hu.FalunDafa.org
 

A kereket az embervilág irányába forgatni

 

Azok a Dáfá-tanítványok, akik nem éltek a szárazföldi Kínában, csak nagyon nehezen érthetik meg a Kínai KP uralma alatti világot, különösen ha látják, hogy sok Dáfá-tanítvány, aki a szárazföldi Kínából jött vagy aki a szárazföldi Kínában él és egy nyilatkozatot adott le a Kínai KP különböző szerveiből való kilépésre, párttag volt. Ők azt gondolják, hogyan lehetnek Dáfá-tanítványok párttagok? Különösen a nem kommunista országokból való Dáfá-tanítványok nem igazán tudják ezt megérteni. Tulajdonképpen a Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínában a pártkultúrán keresztüli neveléssel éltek együtt, mielőtt művelték magukat. Az akkori szárazföldi Kínában Kína egyszerűen a Kínai KP-t jelentette. A középső és a felső társadalmi rétegek párttagokból álló rétegek kell legyenek, az már egy magától értetődő társadalmi formává vált. Ennek a helyzetnek az alapján sok ember lépett be a pártba, nem azért hogy tag legyen és mégannyira sem egy igazi hit alapján benne, hanem az embereknek ez volt az egyetlen kiútjuk a túléléshez ebben a társadalomban. Ez egy olyan útnak tűnik, amelyet a kínaiaknak járniuk kellett. Különben az ember egy másképp gondolkodó és a Kínai KP harcának a céltáblája lett. Természetesen a valódi, gonosz párttagok ebből ki vannak zárva. Azonkívül némely emberek nem önként léptek be, hanem sok ember egészen passzívan lépett be a pártba vagy a munkaegységnek egy kollektív belépésének vetették alá magukat. Ámbár a Dáfá-tanítványok egy nyilatkozattal léptek ki a Kínai KP-ból, ők már régen nem voltak többé párttagok vagy a kommunista ifjúsági szövetségnek a tagjai, mert a Kínai KP-nak van egy előírása, hogy az ember automatikusan kiválik a pártból, ha egy fél év hosszán át nem fizetett párttagsági díjat. Amikor a Kínai KP 1999-ben elkezdte elnyomni a Fálun Gong-ot, talán nem azt állította, hogy egyszer én is beléptem a kommunista ifjúsági szövetségbe? Valójában akkoriban csak két ember maradt még fenn az egész munkaegységben, aki nem volt a Kínai KP tagja, illetve a kommunista ifjúsági szövetségé. Én az egyik voltam közülük. Akkoriban létezett egy előírás a munkaegységemben, hogy mindenki be kell lépjen a KP-ba vagy a kommunista ifjúsági szövetségbe. Ha nem tettem volna meg ezt, a Kínai KP egy idegen teste lettem volna. Akkor hát elintéztem a formaságot.

Valójában a Mester minden élőlényt megment a -helyreigazításnál, nemcsak a jókat, hanem természetesen a gonoszokat is. Én gyakran mondom, a -helyreigazításnál én nem figyelek az összes élőlénynek a hibáira a múltban, hanem csak az összes élőlénynek a Dáfá-val szembeni magatartását nézem meg a -helyreigazítás közben. Ez azt jelenti, mindegy milyen élőlények ők és milyen nagyok voltak a bűneik a történelemben, ameddig nem fejtenek ki negatív hatást a -helyreigazítással szemben, nekik mindannyiójuknak egy jó megoldást adhatok és egyidejűleg eltávolíthatom a bűneiket. Ez a legnagyobb könyörületesség és az igazi megmentés és megváltás. Mert a pozitív és a negatív élőlények egyidejűleg léteznek a világegyetemben, ezek a yinnek és a yangnak és a kölcsönös támogatásnak az alapelvei. A Kínai KP saját maga az, amelyik egy ellenséges pozíciót választott a Dáfá-val szemben. Attól a szempillantástól fogva, amikor kikiáltotta, a párt le kellene győzze a Fálun Gong-ot, a Kínai KP-nak a rosszindulatú kísértete és a Kínai KP-nak a gonosz gazfickócsoportosulása az embervilágban, amelyek a Dáfá-tanítványokat üldözik, az egész világegyetemben levő minden istenség által halálra lettek ítélve. Valójában én a Dáfá-t akkoriban a Kínai KP-nak a társadalmában terjesztettem; ha nem üldözte volna a Dáfá-tanítványokat, úgy a legnagyobb érdemet szerezte volna az egész világegyetemben. Azonkívül ebben a társadalomban terjesztettem a -t és az egyébként is előnyök százaival és egyetlen egy hátránnyal sem rendelkezik a társadalom számára. Az emberek testi állapotai megjavultak, kinek a számára takarították meg ők tulajdonképpen a gyógyszerköltségeket? Ha az embereknek egészséges testük van, kinek a társadalma fog akkor hasznot húzni abból? A párt túl sok gaztettet követet el és fél a bukásától, és állandóan „a társadalomnak a stabilitására” hivatkozik. A Dáfá terjesztésével az emberszív a jó felé fordult és a társadalom valóban stabilabbá vált a Dáfá helyzetének az alapján. Természetesen a Dáfá nem az emberiség társadalmának a stabilitásáért lett terjesztve, hanem ez az emberszívnek a jó felé való fordulásából ered. A Kínai KP Központi Bizottságától kezdve a különböző társadalmi rétegekig sok ember szintén látta ezeket a tényeket. A Kínai KP-nak az igazi arca mindazonáltal egy minden gonosztettel beszennyezett rosszindulatú szekta. Ennek ellenére mégsem tűrheti el [a Dáfá-t]. Szélsőségesen arcátlan, abnormális pszichéje, amelyik ellenőrzés alatt akarja tartani a mennyet, a földet, az embereket és az embereknek a gondolatait is, még csak egy csekély ingert sem tud kibírni. Még ha a Dáfá-nak a széleskörű terjesztése már előnyöket is hozott neki, az szintén nem megy. Feltétlenül el kell távolítsa, csupán akkor lehet elégedett. Az a romlott alak az emberek között a világban természetesen csak azért is irigy volt, úgyhogy teljesen elveszítette az eszét és makacsul keresztül akarta vinni az akaratát, ez pontosan összeillett a KP gonosz kísértetével. Nemcsak hogy ők ellenségként szemlélik a Dáfá-t, hanem az üldözésnél minden eszközt bevetettek, úgy hogy számos Dáfá-tanítvány, aki az istenségnek az útját járja és az ősi időkben a történelemben már meg lett jelölve, halálra, illetve rokkanttá lett üldözve. Embereknek tucatnyi milliói vannak különböző módszerekkel üldözve és száz millió embernek az ortodox hite van elnyomva. Ez a példátlan, mérhetetlenül nagy bűn, amelyik az egész világegyetemet megtölti a rosszindulatúságával, minden mennyboltozatban megbotránkoztatja az istenségeket! A régi erőknek a tényezői is, amelyek irányítják őket, most szintén azon vannak, hogy haladéktalanul feloszlassák őket és a gonosz kísértetüket. A rosszindulatú fennhéjázás nem létezik többé, az nincs úgy, hogy a rossz emberek megváltoztak, hanem a gonosz kísértetek, amelyek ellenőrzik a rossz embereket, egyre kevesebben lettek a megsemmisítésükön keresztül. Ez azt jelenti, a Kínai KP-nak a pusztulása és a megsemmisítése nem lett lerögzítve a -helyreigazításnak a kezdetén. A -helyreigazításnak éppen az a célja, hogy minden rossz élőlényt újra a jóhoz vigyen, avégett hogy minden élőlény meg lehessen mentve. A Kínai KP a Dáfá ellenségévé tette magát. Természetesen művelőknek nincsenek ellenségeik, senki sem érdemes arra, hogy a Dáfá ellensége legyen. A gonosz leleplezésének az a célja, hogy gátat vessünk a gonosztetteknek. Az igaz események tisztázásánál a múltban mindig azt mondtuk, hogy mi nem vagyunk a párt ellen; de az semmiképpen sem jelenti azt, hogy szeretjük, elismerjük vagy nem ismerjük el. Az úgy van, hogy a művelésnél nekünk semmiféle kapcsolatunk sincs az emberi társadalomnak valamilyen szervezetéhez, egy párthoz vagy egy társadalmi formához. Ez azt jelenti, ha a Kínai KP semmi gonoszat sem tett volna a Dáfá-nak, akkor nem is lenne probléma többé, hogy párttag-e az ember vagy sem. Így nézve az én belépésem a kommunista ifjúsági szövetségbe ifjúkoromban talán nem azt jelenti, hogy egy esélyt adtam neki? De a párt ma nemcsak gaztetteket követett el, hanem a bűnei nem is részesülhetnek többé kegyelemben. A dolognak a lényege másmilyenné vált és természetesen ez lesz a végzetük a Kínai KP tagjainak. Ha nem lép ki, akkor az ember neki az egyike; az ember egy részecskéjévé és alkotórészévé válik neki és következésképpen az összes istenség általi megsemmisítés céltáblájává. Amikor elkezdődik a jelenet az emberiségnél, az embereknek nem lesz több (többé) esély adva. Az igaz eseményeknek a tisztázása közben a Dáfá-tanítványok már elegendő esélyt adtak az embereknek. Manapság a történelemben az emberek feltétlenül meg kell válasszák a jövőbeli útjukat, élőlényekként. Hogy az emberek meg akarják-e hallgatni vagy sem, ők szintén azon vannak, hogy megválasszák a jövőjüket. A fent megnevezett helyzet szempontjából nézve, némely Dáfá-tanítványok egyszer a KP, illetve a kommunista ifjúsági szövetség tagjai voltak, de az nem az ő hibájuk volt; a hiba az, hogy annak a pártnak a fővezére és a gonosz kísértet a gaztettekre határozták el magukat. A Dáfá-tanítványok egy foltot sem akarnak hátrahagyni és kiadnak egy nyilatkozatot, az nem jelenti azt, hogy beleavatkoznak a politikába, még kevésbé, hogy egy tiszta formaságot intéznek el. Az egy ragaszkodás, amelyet el kell távolítani a művelésnél. Senki sem juthat el a beteljesüléshez az egész univerzumnak a leggonoszabbjától ellátott jellel és azzal az érzülettel, hogy elismerje ezt. Ugyanakkor ha a Dáfá-tanítványok fel tudják ismerni ezt, el tudják távolítani a gondolatokból, úgy hogy a saját gondolatok nem hagyják magukat többé zavarni tőle, a helyes gondolatok még erősebbek lesznek, és a Dáfá-tanítványok jól fogják elintézni azt, amit meg kell tegyenek. Ez is egy olyan lépés, amelyet meg kell tenni a művelés közben.                                                 

 

Li Hongzhi
2005. 02. 15

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2005. 02. 23

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2005. 02. 15)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 04. 25)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 05. 16)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Das Rad in Richtung Menschenwelt drehen

http://www.minghui.de/jingwen/75.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.