hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat 2003-ban az USA nyugati partján
a kínai lampionünnep idején
 

 

(Hosszas taps) Kérlek foglaljatok helyet.

Megint rég nem láttuk egymást. Úgy tűnik, hogy ennél a Fá-konferenciánál sokan tudták, hogy jövök. Úgy tűnik, hogy mindenki jól informált volt. A művelés folyamán ti is egyre istenibbek lesztek. (taps) Ma szeretnék nektek valamit a Fá-helyreigazítás körülményeiről elmagyarázni, azonkívül szeretnék magamról is beszélni és ugyanakkor szeretnék még a tanulóink egyes kérdéseiről a Fá-helyreigazítás folyamán is beszélni, amelyek a művelésük közben merültek fel.

Különböző közegekben különböző álláspontokból szemlélve én beszéltem a Fá-helyreigazítás erőteljes áramlatáról az egész világegyetemben. Ma szeretném nektek egy másik szemszögből még egyszer elmagyarázni a Fá-helyreigazítás formáját. Ti mindannyian tudjátok, ez a világegyetem szörnyen nagy, olyan nagy, hogy nem lehet kiszámítani. Mi itt nem azt a módszert vesszük, ahogyan az emberek számolnak, hanem az istenek módszerét. Korábban én azt mondtam, hogy számtalan lény nem találhatná ki, hány részecskéből van összeállítva a Föld. Továbbá mindegyik részecske szintén egy élőlény, mármost a világegyetemben létezik aztán még olyan sok bolygó, olyan sok, hogy nem lehet megszámolni őket, bármilyen nagyok a mennyei rendszerek, még ha a gondolataitok nyitottak is (szabadjára engeditek a képzeleteteket), úgy ez még mindig egy kicsi égi rendszernek egy területe. A grandiózus világegyetemben nem csak az élőlényeket nem lehet megszámolni, a szintjei is megszámlálhatatlanok. Az istenségek szemében is megszámlálhatatlanok. Ha tehát egy nagyon magas szinten levő király vagy uralkodó nézetét vesszük, úgy ő ezt szintén így látja. Emiatt az utóbbi Fá-magyarázatokon nem beszéltem többet az univerzum nagyságáról, hiszen teljességgel lehetetlen, ezt tovább kifejezni az emberek nyelvezetével. Mármost ha a szint egyre magasabb lesz, úgy ezeknek a gigantikus élőlényeknek ezek a gigantikus dimenziói egyre nagyobbak lesznek, úgy hogy többé már nem lehet leírni őket. Egy élőlény térfogata ott fent meghaladja mindazon világegyetemekét alatta – ilyen nagy ez tehát. A Fá-helyreigazítás ügyében a régi világegyetem élőlényeinek 20%-a vett részt, játszott közre minden dolog elrendezésében, amit ők a Fá-helyreigazítás közben akartak, különböző szinteken mindig létezett egy része az élőlényeknek, akik közvetlenül közreműködtek a Fá-helyreigazítás ügyében. Egyáltalán nem gondoltak arra, hogy az ő beleavatkozásuk fog éppen a legnagyobb akadállyá válni ennél a Fá-helyreigazításnál. A beleavatkozásuk egy erőteljes, hatalmas akadályt okozott az egész Fá-helyreigazításnak és ezáltal megszámlálhatatlan élőlény lett elpusztítva. ,,A Mester talán nem könyörületes, nem tud nekik egyszerűen úgy megbocsátani?” A régi erő játszadozott az én hatalmas Könyörületességemmel. A Fá könyörületes minden lényhez, egyidejűleg létezik egy méltóságteljes komolyság. A Fá-nak is megvan a saját mércéje és a lények számára ez nem megváltoztatható és nem elpusztítható, ezt nem lehet olyan egyszerűen összezavarni. Én lehetek könyörületes minden lényhez, ha viszont élőlények valóban elfajultak egy bizonyos pontig, akkor létezik Fá, ami ezt megítéli és ha még olyan könyörületes is, de többet nem lehet őket megváltani, ez akkor annyit jelent, mint önmegsemmisítés. Nos, az ilyen élőlények ezzel kiselejtezésre vannak ítélve.

A Fá-helyreigazítás közben a lények mennyisége a világegyetemben, ami kiselejtezésre lett ítélve a régi erő beavatkozása által, megszámlálhatatlan. De hogyan is avatkoztak be konkrétan, hogyan néznek ki a módszerek, amelyeket használtak, amelyek nézetük szerint ahhoz vezetnek, hogy elérhessék a céljukat, ezek szintén az ő legtipikusabb módszereik éspedig minden hatalmas és nagy mennyei rendszer megvetette a lábát a világegyetem legalacsonyabb szintjében – a három világkörben. És ez csak egy vázlat. Ez azt jelenti tehát, hogy ők egy részt bepréseltek (belegyömöszöltek) a három világkörbe. Gondoljatok bele, ilyen hatalmas égi rendszerek, ilyen óriási élőlények, ha ezek behatolnak a három világkörbe, milyen állapot lesz létrehozva a három világkörön belül? A mai emberiség elidegenedését nem lehet összehasonlítani az emberi történelemmel. Maguk az istenségek is a Földön egy óriási nyomást éreztek, én kérdeztem őket erről a fajta változásról, és ők azt mondták, nekünk úgy rémlett, mintha ez egy állapot lenne a művelésünk közben. Maguk az istenségek a Földön sem tudtak többet isteniek, istenszerűek lenni, hiszen ezek a gigantikus élőlények összehasonlítva mindazzal, ami a világegyetem legalacsonyabb szintjén található, szintén egy fajta akadály. Mármost, mikor ők lejöttek, ez az élőlények és az anyag egy hihetetlen károsodásához és elidegenedéséhez vezetett a három világkörön belül. Ha a végérvényes Fá-helyreigazítás által az embervilágban ez nem lenne újra alaposan rendbe hozva, úgy itt egyáltalán nem lehetne többet semmi rendet teremteni. Senkinek sem lenne esélye, már semmi megmentenivaló nem lenne többet.

A módszer, amit normálisan használtak, így hát az volt, hogy a gigantikus égi rendszerek és a számtalan nagy világegyetem összetömörültek és bepréselték magukat a három világkörbe. Ezek a gigantikus élőlények, ha a szintjük egyre magasabb lesz, úgy a térfogatuk egyre nagyobb. Viszont akkor a részecskéik és a tényezők, amelyek összeállítják őket egyre finomabbak, apróbbak és ezzel egyre mikroszkopikusabbak. Nos ha ilyen nagy élőlények összetömörülnek, gondoljatok bele, hogyan néz ki ez akkor a világegyetem legalsóbb szintjén? Egy hatalmas védőernyő lett teremtve. Valójában a Fá-helyreigazítás dolga a világegyetemben egy kézmozdulatra történik (egy szempillantás alatt). Ennek a kézmozdulatnak a folyamatában az érzékelések különbsége sok lény számára a világegyetem különböző dimenzióiban nagyon nagy. A megszámlálhatatlan terekben saját idők léteznek. Az időkülönbségek nagyok – sokféle idő létezik és ezek megszámlálhatatlanok és ezzel egy hatalmas különbség lett teremtve a dimenziók idejének vonatkozásában. Ennél a kézmozdulatnál némely helyeken ez majdnem szinkronban van, némely helyeken már eltelt néhány évtized, néhány évszázad, több mint ezer év, ki tudja hány tízezernyi év; némely helyeken már sok száz millió év telt el, sőt több milliárdnyi év, olyan sok év telt el, hogy többé már nem lehet idővel kiszámolni őket. Nos, ami az embereket illeti itt, így még elmegy, ez körülbelül csak egy tucatnyi év. Ez azt jelenti tehát, az idő hívta létre ezt a különbséget.

Gondoljatok csak bele, annak alapján, hogy különböző dimenziók és idők léteznek, ilyenek tehát a három világkörbe benyomult gigantikus égi rendszerek, ámbár ők ide az emberekhez jutottak, azonban össze vannak préselve. Ha ezt emberi nézetekkel szemléljük, úgy ők az össztérfogatukban összehúzódtak, de ez nem azt jelenti, hogy a belső szerkezetük megváltozott. Ha mármost a belső szerkezetük nem változott meg, akkor gondoljatok csak utána, ha tehát ők oda benyomulnak, behatolnak, meg lehet állapítani, hogy ők még mindig olyan hatalmas dimenziók. Mikor elkezdtem a Fá-helyreigazítást, én a három világkörön kívül kezdtem el ezt. Elkerültem a három világkör belsejét. Miért kerültem el ? Ha én ezt a három világkörben tettem volna, hogy emberi szavakkal fejezzem ki, úgy a három világkör a világegyetemben folyó Fá-helyreigazítás gyújtópontjává lett volna. Magfúziók léteztek volna, még kisebb részecskék maghasadásainak egy mezőjévé vált volna. A Fá-helyreigazítás fő csataterévé vált volna. A gigantikus élőlények és égi rendszerek óriási változásai és minden itt történt volna meg, akkor gondoljatok bele, a három világkör úgy szét lett volna rombolva, hogy semmi sem maradt volna fenn, semmi nem lett volna többet ott. Pontosan ez az oka, amiért elkerültem.

A Fá először a három világkörön kívül lett helyreigazítva, egyenesen felfelé és nem egy vonalban, minden irányban egyidejűleg, a mikrokozmoszban és makrokozmoszban terjeszkedett ki, úgy felfelé, mint lefelé is, mert a minél mikroszkopikusabb annál makroszkopikusabb, az ugyanaz a fogalom. Mindenütt minden időket túlszárnyalva lett csinálva. Ha felülről szemléljük a dolgot, akkor ez az óriási, gigantikus tágulási sebesség és az erőteljes előrenyomulás az istenségek szemében is valami sohasem létezett és felforgató dolog. Mindenütt, minden mennyei rendszernél így van ez, hogy vagy fel lesznek robbantva és újra összeállítva és hogy a legtöbbnél egy könyörületes megoldás lesz találva, ám egyesek ki is lesznek selejtezve. Láttátok, hogy az amerikai csillagászok röviddel ezelőtt felfedezték, hogy különböző csillagrendszerek és bolygók újólag alakulnak, ez tehát az újjákeletkezés jelensége azon a területen, amit az emberek megfigyelhetnek. Az emberiség pillanatnyilag még nem tudja, hogy bár az időkülönbség a különböző távolságokban fekvő dimenziók között nagyon nagy, de valójában ugyanarról a nagy időtérről van szó. Csak úgy van, hogy a dimenziók köztes terei különböző időket hívtak létre. Tulajdonképpen minden egyidejűleg történik, minden egy ilyen lélegzetelállító módon történik. Ezeknek a hatalmas energiatömegeknek a robbanó kisugárzása, az újjáösszeállítás, az újjáképzésnek ez a folyamata egyidejűleg történik a makrokozmoszban (a legnagyobban) és a mikrokozmoszban (a legkisebben), fantasztikusan aprólékos, precízen kicsi, és végtelenül összetett, a gigantikus égi rendszerek nagyságának láttán még maguk a gigantikus istenségek is felsóhajtanak. Még ha így is van, úgy a Fá-helyreigazítás hulláma mindent nagyon gyorsan beteljesít, már egy szempillantás alatt vége is van. Minden el van intézve és különösen jó és különösen szép. Azonban az a rész , amelyik be lett préselve a három világkörbe, össze van kötve a fenti testtel. Össze vannak kötve egymással és az ő gigantikus térfogatuk tere rendkívül nagy. Korábban már elmagyaráztam, hogy egy hatalmas élőlényt az ő alkotórészeivel a nagyoktól kezdve a legkisebbekig, illetve hát a távolságokat a testén belül egy gigantikus istenség az egész életének folyamán sem szelheti át. Mennyit is él alkalmasint egy istenség, olyan gigantikusan nagy ez. Azonban a Fá-helyreigazításnál egy szempillantás alatt át lehet jutni, rendkívül gyorsan. Ha ezt most a három világkörön belül emberi tudással, ismeretekkel szemléljük, bár leírhatatlanul parányira vannak összenyomva, összepréselve, azonban az ő idejeik, dimenzióik és szerkezeteik ugyanolyanok, mint fent. Úgy ahogyan fent egy gigantikus szintet átszel, úgy játszódik le ez lent is. Ugyanannyi idő szükséges, hogy ilyen egy keskeny kis szintet átszeljen. Egyszerűen túl sok gigantikus égi rendszer van, amelyek behatoltak, benyomultak a három világkörbe. Ez számtalan élőlényt is magában foglal, amelyek szintúgy bejutottak a három világkörbe. Ezért a Fá-helyreigazítás közben az ember különösen gyorsan halad előre a világegyetem magaslataiban és mikrokozmoszában. Ennek a szintnek a nézeteivel összehasonlítva, úgy ez még gyorsabb, mint egy lézerrobbanás terjedése ugyanezen a szinten. Én itt ezt egy a sebességről szóló nyelvezettel vázolom fel, amit az emberek még megérthetnek. Fent a Fá-helyreigazítás által már helyre vannak igazítva az összehasonlíthatatlanul gigantikus nagy égi rendszerek, de itt az embereknél úgy tűnik, mintha csak egy vékony bőröcske lenne lecsiszolva. Megértettétek, mire gondolok?

Miért tör át az ember a Fá-helyreigazítás közben a három világkörben ilyen lassan a felszín irányába? Pontosan ez az oka. Mikor a Fá-helyreigazítás visszatér az embervilághoz minden tényezőnek fent a világegyetemben és minden élőlénynek az ügye le van zárva. Szinkronban van és egyidejűleg le lesz zárva. Csupán ha a Fá fent helyre van igazítva, törhetjük át mi itt a három világkört. Ezennel még egy másik álláspontból kiindulva magyaráztam el és tettem számotokra ezzel világossá, miért nem csináltam én semmit a három világkörben a Fá-helyreigazítás kezdetén. Egyes tanulók azon is tűnődnek, ha a Mester már nem ismeri el a régi erő elrendezését, miért nem semmisíti meg akkor a Mester egy szempillantás alatt a régi erőt? A Mester megteheti ezt és ha még olyan nagy is lenne, véghez lehetne vinni, de gondolkoztatok ti egyszer is azon, ha én a Fá-helyreigazítás közben ezt a gigantikusan nagy és hatalmas energiát a három világkörbe hoztam volna, úgy ezt azzal lehetne összehasonlítani, mintha atombombákkal támadnánk szúnyogokra. Ha én idehoztam volna ezt a gigantikus energiát, akkor ez olyan lenne, mint ha egy háború lenne kirobbantva a három világkörben. Ámbár ők benyomultak, behatoltak a három világkörbe, de azért a gigantikus, terjedelmes testük még odafent van. Ami be lett préselve, az csak egy rész. Ha én szétszedtem és újra összeállítottam volna őket, úgy a még nagyobb terjedelmes testük odafent szakadatlanul utánpótlást juttatott volna ide; ha én folyvást szétszedném, szétbontanám őket, ők szakadatlanul benyomulnának ide. Más égi rendszerek ezt szintén így csinálnák. Az ide bepréselődött égi rendszerek egyesült erővel szakadatlanul benyomulnának, behatolnának ide. Nos, gondoljatok csak bele, ha ezeknek a gigantikus és megszámlálhatatlan égi rendszereknek az élőlényei szakadatlanul ide jönnének, akkor ez itt minden részecske maghasadásának egy mezőjévé válna. Itt jönne létre a világegyetem gyújtópontja. Ami az én energiámat illeti, úgy az is gigantikusan terjedelmes, ilyen egy erős energia, ha én ezt itt egy ponton használnám, úgy annak ellenére ezt nem lehetne teljesen kihasználni, azonkívül az idő a végtelenségig el lenne húzva és még ha a végén teljesen át is tudnék hatolni rajta, ha mindent be tudnék teljesen fejezni, akkor gondolkozzatok csak el rajta. Itt az embereknél, itt a három világkörben, nem létezne többet semmi sem. Semmi sem létezhetne többé itt ennek a gigantikus megrázkódtatásnak a mezőjében. Ez tehát az egyik ok, miért nem intéztem el itt közvetlenül semmit. Azonkívül miért nem foganatosítottam különleges intézkedéseket, hogy közvetlenül szabályozzak egyes dolgokat a három világkörön belül? Ez onnan jön, hogyha én közvetlenül eltávolítanám őket, szakadatlanul szembeszállnának velem és így ugyanazok a problémák jönnének létre, amiket feljebb már elmagyaráztam. Hogy tehát a három világkörön belül ne keletkezzenek nagyobb problémák, nem lehetett ezt többet itt csinálni. A Fá-helyreigazítás sokoldalúan van elintézve, nem szabad csak az emberekre itt összpontosítani, egyszerűen túl szörnyű lenne, ha ezzel eljátszanánk az utolsó tényezők megváltását a gigantikus világegyetemben.

De ti azt is hallottátok korábban és a Mester is mondta nektek, hogy a Fá-helyreigazítás összdolgában én itt a hétköznapi embereknél is hátrahagytam egy erős energiát. Ez biztosítja a tanulók művelését és Fá-helyreigazítását és következésképp nem merülhetnek fel problémák, ezt teljes egészében kézben tartom. Azonban még létezik egy probléma éspedig, miért határozhat meg a régi erő egyes dolgokat, ez onnan ered, hogy minden a három világkörbe bepréselődött élőlény régi erő. Ők egy védőfalat emeltek és ha én valami különlegeset csinálnék, úgy ők összeszednék minden erejüket és gátlásként hatnának. Ha továbbra is erőltetném azt a dolgot, úgy ők minden erejüket oda összpontosítanák.

Mikor korábban a keleti egészségügyi vásáron Kínában több emberrel meg akartam értetni a Fálun Dáfá-t, néha saját magam is közreműködtem és gyógyítottam betegségeket. Némely embereknél a karma nagyon nagy volt és mikor gyógyítottam őket, a régi erő nem hagyott meggyógyítanom őket. Számtalan módszert alkalmaztak, hogy megakadályozzanak ebben és a régi erő által odarendelt számtalan istenség egyszerre akadályozott engem pontosan annak az embernek a betegsége helyén, nagyon lekicsinyítették magukat. Néha a mi Dáfá-tanítványaink olyasvalamit láttak elsuhanni a szemük előtt, mint egy világos aranyszínű fényvillanás, akkor például ők azok. Nagyon kicsivé váltak, de a sűrűségük figyelemreméltóan nagy volt, összeszedték magukat és elsáncolták magukat a betegség helyén. Tulajdonképpen nem tudtak volna visszatartani, én egy kézmozdulattal, kézfogással eltávolíthatom és le is fokozhatom, taszíthatom őket. A Fá-helyreigazításnál létezik egy elv, úgy ahogyan én a dolgot elrendezem, úgy a helyes. Még emlékezhettek arra, mikor a Mester egyszer azt mondta: Mindegy hogyan intézem el, az mindig helyes és mind, akik el lettek intézve, rosszak voltak, hibáztak. (taps) Hiszen ez a világegyetem választása, a jövő választása. Úgy lett volna, hogy én azért, hogy meggyógyítsam egy hétköznapi ember betegségeit, ezeket az istenségeket leverem és saját kezűleg eltávolítom, a gyümölcshelyzeteik helyben eltűntek volna, egyszerűen le lettek volna hajítva. Azonban ők ezt azért csinálták, hogy megvédjék a világegyetem régi elvét, ők nem láthatják az elveket az új világegyetemben, és így teljes erőből ellene szegülnek ezeknek. Mihelyt egy csoportot eltávolítottam, jött a következő, szakadatlanul jött utánpótlás. Mi lenne akkor a Mester toleranciájával, én nem semmisíthetek meg olyan sok istenséget egy hétköznapi emberrel szembeni könyörületesség alapján, még akkor sem ha ők nem értették meg a Fá-helyreigazítás dolgát.

A szavaimmal azt akarom mondani nektek, hogy a Fá-helyreigazításnál sok dolog létezik, amit nem lehet az emberek óhaja szerint csinálni. Az úgy van, hogy a régi erők az alacsony és magas szinteken együttesen tesznek dolgokat. A gigantikus sűrűségüket használják fel és ellenállnak ennek. Éppen most mondtam, hogy bár én áttörhetnék rajtuk, de ha át akarnék törni rajtuk, úgy én gigantikus energiatömegeket kellene idehozzak, hogy alaposan eltávolítsam őket. Ők azonban szintén minden anyagot a gigantikus világegyetemből itt halmoznának fel és így problémák keletkeznének, amelyeket nem lehet azonnal megoldani. Ha azonban a jelenlegi Fá-helyreigazításnál a tanulók mindent helyesen, őszintén tesznek, akkor nem áll fenn ez a probléma. Ha én az energiámmal, amivel itt a világegyetemben a három világkörben rendelkezem, csinálnék valamit és a tanulók nem viselkednek őszintén, becsületesen, akkor a régi erő ellenszegülne ennek és előfordulna, hogy egyfajta akadályként hassanak. Ezért mondom a tanulóknak, hogy ti őszintén, becsületesen kell járjátok az utatokat, ne hagyjátok őket, hogy belekössenek valamilyen alapelvbe. Mihelyt valami nagy dolog van a kezükben, el fognak pusztítani benneteket. Különösen most, egészen a végén küzdenek életre-halálra. Ha nem tudnak alapelvekbe belekötni, akkor többet nem fognak merni üldözni, hiszen máskülönben ők is vétkeznének a Fá-val szemben és ez számukra is világos. Így nekem sem lenne szükséges többet, hogy eltávolítsam őket, a régi világegyetem alapelvei távolítanák el őket, hiszen nekik régi élőlényekként abszolút prioritásuk megőrizni az eredeti alapelveket.

Nos, ha én már idáig elmagyaráztam, csak fogok mondani egy pár szót egy dologról, nevezetesen hogyan is van ez a dolog a Mesterrel. Éppen most mondtam nektek, hogy az utolsó tényezők az égi rendszerekben, mikor én elkerültem, megkerültem a három világkört, egy ellenőrizetlen helyen benyomultak, behatoltak. És így történt, hogy ők még az én felszínes hús-vér testemet és az ottani isteni testemet az óriási energiával, ezeknél is egy elválasztás, válaszfal lett teremtve a még nem helyreigazított és óriási nagy és megszámlálhatatlanul sok élőlény által, ezt a fajta elválasztást nem úgy kell érteni, hogy egy tárgyat behelyeznek oda valahová és ezzel egy elválasztást hoznak létre, nem így van, ők jöttek az összes mikroszkopikus szintről, ez úgy néz ki, mintha minden köztes teret kitöltenének, azonban nekik is megvan a saját szintjük és saját látókörük és ők nem vegyülnek, keverednek össze részecskékkel, amelyek az ő szintjük alatt vannak. Nos tehát, a részecskék közötti nagyságkülönbség alapján a terek és idők létezésében, és annak alapján, hogy az idő folyamán, mikor ezek a legmagasabb és legnagyobb égi rendszerek benyomultak minden részecske köztes tereibe és ezzel megváltoztatták az eredeti távolságokat és időket a dimenziókban és ezzel az idők és terek megszámlálhatatlanul sokszorosan meg lettek nagyobbítva, ők egyfajta végtelenül széles térben (dimenzióban) és egy lassú és az idő egy különlegesen lassú változásának a védőpajzsa alatt csinálhatták a dolgokat, amelyeket ennek a védőpajzsnak a védelme alatt akartak csinálni.

Én mondom nektek, ők zavarják az embereket, zavarják az emberek gondolatait és ezt nem csak külsőleg, ők átjárhatják az emberek testét. Annak alapján, hogy abban az időben, amelyben a magas szintek anyagai gátolták az emberi testek felszínes részét, úgy a régi erők istenségei meg tudták védeni azokat, akik átjárták az emberi testeket. Ha ezt egy másik álláspontból magyarázzuk el és emberi szemmel nézzük az emberi testet, úgy az emberalak a bőr képződményével nagyon finomnak tűnik; ha viszont az emberi testet egy nagy nagyítású mikroszkóppal szemléljük, úgy a részecskék az emberi testben homokszemeknek látszanak. Nagyon sok köztes tér létezik. Ha az emberek rendelkeznének ilyen technikával és ezt még tovább felnagyítanák, úgy a köztes terek még inkább bámulatba ejtenék az embereket. Még mikroszkopikusabban szemlélve a dolgokat a részecskék köztes terei olyan nagyoknak tűnnének, mintha a molekulák és bolygók közötti terek távolságait szemlélnénk. Ilyen egy nagy távolság, akkor talán olyan élőlények, amelyek még még kisebb részecskékből állnak, nem járhatják át egészen tetszés szerint a tereket (dimenziókat)? Így fordult elő néha, hogy ők az ember felszínére jöttek és felszínesen úgy nézett ki, mintha ez az ember lenne, a mikrokozmoszban is szintén ez az ember az, de a közepén egy másik élőlény volt található.

Nos, ha ez idáig el van magyarázva, úgy én megmondhatom nektek, hogy nálatok ez a probléma nem áll fenn. Az általatok készre művelt részt én teljesen leárnyékoltam, elszigeteltem. Ha a Dáfá-tanítványok őszintének mutatkoznak, úgy nem is merészel semmi sem behatolni a még nem készre művelt felszínes részbe. Egyrészt a régi élőlények nem is merészelik a régi világegyetem Fá-ját összezavarni és másrészt nektek ott van a Mester és a Fá-t őrző istenségek. Ha azonban a felszínes részeteknél a ragaszkodás nincs elengedve, akkor a Mester és a Fá-t őrző istenségek nem sokat tehetnek. Ha az őszinte gondolatotok erős, a Mester és az istenségek, akik a Fá-t őrzik, mindent megtehetnek számotokra.

Ami az én körülményeimet illeti, úgy ezt egy normál élőlény egyáltalán nem tudja elképzelni. A Fá-helyreigazítás közben a Mester felvette a testébe az élőlényeket és sok anyagnak minden életét. Egyfelől a Fá-helyreigazítás biztonságáról van szó, így minden élőlény élete itt van nálam és ezáltal senki sem csinálhat veszélyes dolgokat a világegyetem vonatkozásában. Másodsorban a világegyetem egyetlen élőlénye, illetve anyaga sem vonhatja ki magát a Fá-helyreigazítás alól. Harmadsorban ezzel megvédem az életüket a Fá-helyreigazítás közben. Így fordul elő, hogy a Mester egész testében nagy és kicsi, különböző szintek egészen különböző fajtájú élőlényei jelennek meg, mint például taók, istenségek és buddhák. Ez embereket is foglal magába, nagyokat és kicsiket. Azonban nem tudják zavarni a Mestert, nem lehet semmiféle hatásuk, ez csak úgy van, hogy én felvettem minden élőlény életét. Némelyeket meg lehet pillantani a hétköznapi emberek szemével, minden tanuló láthatja ezt az égi szemmel. Korábban én nem beszéltem erről. Ha némely xinxing-problémákkal küzdő tanulók látták volna őket, úgy össze-vissza spekulálhatnának.

Én beszéltem arról, hogy különböző állapotok a művelésnél különböző művelési állapotokat idézhetnek elő a különböző szinteken. Akiknek nincs nyitva az égi szemük, azok a Fá-alapelvekből ismerik fel, azoknál, akiknek nyitva van az égi szemük, hamis képek adódhatnak, amelyek zavarhatnak. Hogy levizsgáztassák azokat a tanulókat, akik láthatnak, korábban a régi erő legeslegmagasabbjai, amelyek még nincsenek helyreigazítva a Fá által, gonosztetteket is hajtattak végre a régi erőkkel az alacsony szinteken a terek és idők nagy különbözőségében. Hogy ezt ők így csinálták, szintén egy bűnt jelent a Fá-helyreigazítás közben. Ezzel ők erősen megrendítették a Dáfá-tanítványok őszinte hitét és őszinte gondolatait.

De egyet sosem szabad elfelejtenetek: Mindegy ki zavar, ez csak átmeneti lehet, ezek mind hamis jelenségek, megjelenések, ez nem a főtest. Olyan, mint egy légmozgás. Mindenütt léteznek a dimenziókban a matériának ilyenfajta alapanyagai, olyan sok, hogy nem lehet felfogni. Mindegy, hogy van alakjuk vagy nincs, ők mind léteznek. Ezek mikroszkopikus vagy más különböző dimenziók élőlényei. Mielőtt a Fá helyre van igazítva, a mikroszkopikus istenségek egyidejűleg és ugyanazon a helyen léteznek a dimenzióikban. Hogy valami itt tartózkodik vagy hogy ő nem tartózkodik itt, ez csak egy fogalom. Ezek a tényezők, alakkal vagy anélkül, amelyek természetes módon léteznek, egyáltalán nem befolyásolhatnak titeket. Őszinte gondolatokkal és őszinte magatartással rendelkező Dáfá-tanítványokat nem vezényelhet, irányíthat senki sem.

Azonkívül én mondom nektek, úgy tűnik, hogy a régi erő gigantikusan nagy és magas élőlényei, illetve anyagai leválasztották volna a külsőmet, azonban ők sohasem választhatják el az én még mikroszkopikusabb részemet, hiszen egyetlen élőlény sem múlhat felül engem. (taps) Ezt ők soha nem is pillanthatják meg, ez olyan valami, amit a világegyetemben egyetlen élőlény sem pillanthat meg valaha is, ezt egyedül én tartom kézben. Ez azt jelenti tehát, az általam éppen most elmagyarázott jelenségek hamis benyomásokat kelthetnek az emberekben, hamis felismerésekhez vezethetnek és ma én ezzel elmagyaráztam nektek, hogyan is áll a dolog ezzel.

Én mondom nektek, ha ti engem most egy ember hús-vér szemével néztek, úgy az én felszínes Énem az az én valódi Énem – Li Hongzhi, amit ti odaát láttok, az a Buddha-testem, amit ti most láttok belőlem, a legfelszínesebb részemet, az pontosan én vagyok, Li Hongzhi az én főtestemmel. (taps). Miért van ez így? Mert hogy megtegyem ezt a dolgot, az összes élőlény megváltása miatt, én lejöttem a legalacsonyabb szintre. (taps) Ezért nem szükséges törődnötök semmivel, bármit is láttatok. Hogy ti a Fá-testemet láttátok, vagy hogy ti a Gong-testemet láttátok, vagy hogy ti a testem valamilyen részét láttátok magas szinteken, nem szabad hagynotok, hogy ezáltal ragaszkodás keletkezzen nálatok. Ők mind összhangban léteznek az én itteni felszínes főtestemmel. Az én legittenibb legfelszínesebb emberbőröm az abszolút főtest. (taps) De mivel a Mester a hétköznapi emberek között található és hogy itt élhessek, meg kell felelnem a világi emberek elveinek. Máskülönben az emberek egész szépen furcsának tartanának. A régi erő itt nálam néhány trükköt akart felhasználni és folytonosan rossz dolgokat csinált. Hogy a Dáfá-tanítványok őszinte gondolatait ne befolyásoljam, nekem itt nincs szükségem semmiféle külső tényezőkre a világegyetem lényeinek életein kívül. Minden hamis Én a világegyetemben szándékosan lett teremtve a régi erő által és ezzel szintén bűnösökké tették magukat. Teljesen mindegy, hogy ennek egy pozitív vagy negatív hatása volt, úgy gondolom, ezt a kérdést is behatóan elmagyaráztam nektek.

Ámbár én idejöttem, de senki sem láthatja, milyen mikroszkopikus is vagyok én végezetül. Ők csak az én emberi testem felszínes részecskéit láthatják. Minden tárgy a világegyetemben, minden dolog különböző részecskékből van összerakva szintről szintre a felszínig. Mindezt láthatják az istenségek, ők követhetik ezt a gyökeréig és kinyomozhatják a forrásig. Hasonlít egy útra, amelynek hosszában szakaszról szakaszra halad, bárhonnan is jött. Én belülről jöttem, kívülről jöttem, én a semmiből jöttem, így létrejőve, jelentem én meg a világegyetem élén. Aztán ugyancsak leereszkedtem onnan lépésről lépésre a három világkör felszínéig, egyetlen élőlény sem tudja, ki vagyok én.

Korábban létezett még valami, az én Fá-helyreigazításom dolgának közben a régi erő sok trükköt alkalmazott és sok mindent elkövetett. Nemcsak, hogy ők elrendezték ezeket a dolgokat, hanem a világegyetemben levő óriási élőlényekkel, amelyek nem vettek részt a dologban, is láttatni akarták, hogy ők mit csinálnak és így lehetőleg ügyesen akarták csinálni. Így ők vettek tőlem némi anyagot vagy némi energiát és a hatásuk alatt megteremtették a Mester alakjait, egy Buddha alakjait. Ezt én nem magyaráztam el nektek korábban, mert nem akartalak összezavarni benneteket. Létezik még egy ok, éspedig a szándékuk nem a szabotázsban rejlett, hogy ezt az ő szavaikkal fejezzem ki, ők őszinte módon segíteni akartak nekem. Ez az a két rész, ami a régi erő által lett elrendezve, egyik rész negatív hatást kell kifejtsen és egy másik rész pozitív hatást kell kifejtsen. Némelyek közülük behatolhatnak a tanulók testébe, hogy tegyenek valamit, ez csak különlegesen különös esetekben fordult elő. Némelyek, akik tehát ezt látták, azt mondták: Te jóságos ég, hiszen te a Mester vagy! Ezzel őt a Mesternek tartotta. Ez azonban nem általam lett elrendezve, és pontosabban megmondva, ez nem is én vagyok. Én ezt nem is ismerem el, hiszen ez a régi erő által lett így elrendezve. Ez önmagában is már a megromlott világegyetem egy megjelenése. Nos ha ezt némelyek látták, egy hamis benyomás teremtődhetett a tanítványok őszinte gondolataiban és ezzel komolyan meg lett zavarva a tanulók őszinte hite és őszinte gondolatai. Abban az időben abszolút meg kellett legyenek semmisítve, jelenleg már mindegyik közülük le lett taszítva a pokolba. Hogy én ma ezt a kérdést felvetem, azért van, hogy megmondjam nektek, hogy ti semmi esetre sem kell egy ilyen dolog miatt leessetek. Én ezt nem tréfából mondom, egyes emberek fél lábbal már a szakadékban vannak, már nem tűnnek többet egészen értelmesnek, bár ez csak szórványosan fordul elő, de azért vigyáznotok kell.

Éppen magamról beszéltem röviden. Létezik még egy további probléma, éspedig az utóbbi időben némely tanítványoknál szórványosan helytelen állapotok fordulnak elő. Ez a kérdés is nagyon komoly, és sokféle tényező által van okozva. Egyik fő ok abban áll, hogy a szint mindenkinél megemelkedett és a Mester nektek megmondta, melyik gyümölcshelyzetben fogtok a jövőben beteljesedni, ezáltal némelyek bátorságot kaptak és igazán szilárdnak, megállapodottnak is érezték magukat. Én csak az emberek valóban alacsony nyelvezetét tudom használni, hogy ezt leírjam, hiszen nem létezik megfelelő nyelvezet ennek az összefoglalására. Így fordult elő, hogy némely emberek azzal hozakodtak elő, hogy nekünk többet nem szükséges a Mestert tisztelnünk, hanem csak a Fá-hoz kellene tartsuk magunkat és ez már rendben is lenne. A Fá-t [venni, tekinteni] Mesterként.

Természetesen én azt tanítottam nektek, hogy a Fá-t tekintsétek Mesterként, ez nem téves, de az ok, amiért én hagytam, hogy a Fá-t Mesterként tekintsétek, nem úgy van elgondolva. Hogyan van akkor elgondolva? Mint tudjátok, nekem 100 millió Dáfá-tanítványom van, ha én minden tanítványnak a főtestemmel személyesen kellene megmondjam, hogyan kell művelje magát és figyelnélek benneteket, ha mindenki közületek egyenesen hozzám fordulna a problémákkal, amikbe ütköztök, ha közületek mindenki művelési energiájának az egész fejlődését, a világotok beteljesülését, a karmátok eltávolítását, ha mindezt az én főtestem oldaná meg, akkor gondoljatok csak bele, ezt nem lehet elérni. Hiszen mielőtt az utolsó akadályok el vannak távolítva a Fá-helyreigazítással az embervilágban, ez nem mehet így. Nos, ha sok tanuló nem láthat engem, hogyan kell akkor műveljék magukat? Létezik a Fá és ezért mondtam én nektek csupán, ti a Fá-t kell Mesterként vegyétek, ez az alapvető cél. Ezenkívül én mondom nektek, ennek a Fá-nak hatalmas ereje van. Én beleillesztettem a grandiózus képességemet ebbe a Fá-ba és emiatt ez a Fá mindent megtehet számotokra. (csend, taps) Aztán még vannak tanulók, úgy ahogyan az előbb elmagyaráztam, mikor én saját magamról beszéltem, hogy némely tanulók ezt nem tudják világosan felismerni és következésképpen nem tisztelik a Mestert. Merészelni kezdenek arról beszélni, hogy milyen magas lenne a Fá és mi is lenne velem, mint Mester, és, és, és. Ez a Fá teremtette azonban az összes hatalmas nagy világegyetemet, számtalan királyt és uralkodót és az összes élőlény különböző anyagainak a garanciája a világegyetemben. Közöttük található a te kis Te-d is. Természetesen, ami a tanulókat illeti, úgy az szintén nem úgy van, hogy én nem engedlek benneteket semmit sem mondani, de ha ti ilyesmit mondtok, akkor én láthatom a gondolkodásmódotokat és az ijesztő irányt, amerre haladtok. Ezenkívül az, amit láttatok, valóban nagyon alacsony, némely dolog valóban egészen más, mint gondolod. Sok minden hamis jelenség, amit a helytelen gondolatok idéztek elő.

Éppen most mondtam, hogy a világegyetemben szinte megszámlálhatatlan szint létezik és a legmagasabb szintek befolyása alatt közöttük léteznek megszámlálhatatlan és határtalan szintek, amelyek az emberekig kiterjednek és mindezeken a különböző szinteken léteznek különböző jelenségek, megjelenések. Nos, gondoljatok csak bele. Milyen összetett is ez a jelenség és milyen nagy, a megjelenési forma a mindenkori szinten annak a szintnek az elve. Azon szint elvének a megjelenési formája. Azonban a mindenkori megjelenési forma, mindegy milyen szinten, mégsem a legalapvetőbb.

Én sok tanulónak engedtem, hogy lássa a Fá-helyreigazítás egyes jelenségeit különböző szinteken. A cél az volt, hogy ezzel erősítsük a bizalmatokat a Fá-helyreigazításban, hogy jól tanuljátok a Fá-t, a bizalmatokat kellett volna erősítse az utatokon előrefelé, a bizalmatokat az igaz körülmények tisztázásánál és a bizalmatokat az őszinte gondolatokban kellett volna erősítse. Semmi esetre se vedd azokat az alacsony dolgokat, amiket láttál, a megszámlálhatatlan és határtalan szintek legalacsonyabb szintjeinek jelenségeit a Fá-helyreigazítás legalapvetőbb körülményeiként a világegyetemben. Hiszen mindennek a Fá-helyreigazításnál különböző valódi megjelenései vannak ennek a szintjén.

Tudjátok? Pontosan a művelés egyszerű kérdése, még ha a világegyetem alacsony szintjein még olyan bonyolult is tud lenni, úgy a magas szinteken ez egészen egyszerű, ott nem létezik a művelés fogalma, csak a karma-eltávolítás fogalma létezik; ha még egy szinttel magasabbra megyünk és erről beszélünk, akkor az egész bosszúság csak arra van ott, hogy egyengesse a mennybe vezető utat; még magasabb szinteken akkor tehát, mit jelent itt a karma-eltávolítás, amitől szenvedést visel el, mit jelent ott a művelés, ilyen fogalmak nem léteznek többet, ott kiválasztásnak hívják! A világegyetem magas szintjein létezik akkor hát egy ilyen alapelv. Megnézik, ki van rendben és kiválasztják. Ilyen az elv. Művelés? Mi nem rendeztünk el semmilyen művelést. Mit jelent a művelés? Mi tisztára fogjuk mosni őt. Lépésről lépésre tisztára fogjuk mosni őt felfelé. Csak a tisztára mosáson múlik! Ami viszont megint csak a különböző szinteken mutatkozik meg, akkor az út egyengetésévé válik, bosszúsággá, szenvedés elviselésévé, karma-leépítéssé, műveléssé, művelésfélévé és a gyakorlás egy másik fajtájává.

Ha én most erről a kérdésről beszélek, egy nagy elvet is kimondtam. Valójában nem fontos, hogy tudja-e minden élőlény a világegyetemben, ki vagyok én. De egyvalami világos kell legyen, éspedig én helyreigazítom a Fá-t, teljesen mindegy ki vagyok én, én igazítom helyre a Fá-t. Én alkalomadtán megmondtam a régi erőnek, nektek nem szükséges tudnotok, ki vagyok én, nektek az sem szükséges, hogy elhiggyétek, ki vagyok én, ezt nem lehet bűnként felróni nektek. De ahova én akarok menni, hogy a ti képzeteitekkel mondjam, én is egy művelő vagyok, tehát amit én véghez fogok vinni, azt tudjátok. Ha én másként tekintek arra, amit ti akkor csináltok, akkor talán nem követtetek el egy bűnt? Ezenkívül ha még magasabb szinteken beszélünk és valamit szeretnénk véghez vinni, úgy ez a fogalom szintén nem létezik. Akkor csak a világegyetem választása van még. Minden amit én a Fá-helyreigazításnál csinálok, minden amit szeretnék, világos szavakkal kifejezve, a jövendő világegyetem választása. Ez az, amire szükség fog lenni a jövendő világegyetemben. (taps) Ami a régi világegyetem élőlényeit illeti beleértve az élet összes tényezőjét, úgy a Fá-helyreigazítás kérdésében és a választásom vonatkozásában (folyamatában) minden élőlény aszerint viselkedik, ahogyan szeretném és úgy viszik véghez. Nem azért veszitek a legjobb módszereiteket, hogy megváltoztassátok azt, amit én akarok, hanem, hogy úgy végezzétek el azt, ahogyan szeretném. Pontosan ez a legnagyobb könyörületes gondolata az élőlényeknek a világegyetemben. (taps) Azonban a régi erő nem így csinálta. Ők a saját választásukat tekintették a legfontosabbnak és mindent, amit teszek, bele akartak illeszteni a kívánságaikba és készre formálni. Mind egészében pontosan az ellenkezője volt. Én nem szeretnék nekik túl nagy bűnöket felróni és pillanatnyilag nem is szeretném megnevezni a bűneiket. De ez teljesen hibás, ezt egyáltalán nem lehet így csinálni.

Az éppen elmagyarázott Fá-val egy kérdést vetek fel: Mesterként, szívemből szólva, nem fektetek hangsúlyt arra, hogy ti tiszteltek engem vagy sem, nekem teljesen mindegy. Kezdetben, mikor én megváltottalak benneteket, sőt még sokan szidtak is engem, a tanfolyam alatt voltak a tanulók között olyanok, akik még szidalmaztak is engem. Nekem mindegy, én egyszerűen meg akarlak váltani téged. (taps) Ez azt jelenti tehát, hogyan viselkedtek ti a Mesterrel szemben, a szíve legmélyében a Mesternek igazán mindegy, a világegyetemben bármelyik szint egyetlen tényezője sem indíthat meg engem. Most viszont létezik egy probléma. Ha ti a Mesterrel szemben semmi tiszteletet nem mutattok, akkor ez a világegyetemben létező elveknek megfelelően hamis. Következésképp a régi erő ki fog használni egy hiányosságot és meg fog semmisíteni benneteket. Ők a legnagyobb kifogással élve fognak megsemmisíteni titeket, hiszen ők látták az egész folyamatot, amelyben én megváltalak benneteket.

Ami a mostani emberiséget illeti, és nem a Fá-helyreigazítás számára lenne, úgy már régen meg lenne semmisítve. Az emberi gondolatok mércéje már a pokol szintje alatt van. Éppen a Fá-helyreigazítás miatt engedtem el az összes élőlény bűneit a három világkörben. (taps) Nos gondoljatok csak bele, beszéljünk csak a tanulóinkról, ez annyit jelent, mintha én kezdetben a pokolból húztalak volna ki benneteket. (taps) Én valóban magamra vettem a ti ezernyi és tízezernyi évekből származó bűneiteket, és nem csak ez, én még istenségekké is váltalak meg benneteket. Ebben a folyamatban én sok keserűséget viseltem el értetek, egyidejűleg ha ti ilyen egy magas istenséggé kell legyetek, oda fogom nektek adni még a dicsőségét is egy ilyen istenségnek és ugyanakkor minden boldogságot, amellyel nektek rendelkeznetek kell ilyen egy magas szinten. (taps) Az ég és a föld teremtése óta egy istenség sem mert ilyesmit tenni, ezenkívül korábban nem létezett ilyesmi.

Ámbár a régi erő irányítja ezt a dolgot, ámbár ők a saját óhajaik szerint akarják ezt csinálni, de tudjátok, a régi erő minden élőlénye a legmagasabb tisztelettel viseltetik irányomban! (taps) Ámbár a Fá-helyreigazításnál néhány akadályt helyeztek az utamba, azonban ők sohasem tettek közvetlenül rosszat az én vonatkozásomban, hiszen ők tisztelnek engem. (taps, ismételt taps) Ezért, ami néhány tanulónkat illeti, úgy ők néha el vannak tévelyedve, a gondolkodásmódjuk nem helyes (őszinte), akkor gondoljatok csak bele, mihelyt ti tiszteletlenek lesztek velem szemben, a régi erő kegyetlenül fog kezet emelni rátok. Ők akkor azon a véleményen vannak, hogy ez az ember a legrosszabb. Természetesen nem fognak téged ott helyben megsemmisíteni, ők el fognak csábítani téged, egyre több és több hamis képet láttatnak veled, ezzel a gondolkodásmódod egyre helytelenebb lesz. Démoni módon megváltoztatják a szívedet a Mester vonatkozásában, görbe utakra vezetnek és végezetül ilyen egy nagy bűnt követtetnek el veled.

Tudjátok, milyen alapelv szerint járok el a Fá-helyreigazításnál? Én elfelejtem az élőlények összes bűnét a történelemben! (taps) Én az összes élőlénynek a jelenlegi Fá-helyreigazításnál való beállítottságát, állásfoglalását nézem! (taps) Én minden ajtót kinyitottam, korábban mondtam már nektek, ha nem nézném meg a gondolkodásmódotokat a Fá-helyreigazítás közben, úgy nem létezhetne új Fá és új világegyetem. Ezért a beállítottság a Fá-helyreigazítás vonatkozásában a legeslegperdöntőbb (mindent eldöntő). Ha ti valóban ezen az úton és módon jártok el és ennek alapján a régi erő megsemmisít titeket, többet semmit sem szólhatok ehhez.

Ha ti a Mesterrel szemben tiszteletlenek vagytok, tudjátok, mit gondolok akkor? Én egyáltalán nem töröm ezen a fejem, nem törődöm ezzel. Tudjátok hát ti ma, ki vagyok én? Ti csak az én felszínes emberi alakomat ismeritek. Az, ami odaát van mutatva nektek, az is csak egy alak a világegyetemen belül, ti a jövőben sem fogjátok alapvetően tudni, ki vagyok én. A világegyetemben egyetlen lény sem fogja megtudni, ki vagyok én valójában. Hogy ti jók vagy rosszak vagytok hozzám, ezen nem töprengek, ezzel nem foglalkozom. Azonban a régi erő meg fog semmisíteni titeket ebben a nehézségben. Feltétlenül ügyeljetek erre!

Nos, ha idáig elmagyaráztam, még egyszer beszélek egy keveset arról, mit kell ti csináljatok a Fá-helyreigazításban. Ti felismertétek, hogy a három dolog, az igazság tisztázása, az őszinte gondolatok kibocsátása és a saját művelésetek jelenleg a legfontosabb dolga a Dáfá-tanítványoknak. Az emberi szintről nézve az igazság tisztázása ennek a gonosz üldözésnek a felfedése; ami az őszinte gondolatokat illeti, úgy ezek eltávolítják a nem megmenthetőket, a legpiszkosabb élőlényeket, amelyek a Dáfá-tanítványokat üldözik; ha ezt tehát egy még magasabb alapelv szempontjából nézzük, úgy az igazság tisztázásának a valódi értelme az összes lény megmentése, az emberiség kiselejtezésének az elkerülése. Hogy a régi erő a gonosz élőlényeket használja fel, hogy eljárjon a Dáfá-tanítványokkal, egyrészt arra van kigondolva, hogy egy vizsgát hozzon létre és másrészt ezzel kell én eltávolítsam a hulladékot a világegyetemben. Továbbá az őszinte gondolatok kibocsátása a Dáfá-tanítványok által egy alapvető megtagadása a régi erők elrendezéseinek, ezzel van megszüntetve a gonosz üldözés. Én mondom nektek, mindent, amit csináltok, tulajdonképpen saját magatok számára csináljátok. Semmit ebből nem csináltok a számomra. Ugyanakkor megmondhatom nektek, hogy minden, amit én nektek a művelésetek első napjától kezdve a mai napig mondtam, minden amit én csináltattam veletek, semmi ebből nem volt mások számára. A ti művelésetek előnyöket hozhat az emberiségnek és az emberi társadalomnak. A művelés közben ez ahhoz vezethet, hogy a Dáfá-tanítványok kölcsönösen érettebbek lesznek, ahhoz vezethet, hogy a Dáfá-tanítványok az üldözés alatt csökkenthetik a gonosz nyomást és a veszteségeket, mindez mellékesen történik. A valódi célja mindannak, amit ti tesztek, a beteljesülésetek miatt van. A jövőben tekintsetek csak vissza. Most nem szükséges mondanotok, milyen nagyszerű vagyok én, milyen vagyok én Mesterként, ha ti a jövőben egyszer visszatekintetek, úgy meg fogjátok állapítani, hogy minden, amit tettem, számotokra lett teremtve. (taps)

Csináljátok azt jól, amit csinálnotok kell. A sorskapcsolati alkalmat nehéz megkapni. Értékeljétek mindezt, nem lesz második alkalom. Bármilyen érzület elpusztíthat benneteket a fele úton. Nem szükséges semmilyen szívről gondolkoznotok, ne fejlesszetek ki ragaszkodást, csináljátok egyszerűen pontosan azt, amit neked Dáfá-tanítványként csinálnod kell, akkor a szépség vár rátok, a legnagyszerűbb és legragyogóbb dolog! (taps)

Ma reggel eddig beszélek. Abban az esetben ha még nem utazok el, szeretném ma délután még megválaszolni a kérdéseiteket. (hosszas taps)

Ennyit ehhez. Köszönöm mindannyiótoknak. (taps)

Li Hongzhi

2003.02.15

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült : 

Die Fa-Erklärung 2003 im Westen der USA in der Zeit des chinesischen Laternenfestes 

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw38.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében