hu.FalunDafa.org
 

Az adományok gyűjtésének a kérdéséről

Néhány év óta a szárazföldi Kínában folyamatosan léteznek emberek, akik saját szakállukra adományokat gyűjtenek. Azzal a kifogással élve, hogy támogassák külföldön az NTDTV-t, az Epoch Times újságot és más médiákat, amelyek gyakorlók által vannak működtetve, gyakorlóktól gyűjtenek össze adományokat. Ezt nem szabad csinálni. Az már egy komoly probléma, ha egy média hosszú távon nem jön működésbe és a gyakorlók pénzügyi segítségére van utalva. Ha szintén még a gyakorlóktól gyűjt be adományokat, akkor az kétszeres hiba. Ezt már többször elmondtam néhány nagy médiának, azonkívül már mindannyian egy világos álláspontra helyezkedtek abban, hogy ne gyűjtsenek pénzt a Kínában élő gyakorlóktól. Ha ez így van, milyen emberek tehát azok, akik különböző vidékeken adományokat gyűjtenek a szárazföldi Kínában? Milyen céljuk van? Az első években az üldözés kezdeténél gyakran léteztek kínai ügynökök és rossz szándékokkal rendelkező gonosz emberek, akik különböző ürügyekkel élve gyakorlóktól gyűjtöttek össze adományokat, úgyhogy némely gyakorlók mindennapi élete súlyosan befolyásolva lett. Mivel gyakorlók voltak belekeveredve ebbe, ők komolyan üldözve lettek. A korábbi Fá-magyarázatokban elmagyaráztam a „nem a gyakorlóktól gyűjteni adományokat” Fá-ját. Miért nem igazodtok ahhoz? (Kivételt képeznek azok a gyakorlók, akik saját kezdeményezésre szerveztek meg információs anyagokat az igaz körülményekről.) Egyeseknek, akik nagy üzletet működtetnek és képesek erre, szintén meg kell szerezzék az én személyes engedélyemet. Azonkívül minden alkalommal, amikor néhány gyakorló olyasmit tett, amit nem kellett volna megtegyen, a gonosz ki fogja használni a réseket, úgyhogy a résztvevő gyakorlók le lesznek tartóztatva és üldözve. Tanuljatok a leckékből! Egy másik szemszögből nézve, én felszólítottam a médiákat, hogy vessék meg a lábukat a társadalomban és váljanak normál gazdasági vállalkozásokká. Ez a fajta pozitív körforgás még több előnyt hoz az igaz körülmények tisztázására. Az adományok effajta gyűjtése nem ahhoz vezet, hogy hoszú távon rendelkeznek a gyakorlóktól való függőség ragaszkodásával, úgyhogy nem tudják jól végezni az eladást? Nem facsarnák ki a gyakorlókat, ha ez így menne tovább? Nem is rendelkeznének hatalmas erénnyel. Remélem, hogy nem tápláljátok továbbra is egyes médiák ragaszkodását, hogy a gyakorlóktól tegyék függővé magukat. Ez mind megjárja. Ha jól csinálja az ember, az valami jó. Ha nem csinálja jól az ember, az valami rossz. Remélem, hogy tanultok a leckéből. Ne járjatok el többé könnyelműen az adományok és pénzügyi támogatások gyűjtésével. Járjátok jól a művelésetek útját!

Li Hongzhi
2012.01.09.

 

(Utolsó – német – változtatás:              2012. 01. 12)

(A magyar fordítás elkészült:              2012. 01. 12)

(Utolsó – magyar – változtatás:              2012. 01. 12)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Über die Frage des Einsammelns von Spenden

http://www.minghui.de/jingwen/67621.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.