hu.FalunDafa.org
 

Ez nem politizálás

 

Ami a Fálun Gong-nak a rosszindulatú KKP általi üldözését illeti, sok kínai, aki nem ismeri az igaz körülményeket, néhány év óta még mindig azon a véleményen van, hogy az üldözés helyes volna. Az ok abban rejlik, hogy a Kína fölötti uralmán keresztül az a párt egy fél évszázad óta a pártjuknak már egy csomó pártkultúráját csepegtette bele a kínaiakba. Ez ahhoz vezetett, hogy a kínaiaknak a szemlélet- és meggondolásmódjaik, valamint a viselkedésük a pártkultúrának a szántszándékkal kialakított gondolkodásmódjából indul ki. Azok a kínaiak, akik ezen a módon lettek átnevelve ideológiailag, már nem egy normális módon szemlélődnek, gondolkodnak és viselkednek az emberiségben. Az ilyen párt-kultúrának a befolyása alatt egy olyan tudatosság alakult ki, amelyik azon a gondolkodáson alapul, hogy „a kapitalista országok” „ellentétben” állnak a rosszindulatú KKP-val. A gondolkodásnak ez a formája bukkan fel, mihelyt a külföldről beszélnek. Valójában ők rendelkeznek csupán egy emberi társadalomnak a normál társadalmi formájával. Mihelyt olyan problémákról beszél az ember, amelyek Kínában léteznek, a kínaiak ezt már tudatosan a „Kínával ellenséges hatalom” kiindulópontjából szemlélik. Mihelyt valaki a „Kínai KP”-ról beszél, némelyek ráadásul már azt gondolják, hogy ő „Kínáról” beszél. Mihelyt az ember a „kínai nép”-ről beszél, szintén léteznek egyesek, akik ezt a „Kínai KP”-val cserélik ki a gondolataikban. Ami még rosszabb, minden alkalommal, amikor valamilyen problémát akarnak megoldani, először arra gondolnak, hogy embereket büntessenek meg. A cselekvési módok pontosan kényszereknek, ütlegeléseknek, kampányoknak, elnyomásnak és harcnak egy sora.             

A Kínai KP a mai időben egy zsákutcába jutott a teljes romlottságán keresztül és a mindenhol leselkedő kríziseken keresztül. Még ha a kínaiak mind szidják is a rosszindulatú KKP-t, ők szintén csak abban a kulturális tudatosságban lépnek fel azon párt ellen, amelyet a párt nevelt ki. Valójában ők még mindig a pártkultúra szempontjából szemlélik a pártot. Sőt némelyeknek a következő gondolataik vannak: „Létezhet még Kína az XX párt nélkül? Melyik dinasztia lett befejezve a kínai népnek az ötezer éves kultúrájában, anélkül hogy jött a következő? A rosszindulatú párt feloszlott Kelet-Európában. Nem megy-e egészen jól ezeknek az országoknak manapság? Nem kellene elfelejteni, hogy az emberiség társadalma az istenségeknek az ellenőrzése alatt áll. Ha káoszt akarnak hagyni létrejönni az emberek között, káosz fog uralkodni az embereknél. Ha nem kell káosz létrejöjjön az embereknél, egy ember sem tud káoszt okozni.   

Miután a kínaiak a nyugati országokba jöttek, az emberek ott nem tudják megérteni a kínaiaknak a szavait és a viselkedését. Mindig olyan sajátosnak tartják őket. Amit a Kínai KP-nak a vezetői mondanak és ahogyan viselkednek, azt a benyomást hagyja a nyugati emberekben, hogy nekik problémájuk van az értelmükkel. Mennyire vannak már elfajulva a kínaiaknak a gondolatai és a kultúrájuk ezen a pártkultúrán keresztül? Még a Kínai KP Központi Bizottságának a rétegében levő emberek sem tudnak megválni a gondolatok és a viselkedés ezen fajtájának, valamint ezen kultúrának az elfajulásától. A gondolatok ezen elfajulása alapján az emberiségben a Kínai KP nagyon könnyen találhat törvényes indoklásokat a kínai néptömegeknek az állandó és különféle elnyomásaira. A mai korban is, amelyikben már nem működik „A mi pártunk birtokolja az örök helyességet” jelszó, ez a tévedés megint a kínaiak hazafias lelkesedésének a kihasználására és a felbujtására lett terjesztve. Az embereknek a hazafias szenvedélye állandóan fel van erősítve. Ez a következő módon lett felcserélve: „Az XX párt nélkül nem létezne Kína”, „A haza iránti szeretet a párt iránti szeretet” és „A párt iránti szeretet a haza iránti szeretet”. Állandóan tévedések vannak juttatva az emberek gondolataiba és a kínaiak ezáltal ismételten félre vannak vezetve.         

Miután a Fálun Gong-nak az üldözése a KP által félresikerült, megint azt a kijelentést reppentette fel, „a Fálun Gong összeesküszik a Kínával ellenséges hatalommal”. Miután a Fálun Gong leleplezte a Kínai KP általi üldözésnek az igaz körülményeit, azzal a kijelentéssel bujtja fel a néptömeget, „a Fálun Gong nem hazafias a hazával szemben”, úgyhogy az üldözés leleplezésénél és az igaz körülmények tisztázásánál a Fálun Gong-tanulók valóban látták, hogy némely kínaiak még csak meg sem akarják hallgatni őket – ők valóban azt hiszik, hogy az teljes bizonyossággal helyes volna, amit a párt és a Kínai KP-nak a kormánya mondott. Azt hiszik, hogy a Fálun Gong valóban olyan, ahogyan a Kínai KP ábrázolja a propagandájában. 

A Dáfá megváltja az embereket és a Dáfá-tanítványok könyörületesek. Az emberek jövője miatt ők tájékoztatják az embereket az igaz körülményekről, avégett hogy az emberek világosan láthassák ennek az üldözésnek a rosszindulatúságát. Ezzel útját is állják ennek az üldözésnek. Miközben viszont a Kínai KP azzal a szabályával „csak egyvalakinek van szava” mindent elborító hazugságpropagandát terjeszt, némely emberek valóban félre lettek vezetve a Kínai KP hamis propagandáján keresztül. Közöttük olyan emberek is vannak, akik több mozgalmat megéltek, üldözve lettek és később teli torokkal siránkoznak, hogy ők lépre mentek. Szintén léteznek egyesek, akik már születésük óta a pártkultúra nevelése alatt nőttek fel. De sokan közülük jó emberek és jó velük született alappal rendelkező emberek. Azonban ezek az emberek annak a pártnak a propagandája alatti nevelésen keresztül teljesen eltévedtek.          

Mit lehet tenni ilyen körülmények között? Csak teljesen megszégyeníteni lehet ezt a pártot, amelyik a Dáfá-tanítványokat üldözi, avégett hogy a kínaiak és a világi emberek láthassák egyszer, milyen dolog ez a párt, amelyikben mindig hittek, amelyik mindig azzal dicsekszik, hogy „nagyszerű, ragyogó és helyes” lenne. Miután a „dajiyuan” újság nyilvánosságra hozta a „kilenc kommentár az XX pártról” című írást, a Kínai KP újra elkezd hazugságokat terjeszteni és becsapni az embereket. Azt mondja, hogy „A Fálun Gong politikát folytat”. Igenis, mihelyt valaki erről a pártról beszél, egy címke lesz ráaggatva azzal „politika folytatása”, hogy félrevezesse a kínaiakat. Valójában a „politika folytatásának” a szörnyű volta és a negatív értelme is a pártkultúrában rejlik, amelyet a párt csepegtetett a kínaiakba. A rosszindulatú pártnak az országait kivéve azonban úgy tűnik, hogy a „politikus” egy nagyon magas rangú cím lenne.         

A Fálun Gong nem folytat politikát. Ez bebizonyosodott a gyakorlatban és a világi emberek által is fel lett ismerve. Ha a rosszindulatú embereknek és a Kínai KP általi üldözésnek az útját állása és a leleplezése politika folytatásaként van megjelölve, akkor hadd magyarázzuk el alaposan – mi a Fálun Gong, mi a rosszindulatú KKP és miért üldözi a rosszindulatú KKP a Fálun Gong-ot. Mi a Fálun Gong, azt a Dáfá-tanítványok már teljes bevetéssel elmagyarázták a világi embereknek az igaz körülmények tisztázásánál. Ezt már tudják az emberek az egész világon. Akkor azt is kell lássák egyszer a világi emberek, mi a rosszindulatú KKP és miért üldözi a Fálun Gong-ot. Valójában ez az üldözésnek az útját állásához tartozik és nem politika folytatása. Nekünk nincsenek is politikai szándékaink. Mi művelők vagyunk, mi olyan emberek vagyunk, akik az istenséghez vezető úton vannak. Mi kiemelkedünk a földi világból, nem törekszünk és nem is vágyódunk különféle hírnévre és személyes előnyökre az embervilágban. A rosszindulatú embereknek, valamint a rosszindulatú pártnak a leleplezése a gonosz üldözésnek a befejezésére szolgál. Ez arra is szolgál, hogy felébresszünk és megmentsünk minden a gonosz által becsapott élőlényt.   

Avégett hogy azok a világi emberek, akik zavarttá lettek téve a pártkultúrán keresztül, ne kapjanak félreértéseket, azt mondtam a szárazföldi Kínában élő Dáfá-tanítványoknak, hogy az igaz körülmények tisztázásánál ők nem kellene belevonják ebbe a „kilenc kommentár”-t. Ámde a -helyreigazításnak a helyzete nagyon gyorsan van előremozdítva. A Dáfá-tanítványok általi -igazolásnak a helyzete is változik. Az utóbbi időben a Kínai KP újra az „önégetés” hazugságát terjesztette a hazugságpropagandájával. Hamis „kilenc kommentár”-okat osztogat, hogy még mélyebben ártson az embereknek a mérgen keresztül. Ez egy további akadályt eredményezett az igaz körülmények tisztázására és a világi emberek megmentésére. Avégett hogy a világi emberek felismerhessék a rosszindulatú pártnak a természetét és tudják is, miért üldözi a Dáfá-tanítványokat, szükséges tájékoztatni a világi embereket a „kilenc kommentár”-ról.     

Létezik-e tulajdonképpen még valaki a mai kínaiak között, aki hisz a kommunizmusban? Maga a démoni fővezér és a Kínai KP mai Központi Bizottságánál sem található egy sem, aki valóban hisz a rosszindulatú KKP-ban. Abban a pillanatban, amelyikben az a párt és a démoni fővezér azt kiáltotta „győzzétek le a Fálun Gong-ot”, minden istenség meghozta az ítéletet, hogy fel lesz oszlatva és megsemmisítve. Most minden istenség azon van, hogy teljesen megsemmisítsék annak a pártnak az összes tényezőjét. Ki szeretne hát az utolsó döntő pillanatban egy bűnbak lenni azokért a bűnökért, amelyeket a rosszindulatú kommunista párt több mint száz év óta követett el a történelemben? A rosszindulatú KKP ellopta a szamarat és most még az a valaki akar lenni, aki kihúzza a facöveket. Teljes bizonyossággal meg van zavarodva a hatalom utáni mohó vágytól. A gonosz kommunista szellemnek a leleplezésével tulajdonképpen nem az emberekre van gondolva. A „kilenc kommentár” arra szolgál, hogy megmentse az összes élőlényt, amelyik meg lett mérgezve a gonosz által – bezárólag a rosszindulatú KKP tagjaival és a Kínai KP legmagasabb hatalmi szervében levő emberekkel, valamint a világon élő normál emberekkel. A cél abban rejlik, hogy világosan felismertessük az összes élőlénnyel különböző körökből, milyen tényezők rejtőznek a rosszindulatú KKP mögött.        

Tulajdonképpen a hétköznapi emberek számára nem nagy hiba, hogy ők hatalomért és személyes előnyökért léteznek az embervilágon. Miért kell hát feltétlenül megfordulni annak a gonosznak a társadalmában, amelyik méreggel károsítja az emberiségünket? Emberek, ébredjetek hát fel! Ha a cél, amiért ti emberek vagytok, valóban elveszett a ködben, akkor az csupán valóban a legszörnyűbb! Ha a világi emberek valóban azon vannak, hogy a visszatérés útjára várjanak vagy azután kutassanak, akkor legyetek megfontoltak!

Én szintén elmondok egy igaz alapelvet a világi embereknek: Ha istenségek és buddhák ereszkednek alá az embervilágba és ha az ortodox elkezd terjedni, biztosan léteznek zavarások nyugtalanságot szító démonok által. Az, ami különböző mondákban és különböző vallásokban lett terjesztve, talán éppen most történik meg. Ne zárd el az igazi természetedet az emberi nézetek által, még kevésbé kellene vétkezzél azon emberek ellen, akik az istenségekhez vezető úton vannak.

 

Li Hongzhi
2005. 01. 26

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2005. 02. 01

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2005. 07. 23)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 04. 24)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 05. 16)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Es ist kein Betreiben von Politik

http://www.minghui.de/jingwen/73.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.