hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a Fá-konferencián Washington, D.C.-ben
 

Köszöntelek benneteket! (viharos taps)

Régóta nem láttalak benneteket. Sok okból kifolyólag nem szeretnék gyakran fellépni nyilvánosan. A legfontosabb ok abban rejlik, hogy a Dáfá-tanítványok a Fá-igazolásnál és az összes lény megmentésén vannak. Minden Dáfá-tanítvány azon van, hogy a saját útját járja. Minden Dáfá-tanítványnak meg kell legyen az esélye, hogy a saját útját járja. Ezért én, Mesterként nem csinálhatom úgy, hogy egyetlen esélyt se adjak nektek. Kell hagyjalak benneteket, hogy saját magatok csináljátok. A Fá-igazolás, az összes lény megmentése és az igazság tisztázása közben, sok tanuló természetesen még sok kérdést akarna feltenni a Mesternek, tulajdonképpen hogyan is kellene csinálják.

Ti még emlékezhettek arra, három évvel ezelőtt mikor éppen elkezdődött a gonosz üldözés, sok tanulónk nem tudta, hogyan kellene cselekedjen. Az összes fiatalabb tanuló nem élt át olyan gonosz valamit, mint a kulturális forradalom. De ti mindannyian lassan megfontoltabbak lettetek, a nem-tudástól, hogyan kell cselekedni, végezetül a tudásig, hogyan kell cselekedni. Ebben a folyamatban bár voltak veszteségeitek, de ti saját magatok jártátok meg az utat. Ezen gonosz üldözés alatt mindenki komolyan átgondolta, ő saját maga hogyan kell cselekedjen és melyik utat kell járja, ezáltal megalapozta a saját méltóságos erényét és átjutott a roppant nagy nehézségeken. Ez éppen a kimagasló, ez éppen az, amit egy Dáfá-tanítványnak tennie kell, ez pontosan a Fá-helyreigazítás útja, amit te hátrahagysz és egy megvilágosult hatalmas erénye. Ezért a Mester sok pillanatban nem mondhatja meg nektek, hogyan kell cselekedjetek. A Fá már el lett magyarázva. Ha a dolgokat a Fá-val ítéli meg, már jól csinálhatja. Ha nagy problémák adódhatnának, teljes bizonyossággal meg fogom mondani nektek. Más esetekben, ha sok konkrét problémába ütköztök, saját magatok kell mérlegeljétek azokat és saját magatok kell megpróbáljátok, ötleteket találni a megoldásra. Bárhol is merülnek fel problémák, ott szükség van rátok, hogy tisztázzátok az igazságot és megmentsétek az élőlényeket. Ha nehézségekbe ütköztök, nem kell kikerüljétek azokat. Ha látjátok, hogy veszteségek vannak okozva nekünk vagy akadályok léteznek a Fá-igazolás számára, nem kell ezeket kikerüljétek, hanem ellen kell szegüljetek nekik, az igazságot kell tisztázzátok és élőlényeket kell megmentsetek. Ez a Dáfá-tanítványok könyörületessége, mi azon vagyunk, hogy életeket mentsünk. Egyidejűleg, az igazság tisztázása közben, sok becsapott embert, félreértéseket és előítéleteket, mindent meg lehet oldani. Mindazonáltal ezen gonosz üldözés közben Kínában sok lény lett tévútra vezetve a propaganda hazugságai által, a tények csalóka képek által lettek eltakarva. Tekintettel az igazságra aztán az emberek mind mérlegelni fognak. Az emberek saját maguk hogyan kezelik mindezt, szintén a saját választásuk.

Ezért általánosan nézve, nagy vonalakban és egészében véve ez alatt a három év alatt ti mind nagyon jól csináltátok. Azonkívül egyre érettebbek, egyre értelmesebbek lettetek, különösen a szárazföldi Kínában élő tanulók. A kezdetén úgy tűnt, mintha kissé összezavartak lettetek volna, mivel nem tudtátok, hogyan kell eljárjatok ezzel. De nagyon gyorsan, a nem-tudástól, hogyan kell ezzel eljárjatok, fokozatosan megtudtátok, hogyan kell eljárjatok ezzel a gonosz valósággal, míg a végén ti mind meg tudtátok őrizni a higgadtságotokat és máig egyre érettebbek lettetek. Kerek százmillió ember létezik, aki műveli magát, ezek között vannak új tanulók, sokéves tanulók, olyanok, akiknek mély megértésük van a Fá számára és olyanok, akiknek egy felületes megértésük van a Fá számára, olyanok, akik éppen megértették vagy megismerték a Fá-t, nem mindegyike ezeknek a tanulóknak tudja megérteni a Fá-t a Fá szemszögéből. Tekintettel erre a démoni nehézségre, sok tanulónak, aki nem értette meg mélyen a Fá-t, és az új tanulóknak megvannak a saját különböző megértéseik, amelyek tartalmazzák a hétköznapi emberek érzületeit és a megértéseiket a Fá-igazolásról. A Fá-igazolásnál és az igazság tisztázásánál sokan cselekednek különböző mértékben a hétköznapi emberek érzületeivel. Miközben üldözve vannak, az emberi gondolkodásmódjuk, érzületeik emberi érzésektől lehetnek hajtva és megindíthatja őket a látszólagos könyörületesség és a szemfényvesztések. Mindegy milyen körülmények között van, csupán ha folyamatosan Fá-t tanul, távolíthatja el a hétköznapi emberek érzületeit és mondhat le a ragaszkodásáról, akkor lehet elérni azt, hogy többé már semmi se indítsa meg a hétköznapi emberek között. Három év telt el, ez az üldözés, amelyet a régi erők ránk kényszerítettek, ahhoz is vezetett, hogy a gonosz hazugságok leleplezése, a Fá-igazolás és az összes élőlény megmentése közben mi egyre érettebben, egyre megfontoltabban, egyre tisztább fejjel, egyre állhatatosabban és egyre komolyabban tudunk eljárni ezzel a gonosz üldözéssel.

A Dáfá az embervilágban már tíz éven át terjedt el, három évvel ezelőtt még nem volt tíz, hanem csupán hét év. Az idő bár rövid, a Dáfá már mélyen gyökeredzik a világegyetemben és az embervilágban, senki sem ingathatja meg. A mostani összhelyzetből szemlélve a dolgokat, az üldözés felszínesen még nagyon gonosz, valójában a gonosz és rothadt kísértetekből, amelyek akadályozhatják és irányíthatják az embereket, alig néhány maradt még meg. Minél kevesebb maradt meg belőlük, annál hangosabban ordítoznak. Minél kevesebb maradt meg belőlük, annál hisztérikusabbak. A művelők számára, akiknek különböző megértéseik vannak a Fá-ról, az állhatatosságuk is különbözőnek mutatkozik meg, a Fá-helyreigazítás jelenlegi helyzetéről is különböző megérzéseik vannak. A sajátos viszonyok, állapotok különböző sajátos megérzéseket okozhatnak. Némelyek talán úgy találják, hogy a helyzet komoly; némelyek számára a helyzet talán lazább, lezserebb lett; némelyek számára ez talán egy nagy lehetőség és jó alkalom, hogy megmentsék az embereket a világon és tisztázzák az igazságot. A Fá-ról való különböző megértések és felismerések által, különböző megérzéseik lehetnek a mostani helyzetről, és mindezek az események a különböző emberszíveket célozzák meg. Azok, akik jól cselekedtek, megváltoztathatják a környezetüket; azok, akik nem cselekedtek olyan jól, szintén megváltoztathatják a környezetüket a saját szívük szerint. A szívük különböző állapotával a Dáfá-tanítványoknak különböző megérzéseik vannak a környezetről, így mindegyik személynél szintén egy másféle állapot mutatkozik meg. Én azt hiszem, a tényállás pontosan az, hogy a gonosz régi erők azt akarják tenni, amit elterveznek. Hogy ti ezt jól csináltátok, nem az, hogy azt az utat járjátok, amit a régi erők elrendeztek, a cél az, egyetlen hiányosságot se hagyjatok, amit a régi erők ki tudnának használni. Mindenesetre a mi Dáfá-tanítványaink egészében véve már egyre érettebbek lettek, mindent egyre értelmesebben, megfontoltabban, állhatatosabban és komolyabban kezelnek. Kezdetben sok tanuló rendelkezett a hétköznapi emberek sok érzületével és különböző állapotok mutatkoztak meg náluk. Felszínesen ők azon voltak, hogy igazolják a Fá-t, valójában egy emberi szívet kevertek bele, úgyhogy a Fá-igazolás célját nem lehet elérni. Mihelyt üldözve vannak, akkor az ellentétes hatását érhetik el. Most ez más lett. Ti már teljesen mások vagytok, mint három évvel ezelőtt. A művelésnél természetesen még megvannak nektek a hétköznapi emberek érzületei, ezért művelhetitek magatokat a hétköznapi emberek között. De a hétköznapi emberek ilyen érzületei napvilágra is kerülhetnek és időnként különböző környezetekben negatív hatásokat idézhetnek elő. De a három évvel ezelőtti időhöz viszonyítva, azonban egyre kiválóbbá váltatok. Ez azt jelenti, a Dáfá-tanítványok érettebbek lettek.

A gonosz üldözés többé már nem fog sokáig tartani, mivel egyre kevesebb gonosz démon és rothadt kísértet létezik, amelyik irányítja az embereket. Ha az emberek valamilyen nagy teljesítményeket szeretnének elérni, nekik nincsenek meg azok a képességeik, mivel az emberek mindig más dimenziók élőlényeinek az ellenőrzése alatt állnak. Hogy a gonosz fővezér Kínában akkoriban merte üldözni a Dáfá-tanítványokat, onnan ered, hogy léteztek gonosz tényezők, amelyek irányították ezt a gonosz fickót. A Fá-helyreigazítás egész helyzetéből szemlélve a dolgokat, mindez, amit a Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazításnál, minden lény megmentésénél és az igazság tisztázásánál tesznek, a végső munka. Egy cikkben, ami a Zhengjian-Net honlapon jelent meg, ti azt írtátok, hogy a Jelenések Könyvében a Bibliában meg lett mondva, hogy a gonosz fenevad az istenségeket az ő szájával 42 hónapig támadni fogja, nevezetesen három és fél éven keresztül. Hogy ez így van-e, először is nem mondom meg, de ez a gonosz valóban az utolsó lépésnél tart a mutatványában, amelyben többé már nincs ereje, hogy valóra váltsa azt, amire törekszik.

Kína gonosz fővezére az embervilágban, amelyik a gonosz és rothadt kísértetektől van irányítva, már nem ember többet. Valójában az ostoba teremtés már régen halott, minden, amivel ez az élet össze lett állítva, már teljes egészében a pokolban van. Csak a test legfelszínesebb bőre és az anyagi alak, amelyik a születés után jött létre, van még támogatva a gonosztól. Mivel a Dáfá vizsgájának (megpróbáltatásának) zárószakasza, ami a régi erők által lett elrendezve, még nem jött el, így a régi erők megpróbálják, lehetőleg még talpon tartani. Ha ez a felszín ma többé már nem lenne támogatva, azonnal egy csomó hamuvá és fekete csivé esne össze, nem maradna meg többé semmi sem. A hétköznapi emberek szemszögéből mondva, ő már több mint százszor halott. De a rothadt kísértetek még mindig támogatják a felszínét és kihasználják azt a kevés dolgot a felszínén. Az elméje azonban teljesen abnormális, a Dáfá és a Dáfá-tanítványok üldözése miatt félni kezdett a velejéig, ezért nem mer visszalépni, ezért vált tébolyodottá, ezért él a Fálun Gong-ért, ezért fogta el halálos pánik. Az őszinte gondolatok kibocsátása és az igazság tisztázása közben a Dáfá-tanítványok által egyre több gonosz, amelyik irányítja az embereket, lesz eltávolítva. A Fá-helyreigazítás összhelyzetét tekintve, a régi tényezők mennyisége szakadatlanul csökken a világegyetemben mindaz által, amit mi teszünk. Ez aztán ahhoz vezetett, hogy a gonosz ereje is egyre csekélyebb lesz. Ha nagy terjedelemben talpon akarja tartani a gonoszt, ezt már nem tudja többé elérni. Csak részterületeken követhet el gaztetteket, azonkívül ezek a területek egyre kisebbek lesznek. Ezért mindegyik Dáfá-tanítvány nagy hangsúlyt kell fektessen az igazság tisztázására, ez az, amit ti leginkább kell tegyetek teljes erőbedobással és ami a legnagyszerűbb. Magába foglalja az összes lény megmentését és a mennyei rendszerek beteljesülését, amelyek kapcsolatban állnak veletek. Mindegyik Dáfá-tanítvány kell tegye ezt és anélkül hogy egy alkalmat is kihasználatlanul elmulasztana.

Ti mind láttátok, hogy a szárazföldi Kínán kívül élő embereknek a feje egyre tisztább lett. Egyfelől ez azzal van kapcsolatban, ami az igazság tisztázásánál a Dáfá-tanítványok által van mutatva, ugyanakkor ez onnan is jön, hogy a Fá-helyreigazítás ereje még több gonoszt távolított el, ezáltal a gonosz már nem tudja többé irányítani az embereket a világon. Az emberek mind azon vannak, hogy megfontoltan átgondolják ezt. A dolgok, amelyek az embereket gátolják, többé már nincsenek ott. A tényezők, amelyek az embereket irányítják, hogy rosszat tegyenek, el lettek távolítva. A szárazföldi Kínán kívül élő emberek megértőbbek lettek, és még egyre megértőbbek lesznek és ezt a gonosz üldözést, ami Kínában történik, egyre világosabban felismerik. A szárazföldi Kínán kívül élő Dáfá-tanítványaink számára ez is egy alkalom, hogy továbbra is tisztázzák az igazságot, hogy ezáltal az emberek az egész világon és a különböző országok kormányzatai még jobban megismerhessék ezt a gonoszt. Ezért én remélem, ha ti ilyen munkát végeztek, tartósan csináljátok, hogy ezáltal az emberek mindezt valóban megismerhessék

Ti Dáfá-tanítványok vagytok, mindegy milyen környezetben vagytok találhatóak, legyen az az igazság tisztázása közben, legyen az minden lény megmentésénél, akkor ti mind egy Dáfá-tanítvány tartását kell képviseljétek. Mindazonáltal ti művelők vagytok, ezért a Fá-tanulás a legeslegfontosabb, ha el akarjátok érni ezt. Bármilyen elfoglaltak is vagytok, Fá-t kell tanulnotok. Különösen azok a tanulók, akik később léptek színre, a tanulók, akik leestek és a tanulók, akik nem tartották velünk a lépést, kell a Fá-t többet tanulják és több kritikát meghallgassanak, hogy mindent gyorsan bepótoljanak. Mindenki nagy hangsúlyt kell fektessen az őszinte gondolatok kibocsátására. Hiszen ti Dáfá-tanítványok vagytok, nem a hétköznapi emberek azok, akik a Dáfá-ért dolgoznak, hanem Dáfá-tanítványok azok, akik azon vannak, hogy igazolják a Fá-t. Kína gonosz vezetője olyan híreszteléseket terjeszt, hogy én Jézusnak vagy Sákjamuninak adnám ki magam. Ti mindannyian tudjátok, hogy ez ennek a fickónak a locsogása, aki már akkor hazudik, mihelyt kinyitja a száját. Én nem vagyok Jézus, Sákjamuni sem vagyok, de én millió és millió Jézust és Sákjamunit teremtettem, akiknek megvan a bátorságuk, hogy az igazság útját járják, akiknek megvan a bátorságuk, hogy az igazság miatt ne féltsék az életüket és ne féljenek a haláltól és akiknek megvan a bátorságuk, hogy feláldozzák az életüket az összes lény megmentéséért. (hosszan tartó taps) Dáfá-tanítványok, mindegyik közületek saját maga kell valóban felismerje és a saját útját jól kell járja. Ti valóban olyan nagyszerűek vagytok, ezért azt, amit ma tennetek kell, feltétlenül értelmesen és komolyan kell jól csináljátok. Különösképpen a mi Dáfá-tanítványaink között, ha mi kint az igazságot tisztázzuk, mindannyian úgy találjuk, hogy nekünk minden lénnyel szemben könyörületesnek kell lennünk, a Dáfá-tanítványoknak egymáshoz sem szabad könyörtelennek lenniük. Ti ugyanannak az iskolának a tanítványai vagytok, mind azon vannak, hogy minden tőlük telhetőt megtegyenek a Fá-helyreigazításért a világegyetemben, ezért jól kell együttműködjetek egymással és a dolgokat ne szemléljétek túlságosan egy hétköznapi ember érzületeivel, hogy ne keletkezzenek konfliktusok és nézeteltérések közöttetek emberi gondolkodásmód által, ami nem kell megtörténjen. Minden ilyen dolognál meg kell mutatkozzon a Dáfá-tanítványok toleranciája, jószívűsége és harmóniája (összehangoltsága), az ő dolga pontosan a te dolgod, a te dolgod pontosan az ő dolga. Mi nem beszélünk olyasmiről, mint a hétköznapi emberek szolidaritása, ez csak egy kényszerű követelmény általi felszínes forma. Ti művelők vagytok, nektek szélesebb (nagyobb) a látókörötök. Sok munkánál ti meg kell mutassátok, hogy ti meg tudtok érteni másokat, meg tudjátok hallgatni mások véleményét, meg tudjátok ítélni a Dáfá-val, mi a helyes és mi a helytelen. Tulajdonképpen ti már sokkal jobbak vagytok mint korábban. Úgy gondolom, hogy a jövőben még jobbak kell legyetek.

Ma főként látni szerettelek volna benneteket. Utolsó alkalommal nem mentem el a kanadai Fá-konferenciára, amelyik a Fá-terjesztés 10. évfordulóját ünnepelte. Nem az volt az oka, hogy a Dáfá-tanítványok nem csinálták jól, hanem mert túl sok ember létezik a világon, aki látni szeretne engem. Nem szeretnék nyilvánosan fellépni, hiszen mihelyt én nyilvánosan fellépek, mindenki a társadalomban rám fog fókuszálni. Jelenleg ti vagytok azok, akik a Fá-t igazoljátok az emberek között a világon. Az igazság tisztázása közben az emberek között a világon, ti azon vagytok, hogy megmentsetek minden lényt és mindeneteket beteljesítsétek. Ezért szeretném átengedni nektek ezt az esélyt, alkalmat, ez inkább tiáltalatok kell legyen csinálva. Máskülönben, mihelyt én fellépek, az emberek többé már nem fogják meghallgatni, amit ti mondtok, ha ti a társadalomban vagy a kormányzathoz mentek és mondtok valamit, akkor mind egyenesen tőlem akarnak hallani valamit. Így a Mesternek akkor úgy a Fá-helyreigazítás dolgát, mint azt a dolgot is az embervilágban csinálnia kell, én egyedül nem tudom ezt véghezvinni. Nem így van? Természetesen még más okok is léteznek.

Többet nem szeretnék mondani, ma csak látni szerettelek volna benneteket. Remélem, hogy ez a Fá-konferenciánk még jobb lesz. Ugyanakkor az úgy van, hogy ezt a Fá-konferenciánkat jól meg lehetett szervezni és különösképpen, hogy a Dáfá gyökeret ereszthetett az USA-ban, arra vezethető vissza, hogy az amerikai nép nagyon támogatott minket. Itt mi szeretnénk megköszönni az amerikai népnek. (taps) Mi köszönjük a kongresszusi képviselőknek és a különböző szintek képviselőinek, mi köszönjük a különböző kormányzati szinteknek az USA-ban. (taps)

Járd jól a saját utadat. Mindenesetre, a Dáfá-tanítványokra a legeslegszebb dolog vár és a legborzalmasabb dolog vár azokra, akik a Fá-helyreigazítás ellen cselekszenek. (hosszas taps)Li Hongzhi
2002.07.22

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz in Washington DC

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw26.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében