hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 


 

Fá-magyarázat a menzetközi tapasztalatcsere-konferencián Pekingben
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 

 

 

Fá-magyarázat a menzetközi tapasztalatcsere-konferencián Pekingben

 

Li Hongzhi

Peking, 1996. november 2.

Tudom, mi nyomja a szíveteket. Én is nagyon hiányollak benneteket. De én mondom nektek: Ameddig te jól műveled magad, én minden pillanatban nálad vagyok. Sok tanuló nagyon jól művelte magát, azt is tudom. Sok tanuló található röviddel a megvilágosodás előtt.

Az utóbbi időben sok tanulónak mondtam ilyesmit, azt mondtam, hogy nagyon nehéz megkapni a Fá-t. Talán némelyik azt gondolja: ,,Én csak hallottam erről“, vagy ,,egy barátom mesélt nekem erről“, vagy ,,én véletlenül láttam meg a könyvet“, vagy ,,én az újságban olvastam tájékoztatót erről, így egyszerűen jöttem és azóta rátértem a Dáfá-művelésnek az útjára“. Ugyan nagyon egyszerűnek tűnt, felszínesen nézve ugyan nagyon erőfeszítésmentes volt, hogy te megkaptad ezt a Fá-t, mert ritkán bukkan fel egy istenség, aki megmondja neked, hogyan kapható meg a Fá, legtöbbször ez úgy fog lefolyni, mint a hétköznapi embereknél, egy egészen normális úton és módon szereztél tudomást a Fá-ról. De én mondom neked, neked nagyon nehéz volt, hogy megkaphasd ezt a Fá-t. Talán mindazok a szenvedések, amelyeket el kellett szenvedjél az eddigi életedben, arra szolgálnak, hogy megkaphattad ezt a Fá-t. Ez olyasmi, amit tudsz; létezik még valami, amit te nem tudsz. Talán több utóbbi életedben vagy akár még hosszabb időközökben ínséget és fájdalmat szenvedtél el,  azért hogy megkaphasd ezt a Fá-t. Léteznek még némelyek, akik még nagyobb szenvedéseket kellett elviseljenek, azért hogy megkaphassák a Fá-t. Ez olyasmi, amit te nem tudsz. Miután később eljutottál a beteljesüléshez, tudni és látni is fogod. Nagyon nehéz volt. A Fá-t már elég jól ismeritek mindannyian. Miért művelhetitek magatokat mindannyian így? Pontosan mivel ti tudjátok, hogy a Fá nem egy normál Fá. Korábban a buddhizmusban Sákjamuni sok felismerést elért, sokat ezekből át is adott az embereknek. Miközben az emberek nemzedékről nemzedékre továbbadták a Sákjamuni által átadott dolgkat, lassanként sok dolog elveszett. Azonkívül léteztek még némelyek, akik változtatásokat eszközöltek a feljegyzéseken a szútrákban. Ugyanaz a dolog a buddhista szútrák különböző változataiban különbözően van feljegyezve. Ez is játszik egy szerepet abban, hogy a Sákjamuni által átadott dolgok a Fá-végbe jutottak. Természetesen léteznek még más okok, amiért a Fá végének az idejébe jutottak.                 

A mai társadalom igazán bonyolult, ennek megfelelően még nehezebb az emberek számára, hogy műveljék magukat. Én mondtam, hogy az a Fá, amit terjesztek, egy nagyon nagy Fá. Saját tapasztalatokból a tanulók ezt már valószínűleg észrevették. A történelemben senki sem létezett, aki szisztematikusan továbbadta az embereknek a valódi kozmikus alapelveket és még tanította az embereket, hogyan műveljék magukat és hogyan művelhetik még felfelé magukat. Természetesen az, amit Sákjamuni mondott, buddha-természetű, mivel Sákjamuni egy buddha. De én mondom nektek, Sákjamuni valóban nem adta tovább az embereknek a világegyetem alapvető Fá-ját, ezért mondta Sákjamuni az utolsó éveiben: ,,Én nem magyaráztam el egy Fá-t sem“ és hangsúlyozta ki a tanítványaival szemben: ,,A parancsolatokat tekinteni mesterként“. Miért? Pontosan mivel Sákjamuni tudta, mi fordul elő a Fá végének az idejében és hogy a Fá-ja össze lesz zavarva. Azt mondta a tanítványainak: Ameddig te a tőlem származó parancsolatok szerint műveled magad, már elérheted egy művelőnek a standardját és eljuthatsz a beteljesüléshez. Ezért ő valójában csak a parancsolatokat adta át az embereknek.    

Világos, Sákjamuni egy buddha. Az, amit mondott, buddha-természetű. Ezért nem mondhatod, hogy az, amit mondott, nem Fá. Ez mégsem a világegyetem alapvető nagy Fá-ja, ezek nem a legmagasabb mennyei alapelvek. Amit viszont én ma adtam nektek, a hétköznapi embereknél levő kezdettől fogva a világegyetemben levő legmagasabb Fá-ig, abba bizony úgymond minden beleértendő. De a hétköznapi emberek ezt nem ismerhetik fel a ,,Zhuán Fálun“ könyvnek a felszínén. Azok, akik nem szeretnék művelni magukat, egyszer átlapozzák és már otthagyják. Az olvasás után nekik az a benyomásuk: Ez egy olyan könyv, amelyik arra tanítja az embereket, hogyan kellene helyesen viselkedjenek. Mindenkinél ez az érzés van, miután egyszer elolvasta a könyvet. A művelésetek kezdeti szakaszában talán mindannyiótoknak ez az érzése volt. A második alkalommal való olvasásnál viszont meg fogod állapítani, hogy ez többé nincs úgy. A kérdések, amiket az első alkalommal való olvasásnál feltettél a fejedben, mind meg vannak válaszolva a második alkalommal való olvasásnál. És egyidejűleg meg fogod állapítani, hogy nem egy a hétköznapi embereknél vett értelemben levő könyvről van szó. De nem tudod pontosan megmondani, miről van szó. A harmadik alkalommal való olvasásnál viszont meg fogod állapítani, hogy ennél a művelésnek egy valódi könyvéről van szó. Ha te el tudod olvasni a negyedik alkalommal, az ötödik alkalommal, attól fogva a könyv egész életed hosszán át el fog kísérni, nem fogod többé elhagyni.      

Miért van ez így? Mert már megmondtam, hogy lehetetlen téged a hétköznapi emberek alapelveivel vezetni, hogy azáltal a buddháknak a szintjéig műveld magad. Ez a könyv azonban egy nagyon átfogó tartalommal rendelkezik. Ugyanattól a mondattól különböző szinteken és különböző lelkiállapotokban különböző érzésekkel és megértésekkel fogsz rendelkezni. A hétköznapi emberek könyveinél semmi esetre sem fog fellépni egy ilyen tapasztalat. Mert ebben itt sok rejtélyes dolog van. Én nem mutattam be nektek isteni képességeket. Hogy betegeket kezeltem, csupán arra szolgált, hogy hozzáigazodjon a csigong akkori helyzetéhez. Máskülönben nem is kezeltem volna betegeket. Ha te művelni akarod magad, hogy megjavítsd a tested, hogy kiművelj minden isteni képességet, hogy újra és újra megemeld a szintedet, mindezt, bezárólag mindennel, amit a beteljesülés után kapsz, én felvettem ebbe a Fá-ba. Ameddig tanulod, a tested meg fog változni, ameddig olvasod, a szellemi állapotod [az elméd] meg fog emelkedni, ameddig műveled magad, a különböző szinteken rendelkezni fogsz a mindenkori állapottal. Ha te a befejezésig olvasod, ennek a könyvnek az irányítása alatt el fogsz jutni a beteljesüléshez. Pontosan egy ilyen könyvről van szó. Azonban a hétköznapi emberek nem láthatják az átfogó tartalmát.            

Mindazonáltal ennél még létezik egy probléma. Az itt jelenlevők, akik megkapták a Fá-t és a Dáfá-ban művelik magukat, mindannyian tudják, ti a művelés közben is felismertétek ezt. Különböző szinteken ti is érzékeltétek a Fá-nak a különböző tartalmát. Ezért mondtam előbb, hogy ez a Fá nem egy normál Fá. Ez a világegyetemnek a tulajdonsága. Én a világegyetemnek a legalapvetőbb dolgát adtam át az embereknek. Így ez a dolog, amit teszek, természetesen nagyon nagy. Én újra és újra hangsúlyoztam, hogy a Dáfá-ról (nagy Fá-ról) van szó. Talán némelyik azt gondolja, hogy én azért beszélek a Dáfá-ról, mert nagyon sokat magyaráztam el. Valójában nincs úgy. A Dáfá, amire én gondolok, egy nagyon mély jelentéssel rendelkezik.

Azok a tanulók, akik nagyon magas szinteken művelik magukat, láthatnak egy jelenetet. Ők látni fogják, hogy nemcsak az emberek azok, akik a Dáfá-t tanulják, hanem a nagyon magas szinteken levő élőlények is. Ez a Fá valóban nagyon nagy. Minden jelenlevőnek itten megvan a sorskapcsolata. Azért kaptad meg ezt a Fá-t. Ismétlem, nem mindenki hallhatja ezt a Fá-t. Ti egy olyan nagy parkban végeztétek a gyakorlatokat. Sok ember járt arra. Némely emberek egyszerűen nem láttak benneteket. Némelyik ugyan eljött, de nem tudta a szívére venni, amit hallott. Ezért még mindig nem kapott semmit sem. Nincs úgy, hogy mindenki megkaphatja. Némelyik jónak találja, mihelyt elolvasta a könyvet. Némelyik viszont nem tudja elfogadni, ha elolvasta. Az emberek éppenséggel mások. Mindazonáltal erre is léteznek okok. Éppen mondtam is, hogy ez a könyv nem olyan könyv, mint a hétköznapi embereknél. Az USA-ban is elmagyaráztam, amiért ez a Dáfá nagyon magas szintekig vezetheti az embereket a művelésnél. Mert nagyon alacsony szinteken nézve mindegyik mondat ebben a Fá-ban alapelveket mond el. Ha te láthatod az igazságát, meg fogod állapítani, hogy mindegyik jel (írásjegy) egy buddha alakját ábrázolja. Ha te nagyon magasra művelt vagy és az égi szemed is nagyon magas szinteket láthat, látni fogod, hogy mindegyik jel (írásjegy) mögött számos különböző szinten levő buddha sorakozik fel. Gondoljátok csak át, milyen mélyreható tartalmak ezek. Miért változik meg egy mondat különböző szinteken és miért egészen mások a Dáfá-nak az alapelvei különböző szinteken? Pontosan ezen múlik. Ezért nem kellene a könyvet egy olyan könyvnek tartsátok, mint a hétköznapi embereknél, feltétlenül meg kellene tudjátok becsülni.         

Ha korábban az emberek buddhákról beszéltek, nagyrabecsülés mutatkozott meg náluk. Egy nagyon tiszteletteljes és választékos magatartással beszéltek a buddhákról, bódhiszattvákról és arhátokról. A mai emberek viszont meggondolatlanul beszélnek a buddhákról, nagyon tiszteletlenül, mintha egy nagyon normális dolog lenne. Az istenségekben való hitetlenség vitte rá az embereket erre. Nem szabad tetszés szerint beszélni a buddhákról. Az egy nagy dolog, hogy tisztelettel viseltetnek-e a buddhák iránt vagy sem. A mai emberek meggondolatlanul tréfálkoznak a buddhákkal. Sőt ott is megsértik a buddhákat, ahol az étkezésről van szó. A fogások sok neve sérti a buddhákat. Olyan nevek bukkannak fel, mint ,,Az arhát vegetáriánus fogásai“ és ,,Buddha átugorja a falat“, ezek mind azon vannak, hogy gyalázzák és megsértsék a buddhákat. Néhány ilyen vegetariánus éttermet ráadásul a laikus hívők vagy szerzetesek működtetnek. Ők szemmel láthatóan már nem tudják, hogy azon vannak, hogy buddhákat gyalázzanak. Miért nem tudják művelni magukat többé a szerzetesek? Mert ő már nem tudja, hogyan kellene művelje magát. Talán ők visszakérdeznének: Miért nem jó ,,Az arhát vegetáriánus fogásai“ név? Gondoljátok csak át. Egy arhátnak nincs ragaszkodása a világi érzékekhez, mint színek és íz, miközben ,,Az arhát vegetáriánus fogásai“-nál az ételek úgy színnel, mint ízzel is rendelkeznek. Ha te ebben a tekintetben szemléled meg a dolgot, ez nem ugyanaz, mint az arhátokat gyalázni? ,,Buddha átugorja a falat“, a buddha megérezné a szagát az ízletes ételnek az embervilágban és erre fel még a falon is átugrana, ez nem a buddha gyalázása? Lehetne az, hogy a buddhák ragaszkodjanak az emberek ételéhez? Én egy ilyen, a mai korban létező jelenségről beszélek. Valójában sok dolog meglehetős tiszteletlenséget mutat a buddhákkal szemben, és milyen fokig! Ha buddhákról beszél az ember, tulajdonképpen nincsenek őszinte gondolatai és ráadásul közvetlenül gyalázni meri a buddhákat. Az irodalomban a buddhák szintén egy rosszindulatú módon vannak megrágalmazva. Ez már ilyen messzire ment! Gondoljátok csak át, hogyan néz ki akkor az emberi társadalom? Én mondom nektek, ameddig ezt a könyvet és ezt a Dáfá-t terjesztem, én éppenséggel minden becstelen dolgot helyre fogok igazítani. A Fá-ban buddháknak, taóknak és istenségeknek a parancsolatai vannak tartalmazva számos különböző szinten. Ezért kellene tudjátok feltétlenül megbecsülni a könyvet. Ne hagyjátok tetszés szerint összevissza és ne tegyétek le tetszés szerint. A Fá-terjesztésnek a korai időszakában nem említettem meg ezt a dolgot. Némelyik ráadásul az ülepe alá tette, mikor a tanfolyamot látogatta. Nem hibáztatlak emiatt, mivel te akkoriban semmit sem tudtál erről. Most ti mindannyian felfelé műveltek vagytok és már tudjátok, miről van szó a Fá-nál. Ezért csupán ma említettem meg ezt a problémát. Én mondom nektek, hogy ügyelnetek kellene erre a dologra.                 

Létezik még egy dolog, amiről ez alkalommal szintén akarok mondani nektek még valamit. Sokan közülünk igazán jól művelték magukat, saját maguk is tudják, hogy ők talán igazán jól műveltek. De náluk még mindig merülnek fel egyes problémák. A gondolataikban feljönnek egyes dolgok, amikre egy hétköznapi ember törekszik, és különböző ragaszkodások és érzések. Némelyik tanuló nagyon aggódik: Mennyiben műveltem hát én magam? Én mondom nektek, ha te tudod, hogy művelő vagy, és te valóban a művelési standardokhoz tartod magad, ne aggódj a gondolataidban levő ilyen állapoton. Miért? Mert ha az embervilágban való művelésnél az egész emberi dolgokat és karmát eltávolítják tőled, azt mondom neked, még csak egy napot sem bírhatsz ki a hétköznapi embereknél. Te egyszerűen nem tudod elviselni a hétköznapi embereknek a különböző gondolatait. Mert a hétköznapi emberek mindegyik szavának, mindegyik tettének, mindegyik gondolatának van egy célja, amelyik normális módon az egóra vonatkozik [önző]. Ezért nem tudod kibírni. Ha már nem rendelkezel mindezekkel a dolgokkal, mindenki másnál láthatod őket, úgyhogy a hétköznapi emberekkel való kapcsolatnál szükségszerűen nem tudod ezt elviselni. Te az emberek mindegyik szavánál és mindegyik tetténél érezni fogod az erős ragaszkodást, úgy nem tudod többé a hétköznapi emberek között művelni magadat, nem is tudsz többé náluk maradni, a munkádat szintén nem tudod többé tovább végezni. Ezért a felszínen levő emberi dolgokat lassan távolítom el számotokra. Csupán röviddel a beteljesülés előtt lehetnek mind eltávolítva.         

Azok a dolgok, amelyek még nincsenek eltávolítva és amelyekkel a hétköznapi emberek között tudsz élni, lehetővé teszik neked, hogy a hétköznapi emberek között műveld magad. Ha te ezeket a dolgokat rossz dolgokként ismerted fel, akkor már tettél egy előrelépést. Ameddig le tudod vetni őket, te már azon vagy, hogy műveld magad. De némely dolgokat nem tudsz feltétlenül egyszerre teljesen eltávolítani, mert ezek azok a dolgok, amiket a művelésnél csak nagyon lassan lehet eltávolítani. Ezzel tisztában kell legyetek. A beteljesülés napján mindezek a dolgok el lesznek távolítva. 

Még egy dolog, amit mondani szeretnék nektek, az az, hogy a művelés valóban nagyon fájdalmas. Mert ti a hétköznapi emberek között művelitek magatokat. Ezt érezni fogjátok, mikor megpróbáljátok eltávolítani a ragaszkodást a saját előnyök és érzelmek vonatkozásában. Az új tanulók, akik még nem találhatóak ebben az állapotban, ilyen nagy akadályokat még nem tudnak megérteni. Mert az embereknek éppenséggel karmájuk van. A karma által okozott tényezők akadályoznak egyvalakit a művelésében. Konkrét megjelenések ezekből például a nehézségek és súrlódások a munkahelyen, az emberek közötti konfliktusok. Vagy testi kényelmetlenségek formájában mutatkoznak meg. Ilyen nehézségek gyakran nagyon hirtelen és hevesen jönnek. Néha ugyan tudatában vagytok, hogy a művelésről van szó, de úgy látszik, mégis nagyon nehezetekre esik, hogy levessétek azt a szívet. Tudomásom van erről. Ennek ellenére valahogyan át kell jussatok a művelés közben. Mindegy, hogy akarod-e vagy sem, minden esetre át kell éljél ilyen dolgokat, azért hogy újra és újra megacélozd magad, úgy hogy végül le tudd vetni azt a szívet.            

Létezik még egy dolog. Én mondom nektek: Azoknak, akik a Fá-t hallgatják, illetve megkapták a Fá-t, valószínűleg mindannyiójuknak megvan a sorskapcsolatuk. A Fá, amit ma elmagyarázok nektek, valóban nagyon magas. A dolgok, amiket átadok nektek, szintén nagyon magasak.  Ti szintén nagyon gyorsan művelitek magatokat. Különösen azoknál, akik az utóbbi időben kapták meg a Fá-t, van az az érzése az embernek, hogy későbbiekként meg fogják előzni az előbbieket. A jelenlegi USA-beli utazásomon észrevettem, hogy sokan a szárazföldi Kínából, Tajvanról, bizony sok külföldi kínai, kínai egyetemista, doktorjelölt, maszterjelölt és magasrangú értelmiségi, vagy akik iskolások, akik tanárok, illetve tudományos kutatásokat folytatnak, nagyon gyorsan áttörték a szintjeiket. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy ők jók, mivel magas ismeretek fölött rendelkeznek, hanem az alapjuk nagyon jó. Hiszen ők később kapták meg a Fá-t. De mihelyt megkapták a Fá-t, normális módon nem veszem észre náluk, hogy csupán lassan értették meg a Fá-t. Korábban sok ember élt át egy folyamatot, amelyikben még meg kellett ismerje és értse a Fá-t. Ők lassan emelkedtek meg. Nekik viszont legtöbbször nincs egy ilyen folyamatuk. Mihelyt megkapják, egyszerűen veszik és művelik magukat. Nemcsak gyorsan felfogták, hanem azonnal bele is merültek. Ez nem azt jelenti, hogy ez a hétköznapi embereknek a magas képzettségi színvonalával függ össze. Valójában ez az alapnak egy kérdése. Természetesen mindenkinél, aki megkapta a Fá-t, mindig a sorskapcsolat játszik egy szerepet.       

A Fá-t, amit terjesztek, már mindent alapvetően rendszerezetten kinyilvánítottam nektek. Mindent nektek adtam, ami tovább kellene legyen adva. És ami a legmagasabbat illeti a Fá-ból, én ezt már igazán magasan magyaráztam el. Ha ezt most ismételten elmagyaráznám, akkor még zavaró hatásai is lennének. Mert az lehetetlen, hogy mindig ugyanazokkal a szavakkal magyarázzam el. Lehetne, hogy az, ami át lenne adva, megzavarja azt a Fá-t, amelyik már egy szilárd formában nektek lett adva. Ezért nem magyarázhatom el többé szisztematikusan a Fá-t. Eltekintve a különleges esetektől később csak azokról a problémákról fogok beszélni, amelyekkel az emberek társadalma van szembesítve, valamint a jövőbeli dolgokról. Ezek mind az emberek dolgai. A művelésre való dolgok ebben a periódusban alapvetően mind eredményesen fel vannak fedve. A ,,Zhuán Fálun“ már nagyon, nagyon magasan van megírva. A későbbi időközben is megint elmagyaráztam valamit. Az később szintén írásba lesz foglalva. De én mondom nektek, ami lehetővé teszi a műveléseteket, az pontosan a ,,Zhuán Fálun“. Minden más, mindegy, milyen sok könyv is van kiadva, segédanyagként szolgál a ,,Zhuán Fálun“-hoz. Ezért ti mindannyian a ,,Zhuán Fálun“ könyvhöz kellene tartsátok magatokat a művelésetekért.           

A tanulóinknak nagyon hiányoznak a konkrét ismeretek, a buddhákról való tudás. Mert az utóbbi években én csak a Fá-t terjesztettem, de nem mondtam semmit sem a különböző szinteken levő buddhákról és semmit sem a buddhákról, taókról és istenségekről, valamint a világegyetemről. Azért nem meséltem semmit sem erről, mivel a Fá, amit terjesztek, nagyon nagy. Semmi konkrét dolog sem szabad legyen belekeverve és nem is méltó arra, hogy bele legyen keverve. Ezért sok tanulónak van ismerethiánya ebben a tekintetben. Nagyon kevés tudomásuk van a buddhákról, valamint a fentről lentig különböző szinteken levő élőlényekről. Ami a buddhákat, bódhiszattvákat vagy a buddháknak a szintjeit és a buddháknak a birodalmait illeti, arról nagyon keveset tudnak. Ha viszont nektek valóban el lenne árulva a buddháknak a konkrét élete, azt ti emberi gondolatokkal fognátok fel. Ez tiszteletlenség lenne a buddhákkal szemben. A jövőbeli művelés közben a tanulók közül sokan fogják látni ezt, akkor ti saját magatok már kiegészíthetitek ezt a részt.  

Ez a világegyetem nagyon bonyolult. Az összetettségének a foka nemcsak az emberek számára elképesztő, hanem a buddhák, taók és istenségek számára is. Az a világegyetem, amit az emberek ismernek, csak egy szinten található. Én már meséltem egyszer az anyagi felszínről, amit az emberek felfoghatnak. A legnagyobb részecskék, amiket az emberek láthatnak, azok a bolygók, illetve a tejútrendszer; a legkisebb részecskéket műszerekkel lehet felismerni, ezek molekulák, atomok, atommagok, neutronok, elektronok, kvarkok és neutrinók. Még tovább lefelé semmit sem tud többé az ember. De ez még túlságosan messzi távol van az őseredeti anyagoktól, amelyek az embereket, illetve az életet alkotják. Számtalan milliárdszorosan is meghaladva az ember nem jut el a végére. Ilyen mikroszkopikus az anyag. De minél mikroszkopikusabb az anyag, annál nagyobb az össztérfogat. Neked nem szabad csak egy részecskét szemlélned. Egy részecske csak egy kis rész a térfogatból. De a részecskékről egy egységként van szó. Minél mikroszkopikusabbak az anyagnak a részecskéi, annál nagyobb talán az összfelületük; ha az anyagnak a részecskéi nagyobbak, a felületük nem is feltétlenül nagyobb. Az emberiség csak azt a dimenziót ismerte meg, amelyik molekulákból áll, és makacsul ragaszkodik az elképzeléseihez. Még különböző pozitivista meghatározásokkal korlátozza magát és nem tudja áttörni ezeket. Vegyük csak a levegőt, a vizet, a fát példaként, a mi életterünkben bizony minden molekulákból áll, bezárólag az emberi testtel. Úgy, mintha te egy tengerben élnél a molekuláknak a szintjén, illetve egy háromdimenziós képben, amelyik molekulákból áll. Bármilyen magasra is repülhet a léghajó [űrhajó], nem mehet ki a molekuláknak a dimenziójából; bármilyen magas fejlettségű is lehet a számítógép, nem hasonlítható össze az emberi aggyal. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy az emberi társadalom egy áttörést sem ért el. Az emberek már ismerik a molekulákat, az atomokat, a kvarkokat és ráadásul a neutrinókat. De a tudomány csak egyedi pontokként látja a részecskéket a különböző részecskéknek az egységes felülete helyett. Ha láthatná ezt a felületet, az ember látná a világegyetem más dimenzióinak az igaz arculatát. Az atomok szintén nem csak egyedi részecskék, ahogyan az emberek szemlélik őket. Ha egy kis bolygó nagyságáig felnagyíthatná ezeket, azokon a tárgyakon, amelyek atomokból állnak, az ember életet, alapanyagokat, vizet, növényeket látna, tehát minden alapanyagot, amelyik atomokból van képezve. Az emberiség viszont nem törheti át ezt a határt.    

Valójában az emberek két részecske között élnek. Minden molekulákból áll, és a legnagyobb részecskék, amiket láthatunk, azok a csillagok [bolygók]. Mi a molekulák és a csillagok [bolygók] között élünk. Ha én ma ezt nem mondtam volna, a tudósok nem is ismerték volna fel. Az emberiség nem gondolna arra, hogy a csillagok [bolygók] is egyedi részecskék. A számtalan részecske még nagyobb részecskéket képez, ezek a különböző tejútrendszerek. Ezek ugyancsak még nagyobb kozmikus területeket (tartományokat) képeznek, amelyek még nem a legnagyobb részecskék. Az, amit elmondtam, talán egyszerre nagyon magasra tolta az elképzeléseidet. Feltéve, hogy a tested ugyanolyan nagy lenne, mint az a test, amelyik a csillagok [bolygók] szintjének a részecskéiből áll, a föld nem úgy nézne ki, mint egy molekula, ha visszatekintenél a földre? Az emberiségnek az alapanyagokról való elképzeléseiből kiindulva a csillagok valóban a részecskéknak egy szintje. Ez makroszkopikusan van nézve. 

Az emberek gyakran beszéltek arról ,,felfelé a mennybe menni“. Hol van a menny? Hol van a fent? Ebben a világegyetemben tulajdonképpen nem létezik olyasmi, mint fent, lent, jobbra, balra, elöl és hátul. Ha a ,,felfelé“-vel ,,felfelé“ van gondolva, a ,,lefelé“ jelenthet ,,felfelé“-t is? Ez a világegyetem kerek, a föld körülbelül ennek a középpontjában található. A balra az fent van, a jobbra is fent van; lent az fent van, a fej fölött és fent van. Ezzel már nagyon közel vagyok ahhoz, hogy eláruljak egy mennyei titkot. Éppen azt mondtam, hogy minél mikroszkopikusabbak a részecskék, annál nagyobb viszont ezeknek a felülete. Valójában egy élőlény már behatolt a még nagyobba és még magasabba, ha vissza tud térni a még mikroszkopikusabba. Már ,,fent a mennyben” van. Mert minél mikroszkopikusabbak a részecskék, annál magasabbak a szintjeik. Ez egy nagyon gigantikus általános képzet. Az éppen megemlített felismerési móddal a világegyetemről csak egy picikét mondtam el nektek ebből. Ez csak egy felismerési módszer a dimenziókról. Léteznek még bonyolultabbak. Természetesen ti saját magatok még sokkal többet fogtok felismerni a jövőben a megvilágosodásotok után.   

Nem szabad túl sok konkrét dolgot átadni a mennyről az embereknek. A tényállás az: Ha az emberiségnek a pozitivista [tapasztalati] tudománya egy magas fokig lenne fejlett vagy túllépte volna az emberiségnek a szintjét, az emberek számára az még veszélyesebb lenne. Mert az emberek semmi esetre sem szabad elérjék a buddhák szintjét technikán keresztül. Az abszolút nem megengedett. Mert az embereknek sok érzelmük, vágyakozásuk [hét érzelmük és hat vágyuk] és makacs beállítottságuk van, például harci szellem, féltékenység, erotikus vágyak stb. Ha ezek a dolgok a mennybe lettek volna hozva, az hát katasztrofális lenne. Még a buddhákkal és bódhiszattvákkal is harcolnának. Szinte egy kozmikus háború törne ki. Az embereknek sohasem szabad az emberi beállítottságaikkal a buddhák szintjéig fejleszteniük a technikát. Ezért az emberiségnek a technikája csupán az előre elrendeltnek megfelelően fejlődik. Ha nagyon magasra fejlődött, a technikát saját magát, valamint az eberiséget az a veszély fenyegeti, hogy meg lesz semmisítve. Ez egy olyan kép, amit én láttam.

A következőben szeretnék újra visszatérni a dimenziókra. Azoknak a dimenzióknak a rendjét és módját, amelyeket az előbb említettem meg, csak durván és összefoglalva írtam le. A maga idejében Sákjamuni buddha is egy bizonyos területen belül magyarázott a világegyetemről való felismerésekről. Például konkrétan mesélt az emberiségről és egy bizonyos területről a három világkörön belül és kívül, például a Szuméru hegyről és ennek a létformájáról. A Szuméru hegy körül négy nagy kontinens volna és két nagy mennyei szint. Valójában hibák csúsztak be, mikor az, amit Sákjamuni mondott, át lett adva Kínába, le lett fordítva kínaira vagy Indiában lett terjesztve. A két nagy mennyei szint, amit Sákjamuni buddha a Szuméru heggyel összefüggésben magyarázott el, tulajdonképpen nem két mennyei szint, hanem a világegyetem két szintje. A kis világegyetemről és a második szint világegyeteméről való felismerésről van szó.   

Mi értendő a második szintnek a világegyeteme alatt? Az a világegyetem, amelyet az emberiség ismer, számtalan tejútrendszerből áll. Ez a kijelentés először is csak ennek a dimenziónak a szerkezetén nyugszik, amit az emberek megérthetnek. Ez az a világegyetem, amiről normális módon beszélünk. Ami ezt a világegyetemet illeti, az emberiség sohasem láthatja meg a szélét. Mégis ez a világegyetem nem az egyetlen a mennyboltozatban. Nem is a legnagyobb részecske a felmérhetetlen mennyboltozatban. Még számos ilyesfajta nagy világegyetem létezik, ezek egy még nagyobb területét képezik a világegyetemnek, amelyiknek szintúgy van egy külső széle. Ez ugyancsak egy még nagyobb részecskét képez. Ez a világegyetem szörnyen nagy, az emberek számára elképzelhetetlen. Az istenségek számára viszont csak egy kicsi rész a részecskék egyik szintjéből. Még nagyobb buddhák számára ez szinte olyan kicsi, hogy semmi. Különböző szinteken a gondolkodásmódok és elképzelések is mások lesznek.    

Előbb a Szuméru hegyről beszéltem, amit Sákjamuni buddha felismerésen keresztül igazolt. Ez annak a tejútrendszernek, illetve naprendszernek az északi oldalán áll, amelyikben mi, emberek élünk. Az ,,észak“ fogalom itt nehezen kezelhető, mert a világegyetemben nem létezik ilyen fogalom. Hiszen a föld is forog. Mi ezt egyszerűen úgy mondjuk, ahogyan Sákjamuni buddha leírta. Így ti mindannyian könnyebben is érthetitek meg a fogalmat. Különben ha mi azt mondjuk ma, hogy itt volna, holnap megint máshová vándorolt oda. Sákjamuni szavai szerint mi egyszerűen azt mondjuk, hogy északon fekszik. Milyen magas hát ez a Szuméru hegy? Túlhaladja a tejútrendszert és annak a világegyetemnek a területét, amit az előbb magyaráztam el, nevezetesen azt a területet, amelyik számos, megszámlálhatatlan galaxisból áll. Gondoljátok át egyszer, milyen nagy összességében a számos, megszámlálhatatlan galaxis? A galaxisok között még fennállnak bizonyos távolságok. A Szuméru hegy túlmegy ezen a területen és a második szint világegyetemének a középpontjában áll. Ez éppen egy ilyen nagy hegy. Valójában a Szuméru hegy három egymással összekapcsolódó hegyből áll. A három hegynek Amitábha buddha, Guanyin (Avalokitésvara) bódhiszattva és Mahasthamaprapta bódhiszattva felel meg. Amitábha buddha az első buddha ezen a látókörön.  

Amit Sákjamuni buddha felismerésen keresztül igazolt, az messze túlmegy azon, amit az emberiség tud róla. Sákjamuni buddha sok a mennyben megesett történetet mesélt el és a korábbi életének a történetét. A valódi származását viszont nem egészen fedte fel. Különösen a nirvánája utáni eseményeket aztán senki sem ismeri igazán.  

Tudjátok, hogy mindegyik buddhának van egy saját világa. Amitábha buddhának van a Szukhávati világa, és a Majolika  világ Bhaisadzsjaguru által van igazgatva. Létezik még egy Lótusz világ, egy Szép világ stb. Jézusnak és Yuanshitianzunnak (a világeredet tiszteletre méltó Istenének) is megvannak a világaik. A tejútrendszerben, amelyikben az emberek léteznek, több mint száz ilyen mennyei világ van. Nagyon sok buddha is létezik. Azok a buddhák, akik elérték a tathágata szintet, Sékjamuni szerint olyan sokan vannak, mint a homokszemek a Gangeszben. Mindegyik tathágata-buddha igazgat egy ilyen mennyországot. Képzeld csak el, milyen nagy ez a világegyetem. Mikor Sákjamuni buddha az utolsó szintjéről alászállt az embervilágba, a világegyetem hatodik szintjén tartózkodott. Ez egy irtózatosan nagy szám. Ez nem a menny hat szintje, hanem a világegyetem hat szintje! Ott volt egy világa, amit Dáfán világnak hívtak. Később Sákjamuni buddha az embervilágba jött, azért hogy megváltsa az embereket. Miután eljutott a beteljesüléshez, 49 év hosszán át terjesztette a Fá-t. Ő nem ment vissza. Az ő erejével és egy ilyen magas szintről való származásával is Sákjamuni buddha csak a mellékősszellemet tudta megváltani. Azonkívül az sem volt lehetséges neki, hogy a gyakorlók egy életben nagyon magasra művelhessék magukat.     

Most mindannyian tudjátok, hogy a buddháknak mind megvan a saját világuk. Hallott valaki arról, hogy Sákjamuninak megvan a saját világa? Senki sem mesélt erről. Az lett mondva, hogy hiszen Sákjamuni a Száhá világban található. Hol van hát a Száhá-világ? Pontosan a három világkörben van, bizony pontosan ebben a három világkörben, bezárólag az embervilággal. Hogyan lehet a Buddhának a világa egyidejűleg az embervilág? Senki sem gondolt utána ennek. Valójában Sákjamuni normális módon mindig a Dáfán mennyben tartózkodik, mert ő a Dáfán világból jön. Így a mennynek ezt a szintjét szintén Dáfán mennynek nevezte. A Dáfán menny a színtelen világkörnek a legmagasabb mennyében található, tehát még mindig a három világkörön belül. Hogyhogy nem megy el innen? A Dáfá terjesztésének a kezdetéig ő még a Buddha híveire vigyázott. Több mint 2500 év hosszán át tulajdonképpen a Dáfá terjesztésének a kezdetére várt. Az utolsó szint, amelyikről Sákjamuni jött, a Dáfán világ volt. De nem fog azon a helyen maradni. Mivel ő megalapozta a kultúrát a Dáfá mostani terjesztésére és sok szenvedést viselt el a hétköznapi emberek között, egy még magasabb szintre fog visszatérni, ha azonosult a Dáfá-val. Ezek pontosan a tények Sákjamuni buddháról, amelyeket szerettem volna elmondani nektek.

Sok ember kérdezett engem állandóan: ,,Tanár, ki vagy te?“ Ami engem illet, az egy nagyon, nagyon hosszú történet. Én az egyik világegyetem-szintről a másikra és egyik égitestről egy másikra mentem alá. Én szintről szintre újraszülettem és az embervilágban többszörösen újraszülettem. Egy életben sok Én létezett. Ez olyan összetett volt, hogy az ember nem tudja, mivel kezdje. Nagyon röviden és tömören azt mondhatom nektek, hogy én magamat az össze égitesten és világegyetemen kívül látom, miközben az összes istenség és buddha, valamint az összes élőlény az égitesteken és világegyetemeken belül található.   

A világegyetemben létezik a ,,keletkezés, fennállás és romlás“ problémája. Ez a világegyetem létezésének a törvényszerűsége. A világegyetemnek a kora nagyon magas. Ennek a világegyetemnek a folyamatában azok a buddhák, istenségek és taók, akik a világegyetem kezdeti szakaszában jöttek létre, már szintén nagyon öregek. Úgy néz ki, mintha már életuntak lennének. Az idő nagyon, nagyon hosszú, úgyhogy az istenségek is elfelejtették a történetet (történelmet). Sőt a múltjukat is elfelejtették. Minél magasabb a szint, annál lassabban múlik az idő és annál nagyobb a terület és a térfogat. A ,,keletkezés, fennállás és romlás“ fogalmai még magasabb szinteken egy nagyon lassú folyamat, úgy hogy egy élőlény ezt egyáltalán nem kell figyelembe vegye. Éppen ilyen nagy. A Főbuddha, aki minden időkön és kozmikus területeken kívül található, azon a véleményen van, hogy az élőlények jelentik az értelmet a világegyetem létezésére. A világegyetemben már sok-sok katasztrófa történt különböző szinteken. A legmagasabb szintig senki sem tudja, hogyan néz ki a legőseredetibb világegyetem. A nemzedékváltás után semmi sem létezik többé a múltból. Mégis nagyon nehéz minden élőlényt megtartani a világegyetemben.      

Mikor a világegyetem a keletkezési szakaszban volt található, sok istenség már látta a problémákat, amelyek a világegyetem végső szakaszában fognak felbukkanni. Ezek az istenségek nagyon aggódtak és meg akarták menteni magukat. Ha viszont nem rendelkeznek egy bizonyos magas hatalmas erény fölött, nem is fordíthatják meg ezt a dolgot. Sőt ők saját maguk sem térhetnek vissza többé. Különböző szintekről való istenségek akarták ennek a dolognak szentelni magukat. Így sok istenség jött a történelemben.   

Mindazonáltal a világegyetemben létezett egy alapelv a múltban, nevezetesen hogy egy szint élőlényeinek nem volt szabad tudniuk, hogy a magasabb szinten létezik-e élet és a magasabb szint élőlényeinek szintén nem volt szabad tudniuk, hogy egy még magasabb szinten léteznek-e még élőlények. Az istenségek mindegyik szinten csak azt tudták, hogy ők volnának a legmagasabbak. Ezért mondta Jézus nyugatról, hogy az ő apja – Jehova Isten volna. Jehova az az Isten, aki a zsidó fajt teremtette. Ő a Teremtője a zsidó fajnak. Ez azt jelenti tehát, hogy Ő a legmagasabb a zsidó fehér faj, valamint ennek a különböző szinteken levő élőlényei számára. De más rendszerekben még léteznek más istenségek, akik más fajokat teremtettek. És még magasabb és még sokkal magasabb szinteken még léteznek istenségek és élőlények. Csak az alacsony szinteken levő istenségek és az emberek semmit sem tudnak róluk. Az istenségek is csak a saját szintjükön levő buddha-parancsolatokról tudnak. Mikor az istenségek látták az utolsó jelenetet, mindannyian meg akarták oldani a ,,keletkezés, fennállás és romlás“ kozmikus fejlődés utolsó szakaszának az ijesztő következményeit és egymásután alászálltak az embervilágba. Sok ilyen istenség jött. Némely istenségek szenvedéseket viseltek el, amelyek kezdettől fogva végig felölelték a szintjüket a világegyetemből, azért hogy egy nagy hatalmas erényt szerezzenek és hogy teljesítsék a megmentés feladatát. Mégis nekik mindannyiójuknak megvolt az a problémájuk, hogy közülük egyik sem a legmagasabb. Ha még magasabb és még magasabb szinteken is még problémák keletkeztek, azok a szintek is a katasztrófában találhatóak, amelyeken az istenségek eredetileg tartózkodtak. Így az alászállt istenségek bármiféle siker nélkül meg lennének semmisítve. Így az alászállt istenségek sem az eredményt nem kerülhetnék el sem visszatérni nem tudnának. Ténylegesen éppenséggel minden pontosan így folyik le. A felfelé történő megmentés és Fá-helyreigazítás közben én sok ilyen istenséget vezettem vissza, miután azonosultak a Fá-val.   

Most mindannyian tudjátok, hogy az, amit ma elmagyarázok, nagyon magas. Sákjamuni buddha azt mondta, hogy abban az időben, mit tudom én, hány éven belül, Majtréja buddha el fog jönni. Én ebben az időben jöttem, de nem Majtréja buddha szintjéről jövök.   

Szeretnék még egy nagyon magas mennyei titkot elárulni nektek. Ezt a dolgot korábban már elmeséltem egyszer. A mennyben levő istenségek, például a nektek ismerős tathágaták, bódhiszattvák stb. valójában nem csak egyszer léteznek. Körülbelül minden tíz évben vagy kevesebb mint tíz évenként ki kell legyenek cserélve. A mostani Amitábha buddha már szintén nem az első és Guanyin (Avalokitésvara) bódhiszattva már szintén nem az első. Miért? Mert az embervilág, illetve a három világkör túl bonyolult. Ők túl közel vannak a három világkörhöz, úgyhogy az alacsony szinteknek a rossz dolgai közvetlenül zavarhatják őket. Mivel a buddhák és bódhiszattvák az embereket váltják meg, az emberek annál inkább fejthetnek ki hatást a buddhákra és bódhiszattvákra. Ha ők hosszabb időn át váltják meg az embereket, le fognak esni. Emiatt ebben a mi időterünkben kb. minden tíz évben ki lesznek cserélve. De némely világokban már egy nagyon hosszú idő telt el. Még nagyobb konkrét dimenziókban az idő ugyancsak nagyon gyors. A tíz év alatt némely dimenziókban már több mint tízezer év telt el. Ilyen körülmények között a buddháknak és bódhiszattváknak emiatt nem szabad hosszabb ideig ott tartózkodniuk. A mennyben az a szabály érvényes, hogy bizonyos szinteken levő istenségek, mindegy milyenek, egy meghatározott időben ki kell legyenek cserélve. A cél abban rejlik, hogy megóvják őket a leeséstől.     

Az emberiség egyes korábbi feljegyzéseiben ilyen feljegyzések is léteztek. Csak az emberek nem tudták, miről van szó. Ti persze mindannyian ismeritek Guanyin bódhiszattvát. A történelemben különböző feljegyzések léteztek erre vonatkozóan. Létezett például a Déli tenger Guanyin bódhiszattvája, az a Guanyin bódhiszattva, akit Miaozhuang királynak a lánya művelt ki, az a Guanyin bódhiszattva, akit az indiai kettős ló-fiúk műveltek ki stb. Ők mindannyian valódiak. Csupán ők nem ugyanaz az élőlény. ,,Guanyin bódhiszattva“ az eredeti alakja a méltóságteljes, nemes lelkű megvilágosultnak, aki nagy könyörületességet tanúsít, és a megváltoztathatatlan címe a könyörületességének. Minden alkalommal, amikor egy Guanyin bódhiszattva felfelé művelte magát, elkezd kiválasztani egyvalakit (egy férfit) a földön, aki (a férfi) a jövendő utódnője kellene legyen. Segíteni fog neki (a férfinek), hogy pontosan ugyanolyan könyörületességig művelje magát, mint ő (nő), pontosan olyan magas szintre, pontosan olyan nagy hatalmas erénnyel, pontosan olyan sok szenvedés után és pontosan olyan nagy hatalommal. Ha az ember (a férfi) eljut a beteljesüléshez, meg fogja váltani felfelé, avégett hogy helyettesítse őt (nő). Mindegyik buddha, mindegyik tao és mindegyik istenség így csinálja. A múltban ez a legtitokteljesebb mennyei titok. Ma kinyilvánítottam ezt nektek.         

Miért mondtam ezt el nektek? Mert vissza akarok térni egy dologra. Mióta Sákjamuni a ,,Majtréja buddha“ névről beszélt, a több mint kétezer év alatt, ki tudja, hány Majtréja buddha lett kicserélve. A szerzetes a zsákkal egy volt közülük. Ez az oka, amiért Majtréja és a szerzetes a zsákkal összefüggésbe lettek hozva egymással. De Majtréja buddhának az alakja nem úgy néz ki, mint a szerzetes a zsákkal, akinek egy nagy hasa van és az egész arcával nevet. Az csak az az alak, amivel az emberiségben való életénél rendelkezett. Az istenségek nagyon szentségesek és méltóságteljesek. A legtöbben nagyon fiatalok és nagyon jól néznek ki. Mert minél magasabb, annál szebb. A valódi Amitábha buddha úgy néz ki kb., mint egy húszéves. Guanyin bódhiszattva kb. egy tizenhét- vagy tizennyolcéves alakjával rendelkezik. Mahasthamaprapta úgy néz ki, mint egy tizenöt-tizenhatéves. Az emberi elképzelések szerint egyvalaki, aki több mint negyven éves, nyugodt volna, mert bizony már abban a korban van, amelyikben többé nem lehet megtévesztve. Így az emberek úgy alakították ki az istenségek szobrait. De a mennyben az istenségeknek a gondolatai a bölcsességüktől és a szintjüktől függnek. Egy istenségnek a könyörületessége és bölcsessége nem a kora által van meghatározva. A hétköznapi emberek pontosan a hétköznapi emberek elképzeléseit használják.           

A Majtréja-buddha ebben az életben, nevezetesen az utolsó Majtréja buddha a Fá-terjesztésemnek a kezdete előtt valójában egy nő által lett kiművelve. De Majtréjának az alakja férfi. Valójában a ,,Majtréja“ szó már az ősi Indiának az idejében sem volt egészen helyesen kiejtve. És a kínaira való fordítás még inkább eltérül. Léteznek olyan fordítások, mint ,,Mi Lai“ vagy ,,Mi Le“, valamint más kiejtések. Később meg fogom mondani nektek a helyes kiejtést. Mikor ennek az időnek a Majtréja buddhája el akarta intézni a dolgait, pontosan az az idő volt, amelyikben én a nyilvánosság elé léptem. De én nem az ő szintjükről származom. Az istenségek a mennyei körökben mindannyian tudják, hogy én a Buddha Fá-val és egy buddha-alakkal jöttem, hogy megváltsam minden szintnek az élőlényeit. Azt is szilárdan hiszik, hogy Majtréja eljött volna. Majtréja buddha szintén mindent továbbadott nekem, amit megkapott. De egy istenség sem tudja, honnan jövök én ide eredetileg. Ők csak azt tudják, hogy megjött az, aki az embervilágba kellett ereszkedjen, hogy megváltsa az embereket. Ők mindannyian unszoltak engem, hogy a templomba menjek. De én nem mentem a templomba. Miért nem mentem a templomba? Mert egy még nagyobb dolgot akarok megtenni. Nekem egy még nagyobb küldetésem van. Azonkívül a mai emberek már nem hisznek a buddhákban. A templomokban levő szerzetesek és laikus hívők túl kevesen vannak. A hívők, akik a templomba mennek, egyszerűen túl kevesen vannak az emberiség össznépességének a viszonylatában. A Fá végének az idejében egyszerűen túl sok ember van, aki már nem hisz a buddhákban. A templomban nem lehet átfogóan megváltani az embereket. A templomban nem lehetséges még több embert rávezetni arra, hogy megkapja a Fá-t. Ha a templomba mentem volna, a más vallásokban levőknek még kevésbé lett volna lehetséges, hogy megkapják a Fá-t. Mivel ezt előre láttam, nem mentem a templomba. Az emberi társadalomban maradtam, azért hogy terjesszem a Fá-t.           

Természetesen eközben meg van érintve egy dolog, éspedig pontosan az, amelyik sok szerzetes számára nem világos. Az emberek tudják, hogy én a Buddha-parancsolatokat, illetve a Buddha Fá-t magyarázom, de nem azt a Fá-t, amit Sákjamuni buddha magyarázott el. Tegyük fel, hogy nem én, hanem egy másik jött volna, hogy megváltsa az embereket. Ő szintén nem azt ismételné meg, amit Sákjamuni mondott. Még egy másik szintén nem azokat a dolgokat magyarázná el, amikről Sákjamuni buddha beszélt. Ugyan minden a Buddha Fá elmagyarázásáról szól, de ezek mind azok a Fá-alapelvek, amelyeket az a buddha saját maga ismert fel. Az nem úgy van? A legnagyobb homályosság a mai szerzeteseknél, amit nem tudnak elengedni, az az a vélemény, hogy Sákjamuni lenne az egyetlen, aki Buddha Fá-t magyarázott el. Az lenne az egyetlen Buddha Fá a világegyetemben. Nem tudják, hogy az egy kis része a Buddha Fá-nak és hogy Sákjamuni azt a részt magyarázta el, amit a negvilágosodásnál felismert. Azonkívül Sákjamuni nem magyarázott el mindent a Fá-ról, amit ismer. Csak azt a részt hagyta hátra az embereknek, amit véleménye szerint az embereknek tudniuk kellene. Valójában Sákjamuni szintén nem azt a Fá-t magyarázta el, amit a korábbi hat buddha magyarázott el. Azonkívül ez alkalommal én az egész világegyetemnek a tulajdonságait magyaráztam el, minden parancsolatnak a legalapvetőbb dolgát, bezárólag a Buddha-parancsolatokkal, Istenség-parancsolatokkal és Tao-parancsolatokkal.

Ha a három világkör és az emberiség teljesítette a megfelelő rendeltetését a Fá-helyreigazítás számára, a jövendő emberiség mérhetetlen boldogságot fog kapni. Mielőtt jöttem, egy nagyon magas szinten mindent megteremtettem, amire szükségem van és egy normál ember alakjában megszülettem az embervilágban. A hatalmas erényem viszont ott uralkodik, ahol túlmegy minden szinten. Ugyan azt mondják, hogy én jöttem, de én ki tudja a részecskéknek hány szintje által vagyok elválasztva a három világkörnek az élőlényeitől. Én rendelkezem a világegyetem létezésének a legőseredetibb elemei fölött, mégsem tartózkodom benne. Én vagyok a forrása a világegyetem minden bölcsességének, mégsem igénylek semmit. Az élőlények a világegyetem különböző szintjein levő alapanyagokból állnak. Ha arról van szó, hogy én jöttem, ugyan nem az embereknek a szintjén tartózkodom, ámde viszont az embervilágban mutatkozom meg. Ez leegyszerűsítve és összefogóan van elmondva. A jövőben ezt a dolgot a körülményeknek megfelelően fogom elmagyarázni az embereknek. De többet nem lehet mondani. Mert az emberek már nagyon sokat kaptak. Mindazonáltal az emberek, mit tudom én milyen sok éven át, ezt mind még mindig mítosznak fogják tekinteni.

Tudjátok, hogy a kínai kormányzat a leginkább attól fél, hogy az ember olyasmit csinál, mint a boxer-lázadás. Leginkább attól fél, hogy elveszik tőle a hatalmat. Én újra és újra hangsúlyoztam, hogy mi semmi esetre sem avatkozunk bele a politikába, semmi esetre sem fogunk beleavatkozni a politikába, és semmi esetre sem veszünk részt a politikában. Ha én, Li Hongzhi részt vennék a politikában, ma eretnek Fá-t terjesztettem volna. Jegyezzétek meg azt, amit mondtam. Ahogyan én, Li Hongzhi terjesztettem ezt a Fá-t a történelemben és amit mondtam nektek, hogyan kellene viselkedjetek, ti ezernyi nemzedékeken keresztül ahhoz kellene tartsátok magatokat. Nektek semmi esetre sem szabad eltérülve járnotok az utat. Az utódok ahhoz a formához kellene tartsák magukat, amelyet hátrahagytam nektek. Mindannyian tudjátok, hogy mi egy laza igazgatási formával [adminisztrációval] rendelkezünk. Nem érintjük meg a pénzt és nincsenek sem pozícióink sem hivatalaink. Az mindig bonyolulttá válik, ha művelők pénzzel kerülnek kapcsolatba. A hírnév és gazdagság a legnagyobb akadály az emberek számára a művelésnél. 

Természetesen, mivel te az emberi társadalomban élsz, megőrizheted az életed. Te kereshetsz pénzt, beléphetsz egy hivatalba a hétköznapi emberek között vagy üzletelhetsz (vállalkozhatsz) a hétköznapi emberek között. Ez mind nem zavarja a művelésedet. Ez pontosan a művelési forma, amit hátrahagytam nektek. A művelési formában nem szabad létezzen egy hivatal sem. A Buddha Fá nem arra van ott, hogy pénzt keressen az ember. Egy tanácsadóhelynek (asszisztensközpontnak) sem szabad pénzt megőriznie. Ez a művelési forma által van meghatározva. Egy ilyen nagy Fá-nak az átadása az embereknek semmi esetre sem szolgál arra, hogy egy három vagy öt év hosszán át tartó fellendülést hajszoljon. Tudom, hogy a jövőben még több ember fogja megkapni a Fá-t. Sok-sok ember fog létezni, aki megkapja a Fá-t. A szám nagyon elképesztő. Azonkívül ez a Fá nem csak az emberiséghez és nem csak Kínához tartozik. Emberek az egész világon, bizony ráadásul még több élőlény van azon, hogy megkapja a Fá-t. Ez egy kozmikus Fá. Ezért nektek mindannyiótoknak meg kellene tudnotok becsülni.    

Korábban nem tudtátok, miről van szó. Különösen a kezdeti szakaszben terjesztettem a Fá-t a csigong formájában. Mert az embereknek szükségük van egy folyamatra, hogy megértsék a Fá-t. Az nem megy, hogy hirtelen egy ilyen magas Fá-t magyarázzak. Most elmagyarázom nektek, miért tűnt fel a csigong a mai társadalomban. Éppen arra szolgál, hogy kitapossa az utat ezen Fá mai terjesztésére általam. A csigong-mesterek saját maguk sem tudják, hogy miért, nem beszélve a hamis csigong-mesterekről. Azok a hamisak még mindig garázdálkodnak a társadalomban, miközben azok a csigong-mesterek, akik valóban az úttaposás funkcióját fejtették ki, túlnyomóan visszavonultak. Némelyik közülük tudja, hogy valaki hagyta a nyilvánosság elé menni és eddig a pontig csináltatta vele. Ha ők nem léptek volna fel a nyilvánosság előtt, hogy terjesszék a csigongot, ha a csigong nem lett volna széleskörűen terjesztve a társadalomban, akkor egy ilyen magas Fá, amit én ma magyarázok el, nagyon nehezen lett volna érthető az emberek számára. Ez pontosan az ok a csigong megjelenésére. Ezért mondom, hogy mindazoknak, akik most szabotálni próbálják a Dáfá-t, nem lesz jó végük. Valójában ők már a pokolban találhatóak. Csak még nem érték el az életkorukat az embervilágban.         

A Dáfá terjesztése az egész folyamatában mindenféle nehézséget élt át, valóban nem volt könnyű. Ez egy ortodox Fá és szükszégszerűen zavarásokkal kell találkozzon. Mert mihelyt az őszinte jön, minden becstelen és nem egészen őszinte meg lesz érintve. Minden, ami súrlódásmentesen lehetett átadva, biztosan eretnek dolgoknak felelt meg és emiatt nem kellett nehézségeket megéljen. Az őszinte gondolatok és őszinte magatartás démoni nehézségek nélkül egy példaképet (modellt), illetve hatalmas erényt sem fog hátrahagyni az embereknek. A jövőben ezzel tisztában kellene legyetek, mindegy, milyen nehézségek törnek ránk.   

Ebben a világegyetemben szabad létezzenek démonok. Miért szabad létezzenek? Én elmagyarázok nektek egy alapelvet: A ,,kölcsönös hatás (támogatás) és kölcsönös ellenhatás (akadályozás)“ egy alapelv a világegyetem alacsony szintjein, különösen a három világkörben. Miért létezik a ,,kölcsönös hatás és kölcsönös ellenhatás“ alapelve? A középső szinten egy bizonyos kozmikus területen létezik két alapanyag. Ha ez tovább megy lefelé, a két alapanyag két különböző alapanyaggá vált. Mert minél többet megy lefelé, annál csúnyább (kevésbé szép) lesz; minél tovább megy felfelé, annál szebb lesz. Minél inkább megy lefelé, annál inkább meg fognak oszlani és annál több különbség fog létezni. Annyiban mutatja meg a két alapanyag egyre inkább a különbözőségeit, minél tovább megy lefelé a világegyetemben. Minél tovább megy lefelé, annál nagyobb lesz a különbség. Ha még tovább megy lefelé, napvilágra fog kerülni a két anyagnak az ellentétessége. És ha még tovább megy lefelé, az ellentétességük különösen világos lesz. És ezáltal megjelenik a ,,kölcsönös hatás és kölcsönös ellenhatás” alapelve. És ha még tovább megy lefelé, létrejön a tajcsi yin-yang tanítása. Még tovább lefelé, különösképpen az emberiségnek a szintjén a ,,kölcsönös hatás és kölcsönös ellenhatás” alapelve különösen világossá válik. Ami a buddháknak a szintjét illeti, mi tulajdonképpen a buddha? A buddhák (fotuo) pontosan a világegyetem védelmezői. A tathágata-buddha az ő világának a Fá-királya. Ő nem valami eszközzel igazgatja a világát, hanem a könyörületességével és a hatalmas erényével. A világának az élőlényei is megfelelnek a világa szabványainak. Csodaszép. Ebben a dimenzióban a ,,kölcsönös hatás és kölcsönös ellenhatás” alapelve szerint a buddhával (Fá-királlyal) szemben a démon-király áll.  

Ha a démon-királyról van szó, persze ti mindannyian ismeritek a tantrizmust, vagy? Én újra és újra mondtam, hogy a tantrizmus nem szabad legyen terjesztve az emberi társadalomban, hanem csak titkosan gyakorolva. Miért? Mivel a tantrizmusnál nemcsak őszinte megvilágosodás [megvilágosult], hanem démon-király is van művelve, tehát úgy buddha (Fá-király), mint démon-király is van művelve. Ha ilyesmi lenne terjesztve az emberi társadalomban, elképzelhetitek, milyen következményeket okozna ez a társadalomban. Éppen erről a problémáról van szó. Ezért újra és újra mondtam, hogy a tantrizmus nem szabad legyen terjesztve a társadalomban, hanem csak a templomban gyakorolva. Az, ami a társadalomban van terjesztve, kivétel nélkül hamis és csalárd. Ami a ,,kölcsönös hatás és ellenhatás“-t illeti az emberek szintjén, éppenséggel léteznek démonok, ameddig léteznek emberek. Minden esetre ezen a módon léteznek. Az ellentétességnek egy ilyen alapelve egyidejűleg áll fenn. Pontosan mivel létezik ilyen ellentétesség, a ,,kölcsönös hatás és ellenhatás“-nak ez az alapelve, ezáltal megjelenik az emberi társadalomnak egy állapota is, amelyik a ma általam terjesztett Fá-t is érinti. Léteznek emberek, akik hisznek ebben, és emberek, akik nem hisznek benne. Az embervilágban léteznek jó emberek, de rossz emberek is. Léteznek emberek, akik gondolnak másokra, és emberek, akik csak magukra gondolnak. Léteznek nyíltszívű, de szűklátókörű emberek is. Éppenséggel létezik a mellette és ellene (pro és kontra) ezen kölcsönös viszonya. Mindezek a jelenségek pontosan az emberi társadalom állapotát képviselik.         

Minden dolog a hétköznapi emberek társadalmában szintén ilyen módon lép fel. Ha te egy jó dolgot akarsz véghez vinni, neked le kell győznöd a megfelelő nehézséget vagy zavarást is. Csupán akkor tudod véghez vinni ezt a dolgot. Ez éppen az a korlátozás, amelyik a ,,kölcsönös hatás és ellenhatás“ alapelvével jelenik meg. Pontosan mivel létezik egy ilyen alapelv, mivel léteznek démoni nehézségek, te nem fogsz könnyen elérni valamit. Neked erőfeszítéseket kell tenned, azért hogy elintézd a munkádat. Csupán ha valamit fáradsággal szereztél meg, küzdelmen keresztül vagy sok nehézség legyőzése után, tudod majd csupán megbecsülni és fogsz örülni. Pontosan mivel nem volt olyan egyszerűen elérhető, találod majd csupán értékesnek és fogsz örömben részesülni  egy siker után. Ha nem létezne a kölcsönös hatás és ellenhatás alapelve és nem léteznének démoni nehézségek, akkor mindent egy csapásra véghez vinnél. Ha nem létezne démoni természet, nem tudnád megbecsülni azt, amit kapsz. Nem éreznéd értékesnek és nem jönne létre benned a siker öröme. Képzeljétek el, téged untatna az élet, az élet semmit sem jelentene neked. Mindegy, mit csinál az ember, egy csapásra teljesítve lenne, így nem is lenne értelme semminek sem többé. Az emberek unalmasnak és értelmetlennek éreznék az életet. Ezért bár rossznak találod a nehézségeket, ha te a nehézségek kellős közepén vagy, viszont egy ilyen rendeltetésük (funkciójuk) lehet.             

Miért kérdezett meg némelyik: Tanár, miért nem távolítottad el mind a démonokat? Ha minden démont megsemmisítettem volna, ma nem művelhetnéd magad többé. Ha senki sem létezne, aki megvizsgál téged, hogy végezetül te állhatatosan állsz-e a Fá-hoz vagy sem, a démonok zavarásai nélkül az érzületeid közül némelyek nem lehetnének eltávolítva. Démoni zavarások nélkül a karmád nem lehetne eltávolítva. Pontosan erről az alapelvről van szó. Az emberekben, alapanyagokban, illetve élőlényekben önmagukban szintén létezik ez a két tulajdonság. Az emberek éppenséggel egyidejűleg állnak buddha-természetből és démontermészetből. A művelésed a buddha-parancsolatokban éppen arra szolgál, hogy eltávolítsd a démontermészetedet. Ha az ember nem fékezi meg magát és kivonja magát bármiféle erkölcsi kötelékek alól, a démontermészete teljesen napvilágra fog jutni. Ha egy ember felizgatja magát, hisztérikusan kiabál és dühbe gurul, pontosan a démontermészete van teljesen szabadjára engedve. A mostani időben minden démon a világra jött. A társadalom minden területén léteznek dolgok, amik arra késztetik az embereket, hogy szabadjára engedjék a démontermészetüket. Legyen az képző- vagy előadóművészet vagy irodalom, önkényes ötletek uralkodnak, amelyek nem képviselnek őszinte gondolatokat. Tébolynak néz ki. Hol léteznek még különbségek a démonokhoz? A férfiak nagyon hosszú és nagyon furcsa hajat viselnek, nem néznek ki sem férfiasan sem nőiesen. Egy művész- vagy zenészalkatról beszélnek. Valójában ez mind lelki abnormalitás, amelyik a démontermészet befolyása alatt jött létre.                

Csak ha egy ember erkölcsileg elkötelezi magát, kerül napvilágra csupán a buddha-természete. Mi az buddhát művelni? Ez éppen abban rejlik, hogy eltávolítsd a démontermészetedet és hasonultasd azt a buddha-természethez. A dolgok, amiket éppen elmagyaráztam, nagyon magasak, sőt bizony nagyon konkrétak. Ennyit mára.    

(erőteljes taps hosszú időn keresztül)

 

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch

Falun Fofa (Fa-Erklärung in Peking 1996)

http://www.falundafa.de/

http://www.falundafa.de/herunterladen/Peking_1996.doc

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.