hu.FalunDafa.org
 
Fálun Fofá

 

Fá-magyarázat

Észak-Amerika

első

Fá-konferenciáján

 

 

Li Hongzhi
Fá-magyarázat Észak-Amerika első

Fá-konferenciáján

 

(1998. március 29 - 30, New York, USA)

 

Én azért jöttem, hogy részt vegyek ezen a konferencián, éppen úgy, mint ti szeretném meghallgatni a tapasztalataitokat. Akkoriban közbeléptem ennek a konferenciának a megtartása érdekében. Hiszen mi még sohasem szerveztünk konferenciát a tanítványok tapasztalatcseréje érdekében az egész USA-ban. Hogy mindenki együtt kicserélje a tapasztalatait, nézetem szerint relatív célszerű, és az idő is megérett erre. Az utolsó Fá-magyarázatom óta az USA-ban mostanáig már eltelt egy év. A művelés által ebben az egy évben mindannyian megemelkedtetek, mindenekelőtt miután utolsó alkalommal hallgattátok a Fá-t, észrevettétek, hogy ez bizonyos előmozdító hatással volt a saját emelkedésetekre. De milyen sokat emelkedtetek tulajdonképpen? Én azt mondom, előnyös kicserélni egyszer a tapasztalatokat. Ezenkívül ez elősegítheti a Dáfá-nk további terjesztését.

Ha a terjesztésről van szó, pillanatnyilag létezik egy hamis felismerés. Némelyik azt mondja: A Tanár azt mondta, hogy teljesen ki kell használjuk az időt, hogy valóban műveljük magunkat. Nos, ő úgy értette, hogy többé már semmi mást nem kell csináljon, és akkor teljesen kihasználja az időt, hogy valóban művelje magát. Természetesen az nem úgy van, hogy mi többé már nem végezzük a hétköznapi emberek munkáját. Ti képesek vagytok arra, hogy helyesen kezeljétek a kapcsolatot a hétköznapi emberek közti munka és a művelés között. Csak mindenekelőtt nem helyeztetek elég nagy súlyt a Fá-nk terjesztésére. Ti megkaptátok a Fá-t, de léteznek olyan emberek is, akik még nem kapták meg a Fá-t. Én mondom nektek, a valóságban egyetlen egy ember sem kellene a mai emberi társadalomban ember legyen. Mit jelent ez? Hogy ezt a Fá-t terjesszem, én ezt már egy felmérhetetlenül hosszú történelmi idő előtt elrendeztem, ezenkívül egy ilyen nagy Fá-t, az egész világegyetem Fá-ját terjesztettem. Utolsó alkalommal San Francisco-ban ennek a világegyetemnek a szerkezetét magyaráztam el nektek, és ezáltal sokan közülünk egy bizonyos felismerésre jutottak, éspedig, hogy a világegyetem szerkezete tulajdonképpen ilyen. Én mondom nektek, ti már óriási nagynak tartjátok a világegyetem szerkezetének a képzetét, amit utolsó alkalommal magyaráztam el nektek. A valóságban ez a képzet az egész égitest szempontjából szintén csak egy porszem. Tehát gondoljátok csak át, milyen nagy is ez a világegyetem. Egy ilyen nagy Fá van az emberi társadalomban terjesztve, gondoljátok csak át, egyszerűen túl könnyű, hogy felvegyen egy embert. Egy nagyon egyszerű példát hozunk fel: Ha egy faforgács egy olvasztott acéllal teli olvasztótégelybe esik, egy szempillantás alatt már nyoma sem marad. Hogy egy ilyen nagy Fá téged – egy embert felvegyen, hogy eltávolítsa a testeden levő karmát, eltávolítsa a rossz érzületeidet és és és, nagyon könnyen véghez lehet vinni. Olyan egy hatalmas ereje van, de akkor miért nem tesszük meg ezt mi? A hétköznapi emberek társadalmában ezt nem tehetjük meg, mert ez a fajta művelés nem számít művelésnek, hanem újrateremtés lenne. Vagyis: Egyáltalán nem léteznél többé és egy ember lenne teremtve újonnan. Ezért muszáj valóban saját magad műveljed magadat, csupán akkor vagy te saját magad. De a művelés során sok-sok vizsga fog felmerülni a xinxing vonatkozásában, ezenkívül léteznek konfliktusok, amelyek azáltal keletkeznek, hogy a tanítványaink a Dáfá számára végzett munka közben nem tudnak jól együttműködni és így tovább. Mindez szükségszerű, csak ti ezt nem tudjátok felismerni.

Ha egy Fá-t terjesztenének, de semmi démoni nehézség nem lenne és a későbbi embereknek semmi hatalmas erényt nem tudna hátrahagyni, akkor én azt mondanám, hogy ez egy heretikus (rossz) Fá lenne. Semmi sem létezne, ami méltó lenne a nagyszerűségre; semmi sem létezne, aminek örülni lehetne; nem létezne semmi hatalmas erény, hátrahagyandó a későbbi embereknek. Szükségszerűen így lenne. Én ezt a Fá-t terjesztettem, te megkaptad és művelheted magad; te még arról is kellene gondolkozz, mások hogyan művelhetnék magukat és hogyan kaphatnák meg a Fá-t. Én éppen azt mondtam, hogy az emberi társadalomban egyetlen egy ember sem jött azért, hogy ember legyen. De azért nem kellene elragadtatva legyél saját magadtól. Ha te nem kaphatod meg a Fá-t és nem tudod magad visszaművelni, akkor pontosan egy ember maradsz. Talán még egyre lejjebb fogsz csúszni és igazából többé még csak olyan jó sem fogsz lenni, mint egy ember. Ezért ti a Fá terjesztésének a fontosságát is fel kell ismerjétek. Ennyit erről a kérdésről.

Sok tanítvány szeretné, ha én valami magasabbat és újszerűt magyaráznék el. Ha ez a ragaszkodás nincs eltávolítva, nem juthatsz el a beteljesülésig, nem igaz? Minden ragaszkodás egy akadály. Én azt mondom, hogy a mai társadalom keletkezése és fejlődése, tehát az egész fejlődési folyamata, a földönkívüliek által volt ellenőrizve és végrehajtva. Ma is beszélek még erről a kérdésről. Ha ezt az ókínai kultúra nyelvével magyaráznám el, talán alaposabban lehetne elmagyarázni, de ti ma már nem tudnátok megérteni. Minden nézet a modern emberek nézete, ezért muszáj ennek a modern tudomány ismereteinek a természetével kapcsolatban elmagyarázzam. A valóságban [a tudomány] nagyon alacsony, a felismerései nagyon-nagyon alacsonyak. Az úgynevezett kísérleti tudomány csak arra az anyagi dimenzióra korlátozódik, amit az emberi szem láthat. Ez csak egy dimenzió a három világkörünkön belül. Hány rétege az anyagoknak létezik a három világkörön belül? Olyan sok van, hogy nem lehet megszámolni őket. Az emberiség viszont ezeknek a rétegeknek csupán az egyikében található. Amit a szemeid láthatnak, az csak ez a réteg és csak erre a területre korlátozódik. Ezt a grandiózus világegyetemet az örökkévalóság végéig sem lehet az emberi gondolkodással felmérni, mert a gondolkodásod nem foghatja fel. Nagyon magas szinteken az emberi nyelvek többé már nem tudják leírni a világegyetem állapotát, nem is léteznek ilyen nyelvek többé, még csak ilyen gondolkodás sem létezik többé. Semmit sem lehet többé világosan elmagyarázni, ezért magasabb dolgokat többé már nem lehet emberi nyelvekkel elmagyarázni. Csak ha ti a művelés közben állandóan emelkedtek, tudjátok fokozatosan felfogni és felismerni. Ha te ezt a Fá-t olvasod, a Fá megmutathatja neked.

Miért lehet ennek a Fá-nak ilyen nagy hatása és miért ismertethet meg veled ilyen magas alapelveket? Én mondom nektek, a valóságban egy könyv csupán egy egészen normális könyv a hétköznapi emberek között, amelyik egy pár oldalból van összekötve, fehér lapok és fekete írásjelek, semmi hatása sincs. Kifejezheti a legfelszínesebb alapelveket, amelyeket az emberiség ismer, többet azonban nem. Ha ezen ,,Zhuán Fálun“ mögött semmi belső értelem nem létezne, szintén csak ilyesmi lenne, semmi több. Miért láthatjátok és ismerhetitek fel az alapelveket a különböző nagyon-nagyon magas szinteken, mikor ti a ,,Zhuán Fálun“-t ismételten elolvassátok? Éppen mert minden írásjel mögött szintről szintre, rétegről rétegre számtalan buddha, taó és istenség létezik, nem lehet megszámlálni őket. Teljesen mindegy, hogy az itt jelenlevők milyen magasra szeretnék művelni magukat, teljesen mindegy, hogy te is milyen magasra szeretnéd művelni magad, még ha a jövőben el is jutottál a megvilágosodásig, a végét nem láthatod. Mit gondolsz, milyen magasra művelheted te magad, ha  ezen könyv után műveled magad? Ha emelkedned kell, ezt látja minden buddha, taó és istenség az írásjelek mögött. Amelyik szinten meg kell értsd az alapelveket, azon a szinten fognak utalni az ezen írásjel vagy ezen sor mögött rejlő igazi belső értelemre, és hirtelen felgyullad számodra a fény. A valóságban nincs úgy, hogy okosabb lettél, hanem ők szándékosan utaltak rá neked, és így megértetted. Itt létezik egy szigorú követelmény, éspedig, ha te nem művelted magad arra a szintre, ha te nem érted el azt a szintet, semmi esetre sem hagyják, hogy tudj ennek a szintnek az alapelveiről. Ha te megtapasztaltad ennek a szintnek az alapelveit, akkor te már ezen a szinten vagy található.

Sok tanítványunknak van művelés közben mindig az az érzése, hogy ők a felszínen lassan emelkednek, gyakran lépnek fel rossz gondolatok és érzések, ezért nagyon aggódnak. Én mondom nektek, tulajdonképpen nem szükséges aggódnod. A mi mai művelési formánk nem hasonlít egyetlen művelési formára sem a régi időkből, de ugyanakkor egyformák. Nem egyformák, mert mi nem járjuk valamilyen kis Fá vagy kis Taó útját; egyformák, mert minden Fá a régi korokból csupán a kozmikus Dáfá-nak, amelyet ma terjesztünk, néhány legalacsonyabb művelési formája és része volt. Természetesen azon vagyunk, hogy a Dáfá-t terjesszük; hogy az ereje szempontjából, hogy az út szempontjából, amelyet járunk, vagy a formája szempontjából, ahogyan embereket vált meg, mi a legjobbat választottuk ki. Akkor ennek a Fá-nak vajon nem lehet ilyen nagy hatása? Én éppen azt mondtam, hogy ez így van, mert egy ilyen hatalmas belső értelem létezik a könyv mögött.

Azok a buddhák, taók és istenségek, amelyekről én beszéltem veled, azonban nem hamisak. Ők igazi buddhák, taók és istenségek, ők éppen ebben a Fá-ban vannak megtestesülve. Nekik olyan nagy erejük van, bár látod, hogy az írásjelek mögött vannak, de ha megnagyobbítják magukat, akkor határtalanul nagyok. Mindenesetre ők csak erre illetékesek, ők csupán a Fá egyfajta megjelenése, ezért ezen Fá számára nagyon egyszerű, hogy egy embert felvegyen. Minden Fá és minden korábbi művelési forma nem volt több, mint néhány nagyon alacsony szinten levő forma ebben a grandiózus kozmikus Fá-ban, ezenkívül relatív alacsonyak voltak. Ha ezután még lesz időm, még egyszer elmagyarázom nektek ennek a világegyetemnek a szerkezetét bizonyos szinteken.

Először beszéljünk a Fá tanulásának a fontosságáról, vagyis a Fá tanulása megemelhet téged, mert a Fá mögött egy belső értelem létezik. Más könyvek miért nem érhetik el ezt a szintet és ezt az állapotot? Mert semmivel sem rendelkeznek. De megint csak nincs úgy, hogy semmivel sem rendelkeznek, mert minden egyes valakinek az állapota szintén különböző. Én sokszor mondom, azokat a rossz vallásos könyveket – természetesen ezzel a heretikus vallások és a rossz vallások könyveire és a rossz csigong-könyvekre gondolok –, azokat nem szabad megőrizni, éppen mert az írásjelek mögött szintén van valami és a dolgaik szintén ott vannak, azonban ezek nem buddhák, taók és nem is istenségek, hanem mindegyik futi, kísértet és ilyen zűrzavar. Az emberi test olyan, mint egy ruha, az emberi gondolkodás olyan, mint egy kalap. Aki felveszi és felteszi őket, azzá válnak. Miért van ez így? Az emberek már csak ilyennyire gyengék, bárki ellenőrzése alatt tarthatja az embereket, bárki zavarhatja az embereket. Nem szánalmasak az emberek? Bár szánalmasak, de akkor mi van? Az emberek saját maguk estek le idáig. A valóságban a jelenlevők közül egyikünknek sem könnyű, hogy a Fá-t tanuljuk. Neked különböző fajta zavarásaid és problémáid vannak; alighogy a Fá-t akarod tanulni, nagyon sok dolgod van és nincs elég időd és így tovább. Te úgy találod, hogy ez egy természetes jelenségnek tűnik, a valóságban mindenféle tekintetben léteznek okok, amelyek zavarnak téged, úgy hogy nem kaphatod meg a Fá-t. Ténylegesen létezik olyan valaki is, aki azt mondja, hogy ez a Fá nem lenne jó. Mi azonban nem mondjuk meg, milyen ez az ember; a gondolatai nagyon valószínűleg nem ő, hanem valaki más. Más rossz dolgok manipulálják ezt az embert, hogy ilyesmit mondjon, az ilyen embereket aztán mi sem tudjuk megváltani. Meg lehet még ezt az embert váltani, ha ő többé már nem saját maga? Mivel az embereknek ilyen rossz gondolataik vannak, igazán ki lesznek használva. Ezért nem lehet megváltani az embereket, akik a Dáfá-t közvetlenül szabotálják. Olyanok is léteznek, akik teljesen rosszak és elvesztették a józan eszüket. Bár őket rossz dolgok manipulálják, hogy mondjanak valamit vagy tegyenek valamit, az ok abban lelhető fel, hogy ők már nem tudnak uralkodni saját magukon. A mi Fá-nk felszólítja az embereket, hogy tiszta értelemmel műveljék magukat. De ha te nem vagy ezzel tisztában és nem rendelkezhetsz tiszta értelemmel, és készen állsz arra, hogy a tudatosság, amelyik kívülről jön, ellenőrzése alatt tartson, hogyan lenne lehetséges, hogy ezt a mi Fá-nkat rossz dolgok tartsák ellenőrzésük alatt? Ezért nem lehet nekik odaadni.

A művelésnél sok-sok nehézséggel fogunk találkozni. Mikor néha látom, hogy ti a művelésnél sok szenvedést viseltek el, én is rosszul érzem magam! Néha elgondolom: Ha valamelyik tanítványunk nem tudja legyűrni az akadályokat, feltörnek a könnyei és részvétet ébresztően tekint a fényképemre, szívében a Tanárhoz imádkozik, hogy segítsen neki, újfent nehézségeket eltávolítani és problémákat megoldani. De tudjátok, mit gondolok én? Ha én ezt a nehézséget elvenném, akkor többé már semmi esélyed sem lenne, hogy felemeld magad. Felemelkedhetnél lazán és könnyedén magas szintekre, ha nem létezne egyetlen egy nehézség sem? Ez egyáltalán nem megengedett. Mi mindannyian tudjuk, hogy az emberek életről életre sok karmát termeltek, úgy ahogyan Jézus mondta, az emberek bűnösek. Mindezt a karmát és mindezeket a bűnöket, amivel tartozol, nem fizeted vissza és azt mondod: A mennyországba akarok jutni. Mindezt egyszerűen csak úgy ott hagyhatod és már bejuthatsz a mennyországba? Gondold csak át, lehetséges ez? Egyáltalán nem. Ezért muszáj azt, amivel saját magad tartozol, visszafizetned és ezt a karmát eltávolítanod. A karma eltávolítása közben a xinxingedet is meg kell emelni és elérni vele azt a magas szintet, csak akkor tudsz egészen addig emelkedni. Az, ami minket erre a magasságra hozhat, az éppen pontosan ez a Fá.

A művelésnél sok démoni nehézséggel fogsz találkozni. Ameddig te a Fá-t lelkiismeretesen tanulod, minden nehézséget le tudsz gyűrni; ameddig te a Fá-t lelkiismeretesen tanulod, az összes csomóra a szívedben, amit nem tudsz kibogozni, megtalálhatod a válaszokat a Fá-ban, és a válaszokat azokra a dolgokra is, amelyeket nem tudtál legyűrni, mindezt megoldhatod. Ez a Fá tartalmazza, hogyan kell embernek lenni és hogyan kell égi embernek lenni. Én mondom nektek, azt is tartalmazza, hogyan kell buddhának, taónak, istenségnek és még istenségnek még magasabb szinteken lenni. Vajon nem oldhatja meg a csomókat a szívedben? Vajon nem nyithatja fel a gondolataidat? Vajon nem oldhatja meg a problémáidat? Mindezt megteheti. Sokszor van úgy, hogy te nem akarsz lemondani a különböző nézeteidről, amelyeket te a hosszú életed által az emberi társadalomban sajátítottál el. Mi különböző területeken elértünk valamiket, sikereknek tartjuk ezeket és nem engedjük többé el őket. Te nem engeded el a nézeteket, amelyeket a hétköznapi emberek között tanultál és amelyeket te úgynevezetten helyesnek tartasz. Normális módon ezek azok a dolgok, amelyek egyes embereket akadályoznak. Ehhez jönnek még a szokás különböző hatalmai, amelyeket sok-sok ember közülünk a hétköznapi emberek társadalmában sajátított el; ezenkívül még a magatartásmódok, embernek lenni, és a dolgok, amelyek után az emberek sóvároghatnának. Mindezek a legkönyörtelenebbek és legtöbbször az ember fél megérinteni őket. Alighogy megérinted őket, már nem működnek együtt, inkább nem akarja többé a Fá-t tanulni, így nem is lehet semmit tenni. Hogy ti tanuljátok vagy sem, ezt ti magatok döntitek el, senki sem kényszerít valakit a tanulásra.

A Fá tanulásánál mindenkinek van egy akadálya. Beszéljünk erről egyszer általánosan és összefogóan. Az értelmiségiek a Fá tanulásánál a mai tudomány által lesznek akadályozva. ,,Ami megfelel a tudománynak, el tudom fogadni; ami nem, azt nem.“ Komolyan akadályoztatva vannak. Senki sem tudja, miért magyarázom a Fá-t a mai tudománnyal összekötve és miért ezen a módon magyarázom el. Mert én éppen ezt a burkot, a burkot, amelyik akadályoz téged a Fá megkapásában, akarom áttörni. Némelyek a különböző vallások által vannak befolyásolva; ha te megfelelsz a vallásuk nézeteinek, azt mondják, hogy te jó vagy, és tanulják; ha nem, akkor nem tanulják. Hogy megváltsalak téged, hogy lehetővé tegyem neked, hogy megkapd a Fá-t, én beszéltem a vallások dolgairól is és ezeknek a hanyatlási folyamatáról és hanyatlási módjáról. Még arra is tekintettel van, hogy neked, mint normális hétköznapi embernek, az emberi társadalomban megvan a munkád és ezt nem engedheted el; ebben a Fá-mban arról is szó van, hogy amennyire csak lehetséges a hétköznapi embereknek megfelelően műveljük magunkat. Lényegében nem úgy van, hogy én előzékeny akarok lenni veletek szemben. Ez a Fá valóban lehetővé teheti számodra, hogy egyidejűleg dolgozhass és művelhesd magad. Ezenkívül még létezik sok-sok más helyzet is. Mindenkinek vannak akadályai, mindenkinek van egy nézete, amit nem tud elengedni, vagy esetleg több is. Az ember minden nézete egy akadály. Nekem semmi kifogásom sincs a virágzó sikerek ellen, amelyek a mai emberi társadalomban tűntek fel a fejlődés által, és szintén semmi kifogásom a tapasztalatok ellen, amiket az emberiség gyűjtött össze máig az emberi társadalomban a fejlődés által. De én mondom nektek, hogy ti művelők el kell engedjétek ezt a gondolataitokban. A normális hétköznapi emberek élhetnek ezekben a virágzó sikerekben és ezekben az emberi nézetekben. De művelőként ti el kell engedjétek ezeket az elsajátított nézeteket. Ez éppen az az alapelv, amiről én beszélek, éspedig, olyannyira amennyire csak lehetséges a hétköznapi embereknek megfelelve művelődni. Te a hétköznapi emberek között élsz, te pontosan úgy dolgozhatsz, mint a hétköznapi emberek, de az emberi nézeteket el kell engedd.

Ezzel megint csak nem arra gondolok, hogy te, ha leteszed az emberi nézeteket, nem rendelkezel többé anyagiakkal, hasonlóan a szerzetesekhez a templomban vagy kolostorban. Nem, nem erre gondolok. Hagyom, hogy a hétköznapi emberek között műveld magad, akkor meg kell felelj a hétköznapi emberek társadalma állapotának. Ez azt jelenti, hogy az, amit valóban levetsz, az emberi szív. Az emberek éppen azt a szívet nem tudják levetni. Ha te le tudod vetni azt a szívet, észre fogod venni, hogy semmit sem veszítesz el. A Dáfá tanulása már önmagában is szerencse. Miért fogsz elveszíteni valamit? Ha te valóban elveszítesz valamit, a valóságban ezt csak az okozza, hogy te nem tudod elengedni azt a szívet. Az a szív újra és újra le van csiszolva, hogy eltávolíthasd. Ha téged valóban egy krízisbe juttatnak, az arra szolgál, hogy eltávolítsd azt a szívet. Ha te nem akarod elengedni, egyszerűen nem akarod elengedni, akkor mi van? Akkor zátonyra jutsz. Lehet, hogy a helyzeted és a környezeted annál rosszabbak lesznek, minél tovább tart. Ha te valóban leveted azt a szívet, talán észre fogod venni, hogy a helyzet azonnal megváltozik, egyszerre ellazulnak a gondolataid, a test is megváltozik és könnyűnek érzed magad az egész testedben. Ha visszapillantasz, látni fogod, hogy nem szenvedsz hiányt semmiben. Azonkívül valóban úgy lesz, mint ahogyan a kínaiak mondják: ,,Újra fény tűnik fel a láthatáron.“ Hirtelen minden jó dolog újra visszatér.

De ha ezek a jó dolgok visszatérnek, észre fogod venni, hogy teljesen mindegy, mennyi pénzed is van, mennyi szerencséd is van és milyen sokszor is tűnnek fel újra a nehézségek, te már nem vagy olyan makacsul ragaszkodó, mint egy hétköznapi ember. Mindezt nagyon könnyedén fogod venni és mégis mindent birtokolsz. Nem jó ez így? Te feltétlenül, még fájdalmak között is sóvárogni akarsz utánuk és ragaszkodni akarsz a pénzedhez, a munkádhoz és a vágyaidhoz és nem engeded el őket, te sem egy jót enni, sem egy jót aludni nem tudsz, mert félsz, hogy elveszíted őket; mit gondolsz, jó egy ilyen élet? Ténylegesen, amit nem tud levetni, az az a szív. Az emberi társadalom nem fogja elveszíteni az állapotát azért, mert az emberek művelik magukat. Az emberiség létezésének állapota örökké meg lesz tartva. Teljesen mindegy, hogy te szeretnéd vagy sem, egyszerűen így van. Csak a hétköznapi emberek nem tudják elengedni azt a szívet, és így nagyon fáradságosan élnek.

Természetesen az embereknél ez nagyon bonyolult. Hogy mennyi szerencséje, boldogsága van, az összefüggésben áll az utolsó életével, az utolsó előtti életével vagy még a még korábbi életciklusaival is. Ha látod, hogy egy másik egy nagyon nagy főnök, nem kellene így gondolkodjál: Ha művelem magam, akkor lehetek egy nagy főnök, mint ő? Ha elengedem, lehetek akkor hasonló hozzá? Te mégsem lehetnél hasonló hozzá. Úgy, mint az emberi társadalomban, olyan dolgokkal van kapcsolatban, amelyeket te magaddal hozol. Ha te ma műveled magad, ilyen sok szerencséd van; ha nem, akkor talán szintén ilyen sok szerencséd van. Akkor miben áll a különbség? A különbség abban áll, hogy a szíved meg van könnyebbülve; máskülönben a szíved feszült lenne. Tulajdonképpen már nagyon fáradságosan élsz és a szívedben még fáradságosabban. Ez ahhoz vezet, hogy sem jól enni sem jól aludni nem tudsz. Természetesen a tested ki lesz merülve, öregkori gyengeség, rosszabbodni fog és, mint a hétköznapi embereknek, sok betegséged lesz. Máskülönben, ha elengeded, még ha egy picit szegény is vagy, annak ellenére nagyon higgadt maradsz; a valóságban a Dáfá tanulása miatt nem leszel szegényebb, egy örömteli élet meglátásom szerint job, mint azon a módon függőnek lenni. Mindenesetre az emberi munkát el kell végezni. Ha több ember művelné magát és egyik sem dolgozna többé, akkor azt mondanám, az egyáltalán nem megy. Csak arra megy ki, a szívünkben mi hogyan kellene helyesen kezeljük ezt a kapcsolatot. Azonban a Dáfá tanulása már önmagában szerencse; miután a hétköznapi ember szíve el van távolítva, a Dáfá szerencsét hozhat a tanítványoknak, de ezt te egyáltalán nem azért kapod meg, mert makacsul törekedsz arra, hogy egy nagy főnök legyél.

Ezenkívül, ha a Fá tanulásánál problémáid vannak, amelyeket nem tudsz megoldani, nem kell mindig kívül törekedned valami után és kívül keresned. Ha például tanítványaink vagy illetékeseink között problémák merülnek fel, azt mondják a többieknek: Neked igazad van és neki nincs. Ilyesmit csinálnak. Ez konfliktusokhoz vezet, és ezáltal egy feszült helyzet jött létre. Ez nem helyes. Ha a Dáfá-tanítványoknál ez a helyzet merül fel és ezért te a szívedben kiegyensúlyozatlannak érzed magad, a szíved pontosan a hétköznapi emberek között található. Teljesen mindegy, milyen problémákkal kerülünk szembe, a válaszokat a Fá-ban kell keresnünk, saját magunknál és belül utánanéznünk, mit csináltunk rosszul és hogy rosszul csináltuk-e, hogy ma hirtelen egy probléma merült fel. Gondoljatok csak utána ennek pontosan.

Hányan közülünk tudnak elgondolkozni saját magukról, ha problémáink vannak? Természetesen sokan közülünk tudnak így cselekedni különböző időpontokban, de ti megint csak nem tudtok így cselekedni sok-sok különböző időszakban. Ha te az igazi okokat megtaláltad saját magadnál, ha te szemügyre mered venni és elismerni, bevallani őket, észre fogod venni, hogy a dolog azonnal megváltozik, a konfliktusok nem léteznek többé és a másik, ki tudja miért, hirtelen úgy viselkedik, mintha közte és közted semmi sem történt volna és egyáltalán semmilyen konfliktus. Mert művelőként számodra nem léteznek véletlen alkalmak, nem is megengedett, hogy valami véletlen szabotálja a művelésed útját.

Minden dolognál, amibe ütközöl, pontosan látható, hogy művelőnek tudod-e magad tekinteni és saját magadban keresni, mit csináltál rosszul és mit nem csináltál helyesen, vagyis hogy művelőnek tudod-e magad tekinteni. Jegyezzétek meg mind ezt a mondatomat: Ha te valóban művelőnek tudod tekinteni magadat és ha te belebotlasz valamibe vagy valamilyen problémába ütközöl, ami megérinti a szívedet, teljesen mindegy, hogy a felszínről szemlélve igazad van vagy nincs, az okokat saját magadban kell keresned: Valamilyen helytelen indokom volt ennél a problémánál, amelyiket csak nagyon nehezen lehetett felismerni? Ha te, mint művelő, csak külsőleg tudod elengedni, de a szívedben valamit még mindig őrizgetsz és ahhoz ragaszkodsz, ha te az alapvető érdekeidhez ragaszkodsz, úgy hogy mások nem tudják megsebezni őket, akkor én azt mondom nektek, hogy ez hamis művelés! Ha a belsőd nem változik meg, egyetlen egy lépést sem emelkedhetsz. Ez önámítás. Csak ha te valóban a belsődben emelkedsz, csupán akkor igazi emelkedés ez. Ezért mindenesetre meg kell jegyezzétek, hogy ti minden dolognál, minden problémánál és minden kellemetlenségnél vagy minden konfliktusnál másokkal feltétlenül saját magatokban kell keressetek és saját magatokba nézzetek, így megtalálhatod az okot, hogy miért nem lehet megoldani a problémákat. A korábbi csigong-hullámban azt is megértették sokan, hogy a saját mező befolyásolhatja a külsőt, külszínt. Tulajdonképpen ez nem úgy van. Az ok abban keresendő, hogy te saját magad nem vagy rendben és ellenhatással rendelkezel a kozmikus tulajdonságokhoz, és így azt veszed észre, hogy már semmi sincs összhangban veled a környezetedben. Ez az összefüggés. Ha te saját magad újra összeegyezteted, minden újra összhangban lesz. Így van ez.

A Fá tanulásánál még egy további probléma létezik. Valaki a tanítványaink közül tanulja a Fá-t; ha azt mondod, hogy nem halad állhatatosan előre – viszont már elolvasta a könyvet; ha azt mondod, hogy állhatatosan halad előre – viszont egyetlen egy könyvet sem olvasott végig, nem olvasta végig a ,,Zhuán Fálun”-t. Én mondom nektek, ne vegyétek félvállról ezt a dolgot. Mindenekelőtt, ami az új tanítványokra vonatkozik: Ha te első alkalommal nem tudod a könyvet teljesen végigolvasni, észre fogod venni, hogy attól kezdve sem időd sem esélyed nem lesz többé erre. Még ha van is időd, el fogod felejteni, hogy még egyszer belenézzél. Miért? Mindenkinek van gondolati karmája, és ez a gondolati karma önző és rossz. Ha látja, hogy a Dáfá, amit tanulsz, olyan ortodox (igaz) és olyan jó és el lesz távolítva ettől, akkor a karma fél. Azt akarja, hogy többé már ne tanuld és ne olvasd többé már a könyvet. Ha te félúton leteszed a könyvet és többé már nem olvasod, akkor a gondolati karma odahat, hogy többé már ne legyen esélyed továbbolvasni a könyvet és a Dáfá-nak ezt a könyvét még egyszer megérinteni. Ez az oka, amiért egyes emberek, miután egy picit olvasták a könyvet, többé már nem találnak olyan könnyen esélyt a továbbolvasásra. Ezért abban az esetben, ha te olvasni akarod ezt a könyvet, az első alkalommal feltétlenül egy szuszra végig kell olvasnod. Vagyis ha te első alkalommal végigolvastad, észre fogod venni, hogy minden rossz nézeted és azok a dolgok, amelyek hatással lehetnének a gondolataidra, összességükben már el lettek távolítva. Ha aztán tovább tanulod a Fá-t, ebben a tekintetben többé már nem léteznek akadályok, ezért a tanítványaink, mindenekelőtt a sokéves tanítványaink, feltétlenül kell erre ügyeljenek: ha valakit hozol tanulni (ha el akarja olvasni), mond meg neki, hogy egyből végig kell olvassa. Ha első alkalommal nem olvasta végig a könyvet és már nem olvassa tovább, te mondod neki, hogy tovább kellene olvassa a könyvet, azonnal azt fogja mondani: Nekem nincs időm, csak egy picit olvastam belőle. A valóságban ez az ember nagyon ostoba. Én azt mondtam, az ember teste olyan, mint egy ruha; aki viseli, olyanná fog válni. A gondolat olyan, mint egy kalap; aki felteszi, azzá fog válni. A szájából ez jön ki: Nincs időm. Valójában ez a szó a karmától ered, nem hagyja olvasni. Több tennivalót keres a számára, nehogy eszébe jusson olvasni a könyvet. Ez egy olyan probléma, amelyik a Fá tanulásánál könnyen felmerül. Feltétlenül ügyeljetek erre.

A ,,Zhuán Fálun” kínai változata mellett az idegen nyelvű változatoknak is egy és ugyanaz a hatásuk, mint a kínainak. Mindazonáltal mondanék egy valamit. Sokan a tanítványaink közül, akik különböző nyelvekre fordítanak, mindig szívesen vitatkoznak egymással: Ennek ez a jelentése és te nem tetted hozzá; annak az a jelentése és te nem tetted hozzá; ez a szó nincs helyesen lefordítva, az a szó nincs helyesen lefordítva. Normálisan ezen a módon vitatkoznak egymással és nem tudnak közös nevezőre jutni. Gondolom, hibát követtetek el vagy nem? Nem. De mégis követtetek el egy hibát. Mennyiben nem követtetek el hibát? A jelentést, amiről beszélsz, te valóban láttad, de az túlmegy a hétköznapi embereken, miközben az, ami fehér lapokon fekete írásjelekkel van hátrahagyva, nem szabad túlmenjen a hétköznapi embereken. Ezért már az is elég, ha a fordításnál annyira amennyire csak lehetséges meg tudsz felelni a szavak eredeti jelentésének a hétköznapi emberek szintjén. Az írásjelek mögötti belső értelem és az alapelvek, amelyeket láthatsz, a mögöttes tényezők hatására vezethetők vissza. Ez egy pár általánosan fellépő probléma a fordításnál.

A tanítványaink állandó emelkedése közben még egy további probléma fog felmerülni, amelyet én szeretnék itt pontosan elmagyarázni. Mindenekelőtt egyes fehér tanítványainknak, valamint más fajok tanítványainak akarok egyvalamit elmagyarázni. A Dáfá-ban való művelésnél sokan láthatnak egy jelenséget, éspedig, a tanítványaink észreveszik, hogy a testek közül, amelyeket kiműveltek, sok nem a buddhista rendszerhez tartozik. Közöttük néhány a taoista rendszerhez tartozik, néhányuk úgy néz ki, mint az istenségek, de létezik szintén néhány test, amelyik hasonlóan néz ki az istenségek alakjaihoz a fehérek mennyországában. Én mondom nektek, ha te ezt a dolgot jónak vagy azt nem jónak tartod, ez egy olyan felismerés, amelyikkel a hétköznapi emberek nézeteinek az álláspontján rendelkezel. Azok ott fent ezt nem úgy értelmezik. Miért léteznek tehát a tanítványaink között különböző világok testeinek az alakjai? Mert ti különböző helyekről jöttetek ide. Ti talán különböző fajokként születtetek újra a Földre. De, ha te egy olyan élőlény vagy, aki egy magas szintről jött le, lényegében teljes bizonyossággal a te saját eredeti világodba akarsz visszatérni. Most azt gondolod: Én a Tanár világába akarok menni. Eközben emberi gondolatokat használsz. Ezért, hogy biztosítsuk, hogy ti az eredeti óhajotokat és nem a mostani emberi kívánságotokat tudjátok beteljesíteni, éspedig, hogy ti azonosuljatok ezzel a Fá-val és aztán a ti eredeti világotokba térjetek vissza, az a Fá, amit én terjesztek, ámbár a buddhista rendszer kiindulópontjából magyarázom el, az egész világegyetem Fá-ja (Törvénye); tartalmazza a Fá-alapelveket különböző szinteken minden élőlény számára a különböző szinteken, különböző horizontokon (szellemi látókörökön) és a különböző egységvilágokban.

Ha már éppen erről van szó, mellékesen még egyszer elmagyarázom a dimenziókat egy másik szemszögből. Én éppen azt mondtam, hogy az emberek különböző dimenziókból (terekből) és különböző szintekről jöttek ide. Mellékesen elmagyarázom egyszer ennek a világegyetemnek a szerkezetét. Én azt mondtam, hogy ez a mi Földünk majdnem a világegyetem közepén van. Más helyeken szintén léteznek még elszigetelt golyó alakú objektumok, mint ez a Föld, de csak ez a mi helyünk található a középen. A középpontnak tehát van egy különlegessége. Azonban ez nem a világegyetemben levő képzetekkel van elgondolva. Ha például hétköznapi emberek tudást, ismereteket sajátítanak el a hétköznapi emberek társadalmában, normálisan a középpontot a legmagasabbnak és a legjobbnak tartják. De én mondom nektek, a világegyetem képzeteinél a középpont, ahol a Föld áll, a legrosszabb. Miért? Mert a világegyetem kerek és különböző élőlények ebben leeshetnek. Hova esnek le ők? Így hát mivel a világegyetem kerek – a bal oldal fent van, az alsó oldal nincs szintén fent? A jobb oldal fent van (a Mester kézmozdulatokat végez), a hátsó oldal fent van és az elülső oldal szintén fent van. Ezért a rossz dolgok leesnek. Hova is esnek le akkor? Éppen a középponthoz esnek le, nem igaz? Azonban a világegyetem túl bonyolult, még más képzetek, elképzelések is léteznek a középpontok számára.

Ennek a világegyetemnek olyan sok szintje van, például körülbelül három milliárd égitest, amelyek hasonlóak a tejútrendszerhez, képezi egy világegyetem terjedelmét, amit mi normálisan kis világegyetemnek nevezünk. Ezen kívül megint csak létezik körülbelül 3000 ilyen kis világegyetem, amelyek között egy elég nagy távolság létezik. A normális embereknek nincs meg ez a képzetük, elképzelésük. Még a normális, szokványos istenségek képzeteivel is elég nagy ez a távolság; nem láthatják kölcsönösen egymást. Ez a 3000 világegyetem kívülről egy héjjal van körülvéve, ezáltal a második réteg egy világegyeteme van képezve. Ha ilyen módon megy tovább, a második réteg világegyetemén kívül megint csak 3000 világegyetem ezzel a nagysággal képezi a harmadik réteg egy világegyetemét. Ennek a számnak a képzete eléggé nagy. Ha egy rizsszem állna egy világegyetem helyén, a nagyobbodás többszöröse eléggé nagy. Háromezer rizsszem akkor már olyan nagy lenne, mint egy asztal, vagy még nagyobb. 3000 asztalnak aztán többé már nem lenne helye ebben a konferenciateremben, ezért a többszörös eléggé nagy, vagyis a térfogata és kerülete, terjedelme nagyon nagy.

De ez a világegyetem, amelyiket én elmagyaráztam nektek, csak egy egyszerű képzet. Még egy ilyen világegyetem is csak egy részecskének van tekintve. Lényegében véve ténylegesen egy részecske, és ráadásul a világegyetemben egy nagyon kicsi részecske formájával. Ezen felül az egész égitest összetételénél és ebben mindegyik részecskében léteznek még az égitestek különböző létezésformái is, az égitestekben léteznek még különböző rétegek mennyei is. Mindegyik részecskéjében léteznek különböző szintek, az ebben levő élőlények számára akkor ezek különböző mennyek, illetve különböző rétegek mennyei. A különböző rétegek mennyeiben megint csak léteznek különböző isteni világok, olyan sok, hogy megszámlálhatatlanok. Mikor utolsó alkalommal az USA-ba jöttem és San Francisco-ban magyaráztam a Fá-t, a képzet, amiről beszéltem, már nagyon nagy volt. Milyen sok rétegig magyaráztam el? Kezdetben csak a nyolcvanegyedik rétegig magyaráztam el, később több mint ezer rétegig magyaráztam el nektek, amelynél egy nagyon nagy terjedelemről beszéltünk. Én azt mondom nektek: a terjedelmet, amelyiket elmagyaráztam nektek, ti elképzelhetetlenül nagynak tartjátok, a valóságban ez is különösen kicsi; ha nagyon messze eltávolodik tőle az ember, túlmegy rajta és visszapillant rá, akkor ez is csak egy kozmikus porszem. Ilyen nagyok az égitestek.

De én mondom nektek: Ebben a mi Földünktől kiindulva kifejlődött (nem ,,kifejlődött”, én csak emberi nyelven tudom elmagyarázni, mert nem léteznek más nyelvek) – tehát ez az egy világ, amelyiknek a kiindulópontja a Föld; ez az ezzel összefüggő – csak a ,,fejlődni”, vagy ,,nagyobbodni” szóval lehet leírni – tehát ez az ezen a módon fejlődött és nagyobbodott grandiózus égitest: ez azonban semmi más csak egy rendszer. Még az ilyen rendszerek is megszámlálhatatlanok, az emberiség számjegyeivel nem lehet megszámolni őket. Azokban az égitestekben léteznek különböző élőlények, amelyek nagyon messze vannak egymástól eltávolodva. Gondoljatok csak bele, ez a világegyetem olyan nagy, hogy a nagyságát már nem tudod leírni emberi nyelvekkel. Akkor a különbségek az élőlények között eléggé nagyok. Az emberiség a mai napig kifejlődött civilizációt egyszerűen kiválónak tartja; azok a toronyházak Manhattan-ben a legszámosabbak és legnagyobbak a világon; a mai tudomány és technika fejlődése miatt is el vannak ragadtatva az emberek saját maguktól és kimagaslóaknak tartják ezeket. Ha visszagondolnak, azt hiszik hogy a régi korok emberei nem közelítik meg a modern embereket. A régi idők emberei lovaskocsikon kellett utazzanak, miközben a modern emberek autókra, vonatokra és repülőkre szállnak. Az emberek a saját fejlődésüket nagyon ragyogónak tartják. Én mondom nektek, a valóságban ti különböző égitestekről és különböző világokból jöttök. Minden, ami az emberi társadalomban ki lett fejlesztve, azokra a nyomokra vezethető vissza, amiket különböző égitestek és különböző társadalmak dolgai hagytak hátra az emberi gondolatokban, ezeket információknak is nevezik. És így ti ezeket újra előállítottátok a hétköznapi emberek között az emberi dimenzió legdurvább anyagaival. Ez azt jelenti, hogy a különböző kozmikus terekben (dimenziókban) ezek már régen léteznek.

Éppen mondtam, hogy sok ember távoli helyekről jött ide. Tehát gondoljátok csak át, akkor a tulajdonságok különbözőségei közöttük szintén nagyon nagyok. Mikor az élőlények az idő tovarepülésével állandóan rosszabbak lettek (az Ég nyelvében nem létezik ,,jó” vagy ,,rossz”. Egy mondattal, amit ők gyakran használnak, vagy egy gyakran használt fogalommal mondva, ők nehezebbek lettek), elkezdenek lefelé ereszkedni, lefelé ereszkednek (lerakódnak); ha már többé nem olyan tiszták, nem olyan könnyűek és nem olyan légiesek (lebegők), leülepednek. A valóságban elidegenedtek az anyagok, tudniillik többé már nem tiszták. Ha leereszkednek, állandóan lefelé ereszkednek – a fejlődési folyamat korábban mármost egy ilyen folyamat volt. Azonban ez nagyon lassú. Az emberek nem éreznek változásokat magukon, az istenségek sem, mivel az évek egyszerűen végtelenek és ezeknek a számát nem lehet az emberi idővel megszámlálni.

Ha az időről van szó, úgy a különböző dimenziókban (terekben) különböző idők léteznek. Azok az idők nagyon bonyolultak, úgy, mint ahogyan egy órában különböző nagyságú kerekek léteznek, úgy van ez körülbelül. A valóságban ki tudja hány százmillió- vagy billiószor bonyolultabbak, mint ez. Az emberi képzetek ezt nem tudják átfogni; tehát nekik megvan a saját fordulatszámuk és a saját idejük, ilyen különbségekkel ereszkednek lefelé az anyagok. Mikor az emberek szintjén szálltak le (landoltak) – minden ember úgy gondolja, hogy az emberi gondolatok nagyon bonyolultak. Én mondom nektek, a valóságban az emberi gondolatok ténylegesen nagyon bonyolultak, mivel ők már egy hosszú időn keresztül jöttek ide. A hosszú idő alatt minden szint dolgai meg lettek őrizve az életetekben. A tudósok ma tudják, hogy 70%-át az emberi agynak nem lehet használni, tehát az emberek bölcsessége csökkentett. Ha az emberek bölcsessége teljes egészében fel lenne nyitva és az emberek olyan sok bölcsességgel rendelkeznének, mint az istenek, a ti bonyolult gondolataitok az emberi társadalomban nagyon félelmetesek lennének, akkor nagyon nehéz lenne megmondani, milyen változások történnének az emberi társadalomban. Ezért mellékesen én mondanék még egyvalamit, ha már éppen erről van szó: Hogy az emberiség jelenleg ilyen módon fejlődik, nem egy jó dolog. Az emberek kapzsi szíve nem ismer határokat. Ha valaki elér egy magas szintet, még mindig kapzsi és még mindig tovább akar jutni, fejlődni felfelé. A valóságban nem jó dolog, ha így cselekszik. Miért? Ha az emberek túllépik az emberi állapotot és mindazt, amit az emberek szabad tudjanak, akkor ez különösen veszélyes az emberiség számára. Az ok amiért az emberi bölcsesség le van zárva, éppen abban rejlik, hogy az embereknek nem szabad olyan sokat tudniuk és nem szabad olyan nagy bölcsességgel rendelkezniük.

Ha már éppen erről van szó, mellékesen én még meg fogok említeni valamit. Gondoljatok csak bele, ha mi mindannyian egyszer valóban figyelünk a gondolatainkra, észre fogjuk venni, hogy ezek már egy szempillantás alatt megváltoznak és egy másodperc alatt sok gondolat keletkezhet. Te azt sem tudod, honnan jönnek ezek a gondolatok. Némelyek közülük nagyon különösek, ezek éppen azok a különböző nézetek, amelyekkel életről életre rendelkeztél. Ha beleütközöl valamibe, meg fognak mutatkozni. Azonban minden embernek van egy a születés után képződött nézete, amelyik önhasznú és a saját érdekeit óvja, ezért az emberek egyre rosszabbak lesznek. Éppen ez az oka annak, amiért az emberek csak lefelé esnek és nem emelkedhetnek fel újra. A megvilágosultak, buddhák és istenségek éppen azért jönnek megváltani az embereket, mert látták ezt. Természetesen ennél még sok-sok bonyolult tényező létezik. Az istenségek szintén nem váltanak meg mindenkit, hanem kikeresik a saját embereiket, hogy megváltsák őket. Természetesen én megint egy titkot hoztam nyilvánosságra, csak én minden korlátot felemeltem és minden embert megváltok. Egyesek közülünk azt mondják: A Tanár könyörületes és megvált minket. A valóságban sok-sok minden létezik, amit ti nem tudhattok, sohasem lesz megengedve nektek, hogy megtudjátok, milyen nehéz megváltani titeket. Gondoljátok csak át, a ti bonyolult nézeteitek különböző rétegek mennyeinek, különböző világoknak és különböző látóköröknek a dolgaira vonatkoznak. Jelenleg létezik Kínában egy mondás: Ha egynéhány dolgot rendbe akarsz hozni (vagyis ,,sorrendbe rakni”), hogyan rakod akkor sorba ezeket a dolgokat?

Mindenki arról beszél – embereket megváltani, de senki sem tudja, hogyan lehet egy embert megváltani, ez egyszerűen túl nehéz. Éppen azt mondtam, hogy a megvilágosultak a saját embereiket keresik ki és váltják meg. Ők nem avatkoznak – amilyen kevéssé csak lehetséges avatkoznak bele mások dolgaiba. Mihelyt beavatkoznak, nemcsak hogy másokat nem tudnak többé már megváltani, hanem saját maguknak is nehéz lesz. Mert ez a világ túl bonyolult és a nézetek, hogy mi a jó és mi a rossz, bizonyos szinteken már elidegenedtek (megváltoztak). Nekik nincs meg, mint az embereknek, ez a fajta nézetük a jó és a rossz számára. Ha te megérinted a dolgaikat, talán sok-sok mindenükre vonatkozik, és az ő világaik is el fognak idegenedni és így tovább. Viselheted te a felelősséget ezért? Nem, ezt nem tudod. Ha te ezt makacsul csinálod, ez azt jelenti, hogy valami rosszat teszel; akkor is rosszcselekedet, ha embereket váltasz meg. Nem úgy van, mint ahogyan ti elképzelitek. Nagyon nehéz ezt megkapni. Ha nekünk egy tanítvánnyal, egy tanulóval több van, a nehézségi fok nálam egy adaggal magasabb. Ennek ellenére meg akarom őket váltani, éspedig olyan sokat, amennyit tudok. Én olyan sok embert váltok meg amennyi lehetséges. Én egy egyszerű példát hozok fel nektek: Én meg akarlak váltani téged és te már hiszel egy vallásban, ez a vallás korábban valóban igaz (ortodox) volt, de ma már nem tud többé embereket megváltani, egy politikai formalitás lett belőle. Hogy megváltsalak, meg kell tehát mondanom neked, hogy már nem tud többé embereket megváltani. Ennél a dolognál nem lesz megérintve ez a vallás? Ezért egy akadályozó és szabotáló hatást fog kifejteni, sőt még sokféle tekintetben rosszat fog tenni. Ez egy egyszerű példa volt.

Természetesen, ha erről van szó – mivel minden jelenlevő az én Dáfá-tanítványom lett, sok korábbi vallást nem jelölhetünk meg rossznak (heretikusnak). Én elismerem, hogy a buddhizmus, a keresztény vallás, a katolicizmus és a zsidó vallás (judaizmus) is, valamint egynéhány más vallás is a történelemben igaz (ortodox) vallások voltak. De ebben a mai történelmi periódusban, a mai társadalomban ezekkel a modernizált emberi nézetekkel az emberek többé már nem képesek arra, hogy megértsék őket az emberek lényével és a régi nézetekkel. Ez azt jelenti, hogy a te nézeteid és az ő eredeti jelentéseik már szétváltak egymástól, te nem értheted meg őket, akkor te nem váltathatsz meg általuk, és ők szintén nem törődnek ezzel. Ellenkezőleg az emberek a vallásokban a szolgálati idejüket mutatják fel és ezzel csillognak, dicsekednek, úgy hogy az emberek bennük hisznek és nekik hoznak adományokat, hírnévre és dicsőségre törekszenek, sőt még politikusokká váltak. Tehát gondoljatok csak bele, forduljatok meg és nézzétek csak meg, ez a vallás még egy ortodox vallás? De én nem mondtam azt, hogy a buddhák, taók és istenségek nem ortodoxok (igazak); én erről a vallásról beszélek. A vallások az emberek által vannak elismerve és az emberek által teremtve, az istenségek azonban nem ismerik el a vallásokat, ők csak az emberszívet ismerik el. Bár a célod az, hogy eljuss a Buddha világába vagy Jézus világába, de a dolgok, amiket teszel, nem felelnek meg ennek. Minden vallásban így van csinálva. Mit gondolsz te, igazak ezek a vallások? Nagyon nehéz megmondani. Én kell viseljem értetek a felelősséget. Én ezt megmondom neked, mert félek, hogy fel leszel tartóztatva, éspedig a vallásoktól, amelyek többé már nem tudnak embereket megváltani.

Mivel azért jöttem, hogy úgy, mint ti, részt vegyek ezen a konferencián, azokról a problémákról beszélek, amelyeket éppen látok.

Mikor én előbb a tanítványokat hallgattam, néhányan közülünk már nem tudtak nyugton maradni. Legszívesebben azt szerették volna, hogy a tanítványok kevesebbet beszéljenek és én tartsak beszédet. Én azt mondom, ez a mi Fá-konferenciánk pontosan egy tapasztalatcsere-konferencia, ezt nem kell megzavarni. Ami a Fá magyarázatát illeti, csak valamire irányulva magyarázom el és egy meghatározott céllal. Ha én problémákat látok és számotokra világosan elmagyarázom, ez segít nektek az emelkedésnél. Természetesen ehhez még hozzájön, hogy a művelés közben sok-sok probléma adódik. Én újra és újra elmondom, hogy a világ minden vidékén a művelésnél azokat a formákat kell használni, amelyeket Kínában alkalmaznak. Miért? Ti tudjátok, hogy a kínai társadalom az emberek igazgatása tekintetében, úgy lehet mondani, egy nagyon szigorú társadalom. Egy ilyen szigorú társadalomban mi súrlódásmentesen át tudtuk adni ezt a Fá-t, és így talán minden jövendő társadalomban károk nélkül tovább tudjuk adni ezt a Fá-t. Vagyis, a Fá terjesztésének az éveiben és ezekben a folyamatokban én úgy csináltattam az emberekkel Kínában, ahogyan csinálni kellett. Ha problémák merültek fel, kijavítottam ezeket, úgy hogy súrlódásmentesen és egészségesen fejlődött. Tehát más országokban és vidékeken szintén így cselekedjetek, hogy a Fá megtakarítsa a kerülőutakat és a tanítványok kevesebb kárt szenvedjenek el. Ez a cél.

A művelés egy nagyon komoly dolog. Az emberi társadalom máig fejlődött és én mondom nektek, hogy egy esemény sem véletlen. Az én szememben az emberi társadalom fejlődése egészen más, mint a tietekben. Ha mi emberek utánagondolunk valaminek, mindenki a saját népének, saját vidékének az érdekeiből sőt ráadásul még a saját érdekeiből indul ki; ebből az álláspontból töprengenek, mindezek emberi gondolatok. Én nem ezen a módon szemlélem ezeket a dolgokat. Én elemzem a történelmet és az emberiség egész fejlődését nézem. Nem úgy értelmezem, értem meg a dolgokat, mint ti. Az emberek szemléletmódja nagyon valószínűen fordított. Mivel a dolgok szemléleténél az emberek kiindulópontja az, hogy az emberek között boldogságot, szerencsét akarnak. Az istenségek viszont visszafizettetik az emberekkel a karmájukat az emberek között, amilyen gyorsan csak lehetséges, úgy hogy vissza tudjanak térni az eredeti helyükre és ott meg tudják ízlelni a boldogságot. Ez egy lényeges különbség. Azonban az emberek már itt az emberek között is egy kényelmes életet szeretnének élni, vezetni. Természetesen csak addig vannak ezen a véleményen, míg nem kapták meg a Fá-t. Ha megkapták a Fá-t, a nézetek meg fognak változni. Ez valami egészen más. Ezért mondom én gyakran, hogy nem egy rossz hanem egy jó dolog, ha emberek egy pici szenvedést viselnek el és egyes démoni nehézségekbe ütköznek. Miért? Ha az emberek valamit mag akarnak őrizni, mindig az ,,egoizmus”-ból – egy önző szándékból indulnak ki; nem akarnak semmi szenvedést elviselni és csak boldogok lenni. De gondoljatok csak bele, mi emberek mindannyian boldogok akarunk lenni, a fehérek sok mai társadalmában az életkörülmények szintén tényleg sokkal jobbak, mint Kínában és mint más ázsiai országokban. Ők nagyon szerencsésnek érzik magukat. A valóságban nekik más szenvedéseik vannak, a hétköznapi emberek nem tudnak megválni, megszabadulni a születés, öregedés, betegség és halál szenvedéseitől, azonkívül, ha a különböző vágyakat nem lehet kielégíteni, a szenvedés, amit a kedélyállapot hoz a felszínre, még nehezebben viselhető el. Azonkívül nekik még az az érzésük, hogy az életnek semmi értelme sincs, és nem tudják, milyen célból élnek. Elhagyottan és magányosan élnek, a nehezen elviselhető magányosság az egyik legnagyobb veszély az emberek számára és szintén egyike a legnagyobb nehézségeknek a művelésnél, ezért tudnak az emberek szenvedésben, minden különféle környezetben művelődni és emelkedni. Tehát, nem egy rossz dolog, szenvedést elviselni és valami nehézséget eltűrni. Mivel az istenségek meglátása szerint a karmád el lesz távolítva, miután nehézségeket szenvedtél el. Egészen mindegy, milyen nagyok is a nehézségeid, te helyesen és egy nagyon nyugodt szívvel kell kezeld őket. Úgy ahogyan mondtam, ha te másokkal konfliktusba kerülsz, az okokat belül, saját magadnál és nem kívül kell keresned, így a xinxinged lényegében már emelkedőben van.

Korábban én azt mondtam, és természetesen ez egy szófordulat a művelési körökből, azt mondja: Egy ember nem a Taót műveli, de már a Taóban található. Mit jelent ez? Ez az ember egy relatív egyszerű és szegényes életet él a hétköznapi emberek társadalmában és ennek ellenére is még gyakran ütközik problémákba. De ha problémákba ütközik, a többiekkel szemben mindig jószívűen tud viselkedni és a saját hibái után kutatni. Csak egy ilyen ember valóban a legjobb. Ha ő kitartóan így viselkedik és élete végéig tudja így tovább csinálni, észre fogod venni, hogy ő el tudja érni a Taót. Miért tudja elérni a Taót? Egy példa: Ti mind tudjátok, hogy a nyugati vallások nem azonosak azzal, amit én ma átadok nektek, és nem hasonlítanak a keleti művelési formákra sem; a hitről beszélnek. Ameddig Istenben, Jézusban (Krisztusban) hisz és az istenségek szavaihoz igazodik, eljuthat a mennyországba. Ez ugyanaz az alapelv.

Természetesen, a nyugati vallások a valóságban szintén művelések. Miért? Ha ő gyónik, elmondja, mit tett helytelenül; aztán következő alkalommal jobban csinálja és nem ismétli meg újra a hibát, fokozatosan egyre jobban és jobban viselkedik, és még jobban. Semmilyen korábbi hibáját sem ismétli meg. Nem viselkedik akkor egyre jobban? Akkor már nem emelkedik a xinxing művelése által? A művelésnél pontosan az emberszív van művelve. A szíve talán nem emelkedik meg eközben? Ez a fajta emelkedés vajon nem művelés? Azonban hiányzik nála valami. A mi művelésünknél test és szellem egyidejűleg emelkednek, az ő művelésénél csak a szellem van művelve, ezért ő csak az élete végén lesz megítélve Jézus Krisztus vagy az ő Istene, Jehova által, hogy megfelel-e a mércének, hogy a mennybe jusson. Ha igen, akkor egy isteni test lesz teremtve számára és a mennybe lesz hozva. A mi mai művelésünk különlegességei azonban hasonlítanak néhány ősi keleti művelési módszer különlegességeire. A xinxinged emelkedése közben a tested is megváltozik, magas energiájú anyagokkal lesz helyettesítve. Ez a mi különlegességünk.

Korábban a Buddha-test műveléséről beszéltek, azt mondták, hogyha te állandóan emeled a szintedet a művelés közben, egy ősgyermek keletkezik az elixírmeződben és állandóan növekszik. Ha az alakot látni lehet, látja, hogy ez egy kis buddha vagy a Taó egy kisdede. Egyre nagyobb lesz. Ha végül olyan nagy lett, mint a tested, helyettesíti, kicseréli a te eredeti hús-vér testedet. A buddhizmusban a nirvánáról beszélnek, aminél a testet nem viszi magával. Mikor a hús-vér test le lesz vetve, azok, akik láthatják, észreveszik, hogy egy buddha tűnik fel a testben és elmegy. Az emberek képzetei, elképzelései Keleten és Nyugaton különbözőek és ezt a mai keleti és nyugati kultúrák különbözősége hívta elő. A régmúlt időkben Nyugaton is léteztek Taó-művelők, szintén léteztek néhányan, akik a testet művelték. Csak ez a mai nyugati emberek között elvesztődött.

Ezekben az években különböző helyeken voltam. Ausztrália hegységeiben láttam a fehérek azon fajta istenségeit is, mindannyian azokhoz az istenségekhez tartoznak, akik a Földön művelik magukat. Az európai Alpokban és az USA Sziklás-hegységében is láttam néhányat. Ti hallottátok a szavaimat, azonban semmiféle örömérzet ne alakuljon ki nálatok. Még ha oda is mész, nem találhatod meg őket. Más szóval, ők sem mernek találkozni veled. Miért? Mert az, amit ti műveltek, az Dáfá, egyszerűen túl őszinte (egyenes, helyes), túl ortodox (igaz). Én mondom nektek, az ok, amiért ti nem tudjátok észrevenni, hogy egyszerűen túl őszinte, abban lelhető fel, hogy a testetek felszíne relatív lassan van művelve; azonban a művelésnél az életed mikroszkopikus anyagai nagyon gyorsan változnak át. Miért olyan gyorsan? Mert az a test azon a helyen, amelyikről eredetileg származol, tulajdonképpen már a mennyben van. De a mennynek ez a képzete nem hasonlít a távolság képzetéhez az embereknél. Gondoljatok csak bele, ha a Marsról a Földre néz az ember, akkor a Föld nem a mennyben van? Szintén a mennyben van. Az a dimenzió (tér), amelyik nem távolabb egy hüvelyknyinél van az ujjadtól, nem menny? Az szintén menny (ég). Nem az a menny (ég), ahogyan ti az emberi távolsággal elképzelitek magatoknak. Például: Az anyagok a makrokozmosztól a mikrokozmoszig (a makroszkopikustól a mikroszkopikusig) – úgy van, mint az emberi test sejtjei, a sejtek molekulákból tevődnek össze; ha tovább megy, léteznek molekulák, atomok, atommagok, neutronok, a végén kvarkok és neutrinók; bármi is legyen az, még mindig nagyon felszínes; megy tovább a mikrokozmoszban. A távolság emberi fogalma szerint szinte semmilyen távolság nem létezik közöttük a testednél vagy valamilyen tárgynál a testeden kívül és szinte majdnem együtt vannak. Azonban annak az égitestnek a terjedelme nagyon nagy. Minél mikroszkopikusabbak az anyagok és az anyagok részecskéi, annál nagyobb az összfelületük. Egy részecske ebből nagyon kicsi, de ez egy egész, ami számtalan részecskéből áll össze, ezért ez nagyon nagy, ezenkívül túllépi az emberi tér (dimenzió) terjedelmét; az emberi tér (dimenzió) nagyon nagynak tűnik, de a valóságban egy picit sem nagy.

Teljesen mindegy, milyen problémákkal találkoznak a tanítványaink a művelés közben, ha te utána tudsz nézni saját magadnál és tudsz kutatni a saját okaid után, minden probléma megoldható. Ha te problémákba ütközöl, feltétlenül belül, a bensődben kell keress. Én mondtam az előbb, nem úgy van, hogy a többiek követnek el valamit ellened, hanem nálad nem stimmel, nincs rendben valami. Az egész égitestben például nagyon súrlódásmentesen zajlik minden; ha valami nem stimmel nálad, akkor nálad létezik egy probléma, amelyik egy ellenhatást vált ki, te vagy az, aki másokkal nem fér össze. Ha te magadban keresed az okokat és rendbe hozod a dolgot, akkor újra stimmel és újra simán működik, a többiek újra barátságosak veled szemben. Itt én egy egyszerű példát hoztam fel, hogy elmagyarázzam ezt az alapelvet.

Mivel mi itt egy Fá-konferenciát rendezünk és még vannak emberek, akik beszámolókat kell tartsanak, úgy gondolom, hogy mi folytassuk a konferenciát. Holnap tovább magyarázom nektek, azután megválaszolom a kérdéseiteket.

Én mondom nektek, nem egyszerű számunkra, hogy művelődjünk; ti sok szenvedést viseltetek el, csak az igaz vallásoknál és az ortodox (igaz) Fá művelésénél viselnek el szenvedéseket. Ha súrlódásmentesen műveli magát, anélkül hogy valami démoni nehézsége lenne, akkor ezt nem lehetne művelésként számba venni, ez nem is vihetné az embereket a beteljesülésig. Ez egy abszolút igazság.

Ha a művelésről van szó, mellékesen én még beszélek a mai sokféle vallásról a társadalomban. Mindenesetre én itt kijelentem, hogy a mi Fálun Dáfá-nk nem vallás. Egyáltalán nem űzök semmilyen vallást, a mi Fálun Dáfá-nk semmi esetre sem egy vallás. Én azt is el akarom mondani nektek, a Fá a társadalomban van terjesztve, ennek megfelelően létezik ebben a világegyetemben bizonyos szinteken a kölcsönös hatás és ellenhatás alapelve. Ez azt jelenti, ha én az ortodox (igaz) Fá-t terjesztem, ennek megfelelően feltűnik a heretikus (rossz) Fá is. Ez a kölcsönös hatás és ellenhatás alapelve által van okozva. Meg lesz nézve, melyik ajtón lép be és mit ismer fel. Mivel az emberek saját maguk estek le idáig, ez az embereknek önmagában a ködnek egy akadályát teremti meg. A ködnek ebben az állapotában meg lesz nézve, hogy te fel tudod-e ismerni még az ortodox (igaz) Fá-t és mire törekszel. Ez aztán nagyon döntő(jelentőségű). A valóságban nem egyszerű számotokra itt lenni és megkapni a Fá-t. Te nem tudod, mennyi nehézséget hárítottál el az útból különböző területeken tudatosan vagy öntudatlanul és milyen tudatosság irányított téged ennél, úgy hogy te megkaphasd ezt a Fá-t.

Néhány heretikus vallás is van terjesztve, mindezek olyasmiről beszélnek, mint a világ pusztulása, mind ilyesmiről beszélnek. Természetesen, én mondtam, hogy léteznek jie-katasztrófák. A buddhizmusban is beszélnek ilyesmiről, a kereszténységben, katolicizmusban és a taoista rendszerben szintén léteznek ilyen meglátások. Ez a világegyetem fejlődésének a törvényszerűsége. Mindazonáltal semmi esetre sincs úgy, mint ahogyan ezekben a heretikus vallásokban mondják. Azonkívül én szintén láttam, hogy egy ilyen dolog egy bizonyos időszakban valóban létezhetne. De ez nem megoldhatatlan. Én itt teljes komolysággal mondhatom nektek, hogy az összes úgynevezett Föld-katasztrófa vagy katasztrófa, illetve a világegyetem megsemmisülése, amelyik 1999-ben kellene történjen, egyáltalán nem létezik már többé. Miért létezhetnének katasztrófák? Én elmagyarázom nektek ezt az alapelvet. Az emberiség erkölcse például romokban hever, az anyagok mind megromlottak, ez azt jelenti, hogy már nem tiszták, piszkosak lettek. A mai emberi kultúra egy zűrzavar és a különböző kultúrák egy keveréke, az emberfajok is egyre jobban összekeverednek egymással. Ez valóban odavezetett, hogy az emberiség egy nagyon veszélyes helyzetbe csúszott le. Ez biztos. Én azonban azt mondtam, hogy csak akkor léteznek katasztrófák, ha az emberek többé már nincsenek rendben.

Miért nem léteznek már többé? Én azt mondom, Kínában most százmillió ember létezik, aki a mi Dáfá-nkat tanulja. A világ különböző vidékein szintén sok tanítványunk van, aki ezt a Dáfá-t tanulja. A számuk már jelentősen nagy. Ha mindezek az emberek a jó felé fordulnak, művelik magukat és jó emberként viselkednek, ha olyan sok jó ember létezik, de a világegyetem vagy a Föld meg lenne semmisítve, hogyan kellene akkor ezekkel a jó emberekkel eljárni? Így van ez, nem igaz? Megsemmisíteni – csak ha rosszak lettek volna, lennének megsemmisítve. Hogyan lehetne megsemmisíteni őket, ha olyan sok jó ember létezik? Vagyis az a veszély többé már nem létezik. (taps) De én azt is mondom nektek – mert ti mind azért jöttetek, hogy tanuljátok a Fá-t –, ha már erről a kérdésről beszéltem, még kimerítőbben elmagyarázom nektek, hogy azokat a rossz (heretikus) dolgokat és összekuszált gondolatokat továbbra is eltávolítsam.

Ti mindannyian tudjátok, hogy én a Fá-t terjesztem és embereket váltok meg. Minden itt jelenlevő hisz ebben, mert ti személyesen húztatok hasznot ebből és ezt a Fá és az alapelvek szempontjából értettétek meg. Azonban én mondom nektek, hogy nem csak azért jöttem, hogy embereket váltsak meg. Mindenesetre az, amit teszek, tartalmazza az emberek megváltását. Mert ha túl magasan magyarázom el, néhányan közületek, akik újonnan jöttek, talán nem tudják ezt elfogadni. Korábban én beszéltem erről: Ha az egész világegyetem eltérült a kozmikus tulajdonságoktól (A kozmikus tulajdonságokat már nagyon világosan elmagyaráztam a ,,Zhuán Fálun”-ban. ,,Zhen, Shan, Ren” a kozmikus tulajdonságok.) és tisztátalan lett, ha minden lény, minden anyag és élőlény a világegyetemben tisztátalan lett, eltérülnek, elhajolnak a kozmikus tulajdonságoktól, nevezetesen a Fá-tól. A kozmikus Fá teremtette az életkörnyezetet az élőlények számára a különböző szinteken; ha ebben az élőlények és anyagok a mérhetetlenül hosszú idő alatt tisztátalanok lettek, már nem felelnek meg többé a mindenkori szint Fá-ja követelményeinek. Ez az oka, amiért az élőlények leeshetnek. Mert ha többé már nem felelnek meg nekik, akkor leesnek; minél rosszabbak, annál mélyebbre esnek, míg itt az embereknél érnek földet. Ez még nem az utolsó állomás.

Ha ekkor az anyagoknál egységesen, nagymértékben tűnik fel ez a probléma, akkor a veszély nagyon nagy, azonkívül nem könnyű észrevenni. Ha én ezt a Fá-t nem terjesztettem volna és ti jelenlevők nem tanultátok volna, senki sem tudta volna, hogy a mai emberi társadalom már ennyire megromlott. Éppen mert ti tanultátok a Fá-t, vagytok tisztában ezzel; ha ti visszanéztek az emberi társadalomra, látjátok, hogy az emberek már ilyen mértékben lettek rosszak. A kozmikus Fá-t ugyan én ma elmagyaráztam nektek, de korábban ezt még az istenségek sem ismerték. Az élőlényeknek nem volt megengedett, hogy tudjanak arról, hogy a világegyetemben létezik Fá. Ők csak azt tudták, hogy különböző szintek és állapotok követelményei léteznek a világegyetemben, de mi is volt ez konkrétan, egyáltalán nem tudták. A mérhetetlenül hosszú kozmikus folyamat közben mindannyian eltérültek fokozatosan a kozmikus Fá-tól, de ezt a folyamatot ők nem tudták érzékelni. Tehát egy ilyen nagy valamit tettem. Miért tettem ezt? Erre léteznek okok, természetesen most még nem beszélhetek ezekről.

Arra gondolok, hogy az, amit teszek, nem csak az emberek megváltása. Én még az összes eltérült élőlényt és anyagot is rendbe fogom hozni, helyre fogom igazítani (taps). Máskülönben minden helyen ott fent veszélyek léteznének. Teljesen mindegy, milyen jól műveltetnélek benneteket, egy biztonságos helyet sem találnál a maradásra, ezért kell mindezt megtegyem. Ti nem tudjátok, milyen nehéz ez. Bár így magyaráztam el nektek, de ti nem láthatjátok a tetteim másik oldalát. Én csak egy ember alakjában vagyok, egy Li Hongzhi ül itt egy teljes emberi alakkal és beszél veletek, ezért ti nyugodtan tekinthettek egy embernek, aki hozzátok hasonló. Amit én elmagyarázok, az semmi szenzációs, én csak a Fá-t magyarázom el és megismertetlek benneteket ennek a világegyetemnek az alapelveivel. Hogy ti hisztek-e ebben és tudjátok-e magatokat művelni, az a ti saját dolgotok.

Ha már erről beszélünk, mellékesen én mondom nektek, hogy ez a világegyetem nagyjából már egészében helyre lett igazítva. Csak az emberiség maradt fenn, csak az ebben a legfelszínesebb rétegben levő anyagok maradtak fenn, de már ennél is a végső szakaszban vagyunk. Az én művelési energiám teljes egészében ellenőrzése alatt tudja tartani ennek a rétegnek az anyagait, úgyhogy semmilyen maghasadás, robbanás vagy hasonló nem fog történni. Teljes egészében az ellenőrzése alatt tudja tartani őket (taps). Ezért azok a jelenségek, amelyeket a történelemben megjósoltak, többé már egyáltalán nem léteznek. Természetesen én arról is beszéltem, hogyha ezt a dolgot teszem és valamit meg akarok őrizni, akkor egy jó dologgá kell átváltoztassam. Korábban azt mondtam: Ez úgy van, mint egy rothadt almánál, már meg van rothadva; ha továbbra is meg akarod őrizni, ez azt jelenti, hogy te valami rosszat teszel. A nagyon magas szintek élőlényeinek a szemében az emberek egyenlők a szeméttel, ők nem tartják az embereket hozzájuk hasonlóknak. Te továbbra is meg akarod tartani őket – miért akarod továbbra is megtartani őket? Ha továbbra is meg akarod tartani, őrizni őket, akkor jobbá kell tegyed őket. Nem csak az emberek, hanem az anyagok, növények, állatok is és sok-sok minden a Földön be vannak vonva ebbe a dologba, minden be van vonva.

Ennél a dolognál, amit ma teszek, én újra jónak akarom csinálni (változtatni) az emberiséget, az anyagokat és így tovább az egész Földön, mindezt én meg tudom csinálni. Mivel a többi élőlénynek, a növényeknek és állatoknak nem szükséges felismerniük a Fá-t, én közvetlenül át tudom változtatni őket, közvetlenül újrateremteni vagy hasonultatni. De, mi most egyedül csak az emberekről beszélünk, az már nem lehetséges többé, hogy minden embert a Földön újra jónak csináljunk. Miért? Mert egyesek már olyan rosszak lettek, hogy ők többé már nem tudhatnak a Fá-ról. Még ha tudnának is róla, nem lenne megengedve nekik, hogy tanulják, ez azt jelenti, ők többé már nem méltóak arra, hogy tanulják a Fá-t. Az ilyen emberek száma is figyelemreméltóan nagy, eléggé nagy. Mit lehet tenni? Én nem beszéltem arról, milyen jie-katasztrófák lesznek az emberiségnél vagy a Földön. Azonban én mondom nektek, a mai társadalomban sok gyógyíthatatlan betegség és természeti katasztrófa létezik, mindezek szintén nem véletlenek. A mostani tudomány nem tudja felismerni, hogy minden dolognak van élete és rendelkezik az élet létezésének egy másik oldalával. A mai tudománnyal csak a felszínen levő fizikai jelenségek vannak megmagyarázva, a másik oldalt, nevezetesen hogy ezeknek életük van, nem lehet látni, ezért az emberek nagy mennyiségben ki lesznek selejtezve, ez biztos. A rossz lesz természetesen kiselejtezve. Úgy, ahogyan az ember testének kell anyagcseréje legyen, a rossz ki lesz selejtezve. Ez fog előfordulni.

A valóságban ilyesmi létezett minden dinasztiában és minden időkben, ezernyi évek óta van ez így. Az emberek eldobják a régit és felveszik az újat, a testnek van anyagcseréje, ez a Föld is pontosan ilyen, az emberi társadalom szintén ilyen, léteznek [új]szülöttek és halottak. De amit én magyaráztam el, arra vonatkozik, hogy valami még komolyabb fog nagy mértékben feltűnni. Az emberek, akiknek tényleg sok karmájuk van, nem létezhetnek többé már ezen a módon. Hogyan lesz továbbra is megőrizve a Föld, ha őket is meg akarja tartani? Ez úgy van, mint a ti műveléseteknél, a testetek átváltozása közben egy új Föld is elő lesz állítva. Egyesek azt gondolják: Úgy fog lenni, hogy mi valamivel át leszünk szállítva, miután az új Föld elő lesz állítva? Ez egy emberi gondolat és egy emberi képzet.

Én éppen azt mondtam, hogy minden anyagnál a világegyetemben úgy van, hogy a mikroszkopikus anyagok, a mikroszkopikus részecskék egyre tovább a nagyobb részecskék egy rétegét képezik, a sejtekig – (ezek) molekula nagyságú részecskék –, amelyeket a mai emberek látni tudnak. Ez azt jelenti, minden anyag a molekuláris réteg alatt már meg van újítva, csak a felszínen levő molekuláris réteg marad fenn, sőt még a felszínesebb. Ez tehát azt jelenti, hogy a Föld abban a részében, amelyik a molekulákból összeállított felszín alatti mikroszkopikus részecskékből áll, már egy új Föld lett. Ha az anyagokat hátra lehetne hagyni a jó embereknek ebben a felszínes dimenzióban, hogy az emberek átmehessenek az új Földre, észrevétlenül egy napon érezni fogja, hogy a világ megváltozott, vagy egy reggel felkel és megállapítja, hogy minden a világon újjá lett, máskülönben talán egyáltalán semmi további észrevétele (érzülete) sincs. Az érzékszervekkel ismeri fel a változásokat. Nem létezik semmiféle megrázkódtatás.

Miért? Mert az anyagok minden rétege, amelyek a felszín alatt vannak, mikroszkopikus anyagokból tevődnek össze. És ha a mikroszkopikus anyagok feloszlanak, az anyagok a felszínen szintén feloszlanak és többé már nem lehet látni őket. A feloszlásukat sem észrevenni sem érezni nem lehet, úgy, mint ahogyan a füst szétoszlik vagy a felhők elszállnak. Abban az időben még mindig ugyanazon a helyen tartózkodik, de már az új Földön van. A szavaimnak a célja abban áll, hogy a következőt mondjam nektek: egyfelől, hogy azok az úgynevezett katasztrófafélék nem léteznek; másfelől, hogy veszélyes azoknak az embereknek a számára, akik nem jó emberek. Ez a kérdés közvetlenül vonatkozik a mai emberiségre, ez a mi művelésünkre is vonatkozik.

Most mellékesen én még egy dolgot megemlítenék: Senki sem szabad különlegességekre vadásszon a szavaimban, vagy kitépje a szövegkörnyezetből és aztán örömérzettel és különböző ragaszkodással könnyelműen továbbterjessze. Tanítványként ti tudjátok, hogyan kell viselkedjetek. Én úgy találom, hogy egyesek egyszerűen semmit sem tudnak magukban tartani. Még tovább magyarázom nektek. Miért emberek az emberek? Miért mondják, hogy az emberek ügyetlenek? Egyfelől, mert a bölcsességük csekély; másfelől, mert az emberek a dolgokat kézzel és lábbal és testi munkával kell megoldják, fáradozniuk kell. De ha néha az istenségek oldanak meg valamit, ahhoz nincs szükségük a kezükre és lábukra, azt már a gondolatokkal is megoldhatják, már sikerül, ha egyszer arra gondolnak. Mert az istenségek művelési energiája rendelkezik részecskékkel a különösen mikroszkopikusaktól kezdve a nagyon makroszkopikusakig, minden részecskének azonban megvan a saját alakja. Mihelyt képezni akar valamit, ez a tárgy a legmikroszkopikusabbjától kezdve az összes szintjéig, valamint a felszín is egyidejűleg lesz megteremtve, mivel a művelési energiája különböző nagyságú részecskékkel rendelkezik. Ha arra gondol, az a művelési energia megteremti a tárgyat a semmiből, éspedig egy nagyon gyors időmezőben, így fogja megteremteni. Éppen ez az oka, amiért a buddhák olyan nagy képességekkel rendelkeznek és amiért az istenségek olyan nagy képességekkel rendelkeznek.

Az emberek azonban a legügyetlenebbek, ők tehát a saját testi munkájuk által kell megoldjanak valamit. Ha egy toronyházat építenek, ki tudja milyen sok ember kell fel és lemásszon, ott, mint molekulák százai, ide és oda siessenek, ide-oda rohanjanak. Ez viszont a legügyetlenebb módszer. Ezenkívül, ha egy buddha meg akar valamit oldani, ennél a dolognál nem az emberek idejét használja, mint az emberek. Ezért ebben a dimenzióban egy nagyon rövid szempillantás alatt meg lesz oldva. Az emberi időmezőben viszont észreveszed, hogy már meg van oldva, mikor egyszer arra gondol. Minél magasabb a művelési szint, annál nagyobbak a képességek és annál számosabbak az időterek, amelyeket uralni tud.

 

Most megválaszolom a kérdéseket.

 

 

Kérdés: A négyéves fiam nagyon szereti a ,,Zhuán Fálun”-t és a Mester jingwen-jeit olvasni és kívülről megtanulni. Azonban nem szereti a gyakorlatokat csinálni. Művelésnek számít ez?

Mester: A gyerekek nem hasonlítanak ránk, felnőttekre. A gyerekek szívesen játszanak, ez az ő természetük, nem lehet azt mondani, hogy ez ragaszkodás. Ők éppen így élnek. Nos, akkor hagyd a gyermeket, hogy tanulja a Fá-t. Ha tudja tanulni a Fá-t, akkor az a legjobb. Én nagyon szívesen tekintek a gyermekekre, mert egy gyerek érzületei, a szíve és a teste egészen tiszták. Nagyon gyorsan megy, ha művelik magukat. Nincs semmilyen ragaszkodásuk, amit a születés után sajátítottak el. Ha valamelyik a gyermekeink közül hallgatja a Fá-t, bár látod, hogy egyidejűleg játszik és hallgatja és látszólag semmit sem hallott, de a valóságban minden a szívébe megy. Mindent tud, ha utánakérdezel. Ha a gyermek tudja a gyakorlatokat végezni, nagyon jó lenne. Azonban nem megy, ha még túl fiatal. Mert hiszen egy gyermek és kell még játsszon. A gyermekeket különlegesen kell kezelni.

Kérdés: A Fá terjesztésénél a fehérek számára egyesek nem tudják feladni a hitüket Jézusban. Hogyan kellene szemlélnünk ennek a befolyásait a Dáfá művelésükre?

Mester: Én már elmagyaráztam a ,,nincs második iskola” elvét. Ha nem tud a Dáfá művelésére összpontosítani, nem juthat el a beteljesüléshez a mi Dáfá-nkban. Ugyanis én mondtam már, hogy az egész világegyetem vagy egy nagyon nagy terjedelme, része eltérült a Fá-tól. Az emberek bele vannak-e foglalva ebbe vagy sem? Az a vallás az emberek által van-e megszervezve vagy sem? Ha az összes lény a világegyetemben eltérült a Fá-tól, akkor a mennyországok, amelyekben az emberek mindig is hittek, a Fá-tól eltérült élőlényekhez tartoznak-e vagy sem? Ha a buddhák, taók és istenségek világai szintén bele vannak foglalva, akkor gondoljatok csak bele, milyen probléma is ez? Mindegy hogy Jézus, Sákjamuni, Lao-ce vagy Jehova, mikor ők akkoriban a Fá-t terjesztették, az összes lény és élőlény a világegyetemben már régen eltérült, eltávolodott a kozmikus tulajdonságoktól.

Én egy példát mondok a legelnagyoltabb szavakkal, a buddhák vagy istenségek világai például aranyból tevődnek össze. De mikor a mérhetetlenül hosszú idő alatt tisztátalanok lettek, többé már nem álltak százszázalékos aranyból, vagyis tiszta aranyból. Bár még mindig aranyból vannak összerakva, de már csak 18 vagy 16 karátos aranyból. Ha a Fá ma helyre lesz igazítva, akkor ezek már tiszta arany, százszázalékos arany vagy 24 karátos arany. De a vallások vagy a művelési módszerek, amelyeket hátrahagytak, a 18 vagy 16 karátos aranyidőkből lettek hátrahagyva és nem érhetik el az istenségek és buddhák új világainak a mércéit. Lehet ezzel még a 24 karátos tiszta aranyból való világba visszatérni? Ha csak egy molekula is visszatérne, már nem lenne többé tiszta. Te sem szabad bepiszkítsad. Nem ez az alapelv? Ezért mellékesen én mondom nektek: Minden mai vallás a világon, beleértve az összes ortodox, igaz vallást – én nem mondhatom, hogy ezek heretikus, rossz vallások, ezeket buddhák terjesztették –, viszont többé már nem tudják eljuttatni az embereket a beteljesüléshez.

Mindegy melyik vallásban milyen jól is műveled magad, te teljes bizonyossággal aszerint műveled magad, amit neked Jézus vagy Buddha akkoriban megtanított; teljesen mindegy, milyen magasra műveled magad, te a legmagasabb alapelvét csak annak tudod elérni, amit Sákjamuni és Jézus akkoriban terjesztettek, de az 16 vagy 18 karátos arany. Visszatérhetsz még a tiszta aranyból levő világba? Én nem arra gondolok, hogy Buddha Sákjamuni és Jézus nem elég jók. Én arra gondolok, hogy minden lény az egész világegyetemben eltérült a Fá-tól és ők csak egy rész ebből. Így szól az alapelv. Konkrétabbat már nem magyarázok el, a probléma nagyon nagy. Mindenesetre az emberek makacsul kitartanak a tévedésben és nem ismerik fel, ők csak abban hisznek, amit most látnak. Az embereknek még van egy nagyon komoly, merev és rossz szokásuk. Ők nem értelemmel szemlélik a dolgokat, hanem szívesen szemlélik a dolgokat érzelmekkel. Azt, ami ősidőktől fogva át lett adva, nem tudják feladni és elengedni, mert nem tudnak megszabadulni az érzelmeiktől és hideg fejjel (értelemmel) kielemezni, hogy az tulajdonképpen helyes vagy helytelen.

Kérdés: Mire kell figyeljünk a Fá terjesztésénél a fehérek számára?

Mester: A fehéreknek más a gondolkodásmódja, mint nekünk sárga fajoknak, a tulajdonságaikat figyelembe kell venni. Nem kell úgy csináld, hogy akadályozva legyen a nagyon bonyolult kínai gondolkodásmódtól és nyelvtől. Ha ő ezt látja, azt gondolja: ez túl nehézkes, akkor talán nem lesz jó hatása. Ezért én amellett vagyok, hogy mi, ha hagyjuk hogy a fehérek megkapják a Fá-t, először a ,,Kínai Fálun Gong“-ot (átdolgozott változat) adjuk oda nekik olvasni. Miután jól megtanulták, elolvashatják a ,,Zhuán Fálun”-t, így relatív egyszerű számukra, hogy tanulják. Ha ők azonnal a ,,Zhuán Fálun”-t olvassák, a legtöbbjüknél természetszerűleg úgy lesz, hogy nem tudják megérteni és leteszik a kezükből. Természetesen szintén léteznek egyesek, akik különösen jók. Alighogy elolvassák első alkalommal a könyvet, már fel tudják fogni. Van még egy valami. Ha első alkalommal érintkezésbe kerül a könyvvel és olvassa, feltétlenül meg kell találjuk az útját és módját, hogy egyszerre átolvassa a könyvet. Ha fele útnál felhagy vele, nagyon nehéz lesz a számára újra időt találni, hogy tovább olvassa. Ha mondod neki, hogy tanulnia és olvasnia kellene, garantáltan azt fogja mondani, hogy nincs ideje erre. Mindig így van. A valóságban a gondolati karma akadályozza őt, hogy tovább olvassa, a gondolati karma fél. Miután elolvasta a könyvet, el lehet távolítani a gondolati karmáját.

Kérdés: Mi bemutattuk a Dáfá-t az amerikai rádióadóknak, televízióállomásoknak és újságoknak, viszont semmi visszajelzést nem kaptunk. Továbbra is kellene igyekeznünk?

Mester: Itt szeretnék nektek még egy alapelvet elmagyarázni. Ti talán már ismeritek a cselekvési módot, amit én mindig is használtam. Én azt mondtam, mi semmi esetre sem csinálunk vallási formákat, én nem használom a hétköznapi emberek névlistáját sem, hogy feljegyezzem a neveiteket, mint Molnár vagy Mayer. Nekünk nincs semmi külsőségünk, semmi irodánk és semmi formalitásunk sem. Minden, aminek formája van, ahhoz vezethet, hogy az embereknél függőség keletkezzen, és az nem művelés. Nem csak a pénz, vagyon, hírnév és személyes előnyök elengedéséről van szó. Ezért én mondom nektek, a mi Fá-nk az emberi társadalomban van terjesztve, ez a Fá egyszerűen túl nagy, ha tehát egy ilyen nagy Fá van terjesztve, ennek megfelelően a követelmények is a legmagasabbak vele szemben. Ti nem tudjátok, miért jártam én egy ilyen forma nélküli utat, pontosan azért mert ez a mi Fá-nk olyan nagy. Mi a ,,forma nélküli nagy Utat” kell járjuk, ez valóban csak így méltó a Fá terjesztési formájára a világban. Korábban sok ember jött, hogy terjessze a Fá-t; mindegy hogy ez a Buddha, a nyugati istenségek, Jézus Krisztus vagy akár Jehova volt, ők mind összegyűjtötték az embereket és attól tartottak, hogy nem tanulnák jól és leesnének, ezért összegyűjtötték őket, hogy műveljék magukat. Sákjamuni kopaszra nyíratta minden tanítványának a fejét és leplet (Kasaya) vetetett fel velük; Jézus tanítványai a kolostorokba vonultak. Én mondom nektek, az oka abban található, hogy az őáltaluk terjesztett Fá kicsi volt; ha nem állították volna fel velük szemben ezeket a követelményeket, nem tudták volna megváltani őket. Nekünk azonban ma egy ilyen óriási Fá-nk van és természetesen mi merjük nyitottan hagyni, mindennél szabad vagy, mi csak az emberszívet vesszük szemügyre. Azt mondom, én egy nagy kaput nyitottam fel. A valóságban ti azt nem tudjátok, hol is van még egy kapu? Minden nyitva van, mi csak az emberszívre vagyunk tekintettel!

Feltéve, hogy ti különböző dimenziókból és világokból jöttetek, hogy megkapjátok a Fá-t, a ti emberi gondolataitok ezen az oldalon nem tudják ezt; Ha tehát vissza akartok térni a világaitokba, gondoljatok csak bele, vissza tudnátok térni a korábbi módszerekkel és a korábbi vallásokkal? Semmi esetre sem tudsz visszatérni. A mi mai Fá-nk azonban minden lényt meg tud váltani, hogy visszatérjen az eredeti helyzetébe, mivel ez a kozmikus Fá. Akkor ennek megfelelően létezik itt egy követelmény, nevezetesen, hogy ennek a Fá-nak a terjesztése a világban szintén nagyon őszintén, egyenesen kell történjen. Ezért én mondom nektek, mi a legőszintébben csináljuk. Mi felkérjük az embereket, hogy engedjék el a dicsőséget, gazdagságot és érzelmeket. Mi saját magunk – itt velem kezdve – engedjük el mindezeket. Nem csak ez, mi azt is mondjuk nektek, hogy a hétköznapi emberek társadalmában terjesszétek, ti meg kell feleljetek a hétköznapi emberek társadalma formájának is és nem szabad ezt szabotáljátok.

Ezenkívül a Fá terjesztésénél mi nem csináltunk szinte semmi reklámot, semmilyen propagandát a tévében vagy az újságokban, hogy dicsőítsük magunkat. Ilyesmi nem létezik. Minden nyilvánosságra hozott közleményben, amikor korábban a Fá-t magyaráztam, semmi mást nem olvastam csak az üzenetet: Li Hongzhi jön. Azonban szintén nagyon kevés tanítvány volt, aki ismertette a Dáfá-t, de mindez személyes magatartás volt, ők személyesen tettek valami jót a Fá számára. Ha tehát a mi Dáfá-nk saját kezdeményezésre valamilyen propagandaeszközt használ, hogy saját magát reklámozza, ez azt jelenti, hogy saját magát bepiszkítja, ezért mi nem jártunk egy ilyen utat. Ha valaki tanítvány és ugyanakkor újságíró egy sajtóügynökségnél vagy egy szerkesztő, és ha ő ismertetni szeretné a Fá-t, ez egy személyes magatartás. A mi Fá-nk nem szólít fel arra, hogy ilyesmit tegyél. Ez egy személyes magatartás, ezt szeretné csinálni, akkor ez az ő saját óhaja; ő saját maga akar valami jót tenni és ennek semmi köze a mi egész Fá-nkhoz.

Miért létezik olyan sok ember, aki tanulja? Ti tudjátok, hogy a mi Fá-nk jó. Mert hiszen ez a kozmikus Fá, ki mondhatná akkor, hogy ez nem jó? Akármilyen rossz legyen is egy ember, a szívében ő csodálja és csak a szájával van ellene. Miért van a szájával ellene? Tudja, hogy őt, ha mindenki ilyen jó lenne, valóban ki kellene selejtezni. Ami azt illeti, hogyan cselekedjetek a Fá terjesztésénél, ez a ti személyes ügyetek, magatartásotok. A Dáfá-nak önmagában nincs semmilyen formája, mi valóban egy forma nélküli nagy Utat jártunk.

Ha ti hazamentek, legyetek mindannyian a társadalom teljesen normális elemei. Mi csak a ti szíveteket nézzük itt, egyetlen parancsolat (törvény) sem létezik, semmilyen külszínes előírás nem létezik parancsok formájában. Korábban valóban senki sem merte ezt az utat járni. Mindegy hogy ez vagy az a vallás, ha ők azt mondták volna: ,,Ti menjetek mindannyian haza és nem szükséges betartanotok semmiféle vallási formát és ilyen tevékenyteljes dolgokat tenni, műveljétek magatokat otthon.”, akkor ez a vallás megszűnt volna, ezt semmi esetre sem merték megtenni. Mivel a Fá nem volt olyan nagy. De mi itten merjük, ti továbbra is végezhetitek a munkátokat, nem lesz megváltoztatva az életetek. Mindenesetre a Fá a szívetekben van, ti művelitek magatokat és valóban megemelkedtek. Korábban én azt mondtam, hogy a buddhák és istenségek nem nézik a hétköznapi emberek vallásait és hogy nem is ismerik el a vallásokat, ők csak az emberszívet ismerik el. Miért nem törődtek a buddhák azzal, mikor a vallások szét lettek rombolva? Miért nem törődött Krisztus azzal, mikor azok a templomok szét lettek rombolva? Ilyesvalamit az emberek csináltak, az emberek valami jót akarnak tenni és másokat rávinni arra, hogy higgyenek Krisztusban, higgyenek Buddhában, templomokat építenek és ez az emberek egy formasága. Az istenségek és buddhák csak az emberszívet nézik, ezért mi semmilyen formaságokat nem csinálunk.

Korábban én már azt is mondtam, hogy mi természetesen még kevésbé szabad beleavatkozzunk a politikába, mi semmi esetre sem szabad belekeveredjünk a politikába. Hogyan fejlődik az emberi társadalom, hogy ez az ország jó vagy az az ország rossz, és milyenek az emberek közötti viszonyok, ez a társadalom fejlődése által van meghatározva, és a hétköznapi emberek ezt nem tudják emberkéz által feltartóztatni. Az emberek csak a fejüket törhetik ezen, hogy saját magukért harcoljanak és elmélyedjenek ebben, vagy ők így vagy úgy akarják csinálni. Azonban, ha az égi jelenségek nem jutottak el odáig, senki sem tudja a hétköznapi emberek közül ezt megváltoztatni. Az emberiség egy olyan úton fejlődik, amelyik számára meg lett határozva. Hogyan fejlődik és hogy mi történik vele – ennél a dolognál semmi hiba sem lesz. Ezért egy művelő túlmegy a hétköznapi embereken. Miért kell ő az emberi dolgokkal törődjön? Némelyik politikus abban a vallásban olyasmiért politizál, mint függetlenség, felségterületek vagy sőt még társadalmi rangok, a még rosszabbak gyilkosságokat és terrorakciókat követnek el, ezek gonosztettek. Én azt mondom, ő nem egy művelő. A művelők nem avatkoznak bele a hétköznapi emberek politikájába. Ő csak egy politikus lehet. Amit a buddhák és istenségek akarnak, azok a mennyországok világai, minek kellene ők az emberi világokért harcoljanak? Te mit gondolsz, ő egy művelő? Megfelel a mércéknek? Az emberek még úgy is tisztelik őket, mintha istenségek lennének, a valóságban egyesek közülük még csak nem is jó emberek és a pokolba fognak jutni.

Kérdés: Az emberi társadalom anyagi környezete szintén egy olyan tényező ezernyi évek óta, ami gondolati karma keletkezéséhez vezet?

Mester: Igen, természetesen. Anélkül az anyagi környezet nélkül te nem termelhetnél karmát. Az emberiség mai környezete nélkül te sem jót sem rosszat nem tehetnél. Anélkül a környezet nélkül nem lehetnél ember, ez biztos. Mindenesetre az emberi társadalomnak megvan a speciális jellegzetessége, ezért léteznie kell.

Kérdés: Az amerikai társadalom démon-természete a fő akadály az amerikaiak számára, hogy megkapják a Fá-t?

Mester: Ezt nem lehet így mondani. Én voltam vidéken és néhány kisvárosban az USA-ban és sok jószívű embert, jószívű fehéret láttam. A világ összes nagyvárosában relatív kaotikus, halak és sárkányok keverednek össze egymással, jó és rossz nincsenek egymástól szétválasztva. Természetszerűleg létezik ott különösen jó és különösen rossz is, mivel a kölcsönös hatás és ellenhatás alapelvéről van szó. Ezért nem szabad mindent egy kalap alá vegyél. Mindenesetre az USA-nak megint csak megvannak a különlegességei, az USA nagyon sokat járult hozzá, hogy megteremtse az egész világon a modern korszak elidegenedett embereinek a gondolatait, sokféle szempont vonatkozásában, például a művészetben, kultúrában és a nézeteknél, tehát minden területen. A modern korszak ezen dolgai egyfajta elidegenedett kultúra, nem emberi kultúra, ez biztos. Az ötvenes évek előtti amerikai kultúra nézetem szerint egy emberi kultúra volt. Az emberek is relatív jószívűek voltak. A fehér férfiak ügyeltek a finom fellépésre egy úriember alakjában és nagyon civilizáltak voltak; a nők is úgy viselkedtek, mint a nők. Ezt nagyon jónak találom. Ma úgy tűnik, mintha a férfiaknak és a nőknek ugyanolyan jellemük lenne. Természetesen ezzel itt nem arra gondolok, hogy az USA nem jó.

Éppen azt mondtam, én csak az emberiség változásairól beszélek. A mai emberek Keleten szintén eléggé szörnyűek, azok a rossz gondolataik vannak és kölcsönösen megsebzik magukat egymás között. Senki sem tudja és jön rá; ha két ember látja egymást és még egy szót sem váltottak egymással, már el is kezdték kölcsönösen megsebezni egymást. Mivel a kultúra és a történelem túlságosan is hosszúak, lehetséges, hogy életről életre mindegyik haragudott a másikra. Vagyis, ez a hála és harag már egy nagyon hosszú ideje ott van; ha találkoznak, talán mindannyian bosszút akarnak állni, ezért kölcsönösen megsebzik és kínozzák egymást. Hiszen ti mondtátok, hogy a kínaiak az USA-ban nem tartanak össze. Mindegyik közületek csak a felszínt látja, a valóságban én látom az igazi okot. Pontosan ezáltal van okozva.

Kérdés: Valakit zavarja a démon-természete, valami vadul száguldozik a test körül vagy a testben. A környezetében az embereknek ezáltal szintén fekete, sárga, zöld vagy sápadt lesz az arcuk, amelyek úgy néznek ki, mint a démonok …

Mester: Én mondom nektek, valaki azt mondja, hogy ő Dáfá-t művel; te azt mondod, hogy te egy Dáfá-tanuló vagy; de én meg kell nézzem, hogy te egy valódi Dáfá-tanuló vagy-e és te ezt nem csak úgy mondod. Az én tanítványaimnak valóban művelniük kell magukat és az okokat a saját szívükben keresniük, hogy léteznek-e problémák a szívben, mikor rosszak a körülmények. Egyesek elolvasták egyszer a könyvet, és már mondják is: Én már azon vagyok, hogy Dáfá-t műveljek, és ebbe vagy abba ütköztem. Az eszed csak a hétköznapi emberek dolgain jár és ha problémáid vannak, azonnal harcolni fogsz másokkal; ha konfliktusokba ütközöl, másoknál keresgélsz az okok után és nem saját magadnál. Te azt mondod, hogy az én tanítványom lennél, de én ezt nem ismerem el. Természetesen ez két különböző dolog. Természetesen ezzel nem erre a cédulára és nem erre az emberre gondolok.

Én pontosan azt gondolom, ha ti a saját szívetekben tudtok keresni a problémák után, minden probléma megoldható. Te látod, hogy valaki korábban sok összevisszaságot tanult, a teste körül egy hatalmas káosz keletkezett, az információk nagyon zavarosak és sokszor lát ijesztő jelenségeket, vagy nagyon félelmetes reakciók jelennek meg a testen. Emiatt jött, hogy tanulja a mi Dáfá-nkat. Ő tudja, hogy a mi Dáfá-nk hatalmas. De én mondom nektek, ez azt jelenti: tettre készen és törekvéssel jött, hogy megkapja a Fá-t. Ezért ez nem megy és nem kaphat semmit. Mindenesetre nekünk szintén nincs semmi ellenvetésünk ez ellen. Neked azért van ez a gondolatod, mert kezdetben te még nem ismered a Fá-t. De mihelyt megtanultad a Fá-t és elengeded ezt a szívet, mindezek a jelenségek megoldhatóak. Gondolom, én világosan elmagyaráztam nektek ezt az alapelvet. Ez a kérdés a ,,Zhuán Fálun”-ban szintén nagyon pontosan el van magyarázva. Feltétlenül a könyvet többet olvasni és a Fá-t tanulni. Az olvasás által minden problémádat meg lehet oldani.

Kérdés: Én mindig azon a véleményen voltam, hogy jószívű vagyok. De akkor hogyan nem tudom kiművelni azt a Könyörületességet, amiről a mester beszél?

Mester: Ez a kérdés nagyon jól van feltéve. A valóságban a cédula, amit írtál, már önmagában véve egy ragaszkodás. De ezzel nem arra gondolok, hogy a cédulák írása ragaszkodás lenne. Te a Könyörületességedhez ragaszkodsz. Az nem úgy van, hogy már jön is, ha te bírni akarod. A szinted emelkedése közben az a rész, amelyikből az érzéseid el lettek távolítva, nem marad üresen, Könyörületességgel lesz kipótolva. Lassan és fokozatosan sokasodik. De az itt jelenlevők, sokan itten a tanítványaim közül ténylegesen nagyon magasra művelték magukat, miért nincs nekik olyan nagy Könyörületességük? A valóságban az istenség Könyörületessége és a Könyörületesség, ahogyan azt ti elképzelitek a mostani emberi gondolatotokkal, teljes egészében különbözőek, ezt én korábban már többször elmagyaráztam nektek. Hogy lehetővé legyen téve számodra, hogy te a hétköznapi emberek társadalmában élhess, nem szabad odajuttatni téged, hogy a felszínen túl szokatlanul viselkedj. Ha te valóban olyan nagy Könyörületességet mutatnál, valóban nem tudnál a hétköznapi emberek között élni. Ezért a Könyörületességed, valamint minden, amit te kiműveltél, nagyon gyorsan fejlődik ki az életed legmikroszkopikusabbjában (mikrokozmoszában), mindez el lesz választva a felszíntől.

Az ember élete úgy van képezve, hogy a mikroszkopikus részecskék összeállnak a legnagyobb részecskékké, vagyis molekulákká a felszínen; a molekulák rakják össze a sejteket. Az állandó művelésed folyamán erőteljesen megváltozik minden molekula (én csak így tudom leírni, az emberi nyelv korlátolt) a testedben, valamint az életed minden mikroszkopikus részecskéje és hozzáidomulnak a Fá mércéihez. Miután egy rész készre van művelve, ez azt jelenti, hogy átmegy (a túloldalra); miután egy rész, adag készre van művelve, átmegy a túloldalra. A Könyörületesség szintén átment már. Ez olyan, mint egy raktár, amelyik mindent elraktároz számodra. Minden, amit te (ki)műveltél, el lesz raktározva. Másképpen mondva, ha a tested felszíne túl gyorsan megváltozna, akkor nem tudnád magad tovább művelni. Te sírnál, mindegy hogy mit látsz. Ha te csak egy pici valamit is tennél, az azt jelentené, hogy a te készre művelt részed is veled csinálja és hogy az istenség emberi dolgokat tesz. Ha te valami rosszat teszel, ez szintén azt jelentené, hogy az istenség teszi ezt, ezért leesnél. Hogy ne ess le és egyidejűleg művelhesd magad a hétköznapi emberek között, mi azonnal leválasztjuk azt a részt, amelyet készre műveltél, ez le lesz választva a te nem készre művelt részedről, vagyis a durva részecskékről. Ez örökre lótuszülésben marad, mint egy istenség, és nem mozdul. A te nem készre művelt részed azonban mindörökre úgy él, mint az emberek a hétköznapi emberek között. Ha te állandóan kifelé műveled magad, vagyis ha te állandóan beteljesülsz, míg minden legfelszínesebb molekula be van teljesülve, azonosulva és készre művelve, akkor ez a beteljesülés utolsó lépése. Mi egy ilyen utat járunk.

Egyes tanítványok mondják: Tanár, miért nincs az az érzésem, hogy nagyon felemelkedtem, ámbár nagyon szorgalmasan művelem magam? Mi a baj, hogy néha még rossz gondolatok és érzületek is feltűnnek a fejemben? Én mondom nektek, ne csináljatok gondot ebből. Ha minden emberi dolog a felszínen el lenne távolítva, valóban nem tudnád magad többé művelni. Ha nem lennének emberi gondolataid, minden gondolatot tudnál észlelni, amelyek az embereknél feltűnnek. A modern emberek mindegyik szava, mindegyik tette, valamint mindegyik gondolata önző, sőt léteznek rossz gondolatok, amelyek nagyon mélyen gyökereznek, mindezt te nem tudnád elviselni. Hogyan tudnál közöttük élni? Hogyan tudnál eljárni velük? Ezért ezt nem lehet így csinálni. A felszíneden – ha például száz rész a testedben készre van művelve, a felszíneden csak egy részt lehet eltávolítani, ezért mindig az az érzésed, hogy a felszínen nem tettél gyors előrelépéseket. Ez normális. A szavaim nyomán ti nem kell így gondolkodjatok: Ó, így van hát tulajdonképpen, akkor nem félek többé; én azt csinálom, amit hát éppen csinálni akarok. Amit én elmagyaráztam, az egy Fá-alapelv. Ha nem állítasz fel magaddal szemben szigorú követelményeket és nem igazodsz a mércékhez, akkor ez nem számít művelésnek. Ez az összefüggés.

Kérdés: Én azonnal felfedem a valódi arcomat, mihelyt nem figyelek oda.

Mester: Ne mondj túl rosszat magadról, a valóságban te egy művelő vagy. Te látni tudod a hiányosságaidat, és ezzel túlléped már az akkori érzületeidet és korábbi önmagadat. A hétköznapi emberek nem tudják látni a saját hiányosságaikat és azt hiszik, hogy mindenük nagyon jó, hasonlóan egy illatozó virághoz, nem igaz? Te tudod magad művelni, tudsz saját magadnál utánanézni a dolgoknak és tudod a saját hiányosságaidat látni, akkor te nem egy művelő vagy már?

Kérdés: Én két nagy hibát követtem el, azután nagyon megbántam őket. Azt szeretném kérdezni, hogy a melléktudatom vagy az információim gyakoroltak ennél hatást?

Mester: Ha te valamit a hétköznapi emberek között csináltál, valami rosszat tettél, nem mondhatod, hogy azt nem te csináltad. Szintén nem szabad szétválasztanod, hogy a fő- vagy melléktudatod tette, mivel ti egy egészet képeztek. Te azt sem mondhatod, hogy mindezt a gondolati karmád tette, mivel ezt az is okozta, hogy a főtudatod nem volt állhatatos. Mielőtt eltávolítod a gondolati karmát, zavarni fog téged. Mielőtt a karma még nincs eltávolítva, úgy van tartva, hogy minden cselekedet a felszínen te általad lett végrehajtva. Ha te erősen el tudod nyomni, világosan megkülönböztetni és egy nagyon erős főtudattal tudsz rendelkezni, akkor az egy másik dolog. Ezért, ha te nem nyomod el, akkor azt, ami csinálva lesz, csak a saját cselekedetedként lehet megjelölni. A művelésnél pontosan az ilyen rossz dolgokat kell eltávolítani, és ugyanakkor a főtudat meg lesz erősítve. Az lenne a legjobb, hogy a művelésnél ne gondoljon a korábbi dolgokra. Mindegy milyen rossz volt, hiszen már elmúlt. Csináld később jobban, hogy el legyen kerülve a ragaszkodás.

Kérdés: Néhány Fá-konferencián az USA-ban mi készítettünk videó-felvételeket és nem küldtük el ezeket a külföldi rokonainknak. Ezzel ellentmondásba kerülünk a Tanár véleményével?

Mester: Én mondom nektek, ez a mi Dáfá-nk a legjobb és legtisztább út. Hogy biztosítsuk, hogy ti valóban eljuthassatok a beteljesüléshez, és hogy valóban viseljük értetek a felelősséget, én minden dolgot, amelyik nem a mi Dáfá-nk műveléséhez tartozik, el kell távolítsak a Dáfá-nkból. Még azt is, amit én egy bizonyos helyen és egy bizonyos ország tanítványainak a számára célzottan magyaráztam el és ami nem megfelelő más területek számára, szintén el kell távolítani. Olyasmi csak ezen vidék számára volt elmagyarázva és nem volt általánosan érvényes, ezt szintén el kell távolítani, az ok abban rejlik, hogy ti valóban művelni tudjátok magatokat, anélkül hogy zavarva lennétek valamitől. Pontosan ez az oka.

Egyesek kérdezik, előnyös-e és segítheti-e a tanítványok emelkedését, ha a mostani stádiumunkban azt, amit a Tanár ma elmagyarázott, magukkal viszik és lejátsszák egyszer a tanítványoknak? Ami fel van véve, az persze fel van véve. De ne terjesszétek valamilyen örömérzettel vagy euforikus szívvel a társadalomban. Ha gondolod, hogy te a gyakorlóhelyen vagy az országod tanulóinak játszanád le, rendben is kellene legyen. De hogyan kell ezzel egy helyes mértéket betartani, én úgy vélem, hogy, mint a tanítványomnak, nem szükséges pontosan megmondanom neked. Ha mindenki megnézte vagy a könyv a Fá magyarázatáról ki lett nyomtatva, le kell törölni. Ha valaki mások számára meggondolatlanul lemásolja, lejátssza és terjeszti, vagy ebből meggondolatlanul nagy mennyiséget állíttat elő kiadóknál vagy gyárakban, úgy valami különösen rosszat tett. Én azt mondom, akkor nem felel meg egy Dáfá-tanítvány mércéjének.

Kérdés: Korábban nem haladtam állhatatosan előre a művelésnél. Egy párszor megint csak nem mentem át az erotika vizsgáján. Ha most megjavulok, akkor akar Ön még engem?

Mester: Én mondom nektek, nem kell az az érzésetek legyen, hogy nem tudjátok magatokat többé művelni, ha egyszer vagy kétszer nem mentetek át a vizsgákon. A valóságban a műveléseteknél pontosan így van, egyesek jól művelték magukat és átmentek a vizsgán, miközben másoknál egy pici még hiányzik és nem mentek át jól a vizsgán vagy sőt egyáltalán nem mentek át. Azonban más területeken át tudnak menni a vizsgákon. Ezen a módon acélozódni és a vizsgákon néha jól vagy kevésbé jól átmenni, ez pontosan művelés. Ha mindenki minden vizsgán át tudna menni, akkor nem lenne szükséges többé művelődnöd és helyben egy buddha lehetnél. Nem ez az alapelv? De arra kell figyelj, ha te állandóan megbuksz a vizsgákon. Ha ez állandóan így megy tovább, számíthat az még művelésnek?

Kérdés: Én csigong-gyógyítással foglalkoztam, mielőtt a ,,Zhuán Fálun”-t tanultam. Miután Fálun Gong-ot tanultam, már felhagytam ezzel a foglalkozással. Szabad most a kínai orvostudományt és akupunktúrát megtanulnom és hivatásként gyakoroljam?

Mester: Abszolút semmi probléma. A kínai orvostudomány, orvoslás az emberi társadalom egyfajta orvosi kezelése és valami emberi dolog, nem áll ellentmondásban a műveléssel. Ami a csigong-kezelést illeti, úgy én azt mondom, azt semmi esetre se csináld. Gondolom, semmi probléma nem lenne, ha meg tudnád tanulni a kínai orvoslást és akupunktúrát. Megtanulhatod és gyakorolhatod.

Kérdés: Nálunk nagyon kevés tanítvány létezik és szétszórtan laknak. Nem létezik egy olyan nagy környezet a Fá tanulására, mint Kínában. Hogyan teremthetnénk meg jobban ezt a környezetet?

Mester: Tudjátok, mikor akkoriban Pekingben a Fá-t terjesztettem, az első tanfolyamon csak valamivel több mint 200 résztvevő volt, ma azonban százmillió létezik. Nektek mind az a feladatotok, másokkal a Fá-t megosztani. Akkor a jövőben nem lesz majd több tanítvány? A környezet ti magatok által lesz megteremtve. Tényleg nagyon jó, ha sok ember együtt gyakorol. Egyfelől tapasztalatokat lehet cserélni és kölcsönösen segíteni egymást. Ha együtt beszélnek a művelés dolgairól, meg lehet erősíteni a bizalmat a művelésben. Ugyanakkor a közös gyakorlásnál a mező energiája nagyon erős, ez valóban jól jön az emberek művelésének. Ez biztos. Ha egyedül műveli magát és nagyon elfoglalt, könnyen elfelejti, vagy néha egy kicsit korábban, néha egy kicsit későbben végzi a gyakorlatokat, mindenképpen egy keveset hanyagabb lesz, ez biztos.

Kérdés: A más dimenziókban levő emberek, akiket láttam, miért rendelkeznek mind a nyugati emberek alakjával, sőt közöttük még szárnyas angyalok is léteznek, viszont egy keleti ember sem?

Mester: Amit láttál, láttál. Ha én neked egy világos utalást adnék, úgy attól tartok, hogy azáltal te egy másik ragaszkodást és egy félreértést nyernél. Bár ma úgy tűnik, hogy a tanítványaink között te egy kínai, svéd vagy más fajú fehér lennél, de talán te egy más fajhoz tartozol. A világegyetem túlságosan gigantikus. Te talán a nyugati istenségek világába fogsz menni, miután sikeresen művelted magad. Talán így lesz. Én ezt nem mondtam határozottan. Te azonban nem kell engedd, hogy akár egyetlen egy ragaszkodás is keletkezzen, szintén semmi örömérzeted vagy félreértésed ne legyen, úgy hogy mostantól fogva többé már nem gyakorlod a buddhista rendszer dolgait. Ha te a dolgok sorát, amelyet én ma megtanítottam neked, nem gyakorlod, nem mehetsz arra a helyre. Ha te azt mondod: ,,A Tanár a buddhista rendszer dolgait terjeszti, és így én holnap a katolikus templomba megyek és gyónok.“, akkor te többé már nem térhetsz vissza. Azt mondtam, hogy én a buddhista rendszer álláspontján vagyok és hogy az, amit terjesztek, a világegyetem Fá-ja (Törvénye). Melyik iskola nincs belefoglalva a kozmikus Fá területébe? Így szól az alapelv. A Fá-t én mind világosabban magyaráztam el, és ez talán nem olyan előnyös a művelésetekre. Mindezt saját magatok kellett volna kiműveljétek és felismerjétek.

Kérdés: Én javasoltam az egyik rokonomnak, hogy többé ne gyakorolja az X-csigongot. Egyik éjjel álmomban nem uralkodtam jól magamon és ő valamit a koponyámba öntött és sok rossz dolog jutott be. Miután felébredtem, erős fejfájásom volt. Azóta gyakran fáj a fejem, Mit tehetnék?

Mester: Te nem uralkodtál jól magadon, vagyis nem voltál ellene, mikor valamit a fejedbe akart önteni. Mivel nem voltál ellene, pontosan azt jelenti, hogy elfogadtad. Egy gondolat hibája által te egyetértettél azzal, hogy ő valamit a fejedbe öntsön. Jegyezd meg magadnak ezt a leckét és következő alkalommal uralkodj jobban magadon. Nem tesz semmit, ez alkalommal egy vizsga volt. A fejfájás csupán érzékcsalódás, ezzel kell legyél megtanítva, hogy emeld meg a megvilágosodási képességedet. Az álombeli vizsgák nem művelés, arra valók, téged egy ilyen állapotban levizsgáztatni, hogy te szilárdan művelted magad vagy sem. Így van ez. Ha te álmodban is nagyon jól tudsz uralkodni magadon, ez azt jelenti, hogy te ennél a lépésnél, ennél a kérdésnél egészen szilárdan művelted magad. Mindenesetre ez a te mostani helyzetedre vonatkozik. Sok álom nem feltétlenül álom. Ha a démonok valóban jönnek, többé már nem lesz így.

Kérdés: Tanár, Ön azt mondta, hogy ez a mi világunk piszkos. Ön azt is mondta, hogy a dolgok ebben a túloldal számára nagyon értékesek. Hogyan lehet ezt megmagyarázni?

Mester: Ha te ennek a világnak a dolgait változatlanul magaddal viszed azokba a világokba, senki sem fogja akarni őket, mindenki a legpiszkosabbnak tartja őket, még piszkosabbnak, mint az ürüléket. Valóban így van. De, ha az anyagok ebben a világban megéltek egy átváltozási folyamatot és fel lettek emelve addig a szintig, akkor nagyon értékesek. Ez az összefüggés. Vagyis, egyes anyagok innen származnak, és az anyagok itten megint csak fentről estek le. Pontosan ez az összefüggés. A mennyei titkok teljesen el vannak árulva.

Kérdés: Ha az ősgyermek születéséig művelte magát, ezt lehet látni az égi szemmel. Mi a mérce a középfokba való belépéshez?

Mester: Néhány korábbi művelési módszernél a világon lehetett látni. Ha például az ősgyermek korábban a taoista rendszerben olyan nagy lett, mint egy hét- vagy nyolcéves gyermek, az ősszellem bement és uralta (uralkodott rajta); az ősgyermek kiugrott a testből, és ezt hívták az ,,ősgyermek születésének”. Nem tudta többé már visszatartani magát és nagyon izgatott volt, mert hiszen egy buddha-test volt és ki akart jönni, hogy mozogjon és játsszon. Ha te látod, hogy egy ősgyermek van a testedben és nem jön ki, akkor azt nem hívják az ,,ősgyermek születésének”. Nálunk azonban nem szabad kijöjjön, legalábbis a mostani szakaszban nem. Éppen mondtam, hogy csak ez a rétege a dimenzióknak nincs elrendezve és hogy itt nagyon piszkos és nagyon veszélyes. Mikor magas szinteken takarítva volt, ráadásul még sokan idemenekültek, sőt léteznek rossz dolgok nagyon magas szintekről. Te látod, hogy egyesek, akik az utcán járnak, emberek, de a valóságban nem emberek. Ha te láthatnál, látnád, hogy ezen a világon még sok földönkívüli létezik. De ők pontosan úgy néznek ki, mint az emberek, nem lehet felismerni őket. Mindezt meg kell oldani.

Mi a mérce a középfokba való belépéshez? Tudhatod te, milyen magasra művelheted magad? Hol van a te középfokod? Hogy biztosítsuk a művelésedet, most ezen a módon hagyunk téged művelődni, ezért nem tudhatod és nem is lehet megengedett, hogy tudjad. Mihelyt tudnád, a ragaszkodásod, az örömérzeted előjönne; te nem tudod, mit csinálnál. Korábban egyes emberek tönkre lettek téve a művelés ezen fajtája által. Egy napon hirtelen látta, hogy a Buddha alakjával bír, akkor kiment és csigong-mester lett. ,,Buddha vagyok“, aztán ilyet tett és többé senkit sem tisztelt, még a Tanárt sem. Te mondod, hogy a szíved mozdulatlan fog maradni, de ezt te csak a mostani állapotban mondod. Mihelyt elhagyod ezt a környezetet és látsz valamit, mozdulatlan tud maradni a szíved? Ezért egyeseknek nincs megengedve, hogy lássák, és ezzel biztosítva lesz, hogy gyorsabban emelkedhessenek. Azonban sokaknak megengedett, hogy lássák, minden egyes valaki helyzete más. Nekünk szintén nagyon sok tanítványunk van még, akik a beteljesülés határán találhatóak. A valóságban ők már eljutottak a beteljesülésig, csak mi nem engedjük őket eljutni ahhoz. Mindenesetre úgy tűnik, hogy sokat tudnak; egyesek beszélnek velem, látnak engem és kommunikálni akarnak velem. Korábban ilyesmi egyáltalán nem létezett, mindez nem volt lehetséges. Ez azt mutatja, hogy egyes tanítványaink nagyon gyorsan művelték magukat.

Kérdés: Ha látom, hogy egyes tanítványok másoknál mindig hatalmasabbnak érzik magukat, a szívemben csak távol akarom magamat tartani tőlük. Normális ez vagy azt jelenti, hogy én nem műveltem jól magam?

Mester: Ezt csak egy normális jelenségként lehet megjelölni, egyeseknek éppen ez a ragaszkodásuk van. Egyesek a tanítványaink közül úgy találják, hogy nem bírják elviselni azt a ragaszkodást, amit néhányan a gondolataikkal mutatnak. Mindenekelőtt az új tanítványoknál mutatkoznak gyakran ilyen gondolatok. De ez megint csak nem azt jelenti, hogy ezek a tanítványok nem művelték jól magukat. Az ok abban rejlik, hogy a ragaszkodás, amelyik még nincs eltávolítva, megmutatkozott. A művelés pontosan ilyen. Nem mondhatja, hogy a többiek nem jók, ha látja a rossz érzületeiket; azt sem mondhatja, hogy egy ember ki tudja milyen magasra művelte magát, ha látja, hogy egy dolgot jól csinált. Egy embert minden oldaláról kell megítélni.

Kérdés: A Tanár azt mondta a ,,Fá-t magyarázni” című jingwenben: ,,A gonosz démonok emberkéztől lesznek táplálva.“ Miféle dolgok a ,,heretikus és gonosz démonok”?

Mester: Miféle dolgok is a démonok? Ők pontosan démonok. Ebben a világegyetemben már eredetileg léteztek démonok. Ha rájuk utalsz, akkor persze ők azok. Főként arra vonatkozik, hogy a xinxingnél vagy a gondolatokban a démon-természet dolgai tükröződnek vissza, ezzel tehát arra gondolunk, hogy az embereknek még démon-természetük van. A tanítványaink szintén fejthetnek ki néha kölcsönösen démoni hatást, az is lehet, hogy valaki a démonok hatását fejti ki másokra, de nem lehet azt mondani, hogy ő egy démon. Csak azt lehet mondani, hogy ő egy ilyen hatást fejtett ki. Talán ez az ember igazán jó és még mindig műveli magát. Ő csak ezt az egy dolgot nem csinálta jól és egy démoni hatást fejtett ki a többiekre. Szintén léteznek néhányan, akiknél a gondolati karma relatív erős. Az a démon, amelyik a ,,Fá-t magyarázni” című jingwenben van említve, egy olyan, amelyik a Fá-t és a művelésedet szabotálja. Az nincs úgy, hogy én nem tudlak megvédeni ettől a fajta démontól. Én mondom neked, mindennek, ami a művelés során előfordul, valami köze van hozzád, ezért kell magad művelned.

Kérdés: Az az oldal, amelyik a Fá-t már megkapta, hogyan kell a Fá-t helyreigazítsa?

Mester: Tehát, te a ,,Fá-t magyarázni” című jingwent kérdezed, itt nem magyarázom el neked részletesen. Mindegy hogyan érted meg a ,,Fá-t magyarázni” című jingwent, nem fogod félreérteni. Csak a megértésed mélysége korlátozott. A valóságban én nem egészen a te emberi oldaladnak írtam, hanem annak az oldaladnak, amelyik már készre van művelve, ezért, amennyit te megértesz, annyit értesz meg.

Kérdés: A Xinjiang-i tanítványok sóvárognak a Mester után.

Mester: Ti azt akarjátok, hogy odamenjek. Én ismerem a szíveteket, köszönöm nektek. A tanítványok sok helyről szeretnék, hogy én odamenjek. A sorskapcsolati alkalmon múlik.

Kérdés: Én nagyon szívesen terjeszteném a Fá-t, de néha attól tartok, hogy nem tudnám jól csinálni és ezáltal szabotálnám a Fá-t, ha nem vigyázok. Hogyan csinálhatnám helyesen?

Mester: Meséld a saját tapasztalataidat a Fá tanulásáról. Ne vedd a Fá-t a saját szavaidként és ne magyarázd el félreérthetően. Meséld a saját tapasztalataidat. Ha félsz, hogy szabotálod a Dáfá-t, mondhatod így: Én ezt vagy azt tapasztaltam ebben a Fá-ban, és hogy ez így és így van. Szintén hozzátehetsz még egy pár szót: Ennek a Fá-nak a belső értelme nagyon nagy, és ezek csak a mostani tapasztalataim az én szintemen. Ez nem a Fá szabotálása. Vagy mondhatod, mint ahogyan a Tanár mondta; hagyd a többieket, hogy saját maguk értsék meg. Mindez nem a Fá szabotálása. Ha te másoknak az én szavaimat a te szavaidként meséled el, nem szándékosan rossz hatást fejtesz ki. Néha tehát mások a saját nézeteiket is belekeverik a Fá-ba: Ez a mondat ezt vagy azt jelenti. Ha ő ezt így magyarázza, akkor az valóban rossz. Akkor ő nem önkényesen magyarázza a Fá-t? A valóságban a Fá-nak egy nagyon mélyreható belső értelme van, amit egyáltalán nem tud elmagyarázni. Te csak azt mondhatod: Én felismertem, hogy egy ilyen belső értelem is létezik a Fá-ban, és még magasabb értelem is létezik. Mindez nem tesz semmit.

Kérdés: Tétlennek kell maradni és nem törődni a hétköznapi emberek lényegtelen ügyeivel. De szintén minden körülmények között másokra kell gondolni. Hogyan lehet helyesen kezelni az összefüggést?

Mester: Én elmagyaráztam egy alapelvet a Fá-ban: Mindenki a saját szívét kell művelje, egy jó, illetve egy még jobb emberré változzon, sőt még a magas szintek mércéjét elérje. Keress belül, a bensődben, ha problémák merülnek fel. Ha te ezt vagy azt látod a társadalomban és aztán törődsz vele, lehetséges, hogy te nem csináltad jól és egy helytelen módon foglalkoztál vele, ezért tedd olyan keveset amennyire lehetséges és ne törődj vele. Például miért hagyták el a szerzetesek korábban az otthonukat? Sőt még vattát dugtak a fülükbe és egész nap nem hallottak semmit: ,,Én nem figyelek oda.“ Ők betömték a szájukat és féltek beszélni. Észrevették, ha a rosszat beengedik a fülükön, akkor úgy tűnik, mintha mindenütt karma termelődne.

Tudjátok ti, mit jelent egy rossz ember? Miért lesz egy rossz ember rossz? Pontosan mert túl sok rossz dolog lett beletöltve a fejébe és ő túl sok rossz dolgot tanult. Az egész feje tele van rossz dolgokkal; teljesen mindegy, hogy ezt megmutatja vagy sem, ő egy rossz ember. Honnan jönnek tehát ezek a rossz dolgok? Nem a füleken át jöttek be? ,,Én semmit sem fogadok be, én nem hallgatok a rossz dolgokra. Nézek anélkül hogy látnák. Vannak füleim, de nem figyelek oda.“ Mi egy jó ember? Ha a fejed tele van jó dolgokkal, akkor te egy jó ember vagy. Ha a fejedben csak jó dolgok vannak, az, amit csinálsz, meg fog felelni a mércének. Minden tettet az agy irányít és te természetes módon teszel jót. Ha te, mint művelő, mindig szívesen foglalkozol a hétköznapi emberek dolgaival és eközben nem tudod meglátni a sorsszerű összefüggést, téves módon fogsz törődni vele. Ha ez a te munkád és te nem törődsz evvel, természetesen az nem megy. Ha egy ember a hétköznapi emberek társadalmában belerúg egy másikba, szidalmaz valakit vagy emennek azzal nézeteltérései, illetve konfliktusai vannak, te odamész és igazságot osztasz jogtalanság ellen: Ilyesmivel te nem kell törődj. Miért? Léteznek rendőrök és elöljárók. Ha törődsz ezzel, azt jelenti, hogy beleavatkozol. És ezenkívül te nem fogsz feltétlenül a helyes módon foglalkozni ezzel. Ha ő az utolsó életében a másiknak egy rúgással tartozott és a másik itt ebben az életben ezt a rúgást visszaadja neki, és ha te ezzel törődsz, ő nem törlesztheti azt. Az emberi alapelvek szempontjából te egy jó dolgot tettél, de annak az istenségnek a szemében, aki ezt a karma-visszafizetést elrendezte, te egy rossz dolgot tettél, mivel egy művelőt többé már nem szabad a hétköznapi emberek mércéjével megítélni. Így van ez elgondolva. Ne hajts végre szándékosan ilyen tetteket.

Akkor hogyan kell minden körülmények között a többiekre gondolni? Én azt mondtam, hogy amennyire csak lehetséges a hétköznapi emberek társadalma állapotának megfelelően kell művelődni, neked kapcsolataid kell legyenek az emberekkel, akkor létezik a személyes érdekek kérdése. Ha te még mindig olyan önző vagy és először saját magadra és nem másokra gondolsz, ha történik valami, akkor én azt mondom, hogy ez nem megy, mivel mindenképpen vannak kapcsolataid az emberekkel a társadalomban. Ha te a munkában nagyon egykedvűen ülsz ott és nem törődsz semmivel, akkor én azt gondolom, hogy a főnök el kellene bocsásson. Hiszen végül is te meg kell felelj az emberi társadalom létezési állapotának. Neked kapcsolataid kell legyenek az emberekkel, az embereket jószívűen kezelned és a cselekvésnél először másokra gondolnod. A mai társadalomban egyes embereknek az üzletkötéseknél csak az a szándékuk, hogy mások zsebéből az összes pénzt kihúzzák, hogy egyszerre dúsgazdagok legyenek. Ebben a tekintetben úgy találom, hogy a fehéreknek Európában az üzletkötéseknél egy nagyon jó beállítottságuk van. Ők ezt egy foglalkozásnak, egy munkának tartják, teljes szívvel csinálják és a legjobbat hozzák ki magukból. Még ha egész napon át is csak egy kliens van, nem találják túl kevésnek, úgy vélik, ez az ő munkájuk és az emberi életük egy része, ők csinálnak egy dolgot és már az is elég, ha ezáltal a létfenntartásukat megszolgálják és egy kevés megtakarításuk lehet. Ez az emberi állapot. A mai emberek gondolatai, hogy egy éjszaka folyamán dúsgazdagok legyenek, egyszerűen túl erősek, irányvonalakként vannak véve. Sőt az emberek kölcsönösen megsebzik egymást, úgy tűnik, hogy mások zsebéből minden pénzt ki akarnak húzni és a saját zsebükbe tömni. Mi van akkor a többiekkel? Nem gondolnak arra, hogy mások is szenvednek? Egyáltalán nem gondolnak másokra, ha csinálnak valamit. Ezek az elidegenedett emberiség gondolatai a mai emberi társadalomban. Ha valamit tesz, arra kell gondoljon, hogy mások el tudják-e viselni, csupán így ember.

Kérdés: Kérem magyarázza el még egyszer ,,A középutat választani“ című jingwen jelentését.

Mester: Minden tanítvány meg kell értse, nevezetesen, ti a Fá-t nem az emberi érzésekkel és az emberi gondolatokkal kell megértsétek. Egyszerűen fogalmazva ez ez az alapelv. Például valaki ma interjút készített velem. Ő egy példát nevezett meg, nevezetesen, hogyan néz ki a világegyetem belseje és külseje? Én azt mondtam: A fogalmak, amikről te beszélsz, emberi gondolatok. Ebben a világegyetemben az a belső és az a külső, amelyekről te beszélsz, nem léteznek. Ezek a fogalmak nem léteznek. Amiket mondtál azok emberi gondolkodásmódok és emberi gondolatok. Ezzel arra gondolok, hogy egyszer már meg kellene változtassuk az emberi gondolatainkat, vagyis, hétköznap és a Fá megértésénél te valóban többé már ne emberi gondolatokkal szemléld a dolgokat. Te nem azokkal a dolgokkal, amelyekhez, mint ember, ragaszkodsz és amelyeket nem tudsz elengedni, kell megértsed a Fá-t. ,,A középutat választani“ jelentése a felszínen az, hogy nem szabad végletekbe esni.

Kérdés: A Tanár azt mondta, hogy a mennyben a nagy buddhák összes hatalmas erénye saját maguk által lett kiművelve. Mindenesetre nagyon nehéz, a buddhák világaiban művelődni. Akkor ez azt jelenti, hogy mind vissza kell térjenek az embervilágba, hogy műveljék magukat?

Mester: Az élőlények számára a világegyetemben két eredet létezik: az egyik csoportba azok tartoznak, akiket szülők hoztak a világra; a másik csoportba azok, akiket a kozmikus anyagok teremtettek a mozgásaik hatása által. Egy élőlény, amelyik a szinten jött létre, a szinten található a magasságával. Ott nem található semmi az alsó szintekről, ami bepiszkítsa, az alsó szintek mércéi sem léteznek, amelyek neki lennének felállítva; mikor létrejött, már megfelelt azon szint mércéjének, akkor nem azon a szinten kell éljen? Léteznek tehát azok is, akik művelték magukat. Hiszen én itt nektek, a művelők számára főleg a művelést magyarázom el. Annak a résznek a száma a világegyetemben, amelyik művelés által jutott fel, tulajdonképpen szánalmasan csekély. A legtöbb élőlény azon a szinten jött létre.

Kérdés: Sok tanítvány elhatározása, hogy terjesszék a Fá-t, nagyon meghatott, én saját magam viszont gyakran vagyok közömbös. Mit tehetek, hogy változtassak ezen az állapoton?

Mester: Ennél én nem támasztok semmi követelményt, én nem mondtam, hogy minden tanítványunk kell terjessze a Fá-t és tovább kell adja másoknak ezt a Fá-t. Ha másoknak nincs meg ez az elhatározásuk, ha ők, miután megkapták a Fá-t, nem akarják a Fá-t továbbadni, akkor ne tegyék. Nem leszel arra kényszerítve, hogy ezt tedd, nem is lesz felróva neked hibaként. Viszont azt mondjuk: Te, mint tanítvány, rendelkezel a Könyörületességgel, ha te látod, hogy mások szenvednek, úgy meg fogod osztani másokkal. Bármennyi pénzt és bármilyen segítséget is adnál másoknak, az nem olyan jó, mint átadni neki a Fá-t, ennél teszed a legjobb dolgot.

Kérdés: Ha a gyakorlatokat zene nélkül végezzük, befolyásolni fogja a mozdulatok gyorsasága a hatást?

Mester: Mindegy milyen gyors vagy, te nem leszel túl gyors; mindegy milyen lassú vagy, te nem leszel túl lassú. Nincs meghatározva, hogy lassan vagy gyorsan kell gyakorolni, a gyorsaság nem kell tökéletesen megegyezzen az enyémmel. Ez nincs úgy. Mivel mi eközben a mechanizmusokat erősítjük meg, elmegy az is, ha a gyakorlatokat úgy nagyjából a gyakorlókazettáknak megfelelően végzed. Ha együtt végzitek a gyakorlatokat, a mozdulatok meg kell egyezzenek (szinkronban legyenek) és ugyanolyanok legyenek.

Kérdés: Az ősgyermek nem nő tovább, ha olyan nagy lett, mint maga az ember. Tehát egy gyermek addig kell várjon a műveléssel, míg felnőtt lesz?

Mester: Hogyan hasonlíthatja magát az ember az ősgyermekhez? Az ősgyermek önmagában véve pontosan a művelés által keletkezik. Nincs nekünk sok gyermekünk, aki gyakorol?

Kérdés: Más gondolatai állandóan be tudnak hatolni a fejembe. Ha álmos, én is aludni akarok; ha bosszankodik, akkor én sem vagyok boldog.

Mester: Ez egy állapot, amelyik a gyakorlásnál merül fel, nevezetesen a testeden minden pórus felnyílt, a külső információk befolyásolhatnak téged. Ez nem egy természetfeletti képesség és csak egy állapot a művelés közben: Ha másoknak valahol a testükön fájdalmaik vannak, akkor neked is fáj; ha mások valahol rosszul érzik magukat, te is rosszul érzed magad; ha mások örülnek, te is vidámnak tűnsz. A valóságban ez egy állapot, amelyik a tested teljes felnyílása közben jön létre. Mindenesetre gyorsan elmúlik. Minél gyorsabban műveled magad, annál gyorsabban múlik el ez az állapot.

Kérdés: Én hallottam, hogy Kínában egy tanítvány, aki a Fá-t nem régen tanulta, meghalt. Mielőtt meghalt, ragaszkodott hozzá, hogy ne vegyen be gyógyszereket. Ha tehát ő már nem félt a haláltól, hogyan hallhatott meg akkor?

Mester: Egy beteg azt kívánja a szívében, hogy én távolítsam el a betegségeit, és így ő nem vesz be gyógyszereket, vagy emiatt eltökélten egy gyakorlónak tartja magát – ezt már a felszínen látni lehet. Ha egy hétköznapi ember halálos beteg, és még ha meg is halna, ragaszkodik hozzá, hogy ne vegyen be gyógyszereket: Meghal vagy sem? Akkor meg fog halni, nem igaz? Ő meghal tehát, mikor meg kell haljon. Mivel ő egy hétköznapi ember, hogyan lehetne egy hétköznapi ember életét minden további nélkül meghosszabbítani? Mondta, hogy gyakorolt. Gondolj bele, már egy Dáfá-tanítvány vagy, ha te ma Fálun Gong-ot gyakoroltál és a könyvet is elolvastad? Te nem haladsz folyamatosan előre és nem cselekszel valóban a mércék szerint, amelyeket mondtam neked, hogyan lehetnél te akkor az én tanítványom? Hogy te a tanítványom vagy-e vagy sem, hiszen azt én kell elismerjem; vagyis: Megfelelsz te egy tanítvány mércéinek vagy sem? Te minden nap végzed a gyakorlatokat, mint tornát; ámbár elolvastad a könyvet, nem veszed a szívedre, nem haladsz folyamatosan előre és nem is cselekszel a könyv követelményei szerint, lehetsz akkor te az én tanítványom? Nem marad ő még mindig egy hétköznapi ember? Tehát ha egy hétköznapi ember beteg – pontosan, mint egy vízbe fúló ember, aki az utolsó szalmaszálba is belekapaszkodik, hogy mentse az életét –, megtudta, hogy én el tudom távolítani az emberek betegségkarmáját, de hogy ennél a művelési útnál a karma-eltávolítás közben nem szednek gyógyszereket – ő a gyakorlatokat is csinálta és tévesen úgy értette meg, hogy a betegségek meggyógyíthatók és nem fog meghalni, ha gyakorol és nem vesz be gyógyszereket. Ő nem csak egy hétköznapi ember volt, hanem még egy ilyen erős ragaszkodása is volt. Hogyan lenne lehetséges, hogy ő nem hal meg?

A Dáfá komoly dolog, a művelés komoly dolog. Hogyan mehetne az akkor, hogy egy ember élete, amelyik a végére kell jusson, úgy egyszerűen meg lenne hosszabbítva, és hogy egy hétköznapi embert úgy egyszerűen buddhává engednénk válni és a beteljesülésig juttatnánk. Te a szívedet kell műveljed, azonban még nem számít annak, ha a szívedet nem a legmélyebb gyökerétől fogva változtatod meg. Te úgy véled, hogy a felszínen jól viselkedtél; de ha a szívben még mindig létezik egy pici kis ragaszkodás és nem fedezed fel, akkor ez azt jelenti, hogy nem mentél át a vizsgán, hiszen a művelés a legkomolyabb, a lényeget valóban meg kell változtatni. Ti tudjátok, hogy sok ember gyakorol Fálun Gong-ot; sokan, akik rákban vagy más gyógyíthatatlan betegségekben szenvedtek, újra egészségesek lettek. Ez a mennyiség nagyon nagy. Ezt nem szükséges elmesélnem, minden tanítványunk tudja ezt.

Szintén léteznek egyes rákbetegek vagy más súlyos betegek gyógyíthatatlan betegségekkel, ők jöttek, hogy tanulják a mi Fálun Gong-unkat, de ők meghaltak, ahogyan előre el volt rendelve. Miért? Bár a szájából azt lehetett hallani: Én Fálun Gong-ot gyakorlok. A gondolataiban azonban egyáltalán nem engedte el a betegségeit. Néhányan azt gondolják: Hiszen ő nagyon szorgalmasan gyakorolt, nekünk is mondta, semmi gyógyszert bevenni, azt is mondta nekünk, hogy le kell mondjunk a betegségekhez való ragaszkodásról, és még másoknak is segített, hogy tanulják a Fá-t – de ő saját maga nem feltétlenül mondott le erről. Te nem tudod, mit gondolt a szívében, ilyen bonyolult ez. Ő mondta másoknak, a szívükben engedjék el. Tudta, hogy a Tanár ezt hallani tudja, hagyta a Tanárt ezt hallani, egészen világosan megmondva, becsapta a Tanárt. Az igazi célja azonban ez volt: Én mindezt megcsináltam és a Tanár teljes bizonyossággal törődni fog velem, én olvasom a könyvet, csinálom a gyakorlatokat, és a többieknek is mondom, nekik művelniük kell magukat, a Tanár teljes bizonyossággal el fogja távolítani a betegségemet. A szívében még mindig így gondolta. Elengedte ő alapjából azt a gondolatot, hogy a Tanár el kell távolítsa a betegségét? Nem volt ez a gondolat még mindig a szívben eltemetve és eldugva? Nem csap be ő másokat a felszín dolgaival? Ő engem akar becsapni? A valóságban saját magát csapta be. Meg lehet akkor gyógyítani a betegségét?

Mindenesetre mi természetszerűleg adunk esélyt a súlyos betegeknek, újra és újra késleltetve lesz. A nap, amelyiken a megítélés szerint meg kellett volna haljon a kórházban, már régen tovaszállt, egy nagyon hosszú idő múlt el, egy fél év, egy év vagy egy pár év, újra és újra esély lett adva neki és mi vártuk, hogy eltávolítsa azt az érzületet. Ő egyszerűen nem távolítja el, bár ezt nem mondja, de a szívében gyakran gondol nyugtalanul arra: Én Fálun Gong-ot gyakorlok és a betegségem talán már nincs ott; én Fálun Gong-ot gyakorlok és a betegségem talán meg lesz gyógyítva. Nem tudja magát valójában egy magát művelő tanítványnak tekinteni, aki egyáltalán nem gondol betegségekre. Már mondtam, hogy én szinte semmi követelményt nem állítok fel veletek szemben, minden nyitott, én csak az emberszívet nézem. Ha én már még csak az emberszívet sem nézném, megválthatnálak akkor még benneteket? Ténylegesen meg kell változtatni az emberszívet, mindegy hogy melyik iskolában műveli magát. Csak mi egyenesen az emberszívhez fordulunk.

Kérdés: Minél többet tanulom a Fá-t, annál inkább az az érzésem, hogy a Fá ereje határtalan, minden a határtalanságban található, és hogy a végét nem lehetne elérni. Tudna nekem utalást adni arra, miért van ez így?

Mester:Minden a határtalanságban található“, ez szintén egyfajta vizsga. Mihelyt az az érzésed, hogy a beteljesülés közeledik, nem lesz többé ez az érzésed. Az észrevételed tehát nagyon jó. Mindegy hogy miket érzékelsz, ne törődj vele, néha az emelkedésnél nagyon gyorsan emelkedik az ember. De, mihelyt elér a három világkörön belüli testekhez, nagyon nehéz lesz. Nagyon nehéz, még ha csak egy lépést is tesz előre. Olyan nehéz, hogy ti az emberi nézeteket egyszerűen nem akarjátok feladni. Ez egy helyzet, amit én láttam.

Kérdés: A Tanár gyakran mondja, hogy az idő nagyon szűkös. De egyidejűleg Ön azt mondja, hogy a hétköznapi emberek között a Dáfá nagyon széles körben és nagyon hosszú időre lesz terjesztve. Ez ellentmondásos?

Mester: Én azt mondtam, hogy az idő nagyon szűkös. Én azt mondtam, nem csak azon vagyok, hogy embereket váltsak meg; miután ti eljutottatok a beteljesüléshez, nekem még valami más tennivalóm is van, amit nem mondhatok el nektek. Én nem terjeszthetem nagyon sokáig a Fá-t az embervilágban. Én azt mondtam, hogy az idő nagyon szűkös, akkor hát műveld magad gyorsan. Ne értsd félre a szavaimat, ne keverd össze ezt az úgynevezett katasztrófákkal, amelyekről azok a mai heretikus vallások beszélnek. Az idő a művelésre valóban nagyon szűkös. Nem léteznek katasztrófák. De létezik a nap, amelyiken a művelés le lesz zárva. Ha az igaz arculat megjelenik, minden be lesz fejezve, akkor többé már nem szabad művelned magad. Azonban az emberiség tovább fog létezni, művelés létezni fog örökre, ezek akkor a jövőben létező művelési formák.

Kérdés: Ha a hétköznapi emberek társadalmában a mindennapokban lelkiismeretesen old meg dolgokat az ember, felelősséget visel a munkáért és a családért és az utolsó pontig teljesíti a kötelességeit, akkor ez ragaszkodásnak számít?

Mester: Én nem mondhatom, hogy az, amit mondtál, helytelen. De azt sem zárhatom ki, hogy nagyon erős emberi dolgok léteznek a szavaidban. Mert ha te a dolgokat a hétköznapi emberek társadalmában jól csinálod, az lehetetlen, hogy te ezeket egy Buddha gondolataival csinálod, te nem is csinálhatnád így őket, ezért rendelkezel még mindig az emberi gondolatokkal. Ezek csak a szintek különböző helyzeteinek a megjelenései, visszatükröződései.

Kérdés: Az amerikai barátok panaszkodnak, hogy a ,,Zhuán Fálun” angol változatai nehezen olvashatóak. Mondhatna Ön valamit a Dáfá jövőjéről az amerikaiaknál?

Mester: Én mondom nektek, az nem úgy van, hogy az angol változatok nehezen olvashatóak, én azt mondom, az angol változat nagyon jól lett lefordítva, különösen az a változat, amelyik az USA-ban jelent meg, nagyon népszerű. Ennek a Dáfá-nak a belső értelme egyszerűen nagyon nagy. A relatív egyszerű gondolatokkal rendelkező amerikaiak nehezen érthetőnek találják, miután elolvasták; a fiatalok számára, akik már hozzászoktak ahhoz, hogy ne törjék a fejüket, néhány dolog valóban nehezen fogható fel. Az itt jelenlevők közül ki is mondhatja, hogy a ,,Zhuán Fálun”-ban ő mindent könnyűszerrel megérthet? Mindenkinek az az érzése, hogy a tanulásnál egyre nehezebb lesz, minél többet tanulja. Tudjátok, hogy Tang Seng tizenegy évig volt úton gyalog, hogy elhozza Indiából a szútrákat, mindenféle nehézséget és veszélyt átélt és ráadásul még saját maga kellett lefordítsa a szútrákat, miután visszatért. Nektek ma a Dáfá már a szemetek elé lett helyezve és még mindig nehéznek találjátok. Ha ezt a változatot nem találjátok jónak, ti is lefordíthatjátok egyszer és csinálhattok egy jobb változatot.

Kínában mi megszerveztük, hogy néhány tanítvány lefordítsa ezt a könyvet, ők angolra akarták lefordítani és két évig tartott. Veszekedtek egymással és az eredeti jelentést változatlanul akarták lefordítani azok számára, akik angolul olvassák. Ők nagy nehézségeket győztek le, ti a készen lefordítottat kaptátok meg és mégis nehéznek találjátok. Ha nektek valóban vannak kérdéseitek, összehasonlíthatjátok a Kínában lefordított változattal. Egy oroszországi egyetemista Bostonban él, mikor tegnap beszélt, meghallgattam. Mindenki nagyon figyelemreméltónak találta a folyamatot, ahogyan megtanult kínaiul. Ez a jelenség nagyon gyakran létezik. Gondolom, ha te nem sajnálod a fáradtságot, nálad is úgy lesz, mint nála.

Ami azt illeti, milyen a Dáfá jövője az amerikaiaknál: Én mondom nektek, minden egyes dolog jövőjét, valamint minden dolog jövőjét, amit valamilyen élőlény tesz ebben a világegyetemben, látni lehet, éspedig az elejétől a végéig. Azonban kifejezetten ennél a dolognál, amit én teszek, senki sem láthatja ennek a jövőjét. Mielőtt én ezt tettem, egyáltalán nem létezik jövő. Ami a jövőt illeti: Ha a mostani emberi társadalom ezen a módon fejlődik tovább, az emberek a jövőben hasonlóak lesznek a démonokhoz, különösen rosszak és gonoszok. Természetesen, ha az emberek rosszak lettek, több erőszakos konfliktus létezik, természeti katasztrófák és emberi szerencsétlenség, ölnek és harcolnak egymás ellen, a karma mindenütt hömpölyög. Akkor milyen a kilátás? Nagyon szörnyű. Milyen a művelés és a Dáfá jövője az USA-ban, úgy meg kell szemlélni a körülményeket, hogyan kapják meg az amerikaiak a Fá-t.

Kérdés: Egyes amerikaiak úgy vélik, hogy a Dáfá egyes paragrafusai más művelési utak ellen vannak, és így gyakran lettek problémák okozva.

Mester: Én mondom nektek, egy ilyen nagy Fá van terjesztve és ebben a könyvben sok-sok vizsga létezik, amelyek különböző emberekre irányulnak, hogy lássuk, hogyan mozdul meg az emberszív; a Dáfá nem hagyja magát megkapni egyszerűen csak úgy az emberek által. Manapság például különösen sok heretikus szekta és hamis csigong-iskola létezik, mindenféle különböző dolog, túlságosan sok. Ezek a tévelygésbe vezetik a tanítványokat, sok ember, aki művelhetné magát, be lett gyűjtve általuk, mint a vallások követői; egyesek még öngyilkosságot is elkövetnek, szörnyen kaotikus. Azt mondtam, nem csak azon vagyok, hogy embereket váltsak meg. Ha nem mutatnám fel ezeket a rossz dolgokat, ha nem mondanám meg neked, hogy ezek heretikusak, rosszak, akkor hogyan tudnád magadat zavartalanul és egyre koncentrálva művelni? Hogyan tudtam volna akkor elmagyarázni neked a ,,nincs második iskola” fontosságát? A Dáfá nem hagyja magát csak úgy egyszerűen megkapni az emberek által. Talán valaki ragaszkodik egy ilyesmihez és emiatt vissza lesz tartva, ő akkor többé már nem akarja megkapni. Ha többé már nem akarja megkapni, akkor hát ő többé már nem akarja megkapni, mivel azok, akik nem tudják elengedni és akik a művelésnél nem tudnak egyre koncentrálni, nem juthatnak el a beteljesüléshez, ők még szabotálják is a Dáfá-t, a saját emocionális érzéseik azok, amelyek ahhoz vezetnek, hogy ne kaphassák meg a Fá-t. A Dáfá egy komoly dolog, az nem úgy van, hogy mindenki megkaphatja a Fá-t. Mi széles körben terjeszthetjük a Dáfá-t, hogy az emberek, akik sorskapcsolatokkal rendelkeznek és akik még megkaphatják a Fá-t, jöjjenek és kapják meg a Fá-t. Mindenesetre ténylegesen létezik egy része az embereknek, amelyik többé már egyáltalán nem kaphatja meg a Fá-t. Többé már nem megengedett nekik, hogy olvassák, ők talán vissza lesznek tartva. Aki nem lesz visszatartva, talán még megvan a sorskapcsolata.

Kérdés: A Tanár egyes Fá-képein, amelyek hivatalosan nyilvánosságra lettek hozva, a kéztartások különbözőek. Elmondhatja nekünk az ebben rejlő értelmet?

Mester: Ezen a képen kívül, amelyik a Fá-konferencián van használva, semmilyen más kép nem lett kiadva kéztartásokkal. A kéztartások nagyon bonyolultak, úgy, mint ahogyan én ma a Fá magyarázatánál sok szót mondtam ki. A kéztartások mozgásban (kézmozdulatok) pontosan nyelvek. Ha sorjában vannak csinálva, ez a Fá egy része, ami el van magyarázva. Ha el tudtam volna magyarázni, akkor ma nem csináltam volna kézmozdulatokat számotokra. Mert azokat a szavakat nem lehet kimondani. Ti úgy találjátok, hogy ma nagyon magas szinten magyaráztam, biztosan így gondoltátok; a kéztartások ki tudja mennyivel magasabbak, mint ez. Ők az igaz arculatot mutatják. Ha ti meg tudjátok érteni, akkor megértitek. Az sem tesz semmit, ha nem tudjátok megérteni.

Kérdés: Gondolom, csupán a Fá terjesztése miatt volt úgy elrendezve, hogy mi a nyugati társadalmakba jöttünk, és mi a jövőben egy alkalmas időben vissza fogunk térni Keletre. Nem igaz?

Mester: Ha te azt kérdezed, miért vándoroltál Nyugatra, akkor nem mondhatok neked semmit. Most ti mindenfelé mehettek. Te úgy véled, hogy a beteljesülés után Keletre fogsz visszamenni. Mi célból maradsz még a Földön, ha te eljutottál a beteljesüléshez?

Kérdés: Egy ember kicseréltette a veséjét; miután a műtét meghiúsult, a vese újra le lett vágva. Hála a sorskapcsolatnak ő Fálun Gong-ot tanul, nagyon szorgalmasan műveli a xinxingjét és reméli, hogy ebben az életében művelés által eljuthat a beteljesüléshez. Van esélye?

Mester: Én mondom nektek, sokan közületek beszéltek műtétekről és kérdezték: A testemről hiányoznak egyes részek, művelhetem még magam? A valóságban a műtétek csak ebben az emberi dimenzióban műtétek, nem tudják a testek legcsekélyebb részét sem megérinteni más dimenziókban, ezért azok a dolgok, amelyek ezáltal el lettek távolítva, csak ennek a felszínen lévő dimenziónak a dolgai. A test lényege ezáltal viszont nincs megérintve, ez azt jelenti, a másik oldalon nem hiányzik semmi; de a művelésetek tényleg mégiscsak erre a testre vonatkozik. Ha te valóban egy olyan valaki vagy, aki elérheti a művelés mércéjét, csodákat, teljesen mindegy milyenféléket, lehet létrehozni számodra. De ha te nem tudod elérni azt a mércét, akkor semmit sem lehet adni neked. Ezért a művelés nagyon komoly dolog.

Kérdés: Ha valamit felismert de nem érte el vagy nem csinálta jól, akkor ez azt jelenti, hogy még nem ismerte fel?

Mester: Ha felismerte de nem csinálta jól, azt jelenti, hogy a felismerés ellenére az ellen cselekszik. Az nem úgy van, hogy nem ismerte fel. Tulajdonképpen tréfálkoztam ennél. Én mondom nektek, sokan közületek teljesen világosan tudják, hogy erről az alapelvről van szó, de a szívükben mégsem tudják elengedni, mikor át kellene menjenek a vizsgákon. Nem úgy van? Stimmel? (Mindenki válaszolt: Igen.) Min múlik ez? Néhányan a becsületük miatt, néhányan nem tudják az érzéseiket elengedni, nem igaz? Ezért cselekszenek ellene a felismerés ellenére. A művelés közben viszont nem szabad állandóan a felismerés ellenére cselekedni, valamikor le kell gyűrjed.

Kérdés: Tartalmazhat a holt víz ,,Zhen, Shan, Ren”-t?

Mester: A világegyetem a Zhen, Shan, Ren tulajdonságokból tevődik össze, mindegy milyen ez a fogalom, bizonyos fogalmaknál ez így van. Más fogalmaknál újfent máshogy van. A művelésnél nem szabad az érdekeket és a tudást venni kiindulópontnak, az nem megy. A szívet kell odaadni a művelésnek.

Kérdés: Feltétlenül le kell tenni a fogadalmat, minden lényt együttesen megváltani, ha a művelés által túl akar jutni az arhát szintjén? Csak alacsony szintekig művelődhet, ha nem teszi le ezt a fogadalmat?

Mester: De hiszen én nem vezettem ilyen pályára a gondolataidat és nem beszéltem ilyen dolgokról. Melyik vallástól hallottad te ezt? Milyen fogadalmat kell letenni? Én mondom neked, mindezek emberi érzések. Ha már szóba hoztad, elmagyarázom neked, miért beszélnek ilyesmiről a buddhisták. Nem emberkéz csinálmánya, ha a mai buddhizmusban fogadalmak letételéről beszélnek? Ez nem egy tevékenyteljes érzület, egy törekvő szív? A buddhizmusban arról beszélnek, fogadalmat letenni, hogy minden lényt együttesen megváltson. Ő azt hiszi, engedik buddhává válni, ha kifejezi a kívánságát, minden lényt együttesen megváltani. Ez nem vicc? Ő valóban addig a szintig kell művelje magát, olyan sok szenvedést elviseljen és olyan egy magas szintet elérjen, csupán akkor lehet buddha belőle. Most minden lényt együttesen meg akar váltani már, ő még nem is művelte magát olyan magasra, milyen lényeket akar akkor együttesen megváltani? Valójában a szavak ,,minden lényt együttesen megváltani”, amelyekről sok buddhista beszél, nagyon sok ragaszkodást tartalmaznak az emberi érzések és érvényesülési vágy vonatkozásában. Az én szavaim megérinthetik hirtelen az emberszív legmélyét. Hogyan rendelkezhetnének az emberek a ,,minden lényt együttesen megváltani” belső értelmével a buddhák szintjén? Ez nem érvényesülési vágy és ragaszkodás a hiú remény vonatkozásában, ha az emberek most arról beszélnek, minden lényt együttesen megváltani? Ezt azok az érzületek hozzák felszínre, amelyek ragaszkodnak az emberekhez, érzésekhez és a jövendő érvényesülési vágyhoz. Lehetne egy buddhista a Végső-Fá Idejében egy ilyen magas és szentséges szinten? Ez lehetetlen.

Ezenkívül nem lehet könnyelműen mondani ,,minden lényt együttesen megváltani”, nem is lehet önkényesen megtenni. Hogyan tudhatnák az emberek, milyen sok buddha, taó és istenség és milyen sok még magasabb szinten lévő buddha, taó és istenség kellett egyetértsen avval, hogy Sákjamuni az embervilágba jöhessen? Kicsoda, egy speciális helyzet kivételével, merészel lejönni? Lejönni azt jelenti, hogy saját maga leesett. Ha vissza akarsz térni, művelned kell magad, ugyan ki merészel akkor lejönni? Az szintén nem megengedett, hogy kénye-kedve szerint lejöjjön a három világkörbe. Te azt mondod, téged nem fog beszennyezni az emberiség. Ha te beleugrottál egy pöcegödörbe, mondhatod, hogy nem leszel beszennyezve? Te pontosan hogy be leszel szennyezve, nem igaz? Ezt tehát nem lehet tetszés szerint megtenni. Tulajdonképpen a vallásokban ezek szentséges szavak, mondások a buddhista rendszerben, valamint az istenségeké és mondások a művelésnél. Azonban a hétköznapi emberek között könnyelműen vannak kimondva. Úgy tűnik, mintha egy fabatkát sem érnének, többé nincs már meg a szentséges értelmük, jelentésük.

Ezenkívül az arhátnak semmi kívánsága sincs, minden lényt együttesen megváltani. Miért? Mivel az arhát egy önmegvilágosult megvilágosult, ő arhátnak van nevezve. Mit jelent egy önmegvilágosult megvilágosult? Ő csak eddig a lépésig műveli magát, ha túlmegy a három világkörön és eljut a beteljesüléshez, akkor ez azt jelenti, hogy elérte a célt és meg van váltva, ezért neki egyáltalán nincs meg a kívánsága vagy célja, hogy másokat megváltson. A bódhiszattvák csak a buddhának segítenek minden lény megváltásánál. A bódhiszattvák azt mondják, ők embereket váltanak meg az ő világukba. De nekik nincsen világuk, ők a buddha világában találhatóak. Ha ők embereket tetszésük szerint akarnak megváltani, ez attól függ, hogy a buddha akarja-e őket vagy sem. Ez nem ez az alapelv? Ha a buddha embereket akar megváltani, akkor ők segítenek ebben, ezt konkrétan megtenni. Így áll a dolog ennél.

Kérdés: Az úgy van, hogy csak a legjobb tudásom szerint szükséges cselekednem, hogy elhagyjam a ragaszkodást, de az hogy el tudom-e távolítani, függ a Mester eljárásától?

Mester: Akkor ez nem azt jelentené, hogy én művelem magam? A folyamat ilyen, de nem szabad így értelmezni.

Ha te észreveszed, hogy fel tudod ismerni a problémákat és a ragaszkodást, amelyikkel nem kell rendelkezzél, valóban felismerted, akkor te ebben a szempillantásban valójában már elérted a mércét. Magától értetődően a Mester el fogja távolítani számodra a felszínes anyagokat. Ez nem azt jelenti, hogy ezt a Mester így és úgy csinálja, mivel ez a te saját művelésed által lett elérve.

Kérdés: Hogyan kezeljük a Könyörületesség és tétlenség közötti viszonyt?

Mester: Ha elérte az arhát szintjét vagy a bódhiszattva szintjét és többé már nincsenek emberi érzelmei, akkor Könyörületességgel rendelkezik. Az emberek az érzelmeknek élnek, vagyis az emberek úsznak az érzelmekben és nagyon nehéz számukra, hogy ezektől megszabaduljanak. Ha nem tud megszabadulni az érzelmektől, nem tudja művelni magát és felemelni sem. Ami a tétlenséget illeti, úgy ez egy követelmény a művelés közben. Ha a világegyetemben nagyon magas szinteket ért el, létezik egy ilyen állapot is: Mindent tud, de nem akar semmit tenni, mindent megtehet, minden még annál is egyszerűbb, mint játékokkal játszani. Ha te különösen intelligens vagy és te egy egyetemista vagy, és egy pár egészen egyszerű fadarabkát tesznek eléd és szeretnék, hogy építkezzél belőlük és játsszál velük, akarsz akkor még játszani ezekkel? Nem. Egyetlen egy pillantással már világos számodra; csak egy pár fadarabka az egész. Mi játszanivaló van ezekkel? Te nem is akarsz megmozdulni. A művelésnél a tétlenségről beszélnek, hogy már ne termelj többé karmát. Ha már nincs kitéve az érzelmeknek és elérheti a tétlenség mércéjét, már a Könyörületesség szintjén, látókörén belül található.

Kérdés: Én egy amatőr szerkesztő vagyok egy sokoldalú folyóiratnál. Hogy a Fá-t terjesszük, mi közzé akarjuk tenni az Ön ,,Zhuán Fálun”-ját és más írásait. A korlátozott terjedelem miatt viszont mi csak egy pár bekezdést tudunk kiválasztani tetszés szerint.

Mester: Ez nem jó. Egyfelől, minden lehetséges létezik a folyóiratotokban és nem olyan alkalmas, hogy a Fá-t abban közzétegyétek. Másfelől, ez a válogatás tulajdonképpen azt jelenti, hogy kitépitek a szövegkörnyezetből, és az emberek sem érthetik meg. Könnyen támadható az úgynevezett irodalmárok által és mint valami emberi dolgot szemlélik. Ezért semmi esetre se tegyél ilyet, semmi esetre se tépd ki a szövegkörnyezetből, összefüggésből.

Kérdés: A sokéves tanítványok nem mennek a gyakorlóhelyekre, hogy ott végezzék a gyakorlatokat. A Tanár azt mondta, hogy ez normális dolog. A Tanár nem arra sarkalja őket, hogy ebben a környezetben művelődjenek?

Mester: Ez nem olyan egyszerű, mint ahogyan te gondolod. Viszont tudjátok, hogy én, miközben megváltalak benneteket, még a ti dolgaitokra is tekintettel kell legyek? Te azt akarod, hogy az emberek különböző szinteken és különböző állapotokban oda menjenek, de te nem tudod, hogy ők nagyon rosszul érzik magukat. Az, amit ti mondtok vagy csináltok, nagyon erősen az idegeire megy. Tényleg léteznek ilyen emberek. Ami azokat illeti, akik nincsenek ilyen állapotban és egyszerűen nem akarnak kijönni, úgy én azt mondom, hogy nekik ezt ki kell javítaniuk. Te ki kell jöjj és ott végezd a gyakorlatokat, ez előnyös a számodra. Ha neked a munkád miatt valóban nincs időd, azt is meg lehet érteni. Akkor csináld úgy, ahogyan akarod.

Természetesen Kínában létezik ilyesmi. Ők úgy reggel, mint este is, a szabadban végzik a gyakorlatokat, reggel kimennek négy órakor és este hatkor a vacsora után, hogy a többiekkel együtt végezzék a gyakorlatokat, kétszer naponta. Ők úgy találják, nagyon jó, így végezni a gyakorlatokat. De külföldön sok helyen ti nem így gyakoroltok különböző kifogásokkal élve. Én mondom nektek, ahogyan én ezt a művelési utat terjesztettem, úgy kell ti cselekedjetek, garantáltan semmi hátrány nem származik belőle, csak előny. Ti azt mondjátok, hogy nagyon elfoglaltak vagytok és nincsen időtök. Valójában attól féltek, hogy nem tudjátok jól kipihenni magatokat. Nem gondolkodtatok el azon, hogy a művelés a legjobb pihenés? Lehetővé teszi azt a pihenést, amit alvás által sem érhetsz el, senki sem mondja: Én csináltam a gyakorlatokat és olyan fáradtnak érzem magam, hogy ma már semmit sem tudok csinálni. Csak azt mondhatja: Én csináltam a gyakorlatokat, úgyhogy én az egész testemben könnyűnek érzem magam; még akkor sem vagyok fáradt, ha egész éjszaka nem aludtam és erő van az egész testemben. Az egész napos munka után még mindig nagyon fitt vagyok, nem igaz? Ezért, ha azt mondja, hogy nincs ideje és emiatt vagy más kifogásokkal élve nem jön ki a gyakorlatokat csinálni, akkor én azt mondom, hogy nem értette meg a Fá-t mélyrehatóan és a kívánsága, folyamatosan előre haladni, nem elég erős. Természetesen, a sokéves tanítványoknál az állapot világosan különbözik ettől. De ha nem érte el azt az állapotot és azzal a kifogással élve már nem is jön ki többé, akkor az nem helyes. A művelésnél saját magát műveli, másokat becsapni nem más, mint saját magát becsapni.

Kérdés: Már régen léteznek repülők a magas szintek dimenzióiban. Az emberek a magas szintek dimenzióiban talán nem tudnak repülni? Mi célból használnak még repülőgépeket?

Mester: Én azt mondtam nektek, különböző dimenziók, terek – az nem úgy van, hogy mindenütt a Mennyben az összes élőlény a buddhákhoz és istenségekhez hasonló. Azok az élőlények nagyon erősen különböznek egymástól, léteznek olyan helyek is, mint az emberiségé, egészen kevés. De különösen sok olyan hely létezik, mint a földönkívülieké, nekik repülniük kell és repülőszerkezeteket kell használniuk. Nem kellett volna elmagyaráznom neked, hogy a gondolataid ne legyenek azokra a dolgokra és a kíváncsiságra irányítva. Azoknál az élőlényeknél nagyon bonyolult, minden lehetséges világ létezik, a világegyetem nagyon sokrétű. A mi mai Földünkön csak fehér, sárga és fekete emberek léteznek, a másik oldalon léteznek ráadásul zöldek, kékek és szintén még tarkák is. Minden lehetséges különböző fajta létezik. Az nem úgy van, mint ahogyan te elképzeled, vagyis, többé te már ne gondolkozz el ezeken a kérdéseken emberi gondolatokkal.

Kérdés: A Fálun Gong-nak egy laza adminisztrációja van, hogyan viszonyul ez egy szervezeti struktúrához, amelyik formával rendelkezik?

Mester: Laza adminisztráció azt jelenti, hogy nem létezik semmi szervezeti struktúra, amelyik formával rendelkezik. Ha jönni akarsz, akkor jössz. Ha nem akarsz jönni, akkor elmész. Nekünk névlistáink sincsenek. Az ember felszínéről szemlélve, senki sem tudja, ki vagy te. Nem igaz? Mindenki önszántából tanul. Például mindenhol érdeklődik, hova ment a Mester. És mindenki jön, hogy a Fá magyarázatát meghallgassák. Nem igaz? Az nem úgy van, hogy én egy mozgósítási parancsot adok ki, hogy mindenki az USA-ba kell jöjjön, hogy meghallgassa a Fá magyarázatát. Ilyesmi egyáltalán nem létezik. Hogy valaki műveli-e magát vagy sem, teljesen szabad akaratából történik. Mihelyt a hétköznapi emberek adminisztrációs formái létrejönnek, mindenféle emberi szív kerül a felszínre, és olyan függővé válik, hogy többé már nem tudja művelni magát. Ezáltal zavarva lesz a Fá.

Kérdés: Mit jelent ,,semmit sem kihagyva“ abban a jingwenben, amelynek  ,,A Buddha-természetben semmit sem kihagyva“ a címe?

Mester: Korábban a ,,semmit sem kihagyva” egy kifejezés volt a buddhizmusban, éspedig a buddhizmusban történő művelésre való szavak voltak. Például az embernek mindenféle érzései és vágyai, valamint különböző ragaszkodásai vannak, mindezeket az érzelmek okozták. Irigység, érvényesülési vágy, a gyűlölet érzése és így tovább, túlságosan is sok. Minden ragaszkodást el kell távolítani. Ha valamelyik ragaszkodás fennmarad és nincs eltávolítva, ez azt jelenti, hogy valami ki lett hagyva. Ha valami ki van hagyva, nem juthat el a beteljesüléshez. A semmit sem kihagyás-ig kell művelje magát, aminél egyetlen egy ragaszkodás sem marad fenn; ha valóban a semmit sem kihagyás-ig műveli magát, juthat el csak valóban a beteljesüléshez.

Kérdés: Megváltoztak a tulajdonságok ,,Zhen, Shan, Ren”, mikor az új világegyetem minden alkalommal újra fel lett építve a rendkívül, rendkívül magas szintű megvilágosultak által?

Mester: Ilyen kérdéseket többé ne tegyetek fel, még csak ne is gondoljatok erre. A ,,Zhen, Shan, Ren” tulajdonságok örökké változatlanok maradnak. Csak ha a Fá nem változik, lehet megítélni, hogy az élőlények és anyagok megváltoztak-e benne.

Kérdés: Amellett a hatás mellet, hogy segít a gyakorlóknak lenyugodni, a Fálun Gong zenének vannak még más különleges …?

Mester: A főcél az, segíteni az embereknek, hogy olyan gyorsan amennyire lehetséges lenyugodjanak. Mivel ha zenét hallgat, nem gondol az egymás közötti harcra és intrikákra, a hétköznapi emberek közötti összevisszaságra és arra sem, hogy az üzlet jól vagy rosszul megy vagy mennyit keres. Egy ilyen módszer van használva. A zene módszere által tízezer gondolat lesz helyettesítve egy gondolat által. A zenéhez a Dáfá belső értelme van hozzáillesztve, ezért, minél többször hallgatjátok, annál jobban kedvelitek; minél többször hallgatjátok, annál kellemesebbnek találjátok.

Kérdés: Lehet hallgatni a Tanár Fá-magyarázatát, miközben az ötödik gyakorlatot csináljuk?

Mester: Hogyan nyugodhatsz le, ha te az én Fá-magyarázatomat hallgatod? Az agysejtjeid nagyon aktívak. Nem a Fá-t hallgatod? Ezért nem tudsz lenyugodni. A Fá-t hallgatni az pontosan Fá-t hallgatni.

Kérdés: Tegnap a Tanár azt mondta, hogy a Tanár egy adaggal több szenvedést kell elviseljen, ha egy emberrel több műveli magát. Számomra nehéz volt elviselni, mikor ezt hallottam, mert én sok embert vezettem a művelés útjára.

Mester: Én számoltam azzal, hogy ti erre a kérdésre fogtok jutni. Én azt mondom nektek, ne gondolkozzatok így. Nekem megvannak az eszközeim és útjaim. Ne törődjetek ilyen dolgokkal. Nektek csak művelnetek kell magatokat. Minél több embert vezetsz a Fá tanulásához – úgy azt lehet mondani, hogy te határtalan ,,művelési energiát és erényt” kaptál. Ez hasonlít arra, hogy segíted a Mestert abban, hogy terjessze a Fá-t. A gondolataitok eléggé aktívak úgy, hogy erre a kérdésre juthassatok. Én azt mondtam, hogy tényleg egy emberrel többről kell gondoskodjak, ha egy emberrel több műveli magát. Az a mód, ahogyan én gondoskodom erről, nem olyan, mint ahogyan ti azt elképzelitek. Nekem számtalan Fá-testem van, akik ilyen dolgokat csinálnak.

Kérdés: A meditációnál és álmomban az az érzésem volt, hogy a mennyben szállok, de sohasem láttam senkit, aki sárga ruhát viselt és a buddhista rendszerhez tartozik. Nem tudom, hogy valóban láttam-e valamit.

Mester: A valóságban láttál. Miért nem volt egy buddhista sem? Mert te egy másik helyre mész. Én azt gondolom, ha te láttad ezeket a dolgokat, akkor hát láttad őket. Ne törődj túl nagyon evvel. Add oda a szíved a művelésednek. Csináld mindenképpen így.

Kérdés: Az istenségek ott fenn a modern embereket többé már nem tekintik embereknek. De tegnap a Tanár azt mondta, hogy senki a mai emberek közül nem kellett volna ember legyen.

Mester: A mai emberek tényleg nagyon romlottak, egy istenség sem törődik többé már velük. Az összes vallásban nem léteznek többé már istenségek, akik evvel törődnének, mert az istenségek egy pillantással látják, hogy az emberiség túlságosan is romlott, és így ők az embereket többé már nem tekintik embereknek. De mindegy, hogy honnan jössz és hogy én megváltalak téged vagy sem, ez két különböző dolog. Mindenképpen nekem megvan az én dolgom, amit én nem engedem, hogy tudjon akár egy élőlény is. Én azt sem mondtam, hogy én ugyanúgy járok el, mint ők. A dolog, amit csinálok, még egy további értelemmel is rendelkezik. Az emberi társadalom tovább kell szaporodjon, azok, akik jól művelték magukat és eljutottak a beteljesüléshez, a különböző szintek mennyországainak a világaiba fognak menni, azok, akik nem tudnak a beteljesüléshez eljutni, szintén elérhetik a kezdeti emberiség mércéit és a következő civilizációs periódus emberiségévé válhatnak!

Kérdés: A Tanár a ,,Bizonyítani” című jingwenben azt mondta: Mi kell ,,bizonyítsuk, hogy a Dáfá helyes és egy valódi tudomány”. Hogyan bizonyítsuk?

Mester: Nektek van képzésetek. Azok előtt az emberek előtt, akik nem ismernek bennünket vagy azt mondják, hogy mi nem lennénk jók, ti a tapasztalataitokkal, ismereteitekkel, a gyakorlati munkában való sikereitekkel és így tovább bizonyíthatjátok.

Kérdés: Én lengyel vagyok. Szeretném Lengyelországban terjeszteni a Fá-t. Mikor láthatom az anyagokat lengyelül és hogyan tudok segíteni ennél?

Mester: Lengyelországban szintén van néhány kínai, szintén vannak néhányan, akik tanulják és gyakorolnak. De ők nem fordították le lengyelre. A sors teremtette alkalmon múlik. Mivel a tanítványaink kell legyenek, akik lefordítják, csak úgy lehet lefordítani. Mások csak nagyon nehezen tudják lefordítani. Nekem ugyanaz a kívánságom, mint neked, és vágyom arra, hogy a ,,Zhuán Fálun” amilyen hamar csak lehetséges megjelenhessen lengyelül. Ha te le tudod fordítani, természetesen jó lenne.

Kérdés: Ha én bemutatom másoknak a ,,Zhuán Fálun”-t, a Dáfá-t, nem tudok jól mérlegelni. Néha öntudatlanul mondok egyes dolgokat, amelyek relatív magasak, ez aztán az ellenkezőjéhez vezet, úgyhogy az emberek nem tartják hihetőnek.

Mester: Igen, helyes. Erre feltétlenül kell ügyeljetek. Te másoknak, akik még nem tanulták, nem a saját ismereteidből kiindulva kell bemutassad a Fá-t, elijesztheti őket. Öntudatlanul már nagyon magas szinten magyaráztad, ez a te látóköröd. Sőt még az is lehet, hogy te a még magasabb dolgokat nem mondtad ki, de ezek már benne vannak a szavaid belső értelmében. Ezt az ő felszínén levő gondolatok nem tudják befogadni, de a belsejében levő gondolatok befogadták, és így ezt nem tudja elviselni. Ezért, ha mi bemutatjuk másoknak, feltétlenül a legalacsonyabb és legfelületesebb alapelveket kell elmagyaráznunk a ,,Zhuán Fálun”-ból, hogyan lehet egy jó ember és hogyan emelheti a szintjeit; mi a legegyszerűbb alapelveket kell elmagyarázzuk. Úgy, mint mikor te egy embert az iskolába küldesz, te az egyetemi dolgokat magyarázod, de ő még csak az elemi iskolába sem járt. Ő azt mondaná: ,,Én ezt nem fogom tanulni, én ezt nem tudom felfogni, megérteni.“ Ez nem ez az alapelv?

Kérdés: Hogyan művelheti magát, ha nincs lába (hiányzik egy lába) és nincs keze (hiányzik egy keze), sem a lótuszülést sem a gyakorlatokat nem tudja csinálni?

Mester: Én azt mondtam, hogy a művelés és a Dáfá komoly dolog. Én azért terjesztem itt a Fá-t, hogy lehetővé tegyem az emberek számára a művelést, vagyis evvel azokra gondolunk, akik művelhetik magukat, mindenképpen a súlypont az emberszíven nyugszik. Ha neked sem kezed sem lábad, de megvan ez a szíved a művelésre – úgy én azt gondolom, hogy csodák fognak történni, még akkor is, ha csak egy lábat vagy kezet használsz. A döntő az emberszív.

Kérdés: A lótuszülésben való meditációba süllyedésnél a tudatában többé már nincs meg ez a teste, de érzékeli a fény és hangok létezését. Hogyan kell tovább művelnie magát?

Mester: Én nem magyaráztam el neked, hogy a nyugalomban így vagy úgy kell legyen vagy te valamilyen állapotba kell belépjél. Ilyesmi nem létezik. Mi csak az emberszív művelésére fektetünk hangsúlyt, csakis ez az alapvető. Valamilyen állapothoz való ragaszkodás nem vihet téged nagyon magas szintekre, csak nagyon nagy korlátoltságokat hozhat magával. Tétlenség a nagy Fá. Ami azt illeti, hogy te valamit láttál: mindezek normális jelenségek. Vagy hogy te valamit hallottál – mindez normális. Ne törődj vele és ne ragaszkodj hozzá.

Kérdés: Semmire sem kell gondolni és az ősszellemet repülni hagyni, mikor az ősszellem elhagyja a testet? Szabad arra gondolni, egy picit magasabban vagy szebben repülni? Vagy a testtartást megváltoztatni, mint például fekvésből ülésbe, hasra feküdve …

Mester: Ha te repülni tudsz, akkor hát repülj. Hogy te fekve vagy ülve repülsz – mindegy, hogyan repülsz. De ne tartsd valami szórakozásnak. Egyesek azt akarják, hogy én bemutassak valamit. Mindegy hogy én mit adnék elő neked, te emberi gondolatokkal szemlélnéd és csupán nevetnél rajta. Te nem láthatod a Fofá isteni képességeinek valódi nagyszerű értelmét, ezért nincsenek ezen a módon használva. Tehát csinálhatsz ilyesmit, de ne tekintsd valami szokványos és szórakoztató dolognak.

Kérdés: Mikor az ősszellem elhagyta a testet, tulajdonképpen nagyon magasra és nagyon távolra tudott repülni. Egy rövid ideje hirtelen többé már nem tud olyan magasra repülni?

Mester: Talán függővé váltál. A művelés közben nem is mindig engedik, hogy ilyesmit csinálj. Ha nagyon gyakran fordul elő és befolyásolja a művelésedet, akkor ez többé már nem megy. A művelésed és a szinted emelkedése van az első helyen.

Kérdés: Én a legmélyebb csodálattal adózom az Ön Fálun Dáfá-jának. De valaki azt mondta, hogy minden nap gyümölcsöt kellene felajánlani adományként a Fá-képed előtt.

Mester: Az istenségek, akik embereket váltanak meg az embervilágban, valójában esznek ők is; de nem az emberi dolgokat eszik. Mit esznek? Ti tudjátok, hogy én azt mondtam, hogy minden tárgy rendelkezik más megjelenési formákkal; ők a te ételed más megjelenési formáit eszik. Ti tanítványok vagytok és én vagyok a Mester, természetesen veled szemben nem vagyok túlzottan udvarias. Ha te étkezel és az ételek ide vannak hozva, a másik oldalon már el is lesznek véve. Ami a külszínes dolgokat illeti, úgy én nem követeltem meg tőletek, hogy ezeket csináljátok. De ha neked megvan ez a szíved és feltétlenül akarod csinálni, nem vagyok ellene sem. Ez a te szíved. Ami azt illeti, hogy néhányan alázatos tiszteletadást végeznek előttem: Én úgy gondolom, ha te nem végzel alázatos tiszteletadást előttem, de nagyon jól műveled magad, már akkor is örülök, ha csak rád nézek; ha te előttem minden nap alázatos tiszteletadást végzel, de nem műveled jól magad, akkor nagyon rosszul érzem magam, ha csak rád nézek is. Ez nem ez az alapelv? Ez csak egy formalitás, de egy szívet is megmutat.

Kérdés: Mikor némely problémán töröm a fejemet, nagyon feszülten gondolkozom ezen, aztán egy választ fogok magamnak kigondolni, néha még képek is jelennek meg a fejemben. Ez egy jó vagy rossz dolog?

Mester: Ez olyan valami, ami gyakran felmerül nálad a hétköznapi emberek között. Tehát egy állapot, amelyik gyakran felmerül, ha a hétköznapi emberek dolgairól gondolkozol. Ha viszont a művelés és a Fá tanulása közben még így cselekszel, akkor én azt mondom, hogy te a Fá vonatkozásában függő vagy. A munkádnál vagy a mindennapokon utánagondolni a dolgoknak, ez a te munkád; mindenesetre ezt szintén el kell válaszd a műveléstől. A művelésnél mindezt el kell engedd és semmire se gondolj. A munkahelyeden belevetheted magad a munkába, az nem tesz semmit. Hogy a képek és válaszok megjelennek, az a természetfeletti képességek egyfajta megjelenése, visszatükröződése.

Kérdés: A fej mindig üres marad és semmire sem gondol, mi a különbség a csan iskola ürességéhez viszonyítva?

Mester: A különbség mégis nagyon nagy. Mindegy milyen üres is lehet a fejed, nem szabad elveszítsd a saját tudatodat. Ez az az üresség, amiről mi beszélünk. A csan iskola ürességénél azonban többé már semmi sem marad fenn, többé már semmiről sem tud. Az, aki gyakorol, nem ő; ő nem gyakorolt és csak mozdulatlan maradt. Ezért nála valaki más gyakorolt, nevezetesen a mellék-ősszellem.

Kérdés: Én nem egészen tudom megérteni azt a mondatot, amit a Tanár tegnap mondott, a mai emberek közül a Földön egyik sem kellene ember legyen?

Mester: Én az ember legfelszínesebb burkától (porhüvelyétől) fogva kezdem elmagyarázni. A mai emberiség (természetesen ez nem ti vagytok, mivel ti már a művelésben vagytok találhatók) tele van bajjal, rosszal, azonban minden embernek megvan a saját származása. Ilyen a viszony. És a valódi emberiség, vagyis a korábbi emberek, én észrevettem, mind más dimenziókban vannak, nevezetesen az alvilágban. A háborúkkal ők a haláluk után egymásután odamentek és többé már nem jönnek fel az újraszületéshez; az emberiség a mostani élőlényektől, akiknek egy speciális származása van, lett helyettesítve. Mindenesetre, mindegy ki jön ide, úgy, mint az ember, ő a tévútra kell legyen vezetve; ő az emberi társadalom romlásával éppen úgy el fog romlani. Ilyen tehát az összefüggés. Csak aki mennyei bátorsággal rendelkezett és lejött, hallhat egy ilyen magas és mélyreható Fá-t. Mindenesetre szintén nem mindenki jött ide azért, hogy megkapja a Fá-t; szintén léteznek néhányan, akik azért jöttek, hogy szabotálják. Ezért mondtam, hogy közülük senki sem kellett volna ember legyen. Kétségtelenül nem mindenki jött azért, hogy művelje magát; szintén léteznek néhányan, akik csak azért jöttek, hogy a Dáfá-t szabotálják, ezek a pokolba lesznek taszítva. Szintén léteznek néhányan, akiknél többé már nem megy és akik a Fá-t többé már nem kaphatják meg és így tovább. Szintén léteznek néhányan mások, akik többé már nem méltók arra, hogy megkapják a Fá-t.

Kérdés: Én Dániából jövök. Szerencsére Kaliforniában megkaptam a Fá-t. Vissza kell térjek Dániába, hogy terjesszem a Fá-t? Attól tartok, hogy én nem tudom viselni a felelősséget ezért.

Mester: Neked nem szükséges ilyesmire gondolnod. Mikor sokan közülünk másoknak segítettek, hogy megkapják a Fá-t, normálisan ezt mondták: Ez a könyv nagyon jó. Így szóltak a barátaikhoz. A barátaik azt mondták: Valóban? Olvassuk csak el. Így ők észrevétlenül elkezdték a tanulást. Ez az egész nagyon egyszerű; egyszerű, de nem véletlen. Természetesen létezik egyvalami ennél a dolognál, te nem kell azt mondjad: Én olyan jónak találom, de te hogyan nem tanulod csak úgy egyszerűen? A másik talán azt mondja: Én egyszerűen nem tanulom, nekem nincs időm; vagy: én nem találom jónak. Ha te a másikat feltétlenül tanulásra akarod rábírni, akkor az helytelen. Miért helytelen? Te kényszeríted a másikat, hogy megkapja, te nyomást gyakorolsz rá. A kényszer nem megy; ha az emberszív mozdulatlan marad, a Fá-t abszolút nem lehet odaadni neki; a saját szíve meg kell legyen érintve. Más szavakkal, ő méltó kell legyen a Fá-ra, csupán akkor lehet odaadni neki olvasásra. Ez nem ez az alapelv?

Kérdés: Hogyan kell ezeket a szavakat érteni: ,,A gongjának felnyitása és megvilágosodása előtti pillanatban gongjának nyolctized része megszakad, sőt még xinxingjének szintje is megszakad.“?

Mester: Ezt az alapelvet már elmagyaráztam. A művelési energiád megszakításának célja abban rejlik, hogy eljuttassunk a beteljesüléshez. Mit jelent a beteljesülés? Te a művelésnél elérted a mércét, a művelési energiád, a boldogságod és az erényed – mind be lesz teljesülve. A buddhának mindene meglehet, amit akar; minden képessége meglehet, amivel rendelkezni akar. Honnan jön mindez? Mindez a te szorgalmad és fáradozásod, amit te beleadtál; a hatalmas erényedből, vagyis a ,,művelési energiádból”, amelyik egyidejűleg létezik a xinxingeddel együtt, lesz összeállítva és beteljesítve; e nélkül nem juthatsz a mennybe. Ti tudjátok, hogy a Buddha-test körül létezik egy kör; a buddhák, akik az ősi templomokban lettek lefestve, úgy tűnik, mintha mind a holdban ülnének. Valójában ez nem más, mint a buddha saját világa. Ezt a világot be kell teljesíteni; ha nem lenne beteljesítve, neked nem lenne semmid. Csak művelési energiád lenne, máskülönben egyáltalán semmi. Hogyan lehet ezt egy buddhának nevezni? Ha te embereket akarsz megváltani és valami jót tenni, de nem lennének meg azok a dolgaid. Mindez meg kell legyen neked, neked rendelkezned kell egy saját világgal, csupán akkor lehet meg mindened, amit akarsz.

Kérdés: Ha a Dáfá-nak nem lennének ilyen tapasztalatcsere-konferenciái, mint a mai, úgy hiszem, számomra lehetetlen lett volna, hogy a xinxing emeléséhez jussak. Rendben van ez?

Mester: A tapasztalatcsere-konferenciák nagy hasznot hozhatnak a tanítványaink emelkedésének és a tanítványok eközben nagyon segítve vannak, egyidejűleg a Fá-t is lehet terjeszteni, ez a forma nagyon jó. Én úgy találom, hogy mi ezt így kell csináljuk. Valóban oda vezethet, hogy azok, akik nem haladnak folyamatosan előre, felfedezzék a lemaradásukat másokkal szemben, hogy egy lökést kapjanak, hogy be tudják hozni őket. De ha azt mondja valaki, hogy a Fá-t nem lehet megkapni, ha ez a konferencia nincs megrendezve, úgy az szintén nem helyes. Hiszen a Fá itt van, lehet tanulni. A Fá-konferenciáknak lehet az a hatásuk, hogy terjesszék és támogassák a Fá-t. De valóban léteznek emberek, akik a Fá-konferenciák által kapták meg a Fá-t.

Kérdés: A Tanár azt mondta, hogy ebben a mostani periódusban a különböző szintek és dimenziók istenségei mind ezt a Fá-t tanulják. Én szeretném kérem megkérdezni, hogy a jingwenek, amelyeket ezeknek a szinteknek a magas élőlényei tanulnak, azonosak azokkal a jingwenekkel, amelyeket mi olvasunk?

Mester: Egyáltalán nem azonosak. Különböző szinteken különböző szintek Fá-ja létezik. Ezek a fekete írásjelek fehér papíron az emberek számára vannak, hogy olvassák őket. Ugyanannak a Fá-nak a szavai és belső értelme teljesen mások különböző szinteken.

Kérdés: A démonok és a kísértetek újraszülettek és szabotálják az embervilágot. Hogyan engedhetik meg a magasszintű élőlények a pokol kísérteteinek, hogy az újraszületéshez a világba jöjjenek?

Mester: A kísértetek sem mind vannak a pokolban, különböző szinteken különböző szintek démonai léteznek. Néhányan közülük a kölcsönös hatás és ellenhatás miatt léteznek, néhányuk azért jött, mert az emberek karmája nagy, szintén léteznek régi romlott erők, akik azért jöttek, hogy a Fá-t szabotálják.

Kérdés: Én a múlt évben megkeresztelkedtem, de most rájövök, hogy csupán a Fálun Dáfá az igazi nagy Fá. Eltökélt vagyok, hogy a Fálun Dáfá-t műveljem. Milyen konfliktusok léteznek a kettő között?

Mester: Semmilyen konfliktus. A keresztelés az emberek által van csinálva és a felszínen valami, nem az istenségek által lett csinálva. Én azt mondtam, hogy az, amit az istenségek elismernek, az az emberszív, ők az emberek semmilyen formalitását nem ismerik el.

Kérdés: Te azt mondtad, hogy a világegyetem keletkezést, fennmaradást és pusztulást él át. Miért kell elpusztuljon?

Mester: Tudjátok: Miért romlanak meg az élelmiszerek? Miért öregszenek az emberek? Miért rozsdásodik a vas? Még a kövek is elporladnak. Pontosan így van értve. Csak nála az idő hosszabb, az idő különböző és nagyon hosszan tart, az emberek számára ez elképzelhetetlen. Úgy tűnik, mintha sohasem pusztulna el és mintha örökre megmaradna.

Kérdés: Két hónapja nem tudok megszabadulni a démoni zavarásoktól. A füleimbe káromló szavakat mondanak, álmomban és a mindennapokban rossz információk léteznek, amelyek zavarnak.

Mester: Olvasd többet a könyvet, akkor minden problémát meg lehet oldani. Pontosan azt mondtam, többet olvasni a könyvet; valójában te nem feltétlenül értetted meg a szavaim értelmét. Ez a könyv mindenható, mindent tud. Miközben a saját főtudatod állhatatos marad, el lesz távolítva a karma a gondolataidban. A legtöbben, akiknél ez az állapot felmerül, relatív sok gondolati karmával rendelkeznek. Különösen arra ügyelj, hogy a főtudat állhatatos maradjon!

Kérdés: Nekem semmi problémám avval, ha egyedül olvasom a könyvet és csinálom a gyakorlatokat, de az az érzésem, hogy a korábbi politikai képzés sablonjában vagyok, ha a csoportgyakorlatokra megyek.

Mester: Ezt talán a szíved ellenszenve a politikai dolgok tanulása iránt, és a nagyon erős ellenszenved lelkiállapota okozza, vagy? Nem a külsőségen múlik, hanem a belső értelmen. Nem ez is egy erős ragaszkodás éspedig az ellenszenv ragaszkodása?

Kérdés: Hogyha rövidhírek jelennek meg a Fálun Dáfá-ról a folyóiratokban, akkor az azt jelenti, hogy ki van tépve a szövegkörnyezetből?

Mester: A „rövidhírek“ nem az én Fá-mból lettek kivéve. Egyszerűen „rövidhírek“ és ez nem jelenti azt, hogy ki vannak tépve a szövegkörnyezetből, hanem hogy összefogóan bemutatják ezt az én Fá-mat. Korábban csináltatok ti ilyesmit, mindenesetre nagyon gondosan jártatok el minden alkalommal ennél. Csupán akkor kezdtétek el, miután többször tanácskoztatok erről.

Kérdés: A magány a legveszélyesebb ellenség a művelésnél – mit kell ezalatt érteni?

Mester: Ti nem tudjátok, hogy a magány mindenét szétrombolhatja egy embernek. Mire volt rávezetve egy szerzetes a korábbi művelésnél? Miért művelhette magát sikeresen? A legnagyobb keserűsége pontosan éppen a magány volt. Mit gondolsz te, milyen szenvedést viselt ő el? Az elviselhetetlen magányt. Hogyan tudta egy ember, aki korábban a hegyekbe ment, hogy Taót művelje, a Taót elérni? Az emberek a világban élvezik a dicsőséget és csillogást, gazdagságot és tekintélyt. Még azok is, akik nem részesülhetnek a dicsőségben és csillogásban, gazdagságban és tekintélyben és akiknek pénzük sincs, rendelkeznek rokonokkal és jóbarátokkal és az embervilág szórakozásaival. De ő egyedül és keményen művelte magát a hegyekben; az elviselhetetlen magány, amelyiknél semmilyen kapcsolat sincs emberekkel, az ember sok ragaszkodását és különböző vágyait lecsiszolhatja. Természetesen – mi azonban nem járjuk ezt az utat. Mi egyenesen az emberszívet célozzuk meg és a leggyorsabb utat járjuk. Nézetem szerint, akkor sem elég az idő, még ha te évtizedeken keresztül lennél csiszolva.

Kérdés: A szellemi betegek nem vehetnek részt a tanfolyamokon, én szeretném kérem megkérdezni, hogy a paranoiásak és azok, akik kényszerfóbiában vagy félelemfóbiában szenvednek szintén szellemi betegeknek számítanak.

Mester: Én mondom nektek, a szellemi betegség, amire az emberek gondolnak, tulajdonképpen egyáltalán nem egyezik meg az én felfogásommal erről. A szellemi betegség, amire én gondolok, úgy mutatkozik meg, hogy a főtudat nem uralja a testet és mindenfajta információ, illetve mindenfajta élőlény kívülről ellenőrizni tudja, hogy ezt vagy azt tegyen; az ember karmája szintén tudja őt ellenőrizni, hogy ezt vagy azt tegyen. A karma káromkodtatja őt a fejében vagy valami rosszat csináltat vele. És így azt mondják, hogy szellemi beteg lenne. Én észrevettem, hogy a szellemi betegek egyáltalán nem rendelkeznek sebekkel vagy vírusokkal. Hogyan lehet ezt betegségként megjelölni? Ez csak az ember egy abnormális jelensége. Mindenesetre ez a mi Dáfá-nk az embereket váltja meg és a főtudatnak kell odaadni a műveléshez. De ha a te főtudatodnak nincsen a gyeplő a kezében, kinek kellene adjuk akkor? Ezért nekik nincs megengedve, hogy részt vegyenek a tanfolyamon. Ha az, ami egy embert irányít, az a karma vagy a futi, meg lehet váltani a karmáját vagy a futit? Ilyen ekkor ez az összefüggés. Ezenkívül mások azt mondanák: ,,Nézd csak, ő Fálun Gong-ot gyakorolt és azáltal őrültté vált.“ Ez nagyon nagy károkat okozna nekünk.

Kérdés: A szerelmi viszony sok ragaszkodást hívhat elő nálunk. El kell váljak a barátomtól, vagy a természetes utat kövessem, férjhez menjek és gyermekeket szüljek?

Mester: Valójában én már ezt elmagyaráztam, az emberi társadalom tovább kell szaporodjon. Ha ma nem csak valamivel több mint százmillió, hanem néhány milliárd Dáfá-tanítvány lenne, ez akkor nem lenne egy nagyon komoly probléma? Nem ez a kérdés? Én arra szólítalak fel titeket, hogy feleljetek meg a hétköznapi embereknek olyannyira, amennyire csak lehetséges; valójában ti ezt is megtehetnétek, csak a követelmények, amelyeket magatokkal szemben állítotok fel, túl magasak. Természetesen én a magas követelmények ellen sem vagyok. Én azt gondolom, ti meg kell feleljetek a hétköznapi embereknek oly messzemenően amennyire lehetséges. Ha ilyesmi szándékosan van csinálva, ez ahhoz fog vezetni, hogy a társadalom nem ért meg bennünket és a Fá valamilyen károkat szenved el. Ezenkívül te nem tudod elérni azt a szintet és így létrejön a szenvedés, amit amiatt az érzület miatt el kell viselj. Ha te azt a szintet valóban elérted, nincs ellene semmi kifogásom. Ha te nem tudod elérni annak a szintnek a mércéjét, akkor kövesd úgy amennyire csak lehetséges a természetes utat.

Kezeld helyesen ezt a viszonyt. Ha minden érzésed valóban el lenne véve, többé már valóban nem tudnál senkibe beleszeretni. Mielőtt ezt az állapotot elérted, úgy gondolom, az emberi állapotnak megfelelően kell cselekedned. Semmi esetre sem fog megtörténni, hogy te a férjhez menés miatt egy darabkát leesel. Ez nem fog megtörténni.

Kérdés: Ha az utolsó életében egy állat volt, ebben az életében művelés által túljuthat a világi Fá-n?

Mester: Én mondok egy példát. Egy ember talán egy nagyon magas szintről jön, az újraszületéseknél életről életre nem volt mindig feltétlenül ember. Néha ez volt, néha az. Mindenesetre ember lett, ha eddig a lépésig újra lett szülve. Mielőtt tehát te eljutottál eddig a lépésig, egyszer te állatként lettél újraszülve, de nem lehet azt mondani, hogy te egy állat vagy. Te csak a reinkarnáció hat útjában vagy található; ami a valódi élet, az igazán a perdöntő.

Kérdés: A könyv olvasásánál és a Fá tanulásánál néha fel tudok ismerni valamit. De néha két- vagy háromszori olvasás ellenére sem tudok felismerni semmit.

Mester: Ha valamit szándékosan akar felismerni, garantáltan semmit sem tud felismerni. Vedd a könyvet és egyszerűen olvasd, vagyis: Törekvés nélkül mindent megkap magától. Tegnap még azt is mondtam, ha te valamilyen problémákkal kerülsz szembe, nem kell magadnak kikeresd az odavonatkozó fejezetet és elolvasnod. Te nem tudod megtalálni. Természetszerűleg megkap úgyis mindent törekvés nélkül magától. Ha te egyszerűen veszed a könyvet és felütöd, az éppen az, amit te ma meg kell kapjál. Bár én ezt így mondtam, és néhányan azt gondolják, hogy úgy kell érteni: Jó, akkor én a könyvet egyszerűen úgy felütöm, mikor később olvasom. Ez megint csak ragaszkodás és nem fogod megtalálni a megfelelő oldalt. Ez ugyancsak törekvés, csak egy burkolt formában.

Kérdés: Mi szilárdan hiszünk benned és a Fálun Dáfá-ban. Hallottuk, hogy röviddel ezelőtt a szárazföldi Kínában néhány probléma merült fel. Hogyan kell eljárjunk ezzel a dologgal?

Mester: A Fá általam történő terjesztésének első napja óta szakadatlanul merültek fel a problémák. Miért? Ha egy igaz, ortodox Fá van terjesztve, de ennél semmilyen heretikus zavarás nem létezne vagy minden ember meg tudná érteni, akkor nézetem szerint ugyanazon a szinten lenne, mint az embereké. Nem igaz? Akkor nem tudná az embereket megváltani. Pontosan mert néhányan nem tudják megérteni – vagy ha a heretikus, a gonosz az igaz Fá-t látja, ők zavarni fogják. Ez a Fá bár már el van terjedve, de hogyan lesz terjesztve a világban és hogyan vált meg embereket, a Dáfá maga és én hogyan cselekszünk a zavarásoknál, hogy ez helyesen (egyenesen, becsületesen, őszintén) folyik le – ez a legeslegfontosabb. Ez közvetlenül azzal függ össze, hogy a Fá helyes-e és hogy meg tud-e váltani embereket. Ez nem ez az alapelv? Ezért egész idő alatt szakadatlanul merülnek fel problémák. Minden lépés, amit mi teszünk, nagyon helyes, egyenes. Még ha egyesek egy hibába akarnak csak belekötni, anélkül hogy közben tekintettel legyenek a maradékra, hogy belénk kössenek, nem tudnak egy hibát sem találni. Nálunk nagyon helyesen folyt le minden. És így mi ezen a módon túljutottunk rajta. Ilyen módon mi mindenféle nehézség között felépítettük a mi hatalmas erényünket, igazán csak evvel hagyhatunk hátra később valamit az embereknek, amiről beszélni lehet és ami említésre méltó, igazán csak akkor lehet az embereknek később hátrahagyni a leckéket és tapasztalatokat, amelyek a különböző démoni nehézségek elviselése által keletkeztek. Igazából csak akkor birtokolja a hatalmas erényét. Nem igaz?

Kérdés: A Mester azt mondta, hogy a hétköznapi emberek közötti művelésnél annyira, amennyire csak lehetséges meg kell felelni a hétköznapi emberek állapotának. Ha az USA-ban a Fá terjesztésénél nincsen semmilyen bejegyzett szervezet, akkor egyes dolgoknál nem egyszerű a dolog.

Mester: Az USA-ban be lett jegyezve egy Dáfá-Egyesület. De ezt az egyesületet nem működtethetjük úgy, mint valamit a hétköznapi emberek között. Ez csak ennek a mi Fá-nknak teremtett egy törvényes környezetet és egy szavatosság, garancia a ti törvényes művelésetek számára, ez minden. Ilyesmit ti önmagában semmi esetre sem szabad foglalkozásként gyakoroljatok. Én azt mondtam, hogy a nagy útnak nincs formája. Az sincs megengedve, hogy a szíved valamilyen munkának szenteld. Ez a mai nagy Fá-konferencia is a műveléssel összhangban lett szervezve, a tanítványok nem kérnek semmilyen illetéket és ez egy jótékonysági szervezet, de ez nem vallás.

Kérdés: Én egyedül élek és kevés kapcsolatom van a többiekkel. A rokonaim Kínában élnek. A szabadidőmben otthon tanulom a Fá-t. Ez a művelési környezet …

Mester: Elmegy, akárhogyan is műveled magad; ameddig te a szívedben minden pillanatban és mindenkor művelőnek tudod tekinteni magad, tanulod és gyakorolsz, nem leszel hátrahagyva. Jobb lenne kijönni, hogy művelje magát.

Kérdés: Egy ember egész művelési folyamata alatt úgy van, hogy a különböző információk zavarásait félre kell tolni?

Mester: Ha te a gyakorlatoknál valóban hallhatsz hangokat vagy egyes információk és gondolatok a fejedben zavarnak, félre kell toljad őket. Az erőseket tekintheted egy harmadikként, mint másvalakinek a gondolatait vagy valaminek, aminek semmi köze hozzád. Miért mondom én ezt neked így? Mert a dolgok, amelyek hozzád tartoznak, a te parancsaidnak engedelmeskednek. A karjaid és lábaid, az ujjaid és a szád úgy mozognak, ahogyan te akarod. Miért? Mert hozzád tartoznak. A gondolataid el akarnak mélyedni a meditációban, és az a gondolat nem hagy téged lenyugodni, minél inkább szeretnéd nyugalomba hozni, ő annál nyugtalanabb, akkor ő te vagy? Elismerheted-e őt magadként? Ezek a te megszerzett nézeteid és a karmád. Ezért te egy harmadik személynek kell tartsad őket: Gondolkozz csak, én látom, hogy te mit gondolsz. Ha te ezen alkalommal kiugrasz, ha te valóban tisztán fel tudod ismerni őt, akkor ez azt jelenti, hogy te egy világos választóvonalat húztál magad között és közötte és megtaláltad saját magadat. Ez szintén művelés, és így szintén nagyon gyorsan el lehet őket távolítani. Ha te valóban fel tudod ismerni őket, félni kezdenek; akkor el kell őket távolítani.

Kérdés: A „Zhuán Fálun“ hátra lesz hagyva a későbbi embereknek, ebben létezik a Tanár fényképe. De te megint csak azt mondtad, hogy a jövőbeli emberek semmit sem fognak tudni a kinézetedről.

Mester: A „Zhuán Fálun“ nem lesz hátrahagyva a későbbi embereknek, a jövőbeli emberek nem fogják tudni, hogy létezett a „Zhuán Fálun“. Vagyis, bár én a Fá-t magasan magyaráztam el és sok mennyei titkot árultam el, de ha az emberek, akik hallgatták a Fá-t, a jövőben valóban eljutnak a beteljesüléshez, akkor az nem úgy van, hogy én csak az istenségeknek magyaráztam el? Az emberek úgy utána, mint előtte, semmit sem tudnak erről. Ezért én ezen a módon magyarázom el nektek. Én remélem, hogy ti mindannyian el tudtok jutni a beteljesülésig.

Ami a könyvet illeti, úgy az egészen egyszerűen megoldható. Egy bizonyos időpontban mi megtehetjük, hogy többé egyetlen egy írásjelet se tartalmazzon és mindent üres papírlapokká változtathatunk.

Kérdés: Hogyan kell eljárjunk akkor, ha a „Zhuán Fálun“ egyes változataiban sorok vagy mondatok hiányzanak?

Mester: A „Zhuán Fálun“ kalózkiadásainál relatív gyakran fordul elő ilyesmi, mindenképpen kell ügyeljetek erre; ha te látod, hogy írásjelek, illetve sorok hiányoznak, akkor írd őket be a könyvbe a ceruzáddal. Később ne vegyél többet ilyen könyveket, amelyekben írásjelek és sorok hiányoznak. Vagyis, könyveket, amelyek fénymásolás útján vannak előállítva, vehetsz. Könyveket, amelyeknél az írásjelek újonnan lettek írva, semmi esetre sem kell vegyél.

Kérdés: Egyes tanítványok különböző csigong-iskolákban voltak. Ha viszont most bemutatják a Fálun Dáfá-t, először azt mesélik el, amit korábban gyakoroltak, hogy odavonzzák a tanítványokat.

Mester: Egyeseknek közülünk valóban megvan a hétköznapi embereknek ez a szíve. De te nem mondhatod, hogy ők nem jók. Ennél a kétnapos tapasztalatcserénél én szintén észrevettem, hogy egyesek állandóan arról a piciről meséltek, amit korábban tanultak. Nagyjából és egészében véve ti jól beszéltetek. De még vannak néhányan, akiknél megmutatkozhat a hétköznapi emberek szíve. A Dáfá terjesztésénél neked egyáltalán nem szabad megemlítened azokat a dolgokat, amelyeket korábban tanultál. Mivel te már egyszer s mindenkorra elszakadtál tőlük, és ők nem is tartoznak hozzád, és ahhoz sem, amit meg kell kapjál. Akkor ez nem azt jelenti, hogy te két vagy több iskolát terjesztesz?

Kérdés: Kérem magyarázzon el még egyszer valamit arról az előírásról, hogy az asszisztensközpontokban nem szabad pénzt tartani, őrizni. Azonban az USA-ban, ebben az elkereskedelmiesedett társadalomban, elkerülhetetlen, hogy pénzzel járj, ha csinálsz valamit.

Mester: Én mondom nektek, ezt a pontot senkinek sem szabad megváltoztatnia: az asszisztensközpontokban abszolút semmilyen pénzt sem szabad tartani. Ha nekünk a mostani szakaszban a könyvek árusítása által egy pici felesleges pénzünk van és ezzel azonnal kezdeni akarunk valamit, elvileg nézve nem járunk pénzzel, de valójában igen. Ha ez mindig így megy tovább, soha sincs vége; akkor ez azt jelenti, hogy te pénzt és tárgyakat őrzöl meg. Én mondom nektek, ha mi ilyen dolgokat csinálunk a Fá terjesztésénél, vagyis ilyen apróságoknál, gondolom, talán azok a tanítványaink, akik ezt megengedhetik maguknak, fogják állni a költségeket. Ezt a mai nagy konferenciatermet például tanítványaink egyike egyedül bérelte ki, hogy ti mind megkaphassátok a Fá-t, ő egy jó dolgot tett. Ő talán még többet fog kapni. De én úgy gondolom, úgy vélem, hogy mi minden esetre egyenesen, becsületesen kell járjuk az utat. Mi feltétlenül becsületesen, őszintén kell járjuk az utat.

Kérdés: Az úgy van, hogy minél inkább megközelíti az őseredeti anyagokat, annál magasabbak a szintek? Ezzel lehetne magyarázni, hogy a virágok, amelyeket az égi tünemények (apszarák) szórnak, a bódhiszattvák testén át tudnak repülni, viszont az arhátok testén nem?

Mester: Ez nem így van értve. Te az anyagok különbözőségeit érted alatta, és én a szintek és gyümölcshelyzetek különbözőségeit értem alatta. Természetesen a gyümölcshelyzetek különbözőségei vezethetnek a tested részecskéinek különbözőségeihez, ez biztos. De a részecskék különbözőségei nem az előfeltétel. A xinxing magassága és a gyümölcshelyzet magassága igazán az előfeltétel.

Mindent összevéve ma már nincs több megválaszolandó kérdés. Az új tanítványok többet kell olvassák a könyvet; ha te olvasni és művelni akarod magad, akkor olvasd. Nem olyan egyszerű számunkra, hogy egy Fá-konferenciát rendezzünk. Ha én neked az alapfok dolgait magyaráztam volna el, akkor ez a konferencia hiába lett volna megrendezve a jelenlevők számára, és ti nem hallhattátok volna azt, amit hallanotok kellett. A mi Fá-konferenciáink célja abban rejlik, hogy ti még gyorsabban emelkedhessetek és olyan korán amennyire csak lehetséges eljuthassatok a beteljesüléshez. Egyidejűleg ezt a Fá-t tovább lehet terjeszteni még széltében-hosszában, hogy még több ember kaphassa meg. Tehát, én azt gondolom, hogy ezután a Fá-konferencia után nekünk nagymértékű emelkedésben kell legyen részünk. Ugyanakkor még több ember számára, akik még nem kapták meg a Fá-t, kell lehetővé tegyük, hogy megkapják a Fá-t. Én azt mondom nektek, a fehérek között és más fajok között is sok ember, aki megváltandó, még nem kapta meg a Fá-t. Természetesen én nem arra unszollak benneteket, hogy ilyesmit csináljatok. Csináljátok olyan jól, ahogyan tudjátok. A Fá azokat az embereket váltja meg, akik sorskapcsolatokkal rendelkeznek. Mi csak a lelkükre beszélhetünk az embereknek, de nem szabad őket a művelésre kényszerítenünk, így van ez. Én remélem, hogy ti még gyorsabban emelkedhettek és olyan hamar, mint ahogyan lehetséges, eljuthattok a beteljesüléshez.

 


Szójegyzék

apszara            női repülő istenség a buddhista rendszerben

arhát                (férfi megjelenés); szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

bódhiszattva   (női megjelenés); szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

cun                  kínai hosszmértékegység: egy cun = kb. 3,3 cm

csigong           egy modern kifejezés a hagyományos művelésre

Dáfá                nagy Fá, a nagy kozmikus Törvény

                   Törvény, a kozmikus Törvény; a buddhizmusban „Dharma“-nak hívják.

Fálun               a Törvény kereke, egy intelligens lény, a Fálun Dáfá jelképe

Fashen            Fá-test, amelyik művelési energiából és Fá-ból tevődik össze

Fofá                szó szerint: „Buddha Törvénye“, a világegyetem legmagasabb igazsága

futi                  állatok vagy más élőlények más dimenziókban, amelyek az emberi testre tapadnak

jie                    - számnév, egy nagyon nagyon hosszú időköz

- nehézségek vagy katasztrófák, amelyek egy bizonyos idő után egy egyedi embernél vagy az egész társadalomban vagy egy még nagyobb területen lépnek fel

karma              szanszkrit, egyfajta fekete anyag egy másik térben, dimenzióban

kasaya             a buddhisták öltözete

nirvána            szanszkrit, a szerzetesek halála. A hús-vér test le van vetve és az ősszellem a művelési                 energiával felmegy a mennybe

Ren                 Belátás, Tűrés, Tolerancia, Türelem

reinkarnáció    az újraszületés, amelyikről a buddhista rendszerben beszélnek

Shan                Könyörületesség, Jószívűség

Taó                  - Út

- taoizmus

- a Taó, a legmagasabb igazság, amiről a buddhista rendszerben beszélnek

- a taó, egy ember, aki a taoista rendszerben elérte Taót

xinxing            „a szív természete“, „a szív minősége“

Zhen               Igazságosság, Őszinteség, az Igaz

Zhen, Shan, Ren

                        a világegyetem legmagasabb tulajdonságai, szó szerint:

                        Igazságosság, Könyörületesség, Türelem


 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült : 

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch 

Falun Fofa (Fa-Erklärung auf der ersten Fa-Konferenz in Nordamerika)

http://www.falundafa.de/ 

http://www.falundafa.de/herunterladen/FaErklaerungInNordamerika1998.doc

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében