hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a floridai Fá-konferencián az USA-ban
 

Üdvözöllek mindannyiótokat!

Rég láttuk egymást. Mivel ti ezen a Fá-konferencián azon vagytok, hogy a megértésetekről és a tapasztalataitokról beszéljetek, mivel az egész Dáfá relatív jól halad előre és a Fá-helyreigazításnál minden biztos lépésekkel lett megcsinálva, nincs szándékomban, nektek valami különlegességet elmagyarázni. Még kevésbé szeretném a Fá-t magyarázni, az nagyon távol áll attól, amit mi pillanatnyilag csinálunk. Hiszen ha van valami, amit feltétlenül el kell mondjak és el is mondom nektek, úgy elmondom nektek, hogyan kell csináljátok azt. Ezúttal, mivel már nagyon régen nem láttalak titeket, egyfelől csak látni szeretnélek benneteket, másfelől ez alkalommal szeretném elmagyarázni nektek azokat a dolgokat, amiket mi pillanatnyilag csinálunk és különösképpen az összhelyzetet. Más aspektusokról nem szeretnék sokat beszélni, különben ez megzavarhatná a jelenleg zajló Fá-helyreigazítás összfolyamatát.

A jelenlegi helyzetből szemlélve a dolgokat, minthogy a tanítványok a Fá-t a Fából kiindulva tudják felismerni, és ezután a több mint két évnyi idő után mind úgy megacélozódtak, hogy mindannyian egyre értelmesebbek és tisztább meglátásúak lettek és a Fá-t egyre inkább fel tudják ismerni. Dáfá-tanítványként mindenki egyre jobban tudatában lett a felelősségének saját magával, a Dáfá-val és minden élőlénnyel szemben. Ez ahhoz vezetett, hogy minden Dáfá-tanítvány még jobban végezte az igazság feltárásának a munkáját. A gyakorlatban mi mindannyian láttuk is: 1999 július 20-tól, körülbelül eddig az időpontig, talán mindegyik tanítványnak az az érzése volt, hogy úgy tűnik, a gonosz minden hiányosságot kihasznál és mindenütt jelen van. Minden valóban olyannak tűnt, mint ahogyan a próféták mondták: a gonosz úgy jött, Eget és Földet beborítva, eltakarva, mintha a Ég beszakadt volna. Mindenütt fellelhető volt a gonosz. Bármilyen jó is lehetett egy ember vagy más élőlények, alkalmasint befolyásolva lettek a gonosz által. Abban az időben mindegyik Dáfá-tanítvány utánagondolt a dolognak saját maga számára: ezen Dáfá szerint kell műveljem magam? Alapjában véve helyes-e a Dáfá vagy sem? Milyen is Li Hongzhi tulajdonképpen? Ezen mérlegelések után sok gyakorló állhatatosan átjutott, nagyon csodálatra méltó (igazán nagyszerű). Mivel ti ebben a súlyos helyzetben, ezalatt a nagy nyomás alatt színre mertetek lépni, hogy elmagyarázzátok az embereknek a világban, milyenek vagyunk mi, hogy elmondjátok az embereknek, hogy mi üldözve vagyunk, hogy az összes eszköz az elnyomásra, pletyka, rémhír és rágalom és alapjában véve az üldözést, éspedig a leggonoszabb üldözést szolgálja. Az emberek a világon mind erősen sokkolva voltak, miután tájékoztatva lettek az igazságról az üldözéssel kapcsolatban.

Mivel a gonosz akkoriban úgy jött, mintha Eget és Földet beborított volna, a következménye egy nagyon magas nehézségi fok volt az igazság feltárására végzett munkánknál. Úgy tűnt, az embereknél ez süket fülekre talál. Valójában a gonosz akadályozta az embereket. Miután az emberek egyoldalúan meghallgatták a gonoszok hazugságait, akik az egyedüli szóvivők, hangadók voltak és hitelt adtak nekik, foglyul ejtették őket a pletykák, rémhírek által léprement gondolatok és kétségek. Ezen kívül a gonoszok kihasználták az emberek ezen fajta helytelen gondolatait, úgyhogy az embereknek még nehezebb volt, hogy helyesen értsenek meg bennünket. Ők az igazságot sem láthatták erről az üldözésről. De a Fá-helyreigazítás folyamata, tempójának felgyorsításával ez megszakítás nélkül, töretlenül száguld előre még távolabbi terekbe (dimenziókba), nevezetesen a még mikroszkopikusabbakba. A még mikroszkopikusabb és gigantikusabb élőlényeknek az elidegenedése a világegyetemben a lényeges ok a Fá-helyreigazítás számára a világegyetemben. Bizonyosan sokan közülük nem akarnak szándékosan gátolni, a létezésük önmagában egy rétege a problémáknak, amelyek meg kell legyenek oldva. A létük azok a régi tényezők, nevezetesen a gigantikus égitestek, amelyeket helyre kell igazítani, nevezetesen ők azok a gigantikus élőlények, amelyeket meg kell menteni és váltani. A Fá-helyreigazítás által lesz megoldás találva számukra. Vagy el lesznek távolítva a Fá-helyreigazításnál, vagy új elhelyezések (pozíciók) lesznek kijelölve nekik, vagy helyben hasonultatva lesznek. Minderre egy folyamat szükséges. Ez a folyamat nevezetesen az idő. Apropó idő, ti tudjátok, július 20-tól már két év telt el. Kezdetben mindenkinek az volt az érzése, mintha egy nap egy év lenne. Sőt még egy óra is olyan hosszúnak tűnt mint egy év. A nyomás nagyon nagy volt. Azonban ti mind helytálltatok egy ilyen nagy nyomás ellenére, és minden tekintetben állhatatosan és feltartóztathatatlanul (szakadatlanul) végeztétek a munkátokat, hogy felfedjétek, nyilvánosságra hozzátok a gonoszok általi üldözést. Egyidejűleg ez ahhoz vezet, hogy az emberek gondolatai a világon többé már nincsenek olyan erősen gátolva, mivel egyre több gonosz lett eltávolítva a Fá-helyreigazításnál. Ebben a helyzetben mindenki megállapította, hogy az emberek a világon többé már nem olyan süketek, ha most az üldözés valójáról beszélnek nekik. Szívesen is hallgatják meg, úgy mintha még sohasem hallottak volna a Dáfá-tanítványok üldözéséről. Az emberek a világon egyre többet akarnak tudni az igazságról. A Fá-helyreigazítás szintén töretlenül halad előre, azonkívül a tanítványok szüntelenül őszinte gondolatokat bocsátanak ki, és emiatt egyre kevesebb gonosz létezik. Tulajdonképpen a gonoszok pontosan abban az időközben követik el a rossz tetteiket, mikor a Fá-helyreigazítás még nem érkezett meg és még nem jött létre minden új dolog. Minden gonosz itt lép fel és egy bemutatót tart. Ebben az időtérben nyugtalanságot idéz elő a gonosz. Nem képes arra (nincs abban a helyzetben), hogy a Fá-t összezavarja. Lehetetlen az új világegyetemet (univerzumot) összezavarni. Pontosan a Fá-helyreigazítás előtti időben mutatkoznak meg a régi élőlények, miután megromlottak. Ez nagyon gonoszul néz ki. A Dáfá-tanítványok a világon egy nagyon erős nyomást érezhetnek ebben a környezetben. Ők valóban egy nagyon erős nyomást éreznek. De ti tudjátok, hogy az idők a különböző terekben szintén különbözőek. Vagyis, egy nagyon nagy időmező szemszögéből nézve megállapítható, hogy ez a két év szintén csak egy szempillantásnak felel meg, amelyik irtózatosan rövid. Az üldözést személyesen érzékelve az események színhelyén, mindannyiunknak az az érzése, mintha egy nap egy év lett volna. De ha ti most visszatekintetek, miután mind keresztüljutottatok rajta, ez a két év csupán egy szempillantás. Ez a két év valóban olyan sok nagyszerű megvilágosultat teremtett; ezen a két éven keresztül olyan sok gyakorlónk lett éretté acélozva; ezen a két éven keresztül olyan sokan látták meg tisztán és engedték el az el nem engedett emberi érzületeiket és fel nem ismert ragaszkodásaikat. Normális körülmények között ez valóban nagyon nehezen lett volna elérhető. Én bizonyosan visszautasítom minden elrendezésüket, nem ismerem el ezeket. Viszont ezen gonosz színjáték közben a Dáfá-tanítványok valóban úgy megedződtek, megacélozódtak, hogy egyre nagyszerűbbek lesznek. Ha visszatekintünk, ez a két év hát nem csupán egy szempillantás? Több mint két év telt el, ez az idő viszont megalapozott mindent, ami elévülhetetlen, és a legnagyszerűbb és a legeslegnagyszerűbb hatalmas erényt a mi Dáfá-nk számára és a Dáfá-tanítványok számára.

Természetesen, hogy mi mindezt jól csinálhatjuk, nem választható el egyikünktől sem közülünk, minden egyes Dáfá-tanítvány személyes művelésétől és saját emelkedésétől. Ezért, teljesen mindegy, milyen komisz az üldözés, milyen nehéz a helyzet, mindenki kitarthat a művelésben és a Fá-tanulásban és mindinkább tisztába jöhet saját magával. Ha egy művelő gondolatai elhagyják a Fá-t, akkor a gonosz be fog surranni. Emberi szemmel nézve az emberek és minden az emberi világban háromdimenziós. Valójában minden, minden anyag az emberiség egész terében, a virágok, a fű, a fák, beleértve az embereket és a levegőt ilyen nagy részecskékből áll (molekulákból). Minden, ami a részecskéknek ebben a rétegében található, bezárólag az emberi testtel, össze van kötve egymással. Ha az embernek saját magának nincsenek őszinte (helyes, becsületes, egyenes) gondolatai, akkor minden rossz dolog a három világkörből, a világegyetemből, szakadatlanul átjárja az emberi testeket. Még ha benne is tartózkodnak, az ember ezt nem fogja észrevenni. Így vannak az emberek irányítva. Azáltal, hogy ezek a részecskék szabadon össze vannak kötve egymással, az emberek irányítva vannak. Ezután a két év után ti mind ki tudtok tartani a művelésben az üldözés dacára, úgy hogy mindinkább tisztában vagytok vele és egyre tisztábban láthatjátok ennek az üldözésnek a gonoszságát. Ebből arra lehet következtetni, hogy a Fá-tanulás nagyon fontos a Dáfá-tanítványok és a művelők számára. Bármilyen nehéz is legyen a helyzet, bármilyen elfoglaltak is vagytok, ti nem szabad megfeledkezzetek a Fá-tanulásról. Feltétlenül kell tanuljátok a Fá-t, mivel ez a legalapvetőbb, legalapvetőbb garancia az emelkedésetek számára. Én nem találkozhatok minden tanítvánnyal, különösképpen egy ilyen helyzetben, mint a kínai szárazföldön, amelyikben a tanítványok nem láthatnak engem, nem lehet a Mestert egy kérdés miatt felkeresni, ezért csak a Fá-t lehet Mesterként tekinteni. Hogy ti művelhessétek magatokat, hogy felemelkedhessetek, én minden tényezőt, ami egy embernek lehetővé teszi a művelést és emelkedést, belefoglaltam ebbe a Fá-ba. Ameddig tanulod, minden problémát meg lehet oldani; ameddig műveled magad és fel tudod ismerni a Fá-t a Fá szemszögéből, nincs semmi, ami lehetetlen volna.

Természetesen, ha a Fá-tanulásról beszélünk, mi mindannyian állhatatosan ennél maradunk. De mivel mind nagyon elfoglaltak az igazság feltárásának a munkájánál, némelyek cikkeket írnak, némelyek hírközlő munkával foglalkoznak, szintén léteznek némelyek, akik szórólapokat osztanak az utcán és mások is, akik különböző területeken dolgoznak, hogy hozzájáruljanak az igazság feltárásához. Hogy az embereket, akik meg vannak mérgezve a hazugságok által, megmentsétek, előfordul, hogy a gondolataitok a Fá-tanulásnál nem jutnak nyugalomba. Ez egy nagyon nagyon komolyan veendő probléma.

Tudjátok, hogy ti milyen belső tartással ismerhetitek fel csupán a Fá-elveket a Fá-tanulásnál? Erről többé nem szükséges sokat beszélnem, mindannyian tudjátok. Ha a szemed a Fá-t olvassa, de a gondolataid nincsenek a Fá-nál, gondolj bele, akkor te nem hiába olvastál? Kinek olvastál akkor? Hiszen nem saját magad tanultál. Talán nem mondtam nektek, hogy én hagyom, hogy ti saját magatok kapjátok meg a gongot? De ha a Fá-tanulásnál a gondolatok nincsenek a Fá-nál, akkor kinek is tanulod te a Fá-t? Ez nem kritizálás. Evvel azt akarom mondani nektek, hogy ez a helyzet nagyon komoly. Ezért a Fá-tanulásnál el kell engedjetek minden ilyen gondolatot, teljesen mindegy, milyen elfoglaltak is vagytok. Egyáltalán ne gondoljatok valami másra és csak a Fá-t tanuljátok. Miközben a Fá-t tanulod, talán meg lesz oldva a számodra minden kérdés, amin töröd a fejed, hiszen mindegyik szó mögött buddhák, taók és istenségek találhatóak. Hogyan lehetne, hogy ők ne tudják pontosan, milyen problémát szeretnél megoldani és pillanatnyilag mit kell sürgősen elintézzél? Talán nem fogják megmondani neked? De itt van egy pont: el kell érned, hogy a Fá-t tanuljad, anélkül hogy valamire törekednél. Evvel ti mindannyian már nagyon régen tisztában vagytok. Nem szabad a Fá-t avval a ragaszkodó szívvel olvasni, hogy egy problémát akarsz megoldani. Ha te egyszerűen teljes nyugalomban olvasod, az ezáltal megcélzott hatások bizonyosan nagyon jók lesznek. Ezért a Fá-tanulásnál nem kell olyan nagy hangsúlyt fektessetek a formaságra. De az olvasásnál félre kell tennetek más gondolatokat és valóban tanulnotok kell. Ne legyenek elterelve a gondolatok. Mihelyt a gondolatok elterelődtek, hiába tanultál. Egy másik szemszögből nézve, ha a Fá-tanulásnál a gondolatok nem maradnak a Fá-nál, akkor nem csak egy külső formaságról van szó. Valójában ez azt jelenti, hogy a tanuló a Fá-t sem tiszteli. Tehát meg fog még mutatkozni a Fá? Ebből a szempontból nézve én úgy gondolom, hogy a Fá-tanulásnál minden más gondolatot el kell engedjetek. Ügyeljetek arra, hogy a Fá-tanulásnál, mikor elfoglaltak vagytok, nyugton tartsátok a gondolataitokat.

Még valami: Mindannyian tudjátok, hogy mi meghatározott időpontokban eltávolítjuk, megsemmisítjük a gonoszokat, nevezetesen őszinte gondolatokat bocsátunk ki. Korábban nem az őszinte gondolatok kibocsátásának hívták. Korábban egyszerűen shentong(isteni képességek)-nak hívták, az isteni képességek alkalmazásának, felhasználásának, Fofá shentong-nak. A hétköznapi emberek gongneng(természetfeletti képességek)-nek nevezik. Hogyhogy akkor én ezt az őszinte gondolatok kibocsátásának nevezem? Mivel ti a Dáfá művelésében vagytok találhatók, minden a legnagyszerűbb és a legtisztább kell legyen. Mindennél, amit teszünk, nemcsak a te személyes művelésedről van szó. Eközben a Fá-ra és a jövendő élőlényekre is kell gondoljunk. Egyidejűleg a jövendő életformákra is kell gondoljunk. Mivel ti azon vagytok, hogy lefektessétek számukra az alapot, az utunkat mi egyenesen kell járjuk. Bármit is csináltok ti ma, a jövendő emberek azt fogják mondani, hogy a Dáfá-tanítványok ezt már akkoriban úgy csinálták. Így sok dolog lényeges jelentőségű. Emiatt az általunk kibocsátott gondolatok feltétlenül tiszták kell legyenek. Jelenleg, legyen ez az embervilág mikrokozmoszában, legyen ez a különböző szintek dimenzióiban, a Fá-helyreigazítás az egész világegyetemet átjárja, anélkül hogy kihagyna valamit. Ez megy végbe az emberiség társadalmának a felszíne alatt is.

A jelenlegi embervilágban nagyon sok rossz jelenség létezik, rossz emberek, rossz cselekedetek, amik megtörténnek az emberekkel. Egyes embereknek nemcsak egy teljesen abnormális belső magatartásuk van, hanem egy nagyon erős démon-természetük is. Mi a teendő tekintettel erre a helyzetre? Én mondom nektek: nem beleavatkozni. Miért nem beleavatkozni? A Dáfá-tanítványok nagyszerűsége össze van kötve a világegyetem Fá-helyreigazításával. A ti legnagyobb küldetésetek a Fá megőrzése és megvédése. Ha valaki nem szabotálja a Dáfá-t, akkor nem kell törődj vele. Ha valaki a Dáfá-t szabotálja, akkor el kell magyaráznod neki az igazságot, megálljt parancsolnod a gonosznak, eltávolítanod a gonoszt és megmentened az embereket. Ez azt jelenti tehát, hogy jelenleg sok rossz jelenség létezik az emberi társadalomban. Ezekkel mi most nem törődünk, mert ezek azokhoz a dolgokhoz tartoznak, amelyek az embervilágban történő Fá-helyreigazításnál kell legyenek megoldva. Viszont azoknak a dolgoknak, amelyek az embervilágban történő Fá-helyreigazításnál kell legyenek megoldva, semmi közük a Dáfá-tanítványokhoz, mivel ti el fogtok jutni a beteljesüléshez. A Dáfá-tanítványok nagyszerűsége össze van kapcsolva a Fá-helyreigazítással. Ennek semmi köze sincs az emberiség személyes művelésének a formájához a múltban. Ez semmi esetre sem ugyanaz. Ez tehát azt jelenti: mi őszinte gondolatokat bocsátunk ki, hogy eltávolítsuk a gonoszokat, amelyek a Dáfá-t üldözik, zavarják és a Dáfá-tanítványokat üldözik és hogy eltávolítsunk minden tényezőt, amelyik a Fá-t üldözi. Azáltal, hogy a mi Dáfá-tanítványaink szakadatlanul őszinte gondolatokat bocsátanak ki, ténylegesen egy óriási nagy hatás lett megcélozva. Abban az időben, mielőtt az embervilágban történő Fá-helyreigazításnak az erős, Eget és Földet beborító áramlása elérte az embervilágot, nevezetesen mielőtt a Fá itt helyre van igazítva, a Dáfá-tanítványok tényleg elég sok rossz dolgot távolítottak el az őszinte gondolatok kibocsátásánál. Ezek a rossz dolgok azok, amelyek a Fá-t szabotálják és a Dáfá-tanítványokat üldözik. A számuk meglehetősen nagy. Még emlékezhettek arra, hogy kezdetben más volt, mikor a tanítványok őszinte gondolatokat bocsátottak ki. Akkoriban úgy volt: mihelyt kiegyenesítve tartottátok a kezeteket, már jöttek is a gonoszok harci alakulatban, mint egy háborúnál, mintha Ég és Föld el lett volna borítva tőlük. Azáltal, hogy a tanítványaink szakadatlanul őszinte gondolatokat bocsátanak ki, hogy eltávolítsák ezeket a gonosz élőlényeket, amelyek a Dáfá-t szabotálják; hogy eltávolítsák a gonosz élőlényeket, amelyek az embereket irányítják, az eltávolítás mértéke nagyon nagy volt. Csak egészen kevés maradt fenn. Ez nem azt jelenti, hogy könyörtelenek vagyunk. A kozmikus Fá és a Dáfá-tanítványok hogyan lehetnének üldöztetve ilyen gonoszok által. Ez az oka annak, amiért én elmagyaráztam ,,A Tolerancia határán túl” Fá-ját. Ha ti most őszinte gondolatokat bocsátotok ki, alig egyenesítitek ki a kezeteket, már menekülnek is a gonosz élőlények. A kibocsátott Gong mindenütt még kutat is azután a gonosz után, a mennyben és a föld alatt kell kutasson. Bárhol is van megtalálva, ott van eltávolítva. A gonoszok már egyáltalán nem mernek többé éppen csak úgy megmutatkozni. Már nem képesek többet arra, hogy nagy terjedelemben megszervezzék a gonosz élőlényeket és megtámadják a Dáfá-tanítványokat. A Dáfá-tanítványok már felülkerekedtek. Őszinte gondolatokat bocsátanak ki és mindenütt eltávolítják a gonoszt, míg teljesen el van távolítva.

Én nektek mindannyiótoknak mondom, a maradék, amelyik most még szabotálhatja a Dáfá-t és a Dáfá-tanítványokat, magukra a tanulóinkra vezethető vissza. Ti, tanítványok, ti, akik nem vettétek komolyan az őszinte gondolatok kibocsátását, a gonoszok azokban a dimenziókban, amelyekért ti magatok kell viseljétek a felelősséget és amelyekre ti vagytok az illetékesek, még nincsenek eltávolítva. Éppen ez az oka. Ezért ti mind feltétlenül komolyan kell vegyétek az őszinte gondolatok kibocsátását. Teljesen mindegy, hogy te hiszed-e, hogy birtokolsz képességeket vagy sem, neked ezt meg kell tenned. Te a saját gondolataidban távolítod el a gonoszokat, amelyek a saját tested területén belül fejtenek ki hatást. Egyidejűleg el kell távolítanod a kívül találhatót, amelyik azzal a dimenzióval (térrel), amelyikben te tartózkodsz, közvetlenül össze van kötve. Ha te nem távolítod el őket, nemcsak téged fognak üldözni és akadályozni, még más tanulókat, más Dáfá-tanítványokat is üldözni fognak. Tudjátok, hogy a Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínában meglehetősen komiszul vannak üldözve. Ezért mindegyik tanuló egészen világosan tudatában kell legyen a saját felelősségének. Az őszinte gondolatok kibocsátásánál mindenki meg kell őrizze a szíve nyugalmát, hogy ezáltal valóban el legyen érve az őszinte gondolatok hatása. Emiatt ez egy nagyon döntő pont, egy nagyon döntő pont. Én mondom nektek, ha mindegyik tanuló el tudja ezt érni, abban az öt percben, amelyikben mindenki egyidejűleg őszinte gondolatokat bocsát ki, többet sohasem fognak létezni a gonoszok a három világkörben. Ilyen fontos ez. De már meglehetősen hosszú ideje annak, hogy ti őszinte gondolatokat kezdtetek el kibocsátani. Relatív már sok gonosz lett eltávolítva. Másfelől, hogy valaki a művelésnél, az emelkedésnél, a felismeréseinél, annál, ami a Fá-helyreigazítást érinti, jól vagy rosszul csinálja, közvetlenül a saját művelésével és a szintjének a saját emelkedésével függ össze, ezért a Mester szintén nem követelhet meg túl sokat tőletek. Én pusztán a fontosságát magyarázom el nektek. Milyen messzire szeretné művelni magát, melyik szintet szeretné elérni, az minden egyes valakinek a saját ügye. A Mester csak az őszinte gondolatok kibocsátásának a fontosságát magyarázhatja el nektek.

Itt még van valami. Mióta mi üldözve vagyunk, 1999 július 20-tól máig, az emberek az egész világon felismerhették, mi a Fálun Gong. Mind tudják, hogy mi jók vagyunk. Úgy a kormányzatok, mint minden ország polgárai is, bezárólag azokkal az országokkal, amelyeknek egy nagyon jó kapcsolatuk van Kínával, mind tisztában vannak azzal, milyenek vagyunk mi és milyenek a gonoszok, amelyek a Dáfá-t szabotálják. Ez azt jelenti, hogyha ez sikerült, nem lehet elválasztani az összes tanítvány együttes fáradozásaitól. Nevezetesen az igazság tisztázásánál ti mind tényleg felelősök lehettek a Dáfá-val szemben. A nyomás dacára kitarthattok az őszinte gondolatoknál. Minden Dáfá-tanítványnak van munkája és családja. Ezért, a minden tekintetben szűkös idő dacára a Dáfá-t mindig egy nagyon fontos lépcsőfokra helyezni és érte dolgozni, ez nagyszerű. A Dáfá-tanítványok együttes fáradozásai által a helyzet most máshogyan néz ki. A gonoszok el lettek szigetelve. Még a szárazföldi Kínában is létrejött fokozatosan egy ilyen tendencia, irányzat, hogy az emberek el kezdtek felébredni. Tudjátok, a kezdeti időben, 1999 július 20. körül, nagyon komisz volt az üldözés. Egy ember sem mert egy jogos szót szólni. Viszont most a Fálun Gong-gyakorlóknak megvan a bátorságuk, hogy közvetlenül az üldözésben illetékesekhez, a különböző kormányzati szintek illetékeseihez forduljanak. Te üldözöl engem, én felkereslek téged és elmesélem neked az igazságot. Sőt a Dáfá-tanítványok még egy nagyon nagy területen, sok helyen, helységben figyelemre méltó mértékben igazították helyre a Fá-t. Ez azt jelenti, hogy az összhelyzet változik. Az emberek mind megtudják az igazságot erről a gonosz üldözésről. Ez tehát azt jelenti, hogy az igazság tisztázása nagyon fontos. Minden gyakorló nagy figyelmet kell szenteljen ennek. Én mondom nektek, a ti személyes műveléseteken kívül pillanatnyilag az igazság tisztázása a legnagyobb feladat, mivel az élőlények ezáltal egy közvetlen úton nagy terjedelemben meg lesznek váltva. Ezáltal a jövendő emberek közvetlenül meg lesznek mentve. Egyidejűleg ezáltal megmutatkozik a Dáfá és a Dáfá-tanítványok nagyszerűsége – ilyen nehéz körülmények dacára ti mind azon vagytok, hogy élőlényeket mentsetek meg.

A mai embereket nagyon nehéz is megváltani. Néha tréfásan mondom nektek, ha te egy embernek elmeséled, hogy a Dáfá jó és miután egy ideig beszéltél, ő azt mondja : ,,Stimmel. A Dáfá jó. Ezt tudom. De az XX Párt ad nekem pénzt és nekem ez ellen sincs semmi kifogásom.“ A szavaiból azt lehet kiérteni: te jó vagy. De én a KKP (Kínai Kommunista Párt) ellen sem vagyok. A Dáfá üldözésénél ez a gonoszok propagandája által lett okozva, amelyik a gyakran alkalmazott módszerekhez tartozik, hogy az embereket becsapják. Mi szintén nem mondtuk, hogy a KKP ellen vagyunk. A legeslegromlottabb a gonoszok közül az embervilágban azt a híresztelést terjesztette el a világban, hogy az ő pártja ,,le akarja győzni a Fálun Gong-ot”. Félrevezeti az embereket. Mi egyáltalán nem avatkozunk bele a politikába. Ez azt is jelenti, hogy az igazság tisztázásánál mi meg kell feleljünk a modern emberek viselkedésének, létmódjának, hogy megváltsuk őket. A mai embereknél az istenekben és azok erkölcsi mércéiben való hit legkisebb mértéke nagyon alacsony. Még ha tudják is, hogy valami rossz, annak dacára megteszik. Mint mindig is, mi természetesen olyan sokat fogunk megváltani, amennyit csak lehetséges. Mi a legjobbat hozzuk ki magunkból, hogy elmagyarázzuk az igazságot. Mivel a jövőben is még kell Fá és élőlények létezzenek ezen az emberi szinten, nem lehet abbahagyni ezen a helyen. Azonkívül a Dáfá igen széles körben lett elterjesztve az embervilágban. A jövendő embereknek mondva ez azt jelenti, hogy nekik a boldogság, szerencse kell jusson majd osztályrészül. Kínában az üldöztetéstől megmérgezett emberek bűne a gonosz hatalmak üldözése által lett okozva. Ez vezetett az emberek, különösképpen a Kínában élő emberek egészen nagy bűneihez, úgy hogy ők közvetlenül a világegyetem Fá-jával, amelyik életet teremtett, helyezkedtek szembe. Ezért vár a kiselejtezés ezekre az emberekre. Ez számukra a legnagyobb veszély. Ezért most az is elég már, ha a fejükben a Dáfá elleni rossz gondolatok el vannak távolítva. Hogy te nem vagy a KKP ellen, vagy hogy te nem vagy valaki ellen, de én azt mondom neked, te nem kell a Dáfá ellen legyél. Miért? Én elmagyarázom neked az igazságot. Ebben az értelemben egyes emberek bár nincsenek a Dáfá ellen, de nem is jó emberek. Legalábbis ők nagyon valószínűen nem lesznek azonnal kiselejtezve a Dáfá által az üldözés végérvényes befejezésénél. Ha nem lesznek kiselejtezve, akkor talán még létezik remény a számukra. Hogyan megy nekik a jövőben, az saját magukon múlik. Azon múlik, hogyan viselkednek, mikor a Fá helyreigazítja az embervilágot. A Dáfá-tanítványok teljes erőbedobása által az igazság tisztázásánál sok ember mindezt valóban felismerte. Ők tele vannak őszinte gondolatokkal. Akkor én úgy gondolom, hogy ezeknél az embereknél nem csak a Dáfá-ról való általános ismeretről van szó. Másképpen mondva, ők talán még helyénvalóan fel is fogják emelni a szavukat a Dáfá-ért. Akkor valójában már egy nagyon jó alapot teremtettek a jövendő életük számára.

Korábban az élőlények egyetemes megváltásáról beszéltek. Tudjátok, hogy Sákjamuni idejében vagy Jézus idejében, sőt még Lao-ce-nál vagy más istenségeknél, akik azért jöttek, hogy embereket váltsanak meg, az élőlények egyetemes megváltása, amiről ők beszéltek, nagyon erősen különbözik attól, amit ti tesztek. Az akkori időben az ember volt a legmagasabb (szintű) élőlény a világon, egy teljesen normális embere ennek a világnak. Az igazi emberek a három világkörön belüli teremtmények voltak, ők a három világkör anyagaiból voltak összeállítva. Az ilyen élőlények nagyon erősen különböznek az istenségektől. Ők nehezen érthetik meg a magasabb élőlényeket. Sőt ezért még félnek is az istenségektől. Valóban nagyon nehéz volt, hogy megváltsák őket. Emiatt, miért magyarázta el Sákjamuni csak az Arhát-Fá-t és tudta az embereket csak az Arhát gyümölcshelyzetéig megváltani ? Egy ember valóban nem tudja magasra művelni magát. De manapság, kik azok az élőlények, amelyeket a Dáfá-tanítványok maguk előtt tudnak? Miért mondom én, hogy a Dáfá-tanítványok nagyszerűek, mivel ti elkaptátok ezt a nagyszerű korszakot? Ami rátok lett bízva, szintén nagyszerű. Hiszen az emberiség 90%-ának az élete magas szintekről származik. Ez azt jelenti, hogy ez alatt az emberi bőr alatt többé már nem a múlt embere található. Ezt az emberi bőrt már nagyon magas szintek élőlényei vették át és vették birtokba. Nemcsak az emberek, a Fá-helyreigazításnak ez a dolga is már el lett tervezve az előző földgolyón. Ez egyszer már le lett tesztelve. Ez azt jelenti tehát, hogy ez a dolog egy nagyon hosszú időn keresztül szisztematikusan lett elrendezve. Akkor gondoljatok csak bele. Az emberiség társadalma és minden, amit mi láttunk, létezhet-e véletlenül? Már önmagában minden egyes mozdulat és cselekedet, minden szó, minden tett, sőt még egy kérdés is, amit mérlegelsz, nem olyan egyszerű. Később látni fogjátok, hogy minden részletekbe menően el van tervezve. Nem általam lett elrendezve, hanem az olyan régi erőktől. Tulajdonképpen ők sem merik, hogy mindezt szétrombolják, nem is akarják mindezt szétrombolni. Hiszen ha mindez szét lenne rombolva, ők is a végét járnák. Ha a Fá-helyreigazításnak ez a dolga tönkre lenne téve, minden elpusztulna. Végül is ők ezt csak a saját elképzeléseik szerint akarták csinálni. Ez nem megy. Ezáltal nincs elérve a mérce. Hogyan határozhatnák és állapíthatnák meg a kiselejtezendő élőlények a jövőt, hogyan kell kinézzen a jövő? Legfeljebb nyugtalanságot szíthatnak abban az időben, amikor a Fá-helyreigazítás még nem érkezett meg ide. Ez minden. Úgy gondolják, hogy ők istenségek lennének. Nem üldözik az embereket közvetlenül, hanem azokat az alacsony(rendű) szellemeket irányítják, hogy embereket üldözzenek. Ez a helyzet.

Előbb én azt mondtam, hogy a Dáfá-tanítványok nagyszerűek. Evvel arra gondolok, ha az emberek nagyon magas szintekről jöttek, gondoljatok bele, akkor ti azon vagytok, hogy valamit az emberek szokványos megváltásáért tegyetek? Nem. Sok világegyetem királya és uralkodója, sőt még nagyon gigantikus, még magasabb szintű lények jöttek ide és születtek emberként újra. De miután emberként itt újraszülettek, többé már egyáltalán nem tudnak semmiről. Ugyanolyanok mint az emberek. Természetesen a mostani élőlények legnagyobb tulajdonsága az, hogy keményebbek és erősebbek, mint a korábbi emberek. A korábbi emberek meghaltak, mihelyt meg lettek sebezve. A mai emberek nagyon kemények és erősek, mivel az ő életük más. Ennek dacára, ha leestek ebbe a ködbe, többé egyáltalán semmit sem tudnak. A mindent elborító gonosz propaganda-kampányban nekik is károk lettek okozva. Sőt egyesek még főbűnösökké is váltak a Dáfá és a Dáfá-tanítványok üldözésénél. De bárki volt is, bárki legyen is, amilyen bűnt elkövetett, akkor olyan bűnt követett el. Ha te üldözted a Dáfá-t, akkor többet semmit sem segít neked, mindegy, hogy honnan is jöttél. De másfelől a Dáfá-tanítványok könyörületessége hozzájárulhat ahhoz, hogy lehetőség szerint megmentsék ezeket az élőlényeket. Azon vagy te akkor, hogy egy normál embert váltsál meg? Ha az, akit te megváltasz, egy uralkodó vagy egy király, milyen hatalmas erény ez? Ha te valóban nagyon sok embert váltottál meg, milyen hatalmas erény az? Ha egy egészen normális hétköznapi ember, aki nem Dáfá-tanítvány, azt mondja egy másik hétköznapi embernek: te nem kell üldözd a Fálun Gong-ot. A Fálun Gong ilyen jó és így tovább. Azután ez az ember tényleg nem üldözi többet a Fálun Gong-ot. Miután kiegyenlítette a rossz kihatásokat, lehetőség szerint beléphet a jövőbe. Vagyis, miközben a Fá helyreigazítja az embervilágot, az is lehetséges, hogy megkapja a Fá-t. Mivel az élete egy magas szintről származik, gyorsan is fogja tudni magát művelni. A beteljesülésének közvetlen köze van ahhoz az emberhez, aki őt akkoriban felvilágosította, informálta az igazságról. Nézetem szerint maga az az egészen normális hétköznapi ember is el fog jutni a beteljesüléshez. Ez nem így van? Nem beszélve arról, ha a mi Dáfá-tanítványaink az igazság feltárásánál nagy terjedelemben mentik meg az embereket? Emiatt nagyon nagyszerű, csodálatos ez a dolog. A normál emberek között senki sem tudja, ki bújik meg az emberi bőr alatt. Ezért kell feltétlenül ügyeljetek erre a dologra. Ezeket a dolgokat feltétlenül jól kell csináljátok. Az igazság tisztázása az, amit nekünk jelenleg tennünk kell. Egészen nagy mértékben csináljátok ezt. Csináljátok ezt a rendelkezésetekre álló minden bölcsességgel, csináljátok ezt, ameddig embereket lehet ezáltal megmenteni és megváltani a világon. Teljesen mindegy, hogy te a gonoszt leplezed le, hogy különböző formákat alkalmazol, közvetlenül, közvetve vagy mellékesen csinálod, ameddig ezáltal te fel tudod ismertetni az emberekkel ezt az üldözést, te azon vagy, hogy megváltsd őket. Ez aztán a nagyszerű.

Úgy gondolom, én csak erről a három dologról beszélek. Egyik a Fá-tanulásotok dolgát érinti. Egyik az a dolog az őszinte gondolatok kibocsátásával. Utolsóként ez a dolog az igazság tisztázásával különösen fontos. Valójában már magatok mögé utasítottátok mind a nagyszerűséget. Ti már ilyen hatalmas erényt alapoztatok meg. Azonban még jobban kell csináljátok, azonkívül addig kell ezt folytassátok, míg a gonosz alaposan el van távolítva. Ha minden ember az egész világon, minden ember Kínában fel tudja ismerni ezeket a gonosz eseményeket, lehetnek akkor még kihatásai a gonosznak? Akkor elpusztul. Minket nem érdekelt valamiféle politikai hatalom. Mi arra sem gondoltunk, hogy leverjük a KKP-t. A legeslegromlottabb alakja az összes gonosznak a világon használta fel a KKP-t és verte le a KKP-t saját maga ennél az üldözésnél. Talán nem stimmel ez a dolog, ha visszatekintünk rá? Az ütés nem tőlünk jött. A leverés saját magából jött ki. A KKP-t, az államot és a kormányzatot használja fel, hogy üldözze a Fálun Gong-ot. Ezt nem engedik meg az istenségek. Te azt mondod, ez a párt le fogja győzni a Fálun Gong-ot. Hogyan hagyhatnák ezt az istenségek? Hogyan győzheti le ez a KKP a kozmikus Fá-t? Ha te harcolni akarsz vele, akkor bizonyosan el fogsz pusztulni. Nem így van? Csak a régi erők most azon a véleményen vannak, hogy a Dáfá-tanítványok még nincsenek egészen éretté edződve és tovább kell legyenek acélozva, a gonosz még meg kell legyen tartva. Természetesen, ha a régi erők ezt így akarják csinálni, ezt én egyáltalán nem ismerem el. Ők ezt így csinálják és csak abban az időben szerepelhetnek, amelyben az én Fá-helyreigazításom még nem érkezett meg. Mikor a Fá helyreigazítja az embervilágot, az a legteljesebb nyugalomban fog történni. Enélkül a gonosz események nélkül az összes ember a Fá-t fogja tanulni, az emberi erkölcs újra fel fog emelkedni. Ha a Fá-helyreigazítás áramlata ide érkezik, ez teljes nyugalomban történik.

Csak ennyit beszélek. Bizonyosan sok kérdésetek van. Úgy gondolom, a Fá-tanulás által mindent meg fogtok tudni oldani. Sok konkrét kérdés létezik. Ameddig tanuljátok a Fá-t, mind meg is lesz oldva. Egyidejűleg kell figyelnetek egy pontra. Ti Dáfá-tanítványok vagytok. Ha beleütköztök valamibe, ti mindannyian saját magatoknál kell utánanézzetek. Bizonyosan sok probléma saját magadon múlik, teljesen mindegy, hogy akarsz-e elgondolkozni saját magadról vagy sem, teljesen mindegy, hogy te gondoltál-e arra vagy sem. Később, ha látjátok az igazságot, meg fogjátok állapítani, hogy mindennek megvan az oka. A Fá terjesztése miatt, a Fá-helyreigazítás dolga miatt még gyakran érvelnek egymással a Dáfá-tanítványok. Úgy vélem, mindez normális. De ha ti vég nélkül vitatkoztok és zátonyra juttok, akkor problémáitok vannak. Miért? Garantáltan nem néztél saját magadnál utána. Az érvelés normális, vég nélküli vitatkozás és zátonyra jutás, úgy hogy a Dáfá-munka zavarva van, aztán többé már nem normális. Ha ti ezt nem hiszitek, akkor gondoljatok csak utána ennek és nézzétek csak meg magatoknak. Az illetékes személyeink mindegyike különösen kell figyeljen a Fá-tanulásra. Teljesen mindegy, milyen nagyszerű és milyen sok munka terheli a vállatokat, nem szabad elfelejtsétek, hogy saját magatokat műveljétek. Bármennyit is dolgozol, neked nem kell a Dáfá-munkát egy hétköznapi emberként végezned, hanem egy Dáfá-tanítványként kell végezned a Dáfá-munkát. Ezért kell feltétlenül tanuljátok a Fá-t. Az illetékes személyek tulajdonképpen szintén normális tanítványok. Mindegyikőjük, mindegy, hogy mit csinál, ugyanarra a lépcsőfokra kell helyezze saját magát a tanítványokkal. Saját magát feltétlenül egy sorba kell helyezze a tanítványokkal. Ennek a Dáfá-nak csak én vagyok egyedül a Mestere. A Dáfá-nak önmagában véve nincsenek illetékes személyei. Ti csak a Fá-helyreigazításnál és az üldözés megszüntetésénél vagytok ilyenfajta illetékes személyek. A Dáfá-nak nincsenek illetékes személyei. Mindegyik egy tanítvány, aki műveli magát. Ezekre a dolgokra feltétlenül kell ügyeljetek.

Én csak ennyit beszélek. Igénybe vettem az időtöket.

Li Hongzhi
2001.12.29 (utolsó változtatás 2005.07.23)

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz in Florida in den USA

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw12.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében