hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 Fá-magyarázat

a Fá-konferencián Kanadában

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

 

 

 

 

 

 

Fá-magyarázat a Fá-konferencián Kanadában

(Utolsó változtatás 2010 május)

 

(1999.05.23 Torontóban)

Üdvözöllek benneteket mind! Az idő talán picikét szűkös, némelyek talán pont éppen ettek, némelyek még nem jöttek vissza a terembe. Hallottam, hogy némely tanulók már 16 órakor el fognak menni, ezért egy kevéssel korábban kezdjük el a konferenciát.

Nálunk szemmel láthatóan létrejött egy szokás. Minden alkalommal, amikor a konferencia a végére ér, a Mester arra van kérve, hogy kérdéseket válaszoljon meg a számotokra. Ma előre megmondom nektek: Lehet, hogy ilyen konferenciák gyakran és különböző területeken lesznek rendezve, és lehetetlen, hogy minden konferenciára elmenjek. Ezt előre megmondom nektek. Ha néha arra kértek, hogy jöjjek el, talán nem tudok eljönni. Mert a Fá már át lett adva nektek. Ami a kérdéseket illeti, amelyeket meg fogok válaszolni nektek, ameddig művelitek magatokat, valójában ti saját magatok tisztába jöhettek ezekkel. De azok, akik kérdéseket tesznek fel, normális módon új tanulók vagy olyanok, akik a vizsgákon való túljutásnál mindig megakadnak egy szinten. A legtöbbnél ez így van. Gondolom, ameddig te a szíveddel műveled magad, minden probléma meg lehet oldva. Mindent, amit egy bizonyos időközön belül nem tudsz felismerni, később felismerheted. Ma együtt rendezzük meg ezt a konferenciát. Minden ilyen konferencia saját kezdeményezésből van szervezve a tanulók által. Mert a művelésnél a saját művelésetekről van szó. Sohasem avatkozok bele ilyen formaságokba. Én mondom nektek, hogy ti a Fá-t kellene tekintsétek Mesterként, mindenekelőtt azért, mivel a tanulók közül sokan nem láthatnak engem, és én irántuk is kell viseljem a felelősséget. Ha többet olvassátok a könyvet, többet tanuljátok a Fá-t, minden probléma meg lehet oldva. (taps) Nos, mivel már idejöttem, hát meg fogom válaszolni a kérdéseiteket.      

Először egy követelményt állítok fel veletek szemben. Némelyek az itt jelenlevők közül új tanulók, akik első alkalommal vesznek részt egy Fá-konferencián. Így talán nagyon sok feltenni való kérdésed van. Valójában minden válasz a kérdéseidre a könyvben áll. Nem egyszerű, hogy a tanulók megrendezzenek egy Fá-konferenciát és hogy találkozzam a tanulókkal, az idő is szűkös. A kérdések, amelyeket felteszel, biztosan egy kezdőé és felszínesek. Némely kérdéseknél szintén látható, hogy te még semmit sem értesz a Fálun Dáfá-ból. Ezt mind megoldhatod a könyv olvasásán keresztül. Mivel az idő viszonylag értékes, itt csak azokat a kérdéseket válaszolhatom meg nektek, amelyekbe a művelésnél ütköztök. Még egyet ehhez: Léteznek még olyanok, akik valamivel többet érdeklődnek a hétköznapi emberek társadalma iránt. Ők talán a hétköznapi emberek társadalmáról vagy más területekről fognak néhány kérdést feltenni. Gondolom, ők nem kellene ilyen kérdéseket feltegyenek. Mert én egyáltalán nem törődök a hétköznapi emberek társadalmával. Ti is világosan láttátok, hogy én most csak a művelőkkel szemben viselem a felelősséget és a művelésen kívül semmivel sem törődök. Nem is fogok ilyen kérdéseket megválaszolni neked. Jó, most kezdjük el a kérdések megválaszolását.  

Kérdés: Némely tanulók nehézségekbe ütköztek és egy hosszabb időre nem tudják legyűrni azokat. A többiek ezt fel kellene mutassák nekik vagy saját maguk kellene megpróbálják ezt felismerni a Fá tanulásán keresztül?

Mester: Ha látjátok az okot, amiért nem tud tovább jutni, miért nem mutatjátok fel neki azt? Jó szándékkal mondjátok meg azt neki, az nem probléma. Netalán félsz, hogy felmérgelődik? Nem éppen az ő magatartásán keresztül tudod művelni magad? Ha nem is értheti meg a szavaidat, az nem tesz semmit. Nekünk vajon nem kellene elengednünk a hétköznapi embereknek az érzéseit? Ha te problémákat látsz, azt feltétlenül meg kellene mondd neki. Némelyek megakadnak egy szinten és egyszerűen nem juthatnak felfelé. Minél kevésbé juthatnak felfelé, annál kevésbé olvassák a könyvet, és annál kevésbé akarnak állhatatosan előrejutni. Így ez a vizsga és ez a nehézség egyre nagyobbá válik, és ő egyre inkább ingadozásba fog jutni, úgy hogy többé nem tudja művelni magát. Ez a probléma az elejétől fogva a végéig létezik. A művelés egy nagyon komoly dolog. Egy picikét sem szabad legyen hanyagul kezelve. Ha nem tudod elérni azt a mércét, semmiképpen sem szabad arra a szintre jutnod. Egy egészen normál hétköznapi ember el akarja érni a beteljesülést és olyan szentségessé válni, mint egy megvilágosult. Hogyan mehetne ez, ha te nem érted meg ezt a dolgot tiszta fejjel és nem fektetsz olyan nagy hangsúlyt rá?

Kérdés: A ,,Hong Yin”-ben sok csodaszép illusztráció létezik. A könyvben az áll, hogy a körök a buddha teste körül a buddha-pozíciót jelképezik. Mit jelképeznek akkor a körök a buddha feje körül? Miért nem csak egy kör létezik a buddha feje és teste körül?  

Mester: A buddha-alakok, amelyeket a templomban vagy a régi korokból való falfestményeken láttok, normális módon hétköznapi emberek által lettek rajzolva. De némely képek valóban nagyon valósághűek. Valóban úgy van, hogy ők nagyjában és egészében véve a buddhák és az istenségek alakjait ábrázolták. Miért van ez így? Tudjátok, hogy a legtöbb ember a mai társadalomban a modern dolgok és ideológiák befolyásai miatt nem hisznek azokban a dolgokban, amelyeket a tudomány még nem kutatott ki. Így az emberek egy olyan állapotba jutnak, amelyikbe saját maguk zárták be magukat, úgy hogy az igazat, amit a tudomány nem tud felismerni, egyre kevésbé láthatják. De nincs feltétlenül úgy, hogy az ilyen rendkívüli jelenségek nem mutatkoznak meg és nem kerülnek napvilágra. Viszont ha megmutatkoznak és napvilágra jutnak, az emberek megmagyarázhatatlan jelenségeknek és természeti jelenségeknek tartják ezeket. Vagy nem tudják megmagyarázni ezeket, és így egyszerűen hagyják őket és nem mernek érintkezésbe kerülni velük. Még csak azt sem merészelik, hogy kutassák őket. Ha valaki kutatja ezeket, azok, akik azt hiszik, hogy ők úgynevezett ortodox tudományt művelnek, elő fognak lépni és ellene lesznek. Ez ahhoz vezet, hogy az emberek még kevésbé mernek hinni ezekben.

Tudjátok: legyen az katolicizmus, kereszténység vagy buddhizmus, a virágkoruk közben szinte minden ember hitt bennük. Mivel mindenki hitt az istenségek létezésében, ugyanabban az időben el lehetett távolítva az embereknek az a nézete, hogy ne higgyenek az istenségekben. Így az emberek könnyen meg tudták látni a világegyetemnek az igaz megjelenéseit és az istenségeknek a megjelenését. Ez a világegyetemnek egy alapelve: Először hinni, aztán látni. Minél kevésbé hiszel ebben, annál kevésbé hagynak téged látni. Valójában ez arra vezethető vissza, hogy az emberek szíve nem őszinte. Némely régi templomokban, mindenekelőtt Párizsnak a palotáiban, én láttam, hogy a mennyországoknak a festett világai és az istenségalakok valóban nagyon valósághűek. Valóban nagyon hasonlóak a valódiakhoz. Mindenekelőtt a festett Buddha-alakok is az ősi templomokban Kínában. Hogyan tudták az emberek lefesteni őket? Honnan tudták az emberek, hogy a buddhák ezzel az alakkal rendelkeznek? Éppenséggel abban az időben, amelyikben mindannyian hittek az istenségekben, sok ember tudta látni őket. Voltak közöttük különböző foglalkozásokból való emberek, köztük művészek is.  

Ma az itt jelenlevők között, akik Dáfá-t tanulnak, léteznek festők, szobrászok és emberek, akik más foglalkozásokat gyakorolnak. Ha a művészek látnak valamit, ők megfesthetik azokat a képeket, amelyeket egy szempillantásra láttak. A vallások virágkorában sok ember létezett, aki nagyon ájtatos hívő és egyidejűleg művész is volt. Így ők megfestették ezeket a képeket. Ti mindannyian ismeritek a képekként lerajzolt buddhákat nálunk keleten. Honnan tudták az emberek, hogy a buddhák ezzel az alakkal rendelkeznek, hogy sárga lepleket viselnek és kék hajuk van. Némelyek tudniillik tudták látni ezt. Ha te nem érted el azt a szintet, neked nincs megmutatva az igaz. Az alakok, amelyeket láttok, normális módon olyan alakok, amelyeket ti különböző szinteken láttok. Ez azt is jelenti, ha valaki látja a mennyországoknak a világait és az istenségeket és te is látod az istenségeket és a mennyországoknak a világait, nagyon valószínűen ti nem ugyanazokat a képeket látjátok. Ez azt jelenti, senki sincs egy másikkal ugyanazon a szinten. Nektek itt jelenlevőknek egy gondolata sincs ugyanazon a szinten, mint a többieké. A világegyetemnek az igaz arculata nagyon bonyolult. A részecskéknek a nagysága határozza meg a különböző dimenziókat. Ha ez csak egy picikét más, az egy másik rétege a részecskéknek. A látóköröknek és a szinteknek a felosztása nagyon bonyolult. Ha ez egy picikét át van törve, az már nem ugyanaz a szint. Ezért, ha te nem vagy a buddhának a szintjén és látsz egy buddhát, ő csak azt mutatja meg neked, amit a te szinteden láthatsz.     

Mit jelképeznek (ábrázolnak) a fénykörök a Buddha teste mögött? Valójában a buddhának a teste egy nagyon nagy mezővel rendelkezik maga körül. Mikor elmagyaráztam a xuanguan elhelyezését, már elmagyaráztam a keletkezését. Kezdetben a xuanguan formájával rendelkezik. Miután ez a xuanguan később visszahelyeződött, fokozatosan kinyúlik a testben az elpusztíthatatlan testtel egyidejűleg. Együtt növekszik a testtel. Ha ez a Buddha-test, vagyis az istenségtest, amit ti kiműveltetek, végül olyan naggyá vált, mint te saját magad, a xuanguan túlnő a testen. Szintén egy olyan területet fed be, amelyik egy picivel nagyobb, mint a test. Én ezt a buddha világának nevezem, vagyis az ő saját világának. Ez a világ olyan tartalmas, hogy minden tartalmazva van benne. Nagyon tartalomgazdag. A buddhának mindene meglehet, amit bírni akar. Vagyis gondoljátok csak át, neki mindene meglehet, amit bírni akar, akkor azok a megjelenések, amelyek megmutatkoznak nála, teljes bizonyossággal leírhatatlanul nagyszerűek, gyönyörűek és pompásak. A mikroszkopikustól a makroszkopikusig minden tartalmazva van ebben. Ezért sugároz ez normális módon minden irányba és van tele ragyogó dolgokkal, ha láthatjátok ezt. Ez csodaszép. Némelyek közületek látták, hogy a buddha-szobrok mögött gyakran van lefestve valami hajóhoz hasonló dolog (az, ami az álló buddha-szobrok mögött van, ezzel a formával rendelkezik). Valójában a buddha-pozíciónak a képét látta az ember. De azok, akik nem érték el a tathágatának a szintjét, nem láthatják teljesen a buddhának az igaz arculatát. Ők csak ennyit láthatnak.         

Az ilyen mezőnek az igazi létezési formáját nem festheti le egy ember az ecsettel. Az emberek nem is rendelkeznek ilyen színekkel. Mert ennek a világnak az összes színei molekuláris részecskékből vannak összeállítva. Az emberiségnek a dimenziójában minden molekuláris részecskékből van összeállítva. Ezen világ festékeinek a színei is molekuláris részecskékből vannak összeállítva. A festékeknek a színei az ő dimenziójukban viszont még mikroszkopikusabb részecskékből vannak összeállítva, ezért ilyen színek nélkül nem lehet lefesteni őket. Ha az emberek látják ezt, úgy találják: Ó! Ez olyan csodálatos! Olyan szép a látvány! Normális módon ez az érzése van az embernek. Mit jelképeznek akkor a körök a buddha feje körül? Valójában a buddhának a bölcsességét és az istenségnek a bölcsességét szimbolizálják. Ez a gondolataikból és a bölcsességükből sugárzik. A gondolatok, amelyekre én gondolok, és az agy, amiről az emberek beszélnek, két fogalom. Mert az emberi gondolatok, amelyekre én gondolok, a te igazi testednek a gondolataira vonatkoznak. Ezek csupán az igazi források, amelyek a gondolataidat és az indítékaidat [szándékaidat] képezik. És a te emberi agyad csak az emberi szinten való egész életednek egy burkolata és olyasmi, ami a legfelszínesebb. Tökéletesen más, mint a gondolatok. De ha az emberek kifejeznek valamit, a gondolatok az emberek agyán keresztül vannak kibocsátva. Természetesen még nagyon sok megjelenési formája létezik a buddhának, elég sok.           

Kérdés: Ha látom, hogy más tanulók makacsul ragaszkodnak valamihez, normális módon csak azt gondolom, hogy némi idő után ők ezt felismernék és kijavítanák. Ha ez sokáig megy, az akkor egy negatív hatást fog kifejteni a közös emelkedésre?

Mester: Ennek nincs negatív kihatása mások művelésére. Ez csak az ő saját állapota. De én megnevezek egy példát: A Mester látta, hogy ennek az embernek az egyik területen van egy ragaszkodása, így ő szántszándékkal megmutatja neked ezt a ragaszkodást, úgyhogy te felmutathatod azt neki. Ezt pontosan veled láttatja. Megmondod-e neki vagy sem? Mert közületek mindannyian Zhen, Shan és Ren-t művelnek és mindenütt jó emberekként viselkednek. Ha te látod, hogy másoknak gyenge pontjaik vannak és nem tudnak megemelkedni, miért nem tudod ezt jó szándékkal megmondani nekik? Természetesen különböző művelési szinteken különböző állapotok léteznek. Ezért a tanulók a különböző szinteken való művelésnél különbözően fognak viselkedni. A konkrét dolgot ti saját magatok dönthetitek el.

Kérdés: Én nagyon sokat álmodom. De néha nem tudom megkülönböztetni, hogy ez egy utalás-e a Tanártól vagy hogy a múltnak, a jövőnek vagy más dimenzióknak a képeit láttam-e. 

Mester: Az álmokról való kérdést már nagyon világosan elmagyaráztam. Korábban senki sem létezett, aki világosan el tudta volna magyarázni, mi az álmodás. Ezért ezt külön erre a kérdésre vonatkoztatva magyaráztam el nektek. Egy ember különböző szellemekkel rendelkezik. Az életedben ugyancsak léteznek különböző alakokkal rendelkező élőlények. Ez rendkívül bonyolult. Ezért nem magyarázta el senki sem. De ha ilyen képek bukkannak fel, azok akkor többé nem álmok: Ha a tudat a hús-vér test felszínén a bénultság, a pihenés vagy a meditáció állapotában található, és valóban kapcsolata van más dimenzióknak a képeivel vagy élőlényeivel, ha ez az állapot nagyon igazi és nem álom, akkor az embernek valóban kapcsolata volt ezekkel. Ami a gondolatokban levő gondolati karmát vagy a különböző nézeteket és a különböző dolgokat illeti, amelyek az alvásod közben tükröződnek vissza – azok mind nem a főtudatod tettei, ne törődjetek azokkal.

Kérdés: Hogyan tudják azok, akik nem jártak iskolába, mélyrehatóan megérteni a Fálun Dáfá-t? A beteljesüléshez művelhetik-e magukat? 

Mester: Természetesen azok, akik nem jártak iskolába, megérthetik ezt. Erre nagyon sok példa létezik Kínában. Kínában sok idősebb ember létezik, akinek a családja gyermekkorában nagyon szegény volt. Ők nem tudták megengedni maguknak az iskolát, sok embernek nincs iskolai képzettsége. Észrevettem, hogy ezek az emberek egyáltalán nem maradtak le a művelésnél. Azonkívül nagyon jól művelték magukat. Különösképpen a tiszta szívük által történhetnek csodák a művelésük közben, ha a Dáfá könyveket olvassák. A Fá-ban való szilárd hitük azon buddhák, taók és istenségek által is nagyszerűnek van tartva, akik a Dáfá mögötti tartalomban vannak. Ennél már sok csoda történt.    

Például némely valaki nem tud olvasni. Így azt gondolja: A többiek mind olyan szorgalmasok és állhatatosan haladnak előre. Olvassák a könyveket és ráadásul kívülről tanulják meg a Fá-t. De én még csak olvasni sem tudok. Hogyan kellene tanuljam? Nagyon gondterhelt. A szívében valóban egy ilyen igaz gondolattal rendelkezik. Sok ember éppen ebben az állapotban tanulja lelkiismeretesen a Fá-t és észreveszi, hogy fokozatosan meg tudja érteni az írásjegyeket. Erre nagyon is sok példa létezik. Létezett még egy tanuló, aki nem tudta megérteni az írásjegyeket és emiatt nagyon aggódott. Azon töprengett, mit kellene csináljon. Így ráfeküdt a könyvre és elaludt. A félálom állapotában észrevette, hogy a könyvben minden írásjegy aranyszínű lett és minden írásjegy az agyába repült. Amikor éber lett, az egész könyvet el tudta olvasni. De sohasem járt iskolába. Korábban még csak a nevét sem tudta leírni, a ,,Zhuán Fálun”-ban levő írásjegyeket azonban mind meg tudja érteni. Ilyesmi is nagyon gyakran létezik. Azonban nem szabad erre törekedni. Nem szabad az legyen, hogy te is ilyesmit csinálsz, ha már létezik ilyesmi. Ebben az esetben te ezt szántszándékkal és ragaszkodásssal csinálod. Ő nem gondolt arra, hogy kapjon valamit. Valóban aggódott amiatt, hogy nem tudná megkapni a Fá-t. Ez a szív más. Ezért mondom én, ha te valóban Dáfá-t művelsz és őszinte szíved van, ez az állhatatos szív valóban nagyszerű. Ha az istenségek látják ezt, ők is úgy találják, hogy te nagyszerű vagy. Akkor pontosan történhetnek csodák.        

Természetesen az angol ,,Zhuán Fálun”-nak is ugyanaz a hatása. Nemcsak az angolban, más nyelveknél ez most ugyanúgy van. Csak ez a Fá jelenleg más népeknél még nem ismert olyan sok ember számára. Ezért ott még nem jött létre olyan környezet, úgy mint Kínában. Ha az emberek egy igazán mélyreható megértéssel rendelkeznének a Dáfá számára, ha ki lett volna alakítva egy művelési környezet, ez a környezet elősegítheti az embereket, hogy megemelkedjenek.

Kérdés: Fel kell adja az ember azt a vallást, amiben hisz, hogy tanulhassa a Fálun Dáfá-t?

Mester: A vallásról már többször beszéltem. Én nem vagyok ellene, hogy te valamilyen vallást tanulj. Mi viszont nem vagyunk vallás. Ezért nem kellene egy kalap alá vegyél bennünket a vallással. De én egy alapelvet is elmondok neked: A művelés egy nagyon komoly dolog. A vallás az művelés, az tiszta művelés. Ha te úgy ezt, mint azt is művelni szeretnéd, mit művelsz akkor tulajdonképpen? Mivel a művelésnél nem tudsz egy iskolára összpontosítani, nem juthatsz el a beteljesüléshez abban az iskolában. Ezért én csak azt mondom neked, hogy te saját magad választasz, mit szeretnél művelni. De még azt is mondom neked, hogy a művelésnél minden esetre egyre kellene koncentráljon az ember. Csak ha egy iskolára koncentrál az ember, juthat el a beteljesüléshez. Ha nem, semmiképpen sem juthat el a beteljesüléshez. Erről csak ennyit mondok.  

Ha mi odajutunk, hogy a vallásnak a kérdéséről beszéljünk, mellékesen mondok még egypár mondatot. A jelenlevők között talán léteznek újságírók, akik mindig is érdeklődtek ezen kérdés iránt. Azt mondom, hogy mi nem vagyunk egy vallás. Ez a konferencia, amelyet ma tartunk itten, teljes egészében a tanulók saját indíttatásából van szervezve. Mert ők együtt végzik a gyakorlatokat, ők mindannyian Kanadának ezen területéről való tanulók. Szeretnék kicserélni a tapasztalataikat a Fá tanulásáról. Más területeken ez szintén így van csinálva. Ennél mindenki beveti a tudását. Egyik a csarnokot béreli ki, némelyek az anyagokért illetékesek, némelyek ezt csinálják és némelyek azt. Ezen a módon van megrendezve ez a konferencia. A Dáfá-nál nem léteznek semmiféle formalitások, mint a vallásokban.  

A vallásoknál léteznek templomok. Vagy ha nem léteznek templomok, mindenesetre kellene létezzen valamilyen környezet, egy hely vagy egy iroda. Nálunk ez mind nem létezik. Közülünk mindenki a társadalom egy tagja. Mindenkinek megvan a munkája és csinálja, amit neki csinálnia kell. Csak a szabadidejében tanulja ezt, műveli magát és végzi a gyakorlatokat. Mindannyian így csinálják. Ezért nem lehet szó vallásról. Ennél nem létezik a tiszteletadásnak (az imádatnak) egy formája sem. Parancsolatok szintén nem léteznek, úgy mint a buddhizmusban. A többi vallásban talán szintén létezik néhány előírás. Az nem megy, ha te nem tartod be azokat. Itt nálunk semmi sem létezik. Ha te ezt tanulni akarod, jössz. Ha nem tanulod, méssz. Senki sem avatkozik be nálad vagy korlátoz téged. Hogy a művelésnél én viselem a felelősséget a tanulókkal szemben, az viszont nem mutatkozik meg a hétköznapi embereknek a dimenziójában. Minek ragaszkodni még a hétköznapi emberek formaságához? A Dáfá-nak nincsenek semmiféle formalitásai. Hogyan nevezheted ezt vallásnak? Nálunk nem léteznek semmiféle névjegyzékek, amelyekben az áll, hogyan hívják ezt és ezt és hol lakik ez és ez. Ilyesmi nem létezik. Csak némely tanulók önszántukból és ingyenesen akarnak szolgálni másoknak. Ő például azt mondja: Engem így és így hívnak, ha ti a gyakorlatokat akarjátok végezni, jöhettek hozzám; én szeretnék tenni valamit másokért. Ők ezt mind saját kezdeményezésből csinálják. Tehát némelyek ezt nem tudják megérteni. Azt mondják, hogy ez egy vallás volna. És: ,,Kivéve azokat a vallásokat, amelyeket az emberek már korábbról ismertek, minden más <eretnek vallás> kellene legyen”. Ezért mondják, hogy ez egy ,,eretnek vallás” volna. Mit jelent ,,eretnek vallás”? Nálunk nem létezik ,,vallás”, nem beszélve hát egy ,,eretnek vallás”-ról. Ti mindannyian tudjátok, hogy az eretnek vallásoknál csak ilyen esetek léteznek: pénzt felhalmozni, embereket becsapni, az embereket arra vezetni, hogy valami rosszat csináljanak. Azok éppenséggel nem becsületesek (őszinték), akkor azok eretnekek. Nálunk viszont arra tanítjuk az embereket, hogy a szívüket műveljék és a jó felé forduljanak, és hogy másokra kellene gondoljanak, ha tesznek valamit. Neked mindegyik munkakörnyezetben jól kellene végezned a munkádat. Neked mindenütt el kellene érned, hogy mások azt mondják, hogy jó ember vagy. Az tehát eretnek, ha én így hagylak cselekedni benneteket? Ettől eltekintve semmi más sem létezik, amit csináltatok veletek. Csak azt kérem tőletek, hogy ezt jobban csináljátok, egy jó emberré és aztán egy jobb emberré váljatok. Én azt kérem tőled, hogy egy olyan emberré válj, aki még jobb, mint a hétköznapi emberek közti jó emberek, és hogy végül egy rendkívüli emberré váljál és hogy elérd a beteljesülést.              

Kérdés: Én egy katolikus vagyok. Én mindig éreztem válaszokat az imádságaim közben. Művelhetek Fálun Dáfá-t, anélkül hogy lemondjak az imádságokról?

Mester: Én még mindig ezeket a szavakat mondom: Mert a művelésnél egyre kell koncentráljon az ember; mit akarsz te művelni, azzal én nem törődöm. Műveld azt, amit művelni akarsz. De ha te művelni akarod magad, azt tanácsolom neked, hogy válassz egy művelési módszert és koncentrálj arra. Az nem megy, ha te úgy ezt, mint azt is csinálod. Én azért mondtam ezt el, hogy viseljem veled szemben a felelősséget. Ha te azt hiszed, hogy egy római katolikus egyházon keresztül eljuthatsz a mennyországba, akkor műveld ott magad. Semmi ellenvetésem ellene. Ha te azt hiszed, hogy a mi Fálun Dáfá-nknál a beteljesüléshez művelheted magad, akkor műveld itt magad. Én mármost ezen a véleményen vagyok. Egy formalitás sem kényszerítheti az embereket, hogy feltétlenül ezt vagy azt csinálják. A külsődlegesben tartanak fogva téged ott és neked feltétlenül csinálnod kell valamit, de a gondolataid nem szeretnék azt csinálni. Mit használ az, ha a gondolataid nincsenek annál? Pontosan ezért nem fektetek én hangsúlyt a formára. Csak akkor megy, ha te saját magad akarod.      

Még egyet mondok mellékesen. Egy újságíró utolsó alkalommal megkérdezett: ,,Úgy találod, hogy azok a dolgok, amiket csinálsz, a legőszintébbek a világon? Azt mondtam: azokat a dolgokat, amiket csinálok, a legőszintébbnek tartom! (taps) Egy fillért sem veszek el tőletek, hanem csak odaadok nektek valamit. Természetesen azok a dolgok, amiket csinálok, a legőszintébbek! Én jót is akarok nektek. Gondoskodom arról, hogy valóban elérhessétek a beteljesülést. Természetesen a legőszintébben cselekszem! Mellesleg azt is megmondom nektek, hogy én nem vagyok bármilyen vallás ellen, még távolról sem az olyan ortodox vallások ellen, mint a katolicizmus, kereszténység és zsidóság [judaizmus]. Sohasem voltam ellenük, bezárólag a buddhizmussal. De eljuthatsz-e te a beteljesüléshez abban a vallásban? Ki tud gondoskodni abban a vallásban arról, hogy eljuss a beteljesüléshez? Ez egy nagy probléma. Azt gondolom, jobb, hogy az ember a saját életének az örökkévalóságáért egyszer utánagondoljon ennek. Bátorkodom azt mondani: ha te valóban a Fálun Dáfá szerint műveled magad, tudok gondoskodni arról, hogy eljuss a beteljesüléshez. Ha te egy másik környezetben, egy másik vallásban vagy és megkérdezed a papot vagy a püspököt: ,,Tudsz te gondoskodni arról, hogy eljussak a beteljesüléshez?”, ha ő eljuttathat téged a beteljesüléshez, akkor műveld ott magad. Ennyit ehhez.         

Kérdés: Létezik összefüggés érzelmek és sorskapcsolatok között? Ki lehet ugrani az érzelmekből, és ki lehet ugrani a sorskapcsolatokból?

Mester: Érzelmek és sorskapcsolatok az két különböző dolog. Egyáltalán nem tartoznak ugyanahhoz a fogalomhoz. Az érzelmeket már világosan elmagyaráztuk. Miért él egy ember? Pontosan az érzelmekért. Egészen mindegy, mit is kedvelsz ma, az embereknek az öröme, haragja, szomorúsága és vidámsága, hogy ezt szívesen csinálja az ember és azt nem, melyik munkát szereti és melyiket nem, hogy ezt az embert kedveli és azt nem, hogy ezt az embert szereti és azt nem, mit szeretmél te bírni és mit nem, minden kívánságod ezekből az érzelmekből fakad, ezért az emberek pontosan az érzelmekért élnek. Ha te művelni akarod magadat, ki kell ugranod ezekből az érzelmekből. Ha te nem tudsz kiugrani ezekből az érzelmekből, pontosan ezekben az érzelmekben maradsz. Ezek az érzelmek minden területen megmutatkoznak a hétköznapi emberek között. Amikhez te ragaszkodsz és amiket te jónak találsz, azok mind olyan érzületek, amelyeket nem tudsz elengedni.       

Most eljutunk a ,,sorskapcsolat”-hoz. Például némelyek ma idejöttek. Mindegy, minek jöttél ide, hogy te azért jöttél-e, hogy egy interjút csinálj, hogy a Fá-t tanuld, hogy tudakozódj valamiről vagy hogy megtalálj valamit, te mármost idejöttél, és én egy emberként szemléllek téged, csak mindenkinek más munkája van. Ha egy ügynök is vagy, te rendelkezel egy emberszívvel, és én egy normál emberként szemléllek téged. Én nem tekintek a munkádra. Minden munka az emberi társadalomban pusztán a hétköznapi emberek munkája. Ha te idejöhetsz és hallhatsz engem itt a Fá-t magyarázni, kiváltképpen te a Fofá-t hallottad, az akkor nem egy sorskapcsolat? Remélem, hogy ezt értékelni fogjátok. Ha a sorskapcsolatot részletekbe menően elmagyarázza az ember, természetesen sok tekintetben nagyon sokat lehet mesélni erről. Mert ez a sorskapcsolat sorsszerű összefüggéseknek egy fajtája. Egy ember, például, az utolsó életében valaki másnak adósa maradt valamivel vagy valami rosszat csinált. A következő életben ők ketten újra találkozni fognak. Azt, amivel tartozott, vissza kell fizesse. Ez az alulmaradottság érzésének [neheztelésnek, haragnak] egyfajta sorskapcsolata. Ha te az utolsó életben valakinek valami jót tettél és ő akkor megesküszik, hogy viszonozza a jótéteményeidet a következő életben, ha csak egy tehén vagy ló is lesz, na jó, akkor a következő életben ő talán egy tehén vagy egy ló lesz, vagy a feleséged vagy a férjed lesz, vagy valaki, aki segít neked. Ez egy másik fajtája a sorskapcsolatnak. Ezt a jó [hála] sorskapcsolatának hívják. A Dáfá-val való sorskapcsolatok nagyon valószínűen még nemesebb sorskapcsolatnak egy fajtája. Talán mi rokonok vagy jóbarátok voltunk a hétköznapi emberek között. Ez mind vezethet sorskapcsolathoz. Később ez a sorskapcsolat be van váltva. Így van ez. De remélem, hogy te nem szabotálod a Dáfá-t, különben a legrosszabb sorskapcsolatot fogod megkötni, azt sohasem tudod mind visszafizetni. Te örökké vissza kell fizesd.               

Kérdés: A nagy vizsgákat jobban le tudom gyűrni, de némely kis állatoktól, cicáktól, kutyusoktól, sőt lepkéktől és szúnyogoktól, félek. 

Mester: Vagyis te egy picikét kishitű, egy picikét bátortalan vagy. Valójában ez is egyfajta ragaszkodás. Ez a fajta ragaszkodás nézetek által van képezve. Például, már mikor kicsi voltál, nagyon undorodtál a férgektől, te undorodtál az ilyesmitől. Sőt te már piszkosnak találtad, amikor csak láttad ezt. Amikor ez a nézet fokozatosan létrejött, még csak megérinteni és még csak megfogni sem akarod őket. Nem mersz a közelükben lenni. Fokozatosan talán egyre félénkebb leszel. Ez egyfajta nézet által van okozva, amit egy ember a születés után alakított ki. Ha ez napvilágra kerül, ez tulajdonképpen egyfajta ragaszkodás. És ez a fajta ragaszkodás másmilyen, mint más ragaszkodások, amelyeknél az ember tisztában van azzal, mit akar csinálni. Ez csak azoknak a nézeteknek a megnyilvánulása, amelyek a születés után lettek kialakítva.     

Kérdés: Álmomban mindig embereket mentek meg. Ebből felismertem, hogy nekem terjesztenem kellene a Fá-t, avégett hogy még több ember kaphassa meg a Fá-t.

Mester: Ez pontosan a sorskapcsolat, amit éppen elmagyaráztam. Ennek talán az életedhez és a sorskapcsolatokhoz van köze, amelyeket különböző dimenziókban kötöttél meg. De ennek ugyancsak nincs közvetlen összefüggése a műveléseddel és a megemelkedéseddel. Műveld magad állhatatosan a Dáfá-ban. Mindegy, mibe ütközöl, mit látsz vagy álmodsz, te állhatatosan a Dáfá-nál maradsz. Ez mind csak egy állapot, amelyik a művelésed közben mutatkozik meg. Ez olyan, mint azoknál az embereknél, akiknél az isteni képességek teljesen kibontakoznak. Ámde ők még csak megérinteni és megtapintani sem akarják azokat, még csak használni sem akarják őket. Úgy találják, hogy nekik nincs meg ez a szívük.  

Kérdés: Különböző szinteknek a buddhái, taói és istenségei szintén az égi jelenségek bizonyos változásai szerint cselekszenek?

Mester: A nagyon magas és nagyon nagy istenségeknek az akarata pontosan az égi jelenségek. Minden istenségnek a tettei szintén az égi jelenségek konkrét megtestesülései. Minden istenség szintén azon van, hogy megőrizze a menny akaratát. Minden, ami felbukkan a hétköznapi emberek társadalmában, az nem véletlen. Mindegy. milyen ragaszkodóak (makacsok) az emberek, mindegy, mit szeretnének csinálni az emberek – mindenki nagyon szépen kigondolta ezt magának, de az egyszerűen nem lehet megvalósítva. Mindegyik nép. mindegyik ország és ráadásul mindegyik elnök, ők talán mindent nagyon jól kigondoltak, de gyakran nem elegendőek az erők, ha ott is van az akarat. Mindegy, hogyan gondolkozol te emberként, mivel akarsz rendelkezni vagy mitől félsz, azt teljes bizonyossággal meg fogod kapni, amivel rendelkezned kellene, és azt nem fogod megkapni, amivel nem kellene rendelkezzél. Ahogyan látom, ez mind előre elrendelt. Az emberek pusztán a kötelességüket teljesítik az előre elrendezett terv szerint. De ennél létezik még egy kérdés. Ha ez előre elrendelt, az már megy, ha mi ezt egyszerűen így csináljuk? Az emberek mármost emberek. Mivel az emberek a ködben vannak, ezt nem fogják elhinni. Úgy utána, mint előtte arra fognak törekedni és harcolni fognak. Ezt és azt akarják tenni, eközben karmát hozhatnának létre.       

Ki mondhatja azt, hogy az egész élete hosszán át magas hivatalnok fog maradni és ráadásul még a túloldalon is magas hivatalnok lesz? Sok ember használja arra a hatalmát, hogy éltének idején sok jót tegyen. Mert az élet nem azért létezik, hogy emberek legyünk. Az életed nem is fog meghalni, csak mert a tested meghal. Ezért az életed még tovább megy. A viszonylag tiszta[fejű], bölcs emberek és azok a valódi bölcességgel rendelkezők ki fogják használni a kedvező feltételeiket, hogy egy jobb életkörnyezetet teremtsenek a jövő számára. Ez azt jelenti, hogy ők sok jót fognak tenni. Léteznek viszont olyan emberek is, akik arra használják a hatalmukat, hogy rosszat tegyenek. Ez az egyedüli dolog, amit az emberek csinálhatnak. Ez azt jelenti, ha felbukkan egy dolog, az a te saját ügyed, mit csinálsz ennél és hogy jól vagy rosszul csinálod-e. Mindenképpen létezni fog ez a dolog. Ezért az emberek különböző szerepeket játszanak ennél a dolognál.      

Kérdés: A kijavítás (megjavulás) azt jelenti, hogy az okokat saját magánál keresse az ember. A keletkezés, fennállás és romlás önműködően kijavítja magát (megjavul)?

Mester: Keletkezés, fennállás, romlás és kijavítás (megjavulás), ennek semmi köze a saját művelésetekhez. A művelésnél éppen saját magában van utánanézve. Megtaláljátok, milyen gyenge pontjaitok vannak, milyen ragaszkodásotok és rossz gondolatotok van, és hogyan csinálhatjátok még jobban és távolíthatjátok el a rossz gondolatokat. Ez a befelé művelődni. Ami a keletkezést, fennállást és romlást illeti, úgy azok a világegyetem törvényszerűségei. Hogyan lesz kijavítva, ha rossz lett, az a Fá-n múlik. Az nem ugyanaz, mint a személyes művelés.     

Kérdés: Ha az ember készre művelte magát, de nem ismeri a még magasabb szinteknek az alapelveit, akkor újra hibákat fog elkövetni és le fog esni?

Mester: Már mindannyian nevetnek. Vagyis te még mindig emberi gondolatokkal gondolkozol az istenségek dolgairól. Te ezt sohasem követheted nyomon és értheted meg. Az lehetetlen. Miután egy ember elérte a beteljesülést, a gondolatai teljes egészében isteni gondolatok, nincsenek többé emberi gondolatai. A kiindulópont, ahogyan dolgokon gondolkozik és töpreng, a gondolkodásmódjáig egészen más, mint az embereké. Azonkívül a környezete és a szintje is más. Ez abszolút két különböző dolog. És olyasmi nem is létezik, hogy ne értsd meg az alapelveket. Ha nem érted meg az alapelveket, nem érheted el azt a szintet. Miért? Ti tudjátok, miért mondom én, hogy a műveléseteknél többet kellene olvassátok a könyvet. Vagyis ha te eléred azt a szintet, neked kell ismerned annak a szintnek az alapelveit. Csak ha ismered annak a szintnek a Fá-ját, maradhatsz azon a szinten. De mivel a te emberi tested még műveli magát, a te emberi testednél még teljes bizonyossággal léteznek emberi gondolatok. Nincs engedélyezve, hogy az emberi gondolatok túl sok Fá-alapelvet tudjanak meg. Ezért a művelés közben nem megengedett, hogy az emberi oldal túl sokat tudjon a Fá-ról.         

A ,,Zhuán Fálun’-ban ezt szintén összefogóan magyaráztam el nektek, azért hogy felébresszem az igaz tudatotokat. Hogyan lehetne hát, hogy az emberek megtudják az igaz Fá-t? Ezért a művelésetek közben ezt csak érezhetitek, ah! Hirtelen egy állapot vagy egy alapelv meg van értve. De normális módon ezt nem tudod világosan kifejezni az emberi nyelveken. Ha kinondod, ez többé nem olyan, mint ahogyan van. Mindazonáltal, ha te megérted azt az alapelvet, valójában te már azon a szinten vagy. Neked csak az van lehetővé téve, hogy a Fá-nak egy kicsi, általános és tömör picike részét értsd meg. Ha a konkrét és óriási nagy alapelvek egyszerre tökéletesen meg lennének értve az emberek által, akkor az emberi oldal nem lenne szintén a buddhának a szintjén? Hogyan lehetne az? Az nem megy. Mert ti még a művelésnél vagytok és még a hétköznapi emberek szívével rendelkeztek, ami el kell legyen távolítva. Ezért nincs engedélyezve, hogy az emberek ismerjék ezt. Ti csak ennyit tudhattok. Azonban ez már a megemelkedésednek egyik megjelenési formája. Ezért az ember teljes bizonyossággal szintén csak olyan magas alapelveket fog felismerni, amilyen magasra művelte magát. Abban a szempillantásban, amelyikben a készre művelt részetek le van választva, ő már minden Fá-alapelvet megért azon a szinten.        

Kérdés: A homok nagy hullámok általi mosásánál és a nagy vizsgák és nehézségek legyűrésénél némelyek visszamaradnak és kiesnek a sorból. Most segíteni kellene nekik vagy hagyni, hogy saját maguk próbálják meg legyűrni ezeket?

Mester: A művelés olyan, mint a nagy hullámok általi homokmosás. Azok, akik nem tudnak kitartani, talán ki lesznek rostálva. Ami megmarad, az ragyog, ámbár nem sok, az az igazi arany. Ők valóban elérhetik a beteljesülést. A művelés az mármost komoly. Ezért a vizsgákon való túljutásnál, a nehézségek megjelenésénél és a kritikus pillanatban semmi esetre sem szabad rendetlennek [gondatlannak] lenni. Pontosan látható, hogyan teszed meg ezt a lépést és hogyan ismered fel. Ez rendkívül fontos. Ha ilyesmit látsz és tudsz segíteni másoknak, akkor hát segíts nekik. Megmondhatod ezt nekik, úgy hogy felébredjenek. Természetesen a művelésnél le van rögzítve, hogyan lesz legyűrve mindegyik vizsga, mindegyik nehézség, hogyan lesz eltávolítva mindegyik érzület. Abban az esetben, ha mi elszalasztjuk az esélyeket, normális módon csak nagyon nehezen kaphatjuk meg újra azokat. Kiváltképpen a kritikus kérdésnél van szó arról, hogy eljuthatsz-e a beteljesüléshez. Ha a jelentős dolgoknál nem jutottál át a vizsgákon, talán valóban elveszítetted ezt az életbevágó esélyt. Talán fognak még adódni esélyek. Én csak azt mondhatom, talán. Hogy egy ember jól tud átjutni egy vizsgán, arra vezethető vissza, hogy nagyon mélyrehatóan tanulta a Fá-t és egy szilárd alapot fektetett le. Az nincs úgy, hogy ezt már elérheted, ha lelkileg fel vagy készülve erre vagy ha te így vagy úgy akarod csinálni.       

Kérdés: Ha látom Önt vagy az Öntől való Fá-magyarázatokat olvasom vagy nézem, feltörnek a könnyeim. Lehet, hogy némelyek nagyon furcsának találnak engem. Hogyan kellene ezt megmagyarázzam nekik?

Mester: Ezt nem szükséges elmagyaráznod nekik. Mert neked nem szükséges megmutatnod másoknak a művelésedet. A művelési állapot szempontjából te saját magad művelődsz és emelkedsz meg. Valójában sokan közülünk átélték a könnyfolyásnak (könnyezésnek) ezt a folyamatát. A legtöbbeknek közülünk már megvolt egyszer ez a folyamata. Vagyis nemcsak nálad bukkant fel ilyesmi. Némelyek életről életre csak arra vártak, hogy ma megkapják a Fá-t. Valóban nagyon sokat szenvedtek és minden lehetséges nehézséget átszenvedtek, és végül megtalálták ezt a Fá-t. Gondoljátok csak át, hogyan fogják érezni magukat. Az embereknek van egy oldaluk, amelyik tisztában van [ezzel], egy olyan oldaluk is van, amelyik nincs tisztában [ezzel]. Az embereknek a legfelszínesebb oldala a ködben van, ő nincs tisztában [ezzel]. De az embereknek a másik oldala a másik dimenziókban nagyon tisztában van [ezzel]. Ezért a veled szembeni megítélés és a karma-viszonzás abszolút jogos, he te jót vagy rosszat csinálsz. Te azt mondod, hogy erről semmit sem tudsz, csak a te felszíned az, amelyik nem tudja ezt. Mivel te a ,,nem-tudás [tudatlanság]”-ba estél, te nem tudod. De még létezik az az oldal, amelyik tud erről.      

Kérdés: Némelyek aktívak a Fá-terjesztésnél és némelyek nem. Mihez van ennek köze?

Mester: Némely valakinek egyszerűen nincs meg a meleg szíve az ilyen dologra. Azonban ez nem jelenti azt, hogy ő nem művelheti magát. Sőt talán nagyon jól művelte magát, csak nincs meg a meleg szíve, hogy ezt a dolgot csinálja. Ezekből is sok van.    

Ellenben némelyek egyszerűen melegszívűek és egyszerűen valami jót akarnak tenni mások számára. Az ilyen emberek szintén nincsenek kevesen. Ennek semmi köze a művelésedhez és ahhoz sem, hogy művelheted-e magad vagy hogy eljuthatsz-e a beteljesüléshez. Azonban azt gondolom, ha a művelők tesznek valamit, másokra kellene gondoljanak, ezért normális módon, ha ti a legjobbat kaptátok meg, el akarjátok mesélni ezt másoknak, úgy hogy még több ember lehessen megváltva. Normális módon ez így van. Az is lehet, hogy azon van az ember, hogy valami ígéretnek tegyen eleget vagy hogy megtalálja az utóbbi életből a rokonságnak és a baráti körnek a sorskapcsolatait, úgy hogy ezek kapják meg a Fá-t.    

Kérdés: Azok, akik nem hisznek a Fá-ban, észre fogják venni egy napon a jövőben, hogy elszalasztották ezt az esélyt?

Mester: Talán létezik ez az esély, talán szintén nem. Mert a történelem sohasem fektet hangsúlyt arra, hogyan megy a kiselejtezetteknek. De azok, akik nem tanulták jól, vagyis azok, akik nem haladtak előre folytonosan és szorgalmasan, de később újra folytonosan és szorgalmasan haladnak előre, tudni fogják, hogy ez sajnálni való. Megvannak az esélyeik, hogy sajnálják.

Kérdés: Amire én olyan sok évet vártam, az pontosan ez a Dáfá. Erre fel automatikusan feltettem a kérdést magamnak, miért lett úgy elrendezve, hogy olyan későn kaptam meg a Fá-t?

Mester: Ez talán egy embernek a minden oldalról való (sokoldalú) megítélése által van megállapítva. Talán léteznek valamilyen más okok. Mert ennek a Fá-nak a terjesztésénél nem lett bevetve média és propagandaeszközök. Sohasem jártam ezt az utat és nem csináltam így. Mert láttam, hogy nagyon sok hamis és eretnek dolog tünteti ki magát a hirdetésekben. Így az igaz dolgokat szintén nem méltatnák egy pillantásra sem. Azt hinnék, hogy embereket csapsz be. Ez nagyon megondolatlan lenne a Fá-val szemben. Ezért sohasem dicsőítettük magunkat úgy, ahogyan a reklám. Mi sohasem jártuk ezt az utat. Olyan jól, mint lehetséges, megőriztük a Dáfá komolyságát. Talán némelyek emiatt későn kapták meg a Fá-t. Mindegy, hogyan volt, te minden esetre megkaptad. Akkor nem kellene olyan sokat töprengj ezen. Engedd el ezt az érzületet és műveld magad.     

Korábban létezett egy mondás: ,,Reggel hallja a Taót, este meghalhat az ember.” Te már megkaptad a Fá-t, minek szükséges még félned? Csak az a kérdés marad, hogyan műveled magad. Valójában még sok ember létezik, aki sorskapcsolattal rendelkezik, de még nem kapta meg a Fá-t! Ha a felelőtlen média, amelyik nem ismeri a helyzetünket, megrágalmaz bennünket, az ilyen emberek nagyon valószínűen el fogják veszíteni emiatt a sorsszerű alkalmat. Ez a legsajnálatraméltóbb! A mai emberi társadalom mármost ilyen romlott. Némely újságírók önkényesen gyártanak kommentárokat és a saját nézeteik és képzeletük alapján többet csinálnak ezekből. Nem próbálják meg, hogy valóban megismerjenek téged. Azt hiszik, hogy az lenne az igazság, amit a születés után tanultak és értettek meg. Így mernek ők ilyesmit csinálni. Jelenleg valóban sok ember létezik, aki sorskapcsolattal vagy akár egy nagyon erős sorskapcsolattal rendelkezik, aki még nem kapta meg a Fá-t.     

Kérdés: Mielőtt Dáfá-t tanultam, én egy homoszexuális voltam. Nem láttam át az erotika-démon problémáját. Nem tudom, hogyan kellene megoldjam ezt a problémát.

Mester: Én így gondolom. Ha te azért tanulod a Dáfá-t, hogy megoldd ezt a problémát, akkor talán ez nem lehet megoldva. Mert a Fá komoly. Arra van ott, hogy az embereket a beteljesüléshez juttassa. Nem azért van terjesztve, hogy a hétköznapi emberek valamilyen problémáját tetszés szerint megoldja egy hétköznapi ember számára. De a másik oldalon, ha te valóban állhatatos vagy a Dáfá művelésénél, ha mostantól fogva egy igaz művelőnek, egy gyakorlónak a mércéihez igazodsz, mindegy, hogy mit csinálsz, és nyíltan és őszintén műveled magad, akkor azt gondolom, akkor ez a vizsga azonnal el fog múlni. (taps) Ha közülünk sokan nem tudnak túljutni a vizsgákon, az ok valójában abban rejlik, hogy lusták és nem tudják elengedni az emberek dolgait, ezért a vizsgák el vannak húzva (késleltetve vannak) egyik alkalomtól a másikig. Ha ti valóban meg tudtok válni a ragaszkodástól és azt az utat járjátok, amit járni akartok, minden meg fog változni. Különösen azok a dolgok, amik téged a Fá tanulásánál zavarnak, fognak nagyon gyorsan megváltozni.  

Kérdés: A tanítványoknak a Mesterrel szembeni tiszteletüknek a kifejezési formái láthatólag egy picikét túl el vannak emberiesítve és túlságosan a látszatra vonatkoztatva.

Mester: Ezt már én is láttam. De korábban szintén kérdeztetek engem ilyen dolgokról. Már adtam nektek egy választ. Én nem ügyelek a formaságra. Azonban, ha ti nem rendelkeztek a mai formában megrendezett konferenciákkal és a közös gyakorlással, ha nem létezik egy ilyen forma sem, számotokra nem létezik egy ilyen harmonikus mező, ami akkor jön létre, ha a művelők együtt vannak, és egy környezet, amelyikben a művelők a nemes felismerésekről beszélnek egymással. Ezzel szemben a hétköznapi emberek társadalmának az emberei csak a személyes érdekek dolgairól beszélnek. Évek ezrei óta az emberek állandóan ugyanazokról a dolgokról beszélnek. Csak hozzáillesztették a modern szavakat. Ha nem lenne kéznél az a környezet, amelyikkel egy művelő kellene rendelkezzen, a művelésetek, a beteljesülésetek és a folytonos előrehaladásotok számára nagyon nagy nehézségek adódnának. Ez olyan, mint annál a tanulónál, aki ma egy beszámolót tartott. Miután otthon két hónap hosszán át tanulta, úgy találta, hogy már nagyon jól megtanulta, mert úgy találta, hogy viszonylag intelligens volt. De mikor ebbe a környezetbe jutott, észrevette, hogy az nincs úgy. Mert ebben a környezetben kölcsönösen támogathatjátok egymást és együtt megemelkedhettek. Ez nagyon jó! Az embervilágban egy darabot sem lehet találni a tiszta földből. Ha a valláshoz mész, ők is csak a pénzről és a politikáról beszélnek. Sőt az erotika is behatolt a vallásba. Csak a mi Fálun Dáfá-nknál van egy tiszta föld, amelyik abszolút tiszta. (taps)      

Némely újságírók nem értik, miért tanulja több mint száz millió ember ezt a művelési utat. A szavak, amelyeket éppen pont elmondtam, az én válaszom nektek. Ez az egyedüli megmaradt tiszta föld az embervilágban. Itt lehetővé lehet téve az embernek, hogy valóban nemessé váljon erkölcsileg és hogy jóvá váljon. Annak az embernek, aki már nagyon rossz lett, lehetővé lehet téve, hogy újra visszatérjen a legjobb állapothoz. Mi tudja ezt ma elérni a Dáfá-n kívül? Itt nálunk ez el lehet érve. Ezért jött ilyen sok ember.   

Kérdés: Ki kell szedessek egy mesterséges véredényt, amelyik a kemoterápiánál lett behelyezve a testembe?

Mester: Egészen mindegy, milyen operációt vagy bármit is csináltál, ne törődj többet azzal. Ameddig te egy igaz művelő vagy, talán minden megtörténhet. Korábban léteztek nálunk művelők, akiknek a lábába vasszegek vagy vaslemezek voltak beültetve, vagy a csontok, sőt bizony egyes részek ki lettek cserélve. Később ő észrevette, hogy mindez eltűnt, és a végtagjai gyógyultan és sérülések nélkül maradtak. (taps) De másfelől, én nem azért jöttem, hogy ilyen dolgokat csináljak a hétköznapi emberek számára. Én avégett csinálom ezt, hogy a művelők eljuthassanak a beteljesüléshez. Ha csak egy érzülete is van az embernek, hogy törekedjen valamire, semmit sem fog kapni.   

Kérdés: Mióta Fálun Dáfá-t tanulok, az energiafolyam egyre erősebb lesz a testemben. Mágneses erővel most tárgyakat hagyhatok rám tapadni. Egyidejűleg nagy szükségem van arra, hogy a napon legyek, azért hogy energiát kapjak. 

Mester: Én mondom neked: Kezdetben ez egy jó dolog volt, később ragaszkodni kezdtél ehhez. Ragaszkodás keletkezett nálad. Te igazán jónak találod, hogy egy ilyen természetfeletti képességgel rendelkezzél. Ragaszkodsz ehhez a természetfeletti képességhez. És a művelésnek a célja, vagyis a beteljesülés önmagában, neked ellenben nem olyan fontos többé, mint ezt a természetfeletti képességet megkapni. Így el fogja veszíteni a hatását. Sőt el fogod veszíteni ezt a képességet. Azt hiszed, hogy te újra fel leszel töltve, ha egy picike napfényt vagy egy picike más energiát gyűjtesz. De észre fogod venni, hogy az egyre gyengébb lesz. És a feltöltésnek ez a fajtája túlságosan parányi.  

A ,,Zhuán Fálun”-ban és a ,,Hong Yin”-ben már világosan elmagyaráztam nektek, hogy ,,a természetfeletti képességek kis technikák”. Ezek melléktermékek a művelésnél. Semmiképpen sem kellene a művelés céljaként szemlélnetek ezeket. Különben sohasem juthattok el a beteljesüléshez. Ha létrejött nálad a ragaszkodás ehhez a dologhoz, te saját magad állítottál oda egy falat a beteljesüléshez vezető útra, és nem juthatsz át. Te le kell mondjál a hétköznapi emberek minden ragaszkodásáról, csupán akkor juthatsz át és érheted el a beteljesülést. Sokan a jelenlevők közül már grandiózusan megmutathatnák a képességeiket, mihelyt én csak egy picikét csinálnék náluk. De nekem ezt nem szabad, mivel én el kell juttassam őket a beteljesüléshez. Ha viszont a természetfeletti képességek természetes módon bukkannak fel a művelésetek közben, akkor inkább ne vegyétek olyan komolyan azokat és ne tartsátok őket olyan fontos valaminek. Nem kellene a szíveteken viselnetek őket. Ha rendelkeztek velük, akkor egyszerűen rendelkeztek velük, az mindegy. Mi van ebben olyan különleges összehasonlítva a buddhákkal és az istenségekkel? Ez nem az a cél, amit el kellene érjél. A te célod még magasabb és még nagyobb, a beteljesülésig. Ebben a pillanatban te nagy isteni képességekkel rendelkezel és mindenre képes vagy. Ha valóban állhatatos tudsz lenni és a szavaim szerint cselekszel, a képességed talán egyre erősebb lesz, mert a művelés közben minden természetfeletti képesség állandóan erősítve lesz az energia által. Gondolom, hogy már megértetted ezt a kapcsolatot a pozitív és a negatív között.        

Kérdés: Meg lehetnek változtatva az őseredeti alapanyagok, ha még nem értük el a művelésnél az eredetünknek a magas szintjét? 

Mester: Tulajdonképpen te nem tanultad figyelmesen a Fá-t. Én ezt így mondtam: Te az életedtől és attól a legmikroszkopikusabbtól fogva leszel megváltoztatva, ahol az életed meg lett teremtve. Hol van hát az életednek a legmikroszkopikusabbja? Ezt nem mondtam el nektek. Ez talán rendkívül mikroszkopikus, vagy talán nem olyan mikroszkopikus. A szavamnak a tulajdonképpeni jelentése: A legkülső felszíned még nem érte el az eredetednek a szintjét. Az nincs úgy, hogy ti mindannyian nem értétek el az eredeteteknek a szintjét, hanem én fordítva műveltetlek benneteket.

Tudjátok, hogy az emberek Kínában sok vidéken meg tudták érteni a művelés dolgait, ha azokról beszélt az ember. A művelésnél a változtatás normális módon a felszínnél kezdődik el. A változtatás attól a testtől kezdődik el, amelyik a molekuláris részecskéknek a rétegéből áll, azután az a következő réteg lesz megváltoztatva, amelyik kisebb, mint a molekuláké. Így megy a változtatás szakadatlanul a mikroszkopikus részecskékig. A változtatás ezen a módon megy egyre tovább. Ilyen volt az ő művelésüknek az útja. Ezért tudták ők nagyon rövid idő alatt grandiózusan megmutatni az isteni képességeiket, mihelyt művelték magukat. A külsejükben egészen mássá váltak. Gondoljátok át egyszer, az a Fá, amit én ma terjesztek, a hétköznapi embereknek a társadalmában terjeszkedik. Úgy kellene legyen, hogy a hétköznapi emberek társadalmában a művelők ne zavarják meg a hétköznapi emberek társadalmát, ugyanakkor a hétköznapi emberek társadalma egy a művelésre való környezetet nyújthat nektek. Így nekünk nem szabad szabotálnunk a hétköznapi emberek társadalmának ezt a környezetét. Ezért ti úgy mutatkoztok meg, mint a hétköznapi emberek. Te rendelkezhetsz a munkáddal, neked van valami tennivalód a társadalomban. Az emberek a hétköznapi emberek társadalmában esélyeket kínálnak fel neked a művelésre és problémákat és szenvedéseket okoznak neked. Ezáltal fogsz megemelkedni és eltávolítani a karmádat. Ha jól túljutottál egy vizsgán, azáltal megemelkedtél. Ezért nem szabad legyen szabotálva a környezetünk.     

Csak ha nem pusztítjuk el ezt a környezetet, lehet lehetővé tenni nektek, hogy itt műveljétek magatokat. Így ti azzal a művelési módszerrel kell műveljétek magatokat, amelyik alkalmas ezen környezet számára, úgyhogy a változtatás a felszíneteken nem olyan nagy, mint a mikroszkopikusban. Korábban az embereknek a megváltoztatása a felszíntől fogva kezdődött el, ma én az életednek a legmikroszkopikusabbjától fogva változtatlak meg téged. Mindazonáltal én mondom neked, hogy korábban egyvalaki sem létezett, aki ilyesmit csinált. Mert a mai emberek némelyike nagyon magas szintekről jön, ráadásul az, aki meg akar váltani téged, nincs olyan magas szintről, mint te, hogyan változtathatja meg ő a te eredetedet? Talán megértettétek azt, amit mondtam. Ez azt jelenti, korábban senki sem létezett, aki ilyesmit csinált. Ma én ezt ezen a módon csinálom. Az eredetnél levő Te csupán a valódi Te. Mert ott van a forrása az ötleteidnek, a gondolataidnak és az indítékodnak, hogy csinálj valamit. Az csupán az igazi Te. És a nyelv és a gondolkodásmód, amelyik a hétköznapi emberek között mutatkozik meg, pusztán olyasmi, amelyik rétegről rétegre lett áthozva ide. Különböző szinteket futottak át és különböző szinteknek és látóköröknek a nézeteit vették fel. A végén nyelvekként, gondolkodási módokként és cselekvésekként mutatkoznak meg itt az embereknél.          

Ami a legmikroszkopikusabban van, az csupán a valódi Te. Én a legmikroszkopikusabbtól fogva kezdem el, hogy megváltoztassalak. De az ugyancsak szintén nem lehet úgy, hogy a felszínen egy picike se legyen megváltoztatva. Mindazonáltal te egy művelő vagy és különbözöl a hétköznapi emberektől. Ezért a legtöbb rossz dolgot, ami befolyásolja a művelésedet, el kell távolítsam, azokat a betegségeket is, amelyek befolyásolják a művelésedet. Némelyek mondják: ,,A Fálun Dáfá csodálatos. Mihelyt műveli magát az ember, eltűnnek a betegségek.” Igen, az igazi művelőknél ez rögtön az elején megváltozik. Rögtön az elején már el vannak távolítva a betegségeik. Ha csak azért jött az ember, hogy a betegségeket távolítsa el, akkor nem lehetnek eltávolítva a betegségek. Mert én nem azért jöttem, hogy ilyesmit tegyek meg a hétköznapi emberek számára. Én avégett teszem ezt, hogy a művelőim eljuthassanak a beteljesüléshez.    

Kérdés: A szexualitás energiája (szexuális energia) át lehet változtatva szellemi energiává?

Mester: Én mondom nektek, ennél nem létezik energia. Ez csak egy érzés és az embereknek a (test)melege (hője). Ha te túlságosan ragaszkodsz az érzelmekhez, az emberi testnek az ösztöneivel együtt az egy ingert [izgalmat] fog létrehozni. Azok, akik orvostudománnyal foglalkoznak, tudják, hogy ez egy alapanyagot – meleget (hőt) [kalóriát] – igényel, hogy létrehozza ezt az ingert [izgalmat]. Ha a (test)meleg (hő) el van használva, az ember utána nyugodt és fáradt. Hiszen nézz meg némely fiatalembereket, nekik van erejük, de sehol sem tudják használni [nekik mindig tenniük kell valamit]. A járásnál is csak [tehát] ugrándozni akarnak. Éppen mivel sok hőjük van (meleggel rendelkeznek). Vagyis az nem energia. Csupán ne tartsátok ezt energiának.    

Kérdés: Ha mi össze vagyunk olvadva a kozmikus igaz alapelvekkel, milyen formában fogunk akkor létezni?

Mester: Én nem mondtam neked ilyesmit. Talán ismersz egyes ilyen dolgokat más csigongon keresztül, különösen taoista csigongon keresztül. Ha az ember mindegyik helyen és mindegyik dolognál, sőt bizony mindegyik gondolatnál összhangban tud lenni a Fá követelményeivel, akkor az ember egy a beteljesülés utáni élőlény. Sokan mondják, hogy a buddháknak nincs alakjuk. Nevezetesen ez a buddhizmusban levő csan iskolának az elmélete Kínában: Nincs buddha, nincs alak. Ezért mondta Bódhidharma saját maga, hogy az ő Fá-ja csak hat nemzedéken keresztül lehetne átadva. Különben semmi több elmagyarázni való sem létezne. Kínának az ősi múltjában, röviddel a kulturális forradalom előttig úgy vélték a buddhizmusban, hogy a csan iskola egy bivalytülökbe mászik. Akkoriban mindig is vitatkoztak a vallási körökben a csan iskolával. Valójában a csan iskola többé már nem létezik Kínában a Szong-dinasztia után, vagyis több mint ezer évvel ezelőtt. De később egyre úgy találták az emberek, hogy a Bódhidharma által elmagyarázott alapelvek nagyon közel vannak a hétköznapi emberek bölcsészetéhez. Ezért némely emberek bölcsészetnek (filozófiának) tartják ezeket, nekik úgy tűnik, hogy ez lenne a legmagasabb bölcsészet (filozófia). Némelyek egészen megbolondultak és azt hiszik, hogy ők szinte a bölcsészeti alapelveknek az esszenciáját (lényegét) ismerték volna fel. Valójában ezek nagyon alacsony felismerésekhez tartoznak. Éppen mivel alacsonyak, könnyen el lehetnek fogadva a hétköznapi emberek által.

A buddháknak megvan az alakjuk. A testüknek az összetétele még mikroszkopikusabb részecskékből áll. Ez [a test] szintén alapanyagokből áll, ezért az emberi szem nem láthatja azt. De amit nem lehet látni, nem kell feltétlenül azt jelentse, hogy nem létezik. Az emberek csak a látható fényt látják. Az egész fényspektrum szemszögéből nézve az, amit az emberek láthatnak, csak egy parányi rész. És mindent, amit egy ember lát, csak a fény visszaverődésén (visszatükröződésén) keresztül látja. Amit a látható fény nem tud visszaverni (visszatükrözni), azt éppenséggel nem láthatod. Mondhatod te, hogy nem léteznek? Most az USA-ban sok nagy csillagászati távcső létezik. Ezekkel sok égitest lett felfedezve, amelyik csak a látható fényen kívüli fénnyel lehet látva. Mint például röntgensugárzással, gamma sugárzással, infravörös és ultrasugárzással (ibolyántúli sugárzással). Ráadásul te csak ezen körülmény alatt láthatod őket. Mondhatod te, hogy nem léteznek? Ha te azt mondtad volna, mielőtt az ilyen távcsövek fel lettek fedezve, hogy azok léteznek, akkor az önfejű emberek nem tartottak volna téged babonásnak? Olyasmit, amit mi ma mondtunk, hogy valaki látta a buddhákat és a buddhák világait, némely emberek egyszerűen nem hisznek el. Mivel a te szemed molekulákból és nem atomokból van összeállítva, mindazt nem láthatod, ami az atomi részecskéknek a rétegéből van összeállítva. És egy buddhának a teste atomokból áll. Hogyan láthatnád hát? Nevezetesen ők nem a látható fénynek a tartományában találhatóak.              

Kérdés: Minden élőlény a végét fogja járni a földön? Vagy egy megfelelő időpontban létezik egy átváltoztatás?

Mester: Ez egy olyan téma, amelyikről nem beszélek. Itt nem beszélek erről. Hogy ez létezik-e vagy sem, én azon a véleményen vagyok, hogy ti nem kellene törődjetek ezzel. Miért? Gondoljátok át egyszer, a világegyetemben semmi sem létezik véletlen által. Csak az emberek nem hisznek az istenségek létezésében. Mindazonáltal ők mindenütt léteznek, és a világegyetemben lépten-nyomon megtalálhatóak. Az emberek minden lehetségest meg mernek tenni. Az emberi erkölcs már a legmélyebb pontra züllött. Gondoljátok át egyszer, a mai emberek egyszerűen mindent megcsinálnak, amit akarnak. Tetszés szerint ölnek embereket. Ha lőfegyverekkel rendelkeznek, már mernek embereket ölni. A gondolkodásukban ennél egyáltalán semmiféle gátlásaik sincsenek. Az emberi erkölcsnek a romlottsága ahhoz vezet, hogy az emberek minden lehetségest meg mernek tenni. Sok ember mondja, hogy az emberiség már annyira romlott. Különböző vidékeken olyan sok katasztrófa történt. Minél rosszabbak az emberek, annál több katasztrófa létezik.    

Másfelől nálunk ma 100 millió ember létezik, aki tanulja a Dáfá-t. Mindegy, milyen sok ember juthat el a beteljesüléshez, ezek az emberek legalábbis jó emberek lesznek. Ha mindez a végét járná, mi lenne akkor ezekkel a jó emberekkel? Kiváltképpen ma művelhetitek magatokat és maradhattok állhatatosak a művelésnél, mi lenne akkor ezekkel a nyílt, őszinte és jó emberekkel? Ezért mondom én neked, ameddig te műveled magad, egyáltalán nem szükséges más dolgokkal törődjél. Hogy léteznek-e katasztrófák vagy sem, ha léteznek is, annak semmi köze hozzád. (taps) De a rossz emberek nem menekülhetnek (futhatnak) el előlük.    

Kérdés: A Mester azt mondta: létezik olyan ember, akinek a [vele született] dolgai, amiket magánál bír, és akinek a kitartási képessége le van rögzítve. Az ilyen emberek nem tudják magasra művelni magukat.

Mester: Az emberi társadalomban a mai emberek minden lehetséges szintről jöttek. Olyanok is léteznek, akik alacsony szintekről jönnek. Ezért az ilyen emberek talán nem művelhetik magukat magasra. Mindazonáltal az nem probléma, hogy kimenjenek a három világkörből és eljussanak a beteljesüléshez. Azonban nem tudják magukat magasra művelni. Az nem is valami szokványos dolog, ha egy ember a Fá-ban műveli magát és megkapja a Fá-t. Ezúttal az élőlényeknek a pozíciója újólag meg lesz határozva. Azoknál, akik nem sokat bírnak maguknál, ez ki lehet egészítve. Létezik azonban még egy rész, emberek, akik még csak arra sem méltóak, hogy megkapják a Fá-t. Szintén léteznek némelyek, akik egyáltalán nem kaphatják meg a Fá-t.     

Kérdés: Úgy találom, hogy a Dáfá-nak az ereje mindent megváltoztathat, de miért nem tudja megváltoztatni a Dáfá az ilyen embereket?

Mester: Én mondom neked, ha a normál buddhák, mint például egy tathágata, Amitábha, Sákjamuni buddha, Jézus vagy a szentséges Mária, egyszer meglengetik a kezüket, minden meg fog változni az emberi társadalomban. Hogyan lehetne, hogy ne lehessen megváltoztatva? De miért nem csinálják azt? Az emberek saját maguk tettek rosszat és ők nem szabad így csinálják. Az emberek azok, akik önmaguktól így akarják csinálni. Ha én egy kézmozdulat által eltávolítanám a karmádat és a rossz nem lenne többé ott, később viszont te tovább tennéd a rosszat és tovább hoznád létre a karmát. Miért kellene akkor ezt megcsináljam számodra? Ha embereket akar megmenteni az ember, nem lehet ilyen módon megmenteni őket. Meg kell értetni az emberekkel az alapelveket, ő szívétől fogva meg kell akarjon változni. Ez csupán az emberek igazi megmentése. Már egyetlen egy tathágata rendelkezik ilyen nagy erővel. Ezen kozmikus Dáfá számára túlságosan könnyű, hogy megváltoztasson egy embert. Egyszer megneveztem egy példát, vagyis csak egy kicsiny példát. Ez olyan, mint az olvasztott acél egy kemencében (acélkohóban). Ha egy faforgács beleesik, egy szempillantás alatt eltűnik. Még csak a nyomát sem tudod megtalálni. Ebben a Dáfá-ban egy ember olyan, mint ez a faforgács. Miért műveltetlek én téged saját magadat? Ha én téged valóban újonnan megteremtenélek (újjáteremtenélek) a Dáfá által és nem műveltetnélek, a jövőben az életednek a mikroszkopikusától fogva odáig a felszínig soha többé nem lennél te saját magad. Minden emléked, minden gondolatod, valamint a létmódod meg van változtatva. Nem tudnád többé, ki vagy te. Ezt újjáteremtésnek hívják. Ez egy nagyon rettenetes dolog lenne. Ennél aztán többé nincs szó az emberek megváltásáról. Miért akarunk embereket megváltani? Az nincs úgy, hogy a Fá-nak ne lenne meg ez az ereje. Úgy van, hogy a Fá megteremtett egy esélyt az embereknek.               

Kérdés: Hogyan kellene kezelni a nehézségeket a művelésnél? Ön is ugyanazokat a nehézségeket élte át, mint mi a művelésünknél?

Mester: Ez egy új tanulótól való kérdés. Én sohasem beszéltem szívesen a személyes dolgaimról. De egyet megmondok nektek: ti művelők vagytok, én viszont nem. Ti mindannyian a művelők követelményeihez kellene igazodjatok, senki sem kivétel, mindenki el kell érje a beteljesülésnek a szintjét és a mércéit. De én nem vagyok hozzátok hasonló. Én azért jöttem, hogy megtanítsam nektek ezt a Fá-t. A szomorúságok [megpróbáltatások], amiket elviselek, minden világkör élőlényeinek a szomorúságai [megpróbáltatásai]. Azt, amibe én ütközök, senkinek sem szabad elmeséljem. Ti nem érthetitek meg ezt. Ti úgy találjátok, hogya művelés nagyon egyszerű. Én csak azt mondtam nektek, hogy a karmának a felét eltávolítottam számotokra, úgy hogy művelhessétek magatokat. Valójában gondoljátok át egyszer, a művelésed miatt egyszerűen véget vethetsz azoknak a rossz dolgoknak, amiket korábban csináltál a világegyetemben? Ezt mondtam: én tudom, miért lett Jézus keresztre feszítve. Az apja, Jehova talán nem tudta volna őt megszabadítani? A tulajdon ereje talán nem tudta volna saját magát megszabadítani, úgyhogy ő feltétlenül keresztre kellett legyen feszítve? Az ilyen dolgok túlmennek a képzeleteteken. Embereket megváltani az egy nagyon nehéz dolog. Némelyek azáltal hoztak létre karmát, hogy a hétköznapi emberek között ő valami rosszat tett a sok életben. Ez az adósság mindig össze van kötve vele. Sohasem lehet megszabadulni tőle. Némelyek viszont különböző szinteken az istenségeknek tartoztak valamivel, amikor szintről szintre leestek. Hogyan tudják ezt visszafizetni? Ezért embereket megváltani az nem egy egyszerű dolog. A vallásban azt mondják némelyek: ,,Ha készre műveltem magam, embereket fogok megváltani.” Én mondom, az egy ragaszkodás. Hogyan oldja meg a haragnak az óriási hálóját, amelyik mindent átsző keresztül-kasul és sokkal magasabb, mint a megváltandónak a szintje [A karmának azok a hálói jóval felül- és túlmennek a megmentők szintjein.]? Embereket megváltani az olyan egyszerű?! Ennyit ehhez a kérdéshez.               

Kérdés: Szeretném egyszer megkérdezni a Mestert, hogyan kerülhetjük el, hogy bálványt csináljunk Önből?

Mester: Én nagyon jól meg tudom érteni a tanulóknak a szívét. Ti tudjátok, hogy én benneteket egy hétköznapi emberből, akinek a teste tele van karmával, egy művelővé csináltalak, és mit adtam nektek és távolítottam el számotokra. A háládatosságnak a szívét nagyon jól meg tudom érteni. Ezért némelyek formalitásokon keresztül szeretnék megmutatni a tiszteletüket a Mesternek. Én azt sem mondhatom, neked nem kellene tisztelned engem. Mert mindazonáltal én a Mestered vagyok, és neked tisztelned kellene engem. Másfelől én nem fektetek hangsúlyt a formalitásokra. Ámde némely tanulók még nem tudják olyan magasan megérteni, mint sok más tanuló. Nekik talán nincs jó lelkiismeretük, ha nem mutatják ki a tiszteletüket a Mesternek. Valójában ez nem hibás. Azonban én egy ilyen alapelvet magyaráztam el: némely valaki úgy véli, hogy ő már buddhává válhat, ha tiszteli a Buddhát és ilyen és olyan sok templomot épített. Én mondom, az nevetséges. Sákjamuni buddha azt mondta: a szándékkal rendelkező Fá olyan, mint egy szappanbuborék. Ezek szándékok és nincs jelentőségük. Ennél pusztán a hétköznapi embereknek egy picike De-jét gyűjti össze az ember. Azt hiszed, hogy ezt a templomot a Buddha számára építetted? A Buddha már oda kell menjen, csak mert te megépítetted a templomot? Úgy véled, te építettél ott egy templomot, aztán a Buddha kell is jöjjön. A Buddha már kell jöjjön, ha megparancsolod neki, hogy jöjjön? Az nincs úgy. Némelyek azt hiszik: ,,Én alázatos meghajlást (kotaut) végeztem, én alázatos meghajlást (kotaut) végeztem előtted, így te biztonságot kell szavatolj nekem és a beteljesüléshez juttass engem.” Te tisztelsz engem, azt hiszed, hogy a Buddha a hétköznapi emberek érzületeivel rendelkezik és örül, ha te egypár jó szót mondasz neki! Támogatni foglak téged és több fizetést fogok adni neked, ha minden nap szép szavakat mondasz nekem, mint egy hétköznapi ember? Az emberek elemberiesítették a buddhákat és az emberi érzületekkel kezelték őket. Egyáltalán nem ez az eset áll fenn. Ezért nem szólítottalak fel benneteket, hogy így vagy úgy kezeljetek engem. Ha viszont léteznek némely vidékeken egyes tanulók, akiknek ilyen szokásai vannak és ezt jónak találják, úgy nem is lehet azt mondani, hogy hibásan cselekszenek. Csak úgy van, hogy a Dáfá-ban mi nem fektetünk hangsúlyt a formára.             

Erről a dologról már több ízben beszéltem. Hogyan kellene cselekedni? Mindannyian a saját szívüknek megfelelően csinálják. Ami az olyan konferenciát illeti, mint ez, az nem megy, ha mi nem használjuk ezt a formát. Mindannyian együtt művelik magukat és úgy találják, hogy nagyon harmonikus, ha belépnek ebbe a mezőbe. Senki sem fog rosszra gondolni. Amit kisugároz az ember, az mind könyörületes és nagyon jó energia. Amiket megtárgyal az ember, azok mind a művelésre vonatkozó kérdések, és hogyan lehet ezt jobban csinálni. Ez a környezet nem szabad hiányozzon. A tapasztalatok kicserélésén keresztül megtaláljátok a tátávolságokat egymás között, úgyhogy mások szintén szorgalmasan és folytonosan haladhatnak előre. Ez egy nagyon jó forma. És ennél a formánál mindent saját kezdeményezésből szervez az ember. ,,Én kiadok egy kevéske pénzt, hogy kibéreljek egy színházat”; ,,én kiadok egy kevéske pénzt, hogy anyagokat nyomtassunk.” Egy másik kiad egy kevéske pénzt, hogy valami mást szervezzen meg. Ezen a módon csinálták meg ezt. A tanácsadóhelynél egy fillér sincs letétbe helyezve. Azok, akik ezt csinálják, ezt saját maguk intézik el és egy kész valamiként adják át ezt a dolgot másoknak. Akkor a dolog már el van intézve. Normális módon ez így van.         

Emlékszem arra, hogy egy újság azt írta rólam: Li Hongzhi nem fogad el pénzt, de a tanítványai egy Fá-konferenciát rendeztek New Yorkban és egyszerre 35.000 dollár bérleti díjat fizettek ki a helyiségért. Persze a szív jó volt. A szív természetesen jó, ezt a nagyszerű Fá-ért és a szentséges Fá-konferenciáért tette az ember. Az ő elképzelésében csak a legjobb hely méltó a Dáfá-hoz. Az emberiség iszonyatos pénzösszegekkel tud esztelenségeket űzni. Miért nem lehet egy jó helyiséget kibérelni a szentséges és nagyszerű Fá-konferencia számára? De ti is kellene ügyeljetek erre a dologra: a jövőben lehetőleg ne béreljünk drága termet, később erre ügyelnünk kellene. Az USA-ban nem tűnik úgy, hogy 35.000 dollár nagyon sok lenne, de Kínában ez már pár százezer jüan. Persze én egy centet sem láttam ebből a pénzből. A legcsekélyebb nyomát sem láttam ennek a pénznek. Csak úgy volt, hogy egy tanuló kiállított egy csekket 35.000 dollárról és kibérelte ezt a termet. Miután kibérelte a termet, azt mondta a tanácsadóhelynek, hogy ez a terem már ki lett bérelve általa és 35.000 dollárba kerül és ezen és ezen a napon lehet használni. Ez volt. Ő tényleg több mint 30.000 dollárt fizetett ezért. Ez a tanulónak a szíve volt. Ez volt az a szív, amelyik őszinte a Dáfá-val szemben!     

Mellékesen mondok még egy dolgot. Van itt néhány újságíró. Némelyek kérdezik, hogy Li Hongzhi egy milliomos-e. Te tarthatsz engem egy milliomosnak, milliárdosnak sőt akár egy multimilliárdosnak, az mind rendben van! Mert az, amit én birtokolok, nem cserélhető be az emberiség összes pénze ellenében sem! (hosszas taps)

Tulajdonképpen azt gondolom, egy másik szemszögből nézve, mi olyan fontos hát abban, hogy van-e pénzem vagy nincs? Ha lenne is pénzem, azt semminek tekinteném. Vegyek egy példát: nekem 100 millió tanítványom van, aki tanulja a Dáfá-t. Ha most azt mondanám, hogy mindegyik kellene adjon nekem egy jüant, gondoljátok át egyszer, ha mindegyik adna nekem egy jüant, már milliárdos lennék. Azonkívül bármikor nekem adnátok ezt. Te nyugodtan tarthatsz engem milliárdosnak! Némelyek még mindenhová oda is mennek, hogy tudakozódjanak rólam. Megkérdezik, hogy milyen sokat kerestem a könyvek eladásán keresztül. Én mondom nektek, azokért a könyvekért, amelyek Kínában hivatalos kiadók által lettek kiadva, minden alkalommal egypár ezer jüan szerzői tiszteletdíjat kaptam. Összesen több mint 20.000 jüant kaptam, átszámítva ez pár ezer USA-dollár. Csak ennyi volt az. Mert ezek a kiadók a kormányzat által vannak működtetve. Nem úgy fizetik ki a tiszteletdíjat, mint más országoknak a kiadói. Így van ez. Ha a könyvek más területeken lennének kiadva, mihelyt az ember aláírta a szerződést, szerzőként 5, 6 vagy 7 százalékot kap az ember tiszteletdíjként, legfeljebb 8 százalékot. De amit én kaptam, az nagyon kevés. Alapjában véve én a szerzői tiszteletdíjból [jogdíjból] élek. Én mondom nektek, hogy nem szükséges ragaszkodjatok ehhez a dologhoz. Szintén semmit sem használ, ha kivizsgálod. Miért fáradozzak olyan sokat, hogy pénzt keressek? Ha csak egyszer mondanám, hogy mindenki tíz jüant kellene adjon nekem, milliárdos lennék! Milyen egyszerűen és milyen gyorsan menne! És mindenki örömmel adná ezt nekem és én becsületes és tisztességes módon kapnám meg. Minek kellene vegyem magamnak ezt a fáradságot? Ezért találom úgy, hogy az embereknek az indítékai néha tisztátalanok. Ő nagyon szűklátókörűen és nagyon ostoba módon gondolkozik erről a dologról.            

Kérdés: Hova megy el a karmánk, miután Ön eltávolította?

Mester: Én ezt eltávolítottam számotokra. (taps) Embereket megváltani nagyon nehéz. Emlékszem arra, hogy az egyik Fá-konferencián a következőt meséltem nektek: létezik egy ember, akinél előre el van rendelve, hogy az életében egy bizonyos napon agyvérzést kapna. Ez az ő karma-visszafizetése és ezt teljes bizonyossággal megkapná. De miután tanulta a Dáfá-t (az nincs úgy, hogy nem szükséges többé karmát visszafizetned, ha tanultad a Dáfá-t. Az nem megy) én nagyon, nagyon sokat eltávolítottam ebből számára, úgyhogy nagyon könnyen el tudta volna viselni. De ez az állapot fel kellett bukkanjon. Egy napon hirtelen a földre zuhant. Egy agyvérzés töneteivel rendelkezett. De nem tekintette magát művelőnek. Mindazonáltal a karma már el lett távolítva, így az nem volt többé olyan rossz. Ha ő saját magát művelőként tudta volna szemlélni és fáradsággal felállt volna, minden azonnal újra rendben lett volna. Ilyen vizsga volt az. De nem jutott túl rajta. Ámbár az kisebb lett, nem tudott túljutni rajta. Mindazonáltal az kisebb lett. Három nappal később újra lábra állt. Egy héttel később tudott járni. Egy hónappal később már úgy nézett ki, mintha semmi sem történt volna. Tudjátok, ha egy agyvérzés a kórházban van kezelve, nincs olyan gyorsan meggyógyítva az ember. Ő az ellenkezőjét mondta: Én Fálun Gongot tanultam, hogyhogy akkor ennek ellenére agyvérzést kaptam? Akkoriban éppen elkezdtem a Fá terjesztését. Ekkor azt gondoltam, valóban nagyon nehéz, hogy embereket váltsak meg. Ő nem tudta, amikor ebben a pillanatban elviseltem ezt a nehézséget számára, egy tál méreg lett belém töltve. (taps)     

Kérdés: Az érzelmek a nézeteken keresztül hatnak. Az elidegenedett modern emberek visszaélnek az érzelmekkel az elidegenedett nézetek miatt.  

Mester: Nincs úgy, hogy az elidegenedett nézetek visszaélnek az érzelmekkel, hanem az emberek semmiben sem hisznek többé és semmiféle erkölcs által sincsenek megfékezve többé. Tudjátok, hogy korábban léteztek vallások. Legalábbis az emberek tudták, hogy meg lesznek büntetve, ha rosszat csinálnak. De a mai emberek, különösen a fiatalabb emberek ezt nevetségesnek találják. Milyen büntetések? Hol léteznek istenségek? Ő nem hiszi ezt. Nem hisz az istenségek létezésében. Gondoljátok át egyszer, ő nem tudja, hogy az istenségek láthatják azt, ha rosszat tesz. Nem tudja, hogy a rossz tettei a jövőben meg lesznek torolva. Nem merészel mindent megtenni, ha nem léteznek többé ilyen kötőfékek? Embereket ölni, gyójtogatni, minden elgondolható gonosztettet elkövetnek.     

Miért volt a hajdankor embereinek, vagyis a korábbi embereknek nemes erkölcsük? Valójában egy ember nagyon tehetségtelen. Az nincs úgy, hogy az erkölcse ilyen és olyan nemes volt, hanem ő hitte, tudta, hogy megtorlást kapna, ha rosszat tesz, és jóval lenne viszonozva, ha jót tesz, és hogy egy ember jószívűen kellene éljen. Most ez a kötőfék nem létezik tübbé. Hogy a templomba mennek, az emberek által ez egy civilizált viselkedésnek van tekintve. Hogy a templomhoz mennek, egy olyan cselekedetként van megnézve, hogy ott könyörögjenek pénzért, azért hogy fiuk szülessen, azért hogy oltalmazva legyenek és azért hogy szerencsétlenséget és nehézségeket távolítsanak el. Ő nem hisz valóban. Gondoljátok át egyszer, az erkölcsi fékek szempontjából nézve, a mai emberi társadalom teljesen ellenőrzésen kívül jutott. Akkor nem mer minden lehetségest megtenni? Abszolút módon kiemeli az egyéniségét: Én azt és ezt szeretném csinálni. Te azt csinálsz, amit akarsz, és ezt igazán jónak találod. De az istenségek ezt nem találják jónak. Így ne felejtsd el, hogy te istenségek által lettél megteremtve. Ha az istenségek rossznak tartanak téged, nem akarnak többé bírni. Akkor el fognak pusztítani!     

Kérdés: Korábban a világegyetemben levő élőlények nem ismerték a kozmikus Fá-t. A jövendő világegyetem minden élőlénye, bezárólag a beteljesüléshez művelődött tanítványokkal, tudni fog a világegyetem mindenkori szintjének, amelyiken tartózkodik, az összes Fá-alapelvéről?

Mester: Amit ti tudtok és amit megértetek, én mondom nektek, az olyan, mint amikor a könyvek olvasásánál a Fá szempontjából értetek meg valamit. Ti csak azt a részt tudhatjátok meg, amit a kozmilus Dáfá felismerés által igazoltat veletek. És a kozmikus Fá-t viszont nem lehet tudatni veletek. Nemcsak az emberiségnek, hanem a világegyetemben levő összes lénynek sincs megengedve, hogy megismerjék ezen Fá konkrét létformáit. Ezt az alapelvet én csak összefogóan magyaráztam el nektek a hétköznapi emberek nyelvén és gondolkodásmódján keresztül. Az igazi létformáját viszont nem szabad tudjátok. Talán a jövőben a fejetekben tudatában lesztek ennek és tudjátok, hogy a világegyetemben létezik egy Fá, de hogyan van ez konkrétan, nem tudhatjátok. Mert különböző szinteken különböző szinteknek az élőlényei különböző látóköröknek az állapotaival rendelkeznek. Azon a szinten ő egy istenség. Ha azok az istenségek, akik nagyon sok szinttel magasabbak, mint ő, rátekintenek, számukra ő is egy hétköznapi ember. Minél tovább fenn, annál magasabbak a mércék.     

Kérdés: Ha az ember egy tiszta szívvel olvassa át a ,,Zhuán Fálun”-t, a konfliktusoknál befelé (magába) néz és nyíltan és őszintén műveli magát, akkor már eléri a szorgalmas és állhatatos előrehaladásnak a mércéjét?

Mester: Ez már a szorgalmas és állhatatos előrehaladásnak egy jele. Ha az ember elérheti ezt a pontot, már állhatatosan halad előre. Ha el akartok jutni a beteljesüléshez, talán még léteznek legyűrendő vizsgák. Tudom, hogy a tanulók már nagyon mélyen megértették a Fá-t. Én meghallgattam az előadásaitokat a televízión keresztül. Azt mondtam, hogy a tanulók már nagyon érettek, ez így van. A Kinában élő tanulók már nagyon érettek, mert ők már egypár évvel ezelőtt elkezdték, hogy szorgalmasan és állhatatosan haladjanak előre. Ma a Kínán kívül élő tanulóknak is egy nagyon nagy tömege egyre érettebbé válik. Ti tudtok a Fá-ban beszélni a Fá-ról. Ez nagyon jó. 

Kérdés: Mi nem vagyunk vallás. Később az emberiség egy vallásnak fog tartani bennünket. Hogyan kellene ügyeljünk arra, hogy lehetőleg ne ezt a benyomást hagyjuk hátra másoknál?

Mester: Mivel a körülmények a különböző területeken különbözőek, a Fá-terjesztésnél ti valóban kellene ügyeljetek erre a pontra. Te azt akarod, hogy mások megkapják a Fá-t és hogy azok, akik sorskapcsolattal rendelkeznek, de még nem kapták meg a Fá-t, kapják meg a Fá-t. A társadalomban különösen kellene ügyeljetek arra, hogy másoknak ne hagyjátok hátra azt a benyomást, [hogy] mi olyanok volnánk, mint egy vallás. Persze én is észrevettem, hogy az újkornak a fehérei egyszerűen vallásként jelölik meg azt, ha némelyek valamit gyakorolnak vagy csinálnak. Nekik egy mércéjük sincs a vallás fogalmára. 

Kérdés: A művelésen keresztüli beteljesülés szintjének valójában közvetlen köze van az élet és halál vizsgájához, amin túljut az ember.  

Mester: Erről nemrég Ausztráliában beszéltem a Fá-konferencián. Valójában a ti műveléseteknél nincs úgy, hogy nálad művelőként csupán az utolsó lépésnél lesz megvizsgálva, hogy eljuthatsz-e a beteljesüléshez vagy sem. Hanem, ha látják, hogy egy ember a művelés folyamán ezt így netalán negcsinálhatja, elkezdik, hogy levizsgáztassák, hogy a beteljesülésnek a vizsgáján túljuthat-e vagy sem. Ezért ez mérvadó. Ameddig az ember egy művelő, bele fog ütközni ebbe. És ez a vizsga egyvalaki számára semmi más, mint egy életre-halálra szóló vizsga. Természetesen nem fog mindenkivel megtörténni, hogy valaki meg akarja ölni vagy valami mást elkövetni vele szemben. Nem kell feltétlenül úgy legyen. Úgy mint az a példa, amit megneveztem, hogy némely valaki közülünk a kritikus pillanatban el tudja engedni a jövőjét, a munkáját és a karrierjét. Nem jutott túl akkor ezen a vizsgán? Minek él az ember? Persze nem azért, hogy a hétköznapi emberek között kapjon egy jó kilátást, egy kielégítő karriert és bizonyos célokat, amelyeket így vagy úgy el akar érni. Ha mindez a szeme elé van téve és ha valóban ezekről a dolgokról van szó, ki tud jutni? Ha valóban ki tud jutni, akkor nem jutott túl az élet és a halál vizsgáján? Az emberek nem éppen ezért élnek? Ha ő ráadásul ezt mind el tudja engedni, nem tudja  akkor elengedni az életet és a halált?             

Ez nem egy elrendezett vizsga számodra, hogy a kritikus pillanatban te el tudod-e engedni az életet és a halált és el tudod-e engedni az úgynevezett boldogságot, amit félsz elveszíteni, és hogy meg tudod-e tenni ezt a lépést és el tudod-e engedni ezt a szívet? Olykor-olykor megmondtam, hogy egy véletlen sem létezik. Miért tudják a többiek megtenni ezt a lépést, te viszont nem? Sőt még azt hiszed, hogy igazad van és még meg akarsz győzni másokat.   

Kérdés: Lehet mondani, hogy a nézetek a karma által léteznek és hogy a karma nincs többé ott, ha a nézetek eltűntek? 

Mester: A kettő között a következő kapcsolat áll fenn: ha egy ember megszületik, tiszta gondolatai vannak. Nincsenek semmiféle szilárd megszerzett nézetei. Az emberek ezt jónak tartják, azt nem, ez a dolog így kellene legyen megcsinálva, lassan kialakulnak az emberi nézetek. Kiváltképpen léteznek még emberek, akik megtanítják a gyermekeiknek, hogyan védhetik meg magukat és őrizhetik meg az érdekeiket és büntethetnek meg másokat. Szántszándékkal tanítják meg a gyermekeiknek, hogy rossz emberek legyenek és ezeket még jó tapasztalatokként is szemlélik. Ha neked, normál felnőttként nincsenek ilyen nézeteid, akkor te vagy a legésszerűbb. Mindennel tisztában vagy és mindent tudsz. Ha megítélsz valamit, nem jutsz semmiféle nézetbe. Mindennel, amivel találkozol, amibe ütközöl vagy amit látsz, tisztában vagy, mihelyt csak egy pillantást vetsz rá. Ez csupán a te igazi éned. Ez csupán bölcsesség.    

Ha egy ember problémákba ütközik és tudja, hogyan kellene megoldja azokat és hogyan kellene megerőltesse az agyát (a fejét), ez az az okosság, amiről a hétköznapi emberek beszélnek. Ez nem bölcsesség. Ez onnan ered, hogy a különböző megszerzett nézetek arra vezetnek rá téged, hogy még sikamlósabb legyél, mint egy angolna, és hogy megőrizd a saját érdekeidet. Egyedül ezáltal már rosszat tehetsz, úgyhogy karmát hozol létre. Mivel te meg akarod őrizni a saját előnyeidet, létrejöttek ezek a nézetek. Ha ezek a nézetek valami rosszat tesznek, karma lesz teremtve. Ezek a nézetek vezetnek a tetteidhez. Ha csinálsz valamit, létre lehet hozva a karma. De a karma az nem nézet. Némelyek úgy találják, hogy nem élnek rosszul, némelyek azt hiszik, hogy nagyon okosak és valóban van bennük valami. Fáradságosan harcoltak másokkal és nyernek egypár előnyt. Én látom, hogy ő tulajdonképpen nagyon fáradságosan él. Nem tudja, miért él. Azt hiszi, hogy nagyon okos. Ha néha akar valamit tenni, azt hiszi, hogy ezt a saját gondolatai teszik. Valójában ő a nézetei által van befolyásolva és ellenőrizve. Nincs meg többé a saját természete. A legtöbb ember, aki a mai társadalomban él, ebben az állapotban van. Hiszen hol léteznek emberek, akiknak az énje valóban él? Az emberek éppen ilyenek. Ők nem tudnak ettől megszabadulni, ezért teljes bizonyossággal nézetek lesznek kialakítva, csak a mennyiség különböző.    

Kérdés: Az ugyanazon a szinten levő embereknek a természete és az eredete nagyon különböző. Az úgy van, hogy azok az emberek, akik egy alacsony szintről estek le, nem rendelkeznek azon emberek életének az őseredeti alapanyagaival, akik magasabb szintekről jöttek.

Mester: Az emberek mind az emberek szintjén vannak, de az eredetük különböző. Ezért némelyek nem rendelkeznek azokkal a még mikroszkopikusabb részecskékkel, amelyek magasabb szinteken az életnek az eredetét állítják össze. Tehát a legalapvetőbb részecskék, amelyek az életet képezik, különbözőek. Némely életek nem rendelkeznek olyan magas szinttel és nem olyan mikroszkopikusak. Így van ez elgondolva. Tehát ez egy különbség.

De az itt jelenlevőknek egyáltalán nem szükséges ezen töprengeniük. Úgy véled, hogy nem tudod olyan magasra művelni magad, mivel az életed nem olyan mikroszkopikus, mint egy másvalakié? Valójában te ezt emberi gondolatokkal képzeled el. Az első kérdés az, hogy visszatérhetsz-e és eljuthatsz-e a beteljesüléshez. Ha eljuthatsz a beteljesüléshez, ha valóban visszatérhetsz, úgy fogod találni, hogy egyáltalán nincs meg az a gondolatod. Ez a világegyetem félelmetesen nagy és nem olyan, mint ahogyan te elképzeled magadnak, úgyhogy egyre magasabbra akarsz menni. Az egyáltalán nincs úgy. Veszek egy példát: Némelyek mindig úgy találják, hogy az otthonuk jó és haza akarnak menni, mindegy, hová mennek. Ez a hasonlat még nem egészen találó. Ez azt jelenti, ha neked nincsenek emberi gondolataid, úgy fogod találni, hogy a te saját helyed a legjobb és seholsem jobb, mint ott.  Mindegy, milyen magas egy hely, nem olyan jó, mint egy saját. Ez egy egészen más gondolkodásmód.     

Kérdés: Hogyan különbözteti meg az ember az eredethez és az igazhoz való visszatérésnek a jelenségét attól a jelenségtől, hogy ragaszkodás miatt valami újat akar kitalálni és mutatni?

Mester: Ésszerűnek maradni és a Fá-val azonosulni. Ami nem felel meg a Fá-nak és azok a tettek a Dáfá-munkában, amelyek hasonlítanak a hétköznapi emberek tetteihez, az mind el kell legyen távolítva. Ha egy konkrét munkánál, például a Fá-terjesztésnél az embernek van egy jó módszere, amelyik arra ösztönözheti az embereket, hogy megkapják a Fá-t, amelyik sem a Dáfá hírnevének nem árt, sem embereket nem kényszerít a Fá-tanulásra, az akkor mind normális és megfelelő. Ennél nem létezik a ragaszkodásnak egy kérdése sem és hogy az ember valami újat talál ki és mutat. Ha az ember megpróbálja, hogy hagyjon másokat megkapni a Fá-t, valóban azon van, hogy megmentse az embereknek az életét. Ez és az a kívánság, hogy visszatérjen az életnek az eredeti helyére, nem tartozik a ragaszkodáshoz. Én mondom nektek, minden itt jelenlevő a művelésnél van. Mindenki azon van, hogy művelje magát. Ez azt is jelenti, hogy ti mindannyian még a hétköznapi emberek szívével rendelkeztek. A kérdések, amelyeket felteszel, a dolgok, amikre gondolsz, és ha más emberekről beszélsz, ti egymás között, bezárólag veled saját magaddal – mindezekben az esetekben nektek talán ragaszkodásotok van. Mert ti mindannyian a hétköznapi embereknek a szívével rendelkeztek. Ha egyvalaki azért végzi a Dáfá munkáját, hogy hírnévre és gazdagságra törekedjen, akkor azt mondom, hogy ő nem juthat el a beteljesüléshez, ha ez a szív nincs levetve. Másképpen mondva, ha te valóban akarsz is csinálni valamit a Dáfá számára, mindenekelőtt a Dáfá álláspontjából kellene kiinduljál és utána a gondolataidból. Ha az ember figyelmen kívül hagyja a Dáfá-t és mindig csak saját magát tartja fontosnak, akkor azt mondom, hogy az nem helyes. A Dáfá áll az első helyen.          

Kérdés: A Zhen, Shan, Ren örökre változatlan marad. Ha az élőlények egyre tisztátalanabbá válnak, akkor a Zhen, Shan és Ren is el fog idegenedni?

Mester: Mindegy, hogy az élőlények tiszták-e vagy sem, a Fá nem változik meg. Én ezt így mondom: Mindegy, mikor, a három szó Zhen, Shan, Ren örökre Zhen, Shan, Ren marad. Te nem olvashatod másképpen őket, stimmel? Ami azt illeti, milyen messze távolodtak el az élőlények a mércéjüktől: Az az élőlényeknek a problémája. Ezért mi állandóan a Fá szerint, a megváltoztathatatlan Fá szerint fogjuk kijavítani azokat az élőlényeket, amelyek a Fá ellenében cselekszenek. A harmonizálni éppen ezt jelenti. 

Kérdés: A fiam 15 éves. Mivel már nem tudom ellenőrizni őt, csak a nevelőotthonba küldhetem. Én szeretem a fiamat és mindent meg akarok tenni, hogy segítsek neki. Ez ragaszkodás?

Mester: A művelési folyamatotok közben ebben az időszakban a szülőknek ezt a fajta szeretetét nem lehet ragaszkodásként megjelölni. De én azt mondom a művelődő tanítványaimnak: Tulajdonképpen mindenkinek megvan a saját sorsa. Ha te, szülőként már teljesítetted a kötelességedet és a gyermek már kialakította a nézeteit és már felnőtt, akkor nagyon nehéz ezt megváltoztatni. Természetesen őneki a nevelése olyasmi, amit te meg kellene tegyél. Ha te valóban nem tudod többé nevelni őt és ő feltétlenül csinálni akar valamit, te nem is csinálhatsz semmit. Ameddig nem követ el büntetendő tetteket (cselekményeket), valóban nem csinálhatsz semmit. Természetesen, ha büntetendő tetteket követett el, a jogorvoslati eszköz segítségével megfékezheted. Ha nem követ el büntetendő tetteket, de amit tesz, az rossz, és ha nem hallgat rád, mindegy, hogyan neveled, valóban nem csinálhatsz semmit, kivéve, ha a Dáfá-t tanulja.         

Mindenkinek megvan a saját sorsa. Senki sem tud másokat irányítani, ha ő a gyermeked is, és te azt mondod, én éppen azt akarom, hogy a jövőben ő ilyen és olyan legyen [hogy ilyen és olyan jövője legyen]. Én mondom neked, ha te száz millió dollár vagyont is hagynál hátra neki, de neki nincs meg ez a szerencséje, az mind meg lehetne semmisítve egy tűzesetben vagy ő mindent eltékozolna egy nagyon rövid időközben. Azért hogy örököljön, neki meg kell legyen a szerencséje. Ez azt jelenti, neki ezzel a sorssal kell rendelkeznie. Tulajdonképpen némelyek azt gondolják: Én azt akarom, hogy a gyermekeim itt vagy ott járjanak iskolába. A fáradozásom által én elértem azt. Valójában ez a sorsában áll. Az erőfeszítések, amelyeket makacsul megtettél, szintén a hétköznapi embereknek egy szükségszerű tette, mert az emberek semmi esetre sem fognak az ágyban feküdni és arra várni, hogy manna hulljon az égből. Ha meg is van mondva az embereknek, hogyan lesz ez egy bizonyos időben, nem hiszik el azt. Ezért az emberek úgy utána, mint előtte is Ponciustól Pilátusig fognak szaladgálni és aggódni fognak. Az emberek mármost csak emberek. Ezért az aggodalmaik is szükségszerűek. Ha a gyermekek még nem nőttek fel, tovább nevelhetjük őket. Ha már felnőttek és valóban nehezen nevelhetők, az nem is a te hibád.           

Kérdés: Léteznek módszerek, hogy megerősítsük azoknak a fő-ősszellemét, akik a mellékősszellemük által vannak irányítva?

Mester: Már megmondtam nektek, hogy én csak a művelőkkel szemben vagyok felelős. Egy művelőnél nem létezik ez a probléma. Korábban ez létezett nálad és te még nem voltál egy művelő. Most műveled magad és neked nyíltam és őszintén kellene művelned magad és mindent levetned. Neked csak az szükséges, hogy műveld magad és minden probléma meg lehet oldva, mert te egy művelő vagy. Ha csak azért gyakorolsz, hogy megoldd ezt a dolgot, akkor az nem megy. Akkor te nem vagy teljes egészében egy gyakorló, egy művelő. Nálad még létezik olyasmi, hogy te azért gyakorolsz, hogy megoldd ezt a problémát. Ha csak kevéssel is rendelkezel ebből, nem tekintetted magad teljes egészében egy művelőnek.

Mit tehet hát az ember ez ellen? Tudjátok, hogy több mint száz millió tanuló létezik. Ezen száz millió ember között ki tudja hány ember létezik, aki még ádázabb problémákkal rendelkezik, mint ez. De mind meg lett oldva. Azonkívül annál az embernél, akire gondoltál, ez nem feltétlenül a mellékősszellemnek a problémája. Te még nem ismered az ő igazi helyzetét. Ezért azt mondom, ha az ember valóban művelni akarja magát, ezt valóban fel kell adja és ne töprengjen rajta. De ez nagyon nehezen érhető el. Mert minden dolog számára létezik egy sorskapcsolat és ez nem véletlen. Talán korábban összekapcsolódott valakivel hálán vagy haragon át. Ezért az ember valóban művelőként kellene szemlélje magát. De talán még szintén ilyen nehézségekbe fog ütközni és még el fog tartani egy ideig. Azt is meg kell nézzem, hogyan jár el ezzel a dologgal és hogy a szíve állhatatos-e vagy sem. Ha ő valóban nem törődik többé ezzel és állhatatossá vált, ha valóban egy művelő szívállapotával rendelkezik, talán minden észrevétlenül el fog tűnni, talán minden rendbe lesz hozva számodra. Ezért a művelés rendkívül komoly és semmiképpen sem gyerekjáték. Semmiképpen sincs úgy, mint a hétköznapi emberek között, hogy az ember valakinek valami pénzt ad, úgy hogy ő megold valamilyen problémákat. Ez nem cserélhető be pénzért (Ez nem vehető meg pénzzel).          

Kérdés: Azoknak, akik a hétköznapi emberek között el vannak tévelyedve és nincsen rossz alapjuk, vannak még esélyeik, hogy újólag emberek legyenek, miután az igaz arculat egészen megjelent?

Mester: Túl sokat gondolsz ilyen dolgokra. Ez mind a jövő számára valami. Ha a világegyetemben levő összes élőlény el van térülve a kozmikus Fá-tól és a világegyetemben helyre van igazítva a Fá, minden élőlény, amelyik nem felel meg többé a különböző szinteknek, le fog esni ezekről a szintekről. Ha a következő szinteknek megint nem felelnek meg, tovább esnek lefelé, ha ez így megy tovább, még tovább esnek lefelé. Némelyek alacsonyabb szintekre esnek és némelyek lesüllyedtek az emberekhez. Némelyek nem lehetnek többé emberek. Ez azt jelenti, az élőlények mind azon vanak, hogy meghatározzák a különböző pozícióikat (helyzeteiket). Ez a magatartásuknak és a szintjeiknek az igaz megtestesüléséből ered. A mai emberi társadalom minden tettére léteznek mércék. Ez azt jelenti, az emberek is azon vannak, hogy meghatározzák a jövőbeli különböző pozícióikat (helyzeteiket). Az emberi társadalomnak nem szabad örökösen ezen a módon romlania. Némely élőlények talán meg lesznek semmisítve. Némelyek felfelé fogják művelni magukat. Némelyek talán emberek lesznek vagy valami mások. Ez azt jelenti, minden élőlénynek a Dáfá iránti magatartásán keresztül lesz lerögzítve a pozíciója (helyzete).    

Kérdés: Gyakran találom úgy, hogy az alapelvtől fogva tudom, hogyan kellene csináljam, de nem csinálom a szívem mélyéből, úgyhogy nem érintem meg másoknak a szívét. 

Mester: A művelési folyamat közben néha ti megmutatjátok, hogy a szívetek mozdulatlan marad a hétköznapi emberek és az embervilág dolgai iránt. Mivel a tanulók is a hétköznapi emberek szívével rendelkeznek, néha a tanulók is unalmasnak találják, ha egymás között némely dolgokról beszélnek. Ez az állapot is megmutatkozhat. De ha a szív mozdulatlan marad a Fá-tanulásnál, akkor az probléma. Ha a Dáfá-munkánál a szavak megfelelnek a Fá-nak, azok megérinthetik az emberszívet. Ha nem, nem érinthetik meg az emberszívet.   

Kérdés: Egy nyugati tanuló most kínai orvostudományt tanul és ,,A sárga császár belső alkímiája” című könyvet olvassa. Ez egy kötelező szak. Szeretné megkérdezni, hogy ennek van-e befolyása.  

Mester: Nincs. Miért nincs? Mert mi az összes ilyen helyzetet egy munkának tekintjük és a hétköznapi emberek társadalmában levő valaminek. Ezért te csak a hétköznapi emberek technikáit tanulod. Nekünk vannak más eszközeink, hogy megoldjuk ezt a problémát. Ennek nincs befolyása.  

Kérdés: Ha az embernek csak nagyon nehezen sikerül a (dupla) lótusz, akkor ennek ellenére lehetséges felnyitni a nagy égi kört? 

Mester: Te azt kérdezed, hogy fel lehet-e nyitva a nagy égi kör, ha a lótuszülésnél nagyon rosszul érzed magad, erre gondolsz? A művelésnél nem létezik tökéletesen egyforma elrendezés. Mindegy, milyen rosszul érzed magad a művelésnél, neked ezt nem szabad egy önálló jelenségként szemlélned. Miközben fájdalmaid vannak, az a karma-eltávolításnak egy megjelenése. Ugyanabban az időben a tested is megváltozik a gyakorlásnál. Ez kölcsönösen támogatja és kiegészíti egymást. De néha ti a lábakat akarjátok megnyújtani és a lótuszülést csinálni, anélkül hogy a gyakorlatokat végeznétek. Ti művelők vagytok, minden időben lesznek alkalmak kihasználva, avégett hogy megemelkedhess.  

Kérdés: Ha a tanítvány egy napon a szabotázs áldozata lenne, hogyan kellene tanulja a Fá-t?

Mester: Az már elegendő, ha az ember abban a helyzetben állhatatosan műveli magát a Dáfá szerint. Miért gondolsz arra, hogy mások által szabotálva leszel? Egy művelőként mindegy, mi történik körülötted vagy később, ha ezt pontosan kielemzed, erre léteznek okok.

Kérdés: Mi az értelme, hogy többször a világi Fá-n túlra műveli magát?

Mester: Ezzel arra gondolsz, hogy ismételten műveli magát? Valójában ez úgy van, hogy addig kell művelje magát az ember, amíg eléri a beteljesülésnek a szintjét. A mennyben levő istenségek nem fognak nehézségeket okozni neked, ez azt jelenti, te egyre itt kell műveld magad a hétköznapi emberek között. Azért hogy egy nagyon magas szintet érj el, még egyszer kell műveld magad, miután már egyszer művelted magad, amíg eléred azt a szintet, amit el kellene érjél. A művelési energia ott fenn növekszik, áttöri a szintet. De te még mindig itt műveled magad az emberek között. Így van az elgondolva. Léteznek ilyen esetek, de nincs mindenkinél így.

Kérdés: Némely tanulók szántszándékkal kísérik figyelemmel a köröket, amelyek a homlok előtt nőnek. Van ennek valami köze a többszörös világi Fá-n túlra való műveléshez?

Mester: Az nincs úgy. Valójában a különböző szinteken való művelés közben a testnek a változásai a mindenkori szintnek az állapotával rendelkeznek. A változások mind különbözőek. Ha ti saját magatok látnátok a műveléseteknek a képeit, először megijednétek, aztán a szívetek nem tudná elviselni többé. Az istenségeknek és a buddháknak a nagyszerű és grandiózus megjelenéseit, és még azt a bonyolult állapotot is, amelyik nem írható le az emberi nyelvvel, és azoknak az állapotoknak a konkrét megjelenéseit, amelyek különböző szinteken a külalakban mutatkoznak meg – azt nem tudja elviselni egy ember. Tudjátok, hogy mindegyik szinten különböző megjelenési formák léteznek. Tetőtől talpig, bezárólag a tested körüli mezővel, minden változik. Ezért ez minden nap más, ha némelyek nagyon gyorsan törik át a szintet és a szintjük nagyon gyorsan emelkedik. Talán láttatok olyan buddha-képet, amelyiknél négy fej van a buddhának a fején, ezen a négy fejen megint három fej van, ezeken megint van két fej és ezeken még egyszer egy fej. Ez olyan, mint egy piramis [mint arhátokat kazalba rakni]. Ez szintén a buddhának egy igazi alakja és különböző szinteknek egy megjelenési formája, méltóságteljes és nagyszerű. Ez nem képzelhető el emberi gondolatokkal.    

Kérdés: Én tudom, hogy a művelésnél sok szenvedést kell elviselni. De én szeretem az életet és szép dolgokat óhajtok magamnak. Én jól akarom csinálni a dolgokat. Ez ragaszkodás?

Mester: A művelésed folyamata közben ez mind nem számít ragaszkodásnak. Én nem követeltem meg, hogy neked le kellene mondanod a szép életről, nem kellene kívánságaid legyenek és nem kellene jól elvégezned a munkát. Egészen ellenkezőleg azt mondtam, hogy jól kellene elvégezd a munkádat. Ha nem végzed el jól a munkádat, hogyan lehetsz egy jó ember? Mindegy, hol vagy, te jó ember kell legyél, akkor vagy csupán egy igaz művelő. Ezért csak azt mondom nektek, a művelés közben, vagyis ameddig sokat olvasod a könyvet, sokat tanulod a Fá-t, ti művelitek magatokat, a vizsgákon való túljutásnál és a nehézségeknél szigorú követelmények szerint cselekszetek, ha a konfliktusoknál te a belsődben kutatsz, ameddig így cselekszel, a szinted fokozatosan meg fog emelkedni. Bármit is hozol szóba, az akkor új ötleteket és felismeréseket tartalmaz. Persze ez nem onnan jön, hogy te saját magad szántszándékkal így vagy úgy akarsz csinálni valamit. Ez egy jelenség a megemelkedésen és azokon a felismeréseken keresztül, amelyek a művelésed közben természetes módon keletkeztek.     

Kérdés: Én Önnek egy tízéves tanítványa vagyok. Amikor a gyakorlatokat végzem, mindig mozognak a lábaim. Mihelyt megpróbálom ellenőrzés alatt tartani őket, felhagyok a gyakorlómozdulatokkal [a mozgás megáll].

Mester: Ez egy ideiglenes állapot. Mert a gyermekeknél nincs úgy, mint a felnőtteknél, hogy a lótuszülésben félholtan fájdalmakat viseltet el veled az ember. Viszont a karma-eltávolításnak a jelensége is fog létezni. Talán nem lesznek olyan nagy fájdalmaid. Ez egy állapotnak a megjelenése. Később jobb lesz. 

Kérdés: A Tanár beszélt a szuperanyag (ultra anyag) fogalmáról. Ön azt mondta, hogy az még anyagiabb, mint a mi dimenziónké.

Mester: Te már megint ilyen dolgok iránt érdeklődsz. A Mester viszont nem fizikaórát tart (fizikatanítást folytat). Csak ha ez a világegyetemnek a szerkezetére vonatkozik és ha az ilyesminek köze van annak a megemelkedésnek az állapotához, amit most mutattok, beszélek én a világegyetem szerkezetéről. Ezért ne ragaszkodjatok ehhez. Az nem megy, hogy most a világegyetemnek az egész szerkezetét elmagyarázzam nektek és rólatok mindent kiöntsek (és mindent kiöntsek rátok). Azonkívül a világegyetem is rendkívül bonyolult. Az emberi nyelv nem is írhatja le. Amikor Svájcban a Fá-t magyaráztam, leírtam ezt a világegyetemet. Mikor azt magyaráztam, nehezemre esett, hogy pontosan elmagyarázzam. Mielőtt a könyv ki lett adva, még egyszer gondosan kijavítottam. Ha elolvassátok egyszer a könyvet, talán valamivel világosabb lesz számotokra. Valójában csak eddig a mértékig lehet elmagyarázni. Mert nem létezik többé olyan nyelv, amelyik pontosan ki tudja fejezni. Azonkívül ha ezt a hétköznapi emberek nyelvével mondja ki az ember, ez többé nem olyan, ahogyan van.     

Kérdés: Én újra és újra hallom a Fálun Gong-zenét. Néha az alvásnál is felbukkan.

Mester: Ez egy jó dolog. Mert a Dáfá-zene a művelésnél már a Fá oldalát mutatja meg. Mögötte is létezik a Fá tartalma. 

Kérdés: A Fá-konferencián Kaliforniában az év elején a Mester ,,négy nagy”-ot említett meg. Elmagyarázhatná ezt még egyszer?

Mester: Tulajdonképpen ez a ,,négy nagy” először Sákjamuni buddha által lett megemlítve, nevezetesen föld, víz, tűz és szél. Ők a világegyetem létezése okának a megjelenései azon a szinten. De ők nem a végső ok. Ezért ők számotokra olyanok, mint egy világegyetem. Ha te az egész világegyetemet látod, azt hiszed, hogy ez az egész világegyetem. Valójában ez csak egy kis világegyetemnek a területe. Még számtalan hasonló világegyetem létezik, ezek lépten-nyomon megtalálhatók a világegyetemnek egy még nagyobb területén. Ez olyan, mint a molekuláknál, amelyek mindenütt megtalálhatóak ebben a dimenzióban. Itt minden molekulákból van összeállítva. Ilyen a fogalom. Ez a világegyetem egyik formája, amelyik egy bizonyos szinten mutatkozik meg. De azon a szinten létezik a Fá, amelyik megmutatja a Dáfá-t [a Dáfá megnyilatkozása] azon a szinten. Mert ha ő azon a szinten nem felel meg a Fá mércéinek, az egész rendszer nincs többé rendben a szintje alatt. Ezért én megállapítottam, hogy a ,,négy nagy” a mérhetetlenül hosszú idő alatt a Fá-tól való eltérülésük miatt már elporlad (tönkremegy) és úgy néz ki, hogy ők fel fognak oszlani. Azonban ez a megújúlás előtt volt.        

Kérdés: Az élőlényeknek a száma se nem növekszik, se nem csökken. Ők a kozmikus égitestek bizonyos szintjein léteznek …?

Mester: Az biztos, hogy az élőlényeknek a száma se nem növekszik, se nem csökken. Ha egy élőlény meg lett semmisítve azon a szinten, egy új élet fog keletkezni ugyanazon a szinten. Valójában a múltban sohasem létezett egy emberrel több vagy egy emberrel kevesebb a földön. De ha most erről beszél az ember, az emberek ezt nem is hiszik el. Kínában még mindig az egy-gyermek politika van végrehajtva. Mivel ez sok politikai dolgot érint meg Kínában, mi nem beszélünk ilyen dolgokról. Ma nagyon kevés ember létezik a nyugati társadalomban. Talán ők azért születtek újra ott, hogy megkapják a Fá-t. (taps)   

Valójában mindegy, hogy te most Európából, Amerikából, Afrikából, Ausztráliából vagy Ázsiából jössz, nem vagy feltétlenül egy valódi sárgabőrű ember, nem is vagy feltétlenül egy valódi világosbőrű ember. Ezért sok világosbőrű ember létezik az amerikai társadalomban, aki feketékből vagy indiánokból született újra. Szintén sok fekete létezik, aki fehérekből született újra. Ez az oka, amiért a fehérek között sok ember védi a feketéknek az érdekeit.

Kérdés: A Tanár azt mondta: Az emberi nézetek fogják irányítani egy embernek az egész életét. Ha az ember nem változtatja meg ezeket, egyre tovább lesz irányítva általuk.

Mester: Így van ez. Egyszer így mondtam, azt mondtam, ha egy fehér megkapta a Fá-t, ha elmondod neki az alapelveket, megnézi egyszer őket: Ó, értem, ez az igazság. Nevezetesen az alapelveken keresztül egyszerre át van törve a megszerzett nézete. A héj (burok), amelyik gátolja (elzárja) az igazságot, úgy hogy nem látja az igazságot, egyszerre kinyílik. A kínaiaknál ez másképp van. A kínaiaknak megvannak az ősi nézeteik. Az öt- vagy hatezer éves civilizáció történelme, az ókorban létező ,,száz gondolati irányzat”-tól a mai különböző tanokig és még a különböző dolgokban való hit is a ,,száz gondolati irányzat” előtt, nézeteket alakított át különböző dolgokká. Ezek a dolgok, amik a sok előző életben lettek kialakítva, az egész életedbe el vannak raktározva. Az életed nem fog meghalni. Csak ez a hús-vér test van életről életre kicserélve, úgy mint egy ruhadarab. Az előző életekből származó állapot és emlékezés aztán meg fog mutatkozni. Természetesen a hétköznapi emberek ezt nem vehetik észre olyan könnyen.    

A kínaiaknak a kultúrája ősrégi is. Ki tudja milyen sok nemzedéktől tartalmaz dolgokat. Ezek a dolgok ahhoz vezetnek, hogy a kínaiak túlontúl sokat átéltek. Éppenséggel nagyon nehéz áttörni ezeket a nézeteket. Ha te azt mondod neki, hogy ez egy igaz alapelv, világos lett neki: Ó, így van ez, de miért van ez így? Aztán megmondod neki, hogy ez így van, mivel az úgy és úgy van. ,,Ó, értem.” Azt gondolja megint: De miért van hát ez így, mivel az úgy és úgy van? Neked egyik réteget a másik után kell áttörnöd számára a végéig. Aztán megért mindent és nincs több kérdése. Ezért néha észreveszem, hogy egy mély kulturális tartalommal rendelkező népnek az emberei [azért] okosak, mivel túlontúl sokat megéltek. De ha te fel akarod ismertetni velük az igaz alapelveket, ezeknek a dolgoknak van egy mellékhatásuk is. Így például a nyugati társadalomban élő fehéreknek a gondolatai nagyon egyszerűek. Ők nem rendelkeznek egy olyan mély tartalommal és nincsen olyan sok akadályuk. Ha rendelkeznek az igaz alapelvekkel, azonnal megértik ezeket.    

Kérdés: Gyakran bukkan fel a gondolataimban a ,,Lun yu” Konfúciusztól. Olyan jól, ahogyan tudom, elnyomom ezt. Azt helyesen csináltam?

Mester: Művelőként ezt természetesen helyesen csináltad. Konfúciusz csak az emberi létnek az alapelveiről beszélt. Valójában a konfúcianizmusnak a nézetei nagyon erősek a kínaiaknál. Talán éppen minden meg lesz újítva. Végül is ezek emberi dolgok. Ha elnyomja őket az ember, az előnyös a művelésre. Mert amiket te akarsz kapni, azok a legtisztább és magasabb alapelvek. Mindegy, milyen jók, azok emberiek. Így van az elgondolva. Ha zavarják a művelésedet, újra és újra felbukkannak a fejedben és befolyásolják a művelésedet, akkor állj ellen és nyomd el őket. Én mondom nektek, az nincs úgy, hogy ti valamelyik iskolának az ideológiáját elnyomjátok. Én a magukat művelő embereknek mondom meg, hogyan kellene műveljék magukat. A legtöbb itt jelenlevő műveli magát. Én a magukat művelő tanítványaimnak magyarázom el a Fá-t és nem a hétköznapi embereknek. Ezt ti világosan meg kellene különböztessétek!   

Kérdés: A férjem egy másik csigong-iskolának az egyik csigong-mestere. Minden alkalommal, amikor karmát távolítok el, az ő módszereit használja, hogy meggyógyítsa a betegségeimet.

Mester: Tudjátok, hogy én a szívre ügyelek. Ha azt mondod: Én egyszerűen állhatatosan a Dáfá-művelésnél maradok, nem fogadom el a dolgaidat, mi lehetünk egy házaspár, de a művelés komoly. A forma szempontjából te nem szabadulhatsz meg ettől, ha ő feltétlenül azt akarja csinálni. Ő egy férfi, vastag karjai vannak és több ereje van. Az nem megy, ha nem működsz együtt. De ha a szíved valóban állhatatos marad, azt gondolom, hogy a dolog meg fog változni. Ha valóban meg is fogja csinálni számodra, annak egyáltalán nincs hatása. A Mester mindenre felügyel. Nagyon könnyen meg lesz akadályozva számodra minden, és ő még csak nem is látja.   

Kérdés: A gyakorlásnál különféle gondolatok vannak a fejemben. Vezethet-e ez az eretnek utaknak az öntudatlan gyakorlásához?

Mester: Hogy az embernek különféle gondolatai vannak a fejében, az egy olyan jelenség, amelyikkel mindenki rendelkezik a művelési folyamatában. Annak nincs befolyása. De amit én mondtam, hogy az ember nem fog jól gyakorolni vagy tévutakra fog jutni, onnan ered, hogy a gyakorlásnál gondolatban szántszándékkal beleavatkozik egy másik művelési iskola dolgaiba vagy a másik tudat által van irányítva. Ettől eltekintve más dolgok, amiknek semmi közük sincs a műveléshez, semmit sem alakíthatnak ki. De minden különféle gondolatot el kellene nyomjon az ember.

Kérdés: A meditációnál az az érzés, mintha egy tojáshéjban ülne az ember, csupán akkor bukkan fel, ha a lábak nem fájnak többé?

Mester: Az nincs feltétlenül úgy. Ha te csak egy félórát tudsz ülni és a lábaid nem fájnak ezen a félórán belül, akkor ez az állapot felbukkanhat egy félórán belül. Ha egy napon olyan mélyen mész a nyugalomba és olyannyira ellazulsz, talán be fogsz lépni ebbe az állapotba. De ez nem feltétlenül tart sokáig. Talán csak néhány másodpercet tart, néhány percet, azután kijössz a meditációból. Ez így is lehet. 

Kérdés: Észrevétlenül gyakran cselekszem a Zhen, Shan és Ren ellenére. Sok mélyen elrejtett ragaszkodás van befedve a külső ragaszkodás által.

Mester: Az nem tesz semmit. Ne aggódj. Ameddig állhatatosan műveled magad és el tudsz távolítani ilyesmit, ha fel tudod ismerni és el tudod nyomni ezeket a rossz gondolatokat, te már a művelésnél vagy. Csak az a félő, hogy az ember kitart a ragaszkodásnál és nem engedi el. Ami más dolgokat illet: Emiatt nem fog ez vagy az felbukkanni. Te a művelésnél vagy, valóban azon vagy, hogy műveld magad.  

Kérdés: A tanítvány minden rossz érzülete fel lehet fedve?

Mester: Az biztos. Teljes bizonyossággal hagyom őket felfedni neked. Csak az a félő, hogy nem tudsz átjutni, amikor eljön az idő. Ha a rossz gondolatok fel vannak fedve és te felfedezted azokat és tudod, hogy rosszak, akkor nem kellene elkendőznöd őket. Neked feltétlenül el kellene távolítanod azokat. Ha konfliktusok bukkannak fel, az azt jelenti, hogy én mondom neked, az az érzület felbukkant. De ti mindannyian nem magatokban néztek utána és normális módon másoknál kerestek, hogyan kezeltek ők rosszul vagy hibásan téged és hogyan nem illenek a te véleményedhez, a te gondolataidhoz. Ha viszont te ebben a pillanatban saját magadat megnézed, láthatod őket. 

Kérdés: Miután az erkölcsi színvonal újra helyre lesz állítva a jövendő emberiségnél, akkor az élőlényeknek a fokozatai újólag meg lesznek testesítve?

Mester: Az élőlények a mennyei rendszerek különböző szintjein különböző képességekkel rendelkeznek. Az embereknek a fokozatai a tulajdon jóságuktól és gonoszságuktól, a De-jüknek és a karmájuknak a mennyiségétől vannak meghatározva. A földön az embereknek az élete magasabb, mint az összes állaté és növényé. Szintén megállapítottam egy dolgot: A kínaiak nézetei a családról és a rokonságról nagyon erősek, különösen a szárazföldi Kínán kívül élő kínaiaké. Erősebbek, mint a Fá. Úgy találom, hogy ez valóban egy nagyon komoly akadály a Fá megkapására. Ennek ellenére sok ember valóban átjutott a művelési gyakorlatnál. De észrevettem, hogy ez egy nagy akadály. Ha az emberek nem rendelkeznek az emberi lét számára való irányvonalakkal, nem lehetnek emberként megnevezve. Miért nem nevezik a majmokat embereknek? Mivel az emberek pontosan rendelkeznek az emberi irányvonalakkal, az emberi viselkedés számára való nézetekkel és erkölcsi mércékkel. Ők csupán akkor emberek. De ha ezt a dolgot a végletekbe viszik, akkor az szintén nem megy.     

Kérdés: Az emberi történelem pontosan ennek a több mint hét milliard embernek a reinkarnációja az emberek között?

Mester: Talán ez úgy van. Ti mindannyian érdekeltek vagytok ebben a kérdésben (Mindannyiótokat érdekel ez a kérdés). Valójában a múltban sohasem létezett egy olyan társadalom, mint a mai. Talán olvastátok az újságot. Némely valaki azt mondta, hogy én a földönkívüliekről beszéltem. Ezt még viccesnek is találta. Gondoljátok át egyszer, a múltban sohasem létezett egy ilyen emberiség. Azonban a múltban léteztek korszakok, amelyekben az emberiségnek a tudománya még magasabb volt, mint a mai. Sokkal fejlettebb volt, mint a mai. A mai emberek még csak egy holdat sem tudnak előállítani és az égbe küldeni, de a múltban élt emberiség tudta azt. Az a tudomány, amit a mai emberiség fejlesztett ki, és ez az állapot nem az egyetlen út az emberiség egész fejlődési folyamatánál. Léteznek más fejlődési utak is. A mai emberiségnek a tudománya valójában földönkívüliek által lett magukkal hozva. Némelyek szintén még kutatják a földönkívülieket. Bármilyen információkat keresnek a földönkívüliekről. Valójában ők egyszerűen nálad vannak. Csak nem vesznek fel veled kapcsolatot. Azonkívül nagyon szisztematikusan csinálják azt, amit csinálni akarnak.     

Gondoljátok csak át, egyszer azt mondtam, hogy a tudomány egy vallás. Ti egyszeriben megértettétek azt. A vallásban léteznek püspökök [alapítók] és papok. A tudományban is létezik ez vagy az a cím, mint iskolaigazgató [rektor], doktor, oklevél (okleveles), egyetemista, egyetemi tanár (professzor), egyetemi tanársegéd (asszisztens) stb. Azonkívül ez egy nagyon tökéletes, szisztematikus és mindenütt jelenlevő vallási forma. Az emberek hite benne túlszárnyalja a ti hiteteket minden vallásban. Azonkívül ez nem vehető észre. Ha te ezt nem tanulod jól, ki leszel rekesztve ezen társadalom által, nem találsz jó állást, nincsenek jó kilátásaid. Tudjátok, a szokványos vallásokban téged lélekben hagynak ezekben hinni, csupán azután fogod látni, hallani és érezni az igaz istenségeknek a létezését. A tudománynak a vallása azonban az anyagi szempontból hagy téged felismeréseket nyerni és az anyagi dologban fejlődni, úgy hogy te szellemileg függő vagy tőle. Nála ez másképpen van.        

Mindazonáltal én nem vagyok a tudomány ellen. Mert az szintén a világegyetemnek egy terméke. Én pusztán elmagyaráztam nektek, mi a tudomány. De a tudomány nem tudományos. Sok katasztrófát hozott (okozott) az emberiségnek, amelyek sohasem oldhatók meg. Ti ismeritek a légszennyezést, a levegő az ipar által lett beszennyezve, úgy hogy sohasem térhet vissza megint a legtisztább állapotába. A víz az ipar által lett beszennyezve, úgy hogy te sohasem hozhatod (juttathatod) megint a legtisztább állapotába, mindegy, milyen jó módszerek is vannak használva. Az emberek ilyen levegőt lélegeznek és ilyen vizet isznak. Ha az emberiség (a Dáfá-tanítványok kivételével) ezen a módon fejlődik tovább, deformálódni fognak. A végtagoknak a szerkezete deformálódni fog és ez egyre rosszabb lesz. Ez az anyagi dolgon keresztüli katasztrófa [Ez az anyagi területen okozott katasztrófa]. Ami a szellemi dolgot [területet] illeti: Ha ez a tudomány még nem fejlődött olyan messzire, és ha te arról beszélsz, amit a tudomány még nem ismert fel, vagy ha te az istenségek létezéséről vagy arról beszélsz, hogy jó emberek jóval és gonosz emberek gonosszal vannak viszonozva (megjutalmazva, illetve megtorolva), azt fogja mondani, hogy te babonás vagy, nem tudományos. Ez a tudomány botjával fog ütni téged. De mi van leverve? Ami le van verve, az az emberek hite az istenségekben, azok a nézetek, amelyek az emberi erkölcsöt őrzik meg. Ha ez le van verve, azok az erkölcsi mércék, amelyek megőrzik az emberiséget, teljesen romba lesznek döntve. Ezért mernek a mai emberek minden rosszat megtenni. Ez nem erre a még nem olyan messzire fejlett tudományra vezethető vissza?       

Én pusztán azt magyarázom nektek, milyen ez valóban. Nem mondtam azt, hogy a tudomány ellen vagyok. Csak mivel az emberek túl nagyon hisznek benne, ez veszélyeket hoz az emberiségnek. Ez a tudomány éppen a földönkívüliek által lett magukkal hozva. Mi a céljuk? Ők rendszeresen hozzák az emberiségnek az olyan szakismereteket, mint a számtan, fizika, vegytan. Azután a gondolataidban és a testedben létrejönnek azok a gondolatok, amelyekkel rendelkezni akarnak. Az embereknek a gondolkodásmódjai és az összes viselkedési módjuk, amelyek a tudomány által magával hozott munkaeszközöket, munkamódszereket, mindennapi szükségleti cikkeket és életmódokat formálták, teljes egészében egy modern, elidegenedett emberiségnek a gondolatait képezik. Szinte mindegyik mai ember ilyen, mindegyik azokkal a gondolatokkal rendelkezik, amelyeket a földönkívüliek teremtettek meg az emberek számára. Senki sem szabadulhat meg tőlük. Mert minden, amivel te érintkezésbe kerülsz, a modern tudománytól ered. Mivel ez mindenütt jelenlevő, az életedben semmi sem válhat meg ettől a tudománytól.    

Vagyis a gondolataidban egy gondolat lett képezve, amelyik abból a gondolkodásmódból és azokból a nézetekből van összeállítva, amelyek a modern tudomány által megteremtett külső világból álló anyagi környezetről való felismerésekből vannak képezve. Ez szintén a részecskék egyik szintjének az összeillesztése [egy rétege]. A viselkedésed gondolatok által van irányítva, és azt, amit irányítasz, az autót, amit vezetsz, mindent, amit csinálsz, ez a tudomány hozott magával. Így az emberi testekben és gondolatokban részecskéknek egy rétege lett kialakítva. Az a tudomány, amit a földönkívüliek hoztak az embereknek, a földönkívüli tudomány részecskéinek egy rétegét alakította ki. Ez pontosan a földönkívüliek egy szisztematikus elrendezése, azért hogy megkapják az emberi testet.      

És akkor, mint ahogyan bizonyára tudjátok, a tudomány kihasználja az emberek vágyakozásait. Az emberek a saját vágyakozásaikon keresztül fejlődnek. Ha emberek kérdéseket tesznek fel a mai tudományról, ez gyakran ellenkezést idéz elő némely tudósoknál. Az emberek nem tudják, hogy az a gondolat, hogy kérdéseket tegyenek fel, nem tolerálható és a tudomány hatására vezethető vissza. Látható, hogy azok az úgynevezett tudósok, akik nem rendelkeznek toleranciával, az érzelmektől irányíttatják magukat és nem az értelemtől. Én mondom nektek, hogy azok a dolgok, amiket a tudósok feltalálhattak és a mai állapotig megteremthettek, valójában egyáltalán nem emberek által lettek megteremtve. Ki teremtette meg azokat? Ez a földönkívüliek által irányított és az emberi agyban előállított szerkezet az, amelyik előállítja azokat. Éppen ezt a szerkezetet tartják szilárdan a kezükben a földönkívüliek. Ez ad [Ők adnak] neked ihleteket, ez találtat [ők találtatnak] fel veled valamit. Ez kezdte el, hogy szisztematikusan megszállja (elfoglalja) az emberiséget [Ők szisztematikus módon elkezdték felváltani az emberiséget].      

És akkor, ahogyan tudjátok, az emberek vágyakozásai oda vezethetnek, hogy az emberek állandóan tovább fejlődnek. Kezdetben robotokat akarnak előállítani. Most nemcsak robotokat akarnak előállítani, hanem embereket akarnak előállítani, nevezetesen embereket klónozni. Ha az emberek valóban klónozva lennének, gondoljátok át egyszer, az emberek istenségek által vannak elrendezve. Ha egy ember megszületik, de az embernek az ősszelleme nincs ott, akkor az egy holttest. Miért fog meghalni egy ember, ámbár sehol sincs megsérülve? Miért halhat meg hirtelen? Mivel az embernek az ősszelleme elhagyta azt. Ha az ősszellem nincs ott, az egy darab hús. Ha rendelkezik egy ősszellemmel, az él. Az emberi test olyan, mint egy ruhadarab. Ha az emberek felveszik, tud mozogni. Ha nem, akkor nem mozog. Gondoljátok át egyszer, ha az istenségek az embereknek egy ősszellemét sem vezetik be a klónozott emberekbe – mert ezek az emberek emberek által lennének előállítva, az istenségek ezt teljes bizonyossággal nem fogják elismerni – mi a teendő akkor? Akkor ez a földönkívüli kihasználja ezt a hiányosságot és belemegy, ő lenne ennek az embernek az ősszelleme. Így rendelkezne egy emberi testtel és elfoglalná ezt az embert. Az ilyen emberek egyre számosabbak lennének. Az embereknek a vágyakozásai ráveszik az embereket, hogy előállítsák őket. Ha egyre több lenne ezekből előállítva, ők képeznék a többséget. Ő is egy lesz az emberek között, ő még okosabb, mint az emberek. Az embereknek a gondolatai is rendelkeznének az ő részecskéjének egy rétegével és szintén őáltala lennének irányítva. Törvényeket szavazna meg: mostantól fogva az embereknek nem szabad többé szaporodniuk, hanem csak klónozva szabad legyenek. Ezen a módon nagy tömegben hatolnának be a földre. A felszínen rendelkeznek az emberi alakkal. De ők már földönkívüli teremtmények (kreatúrák) lennének és nem emberek többé. Gondoljátok át egyszer, én nem azon vagyok, hogy meséket mondjak az embereknek! (taps)         

Természetesen, ezt a mai helyzetet tekintve az emberek abszolút tehetetlenek és nem tudnak többé megszabadulni attól, amit a tudomány hozott az embereknek, mert a te tudományod az ő ellenőrzésük alatt áll. Az emberek egyáltalán nem találhatják meg őket. Az emberek még földönkívüliekkel akarnak kapcsolatot teremteni. A mai emberiségben szinte minden őáltaluk lett feltalálva. Az emberek azt hiszik, hogy ők [a földönkívüliek] nem teremtenek kapcsolatot velük [az emberekkel]. Valójában az emberek mindenkor földönkívüli teremtményekkel (kreatúrákkal) vannak kapcsolatban. Szükséges-e még keresned őket? Ezért tehetetlen az emberiség mindezzel szemben és nem oldhatja meg ezt. Ez a legnagyobb problémáknak az egyike, amit a mai emberiségnél láttam. Én kimondtam ezt és közvetítettem az emberiségnek.        

Azt mondtam, hogy nem akarok a tudomány ellen lenni. Mindazonáltal én láttam az emberiség igazi körülményét. Mert én is ebben a környezetben váltalak meg benneteket, úgy nekem itt kell élnem. Én is az autóval és a repülőgéppel kell idejöjjek. A tudomány és a földönkívüliek is a világegyetem termékei. Mindazonáltal az emberiség fejlődésénél létezik egy kezdet és egy nap, amelyiken a megsemmisítés előtt áll. Ez a törvényszerűség. Én csak egy mai jelenséget meséltem el nektek, úgy hogy a tanulók tudjanak valamit a világegyetemről a művelésnél. Ha én valami konkrét dologról beszélnék, sok hétköznapi ember nem hinné el azt, ezért nem beszélek arról. Valójában a számítógépnek a fejlődése nagyon szörnyű az emberek számára. Ha ők saját maguk is pusztították volna el magukat, nem tudták volna, hogyan lettek elpusztítva. Az emberek ma arra használják a számítógépet, hogy adatokat tároljanak és hogy aztán kielemezzék az eredményeket a számítógéppel, ha ez tovább fejlődik, a számítógéppel hoznak döntéseket. Akkor kezdődik el, hogy az emberek a számítógépre hallgatnak. És aztán az emberek teljes egészében a számítógép által lesznek irányítva. A számítógép egyre intelligensebb és rátermettebb lesz. Az emberek is egyre jobban a számítógépre vannak utalva, a végén teljesen helyettesítve lesznek a számítógép által. Ez nevezetesen az, hogy az embereknek a tulajdon vágyai vannak kihasználva, úgy hogy az emberek saját maguk pusztíttatják el magukat.       

Kérdés: A jingwenek a Mestertől normális módon megfelelő háttérokokra vannak irányozva. Befolyásolni fogja ez a Kínán kívül élő tanítványoknak a megértését a Fá-ról?

Mester: Nem. Azok ugyanolyanok. Az ,,Esszenciák a további haladásra”, amit írtam, főképpen arra szolgál, hogy a művelésnél állandóan helyreigazítsa azokat a problémákat, amelyek a műveléseteknél lépnek fel. Ami a művelést illeti, maradjunk szilárdan a ,,Zhuán Fálun”-nál. Ennek nincs befolyása.  

Kérdés: Ha a közös olvasásnál egy bizonyos helyen valamit felismertem és ha ezt világossá tettem (megmagyaráztam) magamnak, a többiek már egy-két bekezdést tovább olvastak.

Mester: Az nem tesz semmit. A Fá-tanulásnak a célja éppen abban rejlik, hogy megértessük veletek. Hogy megértsétek, az áll az első helyen. A Fá olvasásánál ti minden esetre kellene tudjátok, milyen jelentése van ennek a sornak, amit éppen olvastok. Legalábbis a felszínes jelentést kellene tudjad. Ami azt illeti, hogy újra elfelejted, miután olvastad, ne törődj azzal. Az nem tesz semmit. Neked csak olvasnod szükséges. Ha viszont még csak azt sem tudod, milyen írásjegy az és egyszerűen úgy olvasol és olvasol, ha a száj felolvassa és a szem olvas, de a gondolat nincs annál, akkor az nem megy. Úgy nem lehet elérni a művelés célját.  

Kérdés: Miért beszélnek sorskapcsolatról kiváltképp a buddhista iskolában?

Mester: Valójában mindannyian sorskapcsolatról beszélnek. A világegyetem sok igaz arculatát nem mesélhetem el nektek, mert ők istenségek, én nem akarom, hogy ti emberi gondolatokkal gondolkozzatok róluk. Az emberek azt hiszik, hogy a vallásokban való művelésen keresztül már a mennybe juthatnak. Az emberek azt hiszik: ,,Ha én tisztelem őt és a szavai szerint cselekszem, már törődhet velem.” Valójában ti egyáltalán nem tudjátok, hogy a történelemben egyszerűen túl nehéz volt az emberek számára, hogy felfelé műveljék magukat. Ha leestél, egyáltalán nem lehet megengedve neked, hogy felfelé juss. Neked egyszerűen nincs megengedve, hogy visszamenj. Mert azt gondolják, mindegy, hogyan műveled magad, be fogod szennyezni őket és nem vagy olyan tiszta, mint ők. De ma másképpen van. Tudjátok, hogy mi az őseredettől fogva ezt nemcsak jobbá csináljuk, hanem még minden régi dolgot tőlük túl fogunk szárnyalni és a kozmikus történelem korszakának a legjobb állapotát fogjuk elérni és túlhaladni. (taps)  

Kérdés: Sok tanítványnak még nincs az az érzése, hogy kiment volna a világi Fá-ból. Elegendő még számukra az idő, hogy a beteljesüléshez műveljék magukat? 

Mester: Ők már megkapták a Fá-t. Nekik csak nyugodtan szükséges művelniük magukat. Ha az idő nem lenne elegendő, senkit sem váltanék meg többé. Valójában én leginkább azon aggódom, hogy te a végéhez tudod-e művelni magadat a Dáfá-ban és nem az idő problémája miatt. Ami az érzést illeti, némelyek közülünk már elég magasra művelték magukat, de semmiféle érzésük sincs erről. Te azt nem ítélheted meg az érzéssel, milyen magasra művelted magad. Hiszen mi az érzés? Némelyikkel éppen semmit sem éreztetnek, mert magas szintről jött. Ha egy picike érzése is van, egy picike köd ki van tisztítva és megjelenik egy picike felismerés. Akkor talán nem tud többé visszatérni az eredeti pozíciójába, mert a követelmények vele szemben éppenséggel magasak. A többiek láthatnak és vissza is térhetnek. Ő nemcsak semmit sem láthat, hanem neki még csak éreznie sem szabad valamit. Ha csak egy picike is hiányzik, nem térhet vissza az őseredeti pozíciójába. Ez nem egy ilyen alapelv?     

Kérdés: A ,,Hongyin” olvasásánál a Mestertől, a könnyekig meg lettem hatva a Mesternek a nagyszerű tetteitől. Nagyon erősen éreztem egyfajta kimondhatatlan és óriási nagy könyörületességet. (taps) Ha a tanítvány nem tudja ezt viszonozni a Mesternek, egész élete hosszán át sajnálni fogja.

Mester: Tulajdonképpen nem létezik semmi sajnálni való. Ti ezt nem is kaptátok meg könnyen. Amit ti tudtok, az az, hogy úgy tűnik, hogy valaki ezt véletlenül elmondta neked és te megkaptad a Fá-t. Ez már mélyen a szívedben rejlik. Ez olyan, mint egy áramcsatlakozó, amelyik egyszerre megérinti ezt és aztán az áram átmegy. De némelyeknél a csatlakozó már porral és piszkos földdel van bevonva, úgyhogy nem működik többé. Ha be is van dugva a csatlakozó, az áram nem megy át. Sok ember vesztette el a fejét a történelemben, azért hogy megkapja a Fá-t. Azonkívül ők a művelésnél is sokat szenvedtek.     

Kérdés: Ha a gyermekek nem művelik magukat, hogyan lesz az számukra elrendezve, miután a szülők a beteljesüléshez művelték magukat?

Mester: Tekintettel a mostani helyzetedre, nem mondhatom azt, hogy ragaszkodó vagy. Mert te most éppen ezen a szinten vagy. Ha viszont ti magas szinteken ezen a dolgon töprengtek, az ragaszkodás. Ti még csak azt sem tudjátok, hogy saját magatok eljuthattok-e a beteljesüléshez, hogyhogy még olyan sokat aggódtok a jövő dolgai miatt?

Utánagondoltál-e viszont ennek? Hogyan mehetne az, hogy te, emberként a beteljesüléshez művelted magad és az adósság, amivel te életről életre tartoztál, a hálának és a haragnak a másokhoz való kötelékei egy kézmozdulattal már el vannak intézve és te egyszerűen úgy elmész? Itt csak azt az adósságot fizetted vissza, amivel te másoknak lelkileg tartoztál. Azonban azokat a dolgokat, amelyekkel valóban tartoztál, nem fizetted vissza. Hogyan juthatsz el akkor a beteljesüléshez? Ezt mind én fogom megoldani számodra. Nekem sokat kell megtennem számodra! Gondoljátok át egyszer, úgy a mások iránti hála-, mint a harag-kötelékeid is meg kell legyenek oldva. Hogyan lesznek hát megoldva? Az előfeltétel az, hogy te valóban a beteljesüléshez művelhesd magad, úgy a világod nem szabad üres legyen. A buddhák talán nem az összes lény megváltásáról beszélnek? A te világodban is léteznek élőlények, nagyon valószínűen azok az élőlények, amelyeket korábban megöltél, amelyeknél eladósodtál valamivel vagy amelyekkel barátságban vagy. Úgy a mások iránti hála-, mint a harag-kötelékeid is meg kell legyenek oldva számodra. Akkor talán sok élőlény fog menni a világodba és lesz a néped.      

A történelemben levő hála- és harag-kötelékek meg kell legyenek oldva. A mostani sorskapcsolataid talán nem kellene legyenek szintén megoldva számodra? Sok hölgy a gyermekeivel szemben…, ez valóban befolyásolja a művelésedet. Engedd el ezt a szívet és egyszerűen műveld magad. Ha egy embert nagyon kelletlenül is hagysz el, neked a halálod után el kell hagynod őt, hogy akarod-e vagy sem. Talán némelyeknek közületek nem lesz többé olyan hosszú az élete, valamelyik nap ez [a szív] nincs többé ott. Akkor az szintén nem megy, ha nem akarod elengedni. Ha te eljuthatsz a beteljesülésig, tudja a Mester, kit akarsz megváltani. De neked ezt nem kellene egy ragaszkodássá átváltoztatnod és egy álcázott formában makacsul ragaszkodnod ehhez.     

Kérdés: Egyvalaki, aki nagyon jól művelte magát, azt mondta: a tevékenyteljes cselekvés is a tétlenséghez tartozik. Én egy picikét irritálva [zavarodott] vagyok.

Mester: Nem lettél már megzavarva ettől? Ha nem az én szavaim a Dáfá-ból, nem kellene töprengjél ezen. Ha egy a Dáfá-ban művelődő tanítvány által is lettek mondva, ő talán a különböző állapotaiban és különböző szinteken ismerte ezt fel, talán ez helyes, talán szintén nem. Ne törődj ezzel. Csináljátok úgy, ahogyan mondtam. Összpontosíts a Fá-ra, ne ragaszkodj ahhoz, amit a többiek mondanak.   

Tisztában kellene legyetek azzal, hogy a Fá-t terjeszteni és embereket megváltani nem tartozik a tevékeny(teljes) cselekvésnek vagy a tétlenségnek a kérdéséhez. Ez olyasmi, amit a normál élőlények nem érthetnek meg. Azonkívül a tettek nem itt az embereknél testesülnek meg. Egyet én megmondtam nektek, hogy a buddháknak a világai is rendkívül tartalomgazdagok és sokszínűek, azonkívül ezek még pompásabbak. Ki szeretne hát különben odamenni? Nincs úgy, ahogyan az emberek elképzelik azt. A buddhák, taók és istenségek szemében sok dolog, amit az emberek csinálnak, komoly akadály számukra, hogy a Buddha-világba menjenek. Ezért ez mind a tevékeny(teljes) cselekvésnek a ragaszkodása. Persze az embereknek a megváltása valami más. Azonkívül én mondom nektek, azt mondom, hogy valójában én nemcsak embereket váltok meg. Embereket megváltani csak egy része annak, amit csinálni akarok. Ezért még léteznek más okok. Megnevezek egy példát: ha ez a világegyetem hamarosan feloszlana és létezik egy istenség, aki megoldhatja a problémát, de a feloszlásnál csak nézelődik és nem törődik ezzel, te mit gondolsz – ő tevékeny, ha törődik ezzel, vagy tétlen, ha nem törődik ezzel? Itt emberi nyelvvel magyarázom el az ilyen magas szinteken levő dolgokat. De ilyen magas szinteken ez valami egészen más. Az úgy van, hogy a ,,tevékeny(teljes)”-nek az emberi fogalma magába zárhatja a buddhának a szintjét és a még magasabb szinteket [nem tud leírni egy magasabb birodalmat vagy nem tudja leírni a buddhák birodalmát].     

Kérdés: A Tai-hegynek egy ki nem oldozható sorskapcsolata van velem. A szívemben számtalan rejtéllyel rendelkezem erről. Tisztázhat a Mester a tanítvány számára egy picikét a rejtélyekből?    

Mester: Nem. Én csak a művelőknek magyarázhatok el valamit a művelésről és a felelősséget viselhetem a beteljesülésedért. Ha te ragaszkodsz a sok életből való dolgokhoz, nem juthatsz el a beteljesülésig. Ha ezt elmondanám neked, akkor az nem lenne semmi más, mint hogy hagynálak ragaszkodni ehhez.

Kérdés: Néha teljes szívemből szeretnék egy asszisztens (megbízott) vagy egy asszisztensközpontnak (tanácsadóhelynek) a vezetője lenni. Ez egy erős ragaszkodás vagy nagyon tevékeny vagyok?

Mester: Valójában sokan az asszisztenseink (a megbízottaink) közül senki által sem lettek megválasztva. Egyszerűen úgy volt, hogy ő megkapta a Fá-t és hogy ott még senki sem létezett, aki gyakorol. Így más emberek összejöttek, azért hogy tanulják. Ő természetes módon vált az asszisztensközpont (a tanácsadóhely) vezetőjévé vagy asszisztenssé (megbízottá). És ezek az ,,asszisztensek (megbízottak)” nem csak a mi Fálun Dáfá-nknál léteznek. Ez csak a hétköznapi emberek egyik kifejezése (terminológiája). Korábban a Csigong Kutatóintézetnek a kirendeltségei (fióktelepei) helyeknek [központoknak] voltak nevezve, azok mind tanácsadóhelyekként [asszisztensközpontokként] lettek megjelölve.        

Az egy jó dolog, hogy az ember tenni akar másokért valamit. De az nem jó. ha ezt azért csinálja, mivel asszisztens (megbízott) akar lenni. Mert itt nem létezik egy hivatal sem, nem is létezik olyasmi, mint járandóságot kifizetni egy hivatalnok számára. Semmi sem létezik. Tudom, hogy mások számára akarsz tenni valamit. Az megy, ha ott megvannak a feltételek, Anélkül hogy rendekezne egy hivatallal, az elkötelezettségével is csinálhat az ember valami jót mások számára. Jelenleg sok területen sok ember tanul. Ez az eredménye a tanulók Fá-terjesztésre végzett sok munkájának.

Kérdés: Itt Önt hallgatjuk a Fá-t elmagyarázni. A különböző dimenziókban levő testjeink szintén azon vannak?

Mester: Nem a legőseredetibbtől fogva változtatom én meg a testedet? Minek aggódsz még? (taps) Ezen az oldalon te csak hallgatod és a változások nagyon kicsik. De az az oldal valóban megváltozik.

Kérdés: Minden alkalommal, mielőtt résztveszek egy Fá-konferencián, akadályokba és nehézségekbe ütközök. Nem tudom, hogy ez a saját karmám által van-e okozva vagy hogy hibásan csináltam-e valamit.

Mester: Ha problémákba ütközöl, keresd az okokat saját magadnál. A nehézségek sem lehetnek véletlenek. Teljes bizonyossággal úgy van, hogy valamilyen ragszkodásod el kellene legyen távolítva, avégett hogy aztán megemelkedhess.

Kérdés: Miután tanultam a Fá-t, úgy találom, hogy az ember csinálhatja a dolgokat a hétköznapi emberek között, de nem kell csinálja. Hogyan különböztethetem meg, hogy bizonyos tevékenységek számára rendelkezem-e ragaszkodással?

Mester: Egy picikét közelebbről elmagyarázom ezt nektek. Ti a hétköznapi emberek között művelitek magatokat és lehetőleg a hétköznapi emberek állapotához igazodva kellene műveljétek magatokat. Ennek a mondatnak a jelentése nagyon átfogó. Enni, lakni, utazni, élni, dolgozni, tanulni – neked minden dolognál a legnagyobb mértékben a hétköznapi emberekhez igazodva kellene művelned magad. Ne legyetek olyanok, mint a korábbi művelők: mihelyt művelték magukat, minden földi dolgot átláttak: ,,Szerzetes szeretnék lenni.” Én a hétköznapi emberek között műveltetlek téged. Azonkívül én mondom neked, te mindent, amit csinálsz, jobban kellene csinálj, mint korábban. Mert amikor ez a Fá terjesztve lett, már bőségesen figyelembe lett véve, hogyan művelik magukat azok a mai emberek, akiknek munkájuk van és nagyon elfoglaltak. Ezért garantáltan nem fogsz lemaradni és semmit sem fogsz elmulasztani, ha a munkád mellett műveled magad és tanulod a Fá-t. Én a ragaszkodásodat szeretném eltávolítani és nem valami anyagi dolgot. Ha ez úgy lenne, akkor az utcán minden koldus magasra művelt ember lenne. Az nincs úgy. Az, ami el van távolítva, az emberi érzület, nevezetesen az a szív, amelyik makacsul ragaszkodik valamihez.     

Azt mondtam, ha a házad aranyrudakból is lenne felépítve, te ezt belsőleg semminek tekinted, a pénzt nem tartod olyan fontosnak, mint az életedet és nincsenek olyan nagy vágyaid. Ha rendelkezel ezzel, egyszerűen rendelkezel vele, neked rendelkezned kellene ezzel az életedben, az mindegy. Ha mi ezt meg tudjuk csinálni, nevezetesen, ha el tudod távolítani ezt a ragaszkodást, akkor az mindegy, mit birtokolsz. Ha neked nincs meg a hétköznapi embereknek a ragaszkodása és a többiek egyszerűen jól kezelnek téged és feltétlenül főnökké akarnak tenni téged, akkor legyél pontosan főnök, az nem tesz semmit. Ha te nagy üzleteket csinálsz (kötsz) és egyszerűen sok pénzt keresel, akkor keress pontosan pénzt. Az nem probléma. Mindegy, melyik szociális rétegben vagy, te művelheted magad. Semmi esetre se menj a végletekbe. Korábban némely emberek olyamok voltak, hogy semmit sem csináltak többé, mihelyt művelték magukat és megkapták az igaz Fá-t. Az nem megy. Mert én egy ilyen művelési módszert közvetítettem neked. A Dáfá művelésénél, ameddig az ember még nem jutott el a beteljesüléshez, még bizonyosan rendelkezik a hétköznapi emberek érzületeivel. Ezért végezheti a hétköznapi embereknek a munkáját. Akkor szintén teljes bizonyossággal még rendelkezik bizonyos emberi érzelmekkel.       

Kérdés: Ha felismertem egy esetleges ragaszkodást és még mindig nem tudom elengedni, az olyan, mint a húsevésnél, hogy a ragaszkodás a gong által van eltávolítva?

Mester: Te már felismerted, hogy az ragaszkodás, hogyhogy nem távolítod el? Természetesen nem tudod egyszerre eltávolítani. Ez mindenkinél így van. Ha fokozatosan megfékezed magad és olyan követelményt állítasz fel magaddal szemben, hogy jobban csináljad, akkor te nem éred el azt fokozatosan? Azt mondod: a Tanár azt mondta, hogy fokozatosan érjük el, akkor hát csináljuk lassan. Akkor te nem vagy szorgalmas és nem csinálsz előrelépéseket, nem jutsz folytonosan előre, akkor felelőtlen vagy a saját műveléseddel szemben. Vagyis hogyan kellene te saját magadat gyakorlóként szemlélned a művelésnél. Gondolom, ha te valóban elérheted ezt a lépést, nem létezik semmi nehezen megérthető dolog.    

Kérdés: Ezen a Fá-konferencián némelyik tanuló arról beszélt, hogy testi szenvedés után kutat, azért hogy karmát távolítson el. 

Mester: Az hibás. Az nem helyes. Te nem rendezheted el saját magad a művelésre és a karma-eltávolításra való módszert. Az nem megy, hogy az ember saját maga kutasson szenvedés után. Különben összezavarod az általam elrendezett művelési rendszert. Ezért neked csak a könyveket szükséges olvasnod, a Fá-t olvasnod, művelned magad és ha problémáid vannak, az okokat saját magadnál keresned. Végezd jobban a munkádat és tanulj jobban, az elegendő. (taps)

Kérdés: Minél régebben (hosszabban) művelem magam, annál erősebben rendelkezem azzal az érzéssel, hogy a hétköznapi embereknek a nézetei egyre erősebbé válnak. Én még csak azt sem tudom, hogy egy művelő vagyok-e.

Mester: Én mondom nektek, ha ti a művelésnél egyre világosabban érezhetitek a ragaszkodásaitokat, az nem hátralépés, hanem előrelépés. A hétköznapi emberek ezt nem tudják észrevenni, ellenben ti világosan észre tudjátok venni. Valóban azt lehet mondani, hogy igazán jól műveltétek magatokat. De hát miért léteznek még ilyen ragaszkodások, amelyek pillanatnyilag csak nagyon nehezen lehetnek eltávolítva? Pontosan mivel a művelési mód, amit nektek adtam, meghatározza, hogy te nem távolíthatod el egyszerre minden ragaszkodásodat. Ezek rétegről rétegre vannak eltávolítva. Így ti még rendelkeztek a hétköznapi emberek bizonyos érzületeivel, avégett hogy a hétköznapi emberek között élhessetek. Ti aztán még tovább művelitek és emelitek magatokat. Máskülönben, ha nem rendelkeznétek többé ezekkel az érzületekkel, többé nem emelkedhetnétek meg. Akkor a művelésnek már vége lenne és ti nem is maradhatnátok többé a hétköznapi emberek között. Ezért van a Dáfá-ban ezen a módon művelve.  

Kérdés: Miközben a ,,Zhuán Fálun”-t olvasom, miután átolvastam egy fejezetet, átismétlek némely mondatokat ebben a fejezetben, azért hogy megjegyezzem azokat magamnak. Helyes az?

Mester: Az is megy. Azonban azt mondom nektek, egyszerűen olvassátok át újra és újra. Az a legjobb.

Kérdés: A jobb szem alatt nem létezik mellékcsatorna. Ennek a Fá-hoz van köze?

Mester: A Fá teremtette meg a létformát ezen szint élőlényei számára. Ez egy megjelenés is ezen a szinten. Ha a szint nagyon magas, ez megint másképp van. Egy nagyon magas szinten levő szem dimenziók sok rétegén láthat át, hatolhat át. A makroszkopikustól kezdve tekint át a mikroszkopikusig, és a még bonyolultabb élőlényeknek és dimenzióknak a létformáin keresztül. A magas szinteknek a dimenzióiban azok nem fognak olyasmi rosszat csinálni, mint az emberek. Annak a formának a szemei nem működnek többé. Ezért változnak meg mindegyik szintnek a szemei. Nem megmondtam az előbb, hogy az emberi test mindegyik rétegének megvan a megjelenési formája és hogy minden külső megjelenési forma megváltozik? Egy embernek a teste mindegyik szinten rendelkezik a megjelenési formájával, a külső megjelenési formák megváltoznak. Ha létezik egy ilyen szint, lehet, hogy felbukkan egy olyan szem, mint egy szitakötőé, ami beborítja az egész arcot, és amelyikben számtalan szem van. Ez megtörténhet. A megjelenési formái nagyon bonyolultak a különböző szinteken való művelésnél. Nem szeretném ezt elmesélni nektek. Ez azt jelenti, hogy ti nem kellene makacsul ragaszkodjatok ehhez. Ha mindegyik szintnek a jelenségeit látnátok, az egész életetek hosszán át ragaszkodnátok ehhez, és nem tudnátok felfelé művelni magatokat. Állandóan makacsul ragaszkodnátok ehhez és állandóan azt gondolnátok: Ez olyan jó! Ezért az nem megy. Az ok, amiért itt az alacsony szinteken való művelésnél nem létezik egy csatorna sem, abban rejlik, hogy az emberekre való lövésnél ezt a szemet használják, a nyilazásnál szintén. Így vagy úgy, mindig ezt a szemet használják, hogy rosszat tegyenek. Természetesen léteznek más okok is. Ezért nem jön létre a bölcsesség igaz szeme.         

Kérdés: Mihelyt meditálok, csóválom a fejemet vagy bólintok.

Mester: Ez egy nagyon természetes jelenség. Közülünk sokan tudják, ha a ziwu-égi kör fel van nyitva, hogy ez a nagy vagy a kicsi égi kör-e, mihelyt a ziwu-égi kör ebben a formában fel van nyitva, bólintani fog az ember. Ha az ellenkező irányba forog (fordul), a fej állandóan hátra fog hajolni [Ha az energiacsatorna visszafelé forog (fordul), az ember feje hátra fog dőlni]. Ez olyan erős, hogy a fej bólint [Amikor az energiacsatorna előre forog (fordul), az ember feje bólint]. Ha a maoyou-égi kör fel van nyitva, az ember csóválni fogja a fejét. Ha ebbe az irányba áramlik, ebbe az irányba fogja csóválni a fejét. Ha abba az irányba áramlik, abba az irányba fogja csóválni a fejét. De te nem kellene kövesd a fejnek a mozgását, különben az egy ragaszkodás – örömérzet. Ezért lehetőleg mozdulatlan kellene maradjál. Egy buddha vagy tao sem létezik, aki így bólint, vagy? Ilyesmi nem létezik. A gyakorlásotoknak a kezdeti szakaszában létezni fog egy ilyen állapot. De lehetőleg neked nem kellene követned ezt a mozgást.         

Kérdés: Szeretném ajánlani egy újságnak, hogy hozza nyilvánosságra a Mester egy rövid életrajzát. Szeretném – kérem – megkérdezni, hogy ez megfelelő-e?

Mester: Nem. Nem szeretnék a saját dolgaimról beszélni. Ti sem kellene erről beszéljetek. Mert sokan akartak tudni rólam valamit, így a ,,Zhuán Fálun”-ban létezett egy nagyon, nagyon egyszerű, rövid életrajz. Most nekik is megmondtam, hogy ki kellene vegyék azt. Az, amit én közvetítek nektek, csak a Fá. Ti csak ezt a Fá-t tanuljátok. Nem kellene érdeklődjetek az én dolgaim iránt. Egyszerűen tanuld ezt a Fá-t és már eljuthatsz a beteljesüléshez. (taps)

Kérdés: Egy tanuló egy cégnél dolgozik. Ha a főnöke megköveteli tőle, hogy a munka miatt hazudjon, mit kellene csináljon?

Mester: Erről a konkrét dologról már beszéltem, bárhogyan csináljátok, ti azon vagytok, hogy műveljétek magatokat. Ez mind nagyon egyszerű. Ha valóban nem tudod elkerülni az ilyen dolgokat, az nem is lehet úgy tekintve, hogy te csináltad azt. Azonban nálatok, igaz művelőkként, az ilyen dolgok egyre kevesebbek lesznek. Azonkívül neked ügyelned kell a helyes mértékre, ha konkrétan végrehajtod azokat. Némely konkrét dolgoknál te saját magad kellene döntsél. Én nem mondhatom meg neked, hogyan kellene cselekedj mindegyik konkrét dolognál, különben többé semmi sem létezik számodra a műveléshez.     

Kérdés: Kínában a könyvek némely kalózmásolatainál a kötésnél a Fálun-jelképet az Ön fényképe elé helyezték. Az ilyen könyvek rendben vannak? 

Mester: A kalózmásolatok most szintén nagyon el vannak terjedve. Az én Dáfá-könyveimben a rendkívüli Fá-alapelvek vannak elmagyarázva. De lehetőleg tudományos szemszögből magyaráztam ezekről. A társadalomban egy rakás pornográf dolog létezik, ez olyan pornográf, amíg nem megy többé. Olyan könyvek is léteznek, amelyek embereket tanítanak arra, hogy rosszat tegyenek. Ez egészen zavaros. Minden lehetséges létezik. Ilyen könyvek szabad legyenek kiadva. A mi könyveink viszont, amelyek arra tanítanak embereket, hogy jó emberek legyenek, nem szabad legyenek kiadva. Mi ütött ki hát már megint balul a fejben? Gondoljátok át egyszer: 100 millió ember létezik, aki a Dáfá-t tanulja. Az államnak nagyon nagy nyeresége lehetett volna az adón keresztül. Ilyen könyveket nem ad ki, és ezért nagyon sok kalózmásolat létezik. A kalózmásolatoknál természetesen nincsenek adók befizetve, így nincsenek is ebből adóbevételei. Mi nincs hát rendben már megint a fejben?           

Ami a kalózmásolatokat illeti, azt én úgy látom, hogy nem mehetek a kiadókhoz [azokhoz, akik kiadják ezeket]. Mit kellene tegyünk? Mindazokat a kalózmásolatokat nem kellene megvegyétek, amelyeknél az írásjegyek újonnan lettek szedve, mert biztosan léteznek hibák. Tudjátok, hogy az ellenőrző átolvasás a kiadás előtt nagyon nehéz. Mert ez a Fá, még léteznek zavarások a démonok által, a karma is zavar egy embernek a gondolataiban, ezért ez nagyon nehéz. Ők nem is tanulók, ha ezt a munkát végzik, nagyon valószínűen nem tudják helyesen megcsinálni. Korábban, amikor Kínában a könyvek a törvényes kiadóvállalatokon keresztül lettek kiadva, az ellenőrző átolvasás csak a tanulók által lett csinálva. Ezért létezhetnek hibák a kalózmásolatoknál. Némely írásjegyek hiányoznak, néha akár lapok hiányoznak vagy a lapoknak a sorrendje nincs rendben. Ilyen könyveket nem kellene vegyetek. A könyveket, amik lézer által vannak szedve, nevezetesen fénykép által vannak szedve [amiket egy olyan lézer nyomólemezről nyomtatnak, amit az eredeti könyvünkből fénymásoltak], megvehetitek, mert a Dáfá-nak a tartalma nincs megváltoztatva  

Kérdés: A tudósok felfedezték, hogy a világegyetem tágulásának a sebessége, amelyik eddig egyre lassúbb lett, hirtelen megint növekszik. Egyre gyorsabb lesz. A tudósok találgatják, ki adta neki a lökést.   

Mester: Ez a világegyetem, amelyet az emberek ismernek és amit a teleszkóppal lát az ember, szintén valami abban a dimenzióban, ami ennek a felszínes rétegnek azokból a részecskéiből van összeállítva, amelyek molekulákból állnak. Ezért még mindig nem ment túl ezen a dimenzión. Ami ennek a világegyetemnek a mozgását illeti: természetesen tudjátok, hogy a föld a nap körül kering és hogy az elektron az atommag körül kering. Az anyag mozog. Valójában léteznek még nagyobb mozgásfajták. A tudósok már pár évvel ezelőtt felfedezték, hogy a föld egyszer kitágul és egyszer összehúzódik, úgy mint a légzésnél. A földünk molekulákból áll. És az a még mikroszkopikusabb, még apróbban összeállított élő képződmény, amelyik a földön belül létezik, ha a földet szemléli, az nem egy világegyetem? Az összes molekula, amelyik a földnek a belsejét képezi, talán nem égitest? Azok  is a világegyetemnek egy rétege. Gondoljátok át egyszer, mi ez a mozgás? Ez nem azonos azzal, amit ők ma látnak a világegyetemben? Arra, hogy ez hirtelen gyorsabb vagy lassúbb lett, más okok léteznek. Természetesen én azt is mondtam nektek, a Fá-helyreigazításnak a dolga túlszárnyalja az időket. Egyidejűleg minden dimenzió túl lesz lépve. Máskülönben nem tudná megcsinálni az ember, ha egy egész élet hosszán át is foglalkozna ezzel.        

Kérdés: Néha olyan gondolatok bukkannak fel a fejemben, amelyekkel korábban a rossz tetteknél rendelkeztem. Úgy találom, hogy nagyon méltatlan vagyok arra, hogy Dáfá-t gyakoroljak. 

Mester: Neked nem kellene valóban feladnod a tanulást. Az éppen egy jó dolog, ha te tudatában vagy az ilyen dolgok zavarásainak. Ez azt jelenti, te észre tudod venni, hogy az ilyen dolgok nem tartoznak hozzád. Ha megpróbálod legyőzni és elnyomni őket, akkor már azon vagy, hogy eltávolítsd azokat. Ha te nem töprengsz a fejedben, viszont egy rossz gondolat keletkezik a fejedben, éspedig természetes módon keletkezik, akkor az számodra egy a karma általi zavarás. Nem hagy téged gyakorolni. Azt az érzést hozza létre nálad, hogy nem vagy méltó a gyakorlásra. Mert minden alapanyag élő, nevezetesen az a karma létrejött a gondolataidban, úgy annak egy közvetlen kapcsolata van a gondolataiddal, az visszatükröződik a fejedben. Így azt hisszed, hogy azok a te gondolataid. Azok nem a te gondolataid.

Kérdés: Mi Ausztráliából való tanulók vagyunk. Azért jöttünk Kanadába, hogy résztvegyünk a Fá-konferencián. Ez hibás?

Mester: Nem. Hibás az, ha azért jött az ember, hogy a Fá-t keresse? A Mester azon aggódik, hogy nektek túl kevés időtök van a szilárd művelés számára.

Kérdés: Ha visszapillantok némely vizsgákra, amelyeket megéltem, észreveszem, hogy csak a felszínen csináltam meg ezt, de nem igazán a szívtől fogva.  

Mester: Ti eljuthattok erre a pontra, hogy lényetektől fogva megváltozzatok, ha visszapillantotok a vizsgákra, amelyeket megéltetek, megtalálhatjátok a hiányosságokat, én mondom nektek, ez éppen művelés! Pontosan megmondva, az nagyon jó, ha te észreveszed, hogy nem művelted magad elég jól és eltöprengsz azon, hogyan juss továbbra is szorgalmasan és állhatatosan előre. 

Kérdés: Én láttam, hogy különböző helységeknek az asszisztensközpontjai (tanácsadóhelyei) a Fálun Gong-nak az emblémáit ajándékozzák egymás között, és hogy ők az egységes sárga gyakorlóruhát viselik. Ez sok dologra emlékeztet a kulturális forradalom idejéből.    

Mester: Talán a kulturális forradalom egy nagyon mély benyomást hagyott hátra benned. A kulturális forradalomban úgy volt, hogy jogot ad a lázadásra. Nálunk viszont nincs támogatva a lázadás, nálunk meg van követelve, hogy jószívűen bánjunk az emberekkel, és hogy jó emberek legyünk.     

Ami az öltözéket illeti, tulajdonképpen már mondtam nektek, ha a közös tevékenységeknél feltétlenül egységes öltözetet kell hordjatok, akkor vegyétek fel azt, ha akarjátok. Persze nem is tudom, hol vannak ilyen öltözetek előállítva. Szemmel láthatóan különböző területekről ők saját maguk csinálták azokat. Egyszerűen egypár öltözetet csináltatnak egységesen örömből kifolyólag, úgy mint a sportöltözeteket. De úgy gondolom, a mindennapi gyakorlásnál nem kellene viseljétek azokat. Először, a többiek számára ez úgy tűnik, mintha egy vallásban lennénk. Másodszor, ha te a gyakorlásnál ezt az öltözetet viseled, akkor azok, akik nem viselnek ilyen öltözetet, de meg akarják tanulni a gyakorlatokat, nem tudnának bejutni. Ezért hétköznap ne vegyétek fel. Leginkább csak közös tevékenységeknél vegyétek fel, ha szükséges.        

Kérdés: A tisztelt Mester azt mondta: Ha te nem tudod szeretni az ellenségeidet, nem juthatsz el a beteljesüléshez. Eltelt egy év, de még mindig nem tudom teljesíteni a Mesternek a követelményét, hogy megbocsássam másoknak az önzését és a képmutatását. 

Mester: Az nincs úgy. Gondoljátok át egyszer, az emberek önzésénél és képmutatásánál az emberek azon vannak, hogy elpusztítsák magukat. Az nem szánalmas? Ha ő önző és képmutató és ha a tettei egyre rosszabbá válnak, a megsemmisítés előtt áll. Ti ellenben egyre jobbá válhattok, állandóan emelkedtek. Nem találod szánalmasnak, ha látod őt? De az önzést és a képmutatást önmagában nem kellene szánalmasnak érezni. Persze ők nem az igazi emberek. Ezért meg kellene bocsáss nekik. Azonkívül azok, akik ellenségként vannak besorolva az emberek által, az emberek ellenségei. Gondoljátok át egyszer, ők nem a művelők ellenségei. Ti túl kellene tegyetek a hétköznapi embereken. Istenségek ellenségként fogják szemlélni az embereket? Azok, akik magasabb szinteken vannak, mint a hétköznapi emberekéi, nem szemlélhetik ellenségként a hétköznapi embereket. Ezért mondom én nektek: Ha te nem tudod szeretni az ellenségeidet, nem juthatsz el a beteljesüléshez (taps). Azokat a démonokat kivéve, akik a Dáfá-t szabotálják.        

Kérdés: Dáfá-tanítványok 25 kínai tartomány és város 48 területéről képviselik az ottani Dáfá-tanítványokat és üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm mindannyiótoknak! (taps)

Kérdés: Dáfá-tanítványok 16 országból képviselik a Dáfá-tanítványokat a megfelelő országokban és üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm mindannyiótoknak! (taps)

Kérdés: Csinálhatja a Mester – kérem – a Fá-magyarázat után a nagy kézmozdulatoknak egy sorozatát?

Mester: Nagy kézmozdulatokat csinálni? Az nincs úgy, hogy nekem nem szabad csinálnom azokat. Én csinálhatom őket számotokra. De gondolom, más helyeken később nektek nem kellene többé ilyen cédulákat benyújtanotok. Mert közülünk sok tanuló számára nagyon nehéz, hogy megértse a nagy kézmozdulatoknak az igazi tartalmát. Ne szemléljétek ezt a Mester egy bemutatójaként, különben nagyon szomorú vagyok. Ha az emberek nem érthetik meg az ebben rejlő nagyszerű jelentést, éppenséggel nem csinálom ezt. Ezért ügyelnetek kellene az ilyen dolgokra.   

Jó, most megcsinálom nektek a nagy kézmozdulatok egy sorozatát.

A Mester zárszava:

A Fá-konferenciánk hamarosan a végéhez ér, mert én befejezésül magyarázom a Fá-t.

Tudom, hogy a sokéves tanulók érettebbé váltak. Láttam ezt, ennek valóban nagyon örülök. Ti meg tudjátok érteni a Fá-t a Fá szemszögéből és valóban művelőknek tudjátok tekinteni magatokat. Egyedül ez erővel és állhatatossággal stabilizálja a Dáfá formáját a világban a hétköznapi emberek között. Semmi sem szabotálhatja ezt. Még villámlás és dörgés sem árthat ennek semmit [Ez olyan szilárd, mint a szikla]. (taps)   

Ha az ember a szívében tervez valamit, semmi külső dolog sem árthat ennek valamit. Természetesen ezt jól csináltatom az emberekkel. Ti mindannyian a művelésnél vagytok. Én láttam a hatást a tanulóknak az állhatatos és sziklaszilárd erejéből. De némelyek, akik jelen vannak itt, azokhoz tartoznak, akik még nem ismerik nagyon jól a Dáfá-t. Szintén léteznek némelyek, akik más okokból jöttek ebbe a csarnokba. De mindegy, hogy te újságíró vagy besúgó vagy-e, vagy hogy egy más munkát végzel, gondolom, talán egész életedben még sohasem éltél meg ilyen dolgokat. Azt, amit elmagyaráztam, egy hétköznapi ember sem magyarázhatja el. A legmagasabb rangú professzorok és a legjobb tudósok is a hétköznapi emberek között nem tudják ezt elmagyarázni, mivel ez mind nem az emberi tudásból fakad. Ha te a hajdankornak, a mának, Kínában és Kínán kívül az összes könyvét is átolvasod, nem találhatod meg ezt. Ugyan létezik néhány könyv a művelésről, de a tartalmak rejtve maradnak. Senki sem mondja el az igazi titkokat. Nem szolgálhatnak a művelésre. A jelenlegi emberi civilizációban alig léteznek emberek, akik valóban elmagyarázhatják az egész igazat a művelésről. Azonban nem gondolom azt, hogy meg akarok mérkőzni velük, azt nem is akarom. Viszont azt, amit mondtam neked, valóban soha többé nem fogod tudni hallani! (hosszas taps)       

Az emberek élete nem hosszú. Az út emberek által van járva. Hogyan akarod járni az életutadat, arról te saját magad döntesz. Senki sem kényszerít másokat. Az itt jelenlevők jónak találják ezt. Pontosan mivel jónak találják, művelik magukat itt. Ezért valóban mindenki el kellene töprengjen, minek él és kiért. Talán a sorskapcsolat éppen így múlik el. Ez egy örökös fájdalom és egy örökös megbánás lenne, ami sohasem lehet újra jóvá téve. Mindegy, hogyan jutottál be ma ide, ez talán egy útjelző számodra, hogy megkapd a Fá-t. (taps)

Én, Li Hongzhi, miközben ezt a dolgot csinálom, alaposan utánagondoltam annak, hogy át kell vegyem a felelősséget az emberekkel és a társadalommal szemben. Csupán aztán csinálom ezt a dolgot. Ha rossz lelkiismeretem lenne a társadalommal és az emberekkel szemben, semmi esetre sem csinálnám ezt a dolgot és ma nem is jött volna olyan sok ember, azért hogy tanulja. A gyakorlat bebizonyította, hogy nem okoztam gondokat a társadalomnak, ellenkezőleg nekem és a Dáfá-nak sok őszinte (becsületes) dolga feltárta a becstelenségét. Így ők éppenséggel bele akarnak fogni valamibe, hogy ellenem és a Dáfá ellen cselekedjenek. Ez nem az én bűnöm. Én a jó felé hagyom fordulni az embereket, az semmi esetre sem hibás. Az szintén nem hibás, még jobban csináltatni az emberekkel. De éppen mivel a tanulóim és én egyszerűen egészen őszintén cselekszünk, mindannyian, akik becstelenek vagy nem eléggé őszinték, belsőleg kiegyensúlyozatlannal érzik magukat.

Azt mondtam, hogy nagyon nehéz egy embert rávenni arra, hogy jó ember legyen! Nincs úgy, hogy egy ember meg fog változni a felszínen, hanem csak ha egy embernek a szíve valóban meg van érintve, változhat ő meg. És ez a változás sohasem lehet újra visszacsinálva valamilyen erő által (taps). Azt is láttam, hogy az emberek rendelkeznek buddha-természettel. Mindegy, milyen romlott az emberi társadalom, az embereknek vannak jóságos gondolataik. Ezért csinálom ezt a dolgot.     

A gyakorlat bebizonyította, hogy megcsináltam ezt. Láttam, hogy a Dáfá-tanítványok ma szorgalmasan és állhatatosan haladhatnak előre a Fá-ban és állandóan emelik a szintjüket. Ez számomra a legörvendetesebb. Ami azt illeti, hogyan szemlél engem a társadalom, gondolom, ameddig én és a Dáfá az őszinte utat járjuk és a tanulóim jól csinálják, mindegy, milyen sok előítélet létezik, úgy azt gondolom, hogy minden ki lehet takarítva (taps). Mindannyian, akik nem értenek meg bennünket és támadnak, ugyanazokat a szavakat mondják: ,,Ti hát jól csináljátok? Az lehetetlen.” Ez azt jelenti, ők nem hiszik, hogy az emberiségnél még létezhetnek jó emberek. Akkor csináljuk jól és mutassuk meg nekik!!! (taps)   

Gondolom, a fő ok, amiért némely emberek, akik nem ismerik az igaz körülményeket, ellenünk cselekszenek, abban rejlik, hogy nem ismernek eléggé jól bennünket. Mi adhatunk nekik esélyeket, hogy megismerjenek és megérthessenek bennünket, mindegy, milyen úton és módon. Legyen az egy normális út, legyen az egy abnormális út, amelyen jöttél, mi egészen nyitva hagyjuk az ajtót. Mindegy, mit akar tudni, tudassuk vele; mindegy, mit akar látni, hagyjuk őt látni. Ha meg akarsz tudni valamit, nyugodtan jöhetsz és kiokosodhatsz, ameddig nem akarsz szántszándékkal szabotázst űzni. Ha itt valóban léteznének problémák, semmi esetre sem létezne itt nálunk egy tiszta föld. Én merészelem, hogy ezt így csináltassam velünk, én merészelem, hogy ezt így csináltassam veletek. Ez azt jelenti, hogy mi elérhetjük ezt. Itt nálunk valóban egy tiszta föld van!!! (taps)     

Mi nem vagyunk egy vallás és még kevésbé egy szekta. A tanulók csak művelik magukat. Azok, akik nem juthatnak el a beteljesüléshez, szintén jó emberekké fognak válni a hétköznapi emberek társadalmában. Ilyen sok ember gyakorol hatást a társadalomban. Mindegy, melyik országban, ez mindegyik ország számára előnyös. Ez szilárd módon stabilizálhatja a társadalmat és hagyhatja a jó felé fordulni az emberszívet. Gondolom, a jövőben minden ország szívesen fogja látni. Nekem és a tanulóknak, nekünk természetesen nincs az a szándékunk, hogy valamit a hétköznapi emberek társadalmáért csináljunk. Én, Li Hongzhi, már régen megmondtam, hogy nem szándékozom a hétköznapi emberek társadalmáért csinálni valamit. De az, amit csinálok, előnyös kell legyen a hétköznapi emberek társadalmának. Nem szándékozom a hétköznapi emberek társadalmáért csinálni valamit, én pusztán ezen művelők iránt szeretném átvenni a felelősséget. Természetesen még több ember fogja tanulni a Dáfá-t. Az a hatás, amit a társadalomban céloznak meg, biztosan előnyös a társadalom számára. Ők egy nagyon nagy mezőt és egy nagyon nagy embertömeget fognak képezni. Oda fognak hatni, hogy az egész társadalomnak az erkölcse újra megemelkedik (taps).  

Sok újságíró és sok ember zavarba van ejtve: Miért jön olyan sok ember, hogy tanulja ezt a Fá-t? Ti, akik itt ma jelen vagytok, talán már láttátok. Miért? Mivel itt az őszinte utat járatjuk az emberekkel, azonkívül ők valóban jó emberekké válnak. Itt nem létezik semmi zavarodott dolog, mint a társadalomban. Itt minden helytelen ki lesz tisztítva. Valaki egy olyan emberré válik, aki előnyös mások számára és a társadalom számára és végül egy olyanná, aki eléri a beteljesülésnek a mércéjét. Nálunk itt nem veszünk el pénzt. Az ember nincs odajuttatva, hogy rosszat tegyen. Nem avatkozunk bele a politikába. Ezért létezik ilyen sok ember nálunk. Azok, akik nem hiszik többé, hogy az emberiségnél még léteznek jó emberek, ezt mind alábecsülték!!! (taps)       

Nem szeretnék személyesen propagandát csinálni magam számára. Ezért hagyom magam olyan keveset látni a médiánál, mint lehetséges. Azok számára, akik nem ismernek bennünket és interjúkat akarnak csinálni, sok tanuló létezik itt, aki elmesélheti ezt nektek. Ha te feltétlenül fel akarsz keresni engem, viszont túl kevéssé ismered a Fá-nkat és meg akarsz kérdezni engem, mi a Fálun Gong, akkor nem is foglak fogadni téged. Te elolvashatod először a könyveimet egyszer és megismerheted először ezeket az embereket nálunk, aztán foglak csupán fogadni téged (taps).

Mi mindannyian tudjuk, hogy ez a dolog egypár szóval nem lehet alaposan elmagyarázva. Ez nem a hétköznapi emberek között levő dolog, ezért azok az újságírók, akik nem értenek meg bennünket, kitéphetik a szavakat az összefüggésből és a saját nézeteik szerint mutathatják be ezt, képzelődhetnek és kommentálhatnak. Szeretném, hogy ilyesmi ne történjen meg újra. Mert ők mindannyian azon vannak, hogy jó emberekké váljanak, ti viszont azt mondjátok, hogy ők szektánsok [gonoszok] volnának. Ez egyszerűen túl igazságtalan, ez nagyon megsebzi a szívüket (taps). A tudósításaitok egyszerűen túl messze távol vannak a tényektől. Itt nem szeretnék túl sokat beszélni erről. Remélem, hogy a Dáfá-tanítványaim olyan gyorsan, mint lehetséges, állhatatosan előrejutnak és olyan korán, mint lehetséges, eljutnak a beteljesüléshez (hosszas taps).      

Köszönöm nektek!

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch

Falun Fofa (Fa-Erklärung in Kanada 1999)

http://www.falundafa.de/

http://www.falundafa.de/herunterladen/Kanada1999.pdf

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.