hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 


 

A Fá-magyarázat a

Fá-konferencián Ausztráliában
 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (Utolsó változtatás 2008.09.11)

 

A Fá-magyarázat a Fá-konferencián Ausztráliában

 

(1999. május 2. és 3. Sydneyben)

Köszöntelek benneteket!

Egy pillanat alatt már elrepült egy-két év, mióta utolsó alkalommal Sydneyben voltam. Az utolsó alkalommal egy Fá-konferencia volt, amikor jöttem. Akkoriban nem létezett olyan sok tanuló, csak kínai származású emberek tanulták a Dáfá-t. Mostanra több ember lett. A művelés egy ideje után, úgy találom, ti már mindannyian a Fá szempontjából tudjátok megérteni a Fá-t. A művelés közben sok kérdést fogtok feltenni és ti szeretnétek rendelkezni a válaszokkal erre. Ha én ebben az időben jövök, valóban megválaszolhatom néhány kérdéseteket és megoldhatok néhány problémát, úgy találom, akkor ez a megfelelő időpont, ezért határoztam el magam, hogy találkozzam veletek.    

Az ebben az időszakban való művelés által Ausztráliában viszonylag jó a helyzet. A művelés közben ugyan létezik még néhány homályos megértés a Fá-alapelvekről, de nagyjában és egészében véve ez jó. Ma tulajdonképpen csak találkozni szeretnék veletek és mellékesen elmagyarázni egypár dolgot. Ezért, miután kész vagyok a magyarázattal, ma főleg a beszámolóitokat fogom meghallgatni. Aztán holnap arra fogom használni a délutánt, hogy megválaszoljam a kérdéseiteket. Ha bármilyen kérdéseitek vannak, felírhatjátok őket egy cédulára és azt leadhatjátok a konferencia szervezőjénél, akkor meg fogom kapni azokat és meg fogom válaszolni a kérdéseiteket.     

Létezik egy feltétel a kérdések megválaszolására, én a művelésnek a kérdéseit válaszolom meg azon tanulók számára, akik Fálun Dáfá-t művelnek és nem azokat a dolgokat magyarázom el, amik a hétköznapi emberek között történtek vagy az emberi társadalom más kérdéseit. Ilyen kérdéseket nem tudok megválaszolni, mert én most csak a művelőkért viselem a felelősséget, nem szeretném belevonni a politikát, politikai irányvonalakat és bármelyik országnak a törvényeit és rendeleteit. Annál, amit csinálok, viselnem kell a felelősséget az emberekért, egyidejűleg arra is van gondolva, hogy viselem a felelősséget a társadalomért. Az emberi társadalomnak a fejlődése előre meghatározott, a törvényszerűsége szerint fejlődik, ilyen dolgokat nem szeretnék belevonni.    

Most elmagyarázok egypár kérdést. Tudjátok, ha valamelyik helyen találkozom a gyakorlókkal, mindig mondok egyvalamit, nevezetesen azt mondom, többet kellene olvassatok és többet kellene tanuljátok a Fá-t. Ámbár ti mindannyian tudjátok, hogy ezt így mondanám, annak ellenére szeretném elmondani ezt. Mert a Fá-tanulás elég fontos, ha meg akartok emelkedni a Dáfá-ban. Ha te ezt a Dáfá-t, amit ma terjesztek, egy közönséges és normál csigongnak tartod, akkor az már nagyon hibás. Ha te egy egészséges testet akarsz, akkor elmehetsz a kórházba és kezeltetheted a betegségedet vagy kezeltetheted magad más gyógymódokkal. Gondolom, te bizony csak egészséget akarsz, akkor felkeresheted őket és kezeltetheted magad általuk. Én nem gyógyítok semmiféle betegséget, én egy őszinte (egyenes) művelési útra akarlak vezetni benneteket, egy fényes útra. Az nem megy, hogy a Dáfá-t használja az ember és betegségeket gyógyítson, azért hogy pénzt keressen. Én arra vezetlek benneteket, hogy egy legtisztább utat járjatok. Ha valóban felfelé akarjátok művelni magatokat, akkor állhatatosan kell tanuljátok a Fá-t.   

Én azt mondtam, hogy az anyag és a szellem egy. Az egész világnak az ideológiai köreiben az emberek már régóta vitatkoztak erről a kérdésről, hogy az anyag vagy a szellem-e az elsődleges. Én már nagyon sok példát megneveztem, azért hogy megmondjam nektek: ma tudják, ha egy ember gondolkozik vagy töpreng valamin, a létrejött gondolatok saját maguk már az anyagnak a megtestesülése, akkor ők nem valami szellemi dolog? Ez azt jelenti, hogy a szellem és az anyag egy. Az anyag minden részecskéje az egész világegyetemben, a mikroszkopikustól a makroszkopikusig, a legkisebbtől a legnagyobbig, mind rendelkezik egy tulajdonsággal, ezt úgy hívják Zhen, Shan, Ren. És ez a Zhen, Shan, Ren kozmikus tulajdonság befolyásol mindent mindenben a világegyetemben levő különböző szinteken. Az anyag ennek a szellemi tulajdonságnak az összegyűjtésén keresztül jön létre, ezért egy a szellem és az anyag.      

Némelyiknek téves megértése van, ő azt mondja, ha csigongot gyakorlok, akkor pontosan csigongot gyakorlok és nem szükséges megemelnem  a xinxingemet, nem szükséges olvasnom a könyvet. Ez éppen a döntő kérdés, amit mondani szeretnék nektek, úgy sohasem emelkedhet meg az ember, számodra szintén nem lehetséges, hogy pár csigong-mozdulat által már mentes legyél a betegségektől, ezt a pontot már sok normál polgár ismeri Kínában. Ha te nem tanulod a Fá-t, nem olvasod a könyvet, nem fogod fel benne az alapelveket, nem tudod elérni, hogy újra megemeld az erkölcsödet és javítsd a xinxingedet, úgy hogy te egy jó és még jobb ember legyél, akkor pontosan betegségekkel fogsz rendelkezni. Mivel az emberek éppen ilyenek kellene legyenek, az embereknek éppenséggel lehetnek betegségeik. Csak ha túlléped a hétköznapi embereket, lehetsz betegségtől mentes. De csak egynéhány vagy több mozdulat gyakorlása által nem lehetséges túllépni a hétköznapi embereket. Csak ha megértetted a Fá-alapelveket, úgy hogy a gondolataid és a szinted megemelkedik, úgy hogy egy még jobb ember leszel, egy jó ember, aki túllépi a hétköznapi embereket, akkor vagy te éppenséggel egy rendkívüli ember. Akkor nem is kellene többé betegségekkel rendelkezned, amelyeket egy hétköznapi ember normális módon el kellene kapjon, ilyen az alapelv. Előbb azt mondtam, ha egy ember elérte, hogy egy még jobb ember legyen, aki túllépi a mostani normál hétköznapi embereket, [úgy] lehet csupán valóban mentes a betegségektől. De ha te még magasabb szintekre akarod művelni magad, a követelmények akkor nem még magasabbak, mint ezek? Betegség nélkül nem azt jelenti, hogy egy művelő magas szinten van, az csak a hétköznapi embereknél egy magasabb erkölcsi színvonallal rendelkező ember. Én arra kérlek fel benneteket, hogy egy még jobb emberré váljatok, aki túllépi a hétköznapi embereket, sőt még magasabbá, nevezetesen egy még jobb emberré, egy még magasabb erkölcsi színvonallal rendelkező emberré váljatok. Így tudjátok csupán felfelé művelni magatokat.     

Most létezik néhány nem kínai származású tanuló, aki nem fektet olyan nagy hangsúlyt a Fá-tanulásra, nincs is egy helyes megértése erre. Amit éppen elmondtam, talán világossá tette számodra. Mert a csigong mozdulatai csak egy segédmódszerként szolgálnak, semmi esetre sem olyasmik, amik döntő szerepet játszanak. Ha a xinxinged nem emelkedik és a szinted nem emelkedett egy még magasabb szintre, nem emelkedhetsz fölfelé, mindegy, hogyan végzed a gyakorlatokat. Csupán ha a xinxinged egy olyan magas színvonalat ért el, emelkedhetsz meg, úgy tudsz csupán megszabadulni a betegségektől. Ha tovább emelkedsz és magasabb követelményeket állítasz saját magaddal szemben, érheted el csupán, hogy egy olyan ember legyél, aki túllépi a hétköznapi embereket, akkor nem is vagy hétköznapi ember többé. Mert amit az emberek az emberi társadalomban gondolnak, tesznek és ahogyan viselkednek, ti már látjátok, minden saját maga számára van és önhasznú, ez rendkívül önző, sőt csak a nyereségre hajt, azonkívül a mostani időszak egy olyan időszak, amelyikben az erkölcs nagyon romlott. Ha te olyan vagy, mint egy hétköznapi ember és egyszerűen a gyakorlatokat csinálod, már meg lehet gyógyítva a betegséged? Egyáltalán nem lehetséges! Ha te éppen úgy, mint egy hétköznapi ember egyszerűen a gyakorlatokat csinálod, már elérheted, hogy egy rendkívüli ember legyél? Teljesen lehetetlen. Ezért nektek feltétlenül olvasnotok kell a könyveket. Mert ha a szellemi látóköröd és a gondolatod nem ért el egy olyan magas színvonalat, a betegséged nem lehet meggyógyítva és nem is érhetsz el egy magas szintet. Ez éppen az oka, amiért azt mondom nektek, olvassatok sokat és az olvasás szükségességéről [beszélek].     

A Fá irányíthat benneteket, hogy különböző szinteken megemelkedjetek. A Zhuán Fálun könyv az a ti rendszeres művelésetekre szolgáló könyv, ezért rendkívül fontos is. Hogy te egy művelő vagy-e vagy sem, lehetővé teheti neked, hogy tisztában legyél azzal, hogyan kellene emberként viselkedni. Mert a mai emberiség nem engedelmeskedik többé semmilyen erkölcsi szabályoknak, hagyományellenes és ellene van a régi nézeteknek. Minél inkább fektetnek hangsúlyt a szemük előtt levő valóságra, az emberek annál inkább feladják az embernek a lényét, nevezetesen a legőseredetibbet és a legjobbat. Erkölcsi kötőfék nélküli emberek mindent meg fognak tenni, amit akarnak, az viszont nem megy. Az emberiség romlottsága már egy nagyon veszélyes helyzetbe hozta az emberiséget. Később el fogok magyarázni nektek ilyen kérdéseket a Fá-magyarázatnál.   

Most beszélek egypár konkrét kérdésről. Ha a hétköznapi emberek között műveli magát az ember, normális módon nagyon sok ragaszkodása van, amit nem tud elengedni, ez akkor a konkrét kérdéseket érinti a művelésnél. Sokan léteznek, akik a ragaszkodásukat éppenséggel nem akarják elengedni, sőt ezáltal dilisek a fejükben és nincs többé egy tiszta megértésük, ezt még csak észre sem tudják venni. Évek ezrei óta még senki sem létezett, aki valóban elmagyarázta, hogyan művelje magát az ember. Minden ember tudja, hogy a művelésnél meditálnak. Tudjátok, hogy Kínában a falvakban sok idősebb hölgy létezik, aki évek hosszán át ül egy fűthető szófán [ágyon] és ruhákat varr vagy cipőtalpakat varr össze. Ha ez ilyen egyszerű lenne, azt mondanám, hogy ők már régen istenségekké váltak volna. A mozdulatok csak segédeszközként szolgálnak. Ha te csak ott ülsz, anélkül hogy gyakorolnál, akkor az egyáltalán semmi, mivel nem létezik a művelésnek egy tényezője sem. Ezért mondom én nektek, hogy olvassatok a művelés közben és meg kellene értsétek a Fá-alapelveket, a cél az, hogy ezáltal te magasabb szintekre emelkedj. Hogyan megemelkedni? Pontosan azáltal, hogy lemondasz a hétköznapi emberek közötti rossz gondolatokról és az emberek közötti küzdőszellemről. Egypár parányi előny miatt ártasz másoknak; ha te egy picike valamit kaptál, nagyon örülsz annak; ha te egy picike valamit elveszítettél, egészen szomorú vagy, emiatt nem tudsz jól enni és aludni és beteggé tetted az egész testedet, milyen fáradságosan élsz te! Csak ezért él az ember a világban?    

Ha már tisztán láttátok ezt a pontot, miért nem tudjátok valóban elengedni a ragaszkodásotokat, mint egy művelő? Legyetek nyílt és őszinte művelők. Én gyakran mondtam, egy ortodox Fá művelőjeként, először el kell érned, hogy ne üss vissza, ha megütnek és ne szidj vissza, ha megszidnak. De miért nem tudjátok hát elengedni a szívet, ha konfliktusokba ütköztök? Miért vagy boldogtalan, ha valaki rosszat beszél rólad? Ha boldogtalan vagy, nem tolod akkor félre a szívedben a művelésnek és a megemelkedésnek az esélyét? Nem éppen a boldogságot akarod megszerezni, mint egy hétköznapi ember? Akkor nem egy hétköznapi ember vagy?! Ebben a pillanaban arra kellene gondoljál: Miért vagyok hát boldogtalan? Ha valaki rólam beszél valamit és én boldogtalannak érzem magam a szívemben, törekedtem-e valamire? Ha arra törekszel, hogy a hétköznapi emberek között mindannyian jók legyenek hozzád és kényelmesen éljél, hogyan emelkedhetsz meg? Semmi sincs elengedve a hétköznapi emberektől, hogyan emelkedhetsz felfelé? Éppen ezért nem tudsz megemelkedni. Neked valóban el kell engedned az ilyen dolgokat és le kell mondanod a ragaszkodásról, amit az emberek nem tudnak elengedni.     

De ennél a Dáfá-nál, amelyik szerint ma művelitek magatokat, én bőségesen figyelembe vettem a mai emberi társadalmat és azt, hogyan művelik magukat azok az emberek, akik az emberi társadalomban dolgoznak. Ezért a Dáfá művelése közben te rendelkezhetsz a munkáddal, az üzleteddel, a családi életnek és társadalmi tevékenységeknek minden fajtájával. A Dáfá további terjesztése az emberi társadalomban és a művelésfajta nem befolyásolhatja a művelésedet. Ezt a pontot már bőségesen figyelembe vettem. Mert a Dáfá, amit terjesztek, közvetlenül az emberszívre irányul és a ragaszkodásod a személyes előnyök közepett lesz eltávolítva, de nem feltétlenül fogod valóban elveszíteni az anyagi előnyöknek a dolgait. Mert én láttam, hogy az anyagiak önmagukban semmit sem jelentenek. Ha neked nagy családi vagyonod van és a házad aranyrudakkal lenne felépítve, de ezek nincsenek a szívedben és nagyon könnyedén veszed őket, akkor azt mondom, hogy neked már nincs többé ragaszkodásod a gazdagsághoz. Ez azt jelenti, amit a Dáfá megkövetel, az az emberszívnek a változása, nincs úgy, hogy te le kell mondjál valami anyagi dologról. Természetesen, ha az emberszív meg kellene legyen vizsgálva, biztosan fog létezni egy ilyen komoly vizsga, meg lesz nézve, milyen erős a szíved, amelyik ilyen anyagi dologra törekszik és te milyen fontosnak tartod. Tudjátok, a Dáfá-tanítványaink között léteznek üzletemberek, olyan emberek is léteznek, akik nagy üzleteket csinálnak, ők művelők, a munkakörnyezetükben ők mindannyian jó emberek, nem hazudnak, nem csalnak, ellenkezőleg az üzleteik nagyon jól mennek. Nem is vették azokat úgy a szívükre, hogy ne tudjanak jól enni és aludni, mint a hétköznapi emberek, viszont minden üzletüket nagyon jól csinálták. Különösen ebben az időben, amelyikben a gazdasági válság uralkodik, jutnak előre a művelők észrevehetően másképpen. Ha az ember el tudja érni a saját művelésének a kritériumait, visszatükröződhet egy ilyen rendkívüli jelenség.      

Amit éppen elmagyaráztam, az az, hogy a ragaszkodás akadályozza a művelést. Sok tanuló, ha te konfliktusokba ütközöl és a szívedben nagyon fel vagy háborodva, utánagondoltál-e annak, hogy te a hétköznapi embereken bosszankodsz? Gondoljátok csak át, bosszankodhatnak-e a buddhák, istenségek és a nagyszerú megvilágosultak az embereken? Egyáltalán nem. Mivel ő nem az emberi szinten található, nem rendelkezik a hétköznapi emberek egy érzelmével sem. Hogyan helyezhetné magát a hétköznapi emberekbe [emberek közé]? Ha te úgy kezeled a konfliktusokat, mint egy hétköznapi ember, már a hétköznapi embereknek ugyanazon a színvonalán és ugyanazon a szintjén vagy, akkor már a hétköznapi emberek közepett vagy. Csupán ha más vagy, mint ők, nem vagy közepettük. Természetesen ez toleranciaként és nagyvonalúságként mutatkozik meg, a hétköznapi emberek ezt így fogják látni, tulajdonképpen ez a xinxing-helyzetnek a megnyilvánulása a művelésetek közben. Ezért ha ti konfliktusokba ütköztök, mindegy, milyen környezetben, és mindegy, milyen körülmény alatt, minden problémát jóságos szívvel, könyörületes szívvel kellene kezeljetek. Ha te nem tudod szeretni az ellenségeidet, nem juthatsz el a beteljesüléshez. (taps) Miért nem tudsz hát megbocsátani egy normál embernek, ha felbosszantott téged?! Miért veszekedsz és harcolsz hát még ellenkezőleg vele, mint egy hétköznapi ember? Ez nincs szintén így a gyakorlók között?        

Ha az alapelvek el vannak magyarázva nektek, ti mindannyian tisztában vagytok ezzel. Amiket én elmeséltem nektek, azok a Fá-alapelvek; amit megmutatok nektek, az éppen ez a Fá. Ahogyan ti cselekedtek, az tökéletesen a műveléseteken múlik. Amit segíteni tudok neked, természetesen az legtöbbször nem az emberi társadalomnak ezen az oldalán mutatkozik meg, sok dolog nem lehet látva az emberek által. A művelés közben rendkívül fontos jól tanulni ezt a Fá-t, segíthet neked, hogy elengedd azokat a ragaszkodásaidat, amelyeket nem tudsz elengedni, bezárólag a legrosszabb dolgoknak a részével.  

Neked nem kellene azt hinned, hogy a nézeteid te vagy. Sok ember olvassa a Fá-t egy szemlélettel. Azt gondolja: Ó! Ez a bekezdés jó. Ó! Ezt a bekezdést nem tudom olyan jól megérteni. Ó! Azt a bekezdést nem találom jónak. Én mondom neked, te azt hiszed, hogy te nagyon intelligens vagy és a megítélésed helyes, valójában teljesen hibás. Mert a te gondolataid az emberi társadalomban keletkeztek és a jó és a rossz megítélésére szolgáló kritériumok azok a hétköznapi embereknek a kritériumai, ezek semmi esetre sem múlhatják felül a hétköznapi embereket, így te nem láthatod a Fá-nak az igaz lényét. A ragaszkodásod az, amelyik akadályoz téged, hogy megkapd a Fá-t. Az olvasásnál kikeresed azt a részt, amelyiket jónak tartasz, te nem vagy valóban a művelésnél. Mert ha nem találsz jónak vagy nem szeretnél elolvasni valamit, az éppen a rossz megszerzett érzületeknek és a rossz gondolatoknak a hatása. De ezek igazán nem te vagy, te viszont magadnak tartod ezeket. 

Ugyan miért? Gondoljátok csak át, ha egy gyermek megszületett, nem rendelkezik a hétköznapi emberek semmiféle nézeteivel. Azt mondtam, hogy azoknál a gyermekeknél, akik hat éven aluliak, csak egy mondatot szükséges mondanom, akkor az égi szemük már láthat dolgokat. Miért? Mivel nála az emberi társadalom nézeteinek semmiféle dolgai sincsenek képződve, mert tiszta és megfelel a Zhen, Shan, Ren eredeti kozmikus kritériumainak. Mihelyt összegyűjtötted az emberi társadalomban az úgynevezett tapasztalatot és sablonnal rendelkezel a gondolataidban, jobban mondva, jártas és tapasztalt vagy, valójában már nagyon rosszá változtál. Éppen az ilyen nézetek miatt nem tudsz összeférni a világegyetem igazságával, lényével és igaz alapelveivel. Mert az ilyen dolgok mind megszerzettek, hogyan lehetnének ezek te? Mit jelent visszatérni az eredethez? Te tisztára kell mossad saját magadat, ez azt jelenti, vissza fogsz térni az őseredeti legtisztább állapotodhoz, amelyikben nem léteznek semmiféle gondolati nézetek. Csupán akkor a legokosabb az ember és láthat mindent tisztán a világban. Mert ha nem rendelkezel semmiféle nézettel, egy pillantással láthatsz mindent, egy pillantással tudhatod, milyen a világban minden, ez pontosan a bölcsesség. Ha egy sablonnal olvasol, te pontosan a sablonodban rejtőzöl, és a te sablonod nem igaz alapelv. Te azt hiszed, hogy sok tudást birtokolsz és a kritériumaid a megítélésre helyesek, valójában azok nem helyesek. Ha ezt így is mondom, nem fogod feltétlenül megérteni a véleményemet vagy nem fogsz egyetérteni vele. De ha valóban ragaszkodás nélkül olvasod a Zhuán Fálun-t, láthatod csupán, milyen ez a könyv!       

Miért létezik Kínában és az egész világon olyan sok ember, aki tanulja? Egyedül Kínában létezik már kb. 100 millió ember, aki tanulja, sokan közülük tudósok, csúcsértelmiségiek, társadalomtudósok, ideológusok, bölcsészetkutatók, sót magas rangú hivatalnokok; olyan sok doktor, akadémikus, egyetemista és professzor létezik külföldön, aki tanulja, a gondolataikban ők nem intelligensek mindannyian? Különösképpen Kínának abban a társadalmában éltek meg már túl sokat az emberek, ők rendelkeztek a gondolatokban való hittel, ők megélték a kulturális forradalmat és tiszteltek is valakit, ők nagyon mély tanulságokat vontak le ebből. Ők mindent megéltek. Lehetséges-e egy ilyen ember számára, hogy vakon elhitessen vele valamit az ember?! De miért tudják hát tanulni a Fá-t? Miért olyan állhatatosak? Ez önmagában nem jelent már valamit? Mert én arra kérlek fel benneteket, hogy jó emberré váljatok; én arra kérlek fel benneteket, hogy egy még jobb emberré, egy rendkívüli emberré, egy egészséges emberré, egy még nemesebb emberré váljatok, sőt egy olyan emberré váljatok, aki eljuthat a beteljesüléshez. Nincs úgy, hogy én, Li Hongzhi pár szóval már elérhetem, hogy az emberek úgy kövessenek, mintha elveszítették volna az eszüket. Mindannyian tudják, hogy a Dáfá-nál ez lazán van megszervezve, ha tanulni akarsz, akkor tanulsz; ha nem akarsz tanulni, akkor visszamehetsz oda, ahonnan jöttél, én nem is törődök ezzel. Nem létezik semmiféle korlátozottság és szervezési forma, szintén egy fillér sem lesz követelve tőled. Miért gyűlnek itt össze mindannyian és még csak elkergetni sem hagyják magukat? Nekik nincsenek gondolataik? Nincs értelmük? De miért nem tudják némely emberek elengedni azt a szívet és valóban elolvasni egyszer ezt a könyvet és megnézni egyszer, mit csinál itt Li Hongzhi? Miért létezik olyan sok ember a világon, aki olvassa ezt a könyvet? Ha elolvastad, talán fel tudod fogni, mit csinálok én itt.      

Mikor akkoriban elkezdtem, hogy terjesszem ezt a Fá-t, volt egy legnagyobb aggodalmam. Tudjátok, a mai emberi társadalomban egy vallás sem tudja elérni, hogy az emberek szíve és az emberiség erkölcse újra felemelkedjen. Ezt az emberek a vallásokban saját maguk is tudják, ez egyáltalán nem áll módjukban (az erejükben). Nem csak ez, most nem létezik a világon egy tan és egy alapelv sem, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy az emberiség erkölcse újra megemelkedjen ás újra nemes legyen; még kevésbé hagyhatják az embereket megemelkedni és juttathatják el a beteljesüléshez. Ilyesmi nem létezhet többé, ha mindenhol is kutat az ember a világon. Ha viszont így van, akkor az emberek már egy rendkívül veszélyes helyzetben találhatók. Ha a Dáfá, amit ma terjesztek, nem válthatja meg az embereket, akkor az emberek többé nem válthatóak meg, mivel a világegyetemben nem létezhet olyasmi, ami magasabb annál a Fá-nál, amelyik a világegyetemet teremtette. Ha az embereknek nincsenek többé őszinte gondolataik és nem hagyják magukat megfékezni többé az erkölcstől, minden rosszat meg mernek tenni, az istenségek viszont nem engedik meg ezt. Ti már kaptatok egypár információt a vallásokból vagy jóslatokból vagy valamilyen prófétától vagy könyvekből vagy elmesélve, hogy valamilyen nehézség adódna az emberiség számára. Gondoljátok át egyszer, ha az emberiség tovább is ilyen romlott lesz, az nem veszélyes? Még ha egy istenség sem létezik, aki megbünteti az embereket, az emberek szintén késhegyig menően küzdenének egymás között. Valójában az emberek már azon vannak, hogy megsemmisítsék saját magukat; sőt egy békés állapotban semmisítik meg magukat; öntudatlanul semmisítik meg magukat. A tudomány által okozott szennyezés elpusztította a természetes környezetet, a jövőben a víz teljesen fertőzött lenne. Az emberiségnek a tudománya sohasen tisztíthatja meg a vizet újra addig a fokig, amilyen egykor volt. Azoknak az élelmiszereknek a növekedése is, amiket eszel, műtrágya által van felgyorsítva. Gondoljátok csak át, ha ez így megy tovább, az emberek degeneráltak lesznek (elkorcsosulnak), a testforma és a kinézet degenerált lesz (elkorcsosul). Ha az emberek embereket szeretnének klónozni, akkor az emberek valóban elkezdenék, hogy megsemmisítsék saját magukat, tömeges emberi bőrrel rendelkező földönkívüliek lesznek klónozva, akik emberi testeket birtokolnak. A jövendő emberek ilyen emberekként nőnének fel, ilyesmit sokszoroznának meg, míg végül minden embert kicseréltek.

Természetesen én világosan láthatok minden problémát a világban, az emberiség minden kérdését tisztázhatom. Most nem az emberi társadalom ilyen kérdései miatt jöttem terjeszteni a Fá-t. Avégett magyaráztam el ezt mind, hogy a művelők valóban megkaphassák a Fá-t és megemelkedhessenek. Ez a célja ennek a dolognak, amit tenni szeretnék.

Éppen elmagyaráztam egy kérdést, most csak egy konkrét dologról beszélek. Közöttünk léteznek némelyek, akik a művelésnél ragaszkodnak a ragaszkodáshoz és nem akarják elengedni, úgy hogy a konfliktusok még markánsabbá váltak és a vizsgák nagyobbak lettek a művelésénél, úgy hogy nem tudnak többé túljutni a vizsgákon. A jelenlevők között már léteznek ilyen emberek. Így az ellenkezőjébe vált át, úgyhogy haragszik a Dáfá-ra és ráadásul rám. Hát a többiek miért nem olyanok, mint te? Ez a több mint 100 millió ember mind ostoba? Miért nem gondolkodsz el azon, mi által lett ez okozva? Némelyek tanulták a Dáfá-t, én azt mondtam neki, hogy ő egy nyílt és őszinte ember kellene legyen, egy jó ember és semmi rosszat sem kellene tegyen, ám azután is, mint előtte, szerencsejátékot megy játszani. Ha pénzt veszített, haragszik a Dáfá-ra. Mondtam én neked, hogy pénzért kellene játszodjál? Egészen ellenkezőleg, azt mondtam neked, hogy nem kellene pénzért játszodjál és egy ilyen rossz dolgot tegyél.          

Léteznek még emberek, akik Dáfá-t művelnek, ha hirtelen meg vannak sebezve, haragszanak a Dáfá-ra. Utánagondoltál-e te egyszer ennek? Én a Zhuán Fálun-ban is megneveztem egy ilyen példát: Létezik egy ember, aki tanulta a Dáfá-t. Egy napon hirtelen betegen feküdt az ágyban (ágynak esett), egy agyvérzésnek a tünetével, a testének a fele nem tud rendesen mozogni és az agyának a fele meg volt bénulva. De a következő napon fel tudott állni és járni, egy héttel később már alapvetően nagyon jól felgyógyult. Aztán azt mondta a tanulóknak a gyakorlóhelyen: A Fálun Dáfá gyakorlása által fél oldalamra megbénultam, nem tudok már tovább gyakorolni. Gondoljátok csak át, ha nem gyakorolt volna Fálun Dáfá-t, a féloldali bénulása meg lehetne gyógyítva olyan gyorsan? Mindannyian tudjátok, milyen a féloldali bénulása állapota, ő haragudott a Dáfá-ra. Némelyek közülünk igazán el kellene gondolkozzanak azon, ha te egy ilyen nehézségbe ütközöl, azt mondod, hogy a Tanár nem védett meg téged. Tudod te, ha én nem védtelek volna meg, nemcsak a végtagjaid és a tested volna megsérülve, hanem nagyon valószínűen az életednek lenne ártva? Tudod te ezt? Ezt már eddig a mértékig eltávolítottam és lecsökkentettem számodra, te ráadásul ellenkezőleg fel akarod róni ezt a Dáfá-nak. Ilyen tudatlanságban éppen nagyon nehezen válthatóak meg az emberek. Ő nem szeretné visszafizetni a tartozásait, amelyekkel a világegyetemben adósodott el. Azt szeretné, hogy egyáltalán ne legyenek nehézségei és én viseljem el azokat számára, avégett hogy ez kényelmes maradjon. Az művelés? Meg lehet így emelve a xinxinged? Ha te ilyen problémákba ütközöl és nem tudod őszinte gondolatokkal kezelni ezeket, hogyan tudod művelni magad? Hogyan akarod hát továbbjárni az utat a jövőben? Én már olyan sokat tettem meg számotokra, te még felrovod ezt a Dáfá-nak és nekem, sőt szidsz engem. Természetesen én senkinek sem teszek szemrehányást, én csak a Fá-alapelveket magyarázom el nektek, egy alapelvet. Ha szidsz is engem, nem fogok szemrehányást tenni neked, mivel az én szívem nincs a hétköznapi embereknél. Ha ti azt mondjátok, hogy én jó vagy rossz vagyok; ha ti engem egy istenségnek vagy egy embernek tekintetek, az én szívem mozdulatlan marad, mert egy emberi szív sem ragadhat magával engem. Ha ti elérhetitek ezt az én állapotomat, akkor már nem vagytok messze távol a művelésen keresztüli beteljesüléstől.              

Én ezt csak példaként vettem. A művelésnél a szívet kellene őszintén tartsátok [az elmének erényesnek kell lennie]. Természetesen, ha azt mondom, hogy a szívedet kellene őszintén tartani [legyél erényes], nem is fogod tudni feltétlenül őszintén tartani. Őszintén tudod-e már tartani, miután egy szót mondtam? Az egyetlen és legalapvetőbb dolog, ami rávihet téged arra, hogy őszinte gondolatokat hagyjál keletkezni és hogy felfelé műveld magad, az ez a Fá. Mi kerek 100 millió emberrel rendelkezünk, aki műveli magát, az nem lehetséges, hogy én ezt egyiknek a másik után magyarázzam el, úgy ahogyan ti ma itt ültök, az lehetetlen. De én már nyilvánosan terjesztettem a Fá-t, még kell viseljem értetek a felelősséget. Avégett hogy ti valóban felfelé művelhessétek magatokat, egy módszert használtam, nevezetesen mindent belepréseltem ebbe a Fá-ba, amit adhatok nektek és ami segíthet nektek. Csak saját magadon múlik, hogy meg akarod-e kapni. Ezért mondtam nektek, ha ti nem láttok engem, akkor tekintsétek a Fá-t Mesterként, tartsd a Fá-t a Mesternek.     

Most beszélek még egy apró dologról. Némely tanulók a végletekbe mennek a művelésnél. Hirtelen felismert valamit: Ó! Ez a dolog ragaszkodást okozhat nálam, nem akarom bírni többé és eltávolítom: Ó! Ez a munka ragaszkodást okozhat nálam, nem csinálom többé, ó, én kitérek mindannyiójuknak az útjából. Gondoljátok csak át, ez művelés? Ez nem a végletekbe menés? Gyakran mondtam, hogy mi a hétköznapi emberek között műveljük magunkat és lehetőleg a hétköznapi emberek formájának megfelelően kellene műveljük magunkat. Ez nem csak egy egyszerű mondat, azt sem jelenti, ha te tovább végzed a munkádat, akkor már elérted ennek a szavamnak a kritériumát. Gondoljatok csak helyesen utána, ez minden tekintetben megmutatkozik a műveléseteknél. Ha te nem tudod úgy művelni magad a hétköznapi emberek között, mint egy hétköznapi ember, akkor szabotálod az emberi társadalomnak ezt a formáját. Az emberi társadalom ugyan nem jó, viszont szintén a kozmikus Dáfá által lett teremtve az emberi szinten levő élet számára. Pontosan mivel nem jó, teheti lehetővé az embereknek, hogy itt műveljék magukat. Te most akár össze vagy olvadva az embereknek ezzel a ,,nem jónak lenni“-jével [rosszaságával], vagy akár kijutsz innen, mint a lótuszvirág, amelyik az iszapból nő ki, ámde viszont nagyon tiszta és szentséges. Semmi esetre se menj a végletekbe, semmi esetre se ismerd fel a Fá-t eltérülve! Ha a végletekbe mész és ezt vagy azt nem akarod bírni többé vagy ha le akarsz mondani a munkádról, valójában te már egy másik ragaszkodás közepében vagy. Félsz a ragaszkodástól, már ez saját maga ragaszkodássá vált, nevezetesen ez az a ragaszkodás, hogy te félsz a ragaszkodástól.   

Ennyit ehhez, mert ezután még vannak a tanulók beszámolói a tapasztalataikról. Tudom, hogy a jelenlevők között létezik egypár újságíró, aki szintén egy távoli utat tett meg, hogy idejöjjön, én megértelek benneteket. Én, Li Hongzhi nem a hétköznapi emberek között szeretnék híressé válni, én csak a felelősséget szeretném viselni ezekért a tanítványaimért és tanulóimért, akik a Dáfá-ban művelik magukat. Hogy Ausztráliába jöttem, annak az a célja, hogy megválaszoljam a kérdéseiket, amelyekkel a művelésnél rendelkeznek, úgy hogy megemelkedhessenek. De ti eljöttetek, azt sem szeretném, hogy üres kézzel távozzatok. Korábban a követelményem úgy volt, hogy egy újságírót sem fogok fogadni, ha nem olvasta végig a Zhuán Fálun-t. Csupán ha tudsz valamit rólunk, beszélgethetek veled. Mert az, amit én terjesztek, nagyon nagy, egyáltalán nem magyarázható el világosan pár szóval. Minden, amit te tudni akarsz, az emberi társadalomnak a kérdései, nem szívesen szeretem megválaszolni azokat, mert most egyáltalán nem törődök a hétköznapi emberek dolgaival, egyáltalán nem törődök a társadalom dolgaival. De ti már eljöttetek, remélem, hogy ma itt ülhettek és teljes nyugalomban meghallgathatjátok a tanulók beszámolóit és két nap hosszán át követhetitek az egész Fá-konferenciát. Aztán majd fogadlak benneteket és tehettek fel kérdéseket. A konferencia közben semmi esetre sem fogadok valakit, mert nagyon sok elintézni valóm van. A konferenciánknak a célja az, hogy odajuttassa a tanulókat, hogy valóban megemelkedjenek, semmi esetre sem egy formalitás, és semmi esetre sem lett azért megrendezve, hogy megmutassuk az embereknek. (taps)     

Jó, akkor a tanulók fogják tovább vezetni a konferenciát. Ennyit mára. Holnap délután átfogóan meg fogom válaszolni a kérdéseiteket, most én is meghallgatom a tanulók beszámolóit. 

*        *       *       *       *       *

Erre nyújthatjátok be a cédulákat. Ma délután főképpen a Fá-t fogom magyarázni nektek és azokat a kérdéseket megválaszolni, amelyeket feltettetek. A művelés egy ideje után, sok kérdésre már a könyvben megtalálhatjátok a választ. De némely kérdéseknél mindig azt hiszitek, hogy az a biztos, ha megkérdeztétek a Mestert, mindenkinek megvan ez a gondolata. Akkor teljesítem a kívánságotokat, megpróbálom lehetőleg megválaszolni a kérdéseiteket. Jó, most kezdjünk neki.

Kérdés: Egy embernél a nehézségek mind el lettek rendezve a művelése kezdete óta vagy ez az emberkéznek a tényezőin múlik?

Mester: A művelésnél a művelési út el van rendezve, ha az ember nem ment át jól a vizsgán, az az emberkéznek a tényezőin múlik. Mert a művelés egy nagyon bonyolult dolog. Az nem is lehet, hogy minden dolog egyforma legyen, az sem lehet, hogy az, ami nálad felmerül, nála is fel kell merüljön. Az szintén nem lehetséges, hogy ugyanaz a dolog ugyanúgy legyen kezelve, mivel hát az ember a ködben műveli magát. Ha minden egyforma lenne, a rejtély meg lenne oldva. Akkor mindannyian tudnák, hogyan kellene cselekedjenek: Ó! A többiek így csinálták és jól csinálták, akkor én szintén úgy csinálom. Akkor azt nem hívják többé művelésnek. Alapjában véve a megpróbáltatások a saját karmád által jöttek létre, a karma, amelyik életről életre összegyűlt, akadályozza a műveléseteket és akadályoz benneteket az eredethez való visszatérésnél és a megemelkedéseteknél, ez pontosan ennek a karmának a kihatása. Én eltávolítottam ebből egy részt és egy részt rád hagyok saját magadra, hogy eltávolítsd. Mert ebben a világegyetemben létezik egy alapelv, nevezetesen ha tartozik az ember, vissza is fizeti. Ha rossz lett téve, a karma össze fog gyűlni, mindegy, melyik életből van, aztán vissza van fizetve a következő életnél vagy a mostani élet valamelyik időszakában. Ezért pontosan ezek a dolgok azok, amik itt hatnak, én megpróbáltatásoknak nevezem ezeket. Tulajdonképpen a hétköznapi embereknek is megvannak ezek. Ha a hétköznapi emberek egy szenvedő állapotban találhatóak, az életükben előforduló betegségek vagy nehézségek tulajdonképpen szintén az ő megpróbáltatásaik. A gyakorlók számára ez csak úgy van, hogy én felosztom ezeket a művelésetek különböző szintjeire és a xinxingetek megemelésére használom őket a vizsgákon való túljutás és a művelés közben, ilyen egy szerepet játszanak. És a hétköznapi emberek csak azért egyenlítik ki a karmát, hogy visszafizessék a karmát, ezért ez nem is tartalmazza a művelés semmilyen tényezőit, azonkívül a hétköznapi emberek pontosan olyan sok karmát kell visszafizessenek, amennyivel rendelkeznek. Itt nálunk karma van eltávolítva, mivel az ember művelni akarja magát, mert ha a nehézségek túl nagyok, egyáltalán nem tudod többé művelni magad. Természetesen létezik egy feltétel, ti már tudjátok ezt, ebben a Fá-ban ez már nagyon világosan el lett magyarázva, többé nem szeretném megismételni.          

Kérdés: Ha az ember egyedül tanulja a Fá-t, a tempó más, mint mikor egy csoportban tanulja, számít ez valamit? 

Mester: Az egyedüli Fá-tanulásnál, ha te állhatatosan és szilárdan tovább tudod művelni magad, az szintén nagyszerű. De tudjátok, az nem lehetséges, hogy nagyon szorgalmasan tanuld a Fá-t otthon, az szintén nem lehetséges, hogy egy kapcsolatod se legyen az emberi társadalomhoz. Az emberek már mindent megtesznek a mai emberi társadalomban, amit akarnak, ez egy olyan társadalom, amelyikben az emberek minden lehetséges rossz dolgot meg mernek tenni, nevezetesen többé nem léteznek semmiféle erkölcsi szabályok és semmiféle erkölcsi fékek, ilyen a mai emberiség. Akkor azok az emberek, akikkel kapcsolatba kerülsz a társadalomban, mind ilyen a hétköznapi emberek társadalmában levő emberek. Amit mesélnek, mondanak, gondolnak és tesznek, az mind az, amit a mai emberiség tesz. Ha te saját magad műveled magad és nincs jó környezeted és csak ilyen környezettel kerülsz érintkezésbe, alapjában véve te az ilyen környezet befolyása alatt vagy, nagyon nehéz számodra megemelkedni. Azt mondtam, hogy sok tanuló jónak tartotta saját magát, mielőtt művelte magát, ők saját magukat jó embernek tartották. Miután nekifogtak, hogy valóban műveljék magukat, észrevették, hogy egyáltalán nem ez az eset áll fenn. Ő saját magát jónak tartja, mivel a mai emberiséggel hasonlította össze saját magát, amelyik már nem jó, nem a világegyetem tulajdonságaival hasonlította össze saját magát vagy az abban az időben élt emberekkel, amelyikben az emberi erkölcs a legjobb volt.    

Ha ti együtt végzitek a gyakorlatokat, amit mondtok, gondoltok és tesztek, az jóságos gondolatokból van. Ha tesztek valamit, ti mindannyian lehetőleg tekintettel tudtok lenni másokra, ez egy nagyon tiszta környezet és egy harmonikus tiszta föld. Mi, művelőkként egy ilyen környezetben egy ilyen könyörületes erőnek a befolyása alatt vagyunk, ez biztosan így van. Ezért mondtam nektek szántszándékkal, hogy közösen kellene végezzétek a gyakorlatokat. Mindazok az emberek, akikkel kapcsolatba kerültök ebben a környezetben, jó emberek, amit ők mondanak és tesznek és ahogyan viselkednek, az éppenséggel más, mint az emberi társadalomban levő embereké. Ezért nem szabad elveszíteni ezt a környezetet. De szintén léteznek némely vidékek, ahol nincs olyan sok ember, aki Dáfá-t tanul, akkor hát tanulja egyedül vagy kettesben az ember, neki nincs egy olyan jó környezete, ebben az esetben aztán csak rajta múlik. Valóban léteznek ilyen tanulók, akik csendesen tanulnak egyedül és csendesen művelik magukat, sőt ők nagyon szorgalmasak, valóban nagyszerű! Itt én azt mondtam, hogy az a környezet, amelyikben közösen művelik magukat, nélkülözhetetlen és nagyon jó, nem kellene elveszítsétek ezt a környezetet, ebben a környezetben is meg vannak acélozva az emberek.

Kérdés: A tanulókkal való tapasztalatcserénél úgy találom, hogy a férfi gyakorlók több hangsúlyt fektetnek arra, hogy racionálisan ismerjék fel a Dáfá-t, és a női tanulók több hangsúlyt fektetnek arra, hogy érzékileg ismerjék fel a Dáfá-t. Ha ez egy általános jelenség, hogyan lehet megtanulni egymástól a tapasztalatokat, hogy gyorsabban emelkedjünk?  

Mester: Itt viszont nem értek egyet. Azok a tanulók, akik jól megértették a Fá-t, mindannyian racionálisan tudják felismerni a Fá-t; csak azok fogják a Fá-t könnyen érzékileg megérteni, akik keveset olvasták a Fá-t, nevezetesen azok, akik nem szorgalmasak vagy azok, akik éppen elkezdték tanulni. Ilyen tekintetben nem létezik különbség férfi és nő között. A mai időben a nők is nagyon rendkívüliek, mélyenszántó gondolataik vannak és képességekkel is rendelkeznek. Ezt nem lehet így nézni. Azonkívül a női tanítványok velük született alapját és képességét nem lehet megkülönböztetni az emberi kinézetükön keresztül. 

Kérdés: Hogyan értendő a kétszeres művelés a világi Fá-ban?

Mester: Ez a megjelenések egyike, amelyik a tanulók különböző helyzetei által van meghatározva, hogyan kellene műveljék magukat, ez lehet nyolc- vagy tízszeres is. Mert ha te csak az arhát szintjén kellene eljuss a beteljesüléshez, akkor ez azt is jelenti, hogy már elegendő, ha a világi Fá-ban egyszer műveled magad. Ha még magasabb szintekre műveli magát az ember, akkor a művelésnél ismételten és megszakítás nélkül kell művelje magát. Némelyek valamivel érzékenyebbek, némelyeknél ez talán valamivel világosabb és valamivel többet tudnak. 

Kérdés: A Fá-tanulás közben az ember tisztában kellene legyen a Fá-alapelvekkel, de ne jusson a tudásszomj ragaszkodásába, hogyan lehet ezt helyesen mérlegelni?

Mester: Ha te a Fá szemszögéből ismerted fel a művelésnek az értelmét, már tisztában leszel ezzel. Csak ha többet olvas az ember, lehet felismerni a Fá-t a Fá szemszögéből. Ez a mi Dáfá-nk minden rejtélyt megoldhat, minden emberszívet helyreigazíthat, ameddig te a Dáfá-könyveket olvasod, ez már meg lehet oldva. Mihelyt az az érzésetek, hogy sok probléma számára nem létezik megoldás, az valójában úgy van, hogy te saját magad nem akarsz egy megoldást sem. Mert ha te olvasod a könyvet és tanulod a Fá-t, minden probléma meg lehet oldva. Mindannyian tudjátok, most hivatalosan el van ismerve, hogy 100 millióan vagyunk. Ha mindenki kérdéseket tesz fel nekem és velem válaszoltatná meg azokat, egyáltalán nem létezne ez az alkalom. A gyakorlók Ausztráliából, akik jelen vannak itt, még láthatnak engem, a gyakorlók Kínából egyáltalán nem láthatnak engem. Tulajdonképpen gyakran vagyok a szárazföldi Kínában, ők nem láthatnak engem, mert nekem nem szabad látnom őket. Ha a gyakorlók egyik helységből megtudták volna, hol vagyok, akkor a tanulók az egész országban megtudnák ezt, akkor mindannyian jönnének, hogy meglátogassanak. Ez a társadalom Kínában más, mint a többi társadalom, az emberek nem értenek meg bennünket, ez károkat okozhatna a Dáfá-nak, ezért nem találkozhatom veletek. Ezen körülmény alatt viszont én szeretném viselni a felelősséget érted. Hogyan viselem hát a felelősséget? Tegnap azt mondtam még: én mindent belepréseltem ebbe a Fá-ba, amit adhatok nektek, ameddig te olvasod a könyvet, mindent megkaphatsz. Némely tanulók már több mint 200 alkalommal elolvasták a Zhuán Fálun-t, ők még mindig olvassák. Minden alkalommal, mikor olvassák, ez más, mivel ez egy a művelésre való könyv és különböző szintek tartalmával rendelkezik. Azok a kérdések, amelyek az első alkalommal való olvasásnál merültek fel, meg lesznek oldva, mikor a második alkalommal olvasod, így tisztában vagy ezekkel. De miután elolvastad a második alkalommal, megint új kérdéseid lesznek, ha aztán a harmadik alkalommal olvasod, ugyanúgy meg lesznek oldva. Ha te ezen a módon szakadatlanul műveled magad és tovább olvasod, folytonosan jutsz szorgalmasan előre. Ehhez jönnek még a Dáfá-nak a gyakorlatai segédeszközként, akkor te már az emelkedésnél vagy. Némelyek gyakran kérdeznek engem: Tanár, eljuthatok a beteljesüléshez? Akkor szeretnélek megkérdezni: Tudsz-e úgy cselekedni, ahogyan éppen elmondtam? Tulajdonképpen saját magát kellene megkérdezze az ember, hogy eljuthat-e a beteljesüléshez.         

Kérdés: Ha az ember egy nagyon magas szintre művelte magát, a test minden sejtje nagyenergiájú alapanyagok által lesz helyettesítve, akkor nem megy végbe többé anyagcsere, ez azt jelenti, hogy aztán nem szükséges többé enni és inni (nincs szükség többé ételre és italra (evésre és ivásra))?

Mester: De akkor az kell legyen, hogy az egész emberi test már tökéletesen át van alakulva nagyenergiájú alapanyagokká, akkor lehet ezt elérni. Ha a testnek a felszíne ezt még nem érte el, az nem megy. Ti mindannyian tudjátok, hogy a csigong-gyakorlásnál csit lehet gyűjteni és leadni. Ha az ember valóban magas szintre műveli magát, akkor az nem csi többé, ez nem lett csi, létezni fog a magas szint egyfajta energiája, én ezt gongnak nevezem. Ezek alapjában véve esszenciális alapanyagok, amelyek még mikroszkopikusabbak. Ilyen esszenciális alapanyagok lesznek elraktározva a testedben, a tested mindegyik sejtjébe ilyen nagyenergiájú alapanyagok lesznek elraktározva. A még mikroszkopikusabb anyagoknak természetesen megvan a hatásuk. Idővel egyre több ilyen nagyenergiájú alapanyag lesz és ezek egyre telítettebbek lesznek, a testedben levő sejtek akkor nem lesznek hasonultatva (asszimilálva) általuk? Ha minden sejted ilyen nagyenergiájú alapanyagok által van hasonultatva (asszimilálva), a tested még ugyanolyan, mint egy hétköznapi emberé? Egy ilyen test akkor nagyenergiájú alapanyagokból van összeállítva, amelyek más dimenziókból vannak gyűjtve, létezik-e még akkor olyan anyagcsere, mint a hétköznapi embereknél? Az nem létezik többé. Akkor ki tudsz jönni evés és ivás (étel és ital) nélkül, ez viszont nem azt jelenti, hogy te nem ehetsz vagy ihatsz. Amikre valóban szükséged van, azok nem az ebben a mi dimenziónkban levő dolgok. Ha neked emberi dolgok vannak adva, már nem szereted enni azokat. Mihelyt látod azokat, rosszul leszel. Amikre szükséged van, azok magas szintű más dimenziókból való alapanyagok.        

Kérdés: Minden gyakorló Guangzhouból Önre gondol! Minden gyakorló Guangzhouból üdvözli Önt!

Mester: Köszönöm mindannyiótoknak! (taps)

Kérdés: A gyakorlók Ausztráliában általánosságban alacsony szinten vannak?

Mester: Én nem mondtam ilyesmit. A művelés tőled saját magadtól függ. Melyik szintre műveltétek már magatokat, tulajdonképpen most mindannyian nem tudhatjátok. Mihelyt tudjátok azt, nagyon erős ragaszkodással fogtok rendelkezni, ez egy akadállyá válik, amelyik a művelési utatokban áll. Ezért, ha ti ezt nem tudjátok, nincs is meg ez a ragaszkodásotok. 

Kérdés: A ,,Lényeges dolgok a további előmenetelhez“ című könyvben a Mester megemlítette, hogy a művelés komoly, ez nem olyasmi, mint az általános önvizsgálat és megbánás a hétköznapi embereknél. Nekem az az érzésem, hogy én az önvizsgálat és megbánás szakaszában tartózkodok és egyre nem tudok átjutni. Azt kérdezem, mi a különbség a befelé keresni és az önvizsgálat között?

Mester: A művelésen keresztüli megemelkedés nem lehet egy sorba helyezve az önvizsgálattal és megbánással. De ha te meg tudod vizsgálni saját magadat és meg tudod bánni, önmagában ez is a művelésnek egy szemlélete, ilyen az összefüggés.

Tudjátok, hogy én gyakran mondtam, a kereszténységben és a katolicizmusban ugyan nem beszélnek a művelésről, ám ez is művelés. Csak a kulturális különbség miatt nem beszélt Jézus és Jehova a két kifejezésről – művelés és gyakorlás –, mert az ő kultúrájukban nem léteznek ilyen fogalmak, a gondolkodásmód is más. Akkor gondoljátok csak át, ők a művelésnél vannak? Ha valaki templomba megy, nagyon ájtatos szíve van az Úrral szemben, Jézus előtt gyónik, hol csinált valamit hibásan vagy nem jól, a jövőben jobban fogja csinálni, aztán a jövőben jobban fog viselkedni. Ha aztán újra hibákat fedezett fel, újra meggyónik és még magasabb ismérvek szerint cselekszik. Gondoljátok csak át, hiszen a művelésnél alapjában véve egy embernek a szíve van művelve, ez akkor nem a szívnek a művelése? A végén ő egyre jobbá válik, és egyre jobban cselekszik, nem érte el akkor az ismérveket, amelyeket a mennyországa megkövetel? Ez nem beteljesülés? Csak a kulturális különbség miatt nincs beszélve a gongról, nincs olyan tartalomgazdagon elmagyarázva, mint a keleti kultúrában, ezért némely fogalmak valamivel egyszerűbbek, a követelmények is valamivel egyszerűbbek, csak a hitről van beszélve, nevezetesen az Istenben való szilárd hitről.    

Kérdés: Létezik egy gyakorló, aki éppen az élet és halál vizsgáját éli meg, viszont nincs egy tiszta (értelmes) állapotban, hogyan kellene viselkedjenek a művelőtársai?

Mester: ,,Létezik egy gyakorló, aki éppen az élet és halál vizsgájánál van“, ez a megfogalmazás nem egészen helyes; még csak egy tiszta (értelmes) állapotban sincs, akkor nem lehet azt mondani, hogy műveli magát. Valójában ő nem szorgalmas, az érzéki megértések és az emberi érzelem (emóció) szerint gyakorol, nem igazán racionálisan értette meg a Fá-t és nem művelte magát szorgalmasan és szilárdan, az nem igaz művelés. Tudjátok, a művelés komoly, egy ilyen embert nem ismerhetek el művelőként. Semmi sem létezik a világon, ami komolyabb, mint a művelés dolga. Egy ember tele karmával, akinek az agya piszkos gondolatokkal lett teletöltve, egy nagy megvilágosulttá akar válni és eljutni a beteljesüléshez, milyen komoly ez a dolog? Milyen nagyszerű egy művelőnek a folyamata, amelyiknél minden emberit elenged! Megy az akkor, hogy ti nem tudjátok komolyan kezelni ezt a dolgot?! Megy az, hogy azon a vizsgán nem tudtok jól átjutni?! Eljuthat egyvalaki a beteljesüléshez, ha közömbös marad, néha hisz és néha nem hisz, néha műveli magát és néha nem és nem visel felelősséget saját magáért?! Ez így van? Az nem megy, ha az ember nem a Dáfá-nak a xinxing-követelménye szerint cselekszik. A hétköznapi emberek éppenséggel betegek lehetnek, születés, megöregedni, betegnek lenni és meghalni a hétköznapi embereknek a törvényszerűségei.     

Kérdés: Hogyan maradhat egyetemistaként szorgalmas az ember a művelésnél? Léteznek gyakorlók, akik úgy vélik, hogy nem szükséges tovább tanulni, hanem dolgozni kellene menni, talán ezáltal egy jobb környezete van az embernek a művelésre. 

Mester: Én azt mondom, ez viszont egészen hibás. Meg tudom érteni, hogy az ember meg fog hatódni (meg fogja indítani az embert), ha látta az igaz alapelveket. Kiváltképpen mivel ma a nyilvánosság előtt terjesztettem a Dáfá-t és olyan sok égi titkot nyilvánítottam ki. Ha az ember éppen megkapta a Fá-t, fel fogja izgatni magát, könnyen odajut, hogy nem kezeli helyesen a viszonyt a művelők és a hétköznapi emberek között. Lehetőleg az emberi társadalom formájának megfelelően kellene művelje magát, ez viszont nem csak egy egyszerű szó, ez bizony a Fá! Minden aspektust összeköt (felölel). Én tudom, hogy a jövőben még több ember fog létezni az egész világon, aki a Dáfá-t tanulja, néhány milliárd ember fog létezni, aki tanulja. Mikor elkezdtem terjeszteni ezt a Fá-t, már tudtam, hogyan néznek ki a következmények. Olyan sok ember fog jönni és fogja tanulni, mindannyian nem dolgoznak többé és nem mennek többé az iskolába, mehetne az? Ezért már gondoltam erre a lépésre, még mielőtt terjesztettem ezt a Fá-t. Az egy nagyon fontos kérdés, hogyan művelteti az ember az embereket az emberi társadalomban. Ezért a munkád, az üzleted (a vállalkozásod), a tanulmányod, mindez nem fogja befolyásolni a művelésedet. Neked tovább kellene dolgoznod vagy tanulnod. A munkád vagy a tanulmányod semmi esetre sem művelés, de művelőként a megemelkedett xinxinged meg fog mutatkozni a munkádnál és a tanulmányodnál, ilyen a kapcsolat. Ezért az emberek azt fogják mondani, hogy te, egy Dáfá-tanulóként valóban jó ember vagy, mindegy, hol tartózkodsz, ez az az állapot, amelyikben az ember lehetőleg az emberi társadalom formájának megfelelően műveli magát. Ha te ezt nem érted el, az azt jelenti, hogy nem az én szavaim szerint cselekedtél és nem a Mester követelménye szerint cselekedtél. Ha meg sem hallgatod, amit mondtam, miért nevezel még Mesternek? Én nem foglak egy rossz úton vezetni benneteket. Ha ezt a Fá-t már a nyilvánosság előtt terjesztettem, kell viseljem a felelősséget ezért. Valójában én még inkább becsüllek benneteket, mint ti saját magatokat, mivel ti együtt léteztek a Mesterrel, ti vagytok a jövendő legnagyszerűbb istenségek, a példakép az új világegyetemben és az emberiség reménye a jövőben. Ti semmi esetre sem kell föladjátok a hétköznapi embereknek a dolgait, mihelyt a Fá-t tanuljátok. Ha te nem csinálod azt, amit a Dáfá nem enged meg, akkor az azt jelenti, hogy neked jó megvilágosodási képességed van. Ha viszont te nem csinálod többé a hétköznapi emberek egy normál munkáját, akkor az probléma, akkor az az örömérzet (buzgóság) által okozott ragaszkodásból jön.                     

Kérdés: A kis gyakorlók Leshanból üdvözlik a Mestert! A Dáfá-tanulók Pekingből nagyrabecsülésüket fejezik ki a Mesternek! A gyakorlók Dalianból üdvözlik a Mestert!

Mester: Köszönöm mindannyiótoknak! (taps)

Kérdés: Ön a Zhuán Fálun 8. fejezetében az ,,Aki gyakorol, gongot kap“ cím alatt azt mondta: ,,A tested, a sejtjeid minden információjánál, minden intelligens lényénél nő a gong [Tested minden információjánál, intelligens lényénél és sejtjénél növekszik a Gong]“, mire van gondolva ezekkel az információkkal és intelligens lényekkel? 

Mester: A sejtjeid mindegyike felveszi a te saját alakodat, a mikroszkopikusig és még mikroszkopikusabbig. Ezt a kérdést nem csak a Fá szempontjából magyarázom el, manapság az emberiség is felismerte ezt. Ha a tudósok kisállatoknak a szövetmintáit vizsgálják és az eredményt számítógépre viszik át, felfedezték, hogy a sejtek, amelyek a képernyőn vannak mutatva, ugyanazzal az alakkal rendelkeznek, mint ezek a kisállatok, pontosan ugyanazzal. De felszínesen nézve, ez egy sejt. Ez azt jelenti, miközben a gyakorlatokat csinálod, minden megváltozik a testedben, ők akkor nem intelligens lények? Bizonyosan azok. Azonkívül mindennek élete van, amit kiműveltél, bezárólag a gongoddal és a gongod mindegyik részecskéjével, a különböző Fá-eszközökkel, a gongnengekkel (természetfeletti képességekkel) és az isteni képességekkel. Nem csak ez, ha egy ember el fog jutni a beteljesüléshez, eléggé tartalomgazdag dolgokkal kell rendelkezzen, úgy válhat csupán egy nagy megvilágosulttá. Ezért ők mind élők és rendelkeznek élettel és képességekkel, ilyen a jelentés. 

Kérdés: Az ikrek újraszületésen keresztül két fő-ősszellem által jöttek létre? 

Mester: Természetesen. Semmi esetre sem lehet, hogy egy szellem részekre osztódjon szét.

Kérdés: Némely területeken Afrikában az a rendszer érvényes, hogy egy férfi több nőt vehet feleségül, lehet terjeszteni nekik a Fá-t?

Mester: Igen, mindenki tanulhatja. A különböző társadalmi rendszerek miatt az embereknek különböző megértéseik vannak az erkölcs, értelem és nézetek számára, így nagyon nagy különbségek léteznek, ennek mind nincs befolyása a művelésre. Mindegyik ember művelheti magát mindegyik környezetben, minden szociális rétegben. Csak azon múlik, hogy műveli-e magát. 

Kérdés: A mi emberi testünk ebben a dimenzióban csak egy részecske a világegyetemnek az óriási testében. De a részecskék különböző nagyok, különböző dimenziókat képeznek, így mindegyik dimenzióban neked létrejön egy tested, de ez a dimenzió nem tartozik egyedül hozzád, hanem a világegyetemnek egy része. 

Mester: Igenis! Ez a megértés helyes. Ámbár te egy egyedi élőlény vagy, te még egy részecske vagy az összvilágegyetemben, egy része az összéletnek. Ahogyan az előbb mondtam, te egy egyedi élőlény vagy, azt is lehet mondani, az összélet ezen a szinten. Mindegyik sejt a testedben egy független részecskének a formájával rendelkezik, amelyik a te alakoddal rendelkezik, ő is az össztestnek egy része. 

Kérdés: A Mester azt mondta, hogy Kína ősi koraiban a társadalom állapota és az emberek jobbak voltak, mint a maiak. De hogyan kellene megérteni az ősi Kínának a történetét? Az úgy van, mint ahogyan Konfúciusz mondta, hogy az ősi társadalom a hadakozó fejedelemségek előtt, nevezetesen a három király [császár] és öt császár [király] idejében, jó volt?

Mester: A régi korokban a társadalmak mind jobbak voltak, mint a modern társadalom, mindegy melyik korszakban. Ez egy embereknek emberekkel való összehasonlítása, valójában az embereknek ez a dimenziója nagyon rossz. A világegyetemben levő bármilyen dimenzióból nézve, amelyik magasabb, mint az emberi szint, itt az embereknél ez nem jó, ez a legpiszkosabb, innentől fogva szintén a legkevésbé lehet látni a világegyetem igaz arculatát. Ez amúgy is már rossz, így a mai emberek még rosszabbak, mivel a mai emberek nézetei fordítottak. Ezzel nem arra gondolok, hogy az emberek más dimenziókkal összehasonlítva fordítottak (ellenkezőek), az a menny által van meghatározva. Úgy vélem, a korábbi emberekkel összehasonlítva, a mai emberek fordított nézetekkel rendelkeznek, a jó és a rossz ráadásul meg van fordítva. Emiatt egy mai ember már nem tudja többé, hogy valami rosszat tesz, ha éppen rosszat tesz, azt hiszi, hogy valami jót tesz. Ha te azt mondod, hogy csak nyereséget hajszol, akkor ő azt mondja, hogy az egy képesség. Léteznek emberek, akik meg lettek lopva, ők nem azt mondják, hogy a tolvaj rossz, hanem azt mondja, hogy ő saját maga nem vigyázott. Az nincs úgy, hogy a nézetek el vannak ferdítve? A modern emberek azt mondják, hogy a régi korok nem voltak jók, ez tulajdonképpen onnan jön, hogy a modern emberek a mai, rosszabbá vált nézetekkel ítélik meg a régi koroknak az embereit. Nézz csak meg sok filmet Hongkongból, az azt mutatja, hogyan öltek és ütlegeltek az emberek a régi korokban, az csak műalkotás és művészi túlzás. Ezernyi éveknek a hosszú történelmében, az ilyen dolgoknak nem volt jelentősége. Mindannyian tudják, hogy a művészet jobban túloz, mint ahogyan valóban van az életben.    

Korábban azt mondták az emberek, ha valakit meg akar ütni az ember, nem kellene az arcába ütni. Ez a mondat nagyon egyszerűnek hangzik, még a háborúban (harcban) is tudott uralkodni magán az ember, úgy hogy ne tegyen meg mindent, amit akar. De manapság, ha az ember megüt valakit, kimondottan az arcába üt. Az ember gonosz, alattomos és rosszindulatú és nem fékezi magát, az emberek másmilyenek lettek. Természetesen, miért léteztek hát háborúk a régi korokban? Én mondom neked, az a menny által lett meghatározva. Mert a kozmikus alapelvek éppenséggel lerögzítették az ember ezen dimenziója számára, hogy a világ katonai erővel kell legyen meghódítva, a győztes kell kormányozza az országot és az erősebb egy hős lesz. Magasabb dimenzióknak a szempontjából nézve, ezek a dolgok mind nem jók, de az emberek fordított alapelveiben ezek megfelelnek az embereknek és a kozmikus alapelvekhez viszonyítva fordítottak. Éveknek az ezrei óta játszanak szerepet az emberiség társadalmában. Ha az embereknek sok karmájuk van, akkor a karma el kell legyen távolítva. Emiatt létezhetnek katasztrófák, szerencsétlenség és háború.            

Kérdés: Ha a Zhuán Fálun-t olvassa az ember vagy az Ön más helyeken való Fá-magyarázatát hallgatja az ember, feltétlenül meg kell értemi a kifejezéseket és fogalmakat, amiket nem értett meg, mint például ,,természetes úton és módon“ és ,,szükségszerűen“?

Mester: A felszínes kifejezéseknél normális módon az ugyanaz, ahogyan megérti az ember. Nem kell ilyen szőrszálhasogatásba belemenni. Semmi esetre sem kellene szőrszálhasogatásba belemennetek, olvassátok egyszerűen tovább. De kell tudni, hogy a Fá-t olvassa az ember és mit olvas. A Fá tartalma nem mutatkozik meg a felszínen. Ha te ebből a mondatból valami mást vagy valami magasabbat ismertél fel, akkor az a Fá-alapelvek tartalmának egy megnyilatkozása, a Fá megmutatkozott.  

Kérdés: Akupunktúrás orvosként a tűk beszúrásánál meg kell érinteni a páciensek bőrét; a szívóterápiánál is sok piszkos dolog van kiszívva a páciens bőréből. Ennél a két terápiánál a karmát át lehet vinni, szabad egy művelő továbbra is egy ilyen foglalkozást gyakoroljon? 

Mester: Ne legyetek olyan túl elővigyázatosak, hiszen minden tevékenységnél a társadalomban ti hétköznapi emberekkel kerültök érintkezésbe. Például te le akarsz ülni egy székre, ahol éppen ült valaki, ráülsz-e te arra vagy sem? Megérinted-e te a tárgyakat, amiket mások megérintettek, vagy sem? Ilyen közvetett érintkezés is érintkezés. Ez a társadalom éppenséggel piszkos, ez mármost így van. Egy művelő nem kellene féljen ettől vagy attól, úgy hogy egy másik fajta ragaszkodás keletkezzen, nevezetesen az a ragaszkodás, hogy fél ettől vagy attól. Műveld magad nyíltan és őszintén, amit a tested kisugároz, az az ortodox Fá-nak a fénye. A Dáfá-tanítványok közül sokan foglalkoznak tudományos kutatásokkal. A baktériumokkal való kísérletnél felfedezték, hogy a baktériumok mind halottak (elpusztultak) annak a helynek a közelében, amelyik meg lett érintve a kéz által. Már nagyon sok ilyen példa létezik, ez azt jelenti, Dáfá-tanulóként már amúgy is megvan a képességed, hogy baktériumokat öljél. Mivel te nem a csigong módszerével gyógyítasz, hanem a hétköznapi emberek gyógymódszerével, az nem tesz semmit. Ha érintkezésbe is kerülsz egy picike karmával, az csak egészen kevés, annak nincs befolyása. Ha csigonggal gyógyítasz, akkor az más, az nyilvánvalóan egy csere másokkal, te felveszed a betegségeket és valami jót adsz másoknak. Emiatt mondom én, hogy a hamis csigong-mesterek tulajdonképpen azon vannak, hogy saját maguknak ártsanak, mivel ők nem művelték magukat, csak pénzt akarnak keresni ezzel, ők halálosan ártanak saját maguknak. A pénz miatt az emberek mindent meg mernek tenni, ők még csak azt sem tudják, hogy saját maguknak ártanak.          

Kérdés: Én már két év óta műveltem magam és szilárdan hiszek a Dáfá-ban, vannak bizonyos megértéseim is, de a csoportos tapasztalatcserénél nem tudom, mit kellene mondjak. A szívemben tudom, de nem tudom kimondani, így nem is szeretném többé elmondani. Ennek az az oka, hogy már születésemtől fogva egy gyenge kifejezőképességgel rendelkezem vagy mert nem értettem meg eléggé a Fá-t?

Mester: Ez nem múlik feltétlenül a Fá megértésén, mindenki más állapottal rendelkezik a művelésnél.

Kérdés: Mi a különbség azok között, akik korábban kezdték el művelni magukat, és azok között, akik később kezdték el?

Mester: Nem létezik különbség. Én nem mondtam, hogyan van azoknál, akik korábban kezdték el vagy hogyan van azoknál, akik később kezdték el. A Dáfá még azon van, hogy terjesztve legyen, mihelyt megkaptad, akkor te műveled magad. Ha te nem érhetnéd el, hogy beteljesüljél, akkor nem hagynának művelődni téged. Milyen magas a szint, az nem ezen múlik, vagy hogy korábban vagy későbben jutott-e be, hanem a saját művelésen múlik.       

Kérdés: A meditációnál észreveszem, hogy a fejem akaratlanul folytonosan ide-oda mozog és forog, úgyhogy a meditációnál nem juthatok nyugalomba. Ez ráadásul nyugtalanságot okozott a szívemben, mi a baj?

Mester: Két eset létezik. Egyik eset az új tanulóknál van, akik még nem váltak igazi művelőkké. Talán korábban valami mást tanultál, vagy korábban a családban valamit bemutattál vagy valamit imádtál, de az sincs kizárva, hogy valami rosszat tettél a hétköznapi emberek között és azáltal valamit előidéztél. A gyakorlásnál, ha te valóban állhatatosan a Dáfá szerint művelődsz, aztán el fogom távolítani azt. Létezik még egy eset, nevezetesen ha valaki műveli magát, és a test a kezdeti szakaszban található, korábban valamelyik testrész meg volt betegedve, akkor könnyen meglehet, hogy az az ilyen karma eltávolításának a reakciója (visszahatása). Ez a két ok létezhet. De lehetőleg ne hagyd magad ettől a mozgástól magával ragadni. Ha valóban nehezen ellenőrizheted magad, akkor gyakorolj nyitott szemmel. Miért nem mozogsz most? Akkor maradj a gyakorlatnál a mostani állapotban, míg nem mozog többé, csupán azután hunyd be a szemed. Ha a művelőknél fel van nyitva a nagy égi kör, szintén ingadozni fognak.       

Kérdés: Minden gyakorló az USA-beli Pittsburghből köszönti a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: Ha egy felnőtt a meditációs gyakorlatot végzi, az rendben van, ha a gyermek mellette alszik? Ebben az esetben, milyen befolyása van ennek a gyermek fő-ősszellemére és mellékősszellemére?

Mester: Te arra gondolsz, hogy a gyermek kaphat-e gongot, de nem akarod ezt közvetlenül kimondani, mivel ragaszkodás rejlik mögötte. Nem megmondtam, hogy az egész család hasznot húz abból, ha egy ember műveli magát? Legalábbis az energiamező, amit hordozol, minden családtagod számára előnyös, mivel te egy ortodox Fá szerint műveled magad, a könyörületes és harmonikus erő, amit hordozol, minden helytelen állapotot kijavíthat.

Kérdés: Némelyek azt mondják, ha az ember egy bizonyos szintre művelte magát és gyakran mesél másoknak a korábbi művelési folyamatáról vagy a karmaeltávolítás tapasztalatáról, akkor újra az akkori szintre fog esni.

Mester: Hogyan lehetne hát ez? Egy művelőként, az ember mesél a művelési folyamatról, avégett hogy saját maga vagy más Dáfá-tanulók jobban átjuthassanak ugyanazokon a vizsgákon, ennek semmiféle befolyása sem lehet a szintre. Ha ennél érvényesülési vágya van az embernek, akkor az valami más, meglehet, hogy némely tanulók nem szívesen hallgatják, ha elmeséli azt. 

Kérdés: Tegnap Ön azt mondta, hogy az anyag és a szellem egy. Mi köze ennek a Fá-tanulásunkhoz?

Mester: Aki ezt a cédulát benyújtotta, az még nem tanulta, még nem értette meg azt a Fá-t, amit elmagyaráztam, én a te kérdésedet is megválaszolhatom. Mert itt művelésről van szó, ahogyan te éppen világosan is hallottad. A művelésnél egy embernek a teste meg lehet változtatva. Mindezek a változások egy művelő xinxingjének és gondolatainak a megemelkedésén keresztül történnek a művelése közben. Normális módon azt hiszik, hogy a xinxing a szellem kategóriájába tartozik és hogy a szellemnek és az anyagnak semmi közük egymáshoz. Szintén léteznek némelyek, akik azt gondolják, mi köze hát a szellemnek a gonghoz, amit gyakorolnak? Hiszen mi csak a gongot gyakoroljuk, minek magyaráznak el ilyen alapelveket? Ez a lényegi ok, hogy sok embernél a gyakorlás ellenére sem nő a gong. Ha az alapelvek meg vannak értetve veled, az ahhoz vezethet, hogy a gondolataid és a szinted megemelkednek, még magasabb alapelveket fogsz megérteni, ez éppen a gondolati látókör, amelyik szerint megemelkedtél és a gondolati látókörödnek a helyzete. Ha te elérted ezt a kritériumot, növekedhet csupán felfelé a gongod, ilyen az alapelv. Ha nem érted meg azt az alapelvet, nem növekedhet a gongod, ha minden nap reggeltől estig is csinálod a gyakorlatokat, anélkül hogy ennél és innál. De ha te azt mondod: Én csak a könyveket olvasom, anélkül hogy végezzem a gyakorlatokat, akkor szintén nem lehet azt mondani, hogy te egy tanítvány vagy, aki a Dáfá szerint műveli magát, mivel te ezt elméletként tanulod. A művelésnél, ha az ember saját maga művelni akarja magát és egy olyan kívánsága van, hogy elérje a beteljesülést, egyidejűleg a gyakorlatba ülteti (valóra váltja) a művelést, csupán akkor hívják azt művelésnek. Ezzel szintén csak felületesen magyaráztam el neked, alapjában véve a szellemi megemelkedés pontosan a gong megemelkedése, mivel a szellem és az anyag egy.        

Kérdés: Amikor átolvastam a Zhuán Fálun-t, pár alkalommal ugyanaz az állapot merült fel nálam, nevezetesen az átolvasásnál a fejem hirtelen nagyon nehéznek érződött, nagyon fáradt voltam, de nem aludtam el. Az az érzésem volt, mintha a szemem egyre ugyanazon bekezdés körül forogna, hirtelen egy másik bekezdés jelent meg a könyvben, amelyik nem tartozott a Zhuán Fálun-hoz.

Mester: Ez pontosan a gondolati  karma, amelyik nagyon erősen akadályoz téged, nem hagy téged tanulni a Fá-t. Hagy téged fáradtnak lenni és aludni hagy téged, avégett hogy elveszítsd az őszinte gondolatokat és az őszinte megvilágosodást [hitet]. Ha türelmetlen lesz, ráadásul meg fog jelenni, hogy zavarjon téged, sőt lehet, hogy szavak bukkannak fel a gondolatokban. Azok a démonok is tudnak ilyesmit csinálni, akik a Dáfá-t akarják szabotálni, ha türelmetlenek lesznek, ráadásul gondolatban veszekedni vagy beszélni fognak veled, hogy visszatartsanak a tanulástól. Ez hát nem világos? A gondolati karma vagy a kinti zavarások játszanak egy szerepet, nem hagynak téged megemelkedni. Mert a megemelkedésed el fogja távolítani őket, hiszen megmondtam, hogy a karma el lesz távolítva számotokra. Ha valóban el lesz távolítva, akkor tényleg fel fog oszlani. Megengedheti ezt? Ezért védekezik minden erejével. Ha te az ilyen dolgokat mind saját magadnak tekinted, akkor nem is kaphatod meg a Fá-t többé, mert a Fá neked van adva, semmi esetre sincs annak a karmának adva! Ezért le kellene győznöd, bármilyen fáradt is legyél, neked ezt el kellene nyomnod és távolítanod. Ha te áttörtél ezen a vizsgán, akkor ez az az idő, hogy eltávolítsák.     

Kérdés: Nekem az az érzésem, hogy sok esetben már hibás vagyok, mihelyt mondok valamit vagy csinálok valamit, ezért nem merek semmi többet mondani és semmi többet csinálni. De sok ember véli úgy a környezetemben, hogy túl elővigyázatos vagyok.

Mester: Ezt én is úgy látom. Tulajdonképpen ez az az állapot, miután az ember felismerte az igaz alapelveket, felismerte, hogy az emberek között levő alapelvek alapjában hibásak. Ez annak a folyamatnak egy megjelenése, hogy művelővé válik az ember. De ennek ellenére az ember nyíltan és őszintén egy művelő kellene maradjon és nyíltan és őszintén művelődjön. Csak meg fog mutatkozni egy művelőnek a szintje, amit tesz az ember, az magasabb ismérveknek felel meg, anélkül hogy ennek tudatában lenne. Nem kellene egy másik fajta ragaszkodásba jussatok, hogy féljetek, hogy valamit hibásan csináltok. Ez a félelem szintén ragaszkodás. Az nem probléma, ha lehetőleg nyíltan és őszintén cselekszik az ember.

Kérdés: Megmondhatná Ön nekünk, mi az oka a hiúságnak?

Mester: Emberi érzelem. Te szereted, hogy mások jót beszéljenek rólad; te szereted, hogy mások dicsérjenek és magasztaljanak téged; te szereted, hogy mások tiszteljenek téged; te félsz mindentől, ami árthat a tekintélyednek. Ha egy ilyen szívállapot (lelkiállapot) keletkezik, akkor az hiúság, ámde az ragaszkodás. Az a szív, hogy hangsúlyt fektetnek a tekintélyükre, nagyon is erős az embereknél. Ha ezt elengedi az ember és sok dolgot nem vesz olyan súlyosnak, akkor tulajdonképpen még gyorsabban művelheti majd magát.    

Kérdés: A művelési folyamatnál sok vizsgát könnyen le tudok gyűrni, mihelyt összeszorítom a fogam, már át is jutok. De az emberi érzelemnek a vizsgája nagyon nehezen gyűrhető le, már egypárszor nem sikerült, hogy túljussak a vizsgán. Különösen azoknál van ez így, akik gyengébb jellemmel rendelkeznek vagy szentimentálisak. Hiszen én már két éve műveltem magam, időközben éppen a barátomhoz fűződő érzelem miatt néhány hónapra félbeszakítottam a gyakorlatokat. Ha most újra elkezdek gyakorolni, törődni fog még velem a Mester?  

Mester: A Dáfá-nál most még nyitva van az ajtó, még egyre léteznek új tanulók, akik azért jönnek, hogy tanulják, még egyre léteznek új tanulók, akik bejutnak. Ha műveled magad, minden saját magadtól függ. De az nem megy, ha mindig így maradsz, az már elegendő, ha az ember egyszer levonta a tanulságot (megtanulta a leckét). Az ,,emberi érzelem“ szót valóban nehéz elengedni. Én mondom nektek, minden ember azt hiszi, hogy a saját gondolataik és érzéseik a testük egy része volna, olyasmi volna, ami a gondolatokból jött létre, ez egyáltalán nincs úgy. Az ,,érzelem“ éppenséggel a legésszerűtlenebb reakció. Mihelyt az érzelem magával ragad benneteket (által vagytok sodortatva), egyáltalán nem tudtok ésszerűek lenni. Igazán gondolkodjatok el egyszer azon, ha ti ide-oda cipeltek magatokkal egy dolgot vagy felmérgelődtök egy dolgon, alapjában véve az érzelem által vagytok sodortatva. Némelyek meghibbantak vagy tele vannak lelkesedéssel, ha szokatlan kedélyállapotban vannak, az érzelemtől vannak sodortatva, úgyhogy ésszerűtlenek. Némelyek nem tudnak megválni egymástól az érzelem miatt. Ha ezt a szívükből kifolyólag nem tudják elengedni, úgy az érzelem ösztönzése alatt olyan passzívak, mindez az érzelemnek a hatására vezethető vissza. Valójában ez az érzelem egy istenség a három világkörnek ebben a dimenziójában, ő az emberek számára lett megteremtve, ő egy istenség, aki az emberekért, a három világkörben levő összes élőlényért létezik. Ha nem létezne egy érzelem se, minden ember hideg és érzéketlen lenne; ha az embereknek nem lenne többé egy érzelmük se, még gonoszabbak lennének, akkor az emberiségnek egyáltalán semmi értelme sem lenne többé. Pontosan mivel létezik érzelem, értik meg az emberek az örömöt, dühöt, szomorúságot és vidámságot; pontosan mivel létezik érzelem, léteznek az embereknél az érzelemmel teli kapcsolatok a szülők és gyerekek között; pontosan mivel létezik érzelem, lehet alapítva egy család; pontosan mivel létezik érzelem, lehet szeretni és óvni a saját gyerekeket, ilyen hatása van az emberi érzelemnek az emberekre. De a gondolatokban való hibás irányításon keresztül az emberi érzelem hibás magatartást vagy hibás gondolkodásmódot okozhat az embereknél. Mihelyt egy ember a világra jött, már bele van merülve az érzelembe, minden sejtedbe behatol, behatol a három világkör összes molekulájába és sejtjébe, ezért a művelésnél nagyon nehezen lehet megszabadulni tőle. Művelőként, ha te nem tudod elengedni az emberi érzelmet, akkor minden, amit teszel, az emberi viselkedéshez tartozik. Ha te olyan fontosnak veszed az emberi érzelmet, tulajdonképpen azon vagy, hogy megőrizd az emberi érzelmet, akkor te egy hétköznapi ember vagy. Ha el tudod engedni, akkor nem tartózkodsz többé benne, akkor egy istenség vagy. Ilyen az alapelv.                

A buddhák, bódhiszattvák, arhátok és istenségek nem tartózkodnak ebben az emberi érzelemben. Az istenségek a három világkörön kívül nem rendelkeznek ezzel az emberi érzelemmel. Ha viszont nincs emberi érzelmük, ez nem jelenti azt, hogy ne gondoskodhatnának szeretetteljesen a többi emberről. Ők valami magasabbal rendelkeznek, azt könyörületességnek [szánalomnak] hívják, az még nemesebb, még nagyobb és még szebb. Az emberi érzelem egy tényező a három világkörben. 

Kérdés: Gyakorlók Fuzhouból megkértek telefonon, hogy adjam át az üdvözletüket a tisztelt Mesternek. 

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: Szingapúr egy sok fajjal rendelkező társadalom, angolul beszélnek, 3,2 millió lakosa van, ebből 76% kínai származású. De most csak kevesen léteznek azokból, akik a Dáfá-t tanulják. A legtöbben közülük angolul lettek felnevelve, kínaiul is értenek, de nehézségeik vannak, ha kínaiul olvasnak. Más okokon kívül ez is egy akadály és egy nehézség számukra, hogy megkapják a Fá-t. Én is angolul lettem felnevelve, meg tudom érteni a nehézségeiket. Mester, hogyan terjeszthetnénk mi még több ilyen embernek Szingapúrban? 

Mester: Más területeken is ugyanaz a helyzet. Itt Ausztráliában is léteznek kínaiak vagy kínai származású emberek, akik más országokból jönnek, ők viszont teljesen a nyugati kultúrában nőttek fel, ezért nem tudnak kínaiul. De azt jelenti ez, hogy ők nem tanulhatják a Fá-t? Ők olvashatják a Zhuán Fálun angol változatát. Ha más nyelveken tanulja az ember a Zhuán Fálun-t, szintén megkaphatja a Fá-t, az nem probléma.

Kérdés: A Mester azt mondta, hogy a mostani emberek a földön mind nem emberként kellett volna megszülessenek. Érthetem-e így? Nevezetesen mikor ezek az emberek akkoriban lejöttek, nem egyszerre váltak rosszá, úgy hogy leestek, hanem egy kockázattal (kockázatot vállalva) jöttek le. De mihelyt az embervilágban tartózkodtak, már a ködben vannak és aztán nagyon sok karmát hoztak létre. Némely emberek túl sok karmát hoztak létre, ők teljesen elvesztek, úgyhogy egyáltalán nem tudják többé művelni magukat. De még ha így is van, a Mester az akkori szándékukat veszi figyelembe, hogy ők azért akartak lejönni, hogy megkapják a Fá-t. Mihelyt egyvalakinek ma megvan az a gondolata, hogy művelni akarja magát, tehát bejutott ezen az ajtón, a Mester meg fogja őt váltani, mindegy, kicsoda az.        

Mester: Nagyjában és egészében véve ez bizony így van. De nem mindannyian jöttek le egy őszinte gondolattal. Léteznek olyanok is, akik leestek. De ha a Dáfá váltja meg az embereket, mindannyian egyformán vannak kezelve. Én már olyan szélesre tártam az ajtót, hogy már ajtó sem létezik többé, ez csak az emberszíven múlik. Azonkívül azt mondtam, hogy a mostani emberek a világon nem azért jöttek, hogy emberek legyenek, de nem is azért jöttek mindannyian, hogy buddhák, taók és istenségek legyenek, ez azt jelenti, nem mindannyian jöttek azért, hogy műveljék magukat. De ők mindannyian a Dáfá miatt jöttek, a Dáfá-ért vannak itt és ezért lettek teremtve, közöttük léteznek olyan emberek is, akik negatív hatásokat kellene kifejtsenek (hozzanak) [Mindkét pozitív és negatív szerepet játsszák].  

Kérdés: Mióta a Fálun Dáfá-t tanultam, kétszer láttam Önt álmomban ebben az alakban. Én angolul lettem nevelve és félvér vagyok, miért nem láthatom az Ön Fá-testét, hanem a rész-testét?

Mester: Mindegyik gyakorlónak a folyamata más, nem szeretnék valami túl konkrétat mondani nektek. Némely tanulóknál a helyzet más, ők szintén nem láthatják a Fá-testemet. Ti mindannyian tudjátok, hogy a Fá-test a Buddha alakjával rendelkezik, kék haja van és egy sárga leplet visel. Ha az ember nem érte el egy buddha szintjét, nem szabad megpillantsa a Buddha megjelenését, ilyen a probléma. Avégett hogy a megemelkedésetek ne legyen megzavarva, nem beszéltem sokat a konkrét helyzetetekről. Szintén léteznek némelyek, akik láthatják, ha ők látják, már megint örömérzet keletkezik náluk, ezért folyvást nem beszéltem a konkrét helyzetről, mindig is léteznek emberek, akik erről kérdeznek. Léteznek velük született tényezőkkel rendelkező emberek is, úgyhogy ők láthatják, elég sok ilyen ember létezik. Hiszen én azt mondtam, hogy az emberek mind nem azért jöttek, hogy emberek legyenek, ez az ok, ami ehhez vezetett. De szintén léteznek némelyek, akik nagyon jól művelték magukat, nekik egy gyors áttörésre van szükségük, nem is hagyják látni őket, úgyhogy ők nem láthatnak. Egy vallás vagy művelési módszer sem válthat meg téged arra a szintre, amelyik magasabb, mint az istenségüké, de a mi Dáfá-nk minden élőlényt megválthat, ez teljesen a művelőn múlik. Mert ez egy kozmikus Fá, ez teremtette meg az összes lény létkörnyezetét a világegyetemben, hagy téged visszatérni az eredeti pozíciódba. De egyidejűleg a követelmények is magasak lesznek. Némely gyakorlók nagyon magas szintekre kellene legyenek művelve, ha ők utalásokat kapnak a felismeréseik számára, akkor sohasem tudják elérni azt a szintet.         

A művelés útja mindenki számára külön van meghatározva, ez mindenkinél más. Némelyek nagyon tisztán láthatnak, ma ezt látják és holnap azt. Némelyek éppenséggel semmit sem láthatnak. Nem kellene azt hinni, hogy azok alacsony szinten vannak, ha ők semmit sem láthatnak. Azt sem kellene hinni, hogy az jól művelte magát, mivel ő láthat. Hogy az ember magas vagy alacsony szinten van a művelésnél, azon múlik, milyen magas a xinxingje, ez abszolút. A történelemben a művelés egyik fajtájánál sincs a gongneng mérceként tekintve a xinxing és a szint magasságára, ez még sohasem létezett.  

Kérdés: Minden a De-ből van átváltoztatva, ha akkor a Mestertől kapott valamit az ember, De-t fog veszíteni?

Mester: Egyvalamit megmondtam, azt mondtam, ti mindannyian művelők vagytok, mindannyian szigorú követelményeket kellene felállítsatok magatokkal szemben. Közületek mindenki így kell cselekedjen, mert ti a művelésnél vagytok. Ezek a követelmények a művelésetek számára. De én nem vagyok művelő. A Mester azért jött, hogy megváltson benneteket, ti tisztában kellene legyetek ezzel. Ezért sohasem kellene összehasonlítsátok magatokat velem. 

Kérdés: A Mester azt mondta, hogy mindegyik tanítványnak a művelési útja a beteljesülésig el van rendezve, de a Zhuán Fálun-ban ez áll: ,,a kombinációja annak, amit maguknál hordoznak, és a tűrőképességüknek meghatározott [fizikai állóképességük már előre elrendelt]“? 

Mester: Ez nem ellentmondás. Én mindenki számára el kell rendezzem, hogy eljusson a beteljesüléshez, de nem mindenki fog feltétlenül ugyanazon a szinten eljutni a beteljesüléshez. Az nem ez az alapelv? Ezért az, amit te saját magad hordozol, a türelmed, a képességed a szenvedéseket elviselni, ahol az eredeti pozíciód van, mindez másképpen van. 

Kérdés: ,,Már nagyon alacsony szinten felnyílik a gong és a bölcsesség“. Mi értelme van a beteljesülésig elrendezni az utat az iyen emberek számára?

Mester: Te értelmetlennek találod, a többiek viszont értelmesnek [jelentőségteljesnek] találják! Azok, akik nem művelik magukat, már mindannyian elégedettek, ha egy picike sikerük van a hétköznapi emberek között. Ők nagyon értelmesnek [jelentőségteljesnek] találják, élvezik és még ízlelgetik az életet. Ez nem egy ilyen alapelv? Melyik szinten jutnak el különböző művelők a beteljesüléshez, számukra annak éppenséggel van jelentősége!

Kérdés: A tanítvány már egy éve tanulja a Fá-t és végzi a gyakorlatokat, de minden alkalommal a mozgásgyakorlatoknál [az állógyakorlatoknál] szakadatlanul ásít és folynak a könnyei. Ennek valamilyen ragaszkodás az oka, amelyik nincs elengedve?  

Mester: Nem. Az ásítás egy művelés közbeni állapot, ami gyakran feltűnik a művelés kezdeti szakaszában, de nem kell mindenkinél feltűnjön. Az ilyen állapot nem stabil. Ha a kezdeti szakaszban a testben létrejövő csi az agyba emelkedik és ki kellene legyen tolva, ásítani fog az ember. Az nem rossz dolog. A kezdeti szakaszban a test szabályozása közben és amikor az agyban levő betegség van eltávolítva, szintén felbukkanhat egy ilyen állapot, ez mind a művelési folyamatnál levő jelenség.   

Kérdés: Ha odajut a dolog, hogy egy dolog miatt mindenki kitart a saját véleményénél, hogyan lehet különbséget tenni a ragaszkodás és a saját véleménynél való kitartás között? Ha például egy dolognál különböző vélemények léteznek és csak egy módszert szabad alkalmazni, és minden vélemény a Fá megtestesülése különböző szinteken, a saját megértés szerint kellene cselekedni vagy a csoport követelménye szerint kellene cselekedni? Mi által mutatkozik meg, hogy mindegyik tanítvány a Fá-t tekinti Mesterként?    

Mester: Ha a probléma kezelésénél különböző vélemények léteznek, akkor a megbeszélés után a Dáfá kellene legyen az első helyre téve, nem kellene túl nagyon kihangsúlyozni a saját véleményt. Ha a végén egy döntés van hozva, akkor együtt kellene jól csinálni. Ha mindegyik a saját véleményéhez ragaszkodik, tartós vita keletkezik és ez nem jut egy közös nevezőre, úgy ennél már ki lett használva az ember a Fá-t szabotáló démonok vagy a démontermészet által. Ha az ember makacsul ragaszkodik a saját véleményéhez, már az egójához ragaszkodik.     

Kérdés: Egy embernek a véleményén keresztül egy dolog számára egy saját nézet lehet képezve. A művelők különböznek a hétköznapi emberektől, mivel a saját nézetükhöz egy más magatartással rendelkeznek. A hétköznapi emberek makacsul ragaszkodnak a saját véleményük helyességéhez, úgyhogy remélik, hogy a többiek osztják a véleményüket, a művelők csak egynéhány saját véleménnyel rendelkeznek, ők azonban nem kényszerítik rá másokra a véleményeiket. Lehet ezt így érteni?    

Mester: Nem teljesen helyes. Mert egy művelő nem fog olyan könnyen nézeteket kialakítani a hétköznapi emberek között, mindegyik dolognál a Fá lesz tekintve a legfontosabbnak, a rejtély a Fá által lesz megoldva, a hétköznapi emberek nézetei át lesznek törve, minden a Fá-val lesz megítélve. Kivéve hogy erősíti az őszinte gondolatokat és őrzi a Fá-t, anélkül hogy törekedne, végzi a dolgot a hétköznapi emberek között. Hogy ez megvalósul-e vagy sem, ahhoz nem ragaszkodik. Még kevésbé kellene nézetekkel rendelkezzen.   

Hogyan kezeli egy Dáfá-tanítvány a dolgot a veszekedéssel? Őszinte gondolatokkal kezeli? Különösen ha heves konfliktusok merülnek fel, kellene saját magánál utánanézzen az ember, hol áll a szíve, százszázalékosan a Fá-ban áll az ember? Mi a kiindulási pontja a ragaszkodásodnak a saját véleményedhez? Feltétlenül meg kellene nézni ennek a gondolatnak az alapvető dolgát.  

Kérdés: Nálunk létezik egy gyakorló, aki pesszimista. Azt mondta, hogy ő talán a három világkörön belüli élőlény lenne és mindegy, milyen szorgalmasan műveli magát, talán nem művelhetné ki magát a három világkörön túlra. Helyes a gondolata?

Mester: Ki mondta neki, hogy ő a három világkörön belüli élőlény? Én senkinek sem mondtam, hogy nem művelheti magát. Én azt mondtam, mindegy, ki vagy te, és mindegy, honnan jöttél, ha azért is jöttél eredetileg, hogy szabotáld a Fá-t, én meg foglak váltani téged. (taps) 

Tudjátok ti azt? Ma a Dáfá-tanulóknak a száma valóban nagyon nagy. Ha mi saját magunk nem cselekedtünk jól, az szörnyű lenne egy ilyen nagy embertömeg számára, akkor a kormányzat néhány hatósága felfigyelne erre. Valójában mindig léteznek emberek, akik érdeklődnek, némelyek, akik hivatásosan ügynökök, együtt is gyakorolnak a tanulókkal, figyelemmel kísérik és nézik, mit csinálnak ott. Tudjátok, hogyan gondolkodok én? Mindegy, milyen hivatása van, ő egyike az összes élőlénynek, mindenekelőtt egy élőlény. Ami őket illeti, úgy azt gondolom, hogy ők csak a hétköznapi emberek egy másik hivatásával rendelkeznek. Mindegy, milyen szívből kifolyólag jöttek a környezetünkbe, én könyörületes gondolatokkal kezelem őket. Ameddig művelni akarja magát, viselni fogom érte a felelősséget. Ezért a kormányzat hatóságaitól sok ilyen ember, aki azért jött, hogy a Dáfá-ról érdeklődjön, valóban elkezdte tanulni a Dáfá-t, miután látták, hogy nekünk semmi rejtegetni valónk sincs és nálunk semmi rossz sem létezik, sőt úgy találják, hogy a Dáfá valóban nagyon jó. Később azt mondta a tanítványoknak: ,,Tudjátok, ki vagyok én? Én pont egy olyan valaki vagyok, aki be lett küldve ide. Én úgy találom, ti valóban nagyon jók vagytok. Most szeretném tanulni ezt!“ (taps)        

Én mondom, mi nem félünk attól, hogy valaki jön és érdeklődik rólunk. Mindenki a tanulóink közül és mindenki, aki besegít, ezen a módon cselekszik: Te tudni akarod. Én mindent tudatok veled, amit tudni akarsz. Bármit akarsz megnézni, én mindent kihozok és megnézetek veled. Nekünk semmi rejtegetnivalónk sincs, nyíltak vagyunk és őszinték. Mert ez egy egyedüli (sajátságos) tiszta föld az embervilágban. A mai emberek már nem hiszik többé, hogy még létezhetnének jó emberek, mielőtt megismerték a Dáfá-t. Ha ő semmit sem tud rólunk, ha nem jön ebbe a környezetbe, valóban nem fogja elhinni, hogy ezen a világon még léteznek ilyen jó emberek.   

Kérdés: Az agyamnak egy része gyakran olvas kívülről némely bekezdéseket a Zhuán Fálun-ból, miután éppen felébredtem vagy a járásnál. A főtudatom viszont eközben a hétköznapi emberek dolgaira gondol. A készre művelt oldal volt az, amelyik kívülről olvassa? 

Mester: Igen. Létezhet egy ilyen állapot. A jól művelt oldal világos elméjű, aggódik a nem jól művelt emberi oldalért, amelyik nem halad előre szorgalmasan. 

Kérdés: A férjem egy kérdést tett fel a Fá-konferencián a keleti parton New Yorkban. A Tanár bátorította őt, hogy térjen meg a jobbhoz, hogy alapjától fogva változzon meg és hogy egy új emberré váljon. Ő szintén tudja, hogy szilárdan [kellene] művelje magát a Tanár szava szerint, de a férjem egyre a mély megbánásban és önkritikában rejtőzik és nem jut ki onnan. Azonkívül még heves démoni zavarásai vannak. Már négy hónapja ennek.  

Mester: A férjednek a főtudata túl gyenge, tiszta fejjel nem tud ura lenni az énjének. Megmondtam neki, hogy ez hibás volt, így ugyancsak egyfajta önkritikába jutott, ő már megint ragaszkodó egy másik végletben. Akkor a démonok újra kihasználják ezt a helytelen szívet, azért hogy zavarják.   

Kérdés: Művelheti még magát?

Mester: Ezt tőle saját magától kell megkérdezd. Miért mondtam én, hogy a szellemi betegek nem művelhetik magukat? Ti tudjátok, ez a mi Dáfá-nk a főtudatodnak van adva, azért hogy művelje magát, nevezetesen neked saját magadnak adva. Neked tisztában kellene lenned ezzel és saját magadat művelned. Minden korábbi művelési módszernél, bezárólag minden korábbi vallással, a mellékősszellem van művelve. Miután az ember meghalt, a fő-ősszellem újraszületett a reinkarnációnál, mint korábban. Az a rész, amelyik elérte a mércét, a mennyországba megy, azonban ő nem az igazi Te, hanem a mellékősszellem. Ez egy örökös titok volt, korábban nem volt szabad kiszolgáltatni. Ma én minden élőlénynek elmondtam az ilyen örökös titkokat, a titkok titkait, a mennyei titkoknak a mennyei titkait, azért hogy terjesszem ezt a Fá-t, és avégett hogy valóban meg lehessél váltva. Ha te nem művelheted saját magadat és nem vagy világos elméjű, kinek kellene adjam ezt a Fá-t? Kit kellene hagyjak megkapni ezt? Ezért úgy kell legyen, hogy a fő ősszellemed tiszta elméjű legyen. Az nem megy, hogy ne legyél tiszta elméjű. Ezért újra és újra mondtam nektek, ti ésszerűen, nyíltan és őszintén kellene műveljétek magatokat.       

Kérdés: Lehet az ülő meditációnál egy párnán ülni, hogy megtámasszuk a hátat?

Mester: Átmenetileg az elmegy, mindamellett engedélyezve van számodra egy folyamat. Később nem megy, mert később biztosan jól is tudsz majd gyakorolni. 

Kérdés: A Mester egy álomban azt mondta nekem, ha én az igazat hamissá és a hamisat semmivé műveltem volna, akkor már a sikerhez lennék művelve. 

Mester: Ezt két oldalról kell megnézni. Először is az istenségek szemében a valóság itt az embervilágban nem igaz. Azonkívül ez egy utalás az igazhoz való ragaszkodásodra, egy utalás arra az oldalra, amihez ragaszkodsz. Én így mondhatom neked. Te nem magyaráztathatod el velem újra azokat a szavakat, amelyeket én utalásként mondtam neked. Minek adtam neked az utalást?

Kérdés: Milyen különleges jelentése van a Zhen, Shan, Ren sorrendjének?

Mester: Ez harmonizáló. A ,,Zhen“-ben létezik Zhen, Shan, Ren; a ,,Shan”-ban is létezik Zhen, Shan, Ren; és még a ,,Ren”-ben létezik Zhen, Shan, Ren.

Kérdés: Mikor a Tanár a Zhuán Fálun könyvben a buddhista és a taoista művelési iskolákat említi, a taoista iskola gyakran áll a buddhista iskola előtt. Ennek a Zhen, Shan, Ren sorrendjéhez van köze?

Mester: Neked nem kellene ilyen dolgokra összpontosítanod a figyelmedet. Itt nem létezik semmilyen különleges összefüggés. Buddha, tao és istenség, számomra ez így folyékonyan mondható ki. Én mondhatom: Tao, buddha és istenség, így ez nehezen mondható ki. Istenség, tao és buddha, az ember nem találja mindig olyan folyékonynak. Milyen folyékony hát a Zhen, Shan, Ren! Fordítva is elmegy, [ám] nem mondhatók ki olyan folyékonyan. Ahogyan én mondtam ki őket, úgy kellene ti is kimondjátok.

Kérdés: Én egy olyan ember vagyok, aki lelkiismeretes, elővigyázatos és türelmetlen. Úgy találom, hogy ez a szívállapot már egy akadállyá vált a művelésnél. 

Mester: Ez valóban egy akadály. Te fel tudod ismerni, ez éppenséggel nagyon jó.

Kérdés: Ez a megszerzett nézetek és a karma által van okozva? Vagy ez a vele született sajátosság által van okozva?

Mester: A nézetek által. Ezek éppen ilyen tipikus nézetek, és egy hosszú időn át lettek kialakítva. Mihelyt beleütközöl valamibe, már ezekbe a nézetekbe jutsz. Az alaptulajdonságaik éppen az úgynevezett elővigyázat, lelkiismeretesség és türelmetlenség. Ki lett alakítva valami, ami szokássá vált. Ezeket mind el lehet engedni.

Kérdés: A Mester azt mondta, az valóban nagyszerű, ha egyvalaki egy ilyen keserves környezetben még művelni akarja magát. Úgy találom, hogy a világ túl keserves és túl unalmas, csupán ebből az okból kifolyólag akarom magam feltétlenül művelni. Úgy van, hogy én túl kevés szenvedést tudok elviselni?

Mester: Ez viszont nincs így. Amit elmagyaráztam, az az, hogyan látom én és az összes istenség az embereket. És a te érzésed az embereknek a normál érzése a világon. Az emberi társadalom valóban nagyon keserves. Az élőlények mindegyik dimenzióban ide-oda repülhetnek vagy ide-oda lebeghetnek, nagyobbak vagy kisebbek lehetnek, mindent nagyon szabadon csinálnak. Csak az emberiségben és a héjnak a dimenziójában van ez így. Mihelyt megszülettél, ebben a dimenzióban már minden által korlátozva vagy. A járásnál fáradt leszel; ha semmit sem eszel, éhes vagy; ha semmit sem iszol, szomjas vagy; ha túl kevéssé öltözöl fel, fázni fogsz stb. Ez az a keserűség, amelyik természetes módon lesz előidézve az ebbe a dimenzióba való belépésnél. Természetesen léteznek még a xinxing emberek közötti súrlódásai, a karmának a kihatása és az ember szakadatlanul karmát hoz létre a tudatlanságban. Létezik még keserűség, amit nem lehet észrevenni, megmagyarázhatatlan keserűség, éppenséggel ezért keserves az emberiségben.     

Kérdés: Egy tanulónak van egy kérdése, nevezetesen minden alkalommal, amikor fémmel kerül érintkezésbe, a keze elektromosságot süt ki, már egy év telt el azóta. Én a Mestert kérdezem – kérem –, ő még mindig ugyanazon a szinten maradt?  

Mester: Nem. Minden energia, amelyik egy embernek a művelése közben van előhozva, vagyis a gongod és a testednek a változása, az emberek szempontjából nézve, ebből sok hordoz magával elektromosságot. Az emberek az elektromosság alkotórészével szemben a legérzékenyebbek. Az elektromosság tulajdonképpen az energiának egy megjelenése. Másfelől, ha valaki a művelésnél nem elég szorgalmas némelyik tekintetben vagy még nem cselekedett jól némelyik tekintetben, ennek a tanulónak egy utalás van adva ezen keresztül. Egy másik eset az, ha a művelésnél az ember megemeli a szintjét, a test felszínén szintén fognak áttörések létezni. Ha az elektromossággal szembeni védelem nem tudja tartani a lépést, ez szintén odajuthat egy ilyen jelenséghez. Ezek mind csekélységek és nincsen jelentőségük, de minden jól lesz szabályozva.   

Kérdés: Sydneyben létezik egy ember, aki a Dáfá-t támadja. Némelyek azon a véleményen vannak, hogy az esetet törvényszék elé kellene vigyük. Én azon a véleményen vagyok, hogy az egy hétköznapi emberek közötti harc emberi módszerrel. Helyes ez a vélemény?

Mester: Mindenekelőtt igazolom ezt a tanulót, hogy a szíve, hogy megóvja a Dáfá-t nem hibás. Azon múlik, milyen szabotázs ez. Ha egy bizonyos kihatást okozott a Dáfá számára, az szintén nem hibás, hogy jogi úton oldjátok meg ezt a problémát, ha ez azoknak a tanulóknak a szemszögéből van nézve, akik a Fá-t oltalmazzák. Természetesen lehetőleg nem akarunk ilyen dolgokkal rendelkezni. Ha a jogi úton kell legyen megoldva, akkor is kell menjen. Azonban az emberek megváltásáról van szó. Mindazonáltal nyitva kellene hagyjunk egy utat az embereknek és egy esélyt adjunk nekik. Még ha egyszer nem szándékosan szabotálta is a Fá-t, neki is engedélyezni kellene egy folyamatot a felismerésre. Lehetne egyszer beszélni vele. Ha még mindig úgy csinálja tovább, akkor az is kell menjen, hogy a jogi intézkedésekhez folyamodjon az ember. Mert a Dáfá Egyesület Ausztráliában egy bejegyzett törvényes közösség, a törvények szempontjából törvényes, nem is szabad legyen tetszőlegesen megtámadva. De ennél sok ilyen dolognak a saját műveléshez van köze, az ember nem kellene eltekintsen saját maga fölött, hogy ez saját ragaszkodás által lett-e okozva, hogy ez abban rejlik-e, hogy az el nem engedett ragaszkodásnak a tényezője hatott ennél.             

Kérdés: Az én kérdésem az, a művelésnél állapotok ezrei léteznek, hogyan tudjuk mi saját magunk megítélni, hogy már helyesen kezeltük-e a művelésnél levő állapotot?

Mester: Ami néhány érzést és az állapotnak a megjelenéseit illeti a személyes művelés közben, mindezeket normális állapotoknak kellene tekinteni a művelés közben. A személyes művelésnél mindenki szeretne jól túljutni mindegyik vizsgán, és azt is szeretné tudni, hogy tulajdonképpen jól jutott-e túl a vizsgán. Valójában, ha a személyes előnyöknél mozdulatlan (megindíthatatlan) tudsz maradni, te már átjutottál. Ha a konfliktusoknál te saját magadnál tudod keresni az okot és saját magadat igazítod helyre először, te már átjutottál. Ha a különböző vizsgáknál el tudod engedni a ragaszkodásokat, te már átjutottál. Mennyiben jutott át az ember, az természetesen szintén különböző. Némely tanulók mindent el tudnak érni; némelyek csak felszínesen érték el, a szívükben viszont még nem engedték el; bár némelyeknél ez jól néz ki, a szívükben még egy picikét rosszul érzik magukat, ez azt jelenti, hogy ők egy picikét még megtartottak. Ezt nem nehéz megkülönböztetni.    

De ez azt jelenti, hogy ti minden vizsgán jól kell túljussatok és aztán nem értétek el a mércét, ha nem jutottatok túl rajta? Azt jelenti, hogy veled nem megy többé? Az nincs úgy. Én mondom nektek, a művelésnél pontosan a szív van művelve. Bármilyen világosan is magyarázom el, a szíved meg lesz érintve, ha személyes előnyök előtt állsz, ha bosszúságba ütközöl és ha az emberek közötti konfliktusok közepett állsz. Ha te valóban mozdulatlan (megindíthatatlan, megingathatatlan) tudsz maradni, úgy azt mondom, az valóban nagyszerű! Minden alkalommal, ha egy vizsgán nem jutottatok túl jól, azt fogjátok gondolni: ha ezen a vizsgán nem jutottam túl jól, az azt jelenti, hogy többé már nem megy velem? Nem. Némelyeknek valamivel magasabb felismeréseik vannak és némelyeknek valamivel alacsonyabb felismeréseik vannak; némelyek jól túljutottak ezen a vizsgán és némelyek valamivel kevésbé jól, némelyek egyáltalán nem jól jutottak túl rajta. Ti mindannyian meg tudjátok ezt bánni és bosszankodtok azon, hogy nem értétek ezt el, akkor teljes határozottsággal meg kellene próbáljátok, hogy következő alkalommal jól jussatok túl rajta, hogy kijavítsátok ezt a hiányosságot. Ha újra felbukkan a vizsgának egy megpróbáltatása, határozottak lesztek, hogy jól jussatok túl rajta, valójában ez művelés. Ha az ember minden vizsgán túljuthat, úgy azt mondom, akkor az nem művelés többé. Akkor az azt jelentené, hogy én, Mesterként nem jártam volna utána a kötelezettségeimnek, túl könnyű nehézségeket készítettem volna neked, a xinxinged nem lehetett volna megemelve ezek által, nem igaz?   

Kérdés: A tanítványok Japánból üdvözlik a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: Én már több mint három éve művelem magam. Az édesanyám a múlt év márciusában halt meg, addig ő is három évet művelte magát. Gyakran vagyok letört a sok gyengeségem miatt, amelyik felerősítette a nehézségeit. Én saját magamat bírálom, mivel nem ismertem fel tiszta fejjel a Dáfá komolyságát, úgyhogy nem tudtam segíteni neki a Fá szempontjából, mikor az élet és halál vizsgájában tartózkodott. 

Mester: Nem létezik ott semmi az önbírálathoz. Ha az ember sokat bírálja saját magát, akkor az is egy ragaszkodás. Közületek mindenki a művelésnél van és még hibásan is csinálhat valamit, ennek azonban nincs feltétlen hatása másokra, különösképpen ha a másik szintén művelő. A művelés mindenki számára egy személyes ügy. Ha ti nehézségek előtt álltok és mozdulatlanok (megindíthatatlanok) maradtok, uralkodni tudtok magatokon, akkor az igazán művelés! A másik (nő) nem csinálta jól, túl keveset segített neki az ember, ha egy művelőnő mások segítségére van utalva, akkor az nem azt jelenti, hogy ő saját maga műveli magát. Ezért semmi sem létezik az önbírálathoz. Ha léteznek gyengeségek, akkor egy tanulságot kellene levonni ebből, úgy hogy még jobban csinálhassa az ember. Ha ez több oldalról van megnézve, talán ez nem olyan rossz, ahogyan te elképzeled magadnak. Mindenki, aki a Dáfá-t tanulta, talán nem is tanulta hiába, talán ő meg lesz váltva a beteljesülésed által a jövőben.   

Kérdés: Elmagyarázhatná Ön egyszer nekünk az anyagnak a szerkezetét?

Mester: Ez viszont egy nagy kérdés! Hát melyik szintről való anyagnak a szerkezetét? Hát melyik anyagnak a szerkezetét? Ez nagyon bonyolult. A mai tudomány már megismerte az elrendezést a molekuláknak a felszínén. Ha az anyagnak az egész szerkezetét el akarja magyarázni az ember, nem sikerül neki, hogy mindent elmagyarázzon, ha egypár napon át is magyaráznám, nem tudnám egészen elmagyarázni. Miközben a világegyetemnek a fogalmát magyarázom, lehetőleg emberi megértéssel, emberi gondolkodásmóddal és emberi szavakkal magyaráztam el nektek. Ez nagyon, nagyon korlátozott és nagyon pontatlan. Ha ez így is van, én a világegyetem egyfajta anyagi létformáját magyaráztam el összefoglalva. Azonkívül az emberi nyelv rendkívül hiányos és korlátozott, mert az emberiségnél nem létezik ilyen nyelv és szavak, hogy leírjam azt.   

Kérdés: Hogyan mutatkozik meg ezen dimenziónk eseményeinek az időbeli lefolyása abban a dimenzióban, ahol nem létezik időfogalom? Ez közvetlenül az éveken keresztül mutatkozik meg? 

Mester: A minap megkérdezett egy fiatalember, hogy egy meg egy az kettő, az egy igaz alapelv-e. Azt mondtam, a hétköznapi emberek között ez egy igaz alapelv, azt mondtam, ezen a dimenzión kívül ez nem az igaz alapelv. Az időtérnek a másik állapotában ez éppenséggel nem egy igaz alapelv. Ez azt jelenti, az időtér különböző állapotában ezt nem tudod megítélni az emberi fogalommal, nekik szintén megvan a számításfajtájuk az idő számára, a létformájuk, és annak a rendje és módja, ahogyan megértik a dolgot, teljesen más. A jónak és a rossznak vagy a pozitívnak és a negatívnak a megértése is más, mint az embereké.   

Kérdés: Mindenkinek megvan a saját visszafizetni való karmája, a saját karmájáért az ember saját maga viseli a felelősséget, más embereknek nem szabad tetszőlegesen beleavatkozni. Ha viszont valaki életveszélyben található, hogyan kellene ezt kezelje az ember, művelőként?

Mester: Ezt már többször elmagyaráztam. A művelők ugyan nem avatkoznak bele a hétköznapi emberek dolgaiba, de ha te látod, hogy valaki gyilkosságot, illetve gyújtogatást követ el, és te hagyod ezt megtörténni, akkor ez a xinxing egy kérdése. A tétlenség, amiről én beszélek, azt jelenti, hogy ti nem kellene feltétlenül ragaszkodással kutassatok valami után, hogy mi a teendő.

Kérdés: Tanulók Hongkongból üdvözlik a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: A ,,Zhuán Fálun“ olvasása közben egyidejűleg más vad gondolatok jönnek fel a fejben. Hogyan lehet helyesen megérteni ezt a problémát?

Mester: Ez mind egészen természetes, ez mindenkinél felléphet. De neked feltétlenül le kell gyűrnöd ezt. Ez az állapot azon gondolatok és nézetek által vannak okozva, amelyek a születés után keletkeztek, és a karma által, amelyik a gondolataidból jött létre. Ezek zavarnak téged a művelésnél és a Fá megkapásánál. Taszítsd el őket, én feltétlenül határozottan a Fá olvasására és tanulására akarok összpontosítani, miközben ezt teszed, önmaguktól el lesznek távolítva. Mert hát ez a Fá, ha te a Fá-t tanulod, ez azon van, hogy eltávolítsa őket, neked semmi esetre sem kellene befolyásoltatnod magadat tőlük. Ámbár a szemed a könyvre irányul, ha viszont a gondolataid nincsenek ennél és te nem látod az összefüggést az egyedi szavak között, úgy az nem megy, akkor hiába olvastál.    

Kérdés: Egy xinxing-vizsgánál nekem abban a pillanatban minden alkalommal úgy tűnik, hogy átmentem a vizsgán. De ha azután visszapillantok, megállapítom, hogy nem mentem át olyan jól a vizsgán vagy egyáltalán nem mentem át. Ez egy olyan érzés, ami azáltal jött létre, mert a szint meg lett emelve?

Mester: Úgy van. Ha a művelésen keresztül megemelted a szintedet és visszapillantasz, ez az érzésed lesz. Valójában a mérce magasabb lett és ennek megfelelően a követelmények is magasabbak.

Egy tízperces szünetet tartunk, rendben?

Tanulók rajongva adnak át virágokat a Mesternek és kifejezik a Mesternek a legszentségesebb tiszteletüket! (taps)

Mester: Köszönöm nektek mindannyiótoknak! (taps) Ezek a virágok eléggé drágának tűnnek! Nem szükséges a pénzt erre kiadnotok, mi nem fektetünk hangsúlyt az ilyesmire, de nagyon köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: Némely tanulók korábban más iskolákat gyakoroltak. Két-három óra hosszat tudnak ülni és mindig jobbnak érzik magukat azoknál, akik nem tudnak ülni. Nem ügyelnek a Fá-tanulásra és a xinxing művelésére. Kérem a tisztelt Mestert, adjon nekünk egy útmutatást.

Mester: Mindegy, milyen vele született testi kondíciója van az embernek, ha valóban belépett a Dáfá-ba, másképpen lesz. Némely tanulóknak, akik korábban sportolók voltak, némely tanulóknak, akik táncosok voltak, nagyon puha (hajlékony) lábuk van, azonnal meg tudják csinálni a (dupla) lótuszülést, ez nagyon könnyű nekik. De ez hát a gyakorlatokat végezni? Nem. Ha ő valóban műveli magát, be fogja látni, hogy ez másképpen van. Egy táncosnak a lábai, előfordul, hogy a lábak nem lehetnek egymásra fektetve, azonkívül ez fáj. Mert egy művelőnek az ülése semmi esetre sem szabad egy mechanikus üléssé váljon. Mert ez művelés, neked mindened felelősséggel tartozik a megemelkedésedért, bezárólag az üléssel. Az ülés valóban hozzá kellene járuljon, hogy te karmát csökkents és emeld a xinxinged, kell rendelkezzen hatással. Mit használ az, bármilyen sokat is ülhet az ember, ha nem lehet karma csökkentve, ha nem lehet semmilyen hatása a művelésben? Mit használ az, az ülés kedvéért ülni, ha még hosszabb ideig is tudna ülni az ember? Ez hát így van. Senkinek sem teszek itt szemrehányást, én a Fá-alapelveket magyarázom. Sohasem mondtam, hogy egyvalakinek magasabb szintje lenne és jól művelte volna magát, mivel hosszabb ideig tud ülni. Ha te korábban egy másik iskolát tanultál, illetve táncoltál vagy sportoltál, korábban nem voltak fájdalmaid az ülésnél, ha ez mind marad a régiben és nem léteznek változások, az hát nem csekélység többé! Neked nem szabad elszalasztanod a Dáfá-t! Ha nem tanulod valóban a Dáfá-t, nem tudhatod, milyen értékes a Fá. Azok, akik nem tudják egymásra fektetni a lábukat, neked szintén nem szükséges aggódnod, az szintén egy akadály lenne, ha ebből itt egy ragaszkodás alakulna ki. Igyekezni, lassan egyre jobban ülni, először a féllótuszt (az egyszerű lótuszülést) gyakorolni, végül majd ülhet az ember. Emberek, akik 80 év felettiek és sohasem végezték a lótuszülést, szintén meg tudták csinálni a (dupla) lótuszülést. Miért nem tudom akkor én megcsinálni? Mindenki meg tudja.              

Kérdés: Én már több éve tanultam a Fá-t és érzem, hogy még nagyon messzi távol vagyok a minden titokba való mélyreható betekintéstől. 

Mester: Én megmondom neked, hogyan van ez valóban. Nálad az az ember az, aki tájékozódni akart az istenségekről, aki nem művelte jól magát a felszínen. Azonkívül a megszerzett nézetek és a gondolati karma az, amelyik előhívta ezt a ragaszkodást. Hogyan lehetne tájékoztatni ezeket a dolgokat az istenségekről? Te viszont nem tudod világosan megkülönböztetni, micsodák valóban a te őszinte érzületeid. Ha a művelési folyamatban vagy, miközben a ,,Zhuán Fálun“-t olvasod és hirtelen megértettél egy Fá-alapelvet, akkor már ezen a szinten vagy. Máskülönben ennek a szintnek a Fá-alapelve egyáltalán nem lehet felvilágosítva neked. Miért nem tudhatsz viszont mindent egyszerre? Mivel a te emberi, nem jól művelt oldalad semmi esetre sem szabad tudomást szerezzen istenségekről és buddhákról, miközben persze az az oldal, amelyik már jól művelt, el lett választva ettől. Te csak a Fá-tanuláson keresztül értheted meg lassanként még magasabb szinteknek az alapelveit, ami számodra már egyfajta megvilágosodás. De a jól művelt oldalon a művelő pillanatnyilag el fogja érni a mércét, a jól művelt rész azonnal megértette a világegyetem összes alapelvét azon a szinten, amelyiken tartózkodik. Némely tanulók, mihelyt látnak engem, nem tudnak többé kérdéseket feltenni, úgy tűnik, mintha neked semmi mondani valód sem lenne többé. Ti tényleg megértettetek már mindent, a jól művelt rész azonnal élénk lett, mihelyt meglátott engem. Az emberi testnek a még nem jól művelt felszínes bőre  tehát szintén megértette. Mivel az ember nem jól művelt részének mindig vannak kérdései, mihelyt elhagyott engem, az emberi felszínnek hirtelen kérdések jutnak az eszébe: Ah – nekem volt egy kérdésem, hogyhogy nem kérdeztem meg a Tanárt? Sokaknál létezik egy ilyen állapot.

Kérdés: Én szándékosan kutatom a tényezőket a művelési folyamatban, amelyek a merész, folytonos előrehaladást befolyásolják a Buddha Fá művelésében, avégett hogy még jobban műveljem maga. 

Mester: Nem létezik semmi kutatni való, ez pontosan a ragaszkodásnak a kérdése. Én olyan világosan elmagyaráztam nektek a Fá-alapelveket, világosabban már nem lehetne. Korábban mindenre felismerésen keresztül kellett jutni, én ezt szavakban fejeztem ki. Semmi esetre sem kellene valamilyen szándékkal akarnod kutatni a Dáfá-t, tanulnod a Fá-t. Mihelyt kérdésekbe ütközöl, pontosan a gondolataidban kutass a probléma után, a probléma biztosan ott rejtőzik. Távolítsd el a ragaszkodásodat, akkor garantáltan túljuthatsz ezen a vizsgán és jól csinálhatod a dolgot, vagyis felfelé is emelkedhetsz.  

Kérdés: Azért hogy egymással tapasztalatokat cseréljünk és beszélgessünk, gyakran jövök össze azokkal, akiknek hasonló megértéseik és felismeréseik vannak a Fá-ról, mint nekem, és némely kérdéseknél ugyanolyan felismeréseket értek el. Ez is egyfajta ragaszkodás?

Mester: Ez azon múlik, hogy a gondolataitokban, hogy szívesen találkoztok azokkal a tanulókkal, akikkel jól tudtok együtt lenni, játszanak-e szerepet más emberi érzületek. Ha nem, akkor ez jelentéktelen. Ha viszont létezhetnének tényezők, amelyek nem helyesek, az akkor egy akadály lehetne a folytonos előrehaladás számára.  

Kérdés: A Fá-ról való különböző megértéseknél vagy egy dologról való különböző felismeréseknél, hogyan távolíthat el az ember saját szilárd (merev) nézeteket és emelkedhet felfelé jobban?

Mester: Művelőként az nem lehetséges, hogy te és mások egyidejűleg emelkedjetek fel ugyanarra a szintre, ezért alkalmasint más tanulókkal szemben neked különböző nézeteid és különböző felismeréseid lesznek a Fá-alapelvekről. A Fá megértésének minden parányi különbözősége, amelyik a különböző szintek által feltételezett, pontosan egy különbség. Mindegyik tanuló a továbbhaladásban található, a folytonos előrehaladásban, de nektek alkalmasint különböző megértéseitek vannak a Fá-ról. Mindegy, hogyan van ez, ti mindegyik kezdeményezésnél (vállalkozásnál), bezárólag a Dáfá-munkákkal, olyan messzemenően, mint lehetséges, a Dáfá-t kellene a legeslegfontosabbnak tartsátok, a Dáfá igazolását és az emberek megmentését a világban kellene a legeslegfontosabbnak lássátok, az első gondolatotok a Dáfá megőrzése kellene legyen. Ha a Fá-t a hétköznapi emberek között terjesztitek, a viselkedés szempontjából ti érthetőek kellene legyetek a hétköznapi emberek számára, ti a Fá-nak a legfelszínesebb alapelvei szerint kellene megmutassátok ezt a hétköznapi embereknek. A még magasabb alapelveket, amelyeket felismertél, bármilyen magasra is művelted magad, nem tudod szavakban kifejezni, csak a szívedben foghatod fel azokat. Neked nem is szabad a rendkívüli alapelvekkel végezned a munkát a hétköznapi emberek társadalmában, de nem is szabad teljesen egy sorba helyezned magad a hétköznapi emberekkel.        

Kérdés: A Mester azt mondta egyszer, hogy az élőlények más dimenziókban nem rendelkeznek a hétköznapi embereknek ezzel a testével, mint mi.

Mester: Helyes, nekik mindannyiójuknak nincs meg ez az emberi, a molekuláknak ebből a rétegéből kialakított testük. De a nem egészen magas szinteken a három világkörön kívül léteznek kivételek, egészen csekély számban létezik ez a helyzet. 

Kérdés: Ezért ők nem lesznek betegek és a születés, öregedés, megbetegedés és halál kérdése sem létezik, és így ezek a fajta szenvedések nem is léteznek. A más dimenziókban élő emberek lebeghetnek, nincsen súlyuk, nagyon szépek és csodálatosak. De azok, akik meghaltak és szintén levetették az emberi testnek a héját, miért szenvedhetnek még ennek ellenére?

Mester: Az okból kifolyólag, mivel az ember a halál után nem hagyta el a három világkört. Az embereket a három világkörön belül mind embereknek hívják, ők mindannyian szenvednek. Csak minél magasabb a szint, amit elér az ember a három világkörön belül, annál jobban megy neki összehasonlítva az alacsonyabb szinteken levőkkel. A világban az ember még nem a legszenvedéstelibb, valójában még léteznek azok az emberek, akik alacsonyabbak, mint az ember. Azonkívül még létezik a pokol, léteznek még sokan, akik még alacsonyabb szinten vannak, mint a pokolé. Az istenségekkel összehasonlítva az emberek a legszenvedéstelibbek. A születés, öregedés, megbetegedés és halál kérdése mindenütt létezik a három világkörön belül, nem csak az embereket érinti. Mikor egy embernek a fő-ősszelleme elhagyja az emberi testet, ő nem hagyta el a három világkört, még mindig a három világkörben található, a halál után felfelé reinkarnálódik. A különböző szinteken a három világkörben, amelyek magasabbak, mint az embereké, aztán sokkal kevesebb szenvedés létezik összehasonlítva az emberek szenvedéseivel. Ha ő még csak olyan sincs, mint az ember, és az ember alatti szinteken található, akkor a szenvedései még nagyobbak, mint az embereké. Különböző szintek emberei a három világkörön belül emberként vannak összefoglalva. De a mennyben élő emberek bennünket, a földön élő embereket embernek neveznek, a mennyben élő emberek égi embereknek nevezik magukat.      

Kérdés: A tanítványok Nanjingból üdvözlik Önt!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: Minden tanuló Shenzhenből üdvözli a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: Egy évvel ezelőtt ismertem meg a Dáfá-t, én jónak találom. De hiszek a vallásban és nem szeretném feladni. A Dáfá követelménye szerint nem kellene második iskola létezzen, én nehezen tudok dönteni a Dáfá és a vallás között, mit kellene tegyek?

Mester: Ámde az jobb, ha saját magadat kérdezed meg, mit akarsz. A saját szavad számít. De a Fá-alapelveknek a vonatkozásában én már mindent tisztán és világosan elmagyaráztam, ámbár te az utat saját magad járod, én viszont elmagyaráztam nektek a művelési körnek a tényleges helyzetét is. Mikor én akkoriban Kínában terjesztettem az utat, mihelyt itt elkezdtem egy tanfolyamot, akkor ott, nem messze tőlem, garantáltan létezett egy hamis csigong-mester, aki szintén elkezdett egy tanfolyamot, az ember saját maga dönt az őszinte vagy az eretnek mellett. Ma nálunk itt zajlik le a Fá-konferencia, nincs ott szintén egy vallási közösség is, amelyik ottan tart egy konferenciát? A gonosz régi erők mindenesetre kihasználják a kölcsönös hatás és ellenhatás alapelvét, hogy zavarják az embereket a világon a megváltás közben. Az ember könnyen megkaphatja a Fá-t a látszat szerint, valójában ez nem könnyű. Most az összes ortodox vallásnak nincsenek többé istenségei, akik törődjenek velük. Az emberek, akik a vallásokban vannak, mindannyian azon vannak, hogy pénzért és hírnévért harcoljanak. Az egy nagy kérdés, miért hisznek az emberek a vallásokban, ezeket az elveket már nagyon világosan elmagyaráztam nektek. Hinni vagy nem és mi mellett dönt az ember, az a te saját dolgod, amit művelni akarsz, azt műveled aztán, ha te nem akarod művelni magad, akkor nem műveled magad. Nálam itt csak az emberszív van megtekintve, nem léteznek más dolgok, amik a formalitáshoz tartoznak.     

Kérdés: Két állapot létezik a Dáfá-tanítványok testénél a beteljesülésnél, egyrészt a test nagyenergiájú alapanyagok által van helyettesítve, másrészt a yuanyin (ősgyermek) helyettesíti a testet. Helyes ez a megértés?

Mester: Ma a legjobbat akarom adni nektek. Mindazonáltal, mindenki különböző állapotokkal rendelkezik, némelyiknél, ha az ember nekiadja a hús-vér testet, ámde viszont ő nem akarja. Mert ha visszatér a világába, ha a hús-vér testével tér vissza, az istenségek ott komikusnak fogják érezni, ő viszont hát nem akarja! Ha viszont némely tanulók azt szeretnék mondani, én ezt mind akarom, valójában ti emberi gondolatokkal gondolkoztok ezekről a dolgokról. Ha ezt felfogtátok és eljutottatok a megvilágosodáshoz, abszolút nem ezen a módon látjátok ezt. Mert abban az időben nincsenek többé emberi gondolataitok és ti teljes egészében abból az állapotból indultok ki, ha elgondolkoztok valamiről. A Dáfá művelésénél valójában minden ki lesz művelve, az lesz adva, amire a tanulónak szüksége van, mert ez a világegyetemnek az alapvető Fá-ja.    

Kérdés: A tanítványoknak a védőistenségei mind a Mester által lettek elrendelve? 

Mester: Az őszinte Fá művelésénél létezik a Mester és sok istenség, valamint mennyei katona általi védelem. De nem kellene más vallásokból származó szavakat és fogalmakat használjatok, különben ez tisztátalan tényezőket fog magával hozni. Nem beszélve arról, hogy ti a Dáfá-t művelitek, sok embernél, aki piszkos ruhát hord és rongyos, egy régi, kopott takarót hurcol ide-oda magával és mindenhová lefekszik, te látod, hogy ő egy koldus, de a közelében létezik azon mennyei sárkányoknak a nyolc szállása, amelyek a Fá-t őrzik. Tudják az emberek, kicsoda ő? Az emberek nem is tudják, az emberek pontosan emberi szemmel néznek meg dolgokat. Miért lesznek bátrabbak némely tanulók, mihelyt művelik magukat? Korábban nem mert a sötétbe menni, mióta a Dáfá-t műveli, megvan a bátorsága hozzá. Ezek az okok. 

Kérdés: Minden tanuló Jingdezhenből, Jiangxi tartományból üdvözli a Mestert!

Mester: Köszönöm mindannyiójuknak! (taps)

Kérdés: Hétköznapi emberként én egy fogyatékosnak (mozgássérültnek) az emberi társadalomban törvényesen szabályozott előnyében részesülök. Talán nem kellene tovább élvezzem ezt az előnyt, miután megkaptam a Fá-t? Félek, hogy nem fizethetem többé vissza a karmámat, ha az előnyben részesülök.  

Mester: Ennél a kérdésnél kétféleképpen kell figyelembe venni a dolgokat. Ha te egy fogyatékos vagy, nem tudsz dolgozni és nem keresed meg a létfenntartáshoz szükséges dolgokat, miközben az államnak megvan ez a szabályozása, véleményem szerint minden rendben van. Mert amit én elmagyaráztam neked, az az, hogy műveld magad, miközben olyannyira, mint lehetséges, hozzáigazodsz a hétköznapi emberekhez. Én nem is ügyelek az ilyen formákra, én csak az emberszívre ügyelek. Most az emberi társadalom pontosan ilyen. A törvényben ez így van lerögzítve, a társadalom megengedi neked, akkor ebben a pontban épp olyannyira, mint lehetséges, igazodjatok hozzá. Ha a fogyatékosságnak ez a betegsége a Dáfá művelésén keresztül már elmúlt és te még mindig részesülsz ebben az előnyben és ezt nem közlöd a kormányzattal, akkor ez a xinxing egy kérdése, ezt pontosan így látja az ember. Más típusú segélypénzeknél is, ameddig a helybenhagyásnál ti megfeleltek a hétköznapi emberek társadalma követelményeinek, ez nem probléma.         

Kérdés: A gyakorlatok közben gondolati karma vagy más információk általi zavarások bukannak fel. Még mielőtt eltávolítom őket, már megtörténtek.

Mester: Ha egyvalaki számára ez túl gyorsan megy ahhoz, hogy reagáljon rá, ez nem jelenti azt, hogy nem művelte jól magát az ember. Ha viszont valakinek világos, hogy ez hibás, és ennek ellenére tetszőlegesen hagyja jönni, akkor ő nem művelte saját magát. Ha az ember tetszőlegesen megengedi, hogy irányítsa a viselkedését, akkor ő pontosan egy hétköznapi ember. Valójában, mihelyt te tudatában lettél ennek, te tudatában lehetsz annak, hogy ez nem vagy te saját magad, ha te tudatában lettél, hogy ezek a gondolatok nem helyesek, valójában te éppen azon vagy, hogy eltávolítsd őket. Ha az alap, amit a Fá-tanuláson keresztül fektettél le, még valamivel szilárdabb lesz, ez sokkal jobb lesz. Egy hétköznapi ember nem műveli magát, ő egyáltalán nem is lehet tudatában ilyesminek, azt gondolja, hogy minden gondolat ő saját maga lenne. Végül azok a nézetek irányítják az embereket minden viselkedésüknél, amelyek a hétköznapi emberek között vannak kialakítva. Az emberek viszont azt gondolják, hogy ezt mind ők saját maguk tették volna meg. Az ember saját maga viszont ebben a pillanatban már el lett takarva és rejtve és nem fejt ki többé egy funkciót sem, ő már egyáltalán nem saját maga az. Az emberek a társadalomban ma mindannyian így élnek. Ő érzi, hogy a többiek nagyszerűnek tartják, ez az ember nehezen kaphat hátrányokat és nem könnyen bocsátkozik bele véletlenekbe, ennek az embernek vannak képességei és tapasztalt az emberi társadalomban. Véleményem szerint ő teljes egészében ostoba, ebben az életben ő nem saját maga élt, átengedi magát más dolgoknak, amelyek érte éltek, a teste más dolgok által lett irányítva.          

Kérdés: Ugyan alkalmaztam azt a módszert, hogy világosan megkülönböztessem saját magamat ettől, de nem tudom teljesen elkerülni ezt.  

Mester: Ha te azt mondod, én nem akarlak téged és ez meghal akkor, az túlságosan könnyű lenne. Miközben te ezt világosan meg tudod különböztetni, az éned ugyanakkor egyre erősebb lesz, az éned akkor azon van, hogy éber legyen, az éned akkor azon van, hogy áttörje a korlátait és egyre erősebb lesz, a másik dolgok akkor egyre gyengébbek lesznek, egyre kevesebbek, míg végül el vannak távolítva, egy folyamat fog létezni.    

Kérdés: Ez rossz dolgokat fog hozzáilleszteni a gonghoz?

Mester: Nem. Mert a te őszinte gondolataid játszanak egy szerepet. Ha nem vigyázol, a hiányosság ki lesz használva, de a gong nem lesz megzavarva, mert a Mester törődik ezzel. Sok Fá-t tanulni, őszinte gondolatokat megőrizni, problémáknál saját magában tudjon keresni, így már szörnyen megijedt, tudja, hogy el lesz távolítva és a végzetéhez vezető úton van, ha napvilágra van hozva.

Kérdés: Ha az éltem idején még mindig nem tudom a beteljesüléshez művelni magamat, mehetek karmával a paradicsomba? És a Fálun világban műveljem tovább magam, mint a Szukhávati világban?  

Mester: A világegyetemben helyre van igazítva a Fá, az égitest újonnan képződik, a Fá-helyreigazítás után minden a legjobb lesz, azok, akik nem érték el a mércét, nem lehetnek többé azoknak a szinteknek az élőlényei, amelyek magasabbak, mint az ő mércéik, ahol a mérce áll, ott tartózkodik ő. Valójában, én megmondom nektek, korábban léteztek ilyen helyzetek a Szukhávati világban, viszont a Fá-helyreigazítás után ez aztán nehezen mondható meg. Karmával menni a paradicsomba, az nem olyan, mint ahogyan az emberek azt elképzelik maguknak, ez egy az emberek által elérzelmesített és elemberiesített elképzelés. Mit jelent hát karmával a paradicsomba menni? Én mondom nektek, aki valóban karmával mehet a paradicsomba, valójában az már elérte a mércét az állhatatossság és meggyőződés tekintetében. A vizsga, amin a legnehezebb túljutni az embereknek és amin feltétlenül túl kell jusson az ember a művelésnél, az pontosan az életnek és a halálnak az elengedése. Természetesen nem kell mindenkinél feltétlenül az legyen, hogy meg van vizsgálva az élet és a halál elengedésének a tekintetében, viszont ez nincs is abszolút kizárva. Mindenki, aki a saját legnagyobb nehéz megpróbáltatását járja és le tudja vetni a legnagyobb ragaszkodást, ennél valójában mindig meg van vizsgálva, hogy túljuthat-e ezen a lépésen. Aki elengedte az életet és a halált, az akkor egy istenség, aki nem tudja elengedni az életet és a halált, az pontosan egy ember. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy valóban meghal. Ami művelve van, az az, hogy eltávolítsa az emberi érzületet. Egy művelődő embernek a halálnál egyáltalán nincs a haláltól való ijedt érzése (félelemérzete), elérheti-e ezt egy hétköznapi ember? Azonnal meg fog halni az ember, milyen szívállapot (lelkiállapot) ez! El tudná-e ezt fogadni a művelés bármilyen alapja és a gondolati alap nélkül? A művelődő ember egyáltalán nem fél a haláltól, röviddel a halál előtt még Buddháról beszél, nemcsak hogy nem fél, a buddha nevének a mondogatásánál még egyfajta vidám érzület emelkedik föl benne, a buddha iránti ilyen örömmel hal meg (megy el). Mondd csak, mehetne vajon a pokolba ez az ember? Állhatatos őszinte gondolatokon keresztül ő elengedte az életet és a halált, ez többé már nem emberi viselkedés, hogyan létezhetne valaki az embereknél, aki nem fél a haláltól! Tehát ő a buddháról beszél, ha a buddha egy ilyen embert lát, hogyan tudná nem elvinni őt? Biztos, neki még van karmája, hiszen nem művelte magát folytonosan, neki még van ragaszkodása, amelyik nem lett levetve, mi a teendő? Ő akkor egy olyan helyre van hozva, amelyik nagyon közel van a Szukhávati világhoz, ott fogja továbbművelni magát. Művelni több tízezer éven át, több százezer éven át, amíg elérte a mércét, akkor mehet csupán a Szukhávati világba. Miért kell legyen olyan hosszú ideig művelve? Mert ott ez többé nem szenvedésteli, nem szenvedésteli, akkor hát lassan megy a művelés. Miért megy a művelés az embernél itt olyan gyorsan? Egy néhány tucatnyi évig tartó életben már készre művelheti magát az ember? Az én Dáfá-tanítványaimnál ez aztán még gyorsabban megy, mert itt az emberek között ez szenvedésteli. Mindenki az anyaméhből születet, ez mindenkinél ugyanolyan, a szenvedésmenteshez való összehasonlítás nélkül az emberek aztán nem is érzik magukat szenvedéstelinek. Valójában az istenségek szemében az ember nagyon szenvedésteli. A Dáfá-nak a művelésénél ez nem lehet abszolút hiábavaló. A személyes művelés szakaszában némelyek nem haladtak előre folytonosan, illetve ő nem haladt előre eléggé folytonosan, a megvilágosodási képessége valamivel gyengébb, mihelyt te befejezted az éltednek az idejét, úgy számít, hogy te is kaptál valamit, ez már bizonyosan el lesz rendezve. Ha az embernek megvan a kívánsága, hogy a következő életében tovább művelje magát, akkor az, amit művelt, mind nem lesz hiába, nem gyakorolt mindent hiába és azt, amit kapott, magával fogja vinni a reinkarnációba. Az újraszületés után műveli magát tovább, fognak létezni ilyen helyzetek. Némelyiknél, szemmel láthatóan valójában ő nem is tudja többé művelni magát, akkor a következő életben úgy van elrendezve a számára, hogy ez mind szerencsés jutalommá (viszonzássá) van átváltoztatva. Végül is szenvedéseket viselt el, ő adott. Amit kapott, ámbár ő nem juthat el a helyes gyümölcshelyzethez, az szerencsés jutalommá (viszonzássá) lesz átváltoztatva, a következő életben magas [rangú] hivatalnok lesz és nagy gazdagságot kap. Természetesen ez nem az, amire mi, művelők törekszünk, ha ő nem tudja magát tovább művelni, akkor ez éppen így van.                                

Létezik még egy pont, egy művelőnek a fia a beteljesüléshez művelte magát, ő is művelte magát, de nem művelte magát a beteljesüléshez. Akkor azt gondolom magamban, az is lehet, hogy a fiú közönséges élőlényként viszi őt a világába, de neki nincs gyümölcshelyzete. A közönséges élőlényekhez tartozik, ez azt jelenti, az egyszerű emberekhez, egy buddhának a világában más élőlények is léteznek. Ámde ő viszont nem a földön élő piszkos embereknek ez a fajtája, hanem egy égi ember, aki elérte a szintnek a mércéjét.  

Kérdés: Tanítványok Changchunból üdvözlik a tisztelt Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: A ragaszkodás az ,,én“-hez egy olyan érzület, amelyik a legnehezebben vethető le, nem igaz?

Mester: Ez hát természetes. Mindegyik ember a saját felelősségében [magáért] él a világon, ebből sok egoista érzület keletkezik. Mihelyt egoizmussal rendelkezik, akkor könnyen meg van indítva az érzelmek által. A művelésben ez azáltal mutatkozik meg, hogy minden mindenütt nehezen tehető félre és nehezen építhető le. A művelésnél akkor nehezen tud ragaszkodásokat levetni. Néha, mikor a Dáfá számára tesz valamit az ember, az is megmutatkozik, hogy ragaszkodik ahhoz, hogy megőrizze a saját rendeltetéseit [szerepét], hogy megőrizze a saját hírnevét, hogy megőrizze a saját vonzódását. A hétköznapi embereknél ez aztán még összetettebben mutatkozik meg, ő saját maga ragaszkodik ahhoz, hogy hivatalnok legyen, ragaszkodik ahhoz, hogy javítsa (jobb színben tüntesse fel) a családjának és az őseinek a hírnevét, ragaszkodik ahhoz, hogy mások őt jónak tartsák, ragaszkodik ahhoz, hogy sok pénze legyen, ragaszkodik ahhoz, hogy egy fokkal magasabban legyen a többiek fölött. A saját vonzódásainak a megőrzése az érzelmeknek és az önzésnek egy kifejezése, ezért építhető le a legnehezebben. Az ember könyörületes kellene legyen minden emberrel szemben, bármilyen problémáknál saját okok után kutasson. Még ha mások szidtak vagy meg is ütöttek bennünket, mi mindig saját magunknál keresünk, hogy ez azáltal van-e okozva, mivel én valahol nem viselkedtem helyesen. Így az ember megtalálhatja a lényegi okot a konfliktusoknál, ez szintén a legjobb módszer arra, hogy az egónak a ragaszkodását saját magánál eltávolítsa. Tedd a szíved olyan naggyá, hogy te minden embernek megbocsáthass a személyes művelésben, bezárólag az ellenségeiddel. Mert azok az ellenségek, akikre te gondolsz, olyan ellenségek, akiket az emberek határoltak be, az emberek a saját érdekeik alapján határolták be őket, ami viszont nem az istenségeknek a viselkedése. Ezért hát a követelmények is magasak, hogyan tarthatnának az istenségek embereket ellenségnek? Tehát a művelés folyamatában minden alkalomnál először más emberekre kellene gondoljunk. Ha kapok valamit másoktól, szintén másokra kellene gondolnom, milyen károkat okozhat ez neki, ha ő elveszíti ezt a dolgot, hogy a szívében nagyon nehéz-e neki. Minden alkalommal először mindig másokra gondolni, először más embereken elgondolkodni, csupán aztán saját magára gondolni. Én mármost azt akarom, hogy ti az őszinte Fá-ban az őszinte megvilágosultak beteljesüléséhez műveljétek magatokat, aminél mások saját magatok előtt állnak. Ez pontosan az, az egoizmust eltávolítani, ezzel le lehet vetni az ,,én“-t. Az a részetek, amelyik jól van művelve, garantáltan olyan, ahogyan éppen leírtam, minden olyan. Ezért ennek az oldalnak a szempontjából nézve, problémáknál ti saját okok után kutathattok, többet gondolhattok más emberekre, az éneteket művelhetitek, belül kereshettek, kevesebbet tekinthettek mások gyengeségeire, minden dolognál aszerint cselekedhettek, ahogyan megmondtam, ti valójában éppen azon vagytok, hogy folytonosan haladjatok előre.               

Kérdés: Az utóbbi években mindig közreműködök a dolgoknál a buddhista templomban. Mióta megtanultam a Fá-t, egy konfliktust észlelek. Nem tudom, hogyan kellene ezt tekintsem. Tudom, hogy le kellene vessem a ragaszkodást, de nehezen tudom félretenni a kötelességemet. Kérem, oktasson ki, hogyan tekinthetem ezt.  

Mester: Valójában ez rendkívül egyszerű. Miért nem tudod ezt félretenni? Te azt állítod, hogy nem tudod félretenni a kötelességet, ami a hétköznapi embereknek a mércéje, mi köze ennek a buddhává való műveléshez? Amiket nem tudsz levetni, azok a hétköznapi embereknek az érzelmei. A kötelesség olyasmi, amit értékelnek a buddhák? Kiért viseled te hát a felelősséget? A vallásért önmagáért? Vezethet-e ahhoz a kötelességed, hogy mások a beteljesüléshez jussanak? Ha ezáltal nem juthat az ember a beteljesüléshez, minek ragaszkodsz hozzá? Talán nem azért kellene viseld a felelősséget, hogy te saját magad valóban eljuss a beteljesüléshez? A te úgynevezett kötelességed miatt élethossziglan ragaszkodó akarsz lenni és a Dáfá peremén elfutni mellette, vagy inkább megragadni ezt az esélyt és viselni a felelősséget azért, hogy te saját magad valóban műveld magadat és elérd a valódi beteljesülést? Ez talán nem egy rendkívül egyszerű dolog? Szándékteli tettek, ő semmi esetre sem juthat el a beteljesüléshez. Még ha a templomban is műveled magad és a te úgynevezett kötelességed, az ilyen érzület nincs levetve, a megpillantásánál a buddha szintén rosszul érzi magát. Nem kellene azt gondolnod, hogy a buddha számára ez egy mérce lenne, mert te ott valami felelősséget viseltél. A buddhák nem ismernek el egy vallást sem, hanem csak az emberszíveket. A vallások emberek által lettek csinálva [alapítva], Jézus az ő idejében nem csinált [alapított] egy vallást sem, Sákjamuni az ő idejében szintén nem csinált [alapított] egy vallást sem, ők csak a művelésnél levő emberszíveket ismerik el. Minden bizonnyal, ha a művelőknél együttvéve létezik egy művelési környezet, az természetesen még jobb, ami az első helyre teszi a beteljesüléshez való igaz művelést és a helyes gyümölcshelyzetnek az elérését. Ragaszkodni a környezethez és ragaszkodni a valláshoz és magához a közösséghez, az talán nem szándékteli? Némelyek azt gondolták, én olyan sok templomot építettem, olyan sok buddhaszobrot építettem, akkor később el kellene juthassak a beteljesüléshez. Véleményem szerint te nem juthatsz el a beteljesüléshez. A hétköznapi emberek között is sokan léteznek, akik buddhaszobrokat építenek, az egyáltalán semmi, ez semmi további, mint munka, ez szándékteli. A szándékteli Fá olyan, mint az illúzió és a légbuborékok, ahogyan Sákjamuni buddha mondta. A gondolataid nem lettek valóban megemelve. Ha egy hétköznapi ember, akinek a feje tele van gondolati karmával és a fejében gyakran jönnek fel rossz gondolatok, és ő a buddhákhoz van helyezve, ez olyan, mint egy szemétkupac, ami az istenségek és a buddhák elé van helyezve, meg lehet-e ez engedve? Ez hát egyáltalán nem megengedett. Éppen ezért kellene megszüntessétek ezeket a piszkos, rossz dolgokat a művelésben és elérjetek egy tiszta és takaros testet, tiszta gondolatokat, még magasabb szinteknek a gondolatait, csupán akkor tudsz te erre a helyre menni. Még mindig nem tudni lemondani minderről és nem tudni levetni ezeket a szándékteli tetteket, az nem túlságosan ostoba dolog?!     

Kérdés: Hány évet fogja Ön még tovább magyarázni a Fá-t?

Mester: Az embervilágban történő Fá-helyreigazításnak a végéig.

Kérdés: Az ,,emberek“, ,,emberiség“, ,,hétköznapi emberek“ szavak talán különböző tartalmakkal rendelkeznek a könyvben?

Mester: Nincsenek különbségek. Ezek csak különböző környezetekben levő használati formák, a tartalom ugyanaz. A hétköznapi emberek mármost emberek, még magasabb szinteken ez még az égi embereket is magába zárja, nevezetesen a három világkörön belüli égi embereket. Emberiség, ez bizony az ember, azok tehát, akik nem művelik magukat, hétköznapi emberek. 

Kérdés: A művelés folyamatában rendkívüli alapelveket ismer fel az ember, nem tudja, hogy ezek helyesek-e, mit csináljon akkor?

Mester: A rendkívüli alapelvek felismerésénél biztosan egy szentséges, jóravaló érzése van az embernek, jóravaló érzületekkel, amelyek megfelelnek a Dáfá alapelveinek. Még magasabb szinteknek az alapelvei csak a szívvel érzékelhetőek. A régi korokban az emberek a szívben való érzékelésről és a lélek általi megértésről beszéltek, a saját gondolataiban megértette az ember, az viszont nagyon nehéz, hogy ezt emberi szavakkal fejezze ki. Mihelyt kifejezted ezt, észreveszed, hogy ez egészen normálissá és szokásossá vált, pontosan úgy, mint a hétköznapi embereknek az alapelvei. Mihelyt ez emberi nyelvvel van kifejezve, másképpen ízlik akkor. Ámde miért? Mert magas szinteknek az alapelvei csak a magas szintek gondolkodásmódján és nyelvén keresztül lehetnek elmondva, ezért a tanulók a viselkedésükben még kevésbé szabad megmutatkozzanak a hétköznapi embereknél azon a viselkedési módon keresztül, amelyet magas szinteken ismert fel az ember és amelyik magasabb, mint az emberek viselkedési módja. Az emberek mármost emberek, az emberek nem érthetik meg azokat az alapelveket és viselkedési módokat, amelyek magasabbak.        

Igazodjatok ahhoz, hogy a legmagasabb mértékben a hétköznapi emberek társadalma állapotának megfelelően műveljétek magatokat. A még magasabb Fá-alapelvek, amelyeket felismertél, ez azt jelenti, hogy te a művelés közben megemelkedsz, de nem avégett hogy te a hétköznapi emberek között mutasd meg ezeket az állapotokat. Miközben te Fá-alapelveket értettél meg ezen az oldalon, más dimenziókban nagyon nagyok a változások. A testnek abban a részében, amelyik mikroszkopikus részecskék által van képezve, a változások viszont nagyon hevesek. Azonkívül, azon szint alapelveinek a szemponjából, mármost hirtelen mindent megértett az ember. 

Kérdés: A művelés közben más dimenziókból való dolgokat vagy élőlényeket lát az ember. Hogyan lehet megítélni, hogy ezek jók vagy rosszak?

Mester: Egy emberként, aki a művelést az imént kezdte el, ezt nagyon nehéz megítélni, ezt nehéz világosan megkülönböztetni. Azonkívül sok istenség a magas szintek dimenzióiból szökött le, azért hogy megszabaduljon a Fá-helyreigazítástól. Ehhez jön, hogy a három világkörön belüli különböző dimenziókban sok istenség nem ismeri azoknak a szinteknek a dolgait, amelyek magasabbak, mint ők. Ezért bizonyos mértékben ők is a rejtélyben tartózkodnak. Vagyis a viselkedésük az emberek számára még viszonylag jó, az emberek nézőpontjából ez jószívűség. De a szintjén ő már eltérült a mércétől, csak az emberek nézőpontjából ők még jobbak, mint az emberek. Ezért ez könnyen ahhoz vezethet, hogy egy kevés tanuló a ragaszkodásban zavarodott és értetlen (homályos) legyen. Mi a teendő? Én arra tanítottalak téged, nincs második iskola, senki sem szentel neki figyelmet, a szív mozdulatlan marad, egészen mindegy, mit is lát az ember. Tehetsz úgy, hogy nem beszélsz vele, tehetsz úgy, hogy egyáltalán nem szentelsz figyelmet neki, hogy egyáltalán nem látod, te csak így tehetsz. Mindent elkerülsz tőle, mindegy, mit mesél neked, nem hallgatod meg. Talán körül fog hízelegni téged, avégett hogy majd halgass rá, megmondja neked, melyik lottószámok nyerőek (helyesek) a következő napon, nagyon valószínűen ilyesmit tehet. Természetesen az ilyesmi szintén nem véletlen, ezek is a művelésedben rejlő nehézségek, azért hogy megvizsgálják az emberi szívedet. Ezért nektek feltétlenül ügyelnetek kellene az ilyen dolgokra, egy probléma sem fog létezni, ha te határozott vagy, hogy nem lépsz kapcsolatba velük. Mert most ti nehezen tudjátok megkülönböztetni ezt.            

Kérdés: A művelők kisgyerekeinek szükséges orvoshoz menniük?

Mester: Ha egy nem-művelő orvoshoz kellene menjen, akkor orvoshoz kell menjen, mert ha egy hétköznapi ember beteg, akkor éppenséggel meg kellene látogasson egy orvost. Akik itt nálam vannak megemlítve, azok az igaz művelők, a te tested szintén buddha-testté fog átváltozni, ez olyasmi, amit egy orvos nem tud elérni, bárhogyan is kezeljen téged. De azoknál, akik a Dáfá-t művelik, sok családnak gyakran vannak gyermekeik, ők nagyon valószínűen nem normál gyermekek. A születés előtt ő már tudta, hogy ez a család később a Dáfá-t fogja tanulni, úgy én ebben a családban akarok megszületni, ők nagyon valószínűen különleges származásúak. Ami ezeket a gyermekeket illeti, miközben a felnőttek a gyakorlatokat végzik, ők már a gyermekek számára gyakoroltak, addig az időpontig, ahol ő saját maga tud gyakorolni. Sokaknál létezik egy ilyen helyzet, ezt neked, felnőttként akkor jól kellene kezelned. Ha viszont nem tudod megállapítani, hogy ez az eset-e, talán nem is számít hibának, ha kórházba viszed. Mindazonáltal ezenközben a szíved is meg van tekintve, különböző gondolatok és szívállapotok is napvilágra fognak kerülni. Lehet tehát úgy mondani, ha te egy állhatatos Dáfá-művelő vagy, fel fogod tudni fogni, hogy mindegyik embernek megvannak a maga sorsmeghatározásai, azoknál, akiknél egy probléma sem kellene felmerüljön, nem lesz hagyva, hogy egykönnyen probléma merüljön fel. Ezek a gyermekek, akik magas szintekről jöttek, amint éppen megemlítettem, leginkább azért jöttek, hogy megkapják a Fá-t, neki tulajdonképpen nincs karmája, egyáltalán nem lehet beteg. Mindent, amit elvisel, nagyon valószínűen számotokra, felnőttek számára viseli el, sokaknál létezik ilyen helyzet. Mindazonáltal ez sincs abszolút így, konkrét eseteknél ezt ti saját magatok kellene kezeljétek.           

Kérdés: Tanulók Szingapúrból üdvözlik a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek mindannyiótoknak! (taps)

Kérdés: Tanulók Jiangsu tartományból üdvözlik a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek mindannyiótoknak! (taps)

Kérdés: A nagy Lingshan buddha-szobor a Jiangsu tartomány Wuxi városában minden nap emberek tízezrei által van felkeresve és tisztelve. De mi azt hallottuk, hogy a buddha-szobornak futija van, a hasába még sok hallotti urna lett behelyezve. A tanítványok azon vitatkoznak, hogy kellene-e terjeszteni ott a Fá-t, mi egy világos útmutatást kérünk a Mestertől.  

Mester: A Fá-terjesztésnél az emberek vannak megcélozva, de nem ő. Gondoljátok csak át, az emberek ráadásul halotti urnákat helyeznek a Buddhának a hasába, ők valami jót vagy valami rosszat tesznek? Miért tesznek a szerzetesek ilyesmit? Mert a halottak családtagjai pénzt fizettek és a pénz miatt a szerzetesek még a Buddhát is elárulták! Ma éppen ilyen egy kaotikus idő van, kit tisztel hát egy ember, miközben a Buddhát tiszteli? Talán a halotti urnákat tiszteli?! Ez bizony egy nevetséges helyzetté vált. A halott nagyon bűnös lesz az emberek tettei által, a családtagok és az elődök is bele vannak vonva.   

Kérdés: Amikor Fálunokat és más dolgokat láttam, tapasztalatot cseréltem más Fálun Gong-gyakorlókkal, minden jelenet és Fálun eltűnt hirtelen, valami rosszat tettem?

Mester: Ezt két oldalról kell megszemlélni. Ha te ezt másoknak örömérzettel meséled, akkor lehet, hogy eltűnik, és neked nincs megengedve többé, hogy lássad. Mert a szentséges jelenetek, amelyeket megnézettek veled, nem vezettek ahhoz, hogy neked még jobb és tisztább érzületeid keletkezzenek a Dáfá-ban való állhatatos műveléshez, ahelyett ez ahhoz vezet, hogy nálad létrejön az örömérzet, akkor bizonyosan nem lesz többé megengedve, hogy lássad, ez felelősséggel kell tartozzon a művelésedért. Ha viszont a látás után nálad nem keletkezett örömérzet, illetve érvényesülési vágy és te úgy találod, hogy ez igaz, neked megvan az a gondolatod, avégett hogy más tanulók megerősíthessék az őszinte gondolataikat, úgy te elmeséled ezt másoknak, az így egyáltalán nem probléma. Nem jelenti azt, hogy nem szabad elmesélje az ember, csak rossz lenne, ha ragaszkodással meséli el az ember.      

Kérdés: Ha mi jól műveljük magunkat, talán még fiatalok vagyunk, mikor a művelésnél eljutottunk a beteljesüléshez. Akkor még tovább kellene teljesítsük a kötelességünket a családjainkkal szemben? 

Mester: Ha te az ilyen ragaszkodást nem veted le, egyáltalán nem fogsz eljutni a beteljesüléshez. Te a hétköznapi emberek gondolataival gondolkozol az ilyen dolgokról. Én mondom nektek, én nemcsak megszüntetem számodra a karmát, nemcsak gondodat viselem, ha te a helyes gyümölcshöz művelted magad, a világod gazdagítva is lesz, nagyon sok dolgot kell megtegyek számodra. Ha te korábban másoknak az életeddel tartoztál, az élőlényeket, amelyeket megöltél, minden gonosztettet és minden haragot meg kell majd oldjak számodra, sok dolgot kell megtegyek számodra. Ha te ilyen kérdésekhez ragaszkodsz, az éppenséggel egy nagy akadály az előrelépésednél a művelésben. Engedd el ezeket az emberi érzületeket és egyszerűen műveld magad. Mielőtt eljutottál a beteljesüléshez, neked, egy családtagként teljesítened kell majd a kötelességedet, ez magától értetődő.    

Kérdés: A ,Bibliá“-ban az áll, hogy Jézus a templomban feldühödött azokon, akik uzsorát űztek, de a Fálun Dáfá követelményei szerint mi nem kellene mérgelődjünk. Ha Jézus egy buddha, hogyan kellene megértse ezt az ember? 

Mester: A ,,Biblia“ nem személyesen Jézus által lett írva. Az embereknek a leírása Jézus viselkedéséről abszolút pontatlan. Ha neki valamivel keményebb magatartása volt azok irányában, akik uzsorát űztek, az bizony lehetséges. Ő gyűlölte a gonoszt, kemény volt azokkal az emberekkel szemben, akik rosszat tettek, de nem tudott volna valóban feldühödni.  

Kérdés: Tanulók Sanghajból üdvözlik a Mestert! Óhajtjuk, hogy a Mester Sanghajba jöjjön!

Mester: Köszönöm nektek mindannyiótoknak! (taps)

Kérdés: Hogyan kellene jobban megértsük a forma nélküli Nagy Útnak a megtestesüléseit a különböző szinteken? Mert amikor az asszisztensi munkát végzem, némely viták merülnek fel a tanulóknál, mivel az Egyesületnek az illetékesei és az asszisztensek mindannyian különböző szinteken találhatóak és a Fá-terjesztésnek a munkájában nehezen tudnak egyeztetni. Ez időbe és erőbe kerül, úgy tűnik, bizonyos mértékben ennek mind a megértéseikhez van köze. 

Mester: Ami szokásos, hogy a szárazföldi Kínában sok asszisztens már éretté vált, ha problémákkal találkozik, tud először arra gondolni, hogy nála saját magánál léteznek-e problémák, ezért ő alapvetően egészséges művelésben található. De szintén léteznek némely asszisztensek, akik nem régóta tanulták a Fá-t vagy nem haladtak előre folytonosan és ahelyett többet foglalkoztak a munkával, ezért hajlanak a veszekedésre és nem keresnek a saját szívükben, ha problémákkal találkoznak. Ha érzed, hogy valami nincs rendben, utánagondolsz, hogy te saját magad nem vagy-e rendben. Hogy ezt meg tudja-e tenni, az egy mérce a Dáfá-tanulók megmérésére. Ha megállapítod, hogy a saját kiindulópontod ám nincs rendben, akkor egy nyugodt és harmonikus magatartással megmondod ezt a másiknak, ha a konfliktusnak a résztvevői mind ilyenek lennének saját magukhoz, hogyan létezhetnének még konfliktusok? Min veszekednének még? Ámbár én ezt így mondtam, még fognak létezni veszekedések a művelésben, amelyek a ragaszkodás eltávolítására kellene szolgáljanak, néha akár még hevesen. Mert ti azon vagytok, hogy műveljétek magatokat, vannak ragaszkodásaitok, amelyek nincsenek levetve, léteznek pillanatok, amikor nem vagytok tudatában ennek, léteznek pillanatok, amikor csak elfelejtitek, hogy saját magatokban keressetek. Magatartásokhoz ragaszkodtok, saját nézetekhez ragaszkodtok, ez mind veszekedésekhez vezethet. 

Kérdés: Hogyan értse meg az ember a forma nélküli Nagy Útnak a megtestesüléseit különböző szinteken?

Mester: A forma, amivel a Dáfá rendelkezik ma a társadalomban, az a forma nélküli Nagy Út. A hétköznapi emberek társadalmának az összes formája nem méltó a Dáfá terjesztésére. Ezért sehol sem állítottam fel egy formát. Ma jössz, hogy tanuljad, aztán tanulod, ha nem jössz, akkor egyszerűen menj el, ahogyan akarod. Természetesen, ha te valóban akarod tanulni, mi kell viseljük érted a felelősséget. De ezt a fajta felelősséget viselni megint olyasmi, amit a hétköznapi emberek nem láthatnak, a hétköznapi embernek a dimenziójában ez alak nélküli. Nem létezik egy iroda sem, pénz vagy anyagi javak nincsenek összegyűjtve. Közületek mindenki a hétköznapi emberek társadalmának egy tagja és megvan a munkája vagy iskolába jár a hétköznapi emberek társadalmában és különböző környezetben él. Az egyetlen dolog, ami megkülönböztet benneteket a hétköznapi emberektől az, hogy ti a saját éneteket művelitek, te saját magad tudod, hogy te egy művelő vagy. Egy hétköznapi ember nem műveli magát és néha nem tudja majd megérteni a művelőket. Mikor a tanulók Zhongnanhaiba az államtanácshoz mentek, miért jöttek hirtelen ezek az emberek? Miért mentek el megint hirtelen? Mert ők a társadalom tagjai, nem létezik egy forma sem, csak ő egy művelő, a népből jött, miután ezt [a véleményét] kinyilvánította, visszatért a néphez. Nem léteznek semmi szervezeti formák. De minél inkább így van, azok az emberek, akik hozzá vannak szokva, hogy szervezzenek, és a nép, amelyik hozzá van szokva, hogy meg legyen szervezve, ők nem tudják megérteni az ellenkezőjét, szigorúan szervezettnek tartanak benneteket. Amit a művelők tesznek, a mai kínaiak nehezen érthetik meg, némely emberek ráadásul egyáltalán nem hiszik, hogy ma még olyan sok ember létezik, aki azon fáradozik, hogy jó emberré váljon.          

Kérdés: A fehérek az utolsó civilizációból maradtak vissza, de a sárga emberek és más fajok … …

Mester: Akkoriban az utolsó civilizációban a kontinentális tömbök másképpen voltak, mint a maiak. De, körülbelül Dél-Amerika és Észak-Amerika területén éltek a sárga emberek. Az indiánok, akik ma ott vannak, a sárga emberekhez tartoznak. A sárga embereknek, akik Kína területén tartózkodnak, akkoriban Kazahsztánban volt a legközpontibb vidékük. Az özönvíz után vándoroltak aztán a xinjiangi nagy sivatag vidékére, akkoriban az termékeny föld volt. Később egyre tovább vonultak kelet felé. Szigorúan véve az indiaiak, az egyiptomiak, a perzsák, a sárga emberek, a fehér emberek és a fekete emberek a hat nagy faj a jelenlegi földön, a maradékok félvérek (keverékek).       

Kérdés: Úgy találom, a Mesternek a Fá-magyarázatai válaszok a ,,Zhuán Fálun“-ra, a rejtély meg van oldva. Ha én olyan hosszú távon hallgatom a Mesternek a Fá-magyarázatait a különböző helyeken, azok még a saját felismerések a ,,Zhuán Fálun“-ból?

Mester: Én őszintén megmondom nektek, egy ember nem méltó arra, hogy az én Fá-magyarázatomat hallgassa. (taps) Csak azért hogy az embereknek magyarázza el a Fá-t, elegendő, ha egy tathágata-buddha jön a világba. Miközben én a Fá-t magyarázom, némelyek a jelenlevőink közül láthatják ezt, az élőlények rétegről rétegre, a különböző égitestekben rétegről rétegre mindannyian hallgatják, én nem csak azért teszem ezt, hogy az embereknek magyarázzam el a Fá-t  De a művelésben garantáltan fognak dolgok megmaradni a művelésetek számára. Te attól félsz, nem is lenne semmi több, amit művelhetnétek, ha a Fá-t mind elmagyaráztam volna, világosan elmagyaráztam volna. Nem is számított volna többé, nem így gondolod? Nem áll fenn ez az eset, nektek lesznek művelni való dolgok hátrahagyva.    

Kérdés: Tanulók Urumqiból, Xingjiangból, üdvözlik a  Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: Ez azt jelenti, ahol az eredeti gyümölcshelyzete található, oda művelheti magát az ember?

Mester: Ami azokat illeti, akik magas szintekről jöttek, nagyjában és egészében véve így van. Mindazonáltal, tudod te, ki vagy te? Te magas szintekről jöttél? Ha magas szintekről is jöttél, nem azért estél le ide, mivel bűnöket követtél el? Te egyáltalán nem tudod, honnan jöttél ide. Még azoknál is, akik fentről jöttek, miután ők több ezer éven át reinkarnálódtak, hosszú, hosszú idő után, a karmájuk olyan nagy lett, hogy teljes egészében elveszítették a velük született eredetnek mind az összes tulajdonságát. Ne tegyél fel ilyen erős emberi érzületekkel rendelkező kérdéseket.

Kérdés: Mesélne Ön valamit saját magáról, az életéről stb.?

Mester: Te most még egy hétköznapi ember vagy és egy hétköznapi ember kérdéseit teszed fel. Én semmit sem szeretnék mesélni saját magamról. Amiket én az embereknek adok, azok ezek a Fá-alapelvek. Ti egyszerűen egy egészen normál emberként kellene szemléljetek engem. Én pontosan egy olyan valaki vagyok, aki rendelkezik minden emberi megjelenési formával és itt beszél hozzátok, azonkívül még az emberi nyelven keresztül. Ami a képességeimet illeti, nem is fogom megmutatni őket, ti nem is láthatjátok ezt. Ha viszont te műveled magad, felelősséget tudok viselni érted, képes is vagyok arra, hogy felelősséget viseljek érted. A tanulók ezt meg is élték a gyakorlatban. Erről nem is szükséges sokat mondanom. A jövendő emberek nem fognak tudni a létezésemről. Ha a mai tanulók mind eljuthatnak a beteljesüléshez, nem az embereknek magyaráztam el a Fá-mat, hanem istenségeknek. Az, aki nem műveli magát, egy másik élet után, egy új reinkarnáció után semmiről sem fog tudni többé. A jövendő embereknek nem szabad tudniuk rólam, amik hátra lesznek hagyva, azok is pontosan mondák és legendák. Ezért semmit sem szeretnék hátrahagyni az embereknek. A saját életpályámról, erről és arról saját magamat illetően nem szeretnék sem beszélni sem másokat írni hagyni. Tanítványokként, a jövőben ők tudni fognak rólam, a beteljesülés után világosan fogják tudni, hogyan van ez velem. (taps)     

Kérdés: Minden tanuló Új-Zélandról üdvözli a tisztelt Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: A xinxingnek a megemelkedése nagy eltérésekkel rendelkezik a Fá-alapelvekről való felismerésekhez képest. A Fá-ról való felismerések mindig elöl vannak, és magasabb állapotban találhatóak, miközben a xinxingnek a megemelkedése a tényleges művelésben mindig emögött található és néha ráadásul nagyon rossz. Félek, hogy azok az alapelvek, amelyeket ilyen állapotok között ismer fel az ember, tévesek lehetnének.  

Mester: Önmagában, mivel fel tudod fogni ezt a pontot, te már nem művelted rosszul magad. A hétköznapi emberek mind nem tudják látni a saját hibáikat, miközben te meg tudod látni a művelésben létező különböző állapotoknak az eltéréseit. Valójában nincs is úgy, mint ahogyan elképzeled magadnak. A Fá-alapelvek felismerésénél ez legtöbbször könnyen felfogható, de a ragaszkodások a különböző érdekekhez és érzelmi kötelékekhez, amelyekkel egy ember a társadalmi gyakorlatban rendelkezik, ha a Fá-alapelvek megértése után ezek azonnal egyszerre el vannak távolítva, akkor neked nem szükséges többé művelned magad vagy vizsgákon túljutnod. Ha az ember ragaszkodik valamihez és a Fá-ban kutat kifogások után, az biztosan hibás. Törekvés nélkül tanulni a Fá-t, amit ezáltal ért meg az ember, az biztosan őszinte felismerés.      

Kérdés: Tanulók Pekingből és az USA-ból üdvözlik a Mestert!

Mester: Nagyon köszönöm nektek mindannyiótoknak! (taps)

Kérdés: A művelésben nálam néha a nemi vágyak karmája kerül napvilágra, hogyan lehet ezt eltávolítani? 

Mester: Amivel álmotokban találkoztok, az vizsgáknak minden fajtája, hogy lássák, hogy a művelésnél máskülönben ti stabilan műveltétek-e a szíveteket és hogy jól helytálltatok-e a vizsgán vagy sem. Ez egyfajta vizsga, hogy lássák, hogy túljuthatsz-e ezen a vizsgán és hogy stabilan művelted-e magad. Mert ez csak ebben a pillanatban lehet valóban megmutatva, mivel ebben a pillanatban minden érzületed a takargatásra és rejtegetésre elaludt. Ha neked nem sikerült jól, figyelmet kellene szentelned erre, végül is nem viselkedtél jól. Ha máskülönben te jól művelted magad a mindennapokban, biztosan jól fogsz viselkedni álmodban és átmehetsz rajta.     

Kérdés: Én megállapítom, hogyha történik valami vagy ha elgondolkozok dolgokon, mindig arra összpontosítok, hogyan áll (van) ez velem saját magammal. Úgy tűnik, hogy létezik egy ilyen gyökér, amelyik nem hagyja eltávolítani magát, ezért nagyon aggódom. Miért nem lehet egy őszinte megvilágosult állapotában maradni?

Mester: Valóban jó! Én láttam az óhajodat, hogy ezt eltávolítsd. Ez művelés. Hogy a saját önző érzületet, a gyökeret teljesen eltávolítsuk, mindazonáltal egy folyamatot igényel, mert ez a fél életutadnak a folyamán lett kialakítva. Biztos vagyok benne, hogy el tudod távolítani a művelésben, ez a legalapvetőbb önző dolog. Az nagyon jó, hogy te tudatában lehetsz ennek és erőfeszítéseket tudsz tenni a művelésedben, azért hogy ezt eltávolítsd. Ez a művelés!

Kérdés: Mindig úgy érzem, hogy én nem vagyok állhatatos és nem eléggé tudok szenvedést elviselni, a kitartási erőm nem elég. Léteznek módszerek, hogy megerősítsem az erőt, hogy szenvedéseket viseljek el? 

Mester: Többet olvasni, azért hogy lassanként megerősítsd az akaratodat a művelésre, akkor minden más legyőzhető. Nem létezik rövidítés, a művelésnél éppen így kell művelődni. Az nagyon jó, hogy ezek a dolgok tudatosultak benned. Hogy te ezt mind fel tudod ismerni, az mind olyasmi, amit egy hétköznapi ember nem tud megcsinálni. Az elégedetlenséged saját magaddal szemben valójában azon van, hogy műveljen téged. Fokozatosan ez meg lesz erősítve az erő szempontjából.  

Kérdés: Ez alkalommal, mikor tudomást szereztem a Kínán kívüli médiák hamis beszámolóiról a Mesterről és a Fálun Dáfá-ról, ugyan teszek valamit, hogy megvédjem a Dáfá-t, mindazonáltal a szívemben azt gondolom, hogy a magatartásuk nem méltó a figyelemre. Helyes az állapotom?  

Mester: Ha más emberek megtámadják a Dáfá-t és te azt gondolod, hogy ők téged nem támadnak, akkor te nem vagy egy részestárs a Dáfá-ban. Miért ment olyan sok ember Pekingben a Zhongnanhai-államtanácshoz, hogy kérvényt nyújtson be? Úgy találták, hogy Tianjinban az esemény mintha ellenük irányult volna, és úgy találták, mintha ők saját maguk lettek volna letartóztatva, miközben a rendőrök elfogták a Dáfá-tanítványainkat. Mert ő is a művelés egy részestársa, mindannyian ugyanazt a Fá-t művelik, a tanulók elleni üldözésnél Tianjinban más tanulók talán nem kellene jó szándékkal előterjesszék a helyzetet az illetékes hatóságoknak? Ami a médiák hamis beszámolóit illeti, mondd el neki, hogy ez nem helyes, mesélj neki a mi igaz körülményeinkről. A Dáfá elleni rosszindulatú üldözéssel szemközt ezt hát nem hagyhatja menni az ember, az egy nagy dolog lenne, ha az emberek a világban ezáltal befolyásolva lesznek, hogy megkapják a Fá-t. Mert a beszámolók át lehetnek véve egymás között, mihelyt te beszámoltál, más újságok átvehetik ezt. A saját személyes tapasztalatokon keresztül nektek sokkal több meggyőző erőtök van, mint nekik. Én nem veszem a szívemre, ha rólam, Li Hongzhiről jót mesélnek, én éppen úgy nem veszem a szívemre, ha rosszat mondanak rólam. Hétköznapi emberek nem indíthatják meg a szívemet. Mindazonáltal, művelőként, ti óvjátok a Dáfá-t, ez olyasmi, amit meg kellene tegyetek. De nem szabad használjátok a gonosz oldalt és veszekedjetek velük. Ti jószívűséggel kellene elmagyarázzátok neki a valódi helyzetet, ez a Fá megóvása.   

Kérdés: Minden tanítvány Shenzhenből üdvözli a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: Első kérdés, a Fá-testek a hat ős-buddhán a Fengguo-templomban a végérvényes szintjeiket testesítik meg vagy a művelés közbeni szintjeiket?

Mester: A buddhák azok bizony már buddhák, náluk akkor nem létezik a művelésnek és a szintnek egy kérdése sem. Hogyhogy ilyesmit kérdezel? Ez nem a Dáfá-ban levő dolog és semmi köze sincs a műveléshez és a megemelkedéshez.

Kérdés: Második kérdés, a hat ős-buddha, ők azok az ősi élőlények, amelyekről Ön beszélt?

Mester: Az ő címeik már ezen fajta buddhák speciális megszólításaivá váltak. Hogy ők őseredetiként vannak megnevezve, az a címnek az idejére (korára) van vonatkoztatva, a változásnál (váltásnál) ők már nem feltétlenül ezek az első őseredeti élőlények. Az ,,őseredeti“ szóról a különböző szinteken és a különböző látókörön különböző felismerések léteznek. Az emberek számára az olyanok, akik túlmennek az emberiség civilizációjának a történelmén, illetve több ezer évesek, úgy tűnnek, hogy már őseredetiek lennének. Mindazonáltal egy buddha meglátásában ez csak egy szempillantás. Magas szintek élőlényei számára ők aztán már nem olyan őseredetiek.    

Kérdés: Harmadik kérdés, miért néznek Sákjamuni buddha szobrai nyugat felé? 

Mester: Netalán a buddhista vallást műveled vagy sem, és a buddhák dolgairól szeretnél megkérdezni engem? Én a Dáfá-t magyarázom, aminek semmi köze sincs a buddhista valláshoz. Az a te sorskapcsolatod, hogy itt ülhetsz. Én megválaszolhatom a kérdésedet. Az építésnél egy templom minden irányba lehet irányozva, léteznek templomok, amelyek kelet felé vannak építve, vagy azok, amelyek nyugat felé vannak építve, vagy azok, amelyek dél felé vannak építve. Amerre a nagy csarnoka néz, biztosan arra néz a buddha-szobor is. Ez semmitmondó és minden emberkéz által van csinálva. A buddhák igaz, nagyszerű megvilágosultak, miközben te csak a nagy agyagszoborról beszéltél. Ha buddhává szeretné művelni magát az ember, akkor a saját valódi megemelkedésére kellene összpontosítson, csupán úgy helyes. Minden szándékteli tett vagy önmagában a ragaszkodás a buddhista valláshoz nem művelés, hanem akadály.  

Kérdés: A Zhen, Shan, Ren szuperalapanyagúak? Ők őseredeti élőlények? Vagy szuperőseredeti élőlények?

Mester: Még mindig a buddhista vallásról van szó. Ha te már bejutottál, ez is sorskapcsolatot jelent, így hát még szeretnék válaszolni neked. A Zhen, Shan, Ren minden világegyetemnek a tulajdonságai, a kozmikus Fá a Zhen, Shan, Ren-ből származik. Minél mélyebben megy lefelé, annál összetettebb lesz a Fá és annál magasabbak és nagyobbak lesznek a követelmények, úgy mint egy piramis. A Dáfá teremtette meg a világegyetemben levő összes élőlény számára a különböző szinteknek a létkörnyezeteit. Különböző szinteknek a buddháit, taóit, istenségeit, valamint a démonait és más élőlényeit, bezárólag a mennyekkel, földekkel és minden alapanyaggal, teremtette meg. A világegyetem olyan összetett, hogy nem hagyja magát leírni emberi nyelvvel. Neki még megvannak a más különböző állapotai, amelyek minden élőlénynek tényezőket kínálnak fel a különböző szinteken való létezéshez, mint például kölcsönös hatások (támogatások) és ellenhatások (akadályozások, gátlások), yin és yang és így tovább és így tovább, nagyon sok dolgot. Ezek mind a kozmikus nagy Fá-ból lettek kifejlesztve. (taps)

Kérdés: A konferencia előtt illetékesekkel vettem fel a kapcsolatot telefonon, hogy tájékoztassanak a konferencián való részvétel feltételeiről. Az, akivel beszéltem, megkérdezett, hogy Fálun Gong tanítvány vagyok-e, egyszerre nem tudtam válaszolni, mert én ezt saját magam tanultam, már több mint egy éve. Kérem Li Mester, mondja meg nekem, hogy az Ön tanítványa vagyok-e?

Mester: Ameddig valóban tanulod, akkor az vagy, egészen mindegy, hogy te ezt saját magad tanultad vagy sem. (taps) A változásaid és az utalások, amiket a mindennapokban adtam neked, nem mondták-e meg már ezt neked? Mivel neked hiányzik a környezet, ahol mindannyian közösen gyakorolnak, sok dolgot nem ismertél fel, de ez nem jelenti azt, hogy te nem művelted magad. Gyakorolj hát többet más tanulókkal együtt, úgy még gyorsabban tudsz megemelkedni.

Kérdés: Tanár, Ön arról beszélt, hogy az összes vallásnak az istenségei 1992 óta nem törődnek többé a dolgokkal az embervilágban. Nekem rossz megvilágosodási képességem van és nem értem a jelentést. Kérem a Mestert, hogy magyarázza el ezt egyszer.

Mester: Ezt a kérdést már elmagyaráztam a különböző korábbi Fá-magyarázatokban. Ez alkalommal nem azért magyarázom el nektek a Fá-t, hogy egészen egyszerűen embereket váltsak meg, hanem a világegyetemben való Fá-helyreigazításról van szó, ami kapcsolatban áll az emberiséggel. Más szavakkal, maguk az istenségek is, akikben korábban hittetek, újólag elhelyezkednek ezen Fá-helyreigazítás közben, az emberek számára ugyanaz érvényes. Hogyan törődnének még az emberiség dolgaival?

Kérdés: Dáfá-tanítványok az Anhui tartományi Hefei-ból, Shenyang-ból, Yanbian-ból üdvözlik a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: Ha valaki rossz szavakat nyilvánít ki a Dáfá-ról és én veszekszem vele ezen, ez azt jelenti, hogy nem tartottam magam az ,,Elnézés“-hez a Dáfá Zhen, Shan, Ren-jéből? A valakivel való összeszólalkozás szintén ragaszkodás?  

Mester: Jószívűséggel elmagyarázni neki az alapelveket, te elmeséled ezt neki, ha ő valóban nem akarja meghallgatni, akkor hagyd ezt. Tulajdonképpen neked még nem világos, hogy te a Fá-t magyarázod neki és a Fá-t adod tovább neki, miközben te a Dáfá Fá-alapelveiről beszélsz vele. Te azon vagy, hogy segíts neki és hogy megváltsd őt! Ha nem akarja hallani, az a saját választása, miért veszekszel vele? Jobb hatása lesz, ha te jószívű gondolatokkal állsz szemben mindennel.

Kérdés: A Fá-tanulás közben néha felismertem egy Fá-alapelvet. De mihelyt kifejezésre szeretném juttatni, úgy találom, hogy ez a felismerés többé nem helyes. Az ilyen érzések egyre világosabbak lesznek.

Mester: Az bizony igaz! Nem éppen elmagyaráztam már ezt? Ez csak a szívvel lehet érzékelve és a lélekkel felfogva, de nem lehet szavakkal kifejezésre juttatva. Mihelyt te kinyilvánítottad ezt a hétköznapi emberek nyelveivel, azonnal a hétköznapi emberek alapelveinek a szintjére esik.  

Kérdés: A gyakorlók között több nő van, mint férfi?

Mester: Úgy tűnik, hogy a mai nők még gyorsabban ismerik fel a Dáfá-t, ez valóban egy jó dolog. 

Kérdés: Eredetileg nagyon szeretem a gyerekeket és szívesen szeretnék gyerekeket. De mióta érintkezésbe kerültem a Dáfá-val, azt gondolom: Az emberiség egy olyan alacsony szinten található és az emberiség erkölcse olyan romlott, miért kellene még a gyermeket a világba helyeznem, úgy hogy egy tiszta szív be legyen szennyezve?

Mester: Én megmondom neked, nem te teremtetted azt az élőlényt, hanem az az élőlény válik emberi embrióvá és jut a reinkarnációba. Hogy van-e karmája vagy nincs, azt saját maga hozza magával. Ha nem rajtad keresztül jön a világba, ugyanúgy más helyeken jön a világba. Te egy Dáfá-tanulónő vagy és még félsz, hogy a gyermek be lesz szennyezve?  

Kérdés: Én egy népnevelőnő vagyok gyermekek számára [Én olyan óvónő vagyok, aki kisebbségekkel dolgozik]. A munkám az, hogy minden óvodába elmenjek, hogy terjesszem a kínai kultúrát és hagyományt. Nagyon szívesen szeretném továbbadni a gyermekeknek az öt gyakorlatot a Mestertől, szabad ezt tennem? 

Mester: Nagyon jó. Némely óvodákban az igazgatótól kezdve a tanítókig mind gyakorolnak, és a gyermekek mindannyian gyakorolnak. A gyermekeknek nincs ragaszkodásuk és leülnek oda, ah! Egészen pompás, ők valóban tiszták, valóban csodálatra méltóak. Az bizonyosan egy jó dolog, ha az ember a Dáfá Fá-alapelveivel neveli a gyerekeket, ez végtelen előnyöket fog hozni az egész életük számára. 

Kérdés: Némely emberek teljes szívükkel művelik magukat a kereszténységben, buddhizmusban stb. Ők mindannyian egy esélyt sem kaptak, hogy megkapják a Fálun Dáfá-t. Fog létezni számukra egy kiút?

Mester: Mielőtt ezt a dolgot teszem [elkezdtem tenni], az istenségeik világos utalásokat adtak azoknak közülük, akik valóban meg lehetnek váltva. Némelyek elhiszik, némelyek nem. Én nem fektetek hangsúlyt arra, melyik vallás ez, vagy milyen magas a hivatala, vagy kicsoda ő, én csak az emberszívet nézem meg. Mindegy kicsoda, előttem elsősorban egy ember vagy, én csak az emberszívet nézem meg. Ha te nem akarod, akkor nem törődök veled, ha akarod, akkor megváltalak, így van ez pontosan! Nincs ügyelve a formára, a pozícióra, vagy arra, mit hisz.    

Kérdés: Én már néhány év óta művelem a Dáfá-t. Néhány hónapja a többiekkel való tapasztalatcsere közben látom, hogy némely gyakorlók úgy beszélnek, mint a vízfolyás (egy vízesés) és egyáltalán nem hagyják abba, így még kevésbé akarok beszélni. Mester, helyes nekem ez az állapotom?

Mester: Miközben ő úgy beszél, mint a vízfolyás (egy vízesés), minél többet beszél, annál kevésbé szeretnéd ezt hallani, minél többet beszél, annál nyugtalanabb leszel. Ha ez így van, akkor neked van egy ragaszkodásod! És hogy ő szakadatlanul beszél, éppen miattad beszél, ha nem is hozzád beszél. (taps) Ezzel pontosan a ragaszkodásod van leleplezve. Valójában már le van leplezve, csak mi saját magunk még egy kifogást keresünk és úgy véljük, hogy a többiek úgy beszélnek, mint a vízfolyás (egy vízesés). Nem megmondtam nektek, hogy ti saját magatoknál kellene utánanézzetek, ha beleütköztök valamibe? Hogy fellépett-e egy ragaszkodásod? Hiszen te egy művelő vagy, egy természetfeletti ember, miért nézitek ti azt, hol rossz egy hétköznapi ember és csináltok összehasonlításokat? Ámbár ő egy művelő, szintén a hétköznapi emberek között műveli magát, még van ragaszkodása, amelyik nincs levetve, ő még egy hétköznapi ember viselkedési módjaival rendelkezik. Ha mindezzel nem rendelkezne többé, nem lenne-e már egy buddha? Vagy egy istenség? Ez hát mármost egy ilyen alapelv! Ezért, mihelyt ez vagy az a probléma merül fel a tanulók között, ő azt mondja, nézd csak, milyen rosszul művelte magát az ott, és nem gondol saját magára. Miközben a Fá-t magyarázom,  persze nektek mindannyiótoknak elmagyaráztam, miközben két embernek nézeteltérése van és egy harmadik ezt látta, ő is saját magára kellene gondoljon: Hűha, nekik nézeteltérésük van és miért kellett én ezt lássam, nincs vajon valamilyen ragaszkodásom, nem rendelkezem vajon ugyanazokkal a problémákkal? Ezért a művelésnél valóban felelősséget kellene viselned saját magadért és saját magadban utánanézned. Ezen felül azt is megemlítem, ha némely tanulók a közös Fá-tanulás közben szakadatlanul olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek semmi közük a Dáfá-hoz vagy a műveléshez, az akkor egy zavarás a tanulókkal és a tanulók művelésével szemben. Nektek feltétlenül ügyelnetek kellene. Ilyesmiknél az ember ezt világosan szóba kellene hozza.     

Kérdés: Én nagyon nyomottnak érzem magam, ha látom a művelőnek az önző oldalát.

Mester: Ez akkor megint neked egy ragaszkodásod. Úgy kellene legyen, hogy senki se indíthassa meg egy művelőnek a szívét. Te látod, hogy az önzése napvilágra kerül, ha ez napvilágra kerül, akkor talán azért, hogy te ezt megmondhasd neki, hogy belássa ezt és levesse. Ha te is meg vagy indítva az önzésétől és ezáltal rosszul érzed magad, akkor vajon neked nincs ragaszkodásod? Nem igaz? 

Kérdés: Miért esik le az ember az aljig a démonok keletkezésénél a saját szívből (a démonok előidézésénél a saját szív által) és nem tudja művelni többé magát? 

Mester: Ez egyfajta leírás. Ha a démonok keletkezése a saját szívből (előidézése a saját szív által) eléri azt a fokot, hogy nem hagyja magát (lehet) újra jóvá tenni, akkor ő leesett az aljig. Ha viszont ezt fel tudja ismerni, akkor még létezik mozgástér (léteznek mozgásterek), hogy megmentsük őt. A Fá-alapelv szemszögéből ezzel azt magyarázom el nektek, milyen veszélyes a démonoknak a keletkezése a saját szívből (a démonok előidézése a saját szív által).    

Kérdés: Ésszerűsíthetik-e a művelők az oktatási rendszert, úgy hogy az emberek a társadalomban még könyebben elfogadhassák a Dáfá-t?

Mester: Sok tanuló találja úgy, hogy a Dáfá nagyon jó és minden emberszívet megváltoztathat. A Dáfá felfelé segítheti az embereket és lehetővé teheti, hogy a társadalom elérje a legjobb állapotot és egy magas erkölccsel rendelkező társadalommá váljon. Így sok tanuló úgy gondolkozik, mint a nem gyakorló hétköznapi emberek, milyen jó lenne a társadalom, ha ez a nagy nyilvánosság előtt el lenne fogadva az emberek által, úgy hogy még több ember viselkedhetne így! Valójában a szíved a hétköznapi emberek társadalmán függ. Én csak így magyarázhatom el neked, mert még nincsenek olyan mély felismeréseid a Fá-ról. Te még nem ismerted fel világosan, hogy az a Fá, amit terjesztek, nem arra szolgál, hogy jobbá tegye a hétköznapi emberek társadalmát, hanem arra van ott, hogy elmagyarázza a művelőknek a Fá-t, avégett hogy a művelők meg legyenek váltva. A hétköznapi embereknek a társadalma az pontosan a hétköznapi embereknek a társadalma. Ha a hétköznapi emberek között élő valamelyik magas hivatalnok a jó Fá-alapelvekkel ténylegesen jobbá tenné a társadalmi erkölcsöt, amelyik naponta csúszik tovább lefelé, ez az emberi szívek jóságának egy kifejezése lenne. Nekem nem lenne semmi ellenvetésem. Mert hogy a Dáfá terjesztve van, az éppenséggel jó kellene legyen az emberek számára, így van ez. Ez a hétköznapi emberek ügye lenne. A jövőben, amikor a Fá helyreigazítja az embervilágot, ez lesz a következő lépés.         

Kérdés: Az összes tanuló Tajvanból üdvözli Önt!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: Nekem van néhány kérdésem. Egy ember képességeinek a magassága vele született az őssszellemmel vagy minden egyes embernek a De-je és a karmája szerint van elrendezve?

Mester: Azokhoz a képességekhez, amiket megemlítesz, két fajta tartozik: Az egyik a hétköznapi embereknek az úgynevezett okossága, amelyik a művelésben egyáltalán semmit sem számít, ahelyett egy erős akadály;  a másik [fajta] azok a képességek, amelyek felülmúlják a hétköznapi embereket és a művelésben vannak megmutatva. Ezekhez vele született tényezők tartoznak és a születés utáni életben létező tényezők is. De a művelésben ezek nem számítanak mérceként a szintek megmérésére. Hogy lássák, milyen jól művelte magát egy ember és milyen a felismeréshez való képessége a Fá-ban, ez akkor az alapján múlik. Az embernek a vele született, eredeti természete a reinkarnációkban életről életre be lett fedve a hosszadalmas időszak közben. Mennyire juthat még a felszínre minden egyes embernek az eredeti természete, az éppen az, milyen jó az embernek az úgynevezett alapja és a megvilágosodási képessége.    

Kérdés: A világ különböző helyein a buddháknak, taóknak és istenségeknek a korábbi időből hátrahagyott különböző ünnepélyes alakjai szobrokon és festményeken keresztül vannak ábrázolva. Milyen módon maradtak megtartva az embervilágban? 

Mester: Te arra gondolsz, hogyan  szereztek tudomást az emberek a buddhák alakjairól. Nagyon nagy különbségek léteznek annak a kornak az emberei között, amelyikben az emberiségnek az erkölcse nagyon jó, és annak a kornak az emberei között, amelyikben az emberiségnek az erkölcse rossz. Ha az emberi társadalomnak az erkölcse magas, az istenségek is többet mutatnak meg az embereknek a világegyetem igaz arculatáról. Ez egy olyan állapot, amit az egész társadalom hoz magával. De a mai társadalomnál ez aztán nem megy, mert amiben a mai társadalomban hisznek, az nem az istenségek, hanem a tudomány. Ezért az emberek egyre kevesebbet láthatnak. A tudomány viszont ugyancsak a földönkívüliek által lett megteremtve az emberek számára. A földönkívüliek is ennek a dimenziónak az élőlényei, ők bizony csak más bolygókon levő élőlények. Franciaországban a Louvreban levő fali képeken látszik, hogy az istenségek sok dolga lett lefestve. Ezek a festmények nagyon megfelelnek a ténynek. Én láttam, hogy ez így van. Persze a kereszténység teljes virágkorában lettek hátrahagyva, ez azt jelenti, ez volt az a kor, amelyikben az emberi erkölcs a legjobb volt és amelyikben az emberek a leginkább hittek az istenségekben. Akkor sok művész létezett, ő szintén jámbor keresztény, akkor az istenségei majd hagyják őt látni, akkor ő láthatja ezt. Mert tudjátok, azok az emberek, akik művészettel foglalkoznak, nagyon jó megérzésekkel rendelkeznek. Mikor ő meglátta az istenségeknek a helyszíneit, akkor lefestette azokat a képen. Én úgy találom, hogy a képek nagyon valósághűen és az igazságnak megfelelően vannak megfestve, ez valóban így van. Mikor sok ember látta ezeket a fali képeket, egyfajta szentséges és tiszteletteljes érzések keletkeztek bennük, egy ilyen tisztelet a nagyszerű istenségek iránt. A buddha-alakok éppen ezen a módon lettek hátrahagyva az emberiségnek.              

Kérdés: Az alapanyagok, amelyek a művelésen keresztül vannak beteljesítve, értékesek ottan fenn (azoknak ott fenn). Ez az igazhoz és az eredethez való visszatérést jelenti meg a művelésnek a folyamatát?  

Mester: A társításaid mind nem helyesek. A művelésednek a folyamata pontosan az igazhoz és az eredethez való visszatérés. ,,A beteljesülés utáni alapanyagok értékesek ottan fenn (azoknak ott fenn)“, ennek a kijelentésnek semmi értelme sincs. A még magasabb istenségek számára, akik túllépik a beteljesülésednek a szintjét, azok nem feltétlenül értékesek. A még magasabb istenségek számára, ők ezt földnek tartják. Valójában, ami az emberiség társadalmát illeti, a világegyetemben itt minden rossz ide esik le.       

Kérdés: Keresztények művelhetik a Dáfá-t?

Mester: Én éppen mondtam még valamit, azt mondtam, az istenségek egyáltalán nem fektetnek hangsúlyt arra, hogy az vallás-e vagy sem, amit az emberek csináltak. Mikor Jézus a világon volt, egyálalán nem léteztek templomok, mikor Jézus itt volt, egyáltalán nem létezett keresztény vallás. Mikor Sákjamuni a világon volt, szintén nem létezett egy templom sem, amelyik az emberek által lett csinálva. Mikor Sákjamuni itt volt, nem is léteztek szútrák. Mikor Jézus itt volt, nem is létezett ,,Biblia“. Ezek a későbbi emberek által lettek megszerkesztve azoknak a szavaknak az emlékezetében, amelyeket ők akkoriban mondtak.    

Ezért a buddhák és istenségek egyáltalán nem fektetnek hangsúlyt az ilyen emberek által csinált formákra, miért törődjenek ők a te formáiddal? A vallások nem rossz dolgok az emberiség számára, ha viszont egy ember magukhoz a formákhoz válik ragaszkodóvá, ő nem egy tisztességes tanítványa az istenségnek vagy a buddhának. Tudjátok, a kulturális forradalomban a templomok mind le lettek rombolva, miért nem törődtek a buddhák akkoriban azzal? Miért kellett volna törődjenek azzal? A templomba azért ment oda minden lehetséges ember, hogy minden lehetségesért imádkozzon. Az, aki a buddhát imádta, nem művelte magát. Azzal a szándékkal imádta a buddhát, hogy áldaná meg őt a buddha, hogy fia legyen, hogy gazdag legyen, vagy hogy távolítsa el a balszerencséjét és a nehézségeit. Erre van ott a buddha neked? A buddha alapjától fogva lehetővé akarja tenni az összes lénynek a megváltását és meg akar menteni téged a mennyországba, miközben te csak a hétköznapi emberek közötti kényelemre törekszel. Ezért a buddhák számára a buddhák imádásánál létező szándékok a legrosszabb érzületek és ez nagy rosszullétet okoz a buddháknak. Az emberek nem tudják, mit tesznek ők saját maguk éppen. A buddhákat elemberiesítéssel és elérzelmesítéssel (emberi tulajdonságok és érzelmek felruházásával) kezelik: Ha én terólad, buddháról vagy bódhiszattváról jót beszélek, és azt állítom, hogy nagy könyörületességed van, a buddhának vagy a bódhiszattvának teljesítenie kellett volna a kívánságaimat. Ha azt állítom, hogy te, a buddha jó vagy, a buddha bizonyosan örülne. Az emberek azt gondolták, a buddha örvendene, mihelyt ők ilyesmit beszéltek. Az emberek azt gondolták, hogy az ő érzületeik megindíthatnák a buddhának a szívét. Ő azt hitte, boldoggá tehetné a buddhát, ha egypár jó szót beszélt róla. Milyen nevetséges! Ilyen emberek imádták a buddha-szobrokat, ott maradhattak-e még a buddhák? A buddhának elege volt a hallgatásától és már régóta nem maradt többé ott. Mihelyt a buddha nem volt többé a szobron, a gonosz intelligens lények, amelyek a világot szabotálják, aztán jöttek, hogy tömjént és tüzet kapjanak. Mit imádott az ember akkor? Gondoljatok csak utána, minek tartsa még meg a templomot? Mégha te, az ember, nem is vernéd szét, a buddha szintén lerombolná egy villámcsapással (dörrenéssel). Ez nem egy ilyen alapelv? Ezért az istenségek csak az emberszíveket nézik meg. Mit használ, ha a szíved nem érheti el a művelésnek a mércéjét és te a buddhista vallást, illetve a vallást óvod? Ez az ember által lett csinálva. Amit te óvsz, az a vallás és a valláshoz való ragaszkodásod önmagában. Ha te azt állítod, én buddha, illetve istenség lehetnék és a mennyországba juthatnék, mivel megóvtam a vallást, az nem egy vicc?

Kérdés: A kereszténység vajon nem olyan, mint a Fálun Dáfá, aminél csak a kelet és nyugat közti különbség létezik?

Mester: Itt viszont túl nagy különbségek léteznek. A Fálun Dáfá az a Fá, amelyik a világegyetemet teremtette, bezárólag az összes élőlénnyel, bezárólag az emberekkel és istenségekkel, a mennyel és földdel, ezernyi és ezernyi dolgokkal és tárgyakkal. Az összes istenség a kozmikus Dáfá által lett teremtve. Nézd csak meg magadnak a ,,Zhuán Fálun“ könyvet. Ebben a könyvben én ezeket a kérdéseket mind világosan elmagyaráztam. Ti elolvashatjátok a könyvet, a ,,Zhuán Fálun“ létezik angol nyelven.  

Kérdés: Nekem van néhány kérdésem, válaszolhat Ön nekem, kérem. A művelésnél a több mint három évnyi idő alatt könnyen legyőztem a felmerült nehézségeket. De csupán az utóbbi év óta léteznek vizsgák. Több hónap hosszán át véres székletem van, miért? Most már befolyásolta a testemet, tudom-e így felfelé művelni magam?    

Mester: Talán ezen már világosan eltöprengtetek, ez a kérdés már önmagában kérdéses. Te még egy nyugodt életet szeretnél, mint a három évben, az vajon művelés? A három évben valóban állhatatosan művelted magad? Te saját magadat művelőként szemlélted? Elérted te a mércét? Néha a szívedben fontosabbnak látod az otthoni dolgokat, mint a Fá-t, te a pénzkeresésre gondolsz vagy a ragaszkodás a családtagokhoz fűződő érzésekhez, ez mind fontosabb, mint a Fá. Nem akarod megszüntetni a saját karmádat és nem akarsz szenvedni, ez egy olyan tanítvány, aki valóban műveli magát?  Mégha tíz év hosszán át is műveled magad ezen a módon, ez semmit sem változtathat meg. Miközben hozzáfogtam, hogy valóban magasabb szintekre juttassalak és elkezdtem megtisztítani a testedet, úgy a megalvadt vér, az elhasznált vér és a rossz dolgok a múltból kifelé vannak hajtva, egyszerre megint azt gondolod, hogy problémák léteznek a testeddel. Te nem tudod megerősíteni az őszinte gondolataidat és nem tudod elhinni, hogy ez azt jelenti, hogy a Mester kitisztítja a tested a művelés közben. A művelés ilyen egy komoly dolog, te ezt megint betegségnek nézed, hogyan kellene szemlélnem nekem ezt a kérdést? Azon vagy te, hogy túljuss egy vizsgán? A szívedben még bizonytalan vagy, eredetileg ez egy jó dolog, a test meg van tisztítva számodra. Ki csinál számodra ilyesmit? Vajon nem azért van csinálva, mivel te művelni akarod magad? Te saját magad ugyancsak nem tudod helyesen felismerni ezt a kérdést, még olyan lassan műveled magad, és nem tudsz állhatatos lenni. Ha te nem tudod felismerni ezeket a dolgokat a Fá szempontjából, úgy a testtisztításnak a folyamata meg lesz hosszabbítva és te egyre nem tudod legyőzni, ez az állapot hónapok hosszán át tart. Minél bizonytalanabbak a gondolataid, mert a nehézség hosszabb időszaknál aztán nagyobbnak tűnik, annál kevésbé tudod legyőzni: Hogyhogy még mindig nem tudom legyőzni, miután ez olyan hosszan tartott? A gondolataid kezdenek ingadozásba jutni: vajon nem működik a művelés? Vagy a Mester nem törődik velem? Vagy micsoda máskülönben? A test már befolyásolva van. Ebben az egy pontban nem tekintetted magad gyakorlónak.              

Sok konkrét kérdést normális módon nem szeretnék szóba hozni. De gondolkozzatok csak el, sok ember, miután a Dáfá-t művelte, a halálos betegek vagy súlyos betegek mind újra egészségesek. Mert neki egy ragaszkodása sincs, ő állhatatos és egyáltalán nem gondol a betegségére: a kórház már nekem adta a halálos ítéletet, minek féljek még a haláltól; ma megkaptam a Dáfá-t, művelődni! Bármennyit is kap az ember, olyan sokat számít, minden erőt összeszedni és művelődni! Gyakorolni! Észrevétlenül minden betegsége eltűnt, mert neki nincs ragaszkodása a betegségekhez. Mások is léteznek, akik súlyos betegek, illetve halálos betegek voltak, ők meghaltak, miért? Mert kizárólag a betegségek meggyógyításáért jöttek, és a gyakorlásuk közben ugyancsak nem tudják levetni a ragaszkodásukat. Azt gondolja: az egyik a Fálun Gong gyakorlásán keresztül megszabadult a halálos betegségétől, a gyakorláson keresztül én is egészséges lehetek! Ha jöttem a gyakorlásra, a Tanár bizonyosan törődik velem is! A fejében azt gondolja: Ameddig olvasom a könyvet és végzem a gyakorlatokat, a Tanár biztosan el fogja távolítani a betegségemet. Nézd csak, a szívében ámde ez csak egy ilyen picikét különbözik, ő még azt gondolja: A Tanár biztosan el fogja távolítani a betegségemet. Felszínesen nézve műveli magát és olvassa a könyvet, mint mindenki más, ő vajon nem a betegség miatt olvassa? Én a lényét kell megtekintsem! A művelés komoly, te azon vagy, hogy becsapd a buddhákat? Te azon vagy, hogy becsapd a Mestert? Te saját magadat csapod be, számíthat-e nálad ez az igaz műveléshez, ha a lényed nincs megváltoztatva? Miért lehetnek a tanulóknak vizsgáik az álmukban? Miután minden érzületed, amelyik elrejthet téged, elment aludni, akkor lesz megnézve, milyen állapotban vagy. Neked valóban el kell érned egy művelőnek a mércéjét, az nem ez az alapelv? Te már tanultad a Dáfá-t, és még nem vagy állhatatos. Semmi esetre se szalaszd el ezeket az esélyeket, sok ember még csak a Fá-t sem kaphatja meg.      

Kérdés: Miért érzi magát a házastársam rosszul, mihelyt részt veszek a csoportgyakorlaton?

Mester: Ez a karmád által van okozva. Hogyan mehetne az, hogy neked azt a sok bűnt, amit egy ember korábban életről életre összegyűjtött, nem szükséges többé visszafizetned, mihelyt műveled magad, és te egészen szabadon és lazán istenséggé válhatnál? Milyen egy istenség ez? Karmát hoz létre és aztán nem fizeti többé vissza, hogyan megy az! Ha istenségek tekintik meg egy ember életét, az embernek nem csak egy életét látják maguk előtt. Az életről életre való reinkarnációk olyanok, mint a napról napra való időtöltés. Ámde az nem megy, ha te alvás után reggel felébredsz és nem ismered el azt, amit tegnap tettél. Nem igaz? Az istenségek egy összességként nézik az életet. Bármit is tettél valamelyik szakaszban, ők láthatják majd.      

Kérdés: Hogyan növeli az ember a szív felvevőképességét [Egy személy hogyan növeli a tolerancia szintjét]? 

Mester: A művelésed közben saját magától lesz megnagyobbítva, ez nem szándékosan csinálandó. Minél jobban levetette az ember a ragaszkodást, annál tágasabb lesz a szívének a tere, annál nagyobb lesz a felvevőképessége [toleranciája].  

Kérdés: Álmomban láttam, hogy a Mester négy poharat küldött nekem, de ebből csak egy nem volt eltörve. A következő napon arról álmodtam, hogy nekem négy lányom van és ebből csak egy maradt életben. A gyakorlótársak felismerték, mi talán csk egy negyedét kaptuk meg annak, amit a Mester adott nekünk. Igaz ez? 

Mester: Ez valami számodra felismerendő dolog, nekem nem szabad megmondanom. Ez még számodra lenne felismerendő, ha én kellene ezt megmondjam?

Kérdés: Létezik még fő- és mellékősszellem, miután az ember elérte a buddhának a látókörét és a szintjét? 

Mester: Akkor nem létezik többé. Nem magyaráztam már el ezt a ,,Zhuán Fálun“-ban? A beteljesülés után a mellékősszellem csak a Fá őrzőjeként vagy más formában létezhet. 

Kérdés: Kína egy jó művelési környezet. A művelés hatékonysága befolyásolva van, miután az ember egy idő hosszat Ausztráliában élt? 

Mester: Nem. Ameddig műveled magad, az mindegy, hol.

Kérdés: Ha egy óra hosszat meditálok lótuszülésben, legtöbbször úgy érzem, hogy ez nagyon hosszan tart, és fájdalmakkal csinálom meg. De észrevettem, miközben karmát szüntetek meg, a meditáció ideje különösen gyorsan megy, nagyon gyorsan megcsináltam. Eközben más érzéseim is vannak. Helyes ez az állapot?   

Mester: Ezek mind olyan állapotok, amelyek a gyakorlásnál bukkannak fel. Ezek mind olyan állapotok, amelyek egészen természetesen bukkannak fel.

Kérdés: A karmamegszüntetés közben meditálni, mindkét oldalon van karma megszüntetve?

Mester: Melyik két oldalon? A jól művelt oldalon nem fognak létezni fájdalmak. Ha te a test két lábára gondolsz, az természetesen fájni fog. Hosszú ideig ülve, ez nemcsak a lábakban fáj, hátfájás, érzéketlenség [zsibbadtság] a hátban, nyugtalanság a szívben, valamint rosszullét, minden fel fog bukkanni. Inakat és csontokat fárasztani és szívet és akaratot szenvedni hagyni. A lábakban levő fájdalmaknál az csak olyasmi, amit a testen visel el az ember, a meditáció közben ehhez még nyugtalanság fog jönni a szívben! Az ember csak a lábakat akarja levenni. Sokaknak közülünk van egy ilyen érzése. A szenvedésnél karma van megszüntetve.     

Kérdés: Megtiszteltetés számomra, hogy személyesen láthatom Önt. Nekem van egy kérdésem: Ön arról beszélt, hogy nincs második iskola. Ha én gyakran olvasok buddhista szútrákat és könyveket, nézetem szerint ez talán jó olyan alacsony szinteken levő tanulók számára, mint én. Lassanként elérni a mércéket. Mert a buddhista vallás is Fofá, nem igaz?

Mester: A te véleményed nem helyes. A Dáfá nem ugyanaz, mint a buddhista vallás. Olvasd hát csak többet a ,,Zhuán Fálun“-t. Amit én el akarok mondani neked, az valóban szintén sok. Amit te szeretnél tudni, az is sok. De itt ma nekem nincs elég időm. Itt azokat a kérdéseket magyarázom el az én művelődő tanítványaimnak, amelyekkel a különböző szinteken való művelésnél találkoznak. Ha te művelni szeretnéd magad, akkor olvasd el egyszer a könyvet. Olvasd el egyszer a ,,Zhuán Fálun“-t, aztán határozod el magad csupán. Hogy műveled-e magad vagy a szútráidat olvasod, aztán saját magad döntöd el. A Dáfá nem ugyanaz, mint az összes vallás.

Kérdés: Én nagyon izgatott leszek, ha látom Önt. Egy szót sem tudok mondani. Akarnék mondani valamit, de nem tudom mit. Ebben a pillanatban a főtudat nem tiszta, vagy túl erősek az emberi érzések?

Mester: Egyik eset sem. Sok tanulónak, nemcsak neked, nincsen többé mondani valója, ha lát engem. Mivel ebben a pillanatban a jól művelt részetek élénk lett. A jól művelt rész tud mindent a szintnek a Fá-alapelveiről. Ezért nincs semmi több kérdezni valótok, miután láttatok engem. Hogy a Mester olyan sokat tett értetek, a tiszta oldalatok mindent tud. Felszínesen én csak a Fá-alapelveket magyarázom el nektek. És a ti valódi megemelkedésetekért más tekintetekben, bezárólag azzal, hogy karmát viselek el számotokra, én sok dolgot teszek meg értetek, ott megvan az a részetek, amelyik láthat. Ezért szeretnétek sírni, mihelyt láttok engem. A nem jól művelt részetek viszont nem tudja, miért sírjon, ilyen az állapot. Mert tudjátok, ez nem írható le, hogy a Mester ezeket a dolgokat megtette számotokra. Egy ilyen nem megmentendő (megmenthető) kaotikus világban és egy olyan állapotban, amelyikben az emberi szívek és az erkölcs gyorsan csúsznak lefelé, karmát megszüntetni számotokra, olyan sok dolgot megtenni értetek, hát ezt senki sem teszi meg, ha nem léteztek volna ezek az esélyek. Ezért a ti másik oldalatok mindezt látta, ilyen az állapot. (taps)     

Kérdés: Kérem, én szeretném megkérdezni, hogyan tudhatja az ember, hogy saját maga megkapta a Fá-t? Nekem cukorbetegségem és magas koleszterinszintem volt. Viszont minden elmúlt, mióta Fálun Gong-ot gyakoroltam. Ez azt jelenti, hogy már megkaptam a Fá-t? 

Mester: Ott már nem törődtem veled éppen? A művelésnél elsőként a test kell legyen rendbe hozva, aztán léphetsz be az igazi művelési szakaszba. Te már a változásnál vagy, nem léteznének ilyen változások, ha nem törődtem volna veled. Ezek már nem a Fá-ban való változások? Egyszerűen többet olvasni a könyvet, többet tanulni a Fá-t és állhatatosan előrehaladni. 

Kérdés: A művelésnél egyidejűleg a mantrát szavalom a gyakorlatoknál, az rendben van?

Mester: A mantrákat a gyakorlatok előtt szavalja az ember, a gyakorlatok közben ezt nem szükséges többé csinálni, a legjobb, hogy ne gondolj semmire, úgy a legjobb.

Kérdés: Azok a tanulók, akik csupán most jutottak be, eljuthatnak-e a beteljesüléshez azokkal a tanítványokkal közösen, akik már néhány évet művelték magukat? Némely idősebb embereknek korlátolt képzési szintjük van, ehhez még néhány saját tényezőjük, kiváltképpen nincs olyan magas megértésük a Fá-ról, hogyan van szemlélve az ő művelésük és beteljesülésük?   

Mester: Neked szintén nem kellene alábecsülnöd az idősebb embereket. Mindegyiknél azon múlik, milyen állhatatosan tud előrehaladni, nem szabad a korral megmérni valakit. Ha én hagytalak téged megkapni a Fá-t, egy elegendő időközt fogok adni neked. Ha viszont te nem tudsz állhatatosan előrehaladni és nem tudod gyakorlónak tekinteni magad, minden hiába. Én elegendő időt adok neked, ez egy elegendő idő az állhatatos előrehaladáshoz, de nem egy idő, avégett hogy te néha műveld magad és néha nem. 

Kérdés: Három nappal egy gyermek születése után én láttam, hogy egy idős külföldi ember, aki fekete ruhát és cilindert viselt és fehér szakálla volt, betakarta a gyermeket egy takaróval. A mi egész családunk Dáfá-t gyakorol, a Mesternek a Fá-teste kellene legyen, de nem ez az idős külföldi ember. Ezt nem értem, megmagyarázhatja ezt egyszer a Mester?  

Mester: Különböző szinteken én különböző alakokkal remdelkezem, különböző szinteken szintén különböző mennyországaim vannak. Honnan jött a gyermek, azért hogy megkapja a Fá-t, hogy valamilyen istenségek vele jöttek-e, azért hogy vigyázzanak rá, ezt mind nem árulhatom el nektek. Egyszerűen művelődni, ha te ezt mind láttad, neked még inkább állhatatosan kellene előrehaladnod. 

Kérdés: Mi nagyon óhajtjuk, hogy a fehér tanítványok, akik a Dáfá-ban jót kaptak, saját maguktól színreléphessenek és ajánlják a Dáfá-t a honfitársaiknak. 

Mester: Minden Dáfá-tanítvány, mindegy, hogy fehér vagy kínai vagy valaki egy más nemzetiségből, a művelésben mindannyian tudják saját maguk, hogyan kellene cselekedjenek.  

Kérdés: Csupán négy hónappal azután találtam meg a gyakorlóhelyet, miután megérkeztem Ausztráliába. Minden tanuló ismerősnek tűnt nekem, ámbár sohasem láttam őket. A tapasztalatcserekonferencia közben minden Dáfá-gyakorló, akivel találkoztam, szintén ismerősnek tűnt nekem, nincs idegenszerűségi érzésem, miért?

Mester: Természetesen ez így van. Minden Dáfá-tanítvány ugyanazt a Fá-t műveli, mindannyian a Dáfá-ban művelik magukat, a jól művelt oldalak mindannyian jól ismerik egymást, azonkívül talán ismertétek egymást valamelyik életben. 

Kérdés: A fejemben gyakran van egy üresség, viszont gyakran kérdeznek meg emberek, te jól ismered a Fálun Gong-ot, miért nem tudod ezt megjegyezni magadnak?

Mester: Mert a jól művelt oldal, a tisztára művelt oldal le lett választva, a homályos oldal mindig a nem jól művelt oldal. Avégett hogy azok a dolgok, amelyek zavarnak téged, ne hathassanak tovább.  

Kérdés: Nekem kiskorom óta kisebbségi komplexusom van. A kisebbségi érzés szintén ragaszkodás, ami le kellene legyen vetve?

Mester: Helyes. Levetni ezt, te ma a legszerencsésebb kozmikus lény vagy, te Dáfá-tanuló vagy, az istenségek a mennyben még irigyelnek téged, miért van neked még meg a kisebbségi érzésed.

            *                      *                      *                      *                      *                      *

A mi kétnapos konferenciánk a végéhez közeledik. A két napos Fá-konferencián keresztül, úgy gondolom, ti mindannyian megemelkedtetek bizonyos mértékben. Azonkívül ez a Fá-konferencia nagyon tökéletesen és nagyon jól folyt le és az eltervezett hatás el lett érve. Ezen a Fá-konferencián keresztül mindegyik tanuló megtalálhatja a lemaradásait és a későbbi művelésében szakadatlanul haladhat állhatatosan előre, és meg lett erősítve a bizalmatok a művelésben, úgy hogy ez a Fá-konferencia eltalálta a tényleges pontot, ami a konferenciának a célja. Azt is remélem, hogy a Fá-konferencián keresztül egyfajta hajtóerőt kaptok és a jövendő művelésben felelősséget viselhettek saját magatokért. A jelenlevők között sok új tanuló van, közöttük még némelyek, akiknek még nincs olyan sok felismerésük a Dáfá-ról. Ha ti már beléptetek ezen az ajtón és ezt mind láttátok, remélem, hogy akkor te találsz egy könyvet és közelebbről megismered ezt. Miért tanul olyan sok ember, miért műveli magát olyan sok ember? A mi környezetünkben talán te is érezted a harmonikus légkört, amit jelenleg semmilyen körülmények között és semmilyen helyzetben nem találhatsz meg.      

Miközben ezt a dolgot teszem, én figyelembe veszem, hogy felelősséget viselek az emberekért és a társadalomért. Még kevésbé fogok problémákat okozni a társadalomnak. Egészen mindegy, melyik területen tartózkodnak a tanulóink, ők jó emberek lesznek. Bármilyen problémánál és bármilyen nehézségnél, amivel találkozunk, mi jó szívvel és jó szándékkal kellene beszéljünk erről másokkal, semmi esetre sem szabad a gonosz oldalt használni és hatni hagyni.  

Ennek a Fá-konferenciának hamarosan vége. Remélem, hogy a jövőben még állhatatosabban haladtok előre. Ez után a Fá-konferencia után még több tanuló fog létezni, aki a Fá-t tanulja. Csatlakozásban a múlthoz és lökésként a jövő számára, úgy gondolom, ti mindent jól is tudtok majd csinálni. Befejezésül remélem, hogy ti szakadatlanul állhatatosan haladtok előre és korábban eléritek a beteljesülést! (taps)  

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült : 

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch 

Die Fa-Erklärung in Australien 1999

 

http://www.falundafa.de/ 

http://www.falundafa.de/herunterladen/Australien_1999.doc

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében