hu.FalunDafa.org
 

Fálun Fofá

 

 


 

Navigáció


 

 

 

 

 

Li Hongzhi

 

Tartalom

 

1.      Li Hongzhi Mester beszéde a Fálun Dáfá tapasztalatcsere-konferencián az USA nyugati partján (2000 október 21.)

2.      A Fá magyarázata Li Hongzhi Mester által a Nagy Tavak konferenciáján Észak-Amerikában (2000.12.09.)

3.      Tapasztalatcsere Kanadában (2001.05.19.)

4.      Fá-magyarázat a nemzetközi Fá-konferencián Washington, D.C.-ben (2001.07.21.)

 

Li Hongzhi Mester beszéde a Fálun Dáfá tapasztalatcsere-konferencián az USA nyugati partján

(2000 október 21.)

Rég nem láttuk egymást! (taps)

OK! Mostmár ne tapsoljatok és hallgassátok meg a Mester mondanivalóját.

Minden élet ebben a világegyetemben, teljesen mindegy milyen szinten ismerte fel a Fá-ját, a Fá-alapelveit és a gyümölcshelyzetét, egy valódi és kemény vizsgát kell megéljen, hogy megállapítsák, hogy a dolgok, amelyeket felismert, gyökeret ereszthetnek-e ebben a világegyetemben és hogy megalapozza saját méltóságos erényét. Ezért minden élet a művelésnél egy ilyen helyzetbe fog kerülni, mint amilyet mi ma átélünk. Ti mindannyian tudjátok, mikor akkoriban Sákjamuni még a világon volt, mikor Jézus még a világon volt, szintén mikor a többi igaz vallás és igaz Fá a világon terjesztve volt, ők is ilyen dolgokba ütköztek, szintén ilyen vizsgák, megpróbáltatások léteztek, ez ennek a világegyetemnek az alapelve. De én mondom nektek, egy ember sem méltó a mi Dáfá-nkat vizsgáztatni, próbára tenni, mivel minden élet, beleértve az összes életet ebben a világegyetemben, őáltala lett létrehozva, ő teremtette és alkotta meg őket. Ezért senki sem méltó arra, hogy vizsgáztassa, próbára tegye. (taps)

Akkor miért ütköztünk mi ilyen problémákba? Ti mindannyian tudjátok, Li Hongzhi ezt a dolgot egy hétköznapi ember megjelenési formájával és testével teszi, az egész világegyetem összes életformájának legalacsonyabb nyelvezetével – az emberi nyelvvel, éspedig a mai legfelszínesebb emberi nyelvvel és a művelés legalacsonyabb formájával – a csigong formájában, ez elködösített minden lényt a világegyetemben. Azért hogy a világegyetemben minden lény xinxingjének a helyzetét megítéljük és megállapítsuk és újólag elhelyezzük, kell hagyni, hogy megmutassák a xinxingjük valódi ismérveit, normáit, ezért nem szabad megengedni, hogy tudják az igazságot. Az összes lény a világegyetemben nem ismeri az igazságot, ők egy művelőnek tartottak engem, emiatt merészelnek ők ilyesmit tenni. Korábban én azt mondtam nektek, hogy ebben a világegyetemben egy lény sem ismeri az elmúlt, előző Fá-t. Én azon vagyok, hogy a Fá-t helyreigazítsam, és ők azt hiszik, hogy én megalapoztam valamit, ami általam lett felismerve, csak ez nagyon tiszta és jóravaló, becsületes és nagyon magas szinten van, az ő meglátásuk szerint ez csak így van. Ez az oka, hogy ők ma ezt a szerencsétlenséget merészelik ránk hozni, vagyis még magasabb gyümölcshelyzetek számára és egy ilyen nagy Fá számára kell egy ilyen nagy vizsga, megpróbáltatás létezzen. De másrészt, ha nem lett volna megengedve, hogy ilyesmi történjen, nem is történhetett volna meg. Mindazt, amit elrendeztek, én arra akarom felhasználni, hogy az eljárásuknál lássam a xinxingjüket. A történelem folyamán ők már nagyon régen elrendezték a dolgokat. Az emberiség történelme ismétlődik. Ők azt sem tudják, hogy az nem egy bagatell dolog, ha egy ilyen nagy Fá van terjesztve. Az utolsó periódus emberisége már megélt egy ilyen kísérleti folyamatot, sőt egy lépéssel még előrébb és távolabbra tartott mint a mai emberiség fejlődése. A végén a környezetszennyezés által fejlődési rendellenességek lettek okozva az embereknél, és végül meg lettek semmisítve, ez volt az előző emberiség. Ez alkalommal az utolsó alkalom megismétlése van, de ez alkalommal létezik az igazi Fá-helyreigazítás, ez azt jelenti, ez a dolog már egy nagyon hosszú ideje el lett rendezve, hogy ne menjen rosszul és hogy semmilyen probléma ne lépjen fel a mai eseményeknél, ők egy egész rendszert hoztak létre. Az ő elméleteik és elképzeléseik szerint minden mai történés és esemény, amelyik felmerült, általuk lett elrendezve. A folyamatban nem létezik egy esemény sem, amelyik véletlen, ámbár a hétköznapi emberek között véletlennek tűnik és teljesen a hétköznapi emberek formájában mutatkozik meg a hétköznapi emberek között, mindazonáltal ez tényleg általuk lett elrendezve. Az ő szavaik szerint, egyetlen egy istenség messzemenőleg képes arra, hogy mindent elrendezzen a Föld összes lénye számára, anélkül hogy eltérülések adódnának. Számtalan istenség van, olyan sok istenség van azon, hogy ezt a dolgot figyelemmel kísérje, mehet ez még rosszul? Egyetlen egy dolog sem mehet rosszul a folyamatban. Mégis ezek csak olyan dolgok, amelyek a régi világegyetem istenségeitől lettek elrendezve, mint ahogyan én előbb elmagyaráztam, ők nem merik mindezt megsemmisíteni, mivel ők is látták a problémát, amelyik előtt a világegyetem áll, ők szintén tudják, hogy én ezt a dolgot csinálom. De nem tudják, ki vagyok én, ezért rendezték el ezt, amit csinálni akartak. Megértettétek mindannyian? (taps) A céljuk, amelyik napvilágra kerül, (látszólag) az, hogy létrehozzák a méltóságos erényt a mi Fá-nk számára, ezáltal a Fá méltóságos erénye az egész világegyetem összes lényétől valóban tisztelve lesz. A felszínen ez a célja mindennek, amit ők elrendeztek, azonban ez egy akadállyá vált a Fá-helyreigazítás számára. Én tudom, hogy ők mindenképpen csináltak volna ilyesvalamit, akkor én pontosan mindezeken keresztül, amik általuk lettek elrendezve, figyeltem meg a xinxingjüket és újólag megállapítom a helyzetüket, pozíciójukat. A művelési folyamat közben közülünk mindenki helyesen kell megértse a kapcsolatot a személyes művelés és a Fá-helyreigazítás között. Hogyan kell vajon lássátok a démoni nehézségeket és megpróbáltatásokat, amelyeket megéltek? Én mondom nektek, ha egy embernek nem lenne olyan nagy karmája, semmi esetre sem léteznének ilyen nagy nehézségek. Ti tiszta fejjel, józanul meg kell különböztessétek, hogy a személyes, egyéni művelés nem ugyanaz, mint a Fá üldöztetése a gonosz által. Mi semmi esetre sem érthetünk egyet a zavarásokkal a Fá számára, amelyek mindezen dolgok elrendezése által lettek okozva és azzal, amit rám, illetve a Fá-ra akartak kényszeríteni, ezért meg kell lakoljanak mindenért, amit tettek. Mi hát a különbség ahhoz képest, hogy akkoriban Jézust üldözték és Sákjamuni tanítványait megölték? Nekik mindezért viselniük kell a felelősséget és felelőssé kell tenni őket ezért a dolgokért. Én elmagyaráztam nektek valamit, azt mondtam: Mi egy buddha? Tathágata a világi emberek egy megnevezése azok számára, akik az igaz alapelvekkel jöttek, az óhajuknak megfelelően, miközben az igazi buddhák a világegyetem őrzői és viselik a felelősséget a világegyetem összes ortodox (igaz) tényezőjéért. De ebben az ügyben ők teljesen megmutatták a xinxingjük helyzetét, miután eltérültek a Fá-tól, a tisztátalan oldaluk teljesen nyilvánosságra lett hozva. Ezért néhány dolognál nagyon sok zavarás létezett, amelyek nem kellett volna fellépjenek, ez különösen hasonló a tanulóink xinxingjének a megnyilvánulásához a mai személyes, egyéni művelés közben. A világegyetem minden lénye a Fá-helyreigazítás közepett található, minden ami megmutatkozik, talán megjelenhet itt az embereknél, hiszen én ezt itt az embereknél teszem. Én mondom nektek, a szenvedés és a démoni nehézségek, amelyeket a mi Dáfá-tanítványaink kell elviseljenek, nemcsak a személyes művelésre irányulnak, hanem léteznek tényezők, amelyek abban állnak, hogy a magas lények az üldözéshez az alacsonyabb szintek romlott élőlényeit használják, hogy vizsgáztassák a Dáfá-t és mégpedig azzal az ürüggyel, hogy a tanulók karmával rendelkeznek és ezáltal emelkedjenek; tulajdonképpen ez a Fá-helyreigazítás számára mind szabotázs. Ti nem csak azokat a démoni nehézségeket viselitek el, amelyek az emberek által lettek okozva. Végtére is nektek van egy készre művelt oldalatok és nagyszerű istenségek vagytok, ti nagyon, nagyon magas szintek istenségeitől lesztek vizsgáztatva. Ezért a mai események példátlanok a történelemben. A történelemben még sohasem létezett egy ilyen démoni nehézség. Ezt mi egy művelő szemszögéből értjük meg. De másfelől én azt mondom, senki sem méltó arra, hogy a Dáfá-t vizsgáztassa. Azonban ők megtették, akkor ez az ő bűnük. Mindenért, amit tettek, meg fognak lakolni. Én csak úgy összefoglalva magyaráztam el nektek ezt a dolgot. Én azt mondtam, csak az eljárásukat akartam felhasználni, hogy átlássam a xinxingjüket és hogy elrendezzem a helyzetüket és másfelől, hogy leteszteljem a tanítványokat, akik el kell érjék a beteljesülést. Azonkívül ők a leggonoszabb élőlényeket használták fel és bomlasztó hatással teszik mindezt.

Mint Mester, én azt mondom, ámbár ez a dolog nagyon nagy démoni nehézségekbe ütközik, mivel ti egyidejűleg léteztek ezzel a Fá-val a Fá-helyreigazítás időszakában, viszont az emberek egy történelmi korszakban sem ütköztek ilyen nagy démoni nehézségekbe és a jövőben a művelésnél szintén sohasem fognak ebbe ütközni, természetesen ezek nem ti vagytok, hanem a jövendő emberek, hiszen ők csak személyesen, egyénileg fogják művelni magukat, ti a Fá-val vagytok összekötve.

Nagyon sok ok létezett, amiért az utóbbi évben nem beszéltem. Miközben nem beszéltem, láttam, hogy a tanítványok nagyon jól cselekedtek, vagyis, ámbár nem voltam jelen, mind jól tudták csinálni. Nagyszerű! Egyfelől művelőnek tekintettétek saját magatokat, másfelől következetesen védelmeztétek a Dáfá-t. Valóban nagyszerű! Ez azért van így, mert ti már a Fá-ban vagytok, ti saját magatokat művelőnek tekintitek. Ez olyan valami, amit egy hétköznapi ember nem tud megtenni, egy hétköznapi ember ezt semmiképpen nem tudja megtenni. Ez egy olyan dolog, ami még nem történt meg az emberiséggel a történelem folyamán. Nem beszélve arról, hogy a régi erők, akik szeretnének minket szabotálni, romokba akarnak dönteni, a történelemben sohasem létezett ilyesvalami, hiszen az embernek nincs is meg ez a képessége. Bárki is üldözi a Dáfá-t, olyan ő, mint egy ember, aki az istenségekkel harcol, a végérvényes eredmény nyilvánvaló. Ezeknek az eseményeknek a során a tanulóink megértése, felfogóképessége magától értetődően tisztább lett. Különösen a démoni nehézségek kezdeti idejében voltak nagy különbségek. Egyeseket megrázták, sokkolták, egyesek azt fontolgatták: Milyen ember Li Hongzhi? Egyesek azt mérlegelték, hogy ez a Fá igaz, jóravaló vagy sem? Az emberek összes gondolatára irányulva, minden oldalról meg lett vizsgálva. Teljesen mindegy, hogy milyen érzülettel, ragaszkodással jöttél a Dáfá-hoz, ennek az érzületnek a tekintetében meg lettél vizsgálva. Némelyik jónak találta a Dáfá-t ebben vagy abban a tekintetben, a mai vizsga viszont kegyetlen, hiszen semmilyen emberi érzületet nem szabad a mennybe vinni.

Én mondom nektek, a történelem folyamán, mindegy hogy ennél vagy annál a művelésnél, az emberek sohasem művelték magukat sikeresen (készre), mivel a mellék-ősszellem nem jön a három világkörbe és a három világkörön kívül irányítja az emberi testet mikroszkopikusan. Ha egy ember vissza szeretett volna térni, ez egyáltalán nem volt lehetséges. A történelemben ez még sohasem fordult elő. De a mai Fá-helyreigazításnál – nem azért mert nektek olyan nagyszerű sorskapcsolataitok vannak, viszont ez nem is csak véletlen, hiszen ti rábukkantatok erre – a művelés által ti valóban visszatérhettek. (taps)

Ha egy istenség, teljesen mindegy, hogy milyen szintről jön, belépett a három világkörbe, sohasem fogja megkapni a lehetőséget, hogy visszatérjen, ez abszolút így van. Ez szintén egy olyan dolog, amit a történelemben senki sem mert felfedni, hiszen arról van szó, hogy az emberek nagyon gyorsan eljuthattak volna a megsemmisülésükhöz. Ha az emberek megtudták volna az igazságot, egy reménytelen élet minden gaztettre képes lett volna. De a mi Dáfá-nk megtette ezt, mi is megtehetjük ezt és ezt a hatást céloztuk meg, ezért mondtam el nektek ezt az igazságot. (taps)

A mi tanulóink valóban nagyszerűek! Az utóbbi időben sokat tettetek a Fá-helyreigazításért, amit tennetek kellett. Ebben az időben sokan közülünk nagyon sokat dolgoztak, hogy az embereknek tisztázzák az igazságot. Dáfá-tanulóként, ezen világegyetem Dáfá-jának egy részecskéjeként, így kell cselekedjetek, ha az emberek szabotálják a Fá-t. Természetesen senki sem szabotálhatja ezt a Fá-t. Hiszen a világegyetem Fá-ja hogyan lehetne szabotálva az emberek által? Senki sem szabotálhatja. De hogyan kellene te cselekedjél tanulóként, egy részecskeként, ha valaki üldözni akarja ezt a Fá-t? Nem kellene elmeséld az igazságot, hogy ezáltal tudják, mi történik? Ez a te saját szemszögedből van nézve, te a Dáfá egy részecskéje vagy és így is kell cselekedjél.

Egy másik szemszögből nézve, mondom nektek, tekintettel mindarra, amit ti ma tettetek, az összes istenség a világegyetemben, teljesen mindegy, hogy már helyre lett igazítva vagy sem, ők mindannyian azt mondják, hogy mi hihetetlenül könyörületesek vagyunk. (taps) Abban az időben, amikor a gonosz mindenhol mindent elárasztott, tudjátok ti, hogy a gonosz híresztelésektől és a világraszóló csalárd hazugságoktól hány ember lett megtévesztve és kezelte gyűlölettel a Dáfá-t és a tanulóinkat? Az ilyen emberek a jövőben garantáltan ki lesznek selejtezve. Ámbár ez így van – de ha mi az igazság tisztázása által elérjük, hogy világos lesz számára az igazság és elengedi a korábbi felfogásait és gonosz gondolatait, akkor meglehet, hogy meg lesz mentve. (taps) Hogy mi tisztázzuk az igazságot az embereknek a világon, ez nem politikai harc vagy nem egy olyan tevékenység, ami egyes dolgokra irányul. Én mondom nektek, ez a ti Könyörületességetek, ti tényleg azon vagytok, hogy megváltsátok a jövendő embereket! Ha ennek az embernek nem lesznek megváltoztatva a gondolatai, gondoljatok bele, többé már nem menthető meg. Én úgy gondolom, tanulóként és művelőként a Könyörületesség szemszögéből is ilyesvalamit kell tenni. Ha egy embernek elmeséljük az igazságot, ezt elmondjuk neki, szintén azon vagyunk, hogy megmentsük őt.

Azonkívül szeretném kihasználni ezt az alkalmat, hogy szívből megköszönjem az USA és Kanada kormányainak a különböző szinteken az általuk adományozott elismeréseket számunkra és számomra! (taps) Ezen speciális állapot miatt nem fejezhetem ki nekik egyenként a köszönetemet, de én el fogom hozni számukra a jövendő boldogságot. (taps) Úgy tűnik, hogy mi a világi emberek támogatásáért könyörgünk, ezek a világi emberek oldalának a gondolatai, amelyek az emberek között jelennek meg, a másik oldalon ez fordítva van. Aki a Dáfá-t támogatja és a Dáfá-t pozitívan terjeszti, azon van, hogy megteremtse saját maga számára életének a létezését a jövőben és hogy lefektesse az alapot, hogy a jövőben megkapja a Fá-t. (taps)

Nagyon sok mondanivaló van, én nem szeretnék túl sokat beszélni. Ki fogok választani egy időpontot, hogy színre lépjek és csakugyan világosan elmagyarázzam nektek mindezen események okait és kihatásait. (taps) De én mondom nektek, minden tanulónak, aki színre lépett, a Mester köszöni nektek! (taps) Nagyszerű! (taps)

Mindenki közülünk azon van, hogy olyan dolgokat tegyen, hogy helyreigazítsa és terjessze a Fá-t és hogy tisztázza az igazságot, mi nem avatkoztunk be a politikai harcba. Mindegy hogy mi a Mennyei Béke terére megyünk vagy Zhongnanhai-ba megyünk vagy különböző környezetekben tisztázzuk az embereknek az igazságot. Hiszen ha a gonosz nem üldözött volna bennünket, egyáltalán nem magyaráztunk volna az embereknek semmiféle igazságot. Nem is véljük úgy, hogy mi zavarunk valakit, ha kérvényeket nyújtunk be és tisztázzuk az igazságot. Az ember alapvető joga, hogy megengedjék, hogy kimondja, ha igazságtalanul van kezelve.

Magától értetődően ezen esemény által mi világosan megláttuk mindegyik tanuló xinxingjének a helyzetét. De mindenesetre ennek az eseménynek a kezdetén ti a meggondolásnak egy komoly folyamatát éltétek meg, mindez nem téves. Hiszen egy ilyen alkalom, esély lett adva nektek, hogy megfontoljátok: Li Hongzhi milyen ember tulajdonképpen? Ez a Fá igaz, becsületes vagy sem? Aki kijött az emberből (felülemelkedett az emberi léten) és máig kitartott, én mondom nektek, ti győztetek. (hosszú taps) Ti már mind tudjátok, akkoriban a gonosz erők valóban mindenhol jelen voltak, nagyon nagyok, az ilyen dolgok már mind meg lettek semmisítve. (taps) Ami megmaradt, az csak a gonosz emberek színjátéka. Azonkívül az összes ember, akinek őszinte gondolatai vannak, én nem a mi tanulóinkra gondolok, minden hétköznapi ember, akinek őszinte gondolatai vannak, ezen esemény ellen kezdett lenni. Hiszen korábban az emberek a gonosztól lettek akadályozva. Miután ez a gonosz el lett távolítva, az emberek felébredtek, ők azon vannak, hogy mindezt újonnan ítéljék és tekintsék meg. A hazugságok és a csalárd színjátékok egymásután lesznek leleplezve. (taps)

Tulajdonképpen nagyon sok mondanivalóm van számotokra, talán nektek is nagyon sok kérdésetek van, amit meg akartok kérdezni tőlem: Helyes-e, ezt ezen a módon csinálni vagy helyes-e azon a módon csinálni? Én mondom nektek, nagy vonalakban, mindent összevéve ti mindent helyesen csináltatok. Ami a részleteket illeti és még egy pár egyedi kérdést, amelyek nem lettek pontosan megragadva, úgy gondolom, a beteljesülésetekhez vezető úton ti mindent jól fogtok csinálni. (taps) Hiszen több mint egy éve már, a gyakorlat bebizonyította, hogy ti valóban nagyon jól cselekedtetek, mikor én nem voltam jelen, valóban nagyon jól, kimagaslóan jól! (taps) A pár probléma, ami fellépett és a személyes problémák nem a Dáfá-t képviselik. Ezek szintén el lettek rendezve, úgy is lehet mondani, hogy ezek elkerülhetetlenek, valójában szintén el lettek rendezve. Mikor, ki miként viselkedik, mikor mit tesz egy ember, beleértve a fogolytáborokat, korábban mindig nagyon jól viselkedett, a végén áttért az ellentétes útra, többé már nem tanul és nem gyakorol, sőt még másokat is lebeszél közülünk, gondoljatok csak bele, lehet-e az véletlen? A dolgoknak talán egyike sem véletlen, mivel te művelőként a művelési folyamatban az utolsó lépésig nem leszel elválasztva az alapvető vizsgától. És a Dáfá-tanulóink közül, akik tényleg művelik magukat, egyetlen egy sem esett le a megpróbáltatásnál.

Én itt abbahagyom a beszédemet. Alkalomadtán kimerítőbben fogom elmagyarázni nektek. (taps) Akár azokról van szó, akiknek az élete el lett véve a gonosz erőktől, akár azokról, akik a fogolytáborokban találhatóak vagy el lettek ítélve, akár azokról, akik különböző körülmények között szenvedtek vagy kényszerítve vannak, hogy elhagyják az otthonukat és a külföldön élő tanulóinkról és a más környezetekben, közegekben élő tanulóinkról, minden amit ti a Dáfá-ért tettetek, már megalapozta a ti méltóságos erényeteket. Tegyétek meg az utolsó lépést a végéhez, én remélem, hogy jobban csináljátok és valóban eléritek a beteljesülést! Köszönöm nektek! (taps)

Megjegyzés: Mint szoktuk, kérjük a tanulókat, mihelyt a Mester egy műve megjelent hivatalosan, hogy semmisítsék meg az összes anyagot, mint hangszalagfelvételek és videofelvételek, hogy a Dáfá helyes terjesztése biztosítva legyen.

A Minghui Net szerkesztősége
2000.11.02. (azon a napon, amelyiken a fenti cikk megjelent)

 

A Fá magyarázata Li Hongzhi Mester által a Nagy Tavak konferenciáján Észak-Amerikában

Ti valóban kitettetek magatokért! (erős taps)

Nagyon örülök, hogy láthatlak benneteket. Egy évvel ezelőtt még mások voltatok; egy ilyen kemény megpróbáltatás által – talán ti ezt így nem vettétek észre, de én látom, hogy többé már egyáltalán nem ugyanazok az emberek vagytok. Mi mindannyian a legkeményebb megpróbáltatást éltük át, amelyik valaha létezett a történelemben, és egy gonosz megpróbáltatás volt. Ha mi régebben tettünk valamit, arra gondoltunk: Hogyan tanuljam a Fá-t jobban, hogyan végezzem a munkát a Dáfá számára, hogyan emelhetném meg magamat és hogyan csinálhatnám jobban. Mindig az az érzésünk volt, hogy mi Dáfá-t tanulunk és nem az, hogy mi a Dáfá egy eleme, része vagyunk. Miután átéltétek ezt az évet, megállapítom, hogy ti teljesen meg vagytok változva; többé már nincsenek meg a korábbi gondolataitok. Mindegy, hogy mit tesztek a Dáfá számára, és mindegy, hogy mit csináltok, a Dáfá-ba helyeztétek magatokat. Többé már nincsenek meg a korábbi gondolataitok, nevezetesen: Mit tehetnék én a Dáfá-ért vagy hogyan emelhetném meg magamat. Teljesen mindegy, mit tettetek, nem gondoltatok arra, hogy valami a Dáfá-ért lenne téve és milyen lenne a Dáfá-ért megtenni, illetve hogyan kellene jobban csináljátok ezen Dáfá számára. Ti a Dáfá-ba helyeztétek magatokat, így olyan vagy mint a Dáfá egy részecskéje, mindegy mit teszel, te úgy teszed, ahogyan pontosan tenni kell. Ámbár ennek még nem igazán vagy tudatában vagy nem tudod olyan világosan kifejezni szavakkal, valójában ti már így viselkedtek. Ez a legnagyobb változás, amit láttam rajtatok és ami fellépett nálatok ezután az egy év után. Vagyis, ti már teljesen a Fá-ban vagytok találhatóak. Ez különösen a sokéves tanulóknál ismerhető fel világosan. Hiszen korábban téged tanulóként lehetett megnevezni, és újabban én gyakran használtam a ,,tanítvány” kifejezést a ,,tanuló” helyett, ti ténylegesen nagyon erősen megváltoztatok. A Mesternek számotokra, mint művelőknek, nincs olyan sok hétköznapi emberi dicsérete és bátorítása, akármilyen jól is cselekedtetek. Mivel ti művelők vagytok, tudjátok, hogy mit kell tennetek.

Ami most történik, már nagyon régen el lett rendezve a történelemben; egy lépés sem ment el a téves irányba. Természetesen, ez az elrendezés a régi világegyetem magas lényei által lett elrendezve, éspedig a korábbi élőlények által a különböző szinteken, szintről szintre, szintről szintre, szisztematikusan lett elrendezve. Az ő céljuk is pontosan az volt, hogy megmentsék a világegyetemet, úgy vélik, mintha ők megtettek volna mindent, ami tőlük telik – a mai Dáfá számára, sőt még a Dáfá-tanítványok számára is, hogy mindezt jól csinálják és hogy teljesen elintézik ezt a dolgot, ők saját maguk így vélik. Ti emlékeztek, amikor én utolsó alkalommal San Franciscóban a Fá-t magyaráztam, azt mondtam, hogy senki sem elég méltó arra, hogy a kozmikus Dáfá-t a vizsgálópadra helyezze (vizsgálatnak, próbának vesse alá). Mert mindegy, hogy ennek az élőlénynek a világegyetemben milyen magas is lehet a látóköre és a szintje, ő egy élőlény a világegyetemben és az élőlény számára mindent a Fá alkotott meg. Ez azt jelenti, hogy még a saját életét (létét) is a Fá hozta létre; ennek ellenében hogyan szabadna a Fá-t csak úgy levizsgáztassa? De én a Fá-nak a korábbi elmagyarázásánál gyakran mondtam nektek, hogy korábban a kozmikus Fá-ról az élőlények nem szerezhettek tudomást és nem is volt szabad tudomást szerezzenek róla. Természetesen mi a hétköznapi emberek szavaival mondjuk ezt, mint például: Ha a világegyetem élőlényei tudták volna, hogy létezik Fá a világegyetemben, az sok problémát vonhatott volna maga után, miután a világegyetem összes élőlénye a felmérhetetlenül hosszú idő lefolyása alatt eltérült, elhajlott a Fá-tól. Egyes élőlények akkor megpróbálhatták volna, hogy megváltoztassák a Fá-t. Mivel megvan a képességük hozzá, talán mindezt megtehették volna. Ezért egyetlen élőlénynek sem szabad, mindegy hogy milyen szintről van, megtudnia valamit a kozmikus Dáfá létezési formájáról. Ez egy problémát vont maga után: Ők nem tudják, hogy a világegyetemben létezik Fá és ennek a kozmikus Dáfá-nak a világegyetemben való erőteljes terjesztését olyasminek tartották, mint az én tanúbizonyságomat és felismerésemet erről a Fá-ról. Azonkívül ők ténylegesen megtettek mindent, ami tőlük telt, ennek a dolognak a sikeréért, segíteni akarnak nekem, hogy mindezt beteljesítsem. De ez megint csak egy problémát vont maga után. Milyet? Az összes lény eltérült ettől a Fá-tól, ez azt jelenti, ha a szintjük és tisztaságuk az eredeti kozmikus Dáfá mércéjével van megítélve, ők többé már nem érik el a megkövetelt színvonalat. Így az összes elrendezésük és segítségük ebben az ügyben a legnagyobb akadállyá vált számomra. Hiszen akármilyen jól is szeretnék csinálni, ők nem fognak tudni túllépni a szintjükön. Gondoljatok bele, ha minden az ő elrendezésük szerint van csinálva, akkor nincs pontosan úgy, mintha egyáltalán nem is lett volna megcsinálva, még akkor is ha befejezték? Akkor is ha ők ezt véghez vitték, még mindig megmaradnak azok a szintek és az a mérce, és ez hogyan mehetne el? Ezért mindazt, amit elrendeztek és csináltak, nem lehet elismerni, ez így nem is tartható (érvényes).

Ez aztán egy komoly problémát okozott: Minden dolognak, amit ők elrendeztek, nemcsak hogy nem lehet semmilyen pozitív hatása a helyreigazításnál, hanem az még egy komoly akadállyá is vált. A gonosz színielőadás, ami ma a hétköznapi emberek társadalmában van bemutatva (játszódik le), szintén egy része a magasszintű élőlények elrendezésének, ez is a legnagyobb mértékben láthatóvá teszi, hogy a xinxingjük nem éri el a Fá mércéjét. A résztvevők életének és xinxingjének az állása, helyzete a különböző szinteken teljesen megmutatkozott. Ez egyidejűleg egy kedvező körülményt teremtett a Fá helyreigazítására. Miféle körülményt? Ha ezek az élőlények a Fá helyreigazítása közben nem mutatkoznának meg, akkor nagyon nehéz lenne különböző szinteken elhelyezni őket a xinxingjük helyzetének megfelelően; ez azt jelenti, hogy a Fá helyreigazításánál nagyon nehéz lesz. Tehát, ez azt jelenti: Minden, amit tettek, hogy a Dáfá-t vizsgáztassák, egy színielőadássá vált, ami teljesen felismerhetővé tette a xinxingjük helyzetét; ugyanakkor a tanulók rendelkeznek a rossz tényezőkkel is, amiket az életük hosszú folyamatában gyűjtöttek össze, és a karmával, amit az alacsony szinteken hoztak létre, mindezt el kell távolítani. Ez aztán ahhoz vezet, hogy a tanulók ebben a dologban szigorúan lesznek levizsgáztatva, próbára téve. A gonosz embereket használják fel, hogy engem megrágalmazzanak és hogy evvel megvizsgálják, hogy a tanulók állhatatosak-e a Dáfá-val szemben vagy nem. Így néz ez ki pontosan.

Éppen azt mondtam, hogy mindezt én nem ismerhetem el. Ezért el kell legyen távolítva, beleértve ezt a rosszat is. Tulajdonképpen ők úgy akartak kezelni bennünket, mint a korábbi vallásokat. Az elfajzott nézeteik ahhoz vezetnek, hogy ők indokoltnak tartják az istenségek üldözését a történelemben. Hogy Jézus a keresztre lett szegezve, ilyesmi már modellként szolgált arra, hogyan jönnek le a magasszintű lények, hogy embereket váltsanak meg. Hogyan mehetne viszont ez? Ez már önmagában véve romlottság! Egy istenség lejött, hogy embereket váltson meg, és az emberek keresztre szegezték az istenséget. Milyen nagy is az emberek bűne! A mai napig még mindig ezt fizetik vissza. De ezt nem csak az emberek tették, hanem ez a még magasabb élőlények romlottsága miatt lett okozva. Mindehhez nem merik elmondani, hogy saját maguknál sem stimmel már valami. Hiszen minden elfajul, úgyhogy ők eltérültek a Fá-tól. Így vált csupán ez fokozatossá. A történelemben egy élőlény sem merte ezt megérinteni, bármilyen szintről. Minden dolog keresztül-kasul fekvő és nagyon bonyolulttá vált tényezők által van meghatározva. Mindezek a tisztátalan dolgok el kell legyenek távolítva, kivétel nélkül eltávolítva!

Ez a gonosz ugyan a hétköznapi emberek társadalmában mutatkozik meg, ugyan úgy tűnik, hogy a gonosz emberek okozták ezeket a démoni nehézségeket az én Dáfá-tanítványaim számára, de valójában a különböző szintek elfajult élőlényei vettek részt ebben. Evvel a romlott élőlényekre gondolok. Az élőlények többsége nem vett részt ebben, de ők sem tiszták többé. Mind az újólagos helyzet-meghatározás folyamatában találhatóak a Fá helyreigazítása közben. Szintén fennmaradt még egy nagyon komoly probléma. Hiszen már ezeknek az eseményeknek a kezdetén mondtam nektek, hogy egy élőlény sem alkalmas arra, hogy a mai embereket megváltsa; egy Fá sem válthatja meg a mai embereket; senki sem tudja a mai embereket megváltoztatni. Mit jelent ez? Én mondom nektek, a mai emberek az elfajult gondolataikkal nem vehetik észre, mivel az emberek lénye is megváltozott. Teljesen mindegy, milyen művelési forma van alkalmazva, te csak azt változtathatod meg, aminek a tudatában van, de a lényének az elfajulását nem. Ezért nem változtathatták meg az elmúlt évben a tanulók alapvető dolgát (természetét), teljesen mindegy, milyen módszereket is alkalmaztak és milyen szörnyűek is voltak azok. Végezetül egyik sem érte el közülük a célját. Hogy a tanulók elérjék a mércét és az ő követelményeiket, a gonosz élőlényeket használták fel, hogy a tanulókat kegyetlenül összeverjék; már kimerítették a leggonoszabb módszereket, mégsem tudták elérni a céljukat. Azután fel lettek ingerelve és uszítva és még kegyetlenebbül bántak a tanulókkal. Végezetül nem tudták elérni a céljukat, de azt mondták, már kimerítették volna a lehetőségeiket. Milyen gonosz! De mikor megtörtént a rossz, a különböző szintek élőlényei a grandiózus világegyetemben nem érzékelhették ezt. Hiszen minden élőlény az elfajulás folyamatában található.

Hogy ők nem tudták elérni a céljukat, nem azt jelenti, hogy a mi tanulóink többé nem csinálhatják meg. A Fá helyreigazításánál mindenkit lehet hagyni, hogy elérje a mércét. Én már régen megmondtam nekik, hogy nem így kellene csinálják. Minden élőlényt – emberekről nem szükséges beszélnünk – teljesen mindegy, milyen magas(szintű) egy élőlény, ameddig ő egy élőlény a világegyetemben, a Fá helyreigazításánál a lényétől kezdve, az életének eredetétől kezdve és minden tényezőtől kezdve, amelyekből az élete áll, helyreigazíthatok, kijavíthatok, eltávolíthatom a tisztátalanságát és megváltoztathatom. Én megmondtam nekik, hogy nem kellene így csinálják. A Fá el lett nekik magyarázva, de ők nem hallgatnak erre, mivel nem hisznek mindebben az valóságban. Megtették ezt és ez az ő bűnük. Most is még mindig azt gondolják: Mi már minden tőlünk telhetőt megtettünk, hogy segítsünk neked; hiszen ez egy olyan nagy Fá, érinti a jövendő világegyetem biztonságát, ezért az nem megy, ha a tanítványaid nem érik el a mércét; az nem megy, ha egy ilyen nagy Fá nem állt ki ilyen nagy megpróbáltatásokat. Így gondolkodnak. Ebből az okból kifolyólag a mérce feltétlenül el kell legyen érve, különben ők inkább mindent szétrombolnak. Ezért a történelemben még sohasem létezett egy olyan vizsga, próbatétel, mint az, amely előtt a Dáfá-tanítványok állnak. Hiszen tudjátok, hol létezett vajon egy ilyen modern propagandagépezet a történelemben? Mindenütt jelen van. Hol léteztek ilyen modern szállítóeszközök? A Föld ezáltal sokkal, de sokkal kisebb lett. Következésképp ez a legkegyetlenebb üldözés, amelyik valaha is létezett a történelemben. Azonban mindaz, amit a tanulók tettek tekintettel a gonoszra, a Fá helyreigazításáért és a Mesterért a legjobb, mivel ezáltal ti valóban megmutattátok, hogyan hárítjátok el a gonoszt. Azonkívül ők kizárólag a legromlottabb élőlényeket használják fel, hogy mindezt megcsinálják. Minden élőlénynek a világegyetemben újólag meg lesz állapítva a helye, helyzete, az emberek nem méltóak arra, hogy ezt a Fá-t vizsgáztassák, az istenségek úgyszintén nem. Aki megérinti, az bűnt követ el, mindezt ők is látták.

Ha az ő összes elrendezéseik nincsenek elismerve, akkor ez azt jelenti, hogy azok a tanulók is, akiknek nem volt jó a magatartásuk, a beteljesülés felé kellene haladjanak? Nem. Ha ez az esemény nem következett volna be, nekem lett volna egy jó megoldásom minden élőlény számára, úgy hogy ők mind elérhették volna a beteljesülés mércéjét. Ezek a gonosz démoni nehézségek azonban felmerültek. A tanulók többsége különböző módon kiállt, hogy igazolja a Dáfá-t, hogy ismertesse az igaz tényeket, eseményeket és hogy megmentse és megváltsa az embereket a világon. Egyeseket letartóztattak, megvertek vagy halálra kínoztak. A tanulók a halálveszély ellenére ki mertek állni, színre léptek és így messzemenően lemondtak mindenről; mindazt a nagyszerű dolgot megtették, amit a Dáfá-tanítványok meg kell tegyenek. Ezzel ellentétben hogyan lehetne azokat, akik nem álltak ki, akik elrejtőzve maradtak vagy még a felismerésüknél fogva a gonosz oldalán állnak, továbbra is Dáfá-tanítványoknak nevezni? Azok is Dáfá-tanítványok még, akik a meglátásukkal a gonosz oldalán állnak, amelyik a Dáfá-t üldözi és rosszat tesznek? Birtokolják ők szintúgy a hatalmas erényt, hogy eljussanak a beteljesüléshez? És azonkívül: istenségek nem fognak úgy viselkedni, mint az emberek. Például egyes tanulókat elfogtak, és mikor a szörnyű kínzást többet nem bírták elviselni, egy megbánás-nyilatkozatot írtak. De a szívükben úgy gondolták: Mindezt csak azért teszem, hogy becsapjam őket. Ha szabadon eresztenek, tovább gyakorlok; továbbra is ki fogok állni, hogy helyreigazítsam a Fá-t; újra a Mennyei Béke terére megyek. De ez nem megy. Hiszen ez a nézet is csupán akkor keletkezett itt az embereknél, miután minden megromlott; és az istenségek nem viselkednek így, nekik nincsenek ilyen gondolataik; ők teljes bizonyossággal tovább járják az utat, amit helyesnek tartanak és amelyen elindultak.

Sok mindent nem lehet az emberi nyelvvel világosan elmagyarázni. Így például sok tanuló kérdez meg engem: Tanár, miért nincs vége egy picikét hamarabb ennek a dolognak? A fájdalmak közepett sokan fognak így gondolkodni: Jussunk el már gyorsabban a beteljesüléshez, fejeződjön már be gyorsabban a dolog. Valójában mindez ragaszkodás. Éppen mondtam, ők elérhetik a célt, hogy a tanulókat ezen a módon vizsgáztassák, mivel a tanulók saját maguk kell emelkedjenek és az utolsó karma is el kell legyen távolítva. Miközben az életed mindinkább a felszín felé fejlődik és egy istenséggé válik, te semmit sem adsz cserébe; a további emelkedésednél nem építed fel a saját hatalmas erényedet. Hogyan mehetne ez? Én megint csak arra használtam fel mindezt, hogy a tanulók felépítsék a hatalmas erényüket, miközben azok az élőlények felismerhetővé teszik a xinxingjüket. Vagyis, mint mindig is: Mindegy, hogy milyen nagyok is lehetnek a fájdalmak, amiket egy élőlény a hétköznapi emberek társadalmában viselt el, én mondom nektek, ez nem áll helyes arányban a gyümölcshelyzetetekhez a beteljesülésetek után, valóban nincs a helyes arányban! Gondoljatok bele, korábban egy művelő egy élet hosszán át kellett művelje magát vagy akár még több életen keresztül, de ma mi már néhány év alatt eljuttatjuk az embereket a beteljesüléshez; a folyamat, amiben te valamit elviseltél, csak egy szempillantás, azonkívül az idő fel van gyorsítva. Később visszatekintesz: ha te eljuthatsz a beteljesüléshez, észre fogod venni, hogy ez egyáltalán semmi nem volt, olyan, mint egy álom.

Viszont minden, amit a mi tanulóink e folyamat közben tettek, valóban nagyszerű. A legnagyszerűbb nálatok az, hogy lépést tudtok tartani a Fá helyreigazításával. Előbb én azt mondtam, mindezeket a gonosztetteket a hétköznapi emberek között a világegyetem legromlottabb, legzüllöttebb élőlényei hajtották végre, akik be lettek engedve a hétköznapi emberek társadalmába. Hagyták őket behatolni a három világkörbe, pontosan azért, hogy felhasználják őket. A magas lények nem saját maguk viszik véghez a hétköznapi emberek gaztetteit, hanem az alantas gonosz élőlényeket és a gonosz embereket használják fel, hogy ilyesvalamit tegyenek. Ezért mindez különösen gonosz.

Ami a Kínán kívül élő tanulóinkat illeti, úgy egyesek azt gondolják: Mi Kínán kívül tartózkodunk és nem szenvedünk el olyan nagy fájdalmakat, mint a tanulók Kínában, azt jelenti ez, hogy a beteljesüléshez vezető úton mi rosszabbak vagyunk ebben, mint a Kínában élő tanulók? Ez nem így van. Hiszen mi egy egységet képezünk, mindegy hogy a tanulóink Kínában vagy azon kívül tartózkodnak; ennél az eljárásnál mindenesetre egyesek ezt kell tegyék és mások azt kell tegyék. Hiszen ez a Fá vonatkozásában egy vizsga. Mindegy, akárhol is vagy vagy akármit is teszel, te azáltal emeled meg magad, amit neked tenned kell. Már megvan az oka annak, amit valaki csinál. Semmiféle különbség nem létezik a szint és az út vonatkozásában, amelyik a beteljesüléshez vezet; ahova tartozol a beteljesülésednél, garantáltan oda fogsz menni. Mi azt mondjuk például: A gonoszok a szárazföldi Kínában olyan komisznak és mérgezőnek mutatkoznak meg; a tények feltárása nélkül a Kínán kívül élő tanulók által és az ő támogatásuk nélkül a Kínában élő tanulók számára, gondoljatok bele, akkor a gonoszok nem még lelkiismeretlenebbül jártak volna el? Ez nem így van? Ezért minden, amit a tanulóink a Fá igazolásánál tettek, hatékonyan leplezte le és akadályozta a gonoszt, egyidejűleg támogatta a tanulóinkat a szárazföldi Kínában. Bármit is csináltatok, mindegy, hogy te a Mennyei Béke terére mentél, más helyzetekben az embereknek az igazságot magyaráztad el vagy te külföldön terjesztetted a Fá-t és leleplezted a gonosz igazi arcát, mindez nagyszerű, csodálatos; hiszen ti egy egység vagytok. Természetesen voltak tanulók, akik Kínába mentek, akik a mennyei Béke terére mentek, ez nagyszerű, a Mester azt mondja neked, hogy ez csodálatraméltó. De, más szemszögből nézve, a Mester kijelenti: A külföldön élő tanulók lehetőleg nem kellene Kínába menjenek, hiszen szükség van rád, hogy leleplezzük a gonoszt. Korábban sokan kérdeztek meg és írták fel egy cédulára: Tanár, miért az USA-ban kaptuk meg mi a Fá-t? Miért külföldön kapni meg a Fá-t? Ez most nem lett egyértelműen (tulajdonképpen) világos? Ha ti ezt itt nem tettétek volna meg, akkor a Fá helyreigazítása közben nem lett volna minden hiányos, befejezetlen? Te éppen itt kell jól csináljad azt, amit csinálnod kell, azért kaptad meg a Fá-t külföldön. Ha ti mind visszamentetek volna Kínába, ki intézte volna akkor a Fá-helyreigazítás ügyét, ki leplezte volna le a gonoszt és csökkentette volna le a tanulók üldözését Kínában? A tanulók csodálatraméltóak, valóban csodálatraméltóak! A legjobbat hoztátok ki magatokból annál, amit tennetek kellet. Teljesen mindegy, hogy Kínában vagy külföldön tartózkodik, ugyanaz mutatkozik meg. Mindkét esetben létezik a különbség, hogy ki tud-e lépni a nyilvánosság elé vagy sem, hogy odaadja-e az egész szívét a Fá helyreigazítása ügyének vagy sem; csak a környezet más. Ami azt illeti, hogy a tanulóink közül egyesek nagyon nagy szenvedéseket viseltek el vagy még az életüket is elvesztették, erről később fogok beszélni veletek. Ha az igaz arculat napvilágra kerül, aha, így van ez tulajdonképpen. Én éppen mondtam, hogy mindennek megvan az elrendezése.

Abban a kérdésben, hogyan magyaráztuk el az embereknek a világban az igaz körülményeket, ti nagyon jól csináltátok. Ugyanakkor én azt mondom nektek, hogy ez a dolog nagyszerű és könyörületes, együttérző is. Úgy néz ki, mintha mi egy szórólapot adtunk volna egy hétköznapi embernek, úgy néz ki, mintha egy tényállást magyaráztunk volna el a hétköznapi embereknek, én mondom nektek, miután a Fá-helyreigazítás ügye a végéhez ért és az emberiség belép a következő periódusba, azok az emberek, illetve élőlények, akiknek a feje ,,a kozmikus Dáfá nem jó”-val van tele, lesznek az elsők, akik ki lesznek selejtezve, hiszen ők még rosszabbak, mint a nagyon rossz élőlények, és ők a kozmikus Fá ellen vannak. Ha tehát mi az igaz körülmények tisztázásánál egyes emberek rossz gondolatait eltávolítottuk, akkor legalábbis ebben az egy tekintetben nem mentettük meg őket? Hiszen miközben ti az igaz körülményeket tisztázzátok, egyes emberek megkapják a Fá-t, ez nemcsak a bűneiket távolította el, ugyanakkor meg lesznek váltva. Akkor ez nem azt jelenti, hogy ti egy még könyörületesebb dolgot tettetek? Valami még nagyobbat és még jobbat? A különösen nehéz körülmények között mi mégis ilyen könyörületesek tudunk lenni, miközben a legesleggonoszabbak lelkiismeretlensége elérte a csúcspontját; ez a legnagyszerűbb istenségek magatartása. Akkor, amikor a szenvedésünk a legeslegnagyobb, mi még mindig képesek vagyunk arra, hogy megmentsük a többieket. (taps) Ez nem a politikába való beavatkozás és még kevésbé a hétköznapi emberek ügyeibe való beavatkozás, hiszen az nem helytelen, ha mi a hétköznapi emberek eljárási módját használjuk, hogy leleplezzük a gonoszt. Mindezt mi nem személyes célok miatt csináltuk, még kevésbé a hétköznapi emberek valamelyik szervezete számára, hanem hogy igazoljuk a Dáfá-t; mi azért leplezzük le a gonoszokat, hogy felhagyjanak azzal, hogy üldözzék a Dáfá-t és a tanulókat.

Művelőként régebben tulajdonképpen egyáltalán nem törődött azzal, amit a hétköznapi emberek gondoltak. Hogy te jónak vagy rossznak tartasz engem, – ezek csak a hétköznapi emberek gondolatai, egy művelő számára ez mindegy. Hiszen kit érdekel az, amit a hétköznapi emberek gondolnak? Én saját magamat művelem; ha eljutottam a beteljesüléshez, elmegyek; én olyannak hagyom a hétköznapi embereket, mint amilyenek ők lenni akarnak; ha az embernek bűnei vannak, akkor elviseli azokat; ha tovább nem megy már vele a dolog, akkor hát ki lesz selejtezve a történelem által, régebben pontosan így volt. Azt a Könyörületességet, amit a mi Dáfá-tanítványaink mutatnak, az összes korábbi élőlény sohasem érte el a művelés közben. Dáfá-tanítványként, egy nagyszerű könyörületes emberként, az emberi társadalom összes adottságai között a legnagyszerűbb, a legkönyörületesebb, egy előnyt jelent az élőlények számára. Az igazság tisztázásánál az eseményekről talán nem így kellene legyen? Ti ezt pontosan így csináljátok; ez egy Dáfá-művelő Könyörületessége és nem a hétköznapi emberek valamilyen cselekedete.

Van itt még valami. Ti korábban hallottatok engem a földönkívüliekről beszélni. Egyes újságírók, akik nem értették meg vagy még csak jó szándékaik sem voltak, ezt arra használták fel, hogy valamit kiagyaljanak. Én nem törődök azzal, amit az újságírók mondanak, én azt teszem, amit tennem kell; a jövőben ezt tudni fogják az emberek. Én elmagyarázhatom ezt itt nektek, hiszen ti Dáfá-tanítványok vagytok. Valójában a földönkívüliek a földgolyó igazi urai. Mindegy milyen periódusban, ilyen élőlények léteztek ezen a helyen, a földgolyón. Ti hallottátok, a Bibliában az áll, hogy Jehova azt mondta, ő a saját képére teremtett embereket; a sárga fajok szintén hallottak arról, hogy Nüwa embereket teremtett. Miért tették ezt ők? Ez sohasem létezett azelőtt a történelemben. Miért teremtettek ők embereket az istenségek kinézetével? Én mondom nektek, ha korábban emberek az istenségek kinézetével lettek volna teremtve, akkor ez a legnagyobb sértést jelentette volna az istenségekkel szemben, ez az istenségek legnagyobb megrágalmazása lett volna. Akkor tehát ennek a korszaknak az emberei miért lettek az istenségek kinézetével teremtve? Mivel Dáfá lesz majd széles körben terjesztve a történelem egy bizonyos periódusában; ennek a korszaknak az élőlényei méltóak kell legyenek arra, hogy hallgassák ezt a Dáfá-t; az egyáltalán nem megy, hogy egy csomó állat hallgassa itt a Dáfá-t. Ezért teremtették a mai embereket az istenségek a saját képmásukra. (taps) De az emberek teremtésének kezdeti szakaszában nem ti voltatok azok, és nem is a mai emberiség volt az; most csak az embereknek ez a bőre még az akkori, az akkori emberek pontosan (tényleg) emberek voltak. Ezért azok az emberek azokban a terekben (dimenziókban) tartózkodnak, amelyek kisebb részecskék egy rétegéből vannak összeállítva, nevezetesen a holtak birodalmában, ahogyan az emberek mondják; vagyis azokban a dimenziókban, amelyek alacsonyabbak mint a legnagyobb részecskék rétege. És ez a bőr felszínesen nézve még egy embernek a bőre, lényegében tekintve azonban ők mind többé már nem emberek. Az emberi bőr, amire az istenségek gondolnak, azonban nem az emberek bőrére vonatkozik, ahogyan az emberek gondolják, hanem az ember egészére, amelyik a legnagyobb részecskék rétegéből van összeállítva, beleértve a belső szerveket is.

Egyre kevesebb ember van a földön a régebbi időkből, hiszen ez az emberi bőr mind több és több magas élőlény által van elfoglalva; hiszen itt Dáfá van terjesztve és a magas élőlények mind látták, hogy ez egy esély az élőlények számára, hogy megmeneküljenek, és ez a legnagyobb biztosíték arra, hogy belépjenek a jövőbe. Azonban a régi élőlények szintén betervezték az elrendezésüket ennél a dolognál. Ők két csoportba osztották az élőlényeket, amelyek a világba jöttek, nevezetesen abba, amelyik megkapja a Fá-t, és abba, amelyik a Dáfá-nak démoni nehézségeket készít elő. Úgy vélték, hogy azok, akik démoni nehézségeket okoznak, a jövőben szintén el kellene jussanak a beteljesüléshez; hiszen ha nem okoznának démoni nehézségeket, a művelők nem juthatnának el a beteljesüléshez. De nálam többé már nem érvényes ez az alapelv; ez ugyan lehetséges, ha valamilyen élőlény a világegyetem valamelyik periódusában idejön, hogy embereket váltson meg; de többé már nem megy a Fá helyreigazítása közben. (taps) Miért nem megy ez akkor? Gondoljatok bele, az egész világegyetemben az összes élőlény újólag be lesz sorolva a xinxingjének helyzete szerint, hova kellene akkor tehát elhelyezni a gonosz élőlényeket, amelyek a Dáfá-t üldözik? Lehetnének hasonlóak a beteljesült élőlényekhez? Egy szintre lehetne őket helyezni a nagyszerű istenségekkel? Ez egyáltalán nem megy.

Ezt a pontot ők nem hitték el a kezdetén. Most ezt világosan látták, akkor ez egy ennek megfelelő problémát von maga után. Milyen problémát? Nevezetesen 50%-a az emberiségnek meg fogja kapni a Fá-t, és ez több milliárdnyi ember. Azonban ők nem mind olyan szerencsések, nem lehetnek Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazítás idejében. Ez azt jelenti, hogy az emberiség következő korszakában fogják tanulni és megkapni a Fá-t. De ebben a korszakban akkor már nem lesz többé olyan egyszerű, megkapni a Fá-t: Minden ember rendelkezik egy könyvvel, de ha a gondolataiban egy picit is hiányt szenved, akkor nem kaphatja meg a Fá-t. Ez a következő korszak ügye. Mivel sok élőlény látta a Fá helyreigazításának a valódi helyzetét, ők és szintén sok ember is – mivel az emberek is rendelkeznek a saját tiszta oldalukkal – nem akarnak többé már semmi rosszat tenni. Ők szintén pozitívan fogják megkapni a Fá-t, ez körülbelül 20 – 30%. Tehát ez azt jelenti, 70 – 80%-a az emberiségnek fogja megkapni a Fá-t a jövőben, éspedig pozitívan megkapni a Fá-t, ők nem fognak a Fá-nak semmi démoni nehézségeket okozni. Ez a helyzet, hogyan fogják megkapni a Fá-t az emberek a jövőben. Tehát igazán sok ember fogja megkapni a Fá-t. Természetesen, annál, amit én most csinálok, – az esetben, ha új tanulók vannak, akik megkapják a Fá-t, akkor nagyon valószínűen ők  lesznek a hajtóerője, illetve elitcsoportja az emberek következő csoportjának, amelyik megkapja a Fá-t. Talán néhány tanítvány szintén észrevette: Miután egyes emberek megkapták a Fá-t, hazamentek és otthon gyakorolnak, többet nem jönnek. Úgy tűnik, hogy semmi többet nem lehet hallani ezekről az emberekről. Talán úgy van, mintha magok lettek volna elvetve, talán más okok léteznek. Mindkettő lehetséges. Ezért az, amit ti csináltok nagyszerű, csodálatraméltó. Az emberiség helyzete nagyon bonyolult, egy embert nem lehet csak egyszerűen kívülről szemlélni. A végén mindenki, aki a Fá helyreigazításának idejében rosszindulatúnak mutatkozott, meg fogja kapni azt, amit megszolgált; ez biztos. Hiszen minden élőlény helyzete újólag meg lesz állapítva. Már el lehet képzelni, hova lesz elhelyezve egy élőlény, amelyik a Dáfá-t szabotálja. A Fá mai helyreigazításánál minden meg kell feleljen az abszolút szigorú követelményeknek, minden abszolút helyes (őszinte, becsületes) kell legyen. Ez a különbség mindahhoz képest, ami régebben lett csinálva.

Konkrétan nézve: A tavalyi év (1999) ,,április 25”-től ,,július 20”-ig húzódó eseményeknél egyes tanulók kezdetben belsőleg gyakran ide-oda ingadoztak. Ez normális is volt. Pontosan mivel te egy hétköznapi ember gondolataival rendelkezel, tudod művelni magadat; pontosan mivel egy hétköznapi ember gondolatai vannak kéznél, fogsz ingadozásba jutni; mivel egy hétköznapi ember gondolatai vannak kéznél, határozhatod meg az ingadozásnál a helyes utat, amit járnod kell. Ez pontosan művelés. Ezért sokan közülünk ebben az időben elgondolkodtak arról: Az a Fá, amit tanulok, helyes vagy sem? Őszinte vagy sem? Milyen ember Li Hongzhi? Igaz az, amit a rágalmazó gonosz hatalom mondott? Ezeken a kérdéseken minden tanítvány elgondolkodott, többé vagy kevésbé ti mind elgondolkoztatok rajta. Ez is egy alkalom az elgondolkodásra, ami nektek lett adva. Ez nem volt hiba. Miután újra megnyugodtatok, elindultatok azon az úton, amit járnotok kell. Nem szükséges, hogy valamilyen szavakkal kifejezésre juttasd, mit ismertél fel, a magatartásod máris mindent bebizonyított. Te azért juthattál át a Dáfá-ban a mai napig, a magatartásod, hozzáállásod már bebizonyította, mit akarsz és művelőként milyen utat kell járjál. Minden tanítvány, akinek sikerült túljutnia, győznie, nagyszerű, mind csodálatraméltó. (taps)

Ezen eljárás közben a tanulók sok-sok konkrét problémába és nehézségbe ütköztek. A kezdeti időszakban nem tudták, hogyan kellene csinálják. Később fokozatosan világossá vált számukra, előretapogatózva rátaláltak és tudták, hogyan kellene csinálják. Különösen ezen szakasz közben nem mondtam én egyáltalán semmit, mert ha mondtam volna valamit, akkor ez többé már nem számított volna vizsgának. Ha nem számított volna, akkor két problémát vonhatott volna maga után: A régi erők minden lehetőségüket kimerítették volna, hogy szabotáljanak, ők egy eretnek, rossz Fá-nak tartották volna. Ez nagyon nagy nehézségeket okozott volna az én Fá-helyreigazításomnak és egy nagyon nagy káoszt támasztott volna az egész világegyetemben. Ez nem megy. És a második probléma, – a mindent elborító, lehengerlő heretikus rossz nagyon erős volt, különösen erős. Mi láttuk a fényképet, ami a Minghui-honlapon lett nyilvánosságra hozva; mi láttuk azon, hogy a földgolyó úgy néz ki mint a Sátán arca. De ez csak a karma megjelenési formája volt a földön. Hiszen a karma mindegyik részecskéje különböző karma-alakkal rendelkezik, és szintén rendelkezik egy alakkal az összformájában. Ez tehát a karmának az alakja. De az akkori eretnek rossz messzemenően, többszörösen túllépte az ilyen karmát. Sok szinten az élőlények számára szintén különösen rettenetes volt, nemcsak a földgolyó volt beborítva a rossz által. Ők úgy vélik, anélkül hogy ilyen nagy megpróbáltatásokat élt volna át, nem lehetne tehát egy ilyen nagy Fá. De azt is tudják, hogy az emberek tönkre lesznek téve, ha nem tudnak elviselni egy ilyen nagy nehézséget. Azonkívül azt is tudják, hogy a Dáfá-tanítványok csak nagyon nehezen juthatnak át ezen a nehézségen. Persze ők úgy gondolták: Ha tönkre lesznek téve, akkor hát tönkre lesznek téve. Sőt ők még engem is egy művelőnek tekintettek. Nézetük szerint pontosan egy ilyen nagy vizsga alá kell vetni, ha egy ilyen nagy Fá-t akar tanúsítani, bizonyítani és felismerni az ember. Gondoljatok bele, ezt könnyű mondani, valójában különösen szörnyűséges volt. Az akkori környezet nem leírható, különösen gonosz és rossz volt. Hiszen úgy a Kínában élő tanulóinknak, mint a külföldön élőknek is akkoriban mindnek az az érzésük volt, mind látták a rossz mértékét is, nevezetesen hogyan mutatkoztak meg a gonoszok az embervilágban. Felszínesen nézve úgy tűnik, mintha csak emberi magatartás lenne, valójában viszont ezek a rossz tényezők manipulálták az embereket. Már a kezdet kezdetén azon voltam, hogy ezt a dolgot a legeslegnagyobb fáradozással megsemmisítsem. Mindenesetre olyan mérhetetlenül nagy volt – hiszen akármilyen gyorsan is lett megsemmisítve, az eljárás, folyamat időt vett igénybe – kilenc hónapomba került, hogy megsemmisítsem. Ez még sohasem létezett, nagyon nagy volt. Mivel az eretnek rossz akkoriban túl nagy volt, a tanítványok számára lehetetlen volt, hogy elviseljék. Ha nem viselték volna el, nem számított volna számukra vizsgaként. Tehát az nem megy, hogy egyszerűen megsemmisítsd, még el is kell viselni. Mindenesetre én tudtam, hogyha a tanulók elviselték volna, akkor aligha tudtak volna még túljutni rajta. Ezért én csak azt engedhettem meg, hogy a tanulók azt a rosszat viseljék el, ami az embereknél mutatkozott meg. És a lényegét akkor én viseltem el. (taps) Az nem úgy van, hogy én itt elmesélem nektek, milyen nagyszerű a Mester, ez nem így van elgondolva. Én pontosan ezt az folyamatot magyarázom el nektek. Miután ez a dolog meg lett semmisítve, megváltozott a helyzet. Ez év márciusától kezdve fokozatosan megváltozott a helyzet. A rossz tényezők manipulációja nélkül a gonosz embereknek hiányzik a lelki támasz. Most úgy vélik, hogy már ki lett állva a próba a Dáfá számára. Mindez már szintén a végső szakaszban található. Csak még léteznek egyesek, akik még nem léptek színre, nem álltak ki.

Természetesen léteznek még más okok is, miért nem mondtam én semmit. Egyik ok az, hogy én is látni akartam, hogyan viselkednének a tanítványaim – ezek a nagyszerű istenségek, akik a jövőben beteljesülnek – ennél a jie-katasztrófánál. Természetesen léteznek még más okok is. De a démoni nehézség közben ti minden lépést személyesen tettetek, én egy szót sem szóltam, mindent összevéve nagyon helyesen, őszintén viselkedtetek. Nem lehet azt mondani, hogy minden egyes ember gondolatai százszázalékosan korrektek. De amit ti végezetül a viselkedésetek által megmutattatok, az nagyszerű, hiszen a Mester akkoriban nem volt ott. Ebben a tekintetben ez úgy van, hogy azok az élőlények, akik nekünk ezt a démoni nehézséget okozták, és a régi élőlények elnémultak a csodálattól és tisztelettől. Mindenen, amit nektek tennetek és elviselnetek kell, nyíltan és őszintén, csodálatraméltó módon jutottatok túl.

Természetesen, ámbár a helyzet továbbra is javul, az eretnek rossz végezetül még nem lett megsemmisítve, még megmutatkozik. Nem szabad lazítani. A dolgokat, amiket tennünk kell, még továbbra is és alaposabban kell véghez vinnünk. A beteljesüléshez vezető úton ti minden lépést valóban jól kell megtegyetek. Ne gondoljátok, hogy most egyszerűen csak egy vizsgáról van szó. Valójában ez összehasonlíthatatlanul nagyszerű, csodálatos hiszen ti azon vagytok, hogy igazoljátok a Fá-t, és ezt ti a legeslegnehezebb időszakban teszitek. Ne gondoljátok, hogy csak mert egyes dolgok úgy néznek ki, mint a hétköznapi emberek tevékenysége, ők saját maguk számára csinálják, a hétköznapi emberek céljáért; ti viszont a Dáfá-ért teszitek. A kiindulópont nem azonos. Ti művelők vagytok, a jövőben már látni fogjátok ezeknek a dolgoknak a nagyszerűségét. Ebben benne van foglalva a szentségesség, amiről ti most tudtok egyes dolgokat és amiről most ti nem tudtok egyes dolgokat. A hétköznapi emberek megjelenési formájából kiindulva, ti nem érzitek, hogy ez olyan nagyszerű, hiszen én nem engedhetem meg, hogy büszkeség és önelégültség keletkezzen nálatok. A Mester csak arra ösztönöz benneteket, hogy ti még többet fáradozzatok és minden lépést jól csináljatok. Ennek az egy évnek a folyamán mindenféle démoni nehézség adódott az igazság tisztázásánál, a művelési folyamatotok közben és a Fá megőrzésénél, ti sok különféle problémába ütköztetek, a saját megfontolásaitok, a saját döntéseitek által ti mindannyian átjutottatok, győztetek. A Mester nem hiába tette meg a dolgot; teljesen mindegy, mit is tett meg számotokra a Mester, kifizetődött! (tartós taps) Valóban csodálatos! (taps)

Ami a konkrét kérdéseket illeti, úgy majd találok időt alkalomadtán, hogy elmagyarázzam azokat nektek. Nem tudok részt venni minden Fá-konferencián. Minden alkalommal, mikor előlépek, egy célt követek. Az nem úgy van, hogy én könnyelműen mesélek nektek valamit, mindenekelőtt a mostani körülmények között. Tehát később én találni fogok egy időpontot, hogy pontosan elmagyarázzam nektek, ma már nem beszélek többet. Remélem, hogy a Fá helyreigazításánál és az eretnek gonosz leleplezésénél még jobban fogjátok csinálni. Ez szintén a műveléshez tartozik.

Ennyit mára. Köszönöm nektek. (taps)

2000.12.09

 

Tapasztalatcsere Kanadában

Köszöntelek benneteket mind! (taps)

Először is beteljesült és nagy sikert kívánok a konferenciánknak. (taps). Dáfá-tanítványként ti tudjátok, hogy a mostani művelés különbözik minden más valaha létezett műveléstől a történelemben, példa nélküli. Miért? Mert ti a Dáfá tanítványai vagytok. A történelemben az a fajta művelés egyedül a saját emelkedésre és a saját beteljesülésre szolgált, de nálatok nincs így. Tudjátok, a jövőben még nagyon sok ember fogja megkapni a Fá-t. Vagyis, miután a Dáfá terjesztve lett, két fokozatra lett felosztva. Az első lépcső abból áll, a Fá helyreigazítása közben a Dáfá-tanítványokat megalapozni. A jövendőbeli emberek művelésének egyáltalán semmi köze sincs a Fá helyreigazításához, náluk egyedül a saját emelkedésről és beteljesülésről van szó. Dáfá-tanítványként rátok viszont egy nagyszerű, fenséges történelmi küldetés van bízva, ez akkor többé már nem ugyanaz, mint egyszerűen csak saját magának művelődni. Ti meg kell őrizzétek, óvjátok a Fá-t, ti meg kell erősítsétek, nektek igazolnotok kell a Fá-t, mint ahogyan ti egy ilyen helyzetben, amelyikben a Fá üldözést szenved el, leleplezitek a gonoszt és jobban összehangoljátok a Dáfá-t – ez az, amit nektek tennetek kell. Ezt ti a gyakorlatban is nagyon jól csináltátok. Ezt nagyon tisztán látja a Mester.

Mivel mi egy ortodox Fá-t művelünk, mi mindennel, mindegy mit is csinálunk, könyörületességgel (együttérzéssel) szállunk szembe. Tehát, mindenben, amit a Fá megerősítése és a gonosz leleplezése közben együttérző lelkülettel (könyörületes érzülettel) tettünk, megmutatkozik a tanítványaink nagyszerűsége, kiválósága és Könyörületessége. És ami a gonoszt illeti, el kell már egyszer legyen távolítva, hiszen árt a világegyetemnek, árt minden lénynek. Vagyis: Ha ez a gonosz nem létezett volna, úgy nem is mutatkozott volna meg többé már a szükségszerűség, hogy helyreigazítsuk a Fá-t. Ilyesvalami tehát egy történelmi periódusban sem létezett, erre nincsen semmilyen példa, semmiféle összehasonlítási alap. Hogy ti mindezt jól meg tudjátok oldani, valóban megmutatja a Dáfá-tanítványok nagyszerűségét (kiválóságát); ezen kívül ez a becsületetekre, dicsőségetekre válik, hiszen a történelemben egyetlenegy élőlénynek sem volt ilyen esélye, ez az első alkalom. Az utóbbi két évben ti mind nagyon jól csináltátok, ezt már ismételten megemlítettem. Ezenfelül a tanulók nemcsak hogy jól csinálták ezt az ő összességükben a Fá-helyreigazítás folyamata közben, hanem kimondottan jól! Úgy a szárazföldi Kínában élő tanulók mint a szárazföldi Kínán kívül élő tanulók is nagyon jól csinálták; a Dáfá-tanítványok hatását teljes mértékben kibontakoztatták. Ti kihasználtátok a rendelkezésetekre álló képességeket és a saját adottságaitokat és megtettétek azt, amit hétköznapi emberek nem vihetnek véghez. Különösen azoknál, akik a Dáfá-ért elveszítették az emberi testüket, mutatkozik meg a nagyszerűség, kiválóság a Fá megerősítése, igazolása közben.

Eddig ti mind nagyon jól cselekedtetek a Fá helyreigazítása közben; ameddig a gonosz nincs teljesen eltávolítva, a jövőben mi még jobban kell csináljuk. A gonosz pontosan le kell legyen leplezve és eltávolítva. E rosszindulatú szabotázs közben a kínaiak szenvedték el a legnagyobb károkat. Minden eszköz, amit az a kínai kormányzaton belül található gonosz politikai szélhámos-banda bevet, olyan aljas és rosszindulatú, amilyen azelőtt még sohasem létezett a történelemben; kiélezték a helyzetet és a szélsőségekbe, túlzásba vitték a dolgot. Hogy egy kormányzat arra legyen használva, hogy úgy viselkedjenek mint valami gazemberek, ilyesmi még sohasem létezett. Minden, amit a mi Dáfá-tanítványaink tettek könyörületes érzülettel, az embereket is meghatotta és éppúgy a különböző szintek élőlényeit is; és a gonosz, ami Kínában mutatkozott meg, ugyancsak felháborította a különböző szintek élőlényeit. Ez a rosszindulat és a mi Könyörületességünk kirívó ellentétben állnak egymással. Mint tudjátok, ha ez a gonosz látja, hogy el lesz távolítva, akkor különösen arcátlanul viselkedik. Egyszerűen rossz, egyszerűen mérgező, egyszerűen eretnek, pontosan olyan mint a méreg, ha felkéred (megköveteled tőle), hogy ne mérgezzen meg embereket, ez számára lehetetlen, hiszen ez egész egyszerűen így van. És miközben eltávolítjuk, nem is kell sokat vacakolni; egyszerűen el vele. Ezzel itt nem az emberekre gondolunk, hanem a gonosz élőlényekre, amelyek az embereket irányítják. A valóságban minden tanítványomnak vannak képességei, úgy a Kínában élő tanítványoknak mint a más országokban élőknek is és egyes új tanítványoknak is, ténylegesen vannak mindannyiójuknak képességeik. Hiszen a Fá helyreigazítása közben minden fázis egy teszt és egy vizsga, amelyek a különböző körülmények között levő jövendő történelmi korszakoknak lesznek hátrahagyva. Ez egy nagyszerű, csodálatos Fá, amelyik a világegyetem történelmének lesz hátrahagyva. Az egyéni művelés vonatkozásában ti már átmentetek a művelés folyamatán, ti olyan élőlények vagytok, amelyek a Dáfá számára lesznek megalapozva, az utolsó útszakaszon megemelitek magatokat a ti mindenkori őseredeti legmagasabb helyzetetekig. A Dáfá-tanítványok szélesre tárt szíve mindent el tud viselni, de a jövőben különböző történelmi korszakokban különböző események fognak felmerülni, ez a kozmikus Dáfá a különböző szintek minden élőlényének a különböző történelmi korszakokban egy mércét fog hátrahagyni, ha problémák merülnek fel a különböző korszakokban és a különböző szinteken; útmutatásokat fog hátrahagyni a cselekvésre, ha különböző történelmi korszakokban a legkülönbözőbb helyzetek lépnek fel. Mindazok a különböző problémák, amelyek ma mutatkoznak meg, példaként lesznek hátrahagyva a történelem számára; a felszínen bonyolultnak mutatkoznak meg és rendezetlennek tűnnek, de valójában egy pontos rendszerük van. A történelem számára éppen az lesz hátrahagyva, hogyan kell eljárni a jövőben a különböző korszakokban felmerülő problémákkal. Ha tehát a gonosz már ilyen messzire ment, hogy többé már nem lehet megmenteni, akkor annál a kérdésnél, hogyan járjunk el ezzel, többé már nem az egyéni művelésről van szó, hanem arról, hogy a világegyetem Fá-ját megvédjük. Ha szükséges, különböző szinteken különböző képességeket is be lehet vetni, hogy eltávolítsuk.

Mint tudjátok, a Fá-m nem csak számotokra van elmagyarázva, hanem különböző szinteken szintén hallgatják. Ez azt jelenti tehát, különböző szinteken létezik a feladat, a Fá-t helyreigazítani. Különleges körülmények között el lehet távolítani a gonoszt, szabad ezt megtenni, ilyesmi azelőtt sohasem létezett a művelésben a történelem folyamán. A ti jelenleg megmutatkozó különböző helyes állapototok a különböző területeken és hogyan kell cselekedni különböző helyzetekben, mindez hátra lesz hagyva a történelem számára. Ebből kifolyólag ez a dolog úgy komoly, mint döntő is. Természetesen mikor mi a gonoszt eltávolítjuk, a következőre kell ügyeljetek: Ha ennél érvényesülési vágy, a hétköznapi emberek félelme vagy egy tisztátalan érzület mutatkozik meg, úgy nem elérhető a cél. Miért birtokolod ezeket a képességeket? Mivel csak egy nagyszerű, kiváló művelő birtokol ilyen képességeket. Akkor az nem szabad megtörténjen, hogy ez a teáltalad kibocsátott gondolat ne feleljen meg egy nagyszerű művelő gondolatának. Ebből kifolyólag, ha egyes tanulók alkalmazzák ezt a képességet, néha hat és néha nem, pontosan ebben rejlik az ok. Bár én így mondtam, ha viszont valóban el kell legyen távolítva, pontosan el kell majd távolítani. Nem csak ti távolítjátok el; ha egy művelő nem tudja eltávolítani, úgy az istenségek, továbbá a még magasabb istenségek fognak ebben részt venni, hogy eltávolítsák.

Azonkívül: Ha a tanulóink a jövőben közösen végzik a gyakorlatokat vagy mi újra ilyen nagy konferenciákat rendezünk, úgy is el lehet járni, mint ahogyan következik: Öt percre lenyugszik, ott ül és a kezek a pecsétet képezik. Arra koncentrál (összpontosít), hogy eltávolítsa a rossz gondolatokat, a karmát, a rossz meglátásokat vagy a kívülről jövő zavarásokat. Egyszerűen arra gondol, hogy meghalnak, már el is lesznek távolítva. Öt perccel már el van érve a hatás. (taps) Ha mi a közös gyakorlatainknál el akarjuk távolítani a gonoszt a három világkörön belül, kiegyenesíthetjük egyik kezünket a mellünk előtt és igaz, őszinte gondolatokkal elmélkedünk; öt perc már elég is. (taps) Ennek van hatása, hiszen ti végül is nagyszerű, csodálatos művelők vagytok és nem vagytok hasonlók a hétköznapi emberekhez. De ha ti olyan valamire használjátok, amit művelőknek nem szabad megtenniük, úgy nincs hatása; mihelyt egy ilyen gondolat felmerül, megtorlást kap viszonzásul vagy leesik. Ezt feltétlenül jegyezzétek meg magatoknak!

Most még egy dologról szeretnék beszélni. Milyen dologról? Mint tudjátok, az univerzális gravitáció elmélete, amelyet a mai tudomány képvisel, teljesen téves. Mi által van előidézve a gravitáció állapota, jelensége, amiről az emberek beszélnek? Hiszen a Földön és a három világkörön belül minden élőlény és minden anyag, beleértve a levegőt, a vizet – minden a három világkörön belül létező tárgy a három világkör különböző szintjeinek összes részecskéjéből van képezve. A részecskék különböző fajtái különböző rétegekben össze vannak egymással kötve. Ez a fajta kötelék a három világkörön belül egy húzóerő hatására megnyúlhat és mozoghat. Ez azt jelenti, ha te meghúzod, megnyúlhat mint egy gumiszalag. Ha elengeded, visszamegy az előző állapotába. Vagyis, a részecskék között létezik egy lényegében stabil létezési forma. Ez okozza, hogy a Föld ezen környezetében (környékén) bármilyen tárgy, amit felemelsz, újra vissza fog térni a talajra. Természetesen ezzel nem arra gondolok, hogy az ember letesz valahova egy követ és az nem tér vissza az eredeti helyére – ez nem így van elgondolva. A földgolyó felszíne egy szintnek a határa. Ezen a szinten a dolgok vízszintesen mozoghatnak, hiszen mind egy szinten találhatóak. De ha túllépik a szintjüket, hogy magas szintekre mozduljanak el, vissza lesznek húzva. Hiszen a dolgok a Földön képezik azt az állapotot, amelyiken ennek a szintnek a részecskéi találhatóak.

Gondoljatok bele, az egész kozmikus mennyei rendszer gigantikus. Ha megnézik maguknak az embereket és ezt a Földet a három világkörön belüli magasból, ők már nagyon kicsik. Bár úgy tűnik mintha az emberek New Yorkból Kanadába mentek volna, a valóságban viszont az ő szemükben úgy tűnik, mintha meg sem mozdultak volna. Hiszen a terület, amelyiken mozogsz, nagyon kicsi. Ha tehát rakéták és űrhajók repülnek az égbe, tehát ha ezt a környezetet, ami különböző rétegek részecskéiből áll, amelyek összeállítják a Földet, el akarják hagyni, az emberek rakétákat használnak, hogy a tolóerőt megerősítsék és nagyobb hajtóerő segítségével mozgásba hozzák őket. Tudjátok, hogy a három világkörön belül létezik az atmoszféra. Bár úgy tűnik hogy atmoszféra lenne, de valójában egy olyan környezet, amelyik számtalan mikroszkopikus élőlényből áll. A stabilitást szolgálja, úgy hogy az emberek tudjanak itt megélni. Mihelyt kiugrik az atmoszférából és elhagyja, sok kötelék a molekulák között szét lesz tépve a nagy húzóerő által. Ez aztán ahhoz vezet, hogy csak a szélen, peremen levő részecskék vannak még összekötve velük. Ezáltal a húzóerő többé már nem olyan nagy. Vagyis, ámbár többé már nem a Föld környezetében, még mindig a három világkörön belüli más részecskék szintjének a kötelékeiben vagy található, ezért stabil ez ott. Ezért tartózkodhatnak ott a műholdak. Természetesen, a kötelékek azonosak, ha a tárgyaknak azonos a súlyuk, de nem azonos a térfogatuk. Az összekötő kapcsolatok (kapcsolódások), amelyekkel a kisebb térfogatú és nagyobb sűrűségű tárgyak rendelkeznek, pontosan olyan számosak mint a nagyobb térfogatú tárgyaké. Ezért van az az érzésünk, hogy ugyanolyan nehezek. Ha ezt pontosabban elmagyarázzuk, még sok további aspektus, szemszög létezik. Annak a jelentése, amit éppen elmagyaráztam nektek, pontosan ez: Az univerzális (általános) gravitáció nem létezik; az igazi ok erre abban rejlik, hogy a részecskéknek ebben a környezetben összeköttetéseik vannak egymással, hogy létezhessenek ebben a környezetben.

Ami tehát a művelőket illeti; miért hagyhatja el a testet és miért lebeghet a magasban? Pontosan mivel a testetek anyagai, amelyek a Földdel kapcsolatban álló felszínes anyagi részecskékből állnak, megváltoztak; az ennek a környezetnek a részecskéivel való kötelék meg van szakítva, ti nem álltok az ő megkötő erejük hatása alatt és nem lesztek ellenőrizve az ő húzóerejük által, és így lebeghettek a magasban. Ha tehát te egy bizonyos szintig művelted magad, az a rész, amelyik a te mikroszkopikus életedből van összeállítva, azzal a szinttel van összekötve; ha még magasabbra műveled magad, egy még magasabb szinttel vagy összekötve, és a kötelékek az összes mélyebben fekvő szinthez meg lesznek szakítva. Pontosan így van ez. A nagy égi kör összezáródása ennek a szintnek a megjelenése. Azonban a tanulók ezt a szintet már régen maguk mögött hagyták, csak ők le vannak zárva. A jövőbeli művelés közben különböző állapotok fognak egymásután felmerülni a tanulóinknál. Ezért magyarázom el nektek ezt a kérdést. Ennyit mára. Remélem, hogy ez a konferencia még jobban folyik le. (taps),

Tudom, hogy egyikőtöknek sem egyszerű. Dolgoznotok és tanulnotok kell. Van családi életetek és társadalmi tevékenységeitek. Azonkívül törődnötök kell a családdal és jól kell elvégeznetek a munkátokat. Ehhez jön még, hogy ti jól kell tanuljátok a Fá-t, jól kell végezzétek a gyakorlatokat és még az igazságot is el kell magyarázzátok. Nehéz! Úgy az idő szempontjából nézve, mint ami a pénzügyi feltételeket is illeti, ez relatív nehéz. Nehéz, és ezáltal mutatkozik meg a hatalmas erény; nehéz, és pontosan ezáltal létezik egy jó esély megalapozni a hatalmas erényt. Kimagasló! Mivel ti művelők vagytok, ámbár nehéz, ti még jobban kell csináljátok. Ennyit erről. (taps).

Li Hongzhi
2001.05.19

 

 

 

 

 

Fá-magyarázat a nemzetközi Fá-konferencián           Washington, D.C.-ben

Üdvözöllek mindannyiótokat! Mindannyian sokat fáradoztatok!

Művelés – most mindenki a saját bőrén kellett megtapasztalja, hogy nagyon nehéz. Nehéz, és csupán így művelheti ki magát. A történelem ősi időiben sok ember kutatott a Tao után, mindenki művelni akarta magát, el akart jutni a beteljesüléshez, az élet és halál emberi reinkarnációs körforgás fölött akartak állni, de mindez nagyon nehéz volt. Ha az ember nem tudja kemény művelés által eltávolítani a különböző érzületeit, amelyek a hétköznapi emberek között jöttek létre, akkor a beteljesülés egyáltalán nem lehetséges. Ezért nagyszerű az, ahogyan a Dáfá-tanítványok viselkedtek a jelenlegi démoni nehézségben, és az, amit elértek. Ez egy művelő igazi megtestesülése. A legtöbb tanítvány ki tud lépni egy ilyen rosszindulatú környezetből, hogy igazolja a Fá-t és a beteljesülés felé haladjon, ez valóban nagyszerű.

A történelemben egyik művelési módszer sem olyan grandiózus mint a mai. Hiszen a történelemben semelyik művelési módszer sem tudta az embereket ilyen nagy mértékben valóban megváltani. És ebben a történelmi pillanatban, amelyikben mi tartózkodunk, nem csak arról van szó, hogy a Mester csak úgy egyszerűen embereket vált meg, ti az egész kozmikus mennyei rendszerben történő Fá-helyreigazítás idejében vagytok találhatók. Minden istenség figyelemmel kíséri ezt a pillanatot a világon. Az emberiség sok próféciájában meg lett említve, hogy ha az emberi társadalom történelme egy bizonyos pontig eljutott, még a mennyben levő istenségek is meg lesznek újítva és a mennyei rendszer újra lesz képezve. Legyenek különböző próféciák a történelemben, legyenek különböző hátrahagyott legendák a világban, mindegyik a mai történelmi pillanatot tükrözte vissza. Ez azt jelenti tehát, minden, ami a mai emberi társadalomban megmutatkozik – nem véletlen. Művelőként mi pontosan ebbe a történelmi pillanatba ütköztünk. A Fá-helyreigazításnál és a művelésnél nagyjában és egészében véve ti őszintén, becsületesen jártátok saját útjaitokat.

A folyamatban, amelyikben az élőlények eltérültek a Fá-tól, az élőlények már semmit sem tudnak többé a Fá létezéséről és a Fá-nak a valódi követelményeiről, elvárásairól az élőlényekkel szemben a különböző szinteken. Ez aztán ahhoz vezet, hogy az összes élőlény a mai olyan fontos Fá-helyreigazítást tekintve nem tudja megteremteni a helyes viszonyt saját maga és a Fá, a Dáfá-tanítványok között és köztem. Tulajdonképpen, ezek a régi erők, amelyek irányítanak minden élőlényt és befolyásolják a Fá-helyreigazítást, elsősorban ők jelentik az igazi akadályt a Fá-helyreigazításnál. A világegyetemben számtalan élőlény létezik. Ilyen sok élőlény, gondoljatok bele, ha minden egyes élőlény a rossz oldalát mutatná meg a Fá-helyreigazításnál, olyan sok élőlény vétkezne a Fá-val szemben, ők aztán ki lennének majd selejtezve. Nem úgy lenne akkor, hogy az élőlényeket többé már nem lehetne megmenteni? Nem lett volna akkor hiábavaló a Fá-helyreigazítás? Ezért említettem én ezt korábban, azt mondtam, hogy én a régi gonosz erők elrendezését fordítva használtam fel. Hiszen a gonosz erők zavarják a Fá-helyreigazítást keresztülhatolva fentről lefelé és anélkül hogy egy szintet kihagynának. Pontosan ez mutatja meg minden szint élőlényeinek a magatartását, miután megromlottak, nagyon intenzíven. Ez azt is jelenti, hogy az összes élőlény romlottsága és a rossz állapotok, amelyeket minden élőlény felfed a Fá-helyreigazítás szakaszában, a régi erőknek, amelyek hátráltatják a Fá-helyreigazítást, az egész rendszerében világosan fel lesznek mutatva. Sok más élőlény számára különböző szinteken úgy lett elintézve, hogy nekik nem szabad részt venniük a Fá-helyreigazításban, hogy az elrendezésük ne legyen megzavarva. És ez éppen az, amit én szeretnék: Az élőlényeket meg lehet menteni, ha nem vétkeznek közvetlenül a Fá ellen. Ők azt hiszik, hogy mindent ügyesen elrendeztek, de pontosan így tartom kézben a dolgokat (ez van a tarsolyomban). Azok, akik részt vesznek ebben a rendszerben, a rossz élőlények között pontosan a legrosszabbak, amelyek ki kell legyenek selejtezve a világegyetemben. Átfogóan is a legrosszabb hozzáállásokat mutatják fel és a legrosszabb magatartást a különböző szinteken. Amit minden élőlény jelenleg elkövethet, a Fá-helyreigazításnál ők alaposan megmutatták. Pontosan ezért az, ami a Fá-helyreigazításnál el kell legyen távolítva, ez az önmagában véve rossz magatartás. De az élőlényeknek, akik a régi erők alatt találhatóak, újra és újra lesz esély adva, még akkor is ha zavarták a Fá-helyreigazítást és sőt még akkor is ha nagyon rossz dolgokat csináltak, csak ha többé már valóban nem megmenthetőek, csupán akkor lesz eldöntve, hogy őket alapjuktól fogva eltávolítsuk. És az élőlényeket a különböző szinteken, amelyek nem működtek együtt a Fá-helyreigazítás zavarásánál, teljesen mindegy milyen rosszakká is lettek a történelem folyamán, ha viszont nem vettek részt a Fá-helyreigazításban, nem szabotálták, akkor meg lehet őket menteni. Ez vonatkozik a legeslegtöbbre.

Már az események kezdetén tudott volt, hogy a régi erők zavarni fognak. Rendszertelennek néz ki, valójában viszont nagyon rendezett. Minden démoni nehézség és vizsga, amit elszenvedtek a tanítványaink a világon, pontosan ezektől a régi erőktől lett elrendezve. A tanítványok által elviselt démoni nehézségek nemcsak a tanítványok saját karmája által lettek okozva, még kevésbé az emberiség saját maga az, aki akadályokat okoz a Fá-nak. Embereknek nincs meg ez a képességük. Egy hétköznapi ember egy művelővel szemben nagyon gyenge. A mai emberek ténylegesen démoni nehézségeket viseltek el, amelyek szisztematikusan lettek elrendezve a különböző szintek régi erőitől, és az emberek a különböző szintek régi erőitől lesznek irányítva, és csupán ezáltal lesznek nagyon erősek, csupán ezáltal merészelik, hogy ezt és azt tegyék a művelőkkel és csupán ezáltal merészelnek a Dáfá-val szemben tiszteletlenek lenni. És ebben mutatkozik meg egy másik probléma. A gonosz embereken kívül a világban még létezik sok ártatlan ember, akit becsapott a rágalmazó és becsmérlő propaganda, amelyik minden sarokból özönlik. A kozmikus elvek mércéje szerint egy ember, akinek a feje tele van a Dáfá-val szembeni rossz gondolatokkal, ki lesz szortírozva, selejtezve, miután a vizsga, próbatétel a Dáfá és a Dáfá-tanítványok számára a végéhez ér. Gondoljatok bele, az ilyen emberek nincsenek veszélyben? Hiszen ő közvetlenül ez ellen a Fá ellen fordul. És hogy ezt a történelmi szakaszt kihasználhassák és ebben a világi környezetben egy különösen gonosz, rosszindulatú helyzetet teremthessenek, a régi erők különböző módszereket alkalmaztak és zároltak minden bel- és külföldi hírcsatornát, amelyik felfedhette volna az igazságot. A Dáfá-tanítványok üldözésénél a párt kötegbe gyűjtve foglalta össze a különböző mozgalmak és harcok tapasztalatait és a bel- és külföld összes gonosz fogását a történelemből és a jelenből, egyidejűleg felhasználta az intelligencia rossz oldalait, a ravaszságot és az álnokságot, amelyek néhány ezernyi év alatt keletkeztek a kínaiaknál, és minden felhasznált, alkalmazott trükk különösen vészes és rosszindulatú. Ezért a világon az elnyomás kezdetén sok ember be lett csapva a hazugságok által. Mint a Fá-helyreigazítás művelői mi nem nézhetjük végig, ha ezek az ártatlan élőlények arra lesznek csábítva a hazugságok által, hogy bűnöket kövessenek el, hogy aztán meg legyenek semmisítve. Hiszen mihelyt ez a dolog be van fejezve, kezdődni fog az emberi történelem következő lépése. És sok rossz élőlény lesz kiselejtezve. Teljesen mindegy, milyen nagy az egész világegyetem, a világegyetem ezen Fá-ja által lett teremtve. És az élőlények minden szinten megfelelnek a kozmikus elveknek az ő mindenkori szintjükön. Az ősi legkezdetibb anyagok ősforrásai mind ezáltal a Fá által lettek teremtve. Ha egy élőlény szembehelyezkedik a Fá-val, amelyik az összes élőlényt teremtette a világegyetemben, hova mehetsz még te? Nem lesz kiselejtezve? Ebben a szakaszban a Dáfá-tanítványok igazolják a Fá-t és tisztázzák az igazságot, a világon ténylegesen sok ember lett megmentve ezáltal. Még ebben a helyzetben is, amelyikben ők saját maguk ilyen komolyan üldöztetve vannak, a tanítványok fel tudják még tárni az igazságot és élőlényeket tudnak megmenteni, ez nem a nagy Könyörületesség? Dáfá-tanítványként ti minden helyzetben Könyörületességet kell gyakoroljatok minden élőlénnyel szemben. Egy másik álláspontból szemlélve a dolgot: miközben a Dáfá-tanítványok saját testükön tapasztalják meg az üldözést, ők megmentenek még minden élőlényt, ezáltal mutatkozik meg még inkább a Dáfá-tanítványok nagyszerűsége, kiválósága.

Az igazságot tisztázni nem egyszerű, nem csak arról a kérdésről van szó, hogy a gonoszt leleplezzük. Hogy mi feltárjuk az igazságot, azt jelenti, hogy megmentjük az élőlényeket, egyidejűleg ebben még léteznek a tényezők a ti saját emelkedésetek számára, valamint a ragaszkodásaitok eltávolítására a művelésnél, létezik még ott az a tényező, hogy a Dáfá-tanítványok a művelésnél átveszik a felelősséget a Fá-ért, egyidejűleg felvetődik az a kérdés is, a végén a beteljesülésnél te hogyan fogod kitölteni a saját világodat stb. Ha te a jövőben egy beteljesült nagy megvilágosult fogsz lenni, a te dimenziódban (teredben), a te saját világod területén, élőlények nélkül ez nem mehet. Ehhez az szükséges, hogy a művelésed közben bemutasd, kinyilvánítsd, hogyan váltasz te meg Könyörületességgel minden élőlényt és hogyan töltöd meg a világodat. Miközben én a Fá-helyreigazításnál eltávolítom a régi erők befolyását a Fá-helyreigazításra, elrendezem a dolgaitokat. Az események gonosznak és kaotikusnak tűnnek, ténylegesen nagyon rendezettek. A régi erők elrendezésének egy rendszer szolgál alapjául, és amit én tettem, az is nagyon rendezett. Bármilyen szemszögből is vannak szemlélve, mindezekre a problémákra létezik egy végérvényes megoldás. Milyen jól használjuk ki mi ezt az alkalmat ebben a periódusban és hogyan nyilvánul meg valóban a művelők nagyszerűsége és nagy hatalmas méltóságuk, ez is egy ritka esély. Ha a régi gonosz erők feltétlenül akarnak adni nekünk egy esélyt, hogy eltávolítsuk őket, akkor mi használjuk is ezt ki. Ilyesmi még sohasem létezett a történelemben, és ezt nehéz is elérni.

Ha egy művelő egy környezetben, amelyben semmilyen gonosz mező nem létezik, arról beszél, hogy ő le tud mondani az életről és halálról, úgy mint nálunk ma itt ebben az őszinte mezőben – te beszélsz az életről és halálról való lemondásról, erről nagyon könnyen beszélhet, mivel egyáltalán semmiféle nyomás sincs. Ha te egy gonosz környezetben, egy gonosz tényezőkkel teli környezetben még igazolod a Fá-t és színre mersz lépni, hogy leleplezd a gonoszt, akkor ez egy másik ügy. Gondoljatok csak bele, ez a környezet, ámbár nagyon gonosz, ez nem ritka is? Valóban ritka. Ha ez az idő elmúlik, ilyen esély már nincs többé. Csak Dáfá-tanítványként kaphattok egy ilyen esélyt. Korábban nem léteztek ilyen dolgok a normális művelésnél és személyes művelésnél. A történelemben természetesen némelyek, mint Jézus és Sákjamuni, szintén beleütköztek ilyen hatalmas démoni nehézségekbe. Akkoriban a történelemben a démoni nehézségek szintén nagyon gonoszak voltak számukra. De ilyen egy modern sajtóapparátust, mint ma, felhasználni és mindent elborító borzalmat, gonoszságot hozni létre az egész világon egy ilyen nagy mértékben, ilyesvalami még sohasem létezett. Mikor a nagy borzalom elkezdődött 1999 július 20-án, olyan volt, mint mikor az ég beszakad. A szárazföldi Kínán kívül a Dáfá-tanítványokon kívül nem sok ember tudta, mi is a Fálun Gong tulajdonképpen. Az összes kormányzat és a médiák kivétel nélkül a kínai szárazföld hazug propagandáját hallgatták, hallották. Mivel az emberek a Kínából származó becsmérlő propagandának hittek, senkinek sem volt jó benyomása rólunk. Miért érzitek ti ma, hogy a környezet feszültségmentesebb lett? Hiszen miközben az igazi körülmények bemutatásánál az emberek részére a világon, a sajtó és a különböző országok kormányzatai részére előadjátok a valós tényeket arról, hogyan üldöznek bennünket, és miközben a hétköznapi emberek társadalmában egy Dáfá-tanítvány jószívű és őszinte magatartásával léptetek fel, elnyertétek az emberek elismerését a világon és éppen úgy az istenségekét, és csupán ezáltal létezhet ez a mai környezet. Nagyszerű, valóban nagyszerű. Ti egy nagyon nagy, a legaljasabb és leggonoszabb alak által ellenőrzött kormányzat gyalázkodó propagandájának, és egy egész ország propagandagépezetének parancsoltatok megálljt. Mindegyik közületek Dáfá-tanítványok közül, aki lépést tudott tartani a Dáfá folyamatával, ti megtettétek azt, amit meg kellett tennetek. Azok, akik otthon maradnak, még nem léptek színre és azt gondolják magukról, hogy ők művelők, hogyan számíthatna ez még művelésnek összehasonlítva ezzel? Természetesen, az emberi érzületeknek különböző megjelenési formái vannak a normál emberek társadalmában. Viszont hogy azok, akik Dáfá-t tanultak, a rossz irányba indultak, arra vezethető vissza, hogy el nem engedett ragaszkodásuk van, és ezek a ragaszkodások garantáltan gonosz élőlények által lesznek ellenőrizve és kihasználva. A gonosz élőlények kizárólag a te ragaszkodó gondolataidat kutatják és felerősítik őket, hogy el legyen érve a cél, hogy téged ellenőrizzenek. Ki lesz használva a démonok által és rossz útra tért nézeteket hoz nyilvánosságra és sőt még azt hiszi, hogy megfelel az alapelveknek, kitép még valamit a szövegkörnyezetből és elferdíti az értelmét, hogy egy kifogást keressen a Fá-ban és hogy igazolja saját magát.

A Fá-helyreigazítás jelenlegi összhelyzetéből nézve a dolgokat az egész kozmikus mennyei rendszer változása figyelemre méltó nagyságú. A gigantikus új kozmikus mennyei rendszer összehasonlíthatatlanul nagy és példátlan szépségű. A Fá-helyreigazítás már a legeslegutolsó zárószakaszban található. Tehát az égitestek rendszere hatalmas, hihetetlenül nagy, még egy ilyen nagy rendszer is gigantikus rendszerek millióinak a tucatjaiból van összeállítva. Nos igazából lehetetlen számomra, hogy tovább magyarázzam ezt a szerkezetet a hétköznapi emberek nyelvének a segítségével, egy olyan fokot ért el, amelyiken már többé semmit sem lehet leírni. Hát igen, persze nem is kell magatokat alábecsüljétek, könnyen lehetséges, hogy a jövendő beteljesüléseteknél egy különösen nagyszerű szint vár rátok. (Taps)

A Dáfá-tanítványok közül mindenki számára az igazság feltárása olyan valami, amit feltétlenül meg kell tenni. Ezt még egyszer mondom nektek, a különféle igazolások arra, hogy ne lépj színre, mind hamisak. Ami azt a kérdést illeti, milyen hosszú ideig fog még tartani ez a démoni nehézség, én úgy vélem, erre a dologra ti mind nem kell olyan sokat gondoljatok; hogy te magad eljuthatsz a beteljesüléshez, erre szintén nem kell gondolnod, hiszen mindegyik érzületed egy ragaszkodássá fejlődhet ki és ezt a gonosz kihasználhatja. Mihelyt felötlik a gondolatod, a gonosz egy hamis képet varázsolhat neked, ebben a pillanatban egyfajta zavaráshoz vezethet. A mostani idő(szako)t tudnotok kell értékelni és jól kihasználni, ez az idő(szak) az összes Dáfá-tanítványnak meg lett adva. A művelésetek közben, a Fá-helyreigazítás közben, miközben ti magatok a beteljesülés felé haladtok, ugyanakkor még minden élőlényt meg kell mentenetek, ti azon is vagytok, hogy mindent megteremtsetek a jövő számára. Minden, amit a Dáfá-tanítványok ma csinálnak, rendkívül fontos, az őszintén (becsületesen) bejárt út példaképpé is válhatna a jövendő élőlények számára. Egyidejűleg ti az emberi társadalomban lerakjátok az alapot is az emberiség jövőbeli létezésformái számára. Mint ahogyan tudjátok, amik a mi ,,Zhengjian”-honlapunkon vannak bemutatva, azok a jövendő emberiség nézetei, amelyek az új emberiség jövendő érzületeit (felfogásait) és őszinte (helyes) véleményeit szemléltetik. A Könyörületesség, a jóság, a tisztaság és az őszinteség állapota, valamint a nagy tolerancia, amiket a Dáfá-tanítványok mutatnak fel a Fá-helyreigazítás közben, befolyásolják a jövendő társadalmat. Eltekintve a ti, Dáfá-tanítványok művelési folyamatától ebben az időszakban az emberek a jövőben még meg fogják kapni a Fá-t, ez a dolog két lépésben következik be. Amit a régi erők akkoriban elrendeztek, összesen húsz év volt, ami fel lett osztva a Fá-helyreigazítás szakaszára és az embervilág helyreigazításának a szakaszára a Fá által. Az elmúlt tíz évben a Mester a Fá-t igazította helyre, és a Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazítás idejében művelték magukat; az erre következő tíz évben a jövendő, jövőbeli emberek fogják megkapni a Fá-t, aztán be fog lépni az új korszakba, ebben az időben fog elkezdődni az új jövő. Persze én elmesélem ezt nektek, mivel mindezek a körülmények megváltoztak, de a változások ellenére nem lett jelentős eltérés. Ti nem kell örüljetek ennek, különösen azok, akik nem cselekedtek jól, kell tudatában legyenek a sürgősségnek, ezenfelül semmi másra nem kell gondolnotok. Minden, amit teszünk, a jövő iránti felelősséggel kell bírjon. Ugyanakkor a jövőbeli emberek tényleg meg lettek mentve azáltal, hogy mi feltárjuk, elmagyarázzuk az igazságot. Különösen a megértés és a támogatás a Dáfá számára, amit az emberek a szárazföldi Kínán kívül mutattak, fektetett le egy nagyon jó alapot, hogy ők megkapják a Fá-t és beléphessenek a jövendő emberi társadalomba.

Az ember nem jött ok nélkül az embervilágba. Hiszen a múltban, a Földnek ebben a környezetében nem létezett ilyen emberiség, mint a mai. Ti tudjátok, én gyakran beszéltem a földönkívüliekről, miért beszélek én a földönkívüliekről? Mivel eleinte ők voltak a valódi emberek a korábbi földi környezetben. Először ők voltak itt az urak a különböző történelmi korszakokban, sőt még a még távolabbra visszanyúló történelemben. Teljesen mindegy, milyen gyakran is lett kicserélve a Föld, a Föld élőlényei a különböző időszakokban, az emberek formái és kinézetük nem voltak mind egyformák, nagy különbségek léteztek, persze ők voltak mind itt az urak. De a mi mostani emberiségünk alakja miért fejlődött így? Mivel, mint tudjátok, itt a kozmikus Fá lesz terjesztve, minden alap a Dáfá későbbi terjesztésére már az ősrégi időkben le lett fektetve. Az nem megy, hogy egy pár állathoz hasonló élőlényt engedjünk idejönni, hogy hallgassák a Fá-t, ez akkor a Dáfá megsértése lenne. Ebből az okból kifolyólag teremtették az istenségek a mai embereket hozzáigazítva a saját alakjukhoz. A nyugati vallásokban tudják az emberek, hogy Jehova (férfi) a saját képmására teremtette az embereket; az emberek Keleten tudják, hogy Nüwa (nő) a saját képmására teremtette az embereket; léteztek még más istenségek, amelyek más embereket teremtettek. Ha korábban az élőlények a Föld környezetében olyannak lettek volna teremtve mint az istenségek, akkor ez nem lett volna más, mint egy sértés az istenségekkel szemben, a legnagyobb tiszteletlenség lett volna az istenségekkel szemben, ezért nem volt szabad, hogy az emberek itt az istenségek képmására legyenek formálva. Ámbár a mai emberek az istenségek képmására vannak formálva, persze az istenségek visszautasítják, hogy az emberek ugyanahhoz a fajtához tartoznának, mint ők maguk, hiszen az emberek életmódja teljesen más, mint az istenségeké. Csak a kinézet, az alak hasonló az istenségekéhez. És nemcsak ez: Miért létezett a történelem során olyan nagy különbség a kínai tartományok kultúrája és civilizációja és a más területeké között? Az állam minden más területen államnak lett nevezve, a nép feje minden más területen királynak lett nevezve. Pont Kína történelmében nem létezett egy összehasonlítható, hasonló fogalom az állam számára, ehelyett egy dinasztia formájában jelent meg. Ezen kívül a történelemben a kínai császárok különböznek a más államok királyaitól. Miközben ezek a kulturális alapok teremtve lettek, valójában ugyanakkor folyamatosan sorskapcsolatok lettek kötve az élőlényekhez a világegyetemben. A történelem minden szakaszában léteztek élőlények különböző mennyei világokból, akik a Központi Birodalomhoz jöttek, hogy sorskapcsolatokat kössenek. Ők a saját univerzumaik (világegyetemeik) rendszereit képviselik. Minden Dáfá-tanítvány szintén különböző kozmikus rendszerekből származik. Mikor a különböző szinteken reinkarnálódtak, azok különböző szintek létfolyamatai voltak. Lényegében ők távoli égitestekről származnak. Tudjátok, ,,Minden dinasztiának megvannak az uralkodói, minden dinasztiának megvannak a hivatalnokai “, erről beszélnek az emberek. És nemcsak, hogy minden dinasztiának megvannak az uralkodói és hivatalnokai, minden dinasztiának megvannak a saját égi emberei és megvan a saját népe, minden dinasztiának megvan a saját kultúrája és a saját öltözéke. Egy dinasztiaváltásnál korábban azonnal egy változás ment végbe a kultúrában, a különbségek az öltözékben szintén nagyon nagyok voltak, mindent a különböző szintek élőlényei hoztak saját magukkal, ezért a kultúra, illetve annak a rendje és módja, ahogyan étkeztek, laktak, öltözködtek és éltek a kínai tartományokban, minden tekintetben más volt, mint más területeken. Ez azáltal lett okozva, hogy itt gyűltek össze azok a kultúrák, amelyeket a számos különböző rendszer élőlényei hoztak magukkal. Tartósan többé már nem lett volna elegendő a hely a Központi Birodalomban ilyen sok ember számára, ezért ők a következő életben más vidékeken születtek újra, miután ehhez meg voltak kötve a sorskapcsolatok.

Korábban én már elmagyaráztam ezt egyszer, azt mondtam, hogy a világon sehol sem létezik egy ország véletlenül, a létezésének megvan a saját jelentése és célja. Valójában az emberek mind a Fá-ra várnak. Sok tanítványnak van mélységes tapasztalata ezzel, nevezetesen, ha némely emberek látták a Fá-t, azt mondták, ,,egész életemben ez után kutattam”, vagy ,,ez az, amit kerestem”. Miért nem tudnak más élőlények ebben a szakaszban azonnal jönni és megkapni a Fá-t? Mivel ők ebben a vonatkozásban akadályozva vannak. Most nem szabad bejönniük, mivel a saját karmájuk és minden bonyolult tényező, amit a társadalomban okoztak és a negatív oldaluk rossz dolgai is feljönnek velük együtt, mihelyt bejönnek. Így a Fá-helyreigazítás nehézségi foka az első lépésben meg lett volna növelve, ebből az okból kifolyólag nem lehetett megengedni, hogy most velünk jöjjenek. Persze a Fá helyreigazítását, az igazság tisztázását ti véghez kell vigyétek. Hiszen e folyamat közben, ha ők végezték a gyakorlatokat vagy tanulták a Fá-t, még ha ez nem is volt mélyreható, már le lettek fektetve az alapok arra, hogy a jövőben megkapják a Fá-t, ezért kell ti ezt csináljátok. Vagyis, sok helyzet, így magyarázom el én ezt nektek, nem alaptalan, minden egyes dolog a világon ezen Dáfá miatt következett be, a Dáfá miatt jött létre, a Dáfá miatt lett teremtve. Sok Fá-alapelvet, sok valódi titkot, amit elmagyaráztam nektek, korábban még maguk az istenségek sem ismertek. Mikor hallották azokat, mintha hályog esett volna le a szemükről. Hiszen a szintjeik korlátozták az ismereteiket a még magasabb szintekről, a még távolabbi történelmi időkről, hiszen amilyen magasra művelte magát, pontosan olyan magas alapelveket és kozmikus igazságokat igazolt és ismert fel. Ezért a mai világban nem cselekedhetünk úgy, hogy nem vesszük át a felelősséget más élőlényekért, nem vállaljuk át a felelősséget arra, hogy a többi élőlény a jövőben megkapja a Fá-t és ne fektessük le az alapokat más élőlények számára, hogy ezáltal a jövőben megkapják a Fá-t. Hiszen nagyon valószínűen ők az élőlényei azoknak a ti rendszereiteknek. Hogy a kínai tartományokban terjesszük a Fá-t – másfelől az nem megy, hogy ott normál (hétköznapi) emberekkel hallgattasd meg a Fá-t, – tehát különböző világok nagyon sok királya és nagyon magas szintek élőlényei gyűltek össze, hogy újraszülessenek a Központi Birodalomban, ezek között sokan olyanok, akikkel én mindig is törődtem a történelem folyamán. Természetesen azok, akikkel törődtem, és azok, akiknél nem ez volt a helyzet, ugyanúgy lesznek kezelve, ha ma megkapták a Fá-t. Ezért kell még többet odamenjetek ti ott az emberekhez és megmentsétek őket. A gonosz mindent elborító propagandájában ezeknek az embereknek a magatartása már nem egy normális (közönséges) bűntett, törvényszegés többé, némelyek már arra vannak kijelölve, hogy meg legyenek semmisítve. Teljesen mindegy, honnan jönnek, teljesen mindegy milyen sorskapcsolatuk van és milyen magas szintről származnak – az élőlényre vonatkoztatva ez nem kár? Ez nem megy másképpen. Az nem úgy van, hogy a Mester nem könyörületes, hanem mivel a különböző szintek élőlényei a Fá-helyreigazítás közben mind újólag helyezkednek el, nem arról van szó, hogy könyörületes vagy-e és hogy embereket váltasz-e meg vagy sem. Ahol egy élőlény xinxingje található, ott lesz elhelyezve, ez egy mérce, ez egy Fá-alapelv, ez le lett rögzítve a jövő számára, ezt nem szabad félredobni és önkényesen szabotálni.

Miközben mi az igazságot magyarázzuk el, minden, amit a Kínán kívül élő Dáfá-tanítványok tettek és mutattak, pont ugyanolyan nagyszerű és egy grandiózus tett. A művelési szintek és a beteljesülés tekintetében ti egyáltalán nem különböztök a Kínában élő tanítványoktól. Ez pontosan így lett elrendezve, hogy te itt kapd meg a Fá-t. Ez pontosan így lett elrendezve, hogy te itt műveld magad. Sok tanítvány rendelkezik nagyon magas képzettséggel, a legtöbb Kínán kívül élő tanítványnak egy magas képzettségi szintje (színvonala) van. Miért van ez így? Pontosan az ismereteidet, amelyekre a hétköznapi emberek között tettél szert, bontakoztatják ki teljesen ebben a döntő pillanatban. A hétköznapi emberek közötti technikával, amit a Dáfá teremtett a múltban az emberek számára, igazoltatják veled a Fá-t. A gyakorlatban ti nagyon jól csináltátok. Én olvastam a Dáfá-tanítványok cikkeit a Minghui honlapon, a Xinsheng honlapon és más médiákban. Egyes cikkeitek kitűnőek, megalapozottak, világos gondolatmenettel rendelkeznek és szigorú logikájuk van. Valóban megmutatták azt a hatást, hogy megfélemlítik a gonoszt. És nagyon magas a színvonaluk. Ha ezt modern mércékkel ítéljük meg, úgy találom, hogy a gyalázkodó médiák Kínában nem képesek erre. Egy tanítvány azt mondta: ,,Többé már nem létezik szakképzett személyzet a császári udvarban”. Ezt én is így látom. Ki tud még szorgalmasan dolgozni a rosszindulatú propaganda és az aljas rágalom számára? Dáfá-tanítványként mi világosan megmutatjuk, mit kell tennünk. Ez a ti felelősségetek, ez az, amit a Dáfá-tanítványoknak a Fá-helyreigazítás idejében tenniük kell és ezt nagyon is jól csináltátok. A tanítványok Kínában minden élőlénynek elmagyarázzák az igazságot, miközben saját maguknak nagy nehézségeik vannak és az üldözés szenvedéseit viselik el. Ez egy grandiózus tett, a nagy megvilágosultak létrejötte előtt. Néha, mikor meglátogatom a Zhengjian honlapot, úgy találom, hogy az új élet és az új emberiség most valóban elkezdett létrejönni, mivel a felismeréseitek már bejuthatnak az új történelembe és a felismeréseitek már elérték a legőszintébb (legbecsületesebb, legkorrektebb) élőlények felismeréseit. Dáfá-tanítványok teremtik meg, hozzák létre az emberiség számára a jövő alapjait.

A Dáfá-tanítványok üldözése közben létezik egy nagyon gonosz tényező. Ezt a régi erők alkotják. Ők rosszul érzik magukat a szívükben, ha látják, hogy egyes tanítványok eljutnak a beteljesüléshez és a Fá-helyreigazítás tanítványai lesznek. Ők úgy gondolják, saját maguk még csak a Fá-helyreigazítás tanítványai sem lehetnek, és ezek a tanítványok, tanulók túl könnyen szolgálták meg ezt. Ezért irányítják ők a gonoszt és használják fel a gonosz embereket, hogy olyan sokáig verjék a tanítványokat, míg azt mondják, hogy ,,többé már nem gyakorolnak”. Ez nem gonoszság? Istenségként szabad így viselkedni? A világegyetem a Fá-helyreigazítás szakaszában található, az élőlények mennyisége, amelyik ki lesz selejtezve a különböző szintekről, nagyon nagy. A mi művelőink száma, akik eljutnak a beteljesüléshez, még távolról sem elégséges, ahogyan látom. Eredetileg én erre legkevesebb 50 milliót terveztem be, ezt még sohasem meséltem (mondtam) el nektek. (Taps) Ez most nem elégséges, de a mennyiség már nagyon nagy. Mindenesetre, ha mi művelőként hallottunk valamit, ti nem hagyhatjátok, hogy örömérzet keletkezzen nálatok. Talán a Mesternek ezek a szavai önmagukban egy vizsga számotokra. Minden ragaszkodást elengedni, semmire sem gondolni, egyszerűen mindent megtenni, amit egy Dáfá-tanítvány meg kell tegyen, akkor aztán már minden benne van foglalva. Mindegy milyen mérgező a gonosz, már a végére ért a módszereinek. Csak az üldözés fokát növelheti állandóan, terjesztheti a propagandát és esztelenül arra kényszerítheti a tanítványokat, hogy megbánásnyilatkozatokat írjanak vagy hogy aláírjanak valamit. Ők pontosan tudják, hogy ez téves és nem változtathatja meg az emberek szívét. Miért akarnak feltétlenül így cselekedni? Miért akarják feltétlenül aláíratni veled? Miért mondatják veled feltétlenül, hogy te ,,többé már nem gyakorolsz”, és csupán azután engednek szabadon? Itt egy ,,gyakorolni”-val el van ítélve, és ott egy ,,nem-gyakorolni”-val szabadon van engedve. A különbség nem túl nagy? Ez normális? Nem normális. Ez nem nyilvánvaló? Ők pontosan azt csinálják, hogy leess, ők feltétlenül elmondatják veled a mondatot. Ha te ezt mondod, még ha ez nem is a szívedből jön, ez egy szégyenfolt, a Fá-helyreigazítás egy tanítványának a számára ez egy szégyenfolt. Ezen kívül, ha a Dáfá-val szemben valami káros, ártó dolgot tett és ezt később a Fá-helyreigazításnál nem igazán lehet újra jóvá tenni, ha a kárt a Dáfá-ban nem lehet kiegyenlíteni, megfizetni, ez valóban nagyon komoly. Hogy megy-e vagy sem, a különbség egyetlen egy gondolaton múlik. Hogy te saját magad színre tudsz lépni, hogy igazold a Fá-t – az nem úgy van, hogy a vizsgán már át tud menni, miközben az embertömegeket követi. Egyesek a Mennyei Béke terén akarnak kivárni és ha valaki színre lép, ő is előjön, ha senki sem lép ki, sétál egy kört és aztán visszamegy. Ha mindenki színre lép, a közös erő téged is kihúz magával, de ez nem számít a haláltól való félelem elengedésének és az önmagától való kilépésnek. A művelés a te saját ügyed, ez nem tömegmozgalom, minden művelő emelkedése tartós és alapos kell legyen. Természetesen a Kínán kívül élő tanítványaink nem kell mind a Mennyei Béke terére menjenek, ha ti mind odamentetek volna, senki sem végezte volna el a Fá-helyreigazítás munkáját Kínán kívül, mindez történelmileg így lett elrendezve.

Ti egy egész vagytok, mint a Mester gongja. Természetesen a gong nem ugyanaz, mint ti, ezt csak példaként neveztem meg. Úgy van mint az én gongomnál, amelyik egyidejűleg sok dolgot csinál. Némelyik roppant nagy erővel száguld tartósan a mikrokozmoszba, a magasságba és a szélességbe a gigantikus világegyetemben, a gyorsaság nagyon nagy, helyreigazítja a nagy mennyboltozatot és túlmegy minden időkön. Némelyik különböző szintek élőlényeinek a karmáját távolítja el és kiegyenlíti a különböző szintek élőlényeinek összes bonyolult összefüggéseit, miután az előrerohanásnak vége. Némelyik az élőlényeket hasonultatja, némelyik az élőlények helyét állapítja meg (pozicionálja őket), sőt még a legmikroszkopikusabb szinteken és az összes szinten lesznek különböző dolgok elvégezve, megcsinálva. Némelyek ezt alacsony szinteken teszik, némelyek a tanítványokat védik, némelyek a gonoszt távolítják el. A gong ezt minden tekintetben egyidejűleg teszi. Vagyis, egy egész nem feltétlenül teszi mindenütt ugyanazokat a dolgokat. Viszont mindegy, hogy mit csinálsz, te méltó kell legyél egy Dáfá-tanítvány nevére.

Ennyit mára. Az is nagyon fontos, hogy ti beszámoljatok a tapasztalataitokról. Minden körülmények között és minden időben, mindegy milyen elfoglaltak vagytok a munkával, nem szabad hagyjátok, hogy visszatartsanak a Fá tanulásától, ez az alapvető biztosíték az emelkedésetek és a beteljesülésetek számára. Nem szabad a Dáfá számára végezni a munkát anélkül hogy a Fá-t tanulnánk, különben úgy van, mintha hétköznapi emberek végeznék a munkát a Dáfá számára. A Dáfá-tanítványok kell legyenek azok, akik elvégzik a munkát a Dáfá számára, ilyenek az elvárások veletek szemben. Ha a hétköznapi emberek szeretnének segíteni a Dáfá számára végzett munkában, az természetesen egy jó dolog. De én itt a Dáfá-tanítványokra hivatkozok, mert nektek Dáfá-tanítványoknak kell lennetek, hogy elvégezzétek a munkát a Dáfá számára, mivel a ti beteljesülésetek a legfontosabb. A ti beteljesülésetek áll számotokra most az első helyen. A beteljesülésetek bizonyosan tartalmazza a felelősségeteket a Dáfá-val szemben és az összes élőlény megváltását. Én mondom nektek, ti mind azt mondjátok, hogy a Mester minden élőlényt megvált. Ha ti eljuttok a beteljesüléshez és aztán visszapillantatok, látjátok az élőlényeket, amelyeket ti váltottatok meg. Miközben az igazságot magyarázzuk el, mi megváltunk minden élőlényt.

Ennyit mára, most folytatódjon tovább a konferenciátok.

Li Hongzhi
2001.07.21

 

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Weitere Falun Dafa Bücher auf Deutsch

Navigation

http://www.falundafa.de/

http://www.falundafa.de/herunterladen/Navigation.doc

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.