hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 


 

Fá-magyarázat

a Fá-konferencián Szingapúrban
 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Utolsó változtatás 2008 július 17.)

 

Fá-magyarázat a Fá-konferencián Szingapúrban

(1998 augusztus 22. – 23. Szingapúrban)

Szép napot, tanulók! (taps, ,,Szép napot, Mester!”)

Én tudom, a jelenlevők között léteznek tanulók Szingapúrból. Szintén sokan vannak, akik Kínából, más országokból és sok más területről jöttek ide és nem riadtak vissza, hogy magukra vegyék egy ezer kilométeres utazásnak a fáradságát. Ennek a Fá-konferenciának a célja abban rejlik, hogy a tapasztalatcserén keresztül felfedezzétek az egymás közt levő különbségeket, avégett hogy lehetőleg gyorsan megemelkedhessetek. Ez a főcél. De létezik sok tanuló, aki a művelésén keresztül hosszabb idő után egy egyre mélyebb megértést nyert a Fá-ról és sokat megtapasztalt. Szintén egyre több személyes megérzésük van minden tekintetben, és így sok tanuló látni akar engem. Sokan közületek azokhoz tartoznak, akik akkoriban nem vettek részt a tanfolyamaimon Kínában, sokan tanulnak önképzés által. Így jön ez ahhoz, hogy nekik megvan a lelki óhajuk, hogy lássanak engem. Én is ismerem az érzéseteket, ti ezért jöttetek. Még sokan léteznek, akiknek ugyanaz a gondolatuk és szintén jönni akarnak. Nagyon jól meg tudom érteni az érzéseteket. De gondolom, mikor én akkoriban személyesen terjesztettem a Fá-t, a Fá terjesztése volt a legeslegfontosabb.

És most a Fá már el lett terjesztve. A könyvek már széleskörűen el vannak terjedve a társadalomban, és minden tanulónknak vannak könyvei. Ez azt jelenti, ti mindannyian tanulhatjátok a Fá-t és művelhetitek magatokat. A hatás pontosan olyan, mint akkoriban, mikor én a Fá-t terjesztettem és személyesen adtam tanfolyamokat. Semmit sem szalasztottatok el. Így most az a kérdés, hogyan lehet nektek egy stabil környezetetek a művelés számára, és hogyan emelkedhettek meg lehetőleg gyorsan ezáltal, ez lett most a legeslegfontosabb. A Fá tanulásán és a művelésen keresztül ez számotokra is világossá vált. Tudjátok, hogy a Mester valóban törődik veletek és viseli értetek a felelősséget. Vagyis a ti emelkedésetek szintén szisztematikusan el van rendezve, mindenki számára létezik a művelésnek egy szisztematikus útja. Mivel látni akartok engem, a szívetek nyugtalan lesz, úgy hogy nem tudjátok nyugalomban művelni magatokat; vagy mindenhová odamentek, hogy keressetek engem. Az is befolyásolhatja a művelési folyamatotokat. Ugyan a Fá el lett terjesztve, de gondoltatok-e már egyszer arra, hogy a megemelkedésetek, a művelésetek a legeslegfontosabb? Ha nem tudtok megemelkedni, illetve művelődni, akkor a Fá, amit terjesztettem, az semmi.

Mivel ez a dolog – a művelésetek – az első helyen áll, nem szabad legyen tehát megzavarva valamilyen dolog által. Csak azt akarom mondani nektek, a művelés közben ti nyugodt szívvel kellene műveljétek magatokat és nem kellene legyetek megzavarva a hétköznapi embereknek valamilyen fajta érzülete által. Ha ti valóban a művelés és a szintetek megemelése miatt jöttetek, hogy hiányosságokat találjatok, vagy hogy lássátok a Szingapúrból való tanulóknak a művelési állapotát és meghallgassátok a tapasztalataikat, úgy hogy elő lesz segítve az emelkedésetek – ha ti mindannyian így gondolkoztok, akkor nagyon boldog vagyok. Természetesen az szintén nem hibás, hogy ti látni akarjátok a Mestert; csak ennél nem kellene túl erős emberi érzésekkel rendelkezzetek. Mindenképpen le kell legyen vetve a hétköznapi embereknek ez a szíve, különben engem a hétköznapi emberek érzéseivel, a hétköznapi emberek szívével és a Fá-t a hétköznapi emberek gondolataival fogjátok szemlélni. Az egy komoly akadályhoz vezethet a megemelkedésetek számára. Nekünk mindannyiunknak ügyelnünk kellene erre.

Sokaknak közülünk nem volt egyszerű, hogy idejöjjenek. Némelyek talán szakmailag nagyon elfoglaltak és kivételesen időt szakítottak arra, hogy Szingapúrba jussanak. Minden lehetséges létezik. Gondolom, ha már itt vagytok, akkor maradjatok nyugodtak és hallgassátok meg egyszer, hogyan művelték és emelték meg magukat a tanulók Szingapúrból. Hadd legyen ez tapasztalatok gyűjtése a más helyekről való tanulók számára.   

Tulajdonképpen azért jöttem, hogy részt vegyek ezen a Fá-konferencián és meghallgassam a beszámolóitokat. Ugyanakkor viszont sok tanulónk van, akinek még nagyon sok kérdése van, amit nem tud megérteni. Mert ha a Dáfá terjesztve van a világon, elkerülhetetlenül léteznek mindig új tanulók, új tanítványok, akik beszállnak. Akkor nekik elkerülhetetlenül van ez vagy az a kérdésük. Tulajdonképpen már meg lehet találni a válaszokat a könyvekben, mindegy milyen kérdések is azok. De a tanulóink közül némelyek még mindig aggódnak és még egyre kérdezni akarnak, akkor éppen egy ilyen esélyt adok nektek. Két napnyi időnk van erre a konferenciára, most nem fogok sokat beszélni, hanem főként hallgatni foglak benneteket. Holnap délutántól kezdve aztán az egész délutánt arra fogom használni, hogy megválaszoljam a kérdéseiteket. Több kérdést tehettek fel a művelésről, én meg fogom válaszolni azokat nektek. Gondolom, egy fél nap már elegendő, mert összesen csak két nap van. A tanulóink még meg kell szervezzék a beszámolókat és léteznek még más tevékenységek is. Megpróbáljuk sikeresen befejezni ezt a Fá-konferenciát. Ez az első alkalom Szingapúrban, hogy egy ilyen nagy konferencia van rendezve, azonkívül sok tanuló jött más helyekről, vagyis a szervezési munka minden területen nem egyszerű. Nem szükséges sokat mondanom nektek, ti mindannyian tudjátok, hogyan kell eljárnotok és nagyon jól fogjátok csinálni.

Most még egyszer beszélek a Dáfá-nk összhelyzetéről. Mikor korábban Kínában terjesztettem a Fá-t, Kína éppen a reform és a nyitás idejében volt található. Az a benyomásom volt, hogy az emberek gondolatai a gazdasági fejlődés ternészetének megfelelően változtak, és így éppen ebben az időben hoztam nyilvánosságra ezt a dolgot. A gondolatok és nézetek, amelyek egy hosszú időn át lettek kialakítva, ahhoz vezettek, hogy sokaknál kellett létezzen egy folyamat a megértésre. Miután egy idő hosszán át tanulták a Fá-t, fogták fel csupán, mit magyaráztam el. Így aztán később megállapítottam, hogy az új tanulók, különösen ebben az időben, úgy tűnik, hogy felülmúlják a sokéveseket a Fá megkapásánál. Ez azt jelenti, nekik nincsenek akadályaik az  érzékelhető megértésnél. Azonnal elfogadják és azonnal bevetik magukat érte. Náluk nem létezik felismerési folyamat: Tudom én ezt tanulni? Akarom én ezt tanulni? Ilyesmi nem létezik náluk. Vagy: Hogy az alapelvek, amiket elmagyaráztál, helyesek-e? Ez azt jelenti, ámbár ezek a tanulóink később kapták meg a Fá-t, megállapítom, hogy ámde ők lépést tartottak, gyorsan behozhatják a többieket a saját szorgalmukon keresztül.

Úgy találom, hogy a Dáfá-nak az összhelyzetében a Fá-nak a felismerései újra és újra mélyülnek. A Fá-nak a megértése is egyre mélyrehatóbb. Ti valóban tudjátok, mi a Fá. Ez egy nagy változás összehasonlítva a kezdeti idővel, amelyikben emberi érzésekkel és emberi gondolatokkal szemléltétek a Fá-t. Ez valóban egy nagy változás és teljesen más, mint akkoriban. Ez azt jelenti, hogy ti valóban a Fá-ban művelitek magatokat és nem egy hétköznapi embernek az érzéseivel, egy hétköznapi embernek a hálájával vagy mindenféle beállítottságaival gondolkoztok a Fá-ról vagy ítélitek meg a Fá-t. Ezek a dolgok egyre kevesebbek lesznek. Ez azt jelenti, hogy a Fá-nk egyre tisztább lesz itt, a hétkoznapi embereknek a társadalmában. 

Mit jelent ,,a Fá-t harmonizálni”? Sok művelőnk valószínűleg még nem tudja. Egy ilyen nagy Fá megválthat bennünket, lehetővé teheti, hogy különböző szintekre, különböző látókörökre művelhessük magunkat és eljuthassunk a beteljesüléshez. Hogyhogy még harmonizálva kellene legyen az emberek által? Ténylegesen ti talán rájöttetek erre: A hétköznapi embereknek a társadalma is ennek a kozmikus határtalan Dáfá-nak egy megtestesülése a hétköznapi embereknek a legalacsonyabb szintjén, minden megjelenési forma a hétköznapi embereknek a társadalmában szintén ezen Fá által lett adva és megteremtve. Művelőkként mi ezt a környezetet használjuk a művelésre. Ámbár a hétköznapi embereknek a társadalma különböző szintekről nézve nem jó, mindazonáltal egy olyan szint és olyan látókör (horizont), ami a Fá által lett megteremtve. Hogyan ugorhatunk (törhetünk) ki tehát ebből a szintből a művelésnél és szabadulhatunk meg a hétköznapi emberek társadalmának a különböző viselkedési módjaitól és nézeteitől: Ha tisztában vagytok ezzel, áttörhetitek ezeket az akadályokat és meg is emelkedhettek. Ezt a művelés közben kell elérjétek.

Ha te nem tudod elengedni a hétköznapi embereknek a dolgait, a művelésed komolyan akadályozva lehet. De az erkölcsnek a mai romlottsága és az emberi erkölcsi beállítottságoknak a züllöttsége, ahhoz vezetett, hogy minden megváltozott, amit a Fá termtett ezen a szinten az ezen a szinten levő élőlények számára. Akkor alig létezhetnek még emberek, akik tudják, hogy a hétköznapi emberek társadalmában még létezik valamilyen mérce az igazság számára. Ezen mérce nélkül az emberek mindent meg mernek tenni és mindent meg mernek csinálni, semmitől sem félnek. Ez a társadalmi erkölcs romlottságához, a nézetek romlottságához vezet, úgy hogy különböző rossz jelenségek és különböző bűnözés lép fel a hétköznapi embereknek a társadalmában.

Azért hogy harmonizáljátok a Fá-t, elsősorban jó emberekké kell válnotok. Miközben jó emberekké váltok, már azon vagytok, hogy harmonizáljátok a Fá-t. De ti pontosan itt művelitek magatokat a hétköznapi emberek között és még felül kellene múljátok mindezt. Hogyan érthetitek meg tehát valóban a Fá-t, művelhetitek magatokat a Fá-ban, lehettek nyíltak és őszinték és válhattok valódi művelőkké? Ezen a módon már azon vagytok, hogy harmonizáljátok a Fá-t. Más szavakkal: Te szintén megóvod a Fá-t. Mert minden egyes tanuló magatartása a hétköznapi emberek társadalmában a Fálun Dáfá hírnevét képviseli, az nem úgy van? Ha mi mindannyian nem viselkedünk jól, teljes bizonyossággal be fogjuk szennyezni a Dáfá nevét, egyidejűleg nem is mondhatjuk, hogy a Dáfá-t harmonizáljuk. Némelyek mondják: Nekünk meg kell óvnunk a Fá-t, nekünk meg kell őriznünk a Fá-t; ha mások mondják, hogy mi nem lennénk jók, nekünk így vagy úgy kellene kezeknünk őket. Mindenekelőtt, ha valaki rágalmazza a Dáfá-nkat vagy igazságtalanul kezel bennünket, sokan közülünk nagyon fel vannak háborodva és valamilyen ellenintézkedéseket akarnak. ,,Ha valaki rosszul kezel bennünket, mi ugyanúgy kell kezeljük őt.”: Akkor az azt jelenti, hogy mi egy kalap alá vesszük magunkat a hétköznapi emberekkel és ugyanolyanok vagyunk, mint ők.

Én mondom nektek: Valójában a Fá-nak a megóvása nem egyenlő erőszakkal. Egy embernél egyidejűleg létezik a könyörületes és a gonosz oldal. Mi eltávolítjuk a gonosz oldalt és csak a könyörületes oldallal óvjuk meg a Fá-t. Ha a többiek mondják, hogy mi nem lennénk jók, világossá tehetjük nekik, milyen jók vagyunk; elmagyarázzuk nekik az alapelveket és ennél teljes egészében a könyörületes oldalt használjuk. Ha a hétköznapi emberek találkoznak valamivel, normális módon valamilyen negatív intézkedéseket akarnak foganatosítani. Úgy valamilyen szélsőséges tevékenységekhez vagy erőszakhoz folyamodnak. Számunkra ez mind semmi. Én gyakran mondok egy mondatot: Ha egy ember bármiféle saját nézetek nélkül és nem a személyes érdekeinek az álláspontjából kiindulva felmutatja egy másiknak a hiányosságait vagy megmondja neki, mi a helyes, miközben [tiszta] szívből jót akar a másiknak, ez annyira meg lesz hatva, hogy feltörnek a könnyei.

Ennek a könyörületességnek az ereje nagyon nagy. Csak ez úgy van: Ha az emberek valami jót mondanak másoknak a hétköznapi emberek társadalmában, normális módon ők is a saját nézeteikkel beszélnek; sőt eközben még félnek a veszteségtől és azzal az érzülettel is rendelkeznek, hogy meg akarják óvni saját magukat. Sok-sok területnek a dolgai vannak belekeverve, és így a szavaik üresen csengenek, többé nem tiszták és normális módon még érzelmekkel is terheltek. Ha te valóban jószívűségből és bármiféle saját nézetek nélkül mondasz valamit, a szavaid valóban meg fogják érinteni az embereket.   

Amit most magyarázok el, az az, hogyan kellene harmonizáljuk a Fá-t a hétköznapi emberek társadalmában és lehetővé tennünk, hogy a Fá ne szenvedjen veszteséget. Sokan közülünk elmagyarázták az alapelveinket a kormányzat különböző részlegeinek a társadalomban. Én mondom, az egy jó dolog. Ha valaki onnan elfogadja ezt, nagyon valószínűen a jó emberek egyikévé válhat. De félő, hogy nem akarja ezt hallani. Ha valóban meg akarják ismerni a Fá-nkat – ameddig olvassák a könyvet, ameddig olvasták a Fá-t és valóban megpróbálták, hogy megismerjék, ők tudni fogják, miről van szó nálunk. Azok, akik rosszaknak tartanak bennünket, normális módon azok, akik nem ismernek bennünket vagy nem értettek meg. Nálunk minden nyílt, semmi rejtegetni valónk sincs. Az út, amit járunk, nagyon őszinte (egyenes). Éppen mert az út, amit járunk, nagyon őszinte (egyenes), a hétköznapi emberek társadalmában minden, ami nem őszinte (becsületes), nem elég őszinte (becsületes) vagy nem elég tökéletes, egy akadálynak tart bennünket számára. Mivel túl jók vagyunk, némely dolgoknak a hiányosságai napfényre kerülnek, és így bizonyos rossz hatásokat fejtenek ki ránk. Ez szükségszerű. Ha valami ortodox (igaz) dolog lett terjesztve, anélkül hogy valakinek lett volna valamije ellene, én azt mondanám, hogy ez nagyon valószínűen valami heretikus (eretnek, rossz) dolog. (taps)    

Másrészt, a mi Fá-nk a hétköznapi embereknek a társadalmában van terjesztve; ha a hatóságoktól vagy azoktól, akik nem ismernek bennünket, önkényesen meg van támadva, vagy ha önkényesen minket okolnak valamivel vagy valami nagyon rossz intézkedéseket foganatosítanak ellenünk: ezeknél a problémáknál szintén saját magunknál kellene utánanéznünk egyszer. Miért történt ilyesmi? Mi saját magunk vagy a tanácsadóhelyeink, gyakorlócsoportjaink vagy némelyek a tanulóink közül nem viselkedtek elég jól? Ha beleütközünk valamibe és ezt a mi oldalunk szempontjából tudjuk megítélni, akkor azt mondom, ezek az emberek valóban kiválóak. Számodra akkor nem léteznek akadályok, amelyek feltarthatnának a beteljesüléshez vezető úton. Ha beleütközünk valamibe, normális módon mindig kifelé tekintünk: Miért kezelsz így engem? A szívében az az érzése az embernek, hogy igazságtalanul van kezelve, és nem keres saját magánál. Ez a legnagyobb és szintén halálos akadálya minden élőlénynek. Korábban mondták némelyek, hogy az ember nem művelhetné magát felfelé. Hogyan nem tudja magát felfelé művelni? Mert ez a legnagyobb akadály. Konfliktusoknál senki sem akar saját magánál utánanézni. Valóban nagyon nehéz, hogy a hibákat mégis saját magánál keresse, ha fájdalmat vagy szerencsétlenséget is szenvedett el az ember és annak ellenére saját magában kell utánanézzen, mit csinált hibásan. Ha valaki ezt el tudja érni, akkor azt mondom: Ezen az úton, a művelésnek ezen az útján és az életednek az örökkévalóságában semmi sem létezik, ami akadályozhatna téged. Ez valóban így van. Mert mi mindannyian gondolkodhatunk – ha néha mi tisztában is vagyunk a szívünkben az alapelvek szempontjából, annak ellenére nem tudunk továbbjutni – mindazonáltal a szívünkben ez világos és mi tudjuk, mi helyes és mi hibás. Az első alkalommal nem tudjuk jól csinálni, a második alkalommal szintén nem, de később jól fogjuk csinálni. A kulcs az, hogyan ismered fel te saját magadat, igazodsz helyesen ez után és keresed saját magadnál az okokat.

Korábban sok tanulónknak voltak bizonyos konfliktusai a kívülállókkal, vagy az emberek a társadalomban, vagy a társadalomnak valamilyen hatóságai igazságtalanul kezeltek bennünket, normális módon nem a mi oldalunkon kerestük az okokat, hanem mindig csak a másik oldalnál hangsúlyoztuk ki. Némely dolgok valóban nagyon rosszak és lelkiismeretfurdalás nélkül szabotálnak. De utánagondoltatok-e annak: Ugyan nem jók, ugyan a démonok megjelenései, de hogyan bukkanhattak volna fel véletlenül? Az ő rossz oldaluk nem arra van kihasználva, hogy mi felismerjük a saját rossz oldalunkat? Én gyakran mondom: Ha két ember konfliktusba jutott, mindegyik saját magánál kellene egyszer utánanézzen Nemcsak ti ketten kellene saját magatoknál utánanézzetek, ha egy konfliktus létezik köztetek, hanem ha te látod ezt, megfigyelőként neked is el kellene gondolkodnod egyszer saját magadon. Én mondom, így az emelkedésnél te nagy ugrásokkal fogsz előrejutni. 

Tudjátok, hogy az életünk különböző szintek mikroszkopikus alapanyagaiból áll, némelyek közülük nagyon mikroszkopikusak. A mi művelésünknél te a rendkívül mikroszkopikus területeken, vagyis az életednek az eredetében leszel megváltoztatva. Te szakadatlanul meg leszel változtatva, aztán a változás áttör a felszínhez, szakadatlanul tör keresztül a felszínhez és szakadatlanul terjed ki a felszínig. Ha a felszín teljesen meg van változtatva, te eljutottál a beteljesüléshez. Mi ezt az utat járjuk. Ha tehát még nem értük el, hogy a felszín hasonultatva lehessen a Fá által, különböző helyzetekben te még mindig egy hétköznapi embernek a magatartásával, egy hétköznapi embernek a gondolataival és egy hétköznapi embernek a cselekvési módjával rendelkezel. Ez biztos.  

Némelyek a tanulóink közül még hozzám jöttek és mondták: ,,Tanár, én már olyan sokáig műveltem magam és azt találom, hogy a Fá-t néha nem értem meg úgy, mint a normál új tanulók, miért bukkannak fel nálam aztán még mindig rossz nézetek?” Ez egy olyan kérdés, amelyik már mindegyik jelenlevőnek eszébe jutott. Én mondom nektek, a műveléseteknél a változások az élet legőseredetibb dolgánál kezdődnek. Mielőtt a változás elérte a legfelszínesebb rétegeteket, még mindig léteznek egy hétköznapi embernek a gondolatai. Milyen előnyök és hátrányok léteznek akkor ennél? Az előnyök azok, hogy te megtarthatod ezt a művelési környezetet a hétköznapi emberek között, csupán így tudsz szakadatlanul emelkedni, még gyorsabban emelkedni. És a hátrányok? Vagyis te sosem érzékelheted, melyik szinten vagy található tulajdonképpen. Egy bizonyos időtérben, amelyikben nagyon jól művelted magad és szintén egy nagyon jó megértéssel rendelkezel a Fá számára és a könyvet is kívülről megtanulhatod, vagyis ha te elérted ennek a szintnek a mércéjét, azonnal el van választva attól a részedtől, amelyik még nincs jól művelve. Hirtelen az az érzésed: Hogyhogy megint nem tudom olyan jól megérteni a Fá-t? Miért váltak megint rosszá a gondolataim? Ilyen egy érzésed lesz. Egy ember a hétköznapi emberek között műveli magát; neked az a részed, amelyik jól van művelve, már nyíltan és őszintén az istenségnek egy része. Az istenségek tehát nem szabad ugyanolyan magatartással rendelkezzenek a hétköznapi emberek társadalmában, mint a hétköznapi emberek, az abszolút nem megengedett. Mihelyt rendelkeznek azzal, leesnek. Azért hogy biztosítsuk, hogy művelhesd magad a hétköznapi emberek társadalmában, de ugyanakkor ne ess le, neked az a réteged, amelyik elérte a mércét, azonnal le van választva. Az a rész, amelyik már készre van művelve, örökre ülve marad ott és nem mozdul, nem töpreng (nincsenek gondolatai) és nem is vesz részt valamilyen emberi tevékenységekben. Így van biztosítva, hogy te ne ess le. Az állandó művelésed közben csak állandóan emelkedhetsz. Itt egy másik alapelvet magyaráztam el, nevezetesen te állandóan változol a művelés közben a mikroszkopikustól kezdve, a változások állandóan a felszín felé törnek át. Ha a felszíned teljesen hasonultatva lett, te eljutottál a beteljesüléshez.               

Ha tehát a művelés közben még nem értük el a beteljesülést, még mindig rendelkezhetünk egy hétköznapi ember gondolataival és egy hétköznapi ember magatartásával. Szintén meg lehet állapítani még egy problémát, hogy tudniillik úgy tűnik, hogy néha a gondolatok egyre rosszabbá válnak. Miért? Sok rossz dolognak megvannak a gyökerei, ezek nemcsak a legnagyobb részecskéknek a rétegében léteznek, hanem minden különböző részecskében is. Gondoljátok át egyszer, a művelés közben mi állandóan a felszín felé törünk át, a rossz dolgok a mikroszkopikus részecskéidben egyre újra és újra el lesznek távolítva, távolítva és távolítva, ami megnmarad, az akkor a legfelszínesebb dolog. A legfelszínesebb dolog az éppenséggel pontosan a legrosszabb dolog. De egyvalamit: A legrosszabb viszont a leggyengébb is. Ez azt jelenti, ameddig te a művelésnél meg tudod fékezni saját magadat, ezeket a rossz dolgokat nagyon könnyen elnyomhatod és a művelésnél eltávolíthatod, bezárólag a különböző nézetekkel a gondolataidban. 

Talán már megértettétek ezt az alapelvet, amit elmagyaráztam. ,,Ó, így van ez, egy embernek a művelés közben a kezdettől a végéig még egyre lehetnének rossz gondolatai. Mától fogva akkor nem törődök többé ezzel és nem félek többé ettől. Hagyom, mindegy mire is akarnak gondolni.” Az nem megy! Mert te egy művelő vagy. Ha te nem fékezed meg magad a felszínen, az ugyancsak azt jelenti, hogy te nem műveled magad. Éppen ilyen az összefüggés. Én itt a tanulóink összművelésénél levő állapotot magyaráztam el és mellékesen beszéltem néhány problémáról.

Létezik még egy dolog: Ez a mi Dáfá-nk a hétköznapi emberek társadalmában terjeszkedik. Miért veszünk mi egy ilyen formát? Tudjátok, hogy nekünk csak egy laza szervezetünk van. Nekünk nincsenek semmiféle névlistáink – hogy Molnárnak vagy Mayernek hívják – ilyesmi nem létezik nálunk; Ki vagy te? Milyen idős vagy és hol laksz? – mindez nem létezik nálunk. Ameddig műveled magad, én törődhetek veled. Mivel a művelésnek a dolgai nem a hétköznapi emberek társadalmának ebben a dimenziójában testesülnek meg, a külsődleges forma csak egy forma marad és semmiféle haszna sincs. Ha te nem műveled magad, a nevednek a nyilvántartásba vétele csak a mennyiség növelésére szolgál, és az nem művelés. Emiatt teljesen lemondunk a hétköznapi emberek bármilyen megjelenési formájáról.     

Mi csak az emberszívet nézzük. Ameddig műveled magad, én törődök veled; ameddig műveled magad, te egyike vagy a tanulóinknak. A gyakorlásnál a megbízottaink (asszisztenseink) fogják megszervezni a Fá tanulását. Így van ez. Nekünk nincsenek semmiféle olyan adminisztrációs szervezeteink, mint a hétköznapi emberek társadalmában levők, nem őrzünk meg (tartunk) pénzt vagy tárgyakat. Ti mindannyian saját költségetekre jöttetek ide, és én, Li Hongzhi, szintén egy fillért sem fogok követelni tőletek. Minden munka önkéntesen van végezve általunk, mi mindannyian önként teszünk valami jót mások számára. Nálunk minden egy laza szervezet.  

Miért csinálom ezt így? Én mondom nektek, a Fá, amit ma terjesztek, csakugyan nagyon nagy. Különböző horizontokra és különböző szintekre műveltethet téged (hagyhat téged művelődni). Ez viszont nem egy kis dolog. Ha egy ilyen nagy Fá van terjesztve, de az embereket nem változtathatná meg és az emberszívet nem emeltethetné meg újra (nem hagyhatná újra megemelkedni), akkor hasznavehetetlen lenne, mindegy hogy ez a Fá terjesztve van-e vagy sem. Én tudom, hogy ez a világegyetemnek az igazsága és a világegyetemnek a törvényei; biztosan egy nagyon erős hatást fog kifejteni a művelőkre. Vagyis mindenki tudja közülünk, hogyan kell cselekedjen, és nekem nem is szükséges megmondanom nektek, hogyan kellene cselekedjetek.

Mikor Sákjamuni buddha akkoriban a Fá-t terjesztette, több mint száz parancsolat létezett, és a mai mahájána-buddhizmusban több mint kétszáz parancsolat kellene létezzen. A célja az volt, hogy korlátozzon téged, úgy hogy te meg kellett feleljél ezeknek a kritériumoknak; csak akkor ment, ha úgy csináltad. Nekünk ma nincsenek parancsolataink, ez teljesen nyílt. Nem fektetünk hangsúlyt valamilyen formákra, hanem csak az emberszívet nézzük, éppen mert a mi Fá-nk ilyen erővel rendelkezik. Azonkívül, egy másik álláspontból nézve, a hétköznapi emberek társadalmának egyetlen egy megjelenési formája sem méltó ehhez a Dáfá-hoz, ezért mi valóban egy olyan formát használtunk, amelyik alkalmas a Dáfá terjesztésére. Milyen forma ez? Ez ,,a forma nélküli nagy út” (taps). Mi ténylegesen egy ,,forma nélküli nagy utat” járunk, csak ez méltó valóban ehhez a mi Dáfá-nkhoz. Ezért akkortól kezdve máig ez így folyt le a Fá-nak az énáltalam való terjesztésénél.

Az egyetlen dolog, amit láthatunk, az az, hogy ti mindannyian olvassátok a könyveket és együtt végzitek a gyakorlatokat. De ez is zeljesen önkéntes és laza. Te jössz, ha jönni akarsz; ha nem akarsz jönni, az a te dolgod. Én mondom, ez nagyon jó. Minden, ami formával rendelkezik, nem változtathatja meg az emberszívet. Ha te idehozol valakit, anélkül hogy ő tanulni akarná, nemcsak hogy nem tudja tanulni és megérteni, hanem még önkényesen össze-vissza is fog beszélni és egy belső szabotáló hatást fog kifejteni. Mivel mi nagyon őszintén (becsületesen, egyenesen) járjuk ma az utat, lehet, hogy minden becstelennek egy tüske vagyunk a szemében. Mert minden hiányosságuk és gyengeségük nyilvánosságra lett hozva.    

Korábban a hétköznapi emberek társadalmában, mindenekelőtt ott Kínában minden lehetséges fajta csigong létezett. Gondolom, a mi Dáfá-nk terjesztése óta, különösen az utóbbi években sok hamis csigong többé nem láttatja magát vagy nem hallat magáról. Miért? Mihelyt a mi ortodox (igaz) Fá-nk terjesztve volt, mindez a heretikus, gonosz és rossz a napfényre lett hozva, (taps) magától értetődően többé aztán nem láttaták magukat vagy hallattak magukról. Sok ember, aki korábban más csigongot gyakorolt, hozzánk jött, egyik a másik után, mert ők fel tudják ismerni a Fá-t és tudják, hogy jó. Tanulják, mert tudják, hogy ez egy ortodox (igaz) út.  

Másrészt, utánagondoltatok-e ti egyszer annak: Ha egy ortodox Fá van terjesztve, az embert különböző szintekre műveltetheti. Akkor létezik egy kérdés, nevezetesen az, melyik Fá-val művelted te magad felfelé. Ez egy nagyon fontos kérdés. Ha ez a Fá nem lenne ortodox, természetesen nem tudnád magad felfelé művelni; ha ez a Fá nem rendelkezne olyan hatalmas erénnyel, vagyis, ha nem létezne egy ilyen nagy Fá, nem is tudnád magad egy olyan magas szintig művelni; ha ez a Fá nem lenne olyan nagy és olyan jó és valóban meg lenne engedve, hogy egy olyan magas szintre emelkedj, akkor az semmi mást nem jelent, mint az egész világegyetemet összezavarni. Ha fent is lennél, az az érzésed lenne, hogy nem vagy méltó arra, hogy ott maradj. Te látod ott a nagyszerű megvilágosultakat, akiknek a hatalmas erénye egyszerűen leírhatatlan, és megkérdeznéd magad, hogyan jutottál fel? Te már önmagadtól lemennél, mert nem vagy méltó arra, hogy ott maradj. Mi tehát a hétköznapi emberek társadalmában tartózkodunk és ennek a Dáfá-nknak démoni nehézségek lesznek okozva, egyidejűleg mi ki is használjuk ezeket, hogy harmonizáljuk a Fá-nkat és hogy hatalmas erényt építsünk fel a Fá-nk számára. Ha valaki valamilyen formában a Dáfá ellen cselekszik a hétköznapi emberek társadalmában, mi sohasem kezeltük őt ugyanazon a módon. Mi mindig a könyörületes oldalt vetettük be és mindent egy tökéletes módon intéztünk el. Mi sok-sok különböző vizsgáztatást viseltünk el, ami a Fá-ra van irányozva; ez a mi Fá-nk akkor nem építette fel a hatalmas erényét? Minél őszintébben folyik le a Fá, annál nagyszerűbb és annál kiválóbbak vagytok ti, akik ebbena Fá-ban művelitek magatokat. Nem ilyen a viszony? De. Ha tehát valamilyen problémába ütközünk, mindig meg kellene szemléljük a pozitív és a negatív oldaláról és saját magunknál, a belsőnkben és magunk között [magunkban] kellene keresnünk az okokat; ha beleütközünk valamibe, keressük mindig magunk között [magunkban] az okokat és találjuk meg a hiányosságokat.

Én gyakran mondok egy alapelvet. Ha némelyik nehézségekbe ütközik és nehézségekben található, azt mondja: Miért lettem így kezelve? Miért nem sikerül (klappol) ez már olyan jól? Én mondom nektek, valójában nincs úgy, hogy mások már nem kezelnek jól téged. A világegyetemnek a Fá-ja mind súrlódásmentesen folyik le. Ha te ellentétben vagy ezzel, észre fogod venni, hogy számodra minden a környezetedben többé nincs rendben. Ha te megtaláltad az okokat magadnál és újra hozzáigazodsz, észre fgod venni, hogy minden újra rendben van. Normális módon ez így van.   

Másrészt, mivel mi nagyon sok nehézséget és hiányosságot győztünk le, a Fá-nk egyre őszintébben (egyenesebben) folyik le, ezért a helyzet csak egyre jobb lehet. Manapság tehát már nagyon sok ember tanulja a Fá-t, már több mint 100 millió tanuló létezik Kínában és külföldön, olyan sok ember. Azonkívül a Dáfá-tanítványainknak van egy feltűnő különlegességük: Mihelyt művelik magukat és felfogták az igazságot, a végéig fogják művelni magukat. Ez nagyon értékes a művelésnél. Ez másképp van, mint mindegyik más tanításnál vagy mindegyik más művelésnél a történelemben. Olyan sok ember létezik, aki tanulja és műveli magát. Ez a társadalomban már tény és való, és az nem megy, hogy ne ismerjék el. Olyan sok ember létezik, aki jó ember akar lenni. Mi semmi rosszal sem rendelkezünk, és így azt gondolom, a helyzet csak egyre jobbá válhat.   

Korábban a Fálun Gong Kínában a kínai Csigong Kutatótársulatnak volt egy alosztálya. De észrevettük, hogy a Csigong Kutatótársulat nem végzett sem tudományos kutatásokat, sem a művelési utak számára való kutatásokat; szintén nem próbálták meg saját maguk felismerni a csigongot, hanem csak pénzt kerestek ezzel. Különböző csigongokat használtak ki, hogy pénzt keressenek, ezért 1996 márciusában kiléptünk. (taps) Miután kiléptünk, megtámadtak bennünket. Mi nem törődtünk ezzel és nem vettük figyelembe őket. Erről most nem beszélünk. Ez azt jelenti, hogy a saját utunkat akarjuk járni; egy olyan utat akarunk járni, amit az igaz művelők kellene járjanak. Mi viseljük a felelősséget a társadalomért, és ugyanakkor a művelődő tanítványokért is.   

Gondolom, ezek olyan nagy tömegek és olyan sok ember, azonkívül mindannyian jó emberek, akik előnyösek a társadalom számára, nekünk nincs egyetlen egy gondolatunk sem, hogy mi saját magunk akarjunk kapni valamit, bezárólag velem, Li Hongzhi-vel. Azért hogy ne okozzak problémákat a kormányzatnak, én külföldre mentem és ott lakom. (taps) Én gondolom, olyan sok ember létezik, aki műveli magát és megpróbál jó ember lenni; senki sem kényszerítheti ellenzékbe ezt a több mint 100 millió embert a kormányzattal szemben. Ezt megmondhatom nektek. De egyvalamit: Egészen mindegy, hogyan viselkedünk, nekünk őszintén kellene járnunk az utunkat. Tulajdonképpen nem terveztem, hogy sokat beszéljek; csak a Dáfá helyzetéről akartam mesélni valamit nektek, hogyan kellene műveljük magunkat és a művelésnél a Fá-nak az általatok való megértéséről akartam beszélni. Egyidejűleg a művelésnél levő dolgokról is mesélek valamit.  

Mellékesen még egy dolgot akarok mondani nektek. Sok ember fényképez, anélkül hogy figyelembe vennék a körülményeket. Most pontosan a fényképezésről beszélek. Korábban ritkán láthattatok engem és mindig akartatok egy fényképet rólam vagy egy fényképet velem együtt. Ha neked ennél valóban van egy szíved a műveléshez, én nem vagyok ellene; ha viszont egy hétköznapi ember szívével rendelkezel, akkor nagyon szomorúnak érezném magam! Még egyet: Ti anélkül fényképeztetek, hogy figyelembe vettétek volna a körülményeket, és sok-sok rossz fényképet csináltatok. Ez nekünk mindannyiunknak nem jó. Hiszen te is egyike vagy a tanítványaimnak, hogyan csinálhatsz ilyen képeket a Mesterről? Ezen konferencia után megmondhatjátok a különböző területek tanulóinak, hogy nektek mindannyiótoknak kivétel nélkül el kellene égessétek az ilyen rossz képeket, (taps) a filmeket is. Ha feltétlenül fényképezni akartok, adok rá nektek egy alkalmat. (taps) Ennyit erről. Holnap délután meg fogom válaszolni a kérdéseiteket. 

A megválaszolandó kérdések számára nem kellene túl sok szót írnotok a cédulákra, különben nagyon körülményes elolvasni őket és az időpazarlás. Nem kellene bevezetőt írnod: ,,Tanár, milyen nagyon hiányollak.” vagy ,,Tanár, te olyan jól beszéltél és nekem még a következő kérdéseim vannak.” Egy bevezetőt se. Csak azt szükséges írnod: ,,Mester, nekem ez és ez a kérdésem van, és ez így és így van.” Akkor megválaszolom számodra. Egyszerű kellene legyen és számomra könnyen olvasható és nem lesz idő elpazarolva, úgy gyorsabban is tudom megválaszolni a kérdéseket. Jó, most veletek közösen meg fogom hallgatni a tanulók beszámolóit. (taps) 

Ma délután a Fá-t magyarázzuk el nektek. Akinek vannak kérdései, leadhat egy cédulát. Jó, most kezdjünk a kérdések megválaszolásával. 

Kérdés: Szabad továbbadnunk a szülőföldünkön a Fá-konferencián készült video- és hangszalagfelvételeket a Fá magyarázatáról?

Mester: Elvileg ez nem probléma. De ti mindig tovább akartok adni valamit, ez a szív le kell legyen vetve. Nektek nyíltan és őszintén kellene művelnetek magatokat. Hogyhogy ilyen sok örömérzettel [buzgalommal], ennyi ragaszkodással rendelkeztek? Az mind eljuttathat téged a beteljesüléshez? Saját magatok megnézhetitek, de nem szabad lemásolnotok azokat. 

Kérdés: Őn a ,,Gyökerestől kitépni” című jingwenben azt mondta. ,,mikor én szakításra hívlak fel benneteket az emberekkel, ti nem követtek engem. Az úgy van, hogy nem mindegyik esély van még egyszer megadva. [amikor megkérlek titeket, hogy szabaduljatok meg emberi mivoltotoktól, nem követtek engem. Nem jön el minden alkalom újból.]” Ha egyvalaki elszalasztotta az esélyt, ez befolyásolja azt, hogy eléri-e a szintjét?

Mester: Ha egy ember egy komoly vizsga előtt áll – ezek minden területen léteznek, nem csak ez az egy forma –, ez a tanulóink számára gyökerétől fogva egyike a legnagyobb vizsgáknak. Hogy egyvalaki ki tud-e jönni az emberből (emberi mivoltjából), az a legeslegfontosabb lépés, ami eldönti, hogy eljuthat-e a beteljesüléshez. Ezt a lépést meg kell tegye. A tanulóink ezekkel vagy azokkal a vizsgákkal fognak találkozni, minden lehetséges vizsgával. Megtörténhet-e, hogy egyvalaki többé nem juthat el a beteljesüléshez, mert elszalasztotta az esélyt? Még létezhetnének esélyek. De gondolom, nagyon nehéz még egy esélyt kapni. Mert egy esély csupán azáltal jöhet létre, ha különböző sorsalkalmak összetalálkoznak. Valójában így van: Egészen mindegy, bárhogyan is műveled magad, ám a döntő pillanatban te nem csinálod meg; így van ez más szavakkal kifejezve. Nincs úgy, hogy én azt mondom, hogy te nem tudod megcsinálni, hanem te saját magad nem csinálod meg éppen. Némelyik azt gondolja: Tanár, én minden nehézséget le tudok győzni, hadd jöjjenek csak, hogy gyorsabban művelhessem magam felfelé. Ámde a döntő pillanatban te nem csinálod meg. Nem azon múlik, hogyan mondod te, hanem meg kell legyen nézve, hogyan cselekszel a tényleges művelésnél.    

Kérdés: Elmagyarázhatná a Mester még egyszer a Zhen, Shan, Ren-ből levezetett különböző szinteken levő Fá-alapelveket?

Mester: Nem. Miért nem? Mert a mennynek az alapelvei abszolút nem szabad legyenek elmagyarázva az embereknek. Ti még a művelésnél levő emberek vagytok és annak a részeteknek, amelyik már készre van művelve, már világos, anélkül hogy szükséges lenne még valamit elmagyarázni neki. Az emberi részetek tehát mindig egyfajta kíváncsisággal gondol ki kérdéseket. Ha te valami magasabbat is ismertél fel, nem lehet elmondani az embereknek. Ha az alapelveket, amiket magasabb szinteken ismertél fel, újra kijuttatod a szádból és másoknak elmeséled, észre fogod venni, hogy azok megint elkoptatottá és megint egész normális és semmitmondó alapelvekké váltak. Ez azt jelenti, a művelés közben a magasabb szinteknek az alapelvei csak a szív által lehetnek megértve és nem magyarázhatóak el a nyelvvel.  

Kérdés: Hogyan lehet megkülönböztetni, hogy a démoni nehézségek a Mester által lettek elrendezve vagy a démoni zavarásokhoz tartoznak? 

Mester: Semmi sem elszigetelt. Számodra, művelőként a te utad már a művelésed első napja óta meg van változtatva. Egyetlen egy véletlen dolog sem fog közbejönni. De mindegyik démoni nehézség egy véletlen körülmény megjelenésével (látszatával) fog felbukkanni, csupán akkor lehetsz levizsgáztatva, csupán akkor lehet elősegítve az emelkedésed, csupán akkor ismerheted fel a gyengeségeidet és láthatod a lemaradásod a többiekhez képest. Léteznek akkor valóságos démonok? Igen. De nem is elszigetelten léteznek; szintén mert ők nem jók, ki akarnak ugrani (törni). Ha ki akarnak ugrani, hagyjuk hát kiugrani őket. Mi az ő rossz oldalukat használjuk ki, hogy levizsgáztassuk a tanulóinkat. Tudjátok, hogy néhány egyedi tanuló közülünk meghalt. Némelyek közülük eljutottak a beteljesüléshez és némelyek a szabotálókhoz tartoznak, ezért ebben a tekintetben nem nyilvánítok ki véleményt és nem is beszélek róla. De úgy találom, a megjelenésük egy életre-halálra szóló vizsga a tanulóink számára. Ugyan nem neked lett kiosztva, de neked úgy tűnik, mintha neked lett volna kiosztva; az érzésed garantáltan ilyen. Vagyis ez egy életre-halálra szóló vizsga. Ha egy ember nem tudja elengedni az életet és halált, semmi esetre sem juthat el a beteljesüléshez.  

De nincs is úgy, hogy közülünk mindegyik át kell élje egyszer az életre-halálra szóló vizsgát; az nincs úgy. Mert a művelés hosszú ideje közben te lefektettél egy alapot és aztán már fokozatosan érted el ezt az állapotot. Minél kevesebb ragaszkodásod van és minél többet vetettél le, annál hamarabb fogod észrevenni, hogy semmi több nem játszik szerepet. Tulajdonképpen te már teljesítetted ezeket a feltételeket. Tehát egy döntő pillanatban létezhet néhány vizsga, úgy mint az esemémyek az utóbbi időben Pekingben; ennél látható, hogy te meg tudod-e tenni ezt a lépést. Vagy némely tanulók helyben maghaltak, és ennél látható, hogy még tovább tudod-e művelni magad. Te minden tekintetben le leszel vizsgáztatva (meg leszel vizsgálva) és meglátjuk, hogy ki tudsz-e jutni. A halottaknak nem kell feltétlenül démonoknak lenniük, de nem is kell mindannyiójuknak feltétlenül buddháknak lenniük. Némelyek közülük talán már a beteljesüléshez kellett volna jussanak, és így lettek felhasználva, hogy levizsgáztassunk benneteket; vagy hát lehettek volna démonok. Vagyis ezeken az eseményeken keresztül használjuk őket, azért hogy lássuk, hogy te még tovább műveled-e magad és hogy el tudod-e engedni ezt és kijuthatsz-e. Mindez a legeslegdöntőbb dologhoz tartozik. Vagyis nem létezik egyetlen egy véletlen sem; minden, ami történt, egy közvetlen vizsga számodra.

Kérdés: Hogyan kell bevetni az embernek azt az oldalát, amelyik már megkapta a Fá-t, hogy legyőzze a heretikus démonok oldalát? 

Mester: Egy igaz legyőz száz gonoszt. Mi démonok által leszünk zavarva, mert nekünk saját magunknak hiányosságaink vannak. Ha jól tudunk viselkedni, az már azt jelenti, hogy legyőzzük őket, akkor a Mester fog törődni ezzel. Hogy te közvetlenül harcolj a démonokkal – az most nem megy. Némi idővel ezelőtt írtam nektek egy cikket a ,,Lényeges dolgok a további előmenetelhez [Esszenciák a további haladásra]” című gyűjteményben, és azt nem ennek az oldalatoknak írtam, hanem annak az oldalatoknak, amelyik már készre van művelve. A döntő pillanatban az az oldal is ki kell fejtsen egy hatást. Természetesen nem szabad úgy cselekednie, mint nektek, az abszolút nem megy, hogy minden dologmál úgy cselekedjen, mint ti. Az istenségeknek absolút nem szabad ugyanazt tenniük, mint az embereknek. Ha a démonok szabotálnak, nekik (az istenségeknek) meg van engedve, hogy úgy cselekedjenek.    

Kérdés: A Tanár azt mondta: ,,Én nem tartózkodom a Zhen, Shan, Ren-en belül”. Hogyan kellene ezt érteni?

Mester: Nem akarom túl magasan elmagyarázni, nem is akarok magamról beszélni. De ezt azért mondtam, mert némely tanulók belsőleg mindig bizonytalanok, akkor világossá teszem ezt számodra. Hogyan kellene ezt érteni? Ez szintén egyszerű, de ez nem is szabad legyen neked olyan egészen világosan elmagyarázva. A világegyetem minden élőlény számára lett teremtve, akkor ennek a világegyetemnek kell legyenek tulajdonságai, ezek a Zhen, Shan, Ren. De különböző szinteken a Zhen, Shan, Ren különböző szinteken vezette le a Fá-t, ez megteremtheti a környezeteket és különböző követelményeket a különböző szinteken levő élőlények számára. Ez azt jelenti, a Fá annál bonyolultabb, minél tovább lennebb van. Pontosan ilyen az összefüggés.  

Kérdés: A tudománynak a kiindulópontja már téves. Mi tanárok vagyunk, akik tudományt tanítunk. Melyik a megfelelő magatartás, amivel nekünk el kellene járnunk ezzel? 

Mester: A mai tudomány a földönkívüliek által lett ráerőszakolva az emberiségre. Bármelyik történelmi korszakban, bármelyik civilizációs korszakban az embereknél még sohasem létezett ez a fajta tudomány. Az istenségek rendezik el az emberi társadalom fejlődését. Kína ősi idejében például egy istenség lett leküldve, hogy feltalálja a papírt; és egy másik istenség lett leküldve, hogy előállítsa a körzőt. Ők elintézték ezt a dolgot, avégett hogy mindenki használhassa. Nem is volt szükséges, hogy az egész társadalom bevesse magát ezért, szintén nem volt szükséges, hogy ezzel az úgynevezett tudománnyal rendelkezzen. Mindannyian befelé tülekszenek ott, úgy hogy ezek az elidegenedett élőlények vannak létrehozva; ilyesmi sohasem létezett a történelemben. De most ez már valósággá vált a mai társadalomban. Ha te túl akarod élni, neked hozzá kell igazodnod ehhez a valósághoz. Azért hogy túléljed, ez most csak így maradhat. Tanulókként ti végezzétek tovább a munkátokat, mindegy milyen foglalkozásotok van. Ha te olyan tanár vagy, aki tudományt tanít, akkor tanítod tovább a tudományt. A probléma nem az, mit csináltok. Amit elmagyaráztam, az egy alapelv. Én mindent elmondok nektek, ami igaz.    

Elmesélek egy példát. Mikor végeztem a földönkívüliekkel, azt mondtam: Ti elidegenítettétek az emberiséget; amit okoztatok, komolyan szabotálta az emberi társadalmat és elidegenítette az emberi gondolatokat. Aztán nem tudták többé igazolni magukat, és így megfordították a lándzsát és azt mondták nekem: De te is kihasználsz bennünket. Én is használok autókat, én is használom a modern eszközöket. Azt mondtam: Ha most viszont egy lovon akarnék lovagolni, nem is igen létezne olyan környezet erre, már minden szét lett rombolva általatok, az nem úgy van? Mi tehát csak ezzel érhetjük be, nem igaz? Most nyugodtan csinálhatjátok így tovább, a jövendő tudomány valószínűleg nem fog így maradni. Észrevettem, hogy a korábbi meghatározások a tudományban lassanként érvénytelennek lettek nyilvánítva; sok dolog egyáltalán nem magyarázható meg ezekkel. Folyvást új változások vannak felfedezve az égitesteknél, folyvást az élet létezésének titkai vannak nyilvánosságra hozva. Én mondom, a korábbi tudomány már bizonytalan lábakon áll.

Kérdés: Az emberek bonyolultak és zavarodottak. Csak ha a művelésen keresztül minden eltérített alapanyagát eltávolította, térhet vissza az eredeti szintjére. 

Mester: Ha egy ember éppen megszületett, nagyon tiszta és nincsenek semmiféle megszerzett nézetei, mert még nincs kapcsolata a társadalommal. Ezért nézek nagyon szívesen gyerekeket, ők nagyon egyszerűek; az sem tesz semmit, ha egy picikét pajkosak. Nekik semmijük sincs, semmiféle gondolatuk. Hogy életben maradjanak, hogy megvédjék a személyes érdekeket, az embereknél fokozatosan sok nézet keletkezett a születésük után. Sok rosszat tettek szándékosan, azért hogy elérjék saját céljaikat. Így minden különböző megszerzett gondolat ellentétben áll a velük született eredeti természetükkel. Ez azt jelenti, az emberek bonyolultak lettek, a tiszta szíved és a tiszta gondolataid egyre és egyre inkább be lesznek szennyezve a különböző adalékoktól, amelyek a születés után keletkeztek. Azért hogy visszatérhess az eredeti szintedre, neked el kell távolítanod mindazokat a rossz dolgokat, amelyek a születésed után keletkeztek. Nemcsak az embereknél levő dolgok lesznek eltávolítva, hanem mindegyik más szinten levő dolgok is, amelyek nem felelnek meg annak a szintnek, amelyikre vissza kellene térjél, mind el lesznek távolítva, csupán aztán válhatsz te olyan tisztává. A gondolatok, a xinxing és az alapanyagok, amelyek összeállítják a testedet, bezárólag az életeddel, el kell érjék ezt a tisztaságot.       

Kérdés: Tathágata Buddha Sákjamuninak van egy Száhá-világa, de Sákjamuni Buddha a Dáfán-világban is tartózkodik. Hogyan kellene ezt érteni?

Mester: Így van ez. A buddhizmusban meg van mondva, hogy Sákjamuni a Száhá-világban tartózkodna; ez is egy tényállás. Sákjamuni a világegyetemnek a hatodik rétegéből jött ide a világba, hogy embereket váltson meg, és az utolsó saját világa a Dáfán-világ volt. Miután lejött a Dáfán-világból, hogy embereket váltson meg, sohasem tért újra vissza. Mindig a három világkörben maradt és felügyelte a tanítványait, már több mint 2000 éve felügyeli a tanítványait. Az ismételt reinkarnációknál a tanítványai szakadatlanul emelték a szintjüket és látókörüket és gyűjtötték a hatalmas erényüket, ők csak arra várnak, hogy hasonuljanak a Fá-hoz, miután a végén helyre lesz igazítva, aztán el fognak jutni a beteljesüléshez. A Száhá-világ az már csak a három-világkör. Ezért vették észre a Buddha tanítványai, hogy ő mindig is a Száhá-világban maradt, és így azt mondták, hogy Sákjamuni Buddha a Száhá-világban tartózkodna. Ami a Dáfán-világot illeti: Az a Buddhának az utolsó világa, amit utoljára hagyott el. Tulajdonképpen nemcsak ez az egy világa van, hanem más világai is különböző még magasabb szinteken. Nektek nem emberi gondolatokkal kellene elképzelnetek a mennyben levő dolgokat és a buddhák dolgait, ti sohasem képzelhetitek el azokat helyesen magatoknak. Most csak emberi gondolatokkal rendelkeztek, ezért nem hagylak benneteket a tudás dolgait kutatni, ti sohasem kutathatnátok fel helyesen azokat. Mert az emberi gondolatoknak a része nagyon tehetségtelen [hiányos].     

Kérdés: Mit jelent a hat út a reinkarnáció hat útjánál? 

Mester: Korábban már létezett a buddhizmusban olyasmi, mint az aszúra útja, az állat útja, az ember útja, a menny útja és így tovább. Én mondom nektek, mindegy milyen utak, ezek a három világkörön belül találhatóak; és ezek az embereknek, állatoknak, alapanyagoknak, növényeknek és más dimenziókban levő élőlényeknek a reinkarnációi a három világkörön belül. Ezek a viszonzások, amelyek az ok és okozat (hatás) közötti okozati összefüggés által vannak meghatározva, amelyeket jó- vagy gonosztettek által okozott az ember a világon; vagy egy jó fizetséget kap az ember vagy egy gonosz megtorlást. Ez azt jelenti, ha te sok gonoszat tettél, talán az állat útjában fogsz újraszületni, vagy talán a pokolba is mész. Ha te sok jót tettél, a menny útjában fogsz újraszületni. A mennyek, amikre itt gondolunk, a különböző szinteken levő mennyekre vonatkoznak a három világkörön belül, ezek szintén a három világkör területéhez tartoznak és szintén alávetik magukat a reinkarnációnak. Vagy az emberek között fogod élvezni a boldogságot, egy magas állással vagy gazdagsággal fogsz bírni, ezt mind jótettek által kaptad meg. Ezt jelenti tehát a szerencsés vagy szintén jó fizetség.    

Kérdés: Némelyek már nagyon régóta a tanácsadóhelyek illetékesei, de nem engedik el a hétköznapi embereknek a nézeteit. Tudatosan vagy öntudatlanul befolyásolták az új tanulókat a gyakorlócsoportban.

Mester: Ez egy tényállás. Egyes egyedi megbízottak közülünk nem viselkedtek jól némely gyakorlócsoportokban, ilyen problémák már tanulságként kellene szolgáljanak nekünk. Sok cikket a ,,Lényeges dolgok a további előmenetelhez [Esszenciák a további haladásra]” című gyűjteményben, amiket írtam, én számukra írtam, de ők nem olvassák azokat. Mindazonáltal egy megbízott számára ez szintén nagyon fáradságos, neki másoknak kellene segítenie és elvégeznie a munkát. De mi hiányzik ennél normális módon? Nem tudja összekötni a munkáját a művelésével. Ha valamilyen konfliktusokba vagy valamilyen akadályokba ütközik, nem tudja a Fá-val megítélni azokat és utánanézni, mit csinált hibásan. Talán valahol hibásan csináltam valamit, úgy hogy a tanulók nem akarnak összedolgozni vagy akadályok lettek okozva különböző területeken? Ebben a pontban a legtöbb megbízott nem tud ezen a módon saját magáról elgondolkodni. És így a Fá-nknak egy nagy veszteség lett okozva és akadályok lettek okozva az új tanulóknak a Fá megkapásánál. Fel kellene ébredjenek most.   

Némelyek a megbízottaink közül nagyon ellentmondást nem tűrő a tanulókkal szemben, ez egyáltalán nem megengedett a mi Dáfá-nkban, gondoljátok csak át, mihelyt egyvalaki ezt a Fá-t tanulja, ő az én tanítványom. Te is a tanítványom vagy, ő is a tanítványom; miért vagy te olyan ellentmondást nem tűrő vele szemben? Mi jószívűségről beszélünk és másokat jószívűséggel kezelünk. Én gyakran mondom: Ha egy ember egy másiknak mond valamit, felmutatja a gyengeségeit, vagy mond neki valamit, anélkül hogy ennél egyetlen egy saját nézettel rendelkezne, a másik könnyekig meg lesz hatva. Ha neked eközben egyetlen egy saját dolgod sincs az elmédben, nem akarsz kapni valamit és nem is akarsz valami saját dolgot megóvni és valóban jóságos szívvel jót akarsz a másiknak, a másik valóban láthatja a szívedet, mindegy, bármilyen ember is. De sokan közülünk normális módon nem így dolgoznak, hanem paranccsal vagy kényszerrel. Az nem megy! Az nem tartozik a mi Fá-nkhoz.     

Kérdés: Én nem érthetem meg jól, hogy egy ember, aki Dáfá-t művel, a Fá-hoz viszont nem hasonul és hazudik. 

Mester: Hazudni nem helyes. Egy ember, aki műveli magát, egy hétköznapi ember szívével rendelkezik. Ameddig még nem jutott el a beteljesüléshez, egy hétköznapi ember szívével rendelkezik. De egyet meg akarok mondani nektek: Mindegy, hogy egy tanulónál vagy annál, aki másokért dolgozik, ami a legkönnyebben a napvilágra kerül, az pontosan a ragaszkodása, amit még nem távolított el; a szív, amit nem tud levetni a hétköznapi emberek között, kerül legkönnyebben a napvilágra. Miért? Mert a művelésen keresztül eltávolított ragaszkodás már tova van, és így többé nem is kerülhet a napvilágra. Akkor a megmaradt ragaszkodás különösen feltűnő és mindegyik láthatja. De én mondom nektek: Nem lehet mondani, hogy ez az ember nem jó. Valójában ő már nagyon jó, csak a ragaszkodása, amit még nem távolított el, kihat és befolyásolhatja a munkát és a tanulókat. Sokan láthatják a megjelenését is. Ezért nem úgy kellene megítélni egy dolgot vagy egy embert, mint a hétköznapi emberek. De mi ugyancsak nem úgy kellene gondolkodjunk, hogy már jól műveltük magunkat és lazíthatnánk, ámbár még létezik ragaszkodás, ami még nem lett eltávolítva. Az nem megy. Mihelyt észrevesztek egy konfliktust, az okokat feltétlenül saját magatoknál kellene keressétek.

Úgy vélem, tanítványaimként ti mindannyian, ha ti a jövőben egy konfliktusban vagytok vagy egy emberek közötti kapcsolatban, vagy ha a Fá tanulásánál vagy a tanítványaink között valamilyen konfliktusba jutottatok, mindig saját magatoknál kellene keressetek: Valahol hibásan csináltam valamit? Mindegyik így kellene cselekedjen és a szívét művelje. Hogyan emelkedhetnél meg akkor, ha te egy erőfeszítést sem teszel a saját szívedért, hanem kívül keresel és másoknál keresed a hiányosságokat? A többiek javultak, te felmutattad a többiek hiányosságait és ők felfelé művelték magukat, te viszont még mindig ott maradsz, ahol vagy. Ezért mondom én nektek, ha valamilyen konfliktus lépett fel és te nem érzed magad jól a szívedben, az okokat saját magadnál kellene keressed; az okok garantáltan nálad rejlenek. Korábban meg lett mondva a buddhizmusban, hogy a buddha a szívben található. Valójában az emberek ezt egy külső formaként vették, úgy tűnik, mintha a szívben már létezne egy buddha. Az emberek nem értették meg. Tulajdonképpen ennek egy ilyen jelentése van: Neked a szívedben kellene művelned magad, neked a szívedben kellene erőfeszítéseket tenned, a saját hiányosságaidat és gyengeségeidet keresned és gyökerestől kihúznod azokat. Ha a xinxinged nem érheti el a mércéket, sohasem juthatsz el a beteljesüléshez. Miért nem tesztek hát erőfeszítéseket a szívetekért? Miért nem tesztek erőfeszítéseket saját magatokért? A leggyorsabb módszer az emelkedéshez, amit adtam nektek, az az, hogy a gyengeségeitek megmutatkoznak a köztetek levő konfliktusokban. De mindegyik alkalommal, mikor egy konfliktusotok van, félretoljátok és nem néztek utána saját magatokban, hanem másoknál mutatjtok fel a gyengeségeket. Hogyan művelhetitek akkor magatokat? Ez éppen a legjobb módszer, amit nektek akarok adni az emelkedésetek számára, ezért feltétlenül meg kellene változtassátok a beállítottságaitokat. Ami azt illeti, hogy a tanulóink hazudnak: Úgy tűnik, hogy némelyeknek valóban rossz xinxingjük van. Ha mi tudunk segíteni ezeknek az embereknek, mondjuk ezt meg nekik. De úgy gondolom, a valódi megemelkedés végezetül tőlük saját maguktól függ. Ha ő saját maga nem tanulja a Fá-t, egy probléma sem lehet megoldva. Viszont másképpen mondva, a megemelkedés az ő saját dolga; Ha nem tud lépést tartani és nem akar megemelkedni, végezetül ő az, aki nem tudja magát felfelé művelni.      

Kérdés: Szeretném – kérem – megkérdezni, milyen az összefüggés az isteni oldal, az emberi oldal és a fő-ősszellem, a mellék-ősszellem között? 

Mester: A hétköznapi embereknek nincsen isteni oldaluk. Csak mi igaz művelők rendelkezünk vele, és még a mi Dáfá-nk művelési formájánál kell lennie [ennek az embernek]. Mert mi az életednek a legőseredetibb dolgával kezdjük el, hogy megváltoztassunk téged, mi egy fordított módon műveljük magunkat. Ezzel a módszerrel viszonylag gyorsan megy. Úgy a hétköznapi emberek társadalmában is művelheti magát az ember és – olyannyira, mint lehetséges – megfelelhet a hétköznapi emberek állapotának, mint közvetlenül ebben a bonyolult környezetben emelheti a xinxingjét. Ez a leggyorsabb [út]. Vagyis a mikroszkopikus [rész] belőlünk már megkapta a Fá-t a Dáfá-ban, és így azok a testek, amelyek abból a részéből a részecskéknek, amik már elérték a mércéket, vagyis amelyek a mikroszkopikus részecskéknek az alapanyagaiból vannak összeállítva, már az isteni oldalhoz tartoznak, egy buddhának az oldalához, illetve egy taónak az oldalához. Ami az emberi oldalt illeti, az a te éned, amit most látsz. Ha a felszínen levő testednek ez az oldala a beteljesülésnél, a művelésednek az utolsó szakaszánál végül szintén meg van változtatva, akkor az emberi oldalad nem létezik többé. Ha tehát az emberi oldalad nem létezik többé és teljesen azonosult az isteni oldallal, te eljutottál a beteljesüléshez. A testednek a változási formája a teljes megvilágosodás állapotához visz téged, te alapjától fogva meg leszel változtatva. Ezt egyáltalán nem képzelheted el magadnak, ezt egyáltalán nem képzelheted el magadnak a gondolataiddal. Milyen nagyszerű, rendkívül csodálatos és pompás látvány ez! Ami a fő-ősszellem és mellék-ősszellem közötti összefüggést illeti, erről már beszéltem, mikor az emberi testnek a szerkezetét magyaráztam el. Itt nem akarok időt felhasználni erre. Olvasd többet a könyvet.

Kérdés: Már gonosz karmát teremtett az ember, mihelyt egy gonosz gondolat keletkezik, és jó karmát gyűjtött, mihelyt egy jóságos gondolat keletkezik? 

Mester: Nem. Éppen még erről beszéltem. A karma csak a mi hétköznapi emberi társadalmunkban testesül meg, vagyis az embervilágban. Minden alapanyagnak van úgy egy pozitív, mint egy negatív oldala is. Léteznek buddhák és démonok, emberek és kísértetek, jó és rossz emberek, hívők és hitetlenek, támogatók és ellenzők; az emberek között léteznek még férfiak és nők is. Minden ellentétekben létezik és egy olyan viszonnyal rendelkezik, mint a yin és yang között levő, nevezetesen a kölcsönös támogatás és kölcsönös gátlás viszonya (a kölcsönös hatás és ellenhatás kapcsolata). Ha tehát egy ember valami rosszat tesz, biztosan gonosz karmát hoz létre. A gondolat, amit kibocsát, az is egyfajta gonosz gondolat. A buddhizmusban meg van mondva: Létezik jó és gonosz karma. Én észrevettem, hogy a jó karma, amire az emberek gondolnak, szintén rendelkezik egy pozitív és egy nagatív oldallal. Ezért úgy találom, szigorúan véve, ez a kijelentés még nem olyan találó. Mi nem a mai buddhizmusról beszélünk. Mert ez a végső-Fá-idejében levő buddhizmus, nem beszélünk erről. Mi a történelemnek abból az időszakából beszélünk a buddhizmusról, amelyikben jobb volt. Az a művelésnek egy közössége volt. Mindannyian jóságos szívvel óvták a művelésnek ezt a közösségét. Ha valaki szabotálta vagy megtámadta volna őket, ők is néhány megfelelő intézkedést foganatosítottak volna, hogy megvédjék magukat. Létezett tehát egy negatív oldal is, nevezetesen a gonosz oldal. Ha te szét akarod rombolni a templomomat, én talán életre és halálra fogok harcolni veled, ha te megsebzed a szerzeteseimet vagy tanítványaimat, akkor gonosz intézkedéseket foganatosítok majd. Ez azt jelenti, még egy jó dolognak is kezdettől fogva a végéig van egy negatív oldala, nevezetesen a gonosz oldala. Ezért a jó és gonosz karma, amit ők mondtak, szigorúan véve nem teljes. Ha általánosan beszél az ember, éppen még ki lehet így fejezni.

Azért hogy világosan elmagyarázzuk a pozitív és negatív alapanyagoknak a pontos megtestesülését és a valódi visszatükröződésüket, mi De-ként jelöljük meg a legjobb részt, nevezetesen azt a részt, amelyik, ahogyan mi látjuk, a legjelentősebb az emberek számára, a legelőnyösebb a művelők számára és közvetlenül művelési energiává lehet átváltoztatva. Ténylegesen ez valóban a De, nevezetesen a De, amiről mi szokványosan beszélünk. Ami a karmát illeti, vagyis a gonosz karmát és a gonoszt az úgynevezett ,,jó” karmában, nevezetesen a gonosz oldal dolgait, a negatív oldal dolgait – ezt mind összefogóan karmának nevezzük. Ez a megjelölés valamivel helyesebb. Ami azt illeti, milyen gondolata van egy embernek a gondolkodásnál: Ha egy hétköznapi embernek egy rossz gondolata van a gondolkodásnál – akar tenni valamit, de nem tette meg, vagy nem jöttek létre rossz következmények, akkor nem lehet karma termelve – ha egy tett nem sikerült, nincs karma termelve; ha egy tett sikerült, karma van termelve. És ez a karma a testen és a test körüli mezőben testesül meg. De ha egy rossz gondolata van az embernek, egy gondolati karma jön létre a gondolataiban. Ez az oka, amiért mi művelők embereket szidunk gondolatban, van valamink ellene, nem hiszünk benne vagy meginoghatunk a művelésnél és így tovább, és te ezáltal zavarva vagy.

A lótuszülésnél képzelgéseknek adod át magad, egy kusza zűrzavar, és a gondolataid zavarva lesznek ezáltal, éppen ez a hatása az ilyen dolgoknak. Itt nagyon világosan elmagyarázom neked ezt az alapelvet. Én látom, hogy a korábbi szerzetesek, nevezetesen a szerzetesek a régi korokban, főként a templomban maradtak és nem vettek fel kapcsolatot a bonyolult társadalommal. Így a gondolataik viszonylag egyszerűek voltak. Ehhez jön még, hogy ők gyakran tartózkodtak meditációban és nem léptek ki a meditációból, így a gondolataik nagyon egyszerűek voltak. El tudták érni, hogy egyáltalán ne merüljenek fel gondolatok, melyek a saját érdekeiket védjék; és így le lett csökkentve a gondolati karmának a létrejötte és ennek a zavarásai. Ezért ők korábban gyakran maradtak meditációban ülve és remeteségbe vonultak, a tulajdonképpeni céljuk a nyugalomban való művelés volt. Mert a művelés az embertől saját magától függ és a művelési energia a mestertől függ. Annak az iskolának vagy annak a mennyországnak a mestere törődött velük, eltávolította a gondolati karmájukat a nyugodt művelésük közben. Nálatok ezt én is megteszem. Ti saját magatok nem csinálhatjátok meg ezt.

Kérdés: A gondolati karma már ki lett szorítva. De néha ez nagyon sokáig tart. Hogyan lehet jobban eltávolítani? 

Mester: Hogyan lehet jobban eltávolítani? Ez azt jelenti, hogy te egy rövid utat akarsz járni és egy egyszerű módszer után kutatsz. Egy állapot sem elszigetelt, a karma saját magad által lett termelve, akkor szenvedést kell elviselned, ha művelésen keresztül eltávolítod. Egyidejűleg megemelkedsz a szenvedés közben, és azonkívül le leszel vizsgáztatva, hogy álhatatos tudsz-e maradni. Ha egyszerre el lenne véve, nem is lenne többé semmi művelni valód. Ha te nem változol meg valóban tartósan, abszolút nem megy. Ha nem érted el a mércéket és a mennyországba mennél, észrevennéd, hogy a méltóségteljes és nagyszerű megvilágosultak ott ülnek, és bizonytalannak és csüggetegnek éreznéd magadat. ,,Ajajaj, én nem műveltem magamat eléggé és nem maradhatok itt.” Már magadtól tudnád, hogy nem maradharsz itt. Ezért alaposan meg kell tegyünk minden lépést a művelésnél. Ha nem érted el a mércéket, abszolút nem megy és nem juthatsz át a vizsgán.     

Vagyis mi a teendő, ha nem tudod eltávolítani a gondolati karmát? Én mondom neked, egy embernek a gondolatai és nézetei nem egy életben keletkeztek, hanem életről életre lettek felhalmozva. A testednek a nagyon mély részeiben is léteznek, tehát nem csak a felszínen. Mi a teendő? A szakadatlan művelésed közben már le vannak gyengítve és eltávolítva, ez már meg lett téve. Vagyis mielőtt eljutsz a beteljesüléshez, még mindig teremthetnek karmát a gondolataid, még mindig létezhetnek ezek a dolgok. Akkor erőfeszítéseket kellene tenned, hogy elnyomjad és legyőzzed ezeket. Pontosan ez éppen művelés! Ha lazítasz, akkor az nem művelés többé. De a gondolati karmának a zavarásai különösen komolyan veendők. Ha nagy a gondolati karma, azáltal ráadásul olyan erősen zavarva lesz az ember, hogy nem tud gyakorolni. Olvassátok többet a könyvet, a könyvben létezik Fá és a Fá-ban minden létezik, amivel segíteni tudlak benneteket, és a karma már el lehet távolítva.

Kérdés: Ha az ember egy démoni nehézségnél nem tudja jól megőrizni a xinxingjét, akkor a következő démoni nehézség felül fogja múlni az előzőt?

Mester: Ez a kérdés már el lett magyarázva a ,,Zhuán Fálun”-ban. Ez azt jelenti, a művelés közben te nem tudod művelőnek tekinteni magadat és nem tudsz átjutni a vizsgákon, amelyek a Mester által az emelkedésedre lettek elrendezve, úgy hogy te ott sokáig fel leszel tartva. De a művelés nem vár az emberre, ha te nem győzted le azt a nehézséget, már jön a következő. Mindenképp hagyva leszel, hogy megemelkedj. Ezt a nehézséget tehát nem győzted le, és ott már jön a következő, hogyan győzheted le a két összevont nehézséget? Még kevésbé ismered fel és még nehezebb számodra, hogy legyőzzed azokat. Aztán már megint jön egy nehézség, ezáltal egy halálos vizsga jön létre, amin egyáltalán nem tudsz átjutni. Ha nem változol meg alapjától fogva, valóban csak nagyon nehezen juthatsz át. A nehézségek még fel is halmozódhatnak; hogyan juthatsz át, ha ilyen dolgokból sok van felhalmozva nálad? Ezért mondjuk neked, neked művelőnek kellene tekintened magadat.      

Nem egy valaki kezdetben betegséggyógyítás miatt jött a Dáfá-nkhoz. Nekünk nincs semmi kifogásunk ez ellen, mindamellett szabad léteznie egy folyamatnak, hogy megismerje a Dáfá-t. Később tudta: Ó! A Dáfá nem gyógyít meg egy betegséget sem, de művelőként, én nem művelhetem magam egy beteg testtel és nem is fog művelési energia keletkezni. Mi a teendő? Megérti: Ó! Akkor nem gondolok többé rá és a Tanárt sem keresem fel, hogy meggyógyíttassam magam, nem is gondolok többé a gyógyulásra. De tudom, mihelyt művelem magam, a Tanár biztosan meg fogja gyógyítani a betegségemet. A szívében még mindig így gondolkodik egy picit. Megváltozott tehát alapjától fogva? Nem. A pompás dolog a felszínen egy csalóka kép. Ha egy ember nem tud megváltozni a lényétől fogva, nem éri el a mércét. A megvilágosultak, a magas lények ezt nagyon világosan láthatják, semmi sem lehet elrejtve előlük. Nem érte el a mércét, nem változott meg alapjától fogva és végezetül még mindig egy ilyen ragaszkodása van, csak ez még rejtettebb. De az, aki a műveléséért illetékes, egészen világosan látja ezt. Kit csapott be akkor? Hát csak saját magát. Ezért kell legyen levetve az a ragaszkodás és valóban elérve egy művelőnek a mércéje. Ha nem tudja levetni, ez a probléma el fog húzódni és még mindig nyakig ül ebben a nehézségben. Ez egy komoly probléma. Mindig is léteztek ilyen tanulók.       

Kérdés: Egy művelő nem ragaszkodik a vagyonhoz, megőrzi a De-t, ahelyett hogy De-t gyűjtene. A Tanár ,,Gazdag, de erényes” című jingwene a legalacsonyabb követelményeket és kritériumokat mutatja be a tanítványok számára, akik nem haladnak folytonosan előre?

Mester: Egy művelő nem ragaszkodik ehhez. Semmihez sem ragaszkodni nem azt jelenti, hogy te semmit sem birtokolsz. Hogy te eltávolítottad a vagyonra, gazdagságra vágyó szívet és a pénzhez való ragaszkodást, nem azt jelenti, hogy ne legyen vagyonod. Mi nem gyűjtünk De-t, hanem megőrizzük a De-t, mert művelőkként, nekünk még csak nagyon korlátozott időnk van ebben az egy életben; te mindenhová odamész, hogy jótetteket hajtsál végre, de hogyan emelhetnék meg ilyen szándékos tettek a xixnxingedet és hagyhatnának téged valóban művelődni? Nem tudják. Ezért kellene csak művelned magad, olyan gyorsan, mint lehetséges, és alapjától fogva megváltoztatni magadat, csupán akkor juthatsz el a beteljesüléshez. Azonkívül sok dolognak megvan a sorsszerű összefüggése a hétköznapi emberek társadalmában. Mindkettő, a hála és harag a történelemben van felhalmozva és tárolva. Ha te ezzel törődsz, nagyon valószínűen úgy van, hogy az, amit látsz, a felszín; a sorsszerű összefüggésüket azonban nem láthatod, és így téves módon törődhetnél ezzel. Az tehát nem tesz semmit, ha a hétköznapi emberek téves módon törődnek ezzel, mert a hétköznapi embereknek csak a hétköznapi emberek társadalma alapelveinek szükséges megfelelniük. Te művelő vagy és számodra magasabb mércék vannak felállítva. Az nem csekélység, ha te téves módon törődsz ezzel; neked viselned kell a felelősséget ezért, és így a művelési energiád le fog esni és a szinted is. Hogyan juthatsz el tehát a beteljesüléshez, ha ezt mindig így csinálod? Ezért mondjuk mi: Neked nem kellene állandóan a De-gyűjtés dolgaira gondolnod. Neked csak művelned szükséges magadat, minden alapanyag, amelyikre szükséged van a művelésnél, már át lehet változtatva, miközben szenvedést viselsz el, műveled magad és áldozol valamit. Mind a hiányzó alapanyagok ki lesznek egészítve, nem szükséges többé ilyesmit csinálnod, mi csak az emberszívet nézzük.

Az igaz művelésnél csak az emberszívre van tekintve. Ameddig a szíved a Buddhánál van, ameddig a szíved elérte a művelésnek a mércéit, minden meg lehet csinálva számodra. Egy ember karmával teli testtel – ahogyan látom, nála még a csontok is egészen feketék. Hogyan változtathatod át saját magadat a lényedtől fogva egy hétköznapi emberként, avégett hogy elérhesd a buddhának a szintjét? Te, ki tudja, mennyi De-t gyűjtesz, te, ki tudja, mennyi jót teszel – megváltoztathatod te a dolgokat, amiket életről életre tettél? Te egyáltalán nem változtathatod meg ezt. De-t gyűjteni az hát nem művelés, azt nem csinálod meg [Az nem fogja kitenni azt.], ezért csak az időt kellene teljesen kihasználnod, hogy gyorsan műveld magad. Csak a szívedre lesz tekintve; ameddig műveled magad, mindent átváltoztathatunk jó dolgokká számodra. A rossz át lesz változtatva jóvá. Neked kell viselned a felelősséget mind a karmáért, amivel adós maradtál, de mindezt el tudjuk intézni számodra. Például te életről életre sok élőlényt öltél vagy sebeztél meg, és vissza kellene fizesd azokat, te életet életért [alapján] fizetnéd vissza azokat. Ha mindig újra is születnél és visszafizetnéd az életeket, nem tudnád kiegyenlíteni a végéig azokat; hogyan lehetne akkor még a művelésről beszélni?! De ha az élőlények, amelyeket megöltél vagy megsebeztél, miután eljutottál a beteljesüléshez és mikor a világod be van teljesítve, a népedként a mennyországodba vannak megváltva – az akkor nem egy jó dolog? Ezáltal a karma-tartozást is visszafizetted. De ki csinálja meg ezt számodra? Csak az, aki megvált téged, teheti meg ezt számodra. Az, aki megvált téged, még ezzel a képességgel is kell rendelkezzen. A karmát, amivel adós maradtál, vissza kell fizessed; és így visszafizetted. Ha viszont nem tudod buddhává művelni magad, ez mind továbbra is a te karmád marad, amit te örökre nem egyenlíthetsz ki. Ilyen pontosan az összefüggés. Ez azt jelenti, sok dolog létezik, amivel te nem kell törődj; neked csak művelned szükséges magadat, a Mester fog mindent megtenni számodra.

Kérdés: Némely tanulók hallották a dolgokat, amik szabotálják a Fá-t és hittek is bennük, most viszont bánják. Ilyen emberek eljuthatnak még a beteljesüléshez? 

Mester: A művelés útján nem mindegyik tud feltétlenül nagyon jól átjutni mindegyik vizsgán, mindegyik követhet el hibákat. Ha te minden vizsgán jól átjuthatnál, azt mondanám, hogy nem szükséges tovább művelned magad és már eljuthatsz a beteljesüléshez. Némely vizsgákon jól átjutottál, némelyeken nem, de te meg tudod bánni és következő alkalommal megpróbálod jobban csinálni. Így néha jól és néha rosszul jutsz át, ezáltal meg leszel acélozva, és ez pontosan művelés. (taps) De én mondom nektek, ti nem kellene örüljetek ennek. Azt gondolnád: Ó! néha jól átjutok és néha nem, mindenképpen az már művelés, ha lassan csinálom. Az nem megy! Neked folytonosan kell előrejutnod. Ha te piszmogsz és nem jutsz folytonosan előre, én ezt a szívet is láthatom. Az azt jelenti, hogy nem viselsz felelősséget saját magadért. Ezért egy valódi művelőnek kell tekintened magad és komolyan kezelned ezt a kérdést, csupán akkor emelheted meg a szintedet olyan gyorsan, mint lehetséges.     

Kérdés: Szeretném – kérem – megkérdezni, hogy a magukat hivatásosan művelő tanítványoknak a művelése befolyásolva lesz-e, ha részt vesznek a korai (reggeli) és kései (esti) tanításokon?

Mester: Gondoskodni fogok arról, hogy lehetőleg ne legyél befolyásolva azáltal. Nálunk sok templombeli szerzetes vagy taoista vagy más vallásokból való ember létezik, aki Dáfá-t tanul. Elmagyarázok egy alapelvet – mi nem irányulunk valamilyen vallás ellen, a hétköznapi emberek társadalmának valamilyen formalitása ellen, mi ezt csak a hétköznapi emberek közötti munkának tekintjük. Mivel a buddhák már nem törődnek többé velük és nem váltják meg őket többé, az akkor nem a hétköznapi emberek társadalmának egy formalitása? Én ezt pontosan munkának is tekintem. Ezért nem irányulunk ellene. Hiszen én nem mondtam, hogy mi feltétlenül a templomba kellene menjünk, hogy megváltoztassuk a szerzeteseket. Mi csak az emberszívre ügyelünk. Egészen mindegy, melyik látókörön vagy melyik szinten vagy melyik szociális rétegből is vagy, mi csak az emberszívre ügyelünk. Némelyek azt gondolják, ha mi azzal a magas hivatalnokkal tanultatnánk, sok embert bírhatna rá, hogy tanulja. Azt mondom, arra nem gondoltam. Azok az emberek, akik a parancsára jöttek, nem jöttek valóban a szívüktől fogva, hogy megkapják a Fá-t. Azokat nem akarom. Ezért csak az emberszívre ügyelek, egészen mindegy, melyik szociális rétegből is vagy. Egészen mindegy, hogy te valamilyen vallásból vagy-e, én pontosan az emberszívre ügyelek. Ők mindannyian lények; aki művelni tudja magát, azért én viselem a felelősséget. Ha nem, akkor hagyom.

A vallásokban korábban ugyanígy volt. A buddhák nem ismerik el a vallásokat, vallás az egy név (elnevezés), ami a hétköznapi emberek által lett kitalálva. Mikor Sákjamuni a korábbi időben megalapította a művelési formáját, amelyikben a szerzetesek gyülekezeteket [szerzetesrendet] képeztek, ő szintén nem mondta, hogy az egy vallás lenne. Vagyis a buddhák szintén csak az emberszívre tekintenek, és nem a formára, amit az emberek őriznek. Az megőrzés önmagában szintén ragaszkodás, ezek mind olyan dolgok, amiket a hétköznapi emberek nem tudnak levetni, és az nem valódi művelés a buddhához. Vagyis a buddhává való művelésnél – ameddig egyvalaki műveli magát, viselni fogom érte a felelősséget, egészen mindegy, bármilyen ember is. Én mindezt az összes lény legtisztább szívének tekintem, a szívnek, amelyik valóban művelni akarja magát és a jó felé fordulni. Ha ezt látom, viselni fogom érte a felelősséget. Ami azt illeti, hogy részt vesz a korai (reggeli) és kései (esti) tanításokon, olvassa vagy szavalja a korábbi szútrákat, vagy olvassa a Bibliát, azt gondolom, laikus hívőként vagy normál emberként, hagyd azt, művelj koncentráltan Dáfá-t, ez komoly. De hontalanként vagy lelkészként, csupán csak ekkor lehet ezt tovább csinálni. [De a szerzetesek vagy a papok pillanatnyilag tudják cselekedni azokat a dolgokat.] Én ezt csak egy munkának tekintem, tulajdonképpen ezzel már nem törődnek többé istenségek. Ha te egy bizonyos szinten vagy, már saját magadtól tudni fogod, hogyan kellene cselekedjél. Én a legkedvezőbb ajtót nyitom ki és csak az emberszívre tekintek (taps).        

Kérdés: Ha a tanítványok eljutottak a beteljesüléshez és ott fenn vannak, hallgathatják még akkor a Fá-nak a magyarázatát a Mestertől? 

Mester: Te még mindig emberi gondolatokkal képzeled el magadnak az istenségeknek az állapotát. Én mondom neked, akkor neked meglesznek a saját tanítványaid, akik a Fá-nak a te magyarázatodat hallgatják. A művelésednek a története (történelme) egy nagyszerű és méltóságteljes Fá-vá válik, amelyik felépíti a hatalmas erényedet a jövőd számára. A felszínen ugyan egészen normálisan műveled magad a hétköznapi emberek társadalmában, de a dolgok, amikről te semmit sem tudsz, mind fel lesznek jegyezve. Egészen mindegy, hogy érezheted-e azokat vagy sem, mind fel lesznek jegyezve. Mindez tehát a te hatalmas erényeddé válik, amit saját magad építettél fel. Tulajdonképpen a buddhák is magyarázzák a Fá-t a buddhák világaiban. Az alapelvek mellett, amiket annak a szintnek az élőlényei meg kellene kapjanak, főleg a különböző mennyországokból való buddháknak a művelési történeteit meséli. Nagyon szívbe markoló. A mennyországban levő élőlényeknek is csorogni fognak a könnyeik, mikor hallgatják azokat. Ezért közülünk mindegyik el kell érje a mércéket a művelésnél.

Kérdés: Egy hétköznapi ember a családomból vett egy könyvet, amelyik támadja a Dáfá-t. A legszívesebben el akarom égetni azt, de ott sok kép van a Mesterről benne.

Mester: Elpusztítani az hát elpusztítani [Jó megsemmisíteni a könyvet]. Ez a mi könyvünk szintén egy könyv fehér papírból és fekete írásjegyekből. Ha a Fá-testem nincs rajta, persze csak tintával nyomtatott és nincs semmi tartalom mögötte [belső értelme]. Elégetni az hát elégetni, így gondoltam ezt el [Jó égetni azt. Ez minden.]. Természetesen az azon az oldalon levő dolgokat nem lehet elégetni. Hogyan érhetné el a hétköznapi embereknek a tüze azt az oldalt? Ezért ez nem probléma.  

Kérdés: A Tanár olyan sok Fá-alapelvet magyarázott el, úgy hogy az az érzése az embernek, nem tudja, hol kellene elkezdje a műveléssel.

Mester: Talán ez egy új tanuló, egy picikét bizonytalan és tanácstalan. Tulajdonképpen nagyon egyszerű, nem léteznek semmiféle előírások és parancsolatok. Ameddig olvasod a könyvet, te már tudod, hogyan kellene cselekedjél, és fokozatosan egyre világosabb lesz számodra. Ha az érzéki felismeréseid fokozatosan a Fá-ról való racionális felismerésekig emelkednek, jobban fogod tudni, hogyan kellene cselekedjél. Nincs úgy, hogy neked feltétlenül egy konkrét dologgal kell kezdened a művelésnél: Hogy én elsőként a Türelmet kellene műveljem vagy a Könyörületességet? Az nincs úgy. De nem fogsz tudni feltétlenül jól cselekedni minden alkalommal. Ámde a művelésnél nem lehet mindent egy csapásra elintézni és egy nap alatt buddhává válni. Az nem is lehetséges. Ameddig olvasod a könyvet, már tudni fogod, hogyan kell cselekedjél.

Kérdés: Mindig szomorú vagyok és aggódom, mert nem tudom addig az állapotig művelni magam, amelyiknél a beszédmóddal (hangnemmel), a jószívűséggel és ugyanakkor az alapelvekkel másokat könnyekig meg lehet hatni. Hogyan kellene tovább jussak? 

Mester: Neked nem kellene kényszeredetten viselkedned. Nem kellene kényszerítened magad, hogy feltétlenül el akarj érni valamilyen állapotot. Valójában minden természetes módon folyik le. Én felszólítalak, hogy ha te egy másiknak felmutatod a gyengeségeit, lehetőleg így cselekedjél; én csak ezt az alapelvet magyaráztam el, a hatás jó, ha ezt így csinálod. Ha te valóban mindent le tudsz vetni, nincsenek gondolataid eközben és valóban elérsz egy olyan tiszta könyörületességet – az csak nagyon nehezen érhető el. Mert a gondolataid még állandóan tisztítva lesznek; a gondolatok, amelyek még nincsenek egészen megtisztítva, még mindig ki fognak jutni a szavaiddal együtt, az információknak minden fajtája ki fog jutni velük, egy picike sem fog hiányozni. Így különböző embereknek különböző gondolataik vannak a szavaidról, az garantáltan úgy van. De a szakadatlan művelésünk közben mi is ilyen követelményeket állítunk fel saját magunkkal szemben, és azt mondom, így talán egyre jobban csinálhatjuk a dolgokat. Ha a szíved jóságosabb lesz, a hétköznapi emberekkel összehasonlítva felülmúltad ezeket. Ha felülmúltad a hétköznapi embereket, ha nem is olyan tiszták a szavaid, lehet egy hatásuk és megérinthetik az embereket.

Kérdés: Egy ájtatos keresztény nő megtudta, hogy Krisztus mennyországában csak fehér emberek léteznek. Melyik szinten vagy melyik mennyországban fogja tehát megtalálni az ősszelleme a nyugvóhelyét, ha meghalt? 

Mester: A vallásában hiába műveli magát. Olyan marad, mint egy hétköznapi ember. A jószívűsége csak jó fizetségeket hozhat magával, úgy utána, mint előtte is a hétköznapi embereknek a szintjén van reinkarnálva. Így van ez. 

Kérdés: A ,,Xu”-nak a helye a ,,Xuan Fa Zhi Xu”-ból (a negyedik gyakorlat mantrájából) a ,,Zhen, Shan, Ren”-ben található?

Mester: Minden a kozmikus Fá-alapelvekben található. Korábban a taoista rendszerben viszonylag sok lett mondva (sokat beszéltek) a ,,Xu”-ról. Először is ez valójában egy bizonyos látókör állapotának a megtestesülése. A menny és a föld teremtésénél ,,Taixu”-nak hívják. Különböző istenségeknek a szemében a mennynek és a földnek a megteremtése viszont nem ugyanannak a szintnek egy jelensége, különböző világoknak, illetve az égitestekben levő különböző világegyetemeknek a megújítási folyamatait mind a menny és a föld teremtésének hívják. Az, amiről a taoista rendszerben van szó, a legmagasabb látókörön (horizonton) található. Másodszor, a művelésnek az állapotában ez a ,,Xu” azt jelenti, hogy neked le kellene mondanod az emberi oldalról. Az emberek az embert tartják a legvalóságosabbnak. Hogy a fő-ősszellem mindenről lemond, azt jelenti, hogy te kiüríted az emberi részt. A mellék-ősszellemnek a művelésénél azt jelenti, a tudatos szellem meghal és az ősszellem megszületik. Korábban a mellék-ősszellem ősszellemnek lett nevezve.      

Kérdés: Az a rész, amit már készre műveltünk, le van választva. Milyen körülmények között vész el tehát ez a rész?

Mester: Az a rész, amit már készre műveltetek, azonnal le van választva, mihelyt elérte a mércéket. A leválasztás nagyon gyorsan történik. A mikroszkopikus részeknél, amelyekből az életed van összeállítva, gyorsabban megy, mint egy rakéta, ugrásszerűen és fergetegesen. Ha viszont eléri az embert, nevezetesen azt a részt, ahol a test a három világkör alapanyagaiból van összeállítva, normális módon hirtelen lefékez és lassúbb lesz, mindegyik lépés előre nagyon nehéz, pontosan mivel az embereknek túl nehéz, hogy ragaszkodásról mondjanak le. Normális módon tehát van egy érzésünk is a leválasztásnál. Milyen? Némelyik például nagyon jól tudta a Fá-t kívülről, és hogyhogy hirtelen elfelejtette? Némely mások úgy találják, hogy ők jól művelték magukat és egy jó állapotot értek el, és tisztán is láthattak, de hirtelen nem volt többé olyan jó. Némelyik tűnődik: Talán leestem? Nem. Az úgy van, hogy az a rész, amelyik elérte a mércéket, abban a pillanatban le van választva. Ami fennmaradt, az tehát az a rész, ami még nincs készre művelve, és így egyvalakinak az az érzése, mintha megint nem lenne jó. A Dáfá művelésénél pontosan ezen a módon műveli magát az ember.

Kérdés: Miért olyan nehéz megkapni (megszerezni) a Fá magyarázatainak a hangszalagjait vagy a videoszalagjait, amiket a Tanár külföldön tartott?

Mester: Miért olyan ragaszkodó? Nagyon ragaszkodó. A ,,Zhuán Fálun”-ban minden benne áll; amit elmagyaráztam, tulajdonképpen minden benne áll a ,,Zhuán Fálun”-ban, csak különböző területek tanulóinak az állapotára irányulva még egyszer elmagyaráztam. Ne ragaszkodjatok ilyesmihez, engedjétek el ezt a szívet és műveljétek magatokat szilárdan. A főmű a ,,Zhuán Fálun”. A többi írást segédeszközként vehetitek. Ami a ,,Lényeges dolgok a további előmenetelhez [Esszenciák a további haladásra]” című gyűjteményt illeti: A megbízottaink (asszisztenseink) és a tanácsadóhelyekért felelős személyek (a tanácsadóhelyek számára illetékesek) azt mindenkor fejben kellene tartsák és gyakran olvassák   

Kérdés: A művelési energia, amit művelünk, a test mindegyik sejtjében el van raktározva, a rendkívül mikroszkopikusban (mikroszkopikus szinten) levő alapanyagok őseredeti részecskéinek az alkotórészeiig. A művelési energiának az alapanyagai tehát még kisebbek, mint az alapanyagoknak az őseredeti részecskéi?  

Mester: Hogy milyen mikroszkopikus a művelési energiátok, az a művelési szintetekkel függ össze. Amelyik szintig művelted magad, ott van a gyümölcshelyzeted. Amit megkaptál a gyümölcshelyzetedben, megkaptad. De az, aki magasabbra művelte magát nálad, bizonyosan magasabb művelési energiával és egy magasabb gyümölcshelyzettel is rendelkezik. A művelési energiája mikroszkopikusabb és erőteljesebb a tiednél, az is biztos. Minden a gyümölcshelyzetedből ered, az mind a te hatalmas erényed, minden az élethossznyi művelésednek a bizonyítéka.  

Kérdés: Mi volt először, a világegyetem vagy a Fofá?

Mester: A Fá-t, amit a buddhák az ortodox (igaz) megvilágosodáson keresztül ismertek fel a kozmikus Dáfá-ból, Fofá-nak hívják. Ha egy világegyetem sem létezne, honnan jönnek akkor a buddhák és a Fofá? A világegyetemnek a végérvényes összetételét ti sohasem fogjátok tudni. Egészen mindegy, milyen magasra is művelitek magatokat, azt sohasem tudhatjátok meg; ezért legyen vége az érzületeteknek, hogy tudásra törekedjetek.

Kérdés: Mielőtt egy ember eljut a beteljesüléshez, a művelési energiájának és a xinxing mércéjének a nyolctizede le lesz törve, hogy megtöltsék a saját kis világegyetemét. Hogyan lesz akkor megítélve a xinxingje? Ez csak még kéttizede annak, amivel azelőtt rendelkezett?

Mester: Minden, amit egyvalaki beteljesített, az a xinxingjének a bizonyítéka. A művelési energiának a pillére a beteljesülés előtt nem számít valódi gyümölcshelyzetnek, hanem mindenekelőtt a xinxingnek a mércéjét képviseli. A xinxingje mércéjének a magassága a beteljesülés után az a gyümölcshelyzetének a mércéje; ha elérte a bódhiszattvának a magasságát, akkor bódhiszattva az ember; ha arhát, akkor arhát – ha buddha, akkor buddha. Ilyen a mérce. Az összes dologgal, amit egyvalaki saját maga beteljesített, lesz megítélve a hatalmas erénye. A gyümölcshelyzet bizonyíték mindene számára. Szinte mindegyik művelési módszernél ezen a módon műveli magát az ember. Ameddig egyvalaki ebben a világegyetemben levő élőlény, nem szükséges többé aggódnia ezért. Mindegy kicsoda, az nem megy, ha nem ezen a módon műveli magát; Milyen lenne az, ha a mennybe emelkedik az ember, de egyáltalán semmit sem birtokol?  

Kérdés: Némelyek azt mondták, hogy Ön azt mondta volna, túl lassú lenne, ha másfél napon belül egyszer olvassa át az ember a ,,Zhuán Fálun”-t.

Mester: Ilyesmit nem mondtam! Ezt túl gyorsnak találom. (taps) Azt mondtam nektek, hogy az időt teljesen ki kellene használjátok, azért hogy olvassátok a könyvet, hogy a könyvet olvassátok. Aztán valaki egyszerre a másik végletbe megy. Ő olvas és olvas és olvas és olvas, ő minden erejével olvas. Még csak azt sem tudja többé, mit jelent mindegyik szó. Tehát, minek olvasol te akkor? Te nem a Fá-t tanulod? A Fá-t tanulni, a Fá-t tanulni, hol marad akkor a ,,tanulni”? Hogyan művelheted magad, ha még csak azt sem tudod, mit olvastál! Neked hát tudnod kell, mit olvasol pillanatnyilag! Melyik szavakat olvasod és milyen felszínes jelentéssel rendelkeznek, azt hát tudnod kell! Hogyan hívhatnak ilyesmit a Fá tanulásának? Minek szükséges akkor még olvasni? Csak egyszer lenne szükséges átlapozni a könyvet, és már el van intézve. Az nem ez az alapelv?

Kérdés: Az első négy gyakorlat végzésénél a kezek minden gyakorlat után a jieyin pozícióban kellene maradjanak vagy először szét kellene legyenek választva és aztán a következő gyakorlatnál újra a jieyin pozícióba hozva?

Mester: Két gyakorlat között csak egyszer végez az ember jieyint, a kezek nem kell legyenek szétválasztva, és hozzácsatolva el lehet kezdeni a következő gyakorlatot. 

Kérdés: A ,,Fá-t magyarázni” jingwent nem könnyű megérteni.

Mester: Akkor az helyes. Mert én fokozatosan értetem meg veletek, azonkívül nem azon oldalatok számára van írva, amelyik még nincs jól művelve. De egészen mindegy, milyen mélyen értetted meg, nem értetted meg hibásan. Csak a felismeréseknek a mélysége különböző. Annyit ért meg az ember, amennyit tud. Ha az alapjáig és világosan megmondhattam volna neked, akkor nem úgy írtam volna meg. Vagyis, te nyugodtan tanulhatod lassan és ismerheted fel lassan. Nemcsak ti találjátok nehezen érthetőnek, hanem az egész világon mindannyian úgy találják, hogy nehezen érthető. 

Kérdés: Milyen különbség létezik a Fá-alapelvek között, amiket a megvilágosodás előtt és után értett meg az ember?

Mester: A Zhen, Shan, Ren számára nem létezik különbség. De összefoglalva [De az egy általános igazság.] – a megvilágosodás után te hirtelen meg fogod érteni a Fá-alapelvek sok részletét és a szintednek az alapelveit, bezárólag az összes szintnek az alapelveivel, amelyek a szinted alatt fekszenek. A Fá, amit én az olvasáshoz adtam nektek, összefoglalásként van megírva. A valódi Fá-alapelveket csak a beteljesülésetek után láthatjátok.    

Kérdés: Tudja minden istenség, aki meg lett védve, hogy a világegyetemben létezik Fá? Miért nem tudták ők korábban? 

Mester: A kozmikus Fá-nak az igaz megtestesülése nem szabad legyen megtudva a világegyetem lényei által. A korábbi világegyetemben létezett Fá, és korábban a világegyetem összes szintjének az élőlényei nem tudták ezt. A Fá-t, amit elmagyaráztam nektek, emberi nyelvvel fejeztem ki; ez mégis más, mint a konkrét megjelenés a Fá valódi megtestesülésének az oldalán. Miután később eljuttok a beteljesüléshez, nem is láthatjátok a Fá-nak a létezési formáját. Ebben a világegyetemben sok rejtély létezik, amelyek nem szabad legyenek megtudva a világegyetem élőlényei által. De az összes jelenség a grandiózus világegyetemben már tökéletesen elegendő, úgy hogy kedved leljed az életben. Ha kinyitod a szemeidet és látod a hétköznapi emberek társadalmának a jelenségeit, te már csodálatot fogsz kifejezni, de igazából csupán akkor, ha te egy olyan magas szinten látod az összes élőlénynek, az összes dolognak a grandiózus jeleneteit és a világegyetemnek a szerkezetét. Az egyszerűen leírhatatlan. De némely dolgok, a világegyetemnek a lényege nem szabad legyen megtudva a lények által, nektek nincs olyan magas és hatalmas erényetek, és ez a művelési szintetek által van korlátozva és meghatározva.

Kérdés: Nem kellene sem szándékosan elveszíteni valamit, sem szándékosan nyerni valamit; mindennél a természetes folyamatot követni, ez csupán a Fá magasabb alapelveinek a mércéje. Helyes ez a megértés? 

Mester: Elvben ez helyes. Viszont hogy ti ezt elérhetitek, onnan jön, hogy a xinxingetek elérte azt az állapotot. Ámde amit egy művelő el kellene érjen, az egy olyan cselekvési mód, amelyik magasabb, mint a hétköznapi embereknek az önuralma. A művelés közben némelyek feltétlenül valamilyen módszert akarnak alkalmazni. Én ma felkérlek téged, hogy ezen a módon műveld magad, de némely valaki féltétlenül valami eredetit akar kigondolni magának. Semmit sem eszik és semmit sem iszik és bigut akart csinálni egyszer. Vagy egész nap lompos és ápolatlan; a férfiak nem néznek ki férfiként és a nők sem nőként. Nem is gondozza magát többé és meggondolatlanul viselkedik. Mihelyt a művelésre gondol, eszébe jut a korábbi művelési forma. Mihelyt a művelésre gondol, Zhang Sanfeng-re gondol, lompos és gondozatlan. Nem kellene úgy legyen. Amit én mondtam nektek, az az, hogy ti – olyannyira, mint lehetséges – a hétköznapi emberek társadalma formájának megfelelően kellene műveljétek magatokat. Ha mindegyik közületek lompos és gondozatlan a hétköznapi emberek társadalmában, akkor ez azt is jelentené, hogy ti szabotáljátok a Fá-alapelveket a hétköznapi emberek társadalmának a szintjén. Én sohasem mutatkoztam úgy előttetek. Tudjátok, a Fá mindegyik magyarázatánál én mindig rendesen felöltöztem. Megmutattam nektek, és nektek ebben a tekintetben is ügyelnetek kellene.       

Kérdés: A világegyetemnek a ,,keletkezés, fennállás és hanyatlás” törvényszerűsége válhat-e még tökéletesebbé a Mester határtalan bölcsességének a segítségével? 

Mester: Ez a kérdés már nagyon magas. A mi Fálun-unknak azok a tulajdonságai, hogy mindent, ami nem éri el a mércét, automatikusan kijavíthat és kiegészíthet. Ez azt jelenti, szakadatlanul harmonizál mindent. A Fá helyreigazításának a célja éppenséggel pontosan az, ezt még szebbé és jobbá csinálni.

Kérdés: A lótuszülésben való meditáció után lehet azonnal aludni menni?

Mester: Az nem zavar. Ha aludni akar az ember, menjen aludni. Az ember felkel az éjszaka közepén és lótuszülésben meditál, miután elkészült a gyakorlással, azonnal lefekhet és alhat. Nagyon jól fog aludni. 

Kérdés: Ha egy ember, aki a felszín szemszögéből nézve valóban műveli a Fálun Dáfá-t, hirtelen meghalt egy autóbalesetnél, lehet-e akkor démonként szemlélve?

Mester: Én nem hivatkozok közvetlenül erre a dologra. Nem válaszolom meg közvetlenül a kérdésedet. Születés, öregedés, betegség és halál mármost így léteznek az emberiség társadalmában. Hogy valaki egy művelő-e vagy hogy eljuthat-e a beteljesüléshez – ebben a mostani időszakban ezt nem lehet felismerni a felszín szemszögéből nézve. Előbb azt mondtam: Egy fontos eseménynél épphogy pontosan egy embernek a szíve van állandóan megvizsgálva. Némelyek a gyakorlás közben haltak meg; és ez azért van, hogy lássák, hogyan reagálsz. Lehetne az, hogy eljutott a beteljesüléshez; vagy ő egy démon is lehetett volna. Vagyis ez mind nem elszigetelt. Ez mind arra van használva, hogy megvizsgálják a tanulóknak a szívét. Meg lesz vizsgálva, hogy a döntő pillanatban még tovább tudsz-e jutni. Léteznek emberek, akik 100%-osan átadták magukat ennek a dolognak és elérték a beteljesülésnek az állapotát, ők egy ilyen alkalmat teremtettek a tanulóknak. Létezhetett ilyesmi, de elvben én nem értek egyet ezzel. Léteznek tehát szintén némelyek, akik azért jöttek ezen a módon, hogy szabotáljanak; ők éppen ezen a módon zavarnak. A döntő pillanatban egyszerre felbukkannak. De mi ki fogjuk használni őket, hogy megvizsgáljuk az embernek a szívét, a döntő pillanatban ki lesznek használva, hogy megvizsgáljuk az embernek a szívét. És az nézendő meg, hogy tovább tudjátok-e művelni magatokat. A művelés nagyon komoly.

Kérdés: Mi értendő az ,,istenség” fogalma alatt a ,,buddha, tao és istenség”-ben?

Mester: Tudjátok, sok istenség létezik a Buddha Fá-jának az őrzőinél ,,mennyei sárkányok és nyolc egység”. Azok istenségek. Ez az, amit fel lehet ismerni a buddhizmusban. Az istenségek ebben a világegyetemben tehát nem csak ezekre korlátozódnak, minden különböző szinten különböző mennyei istenségek is léteznek. Ők közvetlenül irányítják a világegyetem összes lényét; és minden szinten léteznek. És a buddha egy különleges istenség, ő Könyörületességet művel, ő a Shan művelése által jön létre. Ez a buddha. És a tao igazságosságot művel, ő a Zhen-t veszi kiindulópontjaként a ,,Zhen, Shan, Ren”-ből. Ezért nem fektet hangsúlyt az összes lény átfogó megváltására, miután a végéhez művelte magát. Ámde arról beszél ,,mindent az Igazhoz igazítani”. Ez a Tao – az Igazság nagy Útja. Vagyis tulajdonképpen ők is mind istenségek. Vagyis az istenségek között vannak azok az istenségek is, amelyekről éppen beszéltem, akik a világegyetemben minden lénynek az összes dolgát igazgatják; olyan istenségek is léteznek, mint buddhák és taók. Azonkívül tehát még létezik sok más különböző magas lény, minden fajtájú. Ha én nagyjában és egészében véve összefogóan elmagyarázom, ezek buddhák, taók és istenségek.

Kérdés: Ha a művelés idejének vége, és egyes emberek még nem jutottak el a megvilágosodáshoz és a művelési energiának a felnyitásához, nekik is le lesz törve nyolc tized a művelési energiájukból, amit sikeresen műveltek?

Mester: Azoknál, akik nem jutottak el a beteljesüléshez, ez a kérdés nem létezik. Azoknál, akik nem jutottak el a beteljesüléshez, nincs szó arról, hogy beteljesítsák a világukat. Ez a kérdés nem létezik. Csak a következő pár út létezik azok számára, akik nem jutottak el a beteljesüléshez: Egyik ezekből az, ő valóban eltávolította az összes fő érzületét, akkor egy olyan szintre mehet, amelyik alacsonyabb, mint az eredeti szintje. Egy másik az, ő tovább akarja művelni magát, akkor talán mindennel, amit eredetileg birtokol és ami le van pecsételve, újraszülethet és a következő életében tovább művelheti magát. Még egy további lehetőség az, ő nem akarja többé tovább művelni magát. Ha nem akarja magát tovább művelni, a dolgok, amiket kiművelt, szerencsévé és erénnyé lesznek átváltoztatva. Szerencse-jutalommá lesznek átváltoztatva, mint pénz, vagyon, hírnév, személyes előnyök és magas hivatal, amiket a következő életében élvezhet. Nagyon valószínűen ezek ilyen dolgok.    

Kérdés: A molekulák atomokból állnak és az atomok a molekulákban találhatóak. Mit kellene az alatt érteni, hogy az atomoknak az együttes szerkezete nagyobb, mint a molekuláké?

Mester: A molekulák nem kötetlen, egyedülálló részecskék, ők egy tömegben léteznek. A modern tudomány nyelvén ezt tömeglétnek hívják. Ez azt jelenti, mindenhol vannak az áttekinthetetlen dimenziókban a szintjükön. Ennek a ,,mindenhol”-nak tulajdonképpen szintén megvan a határa és a területe; ez azt jelenti, a terület, amelyen az atomok léteznek, és ennek a térfogata sokkal, sokkal nagyobb, mint az a térfogat, amelyikben a molekulák oszlanak el és léteznek. Hogy az atomok a molekulákban találhatóak, egy olyan felismerés, amit a rendelkezésre álló tudományos és technikai eszközökkel ismertek fel. Valójában ez az elképzelés nem helyes.

Kérdés: A Zhen, Shan, Ren Fofá-ja ennek a nagy világegyetemnek a Fá-ja. Más nagy világegyetemeknek a Fá-ja is?

Mester: Igen. Milyen nagy ez a világegyetem tulajdonképpen, bármilyen nagy az elképzelésed, és a világegyetemeknek melyik nagy területét birtokolja, amire gondolsz, sohasem foghatod fel a gondolataiddal. [Voltaképpen soha nem fogod tudni, hogy ez a világegyetem milyen óriási, bármilyen messze terjedhet a képzeleted, vagy azt, hogy annak a világegyetemnek a határa, amiről beszéltél, milyen széles. Az elméd kapacitása nem elég nagy. Úgyhogy erről csupán beszélni tudsz. Mindent a Zhen, Shan, Ren épít fel.]

Kérdés: Más világegyetemeknek az alapelvei hogyan vannak levezetve a Zhen, Shan, Ren-ből?

Mester: Más világegyetemeknél szintén ezek az alapelvek vannak. Ugyanazon a szinten, mindegy, milyen távol van egy világegyetem, ugyanúgy megfelel a Zhen, Shan, Ren alapelveinek az égitesteknek ebben a rétegében, mint minden más világegyetem, mind ugyanazon szint mércéi alapelveinek felelnek meg. Mindegy, milyen nagy is lehet ez a világegyetem az elképzelésedben, ez egy részecske az ő szintjén, ezért ez a részecske meg kell feleljen ezen szint mércéinek, ha ezen a szinten létezik. És ezek a mércék ugyancsak a konkrét Fá-t testesítik meg az ezen a szinten levő Fá-ból.  

Kérdés: A határtalan hatalmas erény a szenvedésen keresztül van kiváltva vagy már eredetileg birtokolják?

Mester: Léteznek azok, akik eredetileg ezen a szinten jöttek létre, az ő szintjük éppen ilyen magas, ők pontosan ilyen magas lények. Úgy van, mint az embereknél. Te pontosan az emberek között jöttél létre, és így az általad nemzett gyerekek szintén emberek, ha felnőttek. Semmi esetre sem lehetnek állatok. A világegyetemben sok művelt nagy megvilágosult létezik, akik nagyon nagyszerűek. Szintén léteznek némelyek, akik művelésen keresztül jutottak fel.

Kérdés: Én sok embernek ajándékoztam könyveket és hangszalagokat. Némelyek közülük már nem gyakorolnak. Megint vissza kellene követelnem ezeket a könyveket és hangszalagokat?  

Mester: Ha valóban nem gyakorol többé, az hát nem probléma, hogy visszavedd őket. Ha nem tudod olyan könnyen visszakapni azokat, lehet, hogy később egy sorskapcsolattal rendelkező valaki látja nála otthon őket és magával viszi. Ha tehát könnyen visszakaphatod őket, vedd vissza azokat. Ezt saját magad döntheted el. Ahogyan akarod.

Kérdés: Az ,,Egy párbeszéd az idővel [Párbeszéd az Idővel]” című jingwenben ez áll: ,,…a még mikroszkopikusabb anyagokat, amelyek romlasztják az emberiséget,… […a mikroszkópikusabb anyag, amely lerombolja az emberiséget,…]” Mit kellene érteni ezalatt?

Mester: Te értheted úgy, ahogyan megérted, ámde nem fogod hibásan érteni. Én így mondom nektek: Bizonyos szintekig a grandiózus égitestekben már nem léteznek olyan lények, amelyek alakkal bírnak. Mindannyian alaktalan lények. Mindenhol betöltik az egész égitestet. Én pontosan alapanyagoknak nevezem őket, de ők istenségek. Ők összehúzhatják magukat bármilyen alakba. De nem szeretnek alakkal bírni, ők éppen ezen a módon léteznek. Ha tehát a világegyetem nincs többé rendben – minden alapanyagnak van úgy egy pozitív, mint egy negatív oldala is, mindkét oldal többé nincs rendben, a pozitív oldal szintén nincs többé rendben, és így ez a negatív oldalnál akkor még rosszabb.

Kérdés: ,,Szívet művelni, vágyakat feladni, bölcsesség fölfénylik, nem összezavarodott, ez mind saját felelősség”. Ez a ,,saját felelősség” itt azt jelenti, hogy saját magáért viseli a felelősséget az ember? 

Mester: Helyes. A művelésed nem tőled saját magadtól függ? Így van ez elgondolva. Neked saját magadat kell művelned. ,,Szívet művelni, vágyakat feladni“, a xinxingedet művelni, szakítani a törekvő szíveddel ezen a világon, amelyik erre és arra törekszik, és a vágyakkal, hogy mindent bírni akarj: Ugyan ki fogja ezt művelni számodra, ha te nem műveled saját magadat? Ha én művelem ezt, akkor ez nem a te művelésed. Az nem úgy van? ,,bölcsesség fölfénylik, nem összezavarodott”, ha te eltávolítottál ilyen dolgokat a művelés által, láthatod a Fá-ban a magasabb alapelveket, megkaphatod a magasabb szinteket és végül elérheted a beteljesülésnek az állapotát. Nem hagyod többé, hogy az alacsony dolgok és a hétköznapi embereknek a szíve magával rántson. Az ilyen dolgok nem általad vannak csinálva? Így van ez elgondolva.   

Kérdés: Az istenségek a három világkörön belül atomokból állnak?

Mester: Az azon a sziten levők meg kell feleljenek a mindenkori szint mércéjének. De némely istenségek a három világkörön belül túllépik a szintet, amelyiken tartózkodnak. Én azt mondtam, hogy a testjeik atomokból állnak, de ez semmiképpen sem vonatkozik azokra az atomokra, amiket most látunk, amik az atomok burkai. Ez a világegyetem nagyon rejtélyes és csodálatos.  

Kérdés: A bizonyítékgyűjtésnél a jogi esetek kivizsgálásai közben, ha a gyanúsított nem mondja az igazat és szigorúan járunk el vele, az akkor ellentmondásos azzal, hogy mi Zhen, Shan, Ren-t művelünk?  

Mester: Ha a gyanúsított nem az igazat mondja, rá kell venned arra, hogy az igazat mondja. A munkádnál ez kötelesség. Szigorúan kellene kifejezned magadat, de nem mérgelődnöd, nem is szabad az embereket szidnod, és még kevésbé megütnöd. A jogi eseteknek a kezelési módja nálunk valamivel másabb, mint külföldön. Külföldön a bizonyítékokra fektetnek hangsúlyt. Mi viszont rá kell vegyük őket, hogy az igazat mondják, ha néha nem is léteznek bizonyítékok. Mindenképp tarts mértéket, ez azt jelenti, a helyes mértéket betartani egy gyakorlónak a mércéjével.    

Kérdés: Miért mindig olyan emberek azok, akik a Fá-t könnyen kaphatják meg, akiknek az élete nem olyan sikeres?…

Mester: Honnan tudod te ezt? A tanítványaink között, akik megkapták a Fá-t, sok nagy főnök [sikeres üzletember] van, sokan nagyon magas szociális rétegből valók. A Dáfá-tanítványaink túlnyomó többsége fiatal ember és képzett ember. Nagyon sok magas hivatalnok és magas tisztviselő létezik magas szociális rétegekből. A jelenlevők között is sok nagy főnök [sikeres üzletember] létezik és ők nagyon jól művelték magukat. Szintén sok orvos és ügyvéd létezik. Itt nálunk szintén nem kevés személy létezik pénzügyi körökből, a kormányzatban magas ranggal bíró személy vagy ipari és kereskedelmi körökből, aki megkapta a Fá-t. De egyvalamit megmondhatok nektek: A művelésnél mindannyian egyenlően vannak kezelve, a Dáfá-nk semmi esetre sem fog várni valakire, csak mert ő valamilyen tekintélyes személy. Az abszolút nem lesz úgy.    

Kérdés: Milyen jelentése, hatása és története van a lepelnek (köntösnek), amit a Mester viselt?

Mester: Én mondom nektek, mikor Sákjamuni még ezen a világon volt, a tanítványok, akik őt követték, mindannyian ilyen ruhát hordtak. A klíma befolyása miatt a szerzetesek Kínának a han-területén a kínai népviseletet hordták, vagyis a polgári öltözetet. Valójában a mai szerzetesek a Tang- és Szong-dinasztia idejéből való polgári öltözetet hordják. Csak a szín más. Korábban az emberek szívesen hordtak fényes színű ruhát. Később ezt egyfajta ragaszkodásnak tartották, és így a szerzetesek ezt a ruhát hordták, amelyik egy picit szürke és egy picit földszínű. De a buddhista iskolának a valódi tanítványai és a buddhák a mennyben szintén olyan ruhát hordanak, mint az, amit én viseltem, csak más anyagból van; és azonkívül ők mezítláb vannak és egyik vállukat szabadon hagyják. Mert hiszen mi buddhát művelünk, természetesen akkor szívesen hordjuk a buddhista rendszernek az öltözetét. Ilyen a jelentés. Azok, akik Taót művelnek, semmi esetre sem fognak egyetérteni azzal, ha te ilyen ruhát hordatsz velük. Nem úgy van?    

Kérdés: Az édesanyám 84 éves, egyedül él és alig megy ki a lakásából. Minden nap vesz magának időt a Fá tanulására és a gyakorlatokra, kivéve ha eszik. Alig van alkalma, hogy megemelje a xinxingjét.

Mester: Az idősebb emberek az idősebb emberek művelési állapotával rendelkeznek. Neki nincsenek nehézségei, de mi olyan dolgokra emlékeztetjük őt, amelyek nyolc vagy tíz évvel azelőtt történtek és amelyeken nagyon felmérgelődött. Nekünk feltétlenül gondoskodnunk kell arról, hogy emlékezzen rájuk, és megnézendő, hogy a szíve zavatatja-e magát és hogy felmérgelődik-e rajtuk. Némelyek ülnek ott és olyan erősen felmérgelődnek rajtuk, hogy szinte magukon kívül vannak. Neki semmit sem szabad elszalasztania. Minden esetre nekem műveltetnem kell őt, a mostani tanulóink közül – hogy fiatalok-e vagy öregek – néhányan szintén átéltek ilyesmit. Mi pontosan azokra a dühítő dolgokra hagyjuk őt emlékezni, azért hogy lássuk, hogy felmérgelődik-e rajtuk vagy sem. A semmiségekre és csekélységekre, amelyek már régen elmúltak – mindezekre emlékeztetni fogjuk őt. Mindenképpen meg lesz vizsgálva, hogyan jár el ezekkel.    

Kérdés: Hat nappal ezelőtt láttam álmomban, hogy a Mester velünk együtt tanulta a Fá-t és kérdéseket válaszolt meg. A Mester ugyanazt a ruhát viselte, mint a tegnap délelőtt, mikor egy kis csoportban voltunk. 

Mester: Ez azt jelenti, hogy te láttad azt előre. Tulajdonképpen én minden ilyen dolgot eltakarok (elrejtek) számotokra, avégett hogy ne tegyetek erőfeszítéseket erre (ebbe az irányba) és ne adjátok át a szíveteket ennek [hogy megakadályozzam, hogy koncentrálj rá vagy túl sok figyelmet szentelj neki]. Csak keveset érzékeltetem veletek, avégett hogy gyorsabban műveljétek magatokat. Különben minden nap ilyen kérdéseket tennétek fel, és ki tudja, mennyi kérdést tennétek fel. ,,Mi (baj) van hát ezzel? Mi (baj) van hát azzal?” Ebben a világegyetemben egyszeren nagyon, nagyon sok rejtély létezik, túlságosan sok.   

Kérdés: Szeretném – kérem – megkérdezni, hogy az erős akarat és egy embernek a tűrőképessége vele született?

Mester: Ezek nem vele születettek. Beszéljünk csak az emberekről, a mi felszínes emberi testünkről. Ha az ember a hétköznapi emberek társadalmában nagyon meg van edződve, akkor talán ez semmit sem számít többé neki; vagy ha sokat élt meg, erősebb lesz és ez szintén semmit sem számít neki többé; a művelés közben szintén erősebb lesz. Ha a szint meg van emelve, a tűrőképesség is emelkedni fog.   

Kérdés: A művelésünk közben minden rossz dologtól megszabadulhatunk?

Mester: Úgy kell legyen. Némelyek a tanulóink közül azt gondolják: Tanár, mi olyan rosszak vagyunk a hétköznapi emberek társadalmában; valóban mindent el fogunk felejteni, amit emberként éltünk meg, miután elértük a buddhának a szintjét? Te így gondolkozol, mert a hétköznapi emberek között képzeled el, milyen állapotokkal rendelkeznek a buddhák. Az emberi gondolatok, bezárólag a gondolati szerkezeteiddel és gondolkodásmódoddal, mind meg fognak változni. Ha nem vagy többé korlátozva a hétköznapi emberek szintjén levő érzésektől, és ha nem vagy többé korlátozva a hétköznapi emberek szintjén levő különböző más alapanyagoktól, [akkor] elszakadtál ettől a környezettől és nem rendelkezel többé ezzel az állapottal. Vagyis miután felfelé művelted magad, részedről az a picike az ember felszínes formájából csak egyfajta emlékként solgál. És ebben az időben a gondolataid már megemelkedtek egy buddha, egy istenség vagy egy tao gondolatainak a szintjére, neked ez a legjobb részed. Az embernek a legfelszínesebb dolgait és ráadásul az emlékeket még csak meg sem akarod érinteni, még csak gondolni sem akarsz rájuk többé.

Kérdés: Fognak még létezni különböző szinteknek a démonai, miután az új világegyetem fel van építve?

Mester: Egyet megmondhatok nektek: Ha csak pozitív létezne és semmi negatív, az összes lény unatkozna az életében. Ha te már mindent elérhetnél, mihelyt csinálod, mindened meglehetne, amit bírni akarsz, és ennél mind nem is szembesülnél nehézségekkel, akkor mindezt nem tudnád értékelni. Nem lenne meg a boldogságérzésed, ami a nehézségek után fog el, nem is lenne örömöd a győzelem után, és így minden közömbös lenne számodra, és nem tudnád értékelni, az élet is unalmas lenne akkor számodra. Egy ember harcol és küzd a hétköznapi embereknek a társadalmában és érdekesnek találja az életet. Azt gondolja, még érdekesebbnek találná, ha a halál után rendelkezik ennek az utóízével [Azt gondolja, hogy érdekes lesz az élete végén visszaemlékezni erre.]. Ez pontosan egy ember. Mindazonáltal különböző szinteken negatív tényezők is léteznek. Az biztos. Ámde azok nem művelés által jöttek létre, hanem a Fá által lettek elrendezve.

Kérdés: Mit kellene csináljak, ha néhány váratlan dolog bukkan fel a meditáció közben?

Mester: Ha láttad, akkor hát láttad. Ha nem is akarod látni őket, te láttad őket. Ne törődj velük, sem nem árthatnak neked, sem nem érinthetnek meg. Hadd legyen [Engedd el] és ne törődj velük. Különösen ha te, hétköznapi emberként az első lépést teszed meg és láthatsz az égi szemeddel, garantáltan csak az alacsony szinteken levő dolgokat látod, amelyek nagyon rosszak; és megijedsz. De ameddig többet olvassuk a könyvet, többet tanuljuk a Fá-t és gyorsabban műveljük magunkat, ezt a szintet nagyon gyorsan át fogjuk törni. Amik azután lesznek látva, azok nem ilyen dolgok többé, hanem jó dolgok.

Kérdés: Miközben a hozzátartozóim a csigong más fajtáit gyakorolják, nagyon rosszul érzem magam a gyakorlóhelyen a közös gyakorlásnál. A jelenségeknek, amiket néha láttam, az a rendeltetésük, hogy megjósoljanak valamit? 

Mester: Ha láttad, akkor hát láttad, ne vedd komolyan azokat. Ha láthatsz is egyes dolgokat, amik később fognak megtörténni, gondolom, hogy nem kellene törődnöd azokkal. Őrizd meg a xinxingedet a művelés közben. Ami azt illeti, hogy a többiek zavarnak téged a gyakorlásnál vagy a hozzátartozóid más fajta csigongot gyakorolnak: Normális módon az nem zavarhat bennünket. Ha tehát az az érzésed, hogy zavarva vagy, lehetne, hogy az egy vizsga számodra. Lássuk csak, hogyan reagál a szíved. Mivel mi az ortodox (igaz) és nagy Fá-t műveljük, semmi sem zavarhat téged. Ha mi saját magunk bizonytalanok vagyunk a szívünkben, akkor az a xinxingnek egy kérdése. Akkor szokatlan jelenségek fognak fellépni.

Kérdés: Néhány hónap óta én Fálun Gong-ot gyakoroltam és nagyon jónak találom. Én megtértem az X valláshoz és pillanatnyilag egy dilemmában vagyok található. Kérem a Mestert egy útmutatásra.

Mester: A művelés a te saját ügyed. Művelheted magad, ahogyan akarod. Ha úgy véled, hogy egyszerűen a vallásban akarod művelni magad, akkor műveld ott magad, ha úgy véled, hogy Dáfá-t akarsz művelni, akkor művelj Dáfá-t. Ezt a lépést saját magad kell megtegyed. Azt is láttam, hogy te egy dilemmában vagy található, és így meg kell nézzem, hogyan teszed meg ezt a lépést. Azt saját magad döntöd el, mit akarsz tanulni. Mindazonáltal én sok alapelvet is pontosan elmagyaráztam, most semmilyen ortodox (igaz) istenségek sem léteznek a három világkörön belül, akik ezzel törődnek, nem léteznek ortodox istenségek, akik embereket váltanak meg. Ezt nektek mindannyiótoknak megmondhatom. 

Kérdés: Úgy találom, hogy nekem nincs elég időm, és az alvásra szánt időt gyakran megtakarítottam. Az ragaszkodás?

Mester: Az nem ragaszkodás. Én mondom, az nagyon jó, ha esténként egy pici időt szakít magának az ember a gyakorlatok számára, ha az idő nagyon szoros és napközben nagyon elfoglalt. Semmiképp sem fog megtörténni, hogy a gyakorlatok miatt meg lesz károsítva a tested vagy hogy nem tudsz eleget aludni. Az semmiképp sem fog megtörténni. Ellenkezőleg, a gyakorlatok után mélyebben alhatsz és azután sokkal élénkebb leszel. Az garantáltan így van.

Kérdés: Az emberek, akik a protestantizmusban és a katolicizmusban hisznek, úgy vélik, hogy ott fenn csak egyetlen egy istenség létezik, nevezetesen Jézus. Hogyan lehet meggyőzni őket, hogy nem csak egy istenség létezik?

Mester: Az akkor saját magukon múlik. A Fá-alapelveket már elmagyaráztuk. Tulajdonképpen úgy az Ó-, mint az Újszövetségben is meg lett mondva, hogy nem csak egy istenség – Jézus létezik; legalábbis Jézus előtt még létezett Jehova. Az Ó- és Újszövetségben más mennyei istenségek is meg lettek említve. A görög ókorban szintén sok istenség létezett, aki terjesztette a Fá-ját az emberiségnek. Azon múlik, hogyan értik meg ezt. Tulajdonképpen a buddhizmusban is meg van mondva, hogy Sákjamuni nem az egyetlen buddha. Természetesen Sákjamuni mondta még, hogy létezett még Amitábha buddha és a hat ősbuddha, és hogy olyan sok tathágata létezett, mint a homokszemek a Gangeszben és így tovább. Még számtalan nagy bódhiszattva is létezik. De némely szerzetesek azt mondják, hogy csak egy Buddha létezne, nevezetesen Sákjamuni buddha. Miért lettek a gondolataik most olyan szűk látókörűek, hogy azt hiszik, hogy csak Sákjamuni létezik, mint Buddha? Oda lehet adni nekik a Fá-t olvasásra és tudatni velük; hogy akarják-e azt tanulni vagy sem, ez egyedül rajtuk áll (a döntés joga a saját kezükben van). Ha feltétlenül ragaszkodni akarnak a felismeréseikhez, akkor hagyjuk őket. Mi csak a jóra akarjuk rábeszélni a többieket, és semmi esetre sem idevonszolni őket. Ezt meg kellene jegyezzétek magatoknak.

Kérdés: Egy embernek a művelési energiája ennek az embernek a kinézetével rendelkezik. Miért veheti el egy hamis buddha, amelyik az imádás által jött létre, egy embernek a művelési energiáját?

Mester: Nem a művelési energiáját, hanem egy hétköznapi embernek a csijét tudja elvenni. Így van az elgondolva. Energiát nem tud elvenni. De miért akarja hát elvenni? A hétköznapi emberek imádása által jött létre és ugyanolyan szellemi látókörrel rendelkezik, mint a hétköznapi emberek. Miért akar egy ember lopni? Mert éppen ez a gondolata van.  

Kérdés: A tanítványok, akik a beteljesülés után más mennyországokba mennek, magukkal vihetik a Fálun-t az alhasban? 

Mester: Neked csak művelned szükséges magadat. Mi van veled tulajdonképpen, azt nem tudhatod. Vagyis csak állhatatosan előrehaladni. Csak arra kellene gondolnod, hogyan érheted el a beteljesülést. Az a legfontosabb dolog. Visszaművelned magad olyan gyorsan, mint lehetséges, az a legeslegfontosabb számodra. Te semmi mésra nem kellene gondolj. Amit én, Mesterként neked fogok adni, az minden esetre a legjobb. (taps) Egészen mindegy, hogy az új világegyetem-e vagy minden a jövőben: Kinek a számára lesznek megteremtve? Nem minden lény számára vannak ott? Az nem úgy van? A szülők mindig csak a legjobbat akarják adni a gyermekeiknek. Mindenekelőtt azt akarják, hogy a jövőben jobban menjen nekik. Mindannyiójuknak megvan ez a szíve. (taps) 

Kérdés: A beteljesülés egy szempillantás alatt történik. Hogyan lehet akkor tudni a Mesternek az utasításáról?

Mester: Ha közeledsz a beteljesüléshez, már elkezdik, hogy kapcsolatot vegyenek fel veled. Sok dolog lesz közvetlenül közölve veled. Azonban nincs úgy, mint némelyeknél, akik azt állítják, hogy elérték volna a beteljesülést. Akik állítják, hogy elérték a beteljesülést, azok mind nem érték el a beteljesülést. 

Kérdés: Ha a nyugati embereknek mutatja be a Fá-t az ember, mit csináljon, ha a vallásról tesznek fel kérdéseket?

Mester: Add oda nekik a könyvet olvasásra. Egyszerűen odaadni nekik a könyvet olvasásra. A kérdéseket a vallásról egészen világosan elmagyaráztam a könyvben. Ha arról kérdez, mi szintén úgy meséljük el, mint ahogyan a könyvben áll. Az nem probléma.

Kérdés: Heves fájdalmak törnek rám a lótuszülésnél. Szeretném – kérem – megkérdezni, hogy ez egy jó dolog vagy túl sok karmám van és éppen a megtorlásokat kellene elszenvedjem?

Mester: Nem. Nincs senki, akinek ne lennének fájdalmai a lótuszülésnél. Sokan közülünk korábban tornáztak, táncoltak vagy már kezdettől fogva tudnak lótuszülésben ülni. Azonnal meg tudják csinálni a lótuszülést. De én mondom nektek, akkoriban ti nem műveltétek magatokat. Ha elkezded a művelést, nem fog sokáig tartani, míg fájdalmaid lesznek. Semmiképp sem szabad úgy legyen, mert te meg tudod csinálni a lótuszülést, hogy akkor a gyakorlásnál ne távolítsd el a karmát. Éppen így lesz segítve neked, hogy megemelkedj, ha műveled magad.  

Kérdés: Ha az ágyban fekszem és a kezemet az alhasamra fektetem, tudom érezni, hogy kiterjedek, mint a hullámok. Aggódom, hogy ezáltal herezist (eretnekséget) gyakorlok-e? 

Mester: Ez azt jelenti, te érezted, hogy a tested a mikroszkopikustól fogva a felszín irányába változik. Ahogyan előbb elmagyaráztam, mi a mikroszkopikustól fogva változtatunk meg téged, odáig a felszín irányába. És így néhányan, akik nagyon érzékenyek, érezték ezt. Amit éreztél viszont, az csak egy kicsi picike ebből. Még nagyon sok dolog létezik, amit nem érezhetsz. Azonkívül némelyik érzés nagyon fájdalmas.  

Kérdés: Ifjúkorában nagyon sok sanyarúságot élt át az ember, ilyen sanyarúságok segíthetnek a művelésnél, miután megkapta a Fá-t?

Mester: Némelyek ezekből talán segítőkészek lehetnének, mert mindegyik számára nem egyszerű megkapni a Fá-t. Ha ennek az embernek a sors által meg van határozva, hogy meg fogja kapni a Fá-t, lehet, hogy élethossziglan vagy akár minden életében szenved ezért. Ezért nem kellene azt gondold, hogy te a Fá-t ma olyan könnyen kaptad meg. Némelyik minden életében szenvedett, csak azért hogy megkapja a Fá-t. Ámde ha eljött az ideje a Fá megkapásának, többé nem akarja. Éppen ez a kár! Mert ő csak ezért jött…… Tehát mit gondolsz te, ez nem kár?   

Kérdés: Mikor elkezdtem tanulni a Fá-t, mindig tudtam emlékezni arra, hogy a Mesternek a nevét kiáltsam, ha álmomban veszélyben voltam. De újabban mindig elfelejtem és harcolok velük. Mi történik?

Mester: Kevés ilyen eset létezik, egészen ritkán. De egyedi embereknél létezik. Némi idő után elmúlik. Nem kellene törődj vele és hagyd ezt. Némi idő után újra rendben fog menni minden. Az nem megint ragaszkodás, hogy mindegyik alkalommal azonnal a Mestert kiáltja az ember, ha valamibe ütközik? Azonkívül az álomban előforduló eseményeknél is saját magánál kellene keresse az ember az okokat. Ez egy bizonyos állapot közben való jelenség. Korábban gyakran létezett ilyesmi a taoista művelési módszereknél. Különösen azoknál a művelési módszereknél, amelyekben úgy belsőleg, mint külsőleg is műveli magát az ember, úgy belsőleg is műveli magát, mint harcművészetet is gyakorol, ilyen művelési utaknál gyakran létezik ilyesmi.

Kérdés: Ha azok az emberek, akik korábban depresszióban szenvedtek és szellemi fogyatékosságokkal bírtak, valóban művelik magukaz, elérhetik a beteljesülést?

Mester: Ha valóban művelik magukat, elérhetik a beteljesülést. De ilyen eseteknél, neked nem kellene a nyilvánosság előtt gyakorolnod, magad miatt és a Fá miatt is. Ha nem tudsz jól uralkodni magadon és veszteséget okozol a Fá-nak, te is bűnös vagy. Ezért legjobb, ha otthon gyakorolsz. Ameddig műveled magad, én törődök veled, mindegy, hol gyakorolsz. De kell tudjon művelődni az ember, ez azt jelenti, hogy egy tiszta tudata kell legyen és át kell tudjon jutni a vizsgákon.   

Kérdés: Ha visszapillantok az életem első felére, megbánom és saját magamnak teszek szemrehányásokat. Hogyan kellene eljárjak ezzel a Fálun Dáfá egy tanítványaként? 

Mester: Semmire sem gondolni. Ami már elmúlt, az elmúlt. Én csak a szívedet nézem, amelyik művelni akarja magát. Minden más a Mester által lesz elintézve számodra. Ha állandóan arra gondolsz, ami már elmúlt, akkor egy akadály és egy ragaszkodás is létrejött. Neked nem kellene többé azzal törődnöd. Térj meg a jóhoz és változz meg alapjától fogva, és így már egy új ember vagy. Cselekedj pontosan így. (taps) 

Kérdés: A ,,Zhuán Fálun” olvasásánál néha az az érzésem, hogy az arcom csak egy burok és az arcom mögött levő valami olvassa a könyvet. Mi ez?

Mester: Az éppen az ősszellemed és a testednek a mikroszkopikus része. Azok a túloldalon valamivel erősebbek. Ez is egy jó dolog.

Kérdés: Mit értenek a xinxing és a látókör (horizont) alatt? Milyen összefüggés van közöttük?

Mester: Amilyen magasra művelted magadat, olyan a xinxingednek a mércéje, és az pontosan megfelel a látókörödnek is. Minden gondolat és érzület, amit kibocsátasz ezen a látókörön, megfelel a xinxing mércéjének ezen a szinten. De mi a hétköznapi emberek között műveljük magunkat, és nálunk ez ám nincs egészen pontosan így. Mi a mikroszkopikustól fogva változunk meg odáig a felszín irányába. Ha tehát az emberi felszínnek még emberi kinézete van, a szívben is még emberi érzületek léteznek. Míg végül elérjük a beteljesülést, ez mind meg van változtatva. De a művelés közben feltétlenül szigorú követelményeket kell felállítsunk magunkkal szemben. A xinxing felül kell múlja egy hétköznapi emberét. 

Kérdés: Ha minden reggel két és fél órát szán az ember a karó-állásra és esténként ugyanúgy két és fél órát a lótuszülésben való meditáció számára, az túl sok a napi gyakorlatok számára?

Mester: Nekem semmi ellenvetésem, ha van időd és többet gyakorolsz. A gyakorlatokat végezni, hiszen az egy jó dolog. De ha te az olvasásra szánt időt veszed a gyakorlásra, aztán azt mondom, hogy akkor az nem helyes. Mert a könyv olvasása és a Fá tanulása áll az első helyen, ez a garancia arra, hogy te valóban a lényedtől fogva megváltozhatsz. Szintén ez az alapvető oka a megemelkedésednek. A gyakorlatoknak a végzése egy segédeszköz a beteljesülés számára. Neked nem kellene a gyakorlatokat az első és az olvasást a második helyre tenned. Az nem megy, az abszolút nem megy, te nem érheted el azt a szintet. Hogyan gyakorolhatsz? Ámbár automatikusan folyik le, a művelési energia ezen a módon nem tud automatikusan növekedni. Ha a xinxingednek a mércéje elérte azt a szintet és ha a Fá olvasásán és tanulásán keresztül te az alapelv szempontjából megértetted, a művelési energiád egy szempillantás alatt nőni fog. Ezért nem nagyon hangsúlyoztuk ki, hogy több időt kellene szakítani a gyakorlatokra. Így van ez elgondolva. Ámde a gyakorlatoknak a végzése szükséges.     

Kérdés: A Mester arról beszélt, hogy némely művelési utaknál a mellék-ősszellem elhagyja a testet, azért hogy gyakoroljon. Ámde a mellék-ősszellem meg lett ölve és újraszületett. Egy fő-ősszellem vagy egy mellék-ősszellem műveli magát azzal a testtel?  

Mester: Én mondom nektek, gyakran mondom ezt a mondatot. Te egy pillantással átláthatod az emberiségnek a szintjét, de nagyon nehéz kikutatni, hány dimenziója van. Ő ezt mind egy másik dimenzió idő-mezőjében intézte el. A másik dimenzió idő-mezőjében ugyancsak léteznek más dimenziók idő-mezői. Ő ezt mind ott intézte el. Természetesen mind mellék-ősszellemek!

Kérdés: A mi fordítócsoportunk lefordította angolra az Ön jingweneit, és néhány nyugati tanulónak akarta olvasásra adni?

Mester: Ha az ember valamilyen fordítást akar kihozni, nyilvánosságra hozni vagy könyvként kinyomtatni és a tanulóknak továbbadni, az mind a kutatótársulat által kell legyen megvizsgálva és eldöntve. Mivel ennél sok kérdés létezik, amitől a mi egész Dáfá-nknak a dolgai befolyásolva lesznek, és mivel valami nagyon fontos dologról van szó, ez meg kell legyen vizsgálva általuk  Különösen a Fá magyarázatainak a felvételeinél létezik sok dolog, aminek nincs többé általános hatása, miután elmagyaráztam. Ha nyilvánosságra akarják hozni őket, át kell legyenek dolgozva általam. Egy könyv formájába kellene legyenek átváltoztatva, akkor mindannyian olvashatják. Olyasmik kellene legyenek, amikkel a tanulók művelhetik és megemelhetik magukat. Ezért az nem megy, ha valaki ilyesmit csinál. Ez már nagyon egyértelmű. Ha csinálunk valamit, gondoljunk arra, hogy valami jót csináljunk a Dáfá számára. De mi azt is figyelembe kellene vegyük ennél, hogy az egész Dáfá-ról van szó. Ezért komolyan kellene eljárnunk ezzel.   

Kérdés: ,,A Fá-ban felolvadni [Beolvadni a Fába]” című jingwenben a Mester megemlítette, hogy többé nem kellene olyan sok időt szakítani a megbeszélésre. Némelyek úgy értették meg, hogy többé nem kellene részt venni az olvasási órán? 

Mester: A Fá-nak a közös tanulása össze kellene legyen kombinálva a Fá-nak az egyéni tanulásával. Mindkettő szükséges. Nem kellene egyik végletből a másikba esni. 

Kérdés: Különböző jingweneknek a kívülről való megtanulásánál az az érzése az embernek, hogy különböző nehézségi fokok léteznek. Az egy hamis benyomás?

Mester: Némely dolgai annak, amit írtam, éppen nem érthetőek meg olyan egyszerűen. Az biztos. Annak is van értelme, miért írtam úgy őket. Annyit ért meg az ember, amennyit tud; ámde te nem fogod tévesen megérteni őket, mindegy, hogyan is érted meg. Csak a felismerésnek a foka más.

Kérdés: Nekem az a szokásom, hogy a kívülről való megtanulás közben leírjam a jingweneket. Mit kellene csináljak a kézzel írott jingwenekkel? 

Mester: Ilyen dolgoknál egy művelő érzületével kellene rendelkezni és tisztelni a Mestert és a Fá-t. Ebben az esetben el lehet égetni őket. A hétköznapi embereknek a tüze sohasem érheti el az istenségeket. Ezért el lehet égetni őket, ha nincs szükség rájuk többé. Mert ez a történelmi időszak egy különleges időszak, és éppen így csinálja az ember. De a Dáfá-könyvek semmiképpen sem szabad legyenek elégetve.  

Kérdés: A sokéves tanítványok mindig a Mestert akarják látni. Az ragaszkodás? Ha látják a Mestert, nem tudják visszatartani a könnyeiket és egy szót sem tudnak szólni. Az ugyancsak ragaszkodás?

Mester: A gondolatba, hogy látni akarjon engem, nem kellene egy ragaszkodást sem belekeverni. De gondolom, legtöbbször azért akarsz látni engem, mert Dáfá-t művelsz és ezen Fá által, amit a Mester terjesztett, meg leszel váltva. Ami azt illeti, hogy te nem tudod visszatartani a könnyeidet, ha látsz engem: Az onnan ered, hogy te saját magad megváltoztál és a tested megváltozott. A felszínen te ezt nem láttad, de az a rész, amelyik jól van művelve vagy az ősszellemed, tehát az a rész, amelyik nem zavarodott, láthatja azt. Ha látnak engem, ők is élénkké váltak. Ha egy picikét élénkek, a te emberi részed ezen az oldalon nagyon gyengévé válik. Vagyis a felszínen te nem tudhatod, miért sírsz ezen az oldalon; ámde neked az az oldalad látta, mi mindent tettem érted. Te nekem ezt beszéden keresztül, semmilyen módszerrel sem fizetheted vissza. (taps) Ez egy olyan állapot, amelyikben te a szívedben nem tudod, hogyan köszönheted meg ezt.      

Kérdés: A lótuszülés nagyon fájdalmas, azonban el lehet viselni. De eközben a testnek valamilyen része bármikor hevesen rángatózhat, úgy hogy nem lehet belemerülni a meditációba.

Mester: A lótuszülés számára mindenképpen létezik egy folyamat, amelyikben fájdalmai vannak az embernek. Némelyek közülünk sohasem ültek előtte lótuszülésben, és ehhez jön még, hogy a test felszínének az anyagi szerkezete nem tud alkalmazkodni és a karma el van távolítva, így nagyon erősen szenvedsz ezalatt. Ha úgy véled, hogy egy félórát ülve maradhatsz, ha a félóra elmúlt, újra fájdalmaid lesznek. Az biztosan úgy van. A fájdalmaknál a szíved is mardos egyidejűleg [A fájdalommal egyetemben jön nyugtalanság és aggodalom.]. Vagyis, ámbár korábban a szerzetesek lótuszülésben művelték magukat, amellett a xinxingjüket is megemelték. Csak ők nem olyan közvetlenül emelték a xinxingjüket, mint mi, ezért lassabban haladtak előre és lassabban művelték magukat. Ha mardos a szíved [Amikor nyugtalannak és aggódónak érzed magadat], a karma arra ösztönöz téged, hogy vedd le a lábaidat. Ha tehát neked erős akaratod van, egyszerűen nem veszed le a lábaidat, és így a szíved szintén az emelkedésnél található. Ez is egyfajta emelkedés ezeknél a démoni nehézségeknél. Néha heves fájdalmai vannak az embernek, még rosszullét és hányás is felléphet. Ha nagyon erősek, ez nagyon heves.       

Kérdés: Némely tanítványok úgy vélik, hogy most már a hajrá idejében tartózkodunk, és így teljesen ki kellene használnunk az időt, hogy tanuljuk a Fá-t.

Mester: Ámde én nem beszéltem a hajrá idejéről. Teljesen ki kellene használja az időt az ember, hogy a Fá-t tanulja – és így felmond és otthon marad: Én mondom, ez semmi más, mint hogy szabotálja a Fá-t. Aki ilyesmit terjeszt, aki ilyesmit tesz, felelőtlenül cselekszik a Fá-val és önmagával szemben. Olyasmit, mint felmondani és nem dolgozni többé, ki tanította hát azt neked? Nem a Fá-t szabotálod te eközben? Én azt mondtam, hogy az emberek is azon vannak, hogy harmonizálják a Fá-t. Természetesen némelyek azt fogják gondolni: Hogyan harmonizálják az emberek a Fá-t? Gondold át egyszer, a Fá megválthat téged, az biztos. Tehát hogyan kellene harmonizálják az emberek a Fá-t? Ha mindannyian nagyon rosszul viselkednek a hétköznapi emberek társadalmának a szintjén és a hétköznapi emberek társadalmában úgy viselkednek, mint a hétköznapi emberek, mindenki más azt fogja mondani: ,,Nézd csak! Azok, akik Fálun Gong-ot gyakorolnak, szintén így viselkednek.” Ha mi mindannyian nagyon jól viselkedünk, egy művelőnek a mércéjét állíthatjuk fel magunkkal szemben követelményként, és olyan tanítványok vagyunk, akik nyíltan és őszintén művelik magukat, gondoljátok át egyszer, ha mások látják ezt: Á! Ezek olyan emberek, akik Fálun Gongot gyakorolnak, ők valóban jók. Egészen mindegy, bárhol is vetik be őket, megbízhatóak; egészen mindegy, bárhol is tartózkodnak, ők jó emberek. Akkor mások azt fogják mondani: A Fálun Gong valóban jó, ez a Dáfá valóban jó. Nem harmonizáltad te így a Dáfá-t a hétköznapi embereknek a formájában? Ez nem ez az alapelv? Ha tehát a viselkedésünk nem felel meg a Dáfá-nak, akkor nemcsak hogy nem harmonizálhatjuk a Dáfá-t, hanem eközben még be is szennyezzük a Dáfá nevét és szabotáljuk a Dáfá-t. A Fá megválthat téged és te ezt még szabotálod. Hogyan lehet ez a viszony helyesen kezelve? Hogyan kellene legyél te megítélve? A művelés viszont komoly. Egy ember, akinek a teste tele van karmával, a beteljesüléshez akarja művelni magát; mehet ez, he te nem jársz el ezzel komolyan? Létezik-e valamilyen másik dolog a világon, amelyik nagyszerűbb és komolyabb, mint ez?  

Kérdés: Az értelmiségieknek az az érzésük, hogy ők nem tudnak alkalmazkodni a ,,Zhuán Fálun” átolvasásánál. Mindig úgy találják, hogy a stílus más, mint az egyetem tankönyveinél. Ez a saját sorskapcsolataikkal és a karmájukkal függ össze?

Mester: Ez pontosan az akadály az ilyen értelmiségiek számára, hogy megkapják a Fá-t. Ezért kell áttörjék. Mert a megszerzett nézeteik akadályozzák őket ebben. Némelyek talán nem ismernék el, ha azt mondom, hogy azok a nézetek, amelyek a modern irodalom által jöttek létre, az ,,új nyolctagú írás”-hoz tartoznak. De valóban lerögzítették a meghatározott szókincset, és ez nem birtokol mélyebb tartalmat. Ez éppen a mai modern nyelv, az embereknek egy egyszerű és felszínes nyelve. Ehhez jön még, hogy miután egy meghatározás lett adva neki, csak a legfelszínesebb dolgokat tudja kifejezni. De távolról sem elegendő a Fá-t kifejezni. Némelyek azt mondják, hogy a Tanár könyvei nem felelnek meg a modern nyelvtannak. Ezt teljesen elismerem, valóban nem felelnek meg a modern nyelvtannak. De utánagondoltatok-e ennek a kérdésnek? A Fá teremtette meg a különböző szinteken levő lények létezése számára a feltételeket és környezeteket, bezárólag az embereknek a nyelvével és írásjegyeivel; ez tehát azt jelenti, az emberiségnek a mai kultúrája is a Fá által lett megteremtve az emberek számára. Ha tehát mármost ez így van, korlátoztathatja-e magát a világegyetemnek ez a Dáfá-ja az emberi nyelvtan kritériumai által? Mi csak azért használtuk az emberi nyelvet, írásjegyeket és nyelvtant, hogy ismertessük a Fá-t. És hogyan használjuk ezeket, azt akkor a saját tetszésünk szerint csináljuk. Én úgy használom ezeket, ahogyan világosan kifejezhetem velük a még mélyebb tartalmat. Ezért törtem én át teljes egészében a modern nyelvtant, és eközben egyáltalán nem cselekszem a normái szerint. A Fá általam való magyarázatainál szintén nem az előírásos nyelv szerint járok el, így tudom csupán világosan kifejezni a Fá-t. Így van ez. A Fá, egy ilyen nagy kozmikus Fá, nem lehet korlátozva az emberi nyelvtan által. Én csak használtam az emberi nyelvet. Minden megy, egészen mindegy, hogyan használom és hogyan rendezem el; a fődolog az, hogy ki tudom fejezni a Fá-t. Amilyen módon világosan ki tudom fejezni, ezen a módon rendezem el. A Fá még a jövendő emberiség számára is fog teremteni új nyelveket és új kultúrákat, minden a legjobb állapotba fog visszatérni. És így most természetesen nincs hozzászokva az ember.

Kérdés: A lábaim korábban meg voltak sérülve. Én már tudtam lótuszülésben ülni. De nem tudom, miért nem tudom újabban megint megcsinálni már a lótuszülést?

Mester: Tulajdonképpen saját magadat kellene megkérdezned, mi az oka ennek. Hogy a Fá tanulásánál nem vagy már szorgalmas? Vagy valami hibásat tettél és nem akarod kijavítani vagy nem tudod felismerni? Ha te a Fá-nak megfelelően nagyon jól cselekedtél, garantáltan tudsz 20 percet ülni a lótuszülésben, ámbár máskülönben csak 10 percet tudsz ülni. Sok tanulónknak vannak ilyen tapasztalatai. Ez szintén nincs abszolút így. Ha neked jelenleg sok eltávolítandó karmád van, szintén felmerülhet ez a probléma.

Kérdés: Néhány információt vételezett az ember; hogyan lehet megkülönböztetni, hogy a megvilágosultaktól jönnek és nem a saját gondolatok?

Mester: Ha te valamilyen információkat vételeztél, nem kellene törődj azzal. Mihelyt fontosnak tartod azokat, az azt jelenti, hogy ragaszkodsz hozzájuk. Akkor minden lehetségest be fognak vetni, azért hogy zavarjanak téged. Minden lehetséges információt vételeztetnek veled, azért hogy zavarjanak téged. Neked megvan ez a képességed, amelyik nincs lezárva, ez is egy jó dolog, de neked jól kellene uralkodnod magadon. Mindegy milyen információk, hallottad, hát hallottad, láttad, hát láttad, nem kellene azzal törődnöd. Műveld magad a Dáfá-ra összpontosítva. Minden alapelv már le lett írva a szavaknak a felszínén, minek szükséges még az úgynevezett információkkal törődnöd? Ha egyszer egy hamis információ jön és be leszel csapva általa, már le vagy esve. Ilyen egyszerű ez. Ezért feltétlenül ügyelned kellene erre.   

Kérdés: Ha a lények,amelyek a magas szinteken levő dimenziókban jöttek létre, leestek, a művelés által térnek megint vissza. Milyen különbséggel rendelkeznek a korábbihoz képest? 

Mester: A magas szinteken levő lények nem eshetnek le olyan könnyen, ahogyan azt az emberek elképzelik. Hogyan lehetne az olyan egyszerű? Csak hát létezik ez a jelenség. Ami azt illeti, hogy a művelésen keresztül újra visszatérnek: Az még nehezebb. Távolról sem olyan egyszerű, mint ahogyan ezt te itt egy pár írásjeggyel leírtad. Tudod te, hogyan kaptátok meg ti a Fá-t? Ti a Földön kell újraszülessetek. Te szintén abban az időben kell megszüless, amelyikben az, aki megvált téged, megszületett. Neked szintén találkozhatnod kell a nagy megvilágosulttal, aki megvált téged és hallgathatnod kell a Fá-t. Egyáltalán nem olyan egyszerű. Ha valóban meg is kaptad a Fá-t, még tovább kell művelhetned magadat. Akkoriban szintén léteztek olyan tanítványai Sákjamuninak, akik kétkedőek voltak a Fá-val szemben, amit Sákjamuni elmagyarázott. Napközben hallgatták a Fá-t és hontalanokká váltak, azután unalmasnak találták és este levetették a leplet, eldobták és elfutottak onnan. Ez is megtörtént időnként. Miután a Buddha elhagyta a világot és ki tudja, milyen sok év telt el, az emberek egyre inkább tudták, hogy az az igazság volt és csupán akkor kezdték el nagyra értékelni. Ha valóban felfelé művelhetik magukat, nem létezik különbség.    

Kérdés: Kérem – magyarázza el a konkrét jelentését a következőknek ,,A nemes emberek, megvilágosodáson keresztül a beteljesüléshez” és ,,Ha az igaz arculat a napvilágra kerül”.

Mester: A nemes emberek, megvilágosodáson keresztül a beteljesüléshez. Én mondom nektek, a jelenlevőink között a legtöbben megvilágosodáson keresztül fogják elérni a beteljesülést. Nem hagyom az igaz arculatot a napvilágra kerülni, azért hogy elkerüljem, hogy valamilyen ragaszkodás keletkezzen nálatok. Pontosan így van csinálva. Annak, aki továbbra is állhatatos tud maradni, tovább tudja művelni magát és szakadatlanul kitartóan előre tud haladni, azt mondom, te valóban nagyszerű vagy. Ha te később felfelé művelted magad, mindenki által csodálva leszel. Ezt hívják úgy: megvilágosodáson keresztül a beteljesüléshez. Ha egyvalakinél erőteljesen megmutatkoznának az isteni képességek, úgy hogy mindent láthatna, akkor nemcsak nagyon lassan művelné magát – ha valóban minden fel lenne nyitva, a művelésed nem is számít többé. Ha én a ködöt csak egy picit eloszlatnám, azok, akik nagyon magas szintekről jöttek, nem tudnának többé visszatérni. Ezért kell így cselekedjünk, mindegy, melyik szintről jöttél. Mihelyt az igaz arculat napvilágra kerül, nem tudja többé olyan egyszerűen művelni magát. Akkor nagyon magas követelmények vannak az emberekkel szemben felállítva és a művelési módszerek is szigorúak lesznek. Úgy nem is tud az ember többé olyan gyorsan megemelkedni.

Kérdés: A tojások feltörése is ölésnek számít?

Mester: Nyíltan és őszintén művelődni. Tulajdonképpen előbb már világosan elmagyaráztam az alapelveket. Te egy emberi életet élsz. Te nem eszel húst, de a hozzátartozóid húst akarnak enni; te műveled magad, de a hozzátartozóid talán nem művelik magukat. Mi olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi embereknek megfelelve művelhetjük magunkat. Nagy dolgokra ügyelni és nyíltan és őszintén művelődni. Ilyen dolgokat egyszerű kezelni. Nincs úgy, hogy te már buddha lehetsz, azáltal hogy vegetáriánusan élsz. Az egy vicc. Ennél csak egy ragaszkodás lehet eltávolítva, nevezetesen a húshoz való ragaszkodás, a hunhoz való ragaszkodás, csak ez a ragaszkodás. De hány eltávolítandó ragaszkodása van az embernek? Hogyan válhat már buddhává az ember, ha csak egy ragaszkodást távolított el? Az abszolút lehetetlen. Hogy normálisan művelhesse magát a hétköznapi emberek között, a legpraktikusabb kaput tártuk ki. Ha tojást akarsz enni, eheted, ha még meg tudod enni. Kivéve a hontalanokat!  

Kérdés: Hogyan távolíthatjuk el még gyorsabban azt a ragaszkodást, amelyik nagyon mélyen el van rejtve?

Mester: Én fel fogom mutatni neked azokat. Csak félő, hogy te saját magad nem akarod eltávolítani őket, ha eljött az idő. Biztosan fel fogom mutatni neked őket, minden ragaszkodás fel lesz fedve neked; ha én nem is mutatom fel neked, fel lesz mutatva mások által. Az is lehet, hogy neked ez a részed egy konfliktus közben meg lesz ütve, csak félő, hogy te akkor megint kívül keresel és megint nem gondolsz többé a ragaszkodásodra. Biztosan fel lesz mutatva neked, ebből nem szükséges gondot csinálnod magadnak.   

Kérdés: A tanítványok bármikor Önnel akarnak menni. Tudhatják-e ők a beteljesülés nagyszerű jelenségének a pillanatát?  

Mester: Azok, akik el kell érjék a beteljesülést, nem fogják elszalasztani. Műveljétek magatokat egyszerűen tovább és ne törődjetek semmivel. Én elmeséltem nektek annak az arhátnak a történetét, nem igaz? A félelem vagy az örömérzet miatt nem lehet elérni a beteljesülést. Ha tehát a beteljesülést még magasabb szinteken akarod elérni, akkor még magasabb követelmények léteznek. Vess le minden ragaszkodást. Ha neked abban a pillanatban valóban lenne egypár zavaros gondolatod, valóban nem érhetnéd el a beteljesülést. Megakadályozhatnának benne. 

Kérdés: A Mester egyre világosabban magyarázta el a Fá-t. Semmi többet nem szükséges felismerni. Számíthat ez művelésnek? 

Mester: Te ugyan látod, hogy mindannyian itt ülnek és hallják, amit elmagyarázok, de mindegyik a saját szintjének megfelelően érti meg ezt. Semmiképp sem értik meg ugyanúgy. (taps) Annál, amit elmagyaráztam nektek, mégis ugyanaz a mondat érvényes: Ámbár én olyan magas alapelveket magyaráztam el, csak a felszínt magyaráztam el összefoglalva. A lényeget nem fogjátok megtudni. Ha meg is tudta az ember, csak nagyon nehezen művelheti magát. Amiket elmagyaráztam, azok csak az alapelvek és nem az igaz arculat megjelenései. Emiatt még mindig köd marad. Hit és nem-hit (kétely) még mindig egyidejűleg léteznek.

Kérdés: A ,,Zhuán Fálun” olvasása háromszor van megszervezve hetente. Nem marad idő a tapasztalatcseráre. Jó az úgy? 

Mester: Az megy. Minek kellene olyan sok időt szakítani a tapasztalatcserére? Átolvasni. Használjátok az időt a Fá tanulására. (taps) Természetesen az is szükséges, hogy szakítsatok egy pici időt magatoknak, hogy kicseréljétek a tapasztalatokat. A napi gyakorlatok után is ki lehet cserélni őket egymással. 

Kérdés: Mi a különbség a különböző képzettségi szint és a képesség között, hogy megértse?

Mester: Létezik néhány különbség. Ha nem ismered az írásjegyeket, nem tudod olvasni a könyvet. Ha nem ismersz minden írásjegyet, nehézségeid vannak az olvasásnál. A modern emberek mind a modern tudomány által lettek alakítva, és én is csak a modern tudománnyal és a modern kultúrával kapcsolatban tudom elmagyarázni. Ha tehát nem ismered a kifejezéseknek a jelentését – ez éppen a különbség –, akkor számodra fáradságosabb tanulni. De ha erőfeszítéseket tesz az ember, semmit sem fog elszalasztani.

Kérdés: Én mindig szerelemtől vagyok gyötörve. Ha nézeteltérésem van a barátommal, azonnal felbukkan nálam az érzés, hogy meg akarok válni tőle. De aztán ugyancsak úgy találom, hogy nekem az a szándékom, hogy megszabaduljak ettől a helyzettől. Ha ki fogok békülni vele, az ragaszkodás a szerelemhez?

Mester: Ez két különböző dolog. Én mondom neked, ha te még nem szakadtál el a hétköznapi emberek társadalmától és még nem érted el a beteljesülést, az érzéseid még mindig ott vannak. Ez egy módszer, amelyik biztosítja, hogy művelhesd magad a hétköznapi emberek társadalmában. Ha tehát neked érzéseid vannak, akkor létezik nálad egy szív is, amit az érzések magukkal ragadnak. Amit meg tudsz csinálni az, hogy lehetőleg nyomd el őket és olyannyira, mint lehetséges, tartsd meg egy gyakorlónak az állapotát. Nem kellene olyannak lenned, mint egy hétköznapi ember, aki tetsz;s szerint azt tesz, amit akar. Legalábbis jó ember kellene legyél, ez a különbség a hétköznapi emberekhez. Természetesen, ha te egy barátot akarsz keresni vagy meg akarsz házasodni, az mind nem lesz befolyásolva. Ilyen az összefüggés. Mi azt mondtuk, hogy olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi emberek társadalma állapotának megfelelően művelődni. Ha valaki tehát azt mondja ,,Én egyszerűen nem akarok barátot és az életem hosszán át nem akarok megházasodni”, akkor az az ő személyes ügye. Ha nem akarsz megházasodni, akkor hát nem. Mi nem is kényszerítünk téged. Vagyis ez mindennél így van. De tanítványként egy tiszta mellényt kell megőrizni [neked önuralmat kell gyakorolnod és helyesen cselekedned].      

Kérdés: Ha a barátaim a magántitkaim felő kérdeznek, szabad akkor hazudnom?

Mester: Ha semmit sem akar elmesélni az ember, tarthatja a száját és lehetőleg semmit se mondjon. Amikről az emberek beszélnek, azok úgyis csak ilyen dolgok. Ahogyan, olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi embereknek megfelelően művelheted magadat és egyidejűleg egy gyakorló mércéjének is megfelelsz, úgy viselkedsz te. 

Kérdés: Azon körülmény alatt, ha másokat nem sebez meg, hazudhat-e az ember, hogy fölösleges problémákat kerüljön el?

Mester: Az embervilágban levő dolgok nagyon bonyolultak. A problémák különböző bonyolult körülmények által vannak okozva, és ez is rendkívül bonyolult. De mi megmondhatjuk nektek, egy művelő nem hazudik. Ha te valóban elkerülhetsz (megakadályozhatsz) egy gyilkosságot vagy egy gyújtogatást és emiatt hazudtál, nem is lehet azt mondani, hogy az helytelen. Gondolom, egy gyakorló számára persze nem nehéz helyesen kezelni a viszonyokat. Tulajdonképpen semmit sem kell mondanunk (hallgathatunk), ha sok dologról semmit sem akarunk mesélni.  

Kérdés: Én már egy év óta műveltem magam és még mindig nem tudom a lótuszülést. Minél nehezebb lesz, annál aggódóbb (nyugtalanabb) vagyok.

Mester: Az nem tesz semmit. Ha te azt valóban nem tudod megcsinálni, nem leszel hagyva, hogy emiatt ne érd el a beteljesülést. De egy művelőként, te meg kellene csináld a lótuszülést. Én mondom neked – ez viszont nem vicc –, ha te művelőként, aki igazán jól művelte magát, nem tudod megcsinálni a lótuszülést, a bódhiszattvák is ott fenn a szájuk előtt fogják tartani a kezüket és tréfálkozni fognak rajtad. Valóban. De ne aggódj (légy nyugodt). Idővel már meg fogod csinálni. Én sohasem moodtam, hogy nem elegendő az idő. 

Kérdés: Miért érzek hőséget a hátamon a gyakorlásnál vagy a Fá tanulásánál?

Mester: A művelésnél ezernyi és tízezernyi különböző állapot fog felmerülni egy embernél, minden lehetséges állapot felmerülhet. Ha mindegyik állapotról meg akarsz kérdezni engem, műveled te akkor még magad? Akkor még egy művelő vagy? Tehát ne törődj ilyen dolgokkal és kövesd a természetes utat. A művelők nem félnek sem a hidegtől, sem a forróságtól. A szél szintén nem fújhat betegre téged.

Kérdés: Az is a menny által van meghatározva, hogy egy házaspárnak a kapcsolata jó vagy rossz?

Mester: Ez nem a menny által van meghatározva. De létezik a karma-viszonzásnak a körforgása, a karma által van okozva. A sorskapcsolatok erre az életre a legtöbb házaspárnál az előző életben lettek okozva. Így van a legtöbbnél. De ez nem abszolút.

Kérdés: A Dáfá művelésénél szabad adományokat felajánlani Avalokitésvara bódhiszattvának? 

Mester: Olvasd a könyvet. Ezt a kérdést nem fogom megválaszolni neked. Sok tanuló kérdez engem: Tanár, miért nem jön Ön a mi országunkba; miért nem jön a mi régiónkba, az nincs úgy, hogy én nem akarok odamenni. Arra várok, hogy egy bizonyos megértésetek legyen a Fá-ról és érettek legyetek erre; akkor oda fogok menni. Ez előnyös számotokra. (taps) Ha odamentem volna, és te megkérdezel engem, mi a Fálun Gong, hiába mentem volna oda. Nem igaz? Ez pontosan olyan, mint ez a kérdés. Az időnk nagyon szűkös. Te nem olvasod a könyvet és meg akarsz itt kérdezni engem, hogy szabad-e adományokat felajánlanod Avalokitésvara bódhiszattvának, Akkor hiába magyaráztam volna el neked a Fá-t. Ez nem ilyen egy alapelv?  

Kérdés: A Tanár mondott egy mondatot: ,,Én nem tartózkodom ebben a Fá-ban”. Hogyan értendő ez?

Mester: Mi hát olyan nehezen érthető ezen? Nem tartózkodhatom én a világegyetemen kívül? (erőteljes taps) 

Kérdés: Egyik nap reggel három óra körül a csillagokat figyeltem az égen, messzibb távolságból néhány tucatnyi méterig közeledtek hozzám. Mikor ideges lettem, eltűntek. 

Mester: Más dimenziókban látható, hogy az ebben a világegyetemben levő minden tárgy nem marad változatlan. A létezési formájuk is más, mint a nálunk levő. Az időmezejüknek az összetétele is semmiképp sem ugyanaz, mint ennek a mi dimenziónknak az ideje. Ezért ezt nem magyarázhatod el meggyőzően semmilyen fogalommal ebből a dimenzióból. Az egy jó dolog, hogy te láttad.  

Kérdés: Némely tanulók saját maguk másolták le vagy nyomtatták ki a ,,Zhuán Fálun (II. kötet)” című könyvet és terjesztették a gyakorlócsoportban.

Mester: A ,,II. kötet”-et később nem adtuk ki többé, mert a ,,II. kötet”-tel el van találva a buddhizmus fájó pontja. Ezért lehetőleg nem törődünk avval. Mindenesetre nem lesz többé kiadva. Ha szerzett magának egyet az ember és saját maga olvassa, az megy. De nem megy, ha néhány másolatot csinálsz és mindenütt terjeszted vagy másoknak szétosztod. 

Kérdés: Korábban füstölőpálcikát gyújtottak meg, miközben a sok húrú régi hangszeren (zeneszerszámon) játszottak. Szabad most még ilyesmit csinálni? 

Mester: Akkor csináld azt. Hiszen az nem művelés. Füstölőpálcikát gyújtanak és a régi hangszeren játszanak, a kínaiaknak az egy előkelő kedvtelése az ősi időből, hogy hangszerrel (zeneszerszámmal), goval, kalligráfiával és festészettel foglakoztak. Ez ellen nekem szintén semmi kifogásom. De a művelési szintednek a fokozatos emelkedésével észre fogod venni, hogy minden emberi vágyódásod könnyedén lesz véve, egyre gyengébb lesz. De most nem kellene kényszerítened magad, hogy bármit tegyél.

Kérdés: Némelyek úgy vélik, hogy a ,,kevesebbet beszélgetni (megbeszélni) és többet tanulni a Fá-t” szavak azt jelentik, szakadatlanul olvasni a ,,Zhuán Fálun”-t és így tovább. Úgy találom, az egy egyoldalú megértés. 

Mester: Valójában a Fá-t pontosan többet kellene olvasni és tanulni. Ha tehát az olvasásnál fáradtak vagyunk, tartsunk egy szünetet, pihenjük ki magunkat és beszélgessünk arról, mit tanultunk abból. Az nem probléma. De én mondom nektek, nektek nem szabad arról beszélgetnetek, hogy a Fá jó-e vagy sem. Neked tehát nem kellene túl sok időt elpazarolnod, azért hogy saját magadról beszélj. Neked többet kellene olvasnod a Fá-t és a könyvet. Az nem úgy van? Egy ember olyan, mint egy tartály: Ő az, ami benne van. Ha te a Fá-t veszed fel, hasonulsz a Fá-hoz. Ha földet [piszkot] veszel fel, akkor te föld [piszok] vagy. 

Kérdés: Az ötödik gyakorlat nagyon sokáig tart. Hogyan lehet lemérni az időt?

Mester: Nem léteznek abszolút korlátozások. Végezd a saját képességed szerint. Nem léteznek konkrét korlátozások. Ha az öt gyakorlatot ugyanúgy egyszerre gyakorolja az ember, valóban hosszabban tart valamivel. De ha te ezt még nem tudod megcsinálni és egy szünetet iktatsz be közéjük és aztán tovább gyakorolsz, az is megy. De neked magas követelményeket kellene felállítanod saját magaddal szemben és lehetőleg megpróbálnod kitartani.  

Kérdés: Az idő a művelésre nagyon szűkös. Hogyan lehet egy helyes arányt előállítani a gyakorlatok és a Fá tanulása között?

Mester: Nem létezik arány. Azzal, hogy az idő nagyon szűkös a Fá tanulására, csak arra gondolok, hogy neked állhatatosan kellene előrehaladnod. Ami a jövőt illeti, nem is magyaráztam el semmit neked. Tanulj egyszerűen tovább és műveld tovább magad. A gyakorlatok és a Fá tanulása közti arány azt jelenti, hogy neked többet kellene tanulnod a Fá-t. A gyakorlatok számára már elegendő, ha te reggelente és [vagy] esténként végzed azokat. Némelyek az éjszaka közepén kelnek fel és meditálnak. Az is megy. 

Kérdés: A hatás ugyanaz, hogy otthon végzi-e a gyakorlatokat az ember vagy a csoporttal; akkor még szükséges másfél óra hosszat úton lenni, azért hogy részt vegyen a heti közös gyakorláson?

Mester: Hogy otthon vagy kint gyakorol az ember, az ugyanaz. Ha viszont otthon gyakorolsz, mindazonáltal nem létezik egy olyan külső feltétel, amelyik támogatna téged a gyakorlásnál. Például, mindannyian lótuszülésben ülnek és heves fájdalmaik vannak. De ha te látod, hogy mindenki más nem veszi le a lábát, szégyellni fogod magad, hogy levedd a lábadat. Akkor elő leszel segítve, hogy meghoszabbítsd az időt. Mindegyik úgy viselkedik, mint a Dáfá-nak egy tanítványa. Ez a mi környezetünk rendkívül értékes. Minden más környezetnél a világon nem olyan tiszta, mint itt nálunk. Ezt otthon nem kaphatja meg az ember. Otthon aztán valamivel lazább az ember önmagával, néha többet gyakorol és néha kevesebbet, néha szorgalmas és néha nem olyan szorgalmas. Valamivel lazább lesz önmagával. Ha a művelésnél te valóban uralkodhatsz magadon, [akkor] ez ugyanaz. Pontosan mivel te még egy hétköznapi embernek a szívével rendelkezel és nem tudsz még olyan jól uralkodni magadon, kérlek fel benneteket, hogy kint végezzétek a gyakorlatokat.  

Ehhez jön még, mi újra és újra a Fá terjesztéséről beszélünk, avégett hogy több ember megkaphassa a Fá-t. Utánagondoltatok-e ennek? Az a látvány, hogy sok ember végzi közösen a gyakorlatokat, a legjobb a Fá terjesztésére. Miért nem mész oda, hogy támogasd és harmonizáld őket? Természetesen azok, akik nagyon messze laknak és nem egyszerű nekik, hogy idejöjjenek, nyugodtan gyakorolhatnak otthon. Ha később több ember létezik, felépíthetnek egy gyakorlócsoportot a közelükben. Akkor az előnyösebb számukra. 

Minden cédula meg lett válaszolva. Némelyek azt akarják, hogy a nagy kézmozdulatokat csináljam. (taps) Az erős taps tehát azt az óhajotokat mutatja, hogy ezt meg kellene csináljam. Nem igaz? Jó! Megcsinálom számotokra a nagy kézmozdulatoknak egy sorát.

 

 

 

 

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch

Falun Fofa (Fa-Erklärung in Singapur 1998)

http://www.falundafa.de/

http://www.falundafa.de/herunterladen/Singapur_1998.doc

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.