hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 


 

Fá-magyarázat

a Fá-konferencián az USA keleti partján
 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utolsó változtatás 2008 augusztus 15.)

Fá-magyarázat a Fá-konferencián az USA keleti partján

 

(1999.03.27.–28. New-Yorkban)

Tulajdonképpen az USA keleti partján élő Fálun Dáfá-tanítványok ezt a Fá-konferenciát tapasztalatcserére és Fá-tanulásra szervezték meg, de ahogyan most kinéz, a jelenlevők közül szintén sokan más országokból vagy más területekről jöttek. Talán mindannyian gondoltatok már arra, hogy esetleg fog jönni a Mester. Itt még egyszer tudatom veletek: Ha a jövőben bármilyen területen konferenciák zajlanak le a tapasztalatcserére, én talán nem fogok odamenni. Így neked nem szükséges hiábavalóan odamenned. Mert az egész világon szinte mindegyik héten lezajlik egy Dáfá-konferencia a tapasztalatcserére. Én nem tudok mindegyiken részt venni, ezt már most tudatom veletek. 

Továbbá ez a konferenciánk viszonylag jól meg van szervezve. Sok tanítvány csendben sok munkát végzett, ők sok erőfeszítést tettek ezért a konferenciáért. Ezen a helyen én mindannyiótok nevében megköszönöm ezeknek a tanítványoknak, hogy egy ilyen környezetet teremtettek számunkra. Ugyanakkor mi is felttétlenül jól kellene megtartsuk ezt a konferenciát, egy Dáfá-konferencia semmiképp sem szabad formalitássá váljon. Feltétlenül egy olyan konferenciává kellene tegyük, amelyiken keresztül tényleg megemelkedhetünk és megtalálhatjuk a saját lemaradásainkat és hiányosságainkat. Valóban elő kellene tudja segíteni mindannyiunk megemelkedését és beteljesülését, azért hogy meg is érje azoknak a tanítványoknak az erőfeszítéseit, akik hozzájárultak a konferenciához, és avégett hogy valóban el lehessenek érve azok a hatások, amiket a konferenciánk kellene megcélozzon. A konferenciák más területeken is ilyenek kell legyenek, feltétlenül így kell megtartani a konferenciákat, hogy valóban előnyösek legyenek a művelésetek és megemelkedésetek számára és ne váljanak formalitássá. 

A művelésnél nem azon múlik, milyen sok ember létezik. Azt mondtam, nem fektetek hangsúlyt arra, hogy sok vagy kevés ember létezik. Még ha az embereknek egy százaléka is műveli magát, úgy az én dolgom nincs hiába megtéve, nem beszélve arról, hogy mi olyan sokan vagyunk. Ti mindannyian azon vagytok, hogy műveljétek magatokat és az emelkedésetek nagy mértékű. Mindannyian azon vagytok, hogy gyorsan megemelkedjetek. Szintén mindannyian egészen szorgalmasan haladtok előre, azt is láttam. Jelenleg egyre több ember ismeri meg a Dáfá-t a világon, és egyre több ember fog létezni, aki tanulja a Fá-t. Így ennek megfelelően szintén adódhatna néhány probléma, nevezetesen, mikor ti kezdetben megismertétek a Fá-t, szinte mindannyiótoknak sok kérdése és tisztázatlan dolga volt, az elégtelen felismerések alapján sok probléma keletkezhet. Én azt mondom a jelenlevő új tanítványainknak: Mindegy, hogy milyen nemzetiséghez és melyik országhoz tartozol, a Fá-tanulásnál állandóan olvasnod kellene a könyvet, csupán úgy oldhatod meg a szívedben levő kétségeket és kérdéseket. Mindegyik konferencián mindig azt mondom: A művelésnél nektek újra és újra olvasnotok kellene a könyvet. Miért mondom én ezt újra és mindig újra? Mivel minden nap jönnek új tanulók, hogy tanulják a Dáfá-t, ezek a szavak később is újra és újra el kell legyenek mondva. Más szavakkal, én terjesztem ezt a Fá-t. A cél abban rejlik, hogy az emberek művelhessék magukat és megemelkedhessenek, ez kétségtelenül így is van, a gyakorlatban is be lett bizonyítva, hogy ez el lehet érve. 

Mindazonáltal mi mindannyian tudjuk, hogy nekem ez a hús-vér testem az embervilágban éppen csak egy ilyen ember. Ha én mindegyik tanulónak elmagyaráznám, hogyan kellene művelje magát, mint mndannyian tudjátok, az nagyon nehezen érhető el. Mert kerek 100 millió ember létezik, aki tanulja, a jövőben még sokkal, sokkal, sokkal több fog létezni. Ez a Dáfá tehát már el lett terjesztve, és én nem is tudom az embervilágban mindegyiknek szemtől szembe elmagyarázni és tanítani őt. De azt akarom, hogy megemelkedj, én valóban hagylak megemelkedni, sőt a beteljesülésnek az állapotát elérni. Ha viszont ezt nem tudnám lehetővé tenni, akkor nem azon lennék, hogy becsapjalak benneteket? De a gyakorlatban be lett bizonyítva, hogy ti nemcsak felfelé műveltétek magatokat, hanem nagyon is jól műveltétek magatokat. Ez tehát azt bizonyítja, hogy viselni tudom értetek a felelősséget. Amit mondok, annak megvan a célja. Éppen azt mondtam, hogy ilyen sok tanulónál nem találkozhatom veled és nem taníthatom meg neked személyesen kéz a kézben. De ameddig olvasod a ,,Zhuán Fálun“ könyvet, mindent megkaphatsz, amit meg kell kapjál. (taps) Tudjátok, hogy ez a könyv nem egy normál könyv, ez a Fá. A mi emberi társadalmunknak is vannak különböző törvényei, különböző elméletei és különböző tanai. De én mondom neked, ezek mind emberi dolgok, ezek az emberek dolgai az emberi társadalomnak a szintjén. De az, amire ma tanítalak téged, messze túlmegy az emberi társadalom összes tanán és a hétköznapi emberek összes törvényén. Ha ez most egy ilyen dolog, természetesen magában hordozza a nagyszerű és elképzelhetetlen tartalmát. Vagyis, ha te művelni akarod magad, ez a Fá valóban az emelkedéshez vezethet téged. Felszínesen nézve ebben a könyvben fekete jelek (írásjegyek) és fehér papír van és nem rendelkezik különbséggel a normál könyvekhez viszonyítva. De az emberek szeme csak az emberi társadalom dimenziójára van korlátozva és csak ezen a módon ismerhet fel dolgokat. Ami túlmegy ezen a területen, azt már nem láthatják az emberek. A mai tudomány szintén nem fejlődött eddig az állapotig és szintén nem ismerheti fel. De más dimenziókban, a még magasabb szinteken, amiket mi, emberiségként még nem ismerhetünk fel, léteznek még különböző életkörnyezetek és dimenziók, amelyekben azok az élőlények léteznek. Vagyis, ami az embereknek ebben a dimenziójában egy könyvként látható, az másképp van, ha más dimenziókban látja az ember, az a mennynek egy Fá-ja. Itt én nem azon vagyok, hogy elmondjam, milyen nagyszerű vagyok én, Li Hongzhi. Gyakran mondom nektek, hogy én pontosan egy ember vagyok. Te nem kell olyan nagyszerűnek tartsál engem. Mert amire én tanítalak, az ez a Fá. A műveléshez vezethet benneteket együttesen, lehetővé teheti számotokra, hogy megemelkedhessetek és megértsétek ezt a Fá-t.         

Mivel sok tanuló nem láthat engem, gyakran mondom, hogy nektek ,,a Fá-t kellene Mesterként tekinteni“. Ez a Fá mindent irányíthat a műveléseteknél, a fehér papír és fekete írásjegyek mögött számtalan buddha, tao és istenség létezik. Miközben olvasod a könyvet, meg fogsz emelkedni; bármelyik szintet akarod elérni, amelyik szinten kellene legyen található a te színvonalad, a mindegyik írásjegy mögött levő istenségek ehhez megértethetik veled a valódi tartalmat különböző szinteken ezen írásjegy (jel) mögött. Ez az oka, amiért az ismételt olvasás közben, ugyanabban a sorban mindig különböző felismerésekre juttok, bármilyen sokszor is olvastátok. A jelenlevőink között nem kevés létezik, aki már több mint százszor elolvasta. A kerek 100 millió Dáfá-tanítvány között nem kevés létezik, aki ezt a könyvet már több mint százszor elolvasta, ennek ellenére ti még tovább olvassátok. Ti már nem tudjátok többé elengedni ezt a Fá-t, mert minél többet olvassátok, annál több tartalmat találtok benne. Minél többet olvassátok, annál többet értetek meg, sokkal messzebb túlmegy azon, amit a mai emberiség felismerhet, bezárólag azzal, amit a modern tudomány felismerhet, ezért emelkedhettek meg ti. Természetesen a Fá irányíthat téged az emelkedésnél és a művelésnél, szintén segíthet neked, hogy nagyon sok dolgot megcsinálj. De én mondom nektek, a te saját művelésed a legeslegfontosabb. Ha egy embernek nincs meg a szíve a műveléshez, semmi továbbiról nem szükséges beszélni. Neked egy állhatatos szíved kell legyen a művelés számára. A Fá-tanuláson keresztül ezeket az alapelveket is megértheted fokozatosan, ezáltal a szíved is egyre állhatatosabb lesz lassanként. Nem szükséges aggódnod a kérdések miatt. Nekem nagyon tetszik, hogy ti kérdéseket ismerhettek fel. Sok kérdés, amit te nem tudsz megoldani és szeretnél megkérdezni, tulajdonképpen tisztázva lehetnek számotokra a művelésetek közben és az állandó olvasás közben. Sok sokéves tanuló tudja: Ha első alkalommal olvassa az ember a könyvet, sok kérdése lesz: Miért? Miért? Sőt sok kérdés a felismerések primitív szakaszában található: Ez mind lehet-e igaz? Ilyen gondolatok fordulhatnak elő. De a második alkalommal való olvasásnál választ fogsz találni mindezekre a gondolatokra és kérdésekre. Miközben második alkalommal olvasod, egyidejűleg új kérdések is fel fognak merülni, de a harmadik alkalommal való olvasásnál ezek megint meg lesznek válaszolva számodra. Ez pontosan egy ilyen folyamat, amelyikben fokozatosan előre jut az ember. Ez nagyon egyszerűnek néz ki, valójában – én mondom nektek, ez éppen a művelés, mert mindegyik alkalommal, mikor olvasod,  te már az emelkedésnél vagy.           

Mint tudjátok, most jó 100 millió ember kapta meg a Fá-t. Egy ortodox művelési út terjesztése közben a történelemben, ez még sohasem ért el egy ilyen nagy számot. Természetesen a szám, amit el akarok érni, még nagyobb; mert ti, sokéves tanulók, mindannyian tudjátok, mivel mi jelenleg egy speciális helyzetben vagyunk találhatóak a történelemben, csupán így van terjesztve egy ilyen nagy Fá. Ezért a művelésnél feltétlenül többet kell olvassátok a könyvet, az a legeslegfontosabb és legdöntőbb lépés az emelkedésetek számára, az egy szükségszerűség. Minden, amivel egy ember a hétköznapi emberek társadalmában találkozik, az emberi társadalom gyakorlati dolga. Ha ti nem használjátok ki jól az időt, hogy olvassatok, az érzületeid a művelésre fel lesznek hígítva, a szíved a művelésre le lesz gyengítve, ez ahhoz fog vezetni, hogy a művelésnél nem haladsz többé olyan szorgalmasan előre; sőt fel fogod adni, ez mind lehetséges. De gyakran gondolom, az ember már megkapta a Fá-t, az nem olyan könnyű. Ha te nem tudod értékelni, az nagy kár. Mert ez olyasmi, ami ezernyi és tízezernyi évek óta, a menny és a föld teremtése óta még sohasem létezett a történelemben. Hogyan lehetett volna lehetséges a múltban, hogy a világegyetemnek az igaz Fá-ja ki legyen hozva és elmagyarázva az embereknek? Az egyáltalán nem volt lehetséges. 

Azt mondtam, mert mi a történelem egy speciális periódusában vagyunk találhatóak, úgy magyarázom el csupán ezt most. Az emberiségnek a társadalma a jövőben egy nagyon nagy változást fog megtapasztalni, a világegyetemben sok speciális jelenség fog napvilágra kerülni. A mai tudomány már felfedezte, hogy állandóan új csillagok vannak képezve és régi csillagok robbannak fel. Az újságban most persze szintén újra és újra tudósítva van, hogy valamilyen helyen, ahol eredetileg semmi sem létezett, most viszont egy új galaxis látható, és sok ősrégi csillag feloszlik és sok új keletkezik. Ezek olyan dolgok, amelyek nagyon messze távoli mennyei rendszerekben történnek; lassanként egyre inkább közeledni fognak ehhez a dimenzióterülethez, amit mi, emberek a hús-vér szemünkkel láthatunk. Ilyen jelenségek mind fel fognak lépni. Természetesen, csak azért mesélem el ezeket a dolgokat, hogy megmondjam nektek, hogy én csupán egy speciális történelmi helyzetben terjesztem ezt a Fá-t. Ezért nektek feltétlenül tudnotok kellene értékelni. Ha te nem tanulod a Fá-t, természetesen nem is tudod, milyen értékes. Ha te tanulhatod a Fá-t, annál inkább tudni fogod értékelni, minél többet tanultad.      

Az emberiség társadalmának az összes vallása egy olyan több mint ezer évnyi vagy körülbelül ezer évnyi időteret tud maga mögött. A hosszú idő folyamán közülük mindegyik elveszítette egy vallásnak a leglényegesebb és legalapvetőbb dolgait. Ez azt jelenti, többé nem tudják teljesíteni azt a célkitűzést, hogy lehetővé tegyék az embereknek, hogy visszatérjenek felfelé, avégett hogy elérjék a beteljesülésnek a mércéjét és a mennyországba menjenek; ez azt jelenti, a jelenkorban nem tudják többé betölteni ezt a szerepet, az emberek csak a saját képzelgéseikben élnek. Ezért választottam ezt az időpontot, hogy a Dáfá-t terjesszem. Nektek tudnotok kellene, ha a Fá általam való terjesztésénél én nem érhetném el a célt, ez ennek megfelelően egy szörnyű problémát hozna magával, amit eddig még sohasem meséltem el nektek. Mielőtt belemennék ebbe a problémába, először egy társadalmi problémáról beszélek. Tudjátok, hogy az emberi társadalomban, különösen az elmúlt egy- vagy kétezer évben nagyon sok különböző tan létezett – jó, gonosz és semleges. Azonfelül még léteztek különböző vallásoknak a tanai. Különösen a nagy ortodox vallások tűzték ki célul maguknak a kezdeti szakaszban, hogy jó emberekké tegyék az embereket. Tetterősen megőrizték az emberi társadalomnak az erkölcsi standardját (színvonalát) és ugyanakkor megemelték azoknak a szintjeit, akik még jobbá váltak, úgyhogy ők visszatértek a mennyországaikba. De a hosszú idő folyamán ezek a tanok fokozatosan fel lettek hígítva a jelenlegi emberek gondolatai és nézetei által, az emberek is egyre kevésbé tudják elfogadni azokat és egyre kevésbé hisznek bennük. Ők egyfajta civilizált viselkedésnek tartják az istentiszteletet a templomban, ahelyett hogy valóban Jézus, a szentséges Mária vagy Jehova szavai szerint cselekedjenek. Anélkül hogy elérted volna ezt, aztán nem mehetsz a mennyországba. Ha te nem tudsz a buddhának a követelményei szerint cselekedni, nem juthatsz majd a mennyországba. Némely emberek azt mondják, hiszen én a szavaik szerint cselekszem. Valójában te még csak azt sem tudod, hogyan kellene viselkedj azok szerint. Ez egy alapvető ok arra, amit mondtam, hogy az ember nem tudja többé a vallásokban művelni magát és azok nem vihetnek többé vissza téged.              

És én ma egy ilyen nagy Fá-t terjesztettem, ez minden ember szívét megrázhatja. Ameddig a könyvet olvasod, tudni fogod, hogy ez egy jó könyv. Ameddig a könyvet olvasod, meg fogod tapasztalni a Fá nagyszerűségét. Amiket én magyarázok, azok a világegyetemnek az igaz alapelvei, mindegyik ember meg lesz rázva ettől a Fá-tól. Azok is, akik nagyon rosszá váltak és teljesen a kozmikus tulajdonságok ellenében cselekszenek, meg lesznek rázva ettől a Fá-tól. Miért? Mivel ők már teljesen szembehelyezkedtek ezzel a Fá-val, nagyon fognak félni és erősen fogják gyűlölni, ez azt jelenti, az ilyen emberek már teljesen tönkrementek! Ezért mindegyik ember meg lesz rázva ettől a Fá-tól, akár helyesled, akár ellene vagy. 

Tehát, mint éppen mondtam, miközben ezt a Fá-t terjesztem, ez egyidejűleg egy nagyon komoly problémát vont maga után. Az összes elmélet, az ősi időtől fogva a jelenkorig, nem vezetheti vissza többé az emberszívet újra abba az állapotba, mint a legjobb időkben. És ez az általam terjesztett alapvető Dáfá-ja a világegyetemnek, ahogyan a gyakorlatban be van bizonyítva, elérheti, hogy embereket a beteljesüléshez vezessen. Mindazonáltal, ha ez a Fá nem tehetné lehetővé számotokra a megemelkedést, akkor az emberiség számára, az ősi időtől fogva a jelenkorig és a jövőig, soha többé nem lenne lehetséges, hogy valamilyen módszerekre tegyen szert, amelyekkel ti megemelkedhettek. Akkor semmiféle remény sem létezne többé az emberiség számára, ez éppenséggel rendkívül veszélyes! Ha ez a Fá nem tudná valóban elérni ezt a hatást vagy szabotálva lenne, akkor az emberiség soha többé nem lehetne megmentve. (taps) Mert ez a világegyetemnek a legmagasabb Törvénye, egy másik törvény sem létezhet, amelyik rendelkezik azzal az erővel, mint a világegyetemnek az alapvető Törvénye. De a gyakorlat bebizonyította, hogy én úgy vezettelek benneteket, hogy ti túljuthattatok ezen a lépésen. Én valóban rávettem a tanulókat a megemelkedésre, én ezt odajuttattam, hogy a tanítványok valóban felfelé művelték magukat, azonfelül még több ember megismerheti. Egészen mindegy, milyen gyorsan csúszik le az emberiség erkölcse és milyen rosszá is vált, én viszont megállapítottam, ámbár az emberek a tudatlanságukban rosszat és valami hibásat tesznek, mihelyt tudomást szereztek erről a Fá-ról, ezen Fá szerint fognak cselekedni. Ez azt jelenti, az emberek még rendelkeznek a buddha-természettel és jószívű érzületekkel, nekik még megvan a jószívű természetük; ők csak tudatlanságból tettek sok rosszat.         

Én vezettelek benneteket és túljutottam ezen a lépésen, ez örömmel tölt el. (taps) A tanulóink számára és az emberi társadalom számára ez voltaképpen a legörvendetesebb, mert ti valóban legyőztétek és kijutottatok a legveszélyesebb helyzetből. (taps) Mint tudjátok, a történelemben sok próféta, sok csigong-mester és a vallásokban sok megvilágosult ember létezik, aki sokat mesélt ezekről vagy azokról a katasztrófákról, amelyek az emberi társadalomban ennek az évszázadnak a végén lépnének fel; sőt az emberiség is egy megsemmisített állapotban lenne található. Természetesen ezt nem én mondtam, én csak a próféták szavairól beszélek.

Hogy valóban meg fog-e történni, erre egy világos választ tudok adni az embereknek. Tudjátok, ez olyan, mint a példa, amit a ,,Zhuán Fálun“-ban meséltem el és neveztem meg. Egy rothadt alma – ha mi megnézzük a földgolyót ebben a gaigantikus világegyetemben, úgy az olyan, mint egy alma – az már teljesen rothadttá vált. Az almában mindegyik molekula olyan, mint minden egyes ember, már teljesen rothadt minden. Nem kellene legyen tehát ez az alma megsemmisítve, eldobva és eltávolítva? Ha az emberi társadalom erkölcse ilyen mértékben rossz lett, az istenségek szemében nem olyan, mint a rothadt alma, ami meg kellene legyen semmisítve? De istenségekként, mint mindannyian tudjuk, különösen az emberi szinthez közel található istenségek, ők könyörületesek az emberekhez, ők pontosan meg akarják menteni az embereket. De gondolj egyszer utána, te egy rothadt almát akarsz megmenteni, úgy véled, hogy ez a rothadt alma nem kellene legyen eldobva és a szobában kellene maradjon; de az egyre rothadtabb lesz és tele van kukacokkal. Te egy kukacokkal teli rothadt almát egy tiszta szobába helyezel, miért rakod oda? Nem teszel valami rosszat, ha feltétlenül oda szeretnéd helyezni? Így van a világegyetemben is, a földgolyó már ilyenné vált, nem kellene legyen már elpusztítva?! Ha bármelyik istenség nem távolítja el, nem tesz-e valami rosszat? De egy istenség más, mint egy ember. Neki vannak képességei és újra frissé változtathatja ezt az almát a legőseredetibb részecskéitől fogva, újra egy friss almává csinálja, megváltoztatja a szerkezetét és újra egy jó almává válik; aki akkor még eldobja, nem tesz-e talán ugyancsak valami rosszat? Mindazonáltal egy szokványos istenség ezt nem csinálhatja meg.

Ma az egész világon 100 millió ember létezik, aki műveli magát. Ők megváltoztatják a saját gondolataikat, jó emberként élnek és a jó felé fordulnak, valóban olyan emberekké válnak, akik elérik a világegyetem különböző szintjeinek a mércéjét. Fel lehet-e akkor ez a földgolyó robbantva és megsemmisítve? Valóra lehetnek-e váltva a próféták jóslatai? Nem lehetnek akkor többé valóra váltva. Ezzel tehát arra gondolok, mától kezdve minden jóslat már elvesztette az érvényességét, mert ma a Dáfá van terjesztve az emberi társadalomban; az emberszív újra visszatér felfelé, nagyon gyorsan megemelkedik. Tegnap jött egy újságíró és meginterjúvolt. Azt mondta, most 100 millió ember tanulja, és hajlamos egy nagyon gyors kiterjedésre, még több ember fogja tanulni. Most 100 millió ember van azon, hogy megemelje az erkölcsét. Ha ezen 100 millió ember közül mindegyik elmeséli egy továbbinak, aki aztán szintén jön, hogy tanulja, akkor már 200 millió fog létezni. A szám nagyon gyorsan sokszorozódik és nagyon hatalmas lesz. Mindegyik a jó felé fordul és jó ember lesz és megemeli a saját erkölcsi színvonalát. Az emberi társadalom akkor olyan, mint az általam megnevezett példa, az alma már újra friss, kinek szabad még megsemmisítenie?      

Az emberi társadalom fejlődése és minden állapot a világegyetemben az istenségek által van elrendezve és megvan a törvényszerűségük. Mert a rossz állapotok, amelyek az emberi társadalomban lépnek fel, bezárólag a háborúkkal, földrengésekkel, árvizekkel, ragályokkal, járványokkal stb. és még sok más természeti katasztrófával, valójában mind egy célt szolgálnak, nevezetesen, hogy kiegyenlítsék a karmát az emberek számára. Az emberi gondolatok az istenségek által vannak irányítva. Az emberek sohasem gondolkodtak el arról, honnan származnak a gondolataik. Ha egy ember szeretne tenni valamit, egy ötletre jut; egy úgynevezett ihletet kap vagy hirtelen eszébe jut valami, ő ezt mind saját magának tartja. Valójában sok dolog nem tőle jön. Az istenségek mindent szilárdan a kezükben tartanak az emberi társadalomban. De létezik egyvalami, ebben a világegyetemben létezik egy alapelv, nevezetesen, amit egy ember tenni szeretne, amit egy ember, egyénként tenni szertene, az még a gondolataitól függ. Ő szeretné művelni magát, jó, én segítek neki akkor a művelésnél. Ha egy ember nem akar többé jó lenni, akkor ráhagyom és így az ember nagyon rosszá válik. De az emberi társadalom nagyjában és egészében véve az istenségek ellenőrzése alatt van, ezért ha az ember jó lesz, egy jó jövővel és egy fényes úttal rendelkezik maga előtt; ha rossz lesz, akkor egy rossz jövővel rendelkezik; sötétség és gonosz karma fog várni rá.        

Éppen a művelésetekről beszéltem. Mikor erről a Fá-mról beszéltem, ez oda lett vezetve ezekhez a szavakhoz. Ezzel azt akartam mondani nektek, hogy meg kellene tudjátok becsülni. Ma 100 millió ember létezik, aki tanulja, ezáltal ti már megváltoztattátok a történelmet. Ez nem örvendetes? Ez nem nagyszerű? (taps) Mindazonáltal még sok rossz ember létezik, aki gonosztetteket követ el. Ezért ugyan nem fognak olyan nagy katasztrófák létezni az emberiségnél, mint ahogyan a próféták mondták, de egyes területeken még nagyon rossz dolgok fognak történni, mert ott nem létezik Fá.  

Mivel ma egy tapasztalatcserére szolgáló konferencia van a Fá tanulására, nem szeretnék túl sok időt igénybe venni tőletek. Csak találkozni szeretnék egyszer veletek. Az előadásokon és a tanulók közötti tapasztalatcserén keresztül ti mindannyian bizonyos megemelkedéseket és felismeréseket fogtok kapni, pontosan ez a célkitűzése a Fá-konferenciánknak. Természetesen sok kérdésetek lesz. Mindenkor, minden időben léteznek új tanulók, akkor az új tanulók is fognak kérdéseket feltenni, és a sokéves tanulók is fognak néhány kérdést feltenni. Így holnap délután meg fogom válaszolni a kérdéseiteket. Éppen azt mondtam nektek, hogy ti meg kellene tudjátok becsülni a Fá-t és sokat kellene tanuljátok a Fá-t. Feltétlenül ismételten kellene olvassátok a könyvet, úgy te azon vagy, hogy megemelkedjél. Én beletöltöttem a képességeimet ebbe a Dáfá-ba. Ameddig tanulod, te azon vagy, hogy meváltozzál. Ameddig tanulod, te azon vagy, hogy megemelkedjél. Ameddig te a végéig tanulod, eljuthatsz a beteljesüléshez. (taps)   

Alkalmilag megemlítek még néhány apró pontot. Egyfelől, mostantól fogva ti, sokéves tanulók, ameddig te még nem jutottál el a beteljesüléshez, ki kellene menj a gyakorláshoz. Ezt a dolgot még egyszer megemlítem. Miért mondom így? Mert a mi művelési környezetünk és a Fá-tanulásnak a környezete, ahol minden fennkölt, amiről a tanulók együtt beszélgetnek és amiről beszélnek, mindez egy ritka és legtisztább környezet. Ez nagyon nehezen érhető el az emberi társadalomban, ez egy darab tiszta föld, amelyik a legjószívűbb és a legszebb. Ezért nektek nem szabad elveszítenetek ezt a környezetet. Mert az emberi társadalom még tovább csúszik lefelé és egyre rosszabbá válik. Nektek mindannyiótoknak van egy munkája és vannak társadalmi tevékenységeitek a hétköznapi emberek társadalmában, nektek mindannyiótoknak még vannak kapcsolataitok a hétköznapi emberekkel és az emberi társadalommal. Így, amiket megélsz velük, amiket látsz és hallasz, azok mind a hétköznapi emberek dolgai. Ezek zavarhatják a művelésedet. Tehát előnyös, ha gyakran tanuljátok együtt a Fá-t és gyakran lesztek megmosva ezzel a tiszta vízzel. 

Továbbá röviddel ezelőtt írtam két cikket, amit ti jingwennek neveztek. A megemlített problémák szintén nagyon kényesek és olyan problémák, amelyek jelenleg viszonylag feltűnőek. Nevezetesen azokról van szó, akik alacsony szinteken a félmegvilágosodáshoz jutottak. Ez a része az embereknek, ők sok-sok általam elmagyarázott dolgot nem tudnak teljesen felfogni, mert a szintjeik nem magasak és keveset értik meg a Fá-t. Vagyis nagyon alacsony szinten eljutottak a félmegvilágosodáshoz és így láthatnak néhány, a magas szintek dimenzióiból a három világkörbe bemenekült, rossz élőlényt (mivel ott fenn hát mindenütt a Fá-helyreigazítás megy végbe, a régi világegyetem feloszlik, egy új világegyetem van berendezve; azért hogy elkerüljék ezt  a tényt, bemenekültek az embereknek ebbe a dimenziójába; behatoltak az embereknek a dimenziójába, hogy megmeneküljenek a katasztrófáktól) vagy némely alacsony szinteken levő istenségeket, amelyek eredetileg a három világkörben tartózkodtak. Ezek nem láthatják a valódi eseményt a világegyetemben. Természetesen tudták azt, mielőtt bemenekültek; ámde ami azután történt, azt nem tudják. Ez azt jelenti, ők már egészen be lettek zárva ide.   

Sokan közülük tehát ellenállást fejtenek ki a Fá-helyreigazítással szemben és a Dáfá-val szemben. De szintén sokan vannak, amelyek nem ismerik az igaz körülményeket, nevezetesen azok az istenségek, akik eredetileg ebben a dimenzióban tartózkodtak, ők még nem kerültek érintkezésbe ezzel a ténnyel és így nem ismerik az igaz körülményeket. Így ők is zavarni fogják a Dáfá-tanulókat, némelyek ezt szántszándékkal teszik. Nem gondoltak arra, hogy egyenesen a kozmikus Dáfá-t zavarják és egy nagy bűncselekményt követnek el. Nem tudnak rájönni erre. Mert a világegyetem igaz arculaa most el van takarva és számukra nem látható. Csak a három világkörben levő eseményeket láthatják. Jelenleg a Dáfá már belépett a három világkörbe és érvényesül a három világkörben. 

Ennek alapján ez egy nagy zavaráshoz fog jutni azok számára, akiknek alacsony szinten van nyitva az égi szemük. Némely tanulóknak nyitva van az égi szemük és látnak egy nagy istenséget, egy nagyszerű istenséget. Ő néhány szabotáló dolgot mondott a tanulóknak a Dáfá ellen. Természetesen minden saját maga által van kitalálva. A célja az, hogy irritálja [összezavarja] a tanulóinkat, úgy hogy ők ki legyenek selejtezve a Dáfá-ból. Léteznek még néhányan, akik a Fá-testemnek adják ki magukat és megmondják nektek, hogyan kellene cselekedjetek. Azok, akik egészen világosan megmondják egy, a művelésnél található tanítványnak, hogyan kellene cselekedjenek, ezt teljes bizonyossággal azért teszik, hogy szabotálják a Dáfá-t és a tanulókat. Miért leszel te kihasználva? Mert neked nagyon erős ragaszkodásod van, ki leszel használva. Az utad saját magad által van megválasztva, a jövendő pozíció szintúgy az a hely, ahová az életed odatartozik. Gondoljátok csak át, mielőtt nekikezdtem ennek a dimenziónak, ezt is kézben tartottam.    

Miért lett megengedve, hogy ezt tegyék? Mert a művelésed nem szabad olyan súrlódásmentes legyen. Ha te később egy nagyszerű, beteljesült istenségként jelensz meg a mennyországban, az istenségek meg fognak kérdezni téged: Hogyan művelted magad felfelé? Hogy te kemény megpróbáltatásokon mentél-e keresztül, hogy a művelésnél olyan megpróbáltatásokon mentél-e keresztül, amelyeknél valóban arról van szó, hogy te bírhatod-e a Fá-t és hogy állhatatos vagy-e a nehézségekben, az mind rendkívül fontos. Ezért az ilyen zavarások ugyancsak azért vannak használva, hogy megvizsgálják a szívedet. Némelyek tehát nem juthattak át ezeken a vizsgákon és elszakadtak a Fá-tól. Némelyek ingadozásba jutottak. De ez a dolog fokozódik, ezért hozom szóba és adok végezetül egy esélyt ezeknek az embereknek, akik elszakadtak a Fá-tól; máskülönben el fogják szalasztani ezt az alkalmat. Gondoljátok át egyszer, a világegyetemnek a Fá-helyreigazítása közben sok nagyon nagy istenség, amelyik rosszá vált, szintén le lett taszítva. Sőt nekik még csak az az esélyük sincs többé, hogy emberek legyenek; sokan lettek letaszítva azokra a helyekre, amélyek még alacsonyabbak az embereknél, sőt némelyek meg lettek semmisítve, nem beszélve hát az emberekről?! Ha te elszalasztod ezt az esélyt, a jövőben sohasem lesz egy esélyed újra.Természetesen te saját magad döntöd el, mit akarsz bírni. Én azért írom ki ezt [írtam ezt a cikket], hogy megmondjam nektek, hogy nem kellene elszalasszátok ezt az esélyt.      

A másik cikk egyes embereket érint, akik korábban a vallásokban voltak vagy azon vannak, hogy más dolgokat gyakoroljanak, ők is azért jöttek, hogy a Dáfá-t tanulják. Mert a világegyetem valódi eseményei egyre inkább napvilágra jutnak. A magas szintekről való élőlényeknek végül is vannak bizonyos képességeik, ők szintén megállapították, hogy csupán ez a Dáfá képes arra, hogy az embereket valóban visszavigye, máskülönben az emberi társadalomban levő egyetlen másik művelési módszer sem teheti még lehetővé az embereknek, hogy visszatérjenek. Így arra ösztönözték az embereiket, vagy egyes embereket, akiknek ez félig világos és félig homályos, hogy bejussanak a mi Dáfá-nkba. A céljuk abban rejlik, hogy kihasználják a Dáfá-nkat, hogy visszatérjenek ahhoz a pozícióhoz, amit ők saját maguk akartak elérni. Valójában ők nem tudják elengedni a saját dolgaikat. Csak ki akarnak használni engem és a Dáfá-t, ahelyett hogy valóban műveljék magukat benne. Nem tudják elengedni az úgynevezett istenségeket, akik korábban a szívükben voltak. Némely dolgok, amelyekhez ragaszkodnak, ráadásul már ki lettek selejtezve és nem léteznek többé.    

Ők itt maradnak az embereknél és semmit sem tudnak erről. Eszközként akarják használni a Dáfá-t, egyedül ez a szív már egy bűn. Én mellőzhetlek téged és többé nem törődök veled, mindazonáltal úgy gondolom, ti mindamellett megismertétek ezt a Fá-t. Ámbár a szívük nem tiszta, de ők is olvassák a könyvet. Ezért ilyen egy esélyt szeretnék adni nekik és azért kimondom ezt, hogy világossá tegyem a dolgot. Ha te még mindig nem tudsz megváltozni, akkor örökre el fogod veszíteni ezt az esélyt. Én mondom: Az esély nem kellene legyen elszalasztva, az idő nem jön el újra. A Dáfá komoly, a művelés komoly, ez nem gyerekjáték. Te már megkapod, mihelyt meg akarod kapni? Te már megkapod, bármikor is akarod megkapni? Ebbe neked nincs beleszólásod. Ha te elveszítetted, akkor örökre elveszítetted.   

Még egy dolgot megemlítek, sok fiatal tanítvány létezik a tanulók között, a magánéletben nektek ügyelnetek kellene és a férfi és nő közötti viszonynál semmi esetre sem szabad hozzáigazodnotok az emberi társadalom romlott magatartásához. Neked lehet feleséged vagy férjed, az rendben van. Ti olyannyira, mint lehetséges az emberi társadalomnak megfelelően művelitek magatokat, az nem probléma. Házastársként megvan a saját házaséletetek, az nem probléma. Ha nem vagytok egy házaspár, de nemi aktusotok van egymással, ha ti ezt teszitek, akkor azon vagytok, hogy a legpiszkosabb dolgot tegyétek; ezt semmi esetre sem ismerhetik el az istenségek, egyetlen egy istenség sem tudja ezt elfogadni. Ezért feltétlenül ügyelnetek kellene erre. Egy embernek a művelési folyamata az pontosan egy művelőnek a története. Mérhetetlen és számtalan istenség van azon, hogy figyelemmel kísérje a Dáfá-tanítványok minden egyes gondolatát és minden egyes magatartását. Egy művelőnek megvan az eltökéltsége, hogy eljusson a beteljesüléshez, miért nem tud egyszerűen túljutni ezen a vizsgán? Ma már nem szeretnék sokat beszélni. Remélem, hogy ez a konferencia sikeresen le lehet zárva. Holnap délután megválaszolom a kérdéseiteket. Most menjen tovább a konferenciátok és a tanulók számoljanak be a saját tapasztalataikról. (taps)  

Köszöntelek mindannyiótokat!

Ha az ember így megnézi a Fá-konferenciát az utóbbi két napon, a Fá-konferencia valóban jó volt. Olyan Fá-konferenciákból, mint ez, soha sincs túl sok, egészen mindegy, milyen sok kellene még sorra kerüljön. A tanulók hasznot húzhatnak ebből, a Fá-konferenciákon keresztül ti megemelkedhettek, megtalálhatjátok a lemaradást egymáshoz, úgy hogy szakadatlanul és szorgalmasan haladhattok előre. Ez nagyon jó. A Fá-konferencia célja éppen ebben rejlik, segíthet nektek a művelésnél, ez éppen a célja a Dáfá-konferenciának. Azonkívül talán hallottátok, ennél a Fá-konferenciánál létezik egy feltűnő különlegesség, nevezetesen a fehér tanulóknak egyre mélyebb felismeréseik vannak a Fá-ról, véleményem szerint az, amiről ezúttal beszámoltak, eddig a legmélyebb. (taps) Ez onnan ered, hogy az állandó Fá-tanuláson keresztül egyre tisztábban érthetik meg a Fá-t és valóban a Fá szempontjából számolnak be magukról, ez nagyon jó. Ma délután főként a kérdéseiteket fogom megválaszolni. Jó, most megválaszolom a kérdéseiteket.     

Kérdés: A ,,Pu Du“ Dáfá-zene könnyekig meghat. Honnan származik ez az ilyen magható zene? 

Mester: A zenét, ami tegnap óta újra és újra le van játszva a konferencia-csarnokban, ti mindannyian hallottátok, szomorúan és hősiesen hat [ez nagyon ünnepélyes és megható], ez a mi Dáfá-nk zenéje. Azt gondoltam, egyre több Dáfá-tanuló létezik; azért hogy a gyakorlózenének a kazettáit nyilvánosságra hozzuk, és ha a kiadók a társadalomban nyilvánosságra hozzák azokat, fel lesz vetve a szerzői jognak a kérdése, ezért két lehetőséget készítettem elő: egyfelől beszélni a zeneszerzővel a szerzői jogról; másfelől megbízni egy tanulót, aki zenész, hogy komponáljon egy gyakorlózenét, amelyik olyan, mint nekünk szükséges. Én aztán személyesen utasítottam a tanulót, hogyan kellene legyen megcsinálva. Ő nagyon gyorsan megkomponálta ezt a zenét. Két darabot komponált, nevezetesen ezt a két zenedarabot ,,Ji Shi” és ,,Pu Du”. Eközben ez a zeneszerző is tanulta a Fá-t és feltételek nélkül a Dáfá-nak ajándékozta ezt a zenét. (taps) Természetesen ez a mérhetetlen gongnak és erénynek egy dolga, én nagyon jónak találom, használjátok szintén még a régi zenét a gyakorláshoz, mert már nagyon meg vagyunk barátkozva vele.       

Nagy befolyása is van ránk mindnyájunkra, így még a régi zenét használjuk a gyakorlatokhoz, nem szükséges semmit sem megváltoztatni, ez nagyon jó. Mindazonáltal ez az új zene nagyon jól van megkomponálva. Miután hallottátok, ti mindannyian jónak találjátok, mindazonáltal allerdings ez nagyon szomorú és hősies [ünnepélyes és megható]. Nagyon szomorú és hősies [ünnepélyes és megható], egyvalakinak aztán könnyen feltörnek a könnyei, meg van érintve és belsőleg megindítva (meghatva). A gyakorlatnál ezzel nem lehet nyugalomba jutni, ezért úgy találom, hogy ezt a zenét a Fá-konferenciánál vagy más nagy Dáfá-rendezvényeknél lehet lejátszani. Ez szintén a Dáfá-tanulónk, saját maga által lett komponálva, akkor szintén a mi Dáfá-zenénkhez tartozik. Ügyeljetek erre: a gyakorlatnál még a régi zenét vesszük, mert egy mély befolyással bír a tanulókra. 

Kérdés: A lótuszülésben való meditációban az idő hosszúsága mindenkinél nagyon különböző, a beteljesülés után megfelelő különbségek fognak létezni?

Mester: Semmilyen. Mindegy, melyik szintig fogod művelni magad, a beteljesülés után a test többé nem az a test, amelyik korlátozva lesz ettől az emberi dimenziótól, ettől az időtől, valamint ennek a dimenziónak az összes tényezőjétől. Abban az időben ez aztán egyáltalán semmit sem fog tenni a testnek a lótuszülésnél, úgy az ülésnél, mint a fekvésnél is nagyon szabad leszel.

Kérdés: Az idő a művelés számára korlátozott. Sok tanuló fél, hogy az idő nem elegendő.

Mester: Ez a gondolat nem helyes, ez egy másfajta ragaszkodás. Neked lehet a sürgősségnek az érzése. Az egy hajtóerő arra, hogy gyorsabban emelkedj és eljuss a beteljesüléshez. Ha te ilyen dolgokhoz makacsul ragaszkodsz, az biztosan egy akadály lesz. Ez ellentétesen fogja befolyásolni az emelkedésedet és a művelésedet. Ezért ne gondolj semmire és egyszerűen műveld magad. Ameddig műveled magad, biztosan a beteljesülés felé haladsz. Ameddig a döntő pillanatban át tudsz jutni, a beteljesülés várni fog rád. Közületek mindegyik találkozhat a művelésben olyan dolgokkal, amelyek megérintik a szíveteket, sőt néha ez viszonylag érzékenyen mutatkozik meg. Lehet, hogy némely problémák nem mutatkoznak meg közvetlenül a környezetedben vagy a testeden vagy a dolgokban, amelyekkel találkozol. Azokban a dolgokban lehet visszatükrözve, amelyekkel más személyek találkoznak; vagy mások azt mondják, hogy nem vagy jó; vagy léteznek egyéb más konfliktusok. Ez mind ahhoz vezet, milyen módon döntesz a két alternatíva között, hogy tanulod-e a Fá-t vagy sem, hogy akarod-e bírni ezt a Fá-t vagy sem. Mindenki fog ilyen dolgokba ütközni.      

Ha te ebbe ütközöl, ez egy vizsga számodra, azért hogy lássák, hogy tovább tudod-e művelni magad és hogy még állhatatosan művelheted-e magad a Dáfá-ban, ez nagyon döntő. Nektek tisztában kellene lennetek azzal, a művelésnél a művelési folyamatotok közben minden időben adódhat egy vizsga, amelyik egy esély, hogy ti beteljesülhettek-e vagy sem. Talán te nem mentél át rajta, mert nem tudsz állhatatos lenni a Dáfá-val szemben; talán állhatatosan hisztek a Dáfá-ban és ezért átjutottatok, egészen állhatatosan átléptetek rajta. Hogy átléptetek-e rajta vagy sem, miután a dolog elmúlt, nagyon normálisként fogjátok ezt érzékelni. De abban a pillanatban nem fogod egészen normálisként érzékelni, vagyis éppen ez a vizsga arra, hogy te haladhatsz-e a beteljesülés felé. Ez rendkívül fontos. Valójában egy embernél nagyon könnyű eltávolítani némely ragaszkodásokat. Mihelyt meg van állapítva, hogy ez az ember beteljesülhet, akkor a maradék ragaszkodások egyszerűen fokozatosan el lehetnek távolítva. Pontosan ezért mondtam én nektek, ti ilyen dolgokkal fogtok találkozni a művelés útján, hogy jól tudtok-e eljárni ezekkel és hogy átmehettek-e, egészen rajtatok, saját magatokon múlik. Egészen mindegy, melyik ember található a különböző nehézségekben és különböző pillanatokban, ha a szíved meg van érintve és ezáltal ingadozásba jutsz, te nem fogod olyan nyugodtan kezelni a pillanatnyi problémákat, mint máskülönben, viszont ebben a pillanatban leszel csupán a leginkább megvizsgálva (levizsgáztatva).        

Kérdés: A gyakorlózene egy másik nyelv szinkron fordításától van kísérve, a Mester hangja is ott van. Rendben van ezt így csinálni?

Mester: Rendben van. De kíséret nélkül jobb. Kísérettel szintén nem hibás, talán egy segítség lehet az új tanulók számára. De a Fá-magyarázat kazettája számára ez kísérve kell legyen. Ez a munka szintén meg lesz csinálva. Csakugyan rajta kell legyen a hangom. Tudjátok, az én hangom nem egyszerűen csak egy hang, ezért kell legyen az én hangom és egyidejűleg a tolmácsnak a hangja. Így a Fá hallgatása és megkapása közben úgy lehet, mint a kínai tanulóknál, akik kínaiul hallanak beszélni engem.  

Kérdés: Ha a xuanguan elhelyezésének a lépéséig művelte magát az ember, az égi szem még nyitva marad?

Mester: Némelyiknél nyitva van és némelyiknél zárva, az egyedi személyen múlik és a személynek a különböző állapota szerint dől el. Nem szabad ragaszkodni ehhez. Éppen hallottátok egy nyugati tanulónak az előadását: Én semmit sem tudok látni, de szilárdan hiszek ebben a Dáfá-ban. Ennél nem arról beszélünk, milyen jól művelte ő magát. Egyedül ez a szó már nagyon nagyszerű. (taps) Felismerésen keresztül a beteljesüléshez, ez valóban nagyszerű. Természetesen nem gondolom, hogy azok, akik láthatnak, nem nagyszerűek. Mindenkinek megvan a saját művelési állapota. Ha neked látnod kellene, biztosan hagynak téged látni. Ha te semmit sem kellene láss, garantáltan semmit sem hagynak látni. Némelyek látni akarnak, ez már önmagában egy ragaszkodás. Vagyis, ha megvan ez a ragaszkodásod, akkor éppenséggel nem hagynak téged látni. Léteznek némelyek, akik csak a Fá-ban való felismerésen keresztül térhetnek vissza csupán a pozíciójukba, ők viszont feltétlenül látni szeretnének. A beteljesülésed miatt és a jövőd miatt nem hagynak téged látni, ez az elgondolás is a javadat szolgálja.  

Művelőként, nálad minden elrendezés a javadat szolgálja. Semmi esetre sincsenek elgondolva számomra, mint Mester, hanem minden a te beteljesülésed számára van. (taps) Ezért remélem, hogy ti a ragaszkodásokat, ha csak egy picike is maradt fenn, nem őrzitek meg és mindet eltávolítjátok. Semmire sem törekedni, úgy magától megkapja az ember. Ha bírni akarjátok, az egy ragaszkodás. A dolgokat, amelyekre a hétköznapi emberek között törekedtek, mindet el kellene tudjátok engedni. Amit ti akartok kapni, az valami még szebb, amit egy hétköznapi ember nem kaphat meg. Mindannyian azon vannak, hogy elengedjék a hétköznapi emberek dolgait, ti miért törekedtek még arra? A törekvésetek célja nem abban rejlik, hogy a hétköznapi emberek között akarjátok használni? Egészen világosan megmondva, ez még nem mindig a hétköznapi emberek dolgaihoz való ragaszkodás? Természetesen azt gondolod: Milyen szép lenne, ha a művelésem közben láthatnék valamit. Ezen ,,milyen szép lenne“ mögött talán egy ragaszkodás bújik meg. Más okok is léteznek, ez tehát nem olyan egyszerű, mint ahogyan felszínesen megmutatkozik. Én ténylegesen felelős kell legyek értetek és akkor el kell távolítsam a legmélyebb szívetekben (a szívetek legmélyében) megbújt, általatok fogva tartott dolgot. 

Kérdés: Én Európából jövök. Létezik egy nehézség, amelyik gyakran akadályoz a futásnál. Valamit hibásan csináltam?

Mester: Sok fehér szívesen megy kocogni, ők szívesen mennek egy fitness-stúdióba, azért hogy eddzék a testüket. Szintén léteznek némelyek, akik szívesen futnak. Azt hiszik, hogy a test ezáltal egészséges lesz. Van ennek hatása? Ez megerősítheti a test felszínén az elhárító erőket a kicsi és könnyű betegségek ellen. Világosan kifejezve és azért hogy pontosak legyünk, az ilyen elhárító erők azt jelentik, hogy nem hagyják visszatérni a karmát a felszínre, úgyhogy a karma ott marad. Ebben a pillanatban ennek egy olyan hatása van, hogy a test elhárítja a betegségkarmát a felszínen. Ez nevezetesen ez a fajta elhárító erő. Számodra, művelőként könnyen lehetséges, hogy minden karmád, ami benned van felhalmozva, ki lesz hozva és ki lesz tolva a testedből, avégett hogy az eredettől fogva egészséges, karmától mentes, takaros és tiszta legyél. Akkor tehát felléphet egy nem összeegyeztethető hatás. Talán ebből az okból kifolyólag vagy akadályozva, hogy azt tedd. Mert a művelés az egyetlen módszer, amelyik lehetővé teszi egy élőlénynek, hogy valóban egészséges legyen. Ha te a gyalogláson keresztül akarod megtartani az egészségedet, világosan megmondva, valójában még nem hiszel állhatatosan a Dáfá-ban. Azt hiszed, hogy a gyalogláson keresztül jobban megtarthatod az egészségedet, mint a Dáfá-n keresztül. Vagy talán egyáltalán nem gondolkodtál el ezen olyan sokat. Te egyszerűen hozzá vagy szokva a gyalogláshoz. Talán éppen ez a szokás alakított ki egy észrevétlen ragaszkodást, amit el kellene távolítsál. Ennek a ragaszkodásnak az eltávolítását talán egy nehézségnek és egy akadálynak tartod számodra. Miért nem szemléled ezt ellentétesen, hogy nálad valamilyen ragaszkodás kellene-e legyen eltávolítva? Nem jobb-e, ha a futásra való időt reggel vagy este a gyakorlatokra szánja az ember? Úgy gondolom, akkor emelkedik a leggyorsabban az ember, ha mindig elgondolkozik azon, milyen problémák léteznek egyvalakinél saját magánál, mindegy, milyen nehézségekbe is ütközik. Ha problémákba ütközik az ember és elgondolkozik saját magáról, úgy talán meg lehet találni az okot a problémákra.          

Kérdés: Az olvasásnál is előfordulhat az az állapot, mint a meditációnál, hogy például a test eltűnik és csak az agy olvassa a könyvet?

Mester: Az is előfordulhat. Mert ez a Fá, ez minden lehetséges állapotot okozhat neked, minden lehetséges állapot előfordulhat.

Kérdés: Én gátolva érzem magam, hogy részt vegyek a Fá-terjesztésben. Mit kellene csináljak?

Mester: Ez azt jelenti, te nem akarod a Fá-terjesztés munkáját végezni. Akkor nézz egyszer utána, mi az oka az akadálynak. Valójában, én mondom nektek, ez nem azt jelenti, hogy közületek mindenki részt kell vegyen a Fá-terjesztésben, vagy hogyan kellene ti ezt csináljátok, ilyen szabályok nem léteznek. Én nem állítottam fel ilyen követelményt veletek szemben. De tanulóként, ha te saját magad ebből hasznot húztál és jónak tartod, el akarod mesélni ezt a jó dolgot a rokonaidnak, barátaidnak és még több embernek. Ez egy nagy könyörületes tett és a szívedből jön. Te saját magad akarod ezt tenni. Ha viszont te saját magad nem szeretnéd csinálni, akkor nem kényszerítelek arra. Ezért remélem, hogy ti ezt csináljátok, ha megvan a kívánságotok, hogy csináljátok. Mert mi a könyörületességről beszélünk és mindannyian valami jót akarnak adni a többieknek. Mindegy, mit adsz másoknak ebben a világban, nem rendelkezik örökkévalósággal. Ha te egy másiknak pénzt adsz, gyorsan el fogja költeni, nem igaz? Mindegy, bármilyen jó dolgokat is adsz neki, nem viheti magával örökre. Ha egy ember ebbe a világba jön, semmit sem hoz magával, ha meghal, a földbe lesz eltemetve és minden el fog rothadni. Semmit sem vihetsz magaddal. Ha elhunysz, semmit sem vihetsz magaddal. Mi marad örök? Csak ha a Fá-t adják egy embernek, az maradhat örök. Ezért ez a legértékesebb. Más szavakkal, a Fá terjesztése a legszentségesebb cselekedet. Természetesen nem arra gondolok, hogy mindenki ezt kell tegye. Úgy vélem, nem kellene kényszerítse magát az ember. Ha te csinálni akarod, akkor csinálod. Ha nem szeretnéd csinálni, nem fogom azt mondani, hogy az hibás.      

Kérdés: Avégett hogy a fehérek megkapják a Fá-t, először inkább a ,,Fálun Gong“-ot kellene elolvassák vagy inkább a ,,Zhuán Fálun“-t?

Mester: Cselekedj a vidéketeken (régiótokban) levő helyzet szerint. Nem létezik semmilyen keine egységes tervezés, és előírások sem. Ha úgy véled, hogy jobban megérthetik, ha először a ,,Fálun Gong“-ot adod nekik olvasni, akkor egyszerűen tedd azt. Ha viszont úgy véled, hogy ezek a tanulók viszonylag jó alappal és jó megértéssel rendelkeznek, és te közvetlenül a ,,Zhuán Fálun“-t adod neki olvasni, az is megy. Ez azt jelenti, cselekedjetek mindenkor a saját helyzetetek szerint, ez nagyon egyszerű. Nem létezik egy szabály sem.    

Kérdés: Tisztelt Mester, milyen összefüggéssel rendelkezik az ,,eredeti természet (a ti korábbi természetetek)“, amit Ön a ,,A Buddha-természetben semmi sincs kihagyva“ című jingwenben nevezett meg, és ,,az eredeti jószívű természet“, amit Ön a ,,Buddha-természet“ című jingwenben említett meg?

Mester: Van, de nincs is összefüggésük. Mert az eredeti természeted a szellemi látókörödön keresztül mutatkozik meg, amelyik a szinted által van meghatározva. Más szavakkal, ez a szellemi látókörnek egy megtestesülése a szinteden, illetve a Dáfá mércéjének a kifejezése és a megtestesülése azon a szinten, amit eredetileg magaddal hordozol. Az állapotok, amelyek a művelésben mutatkoznak meg, vagy a folytonos emelkedésen és a különböző szinteken levő még magasabb felismeréseknek az állandó megtestesülésein keresztül kerülnek napvilágra, az a te eredeti természeted. De az olyan dolgok, mint az önző tulajdonságok, azok a szennyeződések, amiket fokozatosan kaptatok meg a végtelenül hosszú kozmikus idő lefolyásában. Ha az egész világegyetem el van térülve a Fá-tól, akkor mindenhol léteznek ilyen jelenségek és egymás közt nem lehet felismerni azokat. Úgy van, mint az embereknél, akik a hétköznapi emberek áramlatában találhatóak. Az emberi társadalom egy nagyon szörnyű mértékig megromlott, de az élőlények itt ezt nem tudják többé érezni, még mindent jónak és szépnek tartanak. Ez ugyanaz az alapelv. Ezért a műveléseteknél nemcsak a különböző szinteknek a fokait kellene elérjétek és a természeteteket újra napvilágra hozzátok, egyidejűleg még el kell legyenek távolítva a szennyeződések, amiket ti különböző korokban és különböző szinteken a történelem hosszú éveiben különböző környezetekben kaptatok. Ez mind el kell legyen távolítva. Amit én adni akarok nektek, az az, hogy ti el kellene érjétek a legeslegtisztább állapotokat az univerzum teremtése óta. (taps)     

Kérdés: Az 5. gyakorlatnál én a három erősítő mozdulatot mindenkor 20 percig csinálom, de ez nem felel meg a Mester útmutatásának?

Mester: Ha te a gyakorlózene idején túl még tudsz gyakorolni, nevezetesen, ha még tovább tudsz gyakorolni, miután a zenének már vége, akkor csináld egyszerűen tovább. Anélkül hogy hallgatnád a zenét, ez ugyanaz. Mert a cél, hogy mi zenét hallgatunk, abban rejlik, hogy a különböző gondolataidat zene által helyettesítsük. Különben minden lehetségesre fogsz gondolni, erre vagy arra. Azonkívül ez a zene a mi Dáfá-zenénk. A zene mögött is létezik tartalom és a nagyszerű Fofá. Ha ezt a zenét hallod, ez tehát olyan, mintha a Buddha-zenét vagy a Buddhának a hangját hallanád. Ilyen egy funkciója (rendeltetése) van ennek. Ha úgy véled, hogy te nyugalomba tudsz jutni és nem fogsz minden lehetségesre gondolni, akkor nem kell zenét hallgatni, egyre megy (az egyenértékű). Ha úgy véled, hogy te még hosszabban tudsz gyakorolni, zene nélkül ez rendben van.  

Kérdés: Mi a kapcsolat a meditációba süllyedni és a nyugalomba jutni között?

Mester: Nyugalomba jutni azt jelenti, hogy te nyugalomban vagy és semmire sem gondolsz, végzed a gyakorlatot. Meditációba süllyedni azt jelenti, hogy te meditálsz és beléptél abba az állapotba, hogy ne érezd többé az alakot és saját magadat. De neked tudnod kell, hogy te saját magad végzed a gyakorlatot. Az alakot nem érezni többé azt jelenti, hogy te nem érzékeled többé a testedet. Saját magát nem érezni többé azt jelenti, hogy te semmire sem tudsz emlékezni, kivéve hogy te a gyakorlatot végzed. Ez egy nagyon jó állapot. Ezt nevezik úgy, a meditáción keresztül lerögzítve lenni vagy a meditációba süllyedni.    

Kérdés: A hétköznapi emberek társadalmi állapotához hozzáigazodni idővel könnyen ahhoz vezet, hogy sodortatja magát az árral.  

Mester: Ez így van. Ezért mondom én, hogy ti, hogy sokéves vagy új tanulók vagytok-e, a csoportban kellene gyakoroljatok és részt kellene vegyetek a közös Fá-tanuláson. Ebben a környezetben meg leszel tisztítva. A beszéded, a viselkedésed és a nézeteid, amelyek be lettek szennyezve a hétköznapi emberek által, állandóan meg lesznek tisztítva. 

Kérdés: A gyakorlatnál nagyon nyugodt a környezet. Ha hirtelen zajok adódnak, mindig egy nagy sokkot kap az ember.

Mester: Az nem tesz semmit. Más művelési módszerek gyakorlásánál sok állítás létezik, mint például halálra ijedt, a csi felemelkedik a fejtetőbe és nem jön többé le stb. Nálunk nem léteznek ilyen problémák. Azonkívül mindenkinél megtörténhet, bárki is végzi a gyakorlatot, [hogy] zavaró zajokat fog hallani. Az autók dudálása a távolból, robaj a szomszédoktól, sőt zajok, amelyek nálad otthon merülnek fel hirtelen, mindez zavarhat téged. Senki semkerülheti ezt el. Mert egy embernek van karmája, ha karmája van, akkor tehát nehézségek fognak adódni. Mindazonáltal nem fog sokáig tartani, ez legtöbbször a gyakorlás kezdeti szakaszában fordul elő, a művelés egy ideje után ez a jelenség nem fog létezni többé.    

Kérdés: Elmagyarázhatná a Mester – kérem – a művelésnek az eredetét?

Mester: Ó, ez a dolog, amit tudni akarsz, viszont óriási. A jelenlegi kozmikus égitestek szintén nem a legalapvetőbbek. Te nem tudod, milyen nagy ennek a világegyetemnek a fogalma, amelyikről beszélek. A világegyetemnek a fogalma, amit elképzeltetek magatoknak és az, amit elmeséltem nektek, bármilyen nagy is lehet, mind csak egy nagyon kis terjedelemmel rendelkezik. Vagyis ha te a művelés eredetét akarod kutatni, az felfoghatatlan és elképzelhetetlen is. Emiatt számodra ez akkor értelmetlen is és a művelésetekhez önmagában szintén semmi köze sincs.  

Kérdés: Amit a Tanár terjeszt, az a kozmikus Fá. Miért nem található magas szinten a Fálun-világ?

Mester: Miért kell legyen hát feltétlenül magas szinten található a Fálun-világ? Én azt mondtam, még egyszer meg kell ismételjem: Mikor itt ülök, én pontosan egy ember vagyok. Tekints engem pontosan egy embernek. Nekem ennem és aludnom kell, mint nektek. Természetesen mindegyik ember életének van egy eredete. Nekem is megvan az eredetem. Miközben azért jöttem, hogy megcsináljam ezt a dolgot, az utolsó megálló, amelyikben voltam, a Fálun-világ volt. A Fálun-világon kívül létezhetnek a még magasabb szinteken levő különböző világok is, amelyekben voltam vagy amelyeket megteremtettem. Ne törődjetek ezekkel a dolgokkal és ne szenteljetek figyelmet ilyesminek. 

Kérdés: A nagyon magas szinteken levő istenségeknek nincs emberi alakjuk. Ott akkor létezik még a különbség a buddha és tao között?

Mester: Még vissza tudok emlékezni, hogy én elmagyaráztam nektek azt egy jingwenben, a világegyetem túlságosan nagy. A buddhának a mai fogalma az tulajdonképpen a ti eddigi megértésetek a buddháról. Ez nagyon korlátozott. Valójában a buddhának a fogalma hatalmas nagy. Maga egy ilyen nagy fogalom sem ölel fel sokat a világegyetem nagy területéből. A taónak a fogalma szintén nem fedheti le a gigantikus világegyetemet. Akkor ez azt jelenti, egy bizonyos szinttől fogva nem léteznek többé. És én egy buddhának az alakját választottam. Korábban nekem nem volt testi alakom. Itt már nagyon magas szintről beszélek. Korábban már szintén megmondtam nektek, hogy én egy buddhának az alakját választottam. Mert én a buddhista iskola álláspontjából terjesztem a kozmikus Dáfá-t. Valójában én minden lehetséges alakkal rendelkezem. Gondolom, ha többet olvasod a könyveket, tudomást szerezhetsz erről. Korábban már beszéltem erről.    

Kérdés: Mi a Mester tanítványai vagyunk. Tudhatjuk-e a beteljesülésünk után, hogy egészen, egészen fent még létezik a Mester?

Mester: Némelyek tudják, de az szintén már minden. Némelyek nem tudják. Mert minden, ami ott fenn van, nem lesz megmutatva neked és te semmit sem fogsz tudni arról. Ezért e te megértésedben úgy lesz, mintha ott fenn egyáltalán semmi sem lenne többé, ámde ha te lefelé pillantasz, egy pillantással neked minden látható lesz. Minden meg fog jelenni a szemed előtt, miközben fölötted semmi sem létezik. De az állapotokat, amiket egy ilyen szint felmutat, most nem tudod megérteni. Ámbár ott fenn szintén léteznek Fá-alapelvek és én nagyon magas szintekről beszélek, én szintén csak emberi nyelvvel magyaráztam el. A Fá-alapelvek, amelyeket odáig tudtok és hallotok, semmi esetre sem az a nyelv, amivel most elmagyarázom nektek azokat. Minden nézet meg fog változni. Minden, ami ott fenn van, nem létezőnek tűnik neked. Ti fel fogjátok tételezni, hogy valószínűleg léteznének még magasabb szintek, és hogy a Mester mindenképp még ott fenn van. Ez viszont szintén már minden. Maga ez is nagyon bizonytalannak tűnhetne neked. Mert ez a gyümölcshelyzeted és a szinted által van meghatározva. Ha te addig a szintig művelted magad, minden képességet birtokolsz, amelyik a szinted alatt van. De a fölötted levő szintek számára nincsenek semmiféle képességeid.      

Kérdés: A nagy Fálun-kép feltétlenül fel kell legyen függesztve az egészségügyi vásáron?

Mester: Az egészségügyi vásáron a tanulók ezt a Dáfá iránti mély szeretetből tették meg, ők azt kívánják, hogy több ember kapja meg a Fá-t. De ami azt illeti, hogy a Fálun fel kellene legyen-e függesztve vagy sem, arról ne emberi nézetekkel gondolkozzatok. Mindazonáltal az ilyen dolgoknál mindig azon a véleményen vagyok, hogy ti mindenkor a helyzetnek megfelelően kellene cselekedjetek és egy dolognál sem kellene túlozzatok. Mert mi a hétköznapi emberek társadalmának a formáit használjuk, azért hogy műveljük magunkat, ezért a művelésnél lehetőleg alkalmazkodnunk kell a hétköznapi emberekhez. Ez nemcsak a művelésed rendjében és módjában mutatkozik meg, hanem a Fá-terjesztésednél is, a gyakorlataid végzésénél és minden magatartásodban, ez meg kellene legyen mutatva. Csupán így lehetsz még több ember által megértve és járulhatsz hozzá, hogy megkapják a Fá-t. Nem kellene azt a benyomást keltsétek az emberekben, hogy ti egy valláshoz tartoztok és babonát űztök, úgy hogy ők nem érthetnek meg téged. Ha ez egy olyan tényezővé válna, amelyik akadályozza az embereket abban, hogy megkapják a Fá-t, az akkor nem lenne jó. Ezért minden dolognál meg kellene találjuk a helyes mértéket, ebben a tekintetben ésszerűek kell legyünk.     

Kérdés: A tanítványok még láthatják a Mestert a beteljesülés után?

Mester: Te még nem jutottál el a beteljesüléshez és már a beteljesülés utáni dologra gondolsz. Vagyis most te a művelésre kellene összpontosíts. Korábban ezt mondtam nektek: Én minden szinten színre léphetek és birtoklom a testi alakok minden formáját fentről lentig. Ez olyasmi, amit ti nem érthettek meg. Itt is az embereknél, ha én jönni akarok, akkor egyszerűen jövök. Amennyire emlékszem, én írtam egy verset: ,,Mennyboltozat, határtalanul széles, egyszer arra gondolni, már a szem előtt; …” Bármilyen nagy is lehet, különböző szinteken levő élőlények számára az lehetetlen, hogy túlmenjenek a szintjükön, és ha ő átszeli a szinteket, amelyek alatta fekszenek, léteznek időbeli elválasztások, ez azt jelenti, létezik idő és neki időre van szüksége ehhez. De a Mester számára nem léteznek semmiféle időfogalmak, amelyek akadályozhatnának engem. Természetesen ez olyasmi, amit ti most nem érthettek meg.     

Kérdés: Miért kell a Mester többször megszülessen az embervilágban, azért hogy megváltson minket?

Mester: Mert ti, jelenlevők nem vagytok mindannyian emberek és nem is jöttetek ugyanabban az időszakban a földre. Ha csak egyszer születtem volna újra, azok, akik később jöttek, nem köthettek volna már sorskapcsolatot velem, és akkor? Számos bonyolult tényező létezik, amelyik erre a dologra van előkészítve. Azonkívül én különböző országokban és nemzetekben születtem újra. Sok élettel ezelőtt én talán egy császár, egy király, egy tábornok, egy szerzetes, egy tudós (tanult ember) vagy egy kardforgató voltam az országotokban. (taps) Csak tréfaként. Ezzel van magyarázva a sorskapcsolat.    

Kérdés: A tengervíz a buddhának egy könnycseppje. Szeretném – kérem – megkérdezni, miért mutatkozik meg a buddha könnye a mi dimenziónkban?

Mester: Ez úgy van, mint ahogyan egy istenség a földre eshet és emberré válhat. Ezt tulajdonképpen meg lehet érteni. A tengervíz a buddhának egy könnycseppje. De ha te ezt visszavinnéd a mennybe, a buddha semmi esetre sem akarna rendelkezni vele. Mert túlságosan piszkos. 

Más szavakkal, ez már ennek a szintnek az alapanyaga.

Kérdés: Én még gyerek vagyok. A szüleim nem engedik meg nekem, hogy műveljem magam. Mit kellene csináljak?

Mester: Ha neked már van saját véleményed, meg kellene hozzad a saját döntésedet. Az a te saját dolgod, hogy műveled-e magad vagy sem. Ha te valóban művelni akarod magad, úgy én azt hiszem, a szüleid neked nem okoznának olyan akadályokat, úgy mint egy felnőttnél. A kulcs az, hogy te saját magad szilárdan el vagy-e határozva. A művelés kezdeténél mindenki ütközhet nehézségekbe és akadályokba. Tegnap mesélte egy tanuló: Egy Fá-konferencián akart részt venni. Az egyetem nem nyitott neki ajtót és ő nem tudta megkapni a címet, ami az egyetemen volt található. Az volt éppen az ő akadálya. Mindenki találkozhat akadályokkal a Fá megkapásánál. De a fellépő nehézségek már nagyon kicsik. Ha még csak egy ilyen kicsi akadályt sem tud legyőzni az ember, akkor nem megy. A Fá nem kapható meg tetszés szerint. Ti ma itt ültök ugyan, de nem tudjátok, milyen sokat áldoztatok ezért a Fá-ért, úgyhogy a sorskapcsolat meg lehetett kötve, bezárólag a különböző korokkal a történelemben, ti nem tudjátok, milyen sokat viseltetek el, azért hogy megkapjátok. Némélyeket ezekből ismertek, másokat viszont nem. Abban a pillanatban, amelyikben te találkoztál a Fá-val, neked ez nagyon természetesnek tűnt. Valójában egyedül az, hogy egy kapcsolatot kössetek ehhez az időhöz és ehhez a helyhez, ahol magkapjátok a Fá-t, már minden erőfeszítésbe belekerült. Ilyen dolgokról te semmit sem tudsz.         

Kérdés: Egy tanuló Pekingben összeállított egy Dáfá-fordítási kézikönyvet a kínai-angol fordítás számára. Mit csináljunk ezzel?

Mester: Én csak úgy mondom, ő valami jót akart tenni a Dáfá számára. De ez a füzet semmi esetre sem szabad legyen kiadva, a Dáfá egyetlen egy szavának sem szabad legyen adva a hétköznapi emberek egy meghatározása. Mint ahogyan mindannyian tudjátok, minden nyilvánosságra hozott Dáfá-könyv a Fá, ami általam van elmagyarázva. Minden általam lett elmagyarázva. Minden nyilvánosságra hozott könyvet személyesen dolgoztam át és állítottam össze. Minden, ami nem általam van feldolgozva és összeállítva és a jóváhagyásom nélküli, nem szabad legyen tetszés szerint kiadva. Nem is tőlem vannak és nem is a mi Dáfá-nktól. Az nem megy, hogy az anyagot tetszés szerint saját maga állítsa össze az ember, mindegy, kicsoda az. Korábban már beszéltem erről. Természetesen a tanulónak a szándéka jó volt. De az ilyen dolgok vissza kell legyenek vonva. 

Kérdés: Az emberi test ebben a periódusban a legszebb, amellyel mindenki szeretne rendelkezni. Ennek köze van a Fá-helyreigazítás elrendezéseihez?

Mester: Az emberi test ebben a periódusban nem a legjobb. Tudjátok, az emberi test a világegyetem középkorában volt a legszebb. Ezzel nem a jelenlegi emberi civilizáció középkorára gondolok. Ez nem olyasmi, amit ti felfoghattok a képzeletetekkel, ezért nem kellene túl sokat töprengjetek ilyen dolgokon. 

Kérdés: A gondolataim nagyon rossz dolgoktól vannak irányítva. Úgy tűnik, az szintén nem segít, ha olvasom a könyveket és tanulom a Fá-t. Meg fog-e még váltani a Mester?

Mester: Ezt két szempontból kell tárgyaljam. Ha te egy olyan vagy, akit az utolsó jingwenben említettem meg, aki korábban nem tekintett engem Mesternek, vagy ha te mindig olyan dolgoknak az ellenőrzése alatt állsz, mint ahogyan a jingwenben áll, nevezetesen, te nem egyre összpontosítottál. Akkor te saját magad egy erős főtudattal kell rendelkezzél. Ne hagyd befolyásolni magad, mindegy, mi történik. Ne ügyelj arra, hogy körbeszáguld-e vagy hol fáj neked. Egyszerűen tanulj és műveld magad. Ha állhatatos lettél, minden meg fog változni. Művelőként te rosszul érzed magad a testedben, ez önmagában már nem valami jó dolog? Ha nem művelnéd magad, a rossz dolgok nem is lennének felébresztve a testedben. Én kiadtam a jingwent, ezzel adok nektek egy esélyt. Ha te még mindig nem akarsz megváltozni, el fogod veszíteni ezt az esélyt. Miért jutott a tested ebbe az állapotba? Ezt te saját magad okoztad. Te saját magad kell még ebben az állapotban felismerésre juss. Te azt gondolod: Mihelyt én megbánom, a Mester azonnal meg fog változtatni számomra mindent. Az nem megy. Az nem művelés.  

A művelés komoly. Miközben te egyre állhatatosabb leszel, szakadatlanul tanulod a Fá-t és egyre többet ismersz fel, ez fokozatosan meg fog változni. Korábban nem művelted magad valóban a Dáfá-ban. Ugyan könyveket is olvastál, de te azért olvasod a könyvet, hogy rendbe hozd a tested és azért olvasod a könyvet, hogy eltávolítsd a dolgokat, amiket nehézségeknek tartasz. Én azért terjesztettem a Dáfá-t, hogy megváltsam az embereket és avégett hogy emberek a beteljesüléshez műveljék magukat, de nem azért, hogy megoldjak valamilyen nehézségeket az emberek számára, hogy meggyógyítsak valamilyen betegségeket vagy hogy eltávolítsak dolgokat, amiket egy ember rossznak tart. Ezért kell rendelkezz a bizalommal, hogy valóban művelni akard magad és állhatatosan a Dáfá-ban akarj maradni, csupán akkor változhat meg minden nálad. Ha azt gondolod, hogy te csak ezen dolog miatt tanulod a Dáfá-t, úgy semmit sem fogsz kapni. Miért? Nincs úgy, hogy mi könyörtelenek vagyunk az emberekhez. Én a tanítványokkal törődöm és a műveléssel. A karmát, amit az emberek saját maguk hoztak létre, végül is ők saját maguk kell kiegyenlítsék. (taps)

Kérdés: Én egy világos útmutatásra kérem a Mestert. Mi az oka annak, hogy a világegyetemben a különböző szinteknek az élőlényei másképp reagálnak a Dáfá-ra?

Mester: Ennek egyáltalán semmi köze a művelésedhez. A mennynek az ilyen titkairól nem is szabad semmit sem meséljek neked. Én mondom nektek, a nagyon, nagyon hosszú idő folyamán az egész világegyetem eltérült ettől a kozmikus Dáfá-tól. Ha mindannyian eltérültek, senki sem tudja többé, hogy ő eltérült. Csak ha kelyre van igazítva, tudhatja ezt. Ez úgy van, mint az embereknél, mint nálatok, művelőknél, akik ma itt ülnek. Ha ti ma nézitek meg a hétköznapi embereket, tudjátok csupán, milyen rosszakká váltak. Mielőtt műveltétek magatokat, egyáltalán nem vettétek ezt észre. Ez ugyanaz az alapelv. Különböző szinteken léteznek a mindenkori szinteknek a rejtélyei.

Kérdés: Az élőlények később az évek milliárdjaiban még mindig meg kell tartsák a szívükben, hogy belül keressenek?

Mester: Az embereknél ez a művelés egyik állapota és nem ugyanolyan, mint az istenségeknél. A művelés nem a célja egy élőlény létezésének, hanem csak egy út, amivel az ember visszatér felfelé. Hogyan működhetne, ha emberi gondolatokkal képzeli el magának az ember az istenségek dolgait? Az egyáltalán nem ugyanaz. Emberek – én megmondom, a ti emberi oldalatok van értékelve, mert művelhetitek magatokat, nem az ember önmagában van értékelve. Az istenségek számára az emberek piszkosak. Még számomra is az emberek csak egy nélkülözhetetlen, legalacsonyabb szintet jelentenek a világegyetemben. A ti gondolataitok mindig az emberekre korlátozódnak, ti ilyennek vagy olyannak találjátok az embereket. Ha te emberi gondolatokkal gondolkozol az istenségekről, egyáltalán nem képzelheted el őket magadnak. Ez pontosan az az alapelv, mint az istenségeknél, hogy nekik nincsenek emberi gondolataik.   

Kérdés: Miért tudják még azok, akik tisztátalan szándékkal jöttek és a Fá-t tanulják, elérni a betegségeltávolítást és egészségmegőrzést és még szerencsét kapni?  

Mester: Mert ez a Dáfá megtestesülése a legalacsonyabb szinten. Hiszen a kozmikus Dáfá nem arra van ott, hogy felajánlja az embereknek a művelést, hanem azért hogy különböző szintek élőlényeinek különböző létkörnyezeteket teremtsen. Tehát az emberek legalacsonyabb sziuntjének az állapotában, az emberek létkörnyezetében, a Fá megtestesülésében ezen a szinten, te érintkezésbe kerültél ezzel. Természetesen az embereknél nem a művelésről van szó. Az emberek azok pontosan emberek. És egy embernek a legjobb állapota pontosan egy betegség nélküli [állapot], hogy egészséges maradjon és szerencséje legyen. Te érintkezésbe kerültél a Fá-val, te szintén csak azt a picikét kaphatod meg.   

Kérdés: Mester, Ön azt mondta: Ha a Dáfá megjelenik az emberiségben (emberiségnél), ti nem csak ennyit veszítetek el!

Mester: Helyes. Milyen óriási hát a világegyetem! Ha különböző szinteknek és fokoknak az istenségei is vétettek a menny alapelve ellen, le lesznek taszítva. Ha egy istenség a nagyon, nagyon hosszú idő folyamán rosszá vált és nem maradhat a szintjén, le kell essen egy alacsonyabb szintre. Némelyek különösen rosszá váltak és az emberiség szintjére vannak letaszítva. Ha némelyek még csak olyan jók sem, mint az emberek, még csak emberek sem lehetnek, sőt meg lesznek semmisítve, nem beszélve arról, hogy emberek legyenek. Ezért ez azt jelenti, amit elveszítetek, az nem csak ez. Így van ez elgondolva. A Fá eddig a lépésig jelenik meg az embervilágban. Most ti még a művelésnél vagytok, ez még nem érte el azt a lépést, ahol a Fá-nak az ereje megnyilatkozik az embervilágban. Ami az emberiségben valóban megjelenik, az a Fá-nak a helyreigazítása az emberiségben. Odáig ez akörül a kérdés körül fog forogni, hogy azok, akik különböző módon rosszá váltak, ki kell legyenek selejtezve. Hová lesznek kiselejtezve, akkor attól függ, hová tartozik oda a saját pozíciója.     

Kérdés: A művelésnél létezik egy határidő. Ha mi addig még nem műveltük készre magunkat…?

Mester: Minek olyan sok gondolat? Én újra és újra kihangsúlyoztam, hogy azon töprengeni az egy ragaszkodás. Tedd le, ne gondolj arra. Garantáltan elég idő lesz adva a művelésedre. De ha lazítasz, az nem megy. Te azt gondolod: lassan csinálom. Elegendő az idő? Nem. Mert hát a Fá is komoly.  

Kérdés: Egy művelőnek a vére olyan értékes. Hogyan lehet megengedni, hogy a szúnyogok szívják?

Mester: Ha a saját karmád a művelésnél le van adva a testedből, tudod te, milyen piszkos a véred? Tudod te, hogy azok piszkos dolgok, amiket a szúnyogok elszívnak tőled? Természetesen, ha az egészségünk egyre jobb lesz a művelésünk által, egyre jobb a hétköznapi emberekénél, ez szintén megtörténhetne. Feltéve, hogy a szúnyog az előző életében egy olyan élőlény volt, amelyet megöltél, te nem kell visszafizesd neki? De ami el van szíva, az semmiképp sem valami értékes. Te állandóan arra gondolsz, milyen megsebzett vagy te saját magad. Miért nem gondolsz arra, hogyan fizesd vissza a karmádat, amivel tartozol? Némelyek az előző életükben túl sok embert öltek meg és túl sok gonosztettet követtek el. Te ma művelni akarod magad és még csak egy szúnyogtól sem hagyod megcsípni magad? Te egyszerűen így akarsz elmenni. Hogy mehetne az? Ha te egy olyan valaki vagy, aki nagyon jól művelte magát vagy nagyon kevés karmával rendelkezik, akkor megláthatod, hogy közeledik-e hozzád a szúnyog. Megcsípi az embereket a közeledben, de téged nem. Ha a tested nem rendelkezik fekete karmával, a szúnyog nem merészel többé bejönni ebbe a tiszta yang-környezetbe. A szúnyog csupán akkor jön, ha létezik egy yin-környezet, ami illik hozzá és tetszik neki. A véred megfelel a feltételeinek, azért issza szívesen. Ha a véred tiszta és jó, még rossznak tartaná. Nem ez az alapelv? (taps)        

Kérdés: Az alapanyagok más dimenziókban mind valóban léteznek. Miért fordul elő még olyasmi, mint az átváltozás a szív által?

Mester: Világos. Ne próbáljatok újra és újra szőrszálhasogatást végezni. Megmondtam, hogy az emberi gondolatok is alapanyagok. Amit gondolsz, valóra lehet váltani és amit mondasz, mindennek van alakja. Csak te nem látod. Minden alapanyag. Az emberek szemében az alapanyagok mások, mint az istenségek szemében. Az alapanyagoknak a létformái, amelyeket az emberek láthatnak, nem igaziak, nem is mozdulatlanok. Az a világegyetem létének az igaz megtestesülése. Ez úgy van, hogy az emberi gondolatok nagyon rosszá váltak, minden, amit ők kigondolnak, az rossz, gonosz, könyörtelen, törekvő, önző, és emberi érzelmekkel rendelkezik stb. Ezért minden, ami a gondolkodásuk által létrejön, az egy csalóka kép. Te mindig egyik oldal szemszögéből végzel szőrszálhasogatást. Miért mondják, hogy egy buddhának nagy bölcsessége van? Ő másképp gondolkozik, mint te. Neki nagyobb felfogóképessége van és nemcsak egyik oldal szemszögéből gondolkozik.  

Kérdés: Én egy nyugati tanuló vagyok. Úgy találom, hogy úgy tűnik, hogy a ,,szeretet“ a ,,Zhuán Fálun“-ban elveszítette a jelentését.

Mester: Én mondom neked, a szeretet, amiről Jézus, a szentséges Mária és Jehova beszélt, az nem az a szeretet, amelyiket az emberek értenek meg, hanem az a könyörületesség (cibei). Mivel a mostani emberiségnek a nyugati nyelveiben  nem létezik a ,,könyörületesség“ szó, az emberek később az istenség szavát a ,,szeretet“ szóval helyettesítették. Ez a szeretet az istenségek számára piszkos, csupán a könyörületesség szentséges. A szeretet alapján az emberek a nemi vágy rabjai lettek. A szeretet alapján az emberek a bűnös vérfertőzés rabjai lettek, és a szeretet alapján emberek nagyon sok gonosztettet követhetnek el, melyet az istenségek nem tűrhetnek el. A szeretetnél létezik egy oldal, amelyiknél segítenek egymásnak, amit az emberiség szépnek tart és egyidejűleg egy rossz és negatív oldal is. A könyörületesség ellenben tökéletesen jó. Ezért azt a szeretetet, amiről korábban a nyugati istenek beszéltek, ezt még egyszer világosan megmondom nektek, ,,könyörületesség“-nek hívják. Ez nem az a szeretet, amiről az emberek beszélnek az embervilágban. A ti kultúrátokban nevezetesen nem létezik a könyörületesség fogalma. A ti elődeitek azt, amit az istenségek mondtak, a ,,szeretet“ szóval jegyezték le, így van ez.     

Kérdés: A nyugati emberek számára a ,,futi (ördöngősség, megszállottság)“ nagyon furcsa és nehezen érthető. Hogyan lehet világosan elmagyarázni a nyugati embereknek a ,,futi“-t?

Mester: A nyugati társadalomban is létezik ,,a reinkarnáció hat útja“. Az emberek számára ez egy nem elkerülhető dolog. Csak úgy van, hogy Jézus csak a pokolról, a reinkarnációról viszont nem beszélt. Jézus azt mondta, hogy az emberek bűnösek, de nem magyarázta el, hogy az embereknek a bűnei a karmára vezethetők vissza. Ennek az emberek különböző kultúrái az oka. Nincs úgy, hogy a nyugati kultúrában nem létezik a futi egy dolga sem. Tudtok-e még emlékezni arra a történetre az ,,Újszövetség“-ben, hogyan intézte el Jézus az ördögöt, amelyik egy emberre tapadt? A Bibliában van beszámolva erről. Ezek az ördögök azt mondták: Ennek semmi köze hozzád, Jézus, semmi köze hozzád. De Jézus ragaszkodott ahhoz, hogy eltávolítsa őket. Ebből a szempontból nézve, te még a saját kultúrádban sem ismered ki jól magad.    

Kérdés: ,,Nem visszaütni, ha meg vagyunk ütve és nem visszaszidni, ha szidva vagyunk (Nem ütünk vissza, ha megütnek és nem szidunk vissza, ha szidnak minket)“. Szabad ennél azt mondjuk: Nem helyes, amit csináltok?

Mester: Egy művelő számára ,,Nem visszaütni, ha meg vagyunk ütve és nem visszaszidni, ha szidva vagyunk“ normális módon egy cselekvési mód, amelyik a leginkább megfelelő. Mert elvégre jogról és jogtalanságról van szó, ha ő megüt téged vagy szidalmaz. Vagyis konfliktusokról van szó. Ha azt mondod neki: te nem kellene megüss engem, talán még inkább fog ütni. Ha vitatkozol vele erről, akkor egy vele való konfliktusba leszel bonyolódva. Csak ha nem szentelsz figyelmet neki, akkor van elintézve a dolog. Ezért a leginkább megfelelő cselekvési mód az a ,,Nem visszaütni, ha meg vagyunk ütve és nem visszaszidni, ha szidva vagyunk“ (taps) Némelyek közülünk ténylegesen tudnak így viselkedni, én mondom, ők valóban nagyon jól művelték magukat. Némelyek tudják ugyan: én nem ütök vissza, ha te megütsz és nem is szidok vissza, ha szidsz engem. De belsőleg mindig kiegyensúlyozatlannak érzi magát és mégis azt szeretné mondani: Te nem kellene üss engem. Ez pontosan azt jelenti, hogy belsőleg nem tudod elengedni és nem szeretnéd visszafizetni azt, amivel a másiknak tartoztál. Ha ki is egyenlítetted, mégsem érzed magad meggyőzve és még mindig mondani szeretnél valamit ehhez önvigasztalásul. Természetesen, úgy tűnik, hogy a szavaimban létezik egy dialektikus viszony. Szeretném egyszer megkérdezni: Fehér vagy fekete tanítványaim, meg tudjátok érteni, ha ezt így magyarázom el? (taps) Jó, köszönöm nektek.       

Kérdés: Nekem a hivatásom filozófia- és irodalomtanár. Úgy találom, hogy a filozófia és az irodalom előnyére válik a hétköznapi emberek társadalmának.

Mester: Én mondom nektek, mi műveljük magunkat és olyannyira, mint lehetséges, hozzáigazodunk a hétköznapi emberek társadalmához. Amit neked hivatásszerűen tenned kell, teszed tovább. Nem csináltátok hibásan. Mert a munkád és a művelésed el vannak választva egymástól. Csak a művelésnél a xinxinged visszatükröződik a munkádban. Mindegyik azt fogja mondani, hogy te jó vagy és a Dáfá-tanítványok valóban jók, mivel te jól viseled magad. Ami azt a kérdést illeti, hol találhatóak azok a jövőben, ha az egész világegyetem el van térülve a Fá-tól, hol létezik még egy tiszta föld az emberi társadalomban, kivéve a Dáfá-ban? Hol létezik még egy tiszta hely? A jövő dolgáról semmit sem szeretnék mondani. Minden esetre az emberi társadalomban minden rosszá vált. Lehet, hogy az, ami a jövőben nem válhat újra jóvá, ki lehet majd selejtezve, ez nem csak az embereket érinti. Most csináld nyugodtan tovább, amit hivatásszerűen kellene tegyél. Mert a Fá-nak a helyreigazítása még nem érte el az emberiséget, most csak arról van szó, hogy a Fá megvált benneteket.       

Kérdés: A környezet gyakran nem jó a családomban és ez időközben ahhoz vezetett, hogy a szüleim tiszteletlenül viselkedtek a Dáfá-val szemben. Én vagyok az, aki a karmát létrehozza?

Mester: Ezt nem lehet így nézni. Mindkét oldalról meg kell szemlélni. Egyfelől ez talán a saját karma által van okozva. Másfelől ez talán a ragaszkodásod által lett okozva, amit a művelésnél nem engedtél el. Mindkettő lehet az ok erre. Mindazonáltal azon is múlhat, hogy különböző emberek a Dáfá-ról való tudatlanságuk által különböző állapotokat mutatnak.

Kérdés: Némely keresztények nem hiszik, hogy létezik ,,a reinkarnáció hat útja“.

Mester: Nem megmondta Jézus, hogy egy ember a pokolba kell menjen, ha gonosztetteket követ el? Én csak így mondhatom ezt nektek. Némelyek közületek talán olvasták az ,,Újszövetség“-et és az ,,Ószövetség“-et. Különösen az ,,Újszövetség“ lett ezésez és azésaz által lejegyezve, minden szakaszonként lett leírva. Az ilyen leiratok emlékezetből való jegyzetek. Nevezetesen azok, akik hallgatták Jézusnak a beszédét, emlékezetből leírták. Gondoljátok át egyszer, lehet-e, hogy Jézus egész életében csak olyan egy picikét mondott, mint ahogyan egy könyvben áll? Olyan keveset? Jézus nagyon sokat mondott. Ebből sok el lett felejtve az emberek által és innen eredően nem lett felírva. És miért nem lett az felírva? Egy másik ok az, az emberek szolgáltak rá, hogy csak ilyen sokat tudjanak meg.      

Mert magából a Fofá-ból, ami a tathágata szintjén lett elmagyarázva, nem volt szabad mindent tudatni az emberekkel. Amit Sákjamuni az embervilágban magyarázott el, az az Arhát-Fá volt. Az emberek is csak ennyit volt szabad megtudjanak. A szavak, amelyeket Jézus kimondott, már tökéletesen elegendőek voltak, úgyhogy az emberek a szavaihoz igazodhattak és a mennyországba juthattak. Az már elegendő volt. Ezért az istenségek nem hagytak hátra olyan sokat belőle. Ugyan sok szentírás létezik keleten, de ezek is egyfajta emlékezetből való leiratok, amelyek nem teljesek. Az biztos. Egy másik oldalról szemlélve, némely fehérek keleti embereknek az újraszületése. Ha számodra nyugaton nem létezne ilyesmi, létezhetne-e ez számodra, ha te keleti emberként születsz újra? Azonkívül sok keleti és nyugati ember hol itt, hol ott született újra. Vagyis, ők egyszer itt és egyszer ott születtek újra. Némelyek a keleti kultúrához érzik közelinek magukat és némelyek a nyugatihoz. Talán azok a nyomok vezettek ehhez, amelyek különböző szakaszokban a reinkarnációnál hátra lettek hagyva neki. Ha most egy fehér is vagy, vagy ha most egy sárga vagy egy fekete vagy, azt nehéz megmondani, milyen faj vagy te.     

Kérdés: Az idősebb emberek nem tudnak olyan jól látni, szívesebben hallgatják a kazettákat. Annak ugyanaz a hatása, mint a Dáfá olvasásának?

Mester: Az ugyanaz, ha az ember valóban akarja tanulni a Fá-t, a szemeknél talán változások léphetnének fel, a hallgatás és olvasás ugyanaz. Ne beszéljetek arról, milyen öregek vagy milyen fiatalok vagytok, az szintúgy a te ragaszkodásod és egy akadály. A Dáfá-ban nem létezik korkülönbség, egyszerűen műveljétek magatokat. Vissza tudok emlékezni arra, mikor én akkoriban a Fá-t terjesztettem Pekingben, a tanulók szívesen szólítottak engem nagymesternek. Akkor létezett a hallgatók között egy valamivel idősebb ember, talán úgy 70 vagy 80 éves, ő egy cédulát nyújtott fel: Miért nevezi Ön magát nagymesternek? Én még csak a magas korom ellenére sem vagyok nagymesternek nevezve. (nevet) Tehát elmagyaráztam neki, hogy én nem neveztem saját magamat nagymesternek. Mivel mindannyian tisztelnek, úgy kigondoltak egy megszólítást és nagymesternek neveztek. Valójában nekem mindegy, hogyan szólítotok meg – névvel, tanárral vagy úrral, az mind rendben van. Nem fektetek hangsúlyt arra, nem fektetek hangsúlyt valamilyen formákra. Világosan megmondva, az emberek kora valójában nem illik a művelőkre, nevezetesen nehéz megmondani, milyen idős az ősszellem, amelyik a te igazi éned. Ha erről van szó, én vagyok a legidősebb ebben a világegyetemben. Közületek senki sem idősebb nálamnál. (taps)   

Kérdés: A ,,Lunyü“ magába foglalja a ,,Zhuán Fálun“ egész tartalmát. Szeretném – kérem – megkérdezni, miért hívják ,,Lunyü“-nek?

Mester: Mint mindannyian tudják, Konfuciusztól létezett alkalmasint egy ,,Lunyu“. De annak a jelentése és tartalma egészen más. Én emberi nyelvvel beszélek a Fofá-ról, ezért nevezem ,,Lunyü“-nek. (taps) Ilyen pontosan a fogalom. Ha az emberi nyelv a Fá számára van alkalmazva, akkor mindegy, hogyan van használva, ha ezzel tisztázni lehet a dolgot és meg lehet váltani benneteket, és a Fá-t világosan ki lehet fejezni, én pontosan úgy fogom használni. Ezért én nem vagyok korlátozva a modern, szabványosított nyelv és a szókincs által.  

Kérdés: Egy Dáfá-tanítvány, aki egy rákklinikán dolgozik, tervezi, hogy ott terjessze a Fá-t. Rendben van az?

Mester: A kiindulási pontján múlik. Te például azért akarod használni a Dáfá-t, hogy eltávolítsa az emberek számára a betegségeket – a Dáfá minden helytelen állapotot kijavíthat és az nincs rendben, ha egy ember beteg – mindazonáltal a Dáfá nem arra szolgál, hogy kijavítsa a helytelen állapotokat az emberek számára. A Dáfá azért van továbbadva az embereknek, hogy embereket váltson meg, ez egy olyan nagyszerű mennyei Fá, amelyik a világegyetemben különböző létkörnyezeteket teremt különböző élőlények számára. (taps) Ha a betegségeket szeretné meggyógyítani vele az emberek számára, ha egy ilyen szándékról van szó, akkor az nem helyes, nem igaz? Aha, a Dáfá tud rákot gyógyítani, akkor menjünk a kórházba, azért hogy rákot kezeljünk az emberek számára. Nem azért hogy embereket váltsunk meg, hanem azért hogy a Dáfá-val betegségeket gyógyítsunk, az nem megy.  

Az nincs úgy, hogy mi nem vagyunk könyörületesek. Én mondtam nektek, legyen az Jézus, legyen az a szentséges Mária, vagy legyen az Jehova, aki még rátermettebb, mint a két előbb megnevezett isten, vagy még a buddhák a vallásban, amelyekben az emberek keleten hittek, ha ők csak egyszer meglendítik a kezüket, ezen a parányi földön egyetlen egy beteg sem létezne többé. Ő miért nem olyan könyörületes és intézi el ezt az embereknek? Mert az emberek saját maguk tesznek rosszat. Ha én ezt ma elintézném számodra, holnap te megint rosszat tennél. Természetesen nem arról van szó, hogy megbüntessék az embereket, hanem mert a kozmikus alapelvek minden élőlényt megítélnek. Mivel az emberek saját maguk tettek rosszat, ők saját maguk kell visszafizessék. Például, ha te megöltél volna valakit és egy buddha eltávolítaná számodra a karmát, az azt jelenti, hogy neked szabad önkényesen embereket gyilkolnod? Mihelyt te megöltél valakit és karmát termeltél, a buddha eltávolítja számodra a betegségeket, mehet-e ilyesmi? Ha egy ember valami rosszat tett, vissza kell fizesse és elviselje. Normális módon, ha egy ember rosszat tett, az legtöbbször betegségeken keresztül mutatkozik meg az ember testén, az ember betegségeken keresztül lesz megbüntetve. Ezt nem csak én mondom. Jézus is mondta, hogy az emberek bűnösek. Miért bűnösek az emberek? Mert az emberek karmával rendelkeznek a testükön. A nyugati kultúrában nem létezik ez a ,,karma“ szó. Nem létezik ez a szó. Így Jézus azt a ,,bűn“ szóval magyarázta el összefogóan. Ha egy embernek karmája van, ő valójában nem bűnös? Ha nem lenne egy bűne sem, hogyan lehetne karmája? Ez ugyanaz az alapelv.   

Kérdés: Megtartjuk mi a testünkön a jelet, amit a tisztelt Mester adományozott nekünk, miután beteljesültünk és visszajutottunk a saját szintjeinkre? 

Mester: A beteljesülés után nem létezik többé a jel-adományozás témája. Mivel az emberek a ködben találhatóak és itt leestek, vannak csupán jelek adományozva. A beteljesülés után aztán egy tökéletesen független egyén vagy, te akkor teljes egészében egy nagyszerű istenség vagy, aki dönthet saját magáról. Amit én adok nektek, az nem egy béklyó, hanem hogy egy nagyszerű isten legyél. (taps)

Kérdés: Emberek, akik nem tanulták a Fálun Dáfá-t, szívesen hallgatják a ,,Pu Du“ és ,,Ji Shi“ zenét. Mester, hagyhatjuk őket ezeket hallgatni?

Mester: Igen. Hiszen ez zene. Természetesen jót tesz neki, ha a mi Dáfá-zenénket hallgatta.

Kérdés: A társadalomban ma nagyon erős a férfi és nő egyenjogúságának a nézete. Hogyan lehet elérni azt női tanítványként, hogy gyengéd legyen és még bátran és szorgalmasan haladjon előre? 

Mester: A mai emberek azt mondják, hogy a nők egyre felszabadultabbak és egyre erősebbek a jellemükben. Valójában ti nem a jóságos oldal által vagytok vezetve. Én úgy találom, hogy egy embernek az ereje nem a külseje által van visszatükrözve. Te a mindennapokban egyszerűen viselkedsz, mint egy valódi gyengéd nő és pontosan azt kaphatod meg a képességeiden keresztül, amit meg kellene kapjál. Neked nem kell feltétlenül egy férfi yang-erejét megmutatnod, azért hogy megkapd. Értitek, mire gondolok? (taps) Nevezetesen úgy vélem, ti nők vagytok, nektek feltétlenül úgy kellene viselkednetek, mint egy nő, jószívűen, gyengéden, csupán úgy lehettek tisztelve és szeretve a férfiak által. Ha viszont nem tudtok jószívűek és gyengédek maradni, a férfiak már félnek, mihelyt meglátnak benneteket, (nevet) akkor nem kaphattok szeretetet és családi biztonságot, amit kapnotok kellene. Másképpen mondva, mi nemcsak a nőkről beszélünk, mi férfiak is úgy kellene viselkedjünk, mint egy férfi. De a mai földön az egész társadalom rosszá vált. Én csak a tanítványaimmal szemben állíthatom fel ezt a követelményt. Ez olyasmi, amit a társadalom nem érhet el. Még vissza tudok emlékezni arra, hogy a férfiak a nyugati társadalomban az ötvenes évek előtt egy úriember előkelő fellépésével rendelkeztek és tisztelték a nőket. Mivel a nők úgy viselkedtek, mint a nők, a férfiak szívesen segítettek a nőknek, tisztelték őket és elővigyázatosan bántak velük. Az asszonyok szintén szerették a férjeiket, ahogyan ezt egy nő kellene tegye, ez az emberi viselkedés. De manapság ti ezt már hagytátok elfajulni.   

A keleti társadalomban a nők túlságosan erősek, úgy hogy a férfiak olyanokká váltak, mint a nők. Én mondom nektek, a legeslegbelsőtökben ti azt kívánjátok magatoknak, hogy a férjeitek erősek legyenek, viszont belsőleg remélitek, hogy ti különbek vagytok a férjeiteknél. Ez nem ellentmondásos? Ha a társadalom ezen a módon megváltozott, a férfiak felemelhetik-e akkor a fejüket,  felegyenesedhetnek-e és lehetnek-e igazi férfiak? Egy családban nem szabad két családfő létezzen. Egy hegyen nem szabad két király létezzen. Ha két tigris viaskodik, az egyik teljes bizonyossággal meg lesz sebezve (nevet). Úgy biztosan nem fog harmónia létezni a családban. Két király lakik egy fedél alatt, hogyan létezhetne ilyesmi? Elvégre egy családfó kell létezzen. Így ez válásokhoz és családi problémákhoz vezet. Ti mindig ezt mondjátok – a férfiak azt mondják, hogy a nők egyáltalán nem úgy viselkednek, mint a nők, és a nők azt mondják, hogy a férfiak egyáltalán nem úgy viselkednek, mint a férfiak.     

A nyugati társadalomban ezt még egyszerűbbé teszik maguknak. Már a házasságkötésnél fel van osztva a tulajdon: Ha később elválunk, ez az enyém és az a tied – ez még egyszerűbb. Egyáltalán nincs már úgy: Ha egy nő házasságot kötött egy férfivel, ő a férjére akar támaszkodni. És egy férfi szintén nem gondol már arra, hogy ez a nő az egész életét rábízta, mihelyt házasságot kötött vele, és hogy ő kellene viselje érte a felelősséget. Ilyen gondolatai egyáltalán nincsenek többé az embernek. A személyes előnyök és a saját szabadság minden másnál fontosabb. Hol akarjátok hát megtalálni a családi biztonságot? Egymás ellen harcolni és egyik sem szeretne engedni a másiknak – én mondom nektek – ez viszont nem egy emberi állapot! (taps) A házasságban nem is merészelik többé, hogy megbízzanak egymásban. Ti seholsem találtok egy helyet, ahol védetten és melegen érezhetitek magatokat. Nem keserves az életetek? De a szívetekben azt gondoljátok: ez hát nem kellene így legyen; hiszen kellene léteznie egy meleg, védett helynek. Külsőleg azonban ti azon vagytok, hogy ezt mind szétromboljátok, miközben az önző egyéniséget hangsúlyozzátok és nem hagytok egy ilyen helyet sem létezni. Ha mindannyian így viselkednek, a szép emberek közötti kapcsolat elvesződik. Természetesen ezt csak nektek – a tanítványaimnak – mondhatom. Én mondom nektek, hogy ez nincs rendben. Az emberiség már nem menthető meg többé és minden visszahozhatatlanul elferdült. A mai társadalom összes médiája főleg az egyéni szabadságról és a féktelen egyéniségről beszél. Én mondom nektek, úgy tűnik, hogy a féktelen egyéniségen keresztül te szabaddá váltál, valójában te soha többé nem fogod újra megkapni a biztonságnak a boldogságát! Neked sohasem lesz megint valakid, akiben megbízhatsz! (taps)           

Kérdés: Léteznek Dáfá-tanítványok, akik a művelésen keresztül a buddhák világaiba mennek, hogy a néphez tartozzanak? (nevetnek)

Mester: Ne nevessetek. Ez is a megértésnek egy kérdése. Azok, akik művelik magukat, gyümölcshelyzettel fognak rendelkezni és ezért semmi esetre sem fognak a néphez tartozni. A beteljesülés után mindegyiknek megvan a gyümölcshelyzete.  

Kérdés: A Dáfá úgy a felszínen, mint különböző szinteken és dimenziókban is megváltoztathat engem. Helyesen értettem meg ezt?

Mester: A megértéseid nem hibásak. Korábban én a következőt mondtam: Ha valaki nem rendelkezik emberi testtel, nem művelheti magát, tehát nem is emelkedhet meg, hogyan létezhetne még a test változása más dimenziókban? Enélkül az emberi test nélkül nem művelheti magát, ezért itt az emberi oldal kell művelje magát, úgy létezhetnek csupán változások. Néha a Dáfá-könyvek olvasásánál te nem vagy koncentrált, a száj ugyan végig olvasta, de a gondolataid nincsenek annál, mert a melléktudatod vagy más oldalak szintén játszanak egy szerepet ennél. A gondolataid időnként felbukkannak és egy idő után újra eltűnnek. Ha ilyesmi gyakran fordul elő nálad, akkor az semmi más, mint hogy te erről mind lemondasz és a Fá-t valaki másnak adod. Úgy nem megy. Egy ilyenfajta művelést én sem engedélyezek.  

Kérdés: Hogyan értendő a különbség a szeretet és ragaszkodás között?

Mester: Ez két fogalom. Szeretet által ragaszkodás keletkezhet. Ez önmagában ragaszkodást idézhet elő a művelésnél. De a hétköznapi emberek között és a társadalomban ez egy olyan elem, ami nem szabad hiányozzon az embereknél. Szeretet nélkül az emberek még több rosszat tennének, a démoni tulajdonság még erősebb lenne, ezért az emberek nem szakadhatnak el a szeretettől és az érzelmektől. Mert az érzelmek az emberekhez tartoznak, ezek egy szükséges elem abban a létkörnyezetben, amely az embereknek lett adva, de ezek nem tartoznak az istenségekhez. Művelőkként ti ki kellene ugorjatok (törjetek), a szeretetet művelésen keresztül eltávolítsátok és a ragaszkodást, amelyik az érzelmek által keletkezett, művelésen keresztül eltávolítsátok, így viszonyul ez. Az lehetetlen, úgy szeretni, mint nem is ragaszkodni hozzá. De a művelési folyamatodban ugyancsak nem tudod egyszerre elérni, hogy mindent könnyedén vegyél, elengedjél és ne legyél olyan ragaszkodó. Ezért pontosan az állapotodnak megfelelően viselkedsz, úgy mint ahogyan a mostani szakaszodban vagy.   

Neked nem kellene kényszerítened saját magadat: A szívemben én tulajdonképpen szeretek, szeretem a családtagjaimat, akkor kényszerítem magam, hogy ne szeressem őket többé – akkor egy hibát követsz el. Mert a gondolataidnak a szintje nem lett megemelve, hanem te mesterségesen csinálod ezt. Ha te ezen a módon viselkedsz, az ellenkezőjéhez fog vezetni, úgyhogy mások nem érthetik meg a Dáfá-t, és a Dáfá hírneve ezáltal szabotálva lesz. Ha a szereteted el van távolítva a művelésben, akkor könyörületesség fog keletkezni és helyettesíteni fogja. Mindannyian tudják, én itt ülök, a ti nyelvetekkel mondva én mindegyikkel szemben gondoskodó és védelmező vagyok, ez tulajdonképpen egyfajta könyörületesség, (taps) ez valami teljesen más, mint a ti személyes érzéseitek. Gondolom, ti saját magatok már megkülönböztethetitek a szeretetet részemről és a közöttetek levőt. (taps)  

Kérdés: A csoportgyakorlatnál egynémelyik túl későn jön és túl korán megy el. Hangos és zavarja a többieket abban, hogy nyugalomba jussanak. Figyelmeztetni kellene erre?

Mester: Ez az itt megemlített téma egy másik gondolatra juttatott engem. Én mondom nektek mindannyiótoknak, a kulturális forradalom előtt Kína egy a műveltségéről és illendőségéről híres ország volt az egész világon, nagy hangsúly volt fektetve a civilizált viselkedésre és tisztaságra, valamint a külsőre. Kína szomszédos országainak minden kultúrkincse ott a kínaiak által lett odahozva, és Kínától megtanulva. (taps) De tudjátok? A kulturális forradalom óta ez mind ,,Négy régi dolog“-ként lett felfogva és eltávolítva. A test tele sárral (piszokkal) és vastag bőrkeményedések a kezeken, erre lett nagy hangsúly fektetve. Ha tetves volt az ember, ez ,,forradalmi rovar“-nak lett nevezve. Az emberek szépnek tartották a piszkot. Ez a szemlélet fennmaradt. Ámbár az embereknek most már jobb életfeltételeik vannak és jobban figyelnek egy gondozott külsőre, ez a kulturális forradalom által hátrahagyott szemlélet máig nem lett levetve. Ha ti a nyugati társadalomba jöttök, úgy az emberek a nyugati társadalomban csak nehezen tudják elfogadni ezt az oldalatotokat.             

Ti nem ügyeltek az apróságokra, nem törődtök a külsővel, lomposak vagytok és nagyon hangosak vagytok a beszédnél, nem próbáltok meg alkalmazkodni a helyzethez és a helyekhez és nem ügyeltek a tisztaságra. Természetesen azt mondom, hogy ti lehetőleg a normál emberek állapotának megfelelően kellene műveljétek magatokat, művelődő tanítványokként ezt el kell tudjátok érni. Tulajdonképpen ez semmi fontos dolog és nem az a téma, amiről beszélni akartam. De tudjátok ti, hogy a viselkedésetek alapján néhány fehér tanuló nem merészel bejönni a Fá-terjesztés közben? Erre már ügyelnetek kellene! Ez nem csak a viselkedésnek egy kérdése, nektek valóban ügyelnetek kell az ilyen dolgokra. Természetesen nem gondolom, hogy nagy hangsúlyt kellene fektessetek arra, hogy modern ruhákat hordjatok, de meg kellene értsétek az embereknek a szokását, hogy a felszínen ápolják magukat. Én mondom nektek, valójában a Dáfá magába foglalja a legalacsonyabb szintnek a tartalmát is. Mindegy, mit csináltok, erre kellene gondolnotok. Gondolom, ti jól is csinálhattok mindent. (taps) 

Kérdés: Léteznek gyakorlók, akik azt mondják, hogy ők bizonyos dolgok miatt személyesen kérdezték meg a Mestert, de mások ugyancsak úgy találják, hogy a fellépése és viselkedése nem felel meg egy művelőének. 

Mester: Ha két személy egy vitánál kátyúba jutott, sokan vették az én szavaimat és mondták: ,,Ezt a Mester mondta“, azért hogy igazolja a saját ragaszkodását és hogy elrejtse azt a szívet, amit el kellene távolítson, az valóban nem jó. De másféleképpen mondva, te azt sem mondhatod, hogy ő nem egy művelő vagy hogy ő nem művelte jól magát, ha olyan dolgokat találsz a szavaiban és magatartásában, amelyek nem felelnek meg a Dáfá-nak. Valójában ő már nagyon sok ragaszkodást eltávolított, sokkal jobb a hétköznapi embereknél, csak azok a ragaszkodások, amelyeket még nem távolított el, kifejezésre juthatnak. Te ezt láttad akkor, egy művelő számára ez éppenséggel nehezen elfogadható. Ez azt jelenti, nem kellene az embereket a felszín szempontjából megítélni. Éppen mindkét oldal szempontjából magyaráztam ezt el.   

Kérdés: Némely sokéves gyakorlóknál az arc szürke és tele öregkori foltokkal; némelyek soványak. Ezek normális jelenségek?

Mester: A művelés éppenséggel bonyolult. Ha te ilyesmit fontosnak tartasz, akkor veled külön ilyen dolgokat fognak láttatni, azért hogy lássák, hogy még műveled-e magad. Másfelől, ha ennél az embernél valóban egy ilyen állapot lép fel, meg kellene nézzük, hogy valóban szorgalmasan halad-e előre. Ugyan olvassa a könyvet és végzi a gyakorlatokat, de milyen hát ő valójában? Némelyek olvassák a könyvet, náluk ez úgy néz ki, egy év után még mindig nem olvasták végig a ,,Zhuán Fálun“-t. De ő még mindig olvas és a gyakorlatokat is nagyon szorgalmasan csinálja, sőt ajánlja másoknak, hogy gyakoroljanak. A művelés komoly. Semmi sem létezik a világon, ami még komolyabb, mint a művelés. Mi valóban aszerint kellene tudjunk cselekedni.

Kérdés: Ha az ember nem vett részt a reggeli gyakorlatokon és nem élte át a szél, égető nap, jeges hideg és a hőség vizsgáját, léteznek-e akkor problémák, hogy a beteljesüléshez jusson?

Mester: Ez nem ilyen dolgok miatt van. Nem magyaráztam el már ezt? A szenvedés a ragaszkodás eltávolítására és az emelkedésre szolgál. Egyedül sok szenvedést elviselni, egy embernél nem feltétlenül jelent sokat. A fontos az, hogy a közös művelésnek a környezete megacélozhatja az embereket. A felszínen levő ember a mindennapokban csak a magukat nem művelő emberekkel kerül érintkezésbe az emberi társadalomban. Hogy te tőlük vagy a Dáfá-tanítványoktól hagyod-e befolyásolni magad? Erről van szó annál, amit elmagyaráztam.  

Kérdés: A Fá vagy az Isten teremtette az univerzumot? Mondva lett, hogy Isten teremtette az univerzumot, de ritkán lett mondva, hogy Buddha és Tao teremtették az univerzumot.

Mester: De ki teremtette hát azt az Istent, akiről te hallottál? Te többet kellene tanuld a Fá-t. De ezek a szavak egy másik gondolatra juttatak engem. Sok ember talán szintén hallott arról, hogy a nyugati vallásokban meg lett mondva, hogy az ő Uruk teremtette az univerzumot. A keleti buddhista vallásokban is meg lett mondva, hogy az univerzum a Buddhának a karmájából lett teremtve. Mihelyt tesz valamit az ember, ez az ő felfogásuk szerint már a karma – tehát a karmának a következménye. A mi keleti istenmondáinkban vagy más régi legendákban is meg lett mondva, hogy Pangu mennyet és földet teremtett. Beszéljünk egyszer a menny és föld teremtéséről Pangu által. Talán ti is hallottátok az elbeszélést, hogy ez a Pangu véges-végül a testét egyszerre átváltoztatta éggé, földdé, hegyekké, folyókká és a csillagokká az égen. Bárhogyan is lett elmesélve, én mondom nektek – a különböző szinteken – az lehetetlen számodra, hogy megtudj valamit a saját szinted fölött, mindegy, melyik szinten vagy te, istenként. Az elmúlt hosszú időkben már régen eltérült a Fá-tól. Sok élőlény ráadásul egyáltalán nem ismeri többé a Fá-t, ők elfelejtették. Miért felejtették el? Az élőlények a civilizációnak ebben a periódusában mind a 9. periódusban jöttek létre, mindegy, melyik szinten vannak. Nem tudják, milyen volt a Fá a 9. periódus előtt. A 9. periódusban még kevésbé tudják, mi a Fá. Csak azt tudják, hogy különböző szinteken különböző ismérvek léteznek. Ez azt jelenti, hogy alig léteznek még őseredeti élőlények. Ezért nem is tudják többé, hogyan jött létre a világegyetem.  

Ha a világegyetem különböző szintjein katasztrófák léteznek, akkor az a különböző mennyei rendszereknek a feloszlása, a ti szavaitokkal: robbanások. A robbanás után a még magasabb szinteknek az istenei nem fognak lejönni és nem fogják hagyni a legalacsonyabb szinten levő istenségeket, hgy lássák a világegyetem általuk való teremtését. A magasabb isten megteremti az alacsonyabb szintnek egy istenségét és megteremteti vele a következő alacsony szintnek a világegyetemét. Aztán ezen a szinten új istenségek fognak létrejönni. Én azt mondtam, hogy mindegyik szinten jöhetnek létre élőlények. Ha egy istenség ezen a szinten jött létre, kell rendelkezzen azzal a képességgel, hogy mennyet, földet és ennek a szintnek a világegyetemét megteremtse. Hogy egy még magasabb szintnek a világegyetemében léteznek-e istenségek, egyáltalán nem tudja.

Amit éppen elmondtam, az tulajdonképpen egy alapelv, nevezetesen különböző szintek buddhái, taói és istenségei mindannyian rendelkeznek azzal a képességgel, hogy mindent megteremtsenek a világegyetemben a szintjükön vagy az alattuk fekvő szinteken. Mivel ez az ő területén van, azt hiszi, hogy ő teremtette a világot. Ez azokat érinti, akik viszonylag őseredetiek. Ha egy istenség egy még nagyobb világegyetemet teremtett és ebben a már létrejött világegyetemben később egy istenség jött létre egy bizonyos szinten és egy bizonyos időben; ha azon a szinten, amelyiken megszületik, újra eltelt egy hosszú idő és ezen a területen problémák bukkantak fel, úgyhogy minden fel lesz oszlatva egy még magasabb istenség által, akkor létezik egy robbanás. Ha ezután ő újólag felépíti ezt a világegyetemet, akkor azt hiszi, hogy újólag megteremtette a világegyetemet. Nem tudja, hogy ezen világegyetem fölött még nagyobb világegyetemek léteznek. Így hasonló dolog fog történni az ővénél alacsonyabb szinteken is. Még alacsonyabb szinteken szintúgy ilyen dolgok fognak történni, hogy a különböző szintek világegyetemei lesznek megteremtve. Megértettétek, mit mondtam éppen? (taps) A ,,Zhuán Fálun”-ban elmagyaráztam az 5. fejezetben, hogy különböző istenségek különböző tulajdonságokkal rendelkező világegyetemeket teremtettek. Nem volt sokaknak közületek kérdésük ezzel kapcsolatban? Az pontosan ez a helyzet,  amit éppen elmagyaráztam. A világegyetem túlságosan nagy. A különböző szinteken levő változások mind csupán egy kicsi szeletet képviselnek a nagyon szélesterű mennyei rendszerből. Ez az istenségek számára is elképzelhetetlen.       

Kérdés: Az istenek a régi görög mondákban vagy a kínai istenmondákban kitaláltak vagy ténylegesen léteztek?

Mester: Én mondom nektek, mivel a mostani társadalomnak az emberei a jelenkori tudomány befolyása alatt egyre mélyebbre süllyednek a valóságba, viszont ez a valóság egy hamis valóság, a világegyetem igaz, nagyszerű arculata ezáltal egyre inkább el lett takarva és kicserélve ettől a hamis valóságtól. Ezt az emberek saját maguk okozták és szintén ők azok, akik egyre inkább hisznek ebben a felszínben. Sok régi istenmonda igaz. Az emberek viszont olyan történeteknek tartják azokat, amelyek emberek által vannak kitalálva. Én az univerzum Dáfá-ját terjesztem ma. Minden, ami elő lett idézve általa és a jövőben még történni fog, az összes élőlényt meg fogja rázni és bámulatba ejteni. A jövőben még hatalmasabb, megrázó dolgok fognak történni, mert a Fá az embervilágba fog jönni. Minden, amit az emberek nem hittek el, meg fog jelenni. Az emberek dermedtté fognak válni a döbbenettől és el fognak némulni. De mindegy, milyen erős a reakció az ilyen történésekre és milyen sokáig tart, néhány 1000 vagy 10000 évvel később az emberek aztán egy történetnek [mítosznak] fogják tartani, és még sok évvel később az emberek szintúgy egy kitalált dolognak fogják tartani; az ember pontosan ilyen képtelen [korlátolt]. Nem léteznek most emberek, akik tagadják Jézusnak a létezését? Egy kitalált történetnek tartják azt. Nem léteznek most olyanok is, akik állítják, hogy Sákjamuninak a létezése kitalált volt keleten?           

Kérdés: A szüleim már sok éve művelik magukat. Azokhoz tartoznak, akik eltévelyedtek, ahogyan a Mester írta le röviddel ezelőtt a két jingwenbwn. Hogyan lehetne őket arra ösztönözni, hogy igaz Fá-t műveljenek?

Mester: Add oda nekik olvasni a jingweneket, amiket írtam, csak így lehet eljárni. Senki sem szállhat síkra másokért. Mi csak a jóra beszélhetünk rá másokat (a lelkükre beszélhetünk másoknak), de nem kényszeríthetjük őket. Nekünk nem szabad kényszerítenünk másokat. Amit az emberek bírni akarnak, az az ő saját dolguk. Rákényszeríteni őket valamire, az nem számít. Csak akkor számít, ha ők saját maguk csinálják ezt és saját maguk művelik magukat.  

Kérdés: Tulajdonképpen a pénzügyi helyzetem nem rossz. Ha viszont szántszándékkal nagyon szerényen élnék, az egy ragaszkodás? 

Mester: Talán a kínaiak olyan keserves időket éltek át, mind félnek a szegénységtől, úgyhogy ők egy túlzottan igénytelen életet élnek. Ha el van túlozva, akkor az nem jó. Éljetek normálisan. Egy szerény élet nem rossz (életben nincs semmi rossz), de ha valami el van túlozva, akkor az nem (semmi) jó. A művelők nem kellene semmiféle szilárd nézeteket megtartsanak. Egy szerény életet élni, az nem hibás.       

Kérdés: Az ugyanaz a Fá-test, amelyik a tanítványt védelmezi, ha Kínában műveli magát vagy üzleti úton van Európába?

Mester: Ugyanaz a Fá-test vagy nem ugyanaz a Fá-test, hol van ott a különbség? Én mondom neked, ők mind ugyanazon bölcsességem által vannak vezérelve. Egyáltalán nem létezik különbség. Valójában a Fá-test én vagyok. Ahogyan én gondolkozom, úgy gondolkozik a Fá-test is. 

Kérdés: Én szeretném – kérem – megkérdezni: Mi az igazi test, mi a gong-test?

Mester: Ezek különbözőek. Mert minden az emberek között az istenségek szemében nem az igaz, csak a buddháknak és az istenségeknek a testjeik igaziak, ezért annak a szintnek vagy még magasabb szinteknek a teste van igazi testként megnevezve. A gong-testet csak én birtoklom. Egy élőlény sem rendelkezik vele ebben a világegyetemben. Ő az én gigantikus gongom, amelyik egyidejűleg képezheti az én alakomat.

Kérdés: A gyakorlatnál mindig hallom a Mestert beszélni.

Mester: Ha a mondott dolog a Fá vagy szavak a tőlem való könyvekből, akkor az nem tesz semmit. Ez a gongnengednek egyfajta megtestesülése, vagyis a saját gongnengednek a megtestesülése. Ha nem a Fá-ból való dolgok, az egy zavarás. 

Kérdés: Én megtanítom a gyermekemnek a gyakorlatokat és azt mondom neki, hogy jó ember kellene legyen. Fel kell még olvassam neki az írásokat?

Mester: Te azt mondod neki, hogy jó ember kellene legyen, ez csak azt jelenti, hogy jó ember legyen a hétköznapi emberek között. A Fá hagyhatja csupán visszatérni az embereket. Ez nem ez az alapelv? A gyermek annyit gyakorolhat az öt gyakorlatból, amennyit tud (ahogyan tudja). Ha úgy véled, hogy még nem tud gyakorolni, gyakorolhat akkor, ha egy picikét nagyobb lett. Az szintén nem tesz semmit. 

Kérdés: Az rendben van, ha a gyermekemnek olyan szavakkal mondom el a Fá-alapelveket, amelyeket megérthetnek a gyermekek?

Mester: Gondolom, az nem probléma. Mivel te egy művelőnő vagy, nem fogod neki eltérően (hibásan) magyarázni. Te az alapelvet magyarázod el a gyermeknek. Gondolom, hogy az nem probléma. 

Kérdés: Nekem volt egy legyűrendő vizsgám és azáltal elvesztettem a bátorságomat. Én szeretném megint újólag elkezdeni a művelést.

Mester: Éppen megkérdezett egy tanuló is, hogy művelheti-e még magát tovább. Ez azt jelenti, hogy talán bizonyos tekintetben nem cselekedett jól és azt hiszi, hogy a viselkedése némely dolgokban nem felelt meg egy tanítvány követelményeinek. Művelheted-e még magad, miután valamit nem csináltál jól? Hogy művelheted-e magad, egészen egyedül saját magadon múlik. Te már tudomást szereztél a Fá-ról és megkaptad a Fá-t. Ha nem cselekedtél jól és nem jutottál át azon a vizsgán, az természetesen egy nagyon nagy veszteség. Te művelheted újólag magad, nyugodj meg (juss nyugalomba), legyél határozott és kezd újonnan el. Ha te már el vagy határozva, hogy a Dáfá-ban műveld magad és már felismerted, hogy korábban hibásan cselekedtél, miért nem hozol egy döntést, kezded el újólag és zárkózol fel újra? Mihelyt megvan ez a szíved és így akarsz cselekedni, nem szükséges, hogy elmondd nekem és szintén másnak sem, neked csak művelned szükséges magadat, gondolom, az már megy. Ki nem kapta meg a Dáfá-t közületek tulajdonképpen a művelésének a kezdetén, csak mert művelni akarta magát? De te nem veszítheted el újra és újra az esélyt és ismételheted meg mindig a hibát. A művelés komoly. Ha te hibásan cselekszel tovább, attól félek, hogy később egy ilyen esélyed sincs többé, hogy újra bejuss ebbe a Fá-ba. Ha már megvan az esélyed, hogy bejuss a Fá-ba, akkor ne veszítsd el újra.      

Kérdés: Észak-Amerikában sok gyakorló lakik együtt házasságlevél nélkül és ráadásul már gyerekeik vannak. Talán visszamenőlegesen be kellene szerezzenek egy házassági bizonylatot?

Mester: Azt kellene. Én mondtam nektek, hogy olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi embereknek megfelelően műveljétek magatokat. Hadd fejezzük ki ezt másképp: Ha Kínában az emberek korábban házasodni akartak, a menny és a föld jóváhagyásával kellett rendelkezzenek, ezért ez azt jelenti, a mennyhez és a földhöz kellett könyörögjenek. Ők a szülők által is el kellett legyenek ismerve, úgy a szülőknek kellett könyörögjenek. A nyugati társadalomban a házasságkötés az ő Uruk vagy Isten által kellett legyen elismerve, ezért a templomba kellett menni és az Úrnál megesküdni. Az Úr vagy Isten volt a házassági tanújuk és igazolta a házasságkötést. A modern nyugati társadalom szabotálta ezt. Egyáltalán semmi formalitás sem szükséges többé. Két ember egyszerűen összejön, nem létezik semmiféle korlátozottság. Ha kedvük van, együtt maradnak; ha nem, akkor átvált az ember egy másikra. Az nem megy. Ámde Dáfá-tanulókként, ti meg kellene értsétek ezeket az alapelveket. A nyugati társadalomban nagyon nagy az a karma, amelyik a szexuális szabadosság által keletkezett. Az emberek, akik keletről jöttek, ahogyan így elnézem, még rosszabbak. Nektek ügyelnetek kell az ilyen dolgokra. Mi azt mondjuk, hogy az emberek már nem jók. Ha a művelők még csak olyan jól sem viselkednek, mint a hétköznapi emberek, az nem egy probléma? Természetesen a szívetekben azt gondoljátok: ,,Ámbár nekünk nem volt semmi formalitásunk, mi a szívünkben és a magatartásunkban már olyanok vagyunk, mint házasok és már gyerekeink is vannak, többé nem is lehetséges számunkra, hogy elváljunk egymástól. De nektek nem volt semmi formalitásotok, ti azt hiszitek, hogy viselhetitek egymásért a felelősséget. Én mondom, hogy az nem rossz. De miért nem mentek egyszerűen oda és hajtjátok végre egyszer a formalitást? Legalább a hétköznapi emberek társadalmával hitessétek el, hogy ti egy törvényes házaspár vagytok. Gondolom, nincs ez így? [Az nem az, hogy ennek hogyan kellene lennie?] Ez azt jelenti, ebben a tekintetben nem szabad túl szabadosak legyetek. Semmi többet sem szeretnék mondani ehhez. Mindegy, hogyan cselekedtetek korábban, ha már elmúlt, akkor hagyjátok azt elmúltnak lenni (ami elmúlt, az elmúlt). Tegyétek most újra jóvá.                  

Kérdés: Hogyan tudjuk megkülönböztetni annál, amit látunk, hogy akkor láttuk-e, miközben a fő-ősszellem elhagyja a testet vagy a gong felnyitásánál?

Mester: Ez már el lett magyarázva. Mindannyian tudják, hogy én ezt már nagyon világosan leírtam a ,,Miért nem láthat [Az egyén miért nem képes látni?]“ című jingwenben. Miért nem láthat semmit? Azok, akik láthatnak, nem láthatnak tisztán. Ez azt jelenti, ha te láthatsz is, szintén nem láthatod olyan tisztán. Ha viszont tiszta, az csak egy rész. Semmi esetre sem lesz úgy, mint egy istenségnél, hogy egészen fel van nyitva, úgyhogy mindent tudhat és mindent láthat az ember, mint egy filmben. Természetesen léteznek különleges esetek is. Én itt csak általánosan magyarázom el.  

Kérdés: Én egy Fá-konferenciára utaztam a szél- és hóvihar ellenére; az autó tönkrement az úton. A családtagjaim nem tudják megérteni a kockázatos tettemet. 

Mester: Egy dolog számára sem létezik egy egyszerű képlet, amelyik szerint el lehet járni. A helyzetek, amelyekbe mindegyik ember ütközik a művelésnél, mind bonyolultak. Ebből vagy abból az okból kifolyólag lehetnek. Például némelyeknél közülünk problémák merültek fel, mert a xinxingjük nem jut tovább. Az is lehet, hogy más dolgok kellene létezzenek, amelyek még fontosabbak. Vagy talán ez pontosan egy ilyen szomorúság, ezért vannak nehézségei az embernek és ütközik akadályokba. Ezért a művelés elég bonyolult, ez nem olyan egyszerű, mint ahogyan elképzeltétek magatoknak. Talán a durrdefekteden (motorhibádon) keresztül elkerültél egy szerencsétlenséget, amelyik pár kilométerrel távolabb történhetett volna veled. Talán így van, talán szintén másképp. Minden, amit a művelés közben átéltek, jó dolog. Azok is hozzájárulnak, hogy megalapozzátok a hatalmas erényeteket.     

Kérdés: Nekünk csak két napunk van egy bevezető Dáfá-szemináriumra. Jó ez az út és mód?

Mester: Csak két nap létezik egy bevezető Fálun Dáfá-szemináriumra, az túl szűkös. Ha egy ember olvassa a ,,Zhuán Fálun“ könyvet és nem tudja átolvasni egy darabban (huzamban), nagyon nehéz számára, hogy újra a kezébe vegye ezt a könyvet. Miért? Mert az embereknek van gondolati karmájuk. A gondolati karma csupán a nézeteken keresztül jön létre a gondolatokban. Miközben olvasod a könyvet, te éppen azon vagy, hogy eltávolítsd ezt a karmát a gondolataidban. Az a karma élő; tudja, hogy te azon vagy, hogy eltávolítsd. Akkor elkezdi, hogy visszatartson ettől a könyvtól. Ha van is időd, nem hagy téged arra gondolni, hogy olvasd azt a könyvet, lehetőleg nem hagyja, hogy legyen időd olvasni a könyvet. Ez nevezetesen az oka, amiért sok embernek, aki az első alkalommal nem olvasta végig, aztán soha sincs megint ideje, hogy tovább olvassa. A videónál ugyanúgy van. Ha te nem nézted meg mindet, az nagyon nehéz, hogy megint időt találj, hogy tovább nézzed azokat. A démonok zavarnak, nem hagynak időt neked, minden lehetségest megpróbálnak, hogy visszatartsanak attól. Ezért adódhat ilyen probléma. Ha viszont ti a Fá-t terjesztitek, szintén nincs nagyon sok időtök. Erre a problémára csak azt lehet mondani, hogy nektek a helyzetetek szerint kellene cselekednetek.         

Kérdés: Ha egy hosszabb időközön át jószándékú ajándékokat fogad el az ember gyakorlótársaktól, akkor vég nélkül De-t veszít?

Mester: Én megnevezek nektek egy példát. Létezett egy gyakorló, a pénzügyi helyzete hirtelen rossz lett. Ennél a nehézségnél éppenséggel lehetséges, hogy ez a művelő korábban egy ilyen adósságot okozott. Az eltávolításnak a folyamatában pontosan egy ilyen fajta szenvedést kell elviseljen, de nem fog sokáig tartani. Úgy vélem, hogy alkalmasint ez az eset állhat fenn. Aztán léteznek olyan gyakorlók, akik úgy vélik, ha ő olyan szegény, akkor segítenünk kellene neki. Hogyan segítsünk hát neki? Pénzt gyűjtünk és neki adjuk, így ellátjuk az egész családját. Jó, attól fogva ez az ember semmi mást nem csinál többé a Fá-tanuláson kívül, csak otthon marad, eszik, iszik és költi a pénzeteket. Később a Fá-t nem is tanulja többé: Adjátok hát nekem a pénzt és én egyszerűen így élek. Gondold egyszer át, ti rendelkeztek könyörületességgel, de nektek nem szabad ezt a dolgot így kezelni. Mindegyik embernek megvannak a saját szomorúságai [csapásai]. Könyörületességből ti segíthettek neki, hogy munkát találjatok számára vagy hogy átmenetileg megoldjatok egypár problémát a szükségben. De semmi esetre sem megy, hogy hosszú távon így csináljátok tovább. Még az utat is szabotáljátok, amit elrendeztem számára, úgyhogy egyáltalán nem művelheti magát többé. A végén nem műveli már magát. Nem is keres többé munkát és már nem próbálja meg, hogy elhárítsa a nehézségeket az útból. Amúgy is van pénze költekezésre): Te minden hónapban hozhatsz ide nekem pénzt. Akkor kérdem én: Mit csinálnak hát a gyakorlók?         

Ajándékozás? Mit jelent ajándékozás? Én adok neked valamit. Miért kellene én adjak neked valamit, ha nem ismerjük egymást? Ó, azok, akiket ismerek, mind gyakorlók. Lehet a tanulók között önkényesen drága dolgokat elajándékozni? Hiszen miért? Neked kell hát legyen egy okod erre. Ha nem drága dolgok, miért kellene állandóan ellátni valakit egy hosszú időn keresztül? Hiszen miért? Miért fogadod te el? Nem tudod elengedni a kapzsiságodat? Vagy léteznek más okok? Miért nem keresel egyszer saját magadnál? Ez nem megy. A mi Dáfá-nk nem kerül érintkezésbe pénzzel vagy tárgyakkal, nincs elfogadva pénz vagy tárgy. Ti a műveléshez jöttök, ti mindannyian itt ültök, én egy fillért sem fogok elvenni tőletek. Miért nem tudod te elengedni, ha mások neked akarják adni? Itt különösen meg szeretnék említeni egy pontot. Mind, akik a Dáfá számára dolgoznak vagy a Mesternek szolgálnak, ti semmi esetre sem szabad elvegyetek bármiféle dolgokat a gyakorlóktól, mindegy, milyen okból [kifolyólag]. Ami a Mesterhez kellene menjen, ott a Mester saját maga kell ennek megfelelő döntéseket hozzon. Nem szabad erről nektek saját magatoknak döntenetek, önhatalmúlag megtartanotok, magatoknak megőriznetek, félretennetek vagy a Mesternek szánt leveleket és más dolgokat is kinyitnotok.  

Kérdés: Az életnek a romlottsága arra vezethetó vissza, hogy az ősszellem ragaszkodástól van beszennyezve vagy hogy az ősszellem lényegesen megváltozott? 

Mester: Én nem így látom a dolgot. Egy embernek az élete egy egész. Nincs szó arról, hogy az ősszellemed, a mellékősszellemed vagy a tested ilyen vagy olyan lett. Ha te hibásan csináltál valamit, akkor mind hibásan csinálták, mivel a gondolataid mindegyike tartalmazza különböző szinteknek az összes te-jét. Ha te hibásan csináltál valamit és kijavítottad magadat, akkor te egy jó ember vagy. Ha az ember saját maga művelheti magát, akkor megemelkedhet.  

Kérdés: Az emberi testnek a kis világegyetemében minden élőlény ugyanazon a szinten van, mint az ősszellem, aki ezt az emberi testet irányítja? 

Mester: Nincsenek ugyanazon a szinten. Ti magasabban vagytok, mint az összes élőlény a saját testetekben. Minden sejtetekben ugyancsak létezik egy irányító rendszer, amelyiknek egységes gondolatai vannak. 

Kérdés: Én 13 éves vagyok és Japánban születtem. Nyelvi akadályok alapján egyáltalán nem tudom, hogyan kellene sikeresen műveljem magam.

Mester: A felnőttek megpróbálhatják, hogy segítsenek és megoldják ezt a problémát. Te Japánban születtél és nem értesz kínaiul. Mivel te még fiatal vagy, japánul talán szintén nem érthetsz meg mindent, nem is ismersz minden szót, így talán nehézségeid vannak. Ha valamit nem értesz, akkor kérdezd meg a felnőtteket. Idővel mindent meg fogsz érteni. A kicsi gyerekek mindazonáltal viszonylag intelligensek. Tudjátok, hogy Kínában léteznek olyan öreg emberek, akik egyáltalán nem jártak iskolában. Ő elkezdi olvasni a Zhuán Fálun-t, ő olvas és olvas, aztán mindent tud olvasni. Elég sok ilyen ember létezik a Dáfá-tanítványok között. Nála már sok év telt el, már elmúlt egy egész élet. Sohasem mert arra gondolni, hogy írásjegyeket tudna olvasni. A Dáfá tanulásán keresztül egy nagyon rövid időn belül végig tudja olvasni a Zhuán Fálun-t, és ráadásul nagyon folyékonyan. Ez valóban egy csoda! Mindazonáltal ez a Fá, akkor megtörténhet ilyesmi. Természetesen egy kisgyereknek nincs meg feltétlenül egy felnőttnek a kitartása. De én is meg fogom fontolni, egy gyermek végül is egy gyermek. Ha egy picike erőfeszítést tesz és még felnőttek is segítenek, a probléma megoldható.     

Kérdés: Milyen sorskapcsolat létezik a mellék-ősszellemek között?

Mester: Talán léteznek sorskapcsolatok, talán szintén nem, mert egy képlet (sablon) sem létezik. Mindegyik ember különböző körülményekkel rendelkezik a sok korábbi életből, ezek az embereknek a sorskapcsolatai. Ennek semmi köze a művelésedhez. Mert már elegendő, ha a fő-ősszellem itt tisztán (tiszta tudatossággal) megkapja a Fá-t. A többi mellékősszellem már automatikusan műveli magát veled.   

Kérdés: Szabad Fá-t terjesszünk a keleti harcművészeti iskolákban?

Mester: Gondolom, az nem probléma, ha hagyják az embereket megkapni a Fá-t, mindegy, melyik környezetben. De egyvalamit: a harcművészetbe bele van foglalva a taoista harcművészet, mert az is egyfajta csigong. Minden más nem zavar. A Dáfá-gyakorlóink közül sokan foglalkoznak harcművészettel is, az nem zavar.   

Kérdés: Miután a Mester felfedte a tudomány igaz arculatát és az emberi társadalomnak a különböző rossz jelenségeit, egy káosz keletkezik a gondolataimban a megítélés számára. Ezt nem tudom megoldani.

Mester: Még egyszer mondom, olyannyira, mint lehetséges, a hétköznapi emberek társadalmának megfelelve kellene művelje magát az ember. Én mondom nektek, én elmagyaráztam a valódi tényezőket a tudomány hátterében, de nem vagyok a tudomány ellen. Még egyszer megismétlem: Én elmagyaráztam a tudomány igaz arculatát, de én nem vagyok a tudomány ellen. Mert ez mindazonáltal olyasmi, amit az ebben a világegyetemben levő élőlények birtokolnak az élet számára. Én itt arra utaltam, hogy az emberiség nem kellene rendelkezzen egy ilyen állapottal és mi az oka az emberiség elidegenedésének. Én nem vagyok a tudomány ellen. Ha el kell végezzétek a munkátokat, egyszerűen végezzétek el. Csak úgy van, hogy összehasonlítva a Fofá-val ez nagyon alacsony és tehetségtelen. A műveléssel lassan tisztába fogsz jönni ezzel.   

Kérdés: Mikor kezdetben megkaptam a Fá-t, nagyon el voltam ragadtatva, de mivel túl mélyen eltévelyedtem, egy nagyon rossz dolgot csináltam. Nekem most végem?

Mester: A Dáfá művelése még megy tovább, a gyakorlók még mindig azon vannak, hogy szorgalmasan előre jussanak. Neked még megvan a lehetőséged, hogy átnyújtsd nekem ezt a cédulát és én még elolvashatom számodra. A sorskapcsolatod viszont nem kicsi. Használd ki az időt. (taps)

Kérdés: Én Libanonból jövök. Minden családtagom hívő (vallásos). Én nem hiszek a vallásban. Aggódom, hogy zavarva leszek.  

Mester: Nem léteznek zavarások. Te tanulod a tiedet és ők hisznek az övékben, az nem zavar. Mert annál, amiben hisznek, nem létezik egy istenség sem, aki törődik velük. Ha egy istenség sem létezik, aki törődik velük, akkor még kevésbé lehet zavarva az ember.

Kérdés: Egypár nagy xinxing-vizsga történt éppen mielőtt Fá-konferenciákon vettem részt. Ez az Ön Fá-testének az elrendezése volt?

Mester: Ha te az én tanítványom vagy, nekem kell viselnem a felelősséget érted. Hogy átjuttatlak-e a xinxing-vizsgán vagy hogy léteznek-e más konkrét okok – Mesterként, én az ilyen dolgoknál biztosan viselem érted a felelősséget. Minden, ami egy művelőnél történik, az jó dolog. Neked csak művelned szükséges magad. Talán ti nem figyeltetek erre. Tégnap délelőtt volt egy tanuló, aki előadást tartott. Az előadásában létezett egy szakasz, amelyikben elmesélte, hogy az volt az érzése, hogy nem csinál többé előrelépéseket, mindegy, bárhogyan is művelte magát. Egy napon hirtelen arra a felismerésre jutott: egy bizonyos tekintetben én meg kell változzak. Mikor aztán megint a gyakorlatokat végezte, ez a fal egyszerre megnyílt. Hirtelen egy másik látókör az, ami előtte fekszik. Gondolom, ti mindannyian sokat kellene gondolkodjatok ennek a gyakorlónak az előadásán. 

Kérdés:  A Fálun Dáfá embereket váltott meg a történelem előtti periódusban. Miért felejtheti el még minden élőlény a Fá-t?

Mester: Emberekre vagy istenségekre gondolsz? Azok, akik meg lettek váltva a Dáfá által, már mindannyian a mennybe emelkedtek. Honnan tudod te, hogy ezek az élőlények elfelejtették a Fá-t? Én mondom neked, ha egy ember a beteljesülésig művelte magát, neki mindene a Fá által lett teremtve, minden azonosult a Fá-val. Ha a Dáfá-ban vagy, akkor te a Dáfá-nak egy része vagy. Valójában minden élőlény az egész világegyetemben a Dáfá-nak egy része. Csak egyre messzebb eltérültek attól a Fá-tól. Ha egy élőlény eltérült, leeshet és mehet arra a szintre, ahová oda kell menjen. Ha mindannyian eltérültek tőle, akkor az a rész fel kell legyen oszlatva. Később megint új élőlények lesznek teremtve. 

Kérdés: A művelés pontosan azt jelenti, hogy elmélyítse a megértést a Dáfá számára és az emlékezetet. Lehet így mondani?

Mester: Az nem úgy van. Amit te most megtarthatsz a fejedben, az csak a Fá megtestesülésének a legalacsonyabb formája, amit a hétköznapi emberek között magyaráztam el. De ha te különböző szinteken eljutsz a beteljesüléshez, a Fá, ahogyan te ismered, más, mint az a Fá, amit én most magyaráztam el neked, nemcsak tartalmilag, hanem mindegyik szó más. Meg tudjátok érteni, amit mondtam? (taps) Tehát még mindig nem tudjátok elkerülni, hogy emberi nézetekkel gondolkodjatok az istenségek dolgairól?

Kérdés: Megállapítottam, hogy a ragaszkodás áttörésén keresztül továbbjutottam. Ez a ragaszkodás nem egy felszínesen helyes vagy hibás, hanem tartalmilag más. 

Mester: Így van ez. Mert ha a Dáfá különböző szinteken irányít téged a művelésnél, te csak a szívedben értheted meg, de nem fejezheted ki szavakkal. Hiszen mihelyt a hétköznapi emberek gondolataiba jutsz, a jelentés már más. Még mielőtt kimondtad a szavaidat és bejutsz a beszédlogika programozási folyamatába, többé nem olyan, mint a tulajdonképpeni dolog. Mihelyt kimondod, már nem felel meg azon szint valódi jelentésének. Talán ti is észrevettétek már ezt. Ezért ezt csak a szellem szempontjától fogva lehet megérteni, de nem lehet szavakkal kimondani. De miért beszélhetünk mi a tapasztalataitokról? Amiket ti meséltek, azok a legalacsonyabb, legfelszínesebb dolgok és a múltatok dolgai. Természetesen az, amit az új gyakorlók meséltek most, a jelenből valami, hiszen amit az új gyakorlók mesélnek, azok biztosan felszínes dolgok.   

Kérdés: A Mester többször adott utalásokat nekem, de nem akarom túl nagyra tartani magam. Talán egy ragaszkodás rejtőzik emögött?

Mester: Az nincs feltétlenül úgy. Mert néha fél az ember, hogy örömérzet keletkezik nála. Megpróbál uralkodni magán, hogy ne hagyjon örömérzetet létrejönni, és nem is szeretné saját magát túl nagyra tartani. Gondolom, az is valami jó dolog. De nem túl nagyon ragaszkodni ehhez, úgyhogy megint egy ragaszkodássá váljon. Egyszerűen nyíltan és őszintén művelődni.  

Kérdés: Némelyek azt mondják másoknak: ,,Itt van ragaszkodásod, ott van ragaszkodásod.“ De ő saját maga nem ül nyakig a ragaszkodásban?

Mester: Mindkét oldalról lehetségesek okok. A feltett kérdés nagyon ideológiai, de nem lehet kizárni, hogy ragaszkodás. Néha azt mondja valaki közületek, hogy másoknak ragaszkodásaik vannak. Ez talán nem onnan jön, hogy a saját ragaszkodása el lett találva, ő megfordítja a lándzsát és aztán másokat tart ragaszkodónak, azért hogy elrejtse a saját ragaszkodását? (taps) És az, aki ragaszkodónak van megjelölve, nem tartja azt, aki őt ragaszkodónak jelölte meg, ugyancsak ragaszkodónak, avégett hogy ne legyen szükséges elengednie a saját ragaszkodását?

Kérdés: Ha egy felelős [személy] átadja az állását valakinek, aki teljesítőképesebb, ezzel nem járul hozzá a Dáfá fejlődéséhez?  

Mester: A szavak felszínének a szemszögéből nézve mind azt fogják mondani, hogy ez helyes, az nem probléma. A másik jól művelte magát és ugyanakkor teljesítőképes. Ha nem csinálja ezt, az egy veszteség a Dáfá számára. Ha te ebből az álláspontból megértheted, tehát a Dáfá álláspontjából, akkor azt mondom, hogy az nagyon, nagyon jó. De másképpen mondva, ha egyvalakinél saját magánál egy nagyon rejtett állapotban léteznek más gondolati tényezők és ráadásul nem mer arra gondolni, amennyiben idáig gondolkodott az ember, hogy az egy ragaszkodás lehetne, elpalástolja azt és eltekint a dolog fölött, akkor az éppen nem helyes.  

Kérdés: Gyakran mondom saját magamnak, hogy az egész szívemmel és mindennel, amim van és minden tőlem telhetőt, a Mesternek adományokat ajánlok fel.

Mester: Meg tudom érteni a szíveteket. Én mondom nektek, ezek olyan dolgok, amik a vallás által lettek hagyományozva. Sákjamuni beszélt róla, mert a tanítványai alamizsnáért kellett könyörögjenek. Ő valóban beszélt arról, hogy az olyasmi, ami végtelenül sok gongot és De-t hoz, ha a szerzeteseknek egy kevés ennivalót adnak. De ő nem mondta, hogy az a végtelen gongból és De-ből valami,  ha egy szerzetesnek adományokat ajánlanak fel vagy ilyen és olyan sok pénzt adnak neki. A vallások már nem tudnak többé a Buddha követelményei szerint cselekedni. Ezért most léteznek némely szerzetesek, akik nagyon mohók. Nagyon sok pénzt szeretnének, így arról a nézetről csinálnak propagandát, hogy te adományokat kell felajánljál nekik, csupán akkor kapsz végtelen gongot és De-t. Hogyan hát adományokat felajánlani? Minél többet adsz neki, annál jobb. Sőt azt gondolják, hogy csupán akkor jó, ha te felajánlod nekik adományként az összes vagyonodat és javadat. Gondold át egyszer, ez az önzés már egy ilyen szélsőséges mértékig fejlődött. Sőt ezzel az önző meglátással az a kívánsága lehet az embernek, hogy elrabolja mások dolgait, úgyhogy mások elveszítsék a vagyonukat és javukat. Ezzel ő még nincs megelégedve, ez a szív valóban még rosszindulatúbb, mint a gonosz démonoké. Hogyan lehetne ő egy művelő?            

A Dáfá nem lehet pénzzel kiegyenlítve. Te is egy művelő vagy. Miért akarod te másoktól megkapni az adományokat? Miért akarod te elvenni másoknak a pénzét? (taps) Másképpen mondva, az, akitől te adományokat kapsz, szintén azon van, hogy buddhává művelje magát. Különben minek adná neked? Talán ő még jobban műveli magát, mint te. Milyen jogon veszed el az adományait? Te kellene adjál neki valamit. Természetesen az ilyen dolgok napirenden vannak a mai vallásokban, hogy pénzre és hatalomra törekszenek és beleavatkoznak a politikába. Ha túl gyakran történik furcsaság, az többé nem furcsa. Úgy tűnik, ha a hazugságok háromszor vannak elmesélve, már valósággá válnak, ezért annál inkább meghallgatják, minél gyakrabban hallják. Nincs többé utánagondolva, hogy helyes-e vagy hamis. Természetesen némely tanulók aggódnak a Mester élete miatt és gyakran gondolnak arra, hogy megoldják a problémát a Mester életére. Nektek nem szükséges ezen töprengenetek. Én ismerem a szíveteket.            

Kérdés: Az élet célja semmi más, mint azonosulni az Igazságosság, Könyörületesség és Türelem-mel. Ha el lennék térülve ettől, én a testnek és szellemnek az egységes megsemmisítését kérném.   

Mester: Ti már magyon mélyen megértettétek a Fá-alapelveket, a határozottság a beteljesülésre sziklaszilárd, ezt valóban jónak találom. Úgy találom, az alap a Fá művelésére már nagyon jól le van fektetve, csupán akkor lehet ilyen szavakat írni.

Kérdés: Létezik később a Mesternek egy utóda, aki a Dáfá-t továbbra is terjeszti?

Mester: Ha ez a dolog elmúlt, akkor vége van. Ti a világegyetemnek egy átalakulási korában vagytok találhatóak. Ha elmúlt a dolog a Fá-helyreigazítással, a későbbi emberiség újólag ki fog fejlődni. Ők semmit sem tudnak a Dáfá-ról, de tudni fogják, hogy a történelemben létezett egy ilyen esemény. Ami ennek a Dáfá-nak az alapelveit illeti, ők egy szót sem fognak látni ebből. Ha ők újra megalapozzák az új civilizációjukat, új buddhák, taók és istenségek fognak jönni a világba, azért hogy terjesszék a Fá-t és embereket váltsanak meg, ezért a jövendő élőlények éppúgy hallhatnak a Fofá-ról. A fehér emberek társadalmában talán megint létezik majd abban az időben egy istenség, mint Jézus, aki a világba jön. Ezek az új korszak dolgai, ezeknek semmi közük hozzátok.   

Kérdés: A Zhuán Fálun és minden könyv, amit a Mester már nyilvánosságra hozott, ugyanazzal a Fá-erővel rendelkezik?

Mester: Úgy van. Ameddig a Dáfá-tól vannak, hasonlóképpen végtelen tartalommal rendelkeznek mögöttük. Én mondom nektek, ha te rendszeresen akarod művelni magad, a művelésnél tarthatod magad csak a Zhuán Fálun könyvhöz, más könyvek mind csak útbaigazító művek, de az útbaigazító művek rendelkeznek az útbaigazító értékekkel különböző szinteken, mert mind rendelkeznek különböző szintek tartalmaival. De a rendszerezett művelés számára csak a Zhuán Fálun van, ezért feltétlenül a Zhuán Fálun-hoz kell tartsa magát az ember és ismételten olvasnia.    

Kérdés: Nem úgy van, hogy minden tanítvány, aki el fog jutni a beteljesüléshez, rendkívül magas szintekre lesz megváltva? Különben nem is lenne szükséges egy ilyen nagy Fá.

Mester: Te úgy véled: a Tanár egy olyan magas és mélyreható Dáfá-t magyaráz, ha mi nem érhetünk el ilyen magas szinteket és te ilyen magasan magyarázod el nekünk, nem lenne hiába? Én mondom nektek, némely tanulók talán látták, hogy mindegyik alkalommal a Fá-konferenciákon nemcsak emberek vannak, akik hallgatják a Fá-t. Természetesen, ha ugyanazt a mondatot hallják tőlem, ők nem úgy értik meg a tartalmat, mint ti művelők ezen a szinten.  

Kérdés: Mikor egy tanuló egyik előadásnál azt mondta: ,,Haza akarok menni“, nem tudom, hogyhogy az egész szívemből folytak a könnyeim. 

Mester: Talán ez a leglényegesebb részedet, nevezetesen azt a legmikroszkopikusabb részt érintette meg.

Kérdés: A  (szvasztika) a buddha szintjének egy jele, a tao szintjére is létezik egy jel?

Mester: Ámde te nem szemlélheted a mennynek a dolgait egy képlettell, az nincs úgy. Valójában a különböző istenségeknek a megtestesülésénél nem arról van szó, milyen jellel és hány jellel rendelkezik. A  (szvasztika) csak a buddhának egy megtestesülése, éppen Buddhát jelképezi. Természetesen egy buddha éppen ezzel a megtestesülési formával rendelkezik, Buddhának ezen jel szintjén vannak megjelenései. Valójában az istenségek a mennyban már egy pillantással tudják, milyen magas ő. Már egy pillantással felismerhetik a szintet. 

Kérdés: A múlt minden művelési módszerénél a mellékősszellem kapta meg a gongot, ki kapja meg a gongot a nyugati vallások művelési módszereinél?

Mester: Szükséges-e még ezt megkérdezni? A nyugati művelési módszereknél nincs úgy, hogy az a mellékősszellem elmegy, miután a hás-vér test meghalt? Mivel hát a földön egyetlen egy ember sem hiányozhat, ezért a fő-ősszelleme tovább kell menjen a reinkarnációba.

Kérdés: A nyugati emberek azt hiszik, hogy Isten lenne a világegyetem egyetlen teremtője, hogyan törhetnénk át ezt az akadályt? 

Mester: Némelyek úgy gondolkodnak. Te elmagyarázhatod neki az alapelvek szempontjából, vagy adhatsz neki egy könyvet olvasásra, ezen kívül semmi mást nem csinálhat az ember. Te nem kényszerítheted a hitre (hogy elhiggye). Ha ő saját maga nem hiszi, most semmit sem lehet csinálni. Én megmondtam, a világegyetem különböző szintjeinek az istenségei nem tudhatják, mi létezik fölöttük, egészen mindegy, milyen magasak vagy alacsonyak, vagy melyik szintről vannak. Ma a Fá-alapelvek szempontjából mondom nektek, hogy még léteznek olyan magas szintek, ti csak meghallgatjátok az alapelveket, miközben az emberek ködében tartózkodtok. De ha ti valóban a Fá-ba vagytok olvadva, ti azon szint Fá-jának egy részecskéje vagytok. Ha abban az időben valaki még valami magasabbat magyaráz el, nem fogtok hinni abban. Mert ti ténylegesen láttátok, hogy minden, ami alattatok van vagy a saját szintetekhez tartozik, a szemetek előtt fekszik, semmi sincs kihagyva. De ti semmi esetre sem fogjátok elhinni azt, amit abban az állapotban nem láthattok. Most azt gondolod: A Tanár ezt így magyarázta el, a jövőben én is hinni fogok abban. Én mondom neked, abban az időben a nyelvnek a formája és a Fá-nak a rendje és módja, amit most elmagyarázok nektek, többé nem ilyen.    

Kérdés: Istenségeknek van ősszellemük?

Mester: Istenségek nem lehetnek emberekkel összehasonlítva. Mert az emberek a ködben találhatóak, az istenségeknél nem létezik ősszellem, mellékősszellem vagy más formák, az istenségek egyszerűen ők saját maguk. De az istenségek rendelkeznek egy isteni testtel, és ennek a testnek a létezése szintén nem hasonlít az ősszellem és test közötti kapcsolatra, mint egy embernél, az nem ez a kapcsolat. Mert ők egy egység, ők egészen tudatában vannak ennek, de az emberek egyáltalán semmit sem tudnak.

Kérdés: Én új vagyok, én nem tudok valóban hinni az istenségek és mennyországok létezésében. Ha szorgalmasan tanulom a Fá-t, művelem a szívemet és végzem a gyakorlatokat, lehetek-e akkor az Ön tanítványa?

Mester: Lehetsz, mindenki lehet. Neked csak művelned szükséges magadat, még nagyon sok ember létezik, akinek a gondolatai még merevebbek, mint a tieid, a végén ők is felfelé művelték magukat. Ne legyenek kételyeid és műveld magad. A szavaid tulajdonképpen már megmutatják egyik gondolatodat, hogy te tanulni akarod a Dáfá-t, ez csak egy kezdet. Az szintén nem valószerű, hogy mindent megváltoztassunk a mostani gondolati alapodból. Így te fokozatosan meg fogod tudni a Fá-alapelvekből a Fá tanulásán kersztül, a végén olyannyira meg fogsz emelkedni, hogy te érzékelheted, megtapinthatod és láthatod.      

Kérdés: Én láttam, hogy sok embernek van egy árnyéka, amelyik átfedi a testet. Ezeknek az embereknek az igazi testjei már készre vannak művelve? 

Mester: Az ok abban rejlik, hogy a Dáfá nagyon gyorsan változtat meg embereket. Te egy másik dimenzióban láttad a testének az árnyékát. 

Kérdés: Alvás előtt még mindig a Mesternek a kazettáit akarom hallgatni, de gyakran már félig elalszom a hallgatásnál, ez talán tiszteletlen a Mesterrel szemben? 

Mester: Én úgy gondolom, ha te szorgalmasan akarsz előrelépéseket tenni, akkor neked lelkiismeretesen kellene eljárnod a Fá-tanulásoddal. Ha azt mondod: Én nem tudok elaludni, csak akkor tudok elaludni, ha ezt a Fá-t hallgatom. Te altatószerként használod, milyen szíved van neked? De némelyek ténylegesen elalszanak a Fá hallgatásánál. Miért? Te nem tartod ezt egy démonnak, amelyik elaltat téged, ahelyett hogy a Fá-t hallgassad? Ha ez így van, miért nem gyózöd le?  

Kérdés: Egy gyakorlótársnak nagyon erősen remeg a válla a gyakorlatok közben, ez megtörténik, ha nyitva is hagyja a szemét. 

Mester: Hadd tanulja többet a Fá-t, olvassa többet a könyvet, emelkedjen meg valóban a Fá-ban. Ha egy ember a művelésnél nem tud egy iskolára összpontosítani, akkor történhet ilyesmi. Vagy ha egy embernek egy betegsége van a vállában, a betegsége eltávolításánál a művelés közben szintén fog létezni egy ilyen remegés. Ha sokáig tart, az azt jelenti, hogy ő a betegségeltávolításnak az első szintjén található és egyáltalán nem csinált előrelépést. Ha tiszta szívvel műveli magát és valóban megemelkedett a Fá-ban, nagyon gyorsan átjuthat és kijuthat arról a szintről. Ha a művelésnél neked testi kényelmetlenségeid vannak és egy hosszú időn át nem szabadulhatsz meg tőlük, miért nem engeded el a ragaszkodást és nem műveled magad igazán a Dáfá-ban? Te csak a betegséget akarod eltávolíttatni a gyakorláson keresztül, vagy művelni akarod magad, de nem olvasod a könyvet, hogyan következhetne be akkor egy változás? Hogyan lehetne, hogy ne maradj ott és ne tartózkodj mindig abban az állapotban?    

Kérdés: Normális módon én sok dolgot nem veszek olyan komolyan. Vezethet-e ez ahhoz, hogy a vizsgáknak a legyűrését a művelésben szintén nem veszem olyan komolyan?

Mester: Ha a Dáfá a művelésednél neked egy megrázkódtatást sem okozhat és számodra ez olyan szokványos, mint minden más dolog, akkor nézetem szerint az valóban egy probléma. Akkor olvasd többet a Fá-t a szíveddel, törd át ezt az akadályt. Ez olyan, mint egy acél- vagy vasfal, amelyik nem törhető át, súlyosan befolyásolta a megvilágosodási képességedet és a felismeréseidet a Fá-ról, miért nem töröd át és nyitod fel?

Kérdés: Én egy nagy rossz tettet követtem el, művelhetem-e még magam? 

Mester: Tulajdonképpen nem kellene újra és újra hibákat kövessetek el, miután megkaptátok a Fá-t! A ragaszkodás, amit nem tudtok elengedni, ahhoz vezet titeket, hogy rossz tetteket kövessetek el, ámbár világosan tudjátok, hogy az hibás. Ha ti nem veszitek ezt egy leckeként és nem veszitek ezt motivációként, hogy alapjától fogva megváltozzatok, hogy megint újólag elkezdjétek, el fogjátok veszíteni ezt az esélyt.  

Kérdés: Gyakran vannak új megértéseim a Fá-alapelvekről, ez talán tisztára elméleti?

Mester: Ha neked új megértéseid vannak, akkor már azon vagy, hogy megemelkedj. Neked az az érzésed, hogy a különbség nagyon nagy. Ha egy különbséget érzel, te már azon vagy, hogy megemelkedj. A hétköznapi emberek nem tudják észrevenni, ők saját maguk mit csináltak rosszul. Az alapelvek, amiket ebben az állapotban ismert fel az ember, nem valami tisztára elméleti dolgok, nem. Mert a mikroszkopikus változások még nem lehetnek visszatükrözve a hétköznapi emberek társadalmában, ezért te csak a Fá-alapelvek szempontjából, amelyeket érzékelsz, értheted vagy élheted meg ezt, így van ez.  

Kérdés: ,,Ha az irigység nincs eltávolítva, minden érzület, amelyet egyvalaki művel, nagyon gyenge és törékeny lesz [Ha az irigységtől nem szabadulsz meg, akkor minden, amit művelsz nagyon gyenge és törékeny lesz].“ Melyik érzületekre van itt gondolva?

Mester: Minden érzület, amelyre itt van gondolva, az természetesen az összes őszinte gondolat a művelésedben. Őszinte gondolatok azok tulajdonképpen őszinte belátások [megértések] is. Ez tehát azt jelenti, hogy a te készre művelt részed nagyon gyenge és törékeny lesz. 

Itt emlékszem egy pontra, az újonnan kiadott ,,Fá-magyarázat az asszisztensek (megbízottak) Fá-konferenciáján Csangcsunban“ című könyvben Hongkongból. A 12. oldalon, a 3. sorban ott az áll ,,az emberiség Fá-ja“. Változtasd át az ,,emberiség“-et ,,világegyetem“-re, tehát a világegyetem Fá-ja. Abban a könyvben, ami a szárazföldi Kína által van kiadva, ez talán a 14. oldalon áll.

Kérdés: Ha a ,,Zhuán Fálun“-t otthon egy másik ritmusban olvassa az ember, mint a csoportban, ennek van befolyása a művelésre?

Mester: Ameddig lelkiismeretesen tanulja az ember, nem létezik befolyás. Én mondom nektek, ha ti a ,,Zhuán Fálun“-t olvassátok, akkor úgy olvassátok el az elejétől a végéig. Ha te ma nem olvastad el végig, akkor holnap attól a helytől kezdd el. Ha még mindig nem olvastad végig, akkor következő alkalommal ettől a helytől olvasd tovább, csak ezen a módon olvasni, nem egy részt kikeresni. A legrosszabbak azok az emberek, akik a ,,Zhuán Fálun“-t első alkalommal olvassák, akik emberi nézetekkel ítélik meg a Fá-t: Ó, ezen a helyen jól van mondva, azon a helyen talán még van egy kevés kételyem. Akkor hiába fogja elolvasni az egész könyvet, semmit sem fog kapni. Ez túl nagy kár! Mert a Fá egy komoly mennyei Fá. Egy ember még csak azt sem tudja, mennyi karmája van, még csak azt sem tudja, honnan jönnek a gondolatai. Emberi gondolatokkal ítéli meg ezt a Fá-t, ezért semmit sem láthat. Veszi az ember a könyvet és olvas, ennél nincsenek semmiféle meglátásai (nézetei). Miután elolvastad, megítélheted, milyen. Nem kellene az olvasás közben megítélned, hogy jó-e vagy sem.       

Kérdés: Ha télen kint végzi a gyakorlatokat az ember, vastagon kell felöltözzön, a gyakorlásnál könnyen érintkezésbe kerül a ruhával. A mechanizmusok össze lesznek zavarva ezáltal?

Mester: Ha télen vastagon öltözik (sokat vesz fel) az ember, úgyhogy érinti a ruhát, a gyakorlás nem lehet zavarva. Ha túl hideg van, a gyakorlásnál kesztyűt kell húzzál, avégett hogy a kezek ne fagyjanak meg. Valójában gyakorlók nem kaphatnak fagyást, de némelyek a gyakorlóink közül éppenséggel nagyon erősen fáznak és kaphatnának fagyást. Miért van ez így csinálva? Gondoljátok át egyszer, a Dáfá-művelés nem lehet kierőszakolva, hanem ez az emberek saját óhajából kell jöjjön. A Dáfá művelésénél sok új tanuló létezik, aki állandóan bejut, hogy tanulja a Fá-t, ők nem rendelkeznek olyan magas és mély megvilágosodási képességgel és egy olyan magas szinttel, még nem éltek át vizsgákat, még nem lehet azt mondani, hogy ők a műveléshez jöttek, ez azt jelenti, még nem lehet őket valódi művelő tanítványokként kezelni. Ha fagyást kapnak, az nem egy komoly zavarás a Fá számára? Hiszen ő éppen elkezdte ezt és éppen beszállt, még nem lehet megállapítani, hogy egy művelő-e. Ha a szívében azt gondolja, hogy kipróbálja ezt egyszer, akkor egyszerre fagyást kap. Milyen nagy lesz akkor a zavarás? A művelésnél állandóan új gyakorlók szállnak be, ezért ezt nem csinálhatjátok úgy. Némelyik gyakorló feltétlenül úgy akarta csinálni, akkor sérüléseket kap a fagy által (fagyási sérüléseket kap). Valójában egyfelől ennél segítve lesz neki, hogy karmát távolítson el, másfelől ezen a módon utalások lesznek adva nekik.           

Kérdés: Némelyeknél nagyon pontatlanok a mozdulatok, zavarja ez a mechanizmust és a Fálun-t?

Mester: Nagyon pontatlanul éppenséggel nem megy. Ha csak egy kicsit pontatlan – mi nem is követelhetjük meg, hogy mindannyian ugyanabból az öntőformából jöjjenek és minden mozdulat hasonlóan nézzen ki, mint gépek által irányítottan. Biztosan léteznek különbségek egymás között. Ha nem is létezne különbség, de te nagyobb vagy és ő kisebb, az hát nem egy különbség? Ez azt jelenti, az nem lehet, hogy teljesen hasonlóak legyenek, nem igaz? De ha a mozdulataid nagyon sokat eltérültek azoktól, akkor az nem megy. Lehetőleg pontosan kell végezni őket.

Kérdés: Ha az ember kint végzi a gyakorlatokat a forró nyárban és a hideg télben, a karma gyorsabban lesz leépítve, mint mikor egy helyiségben gyakorolja azokat?

Mester: Ez nevezetesen az, amit éppen mondtam. Az természetesen jó, ha kint végzi a gyakorlatokat az ember, de nem kellene szándékosan szenvedéseket keresni. Ha északon él az ember, télen nagyon hideg van. Ha kint végzi a gyakorlatokat az ember, feltétlenül téli ruhát és kesztyűt kell felvenni. Őszintén megmondva, ha te csak fázol, annál nem lehet sok karmát leépíteni, a xinxingednek a megemelése csupán a döntő dolga az emelkedésednek. (taps)

Kérdés: A tanítványok Kínában nem láthatják a Mestert, ők újra és újra mondták nekem, hogy üdvözölnöm kell a Mestert részükről.

Mester: Köszönöm nektek! (taps) Én nagyon jól megértem a tanulóink szívét Kínában. Látod, hogy nagyon egyszerű egy Fá-konferenciát megrendezni külföldön. Még nem telt el sok idő a Los-Angelesben megrendezett konferencia óta, és most már megint látjuk egymást. A Kínában élő gyakorlók számára ez viszont nagyon nehéz. Kínában majdnem 100 millió gyakorló létezik, számukra nagyon nehéz, hogy személyesen lássanak engem egyszer. Mihelyt tudják, hol jelenek meg és sszállok meg, minden gyakorló talán odamenne. Repülők és vonatok lennének túlterhelve, az utcák is tele lennének, akkor a kormányzat ezt nem is tűrhetné el többé. Így, avégett hogy nekik legyen egy nyugodt környezetük és zavartalanul művelhessék magukat, a társadalom ne legyen zavarva és a kormányzatnak ne legyenek problémák okozva, nem találkozhatok velük egyszerűen úgy.     

Kérdés: Fog jönni a Mester Belgiumba, ha adódik egy alkalom? A Fá-terjesztésnél léteznek mások, akik rendezvényeket szerveznek és díjakat szednek be a tanfolyamokért vagy szemináriumokért.

Mester: Ha adódik egy alkalom, eljövök Belgiumba. (taps) Azok, akik díjakat szednek be a tanfolyamokért és szemináriumokért, nem a mi Dáfá-tanítványaink, az biztos. (taps) Mert ő pénz ellenében cseréli be a Dáfá-t, az nem csekélység. De ha a gyakorlók önként meg akarják oldani maguk között a helyiségek problémáit, nem vagyok ellene, máskülönben ez nem megengedett.  

Kérdés: Újabban észrevettem, hogy az idő ebben az évben gyorsabban halad, mint a múlt évben, mit jelentsen ez? 

Mester: Természetesen én már beszéltem korábban erről, mert nem könnyű, hogy az emberek higgyenek ebben, ha erről beszél az ember, azonkívül nagyon magasan kell legyen elmagyarázva, de ti mindig ilyen dolgokról kérdeztek. Valójában én túlszárnyalok minden időt, miközben ezt a dolgot csinálom. Különben, gondold csak át, ha egy élőlény egy időmezőbe jutott, korlátozva van attól az időtől; ha egy másik időmezőbe érkezik, megint korlátozva lesz attól az időmezőtől. Ha én egy életet, tíz életet, száz életet, ezer életet, tízezer életet is használtam volna el erre, nem tudtam volna befejezni ezt a dolgot. Ennél a dolognál én túlszárnyalok minden időt és egy idő által sem vagyok korlátozva. Azért hogy felgyorsítsam ezt a dolgot, az egész égitestnek az időit (idejeit) fel kell gyorsítsam, ezért a legnagyobb Fálun a legmagasabb helyen még azon van, hogy egyre gyorsabban forogjon és ezt előre hajtsa. Az egész égitest össze van kötve fentről lentig, ezért az idő egyre gyorsabb lesz. Milyen gyors hát körülbelül? Mert a különböző időterekben levő élőlények számára, bármilyen gyorsan is halad az idő, olyan gyorsan fog lefolyni minden a dimenziójukban, így ők nem tudják észrevenni, hogy ez gyors. Meg tudjátok érteni, mire gondolok? Még mindig 24 óra van naponta és mindannyian különböző dolgokat csinálnak ezután is, mint előtte, és az idő ebben az egész dimenzióban gyorsabban lett előre hajtva, az óra azonban még mindig egy 24 órás ciklusban jár, ezért az emberek ezt nem érzékelik gyorsnak. A napkelte és naplemente, amit az emberek látnak, ezen a módon jár körbe.

Ha minden fel van gyorsítva, minden gyorsabban folyik. Az anyagcseréd, a mozdulataid mindegyike, mindegyik pillantás részedről, a gondolkodásmódjaid mindegyike fel van gyorsítva ezáltal. A környezetek is, amelyekben különböző szintek élőlényei élnek, szintúgy fel vannak gyorsítva, minden gyorsabb lesz, akkor senki sem tudja többé észrevenni, hogy ez gyors. Milyen gyors lett hát? Egy nap a mostani időnkben körülbelül egy másodperccel egyenlő. Ha az ember utánagondol ennek, az emberek valójában nagyon szánalomra méltóak, de az emberek még mindig érdeklődéssel végzik az emberi dolgaikat, az emberek még nagyszerűnek tartják saját magukat, az emberiség szintén még ilyen és olyan messze akar fejlődni. Az emberek pontosan emberek, ők még csak azt sem tudják, ha azon vannak, hogy megsemmisítsék saját magukat. Ha klónozott emberek valóban elő lesznek állítva, akkor az az időszak az, amelyikben a földönkívüliek hivatalosan kicserélik az embereket, mert az istenségek egy ősszellemet sem fognak elrendezni ezeknek az előállított embereknek, akkor ezek az előállított emberek olyanok, mint a hullák. Ha nincs neki ősszelleme, akkor ő halott, miután a világra jött. Mit csinálnak ezzel [azután]? Egy földönkívüli ki fogja használni akkor a hiányosságot (lyukat) és belemegy, ő lesz az ősszelleme. 

Kérdés: Tanulhatja tovább az ember a ,,Zhuán Fálun“-t, miután eljutott a beteljesüléshez?

Mester: Az istenségek a mennyben szintén azon vannak, hogy a Dáfá-t tanulják, de nem ilyen írásjegyekben van, hanem a Fá-nak a megtestesülése az ő mindenkori szintjeiken.

Kérdés: A művelés útja a Mester által lett elrendezve. Az zavarná a művelést, ha az ember szándékosan megváltoztatja a munkakörnyezetét és a létkörnyezetét?

Mester: Remélem, hogy nem önszántatokból kutattok szántszándékkal szenvedés után. De létezik egyvalami, ha te úgy véled, hogy neked megvannak a feltételeid és megengedheted magadnak és szeretnél egy jobb  munkát keresni, akkor amellett vagyok, hogy csináld azt. Ha gondolod, hogy megvannak az ilyen feltételeid és minden területen megengeded magadnak, úgy szeretnél elköltözni, az mind nem zavar, talán előre van látva a művelésben. Természetesen, ha te feltétlenül meg akarsz tenni valamit, amit nem tudsz megcsinálni és ráadásul feltétlenül szenvedés után kutatsz, akkor talán rosszul fogod csinálni a dolgot. De a Fá-alapelvek felismerésében a Dáfá-ban, ti egyszer valóban utána kellene gondoljatok és nem kellene makacsul ellene cselekedni.    

Kérdés: A Mester azt mondta, hogy nem szabad a Fá-ról beszélgetni (vitatkozni) és azt kutatni [nekünk nem kellene elemeznünk a Fát vagy nem kellene megjegyzést tennünk vele kapcsolatban]. Egyesek viszont azt hiszik, hogy az szintén nem megy, ha az ember a Fá-ról való saját megértéseiről beszél.

Mester: Hogyan mehetne hát az? Akkor az mind hibás, hogy mi ma itt ülünk és a Fá-ról beszéltünk? Ezt nem lehet így érteni. Ha nem lenne megengedett, hogy saját tapasztalatokról beszéljünk, mint a mai Fá-konferencián, akkor azt mondom, hogy az hibás. De másfelől, ha te arról a ragaszkodásról szeretnél nyilatkozni, amit nem tudsz elengedni, a Fá-ról való hibás megértésekről, amelyek a ragaszkodásaid által vannak okozva, ami egy irányító hatást okozhatna a Dáfá számára, akkor az szintén egy probléma, úgy gondolkodj el többet arról, miért nem hagynak mások beszélni téged. Ha neked nincs ez a problémád, akkor a másik hibás. Ha ti ezen a szentséges Fá-konferencián az én szájamon keresztül akartok megítélni vagy kritizálni valakit, azt mind nem érhetitek el, mert én láthatom ennek a gondolatodnak a származását.      

Kérdés: Egy napon hirtelen megértettem, hogy a ,,Mester“ szó egy teljesen új tartalmat kapott, ez a legszentségesebb szó.

Mester: Ez azt jelenti, hogy neked meg lett mutatva a tartalom ezen szó mögött. A Dáfá egyetlen egy szavát se becsüljétek alá, mindegyik szó mögött buddhák vannak, mindegyik írásjegy a Fá-hoz tartozik. Ezért, ha némelyek azt mondják:  a Fá olvasásánál én részeket keresek ki, ezt nem olvasom, azt nem olvasom, ezt nem tudom megérteni, azzal a bekezdéssel nem értek egyet – akkor te semmit sem láthatsz.

Kérdés: Őn sok különböző szinten épített fel mennyországokat, milyenek a megnevezései ezeknek a mennyországoknak?

Mester: Emberek csak a Sákjamuni buddha szintjén levő tathágatákról szabad tudjanak. Még magasabb istenségekről semmit sem tudhattok. Én többször beszéltem erről. Már kezdetben megmondtam, hogy az embereknek ezt nem szabad tudniuk. Még csak a nevüket sem szabad tudják az emberek a még magasabb istenségeknek. Nem megengedett, hogy emberek ajkukra vegyék a nevüket, az semmi más sem lenne, mint hogy káromolják őket, mert az emberek számukra túlon-túl alacsonyak és nem érnek semmit. Én mondom nektek, az istenségek sohasem tekintették az embereket hozzájuk hasonlónak. Ugyan rendelkeznek együttérzéssel és könyörületességgel az emberekkel szemben, ők könyörületesek az emberekkel szemben, mint egy élőlénnyel, de ők egyfajta állatnak tartják az emberiséget. (Az viszont nem az a fogalom, mint az evolúcióselméletben.)     

Kérdés: A Fálun Dáfá egy történelem előtti periódusban embereket váltott meg átfogóan, a jelenlegi emberiségben első alkalommal lett egy ilyen magas Fá terjesztve, az, ami korábban lett terjesztve, az ugyanaz, mint a most terjesztett Dáfá?

Mester: Először is, ki terjesztette a világegyetemnek a Fá-ját a legeslegelső alkalommal? Másodszor, feltéve, ha én egy részét terjesztettem ennek a kozmikus Dáfá-nak a későbbi történelemben, hát nem ezt a Fá-t terjesztettem? Kellett nekem ilyen magas Fá-t magyaráznom, ha az embereknek magyarázom a Fá-t? Ez nem kell legyen. Ha nem azért jöttem volna a történelemben, hogy helyreigazítsam ezt a Fá-t, hanem csak azt a részét magyaráztam volna el a Fá-nak, amelyik az emberek megváltására szolgál, az nem a világegyetem Fá-jához tartozott volna?  Én csak elmondtam valamit, ami ahhoz a szinthez (arra a szintre) tartozik, amit az embereknek tudniuk kellene, de nem valami még magasabbat, az nem tartozik ehhez a Fá-hoz? Szintén ehhez a Fá-hoz tartozik.   

Kérdés: Miért keletkeznek élőlények a világegyetemben?

Mester: Ahogyan egy mikroba, amelyik a gondolkodásmódjával embereket próbál megérteni, emberi gondolatokkal sohasem lehet tisztában az ember az istenségeknek a létezésével és a gondolkodásmódjával. Az emberek még csak a világegyetemet sem értik meg, még csak azt sem tudják, miről van szó, hogyan tehetnének fel kérdéseket a világegyetemben levő dolgokról? Ez a kérdés olyannak tűnik, mintha azt kérdeznéd, miért létezik a világegyetem. Hadd ne gondolkozzunk arról, miért létezik a világegyetem, miért léteznek élőlények, mert ez nem olyasmi, amit te tudhatsz, nem is olyasmi, amit neked tudnod kellene. Vagyis mindegy, milyen magasra is műveled magad, ez nem olyasmi, amit tudnod kellene. Természetesen, teremtenek egy világegyetemet, amelyik üres, élőlények nélkül, semmi sincs benne, mi értelme van annak? Emberi szavakkal kifejezve, az Úr (minden uralkodó Uralkodója) vagy másképpen mondva a Legeslegmagasabb, aki magában egyesít buddhákat, taókat és istenségeket – így akarta bírni.   

Kérdés: Végső soron mi az értelme egy élőlény létezésének?

Mester: Te az emberi gondolkodásmódban töprengsz a világegyetemnek és az életnek az értelméről, ez egyáltalán nincs úgy, ahogyan az emberek értik meg. Vegyük az embereket példaként, ha az embereknek nincs meg többé a kívánságuk, hogy éljenek, akkor nem is szükséges idejönnöm, hogy elmagyarázzam a Fá-t. Az embereknek éppenséggel mindannyiójuknak megvan a kívánságuk, hogy éljenek. Az emberekkel, akiket itt magyaráztam el neked, az emberekre egészként gondolok. Valójában ti egyáltalán nem érthetitek meg az általam elmagyarázott még magasabb tartalmat, amelyik túlmegy a tudásotokon. Különböző szintek élőlényei számára létezik egy értelem a létezésük számára és egy igaz megértése az életnek. Az igaz megértés az ő szintjeiken teljesen más, mint a ti megértésetek. Mert az emberek felismerései mind fordítottak, ők nem láthatják az igaz arculatot és nem láthatják a kilátásaikat, semmit sem ismerhetnek fel alaposan és semmin sem láthatnak át. Bármilyen messze is lehet fejlődve a tudomány, szintén csak ebben a dimenzióban mozog, ezért van nektek olyan sok furcsa gondolatotok. Ha te egyetlen egy nézet nélkül ítélhetnéd meg a dolgokat, akkor egy nagyon nagyszerű istenség lennél, de az emberiség nem érheti el ezt.     

Te úgy véled: én elérhetem ezt, nézd, mindennel, amit másoknak mondtam, csak jót akarok másoknak, én semmi másra nem gondoltam, ámde a többiek viszont savanyúak [nem kedvelik azt]. Valóban nem létezik többé semmi más a szavaitokban? Tudjátok, milyen hatásuk van a szavaitoknak, amelyekbe bele vannak keverve a megszerzett nézetek és a gondolatok, amelyek különböző időszakokban lettek kialakítva, és a gondolati karma? Egy embernek a gondolatai sohasem lehetnek tiszták. Némelyiknek, amelyik visszatükröződik nálad, tudatában vagy, és egy másiknak, amelyik nem tükröződik vissza nálad, nem vagy tudatában. Sőt némely emberek nincsenek tudatában, ha ezek a gondolatok vissza is vannak tükrözve náluk. Így egy ember szavaiban túl sok tényező és bonyolult dolog létezik. Az emberek számára az istenségek által kimondott szavak abszolút tiszták. Te úgy véled, hogy könyörületes vagy. Valójában nagyon sok emberi nézet van belekeveredve a könyörületességedbe, amelyik különböző időszakokban jött létre. Mert a te gondolkodásmódod egy embernek a gondolkodásmódja, a gondolataidban minden lehetséges létezik. A gondolataidban, amelyek a gondolkodásmódod [elméd] által vannak kibocsátva, minden lehetséges létezik. A művelésnél nevezetesen minden tisztátalan, minden alacsony el kellene legyen távolítva művelés által wegkultiviert.   

Kérdés: A sírás tulajdonképpen csak egy rövid időtartamú állapot kellene legyen, de miért nem gyűrtem le még mindig ezt az állapotot több mint egy év óta?

Mester: Akkor talán ez is egy zavarás. Miért nem lehet még mindig legyűrve? Sőt a Fá-t sem hallgathatja többé az ember és egyre tovább sír, akkor az már nincs rendben. Természetesen nem erre a gyakorlóra gondoltam. Ha nálad ez az állapot valóban bizonyos dolgok közben bukkan fel, és nem zavarja a művelésedet, akkor lehetne, hogy létezzenek más okok. Amit te korábban hibásan csináltál vagy a megváltozott állapot, amit éreztél, mindezeket a változásokat még csak álmodban sem képzelheted el. Te a pokolból lettél kihozva és megtisztítva, még neked lesz adva  mind a nagyszerű dolog, hogyan lehetne, hogy ne sírjál?  

Talán valamelyik életben személyes sorskapcsolatotok volt velem, minden lehetséges, ilyen egy ok ez. 

Kérdés: Az élőlények, amelyek – mint például – a 18 karátos arany világában jöttek létre, többé nem tiszták. Ha a Fá-helyreigazítás után egy olyan világba, mint a 24 karátos aranyé, kellene visszatérjenek, velük szemben magas követelmények kell legyenek felállítva és csupán úgy juthatnak el a beteljesüléshez, stimmel ez? 

Mester: Helyes, de ezt nem lehet egyszerre elérni, hanem ezt a pontot fokozatosan éri el az ember a folytonos művelési folyamat közben. Addig az ideig minden magától értetődő és nagyon természetes, nincs rád kényszerítve, hogyan kellene cselekedjél. Ha erre a kérdésre jutok, emlékszem egy akkori dologra, mikor néhány problémát oldottam meg számotokra. Mikor mindent rendbe hoztam az életetek  mikroszkopikusától fogva, észrevettem, hogy még mindig nem volt rendben. Megállapítottam, hogy a még mélyebben elrejtett helyeken, amelyek az életeteket képezték, az alapanyagok ráadásul már el voltak idegenedve, azok képeztek makacsul mindent, ami nem hagyta magát megváltoztatni. Más istenségeknek a szemében ennek az élőlénynek a lénye is nem volt többé rendben, így ezt a világegyetemet egyáltalán nem lehet többé megtartani, de én ezt mind megváltoztattam számotokra. (taps) Ez a dolog nagyon nehezen volt megcsinálható. Ha csak egy picit félresikerült volna vagy nem lett volna jól megcsinálva, minden befolyásolva lett volna a jövőtökből, nagyon nehéz volt megcsinálni. A végén azt gondoltam, mikor én akkoriban elkezdtem a Fá-helyreigazítást, ez a dolog nagyon nehéz volt. Amit elmagyarázok, az az a jelenség, amelyik nálatok létezik, Akkor még magasabb szinteken nem létezik éppúgy ugyanaz a mikroszkopikusabb és még mikroszkopikusabb helyzet? Ezért volt elég nehezen elintézhető ez a dolog. De én mindent megcsináltam, úgyhogy el vannak érve a kritériumok, azonkívül a múltnak a legjobb kritériumai még túl vannak lépve. (taps)       

Azt is megállapítottam, hogy az emberiség elidegenedésének az oka abban rejlik, hogy a nagyon magas szinteken levő elég magas alapanyagok el voltak idegenedve, azonkívül ezek az elidegenedett dolgok nagyon makacsok. A közvetlen megnyilatkozás itt az embereknél abban mutatkozik meg, hogyan viselkednek a mai fiatal emberek: felelőtlenül, hebehurgyán, féktelenül, hangosan üvöltő zenét hallgatva, furcsán táncolva, számítógépes játékokat játszva, mindenképpen a fejükben van az egész úgynevezett ,,a modern élet dolgai“.

Kérdés: Én egyszerú lótuszülésben (féllótuszban) meditálok, az erős fájdalom nem lökésekben jön a lábakba, hanem folyamatosan.

Mester: Természetesen a lökésekben jövő fájdalommal arra gondoltam, hogy az ember már meg tudja csinálni a dupla lótuszülést, akkor előfordulhat, hogy a fájdalom lökésekben jön. Ha te éppen megcsináltad a lótuszülést, a fájdalom tartós, mert még sohasem ültél dupla lótuszülésben. Vagy ha te éppen a lótuszülésbe juthatsz, akkor valóban megszakítás nélkül fáj, úgy mintha egy másodpercet sem hagyna kibírni és gyorsan levetetné a lábaidat, ez pontosan a szív [ez az az érzés, ami neked belül van]. Úgy fáj, hogy te remegsz és alig tudod kibírni, a fájdalom a szívedbe hasít, a szívedet mardossa. Részetekről én mindent mélyen átérezhetek. Ha ez a helyzet el kell legyen magyarázva, akkor két oldalról szemlélve, talán a lábaknak a csontváza kemény, mert a lábaid még sohasem csinálták a lótuszülést, az inaid nincsenek megnyúlva; vagy a karma által lett okozva. Mindkét eset lehetne.            

Kérdés: Mindig úgy találom, hogy van egy lemaradásom a Fá követelményeivel szemben és az az érzésem, hogy az idő már nem elegendő, ez egy ragaszkodás?   

Mester: Az utóbbi rész ragaszkodás, az első rész helyesen van mondva. Egyáltalán ne törődj az idővel, amennyiben te tovább műveled magad, a beteljesülés felé haladsz. De egyvalamit, legyél szorgalmas! Ha azt mondod, én késlekedve csinálom, tíz évet, nyolc évet, húsz évet, hadd csináljam lassan, akkor viszont nem várok rád.  

Kérdés: Minden élőlénynek, amelyik egy művelő által meg lesz váltva a világába a művelése után, van egy sorskapcsolata vele? 

Mester: Minden élőlény a világodban talán rendelkezett egy sorskapcsolattal az embervilágban. Én pontosan csak a szívedre ügyelek. Te a beteljesüléshez művelted magad, mi van hát azokkal a dolgokkal, amikkel másoknak tartoztál? A művelési folyamatotok közben én a világaitokat is beteljesítem, némely élőlények, amelyeknek tartoztál valamivel, a világod élőlényei lesznek, akkor ők természetesen örülnek. Ez nevezetesen a könyörületességednek és a hatalmas erényednek a megtestesülése, te őket is megváltottad, akkor ez a dolog egy jó dologgá változott át. (taps)

Kérdés: Lehet mondani, hogy a Fá felismerése a művelési folyamatban arra szolgál, hogy a legmagasabb szinten levő Igazságosság, Könyörületesség és Toleranciá-ból felismerjen az ember egy bizonyos tartalmat?  

Mester: Ez nincs úgy. A felismerés, amire gondolok, arra vonatkozik, hogy a művelési folyamatban te egyenes gondolatokkal léphetsz-e fel mindegyik dologgal szemben. Ez a mondat részemről nagyon megfelelően írta le a felismerést a Dáfá-művelésben. Nincs úgy, hogy te ott ülsz és szándékosan gondolkozol: Hadd gondolkozzunk el erről a szóról és hadd nézzük meg, milyen tartalom rejtőzik mögötte. – Nincs úgy. Némelyik embernek éppenséggel rossz megvilágosodási képessége van, mihelyt testileg egy picit rosszul érzi magát, megkérdez, miért érzi rosszul magát: Mester, hogyhogy rosszul érzem magam. Vagy megkérdez másokat, mi baj van ma vele. Holnap megint egy kellemetlen dologba ütközik: Miért ütközök mindig kellemetlen dolgokba? Akkor azt mondjuk, hogy ennek az embernek egy elég alacsony megvilágosodási képessége van. Valójában, miközben a teste rosszul érzi magát, éppen a betegség van lebontva számára vagy az egy olyan állapot, amelyik a gong növekedésénél lépett fel, és ő rosszként érti meg azt. Ha szomorúságba ütközik, az pontosan egy esély, hogy megemelje a xinxingjét, hiszen neki művelnie kell magát. Hogyan kellene menjen ez vele [Hogyan vihetné véghez azt], ha ezek a feltételek nem léteznek? Nem tudja elviselni ezt és azt, hogyan művelheti még magát? Akkor egyáltalán nem művelheti magát többé az ember. Az ennek az embernek egy nagyon alacsony megvilágosodási képességét jelenti. A felismerés, amiről én beszélek, az nevezetesen így van elgondolva.      

Kérdés: Kínában, valamint a világon, sok ember létezik, aki nem műveli magát. Mester, kérem, mondjon nekik néhány mondatot, amelyik a legfontosabb. 

Mester: A Fá-nak, amit elmagyarázok, megvan az értelme és a célja. Az emberek pontosan emberek. Mit kellene mondjak az embereknek véleményed szerint? Én veletek beszélek, én mondom nektek, benneteket viszont nem tartottalak embereknek, mivel ti a művelésnél levő emberek vagytok, ti egy istenségnek az állapotában vagytok. (taps)

Kérdés: A tanácsadóhely csak a lakóhelyük közelében engedi meg a gyakorlóknak, hogy végezzék a gyakorlatokat, nem hagyja őkat közösen végezni a gyakorlatokat és terjeszteni a Fá-t.

Mester: Ez az eset, amit leírtál, talán neked egy hibás megértésed. De azon tanácsadóhely illetékesének egy hibás eljárása is lehetne a munkánál, mindkét lehetőség létezik. Nem tudok semmi konkrétat mondani neked. De neked meg kellene jegyezned egy mondatot tőlem: Ha két ember közt egy konfliktus jön létre és ez látva van egy harmadiktól, a harmadik is utána kellene gondoljon egyszer, hogy nála nincs-e rendben valami: Miért láttatják ezt velem? Ha ez így van, mindkettő, akinél a konfliktusok létrejöttek, igazából magánál kellene utánanézzen, hiszen befelé (belsőleg) kellene művelje magát az ember. Ha észreveszed, hogy ezt a dolgot nem tartod helyesnek, az a te nézetednek nem felel meg vagy a Dáfá-nak nem felel meg? Ezen is el kellene gondolkodnod egyszer. Ha a megfigyelésed helyes, akkor a Dáfá-val szembeni felelősségből kifolyólag, szóba hozhatod a tanácsadóhely vezetőjének a te helyes és ésszerű véleményedet. Gondolom, mivel ő egy művelő, el fog gondolkodni azon, így van ez.     

Kérdés: A Mester az ,,Állhatatosan és tartósan [Határozottan és szilárdan]“ című jingwenben azt mondta, hogy a más dimenziókból származó zavarások azért lépnek kapcsolatba a gyakorlókkal különböző módokon, hogy szabotáljanak.   

Mester: Mondjuk egyszer úgy, ha csináltatnak veled valamit, ami nem felel meg a Dáfá-nak, akkor nem kellene megtedd; ha neked mozdulatok vannak megtanítva, amelyek nem tartoznak a Dáfá-hoz, nem kellene megtanuld azokat; dolgokat, amik nincsenek előrelátva a Dáfá-nkban, nem kellene megtegyél és nem kellene követned őt, akkor az elegendő. Némely rossz dolgok a Fá-testemnek adják ki magukat, akkor uralkodj magadon és ítéld meg a Dáfá-val. A Fá-test utalásaira hagyatkozni, mit kellene csináljon és hogyan kellene viselkedjen valaki, az már önmagában a démonok megidézése. 

Kérdés: Mester, talán elmesélhetne nekünk néhány történetet az Ön Fá-terjesztésének az idejéből? 

Mester: Amit elmesélhetek neked, az pontosan ez a Fá. Hogyan műveled felfelé magad, arra kellene összpontosítanod. Ha más dolgokat szeretnél megtudni, akkor a beteljesülés után, de most ne add át magad képzelgéseknek. 

Kérdés: A mélyebb értelme annak, hogy a Mester egy Fálun-t ad a tanítványoknak, abban áll, hogy soha többé ne essenek le, miután eljutottak a beteljesüléshez és visszatértek az eredeti pozíciójukba. 

Mester: Nevezetesen úgy akartam csinálni. (taps)

Kérdés: Li Tanár, kisugározhatja-e Ön a fényét és meglátogathatja-e Afrikát?

Mester: Némelyek nem olyanok, ahogyan te azt elképzeled magadnak. Valójában a kínai gyakorlók között vannak némelyek, akik az élőző életükben talán fekete emberek voltak; a fehér tanulóink között is talán szintén vannak egyesek, akik fekete emberek voltak. Ez tehát azt jelenti, egy ilyen nagy dolog nem olyan egyszerű, mint ahogyan felszínesen megjelenik és ahogyan te gondolod. Én senkit sem fogok kihagyni, aki meg kell legyen váltva. (taps) Remélem, hogy ti többet olvassátok a könyvet, többet tanuljátok a Fá-t, folytonosan emelitek magatokat.

Kérdés: Kérem, magyarázza el egyszer, hogyan kerülhetnénk el, hogy a Fálun Dáfá egy vallássá váljon, miután Ön felhagyott a Fá-terjesztéssel? 

Mester: Emiatt nem szükséges aggódnotok. Ezzel a Fá-val én mindent a végére fogok juttatni az embervilágban [Egész végig evvel a Dafával egyetemben itt leszek, amíg befejezek mindent ebben az emberi világban]. (taps)

Kérdés: Ha teszek valamit, ami szórakoztat vagy örömet szerez, egy bűnös érzésem van, miért van ez így? 

Mester: Én mondom neked, sok dolog, ami egyvalakit szórakoztat, nem mindig jó. Miért? Mert a modern emberek mindannyian alkalmazkodtak ennek a mostani időnek az áramlatához, ők nem láthatják a dolgok rossz oldalának a létezését. Ha te a korábbi embereknek a régi nézeteivel szemlélsz meg valamiket, meg fogod állapítani, hogy azok nem helyesek; és ha a Dáfá-val ítéled meg, meg fogod állapítani, hogy azok még kevésbé helyesek és nem felelnek meg a Fá-nak. Azonkívül a szórakozás és játék utáni erős vágy szintén ragaszkodás, az zavarja a Dáfá-művelést.    

Kérdés: Néha felvillan röviden a xinxing-emelésnek egy jelenete a fejben, azt az érzést adja nekem, mintha igaz lenne.

Mester: A xinxing emelésének egy szép jelenete természetesen valami jó dolog, azonkívül valóságos. Jelenleg a megértéshez csak ezen az úton és módon érzékelhetitek, még nem nyilvánulhat meg a hétköznapi emberek valóságában, mert ti még a művelésnél vagytok, aminél még egy hétköznapi embernek a testével rendelkeztek. Egy hétköznapi ember testén még nagyon sok rossz dolog létezik, nem szabad ezeket a dolgokat magában hordja és egy istenségként viselkedjen. Mellékesen mondok még egyvalamit, egy rövid idő óta sokaknál közülünk létezik egy tendencia, úgy az új, mint a sokéves tanulóknál is, ők ragaszkodnak az égi szemhez. Én mondok neked egy igaz szót, egy nagyon nagy ok erre az, hogy a gondolataidban nagyon sok rossz gondolat és nézet létezik. Ha az égi szemeteknek a bölcsességszeme látta a képeket, amelyek túlmennek az emberi dimenzión, ők is láthatják azokat. Nem szabad megengedni ezeknek a rossz dolgoknak, hogy lássák egy isten valódi alakját, azt megértetted? Ezért sokan nem láthatnak átmenetileg.     

Kérdés: Én ismerem a xinxingem állapotát, egyidejűleg az az érzésem is van, hogy démoni tulajdonságokkal rendelkezem. Hogyan távolíthatom el a démoni tulajdonságokat?

Mester: Valójában ez egy nagyon jó állapot. Ez azt jelenti, te érezheted a rossz oldaladat. Akkor taszítsd le, állj ellen neki, te nem akarsz rendelkezni vele, űzd el a gondolataidban, ne cselekedj az ötletei szerint, ne tegyél újra olyan rossz dolgokat, akkor te pontosan a művelésnél és emelkedésnél vagy, ezt pontosan művelésnek hívják.

Kérdés: A közös gyakorlatoknál, jobb az Ön által mindegyik gyakorlat számára elmondott mantrákat hallgatni vagy jobb közösen elmondani őket?

Mester: Már elegendő, ha a szívében szavalja el őket az ember. Hiszen a mi mantráink mind a szívben kellene legyenek elszavalva. De nem is vagyok ellene, ha kimondod azokat. Természetesen, ha hangosan mondjátok ki azokat, talán a közös gyakorlatoknál valamivel jobb, mert akkor szinkronban van (egyforma), ezt csinálhatjátok kedvetek szerint. Én nem ügyelek a formára, de ha a közös gyakorlatoknál egy keveset egyformábbak (jobban szinkronban) vagytok, az másoknál is egy jó benyomást hagyhat hátra, nem igaz? Ezt a helyzetetek szerint csinálhatjátok, én nem vagyok ellene, nem is állíthatok fel valamilyen szabályokat számotokra. Csináljátok a saját helyzetetek szerint. Ha jónak találjátok, akkor csináljátok éppen úgy.    

Kérdés: Mester, kérem, mondjon néhány szót a számos gyakorlónak a szárazföldi Kínában, az nagyon értékes lenne a Fá-tanulásunk és a szorgalmas előrehaladásunk számára. 

Mester: Valójában mindaz a Fá, amit éppen elmagyaráztam, a szárazföldi Kínában levő gyakorlók számára is van, mert tudom, hogy a videofelvételeitek és hangszalagfelvételeitek tovább lesznek adva Kínába. (taps)

Kérdés: Ön azt mondta, hogy az emberi érzelmeknek a ragaszkodását el kellene engedni. Miért törhetnek még fel egy istenségnél a könnyek? 

Mester: Azok könyörületes könnyek. De az érzései és felismerései egyáltalán nem ugyanolyanok, mint az emberi érzelmek, azok semmi esetre sem tartoznak ugyanahhoz a szinthez és ugyanahhoz a fogalomhoz. Azonkívül egy még magasabb és még magasabb szinten levő istenség nem fog könnyeket hullatni az emberekért, ő az alatta levő élőlényekért fog könnyeket hullatni, mert az ő szemében az emberek pontosan emberek. 

Kérdés: Önszántamból én semmit sem akarok tenni, miután elolvastam a Mesternek a jingweneit, meg vagyok rázva és érzem a sürgősséget, belsőleg viszont nem mindig tudom megemberelni magam.

Mester: Ez éppen a lustaság, ami kínozni kezd téged, ezért neked át kellene törnöd azt. Mindegyik találkozni fog vele, néha erős, néha enyhébbnek tűnik. Ez éppen az a dolog, ami akadályoz téged a gyakorlásnál, úgyhogy a művelésnél nem haladhatsz előre szorgalmasan. Törd át! Hatolj át rajta, talán ennek az akadálynak a kulcsa és a magva olyasmi, amihez ragaszkodsz. Ha felnyitod, talán egyszerre félretolhatod és áttörheted. (taps)  

Kérdés: A jövendő világegyetemnek ősi élőlényekre van szüksége, így jött (el) a Mester. Talán úgy van, hogy a földön valamivel több ilyen ősi élőlény létezik? 

Mester: Én nem azért jöttem, hogy itt valamilyen ősi élőlényeket váltsak meg, az nem ez a fogalom. Ha én itt az emberek között magyarázom a Fá-t, minden dimenzió hallhatja a Fá-t, így én azért jöttem ide, hogy elmagyarázzam a Fá-t. Különben, ha én a Fá-t valamilyen szinten magyaráznám el, mindannyian ezen szint alatt, bezárólag az emberekkel, nem hallhatnák. Természetesen különböző szinteken léteznek ősi élőlények.  

Kérdés: A szárazföldi Kínában nagy mennyiségben vannak buddhista szertartások végrehajtva?

Mester: Mi nem törődünk ilyen dolgokkal, ezek mind a hétköznapi emberek dolgai. A buddhista szertartásokkal azt a célt követi, hogy áldásokat kapjon és hogy meggazdagodjon. Miután egy templom lett építve, meggazdagodnak vagy turizmust űznek vele. Az emberek pontosan emberi dolgokat csinálnak, ezért nem is törődünk vele. Mivel a buddhizmus az emberek egy részévé vált, akkor az emberek éppen azt csinálják avval, amit akarnak.   

Kérdés: A Dáfá-tanítványok, akik Kína 19 városából és 33 területéről jöttek, akik részt vesznek ezen a Fá-konferencián, üdvözlik a Mestert a területeiken élő összes Dáfá-tanítvány nevében.  

Mester: Köszönöm mindannyiótoknak. (taps)

Kérdés: A Dáfá-tanítványok más országokból, akik részt vesznek ezen a Fá-konferencián, üdvözlik a Mestert az országaikban és területeiken élő összes Dáfá-tanítvány nevében.

Mester: Köszönöm mindannyiótoknak. (taps)

Néhány gyakorló azt akarja, hogy a nagy kézmozdulatokat végezzem, szükséges ez? (taps)

Jó, elvégzem a nagy kézmozdulatokat számotokra. Aztán a végére fog jutni ez a mi Fá-konferenciánk.

A Fá-konferencia azonnal a végéhez ér, ez a Fá-konferencia nagyon sikeres volt. Tudom, hogy ezen a Fá-konferencián keresztül minden gyakorló megemelkedett bizonyos mértékben, mindannyian megtalálták a lemaradásukat és tudnak még szorgalmasabbak lenni és állandóan előbbre jutni. (taps) A konferencia tökéletesen elérte a remélt célját, az nagyon jó. A sokéves tanulókon kívül léteznek még egyesek az itt jelenlevők között, akik első alkalommal jöttek, hogy hallják a Fá-t. Remélem, hogy mindenki, aki belépett ebbe a konferenciaterembe, kaphat egy ,,Zhuán Fálun“-t és látja, mi ez a Dáfá és megismeri, mert én mondom neked, ebben a pillanatban több mint 100 millió ember létezik a világon, aki eszerint műveli magát. (taps) Előzetesen azt kívánom nektek, hogy ti ezt a Fá-konferenciát ösztönzésként vegyétek, hogy még szorgalmasabban haladjatok előre, és még gyorsabban emeljétek meg a szintet. A hátramaradottak ezáltal gyorsan felzárkózhatnak; és azok, akik a hibás útra jutottak, gyorsan visszatérnek a helyes útra! (taps) Az esély nem szabad legyen elszalasztva, az idő nem jön el újra, nem szabad az esélyt újra és újra elszalasztani. Tudom, miután elmúlt a Fá-konferencia, ez egy ösztönzés lesz Kelet-Amerika vagy az egész USA számára vagy más területek számára, még több ember fog részt venni a Dáfá-művelésben, lesz jó ember a világon, fog még jobb emberré válni, a még magasabb szinteken levő jó emberekig. (taps) Nem beszélek már tovább, csak ennyit. Köszönöm nektek és remélem, hogy korábban eljuttok a beteljesüléshez. (taps)       

 

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült : 

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch 

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz im Osten der USA

 

http://www.falundafa.de/ 

http://www.falundafa.de/herunterladen/USA_Osten_1999.doc

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében