hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 


 

Fá-magyarázat

a Fá-konferencián az USA keleti partján
 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Utolsó változtatás 2008 augusztus 15.)

Fá-magyarázat a Fá-konferencián az USA keleti partján

 

(1999.03.27.–28. New-Yorkban)

Tulajdonképpen az USA keleti partján élő Fálun Dáfá-tanítványok ezt a Fá-konferenciát tapasztalatcserére és Fá-tanulásra szervezték meg, de ahogyan most kinéz, a jelenlevők közül szintén sokan más országokból vagy más területekről jöttek. Talán mindannyian gondoltatok már arra, hogy esetleg fog jönni a Mester. Itt még egyszer tudatom veletek: Ha a jövőben bármilyen területen konferenciák zajlanak le a tapasztalatcserére, én talán nem fogok odamenni. Így neked nem szükséges hiábavalóan odamenned. Mert az egész világon szinte mindegyik héten lezajlik egy Dáfá-konferencia a tapasztalatcserére. Én nem tudok mindegyiken részt venni, ezt már most tudatom veletek. 

Továbbá ez a konferenciánk viszonylag jól meg van szervezve. Sok tanítvány csendben sok munkát végzett, ők sok erőfeszítést tettek ezért a konferenciáért. Ezen a helyen én mindannyiótok nevében megköszönöm ezeknek a tanítványoknak, hogy egy ilyen környezetet teremtettek számunkra. Ugyanakkor mi is felttétlenül jól kellene megtartsuk ezt a konferenciát, egy Dáfá-konferencia semmiképp sem szabad formalitássá váljon. Feltétlenül egy olyan konferenciává kellene tegyük, amelyiken keresztül tényleg megemelkedhetünk és megtalálhatjuk a saját lemaradásainkat és hiányosságainkat. Valóban elő kellene tudja segíteni mindannyiunk megemelkedését és beteljesülését, azért hogy meg is érje azoknak a tanítványoknak az erőfeszítéseit, akik hozzájárultak a konferenciához, és avégett hogy valóban el lehessenek érve azok a hatások, amiket a konferenciánk kellene megcélozzon. A konferenciák más területeken is ilyenek kell legyenek, feltétlenül így kell megtartani a konferenciákat, hogy valóban előnyösek legyenek a művelésetek és megemelkedésetek számára és ne váljanak formalitássá. 

A művelésnél nem azon múlik, milyen sok ember létezik. Azt mondtam, nem fektetek hangsúlyt arra, hogy sok vagy kevés ember létezik. Még ha az embereknek egy százaléka is műveli magát, úgy az én dolgom nincs hiába megtéve, nem beszélve arról, hogy mi olyan sokan vagyunk. Ti mindannyian azon vagytok, hogy műveljétek magatokat és az emelkedésetek nagy mértékű. Mindannyian azon vagytok, hogy gyorsan megemelkedjetek. Szintén mindannyian egészen szorgalmasan haladtok előre, azt is láttam. Jelenleg egyre több ember ismeri meg a Dáfá-t a világon, és egyre több ember fog létezni, aki tanulja a Fá-t. Így ennek megfelelően szintén adódhatna néhány probléma, nevezetesen, mikor ti kezdetben megismertétek a Fá-t, szinte mindannyiótoknak sok kérdése és tisztázatlan dolga volt, az elégtelen felismerések alapján sok probléma keletkezhet. Én azt mondom a jelenlevő új tanítványainknak: Mindegy, hogy milyen nemzetiséghez és melyik országhoz tartozol, a Fá-tanulásnál állandóan olvasnod kellene a könyvet, csupán úgy oldhatod meg a szívedben levő kétségeket és kérdéseket. Mindegyik konferencián mindig azt mondom: A művelésnél nektek újra és újra olvasnotok kellene a könyvet. Miért mondom én ezt újra és mindig újra? Mivel minden nap jönnek új tanulók, hogy tanulják a Dáfá-t, ezek a szavak később is újra és újra el kell legyenek mondva. Más szavakkal, én terjesztem ezt a Fá-t. A cél abban rejlik, hogy az emberek művelhessék magukat és megemelkedhessenek, ez kétségtelenül így is van, a gyakorlatban is be lett bizonyítva, hogy ez el lehet érve. 

Mindazonáltal mi mindannyian tudjuk, hogy nekem ez a hús-vér testem az embervilágban éppen csak egy ilyen ember. Ha én mindegyik tanulónak elmagyaráznám, hogyan kellene művelje magát, mint mndannyian tudjátok, az nagyon nehezen érhető el. Mert kerek 100 millió ember létezik, aki tanulja, a jövőben még sokkal, sokkal, sokkal több fog létezni. Ez a Dáfá tehát már el lett terjesztve, és én nem is tudom az embervilágban mindegyiknek szemtől szembe elmagyarázni és tanítani őt. De azt akarom, hogy megemelkedj, én valóban hagylak megemelkedni, sőt a beteljesülésnek az állapotát elérni. Ha viszont ezt nem tudnám lehetővé tenni, akkor nem azon lennék, hogy becsapjalak benneteket? De a gyakorlatban be lett bizonyítva, hogy ti nemcsak felfelé műveltétek magatokat, hanem nagyon is jól műveltétek magatokat. Ez tehát azt bizonyítja, hogy viselni tudom értetek a felelősséget. Amit mondok, annak megvan a célja. Éppen azt mondtam, hogy ilyen sok tanulónál nem találkozhatom veled és nem taníthatom meg neked személyesen kéz a kézben. De ameddig olvasod a ,,Zhuán Fálun“ könyvet, mindent megkaphatsz, amit meg kell kapjál. (taps) Tudjátok, hogy ez a könyv nem egy normál könyv, ez a Fá. A mi emberi társadalmunknak is vannak különböző törvényei, különböző elméletei és különböző tanai. De én mondom neked, ezek mind emberi dolgok, ezek az emberek dolgai az emberi társadalomnak a szintjén. De az, amire ma tanítalak téged, messze túlmegy az emberi társadalom összes tanán és a hétköznapi emberek összes törvényén. Ha ez most egy ilyen dolog, természetesen magában hordozza a nagyszerű és elképzelhetetlen tartalmát. Vagyis, ha te művelni akarod magad, ez a Fá valóban az emelkedéshez vezethet téged. Felszínesen nézve ebben a könyvben fekete jelek (írásjegyek) és fehér papír van és nem rendelkezik különbséggel a normál könyvekhez viszonyítva. De az emberek szeme csak az emberi társadalom dimenziójára van korlátozva és csak ezen a módon ismerhet fel dolgokat. Ami túlmegy ezen a területen, azt már nem láthatják az emberek. A mai tudomány szintén nem fejlődött eddig az állapotig és szintén nem ismerheti fel. De más dimenziókban, a még magasabb szinteken, amiket mi, emberiségként még nem ismerhetünk fel, léteznek még különböző életkörnyezetek és dimenziók, amelyekben azok az élőlények léteznek. Vagyis, ami az embereknek ebben a dimenziójában egy könyvként látható, az másképp van, ha más dimenziókban látja az ember, az a mennynek egy Fá-ja. Itt én nem azon vagyok, hogy elmondjam, milyen nagyszerű vagyok én, Li Hongzhi. Gyakran mondom nektek, hogy én pontosan egy ember vagyok. Te nem kell olyan nagyszerűnek tartsál engem. Mert amire én tanítalak, az ez a Fá. A műveléshez vezethet benneteket együttesen, lehetővé teheti számotokra, hogy megemelkedhessetek és megértsétek ezt a Fá-t.         

Mivel sok tanuló nem láthat engem, gyakran mondom, hogy nektek ,,a Fá-t kellene Mesterként tekinteni“. Ez a Fá mindent irányíthat a műveléseteknél, a fehér papír és fekete írásjegyek mögött számtalan buddha, tao és istenség létezik. Miközben olvasod a könyvet, meg fogsz emelkedni; bármelyik szintet akarod elérni, amelyik szinten kellene legyen található a te színvonalad, a mindegyik írásjegy mögött levő istenségek ehhez megértethetik veled a valódi tartalmat különböző szinteken ezen írásjegy (jel) mögött. Ez az oka, amiért az ismételt olvasás közben, ugyanabban a sorban mindig különböző felismerésekre juttok, bármilyen sokszor is olvastátok. A jelenlevőink között nem kevés létezik, aki már több mint százszor elolvasta. A kerek 100 millió Dáfá-tanítvány között nem kevés létezik, aki ezt a könyvet már több mint százszor elolvasta, ennek ellenére ti még tovább olvassátok. Ti már nem tudjátok többé elengedni ezt a Fá-t, mert minél többet olvassátok, annál több tartalmat találtok benne. Minél többet olvassátok, annál többet értetek meg, sokkal messzebb túlmegy azon, amit a mai emberiség felismerhet, bezárólag azzal, amit a modern tudomány felismerhet, ezért emelkedhettek meg ti. Természetesen a Fá irányíthat téged az emelkedésnél és a művelésnél, szintén segíthet neked, hogy nagyon sok dolgot megcsinálj. De én mondom nektek, a te saját művelésed a legeslegfontosabb. Ha egy embernek nincs meg a szíve a műveléshez, semmi továbbiról nem szükséges beszélni. Neked egy állhatatos szíved kell legyen a művelés számára. A Fá-tanuláson keresztül ezeket az alapelveket is megértheted fokozatosan, ezáltal a szíved is egyre állhatatosabb lesz lassanként. Nem szükséges aggódnod a kérdések miatt. Nekem nagyon tetszik, hogy ti kérdéseket ismerhettek fel. Sok kérdés, amit te nem tudsz megoldani és szeretnél megkérdezni, tulajdonképpen tisztázva lehetnek számotokra a művelésetek közben és az állandó olvasás közben. Sok sokéves tanuló tudja: Ha első alkalommal olvassa az ember a könyvet, sok kérdése lesz: Miért? Miért? Sőt sok kérdés a felismerések primitív szakaszában található: Ez mind lehet-e igaz? Ilyen gondolatok fordulhatnak elő. De a második alkalommal való olvasásnál választ fogsz találni mindezekre a gondolatokra és kérdésekre. Miközben második alkalommal olvasod, egyidejűleg új kérdések is fel fognak merülni, de a harmadik alkalommal való olvasásnál ezek megint meg lesznek válaszolva számodra. Ez pontosan egy ilyen folyamat, amelyikben fokozatosan előre jut az ember. Ez nagyon egyszerűnek néz ki, valójában – én mondom nektek, ez éppen a művelés, mert mindegyik alkalommal, mikor olvasod,  te már az emelkedésnél vagy.           

Mint tudjátok, most jó 100 millió ember kapta meg a Fá-t. Egy ortodox művelési út terjesztése közben a történelemben, ez még sohasem ért el egy ilyen nagy számot. Természetesen a szám, amit el akarok érni, még nagyobb; mert ti, sokéves tanulók, mindannyian tudjátok, mivel mi jelenleg egy speciális helyzetben vagyunk találhatóak a történelemben, csupán így van terjesztve egy ilyen nagy Fá. Ezért a művelésnél feltétlenül többet kell olvassátok a könyvet, az a legeslegfontosabb és legdöntőbb lépés az emelkedésetek számára, az egy szükségszerűség. Minden, amivel egy ember a hétköznapi emberek társadalmában találkozik, az emberi társadalom gyakorlati dolga. Ha ti nem használjátok ki jól az időt, hogy olvassatok, az érzületeid a művelésre fel lesznek hígítva, a szíved a művelésre le lesz gyengítve, ez ahhoz fog vezetni, hogy a művelésnél nem haladsz többé olyan szorgalmasan előre; sőt fel fogod adni, ez mind lehetséges. De gyakran gondolom, az ember már megkapta a Fá-t, az nem olyan könnyű. Ha te nem tudod értékelni, az nagy kár. Mert ez olyasmi, ami ezernyi és tízezernyi évek óta, a menny és a föld teremtése óta még sohasem létezett a történelemben. Hogyan lehetett volna lehetséges a múltban, hogy a világegyetemnek az igaz Fá-ja ki legyen hozva és elmagyarázva az embereknek? Az egyáltalán nem volt lehetséges. 

Azt mondtam, mert mi a történelem egy speciális periódusában vagyunk találhatóak, úgy magyarázom el csupán ezt most. Az emberiségnek a társadalma a jövőben egy nagyon nagy változást fog megtapasztalni, a világegyetemben sok speciális jelenség fog napvilágra kerülni. A mai tudomány már felfedezte, hogy állandóan új csillagok vannak képezve és régi csillagok robbannak fel. Az újságban most persze szintén újra és újra tudósítva van, hogy valamilyen helyen, ahol eredetileg semmi sem létezett, most viszont egy új galaxis látható, és sok ősrégi csillag feloszlik és sok új keletkezik. Ezek olyan dolgok, amelyek nagyon messze távoli mennyei rendszerekben történnek; lassanként egyre inkább közeledni fognak ehhez a dimenzióterülethez, amit mi, emberek a hús-vér szemünkkel láthatunk. Ilyen jelenségek mind fel fognak lépni. Természetesen, csak azért mesélem el ezeket a dolgokat, hogy megmondjam nektek, hogy én csupán egy speciális történelmi helyzetben terjesztem ezt a Fá-t. Ezért nektek feltétlenül tudnotok kellene értékelni. Ha te nem tanulod a Fá-t, természetesen nem is tudod, milyen értékes. Ha te tanulhatod a Fá-t, annál inkább tudni fogod értékelni, minél többet tanultad.      

Az emberiség társadalmának az összes vallása egy olyan több mint ezer évnyi vagy körülbelül ezer évnyi időteret tud maga mögött. A hosszú idő folyamán közülük mindegyik elveszítette egy vallásnak a leglényegesebb és legalapvetőbb dolgait. Ez azt jelenti, többé nem tudják teljesíteni azt a célkitűzést, hogy lehetővé tegyék az embereknek, hogy visszatérjenek felfelé, avégett hogy elérjék a beteljesülésnek a mércéjét és a mennyországba menjenek; ez azt jelenti, a jelenkorban nem tudják többé betölteni ezt a szerepet, az emberek csak a saját képzelgéseikben élnek. Ezért választottam ezt az időpontot, hogy a Dáfá-t terjesszem. Nektek tudnotok kellene, ha a Fá általam való terjesztésénél én nem érhetném el a célt, ez ennek megfelelően egy szörnyű problémát hozna magával, amit eddig még sohasem meséltem el nektek. Mielőtt belemennék ebbe a problémába, először egy társadalmi problémáról beszélek. Tudjátok, hogy az emberi társadalomban, különösen az elmúlt egy- vagy kétezer évben nagyon sok különböző tan létezett – jó, gonosz és semleges. Azonfelül még léteztek különböző vallásoknak a tanai. Különösen a nagy ortodox vallások tűzték ki célul maguknak a kezdeti szakaszban, hogy jó emberekké tegyék az embereket. Tetterősen megőrizték az emberi társadalomnak az erkölcsi standardját (színvonalát) és ugyanakkor megemelték azoknak a szintjeit, akik még jobbá váltak, úgyhogy ők visszatértek a mennyországaikba. De a hosszú idő folyamán ezek a tanok fokozatosan fel lettek hígítva a jelenlegi emberek gondolatai és nézetei által, az emberek is egyre kevésbé tudják elfogadni azokat és egyre kevésbé hisznek bennük. Ők egyfajta civilizált viselkedésnek tartják az istentiszteletet a templomban, ahelyett hogy valóban Jézus, a szentséges Mária vagy Jehova szavai szerint cselekedjenek. Anélkül hogy elérted volna ezt, aztán nem mehetsz a mennyországba. Ha te nem tudsz a buddhának a követelményei szerint cselekedni, nem juthatsz majd a mennyországba. Némely emberek azt mondják, hiszen én a szavaik szerint cselekszem. Valójában te még csak azt sem tudod, hogyan kellene viselkedj azok szerint. Ez egy alapvető ok arra, amit mondtam, hogy az ember nem tudja többé a vallásokban művelni magát és azok nem vihetnek többé vissza téged.              

És én ma egy ilyen nagy Fá-t terjesztettem, ez minden ember szívét megrázhatja. Ameddig a könyvet olvasod, tudni fogod, hogy ez egy jó könyv. Ameddig a könyvet olvasod, meg fogod tapasztalni a Fá nagyszerűségét. Amiket én magyarázok, azok a világegyetemnek az igaz alapelvei, mindegyik ember meg lesz rázva ettől a Fá-tól. Azok is, akik nagyon rosszá váltak és teljesen a kozmikus tulajdonságok ellenében cselekszenek, meg lesznek rázva ettől a Fá-tól. Miért? Mivel ők már teljesen szembehelyezkedtek ezzel a Fá-val, nagyon fognak félni és erősen fogják gyűlölni, ez azt jelenti, az ilyen emberek már teljesen tönkrementek! Ezért mindegyik ember meg lesz rázva ettől a Fá-tól, akár helyesled, akár ellene vagy. 

Tehát, mint éppen mondtam, miközben ezt a Fá-t terjesztem, ez egyidejűleg egy nagyon komoly problémát vont maga után. Az összes elmélet, az ősi időtől fogva a jelenkorig, nem vezetheti vissza többé az emberszívet újra abba az állapotba, mint a legjobb időkben. És ez az általam terjesztett alapvető Dáfá-ja a világegyetemnek, ahogyan a gyakorlatban be van bizonyítva, elérheti, hogy embereket a beteljesüléshez vezessen. Mindazonáltal, ha ez a Fá nem tehetné lehetővé számotokra a megemelkedést, akkor az emberiség számára, az ősi időtől fogva a jelenkorig és a jövőig, soha többé nem lenne lehetséges, hogy valamilyen módszerekre tegyen szert, amelyekkel ti megemelkedhettek. Akkor semmiféle remény sem létezne többé az emberiség számára, ez éppenséggel rendkívül veszélyes! Ha ez a Fá nem tudná valóban elérni ezt a hatást vagy szabotálva lenne, akkor az emberiség soha többé nem lehetne megmentve. (taps) Mert ez a világegyetemnek a legmagasabb Törvénye, egy másik törvény sem létezhet, amelyik rendelkezik azzal az erővel, mint a világegyetemnek az alapvető Törvénye. De a gyakorlat bebizonyította, hogy én úgy vezettelek benneteket, hogy ti túljuthattatok ezen a lépésen. Én valóban rávettem a tanulókat a megemelkedésre, én ezt odajuttattam, hogy a tanítványok valóban felfelé művelték magukat, azonfelül még több ember megismerheti. Egészen mindegy, milyen gyorsan csúszik le az emberiség erkölcse és milyen rosszá is vált, én viszont megállapítottam, ámbár az emberek a tudatlanságukban rosszat és valami hibásat tesznek, mihelyt tudomást szereztek erről a Fá-ról, ezen Fá szerint fognak cselekedni. Ez azt jelenti, az emberek még rendelkeznek a buddha-természettel és jószívű érzületekkel, nekik még megvan a jószívű természetük; ők csak tudatlanságból tettek sok rosszat.         

Én vezettelek benneteket és túljutottam ezen a lépésen, ez örömmel tölt el. (taps) A tanulóink számára és az emberi társadalom számára ez voltaképpen a legörvendetesebb, mert ti valóban legyőztétek és kijutottatok a legveszélyesebb helyzetből. (taps) Mint tudjátok, a történelemben sok próféta, sok csigong-mester és a vallásokban sok megvilágosult ember létezik, aki sokat mesélt ezekről vagy azokról a katasztrófákról, amelyek az emberi társadalomban ennek az évszázadnak a végén lépnének fel; sőt az emberiség is egy megsemmisített állapotban lenne található. Természetesen ezt nem én mondtam, én csak a próféták szavairól beszélek.

Hogy valóban meg fog-e történni, erre egy világos választ tudok adni az embereknek. Tudjátok, ez olyan, mint a példa, amit a ,,Zhuán Fálun“-ban meséltem el és neveztem meg. Egy rothadt alma – ha mi megnézzük a földgolyót ebben a gaigantikus világegyetemben, úgy az olyan, mint egy alma – az már teljesen rothadttá vált. Az almában mindegyik molekula olyan, mint minden egyes ember, már teljesen rothadt minden. Nem kellene legyen tehát ez az alma megsemmisítve, eldobva és eltávolítva? Ha az emberi társadalom erkölcse ilyen mértékben rossz lett, az istenségek szemében nem olyan, mint a rothadt alma, ami meg kellene legyen semmisítve? De istenségekként, mint mindannyian tudjuk, különösen az emberi szinthez közel található istenségek, ők könyörületesek az emberekhez, ők pontosan meg akarják menteni az embereket. De gondolj egyszer utána, te egy rothadt almát akarsz megmenteni, úgy véled, hogy ez a rothadt alma nem kellene legyen eldobva és a szobában kellene maradjon; de az egyre rothadtabb lesz és tele van kukacokkal. Te egy kukacokkal teli rothadt almát egy tiszta szobába helyezel, miért rakod oda? Nem teszel valami rosszat, ha feltétlenül oda szeretnéd helyezni? Így van a világegyetemben is, a földgolyó már ilyenné vált, nem kellene legyen már elpusztítva?! Ha bármelyik istenség nem távolítja el, nem tesz-e valami rosszat? De egy istenség más, mint egy ember. Neki vannak képességei és újra frissé változtathatja ezt az almát a legőseredetibb részecskéitől fogva, újra egy friss almává csinálja, megváltoztatja a szerkezetét és újra egy jó almává válik; aki akkor még eldobja, nem tesz-e talán ugyancsak valami rosszat? Mindazonáltal egy szokványos istenség ezt nem csinálhatja meg.

Ma az egész világon 100 millió ember létezik, aki műveli magát. Ők megváltoztatják a saját gondolataikat, jó emberként élnek és a jó felé fordulnak, valóban olyan emberekké válnak, akik elérik a világegyetem különböző szintjeinek a mércéjét. Fel lehet-e akkor ez a földgolyó robbantva és megsemmisítve? Valóra lehetnek-e váltva a próféták jóslatai? Nem lehetnek akkor többé valóra váltva. Ezzel tehát arra gondolok, mától kezdve minden jóslat már elvesztette az érvényességét, mert ma a Dáfá van terjesztve az emberi társadalomban; az emberszív újra visszatér felfelé, nagyon gyorsan megemelkedik. Tegnap jött egy újságíró és meginterjúvolt. Azt mondta, most 100 millió ember tanulja, és hajlamos egy nagyon gyors kiterjedésre, még több ember fogja tanulni. Most 100 millió ember van azon, hogy megemelje az erkölcsét. Ha ezen 100 millió ember közül mindegyik elmeséli egy továbbinak, aki aztán szintén jön, hogy tanulja, akkor már 200 millió fog létezni. A szám nagyon gyorsan sokszorozódik és nagyon hatalmas lesz. Mindegyik a jó felé fordul és jó ember lesz és megemeli a saját erkölcsi színvonalát. Az emberi társadalom akkor olyan, mint az általam megnevezett példa, az alma már újra friss, kinek szabad még megsemmisítenie?      

Az emberi társadalom fejlődése és minden állapot a világegyetemben az istenségek által van elrendezve és megvan a törvényszerűségük. Mert a rossz állapotok, amelyek az emberi társadalomban lépnek fel, bezárólag a háborúkkal, földrengésekkel, árvizekkel, ragályokkal, járványokkal stb. és még sok más természeti katasztrófával, valójában mind egy célt szolgálnak, nevezetesen, hogy kiegyenlítsék a karmát az emberek számára. Az emberi gondolatok az istenségek által vannak irányítva. Az emberek sohasem gondolkodtak el arról, honnan származnak a gondolataik. Ha egy ember szeretne tenni valamit, egy ötletre jut; egy úgynevezett ihletet kap vagy hirtelen eszébe jut valami, ő ezt mind saját magának tartja. Valójában sok dolog nem tőle jön. Az istenségek mindent szilárdan a kezükben tartanak az emberi társadalomban. De létezik egyvalami, ebben a világegyetemben létezik egy alapelv, nevezetesen, amit egy ember tenni szeretne, amit egy ember, egyénként tenni szertene, az még a gondolataitól függ. Ő szeretné művelni magát, jó, én segítek neki akkor a művelésnél. Ha egy ember nem akar többé jó lenni, akkor ráhagyom és így az ember nagyon rosszá válik. De az emberi társadalom nagyjában és egészében véve az istenségek ellenőrzése alatt van, ezért ha az ember jó lesz, egy jó jövővel és egy fényes úttal rendelkezik maga előtt; ha rossz lesz, akkor egy rossz jövővel rendelkezik; sötétség és gonosz karma fog várni rá.        

Éppen a művelésetekről beszéltem. Mikor erről a Fá-mról beszéltem, ez oda lett vezetve ezekhez a szavakhoz. Ezzel azt akartam mondani nektek, hogy meg kellene tudjátok becsülni. Ma 100 millió ember létezik, aki tanulja, ezáltal ti már megváltoztattátok a történelmet. Ez nem örvendetes? Ez nem nagyszerű? (taps) Mindazonáltal még sok rossz ember létezik, aki gonosztetteket követ el. Ezért ugyan nem fognak olyan nagy katasztrófák létezni az emberiségnél, mint ahogyan a próféták mondták, de egyes területeken még nagyon rossz dolgok fognak történni, mert ott nem létezik Fá.  

Mivel ma egy tapasztalatcserére szolgáló konferencia van a Fá tanulására, nem szeretnék túl sok időt igénybe venni tőletek. Csak találkozni szeretnék egyszer veletek. Az előadásokon és a tanulók közötti tapasztalatcserén keresztül ti mindannyian bizonyos megemelkedéseket és felismeréseket fogtok kapni, pontosan ez a célkitűzése a Fá-konferenciánknak. Természetesen sok kérdésetek lesz. Mindenkor, minden időben léteznek új tanulók, akkor az új tanulók is fognak kérdéseket feltenni, és a sokéves tanulók is fognak néhány kérdést feltenni. Így holnap délután meg fogom válaszolni a kérdéseiteket. Éppen azt mondtam nektek, hogy ti meg kellene tudjátok becsülni a Fá-t és sokat kellene tanuljátok a Fá-t. Feltétlenül ismételten kellene olvassátok a könyvet, úgy te azon vagy, hogy megemelkedjél. Én beletöltöttem a képességeimet ebbe a Dáfá-ba. Ameddig tanulod, te azon vagy, hogy meváltozzál. Ameddig tanulod, te azon vagy, hogy megemelkedjél. Ameddig te a végéig tanulod, eljuthatsz a beteljesüléshez. (taps)   

Alkalmilag megemlítek még néhány apró pontot. Egyfelől, mostantól fogva ti, sokéves tanulók, ameddig te még nem jutottál el a beteljesüléshez, ki kellene menj a gyakorláshoz. Ezt a dolgot még egyszer megemlítem. Miért mondom így? Mert a mi művelési környezetünk és a Fá-tanulásnak a környezete, ahol minden fennkölt, amiről a tanulók együtt beszélgetnek és amiről beszélnek, mindez egy ritka és legtisztább környezet. Ez nagyon nehezen érhető el az emberi társadalomban, ez egy darab tiszta föld, amelyik a legjószívűbb és a legszebb. Ezért nektek nem szabad elveszítenetek ezt a környezetet. Mert az emberi társadalom még tovább csúszik lefelé és egyre rosszabbá válik. Nektek mindannyiótoknak van egy munkája és vannak társadalmi tevékenységeitek a hétköznapi emberek társadalmában, nektek mindannyiótoknak még vannak kapcsolataitok a hétköznapi emberekkel és az emberi társadalommal. Így, amiket megélsz velük, amiket látsz és hallasz, azok mind a hétköznapi emberek dolgai. Ezek zavarhatják a művelésedet. Tehát előnyös, ha gyakran tanuljátok együtt a Fá-t és gyakran lesztek megmosva ezzel a tiszta vízzel. 

Továbbá röviddel ezelőtt írtam két cikket, amit ti jingwennek neveztek. A megemlített problémák szintén nagyon kényesek és olyan problémák, amelyek jelenleg viszonylag feltűnőek. Nevezetesen azokról van szó, akik alacsony szinteken a félmegvilágosodáshoz jutottak. Ez a része az embereknek, ők sok-sok általam elmagyarázott dolgot nem tudnak teljesen felfogni, mert a szintjeik nem magasak és keveset értik meg a Fá-t. Vagyis nagyon alacsony szinten eljutottak a félmegvilágosodáshoz és így láthatnak néhány, a magas szintek dimenzióiból a három világkörbe bemenekült, rossz élőlényt (mivel ott fenn hát mindenütt a Fá-helyreigazítás megy végbe, a régi világegyetem feloszlik, egy új világegyetem van berendezve; azért hogy elkerüljék ezt  a tényt, bemenekültek az embereknek ebbe a dimenziójába; behatoltak az embereknek a dimenziójába, hogy megmeneküljenek a katasztrófáktól) vagy némely alacsony szinteken levő istenségeket, amelyek eredetileg a három világkörben tartózkodtak. Ezek nem láthatják a valódi eseményt a világegyetemben. Természetesen tudták azt, mielőtt bemenekültek; ámde ami azután történt, azt nem tudják. Ez azt jelenti, ők már egészen be lettek zárva ide.   

Sokan közülük tehát ellenállást fejtenek ki a Fá-helyreigazítással szemben és a Dáfá-val szemben. De szintén sokan vannak, amelyek nem ismerik az igaz körülményeket, nevezetesen azok az istenségek, akik eredetileg ebben a dimenzióban tartózkodtak, ők még nem kerültek érintkezésbe ezzel a ténnyel és így nem ismerik az igaz körülményeket. Így ők is zavarni fogják a Dáfá-tanulókat, némelyek ezt szántszándékkal teszik. Nem gondoltak arra, hogy egyenesen a kozmikus Dáfá-t zavarják és egy nagy bűncselekményt követnek el. Nem tudnak rájönni erre. Mert a világegyetem igaz arculaa most el van takarva és számukra nem látható. Csak a három világkörben levő eseményeket láthatják. Jelenleg a Dáfá már belépett a három világkörbe és érvényesül a három világkörben. 

Ennek alapján ez egy nagy zavaráshoz fog jutni azok számára, akiknek alacsony szinten van nyitva az égi szemük. Némely tanulóknak nyitva van az égi szemük és látnak egy nagy istenséget, egy nagyszerű istenséget. Ő néhány szabotáló dolgot mondott a tanulóknak a Dáfá ellen. Természetesen minden saját maga által van kitalálva. A célja az, hogy irritálja [összezavarja] a tanulóinkat, úgy hogy ők ki legyenek selejtezve a Dáfá-ból. Léteznek még néhányan, akik a Fá-testemnek adják ki magukat és megmondják nektek, hogyan kellene cselekedjetek. Azok, akik egészen világosan megmondják egy, a művelésnél található tanítványnak, hogyan kellene cselekedjenek, ezt teljes bizonyossággal azért teszik, hogy szabotálják a Dáfá-t és a tanulókat. Miért leszel te kihasználva? Mert neked nagyon erős ragaszkodásod van, ki leszel használva. Az utad saját magad által van megválasztva, a jövendő pozíció szintúgy az a hely, ahová az életed odatartozik. Gondoljátok csak át, mielőtt nekikezdtem ennek a dimenziónak, ezt is kézben tartottam.    

Miért lett megengedve, hogy ezt tegyék? Mert a művelésed nem szabad olyan súrlódásmentes legyen. Ha te később egy nagyszerű, beteljesült istenségként jelensz meg a mennyországban, az istenségek meg fognak kérdezni téged: Hogyan művelted magad felfelé? Hogy te kemény megpróbáltatásokon mentél-e keresztül, hogy a művelésnél olyan megpróbáltatásokon mentél-e keresztül, amelyeknél valóban arról van szó, hogy te bírhatod-e a Fá-t és hogy állhatatos vagy-e a nehézségekben, az mind rendkívül fontos. Ezért az ilyen zavarások ugyancsak azért vannak használva, hogy megvizsgálják a szívedet. Némelyek tehát nem juthattak át ezeken a vizsgákon és elszakadtak a Fá-tól. Némelyek ingadozásba jutottak. De ez a dolog fokozódik, ezért hozom szóba és adok végezetül egy esélyt ezeknek az embereknek, akik elszakadtak a Fá-tól; máskülönben el fogják szalasztani ezt az alkalmat. Gondoljátok át egyszer, a világegyetemnek a Fá-helyreigazítása közben sok nagyon nagy istenség, amelyik rosszá vált, szintén le lett taszítva. Sőt nekik még csak az az esélyük sincs többé, hogy emberek legyenek; sokan lettek letaszítva azokra a helyekre, amélyek még alacsonyabbak az embereknél, sőt némelyek meg lettek semmisítve, nem beszélve hát az emberekről?! Ha te elszalasztod ezt az esélyt, a jövőben sohasem lesz egy esélyed újra.Természetesen te saját magad döntöd el, mit akarsz bírni. Én azért írom ki ezt [írtam ezt a cikket], hogy megmondjam nektek, hogy nem kellene elszalasszátok ezt az esélyt.      

A másik cikk egyes embereket érint, akik korábban a vallásokban voltak vagy azon vannak, hogy más dolgokat gyakoroljanak, ők is azért jöttek, hogy a Dáfá-t tanulják. Mert a világegyetem valódi eseményei egyre inkább napvilágra jutnak. A magas szintekről való élőlényeknek végül is vannak bizonyos képességeik, ők szintén megállapították, hogy csupán ez a Dáfá képes arra, hogy az embereket valóban visszavigye, máskülönben az emberi társadalomban levő egyetlen másik művelési módszer sem teheti még lehetővé az embereknek, hogy visszatérjenek. Így arra ösztönözték az embereiket, vagy egyes embereket, akiknek ez félig világos és félig homályos, hogy bejussanak a mi Dáfá-nkba. A céljuk abban rejlik, hogy kihasználják a Dáfá-nkat, hogy visszatérjenek ahhoz a pozícióhoz, amit ők saját maguk akartak elérni. Valójában ők nem tudják elengedni a saját dolgaikat. Csak ki akarnak használni engem és a Dáfá-t, ahelyett hogy valóban műveljék magukat benne. Nem tudják elengedni az úgynevezett istenségeket, akik korábban a szívükben voltak. Némely dolgok, amelyekhez ragaszkodnak, ráadásul már ki lettek selejtezve és nem léteznek többé.    

Ők itt maradnak az embereknél és semmit sem tudnak erről. Eszközként akarják használni a Dáfá-t, egyedül ez a szív már egy bűn. Én mellőzhetlek téged és többé nem törődök veled, mindazonáltal úgy gondolom, ti mindamellett megismertétek ezt a Fá-t. Ámbár a szívük nem tiszta, de ők is olvassák a könyvet. Ezért ilyen egy esélyt szeretnék adni nekik és azért kimondom ezt, hogy világossá tegyem a dolgot. Ha te még mindig nem tudsz megváltozni, akkor örökre el fogod veszíteni ezt az esélyt. Én mondom: Az esély nem kellene legyen elszalasztva, az idő nem jön el újra. A Dáfá komoly, a művelés komoly, ez nem gyerekjáték. Te már megkapod, mihelyt meg akarod kapni? Te már megkapod, bármikor is akarod megkapni? Ebbe neked nincs beleszólásod. Ha te elveszítetted, akkor örökre elveszítetted.   

Még egy dolgot megemlítek, sok fiatal tanítvány létezik a tanulók között, a magánéletben nektek ügyelnetek kellene és a férfi és nő közötti viszonynál semmi esetre sem szabad hozzáigazodnotok az emberi társadalom romlott magatartásához. Neked lehet feleséged vagy férjed, az rendben van. Ti olyannyira, mint lehetséges az emberi társadalomnak megfelelően művelitek magatokat, az nem probléma. Házastársként megvan a saját házaséletetek, az nem probléma. Ha nem vagytok egy házaspár, de nemi aktusotok van egymással, ha ti ezt teszitek, akkor azon vagytok, hogy a legpiszkosabb dolgot tegyétek; ezt semmi esetre sem ismerhetik el az istenségek, egyetlen egy istenség sem tudja ezt elfogadni. Ezért feltétlenül ügyelnetek kellene erre. Egy embernek a művelési folyamata az pontosan egy művelőnek a története. Mérhetetlen és számtalan istenség van azon, hogy figyelemmel kísérje a Dáfá-tanítványok minden egyes gondolatát és minden egyes magatartását. Egy művelőnek megvan az eltökéltsége, hogy eljusson a beteljesüléshez, miért nem tud egyszerűen túljutni ezen a vizsgán? Ma már nem szeretnék sokat beszélni. Remélem, hogy ez a konferencia sikeresen le lehet zárva. Holnap délután megválaszolom a kérdéseiteket. Most menjen tovább a konferenciátok és a tanulók számoljanak be a saját tapasztalataikról. (taps)  

Köszöntelek mindannyiótokat!

Ha az ember így megnézi a Fá-konferenciát az utóbbi két napon, a Fá-konferencia valóban jó volt. Olyan Fá-konferenciákból, mint ez, soha sincs túl sok, egészen mindegy, milyen sok kellene még sorra kerüljön. A tanulók hasznot húzhatnak ebből, a Fá-konferenciákon keresztül ti megemelkedhettek, megtalálhatjátok a lemaradást egymáshoz, úgy hogy szakadatlanul és szorgalmasan haladhattok előre. Ez nagyon jó. A Fá-konferencia célja éppen ebben rejlik, segíthet nektek a művelésnél, ez éppen a célja a Dáfá-konferenciának. Azonkívül talán hallottátok, ennél a Fá-konferenciánál létezik egy feltűnő különlegesség, nevezetesen a fehér tanulóknak egyre mélyebb felismeréseik vannak a Fá-ról, véleményem szerint az, amiről ezúttal beszámoltak, eddig a legmélyebb. (taps) Ez onnan ered, hogy az állandó Fá-tanuláson keresztül egyre tisztábban érthetik meg a Fá-t és valóban a Fá szempontjából számolnak be magukról, ez nagyon jó. Ma délután főként a kérdéseiteket fogom megválaszolni. Jó, most megválaszolom a kérdéseiteket.     

Kérdés: A ,,Pu Du“ Dáfá-zene könnyekig meghat. Honnan származik ez az ilyen magható zene? 

Mester: A zenét, ami tegnap óta újra és újra le van játszva a konferencia-csarnokban, ti mindannyian hallottátok, szomorúan és hősiesen hat [ez nagyon ünnepélyes és megható], ez a mi Dáfá-nk zenéje. Azt gondoltam, egyre több Dáfá-tanuló létezik; azért hogy a gyakorlózenének a kazettáit nyilvánosságra hozzuk, és ha a kiadók a társadalomban nyilvánosságra hozzák azokat, fel lesz vetve a szerzői jognak a kérdése, ezért két lehetőséget készítettem elő: egyfelől beszélni a zeneszerzővel a szerzői jogról; másfelől megbízni egy tanulót, aki zenész, hogy komponáljon egy gyakorlózenét, amelyik olyan, mint nekünk szükséges. Én aztán személyesen utasítottam a tanulót, hogyan kellene legyen megcsinálva. Ő nagyon gyorsan megkomponálta ezt a zenét. Két darabot komponált, nevezetesen ezt a két zenedarabot ,,Ji Shi” és ,,Pu Du”. Eközben ez a zeneszerző is tanulta a Fá-t és feltételek nélkül a Dáfá-nak ajándékozta ezt a zenét. (taps) Természetesen ez a mérhetetlen gongnak és erénynek egy dolga, én nagyon jónak találom, használjátok szintén még a régi zenét a gyakorláshoz, mert már nagyon meg vagyunk barátkozva vele.       

Nagy befolyása is van ránk mindnyájunkra, így még a régi zenét használjuk a gyakorlatokhoz, nem szükséges semmit sem megváltoztatni, ez nagyon jó. Mindazonáltal ez az új zene nagyon jól van megkomponálva. Miután hallottátok, ti mindannyian jónak találjátok, mindazonáltal allerdings ez nagyon szomorú és hősies [ünnepélyes és megható]. Nagyon szomorú és hősies [ünnepélyes és megható], egyvalakinak aztán könnyen feltörnek a könnyei, meg van érintve és belsőleg megindítva (meghatva). A gyakorlatnál ezzel nem lehet nyugalomba jutni, ezért úgy találom, hogy ezt a zenét a Fá-konferenciánál vagy más nagy Dáfá-rendezvényeknél lehet lejátszani. Ez szintén a Dáfá-tanulónk, saját maga által lett komponálva, akkor szintén a mi Dáfá-zenénkhez tartozik. Ügyeljetek erre: a gyakorlatnál még a régi zenét vesszük, mert egy mély befolyással bír a tanulókra. 

Kérdés: A lótuszülésben való meditációban az idő hosszúsága mindenkinél nagyon különböző, a beteljesülés után megfelelő különbségek fognak létezni?

Mester: Semmilyen. Mindegy, melyik szintig fogod művelni magad, a beteljesülés után a test többé nem az a test, amelyik korlátozva lesz ettől az emberi dimenziótól, ettől az időtől, valamint ennek a dimenziónak az összes tényezőjétől. Abban az időben ez aztán egyáltalán semmit sem fog tenni a testnek a lótuszülésnél, úgy az ülésnél, mint a fekvésnél is nagyon szabad leszel.

Kérdés: Az idő a művelés számára korlátozott. Sok tanuló fél, hogy az idő nem elegendő.

Mester: Ez a gondolat nem helyes, ez egy másfajta ragaszkodás. Neked lehet a sürgősségnek az érzése. Az egy hajtóerő arra, hogy gyorsabban emelkedj és eljuss a beteljesüléshez. Ha te ilyen dolgokhoz makacsul ragaszkodsz, az biztosan egy akadály lesz. Ez ellentétesen fogja befolyásolni az emelkedésedet és a művelésedet. Ezért ne gondolj semmire és egyszerűen műveld magad. Ameddig műveled magad, biztosan a beteljesülés felé haladsz. Ameddig a döntő pillanatban át tudsz jutni, a beteljesülés várni fog rád. Közületek mindegyik találkozhat a művelésben olyan dolgokkal, amelyek megérintik a szíveteket, sőt néha ez viszonylag érzékenyen mutatkozik meg. Lehet, hogy némely problémák nem mutatkoznak meg közvetlenül a környezetedben vagy a testeden vagy a dolgokban, amelyekkel találkozol. Azokban a dolgokban lehet visszatükrözve, amelyekkel más személyek találkoznak; vagy mások azt mondják, hogy nem vagy jó; vagy léteznek egyéb más konfliktusok. Ez mind ahhoz vezet, milyen módon döntesz a két alternatíva között, hogy tanulod-e a Fá-t vagy sem, hogy akarod-e bírni ezt a Fá-t vagy sem. Mindenki fog ilyen dolgokba ütközni.      

Ha te ebbe ütközöl, ez egy vizsga számodra, azért hogy lássák, hogy tovább tudod-e művelni magad és hogy még állhatatosan művelheted-e magad a Dáfá-ban, ez nagyon döntő. Nektek tisztában kellene lennetek azzal, a művelésnél a művelési folyamatotok közben minden időben adódhat egy vizsga, amelyik egy esély, hogy ti beteljesülhettek-e vagy sem. Talán te nem mentél át rajta, mert nem tudsz állhatatos lenni a Dáfá-val szemben; talán állhatatosan hisztek a Dáfá-ban és ezért átjutottatok, egészen állhatatosan átléptetek rajta. Hogy átléptetek-e rajta vagy sem, miután a dolog elmúlt, nagyon normálisként fogjátok ezt érzékelni. De abban a pillanatban nem fogod egészen normálisként érzékelni, vagyis éppen ez a vizsga arra, hogy te haladhatsz-e a beteljesülés felé. Ez rendkívül fontos. Valójában egy embernél nagyon könnyű eltávolítani némely ragaszkodásokat. Mihelyt meg van állapítva, hogy ez az ember beteljesülhet, akkor a maradék ragaszkodások egyszerűen fokozatosan el lehetnek távolítva. Pontosan ezért mondtam én nektek, ti ilyen dolgokkal fogtok találkozni a művelés útján, hogy jól tudtok-e eljárni ezekkel és hogy átmehettek-e, egészen rajtatok, saját magatokon múlik. Egészen mindegy, melyik ember található a különböző nehézségekben és különböző pillanatokban, ha a szíved meg van érintve és ezáltal ingadozásba jutsz, te nem fogod olyan nyugodtan kezelni a pillanatnyi problémákat, mint máskülönben, viszont ebben a pillanatban leszel csupán a leginkább megvizsgálva (levizsgáztatva).        

Kérdés: A gyakorlózene egy másik nyelv szinkron fordításától van kísérve, a Mester hangja is ott van. Rendben van ezt így csinálni?

Mester: Rendben van. De kíséret nélkül jobb. Kísérettel szintén nem hibás, talán egy segítség lehet az új tanulók számára. De a Fá-magyarázat kazettája számára ez kísérve kell legyen. Ez a munka szintén meg lesz csinálva. Csakugyan rajta kell legyen a hangom. Tudjátok, az én hangom nem egyszerűen csak egy hang, ezért kell legyen az én hangom és egyidejűleg a tolmácsnak a hangja. Így a Fá hallgatása és megkapása közben úgy lehet, mint a kínai tanulóknál, akik kínaiul hallanak beszélni engem.  

Kérdés: Ha a xuanguan elhelyezésének a lépéséig művelte magát az ember, az égi szem még nyitva marad?

Mester: Némelyiknél nyitva van és némelyiknél zárva, az egyedi személyen múlik és a személynek a különböző állapota szerint dől el. Nem szabad ragaszkodni ehhez. Éppen hallottátok egy nyugati tanulónak az előadását: Én semmit sem tudok látni, de szilárdan hiszek ebben a Dáfá-ban. Ennél nem arról beszélünk, milyen jól művelte ő magát. Egyedül ez a szó már nagyon nagyszerű. (taps) Felismerésen keresztül a beteljesüléshez, ez valóban nagyszerű. Természetesen nem gondolom, hogy azok, akik láthatnak, nem nagyszerűek. Mindenkinek megvan a saját művelési állapota. Ha neked látnod kellene, biztosan hagynak téged látni. Ha te semmit sem kellene láss, garantáltan semmit sem hagynak látni. Némelyek látni akarnak, ez már önmagában egy ragaszkodás. Vagyis, ha megvan ez a ragaszkodásod, akkor éppenséggel nem hagynak téged látni. Léteznek némelyek, akik csak a Fá-ban való felismerésen keresztül térhetnek vissza csupán a pozíciójukba, ők viszont feltétlenül látni szeretnének. A beteljesülésed miatt és a jövőd miatt nem hagynak téged látni, ez az elgondolás is a javadat szolgálja.  

Művelőként, nálad minden elrendezés a javadat szolgálja. Semmi esetre sincsenek elgondolva számomra, mint Mester, hanem minden a te beteljesülésed számára van. (taps) Ezért remélem, hogy ti a ragaszkodásokat, ha csak egy picike is maradt fenn, nem őrzitek meg és mindet eltávolítjátok. Semmire sem törekedni, úgy magától megkapja az ember. Ha bírni akarjátok, az egy ragaszkodás. A dolgokat, amelyekre a hétköznapi emberek között törekedtek, mindet el kellene tudjátok engedni. Amit ti akartok kapni, az valami még szebb, amit egy hétköznapi ember nem kaphat meg. Mindannyian azon vannak, hogy elengedjék a hétköznapi emberek dolgait, ti miért törekedtek még arra? A törekvésetek célja nem abban rejlik, hogy a hétköznapi emberek között akarjátok használni? Egészen világosan megmondva, ez még nem mindig a hétköznapi emberek dolgaihoz való ragaszkodás? Természetesen azt gondolod: Milyen szép lenne, ha a művelésem közben láthatnék valamit. Ezen ,,milyen szép lenne“ mögött talán egy ragaszkodás bújik meg. Más okok is léteznek, ez tehát nem olyan egyszerű, mint ahogyan felszínesen megmutatkozik. Én ténylegesen felelős kell legyek értetek és akkor el kell távolítsam a legmélyebb szívetekben (a szívetek legmélyében) megbújt, általatok fogva tartott dolgot. 

Kérdés: Én Európából jövök. Létezik egy nehézség, amelyik gyakran akadályoz a futásnál. Valamit hibásan csináltam?

Mester: Sok fehér szívesen megy kocogni, ők szívesen mennek egy fitness-stúdióba, azért hogy eddzék a testüket. Szintén léteznek némelyek, akik szívesen futnak. Azt hiszik, hogy a test ezáltal egészséges lesz. Van ennek hatása? Ez megerősítheti a test felszínén az elhárító erőket a kicsi és könnyű betegségek ellen. Világosan kifejezve és azért hogy pontosak legyünk, az ilyen elhárító erők azt jelentik, hogy nem hagyják visszatérni a karmát a felszínre, úgyhogy a karma ott marad. Ebben a pillanatban ennek egy olyan hatása van, hogy a test elhárítja a betegségkarmát a felszínen. Ez nevezetesen ez a fajta elhárító erő. Számodra, művelőként könnyen lehetséges, hogy minden karmád, ami benned van felhalmozva, ki lesz hozva és ki lesz tolva a testedből, avégett hogy az eredettől fogva egészséges, karmától mentes, takaros és tiszta legyél. Akkor tehát felléphet egy nem összeegyeztethető hatás. Talán ebből az okból kifolyólag vagy akadályozva, hogy azt tedd. Mert a művelés az egyetlen módszer, amelyik lehetővé teszi egy élőlénynek, hogy valóban egészséges legyen. Ha te a gyalogláson keresztül akarod megtartani az egészségedet, világosan megmondva, valójában még nem hiszel állhatatosan a Dáfá-ban. Azt hiszed, hogy a gyalogláson keresztül jobban megtarthatod az egészségedet, mint a Dáfá-n keresztül. Vagy talán egyáltalán nem gondolkodtál el ezen olyan sokat. Te egyszerűen hozzá vagy szokva a gyalogláshoz. Talán éppen ez a szokás alakított ki egy észrevétlen ragaszkodást, amit el kellene távolítsál. Ennek a ragaszkodásnak az eltávolítását talán egy nehézségnek és egy akadálynak tartod számodra. Miért nem szemléled ezt ellentétesen, hogy nálad valamilyen ragaszkodás kellene-e legyen eltávolítva? Nem jobb-e, ha a futásra való időt reggel vagy este a gyakorlatokra szánja az ember? Úgy gondolom, akkor emelkedik a leggyorsabban az ember, ha mindig elgondolkozik azon, milyen problémák léteznek egyvalakinél saját magánál, mindegy, milyen nehézségekbe is ütközik. Ha problémákba ütközik az ember és elgondolkozik saját magáról, úgy talán meg lehet találni az okot a problémákra.          

Kérdés: Az olvasásnál is előfordulhat az az állapot, mint a meditációnál, hogy például a test eltűnik és csak az agy olvassa a könyvet?

Mester: Az is előfordulhat. Mert ez a Fá, ez minden lehetséges állapotot okozhat neked, minden lehetséges állapot előfordulhat.

Kérdés: Én gátolva érzem magam, hogy részt vegyek a Fá-terjesztésben. Mit kellene csináljak?

Mester: Ez azt jelenti, te nem akarod a Fá-terjesztés munkáját végezni. Akkor nézz egyszer utána, mi az oka az akadálynak. Valójában, én mondom nektek, ez nem azt jelenti, hogy közületek mindenki részt kell vegyen a Fá-terjesztésben, vagy hogyan kellene ti ezt csináljátok, ilyen szabályok nem léteznek. Én nem állítottam fel ilyen követelményt veletek szemben. De tanulóként, ha te saját magad ebből hasznot húztál és jónak tartod, el akarod mesélni ezt a jó dolgot a rokonaidnak, barátaidnak és még több embernek. Ez egy nagy könyörületes tett és a szívedből jön. Te saját magad akarod ezt tenni. Ha viszont te saját magad nem szeretnéd csinálni, akkor nem kényszerítelek arra. Ezért remélem, hogy ti ezt csináljátok, ha megvan a kívánságotok, hogy csináljátok. Mert mi a könyörületességről beszélünk és mindannyian valami jót akarnak adni a többieknek. Mindegy, mit adsz másoknak ebben a világban, nem rendelkezik örökkévalósággal. Ha te egy másiknak pénzt adsz, gyorsan el fogja költeni, nem igaz? Mindegy, bármilyen jó dolgokat is adsz neki, nem viheti magával örökre. Ha egy ember ebbe a világba jön, semmit sem hoz magával, ha meghal, a földbe lesz eltemetve és minden el fog rothadni. Semmit sem vihetsz magaddal. Ha elhunysz, semmit sem vihetsz magaddal. Mi marad örök? Csak ha a Fá-t adják egy embernek, az maradhat örök. Ezért ez a legértékesebb. Más szavakkal, a Fá terjesztése a legszentségesebb cselekedet. Természetesen nem arra gondolok, hogy mindenki ezt kell tegye. Úgy vélem, nem kellene kényszerítse magát az ember. Ha te csinálni akarod, akkor csinálod. Ha nem szeretnéd csinálni, nem fogom azt mondani, hogy az hibás.      

Kérdés: Avégett hogy a fehérek megkapják a Fá-t, először inkább a ,,Fálun Gong“-ot kellene elolvassák vagy inkább a ,,Zhuán Fálun“-t?

Mester: Cselekedj a vidéketeken (régiótokban) levő helyzet szerint. Nem létezik semmilyen keine egységes tervezés, és előírások sem. Ha úgy véled, hogy jobban megérthetik, ha először a ,,Fálun Gong“-ot adod nekik olvasni, akkor egyszerűen tedd azt. Ha viszont úgy véled, hogy ezek a tanulók viszonylag jó alappal és jó megértéssel rendelkeznek, és te közvetlenül a ,,Zhuán Fálun“-t adod neki olvasni, az is megy. Ez azt jelenti, cselekedjetek mindenkor a saját helyzetetek szerint, ez nagyon egyszerű. Nem létezik egy szabály sem.    

Kérdés: Tisztelt Mester, milyen összefüggéssel rendelkezik az ,,eredeti természet (a ti korábbi természetetek)“, amit Ön a ,,A Buddha-természetben semmi sincs kihagyva“ című jingwenben nevezett meg, és ,,az eredeti jószívű természet“, amit Ön a ,,Buddha-természet“ című jingwenben említett meg?

Mester: Van, de nincs is összefüggésük. Mert az eredeti természeted a szellemi látókörödön keresztül mutatkozik meg, amelyik a szinted által van meghatározva. Más szavakkal, ez a szellemi látókörnek egy megtestesülése a szinteden, illetve a Dáfá mércéjének a kifejezése és a megtestesülése azon a szinten, amit eredetileg magaddal hordozol. Az állapotok, amelyek a művelésben mutatkoznak meg, vagy a folytonos emelkedésen és a különböző szinteken levő még magasabb felismeréseknek az állandó megtestesülésein keresztül kerülnek napvilágra, az a te eredeti természeted. De az olyan dolgok, mint az önző tulajdonságok, azok a szennyeződések, amiket fokozatosan kaptatok meg a végtelenül hosszú kozmikus idő lefolyásában. Ha az egész világegyetem el van térülve a Fá-tól, akkor mindenhol léteznek ilyen jelenségek és egymás közt nem lehet felismerni azokat. Úgy van, mint az embereknél, akik a hétköznapi emberek áramlatában találhatóak. Az emberi társadalom egy nagyon szörnyű mértékig megromlott, de az élőlények itt ezt nem tudják többé érezni, még mindent jónak és szépnek tartanak. Ez ugyanaz az alapelv. Ezért a műveléseteknél nemcsak a különböző szinteknek a fokait kellene elérjétek és a természeteteket újra napvilágra hozzátok, egyidejűleg még el kell legyenek távolítva a szennyeződések, amiket ti különböző korokban és különböző szinteken a történelem hosszú éveiben különböző környezetekben kaptatok. Ez mind el kell legyen távolítva. Amit én adni akarok nektek, az az, hogy ti el kellene érjétek a legeslegtisztább állapotokat az univerzum teremtése óta. (taps)     

Kérdés: Az 5. gyakorlatnál én a három erősítő mozdulatot mindenkor 20 percig csinálom, de ez nem felel meg a Mester útmutatásának?

Mester: Ha te a gyakorlózene idején túl még tudsz gyakorolni, nevezetesen, ha még tovább tudsz gyakorolni, miután a zenének már vége, akkor csináld egyszerűen tovább. Anélkül hogy hallgatnád a zenét, ez ugyanaz. Mert a cél, hogy mi zenét hallgatunk, abban rejlik, hogy a különböző gondolataidat zene által helyettesítsük. Különben minden lehetségesre fogsz gondolni, erre vagy arra. Azonkívül ez a zene a mi Dáfá-zenénk. A zene mögött is létezik tartalom és a nagyszerű Fofá. Ha ezt a zenét hallod, ez tehát olyan, mintha a Buddha-zenét vagy a Buddhának a hangját hallanád. Ilyen egy funkciója (rendeltetése) van ennek. Ha úgy véled, hogy te nyugalomba tudsz jutni és nem fogsz minden lehetségesre gondolni, akkor nem kell zenét hallgatni, egyre megy (az egyenértékű). Ha úgy véled, hogy te még hosszabban tudsz gyakorolni, zene nélkül ez rendben van.  

Kérdés: Mi a kapcsolat a meditációba süllyedni és a nyugalomba jutni között?

Mester: Nyugalomba jutni azt jelenti, hogy te nyugalomban vagy és semmire sem gondolsz, végzed a gyakorlatot. Meditációba süllyedni azt jelenti, hogy te meditálsz és beléptél abba az állapotba, hogy ne érezd többé az alakot és saját magadat. De neked tudnod kell, hogy te saját magad végzed a gyakorlatot. Az alakot nem érezni többé azt jelenti, hogy te nem érzékeled többé a testedet. Saját magát nem érezni többé azt jelenti, hogy te semmire sem tudsz emlékezni, kivéve hogy te a gyakorlatot végzed. Ez egy nagyon jó állapot. Ezt nevezik úgy, a meditáción keresztül lerögzítve lenni vagy a meditációba süllyedni.    

Kérdés: A hétköznapi emberek társadalmi állapotához hozzáigazodni idővel könnyen ahhoz vezet, hogy sodortatja magát az árral.  

Mester: Ez így van. Ezért mondom én, hogy ti, hogy sokéves vagy új tanulók vagytok-e, a csoportban kellene gyakoroljatok és részt kellene vegyetek a közös Fá-tanuláson. Ebben a környezetben meg leszel tisztítva. A beszéded, a viselkedésed és a nézeteid, amelyek be lettek szennyezve a hétköznapi emberek által, állandóan meg lesznek tisztítva. 

Kérdés: A gyakorlatnál nagyon nyugodt a környezet. Ha hirtelen zajok adódnak, mindig egy nagy sokkot kap az ember.

Mester: Az nem tesz semmit. Más művelési módszerek gyakorlásánál sok állítás létezik, mint például halálra ijedt, a csi felemelkedik a fejtetőbe és nem jön többé le stb. Nálunk nem léteznek ilyen problémák. Azonkívül mindenkinél megtörténhet, bárki is végzi a gyakorlatot, [hogy] zavaró zajokat fog hallani. Az autók dudálása a távolból, robaj a szomszédoktól, sőt zajok, amelyek nálad otthon merülnek fel hirtelen, mindez zavarhat téged. Senki semkerülheti ezt el. Mert egy embernek van karmája, ha karmája van, akkor tehát nehézségek fognak adódni. Mindazonáltal nem fog sokáig tartani, ez legtöbbször a gyakorlás kezdeti szakaszában fordul elő, a művelés egy ideje után ez a jelenség nem fog létezni többé.    

Kérdés: Elmagyarázhatná a Mester – kérem – a művelésnek az eredetét?

Mester: Ó, ez a dolog, amit tudni akarsz, viszont óriási. A jelenlegi kozmikus égitestek szintén nem a legalapvetőbbek. Te nem tudod, milyen nagy ennek a világegyetemnek a fogalma, amelyikről beszélek. A világegyetemnek a fogalma, amit elképzeltetek magatoknak és az, amit elmeséltem nektek, bármilyen nagy is lehet, mind csak egy nagyon kis terjedelemmel rendelkezik. Vagyis ha te a művelés eredetét akarod kutatni, az felfoghatatlan és elképzelhetetlen is. Emiatt számodra ez akkor értelmetlen is és a művelésetekhez önmagában szintén semmi köze sincs.  

Kérdés: Amit a Tanár terjeszt, az a kozmikus Fá. Miért nem található magas szinten a Fálun-világ?

Mester: Miért kell legyen hát feltétlenül magas szinten található a Fálun-világ? Én azt mondtam, még egyszer meg kell ismételjem: Mikor itt ülök, én pontosan egy ember vagyok. Tekints engem pontosan egy embernek. Nekem ennem és aludnom kell, mint nektek. Természetesen mindegyik ember életének van egy eredete. Nekem is megvan az eredetem. Miközben azért jöttem, hogy megcsináljam ezt a dolgot, az utolsó megálló, amelyikben voltam, a Fálun-világ volt. A Fálun-világon kívül létezhetnek a még magasabb szinteken levő különböző világok is, amelyekben voltam vagy amelyeket megteremtettem. Ne törődjetek ezekkel a dolgokkal és ne szenteljetek figyelmet ilyesminek. 

Kérdés: A nagyon magas szinteken levő istenségeknek nincs emberi alakjuk. Ott akkor létezik még a különbség a buddha és tao között?

Mester: Még vissza tudok emlékezni, hogy én elmagyaráztam nektek azt egy jingwenben, a világegyetem túlságosan nagy. A buddhának a mai fogalma az tulajdonképpen a ti eddigi megértésetek a buddháról. Ez nagyon korlátozott. Valójában a buddhának a fogalma hatalmas nagy. Maga egy ilyen nagy fogalom sem ölel fel sokat a világegyetem nagy területéből. A taónak a fogalma szintén nem fedheti le a gigantikus világegyetemet. Akkor ez azt jelenti, egy bizonyos szinttől fogva nem léteznek többé. És én egy buddhának az alakját választottam. Korábban nekem nem volt testi alakom. Itt már nagyon magas szintről beszélek. Korábban már szintén megmondtam nektek, hogy én egy buddhának az alakját választottam. Mert én a buddhista iskola álláspontjából terjesztem a kozmikus Dáfá-t. Valójában én minden lehetséges alakkal rendelkezem. Gondolom, ha többet olvasod a könyveket, tudomást szerezhetsz erről. Korábban már beszéltem erről.    

Kérdés: Mi a Mester tanítványai vagyunk. Tudhatjuk-e a beteljesülésünk után, hogy egészen, egészen fent még létezik a Mester?

Mester: Némelyek tudják, de az szintén már minden. Némelyek nem tudják. Mert minden, ami ott fenn van, nem lesz megmutatva neked és te semmit sem fogsz tudni arról. Ezért e te megértésedben úgy lesz, mintha ott fenn egyáltalán semmi sem lenne többé, ámde ha te lefelé pillantasz, egy pillantással neked minden látható lesz. Minden meg fog jelenni a szemed előtt, miközben fölötted semmi sem létezik. De az állapotokat, amiket egy ilyen szint felmutat, most nem tudod megérteni. Ámbár ott fenn szintén léteznek Fá-alapelvek és én nagyon magas szintekről beszélek, én szintén csak emberi nyelvvel magyaráztam el. A Fá-alapelvek, amelyeket odáig tudtok és hallotok, semmi esetre sem az a nyelv, amivel most elmagyarázom nektek azokat. Minden nézet meg fog változni. Minden, ami ott fenn van, nem létezőnek tűnik neked. Ti fel fogjátok tételezni, hogy valószínűleg léteznének még magasabb szintek, és hogy a Mester mindenképp még ott fenn van. Ez viszont szintén már minden. Maga ez is nagyon bizonytalannak tűnhetne neked. Mert ez a gyümölcshelyzeted és a szinted által van meghatározva. Ha te addig a szintig művelted magad, minden képességet birtokolsz, amelyik a szinted alatt van. De a fölötted levő szintek számára nincsenek semmiféle képességeid.      

Kérdés: A nagy Fálun-kép feltétlenül fel kell legyen függesztve az egészségügyi vásáron?

Mester: Az egészségügyi vásáron a tanulók ezt a Dáfá iránti mély szeretetből tették meg, ők azt kívánják, hogy több ember kapja meg a Fá-t. De ami azt illeti, hogy a Fálun fel kellene legyen-e függesztve vagy sem, arról ne emberi nézetekkel gondolkozzatok. Mindazonáltal az ilyen dolgoknál mindig azon a véleményen vagyok, hogy ti mindenkor a helyzetnek megfelelően kellene cselekedjetek és egy dolognál sem kellene túlozzatok. Mert mi a hétköznapi emberek társadalmának a formáit használjuk, azért hogy műveljük magunkat, ezért a művelésnél lehetőleg alkalmazkodnunk kell a hétköznapi emberekhez. Ez nemcsak a művelésed rendjében és módjában mutatkozik meg, hanem a Fá-terjesztésednél is, a gyakorlataid végzésénél és minden magatartásodban, ez meg kellene legyen mutatva. Csupán így lehetsz még több ember által megértve és járulhatsz hozzá, hogy megkapják a Fá-t. Nem kellene azt a benyomást keltsétek az emberekben, hogy ti egy valláshoz tartoztok és babonát űztök, úgy hogy ők nem érthetnek meg téged. Ha ez egy olyan tényezővé válna, amelyik akadályozza az embereket abban, hogy megkapják a Fá-t, az akkor nem lenne jó. Ezért minden dolognál meg kellene találjuk a helyes mértéket, ebben a tekintetben ésszerűek kell legyünk.     

Kérdés: A tanítványok még láthatják a Mestert a beteljesülés után?

Mester: Te még nem jutottál el a beteljesüléshez és már a beteljesülés utáni dologra gondolsz. Vagyis most te a művelésre kellene összpontosíts. Korábban ezt mondtam nektek: Én minden szinten színre léphetek és birtoklom a testi alakok minden formáját fentről lentig. Ez olyasmi, amit ti nem érthettek meg. Itt is az embereknél, ha én jönni akarok, akkor egyszerűen jövök. Amennyire emlékszem, én írtam egy verset: ,,Mennyboltozat, határtalanul széles, egyszer arra gondolni, már a szem előtt; …” Bármilyen nagy is lehet, különböző szinteken levő élőlények számára az lehetetlen, hogy túlmenjenek a szintjükön, és ha ő átszeli a szinteket, amelyek alatta fekszenek, léteznek időbeli elválasztások, ez azt jelenti, létezik idő és neki időre van szüksége ehhez. De a Mester számára nem léteznek semmiféle időfogalmak, amelyek akadályozhatnának engem. Természetesen ez olyasmi, amit ti most nem érthettek meg.     

Kérdés: Miért kell a Mester többször megszülessen az embervilágban, azért hogy megváltson minket?

Mester: Mert ti, jelenlevők nem vagytok mindannyian emberek és nem is jöttetek ugyanabban az időszakban a földre. Ha csak egyszer születtem volna újra, azok, akik később jöttek, nem köthettek volna már sorskapcsolatot velem, és akkor? Számos bonyolult tényező létezik, amelyik erre a dologra van előkészítve. Azonkívül én különböző országokban és nemzetekben születtem újra. Sok élettel ezelőtt én talán egy császár, egy király, egy tábornok, egy szerzetes, egy tudós (tanult ember) vagy egy kardforgató voltam az országotokban. (taps) Csak tréfaként. Ezzel van magyarázva a sorskapcsolat.    

Kérdés: A tengervíz a buddhának egy könnycseppje. Szeretném – kérem – megkérdezni, miért mutatkozik meg a buddha könnye a mi dimenziónkban?

Mester: Ez úgy van, mint ahogyan egy istenség a földre eshet és emberré válhat. Ezt tulajdonképpen meg lehet érteni. A tengervíz a buddhának egy könnycseppje. De ha te ezt visszavinnéd a mennybe, a buddha semmi esetre sem akarna rendelkezni vele. Mert túlságosan piszkos. 

Más szavakkal, ez már ennek a szintnek az alapanyaga.

Kérdés: Én még gyerek vagyok. A szüleim nem engedik meg nekem, hogy műveljem magam. Mit kellene csináljak?

Mester: Ha neked már van saját véleményed, meg kellene hozzad a saját döntésedet. Az a te saját dolgod, hogy műveled-e magad vagy sem. Ha te valóban művelni akarod magad, úgy én azt hiszem, a szüleid neked nem okoznának olyan akadályokat, úgy mint egy felnőttnél. A kulcs az, hogy te saját magad szilárdan el vagy-e határozva. A művelés kezdeténél mindenki ütközhet nehézségekbe és akadályokba. Tegnap mesélte egy tanuló: Egy Fá-konferencián akart részt venni. Az egyetem nem nyitott neki ajtót és ő nem tudta megkapni a címet, ami az egyetemen volt található. Az volt éppen az ő akadálya. Mindenki találkozhat akadályokkal a Fá megkapásánál. De a fellépő nehézségek már nagyon kicsik. Ha még csak egy ilyen kicsi akadályt sem tud legyőzni az ember, akkor nem megy. A Fá nem kapható meg tetszés szerint. Ti ma itt ültök ugyan, de nem tudjátok, milyen sokat áldoztatok ezért a Fá-ért, úgyhogy a sorskapcsolat meg lehetett kötve, bezárólag a különböző korokkal a történelemben, ti nem tudjátok, milyen sokat viseltetek el, azért hogy megkapjátok. Némélyeket ezekből ismertek, másokat viszont nem. Abban a pillanatban, amelyikben te találkoztál a Fá-val, neked ez nagyon természetesnek tűnt. Valójában egyedül az, hogy egy kapcsolatot kössetek ehhez az időhöz és ehhez a helyhez, ahol magkapjátok a Fá-t, már minden erőfeszítésbe belekerült. Ilyen dolgokról te semmit sem tudsz.         

Kérdés: Egy tanuló Pekingben összeállított egy Dáfá-fordítási kézikönyvet a kínai-angol fordítás számára. Mit csináljunk ezzel?

Mester: Én csak úgy mondom, ő valami jót akart tenni a Dáfá számára. De ez a füzet semmi esetre sem szabad legyen kiadva, a Dáfá egyetlen egy szavának sem szabad legyen adva a hétköznapi emberek egy meghatározása. Mint ahogyan mindannyian tudjátok, minden nyilvánosságra hozott Dáfá-könyv a Fá, ami általam van elmagyarázva. Minden általam lett elmagyarázva. Minden nyilvánosságra hozott könyvet személyesen dolgoztam át és állítottam össze. Minden, ami nem általam van feldolgozva és összeállítva és a jóváhagyásom nélküli, nem szabad legyen tetszés szerint kiadva. Nem is tőlem vannak és nem is a mi Dáfá-nktól. Az nem megy, hogy az anyagot tetszés szerint saját maga állítsa össze az ember, mindegy, kicsoda az. Korábban már beszéltem erről. Természetesen a tanulónak a szándéka jó volt. De az ilyen dolgok vissza kell legyenek vonva. 

Kérdés: Az emberi test ebben a periódusban a legszebb, amellyel mindenki szeretne rendelkezni. Ennek köze van a Fá-helyreigazítás elrendezéseihez?

Mester: Az emberi test ebben a periódusban nem a legjobb. Tudjátok, az emberi test a világegyetem középkorában volt a legszebb. Ezzel nem a jelenlegi emberi civilizáció középkorára gondolok. Ez nem olyasmi, amit ti felfoghattok a képzeletetekkel, ezért nem kellene túl sokat töprengjetek ilyen dolgokon. 

Kérdés: A gondolataim nagyon rossz dolgoktól vannak irányítva. Úgy tűnik, az szintén nem segít, ha olvasom a könyveket és tanulom a Fá-t. Meg fog-e még váltani a Mester?

Mester: Ezt két szempontból kell tárgyaljam. Ha te egy olyan vagy, akit az utolsó jingwenben említettem meg, aki korábban nem tekintett engem Mesternek, vagy ha te mindig olyan dolgoknak az ellenőrzése alatt állsz, mint ahogyan a jingwenben áll, nevezetesen, te nem egyre összpontosítottál. Akkor te saját magad egy erős főtudattal kell rendelkezzél. Ne hagyd befolyásolni magad, mindegy, mi történik. Ne ügyelj arra, hogy körbeszáguld-e vagy hol fáj neked. Egyszerűen tanulj és műveld magad. Ha állhatatos lettél, minden meg fog változni. Művelőként te rosszul érzed magad a testedben, ez önmagában már nem valami jó dolog? Ha nem művelnéd magad, a rossz dolgok nem is lennének felébresztve a testedben. Én kiadtam a jingwent, ezzel adok nektek egy esélyt. Ha te még mindig nem akarsz megváltozni, el fogod veszíteni ezt az esélyt. Miért jutott a tested ebbe az állapotba? Ezt te saját magad okoztad. Te saját magad kell még ebben az állapotban felismerésre juss. Te azt gondolod: Mihelyt én megbánom, a Mester azonnal meg fog változtatni számomra mindent. Az nem megy. Az nem művelés.  

A művelés komoly. Miközben te egyre állhatatosabb leszel, szakadatlanul tanulod a Fá-t és egyre többet ismersz fel, ez fokozatosan meg fog változni. Korábban nem művelted magad valóban a Dáfá-ban. Ugyan könyveket is olvastál, de te azért olvasod a könyvet, hogy rendbe hozd a tested és azért olvasod a könyvet, hogy eltávolítsd a dolgokat, amiket nehézségeknek tartasz. Én azért terjesztettem a Dáfá-t, hogy megváltsam az embereket és avégett hogy emberek a beteljesüléshez műveljék magukat, de nem azért, hogy megoldjak valamilyen nehézségeket az emberek számára, hogy meggyógyítsak valamilyen betegségeket vagy hogy eltávolítsak dolgokat, amiket egy ember rossznak tart. Ezért kell rendelkezz a bizalommal, hogy valóban művelni akard magad és állhatatosan a Dáfá-ban akarj maradni, csupán akkor változhat meg minden nálad. Ha azt gondolod, hogy te csak ezen dolog miatt tanulod a Dáfá-t, úgy semmit sem fogsz kapni. Miért? Nincs úgy, hogy mi könyörtelenek vagyunk az emberekhez. Én a tanítványokkal törődöm és a műveléssel. A karmát, amit az emberek saját maguk hoztak létre, végül is ők saját maguk kell kiegyenlítsék. (taps)

Kérdés: Én egy világos útmutatásra kérem a Mestert. Mi az oka annak, hogy a világegyetemben a különböző szinteknek az élőlényei másképp reagálnak a Dáfá-ra?

Mester: Ennek egyáltalán semmi köze a művelésedhez. A mennynek az ilyen titkairól nem is szabad semmit sem meséljek neked. Én mondom nektek, a nagyon, nagyon hosszú idő folyamán az egész világegyetem eltérült ettől a kozmikus Dáfá-tól. Ha mindannyian eltérültek, senki sem tudja többé, hogy ő eltérült. Csak ha kelyre van igazítva, tudhatja ezt. Ez úgy van, mint az embereknél, mint nálatok, művelőknél, akik ma itt ülnek. Ha ti ma nézitek meg a hétköznapi embereket, tudjátok csupán, milyen rosszakká váltak. Mielőtt műveltétek magatokat, egyáltalán nem vettétek ezt észre. Ez ugyanaz az alapelv. Különböző szinteken léteznek a mindenkori szinteknek a rejtélyei.

Kérdés: Az élőlények később az évek milliárdjaiban még mindig meg kell tartsák a szívükben, hogy belül keressenek?

Mester: Az embereknél ez a művelés egyik állapota és nem ugyanolyan, mint az istenségeknél. A művelés nem a célja egy élőlény létezésének, hanem csak egy út, amivel az ember visszatér felfelé. Hogyan működhetne, ha emberi gondolatokkal képzeli el magának az ember az istenségek dolgait? Az egyáltalán nem ugyanaz. Emberek – én megmondom, a ti emberi oldalatok van értékelve, mert művelhetitek magatokat, nem az ember önmagában van értékelve. Az istenségek számára az emberek piszkosak. Még számomra is az emberek csak egy nélkülözhetetlen, legalacsonyabb szintet jelentenek a világegyetemben. A ti gondolataitok mindig az emberekre korlátozódnak, ti ilyennek vagy olyannak találjátok az embereket. Ha te emberi gondolatokkal gondolkozol az istenségekről, egyáltalán nem képzelheted el őket magadnak. Ez pontosan az az alapelv, mint az istenségeknél, hogy nekik nincsenek emberi gondolataik.   

Kérdés: Miért tudják még azok, akik tisztátalan szándékkal jöttek és a Fá-t tanulják, elérni a betegségeltávolítást és egészségmegőrzést és még szerencsét kapni?  

Mester: Mert ez a Dáfá megtestesülése a legalacsonyabb szinten. Hiszen a kozmikus Dáfá nem arra van ott, hogy felajánlja az embereknek a művelést, hanem azért hogy különböző szintek