hu.FalunDafa.org
 

A gonosz megsemmisítése

 

A gonosz kínai KP aljas ügynökei egész idő alatt folyamatosan gyűjtögették az ún. „információkat a Falun Gongról. Tulajdonkáppen a Dáfá terjesztése kizárólagosan az emberek művelésére szolgál. A Dáfá terjesztése alatt minden nyitott, nincsenek titkok. Annak ellenére, hogy a gonosz párt a Dáfá-tanítványokat gonoszul és józan emberi ésszel fel nem fogható módon üldözi, minden, amit a Dáfá tanítványok az üldözés ellen nemzetközi szinten tettek, nyitott; számos dolog cikkek formájában jelent meg a Minghui (Clearwisdom) weblapon a nyilvánosság előtt. A gonosz párt aljas árulást folytat, egyrészt azért mert tudja, hogy az üldözés jogtalan; bűntudatos és ezért lármával bizonygatja erősségét. Másrészt a kínai KP-on belül kölcsönös csalást folytat és hamis információkat talál ki, ezáltal azok az emberek, akik kétségbeesettek, bizonygatni tudják a Fálun Gong elleni üldöztetést. Azokat azonban, akiknek értelmük nem tiszta, akik nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól - különösen azokat, akik a romlott párt-kultúra hatása alatt a gonosz párt abnormális emberi elméleteit, logikáját és normáit alkalmazva döntik el, hogy mi őszinte vagy romlott, jó vagy rossz, hogy mit kell tenni és mit nem – a gonosz párt manipulálta és nagyon könnyen kihasználta őket, és a gonosz párt aljas eszközeivé váltak. Ugyanakkor ezek az emberek a Dáfá-tanítványok elleni üldözésben óriási bűnöket követtek el, bűnük megbocsáthatatlan.

A Dáfá terjesztésének és minden élőlény megmentésének éveiben, tulajdonképpen mindenkit bevonok, szakmától és szociális rétegtől függetlenül, mindenkit egyformán kezelek. A Dáfá megmentése során minden előlény egyenjogú, beleértve az ügynököket is, tehát azokat az embereket is, akiknek ez a nagyon rossz szakmájuk van. Az irodalmi művekben és művészi alkotásokban az ilyen szakmával rendelkező embereket hősként mutatják be, mert a politikának, a nacionalizmusnak és a hatalomnak erre szüksége van. Az emberek nevezték ki őket „hősöknek”. Az Istenek szemében ezek az emberek a legalávalóbbak és a legbűnösebbek, hazug emberek, akik elpusztítják az emberiség erkölcsét. Erkölcsi szempontból viselkedésük aljas és szégyentelen, tetteik bűnösek. Különböznek azoktól a detektívektől, akik más vidékeken normál esetben a bűnözés vagy a bűntettek felderítésével foglakoznak. Ne felejtsétek el azonban, az emberiség ügyeit is az Istenek rendezik el, teljesen függetlenül attól, hogy ezt az emberek jónak vagy rossznak tartják. Mivel az emberek karmával rendelkeznek, így a visszatérő karma megtorlásban is részük lesz. Ha az Istenek ezt nem engedik meg, senki nem tehet semmit, attól függetlenül, hogy az emberek ezt jónak vagy rossznak tartják. Ha az Istenek valamit megcsináltatnak, akkor az emberi viselkedés csupán a megtorlás egy részének a megjelenése.

A Fá terjesztése alatt ezekben az években, létezik valóban egy pár ember ezzel a szakmával. Bármilyen céljuk is legyen, mikor bejöttek, miután a Dáfát felismerték, igazi Dáfá-tanítványokká váltak. Ebből az okból adtam ezeknek az embereknek mindig egy esélyt, mivel közöttük van egy pár, akik jó művelési alappal rendelkeznek. A reinkarnáció alatt előéleteikben mindig jó emberek voltak, egyesek közülük, olyan élőlények, akik magas körökből jöttek le. Így nem tehetem azt, hogy őket nem váltom meg, mert ebben az életben ügynökök. Az élet értékes, az élet folyamata is értékes, ezért egyfolytában arra vártam, hogy újra tisztán lássanak, annak ellenére, hogy ezek az emberek tovább üldözik a Dáfá-tanítványokat. Sőt, még arra ösztönöztem a Dáfá-tanítványokat, hogy az üldözés alatt tárják fel az igaz tényeket előttük, azért, hogy megmentsék őket. A gonosz emberek nem akarják hallani, ezenkívül a karmájuk egyre nagyobb lesz, annyira nagy, hogy menthetetlenek lesznek. Ezenkívül az ügynökök általi zavarás a Dáfá-tanítványok üldözésének helyzetéhez vezetett, ez nem mehet tovább. A régi hatalmak által elrendezett módszert, mellyel az aljas ügynökök a Dáfá-tanítványok művelését vették célba, teljes mértékben elfogadhatatlan. A művelés szemszögéből nézve nem létezik semmilyen nélkülözhetetlen kapcsolat a művelés és az aljas ügynökök között, akik az emberiség legalját képviselik. Ezért nem fogom többé ezeket a dolgokat elismerni. A jövő emberiségében nem lesznek sem hivatalos szervek, sem embertömegek, akik ezt az alávaló szakmát űzik majd.

Mostantól kezdve én az összes Istennel egyetemben megszüntetem teljesen a kilátást is az emberiség e szakmájára. Az összes aljas ügynök emberi boldogsága, akik 1999. július 20. után a gonosz kínai KP által voltak kiképezve, meg fog szünni, ők pedig, miután az általuk elkövetett bűnöket kiegyenlítették, nagyon rövid idő alatt befejezik életüket. Különösen azok, akik az Atlanta-i rajtaütésen résztvettek vagy azt tervezték. Emberi szerencséjük teljesen meg lesz szüntetve. Ettől kezdve inkább az halált választanák az élet helyett, miközben visszafizetik karmájukat. Ezenkívül rövid időn belül egyik a másik után fog meghalni és a pokolra kerülni. Ha a KKP ügynökei külföldön és Kínában semminemű megbánást nem tanúsítanak és nem változnak meg, mindannyiuk ugyanavval a következménnyel néz majd szembe. Én minden élőlényt megmentek, de nem hagyhatom, hogy akik nem akarnak semmi jövőt, szétrombolják az élőlények esélyét a megmenekülésre.

Azok, akik még mindig üldözik a Dáfá-tanítványokat: remélem, hogy tényleg informálódtok majd, hogy mi is a Fálun Gong, és miért üldözi e gonosz párt a Dáfá-tanítványokat. Még inkább remélem, hogy egy jó jövő vár rátok.

Li Hongzhi
2006.02.09