hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 


 

Fá-magyarázat

Sydneyben


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 

 

 

 

Fá-magyarázat Sydneyben

 

1996.08.03.

Már nem kell bemutatkoznom, hiszen már ismertek, Li Hongzhi vagyok. Már régen szerettem volna találkozni veletek, de különböző okok miatt eddig nem volt rá alkalom. Ezúttal tőlem ered az ötlet, hogy ma látjuk egymást. Tudom, hogy régebben Ausztráliában nem volt olyan sok ember, mint ma, akik ismerik ezt a Dáfá-t (Nagy Törvényt), és azonkívül sok tanítvány nem ügyelt a Fá tanulására és a felismeréseik is relatív felszínesek voltak. Úgy találom, ma már értitek, mit terjesztek, ezért jöttem, hogy találkozzam veletek. Mert sok minden, amit te tudni akarsz, már a könyvben le van írva. Épp egy ilyen szokásom van. Örülök, ha mások olyat kérdeznek tőlem, ami nem világos nekik a művelésnél. Ha valaki még csak azt sem tudja, hogy mi ez a Fá, és megkérdez, hogy mi ez, akkor én … Hogy is mondjam? Még ha a legfelszínesebb felismerésekről beszélek, akkor sem könnyű neked, hogy azonnal megértsd őket. Ha el tudod olvasni a könyvet és tudod tanulni ezt a Fá-t, ha valamelyest megértetted és aztán kérdezel valamit tőlem, ami jelentőséggel bír a szinted emeléséhez, akkor azt gondolom, hogy csupán csak akkor hasznos a tanulásod és művelésed számára. Úgy találom, hogy mára megérlelődött a helyzet a sorskapcsolat szempontjából, azért jöttem ide.

Tudom, hogy a jelenlevők egy része még egyáltalán nem tanulta; egy része csak a gyakorlatokat végezte és nem ügyelt a Fá tanulására, egy további rész viszonylag jobban tanulta a Fá-t. Miért kérlek fel benneteket, hogy feltétlenül a Fá-t tanuljátok? Mert létezik egy összefüggés. Ti tudjátok, hogy Kínában a hétköznapi emberek társadalmában a csigongot már több mint húsz éve nagy terjedelemben népszerűsítették. A ,,kulturális forradalom” alatt már elérte a csúcspontját. De senki sem magyarázta el, mi is tulajdonképpen a csigong, és még kevésbé a természetfeletti képességeket, amik a csigongnál tűntek fel; egyes jelenségeket, amik feltűntek és amiket a modern tudománnyal nem lehet megmagyarázni – mik is ezek tulajdonképpen, senki sem magyarázta el. Tehát mi a célja a csigong megjelenésének? Ezt még kevesebb ember tudja. A történelem folyamán a csigong sohasem tűnt fel, miért bukkant fel a csigong ma? És azonkívül a művelésről is volt valami terjesztve a társadalomban. Miért van ez így? Egészen kevés ember tudja, hogy miért. Természetesen, mikor Kínában a kezdetben a csigongot népszerűsítették, sok-sok jó csigong-mester lépett a nyilvánosság elé, ők csak azt tudták, hogy a célja ennek a dolognak abban rejlik, hogy a néptömegek egészségéért valami jót tegyenek. Nekik csak ezek az egyszerű gondolataik voltak és ez a felismerésük.

Bár a csigongot már nagyon régen, tucatnyi évek óta népszerűsítették, senki sem ismeri a csigong igazi értelmét. Azért írtam le a ,,Zhuán Fálun” című könyvben néhány jelenséget a csigong-körből, a csigong terjesztésének az okát a hétköznapi emberek társadalmában és a csigong végső célját. Ezért ez a könyv egy rendszerezett mű, amely lehetővé teszi az embereknek a művelést. Ennek a könyvnek az ismételt olvasásánál sok ember vesz észre egy különlegességet. Teljesen mindegy, hányszor olvasod ezt a könyvet, mindig az az érzésed, mintha valami új lenne, akárhányszor is olvasod el, ugyanaz a mondat mindig és mindig különböző felismerésekhez vezet, akárhányszor is olvasod el, mindig az az érzésed, hogy sok-sok tartalmat nem vettél észre benne. Miért van ez így? Mert azokat a dolgokat, amikkel az emberek művelni tudják magukat, hogyan kell műveljék magukat, a világegyetem tulajdonságait és így tovább, tehát sok-sok dolgot, amik mennyei titoknak számítanak, rendszerezetten és összefogóan leírtam ebben a könyvben. A művelőket a beteljesülés eléréséhez segítheti. A történelem során senki sem létezett, aki ilyesmit tett volna. Sok ember elolvasta ezt a könyvet és úgy találta, hogy sok minden benne mennyei titok, sok minden a titkok titka, sok minden olyasmi, amiről korábban az emberiséget nem világosították fel, és amit az emberiség sohasem tudhatott, ebben a könyvben nyilvánosságra hoztam. Természetesen ezzel a saját céljaimat követem. Ha valaki a mennyei titkokat könnyelműen elárulja, ilyen dolgokat felelőtlenül tesz és a nagyon magas szintek alapelveit. mint szokványos elméleteket, könnyelműen elmeséli a normál embereknek, akkor ez azt jelenti, hogy mennyei titkokat árul el és rosszat tesz. És ezért aztán biztosan megtorlás éri.

Evvel a saját céljaimat követem. Közülük az egyik a következő: Nagyon alacsony szintről nézve, láttam, hogy sok ember több éves csigong-gyakorlás által megtapasztalta, hogy a csigong nagyon mély tartalommal rendelkezik, és azt is tudják, hogy az embereknek lehetővé teszi, hogy nagyon magas szintekre műveljék magukat, sőt még a beteljesülést is elérjék. De attól szenvednek, hogy nem tudnak semmi ilyen igaz művelési utat találni, mert a normál csigongok csak a betegségeltávolítás és egészségmegőrzés célját szolgálják, és ezekkel nem lehet művelődni. Ezért sok ember a templomokba ment és laikus hívők lettek, ők a szerzeteseket tisztelik mesterükként. Ha már éppen erről van szó, hozzátennék még valamit ehhez: Sákjamuni Buddha mondta, hogy az ő Fá-ja a végső Fá idejében egy embert sem tud megváltani. Ezt Sákjamuni Buddha mondta, mert erre nagyon sok ok létezik. Ezért nagyon sok embernek az az érzése, hogy semmit sem kaptak, nem emelkedtek és semmi valódi emelkedésben nem volt részük, teljesen mindegy, hogy templomban művelték magukat vagy valami csigong által. Láttam, hogy nektek arra húz a szívetek, hogy megemeljétek magatokat, de szenvedtek attól, hogy nem tudtok semmi kiutat találni, úgy találom, hogy nagyon szenvedtek emiatt. Ezért akarom azokat, akik meg akarják kapni a Törvényt (Fá-t), valóban magas szintekre vezetni. Ez az egyik fő ok.

Mikor egy ortodox Fá (igaz Törvény) terjesztésre kerül, elvárják, hogy az emberi szív, tehát az erkölcs újra megemelkedjen és hogy az emberek a jónak szenteljék magukat. Így a művelőkkel szemben felállított követelmények túl kell lépjék a hétköznapi emberek szokványos erkölcsi értékrendjét, ezért ez az emberi társadalom javára válik. Természetesen sok ember, miután elolvasta ezt a könyvet, nem tudja igazán művelni magát, de legalább megértették az alapelveket, hogyan kell emberként viselkedjenek. Innentől talán egy jó ember lesz, bár nem tudja magát művelni, egy jó ember lesz, így ez előnyös a társadalomnak. Ha egy ortodox Fá-t terjesztenek, ez biztosan így van. Valójában minden ortodox vallás, amely különböző korszakokban feltűnt a világon, mint például a kereszténység, a katolicizmus, a buddhizmus, a taoizmus és a zsidó vallás, oda vezethetnek, hogy az emberi szív a jó felé fordul, ugyanakkor lehetővé teszik, hogy azok, akik magukat valóban magasra akarják művelni, megkapják a Fá-t és elérjék a beteljesülést, lehetővé teszik, hogy azok, akik pillanatnyilag nem tudják magukat magasra művelni, nagyon jó emberré váljanak a hétköznapi emberek társadalmában, és létrehoznak egy sorskapcsolati lehetőséget, hogy a jövőben tovább műveljék magukat. Ez így lesz.

Bár mi itt nem vagyunk vallás, de én valami magas szintű csigongot terjesztek, ez többé már nem szokványos csigong. Egész világosan megmondva, a csigong nem a hétköznapi emberek valami készsége. Tehát mi akkor a csigong? A csigong az pontosan művelés. De ez csak a művelés legalacsonyabb szintjén valami, ehhez tartozik a tajcsi csuán. Ti tudjátok mind, hogy a tajcsi csuán nagyon jó. Már az ötvenes években nagymértékben terjesztették Kínában, Zhang Sanfeng hagyta hátra a Ming-dinasztiából. De amit hátrahagyott, csak a kéztechnikák és a mozdulatok voltak, a szív törvénye mégsem lett átadva. Ez azt jelenti, hogy nem hagyta hátra a Fá-t, ami az embereket vezetni tudta volna a művelésnél, hogyan emelkedhetnek egyre feljebb minden szinten. Ezért a tajcsi csuán csak a betegségeltávolítás és egészségmegőrzés szintjére korlátozódik, és ezzel nem is lehet magas szintekre művelődni. Bár valami nagyon jó, de a szív törvénye (Fá-ja) nem lett átadva. Akkoriban létezett a szív törvénye, de nem lett hátrahagyva, a követőknek nem lett hátrahagyva. De a Fá mostani terjesztésénél ezt a dolgot szisztematikusan csináltuk.

Természetesen itt sok új tanítványunk van, egyesek talán úgy találhatják, hogy az, amiről beszélek, túl magas. Ti tudjátok, hogy különböző vallások az embereket felkérik, hogy a jónak szenteljék magukat, és arról is beszélnek az embereknek, hogy a mennyországba jussanak. Ami a buddhizmust illeti, természetesen a Szukhávati világ is egy mennyország. A történelem folyamán mindegyik nagy megvilágosult és mindegyik szent elmagyarázta, hogyan lehet jó embernek lenni, és hogy csak akkor lehet a mennyországba jutni, ha egy még magasabb szint mércéjét elérte az ember. De senki közülük nem magyarázta el ennek az alapelveit. Végül is mindezek a nagy megvilágosultak, mint Jézus, Sákjamuni Buddha, Lao-ce és így tovább körülbelül egy 2000 évvel ezelőtti korban jelentek meg. Tehát az akkori emberek másabbak voltak, mint a maiak. Az akkori emberek gondolatai viszonylag egyszerűek, viszonylag szerények és jószívűek voltak, a gondolataik nem voltak olyan bonyolultak. Mivel az akkori emberek gondolatainak állapota más volt, mint a mai embereké, a Törvénynek (Fá-nak), amit akkoriban elmagyaráztak, abban az időben hatása volt, és a dolgok, amiket kimondtak, abban az időben lehetővé tették, hogy az emberek ezzel elérjék a beteljesülést. Az idő folyamán a mai emberek gondolatai egyre bonyolultabbá váltak, a gondolkodásmódjuk is megváltozott. Így a mai emberek már nem tudják megérteni azokat a dolgokat, amit ezek a nagy megvilágosultak korábban terjesztettek. Ezért, mikor a szútrákat olvassák, úgy találják, hogy az igazi jelentésüket nem tudják megérteni. Ámbár ma csigong formájában terjesztem a Törvényt (Fá-t), de mindenki tudja, hogy a Fofá-t (Buddha Törvényét) terjesztem. Néhányan azt gondolják: A Fofá teáltalad való terjesztésénél, mégis nem beszélsz úgy, mint Sákjamuni Buddha? Ha tehát én Sákjamuni Buddha szavait használnám, senki a mai emberek közül nem tudna megérteni. Sákjamuni Buddha nyelvezete, az akkori emberiség nyelvezete volt, azért értették meg az akkori emberek. Tehát ha én ma a Fofá-t magyarázom, a mai nyelvezetet kell használjam, csak így tudod megérteni. Mások megint azt gondolják: Amiket magyarázol, azok nem is a buddhizmus szútrái. Az a Fá, amit Sákjamuni Buddha magyarázott, a hat ősbuddha Fá-ja volt? Majtréja Buddha megismételné Sákjamuni Buddha szavait, mikor majd lejön a Földre? Minden megvilágosult, aki embereket vált meg, a saját maga által tanúsított és felismert Fá-t magyarázza, terjeszti és megváltja az embereket.

Ebben a könyvben sokat-sokat írtam a művelésről. Egy ember a művelést hétköznapi emberként kezdi el és míg végül a beteljesedésig jutsz, még mindig létezik Fá, amelyik a művelésnél vezetni tud. Tényleg olyan valamit tettem, amit előttem senki sem tett meg, egy még nagyobb, a világegyetem alapvető Dáfá-ját (Nagy Törvényét) terjesztettem. Még ha minden könyvet is átlapozol a kezdettől a mai napig, belföldről és külföldről egyaránt, ilyesmit nem tudsz találni. Az alapelvek, amelyeket kimondtam, azok a világegyetem tulajdonságai, a Fofá lényege. A szavaimmal valósághűen fejeztem ki őket. Sok embernek támad egy gondolata, miután a könyvet elolvasták, mondják néhányan: Milyen nagy végül is Li Tanár tudása? Régi és új dolgokat, belföldről és külföldről, az asztronómia, földrajz, történelem, vegytan, fizika, asztrofizika, magas energiák fizikája, filozófia területéről, vagyis dolgokat sokféle kategóriából összefoglalt. A Tanár tudását nagyon átfogónak és mélyrehatónak találják. Ha tehát a hétköznapi emberek tudásával összehasonlítják, még szégyellem magam, hogy nem tudom felvenni vele a versenyt. De ha te a világ összes könyvét átlapozod és a világ összes szakterületét megtanultad, ezeket az elméleteket nem tudod elsajátítani. Még ha a világ összes tudományát megtanultad, még akkor is egy hétköznapi ember maradsz. Végül is te éppen egy ember vagy az emberek szintjén, csak egy kicsivel többet birtokolsz a hétköznapi emberek tudásából, de még mindig egy hétköznapi ember maradsz. De az alapelvek, a dolgok, amiket kimondtam, nem a hétköznapi emberek szintjén levő dolgok, ezek túlmennek a hétköznapi emberek szintjén. Ezért nem származnak ezek az alapelvek a hétköznapi emberek ismereteiből. A Fá a világegyetem összes tudását tartalmazza, beleértve a hétköznapi emberek társadalmának ismereteit.

A világegyetem összes Fá-alapelvét a legalacsonyabb szintektől a legmagasabb szintig a hétköznapi emberek egy nagyon egyszerű és könnyen érthető nyelvével és a csigongnak ezzel a legalacsonyabb művelési formájával fejeztem ki. Miután ezt a könyvet először elolvastad, meg fogod állapítani, hogy ezek olyan alapelvek, amelyek arra tanítják az embereket, hogyan válhatnak jó emberekké, hogyha még egyszer elolvasod, meg fogod állapítani, hogy azok, amik ebben ki vannak fejtve, nem a hétköznapi emberek alapelvei, hanem ez egy olyan könyv, ami túlmegy a hétköznapi emberek ismeretein, hogyha harmadjára is el tudod olvasni, meg fogod állapítani, hogy ez egy mennyei könyv, hogyha még tovább olvasod, többé már nem tudod letenni a kezedből. Néhány ember Kínában már több mint százszor elolvasta ezt a könyvet, mégis újra és újra elolvassák, és egyszerűen nem tudják abbahagyni. A benne foglalt tartalom túl nagy, minél többet olvassa, annál több tartalmat lát benne, minél többet olvassa, annál több tartalmat lát benne. Miért? Bár nagyon sok mennyei titkot árultam el, azok, akik nem művelik magukat, a felszínről nézve nem láthatják őket. Csak ha művelőként olvasod el újra és újra a könyvet, láthatod a tartalmát. Mert egy ember állandóan emelkedik a művelés folyamán. Miért állapítod meg az elején, hogy ebben a könyvben olyan alapelvekről beszélnek, hogyan lehet jó emberré válni? Másodjára már miért nincs úgy és miért emelkedett meg? Mert egy embernek először a hétköznapi emberek álláspontjából kiindulva kell művelnie magát, ha művelni akarja magát. Fokozatosan emeli a xinxingjét és egy magasabb mércét ér el. Ha eléred az első szint mércéjét, kell Fá létezzen ezen a szinten, amely vezetni tud téged a művelésnél, ha eléred a második szintet, kell léteznie a második szint Fá-jának, amely téged vezetni tud a művelésnél ebben az állapotban. Miközben állandóan emelkedsz, ennek a Fá-nak még mindig képesnek kell lennie, hogy téged azon a szinten vezessen a művelésnél. Ez azt jelenti, teljesen mindegy, milyen szintig művelted magad, kell létezzen Fá azon a szinten, amely téged a művelésnél vezetni tud, csak így tudsz végül a beteljesülésig jutni. Ez az én könyvem mindezeket a dolgokat tartalmazza, azért tudod ezeket a dolgokat látni, ha valóban műveled magad, és vezetni tud téged, hogy magasra műveld magad. Ennek a könyvnek nagyon nagy a tartalma. Még ha tízezerszer is olvasod el, még mindig tud vezetni téged a művelésnél, míg eljutsz a beteljesülésig.

Hogyha a beteljesülésről van szóti tudjátok, hogy Jézus azt mondta: Ha hiszel Bennem, a mennyországba juthatsz; a buddhizmusban azt mondták: A Buddhához való művelés által a Szukhávati világba lehet jutni. Természetesen ők nagyon egyszerűen fejezték ezt ki, nem hangsúlyozták ki, hogy csak a tényleges művelés által lehet odajutni. De a vallás is lényegében művelés. Csakúgy Sákjamuni Buddha, mint Jézus is, látott egy tényállást – mert a művelési körünkben létezik egy mondás: A művelés saját magadtól függ, a művelési energia a mestertől. Ez is olyasmi, amit a hétköznapi emberek nem tudnak. A hétköznapi emberek azt hiszik: Ha a gyakorlatokat végzem, akkor ki tudja milyen magas művelési energiát tudok kifejleszteni. Ezt nagyon nevetségesnek találjuk, ez egyáltalán nem lehetséges. Természetesen, ha művelni akarod magadat, a mester kell viselje érted a felelősséget; a testedbe sok-sok mechanizmus lesz beültetve és sok-sok dolog elvetve, mint valami magvak, csak azután tudod magad sikeresen művelni. Azonkívül a mesternek törődnie kell veled a művelésnél, megvédenie, eltávolítania a karmádat és segítenie, hogy művelési energiát fejlessz ki, csupán akkor tudod magad magasra művelni. A vallásban nem beszéltek a művelésről. Miért? Jézus tudta, hogy te magasra tudod magad művelni, addig amíg hiszel benne. Az emberek többé már nem tudnak művelődni a mai vallásokban és ennek az alapvető oka éppen az, hogy többé már nem tudják megérteni a szavaik igazi jelentését. Sok ember azt gondolja: Hiszek Jézusban, akkor a halál után már a mennyországba tudok jutni. Gondoljátok csak át, hogy juthatnánk mi a mennyországba, csak azért mert oda akarunk jutni? És ezt egy hétköznapi ember szívével, az összes érzéseiddel és vágyaiddal, minden különböző fajta ragaszkodásaiddal, harci szellemeddel, érvényesülési vágyaddal, egy hétköznapi embernek egyszerűen túlontúl sok rossz gondolata van. Ha engednék, hogy buddha legyél, talán veszekednél és harcolnál a buddhákkal, mert még nem távolítottad el egy hétköznapi ember szívét. Ha látod, hogy a nagy bódhiszattva olyan szép, talán heretikus gondolat támad benned, megengedett ez? Természetesen nem. Tehát a hétköznapi emberek társadalmában el kell távolítsd ezeket az önfejű, piszkos és rossz gondolatokat, csak akkor tudsz felemelkedni arra a szintre. A művelés által oda tudsz jutni, a hit által szintén, de a gyónás után nem szabad megismételned a hibáidat, így válsz mindig jobbá. Csak ha elérted a mennyei emberek mércéjét, tudsz a mennyországba jutni. Valójában ez pontosan a művelés.

Valaki azt mondja: Én hiszek Jézusban, és akkor már a mennyországba juthatok. Én azt mondom, nem tudsz. Miért nem? Mert a mai emberek sem értik Jézus szavainak valódi értelmét. Jézus a tathágata szintjén van és ő is egy megvilágosult a buddhák szintjén. A hétköznapi emberek nem tudják megérteni a szavainak az értelmét. Csak ha állhatatosan műveled magad a módszere szerint, tudod lassanként felfogni a szavainak az értelmét. Például Jézus azt mondta: Higgy Bennem, és már a mennyországba juthatsz. Valójában az én általam tanított alapelvek szerint kell cselekedjél, egy jó ember legyél, csak ez jelenti azt, hogy valóban hiszel Bennem, és csak ezután juthatsz a mennyországba. Máskülönben mire fel beszélt olyan sokat? A gyónásnál úgy gondolod, hogy nagyon jól viselkedsz és a gondolkodásmódod is nagyon jó. De ahogy kiteszed a lábad a templom ajtaján, azt teszel, amit akarsz, a hétköznapi emberek között még rosszabbul viselkedsz, mint a hétköznapi emberek. Hogy tudnál akkor a mennyországba jutni? A szíved egyáltalán nem emelkedett meg. Hiszen Jézus azt mondta: Ha hiszel Bennem, a mennyországba juthatsz. Ez azt jelenti, a szavai szerint kell cselekedjél, és csak ez a valódi hit, nem igaz? A többi vallásban ugyanígy van.

Sákjamuni néhány szavát a követők összefoglalták és ebből lettek megírva a szútrák. Később az emberek azt tekintették művelésnek, hogy mennyi szútrát olvas valaki és mennyi tudással rendelkezik a buddhizmusról. A valóságban abban az időben, mikor Sákjamuni élt, egyáltalán nem léteztek szútrák. Azonkívül a szútrák csak 500 évvel később lettek rendszerezetten összefoglalva és már teljesen eltértek azoktól a szavaktól, amelyeket Sákjamuni Buddha használt. De akkoriban az embereknek csak ennyit volt szabad tudniuk, nem ment, hogy túl sokat tudjanak, ez akkor szükségszerűen így volt. A végén, az utolsó éveiben Sákjamuni Buddha ezt mondta: Egész életemben nem a Fá-t magyaráztam. Mert Sákjamuni Buddha valóban nem magyarázta el ennek a világegyetemnek a Törvényét (Fá-ját), és a Zhen, Shan, Ren tulajdonságoknak sem a megjelenési formáit a hétköznapi emberek társadalmában vagy a tathágata szintjén. Valóban nem magyarázta el ezeket! De hát mit magyarázott el a Tathágata-Buddha? Ő arról beszélt, amit a múltjában a művelés által bebizonyított és felismert, és még néhány dologról és történetről a művelését tekintve az előző életében történt újraszületése után és a Fá néhány konkrét jelenségével kapcsolatos felismeréseiről. A szútrákat fokozatosan és megszakításokkal foglalták össze, ezért nem is rendszerezettek. Tehát miért tekintik a későbbi emberek Sákjamuni Buddha szavait a Fofá-nak? Egyfelől ez az emberek egyik felismerése; másrészt, mivel Sákjamuni egy buddha, a szavainak Buddha-természete van. Tehát a szavak, amelyek Buddha-természettel bírnak, az emberek számára a Buddha alapelveit jelentik egy bizonyos szinten, és ők a Fofá (Buddha Törvénye). De ő ténylegesen és valójában nem mondta ki a művelés elveit, a világegyetem tulajdonságait és az alapvető okokat, miért tudnak az emberek felemelkedni és így tovább. Ő valóban nem mondta ki ezeket! Ezért mondom én: Olyasvalamit tettem, amit előttem senki sem tett meg, egy hatalmas kaput nyitottam meg és még valami nagyobbat tettem. Vagyis kimondtam a művelés összes alapelvét és a beteljesülés összes tényezőjét, és ezt nagyon rendszerezetten. Ez az, amiért a nagyon magas szintű istenségek azt mondják: Te az embereknek egy a mennybe vezető létrát hagytál hátra – a ,,Zhuán Fálun”-t.

Ezzel itt nem arra van utalva, hogy én így vagy úgy magasabb vagyok Sákjamuni Buddhánál. Nekem nincs ilyen szívem, én nem tartózkodom a hétköznapi emberek érzéseiben és nem vágyakozom dicsőség és gazdagság után a földi világban. Mivel ilyesmit terjesztettem, muszáj viselnem érted a felelősséget és világosan elmagyaráznom számodra az alapelveket. Én nem kérek tőled semmit, egy fillért sem fogok kérni tőled, csak arra tanítalak, hogy a jónak szenteld magad. Néhányan megkérdeztek: Tanár, te annyi mindenre megtanítottál és olyan sok mindent adtál, mire törekszel? Mondtam: Semmire sem törekszem. Én azért jöttem, hogy megváltsalak, és csak a szívedet kérem tőled, hogy a jó felé fordulj, és hogy fel tudj emelkedni. Mert látjuk, hogy az ember célja nem az, hogy ember legyen. Manapság minden ember a hétköznapi emberek társadalmának csalóka valóságában tévelyeg és azt hiszi: Egy ember éppen így kell viselkedjen. Különösen ma csúsznak rohamosan lefelé az emberi társadalom erkölcsi nézetei. Ezzel a hatalmas áramlattal minden lesüllyed, az egész társadalom lesüllyed. És így már senki sem tudja, hogy ő maga is lesüllyedt. Néhányan úgy gondolják, hogy ők egy kicsit jobbak, mint a többiek, és ezért jó embernek tartják magukat. Valójában egy romba dőlt mércével ítéled meg magad, te csak egy picit vagy jobb a rosszak között. Ha te művelni tudod magad és visszatérsz az emberi társadalom előző szintjére – nem kell egy nagyon magas szintre juss –, ha megfordítod a fejed és visszanézel az emberekre és a mai emberi társadalomra, meg fogod állapítani, hogy nagyon szörnyűek! Valóban nagyon szörnyűek! Látni fogod, hogy a mai emberiség tényleg telítve van rossz tettekkel.

A nagy megvilágosultak a mennyben, mindegy hogy buddhák, taók vagy istenségek, a mai embereket többé már nem tartják embernek. Ez egy picit túl abszolútnak hangzik, természetesen még vannak jó emberek. Ezalatt az egész emberiséget értik, és nagymértékben ez valóban így is van. Amikor régebben az emberek a templomokban vagy Isten házában gyóntak, az az érzésük volt, hogy Jézus vagy az emberek a mennyei birodalomból valóban meghallgatják őket, azonkívül egy visszhang keletkezett a fejükben, úgy mintha választ kaptak volna a kérdéseikre. De a mai embereknek már nincs meg ez az érzésük. Azok, akik a buddhákhoz imádkoznak, már nem tudják észlelni a buddha létezését. Miért ? Mert az emberek az emberi társadalomban egyre kevésbé ismerik fel és egyre romlottabbak. Ezért az istenségek nem is törődnek többet ezzel. Mert a modern embereknek nagyon nagy karmájuk van és egyre kevésbé ismerik fel. Ha valami rosszat tettek és emiatt megtorlást szenvedtek el, puszta véletlennek tartják. Ezt láttam: Bár az emberi erkölcs mércéje nagyon lesüllyedt, de az emberek öntudatlanul csúsznak lejjebb ezzel a hatalmas áramlattal. Egyeseknél még megvan a Buddha-természet és az ősi természet. Ezekben az években a művelési utam terjesztése által sok ember magasra művelte magát, éspedig nagyon magas szintekre. Néhányan megvilágosodtak, néhányan a fokozatos megvilágosodás állapotában találhatóak, néhányan már a gyümölcshelyzetükben művelik magukat. Nagyon örülök annak, hogy nem hiába tettem meg ezt a dolgot. Én viseltem a felelősséget az emberekért, viseltem a felelősséget a társadalomért. A mennyei titkokat is nem hiába árultam el, az emberek ezekkel magasra művelték magukat.

Azzal, amit éppen elmagyaráztam, azt akarom mondani, hogy az emberek nem azért élnek, hogy emberek legyenek. Sok ember talán még nem tudja ezt olyan jól megérteni. Ők azt hiszik, hogy az emberek éppen így kell éljenek. Igen, mikor az emberek kijönnek az anyaméhből, mindegyikőjüknek ugyanolyan, nem láthatják más terek létezését és így nem is hisznek bennük. Azonkívül a mai emberek túlzottan hisznek a modern tudományban, mégis a modern tudomány se nem tökéletes se nem teljes. Ebben a világegyetemben nagyon felszínesek a [tudomány] felismerései, tehát nagyon alacsonyak, ilyen a tudomány. Tehát ha az emberek túlzottan hisznek benne, a legnagyobb veszély előtt állnak: Az emberek erkölcse teljesen szét lesz rombolva. És így azok ott a fenti világokban már nem tekintik embereknek az erkölcsi nézetek nélküli embereket! Mert nemcsak az embereknek van emberi alakjuk, a kísérteteknek, majmoknak, csimpánzoknak is van agyuk és négy végtagjuk. Az embereket azért nevezik embereknek, mert nekik, mikor a világban élnek, megvannak az emberek erkölcsi normái, erkölcsi mércéi, megvan az emberek élet- és létformája. Ezek nélkül az istenek nem tekintik embereknek az embereket. Mégis az embereknek megvan a saját véleményük arról, hogyan kellene jól éljenek, hogyan kellene fejlődjenek. De az emberi társadalmat a magas szintű élőlények ellenőrzik, az emberiség nem tudja elérni a buddhák szintjét a technika segítségével. Különben valóban csillagháborúk törnének ki! Ezért nincs megengedve, hogy egy emberi társadalom technikája, amelyik tele van harci szellemmel, irigységgel, érzelmekkel és vágyakozásokkal egy magasabb szintű állapotot érjen el.

Az emberi agy több mint hetven százalékát nem lehet használni, időközben ezt már a modern orvostudomány is felismerte. Miért? Az emberiség bölcsessége korlátozott. Miért van egy buddhának hatalmas bölcsessége és miért vannak erőteljes isteni képességei? Miért tudhat mindent, nagyon bölcs és magas intelligenciájú? Az ok pontosan az alapelvekben keresendő, amelyeket éppen elmagyaráztam. Néhányan mondják, hogy ez a könyvem a tudományos ismeretek nagyon kiterjedt területeit taglalja! Nagyon sok tudása van a Tanárnak és sok egyetemre járt? Nem, nem jártam. Miért? A különbség köztetek és köztem az, hogy az én agyam teljesen fel van nyitva, a tietek nincs. Mert ebben a világban, mindegy hogy filozófia, asztronómia, fizika, vegytan, az emberiség történelme és így tovább, az emberek ezt nagyon bonyolultnak tartják, valójában ez nagyon egyszerű, mert ezek csak piciny dolgok a legalacsonyabb szinten levő emberiség Fofá-jának területén belül. Ezek mind egy alapelvhez tartoznak és a kozmikus tulajdonságok és ezen szint anyagának a létformája által lettek létrehozva, éppen csak ilyen csöppnyiek. Mégis az emberiség bölcsessége nem elég, hogy ezt felfogja, mert az emberek agya le van zárva és nem foghat fel többet. Mit lehet tenni? Ha többet akar tudni, az emberi agy úgysem képes ilyen sokat felfogni. Tehát: te fizikát tanulsz, te vegytant tanulsz, te asztronómiát tanulsz, te a magas energiák fizikáját tanulod, te filozófiát tanulsz, te történelmet tanulsz, te ezt és azt tanulsz. Még ha így is van, egy ember nem tudja teljesen uralni egy szakterület ismereteit ebben az egy életében, ezért ilyen szánalmas az emberiség tudása.

Éppen azt mondtam, hogy mindegy mennyi tudással rendelkezel, még ha egyetemi tanár vagy, vagy doktori címed is van, mindegy milyen nagy a tekintélyed, te akkor is csak egy hétköznapi ember maradsz. Mert a tudásod nem megy túl a hétköznapi emberek szintjén, és azonkívül a mai emberiség ezen kísérleti tudománya nem teljes. Így például nem tudja bebizonyítani az istenek létezését, nem tudja bebizonyítani más terek létezését. Nem tudja látni az élőlények és anyagok létezésformáját más terekben, azt sem tudja, hogy az emberiségnél létezik az emberi testnél az erény – egy anyagi létező megtestesülése, azt sem tudja, hogy az emberiségnél létezik az emberi test körül a karma – egy anyagi létező megjelenés-formája. Tehát minden ember hisz a modern tudományban, de a modern tudomány nem tud ilyesmit bebizonyítani. Azonkívül, ha az erkölcsről, jóról és rosszról és így tovább van szó, akkor ezt babonának tüntetik fel. Lényegében nem úgy van, hogy a modern tudománynak ezt a botját azért emelik fel, hogy az emberiség leglényegesebb dolgát – az emberiség erkölcsét – verjék le vele? Nem így van? Mivel nem ismeri el a De létezését és nem is tudja bebizonyítani, babonának nevezi. Ha a leverés által valóban nem marad meg semmi az emberiség erkölcsi nézeteiből, az embereket többé már nem fogja féken tartani a szív törvénye. Erkölcsi szabályozások nélkül az emberek mindent meg mernek tenni, minden rosszat meg mernek tenni, és akkor ez ahhoz vezet, hogy az emberiség erkölcse szakadatlanul süllyed egyre lejjebb. Ez a hatás, amit a tudomány hiányosságai fejtenek ki.

Azt mondtam, egy kiváló tudósnak nem lesznek olyan önfejű felismerései, mint sok embernek, akiknél az értelem helyét elfoglalták az érzelmek. Ők egy merev keretbe foglalják a modern tudományt és úgy hiszik, hogy minden, ami a kísérleti tudományon kívül áll, már nem is tudomány. Gondoljátok csak át: Ha mi dolgokat, amiket az emberiség még nem ismert fel, tudományos módszerekkel felismerünk, akkor az tudomány vagy nem? Akkor azok is tudomány. Az emberiség állandóan tökéletesedik és állandóan újra megismeri önmagát, ezért tud a tudomány fejlődni és végül a világegyetemet valóban felismerni. A mód, ahogy a mai kísérleti tudomány fejlődik, nagyon tökéletlen és nagyon lassú. Valójában olyan, mint mikor egy vak ember tapogat meg egy elefántot. Nem tudja felismerni az egész világegyetem anyagának létformáját és a kozmikus tulajdonságok létezését. Ha tehát egy kicsit megtapogatott, már azt hiszi, hogy ez lenne az egész. Csak az elefánt egy lábát tapogatta meg, aztán azt mondja: Ohó, a tudomány ilyen, ez az a tudomány, amelyik az életet és anyagot valóban felismeri. Nem láthatja, hogyan néz ki az egész elefánt. Ezért nem tudja felismerni, hogy a világegyetem számtalan különböző időtérből tevődik össze, nem tudja felismerni más terek, az élet és anyagok más formáinak létezését, és így mindezt az emberek egyszerűen és önfejűen babonának titulálják. Ez az egyik legdöntőbb ok, amely ahhoz vezet, hogy az emberiség erkölcse egyre lejjebb süllyed. Sok ember emeli fel a tudomány botját és verik el vele az ember legősibb és leglényegesebb erkölcsi természetét. Veszélyes! Ha az embereknek nincs több De-je, az istenek többé nem tekintik embereknek őket. Ha az Ég az embereket nem tekinti többé embernek, az embereket kiselejtezik és újra teremtik.

Valaki azt gondolja: Mi emberek előre haladtunk, milyen ragyogó is, hogy majomemberekből idáig fejlődtünk! De én azt mondom neked: a történelem folyamán a történelem előtti időkben, százezernyi évekkel ezelőtt, vagy még korábban, még korábban, több százmillió évvel ezelőtt, mindig léteztek ezen a földön magasan fejlett civilizációk, csak különböző periódusokban megsemmisítették őket. Miért semmisítették meg őket? Éppen azért mert ők akkoriban az anyagiakat és technikákat nagyon gyorsan kifejlesztették, de az erkölcsük nem tartott velük lépést vagy szétrombolták azt. Ezért aztán nem volt nekik többé megengedve, hogy tovább létezzenek, és így megsemmisítették őket. A modern tudomány felismerései szerint az anyag mozgása törvényszerű. Ha a mozgás egy bizonyos formát elért, akkor szükségszerűen egy másik forma fog feltűnni. Miközben például a Föld ebben a világegyetemben mozog, nagyon is lehetséges, hogy valamilyen égitesttel való ütközés során megsemmisül. Teljesen mindegy milyen okból, a mai tudósok tényleg felfedezték, hogy a bolygónkon sok-sok régi civilizációnak a maradványai léteznek. Azonkívül ezek a civilizációs maradványok mai szemmel nézve nagyon, nagyon régiek, egyesek közülük több százezernyi évesek, vagy több millió évesek, megint mások több tucatnyi millió évesek. A civilizációk és minden periódus hátrahagyott maradványai mások, nem egy periódusból származnak. Ezért egyes tudósok elgondolkodnak rajta. Néhány tudós már egy ilyen tézist állított fel: Léteztek történelem előtti civilizációk, voltak történelem előtti kultúrák. Ezt tudósok mondták. A művelési körünkben mi ezt még tisztábban látjuk: A mi jelenlegi emberi civilizációnk előtt tényleg létezett sok-sok emberi civilizáció. Mivel az erkölcsük megromlott – természetesen mi ezt így láttuk – később már nem léteztek többé ezek a civilizációk. A megsemmisített ógörög kultúrából láthatóak az akkori emberiség romlottságáról és hanyatlásáról tanúskodó maradványok.

Néhányan mondják: Mi emberek a majomemberekből fejlődtünk ki. Én mondom nektek, az emberek valójában egyáltalán nem a majomemberekből fejlődtek ki. Az evolúció-elméletében Darwin azt hangoztatta: Az emberek majomemberekből fejlődtek ki. Mikor akkoriban előhozakodott ezzel az elmélettel, teljesen bizonytalannak érezte magát. Az elmélete tele van hiányosságokkal és nem teljes, mégis elfogadták az emberek, mégpedig egészen a mai napig. Gondoljátok csak át, az átmeneti folyamat, mialatt a majomember az elmélete szerint emberré fejlődött, tehát egy folyamat, amelyik több tucat millió évig tartott, nem található, nem létezik. Miért nem léteznek ilyenfajta emberek az emberek és majomemberek között? Nem csak az embereknél, hanem más fajoknál sem, az összes kifejlődött állatnál sem létezik átmeneti folyamat, mint ahogy Darwin gondolta. És azonkívül, végül is miért másmilyenek az ausztráliai kontinensen levő fajok a többi kontinensen élőkhöz viszonyítva? Mindezt nem tudta megmagyarázni. És mégis az emberek elfogadták ezt a különösen hézagos evolúciós elméletet. Ez csak igazán nevetséges!

Látjuk, hogy az emberek valójában egyáltalán nem a majomemberekből fejlődtek ki, hanem minden periódusban léteztek bizonyos fajta élőlények. A kontinentális lemezek a Földön, amelyeken az emberiség él, eltolódnak, illetve cserélődnek. A geológusok kontinentális lemezeknek nevezik Ázsia, Európa, Amerika, Dél-Amerika és Észak-Amerika szárazföldjét. A kontinentális lemezek gyakran cserélődnek, a civilizációk ezeken a tengerfenékre süllyednek, és egy szárazföld fog talán felemelkedni egy másik óceánból. Ilyen módon cserélődnek állandóan. Ma azt is felfedezték az emberek, hogy a Csendes-óceán, az Atlanti-óceán, az Indiai-óceán fenekén, tehát sok nagy óceán fenekén hatalmas és magas építmények léteznek és hogy léteztek civilizációk. Vizsgálatok által megállapították, hogy ezek a dolgok több százezer évesek, néhány millió évesek, vagy még régebbiek. A mai emberiség legalábbis azt tudja, hogy a kontinentális lemezeknél ebben a néhány százezernyi évben semmiféle változás nem történt. Akkor mikor süllyedtek le a tengerfenékre? Biztosan nagyon sokkal korábban, több százezernyi évvel ezelőtt vagy még korábban süllyedtek el. Ezért voltak rajtuk a fajok különbözőek, mikor a különböző kontinentális lemezek felcserélődtek. Nem evolúció útján jöttek létre. Léteznek hasonlóságok, de ezek nem ugyanazok a fajok, egyáltalán nem!

Természetesen én itt a Fofá-t magyarázom, ezért más ez, mint a hétköznapi emberek elméletei. Nálunk a felismerések még magasabbak, ezek az igaz felismerések az emberiségről. Én mondom nektek, az emberek nem a majomemberből fejlődtek ki, hanem a világegyetemben jöttek létre. Ti tudjátok, hogy Kínában létezik a taoista tajcsi-tanítás. Ebben a tajcsi elméletben a yin- és yang-csi-ről beszélnek. Mielőtt a yin- és yang-csi létrejött, volt a káosz, ezt wu csi-nek hívták. Aztán létrehozta a tajcsi-t, és létrejött a yin- és yang-csi, aztán a tajcsi létrehozott minden dolgot és minden lényt. Ez a taoista rendszer elmélete. Én ezt nagyon tudományosnak találom. Tényleg felfedeztem egy helyzetet, természetesen nem csak én fedeztem fel: Az óriási nagy anyagok ebben a világegyetemben pusztán mozgás által már élőlényeket hozhatnak létre. Mi nem láthatjuk az anyagokat, de ez nem jelenti feltétlenül azt, hogy nem léteznek. Például az ember szemei nem láthatják a levegőt, ezért aztán nem is létezik? De, létezik. Vannak mikroszkopikusabb anyagok, mint a levegő? Egyszerűen sok. Még sok és még sokkal több anyag létezik, amelyek mikroszkopikusabbak a mikroszkopikusabb anyagoknál. Miért tudnak ezek az óriási nagy anyagok ezen a módon létezni? Valójában mindegyikőjüknek van élete. Minden tárgynak van élete, csak nem mutatják meg ezt a hétköznapi embereknek ebben a terében, ezért nem láthatod az életük létezését. Később elmagyarázom miért. Minden tárgynak van élete. Mozgások által ezek az óriási nagy anyagok élőlényeket hoztak létre, és az ilyen fajta élőlényeknek még magasabb szinteken legtöbbször nincs alakjuk, kevésnek közülük van emberi alakja vagy állat formája vagy anyag formája vagy növényi alakja.

Miért jutottak akkor az emberek szintjére? Mert kezdetben nem létezett az embereknek ez a szintje. Az élőlények, amelyeket a kozmikus anyagok mozgások által hoztak létre, megfeleltek a kozmikus tulajdonságoknak Ez azt jelenti, hogy megfeleltek a világegyetem Fá-alapelveinek, egybeolvadtak a Zhen, Shan, Ren-nel, mert éppen a Zhen, Shan, Ren-ből jöttek létre. Tehát mikor sok élőlény jött létre a magas szintek tereiben, az életkörnyezetük bonyolultabb lett, létrejött náluk egy társadalmi létforma. Úgy van, mint a mi emberi társadalmunkban, hogyan éljenek az emberek, erre létezik egy társadalmi forma. Mivel tehát megvolt a társadalmi formájuk, ezek az élőlények fokozatosan megváltoztak és bonyolultabbak lettek. Némelyeknél önző gondolatok születtek, eltértek a követelményektől, amiket a kozmikus tulajdonságok állítottak fel az élőlényekkel szemben azon a szinten. Így nem maradhatott többé ezen a szinten, ezért csak lefelé eshetett, éspedig egy alacsonyabb szintre. Mikor tehát ezen az alacsony szinten egyre rosszabb lett, csak még tovább eshetett lejjebb. Ilyen módon ez az élőlény egy hosszú időközön keresztül mindig egyre rosszabb lett és fokozatosan az egyik szint teréből aláesett a másik szint terébe, és így esett le az emberiség szintjének a terébe. Aztán egy primitív életvitelt folytatott és primitív módon szaporodott.

Kezdetben még nem létezett az emberiség szintjének ez a tere (dimenziója). A megvilágosultak és a magasszintű élőlények tehát még egy teret, a legcsalókább teret akarták létrehozni az emberek számára, hogy láthassák, az emberek el tudják-e veszíteni ezt a kevéske ősi természetüket is, vagy vissza tudnak térni. És így lett teremtve egy ilyen tér. Akkoriban csak egy utolsó esélyt akartak adni az embereknek és az élőlényeknek és nem gondolták át nagyon a dolgokat. De később megállapították, hogy ez a dimenzió nagyon különleges. Mert az élőlények ebből a dimenzióból nem láthatják a többi dimenziót és más dimenziók élőlényeit. A világegyetem más tereiben viszont láthatóak más dimenziók jelenségei. Minden más dimenzióban az élőlények teste repülhet, ide-oda lebeghet a térben, minden szinten a dimenziók élőlényei meg tudják nagyobbítani vagy le tudják kicsinyíteni a testüket. A mai tudósok úgy gondolják: Az ember gondolkodása anyagi természetű és hasonlít az elektromos hullámokhoz. Egy elektromos hullámot természetesen anyagnak ismersz el. De más dimenziókban megállapítható, hogy ez azért nem ilyen egyszerű. Az ember gondolkodása létrehozhatja, amit az ember elképzel, az amire gondolsz, valósággá válhat. Az embereknek nincs energiájuk, ezért gyorsan feloszlik, miután létrejött. De az, amit a nagy megvilágosultak, az égi emberek és a magasszintű élőlények, akiknek energiájuk van, elképzelnek, tényleg létezni fog. Ha tehát akarsz valamit, már gondolkodás útján létrejöhet. Ezért mondták korábban az emberek: Amit egy buddha akar, mindene meglehet, hiszen teljesen szabad. Azok az élőlények ilyen módon léteznek. De az emberiség ilyen lett és mióta áttolták ebbe a térbe, ilyen módon létezik.

Mindenki az anyaméhből jött ki és úgy gondolja, hogy nem is megy rosszul neki. Néhányan jó üzleteket csinálnak, néhányan magas hivatalnokok, néhányan szabadon és gondtalanul élnek, és aztán már azt gondolják, hogy ők jobbak a többieknél. Valójában te is nagyon sokat szenvedsz! Mert nem tudod, hogyan éltél korábban. A vallásban például azt mondják: Az ember szenved, ameddig él. Miért? Amikor kijöttél az anyaméhből, már megvolt ez az anyagi tested, ami molekulákból van összerakva. Más dimenziókban nem létezik a testnek ez a rétege, amelyik molekulákból van összerakva, ott a legfelszínesebb test atomokból van összerakva. És a legfelszínesebb anyagok, amelyek molekulákból tevődnek össze, képezik ezt a dimenziót, teret. Az ember hús-vér teste is molekulákból van összerakva. Ezt a testet, amelyik ennek a rétegnek az anyagaiból van összerakva, tehát ezt a hús-vér testet kaptad meg, ahogyan megszülettél, ezt a szempárt adták neked, amelyik molekulákból tevődik össze, te nem láthatod a többi dimenziót, ezért tartózkodsz a ködben. És így nem láthatod a ködben a világegyetem igazi arculatát, mit gondolsz, nem úgy élsz, mint valaki, aki egy kút mélyén ül és onnan tekint fel az égre? Te már nagyon szánalomra méltóan élsz. Ehhez jön még, hogy ez a test, miután megkaptad, nem bírja elviselni a fájdalmakat, a hideg semmi, a forróság semmi, a szomjúság semmi, a fáradtság a gyaloglásnál az is semmi. Mindenesetre sok-sok kellemetlenséget és sok-sok szenvedést okoz neked. Azonkívül létezik a születés, öregedés, betegségek és halálozás, gyakran leszel beteg. Bár úgy gondolod, hogy nagyon szabadon és gondtalanul élsz, de a valóságban csak a szenvedésben tűnik úgy, hogy egy kicsit jobb vagy másoknál és egy picit kevesebb szenvedést viselsz el, és aztán már úgy gondolod, hogy te nagyon szabadon és gondtalanul élsz. Az emberek pontosan ilyen módon élnek, ezért veszítik el fokozatosan az ember ősi természetét ebben az életkörnyezetben és egyre kevésbé hisznek az istenek létezésében. Ehhez jön még a kísérleti tudomány tökéletlensége, és így veszítik el az emberek az erkölcsi mércéiket, úgyhogy a legveszélyesebb helyzetbe csúsztak le.

Az emberi társadalomnak van azonban egy nagyon nagy előnye is: Mert az ember szenved, művelődhet. Miért marad egy buddha mindig egy buddha abban a Buddha-világban? Miért nem tud még magasabbra emelkedni? Miért nem tudja egy bódhiszattva buddhává művelni magát? Még ha egy pici szenvedést is akar elviselni, nem találhat ilyet sehol. Mert csak az művelődhet, aki a ködben állhatatosan meg tudja őrizni a Buddha-természetét. De ott náluk nem létezik köd, ők mindent láthatnak. Ha valaki mindent láthat, az már nem számít többé művelésnek. Ezért, először művelődni, először felismerni, aztán látni. Van, aki azt mondja: Ha látom, akkor művelem magam, ha nem látom, akkor nem művelem magam. Ha megengedett lenne, hogy minden ember láthassa, a hétköznapi emberek társadalma már nem lenne többé egy emberi társadalom, hanem egy isteni társadalom. Az emberek száz százaléka művelné magát, senki sem maradna ki, még a legbűnösebb emberek sem, akik semmi kegyelmet nem érdemelnek, és a leggonoszabb emberek is művelnék magukat. Gondolj csak bele, ez akkor még egy emberi társadalom? Éppen azért mert az emberek rosszak lettek, estek le ebbe a környezetbe. Ha vissza akarsz térni, ezt a két követelményt kell teljesítened: az egyik a szenvedés elviselése, a másik a felismerés. Tehát felismerés, Jézus a hitről beszélt, keleten a felismerésről beszéltek. Ha ez nálad hiányzik, nem tudod magad művelni. De a művelésnél miért van az embereknek természetszerűleg az az érzésük, hogy a művelés nagyon nehéz? Valójában a művelés nem nehéz, a neheze abban rejlik, hogy nem tudja levetni a hétköznapi ember szívét. A történelem folyamán az embereknek még csak azt sem mondták el, mi is a Fofá. Az emberek Sákjamuni Buddha szavait tartják a rendszerezett Fofá-nak. Gondoljátok csak át, ez az óriási nagy világegyetem meglehetősen teljes és eléggé intelligens. Sákjamuni Buddha csak egy kis részét magyarázta el a Buddha-alapelveknek, azonkívül Sákjamuni Buddha nem mondott el mindent az embereknek, amit tudott. Ő csak azt mondta el az embereknek, amit az embereknek tudniuk kellett. Ezért az a Fofá, amit hátrahagyott az emberi társadalomnak, csak egy icike-picike, egy icike-picike része a Fofá-nak. Én már mondtam ezelőtt, hogy nagyon sokat hagyok hátra az emberi társadalomnak és olyasvalamit tettem, amit előttem senki sem tett meg. Ebben az én ,,Zhuán Fálun“ könyvemben a nyelvezet még csak meg sem felel a normáknak, mert a mai szabványosított nyelv nem foglalhatja magában a még magasabb szinteket és a még hatalmasabb tartalmat. Ezért a köznyelvet használva írtam meg.

Már olyan sokat beszéltem. Mivel úgy tűnik az idő ma elégséges, több mindent akarok nektek elmagyarázni. De talán néhány jelenlevő nem tudja elfogadni, mert túl magas szinten magyaráztam. Például egyesek tulajdonképpen nem tanulták, jónak találták és jöttek, hogy egyszer meghallgassák, néhányan talán kapni akarnak valamit vagy megnézni, mit adok elő. Különböző gondolatokkal jöttek. Ha én ma itt előadnék neked valamit és aztán nevetnél, úgy mint egy varázslatnál vagy a bűvésztrükköknél, akkor te engem és a Fá-t semmibe vennéd. A Fofá terjesztésénél ilyesvalami nem megengedett. Én csak ezt a Fofá-t magyarázom neked. Hogy hiszel benne vagy sem, az tőled függ. De nagyon hatalmas. Mindent, amit az embereknek adni akartam és ami lehetővé teszi az embereknek a művelést, belevontam ebbe a Törvénybe. Míg nézed a videó-kazettáimat, hallgatod az audió-kazettáimat és olvasod ezt a könyvemet, érezni fogod ezt, míg nézed, hallgatod vagy olvasod őket, a tested meg lesz tisztítva, hogy elérd a betegségmentes állapotot, míg műveled magad, látni fogod azt, amit a hétköznapi emberek nem láthatnak, míg műveled magad, érzékeled és felismered azt, amit a hétköznapi emberek nem érzékelhetnek és nem láthatnak. A szint egyre magasabb lesz, egyre szebb és csodálatosabb, és mindez ebben a könyvben van. De ha nem műveled magad, nem fogod látni. Azt mondod, hogy te mindent látni akarsz, miután csupán egyszer elolvastad, ez lehetetlen! Te csak a szintednek és felfogóképességednek megfelelő dolgokat láthatod. A még szebb és csodálatosabb dolgokat csak akkor tudod érzékelni, felismerni, látni és tudni, ha magasra műveled magad, állandóan mélyrehatóan tanulod, mélyrehatóan műveled magad és mélyrehatóan olvasod.

Ha túl magasan magyarázom, talán sokan nem tudják megérteni. Úgy gondolom, az utóbbi két évben már nem magyaráztam szisztematikusan a Fá-t. Mert a Fá, amit az embereknek hátrahagyok, már teljesen hátra van hagyva. Még csak azt sem engedem meg, hogy a kurzusaimat hangszalagra vegyék fel. Miért? Sokan törekednek újdonságokra. ,,A Tanár ezt és ezt mondta az újaknak.“ Erre törekszenek, de valójában nem művelik magukat. Amit az embereknek adok a műveléshez, az a ,,Zhuán Fálun“, ez a könyv a rendszerezett Fá. Minden más, amit elmagyaráztam, csak a ,,Zhuán Fálun“-hoz való magyarázatok, mindegyik csak segédeszköz. Ha hangszalagra rögzítik és a társadalomban terjesztik, ezáltal zavarják azokat, akik valóban művelik magukat. Ez a ,,Zhuán Fálun“ az alacsonytól a magas szintekig rendszerezett, és az, amit most magyarázok csak a mostani embereknek szól.

Még egyet hangsúlyoznék: Mi művelők fontosnak tartjuk, hogy csak egy iskolára összpontosítsunk. Azt mondom nektek, ,,a legelőnyösebb dolgokat elvenni a különböző iskolákból“ egy mondás a hétköznapi emberek között, de nem a művelési körben. Egy technika tanulásánál attól tanulsz, akinek a technikája jó, ez nem probléma. De a magas szintek dimenzióiból nézve az emberiség alapelveinél minden fordított. Amit az emberiség jónak tart, talán nem jó, hanem pontosan fordítva van. Te látod, hogy nálunk ezen az oldalon nappal van, de a túloldalon éjszaka van, amit te helyesnek tartasz, talán hamis. Miért? Egy egyszerű alapelvet magyarázok el nektek. Mindannyian tudjátok, hogy nem tartják jónak, ha szenvedést visel el, vagy kellemetlen neked és te rossznak tartod, ha valaki bosszant téged. Azt mondom nektek: Az egy jó dolog, ha egy ember némi szenvedést visel el vagy keserűséget szenved el! Látod, amit én mondok neked, másképp van. Miért? Mert a magas szintek dimenzióiban minden alapelv fordítottan érvényes. Ők úgy gondolják: Az ember nem azért él, hogy ember legyen. Ha te az emberi társadalomban némi keserűséget szenvedsz el és kiegyenlíted a karmádat, amivel az előző életeidben tartoztál, akkor visszatérhetsz a magasabb szintek dimenzióiba, még arra a helyre is visszatérhetsz, ahol az életed létrejött, tehát a legszebb helyre. Még ha nem is tudsz felemelkedni, a következő életedben kevesebb nehézségeid lesznek, mert kevesebb karmád van.

De ha te nem egyenlíted ki a karmatartozásodat, nem mehetsz a magas szintek világaiba. Ez olyan, mint az alapelv, amit elmagyaráztam. Ha egy üveg piszkos dolgokkal van teletöltve és a vízbe dobod, egy ,,blutty“-tyal azonnal a fenékre süllyed, teljesen mindegy, milyen szorosan zártad be a kupakját. Ha kirázol a piszokból valamit, egy picit feljebb fog úszni, ha egy picit kirázol belőle, egy picit feljebb úszik, minél többet rázol ki belőle – te bezárod a kupakját és nézd csak: Magától úszik felfelé és nem süllyed le, még akkor sem, ha megpróbálod lefelé nyomni. Az emberek művelésénél ugyanígy van. Az összes életedben, vagyis mindegyik életedben talán bosszantottál, becsaptál, megsebeztél másokat vagy öltél és így tovább, lehetséges, hogy valami sokkal rosszabbat is tettél. Akkor ki kell egyenlítened a karmádat, amivel tartozol. Ebben a világegyetemben létezik egy alapelv: Veszteség nélkül nincs nyereség, ha nyersz valamit, veszítened is kell. Ha tartozol, ki kell egyenlítened a számlát, ha nem ebben az életben, akkor a következőben. Ez teljes bizonyossággal így van. Így az emberek véletlennek tartják, ha most keserűséget szenvednek el, úgy gondolják, hogy mások jogtalanul bánnak velük és a többiek a rosszak. Én mondom nektek: Ez az egész nem véletlen, mindet a karma okozta, amellyel korábban tartoztál. Ha nem lenne karmád, mindenki mosolyogna rád, mikor az utcán mész, még azok is, akik nem ismernek, önszántukból szolgálnának téged, teljesen szabad lennél és gondtalan! De egy ilyen ember garantáltan nem az emberiség dimenziójában élne, ő vissza kellene térjen a mennybe. Az emberek már csak ilyenek. Mivel az embereknek karmájuk van, ha a gondolataik nem lesznek megtisztítva, soha nem tudnak magasra művelődni. Pontosan erről az alapelvről van szó, amelyikről éppen az előbb beszéltem.

Nem rossz dolog, ha az ember némi szenvedést visel el vagy keserűséget szenved el. Ha egy pici keserűséget szenvedsz el, kiegyenlíted a karmádat, aztán valóban arra a szép helyre mész és soha többé nem fogsz szenvedni. Akármilyen szerencsésnek is érzed magad az emberi társadalomban, még ha milliárdokban is úszol, vagy akármilyen magas pozíciót is töltesz be, ez csak néhány évtizedig tart és nagyon gyorsan elmúlik. Gondold csak át, az újraszületésnél semmit sem hozol magaddal a világra és távozáskor semmit sem viszel magaddal. Mit tudsz magaddal vinni? Semmit. Kinek adod tovább? Te azt hiszed, hogy az utódaidnak adtad tovább. De mikor következő alkalommal újraszületsz, ő még csak azt sem tudja, ki vagy. Ha te nála dolgozol, a padlót sepred, nagyon valószínűleg nem fog barátságos arcot mutatni neked és egy fillérrel sem fog többet fizetni. Valóban így van! Az emberek csupán tévelyegnek ezekben a dolgokban.

Itt az emberi lét lényeges alapelveit magyarázzuk. Gondoljatok bele: Mindenekelőtt mi művelők, ha szenvedést viselsz el, ha mások bosszantanak és gondokat okoznak, vagy valami anyagi érdeket veszítesz, az én szememben ez nem feltétlenül valami rossz. Mert létezik ebben a világegyetemben egy alapelv. Aki nem veszít, nem is nyer, aki nyerni akar, muszáj veszítenie. Létezik még egy tulajdonság: Ha te valamit nyersz, de nem veszítesz semmit, rá leszel kényszerítve a vesztésre. Ez a világegyetem tulajdonsága. Minden anyag ebben az óriási nagy világegyetemben élőlény, minden anyag Zhen, Shan és Ren-ből van képezve, ezért minden dolog, mint kövek, acél, levegő és minden emberek által előállított termék és anyag mikroszkopikus része a Zhen, Shan, Ren tulajdonságokból van összerakva. Ez a hatalmas világegyetem is Zhen, Shan, Ren-ből van összeállítva, mindent kiegyensúlyoznak a világegyetemben. Ha valaki egy másikat megüt, szid, bosszant vagy fájdalmat okoz másnak, és ez örömmel tölti el, ő az, aki nyert valamit. A hétköznapi emberek azt mondják neki: Te valóban nagyon rátermett vagy, jó! Nem te húztad a rövidebbet. De én úgy találom, hogy ő húzta a rövidebbet, és ezt nagyon is. Miért? Ha valami rosszat csinál, ő az, aki nyer valamit. Bosszantotta a másikat és nyert valamit, akkor veszítenie is kell. A másiknak fájdalomban volt része, ezért ez azt jelenti, hogy elvesztette a szerencséjét, akkor a másiknak nyernie kell valamit. Hogyan nyerni? Ha egy ökölcsapást adsz neki vagy szidod, egy darab fehér anyag repül el a tested környezetéből a káromlás vagy ütés erősségének megfelelően. Ezt az anyagot úgy hívják: De. A másikhoz repül, a másik testéhez. Ámde a másik is csak egy ember, talán ő sem érti ezt az alapelvet. ,,Te megütöttél!“, nagyon dühös. Ha ezen felmérgelődik, azt jelenti, hogy a De-t visszatolja. Ha a másiknak egy ökölcsapást ad vissza vagy újra szidja, akkor tehát visszadobja a De-t. Ők ketten se nem nyertek, se nem veszítettek, egyikőjük sem kapott semmit. A világegyetem Fá-alapelvei igazságosak.

Ha egy művelő a szívében el tudja engedni és azt mondja: Te megütsz és szidsz, de én teljesen nyugodt maradok a szívemben és fel sem veszem, mert én egy művelő vagyok. Te egy hétköznapi ember vagy, én nem lehetek olyan szűk látókörű, mint te. Tehát gondoljátok csak át, ennek az embernek az erkölcsi mércéi már olyan magasra emelkedtek, hogy túlmennek a normál emberek mércéin, vagy nem? Ha egy másik megüti, az nem ad neki De-t? És ez a De-anyag átváltozhat művelési energiává. Honnan jön a művelési energiád? Azt mondom nektek, éppen a De-ből van kifejlesztve, még szükség van néhány anyagra, amelyek a világegyetemből vannak begyűjtve, ehhez jön még a saját De-d, csak ezután lehet a saját művelési energiádat kifejleszteni. Ha nincs De-d, nem tudsz semmilyen művelési energiát kiművelni. Tehát mikor megüt, neked adja a De-jét, most több De-d van és még magasabbra művelheted magad, ez nem ez az alapelv? Az, amit te kapsz, nem sokkal több, mint az az ellenérték, amit ez a hétköznapi ember azáltal kapott, hogy neked szenvedést okozott? Tehát ha ő megüt téged, szid vagy gondokat okoz, szenvedést viselsz el, a szenvedésnél a testeden levő karma – a fekete anyag, amivel adós maradtál az előző életeidben és amit karmának hívnak – még át is változik De-vé, és megfelelőképpen még valami De-t is ad neked. Gondold csak át, mint egy hétköznapi ember egy csapásra két előnyt is kaptál. Te egy picike szenvedést okoztál nekem, de én két adag kárpótlást kapok érte.

De mint művelő négy előnyt fogsz kapni. Ha mindezt elviseled, nem vagy olyan szűk látókörű, mint ő és a szívedben teljesen nyugodt maradsz. Ha megüt téged, nem ütsz vissza, ha szid téged, nem szidalmazod, egyszerűen így. Gondolkozz csak, nem emelkedett meg a xinxinged, ha a szívedben teljesen nyugodt maradsz? Ha nem okozott volna gondokat és nem okozott volna szenvedést, hogyan tudtál volna akkor művelődni? Egészen kényelmesen ülsz ott, teát iszol és nézed a televíziót, már magasra is tudod művelni magad, éspedig olyan magasra, mint ahogy te szeretnéd – ez egyáltalán nem lehetséges. Pontosan ebben a bonyolult környezetben, kemény edzések által és nehézségekben tudod a szíved megemelni, magas mércéket és magas szinteket elérni. Tehát, a te xinxinged nem olyan volt, mint az övé, ez nem azt jelenti, hogy a xinxingedet magasra művelted? Egy csapásra három előnyt szereztél! Mint művelő nem a szintedet akarod emelni és amilyen hamar csak lehetséges elérni a beteljesülést? A xinxingedet magasra művelted, a művelési energiád nem emelkedett vele együtt? Biztosan! Létezik egy ilyen alapelv, éspedig: Amilyen magas a xinxing, olyan magas a művelési energia. Ha egy ember xinxingje csak ilyen magas, már nőhet is a művelési energiája csak úgy egyszerűen? Ez teljességgel lehetetlen! Ilyesvalami nem létezik, abszolút lehetetlen. Néhányan úgy gondolják: Egyes művelők xinxingje még csak nem is olyan jó, mint az enyém, miért van művelési energiájuk? Ebben a tekintetben nem olyan jó, mint te, de más tekintetben talán jobb nálad. Mert a művelésnél az ember érzelmeit egyiket a másik után eltávolítják, ha néhány érzelem megmutatkozik, amelyek még nincsenek eltávolítva, még ugyanolyannak tűnik, mint egy hétköznapi ember. De az érzelmek, amelyeket már eltávolítottak, természetesen már nem mutatkoznak meg, mert többé már nincsenek ott. Ha szenvedést viselsz el, mint művelő egy csapásra négy előnyt kapsz. Tréfásan mondva, máshogyan hol találnál ilyen előnyöket?

,,Valaki megütött vagy megszidott, emiatt nagyon dühös vagyok és a szívemben úgy érzem, hogy igazságtalanul bántak velem.“; vagy ,,valaki megszerezte az én előnyeimet, pénzzel becsapott, ezt egyszerűen nem tudom elviselni!“ Az ember egyszerűen túl fontosnak tart ilyen dolgokat, még csak annyit sem tud elviselni, hogy egy icike-picike előnyt elveszítsen. Gondolkozzatok csak, milyen szánalmasan él ez az ember! Ha egy kicsi előnyt kap, szívéből örül neki, csupán egy ilyen icipici előnynek, manapság ilyen az ember. Ámde nem tudja, valójában mit veszít. Ez a legszörnyűbb! Miért olyan értékes ez a De? Ti tudjátok, hogy az idősebb emberek keleten azt mondják: Csak ha De-je van valakinek, akkor szerencsés a sorsa. Ez a szerencsés sors felölel néhány aspektust: Magas hivatalnok legyél, sok pénzed legyen, házad legyen, szántófölded legyen, boldogságod legyen és így tovább. Mindez a De ellenében van kicserélve. Az embernél marad életében, ha az ember meghalt, az ősszellemnél marad, ha újraszületsz, a születésnél is szintén nálad marad. Nem csak a De, hanem a fekete anyag is, tehát a karma, amiről éppen beszéltem, az embernél marad életében. Ez a két anyag az embernél marad. Korábban azt mondták az idősebb emberek: Ha valaki rosszat tett, megtorlást fog elszenvedni. Ki torolja meg rajtad? Ki rója fel ezt az adósságot neked? Ki foglalkozik ezekkel a dolgokkal nálad? De ez a De a testeden marad, szorosan tapad hozzád, a következő életedben minden csakis ezen a De-n múlik. Ha sok a karmád, ebben az életedben sok szenvedésben lesz részed, sok betegségben vagy szerencsétlenségben, ha sok De-d van, ebben az életedben sok pénzed lesz, sok szerencséd vagy egy magas beosztásod lesz. Mindezt pontosan ezek a dolgok okozzák. Egy művelő számára tehát ez a De még értékesebb, át tud változni művelési energiává. Így szól az alapelv.

A modern tudomány ezt nem láthatja, mert nem tudja áttörni ennek a rétegnek a dimenzióját. A dimenzió milyen formájában élünk mi emberek? Azt mondom nektek, ez a rétege a dimenziónak, amiben mi emberek élünk, kétféle anyagi részecske között található. Ami a részecskét illeti: Azok, akik fizikát tanultak, tudják, hogy molekulák, atomok, atommagok, quarkok, neutrinók és így tovább mindig a részecske egy rétegét képezik és anyagi elemek, amelyek a nagyobb részecskéket képezik. A részecskék melyik rétegében élünk mi emberek? A legnagyobbak, amiket a szemeinkkel láthatunk, az égitestek, a legkisebbek a molekulák, amiket a mikroszkóppal még láthatunk. Valójában mi emberek az égitestek és molekulák közötti réteg dimenziójában, terében élünk. Mi nagyon terjedelmesnek, tágasnak és összehasonlíthatatlanul nagynak találjuk. Azt mondom, a modern tudomány nem nagyon fejlett, akármilyen magasra is tudnak repülni az űrhajók, nem tudnak ebből az anyagi terünkből kirepülni, akármilyen fejlett is legyen a számítógép, nem lehet összehasonlítani az emberi aggyal, és az emberi agy mind a mai napig még mindig egy rejtély marad, ezért az emberiség tudománya még mindig nagyon felületes.

Képzeljétek csak el, mi emberek a két fajta részecske között élünk, éspedig az égitestek és molekulák közt. A molekulák atomokból állnak, hogyan néz ki az atomok és molekulák közötti tér? A modern tudósok csak egy pontját ismerik az atomnak, egyikét a kicsi szerkezeteiből. Valójában ott, ahol léteznek, az atomok szintén egy felületet képeznek. Az anyagi tér, dimenzió, ami ebből a felületből képződik, szintén óriási nagy, csak az, amit te felfedeztél, csupán egy pont. Akkor milyen nagy ez a tér ebben a rétegben? A mérce, amivel mi a távolságot mérjük, az az emberiség modern tudománya, mi mindent a modern tudomány álláspontjából ítélünk meg. Meg kell szabadulnod a kísérleti tudomány korlátozásaitól és felfogásaitól. Ha be akarsz lépni abba a térbe, meg kell felelj a formájának annak a térnek, dimenziónak, csak azután léphetsz be. Ami az atom és molekula közötti távolságot illeti: A tudomány szerint, körülbelül kétmillió atomot kell egymásután sorba állítani, csak azután érheti el az atom a molekulát. Már az a távolság is elég nagy, amit a tudomány tud felismerni, te ilyesvalamit hiába próbálsz meg felismerni az emberiség rendelkezésére álló kísérleti tudomány korlátoltságaival. Képzeljétek csak el: Az atom és atommag közötti tér nem a terek, dimenziók egy rétege? És milyen nagy a térbeli távolság az atommag és a quark között? És milyen a quark és a neutrinó között? Természetesen az emberiség mai tudománya csak a neutrínó nagyságáig ismerheti fel. A neutrínót nem lehet látni, csak műszerekkel megállapítani és így valamit megtudni a létezésformájáról. Valójában még ez is, ki tudja milyen távol áll az anyagok őseredeti alkotórészeitől.

Amit elmagyaráztam, az a tér legegyszerűbb létezésformája. Emberiségünk minden anyaga (alkotója), bezárólag azok az anyagok, amelyek a levegőben léteznek és amelyeket nem láthatsz, és azok az anyagok is, amelyeket láthatunk, mint például vas, cement, állatok, növények, anyagok, még az emberi test is – ezek mind molekulákból tevődnek össze. Az emberiség éppen pontosan a molekulák felületén él, úgy, mint egy háromdimenziós kép, így hát ezen a felületen élsz és nem tudsz kijutni belőle. Az emberiség tudománya szintén erre a kis térre, dimenzióra korlátozódik és még csak át sem tudja törni. Mégis azt mondják, hogy a tudomány ilyen és olyan fejlett, és elnyom minden más tanítást. Az emberiség technikájával nem elérhetőek a még magasabb felismerések a világegyetemről. Ha valóban át tudná törni ennek a rétegnek a dimenzióját, láthatóvá válnának az élőlények és anyagok létezésformái más terekben és az időtér szerkezete ezekben. De mi művelők láthatjuk ezt, csakis a buddhák a legmagasabb szintű tudósok.

Mikor az égi szem felnyitását magyaráztam, beszéltem erről: Mikor egy ember megkerüli a szemeit és az égi szemével néz dolgokat – tehát egy alagút lesz nyitva a szemöldökök közötti helyen, amit a taoista rendszerben shangen pontnak neveznek, vagyis azon a helyen ahol az orr végződik, ez egyenesen a tobozmirigyhez vezet. Az orvostudományban tobozmirigynek nevezik, a taoista rendszer művelői niván palotának nevezik, ezalatt pontosan ezt értik. Az orvosok már felfedezték, hogy a tobozmirigy elülső része egy emberi szem teljes szerves szerkezeteivel rendelkezik. A modern orvosok nagyon csodálkoznak ezen. Miért létezik odabent egy szem? Azt gondolják, hogy egy elkorcsosult szem lenne. Ilyesmit még mindig az evolúciós elmélettel magyaráznak. Valójában egyszerűen ezen a módon létezik, egyáltalán nem elkorcsosult szem. Ha az ember a hús-vér szemeit megkerüli és dolgokat lát – természetesen, ha a hús-vér szemek teljesen ki vannak művelve, ők is áttekinthetnek és rendelkezhetnek ők is ilyen természetfeletti képességekkel, a Fofá határtalan. Természetszerűleg ha a szemeket, amelyek molekulákból tevődnek össze, megkerüli és dolgokat lát, át lehet látni ezen a dimenzión és látni lehet más dimenziók jelenségeit. Így szól az alapelv. Ezért láthatják a művelők azt, amit a hétköznapi emberek nem láthatnak. Természetesen egész élete során egy hétköznapi ember alkalmilag láthatott néhány megmagyarázhatatlan jelenséget, ha gondolataiba volt merülve, például látott valakit, aki megjelent a szemei előtt és aztán villámgyorsan újra eltűnt, vagy látott vagy hallott valamit. Ez azt jelenti, hogy ebben az állapotban, mikor lélekben nem volt ott, talán valóban látott vagy hallott valamit más dimenziókból. Mert ha egy ember égi szeme vagy égi füle nincsen szorosan lezárva, alkalmilag hallhat hangokat más dimenziókból vagy láthat néhány jelenséget más terekből.

Előbb arról a dimenzióról beszéltem, amelyikben az emberiség él. Valójában ez az égitest, amelyen mi emberek élünk, nem a legnagyobb részecske, nem a legnagyobb anyag (szubsztancia, anyagi létező). Az égitesteken túl léteznek még nagyobb anyagok. Sákjamuni Buddha szemei láthatták egy különösen mikroszkopikus szinten az eléggé mikroszkopikus anyagokat, és már láthatták makroszkopikus szinten az eléggé nagy, makroszkopikus anyagokat. De végül Sákjamuni Buddha sem látta, milyen nagy is ez a világegyetem tulajdonképpen, ezért mondta ő: Kifelé határtalanul nagy, befelé határtalanul kicsi. Milyen gigantikus is ez a világegyetem! Gondoljátok csak át, milyen bonyolult. Nem úgy van, mint ahogy azt az emberiség tudja, hogy csak ez a mi dimenziónk és ez a forma létezik, eléggé bonyolult! A dimenzió, tér eme formája mellett még vannak olyan formái a dimenzióknak, amelyek függőlegesen léteznek, azonkívül a vertikális terekben létezik sok-sok egységvilág, nagyon bonyolult. Ezalatt az egységvilágok alatt a mennyei birodalmakat (mennyországokat) értem és így tovább. Másrészt minden dimenzióban léteznek különböző időterek. Gondoljátok csak át, annak a dimenziónak az ideje, amelyik atomokból tevődik össze, lehet ugyanolyan, mint a mi dimenziónk ideje ezen az oldalon, amelyik molekulákból van összerakva? Az ő fogalmaik a térről és távolságról szintén másak, mint a mi fogalmaink, minden megváltozott. Miért tudnak a földönkívűliek Ufói nyomtalanul jönni és menni és olyan gyorsan repülni? Éppen mert más dimenziókban mozognak. Ilyen egyszerű ez. Ha az emberiség a mai tudomány álláspontja szerint próbálja megérteni a világegyetem megmagyarázhatatlan jelenségeit, vagy ezzel a módszerrel akarja kutatni a művelést vagy vallást, soha nem fog tisztában lenni velük. Meg kell változtassa a gondolkodásmódját és megpróbálja egy másik álláspont szerint megérteni. Az emberiség történelmének folyamán nem csak az úgynevezett kísérleti tudomány létezett, amit az európaiak fedeztek fel és találtak ki, nem csak ez az egy út létezett, hanem más utak is. Minden ősi civilizációnak, amelyet felfedeztek a Földön és egyszer létezett a történelem során, a fejlődésfolyamata egy másik úton haladt, hogy az életet, az anyagokat és a világegyetemet megismerjék. Kína régi idejében a tudomány egy teljesen más úton haladt. Természetesen, mivel a kínai kultúra nagyon magas szinteket érintett és az emberek erkölcse megromlott, szintén akadályozva volt. Ezért nem adták át, ámde nyugat tudományának ez az alacsony formája hátra lett hagyva az embereknek, ezért eléggé tökéletlen.

Előbb elmagyaráztam, hogy az emberek nem ebben a mi anyagi világunkban jöttek létre és mi a célja az emberi létnek. Ha az emberek tovább csúsznak le, a megsemmisülés áll előttük, a teljes megsemmisülés, ez azt jelenti: A test és lélek teljes megsemmisítése. Nagyon szörnyű! Ezért vált meg embereket a buddha, hogy te nehogy ebbe a reménytelen helyzetbe kerülj, megvált téged az ember szenvedéséből a mennyországba. Az ember szenvedésének kérdésére ez a valódi és alapos megoldás. A mai emberek buddhahitének kiindulópontja más, mint a korábbi emberek hitének. A korábbi emberek hittek Buddhában, miközben imádkoztak Buddhához, Buddhát művelték és tisztelték, közben semmi más érzelem nem létezett. A mai emberek azért hisznek Buddhában, hogy a buddhát valamire megkérjék. Ám a szív, valamit kérni, a buddhának a legpiszkosabb, ez a legpiszkosabb szív. Gondolkozz csak, a buddha meg akar váltani téged, de te kényelemre vágysz és szerencsére a hétköznapi emberek között. Ha téged a hétköznapi emberek között valóban nagyon boldogan és kényelmesen hagynának élni, te tényleg nem szeretnél többé buddhává válni – te már most egy buddha lennél. Hogy lenne ez lehetséges? Hogyan tudod a boldogságot elérni, ha a karmatartozásodat, amivel életről életre adós maradtál, és a rosszat, amit elkövettél, nem egyenlíted ki és csak szerencsére vágysz? Erre csak egy módszered van: Műveld magad, csak akkor lehet a karmát, amivel adós vagy, eltávolítani. Ha tehát nem akarsz buddhává válni, egy jó ember kell legyél, több jót és kevesebb rosszat tegyél, csak azután lehetsz boldog a jövőben, és a valódi éned életét meg lehet hosszabbítani. De az is lehetséges, hogy te, miután az agymosás után az újraszületésnél egy rossz környezetben születtél újra, hagyod magad az áramlattól sodortatni és aztán a megsemmisülés határán állsz.

Előbb arról beszéltem, hogy Sákjamuni Buddha azt mondta, ez a világegyetem kifelé határtalanul nagy és befelé határtalanul kicsi. Talán egyesek még nem egészen értették meg ezeket a szavakat. Vagyis milyen dolgot látott Sákjamuni Buddha? Ő beszélt a háromezer nagy világ tanáról. Sákjamuni Buddha azt mondta: Az emberek, akik úgy, mint mi, egy anyagi testtel bírnak – ez nem csak arra az emberekre vonatkozik, akik más dimenziókban élnek – ő azt mondta, háromezer világ létezne, amelyek ugyanolyanok, mint a mi emberi társadalmunk. Ebben a tejútrendszerben háromezer ilyen égitest létezik. Azonkívül azt mondta: Egy homokszem háromezer nagy világot tartalmaz. Azt mondta, hogy egyedül egy ilyen homokszemben háromezer ilyen dimenzió, tér létezik, amelyek hasonlóak ahhoz a dimenzióhoz, amiben mi emberek élünk. De nem próbálhatod meg az ottani emberek nagyságrendjét a mai tudomány felismeréseivel és fogalmaival megérteni, ők az időtér egy másik formájában élnek.

Néhányan talán furcsának találják a szavaimat, amiket éppen mondtam, és nem tudják megérteni őket. Képzeljétek csak el, a földgolyó nagyon is törvényszerűen mozog. Milyen különbség létezik akkor az elektron atommag körüli keringése és a Föld Nap körüli keringése között? A formák ugyanolyanok. Nézd csak meg, vannak-e élőlények egy elektronon és milyen anyagok léteznek rajta, ha te egy elektront a földgolyó nagyságára tudnál felnagyítani? Sákjamuni Buddha megmondta: Befelé határtalanul kicsi. Mennyiben látta ő ezt? Mikroszkopikus szinten ő már látta a nagyon mikroszkopikus anyagokat. Azt mondta, egy homokszemben létezik háromezer nagy világ, egyedül egy kis homokszemben van háromezer nagy világ. Vagyis képzeljétek csak el, ha az, amit Sákjamuni Buddha mondott, igaz, léteznek akkor abban a homokszemben, abban a világban is folyók, patakok, tavak, tengerek? Akkor azoknak a folyóknak, patakoknak, tavaknak és tengereknek a partján szintén van homok? És létezik megint csak minden homokszemben háromezer nagy világ? Létezik a homokszemben abban a homokszemben megint csak háromezer nagy világ? Mikor egyre tovább ment, Sákjamuni Buddha megállapította, hogy nincsen vége. Ezért mondta ő: Befelé határtalanul kicsi. Nem látta, mi az anyag őseredete. Természetesen mi beszéltünk már korábban az anyag (matéria) őseredetéről, itt nem beszélek többet erről. Mert ha túl magasan, túl mélyrehatóan magyarázom – mindenekelőtt sok ember nem érti olyan jól a kínai nyelvet, ezért nem magyarázok sokkal többet a dolgokról ebben a témakörben. Úgy gondolom, elsőre csak ennyit beszélek erről. Most tehettek fel kérdéseket a műveléssel és Fá-tanulással kapcsolatban, én válaszolok rájuk.

Kérdés: Mi elolvastuk a ,,Zhuán Fálun“ első és második kötetét. Egy mondat ebben nehezen érthető számomra, mert korábban a tantrizmus egy tanulója voltam. Úgy tűnik ebben az van mondva, hogy a bódhiszattvák és tathágata-buddhák szintjei most a végső pusztulást (jie) szenvedik el, igaz ez?

Válasz: Ez a kérdés túl magas. Csak ha még magasabbra művelted magad, láthatod és ismerheted fel. Természetesen csak egyszerűen és összefoglalva magyarázhatom el neked. A Fá-nak az emberek szintjén már nincs többé hatása, mert az emberi társadalom erkölcse a mélybe zuhant és az erkölcsi nézetek az emberek szívében megromlottak. Hogy nem léteznek többé helyes gondolatok, azt jelenti, hogy a Fá-nak nincs többé hatása. Ha a Fá-nak már nincs többé hatása az emberi társadalomban, az emberiség lecsúszik. Ha a Fá nem az emberi társadalomban kezdte elveszíteni a hatását, hanem nagyon magas szintek dimenzióiban térült el, akkor az anyagok és élőlények le fognak esni, mikor rosszak lettek, leesnek. Mikor tehát nagy terjedelemben adódnak problémák, akkor ezek már nem csak az emberiség problémái. Például a Dáfá áthúzódik fentről lefelé, ha ott fent egy kicsit eltérül, ott lent már egy egészen más arculatot kap. Úgy, mint a lövészetnél, ha te egy kicsit mellécélzol, már nem tudod, hova repül a golyó. Miért történtek olyan nagy változások lent? A változások az emberi társadalomban nagyon szörnyűek! Olyasvalami, mint kábítószer-függőség, kábítószer-kereskedelem, az emberek minden elképzelhető gonosztettet elkövetnek, sok ember tett nagyon sok rosszat, olyasvalami mint alvilág, homoszexualitás, a nemi partner önkényes váltogatása és így tovább, mindez már nem felel meg az emberek mércéinek. Hogyan tekintenek a megvilágosultak az ilyen problémákra? A kormányzat és a törvények megengedik ezt, de ez csak azt jelenti, hogy az emberek saját maguk engedik meg ezt; az ég alapelvei ezt nem engedik meg! Korábban a szépség volt az, amire az emberek vágytak. De nézd csak meg a mai játékokat, amiket árulnak, és a festményeket, amelyeket festenek, mindegyiket kedvük szerint csinálták és festették és akkor már műremekek is. Mi is akar lenni, mit is akar ábrázolni, senki sem tudja megmagyarázni. Az emberek minden nézete az ellenkező irányba vált át. Egy szemétkupacot állítanak ki és ez már a szobrászat egy nagy mesterének a remekműve. Az egész társadalom jelenségei ilyenek. A boltokban még ürülék alakú játékokat is árulnak. Régebben a babákat nagyon szépre csinálták, csak akkor vették meg őket szívesen az emberek, ma koponyákat, gonosz emberfigurákat, démonokat és kísérteteket készítenek játéknak és nagyon jól el is adják őket, a jószívű gondolatoktól mentes emberek szívesen veszik őket. Mit jelent ez: Az emberek nézetei már nagyon erősen lecsúsztak a mélybe! Régebben az énekeseknek és énekesnőknek szép hangjuk volt, a zeneakadémián tanultak, az volt jó, ha az alakjuk és fényképeik szépen néztek ki, hiszen a zene az embereknek a szépségből kell ízelítőt nyújtson. Ma valaki vadul össze-vissza kiabál, ah … ah …, nagyon hosszú hajjal, nem néz ki sem nőnek sem férfinak, és a televízió már sztárt is csinál belőle. Minden romlásban van, az emberiségnél minden süllyedésben van. Még sok-sok jelenség létezik, különösen ijesztőek! Ha nem műveled magad, nem láthatod őket. Az emberiség felismerései a vallásról szintén másak lettek, már politikának tekinti. Egyesek szidják Buddhát, alighogy kinyitják a szájukat, az étlapon még olyan is van, mint ,,Buddha átugorja a falat“. Ez Buddha megsértése! Akkor mi baj van az emberiség mai társadalmával? Ha te nem műveled magad, semmit sem tudsz erről, ha műveled magad és visszatekintesz, sokkot kapsz! Gondold csak át, ez nem valami elszigetelt jelenség, hogy az emberiség ilyen mértékben elzüllött, ennek az oka az, hogy a Fá bizonyos dimenziókban már nincsen rendben. Ezt az okozta, hogy sok anyag és sok élőlény elhajlott, eltérült a Fá-tól. Csak ezen a módon tudom neked elmagyarázni. Mert ha túl mélyrehatóan magyarázom el, nagyon sok jelenlevő nem fogja megérteni. Gondolom te már megértheted, ha ilyen módon magyarázom el.

Kérdés: Tulajdonképpen szégyellem magam. De ha ezt az alkalmat nem használom ki, tényleg félek, nehogy elszalasszam. Sok ember nem válaszolt erre a kérdésemre. Ma itt van a Tanár, ilyen alkalmat tényleg nagyon nehéz találni. Tehát egy éjjel néhány évvel ezelőtt 12 óra után lótuszülésben meditáltam a tantrista módszer szerint. Korábban tantrizmust műveltem. Úgy pörögtem, mint egy légcsavar, olyan gyors volt, hogy le se tudom írni, így emelkedtem magasra. Így emelkedtem magasra és kijöttem a koponyámból. Mikor kijöttem a koponyámból, erős fájdalmat éreztem. Mikor fájdalmat éreztem és még tovább emelkedtem, nagyon megijedtem. Azt gondoltam, hogy talán eltávozik a lelkem; a testemet szintén nem tudtam látni. A következő nap aztán valami csodálatos dolog történt. Mikor nappal a szobában ültem, ezüstös fénygyűrűket és ezüstös fényt láttam, azután öt perc után eltűnt. A harmadik napon a Fálun-t láttam. Mi volt ez?

Válasz: Bár korábban tantrizmust műveltél, de nem volt hatása. Miért láthattad a Fálun-t? Mert, mielőtt művelted volna magad, már törődtünk veled. Nagyon egyszerű egy művelő számára a magasban lebegni. A mai tudósok nem tudják ezt megmagyarázni. Valójában, ha egy ember testének az összes meridiánja nyitva van, már lebeghet a magasban. Még ha nem is lebeg a magasban, egész könnyűnek érzi magát a járásnál és többé nem fárad el, ha hegyet mászik vagy lépcsőkön megy fel. Ez azt jelenti, hogy nyitva vannak a meridiánok és ilyesmi fog történni. Ami azt illeti, hogy az ősszellem kijött: Egyeseknél az ősszellem egészen könnyen hagyja el a testet, másoknál nem. Miután elhagyta a testedet, a Fálun mozgásba hozta a testedet, ami a magasban lebegett, azért forgott olyan gyorsan. Ami azt illeti, hogy nem mertél magasabbra emelkedni: Az oka abban rejlik, hogy akkoriban csak annyi energiád volt. Ha első alkalommal ilyesvalamibe botlasz, félni fogsz, mindenki félni fog. Valójában már sok Fálun Dáfá-művelőnk tud lebegni, ez teljesen normális. Alighogy egy művelő elkezdi a művelést, a meridiánjai elkezdenek felnyílni. Ha a nagy égi köre nyitva van, már lebeghet is a magasban.

Ezt elmagyaráztam, de figyelmeztetnélek benneteket, hogy közületek senkinek se legyen ilyen gondolata: Ha én is lebegni tudnék! Alighogy megjelenik nálad a gondolat, erre törekedni, már nem tudsz a magasban lebegni, még ha tudnál is lebegni a magasban. Mert a művelésnél a tétlenségről és ürességről beszélnek. Szívvel művelődni, szív nélkül (akaratlanul) valamit kapni, szívvel művelni magadat, szív nélkül művelési energiát kapni. Mindenki ebben az állapotban műveli magát. Ha minden nap arra gondolsz, Buddhává válni, akkor ez egy erős ragaszkodás. Ha ez az érzés nincs eltávolítva, sohasem fog sikerülni. Ezért jelenti a művelés pontosan azt, az emberi ragaszkodást eltávolítani. Minden, amihez szorosan tartod magad a hétköznapi emberek között, ragaszkodás. Erre és arra törekszel, minél jobban törekszel rá, annál kevesebb rá az esély. Csak ha lemondasz erről a szívről, akkor kaphatod meg. Mindenesetre jegyezzétek meg ezt az alapelvet: Ha a hétköznapi emberek között valamit kapni akarsz, törekedhetsz rá és megtanulhatod, fáradozások által megkaphatod, de dolgokat, amelyek túlmennek a hétköznapi embereken, csak akkor kaphatsz meg, ha lemondasz róluk. Mit jelent ez? Azt jelenti: Törekvés nélkül magától jön.

Ami a félelmet illeti, amiről beszéltél, valójában nincs mitől félni. Magasban lebegni az bizony magasban lebegni. De akkor nem mondta neked senki, nem létezett egy mester sem a hétköznapi emberek között, aki tanított volna. Magasban lebegni egy egészen normális jelenség, ezt az ember gondolatai irányítják. Ha azt gondolod: ,,Leszállok“, csak egyszer kell gondolj erre, már le is szállsz, ha azt gondolod: ,,Felszállok, már fel is szállsz. De ha megijedsz, ez megint csak egy ragaszkodás, könnyen leeshetsz, ezért semmi esetre sem kell féljél. Régebben egy ember arhát-tá művelte magát, örült neki, aztán leesett. Miért? Az öröm, vagyis az ember ezen öröme szintén az emberi érzések egy megtestesülése, szintén ragaszkodás. Egy ember, aki sikeresen művelte magát, azt mondja: A legkevésbé sem érint meg, ha szidsz vagy rosszat beszélsz rólam, a szívem akkor is mozdulatlan marad, ha jót mondasz rólam, azt sem veszem a szívemre, ha rosszat mondasz rólam. Tehát örült és aztán leesett. Az sem könnyű, hogy arhát-tá műveld magad. Ezután tovább művelte magát ez az ember. Egy pár év múlva újra arhát-tá művelte magát, ezen alkalommal azt gondolta : Nem örülhetek megint, ha örülök, újra le fogok esni. A szívében ott volt a félelem, nehogy ennek örüljön. De ahogy félni kezdett, újra leesett. Mert a félelem szintén ragaszkodás. Buddhát művelni egy nagyon komoly lehetőség, ez nem gyerekjáték! Ezért kell erre feltétlenül odafigyelnetek.

Mielőtt további kérdéseket tennétek fel, még egyet mondok: A művelésnél feltétlenül egy iskolára kell koncentráljunk. Tudom, hogy sok jelenlevő régebben tantrizmust tanult, sokan hittek a buddhizmusban és sokan mások hittek a kereszténységben vagy a katolicizmusban. Az én nézetem: A művelésnél egyre kell koncentrálni! Miért kell egyre koncentrálni? Ez éppenséggel egy nagy igazság! Ez az egyik fő oka annak, miért nem tudnak már többé az emberek sikeresen művelődni ma a végső Fá idejében. Ennek több oka van: A Fá-t nem lehet megérteni, a másik az össze-vissza művelés. Összevissza művelődni az egyik fő ok. Ha te ezt a művelési utat gyakorlod, nem szabad semmi más utat gyakorolnod. Miért mondom ezt neked? Éppen mert ,,minden különböző iskolából a leghasznosabb dolgokat kivenni“ a hétköznapi emberek véleménye. Ez az alapelv a hétköznapi embereknek a technikákra való törekvésére és felismeréseire érvényes. De a művelésnél az alapelv, egyre koncentrálni. A buddhizmusban úgy mondják ,,nincs második iskola“. Ha arra gondolsz, úgy buddhává, mint taóvá művelődni, a kettő közül egyiknél sem művelheted sikeresen magad, senki sem fog neked művelési energiát adni. Mert ,,A művelés tőled függ, a művelési energia a mestertől. Gondoljátok át, már buddhává művelheted magad, ha egyszerűen csak csigongot gyakorolsz? A tantrizmusban már buddha lehetsz, ha egyszerűen varázsigéket szavalsz, belekeversz néhány gondolatmenetet és néhány kézmozdulatot csinálsz? Az ember gondolatai semmik, ezek csak vágyak. Az, aki valóban csinálja, az a mester! Egyesek azt gondolják: Mindegyik a buddhista rendszerhez tartozik, nem jó, ha szútrákat szavalunk és ugyanakkor tantrizmust tanulunk és még buddhista csigongot gyakorlunk? Ez az emberek felismerése és nem az isteneké. Gondold csak át: Hogyan művelték magukat sikeresen Tathágata-Buddha és  Amitábha Buddha? Ők a saját művelési módszerükkel érték el a beteljesülést, a művelési energiájuk szintén a saját átváltozási formáik szerint hozta létre a saját világukat és ezzel művelték magukat sikeresen. A művelés ideje alatt mindent a saját művelési módszer tényezői okoztak.

Sákjamuni Buddha beteljesüléshez vezető módszere a ,,Lemondás, Meditáció, Bölcsesség“. ,,Si Chan Ba Ding“-et és így tovább (négy dzsánát és nyolc meditációt) kellett művelni és a művelési módszerét követni. Ha ebben az iskolában műveled magad, a te művelésenergiád az a művelésenergia kell legyen, amit Sákjamuni Buddha művelt ki, csak akkor tudsz művelés által hozzá jutni. Ha tantrizmust akarsz művelni, a tantrizmus követelményeit ,,Test, Beszéd, Gondolatok“ kell művelned, csak akkor tudsz művelés útján a Mahávajrócsana  Tathágata (Hatalmas Nap Buddha) által igazgatott mennyországba jutni. Ha mindent művelsz, semmit sem kaphatsz. Ha te a jingtu iskolában műveled magad, vagyis ,,Amitábha Buddha“-t ismételed és aztán a csan iskola tanait tanulod, szintén nem kaphatsz semmit. Egy embernek csak egy teste van. Tudjátok, egyáltalán nem olyan egyszerű, a testet Buddha-testté, egy buddha testévé átváltoztatni, te saját magad ezt nem tudod megcsinálni. Ezt egy buddha kell megtegye, nagyon bonyolult, a testedet egy Buddha-testté átváltoztatni, ez még bonyolultabb, mint az emberiség legprecízebb műszere. A dolgok sorát, amiket a testedbe beültet, mechanizmusoknak hívják, és még nagyon sok magot kell az elixírmezőbe elültessen, amelyek a Fofá különböző isteni képességeinek a kifejlesztésére szolgálnak. Mindez a saját iskolájához tartozik, csak akkor tudod magad az iskolájában művelni és művelés által az ő Buddha-világába jutni. Ha nem egyre koncentrálsz – neked csak egy tested van, hogyan művelődhetnél ,,egy Te“-vé két Buddha-világban?

Hogyan tudnál ,,két Te“-t kiművelni? Ha a buddhák látják, hogy így cselekszel, egyik sem ad neked semmit, ők úgy gondolják, hogy rossz a xinxinged. Nyíltan kimondva: Mint ember, a Fofá-t akarod szabotálni. Milyen nehéz és kemény volt egy tathágatá-buddha számára, hogy tathágatá buddhává művelje magát! Mennyi szenvedést kellett elviseljen egy tathágatá-buddha, hogy tathágatá buddhává művelje magát! Te, mint hétköznapi ember, még a dolgait is meg akarod változtatni, a dolgait szabotálni, két dolgot összekeverni és a két buddha által bizonyított és felismert dolgokat összezavarni, ez nem a Fofá szabotálása?! Ilyen rossz ez! De a mai szerzetesek és a mai emberek szabotálják a Fofá-t, anélkül hogy tudnának róla. Természetesen ez nem egészen rajtad múlik, ha nem tudsz róla semmit, bár nem rajtad múlik és nem vetik a szemedre, de nem fogsz kapni semmit. Nem megengedett, hogy egy ember a Fofá-t könnyelműen szabotálja. A Fofá-t két iskolában, két tathágata-buddha Fá-ját szabotálod. Ez egyáltalán nem lehetséges! Ezért semmi esetre sem kapsz semmit, míg megkeverve műveled magad. Nem úgy van, hogy akkor nincs semmi probléma, ha csak a buddhista rendszerben műveled magad és a taoista rendszerben nem. Ha te a buddhista rendszerben mind a csan-iskolában mind a tantrizmusban, és ugyanakkor még a jingtu(tiszta föld)-iskolában, huajen-iskolában és tientaj-iskolában is műveled magad, akkor ez azt jelenti, hogy önkényesen jársz el és értelmetlenséget űzöl, és nem kaphatsz semmit. Valóban nem kaphatsz semmit, ezért muszáj állhatatosan egy iskolában művelned magad, csak azután juthatsz el a beteljesülésig.

Amit itt elmagyaráztam, az egy alapelv. Nem úgy gondoltam, hogy feltétlenül ezt a Fálun Dáfá-t kell tanuld tőlem, Li Hongzhi-től. Egy történelem előtti periódusban a mi Fálun Dáfá-nk nagy mértékben váltott meg embereket az emberi társadalomban úgy, mint Sákjamuni Buddha buddhizmusa, az emberiség jelenlegi civilizációs periódusában ezt még soha nem tettük meg. Miután ez a jelenlegi emberiség létrejött, első alkalommal hoztuk újra nyilvánosságra, ugyanakkor lehet hogy az utolsó alkalom is, hogy nyilvánosságra hozzuk és az embereknek továbbadjuk. De ez mindörökké elévülhetetlen. Természetesen nekünk van egy Fálun-világunk, a tanítványok, akik eljutnak a beteljesülésig, a Fálun-világba mehetnek. De ez nem azt jelenti, hogy feltétlenül az én Fá-mat kell műveld. Bármilyen Fá-t művelhetsz. Addig míg egy ortodox Fá-ról van szó, és megkaphatod annak az iskolának az igaz tanításait, és úgy gondolod, hogy te abban az iskolában eljuthatsz a beteljesülésig, akkor műveld ott magad. De azt tanácsolom neked, hogy csak egyre koncentrálj.

Én azt is mondom nektek, hogy a buddha (megvilágosult) nem válthat meg téged direkt az igazi arculatával. Ha a buddha erőteljesen megmutatná isteni képességeit, odaülne és elmagyarázná neked a Fá-t (Törvényt), ez egy embert sem váltana meg, csak a Fá-t szabotálná. A legbűnösebb emberek, akik már semmi kegyelmet sem érdemelnek, szintén jönnének és tanulnák, akkor már nem létezne többé a felismerés kérdése. Ki nem tanulná, ha látja, hogy egy igazi buddha van itt? Az egész emberiség tanulná. Nem így van ez? Ezért csak azok a mesterek taníthatják és válthatják meg az embereket, akik újraszületnek a hétköznapi emberek között. Ennél a dolognál létezik a felismerés kérdése. Hogy hiszel ebben vagy sem, ez egyedül rajtad múlik. De a Fá-n elgondolkozhatsz saját magad. Mindenesetre azért magyaráztam el neked ezt az alapelvet, mert viselnem kell érted a felelősséget. Mivel művelni akarod magad, elmondom ezt neked, máskülönben azt jelentené, hogy nem viselek érted felelősséget. Megvan a sorskapcsolatod, hogy itt ülhetsz, és így elmondom ezt neked. Manapság minden iskolában nagyon nehéz sikeresen művelődni, senki sem törődik már többé ezzel, ennek az alapvető oka az, hogy mindenki önkényesen művelődik. Természetesen, ha jól tudsz magadon uralkodni, akkor műveld magad ott, ha úgy gondolod, hogy a beteljesülésig művelheted magad, akkor jó, teljesen mindegy, milyen iskolában is műveled magad. Így szól az alapelv. Mert a Buddha jót akar az embereknek. Ezért akarom ezt mondani neked: Ha művelődni akarsz, egyre kell koncentrálj. Nemcsak hogy semmilyen más mozdulatokat nem gyakorolhatsz, hanem más iskolák szútráit sem szavalhatod (olvashatod) és nem engedheted, hogy más iskolák dolgai jelenjenek meg a gondolataidban, még ezeket a gondolatokat is el kell távolítani. Mert a gyakorlásnál sok dolog függ a gondolatoktól. Alighogy megjelenik nálad egy ilyen gondolat, ez már törekvés, azt jelenti, hogy akarod azt a dolgot, és akkor már jön is. És így a testednél a művelési energia össze lesz zavarva, és a Fálun deformálódik és ezáltal elveszíti a hatását, akkor pedig hiába művelted magad.

Azt mondom nektek: Ez a Fálun egyszerűen nagyon értékes, bár látod, hogy én neked adtam, de mielőtt továbbadtam, azok, akik ezer éve művelődtek, nem kaphatták meg, még ha akarták sem. Ha egy valaki megkapta, lehet mondani, hogy már a feléig sikeresen művelte magát. A Fálun automatikusan változtatja át a művelési energiát. Míg a szívedet műveled, növekedni fog a művelési energiád és emelkedni fogsz. A Fálun egy magasszintű élőlény, ez azt jelenti, hogy még a te életednél is magasabb. Bár látod, hogy neked adtam, de ennek az oka az, hogy művelni akarod magad és hogy megjelent a Buddha-természet. Ha ez az egyetlen gondolat megjelent, megváltunk téged és ezen a módon járunk el. Amit kaptál, az nagyon értékes. Buddhát művelni egy nagyon komoly lehetőség. Azt sem fogjuk megengedni, hogy szabotáld és tönkretedd. Ha más dolgokat keversz bele és művelsz, akkor csak visszavenni tudjuk, nem engedhetjük meg, hogy ezt az élőlényt – ezt a magasszintű élőlényt elpusztítsd. Valaki azt gondolja: Akkor miért nem törődik vele a Fálun, amelyik olyan hatalmas, ha én más dolgokat tanulok? Mert ebben a világegyetemben létezik még egy alapelv: Arról, amit akarsz, te saját magad döntesz. Ha te saját magad akarod, ha te a heretikusat akarod – a heretikus behatolhat azon a résen, még ha nem is akarod, megpróbál behatolni! – ha akarod, azonnal jön, villámgyorsan, már ott is van. De miért nem törődik ezzel a Fálun? Mert te akarod. Ezért kell feltétlenül odafigyelnetek erre. Ha egy ember műveli magát, az nagyon komoly, egy nagyon komoly dolog.

Mikor Kínában a művelési utat terjesztettem, sok ember volt, akinek az égi szeme relatív magas szinten nyílt ki. Az sem könnyű, nyitott égi szemmel művelődni. Ha látod azt a hatalmas nagy istenséget – mert más dimenziókban az élőlények nagyon erősen felnagyíthatják magukat, szintén sárga ruhát viselnek és nagyon nagyok, az emberek úgy gondolják, hogy hatalmas isteni képességeik vannak – ő azt mondja neked: Tanítványommá fogadlak, tanuljál csak tőlem. Az a szív létrejött nálad, és azonnal elkezdesz tőle tanulni, és azonnal tönkremész. Teljesen mindegy, milyen nagynak néz ki, ő sem jutott ki a három világkörből, ő egy senki. Csak nem ebben a dimenzióban található és átváltoztathatja a testét, ezért feltétlenül kell erre figyelnetek. Léteznek démonok is, akik zavarnak. Tanulj csak tőlem, megtanítok neked valamit. Mikor néhányan ott ülnek – különösen azoknál, akik más csigongot gyakorolnak, könnyen jelennek meg spontán mozdulatok, a kézmozdulatok nagyon szépnek tűnnek. Én mondom neked, ilyesvalamit a démonok is tudnak. Nem tudod, ki tanította meg neked. Ahogy követed és úgy gyakorolsz, dolgokat kever a testedbe, aztán a tested zűrzavaros lesz. Láttam néhány embert, akik látszólag ezt vagy azt tanulják, a testükben egy kusza zűrzavar uralkodik, ebben minden lehetséges létezik, ők egyáltalán nem is művelődhetnek többé. Mi sorskapcsolatokról beszélünk. Hogy találkoztál velem, az éppen a te sorskapcsolatod. Ha valóban művelni akarod magad, akkor alaposan megtisztítjuk számodra. A jót megtartjuk, a rosszat eltávolítjuk. A testedet rendbe hozzuk és megtisztítjuk, miután elérte a tejfehér test állapotát, csak akkor jöhet nálad létre művelési energia és emelkedhet meg a szinted.

Kérdés: Önnek sok Fá-teste (Fashen-e) van, akik az embereket a művelésnél vezetni tudják. De mi Ausztráliában vagyunk, minket ki irányít? Kit kellene Mesternek tekintsünk?

Válasz: Itt egy nagyon fontos kérdést vetett fel. Ti tudjátok, hogy egy ember művelése egy nagyon komoly dolog. Mivel az embernek minden életében van karmája, ha az előző életeiben valami rosszat tett, akkor ellenségei és hitelezői vannak más dimenziókban. Ha tudják, hogy műveled magad, jönni fognak, hogy bosszút álljanak rajtad, így egy kezdő a művelésnél életveszélyben van. Azért mondtam, ha nincs mestered, egyáltalán nem lehetséges számodra, hogy sikeresen műveld magad, abszolút nem lehetséges. Csak ha a mester vigyáz rád és védelmez téged, csak akkor művelheted magad sikeresen. Ha semmi nagy problémát nem enged nálad megjelenni, csak akkor művelheted magad sikeresen. Korábban mindenütt a világon léteztek művelők, Kínában relatív sok létezett. Sok Taót művelő oktatott tanítványokat; bár látod, hogy a taoizmus később jött létre és nagyon sok tanítvány létezik, de csak egy közülük kapja meg a mesterétől az igaz tanításokat, csak így lehet biztosítani, hogy semmilyen probléma sem merül fel ennél a tanítványnál. Csak egy tanítványt tud megvédeni, mert a taoista rendszerben nincs az a kívánság, hogy minden lényt együttesen megváltson.

Miért tudom én olyan sok embernek továbbadni és megváltani őket? Kínában jelenleg tízmillió ember létezik, aki tanulja, nem számítva bele a külföldieket. Miért nem volt közületek senkinek problémája? Az itt jelenlevők között vannak néhányan, akiket elütött egy autó. Az autó tönkrement, de neki ténylegesen semmi baja nem történt, se fájdalmai nem voltak, se nem félt, sehol sem sérült meg. Miért lehetséges ez? A hitelezők jöttek, hogy behajtsák tőled az adósságot. De nem hagyhattuk, hogy valóban veszélybe kerüljél. De ezt az adósságot muszáj kiegyenlíteni. A Mester védelme nélkül azonnal meg kellett volna haljál. Hogy tudod művelni magad, ha meghaltál? Számtalan Fá-testem van, akik pontosan úgy néznek ki, mint én. Más dimenziókban léteznek és természetesen fel tudják nagyítani magukat vagy lekicsinyíteni. Nagyon erősen fel tudják nagyítani magukat, illetve nagyon erősen lekicsinyíteni. A bölcsességük teljesen fel van nyitva, a Fá-erejük olyan, mint a Buddháé, a főtest az enyém. Megvan a képességük, hogy önállóan tegyenek valamit, vigyázni fognak rád, védelmeznek és segítenek neked a művelési energiádat átváltoztatni, és néhány más dolgot megtenni. Bár nem vagyok személyesen Ausztráliában, de a Dáfá már tovább lett adva nektek, a Fá-t tekinthetitek mesternek.

Kérdés: A Fá-testek irányíthatnak és védelmezhetnek bennünket a művelésnél?

Válasz: Ha te, mint művelő, nehézségekbe fogsz ütközni, a Fá-testem megoldja majd őket neked, hogy ne jelenjenek meg többet, utalni is fog rá. Ha még mindig nem ismered fel, de különben nem művelted rosszul magad, talán meg fog jelenni a szemeid előtt és mondani fog neked valamit, vagy talán egy hangot hallasz. Mivel a művelési szinted nem elég magas, nem fogja megengedni, hogy lássad, de hallani fogod a hangot, de leginkább álmodban láthatod. És így mintha álmodnál. Hogy ez igaz vagy hamis, erre ott van még a felismerés. Ezért legtöbbször álomban látható. Ha nagyon magas meditációs-képességed van, meditáció közben is láthatod. De ha mindig csak engem akarsz látni, akkor ez törekvés és ragaszkodás. Ezért nem megengedett, hogy láthasd. Ha többé nem törődsz ezzel és tovább műveled magad, a jövőben biztosan láthatod.

Kérdés: A Mester védelmez engem, de nekem nagyon erős karma-akadályaim vannak. Akkor hogyan védhet meg a Mester?

Válasz: Itt ő is egy nagyon fontos kérdést vetett fel. Mert a mai társadalomban az emberek sokat hemperegtek a karmában és odáig jutottak, hogy a karma eléggé nagy lett. Nem csak az embereknek van ilyen nagy karmájuk – mivel az ember élete újraszülethet, újraszülethet, mint állat, anyag, növény, élőlény magas dimenziókban vagy élőlény egy alacsony dimenzióban. Létezik a reinkarnáció hat útja, valaminek újraszülethet. Az ember tehát magával viszi a De-t és a karmát. A mai embereknek kevesebb De-jük és több karmájuk van. Akkor úgy néz ki a dolog, hogy nemcsak az embereknek, hanem a cementnek, földnek és így tovább szintén van karmája. Tudjátok, ha korábban Kínában a parasztok megvágták a kezüket a mezei munkánál, egy kevéske földet szórtak a sebre és már be is gyógyulhatott a seb, már egy kevéske földdel meg lehetett a sebet gyógyítani. Meg mered érinteni ma a földet? Még ha nem is érinted meg, akkor is tetanuszban betegszel meg. Mindenhol van karma. Az anyagokon létezik karma, a növényeken létezik karma, az állatokon és embereken is, mindenhol van karma. Ezért hömpölyögnek magas szintről nézve fekete hullámok az emberi társadalomban. Miért léteznek járványok? A legrosszabb ragályos betegségek éppen ezek a fekete hullámok, vagyis a nagy sűrűségű karma-masszák, amelyek ide-oda hömpölyögnek. Ahova hömpölyögnek, ott ragályos betegségek tűnnek fel. Mára már ilyen nagy lett az emberiség karmája, akkor mit lehet tenni? Én mondom neked, művelned kell magad – éppen elmondtam, ha először az összes életet, amivel tartozol, visszafizeted, és csak azután művelődsz, akkor nagyon valószínű, hogy elmúlik az idő (alkalom), a helyzet már más és többé már velem sem találkozhatsz.

Mit lehet akkor tenni? Ebben a világegyetemben az ember nem azért él hogy ember legyen, hanem hogy visszaművelje magát, hogy visszatérjen arra a helyre, ahol valóban létrejött. Valaki azt mondja: Én a hétköznapi emberek társadalmában vagyok, de nem tudom a hétköznapi emberek érzéseit elengedni. Mi lesz a feleségemmel, a gyermekeimmel, a szüleimmel és a testvéreimmel, ha művelem magam? Akkor unalmas lenne számomra az élet. Ez a te felismerésed az ember álláspontján és a te véleményed a mostani gondolati alapod szerint. Ha te egy új alapra emelkedtél és megemelted a szintedet, nem fogsz így gondolkodni, egy másik horizontról nem fogod így gondolni. De mondanék én neked egy alapelvet: Kik az igazi rokonaid? – Én itt nem akarom megzavarni a kapcsolatokat a családodban – mert a reinkarnáció hat útjánál ebben az életben ember vagy, a következő életben egy állat vagy egy növény, életről életre, hány szülőd, hány feleséged, hány gyereked és hány testvéred is volt az összes előző életeidben? Életed hosszú folyamán egyáltalán meg sem tudod számlálni őket. Néhányan közülük emberek voltak, néhányan nem emberek voltak, kik az igaziak? Az emberek nagyon el vannak tévelyedve! Az igazi szüleid azon a helyen vannak a világegyetemben, ahol létrehoztak, csak ott léteznek a te szüleid. Mert az életnek kétféle eredete van. Az elsők azok az élőlények, amelyek az óriási nagy anyagok mozgásai által lettek megteremtve, a másodikok azok az alakkal bíró élőlények, amelyek a világegyetem anyagainak a mozgásai által lettek megteremtve, ők olyanok, mint a terhes emberek és élőlényeket teremtenek (hoznak létre). Akkor az ilyen élőlényeknek vannak szülei. Vagyis az igazi szüleid egyenesen onnan tekintenek rád és vágynak a visszatérésedre, de te nem térsz vissza és itt tévelyegsz, még azt is gondolod, ezek itt lennének a rokonaid.

Az ember nem azért él, hogy ember legyen, hanem hogy visszatérjen az eredethez és a valóhoz. Ha a gondolat, buddhát művelni, megjelenik egy embernél, bár nincs a sors által adott alkalma a művelésre, de már elültette a buddhához való művelés magjait. Miért így mondják? Mert ez a gondolat, amelyik megjelent nála, túl értékes! Még egy ilyen fájdalmas környezetben is, egy ilyen összezavarodott környezetben is megvan még hozzá a szíve, hogy visszatérjen, a szíve, buddhát művelni és hogy a jónak szentelje magát. Ha tehát művelni akarod magad, mindenki segíteni fog neked és zöld utat adnak. Ha egy embernek ilyen gondolata támad, a világ megrázkódik a tíz égtáj irányába. Ragyog, mint az arany, mindenki láthatja. Így van ez, ha ez az ember művelni akarja magát. Mit lehet akkor tenni, ha olyan nagy karmád van? Módszereket kell használni a karma eltávolítására. A karmát nem lehet feltételek nélkül eltávolítani, nem is lehet teljesen eltávolítani a számodra. Milyen mértékben tehetik ezt meg a többiek? Nem nézek utána. De a buddhizmusban azt mondják, hogy te nem tudsz egy életeden át sikeresen művelődni és többször kell reinkarnálódjál, csak azután művelheted magad sikeresen. Ez azt jelenti, hogy olyan sok karmát nem lehet egyszerre eltávolítani. De ha te valóban művelni akarod magad, mi úgy rendezzük el, hogy te már ebben az egy életedben sikeresen művelhesd magad, hogy már ebben az egy életedben elérd a beteljesülést. Ha valóban nagyon öreg vagy vagy az életed nagyon rövid, úgyhogy már nem elégséges az idő, akkor a Fálunnal fejezed be a mennyei éveidet és azzal születsz újra. Alighogy megszületsz, már nálad is van, és a sorskapcsolat folytatódni fog.

Ha az ortodox Fá-t műveled, olyan sokat fogok eltávolítani a karmádból, hogy művelhesd magad és el tudd viselni. Annyira fogom eltávolítani. Nem megy, mind eltávolítani, nem megy, hogy semmit se egyenlíts ki. Hogyan lesz kiegyenlítve az a rész, amit te kell kiegyenlíts? A művelésed útjára rakjuk le, ez mind a te saját karmád, különböző szintekre lesz lerakva, amelyekre fel kell emelkedjél a művelésnél. Egy vizsga, illetve nehézség lesz, ami feltűnik a xinxinged emelésénél. Ha a szintedet emelni kell, bizonyos problémákba fogsz ütközni, vagy a tested valamelyik részén fájdalmaid lesznek. Vagyis mindezt te magad kell felismerd, és így lehet látni, hogy ebben a pillanatban te művelőnek tekinted-e magad, vagy úgy kezeled ezeket a problémákat, mint egy hétköznapi ember, hogy el tudod-e engedni és könnyedén venni őket. Ha te ezt a vizsgát, ezt a nehézséget jó alkalomnak tekinted az emelkedéshez és elengeded, akkor már át is mehetsz ezen a vizsgán. A művelésnél néhányan nagyon nagynak tartják a nehézségeket, a valóságban nem olyan nagyok. Minél nagyobbnak tartod, annál nagyobbak lesznek és annál kisebb leszel te. Ha nem veszed figyelembe őket és nem veszed őket a szívedre – ,,Míg zöldülnek a hegyek, nem félek, hogy nem lesz tűzifám.“ A Mester itt van, a Fá itt van, mitől félnék? Engedd el őket! – amint elengeded őket, meg fogod állapítani, hogy a nehézségek kicsik lettek és te nagy lettél. Egy lépéssel legyőzted őket, és a nehézségek semmivé váltak, ez garantáltan így van. Ha valaki nem tudja legyőzni őket, az lényegében azt jelenti, hogy nem tudja elengedni a ragaszkodását vagy nem bízik a Fá-ban. Legtöbbször vagy ezt vagy azt a ragaszkodást nem tudja elengedni. Az ok, amiért nem tudja legyőzni, abban keresendő, hogy valamilyen ragaszkodást nem tud elengedni. Azt a lépést, az emberből visszalépni (kijönni), nem tudja megtenni, azért nem tudja legyőzni.

Kérdés: Van egy kérdésem. Már régóta művelem a Fálun Dáfá-t. Mint ahogyan egy szomjúzó áhítozik a víz után, úgy olvasom én a Tanár könyveit és nézem a Tanár videó-felvételeit. De egy mondatot nem értek. A Tanár azt mondja: A Fálunt nem gyakorolhatjátok ki saját magatok, a Tanár személyesen kell egy Fálunt beültessen nektek. Így arra gondolok, hogy Kínába utazzak, megkérni a Tanárt, hogy egy Fálunt ültessen be nekem. Ez az egyik kérdés. A másik kérdés: Ha van egy Fálunom, hogyan tudom ezt bebizonyítani? Csak ez a két kérdésem van.

Válasz: Sokan aggódnak emiatt: Mi akarjuk ezt a Fá-t tanulni, de nem látogattuk a tanfolyamodat és soha nem láttunk téged, megkaphatjuk mégis a Fálunt? Néhányan semmit sem éreztek, talán nem törődött velünk a Tanár? Sokan felteszik majd ezt a kérdést. A valóságban már leírtam a könyvben, hogy neked lesz egy Fálunod. Mert én azért jöttem, hogy az összes lényt együttesen megváltsam. Veszélybe kerülnél, ha nem viselnék érted felelősséget, miután te ilyen dolgokat néztél meg vagy olvastál. Ezért nekem feltétlenül törődnöm kell veled. Ha te valóban műveled magad, de én nem foglalkozom veled, ez azt jelenti, hogy én ártok az embereknek és egy halálos helyzetbe juttatlak, akkor engem megtorlás fog érni, ezért nem tehetem ezt. Mivel ezt én már így csináltam, muszáj a felelősséget viseljem érted. Sok ember, akiknek nagyon jó az alapjuk, láthatják, hogy minden írásjel ebben a könyvben egy Fálun. Mert a dimenziók különbözőek, ha a mély dimenziókba néz, minden írásjel a Fá-testem és egy buddha alakjával bír, sőt az írásjel minden egyes alkotórésze egy buddha. Gondold csak át, egy buddhának az ereje is már nagyon erőteljes. Miért gyógyulnak meg a betegségeid, ha ezt a könyvet olvasod? A szemeid nem jók, de az írásjelek miért mindig nagyobbak és a szemeid is miért nem fáradtak többé, ha ezt a könyvet olvasod? Miért történnek csodálatos változások, ha ezt a könyvet olvasod? Mert az írásjeleket a Fá képezi, mindent megtehet számodra, már a Fálunt is beléd ültetheti. Még vannak Fá-testeim, akik veled törődnek. Ők mindezt meg tudják csinálni, ezért mindent megkaphatsz, akkor is ha nem látsz személyesen.

Ami az érzést illeti, egyesek talán érzékenyek, ők érezhetik, hogy az alhas területén forog, nem egy helyen, hanem mindenütt az egész test területén forog. Valaki az itt jelenlevők közül valami téveset mondott, erre figyeljetek később. Azt mondta, hogy a mi Fálun Dáfá-nkban kilenc Fálunt nemesítünk. Én mondom neked, csak egy Fálun létezik, amit valóban behelyeztem számodra. Ez az egy Fálun már összehasonlíthatatlanul erős, határtalanul osztódhat. Hogy a testedet rendbe hozzam, a művelésed kezdeti szakaszában ki tudja hány, több száz Fálunt helyeztem el a testeden kívül, ezek mindenütt forognak. Valaki azt mondja: Itt is forog egy, ott is forog egy, ah igen, az egész testben forog, mindenütt forognak. Mert a testedet ki kell tisztítani és kiegyensúlyozni, a művelési energiánk tulajdonságaival rendbe hozlak, ezért érzed, hogy mindenütt forgó Fálunok vannak, olyan sok, hogy nem is tudod megszámolni őket. Talán kilencet éreztél közülük, és így azt mondod, hogy kilenc Fálun van. Tehát sok Fálunt fogok felhasználni, amelyek kívül lesznek elhelyezve, hogy a testedet rendbe hozzam. Néhány ember érzékeny, néhányan nem. Azok, akik nem érzékenyek, nem érezhetik, és azok, akik érzékenyek, ők már érezhetik. De teljesen mindegy, hogy érezni lehet őket vagy sem, ezek csak a kezdeti stádium érzései. Azok akik érezhetik, többé már nem fogják érezni, ha beilleszkedett és a tested egy részévé vált. A szíved dobog, de érzed azért, hogy dobog? Ha a kezeddel megtapogatod a melledet, érezni fogod. A gyomrod mozog, de érzed te, hogy mozogna? A véred kering, de érzel te ebből valamit? Ha a tested egy részévé vált, már nem érzed többé, aztán többé már nem érezheted. A kezdeti stádiumban az is lehet, hogy néha semmit sem érez, az emberek egy nagyon nagy része semmit sem tud érezni a kezdeti stádiumban, de a későbbi művelésnél nagyon sok mindent érezhetsz. Míg műveled magad, teljes bizonyossággal törődni fogok veled.

A legfeltűnőbb, hogy a tested nagyon gyorsan ki lesz tisztítva. Sok ember Kína szárazföldjén tudja, hogy egyszerűen csodálatos, Fálun Dáfá-t művelni! Alighogy gyakorol, betegségek távolodnak el. Miért? Sokan nem törekedtek arra, hogy meggyógyíttassák magukat. Jónak találták a Dáfá-t, azért gyakoroltak! Végül a betegségeik meggyógyultak. De voltak olyanok is, akiknél a hatások nem voltak jók. Miért nem? Ők hallották, hogy a Fálun Dáfá gyakorlása által a betegségek meggyógyíthatóak, így azzal a céllal jöttek gyakorolni, hogy meggyógyíttassák magukat, ezért nem lehetett a betegségeiket eltávolítani. ,,Törekvés nélkül magától jön.“ Mert az is törekvés, ha a betegségeidet akarod meggyógyíttatni. Az ember testének pontosan karmát kell kiegyenlítenie, pontosan betegségei kell legyenek. Kell legyen szíved a műveléshez és el kell engedd a betegséggyógyítás szívét. Csak ha nem gondolsz a betegségeltávolításra, ha nem törődsz ilyesvalamivel, hanem egyszerűen gyakorolsz, akkor mindent meg fogsz kapni. De ha neked a betegséggyógyításhoz van szíved, semmit sem kaphatsz. A szellemi betegeknek és a súlyos betegeknek még sohasem engedtük meg, hogy jöjjenek a tanfolyamunkra. Ez azt jelenti, teljesen mindegy, hogyan is mondod mindig a súlyos betegnek, hogy el kell engedje, ő nem tudja elengedni azt a szívet. Az élete hamarosan a végéhez ér, hogy tudna nem gondolni a betegségére? Éjjel nem tud elaludni és a betegségére gondol, ezért nem tudja elengedni, teljesen mindegy, hogyan is mondod neki mindig, hogy el kell engedje. Bár néha azt mondja, hogy megpróbálja elengedni, de a fejében még mindig nagyon erősen gondol arra, ezért mi nem tehetünk semmit. Miért nem tehetünk semmit? Mert az ortodox Fá terjesztésénél és az emberek megváltásánál követelmények léteznek, nagyon szigorú követelmények, máskülönben azt jelentené, hogy heretikus Fá-t terjesztünk. Meg kell változtatnod ezt a gondolatot, akkor megtehetjük a számodra, ha nem változtatod meg ezt a gondolatot, akkor nem tehetünk semmit. Ha te ezt a gondolatot megváltoztatod, nem vagy hétköznapi ember, ha nem tudod megváltoztatni ezt a gondolatot, akkor egy hétköznapi ember vagy. A különbség pontosan ebben rejlik. Ezért lehet ez csak így. Törekvés nélkül magától jön. Néhányan jöttek, anélkül hogy valami gondolataik lettek volna, jónak találták, akkor jönnek és gyakorolnak. Látták, hogy mindenki más csigongot gyakorol, akkor megmagyarázhatatlanul ők is jöttek és gyakoroltak, ezeknek a betegségei meg lettek gyógyítva. Természetesen nem állítunk egy csapásra nagyon magas követelményeket másokkal szemben, létezik egy felismerési folyamat, ez rendben van. De a műveléshez nem lehet valamiféle törekvő szívvel jönni.

Kérdés: Kérem bocsásson meg, Tanár úr, három kérdésem van. Az első kérdés: A ,,Zhuán Fálun“-ban olvastam, hogy a különleges iskolákban a művelési energia nem szakad meg, míg néhány művelési útnál a művelési energia nyolctizede megszakad, hogy kitöltse azt a világot. Tehát a mi Dáfá-nknál szintén megszakad a művelési energia?

Válasz: Mert az ember a hétköznapi emberek között művelődik, mindent ki kell gyakoroljon, amit a jövőben buddhaként birtokolni fog. Tudjátok, hogy a buddhának mindene meglehet, amit akar, azonkívül hatalmas isteni képességei és összehasonlíthatatlanul sok szerencséje, boldogsága. Honnan kapta mindezt? Amennyi szenvedést viselt el, annyi szerencsét kap. Akkor a művelési energiájának eléggé magasra kell nőjön, csak akkor művelheti magát buddhává. Korábban csak a nagyon magasra művelődött emberek között beszéltek erről a mi művelési iskolánkban, a hétköznapi emberek között korábban erről nem beszéltek. Egy művelőnek valóban nagyon magasra kell művelje magát, csak akkor juthat el a beteljesülésig. Miért? Neked csak a művelési energiád van és feljutsz, semmit sem kapsz, ha valamit kívánsz, egy pici szerencséd sincs. Ez nem megy. A művelés közben mindezt ki kell műveljed. A szenvedések, amelyeket te a művelés folyamán viseltél el, a te hatalmas erényed. Ha szenvedést visel el, nő a művelési energia, ha a xinxing emelkedik, nő a művelési energia. Ezért, ha a jövőben nagyon magas szintekre művelted magad, nyolctizede a művelési energiádnak le lesz véve, hogy a gyümölcshelyzeted határtalan boldogsága beteljesedjen. Ez a saját kis világodba lesz töltve, és ezt szenvedések elviselésével művelted ki. A te általad kiművelt xinxing mércéje is megszakad és oda lesz vezetve, ez igazán a boldogságod, ezt szenvedések elviselése által kaptad meg. És a kéttized, ami megmaradt, az a te gyümölcshelyzeted. Eléri ez a bódhiszattva mércéjét, akkor egy bódhiszattva vagy, eléri ez a buddha mércéjét, akkor egy buddha vagy, eléri ez egy arhát mércéjét, akkor egy arhát vagy, elér ez egy még magasabb szintet, akkor egy még nagyobb buddha vagy. A különleges művelési módszereknél mégis relatív bonyolultabb, de ők is a saját művelési energiájukkal kell a szerencséjüket és erényüket megalapozzák (beteljesítsék).

Kérdés: A második kérdésem: A mi xinxingünk nem elég magas; ha tehát mások szidnak vagy bosszantanak, a szívemben nagyon dühös vagyok. A Tanár szavai szerint azt jelenti, hogy mások De-t adnak neked, mikor megütnek, szidnak vagy zaklatnak; tehát a szívedben emiatt nem is kell mérgelődni. Úgy van, hogy a művelési energia nem növekszik, ha emiatt haragszol?

Válasz: Ha te, mint művelő, haragszol egy hétköznapi emberre, akkor már ugyanolyan vagy, mint a hétköznapi ember. Ha haragszol, kifelé nyomod (a De-t), csak nem nyomtad vissza. Az ok, hogy nem tudtad visszanyomni, abban rejlik, hogy mindenképpen veszítettél valamit, ha pontosan úgy viselkedsz, mint ő, akkor vissza tudod tolni. Valaki azt gondolja: Ez a fickó szörnyen bosszantott és sok pénzzel becsapott, mégis muszáj örülnöm ennek és megköszönnöm neki, megvert és még szidalmazott is, de nekem még csak szidnom sem szabad, hanem még meg is kell köszönjem neki, nem fognak mások Ah Q-nak tartani? Túl gyáva, vagy? Nem. Gondold csak át, ha nincs ilyen magas xinxinged, nem tudsz így viselkedni. Ez egy művelő erős akaratának a megtestesülése. El tudja érni ezt egy hétköznapi ember? Egy ilyen erős akarat nélkül nem tudja elérni, ez nem gyávaság. Természetesen örülnöd kell ennek. Gondold csak át, ha nem bosszantott volna, még egy darab De-t sem kaptál volna. Ha egy darab De-t kapsz, egy darab művelési energiát fogsz kiművelni. Miközben bosszant, a karmád szintén el van távolítva. Lehetnél buddha a te karmáddal? Maradéktalanul el kell távolítanod. Bosszant téged és De-t ad neked, ugyanakkor el van távolítva a karmád, nem úgy viselkedsz, mint ő és nagyon nyugodtnak érzed magad a szívedben, a xinxinged mércéje megemelkedett. A xinxingnek létezik egy mércéje a fej fölött, amilyen magas ez a mérce, olyan magas a művelési energia. Tehát a xinxinged magasabb lett, a művelési energiád szintén nőtt, a karmád is De-vé változott, és ő szintén adott De-t neked. Egy csapásra négy előnyt kapsz. Akkor nem kell megköszönnöd neki? Valóban szívből meg kell köszönd neki. Mert éppen azt mondtam, hogy az alapelvek a jó és rossz megítélésére az emberi társadalomban fordítottak. A magas szintekről nézve minden rossz, amihez az emberek ragaszkodnak.

Kérdés: Tehát, a harmadik kérdés: A könyvben az ölésről van szó. Az ölés egy nagyon nagy bűn, az öngyilkosság szintén bűn?

Válasz: Igen, bűn. A mai emberi társadalom rossz lett, sok furcsaság tűnt fel. Olyasvalamiről beszélnek, mint eutanázia, egy embert egy injekció által hagynak meghalni. Tudjátok, miért hagyják egy injekció által meghalni? Úgy gondolják, hogy szenved. Mi azon a nézeten vagyunk, hogy a karmája, ha szenved, el lesz távolítva, az újraszületésénél a következő életében az egész testének nagyon könnyű lesz, nincs karmája, és sok boldogság vár rá. Mialatt a szenvedésben eltávolítja a karmáját, természetesen nem érzi jól magát. Nem hagyod hogy eltávolítsa a karmáját és megölted, ez nem emberölés? A karmájával távozott, a következő életében továbbra is ki kell egyenlítse a karmáját. Mit gondolsz tehát, mi a helyes? Az öngyilkosságnál létezik még egy további bűn. Mert egy ember élete el van rendezve, de ha te az istenek összes elrendezését szabotálod – a tevékenységeid által a társadalommal szembeni kötelezettségeidet teljesíted, az emberek között léteznek ilyen kapcsolatok, amelyek összekötik őket egymással – ha most az egyik halott, ezáltal nem lettek összekuszálva az összes elrendezések, amelyeket az istenek terveztek el? Te kuszáltad össze őket és nem fogják hagyni, hogy így egyszerűen elmenj, ezért bűn az öngyilkosság.

Kérdés: A buddha azt tesz, amit akar. A buddhának nem egy tiszta szíve van és semmi vágyakozása? Fog még élvezni valamit?

Válasz: Valaki azt mondja, hogy a buddha nem eszik ételeket és emberi teste szintén nincs. Ha az emberek ezeket a szavakat hallják, azt hiszik, hogy a buddha pontosan ilyen lenne. Én mondom neked, a művelési körből való emberek szavait, nem lehet a hétköznapi emberek gondolkodásával megérteni. Hogy a buddhának nincs emberi teste, azt jelenti, hogy nincs ez a piszkos emberi teste, amely a molekuláris réteg részecskeanyagából van összerakva. Teste legdurvább magocskáinak a felülete atomok, és a legmikroszkopikusabb magocskák a világegyetem még mikroszkopikusabb anyagai. Minél mikroszkopikusabbak az anyagai, annál erősebb a rádióaktív energiája, ,,Buddha fénye messze elér.“ Valaki azt mondja, hogy a buddha nem eszik ételeket. A buddha nem eszi az emberek ételeit, de a saját szintjén levő anyagokat eszi. Nem is nevezi őket ,,ételek“-nek, ami az emberiség nyelvének egy kifejezése. Ezért nem tudod felfogni a nyelv jelentését a buddha szintjén. Nem tudod megérteni, az embereknek mármost emberi gondolataik vannak.

Néhány hétköznapi ember azt mondja, hogy unalmas lenne, buddhának lenni, nincs többé már semmije és úgy ül ott, mint egy darab fa. Én mondom neked, a buddha a Fá (Törvény) királya a mennyországában. Mi tathágatának nevezzük őt, ez csak egy elnevezés, amelyik a xinxingjének a mércéjére és a szintjének a megtestesülésére vonatkozik. A valóságban ő a mennyországa Fá-jának a királya. Abban a világban számtalan élőlényt kell igazgasson. Természetesen nem törvényekkel és kényszerrel, mint nálunk hétköznapi embereknél, hanem teljesen könyörületességgel és jószívűséggel, mindenki megfelel annak a szint mércéjének, összehasonlíthatatlanul szép. Nincsenek olyan érzései, mint a hétköznapi embereknek, csak Könyörületesség, valami, ami még magasabb és még tisztább. Minden, amit egy hétköznapi ember birtokol, neki nincs többé. A magasabb szinteknek megfelelően valami még szebbet birtokol, ilyenek a magas élőlények, léteznek még magasabbak és még magasabbak és még magasabbak. Ha minden értelmetlen, mire fel még élni? Tehát náluk még szebb, csak abban a világban tudod igazán, mi a boldogság. Tehát náluk még szebb, de ha te a hétköznapi emberek dolgait nem engeded el és nem tudod eltávolítani őket, nem kaphatod meg.

Kérdés: Miért nem szakad meg a művelési energia a különleges iskolákban?

Válasz: A művelési energia nem szakad meg a különleges iskolákban. Ki mondta ezt? Mindenki be kell teljesítse a gyümölcshelyzetét a művelési energiájával, amit kiművelt. Nem csak egy különleges művelési út létezik. Különbözőek és furcsák, nagyon sajátosak. Néhányan már a művelés közben beteljesítik ezeket a dolgokat, az amit adnak érte, pontosan ugyanolyan sok. Náluk nem ezen a módon növekszik, azért nem szakad meg. Azoknál, akiknek a művelési energiája megszakad, a művelési energia gyorsan növekszik. Náluk nem szakad meg a művelési energia, hanem a boldogságukat és erényüket a művelés ideje alatt teljesítik be, ezért növekszik a művelési energia nagyon lassan. Az, amit adnak érte, pontosan ugyanolyan sok.

Kérdés: Két kérdés. Az első kérdés: Mikor kezdetben az első napon lótuszülésben meditáltam, láttam mellettem a bal oldalamon a Mester Fá-testét. De fekete ruhát viselt és az egész arca mosolygott; később olvastam erről az anyagokban. Mivel első alkalommal láttam őt, ma még egyszer meg szeretném kérdezni Önt erről; nem az a szín volt, mint ami a videón.

Válasz: Az oka abban rejlik, hogy különböző dimenziók között létezik egy kontraszt. Például milyen színt kedvelnek a taoisták? Ibolya színt (lilát). Ezért erről beszélnek: ,,Az ibolyaszínű csi keletről jön“, és a legmagasabbra tartják az ibolya színt. A buddhista iskolák a sárgát kedvelik, az aranysárgát. De ezek egy és ugyanaz a szín. Ebben a dimenzióban ibolyaszínű, de abban a dimenzióban aranysárga. Az, ami a dimenziónkban feketének néz ki, az egy másik dimenzióban fehér, az ami ezen az oldalon egészen fehérnek látszik, az a másik oldalon egészen fekete, az, ami ezen az oldalon zöld, az a másik oldalon piros. Minden színnek különböző megjelenési formája van különböző dimenziókban. Tehát te éppen abban az állapotban voltál, azért láttad azt a színt. Egyre kell figyeljetek – mert a démonok néha nagyon erősen zavarnak – legtöbbször a buddha leplét (Kasaya) viseli a Fá-testem és kék haja van, fürtös kék haja, nagyon nagyon kék, jádekék. Néha, különlegesen extrém esetekben lehet látni a Fá-testemet, amelyik ilyen ruhát visel, csak különösen különleges extrém esetekben, ezt nagyon ritkán lehet látni, ezért ezt a dolgot helyesen kell megkülönböztessétek. Ha ő én vagyok, az az érzésed lesz a szívedben, hogy ő én vagyok, nagyon biztosnak érzed magad, ha ő nem én vagyok, a szívedben egy kérdőjel lesz.

Kérdés: Már két hónapja tanulom ezt a Fá-t. Ezalatt a két hónap alatt megfigyeltem, hogy a betegségek, amelyektől több tucat évig szenvedtem, többé már nem voltak. Mert a cél, amiért Dáfá-t tanulok, éppen abban rejlik, hogy a karma-akadályaimat eltávolítsam. Ebben a két hónapban valóban nagyon jól éreztem magam és egy szál gyógyszert sem vettem be. Ez az első. A második az, hogy szeretném a Mestert megkérdezni, hogy az, amit a lótuszülésben láttam, egy Fálun volt. Láttam valamit, ami spirálalakban forgott és forgott. De földszínű volt, olyan szín, mint a földé. Egyszerűen nagyon misztikusan és csodálatosan forgott, de a belső szerkezetet nem tudtam látni.

Válasz: Mert a jeleken kívül a Fálunban az alapszín megváltozhat. Piros, narancssárga, sárga, zöld, indigókék, kék, lila (ibolyaszínű), színes vagy színtelen, megváltozhat, ezért nincs a Fálunnak mindig ugyanaz a színe. Azonkívül, mikor a Fálun rendbe hozza a testeteket, nagyon gyorsan forog, úgy néz ki, mint egy ventilátor vagy egy tornádó. Néha nagyon lassan forog, akkor tisztán lehet látni a belső szerkezetet. Gyors forgásnál aztán nem lehet olyan könnyen látni. Mikor a kezdeti szakaszban rendbe hozza a testet, tudja magától, hogy lassan vagy gyorsan kell forogjon és hogyan kell forogjon. Mindez rendben van, minden normális.

Kérdés: Szabad a nagylótusz-kézmozdulatot csinálni?

Válasz: A nagylótusz-kézmozdulat egy rögzített ,,yin“, illetve egy meghatározott (rögzített) kézmozdulat, ez a nagylótusz-kézmozdulat (Li Mester bemutatja a kézmozdulatot). A gyakorlásnál nem szükséges csinálnunk. Ha a Mestert kéred, hogy otthon fényt nyisson fel a Buddha-szobornak, megteheted, vagy Lao-ce-nek, az Ős-Égúrnak a taoista rendszerben vagy más Buddha-szobroknak, a legjobb ha a kezedbe veszed a könyvemet, nincs a fényképem a könyvben? Mondd a fényképnek, mintha nekem mondanád személyesen: ,,Tanár, kérem, nyissa fel a fényt.“ Eközben a nagylótusz-kézmozdulatot csinálod a könyvvel rajta, három másodperc alatt meg van oldva. A Fá-testem odahívja annak az istenségnek a Fá-testét, akit a szobor ábrázol. Ha Amitábha Buddhának akarsz fényt felnyitni, a Fá-testem Amitábha Buddha egyik Fá-testét hívja oda a Buddha-szoborhoz, ez az igazi fény-felnyitás. A szerzetesek a mai vallásokban, akik nem művelik valóban magukat, és a sok hamis csigong-mester szintén, nem tudnak fényt felnyitni. Nekik nincs olyan hatalmas erényük, hogy idekéressenek egy buddhát. Hiszen ez buddha és nem hívhatja akárki ide. Természetesen egyesek fény-felnyitásnak tartják, ha a Buddha-szobrot elvakítják egy tükörrel, mások cinóberrel pontozzák ki a Buddha-szobor szemeit, a szemek egészen vörösek, ők azt mondják, ez lenne a fény-felnyitás. Mindez helytelen!

Kérdés: Ön azt mondta azelőtt, hogy az emberek különböző mennyországokból, különböző szintekről estek le. Alapjában véve akkor egy ember természetszerűleg abba a mennyországba kell visszatérjen, ahonnan eredetileg leesett. De az emberek szintjén, úgy tűnik, az ember nem tudja, melyik mennyországban volt és melyikből esett le. Akkor a művelésnél talán különböző módszereket fog választani, például talán megvan a sorskapcsolata, hogy a Fálun Dáfá-t tanulja.

Válasz: Te újra az eredeti világodba akarsz visszatérni, arra a helyre, ahol az életedet létrehozták, ez a kívánság jó. Most a probléma, amit először is meg kell oldjál, hogyan tudnál visszatérni és visszaművelni magad, ez a perdöntő. Nem létezik mozgásszabadság, valami mást választani. Ez többé már nem létezik. Nem úgy van, hogy mindent odatesznek, minden buddha ott ül és neked adják azt, amelyiket akarod. Ami azt illeti, hogy felfelé művelted magad: Ha valóban nagyon magasra művelted magad, ha vissza tudsz térni az eredeti helyre és abban a világban vagy, meglátogathatod a rokonaidat abban a világban, odamehetsz hozzájuk és meglátogathatod őket. Nem játszik semmiféle szerepet, melyik világban is vagy. Nem játszik semmiféle szerepet, hogy Sidney-ben vagy Brisbane-ben laksz.

Kérdés: Hogy van az ezzel a ,,Mennyei úttal (Tian Dao)“, amelyik Délkelet-Ázsiában nagyon széles körben el van terjedve?

Válasz: Én mondom nektek, ma van a Végső-Fá-Ideje. Sákjamuni Buddha azt mondta, hogy a Végső-Fá-Idejében minden démon a világra jön. Mikor Sákjamuni Buddha akkoriban a világon volt, a démon azt mondta neki: Most nem tudom a Fá-dat szabotálni, de mikor a Fá-d a Végső-Fá-Idejébe lép, elküldöm a tanítványaimat és a tanítványaim unokáit szerzetesekként a templomaidba, aztán majd meglátom, mit fogsz akkor csinálni! Sákjamuni Buddhának azonnal feltörtek a könnyei. Sákjamuni Buddha természetesen semmit sem tehetett. A Végső-Fá-Idejében már minden össze van kuszálva. A Végső-Fá-Ideje, amiről ő beszélt, nemcsak az emberekre vonatkozik, nemcsak a templomokra, hanem az emberi társadalomban mindenütt léteznek dolgok és emberek, akik az emberiség dolgait szabotálják. A heretikus vallások nagyon gyorsan terjeszkednek! A felszínen ők is azt mondják az embereknek, hogy a jó felé kell forduljanak, de velejükig másmilyenek. A céljuk hírnév vagy pénz, ha nem, akkor egy sötét hatalom, mindegyik ilyen. Nézd csak meg, mire törekednek! A Fofá azért van terjesztve, hogy embereket váltson meg. De ha ezzel pénzt keresnek, ez a legnagyobb bűn! Természetesen a démonok nem figyelnek erre. A vallás nevében vagy hogy a jó felé kell forduljon, szabotálják az emberiséget, az emberi szívet és az emberek szívének a Fá-ját. Ez a legrosszabb. Úgy gondolom tehát – természetesen nem engedhetem meg, hogy néhány szó elhagyja a számat. Az ortodoxot megkülönböztetheted a heretikustól, különböztesd meg tehát saját magad. Nem akarom megmondani, melyik heretikus és melyik nem.

De én csak azt mondhatom neked, az egy nagyon nagy dolog, ha valaki a hétköznapi emberek társadalmába akar jönni és embereket akar megváltani, az egész világegyetem összes istensége egyet kell értsen ezzel. Mert vonatkozik minden dologra minden szempontból és minden népre az emberi társadalomban, amelyik annak ott fent megfelel, sok-sok problémára vonatkozik. Nem úgy van, hogy ezt akárki megteheti egy hirtelen ötlettől vezérelve. Én tudom, miért feszítették keresztre Jézust – miért járta meg Sákjamuni Buddha a nirvána útját?! Nem könnyű, egy ortodox Fá-t terjeszteni, de senki sem lép közbe, ha egy heretikus Fá-t terjesztenek. De úgy sincsen, hogy senki nem lép közbe, természetszerűleg ha egy ortodox Fá-t terjesztenek, sok heretikus Fá létezik. Csak azon múlik, melyik ajtón lépsz be. Ha csak egy iskola létezne és mindenki ortodox Fá-t terjesztene, ha a világon nem léteznének heretikus Fá-k és mindegyik el lenne távolítva, akkor túl könnyű lenne az embereknek, hogy műveljék magukat. Hogyan kaphatnák meg akkor a Fá-t? Mindenki a te iskoládban művelné magát, csak ez a te iskolád létezne, hogyan lehetne akkor megállapítani, hogy a tanítványok állhatatosan a te Fá-dnál maradnak vagy sem? Ezért természetszerűleg heretikus Fá-kat is terjesztenek, ha egy ortodox Fá-t terjesztenek. Csak azon múlik, melyik ajtón lép be. Az ember megvilágosodási képessége azáltal lesz megítélve, hogy a művelésed közben mindig lesznek emberek, akik hozzád jönnek. Gyere velem és gyakorold ezt, gyere velem és gyakorold azt; ah! most jó csigongot tanultam és így tovább. Biztatni fognak és vizsgáztatni, ilyesmi garantáltan fel fog tűnni. A művelésed közben ilyesmi létezni fog az elejétől a végéig, hogy eltérítsenek. Miért nem törődünk mi ilyen dolgokkal? A Fá-test mindennel tud törődni. Miért nem törődik ezzel? Éppen azért mert a démonokat használják ki, hogy az ember szívét megvizsgálják, hogy lássák, ha te gyökerétől fogva ennél a Fá-nál tudsz maradni állhatatosan vagy sem. Buddhát művelni nagyon komoly dolog, ezért fog ilyesmi adódni.

Tehát már úgy a jót, mint a rosszat elmagyaráztam. Most maguk az ortodox vallások is nagyon nehezen tudják megváltani az embereket, nem beszélve a heretikusakról! Némelyik kirittyenti magát, mint egy modell és az emberek viszik, mindenhova viszik, hogy pénzt követeljen, és az emberek még hisznek is benne, az emberek már csak ilyen zavart fejűek! Ha valaki nem kapta meg a Fá-t, könnyű becsapni.

Kérdés: Hogy van ezzel a gondolati karmával?

Válasz: Valakinél öntudatlanul rossz gondolatok támadnak a fejében. Mi egy ortodox Fá-t művelünk. Csinálom ezt a dolgot, miközben azt az elvet követem, hogy felelősséget viselek a társadalomért, az emberiségért és az emberekért. Ő szintén tudja, hogy jó, de a fejében gyaláz engem, még azt is mondják neki, hogy nem kellene hinnie, mindez hamis lenne. Miért van ez így? Mert az embernek a saját testén levő karmája mellett van még gondolati karmája is. Minden tárgynak van élete, a gondolati karmának is. Ha gyakorolni akarsz, a gondolataidat meg kell tisztítani, a rossz gondolatok, amelyek embereket gyaláznának, a kialakult nézetek és minden különböző fajta karma, amelyek életről életre keletkeztek, el lesznek távolítva. Mikor el vannak távolítva, csupán akkor jelenhet meg az ősi természeted. Alighogy műveled magad, el kell távolítsad őket, vagyis ezeket a gondolatokat, amelyek embereket szidalmaznának, de ők nem működnek együtt. Hogy hagyhatnák, hogyha meg kell halniuk? Akkor reagálnak a fejedben. Mindez hamis, szidjad, káromkodjál csak. Minél többet gyakorolsz, annál komiszabbul káromkodnak, így gyalázkodó szavak keletkeznek a fejedben, nagyon piszkos szavak. Én mondom neked: Természetükből fakadóan ők nem te vagy, hanem karma, ők a gondolati karma. Feltétlenül ki kell szorítsd. A mi művelési utunknál saját magadat műveled, ha nem vagy tisztában saját magaddal a tudatodban, alighogy káromló szavak keletkeznek és a szívedben nem maradsz állhatatos, a főtudatod követni fogja őket, akkor nem fogsz többé már tovább gyakorolni és nem is maradsz többé már állhatatos. Így mi sem törődünk többé már veled. Mert mi éppen téged váltunk meg, ha már nem létezik semmi remény számodra, akkor már nem is váltunk meg.

Korábban nagyon gyakran fordult elő ilyesmi. Kínában egyeseknél nagyon hevesen léptek fel ezek a gondolatok. Nagyon hevesen káromkodtak, és egyszerűen nem tudta elfojtani őket. A végén azt mondta: Bűnösnek érzem magam a Tanárral szemben! Még a Tanárt is szidom, a karmám olyan nagy, nem is akarok élni többé. Át akarta vágni a torkát egy késsel. Természetesen ezt ne próbáld meg. A kés egyszerűen nem tudott belevágni a húsba, nem fájt és nem is vérzett. Emiatt nagyon dühös lett és elment a megbízotthoz és őt kérdezte meg. Azt mondta: A fejemben (gondolatban) állandóan szidom a Tanárt, mit tehetnék? Mikor a megbízott látta, hogy így van, felolvasta neki a Fá-t, és ő nagyon jónak találta. Később megkérdezett engem, én azt mondtam neki: Tulajdonképpen a karmád káromkodott, nem te, semmi gondolati terhet nem kell viselned, mert nem te voltál, aki szidott engem, hanem a karma. De a főtudatodnak tisztában kell lennie ezzel és elfojtania, amennyire lehetséges el kell fojtanod és nem engedned, hogy gyalázkodjon. Ha megpróbálod elfojtani és elnyomni, a Fá-testem már tudhatja. Mert ő mindent tud, amit csinálsz, mielőtt káromkodsz, már tudja. Ez is egy vizsga a számodra, egy vizsga, hogy a főtudatod állhatatos tud-e maradni vagy sem. Ha állhatatos maradsz, a Fá-testem egy bizonyos idő után eltávolítja számodra ezt a karmát. Mivel ez a gondolati karma közvetlenül zavarja a művelésedet és közvetlenül befolyásolja a megvilágosodási képességedet, el fogjuk távolítani. Jegyezzétek meg ezt. Ha feltűnik ez a probléma, fel kell ismerjétek.

Kérdés: Van egy kérdésem a gyakorlásról és az összefüggésről a gyakorlatok és a xinxing között. Úgy van, hogy a xinxinget azáltal emelhetjük, ha a gyakorlatokat többet végezzük?

Válasz: Ezek között nincs egyenes összefüggés, de a gyakorlatok szintén egy meghatározó aspektus a beteljesülés számára, ezek is nagyon fontosak. A mi művelési utunknál a Fá nemesíti az embert. Ha nem gyakorolsz – ha alszol, dolgozol vagy eszel, nemesít téged a Fá, huszonnégy óra hosszat nemesít téged szakadatlanul, ezáltal a gyakorlás ideje lerövidül az életed idejére és lehetővé lesz, hogy amilyen gyorsan csak lehet, elérd a beteljesülést. Különben miért lett volna mondva korábban, hogy meg lesz engedve, hogy még ebben az életedben eljuss a beteljesedéshez. Így kell csinálni. Ami a gyakorlásunk mozdulatait illeti, a valóságban nem úgy van, mint más művelési utaknál, amelyeknél a művelési energia nő, ha gyakorolsz, és a művelési energia nem nő, ha nem gyakorolsz. Ha gyakorolsz, minden mechanizmus meg lesz erősítve, úgy a testedben, mint a testeden kívül levő mechanizmusok, amelyeket beültettem neked. Ezúton a mechanizmusokat erősíted. Miért mondom én, hogy a kezek nem úgy kell mozogjanak, mint a csi beöntésénél a fejtetőn keresztül vagy a csi leadásánál és küldésénél, hanem a tenyérfelületek mozgás közben mindig a test felé kell mutassanak? Mert én a testeden kívül csi-mechanizmusokat helyeztem el, ha a kezeid a csi-mechanizmusok hosszában mozognak, a kezeidnek a gyakorlásnál erős energiájuk van és megerősítik a csi-mechanizmusokat, ez azt jelenti, te megerősíted a mechanizmusokat. A kezek keresztezésénél az alhas előtt az elixírmező (dantian) mechanizmusai lesznek megerősítve és mikor nyújtózkodsz, a mozgó mechanizmusok lesznek megerősítve. A gyakorlásunknál tehát a mechanizmusok lesznek megerősítve, amelyek lehetővé teszik számodra, hogy hosszabb ideig és huszonnégy órán keresztül szakadatlanul gyakoroljál. Ezalatt meg lesznek erősítve. A gyakorlás egy eszköz a beteljesedéshez. De ez nem abszolút, ez csak egy segédeszköz a beteljesedéshez. De a gyakorlás is nagyon fontos. Hogy a dolgok, amelyeket ebben az iskolában kiművelünk, nem szenvednek el semmi eltérést, a dolgok ezen sorának és ezeknek a gyakorló-mozdulatoknak közvetlen köze van. Mert nekünk még vannak a technikák dolgai és dolgok, amelyek megváltoztatják az életet és lehetővé teszik az embereknek, hogy hosszú ideig éljenek és a testüket műveljék, és még a természetfeletti képességek erősítése is és így tovább. A gyakorlatok mozdulatainak bizonyos hatása van ezekre. Először művelődni, aztán gyakorolni, a művelés áll az első helyen, a gyakorlás a másodikon. De ha ebben az iskolában el akarsz jutni a beteljesüléshez, úgy művelned is kell magad, mint gyakorolnod.

Kérdés: A gyakorlásnál fehér fényen kívül semmilyen más jelenséget nem tudok látni. Ha a Tanár képét akarom látni, már láthatom. Ez egy illúzió?

Válasz: Ezt a kérdést két pontban válaszolom meg. Azoknál, akiknek az égi szeme nem láthat, az is lehetséges, hogy még magasabb szintek felé törnek. Mert azokat, akiknek nagyon magas megvilágosodási képességük van és nagyon magasra művelhetik magukat, még kevésbé hagyják látni és így gyorsabban művelhetik magukat. Tévelyeg a szenvedésben és a ködben ismeri fel, ezért kétszeresen fog emelkedni, ha ugyanannyi szenvedést viselt el. Ez valami más. Lehetséges, hogy még magasabbra fog művelődni.

A másik: Te azt mondod, hogy semmit sem láttál, a valóságban már láttad. Öntudatlanul láttad, hogy a fehér fény besugározza a testedet. Azonkívül már láthatsz, ha néha látni akarsz. Tulajdonképpen valóban láttad, csak illúziónak tartottad. Sok ember tartja képzelgésnek, ha valamit láthatnak. Én mondom nektek, ha az emberek szemei látnak valamit – már hozzászoktál és azt hiszed, hogy a szemeid látják. De utánagondoltál annak, hogy az, amit látsz, a látóidegeken keresztül az agyadba van vezetve és hogy a képek ott vannak lefényképezve, az agyadban vannak lefényképezve, akármilyen tárgyakat látsz. És a szemeid csak olyasmik, mint egy fényképezőgép lencséje, saját maguk nem elemezhetnek és nem fényképezhetnek le dolgokat, hanem az agy fényképezi le a képeket. Mivel az agy fényképezi le a képeket, a dolgok, amiket mi az égi szemünkkel látunk, és az ember gondolatbeli elképzelései mind az agyban vannak lefényképezve. A gondolkodásnál az agyaddal gondolkozol, ha valamit látsz, szintén az agyban képződik (fényképeződik) le. Így egyesek azt gondolják, hogy képzelgések voltak, ha valamit láthattak. De ez nem ugyanaz. Mert az, amit te képzeletben látsz, nem nézhet ki olyan valódian és tisztán, nem tud mozogni, egy merev kép. De az, amit valóban látsz, mozog. Ha lassanként hozzászoktál és ezen a módon nézed tovább, ha te hosszabb időre lassanként hozzászoktál, mindenképpen meg fogod állapítani, hogy valóban látod, és talán jobban ki tudod használni.

Mikor korábban egyes taoisták a tanítványaikat gyakoroltatták, szándékosan hagyták őket valamit elképzelni, mert ismerték ezt az összefüggést, a természetfeletti képességeiket gyakoroltatták. A szemei előtt nem volt egy alma sem, neki azonban azt mondták, hogy a szemei előtt egy alma áll és hogyan néz ki az alma. A mester mondta ezt neki. A valóságban nem létezett egy alma sem, őt gyakoroltatták, hogy az alma illatát érezze (meg tudja szagolni). Erre fel az az érzése támadt, mintha látná az almát és hogyan néz ki, ezen a módon gyakoroltatták, mert mindez az agyában képződik (fényképeződik) le. Egyesek nem tudják ezt a kérdést elmagyarázni. Tehát, amit elképzelsz, az nem mozdul, és az, amit látsz, az mozog.

Kérdés: Egyszer éjjel álmomban valami nagyon szörnyűt láttam, nem Önre gondoltam, hanem a tantrizmus dolgaira. De nagyon türelmesen művelem a Fálun Dáfá-t. Ha tehát egy napon történik velem valami és itt a vég, akkor az ősszellememet is elveszítem?

Válasz: Az oka az, hogy te alig olvastad a könyvet. Bár most Fálun Dáfá-t művelsz, a gondolataidban még mindig a tantrizmus dolgai léteznek, ezért gondoltál álmodban a tantrizmusra és nem a Fálun Dáfá-ra. Valaki megkérdezett, mit kell tegyen, ha valami életveszélyes dologba ütközik. Én azt mondtam: Nem hagyjuk, hogy olyasmivel találkozzál, aminek semmi köze a művelésedhez, garantáltan nem fogsz ilyesmibe ütközni. Abba fogsz tehát ütközni, aminek köze van a művelésedhez. Ha ma az életedet valóban elvesztetted volna, akkor az azt jelentené, hogy egy művelési iskola sem törődött veled és hogy egyáltalán nem is művelted magad. De a vallások azt az álláspontot képviselik, hogy az életet élettel kell jóvátenni; úgy gondolják, hogyha valaki nem tudja sikeresen művelni magát egy életében, tovább fogja magát művelni a következő életében, miután az életért az életével bűnhődött meg, úgy beszélnek erről. De mi itt nem beszélünk erről, mi arról beszélünk, hogy nem hagyhatjuk, hogy ilyen problémák merüljenek fel nálad. Ha te valóban a tanítványom vagy, semmi esetre sem lesz megengedve, hogy életveszélybe ütközz.

Kérdés: Akkor nem tudtam, hogy egy álom volt.

Válasz: Te akkor a tantrizmust gyakoroltad és nem is művelted magad valójában, tehát nem is lehetett hatása, ezért nem törődött veled senki. Valaki azt mondta, hogy álmában pénzt látott heverni a földön és a zsebébe dugta. Valójában az ilyen álmok vizsgák az emberek számára, hogy látni lehessen, szilárdra művelted-e a xinxingedet vagy sem. Néhány művelő azt mondja, hogy napközben tud jól cselekedni, álmában viszont nem. Ennek az az oka, hogy a gondolkodásának a mélyében még nincs szilárdan kiművelve. Álmában ellenőrzik, hogy szilárdan művelte-e magát vagy sem, ezért fog ilyesmi felmerülni. Ne légy olyan szomorú, ha ilyesmi felmerült és te nem csináltad jól, ha figyelsz erre, akkor feltétlenül jól kell csinálnod, a jövőben jó lesz.

Kérdés: Li Tanár, mikor te tanfolyamokat tartottál Kínában, beültetted nekik a Fálunt. Nekünk is beültetted a Fálunt, ha ma az előadásodat hallgatjuk? Egy további kérdés, a szellemi betegeket nem veszik fel a művelésre; léteznek viszont módszerek azok számára, akiknek csak könnyebb problémáik vannak az agyukban?

Válasz: Először az első kérdésre válaszolok. Hiszen megmondtam, ebben a könyvben minden írásjelnél ott van a Fá-testem, minden írásjel a Fá-testem alakjával bír. Minden írásjel a Buddha alakjával bír. Nekem számtalan Fá-testem van, a Fá-testeimet nem lehet számokkal megszámlálni. Ti tudjátok, Sákjamuni Buddha azt mondta, hogy Amitábha Buddhának két millió Fá-teste kell legyen. Olyan sok Fá-testem van, hogy nem lehet számokkal kifejezni, megszámlálhatatlan. Teljesen mindegy, hány ember is létezzen, törődhetek velük, az egész emberiséggel is tudok törődni. Természetesen nekünk csak a művelőkre van hatásunk. Azokkal, akik nem művelik magukat és a társadalom dolgaival nem törődünk. Ezért a Fá-testem tudja, ha művelni akarod magad, alighogy a gondolatod megjelenik. Még egyet: Bár látod, hogy a mostani testem egy hétköznapi ember hús-vér teste és csak ilyen nagy, de egy másik dimenzióban mellettünk már látni fogod, hogy a testem sokkal nagyobb, mint én. Minden dimenzióban, dimenzióról dimenzióra nagyobb a testem, mindegyik nagyobb, mint a másik, mindegyik nagyobb, mint a másik. A legnagyobb testem tehát leírhatatlanul nagy. Sok tanuló látta egy másodperc néhány töredékére az egyiket a nagyon nagy testeim közül. Ők azt mondták: Tanár, a lábujjad előtt álltam és nem láthattam a lábujjad felső részét. Tehát egy ilyen nagy test, gondold csak át, az egész földgolyó is itt található; bármerre is vagy, tudok veled törődni. Muszáj feltétlenül előtted legyek, hogy a Fálunt be lehessen ültetni? Akkor is ha nem vagyok a szemed előtt, be lehet ültetni. Ha nem is vagyok veled, akkor is veled vagyok.

A második kérdésednél a skizofréniáról van szó. Teljesen mindegy, hogy könnyű vagy súlyos, mi egyértelműen meghatároztuk: Mi ellene vagyunk, hogy gyakoroljanak. A mi művelési utunk más, mint a többi, mi csak magukat az embereket váltjuk meg. Ha magát az embert nem lehet megváltani, nem adjuk oda másnak. Mi a művelési energiát egyenesen saját magadba ültetjük be, mi csak a főtudatodat (zhuyuanshen-t) váltjuk meg, mi csak tenmagadat váltjuk meg. A történelem folyamán még soha nem létezett ilyesmi. A történelem során a melléktudatod (fuyuanshen) volt megváltva, teljesen mindegy, hogy a tantrizmusban vagy más vallásokban művelte magát. Itt egy ősrégi titkot fedtem fel. Mikor akkoriban fel akartam tárni a titkot, nagyon nagy ellenállásba ütköztem. De miután a jövőben a világ újra szép lesz, újra sok buddha fog ebbe a világba jönni, hogy embereket váltsanak meg. Nem csak én, hanem ők is az emberek főtudatát fogják megváltani. Ezt a dolgot én változtattam és fordítottam meg. Mert ha az ember főtudata van megváltva, akkor ez közvetlen előnyére válik az emberi társadalom erkölcsi stabilitásának. Ha a melléktudat van megváltva, nem művelheti saját magát, nincs abban a helyzetben, hogy művelje magát. Még ha a vallásba is lépsz, a társadalom olyan marad amilyen, ennek nincs nagy hatása a társadalomra. Ha tehát az ember főtudata van megváltva, egy jó emberré válik a társadalomban, teljesen mindegy, hogy műveli magát vagy sem, és ez előnyös a társadalomnak. A szellemi betegeknek zavaros az öntudata, nem tudjuk megváltani őket. Mi azokat váltjuk meg, akiknek tiszta az öntudatuk. Azoktól, akiknek zavaros az öntudata, azokat a dolgokat, amelyeket mi adtunk nekik, holnap mások veszik el. Ha gyakorol vagy sem – ő még kevesebbet tud betartani az előírásainkból, nincs második iskola, aminél ezt vagy azt nem szabad gyakorolni. Mert a buddhához való művelés egy nagyon komoly dolog, ő mindezt nem tudja elérni, ezért nem tudjuk őt megváltani. Valaki feltétlenül azt akarja, hogy ő tanulja, akkor ez kell viselje a felelősséget, ha problémák merülnek fel. Ha gyakorlás közben problémái lesznek, azt fogja mondani, hogy a Fálun Dáfá gyakorlása által keletkeztek. A szellemi betegeket egyáltalán nem tanítjuk, ez biztos. Ő egy hétköznapi ember, ezért betegségeket kap el és problémái lesznek. Talán akkor merülnek fel nála problémák, ha a gyakorlótéren van és gyakorolni akar. De ez nem a gyakorlás miatt van, hanem ebben az időben esett vissza a betegségébe.

Kérdés: Az egész emberiség emberei egyformák. Keleten a buddhizmust népszerűsítették, nyugaton a kereszténységet, közöttük olyan nagy különbség létezik. A buddhizmus nyugaton nagyon gyenge. Talán két különböző rendszerről van szó?

Válasz: Miért van nyugaton a kereszténység, és keleten a buddhizmus? Miért mások a keleti vallások és a nyugatiak és miért léteznek olyan nagy különbségek köztük? A valóságban a kereszténység is a buddhista rendszer területéhez tartozik. Csak az emberek, a kultúrák és az égitestek kultúrái közötti különbségek vezetnek ahhoz, hogy az emberek kinézete és alakja különbözőek legyenek, a gondolkodásmódok különbözőek legyenek, ez azt jelenti, az emberek mércéi és tulajdonságai különbözőek. Ez ahhoz vezet, hogy a művelési módszerek buddhához, a felismerések felfogása és a magas szinten levő istenségek megértése különbözőek. Lényegében ugyanolyanok, lényegében mindegyik a buddha szintjén található. Jézus lényegében a tathágata szintjén található. De a kultúra, a gondolkodásmód és az alak különbözőségei miatt nem buddhának nevezik, keleten buddháknak nevezik őket. Természetesen, az alak (kinézet) különbözősége, az alkatbeli különbség (miatt) – az emberek Jézus mennyországában fehér anyagból készült köntösöket viselnek, míg az emberek a buddhák világában sárga anyagból készült köntösöket viselnek A haj(viselet) is más, a legnagyobb különbség a hajviseletnél létezik. A taoisták felcsavarják és a fejükre kötik a hajukat, az arhátoknak a buddhista rendszerben tar fejük van, a bódhiszattváknak olyan a hajviseletük, mint a nőknek a régi korok Kínájában. Miért? A régi korok Kínájának ruhái ugyanolyanok voltak, mint az égi embereké. A valóságban az öltözetük (külsejük) ugyanolyan volt, mint a mennyországi embereké, a mennyei világokban. Nyugaton pontosan ugyanúgy volt, az öltözetük ugyanolyan volt, mint az embereké a mennyországok világaiban. Ilyenek voltak az emberek. Természetesen, a mai divatos ruháknak új alkatuk van, a valóságban azok a ruhák, amiket a modern emberek hordanak, a legrosszabbak és a legcsúfabbak.

Miért nem létezik a fehérek világában buddhizmus? És miért nem létezik a keleti emberek világában kereszténység? Szigorúan véve, nem létezik. Én emlékszem arra, hogy a ,,Bibliában“ vagy hasonló könyvekben úgy Jehova, mint Jézus megmondták akkoriban: Ne menjetek Keletre. Még más szavak is léteztek, én csak erre az egy mondatra emlékszem: Ne menjetek Keletre. Ők azt mondták a tanítványaiknak, hogy Keleten ne terjesszék. A tanítványaik nem hallgattak rájuk és a hódító seregekkel Keletre jöttek. Ezáltal egy probléma keletkezett. A fajok – az emberfajok a világban nem keveredhetnek össze. Ma az emberfajok össze vannak keveredve, és ez egy nagyon komoly problémát vont maga után. Miután összekeveredtek, többé már nincsenek megfelelő kapcsolataik a fentiekkel, elvesztették a gyökereiket. Az összekeveredett fajok elvesztették a gyökereiket, ez úgy van, mintha a mennyországokban többé már senki sem törődne velük, többé már sehova sem tartoznak és többé már sehova sem veszik fel őket. Tehát te látod, hogy korábban sivatagok, vagyis a senki földje létezett az európai és ázsiai kontinens között. Mikor a közlekedési eszközök nem voltak kifejlődve, nagyon nehéz volt átjönni ide. A modern eszközök fejlődésével mindez át lett törve, ezért keverednek össze egyre jobban az emberfajok és válnak kaotikussá, ez komoly következményeket fog maga után vonni. Természetesen nem beszélek többé ilyesmiről. Ez azt jelenti, a fentiek nem ismerik el ezeket az összekeveredett fajokat.

Amit éppen elmagyaráztam, azt jelenti, hogy az emberfajoknak megvannak a megfelelő kapcsolataik a fentiekhez. A fehér emberek ott fenn egy kicsi részt foglalnak el ebben a világban, ebben a világegyetemben, egy nagyon kicsi részt. Ott van a mennyországuk. És a sárga fajok, a buddhák világai és a taók világai nagyon számosak, majdnem az egész világegyetemet kitöltik. A tathágata-buddhák olyan számosak, mint a homokszemek a Gangeszben, nagyon sok, nagyon nagy (a számuk). Az emberekből, akik a sárga emberek alakjával bírnak, ebben a világegyetemben aztán különösen sok létezik, tehát az emberfajok ott fenn megfelelnek a lentieknek. Jézus szavai ,,Ne menjetek Keletre“ tulajdonképpen azt jelentették: ,,Ők nem hozzánk tartoznak.“ Jézus azt mondta nekik, hogy Keleten nem kell, nem szabad terjesszék; azt is megállapítottam, hogy Jézus mennyországában egy keleti ember sincs. Nagyon szomorú! Az új időkben, az emberek többé már nem hallgatnak az Úrra, a keleti emberek sem hallgatnak többé már a Buddhára, ezért az emberek összekuszálták ezeket a dolgokat. Azt is megállapítottam hogy a buddhák világában korábban egy fehér sem létezett. De miért terjesztem én ezt ma a nyugati embereknek? Mert az, amit terjesztek, a világegyetem alapelvei, az egész világegyetem alapelvei. A fehérek mindegyikének, aki ebben az én Dáfá-mban sikeresen művelte magát, ugyanolyan az alakja (kinézete) és a művelési formája, mint az embereknek Jézus mennyországában, így néz ki, miután sikeresen művelte magát. És miután a sárga emberek művelték magukat sikeresen, a buddhák alakjával bírnak. Ezért mind a két fajta embert meg tudom váltani. Mert a Fá, ami terjesztve van, már nagyon nagy, én azt is mondom nektek …, egy ilyen hatalmas kapu még sohasem lett kinyitva, de ennek is megvannak az okai.

Kérdés: Tanár, hogyan van ez a félvérekkel, amiről beszélt?

Válasz: Éppen elmagyaráztam a félvérek dolgát, ezzel az emberiségnek egy égi titkot árultam el. De ez nem azt jelenti, hogy mi csinálni akarunk valamit. Én azt mondom, hogy én egy még nagyobb dolgot tettem, a félvéreket szintén meg tudom váltani, de csak ebben az egy periódusban tudom őket megváltani. Bár a keleti és nyugati emberek mind a földön élnek, Kelet és Nyugat között létezik egy dolog válaszfalként, és az emberek erről semmit sem tudnak. Ti tudjátok, hogy a keleti emberek azt mondják, a ,,Jiu“ (kilenc) hangzása jó, tehát ,,Chi Jiu“ (tartós); és a ,,Ba“ (nyolc) hasonlóan cseng, mint a ,,Fa“, tehát ,,Fa Cai“ (meggazdagodni). Ténylegesen lehet ennek egy pici hatása. Vagyis olyasmi, mint a fengshui és a földrajzi adottságok olvasása és így tovább, amit Keleten használnak, Nyugaton nem működik, semmi hatásuk sincs, a fehérekre semmi hatásuk sincs. És a csillagjóslásoknak és bizonyos jelenségeknek, amikről a fehérek beszélnek, azoknak sincs semmi hatásuk a keleti emberekre. Valaki úgy találja, hogy van hatásuk, de ez csak az ő érzése, a valóságban nincsen hatásuk. Miért? Mert a fehérek bioszférájában különleges anyagi tényezők léteznek a saját dimenziójuk összeállításánál, miközben a keleti emberek bioszférájában különleges anyagok léteznek az életük összeállításánál. Az emberi élet összetétele át van szőve ezektől a dolgoktól, ezért különböző a két oldalon. Miután az emberek összekeveredtek, te látod, hogy a született gyermek egy félvér, de ennek a gyermeknek az életében létezik egy válaszfal. Ha el lenne választva, akkor úgy szervileg, mint szellemileg már nem lenne teljes, egy testileg nem teljes (egészséges) ember lenne. A modern tudomány tudja, hogy egyik generáció rosszabb, mint a másik. Vagyis ezt a helyzetet okozta. Természetesen, ha ez az ember művelni akarja magát, én megtehetem, én meg tudom ezt oldani. Egy hétköznapi embernek viszont, aki nem műveli magát, ezt nem szabad önkényesen megtenni.

Kérdés: Mikor a gyakorlásnál a csi-t leadom („Chong“ utasítás a harmadik gyakorlatnál), úgy érzem, hogy a tenyereim melegszenek. Úgy találom, hogy ilyesmi semmilyen más művelési útnál nem létezik. Mikor gyakorlok, nekem úgy tűnik, mintha egy bódhiszattva lennék, és mintha egyedül állnék a menny és föld között. Helyes ez ?

Válasz: A gyakorlásnál semmilyen más gondolatot nem szabad belekeverned. A tantrizmusnál így műveli magát: Én egy buddha vagyok. Ő tulajdonképpen nem az, a hús-vér teste megváltozott? Nem. Ki lesz tehát átváltoztatva, ha a jövőben sikeresen művelte magát? A melléktudat. Ennek a Fá-nak a terjesztésénél már megmondtam neked, hogy én a te főtudatodat váltom meg. Ha tehát a te melléktudatod sikeresen művelte magát, neked ezután is, mint előtte alá kell vetned magad a reinkarnáció hat útjának. Mikor a két élet elválik, te erről egyáltalán semmit sem tudsz. Normális, ha a tenyereid melegek lesznek.

Kérdés: Egyáltalán semmilyen gondolatot sem szabad belekeverni a Dáfá művelésénél?

Válasz: Nem létezik semmilyen gondolati aktivitás, minden gondolat ragaszkodás.

Kérdés: Két kérdés: Az elsőnél a keleti és nyugati emberek kérdéséről van szó, amit a Tanár éppen elmagyarázott. Pontosabban, sok ember, aki tulajdonképpen korábban keleti ember volt, a reinkarnációnál mint nyugati születik újra. Mit lehet akkor tenni?

Válasz: Nem tesz semmit. Kétféle helyzet létezik: Ha ez az ember meghatározott cél nélkül jött, ezzel a testével változik át, és mi éppen ezt az embert változtatjuk át, hogyha egy meghatározott céllal jött, akkor az egy másik dolog, az egy másik helyzet.

Azonkívül én azt mondom nektek, ennek a Fá-nak a terjesztésénél a módszerekre is ügyelnetek kell. Ha őt érdekli és jön tanulni, akkor te is gyűjtöttél művelési energiát és De-t. Ez is egy dolog határtalan művelési energiával és De-vel. De még egyet: Ha ő nem akarja tanulni, de te feltétlenül rá akarod beszélni a tanulásra és idevonszolod tanulni, akkor azt mondom, hogy ez nem jó. Mert ha ő nem akarja buddhát művelni, a buddha sem tehet semmit. Amit az emberek szeretnének és kívánnak, azt ők saját maguk döntik el. A lelkére beszélni, a jóra rábeszélni, te mondhatod ezt neki, de nem kényszerítheted rá. Én mondom nektek, mi nem kényszerítünk senkit a tanulásra. Azonkívül a jövendő megbízottaink és illetékeseink nem használhatnak a munkánál adminisztratív eszközöket. Mindenki művelő, ezért másokat a Fá-val győzhetünk meg. Mindenki a Fá-t tanulja. Ha egy megbízott valamit nem jól csinál vagy tévesen és a tanítványok ezt látják, akkor azt mondják, hogy valami nincs rendben a xinxingjével. Ezért a többiek nem működnek együtt, ha valamit tévesen csinál. Miért? Mert mindenki a Fá-t tanulja és nem valakinek a saját nézetei szerint cselekszenek, hanem a Fá elvárásai szerint. Természetesen mi téged pontosan ugyanúgy kezelünk, ha tanulni akarod, tanulod, ha többé nem akarod tanulni, akkor elmész. Senkit nem károsítunk meg. Ha azt mondod, hogy nem akarod többé tanulni, akkor egyszerűen nem tanulod többé. Ha tanulni akarod és művelni akarod magad, akkor viseljük érted a felelősséget, ezt garantálhatjuk. A formája nagyon kötetlen, de buddhát művelni az egy nagyon komoly dolog. Mert nem engedhetjük meg, hogy egy ilyen nagy és komoly Fá akár egy egyszeri eltérést elszenvedjen. A történelem folyamán még sohasem volt az embereknek ilyen nagy valami továbbadva. Te most itt ülsz és azt gondolod, hogy csak úgy természetes módon jöttél ide, úgy tűnik, mintha jöttél volna, alighogy valaki szólt erről neked. Én mondom neked, nagyon valószínűleg megvan a sorskapcsolatod. Valamikor létrejött számodra ez a sorskapcsolat. Nagyon kevés ember létezik, aki sorskapcsolat nélkül és minden alap nélkül jött ide. Úgy gondolom, alig maradt még kérdezni való, még ha további kérdéseket is tesztek fel. Minden választ a kérdéseitekre megtalálhatjátok a Fá-ban.

Kérdés: A ,,nincs második iskola“ a művelésnél kérdéséről van szó. Úgy gondolom, hogy egyesek a Fálun Dáfá tanulásánál talán más dolgokat is belekevernek, ezenfelül léteznek még szintén néhány más hagyományos technikák dolgai …

Válasz: Buddhát művelni egy nagyon komoly dolog. Nem azt jelenti, hogy nem szabad tanulmányoznod a Ji Csing-et vagy a ,,Nyolc trigramm“-ot. Úgy gondolom, az idő a művelésre véges, ha te az időddel a Fálunt akarod világosan tanulmányozni, egyszerűen nagyszerű, semmi sem nagyobb ennél. A ,,Nyolc trigramm“ alapelvei és a technikák sok más dolga, amiket a hétköznapi emberek társadalmában ismernek, nem mennek túl a tejútrendszerünkön. De ez a világegyetem olyan nagy, hogy te még csak nem is tudhatod, milyen nagy. Háromezer világegyetem, amelyek ugyanolyanok, mint a mi világegyetemünk, képeznek egy nagyobb világegyetemet. Háromezer nagyobb terjedelmű világegyetem képez egy még nagyobb terjedelmű világegyetemet, az istenségek és a buddhák ebben olyan számosak, hogy nem is lehet megszámlálni őket. Mit számít akkor a tejútrendszer? Nagyon kicsi. Gondold csak át, mint egy olyan valaki, aki Dáfá-t tanul: Egy ilyen hatalmas Fá lett továbbadva neked, és én úgy gondolom, hogy egy művelőnek nem szükséges az energiáját ilyesvalamire elvesztegetnie. De ha ilyesvalami a te szakterületed, akkor nem is vagyok ellene, mert ez a tudomány a hétköznapi emberek között, és továbbtanulhatod. De ha te azt mondod, hogy ez a te hobbid, úgy gondolom, hogy legjobb ha elengeded ezt a szívet! Én kell a felelősséget viseljem érted. Buddhát művelni egy nagyon komoly dolog. Tehát inkább abba fektesd az energiádat, hogy a Fá-t tanulmányozd, ebből végtelenül sok hasznot húzhatsz. Semmilyen más tudomány nem hasonlítható ehhez.

Ami azt illeti, hogy te valami misztikusat és titokzatosat akarsz felmutatni a hétköznapi emberek között, én azt mondom, hogy te még kevésbé csinálhatsz ilyesmit. Mert minden alacsony szintű lény kísértet. Ha ilyesvalamire törekszel, az egyszerűen túl távol áll ettől a mi Fofá-nktól. Azonkívül mindez valami heretikus, hiszen kísértetek. Ezt még a jósláshoz, ezt a könyvben már behatóan elmagyaráztam. Ha te művelni akarod magad, az egy komoly dolog. Ha egy embernek van energiája, a szavai meghatározhatnak egy dolgot. Mert a hétköznapi emberek dolgai instabilak, talán nem úgy van, de te úgy láttad, ha te úgy mondod, ténnyé válik, akkor valami rosszat tettél. Egy művelőtől tehát még magasabb mércéket kell megkövetelni. Ha te valami rosszat teszel, akkor ez már nem normális dolog. Én megtisztítom számodra a testedet, csak mert művelni akarod magad, azért tesszük meg ezt. Ha te művelni akarod magad, akkor tegyél le az ilyen dolgokról. A legjobb, egy tiszta, takaros állapotban művelődni.

Kérdés: Van egy gondom. Most egy ilyen jó sorskapcsolatom van, úgyhogy tanulhatom a Fálun Dáfá-t. A ,,Második kötet“-ben olvastam, hogy egy fogadalmat lehet tenni, a következő életben tovább művelődni, ha ebben az életben nem művelte magát sikeresen. Az igazi célom az, hogy a beteljesedésig műveljem magam. De már öreg vagyok, mit tehetnék?

Válasz: Az idősebb embereknél létezik ez a probléma. Elegendő lesz életének ideje a művelésre, bár a mi művelési utunknál valaki nagyon gyorsan művelheti magát? Szigorúan véve, elegendő mindenkinek, teljesen mindegy, akármilyen idősek. De egyvalami: A normál emberek nem tudnak jól uralkodni magukon; bár azt mondod, hogy jól tudsz uralkodni magadon, de lényegében nem tudsz magadon jól uralkodni. Nem művelted magad olyan magasra és a szíved még nem ért el olyan magas mércéket, ezért nem tudsz olyan jól uralkodni magadon. A mi művelési utunk egy kettős művelési út a testnek és szellemnek. A művelés közben a tested megváltozik és az életed meghosszabbodik. Egy kettős művelési út a testnek és léleknek meghosszabbítja az életet gyakorlás közben, meghosszabbodik a gyakorlás ideje alatt. Elméletileg nézve és szigorúan véve, mindenkinek elegendő az ideje, teljesen mindegy, milyen idősek is. De egy dolog: Az életet, amit a hosszabbítás által kap, százszázalékosan a művelésre kell fordítani, nem a hétköznapi emberek közötti életre lett kigondolva. De ő nem tudja, hogy az élete meg lett hosszabbítva, nem tud magán jól uralkodni és százszázalékosan a gyakorlók követelményeinek megfelelni, és így mindenkor veszélyben van, hogy elhagyja ezt a világot. Ez az a probléma, amely azoknál az embereknél merül fel, akik nagyon öregek.

De, ha ő valóban nem művelte magát sikeresen, nem haladt folytonosan előre, akkor csak három út áll előtte: Az első az, hogy a jövő életében tovább műveli magát. A Fá-testem törődni fog vele, az újraszületésével is törődik, milyen családban kell újraszülessen, hogy megkaphassa a Fá-t, ez is el lesz rendezve. A második az, hogy többé már nem akarod művelni magad, az emberiségnél túl fájdalmas, akkor arra a szintre mész, ameddig művelted magad. Ha túljutottál a három világkörön, akkor egy tagja leszel egy normál népnek a menny egy rétegében a három világkörön kívül, ha nem jutottál túl a három világkörön, egy égi ember leszel a menny egy rétegében a három világkörön belül. De a három világkörön belül ötszáz vagy háromszáz év múlva újra le kell jöjjél és reinkarnálódjál, csupán egy pár száz év boldogságot élvezhetsz ott. Ez egy út. És a harmadik az, hogy néhányan valóban nem művelték magukat rosszul, de mégsem érték el a mércét, amiatt ahogyan a Fá-t megértették vagy különleges hozzájárulásaik miatt a Fálun-világba mehetnek és tagjai lehetnek egy normál népnek a Fálun-világban. A három világkörön kívül találhatóak és nem szükséges reinkarnálódjanak. Ez természetesen jó. Természetesen az ilyen emberek ritkák, és a követelmények velük szemben relatív szigorúak. De ők sem buddhák, sem arhátok, sem bódhiszattvák, ők csak a Fálun-világ szokványos népe. Így van ez. A valóságban már megkaptad a Fá-t és a sorskapcsolatod, buddhát művelni, már el lett ültetve.

Kérdés: Van egy kérdésem, hogy lehet megkülönböztetni az emberek szintjeit?

Válasz: Én ezt így mondtam, én azt mondtam: ,,Egy nemes ember hallja a Taót, szorgalmasan cselekszik aszerint.“ Itt Lao-ce szavait kölcsönöztem. ,,Egy átlagember hallja a Taót, félig elfogadja, félig kételkedik; egy jellemtelen ember hallja a Taót, teli torokkal nevet rajta.Mit jelent ez? ,,Egy nemes ember hallja a Taót“ azt jelenti, hogy ez az ember azonnal művelni akarja magát, alighogy a művelésről hall. Hisz is benne. Nagyon nehéz, egy ilyen embert találni. Egy ugrással fent van és műveli magát a végéig megszakítás nélkül. Ez egy nemes ember. ,,Egy nemes ember hallja a Taót, szorgalmasan cselekszik aszerint.“ ,,Egy átlagember hallja a Taót, félig elfogadja, félig kételkedik“ Mit jelent ez? Ha tehát látja, hogy mindenki tanulja, akkor ő is tanulja, akkor jónak is találja. De ha elfoglalt, vagy a hétköznapi emberek körülményes dolgaiba botlik, akkor elfelejti. ,,A többiek már nem tanulják, akkor többé már én sem tanulom.“ Neki mindegy, hogy tanulja vagy nem. Ezt jelenti az ,,egy átlagember hallja a Taót, félig elfogadja, félig kételkedik“. Ő talán sikeresen művelheti magát, talán nem. Hogy valaki sikeresen művelheti magát, az csakis saját magától függ. ,,Egy jellemtelen ember hallja a Taót, teli torokkal nevet rajta.“ Ha egy jellemtelen ember hallja a Taót: ,,Mit művelődni?“; nevet rajta: ,,Mindez babona, én nem hiszek ebben.“ Természetesen még kevésbé tudja magát művelni, így van ez. Ami azt illeti, hogy milyen magasra tudja művelni magát valaki, úgy gondolom, hogy ez csakis attól függ, mennyit bír elviselni a szíve. Ha te kilépsz ezen az ajtón és egy kis problémába botlasz, már nem tudod elviselni többé. Én elmagyarázom itt, és ti mindannyian jónak találjátok. Mert az energia, ami az ortodox Fá művelése által keletkezik, jószívű és harmonizáló. Vagyis nagyon jól érzitek magatokat itt és szívesen hallgattok engem. A jövőben a műveléseteknél ugyanígy van, az ortodox művelésnél pontosan így van. De alighogy kimész az ajtón, egészen más vagy, a fejedben újra feltűnnek azok a dolgok, amikhez a hétköznapi emberek ragaszkodnak, és ez nagyon erősen, művelődni vagy sem, ezt már újra elfelejtetted – úgy gondolom, ez nem megy.

Kérdés: El tudná magyarázni még egyszer a félvérek helyzetét?

Válasz: Már elmagyaráztam, hogyan is van ez a félvérekkel. Én csak egy jelenségről beszéltem, ami a Végső Fá Idejében tűnt fel. Ha te egy félvér vagy, természetesen ez nem a te hibád, és nem is a szüleidé. Hiszen az emberiség okozta ezt a kaotikus jelenséget, és egy ilyen állapot lépett fel. A sárgáknak, a fehéreknek és a feketéknek is a mennyben megvannak a nekik megfelelő nemzeteik. Vagyis azokkal, akik nem a nemzetükhöz, nem hozzájuk tartoznak, ténylegesen nem törődnek. Ez egy tény, nem úgy van, hogy én csak mesélek valamit itt, én égi titkokat mondok el nektek. A félvérek mind a Végső Fá Idejében tűnnek fel, ez szintén nem az emberek hibája. Mindenki hagyja magát sodortatni az áramlattal, senki sem ismeri az igazi arculatot, és így ma idáig jutottak. Ha művelni akarod magad, vannak módszereim. Ami azt illeti, hogy melyik mennyországba mész, emiatt meg kell vizsgálnunk a helyzetedet. Amelyik részből több marad fenn, ahhoz foglak hozzáigazítani (hasonultatni). Mindenesetre csupán művelned kell magad, ne törődj többé ezzel. Hiszen mitől félsz még, ha már megkaptad a Fá-t? Korábban a Fá magyarázatánál ezt még sohasem magyaráztam el. De ezt a dolgot előbb-utóbb el kell mondani az embereknek.

Kérdés: Nem jó, ha az egész emberiség vegetáriánusan él?

Válasz: Ez nem megy, ezt csak te gondoltad ki. Az ég határozta meg az emberi élet számára a mércéket, csupán így emberek. A hús túlszárnyalja a zöldségeket a hőenergia pótlásában az emberi test számára, ez biztos. De ha valaki műveli magát, az másképp van.

Kérdés: Van egy kérdésem: Létezik egy konkrét mércéje a nyugalomnak, mikor a nyugodt meditációs gyakorlatot végezzük? Ha egy Dáfá-művelő főtudata állandóan saját magára gondol, befolyásolja ez a meditációba való mélyedést?

Válasz: A főtudat és a meditációba mélyedni az két dolog. Az elején lehetetlen számodra, hogy elérd a nyugalmat. Miért nem tud az ember lenyugodni? Mert az embernek túl sok ragaszkodása van, a vállalkozásaid, a tanulmányaid, a munkád, az emberek közötti konfliktusok, a gyermeked beteg, vagy már senki sem törődik a szüleiddel, nincs olyan dolog a világon, amire ne gondolnál, a fejedben mindennek nagy súlya van. Gondold csak át, le tudsz akkor nyugodni? Te leülsz oda és bár mondod, hogy semmi ilyesmire nem gondolsz, de ez magától jön, ezért nem létezik módszer, amivel le tudsz nyugodni. Úgy, ahogyan a könyvben írtam: Te azt mondod, le tudsz nyugodni, miközben folyamatosan ismételgeted Buddha nevét, a szívedet figyeled vagy számolsz – mindezzel nem tudsz lenyugodni. Ezek módszerek, de nincs túlzott hatásuk. Az lenne, hogy a hétköznapi ember ragaszkodását fokozatosan könnyedén veszed. Ha könnyedén veszed, természetes módon eljutsz a nyugalomhoz. Ha valóban le tudsz nyugodni, akkor már egy nagyon magas szinten vagy. De még egy dolog: Úgy van, hogy azok, akik a Fálun Dáfá-t művelik, ugyanolyanok, mint a szerzetesek, akik már semmit sem akarnak és már semmi anyagi javuk sincs? Nem. A művelésnél amennyire csak lehetséges megfelelünk a hétköznapi embereknek, mert a hétköznapi emberek társadalmában vagy, nem kell sajátosan viselkedj; külsőleg egy normális ember vagy, vagyis a művelésnél, amennyire csak lehetséges, meg kell felelj a hétköznapi embereknek. Mikor a fiataloknak házasodniuk kell, házasodjanak, ha üzleteket akarsz kötni vagy hivatalnok kell legyél, mindez nem lesz befolyásolva. Mi egy alapelvről beszélünk: Az embereknek a hétköznapi emberek társadalmának minden rétegében megvannak a saját konfliktusaik. Mi félretesszük a vallások által megállapított kereteket. A taoista rendszer nem tud túllépni a tajcsi elméletén, a buddhizmus szintén nem tud túllépni az alapelvein, ezért engedjük el a vallások elgondolásait, mi az egész világegyetem alapelveit magyarázzuk.

Mi megállapítottuk, eldöntöttük, hogy te művelheted magad, teljesen mindegy milyen réteghez tartozol, mit is csinálsz, milyen foglalkozásod van. Miért? Egy teljesen szokványos munkás – hogy melegen felöltözzön és jóllakjon, emberek közötti, illetve saját maga és a munkája közti konfliktusokba fog ütközni. Ezeknél a konfliktusoknál tehát létezik a kérdés, hogyan lehet egy jó ember. Egy teljesen szokványos fehér gallérú munkásnál, vagyis egy alkalmazottnál szintén létezik a kérdés, hogyan lehet egy jó ember a saját rétegében, az emberek között léteznek harcok is az előnyökért. Minden területen létezik a kérdés, a konfliktusoknál hogyan lehet egy jó ember. És egy főnöknél az a kérdés, hogyan köt üzleteket a saját rétegében, hogyan kell jó embernek lennie a főnökök közötti kapcsolatokban és az emberek közötti nézeteltéréseknél. Neki is megvannak a konfliktusai. Egy államelnöknél szintén így van, ő egy elnök és az állammal törődik, egyes dolgok az akarata szerint történnek, egyes dolgok nem, egyes dolgokat véghez visz, másokat nem, az államok között szintén léteznek konfliktusok, vagyis neki is vannak dolgai, amikkel foglalkozik. Ilyen az emberek élete. Vagyis semmilyen helyzetben sem tudsz elszakadni a földi világtól, az emberektől és a társadalomtól, ezért mindig vannak konfliktusaid. Feltevődik a kérdés, hogyan lehetsz egy jó ember ezekben a konfliktusokban. Ha egy jó ember tudsz lenni, már felül is múlod a hétköznapi embereket.

Mi ezt az alapelvet magyarázzuk el, az anyagiakból semmi sem lesz elvéve tőled, hanem az embernek az a szíve. Akármilyen nagy is a vállalkozásod, nem tesz semmit, ez nem befolyásolja a művelésedet. Ha nagy üzleteket csinálsz, természetesen sok pénzt keresel, de a szívedben a pénz nem olyan fontos, mint az életed. Egy pici kis előnyhöz makacsul ragaszkodni – te nem vagy ilyen. Ha a házad aranyból lenne felépítve, de a szívedben nincsen, te nagyon könnyedén veszed. Ezek a mércéi a művelőinkkel szembeni követelményeknek. Teljesen mindegy, milyen magas is a hivatalod, te tehetsz jót a népnek. Ezek a mércéi a követelményeknek, amelyeket a művelőinkkel szemben állítunk fel. Nem így van? Túllépünk a vallásokon és elmagyarázzuk, a lényeget magyarázzuk el belőle. Minden környezetben lehet művelődni. De egyvalamit még, a hétköznapi emberek közötti művelésnél közvetlenül az emberi szív acélosodik. Vagyis miért mondom én, hogy valóban megváltalak téged? Éppen mert valóban te saját magad emelkedsz és valóban elviseled a társadalmi nyomást, valóban emelkedsz, ezért kell a művelési energiát neked adni és mi téged váltunk meg.

A melléktudat is kaphat művelési energiát, de teljesen mindegy mikor, ő csak a Fá őrzője. Ő is sikeresen művelheti magát és követhet. Bár én ma kinyilatkoztattam ezt a dolgot, ti még nem tudjátok olyan magasan felismerni. Én mondom nektek, valaki még mindig más művelési módszerekről beszél, ez a művelési út ilyen, az olyan és olyan, te még nem tudod felismerni a jelentését azoknak a szavaknak, amelyeket éppen mondtam! Minden művelési módszernél a történelem folyamán a te melléktudatod lett megváltva, de nem te, te nem lettél megváltva! Én egy ősi titkot tártam fel! Hatalmas nehézségeket gyűrtem le, úgy, hogy ezt a dolgot nyilvánosságra hozhassam. Korábban nem lettél megváltva, teljesen mindegy, hogyan is művelted magad. Kit műveltél te? Egész életed hosszán művelted magad, de még alá kellett vessed magad a reinkarnáció hat útjának, és nem tudtad, mivé fogsz újraszületni a következő életedben. Mit gondolsz, nem vagy szánalomra méltó! Miért? Úgy a korábbi vallásokban, mint más művelési módszereknél is, a főtudatod nem lett megváltva. Mert úgy találják, hogy a főtudatot nagyon nehéz megváltani, túl mélyen eltévelyedett. Most én így beszélek, és ti talán úgy találjátok, hogy most tisztában vagytok ezzel. De az ajtón kívül valaki újra megtesz mindent, amit akar, újra megtesz mindent a hétköznapi emberek reális érdekeiért és harcol és vitatkozik másokkal. Ő garantáltan ilyen lesz. Ezért látták az istenségek, hogy az embereket egyszerűen túl nehéz megváltani. De én téged váltalak meg, a melléktudatodnak ugyanaz a neve, mint neked, egy időben jött ki veled az anyaméhből és ugyanazt a testet uralja, csak te nem tudsz semmit a létezéséről. A többiek őt váltják meg, úgy tűnik, hogy ők hozzád beszélnek, de a valóságban hozzá beszélnek. Néha mondasz valamit tudatosan vagy öntudatlanul, de az nem a te agyad, amelyik beszél. Sok ember meditál lótuszülésben, alighogy leülnek, már semmiről sem tudnak, egy pár órát ülnek ott alkalmanként. Még örülnek is nagyon, mikor kijönnek a meditációból. Milyen jól is gyakoroltam! Tudok néhány óra hosszat ülni, tudok a meditációban maradni. Milyen siralmas! Gyakoroltál te? Tudod te ezt? Csupán egy másvalaki gyakorolt.

Hogy a főtudatodat elbódítsák és lehetővé tegyék a művelést a melléktudatodnak, néhány taoista iskolában korábban alkoholt itattak veled. Sok ember létezett a taoista rendszerben, akik alkoholt ittak, úgy hogy az ivás által elkábultak, semmiről sem tudtak többé és elaludtak, és a melléktudatot avatták be a gyakorlásba. Amit mondok, egy ősi titok, bár látod, hogy így egyszerűen magyarázom el – hiszen mi is ez a módszer vagy az a módszer – mert ők látták, hogy az emberek nem tudnák sikeresen művelni magukat. Ők talán jószívűségből teszik ezt és egyvalaki a testedből művelte ki magát, ez is ahhoz számít, hogy te De-t gyűjtöttél és szenvedést viseltél el, mindenképpen a vallásnak áldoztad fel az ifjúságodat. Mi a teendő? A jövő életedben is hagyják, hogy újraszüless, egy melléktudatként, ez is lehetséges. Ahogyan én látom, erre nagyon kicsi az esély. Azután engednek tovább művelődni, az ilyesvalami szintén nagyon ritka. De néhányan egy jó fizetséget kapnak. Hogyan? Magas hivatalnok lesz, sok pénze lesz vagy nagy üzleteket csinál, a jövő életében ilyen valami fog előfordulni. Hiszen mindenképpen egész életében De-t és boldogságot gyűjtött. Én úgy gondolom, az itt jelenlevők közül senki sem akar ilyen lenni. Minden alkalommal, miután elmagyaráztam ezt a dolgot és valaki újra azt mondta nekem, milyen is ez és az a csigong, vagy milyen is ez és az a vallás, úgy találtam, hogy a megvilágosodási képessége nagyon alacsony volt. Ti elolvashatjátok a mi Fálun Dáfá-nk különlegességeit, minden ott áll benne, de nem figyel rá és egy szokványos mondatnak tekinti és túlmegy rajta az olvasásnál. Ez a világegyetem egy szabálya, korábban pontosan így volt.

Mikor kilépsz ebből a mezőből, talán nagyon jól fogod magad érezni a testedben. De egyvalamit: A művelés közben a tested újra nem fogja jól érezni magát. Miért? Mert életről életre karmát gyűjtöttél. Mindezt nem lehet egyszerre kívülre nyomni, különben azonnal meghalnál. Ezért mi fokozatosan hagyjuk a karmát kívülre kiválasztódni, a testből kiválasztódni, ezért fogod bizonyos idő után nagyon rosszul érezni magad a testedben és azt gondolni: Vajon beteg vagyok?! Én mondom nektek, ez nem betegség. De ebben a formában mutatkozik meg, hogy nagyon rosszul érzed magad, néha nagyon fájdalmas, nagyon fájdalmasnak mutatkozik meg. De néhányan tudják, örül neki, ha rosszul érzi magát, és azt mondja: A Tanár törődik velem, eltávolítja a betegségeimet, eltávolítja számomra ezt a karmát. És néhány valaki ugyancsak nagy gondban van, ha nem érzi rosszul magát és nincsenek reakciói a testében: A Tanár mintha nem törődne velem, miért nincs eltávolítva a karmám? Mindenesetre, alighogy néhány új tanuló rosszul érzi magát a testében, természetszerűleg azt gondolják, hogy betegek lennének, ,,vegyél csak be gyógyszert“, azt gondolják, jobb lenne, hogyha egyidejűleg a gyakorlás közben gyógyszereket vesznek be. Mi láttunk egy alapelvet, hogy a karmát nem lehet eltávolítani a kórházban. Egy orvos nem művelő, ezért nincs semmi hatalmas méltósága erre, ő egy technikus a hétköznapi emberek között, ő eltávolíthatja a fájdalmakat számodra a felszínen és ott hagyja a betegségeket a mélyben. A gyógyszerek szedése arra szolgál, hogy visszanyomják őket a testbe, ez olyan, mint az elraktározás és tárolás. A felszínen nincs többé már fájdalom, de el vannak raktározva a test mélyébe és oda vannak betáplálva. A műtéteknél is pontosan így van, például keletkezett egy daganat és kivágják, eközben csak a felszínen levő anyagokat távolítják el, és a betegség valódi oka más dimenziókban található, az viszont változatlan marad. Ezért a súlyos karma-betegségeknél visszaesések következnek be, úgy tűnik egyesek meg lettek gyógyítva és ebben az életben nem következik be visszaesés, aztán a jövendő életben újra feltűnnek, mert a test mélyébe lettek benyomva és valamikor újra ki kell jöjjenek. Valamikor ki kell egyenlíteni az ember karmáját, így szól az alapelv. Amit mi csinálunk itt, az az, hogy mi minden piszkos dolgodat az életed eredetétől kezdve kívülre nyomjuk. Hiszen senki sem teszi ezt, csak úgy van, hogy te műveled magad, mi megtesszük ezt neked. De feltétlenül jól kell uralkodjatok a xinxingeteken. Ha a tested rosszul érzi magát, nem kell úgy legyen: Ó jaj, megint beteg vagyok. Ha tehát beteg vagy, akkor szedjél gyógyszert, ezzel nem törődünk, mert a művelésnél a megvilágosodási képességről van szó, nincsenek szigorú szabályozások, hogyan is kell csinálni valamit. Mi nem mondtuk, hogy te nem szabad gyógyszert szedjél, ha rosszul érzed magad. Ezt mi nem mondtuk.

Van, aki nem tudja művelőnek tekinteni magát, csak a gyakorlatokat végzi és nem tanulja a Fá-t, minden lehetségest megtesz. Bár látod, hogy a gyakorlatokat végzi, de a Fá-testem nem törődik vele. Akkor ő egy hétköznapi ember és betegségeket fog elkapni. Ha mi meghatároznánk, hogy te nem szedhetsz gyógyszereket, és te nem tudod egy művelő mércéihez igazítani magad és még mindig egy hétköznapi ember maradsz, ha aztán valamikor beteg leszel, azt mondod: Li Hongzhi nem engedte meg nekem, hogy gyógyszereket vegyek be. Ezért én nem mondom, hogy kell vagy nem kell gyógyszert szedni, ezt saját magad döntöd el. Tulajdonképpen ez egy vizsga számodra. Ha nem tudod magad művelőnek tekinteni, még mindig betegségeid vannak, így szól az alapelv. Mi csak az alapelvet magyarázzuk el, tehát én azt mondom nektek: Ha te mostantól kezdve művelni akarod magad és rosszul érzed magad a testedben, nagyon valószínű, hogy kifelé van nyomva a karmád az előző életeidből. Én láttam, hogy egyesek újraszülettek, néhány tucat alkalommal, néhányan éppenséggel több mint százszor, mindegyik életükben sok-sok betegség létezett. Mindezt el kell vezessük neked, mindenképpen el kell távolítsuk ezt számodra. Egy másik dimenzióban még többet távolítunk el számodra, neked egy részt ebből el kell vegyünk. De az nem megy, hogy más dimenzióban mindent elvegyünk. Mert muszáj hagyni, hogy egy pici szenvedést viselj el. Másképpen azt jelentené, hogy ez az ember, miután rosszat tett, nem kell visszafizesse. Ha egy nap sikeresen művelted magad és egy buddha helyére leszel ültetve, úgy találnád, hogy nem vagy méltó rá, hogy ott maradjál. A többiekben is felmerülne a kérdés, hogyan is jutott ez fel? Nem igaz? Tehát el kell viseld egy részét a szenvedésnek. Miközben szenvedést viselsz el, a megvilágosodási képességed emelkedik. Egy betegségnek tekinted vagy egy művelő karma-eltávolításának?
Szójegyzék

Ah Q                           egy regényalak, aki mindig önmagát nyugtatgatja, hogy elégedett maradjon, mindenekelőtt, mikor zaklatva van

Amitábha                    szanszkrit, egy buddha neve, a Szukhávati-világ irányítója

Arhát                          szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

Bódhiszattva              szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

Csi                              formátlan, alaktalan anyag, életenergia

Csigong                      egy modern kifejezés a hagyományos művelésre

Dáfá                                       nagy Törvény, a nagy kozmikus Törvény

De                               erény, egyfajta fehér anyag egy másik dimenzióban

Dzsána                        meditációs állapot

                              Törvény, a kozmikus Törvény

Fálun                           a Törvény kereke, egy intelligens lény, a Fálun Dáfá jelképe

Fashen, Fá-test           a Törvény teste, amelyik művelési energiából és Fá-ból van összeállítva

Fofá                            szó szerint: „Buddha Fá“ (Buddha Törvénye), a világegyetem legfőbb igazsága

Jie                               - számnév, egy nagyon nagyon hosszú időköz

- nehézségek vagy katasztrófák, amelyek egy bizonyos idő után egy egyedi embernél vagy az egész társadalomban vagy egy még nagyobb területen lépnek fel

Kasaya                        a buddhisták ruhája, öltözete (lepel)

Karma                         szanszkrit, egyfajta fekete anyag egy másik dimenzióban

Nirvána                       szanszkrit, a szerzetesek halála. A hús-vér testet leveti és az ősszellem a mennybe megy a művelési energiával

Reinkarnáció              az újraszületés, amiről a buddhista rendszerben beszélnek

Ren                             Belátás, Tűrés, Tolerancia, Türelem

Shan                           Könyörületesség, Jószívűség

Si Chan Ba Ding        egy szakkifejezés a buddhizmusban; szó szerint: négy dzsána és nyolc fajta  meditáció

Szukhávati-világ         a nyugati paradicsom, egy mennyország Amitábha Buddha irányítása alatt

Taó                              - Út

            - taoizmus

                                    - a legfőbb igazság, amelyről a taoista rendszerben beszélnek

- egy ember, aki a taoista rendszerben elérte a Taót

Tathágata                    szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

Tathágata-Buddha

                                   - buddha a tathágata szintjén

                                   - Sákjamuni szinonimája

Xinxing                      „a szív természete“, „a szív minősége“

Yang                           egyik a két oldal közül, amelyiket az ókínai taoista tanítások szerint minden dolog tartalmaz, a yin ellentéte. A hímneműt yangnak tekintik.

Yin                              a másik a két oldal közül, amelyiket az ókínai taoista tanítások szerint minden dolog tartalmaz, a yang ellentéte. A nőneműt yinnek tekintik.

Zhang Sanfeng           egy ismert taoista a Ming-dinasztiából (1368-1644 Krisztus után), a tajcsi csuán alapítója

Zhen                           Igazság, Igazságosság, az Igaz, Őszinteség

Zhen, Shan, Ren         Őszinteség, Jószívűség, Türelem

                                   Igazságosság, Könyörületesség, Tolerancia

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch

Falun Fofa (Fa-Erklärung in Sydney)

http://www.falundafa.de/

http://www.falundafa.de/herunterladen/FaErklaerungInSydney1996.doc

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.