hu.FalunDafa.org
 

Még egyszer „politikáról”

 

Miközben a Fálun Gong-tanítványok síkra szállnak az üldözés ellen és miközben a Fálun Gong-nak a Kínai KP általi szélhámos becsmérlésére célzottan a hétköznapi embereknek a formáját használják az igaz körülményeknek a tisztázására, átfogóan és őszintén felfedték, miért üldözi a Kínai KP-nak a szélhámos politikai hatalma a Fálun Gong-ot. Egyidejűleg felismertették a világ embereivel, mi a Fálun Gong. Mihelyt a világnak az emberei megtudtak minden igaz körülményt, ez az üldözés nem lehet tovább folytatva. Az üldözés gonoszsága mértékének és azon eszközöknek az alapján, amiket a Kínai KP-nak a gazfickóbandája alkalmazott az üldözés közben, az emberek világosan fel fogják ismerni a KKP természetét. Hogy elködösítse a tényeket, a KKP megint előásta a Fálun Gong-tanítványok általi „politizálás”-nak a hazugságát. Ezt azért csinálja, hogy összezavarja azokat, akik összhangban menetelnek a KKP-nak a gondolataival és ráadásul még úgy vélik, nekik egy nagyon tiszta fejük lenne a hasztalan próbálkozásban, hogy fenntartsák az üldözést és hogy megteremtsenek egy „elméleti alap”-ot az üldözés számára. Valójában az emberiségnek a „politikája” nem azok számára van teremtve, akik másokat üldöznek. Ha a „politika” felfedheti az üldözést, ha a „politika” gátat vethet az üldözésnek, ha a „politika” segítségére lehet az igaz körülmények tisztázásának és ha a „politika” élőlényeket menthet meg, tehát ha az úgynevezett „politika” ennyire sok előnnyel rendelkezik, miért ne kellene azt tenni? A döntő tényező szemmel láthatóan abban áll, hogy a művelőknek a kiindulópontja az, hogy leállítsák az üldözést. Náluk nem arról van szó, hogy az emberek politikai hatalma miatt folytassanak „politikát”. A művelőknek semmiféle érdeklődésük sincs az emberi hatalom iránt, egészen ellenkezőleg, a művelők lemondanak a hatalom utáni ragaszkodásról és vágyakozásról. Ha tehát megint előfordul az igaz körülmények tisztázásánál, hogy valaki még mindig ezeket az esztelen szavakat adja ki magából és nem tudja megkülönböztetni, hogy inkább az üldözés vagy a „politika” elítélendő, akkor mondjátok nekik azokat a szavakat, amelyeket éppen mondtam.           

A Dáfá-tanítványok már mélyen megértették az igaz körülmények tisztázása közben, milyen nehéz az emberek megmentése. Azonkívül a Dáfá-tanítványok aközben mentik meg az embereket, miközben ők saját maguk üldözve vannak. A pártkultúra, amely a KKP által lett belecsepegtetve a világ embereibe és különösen a kínaiakat mérgezte meg, valamint az üldözés közben a Fálun Gong ellen koholt hazugságok, egyes embereket, akik következetesen a KKP-val összhangban menetelnek és különösen azokat, akik tisztában vannak az üldözéssel, de személyes előnyök alapján eladták a lelkiismeretüket a KKP-nak, odavezettek, hogy az emberiségnek a kilátásai még tragikusabbak lesznek a következő lépésnél. Azonkívül ez is az ok a nehézségekre az emberek megmentésénél a Dáfá-tanítványok által. Ha tehát a Dáfá-tanítványok viselik a felelősséget az emberek megmentéséért ebben a döntő történelmi korszakban, akkor csináljátok ezt olyan jól, ahogyan tudjátok. Azok, akik valóban nem lehetnek többé megmentve, ők saját maguk keresték azt maguknak. Ha ezt, miközben a médiák világszerte el lettek némítva a KKP előnyein keresztül, úgy kellene hívni, hogy a Dáfá-tanítványok „politikát” folytatnak, mivel ők a saját médiáikat készítik, hogy síkra szálljanak az üldözés ellen és hogy embereket mentsenek meg, akkor hát használjátok nyíltan és őszintén a „politikát”, hogy felfedjétek az üldözést és élőlényeket mentsetek meg!       

Li Hongzhi
2007. február 21.

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2007. 03. 04

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2007. 04. 13)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 04. 30)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 05. 18)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Nochmals über „Politik“

http://www.minghui.de/jingwen/123.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.