hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 


 

Fá-magyarázat a megbízottak

Fá-konferenciáján Csangcsunban
 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utolsó változtatás 2008.06.07.)

Fá-magyarázat az asszisztensek (a megbízottak)

Fá-konferenciáján Csangcsunban

(1998 július 26, Csangcsun, Kína)

Már régóta nem láttalak benneteket. Sokan a jelenlevőink közül még sohasem láttak engem személyesen, sőt ez a rész nagyon nagy. De ti mindannyian nagyon jól művelitek magatokat, azt lehet mondani, hogy mindazok, akik valóban művelik magukat, lépést tartottak. Az ugyanaz, hogy te láttál-e engem vagy sem. A művelés útján, ameddig te műveled magad, semmiképpen sem létezik két fajta eljárás veletek szemben. (taps)

A legtöbben a jelenlevőink közül asszisztensek (megbízottak) és sok hozzájárulásuk volt a Dáfá számára. Ti azt gondoljátok, hogy az, amit csináltok, viszonylag egyszerűnek tűnik, nem is létezik jutalom mint a vezető alkalmazottaknál a hétköznapi emberek között. Ti ezt teljes egészében saját elkötelezettségből és a Dáfá-ról való felismerések jegyében csináljátok, nagyon egyszerűnek és nem egy eget és földet megrázó dolognak tűnik. Azonban én mondom nektek, minél szokványosabbaknak mutatkoznak a dolgok a hétköznapi emberek között, úgy viszont lehet, hogy a megjelenések azokon a szinteken, amelyeket ti nem láttok és amelyeken művelitek magatokat, valóban hatalmasak. (taps) Ez azt jelenti, ti nem kellene túl egyszerűnek tartsátok a munkátokat. Mivel ti mármost csináljátok ezt a munkát, jól is kellene csináljátok. A magasszintű élőlények is gyakran mondják nekem, hogy ti azáltal fektettetek le egy nagyon jó alapot a jövendő életetek számára egy nagyon hosszú történelmi periódusban, hogy egy hozzájárulást tudtatok itt nyújtani a Dáfá számára. Ez azt jelenti, ők is irigyelnek benneteket, nekik szintén nincs ilyen esélyük, hogy idejöjjenek és hogy tegyék ezt a dolgot. Ha mindannyian jönnének, a Föld nem is tudná fogadni őket, ezért ez a munka nem olyan egyszerű. Most nem sok olyan dolog fog megmutatkozni a hétköznapi emberek társadalmában, amelyik nagyon feltűnő és messze túlmegy a hétköznapi embereken, ezek éppen egészen feltűnés nélküliek és szokványosak. Normális módon a művelésünknél nem is létezik semmi feltűnést keltő, mi a hétköznapi emberek mindenféle konfliktusában acélozzuk a xinxingünket.   

Valójában a sokéves tanulóink Csangcsunból sokan tudják, hogy egyáltalán nem volt egyszerű megtenni ezt a dolgot, mikor akkoriban a Fá és a művelési út éppen terjesztve volt; mindenféle nehéz időket éltünk át és csupán később lett ez a Fá széleskörűen elterjesztve, úgy hogy több ember fel tudta ismerni, emiatt kezdetben valóban nem volt egyszerű. De átvészeltük, azonkívül ezen Fá terjesztésének az első lépése nálunk volt Csangcsunban. Akkoriban nem volt olyan magasan és mélyrehatóan elmagyarázva, mint ma, ami el lett magyarázva, az csak a csigong és az igaz Fá terjesztése közti átmeneti periódusban volt valami. Csupán később lett ez a Fá valóban fokozatosan kinyilvánítva, hogy ezáltal több ember tudja felismerni, ez a dolog nagyon szisztematikusan lett csinálva. De ez ugyancsak nem mutatkozik meg abban a formában, amelyikben a hétköznapi emberek rendezik el a hétköznapi emberek társadalmában, mi nem alkalmaztunk szervezési módszereket, mint a hétköznapi emberek társadalmának az igazgatásánál vagy más területekről való formákat. Mindez nagyon természetesnek tűnik, azonban a felszíntől kezdve a mélységig van csinálva, mert az egy nagyon komoly dolog, hogy egy ilyen nagy Fá-t terjesztünk.  

Sokan a jelenlevőink közül sokéves tanulók, gondoljátok csak át, ezen Fá terjesztésének a kezdetétől máig már olyan régóta műveltétek magatokat és mély megértéseket szereztetek a Fá-ról. Azonkívül sok ember létezik, aki műveli magát, közöttük léteznek emberek különböző társadalmi rétegekből; minél magasabb a képzettségi szint, annál gyorsabban értik meg, ilyesmi nem fog előfordulni a normál csigongoknál. Miért van ez így? Pontosan mivel a mi Fá-nk egy valóban ortodox (igaz) Fá. A művelésnek egy ilyen hosszú idején keresztül mi azt is felismertük, hogy ez a Fá semmiképpen sem a hétköznapi emberek társadalmának valamilyen elmélete. Még ha minden emberi ismeretet is átlapozol régtől fogva máig és a belföldtől kezdve külföldig, te ilyesmit nem találhatsz. Azonban mi a mai emberek gondolkodásával és nézeteivel kapcsolatban magyarázzuk ezt el, hogy ezáltal olyan messzemenően, mint lehetséges, megérthessétek. Hiszen mindenkinek van egy szilárd meglátása (meggyőződése), amelyik egy hosszú idő lefolyásában lett kialakítva a társadalomban, a saját munkájához vagy a szakterületéhez is van köze, amivel foglalkozik. Például némelyek tudományos kutatásokat folytatnak, némelyek a katonasággal foglalkoznak, némelyek politikával, némelyek üzletekkel és így tovább. Mindenki kialakított egy szilárd meglátást (meggyőződést) a saját sikere vagy a világról való saját felismerései és így tovább vonatkozásában. Te azt hiszed, hogy az igazság pontosan ilyen kellene legyen, miközben ő azt hiszi, hogy az igazság pontosan olyan kellene legyen, mindegyiknek megvan egy saját szilárd meglátása (meggyőződése).     

Közülünk sokan lettek akadályozva ettől a szilárd meglátástól (meggyőződéstől), mikor ők éppen megkapták a Fá-t, emiatt mindenkinél létezett egy felismerési folyamat. Természetesen az embereknél, akik a későbbi időben tanulták a Fá-t, viszonylag gyorsabban ment, úgy tűnt, mintha a felismerésnél nem léteznének akadályok. A kezdeti időben, vagyis egy vagy két évvel ezelőttig, a Fá megkapásánál sokan lettek feltartva közületek a saját megszerzett nézeteiktől. Némelyek a kísérleti tudománnyal ítélték meg ezt a Fá-t, némelyek a materialista dialektikát használták, hogy megítéljék, hogy ez a Fá megfelel-e vagy sem a materialista dialektikának; és némelyek azokkal a világnézetekkel ítélték mag a Fá-t, amelyeket ők üzleti körökben alakítottak ki. Ez azt jelenti, embereknek különböző rétegekből megvan az ő mindenkori akadályuk. Hogy eltávolítsam ezt az akadályt, én ezt a Fá-t olyannyira, mint lehetséges, a mai emberek gondolkodásának, nézeteinek és gondolkodásmódjának megfelelően magyarázom el. Egyidejűleg a Fá magyarázatánál eltávolítom az összes tényezőt, ami akadályoz téged a Fá megkapásában. Tudjátok, mikor sok ember az első alkalommal olvassa a könyvemet, az a benyomása, hogy a tudományról beszélek. Valójában nem úgy van. Mi a mai emberek gondolkodásmódját használjuk arra, hogy eltávolítsuk a nézeteidet, hogy ezáltal felismerhesd. Én láttam a mai emberiség állapotát, és így ezt ezen a módon rendeztem el. Csak azért csinálom így, hogy lehetővé tegyem, hogy te hasznot húzhass a Fá terjesztésénél és megkaphasd a Fá-t és ne legyél befolyásolva a különböző nézetektől, ezért tudta több ember megkapni a Fá-t a terjesztése közben ezekben az években.        

Ti, a jelenlevő megbízottak és sokéves tanulók, sok-sok nagyszerű munkát végeztetek, amit még nem tudtok felismerni, ez valóban egy nagyszerű munka. A hétköznapi emberek társadalmában azonban egészen jelentéktelennek mutatkozik meg. Ez a Fá terjesztve lesz és még több ember által, minden társadalmi réteg emberei által fel lehet ismerve. Ha senki sem tanulná és senki sem művelné magát, akkor hiábavaló lenne. Ez a mi Fá-nk kimondja a kozmikus igazságot, amit senki sem magyarázott el a menny és a föld teremtése óta. Mi abban a formában magyarázzuk el, amit az emberek megérthetnek,  eközben elmagyarázzuk az alapelveket és eltávolítjuk az akadályaidat a nézetek segítségével, hogy ezáltal te valóban felismerhesd a kozmikus alapelveket. Emiatt már akkoriban tudtam, mikor ez a Fá éppen terjesztve lett, hogy nem lesz probléma az emberek számára, hogy tanulják. De hogy az emberek valóban és ténylegesen tovább művelhetik-e magukat, ennél még létezik egy másik kérdés, nevezetesen, hogy nekünk valóban lehet-e egy környezetünk a tényleges művelés számára, úgy hogy a tanulók a Fá megkapása és a Fá művelése közben folyamatosan emelkedhessenek. Ez a legeslegfontosabb.  

Tegnap még azt mondtam a csangcsuni asszisztensközpontok (tanácsadóhelyek) illetékeseinek: A legeslegeslegfontosabb dolgotok az, hogy egy stabil környezetet teremtsetek a tanulóink számára a műveléshez, amelyik nincs zavarva; az a ti legnagyobb felelősségetek. Nálatok, itt jelenlevőknél ez ugyanúgy van. Hogy az asszisztensközpontjaitok és gyakorlóhelyeitek ne legyenek zavarva  és az embereket a műveléshez vezessétek, az a ti legnagyobb felelősségetek. Természetesen az elején én tettem ezeket a dolgokat, most ti csináljátok, mert már a Dáfá egy elemévé váltatok. Én nem is tudok olyan sok emberért mindenhová személyesen odautazni. Az egész országban több mint 2000 járási körzet létezik, mindegyik járási körzetben és mindegyik városban, ki tudja, milyen sok gyakorlócsoport létezik, az lehetetlen, hogy a hús-vér testem mindenhová odamenjen. A Fá már el van terjesztve, mi rendelkezünk a Fá-val, ti mindannyian tudjátok, hogyan kell ezt csináljátok, ti nagyon is jól csináljátok ezt. Nekünk nincsenek semmiféle szabályaink vagy előírásaink.     

Tudjátok, mikor Sákjamuni a Fá-ját terjesztette, több mint száz parancsolatot rögzített le, azért hogy elkerülje, hogy problémák merüljenek fel a tanítványoknál a művelés közben. A cél az volt, hogy ezen parancsolatok szerint művelhessék magukat és ne merüljenek fel problémák és hogy biztosítsa, hogy eljuthassanak a beteljesüléshez. De nekünk ma semmiféle szabályaink vagy előírásaink sincsenek. Miért? Mert én nem valamilyen külső forma által akarom ellenőrzés alatt tartani az embereket. Hiszen egyetlen egy külső forma, egyetlen egy parancs és semmiféle eszköz sem változtathatja meg az emberszívet, az emberszívet saját maga kell megváltoztassa az ember. Ha saját maga nem akarja megváltoztatni, senki sem tudja megváltoztatni, minden törvény és rendelet csak a felszínt orvosolhatja, de a gyökeret nem. Mivel ha az emberszív nem alapjától fogva mozdul és változik meg, ha te nem látod őt, még mindig a saját nézetei szerint cselekszik, annyi biztos. Tehát, csak az emberszívnek a változásai és az emberszívnek az újramegemelkedése a legeslegfontosabb, csak így lehetnek az emberek a gyökerüktől fogva megváltoztatva, emelkedhet fel újra az emberiség és juthatnak el a művelők a beteljesüléshez. Ezen kívül semmilyen más módszer sem létezik.    

Ti sokat, keményen és fáradságosan dolgoztatok ezért a dologért. Én nem mondhatok nektek köszönetet ezért, mint a hétköznapi embereknél, mert ti művelők vagytok. Ti minden munkátokat összekötitek a saját megemelkedésetekkel, a munkád és a művelésed semmiképp sem lehetnek szétválasztva. A problémák, a különböző vélemények, amelyekkel a munkádnál találkozol, valamint a konfliktusoknak a kiéleződése, mind a legjobb esélyek a xinxinged megemelésére. Ha nem lennének ilyen esélyek teremtve számodra, a megbízottaink (asszisztenseink) nem emelkedhetnének meg. Ha mindenki hallgatna rád és azt tenné, amit mondasz, akkor gondolom, hogy te még csak észre sem tudnád venni, ha a többieket egy heretikus útra vezeted, nem igaz? Természetesen senki sem fogja azt csinálni közülünk. Ámde meg fogsz emelkedni a művelésednél és a munkádnál, ez azt jelenti, hogy a munkád össze kell legyen kötve a műveléseddel. Nem is fogok köszönő szavakat mondani, hiszen mindannyian a tanítványaim vagytok; olyasmi nem létezik, hogy a mester köszönő szavakat mond a tanítványoknak, ezért nem is mondom azokat. (taps)  

Nagyon örülök, hogy látlak benneteket. Némely tanulókkal időről időre volt kapcsolatom, láttam, hogy erősen megváltoztatok, azok is, akik csupán rövid ideje vannak benne, erősen megváltoztak, némelyek nagyon erősen megváltoztak. Egy szempillantás alatt elmúlt több mint egy év; az utolsó alkalom óta, mikor Csangcsunban magyaráztam a Fá-t, máig már eltelt néhány év, közben sosem fordult elő, hogy ilyen sokat lássak közületek. Ez alkalommal visszajöttem az otthonomba (a szülőföldemre), mivel valóban látni akartalak már benneteket. Korábban mi mindig aggódtunk egy probléma miatt, nevezetesen, mihelyt én valahol megjelenek, sok tanuló akar arra a helyre jönni. Akkor sokféle tekintetben nyomás lett okozva (gyakorolva) a társadalomra, mindenekelőtt egyszerűen túl sok ember létezik, aki ezt a Dáfá-t tanulja; ha úgy a belföld, mint a külföld is bele van számolva, körülbelül százmillió ember létezik. Azonkívül az emberek buzgón és alaposan tanulják, mihelyt érintkezésbe kerülnek vele. Nem úgy van, mint más dolgok gyakorlásánál, ma gyakorol, holnap viszont már nem.

Itt nálunk viszont másképp van. Ti bejutottatok, mi viseljük értetek a felelősséget és hagyunk benneteket művelődni, megemelkedni, újra felemelkedni és eljuttatunk titeket a beteljesüléshez. Ezt ti is láthatjátok. Azonkívül viseljük a felelősséget a társadalomért, egészen mindegy milyen helyzetben, mi őszintén (becsületesen) viselkedünk. Ez előnyös a társadalom számára, saját magad számára, és a családod vagy különböző életkörnyezetek számára is. Erről nem szükséges tovább mesélnem, ezt ti magatok tudjátok. Ezért rendelkezhet ez a Fá ilyen nagy befolyással és ilyen nagy hatással a társadalomban, és csupán így tanulja olyan sok ember. Mihelyt valahol megjelenek, sok ember akar jönni és a nyomás sokféle tekintetben nagyon nagy lenne. Némely tanulók megkérdeztek: Tanár, el tudna jönni hozzánk? Nem adhatok olyan könnyen választ neki. Ha megígérem neki (elfogadom a meghívását), akkor oda kell menjek, ezért nem tudok olyan könnyen válaszolni neki. Mihelyt megígérem, na jó, akkor ott minden tanuló tovább fogja mesélni, és így sok ember fog majd odamenni, mielőtt én ott vagyok, ez lehetséges. Mindenekelőtt, ha az emberek száma nagy és a társadalom némely hatóságai még nem ismerhetnek bennünket vagy még nem értenek bennünket, némi károkat fogunk elszenvedni, úgy hogy a művelés környezete a tanulók számára szabotálva lesz, ezért nem akarok ilyesmit csinálni.        

Ma azonban két okból kifolyólag jövök: Az egyik, hogy több mint egy éve nem láttuk egymást, azonkívül itt van az otthonom, ez persze egy különleges esetnek számíthat, azonkívül mi az asszisztensekkel találkozunk; ezelőtt csak azt lehetett mondani, hogy az asszisztensek találkoznak, mert nem létezik egy hely sem, amelyiknek a nagysága alkalmas lenne a tanulók egy találkozója számára; Csangcsunban nem létezik egy hely sem több tízezer ember számára, ez csak így lehet. A másik: Én túlnyomóan külföldön lakom, és így talán problémák lesznek elkerülve ebben a tekintetben. Mármost ez a két ok van erre. De egészen mindegy, hol vagyok, én tudok a művelési állapotodról, én tudom, hogyan műveli mindegyik magát. Ameddig te tanulod és műveled magadat, törődni fogok veled.  

Nem probléma, hogy ti kalózkiadású könyveket vettetek, az biztos. A könyvek mármost csak fehér lapokkal és fekete írásjelekkel rendelkeznek, önmagukban nekik nincs hatásuk. Legyen az a mi ,,Zhuán Fálun“-unk vagy más könyvek is tőlünk, aminek valóban van hatása, az a belső értelem és a valódi lényeges tényezők amögött. Ilyesmi nem létezik más könyvekben. Azonkívül egészen mindegy, hogy kézzel lettek írva vagy kalóznyomtatványok, ameddig tanulod ezeket és műveled magadat, a belső értelmük már magától ott van, hiszen a Fofá határtalan, az erő, amit megmutat, nagyon nagy. Azonkívül ennél nem a hétköznapi emberek idejének és terének a fogalmairól van szó, ez teljesen más. De a kalózkiadású könyveket, amelyek írásjelei újra lettek írva, semmi esetre sem kellene megvegyétek, azonkívül, miután felfedeztétek ezeket, nektek segítenetek kell a megfelelő hatóságnak, hogy a dolog végére járjanak. Azoknál a könyveknél, amelyek az eredeti könyvből származó fotokópiák segítségével lettek nyomtatva, nem létezik probléma, ezeknek a tartalma nem lesz hibás.    

Ma főképp találkozni akarok veletek, sokan akarnak látni is engem, ezért ma egy picikét magasabbra ülök. (taps) Mivel mármost eljöttem, elmagyarázok nektek mellékesen még néhány kérdést. Szintén nem könnyű, hogy találkozzunk egyszer; ha a jelenlevőink szükségesnek tartják, hogy kérdéseket tegyenek fel, írhattok cédulákat és felnyújthatjátok nekem, én aztán megválaszolom azokat nektek. De rövid és tömör kell legyen, nem kell azt mondjad: Ó, Tanár, mennyire hiányollak hát, vagy milyen jó hát a Fá; és utána teszed fel csupán a kérdéseket. Úgy nem. Te csak így kell írjad: Nekem ez vagy az a kérdésem van. Azonnal a tárgyra kell térjél, úgy gyorsabban tudok olvasni és kevesebb időre van szükségem a válaszadásnál.        

Először két kérdést vetek fel. Némely kérdéseket különböző körülmények között már elmagyaráztam, néha azonban egynéhány kevés vidéken vagy egynéhány ritka körülmény között viszonylag feltűnően mutatkoznak meg, emiatt az semmi más nem lenne, mint ismétlés. Azonban számotokra én még egyszer pontosabban belemehetek ezekbe.  

Az első kérdés az, miért nem felel meg a mi Dáfá-nk nyelvtana a normáknak. Ez a kérdés az értelmiségiek között tűnik fel, egy viszonylag magas képzettségi szinttel rendelkezők között, mindenekelőtt azoknál, akik irodalommal foglalkoznak vagy kínait tanulnak és így tovább – vagyis ezen területek embereinél nagyon nagy akadályok léteznek. Miért nem magyarázhatjuk mi el a Fá-t a hétköznapi emberek szabványosított nyelvével? Tudjátok, hogy a szabvámyosított kifejezések meg vannak határozva, ,,ennek a szónak pontosan ez a jelentése“; azonkívül a szabványosított nyelvnek korlátai vannak és nem tudja kifejezni az óriási nagy Fá-t. Ebben a gigantikus világegyetemben az emberiségnek a földgolyója még csak egy porszem se egy porszemnek a porszemében, olyan kicsi. Hogyan vehetne fel egy ilyen nagy Fá-t? Hogyan lehetne, hogy a kozmikus Fá korlátozva legyen az emberiség nyelve által? Hogyan felelhetne meg az emberiség szabványosított nyelvének? Az abszolút lehetetlen.      

Ez a mi Fá-nk csak használja az emberi nyelvet. Ami azt illeti, hogyan magyarázom el ezzel a nyelvvel, úgy már elég, ha te megértheted; ilyen a cél, ezért nincs ez a nyelv szabványosítva. A Fá mai terjesztésének a számára semmiféle dolgok sincsenek a fejemben, amik merev nézetek által vannak képezve.

Még egy kérdést elmagyarázok, nevezetesen miért léteznek a mi Dáfá-nkban kifejezések a taoista rendszerből? Egynéhány kevés ember a vallásokból megtámad bennünket és azt mondja: Ő vegyesen beszél a buddhista és szintén a taoista rendszer dolgairól, még tudományról is beszél. Valójában hogyan tudnák ők ezt megérteni? Egészen mindegy, hogy tudomány-e, buddhista vagy taoista, ez csak egy kicsi picike egy parányi icipiciből ennek a Dáfá-nak a legalacsonyabb szintjén. Természetesen, ha a modern embereknek magyarázom el, én a Fá-t a mai emberek nézeteivel kapcsolatban kell elmagyarázzam; ha én a mennyben levő nyelvvel és kifejezésekkel magyaráznám el, te nem érthetnéd meg; vagy ha mi sok modern, új kifejezést alkotnánk meg, szintén nem érthetnéd meg, ezért kell legyen a Fá ezen a módon elmagyarázva. Nos, tehát miért léteznek kifejezések a taoista rendszerből? Tulajdonképpen ezt a kérdést már elmagyaráztam különböző körülmények között. Ez a mi Dáfá-nk nagyon, nagyon messze túlmegy a buddhista rendszer területén, én a kozmikus Fá-t magyarázom a buddhista rendszer álláspontján. Egészen mindegy, bármilyen nagy is legyen ez a Fá, én nem tartózkodom benne; ti élőlények mindannyian benne tartózkodtok. Ez tehát azt jelenti, minden élőlény a Fá által lett teremtve, a létkörnyezetetek és az életmódotok szintén a Fá által lett megteremtve. Ennek a Dáfá-nak az átfogó területén, vagyis az egész világegyetemben természetesen nem csak a buddhista rendszer, ez az egy rendszer létezik. Léteznek természetesen buddhák, taók és szintén még mindenféle fajtái az istenségeknek, mindenféle különböző istenségek, amelyekről ti még nem tudhattok.      

Ilyen egy nagy világegyetem, én ilyen egy nagy Fá-t magyarázok, természetesen léteznek benne a taoista rendszer dolgai és istenségek dolgai is. Valójában ti nem ismertétek fel, hogy még a nyugati vallások dolgai is léteznek benne. Hiszen ma én nemcsak a kínaiak előtt állok, nemcsak egy nép előtt, hanem sok-sok nép előtt. Azonkívül minden alapanyagot és minden élőlényt, amelyik eltérült, vissza kell vezessek a legeredetibb, legkezdetibb és legjobb állapotba, ezért csináltam így. Ez azt jelenti, ámbár én azt mondom, hogy a Fofá-t magyarázom, lényegében a kozmikus Fá-t magyarázom a Buddha álláspontjából. Én egy buddhának az alakjában jelenek meg, akkor szintén nem téves, hogy azt mondom, hogy ez Fofá.  

Nekem felelősséget kell viselnem értetek, nem vihetlek benneteket mind a buddhista rendszer Fálun-világába vagy más buddha-világokba. Hiszen ti mindannyian töprengtek egy dolgon: Tanár, én már csak az Ön világába akarok jutni. A gondolataitok nem hibásak, de én mondom nektek, én csak a szíveteket nézem. Ha te a hétköznapi emberek nézeteivel gondolkozol el az istenségekről és megpróbálod, hogy a hétköznapi emberek gondolkodásával értsd meg az istenségeket, sohasem leszel tisztában evvel. Ha neked már ma isteni gondolataid lennének, az egész nézeted megváltozna. Ha te korábban rendelkeztél a világoddal, ha különböző szintekről jöttél, hogy megkapd a Fá-t, ha te egy taó vagy egy istenség voltál, neked vissza kell térned az eredeti helyedre. Én gyakran mondom nektek, hogy ti még csak azt sem tudjátok, mi volt a múltatok és milyen volt. Neked csak művelődnöd szükséges, neked csak ehhez a Dáfá-hoz szükséges hasonulnod, vagyis, egészen mindegy, hogy te egy buddha, egy taó vagy egy istenség voltál, neked azonosulnod kell ezzel a kozmikus Dáfá-val, csupán akkor tudsz visszatérni, a jövő dolgaival garantáltan nagyon elégedett leszel. Nemcsak hogy nagyon elégedett leszel ezzel, hanem kapni is fogsz valamit, amit még csak el sem tudsz képzelni magadnak, én valami még jobbat adok neked és egy még jobb környezetet, mint a korábbi, ezt mind ti nem tudjátok elképzelni magatoknak. (taps) Én mondom, ez pontosan az ok arra, miért léteznek nálunk más vallásokból való kifejezések is.  

Ha vallásról van szó, úgy nézetem szerint ez az embereknek a felismerése és egy név (elnevezés), amit az emberek találtak ki. A ,,vallás” fogalom nagyon homályos, nincs egy rögzített meghatározása. Mikor Sákjamuni a Fá-ját terjesztette, nem mondta, hogy ő egy vallás lenne; Jézus szintén nem mondta, hogy ő a kereszténység lenne; a szentséges Mária szintén nem mondta, hogy ő a katolicizmus lenne. Valójában nekik megvan a saját nevük, nekik megvan a saját megnevezésük a tanítványok számára, semmiképpen sem az a fogalom, amiről az emberek beszélnek. Az istenségek nem ismerik el a vallásokat, emiatt sok ember nem művelheti magát sikeresen a mai vallásokban. Valójában ők nem akarják feltétlenül valóban művelni magukat, nekik csak egy ilyen szívük van és jónak találják; amit megőriznek, azok a vallások önmagukban és nem a Buddha. A Buddha csak az emberszívre tekint, az istenségek csak az emberszívre tekintenek. Ha te nem tudod valóban művelni magad a vallásokban, ez mind semmit sem jelent. Csak azt lehet mondani, hogy te megtértél a valláshoz, vagy egy szerzetes vagy apáca lettél, de ez nem jelenti azt, hogy te a Buddha egy tanítványa vagy. A Buddha csak az emberszívre tekint, szerzetessé vagy apácává válni csak egy formalitás és a szívet mutatja meg, amelyik a Buddhához fordul. Csak a lényegi változás jelenti a valódi megtérést a Buddhához. Ha a szíved nem vált szerzetessé vagy apácává, ha a szíved nem tért meg, akkor ez mind semmit sem használ. Természetesen, te azt mondod: Ámde a szívem nagyon ájtatos. Hogy te ájtatos vagy, csak a vallásokra vonatkozik és a tevékenyteljes cselekvésednek egyik megjelenési formája, azonban nem művelés, ez azt jelenti, hogy nem léteznek különbségek közöttük. Ezzel a kérdéssel főképp azt akarom mondani, hogy ez a Fá egyszerűen túl nagy és magába foglalja az összes művelési módszert és az összes élőlényt a világegyetemben. Tulajdonképpen csak kevés taoista kifejezést használtam; mivel a földön nem sok ortodox (igaz) vallás lett hátrahagyva, én is csak erről a kevés fajtáról beszélhetek. Valójában sokkal több művelési módszer létezik a világegyetemben, az emberiség társadalmában azonban csak néhány létezik belőlük.             

Én már csak találkozni akartam veletek és nem túl sokat beszélni. Ami a művelésnél való dolgokat illeti: Egészen mindegy, hogy te látsz-e engem vagy sem, éppúgy művelheted magad, az nem probléma. Viszont ti mindig látni akartatok engem, ezért használom ki ezt az alkalmat, hogy találkozzam veletek. Mert többet nem készítettem elő számotokra, amit el akartam magyarázni nektek, azt gondolom, nem is olyan egyszerű, hogy találkozzunk néha. Előbb azt mondtam, hogy nyújthattok át cédulákat nekem. Most leadhatjátok a cédulákat, meg fogom válaszolni a kérdéseket, amiket szükséges megválaszolni.    

Kérdés: A két jingwen számára ,,Gyökerestől kitépni” és ,,Kiért létezni” kétfajta megértés létezik a gyakorlócsoportunknál: Egyik az, hogy az helyes, amit azért tesz az ember, hogy megőrizze a Fá-t; a másik az, a művelés vonatkozásában: ha valaki felfelé művelte magát, az a legjobb megőrzése a Fá-nak.  

Mester: Én mondom nektek, miután a két cikket megírtam, némelyek a művelő szívével tudják olvasni ezeket, némelyek azonban a hétköznapi ember szívével. Némelyek hibákat követtek el, de nem ismerik el. Ha látja is a cikkeimet, nem akarja elismerni és ráadásul még megpróbálja, hogy igazolja magát a hétköznapi ember szívével. Ha némelyek közöttünk veszekednek, mindketten kikeresik maguknak a Fá-ban levő szavaimat, azért hogy megvitassák. Ti mindannyian a hétköznapi ember szívével téptétek ki a Dáfá-t az összefüggésből. Ti mindannyian nem ismertétek fel a Fá álláspontjából kiindulva. Ha megpróbálhattátok volna, hogy egy másik álláspontból kiindulva ismerjétek fel, nem cselekedtetek volna úgy. Mindegyik konfliktusnak, amelyikkel találkoztok, van valami köze a saját szívetekhez. A ,,Gyökerestől kitépni” egy pekingi esemény miatt lett megírva, sokan közülünk talán tudnak róla, én nem akarok arról beszélni, hogyan tekintendő ez a dolog önmagában.

Kérdés: Sákjamuni a világegyetem hatodik rétegéből jött, de miért nem látta ő a kis világegyetemnek a szélét?

Mester: Ez nem fogható fel a hétköznapi embereknek a logikus gondolkodásával. Valójában Sákjamuni nemcsak a világegyetem hatodik rétegéből jött, hanem egy nagyon magas szintről. Lehetetlen volt, hogy olyan magas dolgokkal jöjjön az embervilágba, az akkori emberek csak korlátozott Fá-alapelveket tudtak elfogadni, ezért adta át Sákjamuni az Arhát Fá-ját, ami manapság lett hátrahagyva, semmi további, mint az. Azonban akkoriban ő ténylegesen elmagyarázott sok még magasabb Fá-alapelvet is, de mindezek nem lettek hátrahagyva. A Fá-magyarázat több, mint 40 évében ténylegesen elmagyarázta a Fá-t a ,,Négy Nagy”-on belül is. Ennek mind semmi köze a ti művelésetekhez. Én mondom neked, egészen mindegy, ki honnan jön, a jelenlevőink között szintén léteznek némelyek, akik nagyon magas szintekről jöttek, de te mégsem láthatsz semmit, még csak az emberiségen kívül levő dolgokat sem láthatod. Az emberek a művelés közben vagy a Fá terjesztésénél pontosan így kell cselekedjenek és korlátozva kell legyenek, avégett hogy a földön maradhassanak. Én mondom nektek, ha nem rendelkeztem volna egy hétköznapi ember gondolataival, én sem maradhattam volna itt. Összebarkácsoltam magamnak egy embernek a gondolatait, mielőtt ezt a dolgot tettem, ezért maradhatok az emberek között és magyarázhatom el nektek a Fá-t ezen a módon. Sok dolgot ti nem érthettek meg.   

Kérdés: Nyelvi akadályok (beszédhibák) befolyásolják a munkát megbízottként?

Mester: Némely nyelvi akadályok (beszédhibák) nagyok, némelyek kicsik, ha csak egy picit dadogunk vagy csak egy picit vannak problémáink a nyelvünkkel vagy a kifejezési képesség egy picit gyenge, akkor annak mind nincs befolyása. De miközben ma az embereknek a száma, akik tanulják a Dáfá-nkat, egyre nagyobb és a társadalmi réteg, amellyel kapcsolataink vannak, egyre magasabb lesz, úgy azt gondolom, hogy nem megfelelő, ha mi mindannyian úgy céltalaul össze-vissza fecsegünk. Sok magas tudásszinttel rendelkező ember lenne ténylegesen befolyásolva a Fá tanulásának a kezdeti idejében. Ezért azt javaslom: A megbízottaknak, akiknek nyelvi akadályai (beszédhibái) vannak, egy asszisztens lehet a rendelkezésükre bocsátva, aki magas felismerésekkel rendelkezik a Fá-ról és akinek magas a képzettségi szintje (magas képzettségi szint nem jelent feltétlenül magas felismeréseket a Fá-ról), nagyon magas felismerései kell legyenek a Fá-ról, legalábbis már némi ideje kellett volna tanulja a Fá-t és átjusson némely vizsgákon és nem kell többé ide-oda ingadozzon, ilyen egy ember lehet a rendelkezésedre bocsátva asszisztensként; vagy lecserélik a megbízottakat. Hiszen ti a megbízott munkáját nem a dolog miatt végzitek, hanem azért, hogy műveljétek magatokat. Ha valaki azt mondja: ,,Én pontosan megbízott akarok maradni és nem szabad legyek kicserélve”, akkor véleményem szerint előbb vagy utóbb ez a szív el kell legyen távolítva, ez előbb vagy utóbb elő kell forduljon egyszer. Te nem azért jöttél, hogy megbízott legyél, hanem hogy műveljed magad, ezt meg kellene jegyezd magadnak. Gondolom, az nem probléma, ha icipicit vannak nyelvi akadályai (beszédhibái).   

Kérdés: Áttörhetjük-e mi a korábbi szinteket, ha művelés által visszatérünk?

Mester: Te még mindig emberi gondolatokkal gondolsz az istenségek dolgaira. Ha a jövőben tisztában vagy ezzel, el fogsz pirulni ezen kérdés miatt. Ne foglalkozz ilyen dolgokkal. A Dáfá a legjobbat teremtette meg számotokra, nektek csak művelnetek szükséges magatokat. Valójában az, ami közülünk sokaknak a szívén fekszik, a hazatérés, és nem az, milyen távol vannak az otthonuktól. Az istenségeknek a fogalmai erről egészen mások, mint a tieitek, nem úgy van, mint azt elképzelitek magatoknak.  

Kérdés: Hány világ létezik még a Fálun-világon kívül még magasabb szinteken?

Mester: A gondolataid a művelésnek kellene átadják magukat! Én mondom neked, számtalanul sok létezik. Kikutathatod-e, hány molekulája van a testednek? A három világkörön belüli testek mind emberi testeknek vannak nevezve. Egy embernek a testében a következőképpen van: a mikroszkopikus részecskék képezik a nagyobb részecskéknek a rétegét, aztán a nagyobb részecskéknek a rétege képezi ugyancsak a még nagyobb részecskéknek a rétegét, az úgynevezett emberi test egy összefoglaló név (elnevezés) a három világkörön belül. Te még csak azt sem tudod, hány részecske létezik egyedül a három világkörön belül! Számtalan. Egészen mindegy, milyen messzire művelitek magatokat, közületek jelenlevők közül egyik sem tudhatja meg, hány világ létezik a világegyetemben, és ez abszolút így van.  

Kérdés: Én már néhány éve gyakorlok és a meditációnál gyakran elalszok, ez már egész idő alatt zavar engem.

Mester: Mindannyian tudjátok, hogy szenvedéseket kell elviseljetek; de mégis te nem gondoltál arra, hogy az elalvásod démoni módon kínoz téged és nem hagy művelődni?! Nem kellene talán az akaratod hasson ebben a pillanatban? Én nem hiszem, hogy te feltétlenül aludni akarsz nyitott szemmel?! Ha nem megy, akkor gyakorolj hát nyitott szemmel, neked feltétlenül át kell jutnod ezen a vizsgán.    

Kérdés: Én nevelem a gyermekemet, de nem hallgat rám; ha továbbra sem hallgat rám, akkor hagyjam, helyes ez?

Mester: Nem egészen így van, az elnézés a gyermekekkel szemben a szülők egy bűncselekménye. Nem lehet azt mondani, hogy annak semmi köze hozzátok, nemzedékről nemzedékre, hogy a mai emberi társadalom már ilyen mértékben megváltozott. Én mondom nektek, a gyermekek feltétlenül meg kell legyenek fegyelmezve. Én észrevettem, hogy a törvények az amerikai társadalomban oda vezettek, hogy nem szabad többé fegyelmezni a gyermekeket. Gyermekeket fegyelmezni olyasmivé válna, mint a törvények elleni vétség, ezért szabad folyást engednek nekik (szabadjára engedik őket). Nekünk nem szükséges az udvariasságról beszélnünk, a gyermekek még csak az elementáris emberi dolgokat sem ismerik; milyen emberiség lesz a jövőben kialakítva? Azonban én mondom nektek, nekünk Kínában megvan a hagyományunk, hogy neked meg kell fegyelmezned a gyermekeidet és nevelned kell őket, neked nem szabad szabadjára engedned őket (szabad folyást engedni nekik). Neked szabad úgy megverni, mint megszidni is őket, amiről mi beszélünk itt, az az, hogy a művelők nem kellene felmérgelődjenek. A gyermeket szabad megfegyelmezni; ha neked jó a hangulatod és megvered, ha mosolyogva vered meg, szintén fáj neki, a cél az, a gyermeknek egy leckét adni, úgy hogy semmi rosszat se tegyen. Nem hibás nevelni a gyermeket, gondolkodj egyszer így: Ennél nem rólam van szó, hanem ez egy jó dolog úgy a társadalom számára, mint a jövendő emberiség számára is. Ha viszont túl ragaszkodó vagy, akkor te megint csak a másik végletbe jutottál. Ez azt jelenti, nem probléma megfegyelmezni a gyermeket, de megfontoltsággal (értelmesen) kellene legyen nevelve.     

Kérdés: Az úgy van, hogy mi a Fofá-ért és az igazságért létezünk?

Mester: Ez a téma nagyon magas, némely gondolatok a művelésnél helyesek; pontosan megmondva, a Fofá teremtette meg a létkörnyezetet (életkörnyezetet) az élőlények számára és adott életet az embereknek, ilyen a viszony. Az élet csak az azon a szinten levő életmód számára létezhet. Ha te egy nagy megvilágosult vagy és sok dologgal törődhetsz ott lent, akkor talán több élőlény számára létezel, ilyen a viszony.   

Kérdés: Mihelyt olvasom a ,,Zhuán Fálun”-t, aludni akarok…

Mester: Ha közülünk egy megbízott teszi fel ezt a kérdést, akkor úgy gondolom, hogy te fel kell hagyjál ezzel és kezdetben engedjél másokat végezni a munkát, neked először tanulnod kellene, jobb lenne, hogy aztán csináld tovább, miután megemelkedtél. Mivel te aludni akarsz, mihelyt a ,,Zhuán Fálun”-t olvasod, talán még csak át sem olvastad a ,,Zhuán Fálun”-t, hogyan végezheted akkor a megbízott munkáját? Gondoskodni (gondját viselni valakinek), gondoskodni, hogyan gondoskodjunk mi? Itt a Fá van terjesztve, a gyakorlatmozdulatok csak segédeszközök a beteljesüléshez; egészen mindegy, milyen jól is felelnek meg a mozdulataid a szabványnak, a Fá nélkül te nem művelheted magad sikeresen. A Fá a legeslegfontosabb; hogy az ember aludni akar az olvasásnál, annál ugyanarról az alapelvről van szó, mint mikor a meditációnál akar aludni, amiről éppen beszéltem.   

Kérdés: Miért van némelyeknek mindig nagy gondolati karmájuk és miért bukkan fel mindegyik szakasz után még egyszer?

Mester: Ez egy elterjedt jelenség. Én mondom nektek, én láttam, hogy ti valóban nagyon jól művelitek magatokat, mindenekelőtt a sokéves tanulók; valóban örülök, mikor látlak benneteket. De nektek ugyanaz a problémátok lesz, nevezetesen hogy a rossz dolgok időnként megmutatkoznak a gondolatokban, sőt alkalmilag eléggé rossz dolgok bukkannak fel, azonkívül a rossz dolgok, amik felbukkannak, egyre rosszabbak lesznek. Most elmagyarázom nektek egyszer az alapelvet erre. Tudjátok, hogy a művelésnél ti a mikroszkopikustól fogva, az életetek összetételétől fogva meg lesztek változtatva. Vagyis, neked az a részed, amelyik meg van változtava, már megfelel a mércének, akkor nem lehet többé azt mondani, hogy ez a rész még ember. Ha az emberi részed csinálni akar valamit, az a rész nem szabad együttműködjön, különben az azt jelentené, hogy az istenség tesz rosszat, akkor az azt jelenti, hogy leesett, az abszolút nem megengedett. Ezért az a rész, amelyik megfelel a Fá-nak, a szakadatlan művelésednél állandóan le lesz választva. Mint egy fának az évgyűrűi terjeszkedik kifelé a művelésnél gyűrűről gyűrűre, a fakéreg a te felszíned. Vagyis ő azon az úton és módon műveli magát, hogy a készre művelt rész belülről kifelé terjeszkedik ki, míg végezetül eléri a felszínt. A te készre művelt részed egy istenség, a nem készre művelt rész egy ember.  

Amit én csinálok, az az, hogy téged az életed mikroszkopikusától fogva, vagyis az életed belsejétől kezdve megváltoztassalak, akkor ennek megfelelően kevés változás létezik a külsőben. De a művelésnél éppen saját magát kellene megfékezze az ember, és ezt a végéig. Mielőtt a kéreg nem lett megváltoztatva, a hétköznapi emberek gondolatai fognak felbukkanni a gondolataidban, néha ezek elég rosszak, de te mégis megfékezheted őket. Ez éppen onnan ered (jön), hogy te azt a részt megfékezed. Korábban viszont te nem tudtad ellenőrizni őket, mivel ők is nagyon mély szinteken léteztek; ezért nem tudtad ellenőrizni őket. Ugyan ma észreveheted, hogy a rossz gondolatok megmutatkoznak a fejben, de meg tudod fékezni őket, és így a művelésnél ellenőrzés alatt tarthatod a saját magatartásodat és a gondolataidat. Ez az állapot csak a Dáfá-ban való művelésnél létezik.   

Hogy biztosítsuk, hogy művelhessétek magatokat és ne legyetek ilyesmitől zavarva, a készre művelt rész le kell legyen választva. Viszont hogy biztosítsuk, hogy te művelhesd magad a hétköznapi emberek között, a dolgok a felszínen egyre csak még gyengébbek, egyre gyengébbek lehetnek. Például már száz réteg lett készre művelve, a felszíneden azonban csak egy réteg lehet megváltoztatva. Ezzel arra gondolunk, hogy az arány nagyon kicsi, a cél az, hogy te művelhesd magad a hétköznapi emberek között. Ha minden el lenne távolítva, ha te nem rendelkeznél többé a hétköznapi emberek egyetlen egy nézetével és gondolataival sem, akkor a felszínen te szintén nem lennél többé egy hétköznapi ember, és következésképpen nem tudnál többé a hétköznapi emberek között művelődni.  

Én mondom nektek, ha nem rendelkeznél a hétköznapi emberek szívével, te tudhatnád, mit gondolnak a többiek a szívükben, te minden oldalról zavarva lennél. Az, amire egy ember gondol, egy mozdulat, egy arckifejezés, egy nagyon kifinomult magatartás, minden egy célt hordoz magában. Azonkívül némelyeknek nagyon erős rossz gondolataik vannak és arra gondolnak, hogyan árthatnának másoknak; némelyek minden lehetségesre gondolnak, mint például rablás és prostitúció, te egyáltalán nem maradhatnál ebben a világban, ez már ennyire kaotikussá vált. Avégett hogy ti művelhessétek magatokat itt, mi ezt a művelési formát használjuk, ez a leggyorsabb, a te készre művelt részed mozdulatlan marad és le van választva. Ha te állandóan műveled magad, állandóan olvasod a könyveket, állandóan felismered és megérted, a te területed szintén állandóan nagyobbodik, ez azt jelenti, hogy egyre közelebb jut a felszínedhez. Ha a felszín is meg van változtatva, az a beteljesülést jelenti. Ezért nem kellene hagyjátok magatokat elijeszteni a fejetekben levő rossz gondolataitoktól. De még egyet: A Tanár megmondta és én megértettem azt, ez azért van, hogy biztosítsa, hogy mi művelhessük magunkat a hétköznapi emberek között, jó, akkor nem törődöm többé ezzel. A féktelenséged azt jelentené, hogy te nem műveled magad, ilyen az összefüggés.

Kérdés: Tanár, kérem,  magyarázza el egyszer, mik a ,,technikák”.

Mester: Ami a technikákat illeti: Különböző vallásoknak különböző technikái vannak, különböző művelési formáknak különböző technikái vannak, különböző szinteknek szintén különböző technikái vannak. Összefogóan elmondva, ezek a különböző kéztechnikák, amik azért vannak alkalmazva, hogy műveljék magukat vagy bemutassanak valamit, ezek ilyesmik. Ehhez tartozik például a betegséggyógyítás, a démonok leigázása és így tovább, minek tanulod azt? A dolgokban, amiket tanultál, minden bele van foglalva, csak az nem lehet megmondva neked, a legfontosabb számodra ebben a pillanatban az, hogy gyorsan újra megemelkedjél.   

Kérdés: Lehet érteni a három világkör alatt az istenségek körét, az emberek körét és a kísértetek körét?

Mester: A három világkörről már beszéltem különböző helyzetekben, a könyveinkben is léteznek magyarázatok erre. A három világkör egy olyan terület, amelyik a három nagy részből van képezve, ,,a vágyak világköre”, ,,a forma világköre” és ,,a formátlan világköre”. A három világkörön belüli élőlények nem szabad tetszőlegesen kimenjenek; a három világkörön kívüli élőlények szintén nem szabad tetszőlegesen bejöjjenek, egészen mindegy, milyen rátermettek is. Itt, ahol az emberek minden alapanyaga létezik, természetesen léteznek a világi emberek, istenségek és kísértetek is. Ugyan létezik ilyesmi, de nem úgy van, mint azt elképzeled magadnak. A három világkör egy a menny által meghatározott terület, az élőlények, amelyek beestek a három világkörbe, nem térhetnek vissza újra a mennybe, nem mehetnek ki többé a három világkörből, természetesen kivéve, hogyha művelik magukat. Nem mindegyik fajta művelésen keresztül lehet kimenni, sok fajta művelésen keresztül nem lehet kimenni. [Nem mindenki, aki műveli magát, képes arra, hogy távozzon. Sok művelő nem képes arra, hogy kijusson,] Csak a földön vagy a három világkörön belüli különböző szinteken maradhatnak. A három világkörön kívüli élőlényeknek szintén nem szabad tetszőlegesen bejönniük, egy ilyen hely ez, egy különleges hely, az istenségek fogalmaival szemlélve itt van a legpiszkosabb hely.   

Kérdés: A Fá tanulásánál némelyek mindig aludni akarnak.

Mester: A Fá tanulásánál te alszol, az olvasásnál alszol, a gyakorlásnál is alszol, vagyis minden esetre te még nem gyűrted le ezt a kezdeti dolgot, ámde ez az akarat egy dolga! Tudjátok, nemcsak az összes tényező, ami az emberit képezi, nem hagy téged a művelésnél megszabadulni az emberektől, hanem azok a dolgok is, amik az összes emberi környezetet képezik, nem engedik meg neked, hogy elhagyd ezt a helyet; neked ezt mind át kell törnöd és le kell gyűrnöd az összes démoni nehézséget. Leginkább abban a formában mutatkoznak meg, hogy szenvedést hoznak létre neked. Ámde a szenvedésnek különböző formái vannak, az alvás is egyik közülük. Azonban azok, akik nem művelhetik magukat és nem jutnak előre folytonosan, nem tudják, hogy ez szenvedés. Te nem tudod megkapni a Fá-t, ők nem hagynak téged tanulni a Fá-t, mégsem veszed észre, hogy ezek démoni nehézségek. Kivéve, ha a szíved nem szenteli magát a Fá-nak és te nem akarod magadat művelni. De miért nem nyomod el őket? Erősítsd meg az akaratodat. Ha az emberek már egyedül az alvásuk elnyomása (elfojtása) által buddhává válhatnának, akkor azt mondom, hogy az túl egyszerű volna. Ha te még egy ilyen kis akadályt sem tudsz legyűrni, hogyan tudod aztán még művelni magadat?      

Kérdés: A művelés ideje nagyon korlátozott, hazamehetek-e én még Önnel, ha mostantól fogva eltökélten előrehaladok?

Mester: Neked nem szükséges emiatt aggódnod, és nem is szükséges erre gondolnod; műveld magad, ameddig még van időd a művelésre, haladj előre bátran és állhatatosan. Ami azt illeti, hogy hazajuthatsz-e vagy sem: A sorskapcsolat már itt van, legalábbis te ma itt ülsz és láttál engem. Nem igaz? Tehát léteznek még esélyek. (erőteljes taps) Ameddig ez a dolog még nincs egészen befejezve, még vannak esélyeid. Használd ki az időt; hogyan használjátok ki az időt, ez az, amiről el kellene gondolkodjatok.   

Kérdés: A tanulók között, akik nem viszik magukkal a bentit, léteznek olyanok, akik eljutnak a beteljesüléshez?

Mester: Azok között, akik a bentit nem viszik magukkal, természetesen léteznek olyanok, akik eljutnak a beteljesüléshez. Az előbb én megmondtam, hogy nem fognak mindannyian a Fálun-világba menni, azok, akik a Fálun-világba mennek, magukkal viszik a testüket. Ebben a világegyetemben korábban sok-sok művelési forma és mennyország létezett különböző mennyei rendszerekben, 99,9% közülük nem akarja a testet. Nem úgy van, hogy mindannyian olyan jónak tartják a hús-vér testet, sok mennyországban egyáltalán nem megengedett, hogy te a testtel térj vissza. Ha visszavinnétek azt, úgy az azt jelentené, hogy ti szabotáljátok ott a Fá-t, vagyis a Fá-t a szinteteken, amit ott a kozmikus Dáfá-ban értettetek meg és ismertetek fel. Mint például ,,Parancsolat, Meditáció és Bölcsesség”, amiről Sákjamuni beszélt, ez szintén egy a kozmikus Dáfá-ban való megtestesülés és szintén a ,,Parancsolat, Meditáció és Bölcsesség”-nek egy önállóan kialakított rendszere, amit ő ismert fel. Nem akarják mindannyian magukkal vinni a hús-vér testet, csak azok viszik magukkal, akik a Fálun-világba mennek.

Még egyet: Némelyik azt mondja, hogy ő magával akarja vinni a hús-vér testet. Valójában az csak egy hétköznapi embernek a gondolata, ő a hétköznapi emberek nézetével rendelkezik, nevezetesen, a haláltól való félelemmel; azt gondolja: Milyen jó lenne, ha én mindent magammal vihetnék és nem kellene meghaljak! Egészen mindegy, hogy magaddal viszed-e a testet vagy sem, mi végezetül mindenkivel megláttatjuk a beteljesülésednek a pompázatos jelenségét. (erőteljes taps) Ha a Dáfá-nk véghezvitte ezt a dolgot, bármilyen vallásoknak egy virágkora sem hasonlíthatja össze magát ezzel. De ne csak ringatózz a boldogságban, neked a beteljesüléshez kell művelned magad.     

Kérdés: Annak van valami köze a xinxingnek a szintjéhez, ha valaki nem tudja megcsinálni a lótuszülést a meditációnál? Eljuthat a beteljesüléshez?

Mester: Én tudom, hogy sok ember még csak a féllótuszt sem tudta megcsinálni és végül mégis megcsinálta a lótuszülést. De ez megint csak nem jelenti azt, hogy neked ma azonnal meg kell csinálnod a lótuszülést. Elegendő már, hogy teljes szívvel gyakoroljál. Viszont az is lehet, hogy a karma ezen a területen egy picivel nagyobb, azonban azt is mind el lehet távolítani. Ezen a világon nem létezik egy másik olyan dolog sem, amelyik még komolyabb, mint a művelés. Hogy pénzt keressél, olyan sok szenvedést tudsz elviselni, más dolgokért is olyan sok szenvedést tudsz elviselni, nem tudsz elviselni a művelésedért is egy icipici szenvedést? Te, egy karmával teli emberként buddhává akarsz válni és a beteljesüléshez akarod művelni magad, létezik még [ennél] valami komolyabb dolog? Milyen szívvel szembesülsz te ezzel a dologgal? Nem pontosan ez a kérdés? Ami azt illeti, hogyan érendő el ez a művelésnél: Mi nem is követeljük meg tőled, hogy te ezt azonnal a kezdetén feltétlenül el kell érjed. Gyakorolhatod lassan, az nem probléma.    

Kérdés: A ,,Gyökerestől kitépni” jingwenről azt mondják a tanulók, azt jelentené, hogy nézeteket gyökerestől kitépni; a ,,Kiért létezni”-hez azt mondják, hogy a Fá-ért létezik az ember, helyes az?

Mester: Nektek nem kellene szőrszálhasogatást folytatnotok, az, amit én megértetek veletek, az a belső értelem és azok a dolgok, amiket a művelésnél felismerhettek; nektek nem kellene szőrszálhasogatást folytatnotok, azáltal hogy ti a szó szerinti jelentést kutatjátok a felszínen. Az előbb mondtam még, hogy nem léteznek különbségek ezen könyvünk és más könyvek között, ha nem létezne a belső értelem mögötte; csak fehér lapok és fekete írásjegyek lennének. Végül is a Fá mögötte áll; ha te leveted azt a szívet és bármilyen nézet nélkül olvasod, a felismeréseid garantáltan helyesek, egészen mindegy, mennyit is tudsz felismerni. Ha te bármilyen nézettel, amit nem tudsz levetni, vagy ha te kifogások és érvek után kutatsz, hogy eltussold a hibáidat, ha te ezekkel a megfontolásokkal olvasod, semmit sem olvashatsz ki belőle. Ha te minden szándékos elgondolást levetsz és olvasod, mindent megérthetsz, nem fog félresikerülni, egészen mindegy, mennyit is értesz meg. Ha te valamilyen szívvel olvasod, amit nem tudsz levetni, egy icipicit sem láthatsz, csak szőrszálhasogatást folytathatsz a felszínen és másokkal vitatkozhatsz. Olvasd egyszerűen egy nyugodt szívvel, akkor te garantáltan tudhatsz mindent, amit neked tudnod kell.           

Amit az utóbbi időben írtam, pontosan homályosan [megfogalmazva] írtam, szándékosan írtam homályosan [megfogalmazva], mert nem akarok nagyobb akadályokat okozni a művelésetek számára. Minél világosabban magyarázom el, annál nagyobbak kell legyenek a nehézségek és akadályok, amikkel találkoztok, ezért némely dolgok a felismeréshez vannak ott számotokra. Abszolút nem úgy lesz, hogy a művelésetek útja sima lesz, csak mert én világosan elmagyarázom. Ha a nehézségek a felismerésed területén kisebbek lettek, a vizsga azonban, amivel találkozol és amin nem tudsz átjutni,  nagyobb lett. Nem kellene azt higgyétek, hogy egy jó dolog, ha sokat hallotok, valójában a Fá már teljesen hátra lett hagyva számotokra, egyedül azon múlik, milyen érzülettel (gondolkodásmóddal) művelitek magatokat.   

Kérdés: Mit kellene csináljak, avégett hogy az asszisztensközpont (tanácsadóhely) a valódi művelés egy környezetévé váljon?

Mester: Erre nem léteznek speciális előírások. Nincsenek semmiféle szabályaink és előírásaink. De az asszisztensközpontok (tanácsadóhelyek) számára több véleményt nyilvánítottam ki az asszisztensek (megbízottak) minőségéről a rövid cikkeimben (ezeket jingweneknek nevezitek), ti elolvashatjátok tehát azokat és tanácsokként vehetitek. Ha ti az asszisztensközpontotok (tanácsadóhelyek) környezetét akarjátok javítani és egy bizonyos állapotot akartok elérni, de a tanulók ennél nem tudnak lépést tartani, akkor az szintén nem megy, azonkívül nem szabad semmiféle szabályok és előírások létezzenek, hogy korlátozzátok a tetteiket, a külső ellenőrzés nem fékezheti meg az emberszívet, mindez szemfényvesztés lenne. Minden nap léteznek új tanulók, akik beszállnak, emiatt az összszínvonal sohasem érheti el az istenségek állapotát. Az asszistensközpontotoknál (tanácsadóhelyeknél) örökké emberek művelik magukat, viszont ők megint csak nem hasonlítanak az emberekre. Mivel a ti készre művelt részetek, vagyis az a rész, amelyik istenségé válhat, már le lett választva. Emiatt a munkátok nagyon kemény, és az emberszív, amivel szembesültök, bonyolult, ez garantáltan így van, csupán így művelhetitek magatokat. Cselekedjetek a Fá szerint; ha problémák merülnek fel, először saját magatoknál keressetek, azután nézzetek a problémák okai után, úgy én azt gondolom, hogy a dolgok jól lehetnek megoldva.    

Kérdés: Hogyan emelkedik az ember az érzéki felismeréstől a racionálisig?

Mester: Ennél semmiféle megjelenési formák sem léteznek a hétköznapi emberek között, nem úgy van, mint mikor valamilyen elméletet tanulsz. Mihelyt megemelkedett a racionális felismeréshez, meg fogod állapítani, hogy észrevétlenül világossá vált számodra. De nagyon gyorsan megint nem vagy többé tisztában vele, mert neked az a részed, amelyik megértette, már elérte a mércét; miután te tisztán megértetted, le lesz választva, rögtön azután megint nem vagy többé tisztában vele. Ezért gyakrabban kell tanulnod ezt a Fá-t, újra és újra tanulnod. Némelyek közülünk kívülről tudják a Fá-t, miért felejtik el némi idő után újra,  ámbár nagyon jól tudták kívülről? Mert a rész, amelyik nagyon jól tudta kívülről, már készre van művelve; ami fennmarad, az a rész, amelyik még nincs tisztában vele, innen eredően kell neked még tovább olvasnod. 

Kérdés: A tanulók, akik nem olyan jók a kínaiban, feltétlenül kínaiul kell tanulják a ,,Zhuán Fálun”-t, avégett hogy megemelkedhessenek?

Mester: Az nem probléma többé, most nekünk már sok változatunk van különböző nyelveken. Ha csak arra korlátozódna, hogy csak kínaiul való tanuláson keresztül lehetne megemelkedni, akkor nem kellett volna lefordítanunk angolra, olaszra, oroszra vagy koreaira. Ez azt jelenti, hogy más nyelvekkel szintén meg lehet emelkedni és ugyanúgy el lehet jutni a beteljesüléshez. Azonkívül, ha te ugyanazt az erőfeszítést teszed, akkor semmiben sem lesz hiány, nem létezik különbség. Amik le vannak fordítva, csak a felszínen levő szavak, ami viszont hat, az a mögöttük rejlő belső értelem.  

Kérdés: Én teljes szívemből sikeresen akarom művelni magam; az ragaszkodásnak számít?

Mester: Ha arra gondolsz: ,,Én a beteljesüléshez akarom művelni magam”, az nem számít ragaszkodásnak, hanem azt jelenti, hogy a te legjobb eredeti természeted napvilágra került. Ha viszont minden nap arra gondolsz: Én el akarok jutni a beteljesüléshez; egészen mindegy, mit csinálsz, te arra gondolsz, hogy eljuss a beteljesüléshez – akkor én azt mondom, hogy az ragaszkodás. Már elegendő, ha neked megvan ez a kívánságod, ami fennmarad, az az, hogy művelje magát az ember! Ha neked mindig csak a beteljesülés jár az eszedben, akkor ezáltal mennyi lesz igénybe véve a művelésedből? Az akkor talán nem ragaszkodás?    

Kérdés: Az Ön ,,Egy párbeszéd az idővel” című jingwenének a vonatkozásában némely tanulók nagyon makacsul ragaszkodnak az időhöz, hogyan kellene legyen szemlélve ez a tendencia?

Mester: Az előbb feltett kérdésekből észrevehető, hogy némelyek a tanulóink közül valóban elmennének vele, ha valóban látnának valakit, aki úgy néz ki, mint egy istenség és a műveléshez vezeti őket. Az akkor nem veszélyes? Az egy kis probléma? Én mondom neked, hogy a mennyei rendszerekben mindegyik gigantikus anyag egy istenség. Az emberiség egyfajta fogalomnak tartja [az időt]. Feljön a nap, világos lesz, sötét lesz, mivel az óra mutatói forognak, az anyagok megváltoznak, a gyümölcs nagyon gyorsan megrothad a meleg napokon, az étel megromlik, ha nem eszik meg, a gabona érik, egy év négy évszakkal rendelkezik, mindezek idővel kapcsolatos jelenségeknek (az idő megnyilatkozásainak) tűnnek. Ez egyfajta fogalomnak van tartva.  Én mondom nektek, hogy valójában mind ennek a megvalósulása az időnek saját magának az ellenőrzése alatt áll, ő egy istenség. Még a napfelkelte és naplemente, valamint a földnek a nap körül való keringési sebessége is mind az idő által van okozva. Ámde az idő rendkívül bonyolult. Különböző dimenziók különböző időkkel rendelkeznek, a nagyobb környezetek a nagyobb környezetek időivel rendelkeznek, a még nagyobb környezetekben szintén léteznek még különböző önálló kicsi idők, léteznek tehát rendkívül bonyolult tényezők. Normális módon mi időtereknek nevezzük ezeket, különböző dimenziókban különböző időfogalmak léteznek.  

A mai emberiség és a mai tudósok egy 150.000 fényévnyi távolságról beszélnek köztünk és azon égitest között, ennél én csak ezt az emberi gondolkodásmódot és az emberi fogalmat használtam, hogy elmagyarázzak nektek egy dolgot. Valójában ez a kijelentés is hamis. Különböző égitestek a saját mezőikkel rendelkeznek maguk körül, a saját időikkel rendelkeznek. Különböző égitesteknél, a földünkhöz és a földünk dimenziójához levő köznél szintén léteznek különböző környezetek [És a különböző bolygók és a Földünk közötti helyen különböző környezetek vannak.], szintén léteznek különbségek a különböző környezetekben levő idők között. Ha a mai sebességgel van számolva ebben a dimenzióban, amelyikben a föld és más látható égitestek léteznek, ez egyáltalán nem helyes. A sebesség egyik égitesttől egy másikhoz nem ugyanaz, hanem különböző területeken különböző időmezők léteznek, amelyek időterekként is meg lehetnek jelölve. A sugárzásnak a sebessége kezdetben eléggé nagy, ,,ssss—“, ha a földhöz jut, egyre kisebb lesz, így van ez. Ha különböző térmezőkbe hatol be, szintén még néha gyors, néha lassú, egyszer gyors és egyszer lassú lesz. A mai tudomány sok dolgot nem tud felismerni. Az idő sok dolgot ural, ő nem egy istenség?

Kérdés: Ha némely csoportok tanulják a Fá-t, némely megbízottak (asszisztensek) mondanak valamit, ami látszólag eltér a témától.

Mester: A Fá tanulásánál mi pontosan a Fá-t kellene tanuljuk, neked nem kellene erre a Fá-ra irányulva elmagyaráznod ezt a Fá-t, máskülönben ez azt jelentené, hogy te meghatároztatod a Fá-t a tanulókkal. Mi beszélhetünk a saját gyengeségeinkről vonatkozással erre a Fá-ra; vagy: Ó, én megértettem, mit tettem itt vagy ott jól vagy rosszul. Az rendben van. De még egyet: Én nem vagyok amellett, hogy túl gyakran és túl sokat csináljatok ilyesmit. A legnagyobb reményem abban rejlik, hogy ti gyakrabban olvassátok át a ,,Zhuán Fálun”-t vagy valamilyen más Dáfá-könyvet. Olvassátok át ezeket; ha léteznek ismeretlen szavak, elmagyarázhatod ezeknek a felszínen való jelentését. Azonban a mögötte rejlő belső értelmet nem tudod elmagyarázni. Mindenkinek megvannak a saját felismerései, te így ismered fel, és én úgy, aztán konfliktusokba juttok. Ilyesmit semmi esetre sem kellene csináljatok.

Amit írtam, normális módon nagyon sok és nagy szinten és egy nagyon nagy területen tartalmazza a belső értelmet, emiatt te egyáltalán nem tudod világosan elmagyarázni. Te azt tudod világosan elmagyarázni, amit felismertél, de egy másiknak nem feltétlenül kell egyetértenie azzal. Ő azt tudja világosan elmagyarázni, amit az ő szintjén ismert fel, de neked szintén nem kell feltétlenül egyetértened azzal. Mindenkinek megvannak a saját felismerései, amelyek különböznek a másokéitől, ez onnan ered, hogy a szintek különbözőek. Ha te nyugodt szívvel és bármilyen nézet nélkül olvasod és tanulod, garantáltan nem fogod félreérteni, ha úgy is tűnik, mintha nem értetted volna meg. Mennyit ért meg, mennyit fog fel az ember – valójában az talán úgy is kellene legyen. Hogy egy új tanuló rögtön a kezdetén már mindent meg kellene értsen a Dáfá-ban, az szintén nem valószerű.  

Kérdés: Az Ön ,,Kiért létezni” című jingwenével arra van gondolva, hogy a kozmikus igazságért létezik az ember, vagy az őseredeti tisztaságért?…

Mester: Te már megint szőrszálhasogatást folytatsz. Én mondom neked: Te saját magadért kellene létezzél! (taps) Ha nem akarod művelni magad és nem akarsz eljutni a beteljesüléshez, mit használ akkor, kiért is szeretnél létezni? A művelésed és a beteljesülésed nem arra szolgál, hogy téged saját magadat megváltson? Valójában azt akarom mondani neked ezekkel a szavakkal: Ha te a művelésnél állhatatos maradsz és nem hagyod magad eltériteni valamitől, ez akkor nem azt jelenti, hogy te saját magadért viseled a felelősséget? Neked kellene viselned a felelősséget saját magadért! Nem kellene hagynotok magatokat kihozni a nyugalomból (sodrotokból) azok által, akik zavarnak benneteket, vagy érettük léteznetek. Így van ez elgondolva.   

Kérdés: Némelyik az ötödik gyakorlatot végzi, miközben mi a gyakorlótéren az első négy gyakorlatot végezzük és ennél az első négy gyakorlat kazettáját játsszuk le a Tanártól, rendben van ez?

Mester: Gondolom, hogy az a legjobb, ha mi a gyakorlatokat egységesen végezzük. Ha már egyszer együtt gyakoroltok, az a legjobb, hogy közösen gyakoroljatok. Ha valaki úgy véli: ,,Én épp egyedül akarok gyakorolni, már megcsináltam az első négy gyakorlatot, és most éppen az ötödik gyakorlatot akarom végezni”, akkor az is elmehetne. Nem is írjuk elő szigorúan, hogy feltétlenül ezen a módon csináljátok. De, mivel közösen gyakoroltok, gondolom, hogy az a legjobb, hogy együtt gyakoroljatok. Nézd csak, minél egységesebbek a mozdulatok, annál nagyobb a mező és annál erősebb az erő, a kezeid vezetve lesznek, úgy hogy lebegnek.

Kérdés: A hatások a Fá tanulásánál ugyanazok, ha felolvas (fennhangon olvas) az ember vagy magában (hangtalanul) olvas?

Mester: Nem létezik nagy különbség, csak különböző embereknek a szokásai között létezik egy különbség. Némelyeknek úgy tűnik, mintha semmit sem tudnának megjegyezni, ha felolvasnak (fennhangon olvasnak); némelyek azt mondják: fel (fennhangon) kell olvassam, csupán akkor tudom jól megjegyezni. Ez a különbség a szokások között. Cselekedj a saját helyzeted szerint, bárhogyan is, az rendben van.

Kérdés: Némelyek úgy vélik, átolvasni pontosan azt jelenti, hogy együtt hangosan felolvassuk, elegendő ez a megértés?

Mester: Átolvasni vagy nem átolvasni nem jelenti azt, hogy hangosan átolvasni. Átolvasni azt sem jelenti, hogy halkan átolvasni. Átolvasni azt sem jelenti, hogy hangtalanul (némán, hallgatva) átolvasni. Egészen mindegy, hogy szokásod szerint milyen módszert is akarsz használni, az rendben van. Olvassatok a szokásotok szerint. 

Kérdés: A buddhának a legdurvább felszínes részecskéi atomok?

Mester: Én az emberiség szókincsét vettem, hogy elmagyarázzam a Fá-t. Tehát ezek abszolút a nálunk levő atomok? Nem. Amivel rendelkezni szeretne, azok nem ezen dimenziónk valamilyen alapanyagából való tárgyaknak a felszínes alapanyagai, hanem az ezeknek megfelelő alapanyagok más dimenziókból, amelyeknek az ereje még erősebb.  

Kérdés: Egy ember halála után a legnagyobb molekuláris alkotórészeknek ez a rétege le van rázva, tehát a más dimenziókban levő testek szintén molekulákból vannak, de nem a legnagyobbakból? 

Mester: Az emberek reinkarnálódnak és a három világkörön belül születnek újra. Minden test a három világkörön belül emberi testként van megjelölve; minden molekula a három világkörön belül molekulaként van megjelölve. Csak a nagyságuk különböző, így különböző dimenziók vannak képezve. De ez nincs is egészen így. 

Kérdés: Ha léteznek buddhák, úgy léteznek démonok is; még a rendkívül magas szinteken is léteznek?

Mester: Rendkívül magas szinteken nem léteznek többé démonok, de különböző élőlényeknél létezik relativitás (viszonylagosság) [De ott még mindig léteznek több különböző fajta élet ellentétei.]. Ez a világegyetem olyan nagy, hogy ti nem tudjátok elképzelni magatoknak, nem hagyja magát megérteni általatok az emberi gondolkodással. 

Kérdés: Meg kell változtassa az ember a befelé forduló mentalitást, hogy eltávolítsa az irigységet?

Mester: A befelé forduló mentalitás az emberi jellemnek egy dolga. Ami az irigységet illeti, úgy az nem áll közvetlen összefüggésben a jellemmel. ,,Én pontosan befelé forduló vagyok, nem szeretek beszélni, nem is irigyelek másokat.” Nem létezik sok ilyen ember? 

Kérdés: Azon kitétel alatt, hogy ne legyen megzavarva a tanulóknak a művelése, a Fá terjesztése és a Fá tanulása, az ember nem szervez egy tevékenységet sem – az akkor félelem? 

Mester: A legjobb lenne, ha minden tanulónk szilárdan és ténylegesen művelhetné magát. Mindazonáltal néha szervezünk néhány tevékenységet együtt, vagy közös gyakorlatokat végzünk, illetve Fá-konferenciákat rendezünk, ez mind szintén egy rész, ami a műveléseteknél van elrendezve. Az nem hibás, ha ez a dolog alapjából szemlélve arra szolgál, hogy a Dáfá művelési mezeje ne legyen megkárosítva; ha az, amire gondol az ember, valóban félelem, akkor az a xinxing egy dolga.   

Kérdés: Befolyásolva lesz a Dáfá, ha egy félkarú ember gyakorol a gyakorlótéren? 

Mester: Nincs befolyása. Az nem tesz semmit.

Kérdés: A kollégáim mind egy akadémiai titulusra törekszenek, ez túl sok időt elpazarol, én nem akarok doktorátust szerezni.

Mester: Gondolom, hogy ezek a gondolatok egy icipicit túl radikálisak. Hiszen én mondom nektek, hogy ti, olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi embereknek megfelelően kellene műveljétek magatokat. Az akadémiai titulus és az erőfeszítés is, amit teszel, nagyon valószínűen előnyös számodra a Fá felismerésénél; a Fá-nak az általad való terjesztésére és a Fá-nak az általad való felismerésére talán szintén előnyös, ennek szintén van valami köze a saját jövendő életedhez. Ameddig a művelésünknek még nincs vége, olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi embereknek megfelelően kellene műveld magad, ez nem a te hibád. Valójában a doktorrá avatásodon való munka és az akadémiai titulusért való tanulmányod semmi esetre sem lesz befolyásolva a Fá tanulása által. A Fá tanulása semmi esetre sem lesz befolyásolva az akadémiai titulusért való tanulmányod által. Egyedül azon múlik, hogyan állítod be helyesen az arányokat; ez nem probléma. Sokan közülünk cselekszenek így, sok iskolás és egyetemista cselekszik szintén így. Valójában közülünk azok a magas tudásszinttel rendelkezők nagyon gyorsan megértik a Fá-t, a gondolkodásuk viszonylag nyitott és széleskörű, hiszen én a modern embereknek a gondolkodásával kapcsolatban magyarázom el. A valamivel alacsonyabb képzési szinttel rendelkező embereknél én ténylegesen láttam különbségeket. Ha mi mindannyian nem szereznénk doktorátust, mások azt mondanák, hogy ez a Fálun Dáfá nem hagyja érvényesülésre jutni a tehetségeket a hétköznapi emberek társadalmában. Te sem akarod, hogy a mi Fá-nk meg legyen károsítva, vagy? Egyvalaki sem szeretné ezt, sokféle ok létezik erre. Tedd azt, amit mondok neked; ameddig te még nem jutottál el a beteljesüléshez, azt csinálod, amit csinálnod kell.

Kérdés: Mire van gondolva a még mikroszkopikusabb anyaggal, amiről Ön az ,,Egy párbeszéd az Idővel” című jingwenben beszélt?

Mester: Amikre én gondolok, azok a dolgok, amiket te most még nem tudhatsz, ők különböző még nagyobb istenségek. Ez a világegyetem egyszerűen túl gigantikus. A gigantikus anyagok nem lehetnek leírva az emberek fogalmaival és gondolkodásával. Ha az emberi nyelv teljesen ki is van merítve, ez nem írhatja le őket; ha a beteljesüléshez is művelted magad, te nem tudhatsz arról, ami túlmegy a szinteden. Amilyen magas a gyümölcshelyzeted, amit tanúsítottál, olyan nagy a bölcsességed. Ez az, amit a művelésen keresztül kaptál és ami a szint által van meghatározva.   

Kérdés: Hogyan fog ez kinézni egy emberrel (Milyen a kilátás egy embernél) a jövőben, aki nem művel Fálun Fofá-t, de akinek a xinxingje normális módon nagyon jó?  

Mester: A jövőben ő tovább fog reinkarnálódni és újraszületni a reinkarnáció hat útjában; mit gondolsz, milyen lesz ez számára? Egészen mindegy, milyen jó a xinxingje, az nem a hétköznapi emberek mércéjével való összehasonlítás? Ha a Fá mércéjével mérik, akkor ő nem feltétlenül jó.

Kérdés: Az égi szem néha valami jót vagy valami rosszat lát, én nem tudok részt venni a Fá tanulásán és a gyakorláson, nem tudok túljutni ezen a vizsgán és nagyon erősen szenvedek emiatt. 

Mester: Ne töprengj azon, ha látsz valamit; nem kell törődj azzal, hogy jó-e vagy rossz – hiszen te ezen töprengtél. Ha láttál valamit, akkor hát láttad, neked nem kellene semmire sem gondolnod és nem is kellene követned. Ez olyan, mint mikor egy filmet nézel, befolyásolhat-e az a gyakorlásnál? Azt nem hiszem. A gyakorlásod befolyásolva lesz, mert a szíved megmozdul és te megkülönbözteted, melyek jók és melyek rosszak, avégett hogy a jót és ne a rosszat kövesd. Bárkit is követsz, az nem jó; egészen mindegy, milyen jó ő, az nem jó, hogy te követed, senki sem juttathat el téged a beteljesüléshez. Én mondom nektek, nem létezik egyetlen egy istenség sem a világon, aki embereket vált meg itt. Ilyen egy nagy Fá van itt terjesztve; aki zavarja, az le kell essen. Az azt jelentené, hogy a kozmikus Dáfá-t zavarja; bármilyen nagyszerű is legyen ez az istenség, ez a budha vagy taó, le kell essen.      

Az emberiség már régóta elidegenedett, az emberiség magatartása, az emberiség tudománya és minden a mai emberiségnél nem kellene legyen az embereknél. Ha nem lett volna terjesztve ez a Fá, a mai emberek talán már régóta nem lennének többé itt. A világegyetemben éppenséggel létezik a ,,keletkezés, fennállás és romlás”. Te nem ismered el, hogy léteznek katasztrófák; de az égitestek a világegyetemben – mindenki látta, a mai tudósok látták, hogy nagyon sok égitest lett felrobbantva a világegyetemben – a Föld talán nem? Talán csak a többi égitest kellett legyen felrobbantva? Természetesen ilyesmi semmi esetre sem fog létezni többé a mi földünkön. Ezzel csak ezt az alapelvet magyarázom el.  

Kérdés: A ,,Fá-magyarázat az USA-ban” és a ,,Fá-magyarázat Sydneyben” kifejtéseinél az atomok elrendezéséről a molekulákká való elrendezéséig lett beszélve, mi a helyes, kétszázezer vagy két millió?

Mester: Mindkettő helyes, a húsz millió szintén nem téves. Az ember gondolkodása szívesen szemlél dolgokat egy meghatározott úton és módon. A molekuláknak sok rétegük van. Na igen, hiszen a modern tudománynak a felismerései nagyon pontatlanok, én ennek a szavait vettem, hogy elmagyarázzam ezt. Ha te feltétlenül a dolog mélyére akarsz hatolni, mondjunk tehát csak kétszázezret, de az nem pontos; egyedül a molekuláknak már sok rétegük van, a nagy és a kicsi részecskék különbözőek.     

Kérdés: Nekem a buddha-szobor tiszteléséhez van egy kérdésem. Némelyek azt mondják, hogy a Mester Fá-teste lenne, és némely mások azt mondják, hogy magának a buddha-szobornak a Fá-teste lenne.

Mester: Éppen azt mondtam, hogy egyetlen egy buddha sem vált meg itt embereket. Mi létezik itt? Némely buddha-szobrokon ténylegesen látták, hogy rajtuk az eredeti buddhák léteznek, de az nagyon ritka, és még az ősi templomok kell legyenek, a buddha-szobrokon léteznek. Hiszen én először azokkal ott fenn kezdtem, hogy megtegyem ezt a dolgot, azután vissza az emberiség dimenziójába, vissza a három világkörbe. Ha tehát én teszem ezt a dolgot, azok, akik itt be vannak zárva, nem tudnak többé kimenni, és azok, akik nem lettek bezárva, nem léteznek többé itt. De azok, akik be vannak zárva itt, nem törődnek semmivel, nem is tesznek semmit. Ha látják, hogy jól művelted magad, talán fognak mondani neked valamit, de semmiképpen sem fognak törődni valamelyikkel a dolgaid közül.    

Kérdés: Némelyek mondják, hogy a Mennyei Templom nagy buddha-szobrán a Mester Fá-teste, vagyis a Mester lenne.

Mester: Mikor első alkalommal Hongkongban voltam, megállapítottam, hogy a buddha-szobron egy buddha sem létezett, a fény-felnyitás célja nem lett teljesítve. Viszont némely kaotikus dolgok tapadtak rá, azokat eltakarítottam. Hogy én eltakarítottam őket, azt jelenti, hogy a Fá-testem foglalkozott ezzel, így van ez. Olyan sok ember imádkozik előtte, hogyan lehetne, hogy ilyen kaotikus dolgokat imádjanak? Azonkívül ez a buddhának az alakja, ezért törődtem én ezzel.

Kérdés: A világontúli Fá-ban léteznek a testen a betegségkarmának a tünetei?

Mester: Nem. De a mi mai művelőink testének a belseje nagyon kaotikus, azonban minden rendbe lesz hozva. Miután az ortodox Fá valamelyik művelési módszerénél az ember túljutott a három világkörön, nem bukkan fel többé a testén a betegségkarmának az állapota és ez abszolút így van. Ha viszont még nem érte el a gyümölcshelyzetét, még mindig vanak emberek közötti konfliktusai és súrlódásai a xinxing vonatkozásában a hétköznapi emberek társadalmában, ilyesmi még mindig létezik a beteljesülésig.

Kérdés: Hogyan van azokkal, akik a pekingi eseményeknél és hasonló eseményeknél állhatatosak maradtak és szilárdan művelték magukat?

Mester: Hogyan van azokkal, akik ,,állhatatosak maradtak és szilárdan művelték magukat”, mire gondolsz ezzel? Úgy tűnik, hogy ti ezt nem értettétek meg, vagy? Ez azt jelenti, hogy te nem vettél részt abban, hanem ,,állhatatos maradtál és szilárdan művelted magadat”, talán erre gondolsz ezzel? Ezekkel a szavakkal egy igazolást keresel arra, hogy elveszítetted az esélyt a beteljesülésre; sőt te még ilyen gondolatokat hozol ide hozzám. Az alapelveket már nagyon világosan elmagyaráztam. Mindegyik nagy esemény, ami felbukkan, a legjobb vizsga a tanulók számára, hogy megtehessék a legjobb lépést a beteljesülés felé, az a legjobb alkalom. Némelyek közülünk pontosan ki tudnak jönni, némelyek még azt is gondolják, hogy a szilárd művelés miatt ők mozdulatlanok kellene maradjanak. Még csak a beteljesülés felé sem akarsz mozdulni, akkor megnézem én egyszer, mi lesz belőled – te nem is akarsz eljutni a beteljesüléshez. Csak művelni magadat – minek műveled magad? Talán nem a beteljesülésért? Valójában egy kifogást keresel magadnak, egy kifogást egy másik érzület számára. Az nincs úgy, hogy te szilárdan műveled magad és mozdulatlan maradsz – a mindennapokban valóban úgy mutatkozol meg, hogy te szilárdan műveled magad és mozdulatlan maradsz? 

Kérdés: Én láttam Önt egyszer a parkban. Nagyon komoly volt. Most még mindig nem tudom elengedni ezt a szívemben, félek, hogy lássam Önt, de szintén nagyon szívesen akarom látni Önt.

Mester: Úgy tűnik, hogy ritkán nézek ki olyan komolynak. Mindenekelőtt Németországban, Franciaországban, vagyis az európai Fá-rendezvényeken mondtam egy ilyen mondatot: Ameddig te tudsz tanulni és tudod művelni magadat – egészen mindegy, milyen hibákat követtél el – én meg foglak váltani téged. Azt mondtam, hogy kinyitottam egy nagy kaput, valójában olyan szélesre nyitottam, hogy már kapu sem létezik többé; én csak az emberszívre tekintek. Ne töprengjetek ezen olyan sokat, nálam semmiképp sem létezik hála és harag az emberekkel [szemben]. Te úgy véled, én jó lennék, te úgy véled, én rossz lennék, ez nem érintheti meg a szívemet, ezért lehet nekem tudomásom a szívetekről. Ha te művelni akarod magad, ha te valóban művelni tudod magad, viselni fogom érted a felelősséget.     

Kérdés: Melyik új tanulók tartoznak azokhoz, akiknek volt egy szellemi betegségük vagy akiknél örökletes szellemi betegség fordult elő a családban?

Mester: Az nem lett már a kórházban megítélve? Az ilyen emberek abnormálisan viselkednek, nem tiszta a fejük (nem világos az elméjük) és nem tudják megtalálni önmagukat. Ez a mi Fá-nk pontosan az embernek van adva és az ember fő-ősszellemét váltja meg. Ha az ember nem tudja többé megtalálni önmagát, kinek adjam akkor a Fá-t? Pontosan ez az ok, emiatt nem lehetnek ők megváltva. 

Kérdés: A Fá tanulásánál és a gyakorlatok végzésénél léteznek dolgok a gondolatokban, amelyek ellentmondásban állnak a Fá-val; ezek a megszerzett nézetek. Milyen befolyásaik lesznek a jövőben?

Mester: ,,Milyen befolyásaik lesznek a jövőben”, nem befolyásolnak téged már most? Te már tudod, hogy ezek a megszerzett nézetek és nem te vagy. Te saját magad jónak találod a Fá-t; miért nincsenek neked gondolatban idegenkedéseid velük szemben? Te saját magad végezni akarod a gyakorlatokat és meditálni akarsz, ők viszont egyszerűen nem hagynak nyugalomba jutni, egyszerűen nem hagynak gyakorolni, hogyan tudod még elfogadni őket? Az emberi testnek mindegyik része a te éned, mert az te vagy. A szád a te akaratod szerint nyílik ki, az akaratod szerint ad le hangokat, ez a száj a tied. A kezeid az akaratod szerint mozognak, azok te vagy. A végtagjaidnál pont ugyanúgy van. Miért nem jutnak tehát nyugalomba a gondolataid a meditációnál, ha te nyugalomba akarod juttatni őket? Mert ők nem te vagy. Ha te nem tudsz megkülönböztetni ilyen dolgokat és saját magadnak tartod őket, akkor mi nem váltunk meg téged, nem igaz? Ha te az ilyen rossz dolgokat saját magadként ismered el, akkor mi nem tudunk többé megváltani téged. Akiket mi megváltunk, azok emberek, nem démonok és nem ilyen dolgok, ők még csak démonok sem, ők csak zagyvaság és nem képeznek egyetlen egy önálló élőlényt sem. A gondolataidra tapadnak és hatnak. Tekinthetjük-e őket valamiként és megválthatjuk-e buddhává? Hiszen az lehetetlen. Távolítsd el őket a művelés közben, azután ennek akkor nincs többé hatása.      

Kérdés: A Mester ,,Mennyboltozat” című jingwenében egyetlen egy (nyelvtani) írásjel sem létezik, mi a belső értelem?

Mester: Ha valamit ókínaiul írok, normális módon nem léteznek (nyelvtani) írásjelek. Mennyboltozat, vagyis a ,,mérhetetlen mennyboltozat” pontosan a világegyetemet jelenti. Ha a világegyetem a ti felfogásotok szerint már egy területté vált, akkor megváltoztatom a kifejezést, hogy kiszélesítsem a területeteket. A ,,mennyei rendszer” kifejezést is használtam, az emberiség nyelve csak ilyesmi, több nem létezik. Valami még nagyobb számára már nem létezik kifejezés, többé nem lehet leírva.  

Kérdés: Én félek a művelésnél; melyik szinten leszek higgadt és mozdulatlan?

Mester: Ahogyan látom, létezik egy nagy probléma a félelmeddel. Ha te valóban olyan magasra művelted magad, nem fogsz többé félni. Hogyan lehet az, te egyre jobban műveled magad és egyre inkább félsz? Némelyek közülünk, akik éppen elkezdték tanulni a művelési utat, korábban féltek, hogy éjszakai utcákon legyenek úton; félénkek voltak. Mihelyt viszont megtanulták a művelési utat, bátrak voltak. Ha viszont te a tanuláson keresztül megijedsz, akkor kutass a problémáid után; az semmiképpen sem a szintnek egy kérdése. Az, aki megijed, nem te vagy; még csak te saját magad sem tudod, hogyan ijedtél meg. Némelyek már régóta művelik magukat a Dáfá-ban; az nem megy, hogy a szív ne adja oda magát a Fá-nak. Ha nem műveli magát valóban, a lényegi dolog változatlan marad; ha az ember lényegi dolga változatlan marad, ő semmit sem kapott, és minden lehetséges probléma felmerülhet. A művelés a xinxing megemelkedésén keresztül mutatkozik meg, de nem a művelési idő hosszúságán keresztül.

Kérdés: Az ,,Út a beteljesüléshez” című könyvben némely helyek nem azonosak a Mester gyakorlat-oktatófilmjében levőkkel; melyikhez kellene igazodni?

Mester: Az ,,Út a beteljesüléshez” című könyvben ez nem azonos a gyakorlat-oktatófilmmel? A gyakorlatmozdulatok mind általam lettek csinálva, mind azonosak. Az írott szövegnél léteznek módosítások [Lehet, hogy van néhány a megfogalmazásban bekövetkező változás.]; apróságokra figyeltél? A gyakorlásnál a nagy dolgokra kellene figyelni, ne tekints így az apróságokra.   

Kérdés: A sokéves tanulók és az új tanulók nem találnak közös szavakat és közös tevékenységet, azonban ők mind folyamatosan haladhatnak előre. Képezhetnek különböző gyakorlócsoportokat az új és a sokéves tanulók?  

Mester: Nem. A sokéves tanulók szavai segítenek az új tanulóknak előre jutni. Ez örökre így marad. Ha egy sokéves tanuló valóban nagyon jól művelte magát, valóban nem tudja elviselni az új tanulók szavait. Mert sok dolog abból, amit az új tanulók mondanak kezdetben, a hétköznapi emberek szavai. Ők a hétköznapi emberek felismeréseivel értik meg a Fá-t, mindezt nem tudja meghallgatni. Azonban emiatt nem kell legyen bírálva. Ezért nem is vagyok ellene, hogy némely sokéves tanulók otthon gyakoroljanak vagy egyedül gyakoroljanak. Ha viszont a felismeréseid még nem olyan magasak – te nem erőszakolhatod ki ezt. Némelyeknek ez nem így megy, nyilvánvalóan meg tudnak hallgatni ilyesmit, mégis azt állítják, hogy nem tudják meghallgatni és így egyszerűen nem akarnak már a többiekkel együtt lenni. Én mondom, az érvényesülési vágy; mert az éppen így következett abból [mert azoknak a sokéves gyakorlóknak az érzései egy természetes fejlődés].

Kérdés: ,,Az azon az oldalon levő anyagok mind erről az oldalról mentek át”, ezt nem egészen értem.

Mester: Te éppenséggel nem értheted meg jól; nem is az az elképzelés, ahogyan te értetted meg. Tudjátok: Ha a mennyban levő világokba akarsz jutni, művelned kell magadat és eltávolítanod a testednél levő rossz dolgokat. Ha magaddal akarod vinni ezt a testet, hasonultatnod kell az azon az oldalon levő alapanyagokhoz, vagyis a buddha-testhez, csupán akkor viheted magaddal. Ennél a nemesítésnek (finomításnak, tökéletesítésnek) egy folyamatáról van szó. Hogyan lehet, hogy ilyen piszkos alapanyagok legyenek behelyezve a buddha-világokba? Az abszolút nem megengedett. Ezek nemesített (finomított, tökéletesített) alapanyagok. Minden alapanyagnak egy nemesítési (finomítási, tökéletesítési) folyamaton kell keresztülmennie, csupán akkor mehet át arra az oldalra.  

Kérdés: Mit jelent ,,a lelkészek”?

Mester: A lelkészek olyasmik, mint papok, vallási vezetők, szerzetesek és így tovább a nyugati vallásokban; ők mindannyian lelkészekként vannak megnevezve. Az embereknél Keleten nem létezik ez a fogalom, nem is létezik kifejezés erre.   

Kérdés: A Fá tanulásánál némely tanulók a lótuszülést gyakorolják (végzik), befolyásolva lesz ezáltal a Fá tanulása?

Mester: Gyakorold a lótuszülést, ha lótuszülésben meditálsz. Tudod, hogy a lótuszülést nem tudod sokáig csinálni; ha te elfintorítod az arcod a fájdalomttól, nem tudod jól tanulni a Fá-t. A Fá tanulása a legeslegfontosabb; nem kellene semmit sem csinálnod, ami befolyásolja a Fá tanulását. Ha azt mondod: Én egyszerűen sokáig tudok ülni. Akkor az természetesen jó! Akkor hallgasd hát [lótusz]ülésben, jobb [lótusz]ülésben tanulni a Fá-t. Némelyek nem tudnak sokáig ülni; ha valóban nem tudsz többet ülni, akkor hát vedd szét a lábaidat. Ne csináld úgy, hogy csupán akkor veszed szét őket, ha elzsibbadtak; úgy nem is tudod többé rendesen hallgatni a Fá-t, csak arra gondolsz még, hogy csupán ne érintsen meg senki. A Fá tanulásánál figyelmesnek kellene lenni.    

Kérdés: A nézetek az érzelmekben oldódtak fel?

Mester: Nem a te fogalmadról van szó. Mindegyik élőlény érzelmekkel van megtöltve, ameddig a három világkörnek a környezetében él. Ez a fajta megtöltve lenni nem olyan, mint mikor egy ember belemerül a vízbe, aminél csak a bőr van érintkezésben a vízzel. Az egész testednek a sejtjeiben minden – ameddig valami a molekulák rétegéhez tartozik – ezzel van megtöltve.   

Kérdés: A hétköznapi emberek között először érzelmek vagy nézetek léteztek?

Mester: Mihelyt megszületsz, te az érzelmekben vagy; mikor még nem is születtél meg, már az érzelmekben voltál. Hiszen te már az érzelmekben voltál, mikor még az anyaméhben voltál; csak te nem tudtad ezt, de tudtad, hogy az édesanyád bizalmas viszonyban van veled. A nézetek a születés után keletkeztek, a korral jöttek lassanként létre. A négy- vagy ötéves gyerekeknek nincsenek nézeteik, ők semmilyen nézeteket nem alakítottak ki. 

Kérdés: A tanácsadóhelyek (asszisztensközpontok munkái a követelmények szerint kell legyenek elvégezve. De némelyek azt mondják, hogy ők is a művelésnél levő emberek, és hogy a Fá-t kell Mesterként tekinteni és úgy kell cselekedni, ahogyan saját maga felismerte.

Mester: Én mondom nektek, egészen mindegy, mit csinálunk, nekünk együtt kellene működnünk a tanácsadóhelyekkel, nem szabad a saját akaratunk szerint csinálnunk valamit, ez az egyik pont; a második: Én azt is mondom nektek, hogy a dolgok, amiket a tanácsadóhelyek csináltak, a távollétemben helyben lettek hagyva a pekingi kutatóegyesület által. Sok tanácsadóhelyünk csinált sok mindent, és viszonylag jól is csinálták. A hibák elkerülhetetlenek, ők is a művelésnél levő emberek. Ebben a tekintetben semmi hibásat nem mondtatok. A tevékenységek, amiket szerveznek, nem is lehetnek elválasztva a saját művelésüktől. Figyelmet szentelek erre a dologra; nem szabad úgy legyen, hogy mindegyik a saját akarata szerint csinál valamit. Ezért nem kellene a figyelmeteket ilyesmire irányítsátok. Ha valóban csinálnak hibákat, ezt jó szándékkal megmondhatjátok nekik. Gondolom, ha valóban igazatok van, el fogják fogadni.     

Ti mindannyian művelők vagytok. Én gyakran mondtam: Ha te könyörületességet alkalmazol  és ennél semmiféle önzéseid sincsenek, ha egy icipicit sem gondolsz saját magadra és teljes egészében a másiknak a javát akarod, a könnyekig meg lesz hatva a szavaid által. Ha viszont a szavaid kiindulópontja és célja saját magadnál rejlik – neked még mindegyik szónál ide s tova fontolgatnod kell: Ohó, remélhetőleg ezt nem érti meg tévesen, remélhetőleg azt nem érti meg tévesen; hiszen a többiek nem kellene találhassanak egy okot sem a kritikára a szavaimban. Minden lehetséges létezik nálad, így a szavaidnak az információi, amelyek az agyad által vannak kibocsátva, nagyon rosszak. Ha te ennél valóban könyörületességgel rendelkezel és semmivel se saját magadtól, akkor a szavaid tiszták és könyörületesek (együttérzőek).     

Korábban nagyon gyorsan jártak az emberek, 50 kilométert mentek naponta; a lovak 500 kilométert csináltak meg naponta, ez nem hazugság. Az ember gondolkodása viszonylag egyszerű volt, viszonylag jól összpontosított, a cselekvésnél csak egy utat járt, minden esetre jól csinálta. Betartotta a szavát, ha azt mondta, hogy csinálni fog valamit, aztán biztosan megcsinálta számodra, egy ember ilyen. A mai emberek nem tartják be a szavukat és a cselekvésnél mindenféle előnyöket akarnak szerezni maguknak. Korábban az emberek gondolata (gondolkodása), mikor kijött az agyból, olyan volt, mint egy út; korábban egy egyenes vonal volt és nagyon gyorsan haladt. Ma össze-vissza gondolkodik az ember, ez vagy az az aggálya van; ha a gondolat (gondolkodás) kijön, keresztül-kasul megy ide-oda. Emiatt a gondolatok nagyon gyorsan reagálnak, de ő nagyon lassú a cselekvésnél. Némelyek nyitják a szájukat és csupán egy fél örökkévalóság után tudnak kimondani valamit. Ezért a mai emberek lassan járnak; már besötétedik, miután csupán 10 kilométert mentek naponta. Az nem megy többé, ha az emberek ezen a módon fejlődnek tovább; minél bonyolultabb, annál rosszabb, ezt mindenki tudja.      

Azonban némelyik azt mondja: Ha nem vagyok egy picit bonyolult, hát a többiek zaklatni fognak. De én még azt mondom neked: Aki nem jó, az ki kell álljon mindenért, amit tett. Pontosan mert az emberek ilyenek – ti emberek így mindannyian saját magatokat akarjátok védeni. Csupán így lett az emberi társadalom eddig a lépésig hajszolva, csupán így csúszik le. Mindenki felelős ezért. Te nem tettél semmi rosszat ebben az egy életben, de az előző életeidben igen; valójában a magatartásod és a szavaid megfelelnek a modern áramlatnak, és ez már azt jelenti, hogy te hagyod sodortatni magad az árral.   

Kérdés: Úgy találom, hogy az idő nagyon szűkös és én nem műveltem elég jól magam. Félek, hogy nem elegendő az idő számomra. 

Mester: Mindenféle ragaszkodás létezik, még ez a fajta ragaszkodás is. Ha te azon a napon, amelyiken ki kell juss a három világkörből, félelemmel telsz el, le is kell essél; ezért nem kellene félned. Milyen félelem kellene legyen hát az, hogy te nem tudod jól művelni magad? Már egyedül ez a félelem ahhoz vezethet, hogy te nem műveled magad sikeresen. Vesd le ezt a szívet és csak műveld magad, ne aggódj többé semmi másért. Hiszen te már megkaptad a Fá-t, mitől félsz még akkor? Korábban meg lett mondva: Reggel hallotta a Taót, este meghalhat az ember. Senki sem érti az igazi jelentést ebben. Mit jelent: ,,Reggel hallotta a Taót, este meghalhat az ember“? Az jelenti talán, hogy én reggel hallottam a Taót és aztán este meghalok? Nem, nem ez a jelentése. Azt jelenti: Ha én reggel hallottam a Taót, akkor nem félek többé, ha este meg is halok. Ez az igazi jelentés. Gondoljatok csak bele: ,,hallotta a Taót” – ki hallotta a Taót? Te saját magad hallottad a Taót. Az, ami fel van véve a fejedbe, Fá vagy sem? Az Fá, ami fel van véve a fejedbe! A Fá, ami be van töltve a fejedbe, feloldódott a gondolkodásodba, ez biztos, máskülönben nem jegyezhetted volna meg magadnak. Neked van egy részed, amelyik megkapta a Fá-t – mehetsz-e te a pokolba, ha valóban meghalsz? Alávetheted-e magad a reinkarnáció hat útjának? Ez a rész megkapta a Fá-t és hasonult a Fá-hoz. Te már egy ilyen nagy Fá-t tanultál ma és ismételten olvasod a könyveket, minek gondolsz még azokra a kérdésekre? Neked csak művelődnöd szükséges, mindegyik félelem ragaszkodás, mindegyik ragaszkodás egy akadály.  

Kérdés: Miután megtanultuk az ,,Egy párbeszéd az Idővel” című jingwent, a tanulók megértése az idő számára különböző. 

Mester: Különböző az hát különböző. Ha ti valami újszerűt fogtok hallani, megint egy ragaszkodás fog keletkezni. Én mondom nektek, sok-sok dolog, amelyikre még csak gondolatban sem juthattok, istenség; sőt némelyek közülük gyakran forognak közszájon, de ti nem nem jöhettek rá erre. Ez a világegyetem egyszerűen túl gigantikus, sok dolgot nem szabad tudjanak az emberek. Nem úgy vélted, hogy szenderegsz? Mihelyt olvasod a könyvet, aludni akarsz; mihelyt tanulod a Fá-t, álmos vagy? Én mondom neked, ez pontosan egy istenség az emberiség dimenziójának a rétegében. Ha nem tudod őt áttörni, akkor pontosan egy ember vagy. Ő viszont nem szándékosan tesz valamit ellened, mindenkihez ilyen, emiatt lesz az ember fáradt és álmos. Ha te el akarsz szakadni az emberektől, mindent át kell törjél, csupán akkor érheted el ezt. Ha engedsz neki, akkor azt gondolja, hogy te pontosan egy ember vagy.     

Kérdés: A ,,Fá-magyarázat Sydneyben” és ,,Fá-magyarázat az USA-ban” című könyvekben a Tanár a kozmikus dimenziók összetételéről és az élet eredetéről beszélt; mi köze van ennek a művelésünkhöz?

Mester: A világegyetem összetétele és az élet eredete szoros összefüggésben állnak a művelésetekkel, azonkívül ezt célirányosan magyaráztam el. Ha te még nem tanultad meg odáig és még nem érted el azt a szintet, azt fogod gondolni, hogy annak semmi köze hozzád. De a ,,Fá-magyarázat az USA-ban” című könyvnél több mint 3000 magasan képzett értelmiségire irányulva magyaráztam el. Ezeknek a tanulóknak a fele akadémiai titulussal rendelkezik, némelyek doktorok, némelyek mesteri fokozattal bírnak. Némelyek már három vagy öt akadémiai titulust kaptak, ők az elit a kínaiak között, akik oda mentek; én rájuk irányulva magyaráztam el. Ezek a tanulók minden lehetséges szakirányzattal foglalkoznak, a gondolkodásuk nagyon nyitott. A Fá tanulásánál mindenkinek van egy csomója; ha a csomót nem lehet megoldani, az egy akadály. Én az ő helyzetüknek megfelelően kellett elmagyarázzam, hogy eltávolítsam a csomójukat. Ez az egyik cél. Természetesen még egy mélyebb értelem is létezik.      

Kérdés: A ,,Fálun-karóállás” gyakorlatnál lehet csak egyetlen egy állást (egyik egyedülálló állást) is gyakorolni? A ,,mindkét kozmikus pólust összekötni” gyakorlatnál a felkar vezeti az alkart, vagy az alkar a felkart? 

Mester: A mi gyakorlatainknál ez nagyon laza (rugalmas), te végezheted valamelyik egyedülálló gyakorlatmozdulatot is. Avégett hogy hozzáigazodhassanak az emberekhez, akiknek munkájuk van, és művelhesd magad a sok elfoglaltságot igénylő szociális tevékenységeknél, ez pontosan így praktikus; mi egy ilyen praktikus kaput nyitottunk ki. Te minden körülmények között művelheted magadat; ha sok időd van, gyakorolhatsz többet; ha kevesebb időd van, gyakorolhatsz kevesebbet (ha megint van időd, bepótolhatod). De a legjobb mindet gyakorolni. Ilyen a viszony. A ,,mindkét kozmikus pólust összekötni” gyakorlatnál nincs úgy, hogy az alkar vezeti a felkart, és úgy sincs, hogy a felkar vezeti az alkart; véleményem szerint az egész kar mozgásban van. De az ötödik gyakorlatnál az alkar vezeti a felkart. Ha te a ,,mindkét kozmikus pólust összekötni” gyakorlatnál az alkarba irányítod az erőt, talán egy picit szebben néz ki. Ezzel a kérdéssel azt akarom mondani nektek, hogy nem kellene elássátok magatokat apróságokba; a nagy dolgokra kellene ügyeljetek, tanuljátok a Fá-t!

Kérdés: Én megakadályoztam valakit abban, hogy kalóznyomású könyveket adjon el, ezért magamra vontam a haragját; magához húzott némely tanulókat és egy új gyakorlócsoportot épített fel, hogyan kellene viselkedjem vele szemben?

Mester: Ha kalóznyomású könyveket ad el, hogy pénzt keressen, akkor egyértelműen megmondom itt neked: Ő nem az én tanítványom: ha kalóznyomású könyveket vásárolt és önköltségi áron továbbadja a tanulóknak, akkor az azt jelenti, hogy a többiek számára vásárolta meg azokat; és nem lehet mondani, hogy szabotálja a Fá-t. Ha a tartalom meg van változtatva a könyvekben és ő semmit sem tud arról, akkor meg kellene mondjuk neki, hogy nem kellene többé ilyesmit csináljon. Így van ez ezzel a kérdéssel. A konfliktusok nem kellene legyenek annyira kiélezve. Ha viszont később egy klikket képez maga körül, akkor ez semmi esetre sem a mi Dáfá-tanítványaink viselkedése.    

Kérdés: Álmomban gyakran ütközök valamibe, ami kísértetekre hasonlít és ellenőrzi a testemet, én azonnal arra gondolok, hogy az ortodox Fá művelésének egy tanulója vagyok. 

Mester: Ne félj, ha valami rosszat látsz. Azok, akik éppen nekikezdtek a művelésnek vagy azok, akik már némi ideje annál vannak, de nem haladnak előre folyamatosan és csak nagyon lassan művelik magukat, úgy hogy egy hosszú időre megrekednek ebben az állapotban, ezek az emberek tehát szintén gyakran fognak látni ilyen ijesztő jelenségeket. Miért? Mert az élőlények a másik dimenzióban, amit a hétköznapi emberek alvilágként neveznek meg, éppoly számosak, mint az élőlények ezen a mi oldalunkon. Éjjel mi alszunk, de azon az oldalon nappal van; nálunk ezen az oldalon éjjel van, és náluk nappal van; nálunk nappal, és náluk azon az oldalon éjszaka. Miközben te éjjel alszol, ők pontosan ebben az időben jönnek ki és mozognak. Korábban azt mondták az idősebb emberek: Ne menj ki éjjel! Ennek is van értelme. Tehát, éjszaka viszonylag sok létezik, ők nappal pihenik ki magukat.    

Ha éppen elkezded a művelést (te egy hétköznapi emberként kezded el), ha te ezen a szinten vagy található és az égi szemed nyitva van, akkor látni fogod őket. Mivel te a hétköznapi emberek között egy nagyon alacsony szinten kezded el, ők tudják, hogy te láthatod őket, így kapcsolataik vannak veled; vagy némely jelenségek bukkannak fel, amelyek zavarnak a gyakorlásnál, ez mind lehetséges. De te jól kellene uralkodjál magadon, ne törődj ezzel, csak tanulj és műveld magad, és úgy nagyon gyorsan át fogod törni ezt a szintet; ha megemelkedtél, nem fogod látni többé őket. Mert a szinted megemelkedett, és többé nem érhetnek el téged. Ugyan te még mindig az emberek között műveled magad, de a mező, amit a testen kívül hordasz, már különbségekkel rendelkezik a tér és idő vonatkozásában. Ők már nagyon kicsik lettek, ezért nem láthatod többé őket, és ők sem zavarhatnak többé téged. Ilyen dolgokat már elmagyaráztam úgy az ,,A Zhuán Fálun Fá-magyarázata” című könyvben, mint az ,,A Fálun Dáfá jelentéseinek a magyarázata” című könyvben is.

Kérdés: A ,,Kiért létezni” című jingwennel arra van gondolva, hogy mi teljesen el kellene távolítsuk az emberi oldalt és le kellene vessük az emberi burkot?

Mester: Így van az. Közülünk sokan találták jónak a Fá-t kezdetben, mert úgy vélték, hogy a Fá előnyös lenne az emberiség számára. ,,A művelők nem zavarják a hétköznapi emberek társadalmát és hát igazán előnyösek számára, én kellene tanuljam.” A kiindulási pontja az embereknél rejlik. Némelyik egy hosszabb időre az emberek mércéjével ítél meg mindent a Dáfá-nkból; ha véleménye szerint egy kicsi picikét eltér a mai emberek nézeteitől és az emberi társadalom rendjétől és módjától, akkor nem működik együtt és nem tudja elfogadni többé. Valójában ő az emberi dolgot őrzi, nem akar elszakadni az emberektől. Így van az. Nektek, művelők számára a végcél a beteljesülés és hogy magatok mögött hagyjátok az emberi dolgot; semmiképp sem megengedett, hogy az emberi nézetekhez ragaszkodj és ne engedd el azokat.       

Kérdés: Normál érzelmi (emocionális) dolgokon túl tudom tenni magamat, viszont ha azt hallom, hogy valaki rosszat beszél rólam, nem tudok többé toleranciát (elnézést) gyakorolni. 

Mester: Valójában te még csak a normál toleranciát sem érted el. Ha ott ülsz és azt gondolod, hogy te tudsz toleranciát gyakorolni, akkor az semmi és csak üres álmodozás. Csak ha valódi konfliktusokban tudsz toleranciát gyakorolni, csupán az jelenti azt, hogy te valóban tudsz toleranciát gyakorolni. Gondolom, ha olvasáson keresztül megértetted a Fá-t, te már elérheted azt. Ha konfliktusokba ütközöl vagy hirtelen felbukkannak a konfliktusok, akkor az a legeslegfontosabb, mennyit tudsz te ebben a szempillantásban valóra váltani. Ha valaki egyáltalán nem tud toleranciát gyakorolni – ha tisztában is van vele, nem tud toleranciát gyakorolni –, akkor az nem számíthat toleranciaként. Némelyek úgy vélik, hogy ők tudnának toleranciát gyakorolni; ha viszont hirtelen felbukkannak a konfliktusok, hát nem tudnak jól uralkodni magukon, és ez azt jelenti, hogy még nem egészen jutottak olyan messzire; ha a konfliktusok hirtelen felbukkannak és te ennek ellenére toleranciát tudsz gyakorolni, sőt álmodban is tudsz uralkodni magadon, akkor az szilárd. Az álom önmagában nem művelés, de ténylegesen felülvizsgálhatja, hogy a xinxinged szilárd-e vagy sem. Azok, akik rosszat beszélnek rólad, hétköznapi emberek, nem buddhák vagy istenségek. Hogyan lehet egy művelő szíve megindítva?

Kérdés: Ha néha megpróbálom, hogy felismerjem a Fá-alapelveket vagy hogy túljussak a xinxing vizsgáin, a szívemben a Mesterhez beszélek. Az ragaszkodás?

Mester: Az nem ragaszkodás, nem lehet azt mondani, hogy az egy ragaszkodás. Te beszélsz ugyan, de nem kellene arra gondolj, hogy valamilyen választ kaphatnál; ne is gondolj arra, hogy valamilyen fizetséget kaphatnál; vagy hogy egy pár előnyt adnék neked és megbocsátanék, miután beszéltél hozzám. Az mind nem megy. Ha te beszéltél, akkor hát beszéltél. Neked már megengedett, hogy beszélj hozzám. A beszélő [valamilyen] szándékkal beszél, hallgatóként viszont én nem töprengek eközben [de nem fogok figyelni arra, amikor hallgatok]; törekvés nélkül magától jön: bármilyen szándékos tett semmit sem hoz (használ). Neked semmiféle szándékkal nem szabad hozzám beszélned. Némelyik mondja: ,,Én már csak a Tanárt akarom megnézni. A Tanár azt mondta: A Mester arckifejezésén keresztül lehet tudni, hogy valami jó-e vagy rossz. Akkor én minden nap megnézem a felkelés után, hogy ma jól vagy rosszul fog-e menni nekem; meg kell hát nézzem a Tanár képét, mindegy mit csinálok, minden nap megnézem.” Már ragaszkodsz a függőségedhez (Már kitartasz a ragaszkodásod mellett). Némely művelők valóban nem biztosak magukban; miután csináltak valamit, valóban nem tudják, hogy helyes volt-e vagy hibás, így megnézik egyszer és következésképpen valóban kaphatnak utalásokat. A művelésnél az ember szíve van művelve; ti nem távolítjátok el azt a szívet és ezzel még hozzám is fordultok.

Én mondom nektek – miért nem lehet többé művelődni a mai buddhizmusban? A legeslegnyomósabb pont az, hogy ők nem művelik magukat, hanem törekszenek. Azonban számukra ez a fajta törekvés nem tudatos (öntudatlan). Mire gondolnak, ha Buddhához imádkoznak? ,,Valaki beteg a családomban, kérlek, kérlek, tiszteletreméltó Buddha, áldd meg őt, mivel hát én hiszek Buddhában.” Úgy véli: Hiszen én hiszek Buddhában, hiszen én égetek füstölőpálcikákat. Alkudozik a Buddhával. Némely másik Buddhához imádkozik és azt gondolja – neki nincs világos célja a szívében vagy a gondolataiban, miközben Buddhához imádkozik és füstölőpálcikákat éget –, ha azonban ezt minden nap így csinálja, úgy véli: Így már tisztelem Buddhát, következésképpen már buddhává művelem magam. Buddha, nézd csak hát, milyen jámbor vagyok veled szemben. Azt gondolja magában: Milyen jámbor (áhítatos) is vagyok hát a Buddhával szemben, a Buddha biztosan látni fogja ezt. Ha a Buddhával szemben elő van hozva ez a gondolat, a Buddha nem is tudja azt elfogadni; úgy véli, ez az ember túl rossz lenne.        

Gyakran mondom, hogy a buddhizmusban az emberek többé nem tudják, hogyan kellene műveljék magukat. Ez pontosan a jelentése. Ő ezt egyáltalán nem tudja többé észrevenni, a gondolatai nagyon mélyen el vannak rejtve. A mai emberek nagyon ravasszá váltak. A mai embereknek a szíve: Ők rejtőzködnek; sőt elrejthetik a szívüket ezzel a rejtőzéssel. Én látom ezt és úgy találom, hogy ez a fajta ember valóban nagyon nehezen váltható meg. Még ha egy utalást is adsz neki, még csak az általa elrejtett takargatott dolgot (takargatást) és azokat az elrejtett dolgokat sem tudja észrevenni [Amikor adok neki erről egy célzást, saját maga ráadásul nem valósítja meg annak a dolognak ezt az elrejtését, amit arra használ, hogy elrejtse a rejtegetését.]. Azonkívül, ha te pontosan rámutatsz neki a dologra, ha a Fá-testem pontosan rámutat neki a dologra, becsapja a Fá-testemet, pontosan azon a módon, ahogyan a hétköznapi embereket kezeli; színlel valamit: Á, valamit rosszul csináltam. Aztán egy másik takargatást használ, hogy elkendőzze a takargatását önmagában, egy másik takargatást használ. Hogyan lehetnének még megváltva az emberek, ha már ilyen messzire jutottak! Most még tanít a Mester, aki irányítja a tanulókat, mit gondolsz, hogyan művelik magukat egy templomban, amelyikben senki sem törődik többé ezzel? Az emberek már olyan messzire mentek, mit gondoltok, mit lehet még tenni?         

Kérdés: Láttam, hogy sok tanuló jegyzetel; mondhatna Ön valamit ehhez?

Mester: Mindannyian, akik jegyzeteltek (jegyzeteket készítetek magatoknak), inkább ne tegyétek ezt. Miért? Én mondom neked, te nem tudod teljesen felfogni a szavaimat, a figyelmed arra irányul, hogy olyan sokat írjál le, mint lehetséges; ezért nem tudsz mindent leírni, mindegy, hogyan is írod le. Ha te nem írtál le mindent és kiadod, akkor az azt jelenti, hogy kitépted a tartalmat az összefüggésből; azonkívül te saját magad szintén nem figyeltél jól oda, ilyen nagy a zavarás. Ámbár nem veheted észre, te már megemelkedsz és hasonulsz, ha csak egy picikét megértettél a szavaimból; az igazi emelkedés. Ha ti kimentetek innen, mindegyikőtök változásokat fog megtapasztalni. De azok, akik jegyzeteket készítettek, talán semmiféle változásokat sem fognak tapasztalni; ilyen nagy a zavarás. Korábban már beszéltünk erről a dologról. Nem kell jegyzeteket készíteni.  

Kérdés: Kérem, magyarázza el a ,,Fá-t magyarázni” című jingwen belső értelmét még egy kicsit világosabban.

Mester: Ha világosabban el akartam volna magyarázni nektek, akkor direkt világosabban jegyeztem volna fel nektek; ezt neked éppen saját magadnak kellene felismerned. Amennyit felismerhetsz, annyit ismersz fel; bármilyen nézetek nélkül ismerd fel; mindegy, milyen keveset is ismersz fel, nem fog balul ütni ki; csak keveset ismersz fel és keveset tudsz, de semmi esetre sem fog balul ütni ki. Ha én nagyon világosan megmondhattam volna neked, akkor nem így írtam volna.

Kérdés: Milyen a kapcsolat a nézetek és ragaszkodás között?

Mester: Amit te jónak tartasz, amihez mindig ragaszkodsz és amit nem akarsz elengedni, az ragaszkodás. Egészen világosan megmondva minden ragaszkodás, amit nem tudsz elengedni, ez nagyon egyszerű. Sokan közületek nem tanulták eleget a Fá-t. Az ok, amiért nem tanultátok eleget a Fá-t, nem abban rejlik, hogy ti a Fá-t nem vagy keveset tanuljátok, hanem abban, hogy a hétköznapi emberek nézeteivel tanuljátok. Te választod ki azt, mi felel meg a gondolkodásmódod óhajainak [pszichológiai szükségleteidnek]; te jónak találsz egy fejezetet (szakaszt, részt), akkor kiválasztod és olvasod. Ha azt gondolod, hogy nem felelne meg az óhajaidnak, semmi köze sem lenne hozzád vagy ráadásul nem felelne meg a nézeteidnek, akkor nem olvasod el és ugrasz az olvasásnál, így sohasem tudod felfelé művelni magad. Ámbár azoknak a dolgoknak, amiket a ,,Zhuán Fálun”-ban magyaráztam el, látszólag semmi közük sincs a művelésedhez és a xinxingedhez, de különböző szintek és különböző formák dolgait tartalmazzák. Ugyan én a művelési energiát magyarázom el, de én mondom neked, hogy abban léteznek a xinxingnek a dolgai is. Rendszeres. Az nem megy, egészen mindegy, melyik fejezetet (szakaszt, részt) is hagyod ki. Ha ti nem tudjátok megváltoztatni ezt a beállítottságot, a művelésetek és a beteljesülésetek valóban befolyásolva lesz.     

Kérdés: Mindegyik alkalommal egy bizonyos idő után úgy tűnik, mintha valami lefelé nyomódna a fejtetőmön, de nem tudom, honnan jön ez.

Mester: Akkor ne törődj vele, ne törődj semmivel. Ameddig a művelésnél levő tanuló vagy, jónak kellene tartanod minden állapotot, amelyik felmerül nálad. Én beszéltem a ,,három virág összegyűlik a fej fölött”-ről. ,,Három virág összegyűlik a fej fölött” csak egy kicsi, kicsi szint, egy jelenség a világi Fá-ban; ha a szint meg van emelve, léteznek magasabb [szintű] jelenségek, a változás sok formája mutatkozik meg a fejen. Akkor érzi az ember, hogy nagyon nagy a nyomás a fejtetőn. Mihelyt kimondanám a konkrét jelenségeket, könnyen létrejöhetne nálad ragaszkodás és örömérzet (buzgóság). Hiszen ti láttátok, hogy az a buddha-alak megváltozott testtel rendelkezik, némelyeknek négy fejük van, némelyeknél fej fejen van, fej fejen, fej fejen, mindez fel kell merüljön a műveléseteknél. Ez a Fofá tiszteletreméltósága, ez a Fofá tiszteletreméltósága megtestesülésének egy része, azonkívül ez csak egy jelenség. A művelési energiának és a Fá-nak ezer, tízezer és száz millió állapota fog felbukkanni, lehetne-e neked ott az az érzésed, hogy semmi sem létezik a fejen? Ha a művelési energiának a pillére magasra növekedett, az is nyomódik lefelé, az az érzésed lesz, hogy lefelé nyomja a fejet, mindez fel fog tűnni. Ha te egy ilyen jó dolgot nem tartasz jónak, mit gondolsz, hol van hát akkor a xinxinged? Megfelelhet-e a szintednek? Ezért gyakran mondom neked, hogy az nem probléma, hogy te nem láthatod, minden esetre tartsd egy jó dolognak. Az lehetetlen, hogy én mindegyiknek teljesen elmagyarázzam a jelenségeket minden szinten; te rettenetesen örülnél. Ha te minden nap ilyen változásokra irányítod a figyelmedet, akkor nem tudod többé művelni magad. Ezért nem magyarázok el nektek ilyesmit, csak a szívre fektessetek hangsúlyt, az igazi megemelkedés teljes egészében ettől a szívtől függ. Ha az emberszív nincs nemesítve, semmit sem használ az egész.

Kérdés: Ha valamilyen vizsgán nem mentem át, megbánó szavakat mondok a Tanár képe előtt, megy az?

Mester: Ki van mondva az hát ki van mondva, az nem is hiba. De neked meg kellene változnod, miután kimondtad azokat. Ma te ezt mondtad; miután kijutottál az ajtón, úgy viselkedsz, mint korábban, azután ismét elmondod – mit használ az? Ha elmondtad a Tanárnak a megbánó szavakat, neked elszántsággal meg kellene változnod.  

Kérdés: Kérem, magyarázza el ,,a nagy veszély (fenyegetés)” szavaknak a jelentését a ,,Belsőleg művelődni, kívülről béketeljes” című jingwenben. 

Mester: Az ok, amiért én ezt a jingwent írtam, abban rejlik, hogy némely tanulók ilyen kérdéseket tettek fel. Úgy vélték: Most Fálun Gong-ot művelünk, ez persze jó és újra megemeltetheti az emberi erkölcsöt a társadalomban, – viszont ha mi mindannyian olyan jószívűek vagyunk – ha tehát a külföldiek megtámadnak bennünket, mit kellene tegyünk akkor? Mi a teendő, ha háborúk adódnak? Ezekre a kérdésekre irányulva írtam meg azt. Nem úgy van, hogy már ki lehet váltani (robbantani) a háborúkat, ha az emberek ki akarják váltani (robbantani) azokat, minden a menny hatása alatt bukkan fel, az égi jelenségek hatása alatt. Egészen mindegy, hogyan terveznek az emberek, hogyan gondolkodnak róla és mit tesznek, néha egyszerűen nem tudják valóra váltani. Néha valóra tudják váltani, akkor azt gondolják, az a fáradozásaiknak az eredménye lenne. Valójában a fáradozásaik és az életüknek a tevékenységei is szükségszerűségek, így van ez. Ezért, ha az emberek nem mozdulnak meg, nem is fog manna hullni az égből, mivel az emberek pontosan ezen a módon élnek, semmi esetre sem lesznek olyanok, mint az istenségek. Ha meg is mondod neki, nem hiszi el azt, harcol és veszekszik, mint annakelőtte, az ember már csak ilyen. Ezért a harc és veszekedés a tettek, az emberi viselkedés szükségszerűségévé váltak, és az emberek ilyenek! [Következésképpen, a versenyzés és küzdés elkerülhetetlen tettekké válnak, amik emberi viselkedéssé lettek, és az egyszerűen emberi.] Vagyis az állapot, amelyik az emberi társadalomban bukkant fel, pontosan az embereknek az állapota.

Kérdés: Miközben megemeljük a xinxinget, a karmánk el van távolítva. Át lesz változtatva és át lesz adva annak, aki segített nekünk, hogy megemeljük a xinxinget?

Mester: Nem, nincs úgy. Úgy tűnik, hogy te elég ragaszkodó vagy és félsz, hogy elveszíted ezt a dolgot. (nevetés) Én mondom nektek, az egyáltalán nincs úgy, mint ahogyan elképzelitek magatoknak. A dolgaitok közül sokat-sokat eltávolítottam számotokra, valójában elviselem ezeket értetek. Senkinek sincs megengedve, hogy bűnöket vagy hibákat kövessen el és ezt ne fizesse vissza; az abszolút nem megengedett, ez egy mennyei alapelv. Hogy a dolgok el vannak távolítva számotokra, éppen arra szolgál, hogy művelhessétek magatokat; ami megmarad, megfelel a xinxingeteknek, azt el tudjátok viselni; egy picikét túl sok és ti leesnétek, nem művelhetnétek többé magatokat. Az szintén nincs úgy, hogy én a dolgaitokat akarom, mert elviseltem valamit számotokra; minden hozzám tartozik, és nincs is szükségem semmire. Némely rossz dolgok közvetlenül meg vannak semmisítve, azt különben senki sem tudja megtenni, én azonban megtehetem azt.  

Tudjátok, miért lett Jézus keresztre feszítve? Tudjátok, miért kellett Sákjamuni feltétlenül a nirvánába menjen? Sok ember megy a Famen-templomhoz, hogy megnézze Sákjamuninak az ujjcsontjait– azok valóban Sákjamuninak az ujjcsontjai. Maguk az ujjcsontok is még olyan jól vannak konzerválva, hogyan tudott volna elrothadni a teste? Nem vihette volna hát magával a testét? Teljesen át lett változtatva nagyenergiájú (magas energiájú) anyaggá és már nem volt többé húsból, akkor miért még nirvána? Ti nem tudjátok, hogy a művelés közben nemcsak az embereknél követtetek el bűnöket, hanem különböző mennyei rendszerekben, különböző szinteken és különböző környezetekben – ti túlságosan sokat vétettetek. Ilyesmit egyáltalán nem tudnak megoldani az emberek, az alacsony szinteken levő istenségek szintén nem tudják ezt megoldani. Ha valaki meg akarja váltani ezt az embert – hiszen ő művelni akarja magát, akkor talán lehetsz-e vele szemben könyörtelen (nem könyörületes)? A Buddha éppenséggel könyörületes, megváltja őt, de mi van azokkal a dolgokkal, amikkel tartozik? Te megoldottad neki ezeket – valójában ez azt jelenti, hogy ez a csomó a Buddhához lesz kötve. Mert a Buddha egy hús-vér testtel kell rendelkezzen, ha azért jön, hogy embereket váltson meg – mihez lesz kötve akkor a csomó? Minden az ő hús-vér testéhez lesz kötve. Végezetül úgy a Buddha, mint Jézus is, nem tudta többé megszabadítani a hús-vér testet; a karma-tartozás, amivel a tanulók, akik meg lettek váltva, tartoztak, különböző szinteknek, különböző időknek a karma-tartozása és különböző fajtájú; azonkívül a világegyetem különböző területeinek sok-sok dolgáról van ennél szó. Ők egyáltalán nem tudtak többé megszabadulni ettől, emiatt választottak ki egy ilyen utat – hogy elégessék, eltávolítsák a testet; egyszer s mindenkorra, minden meg volt oldva. Ez is a bűneik visszafizetésének számít.   

Azért hogy olyan sok bűnt fizessen vissza, mint lehetséges, és azért hogy eltávolítsa különböző szinteknek a neheztelését vele szemben, Jézus egyetértett azzal, hogy keresztre legyen feszítve és ilyen szenvedéseket viseljen el. Ti emberek – némelyik ráadásul még ilyen cédulát ír nekem: Tanár, te ezen a módon kellene megváltsál engem, te azon a módon kellene megváltsál engem. Én azt mondom: Te úgy véled, hogy a Buddha téged feltétlenül meg kell váltson? Talán nincs semmi teendője? Feltétlenül meg kell váltson téged? Talán elvonási tünetek lépnek fel nála, ha nem vált meg téged? Sákjamuni azt mondta, hogy a buddhák, a tathágaták olyan számosak, mint a Gangesznek a homokszemei. Milyen sok homokszem létezik akkor a Gangesz két partján? Azt mondta, hogy a tathágaták olyan számosak, mint a Gangesznek a homokszemei; olyan sok tathágata létezik. Ezt mondta Sákjamuni az ő akkori szintjén. Miért nem jön olyan sok buddha, hogy az emberek dolgaival törődjön? Valójában egy buddhának ott fent nem szükséges lejönnie; ha csak egyszer meglendítené a kezét, az egész emberiségnek a betegségei megszűnnének; ha az emberek megváltásánál és a karma eltávolításánál meglendítené egyszer a kezét, akkor az egész emberiségnek a karmája megszűnne. De senkinek sem szabad azt megcsinálnia.   

Mindent, amit az ember saját maga vétett, vissza kell fizessen; azonkívül nem csak az emberiségnek a szintjén vétett valamit. Ha meg akarja váltani őt az ember, meg kell változtatni a szívét belülről, csupán az jelent valódi megváltást. Te visszafizetted számára a bűnt és megtisztítottad, de a szellemi szintje nem emelkedett meg, ő fénylik a felszínen, az csak szemfényvesztés! Miért mondom én, hogy a gondolkodásotok (elmétek) mélye meg kell legyen változtatva? Némelyek azt mondják: Mert beteg voltam, csupán azért jöttem, hogy a Fá-t tanuljam. Az elején nem ismerte fel, később ő ezt így értette meg: ,,A Tanár azt mondta, hogy ő nem gyógyít betegségeket.” Így nem is akarta többé kezeltetni magát. ,,Na jó, akkor nem kezeltetem magam többé.” Azt gondolja magában: ,,Nem vágyódom többé arra, hogy meggyógyíttassam a betegségeimet, csak a könyveket olvasom és végzem a gyakorlatokat. Végezetül a Tanár biztosan el fogja távolítani a betegségeimet.” Még mindig arra gondol. Fénylik a felszínen, a lénye azonban nem változott meg. Ez azt jelenti, hogy embereket csap be, magát a Mestert akarja becsapni. Hogyan mehetne az? Valójában ő saját maga az, akit becsap.  

Ezzel arra gondolunk, hogy a lényetek mélyétől fogva meg kell változzatok, ha ti meg akartok változni, az csupán az igazi nemesedés és igazi változás. Ha a xinxingnek a lénye nincs megváltozva, a konfliktusoknál ez kitöréshez fog jutni, ki fog terjedni és napvilágra fog kerülni. Hogyan lehetne, hogy a buddha ilyen legyen? Ezek mind lényegi változások, ezért mondom én, hogy a művelés egy komoly dolog; ha nem igazán a lényetektől fogva változtok meg, semmit sem használ az egész. Egy jó embernek lenni a hétköznapi emberek között – egy példakép vagy egy hős –, egészen mindegy, milyen érzület ösztönzi erre – talán egy jó érzület –, viszont még mindig van egy gondolata, még mindig van egy célja, ezért nem tud sokáig így maradni és később újra hibákat fog csinálni. Nem lett megmondva korábban, hogy az elhunytak kell legyenek példaképpé téve, de nem az élők? Éppen mert az emberek saját maguk is látták ezt. Könnyen lehetséges, hogy egy nap újra hibákat követ el – akkor mi van? Az összes törvény vagy rendelet, sőt még a kampányok sem tudják soha megváltoztatni az embernek a lényét és az emberszívet, az embernek a szíve valóban meg kell legyen éruntve, akkor lehet csupán megváltoztatva az ember.  

Éppen meg lett mondva, hogy Sákjamuni a nirvánába ment és Jézus keresztre lett feszítve, ők olyan sok szenvedést viseltek el az emberekért, olyan sok keserűséget szenvedtek el az emberekért! Hogyan kellene viszonyuljanak saját magukhoz az emberek, kiért viselik ők a felelősséget, kiért élnek? Te saját magadért viselsz felelősséget, ez nem azt jelenti, hogy te tiszta fejjel saját magdért élsz? Ha mindegyik a szívében tudja keresni a saját hibáit, az emberi társadalomnak a civilizációja valóban emelkedést tapasztalhat meg. A mi Dáfá-nk elérheti ezt, de a Dáfá semmi esetre sem lesz a hétköznapi emberek társadalmának az ilyen dolgaiért terjesztve, mi avégett tesszük ezt, hogy a művelők megemelkedhessenek. Ha viszont több ember tanulja, egy környezet fog képződni és ahhoz fog vezetni, hogy az egész emberi társadalom megemelkedik, így viszonyul ez ehhez. Mindazonáltal én mondom nektek, az abszolút nincs úgy, hogy én a társadalomért, valakiért vagy az emberi társadalomért akarok tenni valamit, én ezt a beteljesülésetekért teszem. 

Frage: Ha valahol hibát csináltam és abban az időben karma van eltávolítva a testen, az akkor az ugyanabban az életben való viszonzás, amiről a Tanár beszélt?

Mester: Az ugyanabban az életben való viszonzás dolgai már léteztek régebben, a jövőben is fognak létezni. Apróságoknál ugyanabban az életben fog viszonzásban (megtorlásban) részesülni. Némelyik tett valami rosszat, épphogy kívül van az ajtón, egy ,,puff”-fal egyenesen orra bukik, vagy elüti valami; ámbár különböző erősségű volt, azonban meg lett büntetve. Normális módon az emberek nem hiszik, hogy más dimenziókban léteznek magas élőlények, aztán úgy vélik, hogy ezek a dolgok véletlenek lennének; csak azt ismerik el, hogy emberek lennének az egyedüli intelligenciával rendelkező élőlények, milyen nevetségesekké váltak már az emberek! Ebben a világegyetemben mindenütt léteznek élőlények. Utána is, mint annak előtte rosszat tesz és azt csinál, amit akar. Ha az ember már ilyenné vált, kevesebb viszonzás (megtorlás) létezik ugyanabban az életben. Akkor mi a teendő? Karmát fog felhalmozni, és azt egyre többet. Ha túl sok lesz a karma, az élete meg lesz rövidítve; minél több, annál rövidebb lesz az élet; minél több, annál rövidebb lesz az élet. Úgy mint valaki, aki túl sok rosszat tett és olyannyira bűnös, hogy többé nem érdemel kegyelmet; ámbár ezen az oldalon már meghalt, a másik oldalon tovább lesz megsemmisítve. Olyan hosszan lesz megsemmisítve, míg minden karmát visszafizetett. – Nos, nagyon sok módszer létezik a megsemmisítésre. Vagyis ez azt jelenti, hogy mindent vissza kell fizessen, ez nagyon borzalmas. A mi művelőinknél nincs úgy, mint a hétköznapi embereknél, a karma leginkább a megemelkedésnél van eltávolítva és nektek utalva lesz rá.

Kérdés: Ha otthon gyakorol az ember, akkor a művelési energiának az átváltoztatása a Mester által rosszabb, mint a gyakorlótéren?

Mester: Ha te otthon műveled magad, saját magadat valóban művelőként tekinted és szilárdan műveled magad, akkor az nem rosszabb, mint kint művelődni. De az emberek normális módon lusták, az nem megy, ha ezt nem ismered be. Az ok az, hogy a gondolkodásod még nem emelkedett olyan magasra. Ha elhagyod a közös gyakorlás környezetét, úgy tűnik, mintha semmi sem létezne többé, ami rávinne téged erre; nem létezne egy külső feltétel sem többé, hogy a művelésre ösztönözzön téged. Például mi lótuszülésben gyakorlunk, mindenkinek nagy fájdalmai vannak, de senki sem veszi le a lábait és így neked is kínos, hogy levedd a lábaidat; ez ahhoz vezet, hogy te meghosszabbítod a gyakorlás idejét. Tehát sokféle tekintetben létezik egy ilyen környezet, ami sarkall téged. Ha elhagyod ezt a környezetet és nem tudsz jól uralkodni magadon, ha nincs többé ott ez a külső tényező, ami sarkall téged, talán hanyag leszel és nem tudsz folyamatosan előrejutni. Ugyan te is műveled magad, de a gyorsaság sokkal lassabb lesz, így viszonyul ez ehhez. Ha te valóban tudsz uralkodni magadon, az mindegy, bárhol is műveled magad. Csak félő, hogy nem tudsz jól uralkodni magadon. Némelyek azt mondják: Én jól tudok uralkodni magamon. Némelyeknél elhiszem ezt, némelyeknél azonban nem. Mert én tisztán és világosan látom, hogy te még nem törted át azt a szintet.    

Kérdés: Valaki, aki a Fá-t szabotálja, sok becsmérlő szót írt a ,,Zhuán Fálun 2. kötet” című könyvbe, mit kellene csináljunk ezzel a könyvvel?

Mester: Elégethetitek. Ez az ember már annyira rosszá vált, léteznek minden lehetséges típusú emberek, sőt ők még szidni merészelik a Buddhát. Ha káromkodik, az ősszelleme már leesett. Csak ez az ember, aki félig halott, félig élő, még az emberek között él ezzel a testtel és tevékeny. Egy ilyen emberre tapad rá a futi a legkönnyebben, a futi azonnal rátapad. Az ősszelleme nincs többé ott, csak egy üres hüvely maradt fenn, így rátapad. Ilyen esetek különösen gyakran fordulnak elő, nagyon gyakran léteznek a hamis csigong-mesterek között. Valójában ők rendkívül rossz emberek. 

Kérdés: A jószívű oroszoknak a legtöbbje a kereszténységet tanulja, hogyan tehetnénk lehetővé, hogy ezek az emberek megkapják a Fá-t?

Mester: Ha kedvező körülményeid vannak és ismered őket, beszélhetsz velük erről. Ha tanulni akarják, akkor tanulják, ha nem, akkor hagyd. A Dáfá is egy komoly dolog, mi senkit sem kényszerítünk, hogy tanulja, egészen mindegy, melyik országból jön. A terjesztésünk csak arra szolgál, hogy azok, aki semmit sem tudnak a Fá-ról, tudomást szerezhessenek a Fá-ról, úgy hogy ne legyenek hátrahagyva. Hogy akarják-e tanulni vagy sem, az az ő saját dolguk. Az egészen mindegy, hogy külföldiek-e vagy kínaiak. Hogy jószívű-e vagy sem, most a mai emberek mércéje által van megítélve. Az emberek mindannyian rendelkeznek egy könyörületes és egy gonosz oldallal, azonkívül az egész emberi társadalom lecsúszik. Viszonylagosan nézve léteznek némely jó emberek, ezeknek megvan még a jó gondolata, hogy újra meg akarnak emelkedni, pontosan ez a legértékesebb. Ami azt illeti, hogy valaki jó ember a hétköznapi emberek között, úgy azt gondolom, hogy az semmi különös. Csak az a gondolat a legértékesebb, hogy vissza akar emelkedni; ha nincs meg ez a gondolata, csak nagyon nehezen menthető meg.   

Kérdés: Némelyik hétköznapi ember Dáfá-könyveket akart elpusztítani; azért hogy megóvja ezeket a Dáfá-könyveket, egy tanuló küzdött vele; akkor az úgy van, hogy nem gyakorolt elég toleranciát? Hozott létre  karmát?

Mester: Nem lehet azt mondani, hogy ez a tanulónk hibásan cselekedett. De ha mi problémákba ütközünk, azon is el kellene töprengenünk, miért akarta ő előtted elpusztítani a könyvet. Van valamilyen ragaszkodásunk vagy valahol hibásan csináltunk valamit? Ha mi abban az időpontban megváltoztattuk volna egyszer a gondolatunkat, talán azonnal felhagyott volna azzal, hogy elpusztítsa ezt a könyvet, nagyon valószínűen úgy lett volna. Én gyakran mondom, hogy ha valamilyen problémába ütközöl, saját magadon kellene elgondolkodjál; ha ennek a problémának nincs is semmi köze hozzád, te saját magadon kellene elgondolkodjál, ha látod ezt; én azt mondom, úgy semmi sem tud téged megakadályozni az előrelépésnek az útján.   

Kérdés: Én Fálun Dáfá-t tanulok, a házastársam a Ji-csinget kutatja, én titokban elégetem a könyveit, ez azt jelenti, hogy rosszat teszek?  

Mester: Ez nem azt jelenti, hogy rosszat tett az ember. A mi Fá-nk mögött létezik egy belső értelem. Azonban a hamis csigong-mestereknek a könyvei mögött is van valami, azoknak nincs nagy belső értelme, hanem az parányi, az nagyon felszínes és nem mehet túl a három világkörön, ámde az nagyon eretnek és gonosz. Olyan zűrzavarnak az alakjával rendelkezik, mint állatok, rókák, démonok és kísértetek, ezek mind fekete dolgok és ártanak az embereknek, ezek a yin dolgai, akkor valóban nem jó ezeket a szobába helyezni. A házastársad elfogadott ilyen dolgokat, anélkül hogy tudjon erről, ezáltal ő is károsítva van, te elégetted őket számára, akkor hát elégetted őket. Ha nem működik együtt és feltétlenül veszekszik, harcol veled és jajveszékel, akkor nem kellene törődj többet ezzel. Ha ő nem törődik ezzel és te elégetted őket, akkor hát elégetted őket. Keress csak saját magadnál, hogy van-e valamilyen ragaszkodásod. Gondolom, hogy sok dolognak talán meg is van az oka. Ő azonban nem tud zavarni téged, mert te a művelésnél vagy és létezik egy védőernyő a testen kívül, egy védőernyő lett alkalmazva [nektek mind pajzsaitok vannak]. Máskülönben nemcsak mások zavrnának téged, hanem te is zavarnál másokat.    

Kérdés: Mi a világegyetem változása [evolúciója]?

Mester: Tudjátok, hogy a világegyetem maguk az emberek által lett meghatározva. Milyen nagy tulajdonképpen? Az emberek nem is tudják ezt világosan felismerni. A világegyetem, amire általában gondolunk, azoknak a mennyei rendszereknek a területére vonatkozik, amelyeket látunk. A legnagyobb terület, amit a mai tudósok megismertek a távcsővel, nem megy túl ezen a mi kis világegyetemünkön, vagyis ők tulajdonképpen erre gondolnak. Ez a mi kis világegyetemünk egy kicsi parányi horizonton található, amelyik még kisebb, mint a nagy világegyetemnek az ezer milliárdnyija, ezer milliárd milliárdnyija, ez a homokszemeknek egy homokszeme, a homokszemeknek egy homokszeme, olyan kicsi. Az egész nagy világegyetem mozog, a nagy területen levő mennyei rendszerek mozognak; mit gondolsz, jelenti-e ez azt, hogy a világegyetem mozog vagy sem? Ez a fajta mozgás vitalitást hoz [életeket idéz elő] és fajokat teremt.A művelők változásnak [evolúciónak] nevezik ezt a fajta mozgást. Az embernek az agya nem is tudja olyan magasan felismerni. Ez a világegyetem túlságosan gigantikus; olyan gigantikus, hogy te, ha a legmagasabb szintre, a beteljesüléshez is művelted magad, még mindig leírhatatlanul gigantikusnak fogod találni, és nagyon el fogsz csodálkozni rajta [félelemmel fogsz felkiáltani].     

Kérdés: A Mester azt mondta: ,,Hírnév a nagy akadály a beteljesüléshez vezető úton.” Némelyek nem ragaszkodnak többé a hírnévhez a hétköznapi emberek között, de a Dáfá-ért végzett munkánál még mindig a művelési energia növekedésére vagy ismertségre törekszenek.

Mester: Ez azt jelenti, hogy napvilágra került a ragaszkodás, akkor el kell legyen távolítva. Az a szív, amelyet némely tanulók közöttünk, bezárólag a sokéves tanulókkal, néha felmutatnak, nagyon rossz, az teljességgel nem egy művelő magatartása. De nem lehet azt mondani, hogy ez az ember nem lenne jó. Mert a ragaszkodást, amit eltávolított, nem láthatod többé, csak az a ragszkodás mutatkozhat meg, amit még nem távolított el. Ez azt jelenti, sok érzület nem mutatkozik meg többé nála, és ez abban rejlik, hogy ő már nagyon jól művelte magát. Csak azok az érzületek jelenhetnek meg, amiket még nem távolított el; talán az az érzület mutatkozik meg, ami még nem lett eltávolítva. Nem mondhatjátok, hogy ez az ember nem jó, hanem csak azt, hogy ez az érzület nem jó.   

Egészen mindegy, bárhogyan is műveli magát, az érzületeket, amelyeket még nem távolított el, nem takarhatja (rejtheti) el; egészen mindegy, bárhogyan is műveli magát, én mindenféle módszert fogok alkalmazni – ha azt is gondolja, hogy ő a legszentségesebb munkát végzi –, úgy hogy neki az az érzülete, amit a legnehezebben tud elengedni, napvilágra kerül. Még ha a Dáfá számára is dolgoztok, hagyni fogom felbukkanni őket. Nem megy, hogy nem emelkedhet meg a munkán keresztül; a xinxingjének az emelése áll a legeslegelső helyen, a nemesedése áll az első helyen. Csak ha tiszta a szíve, ha fel tudja ismerni a problémákat és aztán végzi a munkát, csupán akkor még szentségesebb a munka. Ezért nem tudják némelyek közülünk elvégezni a munkát, éppen mert sok-sok érzülettel rendelkeznek a tevékenységnél és nem tudják elengedni ezt vagy azt a szívet. Egészen mindegy, hogy a saját dolgaihoz ragszkodik-e vagy a Dáfá dolgai miatt keletkezett ragaszkodás, ameddig megvan ez a ragaszkodása, minden esetre abba a helyzetbe lesz hozva, hogy ez megmutatkozik a munkánál. Különösen, ha ez az érzület nem jó, még kevesebb esély lesz neki adva, hogy megcsinálja a dolgokat; ezért vannak nagy akadályai, mert nem megengedett, hogy ő egy nem tiszta szívvel tegye a szentséges dolgokat. Csak ha egy tiszta szívvel lehetnek elvégezve a szentséges dolgok, csupán akkor szentséges az valóban.      

Kérdés: Némelyiknek reszket a lába a lótuszülésben és hány, nem is tudja ezt ellenőrzés alá vonni, kérem, magyarázza el ezt.

Mester: Mindegyiknél más a helyzet. Mivel ezen körülmények között magyarázom el, általános érvényűen kell elmagyarázzam. Ha nem tud tisztán gyakorolni, más dolgokat egyidejűleg gyakorol vagy nem tud egy iskolára összpontosítani, vagy ha a gondolataiban más művelési utak dolgai vannak, akkor mindenféle állapot, amelyik hasonlít ehhez, fog felbukkanni. Még egyet: Ha a karma nagy, a reakció a karma-eltávolításnál viszonylag erős, úgy szintén létrejöhet ez az állapot. 

Kérdés: Ha felismert valamit az ember, úgy valóra is kell váltani, vagy?

Mester: Úgy kellene lennie. Az ember nem uralkodhat magán teljes egészében jól; nehéz mindent jól uralni és valóra váltani. De a művelők már csak ezen a módon kellene követelményeket támasszanak maguknak.

Kérdés: Úgy van, hogy annál magasabbra művelte magát, minél több van leválasztva? 

Mester: Nem úgy van, hogy annál magasabbra művelte magát, minél több van leválasztva. Csak az a rész, amelyik megfelel a mércének, lehet csupán leválasztva. 

Kérdés: A Mester az ,,elválasztani”-ról beszél, ez azt jelenti, hogy mi mindannyian Önnel mehetünk? Tehát annál jobb, minél többet visz magával az ember?

Mester: Valójában ti nem tudjátok: A Fá már megkapva; ameddig a szívetek állhatatos marad, el fogtok jutni a beteljesüléshez, ez biztos.

Kérdés: Úgy van, hogy minél többet tud elviselni, annál nagyobb a könyörületesség? 

Mester: Az nincs úgy. A könyörületesség akkor keletkezik, ha az érzelmek egy része már el van távolítva. A képesség, hogy elviseljed, több ok kombinációjából van kalakítva.

Kérdés: Kérem, növelje meg egy keveset a nehézségeket, hogy hamarabb visszafizethessük a karmát és hamarabb visszatérhessünk az eredethez és az igazhoz, megy ez?

Meiter: Nem. Mindegy, mit akartok ti szándékosan csinálni, az mind nem megy. Még kevésbé kellene szándékosan saját magatok kutassatok szenvedések után, az mind hibás. Valójában minden tervszerűen van elrendezve, ebben a tekintetben nem szükséges aggódnotok. 

Kérdés: Gondolom, hogy én éppen a ,,Zhen, Shan, Ren” szerint kellene cselekedjek; helyes ez a gondolat?

Mester: Igen. Ameddig a szív állhatatos, tedd ezen a módon, tedd a követelmények szerint. De többet kellene tanuld a Fá-t, máskülönben nem ismered meg a ,,Zhen, Shan, Ren” belső értelmét különböző szinteken, te akkor nem tudod valóban a gyakorlatba ültetni a Zhen, Shan, Ren-t.

Kérdés: Némely helyeket nem tudok megérteni; miért tűnik úgy, hogy nem egészen tudom megérteni?

Mester: Nem tesz semmit, ha nem érted. Nem is jelnti azt, hogy ti mindent, amit írtam, meg kell értsetek egy rövid idő után. A Fá tanulásának elmélyülésével megértheted majd.

Kérdés: Néha félek, mihelyt az Ön képét nézem; nem tudom, mi a baj.

Mester: Nem te vagy, aki fél, hanem a gondolati karma.

Kérdés: A tanulócsoportunk egy helyiséget akar bérelni és ott közösen tanulni a Fá-t, megy az?

Mester: Ha tehát a körülmények jók és túl kényelmes, akkor gondolom, hogy túl kényelmesen műveli magát az ember, az nem olyan jó. Ha létezik ez az előfeltétel, vagyis ha nem kerül pénzbe nekünk és létezik egy helyiség – ha valaki felajánl nekünk egy helyiséget, akkor nem vagyok ellene. Legalábbis esőben vagy télen a hóban odamehetünk. Ha pénzt használunk, hogy egy jobb környezetet teremtsünk magunknak, akkor az nem jó; nem azon múlik, hogy sok vagy kevés pénzről van szó.  

kérdés: A tanulók vidéken nem értik meg a modern tudománynak a kifejezéseit az Ön könyveiben.

Mester: Azokat el lehet magyarázni; a kifejezések eredeti jelentése szerint magyarázd el azokat. Magyarázd el tehát az eredeti szavakat, a szavaknak a felszínen levő értelmét. Ha viszont a Fá-t olvasod, folyamatosan kell olvassad.

Kérdés: A felszín szemszögéből nem ért meg némely szavakat az ember, utánuk lehet nézni a szótárban? 

Mester: Igen, az nem probléma. A szótár szerint csak a szavak felszínén levő értelmet lehet elmagyarázni. Viszont én gyakran használok kifejezéseket, amelyek nem találhatóak meg a szótárban. 

Kérdés: Mellettünk egy keresztény lakik, ő mindig kalligráfiákat rajzoltat velem magának. Nekem nehezemre esik, hogy ne rajzoljak neki; ha viszont ezt megteszem neki, félek, hogy zavarva leszek ettől.

Mester: Megtéve az hát meg van téve (Ha megtetted, akkor hát megtetted). Mi csak előnyösek lehetünk mások számára, mindenesetre ők nem tudnak zavarni bennünket. Valójában úgy a protestantizmust, mint a katolicizmust is én munkának tekintem, nem tekintem művelésnek, ez tulajdonképpen csak egy munka.

Kérdés: Némely dolgokat el akarok engedni, miért nem tudom elengedni őket?

Mester: Az azt jelenti, hogy már nézetekké váltak. Ha nem is tudsz elfelejteni ilyen dolgokat, módszereket kell kigondoljál magadnak, azért hogy félretoljad őket; egyre gyengébbek lesznek, végül el lesznek távolítva.  

Kérdés: Úgy van, hogy viszonylag jó, ha mindannyian egységesen csinálják (végzik) a negyedik gyakorlatnak a ,,lefelé követve a mechanizmust” gyakorlatmozdulatát? Mivel néha túl különbözőek a mozdulatok. 

Mester: Helyes, minél egységesebbek a mozdulatok, annál jobb az érzés. Mert miközben a gyakorlatokat végezzük, megerősítjük a mechanizmusokat, amelyek a testen kívül vannak. A gyakorlásod abban áll, hogy ezek a mechanizmusok minden nap forognak; a gong automatikusan van nemesítve, éspedig mindenkor; ha a gyakorlatokat végzed, te a mechanizmusokat erősíted meg. Emiatt, ha mindannyian nagyon egységesen csinálják és együtt gyakorolnak, az energia nagy és ez viszonylag jó a mechanizmusok megerősítésére.

Kérdés: Ha mi télen kb. –30 foknál a szobában akarjuk végezni a gyakorlatokat, megy az? 

Mester: Mindenesetre, olyannyira, mint lehetséges, nektek kint kellene gyakorolnotok. Mert hát mi sok év óta gyakoroltunk, a tanulók Csangcsunban és Haerbinban mindannyian kint gyakorolnak. Nem tesz semmit, egy picit jobban felöltözni. Ha viszont valóban túl hideg van, akkor hát gyakoroljatok bent; ha már nincs olyan hideg, akkor menjetek ki újra a gyakorláshoz.  

Kérdés: Az azt jelenti, hogy pénzzel került érintkezésbe, ha egy tanuló pénzzel bérel ki egy tantermet?

Mester: Az nem azt jelenti, hogy a ti tanácsadóhelyetek csinálja azt, az azt sem jelenti, hogy a gyakorlócsoportotok csinálja azt, hanem ez a tanuló akarja azt csinálni, az az ő személyes cselekvése. ,,Én valami jót teszek, hogy támogassalak benneteket”, így viszonyul ez ehhez. Az csak azt jelenti, hogy ő valami jót tesz. De ennél mi szintén még figyelembe kellene vegyünk egyvalamit: Mennyit tud ez a tanuló megengedni magának? Rendelkezik egy ilyen pénzügyi háttérrel? Ez az egyes pont; másodsorban, már sokáig művelte magát ez a tanuló? Ha gondolatban ingadozik, azt fogja gondolni, hogy nem fizetődött ki, akkor problémák fognak felmerülni, mindez figyelembe kell legyen véve. De én azt gondolom, hogy az a legjobb, ha lehetőség szerint mi kint gyakorlunk.     

Kérdés: A gyakorlóhelyünk körül sok ember létezik, aki másfajta csigongot gyakorol. Némely tanulók félnek, hogy zavarva és befolyásolva lesznek.

Mester: Annak nincs befolyása, semmiképpen sem zavarhatnak bennünket. De neked nem kellene azon töprengened, hogy zavarhatnának-e téged vagy sem. Te saját magad mozdulatlan kellene maradjál és nem szabad a szívedben ebbe kapaszkodjál.

Kérdés: Az utóbbi időben különösen erős a gondolati karmám, sőt félek, hogy egy démon vagyok, aki célzottan lett küldve. Ez talán nem a gondolati karma és nem én saját magam? 

Mester: Az nem tesz semmit, ez nem te saját magad vagy, hanem a karma. Azonban én megmondom neked, hogy a mennyiség, amit mindegyik magánál hord, különbözően nagy; ha egy kevéssel nagyobb talán, akkor valamivel erősebben mutatkozik meg. Ha tehát egy kevéssel nagyobb, talán egy picivel többet kell elviseljünk. Talán korábban több hibás dolgot tettél ezen a területen, akkor nyomjuk el és álljunk ellen neki. Ameddig világosan meg tudod különböztetni, hogy ez nem te saját magad vagy, akkor minden egyszerűen megoldható.    

Kérdés: Nekem az az érzésem,hogy nem műveltem jól magam és túl sok piszkos dologgal rendelkezek, otthon még csak azt sem merem többé, hogy megnézzem a Mestert.

Mester: Az nem tesz semmit, a Mester tudja, mi a baj. Tudom, hogy korábban valamit hibásan csináltál és most újólag elkezded, műveld tehát nyugodtan tovább magadat. 

Kérdés: A lányom felfogóképessége korlátozott, már három éve tanulja a Fá-t és gyakorol, azonban nem tudja jól megérteni a Dáfá-t, eljuthat-e a beteljesüléshez?

Mester: Gondolom, hogy a korlátozott felfogóképesség nem probléma a Fá tanulásánál. Már három éve tanul, és semmi esetre sem tanulta hiába, talán túl sokat aggódsz emiatt? Ő nem feltétlenül olyan korlátolt. Némely gyerekeknek közöttünk gyakran van egy különleges származása. Mert ő ott fenn (azok ott fenn magas szintű élőlények) nagyon tisztán láthatja, mikor kaphatja meg az életében a Fá-t, mikor és mit csinál. Ha látja, hogy ez a család a jövőben megkaphatja a Fá-t, akkor ebben a családban fog újraszületni. Nagyon gyakran adódnak ilyen esetek, ezért némely gyerekek közöttünk valóban isteni gyermekek. Némelyeknél hiányzik talán egy picike, te nem kellene túl sokat töprengjél ezen.

Kérdés: Hogyan kellene legyenek szemlálve a szintek közti különbségek a Fá tanulásának és a művelésnek a vonatkozásában különböző vidékeken?

Mester: Ennél viszont nem léteznek különbségek; mindegyik vidéken léteznek olyanok, akik folytonosan előrébb jutnak, és mindegyik vidéken léteznek olyanok is, akik nem jutnak előrébb folytonosan; a nemes [bölcs], átlagos és jellemtelen [bolond] emberek – mindannyian léteznek. A sebesség némely vidékeken, amelyek később kapták meg a Fá-t, talán lassabb, ez biztos, de szintén léteznek némelyek, akik később jöttek és mégis túlszárnyalják a korábban jötteket. Sok ember közöttünk, aki a Fá-t később kapta meg, sohasem látott engem, a megértésük és felismerésük a Fá-ról nagyon magas, azonkívül nagyon gyorsan felismerik, ennél nem léteznek akadályok. Korábban létezett egy felismerési folyamat az új tanulóknál. Mikor én akkoriban Guangzhouban az első két tanfolyamot adtam, a tanulók szemmel láthatóan nem tudták, miről beszélek, a tanulók csak azt tudták, hogy jó, de nem tudták, miről beszélek. Mivel az emberek nézetei, mindenekelőtt a Guangzhouban élő emberek gondolatai mind a pénzkeresetre összpontosultak a reform és a nyitás után. Csupán a harmadik és negyedik tanfolyamnál esett le a tantusz  és vált világossá hirtelen az embereknek, miről beszéltem tulajdonképpen, csupán ebben az időben jött rá erre aztán egy nagy csomó tanítvány. Azok, akik a Fá-t később kapták meg, most gyakran nagyon gyorsan megemelkednek, talán már kialakult ez a környezet, és a mindenféle területeken levő alkalmak már megértek erre. Mármost léteznek külsődleges feltételek.

Kérdés: A Fá közös tanulásánál némelyek úgy vélik, hogy az átolvasás ismételt olvasást jelent, nem lenne szükséges beszélgetni és saját maga kellene felismerje. Előnyös-e a Fá tanulására, ha minden nap egy leckét olvasnak? 

Mester: Átolvasás az pontosan átolvasás, ott nem létezik semmi további mondanivaló, az pontosan ismételt olvasást és átolvasást jelent. Ámde mindazonáltal mi együtt tanuljuk a Fá-t, az olvasás után beszélgessetek egymással és beszéljetek róla. ,,Én hirtelen felismertem, hogy a Mester szavaiban ez a jelentés létezik, ebben a tekintetben én még nem csináltam elég jól.“ Az otthoni olvasásnál talán létezik ez a hiányosság ebben a tekintetben, ezt ki kellene javítsuk a jövőben. Egymással beszélgetni tehát szükséges. De átolvasás a fődolog. Nem kellene úgy csináljuk, hogy leálljunk, miután elolvastunk egy bekezdést, és aztán arról beszélgessünk, azután elolvasunk még egy bekezdést és megint beszélgetünk, az nem jó. Ti sokat kellene átolvassatok. Az idő, amiben saját magatokról és a felismeréseitekről beszéltek, nem kellene hosszabb legyen, mint a Fá tanulására való idő, a Fá tanulása a legfontosabb.

Kérdés: Őn elmagyarázhatja-e egyszer nekünk a kozmikus Dáfá-nak az eredetét, nevezetesen a ,,Zhen, Shan, Ren”-nek?

Mester: Én mondom nektek, ti sohasem fogjátok megtudni, minlyen nagy ez a világegyetem, akkor az az eredet még kevésbé lehet elmagyarázva. Azonkívül nem is létezik ilyen nyelv. Ebben a világegyetemben a világegyetemnek a legalapvetőbb dolga még csak a nagyon magas szinteken levő istenségeknek a nyelvével sem lehet elmagyarázva, hát még az emberi nyelvvel. A világegyetem örökre egy megoldhatatlan rejtély marad az emberek számára, az emberek sohasem fogják megtudni. Inkább a Fá tanulására használjátok fel a ragaszkodásotokat!  

Kérdés: A nézetek az embereknek a legalapvetőbb dolgai? Milyen az az állapot, ha egy embernek semmiféle nézetei sincsenek?  

Mester: Ha egy embernek semmiféle nézetei sincsenek, ő nagyon tiszta és jószívű, de ez semmi esetre sem hasonlít egy gyermek állapotához. Te egy felnőtt vagy és értelmes. A gyermekeknek nincsenek nézeteik, ártatlanok és jószívűek, nem követnek egy célt sem a tevékenységnél. De a felnőttek nem olyanok. Még ha nincsenek is meg többé ezek a nézetek, ti szintén nem lesztek olyanok. Mert ha neked egyáltalán nincsenek ilyen nézeteid, te már a nemesítésnél vagy, te már régen megemelkedtél. Ezért a nézetek fokozatosan kevesebbé és gyengébbé válnak a művelésnél, ilyen az állapot, végezetül egyáltalán nincsenek már ott.   

Kérdés: A Fá közös tanulásánál néha jó a hatás, néha rossz, hogyan kellene megértsem ezt a váltakozó szívállapotot?

Mester: Mindez a te saját művelési állapotod. Senki sem érheti el, hogy különböző körülmények között jól kitarthasson a művelésnél, anélkül hogy különböző gondolatok által legyen zavarva, és hogy azonnal jól tanulhassa. De én még azt is mondom nektek: Hogy ti azon a vizsgán jól vagy nem olyan jól mentetek át, illetve át tudtok-e menni a vizsgán vagy sem – az pontosan művelés. Ha te minden vizsgán át tudnál jutni, akkor egy istenség lennél! Neked nem lenne szükséges többé, hogy műveljed magad, nem igaz? De, neked nem szabad hanyagnak lenned saját magaddal szemben, a művelésnél állhatatosan kell előrehaladni. 

Kérdés: Miután egy tanácsadóhelynek a vezetője le lett váltva, összevont néhány tanulót és egy csoportot alakított ki a Fá tanulására. 

Mester: Ha ennél a vezetőnél valóban léteznek problémák és abból kifolyólag lett lecserélve, úgy gondolom, hogy az úgy kellene legyen. Azok, akik ezzel pénzt keresnek, vagy a tanulókat esztelenségekre vezetik rá, vagy nem tudnak jól uralkodni magukon, vagy akiknél problémák merülnek fel…, gondolom, ennek nem csak a mi Fá-nkra van egy negatív hatása, hanem a társadalomnak is árt. Az ilyenek le kellene legyenek cserélve, már le kellene legyenek cserélve. 

Úgy a tanulók, mint az a vezető saját maga is, lassan fel fogják ismerni a hibáikat. Azonban az érintett vezetőt ebben az időközben semmiképp sem szabad egy hétköznapi emberként szemlélni, az nem megy. Léteznek nála dolgok, amiken nem tud túljutni, de talán még mindig egy művelő. Ha viszont a forma szempontjából nézve valóban szabotálja a Fá-t, akkor az valami más. Ha a Fá-t támadja, szabotálja vagy a viselkedése egyáltalán nem felel meg többé a Fá-nak, akkor az azt jelenti, hogy a saját szíve démonokat teremt. Már teljes egészében ennek a Fá-nak az ellenében halad és esztelenséget űz, akkor mi semmiképp sem ismerjük el őt többé. Ez már csak így van, ha felmerül ez a probléma, nem ismerem el őt többé. Ami az embereket illeti, akik követték őt – gondoljátok csak át, az szintén nem véletlen. A művelés olyan, mint mikor nagy hullámok mossák a homokot; némelyek nem tanulják valóban a szívükből a Dáfá-t, lehet, hogy ők ezen a módon mentek el. Itt azonban nem akarunk olyanokat, akik minden lehetséges szándékot követnek és csak útitársak. [Nekünk nincs szükségünk azokra, akik hülyéskednek és megpróbálják kiadni magukat gyakorlóknak.] Ebből az okból kifolyólag is lehet. A tanulók csak átmenetileg ismerték fel tévesen és átmenetileg voltak zavart fejűek; ha újra tisztában vannak magukkal, vissza fognak jönni. Némelyek viszont egyszerűen zavart fejűek; miért nem gondolsz már utána ennek: Azért jöttél, hogy a Fá-t tanuld vagy hogy kövess valakit?     

Kérdés: A Mester azt mondta: Most eljött az idő, hogy tiszta legyen a fejük (kitisztuljon az elméjük), avégett hogy ők saját maguk valódi istenségek legyenek. Sok tanuló találja úgy, hogy ez nehezen érthető. 

Mester: Most ez a dolog éppen fokozatosan van megtéve. Erre szolgál az is, amit ma magyaráztam el; sok dolgot erre a dologra vonatkoztatva magyarázok el, avégett hogy fokozatosan egy tiszta fejjel rendelkezhessetek.

Kérdés: A vizsgák, hogy szakítsunk az emberekkel, nagyon gyakran léteznek, vagy csak egyszer?

Mester: Ilyen esélyek semmiképp sem fognak gyakran létezni. Talán később fognak létezni más formák, talán fognak létezni, talán nem is. Minden bizonytalan. Ha viszont nem az alapjától fogva változik meg az ember, sohasem csinálhatja meg, mindegy milyen sok alkalommal is létezhetnek. A művelésnél ez pontosan így van. Semmiképpen sem fog megtörténni, hogy meg lesz mondva neked, mi lesz még az utadba állítva. Vagy léteznek vagy sem. Ha minden meg lenne mondva neked, mindenen át is juthatnál, akkor az mind csak szemfényvesztés. Éppen a kritikus pillanatban, amiben semmiről sem tudsz, lehet pontosan látni, hogy szilárdan művelted-e magad és hogy meg tudod-e tenni azt a lépést; vagy hogyan ítéled meg és mit csinálsz. Így van ez hát.

Kérdés: Ha mi egy fejezetet (szakaszt) tanulunk a Zhuán Fálun-ból, egyidejűleg tanuljuk a megfelelő tartalmat a ,,Zhuán Fálun Második kötet” című könyvben vagy más Dáfá-könyvekben; jó ez a módszer?

Mester: Nem. Tanuld egyszerűen tovább. Ha olvasol egy könyvet, akkor éppen ezt a könyvet olvasod. Olvasd egyszerűen tovább, sorjában. Nem kellene szándékosan kutass valami után vagy szándékosan akarj valamit csinálni, az mind nem megy. Én már ilyen messzemenően elmondom neked: Ha te meg kellene emelkedjél, lehetővé lesz téve neked, hogy megemelkedj. Ha te meg kellene értsed a Fá-alapelveket valamilyen szinten, lehetővé lesz téve neked, hogy megértsd a Fá-alapelveket ezen a szinten. Például te ma tettél valamit, de nem tudod, hogy helyes volt-e vagy hibás. Úgy vedd a ,,Zhuán Fálun”-t, üsd fel egyszerűen, anélkül hogy valamilyen gondolatod lenne ennél, hogy meg akarj találni egy bizonyos helyet, üsd fel egyszerűen, a tartalom garantáltan arra van irányozva, amit ma csináltál. (taps) Természetesen, ha később te csak meg akarod próbálni és ezt a szívet táplálod, semmit sem találhatsz. A művelés az egy komoly dolog. Semmiképp sem megengedett, hogy csak kipróbáld egy gyerekjátékhoz hasonlóan; az nem megy. Ez azt jelenti, neked nem kellene szándékosan csinálnod valamit.  

A Dáfá-nak ez a könyve, a ,,Zhuán Fálun” könyv a szisztematikus műveléshez valami, olvasd egyszerűen. Ami a többi könyvet illeti, mint ,,A Fálun Dáfá jelentéseinek a magyarázata” és ,,Zhuán Fálun Második kötet”, úgy azok csak segédeszközök, amiknek kikéred a tanácsát. A ,,Lényeges dolgok a további előmenetelhez” című könyvnek a célja abban rejlik, hogy kijavítsa a művelésünk egész lefolyásában általánosan felbukkanó problémákat és helytelen állapotokat.

Kérdés: Némelyek mondják, a Dáfá ereje határtalan lenne, és a Dáfá-tanítványoknak nem kellene megvédeniük a Dáfá-t. Helyes ez? 

Mester: Nem. A Dáfá ereje határtalan. Ma mi mindannyian a hétköznapi emberek társadalmának a környezetében műveljük magunkat. Ha a magas szintekről való romlott élőlények jönnek, hogy valami rosszat tegyenek, a Fá saját magától fogja bevetni az istenségeinket, akik a Fá őrzői, vagy más magas élőlényeket, hogy megsemmisítsék őket. Ha viszont a tanítványaink valami rosszat tennének és az istenségek jönnének és megölnék az embereket, akkor mindegyik elismerné, hogy ennek a Fá-nak a hatalma (az ereje) valóban nagy; senki sem merészelné többé, hogy problémákat okozzon a Fá-nak, akkor ti nem is művelhetnétek magatokat többé. Az istenségeknek nem is szabad olyan könnyelműen jönniük és megölniük a hétköznapi embereket, nekik nem is szabad szabotálniuk a ti mostani művelési környezeteteket. A művelésünk közben nekünk sokféle területen lesznek problémák okozva a társadalom által és különböző emberek által, ha mi jól meg tudjuk őrizni a Dáfá-t különböző körülmények között, akkor az nem azt jelenti, hogy megvédjük a Dáfá-t?  

Ami ezeket a rossz embereket illeti, valamint azokat az embereket, akik rosszat tesznek: Ha még megmenthetőek, beszéljük rá őket a jóra; talán akár még meg is lehet váltani őket. Ha makacsul továbbjárják az útjukat és egyszerűen olyan hisztérikusan csinálják tovább, egy meghatározott időpontban el fogjuk intézni őket. Az is lehet, hogy mi csak átmenetileg egyszer kihasználjuk őket, hogy levizsgáztassuk a tanulókat. Ha majd a művelésünk eljutott a végéhez, mindent vissza kell fizessenek, bármit is csináltak. Az biztos.  

Kérdés: Miért nem maradhatnak végül még csak emberek sem többé azok, akik nem válhatnak istenségekké?

Mester: Az egész világegyetem meg lesz újítva. Vagyis akkor többé nem szükséges ez a környezet az embereknél, ha a művelés a végéhez jutott. Akkor a megmaradottak az emberiség söpredéke, akik még romlottabbak és még rosszabbak. Ha az emberek romlottak, ki lesznek selejtezve. Gondoljátok csak át, szabadna nekik ezen a módon tovább létezniük? Az emberek valóban istenségek által lettek teremtve. Ezt a kérdést már elmagyaráztam utolsó alkalommal, most még egyszer elmagyarázom valamivel pontosabban. Tudjátok, hogy mi emberek abban a dimenzióban élünk, amelyik molekulákból van összeállítva. De tudjátok, hogy mindegyik tárgy körülöttünk, maga a levegő is, molekulákból van összeállítva? Minden, amit eszel, amit iszol, amivel érintkezésbe kerülsz, minden körülötted és minden, amit nem láthatsz, molekulákból van összeállítva. Ha tehát ez kívülről van szemlélve, ha a három világkör a mi világegyetemünk környezetéből van szemlélve – akkor az emberek a molekulahalomban találhatók-e vagy sem? Te pontosan ebben a molekulahalomban élsz, még a levegő is, amit belélegzel, szintén molekulákból áll. Ha tehát a magas élőlények a három világkörön kívül az emberi dimenziót szemlélik – micsodák akkor a molekulák? Az istenségek általában ,,föld”-ként, ,,sár”-ként jelölik meg a molekulákat. Te pontosan a sárban vagy, az emberek pontosan a sárban mászkálnak ide-oda, így látják ezt az istenségek. Az istenségek pontosan így látják, minden ilyen. Azonkívül különböző szinteken léteznek még magasabb alapanyagok. Ha ezt így magyarázom, talán nem olyan nehéz többé megérteni Jézus szavait, hogy Jehova földből teremtette az embereket! Nem az a ,,föld” vagy az a ,,sár”, amit látsz; itt minden föld. A te húsodat is földként, sárként szemlélik. Mert az istenségek a legpiszkosabb és legrosszabb földnek tartják a molekulák rétegét, mindenekelőtt a legdurvább molekuláknak a rétegét, így látják ők ezt.

Kérdés: A gyakorlatoknál némelyeknél a test két oldala nincs kiegyensúlyozva, a többiek látják, hogy egy kicsit ferde.

Mester: Mindenkinek megvan a saját testalkata, némelyeknél a test több anyaggal rendelkezik ezen az oldalon, azon viszont kevesebbel, ilyesmi létezik. Ezt te saját magad okoztad a történelemben különböző helyzetekben és különböző körülmények között. Mindazonáltal neked csak gyakorolnod szükséges, mindezt rendbe fogom hozni számodra, te saját magad ezt nem tudod megcsinálni. Ezért csak gyakorolnod szükséges; az semmit sem használ, ha csak egy gondolatot is elpazarolsz erre. Ha egyre csak erre gondolsz, az egy teher, egy akadály és egy ragaszkodás. Nem megmondtam előbb, már olyan szélesre kitártam a kaput, hogy már kapu sem létezik, én csak az emberszívre tekintek. Ha te még nem is műveled magad és én még csak a szívre sem tekintenék többé, hogyan válthatnálak meg akkor még? Nem igaz?     

Kérdés: Hogyan távolíthatunk el minden megszerzett nézetet olyan gyorsan, mint lehetséges?

Mester: Te csak a Dáfá-t tanulhatod állhatatosan; ha felbukkannak a rossz gondolatok és érzületek, rá kellene jöjjél arra, hogy te egy művelő vagy; és neked igaz (ortodox) gondolatokkal kellene elnyomnod azokat. A Fá-testem egészen világosan látja a gondolati tevékenységeidet. Ha fel tudod ismerni őket és nem tartod saját magadnak, természetesen ők nem te vagy, akkor el lesznek távolítva. De nem egyszerre lesznek eltávolítva számodra, fokokra lesznek felosztva és fokozatosan lecsökkentve, mert még fenn kell maradjon valami, avégett hogy felismerd a Fá-t és műveld magad. Egyedülálló nagyon rossz gondolatok tehát egyszerre lesznek eltávolítva. Így van ez.  

Kérdés: A Fá tanulásánál némely tanulók alszanak. Ha ez fel van mutatva neki, meg van sértve és nem jön többé a tanulásra (tanulni).

Mester: Akkor kérjétek hát meg, hogy ne jöjjön többé a tanulásra (tanulni). Ő nem a Fá tanulására jött, hanem az alvásra (aludni). Minek hagyjuk még jönni, nem igaz? Azért jön, hogy aludjon. Nem is hiányolunk senkit, aki aludni akar. Ne aggódj, hogy túl kevés ember létezik. Ha csak egy igaz művelő létezik is a gyakorlóhelyünkön, úgy azt mondom, hogy az jó. Nem kellene gondot csinálj magadnak, hogy túl kevés ember létezik. Ha egy halom ember jött volna, ezer ember, de ennél egyetlen egy igaz művelő sem létezne – mit használ az akkor? Sőt még szabotálnák a Fá-t.

Kérdés: Néha a tanácsadásunk nem találja el a helyes pontot, mert félünk, hogy azt a hibát követjük el, hogy értelmezzük a Fá-t.

Mester: Már többször beszéltem a tanácsadás (segítségnyújtás, asszisztálás) kérdéséről. Mi mondhatjuk például így: Én felismertem ezen a szintemen, hogy a Fá egy ilyen belső értelemmel rendelkezik; ezt ismertem fel ezen a szintemen, természetesen a Fá-nak még van egy mélyebb értelme! Milyen tekintetben térültem el a Fá-tól, vagy azt gondolom, hogy ez a Fá valamelyik szinten beszélt valamiről. Mindez rendben van. Azonban a Fá még rendelkezik más értelemmel is, az nagyon világosan meg van mondva. Ez azt jelenti, hogy neked nem kellene saját magadat korlátoznod.   

Kérdés: Gyakorlóknak még társadalmi (a társadalomban végzett) munkáik is vannak, problémákat a hétköznapi emberek társadalmának az alapelveivel kellene kezeljenek?

Mester: Munka az munka, művelés az művelés. Azonban a xinxingnek a megemelkedése a művelés közben meg fog mutatkozni a munka konkrét dolgainál. Azonkívül egy picikét lehetsz rugalmasabb, ha a főnök ragaszkodik ahhoz, hogy valamit meg kell csinálj. Mert nem te vagy, aki meg akarja azt csinálni; ha te nem csinálod meg azt, nem fog megérteni téged; azonban nem fogsz nagy hibákat elkövetni. Ha léteznek hibák, a cselekvési módodon keresztül kijavíthatod őket. Egyedül attól függ, hogyan kezeled őket. Gondolom, hogy te mindent jól csinálhatsz, gondolom, ez nem probléma. Létezik még egy dolog: Némelyek közülünk meg akarják őrizni a látszatot, nem tudatják a többiekkel, hogy ők Dáfá-t gyakorolnak, nem tudatják a többiekkel, hogy ők olyan jók. Gondolom, hogy sok ilyen eset saját okokra vezethető vissza. Én mondom neked, jelenleg 100 millió ember létezik, aki Dáfá-t tanul; nincs úgy, hogy túl kevés ember létezik; te nem vagy egyedi eset, nem leszel kigúnyolva. Mindenekelőtt Csangcsunban, ebben a környezetben, ha a Fálun Dáfá gyakorlókról van szó, mindannyian tudják, hogy ők jó emberek.  

Sok területen történt ilyesmi: Mikor azok, akik elveszítették a munkahelyüket, újra munkát kerestek, a többiek azt mondták: A Fálun Dáfá tanítványokat vegyük fel. Ne gondold, hogy egyedül vagy, hogy feltűnő vagy. Az nincs úgy. Nekünk már megvan ez a környezetünk, azonkívül ez a környezet már az egész országban kialakult. 

Kérdés: Néhányan a csigong más fajtáit gyakorolják mellettünk ugyanabban az időben, eközben hangosan játszák le a kazettáikat, kellene mi…..

Mester: Az nem tesz semmit. Az nem egy vizsga is, hogy megmozdul-e a szívünk vagy sem? Nincs a szívetek éppen megérintve, ha lejátsszák azt? Ebben a pillanatban látható, hogy zavartatod-e magad ezáltal vagy sem, hogy felmérgelődsz-e vagy sem. Ezért feltétlenül saját magunknál kell keressük az okokat, mi rendíthetetlenek kellene maradjunk. ,,Játszd csak le” – ha te valóban rendíthetetlen maradsz, természetesen (természetes módon) szép csendben el fognak tűnni; ez garantáltan így van. Ha viszont szándékosan csinálják azt, vagy ha te ezt tényleg nem tudod jól kézben tartani és viszonylag sok új tanuló létezik, akkor megcserélhetjük a helyet. Ha ők úgy találják, hogy itten jó, akkor hagyjuk őket itt. Egészen mindegy, hol gyakorlunk Fálun Gong-ot, ott jobb lesz; mi alakítjuk ki a környezetet, és nincs úgy, hogy kiválasztjuk a környezetet.   

Kérdés: Hogyan kellene művelők jó vezető alkalmazottak legyenek?

Mester: Most a vezető alkalmazottak munkájánál túl sok körülményes dolog létezik. Ha a társadalomban minden ember Fálun Gong-ot gyakorolna, úgy azt gondolom, hogy nem lenne szükséges olyan sokat törődnöd ezzel, és ők már jól csinálnák. Mindenki a nyilvános érdekekért száll síkra, egyik sem a személyesekért, senki sem törekszik saját érdekekre és mindegyik jót akar a többieknek – mit gondolsz, hogyan nézne ki akkor ez a társadalom? Természetesen nem arra gondolunk, hogy ti hétköznapi emberek kellene legyetek, miután a Fá-t tanultátok. Ezt csak úgy gondolom. Ami a cselekvési módot illeti, úgy az a te saját konkrét ügyed; neked saját magadnak kellene mérlegelned, hogyan felelhetsz meg egy gyakorlónak. Némely dolgoknál egy picikét rugalmas és toleráns kellene legyen az ember. Saját magával szemben egy picikét szigorúbb kellene legyen.      

Kérdés: Hogyan kellene viselkedjünk a munkánál a társadalom rossz erkölcsével szemben?

Mester: Dolgokon, amiket nem változtathatsz meg, nem kellene olyan sokat töprengened. Ha te egy vezető alkalmazott vagy és a cégednél nem jó az erkölcs, akkor te felelős vagy azért. Ha a dolgoknak semmi közük a cégedhez, vagy ha te nem vagy illetékes, akkor nem kellene törődj azzal; csak azzal törődj, hogyan viselkedj jól te saját magad. Mi pontosan arról beszélünk, hogy saját magánál kellene kezdje az ember, hogy jól csinálja a dolgait; ha mindegyik megfékezi saját magát, akkor a társadalom is jó lesz. Ha viszont mindegyik beleavatkozna mások dolgaiba, annál rosszabb lenne; és egyre több lenne a konfliktus. Ha saját maga nem viselkedik jól és mindegyik másokra tekint – az emberek között létezik olyasmi, mint: Te nem vagy jó, én nem vagyok jó, ő nem jó –, így a konfliktusok egyre élesebbek lesznek. Az garantáltan így van.   

Kérdés: Miért léteznek emberek, akiknek a felismerései mindig eltérülnek vagy a szélsőségbe jutnak?

Mester: Valójában az nagyon egyszerű, semmi más problémáról nincs szó, mint hogy neki van egy gondolati alapja. Vagyis, hol van a te gondolati kiindulási pontod és melyik állásponton állsz, ha megpróbálod felismerni ezt. Ha ragaszkodásod van és nem akarod elengedni, ha egy válasz után akarsz kutatni és az után kutatsz, ami megőrzi azt a dolgot, amit nem tudsz elengedni, akkor a felismeréseid természetesen el fognak térülni. Te nem kellene semmire sem gondolj, olvasd a Fá-t, amit a Fá mond, az helyes. Ne kutass a Fá-ban az után, amit te helyesnek tartasz; ne kutass a Fá-ban az után, amivel igazolhatod magad és ne tépd ki azért az összefüggésből, hogy megóvd a saját dolgaidat. Az nem megy; minél többet olvasod, annál zavartabb leszel. Tehát egyedül attól függ, hol van a kiindulási pontod.

Kérdés: Mi a leggyorsabb út most a beteljesüléshez?

Mester: Én a leggyorsabb és legjobb művelési formát teremtettem meg az emberek számára. Mi a legbonyolultabb embertömegek között tartózkodunk, és ez a bonyolult környezet azt is lehetővé teszi az embereknek, hogy gyorsan megemelkedjenek. Ugyanakkor ma egy olyan nagy Fá-t terjesztünk, ez a Fá is gyorsan megemelteti az embereket. Mi még gyorsabbat akarsz te bírni? Az emberek megváltásánál nem létezhet semmi gyorsabb, mint a Dáfá. Karmával teli emberek először arra kellene gondoljanak, hogyan fizetik vissza a karmát; neked nem marad más választásod.

Frage: Mindig azon a véleményen vagyok, hogy időpocsékolás lenne leírni a könyvet.

Mester: Akkor egy picikét túl szélsőséges vagy.

Kérdés: Léteznek még más jó módszerek, hogy legyőzzük a gondolati karmát, azon a módszeren kívül, hogy nagyon erős tudattal [akaraterővel] elnyomjuk?

Mester: Nem. Ha meg is akarod fogni a kezeddel, hát nem veheted el. Nem léteznek más módszerek. Az emelkedésed, a gondolati karmádnak az eltávolítása – a szinted emelkedésével kevesebb lesz. [A javulásod és a gondolati karmád eltávolítása felemeli a szinted.] A művelés az egy komoly dolog, nincs úgy, hogy olyan lesz, ahogyan te azt elképzeled és ahogyan akarod. Minden tekintetben jól átgondolva lesz elrendezve számodra. Az nem megy, hogy álmodozásoknak adja át magát.  

Kérdés: Milyen a test létezési formája más dimenziókban, miután a test legnagyobb sejtjeinek a rétege le lett hántva? 

Mester: Én mondtam, hogy az ember nem fog meghalni, ha az élete a végéhez jut. Erről a kérdésről már beszéltem a Fá-ban, és azt nagyon világosan. A halálnál csak a legnagyobb molekuláidnak a rétege, vagyis az embernek a burka (burokja, héja), a felszínen levő molekuláknak a rétege halt meg ebben a dimenzióban és van lehántva; hogyan halhatnának meg a valódi testjeid, amelyek mikroszkopikus alapanyagokból vannak összeállítva? A krematóriumnak a tüze a te még mikroszkopikusabb alapanyagaidat nem égetheti hát el, hiszen nem érheti el azokat. Én mondom nektek, nincs úgy, hogy az embereknek a tüze nem égetheti el azokat, nincs úgy, hogy az embereknek a tüze nem mozdíthatná el az atommagokat, tehát nem lenne elég forró, hanem úgy van, mivel a tűz ezen az oldalon egy térbeli (dimenzióbeli) távolsággal bír hozzájuk, úgy nem tudja elégetni azokat.   

Kérdés: A ,,Rossz utak gyakorlása” című fejezetben arról van beszélve, hogy a nagy megvilágosultak a saját tulajdonságaik szerint építik fel az új világegyetemet, tehát a korábbi tulajdonságok és az új világegyetem…

Mester: A világegyetem egyszerűen túl gigantikus. A különböző szinteken levő világegyetemekben létezett ez a probléma. Viszont az, amiről a könyvben volt szó, nem olyan nagy mennyei rendszereknek az adottságaira vonatkozik, az nem úgy van elgondolva.

A mennyei rendszereken belül sok világegyetem létezik, a gigantikus mennyei rendszerek szemszögéből nézve, azok mind olyanok, mint a porszemek. A Fá különböző szintjein ott benn – különböző világegyetemek a Fá megértésének különböző szintjeivel rendelkeznek. Az egyik szinten levő Fá-nak az igaz Fá-ja például nem hagyja magát megismerni az élőlények által. De a tulajdonságok, amelyeket ez a Fá mutat, meg lehetnek ismerve az élőlények által. Bezárólag azzal, amit ma elmagyaráztam nektek, ennél is csak összefoglalva van beszélve a felismerésekről, amelyek megfelelnek a megemelkedésetek szintjének. Senki sem fog tudni az igaz megtestesülésekről azon a szinten. Ha egy élőlény ezen a szinten művelésen keresztül eljutott lentről felfelé (a Dáfá-művelők kivételével), meg fog felelni ezen szint Fá-jának, miközben a művelésnél egyre tovább emelkedik; neki megvannak a művelésének a saját dolgai. Sákjamuninak megvan például a ,,Parancsolat, Meditáció és Bölcsesség”. Az ő ,,Parancsolat, Meditáció és Bölcsesség”-e szintén megfelel a Fá-alapelveknek az ő szintjén és a kozmikus Fá-nak azon a szinten, így ő odáig emelkedett meg. Az egész világegyetemnek a képződménye az ő Fá-alapelve, ez a ,,Parancsolat, Meditáció és Bölcsesség” által van kialakítva, egyidejűleg ezek az ő helyes gyümölcsének az átváltozási elvei is; az anyag és a forma, az mind változik ezekkel az ő dolgaival. Ez azt jelenti, ő semmit sem tud az alapvető Fá-nak az igaz megetestesüléseiről ebben. Azonban tudhat a megjelenéseiről (megnyilvánulásairól); ő felismerte a dolgokat ezen a szinten, így ezen a szinten élhet, és így megvan neki a saját dolga – az igaz (ortodox) megvilágosodásnak a gyümölcshelyzete.        

Ezen a szinten léteznek tehát más buddhák és más istenségek, ők ugyancsak más felismeréseket nyertek ennek a szintnek a Fá-alapelveiről és ezek is megfelelnek az ezen a szinten levő Fá-alapelveknek, és így ők is megkapták a saját gyümölcshelyzetüket az igaz (ortodox) megvilágosodáson keresztül. Más buddháknál ugyanúgy van, ők is építettek fel itten világokat, ők is felismerték ennek a szintnek a kozmikus Dáfá-jában a saját igaz (ortodox) megvilágosodásuknak gyümölcsét, azonban ők mindannyian különbözőek, és mégis ők mindannyian ugyancsak megfelelnek ezen szint mércéjének. Megértettétek hát a szavaimat, vagy? Vagyis, a gigantikus világegyetemekben léteznek ilyen jelenségek, nagyon sok ilyen jelenség különböző szinteken. Ilyen világegyetemekben tehát gyakran létezik a ,,keletkezés, fennállás és hanyatlás (romlás)” váltakozása. De ez a Fá a mi összes mennyei rendszereinkben sohasem fog megváltozni, örökre ez a Fá marad, sohasem fog megváltozni és nem is változott meg soha.     

Kérdés: A Mesterrel való sorskapcsolat különbözőségén kívül léteznek még más különbségek azon tanulók, akik részt vettek a Mester tanfolyamain, és a tanulók között, akik nem vettek részt a Mester tanfolyamain?

Mester: Én mondom nektek, a műveléseteknél valójában egyáltalán nem létezik különbség. Sok ember, akinek nagyon erős sorskapcsolata van velem, nem vett részt akkoriban a tanfolyamokon, az a saját körülményeik, állapotaik és sok más tényező által lett okozva.

A kérdések most mind meg vannak válaszolva; a kérdések, amik ki lettek selejtezve, azok az ismétlődőek. Azok a kérdések is ki lettek selejtezve, amiket hétköznapi emberek tettek fel és nem szükséges, hogy meg legyenek válaszolva. Én már öt óra hosszat beszéltem. Mivel ti a Fá-t hallgatjátok, szívesen hallgatjátok; ha még további öt óra is jönne ehhez, talán észre sem vennéd, hogy sokáig tartott. Bármennyit is beszéltem, csak arra szolgál, hogy te olyan gyorsan, mint lehetséges, megemelkedhess és olyan gyorsan, mint lehetséges, felfelé művelhesd magad. A legtöbben az itt jelenlevőink között asszisztensek (megbízottak); végezzétek jól a munkátokat, ez a cél. Ami azt illeti, hogy sok kérdésetek van: Ha minden körülmény a műveléseteknél meg lenne válaszolva általam, akkor nem művelhetnétek többé magatokat. Ha művelnétek is, nagyon valószínűen semmit sem számítana. Ezért sok kérdést ti saját magatok kellene felismerjetek és saját magatok műveljetek, csak az művelés. Én gyakran mondom ezt a példát: Ha eljutsz a beteljesüléshez, látod ott fenn, hogy a tiszteletre méltó buddha ott ül – mindegyik buddha hatalmas erényének a felépítése nagyszerű. Hogyan jutottál hát fel? Észre fogod venni, hogy bizonytalannak és bátortalannak érzed magad; te saját magad már tudod, hogy nem kellene itt maradjál; te már saját magadtól lemész. Észreveszed, hogy nem vagy méltó! Ezért mindegyik közületek el kell tudja érni a művelésnél a saját szintjét, mindegyik szint szilárdan kell legyen művelve, mert a művelés pontosan egy komoly dolog! Ha ma hazamentek, nem kellene a szavaimat másokra irányoznotok, mivel én a ti helyzeteitekre irányulva mondtam ezt. Nem is kellene kitépnetek a szavaimat az összefüggésből, nem is kellene örömérzettel mesélnetek másoknak: Én hallottam Li Tanárt ezt vagy azt mondani. Mihelyt megmozdul a szíved, már egy átlagember vagy. Avégett hogy ti nyugodtan és zavartalanul művelhessétek magatokat, nem akarom megengedni, hogy még egyszer felmerüljenek azok a problémák, amik korábban merültek fel. Ezt a mai környezetet – a sok zavarásával – én az egész művelési környezetet helyreigazíthattam, avégett hogy ne merüljenek fel problémák és olyan őszintén folyhasson le – ez valóban nem volt egyszerű. Valójában én ezt megcsinálhatom, nekünk nincs semmiféle fix szervezeti formánk és nem tartunk sem pénzt, sem tárgyakat. A jó, amit láttok, az az, hogy mi egy hatáskört sem vettünk át a hétköznapi emberek társadalmában, mi sem a társadalmat, sem a kormányzatot nem zavarjuk. Amit láttok, az ilyesmi. Én mondom nektek: Az ok valójában abban rejlik, hogy mi rendelkezünk a Fá-val; nekünk egy olyan nagy Fá-nk van, és csupán így engedhetek szabad folyást a dolognak. Hogy te tanulod-e vagy sem, az a te saját ügyed. Nekünk nincsenek semmiféle névlistáink és nem is vezetünk személyi adatokat valamilyen Molnárról vagy Mayerről. Ameddig te műveled magad, viselhetem érted a felelősséget, azonban ez a fajta felelősség nem mutatkozik meg a hétköznapi emberek társadalmában. Ameddig műveled magad, megemelkedhetsz; ameddig tovább műveled magad, eljuthatsz a beteljesüléshez, mindez nem mutatkozik meg a hétköznapi emberek társadalmában.

Mi azért tesszük ezt így, mert összhangban van ezzel a Fá-val. Ez a Fá olyan nagy, egy magas követelményt is állít fel a terjesztési formával szemben a hétköznapi emberek társadalmában. Ez azt jelenti, a hétköznapi emberek közötti forma ezen Dáfá követelményeinek is meg kell feleljen. Melyik forma felelhet meg akkor egy ilyen nagy Fá követelményeinek a hétköznapi emberek társadalmában való terjesztésénél és egyidejűleg nem szennyezheti be? Csak egy létezik, nevezetesen ,,a forma nélküli nagy út”; mi tehát valóban elértük ezt. Forma nélküli, mi nem rendelkezünk a hétköznapi emberek társadalmának semmiféle formájával. Azonban lehetővé tudjuk tenni, hogy az emberek valóban művelhessék magukat és valóban megemelkedhessenek. Mi pontosan ezt az utat járjuk és pontosan ezen a módon tesszük, ez is a legjobb. Senki sem találhat hibát nálunk. Ha némelyik a kákán is göcsöt akar keresni, mégsem találhat semmit sem, mert mi rendelkezünk a Fá-val. Én szintén nem állapítok meg semmiféle szabályozásokat (szabályokat) vagy előírásokat, ti saját magatoktól tudjátok, mi a teendő.      

Ami benneteket, assisztenseket (megbízottakat) illet, ti vagytok az úgynevezett asszisztensek (megbízottak) és mi csak a saját elkötelezettségünkből kifolyólag dolgozunk. Mi saját magunk ennél nem akarunk sem dicsőséget, sem előnyöket, vagyis semmit sem, hanem elkötelezettségből viszi oda az ember a kazettás magnót és viseli gondját a többieknek. Ti mindannyian így csináljátok, az egy elkötelezett és személyes magatartás. A gyakorlat bizonyítja, hogy ez a környezet a legjobb a művelésünk számára. Azok közül, akik korábban embereket váltottak meg, egyik sem merte ezt így tenni, mert ők nem rendelkeztek ilyen nagy Fá-val. Ők össze kellett vonják minden tanítványukat, avégett hogy az előírások és parancsolatok szerint műveljék magukat. Nekünk ma egy olyan nagy Fá-nk van, ezért szabad folyást hagyunk a dolognak, nem szükséges ilyesmit előírnunk. Formával bíró dolgok nem méltóak ehhez a Dáfá-hoz, egy szabályozás és előírás sem változtathatja meg az emberszívet, csak a Fá tudja ezt. Ezért tértünk mi egy ilyen útra.

A tanácsadóhelyeink (asszisztensközpontjaink) formája is szükségszerű. A tanácsadóhelyeknek (asszisztensközpontoknak) ez a fajtája nem rendelkezik egy vállalatéhoz hasonló semmiféle formával. Én mármost itthon vagyok, mindennap megnézem, milyen kérdéseik vannak a tanulóknak, együtt beszélgetünk azokról, ez teljes egészében a tömegek közötti forma. Ezt nagyon jónak találom. ,,Mit tegyünk?” Ti beszélgettek erről, terjesztitek a Fá-t vagy csináltok valamit, az mind nagyon jó.  

A Fá-konferenciák is valami különleges dolgok a Dáfá-nkban; ha ez elért egy bizonyos állapotot, összegyűlünk. Némelyek jól tanulták, akkor rendezünk egy Fá-konferenciát és az ember beszél a tapasztalatairól, ez arra sarkallhat másokat, hogy megemelkedjenek, ez nagyon jó. Ez is valami különleges nálunk. 

Nagyjában és egészében véve ti mindannyian sokkal járultatok hozzá ehhez a Dáfá-hoz. Természetesen nem is fogok udvariaskodni (udvariassági szólamokat mondani), azért hogy dicsérjelek benneteket; amit ti akartak, az nem is ilyesmi. Amit ti akartok bírni, az művelési energia és De, a látókör megemelése és a szint megemelése, ezért nem is szükséges ilyesmit mondanom. Hogy te csinálsz valamit a Dáfá számára, azt is jelenti, hogy saját magad számára csinálod, hiszen te egy elem vagy a Dáfá-ban. Hogy te viseled-e a felelősséget a Dáfá-ért, éppen azt jelenti, hogy te viseled-e a felelősséget saját magadért. Ezért nem is szükséges olyan sokat beszélnem. Csak a művelésnél és a szintetek emelésénél törődök veletek. 

Ami azt illeti, hogyan kellene viselkedjetek a hétköznapi emberek között, úgy azt gondolom, hogy ti már tudjátok azt. Azt is remélem, hogy mostantól fogva egy még jobb kezdéssel fogtok rendelkezni, és még jobban tudjátok végezni a munkátokat. Egyidejűleg a main keresztül – hiszen szabad egy Fá-konferenciának számítania – nagy megemelkedésben lehet részetek és erősen sarkallva lehettek. Én talán előre toltalak, de neked saját magadnak kellene gyorsan tanulnod a Fá-t, teljesen kihasználnod az időt, hogy tanuld a Fá-t, avégett hogy lépést tudjatok tartani, akkor szilárd ez csupán. Remélem, hogy ti továbbra is erőteljesen haladtok előre. Ne csak nézzétek, hogy a többiek eljutnak a beteljesüléshez, ti saját magatok is azon kellene fáradozzatok, hogy olyan hamar, mint lehetséges, eljussatok a beteljesüléshez.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szójegyzék

 

Arhát                         szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

Benti                           szó szerint: „saját test“. Egy összefoglaló kifejezés az alacsony szinteken való művelésnél, a különböző dimenziókban levő testekre vonatkozik, bezárólag a hús-vér testtel

Bigu                            ételtől és italtól való tartózkodás

Dáfá                            nagy Fá, a nagy kozmikus Törvény

Dao (Tao)                   - Út

- taoizmus

- Dao (Tao), a legmagasabb igazság, amiről a taoista rendszerben beszélnek

                                    - dao (tao), egy ember, aki a taoista rendszerben elérte a Taót

De                               erény, egyfajta fehér anyag egy másik dimenzióban

                               Törvény, a kozmikus Törvény; a budhizmusban „Dharmá“-nak hívják.

Fálun                          a Fá kereke, egy intelligens lény, a Fálun Dáfá szimbóluma

Fashen                       Fá-test; a Fá teste, amelyik művelési energiából és Fá-ból van összeállítva

Fofá                            szó szerint: „Buddha Fá“, a világegyetem legmagasabb igazsága

Futi                             állatok vagy más élőlények a másik dimenziókban, amelyek az emberi testekre tapadnak

Karma                       szanszkrit, egyfajta fekete anyag egy másik dimenzióban

Nirvána                      szanszkrit, a szerzetesek halála. A hús-vér test le van vetve és az ősszellem művelési energiával a mennybe jut

Niván-palota              taoista megnevezés a tobozmirigy számára

Qigong (csigong)       egy modern kifejezés a hagyományos művelésre

Ren                             Elnézés, Tűrés, Tolerancia, Türelem

Reinkarnáció             az újraszületés, amiről a buddhista rendszerben beszélnek

Shan                           Könyörületesség, Jószívűség

Tathágata                  szanszkrit, egy gyümölcshelyzet a buddhista rendszerben

A Mennyei templom buddha-szobra

                                    egy  nagy buddha-szobor Hong Kong Lantao szigetén

Xinxing                      „a szív természete“, „a szív minősége“

Yang                          a két oldal egyike, amelyik az ókínai taoista tanok szerint minden dologban bele van foglalva, a yin ellentéte. A hímnemű yangként van szemlélve

Yin                             a két oldal másika, amelyik az ókínai taoista tanok szerint minden dologban bele van foglalva, a yang ellentéte. A nőnemű yinként van szemlélve

Zhen                           Igazság, Igazságosság, az Igaz

Zhen, Shan, Ren       a világegyetem legmagasabb tulajdonságai, szó szerint: Igazságosság, Könyörületesség, Türelem

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch

Falun Fofa (Fa-Erklärung in Changchun 1998)

http://www.falundafa.de/

http://www.falundafa.de/herunterladen/Changchun_1998.doc

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.