hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a 2002-es Fá-konferencián Philadelphiában az USA-ban
 

Köszöntelek benneteket!

,,Mindkét parton szakadatlan majomrikoltozások, könnyű csónak siklik, ezernyi sziklazátony már mögötte van.” (viharos taps) A gonosz már kimerítette minden trükkjét, a Dáfá-tanítványok is már érettebbek lettek az acélozás által és nem félnek, bármilyen trükkje is van még. Három év, ami alatt a Dáfá és a Dáfá-tanítványok üldözve voltak, már elmúlt, hamarosan négy lesz belőle. Ebben az időközben sok Dáfá-tanítványunk, különösen a szárazföldi Kínában élő tanítványunk szenvedte el ezt a gonosz üldözést, ami példa nélküli a történelemben. A terrorban, amelyik hazugságokból és csalásokból áll, három éven keresztül ellenálltak a szélsőségesen gonosz csapásnak és elnyomásnak és győztek, megmenekültek. Nagyszerű! Ez nem olyasmi, amit a hétköznapi emberek elérhetnének.

Ti mindannyian tudjátok, ha a szárazföldi Kínában valakit meg akarnak buktatni vagy elnyomni, beleértve az államelnököt is, akkor még csak három napot sem tartana, míg többé már nem létezik. Természetesen nem úgy gondolom, hogy a Dáfá-tanítványok fizikai teste gyémántból vagy acélból van. Mivel a gonosz emberek egyáltalán nem érthetik meg a művelőket, minden a történelem folyamán összegyűjtött trükkjük, amivel az embereket nyomják el, csak a hétköznapi embereknél működik. De a művelőknél, akik elengedik az embervilág ragaszkodását, egyáltalán nem működnek.

Természetesen a művelés közben sok gyakorlónak van még meg különböző mértékben egy hétköznapi embernek a szíve. Vannak még néhányan, akik a Fá-t még mindig nem tanulják szorgalmasan. Azonkívül létezik még sok új tanítvány, aki éppen hogy elkezdte ezt. A tanítványok számára, akiknek nagyon nagy emberi érzületei vannak, nagyon ijesztő, ha ők hirtelen egy ilyen gonosz terror és mindent lehengerlő, elborító csapás és elnyomás előtt állnak. Ennek az emberi szívnek az alapján, az ilyen tanítványok ebben a szempillantásban zavartak voltak, ebben az időben nem tudták megkülönböztetni, mi történt. De egy idő után, ők saját maguk tiszta fejjel utánagondoltak ennek: Miért tanulom én a Dáfá-t? Micsoda tulajdonképpen a Fálun Dáfá? Kicsoda tulajdonképpen Li Hongzhi? Sokan gondolták át tiszta fejjel ezeket a kérdéseket. Miután tiszta fejjel utánagondoltak a dolgoknak, világosabbá vált számukra, egy zárókövetkeztetést vontak le ebből: Amit mi tanulunk, az egy igaz (ortodox) Fá; a Zhen, Shan, Ren, amelyek szerint mi műveljük magunkat, nem hamisak. Azonkívül egyre tisztábban látták, hogy ennél az üldözésnél a gonosz emberek által alkalmazott minden módszer hazugság és rágalmazás, ami minden gonoszt magába foglal, semmi sem igaz ebből, minden csak trükk.

Mi a célja ennek a gonosz üldözésnek? A politikai hatalom megőrzése? Valójában egyáltalán nem. A gonosz által terjesztett szemenszedett hazugság azt állítani, hogy a Fálun Gong veszélyezteti Kína politikai hatalmát. Hány ember kérdezett már meg engem, mi az igazi célja ennek az üldözésnek? Hány ember kérdezte meg a tanítványaimat: Tulajdonképpen miért? Csak egy bohóc irigysége miatt, csak mert hatalom van a kezében, képes ezt a dolgot megtenni. Ez nagyon nevetségesnek hangzik és elképzelhetetlen. Hogyan történhet meg ilyesmi az emberiségnél? Azonban ez a valóság. Ez az üldözés teljesen értelmetlenül megtörtént és éppen ennek a bohócnak a perverz irigységétől van hajtva. Csak ebből az okból kifolyólag. Ez a lényegretörő ok, amit mi itt az emberi társadalomban láttunk.

Másfelől, ha az emberek valamilyen nagy dolgot akarnak véghezvinni, tulajdonképpen nincs meg hozzá a képességük. Normálisan, ha az emberek rossz gondolatai megfelelnek a más dimenzióbeli gonosz élőlényeknek, ők ki fogják használni az emberek rossz gondolatait, hogy rosszat tegyenek, úgy hogy a gonosz élőlények célja el legyen érve, ugyanakkor ennek az embernek a rossz gondolataiban levő vágyak teljesítve lesznek. Tulajdonképpen honnan származik egy ember gondolata? A mai tudósok is felfedezték, hogy az emberi agy nem a valódi eredeti forrása a gondolatoknak. Honnan jön tulajdonképpen egy ember gondolata? Minden ember azt hiszi, hogy abból, amit az emberi társadalomban tanult, és ami a saját fontolgatásaiból keletkezik. De ez nem így van. Ha egy hétköznapi embernél egy gondolat jön létre, hogy tegyen valamit, akkor az agya egyáltalán nem gondolta át ezt sokáig és alaposan. Sok dolognál azonnal reagál, sok szó van azonnal kimondva, mihelyt kinyitja a száját. Honnan származnak tulajdonképpen az ilyen gondolatok? Mi művelők mindannyian tudjuk, hogy az emberi gondolatoknak alapjában véve valamilyen közük van olyan tényezőkhöz, amelyek sok más dimenzióban léteznek. A nagy és fontos dolgokat az emberiség más élőlények ellenőrzése alatt vitte végbe, tette meg, itt az emberiségnél csak mint egy színjátékban lett bemutatva. Egy ember hús-vér testének a felszíne, vagyis a megszerzett test, alapjában véve semmi.

Ha az emberi testről van szó, egyedi alkalmakkal korábban már szintén elmagyaráztam nektek, de széles körben ezt még nem magyaráztam el. Hiszen ez a Fá, amit én ma terjesztek, a kozmikus Fá. A Fá-helyreigazításnál a világegyetem helyreigazításáról van szó, a Dáfá-tanítványok egyidejűleg léteznek a Fá-helyreigazítással, ezért én nem magyarázhatok el semmi túl konkrét, túl alacsony szintű dolgot vagy a konkrét helyzetet a három világkörben és az emberi társadalomban. Ilyen dolgok nem szabad legyenek a kozmikus Fá-ba beleszőve, ezért nem is magyaráztam el azokat. Ilyen kérdéseket csak egyedi alkalmakkor magyaráztam el.

Az embereknek természetesen van még három szelleme és hét lelke stb. Azonkívül létezik még az ember igazi bőre, aztán létezik még a vele született, a szülők által biztosított két tényező, olyan emberteremtő tényezők, amelyek más, a hús-vér szem számára nem látható dimenziókban léteznek. A hétköznapi emberek táplálékából nyert anyagokkal a felszínes emberi test lassan meg lesz nagyobbítva, növelve, az emberek ezt növekedésnek, felnövésnek nevezik. Ez a hús-vér test a hétköznapi emberek anyagi teréből [dimenziójában] van teremtve, száz évvel később öreg lesz és meghal, aztán újra anyagokra fog felbomlani, feloszlani. Ez azt is jelenti, hogy egy hétköznapi ember megszerzett teste csak egy hordozó, az egyedüli úgynevezett gondolatok, amelyek a hús-vér agyban létezhetnek, alapjában véve az emberiség fejlődésénél összegyűjtött tapasztalatokból az agyban képződött felszínes gondolatok. A hús-vér test valódi gondolatai pontosan ilyesmik. És a nézetekből önmagukban nem jöhet létre értelem, a nézetek hiányosak és nincs rendszerük (nem rendezettek), azonkívül összefüggéstelenek. Ezért, mikor egy ember lemondott a főtudatáról, előfordulhat, hogy többé már nem gondolkozik értelmesen, egyszer erről beszél, egyszer arról beszél, egyszer így és másszor úgy, ő nem tudja összehangolni ezt, még önmaga sem tudja miről beszél és azt sem tudja, mi a célja, mivel nem tudja megtalálni a vezérfonalat, ami mindezt összeköti. Mindez a megszerzett dolgok egy visszatükröződése. Ha egy ember gondolatban lemondott a főtudatáról, nemcsak az ilyen nézetektől lesz zavarva, hanem valamilyen külső információktól is, ezért azt fogják mondani, hogy ez az ember szellemi beteg.

Ez azt is jelenti, hogy ez az üldözés itt az emberiségnél azáltal mutatkozik meg, hogy ennek a gonosz, rossz embernek az irigysége a Dáfá iránt más dimenziók gonosz élőlényeitől van ellenőrizve, és ennek a bohócnak a gonoszsága, rosszindulatúsága van kihasználva, hogy kiváltsák ezt a legnagyobb botrányt, amilyen a történelemben még sohasem fordult elő – a Dáfá-tanítványok tébolyodott üldözését a gonosz által. Minden ürügy az elnyomásra hazugság. Általa van manipulálva az egész társadalom propagandagépezete és sok szemenszedett hazugság lett elhintve a kínai nép között és az egész világ népei között. Ámbár gonosz, a Dáfá-tanítványok ennél az üldözésnél mégis érettebbek lettek az edzés, acélozás által és átláttak mindezen, ezért most egyre tisztább a fejük és egyre értelmesebbé váltak. Kezdetben némely tanítvány nem tudta világosan felismerni a gonosz lényét, mivel még nem távolították el egyes emberi érzületeiket. Mivel nem voltak erős őszinte gondolataik, magával ragadta őket a ragaszkodás és néhány emberi gondolat keletkezett náluk, ezáltal az értelmük egy tisztátalan, zavaros oldala is megnyilvánult. De ezen üldözés által a Dáfá-tanítványok felismerték a művelés komolyságát, úgyhogy ti világosan felismertétek a gonoszt és végül mégis jól tudtátok csinálni a dolgot, különösen a szárazföldi Kínában élő tanítványok válnak egyre érettebbé az edzés, acélozás által. Ha ilyen Dáfá-tanítványokat tartóztatnak még le a gonosz üldözés alatt, nem hagyják magukat olyan könnyen átnevelni, mint ahogyan nevetségesen mondva van. Mit jelent a megbánás? Mit jelent az átnevelés? Mire kell legyen átnevelve? Mind azon vannak, hogy jó emberek, a világ legjobb emberei legyenek. Ők jó emberek, akik felülmúlják a hétköznapi embereket. Minek akarod te átnevelni tehát? Mit jelent átnevelni? A gonosz valóban minden lehetséges visszataszító dolgot megtett! Én már régen megmondtam, hogy az, aki megtámadja a jót, bizonyosan a gonosz.

Ezen üldözés közben a gonosz élőlényeknek minden esetre a legrosszabb szándékaik vannak. De a régi erőknek, amelyek a gonoszt ellenőrzik, szintén megvan a céljuk. Mi a céljuk? Felszínesen nézve ez a gonosz arra van felhasználva, hogy gonoszul járjon el a Dáfá-tanítványokkal és a Dáfá-val szemben, úgy hogy az úgynevezett acélozás által a Dáfá-tanítványok érettebbek legyenek és úgy hogy azok legyenek kiselejtezve, akik nem méltóak arra, hogy Dáfá-tanítványok legyenek. Azután azok a bűnök, amelyeket a gonosz élőlények követtek el a Dáfá-tanítványokkal szemben, arra lesznek felhasználva, hogy megsemmisítsék a gonosz élőlényeket és így megtisztítsák a világegyetemet, ez éppen így lett elrendezve a régi erők által. Milyen nemes lelkű, nem igaz? De nem az! Az igazi céljuk az, hogy meg akarják kapni azt, amivel rendelkezni akarnak. Ez nem egy apró keretben történő művelés, a világegyetem a Fá-helyreigazításban található. Összehasonlítva a Fá-helyreigazítással minden más jelentéktelen, nem áll helyes arányban vele és nem lehet összehasonlítani ezzel. A személyes, egyéni művelés körülményeit többé már nem lehet összehasonlítani a Fá-helyreigazítással. Bármilyen magas szinten is vannak a régi erők, ha ők nem tudják kijavítani, helyesbíteni ezt a viszonyt, veszélyes a számukra, akkor ki lesznek selejtezve a Fá-helyreigazításnál a világegyetemben. A számtalan élőlény, aki emiatt le lett taszítva, mind nagyon magas szinteken volt. Ami a legszörnyűbb: Mikor a régi erők részt vettek ebben, szintről szintre ők úgy rendezték el, hogy a saját alacsonyabb szintekről származó régi erőik őáltaluk legyenek megsemmisítve, hiszen tudják, hogy azokat a bűnöket, amelyeket a gonosz a Dáfá-val szemben követett el, sohasem fizethetik vissza azok az élőlények, amelyek közvetlenül rosszat tettek.

Az alapelvek szintről szintre magasabbak. Még magasabb szintekről nézve, az alacsonyabb szintek elrendezése, hogy állítólag segítséget nyújtanak a Dáfá-nak, gyalázatos, emiatt az a szándékuk, hogy a Fá-helyreigazítás közben a manipulálókat is kiselejtezzék. Hiszen a magasabb szintek alapelveivel megítélve, ők is vétkeztek a Dáfá-val szemben. Azonban ők nem tudják, hogy azok ott a még magasabb szinteken őket is pontosan így tekintik, azok ugyanezen a módon le fogják őket taszítani, ezért az alacsonyabb szintek régi erői folyamatosan meg lesznek semmisítve a magasabb szintek régi erői által. Ezt nem én akartam. Egyetlen élőlény sem méltó arra, hogy részt vegyen ebben a dologban, ők azonban szándékosan részt vettek benne. De én újra és újra elmagyaráztam számukra a Fá-t, én ezt szintén megmondtam nekik. Különböző élőlényeket én egyformán kezelek. Természetesen ezek a régi erők ragaszkodnak ahhoz, amit tenni akarnak és ahhoz, amit el akarnak érni. Ők ezt mindenféle megbánás nélkül teszik; miközben ezt teszik, süketek maradnak; ők fentről lettek ellenőrizve, hogy ezt tegyék, emiatt az összes régi erő a végén saját magát selejtezi ki maradéktalanul.

Amit én akarok, az az, hogy egyetlen élőlény se zavarja a Fá-helyreigazításnak ezt az ügyét és még, hogy egyáltalán ne is vegyen részt benne. Fá-helyreigazítás, ha a Fá a legmélyebben fekvő alaptól kezdve, a legalacsonyabb ponttól kezdve folyamatosan helyre van igazítva felfelé, nem fogom észben tartani egy élőlény bűneit sem, mindegy milyen rossz és mindegy milyen nagy bűnt követett el a történelemben. Én meg tudom tisztítani az életedet a legmikroszkopikusabb dologtól kezdve a felszínig, sőt még a gondolatait is minden élőlénynek. Lentről felfelé áthatóan helyreigazítani, ez a legjobb könyörületes megoldás, így egy élőlény sem fog leesni és egy élőlény sem fog vétkezni a Dáfá ellen és a Fá-helyreigazítás ezen dolga ellen. Milyen jó lett volna ez! De ez nem megy, ők feltétlenül ezt akarják tenni, innen ez a katasztrófa az emberi társadalomban.

Dáfá-tanítványként mi ez ellen az üldözés ellen vagyunk. A Mester részéről nézve, én nem ismerem el ezt a dolgot: a régi erők egész elrendezésének szempontjából nézve, szintén nem ismerem el. Így a régi erők még tébolyultabbakká váltak, emiatt néha nem csak a gonosz élőlények vettek részt az üldözésben, hanem még a magas szintű régi erők némelyik élőlénye is. Minden élőlény saját maga fogja kiválasztani a jövőbeli útját a Fá-helyreigazításnál. Ami minden élőlény előtt áll, az az, hogy valóban saját maga válassza meg a jövőjét.

Láttátok, hogy ennél az üldözésnél már minden trükk ki van merítve és a Dáfá-tanítványok is érettebbek lettek az acélozás által. Hogy belföldön és külföldön bár még mindig sok élőlény létezik, amelyik be lett csapva a gonosz propaganda által, de nagyjából és mindent összevéve megszűnt, elvesződött az egyensúly a gonosz és az igazak erői között más dimenziókban. Az igazak erői már lenyomták, lehúzták a mérleget a legmélyebb pontig. A gonoszok szempontjából ők már nem tudnak többé helytállni. Bármilyen gonosznak is tűnnek a gonosz emberek a világon, alapjában véve ez a régi erők által lett így elrendezve. Én korábban azt mondtam, a gonosz az üldözés végéig nem fog felhagyni az üldözéssel. Ha holnap abba kellene hagyja, a gonosz ma is, mint azelőtt, gonoszat cselekedne. Mielőtt a Fá-helyreigazítás be van fejezve, ez pontosan így van a világegyetemben. Az nem lehet, hogy magától jobb legyen, mivel a Fá-helyreigazítás még nincs befejezve. Hiszen hogyan lehetne jobb, anélkül hogy a Fá helyre lenne igazítva? A méreg egyszerűen mérgező, még akkor is, ha te azt akarod, hogy ne legyen mérgező, ezt nem érheti el. Ebből a szempontból nézve, mi semmiféle illúziót sem kellene tápláljunk a gonosz erőkkel szemben, beleértve a gonosz embereket a hétköznapi emberek között, akik a Dáfá-t üldözik.

Némi idővel ezelőtt sok gyakorló gondolta: a Kínai Kommunista Párt tizenhatodik kongresszusa hamarosan meg lesz tartva, milyen szép lenne, ha a démoni főnök Kínában, vagyis az emberiségnek ez a romlott alakja visszalépne. Nem lenne a mi Dáfá-nk akkor rehabilitálva? Ki akar még a bűnbakja lenni? Ki szeretne még olyan ostoba lenni, mint ő? Az ilyen gondolatok az emberi társadalomban nem tévesek, de mint egy művelőé mégsem helyesek. Ez egy olyan nagy Fá, olyan sok jövendő nagyszerű, kiváló istenség van, aki a Dáfá által lett kiművelve, nagyszerű, kiváló Dáfá-tanítványok, hogyan helyezhetitek a reményt a hétköznapi emberek valamelyik személyébe? Ez nem egy sértés saját magunkkal szemben? Irányíthatja az emberiség az istenségeket? De sok Dáfá-tanítványunk gondolkodott így. Ha egy valaki gondolkodik így, nem tesz semmit. Ha ketten gondolkodnak így, az sem tesz semmit, ez a személyes művelés problémája. Ha mindenki így gondolkodik, ha a Dáfá-tanítványok egész tömege így gondolkodik, akkor ez milyen jelenség? Egy erős és nagy hullám, egy erős ragaszkodás. Ez semmi esetre sem megy. Ezt láttam én és a régi erők is látták ezt. A régi erők azt gondolják: Hogyan is mehetne ez? Így még rosszabbá tették a Kínai Kommunista Párt tizenhatodik kongresszusának az eredményét.

Korábban én azt mondtam, hogy minden, ami ma az emberi társadalomban történik, alapjában véve a Dáfá-tanítványok szíve által lett okozva. Bár léteznek a régi erők, de ha neked nincs meg ez a szíved, ők nem csinálhatnak semmit. Ha neked nagyon erős őszinte gondolataid vannak, a régi erők tanácstalanok. Ha valaki az emberi társadalomban valóban elérte, hogy rehabilitáljon minket, gondoljatok bele, talán meg fogja tenni ezt az emberiség, utánagondoltál-e annak, milyen magas pozícióba kell én helyezzem ezt az embert? Nem így van? Ti művelők vagytok, minden változás a művelésetek és a Fá-helyreigazítás közben fog megtörténni: Minden, amit ti saját magatok igazoltatok felismerés által, minden, amit meg fogtok kapni, ezen az úton, amit saját magatok jártok, keletkezik. Ne higgyétek azt, hogy a régi erők elősegítenének nekünk valamit vagy hogy milyen segítséget kaphatnánk az emberi társadalomtól. Ti vagytok azok, akik a hétköznapi emberek társadalmát és az összes élőlényt megmentitek!

Hogy az emberi társadalomban üldözve van vagy nyomás alatt áll, elkerülhetetlen, hogy egy hétköznapi ember szíve szerepet játsszon ebben, ezért a hétköznapi emberek egyes gondolatai a napvilágra kerülhetnek, azonban nem kell olyan nagy hangsúlyt fektetni erre. Fá-helyreigazítás tanítványai, az üldözés már ilyen messzire jutott el és a Fá-helyreigazításnál a Dáfá már elérte ezt a lépést, mitől félnénk még? Nem pillantottátok már meg a jövőtöket tisztán? Ezért, mihelyt erős őszinte gondolataitok vannak, már megtagadhatjátok és letaszíthatjátok ezeket a gonoszokat és elrendezésüket, úgy hogy többé már ne legyen hatásuk. És ti mind a hétköznapi emberek között vagytok, ámbár ilyen különböző gondolatok merültek fel, ha ti ilyen dolgok előtt álltok, sőt még több embernek vannak különböző felismeréseik és vannak egyes emberi érzületei, ez szintén nem különlegesség, mivel ti még a művelésnél az emelkedési folyamatban vagytok, a ti utatok a Dáfá igazolására, az összes lény megmentésére és a végérvényes beteljesüléshez éppenséggel göröngyös. A döntő az, miután tisztában van evvel, hogy a jövőben minden lépést jól csináljon.

Én már mondtam, ha egyetlen élőlény sem üldözte volna a Dáfá-t, mindent meg lehetett volna oldani könyörületesen. De én tudom, ha az élőlények ebben a világegyetemben mind olyan jók lettek volna, akkor többé nem kellett volna a Fá-t helyreigazítani. Teljes bizonyossággal fel fognak lépni, csak az a kérdés, milyen formában. Így van okozva egy vizsga, megpróbáltatás nekünk, Dáfá-tanítványoknak, csak így van ez. Ez egy természetes jelenség, de a régi erők egy ilyen elrendezése, ilyen egy aprólékos, nagyon szisztematikus elrendezés lentről felfelé, egyszeri. Ez az óriási nehézség valóban nagyon nagy. Amit ti érzékeltek, az csak az emberi társadalomban való megjelenési forma, de amit én láttam, minden élőlény számára az egész világegyetemben velőtrázó. Talán az emberek nem érthetik meg, amit mondok. Mikor az emberiség felfedezi, hogy az égitestek megújulási folyamatának a jelensége a világegyetemben eléri a mi tejútrendszerünk felszínét, felületét, mindezt el fogják hinni. (taps)

Én éppen most azt mondtam, a Fá-helyreigazítás egész ideje alatt a Dáfá-tanítványok nagyjából és mindent összevéve nagyon jól csinálták, a Dáfá-tanítványok szintén egyre érettebbek lettek az acélozás által. A Fá-helyreigazításnál, mindegy milyen formát használnak fel a Dáfá-tanítványok az összes lény megmentésére, mit adtál bele és mindegy milyen módszert használsz, te azon vagy, hogy igazold a Fá-t és előrehaladj az igazság tisztázásának az útján, azonkívül egyre jobban csinálod és egyre értelmesebb vagy. Dáfá-tanítványként, egyre jobban működtök együtt. Korábban sok tanulónak talán szintén volt egy ilyen tapasztalata, nevezetesen, ha a mi Dáfá-tanítványaink együtt akartak tenni valamit, voltak érvelések, sőt néha még valamivel hevesebbnek tűnt. Ha felmerül az emberi szív, még a ti Fá-igazolásotok nagy dolga is befolyásolva lehet. A ti megértéseitekkel a Fá-ról és az emberi szív könnyedén vevésével, az ilyen jelenségek az ilyen dolgoknál egyre kevesebbek lettek. Hogyan adódhatnak hát érvelések? Valójában azok a dolgok játszanak egy ilyen szerepet, amelyek a hétköznapi emberek felszínén még nincsenek eltávolítva. Ha neked nagyon erős őszinte gondolataid vannak, mégsem működnek. Ti mindannyian azt is tudjátok, hogy a Fá jó és meg akarjátok őrizni a Fá-t, ti meg kell ezt tegyétek, ti minden élőlényt meg kell mentsetek és igazolnotok kell a Fá-t. Ha nektek nincsenek erős őszinte gondolataitok, a hétköznapi emberek érzületei keveredhetnek bele, úgyhogy egy túlfűtött érzelem keletkezik, sőt némelyek még azt gondolják: én minden esetre ki akarok tartani a magaménál stb. ilyen tényezők, így jönnek létre egyes állapotok a Dáfá-tanítványok között, amelyek nem kellene létezzenek. Az utóbbi időben már jobban viselkedtetek, mivel egyre érettebbek lettetek.

Tudjátok ti tulajdonképpen, hogy a nagy megvilágosultak a mennyben sok dologban szintén együttműködnek és megbeszélik egymással? Buddha Sákjamuni azt mondta, hogy olyan sok tathágata létezik, mint homokszem a Gangeszben, tudniillik Fá-királyok a mennyben; egyedül a buddhákból, az istenségeknek ebből a fajtájából, már olyan sok van, mint a homokszemekből a Gangeszben. Ez csak egy kis mennyiség, evvel csak arra gondolt, amit a saját szintjén látott. A buddhák csak egy fajta istenség, akik egy kis részt foglalnak el a világegyetemben, mi van hát a többi istenséggel? Számtalan különböző istenség létezik, megszámlálhatatlan, az összes élőlény száma határtalan. Ha ők tenni akarnak valamit és elkezdenek erről vitatkozni, akkor ez szörnyű, hiszen minden megvilágosultnak van egy sor alapelve, amelyet a kozmikus alapelvekből felismerés által bizonyított, tanúsított, ő kialakította a saját dolgainak egy sorát a felismerései által a világegyetemről. Mint például Buddha Sákjamuni, az ő dolgainak a sorát nevezetesen úgy hívják ,,Törvény, Meditáció és Bölcsesség”. Mindegyik nagy megvilágosultnak, a világegyetem egy élőlényének, aztán szintén van egy sor felismerése a világegyetemről. Nem lenne szörnyű, ha elkezdenének vitatkozni, veszekedni? Náluk viszont nem létezik ilyesmi.

Milyen érzületük, gondolkodásmódjuk van nekik? Tolerancia, hatalmasan nagy tolerancia, tolerálni tudnak más élőlényeket és valóban más élőlények helyébe tudják helyezni és képzelni magukat. Ezt sokan közülünk még nem tudják elérni a művelési folyamat közben, de ti azon vagytok, hogy ezt fokozatosan felismerjétek és elérjétek. Ha egy istenség egy módszert javasol, nem sietnek azt elvetni, neki nem sietős azt mondania vagy hinnie, hogy az ő módszere jó, hanem megnézi, mi a végérvényes eredménye a többi istenség módszereinek. Léteznek különböző utak, mindegyiknél más az út. Az alapelvek, amiket az élőlények a Fá-ban felismerés által tanúsítottak, különbözőek, de könnyen meglehet, hogy az eredmény azonos. Ezért ők az eredményt nézik, ha az eredménye el van érve és valóban el lehet érni, amit ő el akar érni, akkor mind egyet fognak érteni, így gondolkozik minden istenség. Azonkívül ha valahol hiányzik valami, feltétel nélkül és hallgatólagosan ki fogják pótolni, hogy még jobban beteljesüljön. Így kezelik ők a problémákat.

Dáfá-tanítványként a művelésnél az embervilágban a hétköznapi emberek között mindannyiótoknak egy világos felismerése van a Fá-alapelvekről, nevezetesen, hogy ne ragaszkodjatok a nyereséghez és veszteséghez a hétköznapi emberek között, beleértve a ti Fá-igazolásotok dolgait. Nem kell úgy legyen, hogy feltétlenül a saját véleményét kell kimondania és feltétlenül így és úgy kell lennie, hogy ezzel meg tudja majd alapozni a hatalmas erényét a világegyetemben, ez nem úgy van. Neked van egy jó ötleted, amit kigondoltál magadnak, te felelősséget viselsz a Fá-ért, nem fontos, jelentéktelen, hogy az ötleted vagy módszered el van-e fogadva. Ha a többiek a módszereik által ugyanazt a hatást tudják megcélozni, és te nem ragaszkodtál a sajátodhoz, teljesen ellenkezőleg, egyetértesz a többiekkel, akár elmondtad az ötletedet, akár nem, látni fogják az istenségek: nézd csak meg őt, nincs önző, ragaszkodó szíve, ilyen nagyvonalú és toleráns tud lenni. Mire fektetnek hangsúlyt az istenségek? Nem erre fektetnek hangsúlyt? Miközben te makacsul saját magadat tolod az előtérbe, te éppen azon vagy, hogy a bivalytülökbe másszál, ha ezt látják az istenségek a mennyben, ők ezt ki nem állhatják. Ámbár te arról beszélsz, hogy jónak vélted a Dáfá számára: az én ötletem jó, ezzel el lehet érni majd valamilyen célt, talán ez valóban így van, mi azonban nem akarunk ilyen ragaszkodást, ez túl emberi. Ha el tudja érni ezt, minden istenség azt fogja mondani, hogy ez az ember valóban nagyszerű. Az istenségek nem fogják emelni a szintedet, csak mert az ötletednek hatása van, hanem, csupán akkor fogják emelni a szintedet, ha látják, hogy te a felfogásaidat ebben a kérdésben megemelted. Ezek ugyanis az igaz (ortodox) Fá-alapelvek. Ha azt mondja: én így és így fogok, mivel én ilyen és ilyen sok érdemet szereztem, igen, a hétköznapi emberek számára ez így van. A világegyetem Fá-alapelveinek szemszögéből nézve, egy bizonyos tulajdonságban vagy egy különleges környezetben talán ez az oldala a dolognak is meg van szemlélve, de a valódi emelkedés nem a nyereség, hanem a veszteség által történik.

Sokan a tanítványaink közül valóban nagyon gyorsan emelkednek a folytonos művelésnél, különösen nagyjából és mindent összevéve az együttes emelkedés és az egymással való együttműködés tekintetében, ti ezt mindannyian szintén egyre jobban csináltátok. Most az a megfontolandó, hogyan csinálhatnátok még jobban és még kitűnőbben a munkát, amit meg kell csinálni. Dáfá-tanítványként nem kellene reményt helyezni a természetes változásokba vagy külső változásokba, a hétköznapi emberek társadalmának változásaiba vagy abba, hogy valaki megkegyelmez nekünk. Ti pontosan istenségek vagytok, ti pontosan különböző világegyetemek jövendő uralkodói, urai vagytok, kiben reménykedtek ti? Minden élőlény bennetek reménykedik! (taps) Ez valóban így van. A világegyetem igaz arculata a közeljövőben meg fog mutatkozni, eddig az ideig aztán meg van állapítva, hogy mi jól vagy rosszul cselekedtünk, aztán ez már így van. Mielőtt ennek a dolognak vége van, ez egy esély. Közülünk mindenki azon van, hogy a saját útját járja és hogy beteljesítse a saját gyümölcshelyzetét. Hogy te Dáfá-tanítványként a Fá helyreigazítás és minden élőlény megmentésének útját jól jártad-e, ezt te mind saját magad fogod látni, beleértve a Fá-helyreigazítás összfolyamatának apróságait, nagyon tisztán fogod látni. A gonosz és a rossz élőlények természetesen nem pillanthatják meg a jövőt. Minden élőlény, amelyet megmentettetek és amelyiknek az értelme újra kitisztult a ti igazságtisztázásotok által, hamarosan látni fogja a beteljesülésetek grandiózus jelenetét. (taps) Ez teljes bizonyossággal nyíltan és őszintén történik.

Természetesen a Dáfá-tanítványok között nemrég történt egynéhány dolog. A Mester sok dolgot nem magyarázhat el nektek, különösen ebben a pillanatban nem lehet elmagyarázni őket. Hiszen a régi erők azt gondolják, ha én ezt kimondtam, ők egy magasabb nehézségi fokot okoznának nektek, ezt a dolgot is, az egymás közötti együttműködésetekkel, csupán most magyaráztam el. Hiszen te most jól csináltad, akkor már elmegy, fokozatosan világossá vált számodra, csak azután magyaráztam el ezt.

Némely tanuló arról beszél: Én megtagadom a régi erők elrendezését. Egy nagy területen nagyon jól tud uralkodni magán, de normál körülmények között könnyen utánahagynak az őszinte gondolatai. Olyan körülmények között, hogy nincsenek erős őszinte gondolatai, könnyen adódhatnak problémák. Én nem gondolok mindenkire, hanem egy nagyon kis számra, nagyon kevésre. Miért? Ezek a régi erők nagyon sok dolgot elrendeztek a történelemben, az elrendezésük nagyon jól átgondolt és nagyon részletes. Hogy az elrendezésük ne üssön balul ki, az előző Földön már gyakoroltak egyszer. Gondoljatok bele, tudnának ők nem ragaszkodni ehhez? El tudnák-e engedni ők azt, amit csinálni akarnak? De ha nekünk nagyon erős őszinte gondolataink vannak, akkor megfelelünk egy kozmikus alapelvnek. Hogy a régi vagy az új világegyetemben, létezik egy ilyen alapelv: Amit egy élőlény választ, saját maga dönti el, még akkor is ha a történelem folyamán valami fogadalmat tett, a döntő pillanatban saját magának van szava, itt bele vannak értve a pozitív és negatív oldalak.

Akkoriban a művelési folyamatnál sok Dáfá-tanítvány lett ideküldve a régi erők által, hogy zavarjanak és hogy egy negatív hatást fejtsenek ki. De ők megtagadták ezt, a művelés közben őszinte (egyenes, becsületes) gondolatok keletkeztek náluk, nem működnek többet együtt és valódi Dáfá-tanítványok lettek. De léteznek némelyek, akik nem olyan jók, ők hagyják sodortatni magukat a régi erőktől, úgyhogy sok dolog történik váratlanul. Itt nem szeretnék erről a részről beszélni. Amit mondani akarok, az néhány probléma, amelyik röviddel ezelőtt a valódi Dáfá-tanítványok között merült fel. Természetesen ezek egyedi esetek, de ti mindannyian szintén tudtok róla és azon vagytok, hogy elgondolkodjatok ezekről. Valójában némely élőlény közületek a történelem folyamán életről életre reinkarnálódott, könnyen lehetséges, hogy ti az emberi társadalomban és a zavaros ködben valamilyen megállapodásra jutottatok a régi erőkkel: A Fá-helyreigazítás napján így és így fogok cselekedni vagy úgy és úgy fogok eljárni. Az akkori régi Fá-alapelvek szemszögéből nézve ez abszolút helyes, így jutottak egyes tanulók közületek ilyen megállapodásokra, ezért merülnek fel időnként egyes dolgok a Dáfá-tanítványaink között. A problémák azért merültek fel, mivel a régi erők úgy gondolják, hogy némely tanulók azt hiszik, mihelyt ők Dáfá-t művelnek, nem szükséges semmitől sem félniük: ameddig én Dáfá-tanítvány vagyok, nem is léteznek többet veszélyek számomra. Ezért ők látták ezt: Hiszen ez nem megy; ez nem azt jelenti, hogy már be van biztosítva? Ha a Dáfá-t tanulta, nem szükséges többet félnie, ez önmagában nem egy erős ragaszkodás? Ezért ők nehézségeket akarnak okozni a Dáfá-nak. Innen jön ez. De a Mesternek számtalan Fá-teste van és számtalan igaz (ortodox) istenség, akik a Fá-t őrzik, miért is nem törődnek ők azzal, ha a régi erők nehézségeket okoznak? Mivel némely Dáfá-tanítványunk a történelem folyamán valamilyen megállapodást kötött a régi erőkkel, a régi erők ragaszkodnak ehhez a ponthoz és nem akarják elengedni.

De ez nem azt jelenti, hogy ezt többet nem lehet eltávolítani. Mint éppen mondtam, még ha te a történelem folyamán valamilyen megállapodást is kötöttél és ma nagyon erős őszinte gondolataid vannak, nem ismered el és semmi esetre sem akarod, megtagadhatod ezt. De ilyen esetekben ez éppen valamivel nehezebb. A nehézsége abban rejlik, hogy a régi erők nem fognak olyan könnyen feladni téged, ki fogják használni a hiányosságaidat, mihelyt egy picikét hanyag vagy, ezt már ki is használják. Ezért semmi sem lehet kihasználva általuk, ha nagyon erős őszinte gondolatai vannak, mivel a Dáfá nem ismeri el a régi erők elrendezését a Fá-helyreigazítás alatt, én, mint Mester szintén nem ismerem el. Természetesen mindegyik Dáfá-tanítványunk azt mondja, hogy mi nem ismerjük el a régi erők elrendezését. Az nem elég, ha ezt csak mondja. Pontosan a Dáfá és a Fá-helyreigazítás követelményei szerint cselekszik, mindent, amit ők a történelemben elrendeztek, éppenséggel nem ismer el, magukat a régi erőket sem ismeri el. Ha nagyon erős őszinte gondolatai vannak, el tudja taszítani és meg tudja tagadni az elrendezésüket. (taps) Hiszen mi semmi esetre sem szabad elismerjük őket.

Hogyan rendezhetnék el az élőlények a világegyetemben a saját jövőjüket? Ez egyáltalán nem megengedett. Később fel fogjátok ismerni ezt az alapelvet. Hogyan keletkezett a világegyetem? Pontosan egy Dáfá-megvilágosult egyetlen egy gondolata által keletkezett. (taps) A nagy megvilágosultak különböző szinteken világegyetemeket teremtettek különböző szinteken a gondolataikkal. Miután egy világegyetem csak egy gondolat által létrejött, az élőlény ebben azt mondja: te nem így kell teremtsél engem, te úgy kell teremtsél engem. Van neki beleszólása? Nincs. Az istenség számára, aki egyetlen egy gondolattal megteremtette ezt az élőlényt, ez [az élőlény] jelentéktelen. De a nagy megvilágosult, aki ezt az élőlényt teremtette, tehát ez az istenség tökéletesen meg kell feleljen az istenségek és a Fá kritériumainak, nagy könyörületességgel kell rendelkezzen, így az általa teremtett világegyetem teljes bizonyossággal szép, a nála keletkezett gondolat is tiszta és szép. Ezért egy élőlénynek feltétlenül meg kell felelnie az élőlény kritériumainak a világegyetemben a különböző szinteken, ez nagyon fontosnak van tartva. Ez azt is jelenti, mindegy mit is tettek a régi erők, mi nem ismerjük el az ő korábbi elrendezésüket, hiszen ők szintén olyanok, akik megmentendőek, de ők azt választották, hogy ki legyenek selejtezve. Hogyan választhatná meg az, akit meg kell menteni, hogyan kell legyen megmentve? Ő vízbe esett és [az ember] meg akarja menteni, de ő azt mondja: te nem közvetlenül a kezeddel kell megmentsél, te a kedvenc csónakommal kell megmentsél. Hogyan is mehetne ez?

Egyes dolgok, amelyek röviddel ezelőtt történtek, mind történelmi okok miatt merültek fel. Korábban ezt nem magyaráztam el nektek, mert nem akarom, hogy ragaszkodás keletkezzen nálatok: ,,Milyen kapcsolatom van nekem a régi erőkhöz”? Ti mindannyian nem kell így gondolkozzatok. Csak egészen, egészen keveseket érint, de akkoriban a szándék nagyon jó volt, ez a Fá miatt volt, emiatt ezek a Dáfá-tanítványok minden esetre már eljutottak a beteljesüléshez, (taps) ők nagyon magas szinteken vannak. (taps) Ez az oka ezeknek az eseményeknek. Emiatt a Fá-tanulás nagyon fontos. Az őszinte gondolataitok és minden, amit tesztek, a Fá-ból jön, ezért nem kell elhanyagoljátok a Fá-tanulást, mindegy milyen elfoglaltak vagytok.

Ennyit mára, hiszen mikor a gyakorlók, akik TV-adásokkal foglalkoznak, tegnapelőtt egy összejövetelt tartottak, már nagyon sokat elmagyaráztam nekik, nagyon sok kérdést tettek fel, amelyek szintén nagyon reprezentatívak, így ma többé már nem válaszolom meg a kérdéseiteket. Azt tervezem, hogy ennek a napnak a hangszalagfelvételeit feldolgoztatom és miután átjavítottam őket, nyilvánosságra hozom. A feltett kérdések általános érvényűek, ezek mind olyan problémák, amelyeket ti tudni akartok és megoldani. Ennyit mára, köszönöm nektek! (taps)

A Dáfá-tanítványok kilátásai teljes bizonyossággal ragyogóak, végérvényesen ragyogóak. (hosszas taps)

Li Hongzhi
2002.11.30

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz 2002 in Philadelphia in den USA

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw35.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében