hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat 2002-ben a Fá-konferencián Bostonban
 

Li Hongzhi
2002.04.27

A jelenlevők között sokan vannak, akik más területekről jöttek, szintén sokan vannak, akik Ausztráliából jöttek. Ezúttal főképpen csak találkozni szeretnék veletek és nincs szándékomban, hogy sokat beszéljek. A Dáfá-tanítványok általi Fá-helyreigazítás mostani összhelyzetéből szemlélve a dolgot, nagyon jónak találom. Némelyik tekintetben nagyon jó, van szintén valami, ami nem olyan jó. A nagy többség azonban nagyon jól csinálta. Dáfá-tanítványként még sok dolgot nem csináltatok jól, én mondom nektek, valójában ez onnan jön, hogy elhanyagoltátok a Fá-tanulást. Hiszen a felszínetek, amelyik azon van, hogy azonosuljon a Fá-val, folyvást emelve kell legyen. Az állandó emelkedésetek közben, olyan dolgok lesznek elrendezve számotokra, amelyekről a művelés által le kell mondanotok. Mindegyik szinten léteznek állapotok, amelyek megfelelnek ennek a szintnek. Ha leállsz, akkor már bizonyosan nem tudsz többé lépést tartani a Fá-helyreigazítás helyzetével. A Fá-helyreigazítás közben én látom, ha ti valamit jól csináltatok, az arra vezethető vissza, hogy ti a Fá-t a Fá szempontjából tudjátok felismerni; ha ti nem csináltátok olyan jól, úgy hiszem, onnan ered, hogy nem vettétek komolyan a Fá-tanulást és nem tudjátok felismerni a Fá-t a Fá szempontjából. Dáfá-tanítványok, mindegy hogy te milyen helyzetben vagy található, mindegy hogy milyen állapotban, neked tanulnod kell a Fá-t, nem szabad elhanyagolnod a saját azonosulásodat és emelkedésedet és nem szabad megfeledkezz a Fá-tanulásról. Ha te a Fá-t nem tanulod jól, nem végezheted jól a Dáfá-munkát. Mihelyt valamilyen konfliktusba vagy valamilyen megoldandó problémába ütközöl, nem tudod helyesen mérlegelni, ez összeszólalkozásokhoz fog vezetni. Természetesen, ha nézeteltérések merülnek fel és léteznek némi összetűzések, úgy gondolom, hogy ez nem feltétlenül egy rossz dolog, mivel te még a művelésnél vagy, a ragaszkodásodat ugyanis el kell távolítani. A művelés közben neked pontosan emelkedned kell, akkor a te hétköznapi emberi érzületeid, amelyekről még nem mondtál le, meg kell mutatkozzanak, hogy eltávolítsuk őket. De mivel mi saját magunk néha nem tudunk lépést tartani a Fá-tanulásnál, a Fá-terjesztés és az összes lény megmentésének egyes dolgait mi úgy kezeljük, mint a hétköznapi emberek, ez sok dolgunkat, amelyik eredetileg nagyon szentséges, teszi többé már nem olyan szentségessé, ezeket többé már nem lehet olyan jól megcsinálni. Egyidejűleg ez ahhoz vezetett, hogy az emberek a társadalomban nem értenek meg olyan jól minket. Így nem csak a saját emelkedés lesz gátolva, hanem ez még a Dáfá számára is okoz veszteségeket.

Tudjátok, hogy 1999. április 25-e után a világ sok vidékén nem tudták az emberek, a Dáfá-tanítványokon kívül, hogy miről van szó a Fálun Gong-nál, így volt ez sok területen az egész világon. Az üldözés kezdetén minden média az egész világon tudni akarta, hogy miről van szó a Fálun Gong-nál, de egyik sem tudott pozitív információkat kapni, mindegyik azokat a dolgokat vette át, amelyek a kínai rágalomhadjárat által lettek nyilvánosságra hozva. Természetesen sok média a világon nem szándékosan cselekedett így, csupán tudósítani akart erről. Gondoljatok csak bele, egy ilyen környezetben, egy ilyen Eget és Földet beborító nyomás alatt, nekünk sikerült elérnünk, hogy a Fá az embervilágban egy ilyen mértékig helyre van igazítva, az emberek a világon csakugyan megértenek bennünket és tudattuk az emberekkel az egész világon, hogy milyenek vagyunk mi valójában, ez nagyon nehéz volt. Ez megmutatja, hogy ti a Fá-igazolásnál valóban nagyon jól csináltátok, csupán akkor lehetett ezt a mértéket elérni. Ha mi nem ügyelünk erre, könnyen lehet, hogy a saját viselkedésünk, magatartásunk által, amelyik nem felel meg a Fá-nak, veszteség lesz okozva. Emiatt feltétlenül ügyelnünk kell az ilyen dolgokra.

Ti mind valóban nagyon elfoglaltak vagytok most, sokan vállaltak saját kezdeményezésből sok munkát magukra, úgyhogy a Fá-tanulásnál nehezen tudtok összpontosítani. Ha a gondolataiban állandóan a Fá-helyreigazítás munkájánál van és a Fá-tanulásnál nem tud lenyugodni, valójában hiába tanulta a Fá-t. Ha te a Fá-t nem értelemmel és tiszta fejjel tanulod, akkor hiába is tanultad, azonkívül időt veszítesz, ezért ti ezt mindenképpen fel kell ismerjétek. Én tudom, hogy mind nagyon elfoglaltak vagytok és nagyon keményen dolgoztok, egyes tanítványok minden éjjel nagyon keveset alszanak. Ti olyan sokat dolgoztok és kell még a Fá-t tanuljátok, létezik természetesen még más munka is, ezért néha én nem mondhatom, hogy ti ezt feltétlenül így és így kell csináljátok. Ilyen konkrét dolgoknál saját magatok kell eltervezzétek, saját magatok kell mérlegeljétek, hogyan csináljátok és tervezzétek el jobban.

Még valami, én láttam, hogy az utóbbi időben újra megmutatkozott az elmúlt évek egynéhány relatív nyilvánvaló problémája. Milyen problémák? A szárazföldi Kínán kívül élő tanulók között sokan rendelkeznek bizonyos készségekkel és nagyon magas tudást, ismereteket birtokolnak, sokaknak közülük van egyetemi végzettsége. Más szavakkal, nagyon világos gondolataitok vannak és nagyon nagy képességeitek, ezért sok dolgot valóban jól csináltatok. Különösképpen ha saját kezdeményezésből próbáltok meg egy dolgot jól csinálni, valóban nagyon jól csináltátok meg. De mivel nagy képességeitek vannak és mindenkinek van egy jó ötlete, ez problémákhoz vezet. Neked van egy jó ötleted, neki is van egy jó ötlete, mindegyik azt hiszi, hogy az ő ötlete jó, gyakran vannak összeszólalkozások ilyen dolgok miatt. Mivel ti egyébként a Fá-tanulást hanyagoltátok el vagy a saját művelésnél engedtétek lazábbra a gyeplőt, az összetűzésetek egy veszekedés-állapottá fajul, mint a hétköznapi embereknél, ha egy nézeteltérés merül fel.

Mindegy, mit csinálsz Dáfá-tanítványként, te a Fá-t kell a legfontosabbnak tekintsd, mindegy, mit mérlegelsz, legelőször a Fá-ra kell gondolnod. Ti még emlékezhettek, én gyakran mondtam nektek egy dolgot, hogy a Dáfá-tanítványok mindig először másokra gondolnak, bármit is tesznek. Minden alkalommal ha történik valami vagy felmerül valamilyen helyzet, még ha csak egy apróságról is van szó, az első gondolatom a másoké, mivel ez már magától értetődővé vált, először ugyanis én másokra gondolok. Ha ti ezt el tudnátok érni, akkor nem történne meg, hogy ti a Fá-helyreigazításnál elakadjatok egy összetűzésben. Ha ti valóban egy ilyen erős és szilárd alappal rendelkeztek, és meg tudnátok nyugodni, másokra gondolni és saját magatokban utánanézni, úgy vélem, sok dolgot oldhatnátok meg jól. Néha valóban úgy néz ki, mint a hétköznapi emberek egy veszekedése, vitája, egyedi esetekben egyeseknek még ki is vörösödik az arcuk, ők még a környezetre és a társadalomra gyakorolt hatásra sem ügyelnek, egy szintre helyezkednek a hétköznapi emberekkel. De ti művelők vagytok, Dáfá-tanítványok, még csak nem is vagytok közönséges művelők. Ti mindannyian tudjátok, mindegy, hogy milyen őrült, tébolyodott a gonosz, nem fog sokáig létezni. Minél közelebb a vég, annál gonoszabbnak mutatkozik meg a gonosz, amelyik a Fá-helyreigazítás erejébe ütközött, ez azt jelenti, hogy a végső tébolyult viselkedés mutatkozik meg. Ha egy napon ez a dolog valóban a végéhez ér, az első dolog, ami meg lesz csinálva, az a Fá-helyreigazítás idejéből való Dáfá-tanítványok beteljesülése és visszatérése. Ha abban az időben megnézi magának a megtett útját, mindennel tisztában fog lenni. Hogy ezt jól vagy nem jól csinálta, egy buddha, egy tao vagy egy istenség, amelyik már teljesen beteljesült a helyzetében, természetesen nem fog többé ezen gondolkozni, olyan fog lenni, mint egy álom, amelyik már elmúlt, még csak nem is akar többé már rágondolni. De a viselkedésetekkel ebben az időközben ti azon vagytok, hogy megteremtsétek saját magatokat és megalapozzátok az összes saját dolgotokat. Aki elszalasztotta ezt az esélyt vagy valamilyen dolgot nem csinált jól, a hiba okát láthatjátok, ha eljött az idő.

A jelenlegi Fá-helyreigazítás közben a legjobb sorsalkalmak lettek megteremtve az összes élőlény számára a hatalmas mennyboltozatban. Minden élőlény számára megvan a legjobb esély, hogy megalapozza a saját jövőjét. Ugyanaz érvényes akkor a Dáfá-tanítványok számára is. A művelésed gyümölcse, a helyzeted, a méltóságos erényed és minden a jövődben a Fá-helyreigazítás ezen sorsalkalmában lesz megalapozva. Ha még akkor sem csinál jól mindent, önmaga is valóban sajnálni fogja. Ezért mikor ti a hétköznapi emberek gondolkodásmódjával, érzületével veszekedtek, vitatkoztok, arra gondolok: ,,Ha ők láthatnák az igazságot, többet nem veszekednének, még ha ösztönöznék is őket erre.” Pontosan mivel nem láthatja az igazságot és emberi érzületei vannak, művelheti itt magát. A hétköznapi emberek érzületeivel igazolhatja a Fá-t. Ha többé már nincsenek meg ezek az érzületeid, többé már nem igazolhatod a Fá-t és többé már nem maradhatsz itt, akkor többet nem is művelheted magad. De hogyan használjátok ki jól a mostani kedvező viszonyokat, hogy jobban csináljátok, ez az, amire én fel szeretném hívni a figyelmeteket.

Bármilyen elfoglaltak is legyetek, Dáfá-tanítványnak kell tekintsétek magatokat; bármilyen elfoglaltak is legyetek, figyelembe kell vennetek a környezetre kifejtett hatást. 1999 április 25. óta és 1999 július 20. után a gonosz nagyon passzívvá tett bennünket az aljas rágalmazási módszer révén, úgyhogy sok élőlény lett megmérgezve és megkárosítva. Ti mind annyit fáradoztatok minden lény megmentésén, ezáltal az embereknek új felismeréseik vannak rólunk. Ha nincsen jól csinálva, meglehet, hogy a fáradozásod és néhány dolog, amit csinálni akarsz, nem szándékosan egy károsító hatást okozott. Nektek művelőknek a magatartása tiszta és őszinte kell legyen, sok ember látta a magatartásotokat, viselkedéseteket, így ők pontosan jónak találtak benneteket. Ha ti a hétköznapokon nem ügyeltek a viselkedésetekre, akkor a hétköznapi emberek láthatják ezen viselkedéseteket, ők nem tudnak téged úgy megérteni, mintha a Fá-t már mélyrehatóan tanulmányozták volna, ők csak azt látják, hogyan viselkedsz te. Meglehet, hogy egyetlen egy szavad vagy a viselkedésed miatt többé már nem lehet őt megváltani, ez ahhoz vezethet, hogy egy rossz benyomás lesz teremtve a Dáfá-ról. Mi utána kell gondoljunk ezeknek a dolgoknak.

A Mester pontosan láthatja a gyengeségeket és a problémákat. Minden szavadra és magatartásodra vonatkoztatva, én tudhatom, hogy mit tartalmaz. Természetszerűleg a Mester nektek nem egyenként magyarázza el a Fá-t. Hiszen mihelyt én valakivel külön beszélek a problémájáról, az elgondolása nagyon mélyen meg lesz rendítve, úgyhogy ellenkezőleg ő meg lesz zavarva. Ezért ritkán magyarázom el egy meghatározott személynek. De ha én egy ilyen nagy közegben ilyen problémákról beszélek, nem kell azt gondoljátok, hogy ezt nem neked vagy nektek mondtam.

A mennyben nagyon sok király létezik. Mint tudjátok, Sákjamuni azt mondta, hogy olyan sok Tathágata létezik, mint ahány homokszem van a Gangeszben. Milyen sok homokszem van hát a Gangeszben Indiában? Ez csak Sákjamuninak egy leírása volt. Mindegyik tathágata egy Fá-király. Nem csak a buddhista iskolák léteznek, a buddhista iskolákhoz csak az istenségek egyik fajtája tartozik, amelyek gyakoriak és szokványosak. Hány istenség létezik hát? Hány ilyen király létezik hát? Ha minden alkalommal történik valami és mindegyik király úgy kezeli a dolgot, mint ti, akkor aztán rossz lenne. Náluk nem léteznek ilyen összeszólalkozások, amelyek nem felelnek meg a szintjük állapotának. Természetesen ők láthatják az igaz alapelveket, ők láthatják, hogyan a legjobb. De szintén léteznek pillanatok, mikor a felismeréseik bizonyos mértékben különbözőek, azonban ők nem fognak veszekedni. Ez egy fajta grandiózus tolerancia és könyörületesség az élőlények számára és egy olyan állapot, hogy ők mindent jószívűséggel érthetnek meg. Emberi nyelvvel kifejezve, ők meg tudnak érteni másokat. Ezért néha nekünk, egy hétköznapi ember nagyon erős szívével, nem szabad a bivalytülökben rejtőzködnünk és hogy ne jöjjünk elő. Minél többet gondolkozik ezen, annál makacsabbá, ragaszkodóbbá válik és annál nyugtalanabbá válik a szív, annál inkább ki lesz használva a démonok által. Ha meggondolatlanok vagytok, azt mondom nektek, abban az időben már ki lettetek használva a démonok által. Mindegy, milyen hosszú ideje művelted már magadat, mindegy, milyen tekintélyed van a művelők között, ha te nem figyelsz erre, teljes bizonyossággal így van. Én mondom mindannyiótoknak, mindegy, milyen jól művelted magad, ha te még egy hétköznapi ember gondolkodásmódjával rendelkezel, akkor ez pontosan az, amit a démonok ki tudnak használni. Ha saját maga nem ügyel erre, bármikor kihasználhatják a démonok. Dáfá-tanítványként akkor lehetőleg megálljt kellene parancsolni az ilyen emberi érzületeknek, hogy lehetőleg semmi kihatásuk ne legyen, ti lehetőleg őszintén, becsületesen kell járjátok a saját utatokat. Ti minden környezetben és mindennél, amibe ütköztök, lehetőleg nyíltak és becsületesek, toleránsak és nagyvonalúak kell legyetek és másokat meg kell értsetek és lehetőleg át kell tudjátok gondolni minden oldalról a dolgot, így én azt gondolom, sok dolgot talán nagyon jól tudtok elintézni. Ez a magatartás nem engedmény, nem lazítás! Mindegyik kinyilváníthatja a véleményét és egy jóságos, kegyes szívvel ítélheti meg.

Mindent összevéve, valójában ez nem más, mint egy kérdés a művelésben. A Fá-helyreigazítás közben többet kell olvasni a könyveket és többet kell tanulni, tanulmányozni a Fá-t. Tulajdonképpen ez nem kritika a számotokra, a Mester pontosan láthatja a gyengéiteket. Te Mesternek nevezel engem, akkor meg is kell mondjam neked, hol van a gyenge pontod, aztán ezt fel kell ismerned. Természetesen én szintén gyakran dicsértem is, hogy a Dáfá-tanítványok kiválóak és nagyszerűek, ti valóban jól csináltátok. Ami az ilyen szavakat illeti, ha gyakorta vannak mondva, ez nem nagyon előnyös számotokra. Sok esetben, ha a Mester látta, hogy ti nagyon jól csináltátok, csak csendesen örvendezhettem magamban.

Mindegyik Dáfá-tanítvány nagyon aktívan dolgozott a Fá-igazolásnál és minden lény megmentésén. Ezt látta a Mester. Ez az, amit a mai hétköznapi emberek nem képesek megtenni. A Kínán kívül élő gyakorlóink mind teljes erőbedobással dolgoztak, mindegyik teszi a Fá-helyreigazítás idején azt, amit tennie kell. Ami a Kínában élő gyakorlókat illeti, nekik megvan az ő cselekvési módjuk; ami a Kínán kívül élő gyakorlókat illeti, nektek megvan a ti cselekvési módotok. Ti mind nagyszerűek vagytok. Az nem úgy van, hogy mindenki ugyanazt a munkát kell végezze, mindegyikőtök azt teszi a környezetében, amit Dáfá-tanítványként tennie kell. Ezt ti saját kezdeményezésre és szívből teszitek, mindegyik tanítvány azon van, hogy megóvja a Fá-t és megmentsen minden lényt, valóban úgy, mint a Dáfá egy részecskéje. Ebből a szempontból nézve, az embereket a világon nem kehet összehasonlítani ezzel.

Ti mindannyian tudjátok, azoknak a dolgoknak, amelyeket a gonosz banda ural Kínában, hogy embereket büntessenek meg, nincsenek megfelelői, azt lehet mondani, ez egy nagy gyűjtemény minden időkből és az összes országból. Ehhez jön még, hogy a mai kínaiak gondolatai a politikai harcok által olyan mértékben elfajultak, hogy egyre ravaszabbak és alattomosabbak, és a gaztettek, amiket végrehajtanak, szélsőségesen gonoszak. De még ha így is van, sok ember passzívan lett kihasználva, hogy rosszat tegyen, ezért ők nem igazán a szívükből szabotálták a Fá-t. Ezt én szintén láttam. Mindegy, hogy milyen módszert és mennyi pénzt használ a gonosz, hogy szabotálja a Dáfá-t, nem érheti el a célját. Mi szívből tesszük a dolgunkat és ők pénzért teszik a dolgukat – ez nem hasonlítható össze sohasem. Ami velünk szemben áll, egy olyan gonosz aljas politikai banda, amelyik egy olyan nagy és erős állami propagandagépezetet birtokol, amelynek mindenütt a világon konzulátusai vannak, amelyiknek egy olyan nagy hadserege van, amelyik el akar nyomni bennünket. Mi elértük azt, hogy egy nagyon rövid időn belül megismertetjük az emberekkel az egész világon ezt a gonosz üldözést, ez nem nagyszerű? Ez nem csak azért lett elérve, mert a Dáfá-tanítványok a saját szívükből teszik? Ez nem azért lett elérve, mert a Dáfá-tanítványok saját kezdeményezésre teszik? Ha a gonosz a kozmikus Fá-t akarja szabotálni, természetesen sohasem fog sikerülni nekik.

Természetesen sok dolog nem is olyan egyszerű, mint ahogyan azt a hétköznapi emberek gondolják. Az sem megy, hogy a gonosz valóban megtehessen mindent, amit akar. Én azt mondtam, hogy a Fá-helyreigazítás egészen rövid kis időköze és minden, ami a Fá-helyreigazítás közben megmutatkozik, nagyon pontosan és szisztematikusan el lett rendezve a történelemben a régi erők által. Ilyen kaotikus ez, ilyen mértékig kaotikus; ilyen gonosz ez, ilyen mértékig gonosz. Az egész világban, bezárólag Kínával, mindent beleszámítva, még sok élőlény van az emberi társadalomban és a különböző dimenziókban, amelyik nem vett részt ebben, ők mind akadályozva vannak. Vagyis, nekik semmi közük ehhez, nincs megengedve nekik, hogy részt vegyenek ebben, hogy ők jók-e vagy rosszak, mind a két oldalról vannak. Rendezetlennek néz ki, valójában nagyon rendezett. A gonosz viselkedése, amelyik részt vesz ebben, bár nagyon mérgezőnek és gonosznak néz ki, csupán ki lett használva a régi erők által, a kihasználás célja abban rejlik, hogy a Fá-helyreigazításnál eltávolíttassák velünk az ilyen hulladékot a világegyetemben. A gonosz élőlények nem láthatják az igaz arculatot, így ők nagyon tébolyodottan viselkednek. Ha eljött az ideje az igazság kinyilatkoztatásának, minden élőlény, beleértve a hétköznapi embereket is, álmélkodni fog és csodálni fogja… Á, így van ez!

Természetesen ebben a környezetben a körülmények most mások, mint a szárazföldi Kína környezetében. Ha azon gonosz nyomás alatt, azon körülményben, hogy az a dimenzió, tér sok gonosztól volt elárasztva, a Fá-helyreigazításról és minden lény megmentéséről beszél, más, mint mikor itt beszél arról. De még ha így is van, tulajdonképpen ez úgy van, hogy a régi erők makacsul a Dáfá-tanítványok xinxingjére irányulva akarnak vizsgáztatni. Ez bizonyosan így van, ha nem ez az eset áll fenn, ez egyáltalán nem fog felmerülni. A legjobb módszer ezen körülményben az, hogy a Dáfá-tanítványok becsületesen, őszintén járják a saját útjukat, lehetőleg ne engedjék, hogy a gonosz és a régi erők hiányosságokat használjanak ki és maradjanak állhatatosan az őszinte gondolatoknál. A régi erők nem mernek az igazság tisztázása és minden lény megmentése ellen lenni. Fontos, hogy a munkánál a szív ne hagyjon hátra hiányosságokat, amiket ki tudnának használni.

Mellékesen még szeretnék egy pár apróságról beszélni. Ti mindannyian tudjátok, nekünk most korlátozott erőink vannak, a Fá-igazolás közben nem kell más dolgokat elhanyagolnotok, miközben egy dologgal foglalkoztok. Vagyis, nem kell egy pontra összpontosítsuk az erőinket, hanem lehetőleg az egészre legyünk tekintettel és a dolgokat, amiket most teszünk, csináljuk jól mindegyiket.

Nem beszélek többé sokat, én tudom, hogy ti mind nagyon keményen dolgoztatok. Ma nem sok dicséretet mondtam, de tudom, hogy tulajdonképpen mindenki teljes mértékben síkra szállt a Fá-igazolásért. Mikor látjátok, hogy nagyon sok tennivaló van, nagyon aggódtok és jól akarjátok csinálni. Mindezt látta a Mester. Nem csak én láttam ezt, én mondom nektek, minden lény a világegyetemben azon van, hogy ezt figyelemmel kövesse. Az anyag felszíne molekulák sorozatából van összeállítva, a Fá-helyreigazítás egészében elérte már a felszín rétegét. De emberi szemmel nézve, az anyagnak ez a felszíne, felülete nagyon durva, valójában grandiózus mikroszkopikus rendszerek is belehatoltak, és ez szintén nagyon bonyolult. A Fá-helyreigazítás közben a felszín már azon van, hogy át legyen törve, ez azt jelenti, hamarosan meg fog érkezni oda, ahol az emberek láthatják. De a mikrokozmoszban még grandiózus terekkel, dimenziókkal van összefüggésben, ott még óriási nagy tömegei léteznek az élőlényeknek, ezért a Fá-helyreigazításnál megmentendő élőlények száma szintén nagyon nagy, és a helyzet szintén bonyolult. Minden lény szintén azon van, hogy figyelmesen kövesse azt, amit mi teszünk. Ebben a világegyetemben mindenhol vannak szemek, legyenek bár helyreigazítva vagy sem, mindannyian figyelnek. Minden lény az új világegyetemben nyomatékosan várja a végérvényes befejezést. A régi világegyetemben is minden lény vágyik a megmentésére; csak egy része a régi erőknek vett részt a Fá-helyreigazítás üldözésének ebben az ügyében, ők a különböző szintek élőlényeinek a 20%-át képezik, még több más élőlény nem vett részt ebben. Azok, akik nem vettek részt ebben, azon vannak, hogy figyelemmel kísérjék, mindezt szemügyre veszik. Ők mindannyian tudnak valamit, a régi erők szintén tudják, ha ez a dolog nem sikerülne, semmi sem létezne többé.

A mai tudósok is felfedezték az óriási változásokat a világegyetemben. Felfedezték, hogy a világegyetem környezete, amelyet meg tudnak figyelni, gyorsan tágul, terjed ki, azonkívül az expanzió gyorsasága egyre nagyobb. Korábban én nem akartam ezt a dolgot elmagyarázni, hanem csak a Fá alapelveket. Tudjátok ti, mit jelent ez az expanzió  Egy tárgy csupán azelőtt expandál, terjeszkedik ki mielőtt felrobban. Ha egy bizonyos, meghatározott fokig expandál, kiterjed, felrobban hirtelen. Ezért minden szintén már az utolsó fázisban, szakaszban van. Sok élőlény figyeli mindezt aggodalommal. A régi erők is, akiknek megvannak az elvárásaik, követelményeik, türelmetlenek. Az élőlények az új világegyetemben természetesen szintén türelmetlenül várják, hogy mindez a végére érjen. Az egész Fá-helyreigazítás grandiózus ereje azon van, hogy az utolsó szakaszban ezt még nagyobb sebességgel oldja meg, túlszárnyal minden időket. Most csak egy nagyon picike hiányzik, míg behozza a felszín expanziójának, kiterjedésének a gyorsaságát. Az emberi idővel nézve, az expanzió, a tágulás gyorsasága természetesen nagyon lassúnak tűnik, valójában nagyon gyors, én szintén nagyon gyorsan teszem ezt. Én már mondtam nektek egyszer, amennyi van fent megcsinálva, csupán annyit lehet lent megcsinálni. Ámbár a világegyetem expandál, tágul, én elég gyorsan teszem ezt és teljes bizonyossággal be fogom hozni, utol fogom érni. Ha nem lesz behozva, én mondom nektek, a felszín dimenziójában semmi sem fog létezni többé az utolsó dezintegráció, szertefoszlás által. Ha be lesz hozva, akkor ez [a probléma] meg lesz oldva. Nemcsak be lesz hozva, hanem még túl lesz szárnyalva, ez ugyanis a Fá-helyreigazítás ideje az embervilágban. Most csak egy icike-picike hiányzik míg az expanzió sebessége be lesz hozva. Számtalan élőlény és számtalan élet van azon, hogy figyelemmel kísérje ezt. Valójában a levegő minden részecskéjében vannak szemek. Ami a mennyet illeti, már elmagyaráztam nektek, ez nem olyan menny, mint ahogyan ezt az emberek elképzelték. Ha a Holdon, a Szaturnuszon vagy a Vénuszon figyeli a Földet, akkor ez nem a mennyben van? Ugyanúgy a mennyben van. A menny(ek) a mikrokozmoszban és a makrokozmoszban van(nak), ezzel nem a párhuzamos dimenziókra gondolunk, amelyek ugyanazoknak a szinteknek a részecskéiből vannak összeállítva. Az istenségek szemében, ez csak a ,,közel” vagy ,,távol” fogalma. Úgy a makrokozmoszban, mint a mikrokozmoszban minden lény azon van, hogy mindezt figyelmesen kövesse a Földön. Ők tudnak a Dáfá-tanítványok minden magatartásáról, minden mozdulatáról és minden legkisebb gondolatáról. Mindent, amit a Dáfá-tanítványok tesznek, a magas szintek összes élőlénye tisztán és világosan látja a szeme előtt. Emiatt kell ti feltétlenül jól csináljátok, úgy hogy csodáljanak benneteket.

Nagyszerű, valóban nagyszerű. Ha nem létezett volna a Fá-helyreigazítás alkalma, a Dáfá-tanítványok kiválósága a Fá-helyreigazítás idején nem lett volna kihangsúlyozva. Dáfá-tanítványok, az alkalom, amelyikkel szembesültök, csodálatos; a felelősség, amelyikkel szembesültök, nagy. Természetesen ehhez még hozzájön a származásotok, mindent beleszámítva, úgy én azt mondom, hogy nagyszerűek, kiválóak vagytok. Ti méltóaknak kell bizonyuljatok a ,,Dáfá-tanítvány a Fá-helyreigazítás idején” megnevezésre. Ez egy olyan alkalom, ami a világegyetemben sohasem fog még egyszer létezni, ez az első alkalom a Menny és a Föld teremtése óta. A Menny és a Föld teremtése csak egyszer volt. Minden olyannak tűnik, mint a hétköznapi emberek között és hogy nem lenne nagy különbség a hétköznapi emberekhez viszonyítva. Ha létezne ez a különbség, az emberek mind meghallgatnák azt, amit én elmesélek, akkor többé már a Fá-helyreigazítás alkalma sem létezne. Ha az emberek vétkeztek a ködben, most szintén csak a ködben fizethetnek meg a bűneikért. Bár még egy nehéz út áll előttünk, többé már nem fog sokáig tartani. Remélem, hogy ti mind még jobban csináljátok a jövőben.

Nem is beszélek már tovább, folytatódjon a konferenciátok. Ma csak találkozni akartam veletek, hiszen vannak még emberek, akik Európából, Ausztráliából és Ázsiából jöttek, ti szintén csak látni akartatok engem. Ha van valami, amit el kell magyarázni, feltétlenül találkozni akarok veletek, hogy megmondjam nektek, hogyan kell csináljátok. Ma főleg találkozni akartam veletek, köszönöm!

(2002.06.13 ideiglenes fordítás Utolsó változtatás 2002.06.25-én)

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz 2002 in Boston

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw23.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében