hu.FalunDafa.org
 

-magyarázat a Mestertől a tengerentúli telekonferencia közben

 

Ennek a könyvnek van egy bizonyos hatása a tanulók gonosz általi üldözésének a leleplezésénél és a világon élő emberek megmentésénél, ki lehet adva a hétköznapi emberek társadalmában, szintén lehet széleskörűen terjesztve a hétköznapi emberek között, az egyedi nyilvános honlapok sorozat formájában hozhatják nyilvánosságra. Hogy viszont elkerüljük a zavarásokat a tanulók között, a tanulók között nem kell terjeszteni. Egy dolog sem szabad megzavarja a -igazolásnak a formáját, amelyben a tanulók a beteljesülés felé haladnak.

Ami a tartalmat illeti, sok hely ebben a könyvben emberi érzülettel lett megírva. Semmi esetre sem szabad legyen a tanulók között az terjesztve, hogy valaki ragaszkodásból egy könyvet írt, amelyik leleplezi az üldözést és erre a célra át lett változtatva a gonosz által. Tudjátok ti, mit jelent átváltoztatás? Valójában az, amit az istenségek láttak, a következő: Ez a személy azért akart kijönni, hogy leleplezze az üldözést, mivel nem tudta többé kibírni. Ámde csupán az a szív, ami a kijövésre törekszik, volt az igazi ragaszkodás, amelyet nem tudott elengedni. Dáfá-tanítványok semmilyen körülmények között sem kellene legyenek átváltoztatva a gonosz által, azért sem, hogy leleplezzék az üldözést. Maga az üldözés leleplezése még nem a végső célja a Dáfá-tanítványok művelésének, ezért ez nem szabad legyen utánozva más tanulók által, akik még nem engedték el teljesen egy hétköznapi embernek a szívét. Még kevésbé szabad legyen ez a belső honlapokon terjesztve a tanulók között.    

A művelés komoly. Akiket én műveltetek ki veletek, azok istenségek, akik egyidejűleg igazolhatják a -t, így juttattam el csupán hozzátok a Dáfá-t. Ezzel van adva nektek az örök dicsőség, ahogyan az sohasem fordult elő azelőtt. Én nem arra ösztönöztelek benneteket, hogy az üldözés ellensúlyozása közben egyszerűen a hétköznapi emberek hőseivé váljatok. Ti azon vagytok, hogy a régi erők elrendezéseinek és az üldözésnek a megtagadása közben igazoljátok a -t, úgyhogy ti egy istenség irányába haladjatok.


Li Hongzhi
2004. 01. 19

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2004. 01. 30

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2004. 01. 19)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 04. 18)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 05. 15)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Fa-Erklärung vom Meister während der Übersee-Telefonkonferenz

http://www.minghui.de/jingwen/53.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.