínai orvostudomány egy orvosa vagy, nyugodtan csinálhatod azokat. Ennél nincs probléma. Ha viszont nem vagy orvos és Dáfá-t gyakorolsz és egyszerűen betegeket akarsz kezelni, akkor azt mondom, hogy neked le kellene mondanod az ilyen fajta ragaszkodásról.   

Kérdés: A Fálun Dáfá-tanulóknak a Tanár mellett még vannak más mestereik is?

Mester: A Fálun Dáfá-tanulók közül senki sem lehet mesternek nevezve. Mindannyian tanulók, mindannyian tanítványok. Mindannyian azon vannak, hogy tanuljanak és műveljék magukat. Ha a jövőben eljutottak a gong felnyitásához és a megvilágosodáshoz, csak a buddhista rendszernek azokkal a címeivel lehetnek megszólítva, amelyek a szintekre vonatkoznak. A Fálun Dáfá-nál egy másik mester sem létezik.

Kérdés: Ki az igazi anyánk? Ő a mi közös anyánk?

Mester: Te képzelgéseknek adod át magad. Hogyan lehetnétek ti egy sorba helyezve velem?! Az életnek két fajta eredete van. Az egyik a világegyetem különböző szintjein levő különböző alapanyagoknak a mozgásai által keletkezik. Ezért ez viszonylag őseredeti [primitív]. Mégis ez máig még mindig létezik. Életek lehetnek teremtve a világegyetem mozgásai által és még mindig vannak teremtve. Ezért némely embereknek az élete nem olyan régi (hosszú). Némely embereké nagyon rövid. A másik fajta olyan magas szintű élőlényektől született, amelyek nagyon korán bukkantak fel különböző szinteken. Az én szememben ezek az emberek viszonylag szerencsések, mivel van anyjuk. Azok, akik nagyon korán jöttek létre, irigylik azokat, akiknek van anyjuk. Mert nekik nincs anyjuk.

Kérdés: Azért hogy az ortodox útra és a nagy -ra törekedjek, minden eszközzel megpróbálom a Tanárt mindenhová követni és a tanfolyamát meghallgatni, megy ez így?

Mester: Némelyek mindenhová követnek engem, azért hogy meghallgassák a tanfolyamomat és megkapják a -t. Én nem lehetek egy ilyen érzület ellen. De egyet nem kellene elfelejts: Neked valóban művelned kell magad! Az nem megy, ha te mindig csak követsz engem és csak hallgatod. A xinxinged a művelés gyakorlatában is meg kell legyen acélozva. Neked valóban művelned kell magad. Némely emberek azt gondolják, hogy nekik nincsenek nehézségeik annál, hogy kövessenek engem [hogy nekik nem lesznek nehézségeik, ha követnek engem]. Mit művelsz te akkor még? Sőt némely mások úgy vélik, hogy én a hegyekbe mennék. És azért akarnak velem a hegyekbe menni, hogy ott műveljék magukat. Akkor nem a melléktudatodat fogod művelni? Ez két művelési forma. Ha te meg akarsz emelkedni és ezt a művelési folyamatodat be akarod fejezni, egy szilárd alapon kell műveld magad a hétköznapi emberek között és jól kell tanuld a -t.   

Kérdés: Beszélhet Ön egyszer az emberiség eredetéről?

Mester: Minden sor között az az érzület van, hogy tudás után kutass. El kellene engedd ezt az érzületet. Az emberiség eredetét már elmagyaráztam. Nincs úgy, hogy az élet a legőseredetibb alapanyagoknak a mozgásai által jött létre a kozmikus dimenziókban?

Kérdés: Létezik még azoknak az ősszelleme, akiknek a teste és szelleme teljesen meg lett semmisítve?

Mester: Mi létezhet még, ha a test és szellem teljesen meg lett semmisítve? Úgy tűnik akkor, mintha sohasem lett volna ebben a világegyetemben. Azonban a teljes megsemmisítésnek a folyamata tele van szélsőséges szenvedéssel és szélsőséges megbánással. A dimenziónkban úgy tűnik, mintha egyszerre meghalt volna, de abban az időmezőben, amelyikben meg van semmisítve, ez összehasonlíthatatlanul hosszúnak tűnik neki.

Kérdés: Létezik a gyermekszülésnek a kérdése, ha egy idős asszonynak újra megjön a menstruációja?

Mester: Hogy a test fiatalabb lesz a művelésünk közben, arra szolgál, hogy ezzel az életet művelhesd, és nem arra, hogy te a hétköznapi embereknek azt a fajta életét vezethesd. Az érintheti ezt a kérdést, mert az egész tested fiatalabb lesz, ezért ügyelned kell erre.

Kérdés: Ha bemutatom másoknak a Fálun Dáfá-t, nekem a Tanárnak a -ról szóló magyarázatából való szavakat vagy a „Zhen, Shan, Ren”-t, amit a Tanár elmagyarázott, egészként kellene vezérgondolatként szemlélnem?

Mester: Az én -m az, amit elmagyaráztam. Ez valami egységes dolog. Amiket kimondtam, azok éppen ezen dolgai. Amiket itt magyarázok el, azok nem a személyes nézeteim. Ezért, ha ti a -ról beszéltek, csak azt szabad mondjátok, hogy a könyvben ez és ez áll vagy hogy a Tanár így és így mondta. A legjobb lenne a könyvemet olvasni. Nem kellene a szavaimat a te szavaidként visszaadnod, különben nincs meg többé a hatásuk, azonkívül az a lopása. Ellenben az megy, hogy a személyes érzékelésekről beszélj. Ez és a az kétféle dolog.

Kérdés: Hogyan van ez a délibábokkal, amelyeket az emberek látnak?

Mester: Azt mondom, ez onnan jön, hogy sok egybeeső körülmény alatt más dimenzióknak a jelenségei váratlanul és hirtelen felbukkannak. Az épületek azon az oldalon nemcsak klasszikusak, hanem léteznek ott többemeletes házak is a mai fajtából. Azonkívül annak az oldalnak némely dimenziói mozoghatnak.

Kérdés: Hogyan kellene eljárni a kegyes hazugságokkal? Például, ha valaki egy kritikus betegségállapotban van?

Mester: Ha például rákban betegszik meg és nem akarod elmondani neki az igazságot, úgy ezen körülmények alatt ez éppenséggel így elmegy. A kiindulási pontod az, hogy másokra gondolj, és te jót akarsz neki. Természetesen azt gondolom, hogy te ilyesmit helyesen tudsz kezelni, ha magas szinteket értél el. Nézetem szerint nem kellene betegeket becsapni. Az nem a hétköznapi embereknek egy alapelve, hogy attól félnek, hogy a beteg szenvedéseket fog elviselni? Ha magas szintekre művelted magad, észre fogod venni, hogy az nincs úgy. A szenvedésnél el lehet távolítva a karma, a következő életében jót fog kapni.

Kérdés: Tiszteletből és hálából füstölőpálcikákat égetünk a buddhák, a bódhiszattvák és a Mester -testei számára és áldozatokat ajánlunk fel nekik. Ez ragaszkodásnak számít?

Mester: Egyfelől ez a tiszteletet mutatja meg. Másfelől minden ember úgy véli, hogy ez csak egyfajta formaság (formalitás). Az a füst, amelyik a füstölőpálcikák égetése után keletkezik, a te szemedben ennek a mi dimenziónknak a füstje. Azonban a másik dimenzióban is létezik füst. Ha az alapanyagok eltűntek ezen a mi oldalunkon, létrejönnek azon az oldalon. Azoknak ott odaát azért van szükségük erre a dologra, hogy fejlesszék a -jukat. Ezért az nem csak a tiszteletet mutatja meg, ha felajánl nekik valamit az ember, hanem még ezzel az összefüggéssel is rendelkezik. Ez a tulajdonképpeni jelentése annak „valamit felajánlani”, máskülönben nem neveznék ezt úgy „felajánlani”.   

Kérdés: Mi van, ha a gyakorló testén buddha-alakok keletkeznek?

Mester: Az normális. A gong mármost ilyen. A kezdeti szakaszban ők még kisebbek, mint a rizsszemek, később egyre nagyobbak lesznek. Mert a test mindegyik rétegének a részecskéi meg kell legyenek változtatva, amíg a test végül buddha-testté válik.

Kérdés: Tudna mesélni nekünk a Tanár egyszer valamit a Fálun-világról?

Mester: Némelyek a tanulóink közül látták azt. Ott léteznek hegyek és folyók, házak, épületek és pavilonok. Ha pontosan akarod tudni, neked művelned kell magad.

Kérdés: Miért nem lettek megemlítve régi koroktól fogva némely nagy megvilágosultak, akik nagy -t terjesztettek és minden lényt átfogóan megváltottak?

Mester: Sákjamuni buddha mondta, hogy olyan sok tathágata-buddha létezik, mint homokszem a Gangeszben. Hogyan lehet őket egyiket a másik után megemlíteni? Amit neked nem szabad tudnod, azt nem tudatják veled. Ha egy hétköznapi ember mindent tudna, nem lenne akkor minden fejre állítva? Nem váltál volna te akkor buddhává és ők hétköznapi emberekké? Hogyan tudhat egy hétköznapi ember ilyen magas és mélyreható dolgokat? Korábban nem volt megengedett az embereknek, hogy olyan dolgokat tudjanak, amelyek túlmennek a tathágatán. A Fálun-világ nem ebben a világegyetemben van. Valójában Sákjamuni buddha a mi dolgainkról beszélt. Ő az én korábbi dolgaimról is beszélt. Némely dolgokról léteznek feljegyzések, némelyekről már nem.

Kérdés: Mit lehet csinálni, ha valaki, akinek futija van, szétoszlatta a gongunkat?

Mester: Mit jelent „a gongot szétoszlatni”? Neki nincs meg ez a képessége. Ha viszont nem tudsz uralkodni magadon, úgy hogy te ilyesmit idéztél elő (vonzottál ide), ha bírni akarod, akkor az egy másik dolog. Ha a szíved mozdulatlan marad, nem sebezhet meg téged. Félelemmel eltelni a szívben, az pontosan ragaszkodás, az azt is jelenti, hogy az ember nem állhatatos a iránt. A -testem csak azokért tudja viselni a felelősséget, akik állhatatosan művelik a Dáfá-t.

Kérdés: Nyitott szemmel láthatok nagy és kis Fálun-okat forogni magam körül, csukott szemmel már nem láthatom azokat, miért? Hogyan kellene viszonyuljak ehhez?

Mester: Nyitott vagy csukott szemmel az ugyanaz. Milyen módon lát az ember, az a szokás kérdése. Ha hozzá van szokva, mindkét módon láthat.

Kérdés: Szabad tanulmányozni a Qimen dunjiát vagy a Zhuyouket?

Mester: A Zhuyoukenél olyasmikről van szó, mint alacsony szintű intelligens élőlények, kísértetek és szellemek. Minek tanulmányozod őket, ha a Dáfá-t műveled? Ha a Ji-csinget és a Qimen dunjiát akarod tanulmányozni, akkor tanulmányozd. Azonban azt mondom, hogy egy Fálun Dáfá-tanítvány számára ez nem megfelelő. Némely dolgok ezek közül technikák, némelyek a taoista rendszer legalacsonyabb szintjének a dolgaihoz tartoznak. Fontolóra veheted saját magad, hogyan kellene cselekedjél.     

Kérdés: A buddhizmusban arra van hangsúly fektetve, hogy a befogott állatokat újra szabadon eresszék. Úgy vélik, hogy ezáltal balszerencsét lehet eltávolítani és sokáig élni…?

Mester: Ezek mind szándékos tettek és nem művelés. Azonkívül te nem is vagy abban a helyzetben (képes arra), hogy minden befogott állatot szabadon eresszél. Lehet, hogy némelyeknek közülük már közel van az életük vége. Ha ilyesmit szántszándékkal csinál az ember, az ragaszkodás. Mi a tétlenségre fektetünk hangsúlyt. Miért akarsz feltétlenül ilyen szándékos tetteket csinálni? Egészen mindegy, hogy ezek befogott halak vagy madarak, valójában némely emberek speciálisan azon vannak, hogy ilyesmit csináljanak. Ha megveszi tőlük az ember a befogott állatokat, újra mennek állatokat fogni. Ha minden állatot megveszel tőlük és szabadon engeded azokat, holnap ők megint mennek fogni néhányat. Akkor újra meg akarod vásárolni az állatokat és újra szabadon engedni? Az semmi mást nem jelent, mint hogy te segítesz nekik abban, hogy rosszat tegyenek. Azt mondom, lehetőség szerint mi el kellene kerüljük az ilyen dolgokat. Ma a buddhizmusban is vannak ilyen szándékos tettek csinálva. Amikor Sákjamuni a -ját terjesztette, nem léteztek ilyen formák.        

Kérdés: Nem gyakorlom többé az X-csigongot és el akartam égetni az erre szolgáló diagramot. De egy másik gyakorolni akarta azt és elvette a diagramot. Az erkölcstelen, hogy odaadtam azt a másiknak, ámbár tudtam, hogy nem jó?

Mester: Ha ő feltétlenül bírni akarta azt és te ezt már megcsináltad, akkor ne törődj többé azzal. Természetesen nem jó másoknak ajándékozni azt. Más embereknek is fog ártani.

Kérdés: A Mesternek a -képe néha úgy mutatkozik meg otthon, mint egy nagy arany buddha, néha komoly arcot vág.

Mester: Az stimmel. Ha valami jót tettél, a -testem vidám arcot mutat vagy fényt sugároz ki. Ha viszont valami rosszat tettél, nagyon komoly arcot vág.

Kérdés: A jó barátomat, aki az eretnek -ban hisz, eltanácsolhatom attól?

Mester: Igen. Ő egy eltérő útban hisz; ha eltanácsolod attól, az azt jelenti, hogy megmentesz egy embert. Ha feltétlenül abban akar hinni, nem kellene arra kényszerítened. Akkor hagyd.

Kérdés: Milyen állapotban található a főtudat, miután a melléktudat elment?

Mester: Te azt nem tudod, miután a melléktudat elment. Semmilyen különös állapot sem létezik erre.

Kérdés: Az erotika vizsgáján való túljutásnál léteznek ismételt próbák?

Mester: Igen, az meg fog történni. Ha első alkalommal nem jutottál át jól a vizsgán, újra fel fog bukkanni. Hogyan lenne ez a jövővel, ha te most jól tudsz uralkodni magadon? Te újólag le leszel vizsgáztatva.

Kérdés: A tanfolyam lezárása után Dáfá-tanulóként mikortól fogva szabad újra együtt éljen férj és feleség?

Mester: Ámde a tanfolyamon mi nem mondtuk, hogy a házaspár külön kell éljen! Azt mondtuk, hogy könnyedén kellene vedd ezt a kérdést és hogy az már elegendő, ha most egy normális életet tarthatsz meg. Most csak ilyen követelményeket állíthatok fel veled szemben. Ha te a Fálun Dáfá tanulása után szerzetessé válsz és hát nem vagy szerzetes, vagy apácává és hát nem vagy apáca, a házastársad el fog válni tőled, ha ő nem gyakorol. Hogyan lehetne, hogy mindegyik Fálun Dáfá-tanítvány ilyen legyen? Ez azt jelenti, hogy nem kellene túl komolyan vedd ezt. Miután a jövőben fokozatosan megemelkedtél, tudni fogod, hogyan kellene eljárj ezzel.

Kérdés: A méhem el lett távolítva. Van ennek befolyása a gyakorlásra?

Mester: Nincs. Az ebben az anyagi dimenzióban létező testedben a méhed el lett távolítva ezen az oldalon, viszont azon az oldalon nem.

Kérdés: Úgy van, hogy egyetlen egy rossz gondolatot sem szabad hagyni felbukkanni, miután a xinxingnek a művelése elért egy bizonyos szintet?

Mester: A xinxing művelésének az egész folyamatában a rossz gondolataid és a különböző vágyakozásaid vannak eltávolítva. Ha a művelés közben teljesen eltávolítottad azokat és egyáltalán nem keletkeznek többé rossz gondolatok, az akkor nem azt jelenti, hogy te már a művelés végén vagy és hogy már elérted a sikert és a beteljesülést? Ezért a rossz gondolatok még mindig fel fognak bukkanni a művelés közben. Az normális, ha néha rossz gondolatok bukkannak fel villámgyorsan. Persze neked is ugyancsak ügyelned kellene erre és elnyomnod azokat.

Kérdés: Szabad a Fálun Dáfá-tanulóknak a halottak sírját gondozniuk vagy súlyos betegeket látogatniuk?

Mester: Tedd azt, ha nem tudod elkerülni. Gondozd a halottnak a sírját, ha nálad otthon már senki sem létezik, aki azt tegye. De egyvalamit még, ha te egy nagyon magas szintet értél el és nagyon nagy energiád van, a halottnak a lelke félni fog tőled és nagyon messze el lesz taszítva.

Kérdés: Nyolcévesen az unokámnak kinyílt az égi szeme, de több mint egy év után újra bezáródott az égi szeme.

Mester: Ha a gyermek nem tud jól uralkodni magán vagy a házban levő felnőttek nem ügyelnek erre és a gyermekkel újra és újra megnézetik ezt vagy azt, ami által a gyermek ragaszkodása meg van erősítve, a gyermek könnyen tönkre lesz téve. Én mondom neked, ahogyan látom, sokan a gyermekek közül, akik nálunk gyakorolnak, nagyon jó származással rendelkeznek. Te nem kellene tönkretegyed őt. Ha te nem tudod felfelé művelni magad és még tönkre is tetted, akkor nagyon nagy bűnt követsz el.

Kérdés: Egy tanulónő vissza kellene üssön, ha rossz emberek által meg van erőszakolva?

Mester: Azok, akik valóban művelik magukat, nem fognak ilyesmibe ütközni. Ami nem előnyös a művelésedre, nincs elrendezve számodra.

Kérdés: Szabad odaadni meghallgatásra az Ön kazettáit a családtagjaimnak, ha ők még nem kezdték el a Fálun Dáfá tanulását és gyakorlását?

Mester: Azoknak, akik tanulni akarják a Fálun Dáfá-t, szabad meghallgatni a kazettákat. Ha azokkal, akik nem hisznek ebben vagy akik szabotálják a -t, könnyelműen meghallgattatja az ember, ha valakivel felelőtlenül és könnyelműen meghallgattatja az ember, akkor azt mondom, hogy az nem megy. Lehet, hogy a kazettás magnód tönkremegy vagy a kazettáid le lesznek törölve.

Kérdés: Miért kilencszer kell legyenek megismételve a gyakorlatok, amelyeket Ön megtanított nekünk?

Mester: A buddhista rendszerben arról beszélnek, kilencszer (kilenc alkalommal) visszatérni az igazhoz. Ez a mi világegyetemünk máig kilencszer lett elpusztítva és kilencszer lett újból összeállítva. Ebben a világegyetemben sok dolog számára szolgál a kilences szám a legnagyobb számként.

Kérdés: Léteznek a fejen és a testen állandó Fálun-ok?

Mester: Az alhasnál levő Fálun-on kívül nem létezik több állandó Fálun. A vállaidon és a fejeden levő Fálun-ok arra szolgálnak, hogy rendbe hozzák a testedet. Azok nem lettek neked adva. Miután a tested rendbe lett hozva, nincsen többé szükség rájuk. Akkor visszamennek. A Fálun, amelyik valóban neked van adva, az csak az az alhasnál levő. A jövőbeli gyakorlásnál ki fogod gyakorolni a saját Fálun-odat.   

Kérdés: Némelyek, akiknek nyitva van az égi szemük, Önnek több -testét láthatják. Némelyek viszont azt mondják, hogy otthon csak egy -testtel rendelkezhet az ember.

Mester: Nem feltétlenül. A -testeim olyan sokan vannak, hogy nem lehetnek megszámlálva. Nagyon sokan vannak.

Kérdés: Hogyan van azzal, ha a lótuszülésnél a hibáimra gondolok vagy valamilyen ősi példabeszédet igyekszem megérteni?

Mester: Ősi példabeszédek nem a művelésre szolgáló -alapelvek. Ne beszélj hát mindig ősi példabeszédekről. Azok a szavak, amelyek régi korokban lettek mondva az emberek által, nem feltétlenül az igazság. Csak a világegyetemnek a tulajdonságai az egyetlen mérce annak megítélésére, hogy egy ember jó-e vagy rossz. A régi korokból való emberek is a hétköznapi emberek mércéinek megfelelően beszéltek a jóról és a rosszról. Természetesen nem létezik probléma a nagyon magas szinteken levő bölcsészeti dolgoknál, amiket némely emberek, a szent emberek mondtak. Gondolom, neked nem kellene makacsul ragaszkodnod ezekhez. Ha te a Dáfá-t műveled, az én -m által kell irányíttasd magad.   

Kérdés: Némely nyitott égi szemmel rendelkező tanulók képesek arra, hogy beszélgetéseket folytassanak az Ön -testével. Az Ön -teste alkalomszerűen egypár tréfát mond.

Mester: Igen, az stimmel. Egy tréfát mond vagy gúnyos megjegyzéseket tesz, amelyek éppen az ellenkezőjét gondolják és veled saját magaddal ismerteti fel. Azonban nem fogja neked olyan közvetlenül elmagyarázni a -t vagy nem fog megtenni számodra valamit.

Kérdés: Deformálva lesz a Fálun, ha az ember nem jutott túl a xinxing vizsgáján?

Mester: Nem. Ha az ember nem jutott túl a xinxing vizsgáján, a Fálun nem lesz deformálva. Ennek semmi köze a Fálun-hoz. A Fálun csak akkor lesz deformálva, ha a gyakorlásnál más művelési utakat kever hozzá az ember.

Kérdés: Mikor lesz felépítve a Fálun Dáfá-nak a támaszpontja (bázisa)?

Mester: Még nincs tervünk erre. Ha a jövőben fel is lett építve a Fálun Dáfá támaszpontja (bázisa), a magukat hivatásosan művelő tanítványaink által, szerzetesek és apácák által lesz igazgatva. Nekik szintúgy nem szabad pénzzel és gazdagsággal kapcsolatba kerülni.   

Kérdés: Mi a lényeges különbség a fashen (-test) és a gongshen (a gong teste) között?

Mester: Nektek nincs gongshenetek. A művelési energiámnak a teste (gong-testem) most úgy néz ki, mint én. Ő a gongból áll. A fashen a testből keletkezik és a gongból és a -ból van összeállítva. A fashennek göndör kék haja van és sárga öltözetet visel. A gongshen úgy néz ki, mint én.

Kérdés: A sorstól fogva meg van határozva, hogy nincs házasságom. Az örökre nem lehetséges, hogy az ember megkapja a helyes gyümölcsöt, ha nem vezette a hétköznapi emberek életét?

Mester: Ilyesmi nem létezik. Mi azt mondtuk, ha te az ilyen dolgokat már kezdettől fogva fel tudod adni, ha a felszínes dolog szempontjából fel tudod adni azokat, az is megy. Azt mondom neked, én ezt így gondoltam el. Ez olyan, mint a húsevés, amiről már beszéltem egyszer. Némelyek egyszerűen nem esznek húst. Egészen mindegy, hogy az az állapot felmerül-e vagy sem, nem esznek többé húst. Azt mondom, az is jó. Egyszerűen nem esznek többé húst, így nem is hagynak ragaszkodást létrejönni.

Kérdés: Az ötéves unokám nem végezte a gyakorlatokat, ennek ellenére látta, hogy egy Fálun forog a szemöldökének a közepe fölött.

Mester: Éppen mondtam, hogy sok gyakorló valójában sorskapcsolatokon keresztül jött ide. Némelyek magukkal hozták a gyermekeiket. Sok gyermeknek van egy származása és azért jöttek, hogy megkapják ezt a -t. Némely gyermekeknek nagyon jó alapjuk van. Azok, akik meg kellene kapják, már megkapták [meg fogják kapni a -t, amikor eljön az idő]. Ha a családban egyvalaki megkapta a -t, ebből az egész család hasznot húz.

Kérdés: Amikor a Tanár ma délután tanított, a sportcsarnoknak a közepén két óriási nagy embert láttam állni, akinek nem tudtam látni az arcát.

Mester: Azok az én gongsheneim (a gong testei).

Kérdés: Azt álmodtam, hogy a Tanár azt tanította meg nekem „két kézzel a csit ellökni és önteni”.

Mester: Ott a -testem tanított téged a gyakorlatot végezni.

Kérdés: Éjjel azt álmodtam, hogy a Fálun Dáfá-t gyakoroltam. Az a melléktudatom volt?

Mester: Ha egészen tisztában voltál azzal, hogy te saját magad végzed a gyakorlatokat, akkor az a főtudatod volt, ő gyakorolt.

Kérdés: Azoknál a dolgoknál viszont, amelyeknél elnézést tudok gyakorolni és uralkodni tudok magamon, gyakran kiegyensúlyozatlan vagyok a szívemben.

Mester: Ez azt jelenti, hogy te ugyan külsőleg tudsz elnézést gyakorolni, de a szívedben nem tudod elengedni azokat. Az szintén nem megy. Tudjátok, hogy egyvalaki, aki elérte az arhát szintjét, semmit sem vesz a szívére, mindegy, mivel találkozik. A hétköznapi emberek között egyáltalán nem vesz semmit a szívére. Mindig nagyon vidám. Bármilyen nagyon is húzta a rövidebbet, mindig nagyon vidám marad. Ha ezt valóban meg tudod valósítani, te már elérted az arhátnak a kezdeti gyümölcshelyzetét.

Kérdés: Szabad még sportolni, miközben a Fálun Dáfá-t gyakorolja az ember?

Mester: Igenis. Ha sportolni akarsz, akkor csináld. Ha most mindenről le tudnál mondani, akkor már nem jutottál volna el a művelés sikeréhez? Az állandó gyakorlásod közben az ilyen dolgokat te saját magadtól könnyedén fogod venni. Ha arra is ösztönöznek téged, hogy ilyesmit csinálj, nem akarod többé csinálni.

Kérdés: Szabad vakaróznom, ha a meditáció gyakorlásánál megcsíp egy szúnyog?

Mester: Vakaróztál, hát vakaróztál. De a legjobb lenne nem vakarózni. Ha a gyakorlásnál vakarózol, a csi-mechanizmusok összezavarodnak. Valójában ez egyfajta démonok általi zavarás. Ne törődj azzal. Nem jó visszafizetni a karmát?

Kérdés: Szabad még taiji quant csinálnom, ha Fálun Dáfá-t gyakorlok?

Mester: Nem! A taiji quan az pontosan csigong. Nemcsak a taiji quan, hanem a taiji jian (taiji-kard), a bagua quan (nyolc-jóslat-ökölvívás), a xingyi quan (alak-gondolat-ökölvívás) és hasonlók is mind a csigonghoz tartoznak. Ha viszont feltétlenül gyakorolni akarod, akkor gyakorold. Azért hogy viseljem a felelősséget a tanulókért, a következő követelményt állítom fel itt: A magas szintekre való művelésnél egy iskolára kell összpontosítani. Ha azt mondod, hogy feltétlenül azt akarod csinálni, akkor azt mondom, menj csak oda. Ha azáltal valóban megkaphatod a sikert a művelésnél, az is jó lenne. Nem gondolom, hogy feltétlenül Fálun Dáfá-t kell művelj. Csak azt mondtam neked, hogy egy iskolára kellene összpontosítani és a művelést nagyon komolyan venni. A taiji quan szintén nem rossz. De a szívnek a -ja a taiji quanból nem lett átadva. Ezért ezzel csak egészséges maradhat az ember és nem művelődhet.   

Kérdés: A Fálun-világba juthat az ember, ha a legalacsonyabb szinten jut el a megvilágosodáshoz?

Mester: Ha alacsony szinteken jut el az ember a gong felnyitásához, vagyis ha egy nagyon alacsony szinten jut el a gong felnyitásához, nem juthat a Fálun-világba. Nem is juthat egy magasabb szintre, mivel csak olyan magasra művelheti magát.

Kérdés: Én a szakszervezetben dolgozom. Elkerülhetetlen, hogy különböző helyeken tevékenykedjek vagy át legyek helyezve. Mit lehet csinálni?

Mester: Minden különböző szociális rétegben lehet valaki jó ember és gyakorolhat. Bármilyen munkát is végzel, az a hétköznapi emberek között levő munkád. Ha te a munkahelyed rendelkezései szerint cselekszel, talán nem fogsz hibákat elkövetni. Azonban a tevékenységednél másokkal szemben jószívűen kellene viselkedned és lehetőleg másokra gondolnod. Neked a Dáfá szerint kellene cselekedned. Ha te ráadásul még ilyen konkrét dolgokról kérdezel engem és tőlem várod a válaszokat ezekre, mit tudsz akkor még művelni, mi felismerni való marad még számodra?

Kérdés: A kollégáim és a családtagjaim még sohasem látogatták a tanfolyamot. Megengedett nekik a sokéves tanulókkal együtt gyakorolni?

Mester: Ha ők művelőknek tekintik magukat, a megfelelő időpontban mindent megkaphatnak, amit meg kellene kapjanak. Ha viszont te a mai tanfolyam után nem tekinted magad művelőnek, semmit sem kaphatsz.

Kérdés: Mi van megtiltva egyvalakinek, ha Fálun Dáfá-t gyakorol? És melyik tevékenységeknél szabad segíteni?

Mester: Mindenekelőtt a rossz van megtiltva neked. Természetes módon kellene művelned magad a hétköznapi emberek között és nem szándékosan konfliktusokat okoznod. Annál segíthetsz, ami előnyös a terjesztésére.

Kérdés: Hogyan van az a buddhista szertartásokkal a templomban?

Mester: Azok vallásos formalitások, azoknak semmi közük hozzánk.

Kérdés: Milyen messzire kellene gyakoroljon az ember, hogy beléphessen a Fálun-világba?

Mester: A művelés végérvényes sikeréig.

Kérdés: Szabad diszkóba menni, ha Fálun Dáfá-t gyakorol az ember?

Mester: Az állandó megemelkedéseddel úgy fogod találni, hogy az egyre kevesebb szórakozást nyújt. Végül észre fogod venni, hogy ez a fajta tánc démontermészettel rendelkezik.

Kérdés: A gyakorlásnál némelyiknek az az érzése, hogy ő nagyon kicsi.

Mester: Az stimmel. Némely embereknek az ősszelleme tulajdonképpen már nagyon kicsi. Ha az ősszellem a niván-palotában guggol, neked az az érzésed, hogy nagyon kicsi vagy. Azonban ez a test meg is nagyobbodhat. Néha az az érzésed, hogy egyszerűen az égig érsz. Ez mind normális. A más dimenziókban levő testek megváltozhatnak.

Kérdés: Némelyek csekélységek miatt bosszankodnak. Növekedhet ezeknek a művelési energiájuk?

Mester: Ha ők még csak csekélységeket sem tudnak legyőzni és ezeken bosszankodnak, akkor növeltetni akarják a művelési energiájukat? Nekünk gyakorlóként kellene szemlélnünk magunkat. Ha te csak alkalmilag egy picikét bosszankodsz csekélységeken, az nem befolyásolhat téged. De az nem megy, ha mindig azt csinálod. Meg kellene emelkedj.

Kérdés: Az „Irodalmi ablak” negyedik kiadásában levő cikk megfelel az Ön Dáfá-ja nézeteinek?

Mester: Ez a cikk nem hasonlíthatja össze magát az én -mmal. Az én -m megfelel annak a tartalmának, amit elmagyaráztam. Ennél nem létezik semmi más. Az „Irodalmi ablak”-ban levő cikk az irodalom és a művészet álláspontjából lett megírva. A művészetben azt mondják, hogy a művészet az életből származik, de túlmegy az életen. Lehet valamire vonatkozni és megpróbálni kiemelni, vagy más eszközöket alkalmazni, hogy valamit kifejezésre juttassanak. Nektek semmi esetre sem szabad ezen cikk szerint gyakorolnotok. Az nem megy, hogy attól irányíttassátok magatokat. Az egy művészi alkotás, ezért léteznek kitalált dolgok benne. Ha művelni akarja magát az ember, ettől a -tól kell irányíttassa magát.   

Kérdés: Elolvasta Ön egyszer a tibeti tantrizmusnak a szútráit?

Mester: Tibeti tantrizmust egyáltalán nem olvasok. A Han-területen létező buddhista szútrákat szintén nem olvasom.

Kérdés: Ha a meditációnál a jieyin-pozícióba helyezem a kezemet, érzem, hogy az arcom és a karom nem tud ellazulni. Szabad a kezemet nem helyezni a jieyin-pozícióba?

Mester: Az normális, hogy a kéz nem tud ellazulni. Az energiafolyam körforgásánál egyfajta mágneses erő jön létre, amelyik vonzza a kart. Hogyan mehetne az, ha te nem csinálsz jieyint? Csináld úgy, ahogyan csinálva kellene legyen. Ha nem csinálsz jieyint, ez az energiafolyam nem fog létrejönni. Hogyan lehetsz akkor te és a gongod átváltoztatva és nemesítve, ha ez az energiafolyam nem folyik át?

Kérdés: Mit kellene csinálni a korábbi csigong-könyvekkel?

Mester: Csinálhatod úgy, ahogyan jónak találod. Jónak találom alaposan eltávolítani azokat a démonokat.

Kérdés: Csinál Ön valamit X buddha vagy Y buddha számára?

Mester: Nekem megvannak az én megteendő dolgaim és nekik az övéik. Nincs úgy, hogy valaki helyettesít egy másikat. A terjesztésénél és az emberek megváltásánál senki sem helyettesíthet másokat.

Kérdés: A gyakorlatok végzésénél állandóan ásítok [, miért]?

Mester: Ez onnan ered, hogy a fejed rendbe van hozva. Vagy ha a csi nagyon erősen kering a gyakorlásnál és sok lesz, szintén elő lehet idézve ez az állapot. Ez egészen normális.

Kérdés: Az ötödik „az isteni képességeket erősíteni” nevű gyakorlatnál csak az alkar vagy az egész kar kellene erőt alkalmazzon?

Mester: A kézmozdulatoknál létezik egy sajátosság: Az alkar vezeti a felkart. A taoista művelési utaknál normális módon harcművészetről van szó. Náluk normális módon a felkar vezeti az alkart. A kézmozdulatoknál az alkar vezeti a felkart. Az alkar mozog és fordul, úgy hogy a felkar általa van mozgásba hozva. Ezért az alkar egy picike erőt kellene alkalmazzon a kézmozdulatoknál.

Kérdés: Alvás közben egyszer a mechanizmusoknak megfelelően mozdulatokat csináltam, aminél én tudatában voltam ennek. Nagyon jónak találtam a kézmozdulatokat, amelyeket csináltam ennél. Mi történt?

Mester: Ez onnan ered, hogy örömérzet keletkezett. Ha a mozdulatok, amelyeket csináltál, nem tartoznak a mi Fálun Dáfá-nkhoz, akkor gyorsan hagyj fel azokkal! Az akkor a démonok zavarása. Zavaros dolgot akarnak a gongodba keverni ehhez és el akarnak pusztítani téged. Ezért nem kellene olyan mozdulatokat csinálnod, amelyeket nem tanítottam meg neked. Én mondom neked, semmi esetre se csináld a nagy kézmozdulatokat! Mihelyt csinálod azokat, a démonok zavarni fognak téged, rendetlenségbe hozni, károkat okozni neked és valamit beléd keverni. Nem kellene hagynod örömérzetet keletkezni. Ha te még csak uralkodni sem tudsz magadon ennél és a jövőben látsz egyvalakit, aki ide-oda repül és nagy képességekkel rendelkezik, nem fogod akkor követni őt? Akkor neked véged van.

Kérdés: Mit jelent a helyes gyümölcs?

Mester: A helyes gyümölcs azt jelenti, hogy az ember egy ortodox művelésén keresztül sikeresen művelte magát és eljutott a beteljesüléshez. Ezt úgy hívják, hogy a helyes gyümölcsöt megkapni. A helyes gyümölcsnél különböző gyümölcshelyzetek léteznek. Arhát-gyümölcs, bódhiszattva-gyümölcs és buddha-gyümölcs is – mindezek gyümölcshelyzetnek vannak nevezve.

Kérdés: Alvás közben vagy a meditációban hogyan tudok különbséget tenni az igaz és a hamis bódhiszattvák között és az igaz és a hamis -testek között?

Mester: Mindegy, milyen nagyon erőlködik egyvalaki, hogy átváltozzon a -testemmé, nem néz ki egészen úgy, mint a -testem. Ha pontosan megnézed, nem néz ki egészen úgy, mint a -testem. Nem tud egészen pontosan átváltozni a Fá-testemmé. Ha valóban nem egyszerű számodra, hogy megkülönböztesd őket, kiálthatod a nevemet. A bódhiszattváknál ezt nehéz megmondani.   

Kérdés: Némely asszisztensközpontok (tanácsadóhelyek) és asszisztensek (megbízottak) között léteznek nézeteltérések?

Mester: Ilyesmi láthatólag nem létezik olyan gyakran a mi Fálun Dáfá-nkban. Ami azt illeti, hogy a megbízottak (az asszisztensek) különböző véleményeken vannak, az is egy alkalom a xinxing emelésére. Mi nem is beszélünk olyan szavakról, mint összhang vagy nézeteltérés (összhang hiánya). Mi csak a xinxing műveléséről beszélünk és arról, hogy műveljék magukat. Ha valaki nem viselkedik jól, az az ő dolga. Ha valaki másokon tölti ki a dühét vagy pletykát terjeszt másokról, az csak azt mutatja, hogy ő saját maga jó-e vagy rossz. Úgy ő nem műveli magát. Mindenki, aki ilyesmit csinál, rossz xinxinggel rendelkezik. Legalábbis ebben a pontban nem viselkedik olyan jól.

Kérdés: Én egy sokéves tanuló vagyok. Ezen a tanfolyamon hirtelen egy erőt éreztem, amelyik arra ösztönzött, hogy lemondjak a Fálun Dáfá-ról. És az valóban rossz gondolatokat idézett elő nálam.

Mester: Ez azt jelenti, hogy te legyőzted azt. Minden alkalommal, mielőtt felbukkan ez az állapot és miután felbukkant ez az állapot, feltétlenül állhatatos kell maradj a művelésnél és tisztában kell legyél azzal, hogy nem te, hanem a gondolati karma vagy a futi csinálta ezt. Ameddig tisztában vagy azzal, hogy az nem te vagy, a -testem segíteni fog neked ezt eltakarítani.

Kérdés: A hatás ugyanaz, ha másokkal együtt vagy egyedül gyakorol az ember?

Mester: Az ugyanaz! A közös gyakorlásnak a fő előnyei abban rejlenek, hogy az ember véleményeket cserélhet másokkal és gyorsabban megemelkedhet. Azonkívül ezáltal meg van erősítve a gyakorlásra való érdek. Ha egyedül gyakorol otthon az ember, egy picikét elkülönültnek tűnik. Így van ez. Valójában ez egészen ugyanaz.

Kérdés: Ha egy gyakorló nincs megértve mások által, szabad akkor neki a saját útját járnia?

Mester: Legalább meg kellene próbáld, hogy meg legyél értve mások által. Az nem megy, ha mindig nagyon szokatlanul viselkedsz. Erre ügyelned kell. A hétköznapi emberek között ügyelned kell arra, hogy úgy viselkedj, mint egy hétköznapi ember, és külsőleg ne mutass különbséget másokhoz képest. Csak a belsődben (belsőleg) műveled és emeled meg magad.

Kérdés: Lecsökken a gong, ha az alhas előtt való keresztezésnél érintkeznek a kezek?

Mester: A kezek nem kell érintkezzenek. A gong nem fog lecsökkenni azáltal. De a mechanizmusok könnyen össze lesznek zavarva. A gyakorlásod a csi-mechanizmusokat erősíti meg.

Kérdés: A lótuszülés után nyugtalannak érzem magam és kissé emberkerülő és különc lettem.

Mester: Minden alkalommal, amikor felbukkan ez az állapot, állhatatos kellene maradj a Dáfá művelésénél és jól kellene uralkodj magadon, egyidejűleg világosan meg kellene különböztesd magad a gondolati karmától.

Kérdés: Miután egy bizonyos idő hosszán át Fálun Dáfá-t gyakoroltam, érzem, hogy a lábaim egyre merevebbek lesznek. Mi az oka ennek?

Mester: Ennek két oka van: Az első az, hogy ez a tanulónk valami hibásat tett a gyakorlás közben; a második az, hogy egy hosszú időn át csak a gyakorlatokat végezte, de nem cselekszik a gyakorlókkal szembeni követelmények szerint, úgy hogy a xinxingje nem lehet megemelve. Ezért fordul elő ilyesmi. Mihelyt észreveszed, hogy a gyakorlásnál visszafelé haladsz vagy valami nincs rendben, a xinxingnél kellene keresd az okokat. Azután teljes bizonyossággal meg fogsz tudni változni.

Kérdés: Ha a fejben gondolati harcokat vív meg az ember, az a főtudat vagy a melléktudat?

Mester: A melléktudatnál, az ember különböző nézeteinél, a gondolati karmánál vagy a futinál felmerülhetnek harcok. Egy normál művelőnél ezek legtöbbször a saját nézetek. Ha a nézeteid vagy a gondolati karmád el van távolítva, harcok fognak adódni, úgy hogy ezen vagy azon a módon ez nem folyik le jól. Ez egy olyan állapot, amelyik a tulajdon gondolataidban jön létre.

Kérdés: Egy embernek a jelleme a fő-ősszellemétől van meghatározva vagy a szülőknek a jelleméből van örökölve?

Mester: Emberként a jellemed közvetlen kapcsolatban áll a szüleiddel. A fő-ősszellemed játssza viszont a főszerepet. Azoknak a dolgoknak is van bizonyos hatásuk, amiket a szüleid magukon viselnek.

Kérdés: „Az isteni képességeknek a nagy -ja” című cikk az „Irodalmi ablak”-ban a Mester hozzájárulásával lett kiadva?

Mester: Nem vizsgáltam felül a kéziratot és a szerző szintén semmit sem mondott nekem. Az csak egy irodalmi mű, nem kellene törődj azzal. Az csak egyfajta elbeszélés. Ha a jövőben szükséges, fogok írni nektek egy önéletrajzot a művelési folyamatomról és arról, amit csináltam. Most ez nem megy, még nem érett meg az alkalom erre. Mert némely dolgok nagyon magasak; ha fel vannak jegyezve, a normál emberek nem tudják elfogadni azokat.    

Kérdés: Hogyan vélekedik Ön arról, hogy a létfenntartásért részvényekkel kereskednek?

Mester: Jó lenne, ha egy vállalkozást létesítenél (üzletet nyitnál). Részvényekkel kereskedni, az mármost egy szerencsejáték és azt jelenti, másoktól pénzt venni el. Részvényekkel való kereskedésen keresztül némely emberek elvesztették az otthonukat (a házukat) [mindenüket]. Tudod te, milyen érzés az? Egy művelő semmiképp sem tehet ilyesmit. Hogyan tudod egy ilyen érzülettel művelni magadat! A mahjong is ehhez tartozik. „Szabad mahjongot játszani?” Inkább azt kérdezted volna: „Tanár, szabad pénzért játszanom?” Gyakorlóként, neked a xinxinged hogyan kellene legyen megítélve? Ezen Dáfá szerint cselekedtél te?   

Kérdés: Egy gyakorló azt mondta, az eredeti életem egy róka lett volna. A gyakorlásnál mindig rókákra gondolok.

Mester: Ámde ne higgy neki. Nagyon valószínűen neki egy rókája van futiként. Ha azt mondja, te bármi volnál, akkor te az vagy? Én mondom neked, az nem fontos, mi volt az ősszellemed az előző életben. Hogy te ebben az egy életben művelheted magad, az a te egy életednek a dolga. Ha egy bizonyos szintre művelted magad, minden rossz dolgod vissza fog lépni és el fog tűnni. Mindezen információk vissza fognak lépni és el fognak tűnni. Ez mind nem tesz semmit. Ma már olyan bőven elmagyaráztam a -t, úgy hogy megmondhatom nektek: Nem sok ember létezik, aki az előző életben ember volt. A reinkarnáció hat útjában (hat úttal rendelkező reinkarnációban) ez mármost így van.    

Kérdés: Szabad sárga anyagból való amuletteket venni a templomból, hogy távol tartsák a heretikust (gonoszt)?

Mester: Az amuletteknek a legtöbbje már önmagában heretikus (gonosz, eretnek). Hogyan lehet áldozatot felajánlani ilyen dolgoknak otthon? Melyik heretikus (eretnek) dolgot tarthatják távol? A -vég idejében a templomban is egy zavaros összevisszaság uralkodik. Sákjamuni viszont nem tanította meg a tanítványainak, hogy ilyen tevékeny(teljes) dolgokat csináljanak, amelyek szabotálják a -t. Némely szerzeteseknek is futi van a testükön. Azért hogy pénzt keressenek, ilyen dolgokat adnak el neked. Mi a teendő, ha az amuletteken futik vannak?   

Kérdés: Mi a különbség azon Fálun között, amit a Tanár adott nekünk, és azon Fálun között, amit a gyakorláson keresztül fogunk kapni?

Mester: Egyelőre még nem kaphatsz egy Fálun-t sem a gyakorláson keresztül. Neked továbbra is erőfeszítéseket kell tenned a művelésnél. Csupán ha eljutsz a beteljesüléshez, rendelkezhetsz a saját Fálun-oddal.

Kérdés: A csan iskolának a módszere, a szívet megnézni, segíthet-e abban, hogy nyugalomba jussak?

Mester: Akkor a csan iskolát műveled. Mi azt mondjuk neked, semmire sem kellene gondolnod és a mi művelési módszerünk szerint kellene művelned magad. Sok művelési módszernél a melléktudat van művelve. Hui Neng mesternek a kora után a csan iskolának a művelési módszere rendetlenségbe jutott, egyre inkább túlzásokba esett és egyre jobban összekeveredett. Azok ott fenn nem ismerik el többé. Miért műveled magad még mindig a csan iskola szerint? A vallások egy iskolájában sem megengedett, hogy más iskolák által zavarva legyen, hogy keverten művelje magát az ember. A „nincs második iskolá”-ról beszélnek. Én elmagyaráztam a -t a mai napig, hogyan jutsz te még erre a kérdésre? Hogyan lehet ez?

Kérdés: Mit lehet csinálni, ha némely embereknek deformálva van a Fálun-juk?

Mester: A legtöbben, akiknek deformálva van a Fálun-juk, nem tudnak többé gyakorolni. Mert bizonyos értelemben ők rosszat tettek, valami nagyon rosszat. Azonban léteznek ezen emberek közül némelyek, akiknek korábban deformálva voltak a Fálun-jaik és újra rendbe lettek hozva. Ezeknél az embereknél a Fálun más, mint az a Fálun, amit én behelyeztem nektek. Amit behelyeztem nekik, az az a mechanizmus, ami egy Fálun-t alakíthat ki. Ők sokáig kell műveljék magukat. Én nem adhatok nekik újra és újra egy Fálun-t, hogyan lehetne az. Gyakorláson keresztül is létrejöhet a Fálun. Azonban többet kell áldozni.      

Kérdés: Néha érzem a gyakorlásnál, hogy a föld forog.

Mester: Az normális. Ha a hegység meg is van rázkódtatva és reng a föld is, az normális. A hús-vér tested viszont nem mozdul.

Kérdés: Lehet látni a Fálun-t, ha az égi szem a mennyei szem fokán van felnyitva?

Mester: Nem. A Fálun-t lehet látni, ha az égi szem elérte a bölcsesség-szemnek a fokát. Ezért én a bölcsesség-szemnek a fokán nyitom fel az égi szemedet, mert a Fálun más dimenziókban létezik.

Kérdés: Korábban mi X-csigongot gyakoroltunk. Vannak ennek befolyásai a Fálun Dáfá-ra?

Mester: Nem tesz semmit, mindegy, melyik csigongot is gyakoroltad. Ebben az én mezőmben már rendbe lettél hozva. Azok, akik valóban Dáfá-t művelnek, akik a Fálun Dáfá-nak a gyakorlóhelyén valóban művelik magukat, szintúgy rendbe lehetnek hozva, ha nem is látogattak egy tanfolyamot sem és nem általam személyesen lettek rendbe hozva.

Kérdés: Másoknak a fejét szoktam masszírozni, hogy meggyógyítsam a fejfájásukat.

Mester: Már elmagyaráztam a gyakorlóknak a mércéit. Tedd úgy, ahogyan gyakorlóként jónak tartod. Aki betegeket kezel, az nem a tanítványom.

Kérdés: A tanfolyam közben a lótuszülésnél láttam a Tanárnak a -testét és más jelenségeket. A tanfolyam után viszont nem látom többé őket. Elment a Tanárnak a -teste?

Mester: Ebben a mezőben neked egy nagyon jó szívállapotod volt és elértél egy bizonyos mércét. A tanfolyam után lazítottál. Úgy mint azelőtt, állhatatosan és bátran kellene előrehaladnod és felfelé művelned magad. Persze szintén semmit sem lehet látni, ha az égi szem javítva van. Az is lehetséges, hogy avégett nem láthatsz többé semmit, hogy el legyen távolítva a ragaszkodásod.

Kérdés: Én szeretnék egy könyvet írni Önről és a Fálun Dáfá-ról. Kérem, engedje meg nekem, …

Mester: Nem szeretem, hogy mások írjanak rólam. Én csak amiatt vagyok itt, hogy ezt a -t terjesszem és lehetővé tegyem másoknak, hogy tanulják.

Kérdés: Én orvos vagyok és akupunktúrát tanultam. Szabad betegeket kezeljek az akupunktúrával?

Mester: Az normális, hogy a kínai vagy a nyugati orvostudomány orvosai betegeket kezeljenek. Én azt mondtam, hogy a betegségek nem a gonggal kellene legyenek kezelve.

Kérdés: A lányom tizenegy éves. Ő nem látogatta az Ön tanfolyamát. Korábban gyakran volt beteg és nem volt jó a tanulásban. Az Ön tanfolyamának az általam való látogatásán keresztül egészséges lett. De a rossz jellemvonásai a legcsekélyebb mértékben sem változtak meg.

Mester: Akkor meg kellene tanítsd ezt a gyermekednek. Mondd el neki az általam elmagyarázott alapelveket. Egy tizenegy éves gyermek már tanulhatja a -t.

 

Zárszó

 

Nincs semmi mondanivalóm többé, mert úgy találom, hogy mindent elmondtam, amit el akartam mondani. Ezen a tanfolyamon elmagyaráztam némely dolgokat, amiket azelőtt nem magyaráztam el a tanfolyamokon. A fő ok erre az, hogy azt gondolom, hogy véget ért az az idő, amelyikben ezt a művelési utat terjesztem. Ezért teljesen hátra akartam hagyni nektek az igaz dolgokat, avégett hogy a jövőbeli művelésnél irányítva lehessetek ezen művelési út és ezen által. Ezen művelési út terjesztésének az egész folyamatában mi az értetek és ugyanakkor a társadalomért viselt felelősségnek a szellemében járunk el, ezért egy nagyon jó hatást célozhatunk meg. Valójában mi szintén ehhez az elvhez igazodunk. Ami azt illeti, hogy jól csináltuk-e vagy sem, arról nem akarok beszélni, mert hogy jól van-e csinálva, ahogyan csináltam és hogy viseltem-e értetek a felelősséget, arról az itt jelenlevőknek megvan a saját ítéletük. Ezért nem akarok arról beszélni. Természetesen a kívánságom éppen az, hogy ezt a művelési utat terjesszem, avégett hogy több ember húzhasson hasznot ebből és azok, akik valóban művelni akarják magukat, a segítségével felfelé művelhessék magukat. Ugyanakkor a terjesztése közben én kimondtam azokat az alapelveket, hogyan kellene viselkedjen egy ember emberként. Azt is remélem, hogy azok, akik ezen tanfolyam után nem tudják a Dáfá szerint művelni magukat, legalább jó emberek lesznek. Valójában te már tudod, hogyan kellene viselkedj jó emberként. Tudom azt. Ha te itt nem is akarod művelni magad, a tanfolyam után teljes bizonyossággal jó emberré válhatsz. Az is hasznára van a társadalmunknak.

A művelési út és a terjesztése közben természetesen nehézségek is léteznek. A zavarások a különböző területeken szintén nagyon nagyok. A tanfolyam közben Jinanban ez viszonylag jól folyt le a szervezők és a sportcsarnok vezetősége, valamint a város és a tartomány csigong-társaságai erős támogatása miatt. Minden, amit a tanfolyamon elmagyaráztam nektek, arra szolgál, hogy a gyakorláshoz és a magas szintekre való műveléshez irányítson benneteket. A magyarázatánál korábban még senki sem magyarázott el ilyen dolgokat. Egészen mindegy, hogy te helybenhagyod-e vagy sem, minden, amit ma elmagyaráztunk, nagyon egyértelmű és a modern tudománnyal és az emberi testnek a mai tudományával összeköttetésben lett elmagyarázva. Ez nem olyan, mint némely dolgok korábbról, amelyek nagyon homályos módon lettek elmagyarázva. Itt nagyon világosan elmagyaráztunk mindent, éspedig nagyon magas szinteken. A fő cél abban áll, hogy lehetővé tegyük nektek a művelést, avégett hogy a jövőben valóban megemelhessétek a szinteteket és felfelé művelhessétek magatokat. Ez a kiindulópontom.   

A művelési útnak az általunk való terjesztése közben sok ember úgy találja, hogy a ugyan nagyon jó, de nagyon nehéz valóra váltani. Azt mondom, hogy nehéz-e vagy sem, valójában ez azon múlik, hogy milyen emberekről van szó. Ha egy egészen normális, hétköznapi ember nem akarja művelni magát, úgy fogja találni, hogy a Fálun Dáfá-nak a művelése egyszerűen túl nehéz, elképzelhetetlen és reménytelen. Ő egy hétköznapi ember és nem akarja művelni magát, ezért nagyon nehéznek fogja találni a művelést. Annak, aki valóban műveli magát, véleményem szerint ez nagyon könnyű, és nem olyasmi, ami túl magas és nem érhető el. Valójában sokan az itt jelenlevő sokéves tanulók közül és szintén sok sokéves tanuló, aki nincs jelen, már nagyon magas szintekre művelte magát. A fő ok, amiért ezt nem mondtam el nektek, abban rejlik, hogy félek, hogy ragaszkodás keletkezik nálatok és el lennétek ragadtatva saját magatoktól, ez komolyan befolyásolná a gonglitok (művelési erőtök) növekedését. Egyvalaki, aki valóban elhatározta magát a művelésre, mindent kibírhat és el tudja engedni a ragaszkodást, miközben különböző személyes érdekekkel van szembesítve. Nagyon könnyedén tudja venni. Azt mondom, valójában az emberek már egész szépen nehéznek találják, hogy ezt mind elérjék. Az ok, amiért némelyek ezt nehéznek találják, éppen abban rejlik, hogy nem tudják elengedni ezeket a dolgokat. A művelési módszer önmagában tulajdonképpen nem nehéz; szinteket megemelni önmagában szintén nem nehéz, ők azért találják ezt nehéznek, mivel nem tudják elhagyni a ragaszkodásukat. Mert nagyon nehéz elhagyni azt, ha reális érdekekkel van szembesítve az ember. A személyes érdekek mármost ott vannak, mit gondolsz, hogyan tudják elengedni azt a szívet? Ők nehéznek találják ezt és a nehézség valójában éppen ebben rejlik. Ha az emberek közötti konfliktusokban mi nem gyakorlunk elnézést (toleranciát) és nem tudjuk eltűrni, ha nem tudjuk gyakorlóként szemlélni magunkat, akkor azt mondom, hogy az nem megy. Gyakorlóként egyszer megpróbálhatjuk, hogy toleranciát gyakoroljunk. Amikor műveltem magamat, sok magasra művelt ember mondta nekem: Te ugyan nehéznek találsz valamit és az nehezen viselhető el, de az elviselhető; ugyan látod, hogy az nem megy és lehetetlen, de az lehetséges. Valójában ez így van. Később ezt megpróbálhatjátok egyszer. A valódi nehézségeknél vagy a vizsgákon való átjutásnál megpróbálhatod egyszer. Ha nehezen viselhető el, próbáld meg egyszer elviselni; ha látod, hogy nem megy és lehetetlennek tűnik, akkor próbáld meg egyszer, hogy megy-e. Ha te ezt valóban el tudod érni, úgy fogod találni, hogy valóban újra fény tűnik fel a láthatáron.            

Nem akarok túl sokat beszélni, mivel már nagyon sokat beszéltem. Ha túl sokat beszélek, nagyon nehéz nektek, hogy megjegyezzétek magatoknak azt. Remélem, hogy a jövőbeli művelésnél gyakorlóként tudjátok szemlélni magatokat és valóban művelni tudjátok magatokat. Remélem, hogy a jelenlevők, úgy a sokéves, mint az új tanulók is, művelhetik magukat a Dáfá-ban, sikeresen művelhetik magukat és eljuthatnak a beteljesüléshez! A jelenlegi tanfolyamunk a végére ért. Remélem, hogy a tanfolyam után teljesen kihasználjátok az időt, hogy valóban műveljétek magatokat! Ennyit mára.

 


Válaszok a kérdésekre

a magyarázatánál Yanjiban

 

 

Kérdés: Ha az ember természetből fakadóan meg tudja csinálni a lótuszülést, annak ahhoz van köze, hogy jó vagy rossz alapja van-e?

Mester: Ennek nincs sok köze ahhoz, de nem is lehet azt mondani, hogy abszlút semmi köze sincs hozzá. Az okok erre nagyon bonyolultak. Ha az ember mindig testi munkát végez vagy ha még sosem csinálta a lótuszülést, ez nehezére esik egyvalakinek.

Kérdés: Az Ős-Égúr a legmagasabb megvilágosult a világegyetemben?

Mester: Valójában ez a vélemény a hétköznapi emberek gondolkodásmódjából származik. Ez a vélemény önmagában már tiszteletlenséget mutat. A gongja egy picikét nagyobb, mint a tathágatáké. Ő nem a legnagyobb istenség.

Kérdés: A világegyetemben a Zhen, Shan, Ren még mindig igazságként van szemlélve?

Mester: A világegyetem mármost a Zhen, Shan, Ren tulajdonságokat birtokolja. Minél magasabb egy szint, annál szembetűnőbben jutnak kifejezésre.

Kérdés: Miután az ember arra a szintre művelte magát, amelyik az alap és a többi tényező által van meghatározva, és ha aztán még tovább akarja felfelé művelni magát, akkor a hétköznapi emberek között kell továbbművelje magát?

Mester: Igen. Máshol nem tudod művelni magad. Csak a hétköznapi embereknek az állapotában a legkönnyebb művelődni. Azonban ez nem jelenti azt, hogy más szinteken nem lehet művelődni. Ott viszont, például, nem létezik elviselni való szenvedés, ezért ott csak egészen lassan lehet művelődni, vagy egyáltalán nem lehet művelődni. Ott nem létezik alkalom és környezet a xinxing emelésére, és úgy nem lehet művelődni. Magas szinteken az emberek között, az élőlények között valóban nem léteznek konfliktusok, azonkívül ők mindannyian nagyon gondtalanok és szabadok. Mit gondolsz, hogyan művelhetik magukat? Az aztán nagyon nehéz.

Kérdés: Miután az ember a beteljesüléshez művelte magát ebben a művelési iskolában, akkor a „születés, öregedés, megbetegedés és halál”-t a buddha állapotában kell átélje?

Mester: Mit jelent „születés, öregedés, megbetegedés és halál” a buddhának az állapotában? Én nektek mindannyiótoknak mondom, egy nagyon magas szinten szintén létezik egy tényező, amelyik keletkezés, megtartás és romlás-nak van nevezve. Azt mondtam, hogy ennek a „születés, öregedés, megbetegedés és halál”-hoz van köze. De ez csak azon a szinten jut kifejezésre. Ez olyan hosszú, hogy nem lehet elképzelni és hogy csillagászati számokkal szintén nem lehet kiszámítani. Neked egyáltalán nem szükséges ezzel törődnöd.

Kérdés: „Először a Wusheng-istennőt imádni és aztán a buddhát”. Mi a Wusheng-istennő tulajdonképpen?

Mester: Hol létezik olyasmi, mint a Wusheng-istennő? Ez az istennő egyáltalán nem létezik. Ma sok értelmetlen kifejezés létezik a hétköznapi emberek között, amelynek tulajdonképpen nincs jelentése. Én mondom nektek, rókáknak, sárga menyéteknek, démonoknak és kígyóknak sok eretnek -ja létezik. Mert azok az egyik szinten nem tudják a magasabb szinten levő dolgokat. Az ortodox megvilágosultjainak egyike sem törődik velük. Beképzelik maguknak, hogy ők már nagyon magasra művelték magukat. Még senkivel sem találkoztak, aki magasabb, mint ők. Ezért nem is hiszik el, hogy még létezik valaki, aki magasabb, mint ők. Így mindent mernek mondani, az ég volna a kettes szám és ők volnának az egyes szám. Nem is fektetnek hangsúlyt a xinxingre és sok kifejezést eszkábáltak össze, hogy szabotálják a világot és a -t. Ti a mi iskolánk dolgai szerint kellene műveljétek magatokat és minden értelmetlen dolgot el kellene engedjetek.

Kérdés: Miért térdel minden mestere Önnek itt a téren és azonkívül miért léteznek mindenütt a téren lótuszvirágok, mennyei katonák és tábornokok?

Mester: Egyik sem a mesterem. Mindegyik azok közül ott fenn így kell kezeljen engem, csak ti emberek nem tudjátok ezt. Te úgy véled, hogy ők buddhák, te úgy véled, hogy ők taók, aztán ők már a mestereim lennének. Azok, akik még magasabb szinteken találhatóak, egyszerűen nagyon sokan vannak. Ne tekints mindenkit, akit látsz, a mesteremnek. Ha a -t magyarázom, fentről lentig nagyon sok istenség létezik, aki a -t őrzi. Ha te láttad őket, akkor hát láttad őket. Némely más tanulók is látták őket.

Kérdés: Megkérhetem a Mestert, hogy magyarázza el egyszer az építkezési helyeket, az ősök sírjait és a fengsujt, amelyek a tajcsiban és a „nyolc trigram”-ban vannak megemlítve?

Mester: Gyorsan dobd el az ilyen dolgokat. Ezek csak a világi kis utakból való dolgok. Én a nagy -t tanítom neked. Tudjátok, hogy neked, művelőként mindened meg van változtatva. Ez mind nem hathat ki rád, művelőként. Ezért el kellene engedd. Az nem megy, ha nem mondasz le a ragaszkodásodról. Ha mindig azt hiszed, hogy az a fengsuj hat rád, az ragaszkodás. Nagyon valószínű, hogy ez az állapot azért merül fel valóban nálad, hogy eltávolítsd a ragaszkodásodat.

Kérdés: Az élet a szülők által lett adva. Az ember akkor azon van, hogy visszafizesse a karmát, ha tiszteli a szüleit és engedelmes velük szemben?

Mester: Ennek semmi köze a karma kérdéséhez. Ameddig az ember él, odavan az érzelmekért, pontosan ezekért az érzelmekért él. Hogy te tiszteled a szüleidet és engedelmes vagy velük szemben, szintén ezekből az érzelmekből ered. Hogy a szüleid szeretnek téged, szintén ezekből az érzelmekből ered. Ez mind az embervilágnak az érzelmeihez tartozik. Természetesen mi egy másik szemszögből beszélünk erről: A szüleid hoztak téged a világra és tápláltak aztán, akkor jó kellene legyél hozzájuk. Ez bizonyára éppen így kellene legyen. Ezért a hétköznapi emberek alapelveitől fogva az nem megy, ha te nem vagy jó a szüleidhez, az magas szintekről szemlélve sem megy. Azonban ha te műveled magad, ezeket az érzelmeket fokozatosan el kellene engedned.    

Kérdés: Ez a mi iskolánk túlmegy az Avalokitésvaráén és a Majtréjáén?

Mester: Avalokitésvarának nincs saját iskolája, Majtréjának szintén nincs saját iskolája. Ez a démonok által azért lett összeeszkábálva, hogy a -t szabotálják. Ha te lelkiismeretesen tanulod ezt a -t, ezt mind tudni fogod. Valójában én már sokat kimondtam. Amit mi nemesítünk, az az egész világegyetem, valami ilyen nagy. Gondold át egyszer, mi ez. Hogyan lehet összehasonlítani a mi -nkat azokkal az eretnek -kkal?

Kérdés: Már három évvel ezelőtt megtértem a buddhista iskolákhoz, de nem tettem le kolostori fogadalmat. Befolyásolhatja ez a Fálun Dáfá-nak a művelését?

Mester: Még csak a vallásos formalitást sem csináltad meg, hogyan számíthat az akkor megtérésnek? Nem tértél meg. Te csak a buddhizmusban hiszel, csak így mondhatjuk ezt. Ha meg is tértél, az nem tesz semmit. Annak nincs befolyása. A Buddha nem fektet hangsúlyt a vallásra, hanem csak az emberszívre. Ha te megtérsz, nem a Buddhához térsz meg, hanem a valláshoz. Melyik iskolát akarod művelni, az a te saját dolgod. Ha a buddhizmusban akarod művelni magad, akkor műveld magad a buddhizmusban; ha a Fálun Dáfá-ban akarod művelni magad, akkor műveld magad a Fálun Dáfá-ban. Hogy ti idejöttetek, az sorskapcsolat. Úgy nekem viselnem kell a felelősséget értetek. Én mondom nektek, ma nagyon nehéz a buddhizmusban művelődni. Ebben a -vég időben egy zavaros összevisszaság uralkodik. A szerzeteseknek nagyon nehéz, hogy megváltsák saját magukat. Ha ezt nem mondanám meg nektek, az azt jelentené, hogy én semmi felelősséget sem viselek.

Kérdés: Tanár, az ősgyermek a főtudat által lett kiművelve? Melyik gyümölcshelyzetet érheti el a melléktudat művelés által? Az ősgyermek más dimenziókba megy, miután sikerrel művelte magát. Ki ellenőrzi őt akkor, ő saját maga vagy a tulajdon én?

Mester: Miközben a főtudatod uralja a testet, lett az ősgyermek kiművelve. Ebben a mi iskolánkban a melléktudatod később egyidejűleg fogja elérni a Taót, a őrzőjeként. A te ősgyermeked saját magad által lett kiművelve és természetesen saját magad által van irányítva. Mit is jelent akkor, hogy más dimenziókba megy? Ha te nem irányítod, még csak mozogni sem fog. Ő pontosan a beteljesülés utáni test – a buddha-test.

Kérdés: Milyen körülmények között szabad gongnenget alkalmazni?

Mester: Ha az, aki ezt a kérdést feltette, még sohasem látogatta a tanfolyamomat, meg tudok bocsátani neki. Ma már a tizedik napja van a tanfolyamnak, te még mindig arra gondolsz, hogy gongnenget alkalmazzál. Mit akarsz gongnenggel (természetfeletti képességgel) csinálni? Mit akarsz tenni? Hogyhogy nem lett még eltávolítva ez a ragaszkodás? A gongnengek fel fognak bukkanni egy művelőnél, ha fel kell bukkanjanak. Az ember tudja, mikor szabad alkalmaznia őket. Nem kellene makacsul ragaszkodnod azokhoz. Mindegy, mire törekszik az ember, úgy nem kaphatja meg a -t.   

Kérdés: A Fálun Dáfá-tanulók különböző szinteket érhetnek el a művelésen keresztül. Hová fognak menni egypár éven belül?

Mester: Amilyen sokat áldoz az ember, annyit kap. Azok, akik a legjobban művelték magukat, eljuthatnak a beteljesüléshez és sikeresen művelhetik magukat; azok, akik egy picikét rosszabbul művelték magukat, szintén elérhetnek egy jó szintet, de talán nem juthatnak ki a három világkörből. Mert csak ha valóban kapott egy gyümölcshelyzetet az ember, juthat ki a három világkörből. Némely emberek nagyon jók és nagyon magasra művelhetik magukat; némely mások félszívvel művelik magukat, ők is kaphatnak valamit és különböző szintek mennyei emberei lehetnek a három világkörön belül.

Kérdés: Milyen körülmények között megy el a -test magától?

Mester: Ameddig te egy művelő vagy, törődik veled, amíg eljutsz a beteljesüléshez. Ha nem műveled többé magad, ha egyáltalán nem műveled többé magad, ha ő csalódott és látja, hogy nálad ez már valóban nem megy, akkor nem törődik többé veled. Ugyanaz érvényes a Fálun-ra. Ha nem műveled magad többé, hétköznapi emberként rendelkezhetsz te ilyesmivel? Ha rendelkezel is vele, az semmit sem használ. Mert ha nem műveled magad, nem hat rád.

Kérdés: Ősszellem, fő-ősszellem és tudatos szellem ugyanazt jelenti?

Mester: A fő-ősszellem a te éned. Az, amit gondolsz, amit csinálsz és teszel, az éneden múlik. A mellékősszellem ugyanabban az időben született veled az anyaméhből, neki ugyanaz a neve, mint neked. Azonban léteznek különbségek teközted és őközte. Amit te csinálsz, ő tudja; amit ő csinál, te viszont egyáltalán nem tudod. Ezért alapjában véve ők nem egy szellem. Alapjában véve ő nem a te éned. Csak ha te saját magad akarsz csinálni vagy tenni valamit és ennél egészen tisztában vagy evvel, az a te igazi éned. Ilyen az ember, régi koroktól fogva ilyen formája van az embernek, ezért minden embernek van mellékősszelleme. Az ősszellem egy összefoglaló kifejezés. Általánosan mondva, magába foglalja a mellékősszellemet és az ősszellemet. Ezért beszélünk mi ősszellemről és mellékősszellemről. Itt fő-ősszellemről és mellékősszellemről beszélünk. Ami a tudatos szellemet illeti, az egy kifejezés a taoizmusban. Ezzel a fő-ősszellemre gondolnak.       

Kérdés: Terhesség alatt lehet Fálun Dáfá-t gyakorolni?

Mester: Igen, nem probléma. Korábban valaki egy cédulát nyújtott át nekem és megkérdezte, hogy a bébi egy terhes asszonynak a hasában el tudja-e viselni, ha ez az asszony Fálun Dáfá-t gyakorol és a Fálun forog a hasában? Én mondom nektek, ők nem ugyanabban a dimenzióban találhatóak. Ha ugyanabban a dimenzióban tartózkodnának és a Fálun a belsődben forogna, a beleid ezt szintén nem tudnák elviselni. Ők nem ugyanabban a dimenzióban találhatóak. A testednek minden különböző dimenzióban léteznek létformái.

Kérdés: Sokat aggódom, mivel kicsi vagyok. Szeretném – kérem – megkérdezni, hogy lehetek-e nagyobb?

Mester: Hogyhogy minden lehetséges dologról kérdezel engem? Itt én a gyakorlókat tanítom. Mehet az, ha neked a művelésnél ez a ragaszkodásod van? Vannak befolyásai a művelésedre, hogy te kicsi vagy? Amit én itt tanítok, az a nagy a magas szintekre való műveléshez. Ha te egy hétköznapi ember akarsz maradni, ha te szintén még egy tökéletes alakkal rendelkező hétköznapi emberré akarsz válni, akkor ne gyere hozzám, menj a kórházba, hogy egy szépségoperációt (plasztikai műtétet) csináltass. Én itt már olyan hosszan, tíz nap hosszán át tartottam a tanfolyamot, mégis még mindig léteznek emberek, akik nem tudják, miről beszélek itt. Hogyan jössz te ahhoz, hogy ilyesmit kérdezz tőlem? Mi nem törődünk a hétköznapi emberek dolgaival. Az nem megy, hogy ilyen ragaszkodással hallgasd a tanfolyamot. Így semmit sem kaphatsz. De tudom, hogy később a tanulásán keresztül te tisztában leszel ezzel.    

Kérdés: Hogyan van azzal, ha a Fálun Dáfá gyakorlása előtt masszírozom magam?

Mester: Minek masszírozod magad? Miközben a nagy meridián és a Fálun Dáfá-nknak a csi-mechanizmusai köröznek, minden meg lesz téve számodra. Minek masszírozod még magad? Gyakorold csak azt, amit megtanítottunk neked. Semmi esetre se keverj hozzá könnyelműen valamit, amit nem tanítottunk meg neked. Abban léteznek a csigong különböző fajtáinak és a hamis csigongnak a mindenféle értelmetlen információi, minden lehetséges létezik abban. Ne keverj hozzá semmit, gondolatokat se. Csak ha a tiszta állapotban műveli magát az ember, megy a leggyorsabban.

Kérdés: Én sporttanár vagyok. Tőlem meg van követelve, hogy a tanítványaimnak más iskoláknak a csigongját tanítsam meg, mint például az egy-ujj-dzsánát (egy ujj zent) és a tajcsi csüánt. Hogyan kellene viszonyuljak ehhez?

Mester: Akkor megtanítod nekik a Fálun Dáfá-nkat, hiszen ez egy nagyon jó dolog. Természetesen, én azért mondom ezt neked, mivel te Fálun Dáfá-t akarsz gyakorolni. Az valóban nem megy, ha a tanítványaidnak más dolgokat tanítasz meg. Ha nem akarsz Fálun Dáfá-t gyakorolni, nem törődök azzal. Én mondom neked, az igaz művelésnél egy iskolára kell összpontosítani. Tulajdonképpen egyáltalán nem szívesen válaszolok meg ilyen konkrét kérdéseket. Te ezt mind mérlegelheted saját magad, hogyan csináljad.

Az szintén nem megy, hogy más csigongok technikáival kezelj betegeket. Mihelyt alkalmazod azokat, más iskoláknak a dolgait fogod hozzákeverni. Azonnal jönnek és a gongod ezáltal szintúgy össze lesz zavarva.

Kérdés: Az megy, hogy a gyakorlatok végzésénél más művelési utaknak a zenekazettáit használjam?

Mester: Mindezek a dolgok a mindenkori iskola információival rendelkeznek. Miért vagy még mindig olyan zavarodott, ámbár ezt már olyan gyakran elmagyaráztam? Gyakorold a Fálun Dáfá-t, ha Fálun Dáfá-t akarsz gyakorolni. Ezeket a dolgokat egyáltalán nem kellene megérintened. Mihelyt megérinted őket, rád fognak tapadni. Könnyű egy szellemet idekéretni, de nehéz elküldeni. Te nem vagy képes elküldeni. A -testem szintén nem szívesen törődik ezzel, mert neked egy nagyon rossz megvilágosodási képességed van. Már olyan bőven elmagyaráztam a -t, ennek ellenére még mindig így viselkedsz! Akkor meg lesz várva, hogy te saját magad felismerhesd és hogy megbotolj ebben (megbotránkozz ezen). Csak ha te valóban szörnyen megbotlottál ebben (megbotránkoztál ezen) és már nem vagy jól, lehet eltávolítva ez a szíved.

Kérdés: A levegőt, ami a böfögésnél keletkezik, újra le kellene nyelni vagy kilélegezni?

Mester: Minek nyeled le a levegőt a böfögésnél? Lélegezd ki. Amikor a testedet rendbe hozzuk, a levegő, ami a böfögésnél újra kijön, legtöbbször hulladékgáz és szennyes levegő. Mert a belsőségek szennyes levegőjéhez tartozik.

Kérdés: Abból a szándékból kifolyólag, hogy jótetteket tegyek, azokat az embereket, akik más csigongokat gyakorolnak, szabad megakadályoznom abban?

Mester: Nem. Az emberek már csak ilyenek. Melyik ajtón lép be egyvalaki, a saját választásától függ. Nézd csak meg, ha mi egy Fálun Dáfá tanfolyamot tartunk, mindig léteznek hamis csigongok, amelyek egyidejűleg tartanak tanfolyamokat. Éppen az van megnézve, melyik ajtón lépsz be. Az emberek számára mármost nem olyan könnyű megkapni a -t; az még nehezebb, hogy az ortodox -t kapják meg. Mi ezt így mondhatjuk neked: Ha te a jóra beszélsz rá valakit és ő nem hallgat rád, akkor hagyd azt. Hol létezik olyasmi, hogy te makacsul el akarod tanácsolni attól és feltétlenül azt akarod, hogy buddha legyen, ha ő nem akar buddha lenni? Ő a saját szívével kell művelje magát. Törődhetsz-e te akkor azzal, ha ő nem akarja művelni magát? Ha egy démonná is akar válni, semmit sem lehet tenni. Ilyen az alapelv.

Kérdés: Úgy van, hogy a jieyin egy gyakorlatnak a végén nem kellene legyen elválasztva a következő gyakorlatnak a kezdetén levő jieyintől?

Mester: Igen, helyes. Ha elkezded a következő gyakorlat végzését, nem szükséges szétválasztanod a kezeidet. A kezek közvetlenül a jieyinnél maradnak. Aztán elkezdheted tovább a következő gyakorlatot. Azonban azok a gyakorlatok, amelyek kilencszer kell legyenek megcsinálva, kilencszer kell legyenek megcsinálva. A végén a jieyint csinálja az ember, azután tovább lehet csinálni a gyakorlatokat. Miért kell legyen ez így csinálva? Tudjátok, hogy a magas szinteken való művelésnél mi a tétlenségre fektetünk hangsúlyt és hogy ennél egyetlen egy gondolat sem létezik. A gyakorlatok végzésénél te mindig számolsz. Hogyan lehet a magas szinteken való művelésnél még mindig a kazettákat hallgatni? Mi azért hallgatjuk a kazettákat, mivel érezzük a jó energiát az iskolánknak a zenéjében. Egyidejűleg ez lehetővé teheti a művelőknek, hogy tízezer gondolat egy által legyen helyettesítve. Ha a zenét hallgatod, nem fogsz többé rossz dolgokra gondolni és a gondolkodásod nem lesz olyan sokrétű. Ez a fő cél. Gondold át egyszer, hogyan tudod mindig a zenét hallgatni vagy számolni, ha magas szinteken műveled magad? Az nem megy. A gyakorlásnál mi minden alkalommal kilencszer csináljuk. Így a mechanizmus, a csi-mechanizmus, amit behelyeztem neked, hozzá lesz erősítve a kilences számhoz, ezért a magas szinteken való művelésnél egyáltalán nem kell számolnod. Ha te a kilencedik alkalommal csinálod, a mechanizmus teljes bizonyossággal önmagától össze fogja húzni a kezeket. Az ereje nagyon nagy és te érezheted az erejének a létezését. A kezek saját maguktól az alhas elé mennek és ott kereszteződnek. A kilencedik alkalomnál a kezek saját maguktól fogják tolni a Fálun-t. A kezek követik a mechanizmust. A magas szinteken ez mármost így van.       

Kérdés: A harmadik „két kozmikus pólust összekötni” nevű gyakorlatnál először el kellene képzelni, hogy a test olyan, mint két üres cső?

Mester: Természetesen, ehhez a gyakorlathoz főképp ezt akartam mondani nektek és a következő képzetet beilleszteni a gondolataitokba: A testem olyan, mint egy üres cső, mint két üres cső vagy egy üres cső. A fő cél az, hogy a két kozmikus pólus összekötésénél az energiafolyamot akadálytalanul hagyjuk közlekedni és hogy a testben ne létezzenek akadályok. Mindenekelőtt ez így van elgondolva. De a gyakorlat végzésénél nem kellene mindig arra gondolnod, hogy egy üres cső vagy. A gyakorlás előtt egyszerűen fűzd hozzá ezt a gondolatot és azzal kész.

Kérdés: Én nem tudok hosszú ideig állni. Végezhetem a gyakorlatokat ülve?

Mester: Ez a mi Dáfá-nk csak azokkal szemben állít fel követelményeket, akik valóban művelhetik magukat. Te azt mondod, hogy te is gyakorolni akarsz, ámbár nem tudsz hosszú ideig állni. Ha te ezen a módon gyakorolsz, nem teljesítheted a követelményeket a gyakorlással szemben, és a mechanizmus is könnyen hibásan fog működni. Ez nem felel meg a mi irányvonalainknak.   

Kérdés: A Buddha nevének a szavalása által vagy a Buddhához való imádkozás által befolyásolva van a művelés?

Mester: Igen. Megmondom annak, aki a buddhizmusban hisz, a buddhizmusnak a -ja nem a Fofá-nak az egésze, az csak egy parányi kis része a Fofá-nak. A buddhisták egyszerűen nem merik elismerni ezeket a tényeket. Valójában a szútrákban léteznek kifejtések erre. Melyik iskolát műveled, az egy komoly kérdés. Egészen mindegy, melyik iskolát akarod művelni, mi nem vagyunk ellene, műveld ott magad. Ha te ezt az iskolát akarod művelni, csak ezt az iskolát kellene műveld. Ez azt jelenti, nincs második iskola. Korábban a buddhizmusban szintén nem volt szabad tetszés szerint művelje magát az ember. Az akkor nem azt jelenti, hogy te azt reméled, hogy törődik veled, ha egy buddhának a nevét szavalod? Hiszen minek szavalod különben a nevét?    

Kérdés: A csigongok közül, amelyek most vannak terjesztve Kínában, melyek tartoznak az ortodox -hoz?

Mester: A hamis csigongok néhány százszor gyakrabban fordulnak elő, mint az igazak. Nem nevezhetjük meg a neveiket, mi nem cselekedhetünk úgy, ezt mind nem mondhatjuk meg egyértelműen. Különben az embereknek túl könnyű, hogy műveljék magukat. Azonban már képesek kellene legyünk arra, hogy felismerjünk némely hamis csigongokat.

Kérdés: A Lengyan (Szurangama) szútra Sákjamuni által személyesen lett kimondva?

Mester: Tehát a Lengyan (Szurangama) szútra, én mondom nektek, Sákjamuni sohasem mondta, hogy ő Lengyan (Szurangama) szútrát, Vadzsra (Gyémánt) szútrát vagy Citta (Szív) szútrát adott át. Éltének idején Sákjamuni sohasem mondta, hogy ő ezt vagy azt a szútrát adta át; ő nem is adott nevet nekik. Sákjamuni a -ját magyarázta; az utána jövő emberek azok, akik összefoglalták a szútrákat és neveket adtak nekik. Így ők ezeket a szútrákat így és úgy nevezték. Az utána jövő emberek összefoglalták azokat és neveket adtak nekik. Összehasonlítva azokkal a szavakkal, amelyeket a Buddha akkoriban mondott, az idő, a hely és az, amire vonatkozott, már meg lett változtatva. Ehhez jön még az utána jövő embereknek a megértése az összefoglalásnál, szándékos és szintén nem szándékos változtatások, hiányosságok az emlékezetben és így tovább. Így a szútrákban többé már nem nagyon sok dolog maradt fenn a Buddhától.    

Kérdés: Szabad füstölőpálcikákat áldozni a buddha-szobornak otthon?

Mester: Te áldozhatsz neki tömjént, ha azt akarod. Minden buddha tiszteletet táplál egymás iránt. Ők mindannyian a buddhista rendszerhez tartoznak. Olyasmi, mint „én tisztellek téged, de őt nem”, nem létezik. Az nem létezik. Ők mindannyian a buddhista rendszerhez tartoznak és mindannyian tisztelve kellene legyenek. De melyik iskolát műveli az ember, az egy komoly kérdés. Tisztelet az a tiszteletnek a kérdése, művelés az a művelésnek a kérdése.

Kérdés: Szabad egyvalakinek, aki Fálun Dáfá-t művel, hagymát, gyömbért és fokhagymát ennie?

Mester: Én mondom nektek, az nem tesz semmit, ha egy hétköznapi ember a főzésnél hagymát, gyömbért vagy fokhagymát használ. Ha te nem egy csoportban műveled magad és nem zavarsz másokat, szabad egy picikét enned ezekből, azonban nem kellene sokat egyél ezekből. Mert ezeknek a dolgoknak egy nagyon erős tolakodó szaguk van. Ha te egyszerűen függő vagy és nagyon szívesen eszel hagymát szójababmártással, akkor az is egy vágy és egy ragaszkodás. Tehát nem kellene ilyesmire törekedjünk. Azonkívül ez a szag, vagyis minden tolakodó szaggal rendelkező dolog, nagyon ingerelheti az idegeidet és könnyen függővé válsz attól. És azok az intelligens lények, amelyek a művelésen keresztül jöttek létre a testedben, szintén nem tudják elviselni ezt a szagot. Ugyanaz érvényes az alkohol ivására. Ezért gondoljátok át egyszer, hogy ez rendben van-e. Ha te csak egy picikét eszel ezekből, mivel a hétköznapi emberek között műveled magad, ha ragaszkodás nélkül csak egy picikét eszel ezekből, az nem tesz semmit. Neked helyesen kellene kezelned ezeket a viszonyokat. Mivel a hétköznapi emberek között műveljük magunkat, lehetőleg úgy kellene viselkedjünk, mint a hétköznapi emberek. Azonban a gyakorlók mércéinek megfelelően kellene provokálnunk magunkat.      

Kérdés: Miért léteznek emberek, akik az első tanfolyamuk harmadik vagy negyedik napján érezhetik, hogy a Fálun forog, és ráadásul mindenütt, miközben némely embereknek, akik már három tanfolyamot látogattak, nincs egy érzésük sem?

Mester: Jó néhány ember tanulja ezt a Dáfá-t és lohol a tanfolyam után, ő jónak találja ezt a -t, az biztos. De a gondolatot, hogy meggyógyítsa a betegségeit, egyáltalán nem engedte el és úgy véli, hogy a betegségei meg lehetnek gyógyítva, ha többször megy a tanfolyamokra. Léteznek ilyen emberek. Természetesen létezik minden lehetséges érzület. Akik a tanfolyam után loholnak, nem mindannyian akarják magukat művelni és a -ra törekedni. Aztán léteznek még emberek, akik önmagában véve nem olyan érzékenyek. Ha a Fálun forog, nem tudják azt. Ha az stabillá vált, azt nem tudják csak igazán. Sokan közülünk nagyon érzékenyek, kezdetben érezhetik, hogy a Fálun ide-oda forog, a végén nem érzik többé azt. Miért? Mivel nem érezheted többé a Fálun-t, ha a Fálun beilleszkedett. Mit érezhetsz még? Tudod te, hogy a gyomrod mozog? Ha a tested egy részévé vált, nem érezheted többé. Érezheted te, hogy a vér a véredényekben folyik? Így van ez elgondolva.         

Kérdés: Én hamarosan Dél-Koreába fogok menni. Ha a dél-koreaiak meg akarják tanulni a Fálun Dáfá-t, szabad megtanítanom nekik?

Mester: Igen, természetesen. Lefordíthatod koreaira. Lefordíthatod és elmagyarázhatod nekik, az nem tesz semmit. A Dáfá az egész emberiségnek terjesztendő.

Kérdés: Ha egyvalaki a -t tanulja, az egész család hasznot fog húzni ebből. Ha viszont a többi családtag nem tanulja a Fálun Dáfá-t, nem hisz a művelési útban és néha még egypár gúnyos szót is elejt erről, akkor is húzhat hasznot ebből?

Mester: Ezt két oldalról kell megszemlélni. Némely emberek irritálnak téged, ennél talán meg van vizsgálva, hogy stabil-e a szíved ehhez a -hoz és hogy állhatatos vagy-e vagy sem. Talán a családtagjaid mondanak neked valamit, amit nem szívesen hallasz, ennél segítve van neked, hogy eltávolítsuk a karmádat. Ennél különböző tekintetben létezhetnek tényezők. Természetesen mi azt mondtuk, normál körülmények között, tehát nem rendkívül különleges körülmények között, teljes bizonyossággal az egész család hasznot húzhat abból, ha egyvalaki gyakorol. Otthon nálad a mező meg kell legyen tisztítva. Természetesen ennek a mezőnek a környezetében ők már hasznot húztak ebből. Egy másik eset az, hogy némelyek a családodban démonok és hasonlók által vannak ellenőrizve. Egy másik oldalról szemlélve ez egy jó dolog, mert ez állhatatossá tehet téged. Ha állhatatos maradsz, a Mester mindent el fog takarítani.   

Kérdés: Mi egész szívünkkel a Fálun Dáfá-t műveljük. Ha mi valóban műveljük magunkat, Fálun Dáfá-tanítványok lehetünk. Hogyan van az, ha meghaltunk, mielőtt elértük az arhátnak a gyümölcshelyzetét?

Mester: Úgy ahogyan éppen mondtam: Amilyen sokat áldozol, annyit kapsz. Ezért mondjuk, ha az ember a művelésnél el akar jutni a beteljesüléshez, teljesen ki kell használja az időt a művelésre! Tudjátok, miért nevezik Daxiong Baodiannak (a nagy oroszlán kincseskamrájának) azt a csarnokot a templomban, amelyikben Sákjamuninak a szobra található? Mivel Sákjamuni azt mondta, hogy a Fofá művelésénél olyan állhatatosan és bátran kellene előrehaladjon az ember, mint egy erős oroszlán! Ezért akkoriban némely emberek erős oroszlánnak tekintették őt. Azonkívül nálunk egyidejűleg van művelve test és szellem. Annak az élete, aki valóban állhatatosan halad előre, teljes bizonyossággal meg lehet hosszabbítva, hogy eljusson a beteljesüléshez.

Kérdés: Én Önnél szeretnék tanulni [Én a Tanárt akarom venni mesteremként.].

Mester: Én mondom nektek, mindenkit, aki valóban műveli a Fálun Dáfá-t, tanítványomként kell vezessek. Én olyan sok dolgot adtam neked és olyan sok dolgot helyeztem be neked. Elmagyaráztam neked a -t eddig a pontig és a művelési utat is megtanítottam neked, és még a -testem is véd téged a gyakorlásnál. Ez nem azt jelenti, hogy a tanítványomként vezetlek téged? Azok is, akik egyedül művelik magukat és csak egy tanítványnak adják tovább a tanukat (hagyományukat), nem ezen a módon vezették a tanítványaikat. Én mondom neked, olyasmit tettem, amit azelőtt senki sem tett meg, én a legnagyobb ajtót nyitottam ki. Mi viszont nem fektetünk hangsúlyt a korábbi formalitásokra, hogy ti itt térdre hulljatok és kotaut (mély meghajlást) vagy zuoyit végezzetek és ami aztán azt jelentette „(a Mesternél) tanulni” [a mestereddé válok]. Én nem beszélek erről. Miért nem? Gondold át egyszer, ha te nem műveled magad, milyen haszna van akkor annak „(a Mesternél) tanulni” [a szertartásnak]? Te még azt mondanád: „Én Fálun Dáfá-tanítvány vagyok, kotaut is végeztem és (a Mesternél) tanultam [megszereztem a Mestert], Li Hongzhi elismert tanítványként.” Ha te azt teszel, amit akarsz, mihelyt kimentél az ajtón, ha olyasmit teszel, ami árt a mi Fálun Dáfá-nknak, és ha nem cselekszel ennek a -nak az elvárásai szerint, lehetsz-e te akkor az én tanítványaimhoz számolva? Ezért nem beszélünk erről a formalitásról, máskülönben tönkre tehetnéd a hírnevünket. Ezért egyáltalán nem beszélek erről a formalitásról. Ameddig műveled magad, ennek az iskolának az egyik tanítványa vagy és mi viseljük érted a felelősséget; ha nem műveled magad, nem viselhetjük érted a felelősséget és te nem is vagy ennek az iskolának az egyik tanítványa. Így viszonyulunk mi ehhez.

Kérdés: Ha az ember a harmadik „két kozmikus pólust összekötni” nevű gyakorlatnál „elképzel valamit” vagy „megpróbál érezni valamit”, az nem felel meg a követelményeknek?

Mester: Stimmel. Nem kellene megpróbálnod érezni valamit vagy elképzelni magadnak valamit. Csak a gyakorlatokat kellene végezned, a gyakorlatokat teljes nyugalomban végezned és semmire sem gondolnod.

Kérdés: Mielőtt valaki mond valamit, én már gyakran tudhatom, mit akart mondani, miért?

Mester: Ez azt jelenti, hogy megkaptad a gondolatolvasásnak a gongját. Ha lelkiismeretesen gyakorolsz, meg lehet erősítve. Persze nem kellene semmi rosszat se tegyél ezzel. Ha semmi rosszat sem teszel, megőrizheted. Ha mások rosszat gondolnak rólad, nem kellene mérgelődnöd. Neked egy gyakorlónak a mércéit kellene megkövetelned magadtól.

Kérdés: Én messze távol lakom innen, éspedig Sanghajban. Kihez fordulhatok, ha a gyakorlásnál kérdéseim vannak?

Mester: Sanghaj nincs olyan messze távol. Az jobb, hogy a tanulóink egymással beszélgessenek arról, ha problémáik vannak. Némelyek látogattak tanfolyamokat, de én nagyon sokat mondtam, az lehetetlen, hogy mindent megjegyezzenek. Fel lehet venni a tanfolyamokat és lehetőleg gyakran kellene hallgatni a kazettákat. Számotokra Sanghajban a Hefeiben levő asszisztensközpont (tanácsadóhely) van a legközelebb. Sanghaj meghívott engem, de ez még mindig nincs végérvényesen lerögzítve. Sanghajban szintén nem kevés ember létezik, aki tanulja, sok ember is jött Sanghajból, azért hogy tanulja. Lehet egymással beszélgetni és megemelkedni. Sanghajban, Wuhanban, Guangzhouban, Zhengzhouban, Chongqingben, Chengduban, az ország szinte minden nagyvárosában léteznek a mi Fálun Dáfá-nk tanácsadóhelyei (asszisztensközpontjai). Ezekkel mind fel lehet venni a kapcsolatot. Ha az ember ezen szerint cselekszik, valójában saját maga juthat felismerésre némely dolgoknál. Mert én mindent szisztematikusan kifejeztem. Később könyveket fogunk kiadni és egy nagy könnyítést teremtünk meg a művelés számára.

Kérdés: A lótuszülésnél gyakran érzek (szagolok) egy illatot.

Mester: Ez egészen normális, egészen normális. Ez a fajta illat más dimenziókból származik.

Kérdés: Kaphat az ember egy Fálun-t, ha egy tanfolyamot sem látogatott?

Mester: Mindenki, aki valóban műveli a Fálun Dáfá-t, olvassa a könyveket és valóban a könyvek követelményei szerint cselekszik, szintúgy kaphat egy Fálun-t. Ez azt jelenti, ameddig te valóban műveled magad, az megy.

Kérdés: Alvás közben megérintettem a Fálun-t a kezemmel. A mellkasom előtt balra volt található, egészen világosan tudok emlékezni erre. A kezemmel balra vagy jobbra tudtam mozgatni. De amikor felébredtem és újra megpróbáltam megérinteni, már semmi sem volt ott.

Mester: Ez azt jelenti, hogy a másik testeid közül uraltad az egyiket és úgy érintetted meg a Fálun-t. Persze, amikor felébredtél és újra megpróbáltad megérinteni ezzel a testtel, már nem volt ott. Mert csak ha a hús-vér test teljes egészében hasonulva van, érintheti meg a Fálun-t.

Kérdés: A világegyetem tulajdonságainak, a Zhen, Shan és Ren-nek a Renjét könnyű megérteni a hétköznapi emberek társadalmában. Magas szinteken nem léteznek harcok és konfliktusok. Minek szükséges ott is a Ren? Miért van szüksége a világegyetemnek Renre?

Mester: Ez a világegyetem nem olyan, ahogyan te azt elképzeled magadnak. Ez egy nagyon bonyolult, óriási nagy rendszer. Az alakkal rendelkező emberek mellett még léteznek alak nélküli emberek. Azokban a dimenziókban, amelyekről mi beszélünk, a magas szinteken levő dimenziókban szintén léteznek a mindenkori szintek problémái. Én mondom neked, sok távoli helyen szintén léteznek élőlények olyan testtel, amelyik hasonló a mi emberiségünk testéhez. Nagyon sok élőlény létezik egy ilyen hús-vér testtel, az egész világegyetemben szét vannak szórva. Azonkívül különböző szinteken még különböző megvilágosultak léteznek. Közöttük is léteznek szociális kapcsolatok. Még magasabb szinteken is léteznek ezek a fajta létformák. Amit te Ren alatt értesz, az csak az a Ren, amit te a hétköznapi embereknek a gondolati alapján értesz meg. A Rennek még egy magasabb belső értelme is van. Mehet az, ha te nem rendelkezel ezzel? Ha te a hétköznapi emberek szemszögéből próbálod megérteni ezt a Dáfá-t, egyáltalán nem értheted meg.     

Kérdés: Egy házaspár között is létezik olyasmi, mint De-vesztés (a De elvesztése)?

Mester: Igen. Ha te mindig vered a feleséged, az én szememben te már adósa maradtál neki valamivel; ha mindig szidod a férjedet, te ugyanúgy adósa maradtál neki valamivel. Mindannyian emberek, mindannyian élőlények. Minden ember között léteznek ezek a karma-kapcsolatok. A gyermekek és a szüleik között is léteznek ezek a kapcsolatok. Mert a gyermeknek te a hús-vér testét adtad, de az életét nem te adtad neki. Ezért nem szabad túl messzire menj nála. Ami gyermekként, téged illet: A szüleid, akik világra hoztak téged és tápláltak, legalábbis felneveltek és jót tettek neked, ezért neked tisztelned kellene őket. Különben tartozni fogsz nekik valamivel.     

Kérdés: Én látogattam az Ön tanfolyamát, de a lábbetegségem máig még nem lett jobb.

Mester: Te nem tudod elengedni ezt a szívet. Én nem azért vagyok itt, hogy meggyógyítsam a betegségedet. Ha te ezt nem tudod elengedni, semmit sem tehetek. Nem létezik semmi félni való, ha betegségeid vannak, csak akkor van valami félni való, ha nem tudod elengedni ezt a szívet. Ehhez jön még, hogy te nem hiszel a művelésben, és így ez még kiúttalanabb. Itt a művelőkkel van törődve. A -testem nem törődik egy hétköznapi emberrel. Nekem nem is szabad személyesen meggyógyítanom a betegségeidet. Ha nem adod fel a gondolatot, az érzületet, hogy betegségeket gyógyíttass meg, ha nem tekinted magad gyakorlónak, hogyan törődhetek akkor veled? Nem azért vagyok itt, hogy betegségeket gyógyítsak, hanem azért hogy a -t terjesszem.

Kérdés: Álmomban egy Fálun-t láttam forogni az égi szemnek a helyén. Még fehér alapanyagokat, magas képességekkel rendelkező harcművészet-mestereket és így tovább is láttam.

Mester: Ez nem álom. Te láttad. Ez mind normális. Mindegy, mit lát az ember, az normális. Ne ragaszkodj makacsul hozzá. Ne törekedj rá. Az már elegendő, hogy természetes módon és teljes nyugalomban kövesd figyelemmel.

Kérdés: Nekem gyakran tűnik az egész testem magasnak, nagynak és üresnek.

Mester: Az stimmel. Egy embernek a testei, a más dimenziókban levő testei megnagyobbodhatnak a gyakorlásnál. A más dimenziókban levő testek, bezárólag az ősszellemmel, megnagyobbíthatják vagy lekisebbíthetik magukat. Némely emberek úgy megváltozhatnak, hogy ők nagyon kicsinek tűnnek maguknak, és némelyek nagyon nagynak tűnnek maguknak. Az mind normális. A gyakorlásnál fel fog bukkanni ilyesmi. Miközben nő a gong, a testnek a befogadóképessége is növekszik.

Kérdés: Az első, a harmadik és az ötödik gyakorlatban léteznek mozdulatok, amelyek a férfiaknál és a nőknél fordítottak. Melyik oldal a yin és melyik oldal a yang?

Mester: A bal oldal yangnak van tekintve és a jobb oldal yinnek; a hátoldal yangnak van tekintve és a mellső oldal yinnek; a felsőtest yangnak van tekintve és az altest yinnek.

Kérdés: Az élőlények a földön nem fognak többé reinkarnálódni?

Mester: A reinkarnáció főképp a földön levő élőlényekre vonatkozik. Hogyan ne reinkarnálódnának többé? Az ember nem azért van itt, hogy ember legyen. Az ember teljesen ki kellene használja az emberlétnek az alkalmát, hogy művelje magát. Az ember nem tudja, miként fog megszületni a következő életben. Az emberi test nélkül többé nem megengedett neked, hogy műveld magad. De az lehetetlen, hogy mindenki művelje magát. Ha minden ember is műveli magát, nem fognak mindannyian állhatatosan előrejutni a művelésnél. Az emberiségnek a társadalma örökkön-örökké létezni fog.   

Kérdés: Álmomban egy aláírást kértem Öntől. Ön adott nekem aláírást. Azután hallottam Önt a xinxingről beszélni. Miután felébredtem, viszont egyre kevésbé volt az az érzésem, hogy az ember az álmomban hasonló volt Önhöz.

Mester: Stimmel. Minden esetre figyelmet kell szenteljetek ennek. Hogyan adhat neked álmodban egy aláírást és beszélhet még xinxingről? Ki tudja, mit mondott a nevünkben. Minden esetre szenteljetek figyelmet erre! Ez azon ragaszkodás által lett okozva, hogy aláírásra törekedtél. Valójában ez a mi -nk már nagyon egyértelműen el lett magyarázva. Csak azon múlik, hogy akarsz-e ehhez igazodni. Gondoljátok át egyszer, mi újra és újra hangsúlyoztuk, hogy a megvilágosultaknak azon az oldalon nem szabad elmagyarázniuk a -t. Különben az azt jelentené, hogy égi titkokat árulnak el, és leeshetnének. Hogyan merheti hát, hogy elmagyarázza neked álmodban a -t, így van ez. Ezért mondtuk újra és újra, hogy ezek mind a démonok zavarásai.   

Kérdés: A Tanár azt mondta, hogy az ember nem kaphat gongot, ha nem műveli a xinxingjét és csak a gyakorlatokat csinálja. A rókák és hasonlók nem beszélnek a xinxingről, ők csak a gyakorlatoknak a mozdulatait csinálják, hogyan kaphatnak gongot?

Mester: Egy hétköznapi embernek is van bizonyos energiája, de csak egészen kevés. Azonkívül a jó alappal rendelkező emberek születésüktől fogva nagyon sok energiával rendelkeznek. Az állatok és hasonlók más dimenziókban tartózkodnak és nem hagyják magukat megtéveszteni a hétköznapi emberek társadalmától. Ők láthatják az energiát. Így lopás és gyakorlás által ők is kaphatnak egy picike gongot. De nekik nem megengedett, hogy magas szintekre emelkedjenek. Ha neked egy jobb alapod van és gyakorolsz, ha nem is műveled a xinxinged, szintén kaphatsz egy picike gongot. Miért? Mivel az alapodnak a xinxingje talán magasabb és a xinxingednek a szintje ilyen magas. De ha valóban művelni akarod magad, úgy kell műveld magad, ahogyan a művelés kellene legyen. Különben nem növekedhet többé a gongod és nem kaphatod meg az ortodox -t. Ha te normál emberként művelni akarod magad, neked valóban művelned kell a xinxingedet, csupán akkor múlhatod felül a hétköznapi embereket és ugorhatsz ki. Más dimenziókban azok a lények kaphatnak egy picike energiát, ugyanaz érvényes az emberekre is, de az semmi különleges. Én azt mondtam, ámbár ők ezer éven át, tízezer éven át művelték a Taót, még csak a buddha kisujjának a nyomását sem tudják kibírni, már semmi sincs ott többé belőlük. De a hétköznapi emberek között már nagyon titokzatosnak vannak tekintve.      

Kérdés: Azt mondják, hogy némely déli városokban nagyon nagy a karma. Én Sanghajban tanulok, ennek van befolyásai rám?

Mester: Én mondom nektek, a -vég idejében ez nem a helységeken múlik. Mindenütt léteznek jó emberek és mindenütt léteznek rossz emberek. Ami a karma mennyiségét illeti, különböző helyeken különböző környezetek léteznek. Azonban lehetséges, hogy az emberek gondolatai bizonyos tekintetben némely területeken különösen rosszak.

Kérdés: Amikor az égi szememmel a Tanárnak a képét szemléltem, a kék aranysárgává vált.

Mester: Ez mind normális. Ha az égi szem nyitva van, ez a szem átláthat ezen a dimenzión keresztül és egy másik színt láthat.

Kérdés: Hol és melyik égtáj irányában található a Fálun-világ a világegyetemben?

Mester: A világegyetemben nem létezik egy égtáj sem, amelyet az emberek felismerhetnének. Ha azt mondom, hogy ez egy bizonyos helyen és ilyen és ilyen messze távol van, hogyan lehet ez a távolság akkor a te szemszögedből megmérve? Ez nem lehet a hétköznapi emberek kilométereiben számolva. Viszont vissza lehet tükrözve a testemen, mert én össze vagyok kötve vele. Ezért a tanulóink láthatják, hogy mögöttem hegyek és folyók, házak és pavilonok léteznek, ezek nagyon szépek. Sok tanuló mondta nekem, hogy látta ezeket a jelenségeket. Valójában egy részt láttak ebből.

Kérdés: Mi a különbség a Fálun-világ és a jingtu-iskola Szukhávati-világa között?

Mester: A mi Fálun-világunk még nagyobb és egy még magasabb szinten található, vagyis még messzebb távol van.

Kérdés: Én egy lelkipásztor által megkeresztelt keresztény vagyok.

Mester: Te szintúgy művelhetsz Dáfá-t. Ha Fálun Dáfá-t akarsz gyakorolni, akkor gyakorolj. Az nem tesz semmit. Senki sem fog megbüntetni téged, mindkettő az ortodox műveléséhez tartozik. Melyik iskolában műveled magad, arról saját magad döntesz. Én mondom neked, a kereszténység is egy ortodox vallás. Csak a végső jie és a -vég idejében található, a tanítása el van ferdítve a mai emberek által. De azt nem láttam, hogy Jézusnak a mennyországában keleti emberek létezzenek. Mindketten, Jézus és Jehova, akkoriban nem engedték meg, hogy a vallásukat kelet felé terjesszék.

Kérdés: A technikában elmélyedni és szorgalmasan tudást elsajátítani, az ragaszkodásnak számít?

Mester: Ha te egy technikus vagy és a munkahelyeden hivatásosan kutatással foglalkozol, de nem tudsz kutatási eredményeket megcélozni és nem tudsz sikerre jutni, akkor azt gondolom, hogy valamivel adósa maradsz a munkádnak és a fizetésednek, amit a főnököd ad neked. Mindenütt meg kellene legyen mutatva, hogy a gyakorlók jó emberek. Ha dolgozunk, jól kellene végezzük a munkánkat, mert az nem ragaszkodás. Miért mondjuk ezt? Mivel te ezzel más embereknek jólétet hozol és a társadalom még több emberének teremtesz értéket. Legalábbis ezt a munkahelyedért teszed és nem saját magdért. Ez olyasmi, amit meg kellene csinálj a hétköznapi emberek társadalmában. Az ragaszkodásnak számít, ha tudást sajátít el az ember? Azt mondtam, hogy mi is nagyon értékeljük a tudásnak (az ismereteknek) a tanulását. Mert ha egy embernek nincs tudása (nincsenek ismeretei), számára nagyon nehéz, hogy megértse a -nkat. Az egy ragaszkodás, ha egy iskolás az egyetemre akar menni? Ha te mindig arra gondolsz, hogy az egyetemre menj, ha az emberek otthon nálad mindig arról locsognak, hogy neked tanulnod kellene, úgy hogy egy nagyon erős lelki nyomás alatt állsz, akkor azt mondom, hogy az ragaszkodás. Az nem ragaszkodás? Úgy ahogyan ezen a napon mondtam, ha te jól végzed a munkádat, ha a szüleiddel és az iskoláddal szemben semmivel sem maradsz adós és szorgalmasan tanulsz, akkor bírni fogod azt, amit neked bírnod kellene. Mehetsz te az egyetemre, ha nem tanulsz szorgalmasan? Ha szorgalmasan tanulsz, nem fogod akkor megkapni azt, amit meg kellene kapnod? Akkor természetesen jól fogsz tanulni és fogsz tudni az egyetemre menni. Ha mindig arra gondolsz és arra törekszel, az ragaszkodás.        

Kérdés: Miután a Tanár tanfolyamát látogattam, nem érdeklődöm többé a hétköznapi emberek dolgai iránt; egy előléptetés és más könyvek iránt sincs érdeklődésem többé. Nem tudom, hogy ez helyes-e.

Mester: Rendben van. Valójában ez egy természetes jelenség, nevezetesen, hogy a gyakorlásunk és a szellemi emelkedésünk közben észre fogjuk venni, hogy a hétköznapi emberek némely dolgai nagyon alacsonyak és a hétköznapi embereknek a szintjén találhatóak. Így az ember nem talál többé élvezetet ezekben. Valójában ez onnan jön, hogy a szellemi látóköröd megemelkedett. Nem mondtam én gyakran ilyen szavakat: Ha egy gyakorló magas szinteket ért el, úgy találja, hogy közte és a hétköznapi emberek között egy nagy szakadék van. Más emberek nem tudják elfogadni azt, amit mondani akarsz, és te nem is akarod elmondani a hétköznapi embereknek. Egyáltalán nem hallgatod szívesen azokat a dolgokat, amikről a hétköznapi emberek beszélnek. Amit emlegetnek (a szájukra vesznek), az csak a hétköznapi embereknek a picike dolga. Évek ezrei óta fecsegnek a hétköznapi embereknek a picike dolgáról, és ezt nem hallod szívesen. Normális módon egy gyakorló nem beszél sokat, nem beszél szívesen, ez egy ok erre. Ilyesmi fog előfordulni. A megemelkedésed közben észre fogod venni, hogy ilyen dolgokat egyre könnyebben veszel.     

Kérdés: Milyen hosszan kellene tartson az ötödik gyakorlatnak a négy nyugodt mozdulata?

Mester: Szükséges, hogy a gongneng erősítésére szolgáló mozdulatok nagyon hosszú ideig legyenek gyakorolva. Az elegendő, ha egy dolgozó minden reggel a kazetta után gyakorol. Valójában nem létezik meghatározott időtartam. Ámbár ez a gyakorlat egyszerű, a nehézségi fok nagyon magas, mert az szükséges, hogy az emberek nagyon sokáig üljenek. Most némely emberek nem tudnak olyan sokáig ülni. Ülj olyan sokáig, ameddig tudsz, ha nem tudsz olyan sokáig ülni. Oszd fel az időt egyenletesen, oszd az időt a felébe, aszerint, milyen sokáig tudsz ülni. Valójában a meditációban való lótuszülésnél végül egy még hosszabb időre van szükség. Ha ezt most nem tudod elérni, teljes nyugalomban gyakorolhatsz. Az nem is realisztikus, ha most egy merev szabály van lerögzítve erre.        

Kérdés: Egy kolléga, aki velem dolgozik össze, éppenséggel eretnek -t gyakorol. Hogyan kellene viszonyuljak ehhez, ha még hosszabb ideig dolgozok vele össze?

Mester: Ha éppenséggel eretnek -t gyakorol, megmondhatod neki, hogy az, amit gyakorol, nem jó. Ha feltétlenül gyakorolni akarja, akkor hagyd. A munkánál a normális kapcsolatban maradhatsz vele. Az ortodox művelésénél nem létezik semmi félni való. Ne törődj azzal, az nem tesz semmit.

Kérdés: Minden tanuló, aki részt vett ezen a tanfolyamon, a Fálun Dáfá-nak a tanítványa?

Mester: Ezt már megmondtam. Ha te valóban műveled magad, tanítványként vezetlek téged; ha nem műveled magad, nem tekintelek tanítványnak.

Kérdés: Ha Fálun Dáfá-t tanul az ember, szabad tudást elsajátítson a Fálun Dáfá-n kívül?

Mester: Az nem tesz semmit. Nyugodtan tanulhatod a hétköznapi embereknek az olyan ismereteit, mint a számtan, fizika, vegytan és mértan és így tovább. Te még mindig a hétköznapi emberek között élsz, csak a Fálun Dáfá-ban műveled magad. Az nem megy, ha nem csinálod a dolgokat a hétköznapi emberek között.

Kérdés: Mit kellene csináljak a számban levő nyállal a gyakorlásnál?

Mester: Nem kellene kiköpd. Nyeld le nyugodtan a nyálat. Mert én már egy használatra kész mechanizmust helyeztem be neked, neked nem szükséges ezzel törődnöd, saját magától lenyelődik. Ki köpi már ki a nyálat. A nyálat arany nyálként és jáde-folyadékként szemlélik. Ezért a gyakorlók nagyon értékesnek tartják.     

Kérdés: A tömegek között léteznek rossz gondolatokkal rendelkező nagyon rossz emberek. Az ilyen emberek tulajdonképpen komisz megtorlást kellene elszenvedjenek; akik nagyon segítőkészek és mindig jótékonyak, viszont nem kapnak jó viszonzást, miért?

Mester: Amire ezzel a kérdéssel gondolsz, az az, miért vezetnek (élnek) a jó emberek egy kellemetlen életet, és miért élnek a rossz emberek gondtalanul és aggodalommentesen, stimmel? Én mondom nektek, a jó embereknek azért kellemetlen az életük, mivel a magas élőlények nézete szerint az ember nem azért él, hogy hétköznapi ember legyen. Te azért lettél ember, mivel leestél erre a szintre. Neked egy esély van adva, hogy visszatérj. De némely emberek ezt még mindig nem tudják felismerni és itt megint karmát hoztak létre, ők újra rosszat tettek, így jön létre a karma-viszonzásnak a körforgása. A megvilágosultak szemében neked olyan gyorsan kellene visszafizetned a karmádat, ahogyan csak lehetséges, azért hogy elhagyd ezt a helyet. Minél jobb egy ember, annál gyorsabban fizettetik vissza vele a megvilágosultak a karmáját. Nem kell akkor szenvedést elviseljél és keserűséget kibírjál, amikor visszafizeted ezt? Ezért gyakran léteznek emberek, akik nagyon jók, de egész életük hosszán át mindig szenvedéseket viselnek el és keserűséget bírnak ki. Ha valami jót is tesznek, nincsenek megértve mások által, mindig rágalmazva vannak vagy hamisan megvádolva. Szintén léteznek emberek, akik elvégeztek bizonyos szolgáltatásokat, de az érdemeik mások által vannak elorozva (elvéve) tőlük. Ilyesmi gyakran fordul elő. Így van ez. Ahogyan látjuk, ez az alapelv az. Ez az egyik ok arra, amiért egy jó ember normális módon nem él olyan gondtalanul és aggodalommentesen. De ez nincs is mindenkinél így, ez attól is függ, milyen nagy a karmája. Ez csak arra szolgál, hogy visszafizesse a karmáját és gyorsan elhagyja a keserűségnek a tengerét. Mit lehet csinálni a rossz emberekkel? Egy rossz ember is a könyörületesség szempontjából van megtekintve. Te látod, hogy egy rossz ember rosszat tesz, ennél De-t ad más embereknek. Amilyen sok rosszat csinál, olyan sok De-t ad másoknak. Te látod, hogy a tudatlanságából kifolyólag árt saját magának. Ő saját magának árt, hogyan törődhetsz akkor még vele? Így a megvilágosultak nem akarják megbüntetni. Ő már azon van, hogy saját magának ártson. Minek kellene még megbüntetned?! Úgy tűnik, mintha nem lenne megbüntetve és senki sem törődne vele, amikor rosszat tesz. Úgy tűnik, hogy nincs többé ellenőrizve, senki sem hajlandó közbelépni. Miért? Mivel csak ki van várva, hogy saját maga tegye tönkre magát. Amikor meghal, alaposan meg lesz semmisítve, semmi több sem fog fennmaradni belőle. Így lesz ez nála. A jó és a rossz, úgy ahogyan az emberek gondolják, fordítva van.                  

A hétköznapi embereknek a mércéi annak a megítélésére, hogy egy ember jó-e vagy rossz, normális módon a mindenkori személynek az álláspontjából vannak megállapítva. Aki jó hozzám, azt jónak tartom, vagy ha a nézeteim szerint jónak tartok valakit, akkor azt mondom, hogy ő jó. Ez viszont nem megy. Aki jó hozzád, azt jónak tartod. A nézeteid még a hétköznapi embereknek a korlátolt nézetei. Ezek a mércék nagyon alacsonyak. Csak a világegyetemnek a tulajdonságai a mérce annak a valódi megítélésre, hogy mi jó és mi rossz.    

Kérdés: Amikor különböző buddha-szobrokat (buddha-figurákat) láttam az áruházban, nagyon nehéznek tűnt a fejem.

Mester: Stimmel. Némely rossz dolgok egy hiányosságot sem hagynak kihasználatlanul. De semmit sem okozhatnak a Fálun Dáfá-művelőknek.

Kérdés: Korábban érintkezésbe kerültem a buddhizmus nyelvezetével. A gyakorlásnál alkalmilag „wong (weng) ba hong mi ….” bukkan fel.

Mester: Ez a tantrizmushoz tartozik, ez a tantrizmus egyik mantrája. Ezek most az eretnek iskolák által is szavalva és alkalmazva vannak. Még a taoista iskolákban is szavalva vannak. Most össze lettek zavarva a dolgok. Ne zavartasd magad ettől. Az alvásnál némely emberek még nagy kézmozdulatokat is csinálnak, különböző kézmozdulatokat csinálnak. Ezeket mind el kell engedned, nem szabad csinálnod azokat. Amit én tanítottam neked, az csak ez. A gyakorlásnál neked csak erre kellene összpontosítanod.

Kérdés: Mi a teendő egy ételmérgezésnél?

Mester: A tanulóinknál, akik valóban művelik magukat, nagyon ritkán fordul elő ilyesmi. Ha olyan nehézségekbe ütközünk, amelyeknek semmi közük a műveléshez, igaz művelőként kitérhetünk előlük. Ez teljes bizonyossággal így van. Bármilyen nagyok is legyenek a nehézségek, ki lehet térni előlük, de az előfeltétel erre az, hogy az ember egy igazi művelő legyen. Azoknál, akik nem tudják elérni a művelés mércéit és akik egyáltalán nem követelik meg maguktól, hogy megemeljék a xinxingjüket a hétköznapi emberek között, nehéz mondani erről valamit. Valaki megkérdezett: „Én már olyan régóta gyakorlok, de miért nem lett még meggyógyítva a betegségem?” Hogyan van ez a xinxingeddel? Már meg akarod gyógyítani a betegségedet, azáltal, hogy csak néhány gyakorlatot csinálsz? Mi nem azért vagyunk itt, hogy meggyógyítsuk a betegségeidet, nálunk művelve van. Az nincs így? Ami az ételmérgezést illeti, ilyesmi még sohasem történt meg a tanulóinkkal, ahogyan látom. Némelyek ilyesmibe ütköztek, a tál eltört, így az ételt nem lehetett a szájba vinni. Ha viszont te valóban meg vagy mérgezve, valóban kórházba kell menj. Mert ha valóban nem tudsz uralkodni magadon és tisztában vagy azzal, hogy nem vagy egy igazi művelő, valóban orvoshoz kell menj, ha egy ilyen probléma történt veled. Egy gyakorlóval normális módon nem történik meg ilyesmi.           

Kérdés: Egy Fálun Dáfá-gyakorlónak bizonyára semmit sem számít, ha vért ad?

Mester: Természetesen mi nem vagyunk amellett, hogy vért adj. Ha a véred egy másiknak van adva, az túlontúl értékes. Azonban ilyesmi ritkán fordul elő a Fálun Dáfá-tanulóinknál és a tanítványainknál. Ilyesmit nem mondhatok meg abszolútan. Ha te valóban sorra kerülsz és vért kell adjál, akkor te is kell adjál vért.    

Kérdés: Mi reméljük, hogy Ön találkozni tudna velünk, tanulókkal a tavaszünnepen vagy bármelyik más ünnepen, ha ez csak egyszer is lenne egy évben a televízión keresztül.

Mester: Ez a televízióállomás dolga. Valójában némelyik dolognál a sorsszerű összefüggéseket kellene kövessük.

Kérdés: A gyakorlásnál az a szövet, amelyik egy nagy „xi” („szerencse”) írásjegyet takart el, fokozatosan félre lett húzva, hogy megmutassa nekem az írásjegyet.

Mester: Meg lett mondva neked, hogy megkaptad a -t. Ez egy utalás volt, hogy te tanultad a Dáfá-t.

Kérdés: Némely nagyon nagy karmával rendelkező emberek mindig együtt akarnak gyakorolni a magasabb gonggal rendelkezőkkel. Milyen befolyást fejt ez ki a magas gonggal rendelkezőkre?

Mester: Egyáltalán semmit. A magas gonggal rendelkezőknek a szemében a karma az semmi.

Kérdés: Milyen körülmények között lesz deformált a Fálun?

Mester: Ha a gyakorlásnál más csigongot kever hozzá az ember, ha gondolatban más csigongoknak a gondolatait illeszti hozzá az ember, a Fálun deformált lesz. Az erő, amelyik kívülről jön, sosem képes arra, hogy tönkretegye a Fálun-t.

Kérdés: A világegyetemnek a „keletkezése, megtartása és hanyatlása (romlása)” a saját fejlődésének az eredménye vagy a nagy megvilágosultak által van ellenőrizve?

Mester: Ennek a világegyetemnek mármost egy ilyen létformája van. Egyidejűleg léteznek még a nagyon nagy megvilágosultak is, akik ellenőrizhetik ezt a világegyetemet. Azonban ők is ennek a világegyetemnek az alapelvei szerint cselekszenek, nevezetesen hogy minden saját magától jön létre és minden saját magától tűnik el. Hogy eltűnik-e vagy sem, annak semmi köze hozzájuk. Az semmit sem okozhat nekik. Ha fel is robban, nincsenek megérintve attól. Azután teremtenek egy újat. A világegyetemnek egy nagyon-nagyon hosszú történelme van. A buddháknak, taóknak és istenségeknek nem szükséges azon gondolkodniuk. Az emberek számára ez már nagyon szörnyű.

Kérdés: A hasamban levő Fálun forog, én meleget érzek és egy telt érzésem van, az normális?

Mester: Ojjé, a hasadban már létezik egy Fálun, egy olyan magas élőlény, hogyhogy még mindig ilyen bizonytalan vagy a szívedben? Okozhat-e neked károkat a Fálun?! Más szavakkal, ő egy buddha!

Kérdés: A „kulturális forradalom” előtt Yanjiban öt templom létezett.  A „kulturális forradalom” közben le lettek rombolva. Az mondják, hogy újra fel lesznek építve. Szabad a Fálun Dáfá-tanulóknak pénzt adományozni erre?

Mester: Gondolom, ezzel nem kellene törődjünk. Mások adományozhatnak pénzt erre, mert ők az ő iskolájuknak a dolgait művelik.

Kérdés: Határozott vagyok, hogy lelkiismeretesen gyakoroljam a Fálun Dáfá-t. Az ragaszkodásnak számít, ha gyakran gondolok arra, hogy ezeket a követelményeket állítsam fel magamnak?

Mester: Ha azt követeli meg magától az ember, hogy jó ember legyen, az nem számít ragaszkodásnak. Ha vissza akar térni az eredethez és az igazhoz, az azt jelenti, hogy felbukkan az ember eredeti természete. Ellenkezőleg, ez áttörheti a ragaszkodást.

Kérdés: Én laikus hívő vagyok. Szeretném – kérem – megkérdezni, hogy szabad-e a Lengyan (Szurangama) szútrát szavalnom?

Mester: Nekünk megvan a Fálun Dáfá műveléséhez való könyvünk, azt olvashatod. Később fogunk még más könyveket kiadni. Ha te mindig a Lengyan (Szurangama) szútrát, a Gyémánt szútrát, ezt vagy azt a szútrát olvasod, akkor nem egy másik iskolának a dolgait műveled? Az pontosan így van. Én nem is vagyok ellene, hogy ilyesmit olvass. Nyugodtan művelheted azt az iskolát. De nem szabad két csónakba helyezned a lábaidat, így van az elgondolva.

Kérdés: Szabad megtanítani ezt egy könnyű elmebajjal rendelkezőnek?

Mester: Gondolom, az lenne a legjobb, ha nem ráncigálnád ide ezt a problémát. Mert nem tud magán uralkodni, nem tudja megérteni. Ha a feje olyan információktól van ellenőrizve, amelyek kívülről jönnek, minden különböző démon által zavarva lehet. Aztán nem vagy többé képes arra, hogy véget vess ennek a dolognak. Ha abba az állapotba jut, minden lehetséges démon által ellenőrizve lehet. Nemcsak hogy nem fejt ki jó hatást, ő még a Fálun Dáfá hírnevét is szabotálja. Még sohasem akartuk az elmebetegeknek megtanítani, az ok éppen ebben rejlik. Egyáltalán nem képes arra, hogy uralkodjon saját magán. Ha eljön az idő, minden különböző démon által zavarva lesz. Minden szét lesz rombolva és hiába gyakorolt.   

Kérdés: Egypár nappal ezelőtt egy barátom jött haza hozzám és futit hozott magával. A következő reggelen a futi velünk együtt jött gyakorolni. Azután elment. Mit kellene csináljak?

Mester: Kiáltsd hát a nevemet, ha ilyesmit látsz. Valójában az egy vizsga számodra. Az ilyen dolgok nagyon bonyolultak.

Kérdés: Hogyan kellene megvédeni a Dáfá-t?

Mester: Nekünk nem szabad másokkal harcolnunk és veszekednünk. Nem kellene lovat adnunk alájuk, és kész. Hogy egy művelő zavarásokba ütközik, az önmagában a megpróbáltatásnak egy vizsgája.

Kérdés: Hogyan kellene viselkedjünk, ha valaki rosszat beszél a Dáfá-ról?

Mester: Ne törődj vele. Ha makacsul tovább beszél és egészen híján van minden értelemnek, cselekedhetsz-e te úgy, mint ő? Ne törődj vele. Akkor nincs többé ló alatta (közönsége). Valójában ez is azért fordul elő, hogy megvizsgálják az embernek a xinxingjét.

Kérdés: Lehet erősítve a Fálun, amit Ön adott nekünk?

Mester: Egyre erősebb lesz. Ő saját maga nagyon erősen megnagyobbodhat és nagyon erősen lekisebbedhet. Más dimenziókban megváltozhat.

Kérdés: Ha a gyakorlásnál átmenetileg még nem tud nyugalomba jutni az ember, eretnek Fá-t fog hagyni létrejönni a gyakorlás által?

Mester: Nem. Te nem kellene rosszra gondolj és magadat művelőként kellene szemléld. Nyomd el a rossz gondolatokat, amelyeket a gondolati karma tükröz vissza a fejben.

Kérdés: Ön azt mondta, hogy a fák rendelkeznek intelligenciával. Művelhetik ők magukat? Buddhává válhatnak?

Mester: Az embereket kivéve senkinek sem megengedett, hogy művelje magát és egy ortodox -t kapjon meg. Nemcsak a fák, hanem minden dolog rendelkezik intelligenciával. Egyedül az ember művelhet ortodox -t és érheti el a Taót.

Kérdés: Szabad még áldozatot ajánljak fel az ősök táblájának, ha Dáfá-t gyakorlok?

Mester: Némely úgynevezett ősök nem a te eredeti őseid. Ők nem olyan emberek, akik elérték a Taót, nem is magas szinteken levő buddhák, hanem csak az elhunytaknak a lelkei alacsony szinteken. Nagyon korlátozott xinxinggel rendelkeznek. Sőt zavarnának a művelésnél. Ha te azzal az érzülettel rendelkezel, akkor neked lelkiismeretesen kellene művelned magad. Miután megkaptad a helyes gyümölcsöt, odamehetsz, hogy megváltsd őket.

Kérdés: A könyörületesség, amelyik a gyakorlásnál jön létre, a sírásban mutatkozik meg?

Mester: Erre két helyzet létezik. Most léteznek tanulók, akik mindig gyorsan sírnak. Ha meglátnak engem, sírnak. Ha a gyakorlatokat végzik, szintén sírni akarnak. Mi ez? Mivel a mellékősszellemed látta, milyen sok rosszat távolítottam el a testedből és hogy egyidejűleg valami összehasonlíthatatlanul értékeset helyeztem be neked, ezért nagyon izgatott. A fő-ősszellemed ezt mind nem tudja. Miért sírsz te mindig? Pontosan mivel ő mindent látott. Ha a fő-ősszellemed ezt valóban láthatja, egyáltalán nem tudod kifejezni a háládat, mindegy, hogyan is szeretnéd megköszönni nekem. A másik helyzet: Ha a gyakorlásnál elértünk egy bizonyos szintet, könyörületesség is fog keletkezni, és mi szintén sírni fogunk, de csak valami bizonyos dologra irányulva, például, ha látjuk, hogy ölnek vagy hogy valaki zaklatva van: Mindenképpen valami meghatározott dolog miatt fogunk sírni. Ez azt jelenti, hogy könyörületesség keletkezett.

Kérdés: Mit csináljunk, ha a gyakorlásnál hirtelen valami teendőt kapunk?

Mester: Erről már beszéltem. Mi nem beszélünk arról, hogy újra begyűjtsük a gongot. Elmehetsz és csinálhatod, amit csinálnod kellene. Ez a Fálun egyszerre újra begyűjtheti az összes szétszóródott energiádat

Kérdés: Az csupán akkor számít annak, hogy „a karok egy kört képeznek”, ha a Fálun-karóállásnál a karok érzik a Fálun-nak a forgását?

Mester: Nem feltétlenül. Néhány kevés ember nem tudja érezni a forgást. Nyolcvan, kilencven százaléka a jelenlevőknek tudja érezni a forgást.

Kérdés: Szabad a művelésnél arany- vagy ezüstékszereket viselni?

Mester: A legjobb lenne nem viselni ilyesmit a gyakorlásnál. Ékszereket viselni valójában semmi mást nem jelent, mint érvényesülési vágyat. A házas emberek számára a gyűrű a házasság egy jelképe. Azt mondom, az nem számít sokat. A csi gyakorlásánál gátló hatással fognak rendelkezni. Az arany és az ezüst egyfajta sárga-fehér alapanyagot adhat le, amelyik úgy tűnik, hogy a csinek egy fajtája lenne. Ez egy gátló hatást fejthet ki. Mivel erősebb, mint egy hétköznapi ember testének a csije, gátolhatja azt. A gongnak a nemesítése viszont nem lehet gátolva általa. Némelyek talán úgy találják, hogy ez távol tarthatja az eretnek dolgokat. Természetesen ennél léteznek különféle érzületek. Minek félsz a gyakorlásnál az eretnek dolgoktól? Az ortodox művelésénél nincsen semmi félni való.      

Kérdés: A gyakorlásnál mindig meleg a kezem.

Mester: Akkor az helyes. Minden betegség a yin dolgaihoz tartozik. Néha felléphet nálunk a yin és yang világos elválasztásának az állapota, miközben a testünk egyik fele meleg és a másik hideg. Ez még fordítva is lehet, nevezetesen, hogy ez az oldal hideg és a másik meleg. Ezek mind normális jelenségek. Ez a yin és yang világos elválasztásának az állapota.

Kérdés: Szabad kotaut (mély meghajlást) csináljon egy Fálun Dáfá-gyakorló egy halott előtt?

Mester: Ha valóban gyakorló vagy és kaptál gongot, ő valóban nem tudja elviselni a kotaudat. Mihelyt kotaut csinálsz előtte, a rémülettől olyan gyorsan el fog tűnni, hogy még csak egyetlen egy árnyék sem marad fenn belőle többé. Ha ő valóban nem olyan jó, meghalhat a kotaud által. Természetesen egy hétköznapi ember nem képes arra, hogy felismerje az ilyen dolgokat. Művelőként meghajolhatsz vagy csinálhatsz egy buddha-köszöntést. Ezt némiképpen jónak találom. Egy művelő nem csinálhat kotaut a halottak előtt. A halottak is még a megváltást várják el tőled. Minek csinálsz kotaut előttük?   

Kérdés: Ha a xinxing nem lett megemelve, akkor a lábak fájnak a lótuszülésnél?

Mester: Még ha meg is lett emelve a xinxinged, a lábaid szintén fájnak.

Kérdés: Mindig a lótuszkezet (lótuszkéztartást) kellene csinálni, amikor a kezek az alhas előtt kereszteződnek és amikor a Fálun-t forgatják négyszer az óramutató járásával megegyező irányban?

Mester: Igen. Ennél mindig a lótuszkezet kell csinálni. Az öt gyakorlatnak az elejétől a végéig mindig ebben a tartásban vannak.

Kérdés: Némely folyóiratokban olyan cikkek lettek nyilvánosságra hozva, hogy rókák emberekké változtak át, igaz ez?

Mester: Ez a világegyetem tulajdonképpen már nagyon bonyolult, csak az emberek nem hisznek ebben. Mi, gyakorlók nem kellene ilyen dolgokkal törődjünk. Ennek semmi köze a gyakorlóinkhoz, és így nem kellene erről kérdezősködni

Kérdés: Szabad Fálun Dáfá-t gyakorolni, ha Ji-csinggel foglalkozik az ember?

Mester: Az lenne a legjobb, ha abbahagynád. Ebben más is van tartalmazva. Összehasonlítva a Dáfá-val ez túlontúl kicsi. Azok számára, akik Dáfá-t művelnek, nem fizetődik ki, hogy ezzel foglalkozzanak. Kivéve, ha ez a szakmai munkád.

Kérdés: Az emberek szintjén nagyon nagy a karma. Hogyan jön az, hogy nagy alapképességgel rendelkező emberek bukkannak fel?

Mester: Normális módon nekik megvannak a különleges okaik, nekik mindannyiójuknak megvannak a különleges okaik. [Általában egy küldetéssel jönnek. Egy küldetéssel jönnek.]

Kérdés: Az ötödik „az isteni képességeket erősíteni” nevű gyakorlatnál erőt kellene használni. Ez ellentmondásban áll a csi-mechanizmusokkal?

Mester: Ha kézmozdulatokat végez az ember, az alkar kellene mozgásba hozza a felkart, ezért az alkar és a csukló között és még az ujjaknál is fennáll egy bizonyos erő. Az isteni képességek erősítésénél ellazult kellene legyen az ember, éspedig egészen ellazult. Ennél a csi-mechanizmusok ügyes [bonyolult] módon összedolgoznak.

Kérdés: Melyik szinten kellene gyakoroljon az ember, hogy -testtel rendelkezzen?

Mester: Egy -test egy buddhának az alakjával rendelkezik. Kék haja van és sárga leplet visel. Neked arra a szintre kell művelned magad, csupán akkor tudsz -testet kiművelni.

Kérdés: Szabad gyógyszereket bevenni?

Mester: Némely emberek kérdeznek engem: „Az nem megy, ha Fálun Dáfá-t művelek és egyidejűleg gyógyszereket veszek be?” Hogy veszel-e be gyógyszereket vagy sem, azzal nem törődöm. Én itt csak a gyakorlóktól követelem meg, hogy a gyakorlók mércéje szerint cselekedjenek. Ha te ezt nem tudod elérni és nem cselekszel a xinxing ezen mércéje szerint, ha nem veszel be gyógyszereket és így problémáid vannak, azt fogod mondani, hogy Li Hongzhi nem engedi meg neked, hogy gyógyszereket vegyél be. Gondold át egyszer, ha te nem tudod művelőként szemlélni magad és problémáid vannak, természetesen veszélybe fogsz jutni, ha nem veszel be gyógyszereket. A hétköznapi emberek mármost ilyenek. A tanulóink ezt nem is kellene előfeltételnek vagy előírásnak tekintsék az új tanulók felvételére. Hagynotok kellene, hogy ők saját maguk jussanak a felismerésre. De adhattok nekik utalásokat.

Kérdés: Lehet akkor karmát kapni, ha a gyermekek nevelésénél kényszerítve látja magát az ember, hogy megverje és megszidja őket?

Mester: A gyermekek fegyelmezve kellene legyenek. Ha az ember nem fegyelmezi meg a gyermekeit és szabad kezet ad nekik, szintén De-t fog veszíteni. Ha te nem fegyelmezed meg a gyermekedet, apaként vagy anyaként te nem veszed magadra a felelősséget, ezért nevelned kellene őt. Ha a gyermek nem hallgat rád, nem is olyan rossz, ha te egy picikét mértéken felül megfegyelmezed. De nem kellene úgy kezelned, mint egy állatot. Az nem megy. Ez világosan meg kell legyen különböztetve. Amikor a gyermekeket neveljük, nekünk nem kellene felmérgelődnünk. Az nem megy, ha te valóban felmérgelődsz. Mivel nálad még a elnézésnek a kérdése is létezik. Az elnézés nem azt jelenti, hogy először felmérgelődik az ember és aztán elnézést gyakorol, hanem azt, hogy nem mérgelődik fel. Az ő igazi életét nem te adtad neki, a gyermeknek is megvan az eredeti származása, ezért ő is egy önálló élőlény. Neked ésszel kellene nevelned őt.   

Kérdés: Ha futi-csigongot gyakorol az ember, milyen következményei lesznek ennek?

Mester: Azáltal futit kapsz. Minden nap felveszi a testednek az esszenciáját.

Kérdés: Az összes gong el lehet robbanva, ha Fálun Dáfá-t gyakorol az ember?

Mester: Nem. Amilyen sokat áldoz az ember, olyan sokat kap. A gong nincs elrobbantva.

Kérdés: Azokról, akik a gyakorlóhelyen hamarabb és hosszabban tudnak lótuszülést végezni, azt kellene gondolni, hogy ők jól gyakoroltak?

Mester: Ha valaki hosszabban tud ülni, csak azt lehet mondani, hogy ebben a tekintetben jól gyakorolt. Ami azt illeti, milyen jól műveli magát összességében, nem lehet aszerint megítélni, milyen hosszan végzi az ember a lótuszülést, és a gong szerint sem. Ha valakinek gongnengje van és az égi szemének a szintje magas és akkor ő magasra műveltnek van tartva és tisztelve van, az nem megy! Az egyetlen mérce nálunk a jónak és a rossznak a megítélésére az egy ember xinxingjének a magassága. A Dáfá kellene irányvonalként szolgáljon, a xinxing magassága szerint kellene megítélni, hogy egy ember jól vagy rosszul művelte-e magát. Ha a jövőben el van érve egy bizonyos szint, a szint a testnek a színén keresztül is fel lehet ismerve. Miért? Mivel a színek a következők: piros, narancssárga, sárga, zöld, indigókék, kék, [kék, indigókék] lila, színes és színtelen. A kilenc szín változik. Ha a fehér szín jön, az egész test teljesen fehér; a fehér színnél ez az ember már elérte a világi -nak a legmagasabb szintjét. Ha a színtelen állapotig gyakorolt, belépett az átlátszó testnek az átmeneti állapotába és kijutott a világi -ból. Ezért ezen a szinten egy embernek a művelési szintjét fel lehet ismerni a piros, narancssárga, sárga, zöld, indigókék, kék, [kék, indigókék] lila színeken. Egészen a kezdetben a test piros. Az arhát -jának a művelésénél ismétlődni fog a piros, narancssárga, sárga, zöld, indigókék, kék, [kék, indigókék] lila. Azonban ezek a színek összehasonlítva a világi művelésének a színeivel sokkal szebbek, ezek áttetszőek. Ha az ember kilépett az arhát kezdeti gyümölcséből és belép az arhát helyes gyümölcsének a művelésébe, még egyszer ismétlődni fog a piros, narancssárga, sárga, zöld, indigókék, kék, [kék, indigókék] lila, de ezek a színek még szebbek. Ezek állandóan emelkednek felfelé. Tehát annak a fénynek és a gongnak a színei, amit a tested lead, mind ilyenek.

Kérdés: Mi a különbség a mechanizmusok és a csi-mechanizmusok között?

Mester: A mechanizmusok olyan tényezők, amelyek azért vannak a testedbe behelyezve, hogy hagyjuk a gongodat növekedni és hogy hagyjuk azt létrejönni és így tovább; ezek megváltoztathatják a testedet és mindent kiművelhetnek neked, bezárólag az ősgyermekkel. Ezeket nevezzük egységesen mechanizmusoknak. És a csi-mechanizmusok lényegében olyan dolgok, amelyek a testeden kívül vannak elhelyezve és arra szolgálnak, hogy rábírják a kezeidet a gyakorlásra, anélkül hogy a kezeid saját maguktól mozogjanak [amíg a kezeid nem mozognak saját maguktól a gyakorlat közben].

Kérdés: Némelyek a koreai kisebbségből nem tudják megérteni a tanfolyamot. Van ennek befolyása arra, hogy megkapják a Fálun-t?.

Mester: Gondolom,  a jelenlevőknek a legtöbbje sorskapcsolatokkal rendelkezik. Sokan közülünk nem értenek kínaiul, azonban a betegségeik már el lettek távolítva. Mert azok, akik egy jó alappal rendelkeznek, szintúgy megkaphatják. Ennél még az a kérdés is létezik, hogy az alap jó-e vagy sem.

 

 

 

Zárszó

 

Ezeken a napokon senki sem beszélt rajtam kívül és nem is létezik semmi több mondani való. Sokan akarják a tanulóink közül, hogy egypár szót ajándékozzak nekik. Én nem tudok mindenkinek egypár szót ajándékozni. Végül is rajtatok saját magatokon múlik, hogy művelitek-e magatokat vagy sem. Ezért akarok nektek mind együtt egypár szót ajándékozni. Amikor kezdetben a művelési utat terjesztettem, sok nehézségbe ütköztem, amelyik elképzelhetetlen. Akkoriban egy gondolatba kapaszkodtam. Amikor a nagyon magas szinteken levő nagy megvilágosultak látták, hogy nekem nagyon nehéz volt kitartani, azt mondták: „A nehezen elviselhető elviselhető, a lehetetlen lehetséges.” Ezeket a szavakat szeretném nektek ajándékozni. Én a mai napig terjesztettem ezt a művelési utat és egyelőre véget vetek ennek. Egy picikét ki is fogom pihenni magam.

A művelési útnak a terjesztése közben egész idő alatt azzal a magatartással rendelkezem, hogy felelős vagyok a tanulókkal és a társadalommal szemben. Azok az eredmények, amelyek az egész terjesztés közben lettek megcélozva, viszonylag jók és hasonlóképpen ideálisak is. Ámbár néhány tanuló a nemzeti kisebbségekből nem ért kínaiul, ők is egyik a másik után viszonylag kedvező eredményeket kaptak. Mert a buddhista rendszerben létezik egy mondás: Mi a sorskapcsolatról beszélünk. Hogy ti itt ültök, az mármost a sorskapcsolat. Mivel mi mindannyian rendelkezünk ezzel a sorskapcsolattal, meg kellene ragadjuk ezt az alkalmat és nem kellene elszalasszuk. Mi rendelkezhetünk egy ilyen sorskapcsolattal, úgy meg kellene becsülnünk azt. Mivel ti már tanultátok, gondolom, hogy tovább kellene gyakoroljatok. Ha te így csinálod, ha nem is akarsz magas szinteket elérni, legalábbis egy egészséges testet fogsz kapni vagy megemelheted a szintedet; ez teljes bizonyossággal elérhető, mert mi arról beszélünk, hogy az ember annyit kap, amennyit áldoz. Természetesen a célunk az, hogy valóban a magas szintekre vezessük azokat, akik eljuthatnak a beteljesüléshez. Ezen a napon mondtam: Ámbár néhány ezer ember hallgatja itt a -t, nem vagyok olyan optimista és nem tudom, milyen sok ember művelheti magát valóban tovább és érheti el az optimális célját. Így gondolom és remélem, hogy ti mindannyian elszántak lehettek, hogy tovább műveljétek magatokat. Úgy mint az a két mondat, amelyet éppen nektek ajándékoztam: Csak ha a végéig kitartó marad, az az ember valódi arany. Aki a végéig kitartó marad, az eljuthat a beteljesüléshez.       

A buddhához való művelési módszer önmagában nem nehéz. A nehéz ebben az, hogy a hétköznapi emberek társadalmában az ember lemondjon a hétköznapi emberek ragaszkodásáról. Ez a legeslegnehezebb. De szerencsére én ma kimondtam a magas szinteknek az alapelveit és a -ját, ti művelhetitek magatokat ezen szerint és gyakorolhattok. Korábban sok ember létezett, aki magas szintekre akarta művelni magát, de egy -t sem kapott meg; ők attól szenvedtek, hogy nem létezett és hogy ezért nem tudták felfelé művelni magukat. Ezért ez ma kedvezőbb, pontosan mivel ez a a házatok ajtaja előttig lett hozva. Korábban sok ember létezett különböző területeken, aki valahová el akart menni és egy híres mestert felkeresni, azért hogy művelje magát és hogy tanulja ezt. Lehet mondani, hogy ez a mi iskolánk a legkedvezőbb iskola és az az iskola is, amelyiknél a leggyorsabban műveli magát az ember, mivel ez közvetlenül az emberszívre irányul a művelésnél. Így nem is szükséges többé valahová elmenned, azért hogy egy mestert találj. Ezt már a házad ajtaja előttig hoztuk neked. Nézd meg egyszer, hogy művelheted-e magad. Ha művelheted magad, akkor műveld magad, ha nem, akkor nem szükséges többé a művelésre gondolnod. Ilyen az alapelv. A kérdések, amelyek az egész tanfolyam közben meg lettek tárgyalva, viszonylag magasak, a tanfolyamnak a tartalmát nem is hallottátok ezelőtt. Nemcsak a csigong-mesterek számára, hanem a vallások sok dolgánál sem megengedett, hogy ilyen magas szinteken levő dolgokat ilyen világosan megtudjanak. Ezért mondom, hogy olyasmit tettem, amit előttem senki sem tett meg és hogy én egy széles ajtót nyitottam meg. Némely dolgokat már nagyon világosan elmagyaráztam. Ha egyvalaki ennek ellenére nem tudja magát művelni, az az ő saját dolga. Természetesen mi felelősök vagyunk veletek szemben, a alaposan el lett magyarázva nektek, az alapelvek alaposan el lettek magyarázva nektek, azonkívül a jövőben még meg is fogunk védeni benneteket.          

A mi gyakorlómezőnk nem hasonlít a normál mezőre, az egész gyakorlómező egy védőernyő által van leárnyékolva. Ha más csigongokból való emberek bejönnek és gyakorolnak, ha közöttünk is vannak, ha a tanulóink közé is jönnek, nem tudnak bejutni ebbe az ernyőbe. Mert ez hasonló egy léggömbhöz. Még ha a gyakorlóhelynek a közepére is jössz, nem juthatsz be. Az egész mezőnek az energiája viszonylag erős, nekem nem szükséges megtisztítanom a helyet, mivel a -testem ezt közvetlenül csinálja. A -testem törődik veled, ezt teljes bizonyossággal meg fogja tenni. Ki tudja milyen sokat adtunk nektek, most nem akarom még egyszer pontosabban elmondani nektek. Főképpen azt a célt követem, hogy lehetővé tegyem számotokra, hogy valóban megkapjátok a -t és műveljétek magatokat. Ez a cél. Azt is remélem, hogy a jövőbeli művelésnél ti mindannyian állandóan felfelé juthattok, állandóan emelhetitek a gonglitokat és eljuthattok a beteljesüléshez!

    


Válaszok a kérdésekre
a magyarázatánál Guangzhouban

 

 

Most egyszer arról beszélek, hogy a Fálun Dáfá-nak a hangszalagjai szabad-e lemásolva legyenek. Amikor korábban tanfolyamokat tartottam, senkinek sem engedtem meg, hogy felvételeket csináljon. Csak a Fá (általam való) valódi terjesztésének a kezdete óta engedem meg, hogy felvételeket csináljanak. Én összefoglaltam a Jinanban, Dalianban, Changchunban és Hefeiben tartott tanfolyamaimnak a tartalmát, és most van kinyomtatva a harmadik „Zhuán Fálun” című könyv. Ez az a könyv, amelyik véges végül irányít bennünket a művelésnél. Kivéve azokat a hangszalagokat, amelyek az én jóváhagyásommal vannak hivatalosan kiadva, a többi hangszalagnak a minőségét nem találom feltétlenül olyan jónak, mint ezekét. Azonkívül a magyarázatnál gyakran beszélek köznyelven. A kiadott könyv általam lett átdolgozva és sok köznyelvi dolog lett eltávolítva. Néha északkelet-kínai nyelvjárást beszéltem, így könnyen fognak felmerülni problémák a megértésnél. Ezért a hangszalagokról nem kellene többé beszédeket leírni a (általam végzett) magyarázatáról. Miután ez a könyvem ki lett adva, változatlan marad és alapul szolgál a művelésünk számára. Hamarosan meg fog jelenni, ti fordulhattok a Kutatótársulathoz és megrendelhetitek ezt a könyvet.

Kérdés: Szabad annak, aki megtért a buddhista iskolákhoz, minden nap az Avalokitésvara szútrát és a Maha-Karuna (Nagy Könyörületesség) mantrát szavalnia?

Mester: A szavaid „a buddhista iskolához megtérni” nagyon pontatlanok. Mi is a buddhista iskolákhoz tartozunk. Azt kellett volna mondanod, hogy a buddhizmushoz tértél meg. Azt kérdezed, hogy szabad-e naponta szavalnod az Avalokitésvara szútrát vagy a Maha-Karuna mantrát. Legyen az Avalokitésvara szútra, legyen az Maha-Karuna mantra, bármit is szavalsz, lényegében te a vallások művelési módszere szerint műveled magad. Ez megint a „nincs második iskola” kérdése. Ez megint az a kérdés, hogy a művelésnél tudsz-e egy iskolára összpontosítani. Természetesen én nem vagyok ellene, hogy te megtértél ahhoz az iskolához és ott műveled magad. Ha akarod, nyugodtan művelheted magad ott. Nálunk viszont meg van követelve az emberektől, hogy a művelésnél egyre összpontosítsanak. Némely emberek egyszerűen nem tudják elengedni azt a szívet. Ha nem tudod elengedni azt a szívet, nem is szükséges elviselned ezt a szenvedést, nevezetesen, hogy a szívedben egyre kételyeid vannak. Művelheted azt, amit jónak találsz. Azonban én felelős kell legyek veled szemben, ezért alaposan el kell magyarázzam ezt. Én mondom neked, a mai vallási körök nem egy tiszta föld, a szerzeteseknek is nagyon nehéz, hogy megváltsák saját magukat. Egészen kevés ember létezik, aki valóban műveli magát. Természetesen még léteznek emberek, akik valóban művelik magukat. Ha közülük egyik sem lenne többé itt, teljesen vége lenne. Döntsd el saját magad, mit művelsz. De semmi esetre sem szabad egyidejűleg két iskolát művelni.       

Kérdés: Szabad más csigong-könyveket vagy más csigong-mesterektől való könyveket megőrizni?

Mester: Ezt már elmagyaráztuk. Az ember saját maga dönti el, melyik iskolát műveli és melyik utat járja. Némely csigong-mesterek – ha valóban jó csigong-mesterek is és csigongot népszerűsítenek, ámbár nem rendelkeznek önmagukban rossz dolgokkal, nem tudják azt megtenni, hogy bosszúságot okozzanak ezeknek a dolgoknak. Ezért a mezőjükben szörnyű rendetlenség uralkodik, minden lehetséges dolgot válogatás nélkül mesternek neveznek. Ezért a könyveikben levő információk, a dolgaik nagyon kaotikusak. A hétköznapi emberek társadalmának a tankönyveinél és szakkönyveinél és így tovább nem létezik probléma. De az obszcén és rossz könyveket még csak meg sem szabad venni és még kevésbé olvasni, hát még megőrizni. Azok komoly befolyást fejtenek ki az emberi társadalom erkölcsére. Ameddig a csigong-könyvek nem tartoznak a mi iskolánkhoz, semmi esetre sem szabad megőrizni azokat.     

Kérdés: A taoista rendszerben a melléktudat vagy a főtudat van művelve?

Mester: Ez mind ugyanaz. Azonban azok, akiknél a főtudat van művelve, rendkívül magas szintekről származnak, vagy a főtudatuk rendkívül különleges, csak úgy lehet ezt így csinálni. Minden általánosan terjesztett művelési módszernél a melléktudat van művelve.

Kérdés: Ennek az életnek a főtudata válhat-e melléktudattá a következő életben?

Mester: Ez viszont nincs lerögzítve, erre nem létezik egy meghatározott szabály sem.

Kérdés: A jieyinnél egy kis távolságot kellene tartani a kezek és az alhas között? Megy az, ha a kezek megérintik az alhast?

Mester: Ezt már elmagyaráztam a tanfolyamon, te nem voltál elég figyelmes tegnap. A jieyinnél a kezek meg kellene érintsék a testet, éspedig egészen könnyedén. Ha az ötödik „az isteni képességek megerősítése” nevű gyakorlatnál jieyint csinál az ember, a lábakra lehet fektetni a kezeket. Különben a lótuszülésnél a karok, amelyek tucatnyi jineket (egy fél kilónak felel meg) nyomnak, meghajlíthatják a gerincoszlopot, és nem lehet egyenesen ülni. A jieyinnél lehet a lábakra fektetni a kezeket, hogy csökkentsétek a súlyt.    

Kérdés: Az első „Buddha kinyújtja ezer kezét” nevű gyakorlatnak a „Majtréja nyújtózkodik” mozdulatánál azonnal a nyújtózkodás után jön a „Tathágata energiát önt a fejtetőbe” nevű mozdulat?

Mester: Igen. Ez a két mozdulat egymásután kellene legyen csinálva. A „Majtréja nyújtózkodik” mozdulat után a kezek megfordulnak, rögtön azután ellazul az ember. Aztán jön a „Tathágata energiát önt a fejtetőbe” nevű mozdulat. De nem kellene az a gondolata legyen az embernek, hogy energiát öntsön a fejtetőbe. Nem létezik ez a képzet, hogy csit öntsön befelé. Az önműködő mechanizmusok hatnak ennél.

Kérdés: Mi lett művelve az Ős-Égúrnál és Sákjamuni buddhánál, a fő- vagy a melléktudat?

Mester: Nekem nem szabad ezt a dolgot valakire vagy bármilyen névre vonatkozva elmagyaráznom. Én mondom nektek, a legtöbb dolognál, ami korábban lett terjesztve, a túlnyomó többségnél, a művelési utak több mint 95%-ánál a melléktudat lett művelve. Ez maguktól a művelési utaktól lett megkövetelve. Ez egy égi titok, amelyik korábban semmiképpen sem volt szabad legyen kimondva.

Kérdés: Mi a xuan ji (forgó mechanizmus)?

Mester: Ez a xuan ji (forgó mechanizmus), amiről én beszélek, különbözik attól a xuan jitől (rejtélyes mechanizmus), amelyik Kína hajdankorának a Tao műveléséről szóló könyveiben áll; az a xuan a „xuan miao”-ból (rejtélyes és csodálatos) jön. A mi xuan jink a „xuan zhuan” (forogni) xuanjából, és a „ji neng” (funkció), a „ji zhi” (mechanizmus) és szintén a „ji qi” (gép) jijéből áll. A xuan ji forgó mechanizmust jelent. Így van ez elgondolva. Az égitestektől kezdve a bolygókig (csillagokig), a bolygóktól (csillagoktól) kezdve a mikroszkopikus alapanyagokig – minden mozog. Ezt a fajta mechanizmust nevezzük mi xuan jinek.

Kérdés: A „Csigong” folyóiratnak a borítóján a Tanárnak egy képe van; azon is létezik egy -test?

Mester: Minden képemen léteznek -testek. Léteznek -testek a képeimen vagy az általam szerzett cikkekben vagy a kinyomtatott könyvekben. Ez érvényes a kinyomtatott dolgokra is. Ez nem misztikus.

Kérdés: A fejtetőm fölött állandóan forog valami.

Mester: Gondolom, többé nem kellene ilyen cédulákat felnyújtanotok. A testednek ez vagy az a reakciója van. Ha te gyakorló vagy, ezek mind jó dolgok. Te is tudod, hogy ez forog és hogy a Fálun forog, ennek ellenére feltétlenül azt akarod, hogy én mondjam ezt meg neked. Neked nem kellene többé megemlítened a különböző érzékeléseket, túlontúl sok létezik, ezer és tízezer érzékelés. Ha te mindenről megkérdezel engem, többé semmi felismerni való sem létezik számodra. Valójában ezek mind jó dolgok. Kit tudnál aztán később még megkérdezni?   

Kérdés: A „Kínai Fálun Gong (átdolgozott változat)” tanulásánál leírtam némely dolgokat és sok lapot elhasználtam. Én otthon hagytam azokat. Félek, hogy a többiek tetszés szerint veszik azokat. Mi a teendő?

Mester: Ez nem olyan rossz. Gondolom, a biztos megőrzéshez lepecsételheted azokat vagy elhozhatod a tanácsadóhelyre (az asszisztensközponthoz), azért hogy egységesen megőrizzék őket. Később odaadhatjuk azokat a szegényebb vidékeken élő parasztoknak.

Kérdés: Kérem, magyarázza el a különbséget, a buddhizmus, a Fofá és a buddhista tan között.

Mester: A buddhizmusnak a -ja csak egy parányi kis része a Fofá-nak, nem képviselheti az egész Fofá-t. Sákjamuni azt mondta, hogy a művelési módszereknél 84.000 iskola létezik. A buddhizmusban viszont csak több mint tíz iskola van, mint például a tiantai iskola, huayan iskola, jingtu iskola, csan iskola és a tantrizmus, csak valamivel több mint tíz iskola van. Én azt mondom, nemcsak 84.000 iskola létezik. A Fofá olyan nagy. Hogyan ölelhetné fel a mai vallás az egész Fofá-t? Ez csak a Fofá-nak egy része. Ez csak egy kis része a Fofá-nak. Ez vallássá fejlődött, így buddhizmusnak van nevezve. A buddhista tan csak a hétköznapi embereknek egy szava és egy felismerése.

Kérdés: Miért nem tudok nyugalomba jutni a meditációnál?

Mester: Te nem tudsz nyugalomba jutni a meditációnál, mivel sok olyan dolog által vagy zavarva a hétköznapi emberek társadalmában, amihez makacsul ragaszkodsz és amiről nem tudsz lemondani. A Dáfá-ról való felismerés megemelése közben azok a dolgok, amelyekhez makacsul ragaszkodsz, egyre könnyebben vannak véve. Így idővel nyugalomba juthatsz a meditációnál. Ha most mindenről le tudnál mondani, a xinxinged már régen magasabb lett volna, és te is már eléggé magasra művelted volna magad. Ha most van néhány zavaros gondolatod, az nem tesz semmit. Miközben fokozatosan emeled a xinxinged a hétköznapi emberek bonyolult társadalmában és feladod azokat a dolgokat, amelyekhez a hétköznapi emberek makacsul ragaszkodnak, lassanként tisztábbá válhatsz. A xinxinged is meg lesz emelve a ragaszkodásról való fokozatos lemondás közben, a szinted szintúgy, ezek kiegészítik és támogatják egymást. Akkor teljesen és egészen nyugalomba juthatsz.

Kérdés: Mik a shentongok (isteni képességek)?

Mester: Shentong, tehát a buddhista rendszerben az emberi testnek a rendkívüli képességei shentongként vannak megjelölve. A legalacsonyabb szinten a hétköznapi emberek különleges képességeknek nevezik ezeket.

Kérdés: Mit jelent a jia chi (erősíteni; az ötödik gyakorlatot úgy hívják: Shen tong jia chi Fa)?

Mester: A jia chi azonban nem jelenti azt, hogy gongot növeltetsz. Hogy neked egy darab gong lesz feltéve és aztán még egy darab, avégett hogy az ember magas gongot hagyjon kapni téged, ilyesmi nem létezik. A gong teljes egészében a saját szíved segítségével van művelve. Senki sem, bárki is legyen az, tehet fel neked egy darab művelési energiát. Ha nem hiszed ezt, én most hozzácsatolhatok egy gong-pillért a tiedhez, úgy hogy te egyszerre eléred a világon túli -nak az állapotát. De mihelyt kilépsz ezen az ajtón, leesik, mivel ez a gong nem a tied és a xinxingednek a mércéje nem olyan magas. Ezért nem maradhat ott. Mert egy nagyon különleges dimenzióban létezik egyidejűleg a xinxing állapotának egy mércéje, ennek van egy mérőskálája. Ha a xinxinged nem érhet el egy magasságot, a gong-pillér szintén nem érheti el ezt a magasságot. Nem léteztek korábban emberek, akik azt mondták, hogy nagy kár volna, hogy a gong le lett adva és az energia elhasználva? Ezt nem így kellene érteni. Mert ha te leadod azt, a xinxingednek a mércéje ott marad; egy bizonyos energia le van adva és a művelési energiának a pillére rövidebb lett, de ez be lesz pótolva a gyakorlás közben, anélkül hogy szükséges lenne szenvedést elviselned. Mert a xinxinged, a mércéd és a gyümölcshelyzeted ilyen magas. Természetesen, ha te tovább akarsz felfelé jutni, neked tovább kell emelned a xinxinged, csupán akkor növekedhet a gongod. Különben minden hiábavaló. A jia chi (erősíteni) csak arra szolgál, hogy nagy mértékben megtisztítsa a testedet és segítsen annál, hogy kifejlesszen más dolgokat, amik a gongban találhatóak.        

Kérdés: A sorsomban létezik pénz. Milyen összefüggésben áll ez a gong növekedésével?

Mester: Létezik néhány szituáció: Némelyeknél ez az a szerencse, amit a saját De-jükért kaptak cserébe és nyertek el; némelyek korábban gyűjtötték össze; szintén léteznek még némelyek, akik magas szintekről hozták magukkal. Különböző helyzetek léteznek, ezért ez viszonylag bonyolult is, nem lehet mindenütt ugyanazt a sablont alkalmazni. Mert némely emberek mármost De-vel, nagy De-vel rendelkeznek. Ők azt bírnak, amit akarnak, mivel a De nagyon döntő. Ez tényleg így van. Ez a De átváltozhat gonggá és egy olyan tényező, amelyik eldönti egy ember művelési szintjének a magasságát és a gyümölcshelyzetének a magasságát. Ha az ember a hétköznapi emberek társadalmában szerencsés viszonzásra törekszik, De ellenében pénzt, gazdagságot és anyagiakat kaphat cserébe. Némelyik sok pénzt kaphat, ha csak csinál valamit, mivel nagy De-je van; némelyik nem kaphat pénzt, mindegy, bármit is csinál, talán kicsi a De-je. Ez nincs abszolút így. Természetesen ez némely embereknél nagyon bonyolult. Itt én csak az általános törvényszerűségről beszélek. Ha kicsi De-vel rendelkező emberek ennivalóért is koldulnak, nem kaphatják meg azt. Mert ha mások neked adják az ételt, te nekik is De-t kell adjál cserébe. Ha nincs De-d, hogy adjál másoknak, nem is kapsz ennivalót. A cserénél az a tulajdonság hat, amelyik kiegyensúlyozva (egyensúlyban) tartja a világegyetemet, nevezetesen, aki semmit sem veszít, az semmit sem kap.       

Kérdés: Mit kellene csinálni a megkopott buddha-szobrokkal (buddha-figurákkal)?

Mester: A buddhizmusban alkalmasint létezik erre egy meghatározás (szabály). Ha már nem kedveled őket, elviheted azokat a templomba.

Kérdés: Miért jutok zavaros gondolatokra a tanfolyamon?

Mester: Ha összpontosítasz a hallgatásnál, megint jó lesz. A főtudatod erős kellene legyen. Valójában ez a gondolati karma zavarásától jön.

Kérdés: Szabad még betegeket kezeljek?

Mester: Ha orvos vagy a kórházban vagy egy masszázsterapeuta vagy, akkor azt mondom, hogy az nem nagy probléma. Ha te ilyesmit akarsz csinálni vagy ha ezt a munkát végzed vagy ha praxisod van, ez mind a hétköznapi emberek dolga. Ha gonggal kezelsz betegeket, akkor az abszolút nem megengedett! Amit én terjesztek itt, az nem a betegségeltávolításra és az egészségmegőrzésre való valami, hanem az igaz művelés. Az igaz művelés egy nagyon komoly dolog. Hogyan lehetne az akkor megengedett, ha te egy ilyen nagy megvilágosulttá akarod művelni magad, de nem állítasz szigorú követelményeket magaddal szemben és egészen hanyag vagy? Ez egy nagyon komoly dolog. Te valóban sok szenvedést kellene elviselj, te elszánt kellene legyél, hogy a Dáfá szerint műveld magad. Ha valóban művelni akarod magad, azt mondom, hogy nem szükséges többé ilyesmire gondolnod.   

Kérdés: A főtudat az embernek a lelke?

Mester: A lélek szó nagyon pontatlan. Az emberi test viszont nagyon bonyolult. Amire vonatkozik, az is nagyon homályos (nem világos). Ezért mi itt egészen elutasítjuk a korábbi szavakat. Mi ezt teljes egészében az emberi test modern tudományával kapcsolatban magyarázzuk el, itt nagyon világosan elmagyaráztuk.   

Kérdés: Néha szétszórt vagyok.

Mester: Az normális, hogy most nem tudsz eljutni az abszolút nyugalomba. Az a szint megemelkedésének egy megtestesülése. Ha te valóban a nyugalomba juthatsz, a szinted már nem alacsony többé.

Kérdés: Korábban más csigongokat tanultam. Némely dolgok ezekből, például mantrák és így tovább, néha öntudatlanul megjelennek az agyamban.

Mester: Ez mind el kell legyen távolítva. Ez más, mint a gondolatokban levő normál karma. Feltétlenül el kellene távolítsd.

Kérdés: Miért nagyon nehéz eltávolítani a rossz gondolatokat, és néha úgy érzem ráadásul, hogy egyre erősebbé válnak?

Mester: Ha el akarod távolítani őket, meg fogják próbálni, hogy visszatartsanak téged a műveléstől. Ezért léteznek reakciók. Némely embereknél nagyon erősek a reakciók. De a fő gondolataid feltétlenül tisztában kell legyenek ezzel és el kell utasítsák a rossz gondolatokat. Ha te képes lettél arra, hogy felismerd ezeket, és a gondolataid is állhatatosak maradnak, a -testem el fogja távolítani őket számodra.

Kérdés: Én Fálun Dáfá-t gyakorlok és a nővérem egy istenséget tisztel.

Mester: A Fálun Dáfá-tanulóknak nem szükséges semmitől sem félniük. Egy hétköznapi ember mindenkor ütközhet rossz dolgokba. Azok nem árthatnak neked és nem is érinthetnek meg. De a saját gondolataid stabilak kell maradjanak és elutasítsák ezeket a dolgokat. Ha te állhatatosan műveled a Dáfá-t, a -testem el fogja távolítani ezeket a dolgokat.

Kérdés: Az égi szemem fel volt nyitva, később semmit sem tudtam látni vele többé.

Mester: Különböző okok léteznek arra, ha fel volt nyitva és újra be lett zárva. Némelyeknél talán be lett zárva. Némelyeknél talán már meg lett sértve. De a művelésnél rendbe lesz hozva. Ha fel kellene legyen nyitva, fel lesz nyitva. Nem szükséges ezzel törődnöd. Hagyd azt, ahogyan van.

Kérdés: Mi a teendő, ha az ötödik „az isteni képességek megerősítése” nevű gyakorlatot nem tudom sokáig végezni?

Mester: A követelmény az: Minél hosszabban (hosszabb ideig) gyakorol az ember, annál jobb. Mert az ötödik gyakorlat abból az időből valami, amelyikben én egyedül műveltem magam. Ez a legcsekélyebb változtatás nélkül van nektek adva. A fő cél az, hogy lehetővé tegyem számotokra, hogy a magas szinteken való művelésnél rendelkezzetek egy művelni való Fá-val és rendelkezzetek egy gyakorolni való művelési úttal. A gyakorlatnak a nehézségi foka most magas számodra, és te nem tudsz olyan sokáig ülni. Te feloszthatod az időt egyenletesen, úgy hogy ilyen és ilyen sok időt használj az isteni képességek erősítésére és ilyen és ilyen sok időt a meditációba való elmerülésre. Csináld ezt a konkrét körülmények szerint. Azonkívül lassan emelkedni fogsz. Idővel egy nagyon hosszú időn át tudsz ülni.   

Kérdés: Nagyon sajnálom, hogy külföldre fogok utazni és a tanfolyam utolsó napján nem lehetek itt.

Mester: Akkor később olvasd gyakran a könyvet. Az nem probléma. Ha magánúton tanulja az ember, szintén eljuthat a beteljesüléshez. Egyedül azon múlik, hogy valóban műveli-e magát vagy sem.

Kérdés: Ki hozhatja világra egy embernek a főtudatát?

Mester: Minek törődsz ezzel? A tudásra való törekvésnek vagy a művelésnek adod oda a szíved? Valójában már elmondtam, hogy az élet ezen grandiózus világegyetem különböző anyagai mozgásainak a hatása alatt lehet megteremtve. Az emberi testen létezik egy fő-ősszellem és mellékősszellemek. Ők nem mindannyian élőlények?

Kérdés: Amikor Ön tanított, hirtelen láttam, hogy Ön egy nagy fehér hajú taoistaként mutatkozott meg magas hajcsomóval a fején.

Mester: Mióta lejöttem, hogy előkészüljek erre a dologra, már egy nagyon hosszú idő telt el. Minden voltam, buddha, taoista és istenség. Ha láttad, hát láttad.

Kérdés: Az őseim félni fognak, ha otthon gyakorlok?

Mester: Neked valóban sok ragaszkodásod van. Te még csak az élő szüleidnek és az élő gyermekeidnek az életútját sem irányíthatod, aztán még az elhunytakkal is törődsz. Ha az ember ortodox -t művel, az mindenkinek a hasznára válik. Az én művelési iskolám a legkedvezőbb iskola, az ember a hétköznapi emberek között műveli magát. Én újra és újra mondtam, hogy a művelés egy nagyon komoly dolog. De te meggondolod ezt és azt és nem tudsz szakítani ezzel vagy azzal az érzéssel. Mit jelentett korábban a szerzetessé válás? A mai szerzetesekről ez csak nehezen mondható el. Ha korábban egy szerzetes a hontalanságba ment, még csak a szüleit sem ismerte el. Teljes egészében szakítania kellett a világi sorskapcsolatával. Sőt egy új nevet kapott. Miért lett neki „a -nak egy neve” adva? Azért hogy szakítson a világ minden vágyakozásával. Csak ha nem voltak többé gondjai és konfliktusai, tudta teljes nyugalomban művelni magát. A művelés mármost egy komoly dolog. Nem kellene ilyen dolgokkal törődnöd, neked csak művelned szükséges magadat. De nem kellene ősöket tisztelned otthon. Ez nemcsak neked, hanem az elhunytaknak is jó. Emberek és szellemek nem szabad egy szobában lakjanak, a világi sorskapcsolatnak már vége van.        

Kérdés: A Fálun Dáfá-nak van befolyása a részvényekkel való kereskedésre?

Mester: (A tanulók már mind nevetnek rajtad.) Te makacsul ragaszkodsz a szerencsejátékokhoz. Én mondom neked, léteznek ráadásul emberek, akik a szerencsejátéknál való veszteségek miatt leugranak a toronyházról! Milyen érzülete van az embernek, ha részvényekkel kereskedik? Azt mondom, ma némely emberek csak nagyon nehezen tudják megkülönböztetni a jót a rossztól. Némelyik ráadásul megkérdezett, hogy szabad-e mahjongot játszani. Talán nem pénzt akarsz nyerni másoktól szerencsejátékon keresztül? Ez nem szerencsejáték? Egyet mindenképpen meg akarok mondani nektek: A mi tanfolyamunk nem arra van ott, hogy könnyelműen meg legyen hallgatva a hétköznapi emberek által; mi felelősek vagyunk az igaz művelőkkel szemben és a gyakorlók számára magyarázzuk el ezt. Ha a társadalomban mindent akarsz csinálni, azt tehetsz, amit akarsz. Nem is szükséges művelned magad.   

Kérdés: A fiam hétéves. Az utóbbi időben mindig mondta, hogy álmában Önnel együtt végezte volna a gyakorlatokat és hogy látja Önt nappal csinálni azokat. De másrészt nem akar Fálun Dáfá-t tanulni.

Mester: Akkor meg kell nézni, mit tanul és hogy az, amit látott, igaz-e vagy hamis. Ha egy ortodox van terjesztve, a démonok semmit sem hagynak kipróbálatlanul, hogy szabotálják. Ha ő saját maga nem gyakorol, akkor az egy probléma.

Kérdés: A gyors időterekben egy embernek az életútja már be lett fejezve. De miért tudjuk mi most még megváltoztatni a sorsunkat a művelésen keresztül?

Mester: Mivel a főtestednek az életútja még nem lett befejezve. Mi arra is képesek vagyunk, hogy visszaforgassuk az időt azokban a dimenziókban. Ezt el fogom magyarázni a tanfolyamon. Mellékesen mondok nektek még egyet, nevezetesen, hogy az ember saját maga egyáltalán nem tudja megváltoztatni az életét. Egy hétköznapi ember sem képes arra, hogy megváltoztassa az életed. A megvilágosultak szintén nem változtathatják meg feltétel nélkül az életedet. Ezért az ember nem ellenőrizheti a saját életét és még kevésbé másoknak az életét. Némelyik azután akar menni művelni magát, miután meggazdagodott, sok pénzt keresett és mindent jól elrendezett otthon és amikor a családtagok egy jó életet élnek. Az egy vicc! Mindenkinek megvan a saját sorsa, te látod ugyan, hogy ők a te vérrokonaid, de hogyan lehetne megengedett neked, hogy megváltoztasd másoknak az életútját? Azonkívül, ha nincsenek többé nehézségeid, mit művelsz akkor még? Tudod te, milyen nagy az ő karmájuk és milyen kellene legyen az életútjuk? Képes vagy te arra, hogy másokat ellenőrizz? Nem. Némelyik azt gondolná: Ezt nem hiszem. Ha sok pénzt kerestem és gazdag lettem, azt az utódaim fogják örökölni. Ahogyan látom, az nincs feltétlenül úgy. Lehet, hogy természeti katasztrófák által vagy olyan szerencsétlenség által, amelyik emberek által lett okozva, gyújtogatás által, nincs többé ott, vagy szerencsejátékon keresztül is el lehet játszva vagy elveszhet. Minden lehetséges felmerülhet. Azon múlik, hogy az utódoknak megvan-e ez a szerencséjük vagy sem. Ha nincs meg ez a szerencséjük, semmit sem örökölhetnek. Így van ez elgondolva. Mindenkinek megvan a saját sorsa. Senki sem változtathatja meg egy másiknak a sorsát, az nem megy.      

Meg lehet változtatva egy művelőnek az életútja? Igen. Két út létezik, hogy megváltoztassák. Ha egyvalaki a művelésnek az útját járja, meg lehet változtatva az életútja. Ha egy ember művelni akarja magát, az azt jelenti, hogy megjelenik a buddha-természete. Így feltétel nélkül segítve lehet neki. Másoknál ez nem szabad legyen tetszőlegesen csinálva. Mert ha a te életedben nem létezik művelés, ez meg kell legyen változtatva számodra. Minden össze kell legyen zavarva és aztán újból elrendezve. Ez el lehet érve. Aztán létezik egy másik szituáció, nevezetesen, hogy némelyik közülünk túl makacsul ragaszkodik a hétköznapi emberek dolgaihoz. Jogtalan eszközök által vagy valamilyen módszerekkel te megsebeztél másokat. Vagy ugyan te saját magad nem érzékelted, hogy megsebeztél másokat, de a fáradozásaidon keresztül és így tovább csináltál valamit, és úgy tűnik, mintha kaptál volna valamit. Valójában az nagyon kevés, amit megváltoztathatsz. Talán pontosan erőfeszítéseket kellett tegyél azokért a dolgokért, amelyekért erőfeszítéseket tettél. Csak ha úgy csináltad, tudtad megkapni azokat. Ez is el lett rendezve. Azonban az apróságoknál valóban létezik valami, ami meg lehet változtatva. De a nagy irány nem változtatható meg. Ha csak egy picikét megváltoztattad, karmát hozhattál volna létre. Különben nem létezne többé a jó és a rossz embereknek a kérdése. Ha valami nincs elrendezve a sorsodban és te feltétlenül bírni akarod azt és jogtalan eszközökkel megkaptad, akkor megkaptál valamit, ami egy másikhoz tartozik. És így te megsebeztél egy másikat és valamivel adósa lettél, akkor te karmát hoztál létre. Így van ez elgondolva. Ha nem ebben az életben fizeted vissza, akkor a következőben.        

Kérdés: Mivel rossz a xinxingem, összekeverten gyakoroltam a Fálun Gong-ot egy másik csigonggal. Néhány nappal később elvesztettem a Fálun-omat. Mi a teendő?

Mester: A művelés mármost egy komoly dolog. Némelyik egyszerűen nem hallgat a jó szóra és feltétlenül más csigonggal keverten akar gyakorolni. A végén kész van. Ez a Fálun és ez az összes mechanizmusunk egy nagyon hosszú időn át, egy nagyon hosszú történelmi perióduson keresztül és ki tudja milyen sok nemzedéken keresztül lett kialakítva! Ezek viszont nem a hétköznapi emberek által lettek kifejlesztve. Nagyon értékesek. Számtalan nagy megvilágosult művelte ki magát velük. Te könnyelműen tönkretetted azt. Más csigonggal keverten gyakorolva egyszerűen tönkretetted azt. Én mondom neked, mi egy picikét magasabban magyarázzuk el, ez a Fálun bizonyos értelemben egy világegyetem, összehasonlítva a te életeddel, a te ősszellemeddel ez a ki tudja hányszor értékesebb. De te olyan könnyelműen elpusztítottad tönkretetted. Gondold át egyszer, mivel én meg akarlak váltani téged, természetesen előhoztam ezt a dolgot. Ha tudod tanulni, akkor tanuld; ha nem, akkor nem is csinálhatunk semmit. Annak, akinek a Fálun-ja deformálva lett, nem fogok olyan könnyelműen még egy Fálun-t adni. Ha valóban tanulni is akarja és az egész szívével tanulni akarja, mi meg kell nézzük, hogy valóban tanulni akarja-e vagy sem és hogy csinálhatja-e tovább. Ha valóban tanulhatja, ha tanulhatja, a mechanizmusok egy sorát adhatjuk neki. A gyakorláson keresztül idővel egy Fálun-t is kifejleszthet.     

Kérdés: Li tanár, ha Ön egy buddha, akkor nem mondhatja azt, hogy minden eretnek.

Mester: Hallottátok ti, hogy én azt mondtam, minden eretnek volna? (Nem!) Ez az ember olyan erősen van ellenőrizve a futi által, hogy már nem tudja, mit kellene mondjon. Egy ember, akinek nincs világos főtudata, nem váltható meg. Ma a -vég idejében mármost minden egészen össze van zavarva. Azonkívül lehet -ként megjelölve az a zavaros holmi és az a rossz útra tért dolog? Milyen -ja van hát? Csak egy létezik: Zhen, Shan, Ren! Minden más ortodox és minden más ortodox vallás olyan alapelvek, amelyek a világegyetem különböző szintjein vannak felismerve és tanúsítva.

Kérdés: Mi a teendő, ha álmomban nem tudom megőrizni a xinxingemet?

Mester: Az akkor azt jelenti, hogy a xinxinged nem megbízható és hogy még nem állítasz fel magas követelményeket magaddal szemben. Az ok erre az, hogy a tanulásánál te még nem fektettél le egy szilárd alapot. Ezért valóban és tényleg kell művelned magad, csupán akkor tudod figyelembe venni ezeket a dolgokat a gondolataidban.

Kérdés: Azok, akik nem látogatták az Ön tanfolyamát és az Ön könyvének a követelményei szerint gyakorolnak, kifejleszthetnek egy Fálun-t?

Mester: Tudjátok, hogy az, amit mi terjesztünk, művelés, éspedig a magas szinteken való művelésnek a dolgai, nem a betegségeltávolításra és az egészségmegőrzésre szolgáló valami. Így magas követelmények vannak felállítva az emberekkel szemben. Az nincs úgy, hogy te kaphatsz egy Fálun-t, ha végzed a gyakorlatokat. Mindegy, milyen jól is csinálod a gyakorlatokat és milyen hosszan is gyakorolsz, ha te nem cselekszel a xinxing mércéje szerint, ahogyan mi megköveteljük, ha te nem állítasz szigorú követelményeket magaddal szemben, nem ügyelsz a De-re és nem tanulod a -t, akkor nem kaphatsz semmit és semmit sem fejleszthetsz ki. Ha te a mi -nk követelményei szerint cselekszel, mindent megkaphatsz. Amit meg kellene kapjál, az önképzésnél szintúgy meg fogod kapni, semmi sem fog hiányozni. A könyvben mindegyik írásjegy az én -testem, ezért természetesen mindent megkaphatsz. Neked szintén nem szükséges a Fálun-t saját magad kifejlesztened. A -testem természetesen védeni fog téged.

Kérdés: A társadalom némely emberei megtámadják a Fálun Dáfá-t, ha jelen vannak a Fálun Dáfá-tanulók. Hogyan kellene megvédjük a Fálun Dáfá-t?

Mester: Ne törődjetek avval és ezzel kész. Nem is szükséges veszekednetek és harcolnotok velük. Hadd beszéljenek, amit akarnak. Ne törődjetek avval és ezzel kész. Ne adjatok lovat alájuk és ne figyeljetek rájuk, kész.

Kérdés: Szabad a Fálun Dáfá-tanítványoknak a szülőterembe menniük?

Mester: Mit számít az? Némely kérdések nagyon naivak. Ha az ember a Dáfá-t műveli, semmitől sem fél. Egy ortodox (igaz) legyőz száz eretneket (gonoszt). Azonkívül a szülőterem szintén semmi eretnek dolog. A baba számára is előnyös lenne.   

Kérdés: Azokban a könyvekben, amelyek olyan írók által lettek írva, akik nem csigong-mesterek, léteznek futik vagy eretnek démonok?

Mester: Én mondom nektek, mindegy, hogy író-e vagy bármilyen személy, ha ő nem is csigong-mester, a csigong-könyveit futi vagy más zavaros dolog ellenőrzése alatt írta. Nem tudja, honnan származnak a gondolatai; úgy véli, hogy ő saját maga jött rá erre. Némelyik író a csigongról akar írni valamit. Meginterjúvolja a hamis csigong-mestereket, mivel ő szintén nem tudja, honnan származik ezeknek a csigong-mestereknek a gongjuk, és így hasonlóképpen zavaros dolgokat idézhet meg. Minden, amit felírt, ugyancsak ilyesmi. Most egy zavaros összevisszaság uralkodik a társadalomban. Minden lehetséges hamis csigong létezik. Ha nem is létezik bennük semmi eretnek dolog, lehet azoknak a könyveknek a segítségével művelődni, amelyek nem csigong-mesterek által lettek írva?   

Kérdés: A gyakorlás utáni szabadidőben (a gyakorlás idején kívül) könyvek után kutatok. Főképpen csak néhány meghatározásról és kifejezésről akarok egy picikét többet tudni, mivel nem értem azokat. Én nem akarok más iskolát tanulni.

Mester: Ne igazold magad. Mi felelősek vagyunk érted. A dolgok, amelyek abban az iskolában vannak elmagyarázva, annak az iskolának a dolgai. Annak az iskolának az elemeit tartalmazzák. Használhatod azokat nálunk? Itt nálunk azok másképp vannak elmagyarázva és tanítva. Más kifejezések szintén nem tartalmazzák ennek a mi iskolánknak a jelentését. Mindegyik írásjegye azoknak a könyveknek, amelyekre mozdulatok vagy démonok tapadnak, az a dolog [A gyakorlómozgásaik, és minden szó azokban a könyvekben, amelyeket démonok birtokolnak, azokat a dolgokat tartalmazza.]. Ha te ezeket a könyveket olvasod, be fognak hatolni a testedbe. Ami a művelést és a buddhista tanról való ismereteket illeti, ki fogom választani a múlt néhány művelődő személyiségét és könyveket fogok kiadni róluk, ezek az emberek mind jók és ortodoxok voltak. Ezek a könyvek általános olvasmányként szolgálnak, hogy ismeretekhez juttassanak benneteket.

Kérdés: Mit kellene csináljak a jegyzetekkel, amelyeket az Ön tanfolyamán a kérdések megválaszolásánál csináltam?

Mester: Őrizd meg őket. Azonkívül azt akarom mondani nektek, hogy némelyek a jelenlevők közül már úgy hozzászoktak ahhoz, hogy jegyzeteket csináljanak. De azok, akik a tanfolyamot nem tudják jól hallani, normális módon éppen azok, akik jegyzeteket csinálnak. Mert a gondolataik a jegyzetelésre összpontosulnak, de normális módon ők nem tudnak sem lejegyzetelni sem hallani mindent. Te csak teljes nyugalomban hallgathatsz. Ezt nem tudod teljesen lejegyezni. Ha a jegyzeteid szerint cselekszel – azok nem teljesek, azonkívül nagyon valószínűen ki vannak tépve az összefüggésből, mert nem tudod teljesen lejegyezni ezt. Ha aszerint cselekszel, lehet hogy nem célozhatsz meg jó hatásokat. Én megnevezem nektek a negatív tapasztalatokat, amelyek többször meg lettek szerezve, amióta tanfolyamokat tartok. Korábban sok ember létezett, aki így cselekedett. Ez nem a hétköznapi emberek egy elmélete. Így a hatások normális módon nem jók. Te nem tudsz sem hallani sem lejegyezni mindent. A jövőben még olvasásra való könyvekkel is fogunk rendelkezni.      

Kérdés: A gyakorlás eredményeinek van valami közük a hangulathoz?

Mester: Ha rosszkedvű az ember, nem szabad gyakoroljon; különösen ha dühös az ember, akkor igazán nem szabad gyakoroljon. Az ortodox művelésénél elnézést (toleranciát) kellene gyakorolni. Elnézést gyakorolni, nem azt jelenti, hogy az ember elnézést gyakorol, miután rossz hangulatba jutott vagy dühös volt. Ha rossz kedved van, hogyan tudsz még gyakorolni? Ha dühös vagy és gyűlöletet érzel magadban, ha te különböző haragon keresztül létrejött érzületekkel rendelkezel, nyugalomba juthatsz-e akkor? Érhetsz-e el akkor jó hatásokat a gyakorlásnál? Ha az ember nem igazodik a követelményeihez és nem ortodox -t gyakorol, akkor már eretnek -t gyakorol. Az nincs úgy, hogy az ember már a -t műveli, ha csak a gyakorlatokat végzi. Sok mester tanította az embereket, de némelyik nem cselekszik azon xinxing és azon erkölcsi mérce szerint, amelyet a mestere megkövetel. Végül az, ami létrejött a gyakorlás által, mind valami eretnek dolog és zavaros holmi. Te látod ugyan, hogy egy mester jó művelési utat tanít, de ugyanannak a művelési útnak a gyakorlása által különböző dolog jöhet létre. Neked valóban a xinxing számára őáltala felállított mérce szerint kell cselekedned. A művelés az egy nagyon komoly dolog.      

Kérdés: Befolyásolva van a Fálun Dáfá, ha a régi vagy a mai orvosi könyveket olvassa az ember?

Mester: Az nem fejt ki befolyást. Orvosi könyveket olvasni, az nem fejt ki befolyást. De a mai orvosi csigong-könyveket nem szabad olvasni.

Kérdés: Egy jógáról szóló könyvben egy istenség klasszikus írásairól van szó. Ebben az van mondva, hogy ez az istenség teremtette volna az összes világegyetemet.

Mester: Ne hallgass ilyesmire. Mi hát a jóga. A Fá-vég idejében sehol sem létezik egy tiszta föld.

Kérdés: Az, amit munka által kapott az ember, szintén De ellenében lett kicserélve?

Mester: Ennek szintén ahhoz van köze, milyen sokat áldoz (ad) az ember. Egy normál munka önmagában mármost áldozás. Ha az ember többet kap, mint áldoz, De-t kell adjon.

Kérdés: Mi van, ha csak a xinxinget műveli az ember, de nem végzi a gyakorlatokat?

Mester: Akkor te csak egy jó ember vagy, de nem művelő. A jövőben csak egy jó ember maradhatsz és a következő életben szerencsés viszonzást kaphatsz.

Kérdés: Miért nem forgatjuk a Fálun-t kilencszer, hanem csak négyszer?

Mester: Már elegendő négyszer forgatni. Ha túl gyakran forgatod, hasfájást fogsz kapni vagy fel fogsz puffadni. Természetesen a tanulásnál ez nem olyan rossz. Miután megtanultad a gyakorlatokat, a gyakorlásnál nem kellene többé túl gyakran forgatnod. Különben fel fogsz puffadni.

Kérdés: Szabad egy nőnek a szülés után egy hónapon belül végeznie a gyakorlatokat?

Mester: Igen, természetesen. Az nem probléma. Ennél nem léteznek erős testi mozdulatok.

Kérdés: Egy nő sosem vett részt a Tanár tanfolyamán. Az ötödik gyakorlat befejezése után néhány más mozdulat tűnt fel önmagától.

Mester: Ez azt jelenti, hogy más dolgok által van ellenőrizve. Ezt a dolgot már elmagyaráztam. Amit mi tanítunk, az csak ez az öt gyakorlat. Ő jónak találta, és létrejött nála az örömérzet, így megmozdult, miközben követett valamit. Ha nem akarod bírni azt, felhagysz azzal, és aztán nincs többé ott. Ha te őt követve mozogsz, ha a mozdulatoknál egyre vidámabb vagy és igazán jónak találod, akkor irányítani fog téged. Te látod ugyan, hogy azok a mozdulatok nagyon egyszerűek, de azok mind arra vannak ott, hogy tönkretegyék a testedet. Te látod ugyan, hogy csak a pár mozdulatot csinálod, de azok mind arra vannak ott, hogy tönkretegyék a testeden levő dolgokat; egy pillanat alatt tönkre lehetsz téve.

Kérdés: Mi van, ha az ember úgy a katolicizmusban is hisz, mint a Fálun Dáfá-t is gyakorolja?

Mester: Ha éppen erről van szó, talán nagyon magasan kell elmagyarázzam ezt. Nektek, keleti emberekként csak azt mondhatom, hogy nektek csak művelnetek szükséges magatokat. Nehéz találkozni egy nagy -val, egy ortodox -val. Én csak ezt mondhatom neked. Ha a mai vallások embereket tudnának megváltani, én nem is jöttem volna, hogy a Dáfá-t terjesszem. Mindenképpen ti megpróbálhatjátok ezt felismerni. Ti most emberek vagytok; ha túl magasan magyarázom el, nem tudjátok elfogadni.

Kérdés: Azoknak a fiataloknak, akik Fálun Dáfá-t gyakorolnak, szabad heteroszexuális szerelemmel rendelkezniük?

Mester: Én mondtam nektek, hogy ezen a szinten számodra egyáltalán nem lehetséges, hogy mindenről lemondj; ezt nem is érheted el. Természetesen léteznek emberek, akik talán nagyon könnyedén veszik ezt a dolgot. Azonban én mondom nektek, mi nem szállunk síkra amellett, hogy azok, akik a társadalomban művelik magukat, így kellene csinálják. Persze a mi Fálun Dáfá-nkban valóban léteznek emberek, akik hivatásosan művelik magukat. Ha a jövőben templomokkal rendelkezünk, talán fel fogunk ajánlani nekik egy helyet a művelésre. Sok szerzetes létezik, miután ők Fálun Dáfá-t tanultak, a templomok nagy nehézségeket okozhatnak nekik. A jövőben egy ilyen helyet fogunk felajánlani a művelésre ezeknek az embereknek. De annál a résznél, amelyik a hétköznapi emberek között műveli magát, nem szállunk síkra amellett, hogy ezt így csinálja. Ha minden ember Fálun Dáfá-t művelne és nem házasodna meg, ha senki sem szaporodna többé és az emberlények kihalnának, az nem megy. Ez azt jelenti, hogy a mostani szakaszban (stádiumban) neked szabad családot alapítanod. Azok, akik a hétköznapi emberek között művelik magukat, lehetőleg meg kellene feleljenek a hétköznapi emberek állapotának. Nevezzünk meg egy példát. Ha te nem akarsz megházasodni, a szüleid nagyon fognak aggódni érted, nem értenek meg, más emberek sem értenek meg téged. A művelésünk számára előnyös, hogy megfeleljünk a hétköznapi emberek állapotának. Mert csak a legbonyolultabb körülmények között bukkanhatnak fel magasra művelt emberek.       

Kérdés: Mester úr, mesélhet Ön valamit a szerelméről?

Mester: Te nem azért jöttél, hogy a -t tanuld. Minek jöttél ide? Mit akarsz hát még tudni? A művelés egy nagyon komoly dolog. Te most még mindig elragadtatod magadat az érzelmektől és makacsul ragaszkodsz az ilyen dolgokhoz. Milyen nagy hát a lemaradásod!

Kérdés: Lehet egy másik világba jutni, ha az ember sikeresen művelte magát a Fálun Dáfá-ban?

Mester: Te odamehetsz, ahová akarsz, mert hát már sikeresen művelted magad. Most felteszed ezt a kérdést, ha viszont te a jövőben egy nap sikeresen művelted magad, a föld alá fogsz süllyedni szégyenedben! Te nem tudod, mit mondtál. Most az emberi gondolatokkal rendelkezel, de nem az istenségek szintjeinek a gondolkodásmódjaival.

Kérdés: A nyugodt gyakorlat végzésénél meg van követelve, hogy nyugodt és tétlen legyen az ember és ne legyenek gondolatai. Tehát a xinxing művelésénél is el kellene érni ezt a pszichológiai állapotot?

Mester: Igen! De ezt csak lassan lehet elérni. Arra mindig ügyelned kellene: Egészen mindegy, milyen mélyen jutsz a nyugalomba, neked tisztában kell lenned azzal, hogy te éppen meditálsz és a gyakorlatot végzed. Ezt az egyetlen gondolatot meg kell őrizned. Különben transzba fogsz jutni és semmit sem fogsz tudni többé, akkor nem te leszel művelve.

Kérdés: Egy iskolás nagyon szorgalmasan tanult az iskolában és aztán fel lett véve az egyetemre. Ennek az iskolásnak a tette, aki tisztességesen viselkedik a szüleivel szemben, ellenkezik a „Zhen, Shan, Ren”-nel?

Mester: Nem, ez nem ellenkezik a „Zhen, Shan, Ren”-nel. Mi tartozik a ragaszkodáshoz és mi nem tartozik a ragaszkodáshoz, azt könnyű összecserélni. Megmondhatom nektek, a tettek, hogy személyes célokat érjen el az ember vagy hogy kielégítse a szenvedélyeket és vágyakozásokat, a ragaszkodáshoz tartoznak; a dolgokat a nyilvánosság számára, a tömegek számára és más emberek számára meg kellene tegye az ember; jól kellene végezze a munkáját és szorgalmasan tanuljon. Gondold át egyszer, egy tanulóként, egy iskolásként neked az a kötelességed, hogy jól tanuljál, mivel te iskolás vagy. Némelyik azt gondolná, az én célom éppen az, hogy egyetemre menjek. Természetesen a tanulásnak a célja az, hogy állandóan magasabb szintekre fejlődjön; az elemi iskolából a középiskolába, aztán az egyetemre. Neked hát nem is kellene mindig az elemi iskolában maradnod, az biztos. Az szintén nem hibás, hogy az egyetemre akarsz menni. De ha nem tanulsz szorgalmasan és egyre csak arra gondolsz, hogy az egyetemre menni, az egyetemre menni és az egyetemre menni, akkor azt mondom, hogy az ragaszkodás.       

Gondoljátok át egyszer, egy másik oldalról szemlélve, ha te iskolás vagy, neked az a kötelességed, hogy jól tanulj, hogy becsületesen viselkedj a szüleiddel, az iskolával és a tanárokkal szemben. A tanárok be kell vessék magukat érted, ők oktatnak téged; a szülők ki kell fizessék számodra a tandíjat és táplálniuk kell téged. Vagyis ha te becsületesen viselkedsz a szüleiddel és az iskola tanáraival szemben, ha te erőfeszítéseket teszel és jól tanulsz, magától értetődően mehetsz az egyetemre. Mehetsz te akkor az egyetemre, ha egyre csak arra gondolsz, hogy az egyetemre mész, hogy az egyetemre mész, de nem tanulsz jól? Neked nem szükséges állandóan arra gondolnod, hogy az egyetemre mész. Nem töprengsz te hiába, ha nem mehetsz az egyetemre? Az már elegendő, ha te erőfeszítéseket teszel és jól tanulsz, ha nem is gondolsz az egyetemre. Nem lesz akkor egy egyetem elébed helyezve, ha te jól tanulsz? Nem lesz egy magiszter vagy egy doktorjelölt elébed helyezve? Ilyen az alapelv. Némely dolgok ugyan nagyon egyszerűek, de nagyon könnyű összekeverni őket. Létezik még egyvalami. Némelyek közülünk tudományos kutatómunkával foglalkoznak, ez a ragaszkodáshoz tartozik vagy sem? A kutatási eredményeid és az, amit csinálsz, a nyilvános jólétért (közjóért) van és a széles társadalmat és más embereket szolgál. Az a munkád, hogy ezt jól csináld. Neked munkásként is jól kellene dolgoznod és meg kellene érdemelned a béredet, a fizetésedet, nem igaz? Mert egy gyakorló – mindegy, hol – meg kellene mutassa, hogy ő egy jó ember.          

Kérdés: Mi van, ha az ember a gyakorlatok végzésénél belép abba az állapotba, amelyikben teljesen elfelejtkezik saját magáról, egyetlen egy zörejt sem hallhat a közelben és amelyikben az az érzése, hogy a test eltűnt volna?

Mester: Az egy jó állapot. A mi gyakorlásunknál meg van követelve, hogy nyugalomba jussunk. Ennél két állapot léphet fel. Nálunk nincs úgy, mint más csigongoknál, amelyeknél semmiről sem tud többé az ember, mihelyt odaül. Miután néhány óra hosszán át gyakorolt és aztán kilépett a meditációból, megjegyzi (észreveszi): Ojjé, úgy tűnik, hogy csak egy rövid ideig, csak valamivel több mint tíz percet ültem, de az óra szerint már egy hosszú idő telt el. Még örvendezik is ezen és úgy véli, hogy magas meditációs képességgel rendelkezik és hogy igazán jól gyakorolt. Ha más iskolákban műveli magát, mind azt fogják mondani, hogy jól gyakorolt. De nálam én azt mondanám, hogy ő nagyon siralomra méltó, nagyon siralomra méltó! Tudjátok, hogy a mi művelésünknél éppen pontosan az énednek van lehetővé téve, hogy valóban művelje magát és valóban megkapja a gongot. Ezért neked a nagyon mély meditáció állapotában is tisztában kell lenned azzal, hogy pontosan te végzed a gyakorlatot. Nálad fel fog bukkanni az az állapot, mint a kérdésedben, hogy nem tudod többé, hol van a lábad, a tested, a karod és a kezed, sőt úgy tűnik, hogy a fej is eltűnt. Neked úgy tűnik, mintha csak egy gondolatod lenne még. A tudatodban létezik a gondolat, amelyik tudja, hogy a gyakorlatot végzed itt. Ez egy nagyon jó állapot. Azonkívül létezhet nálunk még egy másik állapot, nevezetesen, hogy az ember egy tojáshéjban látszik ülni és hogy nem tud mozogni. Egy csodálatos érzés. Azonban tudja, hogy a gyakorlatot végzi itt. Egy ilyen állapot is felbukkanhat.       

Kérdés: Amikor egyszer éjjel felébredtem, észrevettem, hogy a Fálun Dáfá néhány gyakorlatmozdulatát csináltam. Éreztem, hogy a Fálun forgott és az energia folyam nagyon erős volt.

Mester: Ha valóban a Fálun Dáfá-nak a gyakorlatmozdulatai voltak, az nagyon jó. Lehet, hogy az ősszellemed végezte a gyakorlatokat és hogy segített neked a gyakorlásnál. Ha más mozdulatok voltak, akkor az problematikus lenne.

Kérdés: Ha az első négy gyakorlatot csinálom, a testemben létezik egy erő, amelyik ingadozásba (lengésbe) hozza a testemet.

Mester: Sokan közülünk nagyon érzékenyek. Ha a Fálun forog a testedben és te vele mozogsz, nem kellene vele mozogjál. Némelyek nem olyan érzékenyek. Ha nagyon nagy is a forgató erő, nem tudják érezni. Mindenkinek megvan a saját állapota.

Kérdés: Mi sok évet műveltük a tantrizmust. Most kaptunk már gongnenget és kapcsolatot tudunk teremteni az Ön -testével. Ha ez mind igaz, segítségünkre lehet ez a Fálun Dáfá művelésénél?

Mester: Nem, ez nem hathat segítőkészen, ez egyáltalán nem hathat segítőkészen. A tantrizmus a tathágata alapelve a világegyetem legalacsonyabb szintjén. Hogyan lehet hát a világegyetem -jának a segítségére? Én mondom neked, azt nagyon nehéz megmondani, hogy te a valódit vagy a hamisat láttad. Még ha a valódit is láttad, neked nagyon nehéz elérni azt az állapotot, hogy kapcsolatot teremts a -testemmel. Ő nem ezen a módon fog kapcsolatot felvenni veled. Ez úgy van, hogy azok a dolgok, amelyeket korábban tanultál, kifejlesztettek valamit, hogy becsapjanak téged. Ezért ügyelned kellene erre. A gongneng alapján nem lehet látni, ki magas és ki alacsony, hanem a xinxing határozza meg egy művelő gyümölcshelyzetének a magasságát.     

Kérdés: Megy az, hogy a Tanár Dáfá-jára irányuló naplót írjak, hogy megtaláljam a saját hiányosságaimat?

Mester: Azt mondom, neked ezt nem kell feltétlenül felírnod. Mivel fel akarod írni, írd hát fel. Ha neked a szívedben világos, hol cselekedtél hibásan, ha te a következő alkalommal ügyelsz a tanulására és megemelkedsz, az már elegendő.

Kérdés: Amikor az Ön művét olvasom, a szemem gyakran nagyon el van vakítva néhány sortól. Ha pontosan megnézem azokat, észreveszem, hogy azok pontosan az én problémáimat érintik. Ez egy utalás a Tanár -testétől?

Mester: Ez mind a ereje, amelyik a Dáfá-ban van tartalmazva. Minden írásjegy buddháknak, taóknak és istenségeknek a -teste.

Kérdés: Egy bizonyos időközben meg lettem büntetve az Ön -teste által, ha valami hibásat tettem vagy mondtam, de egy másik időközben az Ön -teste nem törődött azzal, ha valami hibásat tettem vagy mondtam.

Mester: Ámbár állandóan törődtem veled, még mindig hibákat csináltál és nem tudtad ezt megbánni és kijavítani magad. Én viszont nem adhatok állandóan ezen a módon utalásokat neked! Azonkívül mondok még valamit. Sok tanuló mindig a Fá-testemmel akar kapcsolatot felvenni; ennél azt a célt követik, hogy kérdezzenek valamiről vagy arról, hogyan művelték magukat. Azt mondom neked, csak művelned szükséges magadat. Amit tudnod kellene, teljes bizonyossággal tudni fogod majd. Ha nem kellene tudnod, az azt jelenti, hogy számodra még nincs itt az idő, hogy tudjad. Ha többet olvasod a könyvet és mélyebbre mész, minden kérdésed meg lehet válaszolva. Minden benne áll. Egészen mindegy, hogy te fel tudod-e ismerni a problémákat vagy súlyos kérdéseid vannak-e, miután valóban tanultad ezt a -t, észre fogod venni, hogy nincsen több kérdésed. Egyik kérdés a másik után, minden kérdés azonnal meg lett válaszolva.

Kérdés: Ameddig a gong és a megvilágosodás fel van nyitva, az akkor már a helyes gyümölcs és akkor a Fálun-világba lehet menni?

Mester: A megvilágosodásnál létezik a fokozatos megvilágosodás és a hirtelen megvilágosodás. Az a megvilágosodás, amelyiknél végül is minden valóban és teljesen fel van nyitva, az a beteljesülés. Azonban némely emberek csak a három világkörön belül juthatnak el a gong felnyitásához és a megvilágosodáshoz, ez akkor nincs beteljesülésnek nevezve, és ők nem is kaphatnak helyes gyümölcsöt. Ezzel arra gondolok, hogy némelyek nem tudnak olyan sok erőfeszítést tenni és nincsenek olyan szilárdan elhatározva a művelésre, ezért nem érhetik el a helyes gyümölcsöt, úgy nem is juthatnak a Fálun-világba. Fognak létezni emberek, akik a három világkörön belül jutnak el a megvilágosodáshoz, mert ők csak ilyen magasra művelhetik magukat. Azok, akik a Dáfá-t művelik, nem feltétlenül fognak mind a Fálun-világba jutni. Azok számára, akik még magasabb gyümölcshelyzeteknél érték el a beteljesülést, léteznek még magasabb világok.   

Kérdés: Az emberek azért estek bele ebbe az anyagi dimenzióba, mivel érzelmeik vannak?

Mester: Ez nincs mindenkinél így. Ott fenn nem léteznek érzelmek, csak a három világkörön belül vannak érzelmek. Te azért estél le, mivel többé nem feleltél meg a mércéknek ott fenn. A hétköznapi embereknek a dimenziójában az érzelmek a legerősebbek. Az érzelmek az alapvető ok a ragaszkodás keletkezésére.

Kérdés: Hogyan lehet különbséget tenni a futi és az ősszellem között?

Mester: Most nem vagy képes arra, hogy megkülönböztesd őket. Ámde ne érdeklődj állandóan ilyesmi iránt. A futi olyan nagynak mutatkozhat meg, mint a tested, a korábbi tested szintén megmutatkozhat ebben az egy életben, ezért számodra nagyon nehéz megkülönböztetni, hogy ez az előző életednek a teste-e vagy a futi. Némely futik a testen belül vannak, némelyek a testen kívül. Léteznek futik, amelyek a fejen vagy a vállon guggolnak vagy a nyak mögött vannak, ezeket a futikat könnyű felismerni. De azokat, amelyek a testben vannak, nem tudod felismerni. Azoknál, akik Dáfá-t művelnek, nem létezik a futi kérdése. Ilyesmi egyáltalán nincs megengedve.

Kérdés: Én szeretném – kérem – megkérdezni, hogyan nevezik azt, aki túlmegy a buddhákon?

Mester: Mit jelent az, aki túlmegy a buddhákon? Egy normál hétköznapi embernek sohasem megengedett, hogy valami ilyen magasról tudjon. Nagyjában és egészében véve én a két rendszert, a buddhistát és a taoistát, említettem meg. Azok, akik túlmennek ezen a kettőn, szintén buddhák és taók. Ha tudásként szemléled ezt, és ha kimész ezen az ajtón, erről a tanfolyamról, alig pár napot fog tartani, amíg semmire sem tudsz emlékezni többé. Amit elmagyaráztam, csak úgy körülbelül tudhatod, azonkívül nem vagy egészen tisztában ezzel a fejedben és nem tudod kifejezésre juttatni. Ha nem tudod művelni magad, ez ki lesz törölve a fejedből, az emlékezetedből. Egy hétköznapi embernek nem megengedett, hogy ilyesmit tudjon.

Kérdés: Mi az igazi jelentése az érzelmeknek a Fofá-ban?

Mester: Az érzelmek a kozmikus Dáfá-nak és a kozmikus tulajdonságoknak egy tényezője a legalacsonyabb szinten. Korábban sohasem beszéltünk ezekről az alapvető dolgokról. A buddhizmusban ragaszkodásról beszélnek, erről a ragaszkodásról és arról a ragaszkodásról. Mi itt szintén beszéltünk a ragaszkodás különböző fajtáiról. A buddhizmusban azonban nem beszélnek arról, mi az alapvető dolga a ragaszkodásnak. Mi elmagyaráztuk nektek ezt, nevezetesen, mert léteznek érzelmek. Ha az ember meg akarja kapni a helyes gyümölcsöt a művelésen keresztül, természetesen az érzelmeket nagyjában és egészében véve el kell távolítani.

Kérdés: A gyakorlatok végzésénél egy híd kell legyen képezve a nyelvvel. Mit kellene csináljak, ha a műfogsor miatt nem lehet kialakítva a híd?

Mester: A műfogsor semmit sem befolyásolhat. Ha egy ólomlemez is van a szádban, az nem tesz semmit. A gong átmehet ott. Az nem tesz semmit. Mi nem azon vagyunk, hogy csit gyakoroljunk, hanem hogy gongot nemesítsünk.

Kérdés: Ki volt Ön az előző életében?

Mester: Én pontosan Li Hongzhi vagyok. Én nem vagyok Sákjamuni buddha.

Kérdés: A tanfolyamán Ön megemlítette a Fálun szentséges királyát. Az ugyanaz a személy, mint a Fálun szentséges királya, akit Sákjamuni említett meg a „Lótusz szútrájában”?

Mester: A múltban Sákjamuni buddha tényleg megemlítette a Fálun szentséges királyát. Sákjamuni korábban többször beszélt a Fálun-ról és a Fálun szentséges királyának a dolgairól. Amikor a későbbi emberek visszaemlékeztek azokra a dolgokra, amiket Sákjamuni buddha mondott, nem tudták teljesen visszaadni azokat. Ezért a későbbi emberek már nem tudták megérteni Sákjamuni buddha szavainak az eredeti jelentését. Ők félreértették a szavait. Később léteztek még olyan megfogalmazások, mint ezüstkerék, vaskerék és bronzkerék, mindezek a későbbi emberek által lettek összeeszkábálva. Az lett mondva, hogy Sákjamuni forgatta a Fálun-t és így tovább és így tovább. Sákjamuni buddha egyáltalán nem arra gondolt ennél, hogy ő saját maga forgatta a Fálun-t. Sákjamuni buddha előrelátta a jövőt, ő látta és tudta, hogy a jövőben egy ilyen dolog történne meg.

Kérdés: Mihelyt este az ötödik „az isteni képességek megerősítése” nevű gyakorlatot végzem a lótuszülésben, álmos leszek.

Mester: Az abszolút nem megy. Te feltétlenül le kell győzd ezt a gyengeséget. Különben talán nem a te éned lesz művelve. Mi tiszta fejjel kellene műveljük magunkat. Ha te odaülsz és elkezdesz aludni, valójában az azt jelenti, hogy te nem végzel gyakorlatokat, hanem ülve alszol. Az is egy zavarás.

Kérdés: A Szukhávati-világ tiszta országában (földjén) az élőlényeknek nincs gondjuk és nincsenek nehézségeik. Hogyan művelhetik akkor magukat?

Mester: Én mondom neked, gond nélkül nem művelheti magát az ember. Ezért nagyon nehéz művelődni a Szukhávati-világban.

Kérdés: Mi a Tanár -testének a -neve?

Mester: A -testem az pontosan én, ők egyek. Ezt nem olyan könnyű megérteni. Nem létezik egy -név sem, csak Li Hongzhi.

Kérdés: Azokról a kérdésekről, amelyek a művelésnél vannak nekünk, beszélgethetünk azokkal a sokéves tanulókkal, akik véleményünk szerint viszonylag jól művelték magukat?

Mester: Az nem probléma, hogy a tanulók egymással beszélgessenek, az nagyon jó.

Kérdés: Munka közben nem szándékosan éreztem, hogy a szemöldököm között a homlokomon rózsaszínű fény, kék fény és ezüstfehér fény lett kisugározva.

Mester: Ez az égi szem felnyitásának a jelensége volt. Ennél sok különböző jelenség létezik. Némelyik megkérdezte: „Ez a mi energiánk fény, hogyan létezhet akkor a testünkben?” Tegnap egy ilyen kérdéscédulát kaptam, amit időhiány miatt még nem válaszoltam meg. Én mondom neked, hogy te azért látsz fényt, mivel az égi szemednek a szintje nem magas. Így csak ezt a jelenséget látod. Azonban a dolgok, amik léteznek, nagyon valóságos alapanyagokból állnak. Ha az égi szemednek a szintje nem magas, azt látod, hogy a más dimenziókból való élőlények hasonlóak a fényhez, mert nagy energiával rendelkeznek. Ha az égi szemednek a szintje nagyon magas, észre fogod venni, hogy annak az oldalnak a dolgai még valóságosabbak, mint azok, amiket ezen az oldalon látsz a szemeddel. Ezért mondták a korábbi művelők, hogy a hétköznapi emberek társadalma valami hamis dolog és illúzió volna.   

Kérdés: Ön a ragaszkodás minden fajtájának az eltávolításáról beszél. De az már nem egy ragaszkodás önmagában, ha Ön minden élőlényt átfogóan meg akar váltani?

Mester: Milyen zavarodott hát ez az ember! Az ragaszkodás, ha az ember kiment valakit a vízből, aki szinte meg van fulladva a vízben? Én azért jöttem, hogy megváltsalak téged, nem azért jöttem, hogy műveljem magam. Te meg kellene különböztesd az egyiket a másiktól. Azonkívül nekem van valami még nagyobb tenni valóm. Csak az embervilágban magyarázom el a -t.

Kérdés: Az az érzelmekhez számít, ha létrejön a könyörületesség, hogy minden élőlényt megváltson a szenvedésekből és nehézségekből?

Mester: Ha a mostani alapodon könyörületességről beszélsz, az valójában érzelmek által van okozva. Könyörületesség az nem érzelem! Egy hétköznapi embernek érzelmei vannak. Ha megemelkedett, nincsenek többé érzelmei. Csupán akkor foghatod fel valóban, mi a könyörületesség.

Kérdés: Valaki, akinek az égi szeme egy viszonylag magas szinten található, gyakran megmondja más tanulóknak, milyen messzire művelték ezek magukat.

Mester: Ő szabotálja a Fálun Dáfá-t. Én mondom nektek, mindegy, mikor is bukkan ez fel, mi nem kellene ilyesmire hallgassunk és ezt elhiggyük. Egyetlen egy valakinek sem megengedett, hogy tetszés szerint elmesélje, milyen magasra művelte magát valaki. Az érvényesülési vágy hatása alatt némelyek mármost nagyon szívesen mesélnek ilyesmit. Ha nyitva is van az égi szemed, nem láthatod feltétlenül, milyen magasra művelte magát egy másik. A szélsőségesen különleges esetek azok lennének, akik tényleg nagyon jók. De ámbár ők ezt valóban láthatják, nem mondják el. Az megengedett, ha egymással beszélgetünk és megmondjuk egy másiknak, hogyan fejlődött itt és ott a gongja vagy hogy valami jó dolgot fejlesztett ki a gyakorláson keresztül. Ha valaki azt mondja: „Te ilyen magas lettél a gyakorláson keresztül, én ilyen és olyan magas vagyok, te ilyen és olyan magas vagy, ő ilyen és olyan magas”, akkor az a szabotálása. Az abszolút nem megengedett, hogy ilyesmit láttassanak vele. Ez nem támogatja egy embernek a ragaszkodását? Minden lehetséges felbukkanhat, mint egymással összehasonlítani magukat és így tovább. Még egyszer ki akartam hangsúlyozni, hogy ti mindenkor a xinxing magasságát kellene mérceként vegyétek. Csak azok fognak ilyesmit csinálni, akiknek nem magas a xinxingjük. Lehet-e tehát magas a gongjuk, ha a xinxingjük nem magas? Láthatják-e pontosan, ha a gongjuk nem magas?     

Kérdés: A tanfolyamon az új tanulók már megkapták a Fálun-t, a csi-mechanizmusokat és a -testet, amelyet a Mester adott. Ezek mind rendkívül értékesek. Mit kellene mi adjunk ezért a világegyetem azon alapelve szerint „Aki semmit sem veszít, az semmit sem kap”?

Mester: A -test azért van ott, hogy védjen téged, ő viszont nem lett neked adva. Valójában én csak azt akarom, hogy te megkapd a -t, hogy műveld magad és hogy visszatérj az eredethez és az igazhoz. Én csak azt akarom bírni, hogy legyen egy szíved, amelyik felfelé akar emelkedni.

Kérdés: Léteznek különbségek a tantrizmus Fálun-ja (csakrája) és azon Fálun között, amelyikről Ön beszél?

Mester: Ez két különböző dolog. A tantrizmus Fálun-ja (csakrája) a gondolatokból jön és az ember gondolatai által van ellenőrizve. Nálam a Fálun valóságos, van egy alakja és valami valóban létező dolog.

Kérdés: Egyszer meglátogattam a Tiantan buddha-szobrot Hongkongban. Szeretném – kérem – megkérdezni, miért akarnak egy ilyen nagy buddha-szobrot építeni a mai társadalomban?

Mester: Ez egy olyan dolog, amit hétköznapi emberek akarnak csinálni. Most sok ember létezik a buddhizmusban, aki egy még nagyobb templomot akar építeni. Ezek mind a hétköznapi emberek dolgai.

Kérdés: Ha valaki a beteljesüléshez művelte magát, láthatja ott fent a Nagymestert?

Mester: Ameddig valóban műveled magad, még nem szükséges, hogy el legyél jutva a beteljesüléshez, már láthatsz engem. Természetesen a beteljesülés után még inkább lehetséges, hogy láss engem.

Kérdés: Mit jelent „a magukat hivatásosan művelő tanítványok”? És mit jelent „a magukat igazán művelő tanítványok”?

Mester: A magukat hivatásosan művelő tanítványok azok, akik a templom művelési formáját alkalmazzák, ők a magukat hivatásosan művelő tanítványokhoz tartoznak. A magukat igazán művelő tanítványok azok a tanítványok, akik valóban művelik magukat.

Kérdés: Én iskolás vagyok. A lótuszülésnél szabad könyveket olvassak vagy házi feladatokat csináljak?

Mester: Ha te a lótuszülésnél könyveket olvasol vagy házi feladatokat csinálsz, ennél csak a lótuszülést gyakorolhatod, ez nem számít gyakorlásnak. Viszont ez előnyös. Ez ahhoz vezethet, hogy az ember hosszabban tudja csinálni a lótuszülést. Ennél viszont csak a lábak vannak edzve (trenírozva).

Kérdés: Amikor három virág összegyűlik a fej fölött, akkor az ősgyermek olyan nagy lett, mint az ember saját maga?

Mester: Az lehetetlen. A „Három virág összegyűlik a fej fölött”-nél az ősgyermek csak olyan nagy, mint egy egy- vagy kétéves gyermek. Ez csak azokra érvényes, akik jól gyakoroltak. Némelyeknél az ősgyermek csak olyan nagy, mint egy néhány hónapos baba.

Kérdés: Ha létrejöttek az élőlények és hasonulnak a világegyetem tulajdonságaihoz, ők csak Zhen, Shan, Ren-nel kellene rendelkezzenek. Miért rendelkeznek még a velük született jellemmel is?

Mester: A jellem az emberi jellem kérdésére vonatkozik. Ez az ember például gyorsan izgatott lesz [türelmetlen], a jellemétől fogva hajlik arra, hogy gyorsan izgatott [türelmetlen] legyen, ő gyorsan szokott dolgokat elintézni; annak az embernek lassú természete van és mindent lassan csinál. A jellem az csak a jellem. Ez két különböző dolog. Miért tudnak az őseredeti alapanyagok olyan különböző dolgokat összeállítani, mint fa, vas és így tovább? Ők egyek, de mindezeknek a tulajdonságai a Zhen, Shan, Ren.     

Kérdés: Az Ön nagy kézmozdulatainak ugyanaz a jelentése, mint a terjesztésének?

Mester: Ennél valami magasabbról van beszélve. Mindenesetre azt jelenti, hogy az embereknek nem könnyű megkapni a -t, és hogy szintén nem könnyű ezzel a sorskapcsolattal rendelkezni, ez azt jelenti, hogy ti nem kellene elszalasszátok ezt az alkalmat.

Kérdés: Egy ember túl tudja művelni magát azoknak a szülőknek a szintjén, akik megszülték az ősszellemét?

Mester: Neked most nem kellene ábrándozásoknak átadnod magad. Én mondom neked, te még csak azt sem tudod, milyen alacsony vagy most. Mégis mersz valami ilyen magasra gondolni. Milyen magasra művelheti magát egy ember, a képességén múlik, hogy elviseljen valamit, a De-jének a karma-alapanyagához való arányán. Ez azt jelenti, hogy az olyan tényezők döntik el, milyen magasra művelheted magad, mint az alapod és a képességed, hogy kibírjad. Ezért ha azt mondod, hogy te ilyen és olyan magasra akarod művelni magad, de nincs meg ez a képességed, hogy elviselj valamit, őrültté fogsz válni, ha eljön az időpont. Azonban ez ugyancsak nincs is abszolút így. Csak éppen most emberi gondolkodásmódod van.

Kérdés: Piros, narancssárga, sárga, zöld, indigókék, kék, ibolyaszínű, színes (színnel) és színtelen (szín nélkül) különböző szinteket képviselnek, min lehet ezt felismerni? Ha az égi szem még nincs felnyitva, fel lehet ezt ismerni az arcszínen?

Mester: Nem. Ez nem olyasmi, amit egy hétköznapi ember felismerhet. Ezért az emberi szem ezt nem ismerheti fel.

Kérdés: Én X-csigongot tanultam és tévutakra jutottam. Valami állandóan ide-oda száguldott a testemben. Rossz útra tévedtem. Most arra határoztam el magam, hogy Fálun Dáfá-t műveljek. XY azért jött álmomban, hogy zavarjon.   

Mester: Amit művelni és amit gyakorolni akarsz, egyedül a szíveden múlik. Minden saját magad által van meghatározva. Ha nagyon állhatatos a szíved, hogy Fálun Dáfá-t akarj művelni, senki sem zavarhat téged. Nem is megengedett többé, hogy zavarjon téged. Én ezt szintén nem engedem meg.

Kérdés: Művelheti-e az ember nagyon magasra magát, ha az ősszellem nagyon fiatal?

Mester: Ez nem attól függ, hogy az ősszellem fiatal-e vagy öreg. Nem függ attól.

Kérdés: Miután hallgattam a Dáfá-t, tudom, hogy a művelés egy nagyon sürgős dolog. Hogyan erősíthetem meg a nagy Ren szívét, azért hogy bátran és állhatatosan haladjak előre?

Mester: Hogy te gyakorolhatsz-e Rent és milyen messzire gyakorolsz Rent, arról saját magad döntesz. Nem létezik edzés (tréning) arra, hogy megerősítsd azt a képességet, hogy kibírj valamit. Egyedül attól a képességedtől függ, hogy szenvedéseket viselj el. Ha létezik ez a a szívedben, és ha te mindent könyörületesen kezelsz körülötted, akkor jobban viselkedhetsz, mindegy, mivel találkozol.

Kérdés: Mi a különbség a gongshen (a gong teste) és a fashen (Fá-test, a Fá teste) között?

Mester: Ti nem fogtok rendelkezni gongshennel, a jövőben sem. Miután a beteljesüléshez műveltétek magatokat, csak fashennel rendelkezhettek. A világegyetemben egy élőlény sem rendelkezik gongshennel.

Kérdés: A megpróbáltatások, hogy eltávolítsuk a ragaszkodás különböző fajtáit, a világi -n belül egyszer vannak átfutva. Ha az ember a világon túli -ban található, akkor mindegyik gyümölcshelyzetnél egyszer kell legyenek átfutva vagy mindegyik gyümölcshelyzetnek az alsó, a középső és a felső fokánál mindenkor egyszer?

Mester: Az egész út, amelyik nagyjában és egészében véve el van rendezve neked a művelésre, vagyis az út a megvilágosodásodig, az egy művelési folyamat. Ebben a művelési folyamatban a ragaszkodásod minden fajtája el van távolítva. Az nincs úgy, hogy létezik a világi -nak a szakasza és a világon túli -nak a szakasza. Ezen a módon van elrendezve számodra, amíg eljutottál a beteljesüléshez.

Kérdés: „Keletkezés, fennmaradás és romlás” azt jelenti a világegyetemben, hogy minden rossz dolog teljesen szét van robbantva és aztán újra össze van állítva?

Mester: Korábban az így volt. A rossz dolgok szét lettek rombolva és aztán újra felépítve. Az emberiség többször lett elpusztítva. Némely emberek nem tudják megérteni ezt. Neked nem a hétköznapi emberek szemszögéből kellene elgondolkodnod ezekről a dolgokról. Ezekben a napokban elmagyaráztam egy alapelvet, azt mondtam, hogy az emberek egyszerűen túl parányiak és jelentéktelenek a nagyon-nagyon magas szinteken levő buddhák, taók és istenségek szemében; a nagyon magas szinteken levő nagy megvilágosultaknak a szemében viszont a tathágaták is hétköznapi emberek; a még magasabb és még magasabb szinteken levő nagy megvilágosultaknak a szemében az emberek még csak olyanok sem, mint a baktériumok és a mikrobák. Ha az emberi erkölcs megromlott – a földgolyó hasonló egy almához, ha egészen meg van rothadva, akkor nem kellene legyen eldobva? Ha az ember nem azokon a szinteken található, ezt nagyon nehéz érzékelni.

Kérdés: Kérem – tisztítsa meg számunkra, olyan tanulókként, akik valóban művelik magukat, a fő-ősszellemet.

Mester: Amit tennem kell, már mindent megtettem. Ne legyenek ilyen bogaraid a fejedben. Némely dolgokat nem érthetsz meg. A jövőben ti lesztek a legjobbak.

Kérdés: Korábban léteztek emberek, akik megjósoltak valamit a füstölőpálcikákon keresztül, amik Avalokitésvara bódhiszattva előtt lettek elégetve. Lehet még használni a füstölőpálcikáknak a jeleit, miután Avalokitésvara szobrának fel lett nyitva a fény az Ön képével?

Mester: Mire használod a füstölőpálcikáknak a jeleit? Az nem olyasmi, amit a hétköznapi emberek csinálnak? Mit akarsz megjósolni művelőként? Mit akarsz hát tudni? Tudni akarod, hogy vannak-e nehézségeid, úgy hogy elmenekülhess előlük? Ha elmenekülsz előlük, nem emelkedhetsz meg. Hogyan művelheted akkor még magad? Tudni akarod, hogy kaphatsz-e sok pénzt? Ha te jól csinálod a dolgaidat, ha jól végzed a munkádat vagy egy nagy üzletet csinálsz, természetesen fogsz rendelkezni vele. Ezek mind a hétköznapi emberek dolgai és nem olyasmik, amiket Dáfá-művelők kellene csináljanak. A kis utaknál természetesen szabad ilyesmit alkalmazni.   

Kérdés: Ön azt mondta, hogy azok a tanítványok, akik hivatásosan művelik magukat, hasonlóan művelik magukat, mint a szerzetesek a templomban. Tehát el vannak választva a hétköznapi emberek társadalmától. Hogyan tudják acélozni a xinxingjüket?

Mester: Hogyan kellene művelődjenek a magukat hivatásosan művelő tanítványok, azt nem mondtuk el ezen a tanfolyamon, ez a jövő dolga. A magukat hivatásosan művelő tanítványok szintén a hétköznapi emberek közé kell jöjjenek. Korábban a szerzetesek úgy kellett vándoroljanak mindenhová, mint a felhők, szenvedést kellett elviseljenek és ételt kellett kolduljanak a hétköznapi emberek között. Nem volt szabad pénzt és tárgyakat megőrizniük. A hétköznapi emberek között lenni az egy jó alkalom, hogy a hétköznapi emberek között acélozzák magukat.   

Kérdés: A dupla-lótusz (lótuszülés) gyakorlásánál lehet először a megfelelő helyre fektetni a lábakat és aztán szalagokkal összekötni?

Mester: Nem állítottunk fel különleges követelményeket erre. Csináld a helyzetednek megfelelően.

Kérdés: Az állam …?

Mester: Ha valakinek az államnak a dolgairól vagy a hétköznapi embereknek a konkrét dolgairól vannak kérdései, nem válaszolhatom meg azokat. Ne kérdezz olyan dolgokról, amelyeknél politikai ügyekről van szó. Kezdettől fogva nem avatkozunk bele a politikába és az állami törvényekbe és előírásokba. Hogyan kellene viselkedjünk gyakorlókként, mit jelent tétlenség és hogyan kellene ezt megtegyük, ezt már mind elmagyaráztuk.

Kérdés: Lehetséges az, hogy mindenki hagyja magát megfékezni a szív -jától és az embervilág a buddhista rendszer egy tiszta földjévé válik?

Mester: Lehetséges, hogy az emberi erkölcs színvonala újra megemelkedik. Ez nem csak lehetséges, hanem szükségszerű is. A mostani helyzet szempontjából nézve ez így van. Hogy mindenki buddhává váljon, az lehetetlen, mert az embereknek a xinxingje különbözően magas és az a képesség, hogy elviseljenek valamit, szintén különbözően erős. Az emberi társadalom teljes bizonyossággal létezni fog, mert ez a legalacsonyabb szinten való megtestesülése a -nak, amelyik fentről lefelé áthúzódik. Ez nem válhat mennyországgá.

Kérdés: Hogyan van az, ha egy gyakorló eltöri a csontjait?

Mester: Ámbár némelyik szintén végzi a gyakorlatokat, ő úgy gyakorol, mint egy halász, aki három napon át halászik és két napon át a halászhálóját szárítja. Nem gyakorol olyan lelkiismeretesen és nem is igazodik a xinxinggel szembeni követelményekhez. Így ő nem is a Fálun Dáfá-nak egy művelődő tanítványa. Minden lehetséges megtörténhet vele. Tehát akkor azt mondod, hogy a Fálun Dáfá-nak egy tanítványa eltörte valamijét. Én mondom neked, egy olyannak, aki valóban műveli magát, normális módon semmije sem fog eltörni. Néhány keveseknél, akik az előző életükben ezzel a fajta karmával tartoztak, ezt nehéz megmondani. Ezért kell erre ügyelni: Az asszisztensek nem kellene megköveteljék az új tanulóktól, hogy fokozottan végezzék a gyakorlatokat. Különben problémákhoz juthat. Ez nem az én cselekvési módom. A Dáfá-nál arról is beszélnek, hogy a szívétől fogva változzon meg. Fokozottan gyakorolni az talán nem kényszert jelent? Erre feltétlenül ügyelve kell legyen.          

Kérdés: Mióta néhány új barátnak bemutattam a Fálun Dáfá-t, érzem, hogy a xinxingem és a testi állapotom rosszabbodott. Ez azért van így, mivel elmondtam másoknak?

Mester: Ez alkalmasint a saját érzésed. Némelyek akarják tanulni; mihelyt elmondod neki, tanulni akarja. Egy érzésed sem lesz arra, hogy az állapotod rosszabbodott-e vagy sem. Ezek a test tisztításának az állapotai és a karma eltávolításának a jelenségei.

Kérdés: Én egy középiskolai tanár vagyok. Nagyon szívesen megtanítanám a Fálun Dáfá-t a diákjaimnak. Nem tudom, hogy ez helyes-e vagy sem.

Mester: Igen, természetesen. Ha nem is rendelkezhetnek egy olyan magas megértéssel, testileg megacélozhatják magukat. Az akkor nem egy nagyon jó dolog, ha ők valóban megérthetik ezt a -t és ha mindannyian jó emberekké válnak és a szívük a jó felé fordul? Ha magas szintekre akarják művelni magukat, akkor azt mondom, hogy te ennél még sok művelési energiát és erényt is gyűjtöttél.

Kérdés: A költözködésnél elővigyázatlanságból megrongáltam a Tanár képét.

Mester: Az egészen akaratlan volt, senki sem fogja azt felróni neked.

Kérdés: Ha azok az emberek, akik körülöttem élnek, a gyakorlásról kérdeznek, elmesélhetem-e nekik és megtaníthatom nekik a gyakorlást?

Mester: Ha megvan a kívánságuk, hogy tanulják, akkor tanítsd meg nekik. Miért ne kellene megtanítsd nekik, ha önszántukból kérdeznek téged erről? Hiszen ez a terjesztése.

Kérdés: Miért változott át a Fálun Dáfá alapelveiben való szilárd hitem enyhe kételkedéssé Önben, miután elmagyaráztam másoknak a Fálun Dáfá-t?

Mester: Ennek sok területen vannak okai. Ennek például a megvilágosodási képességedhez, a gondolati karmádhoz van köze, neked nincs egy mély megértésed, vagy miközben másokkal beszélsz, ők nem hisznek ebben. Pontosan mivel te éppen elkezdted a tanulást, a zavarás talán erről a területről jön. Normális módon a kívülről jövő zavarás nagyon kicsi. Ez mind a gondolati karmád által van okozva és azáltal, hogy a megértésed a Dáfá számára nem mély. Ehhez jön még más embereknek a hitetlensége. Talán ez vezet ahhoz, hogy létrejön nálad ez a gondolat.

Kérdés: Ha télen az ötödik „az isteni képességek megerősítése” nevű gyakorlatot végzem és levettem a lábaimat, nagyon hidegnek érzem magam. Ez normális?

Mester: A gyakorlás kezdeti szakaszában nem lehet azonnal egy nagyon magas szintet elérni. A kezdeti szakaszban nem lesz úgy, hogy az ülésnél az ember nagyon kellemesen és nagyon melegnek érzi magát. A gyakorlás kezdeti szakaszában a tested karmával rendelkezik. Ez fekete és hideg. Gyakorlás az pontosan karma-eltávolítás, az ember érez egy picike hűvöset vagy hideget, létezik ez a jelenség. Azonkívül tél van, a tested nem tud nagyon gyorsan és egyszerre megváltozni. Az nem is lehetséges. Később újra jó lesz.

Kérdés: Korábban nem őriztem meg jól a xinxingemet. Elegendő még az idő, ha most kezdem el a művelést?

Mester: Hiszen most nagyon sok új tanuló létezik, aki éppen elkezdi a művelést. Azonban az idő valóban teljesen ki kell legyen használva, különösen az idősebb emberek által.

Kérdés: Ha látom, hogy másoknak nehézségeik vannak és aztán segítek nekik, akkor a saját karmám fog átváltozni De-vé vagy mások De-jét veszem el?

Mester: Ha látod, hogy másoknak nehézségei vannak és akkor segítesz neki, az egy jótett és jót tenni. Ha segítesz másoknak és jót teszel és ha ez a dolog nagyon nehezen csinálható meg, szenvedést fogsz elviselni és a saját karmád lesz átváltoztatva. Ha önszántadból segítesz másoknak és ez a te akaratod, normális módon a karma nem lehet átváltoztatva De-vé. Ha ez a dolog viszont bizonyos értékkel bír, akkor az valami más. Azonkívül, ha az embernek gyakran vannak nehézségei, talán a karmát fizeti vissza, vagy léteznek valamilyen sorsszerű összefüggések. Ha te, művelőként ilyesminek adod oda a szíved, tehetsz valami rosszat, mivel nem láthatod az ezek mögött álló sorsszerű összefüggéseket. Ezért hagyjuk mi a művelőket De-t megőrizni és tétlennek maradni. Azonkívül a szavainknak van még egy másik jelentése: A hétköznapi emberek a De-gyűjtésről beszélnek, De-gyűjtés; ennél arról van szó, hogy hétköznapi emberek a hétköznapi emberek dolgait teszik, és ez a hétköznapi emberek -ja által van ellenőrizve. De te a művelés -ja által vagy ellenőrizve. Ha te makacsul ragaszkodsz ehhez, az nem helyes.

Kérdés: Ha az ember valóban műveli magát a Fálun Dáfá-ban, a Tanár akkor olyannyira el fogja rendezni a nehézségeket, amíg megkapja a helyes gyümölcsöt és sikeresen művelte magát?

Mester: Igen. A művelés közben mindenkinek kell nehézségei legyenek; azonkívül a nehézségek az a karma, amit saját maga okozott az ember. A nehézségeken keresztül van megemelve a xinxinged. Különböző problémákba fogsz ütközni. Hogyan fogsz eljárni azokkal? Hogyan mutatod meg, hogy gyakorló vagy? Nem kellene olyan szűk látókörű legyél, mit mások. Ezért az egész művelés közben ilyesmikbe fogsz ütközni, amíg eljutsz a beteljesüléshez. Azonkívül a beteljesülésig fennáll számodra a kérdés, hogy te állhatatosan a -nál tudsz-e maradni vagy sem. Vizsgák fognak felmerülni ezen a területen. Ha te nem hiszel alapjától fogva a -ban, minden másról szó sincs többé.   

Kérdés: Melyik világ művelhető könnyen összehasonlításképpen azok számára, akik egy közepes, illetve alacsony alappal rendelkeznek, a Szukhávati-világ vagy a Fálun-világ? A világegyetem központi útjának a művelése vagy a szélen levő út a gyorsabb?

Mester: A Dáfá művelése nem hasonlítható össze más dolgokkal. Bárhogyan is műveled magad, a művelés közben a követelmények ugyanolyanok, a mércék és a követelmények ugyanolyanok. Amilyen magasra művelted magad, olyan magas szintet kapsz. A vallásban ez gyümölcshelyzetnek van nevezve. Tehát egy olyan magas gyümölcshelyzetet kapsz.

Kérdés: Guangzhouban sok ember tiszteli Guan Gong-ot. Szabad fényt felnyitnom az Ön képével Guan Gong-nak?

Mester: Guan Gong a múltban Samgha-Arama [Sangharama] bódhiszattvának lett nevezve a buddhizmusban, ámde ő az emberek imádása által jött létre. Miért van tisztelve a taoista rendszerben is? Mivel a mellékősszelleme sikeresen művelte magát. Némely üzletemberek szintúgy tisztelik Guan Gong-ot és a gazdagság isteneként szemlélik. A szobrokon minden az emberek imádása által jött létre, vagy azok futi-állatok. Minek akarsz a -testemmel fényt felnyitni a számára? A buddhák viszont nem törődnek azzal, hogy te gazdag legyél. Ha nehézségeid vannak, a buddhák vagy bódhiszattvák talán fognak neked segíteni, de jó alappal kell rendelkezzél vagy te egy művelő vagy. Téged valóban megmenteni, úgy hogy te megszabadulj a hétköznapi emberek keserűségének a tengerétől, nem azt jelenti, hogy gazdaggá tesznek. Ha neked egyetlen egy betegséged, egyetlen egy nehézséged sincs és egy kényelmes életet élsz és ráadásul kényelmesebben élsz, mint az istenségek, te nem fogod művelni magad, ha arra is vagy ösztönözve, mert a művelésnél szenvedést kell elviselni. Minek menj te a Szukhávati-világba (a legmagasabb boldogság világa)? Most ez már a legmagasabb boldogság. Hol létezik hát ilyesmi. Meg lehet ez engedve, ha az ember nem fizeti vissza a karmát, amit életről életre hozott létre? Hogyan élhet jól, ha vissza kell fizesse a karmát? Valójában az a zavaros dolog nem segít neked feltétel nélkül, mindegy, hogy az imádásod által jött-e létre vagy hogy futi-e. Igényelni fog valamit, a testedtől fog igényelni valamit. Ámbár meggazdagodtál, az nem egy jó dolog. Természetesen arra bonyolult okok léteznek, hogy egy ember gazdag-e vagy sem. Ez nem nyerhető el, hanem az előző életből lett magával hozva.       

Kérdés: Milyen mércével kellene megmérni a könyörületességből fakadó rokonokhoz való kapcsolatokat, férfi és nő közti szerelmet, barátságot, valamint szeretetet?

Mester: Most még nem tudod érzékelni, milyen jólesik az, ha egy embernek nincsenek érzelmei. És így azt sem tudod, mi a könyörületesség. A könyörületesség, ahogyan te azt most elképzeled magadnak, még mindig az érzelmekből ered, ezért nem érzékelheted. Az irigység, az örömérzet, a harci szellem, a nem-feladásnak az érzülete a balsikereknél, a félelem, valamint minden vágyakozás és a ragaszkodás minden fajtája el kell legyen távolítva. Amit kedvel az ember vagy sem, amit szívesen tesz vagy sem, amit szeretne vagy sem, amit szívesen eszik vagy sem, amin örvendezik vagy sem, mindez ezekből az érzelmekből származik. Az emberek pontosan ezekért az érzelmekért élnek. Hogyan néz ez ki tehát a magas élőlényeknél, amelyek érzelmek nélkül élnek? Összevont szemöldökkel és bosszús pillantással kellene bámulják egymást? Ha az emberek eltávolították az érzelmeket, könyörületesség jelenik meg. Miért válthatnak meg embereket a nagy megvilágosultak? Mert könyörületességgel rendelkeznek és minden élőlényen megkönyörülnek.   

Kérdés: Azért hogy a lótuszülést gyakoroljam, az alvásnál és a háton fekvésnél keresztbe rakom a lábamat.

Mester: Mi nem vagyunk az ellen. Te egyszerűen a lábadat nyújtod, vagy azért használsz valamilyen módszert, hogy edzd a lábadat. De nem szállunk síkra azért, hogy mindannyian így cselekedjenek. Léteznek emberek, akik karmával adósodtak el ezen a területen; némely mások nagyon lassan művelik magukat és egész idő alatt nem tudnak megemelkedni, a megvilágosodási képességük szintén nem juthat felfelé, ők csak a gyakorlatokat végzik. Ha ezek az emberek valóban lefelé nyomják valamivel a lábukat vagy valamilyen erősítő módszereket használnak, „reccs”, a csontok egyszerre el lehetnek törve. Az nagyon is nagy károkat okozna nekünk; mások azt mondanák, hogy ez a Fálun Dáfá gyakorlásából ered. Ezért nem szabad minden emberrel szemben ugyanazt a követelményt felállítanunk, mivel minden egyes embernek a helyzete különböző és nagyon bonyolult.      

Kérdés: Néha az álmom valóra válik, ez …?

Mester: Tehát éjjel volt egy álmod és a következő napon vagy egypár nappal később úgy tűnik, hogy ez a dolog valóban felbukkant. Vagy ha teszünk valamit, az az érzésünk, hogy egyszer már megtettük volna ezt. Az emlékezetünk azt mondta nekünk, hogy mi nem csináltuk ezt, de nekünk az az érzésünk, hogy valamikor egyszer megtettük ezt a dolgot. Sok embernek volt egy ilyen érzése. Ez azt jelenti, az előző életedben vagy nagyon hosszú idővel ezelőtt te egyszer már megtetted ezt a dolgot. Az is lehet, hogy megelőzőleg te beléptél az eseménybe, amelyik a jövőben fog megtörténni. Az ok arra, hogy te láttad, éppen ebben rejlik.   

Kérdés: Néha az őszinteség ellentmondásban áll a toleranciával (az elnézéssel). Ha például egészen világosan tudom, hogy valaki hazudik, fel kellene-e ezt mutassam az igazságnak (őszinteségnek) megfelelően vagy toleranciát (elnézést) kellene gyakoroljak?

Mester: Ennél még mindig arról a mondatról van szó, amelyet mondtam: Egy gyakorlónak meg kellene őriznie a De-jét és nem elveszítenie. A jelenlegi hétköznapi emberek már ilyenné lettek; mihelyt kinyitják a szájukat, hazudnak. Ez a hétköznapi emberek dolga és te nem is vagy képes arra, hogy törődj ezzel. Ha felmutatod ezt neki és megérinted az érzékeny pontját, ő valóban gyűlöl téged; úgy gyűlöl téged, hogy csikorgatja a fogát. Ezért áll az első helyen, hogyan műveljük jól magunkat. Ha valóban nagyon rossz dolgokba vagy nagyon-nagyon rossz emberekbe ütközöl, akiknél (amelyeknél) nagy elvekről van szó, ha nem törődsz gyilkossággal vagy gyújtogatással, akkor azt mondom, hogy nem jó a xinxinged. Egyedül azon múlik, hogyan szemlélsz te ilyesmit.   

Kérdés: Szabad a Fálun Dáfá-tanulóknak guashát tanulni (a nyáron felbukkanó heveny betegségeket, mint a kolera és napszúrás, egy varázstáblácskával kezelni)?

Mester: Te Fálun Dáfá-t művelsz, minek csinálsz ilyesmit? Saját magadnak vagy másoknak akarsz guashát csinálni? Én mondom nektek, az eretnekség [boszorkányság]. Korábban ilyesmit csak azok az emberek csináltak nálunk Északkelet-Kínában, akik boszorkánymesterként táncoltak. Őrültként tomboltak. Emberek, akik boszorkánymesterként táncolnak, azok futik, ezért csináltak ilyesmit.   

Kérdés: Ha az ember harcművészetet gyakorol és egyidejűleg Fálun Dáfá-t művel, ennek van egy megsemmisítő befolyása?

Mester: Nem. Ha az ember a tiszta harcművészetet gyakorolja, nem lesz befolyásolva. De némely taoista harcművészetek tartalmaznak valamit a belső műveléshez, ezért keletkezhetnek ezáltal zavarások. Neked például nem szabad taiji quant (tajcsi csüánt), xingyit (alak-gondolat-ökölvívás) és baguát (nyolc-jóslat-ökölvívás) és hasonlókat gyakorolnod. Mihelyt gyakorolod azokat, már hozzá vannak keveredve ehhez. Azok a csigonghoz tartoznak. Így azoknak a dolgoknak a sora, amiket én behelyeztem neked, össze van zavarva. Természetesen nem arra gondolok, hogy neked feltétlenül Fálun Dáfá-t kell gyakorolnod. Ha te jónak találod a tajcsit, a xingyit és a baguát, nyugodtan gyakorolhatod azokat. Én viszont csak egy alapelvet mondok neked, nevezetesen, hogy a gyakorlás és a művelés az egy komoly dolog. Egy iskolára kell összpontosítani.   

Kérdés: A gyakorlásnál néha akaratlanul látom, hogy a saját testem mellett egy árnyék gyakorol velem, aki pontosan úgy néz ki, mint én.

Mester: Normális módon a mellékősszellemnek nincs megengedve, hogy elhagyja a testet, azért hogy művelje magát. Neki veled együtt kellene lennie, veled egyidejűleg kellene művelnie magát és gyakorolnia. Természetesen ez szintén nincs abszolút így. Létezhetnek különleges esetek. Lehetséges, hogy kijön, miközben a tested rendbe van hozva.

Kérdés: A tanfolyamnak a második és a harmadik napján darabokban hánytam ki dolgokat, amelyek úgy farostoknak, mint rongycafatoknak is néztek ki. A rákövetkező napokon vért hánytam.

Mester: Ez hát nagyon jó. Úgy, ahogyan mondtam, némely embereknek hasmenésük van és hánynak. A belső szerveid mindenképpen ki kell legyenek tisztítva, csupán akkor tudod valóban művelni magad. Ha nincsenek kitisztítva, egyáltalán nem jöhet létre gong ebben a piszkos testben. Ezért ez a jelenség nagyon jó. Sőt némelyek vértömegeket [megalvadt vért] vagy vérrel kevert gennyet választottak ki. Azt mondom nektek, ez onnan ered, hogy mi emberek minden lehetségest megeszünk, mindenféle rossz dolgokat teszünk, így a testünk nagyon komiszul ki lett készítve. Mindenesetre ez mind ki kell legyen hozva és a test ki kell legyen tisztítva. Később jól kellene műveljétek magatokat. Némely emberek rosszindulatú betegségeket fognak elkapni, ha nem művelik magukat. Ha a test rendbe van hozva a művelés közben, ez mind el van vezetve a testből.    

Kérdés: Megszabadulhat az ember akkor az élettől és haláltól, ha el van érve a „három virág összegyűlik a fej fölött” állapota?

Mester: Ha a Fálun Dáfá művelésénél elértük azt a szintet „három virág összegyűlik a fej fölött”, mi a világi művelésének a legmagasabb szintjén vagyunk, de még nem jutottunk ki a három világkörből. Ha tovább műveljük magunkat, belépünk a tisztafehér testnek az állapotába, és a test teljes egészében át van változtatva nagyenergiájú alapanyagokká. Csupán most vagy a világi és a világon túli közötti átmeneti periódusban. Ebben az átmeneti periódusban sok dolog van megcsinálva számodra. Természetesen, csak ha túlmész a világi művelésén, lettél te valóban megszabadítva az élettől és a haláltól, a reinkarnációtól és jutottál ki a három világkörből.

Kérdés: A lótuszülést nagyon nehéz kibírni. Ha tovább gyakorlom a tűrést (türelmet) és maradok tovább a lótuszülésben, az ragaszkodás?

Mester: Nem, az nem ragaszkodás. A kitartásnál fájdalmat kell kibírj, te azon vagy, hogy szenvedést viselj el és áldozz valamit. Az nem ragaszkodás, hanem karma-eltávolítás. Korábban némely emberek nem értették meg ezt. Ha lótuszülésben gyakorolták a meditációt és rosszul érezték magukat, levették a lábukat és csináltak néhány mozdulatot, aztán gyakoroltak tovább; ha megint rosszul érezték magukat, megint levették a lábukat és csináltak néhány mozdulatot, aztán gyakoroltak tovább. Ők jónak találták ezt, valójában viszont ennek egyáltalán nincs hatása. Ha az ember az igazi lótuszülésnél keresztbe rakja a lábait és erős fájdalmai vannak, ha a fájdalmak nagyon hevesek, észreveszi az ember, hogy nagyon-nagyon nagy karma van eltávolítva. Ha ez az alapanyag el van távolítva, az nem tűnik el, az át van változtatva a fehér anyaggá. Mivel áldoztál valamit és szenvedést viseltél el, át van változtatva De-vé. Mert a lótuszülésnél normális módon lökésszerűen jönnek a fájdalmak. Fáj egy ideig, úgy hogy az ember egyszerűen nem véli elviselhetőnek. Egy kevés idő után a fájdalom gyengébb lesz; egy kevés idő után megint elkezd fájni. Ez a xinxing művelésével függ össze, ezért fogja mardosni a szívet. Inakat és csontokat kifárasztani, a szívet szenvedni hagyni. Ha a lótuszülésnél a szívedet mardossa és nagyon erősen mardossa és akkor te le akarod venni a lábadat, az nem a tűrés (türelem) gyakorlása.      

Kérdés: Ha az ember lelkiismeretesen műveli magát az Ön követelményei szerint a xinxinggel szemben, teljes bizonyossággal kijuthat a világi -ból az ebben az egy életben való gyakorláson keresztül?

Mester: Ki mondhatja meg ezt neked? El vagy szánva erre? A képességed, hogy elviselj és kibírj valamit, egyedül saját magad által van meghatározva. A mester vezeti át az ajtón, [de] a művelés egyvalakitől saját magától függ.

Kérdés: Nappal bizonyos területeken megőriztem a xinxinget, de álmomban ezt nem értem el.

Mester: Természetesen nagyon könnyű megőrizni a xinxinget nappal, tiszta fejjel. Felül kell legyen vizsgálva, hogy a xinxinged szilárdan van-e művelve és megőrizve vagy sem. A legpontosabb téged az alvásnál vagy a legmélyebb meditációnál felülvizsgálni, azért hogy lássák, hogy te megbízhatóan művelted-e magad vagy sem. Ez mindenkinél fel fog merülni. Ha az ember ezt nem tudja megőrizni, az azt jelenti, hogy még nem művelte magát olyan szilárdan.   

Kérdés: Ha valaki, akinek futija van, Fálun Dáfá-t tanul, akkor a futi meg lesz ölve?

Mester: Állatoknak nem megengedett, hogy hallgassák ezt a mi -nkat. Ők nem mernek bemenni a mezőnkbe. Ha bejönnek, el fogjuk intézni őket. Mindig a harmadik napon tisztítjuk meg alaposan a tanulók testét.

Kérdés: Miután a gyakorlásnál eljutottam a nyugalomba, látom, hogy némely állatok közelednek hozzám vagy néznek engem.

Mester: Ne törődj azzal. Ha közel jutnak hozzád, kiáltsd a nevemet. Kíváncsiak és meg akarnak nézni egyszer téged. Nem szükséges azzal törődnöd. Nem megengedett nekik, hogy közeledjenek hozzád.

Kérdés: Az ötödik gyakorlatnál „az oszlop alakú természetfeletti képességek megerősítésé”-nél a csinek egy nagyon erős áramlatát érzem a tenyerek között.

Mester: Az erősítésnél az energiatömegek, nevezetesen különböző gongnengek vannak megerősítve, amelyek közül a legtöbb gömb alakú gongneng. Az effajta gongnengek a leggyakoribbak, több mint tízezer van belőlük. Ha a tenyerek egymással szembe vannak irányozva, az oszlop alakú képességek vannak megerősítve, amelyek hasonlóak a lézersugarakhoz, ha le vannak adva, például tenyér-mennydörgés. A tenyerek között egy nagyon heves áramlata létezik a csinek. Némely emberek érzékenyek, némelyek nem.    

Kérdés: A melléktudat, amiről Ön beszél, az a lélek, amiről általában beszélnek?

Mester: Ne vedd át a korábbi meghatározásokat a dolgaink számára. Én ezt az emberi test mai tudományával és a mai tudománnyal kapcsolatban magyarázom el, elég világosan elmagyaráztam. Ami a három lelket és a hét szellemet, ezt vagy azt illeti, az nagyon pontatlan. Minden belső szerved és belsőséged a te alakoddal rendelkezik; mindegyik sejt a testedből a te saját alakoddal rendelkezik; a gongodnak mindegyik részecskéje a te saját alakoddal rendelkezik. Mire van gondolva a három lélekkel és a hét szellemmel? Nagyon pontatlan. Azonkívül te rendelkezel a fő-ősszellemeddel és a mellékősszellemeiddel. Amit az előbb mondtam, az viszont nem babona. Ez már fel lett ismerve a mai tudományunkkal. Egy sejt egy fehér egérnek a szövetmintájából, tehát egy sejt, amelyik ki volt metszve, egy több mint ezer kilométernyi széles távolságon át lett közvetítve valamin keresztül; miután fogadva lett, a sejt egy olyan képben mutatkozott meg, amelyik a fehér egérnek az alakjával rendelkezett; ez egy sejt volt. Itt nem beszélek valami rejtélyes dologról. A mai tudomány a mai napig fejlődött, és sok dolog, amit te babonának tartasz, most be van bizonyítva, hogy tudományos. Amit a tudomány nem ért el a fejlődésénél vagy amit már felismertünk, de nem általánosan ismert, az létezhet.    

Kérdés: Az Ön tanfolyama közben egy csomó sárga krizantémot láttam magam előtt. Mit jelképeznek?

Mester: Amiket láttál, azok nem krizantémok, hanem sárga fénynek a tömegei. A sárga fénynek ezekben a tömegeiben sok titokzatos és csodálatos dolog rejlik. Ennek a tanulónknak nagyon jó alapja van.

Kérdés: Én tudománnyal és technikával foglalkozom. Több ezer kilométernyi távolság ellenére azért jöttem ide, hogy halljam Önt a Fálun Dáfá-t tanítani. A tanfolyamon többször láttam az Ön -testét, és nagyon örültem. De hamarosan újra eltűnt. Ez így van, mivel örömérzetem volt?

Mester: Nem. Sok ember látott homályosan és akaratlanul néhány jelenséget. Miért nem tudták akkor többé látni azokat? Mert ha te láttad őket, ha tudatában voltál, hogy láttad azokat és aztán pontosan meg akartad szemlélni őket, eltűntek. Ha pontosan akartad látni azokat, a szemedet használtad. Mert már meg vagy szokva, hogy a szemeddel láss dolgokat. Ha öntudatlanul az égi szemmel látsz dolgokat, az ugyanaz, mindegy, hogy a szemed nyitva vagy csukva van. Némelyek csukott szemmel szoktak nézni, némelyek nyitott szemmel szoktak nézni. Ha pontosan akarod látni a dolgokat, a szemed van használva; ha a szemed van használva, a látóidegeid működnek, de nem ez a csatorna. Ezért nem láthatod többé őket. Ez azt jelenti, hogy te most még nem tudod, hogyan kellene használni ezt.     

Kérdés: Különböző emberek csak különböző szintekre művelhetik magukat?

Mester: Természetesen ez nincs abszolút így. Én mondtam nektek, hogy még létezik a Rennek is egy kérdése. Ez nincs abszolút így.

Kérdés: A külföldi folyóiratokban lehet-e cikkeket nyilvánosságra hozni, azért hogy bemutassuk Önt és a Fálun Dáfá-t?

Mester: Ezekben az években a Fálun Dáfá terjesztésénél saját kezdeményezésből nem csináltam ilyesmit. A tanulók viszont csinálták ezt saját kezdeményezésükből. Úgy tűnik, nagyon is kevés ember létezik tőlünk, aki cikkeket ír erről. Az újságokban is csak egészen kevés cikk van nyilvánosságra hozva erről. Mi azért tudunk ilyen nagy tanfolyamokat csinálni, mivel ti saját magatok előbb hasznot húztatok belőle és jónak találjátok a Fálun Dáfá-t, csupán aztán jöttetek. Ha egyvalaki ma jön a tanfolyamra, következő alkalommal jön az egész család, a rákövetkező alkalomnál a rokonait és a barátait is magával hozza. Ezen a módon növekszik a tanulók száma. Ti jónak találjátok, azt mondom, ez nagyon meggyőző és jobb, mint a hirdetés. Természetesen a bemutatás szintén nem hiányozhat. Korábban nagyon kevés ember létezett, aki segített nekünk ilyesmit csinálni. Ha valaki ezt saját kezdeményezésből csinálja, természetesen az a tanulóink által is van csinálva. Ezt lehet csinálni.       

Kérdés: Ha van egy kutyám otthon, annak ellenére végezhetem a gyakorlatokat otthon?

Mester: Ilyen állatok könnyen kaphatnak intelligenciát. Ha intelligenciát kapnak, ártani fognak az embereknek. Korábban a buddhizmusban létezett egy mondat: Sem ölni sem tartani. Ezt a dolgot szintén nem kellene abszolútan szemlélni. Az már elegendő, ha jól tudjuk kezelni ezt.

Kérdés: Bárhová is megyek ezekben a napokban, mindig a Fálun Dáfá zenéjét hallom.

Mester: Az nagyon jó. Ezt nevezzük mi égi fülnek. A mennyben is hallgatják a gyakorlásnak ezt a zenéjét.

Kérdés: Szabad-e hát aláhúzni az anyagoknak a gyűjteményeit vagy megjegyzéseket csinálni, vagy?

Mester: Ne húzd alá, amit én írtam vagy mondtam, mindenekelőtt ne a „Zhuán Fálun” könyvben. Sokan látták közülünk, akiknek nyitva van az égi szemük, hogy ez aranyszínű fényt sugároz ki és hogy mindegyik írásjegy az én -testem. Az embernek karmája van. Azoknak a tanítványoknak a teste, akik még nem művelték magukat a világi -n túlra, szintén nem tiszta. Ha te egy vonalat csinálsz erre, az egészen fekete, mivel a tested még nem érte el a legmagasabb tisztításnak az állapotát. Mindegyik vonal a te saját alakoddal rendelkezik és szintén karma van rajta.

Kérdés: Én a katonaságnál vagyok. Néha egy szolgálati úton egy vagy két hét hosszat nem tudok gyakorlatokat végezni. Ön vissza fogja venni a Fálun-t?

Mester: Nem. Mert az a te munkád. A xiu (művelés) lian (gyakorlás)-nél a xiu áll az első helyen, ez a legfőbb dolog. Ha Fálun Dáfá-művelő vagy, szigorú követelményeket állítasz fel a xinxingeddel szemben és nagyon jól viselkedsz, ha te egy bizonyos időre szolgálati útra mész, a Fálun-od és a gongod nem válhat gyengébbé, sőt még meg fog emelkedni. Miért? Én azt mondtam, az a művelési energia, amelyik valóban dönt a szintednek a magasságáról, a művelésen keresztül jön létre, de nem a gyakorláson keresztül. Ha a mozdulatokat és a kéztechnikákat gyakoroljuk, csak a meglevő dolgok vannak megerősítve és támogatva. Közülünk nem kevés ember ment korábban szolgálati utakra, fél hónap hosszat voltak szolgálati úton. Amikor visszajöttek, észrevették, hogy a művelési energiájuk megnőtt. Ha valaki mindig jó ember marad, mindegy, hová is megy, ha mindig ezzel a -val provokálja magát, a visszatérés után több gyakorlatot csinálhat és bepótolhatja azt, így megy ez.     

Kérdés: Művelhetik magukat azok, akik a háborúban harcoltak?

Mester: Ennél a következőről van szó. Korábban meg lett mondva a vallásokban, hogy nagyon nehéz művelnie magát egyvalakinek, ha élőlényeket öl, különösen ha emberéleteket oltott ki. Léteznek némely emberek, akik megélték a háborús időket vagy a fronton harcoltak. Hogyan kellene eljárjanak ezzel? Azt mondom nektek, mi arról beszélünk, hogy eltávolítjuk az embereknek a ragaszkodását; ez csak arra az ölésre vonatkozik, amelyik szubjektív önző kívánságra és a hétköznapi emberek társadalmában levő ragaszkodásra vezethető vissza. Háborúk és hasonlók az égi jelenségek változásai és a társadalom változásai által vannak előidézve. Te csak egy elem vagy az égi jelenségek és a társadalom változásainak a mozgásaiban. Az elemek közreműködése nélkül nem is jöhetnek létre az égi jelenségeknek a változásai. Ezért ennél egy választóvonalat kellene húzzatok, ez két különböző dolog.    

Kérdés: Azt hallottam, hogy a „Zarándokút nyugatra” című regény a művelésre való könyv.

Mester: Nem a művelésre való könyv, de egy nagyon élénk művelési folyamatot ír le. Ebben a történetben kilencszer kilenc – nyolcvanegy – nehézség van leírva, sok nehézséggel van találkozva és a nehézségek különböző fajtájúak. Ez pontosan egyfajta nehézségekkel való művelés. Az nem megy, ha a végén csak egy nehézség is hiányzik, az be kell legyen pótolva. Így van ez elgondolva.

Kérdés: A férfiaknál először a bal láb kellene legyen behajlítva a lótuszülésnél és aztán a jobb?

Mester: A féllótusznál a férfiaknál a bal láb kellene felül, a jobb alul legyen, a nőknél a jobb láb felül és a bal alul. A dupla lótusznál (lótuszülésnél) az alulsó láb van kívülről felfelé hozva. Miért kell a férfiaknál a bal láb felül, a nőknél a jobb felül legyen? A jieyinnél ez ugyanúgy van. Mert a férfiúi test a tiszta yang-testet képviseli és a női test a tiszta yin-testet. A gyakorlásnál a yin és yang közötti kiegyenlítésről (kiegyensúlyozásról) beszélnek. A tiszta yined vagy a tiszta yangod el van nyomva, a yined vagy a yangod meg van erősítve, úgy hogy a yin és a yang ki van egyenlítve (egyensúlyozva). Ha te egy nő vagy, ez előnyös arra, hogy fejlessze a yangodat és elnyomja a yinedet, ilyen hatása van ennek.   

Kérdés: Én a Ön által való magyarázatának a hangszalagjait hallgattam. Egyik reggel csukott szemmel feküdtem az ágyban és hallottam valakit beszélni az ágynál. Hirtelen az egész testem nagyon nehéz lett, és nem tudtam megmozdulni, azután az állkapcsom erősen le lett nyomva valaki által. Amikor felálltam, észrevettem, hogy a számat, amelyet korábban nem tudtam egészen becsukni, természetes módon be tudtam zárni. A többiek láttak engem és szintén mondták, hogy az állkapcsom alacsonyabbá vált volna.

Mester: Az néhány -test volt, aki rendbe hozta a testedet.

Kérdés: Minden alkalommal, ha a tükör előtt végzem a gyakorlatokat, akaratlanul látom becsukott szemmel az árnyékomat a tükörben, amelyik úgy néz ki, mint egy fekete-fehér képnek a negatívja.

Mester: Ha az égi szem éppen csak fel lett nyitva, az ember fekete-fehér képeket lát és a feketét fehérnek, a fehéret feketének.

Kérdés: A meditáció gyakorlásánál a lótuszülésben nekem nehéz ezt kibírni, de nem akarom levenni a lábamat. Ha a Tanár szavaira gondolok, az akkor gondolatok keverése ehhez?

Mester: Nem, az nem gondolatok keverése ehhez. Ha te azért gondolsz a Tanár szavaira, hogy erősítsd a tűrőképességedet és hogy kitartó maradj a gyakorlásnál, az nem jelenti azt, gondolatokat keverni ehhez. Az a te állhatatos előrehaladásodnak az egyik aspektusa.

Kérdés: A gyakorlóhelyen egy sokéves tanuló azt mondta, hogy van valami a testemen.

Mester: Ne hallgass az ostoba fecsegésére. Amikor fel van nyitva az égi szeme, sok tanulónak hoz létre érzékcsalódásokat a saját szíve. Azonkívül ők nem tudnak futikat megkülönböztetni az előző élet alakjától. Azonkívül ez az alak nem feltétlenül a te fő-ősszellemedé, lehet a mellékősszellemednek az alakja. Ezért egyáltalán nem képesek arra, hogy megkülönböztessenek ilyesmiket. Ne hallgass némely tanulók ostoba fecsegésére. Ha az ember nem tudja ezt megkülönböztetni és annak ellenére könnyelműen összevissza beszél, az a szabotálása.   

Kérdés: Ha néha problémákba ütközöm, amelyeket nem tudok megoldani, a Tanár fényképére nézek. Abban a pillanatban a Tanárnak a fényképe sugárzik és a Fálun körül is ragyog. Minden alkalommal feltörnek a könnyeim. A hangulatom is jobb lesz.

Mester: Ez csak egy jelenség. A tanítványok, akik valóban művelik magukat, különböző jelenségekkel találkozhatnak. Ez bátorít téged, hogy állhatatosan haladj előre.

Kérdés: Zhen, Shan, Ren-nel mérceként felülvizsgálhatunk-e valamilyen művelési utat, hogy az az ortodox vagy az eretnek -hoz tartozik?

Mester: Igen, természetesen. A világegyetemnek a tulajdonságai mármost Zhen, Shan, Ren, ezek nemcsak a mi művelési utunknak vannak odaadva. Ezek mármost a világegyetemnek a tulajdonságai. Mi a Zhen, Shan, Ren szerint műveljük magunkat. Minden, ami nem felel meg a Zhen, Shan, Ren-nek, ami nem felel meg a kozmikus tulajdonságoknak, az eretnek.

Kérdés: Én csak a csi-mechanizmusokkal rendelkezem. Milyen hosszan tart akkor, hogy kifejlesszek egy Fálun-t, ha sok erőfeszítést teszek a művelésnél?

Mester: Attól függ, hogy tudsz-e szenvedést elviselni vagy sem, hogy el vagy-e szánva a művelésre vagy sem. Ha valóban szilárdan el vagy szánva a művelésre és valóban tudod, hogy korábban hibásan csináltad, ha te most jobban csinálod, akkor azt gondolom, hogy az is lehetséges, hogy újra egy Fálun-t adjunk neked, az is lehetséges. Vagyis az ilyesmi nem abszolút.

Kérdés: A művelés útján némelyek sok nehézségbe ütköztek. Az ilyen emberek szintén művelhetnek Fálun Dáfá-t fáradozásokon keresztül?

Mester: Mindenki művelhet Fálun Dáfá-t, ameddig művelni akarja magát és sorskapcsolattal rendelkezik. Itt ki akarjuk hangsúlyozni, hogy azokat, akik nem akarják művelni magukat, neked nem kellene idevonszolni. Ha valaki nem érdeklődik eziránt és nem hisz ebben, ha te ennek ellenére feltétlenül ide akarod vonszolni őt a tanulásra, azt mondom, hogy az nem megy.   

Kérdés: Nekem 28 év óta van futim. Én a mai napig tanultam a Fálun Dáfá-t, de még mindig nem távozott. Mi a teendő? Tudom-e a helyes gyümölcshöz művelni magam?

Mester: Olyan régóta van együtt veled, mégsem űzted el. A Fálun Dáfá tanulásodnak a célja az, hogy elűzzed? Ez azt jelenti, hogy te azért tanulsz Fálun Dáfá-t, hogy elűzzed. Ez törekvéssel való tanulás. Ez a azért van terjesztve, hogy az embereket az igazi művelésre ösztönözzük. Maga a testednek a szabályozása és a betegségeidnek az eltávolítása is arra szolgál, hogy a művelésre ösztönözzünk téged. Ha viszont azt mondod: Csak azért jövök ide, hogy meggyógyíttassam a betegségeimet, ezt mind nem csinálhatjuk meg. Itt nem egy szokványos csigongról beszélek, hanem magasabb szinteken levő dolgokról. Gondold át egyszer, hogyan kellene viszonyulj ehhez. Némely dolgok csak a te saját problémáid. Nem szükséges 28 évről beszélni, 2800 év is egy szempillantás.

Kérdés: Miért tudok toleranciát gyakorolni a xinxingre vonatkozó dolgoknál [a mindennapi életben], álmomban viszont már nem?

Mester: Az azt jelenti, hogy ez még nem megbízható. Az igazi művelés az egy nagyon komoly dolog. Ha a hétköznapi emberek között nem fektetsz különös hangsúlyt a művelésre és egészen hanyag vagy, az álmodban levő vizsgákon nem tudsz átjutni.

Kérdés: Ha önszántamból törődök a közelemben levő kollégákkal és barátokkal és segítek nekik, az ellentmondásban áll azzal a tétlenséggel, amiről a Tanár beszél?

Mester: Megint erről a mondatról van szó: Ha most követeli meg tőled az ember, hogy minden tevékenyteljes dologról lemondj, az lehetetlen. Most meg kellene próbáljad, hogy olyan jól, mint lehetséges, felismerd ezt és csináld. Fokozatosan sok dologról fogsz tudni lemondani és lépésenként előre jutni. Ha te abban segítesz a körülötted levő embereknek, hogy megkapják a -t, az egy másik dolog.   

Kérdés: Mit jelent, a nagy Fálun-t forgatni?

Mester: Ez azt jelenti, hogy egy nagy Fálun-t forgatni. Milyen nagy hát ez? Minden esetre nagyon nagy. Olyan nagy, mint az az égitest, amelyikben helyre akarom igazítani a -t, egy olyan nagy Fálun-t forgatok.

Kérdés: Az emberek azt mondják, hogy egy yin-yang szemekkel rendelkező ember kísérteteket láthat. Nyitva van ennek az embernek az égi szeme?

Mester: Mindenesetre azt mondom neked: Ha te látsz valamit, amit egy hétköznapi ember nem láthat, az azt jelenti, hogy az égi szemeddel látod. Természetesen az égi szemnek a főcsatornája itt található. Azonkívül sok ember láthat normális módon az orrtő helyén is. Természetesen néhány kevés ember a szemével is láthatja ezt.

Kérdés: A lótuszülésnél a felsőtestem néha hátrafelé dől és a lábaim felfelé emelkednek, úgy hogy alig tudok ülni.

Mester: Ez úgy van, mint ahogyan elmagyaráztam, hogy a meridiánok fel lettek nyitva. Ha te hátrafelé dőlsz, az azt jelenti, hogy a testednek az elülső oldala egészen fel lett nyitva és a hátsó oldal nem egészen, így az nehéznek tűnik neked. Ha mindkét oldal egészen fel lett nyitva, a test felfelé fog emelkedni. Az az érzése lesz az embernek, mintha felfelé emelkedne.

Kérdés: A gyakorlásnál egyre kell összpontosítani. Nekem van egy kérdésem: Szabad még megtartania egy Fálun Dáfá-gyakorlónak bizonyos korábbi előszereteteket (kedvteléseket)?

Mester: Most csinálhatod úgy. Elérheted te azt, ha ma minden érzést és vágyakozást egyszerre elengedtet veled az ember? Egyáltalán nem. Némelyek ezek közül már valami természetes dologgá váltak a nézeteidben, ezért nem tudod többé felismerni és érzékelni a rossz érzületeidet. Tehát a művelésnél neked szigorú követelményeket kellene felállítanod magaddal szemben és lassan eltávolítanod a ragaszkodás minden fajtáját. Te lassan fogsz megemelkedni. Addig el fogsz pirulni, ha a kérdésedre gondolsz.

Kérdés: A Fálun Dáfá különböző korszakokban megmentette az emberiséget, amikor a katasztrófák feltűntek az emberiségnél?

Mester: Egy ilyen alapelvet fogok elmagyarázni. Egészen mindegy, hogy az emberiség egy veszélyes korszakba lépett-e be vagy léteztek-e katasztrófák, erről ugyan nem beszéltünk, de láttuk, hogy az emberiségnek nem szabad tovább romlania így. Ha így romlik tovább, az természetesen veszélyes. Tehát gondoljátok át egyszer, amit ma teszünk, nevezetesen hogy a magas szintekre vezető művelési utat terjesztjük, az éppenséggel pontosan az emberek megváltása. Mit jelent az emberiséget megmenteni és jó dolgokat tenni? Én lehetőség szerint mindennel, ami a hatalmamban áll, teszem a dolgaimat. A kérdésed túl magas dolgokat érint meg, én csak utalhatok rá.

Kérdés: Mi a különbség a Ren és egy ember között, aki mindennel egyetért?

Mester: Mit értesz te egy olyan ember alatt, aki mindennel egyetért? Mik a mércéid számára? Tegyük fel, hogy egy ember egy bonyolult környezetben törődik valakivel. Ő meg lesz támadva és látja, hogy ez mindennél így van, és nem is tehet semmit, aztán jobbnak találja, hogy tekintettel egy fölérendelt érdekre vonakodva engedjen. Ha egy hétköznapi ember nem akarja, hogy saját maga hozza a bajt magára, azt gondolom, hogy ez az ember nem feltétlenül egy olyan ember, ahogyan azt te gondolod, aki mindennel egyetért. Ha neki megvan ez a képessége, de nem törődik azzal, azt mondom, hogy ő egy olyan ember, aki mindennel egyetért. A Ren, amire mi gondolunk, arra vonatkozik, hogy te elnyomod a saját vágyaidat és mindenfajta ragaszkodást, úgy hogy kevesebb problémáid vannak. Az szintén nem olyan ember, aki mindennel egyetért.

Kérdés: Mi a teendő, ha életveszélybe kerül az ember?

Mester: Ha te igazi művelő vagy, nálad nincs ilyesmi elrendezve a művelésed útjának a tervezésénél. Mindennek sorsszerű összefüggései vannak és nem létezik véletlenül. Ha ez nem lett elrendezve számodra, nem fogsz ebbe ütközni. Mi köze ennek a művelésedhez? Azt, aminek semmi köze a művelésedhez, lehetőség szerint nem fogjuk elrendezni. Ha te valóban meg lettél ölve, művelheted-e akkor még magad? De még egyet, egy hétköznapi ember, aki nem tudja magát művelni, vagy egyvalaki, aki nem tesz erőfeszítéseket, aki három napot halászik és két napot a halászhálóját szárítja vagy aki nem szigorúan a követelményeivel provokálja magát, egy ilyen ember az nem művelő. Egy hétköznapi ember abba fog ütközni, amibe ütköznie kell, mert ő mármost egy hétköznapi ember.    

Kérdés: Lehet a gyakorlatokat végezni, ha nincs nyugodt szíve az embernek?

Mester: Ha rossz kedved van, nem végezhetsz gyakorlatokat. Te nem is juthatsz a nyugalomba, mert hát bosszús vagy. Elérted te a Zhen, Shan, Ren-nek a Renjét? Nem érted el. Minek végzed akkor a gyakorlatokat? Nem igaz? A Ren nem azt jelenti, hogy toleranciát gyakorol az ember, ha bosszús, hanem hogy egyáltalán nem bosszankodik.

Kérdés: Mások gondolatai hatolnak be a fejembe, úgy hogy nem juthatok a nyugalomba. Sőt rosszul alszom. Nem tudom, hogy ez egy jó dolog-e.

Mester: Létezik egyfajta gongneng, amelyikkel mások gondolatait lehet olvasni. Úgy hívják „gondolatokat olvasni (gondolatolvasás) [telepátia]”. Ha tudod olvasni mások gondolatait, az tulajdonképpen egy jó dolog. De jól kell uralkodjál magadon. Ma az emberek minden lehetséges rossz dologra gondolnak az agyukban. Ha nem is ismernek téged és első alkalommal találkoznak veled, már semmi jót sem gondolnak rólad. Ezért lehetőség szerint nem kellene ezzel törődnöd. Én például itt ülök és a lelketekre beszélek, mégis léteznek ebben a mezőben emberek, akik mindenféle gondolatokat bocsátanak ki. Én egyáltalán nem próbálom meg, hogy olvassam a gondolataitokat.

Kérdés: Ha az ötödik „az isteni képességek erősítése” nevű gyakorlatot végzem, néha valami édes esik a számba. Nem tudom, mi az.

Mester: Ez olyasmi, ami az égi körödnek a körforgása közben kicsordul a meridiánokon keresztül és amit érzel aztán. Ez nincs mindenkinél így. Minden egyes valakinek az állapota más.

Kérdés: Ha behunyom a szemem és csak egy picikét jutok a nyugalomba, nekem az olyannak tűnik, mint egy álom. Az agyamban egy viszonylag fix kép bukkan fel vagy egy ember, aki régi korokból vagy a mostani korból való. Ezek hallucinációk?

Mester: Nem, ezek nem hallucinációk. Ezek az égi szemedre vezethetők vissza.

Kérdés: Egy embernek a ragaszkodása az egyfajta megszokott gondolkodásmód?

Mester: Normál hétköznapi emberek számára ez már a természetükké vált. Mindenképpen az ember a személyes érdekekről beszél, mihelyt kinyitja a száját. Mihelyt a fej (az elme) megmozdul, az ember a személyes érdekekre gondol. Ez már a természetévé vált. Azonban ez nem vele született, hanem a születés után jön létre. Ha ezek a fajta rossz dolgok szaporodnak, az ember fokozatosan egy nagyon bonyolult gondolkodásra tesz szert.    

Kérdés: Korábban másik csigongot gyakoroltam. Amikor egyik nap megláttam a Tanárnak egy képét a „Tudomány és csigong” című folyóiratban, az örömnek egy érzése jött létre nálam. Hirtelen bejött valami az agyamba a baihui-ponton keresztül és így áttértem arra, hogy Fálun Dáfá-t tanuljak.

Mester: Ez azt jelenti, hogy neked egy nagyon jó alapod van és hogy megvan a sorskapcsolatod, hogy megkapd a Dáfá-t. Mihelyt létrejött nálad a jó benyomás és tanulni akartad, segítve lett neked. A Fálun-jaim mindenhol vannak.

Kérdés: Miért kék a Fálun Dáfá könyveinek és kazettáinak az alapszíne?

Mester: Ennek nincs különös oka. H az ember a hétköznapi emberek szemével néz a világegyetemre, észreveszi, hogy az ég sötétkék, egészen kék, ezért vesszük mi ezt a jelentést. Mert a Fálun Dáfá-nál az ember tulajdonképpen a világegyetemnek a tulajdonságai szerint és a világegyetemnek a fejlődési elvei szerint van nemesítve. Ez valami óriási nagy dolog. Ez a jelentés, ha mi kékkel ábrázoljuk a világegyetem színét. De ez ugyancsak nincs is abszolút így, mert ha az ember az emberi hús-vér szemmel látja ezt a színt, az ilyen; ebben a dimenzióban ilyen, más dimenziókban viszont nem ilyen; azonkívül még más színekbe is átváltozik.  

Kérdés: Ha az ötödik „az isteni képességek megerősítése” nevű gyakorlat végzése után jieyint csinálok, néha megismétlem a kézmozdulatokat a gyakorlat kezdetéről vagy néhány más mozdulatot csinálok.

Mester: Akkor az nem helyes. Megismételteti veled egyszer a mozdulatokat, ezzel arra van gondolva: „Nézd csak, ez nem heretikus.” Ezután szorosan követve ezt valami eretnek dolog jön. Jegyezzétek meg feltétlenül, hogy ti tiszta fejjel kell műveljétek magatokat. Én ezt nagyon kihangsúlyoztam. Ezt nagyon erős művelési energiával adtam le a fejetekbe. Némely embereknél azonban ez nem megy, egyszerűen nem hagyhatják el a picike örömérzetüket. Mihelyt valamilyen mechanizmus gyakorlásra készteti őket, létrejön az örömérzet és örülnek, így követik a gyakorlásra való mechanizmust. Tiszta fejjel gyakorolsz te? Te saját magad akarod végezni a gyakorlatokat vagy sem? Kinek a számára gyakorolsz? Aki gyakorol, az kapja meg a gongot, ez hát egy nagyon komoly kérdés!   

Kérdés: A Tanár hangsúlyozta, hogy mi együtt kellene végezzük a gyakorlatokat. Ez arra szolgál, hogy elkerüljük az eretnek démonoknak a zavarásait?

Mester: Nem. A -testem, a Fálun-om törődik veled. Így van az elgondolva. Hogy együtt végzünk gyakorlatokat, arra szolgál, hogy beszélgethessünk egymással és tapasztalatokat cserélhessünk, ha valamilyen problémákba ütközünk. És így gyorsabban tudunk megemelkedni. Ez a cél. 

Kérdés: Ha otthon gyakorlok, viszonylag nyugodt xinxinggel rendelkezem. Ennél létezik kevés rossz információ is, ami zavarja a szívemet. Egy év óta egyre az a belső kívánságom van, hogy lássam Önt… Tanár, azt gondolom, hogy én bizonyára egy alacsony intelligens lény által vagyok megszállva.  

Mester: Honnan jön az alacsony intelligens lény, amelyik rátapad, ha az ember Fálun Dáfá-t gyakorol? Ez az előző élet sorskapcsolatára vezethető vissza. Te nem tanulod a Dáfá-t és csak engem akarsz látni. Az megint ragaszkodás. Ezért húzódott ez el több mint egy évet és te mégsem tudod ezt felfogni.  

Kérdés: Néha, ha az ágyban fekszem, hirtelen az egész testemben bénultnak érzem magam. Úgy tűnik, mintha valaki lefelé nyomná a kezemet és a lábamat, és én nem tudok megmozdulni.  

Mester: Közülünk sok embernél merülhet fel az a jelenség a gyakorlásnál, úgy mintha a kezük vagy a testük nem tudna mozogni. Ez a jelenség egy nagyon bonyolult, jó jelenség. A gyakorlásnál ez az állapot fog felmerülni az embereknél. Létezik egyfajta gongneng, amit úgy hívnak „a rögzítettség gongnengje”. Az ember saját maga is érezheti. Ezért van némelyeknek közülünk hirtelen az az érzésük, hogy a kezük nem tud mozogni. Ez az egyik jelenség. Egy másik jelenség az, hogy a fő-ősszellemed elhagyja a testet. Vagy ha a Mester a testedet hozza rendbe, néha lerögzítve hagy téged. 

Kérdés: Mi van, ha az ember a Tanár nevét szavalja (ismételgeti), azért hogy nyugalomba jusson? 

Mester: Én elmagyaráztam az okot, amiért az ember nem juthat nyugalomba. Ha a nevet szavalja az ember, jobb lesz. Ennek csak az a hatása lehet, tízezer gondolatot helyettesíteni egy gondolattal. Ha az abszolút nyugalomba akar eljutni az ember, a ragaszkodást kell eltávolítani, csupán akkor lehet az elérve.

Kérdés: A Zhen, Shan, Ren alapelveinek, amelyekről a Tanár beszél, ugyanaz a jelentésük, mint a mi katolicizmusunk Bibliájában levő alapelveknek. Ez az én érzékelésem. Ezért hiszek a mi Jézus Krisztusunkban és csinálom egyidejűleg a Fálun Dáfá-t.  

Mester: Neked meg van engedve, hogy legyen egy felismerési folyamatod a Dáfá számára. Csupán akkor fogunk erről beszélni, ha te később tisztában vagy ezzel. 

Kérdés: Mi van, ha a gyakorlásnál látok valamit, ami ártani akar nekem, és én aztán a Tanár nevét kiáltom? 

Mester: Igen. Helyes. Így van ez. Ha a gyakorlásnál valami szörnyű dolgot veszel észre, kiálthatod a nevemet. De ha nem is kiáltod a nevemet, semmit sem tehet neked. Hogy a nevemet kiáltod, önmagában azt is mutatja, hogy te hiszel-e a Dáfá-ban és a Mesterben vagy sem. Valójában a -test egész idő alatt néz (figyel).  

Kérdés: Megy az, ha megszervezem a tanulásra az embereket a szülőföldemen, miután ez alkalommal a Guangzhouban megtartott Fálun Dáfá tanfolyamról haza jutottam?

Mester: Igen, természetesen. Te megszervezheted az embereket a tanulásra a szülőföldeden. Ha sok ember tanulja és jól uralja, még egy gyakorlóhelyet is alapíthatsz. A -t terjeszteni az mármost az emberek megváltása.

 

Zárszó

 

Máig teljesen és végig elmagyaráztuk a -t. Magyarázhatok-e még többet? Ha részletesen magyarázom, tovább magyarázhatom. Ha egy év hosszán át is ülök itt, még tovább magyarázhatom. De ez nem lenne előnyös a későbbi művelésünk számára. Sok kérdésnél ez a megvilágosodásotokon múlik. A konkrét dolgokat nem is szabad elmagyarázzam neked. Mi felismerni való létezne még számodra, ha elmagyaráznám neked a konkrét dolgokat? Mi tennivaló létezne még akkor a számodra? Az alkalmak és a művelésednek a környezete nem lenne többé ott, a művelésre való feltételek nem lennének többé ott. Ezért ehhez a -hoz kellene igazodnotok és jól csinálnotok, ha konkrét dolgokba ütköztök. Amit el kellett magyarázzak nektek, nagyjában és egészében véve már kimondtam. Segédanyagként vehetitek más tanfolyamaimnak a kazettáit is. A tízrészes tanfolyamokon sokat magyaráztam el nektek. Hogy ezen a tanfolyamon felelős voltam-e veletek szemben, erről megvan a véleményetek. Erről nem beszélek többet. Nézetem szerint a tanfolyamunk összességében szemlélve nagyon jól folyt le. Következetesen el lett végezve. És befejezésül tökéletesen lezártuk.         

Több mint 3000 ember jött ide ezernyi kilométeres távolságok ellenére. A legtávolabbi helyek Heilongjiang és Xinjiang. Ők 4000 – 5000 kilométert hagytak hátra maguk mögött. Ez egy nagyon hosszú táv volt és ők sok szenvedést viseltek el. Sőt léteznek emberek, akik pénzhiány alapján naponta csak instant metéltet vagy kekszet esznek. Minek hát? Ti azért jöttetek ide, hogy pontosan ezt a -t tanuljátok és kapjátok meg. Nem igaz? Így ti ennek a -nak az értékéről is tudtok. Természetesen a tízrészes tanfolyamon lehetőség szerint teljesítettem a kívánságaitokat és lehetőség szerint kedvező feltételeket kínáltam nektek. Lehetőleg sokat is magyaráztam el nektek és alaposan elmagyaráztam ezt, avégett hogy megérthessétek és a jövőbeli műveléseteknél ehhez a -hoz igazodhassatok. Ez azt jelenti, ezen a tízrészes tanfolyamon ez rajtam múlik. Legyen az, hogy én magas szintekre vezetlek benneteket; legyen az, hogy a testeteket tisztítom meg. A cél az, hogy később lehetővé tegyük számotokra a művelést. Ez azt jelenti, hogy a tízrészes tanfolyam után ez rajtatok múlik. Hogy művelni tudjátok-e magatokat, hogy megy-e ez nálatok, az teljes egészében tőletek függ. Azonban azt mondjuk, mivel ti már itt ültök, az a sorskapcsolat. Gondolom, otthon erőfeszítéseket tehettek és megnézhetitek, hogyan megy ez. Ha tovább tudjátok csinálni, akkor csináljátok tovább és műveljétek magatokat tovább. Amilyen sokat áldoz az ember, olyan sokat kap. Az garantáltan úgy van.        

Mi sok tapasztalatot gyűjtöttünk, sok tanulónak sok személyes tapasztalata van a saját műveléséről. Gondolom, hogy ez már elegendő, hogy nagyon sok tapasztalatot és különböző tanulságokat kínáljon nekünk. Egy mondatban: Ma mindannyian itt ülünk és nem kellene eltékozolnunk ezt a nyolc, tíz napot vagy ráadásul egy még hosszabb időt. Nagyon nehéz egy embernek, hogy valóban megkapjon valami igazi dolgot. Ha megkapja, de nem becsüli meg, a jövőben túl késő lesz, hogy megbánja azt. Nekünk kínaiaknak van egy közmondásunk: „Ha az ember elhagyta ezt a falut, ez a vendéglő [fogadó] nem létezik többé.” Nem igaz? Talán mindannyian észrevettétek az oktatásunkon keresztül, hogy egy szerzetes vagy Tao-művelő sem úgy magyarázza ezt el, mint én. Azt mondom, az országunkban én vagyok az egyetlen, aki valóban magas szintekre vezet embereket és még magasabb szinteken magyarázza el a -t, az egész világban is én vagyok az egyetlen, aki ezt csinálja. Bárhogyan is legyen, a célom az, hogy lehetővé tegyem számotokra, hogy egy ilyen történelmi korszakban, ebben a környezetben, amelyikben az emberszív nagyon bonyolult, megkapjátok az ortodox -t, valóban megemelkedjetek és valóban műveljétek magatokat. Ha te nem is műveled magad, ezen tanfolyam után egy jó ember leszel. Hiszem, hogy az így lesz.     

Sok tanuló mondta nekem: „Tanár, miután az Ön pár órányi előadását (tanítását) hallottam, a világnézetem megváltozott.” Ez stimmel. Ma az emberek ebben a nagy áradatban, ebben a nagy áramlatban a hibásat a helyesnek, a rosszat a jónak, a gonoszt a jóságosnak tartják. Ez már egy szemléletté vált. Ha minden ember ebben a nagy áramlatban nagyon makacsul ragaszkodik ehhez és erre törekszik, ha én hirtelen azokról a felismerésekről beszélek, amelyek teljesen mások, mint a te nézeteid, sok új tanuló talán nem értheti és magyarázhatja meg ezeket egyszerre, ámbár ők tudják, hogy ezek jók. A jövőben neked ezt állandóan és intenzíven kell tanulnod, gyakorolnod és hallgatnod, csupán akkor értheted ezt meg lépésenként és mélyítheted el a felismeréseidet. Ezért azt is remélem, hogy a tanfolyam után nem felejtetek el mindent. Ha visszajuttok, többet kellene olvassátok a könyvet és többet kellene hallgassátok a kazettákat. Csupán akkor emelkedhettek meg állandóan.   

Erről nem akarok többet beszélni. Befejezésül egy mondatot ajándékozok nektek. Ha ti a jövőbeli művelésnél úgy találjátok, hogy valami nagyon nehezen viselhető el vagy hogy te valamit lehetetlennek tartasz, erre a mondatra kellene gondoljatok tőlem. Hogyan szól ez a mondat? Így szól: „A lehetetlen lehetséges; az elviselhetetlen elviselhető.” Remélem, hogy a Dáfá művelésénél ti mindannyian eljuthattok a beteljesüléshez és sikeresen művelhetitek magatokat!

 


Szójegyzék

 

 

Ah Q                           egy regényben szereplő alak, aki mindig megnyugtatja saját magát, hogy elégedett maradjon, mindenekelőtt, ha zaklatva van

Amitábha                    szanszkrit, egy buddha neve, a Szukhávati-világ irányítója

Arhát                          szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

Benti                           szó szerint: „tulajdonképpeni test”; egy  összefoglaló kifejezés az alacsony szinteken való művelésnél; a különböző dimenziókban levő testekre vonatkozik, bezárólag a hús-vér testtel

Bódhiszattva              szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

Csi                              formátlan, alaktalan alapanyag, életenergia

Csigong                      egy modern kifejezés a hagyományos művelésre

Dáfá                            nagy , a nagy kozmikus Törvény

De                               erény, egyfajta fehér anyag egy másik dimenzióban

Dzsána (Dhyana)        meditációs állapot

                              Törvény, a kozmikus Törvény

Fálun                          a kereke, egy intelligens lény, a Fálun Dáfá szimbóluma

Fashen                        -test; a teste, amelyik művelési energiából és Fá-ból van összeállítva

Fengsuj                       geomantikus jóslatoknak a felállítása

Fofá                            szó szerint: „Buddha ”, a világegyetem legmagasabb igazsága

Han-terület                 a hagyományos kínaiak „Han-emberek”-nek lettek nevezve, miközben a Han-terület körül sok kisebbség létezett

Jie                               - számnév, egy nagyon-nagyon hosszú időköz

- nehézségek vagy katasztrófák, amelyek egy bizonyos idő után egyetlen egy embernél vagy az egész társadalomban vagy egy még nagyobb területen lépnek fel 

Karma                         szanszkrit, egyfajta fekete anyag egy másik dimenzióban

Kasaya                        a buddhisták ruházata (lepel)

Nirvána                       szanszkrit, a szerzetesek halála. A hús-vér test le van vetve és az ősszellem a mennybe emelkedik a művelési energiával

Reinkarnáció               az újraszületés, amiről a buddhista rendszerben beszélnek

Ren                             Elnézés, Tűrés, Tolerancia, Türelem

Shan                            Könyörületesség, Jószívűség

Si Chan Ba Ding        szakkifejezés a buddhizmusban; szó szerint:

                                    négy dzsána és nyolc fajta meditáció

Szukhávati-világ         a nyugati paradicsom, egy mennyország Amitábha buddha irányítása alatt

Taiji Quan                  Tai Chi Chuan, tajcsi csüán

Tao                             - út

                                   - taoizmus

                                   - Tao, a legmagasabb igazság, amelyről a taoista rendszerben beszélnek

- tao, egy ember, aki a taoista rendszerben elérte a Taót 

Tathágata                    szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

Tathágata-Buddha      - a tathágata szintjén levő buddha

                                    - Sákjamuni szinonimája

Tang Seng                   egy ismert szerzetes a Tang-dinasztiából (618-907 Kr. u.), tulajdonképpen Xuan Zang-nak hívták. Azért ment Indiába, hogy elhozza a buddhista szútrákat. Az ő naplója szolgáltatta a vázlatot a „Zarándokút nyugatra” című világhírű klasszikus regényhez.

Xinxing                       „a szív természete”, „a szív minősége”

Yang                           a két oldal egyike, amelyik az ókínai taoista tanítás szerint minden dologban tartalmazva van, a yin ellentéte. A hímnemű yangként van szemlélve.

Yin                              a két oldal másika, amelyik az ókínai taoista tanítás szerint minden dologban tartalmazva van, a yang ellentéte. A nőnemű yinként van szemlélve.

Zhang Sanfeng            egy híres taoista a Ming-dinasztiából (1368–1644 Krisztus után), a tajcsi csüán alapítója

Zhen                            Igazság, Igazságosság, az Igaz

Zhen, Shan, Ren         Igazságosság, Könyörületesség, Tolerancia (Őszinteség, Jószívűség, Türelem)

 

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2008. december)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 01. 21)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 01. 21.)

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Fa-Erläuterung des Zhuan Falun

http://www.falundafa.de/buecher_online/zfl_fajie/index.html

 

Megjegyzés: Ennek a könyvnek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni később a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.