hu.FalunDafa.org
 

Egy figyelmeztető ütés is

 

A -helyreigazításnál a világegyetemben minden újból létre fog jönni feloszlatáson és újrateremtésen keresztül. Az embervilágban való -helyreigazításnak az ideje egyre közelebb vonul. Az utóbbi öt évben a Dáfá-tanítványok egy istenségnek a hatalmas erényét alapozták meg a -igazolásnál, az emberi dimenzióban számos élőlényt és világi embert mentettek meg helyes gondolatokon és helyes magatartáson keresztül és a régi erők számtalan rothadt kísértetét és tényezőjét semmisítették meg. Az emberi társadalom megjelenésének a szempontjából nézve a rosszindulatú üldözésnek a helyzete ezáltal enyhítve lett, úgyhogy az élőlények és a világi emberek meg lettek szabadítva más dimenziók rosszindulatú élőlényeinek az irányításától és azoktól a tényezőktől, amelyek zavarásokat okoznak a Dáfá számára. Az emberek tiszta fejjel kezdenek el felfigyelni a Dáfá-tanítványoknak és a világi embereknek erre az üldözésére és elgondolkodni ezen. A rosszindulatú emberek az embervilágban, akik részt vettek a Dáfá-tanítványoknak ebben az üldözésében, reszketni és remegni kezdenek a félelemtől, úgyhogy roppantul megfékezték a gonosz természetüket. Némely emberek, akik gonosztetteket követtek el, ráadásul lemondtak arról, hogy üldözzék a Dáfá-tanítványokat, úgyhogy a helyzet roppantul megjavult. Ez az, amit a Dáfá-tanítványok helyes gondolatokon és helyes magatartáson keresztül elértek az embervilágban történő -helyreigazítás előtt. A Dáfá-tanítványok olyan élőlényekké váltak, akik a -helyreigazításban a Dáfá által vannak kiképezve és az összes istenség által egyszerre más szemmel vannak megnézve – Dáfá-túk (Dáfá-követők). Az út, amelyet a Dáfá-tanítványok járnak a -igazolásnál, amelyiken ők úgy saját magukat is művelik, mint egyidejűleg élőlényeket is megmentenek és aztán még a világegyetemben történő Fá-helyreigazítás követelményeinek is megfelelnek, feloszlatják és eltávolítják a fekete kezeket, a rothadt kísérteteket és a zavarásoknak és az üldözésnek a különböző tényezőit, amelyek a régi erők által vannak elrendezve, amelyek gaztetteket fejtenek ki a Dáfá-tanítványok ellen – ez pontosan a Dáfá-túknak a teljes útja a művelésre, a beteljesülésre és a nagyszerű istenségeknek a megteremtésére.    

Ezzel ellentétben, azok, akik otthon rejtőznek és úgymond a -t tanulják, bármilyen kifogással is rendelkezzenek, az mind a le nem vetett ragaszkodásaikon múlik. Ezek az emberek ráadásul kis csoportocskákat képeznek, egymás között elégedetlenkednek és cinikus megjegyzéseket tesznek, ők passzív módon járnak el a Dáfá-tanítványok -igazolásával és mindennel, amit a Dáfá-tanítványok csináltak. Szakadatlanul hibák és hiányosságok után kutatnak a tanulóknál a művelési folyamatban, sőt híreszteléseket terjesztenek Kínában, valamint külföldön. Amiket ők tesznek, mind olyan dolgok, amik megörvendeztetik a gonoszt, amik segítenek a gonosznak az üldözésnél. Némelyek azt mondják: „Én csak a Zhuán Fálun”-t olvasom, de új jingweneket nem.” Te még a tanítványom vagy? Én egészen világosan megmondom nektek: 1999. július 20-a előtt a személyes művelésnek és a felismerésének egy szakasza volt, a felismeréseken keresztül el lehet érni a beteljesülésnek az állapotát, de az nem volt a Dáfá-tanítványok művelésének a vége. Az erre következő öt évben éppen meg kellett legyen fordítva a helyzet. Ebben az öt évben aztán meg lett nézve, ki csinálja meg ezt valóban és ki nem. Azok, akik nem művelik magukat valóban, ki lesznek selejtezve, egyidejűleg ez volt az az öt év, amelyikben meg lett alapozva a magukat igazán művelő Dáfá-tanítványoknak a hatalmas erénye és meg lettek mentve az élőlények. Miért kell legyen egy élőlény a Dáfá-tól és tőlem személyesen megváltva? Világosan kifejezve, melyik élőlény méltó arra, hogy a kozmikus Dáfá-tól legyen megváltva? Lehet az, hogy a megváltandó élőlény csak a személyes beteljesülést kell elérje? Hogyan lehet méltó egy ember arra, hogy Dáfá-tu legyen? Azok kellene legyenek, akik otthon rejtőznek és úgymond a -t tanulják? Azok az emberek kellene legyenek, akik csak hasznot akarnak húzni a Dáfá-ból és semmit sem akarnak áldozni a Dáfá-ért? Különösen azok, akik a Dáfá-tanítványoknak az üldözése közben egy jó szót sem akarnak szólni a Dáfá-ért, és még mindig úgymond a könyveket olvassák otthon és el akarnak venni valamit a Dáfá-tól, milyen emberek azok? Ítéljétek csak meg hát ezt saját magatok.     

A Mester látja, hogy a veszély már közeledik hozzátok. Én nem ismerem el a régi erőknek az elrendezését, bezárólag ezzel az üldözéssel, de tudom, hogy a régi tényezők, amelyek meg lesznek érintve a -helyreigazításnál, előbb vagy utóbb ilyesmit fognak csinálni, ha nem az egyik, akkor a másik. Ez azt is jelenti, az lenne a legjobb, ha az üldözés nem történt volna meg. Ha nem történt volna meg, egy olyan utam lett volna számotokra, amelyik arra a helyzetre volt irányozva. Az üldözés viszont megtörtént, akkor felhasználom azt, úgyhogy a Dáfá-tanítványok tagadják meg ezt az üldözést a -igazolásnál és alapozzák meg ezáltal egy Dáfá-tanítványnak a hatalmas erényét. Azt hiszitek, hogy csupán az egy Dáfá-tanítványnak a művelési útja, ha megfelel a félelmeteknek, a kényelmesség utáni törekvéseteknek és a különböző óhajaitoknak? Azt hiszitek, hogy a múlt vallásaiban való művelések és az ő hitük csupán az egyetlen út a művelésre? Ha a múltban a három világkörben és az embereknél minden a világegyetemben történő -helyreigazítás számára lett elrendezve, akkor a történelem csak arra van ott, hogy élőlényeket teremtsen, az emberiséget, az embereknek a gondolkodásmódját és a kultúrát a történelemnek a folyamatában, avégett hogy az emberek megérthessék a -t a gondolataikkal a Dáfá széleskörű terjesztése közben, avégett hogy megérthessék, mi a , mi a művelés és mi az összes élőlénynek a megmentése stb. – és hogy különböző művelési formák léteznek. Ha ez így van, akkor nem arra szolgál minden művelés és hitirányzat, hogy megalapozzon egy kultúrát a világegyetem szánára egy későbbi időre [a világegyetem későbbi -helyreigazítására]? Mi egy út egy embertől egy istenséghez? A mennyben levő istenségek is azt mondták, hogy én egy létrát hagytam hátra az embereknek, amelyen fel lehet mászni a mennybe.          

Léteznek még egyesek, akik azt hiszik, hogy a Mester tanácstalan lenne ezen üldözés közben, pontosan úgy, mint a világi emberek. Tudjátok, hogy ez a démoni fővezér nemcsak a régi erők által van kihasználva, ezzel biztosítva van, hogy az úgynevezett vizsgának a végéig éljen, hanem hogy az én ellenőrzésem alatt is mozog? Nem mondták némelyek, hogy ez ugrik, ha ugrani hagyom, hogy ez tébolyodott, ha tébolyulttá hagyom válni és hogy ez vad, ha vaddá hagyom válni? Nem tudják mindannyian, amikor én mondtam vagy írtam valamit, szinte már az egész aljas bandát, amelyik a Dáfá-tanítványokat üldözi, kioktatja, avégett hogy ők ezt éjjel-nappal először is „tanulmányozzák egyszer”? Most ez úgy néz ki, mintha a politikai birkózásnál ki lett iktatva. Ez nem azon múlik, hogy a rosszindulatú, rothadt kísértetek, amelyek ellenőrzik, nem hatnak többé? Így tudják és merik csupán az emberek azt, hogy így kezeljék. Eltekintve a -helyreigazításnak a hatásától, lehet mondani, hogy ez nem a -igazolásnak, az üldözés elleni síkraszállásnak, az összes élőlény megmentésének, a helyes gondolatoknak, a helyes magatartásnak, az üldözés leleplezésének és a régi erők elrendezése Dáfá-tanítványok általi megtagadásának a hatása is?

Ha némely családtagok le vannak tartóztatva vagy üldözve vannak az üldözésnél, ti még csak síkra sem szálltok azonnal az üldözés ellen a többiekkel együtt, hogy leállítsátok az üldözést, hogy enyhítsétek az üldözést a családtagok ellen, és még olyasmit mondtok, mint hogy otthon tanuljátok a -t és akadékoskodtok mindazon, amit a tanulók tettek. Tudod te, hogy a letartóztatásban levő családtagjaiddal szembeni üldözésnek a csökkentése vagy a megszakítása pontosan annak egy eredménye, hogy a Dáfá-tanítványok útját állták a gonosznak, leleplezték és megrázták a gonoszt és ezzel megfékezték azt? Ha szabadon lesznek eresztve, milyen arckifejezéssel állsz velük szemben? Mit tettél te értük? Egy magát művelő ember nem egy magát művelő istenség. A művelés folyamatában mindenki elkövette a maga hibáit, a kulcs az, hogyan jár el azzal az ember. Némelyek fel tudják ismerni, némelyek viszont nem. Szintén léteznek egyesek, akik ragaszkodnak a félelemhez vagy más tényezőkhöz és nem akarják elismerni azt. A művelés nem azt jelenti, hogy a hétköznapi emberek politikai harcát folytassuk, még kevésbé jelenti azt, hogy hatalomért és személyes előnyökért küzdjünk. Az ilyen nézetek és rossz szokások, amelyeket az emberi társadalomban és a hivatalnoki körben [politikai körökben] sajátított el az ember, a hétköznapi emberek között is meg vannak vetve, a művelésnél ezek annál inkább el kell legyenek engedve.          

A művelés éppen azt jelenti, hogy egy ember a mennybe akar emelkedni és egy istenséggé válni. Lehet-e, hogy az ne lenne nehéz? Korábban a „figyelmeztető ütés”-ről beszéltek a buddhizmusban, akkor azoknak, akik nem tesznek erőfeszítéseket és már a veszély határán állnak, én is adok egyszer egy figyelmeztető ütést.

Li Hongzhi
2004. 10. 11


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. A (német) fordító megjegyzése: Normális módon a kínai Dafa-Dizi úgy van lefordítva, hogy Dafa-tanítvány. A Dafa-Tu az még egy másik, a Mester által kiválasztott, megnevezése a Dáfá tanulóinak.

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2004. 10. 19

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2004. 10. 17)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 04. 23)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 05. 15)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Auch einen Stockschrei

http://www.minghui.de/jingwen/69.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.