hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat egy körúton Észak-Amerikában
 

(2002 március)

Li Hongzhi

 

Mindnyájatokat köszöntelek! (taps)

Már megint régóta nem találkoztam veletek, létezik néhány dolog, amit szeretnék veletek megbeszélni. Ha kész vagyok a beszédemmel és aztán még vannak kérdéseitek, feltehetitek ezeket nekem, ki fogom használni ezt az alkalmat, hogy válaszoljak rájuk.  

Nekem főként három célom van. Az első az, hogy ti mindannyian nagy hangsúlyt kellene fektessetek a Fá-tanulásra. Ezt már gyakran mondtam nektek, azonban az, amit ma magyarázok el nektek ehhez, másvalami lesz. Még nagyobb okokat fogok kifejteni nektek. Valóban nagyon fontos mindegyik Dáfá-tanítvány számára, hogy jól tanulja a Fá-t. Hiszen ti nagyon erősen különböztök az összes művelési módszertől és a művelőktől a múltban, mert a történelmi küldetésetek nagyon nagy. Az univerzum Fá-ja itt terjeszkedik, ki jön azért, hogy meghallgassa? Mit fognak azok csinálni, akik hallották a Fá-t? Ennek mind még sokkal nagyobb jelentősége van. Korábban azt mondtam, hogy a Dáfá-tanítványok nagyszerűek. Valójában a felelősség, amit viseltek, nagyon nagy. Ti csak azt tudjátok, hogy némely tanulók korábban egy megállapodásra jutottak velem, valójában szintén sok tanuló létezik, aki a világegyetemben levő nagyon messze távoli és gigantikus mennyei rendszerekből jött, a céljuk az volt, hogy egy sorskapcsolatot kössenek itt. Létezik még egy rész, amelyik a Dáfá jelenlegi terjesztésénél jutott be, mert az ajtók teljesen nyitva vannak, és jó velük született alappal rendelkezők szintén sokan bejutottak. Így a mi Dáfá-tanítványaink főképpen ehhez a három kategóriához tartoznak.        

Gondoljatok csak utána, messze távoli mennyei rendszerekből jönnek élőlények ide, de miért jönnek hát ide? Mert a világegyetemben helyre van igazítva a Fá, ők élőlények óriási tömegeinek a képviselői a gigantikus világegyetemnek a messze távoli mennyei rendszereiben, azért jöttek ide, hogy egy sorskapcsolatot kössenek a Mesterrel, avégett hogy a Fá-helyreigazítás közben az egész világegyetem újrafelépítésénél ne legyenek cserbenhagyva, azzal a céllal, hogy az élőlények ott meg lehessenek mentve. Ott az élőlények számtalan és nagy tömegei léteznek. Akkor azok, akik egy megállapodást kötöttek, szintén nem egyszerűen valakik, ők is nagyon nagy mennyei rendszerekből jöttek. Ha a szintjeik nagyon magasak, akkor gondoljatok csak bele, nem képviselnek ők akkor óriási nagy mennyei rendszereket? Azonkívül léteznek még tanulók, akik a jelenlegi Fá-terjesztés miatt jöttek be, a legtöbben közülük szintén nagyon magas szintekről származnak.   

Éppen arról beszéltem, ki jött a Fá meghallgatására, ha most ilyen emberek jöttek, azért hogy hallgassák a Fá-t, akkor gondoljatok egyszer utána ennek, akkor nincs úgy, hogy mindegyik Dáfá-tanítvány mindenkor egy másik óriási mennyei rendszert képvisel? Ha ez aztán így van, akkor annál a kérdésnél, hogy a Dáfá-tanítványok jól vagy nem jól művelik magukat, nem szintén arról van szó, hogy az élőlények azokban az óriási mennyei rendszerekben meg lehetnek-e váltva? Én mondom nektek, ennyi biztos. 

Mert az óriási mennyei rendszer alattad található, szinte olyan, mint a tested, mert te már olyan óriási vagy. Ott benn számtalan lény létezik, számtalan kozmikus mennyboltozat. A ti művelésetek határozza meg bizonnyal, hogy az élőlényeknek az óriási tömegei jók-e vagy rosszak, hogy meg lehetnek-e tartva vagy sem! A ti emberi testetek, ami az embervilágban mutatkozik meg, a mikroszkopikusban nézve valójában szintén egy óriási rendszer. A testnek ez a része ide-oda megy a művelésetekkel, kezdetben ez betegségeltávolítás és egészségmegőrzés, és a test fokozatosan nagyenergiájú anyaggá lesz átváltoztatva. A változások a felszínen nem feltétlenül nagyon nagyok. A világegyetemnek sikerül áttörnie a Fá-helyreigazításnál a mikroszkopikustól a felszínig, és Dáfá-tanítványok, ti a művelésnél szintén áttöritek a mikroszkopikust a felszínig. A művelésetekkel a testetek nagyon gyorsan áttöri a szinteket a mikroszkopikusban, azonkívül a legtöbb tanulónak a felszínes testéből csak még nagyon kevés maradt fenn a műveléseteknek a folyamatában. Minél magasabb a szint, annál inkább nő a felelősséged, minél magasabb, annál nagyobb mennyei rendszereket és több élőlényt képviselsz, vagyis te viseled értük a felelősséget. Ez tehát azt jelenti, az emberi testetek a folytonos műveléssel állandóan javulni fog, egyre jobb lesz, egyidejűleg átváltozik egy isteni testté. Ha ti nem műveltétek jól magatokat, ezt már ti is látjátok, akkor a felszínes testeknek a változása is viszonylag kicsi. Ez azt jelenti, a gigantikus mennyei rendszer, amit Te képviselsz, hasonló a testedhez, megfelel neki. Akkor könnyen lehetséges, hogy a rossz művelésed miatt sok élőlény nem találhat megváltásra; pontosan mivel te nem műveled jól magad, nem tudnak a jó felé fordulni; sok érzületet nem engedtél el, ezzel zavarod őket, és másfelől Te is zavarva leszel általuk.     

Újra és újra beszélek arról, hogy tanuljátok jól a Fá-t, mindegyik alkalommal Fá-konferenciákon vagy más környezetekben, ha tanulókkal találkozok, mindig beszéltem arról, én mondom, ti feltétlenül hangsúlyt kellene helyezzetek a Fá-tanulásra, bármilyen elfoglaltak is vagytok, annak ellenére kellene a Fá-t tanuljátok. Abban az időben nem magyarázhattam el nektek olyan magasan és mélyrehatóan, és nem is fedhettem fel nektek ezeket a dolgokat. Ezen a démoni nehézségen keresztül még melyebben érthetitek meg a Fá-t, ti a művelésnél és a Fá-igazolásnál érettebbé váltatok. Ma megmondhatom nektek, hogy a műveléseteknél nem egyszerűen a saját beteljesülésről van szó, a művelésetekkel a nektek megfelelő mennyei rendszerek számtalan élőlényét váltjátok meg, amelyik végtelen reményt helyez belétek. A művelésetekkel ti azon vagytok, hogy a világegyetem mindegyik gigantikus égitestjében megmentsétek és megváltsátok az összes élőlényt.     

Miért mondom én, hogy a Dáfá-tanítványok mások, mint a korábbi művelésnél? Én azt mondom, hogy a Dáfá-tanítványok nagyszerűek, ha ti nagyon jól művelitek magatokat, akkor az egy valódi nagyszerű beteljesülés lesz. A Dáfá-tanítványok beteljesülésénél nem egyszerűen arról van szó, hogy azzal már el lenne intézve, ha egy egészen normális élőlény kiugrott a három világkörből. Gondoljatok csak utána, mert te jól művelted magad, kevesebb élőlény fog lenni a gigantikus világegyetemben, aki rosszabb lett, tehát kevesebb lesz kiselejtezve. Ha visszatérsz, ők valóban urukként, királyukként fognak tekinteni és végtelen tiszteletet fognak mutatni veled szemben, hiszen te megmentetted őket, áldozatot hoztál számukra, nekik adtál mindent. Ha ti nem művelitek jól magatokat, akkor sok élőlény lesz kiselejtezve, hiszen az nem megy, hogy az élőlények, amelyek nem válthatóak meg többé, ne legyenek kiselejtezve. Miért? Ennél az üldözésnél különböző dimenzióknak úgy a jó, mint a rossz élőlényei is gyakorolnak hatást. A rossz élőlények zavarják a Fá-helyreigazítás dolgát, üldözik a tanulókat, egyidejűleg téged is zavarnak, és emiatt feltétlenül komolyan el kell legyenek távolítva. Rossz művelés alapján tehát nagyon sok élőlény lesz kiselejtezve. Ha aztán te eljutsz a beteljesüléshez, ha visszatérsz a helyzetedbe, fel fogod fedezni, hogy eléggé sok élőlény lett kiselejtezve, amelyik egyszer beléd helyezte az egész reményét. Akkor könnyen lehetséges, hogy az a mennyei rendszer a kozmikus mennyboltozatban, amelyiket te képviseltél, sérült és hiányos lesz, számtalan élőlény lett kiselejtezve.     

Mindannyian tudják, hogy ezen üldözés közben sok tanulónak hiányzott a megértése, egy olyan üldözésnek tartották, ami hétköznapi emberek által lett csinálva emberek számára. Valójában ez az üldözés egy teljesen példátlan rosszimdulatú vizsga a Dáfá-tanítványok számára, amelyik a régi erő által lett elrendezve. És az ehhez kihasznált gonosz lényeket nem hagyja semmit sem megtudni az igazságról, ők valóban azon vannak, hogy szabotáljanak. Ámbár én az egész elrendezést nem ismerem el, mindazonáltal ők megtették. Mindent, amit elrendeztek a történelemben, én nem ismerem el, a Fá-helyreigazítás közben ők szintén teljesen meg lesznek tagadva. Az összes lény ezen üldözése közben, nekünk aztán tisztáznunk kellene az embereknek a valódi körülményeket, egyidejűleg mi jól műveljük saját magunkat és őszinte gondolatokkal eltávolítjuk a gonoszt. Ámbár mi részükről mindezt nem ismerjük el, azonban ennél az üldözésnél számtalan élőlényt mérgeztek meg gonosz rágalmazáson keresztül.             

Ha a mai emberek a világon abszolút többségben valóban azért jöttek magas szintekről, hogy megkapják a Fá-t, gondoljatok csak bele, úgy náluk nem egyszerűen egy normál életről van szó. Egy tathágata-buddha már az élőlények egy óriási mennyiségét képviseli. Már egy tathágata óriási tömegeit képviseli az életnek. Nem csak tathágaták, azok, akik az embervilágba jöttek, valóban nagy képességekkel rendelkeznek, sok mennyei rendszernek a királyai és uralkodói jöttek, ők egy gigantikus mennyei rendszert képviselnek. Ha viszont a hétköznapi emberek társadalmába jutottak, itt mindannyian eltévednek, némelyek ennél az üldözésnél még a Dáfá üldözésében is részt vettek. Ha ilyen emberek meg lesznek semmisítve, gondoljatok csak bele, akkor nemcsak úgy van, hogy ő saját maga lesz megsemmisítve, hanem ami meg lesz semmisítve, az egy gigantikus mennyei rendszer.   

Én mondom, a Dáfá-tanítványok nagyszerűek, ezen olyan komoly üldözés közben ti még azon vagytok, hogy tájékoztassátok az embereket a világon az igazságról, és hogy megmentsetek minden élőlényt. Az életek, amelyeket megmentetek, gondoljatok csak bele, azok egyszerű, normál emberek? Ha ő valóban egy gigantikus mennyei rendszerrel áll összeköttetésben, akkor te, miközben az igazságot tisztázod neki, egy gigantikus mennyei rendszert, élőlényeknek egy gigantikus mennyiségét, talán egy uralkodót, talán egy királyt mentettél meg. Én mondom, hát nem magyszerűek a Dáfá-tanítványok? A dolgok, amikbe a Dáfá-tanítványok ütköznek, mind nagyon nagyok. Ha korábban az összes élőlény általános megváltásáról beszéltek, úgy csak egy kicsi ember lett megmentve, egy egészen hétköznapi ember. Ez tehát még a Dáfá-tanítványok méltóságán alul van, ennél még nem szükséges, hogy ez az én Dáfá-tanítványaim által legyen elintézve, amiket ti tesztek, azok mind nagyon jó dolgok. Ha a mai üldözésben egy egészen hétköznapi ember azt mondja egy másik embernek: ne üldözd a Fálun Gong-ot, hiszen a Fálun Gong jó. Ha most ez az ember erre fel nem üldözi többé a Dáfá-tanítványokat, úgy még az is lehet, hogy a jövőben túlélheti és megkaphatja a Fá-t. Ha eredetileg magas szintekről jött, hogy megkapja a Fá-t, gyorsabban művelheti magát. Most gondoljatok csak utána, akkor a beteljesülésének a kérdésénél élőlények egy óriási mennyiségének a beteljesüléséről, egy királynak, egy uralkodónak a beteljesüléséről van szó. És a beteljesülése onnan ered, hogy egy egészen hétköznapi ember megadta neki a beteljesüléshez való esélyt, ez a normál ember, ez az egészen normál ember szintén egy nagy istenséggé válhat. Mennyivel inkább, ha mi Dáfá-tanítványok ezt a nagyszerű dolgot ilyen nagy keretben csináljuk, nemcsak egy vagy egypár ember lesz megváltva. Azonkívül állandóan tovább lesz tisztázva az igazság az embereknek saját kezdeményezésből, szüntelenül lesznek csinálva ezek a dolgok, még több élőlény lesz megmentve, ez nem nagyszerű?

Korábban mondtam, hogy a Dáfá-tanítványok számára a saját beteljesülés tulajdonképpen semmi különleges. Az csak egy művelési folyamat, amelyikben a Dáfá-tanítványok lefektetik a saját alapjukat és előkészülnek, hogy még nagyobb dolgokat csináljanak. Ha viszont a saját beteljesülést már a végérvényes célnak tartja az ember, akkor azt mondanám, nem méltó arra, hogy egy Fá-helyreigazítás közbeni (idejebeli) Dáfá-tanítvány legyen. Mit jelent egy Fá-helyreigazítás közbeni (idejebeli) Dáfá-tanítvány? Amennyire tudom, az egész világon hét milliárd ember létezik. Legyen minden Dáfá-tanuló összeszámolva, úgy akkoriban csak 100 millió ember volt. Milyen arány ez? Hát mások nem kaphatják meg? Az emberek a következő lépésben még szintén művelni fogják magukat, létezni fognak még emberek, akik eljutnak a beteljesüléshez, azonban náluk csak a saját művelésről lesz szó. Mivel azokat hívják a ,,Fá-helyreigazítás idejebeli Dáfá-tanítványok”-nak, akik az első lépésben kapják meg a Fá-t. Ti a Fá-kelyreigazítás idejében éltek, a Dáfá egy nagyszerű felelősséget és egy nagyszerű küldetést bízott rátok. És embereknél, akik a jövőben kapják meg a Fá-t, náluk csak a saját művelésről van szó, nekik nincs meg ez a dicsőségük, ők nem kapják meg az esélyt, hogy ilyen nagyszerű dolgokat csináljanak. Akkor nem nagyon kiváló az a dolog, sok élőlényt megmenteni? Az nem nagyszerű? Valójában az szintén nagyon sürgős.    

Éppen mondtam, hogyha mi nem műveljük jól magunkat, akkor a Dáfá-tanítványainknak a jövendő beteljesülése nem csak egy szomorú dolog – a többieket, akik jól művelték magukat, egy nagyszerű beteljesülés várja a visszatérésüknél, élőlények lesznek megváltva általuk, akik beléjük helyezték az egész reményüket. Ha némelyek, akik nem művelték jól magukat, visszatérnek, úgy az ő világegyetemük megrongált és hiányos. Azok, akik ennél az üldözésnél az ellenkező irányba hatnak, azok, akik ráadásul nagyon rosszat tettek, én mondom nektek, a Mester még ezeket sem akarja feladni. (taps) Az összes felszínes dolgát nem viheti vissza magával, mert nem művelte jól magát, nem csinálta jól, azok a gigantikusan nagy és számos élőlények nincsenek többé rendben. Mivel én nem ismerem el a régi erőknek az elrendezését és ezt az üldözést, a Dáfá-tanítványoknak a felszíne és a lénye szét lett választva a régi erők által, emiatt sok dolog nincs a Dáfá-tanítványok hatalmában. A felszín a gonosz lényektől lett irányítva és tett néhány rossz dolgot, mert a ragaszkodások ki lettek használva a gonosz lények által, ezért ki fogom ragadni a Dáfá-tanítványoknak a lényét. Azonban a régi erőktől, akik a Dáfá-tanítványok felszínes dolgának az irányításán keresztül elrendezték, hogy rossz dolgokat tegyenek, és a gonosz élőlényektől, akik a régi erők által arra lettek használva, hogy közvetlenül üldözzék a Dáfá-tanítványokat, el lesz véve a gyümölcshelyzetük, minden képesség el lesz véve tőlük a Dáfá-tanítványok által, akiket üldöztek, ők az emberi testekbe lesznek űzve, amelyek karmából és különböző megszerzett nézetekből állnak. Az emberi testnek ez a része aztán később ki lesz választva az anyagcsere közben, nevezetesen a rész, ami ki lett használva általuk. Miután beléjük lettek űzve, együtt a pokolba lesznek taszítva, mivel azok, akik valóban rosszat tettek, a régi erők, akik gonosz élőlényeket használnak és emberi karmát és nézeteket irányítanak, hogy rosszat tegyenek, úgyhogy a Dáfá-tanítványaim úgy térnek vissza, mint ahogyan jöttek. De ők semmit sem fognak magukkal vinni és egyidejűleg a gigantikus mennyei rendszer, amit képviselnek, teljesen üres lesz, ha visszatérnek. Nem létezik egy élőlény sem többé korábbról. Mert nem művelte jól magát, minden rosszá változott, ők mind ki lettek selejtezve. Nem marad semmi más hátra, mint újólag megteremteni mindent. Ezért mondom én, az rendkívül fontos, hogy a saját műveléseteknél állandóan és állhatatosan tanuljátok a Fá-t. Ha ti nem tanuljátok jól a Fá-t és a Dáfá-ért dolgoztok, sok dolgot csak nehezen tudtok szabályozni (elrendezni). Ha jól tanuljátok a Fá-t, sok dolgot sokkal könnyebben meg tudtok oldani és hasonlóképpen nem fognak olyan könnyen felmerülni problémák. Ebből kifolyólag mondom, mindegy milyen elfoglaltak is legyetek, ti kell tanuljátok a Fá-t.            

Éppen az első dologról beszéltem. Most a második dolog, nekünk nagy hangsúlyt kellene fektetnünk az igaz körülmények tisztázására. Tisztában kellene legyetek azzal, hogy az igaz körülmények tisztázása rendkívül fontos a Dáfá-tanítványok számára. Nálad nem csak a saját művelésednek a kérdéséről van szó. A saját műveléseddel te megváltod a gigantikus mennyei rendszernek az élőlényeit, amelyeket képviselsz. Miközben az igazságot tisztázod, te több sőt még nagyobb más gigantikus mennyei rendszereknek az élőlényeit váltod meg, mert ez az a felelősség, amit a Dáfá és a történelem bízott rátok. Éppenséggel már megmondtam, ha sok élőlény a világon rendelkezik egy különleges származással – ők talán egy nagy mennyei rendszernek egy királya vagy egy uralkodója vagy egy istensége, akkor az, amit képviselnek, élőlényeknek egy nagy tömege nagyon nagy mennyei rendszerekből. Ha te megváltottad őt, gondoljatok csak utána, akkor nem egy istenséget váltottál meg? Könnyen lehetséges, hogy ő egy nagyon magas szintről való istenség és számtalan élőlénnyel áll kapcsolatban még gigantikusabb mennyei rendszerekben. Milyen hatalmas erény ez? Ez egy egyszerű kérdés? Csak a Dáfá-tanítványokra lehet rábízva egy ilyen fontos küldetés.        

Emiatt a saját beteljesülés semmi különleges számotokra. A történelem folyamán többször műveltétek magatokat, sok korszakban hagytatok magatok mögött egy ilyen utat. A jelenlegi vizsga a saját beteljesülésetek mércéi számára tulajdonképpen szóra sem érdemes, ezek a mércék arra, milyen jól uraljátok ti a Dáfá-t. A beteljesülési folyamat közben a saját műveléseteknél, tulajdonképpen ti egy alapot fektettek le a jövendő Fá-megőrzésetek és Fá-igazolásotok számára, mert egy bizonyos minőséggel kell rendelkezzetek. Ti mélyen meg kell értsétek és uraljátok a Fá-t, egyidejűleg a saját művelésetek folyamatában be kell teljesítsétek a mércéket, amiket el kellene érjetek, akkor a döntő pillanatban valóban igazolhatjátok a Fá-t és tehetitek, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kell. Emiatt a Dáfá-tanítványok felelőssége nem arra van ott, hogy elérjék a saját beteljesülést, hanem hogy megmentsenek és megváltsanak minden élőlényt a Fá-igazolás közben, ez igazán a Dáfá-tanítványok történelmi küldetése, ez igazán a valódi ok a Dáfá-tanítványok nagyszerűségére.     

Én mondom nektek, ami azokat az embereket illeti a világon, akik kezdetben az istenségek által lettek teremtve, az emberek ősszelleme az emberi bőr mögött az utóbbi időben fokozatosan egyre inkább a másik dimenziókban maradt, nem hagyják az újraszületéshez jutni. Ez az emberi bőr leginkább már magas szintek élőlényei által lett elfoglalva. Más szavakkal mondva, azért akartak jönni, hogy megkapják a Fá-t, nekik szükségük van erre az emberi bőrre, a Dáfá-tanítványok is köztük vannak. Akkor az a dolog, hogy ti az igaz körülményeket tisztázzátok, nagyon fontos.   

Természetesen, sok tanuló van azon, hogy hallgatva nagy keretben végezze a munkákat az igazság tisztázására, ők szórólapokat osztanak, telefonálnak, az internetet használják, a követséghez mennek, némely mások különböző médiamunkán keresztül tisztázzák az igazságot a Dáfá-ról a világ embereinek és leplezik le a gonosz üldözést. A tanulók a szárazföldi Kínában még kiválóbbak, ők rendkívül nagy gonosz nyomás alatt igazolják a Fá-t és eközben megmentik az összes lényt. Ez mind kiváló és nagyszerű. Azonkívül mind nagyon aktívan csinálják ezt. Mindegy hogy a fagyos télben, [a nyár hevében], jégben és hóban vagy a zuhogó esőben, mindegy hogy milyen az emberek hozzáállása a világon, mindegy milyen nagyok is lehetnek a nehézségek, ti mind állhatatosak vagytok. Ezt mind tudja a Mester. Én láttam ezt és örülök neki. Tudom, hogy azt saját indíttatásból tettétek, amit nektek tennetek kell. Nagyjában és egészében véve így csinálják ezt a Dáfá-tanítványok. Természetesen léteznek elszigetelten olyanok, akik nem jutnak olyan szorgalmasan előre, némelyeknél hiányzik a megértés. Ez nem tükrözheti vissza a főáramlatot, a főrész nagyon jó. Azonkívül azok, akik nem léptek színre, most egyik a másik után színre lépnek. Én már gyakran helyben hagytam azt, amit tettetek. Ez azt jelenti, a Dáfá-tanítványok elvben a Dáfá követelményei szerint cselekedtek. Ez mind nem probléma, és még nagyon jó.           

Éppen két dologról beszéltem. A harmadik dolog nevezetesen az őszinte gondolatok kibocsátásának a kérdése. Ez az a három dolog, amit a Dáfá-tanítványoknak jelenleg csinálniuk kell. A dolog az őszinte gondolatok kibocsátásával szintén egy nagyon nagyszerű dolog a Dáfá-tanítványaink számára. 1999 július 20-a után létezett egy még sohasem volt, eget és földet beborító üldözés – a Dáfá-ra irányulva, egy üldözése a Dáfá-tanítványoknak és az embereknek a világon. A történelemben sem a keresztények üldözése, sem a buddhizmusé vagy más vallásoké nem érte el a gonoszságnak egy ilyen mértékét. Abban az időben még nem létezett ilyen hatalmas médiaapparátus, a közlekedési eszközök sem voltak még olyan fejlettek, így az üldözések csak egy nagyon kicsi területi zónára voltak korlátozva. A mai Kína területe nagyon nagy, az üldözöttek mennyisége óriási nagy, egyedül Kínában már több mint egy milliárd ember van érintve. De ez az üldözés nem korlátozódik csupán a szárazföldi Kínára, valójában az egész világ érintve van ettől, az egész világon meg lettek mérgezve emberek hazugságok által. Egyidejűleg egy erős nyomás nehezedett (jött létre) a Dáfá-tanítványokra az eget és földet beborító rágalomgépezeten keresztül. Ami még sokkal rosszabb, ezek a hazugságok és rágalmak megmérgezték az egész világ embereit. Ez a világegyetemnek a Fá-ja, egy Fá, amelyik megteremtette az összes lényt, ha egy élőlény rossz gondolatokkal rendelkezne a fejében a Dáfá-val szemben, akkor gondoljatok csak utána, most van a Fá-helyreigazítás, mindegyik lény aszerint van megítélve, milyen a beállítottsága a Dáfá-val szemben és ezzel meg van határozva, hogy ez az élőlény meg lesz-e tartva vagy ki lesz selejtezve, meg lehet-e tartva még egy ilyen élőlény, mikor a Fá helyreigazítja az embervilágot? Már az embervilágban való Fá-helyreigazítás kezdetén ki lesz selejtezve. Akkor ez nem az egész világ és az egész emberiség számára szóló üldözés?           

A Dáfá-tanítványok kiválóak. Mikor az üldözés elkezdődött, ti még sohasem éltetek meg ilyesmit, belsőleg felkészületlenek voltatok, és egy icipicit bizonytalanok voltatok. Később fokozatosan megnyugodtatok és lassanként színre léptetek, hogy igazoljátok a Fá-t. Most még több értelemmel leplezitek le a gonoszt és mentitek meg eközben az összes élőlényt. Jelenleg mi alapvetően elértük, hogy az összes ország kormányzata és a legtöbb ember a világon tudja, hogy a mi Fálun Dáfá-nk jó, mindannyian tudják, hogy ártatlanul vagyunk üldözve, mindannyian ismerik Kína gonosz főbanditájának a csúf dolgát [csúnya természetét] és a gonosz zsarnok torz grimaszát (fintorát), mindannyian tisztában vannak a politikai szélhámosbanda gonoszságával. Ami szemben áll velünk, az egy óriási nagy állami propagandagépezet, amelyik egy rendkívül gonosz, politikai és gaz uralkodó által van irányítva. Mi elértük, hogy az emberek megtudják az igazságot az üldözésről, mi megmentettük az embereket a világon, akik meg voltak mérgezve a rágalmaktól és hazugságoktól, kiváló, valóban kiváló. Ezen nagy nyomás körülményei között a tanítványok Kínában annál többet tettek, ők felébresztették a kínaiakat. És ez felébresztette az embereket az egész világon, mindannyian felismerték ennek az üldözésnek a gonoszságát. Ha senki sem követi többé őket, ha mindannyian elutasítják őket, akkor hát kitarthat-e még a gonosz? Valójában a gonosz tényezők, amelyek az üldözést irányítják, pillanatnyilag már nagyon kevesen vannak, a régi erők már azon a véleményen vannak, hogy nem elegendőek többé a Dáfá vizsgáztatására. A gonosz is látta, hogy alig van még egy esélye és, hogy a Dáfá sohasem lehet eltávolítva.              

Még emlékezhettek, mikor éppen elkezdtétek, hogy őszinte gondolatokat küldjetek, akkor a gonosz élőlények, amelyek a Dáfá-tanítvánxokat üldözik, azonnal harci alakulatokban álltak készenlétben, hadseregekben álltak készenlétben, verték a dobokat és jöttek. Az őszinte gondolatok kibocsátásának némi ideje után ezek a gonosz tényezők már nagy mértékben el lettek távolítva, most a gongotoknak már mindenütt kutatnia kell az őszinte gondolatok kibocsátásánál, hogy megtalálja ezeket a gonosz dolgokat. Mihelyt a Dáfá-tanítványok kiegyenesítik (felemelik) a tenyerüket, már menekülnek. A Dáfá-tanítványok őszinte (egyenes) pillantással tekinthetnek a gonoszra, és a gonosz elkerüli a találkozást ezzel a pillantással. Mert az őszinte gondolat elkergette a gonosz lényeket, amelyek a gonosz embereket irányítják, ők tudják, ha csak egy icipicit túl lassan menekülnek, rögtön meg lesznek semmisítve a Dáfá-tanítványok őszinte gondolatai által. Emiatt a gonosz egyre inkább visszahúzódik Kína felé a gonosz központba, a világ más vidékein a gonosz tényezők, amelyek az emberek gondolatait ellenőrzik, már az eltávolítás utolsó szakaszában vannak.         

Emlékezzünk 1999 július 20-ára, mikor minden éppen elkezdődött, sok vidéken az egész világon senki sem tudta, mi a Dáfá jelentősége. Kínában egy olyan nagy üldözés adódott hirtelen, mi történt tulajdonképpen? A médiák az egész világon átvették a kínai médiák rágalompropagandáját, akkoriban egy nagyon nagy nyomás uralkodott. Természetesen az csak egy látható nyomás volt, létezett viszont egy lényegi nyomás. Ez a látható nyomás is példátlan a történelemben. Ti egy ilyen nyomásnak vetettetek gátat és mindezt helyreigazítottátok a mai állapotig, ez valóban kiváló.      

Akkoriban a világegyetemben kiselejtezésre meghatározott gonosz tényezők nagyon nagyok voltak, mikor lefelé nyomultak, megtöltötték az egész három világkört és a dimenziókat, amelyek különböző szintek részecskéiből vannak összeállítva. Az egész világegyetemnek a gonosza lefelé nyomult. Ilyen nagy dolgok, benyomulva az emberiségbe, benyomulva a három világkörbe. Láttátok, hogy akkoriban a médiákban be lett számolva a Sátán arcáról a földgolyón, az csak a földnek a megjelenése volt a felszínes dimenziók egyik szintjén. Ha nem létezne a Fá-helyreigazítás, egy élőlény sem élhetné túl a három világkörön belül, mivel ezek a dolgok tökéletesen elegendőek arra, hogy gigantikus mennyei rendszereket semmisítsenek meg. Mikor a Fá-helyreigazítás áramlata megsemmisítette mindezen benyomult dolgokat, el lettek távolítva a tényezők is, amelyek összességükben gátolták az emberi gondolatokat. Ebben a pillanatban nagyon erősen megváltozott a helyzet. Ha mi korábban az igaz eseményekről meséltünk, sok ember egyáltalán nem akarta meghallgatni, azonkívül ők nagyon gonosznak tűntek. Mikor ezek a dolgok el lettek távolítva és ti aztán az igazságról meséltetek, az emberek meghallgatták és szívesen el is fogadták. Ők azonban nem elég értelmesek, mivel a gonosz élőlények, akik behatoltak a három világkörbe, még mindig irányították az embereket, ők még mindig irányították az embereket, akiknek rossz gondolataik voltak a Dáfá-ról. A propagandagépezet befolyása alattt elég sok ilyen ember létezett, ezért akkoriban nagyon nagy nyomás lett kifejtve ránk, azonkívül sok gonosz élőlény rendkívül alantas volt. Ebben a helyzetben bocsáttattam ki veletek az őszinte gondolatokat. Miután a gonosz tényezők, amelyek az embereket irányították, el lettek távolítva őszinte gondolatokkal, az emberek a világon igazán felébredtek.              

Az egész Fá-helyreigazítási folyamatban a gongom a mikroszkopikusból jött a felszínre. Tulajdonképpen nagyon nagy a sebesség, azonnal el fogok nektek magyarázni valamit a Fá-helyreigazítás sebességéről. Mielőtt a Fá-helyreigazítás áramlata eléri az embereknek a felszínét, vagyis a Fá-helyreigazítás egyre inkább a felszínhez jut, ebben az időközben, mielőtt a Fá helyre van igazítva, pontosan ebben az időközben mutat meg a régi erőknek a gonosza mindent, amivel rendelkezik, a leggonoszabbat használja, a legalacsonyabb szinteknek a piszkos és jellegzetes élőlényeit, hogy üldözze a Dáfá-t és a Dáfá-tanítványokat. Pontosan ebben az időközben, amelyikben még nem érkezett meg a Fá-helyreigazítás, igazolják Dáfá-tanítványok a Fá-t, ők megmentenek minden élőlényt. Minden pontosan ebben az időközben mutatkozik meg.

Mielőtt a Fá alaposan helyre van igazítva, a Fá-helyreigazítás áramlata még egyre töri át a fennmaradt dimenziókat. De mielőtt a Fá-helyreigazításnak az áramlata elérte a felszínes dimenziót, a felszínes dimenzióban még mindig a világegyetemnek a régi Fá-ja létezik, a megromlott Fá még létezik, ezért ellenőriz ez a régi Fá minden élőlényt a régi dimenziókban, amelyeket még nem ért el a Fá-helyreigazítás. Ha a régi Fá túl korán lenne megsemmisítve, vagyis azelőtt lenne megsemmisítve, mielőtt a Fá-helyreigazítás megérkezett, gondoljatok csak bele, úgy egy komoly probléma keletkezne: a világegyetem fentről lentig, a vízszintes és függőleges dimenziók, minden dimenzió össze lenne zavarva, nem létezne többé idő a világegyetemben, a legnagyobb dimenzióvá változna át a leggyorsabb idővel, és a régi dimenziókban minden élőlény elrothadna a leggyorsabb idő [hatása] alatt és a legnagyobb sebességben, minden anyag azonnal megromlana, minden a régi világegyetemnek a fennmaradt felszínéből, ahol a Fá még nem lett helyreigazítva, nem lenne többő megmenthető, azonnal feloszlana. A régi világegyetemnek a picike felszínes része, ahol a Fá még nincs helyreigazítva, szintén számtalan óriási dimenzióból, számtalan élőlényből és számtalan istenségből áll. Ezért nem szabad legyenek megsemmisítve, mielőtt a Fá végleg helyre van igazítva. Máskülönben az ottani élőlények fel lennének oszlatva, még mielőtt a Fá-helyreigazítás megérkezik, és aztán nem lehetnének többé megváltva. A Mester nemcsak azon van, hogy megváltson titeket és az embereket a világon, hanem a magas szinteken levő élőlényeket is. A régi élőlények nem láthatják, hogyan néz ki az új világegyetem, nem is megengedett nekik, hogy láthassák. Így a régi Fá-elvekhez tartják magukat, hogy mindent megörizzenek a régi világegyetemben. Emiatt nem akarnak együttműködni, ha én az új világegyetem követelményeit állítom fel velük szemben, ők ezt nem láthatják. Így jön ez ahhoz, hogy a Fá-helyreigazítás közben a régi Fá elvben egy zavaró szerepet játszik számomra és a Dáfá-tanítványok számára. Én képes vagyok arra, hogy megsemmisítsem őket. Éppen most mondtam, azért hogy minden lényt megváltsunk, nem szabad legyenek megsemmisítve. Ha meg lennének semmisítve, akkor ezek az élőlények nem lehetnének többé megváltva, akkor az összes élőlény a mennyei rendszernek ebben a részében nem lenne többé megmenthető. Azonkívül a Dáfá-tanítványaink főteste még itt van, akkor a megváltás még nehezebb.       

Ezért sok dolgot nem szabad olyan felületesen szemlélni. Ha az ember nem irtja ki ezt a régi Fá-t, nehézségek lesznek okozva a Fá-helyreigazításnak; ha ki van irtva ez a Fá, akkor egy komoly következmény adódik az összes élőlény megváltása számára. Hogy a Dáfá-tanítványok őszinte gondolatokkal távolítják el a gonoszt, amelyik üldözi őket, és ezt tiszta őszinte gondolatokkal teszik, az megengedett, a régi Fá-elvek is ilyenek. Ez ugyanaz az elv, mint őszinte gondolatokkal szembesülni a műveléssel és őszinte gondolatokkal megmenteni minden élőlényt. Ezért tehetitek ezt a dolgot. Ha ezt a Mester csinálná számotokra, akkor a régi Fá-elvek és a régi istenségek nem működnének együtt. Mert én sok dolgot elintéztem nektek, és ha még többet intéznék el, vagy ha mindent magamra vennék és elintéznék, akkor ezt látnák a régi Fá-elvek és a régi világegyetemnek az élőlényei, és semmi esetre sem működnének együtt. Azt gondolnák, hogy én mindent átveszek értetek, és a Dáfá-tanítványok saját maguk nem művelték volna magukat, úgy jönnének, hogy megakadályozzák ezt. 

Természetesen, még ha akadályozzák is, szintén el tudnám távolítani őket. Megy az, ha úgy csinálom? Sok dolog nem olyan egyszerű. Hadd magyarázzam el neked egy példával. Egyes tanulók Kínában néha nem cselekedtek olyan jól, mikor le lettek tartóztatva és üldözve voltak és mikor ütlegelve voltak a gonosz rendőrség által, ők nagyon keményen voltak ütlegelve. De ebben a pillanatban némely tanulóknak az őszinte gondolatai nem elegendőek, így az üldözés még intenzívebb lett. Mikor ütlegelve volt a gonosztól, még azt is elfelejtette, hogy ő egy Dáfá-tanítvány, arra sem jött rá, hogy a Mestert hívja segítségül. Némelyek nagyon nagy félelemmel hívják a Mestert segítségül. Az ütések fájdalma alatt sokan kiáltják: ,,Ó, mama! Ó, mama!” Ezt az üldözést az embereknek egy totális üldözéseként tekintik hétköznapi emberek által. Nos, ha én ebben a pillanatban megvédeném őt, némely régi erők nem működnének többé együtt, mivel a régi világegyetem alapelveit őrzik meg. Úgy véli, ez lenne a világegyetemnek az egyetlen alapelve, ő nem láthatja az új világegyetemet. Így azt fogja mondani: ,,Az a te tanulód kellene legyen? Nézd csak, a Mesterének tart ő téged? Saját magát egy művelőnek tartja? Vannak őszinte gondolatai? Letett az életről és halálról? Elérte, hogy gyémántkemény legyen?” Ebben a pillanatban a Mester valóban semmit sem válaszolhat a vádaskodásuk közben. Természetesen egy egyszeri dolognál vagy egyik életben való magatartáson keresztül nem lehet azt mondani, hogy nem lenne a tanítványom, ez nekik is világos, és így azt fogják mondani: ,,Annak a célja, hogy ütlegeljük őt, az, hogy mi ki akarjuk verni belőle az őszinte gondolatokat. Nézd csak, még csak el sem ismer téged. Saját magát nem is tartja Dáfá-tanítványnak.”

Emiatt a Mester néha valóban semmit sem tud mondani többé. Mivel azonban a világegyetemben létezik a Fá-helyreigazítás, én egyáltalán nem ismerem el ezt az üldözést. Az istenségeket, akik a gonosz élőlényeket irányítják és használják fel, valamint a gonosz élőlényeket együttesen eltávolíthatom. Egészen mindegy, milyen magas a szint, egészen mindegy, ki ütlegel, ki irányít, ki használ fel, ki rendez el, egy kézfogással megsemmisíthetem őket. A Mester itt ül és egy normál ember, egy normál emberként vegyetek. De a Mesternek a testjei minden más dimenzióban összehasonlíthatatlanul nagyok, egyik nagyobb, mint a másik, bármilyen nagy is legyen a világegyetem, ámde nem olyan nagy, mint én. (taps) Ámde gondolkodjatok csak el azon, ha én megsemmisíteném ezeket az élőlényeket, és a régi alapelvek, az élőlények a felszínes kozmikus dimenziókban, amelyek még nincsenek átjárva a Fá-helyreigazítástól, látnák ezt, úgy ők azt mondanák: ,,Hát te mit csinálsz?” Így ők együttesen megemberelnék magukat és közösen járnának el ellenem, szembeszállnának velem. Még ezen körülmények alatt is megsemmisíthetném őket, mindegy milyen sokan jönnek közülük, én mindannyiójukat eltávolíthatnám, elvehetném a pozíciójukat és a pokolba taszíthatnám őket. De gondoljatok csak utána, hiszen én azért jöttem, hogy minden lényt megváltsak, akkor ezek az istenségek talán nem élőlények? Ők még magasabb élőlények, még inkább kifizetődik, hogy megváltsam őket. De ez a Dáfá-tanítvány nem viselkedik egy Dáfá-tanítványként és én számtalan istenséget semmisítek meg miatta, gondolkozzatok csak, helyes az, ha így csinálom? Az bizony nem helyes. Ezért én mondom nektek, a Mester számára némely dolgok nehezen intézhetőek el. Nem úgy van, hogy a Mesternek nincsenek képességei, azért van úgy, mert minden lény meg kellene legyen váltva. Ha ti saját magatok mindent őszintén csináltok, a Mester mindent megtehet értetek. Ha az őszinte gondolatotok valóban nagyon erős és le tudtok mondani az életről és halálról, sziklaszilárdak maradtok, akkor a gonoszok nem mernek többé megérinteni benneteket. Hiszen ők tudják, ha te nem ölöd meg ezt az embert, akkor nem is használ semmi más üldözés többé. A gonosz szintén semmi mást nem tud csinálni, mint hogy ne törődjön többé vele. Ha viszont ezen körülmények alatt a gonosz még mindig üldözi, a Mester nem hagyja, hogy megússza [a gonosz]. A Mesternek számtalan Fá-teste van, azonkívül létezik még számtalan ortodox istenség, aki segít nekem, ők közvetlenül fogják eltávolítani a gonoszt. Nem megmondtam nektek korábban, [hogy] mindegyik Dáfá-tanítvány rendelkezik nyolc fajtából való mennyei sárkányokkal, amelyek körös-körül védelmezik őt. Mindez abból ered, hogy ti nem csináltátok elég jól, az istenségek korlátozva vannak a régi világegyetem Fá-alapelvei által, ők nagyon aggódnak és nem csinálhatnak semmit.

De milyen kapcsolat létezik köztem és a régi erők között? Most elmagyarázom ezt a kérdést. Tulajdonképpen a régi erő, szigorúan véve, nem arra van ott, hogy elpusztítsa a Fá-helyreigazítás dolgát, ők nem is merik elpusztítani. Ámbár a céljuk nem tiszta, sikeresen akarják lezárni a Fá-helyreigazítás dolgát, csak ők mindent az óhajaik szerint akarnak csinálni, az ő követelményeik szerint akarják helyreigazítani a Fá-t, az abszolút nem megengedett. Hiszen minden élőlény romlott a világegyetemben, az őseredeti tényezők, amelyek összeállítják az életeiket, szintén nem tiszták többé, a tényezők tényezői szintén nem tiszták többé, és ezt ők saját maguk nem érezhetik, egy módszerrel sem érhető el, hogy saját maguktól újra igazán tiszták legyenek. Lehetetlen számukra, hogy megfeleljenek a Fá-helyreigazítás mércéjének és az új világegyetem követelményeinek. Hogyan igazíthatják hát helyre a Fá-t? Hogyan folyhat le a Fá-helyreigazítás az ő óhajaik szerint? Ha a Fá-helyreigazítás után létrejön az új világegyetem és ez a régi világegyetem élőlényeinek a mércéje és követelményei szerint lett képezve, akkor ez még nem mindig a régi világegyetem? Nem olyan lesz, mint egy új leves a régi zöldségekkel? Az összes lény a régi világegyetemben egyáltalán nem tudja, hogyan nézett ki a tiszta őskezdeti világegyetem, hogyan lehetne az ő óhajaik szerint csinálva? Ezért nem lehet elismerni őket. Mivel nem akarnak a keletkezés, fennállás, romlás és megsemmisítés régi Fá-alapelvei szerint feloszlatva lenni, ösztönösen meg akarják menteni magukat. Mikor ezt tették, az összes élőlény a világegyetemben a legmagasabb szinttől a legalacsonyabbig részt vett benne, egy komplett rendszerrel haladtak előre, mindegyik szinten 20%-a az élőlényeknek vett részt ebben, mindegyik szinten el lett rendezve, hogyan akartak nekem mindegyik szinten konkrétan segíteni, hogy helyreigazítsam a Fá-t. Azonban az élőlények az összes szinten nem voltak többé tiszták, maguk az utolsó élőlények sem voltak többé tiszták. Mikor segítettek nekem, egyidejűleg elrejtették az önzést, hogy saját magukat akarják megóvni, ők mindannyian másokat akartak megváltoztatni és nem gondoltak arra, hogy saját maguk megváltozzanak, egyik sem akarta önmagát megérinteni, sőt olyannyira, mint lehetséges, meg akarják őrizni a dolgokat, amelyekhez makacsul ragaszkodnak. Az egész folyamatban sok dolgot nagyon rosszul csináltak, némelyek szándékosan csinálták, némelyek nem veszik észre, hogy az, amit tesznek, nagyon rossz. Ezért mindaz, amit csinálnak, nem érheti el az új világegyetemnek a mércéit, még a régi világegyetem kezdeti idejének a mércéit sem érheti el, akkor az még távolabb van az új világeyetemnek a mércéitől. Mi lenne jó az új világegyetemnek, egyáltalán nem tudhatják. Ebben a döntő időszakban az összes lénynek a Fá-helyreigazítás vonatkozásában való magatartása dönt az élőlényeknek a jövőjéről, ez tehát azt jelenti, hogy a Fá-helyreigazítás közben minden élőlény le lesz vizsgáztatva, újólag fogják elhelyezni (pozicionálni) magukat, bezárólag a kiselejtezendőkkel. Ezért egyáltalán nem megengedett nekik, hogy tudják, hogyan néz ki az új világegyetem, minden, ami a Fá-helyreigazítás után jön létre, teljesen más, mint mindez, ami általuk lett elrendezve.

Most az időről fogok beszélni egyszer. Tulajdonképpen a Fá-helyreigazításnak az ideje nagyon gyorsan halad. Mindent, ami a mennyei rendszereken kívül teremtendő meg az új világegyetem számára, egy kézmozdulattal el lehet intézni, olyan gyors ez. Ugyan ez csak egy leírás, de valóban úgy néz ki, mintha egy kézmozdulattal lenne elintézve, olyan gyors ez. De miért volt szükségem egy tucat évre ezen dolog számára? Valójában ez úgy van, hogy a világegyetemben különböző dimenziók léteznek, és mindegyik dimenzióban még különböző idők is léteznek. A világegyetemben számtalan részecske létezik, a nagytól a kicsiig, a végtelenül mikroszkopikustól a végtelenül makroszkopikusig, és minden egyes részecskén létezik számára egy idő, mindegyik idő különbözik a hosszúságában. Különböző világokban, amelyek különböző nagyok és amelyek részecskékből vannak összeállítva, szintén léteznek idők. És még gigantikusabb mennyei rendszerekben, amelyek számtalan részecske által vannak összeállítva, szintén léteznek megint idők. Az óriási nagy részecsketömegben, vagyis részecskékben, amelyek együtt léteznek ugyanazon a szinten, léteznek még nagyobb idők. A világegyetemben levő idők pontosan olyan számosak, mint a világegyetemben levő számtalan élőlény, azonkívül a világegyetem nagyjában és egészében véve rendelkezik egy fő idővel, ebben még létezik számtalan meghatározott idő, amelyik különböző dimenziókra hat ki, mindez a különböző dimenziókban levő élőlényeknek az életmódjai számára lett teremtve. Némely dimenziókban aztán nagyon gyorsan telnek az idők és némelyekben aztán nagyon lassan. Bezárólag a szavaimmal a gyors és lassú dimenziókról, mióta kimondtam őket mostanáig, az idők némely dimenziókban szinkronban vannak az ittenivel nálam, némely dimenziókban már eltelt egypár nap, némelyekben már néhány tucat év telt el és másokban már néhány százmillió vagy még néhány milliárd (billió) év telt el, olyan gyors ez. Mert a világegyetem túl nagy, a részecskék benne végtelenül kicsik vagy végtelenül nagyok, és nekik mindannyiójuknak megvan az időnek a saját létezése. Gondoljatok csak bele, az egész világegyetem, mindegy, milyen nagy is, bármilyen időfogalomtól függetlenül van elintézve, a Fá mindezen kívül van helyreigazítva. A kozmikus időn kívül és nem valamilyen idő által korlátozva van elintézve. Mindegy, milyen nagy a világegyetem és mindegy mennyi idő létezik, a mennyei rendszereken kívül minden egy szempillantás alatt (egy kézmozdulattal) van elintézve, ez a sebesség még nagyobb, mint a leggyorsabb idő a világegyetemen belül. De utánagondoltatok-e már egyszer annak, ezen szempillantás alatt (kézmozdulat közben) némely helyeken már százmillió év telt el.

Az emberiségnek ebben a dimenziójában még elmegy, a Fá-helyeigazítás kezdete óta mostanáig csupán kb. egy tucat év telt el, 1999 július 20-a óta mostanáig csupán több mint két év telt el, négy naptári év, az én Fá-helyreigazításomnak az ideje is csak egy tucat év lesz. Nos, gondoljatok egyszer utána, ez nem nagyon gyors? Valójában nagyon is gyors. Egy szempillantás alatt (kézmozdulatra) már minden el van intézve, és az időkülönbség, ami az emberek dimenziójában mutatkozik meg, kb. egy tucat év. Azonkívül a Fá-helyreigazítás kezdete óta az összes idő a világegyetemben fel lett gyorsítva. 1999 júliusa előtt egy nap egy korábbi másodperc volt. Most még egyre gyorsítva van, jelenleg egy év körülbelül egy korábbi másodperc, és ez csak egy átlag, és még egyre tovább van gyorsítva.

Gondoljatok csak bele, ilyen egy gyors sebesség; az egész élettörténeted és az életed örökkévalósága számára az egyáltalán nem játszik szerepet. Ha te a jövőben visszatekintesz erre az időközre, olyannak fog tűnni neked, mint egy szempillantás, egyáltalán semmi sem volt. Az üldözés kezdetén úgy tűnt nektek, mintha egy nap úgy telt volna el, mint egy év, még röviddel ezelőtt is sok tanulő töprengett: Mikor van hát végül a befejezés? Mikor ér véget az üldözés végül? És így némelyek emlékeznek, hogy a Mester írta egyszer a költeményeiben, hogy hamarosan jön a tavasz, (mind nevetnek) így azt gondolják: Hű, most tavasszal vége lesz? Én írtam korábban az őszről is a költeményeimben, (mind nevetnek), és így némely tanulók azt mondják: Ősszel biztosan vége van. Az ősz már elmúlt, és még nem fejeződött be, így egy csalódás látszik elterjedni. Gondoljatok csak bele, mindezt nem egy hétköznapi ember érzületével szemlélték?

Egy gondolkodik, kettő gondolkodik, három gondolkodik, akkor az még nem rossz. Ha viszont több Dáfá-tanítvány összességükben így gondolkodik, akkor az nem egy nagyon erős érzület és egy óriási akadály? Te nem használtad ki valóban jól ezt az időközt, és még reméled, hogy hamarosan véget ér. Gondoljatok csak bele, ha mi véget vetünk ma az egésznek, hány ember kellene akkor meghaljon Kínában? Sok ember áll kapcsolatban sok élőlénnyel még nagyobb mennyei rendszerekben, ha minden befejeződik hirtelen, hány élőlény lenne akkor kiselejtezve? Ha mi nem tudjuk eltávolítani a rossz gondolataikat, amelyekben ellenségesen szemlélik a Dáfá-t, és közülük sokan képviselnek gigantikusabb mennyei rendszereket, milyen sok élőlény kell akkor meghaljon a kiselejtezésük miatt azokban a világegyetemekben, amelyeknek megfelelnek? Hány élőlény kell legyen akkor kiselejtezve? Eltöprengtetek-e ti egyszer egy ilyen kérdésen? Ti Dáfá-tanítványok vagytok, a történelem egy nagyszerű felelősséget bízott rátok. Helyesen kellene hát kihasználnunk ezt az időt, ameddig még nincs vége, az egy esély, hogy megváltsunk minden élőlényt. Az idő már szűkös, mihelyt a Fá elkezdi helyreigazítani az embervilágot, az emberek helyzetei (pozíciói) már meg vannak állapítva. Ámbár mi nem ismerjük el a régi erők elrendezését, ti ebben az időközben edződtetek meg és alapoztátok meg a Dáfá-tanítványok hatalmas erényét. Ha a Dáfá üldözve van, Dáfá-tanítványokként ti először minden lény megváltására kellene gondoljatok és arra kellene gondoljatok, hogyan kellene igazoljátok a Dáfá-t. Ez nem nagyszerű? Ezt a gonosz üldözést mi egyáltalán nem ismerjük el, mindazonáltal az üldözés fellépett, a gonosz mindazonáltal olyan sok élőlényt üldözött. Nem arra kellene gondolnunk először, hogy teljesen használjuk ki az időt, azért hogy megmentsük őket? Ha hétköznapi emberek egy üldözésének tartják emberek ellen, és ha emberi érzülettel gondolják: Mikor leszünk rehabilitálva? Ennek mind mikor van vége? Gondolkodjatok el egyszer, a Dáfá-tanítványoknak ilyen gondolataik kellene legyenek?

Ne rettegjetek a hosszú időtől! Én mondom nektek, a  kereszténység csupán 300 év üldözés után állt lábra. Egy jelentős küldetéssel bíró Dáfá-tanítvány még csak olyan jó sincs, mint egy közönséges művelő? Az a döntő, hogyan értjük meg mi a dolgokat. Én megkérdezlek benneteket egyszer, ha minden lénynek a megváltása még egyszer tíz évet tart, együttműködtök ti még akkor? (A tanulók egyidejűkeg válaszolnak: ,,Igen”) (taps). Azok csupán Dáfá-tanítványok. (taps) Természetesen nem fog még tíz évet folytatódni, nem is megengedett, hogy olyan sokáig menjen, az ő életelvárásuk (várható élettartamuk) szintén nem olyan hosszú.    

A döntő viszont az, hogyan szemlélik a dolgot a Dáfá-tanítványok. Ha egy [tanítvány] így gondolkodik, kettő így gondolkodik, akkor az nem probléma. Ha viszont minden Dáfá-tanítvány így gondolkodik, akkor az egy probléma. Tudtok-e még emlékezni az 1999 április 25-e előtti időre? Nem pártfogolta ez a kínai miniszterelnük a Dáfá-t? Mikor a tanulók április 25-én kérelmeztek, Dáfá-tanítványokat is fogadott, sőt nagyon jól beszélt. Miután ez az üldözés elkezdődött, létezett erre fel néhány tanuló, akinek előtörtek az emberi gondolatai, azt gondolta: hadd haljon meg hát hamar a gonosznak a feje Kínában, hagyjátok felfordulni, avégett hogy ez a miniszterelnök hatalomra juthasson, mihelyt a miniszterelnök hatalmon van, nem lesz akkor visszaadva a Dáfá-nak az ártatlansága? Gondolkoztatok-e már egyszer ezen? Ez az univerzumnak a Fá-ja, ha egy ember azt mondja ,,üssed”, akkor már le lesz verve? Ha egy ember azt mondja ,,rehabilitálva”, akkor rehabilitálva lesz? Ez nem áll jogában egy embernek! Hogyan lehet reményt helyezni egy hétköznapi emberbe? Hiszen ti Dáfá-tanítványok vagytok. Egy Dáfá-tanítvány közületek már egy nagy, gigantikus dimenziót képvisel. Végtére is mit számít az emberiség, csak úgy van, hogy ki van használva a régi erőktől és hogy a ti még nagyobb képességeitek le vannak zárva. Hogyan lehet így szemlélni a dolgot? Ha ti mindannyian így gondolkodtok, jó, akkor látják ezt a régi erők: Hogyan lehet, hogy nekik mindannyiójuknak ilyen érzületük van? Ámde ez az érzület el kell legyen engedve, akkor hagyjuk a miniszterelnököt rosszá válni. Hagyjuk inkább rosszá válni, avégett hogy az emberi érzületetek el legyen távolítva. Nem így van? A régi erő nem tartja az embereket valami különlegességnek, ha meg akarják ölni őket, akkor megölik őket, a Fá-helyreigazításnál csak a saját elrendezéseikhez ragaszkodnak.

Ha a Fá-helyreigazítás dolga valóban szét lenne rombolva, akkor a világegyetem valóban nem létezne többé, akkor tehát a régi erő szintén nem létezne többé. Nem létezne többé egy élőlény sem, minden feloszlana. Ámbár a régi erő szeretné megújítani a világegyetemet, valójában ők nem birkóznak meg vele. Így eltökélten ragaszkodnak ahhoz, amit csinálni akarnak. Minden, ami a részükről való befolyásoláson keresztül hat ki a Fá-helyreigazításnál, százszázalékosan rossz. Mert minden, ami zavar a Fá-helyreigazításnál, általuk lett elrendezve, ha nem igazodik az ember az ő elrendezésük óhajához, akkor rosszat tesznek. Az élőlények számára az a kiselejtezést jelenti. A Fá-helyreigazítás közben biztosan láttátok, hogy némely emberek valóban nagyon nehezen válthatóak meg, én mondom nektek, sok ember a világon tulajdonképpen már egyáltalán nem váltható meg többé. Tudtok-e még emlékezni arra, mikor én egyszer azt írtam: ,,Ki tudja, hányan lehetnek könyörületességgel megváltva?” Dáfá-tanítványok, bármennyit is áldoztok fel az igazság tisztázásánál, én mondom nektek, úgy végül ennek ellenére még nagyon sok élőlény fog létezni, amelyiket nem lehet megváltani. Ők bizonyosan ki lesznek selejtezve. Én tudom, hány ember lesz kiselejtezve a szárazföldi Kínában, nagyon szörnyű, a mennyiség óriási nagy.

Szeretném még egyszer elmagyarázni a témát egy másik oldal szempontjából nézve, én éppen elmondtam, milyen viszonyban állok a régi erővel. A régi erők látták, hogy az univerzum a keletkezés, fennállás, romlás és megsemmisítés szabálya szerint az utolsó lépése felé halad, és azért hogy megmentsék sajár magukat, már egy figyelemre méltóan hosszú idő előtt el lett kezdve, hogy elrendezzék ezt a dolgot. Senki sem tudja, ki vagyok én, saját magam sem tudom, ki vagyok én. Egy élőlény sem látott már egyszer, egy élőlény sem nevezett meg engem valamikor, nekem nem volt sem alakom, sem nevem. Én más vagyok, mint minden a világegyetemben, ami élőlényekből áll. A világegyetemben levő élőlényeknek a perspektívájából nézve nekem nincs semmim, könnyen lehet, hogy még a világegyetem sem létezett, abban az időben akkor csak én létezek. Én mármost ilyen vagyok, hogy nekem semmim sincs. Egy élőlény sem tudja, ki vagyok én. De nélkülem a világegyetem nem is létezne. Én csak azért jöttem ide, hogy megmentsem az összes élőlényt a megújított Fá-helyreigazításnál, miközben a gigantikus mennyei rendszerek feloszlanak a világegyetemben.

Valójában minden, amit a régi erők tesznek, a világegyetemben levő élőlényeknek egy ösztöne az önmegmentésre, az viszont nem hoz semmit. Mindegyik alkalommal, mielőtt a gigantikus mennyboltozat a végét járta, az összes élőlény így csinálta, ellenkezőleg, ez felgyorsította a feloszlást. Ez azt jelenti, az összes lény magatartása a Fá-helyreigazítás idején tükrözheti csak vissza a beállítottságukat a Fá-helyreigazításhoz, ezáltal lesz eldöntve, hogy meg lesznek-e tartva vagy sem. Az új helyzeteik a magatartásuk mértéke szerint lesz megítélve, hogyan állnak szembe a Fá-helyreigazítással. Más szavakkal kifejezve ez is csak az összes lény magatartása a keletkezés, fennállás, romlás és megsemmisítés utolsó szakaszában.   

Amikor én a nagy mennyboltozatnak közvetlenül a középső és alsó szintjein megjelentem, látták ezt a nagy mennyboltozatnak a magasabb szintjein levő élőlények. Én a semmiből vagyok felhalmozva, míg létezek. Ez nem részecskéknek az összeállítása, mert nekem nincsenek részecskéim. Tudjátok, én nem jöhetek egy lépéssel ide az emberekhez. Ha a test nagyon mikroszkopikus részecskékből van összeállítva, a világegyetemben minden befolyásolva lesz ettől. Ez azt jelenti, mindegy melyik szintről jön egy élőlény, ha belép a legközelebbi alacsonyabb szintnek a világegyetemébe, annak a szintnek a világegyeteme meg lenne semmisítve, mert minél mikroszkopikusabbak az alapanyagok, annál nagyobb az energiájuk, és annál erősebb a radioaktivitásuk. Ámbár az istenségek energiája tudatosságot birtokol, ámbár könyörületes, annak ellenére mindent megváltoztatna. És így szintről szintre újra kell születni, ha aztán azon szint részecskéinek a kinézetével rendelkezik az ember, úgy maradhat csupán azon a szinten. Most viszont gondoljátok csak át egyszer, ha ezen a módon jön az ember, nagyon sokáig tart, és így én lépésről lépésre jutottam be ide.       

És nemcsak én, a hatalmas univerzum sok istensége ugyanúgy alászállt az embervilágba, és náluk is lépésről lépésre kellett menjen, csupán úgy tudtak jönni. Az égitestekről különböző szinteknek sok különböző istensége jött, a céljuk az univerzum megmentése volt. Az emberek szemében ők abszolút leírhatatlanul magas szintek lényei, náluk létrejött az óhaj, hogy mindent megmentsenek, akkoriban valóban nagyon sokan jöttek. Az eredeti óhajuk jó volt, de ők ezt nem érhetik el. Nemcsak hogy nem érhetik el, hanem többé nem is tudnak visszatérni. Mindegy, kicsoda valaki, ha a három világkörbe jött, tulajdonképpen sohasem térhet újra vissza. Mindegy hányan jöttek belőlük, úgy a mennyboltozat legmagasabb szintjein levő élőlények is látták ezt, ők tudják, hogy egyik sem valósíthatja meg ezt a dolgot, engem is állandóan szemmel tartottak. Onnan fentről nagyon világosan látták: Ó, ez el tudja intézni. Úgy találták, hogy az, ami összeállítja az életemet, más, mint a világegyetemben levő többi élőlényé, semmi sem változtathatja meg a lényemet [az alapvető jellegemet]. Így elhatározták magukat, hogy engem válasszanak ki. Valójában sok istenség jött a földre.

Ámbár engem választottak ki, nem tudták viszont, ki vagyok én. De miért értek még egyet néhány elrendezéssel, amit ők elrendeztek a történelemben? Mert itt egy nagyon fontos kérdésről van szó. Tudjátok, éppen elmagyaráztam, hogy a Dáfá-tanítványok három kategóriához tartoznak, közöttük létezik egy rész, amelyik azért jött, hogy sorskapcsolatokat kössön, a Dáfá-tanítványoknak ez a része eléggé nagy. Ők azért jöttek ide messzi távolban fekvő mennyei rendszerekből, hogy sorskapcsolatot kössenek és nagyon messzi távolban fekvő és gigantikus mennyei rendszerek számos élőlényét képviselik, ők követek, akik az összes lény által a földre való utazásra lettek küldve, hogy megkössék a sorskapcsolatot. Mert a Fá-helyreigazításnak a dolga itt van elintézve. Ha én nem vennék részt, gondoljátok át egyszer, akkor a világegyetem legmagasabb szintjeinek az élőlényei egy másikat keresnének ki, hogy sorskapcsolatokat kössenek, és nagyon messzi távolban fekvő mennyei rendszerekből minden istenség valaki mással kötné meg a sorskapcsolatot, az nem lenne csekélység. Ha a régi erők a gigantikus mennyboltozat felújításához való összes dolgot rétegről rétegre nagyon precízen egy másik élőlény számára tervezték volna el, akkor az nagyon rossz lenne, a sorskapcsolatok nem tévesen lennének megkötve? Természetesen, még ha így is lenne, szintén nem tudtak volna visszatartani engem a Fá-helyreigazítástól. Akkor viszont egy komoly probléma merülne fel, mihelyt elkezdődne a megváltás ideje, az kezdené el megtenni, aki általuk lett kiválasztva, ámbár nem tudná megcsinálni, viszont akkor én is elkezdeném, hogy valóban helyreigazítsam a Fá-t. Így bizonyosan azt hinnék, hogy én zavarom őket, és a régi világegyetem összes lényét felbujtanák, hogy megsemmisítsenek. Bizonyosan olyan valakiként szemlélnének, aki zavarja a dolgaikat és megpróbálnának megsemmisíteni engem. De senki sem semmisíthet meg engem, senki sem tarthat vissza a Fá-helyreigazítástól. Gondoljátok át egyszer, mi történne akkor. A Fá-helyreigazítás sebessége semmi esetre sem szabad legyen befolyásolva, ha az utamba állnának, akkor pontosan el fogom távolítani őket, egy szempillantás alatt meg lennének semmisítve. Mindegy, mennyien vannak, mindannyian meg lennének semmisítve. Gondoljátok át egyszer, én nem azért jöttem-e, hogy minden lényt megmentsek, ha ők mindannyian meg lennének semmisítve, kit kellene akkor még megmentsek? A történelemben, mikor kiválasztottak engem, én nem voltam ellene, mert arra gondoltam, hogy megmentem őket, viszont nem is tudattam velük, ki vagyok én. Így ők mindent elrendeztek a gigantikus mennyboltozatban, bezárólag minden dologgal az emberiség történelmében. Úgy találom, ha elkezdődik a Fá-helyreigazítás, akkor az is egy vizsga számukra. Mivel minden, amit tesznek, nem érheti el az új világegyetem mércéjét, és így én mindent, amit tettek, játékként veszek. Ha játszani akartok, akkor én kísérlek benneteket (együttműködök veletek), csak így van ez. Hogyan néz ki a valódi Fá-helyreigazítás, az akkor egy más dolog. Abszolút nem megengedett nekik, hogy tudják, hogyan fog kinézni az új világegyetem. A Fá-helyreigazításnál egy élőlény sem szabad legyen kihagyva. Ők azt hiszik, hogy számomra rendeztek el valamit, ami ráadásul azt jelentené, hogy megváltanak engem, azt hiszik, érdemeket szereztek volna. Hogyan néz ki a világegyetem a Fá-helyreigazítás után, hogyan megy tovább velük saját magukkal. Ők meg akarják kapni, amit bírni akartak és megtartani azt, amit meg akartak tartani. Gondoljatok egyszer utána, ha például az új világegyetem tiszta arany lenne, és ha egy tisztátalan élőlény bejutna, a világegyetem talán nem válna tisztátalanná? Hogyan lehet ez megengedett? Egy élőlény sem zárhatja ki magát a Fá-helyreigazításnál, senki sem vonhatja ki magát, a mennyei rendszernek a gigantikus mennyboltozatában minden bele van foglalva. Ez tehát azt jelenti, mindegy, hogyan rendezték el ezt a régi erők, hadd rendezzék el hát nyugodtan, de a végsők végsőjén ez a dolog semmi esetre sem szabad legyen az ő követelményeik szerint megcsinálva. Így jöttek létre ma mindeme akadályok, mert ezek a régi erők feltétlenül azt akarták, hogy én mindent az ő elrendezéseik szerint kellene véghezvigyek. Bármilyen nagyok is lehetnek ezek az akadályok, a Fá-helyreigazításomnak a lényege azonban nem lett befolyásolva, azonkívül a sebesség pontosan olyan gyors, még mindig az én követelményem szerint van végrehajtva, az új világegyetemben minden teljesen a Dáfá mércéi szerint lesz megalapozva. Valójában a régi erők arra használják ezt az időközt, hogy bemutassák a színjátékukat, mielőtt megérkezett a Fá-helyreigazítás, a Dáfá-tanítványok is ebben az időközben őrzik meg a Fá-t és mentik meg az összes élőlényt. Az alantas, gonosz élőlények, amelyek ki vannak használva a régi erők által, szintén itt üldözik a Dáfá-tanítványokat és minden lényt; a gonosz emberek, akik alantas és gonosz élőlények által vannak ellenőrizve, szintén gonoszat tesznek ebben az időközben.  

Milyen hosszú idő telt el azóta, hogy a régi erők elrendezték ezeket a dolgokat az emberek számára? Két földnek egy időköze. Korábban azt mondtam, hogy a Dáfá egyszer már terjesztve lett az embervilágban. Sokan kérdeztek meg, mikor volt az. Nevezetesen az előző földgolyón lett terjesztve. Miért? Az előző földgolyó tesztként szolgált a mostani számára. Az előző földgolyó egy kísérlet volt a mai számára, a régi erők problémákat akartak elkerülni a végső elrendezésüknél a megújítások számára, úgy hogy ne léphessenek fel problémák és avégett hogy semmi se üssön ki balul. Miért lett akkor egy olyan hosszú idő felhasználva erre a kísérletre? Mert korábban a földnek ezen a helyén nem léteztek olyan élőlények, mint emberek. Miért beszélek én újra és újra földönkívüliekről? Mert az élőlények ezen a földön, mindegy, milyen gyakran lett megújítva a föld, főként olyan teremtmények voltak, mint a földönkívüliek. Mindegyik korszakban másmilyenek voltak, de sohasem rendelkeztek az embereknek az alakjával.       

Miért teremtettek az istenségek a történelemben embereket a saját képmásukra? Ez is egy rejtély a művelési körökben. Én mondom nektek, csak mert a Fá itt van terjesztve és az élőlények, amelyek itt a Fá-t hallgatják, azzal az alakkal kell rendelkezzenek, amelyik méltó arra, hogy a Fá-t hallgassa. Egy sértés lenne a Dáfá-val szemben, ha állatok egy hordájával hallgattatnák itt a Fá-t, az nem megengedett. Ha nem a Dáfá terjesztéséről lenne szó, és egy istenségnek eszébe jutna, hogy a lényeket itt az emberek alakja után teremtse meg, úgy ez az istenség az összes istenség által meg lenne semmisítve, az semmi más nem lenne, mint megsérteni az istenségeket. A Fá-helyreigazítás miatt van, hogy az istenségek a saját képmásukra teremtették az embereket a földön. Az emberek keleten olyan istenségek által lettek teremtve, akik a keleti emberek alakjával rendelkeznek, az emberek nyugaton olyan istenségek által lettek teremtve, akik a nyugati emberek alakjával rendelkeznek, és léteznek még isrenségek a fekete emberek alakjával, akik megteremtették a fekete embereket, más emberfajok is lettek teremtve más istenségek által. Abban az időben az emberek Úrként nevezték meg az istenségeket, akik mgteremtették őket. Azonban a mai emberek 90%-a olyan élőlény, amelyik magas szintekről jött, azonkívül a legtöbben nagyon magas szintekről valók, ők pusztán az emberbőrt használják, amit az istenségek akkoriban megteremtettek. Saját maguknak nincs közvetlen kapcsolatuk többé az istenségekhez, akik megteremtették az emberi életet. Mikor én akkoriban az első földön terjesztettem a Fát, nem magyaráztam el egy ilyen magas Fá-t, mivel csak kísérletként szolgált. A Fá magyarázatánál csak arról volt szó, hogy megváltsam a lényeket és a Fálun-világba vigyem őket, ezért annak az időnek minden megváltott lénye a Fálun-világban van. Azt a földgolyót az utolsó lépésig hagyták létezni, a tudomány nagyon messzire fejlődött volt, és a holdat is abban az időben vitték fel. De mert az ipar nagyon előrehaladott volt, a levegő, a víz, a talaj, a növények és az emberek élelme, minden el volt fajulva, végül az emberek torzszülöttek voltak, a földnek az energiaforrása teljesen ki lett merítve, így annak a korszaknak az emberei a végüket járták.    

Ennek a földgolyónak a korszaka 100 nillió évvel ezelőtt kezdődött, közöttünk viszont ülhetnek némelyek, akik úgy vélik, ők azt tanulták volna a tankönyvekből, hogy ez 3,5-től 4,5 milliárd évig lenne. Én mondom nektek mindannyiótoknak, mindegyik föld 100 millió éves volt, az utolsó föld is 100 millió éves volt. Azonban én azt is elmagyaráztam nektek a Zhuán Fálun-ban, hogy a régészeti leletek néhány száz millió évesek, vagy akár 2 milliárd évesek. Ezzel csak azt akartam mondani az embereknek, hogy léteztek történelem előtti civilizációk, embereknek szintén csak ennyit szabad tudniuk. Még a 100 millió éves történelmen belül is, az emberiség sok történelem előtti kultúrát teremtett meg. A földnek ezen a helyén a bolygók már sok alkalommal fel lettek oszlatva és újra megteremtve. Miután sok bolygó feloszlott a vikágegyetemben, szabadon lebegett és port és kis csillagokat képzett. A gigantikus mennyei rendszerben állandóan oszlanak fel bolygók, ezek állandóan újólag össze lesznek állítva. A feloszlásaik azok nevezetesen robbanások. Miután egy felrobbant, egy új állítódik össze. A világmindenségben sok por létezik, némelyik nagyon nagy, némelyik olyan, mint egy nagy kő, némelyik néhány négyzetkilométer nagyságú, némelyik akár néhány száz négyzetkilométer nagyságú. Mindegyik bolygón léteztek egyszer civilizációk, az utolsó földgolyón is léteztek civilizációk, akkor sok nagy törmeléken, amelyik nem lett teljesen felrobbantva, lehettek hátrahagyva a korábbi élőlények civilizációi. Mikor egy új földgolyó lett teremtve, a világegyetemnek ez a pora lett összeillesztve, hogy egy új földgolyót teremtsenek. Így lehet, hogy ezen előző földek, más bolygók régészeti leletei vagy a civilizációk maradványai lettek hátrahagyva. A mai geológusok és történészek számára, ha én ezt ma nem magyaráznám el, úgy ők nem kutathatnák ki, melyik korszakhoz tartozik az anyag ezen a földön, mindegy, milyen módszert használnak. Mint éppen említettem, ennek a földnek egy 100 millió éves történelme van. Napjainkig pontosan újra 100 millió év telt el, a földnek újra ugyanaz a kora, mint az előzőnek. Természetesen az emberiség ezen a 100 millió éven belül szintén több civilizációt élt meg, a megromlott erkölcse miatt több alkalommal meg lett semmisítve az istenségek által. A jelenlegi úgynevezett civilizáció a régi erők által szántszándékkal lett elrendezve, ez nem egy valódi kultúrája az emberiségnek.

Miért nem közvetlenül a Fá-terjesztés közben van megteremtve az emberi bőr? Az istenségek azért jöttek le, hogy hallják a Fá-t. Miért lettek megteremtve az emberek egy ilyan hosszú idővel ezelőtt a történelemben? Tudnotok kell, ha az istenségek embereket teremtenek, nem szabad beléjük építsék a saját gondolataikat és a tudatukat, mert különben az egy teljes istenség és nem egy ember lenne többé, az nem megy. Ámbár az emberek az istenségek alakjával rendelkeznek, az istenségek nem tudják hozzájuk hasonlóknak tekinteni az embereket, mert az istenségek viselkedése teljesen más, mint az embereké. Hogyan néztek hát ki az emberek kezdetben? Az emberi testnek a szerkezete az istenségek által lett megteremtve, ezért az a leginkább tökéletes rendszere az emberi testnek ebben a dimenzióban. Ha látják ezt a földönkívüliek, sóhajtoznak a csodálattól! Természetesen az ember három lelkével és hét szellemével együtt van egy teljes emberi test megalkotva. A három lélek és hét szellem nélkül, az csak az emberi testnek a felszíne, emberbőrnek is van nevezve. Az emberbőrnek a fogalma és az emberi bőr, amiről az emberek beszélnek, két teljesen különböző dolog. Minden a legfelszínesebb emberi testen, ami a molekuláris részecskékből van összeállítva, bezárólag a csontokkal, a vérrel, a belső szervekkel és a felszínes emberi test szerkezetével, amire az istenségek gondolnak, vagyis, ha az ember ezt mikroszkopikus szemszögből szemléli, az ember, amelyik a felszínes molekuláris sejtekből van összeállítva, minden, amit egy ember boncolásánál a hús-vér szemmel lehet látni, ez az egész felszínes szerkezet emberbőrként van szemlélve az istenségek által. Ezzel nem egy embernek a bőrére gondolnak.          

De egy embernek, akinek semmiféle képességei sincsenek, hogy megértse a világegyetemet, az emberi világot és az életnek a megnyilvánulásait, akinek semmiféle képességei sincsenek, hogy elviselje a nagy és sokszínű világnak a változásait, akinek szintén semmiféle kialakult gondolatai és semmi felfogó- és alkalmazkodóképessége sincs a világegyetem, a föld és a természet változásainak a számára, milyen lenne a viselkedése? Én mondom nektek, ha ő valami örvendetes dologba ütközne, felugrana egy fára és megszakítás nélkül hangosan nevetne. A nevetése nagyon ijesztő lenne, minden visszafogottság nélküli. Ha valami fájdalmas dologba ütközne, belefúrná magát a földbe és sok napon át nem jutna túl rajta. Ha valami bosszantó dologba ütközne, szabadjára engedné a haragját, tekintet nélkül a következményekre. Meghalna az örömért, bosszúságért, szomorúságért vagy vidámságért. Gondoljatok csak utána, szabadna ilyen embereknek hallgatni a Fá-t? És hát a kezdetben megteremtett emberek pontosan ilyenek voltak, egyáltalán nem volt tartalmuk, egyáltalán semmit sem tudtak kibírni, nem rendelkeztek a gondolatoknak egy teljes fogalmával a minden számára való megértés vonatkozásában ebben a dimenzióban. Így az emberek egy nagyon hosszú időt kell átfussanak, hogy fokozatosan gazdagítsák a gondolataikat, így kapnak tartalmat és a képességet, hogy terheléseket viseljenek el. Ez nem lehet elérve egy rövid időközben, ezért ebben a 100 millió évben pontosan ez a dolog lett elintézve. A mai emberek úgy viselkednek, ha beleütköznek valamibe, nincsenek megrémülve, nyugodtak és megfontoltak, ésszerűen tudnak gondolkozni, sőt kreativitással rendelkeznek. Hogy az emberek ilyen gondolatokat és a normális gondolkodásnak az állapotát birtokolják, az istenségek által egy hosszú történelmi időközben szándékosan lett megteremtve az emberek számára. Ez a folyamat, azt megmondhatom nektek, 5000 évvel ezelőttig ment végbe.           

Mikor beköszöntött a kínai fél-isteni kultúrának az időköze az elmúlt 5.000 évben, szisztematikusan elkezdték szabványosítani az emberek gondolatait, avégett hogy megérthessék a Fá-t. Ámbár az elvek fordítottak az emberi dimenzióban, azonban a kozmikus Dáfá ortodox. Miközben én a Fá-t magyarázom, különböző szinteken a három világkörön kívül a Fá-alapelveknek a tartalmai. a jelei és a kifejezési formája más, de a Fá alapelvek átfedőek [következetesek]. A különbségek a szint megemelkedése által lettek okozva, azonban nincsenek is elválasztva egymástól. Ha én itt az embereknél így magyarázom el, és a mennyben máshogyan magyaráznám el, gondoljátok csak át, akkor ez a Fá nem lenne többé harmonizáló, az nem megy, mert a Fá-helyreigazítás közben az embereknél elmagyarázott Fá meg kell feleljen az összvilágegyetemnek. Miközben én a Fá-t magyarázom, a többi én különböző szinteken ugyanúgy elmagyarázza a Fá-t, az összes élőlény különböző szinteken szintén hallgatja.    

De hogyan kellene legyenek megteremtve és szabványosítva az emberek gondolatai, avégett hogy megérthessék a Fá-t, miközben hallgatják a Fá-t? Mert ahogyan a Fá el van magyarázva, úgy van megteremtve az emberiség kultúrája és ezek az emberi gondolatok. Az egész világon tudják az emberek, mit jelent az erény, mit jelent a hit, mit jelent a könyörületesség, mit jelent a gonosz, a jó és a rossz, ez a legalapvetőbb. Ott Kínában ez még konkrétabban mutatkozik meg, a tartalmak még mélyebbek, mivel a Fá onnan van terjesztve, a dolog ott van elintézve, ezért ezen a helyen egy gazdag kultúra lett megteremtve, amelyik valóban felismerheti és megértheti a Fá-t. Én mondtam nektek korábban, hogy a történelemben állandóan sok Dáfá-tanítvánnyal kötöttem sorskapcsolatot. A sorskapcsolat megkötése csak egy felszínes cél, a sorskapcsolatok megkötése után a Dáfá-tanítványok velem együtt kell viseljék a felelősséget azért, hogy az emberi civilizáció és a kultúra a Dáfá követelményei szerint legyen megteremtve. Mert a történelemben, ha egy egészen normál ember a Fá-terjesztés számára létrhozott történelemben szeretne hátrahagyni valamit, mint civilizációt, ősi idők maradványait és tanításokat, az abszolút nem megengedett. Ezért minden kultúra, amelyik hátra lett hagyva a történelemben, a mi Dáfá-tamítványaink által lett hátrahagyva, természetesen ennél a Mester irányított benneteket. Az emberiség történelme olyan, mint egy színjáték. Királyoktól kezdve a gyalogságig [köznépig], hősöktől a rablókig, (nevetés) tudósoktól, jeles személyiségektől a hősökig, azok mind ti voltatok. Ne nevessetek! Ha senki sem játsza el egy rabló szerepét, akkor az emberek nem fogják tudni a Fá-magyarázatom közben, mi egy rabló, hogyan viselkedik, hogyan gondolkodik és érez és hogyan néz ki. Nem megy, hogy a Dáfá-ban hiányosság létezzen.        

Hiszen mindannyian ismeritek ,,A három birodalom” című regényt. ,,A három birodalom” című regényben az igazságosság fogalma van elmagyarázva. Három hatalomnak az erőfelmérésén keresztül egy dinasztia alatt tökéletesen visszatükröződik az igazságosságnak a tartalma. Azonkívül egy dinasztiában, egy ilyen hosszú időszakban ki lett nyilvánítva az igazságosságnak a mélyreható kultúrája, csupán így lehet az emberiségnek a Fá-terjesztés mai idejében egy mélyreható megértése az igazságosságról, az ember tudja, mit jelent az igazságosság, milyen kapcsolatok léteznek a felszíne és a mélyebb jelentése között, és ismeri a megjelenését mélyrehatóbb szinteken. Az embereknek nem szabad egyedül csak a felszínét ismerniük ennek a szónak, ők azzal is tisztában kell legyenek, mi a tartalom. Természetesen, ,,A három birodalom” című regényben az emberek intelligenciájáról és ravaszságáról való tartalmak is megmutatkoznak.      

Annál a déli Szong-dinasztiából való Yue Fei-nél a hűség lett visszatükrözve. Mi a hűség? Ha csak kimondja az ember és elmagyarázza, az nem használ semmit. Csupán egy dinasztia lefolyása során tudták megérteni az emberek a valódi tartalmát és a mélyebb összefüggéseket a viselkedésnek a megnyilvánulásaiig.    

A történelemben léteztek még különböző gondolkodó iskolák, létezett még Konfúciusz az arany középútról való tanával, amelyikben jóság, igazságosság, figyelmesség, értelem, hit [jóindulat, yi, illendőség, tudás, megbízhatóság] stb. lett kiemelve. Csupán Sákjamuni, Lao-ce, valamint Jézus felbukkanásával ismerhették csak fel valóban ma az emberek, mit jelent őszinte hit és művelés és mi egy buddha, taó és egy istenség. A történelemben meg lettek gazdagítva a mai emberiség gondolatai, úgy hogy az emberek felismerhessák, megérthessék és megkaphassák a Fá-t. Minden folyamat az emberi történelemben ilyen alapokat fektetett le, más szavakkal, az emberek és az emberi kultúra csak azért lettek megteremtve, hogy a Dáfá-t terjeszteni lehessen. Nincs úgy, hogy a Fá az emberiség kultúrájának megfelelően van elmagyarázva, még kevésbé az emberi kultúrának egy terméke. Ez az, amit mi ebben az 5.000 évben csináltunk.    

Ha tehát mi idáig elmagyarázzuk, úgy az emberi társadalom olyan, hogy a legvilágosabban kifejezzük, mint egy színjáték. Egy dinasztia, egy nemzedék, ez olyan, mintha felmenne a függöny, így kezdi meg egy dinasztia a színjátékát. Ha egy dinasztia a végéhez ér, úgy a függöny lemegy. A függöny újra felmegy és a dinasztiák és nemzedékek ki lesznek cserélve. Dinasztiáról dinasztiára, nemzedékről nemzedékre, a színpadon való úton át, sorskapcsolatok megkötve, történetek hátrahagyva és kultúra megteremtve, amire az emberiségnek szüksége van, így lett egyik jelenet a másik után előadva. Miért nevezték ezt Kínában dinasztiának és más területeken Kínán kívül államnak? Miért hívták az uralkodójukat királynak és Kínában császárnak hívták? Én mondom nektek, ez nem csak neveknek és kultúráknak egy különbözősége. Hiszen az emberiség a Dáfá-ért lett megteremtve, a Dáfá a vezérfonala ennek a színjátéknak, az összes lény létezésénél minden ezen vezérfonal körül forog. Csak úgy van, hogy minden ember ebben a színjátékban le van kötve a jelentéktelen konfliktusoktól és összetűzésektől, úgyhogy ők elfelejtik, mi az előadásnak a fő témája és mi a célja az emberi létnek. Ennek a színjátéknak a színpada nevezetesen Kína.

Dinasztiáról dinasztiára, nemzedékről nemzedékre, az emberek mindegyik dinasztiája az égi embereknek egy dinasztiája, ők messzi távol fekvő mennyei rendszereknek a képviselői, ők állnak ki a számtalan élőlényért ott és azért jöttek ide, hogy megkössék a sorskapcsolatot, avégett hogy azok az élőlények ne legyenek hátrahagyva a Fá-helyreigazítás közben. Mikor abban a dinasztiában meg lettek kötve a sorskapcsolatok, ők hátrahagyták a magukkal hozott kultúrát. Miután a sorskapcsolat meg lett kötve, azért születtek más területeken újra, hogy a Fá-terjesztés kezdetének a napjára várjanak. Mindegyik dinasztiában így volt, az egész világnak a népei egyszer már újraszülettek Kínában. Ez minden országnak az embereit magába zárja. Sok magas világkörökből való élőlényt kivéve, amelyik az utóbbi időben jött a világra a Fá-terjesztésnek a megkezdése után, a történelemben létező összes országnak a népei újraszülettek Kínában. Mindegy, melyik országhoz is tartozol, először te egy kínai voltál a földön, mert az első újraszületésetek éppen ott volt. Ha most én eddig a pontig magyarázom, úgy meg akarom mondani nektek, tulajdonképpen Kínának az állami formája és a tartalma nem létezik. Nagyon meglepnek benneteket ezek a szavak? Valójában Kínának a kultúrája az egész világnak hátra lett hagyva az emberek dinasztiái közben, miután a sorskapcsolat meg volt kötve, más területekre mentek az újraszületéshez. Így például a mai amerikaiak a nagy Ming-dinasztia emberei. Most nagyon kedvelt a taoizmus az amerikaiak között, még fennmaradt azon időszak beállítottságának a megnyilvánulása. Mikor a taoizmus a Ming-dinasztiában elérte a kedveltségének a csúcspontját, néhány városban szinte mindegyik családnak volt egy [olvasztó]tégelye. Anglia a nagy Tang-dinasztia, Franciaország a nagy Qing-dinasztia, Olaszország a Yuan-dinasztia, és Ausztrália a Xia-dinasztia, Oroszország az Zhou-dinasztia, és Svédország az északi Szong-dinasztia, Tajvan a déli Szong-dinasztia, Japán az a Sui-dinasztia. Mikor akkoriban mindegyik dinasztiának az emberei elhagyták Kínát és más területeken születtek újra, még nem léteztek a mai országok, még nem voltak megművelve. A legtöbben szét lettek osztva és a föld legkülönbözőbb pontjain születtek újra, csupán rövid ideje tértek vissza a helyeikre. Te ebből a dinasztiából idejöttél, te abból a dinasztiából odamentél, ilyen egyszerű ez. Ezért szigorúan mondva, hol van hát Kína? Ugyan kicsoda kínai? Kína valódi jelentése nem létezik.

Nos, létezik-e hát most? Mert szintén országnak hívják és nem is létezik egy dinasztia sem többé. Valójában most nem is létezik, mert ha felcsendül a színdarab utolsó dala, ha a Fá van terjesztve, a világnak az összes lénye, amelyik sorskapcsolatot kötött velem, vagy azok, amelyeknek a legnagyobb lehetőségük van arra, hogy megkapják a Fá-t vagy azok, amelyek azért bukkantak fel a Fá erőteljes terjesztésénél, hogy zavarjanak, mind vissza kell térjenek Kínába az újraszületéshez. Mindegy, hogy azért jöttek-e, hogy megkapják a Fá-t, hogy részt vegyenek az üldözésben, mindannyian ezen Fá miatt jöttek, a Fá miatt születtek, a Fá-ért léteznek, és ők mind jöttek. Ezért a legkülönfélébbek a mai kínaiak, ott  gyűlik össze az egész világnak minden jó és rossz lénye, amelyik a Fá-helyreigazítás miatt jött. Mindegy, hogy egy pozitív vagy negatív hatást fejtenek ki, mert az ortodox Dáfá nem ismeri el a régi erőknek az elrendezését, ameddig a lények őszintén (becsületesen) állnak szemben a Fá-helyreigazítással, úgy létezik remény, hogy elkerüljék a kiselejtezést. Aki megkaphatja a Fá-t, azt én meg fogom menteni és váltani. Én mondtam nektek korábban, azt mondtam, hogyhogy demokrácia bukkanhatott fel a világban? A lényegbevágó ok abban rejlik, hogy ennek a népnek, ennek a mennyei rendszernek a királya Kínában született újra, ki lehetett akkor ott újra királyként megjelölve? Végezetül a régi erőknek a magas lényei egy döntést hoztak: Hagyjuk az embereket saját magukat választani. Ha meg is van választva, nem is szabad királynak hívni, akkor nevezzétek hát elnöknek. Minden esetre nem szabad úgy kezelni, mint egy királyt, ha meg is választották. Ha rosszá vált, lehet szidni, ha még rosszabb lesz, nyilvánosan meg lehet vádolni és lehet egy újat választani. Ez az igazi ok, amiért fentről ilyesmi lett elrendezve, mint demokrácia. Még léteznek más tényezők. A magatartás itt az embereknél szintén az emberi szint alapelveinek egy megnyikvánulása, az emberek nem tudják, miről van szó. Az emberek Kína országában, annak ellenére, hogy nem nyújtanak kellemes látványt a szemnek, ez csak az utóbbi időnek a sok karmáján múlik, ámbár ez a bőr többé nem olyan szép, azonban a tartalom ebben nagyon nagy. Gondoljatok csak utána, ha a lények ott meg lesznek semmisítve, milyen szörnyű hát az. Hogy ezek azok-e, amelyeket ők képviselnek vagy hogy azok a dimenziók és lények, amelyekkel kapcsolatban állnak, ezek mind jelentős és nagy tömegei az élőlényeknek.

Ha már idáig elmagyarázom, úgy szeretnék mellesleg még egyvalamit elmondani, éppen elmagyaráztam, hogy ennek a földnek a történelme csak 100 millió évet ölel fel. Nagyjában és egészében véve ennek a földnek a 100 millió éve két nagy korszakra lett felosztva, mindegyik korszak 50 millió évet tartott. Az első 50 millió év egy olyan korszak volt, amelyikben egyidejűleg léteztek óriások, törpék és közepes nagyságú emberek. Az óriások átlagban kb. 5 méter magasak voltak; a közepes nagyságú emberek hasonlítottak a mai embereinkhez, ők átlagban alig 2 méter magasak voltak; a törpék csak kb. néhány tucat centiméter magasak voltak. Miért teremtettek akkoriban az istenségek az emberek teremtésénél három fajta embert? Mert meg akarták találni, a három fajta ember melyike tud megélni a földön az utolsó lépésig, melyik fajta alkalmas, hogy megkapja a Fá-t. Ennek az 50 millió évnek a folyamatában, egyfelől állandóan tovább lett fejlesztve az embereknek az a képessége, hogy megértsék a világot, és másfelől megállapították, melyik fajta ember kell legyen megtartva. Végül megállapították, az óriások nem alkalmasak, a nagyságuk alapján ez odajutott, hogy a távolság a föld számára aránylag kicsi lett, az idő is aránylag rövid lett, azonkívül a javaknak és természeti erőforrásoknak a felhasználása az óriások által szintén nem áll helyes arányban a földhöz. Később felismerték, hogy a törpék sem állnak helyes arányban. Mindenütt az egész földön erdők voltak, ha fel akartak építeni valamit, az nagyon nehéz volt. Akkoriban egy szabad felület sem létezett a földön, nagyon nehéz lett volna számukra, hogy egy olyan civilizációt hozzanak létre, mint a mai, azonkívül a törpéknek szintén túl hosszúnak tűnik az idő és a távolság a földön, a törpéknek valóban túl nehéz lett volna, hogy átszeljenek egy óceánt, emiatt ők nem alkalmasak. Így az óriások és törpék ki lettek selejtezve. Nem egy csapásra lettek kiselejtezve, az első 50 millió év után lassanként lettek elkülönítve a történelem által. Az utolsó óriások körülbelül 2 évtizede [évszázada] tűntek el a szemünk elől, nevezetesen kb. 200 év óta nem lehetett többé óriásokat látni. És a törpéket is még látták 70 – 80 évvel ezelőtt, csupán az újkorban tűntek el a földről. Szintén nincs úgy, hogy nem léteznek többé, hanem némelyek más dimenziókba mentek, nemelyek a föld alá mentek. Tudták, hogy ők a kiselejtezett emberekhez tartoznak, így nem vesznek fel kapcsolatot a modern emberekkel.

Ha idáig magyaráztam, akkor ki fogok szolgáltatni még két titkot a történelemben. Az emberiség nem tudja megfejteni, hogyan lettek megépítve a piramisok. Hogyan kellett volna legyenek szállítva ilyen nagy kövek emberek által? Ha viszont egypár olyan ember fogja meg, aki kb. 5 méter magas, úgy az semmi más, mintha ma egypár ember együtt szállít egy nagy követ. Ha a piramis 5 méter magas emberek által lett megépítve, akkor az ugyanaz, mint mikor mi ma magasépületeket építünk. Egy másik rejtély az, hogyan létezhettek olyan nagy állatok, mint a dinoszauruszok? Valójában az óriások számára lettek teremtve. Ha 5 méter magas emberek néznek egy olyan nagy állatot, mint egy dinoszaurusz, akkor az semmi más, mint mikor mi mai emberek egy tehenet nézünk. Különböző emberek számára különböző fajok lettek teremtve, a földön minden az emberek számára lett megteremtve és az emberek számára lett létesítve. Mellesleg azt is megmondhatom nektek, állatok semmi esetre sem szabad legyenek egy sorba állítva emberekkel, semmi esetre sem szabad egyenértékűként szemlélni őket. Te lehetsz könyörületes hozzájuk, kedvelheted és védheted  őket, de semmiképpen sem szabad ugyanúgy kezelned őket, mint az embereket. Állatokat emberekkel összehasonlítani az semmi más, mint embereket megalázni és istenkáromlás. A történelemnek az igazsága rövidesen meg fog mutatkozni az embereknek, abban az időben az emberiség számára létezni fog a valódi és nyílt betekintés, amivel megértik a világegyetemet, az életet és az anyagot. Most léteznek a régészetnél olyanok, akik emberi csontokat építenek be a dinoszauruszokba, akik a piramisok létesítésének a dolgáról a rendelkezésre álló szűk ismeretekkel és logikával gondolkodnak. Valójában sok tudományos ismeret a mai anyagi világról hibás, a megállapított kindulópont már hibás. A gravitációs elmélet is hibás. Alkalomadtán el fogom magyarázni azt at embereknek.                     

Éppen kinyitottam az emberi történelem fedelét. (taps) Ezt nem azért teszem, hogy elmagyarázzam a történelmet. Mivel az emberiség a Dáfá számára lett teremtve és létesítve, ezért, miközben a történelmet magyarázom,  a Fá-t magyarázom nektek, ez mind az, aminek köze van a Fá-hoz, sok dolog nagyon fontos a Dáfá-tanítvámyok számára. Kiváltképpen sok közük van ezeknek a dolgoknak ahhoz, amit ti pillanatnyilag csináltok, ennek közvetlen köze van a Fá-val szembeni felelősségetekhez, ebben léteznek a Dáfá-tanítványok saját mélyebb és fontos tényezői. A cél az, hogy elérjük, hogy ti mindannyian még jobban csináljátok a későbbi Fá-helyreigazításnál. Nektek minden esetre erőfeszítéseket kell tennetek, ti feltétlenül jól kell csináljátok, mivel az, amit te akarsz, a beteljesülés. Te viseled a felelősséget, te jöttél ide az összes lény megmentésének a küldetésével és felelősségével. A történelemben mindannyian az összes lény egyetemes megváltásáról beszéltek, ki tudja viszont, mit jelent tartalmilag az összes lény valódi egyetemes megváltása? Csupán ti vagytok valóban azon, hogy az összes lényt egyetemesen megváltsátok, csupán ti vagytok méltóak rá, hogy egy ilyen nagyszerű dolgot csináljatok. Semmiképp se szalasszátok el az esélyt!        

Gondolom, tovább már nem fogok magyarázni. Ha valaki közületek még feltétlenül kérdéseket akar feltenni [arról], amit ti is nagyon fontosnak tartatok, úgy feltehetitek azokat. A maradék időt arra fogom használni, hogy megválaszoljam a kérdéseiteket. Amik viszont a munkátokat, az életeteket vagy a saját művelésetek konkrét dolgait érintik, azok mind a saját emelkedésetekre való tényezők és körülmények a művelés közben, azok olyasmik, amiket ti saját magatok kellene felismerjetek és vizsgák, amiken át kell menjetek. Gondolom, a méltóságos erény, amit ti a saját alapos felismeréseteken keresztül alapoztatok meg, inkább nektek kellene legyen hátrahagyva. Ha megválaszolnám azokat, akkor nem lenne többé a tied.

Kérdés: A verseknek az őszinte gondolatok kibocsátásánál meghatározott kapcsolatuk van egyik kéztartással?

Mester: Nem, mindkét vers tetszőlegesen lehet használva mindkét kéztartáshoz.

Kérdés: Mi lenne, ha a Fá-helyreigazítás közben nyitott égi szemmel rendelkező tanítványokra hallgat az ember és nem a Fá-val ítél meg mindent.

Mester: Mindegy milyen időben, hogy valamit közösen csinál az ember a többiekkel, vagy saját maga tanúsítja a Fá-t, mindennél a Dáfá-hoz kellene igazodni, minden a Fá-val kellene legyen megítélve, semmi esetre sem szabad ahhoz igazodni, amit valaki az égi szemével látott. Amit a tanítványok láttak, ámbár sok dolog igaz és valóságos, mégis csak egy rész belőle, egyidejűleg létezik egy korlátozás a szint által, sőt alkalmilag hamis képek fordulnak elő ragaszkodás alapján. Én mondom nektek mindannyiótoknak, a világegyetemben levő istenségek számára, bármilyen magasak is, a világegyetem számukra egy rejtély, ők saját maguk megváltandóak az univerzumnak a Fá-helyreigazításánál. Amit ők láttak, amit tudhatnak, csak az ő szintjükön levő dolgok, semmiképpen sem a világegyetemnek az igaz arculata, még kevésbé a végső igaz arculata annak, amit a Dáfá-tanítványok fognak tenni a Fá-helyreigazítás közben. Egészen mindegy, bármit is láttok az istenségeket tenni, bármit is hallotok tőlük, nektek nem szabad hinnetek abban, tegyetek mindent a Dáfá és a Mester követelményei szerint. Minden őszintén kell lefolyjon, összehasonlíthatatlanul fontos, összehasonlíthatatlanul nagyszerű! Nem lehet irányítva attól, amit látott az ember.     

Elkerülhetetelen, hogy a Dáfá-tanítványaink között vitákra kerüljön sor, ha tesztek valamit. Szintén elkerülhetetlen, hogy különböző vélemények létezzenek. Miért? Valahogyan fel kell legyen mutatva a ragaszkodásod, azért hogy eltávolítsuk. De ha hosszú ideig vitákba rekedve marad az ember, akkor az egy probléma. Onnan ered, hogy ti mindannyian nem néztek belülre, nem látjátok a saját problémákat. Mindannyian viselni akarják a felelősséget a Dáfá-ért, a kiindulási pont mindig jó, ámde gyakran nem figyeltetek saját magatokra, már az is könnyen lehetséges, hogy az embernek saját magának még valamilyen emberi érzületei vannak. Nektek feltétlenül vigyáznotok kellene az ilyen dolgokra!     

Dáfá-tanítványok, a Mester mindazt helyeselte, amit a Fá-helyreigazítás mai lépéséig tettetek. 1999 július 20-án minden tanulót, aki addig elkezdte, mindet a pozíciójába toltam, a legmagasabb pozíciójába toltam. Korábban mondtam nektek, hogy a változásaitok a rendkívül mikroszkopikustól, a legvégső lényeges dologtól fogva kezdődnek. Némely tanítványok így érzik magukat: Én túl gyorsan művelem magam. Akkoriban mindenkinek ez volt az érzése. A beteljesülésetek folyamata, a végső szakaszban való emelkedésetek és művelésetek a ti jövendő Fá-igazolásotokra szolgált. Ha ti a saját művelésetek idejében jól tanuljátok a Fá-t, akkor az üldözés közben jól csinálhatjátok a Fá-igazolásnak a dolgát és az összes lénynek a megváltását, és a Fá-helyreigazítás közben a felszínes test is szakadatlanul változik át a magas szinteknek az irányába. Az, ami az embernek a felszínes dolgából megmarad, egyre kevesebb lesz. És azoknál, akik nem csinálták jól, azoknál, akik az ellenkező irányba csaptak át, és azoknál, akik nem léptek ki, látszik, hogy az isteni oldaluknak a teste szintről szintre lefelé esik és feloszlik. Természetesen a dolog még nem ért a végéhez, a Fá-helyreigazításnak a dolga még nincs lezárva, mindenki számára létezik lehetőség, hogy újra jól csinálja. Valóban, ha létezik az üldözésnek egy napja, akkor ez a nap egy esély. Használjátok ki, csináljátok jobban, térjetek újra vissza, egy esélyt se szalasszatok el többé. Ne érezzétek [régi hibáktól] lesújtva magatokat, ha hibákat követtél el, akkor csináld megint jól. Ne töprengjetek a korábbi dolgokon, inkább arra gondoljatok, hogyan csinálhatjátok jól a jövőben, valóban vegyétek át a felelősséget saját magatokért és az összes lényért.                

Még egyet kell mondanom nektek, ha némelyeknek a tanulóink közül különböző véleményeik vannak a munka közben, szívesen hívják fel a családtagjaimat és kérdezik meg őket a véleményükről. Én mondom nektek, a családtagjaim szintén művelők, sok dolgot ők sem tudnak mindig helyesen kezelni, sőt hibákat is követhetnek el, valami hibásat is mondhatnak. Amit mondanak, az nem a Fá. A jövőben nem kellene többé ilyesmit csináljatok. Ti nem kellene félretoljátok az esélyt, amelyiknél megalapozhatjátok a saját hatalmas erényeteket és amelyiknél megemelkedhettek a művelés közben. A Fá-helyreigazítás közben mindegyik a saját útját járja, az éppen a történelem, amit mindegyik Dáfá-tanítvány hátrahagy.

Ennyit erről, ha még több kérdés adódna, úgy tegyétek fel őket.

Kérdés: Miért intéztett el a Mester a kis Dáfá-tanítványokkal gyakrabban valamit a mennyben?

Mester: Mert ők nem rendelkeznek a felnőttek beállítottságaival, amelyek az élet folyamán jöttek létre, a képességük viszonylag tiszta. Az energia, amit kisugároznak, nincs befolyásolva az emberi gondolatoktól. Másrészt, a képességeknek a nagysága nincs is korlátozva a hétköznapi embereknek a korától.   

Kérdés: A hongkongiak egy olyan környezetben élnek, amelyikben az emberek a gazdagságnak, a luxusnak és az élvezetnek hódolnak, hogyan segíthetünk ott az embereknek, hogy megkapják a Fá-t?

Mester: Ti Dáfá-tanítványok vagytok, ti azon vagytok, hogy megmentsetek minden lényt, amelyik meg lett mérgezve a gonosz hazugságai által. Ameddig nincs a Dáfá ellen, abban az időben, amelyikben a Fá helyreigazítja az embervilágot, megszabadulhat a kiselejtezés veszélyétől. Ami azokat illeti, akik nem szabotálják a Dáfá-t, akik viszont szintén nem jók vagy nem olyan jó élőlények, azokkal mi most mind nem törődünk. Mert a következő lépésben még mindig fognak létezni emberek, akik művelik magukat, az élőlények a következő lépésben még pozicionálni fogják magukat az embervilágban történő Fá-helyreigazításnak a szakaszában. A mostani megváltás súlypontja azokra a lényekre van helyezve, amelyek meg lettek mérgezve a gonosz hazugságok által. Az összes lény megváltása közben, azok a nagyon gonosz élőlények el lesznek távolítva, ennél is csak azokról az élőlényekről van szó, amelyek szabotálják a Dáfá-t. Még sok élőlény létezik, amelyik ugyanazon a fokozaton van, mint ők, amelyik viszont nem szabotálja a Fá-t, amelyik nem avatkozott bele ebbe a dologba, azokkal mi mind nem törődünk. Miért? Azoknak, akik nem szabotálják a Fá-t, a Fá-helyreigazítás következő lépésénél szintén lesz adva egy esély. Egyidejűleg az emberek a következő lépésnél még szintén művelni fogják magukat, ámde ez a következő lépés dolgához tartozik.    

Az, amit a Dáfá-tanítványok ma csinálnak, az pontosan felelősséget viselni a Dáfá-ért, az emberi társadalomnak a dolgait nem kellene megérintsük. Az igazság tisztázása közben nem kellene túl magasan gondolkodni. A fődolog nem az, hogy magas és mélyreható Fá-t értessünk meg az emberekkel, eltekintve a különösen jóktól, úgy el lehet ezt mesélni nekik. Az igazság tisztázásánál csak egyszerúen azt szükséges elmesélned a normál embereknek, hogy mi üldözve vagyunk és hogy mi csak a gyakorlatokat akarjuk végezni és jó emberek akarunk lenni, azt már megérthetik az emberek. Emberek, akik megtudták az igaz körülményeket, látják, hogy a propaganda mind hazugság, ők magától értetődően fel fogják ismerni, milyen alantas és gonosz. Miután az emberek ezt megtudták, fel lesznek háborodva. Hogyan űzhet egy kormányzat ilyen gazságot és mehet ilyen messzire? És ilyen egy komisz üldözés. Az üldözésnek az oka csak az, hogy jó emberek akarnak lenni.A legegyszerűbb és legfelszínesebb elvekkel magyarázzátok el ezt az embereknek, úgy nemcsak el lesz fogadva és megértve általuk, nem is fog olyan könnyen félreértéseket okozni náluk. Ti olyan sokáig műveltétek magatokat, a megértésetek a Fá-val szemben szintén elég mélyreható és szilárd. Ha ti a Fá-nak a magas felismeréseiről meséltek, a hétköznapi emberek ezt nem érthetik meg olyan könnyen, az még könnyen félreértésekhez vezethet. Nektek egy nagyon hosszú művelési folyamat van mögöttetek és csupán aztán jutottatok a mai felismerésekre, ha te egy csapásra olyan magasan szeretnéd megértetni az emberekkel, ők nem érthetik meg, ezért nem kellene olyan magasan elmagyaráznotok az embereknek. A vallásban levő embereknek szintén nem kellene túl magasan mesélni az igazság tisztázása közben. Mi csak az üldöztetésünkről beszélünk. Ha ők ráadásul semmit sem akarnak hallani a hit más aspektusairól, éppen nem beszélünk velük a hitről, nálunk egyszerűen a gyakorlásról van szó. Most nagyon is nehéz embereket megváltani, neked a ragaszkodásuknak megfelelően kell elmagyaráznod. Azért hogy megmentsük őket, nem kellene akadályokat okozzunk a gondolataikban.          

Kérdés: Én egy olyan tanítvány vagyok, aki csupán néhány hónapja kapta meg a Fá-t, milyen különbségek léteznek köztem és a tanítványok között, akik 1999 július 20-a előtt kapták meg a Fá-t? 

Mester: A régi erők is úgy rendezték el, hogy az üldözés ideje alatt jussanak be Dáfá-tanítványok. Ők azt gondolják, ha az ilyen komisz üldözés közben jut be az ember, egy csapásra nőni fog a hatalmas erény. Azonban szintén léteznek néhányan, akik a beteljesülés következő csoportjához tartoznak, és ők nem számítanak bele, ezért most nem lehet nyilvánosságra hozva, ki melyik helyzetben van. Minden esetre, ha az ember megkapta a Fá-t, az a legnagyobb szerencse, mindenesetre jól ki kellene használni ezt az időközt, avégett hogy saját magát valóban művelhesse, megkaphassa a Fá-t és megemelkedhessen. Nincs úgy, hogy mindenki megkaphatja a Fá-t, szintén nincs úgy, hogy mindenki bejuthat ide, mert ez az univerzumnak a Dáfá-ja. Miért korlátozták a régi erők megmásíthatatlanul 100 millióra azoknak az embereknek a számát, akik az első eresztéssel megkapják a Fá-t, mikor akkoriban a Fá-t terjesztettem? És ez a 100 millió ember még az volt, akit én feltétlenül akartam. Ők 70 millióra akarták korlátozni akkor a számot, és én 200 millió embert akartam akkoriban. Ők tudták, ha az első eresztésben 200 millió ember megkapná a Fá-t, akkor nem lehetne megvalósítva ez az úgynevezett gonosz vizsga, így ők megmásíthatatlanul 100 millióra korlátozták a számot. Közöttük egy nagy tömege létezik az embereknek, akik éppen megkapták a Fá-t. Ők már nem tudtak többet várni, hogy elindítsák ezt az úgynevezett démoni üldözést, ezeknek az embereknek a számára ez igazságtalan. Azok, akik nemrég kapták meg a Fá-t, én nem mondtam meg, ti melyik kategóriához tartoztok. Ti nem is kellene töprengjetek ezen, tegyétek azt, amit tennetek kellene.           

Kérdés: Jó napot Mester! Szeretnék egy kérdést feltenni, egyik új jingwenben Ön ,,három új terület”-ről beszélt, ezt nem értik a tanítványok. Kérem a Mestert, hogy magyarázza ezt el világosabban.

Mester: Hát tulajdonképpen a te korodban levő emberek ilyesmit kellene tudjanak. Azok, akik korábban egyosztályos magániskolákat látogattak, vagy azok, akik 1950 előtt jártak iskolába, mindannyian tanulták az iskolában ,,A három jegy írásai”-t [,,A három klasszkus írásjegy”-et]. Ez pontosan ,,A három jegy írásai”-ban [,,A három klasszkus írásjegy”-ben] áll. A kínai kultúrában mindig is szó van a három területről. A taoista kultúrában is gyakran meg van ez említve. ,,A három terület” tulajdonképpen eget, földet és embert jelent. ,,A három új terület” pontosan egy új eget, egy új földet és új embereket jelent.         

Kérdés: Jó napot Mester! Szeretnék feltenni egy kérdést. A konfuciuszi gondolatok Kína minden dinasztiáján keresztül áthúzódtak. Így szeretném megkérdezni, mi közük van a konfuciuszi gondolatoknak a Dáfá széleskörű terjesztéséhez Kínában?

Mester: Ami a konfucianista iskolát illeti, hiszen éppen elmagyaráztam, az pusztán egy emberi gondolatnak vetette meg az alapját, avégett hogy az emberek tisztában legyenek azzal, mi az arany középút és mit jelentenek olyan konkrét fogalmak, mint jóság, igazságosság, értelem, bölcsesség, bizalom [jóindulat, yi, illendőség, tudás, megbízhatóság] stb., amiket az emberek be kellene tartsanak. Csak így van ez. Az emberiségnek a kultúrái különböző időszakaszokból mind tartalmazzák a gondolatokat, amelyekre az embereknek szükségük van a Dáfá megkapásánál, avégett hogy végezetül a Fá megkapásánál fel is foghassák és meg is érthessék a Fá-t.  

Kérdés: Most nagyon sok munkát végzünk a Dáfá számára, az idő mindig nagyon szoros. Csak nehezen tudom betartani, hogy  minden nap 2 órát gyakoroljak. Nem tudom, hogy az is megy-e, ha kevesebbet gyakorol az ember?

Mester: Dáfá-tanítványok, a Mester azt mondja, nektek nehéz, nektek valóban nagyon nehéz. Nem visz rá a lélek, hogy még valami konkrét dolgot csináltassak veletek. Tudom, hogy sokan saját kezdeményezésből egy csomó munkát vállaltak magukra, minden nap keveset is alszanak és még munkába kell menjenek, ez valóban nagyon nehéz. De mindegy, milyen nehéz, azt gondolom, mégis nektek még időt kellene találnotok, hogy tanuljátok a Fá-t és végezzétek a gyakorlatokat. Úgy gondolom, az nem megy, hogy egy művelő ne végezze a gyakorlatokat. Ámbár a gyakorlatok csak segédeszközként szolgálnak az emelkedéshez, azoban azok is a Fá-nak egy alkotórésze, összefüggenek az egész testednek a változásaival. Természetesen, ha túl sok tennivaló létezik, ha túl elfoglalt az ember, és kevesebb ideje van a gyakorlatokra, vagy ha egypár napot nem gyakorolt, akkor az is megy, hogy ezt egy idő után újra bepótolja. Ha valóban olyan elfoglalt vagy, úgyhogy kevés idő marad a gyakorlatokra, úgy a Mesternek is vannak eszközei és útjai, hogy segítsen neked. De én mindig úgy találom, ha valamivel elfoglaltabbak is vagytok és valamit szenvedtek is, hogy az a ti hatalmas Dáfá-tanítványi erényetek. Ha a jövőben ti visszavettek egy pillantást, láthatjátok, hogy ez nagyszerű.      

Kérdés: Hogyan lettek megteremtve a legmagasabb élőlények a világegyetemben?

Mester: Később el fogom magyarázni nektek a legmagasabb Fá-t. Beszélni fogok arról, hogyan jött létre a világegyetem, aztán erre a kérdésre fogok jutni. Most még egy kicsit túl korai erről beszélni.  

Kérdés: A Fá tanulásánál olvastuk, hogy az emberek a mennyben minden 500. évben újraszületnek és az emberek a földön minden 100. évben, mit jelent ez?

Mester: A három világkör a legalacsonyabb fokhoz tartozik a világegyetemben. A három világkör három nagy szintre van felosztva, ezért hívják a három világkörnek. Mindegyik szinten létezik még három nagy mennyei réteg, ezért létezik összesen kilenc rétege a mennynek. A kilenc nagy mennyei réteg szintén még fel van osztva sok kisebb mennyre, ezért beszélnek némely emberek 33 mennyei rétegről, valójában még több van. Minden élőlény ezen a területen aláveti magát a reinkarnációnak, és az ezen a három világkörön kívüli élőlények nem vetik alá magukat többé a reinkarnációnak. Mindegyik élőlénynek az életideje a három világkörön belül viszonylag rövid, az emberek a földön csak néhány évtizedet élnek, azok a következő magasabb szinten száztól kétszáz évig élhetnek, azok a még magasabbakon két-háromszáz évig élhetnek, azok a következő magasabb szinten három-négyszáz évig élhetnek, azok a legmagasabb szinten ezer évig élhetnek. De, bármennyi év is lehet, véges-végül alá kell szálljanak, azért hogy újólag reinkarnálódjanak. Ha túl van a három világkörön az ember, nem fog újraszületni többé.    

Kérdés: Ha léteznek változtatások a Dáfá-könyvekben, melyik után kellene akkor igazodni?

Mester: Ha hibákat fedezett fel az ember, akkor szükséges kijavítani azokat. A Mester ott van, a Fá nem lehet összezavarva. Ami a kínai változatot illeti, akkor az utolsó kiadást kellene venni Tajvánból.  

Kérdés: Úgy találom, hogy a mostani iskolai képzésnek a rendszere egyre jobban eltávolodik a Zhen, Shan, Ren-től, úgy tűnik, mintha a kisgyerekeket robotoknak nevelnék fel, szabad kéz van hagyva nekik, a gyerekeknek semmilyen elvek sincsenek közvetítve. Nincs hangsúly fektetve az erényre, könyörületesség, elnézés (türelem) nem létezik. Ezért nem szeretném a gyermekemet az iskolába küldeni, szeretném a gyermeket otthon tartani és saját magam tanítani. Túl ragaszkodó vagyok ennél? Remélem, hogy később lesznek Dáfá-iskolák.     

Mester: Ha most a Fá-t magyarázom, elmagyarázom a modern tudománnyal kapcsolatban is, az emberiség mármost ilyen lett. Ámbár a nevelés a mostani iskolákban nem vezetheti a jóra (jóságra) a gyerekeket, ámbár a gyermekek gondolatainak szabad folyást engednek, azonban a mostani tudás fel lehet majd használva a Fá megértésére a jövőben. Természetesen még jobb lenne, ha léteznének a Dáfá-tanítványoknak az iskolái, ameddig még nem léteznek, úgy én azt gondolom, jobb, ha hagyjuk őket egy picike tudást kapni. Ha hazajön, olvashatsz fel neki egy keveset a ,,Zhuán Fálun”-ból, tanítsd meg, hogyan kellene embernek lenni, most csak így lehet, az átmeneti szakasz szintén nagyon rövid.

Kérdés: Miért lettek megváltoztatva az írásjegyek sok helyen az utolsó jingwenekben?

Mester: Ami a nemrég megjelent hat jingwent illeti, én telefonon keresztül továbbítottam azokat, szóbeli feljegyzés után lettek lejegyezve a Minghui-honlap által, és ezért léteztek hibák. Normális módon nem törődöm többet vele, miután nyilvánosságra hozattam azokat a Minghui-honlapon, csupán ha valaki látta azokat és megkérdez, akkor nézek még egyszer utána, különösen ha nagyon el vagyok foglalva, nincs időm utánanézni, ez az oka.    

Kérdés: Én koreai vagyok. Felismertem, hogy a Dáfá-ban mindenki egyenjogú kellene legyen. Ámde sokan léteznek az új tanulók között nagy kulturális különbséggel, kérem – térjen ki röviden erre a dologra.

Mester: Elvben nem létezik befolyás a felszíni megértésre, ha a ,,Zhuán Fálun” különböző nyelvekre van lefordítva. A Fá-nak a tartalma kiváltképp nem mutatkozik meg az írásjegyeknek a felszínén a művelés közben. Ha te állandóan olvasod a könyvet, észre fogod venni, hogy neked állandóan új felismeréseid lesznek a Fá-alapelvekről, egyre több Fá-alapelvet fogsz látni. Valójában a Fá az, ami felnyitja a bölcsességedet, innen eredően nincs befolyásolva a megemelkedés ettől. Kínában sok idős ember létezett, aki írástudatlan volt, a Fá-tanuláson keresztül meg tudták érteni az írásjegyeket, azonkívül a megemelkedésük nem lett befolyásolva.     

Kérdés: Új tanulóknak képzési hátrányuk van és nem tudják megérteni a Fá-t.

Mester: Az új tanulók csak lépésről lépésre értik meg, te nem is kellene túl magasan magyarázd nekik. Magyarázd el nekik egyszerűen, hogyan emelik a xinxinget, hogyan szabadulnak meg betegségektől és tartják egészségesen a testet. Később, idővel, ha többet olvas, magától meg fogja érteni.      

Kérdés: Sok nyugati ember akarja megtanulni tőlünk a gyakorlatokat, bezárólag különböző korcsoportokba tartozó emberekkel. Csinálhatunk-e egy szett kazettát a gyakorlózenével, úgy mint a Fá-magyarázatnak a kazettáit, megtartva a Mesternek az utasításait és angol szinkronnal. 

Mester: Az megy, de a mantrák nem kell legyenek lefordítva. A mantrák olyanok, mint mágikus mondások, ahogyan az emberek gondolják. Minden egyes írásjegynek a hangsúlya és a megnyilatkozása rendelkezik egy összekötő hatással bizonyos mennyei rendszerekben. Mihelyt le vannak fordítva, elveszítik az igazi hangzásukat, valamint a belső tényezőket.

Kérdés: Szeretném egyszer megkérdezni, én úgy találom, hogy ez egy általános jelenség, nevezetesen, azt hiszem, sok Dáfá-tanítványnál, ha ők kilépnek és terjesztik a Fá-t, legtöbbször egy jó érzésük van, szintén könnyű hozzáférést találnak az emberekhez. De a vizsgák, amelyek otthon vannak nekik, azonban valamivel nagyobbnak tűnnek, például a házastárs ezt nem értheti meg. Mint például a szüleim, nekik egy bizonyos poziciójuk van Kínában, és így szintén egy igazán nagy nyomást éreznek. Gondolom, a Dáfá-tanítványok sok hozzátartozója tartja Kínában a Fálun Dáfá-t jónak, azonban féltik a biztonságunkat Kínán kívül. Gondolom, ezek a hozzátartozók is elviseltek néhány dolgot, nem tudom, hogyan fog kinézni a jövőjük, ha a Fá helyreigazítja az embervilágot?      

Mester: Ezt az érzületet le kell vetni. A Fá ítéli meg az összes lénynek a magatartását ebben az időben. Ha nem szabotálták a Fá-t, akkor nem léteznek problémák; ha rossz gondolataik vannak a Dáfá-val szemben, az összes lény megváltását illetőleg, akkor mindenekelőtt a hozzátartozóitoknak kellene világossá tegyétek, lehetőleg világosan elmagyarázni nekik és segíteni nekik, hogy megszabaduljanak ezektől a gondolatoktól.

Kérdés: Ezután a Fá-konferencia után lesz egy előadás, így néhány hétköznapi ember is fog jönni, elénekelhetünk akkor néhány dalt is, ami a hétköznapi emberek társadalmában is igazán illedelmes?

Mester: Természetesen a hétköznapi emberek jöhetnek az előadásunkra, hiszen minden élőlény meg kellene legyen váltva. Az is megengedett nekik, hogy a Fá-konferenciánkra jöjjenek. Hogy meghallgassák a tanítványaink előadásait, az számukra is jó, az nem probléma. Ha most arról van szó, hogy szabad-e a hétköznapi emberek dalait énekelni a mi Dáfá-nk csarnokában, az nem megy. (taps) Miért? Ha ez a hétköznapi emberek társadalmának egy bemutatója, és te részt veszel azon, vagyis Dáfá-tanítványok vesznek részt a hétköznapi emberek bemutatóján, ameddig a dalok nem alávalók és szintén semmi politikai sincs bennük, akkor mindegy. Ha ez viszont egy tiszta Dáfá-koncert, akkor gondolom, hadd maradjon inkább tiszta. Ha nem a Dáfá-nk által lett szervezve, akkor mindegy. Ezek a dolgok feltétlenül meg kellene legyenek különböztetve. Ami azt a kérdést illeti, hogy megy-e, ha a dalok nagyon őszinték, jelenleg nagyon nehezen tudhatjátok, hogy a zeneszerző üldözte-e a Dáfá-t. Tudod te, hogy Kínában írt-e dalokat a Dáfá üldözésére? Most ezt mind nem tudjátok felbecsülni. Ha a zeneszerző maga is egy Dáfá-tanítvány, és a zenének semmi köze a politikához. akkor megy. De pillanatnyilag nehéz ezt mind helyesen kezelni.     

Kérdés: Ha a tanítványok Kínában előlépnek, hogy a Fá-t terjesszék, garantáltan le lesznek tartóztatva. Ha viszont nem terjesztik a Fá-t, aggódnak, hogy az befolyásolni fogja a szintjüket a Fá-helyreigazítás közben, hogyan kellene helyesen cselekedjenek a tanítványok Kínában?

Mester: Ez a két gondolat nem helyes. Ha nem lépnek elő, félnek, hogy befolyásolják a szintet, az emelkedést és a beteljesülést, félnek ennek vagy annak a befolyásától. Nem szemlélik a dolgot valóban egy Dáfá-tanítványnak a szemszögéből. Dáfá-tanítványok mármost a Fá-t kellene igazolják, mármost az összes lényt kellene megmentsék. Éppen mert ilyen emberi érzületekkel rendelkeznek, kaphatnak problémákat, így sok probléma is lépett fel. 

Nekem egészen pontosan van tudomásom a kínai állapotokról, ezekkel teljesen tisztában vagyok. Úgy gondolom, az nincs rendben, ha Dáfá-tanítványként nem igazolja a Fá-t az ember. Nem szeretném túl konkrétan elmagyarázni. Sok dolog lett elrendezve a régi erők által, és nagyon konkrétan lett elrendezve, a megjelenésük rendkívül bonyolult. A helyzet Kínában nagyon zűrzavarosnak tűnik, valójában nagyon rendezett.    

Két esetben nem tudják megérinteni a Dáfá-tanítványokat. Először is, ha sziklaszilárd marad az ember, akkor nem merik megérinteni. Mivel a régi erők tudják, hogy ezek a régi erők-e, vagy hogy a régi alapelvek-e, ez a tanítvány nagyon jóravalóan járja az útját, ő jól csinálja, ha valaki még üldözni akarja, én annak semmi esetre sem fogok megbocsátani. Nekem még számtalan ortodox istenség áll az oldalamon! Még számtalan Fá-testtel is rendelkezem, amelyik helyreigazíthatja a Fá-t. Csak félő, hogy a tanítványok saját maguk belsőleg instabilok, ez a ragaszkodásuk vagy az a félelmük van. Ha a régi erők pontosan ezeket a hiányosságokat és ragaszkodásokat látják, akkor megragadják ezeket a hiányosságokat és üldözik a tanítványokat. Ha az üldözés közben még nincsenek is elegendő őszinte gondolatai az embernek, akkor még komiszabb lesz az üldözés, ők mindannyian ebben a helyzetben vannak. És ezek a tanítványok legtöbbször azokhoz tartoznak, akik nem közvetlenül velem kötötték meg a sorskapcsolatukat a történelemben. A jelenlegi Fá-terjesztésnél az ajtó nyitva van, a régi erők nem tudták megakadályozni, így jutottak be ők. De a legtöbben ezen tanítványok közül nagyon jól viselkedtek. Ami azonban azokat illeti, akik a történelemben sorskapcsolatokat kötöttek, úgy ők nem merészelik, hogy ezeket mérték felett üldözzék, mert a történelemben ők egyszer már szenvedtek ilyen üldöztetés alatt. Dáfá-tanítványként, mindegy melyik kategóriához tartozik, ha mindannyian ilyen jól viselkedtek volna, az üldözés már régen be lenne fejezve. Ha arról van szó, hogy jól viselkedjen, ez szintén nem olyan egyszerű, mint csak beszélni erről. Szintén nem megy, ha én azt mondanám nektek, hogy ti ezt így kellene csináljátok. Ez csupán akkor jön, ha a művelés közben egy szilárd alapot fektetett le az ember, ez a Fá-tanuláson keresztül lesz elérve egy hosszú idő alatt. Valójában a legtöbben ezt nagyon jól csinálták. Azok, akik nem csinálták jól, a harmadik kategóriából valók, mert ők nem csinálták jól, az üldözés rosszabbra fordult, így a Dáfá-nak a helyzete úgy néz ki, mintha az üldözés rendkívül veszélyes és gonosz lenne. Mindegy melyik kategóriához tartozik az ember, a Mester elvben mindenkit egyformán fog kezelni. Ha mi Kínán kívül beszélünk az élet és halál elhagyásáról, az valami teljesen más, mint mikor a tanítványok az ottani körülmények között, olyan nyomás alatt és abban a helyzetben beszélnek az élet és halál elhagyásáról. Én nem szeretnék túl sokat nyilatkozni (kifejteni) erről, de ha ők egy ilyen környezetben valóban el tudnák engedni az életet és halált, a helyzet más lenne. Például némely Dáfá-tanítványok higgadtak és hajthatatlanok voltak, miután le lettek tartóztatva, nem féltek, akkor látni fogja az ember, hogy a régi erők nem merik többé tovább üldözni őket. Mert tudják, ameddig ez az ember nincs halálra verve, az üldözés egyáltalán semmit sem hozhat, így kiengedik a kezük közül. Hány tanítvány csinálhatja meg ezt? Az állhatatosságuk a Dáfá-val szemben megremegteti a gonoszt a félelemtől. De azok, akiknek túl erős emberi ragaszkodásaik vannak és nem tanulták a Fá-t elég mélyen, sok szenvedést kellett elviseljenek, amit nem kellett volna elviseljenek. Némelyek írtak valamit, mint egy ,,megbánásnyilatkozat”, némelyek aláírtak valamit. Mivel én nem ismerem el ezt az üldözést, még fogok nekik esélyeket adni, még mielőtt ez a dolog be van fejezve. A gyakorlatban azt is láttam, hogy sok tanítvány, miután üldözve lett, nyugodt érzülettel és értelemmel tudja megérteni a Dáfá-t és a művelésnek a komolyságát. Ugyanabban az időben még világosabban látták a művelésnek a komolyságát, a munkát sem végzik többé olyan sok emberi érzülettel, mint korábban, az ilyen érzületeket fokozatosan elengedték, ezért az is, amit tesznek, egyre tisztább, őszintébb és jobb, ők is egyre állhatatosabbak és értelmesebbek lettek. Ne figyeljetek ennek az üldözésnek a felszínes dolgára. Ha a Fá megérkezik az embervilágba, meg fog mutatkozni az igaz arculat. A Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínában kiválóak.

Kérdés: Nekem két kérdésem van. Az első az, néhány külföldön élő gyakorlónak sok barátja és rokona van, aki korábban gyakorolt, de később, miután elkezdődött az üldözés, fokozatosan abbahagyta. Szeretnék tudni, mit kellene most csináljanak? Még egy kérdés, egyes tanítványoknak, akik nagyon szorgalmasak, látszólag néha még valami heves rohamaik vannak a betegségkarma által, szívesen szeretnék megtudni, hogy ez a saját karma vagy a gonosznak egy zavarása? Hogyan kellene kezeljenek ilyen dolgokat?

Mester: Az első kérdéshez, mit akarnak csinálni, saját maguk kell eldöntsék, az saját magukon múlik. A második kérdéshez, mindegy mibe ütközik az ember, először saját magánál kellene utánanézzen, ez a legnagyobb különlegesség, azért hogy Dáfá-tanítványokat megkülönböztessenek hétköznapi emberektől. Ha a probléma valóban nem saját magunknál rejlik, akkor az biztosan a Dáfá-tanítványok üldözése azon gonosz által. Különösen a Fá-helyreigazításnak a mostani idejében nem probléma többé már a Dáfá-tanítványoknak a karmája. Az ember feje (elméje) tiszta kell legyen és fel kell ismerje az üldözést a gonosz által [Neked tudatosan és világosan fel kell ismerned a gonosz lények üldözését.], ők valóban rosszat tesznek. Dáfá-tanítványoknak leginkább őszintén (egyenesen) kellene járják a saját útjukat, ne hagyjatok a gonosznak kifogást az üldözésre.   

Kérdés: Elképzelhetem magamnak egyszer, hogyan fog kinézni az új világegyetem?

Mester: Az emberisség is meg fog változni. Ezért mennek végbe a változások az egész világegyetemben egészen az emberiségig. Az új világegyetem különböző tényezőket tökéletesített, amelyek a régi világegyetemben nem voltaak tökéletesek. Az új világegyetem teljesebb, ezt korábban, mielőtt a Fá-helyreigazításnak ez a formája alkalmazva lett, egyáltalán nem lehetett elérve. Korábban, mindegyik alkalommal, mikor a világegyetem nem volt többé rendben, fel lett oszlatva és egy új lett teremtve, aztán fejlődött. Mikor megint nem volt többé rendben, megint egy új lett teremtve. A Fá-helyreigazításnak ez a dolga első alkalommal létezik a menny és a föld megteremtése óta a nagy mennyboltozatban. Így ennek a Fá-helyreigazításnak a során sok dolgot megváltoztattam, mindez nem szabad legyen elmagyarázva. Viszont megmondhatom nektek, az emberiség a világegyetemnek egy része, a Dáfá itt lett terjesztve. Korábban itt nem létezett emberiség, mindegy milyen gyakran oszlott fel a földgolyó és lett újra összeállítva, a legfőbb élőlények itt olyan alakok (megjelenések) voltak, mint a földönkívüliek. Mindegyik alkalommal nagyon különböző volt a kinézetük, és sohasem rendelkeztek egy embernek a kinézetével és a belső rendszerével és persze emberi gondolatokkal egyáltalán. A mostani emberek a Dáfá terjesztése miatt lettek megteremtve. Ha azok, akik vétkeztek a Dáfá ellen, ki lettek selejtezve, a megmaradottaknak szerencséjük van, emiatt a jövendő emberek a földön valóban az emberek alakjával fognak rendelkezni, ez azt jelenti, a jövendő emberiség valóban kezdeni fog a következő lépésben. Ez alkalommal az élőlényeknek a formája a Dáfá terjesztése miatt lett teremtve. A jövőben ismét fognak létezni buddhák, taók és istenségek, akik alászállnak (leereszkednek), hogy embereket váltsanak meg, minden lény majd hallhatja még a Fá-t, ők még meg lehetnek váltva. Viszont sohasem fog létezni megint olyasmi. hogy istenségek keresztre legyenek feszítve, ha alászálltak (leereszkedtek), hogy embereket váltsanak meg.

Kérdés: Szeretném egyszer megkérdezni, az igazság tisztázásánál néha előfordul, hogy mi beszélünk egyes személyiségekről a történelemből. Kellene ennél valamire ügyelnünk, mivel mi sok sorsszerű összefüggést nem ismerünk?

Mester: Azért hogy a Fá-t igazoljátok, a Fá-helyreigazítás közben csak azt az emberi nyelvet és logikát használjátok, amit az emberek általában megérthetnek, az már elegendő, ha elmagyarázzátok, micsoda ,,jó és rossz” és ,,jogos és jogtalan”, amit az emberek megérthetnek ma. Mindegy, ki lesz megérintve ezáltal a történelemben, az nem probléma.

Kérdés: Szeretnék egypár példát megnevezni a tanítványok megjavult helyzetét illetően Kínában, Ön éppen erről beszélt. A rokonok és barátok, akikkel kapcsolatom van, szinte mindannyian nagyon állhatatosak. Némelyek közülük nyíltan és őszintén a Mennyei Béke terére mentek, reggel odamentek és este vissza vagy odarepültek reggel a repülőgéppel és este megint visszarepültek a repülővel. Úgy ,,A Fálun Dáfá jó”-t is kiáltották, mint transzparenseket is mutattak, és semmi sem történt. Léteznek még kilencven év fölötti idős emberek, akik naponta a nyilvánosság elé járulnak, hogy terjesszék a Fá-t, semmi sem történt. Minden esetre mindannyian nagyon állhatatosak. Amennyire én tudom, csak egy személy lett letartóztatva, de ő is nagyon jól viselkedett. Ha velük beszélgetek, az az érzésem, hogy a helyzet nagyon jó. Azt mondták: ,,Príma, nagyon jól vagyunk.” Mikor ezt hallottam, nagyon jól éreztem magma a szívemben.     

Mester: A mostani helyzet azért ilyen, mert a gonosz élőlényekből, amelyek ki lettek használva a régi erők által, már nem maradt meg olyan sok. Azonkívül azonnal menekülésbe fognak, mihelyt látják a Dáfá-tanítványokat őszinte gondolatokat kibocsátani. Ha ti a konzulátusokhoz mentek, hogy apelláljatok, úgy tűnik, hogy a konzulátusok nagyon félnek. Nem az emberek azok, akik valóban félnek, hanem a gonosz, amelyik az embereket ellenőrzi. Ha ez itt az embereknél mutatkozik meg, akkor úgy tűnik, hogy az emberek félnek nagyon. Tulajdonképpen a gonosz tényezők azok, amelyek félnek. Ha minden gonosz el van távolítva és aztán a konzulátus alkalmazottai kijönnek, hogy Fálun Gong-ot tanuljanak tőlünk, az túlságosan rettenetes lenne annak a politikai aljas fővezérnek Kínában. Ezért a gonosz élőlények azok, amelyek az egész erejüket bevetik, hogy ellenőrizzék a konzulátusok munkatársait, ezáltal őriznek meg mindent, amit a gonosz tett. Még ha így is van, nem is bírkóznak meg többé vele, hogy megőrizzék. Kivéve azt a várost Kínában, amelyikben a gonosznak a fővezére lakik, a gonosz már nem tud többé más helyeket ellenőrizni. A gonosz már annyira el lett távolítva, hogy már nem sok maradt meg, sok vidéken javul a helyzet. Ha ti a gonosznak a fővezérére célozva rövid távolságból őszinte gondolatokat bocsátotok ki, és ha a gonosz nem kap időben utánpótlást a védelmére, akkor kiadhatná az utolsó leheletét. Mert neki önmagában már semmi emberi dolga sincs, a bőre teljesen gonosz élőlények által van talpon tartva. Az őszinte gondolatok kibocsátásánál el vannak távolítva. Ha az utánpótlás nem jön időben, már meg fog halni. Mikor egy tanítvány utolsó alkalommal Máltán közvetlen közelből őszinte gondolatokat bocsátott ki,  majdnem fel lett döntve. Így van ez. Nincs többé semmi emberi dolga, most ésszerűtlen, nincsenek többé normális emberi gondolatai, ő csak értünk él. Az emberi gondolkodási logikája egyre ésszerűtlenebb lesz. Valójában némely helyeken a munkatársak kezdenek kijönni a konzulátusokból, hogy kapcsolatot vegyenek fel a tanítványainkkal. Némelyek titokban már magukkal viszik a tájékoztató anyagunkat, némelyek halkan mondják nekünk: ,,Jól csináltátok!” (taps) Korábban ilyesmi egyáltalán nem volt lehetséges. Hogyan került sor erre? Miután a gonosz, amelyik az embereket ellenőrzi, el lett távolítva, az emberek tiszta fejjel kezdenek utánagondolni ennek a dolognak, az emberek saját maguk gondolkodnak el, mi a Fálun Gong. Miért van a Fálun Gong ennyire üldözve? Azonkívül, miután az emberek tudomást szereztek a gonosz üldözésről és minden felfedett hazugságról, nagyon meg vannak lepődve, az emberek most önszántukból tájékozódnak az igaz körülményekről.

Kérdés: Nekem két kérdésem van. Mi az ,,FGM” tévéműsorba) vagyunk illetékesek. Nemrég visszajelzéseket is kaptunk néhány nézőtől, ők úgy vélik, a híreink túl keményen lettek előadva. 

Mester: Tulajdonképpen egész jónak találom a hangnemedet. Nincs az az érzése az embernek, mint azoknál az osztályharcoknál, a hangnem pontosan a középen fekszik. Nem is jó, ha a hangnem túl szelíd lesz. Tulajdonképpen én sok helyen mondtam a televízió- és rádióállomásoknak, hogy Los Angelesben megfelelő a tanítványok hangneme az adásukban, sem túl kemény, sem túl szelíd, valóban nagyon kiegyensúlyozott. Ez természetesen nem dicséret, nem kellene büszke legyél rá. Csak arra gondolok, mi csak olyan kiegyensúlyozottan csinálhatjuk ezt, mint lehetséges, úgy a jobb. A hétköznapi emberek mondhatnak minden lehetségest, nagyon nehéz minden ízlést kielégíteni. Némelyek szívesen esznek csípősen, némelyek szívesen esznek savanyúan, és némely mások szívesen esznek édesen. Megmutatjuk az embereknek a mi kiegyensúlyozott kisugárzásunkat, egyszerűen így. Természetesen egy picikét még természetesebbnek és lazábbnak kellene lenni. Ha a kamera előtt áll, akkor egy színész az ember, úgy fel is kellene készüljön egy picikét.          

Kérdés: Nekem van még egy kérdésem. A Dáfá-műsor mellett most csináljuk még a hétköznapi emberek néhány műsorát, ebben nem létezik semmilyen tartalma a Dáfá-nak. Hogyan lehet megtalálni a helyes arányt? Milyen hosszú kellene legyen a Dáfá-műsor és milyen hosszú kellene legyen az a műsor, aminek semmi köze a Dáfá-hoz?

Mester: Ez a ti terveteken múlik, a konkrét dolgot saját magatok kell megállapítsátok. Miután beszélgettetek erről, megállapíthatjátok, hogyan találjátok a legjobbnak, úgy annak megfelelően csinálhatjátok. Valójában, miközben manapság a Fá-t igazoljátok, miközben a Dáfá-tanítványok tisztázzák az igazságot, nagyon jók a formák és különböző módszerek, amiket használtok, és ti minden tekintetben nagyon is jól csináltátok. Ti nem kellene alábecsüljétek, ha egy szórólapot vagy egy tájékoztató füzetecskét küldtök Kínába vagy egyszer Kínába telefonáltok vagy egy faxot küldtök vagy minden lehetséges információt Kínába küldtök, a hatás nagyon nagy. Nagy hatása van a gonosznak a megfélemlítésére és eltávolítására, valóban nagyon nagy. Hogy az emberek fejében rossz gondolatok léteznek, annak a gonosznak a rágalompropagandájából ered. Ha az emberek tisztában vannak ezzel, akkor eljött az az idő, amelyikben azok a gonosz dolgok el lesznek távolítva és fel lesznek oszlatva. Ha egy ember valóban egy gigantikus mennyei rendszert képvisel, akkor ennek az embernek a változása egy nagy csomó élőlénynek a megváltását jelenti, milyen nagy hát ez a hatás! Valójában ezek a dolgok valóban nagyon jól lettek elintézve. Nem kellene alábecsüljétek ezeket a dolgokat. A mércét arra, hogyan kellene legyen ez konkrétan megcsinálva, természetesen saját magatok kellene megtaláljátok. Csináljátok úgy, ahogyan az emberek elfogadhatják. Ha a médiák az emberi társadalom médiáinak a formájában vannak kialakítva, akkor úgy kellene legyenek csinálva, hogy a hétköznapi emberek elfogadhassák azokat. Ha csak a gonosz leleplezéséről szóló cikkek léteznének, akár az is lehetne, hogy ne a legjobb hatások legyenek megcélozva a gonosz leleplezésére és az összes lény megváltására. Mivel hát a célcsoport nem művelőkből áll. Akkor alakítsuk ki a műsorunkat valamivel tartalmasabban és vonzóbban, avégett hogy szívesen nézzék az emberek. Egyidejűleg bele vannak illesztve a Dáfá tartalmai. Így még nagyobb lehet a hatás a hétköznapi emberek számára. A hétköznapi emberek dolgai nélkül nem megy, mert te a hétköznapi emberek egyik médiaformájában akarod kialakítani. Ha most arról van szó, mennyi kellene legyen ebből, azt saját magatok kellene megállapítsátok, megfelelő kellene legyen.

Kérdés: A tanítványok Csangcsunból, a Mester szülővárosából üdvözlik a Mestert. Mikor fog Ön visszatérni, hogy láthassuk Önt?

Gondolom, már nem fog sokáig tartani. Kína mindegyik dinasztiája és nemzedéke így végződött. Mindegyik dinasztiában az lett kiáltva ,,a császár 10.000 évig él”, de egyik sem élt 10.000 évet. Mindegyik dinasztia olyan stabillá akarta tenni az országát, mint az acél, ámde nem acélból lett felépítve. Mi nem gondoltunk arra, hogy megdöntsük a kínai kormányzatot, nincs is ilyen politikai óhajunk. Mi ártatlanul vagyunk üldözve, pusztán a velünk szembeni üldözés miatt leplezzük le ezt a gonosz szélhámosbandát. Tulajdonképpen a kínai kormányzat sok tagja van ezen üldözés ellen, csak ilyen nagy nyomás alatt nem merészeli, hogy nyilatkozzon erről. De egy embernek a jövője a magatartásán keresztül is lesz meghatározva. A Dáfá minden embert megítél. Még egyszer mondom, az emberi társadalom a Dáfá számára lett teremtve, az emberiség történelmében semmi esetre sem bukkanhatnak fel olyan dolgok, amelyeknek semmi közük a Dáfá-hoz. A gonosznak a fővezére volt az, aki azt mondta ,,a kommunista párt le akarja győzni a Fálun Gong-ot”. Miért akarja a kommunista párt legyőzni a Fálun Gong-ot? Ezt minden ember furcsának találja az egész világon. A kommunista pártnak az egész kínai hadsereg, rendőrség és kormányzat a hatalmában van, miért akarnak olyan polgárokat legyőzni, akik alájuk vannak rendelve, fegyvertelenek és akik csak jó emberek akarnak lenni? Ámde ott már semmi ésszerűség sincs! Valójában, ha a Dáfá van terjesztve, az emberszívek a jó felé fordulnak és a társadalom stabillá válik, ki húz hasznot ebből? Ki kormányoz itt? Ez nem teljesen irracionális? Mi nem is érdeklődünk a politikai hatalom iránt. Valójában, az üldözés előtt a Kínai KP Központi Bizottsága Politikai Bizottsága Állandó Bizottsága hét tagjának az összes hozzátartozója Fálun Gong-ot gyakorolt. Az Állandó Bizottságnak mind a hét tagja olvasta a könyvet. Ők tökéletesen tisztában vannak azzal, miről van szó a Fálun Gong-nál. Az irigység és egy sora a dolgoknak, amelyek a politikai harcban keletkeztek, vagyis ahogyan emberek megtorlásokat hajtanak végre egymáson, ahhoz vezetett, hogy elveszítette a józan eszét és már semmit sem tud tolerálni. Olyan kicsinyes, hogy már nem megy, a mohósága olyan nagy, hogy már nem megy, olyan gyáva, hogy már nem megy, az irigysége olyan nagy, hogy már nem megy. [Az elméjének a szélessége hihetetlenül kicsi, amíg a vágyai hihetetlenül nagyok; a bátorsága hihetetlenül kicsi, amíg az irigysége hihetetlenül nagy.] Egyáltalán sejtelme sincs egy ország kormányzásáról, a teljesítőképessége egy igazi munka számára még csak olyan nagy sincs, mint egy kis részlegvezetőé egy helyi egységben. Ha elveszítette a józan eszét, semmi más, mint egy démon vagy egy kísértet, azonkívül az ősszelleme egy varangyos béka. Ilyen egy embert valóban nehéz találni! Egy színjáték az embervilágban, hol kellene egy ilyen színészt találni? Sokáig tartott a történelemben, míg meg lett találva! (taps) A régi erők nem akarták, hogy olyan gyorsan a pokolba menjen, mert úgy vélik, ilyen egy típust (karaktert) soha újra nem lehet találni.

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2008.06.21-én

 

 

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung auf einer Rundreise in Nordamerika (März 2002)

http://www.minghui.de/data/jingwen/1/jw157.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében