hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 

 

 


 

Fá-magyarázat

a Fá-konferencián Svájcban
 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Utolsó változtatás 2008 augusztus 09.)

 

Fá-magyarázat a Fá-konferencián Svájcban

(1998 szeptember 04 - 05. Genf, Svájc)

Jó napot!

Némelyek a jelenlevőink közül éppen a szingapúri Fá-konferenciáról jöttek ide, némely mások más országokból és területekről jöttek, és léteznek némely új tanulók is. A főcél, amiért mi Fá-konferenciákat szervezünk, abban rejlik, hogy a művelésnél ti mindannyian tanuljatok egymástól a Fá-konferenciákon keresztül és lássátok a különbséget, avégett hogy mindannyian közösen megemelkedhessetek. Egyidejűleg ez a Fá terjesztésének is egy dolga. Minden, amit tenni akarunk, arra szolgál, hogy művelődhessünk és megemelkedhessünk. Ez semmiképp sem egy formalitás. Ezért, bármikor is rendezünk Fá-konferenciákat a jövőben, ezt az elvet kell kövessük, avégett hogy a tanulók valóban megemelkedhessenek. Csak ha van egy gyakorlatias értelme (gyakorlati haszna), rendezhetünk mi ilyen konferenciákat. Ha a Fá-konferenciák gyakran és sokszor lesznek megrendezve, az könnyen versengéshez vezethet. Te úgy rendezed meg, én így rendezem meg, mindegyik a saját emberi szívéből kindulva akarja, az nem megy. Nekünk mindennél a Fá-ból kell kiindulnunk és egy ilyen konferenciát teljes egészében a tanulók művelése számára megszerveznünk. 

A jelenlevők között viszonylag sok sokéves tanuló van. Nagyon örülök, hogy láthatlak benneteket. Mi tényleg nagyon gyorsan emelkedünk a művelés útján. Ti saját magatok most átmenetileg még nem láthatjátok a változásaitokat, de a változások nagyon nagyok. A közeli jövőben ez meg lesz erősítve nektek és látni fogjátok. Ezért nagyon örülök ennek.  

A műveléseteken keresztül ebben az időszakban, a Fá hallgatásán keresztül, amit a Fá-konferenciákon magyaráztam el, és a ,,Zhuán Fálun”-nak az állandó mélyreható tanulásán keresztül ti az igaz arculatnak sok különböző jelenségét láthatjátok. Ti különböző még mélyrehatóbb felismeréseket kaptatok a Fá-ról. Egyidejűleg én tovább akartam magyarázni nektek a művelési eljárásotokat és a világegyetemnek egy másik fajta szerkezetéről való felismerést.    

Elsőként a világegyetemnek egy másik fajta szerkezetét magyarázom el. Itt elmagyarázok először egy kérdést, nevezetesen hogy a világegyetem valójában Fá-ból van összeállítva. A cél, amiért elmagyarázom a világegyetemet, semmiképp sem rejlik abban, hogy a mostani tudomány ezáltal egy magas állapotot (szintet) érhessen el. Nem is magyarázom el nektek egyfajta tudásként, hanem avégett hogy művelhessük magunkat. Mert ez és a Fá kölcsönösen támogatják és kiegészítik egymást. Arra szolgál, hogy ti különböző szintekre művelhessétek magatokat. Ez azt jelenti, te a különböző szinteken levő helyre, ahol létrejöttél, a világegyetem különböző szintjeire, különböző látókörökre (horizontokra) fogsz visszatérni. Amilyen nagy a világegyetem, olyan nagy a Fá. A gondolataitokban ez még egy ismeretlen fogalom. Ma egy másik álláspontból magyarázom ezt el. Lássuk csak, hogy a gondolataitok tudják-e követni. Először ezt a világegyetemet magyarázom el. Ez azt jelenti, ha a világegyetemről beszélek, valójában az anyagról beszélek, az anyagról való felismerésekről. Egészen mindegy, milyen magasak is lehetnek a modern tudománynak a felismerései az anyagról, azok rendkívül felületesek. Azonkívül összehasonlítva az egész világegyetemmel egyáltalán említésre sem méltóak és egyáltalán össze sem hasonlíthatják magukat ezzel. Tudjátok, hogy én azt mondtam, a világegyetem elementáris részecskékből van összeállítva. Miből vannak összeállítva az elementáris részecskék? Ez konkrétan el kell legyen magyarázva. Az égitestek különböző rétegeinek (nem a világegyetemek különböző rétegeinek) a fogalmában – milyen nagyok ezek az égitestek? Bennük egy réteg égitestjeinek a területe már nagyon nagy. [Csak egy kozmikus test kiterjedése egyedül rendkívül nagy.] De ugyancsak nincs is úgy, hogy egy rétegnek az égiteste ilyen vagy olyan sok réteg világegyetemnek egy szabályos átlagos mennyiségéből áll. Egy rétegnek az égiteste körülbelül több mint 10.000 réteg világegyetemből állhat, olyanok is léteznek, amelyek 100 millió feletti réteg világegyetemből állnak. Ez nagyon nagy. Mindegyik réteg égiteste egy elképzelhetetlenül gigantikus kozmikus terület.        

Ha az emberek a világegyetem fogalmáról beszélnek, alapjában véve arról a területről beszélnek, amit az emberek felismerhetnek, amelyiken ilyen vagy olyan sok galaxis létezik. A terület, amit a mostani tudomány megfigyelhet, az a kis világegyetem, amiről az emberek beszélnek. Én a földgolyó álláspontjából nézve kezdem elmagyarázni. Ez a kis világegyetem – 3000 kis világegyetem, amelyik olyan nagy, mint a mienk, képezi a világegyetemnek a második rétegét. 3000 világegyetem, amelyik olyan nagy, mint a második réteg világegyetemének a területe, képezi ugyancsak a harmadik rétegnek a világegyetemét. Gondoljatok egyszer utána, ezek a nagyítások (megnagyobbodások) önmagukban elég nagyok. De ez egy olyan magyarázat, amelyik egy vonatkoztatási pont szemszögéből fejlődik ki. A részecskékből, amelyek olyan nagyok, mint a földgolyó, nem csak egy létezik a világegyetemben. A részecskék, amelyek körülbelül olyan nagyok, mint a földgolyónk, mindenütt vannak a világegyetemben, számtalanok. Én éppen a világegyetemnek a sokszoros nagyítását (megnagyobbodását) magyaráztam el egy részecskének az álláspontjából. Valójában ezek mindenütt megtalálhatók az összes égitestben. Mindenben léteznek ilyen nagyságú részecskék. Nekik mind van egy ilyen kiterjeszkedő rendszerük. Nagytól kicsiig, kicsitől nagyig terjeszkedik (terjed) ki. A kis világegyetemnek a rétege már nagyon, nagyon nagy az emberiség számára. Nem számítható ki, hány különböző nagyságú bolygórészecske létezik benne. Miért? A nagyon magas szinteken levő buddhák, taók és istenségek mindent áttekinthetnek, de senkinek sincs az a gondolata, hogy kikutassa, hány porszem létezik. Valójában egy bolygó pontosan úgy lebeg a gigantikus égitestekben, mint egy porszem a kozmikus égitestekben.               

3000 ilyen nagyságú világegyetem nagyobbítja és terjeszti ki állandóan a területét, ezek állandóan megnagyobbítják és kiszélesítik a rendszerüket. Körülbelül több mint 1000 rétegnél az első réteg égiteste rendszerének a területe túl van lépve. Magából ebből a területből sem csak egy létezik. A gigantikus világmindenségben ez is csak egy részecske. Persze a részecskéknek ez a rétege is mindenütt megtalálható az áttekinthetetlen égitestekben. Ezen a területen túl egy teljesen üres állapot van. Mennyiben üres? Ha bármilyen alapanyag ebből a rendszerből be akar menni oda, az semmi mást nem jelent, mint hogy saját magától feloszlik. Mert ennek a rendszernek a területén mindegyik alapanyagnak van élete, tulajdonságai és gondolatai. Ha egy részecske bemegy egy ilyen mikroszkopikus ürességbe, úgy tűnik, mintha ez a részecske nem viselhetne el többé egy gondolatot és életet sem. Azonnal feloszlik, ez azt jelenti, minden fel fog oszlani, ha beleesik oda. Ha így van elmagyarázva, könnyen megérthetjük ezt a fogalmat. De ezen az üres területen túl valójában még léteznek más égitestek, még nagyobb területekkel rendelkező égitestek. Mindazonáltal az ezen a látókörön (horizonton) levő élőlények egy lépést sem tehetnek odáig, mert a még mikroszkopikusabban (mikroszkopikusabb szinten), még mikroszkopikusabban (mikroszkopikusabb szinten) léteznek még mikroszkopikusabb tényezők. A még nagyobb területen azonban azon égitest anyagának és életének a fogalma egészen más lett. Az anyag fogalma nem létezik többé. Ennek az égitestnek a területén a világegyetemek rétegeinek a száma különböző, azonban mindegyik réteg égitestének az alkotórészeiként léteznek a legmikroszkopikusabb, legelementárisabb részecskék. És minden elemi részecske a Zhen Shan, Ren kozmikus tulajdonságokból van összeállítva      

A fogalom, amit itt elmagyarázok, nagyon bonyolult. Mivel az emberi nyelv valóban korlátolt, figyelmesen kell hallgatnotok. Egy példa: Az égitestnek a legnagyobb részecske-alapanyaga bármilyen rétegben szintén a saját rendszerében levő határtalanul mikroszkopikus részecskékből van összeállítva, míg el van érve az ezen nagyságú részecskének a rétege. Ez az összeállított részecske vízszintes rendszerének van nevezve. Ez azt jelenti, az anyagnak a részecskéi nemcsak egy függőleges mikroszkopikus rendszerben levő összetételből származnak, hanem egyidejűleg egy saját maguk által kialakított rendszerből is állnak össze, a mikroszkopikustól a nagyobb, még nagyobb anyagig. Más szavakkal: Az ebben a rendszerben levő mindegyik réteg különböző nagysággal rendelkező összes részecskéje önmagában véve is egy rendszer, amelyik mikroszkopikus alapanyagokból van összeállítva. Persze mindegyik rétegnek a különböző nagyságú részecskéi szintén mindenütt megtalálhatóak ebben a rendszerben. Ezért a különböző nagysággal bíró részecskék egymás között szintén megint egy vízszintesen összeállított rendszert képeznek. Vagyis a legelemibb részecskék és a legnagyobb részecskék rétege közti távolság elég nagy.      

Micsoda végül a legőseredetibb anyag? Víz. Ez a víz, amiről itt beszélek, azonban nem a hétköznapi emberek társadalmában levő víz. Nem is a folyókban, patakokban, tavakban és tengerekben levő víz különböző szinteken. Ez a víz teremti meg az összes alapanyagot és élőlényt az égitestekben azon a szinten. Azt is lehetne mondani, hogy az eredet. Csak ebben az értelemben lehet eredetnek nevezni. Azonban ez a fajta víz más, mint a hétköznapi emberek dimenziójában levő víznek a képzete, ahogyan mi ismerjük. Pontosan megmondva, ez holt víznek kellene legyen nevezve, mert nem mozog. Teljes egészében csendes. Ha beledobsz valamit, egyetlen egy fodrozódó hullám sem létezik. Nem lehetne kavicsokkal kacsázni rajta.   

Ha erről a vízről van szó, beszéljünk először az embervilágnak a vizéről. A tudományt vehetjük példaként. [Világi tudományból tudunk venni egy példát.] A szerves anyag és szervetlen anyag, amikre a mai tudósok gondolnak, lényegében csak az ebben a dimenzióban való felismerések. Az, ami az alapanyagokat képezi, nem korlátozódik csak az ebben a dimenzióban a felszínen levő alapanyagokra. Általában a tudósok fákat, virágokat, füvet, növényeket, állatokat, beleértve az embert – dolgokat ebben a dimenzióban, amelyeknek az emberek véleménye szerint életük van – [szerves anyagként] jelölnek meg, ezek szerves anyagoknak vannak tartva. Valójában mindez ennek a dimenziónak a vizéből van összeállítva. Tudjátok, hogy testünk több mint 90%-a víz. Ez azt jelenti, mi emberek szintén ennek a dimenziónak a vizéből vagyunk összeállítva. Korábban beszéltem arról, hogy a víz minden dolgot létrehozhat. Csak a mai tudomány ezt nem tudja felismerni kutatásokon keresztül. De ennek az anyagi dimenziónak a vizével teremhet zöldség. Ha te a zöldséget a kezeddel nyomod, nyomod, nyomod, végül semmi több nem létezik. Csak még a klorofill marad meg. Ha a klorofill egy speciális módon van kezelve, végül semmi több nem marad meg, minden víz. Vagyis minden ebben a dimenzióban, minden szerves anyag, amire az emberek gondolnak, valójában ennek a dimenziónak a vizéből származik. A víz alakított ki mindent, teremtett meg mindent.

Ezt még a szervetlen anyagokhoz, amelyek fel vannak ismerve: Én mondom nektek, lényegében azok egy magasabb szintnek a vizéből lettek megteremtve. De a mai tudomány nem tudja ezt felismerni, ezért vélik úgy, hogy nem lenne életük. Valójában van életük. Az életüknek a létezési formája egyszerűen túl messzi távol van attól, amit a mai tudomány fel tud ismerni. Ha a mai nézetek szerint fejlődik tovább, ez sohasem lehet felismerve. Kínában az ősi művelési körökben korábban meg lett mondva: Annak az istenségnek nagy képességei lennének; ha beledob egy követ egy edénybe, víz lehet kipréselve belőle. Ez viccként hangzik, valójában viszont ez nem vicc. Az égitestnek az egész területén, amelyik ezen világegyetem által van képezve, mindegyik tárgynak a legalapvetőbb dolga vízből származik. Hogyan néz ki a mikroszkopikusabb víz? Hogyan néz ki a még mikroszkopikusabb víz? Ezt nem lehet elképzelni, egyszerűen elképzelhetetlen. Ezért mondom én, ez csak egy fogalom lehet számotokra.  

Éppen azt mondtam, hogy minden részecskének különböző szinteken van egy legeredetibb, legeredetibb tényezője. Mindazonáltal a részecskéknek egy egészként van úgy függőleges, mint vízszintes elrendezésük is. Úgy mint mi a földön: Ilyen és ilyen sok galaxis képez egy világegyetemet, ilyen és ilyen sok világegyetem képez ugyancsak egy még nagyobb területtel rendelkező világegyetemet. Mi azt mondjuk, hogy a Föld a vonatkoztatási pont, mert mi emberek itt vagyunk és én itt magyarázom a Fá-t, ezért a Földet veszem vonatkoztatási pontként. De a Föld nem minden anyagnak a vonatkoztatási pontja ebben a világegyetemben. Mi minden alapanyagot (szubsztanciát), amit a közelünkben látunk, a leganyagiasabbnak tartunk. Elkerülendő, hogy a gondolataitok összezavarodjanak, korábban én azt mondtam a Fá magyarázatánál, hogy ezek [az alapanyagok] a legalacsonyabb anyag (matéria). Valójában ezek nem az egyetlen anyag. Ez alapvető [elemi] anyagnak is lehet nevezve. Mi egy másik kifejezést is találhatunk erre, létezik még szuperanyag, hiper-szuperanyag és hiperszuper-szuperanyag ……

Ennek a három világkörnek a dimenziójában a Föld a központ. Úgy függőlegesen, vízszintesen, mint a részecskék nagyságának a szempontjából is a középen van. Aztán léteznek még alapanyagok, amelyeknek a tömege nagyobb, mint ennek a Földnek. Ez viszont nem az a tömeg, amiről korábban beszéltem. A dolgoknak – ezek olyasmikből vannak összeállítva, mint atomok és atommagok – nagy lenne a tömege: Ez nem így van elgondolva. Mindezek olyan alapanyagok, amiket az emberiség felismerhet. Amiről én beszélek, az a szuperanyag, amelyik egyáltalán nem az emberi dimenzióból való anyag. De úgy a részecskék szempontjából, mint a felszínes szerkezeti állapot szempontjából is túlszárnyalja ennek a dimenziónak az anyagát. Ezért a legnagyobb szuperanyagnak a vonatkoztatási pontja a három világkörnek a pereme, tehát a legkisebb anyagnak a viszonyítási pontja szintúgy a három világkörnek a peremén van. Az emberi dimenzió a nagy anyag és a kicsi anyag között a középen van, ez [az emberi dimenzió] a vonatkoztatási pontja annak az anyagnak, amit az emberiség felismer. Ha az emberi dimenzióben minden anyagként van megjelölve, akkor azok a dolgok, amelyek a három világkörön belül vannak és kisebbek, mint az embervilágben levő anyag, csak nem-anyagként lehetnek megjelölve. A még kisebbek aztán nem-nem-anyagként vannak megjelölve, a három világkörnek a legkisebb részecskéjeiig. Korábban mondtam, hogy a világegyetemben a nagyságnak a fogalma más, mint annak a nagyságnak a fogalma, amit a hétköznapi emberek ismernek fel. Ez van elgondolva ezzel. Az égitesteknek az összes világegyeteménél ugyanúgy van. Minden részecske élő, nekik van életük. Tehát gondoljátok át egyszer: Egészen mindegy, bármilyen nagy is legyen a világegyetemnek a területe, ő élő. Mindazonáltal az égitesteknek a területén számtalan, számtalan különböző nagyságú részecske létezik, ők mind szintén élőlények. A mennyeknek hány rétegével rendelkezik a világegyetem? Hány rétege létezik a világegyetemeknek? Hány rétege létezik az égitesteknek? Egy élőlény sem tudja megítélni ebben, milyen óriási és sokrétű a világegyetem. Az égitest, amire gondolok, több mint tíz millió réteg világegyetemből van összeállítva, és mégis csak egy porszem a határtalan világegyetemekben, az óriási nagy testekben; ez is egy nagyon kicsi részecske. Ha te nagyon, nagyon messze előre száguldhatsz és visszapillantasz, látni fogod, hogy ez kisebb mint egy homokszem, úgy ahogyan ezt az emberek szemlélik; ha te még távolabbról nézed, ez kisebb mint egy porszem; ha te még távolabbról nézed, nem láthatod többé. Egyszerűen kifejezve, én éppen elmagyaráztam és megmagyaráztam nektek, és úgy tűnik, minha az egész világegyetem úgy lenne összeállítva, hogy a részecskék részecskéket képeznek, a részecskék ugyancsak részecskéket képeznek. Valójában még távolabbról nézvetöbbé nem részecskékből van összeállítva. Nyelv nem is létezik többé, és ez nem is lehet többé elmagyarázva az embereknek.                      

De mindegy hogyan, az emberi gondolkodás korlátozott. Ha én azt mondom, hogy a részecskék részecskéket képeznek, akkor ugyancsak egy egyszerű logikára vezetlek rá téged. Valójában az nincs úgy. A világegyetem szerkezetének a bonyolultsága nem hagyja magát pontosan elmagyarázni az emberi nyelvekkel. Azonkívül, ha az ember elhagyja a dimenziónkat, a gondolkodás, az idő, a tér és az élőlényeknek a formái – minden más lesz. Mindenekelőtt az időtér más. A részecskék között nagy különbségek léteznek. Tudjuk például, hogy a bolygók (csillagok) között létezik egy távolság és ez a távolság elég nagy. De tudjátok, hogy a testünk, a fa, a levegő, a víz és így tovább, minden molekulákból van összeállítva? És a molekulák szintén egy réteg részecske. Azonban ez a réteg részecske az első azok közül, amelyek kisebbek, mint a bolygók (csillagok). Ez azt jelenti, a legnagyobb részecskék azok közül, amelyek kisebbek, mint a bolygók (csillagok), azok molekulák. A legnagyobb részecskék azok közül, amelyek kisebbek, mint a molekulák, azok atomok. Tehát a molekulák és az atomok közti távolság az emberek képzetének a szempontjából elég kicsi (közeli), szinte nem létezik térköz. Ha viszont te belépsz abba az állapotba, meg fogod állapítani, hogy abban a dimenzióban hasonlóképpen létezik annak az ideje és az állapota, ott szintén egy nagyon tágas és széles dimenzió van. Ez mindegyik rétegben így van. Mi a molekulák és csillagok között állunk és nagyon nagynak találjuk az égitesteket. Ha viszont te az atomok és a molekulák között állsz, meg fogod állapítani, hogy azok az égitestek még nagyobbak, mint ezek. Ez azt jelenti, neked meg kell felelned az ideje és tere állapotának, csupán aztán ismerheted fel.       

Azzal, amit éppen elmagyaráztam, azt akartam mondani nektek: Te látod ugyan, hogy a bolygók [csillagok] közötti távolság nagyon nagy, és hogy a molekulák közötti távolság az emberek képzetének a szempontjából  nagyon kicsi, de valójában azok is elég messzi távol vannak egymástól. A részecskék számtalan élőlényt képezhetnek, beleértve minket, embereket, különböző fajta állatokat, különböző fajta növényeket, beleértve a fát, betont, vasat és acélt, és a levegőt is, amiben élünk. Korábban mondtam, hogy az emberek valójában földhalmokban élnek. Mindannyian tudjuk, hogy a giliszták (férgek) a földben mászkálnak körbe. Tudjátok ti, hogy az istenségek bennünket ugyanúgy szemlélnek; az emberek is a földhalmokban mászkálnak körbe. Miért? Mi emberek a földet földként szemléljük. Az istenségek viszont minden molekulát, vagyis a három világkörön belüli molekulákat földként szemlélik, a legdurvább és legpiszkosabb alapanyagokként. Földnek tartják azokat, azok valóban föld. Tehát gondoljátok át egyszer, hogyan szemlélik az istenségek ezt a világegyetemet és ezt a világot? A levegő molekulákból van összeállítva, minden létkörnyezet körülötted molekulákból van összeállítva, a víz is molekulákból van összeállítva ebben a dimenzióban, akár a levegő. Az istenségek mármost földként szemlélik a molekulákat. Emiatt te teljes egészében a föld alá vagy temetve. Az emberek csupa földben mászkálnak körbe, ők pontosan egy ilyen környezetben élnek. Ha így magyarázom el, már meg kell értenetek, miért mondta a nyugati vallásokban Jehova vagy Jézus is, hogy Isten földből teremtette az embereket?! Ténylegesen a keleti embereknél is létezik a történet, hogy Nüwa földből teremtett embereket. Ha így magyarázom el, neked akkor nem nehéz többé ezt megérteni. Valójában az istenségek minden részecskét, amelyik ennek a dimenziónak az alapanyagaiból van összeállítva, a föld porának, földnek tekintik. Lényegében ez így van.        

Előbb elmagyaráztam, hogy a részecskék mindent megalkothatnak a dimenziókban. A különböző égitestek mind nagyon kiterjedtek és nagyon fejlődőek. Minél mikroszkopikusabbak a részecskék, annál szebbek és csodálatosabbak a világok, amelyek ezekből vannak összeállítva. Valójában a még nagyobb részecskék az égitestek még nagyobb területeit vagy még nagyobb élőlényeket képezhetnek. A bolygók [csillagok] közötti távolság az emberek szemében nagyon nagy, a még nagyobb élőlények számára azonban nagyon kicsi, olyan mint a molekulák közötti távolság az emberek számára. Lehet-e akkor a bolygók [csillagok] közötti tér egy élőlény testének egy része vagy sem? Más szavakkal, képezhetnek-e egy még nagyobb élőlényt? Valójában az ugyanaz. Korábban meg lett mondva, hogy léteznek óriások és törpék is. Egészen mindegy, hogy a hétköznapi emberek ezt elismerik vagy sem, én az alapelvek szemszögéből beszélek, csak az idők változtak meg. A történelem idáig fejlődött és meg kell feleljen ezen időszak történelme és kultúrája követelményeinek. Ezért lett ilyen a mai társadalom. Az emberek nem hisznek többé azokban a dolgokban, amiket nem láthatnak és nem érinthetnek meg. Minél kevésbé hisznek az emberek ebben, annál kevésbé lesznek hagyva, hogy megtapasztalják az igaz arculatot, mert az emberek ostobábbak lettek. Vagyis az embereknek a hitetlensége valójában szintén el lett rendezve. Én gyakran mondom: Az emberek saját maguk akarnak rendelkezni a döntés jogával, de ők sohasem rendelkeztek a döntés jogával.    

Egy szót még ahhoz, hogy az emberek saját maguk akarnak rendelkezni a döntés jogával: Az emberek demokráciát akarnak, de valójában az emberek sohasem rendelkeztek igazán a döntés jogával. Mert az istenségek kormányozzák a világot. Teljes bizonyossággal úgy van elrendezve, hogy azok, akik sok szerencsével és nagy képességekkel rendelkeznek, magas hivatalnokok legyenek, és hogy azok, akik kevés szerencsével és kis képességekkel rendelkeznek, abszolút ne lehessenek magas hivatalnokok. A Párizsi Kommün megdöntötte a királyságot. De én mondom nektek, az elnökök mind, akik meg lettek választva Franciaországban egy választási kampányon keresztül, a korábbi császárok voltak. Csak az elrendezés lett másmilyen. Ezzel arra gondolok, hogy minden az istenségek által van elrendezve. Tehát a pártok közötti harcok, amelyek a hétköznapi emberek mai társadalmában játszódnak le, a mai emberiség létkörülményeihez tartoznak. Gondolom, hogy ti mindannyian abban hisztek, hogy ilyesmi nem létezett a régi időkben. Ma az emberiség lényegében egy elidegenedett emberiség, egy elidegenedett társadalom. Erről mindenekelőtt nem beszélek többé.   

Előbb arról beszéltem, hogy a világegyetem különböző részecskéi különböző nagyságú élőlényeket képezhetnek. Azon a bolygón léteznek élőlények, csak nem mutatkoznak meg ebben az emberi dimenzióban, ezért mi emberek nem ismerhetjük fel őket. A mai tudomány nem messzire fejlett és csak ebben a dimenzióban mászkálhat körbe, ezért nem ismerheti fel őket. Tulajdonképpen nagyon egyszerű más dimenziókat felnyitni: Ameddig van egy óriási rendszered a mikroszkopikusban való megfigyelés számára, láthatod azoknak a tárgyaknak a létezési formáját, amelyek a molekulák alatti részecskékből vannak összeállítva. Az embereknek különböző akadályaik vannak, nekik gondolati akadályaik vannak és nem hiszik el, ezért nem merik azt megcsinálni. Értelmetlennek találják azt, és így nem is láthatják a valódi létezésüket. De egészen mindegy, hogy te látni akarod-e őket vagy sem, alkalmilag megmutatják a valódi létüket. Hirtelen látja őket valaki. Tisztázatlan körülmények között az alapanyagok hirtelen mozgalmas állapotban mutatkoznak meg [A körülmények egy furcsa kombinációja alatt lehet, hogy azok az anyagok, amik mozgásban vannak, hirtelen felfedik magukat.], ilyesmi megtörténik időnként. Az emberek a légkör egyfajta fénytörésének tartják a délibábot. A mai tudomány nem tudja megmagyarázni és ez egy olyan állítás, amelyik bizonyítékokal van alátámasztva. Ennek egyáltalán semmi értelme sincs. Valójában ez más dimenzióknak egy igaz megtestesülése. A világegyetemnek azt a fogalmát, amit éppen elmagyaráztam, meg tudjátok érteni, nem igaz? (taps)

Minden anyag ebben a világegyetemben Zhen, Shan, Ren-ből van összeállítva. A Zhen, Shan, Ren különböző megtestesülésekkel bír különböző szinteken. Különböző szinteken vannak megjelenési formáik és különböző létkörülményeket teremtettek a különböző szinteken levő élőlények számára. Odáig az emberekig aztán [Amikor ez odajön az emberi lények szintjéhez,] a Fá-nak a megtestesülése nagyon nagy, nagyon óriási és sokrétű. A művelési formák is nagyon számosak, és az alapelvek, amelyek fel vannak ismerve, szintúgy. A követelmények egy jó emberrel szemben ebben a dimenzióban ,,Emberség”, ,,Méltányosság”, ,,Udvariasság”, ,,Bölcsesség”, ,,Becsületesség“ [jóindulat, hűség, illendőség, tudás, megbízhatóság], és,és,és. Ezek is a Zhen, Shan, Ren-ből származnak. Nagyon sok létezik, nem csak ezek. A tényező, ami a nőket képezi, szelíd és gyengéd; a férfiak kemények (erősek) és becsületesek kellene legyenek, és így tovább. Mindez a Fá-n keresztül van megnyilvánulva, bezárólag az alapanyagok létezési alakjával és az alapanyagok létformájával; mind a Fá-n keresztül vannak megnyilvánulva. A Fá teremtett mindent. 

Most a művelésről beszélek. Miért lehet csupán akkor odamenni, ha az ember elérte annak a szintnek a mércéjét a művelésnél? Mert az a szint az őhozzá tartozó Fá-val rendelkezik. Azon a szinten léteznek mércék az élőlényekkel szemben felállított követelmények számára és a létkörnyezet számára. Ha a test karmával rendelkezik és nem felel meg azon dimenzió környezetének, az nem megy. Egy piszkos test semmi esetre sem mehet egy olyan magas dimenzióba. Ezért neked meg kell felelned egy olyan magas szinten levő test állapotának, ez azt jelenti, nem kell legyen karmád. Nemcsak hogy nem rendelkezel karmával, hanem ennek a testnek az alapanyagai is ennek megfelelően mikroszkopikusak és finomak kell legyenek. Azok, akik nem művelik magukat valóban, nem kaphatják meg ezt, ha törekszenek is rá és bírni akarják. Kivéve, ha művelik magukat. Szenvedések elviselésén és kemény művelésen keresztül kapható meg.  

Azonkívül az életednek az az oldala is meg kell feleljen azon szint mércéjének, ez azt jelenti, a szíved, a gondolataid és az életednek az összes intelligenciája is meg kell feleljen azon szint mércéjének.

Természetesen létezik még egy mérce az élőlények létezési alakja és létállapota számára abban a dimenzióban. Emberként te nem mehetsz oda. A beteljesülés időpontjában neked azon dimenzió élőlényeinek az alakjával kell rendelkezned. Minél magasabb, annál fiatalabb és szebb az élőlényeknek az alakja. Minél alacsonyabb, annál kevésbé szép. Nemcsak az alaknál van ez így, hanem a gondolatok is tisztábbak és szebbek, minél magasabb. A létforma, a beszédmód, a viselkedési mód és a mozdulatok is meg fognak változni. A szavaik olyanok, mint költemények. Ez azonban csak a bizonyos szinteken levő állapot. Még magasabb szinteken ez még szebb. Viszont egyáltalán nem megy, ha az ember nem felel meg azon szint követelményeinek. Én gyakran mondom: A művelés egyvalakitől saját magától függ, a művelési energia a mestertől függ. Ez azt jelenti: A szintről, amit el akarsz érni, még csak nem is tudhatsz; hogyan érheted el akkor? Hogyan csinálhatod meg azt? Te saját magad nem tudod megcsinálni. Én neked csak a művelésért való szívedet nézem meg. Ha eldöntöd, hogy tovább műveled magad, akkor a Mester csinálja meg a dolgokat a másik oldalon. Hogy állhatatos tudsz-e maradni, hogy a végéig tudod-e művelni magad, az a döntő.     

A művelési energiának a konkrét átváltozási formáját nem magyaráztam el nektek. Nem kívánom meg tőletek, hogy ilyesmire összpontosítsátok a figyelmeteket. Akkor nem lesz olyan könnyen előidézve ragaszkodás. Elkerülendő, hogy képzelgéseknek adja át magát az ember. Tudjátok, minél magasabb egyvalaki, annál nyugodtabbak a gondolatai. De nem helyes állandóan a nyugalomra törekedni, ha a xinxing nincs megemelve. Némelyek állandóan a nyugalomra törekszenek a gyakorlásnál, egyszerűen nyugalomba akarnak jutni, és így egy ragaszkodás keletkezett. Én mondom nektek, a kis utak szempontjából nézve, az egy módszer; a magas szintek szempontjából nézve, az egyfajta ,,tevékenyteljes” tevékenység [szándékkal teli viselkedés]. Miért? Mert a nyugalom csak azáltal lehet elérve, hogy idővel a ragaszkodás el lesz távolítva művelésen keresztül. Normális módon nem lehet elérni, ha azt akarná az ember, hogy szántszándékkal egészen nyugalomba jusson és mindent egyszerre levessen (természetesen léteznek különleges esetek, ezekről nem beszélünk). Ha te nyugalomba tudsz jutni, az azt jelenti, hogy a gondolataid már annyira tiszták lettek. Az úgynevezett különleges esetek azokra a művelési módszerekre vonatkoznak, amelyekkel a mellék-ősszellem műveli magát; már a kezdetén szándékosan myugalomba juthat az ember. De ez nem a mi Dáfá-nknál való művelési módszer. Ez nem kicsi probléma.

Korábban azt mondtam: Ha azok, akiknek megvannak a saját céljaik, beszéden keresztül akarnak megváltoztatni másokat vagy rábeszélni és meggyőzni másokat, egészen mindegy, milyen sok értelmük is lehet a szavaiknak [hogy a szavaik milyen ésszerűek], a többiek ezt csak nagyon nehezen fogadhatják el teljes egészében; és az emberszív nem is lesz ezáltal megérintve. Miért? Én mondom nektek, az ok az, hogy a szavaid valójában az összes gondolatodat magukkal hordozzák. A hétköznapi emberek között te minden különböző érzéssel és vágyakozással rendelkezel, sőt sok dologhoz ragaszkodsz, és a szavak, amiket mondasz, bonyolult gondolatokat hordoznak magukban, úgy hogy a szavaidnak nincsen nagy erejük és nagyon szétszórtak. Ehhez jön még, hogy normális módon te a saját nézeteid szempontjából mondasz valamit másoknak; ez nem feltétlenül felel meg a kozmikus Fá-nak, ezért ebben a tekintetben nem rendelkezik az igazság erejével. Ha tehát mondasz valamit másoknak, hozzácsatolod azokat a dolgokat, amelyek téged saját magadat megvédenek, úgy hogy nem leszel megsebezve. Ez azt jelenti, hogy a szavaidnak a célja többé nem tiszta, és így a szavaid nagyon komolytalanok. Ha viszont a gondolataid valóban tisztává és nyugodttá váltak vagy a ragaszkodásod egyre kevesebb és a zavaros gondolataid egyre kevesebbek, meg fogod állapítani, hogy a szavaidnak erejük lesz. Mikor a tétlenről beszéltem, miért mondtam én ott: Ne foglalkozzatok önkényesen azokkal a dolgokkal, amelyekkel nem kellene foglalkozzatok? Éppen mert a szavaid lassanként erőteljessé váltak. Az erőteljes szavak megváltoztathatnak másokat. Egészen mindegy, hogy helyes-e vagy hibás, te megváltoztattál másokat, és akkor talán valami hibásat tettél. Mert az, amit a szemed lát, a felszín. Azonban te nem láthatod a korábbi sorsszerű összefüggést, nem ismered a valódi okot. Ha tehát elérted a még magasabb szinteket, a gondolataid még tisztábbak. A dolgok, amiket a gondolataid magukkal visznek, és a szavak nagyon tiszták. Minél tisztábbak és egyszerűbbek, annál inkább megfelelnek az ezen a szinten levő kozmikus alapelveknek. A szavak egyszerre áttörhetik az emberszívet, behatolhatnak a gondolataiknak a mélyébe és az életüknek a még mikroszkopikusabbjába. Mit gondolsz, milyen erőteljesek ezek? Ezért a nyugalomba juthatás a szintnek egy megtestesülése.

A művelésnél mi meg kell felejünk azon szint követelményeinek, csupán akkor művelhetjük magunkat a mindenkori szintre. Különben nem tudsz odamenni. Ez az oka, amiért a művelésnél el kell távolítsuk az emberi ragaszkodást, amiért karma kell legyen eltávolítva, amiért meg kell felelni a Fá követelményeinek és amiért én gyakran olvastatom veletek a könyvet és amiért ti meg kellene értsétek a Fá-t. 

Előbb egyszerű módon beszéltem erről a kérdésről. Ma egy Fá-konferencia van. Nagyon kevés alkalmatok van, hogy lássatok engem. Nektek sok kérdésetek van és mindig is akartatok egy alkalmat találni, hogy megkérdezzetek engem, ezért arra használom a jövendő időt, hogy megválaszoljam a kérdéseiteket. De egyre kellene ügyeljetek. Némelyek (természetesen ezek mind új tanulók) nagy hangon [pimaszul] beszélnek a kérdezésnél és nem is tisztelik eléggé a Mestert. Természetesen nem a Mester méltóságáról beszélek, de mindazonáltal én vagyok a Mesteretek. Én egy ilyen szintre foglak megváltani benneteket. Amit én adtam nektek, az életetek örökkévalóságában sem viszonozhatjátok. Ezért remélem, hogy a hangnemetek olyan, mint egy tanítvány hangneme. Jó, most leadhatjátok a cédulákat.   

Kérdés: Hány ember művelte magát tathágatává és kapta meg a helyes gyümölcsöt Sákjamuni, Lao-ce és Jézus után?

Mester: Összesen nagyon sok létezik. Sákjamuni után sok ember elérte Taót. Ők mindannyian a buddhizmusban művelték magukat sikeresen. Jézusnak is léteznek némely hontalan tanítványai, akik később sikeresen művelték magukat. Természetesen Kínában is sok művelési forma létezik, mert a művelési módszerek nem korlátozódnak bármiféle régiókra. Ezért a régi korokban a nyugati társadalomban is léteztek Tao-művelők. Nincsenek is kevesen, akik sikeresen művelték magukat; mindezek nem a vallásban művelték magukat sikeresen. De az új időkben csak nagyon kevés ember létezik, aki eljutott a beteljesüléshez. A modern társadalomban szinte egy sem létezik többé.

Kérdés: A ,,Zhuán Fálun”-ban [II. kötet] arról van beszélve, hogy a Hold az ősi időkből való emberiség által lett előállítva. Útalhatna a Tanár egy picit az akkori előállításnak az okaira és a céljára? 

Mester: Mi már mindannyian nevetünk. Mert ez túl messzi távol van a Fá általam való elmagyarázásának a céljától. Te tudásra törekszel és képzelgéseknek adod át magad. Minél inkább átadod magad a képzelgéseknek, annál tisztátalanabbak és nyugtalanabbak a gondolataid. Azonban nemcsak hogy nem engeded el azokat a dolgokat, amelyekhez a hétköznapi emberek között ragaszkodsz, hanem még kérdezel is engem ilyesmiről és belekevered ezt a Fá-ba, úgy hogy egymásba vannak bonyolódva. Éppen ezen a területen aggódom értetek. Adjátok át a szíveteket a művelésnek. Természetesen ez a kérdés fel lett téve, adhatok neked egypár magyarázatot.  

A történelemben nem létezett ennek a mai tudománynak az állapota. Ámde az emberiségnek különböző periódusokban különböző fejlődési formái voltak. Az akkori emberek felismerték a gondokat, amiket az éjszaka hozott az embereknek. Ezért megalkottak egy holdat és felvitték, ez fényt hozhat a földgolyónak az éjszakában. Ennek semmi köze a műveléshez. Nincs úgy, hogy nem magyarázom el szívesen nektek. Ha én valamit kimondok, némely dolgok helyben lesznek hagyva. Mert az, amit kimondok, Fá lesz. Ezért nem kellene rávegyetek arra, hogy azokat a dolgokat magyarázzam el nektek tetszésetek szerint, amelyekben személyesen érdekelve vagytok. 

Kérdés: A gondolat sebessége gyorsabb, mint a fénysebesség?

Mester: Az biztos. Az emberi gondolatnak a sebessége elég nagy. Miközben a szinted egyre magasabb lesz, minden dimenziót át fogsz törni a szinted alatt. Ámde helyesen hallgassátok meg a szavaimat: Miközben a szinted egyre magasabb lesz és a művelési energiád áttör valamilyen dimenziót a szinted alatt, nem lesz korlátozva az alattad levő dimenziók ideje által; és a művelési energia gondolatok által lesz irányítva. Te ebben a környezetben élsz, a járósebességed, az autódnak a sebessége, minden, minden ezen dimenzió idejének a területére korlátozódik. A gondolatok, amiket az emberek kibocsátanak, nagyon gyorsak az emberi dimenzióban. De egy művelő túlszárnyalja ennek a dimenziónak a korlátozását, és akkor nagyon gyorsak a gondolatai. Egyidejűleg mi elmagyaráztuk, hogy az embernek a művelési energiája és minden képesség, amivel az emberi test rendelkezik, a gondolataid által lesz ellenőrizve. Ez azt jelenti, ha a gondolataid ott vannak, a művelési energiád már ott van. Ilyen hatalmas ez a képesség. Azt mondom, ha te egy nagyon magas szintre művelted magad és nem vagy lezárva, valószínűleg egy pillanat alatt felfordíthatnád az eget és a földet. Ezért semmi esetre sem fognak egy lezáratlan állapotban műveltetni téged, ha a Földön műveled magad és még nem jutottál el a teljes megvilágosodáshoz. Az abszolút nem megengedett. Azoknál megengedett, akik kis képességekkel rendelkeznek. Mert ebben a dimenzióban is léteznek istenségek, akik törődnek ezzel a dimenzióval. Ezért mindezt ellenőrzés alatt tudják tartani. Te sem az eget nem tudod felfordítani, sem a földet felborítani. Ha még nagyobb képességeid vannak, az viszont már nem megy. A Mester is fog törődni ezzel.         

Kérdés: Melyik fajta anyagnak van a legnagyobb sebessége ebben a mi világegyetemünkben?

Mester: Te tudományról kérdezel. Ha megmondom neked, kielégítem a törekvő szívedet. Akkor az azt jelentené, hogy a ragaszkodásod meg van nagyobbítva. Ha nem is mondanám meg neked, te már feltetted a kérdést.  

Ebben a dimenzióban a sebességnek, amit a mostani emberek ismernek, még nagyobb energiája van. Az emberek nem fedezték fel és nem is tudják használni. Ami a legnagyobbat és legkisebbet illeti, azok mind az emberi ismeretek álláspontjából  való és az emberek terének és időmezőjének a területén levő felismerések. Ebben a világegyetemben nem létezik a nagy és kicsi fogalma, ahogyan az ember ismeri, ezért az a kérdés, minek van a legnagyobb sebessége ebben a világegyetemben, ahogyan te elgondoltad, a szinttől függ. Például a nagyon magas szinteken levő istenségeknek a beszélési sebessége még gyorsabb, mint a te gondolkodásodnak a sebessége, ha néha nagyon, nagyon lassan is beszélnek. A szavak, amiket mondok, például a mondat, míg azt mondtam, hogy te ragaszkodó vagy, éppen elhangzott, egyik dimenzióban már néhány száz év telt el. Ilyen nagy a különbség. A világegyetem egyszerűen túl gigantikus. Az időmezőknek a különbségei képezik a világegyetemnek a bonyolult dimenzióit. 

Valójában: ,,Nem az időnek a korlátozása alatt állni, az a leggyorsabb.” De emberként, te nem fogod tudni sohasem valóban megérteni ennek a mondatnak a valódi tartalmát. A te elképzelésed arról ,,minek van a legnagyobb sebessége a világegyetemben?” egy emberi gondolat és emberi felismerés. A mi meglevő dimenziónkban is ez az idő nem abszolút. Tudjátok, hogy én a ,,Zhuán Fálun”-ban arról beszéltem, hogy a távolság attól a csillagtól, amit látnak, idáig, mihozzánkig 150.000 fényév. Valójában én ezt csak azzal magyaráztam el, amit az emberek a mostani tudománnyal felismerhetnek. Lényegében azonban ez nincs úgy. Miért nincs ez úgy? Gondoljátok át egyszer, különböző dimenziókban különböző idők léteznek. A mi földgolyónk körzetében létezik egy időmező. Minden ennek az időnek a területére (körzetére) van korlátozva. Mihelyt a műhold túljut a légkörünkön, már egy másik idő uralkodik. Az semmiképp sem ugyanaz az időmező, mint a földgolyó idejéé. Ha más bolygók [csillagok] előtt repül el, létezik ugyancsak azoknak a bolygóknak [csillagoknak] az időmezője. Minél nagyobbak az égitestek, annál nagyobb a különbség időben és sebességben.    

Te úgy véled, hogy az események a tejútrendszerben csupán 150.000 fényév múlva láthatóak. Én mondom nektek, valójában lehet, hogy te már három, két éven belül láthatod azokat. Miért? Mert a fénynek a sebessége is az időmező által van ellenőrizve. Különböző időmezőknek az áttörésénél a fénynek a sebessége ,,ss—ss—ss—“ néha gyorsabb, néha lassúbb lesz. Ha közeledik a földgolyónkhoz, megfelel újra a földgolyó időmezőjének. Így nagyon lassú lett. Ha te ennek a földgolyónak az időmezőjével, amit az emberiség felismerhet, a világegyetemnek az idejét méred, egyáltalán nem mérheted meg. Az emberiségnek a felismerései az igazságról, az anyagról, az életről, az elképzelés a világegyetemről és a felismerések sok dologról nem helyesek, bezárólag a mi embereink fejlődéséről valókkal.    

Kérdés: Hogyan magyarázzák a buddhista iskolák nagy megvilágosultjai ennek a világegyetemünknek a fényét?

Mester: Ugyan mi van abban, ha csak fényt lát az ember? Sok fajtája létezik a fénynek. Különböző szinteken ez szintén nem ugyanaz. A körülmények, amelyek között a fény ki van sugározva, és a cél is különböző. Ne gondolkozz emberi gondolatokkal azokról a dolgokról, amelyek magasabbak, mint az emberek. Azt mondom, ha te művelni akarod magad, gyakrabban kell olvasnod a könyvet, gyakrabban kell tanulnod a Fá-t. Mindent, amit nem tudsz felismerni, és amiről semmit sem tudsz, később láthatod a Fá-ban. Gondoljátok át egyszer, én azt mondtam, hogy minden tárgynak van energiája; még a molekuláknak is van energiájuk. Az emberek nem érezhetik, hogy a molekulák rendelkeznek energiával, mert az emberiség maga is molekulákból áll. Ezért nem érezhetik ezt. Annál, aminek van energiája, létezik fény és energia. Nem kellene szúnyogból elefántot csinálni és mindenen csodálkozni. Mihelyt megmutatkozik a Dáfá-tanítványok hatalmas erénye, akkor van csupán az a nagyszerű pillanat, amelyikben a fénysugarak mindent elárasztanak.    

Kérdés: Megjelentethetjük-e a Mester jingweneit az újságban, azért hogy a Fá-t terjesszük? Attól tartunk, hogy a jingwenek értelme félre lesz értve.

Mester: Hát, az fog történni. Ezért inkább ne csináljátok azt. Miért? Én mondom nektek, a legjobb út és mód, ahogyan mi a Fá-t terjesszük, az, hogy ti együtt gyakoroltok. Mi csak arról beszélünk, hogy a sorskapcsolatokkal rendelkező emberek nem lesznek kihagyva. A Fá terjesztésével nem arra gondolok, hogy az egész emberiség kellene jöjjön és megkapja a Fá-t. Semmiképp sem ez a jelentése. Ezzel arra gondolok, hogy a sorskapcsolatokkal rendelkező embereket kellene hagyni, hogy megkapják a Fá-t. Ma ezt világosan elmagyarázhatom nektek. A Fá terjesztésére való módszer, amit mindig is használunk, az ez: Ti a szabadban gyakoroltok; ehhez jön még, hogy a Dáfá-könyveink megvásárolhatók a társadalom könyvkereskedéseiben. A Fá-testem rá fogja venni a sorskapcsolatokkal rendelkező embereket, hogy megvegyék a könyvet. Mihelyt egy sorskapcsolattal rendelkező ember olvassa, jönni fog és tanulni fogja. Egyidejűleg mi a szabadban gyakorlunk. Akkor a Fá-test úgy fogja elrendezni, hogy találja meg a gyakorlóhelyet és kapja meg a Fá-t. Különböző körülmények között [A körülmények egy furcsa kombinációján keresztül] ide lesz vezetve a gyakorlásra, vagy megtalálhatja a tanulóinkat. Mi így rendeztük el a dolgot.    

Avégett hogy még több ember tudjon erről, ti sok-sok módszert használtatok. Ez a tanulóknak a szíve, én láthatom ezt. Ti nagyon is jól csináltátok. Mindazonáltal ezek mind saját kezdeményezésből fakadő személyes tevékenységek. Ezért nem mondtam meg kifejezetten, hogy megy-e vagy nem megy. Viszont a módszer a Dáfá terjesztésére, amit hátrahagytam a Fá-ban a Dáfá számára, az ez: A közös gyakorlásunk a szabadban plusz Fá-konferenciák: a könyvek megvehetők a könyvkereskedésekben. A sorskapcsolattal rendelkező emberek odamennek és megveszik  akönyvet. Az olvasás után művelni akarják magukat, azután maguktól idejönnek, hogy tanulják. Így van ez. Természetesen a tanulóink használják néha az újságokat a saját tevékenységeiken keresztül, avégett hogy mások tájékoztatva legyenek. Ezáltal szintén sok ember kaphatja meg a Fá-t. Én szintén nem tagadom meg ezt a formát. Lehetővé teszi, hogy a sorskapcsolatokkal rendelkező emberek tudomást szerezzenek róla. De én csak azt mondtam, hogy a legjobb forma a Fá terjesztésére, amit hátrahagytam nektek, a közös gyakorlás és a Fá-konferenciák.     

Kérdés: Én a Fá terjesztését a művelés egy elválaszthatatlan részeként tekintem. De a Mester azt mondta, hogy a Fá terjesztésének semmi köze a műveléshez. 

Mester: A Fá terjesztése és a beteljesülés természetesen két különböző fogalom. Mégis létezik egyvalami: Ha te a Fá terjesztésére való munkát végzed és ezt munkának tekinted – bár gyakran teszel sok erőfeszítést és szorgalommal csinálod, de ha a mindennapokban alig olvasod a könyveket és nincs időd a gyakorlásra, akkor ez a munka teljes bizonyossággal el van választva a Fá-tól. Ez azt jelenti, hogy te nem hoztad kapcsolatba a művelésedet a munkáddal. A munkánál nagyon ragaszkodó (makacs) vagy, anélkül hogy utánagondolnál, hogy a problémáknak, amikkel találkozol, a saját xinxingedhez van-e közük; hogy a munkastílus megfelel-e a Fá-nak vagy a művelők számára felállított mércének. Ha te nem ezen a módon keresel belül és nem így szemléled a dolgot, akkor ez csak a hétköznapi embereknek egy munkája. Az semmi mást nem jelent, mint hogy egy hétköznapi ember végzi a Dáfá munkáját. Legalábbis nem a művelők számára felállított mércének megfelelően tetted a dolgokat. A művelés kapcsolatba kellene legyen hozva a munkával. Ha te minden kényes problémánál, amivel a munkánál találkozol, az okokat a saját xinxingednél tudod keresni és saját magadba tudsz nézni: A problémáknál utánagondolok: Miért van ez így? Valamit hibásan csináltam? Vagy a kiindulópontommal nincs rendben valami? Vagy bármi más? Vagyis ha te állandóan fel tudod állítani saját magad számára az egy gyakorlóval szembeni követelményeket és ezáltal saját magadat le tudod mérni; ha te nem lazítasz mindegyik gondolatnál és művelőnek tekinted magad, akkor már a művelésnél vagy. A munkád akkor nem lett már kapcsolatba hozva a Fá-val? Ami a beteljesülést illeti: Az attól függ, hogyan műveled magad és hogy a beteljesülésig művelted-e magad. Ez érvényes minden egyes ember számára. Minden nap műveli magát. Hogy eljuthat-e a beteljesüléshez – neki el kell érnie a beteljesülésnek az állapotát.             

Kérdés: Én minden nap olvasom a ,,Zhuán Fálun”-t. Azonban úgy találom, hogy már elegendő, ha az ember egy általános ismerettel rendelkezik némely dolgokról, mint ,,Zhuyouke”, ,,Bigu”, ,,A csi lopása” és ,,A csi gyűjtése”.

Mester: Én mondom nektek, bár az ilyen dolgokat példaként magyaráztam el, azonban az, amit elmagyaráztam, nem csak ez. Amit elmagyaráztam, azok Fá-alapelvek! A tartalom emögött számtalan, végtelen és határtalan. Amilyen nagy a világegyetem, olyan nagy a Fá. Csak én ezt a Fá-t az embereknek a legnormálisabb cselekvéseivel, a legfelszínesebb, legegyszerűbb nyelvvel és az embereknek a legalacsonyabb formájával magyaráztam el, avégett hogy megérthesd és felismerhesd a határtalan, végtelen tartalmat mögötte. Ezért semmiképp sem kellene válogassatok az olvasásnál. A Fá olvasásánál a végéig kellene olvassátok, anélkül hogy bármelyik fejezetet kihagynátok. Erre feltétlenül ügyelnetek kell. Az elválaszthatatlansága [folytonossága] nagyon előnyös a művelésed számára. A Fá elválaszthatatlan. Ezért az olvasásnál nem kellene válogass.

Kérdés: Egy gyakorlónak a környezetében minden a Mester által lett átváltoztatva és kifejlesztve?

Mester: A környezet nem lett átváltoztatva és kifejlesztve. Minden, ami a művelésetek közben felbukkan a környezetetekben, a saját veled született sorsszerű összefüggésre vezethető vissza. Ez azt jelenti, ez a te saját karma-viszonzásod. Jutalmak is léteznek a jó dolgokért, amiket korábban tettél. Minden a könyörületességednek és a karmádnak a hatása. Felhasználtam azokat, avégett hogy művelhesd magad. Az nem általam lett átváltoztatva és kifejlesztve. Miközben átjutsz a vizsgákon, ténylegesen is azon vagy, hogy visszafizesd a karmát. Ez biztos. Amit sok tanuló az álmaiban vagy a meditációnál látott, az is nem mind lett átváltoztatva és kifejlesztve. Sok ezekből igaz megtestesülés, csak az érzékelésed nem olyan világos.

Kérdés: Mester, kérem, meséljen néhány dolgot az Ön műveléséről azoknak a tanítványoknak, akik eljuthatnak a beteljesüléshez.

Mester: Miután eljutottál a beteljesüléshez, meg fogod tudni. Tulajdonképpen terveztem, hogy dolgokat meséljek nektek rólam. Úgy ahogyan most néz ki, ez egyre kevésbé lehetséges. Miért? Mivel a jövendő emberek semmit sem szabad tudjanak a létezésemről, nem akarok dolgokat hátrahagyni rólam az embereknek. Ami titeket illet: Mihelyt eljuttok a beteljesüléshez, meg fogjátok tudni. Abban a pillanatban te nem tudod leírni, milyen nagyszerű a Mestered, ha teljesen ki is meríthetnéd a nyelvet! (taps)

Én nemcsak számotokra, hanem az összes élőlény számára is elviseltem a teljes aggodalmat és fáradságot. Az összes élőlényért szinte mindent kimerítettem részemről. Természetesen ez a fajta kimerítés nem az, amit ti értetek meg, hogy semmi sincs többé ott. Gyakran mondom, hogy én mindent belepréseltem ebbe a Fá-ba, ami lehetővé teheti a műveléseteket és megemelkedéseteket, amit megkaphattok a művelésnél. Ámbár ti különböző szinteken vagytok találhatóak, közületek egyik sem értheti meg valóban, milyen súlya van a szavaimnak. Ameddig műveled magad, mindent meg fogsz kapni. De tudjátok, mennyi dolog van tartalmazva részemről azokban a dolgokban, amiket kaptatok? (taps) Természetesen nem akarok semmit sem mondani a saját dolgaimról. Csak azt akarom mondani nektek, hogy azt is meg kellene tudnotok becsülni, amit én Mesterként csinálok! Feltétlenül jól kellene művelnetek magatokat és nem kellene elszalasztanotok ezt a sorsalkalmat.    

Kérdés: Mikor kaphatjuk meg a nyugatiak által lefordított Dáfá-t?

Mester: A ,,Zhuán Fálun” hamarosan meglesz. A francia változat lesz legközelebb nyomtatásra adva egy kiadónak; az angol változat már ott van; a német változat is már kapható a könyvkereskedésekben, sok könyvkereskedésben már meg kellene legyen. Ami más nyelveket illet: Az olasz és spanyol változat kellene legyen éppen lefordítva; az orosz változat már ott van. Ezek a nyugati nyelvek. Léteznek szintén emberek, akik más nyelvekre fordítják a könyvet. Ebben a dologban én valóban nagyon gondos vagyok. De gyakran úgy van, hogy a sorsalkalmak sok tekintetben még nincsenek megérve, És ehhez jönnek még a zavarások minden oldalról, amelyeknek ti nem lehettek tudatában, ezért újra és újra késleltetve van.

Kérdés: Miután a xinxingnek a művelése a legfontosabb, miért beszélt a Mester a könyvben még a művelési szintekről és a természetfeletti képességekről is?

Mester: Sok kérdés lett az új tanulók által feltéve. A kérdések a könyv elolvasása után kellett volna legyenek feltéve! A művelés és a buddhának a képességei nem lehetnek elválasztva. Ezért ezeket a dolgokat csak az alapelvtől fogva, a Fá-alapelv szempontjából magyaráztam el összefogóan, avégett hogy megérthesd ezeket. Megneveztem egy példát, avégett hogy a művelők megérthessék a másik dolgokat. Ez a cél. Nincs úgy, hogy nem hagylak benneteket ezekre a dolgokra törekedni és mégis elmagyarázom ezeket. Ezek nem hagyják magukat elválasztani a Fofá művelésétől. Hogy ti ezekre törekedtek és hogy a Fá-alapelveket meg kellett volna értsétek, az valami egészen más. Ezek a Fofá másik oldalának a megtestesülései. Hogy te nem láthatod a Fofá isteni képességeinek a rendkívüli pompázatos dolgát, azon múlik, hogy a könyvet az emberi nézetekkel olvasod. Te csak azt olvasod, ami megfelel az ízlésednek. Amit te egy hétköznapi embernek a gondolataival nem tudsz megérteni, azt nem olvasod. Még csak el sem fogadod. De éppen ez az oka, amiért nem emelkedhetsz meg. 

Kérdés: Miért van az mondva, hogy a homoszexualitás erkölcstelen?

Mester: Gondoljátok át egyszer, a homoszexualitás az egy emberi viselkedés? A menny férfiakat és nőket teremtett. Mi hát a célja ennek? Hogy az emberek sokasodjanak. Hogy férfiak férfiakkal és nők nőkkel vannak együtt: Csak egyszer szükséges utánagondolnia ennek, és már felismeri az ember, hogy ez helyes-e vagy sem. Ha egyvalaki egy kis dolognál nem rendes, akkor meg van mondva, hogy hibásan cselekszik; ha viszont egyvalaki egy nagy dolognál nem rendes, akkor elveszítette az emberek erkölcsi normáit, és nem méltó többé arra, hogy ember legyen  

Én megmondom nektek, miért lett a mai társadalom ilyen. Az ok abban rejlik, hogy nem létezik egy ortodox Fá sem, amelyik megfékezi az embereket. Ez a Dáfá éppen a legkaotikusabb környezetben kell legyen terjesztve, abban az időben, amelyikben a vallások közül egyik sem válthat meg többé embereket, és abban az állapotban, amelyikben minden istenség levette a kezét erről és nem törődik többet vele. A Fá-nak az ereje ilyen nagy. A legjobb időkben éppen hogy nem szükséges egy ilyen nagy Fá-t terjeszteni. Éppen a legkomiszabb időben mutatkozhat meg a Fá-nak az ereje. De erre még léteznek más okok is. 

Kérdés: Miért vannak rossz embereknek tartva a homoszexuálisok?

Mester: Én mondom nektek: Ha ma nem terjesztettem volna ezt a Fá-t, a homoszexuálisok lennének az elsők, akik meg lennének semmisítve az istenségek által. Nem én fogom megsemmisíteni őket, hanem az istenségek. Tudjátok, hogy a homoszexuálisok találtak egy indoklást. Azt mondják, hogy ők léteztek az ógörög kultúrában. Az stimmel. Az ógörög kultúrában léteztek hasonló jelenségek. Tudjátok, miért nincs többé ott az ógörög kultúra? Miért nincsenek többé ott az ógörög emberek? Mert olyan messze menően romlottak voltak. Aztán meg lettek semmisítve.

Mikor az istenségek az embereket teremtették, szabályokat állapítottak meg az emberi viselkedésre és életmódokat az emberek számára. Ha az emberek túllépik ezt a területet, akkor többé nem lesznek embereknek tartva. Azonban nektek továbbra is emberi alakotok van. Akkor az istenségek nem tűrhetik, hogy tovább létezzetek. Meg fognak semmisíteni benneteket. Tudjátok, miért bukkannak fel a földön háborúk, járványok, természeti katasztrófák és emberi szerencsétlenség [mesterséges katasztrófák]? Pontosan mert az embereknek karmájuk van. Azért léteznek, hogy eltávolítsák a karmát az emberek számára. A legszebb történelmi korszakokban is a jövőben a földön fognak létezni háborúk, járványok, természeti katasztrófák és emberi szerencsétlenség [mesterséges katasztrófák]. Ez egy módszer, hogy eltávolítsák az emberek számára a karmát. Némelyek bűntettet követtek el. A hús-vér testének a halálán keresztül és szenvedésen keresztül el van távolítva a karmája. Ha azután újraszületik, nincs karmája többé. Az élete nem fog valóban meghalni, újra fog születni. De némelyek túl nagy karmát hoztak létre, akkor az életének a lényege lesz megérintve; minden meg lesz semmisítve. A homoszexuálisok nemcsak magukat azokat a szabályokat szegik meg, amiket az istenségek tettek az emberek elébe, hanem az emberi társadalom erkölcsi szabályait is szabotálják. Mindenekelőtt az a benyomás, amit a gyermekeknek hagynak hátra, ahhoz fog vezetni, hogy a jövendő társadalom olyan lesz, mint a démonok. Ez a probléma. De ennél a fajta megsemmisítésnél nincs úgy, hogy a megsemmisítésnél minden egyszerre eltűnik. Rétegről rétegre lesz megsemmisítve egy olyan sebességgel, ami nekünk nagyon gyorsnak tűnik. Az ő számára viszont abban az időmezőben rendkívül lassú. Egyszer s mindenkorra szélsőséges fájdalmakkal lesz megsemmisítve. Ez egy nagyon borzalmas dolog. Egy ember becsületesen kellene éljen. Nyíltan és tisztességesen kellene éljen, mint egy ember. Nem kellene szabad folyást engednie a démon-természetének és egyszerűen azt tennie, amit akar.         

Kérdés: Én szeretném megkapni a helyes gyümölcsöt. Az arhát gyümölcshelyzetét tűztem ki célul magamnak. És saját magamtól nem segítek senkinek, akinek nincs sorskapcsolata velem. A Fá terjesztésével is így járok el. Ezt hibásan csináltam? 

Mester: Ezt hibásan csináltad. Ez a te emberi gondolatod volt a felszínen. Tudjátok ti, hova kellene művelje magát mindegyik közületek, mennyit tudsz te elviselni, mennyi De-vel rendelkezel, milyen nagy az anyagi alapod? Én mindent nagyon jól elrendeztem számodra. Saját magad akarod elrendezni a művelés útját magad számára. Az nem tartható. Nem is lesz senki által elismerve. Miért kötelezted el magad az arhát pozíciójára? Mert a Fá-t most csak odáig tudod megérteni. Neked sok ragaszkodásod van, amit nem akarsz elengedni. Csak azt lehet mondani, hogy te a Fá-t csak ennyire érted. Ezért van egy ilyen felismerésed. Ha a Fá-t később egy magasabb fokon érted meg és többször elolvastad a Dáfá-könyveket, akkor teljes bizonyossággal meg fogod változtatni ezt a gondolatot. Azt fogod gondolni, hogy nem kellett volna feltegyed ezt a kérdést, és el fogsz pirulni. Most csak azt mondhatom neked, hogy ez a te mostani alapodat képviseli. Ezért nem is teszek neked szemrehányást. De a viselkedésed nem helyes. Hogy te saját magaddal szemben hanyag vagy és nem akarod elengedni a ragaszkodásodat, ahhoz fog vezetni, hogy alig haladhatsz még előre állhatatosan.        

Kérdés: Mikor éppen elkezdtem, teljesen bevetettem magam, és folytonosan is haladtam előre. De röviddel ezelőtt hirtelen kételyem támadt a Dáfá-val szemben. Azonkívül újra és újra hibákat követtem el, úgy hogy nem tudtam átjutni a vizsgákon. Ezek gondolati karma általi zavarások vagy démonok zavarásai?

Mester: Miért mondom én nektek vissza az eredethez és vissza a valóhoz? Mi a célja annak, visszatérni a valóhoz? Hogy ezáltal visszatérj a valódi énedhez. Egy embernek sok ragaszkodása van, mindenféle nézetei és minden különféle érzése és vágyakozása. A fejedben van minden gondolat, de azok mind nem te vagy. Én azt mondtam, hogy a kapu teljesen nyitva van. Csak a szíveteken, az emberszíven múlik, és azon, hogy művelhetitek-e magatokat, hogy még rendelkezhettek-e a gondolattal, az óhajjal, hogy visszatérjetek az eredethez, a valóhoz. Ezért mondom én nektek, minden, ami zavarja a gondolataitokat, talán nem te vagy. Ha némelyik nem tudja elengedni a személyes érdekeket a hétköznapi emberek között, vagy ha nem tudja megkülönböztetni, hogy az a gondolat ő saját maga-e, ha a rossz gondolatokat is saját magának (az énjének) tartja, akkor mi egyáltalán nem fogunk törődni többé ezzel. Miért? Mert a rossz gondolatokat már saját magának (a saját énjének) tartja. És az összes dolog részünkről nem lehet odaadva azoknak a rossz gondolatoknak.       

Kérdés: A ,,Zhuán Fálun”-ban arról lett beszélve, hogy a nagy megvilágosultak a saját tulajdonságaik szerint alakítják a világegyetemeket. 

Mester: Én mondom nektek, sokan olvasták ezt a fejezetet. Ez a különböző szinteken levő világegyetemekben történő eseményekre vonatkozik a gigantikus mennyei rendszerekben, amelyek minden világegyetemet felölelnek. Az égitestek egyszerűen túl nagyok. Nem az összes égitest dolgai azok, amiket el akarok magyarázni nektek. A különböző szinteken levő égitestekben a nagy megvilágosultak különböző Fá-alapelveket ismertek fel a kozmikus Dáfá-ból. Amit a nagy megvilágosultak ugyanazon a szinten ismertek fel, az is különbözik egymástól. Ha a különböző nagyságú világegyetemek közül némelyek megromlottak a gigantikus égitestekben, a nagy megvilágosultak, akik magasan és ortodox módon ismerték fel [akik egy magas szintre és erényes törvényekbe világosodtak meg], újólag fel fogják építeni azt a réteg világegyetemet. Ez viszont nem vonatkozik az összes összehasonlíthatatlanul óriási égitestre, amelyik magába foglalja különböző szinteknek a számtalan világegyetemét. 

Kérdés: Az ,,Egy párbeszéd az Időval” című jingwenben az istenségről lett beszélve. Mit kellene érteni az ,,istenség” fogalma alatt? Mi a különbség az istenség, buddha és tao között? Milyen a viszonyuk az őseredeti istenségekhez?

Mester: A világegyetemben minden, ami túllépi a hétköznapi embereknek a képességeit, istenség. Számtalan mikroszkopikus, óriási élőlény létezik, ezek mindenütt megtalálhatóak a levegőben. Ők mindannyian alak nélküli istenségek. Így van ez. Léteznek különböző látókörű istenségek, náluk is léteznek különböző fajták. Buddha (A buddha) egy istenség? Tao (A tao) egy istenség? Összefoglalva ők mindannyian istenségeknek vannak nevezve. Csak nekik megvannak a saját tulajdonságaik a művelésnél, a saját kinézetük és a saját különleges dolgaik, amelyek képezik őket. Az egyiket taónak hívják, az egyiket buddhának hívják, az egyiket istenségnek hívják. A világegyetemben mind és mind rendelkeznek gondolatokkal és élettel. Mondhatod-e te akkor, hogy ők nem istenségek? Az idő mindegyik dimenzióban egészen pontosan meghatározza minden anyagnak a változásait ezen a dimenzión belül. Mit gondolsz, ő nem egy istenség? Képes arra, hogy megtudja minden élőlénynek a gondolatait az ellenőrzési területén. Ha beszélni akar, beszélni is tud. Ha egy emberi alakba akarja összehúzni magát, egy emberi alakba is összehúzhatja magát. Mit gondolsz, ő nem egy istenség? Az emberek azt hiszik, az idő csak egyfajta fogalom lenne: A nap felkel és lemegy. Az emberek lerögzítettek néhány pontot az órán és néhány számjegyet, és ez már az idő kellene legyen. Ez a megjelenési formája az időnek a hétköznapi emberek társadalmában, bezárólag a napkeltével és a naplementével. Én mondom nektek, a napkelte, a naplemente és a föld keringése a nap körül szintén ennek a dimenziónak az ideje által lett megállapítva és elrendezve, nem léteznek eltérések.  

Kérdés: Kitűztem magamnak azt a célt, hogy eljussak a beteljesüléshez. Ha a Mester felhagy azzal, hogy a Fá-t terjessze, akkor rendelkezem-e még védelemmel a Mesternek a Fá-teste által? 

Mester: Valójában már nem terjesztem többé a Fá-t. Az időszak, amelyikben szisztematikusan terjesztettem a Fá-t, már elmúlt. Most csak azért jöttem, hogy részt vegyek a Fá-konferencián és mellékesen megválaszoljak néhány kérdést számotokra. A tanácsadóhely (asszisztensközpont) vezetőjének mindig van egy gondolata: Hogy magasabban magyarázzam és valamivel többet magyarázzak nektek. A múltban a Fá általam való terjesztése volt a legeslegfontosabb. Ma a ti művelésetek és emelkedésetek a legeslegfontosabb. Hogy lehetne, hogy ne létezzen egy Fá-test sem, aki ezzel törődne? Ha a Fá-testem nem törődik többé ezzel, ti már eljutottatok a beteljesüléshez. 

Kérdés: Némelyek az új tanulók közül, akik éppen megkapták a Fá-t, szívesen meghallgatnák vagy megnéznék a Mester Fá-magyarázatainak 1998 előtt Észak-Amerikában készült hangszalag-, illetve videofelvételeit. Megy ez?

Mester: A Fá-ról, amit az USA-ban való első látogatásomkor magyaráztam el, most létezik egy könyv. Ha a könyvet olvasod, az nagyon előnyös a Fá általad való felismerésére. Ha viszont a videót nézed meg, az talán nincs rád irányulva, mivel én akkoriban a jelenlevő tanulók helyzetére irányulva magyaráztam el. A könyv azonban általános érvényűséggel rendelkezik, át lett dolgozva. Azonkívül a videofelvételeknél talán már felfedeztétek a legnagyobb feltűnőséget a Fá általam való magyarázatánál. Miközben magyarázok, magyarázok, magyarázok, hirtelen témát váltottam és elkezdek egy másik kérdésről beszélni. Talán mindannyiótoknak van egy ilyen benyomása. Miért van ez így? Mert megállapítottam, hogy a tanulók már megértették, miközben magyaráztam és magyaráztam. Még nem magyaráztam a végéig, mielőtt már megértették. Tehát jó, akkor nem magyarázom tovább és elkezdek egy másik kérdésről beszélni. Ez gyakran előfordul a videóknál, ezért neked a videónak a megnézése sok kérdésnél nem feltétlenül jobb, mint a könyvnek az olvasása. Ellenkezőleg, a könyv jobb számodra. Erre gondoltam ezzel. Ha a könyv és a videó egyidejűleg léteznek, zavarások lesznek okozva. Ezért minden hangszalag- és videofelvétel meg kell legyen semmisítve, miután a Fá-nak a különböző területeken való magyarázatáról szóló könyvek nyilvánosságra vannak hozva. Ez a Dáfá megóvására szolgál. Amiket nem tud elengedni, azok az emberi érzések.        

Kérdés: A feleségem és én, mindketten a Dáfá-ban műveljük magunkat. Egypár hónappal ezelőtt egymásután mindketten egy csodaszép nagy madárról álmodtunk. Miután ez a madár bejutott a testembe, eltűnt. A feleségem aztán hallotta ennek a madárnak a csicsergését. Mit jelent ez?

Mester: Ez persze csak egy madár. Maguk az istenségek is, akik nagyon magas szintekről jöttek le, a sok-sok életben való újraszületések közben talán ebben az egy életben emberként és a következő életben állatként születhetnek újra. Így van ez pontosan az emberi társadalomban. Az, amit a művelés kezdetén első alkalommal láttatok, talán az eredeti alakotok vagy arról a helyről való árnyékképek, ahol eredetileg tartózkodtatok. Ez lehet egy emberi alak, vagy egy állaté, lehet ez vagy az. A madarak a mennyben szintén istenségek.  

Kérdés: Vehetnek be a művelők erősítő szereket [táplálkozási kiegészítőket]?

Mester: Te nem olvastad a könyvet, te egyszerűen nem olvastad a könyvet. Gondoljátok át egyszer, ha egy művelő testének betegségei vannak, nem jöhet létre művelési energia. Ez azt jelenti, egy tisztátalan testtel nem művelődhetsz. Ezért a tested meg lesz tisztítva a művelésnél, avégett hogy abszolút tiszta legyen. Azután létrejön a művelési energia. Ezért mondom én, hogy mi nem gyógyítunk betegségeket. De meg fogom tisztítani a testet azok számára, akik valóban művelik magukat. Akkor egy ilyen testnek nincsenek betegségei. Tehát mi mindannyian egy olyan testet akarunk kapni, amelyik a buddha szintjén van. Megkaphatod te ezt erősítő szerek [táplálkozási kiegészítők] bevételén keresztül? Biztosan nem. Minek szeded akkor azokat? Szintén nem olyasmi, aminek jó íze van, úgy hogy te kipróbálnád egyszer csemegeként. A művelés közben mi újra és újra meg fogjuk tisztítani a testedet, hogy egyre közelebb jusson a legnormálisabb és legjobb állapothoz. A gyógyszerek bevételével ez nem érhető el. Ha gyógyszereket szedsz, az azt jelenti, hogy hát te még nem olyan igazán bízol a művelésben és persze még nem tekinted magad művelőnek. Ez nem ez az alapelv? Ha te saját magadat nem tekinted művelőnek, hogyan tekinthetnénk mi művelőnek téged? Ez nem ez az alapelv? Egészen mindegy, hogy ez egy kész kínai készítmény vagy egy nyugati gyógyszer, ez mind gyógyszer, az biztos. A célod végül is csak abban rejlik, hogy egy egészséges tested legyen. De a mi művelésünk messze túlmegy ezen. A viszony már csak ilyen. Hogyan cselekedsz te akkor?     

Kérdés: Mi Kínából való tanítványok vagyunk. Létezik további öt személy, aki különböző okok miatt nem érte el, hogy eljusson ide. Az ok, amiért nem tudtak eljönni, abban rejlik, hogy a démoni zavarás túl nagy volt vagy ez a a Mester elrendezése volt?

Mester: Még csak titeket ötőtöket sem akartalak hagyni, hogy eljöjjetek. Miért? Előbb azt mondtam, hogy korábban a Fá-nak az általam való terjesztése volt a legeslegfontosabb, és ma a ti művelésetek és emelkedésetek a legeslegfontosabb. Adjátok át a szíveteket a művelésnek, műveljétek magatokat szilárdan, az a legeslegfontosabb. Ha a szív nyugtalan, ha meg akarsz találni és a Fá-t akarod hallani, ha te mindenhova követsz…, akkor ez semmiféle hasznot nem hoz a művelésednek, egyáltalán semmi hasznot. Mikor egy Fá-konferencia lett rendezve Szingapúrban, sok ember akart odautazni a szárazföldi Kínából. Akkor azt mondtam a főtanácsadóhelynek: Nektek továbbítanotok kellene, hogy az összes terület tanácsadóhelyeinek továbbítaniuk kellene, hogy a tanulók semmiképpen sem kellene odautazzanak, az semmi előnyt sem hoz. Tulajdonképpen a Fá-test ebben az időben egy szisztematikus művelést rendezett el számotokra, de ti ezt megzavartátok. Nagyon valószínűen elengedhettetek volna bizonyos ragaszkodást ebben az időben a művelésen keresztül. Az, ami ebben a tekintetben meg kellene legyen emelve, meg van zavarva. Ez az ok. Ne jelöljetek meg minden ragaszkodást, ami miatt feltétlenül csinálni akartok valamit, de nem csinálhatjátok meg, démoni zavarásként.      

Kérdés: A férjem nem gyakorol. De a ,,Zhuán Fálun” könyvet átolvasta egyszer. Megnézte a Mester Fá-magyarázatának a videóját. De az égi szeme nyitva van és még a távolbalátás természetfeletti képességével is rendelkezik.

Mester: Ez a sorskapcsolatára vezethető vissza, és arra,  hogy az alapja szintén nem rossz. Az égi szem már rögtön az olvasásnál fel lett nyitva. Ami azt illeti, hogy tanulja-e vagy sem, hogy műveli-e magát vagy sem: Mindegyik ember nagyon bonyolulttá vált ebben a bonyolult társadalomban. Mielőtt a történelemben az embervilágba jöttetek, a jelenlevők közül mindegyikőtöknek mélyen a szívébe el lett ültetve a mag, hogy ti ma meg kell kapjátok a Fá-t. Többször megtaláltalak benneteket az emberi társadalomban, és egy jellel láttalak el benneteket. Mindezek a dolgok nagyon erős hatást fejtenek ki. De mindennek ellenére a ragaszkodásotok nem hagyja legyengíteni magát, mindezek a dolgok nem vihetnek rá benneteket arra, hogy olyanok legyetek, ahogyan a Fá-t láttátok akkoriban: Hát persze, olyan sok évet vártam erre; én csak azért jöttem, hogy megkapjam ezt. Sok embernek már nincs meg többé ez az érzése. Emiatt ez odavezet, hogy csak egészen hanyagul művelik magukat és nem haladnak előre állhatatosan. Némely sorskapcsolattal rendelkező emberek már megkapták a Fá-t, de ugyancsak nem tudnak többé minden lehetséges ragaszkodást elengedni. Különböző helyzetek léteznek. Ha a sorskapcsolat a végére jut, mindennek vége.            

Kérdés: Mester, mikor Ön a szvasztika jelet magyarázta el, azt mondta: ,,Ha a szint kétszer olyan magas, mint a tathágatáé, két szvasztika létezik”. A ,,kétszer olyan magas, mint a tathágatáé” a művelési energia pillérének a magasságára vonatkozik? 

Mester: Az a xinxingre vonatkozik, a hatalmas erényre, és a művelési energia csak egyfajta megnyilvánulás. Itt a művelési energia pillérére is vonatkozhat, mindazonáltal csak a művelési energiának arra a beteljesülés utáni  pillérére, vagyis, a beteljesülés után a művelési energiádnak a pillére kétszer olyan magas, mint a tathágatáé. A művelési energiának a pillére a művelés közben nem számít ehhez, mert az nem a végérvényes. Az még nem teljesítette be a te másik részeidet, az csak az energiának egyfajta létezési formája. Azonban egy bizonyos tekintetben az is a szintedet és xinxingedet képviseli a művelésed közben.   

Kérdés: Mikor a tanítványok a Fá-konferencián tapsoltak Szingapúrban, a Mester legtöbb esetben két kézzel végzett heshit. De korábban a Fá-magyarázatnál Ön legtöbbször egy kézzel adta a jelet. Létezik ennél egy mélyebb jelentés? 

Mester: A tanítványokkal szemben egy kézzel végzem. De létezik egyvalami: Ha látom a tiszta szíveteket és az állapotot, amelyikben szüntelenül előre haladtok, valóban nagyon örülök. Akkor szívesen végzem mindkét kézzel. Normális körülmények között a Mester egy kézzel végzi a jelet a tanítványokkal szemben. 

Kérdés: Azt hallottam, hogy a fő-ősszellem örökre magával viheti a Dáfá-t, ha meg tudja tanulni kívülről a ,,Zhuán Fálun”-t, egészen mindegy, hogy eljutott-e a beteljesüléshez vagy sem.

Mester: Ki akarja csak megjegyezni a Fá-t, anélkül hogy eljusson a beteljesüléshez? Minek tanulja meg az ember kívülről a könyvet? Talán nem a beteljesülés miatt? Ha megtanulod kívülről a ,,Zhuán Fálun”-t, az előnyös az emelkedésedre. Mert úgy a testednek a mikroszkopikus része, mint a legfelszínesebb emberi dolgod is tanulja kívülről. Azonban, bárhogyan is tanulod meg kívülről, vagy bármilyen nagyon folyékonyan is tanulták meg némelyek kívülről, elő fog fordulni, hogy egy bizonyos időszakban hirtelen megint nem tudják többé kívülről. Miért? Mert neked a főrészed, vagyis az a rész, amelyik megtanulta kívülről, el van választva tőled, miután elérte a mércét. Hirtelen az az érzésed: Ajajaj, hogyhogy nem tudom már megint kívülről? Az ok abban rejlik, hogy az a rész, amelyik már elérte a mércét, el lett választva. És az emberi felszín megint csak nem tudja többé egészen kívülről és újra elfelejtette. Némelyek többet felejtenek el, némelyek kevesebbet. Ez fog előfordulni.   

Sokan közülünk éltek még át egy ilyen állapotot: Időnként éles hallásuk van, illetve időnként nagyon tisztán látnak az égi szemükkel. Mikor láthatnak tisztán? Mikor láthatnak a legjobban? Abban a szakaszban, amelyikben nagyon jól művelték magukat. Ha az elválasztás még nem sikerült és a mérce mindjárt el van érve, világosan láthatnak és a hallásuk is éles, a testük is érzékeny. Közvetlenül az elválasztás után megállapítja az ember, hogy már megint nem jó: Leestem? Hogyhogy nem megy többé semmi? Nincs úgy, hogy leestél. Az az oka, hogy a készre művelt rész már el van választva tőled. És a megmaradt rész az a rész, amelyik még nincs készre művelve, tehát tovább kellene műveld magad. Innen eredően lépnek fel időnként az éles érzékelések. Ilyen ez az állapot. Ez az állapot csak a Dáfá művelésénél létezik.    

Kérdés: Úgy van, hogy annál kevesebbet alszik az ember, minél magasabb a művelési szint? 

Mester: Nincs úgy. Ennek a helyzetnek a gondolkodásod részecskéinek a változásához és emelkedéséhez van köze. Mindazonáltal szakaszosan lép fel. A kérdés, amit éppen elmagyaráztam, szintén ehhez tartozik. Ha a készre művelt rész el van választva tőled, a felszínednek a megjelenése újra normális. A beteljesülésed előttig újra és újra ebben az állapotban leszel található. Ez ahhoz vezet, hogy úgy élhetsz, mint a hétköznapi emberek. Azonban az emberi oldal egyre gyengébb lesz. Ehhez jön még, hogy te magas követelményeket állítasz fel saját magaddal szemben. Talán egyre jobbnak mutatkozol meg a hétköznapi emberek között. Így van ez.  

Kérdés: Az idő nagyon szűkös és én még mindig nem tudom a lótuszülést. Hogyan csinálhatnám jobban? 

Mester: Ne aggódj. Nincs is az mondva, hogy nem elegendő az idő. Sohasem mondtam, hogy nem elég az idő. Én gyorsan műveltetlek téged és te egyszerűen gyakorolhatsz tovább. Azonban tisztában kell legyél azzal, hogy neked szigorú követelményeket kell felállítanod saját magaddal szemben. Így van ez. Hogy valaki a lótusz(ülés)t abszolút nem tudja megcsinálni, az mindenképp nagyon, nagyon ritka. Olyan ősszellemek is léteznek, amelyek a mennyben nem rendelkeznek emberi alakkal. Ők más istenségeknek az alakjával rendelkeznek és akkor nem végeznek lótuszülést. Ez a tényező is létezhet. De mi azt mondjuk ma: Mivel te rendelkezel az emberi testtel, a hús-vér testtel, én azt gondolom, hogy ti mindannyian meg tudjátok csinálni a lótuszülést, kivéve a szélsőségesen különös eseteket. Mondjuk tréfából: Sokan a jelenlevőink közül valóban nagyon jól művelték magukat. És ha ti nem tudjátok megcsinálni a lótuszülést, a bódhiszattvák a mennyben a szájuk elé tartják a kezüket és szórakoznak rajtatok: Nézd csak azt a művelőt, még csak a lótuszülést sem tudja.     

Kérdés: Mester, kérem, magyarázza el egyszer a ,,ragaszkodás” fogalmát.

Mester: Mi az ok arra, hogy az emberek nem láthatják a világegyetem igaz arculatát? Ez a dimenzió miért (egy) köd? Én mondom nektek, minden, amit te hétköznapi emberként a hétköznapi emberek társadalmának a dimenziójában látsz, megérintesz, és a tudás is, amit a hétköznapi emberek között tanultál meg, korlátoz és körülzár téged. Ha a tudásod erről a dimenzióról, a felismeréseid az ebben a dimenzióban levő minden dologról egyre tisztábbak lesznek, ha te látszólag egyre többet értesz meg, akkor egyre inkább körülzár téged. Ti szintén úgy találjátok, hogy a hétköznapi emberek dimenziójában ez az igazság, valójában nagyon valószínűen hamis és fordítva van. Emiatt nem láthatjátok a világegyetem igaz arculatát, ha nem mondtok le arról, amit a hétköznapi emberek társadalmában ismertetek fel. Mindenekelőtt azokat a dolgokat jelölöm én meg mind ragaszkodásként, amiket mi, emberek nem tudunk elengedni, azért hogy éljünk és létezzünk, azért hogy megvédjük magunkat vagy több előnyt nyerjünk, A ragaszkodásnak ezek a formái pontosan olyanok, mint az erős lakatok, amelyek bezárnak téged és elzárják az utat előled. Mindegyik lakatot fel kell nyitnod, különben be vagy zárva általuk és a ködben maradsz, úgy hogy nem láthatod az igaz arculatot. Azonkívül, ha te nem tudod felnyitni ezeket a zárakat azon az úton, amelyiken az eredethez és a valóhoz térsz vissza, nem tudsz tovább menni. Ezek pontosan a vizsgák. Mindazok a dolgok, amikhez ragaszkodsz, éppen a te akadályaid és vizsgáid, amelyekbe a művelésnél fogsz ütközni. Valójában azok a saját nehézségeid is. Arra használom azokat, hogy felnyissam a ragaszkodásodnak a zárait, avégett hogy láthasd az igaz arculatot és meg lehessenek emelve a gondolataid.         

Kérdés: Mit kellene érteni ezalatt: ,,Minden ragaszkodást elengedtünk”?

Mester: Ez azt jelenti, hogy minden különböző ragaszkodást engedjen el, amit a hétköznapi emberek dimenziójában nem tud elengedni az ember, mert a ti mai művelési módszeretek különbözik minden művelési módszertől a múltban. Én tudom, hogy sok-sok ember fog jönni tanulni, és ezáltal egy társadalmi forma [jelenség] fog létrejönni. A jövőben még többen fognak létezni. Vagyis, ha ez a társadalmi forma – a művelőknek az embertömege ki van alakulva [ha ez a társadalmi jelenség a felszínre kerül – a tömegek, amelyek művelik magukat –], akkor az nagy befolyást fog kifejteni a társadalomra. Ha mindegyik lezáratlanul művelné magát, mindegyik egy istenségként mutatkozna meg, az egész társadalmi forma megváltozna. Akkor nem lenne többé olyan, mint egy emberi társadalom, hanem mint egy isteni társadalom. Az nem megy. Az emberi társadalom éppen ilyen, ezért mi egy ilyen művelési környezetet használtunk, azért hogy műveljük benne magunkat. Mi nem tesszük tönkre ezt a környezetet és egyidejúleg még meg kell felelnünk ennek a környezetnek a művelésnél, mert ha az ember nem felel meg ennek a környezetnek, nem művelheti magát. A forma, amit ma használunk, pontosan ilyen. Most több mint százmillió ember létezik, aki Dáfá-t művel. Nem megy, ha mindannyian hontalanok lennének, mindannyian keresztény szerzetesek, illetve buddhista szerzetesek lennének. Vagyis a jövőben még több ember fog létezni és mi lenne akkor ezzel a társadalommal? Ki kellene tápláljon téged, ha mindannyian jönnek és művelik magukat? Az nem megy. Ezért lehetőleg meg kellene feleljünk a hétköznapi emberek társadalmának. Mi a hétköznapi embereknek ezt a társadalmi formáját használjuk, hogy műveljük magunkat, ezért meg kell feleljünk neki.         

Mindenkinek közületek kellene legyen munkája, egy környezete és akár családja, és ehhez még sok-sok rokona is a hétköznapi emberek társadalmában. Mindez egy arra való megtestesülés, hogy mi megfelelhetünk a hétköznapi emberek társadalma formájának. Egyidejűleg ők ugyancsak egy jó alkalmat teremtenek nekünk a művelésre, egy művelési környezetet nyújtanak nekünk, mert ti éppen a hétköznapi emberek között művelitek magatokat. Mivel a hétköznapi emberek társadalmában műveljük magunkat, az anyagiakkal való érintkezéseink tekintetében – az anyagiak birtoklásaként is meg lehet jelölve –, ebben a tekintetben is lehetőleg meg kell feleljünk a hétköznapi emberek társadalma állapotának. De még egyet: Ti mások vagytok, mint a többiek, mert művelők vagytok. A ti szívetek nem ragaszkodik ehhez. Nektek sok pénzetek lehet, családotok lehet, birtokolhatjátok a vagyonotokat, tehát sok-sok mindenetek lehet. De ti el kellene engedjétek azt a szívet. Ez mármost a ti művelési fajtátok.   

Azonban a teljes elengedés, amire itt gondolunk, nem azt jelenti, hogy az anyagiak feltétlenül el kell legyenek engedve, mielőtt elengedettnek számítanak. Ellenkezőleg, ha te minden anyagi dolgot elengedtél, de a szívedben még nem tudod elengedni azokat, ha még rajtuk csüngsz, nem tudsz megválni tőlük és még gyakorta gondolsz rájuk, és ha néha ezáltal a művelés még befolyásolva is van, akkor azt mondom, hogy az nem elengedés, hanem kényszerrel való elengedés. Ezért az csak egy formalitás, nagyon könnyedén venni az anyagi dolgokat a felszínen. Ahogyan látom, az ok, amiért valóban felfelé művelheti magát az ember, abban rejlik, hogy az emberszív megváltozott. A szív elérte a mércét, az embernek a szellemi látóköre elérte a mércét, csupán akkor művelte magát valóban felfelé. Mi nagyon könnyedén vesszük az anyagi javakat (dolgokat). Hogy rendelkezel-e velük vagy sem, nem játszik szerepet. A döntő az, hogy el tudod-e engedni ezt a szívet és hogy meg tudsz-e emelkedni; az a legeslegfontosabb. Azonkívül az egész művelési formánk a hétköznapi emberek közötti művelésre  van elrendezve: Hogyan leszel rávéve arra, hogy állhatatosan haladj előre, miközben a művelési energiád szintén nem eshet le; az összes elrendezés minden tekintetben megfelel a mai művelési formánknak. Mikor én akkoriban elkezdtem a Fá terjesztését, ezért azok az istenségek mind azt mondták, hogy ez ,,a magas erény Dáfá-ja”. Mindannyian nagyon jónak tartják.             

Kérdés: A Dáfá terjesztésének az útja és módja meg kellene feleljen az európaiaknak?

Mester: Miután egy művelő megkapta ezt a Fá-t, arra gondol, hogyan lehetne terjeszteni, avégett hogy még több ember tanulja: Az egy nagyon jó kívánság. Egészen mindegy, hogy Európában-e vagy keleten, és bárhogyan is terjeszted, a sorskapcsolat nélküli emberek csak nagyon nehezen jöhetnek tanulni. Kik a sorskapcsolattal rendelkező emberek? A sorskapcsolat kérdését már elmagyaráztam. Hogyan lehet akkor megtalálni a sorskapcsolattal rendelkező embereket? Hasztalan az újságban elhelyezni egy hirdetést, hogy a sorskapcsolatokkal rendelkező emberek után kutassunk. De egyvalamivel tisztában kellene legyetek, sőt talán a tanulóink közül mindegyik egészen pontosan tudja a szívében: Ha te némelyik embernek azt a két szót mondod ,,Fálun Gong”, vagy azt a két szót mondod ,,Zhuán Fálun”, azonnal egy megrázkódtatást érez, vagy lelkesnek érzi magát. Azonnal tanulni akarja. Az nagyon valószínűen egy sorskapcsolattal rendelkező ember. Némelyiknél úgy van, egészen mindegy, hogyan is meséled neki, a szíve érintetlen marad. Nagyon valószínűen ő egy sorskapcsolat nélküli valaki.    

Ezt még ahhoz, hogyan kellene terjeszteni és milyen kellene legyen a terjesztésnek az útja és módja: Valójában a legjobb módszer olyan, hogy a tanulóink nyilvános helyeken gyakorolnak, avégett hogy a sorskapcsolatokkal rendelkező emberek megtalálhassanak bennünket; emellett még arról kellene gondoskodni, hogy a különböző népeknél, különböző országokban levő könyvkereskedésekben láthatóak legyenek a Dáfá-könyveink. Nekem számtalan Fá-testem van. Már egy pillantással látja, kinek van sorskapcsolata és ki kellene megkapja a Fá-t. Ha a könyveink rendelkezésre állnak a könyvkereskedésekben és a tanulóink a parkokban gyakorolnak, akkor megtalálhatja a sorskapcsolattal rendelkező embert és irányíthatja, hogy kutasson ezen Fá után. Ha nem áll rendelkezésre egy ilyen környezet, akkor léteznek bizonyos nehézségek. Egészen mindegy, milyen módszer van használva, ez az ember meg fogja találni a könyvet. Miután elolvasta a könyvet, jónak találja; mivel hát sorskapcsolata van, biztosan jónak találja, akkor keresésre indul. És a parkokban a mi tanítványaink vannak, így hát megtalálta. A Fá általam való terjesztésének a kezdete óta máig sok ember kapta meg ezen a módon. Sok ember hallotta viszont a tanulóinktól is. Jónak találják és a hozzátartozóikkal is tanultatják. Ha az ember saját maga nem találja jónak, teljes bizonyossággal nem fogja csapdába juttatni a hozzátartozóit. Éppen mert saját maga jónak találja, tanultatja a hozzátartozóival. Ha a hozzátartozók jónak találják, akkor ők ismét más hozzátartozókkal és barátokkal tanultatják. Ha a tanuló a saját tapasztalatairól és érzékeléseiről beszél, annak egy megrázó hatása van másokra. Ő nem fogja becsapni a saját hozzátartozóit, a saját barátait szintén nem fogja becsapni, ezért a barátok hinni fognak ebben. Ha aztán hisznek ebben, ők is jönnek tanulni. Nekik szintúgy lesznek érzékeléseik. Ez a Dáfá-nak a terjesztési formája.  

Mindazonáltal szintén létezik néhány kevés ember, aki azután jött, hogy megkapja a Fá-t, miután olvasta a cikkeket, amiket a tanulóink újságokban vagy folyóiratokban hoztak nyilvánosságra. Tegnap azt mondtam, hogy én szintén nem vagyok ellene, ha az ember ezen a módon kapja meg a Fá-t. De milyen probléma merülhetne fel ezáltal? A nemes emberek jönni fognak és a jellemtelen (nem nemes) emberek is jönni fognak. Akkor azoknak az embereknek, akik jöttek, különböző céljaik és különböző érzületeik vannak. Ezért némely valaki gyakorol egy bizonyos ideig és megint elmegy. Ő talán egy jellemtelen ember. Az is lehet, hogy nem akarja megkapni vagy nem kellene megkapja; normális módon ez így van. Hogy egy tanuló egy cikket hoz nyilvánosságra egy újságban, illetve ír egy értesítést, az is egy jó dolog. Én szintén nem vagyok ellene, mivel ez végül is ahhoz vezethet, hogy sorskapcsolatokkal rendelkező emberek is jönni fognak. A nemes emberek is fogják olvasni az újságokat és jönni fognak. Éppen ebből az okból kifolyólag lehet szintén hatása. De csak két fő módszer létezik: Az egyik az, hogy a könyveink kaphatóak a könyvkereskedésekben, hogy léteznek gyakorlócsoportok, és a Fá-test irányítani fogja az embereket, hogy kutassanak ezután; a másik az, hogy Fá-konferenciákat tartunk és hogy a tanulóink a saját érzékeléseikről mesélnek a hozzátartozóknak. Főleg ezen két úton keresztül viszonylag sok ember jött és ezek minősége magas. Ami más módszereknek a bevetését illeti: Egészen mindegy, hogy keletiek-e vagy nyugatiak, úgy gondolom, főleg ez a két módszer létezik. A kezdeti időben, ha az emberek sok vidéken még nem ismerik a Fálun Gong-ot, mi bemutatjuk a többi embernek, ekkor egy cikk van írva és nyilvánosságra hozva újságokban vagy folyóiratokban. Természetesen ez is a Fá terjesztése. Az már biztos.               

Kérdés: Én egy fehér vagyok. Ha Ön egy vizsgába (megpróbáltatásba) ütközik, elfogadja ezt a vizsgát (megpróbáltatást) vagy egyszerűen hagyja elmúlni?

Mester: ,,Ha Ön …”, ezzel rám gondol, helyes? Egyet megmondok nektek: Ez a kérdés nagyon jó. Gondolom, már eljött az ideje, hogy pontosan elmagyarázzam nektek ezt a kérdést.

Én mondom nektek, egészen mindegy, milyen sok ember is művel ma Dáfá-t, milyen sok tanulóm, tanítványom is van, ti mindannyian művelők vagytok. Senki sem juthat túl ezen [Senki sem kivétel]; ezért ti mindannyian a művelésnél vagytok. Egészen mindegy, hogy jól művelitek-e magatokat vagy sem, folytonosan haladtok-e előre vagy sem, hogy magas-e a szintetek vagy sem, nektek mindannyiótoknak szigorú követelményeket kell felállítanotok magatokkal szemben és művelőkként kell szemlélnetek magatokat. Én viszont nem azért jöttem, hogy műveljem magam. Ezzel feltétlenül tisztában kell lennetek. Nekem nincsenek saját nehézségeim. Nálam nem is léteznek a művelésre vonatkozó téyezők, úgy mint nálatok. Egyet megmondhatok nektek: Mivel tanítványokként vezetlek benneteket, én azon vagyok, hogy megváltsalak benneteket, hogy eljuttassalak benneteket a megváltáshoz,  tehát ebben a tekintetben ti és én különbözőek vagyunk. Nektek minden problémát, amivel találkoztok, művelésként kell szemlélnetek, mert azok [a problémák] teljes bizonyossággal művelés. Ha nálam problémák merülnek fel, az a Fá zavarása, a Fá szabotázsa. Miért van így tekintve? Ez a világegyetem mindig is ott volt. Annak a célja, amit teszek, az, hogy helyreigazítsam a Fá-t. A világegyetemben levő összes élőlény már eltérült a Fá-tól, ezért kell legyen a Fá helyreigazítva. Én gyakorta mondok nektek egy mondatot: Tízezer év alatt sem találkozhatsz ezzel, a menny és a föld teremtése óta ez sohasem létezett; az egész világegyetemnek a Dáfá-ja van terjesztve az embervilágban, a Fá, amelyikről a múltban az istenségek szintén semmit sem tudtak.

A felmérhetetlenül hosszú történelemben az élőlények egyre tisztátalanabbak lettek. Minden elidegenedik. Ha ez tartósan így van, a Zhen, Shan, Ren-nek a legalapvetőbb kiindulási pontja is el fog idegenedni. Az nagyon borzalmas lenne. De én értékelem a világegyetemben levő élőlényeket. Lehetőleg meg akarom tartani az eredeti élőlényeket, úgy hogy ne lépjen fel a megsemmisítésnek a formája. Nekem megvolt ez a gondolatom és aztán idejöttem. (taps) Ha már egyszer idejöttem, abban a formában jelenek meg, amelyikben magammal hozom  a legeredetibb dolgot, a legszebbet és mindent korábbról, ami tökéletesebb. Tudjátok, hogy a Fálun forog. A Fálun, amit ti láttok, csak egy külső formája a Fálun-nak. Rendelkezik a Fá-nak még egy oldalával, amit ti nem láthattok. Szakadatlanul forog, önműködően megjavítja a mechanizmusokat és mindent a legőseredetibb és legjobb állapotba helyez vissza. Ez így van minden alapanyagnál, minden élőlénynél a mikroszkopikustól kezdve a felszínig, minden forog és mozog. Én ezt mind megteremtettem és újra előállítottam. Azonkívül szakadatlanul harmonizálja magát. Nálam nem létezik a művelésnek egy kérdése sem. A probléma, amit én meg kell oldjak ennél a dolognál, az a gonosz erőnek az ellenálló hatása, ami létrejött, miután a világegyetemben levő élőlények tisztátalanokká váltak; egyidejűleg léteznek még a nehézségek, amiket az a karma okozott nekem, amit az élőlények saját maguk termeltek a hétköznapi emberek társadalmában. Gyakran mondom, hogy én tudom, miért lett Jézus keresztre feszítve az emberek által; miért kellett Sákjamuni feltétlenül a nirvánába menjen; és miért hagyott hátra Lao-ce ötezer szót és aztán sietve távozott. Egy ember például a világra jön, életről életre újraszületik. Te nem tudod, milyen sok életet, milyen sok évszázadot éltél már. De mindegyik életedben nagyon sokkal maradtál adósa másoknak és nagyon sok rosszat tettél. Némelyek különböző szintekről származtak és a földön születtek újra. Abban az időszakban, amelyikben ők lépésről lépésre leereszkedtek, mindig tettek valami hibásat. Ez azt jelenti, ők magas szinteken levő különböző dimenziókban tartózkodtak. Miért nem maradhattak már tovább abban a dimenzióban? Mert ott ismét valami rosszat tettek, és onnan eredően megint lesüllyedtek. Ismét valami rosszat tettek, megint lesüllyedtek. Akkor az isteneknek tartoznak az adóssággal, amit a rossz tetteik által okoztak a mennyben.      

Ha egy ember vissza akar térni a mennybe, az nem lesz megengedve a mennyben levő istenségek által! Ha egy mester sem létezik, aki tanít téged és törődik veled, te soha többé nem tudsz visszatérni, még ha szörnyen nagy képességeid is vannak. Ha te a földre jutottál, soha többé nem térhetsz vissza, ameddig egy mester sem törődik veled, aki valóban embereket vált meg. Hiszen még ha ténylegesen vissza is tudod fizetni az embervilág karmáját, azt, amivel a mennyben maradtál adós, nem tudod visszafizetni. Jézus embereket akart megváltani, nagy könyörületességet nyilvánított ki és nem törődött ilyen dolgokkal. Aztán ki akarta oldani a karma-csomókat, amelyek az emberekre vannak kötve és nem oldhatóak ki. De ebben a világegyetemben létezik egy alapelv, amit úgy hívnak: Aki semmit sem veszít, semmit sem nyer; ha nyersz valamit, veszítened is kell valamit; a tartozás ki kell legyen egyenlítve. Ez egy abszolút alapelv, amelyik örökkön-örökké egyáltalán nem változik meg. Ha te megváltottál egy embert, ki kellene akkor visszafizesse a tartozását? Vagyis egy természetes módon minden adósság, minden okozott adósság Jézusra nehezedett. Te kioldod számukra a csomókat, tehát jó, akkor te is fizesd vissza az adósságot szánukra. Minden csomó, amelyik nem oldható ki, mind az adósság és minden, amitől a megváltottak egyáltalán nem szabadulhattak meg, Jézusra lett kötve, mert hiszen ő a földön volt. Különböző szinteken létezett karma-tartozás. Vagyis nem csak az embereknél levőre korlátozódott. Milyen messze ment ez a végén? Minél több embert váltott meg, annál több volt a csomó rajta. Egyáltalán nem szabadulhatott meg azoktól. Nem is volt meg az energiája, hogy ilyen dolgokat elintézzen; a csomók nem voltak kioldhatóak. Tehát Jézus végül megváltotta ezeket az embereket, azonban a saját emberteste nem szabadulhatott meg többé ezektől. Ezért Jézus le kellett mondjon erről a testről, hogy visszafizesse számukra az adósságot és a karmát. Sok élőlénynek a karmája és nagyon nagy harag és gyűlölet nehezedett Jézusra. Tehát jó, én ezt visszafizetem az összes hívő számára. Keresztre lett feszítve és nagyon nagy szenvedések között halt meg. Minden csomó a hús-vér testre lett kötve. Mihelyt a hás-vér test meghalt, mind ki lett oldva. Miután ez a test le lett vetve, Jézus is meg lett szabadítva. Ez az ok, amiért Jézus feltétlenül keresztre kellett legyen feszítve, és amiért az emberek azt mondják: Jézus elviselte a szenvedést az emberekért. Ez az ok.              

Láttátok, hogy sok ember jött, hogy tanulja ezt a Fá-t. A jövőben még többen fognak létezni. Vagyis tudjátok: Ha az ember művelni akarja magát, a Mester mindezt meg kell tegye. Azonban én más vagyok, mint ők, hiszen egészen mindegy, hogy Jézus-e vagy Sákjamuni, ők csak egy kicsi területen levő megvilágosultak. Én nem tartózkodom a világegyetemben, ezért el tudom intézni a különböző szinteken és különböző égitestekben és világegyetemekben levő különböző élőlényeknek a dolgait. Én azt mondtam, hogy az igazi célom nem az, hogy megváltsam az embereket. De ők egy olyan réteg élőlény, amelyik bele van foglalva ebbe; egy réteg élőlény, amit meg akarok menteni és váltani. Ténylegesen nekem saját magamnak nincsenek nehézségeim, én nem vagyok a művelésnél. A problémák, amikbe ütközöm, alig mutatkoznak meg a hétköznapi emberek oldalán. Mindazonáltal léteznek olyanok is, amelyek ezen az oldalon mutatkoznak meg. A legtöbbet ezek közül nem ismeritek. Én megszabadulhatok ettől az oldaltól, mert nem tartózkodom benne. Nálam nem lesz úgy, mint náluk, hogy nem tudtak megszabadulni. Én ki tudom szabadítani magam, de ez nagyon nehéz. Közületek egy élőlény sem tudja ezt elképzelni. Én a legnagyobb mértékben le tudok mondani mindenről, amivel rendelkezem, ezért ezt mind meg tudom oldani. (taps)         

Ennél a kérdésnél, amelyik éppen meg lett említve, mellékesen egy dolgot még ki akarok hangsúlyozni: Körülöttem létezik néhány tanuló, aki gyakran elkísér engem. Különböző területeken szintén létezik néhány illetékes, a tanácsadóhelyek (asszisztensközpontok) vezetői vagy más illetékesek. Nektek tisztában kell lennetek egyvalamivel: Minden, amibe ütköztök, egy vizsga, amin túl kell jutni; de ti nem képviselhetitek a Mestert. Minden dolognál tisztában kell legyetek azzal, hogy én részt vettem abban. És így nektek az én álláspontomból kell átgondolnotok a dolgokat. Ez egy olyan probléma, amit ti a múltban elhanyagoltatok. Ha valaki problémákat okoz nekem, az a Fá-nak egy célzott szabotázsa. Ezért ez egészen különböző attól, ahogyan ti juttok át vizsgákon. Semmiképp sincs úgy, hogy a Mester a művelésnél vagy a vizsgákon való átjutásnál van, hanem ez a Fá-nak és a világegyetemnek egy valódi célzott szabotázsa. Ezért ez nem lehet egy sorba helyezve. Ezzel feltétlenül tisztában kell legyetek. Ha én intézek el problémákat, valódi démonokként fogom kezelni őket. De nektek nem szabad azt! Mindennek, amibe ütköztök, közvetlen köze van a művelésetekhez. Ezért mindezt művelésként kellene szemlélnetek és saját magatoknál keresnetek az okokat. Az egészen más.     

Kérdés: Úgy tűnik, mintha az európaiak nagyon nehezen juthatnának a nyugalomba. Miért?

Mester: Valójában a keletieknél és az európaiaknál ez ugyanolyan. Ha egyvalaki valóban a nyugalomba juthat a hétköznapi emberek társadalmában való művelésnél, a szintje már nagyon magas. Mert neked van egy munkád a hétköznapi emberek társadalmában, neked a hétköznapi emberek dolgait kell elintézned, minden tekintetben létezik valami. Ha ott is ülsz és nem akarsz kérdésekről gondolkodni, a kérdés önmagában már hat a gondolataidban. Magadtól [Akaratlanul] gondolkodol, ezért nem juthatsz a nyugalomba. A művelésnél mi állandóan emelkedünk és állandóan ragaszkodásról mondunk le. Miközben egyre kevesebb ragaszkodásod van, meg fogod állapítani, hogy te már saját magadtól egyre nyugodtabb, egyre nyugodtabb leszel. Ez a szintednek egy megtestesülése. Ha azt mondod, hogy már rögtön a kezdetén el akarod érni a nyugalmat: Az nem reális. Bármilyen módszerek is legyenek alkalmazva, az nem elérhető. Kivéve, ha rendkívül különös esetek léteznek közöttünk, amelyeknél az emberi oldala rendkívül gyenge, viszont az az oldal rendkívül erős. Egy félig tiszta és félig homályos állapotban található. Az egy rendkívül különleges ember. Valamelyest elérheti a nyugalmat. Mert nála nem az emberi, hanem az isteni oldal játssza a főszerepet. Ez adott kell legyen. Viszont mindenki más nem érheti el már rögtön a kezdetén, hogy nyugalomba jusson. Emiatt a faj nem játszik ennél szerepet. Az európaiaknál és a keletieknél ez ugyanaz.        

Ne aggódj, ha nem tudsz nyugalomba jutni. A gyakorlásnál csak a testedet szükséges ellazítanod egy kellemes módon, lehetőleg uralkodnod magadon és nem zűrzavarra gondolnod. Ha valóban semmi többet nem tudsz csinálni és továbbra is zűrzavarra gondol, akkor hagyd egyszerűen zűrzavarra gondolni. Szemléld ezt a gondolatot, amelyik zűrzavarra gondol, egy másikként. Azt mondod: ,,Gondolkodj csak. Én nézlek téged, én látlak téged gondolkodni.” Ez tehát szintén egy módszer. A jó ebben az, hogy te meg tudod különböztetni, hogy ő nem te vagy. Egyedül ez nagyon értékes. Vagy elnyomod, úgy hogy nem gondolkodik többé. Ezáltal elérted azt, amit egy művelő megcsinálhat. Ha a test el van lazulva, a legjobb átváltozási és nemesítési állapotba jut az ember. De mi a teendő, ha a gondolat nem tud nyugalomba jutni, úgy hogy a legjobb átváltozási és nemesítési állapot nem lehet elérve? Tudjátok, hogy mi a mikroszkopikustól fogva kezdjük el a művelést. Innen eredően nekünk az a mikroszkopikusban levő oldalunk nyugodt. Onnan kezdődik. Miközben az az oldal egyre nyugodtabb lesz, egyre jobban művelte magát, a felszín korlátozva lesz, úgy hogy egyre gyengébb lesz. A felszínen ugyan egyre rosszabb lesz, de egyre gyengébb is. Ilyen az összefüggés. Sokan közülünk nagyon hosszú ideje művelték magukat  és ők megállapítják, hogy a gondolataikban még mindig léteznek rossz gondolatok. Ha el akarod nyomni azokat, már el tudod nyomni. Mert ámbár egyre rosszabbak és egyre közelebb jutnak a felszínhez, viszont egyre gyengébbek, mivel nincs többé gyökerük.

Kérdés: Nyugati tanulókként hogyan kellene mi felismerjük a helyeset és hogyan kellene élnünk? A természetes utat kellene kövessük? 

Mester: Gondolom, úgy van: ,,A természetes utat követni” mondatot én különböző körülmények között mondtam. Ez nem is jelenti azt, hogy ti mindennél a természetes utat kellene kövessétek. Te egy cégnél dolgozol és a főnök bért fog fizetni neked. Ha te a munkánál zavarodott vagy, a természetes utat követed és nem is teszel egy erőfeszítést sem, akkor valóban nem vagy méltó arra, hogy megkapd a béredet. Bárhol is vagyunk, mi jó emberek kellene legyünk. Én mondom nektek, ,,a természetes utat követni” mondatnál ez a helyzeten múlik. A művelésnél a természetes utat kellene követni. Mégis a rossz oldalunkat saját magunk kell elnyomnunk (Mégis önmagunk rossz oldalát el kell nyomnunk) és erőfeszítéseket kell tennünk a művelésnél. Ez tehát nem azt jelenti, hogy a természetes utat követjük. Valójában mi ezen a módon műveljük magunkat. Tehát a művelésnél már egészen világosan tudatában vagyunk annak, hogy mi aktívan műveljük magunkat. A mindennapi életben lehetőleg meg kellene feleljünk a hétköznapi emberek társadalma formájának. Ezért a hétköznapi embereknek a munkája el kell legyen választva a művelésedtől, ezek feltétlenül el kell legyenek választva. A munka az munka, a művelés az művelés. Ám egyvalamit ehhez: Mivel te egy művelő vagy, a magas követelmények, amiket magaddal szemben állítasz fel, meg fognak mutatkozni a munkánál. A társadalomban, a családban és különböző szociális környezetekben fognak megmutatkozni. Ez azt jelenti, bárhol is vagy, te egy jó ember vagy. Minden más ember azt fogja mondani, hogy te egy jó ember vagy. Ilyen az összefüggés. ,,A természetes utat követni”-nek a képzete, ahogyan mi gondoljuk el, nem olyan, mint ahogyan korábban mondták, hogy többé semmivel sem törődik az ember és odaül, mintha egy hontalanná vált volna és úgy a természetes utat követte. Ez nincs úgy, ezzel semmiképp sem erre gondolunk.    

Ha valamilyen problémákba ütközöl, úgy gondolom, hogy művelőként neked először saját magadon kellene elgondolkodnod: Azáltal lett okozva, mert valamit nem csináltam jól? Ez érvényes minden művelőre: Ha ezt nem tudod elérni, nem juthatsz előre. Ezért mindegyik először saját magánál kellene utánanézzen, ha valamilyen problémába ütközik: Hibát követtem el valahol? Én gyakorta mondok egy alapelvet, nevezetesen a világegyetemben minden harmonikus. Ha hibásan csináltál valamit, akkor az egy ellentétes erőhöz (ellenhatáshoz) vezet. Egy ellentétes erő (ellenhatás) jön létre másokkal szemben, úgy tűnik, hogy körülötted semmi sincs többé rendben, az emberek közötti kapcsolatok is feszültek. Keresd hát csak ebben a pillanatban az okot saját magadnál. Ha kijavítottad a hibádat, meg fogod állapítani, hogy minden újra harmonikus és ismét rendben van. Nem vagyok amellett, hogy más emberekkel veszekedjünk vagy vitatkozzunk valamiért. Ha nálunk valóban problémák merültek fel és úgy tűnik, mintha mások igazságtalanok lennének velünk szemben, azt gondolom: Művelőként akkor te az előző életedben nagyon valószínűen tartoztál valamivel másoknak; próbáld meg egyszer elviselni és hagyd ezáltal jóvá lenni (tedd ezzel jóvá). Egy hétköznapi ember is tudja, hogy végezetül egy dühvel teli szakításhoz vezet, ha két ember civakodik. Egy konfliktus fog létrejönni és ők ketten nem tudják megoldani. Minél tovább tart a konfliktus, annál nehezebb megoldani. Végül ellenségek lesznek. Mi el tudjuk viselni, nem vesszük figyelembe és visszakozhatunk egy lépést. Kínában létezik egy mondás, ami így szól: Egy lépés vissza, a tenger széles, az ég végtelen. Ha te még tovább ragaszkodsz hozzáés nem engedsz, meg fogod állapítani, hogy valóban nincs kiút. Ha vissszamész egy lépést, elengeded azt a szívet és nem törődsz többé vele, akkor meg fogod állapítani, hogy valóban úgy van, hogy a tenger széles és az ég végtelen. Egészen másképp fog kinézni, így van ez. Egy művelő ezen a módon kellene viselkedjen. Ha mi pontosan úgy veszekszünk, harcolunk, mint a hétköznapi emberek és a konfliktusokban pontosan úgy cselekszünk, akkor azt mondanám, hogy egyformák vagyunk a hétköznapi emberekkel. Nem igaz? Lényegében ez így van.                

Kérdés: Hogyan tudhatjuk meg a szintjeinket?

Mester: Az én szempontomból nézve, a kezdeti szakaszban csak nagyon kelletlenül (nem szívesen) akarok tudatni veletek valamit a szintjeitekről. Egy ember beleolvad egy ilyen nagy Fá-ba – mondok nektek egy példát: Ez olyan, mint mikor egy faforgács, egy faszilánk beleesik egy olvasztókemence (kohó) megolvadt acéljába, egy szempillantás alatt nyoma sem látható többé. Ha egy ember egy ilyen nagy Fá-val van egybeolvasztva, a karma a testeden, a gondolati karmád és minden egy szempillantás alatt el fog tűnni. Ha mi egészen ezen a módon csinálnánk, az azt jelentené, hogy te nem művelted magadat és hogy én újólag teremtek életet. Nem számítana a te művelésedként. Ezért nem csinálhatjuk ezt így. Mi úgy kell csináljuk, hogy te saját magadat műveljed és te saját magadat változtasd meg. Ez a Fá nagyon nagy. Ameddig a művelés közben te művelőnek tekinted magad, szilárdan műveled magad és folyvást olvasod a könyveket, állandóan növekedni és emelkedni fogsz. Ehhez jönnek még a segédeszközeink – a gyakorlatok, és így az emelkedésednek a sebessége nagyon gyors. Ez a leggyorsabb művelési forma.        

Ha én a kezdeti szakaszban tudatnám veletek, melyik szinten vagy te, akkor nem tudnál jól uralkodni a szíveden: Na igen! Hát már olyan földöntúli vagyok [Én rendkívüli vagyok]! Már olyan messze műveltem magam. Ha hagynám, hogy lásd a valódi változásokat a tested körül – gondolj egyszer utána, neked megvan egy hétköznapi embernek minden érzése és vágyakozása és mindenfajta ragaszkodása – a szíved nyugodt maradhatna? A hétköznapi emberek gondolatai még nagyon erősek nálad, ezért nem tudathatlak téged túl korán erről, azért hogy garantáljam, hogy a művelésnél te állandóan emelkedsz, emelkedsz, és ezt a legnagyobb sebességgel. Ha egy nemes ember hallja a Taót, a felismerésen keresztül eljut a beteljesüléshez. Ez a legnagyszerűbb. Ez a leggyorsabb is, valóban a legesleggyorsabb. A tanítványaink közül némelyeknél az állapotok különbözőek, ezért némelyek nyitott állapotban művelik magukat, némelyek egy félig zárt állapotban, és ők láthatnak. Némelyek ráadásul viszonylag tisztán láthatnak, ők mindent tudnak. Ezek egyedi esetek, a legtöbben zárt állapotban művelik magukat. Olvasd egyszerűen a könyveket és műveld magad tovább, akkor már azon vagy, hogy állandóan emeld magad és állandóan felismerd a mennyei titkokat. A Fá-alapelvek már önmagukban is tökéletesen képesek arra, hogy lehetővé tegyék, hogy tele legyél bizalommal. Természetesen a mai társadalomban az emberek túlságosan mélyen eltévelyedtek a hétköznapi emberek társadalmában levő minden különböző úgynevezett hamis realitás által. A ragaszkodásuk túlságosan erős, úgy hogy alig tudnak még elszakadni ettől. A Fá és a személyes érdekeihez való ragaszkodás között gyakran megy végbe egy erőpróba. Sőt szívesebben akar lemondani a Fá-ról, mint a ragaszkodásáról. Az ilyen dolgokra szintén nehéz mondani valamit, mivel a mai társadalom már egy olyan szakaszhoz fejlődött oda, amelyikben az emberek már nem ismerik az eredeti természetet és az emberi szabályokat.        

De minél rosszabb [a társadalom], annál inkább a legjobb környezetet kínálja a művelésünk számára. Nem úgy van, hogy a magas emberek annál jobban kiművelik magukat, minél bonyolultabb a környezet? Ilyen az alapelv. Néhány évvel ezelőtt sok csigong-mester bukkant fel Kínában. A hétköznapi emberek között nagyon csodálva voltak: Á, egy fantasztikus csigong-mester, valóban ügyes. Mivel kezelték az embereket, a többiek előnyöket adtak nekik, sőt pénzt. Az anyagi érdekekre való törekvésük egyre erősebb lett, és így sokan leestek közülük. Nincsen többé művelési energiájuk és teljesen tönkrementek, a mesterük szintén nem törődik többé velük. Miért? Mert korábban ők mind egy olyan környezetben művelték magukat, amiről a hétköznapi emberek semmit sem tudtak. A hegyekben művelték magukat vagy egy környezetben, amiről az emberek semmit sem tudtak, vagy a templomban, vagy más vallási formákban. Nem kerültek érintkezésbe a hétköznapi emberek társadalmának a realitásával és a bonyolult érdekekkel, ők nem élték meg ezt a nagy festékeskádat. Mihelyt érintkezésbe kerültek a társadalommal, be lettek szennyezve a bonyolult társadalomtól. Végül hírnévre és gazdagságra törekedtek, mint a hétköznapi emberek és hétköznapi emberekké váltak, mert a művelési módszereik már semmit sem érnek a hétköznapi emberek között. Viszont mi éppen abban a nagy festékeskádban műveljük magunkat, és minden, amivel érintkezésbe kerülünk, pontosan ezek a dolgok azok. Ha el tudsz szakadni ezektől és egy új emberré válhatsz, akkor nem vagy te nagyszerű? Tudod te, miért művelheted magad magasra? Egyike a legalapvetőbb garanciáknak arra, hogy te magasra művelheted magadat, pontosan abban rejlik, hogy ez itten olyan nagyon romlott. Ha te itt kijuthatsz, még ha csak egyszer is gondolsz arra és ma művelni akarod magad, akkor már nagyszerű vagy. Egy ilyen környezetben, amelyikben bele vagy folytva a keserűségbe, ráadásul még egy ilyen szíved lehet.      

A felszínen levő keserűség, a külsődleges keserűség tulajdonképpen semmit sem számít. És a keserűség, amelyik valóban a szívbe nyilall és a csontokig hatol, csupán abban a pillanatban bukkan fel, ha az a szív le van választva és el van engedve. Ha a ragaszkodás le van vetve, ez ebben a pillanatban a legkeserűbb. Ez a bonyolult környezet akkor a legjobb előfeltétellé vált arra, hogy magas szintekre művelhesd magad. Vagyis másképpen mondva, ez a Dáfá is csak ebben a legrosszabb helyzetben mutathatja meg az erejét. Egy jó társadalmi környezetben nincs szükség erre a Dáfá-ra, vagyis egy jó környezetben nem is szükséges többé helyreigazítani a Fá-t. Már elegendő, ha Jézusnak, illetve Sákjamuninak a Fá-ja létezik a világon, amelyik a tathágata szintjén van. De miért jutott a mostani vallás a Fá végének az idejébe és miért nem válthat meg többé embereket a vallások egyike sem? Az emberek ráadásul gyalázni merik a buddhákat és lábbal tiporni Jézusnak a képét és még rávizelni. Többé nem lehetséges, hogy ebben az időben még tanultasd velük a Fá-t és megváltsd őket.  

Kérdés: Én az egész szívemmel művelni akarom magam. Mit kellene csináljak, hogy ne kételkedjem a Dáfá-ban? 

Mester: Én azt mondtam, hogy a hétköznapi emberek társadalmában minden egyes ember gondolataiban sok-sok nézet képződik a születés után; mindegyik magába fogadja (felveszi) a hétköznapi emberek társadalma hamis valóságának a tudását, úgy hogy te itt még mélyebben eltévedsz. Minden különböző nézet és minden különböző rögeszme képződött a gondolataidban, és ezek mind azok a tényezők, amelyek megakadályoznak téged abban, hogy megkapd a Fá-t. A kétely a fejedben talán nem azáltal jött létre, hogy te a hétköznapi emberek valóságából származó ismeretekkel (felismerésekkel) ítéled meg a Fá-t? Ezen a módon jött létre a kétely? Egészen biztos. Ez azt jelenti, te a hétköznapi emberek tudásával ítéled meg a Fá-t és azokkal a nézetekkel, amelyek a hétköznapi emberek gondolataiban vannak képezve. A hétköznapi emberek talán nem a legalacsonyabb szinten vannak? A hétköznapi emberek talán nem a ködben találhatók? Mivel rendelkezhetnek ők akkor, ami össze lehet hasonlítva a kozmikus igazsággal? Semmivel. Mi tehát ugyancsak a hétköznapi emberek legalacsonyabb formájának az álláspontjából magyarázzuk el ezt a Dáfá-t, az emberi nyelvvel és a legalacsonyabb kifejezési formákkal, ezért néz úgy ki, mintha nagyon is felszínes lenne. De, ameddig tovább tanulod, meg fogod állapítani, hogy annál magasabb, minél többet tanulsz; minél többet tanulsz, annál mélyrehatóbb és felmérhetetlenebb, távolibb és elérhetetlenebb lesz. A hétköznapi emberek tudásának azonban nincs ilyen tartalma. Ha te a hitetlenségedet és kételyedet a saját gondolataidnak tartod, akkor egy leírhatatlanul nagy hibát követtél el. Ezek azok a nézetek, amiket te a születés után a hétköznapi emberek között alakítottál ki. Te vagy az, aki ezeket saját magadnak tartod. De ők nem te vagy.  

Kérdés: Mielőtt gyakoroltam, már nyitva volt az égi szemem. Én jóslásból élek. Le kell mondjak a munkámról? 

Mester: Ha te nem gyakorolsz és egy hétköznapi ember vagy, akkor semmi ellnvetésem sincs ellene. Én a művelőknek magyarázom a Fá-t, hogy művelhessék magukat. Nem is mondom mindegyik embernek, hogy kellene jöjjön és Dáfá-t műveljen. Ha úgy találod, hogy művelheted magad, akkor műveld magad. Ha úgy találod, hogy nem művelheted magad, akkor ne műveld magad. A jövendő emberi társadalomban talán szintén létezhetnek még ilyen kis utak, olyasmi, mint jóslás vagy feng shui; vagy talán még létezhetnek valamilyen módszerekkel való betegséggyógyítások is. Ezek mindig is léteznek az egész világban. Vagyis amit te, művelőként a jövőben látsz, az egyre magasabb lesz, és a szavaknak az energiája, amiket mondasz, szintén egyre erősebb lesz. Ha másoknak jósolsz, problémák fognak adódni. Az embervilág dolgai néha nem stabilak. Talán így van, talán nincs így. Ha tehát ez az ember hisz benne, éspedig nagyon erősen hisz benne, akkor fel is erősítheti a hatást; ha van energiád, a szavaid lerögzíthetik a labilis tényezőt, de tulajdonképpen nem kellene úgy legyen. Amit te láttál, az nem a lényeg, léteznek más sorsszerű összefüggések. Ha kimondod, le lesz rögzítve. Akkor talán valami rosszat tettél. Azonban a művelésednél a karmának ez a fajtája pótlólagosan hozzá lett csatolva. A vizsgáid, a nehézségeid már ott vannak; és mindegyik vizsgát, mindegyik nehézséget úgy kell elrendezzük, hogy átjuthassál rajta. A nehézségeken, amiket pótlólagosan csatoltál hozzá, azonban nem juthatsz át. Ha te nagy kihatással rendelkező vagy rossz következményekkel járó rossz dolgokat tettél, akkor nem tudsz átjutni ezen a vizsgán, nem tudod többé művelni magad. Ezért beszélnek a művelők a beszéd műveléséről. Ezt egyáltalán nem tudod elérni. Ha te azt, amit láttál, közvetlenül kimondod a száddal, akkor az azt jelenti, hogy te égi titkokat árulsz el és ezeket felelőtlenül és könnyelműen elmeséled a hétköznapi embereknek. Hogyan lehetne ez megengedett? Ez még kevésbé megy.      

Azonkívül még azt mondom neked: Az összes jövendőmondó túlnyomó többségénél a saját tényezőik mellett léteznek még kívülről származó tényezők is, amelyek hatással rendelkeznek; ezért ez egy nagyon borzalmas dolog. Egy élőlény számára ez nagyon borzalmas! Akkor nem tudja többé művelni magát. Itt én csak az embereknek mondom el ennek a dolognak az alapelvét és nincs úgy, hogy az ellen vagyok, hogy a hétköznapi emberek ezt csinálják. Ha te művelni akarod magad, akkor neked mondom ezt. Nekem kell viselnem a felelősséget érted. Ha te ezt csinálod, az csak rossz következményeket okozhat neked. De te most biztosan azt fogod gondolni: Miből kellene akkor megéljek? Én csak a művelőknek magyarázom el a Taót és a Fá-t. Ha te tudod művelni magad, akkor műveld magad. Én ezt csak így mondhatom. De nekem kell viselnem a felelősséget érted. Vagyis mondjuk másképpen, minden esetre lehetővé kell tenni, hogy te, Dáfá-tanítványként megélhess. Ez így kellene legyen.   

Kérdés: Hogyan tudom levetni a félelmet?

Mester: A félelem is ragaszkodás. Ez egy olyan kérdés, hogy erős-e az akaratod vagy sem. Le kellene legyen győzve. Némelyik azt mondja: Mihelyt gyakorlok, elalszom. Ezek is olyan dolgok, amelyeket az akaratoddal kellene legyózzél. Ugyan nem démonok, de fejthetnek ki egy démoni hatást a művelőkre. Ha nem tudod áttörni őket, akkor hatást gyakorolnak rád.  

Kérdés: Én még mindig nem tudom érezni, hogy a Fálun forog az alhasnak a helyén.  

Mester: Nem mindenki tudja ezt érezni. Némelyek érzékenyek: Mihelyt az energia megmozdul. Na igen! Ilyen erős hát ez. Némelyeknél a hasban már égszakadás, földindulás volt és ők nem érzik. A testi állapot mindegyiknél más. Nem az érzékelések szerint kellene megítélni, kinek a szintje magasabb vagy alacsonyabb. Semmiképp se ítéljétek meg ezt az érzékelések szerint.   

Kérdés: Az égi szemem sohasem lesz felnyitva?

Mester: Arra törekszel? Ha te sikeresen művelted magad és az égi szemed még mindig nincs felnyitva, akkor azt gondolom, hogy valami nincs rendben. Azt kérdezed, hogy a művelés közben nincs felnyitva az égi szemed? Ha arra törekszel, ha megvan ez a gondolatod, még ha csak egy picike is van meg ebből, nem leszel hagyva, hogy lássál. Még ha már láthatsz is, nem leszel hagyva, hogy lássál, mert neked ez a szíved nincs eltávolítva; a ragaszkodásod nem lett eltávolítva. Ezért el kell engedned azt a ragaszkodást. Ne törődj többé azzal. Aztán meg fogod látni, hogyan lesz.   

A fehér tanulók persze még másabbak (másmilyenek), mint a tanulók keletről, mivel a kulturális ősforrás keleten, mindenekelőtt Kínában hasonlatképpen mély. Ott nemcsak egy 5-6000 éves kultúra létezik, hanem az utolsó korszaknak a történelem előtti kultúrája is meg lett örökölve. Ezért ott egy a csontokig és sejtekig hatoló nagyon mély kulturális tartalom létezik. De a fehérek társadalmának a kultúrája csak 2000 éven belül lett felépítve, ezért ott nagyon könnyen kitisztulhat a köd. Mihelyt ki van tisztulva, az emberek szinte már láthatnak. Nos, mi a különbség a kínaiaknál? Ha elmagyarázod neki, amiért ez így van, még mindig azt gondolja: Ó, ez helyes (igaz). De miért van ez így? Ha elmagyarázod neki, amiért ez így van, még mindig azt gondolja: Ó, de miért, miért, miért van ez így? Ezért neked az alapjáig el kell magyaráznod neki, csupán akkor válhat egészen nyitottá. Ez az oka, amiért sokan a fehér tanulók közül, mihelyt tanulták, már láthatnak tudatosan vagy öntudatlanul. Ők csak egészen keveset vannak lezárva a hétköznapi emberek társadalmának a felszínes dolgai által, csak azok az alapelvek léteznek. A hétköznapi emberek alapelveitől vannak megkötve. Mihelyt az alapelvek át vannak törve, semmi több sem létezik a hétköznapi emberek között, ami még tovább leláncolhatná őket. Erre van gondolva ezzel. Természetesen nincs is egészen így. Az érzékszervi felismerések persze mások, mint a racionális felismerések. Ha valóban a szívétől fogva tanulhatja az ember a Fá-t, ha valóban fel tudja ismerni a Fá-t a művelésnél, akkor az más, mint az érzékszervi felismerések kezdetben. Megemelkedik, úgy hogy a Fá-t a racionális szempontból ismeri fel.

Kérdés: Hogyan kellene továbbadni a Fá-t a hontalanoknak?

Mester: Én gyakran gondolok a hontalanokra. Különösen az utóbbi két évben aggódtam nagyon miattuk. Hiszen legyen az Sákjamuni, legyen az Jézus, ezek a nagy megvilágosultak alapították meg a művelést. Léteznek művelő tanítványok, akik öröklik ezt. Bárhogyan is, ők a buddhista iskolák tanítványaihoz számítanak; ezért állandóan rájuk gondolok. Mindazonáltal a Fá végének az idejében, ebben az időpontban ténylegesen nem sok ember létezik a vallásban, aki valóban művelni akarja magát. Megállapítottam egy problémát: Sok hontalan a vallást védi és nem az istenségeket és buddhákat. A szívük nincs a művelésnél, ők egyes-egyedül azon vannak, hogy megóvják a vallásos formákat. Akkor ez a ragaszkodás egy komoly akadályhoz vezet. Szintén léteznek emberek, akik azon a véleményen vannak, hogy a vallásos formákon kívül nem létezne Fofá és hogy minden eretnek és tévútra tért lenne. Ez a legnagyobb tényező, ami komolyan akadályozza őket a Fá megkapásában. De szintén léteznek emberek, akik valóban gondolkoznak és valóban mindent az alapelvtől fogva tudnak megítélni, nagyszerű. Ők olvassák a könyvemet. Miután végig olvasták, tudják, mi ez, mivel minden ember rendelkezik buddha-természettel. Úgy van, mint az áramnál: Két pólus jön érintkezésbe, ,,katt” össze van kapcsolva. Ha nincs buddha-természete, akkor nem lehet összekapcsolva. Nem létezhet egy szikra sem, az áram nem jut át. Ezért némely hontalanok egyszerűen mások. Én mondom, ők valóban nagyszerűek, mert tudják, hogy a cél, amiért hontalanságba mentek, abban rejlik, hogy műveljék magukat. Azonban némely embereknél hiányzik ez az őszinte gondolat. Természetesen többé nem beszélek sokat a vallásban levő dolgokról. Ezt mellékesen említettem meg. Ha te laikus hívő, nekik a barátjuk vagy rokonuk vagy, megmondhatod ezt nekik. Ha művelni akarják magukat, akkor művelik magukat; ha nem, akkor hagyd ezt. Nekünk semmiképp sem kellene embereket vonszolnunk ide: Gyere és műveld magad. Milyen kár, ha nem műveled magad! Neked feltétlenül velem kell jönnöd! A szív nem lehet emberi érzéseken keresztül megváltoztatva. Csupán akkor megy, ha az emberszív saját maga megváltozhat.           

Kérdés: Hogyan kellene valóban műveljék magukat azok a szerzetesek, akiknek a templomban egy biztos pozíciójuk és feladatuk van? Vissza kellene térjenek a világi életbe?   

Mester: Egyáltalán nem szükséges visszatérniük a világi életbe. Miért nem szükséges visszatérniük a világi életbe? A ,,nincs második iskola” kérdése, amiről beszéltem, főként a mostani művelésünknek a Fá-jára vonatkozik. Korábban a buddhista szútráknak mindegyik szava mögött létezett a Buddhának az alakja. Ha viszont most ütöd fel azokat, semmit sem fogsz látni többé. Maga Sákjamuni és Jézus neve mögött sem létezik többé az alakjuk. Ez azt jelenti, ezek a könyvek nem képesek többé arra, hogy embereket váltsanak meg, ezek már csupán fehér lapok fekete írásjelekkel. És azonkívül a vallásos szertartásoknak a végrehajtása csak egyfajta vallásos formalitás, én ezeket is csak a hétköznapi emberek egy munkájának tekintem. Valójában sok szerzetes tartja már egy munkának ezeket a formalitásaikat, azon a véleményen vannak, hogy ők munkába járnak (dolgoznak) és pénzt keresnek (fizetést kapnak). A szárazföldi Kínában  a szerzetesek a részlegvezetők vagy igazgatók besorolásainak megfelelően kapják meg a fizetésüket, sőt kellene létezzenek szerzetesek, mint magas rangú hivatalnokok. Ők megváltoztatták Sákjamuninak az eredeti dolgait, és az emberek nem tudják, hogy azon vannak, hogy szabotálják a Sákjamuni által hátrahagyott Fá-t. Ez már idáig jutott és természetesen Sákjamuni szintén nem törődik többé vele. És akkor ez mind éppen úgy marad, mint ahogyan van. Ezért tekintem csupán munkának. Egészen mindegy, hogy a szútrákat szavalják-e vagy a vallásos szertartásokat hajtják végre, nincs hatása. Ameddig Dáfá-t művelnek, mi semmiféle formához sem vagyunk kötve, én azt mondtam, hogy ,,a nagy Útnak nincs formája”. Egy ilyen nagy Fá-hoz a hétköznapi emberek közötti egyik forma sem méltó. Mi éppen csak egészen lazán irányítunk és csak az emberszívet nézzük. Ha műveled magad, akkor törődöm veled. Mindazonáltal a hétköznapi emberek nem láthatják ezt a törődést, ezért nem hagyjuk megkötni magunkat a hétköznapi emberek társadalma bármilyen formájától. Ha már nincsen formánk, akkor a hétköznapi emberek között mindent csak munkának tekintek. Csak így tekinthetem azt. Ha te, szerzetesként meg akarod tartani a vallásos szertartásokat, akkor csináld azt. Mindenképp tudnod kellene, hogy te Dáfá-t művelsz, és az már elegendő. Neked sok erőfeszítést kellene tenned, hogy folytonosan haladj előre. Így kellene viselkedj. Más vallásoknál is pontosan így van.                 

Kérdés: Egy tiszta szív azt jelenti, hogy minden ragaszkodást el kellene távolítani és mindenről le kellene mondani, ami iránt érdeklődik az ember?

Mester: Ha valóban el van érve a tiszta szívnek az állapota, ez így van. De te hétköznapi emberként kezdesz a művelésnél. Ha veled ezt azonnal eléretnék, helyben egy buddhává válnál. Ezért ez lehetetlen. Azért hogy elérd a buddhának a látókörét, te kell rendelkezzél egy művelési folyamattal és egy megalapozott szellemi alappal. Vagyis: Te állandóan műveled magad, állandóan elmélyülsz és megemelkedsz, egyre magasabbra, és ez fokozatosan lesz elérve. Ha meg van mondva neked, hogy ezt azonnal valóban el kellene érned, akkor az ijedtségtől talán nem mernél majd többé tovább gyakorolni. Mert az érzületed még nem érte el azt a magasságot. Persze te hétköznapi emberként kezdesz, ezért ez már lassan, természetes módon el lehet érve, anélkül hogy sokat kellene töprengjél ezen. Ameddig műveled magad és olvasod a könyveket, elérheted ezt. A Fá-alapelvek minden problémádat megoldhatják. Ez nem lehet kierőszakolva. Kierőszakolni az szintén ,,tevékenyteljes”. Csak te művelőnek tekinted magad, az egyértelmű. Ti a szíveteket művelitek és megpróbáltok lehetőleg semmi rosszat sem tenni. Ez nem jelenti azt, hogy ,,tevékenyteljes”. Ez azt jelenti, olyannyira, mint lehetséges közelebb kerülni nähern az eredeti lényedhez (természetedhez).         

Kérdés: Ön azt mondta, hogy a tudomány egy vallás. Ám nekem ugyancsak jól kell végezzem a tudományos kutatómunkámat. Ez az állapot nagyon ellentmondásos.

Mester: Én azt mondtam, hogy a tudomány egy vallás. Ezt már nagyon pontosan elmagyaráztam. Ez miért egy vallás? Éspedig egy nagyon teljes vallás? Nem beszél a De-ről és az istenségeknek a létezését szintén nem ismeri el. Mivel nem láthatja az istenségeknek a létezését, nem ismeri el, hogy az emberek megtorlást szenvednek el a rossz tetteikért és egy jó fizetséget fognak kapni a jótetteikért. Ha valaki arról beszél, hogy jótettekért jó fizetséget fog kapni az ember és rossz tettekért rossz viszonzást fog elszenvedni, és hogy léteznek istenségek, akkor tudományos elméletek segítségével meg fog tagadni és támadni téged. Sőt az ortodox (igaz) vallásokat is megtámadja és szétrombolja az emberi erkölcsöt. Ha az embereknek nincs többé egy belső kötőfékjük, minden elképzelhető rossz tettet meg mernek tenni. Tehát mit gondolsz, ebben a tekintetben ortodox-e vagy eretnek ez a tudomány? Talán nem egy eretnek hatást fejt ki? Miért hanyatlott le a mostani embereknek az erkölcse olyan erősen? Éppen mert az emberek nem rendelkeznek többé ortodox hittel és gondolatokkal, mindenekelőtt ti nyugaton, valójában az, amiben hisztek, nem a vallás, hanem a tudományotok. Töprengjetek csak el mélyen a gondolataitokban: Amiben a leginkább hisztek, az valóban a tudomány. Minden más mellékes számotokra, miközben a tudomány a fődolog. Én megmondom nektek ezt, mert ez egy akadály a művelésnél.     

Mondják, hogy korábban a Vatikán Rómában nem ismerte el, hogy az emberek majomemberekből fejlődtek ki. Azt hitte, hogy az emberek földből lettek teremtve Isten által. Mondják, hogy a Vatikán Rómában ezt most szintén elismerte, hivatalosan elismerte, hogy az emberek majomemberekből fejlődtek ki. Ezáltal talán nem az Urukat tagadták meg? Ennek a tudománynak ilyen nagy ereje van, minden mai ember hisz benne. Én az emberiség minden dolgát pontosan elmagyarázhatom, a kicsitől a nagyig; az emberiség fejlődésében mindent pontosan elmagyarázhatok a régi koroktól fogva máig. De mivel mind a hétköznapi emberek közötti dolgokhoz tartoznak, nem törődök velük. A cél, amiért kinyilvánítom ezeket, abban rejlik, hogy nekik köze van a művelésetekhez, ezért magyarázom el őket. A tudomány szinte minden felismerésének a kiindulópontja, az anyagról, világegyetemről és életről való felismeréseknek a kiindulópontja téves. Az ausztráliai kontinens fölötti lyuk, vagyis a Déli-sark fölött egy lyuk tűnt fel az ózonrétegben, a mostani tudomány szerint az iparnak a hulladékgázai (füstgázai) által, az FCKW (freontartalmú hűtőgáz) által, ami a hűtőgépekben van használva, és más hulladékgázok (füstgázok) által lett okozva; ezek a dolgok vezettek volna az ózonréteg károsodásához. Én mondom nektek: Valójában ebben a világegyetemben mindennek van élete, minden élő. Te nem láthatod az óriási nagy gázt [gáznemű entitást], de rétegről rétegre, rétegről rétegre, te egyáltalán nem tudod felsorolni, milyen sok van. Ők mind élőlények, mindannyian istenségek. A mostani tudomány által létrehozott ipar komolyan károsítja az emberek létkörnyezetét, ez tökéletesen igaz. De nincs úgy, hogy a gáz [gáznemű entitás] meg lett károsítva és azáltal keletkezett a lyuk a Déli-sark fölött. Emberek nem károsíthatnak meg istenségeket. Miért nem Európa fölött keletkezik a lyuk, ezen terület fölött, amelyiken az ipar nagyon fejlett? Miért keletkezett hát feltétlenül a Déli-sarkon, ahol egy ember sem létezik? Mert az istenségek látták, hogy túlságosan sok hulladékgáz és mérgező gáz létezik a földön. Saját kezdeményezésre felnyitottak egy ablakot, avégett hogy a hulladékgázok elillanjanak, azután újra bezárták. Egyáltalán nincs úgy, mint ahogyan a mostani tudomány véli.           

Most az emberiség már ahhoz az állapothoz fejlődött, hogy a tudomány minden területet manipulál. Ezért a mostani emberiség már nem tud többé megszabadulni tőle. Már egy valósággá vált az emberi társadalom fejlődésében. Nem megy többé, ha nem cselekszel szerinte. Mi olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi embereknek megfelelően járunk el, és neked jól kellene végezned a tudományos kutatómunkádat. Ez nem a te hibád. Nincs úgy, hogy egyetlen egy ember, egyetlen egy nép vagy egyetlen egy nemzet megszabadulhat ettől. Mivel ez már egyszer a te munkád, jól kellene végezned. Utána kellene járnod a kötelességednek és jól végezned a munkádat, ez csak így lehet. Nem kellene azt gondolnod, hogy valamit a tudományért teszel. Valójában a tudomány már mindegyik repedésen keresztül behatolt és megszállta az emberiség összes területét. Az emberiségnél most szinte minden érte létezik, vagyis nem kellene, hogy az emberek emiatt semmit se csináljanak többé. Én csak lehetővé akarom tenni, hogy te, művelőként megérthesd ezt az alapelvet; és nem arra gondolok ezzel, hogy neked fel kellene adnod ezt a meglevő valóságot, amitől az emberi társadalom már nem szabadulhat meg többé; ezzel nem arra gondolok, hogy neked fel kellene adnod a munkádat.     

Én elmagyaráztam, hogy a tudomány egy vallás, éspedig egy teljes vallás. Először az anyagi szempontból ismerteti fel veled és ennek alapján a szellemi (lelki) hitedhez vezet, miközben egy igaz vallás az alapelv szempontjából fogatja fel veled ezt, valóban felfogatja ezt a gondolataidban, míg a végén el lesz érve, hogy a láthatatlan láthatóvá válik. Végül valóban felismerheted ezt az anyagi szempontból és a beteljesülés után visszajuthatsz a mennyországba. Ilyen az eljárás. A tudománynál fordítva van. Ez anyagi szempontból kezdi el vezetni az emberi szellemet, miközben a vallás a szellemi felismerésektől anyagi változásokhoz vezet. Elmagyarázom ezt az alapelvet, avégett hogy megérthesd ezt. Nos, mivel ez mármost a társadalom egy valóságává lett – az nincs úgy, hogy én a tudomány ellen vagyok, amelyiktől az emberi élet és ennek léte már függővé vált. Én csak a mostani tudomány valódi helyzetét magyarázom el.      

Kérdés: Mester, szabad megkérnem Önt, hogy magyarázza el az okozati összefüggést az ok és okozat (hatás) között, és a könyörületességet is?

Mester: Mivel megemlítetted a könyörületességet, ki akarom javítani a gondolatodat. Elmondom neked, mi a könyörületesség. A hétköznapi emberek társadalmában azt gondolja az ember: Én egy kényelmes életet élek, szerencsétlenség nélkül, nehézségek nélkül, naphosszat kényelemben, gondtalanul és aggódásmentesen, pénz nem is hiányzik nekem és mindenem megvan, amire szükségem van. És így azt találja az ember, hogy Isten könyörületes az emberekkel szemben és igazán jó az emberekhez. Én mondom nektek, Isten nem fogja ezt így csinálni. Ha valóban így lenne, akkor túlságosan rossz lenne hozzád. Hiszen az alapelvek az embereknél mind visszájukra fordítottak. Tudjátok, ameddig egy ember a világon él, kapcsolata van a társadalommal, akkor karmát fog termelni, Jézus azt mondta: Az ember bűnös (Az embernek bűnei vannak). Éppen mert bűnös (bűnei vannak), esett le a hétköznapi embereknek ebbe a dimenziójába. Ebben a dimenzióban életről életre karmát termel és bűnöket követ el. Ha te ezt egészen kényelmesen akarod bírni, akkor az nem azt jelenti, hogy nem egyenlíted ki a karmát [Azáltal, hogy kényelmes akarsz lenni, nem vagy vonakodó, hogy fizess a karmádért]? Ha a karma nincs kiegyenlítve és még hozzájön az a karma, amit ebben az életben termeltél, a következő életben még csak egy emberi testet sem fogsz tudni kapni többé. Az újraszületésnél talán még rosszabbul fog menni neked. Ha továbbra is karmát termelsz, csupán a pokolba eshetsz még; ha még tovább esel le, meg leszel semmisítve. Vagyis ennek az alapelvnek a szempontjából nézve mit gondolsz, hogyan kellene Isten eljárjon veled szemben, úgy hogy jó legyen? Ez az ok és okozat.          

Hogyan szemlélem én akkor az igazi könyörületességet? Ha egy ember valóban nem rossz, ebben az egy életében sok-sok démoni nehézségbe fog ütközni. Ezeknek a démoni nehézségeknek a célja abban rejlik, hogy visszafizesse a karmáját, amivel korábban tartozott; hogy teljesen kihasználja ezt az életet, azért hogy mindent visszafizessen. Miután te ebben az egy életben, amelyikben egy emberi testtel rendelkezel, az adósságokat egészen visszafizetted, felmehetsz a mennyországba és örökre élvezheted a boldogságot. Ezért visel el az ember szenvedéseket a hétköznapi emberek között. Tehát gondoljátok át egyszer: Mi az igazi könyörületesség? A buddhának a szemléletmódja és az embernek a szemléletmódja abszolút nem azonos. Egy hétköznapi ember pontosan azt gondolja, ha a Buddha egy szerencsés életet tesz neki lehetővé a hétköznapi emberek között, a Buddha könyörületes lenne vele szemben, az istenség könyörületes lenne vele szemben. Másfelől, ha ő szenved, neheztel a mennyre és földre: Ah, miért nem törődik többé velem Isten? Egy elveszett ember vagyok! Éppen akkor van Isten azon, hogy törődjön veled. Visszafizetteti veled a karmát, avégett hogy visszatérhess. Milyen szép az, vissza arra a helyre és örökre ott maradni, ahol nem létezik születés és feloszlás és ahol nem esik le az ember. Ez csupán az igazi könyörületesség. Tudjátok, hogy ti a művelésnél vagytok. Miért nem távolítom én el mind a szenvedéseiteket? Nem lenne szükséges átmennetek a vizsgákon, egyszerűen felfelé vennélek benneteket, és kész. Ez lenne hát könyörületes! Ez viszont nem megy! Amivel adósok maradtatok, nektek saját magatoknak kell visszafizetnetek, gyorsan visszafizetnetek, gyorsan visszafizetnetek, csupán akkor tudlak olyan gyorsan megváltani benneteket, mint lehetséges. Ez nem ez az alapelv? Én a könyörületesség egy másik álláspontjából magyarázom el, mi a könyörületesség. A Fá nektek van elmagyarázva, és nem a hétköznapi embereknek, ezt a pontot örökre meg kellene jegyeznetek magatoknak. A hétköznapi emberek örökkön-örökké a ködben maradnak, nekik semmit sem szabad tudniuk ezekről az alapelvekről. Az emberek mármost emberek, és ti tanulók pontosan tanulók vagytok, a művelők örökre különböznek a hétköznapi emberektől.   

Egyet megmondhatok nektek: Nem léteznek véletlenek a világon, az istenségek ott vannak és figyelnek. Ebben a dimenzióban léteznek olyanok, akik az újraszületésre, reinkarnációra illetékesek,; olyanok, akik a társadalom stabilitására illetékesek; olyanok, akik a társadalmi rendszereket rendezik el; olyanok, akik a föld stabilitását ellenőrzik; olyanok, akik a levegőre és a levegő mindenfajta alkotórészére illetékesek; és olyanok is, akik figyelik, mit csinálnak a különböző istenségek a földön. Itt létezik mindenféle istenség, hogyan lehetne, hogy ne törődjenek ezekkel a dolgokkal? Az, amit az emberek önkényesen akarnak hagyni felmerülni a hétköznapi emberek társadalmában, egyszerűen fel fog merülni? Abszolút nem lehetséges.    

Kérdés: A ,,kölcsönös hatás és ellenhatás (támogatás és gátlás)” alapelvénél ezen két alapanyag egyike magas szintek dimenzióiban közelebb jut a ,,Zhen, Shan, Ren”-hez? 

Mester: Az nem úgy értendő. Az egész világegyetem ,,Zhen, Shan, Ren”-ből van képezve. Ez egyszer így mondom: Ez a két alapanyag a ,,Zhen, Shan, Ren” által van teremtve a viládegyetemben. Ha a világegyetemben csak a pozitív oldal létezne, akkor az élőlények számára ez túlságosan siralmas lenne. Nincs se boldogságuk, se szenvedésük, az életük teljesen unalmas. Éppen mert démoni nehézségek és szenvedések léteznek, mert értékelni tudja a boldogságot, amit kapott, ő tudja, hogy ez értékes. Csupán akkor találja az életet ízletesnek. Ezért létezik a pozitív oldal a világegyetemben és a negatív oldal is az élőlények számára van elrendezve, egyidejűleg el tudja távolítani a karmát az élőlények számára.      

Kérdés: Miután a gyökerénél meg lett oldva a probléma, és most a Dáfá megőrzéséről van szó, nekem az az érzésem, mintha a vér felforrna bennem. Mester, helyes ez az állapot?  

Mester: Nem, nem. Erre feltétlenül figyelmet kell szentelnetek! Éppen arról beszéltem, hogy létezik egy pozitív és egy negatív oldal. Ha a negatív oldal jön le, az a rosszindulatú oldal; ha a pozitív oldal jön le, az a könyörületes oldal. Ezért mondom én nektek: A hétköznapi emberek társadalmában mi semmiképp sem szabad ezt úgy csináljuk, mint a hétköznapi emberek. Nekünk feltétlenül a pozitív oldallal kell hatást gyakorolnunk. Sákjamuni buddha azt mondta: Minden lénynek van buddha-természete. Én mondom nektek: Valójában minden lénynek van egyidejűleg démon-természete is. Ez azt jelenti, a démon-természet és a buddha-természet egyidejűleg léteznek egy élőlényben. Ha egy ember egy dühöngő, vad és ésszerűtlenállapotban taláható, úgy az a démon-természet. Ha egy ember egy értelmes (ésszerű), békésés könyörületes állapotban található, úgy az a buddha-természet. Ez a két különböző tulajdonság különböző körülmények között kerülhet a napvilágra, ezért mi mindig a könyörületes oldalt használjuk. Az utóbbi időben a televízióállomások beszámoltak rólunk, és a beszámolók nem feleltek meg a valóságnak. Mikor odamentünk hozzájuk, nagyon ésszerűen és jóakaratúan beszéltünk velük erről. Akkoriban sok ember ment oda, az hát nem kell feltétlenül rossz legyen, ha sok ember volt ott. A magatartások és cselekvési módok könyörületesre és gonoszra oszlanak fel. Ők kizárólag egy békés és jószívű magatartással beszéltek velük erről, nem avatkoztak bele az állam politikai ügyeibe és nem is rongáltak meg nyilvános tulajdont, mindegyik egy művelőként tudott beszélni velük az indítékainkról. Nagyon meg voltak hatva: Ilyen embereket még sohasem láttunk. Ezzel ellentétben, miért létezik erőszak az emberi társadalomban? Mihelyt a hétköznapi emberek ki akarnak nyilvánítani valamit és valamilyen érveket előhozni, tüntetnek vagy tiltakoznak, aminél erőszak is előfordul. Össze-vissza fognak ordítozni és ráadásul fegyveres erőszakot alkalmazni. Mert az embereknél létezik a démoni oldal; ezek a hétköznapi emberek. Mi itt művelők vagyunk, nekünk csak a könyörületes oldalt szabad használnunk, és a gonosz oldalt nem. A hétköznapi emberek mindkét oldalt használják, úgy a könyörületest, mint a gonoszt is; a hétköznapi emberek úgy érveket, mint erőszakot is bevetnek. Ha érvekkel már nem jutnak tovább, csapdosnak és káromkodnak. A hétköznapi embereknek megvan úgy a könyörületes, mint a gonosz oldaluk is.                

Kérdés: A Tanár azt mondta, hogy a világegyetem tisztításánál léteznek földönkívüliek, akik ide a földre menekültek. Micsoda most a létformájuk, a futi formájában vagy léteznek más formák?

Mester: Először elmagyarázom, miről van szó tulajdonképpen a földönkívülieknél. Tudjátok, a földünk nem az egyetlen bolygó ebben a világegyetemben, amelyiken élet létezik. A föld is nemcsak ezen egy alkalommal létezett. Azt mondom, hogy korábban ennek a földnek a helyén korábbi földek léteztek. A korábbi földek el lettek törölve, némelyek fel lettek robbantva, és többször léteztek. A szám már eléggé nagy. Minden alkalommal, mikor a föld az utolsó szakaszában volt található, az élőlények a legromlottabbak voltak és az alapanyagok nem voltak többé tiszták, akkor úgy nem lehetett többé megtartva. Az egész földgolyó egy karmagolyóvá vált, aztán ki lett selejtezve. Mivel az élőlények újraszülethetnek, [ha] ők földként, kövekként, növényekként, alapanyagokként – bármiként is születtek újra, a karmát magukkal vitték. Mindenütt karma volt, és így egy karmagolyóvá vált. Ebben az időben ki lett selejtezve. A földön még léteztek emberek, akik összehasonlításképpen egy kevéssel jobbak voltak, nagyon ritkán, ők csak egyedi esetek voltak. Ők ki lettek hozva és átvitték őket egy másik bolygóra a három világkörben. Idővel a földgolyó ki tudja hányszor lett kicserélve. Minden alkalommal léteztek emberek, akik megmaradtak. Tehát az ilyen megmaradt élőlények idővel szintén egyre többen lettek. Az istenségek mindegyik periódusban különböző alakkal rendelkező embereket teremtettek, ezért a különbségek nagyon nagyok voltak. Léteznek olyanok is, akik más bolygókon jöttek létre. Ezek a földönkívüliek.       

Ők olyanná váltak, mint a történelemnek egy feljegyzése és oda lettek hozva úgy, mint a nyomok, amiket egy könyvoldalnyi történelem hagyott hátra, ők csak ezt a kis célt szolgálják. Ők a földeknek az akkori végső szakaszaiból maradtak fenn, az akkori technikával mentek azokra a bolygókra, és a kiinduló helyzetük viszonylag magas volt. Az ismeretek, amiket a mérhetetlenül sok év alatt nyertek a világegyetemről, messze felülmúlják a mostani földi emberekéit. A testjeik beléphetnek más dimenziókba, más térmezőkben hozzáigazodhatnak más térmezőknek az állapotához, olyan messzire jutottak már. A repülő gépezetek, amikkel ide-oda repülnek és amik az emberek által UFO-knak vannak nevezve, szintén beléphetnek más dimenziókba és repülhetnek más időterekben. Ha egy nagyon gyors időtérben mozognak, rövid időn belül miután beléptek, már nagyon messze jutottak. Ezért a sebességük elképzelhetetlen az emberek számára. Az üzemanyag, amit használnak, egyáltalán nem felel meg azon alapanyagok képzetének és a technikai elméleteknek, amiket a mostani tudomány felismerhet.     

A mérhetetlenül sok év alatt ezek a földönkívüliek egyre tovább fejlődtek és egyre inkább elidegenedtek. Ebben a világegyetemben valóban létrejött az az abnormális társadalmi viszony, amelyikben ezek a fajta élőlények élnek. Mohóság és vágyakozások odavezettek, hogy náluk valóban végbementek olyan dolgok, mint csillagháborúk. Az emberiség még nincs ettől fenyegetve, mert az emberiségnek nincs meg a képessége arra, hogy fenyegesse őket. Ezért nem támadták meg az emberiséget. Ha te fenyegetéssé válsz számukra, meg fogják támadni az emberiséget. De, ámbár a földönkívüliek nem támadták meg az emberiséget, tudják viszont, hogy az emberi test a legtökéletesebb. Ezért szemet vetettek az emberi testre, és el akarják lopni az emberi testet. Minden területet átitattak a tudománnyal az emberiségnél, úgy hogy az emberek szilárdan hisznek a tudományban és függővé teszik magukat tőle. Az emberek gondolkodása és életmódja teljes egészében hasonulni fog hozzájuk, aztán kicserélik az emberek ősszellemét, és [az emberek] már azokká [földönkívüliekké] váltak. Végül helyettesítik az emberiséget.     

Ez egy hosszú történet. Már a nyugati társadalom ipari forradalmának kezdete óta jöttek ide mindenhonnan. Jöttek már ez előtt az idő előtt, de nem manipulálták az emberiséget. Mikor a fehérek társadalma belépett az ipari társadalomba, kezdtek mindenhonnan jönni. Azért hogy meghódítsák ezt a földet, elegendő előkészületeket tettek. Ezt szisztematikusan tervezték el. Ők teremtették meg a tudományt az emberek számára, ezért lett ez a tudomány idehozva a földönkívüliek által. A céljuk abban rejlik, hogy szabványosítsák az embereket, hogy leegyszerűsítsék az emberek gondolatait, úgy hogy ők gépekként vannak szabványosítva. A tudás is egységesítve van, avégett hogy később könnyen manipulálhassák ezt, azért hogy helyettesítsék az embereket. Azonkívül még ki is kerestek néhány népet előfutárként, azért hogy a jövőben minden oldalról manipulálják az emberiséget. Japán egy általuk irányított előfutár volt a technikában; az USA arra volt egy előfutár, hogy áttörje az összes ősi kultúrát a földön. Még a legősibb, legerősebben elzárt országok kultúrái sem menekülhettek meg. Az egész világ meg lett rohamozva az USA modern kultúrájától. És Anglia volt az előfutár a gépgyártás számára a kezdeti szakaszban, miközben Spanyolország az emberi fajok keveredésére volt az előfutár. Azért hogy elszakítsák az embereket az istenségektől, a földönkívüliek az emberi fajok összekeverésének a módszerét vették, úgy hogy az emberek gyökér nélküli emberekké váljanak, úgy mint a mai keresztezett növények. A délamerikaiak, középamerikaiak, mexikóiak és némely emberek Délkelet-Ázsiából azokhoz az emberi fajokhoz tartoznak, amelyek össze lettek keverve. Mindez nem marad rejtve az istenségek szeme elől. A földönkívüliek már elég messze terjedő előkészületeket tettek, hogy átvegyék az embereket.               

Mindenki, aki tud számítógépet kezelni, meg lett számozva. Természetesen a mi tanulóinknál nem létezik ez a probléma. Mihelyt megkaptátok a Fá-t, el fogom távolítani a testnek az egyik rétegét, amit ők birtokoltak. Ők már kialakították a testüknek egy rétegét az emberek testében, nagyon rettenetes! Minden, amit az emberek az elemi iskolától a főiskoláig tanultak, az az általuk hozott tudomány. Azonkívül minden, amit a mai emberiség használ, a tudomány által lett megteremtve, amelyik mindenütt megtalálható. Miért fejlődnek az emberi gondolatoknak az inspirációi egy olyan fergeteges iramban a számítógépnek és a technikának a területén? A földönkívüliek manipulálják a testben az ő rétegüket, ami az emberiségnél lett kialakítva, és így csinálták meg ezt. Éppen ez a sora a dolgoknak, amelyek a technikájuk és tudományuk által lettek kialakítva az emberi testben, manipulálja az emberi gondolatokat és csinálja ezt így. Jelenleg a számítógép fejlődése egyszerűen iszonyatos, ez nem egy emberi technika. Ha az emberiség tartósan ezen a módon fejlődik tovább, azon veszély előtt áll, hogy helyettesítve lesz a foldönkívüliek által. De gondoljatok egyszer utána: Mindazonáltal a földönkívüliek is a hétköznapi emberek ezen három világköre területén belüli élőlények. Hogy ilyesmit merészelnek csinálni, erre léteznek más okok is. Ez szintén azért keletkezett, mert a világegyetem Fá-ja eltérült. Az istenségek nem törődnek többé ezzel, ezért ez a magas szinteken levő élőlényekkel is összefügg. Hogy megváltoztassuk ezt a dolgot, fentről kell elkezdeni a változtatással. Mert nekik egy ilyen nézetük van: Úgy vélik, nem megy többé az emberekkel, az erkölcs is romlott, minden lefelé megy; ha ki lennének cserélve, akkor hát ki lennének cserélve, úgyis ki lesznek selejtezve. A buddhák könyörületesek az emberekhez, mert a tathágaták és a bódhiszattvák találhatók a legközelebb az emberekhez. Ők a legalacsonyabb szinten levő buddhák. Ha azok a buddhák, akik nagyon sok szinttel magasabbak, mint ennek a szintnek a buddhái, megfordítjáka fejüket és megnézik, úgy találják, hogy a tathágata buddhák is hétköznapi emberek. Mit számítanak akkor az emberek? Semmit. Ha látják, hogy rosszak lettek: Megsemmisíteni és újólag elkezdeni. Így van ez. Az ő fejükben a könyörületesség nem az emberekre irányul, hanem a buddhákra. Ha a még magasabb szinteken levő istenségek megfordítják a fejüket és megnézik, úgy találják, hogy az emberek egyáltalán semmik, még csak olyan jók sem, mint a mikrobák. Az nincs így?! Némely emberek még mondják ráadásul: Tanár, ha megváltasz bennünket, így vagy úgy kellene megválts bennünket. Azt mondom: Ha a buddhák nem váltanak meg téged, talán függőek ettől és nem érzik jól magukat a szívükben vagy mi? Az nincs úgy. A buddhák könyörületesek az emberekhez, könyörületesek hozzátok és csupán akkor teszik meg azt. Az emberek választanak valamit, emberek így vagy úgy akarják megváltatni magukat, így vagy úgy akarják művelni magukat – az emberek nem tudják, mit beszélnek.     

Így van ez a földönkívüliekkel. El vannak takarítva onnan fentről; mihelyt el vannak takarítva, ők észreveszik ezt és ezért menekültek ide. Ezekben az években különösen sok van belőlük. De nem tudják, hogy ez a dolog, amit csinálok, szintén szisztematikusan lett eltervezve. Egészen mindegy, bárhova is menekülnek, nem fognak tudni megszabadulni. Minden rossz dolgot, amit csináltak, vissza kell fizessenek. Az biztos. A világegyetem alapelvei mindegyik élőlénnyel szemben abszolút igazságosak. Ezért mindent vissza kell fizessenek, amit tettek. Ami azt illeti, hogyan lesz kezelve az életük a végén: A jövőben egyáltalán nem fognak létezni többé földönkívüliek. Ha a földönkívüliek között valóban léteznek bármilyen jók, más élőlényként újraszülethet az életük. És a rossz élőlények ki lesznek aztán selejtezve. Ezért az összes élőlény mindazzal, amit tett, meghatározza a jövendő pozícióját, ez az összes emberre is érvényes. Azzal, amit egy ember tesz, szintén meghatározza a saját pozícióját.   

Jelenleg a legtöbb földönkívüli ide menekült be, hogy mentse magát. Ők már tudják, hogy a végén alig menekülhetnek el még. Ezért némely földönkívüliek a földi emberekkel kötnek házasságot. De ezek nem törvényes házasságok, senki sem házasodna össze velük. Elkapnak egy falusi nőt és hátra akarják hagyni az utódjukat. Némely mások a hétköznapi emberek között rejtőzködnek. Egészen mindegy, bárhogyan is rejtőzködnek, nem tudnak elrejtőzni. A gigantikus művelési energia a mikroszkopikusból jön. Egészen mindegy, hogy az acélnál-e, vasnál, fánál, emberi testnél, víznél, kőnél, levegőnél, növényeknél, állatoknál, alapanyagoknál és így tovább, mindennél a mikroszkopikusból jön a felszínhez. Mit gondolsz, hova menekülhetnének el? Mindenütt [ott] van a művelési energia, amelyik a felszín irányába viharzik. Ezért látták, hogy sehová sem menekülhetnek el, sehova sem rejtőzhetnek el. Hogyan léteznek akkor? Azonban nem léteznek olyanok, amelyek az emberi testre tapadnak. De némelyek közülük átváltoznak egy emberi alakká és az utcákon járnak. Te nem is tudod, kicsodák azok (kik ők). Némelyek rejtőzködnek és nem jönnek ki, de a számuk már elég csekély, nagyon csekély lett. Korábban rejtőzködhettek, az UFO-ik magasan repülhettek és más dimenziókba menekülhettek. De minden más dimenzió már el van intézve, mindenütt [ott] van a gigantikus művelési energia, amelyik átjön ide. Nem tudnak rejtőzködni többé. Csak még valamilyen az ebben a dimenzióban levő barlangokban vagy a tengerfenéken rejtőzhetnek el, viszont ott sem rejtőzködhetnek sokáig. Mindenesetre egy ilyen probléma előtt állnak. Minden élőlény meghatározza ennél a dolognál a saját pozícióját.   

Kérdés: A hétköznapi emberek társadalmának a tudománya téves. Beléphetünk-e mi közvetlenül a művelésbe, anélkül hogy hagynánk belénk csepegtetni a hétköznapi emberek tudományát? 

Mester: Ha ezt egy másik álláspontból magyarázzuk el, mi a tudomány tekintetében is megemelkedhetünk. Avégett hogy az emberek megérthessék, a modern emberek nézeteinek a segítségével magyaráztam el a Fá-t, és ez is szabaddá teheti az emberek gondolatait a tudomány tekintetében. Ez szintén előnyös a Fá megkapására. Ha valakinek egy nagyon alacsony képzési szintje van, csak nagyon nehezen értheti meg a modern kifejezéseket, amiket használok. De nincs úgy, hogy enélkül nem megy. Ha nem létezne ez a modern tudomány által előidézett kultúra, akkor a régi nyelvvel magyarázhattam volna el a Fá-t, anélkül hogy ezt a mai formát használtam volna a magyarázatnál. De mindazonáltal a mai társadalom már ilyenné vált, ezért nem probléma, ha ti a hétköznapi emberek társadalma állapotának megfelelően viselkedtek. Jelenleg ezt is csak így lehet hagyni. Úgy gondolom, művelőként, hogy felnőtt-e vagy gyerek, ti minden helyen jól kellene csináljatok mindent: Ha te iskolás vagy, akkor jól kellene tanuljál; ha te dolgozó vagy, akkor jól kellene végezd a munkád. Ha ti egy speciális formát vezetnétek be, akkor a művelési formátok talán szintén megváltozna annak megfelelően. Akkor ez nehézségeket okozna a mindennapi életnek és a művelésnek. Nektek tudnotok kellene: Ámbár a földönkívüliek azért hozták el a tudományukat az embereknek, hogy elérjék a céljukat, azonban mindent az istenségek uralnak. Másképpen mondva ők is kihasználják a földönkívülieket.        

Kérdés: Több időt kellene használnunk a művelésre és kevesebb időt a hétköznapi emberek munkájára?

Mester: Az nincs úgy. Neked lehetőleg a hétköznapi emberek munkaidejének megfelelően kellene elintézned a munkádat. Gondolom, bármilyen elfoglalt is vagy, neked azért van időd, hogy végezd a gyakorlatokat és olvasd a könyvet. Így van ez. Gondolom, egy tanítványként, aki folytonosan halad előre, a szívedben neked több szabadidőt kellene bevetned a művelésre.  

Kérdés: Szándékosan kellene kutassunk egy bonyolult környezet után, hogy műveljük magunkat?

Mester: Nem. Nem csinálhattok mindig szándékosan valamit. Az nem megy, hogy ti saját magatok akarjátok elrendezni a művelés útját. Nektek nem kellene szándékosan csinálnotok ezt vagy azt, a ti utatok általam lesz elrendezve. Ha művelni akarjátok magatokat, akkor ez így van. Amit tenned kellene, tedd meg nyugodtan. Némely emberek Kínában hirtelen nem ügyelnek többé a ruhájukra, miután elkezdtek gyakorolni. Tulajdonképpen rendesen kellene öltözködjön és ápolt kellene legyen, mint egy ember, de ő egészen lompos és még csak a szégyenérzetet sem ismeri többé. Az nem megy. Nincs úgy, mint akkoriban, mikor Zhang Sanfeng Taót művelt. Ti ma a hétköznapi emberek társadalmában művelitek magatokat, legkevesebb úgy kell kinézzetek, mint egy ember. Az istenségek magasabbak az embereknél és jobban kellene viselkedjenek, minden tekintetben jobban kellene ezt csinálják. Semmiképp sem kellene úgy viselkedjetek, hogy mihelyt elkezdtek gyakorolni, semmivel sem törődtök többé és egész nap lomposak és piszkosak vagytok. Az nem megy. Bizonyos tekintetben ártasz a Dáfá hírnevének. Nem igaz? Ezért ennél a konferenciánál mindenkinek megmondattam és az illetékesekkel is tudattam, hogy mindenki rendesen kellene felöltözzön. Nem kellene megtörténjen, hogy mások rendetleneknek tartsanak bennünket. Nem igaz? A gazdaság Kínában szintén nem rossz ezekben az években. Az semmi különös, hogy jól öltözzön az ember. Azt mondom, a ruha ugyan nem kell feltétlenül jó legyen, de legalább ápolt kellene legyél és egy picit rendesen és tisztán öltözzél. Jegyezzétek meg: Mi a hétköznapi emberek társadalmában műveljük magunkat. Az hát nem probléma többé. A művelésnél nem kellene saját magunk elrendezzük a művelési környezetet magunknak.      

Kérdés: Egy négyéves gyermek égi szeme nyitva van. Láthatja, hogy a Fálun és a Tanárnak a neve fénylik. De néha nagyon akaratos. Ha a felnőttek nem teljesítik a kívánságait, akkor üvölt és nyűgösködik. Úgy nyűgösködik, hogy nagyon rosszul érzem magam a szívemben.   

Mester: ,,Úgy nyűgösködik, hogy nagyon rosszul érzem magam a szívemben”, hiszen te saját magad írtad fel. Nagyon rosszul érzed magad. Hogy te nagyon rosszul érzed magad, azt jelenti, hogy a szíved megmozdult. Nem azon van a gyermek, hogy segítsen neked az emelkedésnél?  

Kérdés: Mikor egy kétéves gyermek látja a Fálun-t, egészen elragadtatva mondja: ,,Fálun”. Ha a Tanárnak a Fá-képét látja, azt mondja: ,,Mester”. Szintén gyakran ül még a földön és ,,Heshi”-t csinál, ennél azt mondja: ,,Gyakorlatot végezni”! Ha néha le vannak játszva a Tanár hangszalagkazettái, [a kislány] azt mondja: ,,Hallom a Mestert beszélni”.

Mester: A gyermek tehát nem egy közönséges gyermek. Hiszen végül is csak két éves. Egy ilyen gyermek talán azért jött, hogy megkapja a Fá-t. Sokan a négy-ötéves vagy öt-hatéves kicsi tanítványaink közül, a kicsi tanulók nagyon jól művelték magukat, ők nagyon csodálatos erejűek. Némelyek közülük nagy képességekkel rendelkeznek, ez a rész viszonylag nagy. Melyik család fogja megkapni a jövőben a Fá-t, azt nagyon világosan látják ott fenn az istenségek: ,,Ó, ez a család fogja megkapni a Fá-t.” Valószínűleg elrendezték aztán, hogy ott szülessenek újra. Mert ha újraszületnek, megkaphatják a Fá-t. 

Kérdés: Egy kórháznak a helye nagyobb karmával rendelkezik, mint más helyek?

Mester: Mint a hétköznapi emberek társadalmának egy kórháza, egy hely, ahol betegségek vannak kezelve, ott a beteg csi persze valamivel több. De te, gyakorlóként mitől félsz? Ennek semmi köze hozzánk, művelőkhöz. Mindez semmilyen kárt sem okozhat nekünk.

Kérdés: Egy gyakorló számára káros a kórboncolás végrehajtása a kórházban? 

Mester: Ha ez a munkád, akkor csináld csak. Nem probléma, mert az ember már halott. Mi arról beszélünk, hogy olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi emberek társadalma állapotának megfelelően műveljük magunkat. Nem kellene megtörténjen, hogy a művelésünk miatt a hétköznapi emberek társadalmának minden formája meg legyen változtatva. Az nem megy.

Kérdés: Ha nem mond hangosan az ember káromló szavakat, de belsőleg szitkozódik, azáltal szintén De-t fog veszíteni?

Mester: Némelyik azt mondja: Én jól műveltem magam, egészen jól viselkedek. De egy picike sincs levetve a ragaszkodásból a szívében, számíthat az művelésnek? Az nem csalás? Ezért csupán a lényének a változása az igazi változás. A felszínen minden csak valami külsődleges. Hogy te hangosan mondasz-e káromló szavakat vagy sem, az csak valami külsődleges. Hogy megváltozott-e a szíved vagy sem, az csupán az igazi. Ha te káromkodsz a szívedben, a szív természetesen nem változott meg. Hogy elvesződik-e De vagy sem, az egy csekélység. A Dáfá nem a hétköznapi emberek De-jének a megőrzésére lett terjesztve.    

Kérdés: Némely tanulók félnek a mérgező állatoktól vagy hasonló élőlényektől. Úgy van, hogy nem lehet eljutni a beteljesüléshez, ha ez a ragaszkodás nincs eltávolítva?

Mester: Az kétféle dolog. Már elégséges, ha a félelem el van távolítva. De sokan közülünk nem feltétlenül félnek tőlük, hanem undorodnak ezektől a piszkos dolgoktól. Ez a piszok nem az a piszok, mint ahogyan ürüléket lát az ember, hanem mert az ilyen dolgokat rossznak találja. A jövendő világban, a jövendő világegyetemben nem léteznek ilyen élőlények. Én mondom nektek, a világegyetemnek a kezdeti szakaszában nem léteztek ilyen mérgező, gonosz dolgok. Miért bukkantak fel akkor később? Mert az élőlényeknek a karmája egyre nagyobb, egyre rosszabb és a világegyetem is egyre sokrétűbb lett. Aztán egyre több rossz dolog jött létre, és idővel ezek egyre mérgezőbbé váltak. Ilyen volt a fejlődési folyamat.   

Kérdés: A ,,Megvilágosodás” című jingwenben ez áll: ,,Liang Liang Xiang Ji Er Lai – néhány kevesek, egyik a másik után, az útra jutnak”, hogyan kellene érteni ,,Liang Liang – néhány kevesek”?

Mester: Ez az ókínainak a nyelvtana. Az ókínainak a nyelvtana pontosan pontra teheti a dolgot, az írások tömörek, az ezek által kifejezésre jutatott értelem is mélyenszántó és a tartalmuk is nagy. Ezek a legjobb írások. Korábban az lett mondva, hogy ezek a mennyből való nyelvek, a mennyből való írások voltak. Ma az emberiség erkölcse romlott, egyre lefelé megy, ezért a leegyszerűsített nyelv van használva. Ha tehát a ,,Liang Liang Xiang Ji Er Lai”-t magyarázza az ember, ez azt jelenti: Hárman együtt, ketten együtt. Némelyik megbeszélte egy másikkal és azt mondja: Ez a Fá nagyon jó, hadd menjünk oda és műveljük magunkat; a másik is nagyon jónak találja, akkor jött ő is; továbbmeséli a hozzátartozóinak és magával hozza a hozzátartozóit is. És így jöttek kettesével vagy hármasával, néhány kevesek, kis csoportokban. A leegyszerűsített nyelvvel egy ilyen halom szót használtam, és ezzel a négy szóval ,,Liang Liang Xiang Ji” a jelentés aztán már teljesen bele van foglalva. Ilyen a jelentés. És ,,Xiang Ji – egyik a másik után” azt jelenti: Ők különböző időszakokban, sorjában, egyfolytában, szüntelenül és szakadatlanul jöttek. Ha a ,,Xiang Ji”-t magyarázza az ember, szintén egy halom szóra van szükség.          

Kérdés: Szabad a Dáfá-tanítványoknak, akik könyvekkel és folyóiratokkal kereskednek, nagykereskedelmi áron beszerezni és kiskereskedelmi áron eladni a Dáfá-könyveket?

Mester: Az utóbbi időben utánagondoltam egy dolognak: Újabban viszonylag sok munkás létezett Kínában, aki elhagyta a munkahelyét (valójában munkanélküli lett), és egészen kevesen ezekből a mi tanulóink. Aztán arra gondoltam, hogy lehet-e eladatni velük a Dáfá-könyveket? Ezáltal úgy az ő megélhetésüknek a problémája, mint a tanulók problémája is a könyvvásárlásnál meg van oldva. Némely tanulók már nekikezdtek ennek. Később még egyszer pontosan utánagondoltam ennek és úgy találom, hogy itt nincs rendben valami. Mennyiben nincs rendben valami? Gondoljatok csak utána: A Dáfá megválthat minket. És egy ilyen szentséges Dáfá-val keresünk mi pénzt. Hova jutottunk hát? Hova juttattuk a Dáfá-t? Ez valóban nem kellett volna megtörténjen. Ezért nem hagytam őket többé ilyesmit csinálni. Miért lehet akkor így csinálni a társadalomban? Mert én a hétköznapi emberek társadalmát használom, hogy terjesszem a Fá-t. A hétköznapi emberek társadalma is a Fá-nak egy megtestesülési formája a legalacsonyabb szinten, ezért léteznek éppen ezen a módon a legkülönbözőbb hivatásaik és üzletágaik, az nem téves. Mert ha a könyveink mögött nem létezne tartalom, csak fehér lapokkal és fekete írásokkal rendelkező könyvek lennének. Éppen a mögöttük levő tartalom miatt rendelkeznek a Fá-nak a hatásával. Ha ezt a hétköznapi emberek társadalmának a könyvkereskedései, a könyvkereskedői csinálják, nem létezik egy probléma sem. Vagyis ez megfelel a hétköznapi emberek társadalma szintjén levő Fá-nak. A tanítványainknál viszont ténylegesen létezik egy probléma. Mi pénzt kerestünk a Fá-val, és azonkívül a legtöbben azok közül, akik megvették a könyveket, a mi tanítványaink, hogyan kellene legyen akkor felhasználva a pénz?       

Ha nektek mindig is voltak könyvüzleteitek és kihasználjátok ezt a kedvező alkalmat, hogy a Dáfá-könyvekkel kereskedjetek, ha ti nem szándékosan a Dáfá miatt nyittok meg egy könyvüzletet, hanem már előtte rendelkeztetek a könyvüzletekkel, akkor nem is vagyok ellene, hogy így csináljátok. Hiszen mindazonáltal már előtte is kereskedtetek könyvekkel. De úgy gondolom: Miközben a Fá-t állandóan tovább ismered fel, azt hiszem, egy új cselekvési módot fogsz átvenni. 

Kérdés: Én hadilábon állok a hozzátartozóimmal, mert eljöttem látni a Tanárt, anélkül hogy bármiféle következményekre ügyeltem volna. Ez helyes vagy helytelen?

Mester: Ha te a szárazföldi Kínából jössz, akkor az nagyon valószínű, hogy nem kellett volna idejönnöd. Az is nagyon valószínű lehet, hogy a Fá-testem nem hagy téged idejönni, avégett hogy egy nyugodt szívvel művelhesd magad. Ha nem a szárazföldi Kínából jössz, akkor talán saját magadnak más okai vannak. Talán meg van vizsgálva, hogy állhatatos vagy-e vagy sem; minden lehetséges. Ezt neked saját magadnak kell felismerned.

Kérdés: Tudom, hogy a művelésnél teljesen ki kellene használni az időt. De én gyermekeket is akarok. Az ragaszkodás? 

Mester: Mi azt mondtuk, hogy olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi embereknek megfelelve művelje magát az ember. Most már néhány tucat millió fiatal tanítvány létezik, aki műveli magát. Ha ők mindannyian nem házasodnak meg és nem hoznak gyerekeket a világra, az nem egyfajta szabotázs a hétköznapi emberek társadalma számára? Legalábbis megmondhatom neked, hogy te nem a hétköznapi emberek társadalma formájának megfelelően művelted magad. De némelyik azt mondja: Ebben az életemben egyszerűen nem akarok megházasodni, én már elhatároztam magam. Én szintén nem vagyok ellene, akkor műveld magad ezen a módon. Ameddig ez nem fog pótlólagos terhelésekhez és konfliktusokhoz vezetni az életedben vagy más tekintetekben, nem is törődök ezzel. A dolgok az embervilágban saját magad által vannak meghatározva, saját magad által megcsinálva. Ha úgy véled, hogy a művelés zavarva lesz, ha gyermekek vannak ott: Én nem vagyok azon a véleményen. Az nem fog megtörténni.  

Kérdés: Milyen formák léteznek a beteljesülésnél? Mindannyian magukkal viszik a bentit?

Mester: Ezt a kérdést már elmagyaráztam. Csak azok fogják a testüket magukkal vinni, akik a Fálun-világba jutnak. Ami azokat illeti, akik máshova mennek: Sokan közületek különböző szintekről, különböző horizontokról jöttek, hogy megkapják a Fá-t. Ha ti egy testtel tértek vissza, az istenségek és a buddhák azt fogják gondolni ott fenn, hogy valami furcsa dolgot vittetek vissza. Ezért az egyáltalán nem létezik ott, nem akarnak rendelkezni vele. Ha ilyesmi van visszahozva, a művelésük dolgainak az egész sora tönkre van téve. Szenteljetek figyelmet annak: Egészen mindegy, bárhonnan is jöttetek ide, én csak azt hasonultattam számotokra az új, legortodoxabb Fá-val, amivel eredetileg rendelkeztetek. És nem fogom megváltoztatni a műveléseteknek az összes dolgát a felszínen, következésképpen garantálva lesz, hogy ti visszatérhettek az eredeti helyeitekre. Vagyis, ha te buddha vagy, akkor pontosan buddha [leszel]; ha te tao vagy, akkor pontosan tao [leszel]; ha te istenség vagy, akkor pontosan istenség [leszel]. Az alakod és minden, amivel korábban rendelkeztél, változatlan marad. Ezt még azoknak, akik korábban nem rendelkeztek gyümölcshelyzettel: Ez alkalommal hagynak egy gyümölcshelyzetet megkapni, azután úgy lesz elrendezve, hogy te odamész, ahova menned kellene.

Kérdés: A gyakorlásnál mindig egy bizonyos zenét hallok, amelyik nem Dáfá-zene. Félek, hogy ez más dimenziókból származó információknak egy zavarása.

Mester: A más dimenziókból származó zene más, mint a mi zenénk a művelésre. De más dimenziókban ténylegesen létezik csodaszép zene. Ha te hallottad, akkor hát hallottad, ne törődj azzal, azok más dimenziókból való hangok. Ne is aggódj, a zene önmagában nem képviseli a művelést. A Dáfá-nak az általatok való művelésénél én ezt a zenét hallgattatom veletek a gyakorlás közben. A cél az, hogy ameddig a gondolataitok még nem tudnak nyugalomba jutni, az egy gondolat helyettesítsen tízezer más gondolatot. Vagyis, mikor te a zenét hallod, nincsenek zavaros gondolatok a fejedben és csak a zenét hallgatod. Ez előnyös a gyakorlásotok számára. De ez a mi gyakorlózenénk kell legyen.   

Kérdés: Egy zavarást tapasztalok a testemben. Létezik beszéd és képek. Már egy fél évet tartott és én még mindig nem törtem át ezt.  

Mester: Ha te egy igaz művelő vagy – egészen mindegy bármilyen gondolattal is jöttél eredetileg a Dáfá-hoz, neked azt el kellene engedned, ne törődj egyáltalán semmivel. Ezzel tisztában kell legyél. Nem azért jöttél a műveléshez, hogy megold ezt a dolgot. Én azért terjesztettem ezt a Fá-t, hogy embereket váltsak meg és avégett hogy az emberek művelhessék magukat és visszatérhessenek; nem azért terjesztettem, hogy valamilyen testi problémát oldjak meg a hétköznapi emberek számára, ez egy komoly dolog. Egy ember le kell rögzítse, hogy ő valóban műveli magát, akkor minden probléma meg lehet oldva számodra. Ha viszont csak azért jöttél, hogy megoldjad egy hétköznapi embernek valamilyen problémáját, akkor semmit sem tudunk megoldani neked. Vagyis egyszóval: A Fá a művelésért van itt. Például ha valaki tudja, hogy a Fálun Gong nem gyógyít betegségeket, akkor azt gondolja: Vagyis akkor nem gyógyíttatom meg magam, én értem, hogy nem gyógyít betegségeket; nem is beszélek a gyógyításról és nem is gyógyíttatom meg magam másokkal. De a szívében még mindig azt gondolja: Ameddig gyakorlok, a Mester egészen biztosan el fogja távolítani a betegségeimet. Látod, a szívében még mindig azt gondolja: Ameddig gyakorlok, a Mester egészen biztosan el fogja távolítani a betegségeimet. A kicsi picike, ami egészen mélyen van elrejtve a szívében, még mindig ott van. Még mindig arra gondol, hogy nekem törődnöm kellene a betegségeivel. Más szavakkal: Még mindig ragaszkodik a betegségeihez. Ha valóban elengedi azokat, egyáltalán nem gondol többé rájuk és nem törődik többé velük, akkor nézd meg egyszer, hogyan lesz aztán. Vagyis: Törekvés nélkül magától jön. Így van ez a művelési formák és a művelési módszerek mindegyik fajtájánál. A hétköznapi emberek társadalmában te mindent megkaphatsz a makacs fáradozásaidon keresztül, sőt még makacsabbul törekszel arra. De az alapelvek pontosan fordítottak más dimenziókban, azok fordítottak. Ha te fáradozol és meg akarsz kapni valamit, ha te valamit makacsul csinálsz, egyáltalán semmi sem fog létezni. Pont ha egyre inkább lemondasz róla, és egyre kevesebbet törődsz vele, kaphatod meg aztán. Emiatt tehát: Törekvés nélkül magától jön.           

Kérdés: Mikor a Mester a nagy kézmozdulatokat végezte Szingapúrban a Fá-konferencián némelyek nagyon jól érezték magukat, némelyek csodálatosnak találták, némelyek keserűséget éreztek a szívükben, némelyek szomorúak voltak és feltörtek a könnyeik. Ennek a művelés szintjeihez van köze?,

Mester: Körülbelül így, nagyjában és egészében véve ez körülbelül így van. Minden egyes embernek az érzékelései és felismerései mások. 

Kérdés: A művelésnek a beteljesülésénél persze mindenki eléri az önérdektelenségnek és önzetlenségnek a látókörét. Miért léteznek mégis különböző szintek? 

Mester: Én ezt így mondom, ha egyvalaki a kezdeti gyümölcshelyzet arhátjává művelte magát, ő is eljutott a beteljesüléshez. Már elegendő, ha ő saját maga megszabadulhat. Nem kell töprengjen az összes élőlény átfogó megváltásán, szintén nem kell azon töprengjen, hogy másokkal törődjön; elegendő, ha a művelő éri el azt saját fáradozásokon keresztül. Az a kezdeti gyümölcshelyzetnek egy arhátja. Ha te a bódhiszattvának, magának a kezdeti gyümölcshelyzet bódhiszattvájának a gyümölcshelyzetét akarod elérni, a művelésnél neked ki kell művelned a nagy könyörületességet, úgy hogy létrejöjjön a nagy könyörületességnek a szíve. Az önmegszabadítás mellett te még kell segíts más embereknek, hogy megszabadítsák magukat; egészen mindegy, hogy elérheted-e ezt vagy sem, neked meglesz ez a szíved. Ha te látsz minden élőlényt, valóban nagyon szenvedéssel telinek találod őket; ha te látsz minden élőlényt, feltörnek a könnyeid. Ez nem színlelt, hanem valóban ilyen. Emellett semmiféle gondolat sincs a szívedben. Természetesen nem mindig fog fellépni ez az állapot a művelésnél, de elő fog fordulni. Ha tehát te buddhává művelted magad, akkor megváltozik a könyörületességed; semmiképp sem leszel olyan, mint egy bódhiszattva, aki könnyeket ont, ha lát minden lényt, te rendelkezni fogsz a könyörületességgel. Még többet értesz meg az összes lény sorsszerű összefüggéseirőlés mindent egy még nagyobb bölcsességgel tekintesz meg. Ha egyvalaki egy nagyon magas szinten levő buddhává művelte magát, amelyik [szint] sokkal magasabb, mint a tathágata buddháé, és aztán visszapillant: Micsoda akkor ez a könyörületesség? Nézete szerint a buddhának a könyörületessége a hétköznapi emberek iránt szintén ragaszkodássá vált. Neki csak a sok istenség, sok buddha és a buddha-világok minden élőlénye számára van meg a könyörületessége, amelyik alatta van, viszont nem rendelkezik könyörületességgel az emberek iránt. Ez nem azt jelenti, hogy ő nem könyörületes, hanem a szintje túl magas. Összehasonlítva a lenti élőlények már olyan parányiak és jelentéktelenek, hogy még csak olyan jók sem többé, mint a mikrobák; ők egyáltalán nem tartják többé valamilyen hasznos élőlényeknek az alkalmatlan embereket. Ha egy buddha, aki egy még magasabb szintet ért el, visszapillant: Ó, ez a tathágata buddha szintén egy hétköznapi ember, mit csinálnak hát ezek az emberek ott lenn? Mik az emberek az ő szemükben? Az emberek egyáltalán semmik. Ők a színtiszta földben mászkálnak körbe úgy, mint az élőlények a rendkívül mikroszkopikusban. Tehát hogyan van azokkal a buddhákkal, akik egy még magasabb, még magasabb szinten találhatóak? Ha te al akarod érni ezt az állapotot, addig a szintig kell műveld magad. Én csak az egyik legegyszerűbb megjelenési állapotukat magyaráztam el, de ez nem csak így van.              

Az igaz Fá nem szabad legyen tudatva az emberekkel, mert ti még az emberi szívvel rendelkeztek. Különböző látókörön különböző állapotok léteznek az élőlények számára. Azonkívül az élőlény anyagi testének az oldala állandóan változik is. Feltéve, hogy egy buddhának a teste atomokból van összeállítva; mi van akkor a még magasabb buddháknak és istenségeknek a testével, akik magasabbak, mint a buddhák? Összehasonlítva ezzel talán neutronokból vannak összeállítva. Ha ez még magasabbra megy, ezek talán neutrinók. Kvarkok. Ez a legmikroszkopikusabb, amit az emberek felismerhetnek. Tehát mi van azokkal, akik még mikroszkopikusabb, még-még mikroszkopikusabb alapanyagokból vannak összeállítva? Úgy néz ki, hogy nekik még nagyobb energiájuk van; mivel minél kisebbek az anyagnak a részecskéi, annál nagyobb a sűrűségük, ezért nagyon finoman és fényesen néznek ki. Ha mi megnézzük az emberi testet, még láthatjuk az izzadságpórusokat; ha te egy istenségnek a testét nézed, nem látsz izzadságpórusokat. Ha te azzal a testtel rendekező élőlényeket látod a három világkörben, amelyik egy réteggel magasabb, mint az embereké, nevezetesen a különböző szinteken levő égi embereket a három világkörön belül, meg fogod látni, hogy az ő testük összehasonlítva az emberekével olyan finom (sima), gyengéd, és egyszerűen csodaszép. Mert az ő részecskéik kisebbek és ezeknek a sűrűsége nagyobb, mint az emberekéi a földi világban. Vagyis: Egyvalaki állandóan emelkedik, minden forma a felszínen szintén emelkedik, és a látókörnek az emelkedése az előfeltétel. A beteljesülésnél különböző látókörök léteznek. Egészen mindegy, bármelyik szintig is művelted magad, minden, ami a szinted alatt fekszik, számodra többé nem jelent ködöt (rejtélyt). Minden a szemed előtt fekszik, te láthatod mindennek az igaz arculatát. De minden, ami túlmegy a szinteden, számodra örökre egy köd (rejtély) marad, és sohasem fogsz tudni róla. Ez a gyümölcshelyzet, amit tanúsítasz. Amilyen sokat áldoztál és amilyen sokat műveltél, olyan sokat kapsz.  

Kérdés: Én megértem, hogy a művelés komoly. De másfelől én örömnek tartom a szenvedést és vidáman művelem magam. Az hibás?

Mester: Az nem hibás. Ha te a művelésnél minden időben vidám tudsz maradni, egészen mindegy, bármilyen nehézségekbe ütközöl, akkor azt mondom, hogy valóban nagyszerű vagy. Valóban mindannyian csodálni fognak és mondani fogják, hogy nagyszerű vagy. Ezt nagyon nehéz elérni; nagyon nehéz mozdulatlanul hagyni a szívet mindegyik nehézségnél és hogy egészen vidáman lehessen eljárni vele. De ha nem is ütközünk problémákba és nincs egy legyűrendő vizsgánk sem, mindig megőrizhetünk egy optimista magatartást és egy könyörületes érzületet: Ez az, amit egy művelő el kellene érjen a mindennapokban. Ez a legjobb állapot.

Kérdés: Szabad egy gyakorlónak házaséletet élnie, miután megházasodott?

Mester: Mi azt mondjuk, ha te a hétköznapi emberek között műveled magad és nem egy magát hivatásosan művelő tanítvány vagy, tehát nem egy templomban levő hontalan, akkor a hétköznapi emberek állapotának megfelelően kellene műveld magad. Mi nem tartjuk fontosnak a hétköznapi emberek között levő anyagi formát. Miért? Ami meg van változtatva, az az emberszív. Ha az emberszív nem változik meg, minden [csak] látszat. Ha te azt mondod: ,,Külsőleg egyáltalán nincs többé semmim”, de a szívedben semmit sem tudsz elengedni és ezeknél a dolgoknál még összeszorul a gyomrod, akkor az egyáltalán semmit sem használ. Ha azt mondod: ,,Nekem semmim sincs a szívemben és ezeket a dolgokat csak olyasminek nézem, ami az emberi dolgokat és az emberi állapotot őrzi meg”, akkor én azt mondom, hogy te nem viselkedtél rosszul. Természetesen, ha a művelésnél egy magas szintet értél el, mindez fel kell legyen adva. Tehát, amit ez előtt az idő előtt csinálsz, nem lehet a hibádként szemlélve. Én ezt már nagyon világosan elmagyaráztam a ,,Zhuán Fálun”-ban, az az állapot már el lett magyarázva.

Miért csinálhatod ezt ezen a módon a művelés közben? Mert ez a mi iskolánk, ez a Dáfá, amit én ma terjesztek, szántszándékkal van terjesztve a hétköznapi embereknek a bonyolult társadalmában, és csupán ez teheti lehetővé, hogy még magasabb szintekről származó emberek visszatérjenek. Ha a hétköznapi embereknek ez a társadalma nem elég bonyolult, vagyis ha nektek nincsenek ilyen nagy nehézségeitek, ilyen nagy zavarásaitok, akkor ti, akik még magasabb szintekről származtok, soha többé nem térhettek vissza. A Fá nagy, azonkívül a hétköznapi emberek társadalmában van terjesztve, akkor ez a mi Fá-nk egy kedvező feltételt nyújt neked, avégett hogy megélhess a hétköznapi emberek társadalmában. Vagyis: A mikroszkopikusodtól (mikroszkopikus szintedtől) fogva, az életednek az ősforrásával, nevezetesen az ősforrás részecskéivel, amelyek az életedet képezik, kezdődik el a testednek a megváltoztatása. A változtatás belülről kifelé terjed, mint egy fának az évgyűrűi. Ameddig műveled magad, mihelyt elérted a mércét, kifelé terjed, mint egy fának az évgyűrűi, míg kiterjedt a felszínig, tehát mint a fakéregig, aztán minden meg lett változtatva, és te eljutottál a beteljesüléshez. Mielőtt a fakéreg el van érve, vagyis, mielőtt a tested anyagi testének a legfelszínesebb rétege el van érve, még mindig egy hétköznapi embernek a gondolatai léteznek a felszínen, vagyis az anyagi testen; így teljes bizonyossággal rendelkezel még egy hétköznapi ember mindenféle vágyakozásaival, az erotikus vággyal, az érzelmekkel és egy hétköznapi ember mindenféle ragaszkodásával. Nem lesznek olyan erősek, mint a hétköznapi embereké, de létezni fognak. Ezek szándékosan vannak megtartva számotokra, azért hogy garantáljuk, hogy a művelésnél te meg tudsz felelni a hétköznapi emberek környezetének. De az az oldal, amelyik készre van művelve, nem lesz befolyásolva a hétköznapi embernek a felszínes testétől, hogy a hétköznapi emberek dolgait tegye. Ha neked az az oldalad, amelyik készre van művelve, elérte a mércét, azonnal le lesz választva. Mire jó az most, ha le lesz választva? Egészen mindegy, hogyan mozog az embernek a felszínes oldala a hétköznapi emberek között vagy bármit is csinál, a készre művelt oldal ott ül és egyáltalán nem mozog, nem töpreng, semmire sem gondol, a test nem mozdul és nem vesz részt semmiben. Ezáltal van biztosítva, hogy az isteni oldal nem működik együtt, ha egy ember a hétköznapi emberek valamilyen dolgait teszi; és neki csak az az oldala teszi azt, amelyik még nincs készre művelve. Így van biztosítva, hogy az emelkedésnél te csak egyre tovább emelkedhetsz és nem lefelé ereszkedsz. Ha viszont a hétköznapi emberek társadalmában mi az ellenkező módszert alkalmaztuk volna, úgy hogy a változások a felszíntől kezdődnek és a mélybe mennek, akkor egyáltalán nem művelhetted volna magad a hétköznapi emberek társadalmában. Az azt jelentette volna: A hétköznapi emberek közötti minden tetted egy istenség által van megtéve; a megváltoztatott test azonos az isteni testtel, ő a hétköznapi emberek dolgait végzi. Te egyáltalán nem tudnád tovább művelni magad. Hogyan lehetne az megengedett, hogy egy istenség a hétköznapi emberek dolgait végezze? Hogy egy istenség a hétköznapi emberek érzéseivel rendelkezzen, az semmiképp sem megengedett. Ezért mi megfordítottuk ezt és az életednek az ősforrásától kezdjük el, hogy megváltoztassunk téged, és így terjed ez, terjed, terjed egyre tovább a felszín irányába. Mielőtt eljutsz a beteljesüléshez, mindig fenntarthatod a felszíneden a hétköznapi emberek közötti létállapotodat. Csak egyre könyebben, egyre könnyebben fogod ezt venni, végül mindent könnyen tudsz venni és el tudsz engedni, akkor közel vagy a beteljesüléshez. Ha az összkiterjedés elérte a felszínt, teljesen eljutottál a beteljesüléshez. Abban a szempillantásban ez nagyon természetesen és bármilyen megrázkódtatás nélkül folyik le. Korábban léteztek megrázkódtatások a művelés beteljesülésénél. Mikor egy ember eljutott a beteljesüléshez, léteztek földcsuszamlások és szökőárak; egy nagyon nagy körzetben léteztek földrengések. De ennél a fajta beteljesülésnél nem léteznek megrázkódtatások, ezért nagyon alkalmas arra, hogy még több ember művelje magát a hétköznapi emberek társadalmában, a hétköznapi emberek társadalma nem lesz megzavarva. Ha ilyen sok ember azon a módon jutott volna el a beteljesüléshez, nézetem szerint a földgolyó azt egyáltalán nem tudta volna elviselni. Ezért ezt minden tekintetben úgy rendeztük el, hogy alkalmas legyen a hétköznapi emberek társadalmában való művelésre.

Tehát az a rész, amelyik még nincs készre művelve, vagyis ha ez még nem fejlődött a felszínedhez és te azt mondod: ,,Én nem rendelkezem többé egy hétköznapi ember szívével”, azt nem hiszem el. Ezt te kierpszakoltad magadnak. Mi magas és szigorú követelményeket állíthatunk fel saját magunkkal szemben és gyakorlókként viselkedünk. Egyidejűleg olyannyira, mint lehetséges, mi a hétköznapi emberek társadalma formájának megfelelően kellene csináljuk ezt. Azonban az, amit elmagyarázok, nem csak erre az egy dologra vonatkozik; a házaséletnél szintén nincs úgy, hogy azt egyszerűen úgy kell élni, az nincs úgy. Ennél a dolognál azokat a módszereket alkalmazhatjátok, amelyek a legkedvezőbbek számotokra. Csináld úgy, ahogyan jónak találod. Ha úgy találod, hogy neked még megvan egy hétköznapi embernek a szíve, éspedig nagyon erősen, hogy te még meg akarsz házasodni, egy partnert (partnernőt) akarsz, azt a lányt vagy azt a fiút mégis kedveled, ha tehát még megvan ez a szíved és így cselekszel, az azt jelenti, hogy te még nem művelted magad olyan messzire, akkor cselekedhetsz így. Nem kellene úgy gondolkodj: ,,Ma mindent egyszere elengedek, már meg tudom csinálni ezt, én helyben egy buddha leszek.” Akkor nem lenne szükséges többé, hogy műveld magad, már egy buddha lennél. Na éppen emiatt egy lassú folyamat a művelés, egy fokozatosan előrehaladó folyamat. Bár én így mondtam, de te akkor azt gondolod: Á, a Tanár azt mondta, mielőtt készre művelném magam, a felszínen még mindig rendelkezem egy hétköznapi ember összes érzésével és vágyakozásával, akkor szabad úgy cselekedjek. Az nem megy! Ugyan rendelkezel velük – én mondtam neked, hogy olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi embereknek megfelelően viselkedj –, de ha te nem állítod fel magaddal szemben egy művelő szigorú követelményeit, az azt jelenti, hogy te nem műveled magad. Ez pontosan egy ilyen dialektikus viszony.            

Kérdés: A fehér tanulók teljesen ki akarják használni az időt, hogy hallgassák a Fá-t. Még nem létezik szinkronfordítással készült hangszalagfelvétel. Felolvashatják és felvehetik saját maguk a ,,Zhuán Fálun”-t, hogy azt később meghallgassák?

Mester: A hatás nem feltétlenül jó. Miért nem? Mert az általam kimondott Fá-nak ereje van. Te egy művelő vagy, ameddig még nem jutottál el a beteljesüléshez, minden általad kimondott szó önmagában rendelkezik egy hétköznapi embernek a legkülönbözőbb információival. Te kibocsátod és saját magad újra felveszed azokat, ez az ismételt, keresztezett szennyezés nem jó. Ha a könyvet olvasod, ez egészen másképp van. Most azon vagyunk, hogy szinkronfordítással készült felvételeket csináljunk; sietünk és hamarosan meglesznek. Ez a probléma hamarosan meg lesz oldva. Én mindenképp elmagyarázok neked egy alapelvet: Az, amit te kimondasz, mindenféle ragaszkodást tartalmaz részedről és egy hétköznapi embernek mindenféle gondolatát. A Fá-nak hatása kell legyen; ha csak a felszínen levő alapelveket hallgatja az ember, nem lehet sokat kihallani. Amik újra kijönnek a szádon keresztül, azok a te látókörödnek a felismerései. Ha tehát újra meghallgatod azokat, örökre az ezen a te látókörödön levő felismeréseidnél maradsz. A szinkronfordításnál másképp van, mert az én hangom szintén ott van; ámbár az én hangom halk és a tolmácsnak a hangja hangos, valójában ő csak fordított, és az, aki valóban elmagyarázza, én vagyok. A tanulók úgy megérthetnek, mint fogadhatnak is mindent, amivel én a Fá magyarázatánál rendelkezem. Ez van elgondolva ezzel.        

Kérdés: Háromszor találkoztam egy 3-5 éves kislánnyal. Félálmomban a párnámra lépett, ugrált és nevetett. Ő az a kisded, amelyik a Fálun-ból jött ki?  

Mester: Az ilyen dolgok mind jó dolgok, de nem is lehet abszolút azt mondani, hogy ez egy jó dolog. A kisdedek nagyon kicsik. Minden egyes valakinek közülünk rendkívül bonyolult a korábbi háttere. Ezért ne figyelj erre a területre. Talán korábbról hoztad magaddal, vagy léteznek más okok. Mindenképpen ez csak egy kislány, talán ez egy jó dolog. Ne törődj többé ezzel, műveld egyszerűen tovább magad. 

Úgy tűnik, hogy nem magyaráztam el elég világosan nektek. Hiszen némelyek még nem értették meg. Én megnevezek egy példát, de nem kell mindig feltétlenül így legyen: Mikor némelyik közülünk lejött az újraszületéshez, a korábbi gyermeke szintén lejött vele. De nem született újra és csak azon az oldalon követi őt. Némelyiknek voltak gyermekei a korábbi életeiben, végül újraszületett ebben az életben. Az a gyermek abból az életből nem született újra, de van intelligenciája és mindig követi őt. Ilyen helyzet is létezik, minden lehetséges helyzet létezik. Mivel te az ortodox Fá-t kaptad meg és ha neki egy sorsszerű összefüggése van veled, mi mindezt el fogjuk rendezni számodra, ezt mind megfelelően el fogjuk rendezni számodra. Nem szükséges törődnöd többé ezzel.   

Kérdés: Én már törtem a fejemet, de nem tudok egy kérdést sem feltenni, ez azt jelenti, hogy a művelésem nem olyan …?

Mester: A sokéves tanulóink közül némelyek, akik jól művelték magukat, semmit sem tudnak mondani, mikor látnak engem. Én is tudom, hogy a feszültség miatt egészen rosszul érzik magukat, azonban semmit sem tudnak mondani. Mikor még nem láttak meg engem, egy teli zsák kérdésük volt; de mihelyt meglátnak engem, nincs semmi kérdeznivalójuk többé. Megmondom nektek, miért. Ameddig művelők vagytok, ti mindannyian ilyenek vagytok: Ha láttok engem, nincs semmi mondanivalótok. Mert miközben állandóan művelitek magatokat, az a rész, amelyik a műveléseteken keresztül tisztává vált és készre van művelve, el lesz szigetelve tőletek, el lesz szigetelve a még nem készre művelt résztől. Ezért a még nem készre művelt részednek örökké az az érzése, hogy ő még nem értette meg; akkor kérdései vannak, sőt még kérdezni akar. De, ha te látsz engem, a készre művelt részed is élénklesz, mert látta a Mestert. Mihelyt élénk lesz, neked a hétköznapi emberi oldalad teljesen passzív lesz [és amint ez figyelmessé válik, a te szokásos emberi oldaladat teljesen irányítja ez]. Miért nincsenek nektek rossz gondolataitok  és vagytok olyan békések, mikor itt ültök? Éppen mert a készre művelt részetek élénk lett és az egész test magával van rántva a készre művelt rész által. Mit gondolsz: Készre lehetett-e művelve a készre művelt rész, ha nem érte el a mércét? Ez azt jelenti, hogy ő mindent tud. Csak a nem készre művelt rész semmit sem tud erről. Ez tehát azt jelenti, hogy te abban a pillanatban semmit sem akarsz kérdezni többé; nincsenek kérdéseid többé és mindent tudsz, egészen tisztán és világosan. Mihelyt elhagysz engem, ő megint nem törődik többé ezzel, megint nyugalomban marad és nem mozdul meg többé, és ez az oldalad megint homályossá válik. Miért nem kérdeztem meg éppen a Tanárt? Ilyen az állapot? Valójában ez így van. Én mondom nektek, ti többet kellene olvassátok a könyvet, a könyvet többet olvasni, a könyvet többet olvasni, ti feltétlenül többet kellene olvassátok a könyvet. Ez egy kozmikus Fá; és mindegyik művelési iskolában az a Fá, amelyik régi koroktól fogva máig át lett adva a hétköznapi emberek társadalmában, a tathágata szintjén van vagy a tathágata alatt. Egy ilyen nagy Fá különböző élet- és létkörnyezeteket teremtett a világegyetemben levő különböző élőlények számára, egy ilyen nagy Fá, amelyik az egész világegyetemet megteremtette, csak te nem érheted el azt a szintet és nem láthatod a tartalmat azon a csúcsponton. De ha te elérted a gyümölcshelyzetedet, minden benne van, amit neked tudnod kellene a művelés beteljesülésénél. Ezért: Feltétlenül többet olvasni a könyvet, a könyvet többet olvasni. Természetesen a sokéves tanulóink ezt már tudják: Ha kérdéseim vannak, olvasom a könyvet, garantáltan meg lehetnek válaszolva. Ehhez kapcsolódóan egy új látókörön új, magasabb kérdések fognak felmerülni, és így megint olvasod a könyvet és megint meg tudja válaszolni számodra azokat. Azután ezen a látókörön ugyancsak lesznek kérdéseid és így megint csak olvasod a könyvet és megint csak meg tudja válaszolni azokat számodra. Éppen ezen a módon műveled magad állandóan és emelkedsz állandóan. Mihelyt kérdéseid vannak, ez a Fá választ ad neked. Ha te a mindennapi életben szigorú követelményeket állítasz fel magaddal szemben és állandóan emelkedsz, te már azon vagy, hogy bátran és folytonosan haladj előre.                   

Kérdés: A hírnévnek, gazdagságnak és érzelmeknek az önzés a gyökerük?

Mester: Hírnév és gazdagság, ezek a dolgok önzés. Az érzelmeket már elmagyaráztam a korábbi Fá-magyarázatoknál, azok mindenütt kitöltik ennek a szintnek az emberi dimenzióit és a három világkört. A három világkörön belül egy élőlény sem menekülhet meg tőlük, minden az ellenőrzésük alatt áll. Az emberek pontosan ezekben az érzelmekben találhatóak; minél inkább ragaszkodsz hozzájuk, annál erősebb az érzelmeknek az ereje, és annál inkább hatnak. Különösen ha közelálló rokonokat veszítettek el vagy fiatal embereknek szerelmi bánatuk van, az érzelmeknek az ereje annál erősebb, minél többet gondolnak arra. Ezek a három világkörön belül találhatóak, művelőként neked meg kell szabadulnod tőlük, le kellene vetned az érzelmeket, túl kellene jutnod rajtuk. Ezt még a gazdagsághoz és hírnévhez: Ezek azok a dolgok, amiket az emberek fontosnak tartanak, valójában ezek szintén az érzelmekből fakadnak. Ha hírneve van az embernek, nem élvezi-e akkor a boldogságot, amit a hírnév idézett elő? Ohó, örvendezik. Nem hírnévre és gazdagságra törekszik az ember, azért hogy elégedett legyen? Elégedett az ember; akkor nem örvendező? Az örömöd nem ugyancsak egy érzelem? Tehát örömet és jó hírnevet hozhat neked, az nem egy érzelem? Az érdekeid ki lesznek elégítve, akkor nem vagy boldog megint? Megint csak érzelmek, ezért élnek az emberek mármost az érzelmeknek. A hétköznapi emberek között te boldog vagy vagy nem vagy boldog; te ellene vagy valaminek vagy nem vagy ellene valaminek; te bírni akarsz valamit vagy nem akarsz bírni valamit; te el akarsz érni valamilyen állapotot; te jónak találsz valamit vagy nem találod jónak; te akarsz valamit vagy nem akarsz valamit, mindezek érzelmek. Az emberek mármost az érzelmeknek élnek. Lehetséges lenne-e, hogy az emberi társadalomban ne létezzenek érzelmek? Ha az emberi társadalomban nem léteznének többé érzelmek, az embernek az élete unalmas lenne, valóban unalmas lenne. Az emberek éppen ezen a módon kell éljenek.

Egy szót még az önzéshez. Épp elmagyaráztam nektek ezt az alapelvet, ti mindannyian tapsoltatok és nagyon örültetek. Én azt mondtam, a jövendő világegyetem elévülhetetlen, és ti mindannyian örültetek. Tudjátok, miért lehet az úgy? Némelyek azt mondják: Ha egyvalaki lemond a saját hasznáról (az önérdekről, az önzésről), rászakad az Ég és a Föld. Némelyeknek ez a mottójuk. Ténylegesen ti nem tudjátok, hogy ez az önzés nagyon magas szintekig áthúzódik. A korábbi művelők azt mondták: ,,Most csinálok valamit”, ,,Csinálni akarok valamit”, ,,Kapni akarok valamit”, ,,Azon vagyok, hogy műveljem magam”, ,,Buddha akarok lenni”, El akarok érni valamit”, valójában mindez nem hagyta el az önzésnek a területét. De az, amire én szólítalak fel benneteket, hogy elérjétek, az az igazán ortodox Fá-nak és az ortodox megvilágosodásnak a valóban tiszta, önzetlen beteljesülése, csupán akkor érhető el, hogy örökre elévülhetetlen legyen. Ezért mondom én nektek: Mindennél először másokra kellene gondoljatok. Némelyik azt gondolja: Ha mások pénzt adnak nekem, akkor boldog vagyok. Viszont nem gondolunk arra: Ha mások pénzt adnak nekünk, azáltal ők szerencsétlenséget fognak elszenvedni? Egy pénzügyi krízisük lesz? Vagy valami más. Ha mások adnak nekem valamit, akkor boldog vagyok, mi nem gondolunk viszont másokra; ha mások jók hozzánk, akkor boldogok vagyunk, mi nem gondolunk viszont másokra; némely emberek már a legnagyobb fájdalmak között szenvednek és gyámoltalanok, ámde viszont még valami jót kell mondjanak neked, neked viszont nincs megértésed a szívük számára, minden lehetséges létezik. Tehát mától fogva ti másokra kellene gondoljatok a művelésnél, bármit is csináltok.  

Kérdés: A ,,II. kötet”-ben az van mondva, hogy a tengerben szintén léteznek emberek, hogy több fajtája létezik az embereknek.

Mester: Valóban. Némelyek közülük ebben a mi dimenziónkban élnek, némelyek nem ebben a dimenzióban élnek. Nemcsak a tengerben léteznek emberek, hanem más dimenziókban ugyanazon a szinten, mint mi, szintén léteznek még más emberek, akik hasonlóak hozzátok. Szintén léteznek némelyek, akik mások, mint ti, lehet embereknek nevezni őket, de az is megy, ha nem nevezik őket embereknek. Ők rendelkeznek a hétköznapi emberek néhány érzésével, de egy vágyakozásával sem, ezért az alsótestük alapanyagokból van, csak a felsőtestnek van emberi alakja. Ezért ide-oda lebeghetnek, ide-oda repülhetnek. A tengerben levő legtöbb ember azokhoz tartozik, akik különböző periódusokban ki lettek selejtezve korábban a földön. Szintén léteznek némelyek, akik tulajdonképpen tengeralatti emberek, némelyek körülbelül hasonlóak az emberekhez, némelyeknél a felsőtest ember és az alsótest hal, némely másoknál a felsőtest hal és az alsótest ember. Azonkívül a kontinentális lemezek alatt szintén léteznek némely korábbi emberek, vagyis olyanok, akik a múltban ki lettek selejtezve; ők nem jöhetnek többé fel. Mert ők ki lettek selejtezve ebből a világból, nevezetesen a földről. Vagyis az emberek egy részének nem volt olyan sok karma-bűne, így ők behatoltak a földbe. És ez így marad, nem jönnek ki többé és egyszerűen ott élnek, de a számuk nagyon csekély. Természetszerűleg egy picivel nagyobb képességekkel rendelkeznek, mint az emberek és nem olyan zavarodottak, mint az emberek. Jó, ne légy kíváncsi, ne törődj ilyen dolgokkal, mert nincs sok közük a művelésedhez.       

Kérdés: Ha a jövőben ki lesz adva a Dáfá új változata japánul, hogyan kellene eljárni a fordítási hibákkal rendelkező régi változatnak a könyveivel?

Mester: Azt szintén nem lehet mondani, hogy léteznek hibák, csak helytelenül lett lefordítva, vagy a szavak még nem lettek helyesen használva, csak így lehet mondani. Hogyan kellene ezzel eljárni? Semmit sem szükséges csinálni ezzel, hagyd úgy. Mert egy változat számára sem lehetséges, hogy a kínait eltérülésektől mentesen fordítsák le. Én több változatot támogatok, az jobb. Olvassa az ember: ,,Ó, létezik ez a jelentés; Ó, létezik az a jelentés is, így van ez tulajdonképpen.” Nézetem szerint ennek vannak előnyei. Ez így marad.        

Kérdés: A kishitűség [félénkség] az ragaszkodás vagy egy pszichológiai tényező?

Mester: A kishitűségnek [félénkségnek] az oka szintén abban rejlik, hogy ebben a világegyetemben létezik az a tényező, amelyik félni hagy téged, pontosan félelemnek hívják. Minél félősebb vagy, annál inkább hat. Neked az akaratoddal kellene legyőznöd, ez az akaratod dolga és szintén olyasmi, ami el kell legyen érve a művelésnél.  

Kérdés: A gyakorlásnál gyakran a művelésnek és a Fá terjesztésének a dolgaira és a Tanárnak a szavaira gondolni, az helyes?

Mester: Ez egy bizonyos időnél levő állapot, később újra jó lesz.

Kérdés: Ha mások ölnek számomra, akkor ez annak ellenére az én testemnél levő karma? 

Mester: Ha te ilyen munkát végzel – a mostani helyzetben nem akarok erről a kérdésről beszélni. Már két jingwenben írtam erről a kérdésről és ezt már világosan elmagyaráztam, de némelyek nem tudják ezt felismerni. Én ezt így mondom el egyszer: Tudjátok, hány élőlényt sebeztetek és öltetek meg ti az összes előző életeitekben? Mindegyik nagyon sokat. Ha a Fá kicsi lenne, ebben az egy életben nem művelhettétek volna magatokat sikeresen, mindegyik életben vissza kellett volna fizessétek az életeket, amelyekkel tartoztatok. A buddhizmusban meg van mondva, hogy az ember nem művelheti magát sikeresen egy életben, ez azt jelenti, ők is látták, hogy az ember az életével kell kiegyenlítse, ha élőlényeket ölt meg. De mi eljuttatunk ma benneteket a beteljesüléshez, nincs idő többé azon dolgok számára, de mi van az élőlényekkel, amelyeket megöltetek? Kivéve azt a részt a szenvedésükért, amivel tartoztok nekik és amit a karma-eltávolításnál szenvedésen keresztül vissza kell fizessetek, a legtöbbet ebből én eltávolítom számotokra, a maradékot ti fizetitek vissza, és garantáltan át tudtok jutni ezen a vizsgán. Egyidejűleg egy része az élőlényeknek, amelyeket megsebeztetek és megöltetek, a világaitokban levő nép lesz a beteljesüléseteknek a jövendő világaiban, és így ez a dolog egy jó dologgá lesz átváltoztatva. Ha az élőlények, amelyek meg vannak ölve, tudnák: ,,Ó, én a buddha világába fogok menni”, akkor odanyújtanák a nyakukat és megöletnék magukat általad, örömmel eltelve öletnék meg magukat. Természetesen nekik nincs gyümölcshelyzetük, ők normál élőlényekként jutnak abba a világba, egyszerű népként jutnak a te buddha-világodba, vagy állatokként, virágokként, madarakként, mindenképpen különböző élőlények számára különböző elrendezések léteznek.          

Bár így van mondva, de némelyek talán az ellenkező irányban értik meg ezt: Ó, akkor hát nem probléma többé, ha ölök. Ha te nem tudod a beteljesüléshez művelni magad, a jövőben sohasem tudod ezt egészen visszafizetni az élőlényeknek, amelyeket megöltél, de mégis vissza kell fizessed nekik, te éppen ilyen nagy karmát termeltél. Ez azt jelenti, hogy rendkívül erős szenvedéseknél a visszafizetésed szinte végtelen, ezért ez egy nagyon iszonyatos dolog. Tegnap azt mondta egy tanuló: A Tanár mindenről beszélt, csak a pokolról nem. Én azt mondtam, ezt nem mondhatom el neked, a mi helyzetünk olyan szentséges, és arról a dologról beszélni nagyon szörnyű. Természetesen ez nem félni való számomra. De némelyek számára ez nagyon szörnyű. Ezért azt gondolom, az előbb nem válaszoltam neked közvetlenül, de úgy gondolom, én mégis világosan elmagyaráztam. 

Kínában létezik egy tanuló, az orvostudomány doktorandusa volt, ő éppen egy boncolási kísérletet végzett. A kísérlet után megkapta volna a doktori címet, vagyis, ő minden vizsgát letett, de még ki tudja hány kísérletet kellett végezzen, még ezer vagy ötszáz kis fehér egeret kellett volna felboncoljon, azután kaphatta volna meg a doktori címet. Később azt mondta a tanárának, hogy ő ezt nem tudná megcsinálni, azt mondta: Én most a Fálun Dáfá-ban művelem magam, megértettem, hogy az ölés karmát termel. Végül azt mondta a témavezetőjének: Én nem tudok ölni, nem akarom többé a címet. Gondoljátok csak át, ha egy ember nem tud átmenni a halál vizsgáján, akkor nem juthat el a beteljesüléshez. De semmiképp sem lesz úgy, hogy te feltétlenül azon fájdalomtól kell szenvedjél, és csupán akkor lesz elismerve, hogy el tudod engedni a halált; ez csak egy forma. Én nem fektetek hangsúlyt arra, én a szívedet nézem meg, hogy te ezt valóban elérheted-e vagy sem. Gondoljátok át egyszer, az emberek mármost hírnévért és gazdagságért élnek a világon. Ha megkapta volna a doktori címet, a jövőben egy jó munkát kaphatott volna és jó kilátásai lehettek volna, természetesen egy jó fizetést is kapott volna, ezt már nem szükséges mondani, ő jobban fog élni, mint a hétköznapi emberek, jobban, mint a normál emberek. Az emberek nem pontosan ilyesmiért élnek? Ráadásul ezt nem akarja többé. Gondoljátok át egyszer, még ezt is fel meri adni. Egy fiatal ember még fel tud adni ilyesmit, az nincs úgy, hogy ő mindent fel tud adni? Nem hasonlít ez ahhoz, mintha ő fel merné adni az életet és halált? Az emberek nem pontosan ilyesmiért élnek? Ő meg tudja ezt csinálni, a művelésének a látóköre már valóban olyan széles. Ilyen emberekre irányulva, az ő helyzeteikre irányulva mondom én akkor: Mivel te már le tudod tenni az érzelmeket, a hírnevet és gazdagságot, miért nem veted le tehát az öléstől való félelmet is?! Az nem azt jelenti, hogy akkor az utolsó ragaszkodás is el van távolítva? Erre gondoltam. Ha te még nem tudod elérni ezt a látókört, még nem tudsz átjutni a halál vizsgáján, ezt mind nem tudod levetni és ennek ellenére így cselekszel, akkor az egy másik dolog, akkor te minden megölt élőlényt vissza kell fizessél a végtelen visszafizetésekkel, ilyen szörnyű ez. Én világosan elmagyaráztam nektek a Fá-alapelveket és az alapelveket, de hogyan cselekedtek ti, azt saját magatok kell mérlegeljétek. A Dáfá-nak az elvei már el lettek magyarázva, nem szabad ölni; ameddig műveled magad, neked nem szabad ölnöd. De a Dáfá harmonizáló még magasabb szinteken, a Fá ugyancsak a buddha látókörének az alapelveit testesíti meg. Én azt mondtam, hogy egy része az élőlényeknek, amelyeket megöltetek, a beteljesüléseteknél normál népként fog élni a jövendő világaitokban; de ha ti nem juthattok el a beteljesüléshez, minden egyenlő a nullával! Akkor mindent ti saját magatok kell visszafizessetek. Ilyen az összefüggés. Ezért nem akarom elmagyarázni a magas szinteken levő Fá-t, és az ok éppen ebben rejlik: Ha ezt most elmagyaráznám, ki tudja milyen sok ember nem érthetné meg valóban az alapelveket, amiket elmagyarázok.

Természetesen a Fá magasabb, mint a hétköznapi emberek között levő alapelvek. Ha te minden könyvet át is lapoznál, korábbtól fogva máig, belföldtől kezdve külföldig, nem találhatod meg; más szútrákban szintén nem találhatod meg. Ezért szívesen hallgatjátok, de semmiképp se tartsátok tudásnak. Én nem a ragaszkodásodat elégítem ki, amelyik tudásra törekszik, én azon vagyok, hogy megváltsalak téged és hogy elmagyarázzam a Fá-t.   

Kérdés: A Tanár gyakran használja a ,,mi” szót: Mi értendő ezalatt?

Mester: Én a modern szárazföldi Kínának egy szavát használtam. Úgy találom, mindegyik közületek egyvalaki a Dáfá-ban, vagyis a Dáfá-nak egy eleme, ebből kifolyólag nevezlek én benneteket ,,mi”-nek. Úgy találom, ha ti halljátok ezt, talán átadhatjátok magatokat a valódi művelésnek. Ilyen egy gondolat ez.

Kérdés: Milyen egy ember, aki szellemi betegként lehet megjelölve?

Mester: Szellemi beteg azt jelenti, hogy egyvalaki nem tudja uralni a saját testét, ő nagyon törékeny; mihelyt problémái vannak, semmivel sem akar törődni többé. A főtudat olyan, mint az alvásnál, semmivel sem akar törődni többé, egyszerre elhagyja ezt a testet, és ebben a pillanatban fellép a szellemi betegség állapota, úgy ahogyan a hétköznapi emberek mondják ennek. Miért? Ha a főtudatod nem törődik a testeddel, úgy az azt jelenti, hogy te nem vagy többé ésszerű. Akkor a gondolataid, amelyek a karma különböző fajtái által lettek képezve, és a különböző megszerzett nézeteid elkezdik uralni a testedet, a szádat, a szemedet, mindenedet. Akkor egyvalaki zavarosan össze-vissza beszél, őrülten viselkedik, egyáltalán semmilyen szabályokhoz sem tartja magát és nem rendelkezik többé egy hétköznapi embernek a visekedési módjaival. És így azt mondják az emberek, hogy szellemi beteg. Én azt mondom, a szellemi betegség az nem betegség, egyáltalán nem léteznek kóros tünetek, az ok éppen abban rejlik, hogy a főtudata túl törékeny. Szintén léteznek némelyek, akik a születésüktől fogva ilyenek. Mikor megszülettek, a főtudatuk már gyenge, a test mindig mások által van irányítva, mindig hagyja magát másoktól irányítani. Ehhez jönnek még a különböző dimenziókból származó információk általi erős zavarások, és ez aztán ahhoz vezet, hogy ez az ember minden lehetségest megcsinálhat. Az agy olyan, mint egy használatra kész gépezet, mindegy, ki irányítja, működik. Ha te nem irányítod és feladod, jönnek mások és irányítják, aztán nem viselkedik többé az emberek szabályai szerint. Ezért kell egy embernek az akarata feltétlenül erős legyen, az akarat feltétlenül állhatatos kell legyen!         

Kérdés: Léteznek olyan emberek, akiknél sem a benti nincs átváltoztatva, sem az ősgyermek nincs kiművelve, mikor eljutnak a beteljesüléshez? 

Mester: Én megmondtam, hogy sokan a Dáfá-tanítványaink közül különböző szintekről jöttek, akkor létezhetnek különböző állapotok is. De neked nem szükséges azzal törődnöd, milyen állapotban vagy. Ameddig műveled magad, én garantálom neked, hogy te eléred azt az állapotot, amivel a leginkább elégedett leszel; így van ez mindenkinél. Én a legjobbat adom nektek; ez akkor nem azt jelenti, hogy én a legjobbat teremtettem meg ennek a világegyetemnek? (taps) 

Kérdés: A ,,Zhuán Fálun” olvasásakor nagyon ritkán érzékelek világos utalásokat a buddhák, taók és istenségek részéről; de a valódi művelésnél fel tudom ismerni a Fá-alapelveket, 

Mester: Ez azt jelenti, hogy te fel tudod ismerni, akkor nem szükséges többé, hogy utaljanak rá neked. Hogy te ezt tudatosan el tudod érni, azt jelenti, hogy saját magad ismered fel a Taót; az nagyon jó. Némelyik valóban nem tudja többé felismerni, de mi látjuk, hogy jó fából van faragva; mi a teendő? Tehát utalni fognak rá neki.  

Kérdés: Újabban gyakran merültek fel bennem nagyon rossz gondolatok, nem jószívű gondolatok, a gondolkodás most szintén nagyon zavaros, valóban olyan messze leestem? 

Mester: Ha lazít az ember, a karma őrültként fog viselkedni. Ha neked ez az oldalad erősebb lesz, elnyomhatod. Ha el van nyomva és én látom, hogy te valóban jó és egy művelő vagy, akkor nekem törődnöm kell ezzel és el kell távolítanom az ilyen dolgokat számodra, ilyen az összefüggés. Az nem megy, ha te saját magad nem tudod megcsinálni. Te azt mondod: Ó, ameddig elnyomom, a Tanár el fogja távolítani számomra, tehát elkezdem elnyomni ezt. Ez olyan, mint a betegségekről való gondolat, amiről ezelőtt beszéltem, te csak azért gyakorolsz, hogy eltávolíttasd velem a karmát számodra, az szintén nem megy! Mindenképpen egy dolognál sem szabad ragaszkodónak lenned, neked őszinte gondolataid kell legyenek. 

Kérdés: A közös gyakorlásnál a parkban be szabad mutatni a Tanár oktató videokazettáit?

Mester: Ha a környezet megengedi és a kormányzat sem avatkozik közbe, akkor az nem tesz semmit. Ha videókat mutat be az ember, ügyelni kellene a helyzetre és a helyre.

Kérdés: Én több mint egy évet műveltem magam, úgy tűnik, mintha a művelés közben egyre törékenyebbé váltam volna, egy kicsi picike ragaszkodás már ahhoz vezethet, hogy a belső nagyon erősen le és fel mozog [a szívem nagyon nyugtalan]

Mester: Már lehetséges, hogy egyre érzékenyebb leszel és attól félsz, hogy nem tudod jól művelni magad. De nem is kellene egy ilyen szíved legyen, műveld magad nyíltan és őszintén, ámde szigorú követelményeket kellene felállítanod magaddal szemben. Közülünk mindenki fog hibákat elkövetni a művelés közben, mindenkinek lesznek vizsgái, amelyeken nem tud túljutni. Ha te minden vizsgán súrlódásmentesen átjuthatnál, ezt én, mesterként nem rendeztem volna el jól. Ezért minden vizsgán nagyon nehéz átjutni, te vagy átjuthatsz rajta vagy nem juthatsz át rajta; vagy jól átjutni vagy nem jól átjutni. De ha te nem jutottál át rajta jól, tudod, hogy ez fájdalmas, te tudod: Nem műveltem jól magam és bánom ezt, következő alkalommal jól fogom művelni magam. Vagyis következő alkalommal megpróbálsz megint átjutni rajta, pontosan ebben az állapotban – vagy átjutni vagy nem átjutni –, önkritikát gyakorolsz. Ha állandóan így cselekszel, te már azon vagy, hogy műveld magad. Ha te már mindegyik vizsgán jól átjuthatnál, akkor nem lenne szükséges művelned magad többé; egy vizsga sem tarthatna fel többé téged, akkor el kellene juss a beteljesüléshez. De másképpen mondva: ,,A Mester azt mondta: Egészen mindegy, hogy jól átjutottunk-e vagy sem, már elmegy, ha mi műveljük magunkat.” És így mostantól fogva lazítasz és nem ügyelsz többé arra, ha nem mentél át jól rajtuk, akkor ugyancsak te nem vagy többé a művelésnél. Ilyen a viszony. Ha nem állítasz fel szigorú követelményeket magaddal szemben, nem megy.      

Kérdés: Mit jelent beteljesülés? Meghal az ember, úgy mint egy hétköznapi ember, vagy ez a Mester által lesz elrendezve?

Mester: A beteljesülésnek sok formája van. Tudjátok, hogy Sákjamuni a nirvánáról beszélt, nála olyannyira, mint lehetséges, le kellene mondani az emberi ragaszkodásról. Az iskolájában még csak az emberi testet sem akarja az ember, tehát ne ragaszkodj többé az emberi testhez, ezen a módon van művelve. Tibetben a lámaizmusban egy fénysugárrá való átváltozásról beszélnek, ez azt jelenti, a beteljesülésnél egyvalaki odaül. Ha az egész teste már készre van művelve, a beteljesülés pillanatában egy vörös fény fog megjelenni, a test feloszlik és eltűnik aztán, az ősszelleme elmegy a készre művelt buddha-testtel. A készre művelt buddha-test nem rendelkezik a hétköznapi embereknek az ezen az oldalán levő alapanyagokkal, ezért az emberek nem láthatják, csak azt láthatják, hogy fény létezik és egy fény-árnyék emelkedik felfelé. Szintén léteznek némelyek, akik egy picit rosszabbul művelték magukat, ők nem tudják teljesen átváltoztatni a testet egy fénysugárrá. Ezért az egy fénysugárrá való átváltozásánál a teste egy ,,ssss”-vel egyszerre egy teljes emberré lesz lekicsinyítve, aki körülbelül egy chi (23,1 cm) magas; pontosan úgy néz ki, mint ő, de csak körülbelül egy chi magas, a test arányai nagyon szabályosak. Ez azt jelenti, hogy még nem művelte magát elegendően és nem változott át teljesen egy fénysugárrá.        

Léteznek még más formák. A taoista rendszerben való beteljesülésnél Kínában ,,a holttest számára való megváltás”-ról beszélnek. Mit jelent ,,a holttest számára való megváltás”? A régi korok Kínájában sok ember létezett, aki a nagy Taót művelte. A nagy Taó művelési módszerei szerint az ember magával viszi a testét, miután sikeresen művelte magát; magát a testet is bírni akarta, de a hús-vér test nem volt többé egy hétköznapi ember teste, már teljesen át lett változtatva magas energiájú alapanyaggá, az már egy tao-test volt. ,,A holttest számára való megváltás” nevű módszerük a következő: Egyvalaki már tudta, hogy a beteljesüléshez művelte magát és hogy a teste már teljesen sikeresen lett művelve. El akarta hagyni az embervilágot, de hogyan? A legtöbb Tao-művelő hátrahagyja a fogadalmait, amelyeket még nem tudott beváltani a hétköznapi emberek között, azért hogy a beteljesülés után váltsa be azokat. A buddhista iskoláknál ez nincs úgy, ez már a beteljesülés közben el van intézve. 

,,A holttest számára való megváltás” azt jelenti: Avégett hogy ne keressék, miután elment, tetszhalottnak tetteti magát. Valójában ebben az időben már képes volt, hogy bemenjen a mennybe és a földbe. Mielőtt elment, azt mondta a családjának: Hamarosan meg fogok halni, én már sikeresen műveltem magam, most el fogok menni, készítsetek elő nekem egy koporsót. Pontosan abban az időben lefeküdt az ágyba, egy kis idővel később nem lélegzett többé. A hozzátartozók látták, hogy halott, akkor a koprsóba fektették és eltemették. Ténylegesen ő ,,a szemfényvesztés módszeré”-t használta, egy isteni képességet alkalmazott. Mikor a hozzátartozói azon a napon látták a testét, az nem az igazi teste volt. Mi volt az akkor? Egy tárgyat változtatott át. Egy cipőt vagy egy seprűt, egy fadarabot vagy azt a kardot átváltoztatta a saját alakjává; rámutatott egy tárgyra és átváltoztatta egy testformájú alakká. Ez ki tudta mondani mindazt, azt mondta a hozzátartozóinak: Én itt lefekszem ide és egy rövid idő múlva halott leszek, pakoljatok bele [a koporsóba] és a dolog el van intézve. Valójában az a fa volt, vagy az a seprű, talán egy cipő volt. Az igazi ember már elment, nagyon messze ment. Akkor a hozzátartozói eltemették. Valójában már két órával a temetés után visszajött az eredeti alak, újra egy cipő, vagy egy bambuszbot, vagy egy fadarab lett. Ezt jelenti ,,a holttest számára való megváltás”. Némelyik más vidékekről jött vissza és azt mondta: Halló, én egy nagyon messze távoli helyen láttam XY-t a családotokból, mikor ott voltam, hogy üzleteket kössek ott; még beszélgettünk. A hozzátartozói azt mondták: Ez ám nem stimmel, ő már halott. Az az ember azt mondta akkor: Én viszont láttam őt, nem halt meg, tényleg láttam őt és még beszéltem is vele, még ettünk is együtt. Akkor azt mondták: Ez igen furcsa, ő tényleg meghalt. A hozzátartozók azt is tudták, hogy ő egy Tao-művelő volt. Így kiásták őt és utánanéztek. A koporsó fel lett nyitva, egy cipő volt benne. 

A taoista rendszerben létezik még egy forma, úgy hívják ,,fényes nappal az égbe emelkedni”. Ez azt jelenti, hogy egy embernek a teste már teljesen ki van művelve és a fogadalmait is már beváltotta, mielőtt a beteljesüléshez művelte magát ezen a világon; nincs semmi teendője többé és el kellene menjen. Ez a pillanat ,,a mennyei kapu kinyitásá”-nak van nevezve, ez azt jelenti, a három világkörnek a kapuja ki lesz nyitva. Akkor némelyiknél mennyei istenségek jelennek meg, hogy fogadják őt; vagy léteznek sárkányok, darvak és így tovább, ő felemelkedik és elrepül; vagy mennyei szekerek jönnek, hogy elvigyék. Ilyesmi nagyon gyakran létezett a régi korokban, ez a fajta ,,fényes nappal az égbe emelkedni” is létezett. Az iskolánkban azok számára, akik a Fálun világba jutnak, ezt a módszert fogom alkalmazni – fényes nappal az égbe emelkedni. Némely iskoláknál a test nem szükséges; ha te egy testet adsz neki, az egész világának a dolgai össze lesznek zavarva. Ez úgy van, mint ahogyan Sákjamuni a nirvánába ment; ha egy testet adtál volna neki, nem hívták volna többé nirvánának, akkor nem lett volna az egész iskola összezavarva? Az ő világa a ,,Parancsolat, Meditáció és Bölcsesség” tényezőiből képződik, ezért nem akar rendelkezni vele. Sokan közülünk a hétköznapi emberek gondolataival gondolkoznak: Ó, milyen szép ez a ,,fényes nappal az égbe emelkedni”, hadd lássák mások, hogyan repülök. A hétköznapi emberek gondolataival gondolsz az istenségek dolgaira, az abszolút nem megy. Vagyis ha eljön a beteljesülés ideje, léteznek módszerek a beteljesülésre. De a mi mostani beteljesülésünknél – én mondom nektek, olyan sok ember, én teljes bizonyossággal egy mélyreható leckét fogok hátrahagyni az embereknek, akik nem hisznek. Ezért a tanítványaimnak a beteljesülése a jövőben nagyon valószínűen egy pompás jelenség lesz, amit az emberi társadalomban sohasem lehet elfelejteni. (taps)       

Ugyan én ezt most így mondtam, de te le kell vessél minden érzületet, ne törődj ilyen dolgokkal. Műveld magad egyszerűen tovább; ha nem tudod sikeresen művelni magad, az egész egyenlő a nullával.  

Kérdés: A különböző írásjegyek mögött a ,,Zhuán Fálun” könyvben szintén különböző buddhák, taók és istenségek léteznek?

Mester: Igen, az biztos. Ezért olvastatom veletek a könyvet. Némelyek megértették: Á! Mihelyt megértették, a test egy megrázkódtatást tapasztal meg, vagy egyszerre meleg lesz, ez csak egy gyenge érzés. Valójában a test változásai ebben a pillanatban rendkívül erősek, azon az oldalon mindenütt hullámzik. Hiszen te megint megemelkedtél egy szintet és a testeknek különböző szinteken különböző formájú változásaik vannak. Tudjátok, hogy a kínai templomban annak a buddha-szobornak fent a fejéből négy fej nő ki, vagy ebből a négy fejből ugyancsak három fej nő ki; ebből a három fejből ugyancsak egy fej nő ki. Valójában ez a buddha különböző szinteken levő Fá-alakjának egy megjelenési formája. Ez azt jelenti, különböző szinteken a testi állapotoknak az összes változása nagyon erős. Ez nagyszerű, méltóságteljes, fenséges és szintén határtalanul misztikus és csodálatos, ezért van meg az alapja annak, hogy ne hagyjanak benneteket ezt látni. Mert ti a hétköznapi emberek szívével rendelkeztek, a hétköznapi emberek szívével értenétek meg ezt és ráadásul emiatt bolond módra viselkednétek, mindez nem megy.          

Kérdés: A kezet rázásnál (kézrázásnál, kézfogásnál) és testi érintkezésnél karma átvitele van okozva?

Mester: Egészen mindegy, milyen éles is az érzékelésed, neked, igaz művelőként semmit sem árthat. A te kiművelt testeden mindenütt művelési energia van, félhetsz te még olyan dolgoktól, amelyek alacsonyabbak, mint a művelési energia? A látóköreitek és szintjeitek között egy nagy távolság létezik, ezért nem létezik semmi félni való. 

Az emberek közötti kezet rázás (kézfogás), a hétköznapi emberek közötti érintkezés és kezet rázás (kézfogás) ténylegesen okozhatnak egyfajta karmaátvitelt, legalábbis be lesz szennyezve [meg lesz fertőzve], az biztos. Most mindannyian kezet ráznak. A kezet rázás (kézfogás) a fehérek nyugati társadalmából jön. Korábban az emberek keleten nem ráztak kezet, a találkozásnál ,,baoquan (tenyér-kéz köszönés)”-t végeztek [domborítanak egy öklöt a másik kézben], az is nagyon jó. A nők nem ezen a módon végeztek ,,baoquan”-t, az nem néz ki jól, így ők a has jobb oldala előtt végeztek ,,baoquan”-t [domborítanak egy öklöt a hasuk jobb elülső részére]: A találkozásnál ,,baoquan”-t végeztek, a test oldalára hajoltak és csak könnyedén letérdeltek [domborítanak egy öklöt a test oldalára és kissé behajlítják a lábaikat]. A kezet rázás (kézfogás) nyugaton csupán a reneszánsz után bukkant fel. Korábban ők szintén nem ráztak kezet; nekik megvoltak az etikettjeik, azok szintén különbözőek voltak, némelyek ilyenek voltak, némelyek olyanok. Mindenképpen sokrétűek voltak, az etikettek minden fajtája létezett. A kezet rázás (kézfogás) később jött létre. Minekünk megvan a ,,heshi”, a buddhista iskoláknak az etikettje.          

Kérdés: Én már több mint egy évet műveltem magam és egészen ritkán léteztek emberek, akik problémákat okoztak nekem. Ha ez így megy tovább, hogyan lehet eltávolítva a halom ragaszkodás?

Mester: Az nincs úgy. Mindegyik különböző állapotokkal rendelkezik, ezek talán ilyenek, vagy olyanok, vagy ez… vagyis minden területen léteznek tényezők, ezért semmiképp se ragaszkodj ilyesmihez. Azon a napon, amikor a nehézségek valóban jönnek, nehéz neked túljutni rajtuk; de ha egy nehézség sincs ott, akkor kívánod magadnak. Mindennek megvan az oka, ténylegesen némelyeknek valóban nincs olyan sok nehézségük, az is biztos. 

Kérdés:  A mi gyakorlócsoportunknál néhány tucatnyi ember létezik, a legtöbbnek közülük rossz az arcszíne. Ez azt jelenti, hogy mi nem műveljük magunkat valóban?

Mester: Létezik néhány szórványos gyakorlócsoport, amelyik egyáltalán nincs rendben, a tanulók közt pletyka van terjesztve; tetszőlegesen van megértve. Tulajdonképpen ennek egyáltalán semmi köze a Fá-hoz, amit elmagyaráztam, ők viszont önkényesen értik meg és még a tanulókat is rábírják, hogy így vagy úgy gondolkozzanak és képzelgéseknek adják át magukat. Még a Fá-t is kommentálják: Ez a Fá ilyen és olyan, ez a bekezdés (szakasz) ilyen és olyan, az a bekezdés (szakasz) ilyen és olyan. Méltó-e az ember, hogy kommentálja a Fá-t? Legalábbis még mindig emberi gondolataid vannak, az ilyen magatartás nem helyes. Mi egyszerűen a Dáfá szerint műveljük magunkat, olvassuk és megnézzük [tanuljuk] és közösen végezzük a gyakorlatokat. Szakítsatok több időt magatoknak, hogy olvassátok a Fá-t és megtekintsétek [tanuljátok], és kevesebb időt, hogy saját tapasztalatokról beszéljetek. Vagy a gyakorlatok után egymással arról beszélni, az megy. Ha azt az időt veszed el, ami a művelésre, a Fá olvasására van előrelátva, azért hogy a saját tapasztalataidról beszélj, azt gondolom, hogy az nem jó. A dolgok, amelyekről némely emberek beszélnek, különböző önző gondolatokat és különböző érzelmi (emocionális) állapotokat hordoznak magukkal, sőt teljesen mások, mint a Fá. Akkor te tévutakra vezetted a tanulókat, sőt léteznek dolgok, amikkel az emberek képzelgéseknek adják át magukat. Miden ember a hétköznapi emberek gondolataival rendelkezik. A tanulóink között, mindegy, hogy egy sokéves tanuló-e vagy egy új tanuló, az lehetetlen, hogy te ezt kimondjad, mi szintén még azokról az alapelvekről sem tudathatunk téged, amelyek magasabbak, mint a szavak felszínén levő alapelvek. Amikről te beszélsz, azok végül is a szavak felszínén levő alapelvek, azok felszínesek, mert a hétköznapi emberek között nem szabad legyen kimondva a mennyei Fá. Vagyis ki tudja, mi baj van némelyik emberrel, ki tudja, hogyan jutott a megértésével ilyen zagyvasághoz, ezért figyelmet szentelni erre!        

Kérdés: Mi a fordítása a ,,yin”-nek? Miért kell ,,jieyin”-t végezzünk?

Mester: A buddhák ezt nem yinnek nevezik, ez a Fofá méltóságának egyik megtestesülése. Ez egy olyan szó, amelyik az óind nyelvből való fordításnál nem lett megváltoztatva, yinnek hívják. Jieyin, nagy kézmozdulatok, kis kézmozdulatok, ez egy másik megjelenési formája a Fá alakja és a Fá nyelve méltóságának. 

Kérdés: Én szinte egy év hosszán át műveltem magam, és mégis még nem láttam a Fálun-t?

Mester: Én így mondom el ezt egyszer: Ha nálad egyáltalán nem történtek változások és te nem éreztél változásokat, amiket a Fá okozott neked, vagy ha te semmit sem tapasztaltál meg, illetve ismertél fel, ami túlmegy a hétköznapi emberek állapotán, azt nem hiszem el; kivéve, ha te nem vagy művelő. Ha te feltétlenül látni akarod, meg akarod jelentetni, vagy olyan tisztán akarod látni, mint ahogyan a hétköznapi embereket látod, olyan valóságosan akarod megjelentetni, gondolom, hogy az nem megy. A saját feltételeitek, a hétköznapi emberek gondolataiban levő állapotoknak a különbözősége és a beteljesüléseteknek a különbözősége miatt mindegyik közületek különbözőképpen lesz kezelve. Ennek a dolognak kezelése nem lesz mindig ugyanolyan. Te szándékosan látni akarod a Fálun-t; ha ez a ragaszkodás nincs eltávolítva, nem láthatod.   

Kérdés: A még magasabb szinteken levő buddhák semminek sem tartják az emberiséget. Én meg akarnám – kérem – kérdezni, miért jön a Mester, hogy megváltson bennünket?

Mester: A kozmikus Fá az egész világegyetem különböző szintjein levő összes élőlény számára különböző szinteknek az élet- és létkörnyezeteit teremtette meg, akkor ezekben az élet- és létkörnyezetekben kell létezzenek élőlények. A hétköznapi emberek éppen így a legalacsonyabb szintekhez tartoznak a különböző szintek között, amiket ez a Fá az egész világegyetem számára megteremtett. És így nekem az én álláspontomnál fogva muszáj az egész Fá-ra és az egész világegyetemre gondolnom. Világosan elmagyaráztam? (taps) Ezért az én álláspontomból kiindulva a felismerések az életről, a két oldal élőlényeiről, a pozitívről és a negatívról, mások, mint a tieitek. Ezt nem foghatjátok fel.  

Kérdés: A Fá állandó tanulása közben a fejben levő dolgok egyre kevesebbek, sőt néha semmire sem akarok gondolni. Ez azt jelenti, hogy a főtudatom gyenge vagy a művelésem tévútra jutott?

Mester: Nem. Azonkívül még azt is megmondhatom neked, hogy ez egy nagyon jó jelenség. Miért egy nagyon jó jelenség ez? Én mondom nektek, a hétköznapi emberek között az agy nagyon gyorsan [ravaszul] reagál; azért hogy saját érdekeket megőrizzen és egy veszteséget se szenvedjen el, a gondolatok nagyon gyorsan reagálnak ezen a területen, és a memória is jó. Ez azt jelenti, hogy az agynak ez a része, amit használsz, az rossz; ez azt jelenti, hogy karmát termelhet; túl aktív és zavar téged a művelésnél. Mi a teendő akkor? Mi egy olyan módszert alkalmazunk, amelyiknél az agyadnak ez a része előbb gátolva lesz, más szavakkal, előbb le lesz zárva és rendbe lesz hozva, és előbb attól a részétől a gondolataidnak lesz helyettesítve, amelyek azonosak egy művelőnek a gondolkodásával, avégett hogy a gondolatoknak ez a része fejlődjön. Azután rendbe lesznek hozva azok az alattomos [ravasz] részek és fokozatosan újra szabaddá lesznek téve, mivel most jól tudsz uralkodni magadon. Mert azoknak a rossz gondolatoknak te saját magad még csak nem is vagy a tudatában, azok túl erősek, a gondolkodásnál azonnal átmegy az agynak arra a részére [Amikor ráadásul nem tudod észlelni azokat a rossz gondolataidat – mióta az agyadnak az a része annyira jól fejlett – amint valamire gondolsz, belebújsz az agynak abba a részébe.]. Az agynak az a része komolyan befolyásol benneteket a művelésnél, ezért sokaknál fel fog bukkanni ez az állapot, ez átmeneti. Azok a gondolatok, amelyeket gyakran és szívesen használsz, azért hogy megóvd a saját érdekeidet, vagy a gondolatok, amelyek árthatnak másoknak, és az agysejtek, amelyek túl aktívak, mind le lesznek zárva és rendbe lesznek hozva, ezért fog fellépni ez az állapot. De ez átmeneti. A lezárás után még kezelve lesznek számodra, avégett hogy ne legyenek olyan aktívak. Már elégséges, ha normálisan folyhatnak és elegendőek a használatra. Oda lesz hatva, hogy a becsületes gondolati sejtjeid aktívvá váljanak, így van ez. Máskülönben, ezt egy nyelvjárásban levő mondattal mondom [köznyelvi kifejezéssel], a leírás viszonylag helyénvaló: Egy ember nyíltan és őszintén műveli buddhát; ha az agya viszont olyan alattomos és ravasz, az nem megy!                

Kérdés: Mások tapasztalatainak a hallgatásánál nyitottnak érzem magam, viszont az az érzésem, hogy ez nem olyan megbízható, mint az, amit én saját magam ismertem fel.   

Mester: Valóban. Természetesen ez így van. Amit saját magad ismertél fel, főként a saját művelésedből jön, az a legmegbízhatóbb. De ha te hallod, mit mondanak mások, ez számodra ténylegesen szintén egy útmutatás, szintén egy ösztönzés, ezért vannak előnyei is. A Fá-konferenciák nincsenek gyakran megrendezve, a mi Fá-konferenciáink rendelkeznek a Fá-konferenciák előnyeivel. Nem is kellene túl gyakran legyenek, azért hogy a tapasztalatokról beszéljetek, nektek a Fá tanulására és a könyv olvasására kellene összpontosítanotok az energiátokat.    

Mivel némely kérdések, amelyek fel lettek téve, viszonylag alacsonyak és ismétlődnek; és némely más kérdések már meg lehetnek válaszolva a könyv olvasása által, azok ki lettek selejtezve. Időhiány miatt már nem válaszoljuk meg azokat. (erőteljes taps)  

 

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch

Falun Fofa (Fa-Erklärung in Schweiz 1998)

http://www.falundafa.de/

http://www.falundafa.de/herunterladen/Schweiz_1998.doc

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.

 

 

 

 

 

 

 

Magyarázat az egyik kérdéshez:

 

Kérdés: A ,,Megvilágosodás” című jingwenben ez áll: ,,Liang Liang Xiang Ji Er Lai – néhány kevesek, egyik a másik után, az útra jutnak”, hogyan kellene érteni ,,Liang Liang – néhány kevesek”?

német változatok és a fordításaik:

 

werden einer nach dem anderen auf den Weg kommen                                Esszenciák szövege

(einige wenige, einer nach dem anderen, auf den Weg kommen)                 konferencia szövege

egyik a másik után fognak rátalálni az útra                                                   Esszenciák szövege

(néhány kevesek, egyik a másik után, az útra jutnak)                                    konferencia szövege

 

angol változatok és a fordításaik:

 

will come one after another, entering the Dao                                               Esszenciák szövege

(pair after pair continually arrive)                                                                  konferencia szövege

majd eljönnek egymás után, belépnek a taoba                                               Esszenciák szövege

(párok pár után állandóan megérkeznek)                                                       konferencia szövege

 

néhány kevesek – sem a német, sem az angol fordításban nem szerepel. A Liang Liang értelmezése kissé más a német, illetve angol szövegben.