hu.FalunDafa.org

A Dáfáról
(Lünyü)

A Dáfá a Teremtő bölcsessége. Ez a teremtés alapja, erre épült az Ég, a Föld és az Univerzum. Magában foglal minden dolgot, a lehető legapróbbtól a lehető leghatalmasabbig, eltérően nyilvánul meg a kozmikus testek minden egyes létezési szintjén. A mikrokozmosz mélységétől addig, ahol először megjelentek a legapróbb részecskék, rétegről rétegre számtalan részecske létezik, méreteik szerint vannak elrendezve a kicsitől a nagyig, elérve egészen azokat a külső szinteket, amelyeket az emberiség ismer – az atomokat, a molekulákat, a bolygókat és a galaxisokat – és azon túl, a még nagyobbig, különböző méretű részecskékkel, amelyek különböző méretű életeket teremtenek, valamint olyan különböző méretű világokat, amelyek az egész kozmikus testben megtalálhatóak. Bármely élet, amely a részecskék különféle szintjein található, a következő nagyobb szintet egy bolygóként érzékeli az égboltján, és ez minden egyes szintre igaz. Az univerzum minden egyes szintjén lévő életek számára úgy tűnik, hogy ez a végtelenségig folytatódik. A Dáfá teremtette a teret és az időt, az életek és a fajok sokaságát, és mindent, ami teremtetett; minden, ami létezik, hozzá tartozik, nincs semmi rajta kívül. Mindezek a kézzelfogható megnyilvánulásai különböző szinteken a Dáfá tulajdonságainak: Zhen, Shan és Ren.

Akármilyen fejlettek is az emberek eszközei az űr és az élet kutatásához, a megszerzett tudás csupán ennek az egy dimenziónak a bizonyos részeire korlátozódik, az univerzum alacsony szintjén, ahol az emberi lények tartózkodnak. Ezt megelőzően az emberek már felfedeztek más bolygókat, a történelem előtti civilizációk során. De akármilyen magasságokat és távolságokat is értek el, az emberiségnek soha nem sikerült kilépnie abból a dimenzióból, amelyben létezik, és az univerzum valós képe örökre kitér előle. Ha egy emberi lény meg szeretné érteni az univerzum, az időtér és az emberi test titkait, akkor bele kell kezdenie egy igaz Út művelésébe, és el kell érnie az igaz megvilágosodást, meg kell emelnie létezésének szintjét. A művelésen keresztül emelkedni fog a xinxingje, és ha egyszer megtanulta megkülönböztetni a jót a rossztól, az erényt a bűntől, és túllép az emberi szinten, akkor látni fogja és elérheti majd az univerzum valóságát, valamint más dimenziók és szintek életet is.

Míg az emberek gyakran állítják, hogy tudományos törekvéseik „az életminőség javítását“ szolgálják, valójában a technológiai versengés hajtja őket. És a legtöbb esetben is csak akkor került sor erre, miután az emberek kiszorították az istenit és elhagyták az erkölcsi kódexeket, amelyek az önmérsékletet biztosították. A múlt civilizációi ezekből az okokból néztek szembe többször is a pusztulással. Az emberek kutatásai pedig szükségszerűen korlátozódnak erre az anyagi világra, a módszerek pedig olyanok, hogy csak azt vizsgálják, amit már elismertek. Eközben pedig azokat a dolgokat, amelyek megfoghatatlanok vagy láthatatlanok az emberi dimenzióban, de objektíven léteznek, és valóban megmutatják magukat ebben a közvetlen világban tabuként kezelnek – mint pl. a spiritualitást, a hitet, az isteni szót és a csodákat –, mivel az emberek már kiűzték az istenit.

Ha az emberiség képes javítani a jellemén, a magatartásán és a gondolkodásán, úgy, hogy ezeket erkölcsi értékekre alapozza, akkor a civilizáció fennmaradhat, sőt újból csodák is történhetnek az emberi világban. A múltban többször is megjelentek ebben a világban olyan kultúrák, amelyekben erős volt az isteni jelenlét, ők segítettek az embereknek, hogy igazabb megértésük legyen az életről és az Univerzumról. Ha az emberek megfelelő tiszteletet és nagyrabecsülést mutatnak a Dáfá felé és azon formái felé, amelyeket ebben a világban felölt, akkor ők, fajuk vagy nemzetük áldásokat, tiszteletet és dicsőséget élvezhetnek. Minden élet, amely elfordul a Dáfától, valóban romlott, mert a Dáfá – az univerzum Nagy Útja – teremtette meg a kozmikus testet, az Univerzumot, az életet és mindent, ami teremtetett. Minden ember, aki képes összehangolódni a Dáfával, egy igazán jó ember, akit egészséggel és boldogsággal fognak megjutalmazni és megáldani. Minden művelő, aki képes eggyé válni a Dáfával, egy megvilágosult – egy istenség. 

Li Hongzhi
2015. május 24.