hu.FalunDafa.org
 
Fálun Fofá

 

Fá-magyarázat

az európai

Fá-konferencián

 

 

Li Hongzhi
                                                                                                            

 (Utolsó változtatás 2008.07.10)

 

Fá-magyarázat az európai Fá-konferencián

(1998 május 30–31., Frankfurt, Németország)

Egy része az itt jelenlevőknek sokéves tanuló, sokan új tanulók.

A Fá terjesztésének a kezdete óta több év röppent el csak úgy. Mikor akkoriban Franciaországba mentem, hogy terjesszem a Fá-t, Németországba is eljöttem. Eljöttem ide, hogy lássam ennek a helynek a környezetét. Most második alkalommal vagyok Frankfurtban. De első alkalommal találkozok új tanulókkal, akik különböző európai régiókból jönnek. Gondolom, az is egy sorskapcsolat, hogy mi együtt lehetünk itt és együtt művelhetjük a Dáfá-t. Mi a buddhista rendszerben sorskapcsolatokról beszélünk, mivel ez így van, nekünk értékelnünk kellene ezt a Fá-t. Sokan az itt jelenlevők közül  még nem tanulták mélyrehatóan ezt a Fá-t, gyakran szemlélik ezt egy normál csigongként. Ennek a Fá-nak a Kínában való terjesztése már ahhoz vezetett, hogy már 100 millió ember tanulja ezt és gyakorol. Az emberek száma a Kínán kívül fekvő más területeken szintén elég nagy. Miért van ez így? Azonkívül a tanulók tudásszintje (ismeretszintje) viszonylag magas, sokan ezek közül híres emberek az értelmiségi körökből, Kína sok területén léteznek még emberek magas (felső) szociális rétegekből. Természetesen azt mondjuk: mikor a normál csigongok megjelentek Kínában, a legtöbben azok közül, akik tanulták és gyakorolták ezeket, idős és beteg emberek voltak, így az emberek egyfajta sportnak tekintették, az egészségmegőrzés dolgainak. Természetesen a csigongban egyes rendkívüli (szokatlan) jelenségekről is lett beszélve, amelyek a hétköznapi emberek társadalmában nem láthatóak [olyan] egyszerűen. Ezáltal a csigongnak van egy titokzatos hangulata, és ez volt minden.       

Sok ember nem egészen tudja megérteni, miről van szó a csigongnál. Miután a Dáfá el lett terjesztve, én már szóba hoztam a csigong egyes jelenségeit, amelyek nem magyarázhatóak el világosan, és a dolgokat, amelyek nem lettek elmagyarázva a csigong-körben. De nem ez az oka, amiért olyan sok ember tanulja a Dáfá-t, hanem mert ez a mi Fá-nk valóban eljuttathat embereket a beteljesüléshez, valóban negválthat embereket, és evvel te valóban megemelkedhetsz a művelési eljárás közben. Egészen mindegy, hogy a szellemi látókörödről vagy a testi teljesítőképességedről van szó, valóban odajuttathat téged, hogy elérd különböző szinteknek a mércéit, teljes bizonyossággal egy ilyen hatással fog bírni.       

Éppen azt mondtam, hogy nagyon sok ember tanulja a Fá-t, magas tudásszinttel rendelkező emberek nagyon tiszták és éberek az elméjükben, normális módon ők nem tanulnak egyszerűen vaktában valamit. Mihelyt ilyen emberek tanulták a Fá-t, normális módon ők viszonylag állhatatosak, mert tudnak ennek a Fá-nak az értékéről. A könyvben sok mennyei titok van elárulva, azonkívül nem csak erre korlátozódik, a tartalma is nagyon nagy. Egészen mindegy, milyen magas a látókör és a szint, amit el akarsz érni a művelés közben, mindig vezethet téged. Ez a Fá még sohasem lett elmagyarázva az emberiségnek. Egészen mindegy, bármennyi könyvet is olvastál el az emberi társadalomban és bármilyen nagyok is lehetnek a sikereid, ha te nem tanultad a Dáfá-t, nem érheted el a tudásnak ezt a részét. Hiszen ilyesmi nem tanulható meg könyvekből és nem található meg az emberiség ismereteiben; ha te az összes könyvet is átlapozod régebbtől máig, kelettől nyugatig, nem találhatod meg.       

Még egy valamit: A művelésnél többször kell olvasni a könyvet; nem helyes, ha sokan nem ügyelnek a Fá tanulására a művelésnél. Miért állítok fel ennél a kérdésnél viszonylag szigorú követelményeket? Én gyakran mondom: Ha művelni akarod magadat, neked feltétlenül többet kell olvasnod a könyvet, ismételten olvasnod. A könyv gigantikus tartalommal rendelkezik, ez elképzelhetetlen. Sok új tanuló ezt nem értette meg elég jól és nem ügyelnek erre. Egy könyvnek már csak fehér lapjai és fekete írásjelei vannak, ha felütöm és átolvasom egyszer, már tudom. Természetesen az emberi társadalomnak mindegyik könyve ilyen, csak a felszínen levő tudásra korlátozódik, nem rendelkezik további tartalommal, ha egyszer elolvastad, már megértetted. De ez a könyv más, ez embereket irányít a műveléshez (művelésnél); ha te meg akarsz emelkedni ebben a Fá-ban, állandóan olvasnod kell, csupán akkor irányíthat téged a művelésnél.      

Például korábban a tanuló a mester által volt irányítva a művelésnél; ha te meg kellett emelkedjél, megmondtam neked, hogyan kellene gyakorolnod és hogyan kellene megemelkedjél; megmondtam neked, melyik állapot melyik szinten, melyik látókörön fordul elő. De ez csak egy kis körre korlátozódhat, ha csupán kevés emberről van szó, megy ez. Nekünk viszont ma olyan sok emberünk van, aki tanulja, több mint 100 millió ember; és lehetetlen, hogy mindegyiket kézen fogjam és elmagyarázzam neki. De hogy megoldhassam ezt a problémát, én mindent, amit adhatok nektek, amivel ti megemelkedhettek, és ami változásokat okozhat, teljesen leírtam ebbe a könyvbe és belepréseltem ebbe a Fá-ba. A megemelkedésnél nem csak az alapelv szempontjából vezet téged, a Fá mögött létezik egy hatalmas tartalom. Ez az elmélet rendkívüli és abszolút nem a hétköznapi embereknek egy elmélete. Amiről nálunk van szó, túllépi a hétköznapi embereknek a látókörét. Ha ilyen dolgokról van szó, [akkor] tehát létformák, amelyek túlmennek a hétköznapi embereken, és más dimenziók állapotai lesznek megérintve. Ez azt jelenti, ámbár a felszín szemszögéből ezek csak fehér lapok és fekete írásjelek, de mindegyik írásjel mögött az összes különböző szint végtelen dimenziói léteznek, és a buddhák, taók és istenségek megjelenései is az összes különböző dimenzióban.    

Gondoljatok csak bele, én korábban újra és újra hangsúlyoztam, hogy nektek értékelnetek kellene ezt a könyvet. Ha te nem tudod (ismered) az értékét és emiatt nem ügyelsz erre, az természetesen nem a te hibád. De ha már tudod, hogy egy ilyen nagy tartalma van és te még mindig nem tiszteled, egyszerűen nem becsülöd meg, akkor én mondom, az valami más, és az nem kellene úgy legyen. Természetesen, másképpen mondva, ha te tudod, milyen nagy tartalommal rendelkezik, akkor már saját magadtól fogod tudni értékelni.   

A tanulóink közül némelyek mondják: Valóban furcsa, ha olvasom a könyvet és egyszer átolvastam, megváltozott, ha a következő alkalommal olvasom, már megint egészen más. Miután első alkalommal elolvastad, sok kérdés merül fel: Miért van ez így? Miért van az úgy? De ha második alkalommal olvasod, megállapítod, hogy minden kérdés meg van válaszolva, minden meg lett magyarázva neked. De te új kérdéseket fogsz feltenni, mivel a művelésnél megemelkedsz. A kérdések, amelyeket újólag teszel fel, mélyebbek, mint a kérdések és válaszok, amelyeket az első alkalommal való olvasásnál tettél fel és kaptál meg. Ha a könyvet harmadjára olvasod, megállapítod, hogy minden kérdés, amit a második alkalommal tettél fel és nem értettél meg, a harmadik alkalomnál meg vannak válaszolva, a további olvasásnál ez így fog állandóan továbbmenni. Most nagyon sok ember létezik, aki már több, mint százszor elolvasta a könyvet. Ők többé nem tudják letenni a Fá-t a kezükből. Minél többet olvassák, annál több dolgot találnak benne, és annál nagyobbá válik számukra a tartalom. Miért van ez így? Ha a buddhák, taók, istenségek a sorok mögötti dimenziókban látják, hogy te meg kellene emelkedjél, magától értetődően meg fogják értetni veled annak a szintnek az alapelveit. Hirtelen észre fogod venni, hogy te ezeknek a szavaknak egy másik tartalmát értetted meg.  

Mikor korábban a megvilágosodásról beszéltem, kimondtam egy mennyei titkot, amit korábban senki sem mondott ki, éspedig: ,,A művelés tőled függ, a gong a mestertől függ“. Száz és ezernyi évek óta az emberek mindig is azon a véleményen voltak, hogy az ember saját maga művelődik, saját maga emelkedik. Valójában te egyáltalán semmit sem tudsz kigyakorolni; ha nem törődik egy mester ezzel, semmi sem lehet elintézve. Ez tehát azt jelenti, a valódi problémák a mester által vannak megoldva, a Fá mögötti tényezők által vannak megoldva. A saját felismerésed csak abból áll, hogy a művelésnél való nehézségek legyőzése után te tovább műveled magad. Ezt jelenti a felismerésed, te valóban felismertél valamit az alapelv szemszögéből nézve. Ha téged nem hagynak, hogy tudjad (megismerd) ezt a Fá-t, semmit sem ismerhetsz fel, bárhogyan is próbálod felismerni, ezért kell egy előfeltétellel rendelkezzél, vagyis, neked valóban művelned kell magadat.    

Korábban a nyugati vallásokban a hitről beszéltek. Keleten a megvilágosodásról beszélnek. Egészen világosan megmondva ez azt jelenti, hogy te állhatatos kell legyél. Ha nincs meg ez a szíved, semmit sem tudsz csinálni. Másképpen mondva, ha te nem érted meg, nem is őrizheted meg állhatatosnak azt a szívet. Némely tanulók nagyon aggódnak sokan másokért, mert ők nem tanulják a Fá-t: Te már megkaptad ezt és mégsem tanulod, az valóban nagy kár! Így van ez. Sok ember nem ügyel a Fá tanulására és normális csigongnak tekintik, ,,gyakoroljam csak és eddzem csak a testemet“. Természetesen a mi Fá-nk nagyon nagy; a testedzésnél, a betegségeltávolításnál és egészségmegőrzésnél meg lehet célozva egy nagy hatás, és az érzékelések ennél szintén nagyon erősek. De ha te csak az egészségmegőrzés és a betegségeltávolítás miatt csinálod, nem emelkedhetsz meg. Azonkívül az, amit ma teszek, egészen világosan, én nem azért terjesztettem ezt a Fá-t, hogy eltávolítsam valakinek a karmáját vagy fenntartsam az egészségét, az én célom az, hogy embereket magas szintekre vezessek, hogy valóban megemeljelek téged. Ha te nem tudsz ezzel összhangba jutni, akkor csak egy kevés testi egészséget kaphatsz. Ha viszont nem azért jöttél, hogy valóban tanuld ezt a Fá-t, akkor félő, hogy ez a parányi dolog is csak nagyon nehezen kapható meg. Másképpen mondva, ha viszont azért jöttél, hogy valóban tanuld ezt a Fá-t, mindent megkaphatsz. Vagy ámbár neked nincs semmi egyértelmű célod, egyetlen egy gondolatod sincs, hogy meggyógyíttasd magadat, hogy megőrizd az egészségedet és hogy valami mást kapjál, a hatás talán szintén nagyon jó lehet. Hiszen miközben emelkedsz, meg van engedve neked, hogy átmenjél egy fokozatos felismerési folyamaton, emiatt olvastatjuk veled a könyvet. Neked meg kellene tanulnod megérteni, mi ez, és aztán eldöntöd, hogy tovább tudod-e tanulni és tovább tudod-e művelni magadat vagy sem.     

Én amellett vagyok, hogy a könyv oda kellene legyen adva olvasásra az új tanulóknak, mihelyt nekikezd ennek; miután elolvasta a könyvet, kellene lássa, hogy megy-e vagy sem. Ha megy, ő jön a műveléshez, ha nem, akkor nem kellene erre ösztökélni. Ha mi embereket váltunk meg, nem is kényszeríthetünk másokat. A szívében neki kell akarnia, hogy megemelkedjen, hogy művelje magát és hogy elérje a magasabb látókört, csupán akkor művelheti magát. Ha nem mozdul meg az embernek a szíve, senki sem tehet semmit. Ha ennél kényszer van, az nem művelés, úgy nem is művelhetik magukat az emberek. Ha a szív nem mozdul meg, ha ő saját maga nem akar változni, akkor egyáltalán semmi hatása sincs. Tudjátok, ez egy rendkívüli alapelv; te magas szintekre akarod művelni magadat, meg akarod emelni a saját látókörödet, de hogyan tudod te megemelni?  

Korábban sok ember gyakorolt csigongot és egy nagyon hibás állapotba jutott. ,,Ameddig szorgalommal gyakorlok, naponta meghosszabbítom az időt a gyakorlásra, akkor megemelkedhetek.“ Valójában semmi sem lehet megemelve, sohasem törheti át a betegségeltávolítás és egészségmegőrzés, vagyis a csi gyakorlásának a szintjét. De a csigong nem csak ilyesmi. Csak azok a dolgok lettek előhozva, amelyek a legalacsonyabb szinten vannak a művelésnél és a betegségeltávolításra és egészségmegőrzésre szolgálnak, azért hogy [a csigong] valami jót tegyen az emberek számára, de a célja nem ebben rejlik. Emiatt gyakran mondom: A csigong, amelyik sohasem bukkant fel Kína történelmében és az egész világon sem, miért bukkant fel a mai társadalmi állapotban, amelyik a modern tudomány által van működtetve? Az emberek már csak emberek. Az emberek gondolatai gátolva vannak, az emberek bölcsessége korlátozott, erre nem tudnak rájönni. Aztán úgy vélik az emberek, mindez magától értetődő és véletlen lenne. Én mondom, magátólértetődőség nem létezik, nem létezik véletlenség, mindennek megvan az oka. Mindazzal, amit éppen elmagyaráztam, azt akarom mondani nektek, hogy nekünk ügyelnünk kellene a Fá tanulására. Ameddig te tanulod a Fá-t, meg fogsz emelkedni a művelésnél, és különböző állapotok fognak felbukkanni. Ha te nem tanulod a Fá-t, semmit sem kaphatsz.  

Ami a csigong-edzést illeti, egészen mindegy, hogyan edzel, és bármilyen jól is beszél az a csigong-mester, az semmi más mint csupán betegségeltávolítás és egészségmegőrzés, és azáltal semmiképp sem érhetsz el egy magas látókört. Egészen mindegy, hogy a korábbi művelési körökben-e vagy vallási körökben, egyáltalán nem volt lehetséges tudni egy ilyen mérhetetlenül magas és mélyreható Fá-ról. A normál csigong csak azt tanítja az embereknek, hogyan távolítsák el a betegségeiket és őrizzék meg az egészségüket, mivel nem rendelkezik egy Fá-val sem, amivel az emberek vezetve legyenek a művelésnél. Én éppen azt mondtam: Ha te el akarod érni azt a látókört és olyan magas kung-fuval akarsz rendelkezni, a szellemi látókörödnek lépést kell tartania ezzel.   

Korábban mi mindannyian tudtuk, hogy a Buddha vagy a taoista tanítás arról beszélt, hogy a művelésnél a De-re kell figyelni, és Jézus felszólította az embereket, hogy legyenek jó emberek. Mit jelent az, hogy jó ember legyen? Mit jelent a De-re figyelni? Azt jelenti, hogy neked egyre jobban kellene csinálnod. Milyen jó kellene te legyél? Ha te jobb vagy, mint minden hétköznapi ember, akkor te egy rendkívüli ember vagy. Mivel te egy művelő vagy, a testeden gong keletkezhet és nőhet, és az pontosan olyan magas is, mint a te szellemi látóköröd. Minél magasabb a szellemi látóköröd, annál magasabb a gongodnak a szintje. Én mondom, a tudomány ezt sohasem érheti el, vagyis nem fejlődhet a buddhák szintjéig. Hiszen, egészen mindegy, bárhogyan is fejlődik ez a tudomány, az emberek mindig hétköznapi emberek maradnak. Gondoljatok csak bele, a hétköznapi emberek mindannyian rendelkeznek érzésekkel és vágyakkal, mindenféle ragaszkodásuk van és minden különböző vágyuk az embervilágban. Te ilyen dolgokkal akarsz a mennyországba menni, hogyan lehetne az? Nem válna akkor a mennyország a hétköznapi emberek társadalmává? És a hétköznapi emberek egy társadalmává is, amelyikben az emberek harcolnak és veszekednek egymással és kölcsönösen becsapják és rászedik egymást? Emiatt a látóköröd el kell érje ezt a magasságot, csupán akkor mehetsz oda.    

Sok ember hisz a vallásban, hisz ebben a mostani vallásban. Egyfelől az istenségek nem törődnek ezzel, következésképp csak nagyon nehezen emelkedhet meg; másfelől sok ember nem tudja megérteni azoknak a szavaknak az igazi jelentését, amiket Jézus, Jehova vagy a szentséges Mária mondtak az akkori időben. Némely emberek mondják: ,,Ameddig hiszek, eljuthatok a mennyországba”. A hit csak egy alap, sok ember csak a szavaknak a felszínén érti meg ezt, és azt mondják: ,,Ameddig hiszek, a halál után biztosan a mennyországba juthatok.” Én mondom neked, te nem juthatsz oda. Miért nem juthatsz oda? Gondolj csak bele, mit jelent az igaz hit? Te csak a szádra veszed a ,,hit”-et, de valójában a szívedben te nem hiszel ebben. Miért? Mivel ha te valóban hiszel, a cselekvésed összhangban kell legyen a szavaiddal. Mikor te a templomban gyónsz, azt mondod: ,,Uram, segíts, ma valami hibás dolgot csináltam, a bűneim bocsánatáért könyörgök.” Ebben a pillanatban te nagyon jól viselkedtél. De mihelyt a templomajtón kívülre jutsz, megint azt csinálod, amit akarsz, pontosan úgy, mint a hétköznapi emberek, ugyanazokat a hibákat követed el, a hétköznapi emberek között még rosszabbul viselkedsz, mint a hétköznapi emberek. Vagyis gondold át egyszer, mit használ akkor a gyónásod? Sok ember marad a felszínnél. A gyónás után neked nem kellene többé hibákat csinálnod. Azután úgy találod, hogy még vannak hibáid, akkor megint mész gyónni és nem követed el még egyszer ugyanazokat a hibákat. Ha te ezen a módon minden hibádat, amit a hétköznapi emberek közt követtél el, eltávolítod, akkor nem vagy egy jobb ember? Nem értél el egy magasabb látókört (horizontot) és nem egy jó ember vagy, aki messze felülmúlja a hétköznapi embereket? Akkor nem a művelésnél vagy és nem a xinxingedet emeled? Mivel a ,,művelés” fogalma nem létezett a nyugati kultúrákban, Jézus és Jehova nem használták a művelés kifejezést, mikor akkoriban a Fá-jukat terjesztették. Még csak a fogalom sem létezett, hiszen ők tudták, hogy a művelés tőled (az egyéntől saját magától) függ, és a gong a mestertől függ. Ameddig műveled magad, a mennyországnak az istenségei, amelyikbe a művelő be kellene menjen, mindenben segíteni fognak neked. Változásokat hagynak létrejönni a testeden, a test át lesz változtatva, hagyják a testedet olyan nagy shentongokat megszerezni, mint amilyen az istenségeknek van, ez mind az istenségek által van csinálva.           

Némelyek mondják, a halál után a mennyországba juthat az ember. Miután egy ember, aki nem művelte magát, meghalt, a ti nyugati nyelvetekkel léleknek van nevezve. Ez a lélek egy kísértet. Gondoljatok csak bele, micsoda ő. A keleti emberek egy nagyon egyértelmű fogalommal rendelkeznek az emberi test műveléséről, egy buddha-test lesz kiművelve, vagyis egy isteni test. Ha neked nincs buddha-tested, vagyis ha nincs egy isteni tested a mennyországból, egy embernek a lelke, miután kijutott, fél látni a fényt. A napfényben (napfény hatása alatt) fel fog oszlani, akkor még csak egy újraszületés sem lehetséges. Emiatt az ember a halál után egy kendővel (szemfedővel) van letakarva, avégett hogy ne lássa az eget és a napot. El lesz temetve a földbe, így el lesz kerülve, hogy a lelke feloszoljon. A buddhák és istenségek mindannyian egy végtelenül ragyogó fénnyel rendelkeznek, amelyik még erősebb, mint a napfény. Ha az a lélek meglátná az istenségeket, nem oszlana fel semmivé? Eljuthat a mennyországba? Emiatt kell rendelkezzen egy isteni testtel; a művelésnél az intelligens lénynek az alkotórészei egyidejűleg meg lesznek változtatva, avégett hogy átváltozzon egy nagyenergia-szerkezettel bíró testté; ha egy buddha-teste vagy egy isteni teste van, csupán akkor mehet oda. Jöhet egy lélek az embervilágba? Nem. Ezért kell egy testtel rendelkezzen az újraszületéshez és a szülők testjein keresztül fog újraszületni, csupán akkor lehet ezen a világon. Némelyik úgy véli, hogy a mennyországba juthat, ameddig hisz. Hogyan lehetne hát ez lehetséges? A művelési körünk szemszögéből nézve ez nagyon nevetséges. Neked valóban művelned kell magadat, csupán akkor juthatsz a mennyországba.         

Vagyis az istenségekben való hit közben a nyugati vallásokban a xinxing egyre magasabb lesz, a szellemi látókör egyre magasabb, és egyre jobb emberré válik. Vagyis mit gondolsz, akkor ő nem pontosan azon van, hogy művelje magát? A művelésnél nincs hangsúly fektetve a formára, léteznek különböző művelési módszerek. Ez a különbség a nyugati vallások és a keleti vallások között a művelés formájának a vonatkozásában. Miért nem beszélnek nyugaton a művelésről, hanem csak keleten? Valójában minden művelés, csak a keleti kultúra ezen a területen nagyon egyértelmű, miközben a nyugati kultúrában nem beszéltek ilyen dolgokról. Mert ha az istenségek lejönnek, hogy embereket váltsanak meg és Fá-t terjesszenek, ők is annak a kultúrának a formáját kell használják, amit az emberek megérthetnek, hiszen csupán akkor értheted meg; csak ha a mindenkori emberek nyelvével van elmagyarázva, értheted meg. A magyarázataimmal azt akarom mondani nektek, hogy a normál csigongnak a gyakorlásával nem lehet elérni egy nagyon magas látókört, azt lehetetlen elérni, csak a valódi műveléssel lehet azt elérni. A csigong azonban csak a legalacsonyabb, legalacsonyabb szinten levő dolgokkal rendelkezik a művelésnél, emiatt csak a betegségeltávolításra és egészségmegőrzésre korlátozódik. Maga a betegségeltávolítás és az egészségmegőrzés is még követelményeket állít fel az emberekkel szemben. Hiszen végül is ez a művelésnek az egyik formája és különbözik mindegyik orvosi kezelési módszertől a hétköznapi emberek között. Ha te csigongot akarsz tanulni és el akarod távolítani a testedben levő betegségeket, a csigong alapelvei követelményeinek kell megfeleljél.   

Mit jelent a csigong alapelvei követelményeinek megfelelni? Az rendkívüli; mert ha betegségeket rendkívüli módszerekkel akar eltávolítani az ember, – egy gyógyszert sem bevenni, egy injekciót sem kapni, egy műtétet sem végezni és már meg lehet gyógyítva, az nem rendkívüli? Az embereket illetőleg mondva, te meg kell felelj az alapelveinek, csupán akkor lehetnek valóban eltávolítva a betegségeid. Ez az alapvető ok, amiért sok ember gyakorol csigongot és a betegségeik ennek ellenére nincsenek eltávolítva. Mert ha te ezekkel a rendkívüli módszerekkel akarod eltávolítani a betegségeidet, ezeknek a rendkívüli alapelveknek kell megfeleljél. Ezért kell megfelelj a csigong követelményeinek és egy jó emberré váljál, lemondjál a rossz szokásokról, hogy rosszat tegyél, csupán akkor lehetnek valóban eltávolítva a betegségeid. Ez a gyógyulás igazi oka. Az orvosi kezelési módszereknél a hétköznapi emberek között ez azonban nem szükséges. Téged meg kell műteni, injekciókat kell kapjál, gyógyszereket kell bevegyél, aztán meg lehetsz gyógyítva. De ebben a világegyetemben létezik egy alapelv, amit úgy hívnak: veszteség nélkül nincs nyereség, ha te kapsz valamit, el kell veszíts valamit; ha te elveszítesz valamit, akkor kaphatsz valamit. Ez egy abszolút igazság. Tudod, miért lettek meggyógyítva a betegségeid a kórházban? Némelyek mondják: Itt nálunk a betegségek a modern tudományos és technikai módszerek által lettek meggyógyítva. Én mondom, ez pusztán egy megjelenési forma, amelyikben a modern emberek saját maguk szemléltetik a modern társadalmat, ez csak egy formának az ábrázolása. Az igazi ok, amiért meg vagy gyógyítva, nem csak ebben rejlik. Hiszen még meg kell felelnie a kozmikus alapelveknek ebben a dimenzióban. Tudjátok, ha elkaptok egy betegséget, sok pénzt kell kiadjatok a kezelésre. Természetesen a szociális ellátás egyes országokban nagyon jól van szabályozva, ezekben a társadalmakban léteznek betegbiztosítások, miáltal ez a probléma meg lehet oldva. De neked fájdalmaid vannak, talán nem fáj, ha betegségeket kapsz el? A fájdalmaid önmagukban szenvedések elviselése. A fájdalmak önmagukban szintén a karma visszafizetése. Azután még ki tudja mennyi pénzt is kell még kiadjál, injekciókat kell kapjál, gyógyszereket kell bevegyél és még kés alá is kell jussál; nem viseltél el szenvedéseket ezeken keresztül? Csupán akkor fog javulni a betegséged. Én mondom neked, ez a javulás még nem alapvető átváltozás, a betegségkarama ezáltal fel van függesztve és eltolva.

Mert a betegség nem egy hétköznapi ember testének a felszínén keletkezett, a mikroszkopikus rétegekben keletkezett, amelyek azon test alatt találhatók, amelyik a molekulák legnagyobb részecskéiből van összeállítva. Az emberi test különböző mikroszkopikus szintek molekuláinak a részecskéiből van összeállítva. A részecskéknek mindegyik rétege a dimenzióknak egy szintje. Természetesen a dimenziók nem egymás fölé vannak elrendezve, mint egy rakás. A kis részecskék képezik a nagy részecskéket, de a kis részecskék mindegyik rétegének a szintje a dimenziók egy szintje. Nagyon sok ilyen dimenzió létezik, és ott rejlenek sok betegségnek az okai. A betegségek nem a felszínen keletkeztek, ezek a bőr- és hússzövet felszínén mutatkoznak meg, ez csak a betegségeknek egy megjelenése (megnyilvánulása) a felszínen.     

Te megoperáltatod magadat és úgy véled, hogy az a daganat el van távolítva. Valójában a hús-vér sejtek lettek eltávolítva, amelyek a legnagyobb molekulák rétegéből vannak összeállítva. A sejteknek az ebben a dimenzióban levő megjelenései lettek eltávolítva. De te nem tudod eltávolítani a mikroszkopikus részecskéket, amelyekből ezek a sejtek össze vannak állítva. Azonban miután ezek a test felszínén levő sejtek el lettek távolítva, nem láthatod többé őket, és úgy tűnik, mintha a betegség meg lenne gyógyítva. Később a betegség meg lehet változtatva, némely betegségnél visszaesések fordulhatnak elő. Hiszen a betegség nem lett valóban eltávolítva, lehet, hogy egy másik helyre vándorol át és ott újra egy fertőzésgócot képez, és ugyancsak keletkezik egy daganat, vagy átváltozik más betegségekké vagy más bajjá és nehézségekké. Ezek az igazi okok, amelyeket mi láttunk. A gongnenggel való betegséggyógyításnál azonban nem szükségesek a műtétek. Miért lehet eltávolítani egy embernek a daganatát ezáltal? Pont mivel ott, egy másik dimenzióban van eltávolítva, amit az emberi szem nem láthat. Egy egészen egyszerű példát mondok: Látjátok, hogy ennél a kendőnél egy domborulat képződik. Miért? Mert létezik mögötte egy ok: a kezem van mögötte. Te elveszed a kendőt, de a kezet nem vetted el, és az megint erre az oldalra jön, ez azt jelenti, ha te nem szünteted meg az okot mögötte, nem tudod alapjától fogva megoldani. Ez tehát azt jelenti, az emberek orvosi kezelési módszerei nem oldhatják meg az alapvető problémákat, mert az emberek orvosi kezelési módszerei csak a felszínen levő problémákat szüntetik meg, és nem képesek arra, hogy eltávolítsák a karmát.         

Egy embernek a nyeresége és a vesztesége a világon, boldog-e vagy nem boldog, hogy te vidáman élsz-e vagy sem, hogy neked szerencsés sorsod van-e vagy sem, vagy milyen nagy bajod és nehézségeid vannak, ez mind két anyag által van meghatározva, amit az ember teste magán visel: egyiket de-nek hívják, egyiket karmának. Mindezek pontosan ennek a két anyagnak a hatásai. Jótetteken keresztül mi de-t gyűjthetünk (halmozhatunk fel). Korábban a de gyűjtéséről, de-gyűjtésről beszéltek, az emberek ezt az ideológia és a szellemi látókör egy dolgának tartják. Valójában ez anyag, egy alakkal rendelkező valóságos anyag. És a karma, amiről az emberek beszélnek, a keleti vallásokban nagyon világosan el lett magyarázva. Mit jelent hát a karma? Ez pontosan az az egészen fekete anyag. Ha egy ember valami rosszat tesz, ilyen dolgok fognak létrejönni. És ha az ilyen dolgokból sok van ott, az embernek kellemetlenségei lesznek, például betegségei, szerencsétlensége vagy nehézségei lesznek. Megállapítottam, hogy az embereknél minden saját maguk, az emberek által lett okozva. Hogy neked az embervilágban szerencséd van-e vagy nincs, jót vagy rosszat kapsz-e, ezt mind te saját magad okoztad. Ilyen dolgok megmutatkozhatnak a mostani életben, de a következő életben is megmutatkozhatnak. A legtöbbeknél a következő életben mutatkoznak meg. Mi a jelentése annak, hogy a következő életben mutatkoznak meg? Ez azt jelenti, hogy nem a mostani életben mutatkoznak meg, hanem a következő életben. Az, ami a mostani életben mutatkozik meg, a keleti művelési körben a mostani életben való viszonzásnak (megtorlásnak, visszafizetésnek) van nevezve; ha valami rosszat tettél, azonnal megtorlást fogsz elszenvedni. Ha valaki valami rosszat tett, mihelyt kilép az ajtón, teljes hosszában elesik (elvágódik). Én mondom, nem léteznek természetes jelenségek, mindennek megvan a rendje, nem léteznek véletlenek. Ebben a dimenzióban sok dolog létezik, amit az emberek nem láthatnak. Természetesen a modern tudomány tudja, hogy létezik levegő, oxigén, hidrogén és még más, molekulákból összeállított nyomelemek is léteznek. Ilyen messzire jutott, de a te szemeid még csak ilyesmit sem láthatnak.

Én mondom nektek, valójában minden [dolog] ezeknek a dimenzióknak a rendkívül mikroszkopikus szintjén istenség, bezárólag a mindenütt lebegő gigantikus anyagokkal. Ők mindent egészen világosan tudnak, azt is, amit az emberek csak egyetlen egy mozdulattal tettek. Ha az emberek rosszat tesznek, mindig azt hiszik, hogy mások nem láthatják a rosszat, amit tesznek. Tudatában vannak, hogy valami rosszat tettek, de ennek ellenére még egy kifogást keresnek, amivel becsaphatják saját magukat és egy nyugodt lelkiismeretet érhetnek el (megnyugtathatják a lelkiismeretüket). Egyáltalán nem hisznek az istenségekben. Elmesélek egy példát tréfaként, – itt nem vallásról vagy fajokról van szó, csak elmesélem, hogy az emberek helytelen dolgot tesznek – tudjátok, hogy néhány nappal ezelőtt atomkísérletek lettek végrehajtva Indiában és egymásután öt atombomba lett felrobbantva, mindegyik ország nagyon meg volt döbbenve ettől az eseménytől! Hiszen minden ember a világon békét remél. Minek csinálják az atombombakísérleteket? Ehhez nincsenek észrevételeim, én csak azt mondom, hogy az emberek helytelen dolgot csinálnak, nem arról beszélek, hogy egy nép valamit helyesen vagy helytelenül (hibásan) csinált. Gondoljatok csak bele, ámbár az atombombák a föld alatt robbantak fel, elpusztították a különböző részecskékből, molekulákból összeállított anyagi világot, a földet és az emberi környezetet, és ezt nem fogják tűrni az istenségek! Ha a menny megtorlást alkalmaz az embereknél, az emberek ezt természeti jelenségeknek tartják. A hőmérséklet Indiában azonnal a legmagasabbá vált az egész világon, most folyamatosan 50 fok felett van, és sok ember meghalt a hőségben, heves viharok is tomboltak, amelyeknél szintén nem kevés ember halt meg. Az emberek egyszerűen nem tekintik az ilyen jelenségeket az istenségek figyelmeztetéseiként az emberek számára: ,,Ilyesmit nem szabad csinálni“, az emberek egyszerűen természeti jelenségekként szemlélik ezeket. Minden, ami a Földön történik, nem véletlen. Nézd csak meg: Ha valamelyik nép, valamilyen helyen, vagy valamelyik ember valami rosszat tett, ehhez kapcsolódóan azonnal különleges jelenségek fognak felbukkanni. Az emberek szerencsétlensége és katasztrófái, minden az embereknél saját maguk által lett okozva. Éppen a kezdet dolgait magyaráztam el egyszerű módon. Minden itt jelenlevő sokéves tanuló egy mélyreható megértéssel rendelkezik ezen dolgok számára. Mivel sokan az itt jelenlevők közül új tanulók, csak nagyon egyszerűen magyaráztam el ezeket a dolgokat.  

Úgy gondolom, ha te ezt mind tudni akarod, akkor olvasd a könyvet. A ,,Zhuán Fálun“ könyv a tudományos és technikai körökben világszerte már nagyon nagy feltűnést keltett! A ,,Zhuán Fálun“ tartalma nagyon nagy és nagyon tartalomgazdag. A művelés szintekre van felosztva, és léteznek különböző látókörök. Ha te elolvastad egyszer, meg fogod állapítani: Á! Valójában ez egy könyv, ami embereket ösztönösz, hogy jó emberré váljanak. De én mondom nektek, nem csak azt mondja neked, hogyan kellene egy jó emberré váljál; ha csak ez lett volna, nem is emelkedhettél volna meg. Tehát, ha te meg akarsz emelkedni, a könyvben olyan alapelveknek kell belefoglalva lenniük, amelyek túlmennek egy jó embernek a szintjén, és amelyektől te irányítva leszel. Akkor tehát ez a könyv kell rendelkezzen ezeknek a szinteknek a tartalmával. Ha te még magasabb szintekre műveled magad, irányíthat téged, hogy felfelé műveld magad, hogy magasabbra és még magasabbra művelődjél. Avégett hogy te még magasabb különböző szintekre műveld magad, ez a Fá kell tehát rendelkezzen ezzel a képességgel, kell tartalmazza különböző szinteknek a tartalmát, amelyik irányíthat téged a művelésnél. Állandóan irányít téged, míg elérted a művelésnek a célját – a beteljesülésnek a szintjét. Emiatt a művelésnél annál többet látsz a könyvben, minél magasabb a szinted. A beszédnél én itt főként az új tanulókra irányulok, és ezt csak nagyon egyszeren magyaráztam el, valójában ez is már nagyon magas. A megértésetek erről különböző lesz. Nem beszélek már tovább, ez a Fá-konferencia fóként tapasztalatcsere.      

Szeretném meghallgatni a tapasztalatokat a művelésnél, amiket a tanulók a Fá tanulásán keresztül szereztek. A nap második felében ennek a rendezvénynek a végén kérdéseket fogok megválaszolni nektek, ez is a Fá-nak egy magyarázata. Különböző kérdéseket fogtok feltenni, amik a művelésre vonatkoznak; egyidejűleg ezeknek van egy általános jelentésük, ez előnyös a közös megemelkedésetek számára. Írhattok cédulákat és ideadhatjátok nekem, én meg fogom válaszolni nektek ezeket. Az utóbbi időben a sokéves tanulók nagyon gyorsan emelkednek, és a távolság az új tanulókhoz nagyon nagy. A Fá már teljesen el lett magyarázva a tanulóknak, csak az a kérdés létezik még, hogyan emelkedik meg az ember a művelésen keresztül.   

Éppen elmagyaráztam néhányat a legfelszínesebb alapelvek közül főképp az új tanulók számára. Azért hogy teljesen elmagyarázzam, néhány napon át kellett volna itt magyarázzak, csupán akkor magyarázhattam volna el pontosan. Csak egy kis icipicit magyaráztam el az áttekintésben.

Nem olyan egyszerű találkozni. Mindig az az érzésetek, hogy a művelés nagyon hosszan tart, de nagyon ritkák az alkalmak, hogy lássatok engem. Valójában te naphosszat mellettem vagy, csak te saját magad ezt nem tudod, de ugyancsak nem is szabad téged tudatni erről, mert a felszínen te még egy hétköznapi ember vagy. Csupán ha addig az állapotig művelted magad, tudhatod. Amit éppen mondtam, azt jelenti, hogy én törődhetek veletek, ha művelni akarjátok magatokat. Egészen mindegy, hány ember is lehetne, én törődhetek ezzel. Számtalan Fá-testem van, ez a fogalom nem létezik a nyugati vallásokban, de a keletiekben igen. Különösen a buddhizmusban lett megmondva, hogy Amitábhának nagyon sok Fá-teste van. Én mondom nektek, nekem számtalan Fá-testem van, ezeket nem lehet megszámolni. De a Fá-test pontosan én vagyok, ő szintén egy konkrét megtestesülése a bölcsességemnek, az emberek nézeteivel ez viszont nem érthető. Mert a mai tudomány csak a kéznél levő dimenzióra van korlátozva és a legnagyobb részecskék rétege szerkezetének a szempontjából igyekszik felismerni.    

A mai tudománnyal lehet látni a legnagyobb molekuláris részecskék rétegének a szerkezetét. Az acélnak a tulajdonsága az, hogy keményebb (erősebb), mint a vas, mert a részecskéinek az alkotórészei és a szerkezetei különbözőek. A réz, ezüst, arany és így tovább állapotáról tudomást szerezhet, aztán megpróbálja, hogy alkalmazza a meglevő anyagokat, amelyeket meg lehet ismerni, így fejlődik [a tudomány]. De én mondom nektek, ez éppen a legnagyobb korlátozás, amiért nem lehet megismerni a többi dimenziót a mostani tudomány fejlődésével. Vagyis nem azt az utat járta, amelyik az anyagról (matériáról) való felismerésekhez vezet a mikroszkopikus vagy a nagyobb területen. Valójában az alapanyagok (szubsztanciák) különböző kis molekuláris részecskékből vannak összeállítva, és a molekuláris részecskék atomi részsecskékből vannak összeállítva, az atomi részecskék megint csak atommagrészecskékből vannak összeállítva, az atommagok megint csak még mikroszkopikusabb részecskékből vannak összeállítva, a még mikroszkopikusabb anyagrészecskék még, még mikroszkopikusabb részecskékből vannak összeállítva, a még, még mikroszkopikusabb részecskék megint csak még, még, még mikroszkopikusabb részecskékből vannak összeállítva, az emberek számára ez vég nélkül megy tovább. Így fejlődik ez szakadatlanul tovább. Milyem messze megy ez tovább a mikroszkopikusban (mikrokozmoszban)? Én mondom nektek, az a mikroszkopikus állapot, amit a részecskék elérnek, félelmetes!    

Sákjamuni háromezer nagy világot látott egy homokszemben. A háromezer nagy világgal, amelyről beszélt, nem az emberi társadalom van elgondolva. Úgy vélte, a háromezer nagy világ tana mármost csak azt jelenti, hogy az én egyszerű szavaimmal fejezzem ki, hogy a mi Tejútrendszerünkben háromezer anyagi dimenzió létezik, amelyik hasonlít az emberiségéhez, ezzel csupán ilyen égitestek vannak elgondolva. De az, amit mondott, azt jelenti, hogy egy homokszemen belül háromezer ilyen világ létezik. A ,,Zhuán Fálun“ könyvben már beszéltem erről. Vagyis, az egy homokszemben levő háromezer nagy világban ilyen sok emberi világ és a mikroszkopikus élet létei léteznek; és a világokon belül abban a homokszemben létezhetnek tehát folyók, patakok, tavak és tengerek is, amelyekben szintén létezik homok. Akkor ezekben a homokszemekben nem létezik szintén [mindegyikben] háromezer még mikroszkopikusabb nagy világ és még mikroszkopikusabb társadalmak, amelyek hasonlítanak az emberi társadalomra? Sákjamuni már eléggé mikroszkopikus területeket látott. Egy buddhának megvan ez a képessége, de én mondom nektek, ez is rendkívül felszínes; ha tovább megy, a részecskék a mikroszkopikusban (mikrokozmoszban) vég nélküliek. Egy nagyon egyszerű példát mondok: Én azt mondtam az embereknek, a legnagyobb részecskéknek a rétege, amit az emberek láthatnak, nem molekulák; a legnagyobb részecskéknek a rétege, amit az emberek láthatnak, égitestek (csillagok). Azonban az égitestek (csillagok) nem a legnagyobb részecskéknek a rétege a világegyetemben. Ezek csak a középen levő részecskék a makroszkopikus (makrokozmosz) és mikroszkopikus (mikrokozmosz) között, gondoljatok csak bele, hány gigantikius golyóalakú (gömbölyű) részecske létezik?       

A világegyetem egy egység, egy egységes részecske. Háromezer ilyen világegyetem, amely hasonlít a mi világegyetemünkre, képezi megint csak a második rétegnek a világegyetemét, vagyis a részecskéknek egy nagyobb rétegét, ez csak egy vonalnak a hosszában való fejlődés. Azonban a részecskéknek az elterjedése határtalan, mindenütt vannak. Ha az elektronok az atommagok körül keringenek, az talán nem hasonlít a Földünkre, ahogyan a Nap körül kering? Egy és ugyanaz, mindegy, hogy a mechamizmus vagy a forma szempontjából van-e nézve, ez egy és ugyanaz. Minél kisebbek a részecskék, annál nagyobb ezeknek a sűrűsége; ha felnagyítanád a földgolyónk nagyságára, akkor nézd csak meg, mi van az elektronon? Létezhetnek emberek? Természetesen az, ami azon található és a részecskéknek a létezésformája két különböző fogalom, én ezt csak úgy mondom. Nézd csak meg, hogy hasonlít-e egy bolygóhoz (égitesthez, csillaghoz) vagy sem?    

Manapság az emberek az egyedüli magas [szintű] élőlényeknek tartják magukat az egész világegyetemben. Én mondom nektek, valójában az emberek az egyedüli legalacsonyabb [szintű] élőlények az egész világegyetemben. Mindegyik égitesten létezik élet, csak a Holdon nem. A Hold a korábbi emberiség által lett létrehozva (az emberiség történelme periodikusan folyik le). Ha az emberiség karmája nagy lett, meg lesz semmisítve. Egy új emberiség fog újra kifejlődni, később megint rossz lesz és újra meg lesz semmisítve. Ha [már] éppen a Holdról van szó: A Hold egy történelem előtti emberiség által lett megalkotva, amelyik [időben] nagyon távol fekszik. Mikor akkoriban meg lett alkotva, nem volt ilyen nagy, és a fényessége nagyobb volt a mához viszonyítva. De a mai emberiség számára már eléggé gigantikus. Belül üreges.      

Az alapanyagokkal, amelyek a robbanások által keletkeztek, az idő folyamán lehullott rá a világegyetem pora, – az égitestek kicserélésénél a robbanások által alapanyagok keletkeztek – a por újra és újra beborította, és ezáltal a Hold felszíne erősen megvastagodott (gyarapodott). A felszín megnőtt néhány tucatnyi kilométerrel. Ez most a pora. Ha néhány tucatnyi kilométer el lenne véve, újra az eredeti nagysággal rendelkezne. Azzal, amit éppen mondtam, azt akartam mondani nektek, hogy minden égitesten létezik élet. Azonkívül sok élőlény rendelkezik az emberek alakjával, csak ők nem ebben a dimenzióban találhatóak, mert különböző részecskék különböző dimenziókat állítanak össze. Ha te be akarsz lépni abba a dimenzióba, te nem ismerheted fel (meg) a mai emberiség tudományának a nézeteivel, ez a tudomány egyszerűen túl felszínes (felületes). Ha te belépsz abba a világba, meg kell felelj azon világ állapotának, formájának és gondolkodásának, csupán akkor ismerheted meg. Miután beléptél, meg fogod állapítani, hogy a részecskék kisebbek az emberiség rétegében levő részecskékhez viszonyítva, de a dimenziójuk rendkívül tágas. A mi emberiségünk ezen két részecske közt, a molekulák és égitestek között él.       

A levegő molekulákból áll, de te nem láthatod; virágok és fű, fák, acél és vas, a szövet, amit a testeden viselsz és a hús-vér tested, a hajad, minden, amit használsz, minden körülötted molekulákból van összeállítva. A föld a talajon szintén molekulákból van összeállítva. Mi emberek nevezzük földnek. Valójában az istenségek mindent, ami az emberek dimenziójában van kialakítva, földből kialakítottnak tekintenek. Az istenségek magukat a molekulákat is földként szemlélik. Némelyek kérdeznek engem: A nyugati fajoknak az Istene, Jehova azt mondta, hogy földből teremtette az embereket. Valójában csak mi emberek nem tudjuk ezt felfogni. Az ő szemükben minden ebben a dimenzióban föld, bezárólag a levegővel. Te csak földtől vagy beburkolva, körülötted minden föld. Az emberek csupa földben mászkálnak ide-oda. Minden földből van képezve (kialakítva), az emberek mármost pontosan a földben vannak. Gondolom, ha így magyarázom el, bizonyára már nem nehéz megérteni a történetet az emberek földből való teremtéséről, ahogyan a nyugati fajoknak az Istene mondta.   

Ha te a más dimenziókban levő életnek az állapotáról akarsz tudni, neked meg kell felelned azon dimenzió állapota formájának, amelyikben a még kisebb részecskéknek a rétege létezik. A mai tudomány elméleteivel ezt nem ismerheted fel. Te el kell hagyjad (félre kell toljad) a mostani tudomány nézeteit, csupán akkor ismerheted ezt fel. Mihelyt felismerted, meg fogod állapítani, hogy ezek a térnek és időnek nem azok a fogalmai, amikről az emberek beszélnek. Te látod, hogy most beszélek; azok a más dimenziókból valók szintén hallják a mondatot, amit éppen mondtam. Teszem ezt a dolgot és átívelek (túlszárnyalok) eközben minden időteret. Egy nagyon gyors időtérben a mondat, amit éppen mondtam, már néhány millió éve elhangzott, így van ez elgondolva. De az élőlények különböző időterekben a legkevésbé (a legcsekélyebb mértékben) sem érzik az idő lassúságát vagy gyorsaságát. Hiszen a különböző dimenziókban a tárgyak összes szerkezete olyan, mint az idő, nekik megvan a saját évszámlálásuk (időszámításuk). Az időtartam, amelyikben én egy mondatot mondok, ott már néhány tíz millió év. Egy évüknek az ideje nekik még hosszabbnak tűnhet mint egy év a Földön, ez tehát azt jelenti, te ezt nem képzelheted el magadnak emberi gondolkodással. Ezért neked meg kell felelned más dimenziók gondolkodásmódjának és állapotának, ha te meg akarod ismerni a többi dimenziót, csupán akkor ismerheted meg ezeket. Ezen Fá mögött különböző tartalmak léteznek, ezzel azt is akarom mondani nektek, miért léteznek különböző tartalmak különböző dimenziókban és egy olyan nagy erő a Fá mögött, és azt is, miért változtathatja meg a testedet és emelhet meg téged. Ezzel csak azt akarom mondani neked, hogy nem képzelheted el magadnak a létezési formáját a hétköznapi emberek gondolkodásával. Az írásjelek mögött rétegről rétegre számtalan magas szintű élőlény létezik.         

Én csak a modern emberek gondolkodásának és ismereteinek a segítségével magyaráztam el. Egészen világosan megmondva, a tudomány segítségével magyaráztam el, amitől függenek a modern emberek. De, ámbár a modern tudomány segítségével magyarázom el neked ezeket az alapelveket, én mondom nektek, hogy nem támogatom ezt a tudományt. Először: Ez a tudomány egy rendkívül parányi ,,óvoda“ az óriási összvilágegyetemben. Viszont modern gépeket fejlesztett ki és az embereknek úgy tűnik, hogy sokkal erősebb lenne, mint a régi koroké (a régi korok tudománya). Én mondom neked, összehasonlítva az emberiség utolsó civilizációjával valójában elég távol alant áll, a legprecízebb eszközök (műszerek) még sokkal, sokkal durvábbak (otrombábbak), mint az utolső civilizáció eszközei (műszerei). Azonkívül ez a tudomány csak egy korlátozott (korlátolt) terjedelemben fejlődik és egy keretet határozott meg saját maga számára. Milyen állapot lett ezáltal teremtve? A dolgokat, amelyek a kísérleti tudományon kívül léteznek, nem meri elismerni. Ez a legijesztőbb, az emberiséggel szemben ez a legijesztőbb. Miért? Gondoljatok csak bele, a tudomány nagyon felszínes, ahogyan a tudósok saját maguk mondják, még nem fejlődött messzire. Az emberek most nagyon hisznek a tudományban, és az abszolút igazságnak tartják. A mai társadalomban sok elmélet és a nyugati vallások is ezt a nézetet képviselik; egészen mindegy hogy katolicizmus-e vagy kereszténység, amiben valóban hisztek, az nem a ti Istenetek, amiben valóban hisztek, az a tudomány. Az, amiben valóban hisztek a csontjaitok velejéig, a tudomány. A vallásaitok viszont csak egy felszínes formalitás és az emberek egy civilizált magatartásává váltak. De én mondom nektek, ez a tudomány szintén egy vallás. Egy nagyon tökéletes vallás.         

Másodszor: Ti tudjátok, hogy a szokványos (hétköznapi) vallások megmondják az embereknek, hogyan kellene viselkedjenek. És úgy, mint nekik, a tudománynak is megvan az elemi iskolája, középiskolája és az egyeteme. A vallásokban léteznek papok, püspökök és más lelkészek. Ebben a tudományban ez még tökéletesebb, megvannak a tanítói (tanárai), licenciátussal rendelkező emberei, maszterátussal rendelkező emberei, doktorai, poszt-doktorai és tanácsadói. Minél magasabb az akadémiai fokozat, annál inkább uralják a tudományos tanokat. Az oktatandók (oktatók) számára szintén nem kevés titulus (cím) létezik. Ebben a tekintetben eléggé tökéletes. A szokványos (hétköznapi) vallások arra tanítják az embereket, hogy a lelki szempontból higgyenek, az aztán anyagi átváltozáshoz vezet. De a tudomány az anyagi szempontból ismerteti fel az emberekkel, aztán a lelki hithez és a megtartáshoz vezet. De ez [a tudomány] nem az istenségek által lett hátrahagyva az embereknek, hanem a három világkörön belüli földönkívüli emberek adták át az embereknek, hogy irányítsák az embereket. Az emberek hite benne mindent felülmúl. De én mondom nektek, éppen a felszínessége miatt vezet ez a tudomány az emberi társadalom erkölcsének a romlásához. Ez a legszörnyűbb. Mivel a tudomány nem tudja felismerni a mikroszkopikus anyagoknak a konkrét létformáját, nem tudja, hogy karma van létrehozva, ha az emberek rosszat tesznek. A fekete anyag bajt hoz az embereknek. Nem tudja, hogy a fehér anyag jót tevés által jön létre, boldogságot hozhat az embereknek, és különböző állapotokat okozhat (hozhat elő) az embereknek a reinkarnációnál. Még csak a mennyországot sem tudja bebizonyítani. Ebből kifolyólag mondják az emberek, akik a tudományban hisznek, mihelyt te ilyesmiről beszélsz: Te babonáról beszélsz, ez mind nem létezik, amiben én hiszek, az a tudomány. Vagyis, gondoljatok csak bele, az nem úgy van, hogy a tudomány nagy botja érzéketlenül (könyörtelenül) leveri a legdöntőbb dolgot: azt, ami az emberiséget megóvja– az erkölcsöt? Ez nagyon szörnyű. Az emberek azért rendelkeznek az erkölcs normáival, mert tudják, hogy egy ember nem juthat a mennyországba a rosszat tevés miatt, hanem a pokolba kell menjen és megtorlást elszenvedjen. Az emberek fékezik magukat, hogy semmi rosszat se tegyenek, avégett hogy az emberiség erkölcse maradjon megőrizve. Ha az emberek nem hisznek többé ebben és többé az istenségekben sem (de az istenségek valóban léteznek), ha az emberek nem hisznek az istenségekben, gondoljatok csak bele, akkor az nagyon szörnyű!

Az emberek akkor minden rosszat meg mernek tenni, azt hiszik, hogy azt senki sem láthatja, és aztán rosszat tesznek. Az új nemzedék, amit a modern tudomány alakított (képezett) ki, gyilkol, gyújtogat és rosszat tesz, teljesen minden másra való tekintet nélkül. A társadalomban olyasmi bukkant fel, mint az alvilág, kábítószerfüggőség, kábítószerkereskedelem és prostitúció. Minden el lesz követve. Létezik sok erkölcstelen, piszkos dolog, az emberek önkényesen viselkednek, azt tesznek, amit akarnak. Gondoljatok csak bele, nem szörnyű ez a társadalom? Ez a legnagyobb szerencsétlenség, amit a tudomány hozott nekünk. Mivel a tudomány nem tudja bebizonyítani az istenségek létezését és a de létezésést, nem ismeri a sorsszerű viszonzást. Ha te ezekről a dolgokról beszélsz, az emberek fel fogják emelni a tudomány nagy botját és el fognak verni téged. Azt állítják, hogy babonás vagy. Az emberiség erkölcse egyre kevesebb lett, és így a társadalom abban az állapotban található, amelyikben senki sem hozhatja újra rendbe. És az emberek is már a legveszélyesebb időszakban találhatók, mert az istenségek nem engedik meg, hogy létezzen ez a fajta elidegenedett emberiség, amelyik az emberek és állatok közt található.      

Itt pusztán elmagyarázom nektek ezt az alapelvet. Én nem vagyok az emberiség tudása ellen. De én mondom nektek, hogy ti nem kellene olyan szilárdan higgyetek a tudományban. Némiképpen jobbá teheti az emberiség társadalmát egy bizonyos kereten belül a mostani létező anyagi dimenzióban, de ennek megfelelően az általa okozott katasztrófák eléggé nagyok. Amit az előbb mondtam, azokra a katasztrófákra vonatkozik, amiket az emberek nem láthatnak. A katasztrófák, amiket az emberek láthatnak, például a környezetszennyezés és a természet elpusztítása már szintén elég szörnyűek. Ez a tudomány a szociális problémák egy sorát hozza (okozza). Mivel az emberi nézetek nehezen hagyják magukat egyszerre visszájukra fordítani, itt nem beszélek többé olyan sokat erről a jelenlevő új tanulók miatt. Sok szociális probléma lett előidézve a tudomány által, ezek nagyon ijesztőek. Te nem hiszel az istenségekben, de az istenségek valóban léteznek. Az óriási világegyetemben mindenütt léteznek istenségek, sehol sincs egy hely, ahol nincsenek ott.     

Az emberek a rosszat tevésük miatt leesnek különböző szintekről és a legalacsonyabb szintre esnek le, vagyis, ők a ködnek ebbe a társadalmába esnek le. Neked szemek vannak adva, amelyek szintén a legnagyobb molekuláris részecskék rétegéből állnak össze. Ezért ezek a te szemeid nem láthatják a másik dimenziókat. Miért láthatnak némelyek közülünk a művelés közben dolgokat, amiket a hétköznapi emberek nem láthatnak? Pontosan mivel a bölcsesség-szemed nyitva van. Ezt nevezzük mi az égi szem felnyitásának. Nem az emberi, molekulákból összeállított szemmel van látva. De némelyek érzik, hogy hiszen ők ezzel a szemmel látnak. Valójában mindkét fajta szem egyidejűleg láthat, csupán úgy érzed, hogy a szemeddel látsz. Azért említettem meg ezt a kérdést, mert ez is segíthet nektek, hogy megemelkedjetek a művelésnél.     

A következőkben még egyszer beszélek a vallás kérdéséről, mert sok nyugati ember hisz a vallásokban. Miközben megkapják a Fá-t, létezik egy akadály. Én mondom nektek: az emberiség mai társadalmának a vallásaiban, az összes igaz vallásban az egész világon valójában egy istenség sem törődik többé ezzel. A vallásokban megjelenő összes állapot, csoda vagy megjelenési forma az emberi társadalom alacsony intelligens lényei által van okozva, és árt az embereknek. A vallásokban egy istenség sem törődik ezzel.  

Akkor ebből egy probléma keletkezik. Ha egy istenség sem törődik ezzel és te ott műveled magad, nem emelkedhetsz meg, ha te a templomban gyónsz, egy istenség sem hallgat meg, hogyan lehetsz megemelve? Nem azért mondom ezt, hogy megtámadjam a vallásokat, hanem ez egy tényleges jelenség, valóban így van. Miért nem törődnek többé az istenségek ezzel? Mint éppen elmagyaráztam: amiben ti valóban hisztek, az a tudomány és nem az istenségek. Természetesen kezdetben nem volt egészen így, némely embereknek még megvolt az az oldaluk, amelyik hitt az istenségekben. Később az ezen az oldalon levő dolgok egyre gyengébbek lettek, egyre gyengébbek, és végül ez nem volt többé látható, ezzel nem is törődnek többé az istenségek. Ez az egyik ok erre. Mivel a szociális helyzet, ami a modern tudomány által lett okozva, elzülleszti az emberiség erkölcsét, az emberek minden elképzelhető gonosztettet elkövetnek. Az emberek már elveszítették az emberi magatartást és az emberi normákat, az istenségek az embereket akkor nem tekintik többé embereknek, ezért nem váltják meg őket többé. Ez a legalapvetőbb ok, amiért az istenségek elhagyták az embereket.    

Én itt az emberiség igazi adottságairól beszélek. Tudjátok, hogy a nyugati emberek nem tudják megérteni, miért olyan visszafogottak még mindig a kínaiak a férfi és nő közötti viszonynál. Én mondom nektek, ilyenek igazából az emberek. A szexuáls szabadság összekeveri az emberfajokat és az emberek közötti kapcsolatokat, ezt egyáltalán nem engedik meg az istenségek. Ezért művelőkként nektek semmiképpen sem szabad ilyesmit tennetek. Neked lehet feleséged, lehet férjed, az egy normális emberi élet. Ha ő nem a férjed, vagy nem a feleséged, és ha neked a férfival vagy a nővel szexuális kapcsolatod van, az egy bűn. Az összes keleti és nyugati igaz (ortodox) vallásban az istenségek ezt nagyon erősen kihangsúlyozták. Mikor az emberek számára meg lettek határozva a normák, ez nagyon erősen ki lett hangsúlyozva. Nem csak ez, ma létezik még olyasmi mint alvilág, homoszexualitás, az erőszak dicsőítése és így tovább. Amikről szó van, azok csak a jelenségek. De ez egy társadalmi állapotot ábrázol (jelenít meg). Az emberek szabad folyást engednek az erőszaknak, az alvilág főnökeit tisztelik, és még a korábbi kalózkapitányokat (a kalózok korábbi kapitányait), akik megölték az embereket és fosztogattak (gyújtogattak). Ez azt jelenti, hogy az emberek többé nem tudják megkülönböztetni a jót a rossztól, a könyörületességet a gonoszságtól. Ami dicsőítve van, az nem a helyes és a jó, hanem a rossz. A kábítószerfüggők, a lelkileg levertek (összetörtek), ők mindent gátlástalanul és korlátlanul megtesznek, amit meg akarnak tenni a társadalomban. Az emberek nézetei már egészen a fejükre vannak állítva. 

És a most az üzletekben árult babák (a gyerekek által előnyben részesített babák): Korábban annál inkább szerették őket az emberek, minél csinosabbra voltak csinálva; ma annál kevésbé lesznek szeretve, minél csinosabbra csinálod őket. Ha te démoni alakkal rendelkező babákat készítesz, minél csúfabbak és rosszabbak, annál jobban lesznek eladva. Miért? Senki sem vesz rá téged vásárlásra, miért vannak olyan jól eladva? Mert az emberek szívesen (szeretni) akarják őket. Tehát az emberek nézetei már teljesen a fejükre vannak állítva és a démontermészetük nagy lett. Gondoljatok csak bele, nem ijesztő, ha az emberek ezen a módon fejlődnek tovább? Ha te tisztességesnek, nagyon udvariasnak és előzékenynek vagy nevelve, ha ez az ember tisztességes, kritizálva lesz. Konzervatívnak, régimódinak lesz tartva és nem olyannak, aki a trendnek megfelelő! Ha ez a trend (irányzat) tovább fejlődik, létezik-e akkor még egy határ? Ez nagyon ijesztő. Ezzel a trenddel minden lecsúszik az emberiségnél. Az irodalmi, művészi alkotásoknál ugyanúgy van. Korábban, ha egy kép nagyon csinosan, nagyon szépen volt megfestve, az emberek szíve meg lett érintve, mert te a könyörületes szívvel rendelkeztél, és így jónak találtad. Ha te ma egy nagyon szép képet festesz, nem mozdul mag a szíve, mert nem rendelkezik egy könyörületes szívvel. Ha te önkényesen csinálsz valamit, mint az úgynevezett absztrakt művészet, expresszionizmus vagy a modern művészet (modernizmus, a modernek), ők azt nagyon jónak találják. Miben rejlik hát a jó? Ha te valóban az emberek alapelveivel akarod kifejezni, nem fejezheted ki. Melyik állapotban lesz az kifejezve? Ha valaki egy elferdült állapotba jut, lélekben nincs ott, csupán akkor fogja jónak nevezni. De ez az állapot éppen egy olyan jelenség, amelyikben az ember démontermészete felbukkan. Ez azt jelenti tehát, hogy nem csak a mostani emberek nézetei lettek visszjukra fordítva, hanem a démontermészet is már olyan erős lett. 

Korábban a szobrászatban nagyon szépen faragtak, a technika, stílus és alapok nagyon jók voltak. Most egy halom szemét van odaállítva, akkor az már egy műalkotás és ráadásul egy nagy mesternek egy elsőrangú műve. Az emberek nézetei már ilyen mértékben fordultak a visszájukra. Gondoljatok csak bele, hogyan fog az eljövendő világunk kinézni? Egyik országban láttam egy játékot, ami az emberi ürüléket ábrázolja. Egy ilyen alakkal rendelkező játékot is még meg akarnak venni némelyek. Mit dicsőítenek az emberek? Mit szeretnének az emberek? Ez nem egyszerűen egy társadalmi irányzat. Az úgynevezett állapot a nézetek megváltozását jelenti. Mi a teendő ilyen emberek számára, akik ezekkel a nézetekkel rendelkeznek? Ők még emberek? Csak a démonok ilyenek. A démonok gonoszok, az emberek könyörületesek kellene legyenek. A könyörületesség és a gonoszság világosan megkülönböztethető. Te nem szereted az őszinte dolgokat, te a démonit szereted. A külalakjának a nem nagy változása ellenére egy ilyen embernél már minden démoni. De miközben az emberek démontermészete növekszik, úgy fogod találni, hogy minden, az arcod, a külalakod és a tested megváltozik, egyre csúfabb, egyre gonoszabb, a szemek is egy gonosz pillantást sugároznak ki. Ha az emberiséggel ez így megy tovább, az valóban nagyon ijesztő! Ha az emberiség nem fékezi még meg magát…      

Gondoljatok csak bele, előbb én elmagyaráztam egy alapelvet, az tehát azt jelenti, hogy az emberi társadalomnak a fejlődése különböző civilizációs korszakokat futott át. Ma ismeretes, hogy létezett a kőkorszak. De én mondom nektek, valójában a kőkorszak már néhány tucatnyi alkalommal létezett ezen a Földön. Mi volt a kőkorszakban? Az úgy volt: Egy civilizáció meg lett semmisítve és csak kevés viszonylag jó ember élte túl, úgy mint Noé bárkájánál, csak egészen kevés jó ember élte túl. Nem voltak eszközeik (szerszámaik) többé. Mi a teendő akkor? Kőből csináltak szerszámokat. Aztán az emberiség fejlődött és egy új civilizációba lépett be. Ez a folyamat van kőkorszaknak nevezve. Az a fajta kőkorszak, amelyikben a majomemberek emberekké fejlődtek, egyáltalán nem létezik; egyáltalán nem létezett. Az emberek még azt is mondják, hogy az emberek a majmokból fejlődtek ki. Mindezt a modern tudomány hozta elő, ez nem nevetséges? Darwin evolúciós elmélete mindenütt hézagos. Ha nem hiszitek, kezdjétek hát el még egyszer és kutassátok ki még egyszer. A majomemberek emberekké, a primitív élőlényeknek a modern élőlényekké való fejlődésénél egyáltalán nem léteznek átmeneti folyamatok. De az emberek elfogadják, ez igazán babona! Azonkívül ez a jelenlegi emberiség legnagyobb szégyene és a legnagyobb botránya. Éppen ez igazán komikus!

Amit éppen megemlítettem, az az egész emberi társadalomnak az állapota. Gondoljátok csak át egyszer, ha az istenségek az embereket nem tekintik embereknek, az nem veszélyes az emberek számára? Ahogyan éppen elmagyaráztam, miért lett hát megsemmisítve a különböző civilizációs korszakoknak az emberisége. Miért nem létezik többé a maja kultúra? A leletek szempontjából nézve már látni lehet az akkori embereknek a romlottságát, a nyugati fehér emberek utolsó civilizációjának az emberei, a nyugati fehér emberek ősei az antik görög (ógörög) fajok voltak, nem a mai görögök, hanem az antik görögök (ógörögök), ez az emberfaj nagyon ritka volt. Megállapítottam, hogy a fehér indiaiak ilyenek, ők nagyon ritkák. Miért lett megsemmisítve ez a kultúra? Az antik görögök (ógörögök) által hátrahagyott civilizációból és a leletekből látható, hogy létezett homoszexualitás. Az akkori élet nagyon romlott volt, erkölcsileg zülött és nagyon fényűző. Az nem úgy van? Az előző fehér emberek civilizációja kezdetben nem volt ilyen – akkor belefejlődött a kései időbe (szakaszba). Az emberiség korai kultúrája biztosan nem volt ilyen romlott. Mikor belefejlődött a kései időbe (szakaszba) és nagyon romlott volt, látták az istenségek, hogy az emberek többé nem menthetőek meg, így megsemmisítették őket. A jó emberek fennmaradtak és újból fejlődtek, és ezek a mai fehér emberek. Ha az emberek így fejlődnek tovább, anélkül hogy megfékeznék magukat, gondoljatok csak bele, ha az istenségek az embereket nem tekintik többé embernek, akkor az tálságosan veszélyes!

Jézus az emberekkel szembeni könyörületességről beszélt, ha az emberek katasztrófákat szenvednek el, ő jön megmenteni és megváltani az embereket, akik hisznek Benne. Ha viszont senki sem hisz valóban Benne, kit ment ő meg akkor? Az emberiség megsemmisítése különböző korszakokban az emberi erkölcs romlottsága által lett okozva, az nagyon szörnyű. Az emberek így vagy úgy akarják tenni, így vagy úgy akarnak fejlődni és a társadalmat valamilyen állapotig előrehajtani, az emberek saját maguk akarnak dönteni (rendelkezni a döntési joggal), de a mai napig az emberek még sohasem rendelkeztek a döntési joggal. Az csak ahhoz vezetett, hogy a társadalom egyre rosszabb és az emberi erkölcs egyre romlottabb lett. Mindenekelőtt ezekben az években csúszik lefelé az emberiség nagyon gyorsan, ez nagyon ijesztő. Én sohasem beszélek a nagy szerencsétlenségnek és a nagy katasztrófának a kérdéséről, hiszen ha ilyesmiről van szó, azáltal káosz van okozva a társadalomban, önkényesen beszélni az felelőtlenség, ilyesmiről nem beszélek. Hogy ilyesmi létezik-e vagy sem, azzal nem törődök, és nem is beszélek róla. De egyet megmondok nektek: Amit én ma terjesztek, az az igaz Fá, és felszólítalak benneteket, hogy legyetek jó emberek. Ha te jó ember vagy, akkor melyik szerencsétlenségnek vagy katasztrófának lehet valami köze hozzád? Így van ez. Ha az emberi társadalomnak az emberei nagy mértékben jobbak lesznek, akkor én azt mondom, hogy többé nem fog egy szerencsétlenség és egy katasztrófa sem létezni. Hiszen egyetlen egy esemény sem véletlen az emberi történelemben, nincsen okozat ok nélkül.      

Éppen erről a kérdésről beszéltem. Gondolom, hogy ez hasznos a művelésetek számára, hiszen a különböző nézetek, amiket az emberek most kialakítottak, akadályoznak téged, hogy megkapjad a Fá-t. Hogy én megmondom nektek, hogyan néz ki a mai emberi társadalom, az hasznos számotokra, ha megkapjátok a Fá-t. Amit elmagyaráztam, az egy Fá, egy alapelv. Hogy ez helyes-e vagy hamis, – neked megvannak a saját gondolataid és kielemezheted ezt.   

Amit éppen megemlítettem, az szintén nagyon magas és nagyon kényes is, az ettől érintett terület is nagyon nagy. Mindazonáltal  én ezzel nem az emberekre vagy egyedi személyekre gondolok, hanem a társadalmi jelenségekre. Egészen mindegy, milyen típusú ember is vagy, és mennyi rosszat is tettél, ha te valóban teljes szívvel tudod művelni magad, én törődni fogok veled, ha viszont te nem műveled magad, én sem tehetek semmit. 

Mivel itt egy Fá-konferencia van, ki fogjátok cserélni a tapasztalataitokat. Végezetül egy fél nap hosszán át meg fogom válaszolni a kérdéseiteket, eközben szintén sok lesz elmagyarázva a Fá-ból.

Ma délután megválaszolom számotokra a kérdéseket.

Kérdés: Hogyan távolíthatjuk el a rossz gondolatokat?

Mester: Ez egy általános kérdés. Valójában ez egy állapotnak a visszatükröződése a művelésünknél. Mint például: A régi művelési módszereknél, beleértve a régi vallásokat a múltban, a művelők szándékosan egy a világtól elszigetelt állapotra korlátozták magukat, avégett hogy a rossz gondolatok ne bukkanhassanak fel. Némelyek kolostorba vonultak, némelyek templomba mentek, néhányan mások a hegyekbe mentek és egy barlangba másztak, úgy hogy el voltak szigetelve a világtól. Egyidejűleg mély meditációba kellett süllyedjen hosszasan. Ez a fajta meditációba való süllyedés teljesen különbözik a nyugalomba való jutástól, amit én tanítottam nektek. Ők olyan mélyen meditáltak, hogy többé semmiről sem tudtak. Azt is mondhatnád, hogy aludtak. Azért tették ezt, hogy a gondolataikat nyugalomba juttassák. Én mondom, ez az állapot teljesen azonos azzal, amelyikben a főtudat nem létezik. Ha mi ma még ezeket a régi művelési módszereket használnánk, az egy komoly problémát hozna magával (vonna maga után). Hiszen a jövőben még nagyobb mértékben (terjedelemben) fognak emberek jönni és tanulni a Dáfá-t, néhány száz millióan, ha mindannyian belépnének ebbe az állapotba, mi lenne akkor az emberi társadalommal. Azonkívül ez a módszer csak a mellék-ősszellem művelésére korlátozódik, a fő-ősszellem nem tud ezzel művelődni. Ez azt jelenti, te nem tudod saját magadat tiszta fejjel művelni, és a tudathiányos állapotban csak a mellék-ősszellemedet tudod művelni. Ez nem felel meg a Dáfá követelményeinek, amit ma terjesztünk, és ez nem megfelelő a mai emberek számára, akiknek munkájuk van, hogy a hétköznapi emberek társadalmában műveljék magukat.   

Én látom, hogy a legdöntőbb tényező az ember művelése számára a xinxingjének a megemelése. Ha a felfogása valóban emelkedik, akkor minden más vele együtt emelkedik. Minden tetted, minden kérdésed, amire gondolsz, és minden, amit tenni akarsz, a szíved és gondolataid által lesz irányítva. Hogy te a szívedet és a felfogásodat valóban megemeled, az igazán a valódi emelkedés. Ezért ma közvetlenül az emberszívre irányulunk, vagyis közvetlenül saját magadra, mi valóban megemelkedtetünk (hagyunk megemelkedni) és nem járjuk azt a másik utat. A hosszas mély meditációba sülyedni és többé semmiről sem tudni, avégett hogy a mellék-ősszellem mindent átvegyen. Nem ezt az utat járjuk. Mi tudjuk, hogy ti nagy erőfeszítéssel művelitek magatokat. Ha viszont ti végül semmit sem kaptok és csak egy szerencsés fizetséget kaphattok a jövendő életben, akkor azt gondolom, hogy én adós vagyok veletek szemben és ti saját magatokkal szemben szintén adósak vagytok, mi nem járjuk ezt az utat.

Avégett hogy te valóban művelhesd magad és egyidejűleg a hétköznapi emberek társadalmában élhess, egy nagyon különleges módszert alkalmaztam. Először te az életed (léted) legmikroszkopikusabbjában leszel megváltoztatva. A korábbi művelési módszereknél azonban az emberek a legnagyobb molekulák rétegétől kezdve a mikroszkopikusig lettek megváltoztatva. Ezért járjuk mi éppen egy fordított útját a művelésnek. Ha mi először a felszíntől fogva lettünk volna megváltoztatva, a ma itt jelenlevők több mint 90%-a nagy képességekkel rendelkezne. Egy hely sem létezne többé számotokra a földön, hiszen mihelyt az emberek felszíne meg van változtatva, te keresztülmehetsz egy háznak mindegyik helyén. Olyasmiknek, mint téglák, cement és így tovább, amik a legnagyobb molekuláknak a rétegéből vannak összeállítva, nincs többé korlátozó hatásuk rád. Hiszen a te legnagyobb molekuláidnak a rétege már egészen át lett változtatva magas energiájú anyaggá, és a még kisebb molekulák számára, amelyek ezen molekulák alatt találhatóak, többé már nem jelentenek akadályt – mint egy kendőnél, ha ráfújsz, a levegő átmegy rajta –, tehát keresztül tudsz menni rajtuk. Talán semmi sem tudna kihatni rád többé ebben a világban, az nem megy. Az egész emberi társadalom egy isteni társadalommá válna.      

Tehát, egy isteni társadalomban nem lehet ezen a módon művelődni, vagyis, egy társadalomban, amelyikben nem létezik többé köd, mindannyian látják az igazi isteni megjelenéseket, és aztán nem lehet többé ezen a módon művelődni. Azonban nem abszolút lehetetlen, hogy tovább művelje magát; legalábbis nem könnyű többé, hogy művelje magát, nem egyszerű, hogy művelje magát. Ez azt jelenti, nem létezik többé köd. Csak a ködben a legkönnyebb művelnie magát. Ez a dimenzió pontosan a ködnek a dimenziója, így mi egy fordított módszert veszünk és elkezdtük, hogy fokozatosan megváltoztassunk téged, először a mikroszkopikusban levő testtel [kezdve], amelyik az életednek a legmikroszkopikusabb részecskéiből van összeállítva. Aztán keresztültör rétegről rétegre a legnagyobb molekulákig, tehát az emberi test felszínéhez (felszínére), végül a fizikai sejtekig, amelyek a molekuláknak ebből a rétegéből vannak összeállítva és amelyeket láthatja a szem, akkor eljutottál a beteljesüléshez. Mi pontosan ezt az utat járjuk.          

Ez a tanuló azt kérdezi: Hogyan távolíthatjuk el a rossz gondolatokat? Sokan közülünk már hosszú időn át (sokáig, régóta) művelték magukat, de miért nem lettek még mindig eltávolítva a művelésen keresztül a rossz gondolatok, amelyek korábban a fejben bukkantak fel? Olykor az az érzésed, hogy már el lettek távolítva a művelésen keresztül, de egy bizonyos idő után úgy találod, hogy a rossz gondolatok újra felbukkantak. Mi baj csak? Valójában ezzel a kérdéssel, amiről éppen beszéltem, azt akartam mondani neked, hogy mi a mikroszkopikusban változtatunk meg téged, és hogy ez még nem jutott el a felszínhez. A rossz gondolataid rétegről rétegre lettek eltávolítva, legyengítve, de még nem teljesen eltávolítva. Ámbár még nem lettek teljesen eltávolítva, mégis te már elég jól művelted magadat, mivel mi ezt az utat járjuk. Némely fennmaradt emberi gondolatok ugyan nem lettek eltávolítva, de ezek éppen arra szolgálnak, hogy a beteljesülésed előtt te tovább művelhesd magadat a hétköznapi emberek társadalmában. Ha te már egyáltalán nem rendelkezel egy hétköznapi ember gondolataival, csak nagyon nehezen maradhatsz tovább a hétköznapi emberek között.   

Ha neked, művelőként, nincsenek többé emberi gondolataid, mindent tudhatsz, mit gondolnak mások. Egy szón, egy tetten, egy viselkedésen és egy mozdulaton keresztül, sőt egyetlen egy pillantáson keresztül te már tudhatod, mit akar csinálni. Ami egy embernek a szívében felbukkan, mindenekelőtt egy hétköznapi embernek a társadalomban, az mind rossz gondolat, és te egyáltalán nem tudod azt elviselni. Azonkívül még láthatod, hogy egyszerűen túlságosan sok mérgező anyag létezik a levegőben! Minden rossz megmutatkozik az egész társadalomban, és mindezt láthatod. Tehát mit gondolsz, hogyan maradhatsz még itt? Te itt egyáltalán nem művelheted magadat többé. Miért mentek némelyek a helyek mélyébe és művelték magukat a világtól elszigetelve? Ők nem tudtak a hétköznapi emberek között maradni. Ez azt jelenti, ha az érzületed (a felfogásod) még nem tette meg az utolsó lépést, vagyis ha a molekuláid még nem lettek megváltoztatva az utolsó lépésben, nálad még felbukkanhatnak egy hétköznapi embernek a gondolatai, és a rossz gondolatok is, amelyekkel a hétköznapi emberek rendelkeznek. Ez tehát azt jelenti, hogy mindegy hogyan is műveljük mi magunkat, a rossz gondolatok még mindig olyan erősek, ameddig a test nincs átváltoztatva a felszínen? Nem.     

Te nem tudod, hogy te már nagyon messzire megemelkedtél és hogy már nagyon sok rossz gondolat lett eltávolítva. Nagyon kevés a megmaradt, nagyon kevés. Azonkívül te saját magad már észrevetted és tudtad, hogy rossz gondolatokkal rendelkezel. Korábban azonban ez nem volt érzékelhető számodra. Mindez előrehaladás és megemelkedés. Azonkívül a dolgok, amik felbukkannak, ugyan nem jók, és néha még nagyon rosszak, de nagyon gyengék. Ameddig álhatatos tudsz maradni és a főtudatod uralni tud téged, el tudod nyomni őket. Korábban nem tudtad elnyomni, azért ezektől a gondolatoktól lettél hajtva, hogy rosszat mondjál és rosszat tegyél. De most azt veszed észre csupán, hogy léteznek rossz gondolatok, ámde csak nagyon nehezen hajthatnak még téged. Amit éppen elmagyaráztam, arra való, hogy megmondjam nektek, hogy mi éppen egy ilyen utat járunk, ezért nem szükséges félned. Tudod, hogy rendelkezel ezekkel a gondolatokkal, te már a megemelkedésnél vagy. A rossz gondolataid közül már nagyon, nagyon sok lett eltávolítva.     

Ti mindannyian művelők vagytok, úgy tűnik, hogy a köztetek levő távolság nem olyan jelentős. De ha a hétköznapi emberek társadalmába mentek és a magukat nem művelőkkel vagytok együtt, elviselhetetlennek fogjátok tartani, észre fogod venni, hogy nem szívesen hallgatod a szavaikat. Sőt néha nagyon nevetségesnek találod a tetteiket. Miért lesz az úgy? Mert már egy elég nagy távolsággal bírsz hozzájuk képest. Ha csak egy kicsi távolság létezik vagy ha nem olyan nagy, nem lesz ez a benyomásod. Csak ha egy elég nagy távolság létezik, van ez a benyomásod. Mégis úgy találod, hogy te csak egy parányival vagy jobb, mint ők. Az is egy állapot, ami a művelés közben lesz létrehozva nálad, csak úgy művelheted magad közöttük és dolgozhatsz velük együtt. Ha megértettétek a kérdést, amiről éppen beszéltem – az pontosan úgy van. Másrészt viszont még azt akarom mondani nektek, hogy te így ugyancsak nem kellene azt mondjad: Ó, én megértettem, hogy tulajdonképpen így van, mostantól fogva hagyom és nem törődök többé ezzel. Akkor az azt jelenti, hogy te jártatod magadat és nem műveled magad. Bár léteznek rossz gondolatok, – én elmagyaráztam itt, hogy ez a művelési forma ilyen, és fokozatosan el lesznek távolítva – ha viszont te saját magadtól nem nyomod el, nem távolítod el őket aktívan, ha te nem gondolkozol így és nem maradsz álhatatos, akkor te megint csak nem vagy a művelésnél. Ilyen az összefüggés.    

Kérdés: Nem művelheti többé magát valaki, ha rossz gondolatai vannak?

Mester: Előbb már elmagyaráztam ezt a kérdést. Egy példa: Leegyszerűsítetten elmondva, a te rossz gondolataid olyanok, mint egy fonal, mi állandóan levágjuk (vágunk le belőle), és elvesszük, el, el, el. Mielőtt teljesen el lesz távolítva, még mindig ott van. Hogyan lehet azt mondani, hogy valaki emiatt nem művelheti magát többé? Levágni és eltávolítani, az nem éppen művelés? Valójában te már nagy előrelépéseket csináltál a művelésnél. Így van ez.   

Kérdés: Nekem van egy idősebb beteg rokonom. Ő is azokhoz tartozik, akik meg lesznek váltva?

Mester: Ez a kérdés azt jelenti, hogy idős beteg emeberek művelhetik-e magukat vagy sem. Mi ezt a Dáfá-t terjesztettük és a felszínes forma szempontjából senki sem lesz kiválasztva. Tudjátok, a mi kapunk ma díjmentes, szélesre van tárva és mindegyik ember bejöhet. Akinek nincs sorskapcsolata, nem is akar bejönni, ez azt jelenti, senki sem lesz kiválasztva. Ha valaki valóban tanulni jön és művelni akarja magát, akkor én kell törődjek vele. Egészen mindegy, milyen öreg vagy fiatal, hogy beteg-e vagy sem, nekem törődnöm kell vele. De a kulcskérdés az, hogy te egy művelőnek tudod-e tekinteni magadat és nem egy idős embernek, egy betegnek, ha idejössz, az a legdöntőbb. Ha te mindig arra gondolsz: Én öreg vagyok, művelhetem-e még magam? Létezik még elég idő a művelésre? – Ha a szíved olyan ragaszkodó, akkor az egy akadály. Minél kevésbé lesz elengedve ez a szív, annál rövidebb lesz a maradék időd az életre.   

Némelyik beteg volt és szintén jött. Kezdetben azt gondolta: Meg lett mondva, a Fálun Dáfá gyakorlásának némi ideje után a test nagyon egészséges lesz és többé nincsenek ott a betegségek. De fokozatosan ez világossá vált számára ebben a Fá-ban és a ragaszkodó gondolatát a betegségekről szintén elengedte, akkor az nem probléma. Ha a gondolatot, hogy betegségeket gyógyíttasson meg, nem engedi el, akkor az egy nagy akadállyá fog válni a művelésénél, mivel mindig arra gondol: Miért nem lettek még meggyógyítva a betegségeim, miközben a többiek már egészségesek? Akkor ez a gondolat valójában azt jelenti, hogy ő a betegségek meggyógyításáért gyakorol. Én azért terjesztettem ezt a Dáfá-t, hogy embereket váltsak meg, hogy megoldjam az emberek alapvető problémáját, nem arra szolgál, hogy betegségeket gyógyítson. Ha te valóban művelni akarod magad, nem művelheted viszont magadat egy beteg testtel. Az igaz művelésnél a betegségeid automatikusan el lesznek távolítva a művelés közben. De a cél nem a betegségeltávolítás, a test tisztítása arra szolgál, hogy megnyissuk a művelés útját számodra. Ha te betegségeltávolításra jössz, semmit sem kaphatsz. Gondolom, ezt a kérdést világosan elmagyaráztam.

Kérdés: Hogyan kellene eljárjunk a ,,házi kedvenceinkkel“ (,,kedvenc házi állatainkkal“)?

Mester: ,,Kedvenc“ azt jelenti, hogy szeretni és kedvelni. Te szereted, kedveled és kitartasz emellett, azt jelenti vagy sem? Tehát, mikor feltetted ezt a kérdést, te már a ragaszkodásodat is felírtad vele együtt. Mi szeretjük és óvjuk az élőlényeket és mindent a természetben, ami az emberek miatt létezik, az nem téves. De semmit sem szabad túlzásba vinni, valóban nem szabad túlzásba vinni. Hiszen csak az emberek a legmagasabb, legtökéletesebb élőlények ezen a földön, és az istenségek is így látják ezt. Minden állat (mindegy, hogy nagy vagy kicsi), növény és minden élőlény viszont az emberek számára lett teremtve. Ha nem léteznének emberek, nem lettek volna ilyen dolgok teremtve. Némely vidékeken és némely országokban az állatok iránti szeretet már a végletekbe jutott, némelyeknél az állatok iránti szeretet már túlszárnyalja az emberek irántit. 

Előbb mondtam, hogy az istenségek teremtették az embereket; és megteremtették ezt a földet, avégett hogy az emberek élhessenek és létezhessenek. Ilyen élőlények arra is vannak ott, hogy az embereknek szórakozást, játékot, életet és táplálékot nyújtsanak, egyidejűleg felvirágoztatják a földet, mindez az emberek számára van teremtve. Ha az emberek azonban fordítottan (megfordítva) csekélyebb értékűek (alsóbbrendűek) lennének, mint az állatok, az azt jelentené, hogy akkor a mennyei alapelv ellen lett volna vétve (hogy az akkor a mennyei alapelvbe ütközött volna). Természetesen, mint művelők, mi nem kellene így cselekedjünk. Mi a könyörületességről beszélünk, mindenkivel szemben könyörületesek vagyunk, de semmiképpen sem mehetünk túl ezen a könyörületességen és megint csak egy másik ragaszkodást tápláljunk, úgy hogy mi túlzottan szeressünk és óvjunk ilyen dolgokat. Ha valami túlzottan ki van hangsúlyozva, akkor az hibás. Az újabb korban, különösen Európában, Amerikában ugyanazt találom, vagyis hogy emberek túlzottan szeretnek kutyákat. Én mondom nektek, az istenségek avégett teremtették a kutyákat, hogy őrizzék az embereknek a házát, és abszolút nem amiatt, hogy te úgy kezeld a kutyát, mint a fiadat, vagy egyenlővé tedd az emberrel, mint egy barátot. Az emberek abszolút nem lehetnek egyformán kezelve a kutyákkal, ezért egy dolgot sem kellene túlzásba vinned. Egyet meg kellene jegyezzetek magatoknak: Az ember buddhához (buddhává) művelheti magát, egy állat sem tudja azt; az ember istenséggé művelheti magát, egy állat sem tudja azt; az ember a mennyországba mehet, egy állat sem tudja azt. Ha egy állat oda akar menni, az eljövendő életben emberként kell újraszületnie és művelnie kell magát, csupán akkor mehet oda. Gondolom, ezt a kérdést világosan elmagyaráztam.        

Kérdés: Tarthatom más élőlények kedvelését részemről velük szembeni (irántuk való) tiszteletnek és védelemnek?

Mester: Ez a kérdés már meg lett válaszolva a ,,Zhuán Fálun“-ban. Te még mindig ragaszkodsz hozzá és nem engeded el, többet nem mondok ehhez. Én nem vagyok ellene az értékes és ritka állatok védelmének. Hogy az emberek túlzottan ártanak a környezetnek, nem jó, az nagyon rossz. De ha valamihez túlzottan viszonyul (valamit túlzásba visz) az ember, az szintén nem helyes. Az emberszív és az erkölcs problémáját megoldani, az igazán az alapvető. Ha te, művelőként, ilyesmihez ragszkodsz, akkor az egy akadály a művelésednél. A hétköznapi emberek túlzásba visznek ilyesmit és egy szintre helyezik az állatokat az emberekkel, az azt jelenti, hogy ők saját magukat bemocskolják és káromolják. Ez az emberiség méltóságának a lábbal való tiprása.   

Kérdés: Az elhalt szülőknek és barátoknak lehet segítve a művelésem által?

Mester: Mindenki számára el van már rendezve az élete, mikor megszületett. Melyik napon botlik jóba (találkozik egy jó dologgal), melyiken botlik rosszba (találkozik egy rossz dologgal), melyik iskolába jár, miután felnőtt, vagy melyik egyetemre jár, és mit dolgozik a tanulmánya után, ahogyan én látom, mindez valójában már előre meg van határozva, az ember fáradozásai is már egy szükségszerűséggé váltak. Irányíthatja-e egy ember a saját életét? Sikerülhet-e neked minden, amit tenni akarsz? Lehetsz-e elnök, ha te azt akarod? Nem. Minden ember tudja tapasztalatból, hogy ők nem érhetik el azt. De a társadalomnak ez a trendje (tendenciája, irányzata) és ez a tudomány a törekvéshez vezet (törekvésre csábít) téged, emiatt némelyik azt hiszi, hogy azért kapott meg valamit, mert arra törekedett. Valójában nem szükséges olyan ragaszkodónak (makacsnak) lenned; ha te egészen normálisan dolgozol és élsz, szintén meg fogod kapni. Csak a törekvésed szintén szükségszerűséggé vált, avégett hogy megkapd, mivel az emberek ezt saját maguk idézték elő. Mert az összes ember az egész társadalomban az úgynevezett erőfeszítéseket végzi, és fáradságosan törekszenek – már az egész társadalom ebbe az állapotba lett hajszolva – neked is azt kell tenned, csupán akkor kaphatod meg, amit meg kell kapnod. Ez nem egyetlen egy embernek a változása, hanem az egész társadalomnak a változása. De egy ember nem változtathatja meg a saját életét. Vagyis te még csak a saját életedet sem változtathatod meg, hogyan tudnád akkor megváltoztatni másoknak az életét? Azt nem tudod. Akkor azt gondolod: Én szeretném szerencsében részesíteni a rokonaimat, barátaimat és a gyermekeimet a hatalmamon és pénzemen keresztül és jó életet biztosítani számukra (hagyni őket jól élni). Én mondom neked: Hogy a gyermekeid ebben a te gazdag családodban születtek újra, valójában talán szintén a szerencsés sorsuknak köszönhető az előző életükben. Ha nekik nincs meg ez a szerencsés sorsuk, nem is örökölhetik azt, és a fáradozásaid nem is vezethetnek sikerre, az garantáltan így van. Az életük talán meg lesz rövidítve a túlzott fáradozásaid miatt és az nem felel meg az óhajaidnak; vagy a fáradozásaid által sok gazdagságot hagysz nekik hátra, de talán ő szerencsejátékot megy játszani vagy részvényeket vásárol, és minden elvesztődik egyszerre, vagy más formákban mutatkozik meg. Ez tehát azt jelenti, ha nekik nincs meg ez a szerencsés sorsuk, nem örökölhetik azt. Némely szülők sok pénzt adnak a gyermekeknek és azt kívánják, hogy jól és boldogan élhessenek. De én mondom neked, valójában az nem olyan egyszerű, nekik meg kell legyen a szerencsés sorsuk. Ha ez nincs meg nekik, az abszolút nem megy. Egészen mindegy, mennyi pénzt is adsz nekik, egy súlyos betegségen keresztül ők ezt a pénzt orvosi kezelési költségekre váltják be. Így van ez az embervilágban. Az emberek ezt nem tudják átlátni, de én nagyon világosan látom ezt.          

Akkor némelyik azt gondolja: Művelőként szerencséssé tehetem őket művelésen keresztül? A szerencse (boldogság) jelentése megváltozik a művelők szemében. A hétköznapi emberek közötti szerencse valójában nem igazi szerencse, csak egy átmeneti, pénzért becserélt kényelem és nem lehet örök. Ha te őt valóban örökre szerencséssé tehetnéd: Az emberi testet örökre megtartani, és ez igazán az, amit egy művelő kíván, sohasem szenvedni többé. A mennyországban nem létezik szenvedés. De ha te, művelőként, még nem művelted sikeresen saját magadat és olyan sokat akarsz adni másoknak, az csak ragaszkodás lehet. Ha ragaszkodás van ott, a művelésed ugyancsak befolyásolva lesz ettől. Ez azt jelenti, le kellene vetnünk ezt a szívet és művelnünk magunkat. De ez nem jelenti azt, hogy mi többé semmivel sem törődünk. Te egészen normálisan élhetsz a családtagjaiddal együtt a hétköznapi emberek között. Elég emberi szívet hagytam meg neked, avégett hogy elérhesd ezt, az nem probléma, hogy ott legyél a családnak. De ha mi, művelőkként, másokat szerencséssé akarunk tenni művelés által, csak egy módszer létezik, és ez az, hogy lehetővé tegyük számukra, hogy megkapják a Fá-t. Akkor a jövőben ők is meg lesznek váltva és akár még jobban fogják művelni magukat, mint te, nem szükséges többé velük törődnöd. Némelyik azt gondolja akkor: Szerencséssé tehetem őket a művelésemen, a speciális képességeimen vagy a shentongomon keresztül? Nem. Ha a karmájuk nagy, karmát kell eltávolítsál a számukra, és aztán nem is művelheted magad többé a beteljesüléshez. 

Emlékszem egy történetre a buddhizmusban. Sákjamuni szülőföldjén minden ember a városban el kellett legyen öntve az árvíztől és meg kellet haljon. Akkor Sákjamuni tíz nagy tanítványa közül az egyik használta a shentongját és a kezébe vette a város összes emberét, este az alvásnál az emberek semmit sem tudtak erről, úgy volt, mintha hipnotizálva lennének. Azt gondolta, az emberek többé nem halnának meg a kezében. Mint előre elrendelve, jött az árvíz és a város teljesen el lett öntve. Másnap reggel úgy gondolta, hogy most egy probléma sem létezne többé; ámbár a város el lett öntve, az emberekkel semmi sem történt volna. Ekkor kinyitotta a kezét és látta, hogy a város összes embere hamuvá vált. Mivel a művelési szintje korlátozott volt. Miközben ő semmit sem tudott arról, az istenségek, amelyek még mikroszkopikusabbak és óriásibbak, mint ő (Mivel a művelési szintje korlátozott volt, ő nem volt tudatában az istenségeknek, amelyek még mikroszkopikusabbak és óriásibbak, mint ő) – az úgy van, mint az általam elmagyarázott kapcsolat a molekulák között, a nagy molekulákkal és a kis molekulákkal, ő csak a saját szintjén használhatta a shentongját, és nem tudta, mit csináltak az istenségek, amelyek túllépik az ő szintjét. Ez tehát azt jelenti, mindegyik embernek megvan a saját sorsa. Azonkívül egy művelőnek a szíve csak a művelésen keresztül juthat előre folyamatosan.

Némely másik azt gondolja: Ha a beteljesülésig művelem magam, feltétlenül vissza fogok jönni, hogy megváltsam a rokonaimat. Neked most ilyen gondolataid vannak és én nem mondom, hogy te ragaszkodó vagy. Ha viszont mindig így gondolkozol, akkor az egy nagyon erős ragaszkodás. Ha neked röviddel a beteljesülés előtt megvan ez a ragaszkodásod, nem juthatsz el a beteljesüléshez. Ha viszont te valóban eljutottál a beteljesüléshez, már egy nagyon nagy istenséggé vagy egy nagyon nagy buddhává művelted magadat, megvan-e akkor ez a képességed vagy nincs? Természetesen megvan, te nem csak a rokonaidat tudod megváltani, hanem az is egészen egyszerű számodra, hogy a földgolyót a kezedbe vedd. De én mondom nektek, – ez ugyanolyan, mint az alapelv, amit éppen elmagyaráztam – nem megengedett ilyesmit önkényesen megtenni. Ha te más embereket meg akarsz váltani, akiknek közük van hozzád, ha te meg akarod őket váltani, módszereket kell találj, avégett hogy megemelhessék magukat. Ha nem emeltetheted meg őt, de magaddal akarod vinni a mennyországba, az abszolút nem megy. Minden a mennyországban még mikroszkopikusabb anyagi részecskékből van összeállítva, a felszín nagyon sima és finom és fényt sugároz ki. Mivel minél mikroszkopikusabb az anyag, annál erősebb az energiája. Ha te felfelé hozod a dolgokat a földről, az azt jelenti, hogy a hulladékot a legszentségesebb és legtisztább palotacsarnokba rakod le, az nem megy. Neked át kell változtatnod ezt a hulladékot a legjobbá és valami frissé, akkor megy. Ez azt jelenti, ha te egy emberrel törődni akarsz, hagynod kell, hogy megjavuljon, csak úgy tudsz törődni vele.

Tudjátok, mikor Jézus a hétköznapi emberek közé jött, hogy megváltsa az embereket, szenvedést kellett elviseljen az emberek számára, végül keresztre lett feszítve. Ti nem tudjátok, mit jelent az. Csak azt tudjátok, hogy a zsidóság ezt a rossz dolgot csinálta. Valójában az nem olyan egyszerű, léteznek még más tényezők. Ha lehetséges lenne, amit elgondoltatok, gondoljátok csak át: Jézusnak olyan nagy képességei voltak, a fehér embereknek az Istene az ő atyja, nem tudott volna akkor mindent megcsinálni, amit akart? Minek tett még Jézus olyan nagy erőfeszítéseket a földön és beszélt az emberek lelkére, hogy jót tegyenek? Ő az igazat mondta az embereknek, annyi szenvedést viselt el számukra, és akkoriban még el lett nyomva és szabotálva más vallásoktól, minek tette azt? Az azt jelenti, hogy ő jobbá kellett tegye az emberszívet, ámbár olyan nagy képességgel rendelkezett; csupán akkor tudott embereket megváltani. Ha közületek valakinek a xinxingje nem juthat el a beteljesüléshez a művelésnél, én szintén nem tehetek semmit. Én elmagyarázhatom neked az alapelveket, segíthetek neked átváltoztatni a gongodat, még eltávolíthatom számodra a karmád egy részét, még megvédhetlek és még sokat, sokat – mindent megtehetek a számodra, amire szükséged van a beteljesülés közben és a beteljesülés után, és amiről te semmit sem tudsz. De ha a szíved nem mozdul meg, ha a szíved nem emelkedik meg, ez mind semmit sem számít. Ez pontosan az, amit elmagyaráztam: Ha az embernek a szíve nem mozdul meg, a Buddha sem tehet semmit.      

Ugyan semmit sem lehet tenni a megemelkedéséért, az viszont nem jelenti azt, hogy ezen ember számára nem léteznek módszerek, ha rosszá vált. Hogyan lehetne, hogy ne létezzenek módszerek? Le lesz csökkentve [a szintje] és megsemmisítve, azt tetszőlegesen meg lehet tenni. Az istenségek könyörületesek, ,,a szeretet szíve“, amiről Jézus beszélt, semmiképpen sem az emberek közti szeretet, az azt jelenti, Jézusnak a szavait megsérteni, Jézust gyalázni és az istenségeket káromolni. Az emberi szeretet a szeretetként és a szeretet szíveként lett megnevezve, amiről Jézus beszélt. A szeretetnek a szíve, amiről Jézus beszélt, pontosan a ,,Könyörületesség“. Csak ő a nyugati emberek nyelvével fejezte ki. Akkoriban nem létezett egy fogalom és egy szó sem a ,,Könyörületesség“ számára a nyugati kultúrákban. Ez a különböző korok és a különböző regionális (helyi) kultúrák közötti különbség által lett okozva. Gondolom, ezt a kérdést már átfogóan elmagyaráztam. Csak ez létezik: Hogyan járnak el a hétköznapi emberek ezzel, hogyan jársz el te ezzel a művelés közben, és hogyan jársz el te ezzel végül a beteljesülés után.     

Kérdés: Milyen előfeltételekkel kellene rendelkezzünk, hogy terjeszthessük a Fá-t?

Mester: Én valóban nagyon boldog voltam, mikor tegnap hallottam, hogy a különböző vidékekről való tanulók, akik a Dáfá munkáját végzik, együtt cserélnek tapasztalatokat. Egyrészt láttam a szíveteket, hogy a Fá-val szemben állhatatosak vagytok és felelősséget viseltek saját magatokért, egyidejűleg meg akarjátok engedni másoknak, hogy megkapják a Fá-t. Valóban örülök miattatok. A tapasztalatcserén keresztül fokozatosan gazdagíthatjátok a tapasztalataitokat a különböző vidékeknek a körülményei szerint. Ami az előfeltételeket illeti, gondolom, egyáltalán nem létezik egy sem. Lehetetlen is, hogy nektek anyagi előfeltételekkel vagy a hatalom vonatkozásában más előfeltételekkel kell rendelkeznetek. Csak egy valamit: Ameddig te egy művelő vagy és készségesen akarod csinálni, megteheted, mindegyik megteheti. De egy valamire jól kell ügyelni: Neked nem kellene a másiknak túl magasan magyaráznod. Ha te neki a mostani felismeréseidet mondod el a Fá-ról, beleértve a szavakat, amelyeket ma mondtam, le fog állni az ijedtségtől. Hiszen ti nem érzitek, hogy csupán akkor ismertek fel ilyen magas alapelveket, miután a művelés közben fokozatosan megemelkedtetek eddig a lépésig. Ő még egy hétköznapi ember, és a gondolatai még a hétköznapi emberek között vannak, hogyan keres az ember pénzt, hogyan csinál karriert és hogyan nyeri el a főnökének a figyelmét és így tovább, az még az első helyen van a szívében. Ha te viszont ilyen magas valamiről beszélsz, nem tudja elviselni. Te elmondhatod neki a legegyszerűbb alapelveket a szavak felszínes értelmében. Gondolom, sorskapcsolatokkal rendelkező emberek már tanulni akarják, mihelyt meghallják. Sorskapcsolatok nélküli emberek semmiképpen sem akarják tanulni, bárhogyan is beszélsz a lelkükre. De még egyet: Ti semmi esetre sem kellene kényszerítsetek másokat. Ők nem akarják tanulni, de te akarod, hogy ők feltétlenül tanulják: Te a barátom vagy, te a rokonom vagy, az nem megy, ha nem tanulod, neked feltétlenül tanulnod kell. Nemcsak, hogy nem hisz benne, hanem rosszat is fog mondani és rossz hatást fog kifejteni, ha idejön. Emiatt feltétlenül ügyelnetek kellene erre.

Kérdés: Milyen körülmények között egyezik meg a mi Fálun Gong-unk a kereszténységgel az emberek és a föld fejlődésének a tekintetében?

Mester: Természetesen benneteket új tanulókat nem kritizállak, hogy nem tanultátok mélyrehatóan a Dáfá-t. Amiket én magyaráztam el, azok a világegyetem alapelvei, éspedig egy Dáfá, amelyik a világegyetemben fentről lentig a legnagyobb és létkörnyezeteket teremthet minden lény számára a világegyetemben, minden istenség számára a különböző szinteken és minden ember számára. Ha tehát azt kérdezi az ember, hogyan egyezik meg a kereszténységgel, az pont olyan, mint az a kérdés, hogyan hasonlíthat egy nagyon pompás nagy kastély egy nagyon kicsi primitív házhoz. A kettőt nem lehet egy szintre helyezni. Különböző szinteken ez a kozmikus Dáfá különböző szinteken levő élőlények számára létkörnyezeteket és létfeltételeket teremtett. Ez azt jelenti, csak ha az azon a szinten levő élőlények megfelelnek azon szint világegyeteme alapelveinek és Fá-jának, csupán akkor élhetnek és létezhetnek ott. Még egyszerűbben mondva, a jövőben ti egy ilyen környezetben fogtok élni és az teljesen attól függ, milyen magasra tudjátok magatokat művelni. Amiket viszont Jézus akkoriban elmagyarázott, azok az alapelvek voltak, amelyek szerint a hétköznapi emberek a társadalomban az ő világába tudták művelni magukat. De hol van az ő világa? Pontosabban megmondva, ennek a mi tejútrendszerünknek a keretén belül van egy kicsi területen, a megfelelő égitestek keretén belül ebben a mi tejútrendszerünkben. Jézus ugyanazon a szinten található, mint a normál buddhák, amelyekről keleten beszélnek. De Isten, akiről a nyugati fehér emberek beszélnek, többszörösen túlmegy ezen a szinten, de szintén nincs kijutva a kis világegyetemből. A mi Dáfá-nk azonban számtalan, határtalan (határtalanul sok) ilyen világegyetemet teremtett, ezekből több van, mint a homokszemekből az egész világon. Vagyis mit gondolsz te, hogyan lehetnének összehasonlítva? Az alapelvek, amiket Jézus elmagyarázott, pusztán a határtalan Dáfá-nak a Fá-ja a kis világegyetemben a tathágata-szinten. Ilyenek a közöttük levő viszonyok.     

Jézus egy nagyon jó istenség. Ezt nem csak én mondom, minden istenségnek a mennyben ez a nézete. Utánagondoltatok-e már egyszer annak, milyen dolog az, hogy keresztre lett feszítve, azért hogy embereket váltson meg? De a kereszténység az istenségek, a mennyország jeleként és a Krisztusnak a jeleként használja ezt a keresztet, ez a legnagyobb tiszteletlenség az istenségekkel szemben. Ezt az emberek csinálták, és ez semmiképpen sem volt az istenségeknek egy követelménye. Hiszen ez a kereszt a sírra lesz helyezve és egyértelműen a halált ábrázolja, de nem az istenségeket. A világegyetemben minden istenség elítéli ezt a dolgot, amit az emberek tettek. Azonkívül a kereszténység jelképként használja Jézusnak a szenvedő alakját a kereszten, ezt nem tűrhetik az istenségek, abszolút nem! De az emberek ezt még mindig így csinálják. Évek százai óta csinálnak az emberek kitartóan dolgokat, amik tiszteletlenek az istenségekkel szemben.    

Jézusnak sok nagy megjelenése volt, sok csodát vitt véghez a hétköznapi emberek között. Ti nem a ragyogó és nagy megjelenéseit, hanem a megfeszítését (feszületet) használjátok számára jelképként, ez a te tiszteleted az istenségekkel szemben vagy a te keserű gyűlöleted az istenségekkel szemben? És te örökre a keresztre szegezve hagyod? Emberek, ti nem tudjátok, mit tesztek ti emberek. Egyszer láttam az USA-ban egy televízióhírt, létezik két üvegműves Tajvanon, ezek egy híres házaspár kellene legyenek, ők műtárgyakként használnak buddha-alakokat és nagyon sok üvegműtárgyat készítettek buddha-alakokról. A buddháknak műtárgyként való szemlélése már önmagában Buddha gyalázása. Azonkívül minden előállított buddha-alaknak nincs teste, hanem csak egy feje egy fél arccal. A buddhák már a modernek (modernizmus) és az impresszionizmus dolgaivá lettek téve. Gondoljatok csak bele, hiszen ők nagy istenségek. Mikor az emberek a múltban istenségekről, a Tathágata-Buddháról beszéltek, még a hódolat és a tisztelet szíve emelkedett felszínre bennük. Hogyan merészelheti az ember, hogy így viselkedjen velük szemben? Te azt hiszed, hogy őket ábrázolod, buddhizmust terjesztel és jót teszel. Ez nem egy normális komolytalanság (udvariatlanság), hanem a legnagyobb tiszteletlenség. Valójában te gyalázod és megrágalmazod a buddhákat, eltorzítod a buddhák nagy megjelenéseit és a legrosszabb dolgokat teszed. Ezekben a napokban azt mondtam, hogy az emberek nézetei már elferdültek, és az emberek egyszerűen nem értik a jelentését. Már nem léteznek különbségek a könyörületesség és gonoszság, az ortodox (igaz) és az eretnek, a jó és a rossz között. Minden nézet el van ferdülve.             

Kérdés: Miért nem tudok Fálun Gong-ot művelni és egyidejűleg a keresztény templomban (Egyházban) dolgozni?

Mester: Én mondom neked, a te keresztényi munkád csak egy munka és te egészen nyugodtan dolgozhatsz ott. A mostani vallásokat nem is tekintem művelésnek, azokat vallási munkának tartom és az már nem tud embereket megváltani. Hiszen ténylegesen egy munkává lett és már nem művelés. De hogy garantáljuk, hogy te valóban megemelkedhetsz, haza vezetlek téged és egy iskolára összpontosítva műveltetlek, ez abszolút előnyös számodra. A ,,nincs második iskola“ kérdését már nagyon világosan elmagyaráztam a ,,Zhuán Fálun“-ban. Ámbár ez a Fá nagyon nagy, az viszont nem megy, hogy te dolgokat, az alacsony dolgokat keverjed bele. Azok össze fogják zavarni a testeket, amiket művelsz, és mindent, amit ki fogsz művelni. Így nem mehetsz haza. Te a saját utadat rombolod szét, amelyen előrehaladsz. Én mozdony vagyok, és ti mindannyian a vagonokban ültök. Te még a síneket is felszedted. Ezek a sínek ezen vonat szerint vannak megépítve. De ha te ezeket a síneket keskeny nyomtávúakra cseréled ki, akkor nézz csak utána, hogy hazajuthatsz-e még így vagy sem. Semmi sem szabad legyen belekeverve. Csak a tiszta, egységes művelés vezethet a beteljesüléshez. Gondolom, még egyszer figyelmesen el kellene olvasnod a ,,nincs második iskola“ című részt a ,,Zhuán Fálun“-ban, egy nyugodt szívvel elolvasnod. Erről nem beszélek itt többé.      

Én valóban jót akarok nektek és nem akarom valamelyik vallást megrágalmazni. Hogy te itt ülsz, az sorskapcsolat. Ha én nem tudom viselni érted a felelősséget, az rajtam múlik; ha viszont te saját magad nem viseled magadért a felelősséget, akkor az rajtad múlik. Emiatt világosan el kell magyarázzam neked.   

Kérdés: Mit jelent még Jézus manapság?

Mester: Jézus egy nagy istenség az ő szintjén. De ő nem törődik többé az összes keresztény (kereszténységgel kapcsolatos) dologgal, nem törődik többé az emberekkel. A vallás egy név (megnevezés), amit az emberek találtak ki. Mikor Jézus a világon volt, sohasem mondta, hogy ő lenne (hogy az ő útja) a kereszténység. Mikor Sákjamuni a világon volt, semmi esetre sem mondta, hogy ő lenne (hogy az ő útja) a buddhizmus. Az emberek azok, akik a hétköznapi emberek társadalma egy részének tekintik őket (ezeket), ezek [az emberek] adták nekik a ,,vallás“ nevet a hétköznapi emberek társadalma részéről és következésképpen részt vettek a politikában. Így az emberek valamilyen vallásoknak nevezték meg őket (ezeket). Ők (Ezek) már elveszítették az előfeltételeket, amelyekkel az emberek valóban vissza felfelé művelhetik magukat, a beteljesüléshez juthatnak és a mennyországba mehetnek. Sőt sok ember a vallásokban már politikussá vált, és némelyek pénzt vernek ki maguk számára. Hogyan érhetnék el ők tehát a művelők mércéjét? Hogyan válhatnak jó emberekké és mehetnek vissza a mennyországba? Ilyen egy piszkos gondolat, hogyan adhatna neked Jézus egy aranyfényű (aranyszínben ragyogó) isteni testet? És hogyan hagyhatná beszennyezni ezt az összehasonlíthatatlanul tiszta szentséges testet a rossz gondolataidtól és a karmával teli testedtől?      

Amiket elmagyaráztam, azok Fá-alapelvek, nem arra a tanulóra irányulnak, aki feltette ezt a kérdést.

Kérdés: Nekem problémáim vannak a lábaimmal és térdeimmel. Meg tudom csinálni a lótuszülést?

Mester: Ha úgy véled, hogy betegségeid vannak – én sohasem ismertem el a ,,betegség“ fogalmat, mert azok karma által vannak okozva. És némely betegségek az intelligens lények által vannak okozva, amelyek kívülről jöttek. Ha te viszont úgy véled, hogy neked sérülés lett okozva, azt gondolom: Ameddig te igaz művelőnek tekinted magad, csodák fognak történni (megjelenni) nálad, amiket alig képzelhetsz el magadnak. Korábban némelyek közülünk, akik beültetett szegekkel vagy vaslemezekkel lettek megoperálva, végül szintén megcsinálták a lótuszülést. Szegek és vaslemezek csak ebbe a testbe lettek beültetve, amelyik a legnagyobb részecskékből van összeállítva. Természetesen azt mondom, hogy ezek mind nem a művelés problémái. Gyakorolj nyugodtan tovább, még a nyolcvan- vagy kilencvenévesek is megcsinálták végül a lótuszülést. Mindazonáltal amellett sem vagyok, hogy túl nagyon kényszerítsd magad erre. Ha te most még nem egészen teljesíted a feltételeket – nyilvánvalóan még csak a féllótuszt sem tudod megcsinálni és feltétlenül a lótuszülést akarod megcsinálni, végül eltöröd a lábaidat. Az szintén nem megy. Ha a ragaszkodás erős, problémák lesznek okozva. Vagyis a sikerre éhes szív szintén nem jó. A művelésnél erőteljesen kellene továbblépni és folyamatosan előrehaladni, az helyes, de az csak a Fá-ra vonatkozik.     

Kérdés: A ,,három pont egy vonalban“ gondolat képes arra, hogy gyorsan megszababadítson a zavaros gondolataimtól? 

Mester: Úgy tűnik, hogy te nem olvastad a könyvet. A mi ,,Zhuán Fálun“ könyvünk minden kérdésedet meg tudja válaszolni, mindenekelőtt a kérdéseket a kezdetnél. ,,Három pont egy vonalban“ egy módszer a gyakorlásnál a taoista rendszerben. Most Fálun Dáfá-t művelsz, és te nem használhatsz egyet sem ezen mozdulatok és módszerek közül. Azonkívül nem is képesek arra, hogy teljesen megszabadítsák az embereket a zavaros gondolatoktól. Valamilyen módszereket szándékosan alkalmazni, hogy nyugalomba jussál, abszolút nem lehetséges. Ilyen gyógyír nem létezik az egész világon.  

Csak egy módszer létezik, hogy valóban nyugalomba jussál, és ez az, hogy te állandóan emelkedsz a Dáfá-ban és különböző ragaszkodást távolítasz el. Minél kevesebb ragaszkodásod van, te észlelni fogod, hogy a szíved annál tisztább és nyugodtabb lesz, ha leülsz oda. Ha a végén egészen közel állsz a beteljesüléshez, egyáltalán nincs többé ragaszkodásod és észlelni fogod, hogy azonnal nyugalomba juthatsz, ha leülsz oda. Ezen a módon fogsz megemelkedni. Azoknál, akik korábban más vallásokban vagy a régi korokban a hegyek mélyén művelték magukat, a mellék-ősszellem lett művelve és a fő-ősszellem elkábítva. Ezért a hétköznapi emberek társadalmában levő emberek ezzel még kevésbé tudták művelni magukat, és a fő-ősszellem ezáltal még kevésbé lett művelve. Talán azt már hallottátok egyszer: Kínában némelyik taoista művelő sok alkoholt kellett igyon, egy lopótökkel a kezében részegen imbolygott ide-oda és aztán három, öt napot vagy akár egy hetet aludt át, anélkül hogy felébredjen. Miért tette (csinálta) azt? Éppen azt a módszert használta, hogy elkábítsa a fő-ősszellemet és hogy a mellék-ősszellemet művelje. Te látod őt részegen és aludva ott feküdni, de a mellék-ősszelleme kiment. Ámbár ilyen istenségek sok-sok isteni nyomot hagytak hátra a történelemben és az emberek által nagyon nagyra és fantasztikusnak voltak tartva, úgy találom, hogy az az ember mégis nagyon szánalmas. Utána továbbra is reinkarnálódnia kell és újraszületnie a következő életben, én láttam az újraszületését. Ez már csak így van.

Feltétlenül meg kell jegyezzétek magatoknak: A művelésnél feltétlenül egyre koncentrálni és semmiféle gondolatokat más művelési utaktól belekeverni (belevinni). Ha belekevered (beleviszed) őket, zavarni fognak téged és tisztátalanná teszik (beszennyezik) a gongodat, úgy hogy te nem térhetsz vissza többé, nem művelheted magadat fölfelé és nem juthatsz el a beteljesülésig. Nem is kellene szándékosan alkalmaznod valamilyen módszert vagy nem is kellene akarnod egy rövidebb utat járni, hogy nyugalomba jussál és megemelkedjél, az problémákat fog hozni a művelésnek. Neked szilárdan kellene megemelned a szívedet, minden istenség néz most benneteket. Semmiképpen se használjatok valamilyen más módszereket, azok mind nem képesek arra, hogy megemeljék a szívedet. Ha az emberszív nem emelkedik meg, semmit sem számít az egész. A gyakorlatok segédeszközök a beteljesüléshez és semmiképpen sem a valódi megemelkedésnek az okozói. Ha a xinxinged megemelkedik, a gongod is növekedni fog. Tehát a gongod átváltozása és nemesítése fel lesz gyorsítva gyakorlatokon és kéztechnikákon keresztül, avégett hogy magasra nőjjön. Ha a xinxinged csak ilyen magas és te azt gondolod: ,,Felgyorsítom az átváltozást és nemesítést, avégett hogy a gongom még magasabbra nőjjön“, nem jut magasabbra, csak a xinxinged állapotát érheti el. Ezért a xixnxing emelése áll az első helyen. Ez azt jelenti, amilyen magas egy ember mércéje, olyan magas lehet a gongja. Ez egy abszolút igazság. Egészen mindegy, milyen művelési módszer is van alkalmazva, nem mehet túl ezen. Ez a világegyetem egy abszolút igazsága, amelyiknek mindegyik fajta vallás, illetve mindegyik fajta művelési módszer meg kell feleljen.

Kérdés: Lehet gondolatokat bevinni az 5. gyakorlatba?

Mester: Abszolút semmit sem szabad belevinni. Ha arról van szó, hogy nem tudsz nyugalomba jutni, nekünk is van egy módszerünk. Néha azt mondod: Valóban egy kiutat sem tudok többé, a zavarás alatt nem juthatok nyugalomba, és úgy tűnik, mintha tízezer ló galoppozna a fejemben. Miért nem juthatsz nyugalomba? Ez egy lelkiállapot, ami a megszerzett nézeteiden és karmádon keresztül van okozva, amelyek a hétköznapi emberek társadalmában alakultak ki, és azok nem a te valódi gondolataid. Ha műveled magadat, mind el lesznek távolítva, ezért nem működnek együtt, így úgy tűnik, mintha tízezer ló galoppozna. Nem hagynak nyugalomba jutni, minden lehetségesről fantáziáltatnak.    

A művelésnél meg kell találnod az énedet és az énedet kell művelned. Ha fel tudod ismerni az énedet és azt gondolod: ,,Az nem én vagyok. Gondolkodjál csak. Én saját magam nyugalomba akarok jutni. Majd meglátom, milyen sokáig tudsz te össze-vissza álmodozni.“ Így te egy másik gondolatainak tartod őt. Egy ilyen módszer szintén megy, ha te valóban meg tudod találni az énedet és meg tudod különböztetni tőle. Ez azt jelenti, te saját magadat egy harmadiknak tekinted: ,,Én látom a te kusza álmodozásod és majd meglátom, milyen sokáig tudsz össze-vissza álmodozni.“ Így valószínűleg sokkal jobb lesz. Mindazonáltal az csak egy módszer, hogy megkülönböztesd tőlük az ént és hogy megerősítsd a főtudatot, és nem vezethet abszolút nyugalomhoz. Miért mehet az, ha te ezt így csinálod? És miért nem megy, ha te az előbb megnevezett módszereket használod? Mert azok mind kis utaknak a módszerei és nem tehetik lehetővé számodra, hogy hazatérjél. Mind ahhoz tartoznak, hogy valaki szándékosan fel akar jutni, anélkül hogy megemelte volna a xinxingjét. Az nem megy és nem lehet elérni a célt. 

Miért mondok én neked egy ilyen módszert? Nem vezethet abszolút nyugalomhoz, mutat viszont egy jó oldalt. Ez azt jelenti tehát, te felfedezheted, melyek a te gondolataid és melyek nem. Természetesen nem ismered el a rossz gondolatokat, és így természetesen gyorsan el lesznek távolítva. Ez nem azt jelenti szintén, hogy a művelés valakitől saját magától függ és a gong a mestertől? Miért nem hagylak elismerni ezeket? Gondold csak át, melyik része a testednek nem te vagy? A kezeid az akaratod szerint mozognak; a karjaid az akaratod szerint mozognak; a fejed az akaratod szerint mozog, mert ezek te vagy. Tehát, miért nem nyugszik meg a gondolat, ha te nyugalomba akarod juttatni? Mert az nem te vagy. Az igazi te tiszta és minden más olyan dolgok, amik a születés után be vannak szennyezve. Ezért a művelésen keresztül el kell legyenek távolítva és félredobva, ez pontosan azt jelenti, hogy kiszorítjuk őket.        

Kérdés: Egy homoszexuális, egy ilyen tettről való lemondás nélkül…

Mester: Te arra gondolsz, hogy ,,művelheti-e magát, anélkül hogy lemondana a partneréről az ilyen tettekhez“.

Én mondom nektek, tegnap elmagyaráztam egy dolgot: Az istenségek nem tekintik többé embereknek az embereket. Ámbár te még őrzöd a vallásokat, Jézus nem törődik már ezzel. Valójában ő szintén nem ismerte el a vallásokat. Jézus csak az emberszívet ismeri el, amelyik vissza tud emelkedni. Miért nem törődik többé az emberekkel? Éppen mert a mai embereket nem lehet többé emberként megnevezni. Valóban így van. A történelemben a társadalom sohasem volt ilyen zűrzavaros, mint ma. Tegnap beszéltem erről: az alvilágról, kábítószerfüggőségről, rendellenesség (perverzió), szexuális szabadosság, a nemi partner önkényes váltogatása (promiszkuitás), vérfertőzés, az emberi nézetek megváltozása, és ehhez még a homoszexualitás… gondoljatok csak bele, az emberek istenségek által lettek teremtve. Egy férfinek egy nő van adva, ez az istenségek által van lerögzítve. Most egy ember egy azonos nemű másikat akar keresni és partnerként bírni, az istenségek szemszögéből az ember azért tette ezt, mert most nincsenek többé emberi nézetei. Te szabad folyást engedsz a gondolataidnak, és a gondolataid olyanok, mint azok a gondolatok, amelyekről előbb beszéltem, valójában azok nem te vagy. A nézetek, amelyek a homoszexualitásodat okozzák, megszerzett rossz dolgoktól vannak hajtva, de te saját magad el vagy kábítva tőlük (általuk), és te saját magad sodortatod is magadat a szennyes áradatban. Te újra meg kellene találd önmagadat (az énedet), ne csinálj többé ilyen piszkos dolgokat. Az istenségek szemében piszkosak. Egészen mindegy, hogy a kormányzat elismeri-e ezeket vagy sem. A ti kormányotoknak a törvényei és rendeletei nem a világegyetem igazsága. Mert a kormányzatnak a törvényei és rendeletei emberek által vannak felállítva, és ha az emberek törvényeket állítanak fel, a szívükben az van, hogy embereket uraljanak, vagy lelkiismeretük ellenére az a szándékuk, hogy megőrizzék, megkapják a hatalmukat, vagy szavazatokat (szavazócédulákat) kapjanak, ezért ennél nem léteznek könyörületes szándékok.

Gondolom, hogy ő fel tudja tenni ezt a kérdést, már azt jelenti, hogy tudatában van annak, hogy ez nincs rendben. A mai emberek nem tudják már többé megkülönböztetni, mi helyes, mi hibás, mit kellene csináljanak és mit nem. Mindannyian lefelé csúsznak a társadalom áramlásával (áramlatával, irányzatával), az emberiség erkölcse gyorsan csúszik lefelé és megromlik. Mindannyian ebben az erőteljes áramlatban vannak és innen eredően nem tudják megkülönböztetni többé a jót a rossztól. Ha te a művelés előtt ilyesmit tettél, akkor egyszerűen hagyd. Ami elmúlt, az már elmúlt. Művelőként neked elsősorban nyíltan és őszintén egy emberré kellene válnod, aztán a művelőkhöz jönnöd és egy művelővé válnod, végül megemelkedned és egy még tisztább, még nemesebb emberré válnod, az istenségeknek a látókörét elérned és olyanná válnod, mint egy istenség. Az istenségek semmiképpen sem fogják megengedni, hogy a művelők ilyesmit tegyenek; azt szintén nem fogják megengedni, hogy a hétköznapi emberek tegyenek ilyesmit.

Kérdés: Milyen módon lehet kommunikálni a földön kívüli intelligens lényekkel?

Mester: Úgy tűnik, hogy a ragaszkodásod nem éppen csekély. Sok ilyen kérdés ma azok által lett feltéve, akik első alkalommal jöttek ide. Emberek, ti sok filmet láttatok, sok fantáziatörténetet olvastatok, a társadalom sok dolga által hagytátok magatokat befolyásolni és egy fantáziateli elidegenedett gondolkodást alakítottatok ki. Te azt kérded, hogyan kommunikálhatsz az intelligens élőlénnyekkel. Én mondom nektek, egy hétköznapi ember nem tud ilyen dolgokat tenni és nincs is meg ez a képessége. Ha te valóban tudsz kommunikálni az intelligens lényekkel és nem vagy művelő és nincs energiád, akkor veszélyben vagy, és az életedet bármikor elvehetik.   

Azonkívül ijesztő lelkeket fogsz látni, de egyáltalán semmi magasabb élőlényeket, mert a szinted túl alacsony és csak emberekre korlátozódik. Emiatt az egy félelmetes dolog. Ha viszont te ezzel arra gondolsz, hogy földön kívüli élőlényekkel kommunikálj, akkor ez még félelmetesebb. A földön kívüli élőlények szintén csak [olyan] élőlények, amelyek más bolygókon tartózkodnak (találhatók) ebben az anyagi dimenzióban, amit mi az emberi szemünkkel láthatunk. Azonban ezek az élőlények az embereket nem tekintik embereknek, hanem vadállatoknak, egyfajta állatoknak. Tetszés szerint lemészárolnak (levágnak) téged és önkényesen kísérleteket végeznek veled. Embereket fognak el és a bolygóikra viszik őket és ketrecbe zárják, mint az állatokat, hogy az ottani embereknek mutogassák őket. Földünknek sok eltűnt embere általuk lett elhurcolva. Azonkívül azt mondom nektek, hogy az emberiségnek a mai tudománya általuk lett létrehozva. Miért akartak ezek a földönkívüliek egy olyan dolgot teremteni az emberek számára, mint a mostani tudomány? Mert az ő bolygóikon pont egy ilyen dolog van és el akarták hozni erre a bolygóra itt, hogy végül (az utóbbi időben) kicseréljék (helyettesítsék) az embereket. Megállapították, hogy az emberi test nagyon teljes és tökéletes, ezért akarták bírni az emberi testet és a végén kicserélni az embereket. Az emberi molekuláris sejtek egyik szintjébe (rétegébe) hozzáadták a dolgaikat, ők ezt már megtették, és ezek a dolgok már nagy mértékben kialakultak. Ezért a mai megváltásomnál veletek szemben nemcsak az összes ragaszkodásotokat, amit saját magatok kell elengedjetek, és a karmátokat fogom eltávolítani, hanem ilyen dolgokat is el fogok takarítani számotokra. Az emberiség fejlődése nagyon ijesztő, egy napon a számítógép fogja vezényelni az embereket, és a mai fejlődésnek már megvan ez a tendenciája. Az emberek a számítógép, a gépek rabszolgáivá válnak és a végén ki lesznek cserélve a földönkívüliek által. Miért fejlődik a számítőgép olyan gyorsan? Az emberi agy hirtelen olyan aktívvá vált? Mindez azáltal keletkezett, hogy a földönkívüliek irányítják az emberek gondolatait. Mindegyik ember, aki számítógépet tud kezelni, már meg van számozva (számba van véve) a földönkívüliek által. Ez valóban így van. A tanulóink számára én ezt már eltakarítottam, a számítógépek használatánál nem leszel zavarva általuk.             

Miért léteznek hát földönkívüliek? Némely földönkívüliek pont azokon a bolygókon jöttek létre. És miért jönnek némely földönkívüliek kitartóan a földre? Mert egyszer földi emberek voltak. De nem a mai föld volt, hanem egyike a korábbi földeknek, amelyek a föld helyén voltak. Ez a föld már többször ki lett cserélve. Mindegyik cserénél egy része az élőlényeknek, amelyek az istenségek által lettek teremtve és különböző alakokkal bírtak, – némelyek közülük hasonlók voltak a mi mostani embereinkhez, és léteztek különbözően megteremtett élőlények is – egy rész közülük akkoriban viszonylag jó volt, akkor megmaradt és nem lett megsemmisítve. Mindazonáltal nem volt szabad belépjenek a következő föld emberiségének a fejlődési szakaszába, így egy másik bolygóra lettek hozva. Mindegyik alkalommal így lett csinálva. Egyidejűleg egy történelmi feljegyzés lett hátrahagyva ezen világegyetem számára, hogy ők a föld különböző korszakainak az emberei voltak. Ez volt a cél. De a velük szembeni lazítás alapján ők fejlődtek és kieszelték mind a különböző tudományos módszereket, némelyek olyanok, mint a földünkön, némelyek más formákban vannak, léteznek különböző fejlődési utak. Természetesen ők ezt nem nevezik tudománynak. A nevek az ő nyelveiken és az ő fogalmaikkal vannak megnevezve. Ezek a dolgok egyre rosszabbá váltak, a kozmikus Dáfá eltérülésével ők is egyre rosszabbá váltak. Emiatt minden földönkívüli maradéktalanul el van távolítva, az egész világegyetemben el vannak távolítva, jelenleg fent az eltávolítás már sikerült. Most csak azok maradtak meg, akik a földre menekültek és az emberek között bujkálnak vagy emberi testekre tapadnak. Léteznek még más fajták. Én figyelemmel kísérem őket mind és átmenetileg még hagyom őket garázdálkodni. Rövid időn belül teljesen el lesznek távolítva. (erőteljes taps) Az emberiség hanyatlásának is közvetlen köze van hozzájuk. Az bűn és innen eredően el kell legyen távolítva.

Kérdés: Valaki azt mondta, hogy a Tanár azt javasolta, hogy az első gyakorlatot háromszor végezzük és a második gyakorlatot egy fél órán át végezzük. 

Mester: Mindenkinél más a helyzet. Bármennyit is gyakorolsz, az rendben van. Normális módon nem sokat használ, ha a meditációs gyakorlatot túl keveset csinálja az ember. Jó több gyakorlatot csinálni, ha ideje van az embernek. De ha te egész napon át csak gyakorlatokat és semmi mást nem csinálsz többé, az szintén nem megy. Ha a szellemi látóköröd még nem olyan magas, a gongod nem is nőhet a gyakorlásod ellenére sem, ezért a szív művelése az első helyre kell legyen helyezve. Miért olvastatom veletek többet a könyvet? Több olvasáson keresztül számtalan alapelvet fogsz megérteni; több olvasás által megemelheted a xinxingedet. Ennél nem létezik semmi meghatározott időbeli korlátozás. Gondolom, hogy a hatás nem egészen olyan jó, ha a második gyakorlatot kevesebb mint egy fél órát végzi az ember. De elmegy ez? Igen, az szintén elmegy. Azt gondolom, csináld, ahogyan időd van. És az ötödik gyakorlatot a képességeidnek megfelelően kellene végezned. Ha te csak 15 percet tudod végezni a lótuszülést és én egy órát gyakoroltatlak, akkor az irreális (nem valószerű), nem igaz? Gyakorolj a képességeid szerint. Mindazonáltal egy fél óra egy nagy vizsga. Bármilyen sokáig is tudod csinálni a lótuszülést, az garantáltan egy nagy vizsga, ha te elérsz egy félórát, és különösen nehéz lesz, ha azt át akarod törni. De mihelyt áttöröd a fél órát, nem lesz többé olyan nehéz, mint az egy fél óráig való vizsgánál.         

Kérdés: Mindegyik országnak megvannak a saját különlegességei (jellegzetességei). Mit kellene tenni, avégett hogy a Fálun Dáfá-t még gyorsabban lehessen terjeszteni, például Svájcban?  

Mester: Azon múlik, a saját helyzetetek szerint hogyan teszitek lehetővé több embernek közületek, hogy megkapják a Fá-t. Némelyek mondják: Én ennyi és ennyi pénzt adok egy másiknak és az egy jótett. Véleményem szerint viszont ezt csak a pillanatnyi boldogságáért és kényelméért teszed. Ha te a Dáfá-t adod neki, az összes életében örökre hasznot fog húzni belőle. Mit gondolsz, milyen értékes az, amit adsz neki?! Kínában létezik egy mondás: Reggel hallja az ember a Taót, este meghalhat. Természetesen ez nem azt jelenti: Ma reggel hallottam a Fá-t és este meghalok. Nem ez a jelentése. Tulajdonképpen azt jelenti: Ha én reggel a Taót, a Fá-t hallottam, valóban nem félek többé, még ha meg is halok este. Miért? Mert a legnagyobb félelem a halálnál az, hogy a pokolba megy. Gondolj csak bele: Be mer fogadni téged a pokol, ha a fejed a Fá-val van teletöltve? Be meri fogadni a Dáfá-t? Nem. Tehát, másképpen mondva, a fejednek az a része, amit Fá-val lehet teletölteni, lehet-e még egy rossz rész? Ilyen a jelentés. Mit kellene tenni, avégett hogy a Dáfá megfelelhessen különböző országok különlegességeinek (sajátosságainak, jellegzetességeinek)? Nos csináljátok a saját helyzetetek szerint. Csak úgy lehet megtenni és nem léteznek különleges módszerek. Például némely népek szívesen hallgatnak zenét; némely népek mindig szívesen fontolgatnak; és némely népek szívesen engedik el magukat, anélkül hogy fékeznék (visszafognák) magukat, ezek pont az ő különböző sajátosságaik. Tegyétek ezt tehát a különböző sajátosságok és az emberek különböző viselkedése szerint, ezt saját magatok kellene eldöntsétek. Gondolom, jól fogjátok csinálni.          

Kérdés: Hogyan lehet megkülönböztetni jó és rossz embereket?

Mester: Mi egy jó ember? Mi egy rossz ember? Ti azt hiszitek, hogy csak az rossz, aki rosszat tesz. Nem. Némelyik ember, aki ugyan semmi rosszat sem tesz, azonban szintén nagyon rossznak tűnik. Csak nem mutatja meg, vagy nagyon rejtetten. Miért? Ha egy ember megszületik az anyaméhből, egyáltalán nem rendelkezik egy hétköznapi ember gondolataival és csak szopni és sírni tud. A születés után lett mindaz beletöltve, ami egy hétköznapi embert kitesz. Régebben az emberek nagy hangsúlyt fektettek a családi nevelésre. Úgy találom, hogy nálatok, fehér embereknél a gyerekek korábbi családi nevelése nagyon jó volt. Viszont ma, mindenekelőtt az USA-ban, a gyerekekkel szembeni szabadosság (féktelenség, engedékenység) egyszerűen leírhatatlan. A gyerekek egyáltalán nem kapnak nevelést. Az egész nevelés csődbe jutott. Azért hogy viseljük a felelősséget az emberiséggel szemben, a gyerekeket feltétlenül nevelni kell és meg kell mondani nekik, micsoda jó és micsoda rossz. Mindezt ők a fejükbe töltik (tömik). Mint egy táska, ha ez a táska arannyal van teletöltve (megtömve), azt fogjuk mondani, az arany; ha a táska földdel van teletöltve (megtömve), akkor azt fogjuk mondani, az föld. Az ember ugyanilyen. A fejedbe valami jó van töltve (tömve), te jó enber vagy; ha teszel valamit, az összes felbukkanó gondolatod garantáltan jó gondolat. A fejedbe valami rossz van töltve (tömve), akkor minden rossz, bármit is teszel, és minden rossz, bármire is gondolsz, ezek rossz gondolatok. Ez az alapvető különbség jó és rossz emberek között.    

Mi egy jó ember? Mi egy rossz ember? Az erőszak dolgai, az erotika dolgai, amelyek a társadalmi propagandaszervezetek, különböző újságok és folyóiratok által vannak nyilvánosságra hozva, be lettek töltve a fejedbe. Ennek ellenére ti még szívesen nézitek meg ezeket. Ha sok van beléd töltve ezekből, akkor te pont ugyanolyan vagy. Te nem kellene megnézzed magadnak ezeket a dolgokat, hanem jó dolgokat. Ha te egyre és egyre inkább jó dolgok által vagy feltöltve, te egy jó ember vagy. A tetteid a gondolataid által vannak irányítva. Hogy az emberek nem ügyelnek a nevelésre, a jövendő nemzedék nevelésére, az az emberek bűntette az egész társadalommal szemben. Az ember még csak el sem akarja képzelni a mai fiatalokat, nem meri megnézni őket. [A fiatal emberek manapság egyszerűen ijesztőek, ahogyan gondolkodnak vagy kinéznek.] Ha néha látom őket, még csak meg se akarom nézni őket. A belsejüktől fogva a külsejükig, a gondolataiktól fogva a szívükig, a tetteiktől fogva a ruhájukig, semmi sem őszinte (becsületes, egyenes) ezekből.         

Természetesen ez nem abszolút. Léteznek még némelyek, akik egy viszonylag jó családi neveléssel bírnak és viszonylag jól nevelik a gyerekeket. Meg kell értsétek, hogy ti alakítjátok ki (képezitek ki) a következő nemzedéket és a jövendő társadalmat. Vagyis mondhatjátok-e akkor, hogy ti nem viseltek felelősséget azért, hogyan néz ki a következő nemzedék? 

Kérdés: Én egy svédországi tanuló vagyok. Tudom, hogy mélyebb megértésem lenne, ha a ,,Zhuán Fálun“-t kínaiul olvasnám. De kifizetődik-e, hogy sok művelési időt használjak el a kínai tanulására?

Mester: Na jó, elmagyarázom nektek egyszer ezt a kérdést. Az ember nem tanulta úgy a kínait, mint a Fá-t is, ha a ,,Zhuán Fálun“-nal tanulta a kínait? Hogy a kínai valóban változatlanul visszaadhatja a szavaimat, az biztos, hiszen én pontosan kínaiul magyarázom a Fá-t. Miért választottam ki magamnak, hogy Kínában szülessek újra és hogy Kínában terjesszem a Fá-t? Mert ez az esemény már el lett rendezve a történelemben. Az embereknek a nyelve ezen a vidéken egy nagy [belső] tartalommal rendelkezik. Minden történelmi fejlődése a Dáfá jövőbeli terjesztéséért van, és sok-sok elrendezás szolgálja ezt az eseményt, ezért ez egy nagyon, nagyon hosszú idő előtti elrendezés. Már el lett rendezve, mielőtt a jelenlegi fehér emberek beléptek a civilizációba. Emiatt az a nép viszonylag ősi, a nyelve a legtartalomgazdagabb a világon és ennek a tartalma (belső értelme) a legnagyobb, a többivel összehasonlítva képes arra, hogy bemutassa a világegyetemnek egy ilyen kolosszális ábrázolását (képzetét). Ha egy tartalomgazdag nyelv se létezne, nem lehetne bemutatva vagy csak nagyon nehezen lenne elmagyarázható. Ennek ellenére az emberi nyelv máig már nincs többé abban a helyzetben, hogy elmagyarázza ezt. Nem lehet többé bemutatni, nem magyarázható el többé világosan. Nem is létezik egy ilyen nyelv többé. De az emberek szintjén tökéletesen bemutathatja ennek az alacsony szintnek minden dolgát. Tehát ez akkor azt jelenti, hogy nem művelheti magát az ember, és nem érheti el a szintet, amit el kellene érjen, vagy hogy a gyorsaság befolyásolva van attól, ha az ember nem kínaiul olvassa? Én mondom nektek, egyáltalán nem lehet befolyásolva. Miért? Mert az ok, amiért én a Fá-t ezzel a bonyolult nyelvvel magyarázom, abban rejlik, hogy még léteznek különböző szinteken levő istenségek, akik hallgatják a Fá-t. Nemcsak ti jelenlevők ültök itt, hanem létezik szintén még számtalan istenség, aki hallgatja. Vagyis a hétköznapi emberek közötti művelésetek nincs befolyásolva, ha ti angolul, franciául, németül vagy más nyelveken olvassátok. Azonkívül a legtöbben a fordítók közül a mi tanulóink saját maguk, az nem probléma. Ha léteznek különbségek, azok szintén csak a szavak felszínén való különbségek. A művelés közben fokozatosan jobbá fogjuk tenni, ki fogjuk javítani ezeket és egyre tökéletesebbek lesznek.

Tudom, hogy sok tanuló akar kínaiul olvasni és akarja megérteni az eredeti szavaimat, az eredeti jelentéseket, természetesen az a legjobb, és még jobban. De ha azt nem lehet elérni, nem is kellene gondot csináljatok belőle. Ameddig a ,,Zhuán Fálun“ le van fordítva a nyelvetekre, a sorok mögött számtalan buddha, taó és istenség létezik. Ők éppúgy képesek arra, hogy megértessék veled annak a szintnek az alapelveit. Az nem a szavak felszínén található és nem is lehet felírva, kínaiul szintén nem lehet felírva, ezért a művelés nincs befolyásolva ettől. Mindenesetre szintén léteznek némelyek, akiknél sok csoda bukkant fel a kínai tanulásánál. A Fá az mindazonáltal a Fá. Valóban felbukkantak némely csodák. Ehhez nem mesélek el példákat többé, elkerülendő, hogy némelyek helytelenül utánozzák és megint csak hagyjanak egy ragaszkodást keletkezni.

Kérdés: Hogyan lehet felismerni, hogy egy igaz műveló tanulónak a szíve mozdulatlan marad? Hogyan lehet felismerni, hogy valaki egy hamis művelő vagy igaz művelő?

Mester: A művelés közben nem lehet felismerni. De én azt is mondom neked, a mi Dáfá-nk minden ember számára nyitva van. Ki hamis? Ki igaz? A hamis holnap talán már valóban tudja tanulni; és az igaz holnap talán nem tudja többé valóban tanulni valami miatt. Ezért nyitott meg az én Fá-m ilyen egy nagy kaput. Mindazonáltal tényleg léteznek olyanok, akik szabotálják a Fá-t. Ők a démonoktól, akik ellentétben állnak a Dáfá-val, lesznek hajtva és ebből kifolyólag rossz dolgokat tesznek. Az ilyen emberek könnyen felismerhetők, mert a szavaikban és tetteikben a csontjuk velejéig ellene vannak, így van ez pontosan. Némely tanulók olyasmi miatt, mint – ,,Kettőnk közül melyik egy igaz művelő?” vagy: ,,Te nem vagy igaz művelő, hanem én.” – ilyen problémák miatt veszekedtek egymással. Gondolom, ez valóban nem kellene legyen. Valójában ti mindannyian igaz művelők vagytok, mert a kiindulópontotok az, hogy megőrizzétek a Fá-t.   

Én ismerem az érzéseiteket a Fá-val szemben, hogy ti egyszerűen nem tűrhetitek, ha valaki szabotálja a Fá-t. Mert művelitek magatokat, ti már a Fá őrzői vagytok. Te a Dáfá-ban műveled magad, te is a Dáfá egy része vagy, de az lehetetlen, hogy ne adódjon egy konfliktus sem; a művelés közben semmiképp sem lesz úgy, hogy a tanulók örökké kedvesek egymáshoz. Miért? Mert az a szív, amit még nem távolítottatok el a művelésen keresztül, vagyis egy hétköznapi embernek a szíve, amelyik még mindig nagyon erősen megmutatkozik, fel fog bukkani. És a már jól művelt része a szíveteknek viszont nem látható többé, mert már nem létezik és ebből kifolyólag nem fog többé megmutatkozni. Ez tehát azt jelenti, hogy ez az ember akkor nem jó? Abszolút nem. Ellenkezőleg, meg kell mondjuk, hogy ez az ember elég jó. Csak felbukkant a szív, amit még nem művelt jól. Mi a célja [annak], hogy felbukkan? A célja az, hogy a többiek felmutassák neki. Vagy valakinek szintén van egy ilyen szíve ezen a területen és így ők ketten konfliktusba jutnak egymással. A cél abban rejlik, hogy eltávolítsák mindkettőjüknek egy ilyen szívét.         

Tehát konfliktusoknál közületek mindegyik magánál, a saját belsejében kellene keresse az okot, egészen mindegy, hogy te vagy-e az oka vagy sem. Jegyezzétek meg a szavaimat: Teljesen mindegy, hogy te vagy-e az oka vagy sem, te saját magadban kell keress és problémákat fogsz találni. Abban az esetben, ha ennek a dolognak abszolút semmi köze hozzád, és egy ragaszkodásod sincs, ami eltávolítható ezzel, ez csak egészen ritkán fog felbukkanni nálad. Nincs ilyen szíved, nincs konfliktus okozva. Én kell viseljem a felelősséget a művelésedért. Mindegyik alkalommal, ha egy konfliktussal találkozol, egy konfliktus bukkan fel nálad, vagy fordul elő köztetek, nagyon valószínű, hogy köze van hozzád és biztosan léteznek dolgok, amiket el kellene távolíts. Teljesen mindegy, hogy te vagy-e az oka vagy sem, – ha a Fá-testem eltávolítja a ragaszkodásodat, ennél azonban nem veszi figyelembe, hogy ő-e az oka vagy te. Ameddig neked egy ilyen szíved van, minden lehetségest megpróbál, avégett hogy konfliktusokba juss és felismerd a szívet, amelyik még nem tökéletes. Vagyis ti még kutattok: Hiszen nem én vagyok az oka. Vagy még azt gondoljátok: Én a Fá-t védem. Ő is azt gondolja: De én is a Fá-t védem. Valójában csak akkor fordulnak elő konfliktusok, ha mindkettőtöknek hibáitok vannak.

Némely tanulók felakasztják kint a képeimet, gyertyákat gyújtanak, füstölőpálcikákat égetnek és imádnak. Semmi esetre sem kell ilyesmit csináljatok. Mindig is az ellen voltam, hogy a tanulók, akik a hétköznapi emberek között művelik magukat, vallásos szertartásokat végezzenek. A vallás a hétköznapi emberek társadalmának egyfajta intézményévé vált és nem művelés. Te tisztelsz engem, – ha neked csak ez a szíved van, már örvendek (kivéve a tanulókat, akik a korább vallásaikban művelnek Dáfá-t).     

Még egyet meg kell mondjak nektek. Sok-sok fehér embernek közülünk fel lesz nyitva az égi szeme, mihelyt művelik magukat. Ez a jövőben egy nagy probléma. Mikor én Kínában elkezdtem terjeszteni a Fá-t, – mert a kínaiak túl sok különböző nézettel rendelkeznek, nagyon erős dolgokat kell alkalmazni, hogy felnyissuk az égi szemüket – vagyis mi már a kezdetben kifejlesztettünk ilyen dolgokat. És ma, a fehér tanulóknál, ők még nem régóta tanultak és az égi szemük már ki van nyitva, így felbukkant náluk ez a probléma. Sok ember fog látni élőlényeket, amiket a hétköznapi emberek nem láthatnak, vagy más jelenségeket. Vagyis teljesen mindegy, bármit is láttok, ti feltétlenül meg kell jegyezzétek a mai szavaimat: Ne tartsátok ezt olyan fontosnak. Ha láttátok, akkor hát láttátok. Hagyd a szíved mozdulatlan és semmiképpen se örvendezzen azon. Az semmi más, mint nagyon alacsony szinteken valós jelenségeket látni. Az abszolút nem képviselheti a szintedet. Ezért, egészen mindegy, hogy láthattok vagy sem, feltétlenül adjátok oda a szíveteket a Fá tanulásának. A könyvet olvasni és a Fá-t tanulni. A könyvet olvasni és a Fá-t tanulni. Szinte mindegyik Fá-magyarázatnál fáradhatatlanul szólítalak fel benneteket, hogy olvassátok a könyvet, a könyvet olvasni, a könyvet olvasni. Ameddig olvassátok a könyvet, még jobb dolgokat fogtok kapni, dolgokat, melyeket alig képzelhettek el.

Bármennyit is láttatok a szemetekkel, az csak az, amit a szinteteken láttatok. Ne hagyjatok ennél ragaszkodást keletkezni. Hogy láthatod, az egy jó dolog, és nem fogom bezárni a szemedet. De nektek tudnotok kell, hogy tovább kell tanulnotok a Fá-t, bármit is láttatok. A magasabb [szintű] élőlények közül egyik sem a mesteretek, ezt feltétlenül meg kell jegyezzétek. Egyáltalán semmit sem elfogadni tőlük. Ha elfogadsz valamit tőlük, a ,,nincs második iskola” komoly problémája lesz előidézve nálad. A művelésnél a szív feltétlenül a Fá-nál kell maradjon. Jegyezd meg magadnak: Csak a Fá teheti lehetővé, hogy eljuthass a beteljesüléshez; csak a Fá nyitotta fel az égi szemedet; és te a Fá-ban kell műveld magad, csak akkor juthatsz el a beteljesüléshez. A valamihez való ragaszkodás a Dáfá-n kívül szétrombolhatja félúton a művelésedet.    

Kérdés: Nekem kínai barátnőm van. Miután elolvastam a könyveket, tudtam, hogy két faj közötti házasságok nem helyesek. Elhatároztam magam, hogy ne legyen több kapcsolatom vele.

Mester: Én nem mondtam, hogy nem megy, ha ti emberek más fajokkal akartok összeházasodni, mert ez egy a történelem által hátrahagyott probléma és nincs semmi köze hozzátok. A jövőben az emberek, akik megmaradnak a földön, fajtiszták kell legyenek. De ti el fogtok jutni a beteljesüléshez, ti művelők vagytok és nem tartoztok ehhez. Tehát, ami az utódokat illeti:  Ha az utódok művelni tudják magukat, mi őket is ki fogjuk választani. Ahova az ősszelleme tartozik és ahova mennie kell, hagyni fogjuk odamenni. Így lesz csinálva.   

A Dáfá-nak a Fá-ereje határtalan és nekünk elegendő módszerünk van, hogy megcsináljuk azt. Minden lehetséges módszerrel rendelkezünk a tanulók számára. Viszont a hétköznapi emberek számára nem csinálhatjuk meg ezt tetszés szerint, ilyen a viszony. A ti helyzetetekre én nem mondtam nemet, de igent sem, mivel mi most nem foglalkozunk ezzel a dologgal. Most a társadalom már ilyenné vált. Például ti már egy földönkívüli kultúrával rendelkeztek. Azonkívül, ha a dolog rendbe kell legyen hozva, semmi köze sincs viszont hozzátok. Hiszen ti mindannyian el fogtok jutni a beteljesüléshez a művelés által és azok, akik a jövőben a földön vannak, nem ti vagytok, mivel ti már a mennyországba mentetek. Ilyen a helyzet.   

Kérdés: Az ősszellemnek van alakja?

Mester: Az ősszellemnek van alakja, pont olyan a kinézete, mint neked, de csinosabb, mint a te hús-vér testednek a kinézete. Hiszen a magvak, amelyekből a teste össze van állítva, még finomabbak és még mikroszkopikusabbak, mint a felszínes anyagi testéi. Az energia is erősebb, emiatt fényt sugároz ki. 

Kérdés: A kinézet megváltozik az újraszületésnél?

Mester: Igen. De szintén léteznek némely erős eredeti jellegzetességek, amik meg lesznek tartva. A többiek azt mondják, hogy a többszöri újraszületéseknél én nem változtam meg. De mikor fehér emberként születtem újra, hosszú orrom volt, mélyen ülő szemeim voltak és kék színük volt.  

Kérdés: A Mester elmagyarázta, hogy különböző dimenziókban a testek önálló élőlények, úgy találom, hogy ez nem könnyen érthető. Milyenek a viszonyok a különböző dimenziókban levő testek és az ősszellem között?

Mester: Az a világegyetem szerkezetével függ össze, és nem közvetlenül magukkal az emberekkel. Te sok dimenzióban rendelkezel egy tevel, aki ugyanolyan, mint te, és ugyanaz a neve, de ők mindannyian önállóak. Ezek és a különböző dimenziókban levő testek két dolog. A különböző dimenziókban levő testek a te testjeid, amelyek különböző dimenziókban vannak és különböző molekuláris részecskékből vannak összeállítva. Ezek mind te vagy.

Kérdés: Ön azt mondta, hogy a mostani emberiség démontermészete túlsúlyban van. Tehát milyen mértékben alapszik a démontermészetem emberi dolgokon (alapozik a démon-természetem emberi dolgokra)? És milyen mértékben vezethető vissza más dimenziókra?   

Mester: Mindegyik embernek félig pozitív és félig negatív anyagi tulajdonságai vannak. Ehhez még létezik a megszerzett nézeteknek a része és a gondolati karma. Én gyakran mondom: Az ember olyan, mint egy ruha és a tested, a gondolataid olyanok, mint egy kalap. Ha különböző élőlények viselik ezeket, akkor te ők vagy. Ha az embernek nem erős a fő-ősszelleme, ezeket mindenkor viselhetik más élőlények. Az emberek különböző rossz viselkedése a mostani társadalomban egy nagyon komoly probléma, amelyik egyre több káoszon keresztül ilyenné vált. Korábban meg volt tiltva, hogy a három világkörön kívüli élőlények bemenjenek a három világkörbe; szintén meg volt tiltva, hogy a három világkörön belüli élőlények kijöjjenek a három világkörből; szintén meg volt tiltva, hogy a különböző szinteken levő élőlények a három világkörön belül kölcsönösen zavarják egymást; és szintén nem volt megengedett, hogy futik bukkanjanak fel. Most mindez felmerült, azonkívül ez az emberek közt a legkaotikusabb. Ha sokaknál nem helyesek a gondolatok, vagyis ha az emberek gondolatai megfelelnek a démontermészetnek, akkor a démoni gondolatok erősek. Ha egy ember a hétköznapi emberek társadalmában mindig csak rosszat lát, mindig csak rosszat hall, és hagyja a fejét rossz dolgokkal teletölteni, akkor egy erős démontermészettel rendelkezik. Az erős démontermészet pontosan megfelel a démonoknak, és így a démonok kedvelnek téged. Mivel hasonlítasz hozzájuk, akkor a testedbe jönnek. Ez az ok, ami kívülről jön. Mivel a gondolataid hasonlítanak az ő gondolataira, úgy könnyen irányíthat téged. Ez egy helyzet. Az ugyanazon a szinten levő dimenziókban, mint az emberiségé, sok-sok züllött élőlény létezik és ők lelkiismeretlenül ellenőrzik az embereket. Minek ellenőrzik az embereket? Mert meg akarják kapni a füstöt az égő füstölőből (a krematóriumból) [Mert földi életet kívánnak], az emberi testet akarják birtokolni és az emberek alapanyagait akarják megkapni. Az átváltozás után az emberi alapanyagok hasznosak számukra. Ezért választanak ki embereket, akik megfelelnek nekik. Most az emberek éppen ilyen problémák előtt állnak, és mégis azt hiszik, hogy hát ők nem rosszak.         

Ezeknek a problémáknak a megoldásai már az utolsó fázisban vannak. Ezért a mai emberek egyre tisztább értelemmel fognak élni és lassanként meg fogják találni önmagukat. Ezelőtt összezavarodva éltek az emberek, általuk vannak hajtva, bonyolult, nagy tényezőktől vannak hajtva. Az emberek teljesen meg kell legyenek szabadítva, a kívülről jövő ellenőrzések alaposan el kell legyenek távolítva, avégett hogy az emberek saját maguk uralhassák magukat. Máskülönben én a Fá-t ma nekik magyaráztam volna el. Ha ti zavarodottak vagytok, nem tudjátok megtalálni önmagatokat (az éneteket) és mindent hagytok elvenni általuk, az viszont nem megy. Ezért azt elsősorban a tanulóim számára teszem meg. (taps) Mi megtesszük azt a hétköznapi emberek számára is. Ha a hétköznapi emberek a mostani társadalomban akadályozva lettek általuk és nem kaphatták meg a Fá-t, akkor az nagyon komoly lenne. Némelyik tanuló önkritikát gyakorolt előttem, hogy nem terjesztette jól a Fá-t. Én azt mondtam: Te nagyon jól csináltad, de sok dolog létezik, amit nem érhetsz el a saját erődből. Hogy a kívánság nem lehet teljesítve, nem a te problémád; ha viszont nem tetted meg, akkor az a te problémád.           

Néha fent állok egy épületen és lefelé nézek. Figyelem a siető embereket és azt gondolom: Hogyan élnek hát az emberek ma? Ha mondanám, hogy siralmasak, de ugyancsak azt gondolom, hogy mindezt saját maguk rontották el, mivel az emberek megfelelnek nekik. A társadalom romlottságának megvan az oka, de mindegyik ember hozzájárult ahhoz, hogy tovább rontsa (rontson) a rossz helyzetet (helyzeten), mindegyik hozzájárult ahhoz. Az erőteljes áramlatokban nem viselkednek jól az emberek, hanem sodortatják magukat. Hogy az emberek szabadjára engedik a démontermészetüket a futballpályán, az a legtipikusabb féktelenség. A vad kiabálásnál nem gondoltak arra, hogy ebben a pillanatban kitör a démontermészet és gyorsan megerősödik. És hogy olyasminél, mint diszkótánc, egy értelem nélküli állapotban tetszés szerint hangosan kiabál az ember, az a démontermészetnek a legnagyobb szabadjára eresztése. A dolgok, amiket értelemmel tesz az ember, tehát amelyeknél tudja az ember, mit tesz, leginkább jó gondolatokból fakadnak. Csupán az a valódi én.       

Kérdés: Én mindig azon a véleményen voltam, hogy egy erős akarattal rendelkező ember vagyok és hogy tudok uralkodni saját magamon. Miért nem tudom egyszerűen visszatartani a könnyeimet, mindegyik alkalommal, mikor látom a Tanárt vagy a Tanárról beszélek?   

Mester: Én mondom nektek, a jelenlevők közül sokan, sokan rendelkeztek egy erős sorskapcsolattal velem különböző periódusokban a történelemben, különböző országokban. Ez az egyik oldal. Másrészt, ,,Sőt egy ilyen kaotikus világban te még egy ilyen jó dolgot terjesztesz“, ezt [azok] az istemségek mondták, akik nem értik, miért csinálom ezt a dolgot. Emiatt nekem még nehezebb, hogy megváltsalak benneteket. Ti, akik itt vagytok ebben a teremben, ezt nem tudjátok. A másik oldalaitok más dimenziókban azonban láthatják és megérthetik azt, amit adtam nektek. Ők nem tudják nekem megköszönni beszéddel (szavakkal), viselkedéssel, sőt még csak valamilyen megértésekkel sem. Akkor ez ahhoz vezet, hogy nektek ezen az oldalon feltörnek a könnyeitek, anélkül hogy megmagyarázhatnátok ezt magatoknak. Ti nem tudjátok, hogy az emberiség mai társadalma már ilyen mértékben kaotikussá vált. Elviselhetetlenül piszkos, az emberek testén levő karma elviselhetetlenül nagy, elviselhetetlenül sok rossz gondolat létezik a fejben, egyszeren túl sok, de én mindezt eltakarítom számotokra. Aztán behelyezem a testedbe az aranyszínben ragyogó Fálun-t és sok-sok dolgát ennek az egész Fá-nak, avégett hogy művelhesd magadat, én megtisztítom számodra a hihetetelenül piszkos testedet. Az ég és a föld teremtése óta senki sem merte megtenni ezt. (taps) Másképpen mondva, ez a jó dolog történt veletek, amelyik nem történhetett meg az ég és a föld teremtése óta. Ezért vagytok ti ilyenek. Egyre tisztább fejűek és éberebbek lesztek, ezért a magyarázataim is egyre világosabbak.           

Kérdés: A Tanár arról beszélt, hogy a tudomány egy vallás. Ez a kijelentés erősen megrázott. Elmagyarázhatja-e Ön ezt a kérdést mélyrehatóan?

Mester: Az egy vallás, egy tökéletes (teljesértékű, kiteljesedett) vallás. Más vallások először a szellemi (lelki) szempontból ismertetik fel veled, azután a művelésnél fokozatosan megismertetik veled a valóban szép dolgokat a világegyetemben, a tényleges anyagi létezést. Ilyen egy folyamat az. De ez a vallás, a tudomány először valamit az anyagi szempontból tapasztaltat meg veled, így arra leszel rávezetve, hogy egyre jobban higgyél benne. Végezetül függővé válsz tőle, egyre inkább függővé válsz, és úgy találod, hogy ez már az igazság lenne. Ez a vallás elvezet téged az anyagtól a szellemi (lelki) hitig; és a normál vallások a szellemitől (lelkitől) vezetnek el téged az anyag valódi megismeréseihez. Így ez egy fordított utat járt, emiatt nem hagyja magát helyesen felismerni az emberek által. Minden dolog, amelyik megvetheti a lábát ebben a világban, szilárdan megállhat és meg lehet alapozva, kell rendelkezzen egy döntő alappal (indokkal). Ez azt jelenti, ki kell legyen alakítva egy mező ebben a dimenzióban, és ez a mező valami anyagilag létező. Például a vallások azért lehettek megalapítva, mert sok ember hitt bennük, beszélt róluk szilárd hittel, tisztelte azokat és így tovább, aztán ilyen egy környezet jött létre. És egyidejűleg ez a környezet szintén megőrzi a vallást.  

A tudománynál szintén úgy van. A környezete már óriási nagy, szinte sehol egy hely, ahol nincs ott, és felöleli az összes területet. Már azt lehet mondani, hogy semmi sincs kihagyva ebből. Semelyik más vallást nem lehet összehasonlítani vele. De miután létrejött ez az anyagi környezet, – az emberi dimenzióban létezik a kölcsönös hatás és ellenhatás alapelve: Ha létezik pozitív, létezik negatív is; ha létezik jó, létezik rossz is. – Vagyis ebben a környezetben, amelyik ebben a dimenzióban jött létre, szintén létezik ez a két oldal: a könyörületes oldal és a gonosz oldal. Ez éppúgy érvényes a vallásokra, a keletkezésük magával hozza ezt a két oldalt: Ha te ellenük vagy, a gonosz oldaluk még meg is akar ölni téged, ez a környezetükben levő negatív gonosz oldal; ha viszont te hiszel bennük, a másik oldal nagyon kedves hozzád, nagyon könyörületes, ez a könyörületes oldaluk. A tudományban szintén vannak ilyen oldalak tartalmazva. Ha te a tudomány ellen vagy, ugyan nem fog megölni téged, de minden ember rád fog támadni, mindegyik azt fogja mondani, hogy babonás vagy, mindegyik azt fogja mondani, hogy nevetséges vagy. A társadalomban azt fogják mondani, te semmit sem érsz. Ha te az általános iskolában nem hiszel benne és nem tanulsz jól, ki fog tiltani az iskolából; ha te nem tanulmányozod jól az egyetemen, nem kaphatsz doktori címet (akadémiai titulust) és nem fejezheted be a felsőfokú tanulmányaidat; ha nem uralod jól, egy jó mukát sem kaphatsz. Ennek a társadalomnak az összes területe tele van a tudomány munkáival.         

Másképpen mondva, mindegyik munka telítve van tudománnyal. Ha te nem tanulod jól, egy jó munkát se kapsz. Ámde ez a tudomány viszont nem széleskörűen fejlett, a fejlődése csak erre a mostani dimenzióra korlátozódik. Nem tudja bebizonyítani az istenségek létezését és azt sem tudja, hogy megtorlást kell elszenvedjen az ember, ha rosszat tett. Ha te arról beszélsz, hogy léteznek istenségek, babonásként jelöl meg téged. Ha te arról beszélsz, hogy megtorlást kell elszenvedjen az ember, ha rosszat tett, és hogy meg lesz jutalmazva, ha jót tett, és hogy a de-re kell ügyeljen, ha jó ember akar lenni, akkor eretnekséggel fog megvádolni. Lényegében ez a tudomány az embereknek a valódi könyörületes természetét, a legjobb oldalát ütlegeli. Nem hagyja az embereket hangsúlyt fektetni a de-re; nem hagyja az embereket a jót követni; hanem hagyja az embereket szabad folyást engedni minden ösztönüknek. Szétrombolja az emberiség életkörnyezetét, elpusztítja az emberi természetet és az emberek normáit. Ebben a tekintetben ez a tudomány ugyancsak egy eretnek vallás. De az embereknek ebben a dimenziójában kényelmet kínált az embereknek és egy illúziót hozott létre, amelyikben az emberek pillanatnyilag kényelmesen élhetnek. Az embereknek [olyan] feltételeket hozott létre, amelyekkel az emberek, miután saját magukat tönkretették, látszólag szabadon élhetnek és előrelépéseket tehetnek, és így még jobban hisznek benne az emberek. De az istenségek szemszögéből nézve a mértékfeletti kényelemszeretet és komfort semmi jó az emberek számára, mivel azáltal a karma sokasodni fog és fel fog halmozódni. Ha a karmát nem lehet eltávolítani, végül a pokolba fog jutni az ember, és az élet még meg is lesz semmisítve. Korábban ti nyugatiak is tudtátok ezt az alapelvet, az idősebbek szintén ismerték ezt az alapelvet, hogy egy kevéske szenvedést elviselni nem probléma és semmi rossz sincs benne. Kemény környezetekben acéloznia magát az egy jó dolog, azt mindannyian tudták.    

A szenvedés elviselésénél a karma el lesz távolítva. Csupán ha a karma el van távolítva, kaphatja meg az ember a jövendő életben az igazi, karma nélküli boldogságot. Ha te művelni akarod magadat, – ha a karma el van távolítva, még gonggá is át lesz változtatva és te visszatérhetsz a mennyországba. De a tudománynak ez a vallása csak benne hagy hinni és nem az igazi istenségekben, úgy hogy az embereket az ellenkező irányba tolja: állandóan karmát termelnek. Nem heretikus? De amit én itt elmagyaráztam, az ennek a tudománynak az összformája. Én nem mondtam, hogy a különböző szakterületek ellen vagyok, amelyek a tudomány által lettek kifejlesztve. Hiszen már mindannyian ezen a módon élnek ebben a környezetben, mindannyian ezen a módon dolgoznak. Mivel a társadalom már ilyenné vált, mi pont csak így tarthatjuk fenn, én nem is teszek ellene semmit. Csak az igaz arculatát mutatom meg nektek.     

Egyidejűleg azt is mondom nektek, hogy a tudomány nem az abszolút igazság. Miért lett vallásos Einstein az utolsó éveiben? Nagyon sikeres tudósként megállapította, hogy a vallás helyes. Az emberek nem értik meg őt, mert nem olyan okosak, mint ő. A makacs emberek nem értik meg ezt, az emberek, akik kevesebb bölcsességet birtokolnak, mint Einstein, egyszerűen nem tudják ezt megérteni. Végezetül Einstein megállapította, hogy az, amiről a vallásban beszéltek, igaz és csupán az az igazi tudomány, emiatt csatlakozott az ortodox vallás hitéhez. Még egyszer megismétlem, amit éppen mondtam: Amit munkaként kell csináljatok (elvégezzetek), azt csináljátok nyugodtan, hiszen most az egész társadalom már ilyenné vált fentről lentig. Mindannyian ezen a módon tartják fenn, és én szintén nem akarok ezzel foglalkozni, mivel én benneteket váltalak meg és jelenleg nem törődök a dolgaival. Csak a valódi helyzetét mutattam meg az embereknek, a művelőknek. Ezt nem magyaráztam el a hétköznapi embereknek, az embereknek a társadalomban, nekik ezt nem is szükséges tudniuk. Valójában nemcsak én mondtam ezt ki, hanem sok okos ember is észrevette ezt. Léteznek hétköznapi emberek is, akik tudják, hogy a tudomány egy vallás.       

Kérdés: Milyen formában fogják elhagyni az embervilágot a Dáfá-tanítványok, akik eljutottak a beteljesüléshez?

Mester: Ezt a kérdést már többször elmagyaráztam. Azok, akik a Fálun-világba kell menjenek, a Fálun-világba fognak menni, ők a hús-vér testükkel, amelyik már nagyenergiájú anyaggá van átváltoztatva, fognak eljutni a beteljesüléshez. De a tanítványok túlnyomó többsége különböző még magasabb szinteken levő másik világokból jött. Az ő világaikban a test nem szükséges, a test ott valami rossz dologként van tekintve. Ha te a testeddel jutnál vissza, az azt jelentené, hogy az eredeti világodban minden megváltozna. Ezért ők nem akarnak testtel rendelkezni, még ha az adva is lesz nekik. De nektek tudnotok kell, hogy ez a gondolat mindenkinél elő fog jönni: Azzal is akarok rendelkezni. Ez azonban annak a résznek a visszatükröződése, amit még nem műveltetek jól, vagyis a ti legfelszínesebb, hétköznapi emberi gondolataitoknak. Ha ti meglátjátok az igaz arculatot, más véleményetek fog lenni. Meg fog jelenni az isteni gondolat: Á, mindez így van.         

De én a ti beteljesüléseteknél is egy nagyszerű megjelenést akarok létrehozni az emberiség számára. Ez az elképzelésem van: minden Dáfá-tanítványt, egészen mindegy, hogy szükségük van-e a testükre vagy sem, a testükkel hagyom a mennybe szállni. Azoknál, akiknek nincs szükségük a testükre, a testük egy fénysugárrá fog átváltozni a levegőben és aztán el fog tűnni, azután el fognak szállni. Így valami ragyogó dolog lesz létrehozva, ami sohasem létezett a történelemben. És az emberiségnek egy benyomásteli (hatásos) lecke lesz hátrahagyva. Az emberek nem hisznek az istenségekben, és aztán az istenségek valóban megmutatkoznak az embereknek. Én már csak így gondolom. Hogy ezt meg lehet-e valósítani vagy sem, azt viszont a végén kell meglássuk. Ami a beteljesülést illeti, az nem probléma. Csak az a kérdés marad, melyik formában.       

Kérdés: Sok tanuló nem tudja, mennyire (meddig) művelték magukat, és kétségeik vannak, hogy sikeresen művelhetik-e magukat és eljuthatnak-e a beteljesüléshez?

Mester: Ez is ragaszkodás. Azonkívül a hitetlenség önmagában a legnagyobb akadály a művelésnél. Előbb azt mondtam: Reggel hallja az ember a Taót, este meghalhat. A gondolataid már a Fá-val vannak telítve, csak még egészen kevés rossz dolog létezik bennük, vagy akár már teljesen el vannak távolítva. Vagyis mit gondolsz te, hova kellene legyél elhelyezve? Mondd csak hát meg saját magad. Én gyakran mondom: Te már megkaptad a Fá-t és neked nem kellene többé ilyen kérdéseken töprengened. Ha továbbra is arra gondolsz, az ragaszkodás. Az nem ragszkodás? Akadályozni fog az előrelépéseidben. A jövőben még több ember fogja hallgatni a Fá-t, de nem mindegyik juthat el a beteljesüléshez és az sem lesz, hogy mindegyik jön Fá-t hallgatni. Bárhogyan is művelik magukat némelyek, egyszerűen nem tudják elengedni azt a szívet, hogy betegségeket gyógyíttassanak meg; bárhogyan is művelik magukat, nem tudnak tisztává és éberré válni, és úgy akkor nem megy. Gondolom, nekünk mindannyiunknak, itt jelenlevőknek, nincs problémánk evvel. (taps) Sok ember nem méltó arra, hogy hallgassa a Fá-t, emiatt a világnak sok embere nem ülhet itt, mint ti. Ennek a Dáfá-nak megvan a méltósága és komolysága. Ugyan látod, hogy te itt egyszerűen bejöttél ezen az ajtón keresztül és meghallgattad a Fá-t, de te nem tudod, milyen sorskapcsolattal rendelkezel, egy véletlennek tűnik.     

Kérdés: Hogyan tudhatja az ember, hogy művelheti-e magát?

Mester: Az én kapum nyitva van. Azt mondtam, hogy kinyitottam egy nagy kaput. Én mondom nektek, valójában olyan szélesre tártam, hogy már egyáltalán nem létezik kapu, minden nyitva van. (taps) Egészen mindegy, bármilyen ember is vagy, ameddig művelni tudod magadat, én viselem érted a felelősséget. Neked már meg kellett volna értened ezt a mondatot! (taps)

Kérdés: Homoszexuálisok művelhetik-e a Dáfá-t?

Mester: Művelhetik. De neked le kell mondanod erről a rossz magatartásról, nyíltan és őszintén egy emberré válnod, megtalálnod az énedet és kijönnöd a sötét lekiállapotból. (taps) Miközben megválaszolom ennek a tanulónak a kérdését, – mivel én a művelésnek a dolgait a művelőkre irányulva magyarázom el, az ettől érintett problémák viszonylag magasak. Azoknak, akik véletlenül jöttek be vagy újonnan jöttek, talán az az érzésük lehet, hogy némely dolgok nehezen érthetőek, ti talán a vallás valamilyen fajtájának tartotok minket. Megmondhatom neked, mi semmiképp sem vagyunk egy vallás, én csak az embereknek magyarázom a Fá-t. Ha te művelni akarod magad, segíteni fogok neked. Ha nem akarod tanulni, akkor hagyjuk. Nekünk semmiféle formalitásaink nincsenek és nem avatkozunk be nálad, szintén nem léteznek semmiféle vallásos szabályok és mi egyetlen egy fillért sem követelünk az emberektől. Te idejöttél és tetszés szerint meghallgathatod; ha tanulni akarod, tanulhatod; ha nem akarod tanulni, egyszerűen elmész.      

Kérdés: Hivatásomtól fogva orvos vagyok. Ha én a pácienseket rávenném a művelésre, nem lenne szükséges többé, hogy a betegségeik meg legyenek gyógyítva. Miből tudok akkor megélni?

Mester: Ez [aztán] egy aggodalom. Én mondom nektek: Valójában a pácienseid közül nem mindenki fogja tudni művelni magát. Némelyek nem fogják művelmi magukat, még akkor sem, ha mesélsz nekik erről. Másképp mondva, ha neki valóban van sorskapcsolata – lehet, hogy sok betegnek van éppen ilyen sorskapcsolata – akkor jön és elkezdi magát művelni, talán ez egy ilyen sorskapcsolat. Mindenesetre minden lehetséges létezhet. Ami azt illeti, hogy az orvosok a gyógyításból élnek, erről még mindig a hétköznapi emberek nézeteivel gondolkozol. Valójában nem úgy lesz, mint azt elképzelted magadnak. Mindig fognak még létezni emberek, akik orvoshoz mennek. Ha a korábbiak elmentek, jönnek újak. A Dáfá ezt szintén figyelembe fogja venni. Ez a hétköznapi emberek szempontjából van elmagyarázva. Ha egy magas szempontból van elmagyarázva: Ha az a páciens meg kell kapja a Fá-t, (azért hogy pénzt keressél, te nem hagyod őt megkapni a Fá-t. – Természetesen a te célod nem abban rejlik, hogy pénzt keress), de te meg akarod persze keresni a mindennapi kenyeredet és ezért nem hagyod őt megkapni a Fá-t, akkor azt gondolom, hogy az nem helyes. Ennél a kérdésnél nincs úgy, mint ahogyan elképzelted magadnak.    

Kérdés: A férjem és én 1997 szeptemberében kezdtünk el Fálun Gong-ot gyakorolni. 1998 márciusában a férjem hirtelen meghalt egy szívbetegségben. Hogyan kellene megértsem a férjem halálát?

Mester: Ha ő valóban nyíltan és őszintén tudta volna magát művelni és saját magát valóban művelőként tekintette volna, gondolom, ez semmi esetre sem történt volna meg. Természetesen, ha én azt mondom, hogy ő nem művelte magát, egyáltalán nem művelte magát, talán azt fogod gondolni, hogy ez nem stimmel. De én mondom neked, a művelés egy komoly dolog. Ha egy egészen normális ember egy rendkívüli, magas[szintű] élőlénnyé, egy buddhává vagy egy istenséggé művelheti magát, vagy ahogyan a nyugatiak mondják, a mennyországba juthat, akkor, mit gondolsz, az emberiség melyik dolga lehet még komolyabb, mint ez? Semmi sem olyan komoly, mint ez. Tehát hogyan kell eljárjon ezzel egy művelő? Nem kell valóban komolyan vegye? Nem kell saját magát igaz művelőnek tekintse? A művelésnél ő még a betegségeire gondol, az életnek a szép részére, amire vágyik, és nagyon ragaszkodik a hétköznapi emberek társadalmának a dolgaihoz és csak nagyon nehezen tudja elengedni azokat, így nem tud folyamatosan előrejutni. Valójában sokan, akik korábban életveszélyes betegségeket kaptak el és el kellett volna veszítsék az életüket, újra egészségessé és igaz Dáfá-tanítványokká váltak. Még azok is kaptak normális módon egy meghosszabbított életet, akik nem tudták valóban művelni magukat és meghaltak,.   

Egy embernek az élete meg lehet hosszabbítva a gyakorláson keresztül. Állandóan gyakorol és az élete ezáltal állandóan meg van hosszabbítva. Emiatt elegendő az idő a gyakorláshoz az idősebb emberek számára is. Ez egyik különlegessége a mi Dáfá-nknak, amelyiknél úgy a xinxing, mint a test is művelve van. Tehát miért nem lehet a hétköznapi emberek között levő betegek élete ugyanazon a módon meghosszabbítva? Gondoljatok csak bele, arra szolgál-e a meghosszabbított élete, hogy ezáltal továbbra is hétköznapi emberként éljen vagy hogy komolyan művelje magát? Ha nem tudja helyesen kezelni ezt a viszonyt és csak hanyagul és lassan műveli magát, hogyan mehetne akkor az? Az élet meghosszabbítása abszolút csak a művelés számára van elgondolva. Ha még úgy viselkedik, mint korábban, csak nagyon nehezen lehet biztosítani, hogy nem veszíti el az életét.   

Számtalan rákos beteg lett újra egészséges, de léteznek olyan rákos betegek is, akik meghaltak. Miért? Elmesélek nektek egy példát. Mikor némelyik tudatosította magában, hogy egy ilyen Fá-t kapott meg, semmihez sem ragaszkodott többé. Azt gondolta a betegágyon: Hamarosan meg fogok halni és még láthatok egy ilyen dolgot, én valóban sajnálom, miért nem láttam meg ezt korábban?! Nem arra gondolt, hogy a betegségei meg lehetnének gyógyítva ezáltal. Arra használta az időt, hogy a könyvet olvassa. Azt mondta: Még csak egypár napot élhetek, olyan gyorsan olvasok, amennyire lehetséges, olyan gyorsan, amennyire lehetséges, avégett hogy életem idejében, a maradék napokban még többször elolvashassam, még néhány alkalommal átolvashassam. De anélkül hogy arra figyelt volna, újra lábra tudott állni, a daganat elmúlt, újra tudott járni és állni, és hirtelen nagyon könnyűnek érezte magát. A kórházban még egyszer meg lett vizsgálva, és a rákja teljesen eltűnt. De normális módon az orvosok nem ismerik el, hogy a Dáfá gyógyította meg. Ha elismerik azt, az azt jelentené, hogy a modern tudomány megtagadja önmagát. Emiatt azt fogják mondani: ,,A korábbi diagnózis téves volt.“ Egyszerűen nagyon sok ilyen példa létezik.        

Természetesen léteznek olyan emberek is, akik hallották, hogy betegségek meg lehetnek gyógyítva Dáfá-művelés által. Aha, és így ő jött. De azt is hallotta: Ha te azzal a szándékkal jössz, hogy meggyógyíttasd a betegségeidet, akkor a betegségeid nem lehetnek megygógyítva, és úgy van (ez olyan), mintha hiába gyakoroltál volna. Mert a mi célunk a művelés és nem az, hogy meggyógyítsuk az emberek betegségeit. Ameddig te megkapod (megtartod) a Dáfá-t, meg lehetsz gyógyítva, de ez nem a betegséggyógyításra van ott. Ő nem akarja magát a mi Dáfá-nk követelményei szerint művelni magát, nem akar művelő lenni, hanem csak meggyógyítva lenni. De lehet-e az, hogy neki ez a komoly Dáfá van adva, azért hogy meggyógyítsa a betegségeit? Nem. Ezt ő is megértette: Vagy úgy, ameddig nem beszélek a betegséggyógyításról és nem kérem a Tanárt a gyógyításra, biztos meg lehetek gyógyítva a Tanár által, ha eljön az idő. Látod, ugyan nem beszél többé róla, senkivel sem beszél többet a betegségekről, de egy hosszú idő után még mindig azt gondolja a szívében: Ameddig gyakorlok, biztosan meg leszek gyógyítva a Tanár által, ha eljön az idő! Még mindig arra gondol. Csak egy olyan icike-picike hiányzik, de ez egy alapvető különbség; csak egy olyan icike-picike hiányzik, de az az igazi lénye. Még mindig arra gondol, hogy meg legyen gyógyítva.

Normális módon az idő meg lesz hosszabbítva a rákos betegek számára. Újra és újra esélyek lesznek adva neki. A kórházban be lett jelentve, hogy két vagy három hónapon belül meghalna. De mi adtunk neki időt, egy évet, másfél évet, két évet. De ő még mindig nem változtatja meg a beállítottságát, még mindig gondot csinál a betegségeiből: Visszaesést fogok elszenvedni? Valóban törődött velem a Tanár és gyökerétől fogva gyógyított meg? Látod, ez még mindig a szívében van. Ugyan nem beszél senkivel erről, de a szívében még mindig arra gondol: A Tanár biztos segíthet nekem meggyógyítani a betegségeimet. Tehát a látszat szerint ő gyakorol, de lényegében ezt a betegséggyógyításért teszi. Nem csap be ő engem, másokat és a Dáfá-t? Mindegy bárkit is csap be, az nincs valóban úgy; az igazság az, hogy saját magát csapja be. A szív valódi átváltozása csupán igaz művelés. Normális módon úgy van, hogy sok tanuló közülünk elérte az életnek a ,,mennyei évét”, vagyis az előre elrendelt koruknak a végét. Életében pontosan csak olyan sokáig élhet. Ha saját magát addig még nem tudja művelőként tekinteni, meg fog halni. De normális módon a idő nagyon messze túlmegy az eredetileg meghatározott határon. Esélyek és idő lesz neki adva, avégett hogy megváltozhasson. Ha valóban nem tud megváltozni többé, hagyják eltávozni. A felszín szempontjából nézve ő még olvassa a könyvünket, még végzi a gyakorlatokat, de meg fog halni. Ez azt jelenti, mint ahogyan megmondtam, hogy ilyen sok ember közül, aki Dáfá-t művel, nem fog mindegyik eljutni a beteljesüléshez. Annak, amit mondtam, ez a jelentése. Vagyis ha te saját magadat valóban nem tudod művelőként szemlélni és nem tudod ezt megtenni, ha te egy idősebb ember vagy, akkor el kell távozzál (meg kell haljál).

Az egész életedben te már mindent megéltél, amit meg kell éljél, a kéznél levő (rendelkezésre álló) életet feltétlenül ki kell használd, hogy műveld magadat. Ha teljesen beveted (elkötelezed) magad erre és egy művelő leszel, az életed meg lesz hosszabbítva. Természetesen nem fogod tudni, hogy meg van hosszabbítva, hasonlít az előbbi élethez. Ha állandóan gyakorolsz, az életed állandóan meg lesz hosszabbítva, és az időd a gyakorlásra szintén meg lesz többszörözve, avégett hogy legyen elegendő időd, hogy a beteljesüléshez műveld magadat. Ha viszont nem tudod művelőként szemlélni magadat és ha az életed meg van hosszabbítva, bármikor elveszítheted az életedet, mert nem tudod művelni magad. A Dáfá nem hosszabbíthatja meg minden további nélkül az életet egy hétköznapi ember számára. Egy embernek az élete előre meg van határozva (el van rendelve). Egy meghatározott időben meg kell haljon és újra kell szülessen, az ember ott már terhes és vár az újraszületésére, ő meg kell szülessen. Lehet-e akkor, hogy ne szülessen meg? A születés után ennyi és ennyi évet fog élni a hétköznapi emberek társadalmában, később a munkáját kell végezze és a munkája már szintén vár rá. Lehet-e akkor az, hogy ne hagyd eltávozni (meghalni)? Te összezavarnád az egész társadalomnak a rendjét. Csak ha egy Dáfá-művelő vagy, tehetjük meg ezt a számodra. Mert a világon nem létezik semmi nagyobb dolog annál, mint hogy valaki művelni akarja magát és vissza akar [jutni] felfelé, emiatt lehet mindezt jól beállítani (elrendezni) számodra. Egy másik lesz bevetve, hogy helyettesítsen téged, mivel te egy művelő vagy. Ezért mondják, hogy egy művelő nem egy hétköznapi ember.

Meg lehet tenni ilyesmit egy hétköznapi ember számára? Nem kell mi komolyan vegyük ezt a dolgot? Így van ez pontosan. Ezért mondom én, hogy a Dáfá olyan jó. Ugyan hallod, hogy én jól beszélek (hogy amit beszélek, jónak hangzik), – ti mindannyian tapsoltatok, mikor hallottátok, hogyan jutunk mi el a beteljesüléshez – de másfelől semmit sem kaphatsz, ha te nem tudod valóban művelni magadat. Ha saját magadat nem tudod művelőként szemlélni, semmit sem kaphatsz. Csupán a xinxing emelése valódi emelkedés. Ő naponta végzi a gyakorlatokat, mint tornát, emiatt már nem halhatna meg? Én mondom, az egy vicc. Ő naponta végzi a gyakorlatokat, de nem emeli meg a xinxingjét, erre én azt mondom, hogy az, amit csinál, csak torna. Csak egy ilyen icike-picike hiányzik, de ezt csak nagyon nehezen változtathatja meg. Ha te megváltoztattad ezt és elengedted egy hétköznapi embernek a nézeteit, ha te ezt mind el tudod érni, egy istenség vagy, ha ezt nem tudod elérni, egy ember vagy. De lehet-e az olyan egyszerű, hogy mindezt elérje? Egy szellemi alap nélkül, amit egy lassú művelési folyamaton keresztül teremtett meg, nem tudja elengedni, ha mondod is neki, hogy el kell engedje!

Ma szembesülsz a halállal (a halállal állsz szemben), bármilyen formában is legyen az, te szembesülsz a halállal és egyáltalán nem félsz, egyáltalán nem veszed a szívedre. ,,Talán a halál után a mennyországba fogok jutni“, akkor a halál valóban nem fog létezni többet. A döntő az emberszív, a mi Dáfá-művelésünk éppenséggel közvetlenül az emberszívre van irányulva, a művelés éppen pontosan azt jelenti, hogy az embernek a szívét műveljük. Ha a szíved mozdulatlan marad, minden más jelenség csak illúzió. A formák csak illúziók.

Mindezzel nem arra a tanulóra gondolok, aki ezt a kérdést feltette. Én csak egy alapelvet magyarázok el, ezen a kérdésen keresztül egy alapelvet magyarázok el nektek.

Kérdés: Ha egy problémát akarok megoldani vagy le akarok mondani egy helytelen gondolatról, a gyakorlásnál megőrzök egy bizonyos gondolatot, azért hogy saját magamat bátorítsam, segíthet ez?

Mester: Én nem vagyok ellene, ha te kezdetben a gyakorlásnál megőrzöl egy bizonyos gondolatot, azért hogy erősítsd az akaratodat. Szintén nem lehet azt mondani, hogy te azt helytelenül csinálod. De a művelés egy nagyszerű dolog, egy komoly dolog. Miért kell uralkodnod magadon ,,egy bizonyos gondolat“-tal?! Én el akarok jutni a beteljesüléshez, én magas szinteket akarok elérni, – gondolom, a legjobb így gyakorolni. Hiszen a művelési körben létezik egy mondás: ,,Törekvés nélkül magától jön“, az a legjobb állapot. Miért lettek újra egészségesek a rákos betegek, akikről éppen beszéltem? Ő nem gondolt a gyógyulásra, nem gondolta, hogy ennek a könyvnek az olvasása után meg lehet gyógyítva, mégis újra egészséges lett. Ez megfelel a ,,törekvés nélkül magától jön“ kifejezésnek, neki semmiféle ragaszkodása, semmiféle akadálya nem volt, akkor gyorsan újra egészséges lett. Ez az oka.   

Kérdés: Jelenleg sok ember jön Európába, azért hogy a buddhizmust terjessze. Miben rejlik a különbség a mi Fálun Dáfá-nk és a többi buddhista vallás között?

Mester: A különbségek egyszerűen túl nagyok. A buddhizmusban Buddha Sákjamuni van imádva, úgy vélik, hogy Buddha Sákjamuni alapította a buddhizmust. Természetesen a mahájána buddhizmusnál még más buddhák is vannak tisztelve. És a tantrista lámaizmus, vagyis a tibeti lámaizmus Kínában már egészen más lett, mint az a buddhizmus, ami Sákjamuni által lett alapítva, emiatt hívják lámaizmusnak. A legmagasabb buddhát, akit ott tisztelnek, Mahávajrócsanának hívják. A fehér-lámaizmusnál Milarepa van imádva. Mind különbözőek. Ezért már egészen mássá váltak, mint Sákjamuninak a buddhizmusa. Ez a buddhizmus. A továbbadás közben ebből jöttek létre a vallások. Megvannak a templomaik, a különböző vallásos szertartásaik, szabályozásaik és így tovább. Ezért vallások ezek.  

Nekünk itt egyáltalán semmink sincs, én nem mondtam, hogy neked ezt vagy azt kellene tenned, vagy hogy így vagy úgy kell cselekedned. Egyáltalán semmi sem létezik, te saját magad olvasod és tanulod a Fá-t, hogyan kellene egy jó ember legyél, te saját magad csinálod, ezért ez egészen más, mint a vallásoknál. A hétköznapi emberek formájának a szempontjából nézve, nekünk egy egészen laza művelési formánk van bármiféle korlátozottság nélkül. Miért csináljuk mi ezt így? Mert nekünk egy Dáfá-nk van. Ha tanulja az ember, már tudja, hogyan kell viselkedjen. Ha mi mindannyian összegyűlnénk, a jövőben egy katasztrófa adódna, egy katasztrófát okozna az emberiségnek, mert nagyon sok ember tanulja. Senki sem dolgozna többé és több száz millió ember szerzetessé vagy apácává válna, és az nem megy. Az gondokat okozna a társadalomnak, az emberi társadalomnak, az nem megengedett. Ezért neked el kell végezned a munkádat, nemcsak el kell végezned a munkádat, hanem jól is kell elvégezned. Ha te nem végzed jól a munkádat, az azt jelenti, hogy nem felelsz meg a művelők mércéjének. Hiszen egy művelő először egy hétköznapi emberként kell kezdjen és egy jó ember kell legyen. Mit jelent egy jó ember? Egy jó ember, mindegy, bárhol is vagy. Ha te a fizetésedet a főnöködtől kapod, de nem végzed el jól a munkát számára, azt mondom, téged nem is fognak jó emberként megnevezni, mivel a pénzt semmiért kaptad másoktól. Tehát nekünk azt jól is kellene elvégeznünk. Mindegy, bárhol is vagy, te jó emberként kell legyél szemlélve.      

Én azt mondtam, hogy manapság a vallások nem tudnak többé embereket megváltani, nem mondtam azt, hogy ezek heretikus vallások. De sok ember a pénz miatt van bennük. Némelyek egyszerűen csak sok pénzt akarnak felhalmozni a templomban és az egyházban. Mondják, hogy egy szerzetes egy bizonyos országban az első lenne a gazdagok között és a legtöbb pénzzel rendelkezne. Ha nekik sok pénzük van, hazaküldik azt. Az nem olyan, mint a munkába menés? Kínában a szerzetesek részlegvezetőként vagy igazgatóként keresnek pénzt, sőt kell létezzenek szerzetesek magasbeosztású hivatalnokként. Ez azt jelenti, hogy az már nem művelés, én szintén nem ismerem el azt művelésként.

Szintén léteznek némely vallások, amelyek speciálisan a világvégéről beszélnek, speciálisan beszélnek ilyesmiről. Ezek százszázalékosan heretikus vallások, nyugtalanságot szítanak a társadalomban és felelőtlenek vele szemben, ezért nem nehéz az ilyen heretikus vallásokat felismerni. Én azt is megmondhatom nektek: A eredeti ortodox vallásokon kívül az összes többi heretikus vallás. Az eredeti ortodox vallások, mondom én, a katolicizmus, a kereszténység, a buddhizmus, a taoizmus és a judaizmus, ezek mind ortodox vallások. Azok a vallások, amelyek a történelem későbbi időszakában, mindenekelőtt a kereszténység későbbi időszakában jöttek létre, 99,9%-ban heretikus vallások. Miért? Még ha nem is tettek nagy rosszat, megakadályozták, hogy az ortodox vallások embereket váltsanak meg abban az időben, amelyikben embereket válthattak meg, megakadályozták, hogy az emberek az ortodox vallásokban műveljék magukat és az ortodox vallásokban higgyenek. Nem vezettek félre embereket és zavarták az ortodox (igaz) Fá-t? Nem heretikusak? A bűnük egyedül már nagyon nagy. A későbbi időszakban, manapság a vallások nem tudnak többé embereket megváltani, sok ember már politikussá vált.

Kérdés: A szenvedés, ami ragaszkodásra vezethető vissza, átváltoztathatja a karmát?

Mester: Ha te a művelésnél el akarod távolítani a ragaszkodást, de nem tudod eltávolítani, a karma el lehet távolítva a vizsga ezen fájdalmas legyűrése közben. Milyen állapotban nem lehet eltávolítva a karma? Te tudatában vagy, hogy ez ragaszkodás, ennek ellenére ragaszkodsz hozzá és feltétlenül csinálni akarod, ezen a szenvedésen keresztül nem lehet eltávolítva a karma, mert te csináltad a felismerés ellenére! Te saját magadnak okozol gondokat. Ami a hétköznapi embereket illeti, náluk is érvényes ez az alapelv, ott ugyanígy van. De mi nem törődünk a hétkoznapi emberek dolgaival. Hogyan fejlődik a hétközmapi emberek társadalma, az a hétköznapi emberek dolga, mi itt csak a művelők számára magyarázzuk a Fá-t.  

Kérdés: A homoszexuálisok karmája nagy? Talán levetik lassanként a ragszkodást és Dáfá-t művelnek.

Mester: Ameddig te, homoszexuálisként leveted ezt, nyíltan és őszintén emberként viselkedsz és azután elkezded a művelést, az nem probléma. Ne töprengj többé a karma problémáján, ne gondolj többé rá. Nem megmondtam, ameddig te művelni tudod magad, megvan minden módszerem? (taps) Ami azt illeti, hogy ez a karma nagy-e vagy sem: normális módon az ember kiválasztószervei karmát választanak ki a kiválasztásnál, ezek a szervek éppen ilyenek, ezért ez a karma hatni fog, ha te helytelen módon érinted meg azokat. 

Kérdés: A Mester azt mondta, háromezer kis világegyetem képezi a második rétegnek a világegyetemét, a második rétegnek ugyancsak háromezer világegyeteme képezi a harmadik rétegnek a világegyetemét. Ez miért mindig ,,háromezer“?

Mester: Tudjátok, hogy én ezeket a szavakat mondtam. Azt mondtam: Nem léteznek véletlen jelenségek, nem léteznek magátólértetődőségek (nyilvánvaló dolgok). A tudomány ezt nem tudhatja és értheti meg, és így készít egy maghatározást: Ezek természeti jelenségek. Egyedül ezekkel a szavakkal az emberek gondolkodása le van blokkolva, az emberek nem gondolnak többet rá, és ennek ellenére ők még nagyon tudományosnak tartják a tudományt. Én viszont ezt nagyon nevetségesnek találom. A tudomány nem tudja megmagyarázni azt, de be tud csapni embereket. Valójában nem létezik egyetlen egy természeti jelenség sem. A gigantikus világegyetemben egyidejűleg léteznek alakkal rendelkező élőlények és alak nélküli élőlények. A gigantikus alak nélküli élőlények hatása alatt minden egyensúlyban van tartva a világegyetemben. Gondoljatok csak bele, miért vannak olyan szabályosan elrendezve a vasnak a molekulái? Miért ezen a módon vannak elrendezve az aranynak a molekulái? A rézéi azon a módon? Az alumíniuméi megint egy másik módon? És hogyhogy olyan egyenletes és szabályos az elrendezés? Ha nem lenne egyenletes és szabálytalanul lenne elrendezve, egy változás történt volna. Milyen változás? Ha az aranynak a molekulái nem a fémes elemeknek megfelelően lennének elrendezve, valami mássá változna át, a különbség csak a felszínen van. Ennek mind megvannak a törvényszerűségei, és ezek a törvényszerűségek abszolút nem természetesen jöttek létre, csak a mostani tudomány nem tudja ezt és nem jöhet rá kutatásokon keresztül. Léteznek még mikroszkopikusabb élőlények, gigantikus magasszintű élőlények, amelyek különböző dolgokat tesznek, különböző dolgokon uralkodnak és egyensúlyban tartanak mindent.

Én még elmondom nektek, korábban nem akartam elmondani, mivel az összes emberi nézet olyan naiv a magas élőlényeknek és istenségeknek a szenpontjából, hogy egészen nevetséges. Magasabb szinteken észre fogod venni, hogy minden elmélet, amit ez a tudomány megalapozott az emberiség számára, nagyon nevetséges. A tudomány azt hiszi: Annak az oka, hogy a mai emberek a földön élhetnek, a földön állhatnak, anélkül hogy a szabad űrbe esnének, anélkül hogy leesnének (elesnének), abban rejlik, hogy a földgolyó egy vonzóerővel rendelkezne. Mi viszont megállapítottuk, hogy az ,,általános gravitáció“ valójában nem úgy van (nem olyan). Én nem a társadalomban levő embereknek magyarázom a Fá-t, hanem a tanítványoknak itten, akik művelik magukat, én a világegyetem igazságát mondom el nektek és a valódi állapotokat, hogyan létezik az élet, az anyag. Ebben a világegyetemben a földgolyó körül egy gigantikus, nagyon, nagyon mikroszkopikus anyagi környezet található, amelyik rétegről rétegre anyagi lényekből van képezve, ezek egy ilyen környezetet képeznek az emberek számára, úgy hogy itt élhessenek. Azonkívül különböző szinteken létezik mikroszkopikus víz, amit te nem láthatsz. Ez sok-sok dolgot állít elő, ami lehetővé teszi, hogy növények, állatok, valamint anyag létezhet, és ezáltal az emberek itt életerősek (életbevágóak) és meg tudnak élni.

Egyfajta anyag lehetővé teszi az embereknek, hogy egyenesen (függőlegesen) álljanak a földön és nem hagyja őket ferdén állni; egyfajta anyag – olyan, mint nyomás – lent tartja az embereket és dolgokat, úgy hogy nem lebegnek magasan; egyfajta anyag biztosítja az agynak, valamint a szerveknek és mindennek a stabilitását az emberben. Ha az agyad és az összes szerved nem lenne stabil, a normális állásnál úgy éreznéd, mintha feküdnél; vagy mindegy, bármilyen egyenesen is állsz, úgy tűnne neked, mintha sohasem tudnál egyenesen állni. Egyáltalán nem a vonzóerőtől jön, ami a föld forgása által kellene legyen okozva, – a homok kirepül egy tányérból, mihelyt megforgatod – az egyáltalán nincs úgy. Persze, ha az ember túllépi a földgolyónak ezt az életkörnyezetét, ha te ezen a környezeten kívül tartózkodsz, akkor te kijutottál ennek a környezetnek a hatótávolságából, amit a magasszintű élőlények az emberek számára tartanak fenn. Akkor ez az ember meg van szabadítva ettől az állapottól. A mai tudomány ezt ,,súlytalanság”-nak vagy ,,a súlytalanság jelenségének” nevezi. Tudjátok, egy olyan nagy tárgy, mint a hold, amelyik olyan messzi távol van, ámbár súlytalan kellene legyen, annak ellenére vonzva lehet a földgolyótól. Hogyan lehetsz már súlytalan, ha te még nem érted el a holdat?

Az embereknek megvan az életkörnyezetük, minden csillag a helyén tartózkodik, azok ott a gigantikus kozmikus lények által lettek odahelyezve, pontosan úgy, mint a mi mai acélunk, vasunk, aranyunk és így tovább, amelyikben a molekulák és az atomok elrendezésének a sorrendjei megváltoztathatatlanok. Én mondom, nem léteznek természetes jelenségek. Minden, amit a tudomány nem tud megmagyarázni, ,,természetesként“ van megjelölve. Ez viszont embereket csaphat be, ez az egy szó becsaphatott minden embert. Miért mindig háromezer? Ami a háromezres számot illeti: Azzal, amit éppen elmagyaráztam, azt akarom mondani nektek, hogy ez törvényszerű és rendezett, mindazonáltal nem is kell mindig abszolút háromezer legyen. Hiszen amit mondtam, azok csak hozzávetőleges számok, avégett hogy te olyan jól, mint lehetséges, megérthesd ezt, az emberi nyelvvel van előadva.    

Kérdés: A Fá terjesztése nálunk nem folyik súrlódásmentesen, a probléma az elkötelezettségben vagy a módszerben rejlik, vagy abban, hogy nem tanultuk elég mélyen a Fá-t? Valaki azt mondja, ,,A tudatos eredeti természet tudja magától, mi a teendő“. Ez stimmel?

Mester: Ezek a szavak helyesek. Mindazonáltal a mostani helyzetben ez még nem érhető el, ezért a mostani helyzetben még a mostani helyzetnek megfelelően kell cselekedni. Ha te másokkal meg akarod kapatni a Fá-t, mondd el neki a legalacsonyabb, legfelszínesebb Fá-alapelveket. Azon múlik, hogy ő akarja-e tanulni vagy sem, mert hiszen te a legjobb dolgokat akarod mondani másoknak. Ha tanulni akarja, akkor tanulja; ha nem, nem is kellene megpróbáld, hogy rábeszéljed. Hiszen ha az ember szíve nem változik, ha rábeszélés által és a barátság miatt jött, minden csak csalás. Ha csak a barátságra való tekintettel jött, az becsapás, és nem is kaphat semmit. Nem léteznek konkrét, formális előírások, hogyan kellene megkapja az ember a Fá-t, mert mi ezt az utat jártuk: ,,A nagy Útnak nincs alakja”. A Fá terjesztése szintén saját indíttatásból történik. Ha a másik tanulni akarja, akkor tanulja; ha nem, akkor hagyjuk. Milyen követelményeket állítasz magaddal szemben, egyedül rajtad múlik. Természetesen, ha te művelőként emeled a xinxingedet, a Mester megfelelő lehetőségeket is fog teremteni neked.

A probléma nem is abban rejlik, hogy ti nem tanultátok elég mélyen a Fá-t. Ami miatt leginkább aggódok: A művelés által bizonyos idő után mi már egy jelentős távolságot értünk el a hétköznapi emberekkel szemben, úgy a látókörötöknél, mint a felismeréseitekben is; ha te neki a már olyan magas szintedről való szavakkal mesélsz, annak nem lesz jó hatása, hiszen ő még mindig egy hétköznapi ember. Egy hétköznapi ember mindennap a részvényekre mereszti a szemét, másokkal harcol és intrikál. Személyes érdekek miatt harcol az emberekkel, óriási az öröme, ha kap egy keveset; és szörnyen szenved, ha egy picikét elveszít. A hétköznapi emberek között azt csinál, amit akar, eltelve minden érzéssel és vággyal, ilyen egy hétköznapi ember. Ha te egyszerre magyarázod el neki a művelés nagyon magas dolgait, azt természetesen nem tudják elfogadni a nézetei. Te ennek a Dáfá-nak csak a szavak felszínén való jelentését mondod el neki és hagyod, hogy saját maga olvassa el a tartalmat, akkor – gondolom – könnyebben fogja elfogadni.         

Kérdés: Valaki azt mondja, a rövidlátás nem lenne egy normális állapot. Javasolja, hogy a szemüvegesek le kellene tegyék a szemüvegüket. Azt mondja, hogy ezáltal el lehet távolítva a karma.

Mester: Én ezt nem mondtam, ezt nem is kellene egységesen csináljátok. Itt én nem írtam elő, hogyan kell legyen kezelve egy bizonyos dolog. Tehát amit én nem teszek, ti sem kellene tegyétek, hiszen mindegyiknek megvan a saját helyzete. Ha valaki műveli magát, némely területeken a karma nagyon egyszerűen eltávolítható és megváltoztatható számára. Némelyeknél azonban nem egyszerű a helyzet. Ha ezen a területen csak normális karma van, gyorsan el lesz távolítva, nem tudja hordani többé a szemüveget. Ha hordja a szemüveget, homályosan lát, és mihelyt leveszi, megint rendben van, mint a normális szemmel. Ilyen embereknél ez azt jelenti, hogy ő többé nem kell szemüveget viseljen, a szeme rendben van. Emlékszem, rögtön miután utolsó alkalommal New Yorkban magyaráztam a Fá-t, és egyik tanulónk hallgatta a Fá-t, valaki egy kézmozdulattal kinyomta (kiverte) egyik kontaktlencséjét (vagyis a lencsét, amit a szemében hord az ember). Az esésnél a lencse még tönkre is ment, a szeme viszont sértetlen maradt, valójában ezáltal meg lett mutatva neki, hogy a szemei megint rendben vannak. De ő ezt nem fogta fel és makacsul továbbviseli a másik kontaktlencsét. De a szeme ezen az oldalon lencse nélkül úgy lát, mint lencsével, nagyon tisztán lát vele. Már nagyon tisztán lát, a látása már nagyon jó lett, de még mindig viseli a másik kontaktlencsét, úgy hogy ő úgy érzékeli, hogy a két szeme különböző, kellemetlen neki, ez azt jelenti, hogy a kontaktlencse nem szolgálhat többé a helyesbítésre, le kellene vegye. Ő azonban nem vette le és makacsul hordja. De felfogta félig, azt mondta, hogy ez a szeme nem tud többé lencsét hordani. De mégis még mindig hordja a másikat, ha kellemetlen is. Valójában mindkét szeme megjavult.         

Némelyeknél viszont máshogyan van. Némelyeknél a rövidlátás még sok más bonyolult dologgal függ össze. Ez lassanként kell legyen megoldva számára a művelése közben, és így a szemüveg nem egészen lesz olyan gyorsan letéve. Ha a szívében még keletkezik egy gondolat: A többi szemüveges leteszi a szemüvegét, mihelyt gyakorol; én is le kell tegyem. Vagy: Én feltétlenül le kell tegyem, ha nem is tehetem le. Ez aztán körülményessé fogja tenni az életét és a munkáját. Mert kényszeríti magát erre. Ha neki ez a kívánsága és ezt akarja tenni, ez megtehető. Mindazonáltal nehézségeket fog okozni neki. Ha makacsul meg akarja tenni, talán problémákat is fog okozni. Az szintén nem megy. Gondolom, ezen a területen különbözően kellene cselekedni a helyzetnek megfelelően. Mert nincs úgy, mint más betegségeknél, amelyek befolyásolják a művelésedet. Ennek azonban nem lesz negatív hatása. A szemüveggel olvashatsz és végezhetsz gyakorlatokat. Ha valami befolyásolni fogja a művelésedet, azt mi valóban külön meg kell oldjuk. Ezért nem kellene kényszerűen (mereven) vagy egységesen előírjátok, nem kellene azt tegyétek.

Kérdés: A Fá tanulásánál hirtelen megért az ember egy alapelvet. Ez onnan jön, mert a xinxing elérte ezt a szintet és az ezen a szinten levő bölcsesség fel lett nyitva ennek a szintnek a buddhái, taói és istenségei által?

Mester: Lehet így érteni. Hiszen ,,a művelés valakitől saját magától függ, a gong a mestertől függ“, valójában ez mind nem általad lett csinálva, ez mind nem lehet általad megcsinálva. Gondolj csak bele, némelyik közülünk a Dáfá-művelésnél már több mint százszor elolvasta a könyvet, minél többet olvas, annál többet fedezett fel benne, ami viszont nem látható a szavaknak a felszínén. Miért tartalmaz tehát olyan mélyreható és magas alapelveket? Ő nem tudja jól elmagyarázni. Valójában éppen ez az, mert a szavak mögött végtelen és számos Fá létezik. Te egy bizonyos szinten vagy található, a művelésed által érted el ezt a szintet, és hirtelen meg fogod érteni ennek a szintnek az alapelveit, amiket most tudnod kellene, ha te a szavaknak ezen sorait olvasod. Ez azt jelenti, a buddháknak, taóknak és istenségeknek, akik mögöttük állnak, most tudatniuk kellene veled ennek a szintnek az alapelveit, akkor utalnak rájuk. Ezért abban a szempillantásban: Aha! Értem. Mindazonáltal nem vettetek észre egy másik állapotot: Miközben ti felfogjátok annak a szintnek az alapelveit, azoknak a szavaknak az alapelveit, a testednek különböző reakciói lesznek. Némelyek egy rázkódást éreznek a testen, némelyek melegséget éreznek hirtelen, ami egyszerre tetőtől talpig átfut rajtuk; némelyeknél ez egy meleg áramlat, ami egyszerre kiterjed a testben, egy érzés, ami az izgatottsághoz hasonló. Mindegyiknek különböző érzése van. Ebben a pillanatban nagyon nagy az egész változás, de amit a legnagyobb molekulák rétegéből összeállított emberi testnek a felszíne átvesz, az nagyon gyenge, ezért vált csak egy ilyen érzéssé.        

De a változás, amelyik a testednek azon a részén ment végbe, ami még mikroszkopikusabb részecskékből áll össze, eléggé nagy. Az valóban egy alapos változás. Mert ha te be akarsz lépni abba a szintbe, neked meg kell felelned az azon a szinten levő élőlények testjei mércéinek és azon szint szellemi látóköre követelményeinek. Ilyen nagy a változás. De míg tovább van vezetve ennek a testednek a felszínéhez, nagyon gyengévé vált, mert a művelés közben mi a lényedtől fogva, az életed legmikroszkopikusabbjában változtatjuk meg a testedet. Azonkívül mi leválasztjuk azt a részedet, amelyik már jól (jóra) van művelve, a még nem jól (jóra) művelt részedről. Egy egésznek tűnnek, de valójában szét vannak választva a kellős közepükben és nincsenek összekötve egymással. De nem is abszolút kapcsolatmentesek. A fő részek nincsenek többé összekötve egymással, legalábbis a felszínen levő részed a testedből, amelyik már jól (jóra) van művelve, mozdulatlan marad. Mire jó hát ez? Ez azt jelenti, te a hétköznapi emberek között műveled magadat, te még egy hétköznapi ember magatartásával rendelkezel, egy hétköznapi ember vágyakkal teli magatartásával, sőt te mondod egy hétköznapi embernek az összes lehetséges szavát, és ez nem lehet mondva és csinálva az istenségek által. Ha neked az a részed, amelyik már jól (jóra) van művelve, ezt veled mondaná és az emberi testtel az emberi dolgokat tenné, ez a rész istenségként nem lenne méltóságteljes, ez a rész akkor szintén emberi lenne, az nem ez az alapelv?      

Avégett hogy ne essél le, csak azt a részedet hagyjuk tovább maradni a hétköznapi emberek között, amelyik még nincs jól (jóra) művelve, miközben a jól (jóra) művelt rész mozdulatlan marad, az összes magatartásod nem zavarhatja annak az oldalnak a gondolkodását, annak az oldalnak a testét. Ezért szétválasztjuk ezeket. Ezt a módszert alkalmaztuk. Egyfelől te dolgozhatsz, tanulhatsz és élhetsz a hétköznapi emberek között, másfelől művelheted magadat, a beteljesült részed állandóan le lesz választva. Némelyik mondja: A fejemben még mindig felbukkanhatnak rossz gondolatok, sőt még piszkosabbak. Ne félj, csak azért jön, mert a művelés nem érte el a felszínt. Mindazonáltal neked el kell nyomnod és hárítanod ezeket, az pontosan művelés. Mindazonáltal nekünk nem szükséges mondanunk, hogy a testednek már egy ilyen nagy része jól (jóra) van művelve, ha csak egy parányi rész lenne ebből, sőt ha az emberi testnek csak egy sejtje is elérte volna a három világkörön kívüli látókört (a három világkörön kívül ez arhát, vagyis a sejt, amelyik elérte az arhát látókörét), az uralná az egész testedet. Hiszen a testednek minden más része a három világkörben van és nagyon gyenge, miközben az viszont egy magasabb lény és nagyon erős, az egész gondolataidat uralná. Minden beszéded és magatartásod nem lenne emberi magatartás, hanem isteni magatartás.  

Miért nem értétek ti ezt el még mindig, ámbár már olyan régóta művelitek magatokat? Valójában mi szétválasztottuk ezeket, ezért nem érheted el ezt. Én mondom, ha te ezt valóban el tudnád érni és mi ma mindannyiótokat felnyitnánk, éspedig a mostani állapottal, akkor nem létezne többé egy hely sem számotokra a földön, mindegyik közületek tele lenne képességekkel. Mikor Sákjamuni a megvilágosodáshoz jutott, abban a szempillantásban léteztek megrázkódtatások, amik akkoriban földrengéseknek, hegyomlásoknak (földcsuszamlásoknak) és szökőáraknak voltak tartva. Egy nagyon nagy földrajzi terület volt érintve a megrázkódtatásoktól. Olyan sok ember, gondolj csak bele, a föld azt nem tudná elviselni. Hiszen a testek más dimenziókban határtalanul nagyok lehetnek, azon a szinten, amelyiken tartózkodsz, határtalanul nagyok lehetnek. Mit jelent az? Ha te például olyan magasra művelted magadat, elérted a menny első fokát, a tested a menny első fokának a terjedelméig fog megnagyobbodni, de a nagyon parányiba is lekicsinyítheti magát. Ellenben a mi mostani emberi hús-vér testünk a legnagyobb molekuláris részecskék rétegéből van összeállítva és nincs intelligenciája, ezért rögzítettnek néz ki. Valójában szintén nem rögzített, a testednek a molekulái szintén mozgásban vannak, egy nagy mikroszkóp alatt megfigyelve, a tested homokként néz ki, amelyikben minden molekula csavarodik (nyüzsgésben van) és mozog. A szemed is a molekulák rétegéből áll, ezért nem láthatod ezt. Miért láthat Sákjamuni ilyen mikroszkopikus valamit? Mert a szeme egy buddhának a szeme, ami nagyon magas[szintű], nagyon magas[szintű] anyagból áll össze, ezért pillanthat át sok alapanyagon keresztül.      

Kérdés: A számtalan szintnek, valamint a még magasabb szinteknek a buddhái, taói és istenségei, azok a Mester bölcsességének és alakjának a konkrét megtestesülései azon a szinten?

Mester: Azt így nem lehet mondani. Ha sikeresen művelted magadat, te szintén még saját magad vagy. De a hatalmasan nagy Fá és a világegyetem számára, amit a Fá teremtett meg, te ugyancsak a világegyetemnek egy része vagy. Ugyan látod, hogy az ember testének egy teljes gondolkodása van és ez a száj beszél, de te tudod, hogy ez a test számtalan, számtalan sejtből, megint csak számtalan, számtalan sejtből áll össze; molekulák sejteket képeznek, ugyancsak számtalan, számtalan még mikroszkopikusabb részecske molekulákat képez. Mondhatod, hogy mindezek nem te vagy? Ezért mindezek a részecskék neked egy részed. Amit én a testjeidről magyaráztam, amelyek különböző dimenziókban léteznek, az egy más dolog. A sejtjeid nem fognak olyan nagy mértékban mozogni, mint a kezeid és lábaid, de te tudod, a látókörükön (horizontjukon) szintén ezen a módon mozognak. Csak azon a szinten ez rendkívül mikroszkopikus, nem látod azokat, és úgy tűnik, mintha nem mozdultak volna. Ezért tűnik úgy, hogy mindene a testednek saját magad által van irányítva, a főtudatod által van irányítva. De ti ugyancsak a világegyetem egészének egy része vagytok, és ez a világegyetem ezen Fá által van képezve. Ilyen az összefüggés. 

Kérdés: Az idő korlátozott, én úgy átolvasni, mint kívülről megtanulni is akarom, mindazonáltal nekem úgy tűnik, mintha a kívülről való megtanulás zavarná az átolvasást. Hogyan kellene helyesen kezelnem a viszonyokat?

Mester: Az átolvasás nagyon erősen segíthet neked az emelkedésednél. Ha te a könyvet kívülről tanulod meg, csak egy meghatározott időközben próbálhatod meg, hogy némi fáradsággal kívülről tanuld meg, avégett hogy később ne legyen szükséged többé a könyvre az átolvasáshoz. Mindazonáltal egy meghatározott időközön belül kell elérned, hogy megtanuld kívülről. Különben úgy átolvasni, mint kívülről megtanulni is akarod, és aztán ugyancsak átolvasni akarod. Te mindig így gondolkozol, és aztán így is maradsz mindig. A kívülről való tanulásnál nincs befolyásolva az átolvasás, nem is leszel azáltal befolyásolva, hogy a hiányzó átolvasás miatt nem emelkedhetsz meg. Hiszen miközben te a könyvet tanulod kívülről, – mindegyik szó mögött végtelenül sok és számtalan buddha, taó és istenség található, és mindegyik szó képes arra, hogy megértesse veled különböző szinteknek az alapelveit.  

Kérdés: Ahhoz a nemzedékhez tartozom, amelyik látta a nácik jelét. Elmondhatná Ön, kérem, miért éppen ez a jel lett ellopva és meggyalázva általa? Hogyan kellene mi megértsük ennek a jelnek a valódi jelentését? 

Mester: Tudjátok, Sákjamuni ideje óta, mikor ez a szvasztika  a buddhista rendszer jeleként ismertté vált a buddhizmusban, máig már több, mint 2000 év telt el, ez tehát azt jelenti, messze túlmegy a náci korszakon. Az ógörög kultúrában is fel lett fedezve, ez megint messze túlmegy a buddhizmuson, jóval 1000 év fölött. Ez azt jelenti, egy nagyon hosszú történelme van. De ez is csak az, ami az emberek által fel lehet ismerve. Valójában a Buddhához tartozik (a Buddha tulajdona). Milyen idős hát a Buddha? Ez nem lehet idővel (a földi idővel) kiszámolva. Ezért ez a jel ősrégi az égitestekben, a világegyetemben, a világegyetemben is ősrégi, hát még akkor az emberiség idejében!

Miért használták hát a nácik ezt a jelet? Én elmagyaráztam, nem létezik egyetlen egy véletlen sem, nem léteznek magátólértetődőségek. Ez a kérdés nagyon kényes a nyugati társadalom számára. Én csak a Fá-t magyarázom a Dáfá-tanítványaimnak, én ezt nem a hétköznapi embereknek magyarázom el a társadalomban, nem magyarázom el a hétköznapi embereknek. Csak azért magyarázom el, hogy viseljem a felelősséget a művelésetekért.

Minden, ami a földön történik, ez azt jelenti, minden, ami az emberiség társadalmában történik, nem véletlen. Tudjátok, korábban az istenségek meg akarták óvni az emberek életét, avégett hogy az emberek ne züllödjenek el (romoljanak meg) túl korán és legyenek megsemmisítve, minden lehetségest megpróbáltak, avégett hogy az emberek újra vissza tudhassanak térni a reinkarnáción keresztül, avégett hogy ne mehessenek a pokolba és lehessenek megsemmisítve a végén, ezért az istenségek állandóan eltávolították a karmát az emberek számára, amiről az emberek semmit sem tudtak. Miközben az istenségek eltávolítják a karmát az emberek számára, ők a társadalom, az anyag és az összes élőlény számára is távolítanak el karmát. Némely alapanyagoknak szintén van karmájuk. Például, egy ember rosszat tett, meghalt, a karma viszont vele megy, az életével megy. Így a következő életben nem születhet újra emberként. Ha faként születik újra, a fának karmája van. Ha állatként születik újra, akkor az állatnak is van karmája, Ez tehát azt jelenti, ha alapanyagként születik újra, az alapanyagnak is van karmája. Én mondom, ha te fel tudnád nyitni a szemedet és megnéznéd egyszer ezt a világot, egyszerűen nem tudnál itt élni, mindenütt özönlő karma van. Tehát mi a teendő akkor, ha az embereknek nagy karmájuk van? Az istenségek nem fognak az embervilágba jönni és közvetlenül karmát eltávolítani az emberek számára, karma nem lehet feltétel nélkül eltávolítva. Ebben a világegyetemben létezik egy alapelv, ezért cselekszenek így az istenségek, miközben a kozmikus alapelv meg van őrizve.  

Hogyan hívják hát a világegyetem alapelvét? Úgy hívják ,,veszteség nélkül nincs nyereség, a nyereségnél veszíteni kell“. Ha te karmát akarsz eltávolítani az emberek számára, akkor az emberek el kell viseljék ezt a karmát. Ha nem távolítasz el karmát számára, egyre többet halmozna fel. Ha sok van, azt jelenti, hogy a gonosz miatt többé nem érdemel kegyelmet. Ha a gonosz miatt nem érdemel többé kegyelmet, meg kell legyen semmisítve, ez a lény meg kell legyen semmisítve, nem megengedett többé, hogy tovább éljen, teljesen meg lesz semmisítve. Tehát te karmát akarsz eltávolítani számára, azért hogy megőrizd az emberiséget, akkor az emberek el kell viseljék a karma-visszafizetés szenvedéseit. Milyen szenvedéseket? Mennyei katasztrófákat, emberkéz okozta pusztításokat és betegségeket elviselni. Elmondok neked egy igazságot: Ha egy ember egy betegséget sem kap el, ha ez az ember élete hosszán át egy betegséget sem kap el, a halál után százszázalékosan a pokolba megy. Hiszen ameddig egy ember él, karmát termel, ahogyan Jézus mondta, az embernek bűnei vannak. Ha ő csak karmát termel, anélkül hogy visszafizetné, akkor az ember veszélyben van. Ezért fog az ember betegségeket elkapni és katasztrófákat elszenvedni. Mi a teendő akkor, ha embereknek nagy terjedelemben van karmájuk? Akkor földrengések, tűzvészek, vízi katasztrófák (árvizek), és még járványok és háborúk fognak előfordulni. 

Ha a háborúról van szó, a témánknál vagyunk. Ha tovább van magyarázva, akkor a téma nagyon kényes, valójában én a világegyetem valódi alapelveiről beszélek. Ezért nem akarom többé tovább magyarázni. Egyetlen egy véletlen dolog sem létezik a világon, én nem akarok beleavatkozni a politikába és a hétköznapi emberek társadalmát sem akarom befolyásolni. Én csak értetek, művelőkért viselem a felelősséget, ezért ezen a helyen abbahagyom. Saját magatokat hagylak, hogy kielemezzétek.

Kérdés: A gyakorlóhelyünkre gyakran jönnek más művelési iskolák emberei, hogy zavarjanak bennünket.

Mester: Az ortodox Fá művelésénél nem tudhatnád magadat sikeresen művelni, ha téged nem zavarna senki. Ha neked senki sem okozna gondokat, nem létezne környezet a xinxinged emelésére. Ha neked nem lennének nehézségeid, nem tudnád sikeresen művelni magadat, ilyen az alapelv. De gyakran, ha némelyik tanuló ilyen zavarásokkal találkozik, a Dáfá-nkkal védi ki ezeket. Nem próbálja meg, hogy saját magát megnézze, hanem a Dáfá-nkkal védi ki ezeket, mint például, ő azért jött, hogy szabotálja a Fá-nkat! Nem keresi az okokat magánál: miért történik ez, hogy mi valahol nem viselkedtünk helyesen, hol nem csináltam valamit jól saját magam, hogy egy figyelmeztetés-e számunkra vagy ez talán egy vizsga számunkra. Valójában a kívülállók sohasem befolyásolhatják a Fá-t. Nagyon valószínű, hogy ezek a dolgok a tanulóink emelkedése miatt fordultak elő. Én mondom, némely vidékeken a tanulók veszekedtek, kezdetben ti ezt nem tartottátok egy környezetnek az emelkedésetek számára és egy jó esélynek, hogy megkeressétek a saját gyengeségeket, ezért a konfliktus ki lett élezve. Befejezésül pontosan úgy lett, mint a hétköznapi embereknél, legalábbis ennél a kérdésnél mindannyian a hétköznapi emberek szintjére estetek, ezért a jövőben még fel fognak merülni hasonló problémák. Feltétlenül rá kell legyetek vezetve, hogy átjussatok ezen a vizsgán, elhagyni nem megy, ti át kell jussatok, ezért mondom én, a művelés éppen ilyen, nem megy, ha valamilyen szív nincs eltávolítva. Ha mi valóban rendíthetetlenek tudunk maradni, meg fogod látni, hogy ők saját maguktól elmennek.

Létezik viszont még egy másik helyzet. Mi emberek karmával rendelkezünk, te művelni akarod magadat, a három világkörben azonban sok élőlény létezik, aki nem kap helyes gyümölcsöt. Ha ő ellenséges veled szemben és te valamelyik életben tartoztál neki valamivel, valóban meg fogja bosszulni magát és valóban nem fog hagyni téged művelődni, minden lehetséges módszert fog alkalmazni, hogy zavarjon téged. Sőt el fog ijeszteni valami furcsa dologgal, de neked megingathatatlannak kellene maradnod. Te már műveled magadat, mitől félsz még? Műveld magadat nyíltan és őszintén. Azonkívül az ortodox Fá-t műveled, ha ilyen heretikus és rossz úton haladó dolgok zavarnak és zavarnak és észreveszik, hogy unalmassá válik, akkor elmennek, nem befolyásolhatnak semmit. Sok ember találkozott ilyesmivel, ezért ezt már a ,,Zhuán Fálun“-ban is megemlítettem.

Kérdés: Micsoda egy ember alakjának és lelkének (testének és szellemének) a teljes megsemmisítése?

Mester: Az viszont egy nagyon szörnyű dolog, nagyon szörnyű! Ha konkrétan elmagyaráznám, nem tudnátok elviselni annak a szörnyűségét, nagyon, nagyon szörnyű. Az emberek azt hiszik, hogy csak egy életük lenne. Valójában az emberek ezen egy élet közben éppen olyanok, mint az alvásnál, amelynél az igazi énednek nincs nagy hatása. Ha kijössz a [por]hüvelyből (burokból), a testből, észre fogod venni, hogy egészen könnyű vagy; ha te nem vagy korlátozva az emberi agy által, észre fogod venni, hogy a gondolkodásod teljesen nyitott. Ha te beléptél abba a dimenzióba, az idő is megváltozott a hétköznapi emberek dimenziójában levőhöz képest. Mint az ébredésnél, hirtelen észre fogod venni, hogy minden, amit ebben az életedben tettél, egészen tisztán és világosan áll a szemed előtt, mindegyik apróság olyan világos, mintha éppen most lett volna megtéve, olyan világos minden. Egyszerre az egész agy szabaddá van téve. Most tudsz minden jó és rossz dolgot, amit tettél. Mondhatod, hogy az, amit a hétköznapi emberek között tettél, nem tőled származik? Ha újraszületsz és újra rosszat teszel, úgy az szintén nem megy. Az istenségek egészként szemlélik az életet, nem csak egy életedet tekintik meg, ezért egy élőlényként neked mindent vissza kell fizetned, bármit is csináltál, ilyen az alapelv. Ezért az ember vissza kell fizesse, ha rosszat tett.      

Ha tehát meg kell legyen semmisítve, akkor az nagyon, nagyon szörnyű! Ha az alakok (testek) és szellemek teljesen meg lesznek semmisítve, – hogyan lesznek megsemmisítve? Azt jelenti, hogy az ennek az embernek a formájával rendelkező élet egész életében meg lesz ölve és semmisítve. Abban a szempillantásban, mikor a test meg lesz ölve, az ősszellemeid, az összes intelligens lényed meg lesz ölve, amelyik ugyanazon a szinten élhet és létezhet. Miután ezek meg lesznek ölve, ő azonban nem halott valóban, csak ezt a réteget hagyta el, a mikroszkopikusabb életei még léteznek. Tehát a mikroszkopikusabb életek is egyidejűleg lesznek megölve, azonkívül még vissza kell fizesse a karmáját, miközben rétegről rétegre meg lesz ölve. Hogyan visszafizetni? Például fájdalmakat kell elviseljen a megsemmisítésnél, minden fájdalmat elviseljen, úgy mint ahogyan valaki az összes kínt el kell viselje a pokolban, egy izzó vaslemezen kell legyen megégetve (megsütve) és így tovább, mindenesetre minden szenvedésben lesz visszafizetve, azután lesz rétegről rétegre megölve. Miután meg lesznek ölve, az életednek még nincs vége, hiszen neked még vannak életeid, amelyek még mikroszkopikusabb részecskékből vannak összeállítva. Annak a rétegnek az életei még tovább kell szenvedjenek és tovább kell legyenek megölve; a teljes megsemmisítésig. Ezek a szenvedések a legeslegiszonyatosabbak!!! Némely emberek mondják: ,,Ha rosszat tettem, a halálnál mindennek vége.” Hogyan lehetne viszont az olyan egyszerű? Neked vissza kell fizetned minden rossz tettedet, csupán aztán lehet vége. De ez a vég nem is egy vég, hanem te le leszel taszítva egy rendkívül piszkos helyre, – a világegyetem legeslegpiszkosabb helyére. Az istenségek is az emberek köpetét tartják a legpiszkosabbnak, és te egy köpőcsészébe leszel dobva. Egy betegnek a köpetét te piszkosnak találod, ez a legpiszkosabb. De én mondom neked, összehasonlítva azzal a hellyel, amelyik a legeslegpiszkosabb, legeslegpiszkosabb, ez még számtalanszor kevésbé rossz; te a legeslegpiszkosabb, legeslegpiszkosabb helyre leszel letaszítva. Ebben az időben még rendelkezel egy parányi tudattal, úgy hogy te tudod, hogy piszkos. Mit gondolsz, milyen érzés az? Ott fogsz maradni örökre és soha nincs többé esélyed, hogy kijöjjél. Az igazán az egészen szörnyű! Sákjamuni nem magyarázta el odáig, mert ő csak a pokolról beszélt, a pokol 18 fokáról (szintjéről). A pokol mindegyik foka szenvedéstelibb, mint a többi. Néha mondom, ha a Dáfá-t szabotálják, ez a bűn olyan nagy, hogy a pokolnak a 18 foka erre szintén túl kicsi. Én itt egy nagyon szörnyű dolgot magyaráztam el nektek!

Kéréds: Abban a szerencsében volt részem, hogy részt vettem a Tanár műveinek a fordítási munkájában. Őn a ,,Zhuán Fálun“-ban említette ,,a bolond szerzetes összesöpörte Qint (Csin Hui-t) egy seprűvel“, az egy név vagy egy hagyomány?

Mester: ,,A bolond szerzetes összesöpörte Qint egy seprűvel“ – ez a hagyomány létezik. A történet a Lingyin templomban történt meg (esett meg) Hangzhou-ban Kínában. Mikor a hűtlen hivatalnok, Qin Hui a déli Szong-dinasztiából a templomba jött, hogy füstölőpálcikákat égessen, létezett ott egy szerzetes, aki egy seprűvel megsöpörte a hűtlen hivatalnokot, Qin Huit. Mikor tehát éppen a padlót söpörte, Qin Hui a templomba jött, akkor összesöpörte Qin Huit a seprűjével, a port is rásöpörte, a végén Qin Hui nagyon savanyú (fanyar, besavanyodott) volt. Mivel hát miniszter volt, el akarta fogatni a szerzetest. Látta, hogy a szerzetes igazán bolond volt, Bár úgy nézett ki, mintha bolond lenne, ő viszont csak úgy viselkedett, mint egy bolond, és valójában nem volt bolond, valójában nagyon értelmes volt. A művelési módszerek a régi időkben nagyon furcsák voltak, mi nem járathatjuk veled ezt az utat. Ha mindannyian ilyen bolondok volnának, azt mondom, hogy a társadalom számára az egészen rossz lenne. Az egy művelési állapot által lett okozva, Qin az Qin Hui, az a Qin Hui, aki meggyilkolta (megölette) Yue Feit. Az egy művelési történet volt Kína ősi idejéből.

Kérdés: Milyen sokáig tart az újraszületésig?

Mester: Ó, te arra gondolsz, milyen sokáig marad valaki a halál után a túloldalon az újraszületésig, te ottan túl sok dologgal törődsz. Mindezek a dolgok azon istenségek által vannak elrendezve, akik konkrétan illetékesek az újraszületésért és a világi dolgokért, ők azt mindig egy embernek a körülményei és karmája szerint teszik. Mindazonáltal létezik a következő helyzet: némelyik nagyon sokat kell várjon az újraszületésig, némelyik viszont csak rövid időt szükséges várjon. Miért? Mi feltételezzük, hogy az emberek normális módon csoportokban jönnek az újraszületésnél az emberi társadalomba – nincs úgy, hogy te tetszés szerint fogsz újraszületni valahol – ők normális módon csoportokban jönnek. Ezen a csoporton belül az embereknek társadalmi kapcsolataik voltak egymással az utolsó életben, a következő életben is lesznek még társadalmi kapcsolataik egymással. Azok, akiknek semmi közük a te csoportodhoz, normális módon neked kívülállóknak tűnnek. Midenkinek, aki a világban él, megvan ez az érzése, hogy a társadalomban némely embereknek semmi közük sincs hozzá. Viszont némely embereknek mindig van valami közük hozzád, ők tehát nagyon valószínűen a te csoportodhoz tartoznak. Ezért normális módon ez a csoport közösen születik újra, de ők nem laknak feltétlenül ugyanazon a helyen. Nem is jönnek mind egyszerre. Te jössz először, aztán jön ő, némelyek idősebbek, némelyek fiatalabbak, így jönnek. Miután ők megjöttek, te visszafizeted neki ebben az életben azt, amivel tartoztál neki az utolsó életben, így van az pontosan. Ha te az utolsó életben előnyöket adtál neki, akkor ebben az életben megkapod a segítségét, a fizetséget (kiegyenlítést) a jótettein keresztül, az pontosan így van. Ez egyes dolgokra vonatkozik, amelyek azokkal történnek meg az újraszületésnél, akiknek nincs nagy karmájuk. Nagy karmával rendelkező emberek talán nem születhetnek többé emberként újra. Növényekként, állatokként, és végül alapanyagokként fognak újraszületni, csupán egészen a végén lesznek megsemmisítve.   

Kérdés: Ön azt mondta, mások karmáját nem lehet elviselni, ha a saját gyermekek is azok. A 21 éves gyermekem egyre züllöttebb lesz, mit kellene tegyek, avégett hogy megtanuljon felelősséget viselni?

Mester: Először a kérdésed első részét válaszolom meg. Az azt jelenti, egy ember abszolút nem változtathatja meg másoknak az életét; még csak a saját életedet sem tudod irányítani, mennyivel kevésbé irányíthatod akkor másoknak az életét. Mindegy, bárhogyan is fáradozik az ember, ő a saját életének az útját járja. Úgy néz ki, mintha te kaptál volna valamit a fáradozásaidon keresztül, valójában az szükségszerűen úgy jön. A fáradozásaid (erőfeszítéseid) nélkül te nem is kaphattad volna meg, mivel nálad a fáradozásaid (erőfeszítéseid) szintén egy részévé váltak a magátólértetődőségeknek (nyilvánvaló dolgoknak). Mindazonáltal az is egy bűn, ha nem neveli az ember a gyerekeket és nem tanítja meg nekik, hogyan kellene viselkedjenek emberként. A felnőttek is megkapják a karmának egy részét, amit a gyerekek rossz tettek által hoztak létre a hiányos nevelés miatt. De azoknál, akik kicsi koruktól fogva nem nevelhetők, ez egy más dolog, már minden el lett rendezve. Miért nevelni még akkor? Ha a gyermek a nevelésen keresztül egy jó emberré válik, nem fog többé nagy karmát létrehozni, másmilyen lesz az életminőség, és esetleg akár a művelők egyikévé válhat. Ami azt illeti, a karmát mások számára eltávolítani, az viszont egy szörnyű dolog! Mert ha te a saját karmádon kívül megkapnád ráadásul még mások karmáját, már egy pár nap után meghalnál. A karma túl nagy lenne, nincs úgy, mint azt az emberek elképzelik maguknak. Én magas szintekről való dolgokat magyaráztam el nektek, de ti gyakran próbáljátok meg emberi gondolatokkal megérteni ezeket, az nem megy. Ami azt illeti, hogy a gyerek rossz lesz, szülőkként mienk a felelősség, hogy neveljük. Mindazonáltal ez a gyermek már felnőtt, és egyáltalán nem fog akarni rád hallgatni. Mikor kicsi volt, nem nevelted szigorúan és szabad folyást hagytál neki; elkerülhetetlen, hogy elzüllödjön, ha nagy lett. Gondolom, csak nagyon nehezen lehet még megfékezni. Ha meghallgat, abban az időben, mikor szívesen meghallgat, jószívűen a lelkére beszélhetsz; ha viszont éppen rosszkedve van, inkább nem mondjál semmit; ha mondanál is valamit, semmit sem használna, te még nagyon fel fogsz mérgelődni ezen. Tehát, ha ő ténylegesen nem nevelhető többé, nem is múlik rajtad. Mindazonáltal mi felelősök vagyunk azért, hogy korábban nem neveltük jól, az biztos. Ha az emberiség következő nemzedéke ezen a módon fejlődik tovább, az előző nemzedék bűnöket követett el.      

Ha egy embernek még lehet tiszta feje, ha megtalálhatja az énjét, vagyis ha megőriz egy hideg fejet, odaadhatod neki a könyvet olvasásra. Ha tudja olvasni, talán fog adódni egy megoldás. Némelyek, akik korábban vétettek a törvény ellen, a művelésen keresztül a mi Dáfá-nkban jóvá váltak. Szintén léteznek némelyek, akik kábítószerfüggőek voltak, de már nem rabjai annak, miközben nálunk gyakorolnak. De én mondom neked, semmi esetre sem kellene [olyan] embereket hoznod hozzánk, akik kábítószerfüggőek, hogy eltávolítsák a vágyukat, te szabotálnád a Dáfá-mat. Mi nem arra vagyunk itt, hogy ilyen dolgokat oldjunk meg az embereknek. A rossz dolgokat az emberek saját maguk tették meg és el kell viseljék azt. Itt azt akarjuk mondani nektek, a Dáfá-nk ereje határtalan, de az emberek művelésére van itt. Az nem megy, ha az igaz művelésnél neked egy ilyen piszkos tested és ilyen piszkos gondolataid vannak, ezért megtisztítjuk számodra ezeket. Ez tehát azt jelenti, te érezni fogod, hogy a tested egészségessé vált és hogy nincsenek többé betegségeid; vagy hogy a rossz szokásaid már el lettek távolítva. Ilyen hatása lesz. Csak a művelés miatt csináljuk azt és nem azért, hogy betegségeket gyógyítsunk meg az emberek számára és eltávolítsuk a szenvedélyüket.      

Kérdés: Ön azt mondta, hogy a világ minden dolgának van élete. Miért emlékezhetnek némely emberek arra, mit tettek az utolsó életükben, miközben csak egészen kevés ember emlékszik arra, hogy növényként vagy állatként élt? 

Mester: Az csak azt jelenti, hogy te semmit sem hallottál arról, az viszont nem jelenti azt, hogy az nem létezik. Valójában az gyakran létezik. Némelyek emlékezhetnek az utolsó életük dolgaira, mert az agyuk nem lett alaposan kimosva. Az újraszületésüknél nem lett kellően kimosva vagy az emlékeknek a része nem lett egészen lezárva, úgy hogy egyes dolgok visszamaradtak és hogy lehetnek visszaemlékezéseik az utolsó életükre. Ami a növényeket illeti, – mikor korábban tanfolyamokat adtam Kínában a Fá elmagyarázására, és miután a tanulók tíz napot tanultak és művelték magukat, leírták nekem a tapasztalataikat. Akkor sokan beszéltek ilyen dolgokról. Ő tudta, milyen növény volt. De én mondom nektek, az nem is volt az életének az igazi alakja, hanem az alakja abban az egy életben. Micsoda ő tulajdonképpen, – a reinkarnációnál egyvalaki minden lehetségesként újraszülethet – attól függ, mi a te ősszellemed, csupán az a te igazi alakod.      

Kérdés: Ajánlhatjuk mi nagy terjedelemben a ,,Zhuán Fálun“-t a papoknak és apácáknak?

Mester: Valójában én mindannyiójukat hétköznapi embereknek tartom. Csupán ha valóban sikeresen művelhetik magukat, válhatnak istenségekké. Ők most még emberek, egészen normális emberek, csak egy másmilyen munkájuk van. Így szemlélem ezt a dolgot. Ámde végül a munkájuknak van valami köze a műveléshez, ezért rendelkeznek a vallásnak az akadályával. Ragaszkodni fognak a korábbi vallásokhoz és nem tudják elengedni azokat, az a legnagyobb akadály számukra a Dáfá megkapásánál. Mindazonáltal nem is léteznek módszerek, hogy elmondjuk nekik a Fá-alapelveket. Ha a szívük egy ilyen nagy kozmikus Fá által mozdulatlan marad, akkor neked nem is szükséges többé törődnöd velük. A legnagyobb ellenállás (akadály) számukra, hogy a könyvet még csak el sem akarják olvasni. Az tehát nehéz, az a legnagyobb ellenállás (akadály) számukra. Hogyan lehet eltávolítani ezt az ellenállást (akadályt)? Te egyszerűen megmondhatod nekik; ha elfogadják, elfogadják; ha nem fogadják el, akkor nem is lehet semmit se tenni.  

Kérdés: Az állatok nem juthatnak a mennyországba, vagyis akkor nem kellene legyenek állatok a mennyországban? Helyes ez a végkövetkeztetés?

Mester: Nem úgy van, hogy én szándékosan akarok tenni valamit. Én a világegyetemnek a Fá-alapelveit és ezeknek a valódi megjelenéseit magyarázom el, ezért az feltétlenül világos kell legyen a tudatodban. Állatok semmiképp sem juthatnak a mennyországba. Ha a mennyországba akarnak jutni, emberekként kell újraszülessenek és azután művelődjenek, csupán akkor juthatnak a mennyországba. Emberek szintén nem juthatnak a mennyországba, az embereknek is először művelniük kell magukat. Léteznek tehát állatok a mennyországban? Igen. Ők mind szelíd és jószívű állatok, elefántok, oroszlánok is léteznek, sárkányok, főnixek is léteznek, nem hasonlíthatók össze az emberiségnél levő állatokkal, ők istenségek, úgy mint a sárkányok a keleti hitben. Más élőlények, állatok is léteznek, de a túlnyomó többség ezekből annak a szintnek a dimenzióiban jött létre, annak a szintnek a lényei számára lettek teremtve a Fá által, azért hogy gyarapítsák azon szint magas[szintű] élőlényeinek a környezetét. Mindazonáltal léteznek némelyek, amelyek a földről mentek föl, ők azonban nem művelésen keresztül jutottak föl. Némely buddháknak a világaiban is léteznek állatok. Hogyan jutottak oda? Nekik más módszereik vannak. Ha ők egy buddha által lettek megváltva és följutottak, azonban ők nem voltak feltétlenül állatok, mikor a földön éltek, talán emberek voltak. Ennyit mondok ehhez. Vagyis nem kellene többé ilyen isteni dolgokra gondoljál, ennek tulajdonképpen semmi köze a művelésedhez. Ki kellene használd az időt a művelésnél, azért hogy eltávolítsd a rossz gondolataidat, te egy rendkívüli emberré kell váljál, saját magadat egy még jobb emberré kell változtassad és végül el kell érjed az istenségeknek a mércéjét.    

Kérdés: Melyik dimenzióban található a fő-ősszellem? Egyidejűleg uralja minden különböző dimenziónak a testeit? 

Mester: Igen. De ő nem teljes, mert neki annak a része, amelyik a ködben akadályozva van a hétköznapi emberek társadalmának a ködétől, semmit sem vihet véghez.  

Úgy találom, hogy ez a Fá-konferencia nagyon sikeres. Mikor ti a tapasztalataitokról beszéltetek, az idő legnagyobb részében ott fent hallgattam meg. Úgy találom, hogy ez alkalommal az európai fehér tanulók nagy előrelépéseket tettek, nagyon mély megértésük van a Fá-ról, és az korábban sohasem létezett, nagyon jó. Más szavakkal, ez a mi Fá-konferenciánk nagyon tökéletes, és teljesítette a célját. Gondolom, ezen a Fá konferencián keresztül legalábbis a mostani tanulóinknál egy ,,forró hullám“ lesz előidézve a Fá tanulásában. Ti még jobban fogjátok értékelni ezt a Fá-t, egyidejűleg még több embert fogtok rávenni, hogy tanulják és terjesszék ezt a Fá-t. Egyre inkább megértitek, milyen értékes ez a Fá, mert az állandó művelésetek és emelkedésetek közben felismertétek a különböző szinteken levő Fá-alapelveket, úgy hogy ti megértettétek, micsoda ez. Minél többet tanulod ezt a Fá-t, annál értékesebbnek fogod találni, ezért többet olvasni az, ami legeslegjobban eljuttathat bennünket az emelkedéshez. Több olvasáson keresztül emelkedhetünk meg a leggyorsabban.

Kezdettől fogva mostanáig mindegyik jelenlevő tanuló valóban teljes szívvel figyelhet és valóban eltöprenghet saját magával kapcsolatban, ez nagyon jó. Azt is remélem, hogy mi mindannyian még gyorsabban emelkedhetünk meg a közelebbi jövőben ezen a Fá-konferencián keresztül, a Dáfá ereje, a nagy Fá-konferencia ereje által még gyorsabban emelkedhetünk meg. Ha következő alkalommal viszontlátlak benneteket, biztosan még nagyobb áttöréseket csináltatok majd és még erősebben megváltoztatok. Ezt nem szükséges mondanunk, ezt már tudjuk, ez egészen biztos. Csak úgy lehet, hogy ti egyre több előrelépést csináltok és a beteljesülés egyre közelebb jön.  

Mivel már sokat beszéltem, nem szeretnék többet tovább beszélni. Mindenekelőtt a sokéves tanulók, ti már tudjátok, hogyan kell csináljátok. Vagyis én remélem, hogy ti helyesen tudjátok kezelni a kapcsolatot a Fá tanulása és a munkátok, a hétköznapi emberek között levő más dolgaitok közt, nyíltan és őszintén művelitek magatokat és azon fáradoztok, hogy olyan korán, mint lehetséges, eljussatok a beteljesüléshez.  

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült : 

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch 

Falun Fofa (Fa-Erklärung in Frankfurt 1998)  

http://www.falundafa.de/ 

http://www.falundafa.de/herunterladen/Frankfurt_1998.doc

Fa-Erklärung auf der europäischen Fa-Konferenz

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szószedet

 

Amitábha                    szanszkrit, egy buddha neve, a Szukhávati-világ irányítója

Arhát                           arhát; szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

Dáfá                            nagy Fá, a nagy kozmikus Törvény

Tao                              - Út

- taoizmus

- Tao, a legmagasabb igazság, amiről a taoista rendszerben beszélnek

                                    - tao, egy ember, aki a taoista rendszerben elérte a Taót

De                               erény, egyfajta fehér anyag egy másik dimenzióban

                               Törvény, a kozmikus Törvény

Fálun                           a Fá kereke, egy intelligens lény

Fashen                        Fá-test; a Fá teste, amelyik a művelési energiából és a Fá-ból van összeállítva

Futi                             állatok vagy más dolgok a többi dimenzióban, amelyek az emberi testre tapadnak

Karma                         szanszkrit, egyfajta fekete anyag egy másik dimenzióban

Reinkarnació               újraszületés, amiről a buddhista rendszerben beszélnek

Qi                                csi; formátlan, alaktalan anyag, életenergia

Qigong                        csigong; egy modern kifejezés a hagyományos művelésre

Qin                              Qin Hui, egy hűtlen hivatalnok a déli Szong-dinasztiából (1127-1279 Krisztus után)

Tathágata                    tathágata; szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

Xinxing                       a szív természete, a szív minősége

Yue Fei                       egy híres hűséges tábornok a déli Szong-dinasztiából (1127-1279 Krisztus után)