hu.FalunDafa.org
 

Helyes gondolatokkal eltávolítani a fekete kezeket

 

Ami a jelent illeti, úgy azok a rothadt kísértetek, amelyek részt vesznek a Dáfá-tanítványok üldözésében, már nagyon kevesen lettek az eltávolítás által, nekik már nincs nagy befolyásuk többé. Ezen körülmények között különböző, rosszá vált istenségek, közöttük buddhák, taók vagy más istenségek alakjával rendelkezők, akiknek nincsen magas szintjük és amelyeket a régi erők ki akartak selejtezni és akiket ők akkoriban beengedtek a három világkörbe, már régen fel kellene legyenek oszlatva és kiselejtezve a „keletkezés, megtartás, romlás és megsemmisítés” régi -alapelvek szerint. A cél, hogy a régi erők beengedték őket a három világkörbe a -helyreigazításnak a kezdetén, az, hogy nekik zavarniuk kellett a -helyreigazítást és üldözniük a Dáfá-tanítványokat.    

A régi erők tudták, hogy a bűnök nagyon nagyok, ha ilyen dolgokat csinálnak. Attól tartottak, ha ők saját maguk közvetlenül vétkeznek a -helyreigazítás ellen, a pokolba mennének, így ők a három világkörön kívül ellenőrzik ezeket a rossz istenségeket (a fekete kezeket), akik a három világkörben találhatók. Ezek a fekete kezek ugyancsak azért irányítják a rothadt kísérteteket, hogy zavarják a -helyreigazítást és üldözzék a Dáfá-tanítványokat. Mindegyik fajta üldözés a Dáfá-tanítványok ellen közvetlenül az ő parancsukra lett végrehajtva ezekben az években, a bűnük már végtelenül nagy, ők már nem tudják kiegyenlíteni többé ezeket a rosszindulatú bűnöket, amelyeket elkövettek.

Hogy a régi erők nagyjában és egészében véve meg vannak semmisítve és minden végső tényező még meg lesz semmisítve, annak ahhoz van köze, hogy a fekete kezeknek a rosszindulatú bűnei nagyon nagyok. Ezek a fekete kezek minden zavarásban részt vettek, kezdve a Dáfá-tanítványok beszállásától, a jelenben létező minden nagy és kis dologig és a Dáfá-tanítványok személyes művelésének minden helyzetéig, ők egy rést sem hagytak ki ennél. A fekete kezeknek a száma nagyon nagy és az alakjuk nagyon kicsinek tűnik ebben a dimenzióban. A nagyobbak olyan nagyok, mint egy érme és a kisebbek olyan kicsik, mint egy töltőtollnak a hegye, a legtöbb olyan kicsi, mint egy töltőtollnak a hegye. Miközben ezekben az években a -t terjesztem, ők mindent hallhatnak, amit mondok. Én újra és újra esélyeket adtam nekik, ők viszont makacsul annál maradnak, hogy elkövessék a rosszindulatú tetteket. A -helyreigazítás előrehaladásán és a Dáfá-tanítványok helyes gondolatain keresztül a rothadt kísértetek olyan messzemenően el vannak távolítva, hogy nem lehetnek használva többé a fekete kezek által, így a fekete kezek személyesen vesznek részt azokban a dolgokban, amelyeket a rothadt kísértetek fejtenek ki. Ők üldözik a Dáfá-tanítványokat és közvetlenül zavarják a -helyreigazítást.    

Ebből az okból kifolyólag minden Dáfá-tanítvány, a sokévesek és az új tanulók, közvetlenül ezekre a fekete kezekre kell célozzon a helyes gondolatok küldésénél a konkrétan lekötött célok mellett, alaposan távolítsátok el őket. Egyidejűleg meg van követelve, hogy a helyes gondolatok küldésénél ti mindannyian még inkább összpontosítsátok a gondolatokat, még tisztábbak és még nyugodtabbak legyetek, azért hogy még nagyobb képességeket szabadítsatok fel, minden fekete kezet és rothadt kísértetet felosszlassatok és ezeket a más dimenziókban létező utolsó zavarásokat eltávolítsátok.   

Ne hagyjatok többé egy rést sem kihasználni a gonosz által, ne hagyjátok többé zavarni magatokat az emberi ragaszkodásoktól. Csináljátok jól, amit a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell. Járjátok jól az utolsó utat. Helyes gondolatok és helyes magatartás.

Li Hongzhi
2004. 03. 16

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2004. 03. 24.

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2004. 03. 24)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 03. 09)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 03. 09)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Die schwarzen Hände mit aufrichtigen Gedanken beseitigen

http://www.minghui.de/jingwen/56.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.