hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a Fá-konferencián az USA nyugati partján,
a kínai lampionünnep idején 2003-ban
 

(Li Hongzhi, 2003. február 15. délután, Los Angeles)


Mester: Ha én úgy utánagondolok ennek, úgy tűnik, hogy 1999. július 20-a óta a mai napig már nem ültünk össze egy Fá-konferencián és válaszoltam meg nektek a kérdéseiteket, így van? (heves taps) (Válasz: Igen) Nos, úgy én ma célzottan meg akarom nektek válaszolni a kérdéseiteket. Ha az az érzésetek, hogy a személyes műveléseteknél vagy a Fá-igazolásnál hosszú ideje adódnak dolgok, amelyekbe ütköztetek és amelyek nem megoldhatóak, úgy mindezek azok a dolgok, amelyeket megkérdezhettek tőlem. Bár az idő korlátozott és így nem feltétlenül lehet mindenkinek a kérdéseit megválaszolni, de a Mester lehetőleg meg fogja válaszolni nektek. (taps)

Kérdés: Jó napot Mester, mi a Shenyang-i Dáfá-tanítványok közösségét képviseljük és üdvözletüket továbbítjuk a Mesternek.

Mester: Köszönet mindenkinek. (taps) Én mindent tudok a tanulók körülményeiről a szárazföldi Kínában.

Kérdés: A Chengdu-i Dáfá-tanítványok üdvözletüket küldik a Mesternek.

Mester: Köszönet mindenkinek. (taps)

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Pekingből köszöntik a Mestert. (taps) Engedjék meg nekem, hogy a Shanghai-i Dáfá-tanítványok nevében köszöntsem a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps) Ugorjuk át most az üdvözleteket, hiszen minden üdvözletet, amit nyilvánosságra hoztak a Minghui honlapon, már elolvastam. (taps)

Kérdés: A munkánknál gyakran bukkanunk a kínai kormányzat egyes magas rangú tisztviselőire, hogyan lehetne velük még jobban megismertetni az igaz körülményeket?

Mester: Tulajdonképpen ti ezt már csináltátok így, hogyan kell konkrétan csinálni, a gyakorlatban ti ezt mind nagyon jól csináltátok. Hogy jól vagy rosszul csinálják, ez a Dáfá-tanítványok dolga, amit viszont a világi emberek választanak, az az ő dolguk. Az összes lény megváltásánál létezik azonban az élőlények egy csoportja, amelyiket nem lehet megváltani, mindegy hogyan is csináljátok. Miközben ti az igaz körülményeket tisztázzátok, Kínába telefonáltok vagy az interneten vagytok, rábukkanhattok olyan emberekre, akik egyáltalán nem megválthatóak, de ne hagyjátok magatokat befolyásolni ettől, váltsátok meg lehetőleg azokat, akik megválthatóak.

Az igaz körülmények tisztázásánál ne figyeljetek arra, milyen hivatali címe van másoknak, ne engedjetek ragaszkodást keletkezni. Ők mindenekelőtt emberek, nekik mindnyájuknak van egy alkalmuk, hogy megválasszák a saját jövőjüket. Teljesen mindegy milyen munkája is van, neki mindenekelőtt kell legyen egy jövője, ez a legeslegfontosabb az emberek számára. Ha az igaz körülmények tisztázásánál meg lesz érintve az ember alapvető természete és ha ugyanakkor az az érzése támad, hogy a Dáfá-tanítványok őt valóban megmentik, úgy én azt gondolom, hogy az emberek értelmes oldala meg fog mutatkozni.

A külföldön élő kínaiaknak nagyon szoros kapcsolataik vannak a szárazföldi Kínával, a hozzátartozóik és barátaik mind Kínában vannak, közöttük sokan vannak, akik gyakrabban utaznak ide-oda. Ha ők látják a Dáfá helyzetét külföldön, úgy ők ezt továbbmesélik Kínában, el fogják mondani a hozzátartozóiknak és barátaiknak, és következésképpen ők egy élő média, hírcsatorna. Mindegy, hogy mennyit értettek meg a Dáfá-ból és hogy ők pontosan tudhatják vagy sem, ők mesélni fognak erről a helyzetről. Különösen ami azokat a kormányhivatalnokokat illeti, bármilyen állásuk is van, mikor a Mester akkoriban a Dáfá-t terjesztette, csak az ember lett figyelembe véve, nincs figyelembe véve a szociális státusa (társadalmi helyzete) és valamilyen csoportosulás szervezeti formája (felépítése) sem, szintén nem lett különbség téve a magas és alacsony[szintű] foglalkozások között, csak az emberszív lett figyelembe véve, semmi más. Ne tartsd őt valamilyen magas hivatalnoknak, te azon vagy, hogy megmentsd az életét. Ezek mind csak a hétköznapi emberek közötti foglalkozások. Ma egy hivatalnokká teszik, holnap talán többet már nem és következésképpen ő egy senki, emiatt az emberek megváltásánál és megmentésénél nem vagyunk tekintettel ilyesmire.

Kérdés: Miért rendeztek el a régi erők a világegyetemben két teljesen különböző társadalmi rendszert az embervilágban?

Mester: Ez a kérdés, ha hozzászólunk, nagyon nagy. Számotokra egyetlen szemszögből tudom csupán röviden elmagyarázni. Mint tudjátok, 2000 évvel ezelőtt a római birodalom nagyon hatalmas volt. Azonban ez tulajdonképpen úgy van, hogy melyik nép uralkodhat a világon, az istenségek részesítik ebben a megtiszteltetésben. Ha viszont erre fel istenségeket üldöz, úgy az istenségek vissza fogják vonni ezt a megtiszteltetést és ezenkívül még szigorúan meg fogják büntetni. És így történt, hogy a régi erők a történelemben egy tanúbizonyságot akartak hátrahagyni tekintettel a jövendő Fá-helyreigazításra, egyidejűleg az akkori keresztények ki kellett egyenlítsék a bűnös karmájukat a démoni nehézségekben, meg kellett alapozzák az istenségek hatalmas erényét és hátra kellett hagyják ezt a kultúrát, így ők Róma császárává választottak egy Néró nevezetű valakit, aki szétrombolta az emberek erkölcsét, sok ostoba és rossz tettet követett el, ezenkívül a legnagyobb gonosztette a keresztények üldözése volt, és ez a hatalmas és virágzó római birodalom pusztulásához, hanyatlásához vezetett.

Nos, ami a Dáfá-tanítványokat illeti a mai Fá-helyreigazításban, úgy a régi erő azon a véleményen volt, hogy az semmi sem volt azzal a Néróval, és következésképpen ők egy még gonoszabbat, ostobábbat és szégyentelenebbet kellett találjanak, ezenkívül létre kellett hozni valamit a Dáfá jövőbeli erőteljes terjesztése előtt az embervilágban, ami a Dáfá számára kellett legyen felhasználva, ezenkívül ez a dolog még olyannyira kell legyen, ott kell tartson, hogy fel lehessen használni, ez tehát az X Párt. Ők megteremtették, de ez a teljhatalommal kapcsolatos tapasztalatokat kell gyűjtsön egy történelmi folyamaton keresztül, hagyták, hogy állandó válságban tartsa fenn önmagát, hogy eközben a különböző totalitárius eszközöket továbbfejlessze. Hiszen az istenségekben hívő embereknek lehetetlen elérni ezt a mércét, hogy sem az Eget sem a Földet ne féljék és harcolhassanak az Ég, a Föld és az emberek ellen. Így szétromboltatták vele az istenségekben való hitet és az ateizmust, istentagadást vettették vele alapul. Ez a folyamat körülbelül 100 évet tartott, hiszen mikor akkoriban ezt a dolgot csinálták, lett már arra gondolva, hogyan szabadulhatnak meg tőle az utolsó lépésnél, ebből kifolyólag a keletkezése bizonyosan szintén nem volt dicsőségteljes. Valójában mi már mindannyian tudjuk, hogy a Párizsi Kommün a lumpen elemek egy bandájának a lázadása volt.

Ezzel viszont én nem az X Pártot gyalázom, hiszen ők maguk is mondják, hogy ők lumpenproletárok. Én még vissza tudok emlékezni, mikor a kulturális forradalom idején az elméletet tanulták, arról beszélgettek, vitatkoztak, hogy ezeknél a társadalmi lumpeneknél egy ellenséges konfliktusról vagy egy a népben levő konfliktusról volt szó. Mikor erről a kérdésről beszéltek, néhányan azon a véleményen voltak, hogy ez a lumpenbanda egy ellenséges konfliktussá fejlődhetne, mások nem osztották ezt a véleményt. Az oka, hogy ők nem tudták osztani ezt a véleményt, abban rejlett, hogy ők úgy vélték, a Párizsi Kommün egy lumpenbanda felkelése lett volna és így azok mégis a mi X Pártunk egykori elődei lennének. Én ezt itt igazán nem viccnek szánom, hiszen ők beszéltek a ,,lumpenproletárokról”, most úgy találják, hogy ez többé már nem cseng jól és elhagyták a ,,lumpen” szót, így ,,proletároknak” nevezik magukat.

Végül is ez a világegyetem ellen van, más szavakkal, ez szembehelyezkedik úgy a pozitív, mint a negatív tényezőkkel is a világegyetemben. Ez a világegyetem valójában a két élettényezőből – pozitívból és negatívból – van képezve, ez azt jelenti, hogy maga a világegyetem is ez ellen van. Ezért akarja minden buddha, taó, istenség és démon eltávolítani, és következésképpen mindenkor minden oldalról az a veszély fenyegeti, hogy el lesz távolítva. Azonban a megjelenése szintén nem egy egyszerű dolog, a fennmaradása több mint 100 éven keresztül szintén nem egy egyszerű kérdés, onnan ered, hogy a régi erők a világegyetemben a mai Dáfá számára akarták bevetni, miután éretté lett acélozva. Egy további ok abban rejlik, hogy semmiféle politikai hatalom a világon nem hozhatna létre ilyesmit. De miért volt szükség egy ilyen hosszú időre? Én azt mondtam, hogy eddig a mértékig kellett megacélozni. Következésképpen egy folyamatra volt szüksége, és magában ebben a folyamatban is veszélyben van, hiszen az egész világegyetem szembehelyezkedik vele. Hiszen az élőlények a világon kapcsolatban állanak az élőlényekkel a mennyei rendszerekben, és következésképpen minden élőlény, a földtől a mennyig, egy fenyegetést jelent a számára. Nos tehát a régi erők meg kellett próbálják, hogy fenntartsák. A megjelenési kép, forma itt a Földön megmutathatja a mennyei jelenségeket is, a régi erők az Égben közvetlenül irányítanak; az emberek itt szintén relatív fontosak, ha a felszín szempontjából nem kellett legyen megsemmisítve, katonailag olyan erősnek kellett legyen hagyva, hogy meg tudja védeni magát, egyidejűleg egy erős hatalmi tömbbé vált.

Egy normális társadalomban a néptömegek és az államhatalom állapota, mint normális létforma van adományozva a világegyetem istenségeitől. Hogy tényezőket teremtsenek ennek a pártnak a megsemmisítésére, és azért is, hogy a normál népek katonasága erősebb legyen, de mikor megerősödtek, ez megint egy fenyegetés volt a számára, és így a régi erők hagyták hogy még erősebb legyen. Így jutottak el a múlt évszázad hatvanas éveiben a fegyverkezési versenyhez, az emberiség belépett a hidegháború válságába, a katonaság vonatkozásában egymással versenyeztek. Ezáltal masszívan támogatva lett a hadiipar és a katonai kutatás, csúcstechnológiájú fegyverek lettek előállítva. A régi erők célja az volt, nehogy a felhasználásának az ideje előtt már az összeomlásba legyen hajszolva vagy elveszítse a hatalmát, mindenesetre fenn kellett legyen tartva, feltétlenül át kellett fusson ezen a történelmi folyamaton, egyidejűleg a válságban még totalitáriusabb, zsarnokibb tudott lenni. Ha máig eljutott, úgy valóban egészen nehéz volt a számára, hogy megállja a helyét. De az megint csak nem megy, hogy ha felhasználásra kerül, túl hatalmas legyen, hiszen a hatalmi tömbje akkoriban nagyon erős volt.

Én nem szeretnék itt szándékosan evvel a párttal huzakodni, én azt magyarázom, hogyan van a világegyetem tulajdonképpen elrendezve, mi nem avatkozunk bele a politikába, és mégis én mindent tudok. Tulajdonképpen csakis azért magyarázom el, mert Dáfá-tanítványokat üldöz. Én pontosan még egyszer az éppen feltett kérdéshez akarok hozzáfűzni valamit. Ha tehát felhasználásra kerül, nem szabad többé olyan hatalmas legyen, hiszen azok, akiket meg kell váltani, az összes ember az egész világon. Ha olyan sok országnak lenne egy ilyen rendszere, hogyan lehetne akkor megmenteni ott az embereket? Így a régi erők a normál társadalmak gazdaságát nagymértékben lezüllesztették, egyidejűleg fel kellett legyen bomlasztva a gigantikus rendszer, amelyik több mint egy évszázadon keresztül fáradságosan fenn lett tartva. Így a felbomlásnál nem fognak bosszúvágy és konfliktusok felmerülni, ez tehát egy súrlódásmentes széthullás, csak Kína maradt fenn. Mivel a Dáfá innen van terjesztve, szintén eleget gyakoroltak, és ez arra lett kigondolva, mindent áthelyezni Kínába, és következésképp csakis Kína maradt fenn. Az összes többi már feloszlott. Ez tehát az oka, amiért 100 év után hirtelen feloszlottak, megszűntek, az emberek nem tudnak rájönni erre. Az istenségek irányítanak mindent, valóban mindent az emberiségnél, az ember sohasem dönthetett saját maga, sohasem volt az övé az utolsó szó, minden fentről lett irányítva. Így fordult elő tehát, hogy Kína eléggé elszigeteltté vált, és így egy pár kis országot is fenn kellett még tartani, mint például Észak-Koreát, azonban a gazdasági erejük és a katonai hatalmuk szempontjából ezek nincsenek abban a helyzetben, hogy nagy dolgokat vigyenek végbe, mindazonáltal partnerként szolgálnak, úgy hogy fennmarad egy kis remény, hogy nem lesz szétrombolva, elpusztítva.

Nos, ti bizonyosan láttátok mindannyian, hogy az USA az utóbbi pár tucatnyi évben nagyon erős volt a hadereje vonatkozásában, gazdasági szempontból is nagyon erős, az USA szívesen foglalkozik sok dologgal, mint emberi jogok megsértése, a vallásszabadság elnyomása stb., hogy valami igazságosságot, jogszerűséget őrizzen meg a nemzetközi társadalomban. Ezek is olyan dolgok, amiket az emberek nem tudnak világosan megmagyarázni. Ez a szélhámosbanda, amelyik a Dáfá-tanítványokat üldözi, úgy véli, hogy az USA egy nemzetközi rendőrség lenne, igazából az USA valóban a régi erőktől elrendezett nemzetközi rendőrség. Kína az a színpad, amelyiken a történelemnek ez a darabja be van mutatva, a világ országai egyszerre nézők és színészek. De kell legyenek emberek, amelyek fenntartják a társadalmak rendjét, az nem megy, hogy esztelenséget műveljenek ott. Korábban itt az emberek elve az volt: A király kormányozza az országot, hadseregek harcolnak a világon, a hatalmasok hősökké válnak, és ez pontosan az ellenkezője a kozmikus alapelveknek. De ha te valamit elérsz, akkor ez onnan jön, hogy az istenségek engedtek téged ezt elérni, ha te ezt jól tudod véghez vinni, úgy az istenségek megtiszteltetésben, dicsőségben fognak részesíteni, gazdaggá és erőssé tesznek, ezek tehát az emberek korábbi elvei. Ha az egész emberiségnél béke uralkodna, az USA automatikusan visszavonulna ebből a történelmi szerepből. Amit én elmagyaráztam, az az, hogyan rendezték el a régi erők az ilyen dolgokat, így történt meg ez tehát. (taps)

Kérdés: Egy rövid idő óta zűrzavar merül fel az érzelmek alapján, (mindenki nevet) ez azt okozza, hogy a tanítvány nehezen ér el sikert ebben a tekintetben.

Mester: Én a következőképpen tudom ezt megválaszolni nektek. Ameddig te a hétköznapi emberek társadalmában élsz, mindegy hogy te egy ember, egy kő, egy növény vagy egy állat vagy, te állandóan körbe leszel nyaldosva ezektől az érzelmektől, a részecskék köztes terei is érzelmektől lesznek elárasztva. Ez azt jelenti tehát, ha egy hétköznapi ember ki akar törni ezekből az érzésekből, ezt nem tudja elérni, csak a művelés által lehet ezt elérni. Nos, ami viszont a mi mai művelésünk formáját illeti, úgy én már elmagyaráztam nektek, hogy milyen művelési formáról van szó, ha tehát egy kevés a hétköznapi emberek ezen dolgaiból meg lesz hagyva, úgy ti ma megerősíthetitek, igazolhatjátok a Fá-t, a hétköznapi emberek ezen kevés dolga nélkül, úgy én mondhatom nektek, ti itt nem igazolhatnátok a Fá-t, akkor nem is lehetne többé minden élőlény megváltásáról beszélni. Ha ma az istenségeket hagynánk itt a Fá-t helyreigazítani, ha az istenségeket hagynánk, hogy megváltsanak minden élőlényt, ez lehetetlen lenne, a távolság, különbség túl nagy, az istenségek egyáltalán nem tudják olyan fontosnak tartani az embereket, csak ha ti az emberek között vagytok, tarthatjátok fontosnak az élőlényeket itten, ez onnan jön, hogy ti a felszínen még emberi dolgokkal rendelkeztek és csupán így érhetitek ezt el.

Ti tudjátok, hogy az emberek egy szint[et képviselnek] a világegyetemben, egy szint[et], amelyik nem hiányozhat, így meg kell váltani, és a Fá helyre kell legyen igazítva. Ha ti rendelkeztek ezzel a picike emberi résszel, elvégezhetitek a Dáfá munkáját és művelhetitek is magatokat. De ha te nem vigyázol, meg leszel zavarva ezek által, így van ez. Nemrég olvastam néhány cikket, amiket tanulók írtak, némelyik, aki el kellett hagyja a házát és otthonát, arról beszélt milyen jó a felesége, aki szintén Dáfá-tanítvány, én láttam az érzelmeket a szavaiban; némelyik azt mondta, milyen bolond, féktelen is a férje, és ott is láttam az érzelmeket. Én nem úgy gondolom, hogy ti valamit nem csináltatok helyesen, vannak hétköznapi emberek is, akik ezeket a cikkeket olvassák. Ha a hétköznapi emberek a Fá-helyreigazítás közben elolvasták ezeket, ennek is van egy hatása, nem is vélem úgy, hogy ezek nem jók. Tulajdonképpen ez semmi több, mint hogy ti még rendelkeztek egy kevés emberi résszel, ami ezt okozza.

De én úgy gondolom, művelőkként ti nem kell ilyen mértékben elragadtassátok magatokat az érzelmek által. De te megint csak azt gondolod: én ebben a tekintetben jól műveltem magam és többet nem fognak megindítani az érzelmek, így én olyan vagyok, mint egy vaslemez. Ez megint csak nem így van, a művelők könyörületesek, ha te valóban egy nagyon erős őszinte gondolattal szemléled az összes élőlényt, gondolj bele, előfordulhatna akkor még ilyesmi? Néha viszont ti azt mondjátok: én már sokat bajlódtam ezzel és mégsem megy. Te akkor csak igyekeztél, hogy megold ezt a problémát? A művelési állapotod valóban elérte már ezt a pontot? Természetesen, én itt csak arról a tanulóról beszélek, aki a cédulát benyújtotta. De, mint mindig is, művelőkként ti őszintén kell szembesüljetek ezekkel a dolgokkal, máskülönben a régi erők emiatt problémákat fognak okozni nektek. Ezenkívül az új tanulók számára a Mester 1999. július 20-a óta többet semmiféle vizsgát nem rendezett meg a személyes művelésre, hiszen a ti személyes művelésetek teljesen átcsapott az összes lény megmentésének és a Fá-igazolásnak az irányába. (taps)

Kérdés: Minden ember, akivel találkozunk az igaz körülmények tisztázása során, rendelkezik sorskapcsolattal velünk? Ők az élőlényei a mi saját világunknak?

Mester: Az én Fá-testem így fogja elrendezni, a régi erők is úgy fogják elrendezni. Természetesen, ha te az igaz körülmények tisztázása közben mindig tudsz segíteni magadon, ha a te magyarázatod rendje és módja még több embernek meg tudja érinteni a szívét, úgy már az is lehet, hogy hagynak téged olyan élőlényeket is megváltani, akikhez neked nincs közvetlen közöd, hiszen a könyörületességről van szó, ha te találsz egy utat, hogy megváltoztasd őt, akkor ilyesmi is előfordulhat. Ez azt jelenti tehát, az összes élőlény megváltásának a dolgánál nem tehetünk különbséget, hogy én ezzel vagy azzal kell törődjek. Te ezt nem tudod világosan megkülönböztetni. Ez a különböző bánásmód érzülete lenne, de nem egy nagy megvilágosult Könyörületessége. Ez nem úgy van, mint a hétköznapi emberek között – ha ő a családom egy hozzátartozója, akkor különösen jó vagyok hozzá és ha ő nem tartozik a családomhoz, akkor nem. Mehetne ez így? Könyörületesség, Irgalmasság, ezek viszont nem emberi érzelmek.

Kérdés: A szecsuáni Dáfá-tanítványok és hozzátartozóik üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm mindannyiótoknak. (taps)

Kérdés: A szecsuáni Dáfá-tanítványok, akiket börtönökben, munkatáborokban, vizsgálati fogdákban és pszichiátriai klinikákon üldöznek, üdvözlik a Mestert.

Mester: Nagyon köszönöm. (taps) A szecsuáni körülmények teljesen világosak számomra, a Mester nagyon is tisztában van velük.

Kérdés: Tekintettel az üldözésre a régi erők által a Dáfá-tanítványok összesített ereje nagyon fontos, hogyan tudnánk mi összességünkben, közösségként még gyorsabban emelkedni?

Mester: Mindannyian tudjátok, hogy én sohasem használom a ,,szolidaritás” szót, hiszen ez a hétköznapi emberek erőltetett igyekezete, ez egy formaság. A művelők a xinxing emeléséről beszélnek, egy alapvető emelkedésről. Egy művelő tudja, hogyan kell cselekedjen. Ha nem csinálja jól, véleményem szerint azon múlik, hogy nem tanulta jól a Fá-t, stimmel ez vagy nem? Mi saját magunk talán nem vagyunk tisztában azzal, mit kell vagy nem kell tegyünk? Tulajdonképpen ezzel már tisztában kell legyen. De mindenütt vannak kontaktszemélyek, létezik a Dáfá-egyesület és asszisztensközpontok, ez tehát azt jelenti, hogy ez összességében kell legyen összehangolva, koordinálva. Ha valaki egyszer csak arra gondol, mit csinálunk mi most, holnap mit kell még csináljunk, akkor már mindannyian tudják, jelenleg mi még nem értük el ezt az állapotot, így kell legyenek néhányan, akik az ilyen munkát, mint a koordinálás (összehangolás) és a kontaktálás (kapcsolatfelvétel), átveszik. Teljesen mindegy hogy a Dáfá-tanítványok pillanatnyilag együtt erősítik, igazolják a Fá-t vagy egyedül tisztázzák az igazságot, ez mind a Dáfá szükséglete. Amire a Fá-helyreigazításnak szüksége van, azt mindenesetre jól kell csináld, ezen nincs mit megbolygatni. Semmit sem kellene beképzeljen a pozíciója miatt, azt sem kell beképzelje, hogy más lenne, mint a többiek, mindegyik közületek egy részecske, az én szememben egyik sem jobb a másiknál, hiszen én egyidejűleg húztalak ki benneteket mind. (taps) Némelyeknek ebben a tekintetben valamivel több van, némelyek más szempontból valamivel erősebbek, te viszont emiatt nem kell álmodozzál. Te úgy véled, hogy neked olyan nagy képességeid vannak, és ilyen és olyan lennél, ezt azonban a Fá adta neked! Sőt még nem is megy, ha te nem éred el ezt. A Fá-helyreigazítás szükségessé teszi, hogy a bölcsességed elérje azt a lépést, ezért nem kell arra gondolj, milyen ügyes is vagy te. Némely tanulók meg akarják mutatni nekem a képességeiket, de elvben én úgy gondolom, hogy ezek mind általam lettek adományozva, többet nincs szükségem rá, hogy megnézzem magamnak ezeket. (mindenki nevet, taps)

Kérdés: Néha egy tanítvány igazán nagyon zavarodott, az érzéseket, érzelmeket valóban csak nagyon nehezen lehet elengedni a művelés közben, és úgy tűnik, hogy a művelés kezdete óta a tanítvány minden vizsgája az érzelmek vizsgája. Úgy tűnik, mintha az érzelmek vizsgája az élet egy halálvizsgája lenne (élet-halál kérdés lenne).

Mester: Mindannyian megértettétek ezt? Ami téged illet, te az érzelmeket egy vizsgának tartottad és mivel nem engedted el őket, állandóan próbálkozol, hogy átmenj rajta. De én ma nem kényszer alatt engedtetem el veletek az érzelmeket, én világos útmutatásokat adok nektek, az nem úgy van, hogy ti ezt már egyszerre el tudjátok érni. Ha én mondom nektek, mi van ezzel – tanuljátok többet a Fá-t. Ha a helyes, őszinte gondolatok egyre erősebbek lesznek, ha te valóban minden élőlénnyel szemben könyörületes vagy, akkor nem fognak többet zavarni az érzelmek, ezenkívül többet senki sem fogja mondani a családodban, akiknél te érzelmekkel kerülsz érintkezésbe, hogy te velük szemben érzéketlen lennél, többet nem is fog adódni semmi konfliktus érzelmek miatt. Bár erről lehet össze-vissza beszélni, de végül csak arról van szó, hogy saját maga kell megemelkedjen.

Én tudom érzékelni az állapotot a gondolataitokban, ez nagyon keserű, igazán keserű, de ti nem pontosan a mai nap miatt vártatok ezernyi és ezernyi évet?! A jövőd, amit te be fogsz teljesíteni, állhat-e helyes arányban avval a picikével, amit te ma elszenvedsz?! (taps) Ah, néha elgondolom, ha én ma nem váltanálak meg benneteket, akkor én is egy lennék közületek, ah igen, ha ezt a picikét engedtetnék el velem, ez aztán túl egyszerű lenne! (taps) Lehet, hogy a Mester csupán azért mondja így, mivel ő már mindezt kiismerte, ha-ha. (nevet)

Kérdés: A ragaszkodás alapján már régóta rossz állapotban vagyok, és bár szeretném jól végezni a Dáfá-munkát, mégis attól félek, hogy ez a rossz állapot befolyásolhat más tanulókat, kellene egyszer inkább hagyjam a munkát és egy bizonyos ideig őszintén és szilárdan műveljem magam?

Mester: Nem létezhet semmi befolyás, ha egyrészt a Fá-t tanulja és másrészt a Dáfá-munkát végzi, a Mester nem is gondol erre. Ezenkívül, azok, akik itt ülnek, teljesen mindegy, hogy te iskolás vagy, vagy munkád, munkahelyed van, nektek nem szabad feladnotok azt a szerepet, amivel a hétköznapi emberek társadalmában rendelkeztek, ti mindenesetre jól kell csináljátok mindazt, amit csinálnotok kell, ugyanakkor ez megfelelő körülményeket teremthet a Fá-igazolásra és az igazság tisztázására végzett munkátok számára. Máskülönben, ha ti nem tudjátok biztosítani a pénzügyi helyzeteteket és minden nap azon töprengtek, hogyan kellene laknotok és mit kellene egyetek, tehát a létalapotokat nem tudjátok biztosítani, honnan vennétek még az energiát a Fá-megerősítésre, Fá-igazolásra? Ez talán nem egy zavarás? Nem kell saját magatok okozzatok problémákat és beképzelnetek valamit magatoknak. Ha nektek egy még jobb bevételi forrásotok van és aztán megváltoztatjátok az életmódot, akkor én nem is törődök azzal, ezzel csak azt akarom mondani, hogy az egyáltalán nem megy, ha ti mind nem végzitek el többé a munkátokat.

Tudjátok, milyen fontos a Dáfá-tanítványok mai művelési formája? A jövőben többé már nem lesz legenda, hogy az emberek istenségekké válnak itt az emberek között. Miközben korábban itt az emberek között össze-vissza beszéltek a művelésről, csak a mellék-ősszellem művelte magát, az ember saját maga voltaképpen nem művelte magát. És a jövőben, vagyis az általatok létrehozott jövőben, pontosan ezen a helyen itt lesz hátrahagyva egy út, amelyiken emberből istenséggé lehet válni! Minden, amit ti ma tesztek, az a gyakorlat, amelyik szerint a jövőben tájékozódni fog úgy, hogy úgy a hétköznapi emberek munkáját is megcsinálhassa, elvégezhesse, mint ahogy művelődhessen is. Ha a végletekbe estek, szétrombolhatjátok ezt az utat, ezért nem szabad a végletekbe essetek. Te csak nyíltan és őszintén kell tedd a társadalomban azt, amit tenned kell, és aztán mész művelni magad, ezzel teljesen el lehet érni egy művelő kritériumát, vagyis a beteljesülés mércéjét, hiszen a jövő emberei számára ez pontosan egy ilyen út fog lenni.

A jövőben az emberi társadalomban egy vallás sem fog létezni, minden ember a társadalom egy része fog lenni, emberek mindenben részt fognak venni a társadalomban, talán ennek az emberi szintnek a Fá-alapelvei és magasabb szintek tartalmai átszövik a tankönyveket, amiket az iskolások tanulnak. Nos ha a jelenlegi Fá-helyreigazítás közben az embereknek lehetővé lett téve, hogy istenségek legyenek, ez nem csak ezen az egy szinten való változás, érinti az összes kozmikus rendszer szisztematikus harmonizálását, ez a Fá harmonizálása. Nem fog újra előfordulni, hogy az emberek isteneket üldözzenek, akik az embereket megváltják. Olyasmi, mint Jézus keresztre szegezése, semmi esetre sem szabad újra előforduljon. Akkor az a kérdés, hogyan járjuk mi jól a művelés útját itt a hétköznapi embereknél, különösen fontos.

Kérdés: Hogyan fejthetik ki a hatásukat a Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazításban egy összességként?

Mester: Egymással együttműködve, összehangolva (koordinálva)! Hogy valamit közösen, egyedül vagy néhány ember együtt tesz valamit, mindez jól össze kell legyen hangolva. A Fá itt van, nem fogtok tévedni, hiszen ti már mind éretté lettetek acélozva, már kell tudjátok, hogyan kell ezt csináljátok. Az utóbbi időben már hagytalak benneteket, hogy csináljátok azt, amit akartok, ezt vagy azt a kérdést, amit továbbítottatok felém, figyelemmel kísértem, hiszen nem szabad az legyen, hogy sohase engedjelek el titeket magam mellől, az nem lehet, hogy elvegyem tőletek a lehetőséget, alkalmat, amelyikben megalapozzátok a saját hatalmas erényeteket. Ti a saját utatokat kell járjátok, az sem tesz semmit, ha néha orra buktok, már tudjátok, hogyan álljatok ismét talpra, már tudjátok értékelni mindazt, amit csináltatok és hogyan kellene később még jobban csinálnotok mindent. Ezért nem vezetlek benneteket többé kézen fogva, lehetőleg hagylak benneteket többet gondolkodni, ez azt jelenti tehát, hogy lehetőségeket adok nektek, alkalmat adok nektek, hogy saját magatok járjátok az utat. Ha összességben problémák merülnek fel, beszélni fogok erről, sok konkrét dolognál természetszerűleg nem fogok semmi többet elmagyarázni.

Kérdés: A kéztartás befolyásolja az őszinte gondolatoknál a hatást?

Mester: Alapjában véve csupán értelmes és éber kell legyél, akkor mindegy ha te felveszel egy kéztartást vagy sem. Azonban a kéztartásod által lehet látni, hogy te eljutottál a csendbe, nyugalomba vagy elbóbiskoltál. (nevetnek) Emiatt az őszinte gondolatok kibocsátásánál feltétlenül tiszta fejjel, értelemmel kell maradjatok. Milyen állapot is ez akkor? Nagyon kellemes, úgy tűnik, mintha minden elcsendesedett volna és a test teljesen be lenne burkolva az energiától.

Kérdés: A Fá-helyreigazításnak ebben a különleges időszakában néhány tanítvány az USA-ban elvesztette a munkáját a gazdasági helyzet miatt …

Mester: Ezt a régi erők rendezték el. Egyszer s mindenkorra jegyezzétek meg magatoknak, minden zavarást, ami ma a Dáfá-tanítványoknál felmerül, én nem ismerek el. Ami nem kell előforduljon, minden a régi erők által lett elrendezve, ők a ti személyes műveléseteket tartják a legeslegfontosabbnak. Természetesen a személyes beteljesülés a legfontosabb, ha te nem tudsz eljutni a beteljesüléshez, semmi továbbiról nem lehet többé szó. Azonban a Dáfá-tanítványok művelése ma teljesen más, mint a művelés a történelem összes korszakaiban, az oka abban rejlik, hogy ti még nagyobb felelősséget viseltek, ami túlmegy a személyes beteljesüléseteken. Az összes élőlény megváltása és a Fá megerősítése, igazolása messze túlmennek a ti személyes műveléseteken, ez egy még nagyobb dolog, és a régi erők ezt nem tudják helyesen besorolni, így ők zavarnak benneteket. Tagadjátok meg őket, mindezen dolgoknak őszinte gondolatokkal álljatok ellen!

Kérdés: A Fá-igazolás egyik szakaszában állhatatosan át tudtam jutni, mikor sok démoni nehézségbe és vizsgába ütköztem. De mióta külföldön vagyok, és különösen az utóbbi hónapokban nagyon erős gondolati karmám van, ennél létezett tiszteletlenség a Tanárral szemben, a művelés feladására akart kényszeríteni stb.

Mester: Én úgy gondolom, ameddig a Fá-t többet tanuljuk, az őszinte gondolatok erősebbek lesznek. Aztán vannak még tanulók, akik néha valóban az igazság tisztázásával vannak elfoglalva, úgyhogy a Fá-tanulást elhanyagolják. A Dáfá-tanítványok túllépnek a személyes művelésen, ez tehát a mai Fá-megerősítés, Fá-igazolás, az igazság tisztázása és minden lény megváltása, ez viszont a személyes beteljesülésen alapszik, ha te saját magad nem juthatsz el a beteljesüléshez, semmi továbbiról nem lehet szó. A Fá-igazolás nem a hétköznapi emberek által van csinálva, erre csupán a Dáfá-tanítványok méltóak és ezért ti többet kell tanuljátok a Fá-t, tanuljátok többet a Fá-t. Ezenkívül mi mindent őszintén, becsületesen kell tegyünk, valóban úgy kell legyen csinálva, mint a művelők által, ne engedjétek a régi erőket hiányosságokat kihasználni. Ha hiányosságokat használnak ki, ezt vagy azt fognak elkövetni.

Tudjátok? A tulajdonképpeni ok, hogy a régi erők megrendezték ezt a démoni nehézséget, abban rejlik, hogy a Dáfá-tanítványok úgynevezett ,,acélozása” mellett egyidejűleg ebben a periódusban el kell legyenek távolítva a rossz élőlények a világegyetemben, ezáltal a világegyetem is meg lesz tisztítva, így a régi erők elrendezése szerint kellett legyen csinálva. Ők azt tartották a legfontosabbnak, amit ők akartak, és nem azt, ami az én célom a Fá-helyreigazításnál. Ha tehát ti ilyen problémákba ütköztök, akkor csak kutassatok többet saját magatoknál, csináljátok őszintébben, a régi erők semmi hiányosságot se használhassanak ki. A régi erők által irányított gonosz élőlények már látták a végzetüket, hogy ők hamarosan meg lesznek semmisítve, össze vannak zavarodva, a végszükségben mindenesetre mindenre képesek és megtesznek minden lehetséges rossz dolgot. Ügyeljetek erre, ne hagyjátok őket hiányosságokat kihasználni.

Kérdés: A tanítványok a Shandong tartományi Weifang városból üdvözlik a Mestert!

Mester: Nagyon köszönöm. (taps)

Kérdés: Egy Fálun Gong-tanuló, aki kényszer alatt egy agymosásnak lett alávetve, szeretné magát tovább művelni, de azt mondja, hogy a Mester nem törődik többet vele. Mester, törődik Ön még vele?

Mester: Ő saját maga bűnösnek érzi magát a Mesterrel és a Dáfá-val szemben, és ez a szív egy új ragaszkodássá vált, úgyhogy ő így gondolja. Ezen körülmények között ő még mindig emberi gondolatokkal gondolkozik, még nincs tisztában ezzel, ha ilyesmit mond. Ha ez a dolog még nincs befejezve, ha te a befejezés előtt jól vagy nem jól csináltad, ez nem egy dolog a művelés folyamatában? De igen! Mindannyian tudjátok, hogy a művelés Taóhoz korábban nagyon nehéz volt, ha valakinek egy vizsga közben volt egy gondolata, amelyik nem volt rendben, úgy ezáltal ő örökre elvesztette a sorskapcsolatát a Taóhoz való műveléshez, ez bizonyosan így volt. A régi erők abból indulnak ki, hogy én is ezen a véleményen lennék. Jó, ez alkalommal ő írt itt valamit kényszer alatt, akkor te, Li Hongzhi többet te sem fogod akarni őt, hiszen elárult téged, te olyan sokat fáradoztál azon, hogy megváltsad, és ő elárult téged, így te biztosan nem akarhatod őt többé. Mit csinálnak, ha nem akarják őt többé? Megsemmisíteni.

A régi erők pontosan így gondolkoznak, és így is rendezték el ezt. De én ezt nem úgy csináltam, én el akarom érni, hogy megváltsam őt. Ma ő ezt nem csinálta jól. Ti régi erők, ti nem üldözitek őt még mindig? Én holnap még egyszer megcsináltatom vele; én feltétlenül jól csináltatom meg vele! (taps) Nem mutatta meg a gyakorlat, hogy a Dáfá-tanítványok egyre értelmesebbek, megfontoltabbak lesznek, egyre tisztább értelemmel rendelkeznek, hogy egyre jobban csinálják? Nem egyre állhatatosabbak?! (taps) Ha te a végén valóban állhatatos tudsz lenni, akkor mindaz, amit te korábban tettél, csak egy jelenség lehet a művelési folyamatban. Valójában ez így van. A Mester ezt a dolgot már a legnagyobb könyörületességgel kezeli. (taps)

Néhányan valóban nem igyekeznek, ez tulajdonképpen azon érzületek által lett okozva. Ti is láttátok a híreket Kínából a Minghui honlapon, néhányan nyíltan és őszintén cselekedtek, semmitől sem féltek, így ő nem lett üldözve; még ha munkatáborba is küldik, a régi erők a másik dimenzióban nem tudják elviselni, szabadon kell akkor őt engedjék. Néhányan pontosan ettől vagy attól félnek, nekik éppenséggel sok emberi érzületük van, úgy akkor ők erősebben lesznek üldözve, ha már ilyen ádázul üldözve lesznek, hogy többet nem tudják kibírni, még mindig az emberi érzületekben maradnak és nem tudnak kitörni, a Fá-t őrző istenségek bár nagyon aggódnak, de nem tehetnek semmit. Azokat, akik félelemmel mentek, el kell juttassalak titeket a beteljesüléshez vagy sem? Valójában mindez emberi érzületek egy megjelenési formája, visszatükröződése. Természetesen itt könnyen lehet erről beszélni, abban a gonosz helyzetben ez többé nem olyan könnyű. Ez egy út az embertől az istenséggé váláshoz, és csupán így keserű igazán!

Kérdés: Én egy koreai tanuló vagyok. A Fá-helyreigazítás tevékenységei közben és a művelőtársakkal való koordináció, egyeztetés közben gyakrabban kerül sor civakodásra és konfliktusokra, bizonyosan vannak ragaszkodásaim, nem tudom, mit kellene csináljak?

Mester: Nem csak Koreában van ez így, hiszen más helyeken is fordulhatnak elő konfliktusok, akkoriban Kínában is léteztek ilyen problémák a tanulóknál. Ha mindegyik azt gondolja, hogy ő nagyon rátermett; ha mindenki azt hiszi, hogy nagy képességekkel rendelkezik; ha mindenki úgy véli, neki igaza lenne és kátyúba jutnak, akkor azoknak, akik kátyúba jutottak, problémájuk van. Amit ő a gondolataiban elképzel: ezzel az én módszeremmel, még jobban lehetne csinálni a Dáfá számára. Semmi esetre sem fogja azt gondolni: éppen azon vagyok, hogy közszemlére tegyem magam, azonban a régi erők bele fognak kapaszkodni ebbe a pontba, hogy ő kátyúba jutott, és állandóan fel fogják erősíteni – neked igazad van, igazad van, te biztosan helyesen csináltad! Ezért ebben a pillanatban nem tiszta a feje. Úgy gondolom, ha valóban megfontoltan elgondolkozik saját magáról, és elgondolkozik mások véleményein, akkor a dolgokat jól is lehet csinálni. Miért nem gondolkozik el ebben a pillanatban saját magáról? Ne féljetek attól, hogy elveszítitek az esélyt arra, hogy a saját módszeretek lesz felhasználva, még kevésbé kell egy tiszteletlen szívet táplálni.

Egy istenség nem ügyel arra, hogy a te módszered lesz használva vagy sem, ebben a pillanatban ő arra figyel, hogy elengedted-e a ragaszkodásodat vagy sem. Ha te elengedted ezt, ámbár nem lett használva a módszered, de ha te ennél a dolognál elengedted ezt és ha te még segítesz is eközben a dolgot jobban csinálni, akkor te pontosan megemelkedtél, így emelheted tehát a szintjeidet. Mi a művelés? Hiszen ez éppen művelés. Ha törik, ha szakad, te kitartasz a magadénál, feltétlenül keresztül akarod vinni a tiédet, bár úgy néz ki, hogy te a Fá-ért teszed, valójában ez értelmetlen, nem igazán képzelte el magát abba a helyzetbe és gondolkozott el rajta és fontolta meg jobban az elejétől a végéig. Természetesen az nem megy, ha valóban nem gondolta át minden oldaláról a dolgot, úgyhogy veszteség legyen majd okozva a Dáfá-nak. Még kevésbé megy, ha látszik, hogy ragaszkodás vagy tisztátalan érzületek vannak terítéken. Ezért kell a Fá-ban megérjetek.

Mikor én Philadelphiában magyaráztam a Fá-t, már beszéltem erről a problémáról, ha ilyen dolgokra kerül sor, ezt még egyszer elolvastathatjátok a tanulókkal. Ha ez a probléma már ilyen markáns, akkor már ébernek kellene lenni, mihelyt fellép. Ha veszekedésre kerül a sor, természetesen bőségesen léteznek objektív okok, ebben a pillanatban a környezet és a terep is más, az egyedi helyzet más. Hogyan jártok el ezzel konkrétan; ennél a kérdésnél arról van szó, hogy ti a műveléseteknél jól kell csináljátok.

Kérdés: Igaz az, hogy a régi erők Európát különösen erősen irányítják?

Mester: Én úgy találom, hogy ők éppenséggel Kínát irányítják különösen erősen. (mindenki nevet) Akkoriban az 1999. július 20-a körüli periódusban hasonló volt, az Ég beszakadt, minden szint telítve volt a gonosztól, csak az emberek nem láthatták ezt, a dimenziók mindegyike telítve volt a gonosz minden fajtájával, ami a régi erők által előre volt látva a Dáfá-tanítványok számára. Én mondtam nektek, hogy a Fá-helyreigazítás és a Fá általi helyreigazítás az embervilágban két lépésre van felosztva, ha én ezt egy lépésben csinálnám, akkor úgy lenne, hogy az egész világ nehézségeket okozna a Dáfá-tanítványoknak. Ha ez egy huzamban lett volna megcsinálva, természetesen szintén több Dáfá-tanítvány létezett volna, akkor 3,5 milliárd Dáfá-tanítvány lett volna. Én két lépésre osztottam ezt fel, az első csoport az a Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazítás idejében, a második csoport az azok abban az időben, amelyikben a Fá helyreigazítja az embervilágot. Mikor ez a gonosz akkoriban jött fentről, bár beborított Eget és Földet, de Kínán kívül nem tudta érvényre juttatni a képességeit, ezért össze kellett szedje ezeket a gonosz dolgokat és ezzel rátámadjon minden mostani Dáfá-tanítványra, akkoriban ez nagyon szörnyű lett volna számotokra. Hogy csökkentsem a nyomást a Dáfá-tanítványokra és az üldözést, én szétválasztottam a Dáfá-tanítványokat és ezeket a dolgokat. Én magamra irányítottam át a gonoszt, egyidejűleg szintén gyorsan és nagy terjedelemben semmisítettem meg, ezért akkoriban nagyon nagy volt a felszínes hús-vér testemnek a károsodása. Később az ilyen dolgokat szintén majdnem teljesen eltávolítottam, ehhez egy évre volt szükségem, máskülönben a Dáfá-tanítványaim valóban nem bírhatták volna ki. Én mindent elhárítottam, amit akkoriban a Dáfá-tanítványok elviseltek, valójában nem áll helyes arányban a szerfelett nagy számukkal és a gonosz mértékével. (taps) Nem mondta meg Nostradamus egy pár száz évvel ezelőtt, hogy az 1999-es év 7. hónapjában az égen eljön a rettegés nagy királya (fordítás francia eredetiből)? (az 1999-es év júliusában az égből le fog szállni a rettegés nagy démoni királya? – a német szöveg szó szerinti fordítása) Ha ez a dolog egy huzamban lett volna megcsinálva, akkor ez egy világraszóló nagy démoni nehézség lett volna, mindenki megtapasztalta volna, hogy ő eljött. Mikor én ezt két lépésre osztottam fel, a régi erők még örültek is, mivel az emberek Kínán kívül nem tudták ezt érzékelni, ezért az emberek apatikusak, nemtörődömök voltak, mikor a gonosz az üldözés közben égbekiáltó hazugságokat terjesztett.

Kérdés: Milyen különös jelentősége van ennek a helynek, vagyis az USA-nak a Fá-terjesztés és Fá-helyreigazítás alatt?

Mester: De hiszen én nem beszéltem valamiféle különös jelentőségről. Én megválaszthatom magamnak, hova megyek, és így én az USA-t választottam ki a letelepedéshez. Kezdetben a régi erők úgy rendezték el, hogy Franciaországba menjek, ezt ők a próféciákban is megmondták. Különböző okok miatt én az USA-ba mentem. Az nincs úgy, hogy különös előszeretettel viseltetem az USA iránt, én mondom nektek, egyszer az egész világ emberei a rokonaim voltak, (taps) bezárólag a legrosszabbakkal, különben nem lett volna esélyük ebben a periódusban, hogy emberek legyenek. Ők átvonultak a történelmen, ez a saját választásuk. A legocsmányabbak a régi erők, ők fel merték használni a gonoszt, hogy az embereimet tetszés szerint lemészárolják, végtére is az emberek nem tartoznak hozzájuk. A Mester a szívében hordozza az összes embert. (taps)

Kérdés: A Mester azt mondta, hogy még létezik néhány nagy sorskapcsolattal rendelkező ember, aki még nem kapta meg a Fá-t. Szeretném megkérdezni a tisztelt Mestert, milyenek a kilátásaik most?

Mester: Most nehéz megmondani, hogyan áll az ügyük. Miért váltatom meg őket veletek? Ti azt sem tudjátok, hány rokonotok volt nektek korábban ezen a Földön, mentsétek meg őket lehetőleg!

Kérdés: Hány sorskapcsolattal rendelkező ember létezik még?

Mester: Én mondom nektek, ha nincs sorskapcsolata, ma nem lehetne ember ezen a világon, egyetlen egy sorskapcsolat nélküli ember sem létezhet a világon. (taps) Csak úgy van, hogy a történelem folyamán ők különböző szerepeket rendeztek el saját maguk számára. Hogy ti Dáfá-tanítványok lehettek, ez szintén a ti választásotok volt a történelemben; nos, ami azokat illeti, akik üldözik a Dáfá-t és ki lesznek selejtezve, ez szintén az ő választásuk volt a történelemben. Ha egy élőlény elfajul és mindig rosszat tesz, ha tehát olyan mértékben rossz lett, hogy fokozatosan elérte ezt a mértéket, akkor az pontosan az ő választása.

Kérdés: A régi erők elrendezését elutasítani, a ragaszkodásokat levetni, a művelés által folytonosan emelkedni, nem hagyni a régi erőket hiányosságokat kihasználni, milyen a kapcsolat ezen dolgok között?

Mester: Ha te őszinte, (egyenes, becsületes) módon tudsz eljárni, vagyis ha a te őszinte gondolatod nagyon erős, ha te tartod magad a Dáfá elvárásaihoz, tartod magad a Mester elvárásaihoz, akkor te már meg is tagadod a régi erőket, egyidejűleg őszintén is járod a te saját utadat. A rothadt kísértetek, amelyek a Fá-t szabotálják, szeretnék, ha ti zavarodottá lennétek, a régi erőknek az a céljuk, hogy minden az ő elrendezéseik szerint legyen csinálva. Én mondom nektek, amit ti ma csináltok, mindannyian úgy csináltátok, mint ahogyan én tanítottalak benneteket, ne engedjétek hát őket hiányosságokat kihasználni, ne hagyjátok őket ürügyet találni az üldözésre. Ezt az üldözést, ami ma Kínában megy végbe, én nem ismerem el, a régi erők egyre nagyobb páni félelemmel reagálnak erre a dologra, hiszen tudják, hogy én semmi esetre sem ismerhetem el őket, ennek a dolognak a vonatkozásában már vakrémülettel és rettegéssel vannak eltelve. A magas szinteken levő régi erők élőlényei a Fá-helyreigazítás közben már meg lettek semmisítve. A három világkörben azok, akik itt egy korábbi időben le lettek választva a köztes terek által, még nem láthatják az ő utolsó magas szintjeik megsemmisítésének a valódi körülményeit. Így van ez.

Kérdés: A Fá-helyreigazítás óta az állapotom néha jó és néha rossz, még mindig nem engedtem el a kényelmesség, kényelemszeretet szívét, ez nagyon nyomja a szívemet.

Mester: A Mester segíthet neked, de neked tudnod kell előre lépni, akkor már megy a dolog. (taps)

Kérdés: A Fá-helyreigazítással az embervilágban a Dáfá-tanítványok legnagyobb része el fog jutni a beteljesüléshez és vissza fognak térni a pozíciójukba, ki fog akkor segíteni a következő 10 évben a Mesternek a Fá-helyreigazításnál?

Mester: Nos hát, (nevet) te itt még emberi gondolatokkal gondolkozol. A ti Fá-terjesztéseteknél máris sok ember létezik, akik megkapták a Fá-t, azonban ők nem érthetik meg mélyrehatóan a Fá-t, hiszen mihelyt megértik a Fá-t, már Dáfá-tanítványok lennének a Fá-helyreigazítás idejében, itt létezik egy elválasztóvonal, így a régi erők nem merik hagyni, hogy ezek az emberek megkapják a Fá-t. Tovább én nem is vittem előre ezt az dolgot, hiszen én az össz-Fá-helyreigazítással és a Fá-helyreigazítás dolgainak a megoldásával vagyok elfoglalva, a jövőben még fog lenni nekik esélyük. De mindezen dolgok, amiket ti csináltok, nem lesznek hiábavalóak, mindez nagyszerű és kiemelkedő, hiszen ti egy alapot fektettetek le a jövendő művelőknek, ti kiválasztottátok a jövendő művelőket, vagyis ti nagyon jól csináltátok ezt a dolgot.

Észrevettetek ti egy dolgot az igaz körülmények tisztázásánál? Ha te az emberek üldözéséről beszélsz, ők el tudják fogadni ezt; ha a vallásszabadság és az emberi jogok megsértéséről van szó, ők mind el tudják fogadni ezt, mihelyt viszont te a Fá-alapelvekről beszélsz, akkor ők gátolva vannak. Valószínűleg ti ezt mind ismeritek, ez onnan jön, ha egy ember tudná követni a gondolataidat és meg tudná érteni a Fá-alapelvek szempontjából, akkor ő már megkapta volna a Fá-t és művelni akarná magát, ezért a régi erők garantáltan ellene fognak szegülni, mindegy hogy ő a Fá-t meg tudja-e kapni. Ez egy vizsga számára. Ha ő valóban meg akarja kapni és nem hagyja eltántorítani magát semmitől, akkor megkaphatja. Ez azt jelenti tehát, hogy most a Dáfá-tanítványokhoz tartozhat, erre valóban létezik számára egy nagy akadály. Azok, akik egészen különlegesek, bekerülhetnek, bejöhetnek. Azok, akik ezért mindent elengednek, bekerülhetnek, máskülönben most nem lehet bekerülni, bejutni. De ha valaki az alatt az idő alatt, míg a Fá üldözve van, jön, hogy tanulja a gyakorlatokat, akkor ő már lefektette a jövőbeni művelésének az alapköveit, ámbár ő nem tartozik a Dáfá-tanítványokhoz a Fá-helyreigazítás idejéből. Így van ez. (taps)

Kérdés: Ha az istenségek és buddhák grandiózusan megnyilvánulnak, megmutatkoznak és minden ember látja az igazságot és aztán művelik magukat, ez még művelésnek számít?

Mester: Az igaz körülmények tisztázása közben, ti éppen azon vagytok, hogy kiválasszátok a jövendő művelőket, ezért különösen fontos, hogy ma tudja-e tanulni vagy sem. Ez szintén nem úgy van, hogy a többi ember, aki nem művelheti magát, el lesz távolítva, meg lesz semmisítve. Mivel az emberiség a jövőben egy fontos szintté válik a világegyetemben, vagyis egy résszé válik, amit a Dáfá harmonizál, ezért a jövőben a Földön még emberek kell létezzenek. Természetesen csak a rosszak lesznek kiselejtezve, akiknél ez többé már egyáltalán nem megy.

Kérdés: A Shijiazhuang-ból való és a pekingi tanítványok üdvözlik a Mestert!

Mester: Nagyon köszönöm!

Kérdés: Mit jelent: ,,Mosolyogva figyelek, minden istenség össze van zavarodva”?

Mester: Tudjátok, hogy kezdetben a régi erők megmosolyogtak engem, különösen azok az alacsony szinteken. Most többé már nem mernek nevetni, hiszen ők most látták mind az igazat, minden világos számukra, most én mosolygok, mert ők össze vannak zavarodva. (mindenki nevet)

Kérdés: Hogyan értendő, hogy a ,,Zhuán Fálun”-t hátra kell hagyni a jövendő embereknek és minden más írás a ,,Zhuán Fálun”-hoz való magyarázat, és hogy a művelésnél túlnyomórészt a ,,Zhuán Fálun”-hoz kell igazodni.

Mester: A művelésnél pontosan túlnyomórészt a ,,Zhuán Fálun”-hoz kell igazodni, a többi könyvet segédanyagként lehet használni, minden Fá. A jövendő emberek nem fognak olyan nagy hatalmas erénnyel rendelkezni, mint a mai Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazítás idején, hiszen ők nem fognak ilyen egy démoni nehézségbe ütközni, természetesen léteznek még történelmi rejtett okok, hátterek, így a Fá nem feltétlenül fog annyira megmutatkozni, mint ma. A ,,Zhuán Fálun” minden írásjele mögött számtalan buddha, taó és istenség létezik, a jövőben ez nem fog feltétlenül így megmutatkozni. Ez nem azt jelenti, hogy valami nincs rendben a Fá-val, hanem többé már nem fog annyira megmutatkozni. (mind nevetnek) (taps)

Kérdés: Nagyon fontos, hogy ne ismerjük el a régi erőket, szeretném megkérni a Mestert, hogy magyarázza el, hogyan lehet ezt még jobban csinálni, lehet ezt? Nagyon köszönöm.

Mester: Úgy vélem, azzal, amit éppen mondtam, pontosan ezt magyaráztam el. Ne ismerjétek el a régi erők elrendezését, tagadjátok meg az egész általuk elrendezett üldözést, ők ezen az üldözésen keresztül akarnak benneteket éretté csiszolni, ez az egyik oldal, ami megmutatkozik. A másik, rejtett oldal az, hogy ha minden, amit ők csinálnak, sikerre jut, ezt a jövőben nem lehet majd elismerni, és ez nagyon könnyen megmutatkozik itt a hétköznapi embereknél. Az az oldalatok, részetek, amelyik készre van művelve, tudja, mire gondolunk ezzel. Én a régi erők semmiféle elrendezését nem fogadom el és ezt a mostani üldözést sem.

Lehet mondani, hogy a világegyetemben egy különösen mikroszkopikus, gigantikusan nagy élőlény létezik, és egy istenség sem tudja, kicsoda ő; ő látta, hogy a mennyei rendszer a világegyetemben egy bizonyos időben fel fog oszlani, így egy élőlény ösztönéből kiindulva neki van egy gondolata: nem akarva a megsemmisülés felé haladni, ez egy lökést adott az összes gigantikus mennyei rendszernek és az ezekben bennefoglalt mennyei rendszereknek szintről szintre, a világegyetem minden mennyei rendszerének a szintjeiig, beleértve a világegyetem minden szintjén levő összes élőlényt, úgyhogy a nagy istenségek az összes gigantikus világegyetemből intézkedéseket tettek a saját megmentésük, megmenekülésük érdekében; fentről lentig léteznek ugyancsak szintről szintre istenségek, akik részt vesznek ebben és még aprólékosabb elrendezéseket, intézkedéseket foganatosítanak, ez lemegy egészen a három világkörig. Mivel ez a gondolat egy nagyon magas szintről jön, az összes élőlény a világegyetemben abból indul ki, hogy ez az Ég akarata lenne, és hogy ez garantáltan működni fog és ezáltal egy megoldás van találva a gigantikus mennyei rendszerek megsemmisülésére. Mivel a mennyei rendszerek különböző szintjeinek az istenségei mindezt nagyon jól átgondolva rendezték el, úgy ez az elrendezés olyan tökéletesnek és szépen kinézőnek tűnik, hogy az összes istenség lelkes, el van ragadtatva, így erőteljesen nő a bizalmuk, bizakodásuk, ők azt hiszik, hogy meg lehet őket menteni. Akkoriban 20%-a az istenségeknek vett részt ebben a dologban a különböző szintek élőlényei közül, ez tehát a régi erők eredete, származása.

Természetesen úgy van, hogy egy élőlény sem akarja, hogy meg legyen semmisítve. Viszont a különböző szintek összes élőlénye a gigantikus mennyei rendszerben van. A történelem nagyon hosszúra nyúló lefolyása közben minden eléri a végső pontot a keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés Fá-alapelveivel összhangban, egy élőlény és egyetlen tényező sem térhet ki ez elől. Ez azt jelenti tehát minden élőlény számára, hogy minden feloszlana, tehát többé már nem léteznének tényezők és előfeltételek az élőlények létezése számára, ez azt jelenti tehát, többé már semmi sem létezne, ez még szörnyűbb lenne, mint a kozmikus mennyei rendszerek egy újólagos összeállítása. A keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés Fá-alapelvei teremtettek minden tényezőt, anyagot és élőlényt a régi világegyetemben, és egyidejűleg ezáltal le lettek rögzítve a Fá-alapelvek, hogy később minden a pusztulás, megsemmisülés felé halad, ez akkor tehát minden tényezőnek, amely a világegyetemet alkotja, a romlása és hanyatlása, az élőlényeknél ez a gondolatok és cselekvések mércéjének hanyatlásában, pusztulásában mutatkozik meg, és egy bizonyos fokig való hanyatlásnál többé semmi menekülés nem lehetséges, ezzel kezdődik a megsemmisülés legvégső útja. A régi erők minden bölcsességüket és isteni erejüket bevetették emiatt, véleményük szerint ők egy abszolút tökéletes szerencsét, boldogságot rendeztek el, és az ő örömmámoruk ahhoz vezetett, hogy teljesen megfeledkeztek a legdöntőbb pontról, éspedig hogy abban az időben, amelyben a világegyetem belép a romlás szakaszába, minden tényező és minden élőlény a világegyetemben, semmit sem kihagyva és mindent beleértve, a romlás állapotában van, az élőlények, a gondolatok, tényezők és mércék többé már nem lesznek tiszták, és pontosan ez a mérce és az élőlények összes rossz dolga érte el lassan ezt a pontot a történelem hatalmas folyamatának a során. A Fá-alapelvek és a mércék a hosszú történelem folyamán elvesztették eredeti szépségüket, tisztaságukat és őszinteségüket és ezáltal az összes élőlény még kevésbé tudta érzékelni ezt a változást. Mivel a magas szintek istenségei bevett szokás szerint nem tartották fontosnak az alacsonyabb szintek élőlényeinek a tetteit, és még kevésbé hallgattak az én figyelmeztetéseimre a Fá-helyreigazításnál, lehet mondani, hogy teljesen mindegy volt, még ha olyan jó ötleteket is találtak ki az élőlények, hogy megmentsék saját magukat, ha a világegyetem eljut eddig a pontig. Mindezek csak a romlás és pusztulás idején lehettek az élőlények viselkedési módjai, magatartás formái, a ,,keletkezés és fennmaradás” mércéjét a világegyetem kezdeti és középső szakaszából nem lehetett elérni, és még kevésbé lehet ezáltal az új világegyetem mércéjét elérni, amelyik számtalanszor meghaladja a régi világegyetemnek a mércéjét. Ezért mindaz, amit az istenségek csináltak, nem lehet semmitől sem elismerve legyen a világegyetemen kívül. A Fá-helyreigazítás közben én átmentem minden óriási mennyei rendszeren, láttam ott az elrendezésük alapvető dolgát, és megállapítottam, hogy mindenütt hiányosságok léteznek, mindez nem vezethet harmonizáláshoz. A Fá-helyreigazítás közben én megint csak a végsőkig átmentem mindenen, ami kapcsolatban van a régi erőkkel. Azonban felfedeztem, hogy a gigantikus élőlény, amelyiknek ez a gondolata volt és az igazi gigantikus szabotázsokat okozta a Fá-helyreigazítás számára, nem az utolsó élőlény, létezik még nagyon sok tényező, amelyek magasabbak, mint ő saját maga. Ott egyszerre többé már nem létezik semmi a régi erők elrendezéséből, így az összelrendezésüknek nincsen gyökere, semmit sem lehet ezzel megoldani, és következésképpen végeredményben eltűnt. Ezenkívül a régi erők összes elrendezése egy igazi szabotázzsá vált, a Fá-helyreigazítás egy igazi démoni akadályává lett, a Fá-helyreigazítás folyamán egy hatalmas nehézséggé vált. A Fá-helyreigazításnál összezavart, megzavart minden uralkodót, királyt és minden élőlényt, és a nyomás a Fá-helyreigazításnál az összes lény és a régi erők közvetlen beavatkozása által is jött. Mikor mindez lefutott, befejeződött és mikor a lények mindezt megpillantották, hirtelen egy gondolatuk sem volt többé. Ők látták, hogy minden, amiről beszéltem és amitől én korábban óvtam őket a Fá-helyreigazításnál, igaz. Úgy meg voltak lepődve, hogy megdermedtek, tudták azonnal, hogy minden élőlény vétkezett a Fá-helyreigazításnál. Ők mindig is egy művelőnek tartottak engem, sőt még azt gondolták, hogy ők teremtettek volna engem. Gondolom, hogy ma többé már nem mernek így gondolkodni.

Mikor a régi erők elrendezték ezt a démoni nehézséget az embervilágban, úgy nézett ki, mintha ők átvennék a felelősséget a művelőkért, átvállalnák a felelősséget a Fá-helyreigazításért és értem, valójában a célja mindannak, amit elrendeztek, az, hogy átvegyék a felelősséget azért, amit tenni akarnak, viszont szintén megint csak minden, amit elrendeztek, egyáltalán nem az, amivel a jövendő új világegyetem rendelkezni akar, és még ehhez egy erőteljes zavarás lett rákényszerítve az igazi, valódi Fá-helyreigazításra. Sok minden abból, amit akartam, erőszakkal szét lett rombolva általuk. A dolognak már vége, ami elveszett, csak nagyon nehezen lehet újra megtalálni, hogyan vehetnék át tehát mindezért a felelősséget?

Nos, ami a tanítványokat illeti, ha te ebben a démoni nehézségben el tudod érni, hogy ne fogadd el a régi erők elrendezéseit, megmenekülhetsz. Azoknak, akik nem csinálták jól: tehát valójában ezáltal talán nem fogadod el a régi erők elrendezését? Végül is a beleegyezésed által te talán nem egyike vagy az ő bandájuknak? Mivel te az üldözésben nem csináltad jól, a tanulók között még az instabilitást és az üldözést is felerősítetted, ezáltal te nem öntesz még olajat a tűzre és segítesz a gonosznak? Tagadjátok meg, utasítsátok el a régi erők minden dolgát teljesen!

Kérdés: Miért merészelik a régi erők, hogy Dáfá-tanítványokat halálra üldözzenek?

Mester: Ennél két eset létezik. Egyfelől a régi erőknek korábban úgy tűnt, hogy a Dáfá-tanítványoknál a következő beállítottság létezik: mihelyt valaki Dáfá-t művel, be van biztosítva és nem szükséges többet semmitől sem félnie, többé már nem is halhat meg vagy nem lesz beteg, és ez vagy az szintén nem történhet meg többet, ezenkívül mindenkinek még szerencsében, boldogságban kell része legyen. Ha viszont ez az érzület feljön, akkor ez egy probléma. A régi erők így már keresztül akarják vinni, amit csinálni akarnak, ha öntudatlanul elfogadják az elrendezéseiket, akkor van egy kifogásuk, hogy törődjenek veled, és veszélyeket fognak teremteni a számodra. Természetesen Dáfá-tanítványok nem úgy fognak meghalni, mint a hétköznapi emberek, és ami a már most elhunytakat illeti, úgy őket is a legeslegszebb dolog várja, ez biztosan így van. (taps) Emiatt hagytak ők ebben az időben egyeseket már korábban elmenni. Természetesen léteznek a halottak között olyanok, akiknél ez már az előző életükben így lett elrendezve. Mi hát a céljuk? Ők meg akarták mutatni neked, még ha a Dáfá-t is tanuljátok, nem vagytok bebiztosítva, te ennek ellenére jól kell csináljad, az szintén nem megy, ha te nem csinálod jól. Ilyesmit csinálnak, vagyis, ők fontosabbnak tartják a személyes (egyéni) művelést, mint a Fá-helyreigazítást. Azonkívül, ez nem egy szabotázs, ha ők a Fá-helyreigazítás mostani idejében ilyesmit csinálnak, abban az időben, amelyben olyan sürgető szükség van a Dáfá-tanítványokra, hogy minden élőlényt megmentsenek? Mennyi élőlényt tud megmenteni egy Dáfá-tanítvány a világon! Nem csinálnak ők valami rosszat?

A régi erők hébe-hóba zavarni fogják a Dáfá-tanítványokat. De milyen fontos is ez a dolog az összes élőlény megmentésével! Ők feltétlenül ezen a módon akarnak zavarni. Ne ismerjétek ezt el! Hiszen közülük senki sem méltó arra, hogy beleavatkozzon, amit én el akarok érni, az az, hogy egy élőlény se zavarjon, ők ott kell várjanak, én futószalagon javítok (igazítok helyre) mindent, így a legrosszabb élőlények, a még rosszabb élőlények, és azok az élőlények is, akik a legnagyobb hibákat követték el a történelemben, eljuthatnak a beteljesüléshez az ő eredeti helyükre, ez talán nem jó így?! (taps) Természetesen ez nem mehet elvek nélkül. Mindent, amit a Dáfá-tanítványok elkövettek, átváltoztathatok könyörületes, jószívű megoldásokká minden élőlény számára, a legjobbat fogom kárpótlásként adni, ha a tanítvány ezt nem tudja megcsinálni, a Mester segíteni fog neki ebben. A világegyetem többé már nincs rendben, mivel az összes lény többé már nincs rendben. Ha én minden lénynek segítek, nevezetesen úgy neked, mint neki is segítek, akkor nincs minden könyörületesen, jószívűen (együttérzően) megoldva? (taps) Az összes élőlény többé már nincs rendben és többé már nem tiszták, és én mindannyiótoknak segítek, ez akkor talán nem igazságos? Ez nem egy ilyen elv? Ők azonban feltétlenül ilyesmit akarnak csinálni. És ha már így van, a Fá-helyreigazítástól érintett élőlények bizonyosan reagálni fognak, és így keletkeznek problémák és zavarások, ez szintén természetes. Az szintén elkerülhetetlen, hogy keserűség, nehézségek és problémák lesznek okozva az én Fá-helyreigazításom számára, ez szintén természetes, ezt el tudom fogadni és elismerhetem. Ha ezek a dolgok viszont szisztematikusan el vannak rendezve és a Fá-helyreigazítás komolyan zavarva van, akkor ezt többé már nem ismerhetem el. Így van ez hát.

Másfelől, ha a régi erők csinálni tudják, amit csinálni akarnak, tehát tanítványok, ez nem onnan jön, hogy ti azt, amit ők tenni akarnak, hallgatólagosan elfogadtátok? Ők járatnak téged és te jársz, ők odatesznek, hogy írjál és te írsz, te mindent megcsinálsz, amit akarnak, ők letartóztatnak és elítélnek téged és te aztán tehetetlen vagy és hallgatólagosan elfogadod ezt. Természetesen ez onnan ered, mert ragaszkodások léteznek a szívben, amelyek nincsenek elengedve, de minél kevésbé engeded el őket, annál keményebben leszel üldözve, hiszen a gonosz élőlények, akik a Dáfá-tanítványok üldözését irányítják, láthatják, milyen függőségeid vannak és mihez ragaszkodsz. A tanítványok, akik el tudják engedni az életet és halált, semmitől sem félnek, a gonosz fél tőlük, ők el tudják engedni, mert jól művelték magukat.

Kérdés: Én nagyon szívesen műveltetnék Dáfá-t a rokonaimmal és barátaimmal, azonban a Fá-helyreigazítás már a végső szakaszban található, Ön el fogja rendezni, hogy ők a jövőben velünk együtt visszatérjenek a mennybe? Vagy úgy fog lenni, hogy ők a Fá-helyreigazítás idején az embervilágban Dáfá-t művelnek?

Mester: Én nem szabad mondjak neked semmit ehhez. Először is ilyen dolgokat nem szabad elmagyarázni, másodszor neked ragaszkodásaid vannak. Némelyek mondják, ha én eljutok a beteljesüléshez, és még ez és az a tennivalóm van, mit kell akkor csináljak? Tudjátok, hogyan tekintenek az istenségek ezekre a tanulókra, mihelyt ez a kérdés kijön a szátokon? (mindenki nevet) Ő még el szeretne jutni a beteljesüléshez? Tudjátok, azok, akik a szívükben a beteljesülésre gondolnak, nem juthatnak el a beteljesüléshez, annál kevésbé azok, akik el akarnak jutni a beteljesüléshez és még csak el sem tudják engedni az érzéseket és gazdagságot stb. Törekvés nélkül minden magától jön! Ami mindent a Dáfá-tanítványok ma tesznek, ahhoz a felelősséghez tartozik, amit a történelem rátok bízott, akkor csináld azt, amit csinálnod kell egyszerűen nyíltan és őszintén jól, ebben minden benne van foglalva. (taps) Ameddig te még a beteljesülésedre gondolsz, nem juthatsz el a beteljesüléshez. Ha te még mondod: én ezt még nem intéztem el és hogyan mehetnék el, ha én azt még nem intéztem el, ez azt jelenti, hogy te még nem akarsz elmenni, mennyi emberi ragaszkodást tartalmaznak ezek a szavak!

Kérdés: A költemények (versek) az emberi kultúra egyik fajtája, Miért választotta ki a Mester ezt a különleges fajtát – költeményeket – és vette őket a Fá egy részeként, hogy tanítson bennünket?

Mester: A kínai kultúra, minden más kultúra is a világon hátra kell legyenek hagyva az embereknek, hogy ezáltal megkaphassák a Fá-t. Melyik részét használom én ennek a kultúrának, ez szintén az én választásom, ennél semmi különöset nem gondoltam ki magam számára, vagyis én éppen úgy használom, mint ahogyan szeretném. Néha írok valamit a régi stílusban (a régi nyelven), néha költeményeket, verseket (verssorokat), rímpárokat használok; néha a modern nyelvet is használom, nevezetesen a mostani nyelvtant, hogy írjak valamit. Tulajdonképpen legszívesebben a régi költemények stílusában szeretek írni, ezzel lehet magad a legvilágosabban és legmélyrehatóbban kifejezni. Természetesen a tanulók ma mind a modern nyelvet tanulták, ők nem fogják ezeket megérteni, ezért nem használom többet őket vagy kevésbé használom. A régi erők hozták ebbe az állapotba a mai embereket, ez valójában nagy nehézségeket okozott a Fá-helyreigazításnak a világegyetemben és a jövőnek. Ha én most a Fá-t magyarázom, én a tudomány dolgaival kapcsolatban magyarázom el nektek, ez nem tartozik az emberi kultúrához, milyen kell legyen, ha ez a jövő számára hátra lesz hagyva? Tudjátok, miért használok én a magyarázatnál mindig klasszikus kínait és a régi nyelvet (stílust)? Pontosan mert nem tartalmaz ilyen dolgokat. Most viszont ez már egyszer így van, az emberek csak ilyen kultúrában érthetik meg ezeket az alapelveket, akkor én is csak így magyarázhatom el. A jövő dolgait később fogjuk megbeszélni.

Kérdés: Ön azt mondta, hogy minden a mai emberi társadalomban a Dáfá-tanítványok szíve által van okozva. Gyakran veszem észre, hogy a ragaszkodásom által egyes dolgok eredményei rosszabbak lettek. Szeretném, kérem, megkérdezni a Mestert, hogyan lábalhatnék ki ebből a dilemmából.

Mester: Az nem rossz, ha te nem csináltad jól. Akkor csináld jól a következő alkalommal és keresd meg már az okát ennek. A ti műveléseteknél valami különösen feltűnik, nevezetesen: mikor nem csináltatok jól valamilyen dolgot, ti csak megbánni tudjátok, és nem tudjátok, hogy újfent megcsináljátok. Ha túl sokat bánkódsz, ez már megint egy ragaszkodás. Ha te rosszul csináltad, hibáztál, akkor nézd meg már, mi volt benne a rossz, a hiba. Ha tudod, akkor következő alkalommal csináld jól, csináld meg még egyszer. Te orra buktál, aztán még egyre a földön fekszel (mindenki nevet), az nem megy, ha nem állsz fel újra.

Kérdés: Miután ma délelőtt a Mester Fá-magyarázatát meghallgattam, belsőleg nagyon szomorú vagyok. Szeretném, kérem, a Mestert megkérdezni: Ezeket a Fá-alapelveket megelőlegezve magyarázta el nekünk?

Mester: Nem. Sok dologgal nem törődök most, hiszen az utatokat saját magatok kell jól járjátok. Mindenki így csinálja. Ez éppen az, amit ti a jövendő beteljesülésnél hátrahagytok, ez szintén egy esély, megalapozni a hatalmas erényt. Amit te jól csináltál, az az, amit te felismerés által tanúsítottál. Ez össze lesz foglalva, a hulladék, selejt el lesz takarítva, és a lényeg, ami fennmarad, az a te utad a sikerhez. A Fá-t, amit ma délelőtt magyaráztam el, tulajdonképpen csak azért magyaráztam el, mert az összességnél elhajlások fognak előfordulni. Ha egyedi esetekről van szó, amelyeknek nincs nagy kihatásuk, nem magyarázok el semmit, hamarosan a tanulók újra jól fogják csinálni. Annál a dolognál is, amiről ma délelőtt beszéltem, tudom, hogy ti végül ezt szintén jól fel tudnátok ismerni. De a veszteség nagyon súlyos lenne. Én elveszítenék egy pár Dáfá-tanítványt. Ezért el kellett magyarázzam (taps).

Kérdés: Tisztelt Mester, az a forma, hogy a tanulók az interneten keresztül cserélnek tapasztalatokat, jó?

Mester: Gondolom, hogy ez Kínán kívül nem probléma. De ne beszéljetek konkrét dolgokról, amiket a Fá-helyreigazításnál csináltok. Ha viszont Kínában vagytok, inkább a biztonságotokat helyezzétek az első helyre  úgy, hogy a régi erők egy hiányosságot se használhassanak ki. Ennél nem arról a kérdésről van szó, hogy fél vagy nem. Ne engedjétek a gonoszt egy hiányosságot sem kihasználni.

Kérdés: Ha a gondolataink nagyon tiszták és nagyon őszinték (egyenesek), a régi erők nem zavarhatnak. Ha léteznek zavarások, akkor ez a művelési állapotunk egy visszatükröződése?

Mester: Ha zavarások merülnek fel, ez normálisan a régi erők kihatása. Tehát ez azt jelenti, ha minden dolgunk őszintén, becsületesen van elvégezve, nem létezik többé semmilyen zavarás? Ez csak sok veszteséget csökkenthetne. Hiszen saját magatoknál léteznek valóban még tényezők, amelyeknek ti nem vagytok tudatában, csupán akkor lesz kihasználva a hiányosság. A régi erők éppen azt akarják, amit csinálni akarnak, feltétlenül beleavatkozni. Ugyanakkor egy része a tanulóknak, különösen a harmadik kategória tanulói még rendelkeznek bizonyos karmával. Ezért ők ezeket a dolgokat hiányosságként használják ki. De a Mester semmi esetre sem ismeri el őket. Ti se ismerjétek el őket, csináljátok jól nyíltsággal és őszinteséggel, utasítsátok el, tagadjátok meg őket és legyenek erős őszinte gondolataitok. ,,Én Li Hongzhi egyik tanítványa vagyok, én nem szeretnék semmiféle más elrendezéseket és nem ismerem el őket.“ Így nem merészelik megtenni, így mindent meg lehet oldani. Ha te ezt valóban el tudod érni, vagyis nem egyszerűen csak beszélsz róla, hanem gyakorlatba ülteted, akkor a Mester teljes bizonyossággal el fogja ezt rendezni számodra. Ezenkívül a Mester körül létezik még sok őrzője a Fá-nak, sok buddha, taó és istenség. Léteznek még nagyobb élőlények. Ők is részt fognak venni ebben. Hiszen az üldözés, amelyik nincs elismerve és ránk van kényszerítve, a Fá ellen vét, a világegyetem régi alapelvei ezt szintén nem engedik meg. Alaptalan üldözés egyáltalán nincs megengedve. A régi erők szintén nem merészelik, ezt úgy csinálni. Vagyis, lehetőleg ti őszinte módon kell eljárjatok.

Ha te azt mondod: én becsületes úton jártam el és jól csináltam, tehát mostantól fogva többet egy démoni nehézség sem szabad adódjon, talán ez a gondolat megint csak ahhoz vezet, hogy ők démoni nehézségeket okoznak neked. Hiszen a régi erők úgy vélik, hogy ez már megint egy fajta elismerés velük szemben – ő nem akar egyet sem, ő szabad akar lenni és kényelmesen élni. Ez nem megy, ez a ragaszkodás el kell legyen távolítva. Nem lett már megint egy hiányosság kihasználva általuk? Valójában, ha ti a mindennapokon egy nagyon őszinte belső tartással rendelkeztek, nagyjából és egészében véve már meg tudjátok csinálni.

Kérdés: A Fá-helyreigazítás után tudni fogunk még valamit a Mesterről?

Mester: A Mester egy önálló rendszerrel rendelkezik. Ti mind élőlények vagytok a világegyetemben. Mindegy milyen nagy a gigantikus világegyetem, a Mester nem tartózkodik benne. Én nem tartózkodom mindebben. Csakugyan rendelkezem egy saját rendszerrel. Nekem nincs szükségem semmire ebből a világegyetemből. Arra sincs szükségem, hogy beletegyek valamit. Nekem van egy önálló, független rendszerem, amelyikben én élek. Ez azt jelenti tehát, egyetlen élőlény sem láthat engem a világegyetemből. Szintén egyetlen élőlény sem tudhat rólam valamit. Valójában nekem egyszerűen nincs alakom. Az összes belső és külső tényező számára én nem létezek, vagyis, pontosan semmi sem létezik. Azonban én minden kozmikus szinten megmutathatom az alakjaimat, nevezetesen ők megnagyobbított alakjai a különböző szinteken annak az alaknak, amit ti ma láthattok. Az embereknél itt ő [az alakom] így néz ki. Természetesen ő a jövőben talán nagyon fiatal lesz. Az én tulajdonképpeni testem nagyon fiatal. Emberi szavakkal mondva, megfogalmazva, az alakok a különböző szinteken ezen az alapon megnagyobbított alakok, ők mind úgy néznek ki, mint én. Csak úgy van ez, hogy az az érzésetek, hogy a tényezők, amelyek engem képeznek, alkotnak, egyre mikroszkopikusabbak lesznek és a térfogatuk egyre nagyobb lesz. Természetesen különböző szinteken szintén össze tudok húzódni egy testté, és ugyanakkor nagyobb vagy kisebb lehetek. Én szintén korlátlanul feloszthatom a testet. Így van ez elgondolva (taps).

Kérdés: A Fá-helyreigazítás után a tanulók eljutottak a beteljesüléshez, a jövőben van még esélyük, hogy megemelkedjenek?

Mester: A Fá-helyreigazítás után a tanulók mind eljutottak a beteljesüléshez, ha nekik még van esélyük, hogy megemelkedjenek, tulajdonképpen én már elmagyaráztam, a gyümölcshelyzet az, amit a művelésnél felismerés által tanúsított. Ez azt jelenti, mindegy milyen gyümölcshelyzetet tudsz beteljesíteni, te megkapod azt a művelési folyamatban. Te azt kérdezed, mikor te már a Mennyben vagy, ha te akkor még tovább művelheted és emelheted magad. Léteznek ilyen tényezők és mechanizmusok. De ha csak egy picikét is emelkedni akar, ez egy nagyon hosszú és nagy folyamat. Ez többé már nem olyan egyszerű, mint a Földön. De senki sem merészel a Földre jönni. Ha jött is, nem feltétlenül fog találkozni istenségekkel és buddhákkal, akik lejöttek, hogy embereket váltsanak meg. Mikor lejött és miután az emlékezet ki lett törölve, semmiről sem tud többé, talán a művelés ellen fog lenni. Ezért senki sem merészel idejönni.

Kérdés: Milyen alapvető aspektusok és hiányosságok léteznek a Dáfá-tanítványoknál összességükben, amelyeken javítani kell?

Mester: Ha a Dáfá-tanítványok egy egészként jól összedolgoznak a Fá-helyreigazításnál, a Fá ereje nagyon nagy fog lenni. Hogy ti valamit együtt vagy egyedül csináltok, ti mind ugyanazokat a dolgokat csináljátok, ez éppen az egység, az összesség. Mindenki azon van, hogy tisztázza, elmagyarázza az igazságot, őszinte gondolatokat bocsásson ki és a Fá-t tanulja. A konkrét munka különböző, a munka rendesen van elosztva. Együtt ti egy formát képeztek, egyenként ti részecskék vagytok. Ha a ti egységes formátoknál valamilyen problémák merülnek fel, a Mester teljes bizonyossággal színre fog lépni és el fogja ezt magyarázni. Ha nem léteznek szembeötlő problémák, nem mond semmit a Mester. Ha az összhelyzet nincs befolyásolva, nem mond semmit a Mester.

Kérdés: Tisztelt Mester, kérem váltson meg engem. Nekem nagy bűneim vannak, ezért nekem egy gyengeelméjű fiam van.

Mester: A Mester teljes bizonyossággal meg fog váltani minden lényt a Földön (taps). Különböző periódusokban különböző módszereket fogok alkalmazni és különböző megváltásfajtákat használni.

Kérdés: Álmomban a gondolatom nem volt olyan őszinte. Félek, hogy én megsebeztem egy élőlényt.

Mester: Ez nem tesz semmit. Egy álom az csak egy álom. Egy álom az nem művelés. Ez nem is van feltétlenül úgy, mint ahogyan gondolod. Ha te sikeresen tudod művelni magad, a Mesternek eszébe juthatnak módszerek, hogy mindazt, amit te rosszul csináltál, harmonizálja (taps). Ne gondolj ilyen dolgokra. Ha sokat gondol erre, ez egy ragaszkodás, akkor nem tudja többet művelni magát.

Kérdés: Én szeretném, kérem, a Mestert megkérdezni, hogy arra, amit mi a Fá-helyreigazításban teszünk, léteznek különböző fontossági és sürgősségi fokok? Hogyan kezelhetnénk mi ezt helyesen?

Mester: Ohó, de egy konkrét dologról van szó. Ami a konkrét dolgokat illeti, ennél ti megalapozzátok a saját hatalmas erényeteket és a saját utatokat járjátok, ezt saját magatok kell csináljátok. Természetesen ti saját magatok kell eltervezzétek, melyik dolgok fontosabbak és sürgősebbek. Ha te félretolod a fontosabb dolgokat és előreveszed a könnyebb dolgokat, akkor azok a dolgok, amelyeket csinálni akarsz, talán befolyásolva lehetnek. Hiszen én mondom neked, mindent amit csinálsz, saját magad számára csinálod. Ha jól tervez, ez már önmagában nagyszerű, ez ahhoz vezethet, hogy őszinte módon járja az utat, ez tudniillik a hatalmas erény. A konkrétumot nem szabad elmagyaráznom nektek, hiszen a Mesternek nem szabad elvennie az esélyt tőletek, amelyen keresztül ti beteljesítitek az utatokat.

Kérdés: Gyakran hibáztatom saját magamat, hogy nem tudom kiművelni a Könyörületességet, különösen a körülöttem levő ismerősökkel szemben, akik visszautasítják a Dáfá-anyagokat. Nagyon csalódott vagyok.

Mester: Én mondom nektek, művelőkként mi minden élőlénnyel körülöttünk lehetőleg jószívűen, könyörületesen kell bánjunk. Talán a sorskapcsolat némelyeknél még nincs jelen. Talán némelyek túl mélyen meg vannak mérgezve, de még megmenthetők. Természetesen vannak olyanok, akiket többé már nem lehet megmenteni, de a legtöbben még megmenthetőek. Jelenleg még nem különböztetheted meg őket. Úgy gondolom, semmi esetre sem kell csalódott legyél. Kezelj mindenkit jószívűen. Ha rendelkezel azzal a Könyörületességgel, amelyik vasat és acélt megolvaszthat, jól tudod csinálni.

Kérdés: Jelenleg sok ország meg van tévesztve a szemfényvesztéstől Kína gazdaságáról. Ez egy fő akadállyá vált az igazság elmagyarázásánál különböző országok kormányzatainak és kereskedelmi köreinek. Adhatna, kérem, a Mester ezen a területen világos útmutatásokat?

Mester: Valóban. A kínai kormány a népgazdaság pénzügyi erejének az egynegyedét vetette be, hogy a Fálun Gong-ot üldözze. Ha nem lett volna gazdasági potenciálja, üldözhette volna akkor a Fálun Gong-ot? Hallgattak volna az emberek a parancsaikra abban a társadalomban? Csinált volna valami ilyen erkölcstelen dolgot, mikor csináltatták vele? Hiszen pénzzel kell legyen alátámasztva, támogatva. A nemzetközi társadalom sok sajtószerve, médiája és kormányzata miért hunynak szemet ezen nagy katasztrófa fölött? Éppen mert sok érdek húzódik emögött.

Ennél a gonosz üldözésnél a Fálun Gong Kínában úgy a kormányzati munka sikereivel, mint a vállalatok gazdasági hatékonyságával is kapcsolatba van hozva. A vizsgák és a záróvizsgák jegyei is – minden kapcsolatba van hozva a Fálun Gong-gal. Hogy a Fálun Gong-ot üldözzék, egy nagy csomó pénz lett kiadva a biztonsági szervek számára, a politikai rendszer, az igazságügyi hatóság, a diplomácia, a gonosz ,,610” és az ügynökök számára. Hogy hazugságokat találjanak ki, nagy pénzmennyiségeket fektettek be a propagandagépezet minden fajtájába, rádióállomás, televízióállomás, újságok, irodalom, művészet és kultúra; sőt még arra lett felhasználva a pénz, hogy megakadályozzanak televíziós adásokat, rádióadásokat és blokád alá vegyék az internetet. Nagy számú ügynököt küldtek Kínán kívüli országokba, hogy üldözzék a Fálun Gong-ot. De mikor ezek a pénzzel külföldre mennek, a saját számlájukra fizetik be és azonnal mennek kérvényezni, hogy adják meg nekik az állampolgárságot. Ha valaki normálisan el akarja hagyni az országot, nem jut ki, de most még pénzt adnak erre. Milyen jó ez! Milyen is hát egy ilyen társadalom, aki valakit kiküld, hogy törvényszegést, bűncselekményt kövessen el? Inkább hagyok magamnak nyitva egy kiskaput! Az üldözésre felhasznált trükkök a legostobábbak. A pénzt, amit a nép szorgalommal és fáradsággal szolgált meg, arra használják, hogy a népet üldözzék, és semmi kegyelmet nem mutatnak eközben. Ők nagyon sok pénzt adtak ki erre.

Úgy tűnik, hogy abban a társadalomban valóban semmit sem lehet megváltoztatni, stabilizálni, ameddig nincs megoldva a probléma a Fálun Gong-gal. Hiszen mindent megkockáztatnak a Fálun Gong miatt, semmi mással nem tudnak többé törődni. Minden a Fálun Gong miatt létezik. Az a nyomorult gépezet szintén a Fálun Gong miatt működik. Hiszen mi mást csinálhatna még különben?

Minden a külföldi befektetésekből jön. Ezt a régi erők csinálták. Egyszerűen pénzzel támogatják a gonoszt. Ha az emberek a Dáfá üldözése közben a gonosz által pénzeket fektetnek be ott, akkor azok a gazdagok azon vannak, hogy megválasszák a jövőjüket. Egészen pontosan tudják, hogy ők a pénzt semmibe fektetik be. Ha te ennél az üldözésnél ott pénzt fektetsz be, akkor te támogatod a gonosz üldözést, és ezáltal vétkeztél; ha Kínában nem üldöznék a Dáfá-t, mindegy lenne, mennyi pénzt fektetsz be ott. Ámbár az emberek felszíne, felszínes része ezt nem tudja, de mindenkinek van egy tiszta oldala. Nem mondhatod, hogy te ezt nem tudod.

Kérdés: Ha a gyakorlóhelyek vagy egyesületek illetékesei, megbízottjai a Fá-helyreigazítással nem tudnak lépést tartani és a kritikát sem meghallgatni ……

Mester: A mi gyakorlóhelyeink, asszisztensközpontjaink és egyesületeink ilyenek? A szíveteket kell megkérdezzétek és a tanulók bírálatát pozitív úton és módon meghallgatni. De másféleképpen mondva, hiányzik valami annál a módozatnál, ahogyan a tanulók a dolgokat látják? Ha a tied lenne ez a szerep, hogyan játszanád el? Én nem vagyok azon, hogy kritizáljak. Gondolkozzunk csak el erről és lássuk, hogy valóban léteznek-e problémák náluk vagy hogy mi magunk nem voltunk tekintettel minden oldalra, részletre, mikor elgondolkozunk egy dologról. Ha viszont náluk valóban nagy problémák léteznek, a gyakorlóhelyek illetékesei, megbízottjai valóban el kellene gondolkozzanak erről, nektek még nagyobb felelősségetek van. Ha egy Dáfá-tanítvány a te hibád miatt ki lenne selejtezve, úgy én azt gondolom, hogy te egy nagyon nagy bűnt követnél el. Természetesen a dolog nem lesz ilyen rossz, a Mester is vigyáz erre. Mindenesetre ti mind a művelésnél vagytok, vagyis ti semmi esetre sem fogjátok a hibáitokat, ragaszkodásaitokat és azokat a dolgokat, amelyeket nem tudtok elengedni, a beteljesülésig magatokkal vinni. Ezért, mindegy hogy mit csináltok, gondoljatok először a Dáfá-ra, ne tartsátok olyan fontosnak a saját dolgaitokat.

Mellékesen mondok még valamit. Tulajdonképpen az illetékesek, megbízottak a különböző területeken szintén művelők, nem is kell Mesterként tekintsétek őket és magas elvárásokat állítanotok fel velük szemben. Elkerülhetetlen, hogy néha hibákat csináljanak. Akkor osszátok csak meg egymással ami a szíveteket nyomja, beszélgessetek csak el erről. Ha ezt valóban a Fá-val szemben érzett felelősség szempontjából szemléli és valóban egy olyan szíve van, amelyik megolvasztja a vasat és acélt, akkor nem hiszem, hogy nem lehet jól csinálni. Nem is kell merev előítéleteitek legyenek a tanulókkal szemben és nem kell azt higgyétek, hogy náluk nem megy. Én Mesterként viszont azt hiszem, hogy megy náluk. Azt se gondoljátok, hogy a kommunikálással nehéz. Valamelyik oldal még nem érte el a nagy könyörületességet és a nagy együttérzést. Ha te valóban nagy könyörületességgel és nagy együttérzéssel rendelkezel, úgy én azt gondolom, hogy újra jól lesz csinálva, ami nincs rendben.

Kérdés: Mi talán nem magyaráztuk el elégségesen az igazságot a külföldi kínaiaknak? Kivált az USA nyugati partján létezik sok kínai közösség. Sok kínai van, aki a szárazföldi Kínából jön. Ez az ő sorskapcsolatuk, hogy külföldön lehetnek?

Mester: Sorskapcsolat, lehet így mondani. De ebből létezik két fajta, egyik a pozitív, egyik a negatív hatást fejti ki. De ez a régi erők elrendezése, mindezt én nem ismerem el. Én éppen most mondtam, hogy minden ember a világon rokonom. Ne ismerjétek el a régi erők elrendezését és hozzátok ki a legjobbat magatokból az igazság elmagyarázásánál. Mindegy hogy az USA nyugati vagy keleti partján, mi a legjobbat hozzuk ki magunkból. A Mester azonban nem mondta, hogy te túl kell tegyed magad mindenen. Az nem megy, ha te többé semmivel sem törődsz. Vagyis osszátok be jól az időtöket és mentsétek meg lehetőség szerint az embereket. Ehhez hozzájön az is, hogy az a kínai, akit te megmentettél, ezt szintén tovább fogja mesélni. Neki egy esély lesz adva, hogy érdemeket szerezzen magának. Hiszen ennél az üldözésnél mindenki követett el bűnt. Ennél az üldözésnél mindenki támogatta az irányzatot és hozzájárult ahhoz, hogy a gonosz olyan arcátlan lett. Ezért lesz megadva neki az esély, hogy kiegyenlítse, megfizesse a bűneit. Ha ők megtudták az igazságot, ők szintén mindenhol tovább fogják mesélni, akkor ők is azon vannak, hogy kiegyenlítsék a bűneiket. Ezért tegyétek ezt lehetőség szerint.

Kérdés: Mikor a parlament tagjai lettek megválasztva a vidékünkön, néhányan segítettek a jelölteknek, akik támogatták a Dáfá-t. Némelyek azon a véleményen vannak, hogy mi nem kellene beleavatkozzunk a politikába és mi nem is vagyunk ráutalva a hétköznapi emberekre, hogy tegyünk valamit a Dáfá számára. Helyes ez a megértés?

Mester: Elvben ez helyes. De a konkrét dolgokat így kellene nézni: hogy a Dáfá-tanulók ne avatkozzanak bele a hétköznapi emberek politikájába, ezt én nem mondhatom egészen így. Én azt mondtam, hogy a mi Dáfá-nk nem avatkozik bele a politikába. Mindenesetre sok Dáfá-tanítványunk dolgozik a politikában. Ez az ő munkájuk. Ha kormányzat lesz választva, részt veszel a választáson vagy nem? Ha részt veszel rajta és ha választasz, te már beavatkozol a politikába. Dáfá-tanítványként, aki a hétköznapi emberek társadalmában műveli magát, te az emberi társadalomban lehetőleg az emberi társadalomnak megfelelve kell műveljed magad. Ez nem probléma. Te is egyik tagja vagy a hétköznapi emberek társadalmának. A Dáfá-nak, a világegyetemnek és minden élőlénynek is szüksége van a hétköznapi emberek társadalmának a létezésére. Mi csak megőrizhetjük és nem szabad elpusztítanunk, szétrombolnunk. Ha választanod kell, akkor menj választani, ez nem probléma. Ha te azt mondod: ez a képviselő a barátom és én segítek neki, hogy csináljon valamit, ennél a választásról is lehet szó, tehát ez egy ellenszolgáltatás nélküli munkát jelent, ez nem tesz semmit. De a mi Dáfá-nk összességében nem avatkozik bele a politikába. Mi nem csinálhatunk valami politikai [színezetű] dolgot a Dáfá-nk nevében. A Dáfá-tanítványok a súlypontot mindenképpen a Fá-igazolásra fektetik.

A legutóbbi választásnál Tajvanban felhívattam a tajvani egyesület illetékesét a sok éve gyakorlókkal, hogy elmagyarázzák, tisztázzák, hogy a Dáfá Egyesület nem foglal állást a pártválasztásokkal szemben. Ha a tanulók maguk valakit támogatni akarnak, ez az ő személyes ügyük, ez nem képviseli a Dáfá-t. A két párt szimpatizánsai között vannak Dáfá-tanulók is; a Fálun Dáfá Egyesületnek nincs semmilyen politikai állásfoglalása a különböző pártok választásaival szemben és nem vesz részt ebben. A tanulók magánszemélyként támogathatják ezt vagy azt. Így van ez.

Kérdés: Az utóbbi időben nagyon nagy volt a nyomás a Fá-helyreigazítás munkájánál. Úgy tűnik, mintha egy láthatatlan nyomás lenne. Nem tudom, hogy ez a megérzés kapcsolatban van-e a Fá-helyreigazítás összhelyzetével .

Mester: Úgy találom, hogy azok a régi erők, amelyeknél a Fá még nem lett helyreigazítva, egy egyre nagyobbá váló nyomást éreznek. Minél inkább közeledik a vég, annál nagyobb a nyomás, amit az érintett fél érez. Ezért ez néha nálunk egy bonyolult helyzethez fog vezetni, de nem is több ennél. Bocsássatok ki több őszinte gondolatot és távolítsátok el a zavarásokat. Ne vegyétek ezt olyan komolyan. Valójában én ezt most nagyon világosan láttam, ti is nagyon világosan láttátok: senki sem szabotálhatja a Dáfá-t, mindenféle szabotázs csak hiú remény. Mindegy hogy én, Li Hongzhi, ma itt vagyok vagy sem, senki sem érintheti meg. Mindenki illetékes, mindenki a Dáfá egy részecskéje, mindenki beleolvadt a Fá-ba és a Fá-ban van megacélozva, mindenki tudja, hogyan kell ezt csinálnia. A Mester távollétében a Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínában már bebizonyították a tetteikben a Dáfá szilárdságát és elpusztíthatatlanságát. Csináljátok ezt úgy, ahogyan a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell, akkor mindent meg lehet oldani.

Kérdés: A Mester azt mondta nekünk, hogy mérhetetlen toleranciánk kell legyen. De ennek ellenére én néha zátonyra jutok.

Mester: Akkor javítsd ki magad. Könyörületesnek és toleránsnak lenni, többet gondolni másokra, ez is egy szokássá válhat itt az embereknél. Nekem nem tetszik, hogy ti saját magatokat kritizáljátok. Ez egyáltalán nem előnyös. Ismétlem: ha orra buktál, ne maradj a földön fekve. Gyorsan állj fel!

Kérdés: Némelyik ember egyetért a Zhen, Shan, Ren-nel, de nem a Fálun Gong-gal. Hogyan néz ki a jövője?

Mester: Valójában én mondom nektek, hogy ti nem kell olyan nagyon figyeljetek a hétköznapi emberek szavaira. Sok hétköznapi ember meggondolatlan. Az emberek a hétköznapi emberek társadalmában különböző nézetektől vannak befolyásolva. Ők még folyvást különböző szemléleteket alakítanak ki, amelyek komolyan károsítják ezeknek az embereknek az igazi természetét és az őszinte gondolataikat. Ezért némely emberek szavai nem olyanok, mint ahogyan hangzanak. Ők nem azt mondják, amit gondolnak és meggondolatlanul beszélnek. Ti a hétköznapi embereket nem kell olyan értelmesnek tartsátok, mint amilyenek ti magatok vagytok. Most nagyon sok ember meglehetősen meggondolatlan. Tulajdonképpen akkoriban ti is ilyenek voltatok (mindenki nevet). Most ki vagytok forrva és a rossz dolgok el lettek távolítva, így váltatok csupán értelmessé, megfontolttá. Ha hétköznapi emberek próbálják, hogy megértsenek dolgokat, vagy ha ők megállapítják, hogy valami jó vagy rossz, az nagyon felületes. Sőt még a hozzátartozóiknak és jótevőiknek is mondanak olyan szavakat, amelyek nem olyanok, mint ahogyan hangzanak, és nem azt mondják, amit ők valóban gondolnak. Nem is tartják be a szavukat és semmiféle felelősséget nem viselnek a következményekért. Ezért nem kell ezt olyan komolyan vedd. Ha meg akarod menteni őket, akkor tedd őket értelmessé.

Kérdés: Hogy az igazság elmagyarázásánál a kínaiaknak a hétköznapi emberek állapotának feleljenek meg, az anyagok az igazság tisztázására olyan tartalmakkal vannak kombinálva, amelyek megfelelnek a hétköznapi emberek ragaszkodásának. Hogyan lehet itt a helyes mértéket eltalálni ? Némely illetlen tartalmat nem kellene használni, ámbár megfelel a hétköznapi emberek ragaszkodásának.

Mester: Én viszont a következőt hallottam néhány tanulótól: a tanulóink, akik az utóbbi időben nem léptek színre vagy nem csinálták jól, egyszerre előlépnek és aztán több jótettet akarnak véghez vinni és a hibáikat érdemekkel kiegyenlíteni. De mivel a szintjük az utóbbi időben leesett, most egy különbség van köztük és a tanulók között, akik az egész idő alatt helyreigazították a Fá-t. Mindenesetre ők saját maguk nem láthatják ezt a különbséget. Más tanulók viszont láthatják, különösen a Fá-helyreigazítás konkrét munkájánál. A megértésnél is megmutatkozhat ez. Ha ők a Fá-helyreigazítás dolgait végzik és mindenfélét mondanak, más Dáfá-tanítványok ezt kihallhatják. Itt én nem arra gondolok, hogy ezek a tanulók nem fogják megcsinálni. Én azt mondtam, ha elesett, fel kellene álljon és továbbmenjen. A Mester nem ad fel téged. Szintén nem kell a bizalmadat elveszítened. Még van esély. Így vagy úgy én szeretném elérni, hogy megváltsalak téged, akkor még mindig nincs bizodalmad (taps)? Vagyis tanulókként, akik egész idő alatt nagyon jól cselekedtetek, könyörületességgel kellene segítenetek nekik, és velük nem olyan komolyan beszélni, mint más tanulókkal. Némely szavakat te nem szándékosan mondasz, de ő komolyan fogja venni őket. Ezért te könyörületességgel kell beszéljél velük és megmondanod nekik, hogyan kellene csinálják. Természetesen te nem kell ezt éreztesd vele. Ha ő észreveszi ezt, megint úgy találja, hogy te őt másképpen kezeled, akkor a szívében újra ellenszegülések és ezáltal belső konfliktusok is fognak keletkezni. Némelyek a tanulóink közül, akik röviddel ezelőtt léptek elő, szintén kellene ügyeljenek erre. Előnyös meghallgatni néha mások bírálatát. Hiszen ez művelés, a lojális tanácsot éppenséggel nem kellemes meghallgatni.

Kérdés: Mi egy nagy csomó filmet készítünk az igazság tisztázására. Ehhez még gyárthatnánk kisebb mennyiségben pozitív tartalmú filmeket is, hogy a különböző hétköznapi emberek szükségletét, igényét kielégítsük?

Mester: Itt meg kell mondjam neked, hogy nekünk most valóban nincs időnk erre. A Dáfá-tanítványok azon vannak, hogy teljes erejükkel igazolják a Fá-t. Bár azok a filmek előnyösek a hétköznapi emberek számára, hiszen a hétköznapi emberek kultúrája meredeken csúszik lefelé, de ez most nem tartozik ahhoz, amit ma csinálnotok kell. Ez a következő lépéshez tartozik a jövőben. Emiatt a Dáfá-tanítványok most pontosan többet kell bevessék magukat az igazság tisztázására és többet kell tegyenek ezért.

Kérdés: Nagyobb mennyiségben kell gyártsunk filmeket az igazság tisztázására és feltenni a netre úgy, hogy a Dáfá-tanítványok Kínában ezekből VCD-ket állíthassanak elő?

Mester: Ez természetesen jó. Ezt nem csak csinálni kell, ha képes rá, hanem még nagy mennyiségben kell csinálni. Mivel a kínaiak olyan mélyen meg vannak mérgezve, pontosan tudatnunk kell velük az igazságot. Tudassátok velük, hogy nekünk nincsenek politikai céljaink és hogy mi ártatlanok vagyunk és üldözve vagyunk. Ha ezt a hétköznapi emberek szempontjából nézzük, pontosan azt akarjuk elmesélni az embereknek, tulajdonképpen miről is van szó nálunk; ha ezt a Fá szemszögéből nézzük, mi pontosan meg akarjuk őket váltani, úgy hogy ők emiatt ne legyenek kiselejtezve.

Kérdés: A Fá-helyreigazítás tanítványai igazolják, tanúsítják a Fá-t, hogy saját magukat beteljesítsék; még más élőlények számára is igazolják?

Mester: Neked először is nem szükséges más élőlényekkel törődnöd (nevetés). De én mondom nektek, mikor a gonosz akkoriban 1999. július 20-a körül mindent lehengerelve, beborítva lefelé nyomult, tulajdonképpen minden gonosz embert irányított a világban. Minden hétköznapi ember is ellenőrzés alá lett vonva. Nemcsak emberek, hanem még állatok és növények is irányítva voltak. Sőt még a fű vagy a fák is nagyon gonosznak tűntek velünk szemben. Mikor ez az év elmúlt, akkor a következő évben jobb lett, mivel a lefelé nyomult gonosz már el lett távolítva. Akkoriban csak még a Kínában levő rész maradt fenn. De ez szintén nagy gyorsasággal fokozatosan el van intézve. Jelenleg a súlypont az emberekre van helyezve. Hiszen minden mai embernek a világon különleges származása van.

Kérdés: Nekem két kérdésem van. Időnként úgy találom, hogy minden nap el vagyok foglalva, minden nap foglalkozom dolgokkal, az eredmény azonban nem jó. Néha nemtörődöm vagyok némely Dáfá-munka és a gyakorlók megmentése vonatkozásában. Hogyan változtathatom meg ezt az állapotot?

Mester: Csak azt lehet mondani, oszd be ésszerűen az idődet. Mindenkinek határos az ideje, ezt tudja a Mester. A kérdés az, hogyan kell ésszerűen beosztani. A Dáfá-tanítványokat, vagyis a művelőtársaitokat, feltétlenül meg kell mentsétek. A gonosz nem üldözheti őket minden aggálytól mentesen. Én mondom nektek, valójában minden eljárási mód, hogy a Dáfá-t üldözzék, a legostobább. Ha egyszer ti is majd visszapillantatok, szintén így fogjátok találni, mivel a régi erők ezt pontosan így rendezték el. Hogyan tartóztathatnak le ők egy külföldi állampolgárt? Tudjátok, mikor ezt elmesélitek az amerikaiaknak az igazság elmagyarázásánál, akkor az amerikai állampolgárok nagyon megbotránkoznak ezen. A reform és nyitás óta a Kínai KP minden lehetséges eszközt megpróbál bevetni, hogy megmutassa az egész világnak, milyen jó ő, hogy ezáltal elfogadják az X Párt kormányzásának létezését, nem igaz? A nyugati társadalomban különösen az amerikai állampolgárok undorodtak már eleve az X Párttól. És amit most csinál, pontosan megerősíti az amerikaiak ellenszenvét, ez ahhoz is vezet, hogy a többi nemzetnél is az egész világon egy erős ellenszenvet idéz elő. Sőt még az emberek bizalmát is elvesztette külföldön. Éppen ilyen ostoba dolgokat csinál.

Kérdés: Mi egy összességként még nem igazán juttattuk érvényre az erőnket. Néha úgy találom, hogy a fő kapcsolattartó-személyek vagy a Dáfá-egyesület illetékesei nincsenek a Fá-ban. Nem is akarnak kiadni valamit a kezükből, a tapasztalatcserénél nehezen jutunk el egy közös véleményhez [nevezőre]. Viszont hallottam, hogy ők a tisztelt Mester által személyesen lettek kinevezve. Még ha néha pontosan tudom is, hogy nincsen igazuk, ennek ellenére támogatnom kell őket. (mindenki nevet)

Mester: Már a tavalyi év kezdetén megmondtam a különböző vidékek Dáfá-egyesületei tanulóinak, hogy a Fá-igazolásnál szabad kezet kell adjanak a tanulóknak. Mindenki a maga útját kell járja a Fá-igazolásnál. Amit a mi tanulóink mondanak, nem mindig százszázalékosan helyes. De illetékeseink, hallottátok ti ezt? A tanulóknak ez a véleménye, ti mindannyian hallottátok ezt? Természetesen ti is művelők vagytok, a Mester nem követelheti meg tőletek, hogy minden tekintetben perfektül és tökéletesen cselekedjetek. De ne is haragudjatok meg a tanulókra, ha nekik ez a véleményük. Hiszen a Fá-ról van szó náluk. Én látom, hogy a sorok és írásjelek között olyan információk léteznek, amelyeknél nem saját magukról van szó, hanem a Fá-ról. (taps)

Kérdés: Az üzletben pénzt lehet keresni befektetéseken keresztül. Némely tanítvány úgy véli, ha mi a pénzt két, három éven belül kapjuk meg, akkor többet nem használhatjuk. Ha most pénze van, éppen az emberek megmentésére használja.

Mester: Felszínesen nézve, ez meggyőzőnek tűnik, valójában ez még mindig szélsőséges [dolog]. Úgy gondolom, az nem megy, hogy te nem törődsz az életeddel és neked minden mindegy. Én mondom nektek, amit ti most hátrahagytok, az a jövendő emberek művelési útja. Ha a jövendő emberek ezen a módon mind a végletekbe jutnának és feladnák a munkájukat és az üzleteiket, vállalkozásaikat, vagy sőt még azt mondják: én koldulni megyek, és egyidejűleg igazolom a Dáfá-t, ez egyáltalán nem megy.

Te a saját életedet jól el kell rendezd és jól kell végezned a munkádat. Én mondom nektek, ti az emberi társadalom egy része vagytok, és ti minden munkánál, mindennél amit tennetek kell, a társadalomban a legjobbat kell kihozzátok magatokból. Bárhol is vagytok, ott kell jó embernek lennetek. A társadalomban mindenki azt kell mondhassa, hogy te egy jó ember vagy. (taps) Ha mi teszünk valamit, nem kell szélsőségekbe jussunk. Ti minden tekintetben őszintén, becsületesen kell járjátok az utat.

Némelyek mondják, én tervezem, hogy nagy pénzeket keressek, hogy később a Fá számára használjam fel. A messze távolban levő víz nem feltétlenül csillapíthatja a pillanatnyi szomjúságot. De az szintén nem helytelen, nem téves, ha tervezgetsz, hogy a hétköznapi emberek dolgait tegyed. Nem szükséges arra gondolnod, mennyi pénzt szeretnél keresni, hogy felhasználd a Dáfá számára. Te egyszerűen azt mondod: én szeretnék nagy üzleteket csinálni, én nagy üzleteket csinálok, hogy több pénzt keressek, ez már elég, (mindenki nevet) nem szükséges a Dáfá-t emlegetned. Én úgy találom végül is, hogy az utolsó mondat erőltetett [a hajánál fogva előráncigált]. (mindenki nevet) Hiszen én már megmondtam neked, Dáfá-tanítványként szabad nagy pénzeket keresned, szabad ezt vagy azt a munkát végezned, ez nem probléma. De bármit is teszel, a lelkiismereted tiszta kell legyen közben, neked minden körülmények között jó embernek kell lenned. (taps).

Kérdés: Ha rossz energia jön hozzám, tudom, hogy őszinte gondolatok kibocsátása által meg kell próbáljam, hogy leblokkoljam a gonosz erőt. De álmos leszek, és egy betegségállapot merült fel nálam. Hogyan háríthatom el a rossz energiát?

Mester: Te túlságosan is félsz ettől a rossz energiától. Ha jön, feloszlathatod és saját hasznodra átváltoztathatod ős-csivé. Én mondom nektek, mielőtt én a Fá-t terjesztettem, mielőtt a felsőbb szintek tényezői léteztek, nem is léteztek régi erők, és nekem akkoriban egy másik módszerem volt a hideg ellen. Én így gondolkodtam: Te hideg vagy, te hideget éreztetsz velem, meg akarsz fagyasztani engem? Én még hidegebb vagyok, mint te, és megfagyasztalak. (mindenki nevet, taps) Te megizzasztasz. Én visszájára fordítom a dolgot és megizzasztalak. Én úgy megizzasztalak, hogy nem tudod elviselni. Én ezt csak értelemszerűen gondolom, ti ezt nem feltétlenül érhetitek el. De te őszinte gondolatokkal bánsz vele, ahelyett hogy félnél tőle. Én ezt csak úgy mondom, de ti nem kell semmi butaságot csináljatok. Némely új tanulónak: ne félj, még ha valaki valóban ad is neked valami rosszat. Te Dáfá-tanítvány vagy és a Mester és a Fá ott vannak. Talán a történelem folyamán tartoztál neki valamivel, így ezt visszaadtad, visszafizetted. Mindenesetre te egy művelő vagy, ha el tudod engedni, a Mester biztosan törődni fog veled. Ámbár bejutott, csupán egy rövid időn belül a Mester valami jóra fogja átváltoztatni neked. (taps) Hiszen te egy művelő vagy, és a Mester törődni fog veled. De ha neked ragaszkodásod van és megint csak azzal az érzülettel rendelkezel: nos többé nem félek, a Mester törődni fog velem, gyere csak! (mindenki nevet) Akkor a te teljes függőséged megint egy ragaszkodás. Ha a Mester ezt az érzületet látja, megint nem törődik többet veled. Csak ha te levetetted ezt az érzületet, akkor láthatjuk meg tovább. Ezt csak úgy mondom. Művelés, művelés …, csak az ember szívétől függ, nem igaz? Az nem megy, hogy ne tudjatok uralkodni magatokon. Kezeljetek mindent őszinte gondolatokkal és ne féljetek semmitől: Én pontosan igaz (ortodox) Fá-t művelek. Mitől kellene félnem?

A tanulók, akiket nagyon súlyosan üldöznek a munkatáborokban, hát ezt többnyire még a félelmük miatt okozták maguknak. Könnyű ezt mondani. Abban a gonosz helyzetben és azon nyomás alatt ez más. De bárhogyan is, te egy ember vagy, aki az istenség irányába halad, hogyan kell te cselekedjél?! Természetesen a halottak, elhalálozottak között léteznek olyan esetek is, amelyek a történelemben a régi erők által lettek elrendezve; például a régi erők azt mondták neki az előző életében: Ha te a jövőben a Dáfá terjesztésénél szeretnéd megkapni a Fá-t, ezen a módon kell eljárjál, különben nem leszel beengedve. A tanuló akkoriban biztosan egyetérthetett azzal, hogy egy meghatározott időpontban ő halálra lesz verve. Természetesen csak egy példát említettem. A történelem folyamán ők valóban nagyon sok ilyen hiányosságot kihasználtak és sok dolgot elrendeztek.

Létezik még egy másik ok, tudniillik a történelem túl hosszú. Ti láttátok, mennyi Dáfá-tanítványunk lett halálra üldözve a gonosz rendőrök által a munkatáborokban. Ha ez nem a Fá-helyreigazítás idején történt és a hétköznapi emberek lennének üldözve, a gonosz rendőr újraszületne a halála után. Ő belebotlik véletlenül a Fá-helyreigazítás ezen idejébe és Dáfá-tanítvány lesz. Az, aki annak idején halálra lett verve, nem akarja akkor az életét visszakövetelni? Ha ez az élőlény azt mondja, én nem akarok semmi más előnyt, én csak azt akarom, hogy ő az életemért az életével bűnhődjön. Ez aztán valóban nehéz. Én mondom nektek, a Mester mindent meg tud oldani könyörületesen. Bármivel is tartozik neki a tanuló, én segíteni fogok a tanulónak, hogy a legjobbat adja neki. Ha a tanulónak semmije sincs, ad neki a Mester. Szerencsében, boldogságban részesítelek. A halálodért cserébe azt a szerencsét kapod, hogy a Mennybe jutsz. Ebből akkor nem lett egy jobb dolog? De az élőlény túl sok gyűlöletet táplál, egyszerűen nem akarja ezt elengedni. Feljuttatsz a mennybe? Még ha istenséggé is teszel, én nem akarom ezt. Én egyszerűen bosszút akarok állni. Akkor nehéz kezelni az ügyet. Nem olyan egyszerű, mint ahogyan ti azt elképzelitek. Mondjátok, mit lehet itt csinálni? A tanulók között nem kevesen vannak, akik a történelemben élettel maradtak adósak. A Mester mindannyiótoknak segíteni fog könyörületesen megoldani ezt.

De bárhogyan is, ha te valóban korábban elmész, a beteljesülés vár rád. (taps) Ebből a szemszögből ezt meg lehet mondani. Noha így van mondva, ameddig te egyenesen jársz, tulajdonképpen én mindent könyörületesen megoldhatok. Mindenesetre a szélsőséges szívet én a jó felé fordíthatom. Éppen arról is gondoskodhatok, hogy ne akarja többé az életét. Hiszen a Fá-val én megoldom a csomót a szívében. Én mindent elérhetek, megtehetek. Mihelyt ragaszkodásotok van és nem tudjátok ezt elengedni, nem lehet megoldani a csomót. Akkor ez nehéz a Mester számára.

Kérdés: Létezik egy jelenség. Némely vidéken a közös Fá-tanulásnál gyakran vannak felolvasva a Mester újonnan kiadott cikkei, miközben a ,,Zhuán Fálun” egyre kevesebbet van olvasva. Egyes illetékesek a nagy csoportokban való Fá-tanulásnál gyakran mesélik szűk körben a Mester Fá-magyarázatának tartalmát. A Fá-magyarázat tartalmát szűk körben mesélik.

Mester: Ez viszont két kérdés. Nevezetesen az első kérdés arra vonatkozik, amit én nemrég különböző időpontokban elmagyaráztam, mindez a ,,Zhuán Fálun” támogatására szolgál. Már az is elég, ha ti ismeritek ezt az összefüggést. Ami gyakran van olvasva, az a ,,Zhuán Fálun” kell legyen. Ami a második kérdést illeti, úgy léteznek tanulók, akik hallottak valamit, amit én egyedi helyzetekben magyaráztam el, és aztán ők ezt újdonságokként terjesztik. Én már többször beszéltem erről. Amit én egyedi esetekben mondok, nincs általános érvényessége, talán pontosan rátok vonatkozik. Mikor te visszatérsz és elmeséled másoknak, akkor az általad elmondottaknak többé már nem az a tartalma, amit én magyaráztam el. Ezenkívül többet nem vonatkozik a többiekre. Így elveszíti a hatását, és a többiek rosszul fogják érezni magukat, mikor hallják. Ezenkívül az általad elmondottak még a te ragaszkodásodat is magukban hordozzák, legtöbbször ez egyfajta érvényesülési vágy, ez lappangó és a tudatalattidban van. Úgy gondolom, hogy ilyen dolgokat a jövőben te nem kell tovább terjesszél. Ha te hallottál valamit, amit elmagyaráztam, akkor egyszerűen hallottad azt. Tudjátok, azok, akik ezer évet művelték Taót, ha egy kis titkot megtudnak, megőrzik a szívükben, megőrzik és száz és ezer év alatt senki másnak nem mondják el (mindenki nevet). Aki meg akarja tudni ezt a dolgot tőle, kell valamit adjon cserébe érte. És ti, ti mindent kikotyogtok (nevetnek) és nem tudtok semmit megtartani a magatok számára. (mindenki nevet)

Kérdés: Milyen formában fognak eljutni a beteljesüléshez a Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínában?

Mester: Mindegy, összességében a forma ugyanaz. De van egy valami, az nem megy, ha nem én vagyok az, aki fogadja és kíséri. Ami azokat illeti, akik korábban elmentek, ámbár én elrendeltem számukra a beteljesülést, valójában szintén egy helyen várakoznak. Én kell legyek az, aki fogadja őket. Azok, akik nincsenek általam fogadva, mindazok nem lesznek elismerve. Ezért ők mind a befejezésre várnak. Természetesen a várakozók számára nem létezik több szenvedés. Ők egy mindentudó istenség állapotában vannak. Csak a pozíciójukba való visszatérés kérdése marad még.

Kérdés: A Fá-helyreigazításnak ebben a döntő pillanatában egyes hosszú évek óta művelő társaknál egymásután különböző démoni nehézségek merültek fel. Hogyan kell ezekkel a művelőkkel, akik démoni nehézségekben találhatók, eljárni és segíteni nekik?

Mester: A művelésnél nem az számít, hogy korábban vagy későbben kezdte el. Hogy jól vagy nem jól műveli magát, szintén nem azon múlik, hogy korábban vagy későbben kezdte el a művelést. Azoknál, akiknek őszinte gondolataik vannak és őszintén viselkednek és el tudják engedni a ragaszkodásokat, ez másképp van. A gonosz szélhámosbanda a szárazföldi Kínában, amelyik a Dáfá-tanítványokat üldözi, szintén így gondolkodik: Ah, ő egy hosszú évek óta gyakorló. Ha íratunk valamit vele, mások szintén követni fogják őt. Hogyan lenne ez lehetséges? Hétköznapi emberek üldöznek művelőket, ők sohasem fogják tudni megérteni a művelőket. Mindenki önmagát műveli és a saját útját járja. Nem lesz arra ügyelve, ki kicsoda, hogy fiatal vagy öreg vagy hogy korábban vagy későbben fogott hozzá a műveléshez. A tanítványok oktatásánál Mesterként én minden tanulót egyformán kezelek. Ami azt a kérdést illeti, hogyan lehet segíteni neki, amit ti csinálhattok, egyrészt segíthettek neki, hogy a Fá szempontjából felismerje és megemelkedjen. Továbbá bocsáthattok ki együtt őszinte gondolatokat, tegyétek többet azt, amit egy Dáfá-tanítvány kell tegyen az összes élőlény megváltásánál. Mindez segíthet neki.

Kérdés: Minden alkalommal mikor mi a Fá-helyreigazításnál nagy előrelépéseket tettünk, hirtelen mindig adódnak zavaró közjátékok a hétköznapi emberek között, mint például ,,szeptember 11-e”, repülőszerencsétlenség, Irak, Korea stb. Hogyan kell tekintsünk ezekre a zavarásokra?

Mester: Csakugyan. Azok az országok, amelyek fellépnek az igazságért, törvényességért, miért tekintenek el afölött, ha a kínai kormányzat a társadalom főáramlatából a lakosságának egy olyan nagy részét üldözi? Hogyhogy nem szólnak semmit ehhez? Az ok saját magukban rejlik, de a zavarásokban is, amelyek a régi erőktől lettek elrendezve. Ők az országokat terroristákkal foglalják le. Ezért időnként terroristák tűnnek fel, és ezáltal időnként el vannak térítve, hogy ne tudjanak összpontosítani a létezésük valódi céljára.

Kérdés: A Nagy-Britanniai tanítványok üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek!

Kérdés: Hogy megmentsük a Kínában bebörtönzött családtagjainkat, néhány kis színdarabot vittünk színre és adtunk elő az utcákon. Ezeknél létezik a gonosz szerepe is. Szeretném megkérdezni a Mestert, hogy rendben van-e, hogy ezt a szerepet egy Dáfá-tanítvány játssza el?

Mester: Semmi probléma. Eljátszani az eljátszani [Szerep az szerep]. De mikor én látom, hogy a mi Dáfá-tanítványaink rossz emberek szerepét játsszák el, nem érzem jól magam a szívemben. Ha szükséges, azért csak csináld. Semmi probléma. Valójában ennek nincs kihatása. Mit kell egyébként csinálni? A Fá-igazolás pontosan a Dáfá-tanítványok által kell legyen elvégezve. Korábban mi egy ajánlatot tettünk nekik. Én azt mondtam, hogy mi a TV-filmek forgatásakor talán a barátainkkal, mint színészekkel, játszassuk el a negatív szerepeket (mindenki nevet). Most nekünk még nincs pénzünk, később adhatnánk nekik, mikor van valamink. (mindenki nevet) Csak tréfaként. Valójában ez nem probléma.

Kérdés: Az emberiség a jövőben más élőlényekkel még egyidejűleg fog létezni? Hogyan kell tekintsenek erre a dologra a tanítványok?

Mester: Vajon az emberiség a jövőben más élőlényekkel még egyidejűleg fog létezni. A Fá-helyreigazítás után az embervilágban még nem lesznek olyan nagy változások. Ami azt a kérdést illeti, mi lesz a jövőben a Földön, ez attól függ, mire van szüksége az emberiségnek. A Mennyben (Égben) minden nagyon szép, leírhatatlanul szép. Az istenségeknek, nevezetesen azoknak, akik a könyörületes megoldás után belépnek az új világegyetembe, a szavuk is el fog állni. (taps) Az emberek éppenséggel szépnek tartják az istenségeket és az istenségek világát. De ha odamegy és megnézi magának, az eredeti hely akkor többet nem néz ki olyan szépnek. Olyan nagy a különbség. Ami a démonokat illeti, ők szintén egy része a világegyetemnek. A pozitív és negatív élőlények ellentéte nem hiányozhat a világegyetemben.

Hány óra van? (taps) Be kell fejezzük? Ennyit erről (hosszas taps, mintegy kérésként, hogy a Mester maradjon). Akkor megválaszolok még egy pár kérdést. (taps)

Kérdés: Megmondhatja, hogyan látja Ön a vádakat a romlott és démoni kínai fővezér ellen? (mindenki nevet)

Mester: Az nem lehet, hogy minden ember egész Kínában megtudja az igazságot úgy, hogy pozitív módon értsék meg a Fálun Gong-ot. Viszont mindenki szidja azt a romlott alakot. Ilyen messzire jutott már a dolog. (taps) Akkor nem kell legyen törvényszék elé állítva? (taps) (nevetés) (taps)

Kérdés: Egy útmutatásra kérem a tisztelt Mestert. A kínai konzulátus előtti figyelmeztető őrt állásnál a gonosz felbujtotta a rendőrséget, hogy nehézségeket okozzon nekünk. Úgy gondolom, a tisztelt Mester három dolgot nevezett meg, amit nekünk jól kell csinálnunk. Az első az igazságot tisztázni, ha problémákba ütközünk, nem kell kitérnünk előlük, hanem szembeszállni velük.

Mester: Ez stimmel. Ha mi ilyen problémákba ütközünk, akkor meg kell oldjuk őket. Jegyezzétek meg, ott ahol problémák merülnek fel, ott szükséges elmagyarázni az igazságot. (taps) Hogy a hatás jó vagy rossz, a ti szíveteken múlik, ne tekintsetek a másik félre. Ha te hagyod hogy jó legyen, éppenséggel jó lesz. Ha nincs meg az az óhajod, hogy jó legyen vagy ha belsőleg bizonytalan vagy, akkor nem könnyű helyreigazítani. Ez azt jelenti, az őszinte gondolatok erősek kell legyenek: én valóban azon vagyok, hogy megmentselek benneteket; én valóban azon vagyok, hogy elmagyarázzam neked az igazságot. Így a hatás pontosan jó lesz. Ami a Kínán kívüli embereket illeti, lehetőleg könyörületességgel kell kezelni őket. Természetesen Kínán kívül is léteznek olyanok, akik nem megmenthetőek. Talán rájuk fogtok bukkanni, de talán szintén nem. De mindenesetre becsületesen kell cselekedjünk, eljárjunk. Legkevesebb, hogy tisztességesek vagyunk velük és minden élőlénnyel szemben. Sok dolognál a siker pont az emberi fáradozásoktól függ. Hozzátok ki a legjobbat magatokból, ne engedjétek a problémákat kiéleződni.

Kérdés: A feleségem a Fá-igazolás közben elvesztette a szabadságát. Mivel van egy kisgyerekem, aki csak pár esztendős, nem fogom ugyanolyan módon igazolni a Fá-t, mint a feleségem, hanem olyan módszereket használok, amelyekkel jobban meg tudom védeni magam. Helyes ez? Egyúttal üdvözlöm a Mestert a Zhengzhou-i Dáfá-tanítványok nevében.

Mester: Nagyon köszönöm! Dáfá-tanítványként, ha te úgy hiszed, hogy helyesen csinálod, akkor egyszerűen csináld. A művelés folyamatában mindig különböző felismerések és állapotok adódnak, mindez nem probléma. Mennyire ismerhetitek fel a művelésnél és milyen mértékben érhetitek el, ez a művelési szintetek visszatükröződése. Más szavakkal, ha ti különösen jól csináljátok, az természetesen még jobb. De szintén nem kell kierőszakolt legyen. Nekem semmi más követelményem nincs veletek szemben, én sohasem mondtam, milyen jól kell ti feltétlenül csináljátok. Mindent magatoktól, önszántatokból csináltok. Amilyen magasan ismeritek fel a Fá-alapelvek szempontjából, szintén olyan mértékben csinálhatjátok is. Mindent, amit csináltok, a saját magatok számára csináljátok, semmi esetre sem a számomra. (nevetnek) Hogy úgy mondjuk, ez csak úgy van, hogy a Mester segít nektek, nem, hogy ti segítetek a Mesternek. (taps) Ha ti a jövőben látjátok az igazságot: ,,Ah, így van ez tulajdonképpen!”

Kérdés: Ma van a lampionünnep. Mi köszönjük a Mesternek a Fá-magyarázatot és a megváltást és hogy Ön a lampionünnepet örvendetes módon velünk együtt tölti. Ezek a tanítványok nem szeretnék, hogy a Mester most elhagyjon bennünket. (taps)

Mester: Ó, de hiszen én nem is gondoltam erre. Ami az ünnepeket vagy újévi ünnepségeket és ilyesmiket illeti, ha nem emlékeztetsz ezekre, egyszerűen elfelejtem őket. Ma van a lampionünnep. Akkor ez nem egy nagy összejövetel számunkra? (hosszas taps)

Kérdés: Ha anyagokat küldünk az igazságról Kínába, elküldhetjük velük az Ön költeményeit, cikkeit (jingweneit) és Dáfá-könyveit?

Mester: Ez nem probléma. Semmi probléma.A hétköznapi embereknek is el lehet küldeni őket. Ez nem probléma, ameddig olvasni akarja őket. Az üldözés már olyan sokat tartott. Sok ember valóban meg akarja tudni az igazságot a Fálun Gong-ról, azonban nem tudnak könyveket találni. Tudjátok, milyen mentségük volt a régi erőknek, mikor akkoriban elégettették a gonosszal a könyveket? Miért akarják ők elégetni a könyveket? Akkoriban a szárazföldi Kínában mindenhol létezett a ,,Zhuán Fálun” könyv. Sok tanuló nem tudta értékelni. A hétköznapi emberek még kevésbé értékelték. Ezt nem tudják elviselni az istenségek. Hiszen ez mégiscsak a mennyei Fá, amelyik a világegyetemet teremtette! Ezért akarták a régi erők, hogy hiányozzanak a könyvek, úgy, hogy mostantól fogva az emberek keressék a Fá-t, tiszteljék, becsüljék és ismerjék fel az értékét. Akkoriban ezzel a kifogással élve tették meg ezt a dolgot.

Kérdés: Némely művelőtársak a vidékünkön úgy tűnik még nem értették meg a Fá-helyreigazítást. Más tekintetben sem jó a megértésük. Hogyan segíthetek nekik, hogy emelkedjenek?

Mester: Nincs semmi, ami ki lenne erőszakolva. Hogy ők művelni akarják magukat vagy sem, erről ők saját maguk döntenek. Mi csak a lelkükre beszélhetünk, lehetőségeink szerint felhívhatjuk erre a figyelmüket, elmondhatjuk nekik és elmagyarázhatjuk nekik világosan az alapelveket. Kényszerrel nem megy. Talán már az is jó lesz, ha te ezt elmondtad neki. Talán ragaszkodása is van.

Kérdés: Vannak illetékesek a Dáfá-munkánál, akik nem az igazat mondják, mivel ők a munkát jól akarják végezni, a normál emberek eszközeit használják. Ez azon múlik, hogy nem tanulták jól a Fá-t, úgyhogy egoizmus van a terítéken, vagy léteznek még mélyebb indítékok?

Mester: Indíték? Ezt nem lehet így mondani. A jelenlevők között van egy vagy két ember, akik egy picikét különösek. Én mondom nektek, a Mester benneteket sem akar feladni. Hogy megy vagy sem, majd még meglátom. (taps) Ha veled megy, törődni fogok veled. Saját magatokon múlik. Nos, ami másokat érint, ha valaki a jelenlevők közül szabotálni akarja a Dáfá-t vagy valami mást akar tenni, mindez lehetetlen. Az illetékesek szintén művelők. Náluk is merülhetnek fel emberi érzületek, ez biztosan így van. Én azt mondom, ne tartsd őket túl magasra. De ő megint csak egy illetékes és az, amit tesz, fejt ki egy bizonyos hatást. Ezért figyelmeztetnetek kell őt arra, ha problémákat láttok. Ha nem hallgatnak rátok, akkor fordulhattok a Dáfá-Egyesülethez.

Kérdés: Én szenvedek az adósságaimtól (bűneimtől). Megoldható ez a Fá-helyreigazítás formája által?

Mester: A személyes ügyeidre felhasználni a Dáfá-t, én azt gondolom, ez viszont nincs rendben, ha te így gondolkozol. Ha te Dáfá-tanítványként valóban jól tudsz cselekedni, gondolom, hogy a probléma nem is lesz többet olyan abszolút, mint ahogyan te gondolod. Ha te nem tudod ezt a Fá szempontjából szemlélni, a hétköznapi emberek problémái pontosan a hétköznapi emberek problémái maradnak. Az emberek szemében minden változatlan marad. De az istenségek szemében minden megváltozik. Ti aggódtok. A Mester is aggódik miattatok. Én aggódok, hogy ti nem hagyjátok el a ragaszkodásotokat és nem tudjátok a Fá-t magasabb szinten megérteni. Én aggódok, hogy egy probléma megoldása után ti megint egy új problémát hoztok létre. Ah! Ez viszont nem bírálat. Amit a Mester mond, hiszen az mind Fá.

Kérdés: Én mindig nagyon össze vagyok zavarodva, ha mi sok emberi és anyagi erőt kell bevessünk arra, hogy találjunk egy eszközt az internet-blokád áttörésére. Azt a munkát kellene csináljuk, ami kevesebb időráfordítást igényel és jobb hatása van?

Mester: Itt a felismerések különbözőségéről van szó. Csak azt lehet mondani, hogy a felismerések különbözőek. Természetesen el kell végezni a magasabb teljesítménnyel járó munkát, ez nem kérdés. Ami az internet-blokád áttörését illeti, gondoljatok csak bele, a gonosz üldöz bennünket és egetverő hazugságokat terjeszt. Megy az, ha ez nincs felfedve, leleplezve? Mi éppen azt akarjuk, hogy az emberek a világon lássák az ő gonosz lényét, a gonosz eljárást és az igazságot! Éppen azért akarjuk áttörni. A Dáfá-tanítványok között létezik egy nagy csomó elsőosztályú tudós. Képesek vagyunk rá, hogy áttörjük. Nekik sohasem sikerült, hogy leblokkolják a Minghui-netet! (erőteljes taps) Mindenesetre az is helyes, hogy ne használjunk fel erre túl sok emberi erőt. De ott nincsenek is olyan sokan, akik ezzel foglalkoznak, vagy?

Kérdés: A Fá-helyreigazításnál az embervilágban nem léteznek többet akadályok. Mindez a tanulók módszereivel kell legyen megvalósítva, amelyek az embervilágban mutatkoznak meg?

Mester: Ha mi áttörtük az akadályokat, blokádokat, ez már a régi erők elrendezéseinek az elutasítását jelenti. Ez azt jelenti, hogy mi nem ismerjük el ezt a fajta üldözést és az akadályokat. Ha az istenségek és buddhák a Fá-helyreigazításnál az embervilágban megnyilvánulnak, akkor az emberek nem is csinálhatnak többé mást, minthogy elfogadják ezt. Akkor az egy másik állapot.

Kérdés: A tanítványok megelőzőleg fognak tudomást szerezni a Fá-helyreigazítás pillanatáról az embervilágban? (mindenki nevet)

Mester: Nektek különböző művelési állapototok és egy különböző művelési helyzetetek van. Némely tanulók tudomást szerezhetnek erről megelőzőleg, némelyek nem. Hogy tudja vagy sem, ez semmi szerepet sem játszik és semmi befolyása sincs a beteljesülésfolyamatra és a szintre. Ennek egyáltalán semmi befolyása sincs. Miért csinálsz ebből olyan sok gondot magadnak? Világosan megmondva, a Fá-helyreigazítás ügyének az embervilágban igazán nincs sok köze hozzátok. Ti Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazítás idején vagytok! (taps)

Kérdés: Jelenleg némely tanulóknál betegségtünetek merülnek fel, éspedig nagyon komolyan. Szinte nem tudnak olvasni, gyakorlatokat végezni és őszinte gondolatokat kibocsátani.

Mester: Én azt mondom, hogy ez valóban probléma. Ami a ragaszkodásokat illeti, némelyik tanuló megmutatja őket, némelyik nem mutatja meg. Magával hordozza őket a szívében és nagyon akaratos, ragaszkodó. A végén ezt többé nem tudja megoldani. Akkor a gonosz mind kevésbé enged téged, hogy rendben legyél, orra buktat, hagyja, hogy olyan erősen essél el, hogy te azt egész életedben nem fogod elfelejteni. Így csinálják ők ezt. Ezért nem kell ennyire akaratosnak, ragaszkodónak lennetek. Ha problémák merülnek fel, megint a Mestert kérdezitek, mi a teendő. Valójában ez a ragaszkodásotokra vezethető vissza. A Mester törődni fog ezzel.

Némelyek hagyják magukat megtéveszteni a hallottaktól. Csak azt lehet mondani, hogy te félre lettél vezetve attól, amit hallottál, tulajdonképpen te azt valóban hallottad. De amit hallottál, nem a Mestertől származott. Ők utánozni tudják a Mester hangját, sőt még az alakját is utánozni tudják. Kihasználják a ragaszkodásodat, hogy becsapjanak. Dáfá tanulóként ezt a Fá szemszögéből kell felismerned. Te egy nyitott és őszinte, becsületes Dáfá-tanítvány vagy és megfontoltan át kell gondold, hogy ez megfelel-e a Fá-nak vagy sem. Némely tanulókat mindig a természetfeletti képességek érdeklik. Én engedem egy pár tanulónak, hogy lássa a Fá-helyreigazítás némely szituációját különböző dimenziókban. A cél az, hogy a tanulók bizalmát a Fá-igazolás számára megerősítsük. De némely tanulók ezt még mindig nem tudják helyesen kezelni. Ők nem a Fá-ban művelik magukat. Ha van valamijük, még utána is nézetnek a természetfeletti képességekkel rendelkező tanulókkal. A látottakat irányvonalként veszik a műveléshez és ahhoz, hogyan kellene végezzék a Dáfá-munkát. Ez már nagyon veszélyes. Ki láthatja a Fá-helyreigazítás alapvető dolgát?! Ki adhat világos magyarázatokat a Dáfá-művelőknek? A különösen alacsony szinteken levő jelenségek nem szolgálnak az igazság alapjául. Ha te nem a Fá-ban műveled magad és nem a Fá szerint cselekszel, akkor te még Dáfá-tanítvány vagy?! Mihelyt adódik valami, utánanézetsz vele, de hát mi néznivaló is van azon? Ki is láthatná a te alapvető dolgodat? Még a gyermekeid sem tudják ezt. Én már megmondtam, még a Dáfá-tanítványok között sem szabad megnézni. Ha lehetne látni a művelésetek igazi állapotát, mit művelsz te még? Ha ez neked el lenne mesélve, minden semmivé foszlana. Ezt nem lehet látni, megnézni! Hiszen különböző szinteken különböző jelenségek (visszatükröződések) léteznek. A mindenkori szinten levő jelenségek az igazságot jelentik azon szint élőlényei számára. Azon a szinten ezek az igazi alapelvek. Mindenesetre ezek egy dolognak a visszatükröződései különböző szinteken. A legalapvetőbb visszatükröződés, megjelenés ott fent van. A végén csupán ez a végérvényes alapvető dolog. Melyik szinten vagy és hogyan láthatod te a Dáfá-tanítványok alapvető igazi megjelenését, a Fá-helyreigazítás és a Mester valódi, igaz megjelenését? Ha te ma láthatnád a Dáfá-tanítványok és a Mester alapvető igazi megjelenését, valamint a Dáfá valódi megjelenését, te ma a felmérhetetlen világegyetem Ura lennél! Láttad te mindezt? Mindez a szemed előtt van? Hogyan is lehetsz ilyen ostoba?! Ezt már többször elmagyaráztam a Fá-ban. Hogyhogy engeditek magatokat zavarni? (nevetés)

Kérdés: Ha a tanítványok munka közben a Zhen, Shan, Ren kozmikus Fá-alapelvekről mesélnek és ezeket észrevehetetlenül befolyásoló módon terjesztik több embernek a világon ……

Mester: Úgy gondolom, ez nem probléma. Ez megy.

Kérdés: Valaki többé már nem tud olyan sokat nyújtani a Dáfá számára, mint egy idővel azelőtt. Én csak azt szeretném megkérdezni, hogy ez az ember megfelel-e még a ,,Dáfá-tanítvány a Fá-helyreigazítás idején” meghatározásnak.

Mester: Mindenütt jól csináltad azt, amit egy Dáfá-tanítvány kell csináljon? Akkor helyesen csináltad. (nevetés) Ne aggódjatok, azok sem, akik elestek. Egyszerűen álljatok fel és már rendben is van.

Kérdés: Doktorándusként teljes egészében be kell vessem magam, hogy jól végezzem a kutatómunkát. De én a Fá-t is kell tanuljam, az igazságot elmagyarázzam és a gyakorlatokat végezzem. Mindig úgy érzem, hogy nem elegendő az idő.

Mester: Még mindig vannak emberek, akik felteszik ezt a kérdést. A Mester ezt már többször elmagyarázta. Úgy gondolom, művelőként nektek a Fá-t kell az első helyre tennetek. De te a munkádat is jól kell végezzed, lehetőleg jól kell végezned. Ami azt illeti, hogyan kezeled [a munkát], a konkrét dolgot te magad kell elrendezd, elintézd. Ha azt mondod, túl elfoglalt vagy, úgyhogy nem olvasod többé a könyvet, akkor ez azt jelenti, hogy többé már nem műveled magad. Ha teljes egészében a munkának szenteled magad, akkor te pontosan egy hétköznapi ember vagy. Csupán nem tudod jól kezelni ezt a viszonyt? Akkor hát tervezd meg helyesen. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Tulajdonképpen ezt már nagyon világosan elmagyaráztam a ,,Zhuán Fálun”-ban. Ha te jól tanulod a Fá-t, semmid sem fog kárt szenvedni a műveléstől, éppen ellenkezőleg, a munkánál vagy tanulásnál feleannyi ráfordítással dupla sikert célozhatsz meg (kétszer akkora eredményre számíthatsz).

A tudomány már eddig a lépésig, fokig fejlődött. Az emberiség többé már nem is tud megválni tőle. A társadalomban még egyre próbálgatják, hogy lehetőleg haladjon előre. De a jövendő emberi társadalomban nem fog létezni többet. A jövőben semmiféle tudomány nem fog létezni. Mindenesetre a tudomány egy termék a világegyetemben, ezért én sohasem tagadtam meg. Én csak azt mondtam, hogy nem felel meg az emberiségnek és nem kell legyen odaadva az emberiségnek. Különben is az emberek a jövőben az istenséghez vezető úton fognak lenni, ezért a tudománynak ezek a dolgai annál kevésbé lehetnek odaadva az embereknek. Valójában a tudomány gyalázza az istenségeket. Ezenkívül olyan hatásokat fejt ki, hogy az anyag elfajul és a környezet el lesz pusztítva. Nemcsak az anyag fajzik el [a tudomány hatására], hanem az emberi nézetek, szemléletek is. Ahhoz is vezet [a tudomány], hogy sok anyagi alkotóelem a Földön el van fajulva és a világegyetemnek is okozott egy bizonyos kárt. Ezért a jövőben itt az emberiségnél nem fog létezni többé. Most éppenséggel már ilyen, hiszen mielőtt a Fá-helyreigazítás megérkezik az embervilágba, az emberiség éppen olyan kaotikus, ahogyan akarja. Te nem akarsz együttműködni, még ha te nem is működsz együtt, akkor sem lesz jobb. Ha együttműködsz, akkor hát együttműködtél. Szintén nem számít rossz pontnak, ha te együttműködsz, hiszen már ilyen lett az egész. Ilyen az összefüggés.

Kérdés: A tanuló sok Dáfá-munkával foglalkozik, úgyhogy alig csinálja a gyakorlatokat és a Fá-tanulást szintén nem lehet garantálni. Belsőleg nagyon szenved ettől.

Mester: Azt gondolom, ennek ellenére kell időt találni a Fá-tanulásra, kivéve, ha te a Dáfá-t fordítod. (nevetés) Úgy gondolom, eközben szintén biztosan tanulod már. Máskülönben kell a Fá-t tanulni.

Kérdés: Én azt hiszem, hogy a Fá-helyreigazítás az embervilágban már hangtalanul, észrevétlenül folyamatban van. A csúcstechnológia a modern gazdaság recessziójához vezetett. Ez az új gazdasági forma előzménye, prológusa? Ha Dáfá-tanítványok cégeket alapítanak, ennek jó kilátása van? (mindenki nevet)

Mester: De nem úgy van, mint gondolod. A Fá-helyreigazításnak az embervilágban semmiféle összefüggése sincs a tudománnyal. Bárhogyan is mutatkoznak meg, nem léteznek konfliktusok vagy támogatás a gazdasági fejlődésre. Ami egy cég alapítását illeti, ez a te saját ügyed. Ha az előfeltételek adottak, csinálhatod.

Kérdés: Én felismertem, hogy nálam az a probléma, hogy zavarjanak, nem létezik. A probléma csak abban rejlik, hogy az ember saját maga nem csinálja jól. Helyes ez a felismerés?

Mester: Ez a gondolat nem probléma. Ha nem létezik semmi zavarás, az nagyon jó. Ha észre tudja venni, hogy nem jól vagy nem elég jól csinálta, akkor az pontosan művelés.

Kérdés: Mester, az Ön által délelőtt elmagyarázott Fá tartalma nagyon komoly. A tanítvány nem tudja, hogy ez már megtörtént vagy hogy ez a jövőben valószínűleg meg fog történni.

Mester: Én láttam egy előjelet, ami nagyon rossz, nevezetesen lesznek tanulók, akik tönkre lesznek téve. Ilyen komoly ez. Ezért magyaráztam el. Ha azt mondjuk, hogy a jövőben fog megtörténni, akkor viszont már most léteznek jelek. Így van ez.

Kérdés: A tanítvány felismerte, hogy a Mester a Fá megtestesülése az embervilágban. Ezért a Mester pontosan a Fá. Ez a jelentése ,,a Fá-t Mesterként tekinteni”-nek egy szinten.

Mester: Én elmondom még emberi szavakkal egészen egyértelműen: a Fá általam lett teremtve. (Erőteljes taps) Minden a gigantikus égitestben, ameddig te egy objektum, tárgy vagy a világegyetemben; hogy neked van valamid vagy nincs, hogy te üres vagy vagy semmi vagy, ameddig te egy tárgy vagy, te ezen Fá által lettél teremtve. Te pontosan abban az életkörnyezetben vagy található, ami ezen Fá által lett teremtve. Az élőlények számára a Fá-nak van egy mércéje. A Fá teremtett minden élőlényt. A Fá megint csak minden lényt a megújulásnál hasonultat magával, és megmenti őket, mivel a Dáfá-tanítványok tanulják a Fá-t, ők azon vannak, hogy maguktól azonosuljanak a Fá-val. A mennyei rendszerekben többé már semmi sincs rendben. Most meg lesz tartva [az égitest], hogy minden élőlényt a világegyetemben hasonultassunk, hogy minden élőlényt meg lehessen menteni. Máskülönben már nagyon régen nem létezne semmi sem többé. Én nem alkalmaztam azt a módszert, hogy újólag megteremtsem a gigantikus égitestet és minden szintet és lényt megteremtsek a Fá által. Én felismertetem az égitestek minden lényével a Fá-t és az őszinte gondolataikkal hasonultatom őket a Fá-hoz. Ez a legjobb könyörületes, együttérző megoldás. Az alkalmazott módszer megmutatja a könyörületességet, együttérzést minden lénnyel szemben. Minden élőlény a történelem előtti időkben a Fá által lett teremtve, egyik sem kivétel és mindegyik bele van értve. Ha valaki azt mondta (arról beszélt), milyen magas szinten van a ,,Zhuán Fálun”, akkor ő azon van hogy démoni dolgokat beszéljen. A megszámlálhatatlan és felmérhetetlen égitestekben és az égitestek megszámlálhatatlan és felmérhetetlen tereiben, dimenzióiban megszámlálhatatlan élőlény létezik mindegyik térben, dimenzióban! Ők a Fá által lettek teremtve. Egyetlen élőlény sem kommentálhatja a Fá-t. (taps) És ennek a Fá-nak mindene megmutatkozik abban a ,,Zhuán Fálun”-ban! Ilyen nagy a Fá.

Kérdés: A Mester megemlítette délelőtt, hogy a régi erők most megpróbálják, hogy anyagokból a Mester hamis alakjait alkossák meg, hogy megingassák a Dáfá-tanítványok őszinte hitét és őszinte gondolatait a Fá-val szemben. Szeretném kérem megkérdezni, hogyan lehet ezt megkülönböztetni?

Mester: Nem kell őket szándékosan megkülönböztetni. Amit a tanulók jelenleg láthatnak vagy tudhatnak, a szint által korlátozva van. A régi erők szintén istenségek. Ami benneteket érint most, ők ezerszeresen átváltozhatnak. Ha a tanulók a Fá-t nem tekintik Mesterként és az érdekli őket, hogy lássák őket, valami tetszés szerinti hamis képet teremthetnek a számodra. Ma szintén világosan elmagyarázom nektek: amit ti láttok, amit ti az emberi szemetekkel láttok, az a Mester főteste, nevezetesen itt, ez én vagyok. (taps) Mindegy milyen magas szinteken található az Énem, ő az én egyik testem a különböző szinteken. Én ugyan a legalacsonyabb helyen vagyok, mivel a legalacsonyabb helyre jöttem; a testeim a különböző szinteken viszont fent vannak, mivel én hagytam, hogy ott fent maradjanak. Én szintén sok szintről visszahozhatom magam és összehúzhatom egy testbe, úgy hogy ők mind itt nálam vannak. Én megmutatkozhatok úgy, hogy én szintről szintre az egész világegyetemben vagyok. (taps) De néha a régi erők zavarnak. Ha ők valóban látják, hogy te tanulóként tévútra jutsz, hamis képeket fognak mutatni neked, akadályozni fogják a látásodat, úgy, hogy te a Mestert azon az oldalon nem láthatod, nem hagyják, hogy te a gondolataidban őszintén higgy a Mesterben ezen az oldalon. Egy utánzatot teremtenek, amelyik ide-oda lézeng a terek, dimenziók között vagy ott tartózkodik, össze lehetsz zavarva általa. Ezért ilyesmire ne figyeljetek. Ne törődj vele. A Fá itt van, a Mester itt van, még ez sem elég? (taps)

Nektek nem éppen itt van elmagyarázva a Fá általam? Pontosan ebből a szájból (a szájára mutat), láttátok ezt? (mindenki nevet, taps) Mindezt én magyarázom el. Senki sem irányíthat engem, legyetek nyugodtak. A régi erők egyáltalán nem láthatják, milyen forrásból származik az általam elmagyarázott Fá. Egyetlen élőlény sem láthatja, hol ered az általam elmagyarázott Fá. Áthatol az anyagokon és élőlényeken szintről szintre, ennek ellenére nem lehet megtalálni a forrását, eredetét. Egy ok arra, hogy én a Fá-t Mesterként tekintetem veletek, az, hogy tartok attól, hogy nektek megvan ez a fajta zavarásotok. Én a Fá-t Mesterként tekintetem veletek, a Fá itt van, akkor igazodjatok pontosan a Fá után és műveljétek magatokat nyíltan és őszintén. Ha ez a Fá nem létezne, gondoljatok csak bele, már művelhetnétek is magatokat azzal a cseppnyivel, amit láttatok? Ez aztán igazán nem megy! Miért nem cselekedtek a Fá elvárásai szerint? Valójában jelenleg már minden utánzat azon van, hogy meg legyen semmisítve.

Kérdés: Léteznek egyes tanulók Kínán kívül, ők a szárazföldi Kínába mentek és le lettek tartóztatva. Talán nem a Mester elvárásai szerint cselekedtek?

Mester: Ezt így nem lehet mondani. A Dáfá-ért minden Dáfá-tanítvány megpróbálja a legjobbat kihozni magából. Nem lehet azt mondani, hogy a tanulók ezen a módon helytelenül vagy azon a módon helyesen cselekedtek. Mindenki azon van, hogy a saját útját járja. Mi nem szabad rákényszerítsük másokra a saját nézeteinket. Ha problémák adódnak, nem kell mondani, kinek van igaza vagy kinek nincs. Ha problémák adódnak, kölcsönösen segítenetek kell egymást, és meg kell próbáljátok megoldani őket.

Kérdés: Véleményem szerint a könyörületesség nem csak a felszínes szeretetreméltóság és barátságosság által mutatkozik meg. Úgy találom, hogy a gonosznak megállj-t parancsolni, útját állni szintén a könyörületesség egyik megtestesülése. Például ha Hongkongban és Németországban nem követjük a rendőrök alaptalan utasításait, provokálásait, akkor ez is egyfajta könyörületesség. Ez által mutatkozik meg a Dáfá hatalmas erénye.

Mester: Az emberekkel szemben könyörületesnek kell lenni. Ami a gonosz élőlényeket illeti, pontosan el kell távolítani őket. Ami a rendőröket illeti, ők nincsenek ezzel tisztában. Irányítva vannak. Ha nem kezeled jól, valami gonoszat követhet el veled szemben, ebben a pillanatban ő is meggondolatlan. A konfliktusok kiéleződése közben, károkat is okozhat nektek, ezért el kell kerüljétek ezeket a károkat. Az emberekkel szemben lehetőleg könyörületesnek kell lenni. Az az oldal feltétlenül komolyan kell legyen kezelve. Ha ez a dolog a Dáfá-t hátrányos helyzetbe hozza vagy veszélyezteti, ezt szintén komolyan kell megoldjátok a hétköznapi emberek joggyakorlatával. A gonosz sok rossz dolgot csöpögtetett a német rendőrökbe. Az nem egy mód, ahogyan akkoriban eljártak velünk. Milyen hozzáállása van egy népnek a Dáfá-val szemben, ha szembesül a gonosszal és az igazságossággal? Hogyan kell nekem kezeljem a jövőjét?! Mindenesetre ha ennek a dolognak vége, idejében kell ezt kezelni és a jog útját járni. Ez egy demokratikus ország. Még ha az államelnök is követett el bűncselekményt, törvényszék elé lesz állítva, hiszen ő a nép által van megválasztva. Természetesen ez a dolog már elmúlt, ezt szintén nehéz megmondani.

Kérdés: Néha úgy találom, hogy én nem vagyok méltó arra, hogy Ön megváltson engem. Hogyan tudnám megfékezni az önző szívállapotot és elérni a mércét?

Mester: Ne legyél ilyen pesszimista. Minden egyes valaki szokása más, a szokások minden nemzetnél mások. Különböző létterületeken az emberiség számára különböző kulturális hátterek léteznek. Ez különböző szokásokhoz vezethet. A különböző kultúrák negatív oldalai szintén befolyásolhatják a mindenkori nemzet tanulóit. De ez nem probléma. A Mester nem veszi figyelembe az ilyen dolgokat. Valószerűtlen, hogy te mindent egyszerre elérsz. Miközben te a Fá-t egyre mélyrehatóbban tanulod és egyre jobb megértésre jutsz, jól fogod csinálni.

Kérdés: Hogyan magyarázhatnánk el az amerikai kormányzatnak még jobban az igazságot?

Mester: Ilyen munkákat ti már egész idő alatt végeztek. Korábban ti szintén igazán jól csináltátok. Ha tovább csináljátok, akkor pontosan még mélyrehatóbban és átfogóbban.

Kérdés: Én egy e-mailt írtam sok művelőtársnak. Amit mondani akartam az jó, de az útja és módja valami negatív volt. Később a művelőtársak nem folytattak többet velem tapasztalatcserét. Rosszul csináltam?

Mester: Te már felismerted, hogy az út és mód valami negatív volt, ezért nem fogadta el ő. Nem fogadta el, mert ő is a hétköznapi emberek érzületeivel rendelkezik. Dáfá-tanítványként talán mindkét fél helyesen kellene megértse. Dáfá-tanítványként minden dolgot pozitív módon kell kezelni. Ne nézzétek a többiek rossz oldalát. Másoknak mindig a jó oldalát nézzétek. Valójában, tudjátok, mikor én akkoriban a Dáfá-t terjesztettem számotokra, a szemináriumon jelenlevőkből a hétköznapi emberek sok gondolata jött elő. Némelyekből nagyon rossz gondolatok jöttek elő. De én nem vettem figyelembe ezeket. Én csak a ti jó oldalatokat néztem, így válthatlak meg benneteket. Ha én csak a ti rossz oldalatokat néztem volna, hogyan válthattalak volna meg benneteket? Eközben egyre bosszúsabb lettem volna, hogyan is válthattalak volna meg téged? (taps) Ezért semmilyen körülmények között sem kell megindítsanak benneteket a hétköznapi emberek tettei és szíve, és a világi érzések, érzelmek. Többet nézzétek mások jó oldalát, és kevesebbet a rossz oldalukat.

Kérdés: A közös olvasásunknál és tapasztalatcserénknél nem jut eszembe semmi, amit mondhatnék, véleményem szintén nincs. Rendben van ez?

Mester: Talán ez az állapotodból adódik. Ha nem akarsz semmit mondani, akkor hát ne mondj semmit. De te azt gondolod: én látom, hogy mások mondanak valamit, és én nem tudok semmit mondani, ez nekem kínos. Ha semmit sem tudsz mondani, akkor ne is mondj semmit, ez nem probléma. Ha te megint csak mondani akarsz valamit, akkor ez is természetes és éppenséggel elmondod. De attól a szokásodtól sem kell gátolva legyél, hogy nem szívesen beszélsz.

Kérdés: A Mester azt mondta, hogy ez az emberi szint a jövőben egy nagyon nagy szerepet játszik a világegyetemben. Elmagyarázhatja Ön, milyen szerep ez tulajdonképpen?

Mester: A jövendő emberiségnek ez a helye egy rendkívül speciális hely. Miért mondom ezt? Bármilyen hosszú is legyen az emberi történelem, az emberiség és az emberek ezen a szinten az összes élőlény megmentése és a Fá-helyreigazítás dolgai miatt lettek megteremtve. Korábban nem létezett emberiség. A Földnek ezen a helyén korábban szintén léteztek már bolygók. Azoknak a bolygóknak a szerkezete más volt, mint a mostani Földé. Ezen a Földön az emberek létfenntartásáért lett teremtve olyan sok víz, növény és állat. Korábban az élőlények és a környezet az ezen a helyen levő bolygón még rosszabb, romlottabb volt. A legmagasabb[rendű] élőlények ott mind úgy néztek ki, mint a földönkívüliek. Ez azt jelenti, ezen a helyen nem léteztek emberek. Mindegy hogy hány alkalommal lettek elpusztítva és megteremtve a bolygók ezen a helyen, sohasem léteztek emberek. A történelemben csak két bolygó létezett, amelyeken emberek léteztek, nevezetesen az előző Földön és ezen a Földön. Az előző Föld egy kísérlet volt a Fá-nak a jelenlegi terjesztésére, amelyik a régi erők által lett elrendezve és ez alkalommal valóban elkezdődik a Fá-helyreigazítás. Ez a folyamat, precedens a régi erők által lett elrendezve.

Mielőtt jöttem, én már tudtam, hogy a régi erők mindent elrendeznének. Az elrendezésüknél azt választottam ki, amit én akarok, hogy meglegyen. Mindenesetre létezik sok alapvető dolog, amit a régi erők nem változtathatnak meg. Ezek a dolgok is, amelyek már ezen a módon le voltak rögzítve, vagyis a történelem előtti időkben lerögzített dolgok közül, a jelenlegi Fá-helyreigazítás kezdete után, több mint 80% meg lett változtatva a régi erők által. Én nem ismerhetem el ezt az eljárást, hogy ők kihasználjanak engem, hogy kielégítsék az egójukat, és kockára tegyék az összes lény és mennyboltozat biztonságát. Ez az egyike az okoknak, amiért eltávolítom őket. Egy másik ok az: én tudom, hogy mindez többé már nincs rendben, emiatt igazítom helyre a Fá-t. Bármilyen nagy is legyen az ebben [a helyzetben] található élőlények bölcsessége, ők többé nem változtathatják meg a feloszlás, semmivé foszlás sorsát. Csak ha a gyökerétől lesz megváltoztatva, lehet megmenteni. De ha így lesz csinálva, az összes régi ezt nem fogja megérteni, én azonban elérhetem, véghez vihetem ezt. Hogy meg lesz-e értve vagy sem, a fontos a megmentés. Eközben minden akadály át lesz törve és minden nehézség megoldva. Ebben a folyamatban a különböző szintek összes lénye látta, hogy minden amit teszek, az a remény arra, hogy mindent valóban megoldjunk és megmentsünk. A mai lépésig azt is látta az összes lény, hogy minden, amit a régi erők akarnak csinálni, nem megoldás, nincsen semmi gyökere (alapja).

Ha a Fá-helyreigazítás tovább megy felfelé, ott egy régi erő sem létezik és semmiféle tényezők, amelyek összefüggésben állnak a régi erők elrendezéseivel, elvesztődnek a homokban. A régi erők olyanok, mint a legnagyobb akadály, amelyik az összes lény megújításánál és megmentésénél a legfáradságosabban megoldható és a legnehezebben legyőzhető, ők legkönnyebben az élőlények tájékozódását, orientációját hagyják elvesztődni és hogy nehezen különböztessék meg az igazat a hamistól, új mennyboltozatok keletkezése előtt olyanok ők, mint egy retesz az élet és halál előtt, a megtartás és megsemmisítés előtt, vagyis egy nagy vizsga, próbatétel a megújításnál. Ámde ez a hely lett kiválasztva általam akkoriban. Hiszen én lehetővé akartam tenni, hogy a leeső élőlényeknek a világegyetemben még egy esélyük legyen, hogy visszatérhessenek. Egy [olyan] résszé kell váljon a világegyetemben, amelyik lehetővé teszi az élőlényeknek, hogy fel legyenek véve a mechanizmusba, amelyik harmonizáló és elévülhetetlen. Így a jövendő embereknek valóban meg lett nyitva egy út az embertől az istenségig (az embereknek istenségekké válásához). Ha korábban azt mondta: ah, a halál után szeretnék találkozni Istennel. A szájával mondja, hogy Istennel szeretne találkozni, de Isten akar téged látni? Tulajdonképpen már a ,,Bibliában” is világosan meg lett mondva, ha eljön a végső pillanat, nevezetesen az utolsó ítélet, az Úr azokat fogja fogadni, akik a mennyország kritériumainak valóban megfelelnek. Most életről életre a megismételt reinkarnációkban várakozik. Ebben a folyamatban a bűnösök a pokolba esnek. A pokolba esni, nem azt jelenti, hogy meg lesz semmisítve, ott vissza kell fizesse, ki kell egyenlítse a bűneit és szenvednie kell. Miután visszafizette a bűneit, újra visszajön és a reinkarnációnál újra fog születni. Azok, akik különösen nagy bűnöket követtek el, a pokolban közvetlenül el lesznek pusztítva, miután ők megérkeztek oda, a vég nélküli-pokolba fognak esni. Ha valaki a nemlét ajtaján keresztül bement oda, soha többé nem fog újraszületni. Korábban ez pontosan így volt.

Miután az emberiség meg lett teremtve, az istenségek is felléptek az emberiség színpadán, és így létezik a művelés és az igaz (ortodox) hit is. Mindenesetre az ember önmaga sohasem művelte magát, hanem a mellék-ősszellem. A mellék-ősszellem művelheti magát, mivel ő belépett a három világkörnek ebbe a képzeletbeli tartományába, de igazából nem jött be. Miért? Úgy, amint éppen elmagyaráztam, némely élőlények behatoltak az emberi testekbe, de ők nem igazából jutottak be az emberekbe, hiszen ez csak egy tér (dimenzió). A Dáfá-tanítványok készre művelt részeinél én minden dimenziótokat lezártam, senki sem mehet be. A nem készre művelt részeken mindenki áthatolhat, átjárhat. De léteznek a Fá őrzői és a Mester, akik felügyelik ezt, ezeken sem szabad átjárni. Természetesen semmiféle tényezők nem hatolhatnak át az én másik oldalamon, részemen. Nálam ez így van: én lekötöttem, megtartottam a legkülső felszínemen, felületemen az összes istenség összes tényezőjének az életét, minden élőlénynek az életét a világegyetemben és minden grandiózus mennyboltozatnak az életét. Ez tehát a helyzet, szituáció mielőtt a Fá-helyreigazítás megérkezik az embervilágba. Mindenesetre a tényezők a dimenziókban, amelyek fenntartják az életet, szintén istenségek. Ezenközben átjárhatják a hétköznapi emberek testét. Ezenkívül az élőlények ott olyanok, mintha el lennének merülve, a légzésnél is, mikor belélegzel, már be is jut. A részecskék köztes tereiben a mikrokozmosz élőlényei tetszés szerint átjárhatják a hétköznapi emberek testét, ezek nem futik (megszállottságok), a világegyetem már csak ilyen. Sokan mondják, hogy ezt vagy azt látták volna, valójában legtöbbször ezek csalóka képek (látomások), amelyek különböző dimenziók átfedése által jöttek létre. Ők azonban nem igazából jöttek be, nem is töltötték ki igazából az emberek részecskéit. Ezért a mellék-ősszellem, amelyik korábban művelte magát, az eredeti mikroszkopikus szinten és egy képzeletbeli tartományban található, de nem töltötte ki a tested valódi részecskéit. Ha kitöltötte volna őket, akkor leesett volna, akkor sohasem térhetett volna újra vissza. Korábban a mennyből leesett egyetlen élőlény sem térhetett vissza. Az emberiség szentséges Szókrátésze az ókori Görögországban szintén megmondta, hogy senki sem térhetne vissza, aki leesett a mennyből. Ő tulajdonképpen próféta volt, az emberek tartották őt egy filozófusnak.

Kérdés: Egy tanulónál a vidékünkön egy komoly betegségi állapot merült fel. Némely tanuló azt javasolta, hogy mi célzottan rá közösen őszinte gondolatokat bocsássunk ki. Némelyek megint csak úgy vélték, hogy a Mester nem mondta, hogy ilyesmit kell csináljunk. Ez a Dáfá szabotálása?

Mester: Kölcsönösen segíteni egymást, ez nem a Dáfá szabotálása. Ha ti ráirányulva olvassátok a könyvet, olvassátok a Fá-t, bocsátotok ki őszinte gondolatokat és körülveszitek, ennek van hatása. Mivel a kis távolság véget vet valaminek. Miért mondom én, hogy a kis távolság véget vet valaminek? Mert ez a dimenzió részekre van felosztva a magasabb szintek utolsó tényezői által. A dimenziókban léteznek különbségek. De nagyon erős őszinte gondolatokkal el lehet távolítani a különbségeket. Ha te nagyon őszintén, egyenesen cselekszel, ő nem tud elhárítani, kivédeni téged, hiszen ha ellenáll neked, akkor a Fá ellen vét. Ilyen ez a vonatkozás, összefüggés.

Kérdés: A Mester egykor elmagyarázta, hogy a nagy kozmikus mennyboltozat élőlényei lépésről lépésre beléptek a három világkörbe. A Mester korábban azt is elmagyarázta, hogy Buddha Sákjamuni a világegyetem hatodik rétegéből egyenesen a három világkörbe született újra. Milyen összefüggése van ennek a két esetnek?

Mester: A Mester azt is mondta, hogy a Fá ereje határtalan. Ha a világegyetem hatodik rétegéből egyenesen a három világkörbe születik újra, létezik eközben egy folyamat. A folyamattal arra gondolunk, hogy ő keresztül kell menjen a világegyetem alsó hat szintjén, hogy a három világkört elérje. Ő be kell ágyazzon egy réteget magából mindegyik közbül fekvő világegyetembe és mindegyik világegyetemnek az összes különböző dimenziójába. Ez azt jelenti, minden alkalommal, ha ő egy alsóbb rétegbe megy, egy rétege a felszínes részecskéknek hozzá lesz illesztve. Azok, akik a Mennyből le lettek taszítva, nem ugyanígy jöttek le? Ez és a lépésenkénti alászállás csak egy leírás az egy szempillantásnyi ott-tartózkodás és keresztülhatolás számára. Természetesen az istenségek lépésenkénti újraszületésének alacsonyabb szinteken egy egészen más jelentése és egy egészen más célja van. Az újraszületésnél sorskapcsolatok lesznek kötve. Nemcsak szülei és testvérei lesznek azon a szinten, az összes számtalan rokon és barát is rendelkezik egy sorskapcsolattal.

Kérdés: Ha a Fá-helyreigazítás munkája nem folyik le simán, nem tudom megkülönböztetni, hogy ez a régi erők egy zavarása vagy a Mester egy utalása arra, hogy ne tegyük ezt. Hogyan különböztethetem ezt meg jobban?

Mester: A Fá-val ítéld meg. Azért mondtam én nektek, hogy kell tanuljátok a Fá-t és minden dolognál a Fá-t kell mérceként vegyétek. Nem szükséges minden nap a kezedbe vedd a könyvet és minden lépésnél összehasonlítást végezzél, hogyan kell ezt megtegyed. Te megtanultad a Fá-t, akkor ítéld meg értelmesen gondolatban, hogy neked Dáfá-tanítványként meg kell-e tenned. Ha úgy hiszed, hogy meg kell tenned, akkor ez nem probléma. Még ha téves is, csak azt jelenti, hogy te még nem értetted meg olyan mélyen, akkor ez nem is számít olyan nagy hibának a részedről. Hiszen te valóban arra gondolsz, hogy a Fá szerint cselekedjél. Nem ez az alapelv? De ezt nem kell kifogásként használni. A Fá-ért viselni a felelősséget, pontosan azt jelenti, hogy saját magáért viseli a felelősséget.

Kérdés: Jelenleg sokaknak a tanítványok között az a véleménye: Ha egy tanítványnál démoni nehézségek merülnek fel a régi erők által, akkor más tanítványok úgy vélik: nem megengedett egy tanulót üldözni, még ha ragaszkodása is van, így mindenkinek együtt kell őszinte gondolatokat kibocsátaniuk. A kérdésem az, hogy használ-e valamit, ha ez a tanuló nem saját maga emelkedik meg?

Mester: Akkor ez egy komoly akadály. Ha ő saját maga még csak nem is értelmes, minden, amit csinálunk, hiábavaló. Az őszinte gondolatok kibocsátásánál csak a külső tér lesz megtisztítva, ami viszont a szívében van, azt nem lehet megtisztítani. Amit az emberek csinálni akarnak, az egyetlen gondolatból fakad. Rajta múlik, hogy ő akarja ezt vagy sem. Ilyen helyzetekben én úgy hiszem, hogy biztosan létezik a szívében egy makacs csomó. Ha ő valóban nincs abban a helyzetben, hogy megtegye, segíthetsz neki, ez nem probléma. Lehetőleg a Fá-alapelvek szempontjából ismertessétek fel vele és tanultassatok vele több Fá-t.

Kérdés: Létezik az a vélemény, hogy mi a régi erők elrendezéseit el kell utasítsuk és a Fá-helyreigazítás előtt az embervilágban egy békés időszakot kell teremtsünk, hogy megismertessük a kínaiakkal az igazságot.

Mester: A vélemény, hogy az üldözés be kell fejeződjön, nem téves. A kínaiakkal megismertetni az igazságot és minden élőlényt megmenteni, ez az, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kell. A ,,békés időszak” fogalma nem létezik. De a gonosz egyre kevesebb fog lenni, egyre kevesebb visszhangra talál. A megtorlás nagy mennyiségben fog felmerülni.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok a börtönben inkább feladnák az életüket, mint a Dáfá-t. Az öngyilkosság ellentmond a Dáfá-nak?

Mester: Az öngyilkosság helytelen. Ha te valóban nagyon állhatatos vagy, ha te olyan állhatatos vagy, hogy még csak nem is félsz a haláltól, minek akarsz még öngyilkosságot elkövetni? Már a te állhatatos oldalad van figyelemmel kísérve, de hogyan kellene értékeljem az öngyilkosságot számodra? Természetesen téged, mint Dáfá-tanítványt, minden szempontot figyelembe véve foglak megítélni. Ezt nem szabad csak egy dolog szempontjából megtekinteni, hanem a történelem szempontjából. De még ha semmi következménye sincs ennek, ez nem egy szégyenfolt? Hiszen a Mester már a Fá-ban elmagyarázta, hogy az öngyilkosság bűn. Miért nem cselekszel a Fá elvárásai szerint? Ez nem csak egy normál kérdése a megvilágosodási képességnek. Nem így van? Én mondtam, hogy a nyomás azon gonosz körülmények között nagyon nagy. De másképpen mondva, miért jöttetek ti? Azért jöttetek, hogy elviseljétek a hétköznapi emberek démoni nehézségeit? Mi vár hát rátok?

Kérdés: Ön azt mondta, hogy Önnek nincs mellék-ősszelleme. Korábban rendelkezett egy mellék-ősszellemmel? Ha igen, milyen állapotban van ő most?

Mester: (nevet) Most nincs mellék-ősszellemem. Mikor megszülettem, olyan voltam, mint ti, nekem is kellett mindent birtokoljak, ami a hétköznapi emberekhez tartozik. Később a művelés alatt egyik a másik után el lettek távolítva. Én elrendeztem, hogy ők mind eljussanak a beteljesüléshez. Ha ti sikeresen a beteljesüléshez fogjátok művelni magatokat és ha nagyon magasra műveltétek magatokat, minden mellék-ősszellemetek istenség lesz. Sőt ezenkívül némelyek még nagyon magas istenségek. Ezért mind el fognak jutni a beteljesüléshez.

Kérdés: A tisztelt Mester azt mondta: ,,A régi erők szeretnék elérni azt a célt, amit akarnak”. Tulajdonképpen mire gondolt ezzel?

Mester: A cél, amit ők el szeretnének érni, az, hogy a Fá-helyreigazításban úgy állítsák elő újra a világegyetemet, mint a Fá-helyreigazítás előtt. Még mindig az ő dolgaik kell megmaradjanak. Még mindig az ő hegyeik, az ő vizük, az ő istenségeik és az ő állapotuk kell legyenek. Hiszen ők éppen ezen a módon lettek teremtve. Nem akarják ezt megváltoztatni. Amit meg akarnak változtatni, az az, hogy javítsanak azokon a felszínes formákon. Olyan, mint egy piszkos ruhadarab, miután tisztára lesz mosva, még mindig a régi ruhadarab marad. Ilyen az elgondolás. Ez a metafora azonban nem tudja egész pontosan leírni ezt. Én csak így tudom elmondani. Ők csak annak alapján, hogy semmit se veszítsenek el az eredeti dolgaikból, szeretnének ügyesen elmenekülni ez elől a katasztrófa elől a gondos elrendezéseik által. Ezt nem lehet elérni. Éppen ez az, amit akarnak. Én kezdettől fogva megtagadtam őket. Máskülönben mindezt elpusztították volna, ámbár ők ezt nem akarják szétrombolni.

Kérdés: Én világosan észrevettem, hogy az idő megint gyorsabban telik. Az igazság elmagyarázására való tekintettel az embereknek a világon …

Mester: Ez stimmel. Láthatólag nem sok kérdést válaszoltam meg és már megint sötét van. (mindenki nevet)

Kérdés: A Fá-tanulásnál és a Fá-helyreigazításnál még inkább érzem, hogy az idő szűkös. Kérem magyarázzon már el nekünk valami konkrétabbat erről.

Mester: Most az idő ugyanis folytonosan gyorsítva van. Én mondom nektek, minél gyorsabban csinálom, annál gyorsabb lesz az idő. Hiszen a világegyetem legfelsőbb tényezői az én Fá-helyreigazításomat összekötötték az idővel, mivel az idő szintén a régi világegyetem egyik istensége. Ők mindent összekötöttek egymással a Fá-helyreigazításban. Ha én gyors vagyok, ők szintén gyorsak. Ha én lassú vagyok, ők szintén lassúak. Ezért minél gyorsabban csinálom, annál gyorsabb lesz az idő. De a Mester nem csinálhat semmi mást, mint hogy gyors legyen. Ha nem lenne időben behozva, utolérve, túl késő lenne a végső megmentés számára. Ti mindannyian tudjátok, hogy a világegyetem gyors ütemben tágul. Az emberiség szempontjából nézve, hogy ma a világegyetem ezen a területen tágul, a mai tudósok nem jöttek már rá erre? Az expanzió, tágulás sebessége egyre gyorsabb lesz. És mi lesz az expanzió végén? Nézzétek csak meg egy léggömb felfújásánál. Fújod, fújod, fújod…, ha eléri a határt, ,,Bumm!” felrobban, kipukkan. Ezért ezt már felismerték a tudósok. Ők azt is tudják, hogy ez az expanzió rettenetes. Ha én nem tudnám behozni, utolérni, mindez, legalábbis ott ahol a Fá még nem lett teljesen helyreigazítva, el lenne pusztítva.

Gyorsnak kell lennem. Eredetileg a távolság, a különbség nagyon nagy volt, hihetetlenül messze távoli. Most én már egy dolog felmerülésénél is azonnal meg tudom ragadni egy részét. Ha ez a dolog például 100 részből, porcióból áll, a felmerülésénél azonnal megragadhatom, és egy szempillantás alatt elintézhetem, megoldhatom. Minden ami már eddig a lépésig meg lett csinálva, már a végsők végsőjén található. Mindegy, hogy készen vagyok-e a Fá-helyreigazítással vagy sem. Hiszen már minden túlmegy rajtuk. Ami az eredeti időket és tereket illeti, lényegében többé semmi értelme, hogy akadályozzanak engem a Fá-helyreigazításban.

Kérdés: Ön már három órán át beszélt szakadatlanul… (a Mester nevet) (a tanítványok tapsolnak, taps)

Mester: Akkor kikeresem a szűkszavú cédulákat és megválaszolom a kérdéseket.

Kérdés: Li Bai egy nagyszerű költő volt és egy Taó-művelő is. Milyen sorsszerű kapcsolata van a Dáfá-val?

Mester: Ami a történelmi személyiségeket illeti, ezen ne rágódjatok túl sokat. Sokan közülük ti vagytok, sokan szintén én vagyok. (taps) De ne ússzatok emiatt örömmámorban! A képességeid nem onnan származnak. A jelenlegi Fá adta neked a képességeidet (taps) és semmi közük ahhoz [a személyiséghez].

Kérdés: Az embereknek a hétköznapi emberek társadalmában, különösen azoknak a felső társadalmi rétegekből, eredetileg nem voltak rossz gondolataik a Dáfá-ról és ,,Zhen, Shan, Ren”-ről, teljesen ellenkezőleg még szimpatizáltak is vele. De ellenszenvük volt sok Dáfá-tanítvány cselekvési módjával szemben. Azon a véleményen vannak, hogy túl szélsőségesek lennének és nem tűnnek nagyon jószívűeknek.

Mester: Akkor a mi Dáfá-tanítványaink már oda kell figyeljenek az ilyen dolgokra. Másfelől, nem onnan ered ez egy kicsit, hogy ezek az emberek a hétköznapi emberek társadalmában azt a szemléletet alakították ki, hogy egy előkelő módon, nyugodt szívvel és sietség nélkül kell viselkedni, úgy hogy azoknál, akik gyorsak, nem találnak megelégedésre (nincsenek megelégedve azokkal, akik gyorsak)? A gonosz irányítja az üldözést és ott emberek halnak meg, de nekünk ilyen egy lelkületünk van az ilyen nyugodtság számára. Viszont ti lehetőleg ügyelhettek az udvariasságra. A mi Dáfá-tanítványaink nagyon el vannak foglalva az összes élőlény megmentésével és ők még akadékoskodnak. Mindenesetre Dáfá-tanítványként, lehetőleg pont még inkább alkalmazkodjatok hozzájuk! Az emberek lefelé csúsznak, de mi emeljük magunkat, ezért mi éppen így kell cselekedjünk, ha meg akarjuk menteni őket.

Kérdés: Jó napot, tisztelt Mester. Mikor Ön ma délelőtt magyarázta a Fá-t, arról beszélt, hogy a régi erők kihasználnak némely állapotokat, amelyek egynéhány kevés tanulónál felmerültek. Ez ,,a saját szív démonokat idéz elő”-re vonatkozik a ,,Zhuán Fálun” hatodik fejezetéből?

Mester: Valójában ők sok tekintetben zavarnak. Amit ma délelőtt elmagyaráztam, szintén arra szolgál, hogy harmonizálja a ,,Zhuán Fálun”-t. A ,,Zhuán Fálun”-ban összefogóan van elmagyarázva, a tartalom azonban nagyon mélyreható. Ha nem sikerült neki, hogy gyakran tanulja a Fá-t, nagyon nehezen értheti meg a Fá-t, amit most magyarázok el. A kozmikus Dáfá alapelvei határtalanok és titokzatosak, nem hagyják magukat teljesen felismerni alacsony szinteken. A Fá különböző szinteken mutatkozhat meg. Ugyanazon a szinten széleskörűen vagy konkrétan is megmutatkozhat. Minden harmonizáló.

Kérdés: Szabadság, demokrácia és emberi jogok az embervilágban jóravalónak tűnnek. Ezek szintén a régi erők által lettek elrendezve a mai Fá-helyreigazítás számára?

Mester: A második mondat helyes, az első nem. Ezek nem az emberek alapelvei, viszont a régi erők által lettek elrendezve. Az emberek alapelvei nagyon egyszerűek. A demokrácia valóban nem tartozik az emberek alapelveihez. Az elmúlt ezer és tízezer évnyi emberi történelemben kizárólag a királyok uralma létezett. A Földön legfeljebb tízezernyi királyság és több mint tízezer király, herceg, hercegnő és királynő létezett. Ez szintén a múlt kultúrájához tartozik. Ezért mondják ,,a király kormányozza az országot”, ,,a világot katonai hatalommal, erővel meghódítani” és ,,az erősebb egy hős lesz”. Az istenségek szemében az erősebbek azonban rablók. Mindegy hogy az emberek becsületesnek vagy becstelennek tartják őket, az istenségek számára ők mind rablók. De miért engedik az istenségek, hogy háborúkat vezessenek és hősökké legyenek? Ha az istenségek véghez akarnak vinni egy dolgot a Földön, akkor egy meghatározott állapotot kell létrehozassanak az emberiségben, aztán embereket kell kiválasszanak, akik ezt kivitelezik. A kiválasztottak az istenségek elvárásai szerint hajtották ezt végre, ámbár eközben erőszakos módszereket alkalmaztak, azonban ez az istenségek rendelkezése, így a kivitelezés után az istenségek érdemeket adományoztak nekik, elismerésben részesítették őket. Milyen elismerésben, megtiszteltetésben? Egy nagyszerű hőssé teszik, akit minden ember tisztel, és ő élvezi az uralkodás dicsőségét a Földön. Így van ez. (nevet) A három világkörön kívülről szemlélve, az emberek fordított alapelvekkel rendelkeznek. Az emberek szemszögéből nézve, ezek ugyancsak becsületes, jóravaló alapelvek. Korábban az emberek alapelvei pontosan ilyenek voltak.

Az utóbbi időben sok király született újra Kínában, mivel a Fá-helyreigazítás ebben az időszakban történik. Így egyik sem nevezheti magát többé királynak. Ezenkívül létezik még egy probléma. A különböző szintek sok élőlénye magas szintekről jött és az embervilágban született újra. Így az emberek alkotórészei különböző nemzetekben meg lettek változtatva. Ki kellene legyen hát a király? Ez még nehezebb. Ezért a régi erők egyszerűen hagyták az embereket, hogy saját maguk válasszanak, akkor éppen demokrácia. Az Ég szemszögéből nézve, a demokrácia ténylegesen ezen két tényező által keletkezett.

Ami az emberi jogokat illeti, nem csak emberi jogok léteznek, hanem állatvédelem is. Mivel nincs elég emberbőr többé az újraszületésre, sokan vannak, akik állatként születtek újra, sőt még sokan növényként is. Ilyen dolgok mind az újabb korban tűntek fel és a Fá-helyreigazítás dolgához szintén közük van. A Fá helyre van igazítva, mindenki a Dáfá miatt jött, a Dáfá miatt született és a Dáfá számára lett teremtve. Ők viszont nem mind játszanak pozitív szerepet. Így van ez.

Kérdés: A Mester azt mondta, hogy a mi készre művelt részünk a művelés alatt le van választva. Most már a Fá-helyreigazítás végső idejénél vagyunk. Hogyan törhetjük át ezt a válaszfalat, ezt az elválasztást?

Mester: Az utolsó tényezők a legnagyobbak is. A szakadékok, elválasztások nagyon nagyok. Mindezt csak az embervilágban történő Fá-helyreigazítás idején lehet eltávolítani, mikor megérkezik a Mester Fá-helyreigazításának az áramlata. Mindezt csupán akkor lehet megoldani, mikor ez az erős áramlat megjön. Mihelyt megérkezik és keresztültör, akkor kezdődik el a Fá-helyreigazítás az embervilágban. Magyarázzuk csak el egy másik szemszögből. Minden, amit ti manapság csináltok, arra szolgálhat, hogy csökkentse a károkat, veszteségeket köztetek művelőtársak, illetve Dáfá-tanítványok között, azonban nem oldhatja meg a problémát alapjából véve. De a ti Fá-igazolásotoknál egy olyan állapothoz lehet eljutni, nevezetesen, hogy egy része az embereknek a világon újra jószívűvé válik, úgyhogy még több embert lehet megmenteni a világon és többet nem lehetséges a gonoszok számára, hogy rosszindulatúak legyenek. Ez azonban nem a befejezés.

Kérdés: Mikor fog nekünk a Mester valamit az ős-istenségekről elmagyarázni. A Fá-helyreigazításban vannak …

Mester: A régi erők, amelyekről beszélek, szintén ős-istenségek. Mindazok az istenségek, amelyeket megemlítettem, őseredeti, kezdeti istenségek. Ami a régi erőket illeti, én mondom nektek, ők mind a legkiválóbb élőlények azon a szinten. Ők meg lesznek semmisítve. Ők a legrátermettebbek. A legutolsó régi erő az, amelyik elrendezte, hogy meg legyenek semmisítve. Az ő célja ennek a résznek a megsemmisítése árán lesz elérve. Ez a világegyetem végtelenül és felmérhetetlenül nagy. Feltételesen mi mondjuk, hogy végtelen és felmérhetetlen. Ha ő a feloszlás, semmivé foszlás előtt áll, ő saját magát fogja megmenteni, hiszen ő egy istenség. Valójában a régi erők elrendezései pontosan az általa kigondolt módszerhez tartoznak, hogy saját magát megmentse, nagyon részletesen és jól átgondolva lett elrendezve. De ő nem gondolt arra, hogy ők pontosan az önmegmentés ezen módja által lesznek megsemmisítve. Ha ő nem így csinálná, ez alkalommal valóban meg lett volna mentve. De így csinálta. Ezenkívül még sok dolgot elpusztított, szétrombolt, amit én akartam. Tehát a bűne nagyon nagy, mivel azok az élőlények általa lettek elpusztítva.

Kérdés: Ön azt mondta, hogy az USA a korábbi Ming-dinasztia. A legtöbb ember a Ming-dinasztiában Taót művelt. Kérhetünk a Mestertől több útmutatást, a tanítványok mai igazság-elmagyarázásának a vonatkozásában az USA-ban a kormányzatnak? A tanítványok az USA-ban olyan elfoglaltnak tűnnek, mintha már apatikusok, nemtörődömök lennének. Hogyan lobbanthatnánk fel a világban egy megrázó könyörületességet, hogy …

Mester: Ezt nem lehet így mondani. Én mondom nektek, ti feltétlenül megfontoltan kell cselekedjetek. Ha te az igazság elmagyarázásánál túlmész egy kicsit az emberi alapelveken, az emberek már nem tudják többé elfogadni. Ezért az igazság tisztázásánál semmi esetre sem kell magas szinten magyaráznotok. Amit ti megtudtatok, az mind az, amit az istenségek kell megtudjanak. Ezt én nektek magyaráztam el, ez nem a világon levő (világi) emberek számára van. Ezért nem szabad a dolgokat a normál embereknek elmesélni. Ti csak azt mondhatjátok, hogy mi üldözve vagyunk, a tényleges helyzetünkről mesélhettek. Mi jó emberek vagyunk és ártatlanul vagyunk üldözve, a vallásszabadságunk és az emberi jogaink lábbal vannak tiporva, ezt ők mindannyian megérthetik, azonnal támogatni fognak téged és szimpátiát fognak veled szemben mutatni. Ez még nem elég? Miért kell te feltétlenül olyan magas alapelveket tudassál vele? Ha az emberek a világon ezt tudják, el fogják mesélni, hogy a Fálun Gong üldözve van és hogy az üldözők nagyon gonoszak. Ő tovább fogja mesélni. Ez nem elég? Természetesen te szeretnéd, hogy ő Dáfá-tanítvány legyen. De jelenleg ezt nagyon nehéz elérni. A régi erők akadályokat helyeztek az útjukba. Különleges esetekben a Mester fog törődni evvel. De ha neki nincs meg az a kívánsága, ő is akadályozva lesz a régi erők által. Hogy tudassuk velük az igazságot, jelenleg ez az első számú feladatunk. Te a különösen jókba fogsz ütközni, ők el tudják fogadni. Mindegy milyen magasan magyarázod el neki. Akkor magyarázd el neki egyszerűen, ez nem tesz semmit, ilyen esetekben ez nem probléma. Különösképpen némely kormányhivatalnoknál, ha te neki ilyesmit magyarázol el, egyáltalán nem tudja elhinni, mivel ő egy politikus és a fejében csak politika van. Nem úgy van, hogy te nem mentetted meg őt, hanem még inkább lejjebb taszítottad? Nem igaz?

Kérdés: Most némelyek sok munkát végeznek az igazság tisztázására, ők ritkán tanulják a Fá-t és keveset végzik a gyakorlatokat.

Mester: Ez viszont egy nagyon komoly dolog. Nekünk Dáfá-tanítványoknak nem szabad elhanyagolnunk a személyes emelkedést. Az összes élőlény megmentése egy nagyszerű dolog a Dáfá-tanítványok számára. Ha ti nem tanuljátok a Fá-t, az igazságtisztázás minősége szintén befolyásolva lesz. Ti magatok is korlátozva lesztek ezáltal. Ez nem megy.

Kérdés: Úgy van, hogy csupán azok, akik 2002 előtt (bezárólag 2002-vel) kapták meg a Fá-t, számítanak Dáfá-tanítványoknak a Fá-helyreigazítás idején?

Mester: Ezt én nem így mondtam. Nem léteznek minden időszakban jók, akik bejöttek? Valójában léteznek még némelyek, akik be akartak jönni, de nem jöttek. Természetesen léteznek még némelyek, akik leestek.

Kérdés: Én a kínai népnek tisztázom az igazságot. De a szüleim Kínában nem hagyják, hogy telefonon magyarázzam el az igazságot a Dáfá-ról. Mindig úgy találom, hogy itt valami nincs rendben, de ezt [a korlátot] még mindig nem törtem át.

Mester: Csináljátok hát okosan, bölcsességgel. Az is lehet, még ha te valóban így is cselekedtél, hogy ez ennek ellenére nem megy, de akkor talán ezt a Dáfá-tanítványok Kínában szintén fogják csinálni. Ha nektek nem sikerül, ők fogják ezt csinálni. A Dáfá-tanítványok Kínában szintén lehengerlően csinálták. A Fá-helyreigazítás idején a Dáfá-tanítványok főteste Kínában van. Én mondom nektek, a 100 millió emberrel, én nem arra gondolok, hogy 100 millió ember létezik Kínán belül és kívül, mint ahogyan ti gondoltátok. A szárazföldi Kínában akkoriban már létezett 100 millió ember, akik a ,,Zhuán Fálun”-t a kezükbe vették és olvasták. Ők már megkapták a Fá-t, én már törődtem velük. Nem lehet azt mondani, hogy ők nem Dáfá-tanítványok. Azoknak a száma, akik valóban művelik magukat, úgy 70 milliónál van. Akkoriban a Dáfá-tanítványok száma valóban 100 millió volt.

Kérdés: Ha én új jingweneket adok neki (nő), elfogadja őket. De nem szeretne színre lépni, hogy terjessze a Fá-t. Van még remény az ilyen tanulók számára?

Mester: Talán megakadt valahol? Ha elfogadja őket, akkor ez azt jelenti, hogy még rendelkezik őszinte gondolatokkal. Akkor hát nézd meg, hol akadt meg és mi hiányzik még nála. Dáfá-tanítványként már kielemezheted őt és tudsz neki segíteni.

Kérdés: Egyedi gyakorlók véleményei a Dáfá-egyesületekből, például vélemények és megítélések művelőtársakról, helyettesítik a Dáfá-egyesület véleményét? Vagy Ön képviseli továbbra is őket, Mester? Egy világos utalást kérek a tisztelt Mestertől.

Mester: Senki sem képviselhet engem. Ezt nem is szükséges kérdezni. Ezenkívül közületek senki sem képviselheti a másikat. Ami a Dáfá-Egyesületet illeti, én már megmondtam, hogy a koordináció nagyon fontos. Sok esetben, ha más szempontokból ezt nem kell megmondani, ők meg kell ezt mondják. Biztosan fog valami adódni, amit ők nem csináltak jól. Mindezt tudja a Mester. De sok esetben saját magunkon is el kell töprengjünk, hogyan is lett tulajdonképpen ilyen [a helyzet]? Senki sem indíthatja meg egy istenség szívét. Amit csinálni kell, azt pontosan nyíltan és őszintén csináljátok.

Kérdés: Egy Dáfá-tanítvány hozzátartozói egyszer megrágalmazták a Dáfá-t. Ők ki lesznek majd selejtezve a Fá-helyreigazításnál az embervilágban vagy ez a tanítvány magatartásával van valami kapcsolatban?

Mester: A saját választásukon múlik. Szabotálta a Fá-t és már nagyon rosszindulatú, gonosz, el kell juttatni őt még a beteljesüléshez egy Buddha-világban? Ez viszont valóban nem megy. Azokat, akik valóban nagy bűnöket követtek el, nem lehet majd meghagyni. Mivel te Dáfá-t művelsz, neki biztosan megvan a szerencséje, neki újra és újra esély lett adva, esély esélyre és még egy esély. Nekik is lehetőleg el kell magyaráznod az igazságot és megmentened őket. Ez azt jelenti, hogy szerencsét kovácsolsz nekik.

Kérdés: Az igazából művelődő Dáfá-tanítványok nevében Shandong tartomány Heze városából, üdvözlöm a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: Heze városából sok Dáfá-tanítvány lett elfogva és megverve. Azok, akik Heze-ben lettek letartóztatva, nem hagyják magukat átnevelni, így át lettek hozva Jinan városába az átnevelőtáborba. Ez a régi erők egy elrendezése?

Mester: Ilyesvalamit, mint átnevelni vagy nem átnevelni, én szintén nem ismerek el. Te a szívébe kell tekints. Tudjátok, én így gondolkodom: a régi erők őt nagyon komolyan üldözték pszichikailag, hogy átneveljék. Ők tudják, hogy én ezt nem ismerem el. Mit tesznek akkor? Ők leválasztották az őszinte gondolatokkal bíró oldalát, tehát a készre művelt oldalát, úgy hogy ez az oldal nem jön érintkezésbe a gondolataival. Aztán kérdéseket tesznek fel az ő emberi felszínének, felületének (felszínes részének); az emberi felszínen nagyon sok emberi dolog és megszerzett, elsajátított gondolat létezik. Ehhez jön még, hogy a készre művelt oldal nem tud hatni. Ha te ilyen állapotban üldözöd őt és íratsz vele valamit, mindezt én nem ismerem el. A régi erők tudják, hogy én ezt nem ismerem el, miért csinálják ezt ennek ellenére? Ennek van egy bizonyos hatása, nevezetesen ők meg akarják törni a tanulók akaratát. A tanulók, akik hibákat követtek el, azt fogják gondolni: Ah, ezt én írtam. Nekem végem, engem elintéztek. A Mester nem fog többé törődni velem. Én bűnt követtem el a Dáfá-val szemben. Mostantól levertnek érzi magát. Ez az ő trükkjük, és én ezt nem ismerem el. Az nem baj, ha elestél, az nem tesz semmit! Gyorsan állj fel! (taps)

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Harbin-ból üdvözlik a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek (taps)!

Kérdés: A Dáfá-tanítványok XX munkatáborban, akik jogellenesen vannak bezárva, üdvözlik a Mestert!

Mester: Ez a sötét odú nagyon gonosz. Ezt tudom. Az stimmel, hogy a tanulók jobbak és megfontoltabbak lettek. A dolgokról Kínában inkább nem beszélünk. (taps) Ha erről beszélnénk, ez egy hosszú téma lenne. Mindenesetre az, ami mindig is vár a gonoszra, az a bűnös karma, amit sohasem lehet visszafizetni, kiegyenlíteni. Ami a Dáfá-tanítványokra vár, az a nagyszerű ragyogó beteljesülés. (taps)

Kérdés: Újabban felismertem, ha Dáfá-tanítványoknak konfliktusaik vannak egymással a Dáfá-munka miatt, először őszinte gondolatokat kell kibocsátani, hogy eltávolítsák a gonosz erőket, akik kihasználják a tanulók ragaszkodását és nem megfelelő nézeteit, hogy üldözzék a Dáfá-tanítványok összességét. Csupán azután kell a konkrét munkát megbeszéljük. Helyes ez?

Mester: Gondolom, ha a Dáfá-tanítványok konfliktusokba ütköznek, ez nem feltétlenül olyasvalami, amit a démonok ellenőrzésük alatt tarthatnának. Ők zavarni fognak eközben. Lehet őszinte gondolatokat küldeni, kibocsátani, de többet kell tanulni a Fá-t. Ha ti, mielőtt csináltok valamit, őszinte gondolatokat bocsájtotok ki, egyes zavarásokat szintén el lehet távolítani.

Kérdés: Én egy olyan tanítvány vagyok, aki a Fá-t 1999.07.20-a után kapta meg. A művelésnél sok zavarásba ütközök, sőt még más dimenziókból való gonosz erők alaptalan üldözésébe is. Miért nem tudok még mindig elszántsággal és alapos módon őszinte gondolatokat kibocsátani, hogy elhárítsam, megszüntessem az üldözést? Miért mind hagyok számukra látszólag egy mozgásteret?

Mester: Hogy is mondjam? Ami azokat a Dáfá-tanítványokat illeti, akik július 20-a után kapták meg a Fá-t, a ti művelési folyamatotok egybe van olvadva a Fá-igazolással. Hiszen azok, akik korábban kapták meg a Fá-t, már maguk mögött tudják a személyes művelésük idejét. Most az ő főfeladatuk az összes lény megváltása, nevezetesen ők átmentek a Fá-igazolásba. Azok, akik később jöttek ide, pont a Fá-igazolásba ütköztek, botlottak bele, akkor neked ezt szintén csinálnod kell, ennél egyidejűleg a személyes művelésről is szó van. Ezért találod te úgy, hogy némely dolgok bonyolultabbak. De ez nem tesz semmit. A Mester szemében mindez el van rendezve, rendben van. Ha valamivel erősebb őszinte gondolatokkal rendelkezik, akkor mindez nem jelent problémát.

Kérdés: A mostani időszakban helyettesíthetők a gyakorlatok az őszinte gondolatok kibocsátásával?

Mester: Ez két különböző dolog. (nevet) A gyakorlatok azok gyakorlatok. A gyakorlatok által lesznek megerősítve a mechanizmusok és a benti egy isteni testté lesz átváltoztatva. Az őszinte gondolatok kibocsátása, az isteni képességek kibontakoztatása, világosan megmondva, ez a természetfeletti képességek használata, a cél az, hogy eltávolítsuk a gonoszt és a rothadt kísérteteket.

Kérdés: Tisztelt Mester, jó napot! Sok tanuló nagyon könnyedén (könnyelműen) és gyakran bocsát ki őszinte gondolatokat, hogy eltávolítsa [a gonoszt]. Sőt még akkor is bocsátanak ki őszinte gondolatokat, ha egy pár apróságtól betegszenek meg.

Mester: Lehetséges, hogy mi saját magunk nem tanultuk eleget a Fá-t? Ha mi valóban hibáztunk valamiben, úgyhogy problémák keletkeznek és aztán még őszinte gondolatok lesznek kibocsátva, akkor az a benyomása az embernek, hogy valami nem stimmel, nincs rendben. Akkor a régi erők zavarni fognak. Ők azt hiszik, te rosszul csináltad és nem csak ez, hanem te még meg is akarod semmisíteni őket. Úgy tűnik, vagy? Ezért lehetőleg meg kell nézzük, hogy mi saját magunk jól csináltuk-e. Ha nem, akkor tegyük újra jóvá. De ebben a kérdésben az áll: ,,Sőt még akkor is bocsátanak ki őszinte gondolatokat, ha egy pár apróságtól betegszenek meg.” Mit jelent ez az ,,egy pár apróságtól betegszenek meg”? Ez alkalmasint a karma-eltávolítás jelensége?

Kérdés: Mikor én az első hónapban elkezdtem, hogy őszinte gondolatokat bocsássak ki, egyszer az őszinte gondolatok kibocsátásánál tisztán láttam az égi szememmel, hogy egy erős bíborvörös fény öt percen belül minden dolgát egy szempillantás alatt megsemmisítette a démoni fővezérnek Kínában, amelyek emberekhez hasonlóak, de nem emberek voltak. Az erőssége, ereje leírhatatlan. Az, ami ott meg lett semmisítve, csak a helyettese, képviselője volt a mi terünkben, dimenziónkban? Minden dimenzióban létezik helyettese?

Mester: Ez nagyon bonyolult. Néha valóban közvetlenül megsemmisíthetitek a rothadt kísérteteket a démoni fővezér testében. Ebben a pillanatban ő olyan, mintha meg lenne halva, aztán hozzáfognak, hogy megmentsék az életét és a rothadt kísértetek egy másik seregével lesz újra feltöltve. Így megint életre kel, sőt még úgy néz ki, mintha mi sem történt volna. Ezenkívül a régi erők akkoriban minden sejtjét és részecskéjét a felszíne alatt, amelyek az emberi testet képezik, kitágították, hogy minden rothadt kísértet őáltala lehessen irányítva. Olyan szélesre vannak kitágítva, hogy elérték a három világkör nagyságát. Minden emberi dolog az összes sejtekből ki lett hozva a régi erők által és a pokolba lett dobva. Aztán hagyták feltöltődni a rothadt kísértetektől. Mivel egy ember részecskéi mind ennek az embernek az alakjával rendelkeznek, így a három világkör összes dimenziója mindenkor rendelkezik a démoni fővezér egy sejtjével. Ezenkívül mindegyik sejtben egy nagy csomó rothadt kísértet létezik. Ezért akkoriban az őszinte gondolatok kibocsátásánál a démoni fővezérnek a három világkörben egy nagy csomó részecskéjét és rothadt kísértetét semmisítettétek meg. Mikor megsemmisítettétek őt, tehát a robbanás pillanatában, láttátok, hogy ti teljesen megsemmisítettétek őt, ez igaz. Milyen messzire jutottatok most ezzel a dologgal már? A felszínen levő részecskéken kívül, amelyek egy embert képeznek, minden más meg lett semmisítve. Már üres, és semmije sincs többé. Ami fennmaradt, az csak ez az emberi bőr, beleértve a belső szerveket, amelyek a felszínes sejtekből vannak képezve. Hiszen a démoni fővezér összes sejtje és részecskéje a három világkörben, amely ki van tágítva, már mind meg lett semmisítve. Úgy fent, mint lent is többé már nem léteznek. Minden ki van tisztítva és semmi sem maradt fenn. Jelenleg ez a bőr a régi erők utolsó és legrosszabb démonaitól van segítve, támogatva. Ezért most semmi normális emberi értelme nincs többé. Minden ezen az emberbőrön keresztül történik, amelyik a rothadt kísértetek által van irányítva, ez valóban egy ördög emberhez hasonló, emberszabású bőre. A nézetei és a karmája, amelyek egy rossz emberéi, amelyek egész életében az emberbőr felszínén képződtek, nagy félelmet mutatnak. Ha ez visszatükröződik, ez félelem, félelem a hatalomvesztés következményeitől, félelem attól, hogy a Fálun Gong rehabilitálva lesz, félelem a fővesztésétől, félelem attól, hogy az óriási pénzösszeg és az óriási tőke, amelyet a hozzátartozói, családtagjai sikkasztottak el, el lesz kobozva. Fél mindentől. És a gonosz az ő másik oldalán egyszerűen tele van gyűlölettel. Mindenesetre olyan, mintha már elvesztette volna a játszmát. Bár gyűlölettel van eltelve, viszont nem tudja összeszedni magát. Tudja, hogy már a végét járja. Úgy gyűlölettel, mint félelemmel is telítve van. Ennek ellenére kényszeríti magát, hogy összeszedje magát, hogy megmutassa másoknak. Makacsul próbál kitartani, hogy megjátssza magát. Most pontosan ebben az állapotban van. Akkoriban a sejtjei és részecskéi ilyen nagy mértékben lettek kitágítva és fel voltak töltve teljesen rothadt kísértetekkel, valóban tele volt heretikus, rossz energiával. A teste olyan tele lett pumpálva míg megerősödött, megnagyobbodott. Azt hitte, hogy testileg erős lenne és sok energiával rendelkezne. A bátorsága is nagyobb lett és a gonosz fintorát nyíltan fel lehetett ismerni. Akkoriban az emberek a környezetében valóban meg lettek félemlítve. Most hasonló egy padlizsánhoz, amelyik az éjszakai fagy után összezsugorodik. A belső rész már teljesen meg lett semmisítve. Minél több őszinte gondolatot bocsátanak ki a Dáfá-tanítványok, annál kevesebb a rothadt kísértet a testében, annál inkább zsugorodik össze. A teste egyre kisebb lesz. Hiszen az emberi bőrön kívül semmi többel nem rendelkezik a mikroszkopikus részecskékből.

Kérdés: A tanulók a második katonai körzet egyeteméről, Torontóból, a Jiangxi tartományi Pingxiang-ból, Chongqing-ből, Peruból, Kínából, Makaóból, az USA-ból, Harbin-ból, Shandong-ból, Jinan-ból, Kunming-ból, Ausztráliából, Dalian-ból és a tanulók Jiamusi-ból, akik kijöttek a börtönből, a tanulók Németországból, a tanulók XX munkatáborban Shijiazhuang-ból, a tanulók Shandong-ból, Hezhe-ből, Tianjin-ból, Xinjiang-ból, Hengyang-ból, Changchun-ból üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek mindannyiótoknak! (taps)

Kérdés: Az utóbbi időben, mikor a ,,Zhuán Fálun”-t tanulom, nincs többé az az érzésem, hogy egy új megértésem van és újra megemelkedtem, miután én megint egyszer elolvastam.

Mester: Amilyen magas a xinxing, olyan magas a művelési energia. Erre léteznek még okok. Lehet, hogy nem volt nyugodt a szív? Én úgy találom, hogy mégis léteznek okok. A magas szinteken az elvárások is magasak.

Kérdés: Adhat Ön egy világos utalást arra, milyen az átmenet alapvető folyamata a Fá-helyreigazítás idejétől a Fá-helyreigazítás idejéig az embervilágban?

Mester: Én mondom nektek, nem létezik egy olyan folyamat, mint ahogyan te azt elképzelted magadnak. Ez egyáltalán nem létezik. Én mondom neked, ami az embervilágban történő Fá-helyreigazítás erőteljes áramlatát illeti, a régi erők korábban ezt nem láthatták. Most viszont meglátták, ők szörnyű félelemmel vannak eltelve. Ezért sok istenség, aki a régi erők által lett elrendezve, többé nem mer továbbra is ilyesmit csinálni. A dolgok, amik most visszatükröződnek, azok a rossz tettek, amiket azok a rothadt kísértetek még mindig végrehajtanak. Ha a Fá-helyreigazítás megérkezik ide az embervilágba, ezek a dolgok is elmúlnak. Nem létezik folyamat. Mikor a gong a Fá-helyreigazítás közben megérkezik ide, létezik egy jelenség. Milyen jelenség? Korábban megmondtam nektek, hogy minden, amit az emberi szem láthat, molekulákból van összerakva. Ha a molekulák rétegében egy lyuk vagy egy nyílás lesz felszakítva, mindegy hol, milyen képet fogsz te akkor látni? Te látni fogod, hogy az ég fel van szakítva, az érzés pontosan olyan, mint egy színpadon, mikor a függöny hirtelen felmegy, vagy mintha egy lyuk lenne fúrva. Mivel az embervilágban történő Fá-helyreigazítás dolgai még el kell legyenek végezve, ezt a dimenziót nem szabad szétrombolni. Vagy keresztülhatol minden mikrokozmoszon át és megérkezik ide.

Kérdés: Azon kívül hogy a régi erők ragaszkodnak az elrendezéseikhez, milyen különbségek léteznek még?

Mester: Azon kívül, hogy ragaszkodnak az elrendezéseikhez, semmi egyebük nincs. Hiszen ők egyszerűen mindent meg akarnak tartani, amivel korábban rendelkeztek. Nekik csak ez a céljuk.

Kérdés: Léteznek Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazítás idején, akik hátra lesznek hagyva?

Mester: Nem. (erőteljes taps) Ha én hátrahagynálak téged, tönkre lennél téve. Te valóban tönkre lennél téve, el lennél pusztítva. Hiszen ha az ember nem halad előre, hátrafelé mozog. Ebben a környezetben ti egyszerre elértétek azt az állapotot. Ebben a környezetben, ameddig te az emberek között vagy, az emberek közé vegyülsz és ott foglalatoskodsz, a szinted esni fog. Te fokozatosan be leszel szennyezve az emberek által. Talán nem mondtam, hogy a buddhák a mennyben, a buddhák, taók és istenségek bizonyos dimenziókban rendszeresen le kell legyenek cserélve? Pontosan mert könnyen be lesznek szennyezve a három világkörtől, azért kell legyenek lecserélve.

Kérdés: Kérem a tisztelt Mestert, beszéljen már a Minghui-óvodák üzemeltetésének az irányelveiről.

Mester: Nagyon jól csináltátok! Tudjátok, az a démoni fővezér már az óvodában méreggel telíti meg a gyermekeket Kínában. Amilyen mérgező és gonosz, valóban el akarja pusztítani az emberiséget! Mikor látta, hogy mi ilyesmit csinálunk, halálosan feldühödött. Valójában korábban a kínai kormány állandó bizottságának, vagyis a központi kormányzatnak a hét tagja közül hatan nem értettek egyet a Fálun Gong üldözésével. Mindezt szintén tudom. A ,,610-es iroda” főnöke is, aki a mi Fálun Gong-unkat üldözi, akkoriban ellene volt. A központi kormányzat szinte minden bizottsága és a kormány összes minisztériumi bizottsága nem értett egyet a Fálun Gong elnyomásával.

Kérdés: A régi erők beleavatkoztak a Fá-helyreigazításba. Ők két Földnek az idejét irányozták előre erre. Miért kell nekik a második Földön egy kísérletet végrehajtaniuk óriásokkal, átlagos emberekkel és törpékkel? Szabad, kérem, megkérdezzem, milyen embereket alkalmaztak az első (előző) Föld számára?

Mester: Az itt nálunk folyó kísérlet számára az emberek három fajtáját rendezték el. Az első Földön az emberek öt fajtája lett elrendezve. Annak a Földnek a végső szakaszáig még három fajtája az embereknek maradt fenn. Ez alkalommal már az elejétől fogva három fajtája létezett az embereknek. Ők szintén azon voltak, hogy egyre további kutatásokat végezzenek annak érdekében, amit akarnak. Csupán a végén, nevezetesen röviddel a Fá-helyreigazítás előtt lett ez lerögzítve.

Kérdés: Az én kérdésem: Mikor mi őszinte gondolatokat bocsátunk ki, létezik akkor állandó utánpótlása az alacsony szintek gonosz élőlényeinek, miközben mi megszakítás nélkül távolítjuk el őket?

Mester: A dimenziók nagyon bonyolultan lettek berendezve az idegen égitestek által. Ők részekre szedték szét a részecskéket. Te valóban megsemmisítetted őket, de ami el van távolítva, az az elkülönített rész. Ha a Fá-helyreigazításnál én eltávolítottam a gigantikus élőlények egy rétegét, újra feltűnik egy része a rothadt kísérteteknek. Ezért mindig úgy tűnik, mintha nem lehetne teljesen eltávolítani. Valójában mi egy nagy terjedelemben és szédítő gyorsasággal távolítottuk el. Ezenkívül az összmennyiség, ami már el van távolítva, nagyon nagy. A Fá-helyreigazítás helyzetéből kiindulva láthatjuk, hogy korábban a fű és fák is a gonosz lények által voltak irányítva. A levegő részecskéi is szinte általuk voltak irányítva. Sőt még a légzés is nehezedre esik. Mostanra más lett. Ezenkívül az emberek azon vannak, hogy felébredjenek. Többé nincs már olyan sok rothadt kísértet, aki irányítja az embereket. Milyen nagy is hát a változás!

Kérdés: Január 22-én egy amerikai tanuló le lett tartóztatva Guangzhou-ban a repülőtéren ……

Mester: Dáfá-tanítványokként össze kell fogjátok az erőiteket és egy emberként dolgozzatok, ha valamilyen probléma adódik. Ők nem tartanak attól, hogy blamálják, lejáratják magukat, akkor mi nagy dobra verjük a nevetséges tetteiket az egész világon és tudatjuk az egész USA-val, hogy egy amerikai állampolgár le lett tartóztatva. Ha nem fél, hogy le lesz járatva, akkor ezt csináljuk. Ameddig nem lesz szabadon engedve, mi nagy dobra verjük ezt. (erőteljes taps)

Kérdés: Hogy mik a régi erők, a tanítványok néha tisztában vannak ezzel és néha nem.

Mester: Létezik 20 százaléka az élőlényeknek a világegyetemben, amelyek úgy lettek elrendezve, hogy beleavatkozzanak az én dolgomba. A történelemben ők sok szisztematikus elrendezést készítettek elő. Sok történelmi elrendezésnek részese voltam én is. Ha én akkoriban nem vettem volna részt ezeken, ők egy másikat választottak volna ki, akkor még több nehézség adódott volna a Fá-helyreigazítás idejében. Ha ők egy másvalakit választottak volna ki a Fá-helyreigazítás számára, akkor mihelyst belefogok a Fá-helyreigazításba, minden élőlényt az egész világegyetemben rávettek volna, hogy ellenem cselekedjen. Ha én eltávolítanám őket, hogyan tudnám még megmenteni őket? Hogyan néz ki valóban a Fá-helyreigazítás, egyetlen élőlény sem tudja. Ha valamelyik ezt megtudná, elmenekülhetne. Ezt nem engedheti meg a világegyetem. Még kevésbé van megengedve, hogy az élőlények a világegyetemben kiválasszák maguknak, hogyan kell kinézzen a Fá-helyreigazítás.

Kérdés: Újabban egy olyan házaspár egy gyerekénél, ahol mindketten Dáfá-tanítványok, nagy démoni nehézségek adódtak. Születésétől fogva fogyatékos. Hogyan kell tekinteni erre a jelenségre?

Mester: Most ez nagyon bonyolult. A saját gyermeket elővigyázatosan kell kezelni és lehetőleg jól ellátni, gondoskodni róla. De ne aggódjatok, ha te a beteljesüléshez tudod művelni magad, minden a legjobb. (taps) Ez a művelők, a Dáfá-tanítványok számára van megteremtve, létrehozva. Ha viszont te nem tudsz eljutni a beteljesüléshez, minden egyenlő a nullával.

Kérdés: A Mester azt mondta nekünk, hogy a Dáfá főteste Kínában található. Sok vidéken léteznek gyakorlók Kínában. Hogyan emelhetjük magunkat közösen, együttesen jobban?

Mester: Ne aggódjatok emiatt, ők mindannyian tudnak a Minghui-Net-ről. A Dáfá-tanítványoknak a távoli vidékeken, régiókban szintén van kapcsolatuk egymással. Ők továbbadják a híreket egymás között is.

Kérdés: A Mester éppen most mondta, hogy azoknak az embereknek, akik az üldözés alatt zavaros fejjel egy lemondónyilatkozatot írtak, még van esélyük. Én mindenesetre azoknak, akik a szárazföldi Kínában elárulták a Mestert, nem tudok megbocsátani. Az nem úgy van, hogy ők megtettek valamit, amit nem kell(ett volna) csináljanak, mert nem tudták elviselni az üldözést, hanem az úgy van, hogy ők a gonosz oldalán állnak, úgyhogy az üldözés még rosszabbá vált.

Mester: Stimmel, ha ilyen messzire ment el az ember, nehéz mit mondani erre. Én azt mondtam, minden embert meg kell váltani. De ha te olyan messzire mentél el a bűncselekményedben, a Fá-val lesz megítélve. Akkor nem lehet semmit sem tenni. Könyörületesség és méltóság egyidejűleg léteznek, hogy őrizzék a Fá-t. De néhányan a régi erőktől úgy lettek elrendezve, hogy ők kizárólag ilyesvalamit csinálni jöjjenek be. Ez nagyon bonyolult. 1999. július 20-a előtt ők is egészen aktívan viselkedtek. Mikor eljött az üldözés ideje, az ellenkező oldalon még mindenki másnál is aktívabbak voltak. Így éppenséggel egy bonyolult helyzet alakult ki a gyakorlók számára.

Kérdés: Szeretném megkérdezni a Mestert, hogy az is megtörténhet, hogy keresztülhatolnak az Ön Fá-képén?

Mester: Én mondom nektek, ők nem ellenem akarnak tenni valamit, hanem a gyakorlók szívét veszik célba. Ha te nagyon helyesen cselekszel, semmi esetre sem mernek ilyesmit csinálni könnyelműen. Ott fent létezik a Fá-testem. Különösen ami a régi erőket illeti, tudjátok ti, hogy mindenük az én Fá-helyreigazításomtól függ? Ők tisztelnek engem. A démoni nehézségek számotokra lettek teremtve, nem számomra. De ha ti az ilyen dolgokat őszinte gondolatokkal tudjátok szemlélni, nem lesztek zavarva. Valójában legtöbbször a ragaszkodásaitok azok, amelyek eközben hatnak.

Én éppen azt mondtam, hogy a régi erők nem szándékoznak szétrombolni a világegyetemet. Ők azt akarták, hogy mindez úgy legyen megtartva, ahogyan eredetileg volt. Ezért a Fá-testeim mindenre felügyelnek, akár a régi erőkről akár a jóravaló istenségekről van szó. Csak ha ti, Dáfá-tanítványok, nem cselekedtetek jól, mernek odahatni. Abban a pillanatban találtak nálatok egy fogódzót, lehetőséget. Egy normál állapotban ők nem merészelik ezt. Éppen mondtam, hogy ámbár léteznek ilyen esetek, ezek azonban egyedi esetek, ez rendkívül ritkán történik meg. Ha ilyen esetek léteznek, akkor egy vagy két eset már súlyos következményekkel jár. Ez az oka annak, amiért én azt mondtam, hogy azonnal meg kell legyenek semmisítve, mihelyt meglátja őket az ember. Teljesen mindegy, hogy ez szándékos vagy sem, mihelyt meg van pillantva, meg kell legyen semmisítve, mivel azt a bűncselekményt követték el, hogy kikezdték, megtámadták a Dáfá-tanítványok őszinte gondolatait és őszinte hitét. Innen eredően eközben nagyon félnek, még ha van is okuk rá. Valójában én már azon vagyok, hogy eltávolítsam és leállítsam az ilyen dolgokat.

Némely gyakorlók a régi erők rossz cselekedeteit is látták, nevezetesen ők rossz dolgokat tolnak a testemhez. Némely gyakorlók láthatják ezt. Én inkább azért aggódom, hogy ezáltal te befolyásolva leszel. Hiszen te ezt úgy láttad, mintha a Mesternek valami rossz dolog lenne a testén. Tudjátok, ez tőletek van! Én viselem el ezt számotokra. (erőteljes taps) Máskülönben ki merészelné még, hogy valamit odavigyen hozzám? Hiszen én óvlak benneteket, kell legyen valaki, aki eltávolítja ezt.

Kérdés: Hogyan lehet hatékonyan és nagy terjedelemben tisztázni az igazságot és az összes élőlényt megmenteni? Hogyan játszhatnának ennél egy nagyobb szerepet az újságjaink és a televíziónk?

Mester: Itt egy konkrét dologról van szó. Tulajdonképpen ti igazán jól csináltátok, csináljátok tovább, és próbáljátok meg egyre jobban csinálni. Ennél szintén egy Dáfá-tanítvány útját járjátok és megalapozzátok, felépítitek hatalmas erényeteket az emberek megmentésénél.

Kérdés: Ha az őszinte gondolatok kibocsátásánál a saját belső problémáinkat távolítjuk el, eközben a régi erőket is eltávolítjuk, akik átjárják a Dáfá-tanítványok testét?

Mester: Ha te őszinte gondolatokat bocsátasz ki, nem csak a testeden belül, a területeden belül is mind megfutamodnak félelmükben. Ez azt jelenti, hogy ezt kivédjük, nem szükséges az őszinte gondolatok kibocsátásán kívül semmi mást csinálni? Normális helyzetben ők már nem mernek átjönni ide. Ha túl sokat töprengünk ezen, az megint egy ragaszkodás. Más dimenziók egyidejűleg léteznek. Ha élőlények más dimenziókból hozzád közelednek és a testeden keresztül átmennek, egyáltalán semmit sem fogsz érezni. A dimenziók éppen ezen a módon léteznek. A világegyetemnek éppen egy ilyen szerkezete van, ennek semmi befolyása sincs rád. Ha a szerkezetről van szó, elmesélek nektek valamit, amit szívesen szeretnétek hallani. (erőteljes taps)

Ti tudjátok, hogy nagyon sok növény, állat és anyag létezik a Földön. Konkrétan mondva, tudjátok, hogy almák, banánok, narancsok, szőlők stb. léteznek. Azt is tudjátok, hogy tigrisek, oroszlánok, nyulak, juhok stb. léteznek. Még azt is tudjátok, hogy nagyon sok különböző fa, növény és virág létezik. A többi dimenziókban szintén léteznek. A földgolyóhoz hasonló bolygókon a nagyon messze távol levő égitesteken ugyanazon a szinten szintén léteznek. A részecskék az alacsony szinteken a magasabb szintek részecskéinek a kombinációja, összetétele. A még nagyobb részecskéken szintén léteznek ilyen állatok, növények és anyagok. Az alma a mennyben talán olyan óriási, hogy még nagyobb, mint egy bolygó. Az alacsony szintek bolygóin az almák talán nem a magasabb szintek részecskéiből álló nagy almák részecskéi? [De] igen. Léteznek oroszlánok a Földön, szintén léteznek oroszlánok a mennyben, és a még magasabb szinteken is léteznek oroszlánok. Léteznek emberek a Földön, szintén léteznek emberek a mennyben, szintén léteznek emberek nagyobb méretekben, összehasonlíthatatlanul nagyok. Az élőlényeknek megvan a királyuk, vagyis, minden élőlénynek megvan a királya. Az élőlények királya pontosan a legnagyobb rétege a részecskéknek. Minden alatta felosztódik különböző nagyságú részecskékre. Az élőlény a golyóalakú testen, amelyik a legnagyobb részecskékből áll, minden élőlény királya. Az ő részecskéi minden alatta levő szinten megmutatkozhatnak.

Milyen test is hát ez a világegyetem? Itt keresztezi, metszi egymást minden anyag és összeolvadnak egymással. Olyan sok élőlény létezik a Földön, de ezek az élőlények korántsem tartoznak egy királyhoz. Ők nem tartoznak egy létrendszerhez. Ők azonban mind itt élnek és össze vannak olvadva egymással. Egy élőlény azonban mégis össze van kötve a saját királyával. Nincs összekötve más életekkel. Akkor ez azt jelenti, ámbár minden kozmikus dimenzióban keresztezik egymást, azonban mégis van egy önálló rendszerük és a saját királyuk hatáskörén belül vannak. Innen eredően az oroszlánoknak megvan az ő királyuk. Az almáknak is megvan a királyuk. Így a banánoknak is megvan a királyuk. A fáknak szintén megvan a királyuk. A növényeknek, fűnek, virágoknak… mindennek megvan a saját királya. Minden élőlény egymást keresztezve, átfedve létezik a dimenziókban ugyanazon a szinten. Egy ember keresztülmehet egy óriási élőlényen. A rendkívül mikroszkopikus élettényezők is minden pillanatban átfolynak egy hétköznapi ember testén. A ti felszínes részetek a Fá-testem és a Fá-őrizők által van szemmel tartva. A ti készre művelt részetek le van zárva. Ha egy réteg kész van, le lesz zárva, egy réteg kész, egy réteg lezárva. Ott senki sem mehet át. Ezért ilyen bonyolult ez a világegyetem. Én megint a kozmikus szerkezet, struktúra egy fajtáját magyaráztam el nektek. (erőteljes taps)

Kérdés: Gondolom, a Mester magasabb[szintű] mindenki másnál. Ő már elrendezte az utunkat. Láthatólag a régi erők elrendezése arra van felhasználva a Mester által, hogy minket megemeljen. Úgy néz ki, hogy a régi erők elrendezése nem lenne olyan valódi. Helyes ez a megértés?

Mester: Félig helyes, hiszen én nem ismerem el őket. De én azt is tudtam, hogy ők ezt meg fogják tenni. Ezért én a cselt ellencsellel válaszolom meg és felhasználom az elrendezésüket. Így van ez.

Kérdés: Dáfá-tanítványok Liaoning-ból, a tajvani Minghui-iskolából, a svédországi Központi Parkból és a Szecsuán tartományi Csengdu-ból üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (erőteljes taps)

Kérdés: Ha az őszinte gondolatok kibocsátásánál az ember eltávolítja a saját belső problémáit, eközben meg kell tisztítsa a régi erőket, akik a Dáfá-tanítványok hús-vér testét átjárják? Meg lehet tanulni a Mester könyörületességét és elmagyarázni nekik az igazságot gondolatokkal?

Mester: Ez egy túl mély benyomást tett rátok. Én mondom nektek, ne foglalkozzatok a dimenziók szerkezetével. Ha te nem akarod engedni, hogy átjárja a testedet, akkor te ma be kell csukd a szádat és ne lélegezzél többet. (mindenki nevet) Hiszen a levegő is élő, ő is egy élőlény, amelyiknél a Fá még nincs helyreigazítva. Ezért ne foglalkozzatok ilyen dolgokkal. Emberek százezernyi évek óta élnek ezen az úton és módon. Miért művelik magukat az emberek? Miért olyan nehéz az emberek számára, hogy istenségekké váljanak? Az ok abban rejlik, hogy a régi világegyetem nem birtokolja ezt a bölcsességet és nem tudja megoldani ezt a problémát. Ha ezt meg akarja oldani, a világegyetem lényegétől kezdve és fentről lentig, be kell legyen teljesítve (tökéletesítve kell legyen). Most van törve az út, amelyiken a jövendő emberek istenségekké válnak, pontosan mivel ez a dolog innentől kezdve a legmagasabb fentig meg lesz oldva, el lesz intézve. (erőteljes taps) Emiatt ez nagyon bonyolult a megszerzett nézetek képződése és az ilyen tényezők zavarásai által. Nagyon nehéz, embereket megváltani! Az istenségek szemében korábban egyszerűen túl fáradságos volt, embereket megváltani, hiszen ők látták ezeket az adottságokat. Dáfá-tanítványként szükséges még félni ettől? Szemléljetek mindent őszinte gondolatokkal! Én csak azt mondom nektek, hogy léteznek ilyen jelenségek és ilyen dolgok. Ez a kozmikus szerkezet, struktúra egy része. Ez pontosan így van.

Kérdés: Mikor az utóbbi időben őszinte gondolatokat bocsátottam ki, különösen melegnek éreztem magamat a testemnél.

Mester: Egy jó dolog. Ez a melegség az erős energia által jött létre. Némelyek érzékelhetik ezt, némelyek nem.

Kérdés: Egy lüktető nyomást érzek a fejemben, ez normális vagy a démonok egy zavarása?

Mester: Normálisan ez rendben van. A test átváltozásánál, a művelési energia visszatükröződésénél és a szintek emelkedésénél mutatkozhat ez meg így.

Kérdés: New Jersey-ben volt egy hölgy a szárazföldi Kínából. Három évvel ezelőtt egy baktériumok által okozott fertőzése volt és a kezei és lábai amputálva lettek. De a feje még teljesen tiszta. A hegy lábánál és a lakása alatt Dáfá-tanítványok laknak. Hogyan kellene segítsenek neki a Dáfá-tanítványok?

Mester: Dáfá-tanítványként számotokra a legfontosabb feladat, az igazságot tisztázni és az embereket megmenteni. Először is nézzétek meg, hogy meg van-e mérgezve. Ha meg van mérgezve, el kell magyarázd neki. Ha nem, akkor egyszerűen tedd azt, amit tenned kell. A fogyatékosok számára létezik különleges gondoskodás, beteggondozás a kormány részéről. Nem is szükséges túl sokat törnöd rajta a fejed. Én mondom neked, ha te túlságosan ragaszkodsz az ilyen dolgokhoz, akkor nem szükséges többé művelned magad. Az embervilágban a jogtalanság és a harag túlságosan kegyetlenek, és az embervilágban túlságosan is sok igazságtalanság létezik. Ragaszkodhatsz te mindehhez? Hogy megments egy embert, a gyökerétől fogva kell tenni valamit, csupán úgy lehet megmenteni. (taps)

Kérdés: Valaki azt mondta, hogy a Dáfá-tanítványoknak nem szükséges pénzt befektetniük.

Mester: Ez megint a végletekbe megy. (mindenki nevet) Csináld azt, amit a véleményed szerint tenned kell. Ha te pénzt akarsz befektetni és vagyont akarsz szerezni, akkor csináld pontosan ezt, hiszen a művelés a jövőben pont ilyen. Ha te most egyáltalán semmi többet nem teszel és egyszerűen vársz, (mindenki nevet) akkor nem juthatsz el a beteljesülésig. Milyen erős a ragaszkodás? Mindenesetre ha a beteljesülés ideje valóban eljön, te nem tudsz akkor elszakadni az ilyen dolgoktól? Ha valóban le tud róluk mondani, ezek semmik. A gondolatok abban a pillanatban az istenségek gondolatai. Minek gondolsz még ezekre? Ne törődj semmivel. Én őszintén megmondom nektek, a Fá-helyreigazítás utolsó pillanatában az embervilágban egy szempillantás alatt minden fel lesz oszlatva. Minek még pénz? Még csak egy darab papír sem fog létezni. (erőteljes taps) De ennek szintén semmi köze hozzátok.

Kérdés: Pénzt tesz félre, fektet be a gyerekek jövendő képzésére, akkor később többet nem szükséges azzal foglalkoznia, ha eljut a beteljesüléshez. (mindenki nevet) Szintén léteznek Dáfá-tanítványok, akik azt mondják, hogy nekik nem szükséges többet a szüleikkel törődjenek, hiszen hát korábban ők az ellenségeink is lehettek volna. (mindenki nevet)

Mester: Nem úgy tűnik, hogy ezek a szavak Dáfá-tanítványoktól származnak?! Ilyen ragaszkodó?! Tudod te milyen nagyszerű dolog egy Dáfá-tanítvány beteljesülése? A Mester kell törődjön minden dologgal körülötted. Minek aggódsz még? Tudsz te ilyen sok dologról gondoskodni? El tudod-e te mindezt rendezni? Te döntesz? Nem magyaráztam el már nektek ezt az alapelvet? Ha megvan a sorskapcsolata ehhez a szerencséhez, boldogsághoz, semmit sem használ, bármit is rendezel el. De a Mester elrendezheti ezt számodra. Mindegy hogy megvan-e neki vagy nincs, én elrendezhetem ezt. Mondd csak, miért aggódsz te még? Műveld magad egyszerűen tovább, én mindennel törődöm számodra, nem megmondtam ezt? De ha ti nem művelitek jól magatokat, semmivel sem törődhetek. Úgy találom, ez nem úgy hangzik, mint a Dáfá-tanítványok szavai.

Kérdés: Ön azt mondta délelőtt, hogy Ön a semmiből jött, és hogy a jövőben senki sem tudna Önről. Szeretném tudni, hogy a beteljesülés után a jövőben nekünk van-e még esélyünk, hogy hallhassuk az Ön Fá-magyarázatát? Ha még lesznek kérdéseim, lesz-e még esély, hogy Ön megválaszolja őket? (mindenki nevet)

Mester: Hiszen te nem művelheted magad örökké. (mindenki nevet) Te most emberi gondolatokkal gondolkozol. Az istenségek nem fognak így gondolkodni. Ha te számtalan élőlénnyel rendelkezel, akikkel törődnöd kell, szintén elég tennivalód van. Akkor talán nem fogsz többet olyan sokat gondolni a Mesterre, (nevetnek) csak egy tréfa. Természetesen, talán fogok még nagyobb terjedelemben Fá-t magyarázni, talán nem. Ezek a jövő dolgai. Ti most arra gondoltok, hogy a jövőben még láthatjátok-e a Mestert. Ez még mindig a mostani emberi gondolatokkal van elképzelve. Addig az időszakig egy másik állapotban fogtok lenni. De ha nektek valóban szükségetek van rám, ti meg fogjátok látni a Buddha határtalan kegyelmének, jóindulatának az oldalát. (erőteljes taps) Hiszen ti különlegesek vagytok, ti Dáfá-tanítványok vagytok a Fá-helyreigazítás idején! (erőteljes taps) Ti egykor össze voltatok kötve a Fá-helyreigazítással! (erőteljes taps)

Értékeljétek ezt a sorskapcsolatot, valóban nem fog egy második alkalom adódni. Később a történelmi múltban látni fogjátok a Fá-helyreigazítás borzasztó jelenségét. Mindenesetre egyes Dáfá-tanítványok valóban nagyon rosszul viselkednek, néha jól cselekszenek és néha nem. Valójában az óriási kozmikus élőlények még meg is lesznek rendülve, mikor a Fá-helyreigazítás áramlatát látják.

1999. július 20-a óta mostanáig ma első alkalommal válaszoltam meg kérdéseket egy ilyen nagy terjedelemben és egy ilyen hosszú időn keresztül a Dáfá-tanítványok számára a Fá-konferencián. (hosszas taps)

Ha most a kérdéseitekkel teli cédulákból indulunk ki, a korábbi időkhöz képest szintén van egy nagy különbség. Bár az írásjelek hasonlóan néznek ki, de én látom, hogy a dolgok bennük másmilyenné váltak. Ugyanakkor a legnagyobb különbség abban rejlik, hogy a kíváncsi és érdeklődő szív őszinte gondolatokkal lett helyettesítve. Megfontoltabbá váltatok. Nem a felszínen kerestek többé ismereteket. Természetesen mindannyian érdeklődést mutattok, ha én a világegyetem szerkezetét magyarázom el. Nemcsak ti, hanem még az istenségek is összpontosítva fogják hallgatni. Ezt még ők sem ismerik. (taps) Ezért, ámbár mi ennél az üldözésnél nagy veszteségeket szenvedtünk el és ártatlan Dáfá-tanítványok lettek üldözve, én valóban láttam, hogy az üldözés közben ti érettebbek, nyugodtabbak és megfontoltak lettetek. Olyan hozzáállások a Fá-hoz a múltban, mint például, hogy a szavak nem a szívből jönnek és szívtelen az ember, most többé nem léteznek. Az üldözésnél mindenki komolyan utánagondolt annak, milyen utat kellene járjon, és hogyan kell cselekedjen. Ténylegesen a régi erők sok mindent elrendeztek, ami ennél negatívan kellett volna hasson. Némelyek az üldözés előtt vagy az üldözés közben lemondtak erről. Az életük világos, tiszta oldala tudja ezt, így sokan, akik eközben negatívan kellett volna hassanak, egyszerűen nem működnek többé együtt. Ők nyíltan és őszintén művelik magukat. Hiszen én semmi esetre sem ismerem el a negatívan befolyásolókat; a régi erők szintén nem gondoltak arra, hogy az elrendezésük, az ő ügyes elrendezésük, ami úgy tűnik, hogy teljesen az én javamra szolgál, valójában minden a saját maguk számára van, úgy, mint ahogyan minden, amit tesznek, a valódi akadályokká váltak a Fá-helyreigazításban. Saját maguk váltak valódi démoni akadályokká a Fá-helyreigazításban.

Ha a démonokról van szó, itt nem a normális démonokra gondolunk a világegyetemben. Valójában a démonok királya a világegyetemben az élet másik oldalának egy megnyilvánulása. Ő is a világegyetem egyik őrzője, csupán ő gonosz módszereket alkalmaz. Én nem rájuk gondoltam. Amire én gondoltam, azok az élőlények, akik a Fá-helyreigazítást szabotálják. Ők elsősorban a démonok, akik a Fá-helyreigazítást valóban szabotálják. Mi már túlságosan is sokat megéltünk. Gyakran sok szó, amelyik éppen jön ki a szájon, újra el lesz nyelve. Hiszen ha ez messzemenően el van magyarázva, valóban túl sok mesélnivaló van. Mi olyan sokat megéltünk. Ti is éretté váltatok. Ti megfontoltabban kell szembesüljetek a saját utatokkal, amit még járni fogtok, és mindent, amit ma tesztek, még megfontoltabban kell szemlélnetek. Ne rekedj meg többet az érzelmekben, ne akadjatok fenn az erős énképben, egóban. Mindannyian tehetségesek vagytok. A Mester igazolt benneteket. Nektek nem szükséges többé ezt külön megmutatni a Mesternek. (taps)

Előbb egy tanuló azt kérdezte a cédulán, hogyan tudnánk mi jól együttműködni és egymással jól összehangolódni. Ez lesz megkövetelve legtöbbször a Dáfá-tanítványoktól a Fá-helyreigazításnál. Mi nem fektetünk hangsúlyt az ilyen felszínes formákra. Mihelyst te jól megtanultad a Fá-t, mindent elérhetsz. Tudjátok, korábban a Dáfá-tanítványok az egymással való közös gyakorlásról beszéltek, mindegyik végezte a saját dolgát. Ez nagyon rendezetlennek tűnt. Mihelyt felcsendült a zene, ,,Huss”, sőt még rendezettebben álltak, mint a katonák. Senki sem edzette, trenírozta őket. Senki sem mondta nektek. Ezt szívből csinálták. Tudniillik ezt hívják együttműködésnek. Ezt nevezik pontosan a Dáfá-tanítványok harmonizálásának. Nálatok a megtestesülés nem csak ebben a tekintetben kell létezzen. Ti minden tekintetben ilyen harmonikusan kell viselkedjetek a Fá-helyreigazításnál.

Természetesen létezik még néhány probléma. Nem beszélek többet ezekről. Nem is akarom kihangsúlyozni őket. Ami a számat elhagyja, az nagyon komoly. Hiszen ti saját magatok kell még sok problémával szembesüljetek. Szükséges, hogy botladozások által érettebbé váljatok, hogy figyeljetek erre és következtetéseket vonjatok le ebből, úgy hogy jól tudjátok járni az utatokat, amelyik még előttetek fekszik.

Ne gondoljátok, hogy a Fá-helyreigazítás már olyan messzire ment és úgy néz ki, mintha a vége már közel lenne, és hogy nekünk a jövendő dolgokat valamiképpen tervezgetnünk kellene. Én mondom nektek, minden ragaszkodás nagyon nagy démoni nehézségeket okozhat, abszolút egyetlen ragaszkodást se engedjetek keletkezni! Műveld magadat nyíltan és őszintén, és csinálj minden dolgot jól, amit pillanatnyilag csinálnod kell. Még ha te el is jutnál a beteljesüléshez holnap, te ma még azt, amit csinálnod kell, rendesen és jól kell megcsináld. Hiszen minden, amit a Dáfá-tanítványok ma tesznek, hátra lesz hagyva a későbbi emberek számára. Ez a művelési út a későbbi generációk számára. Ez különösen fontos. Nem szabad letérjetek erről az útról. A Dáfá a legjobb [dolog] mindegyik szinten. Az emberi szinten a Dáfá-tanítványok csak harmonikusabbá szabad tegyék, de semmiféle veszteséget nem okozhatnak.

Nem szeretnék többé sokat beszélni. Remélem, hogy ti azokat a dolgokat jól csináljátok, amiket csinálnotok kell. A Fá-igazolásnál a három dolog közül az egyik, a Fá-t jól tanulni, az egyik az igazságot tisztázni, elmagyarázni, a másik, az őszinte gondolatok kibocsátására figyelni. Mindezek a dolgok együttesen a Fá-igazoláshoz és az összes élőlény megmentéséhez tartoznak. Ez minden, amit a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell. Ez azt jelenti tehát, a beteljesülésetek, a jövőtök és a ti közös hatalmas erényetek megalapozása ebben foglaltatnak benne. Bontakoztassátok ki a befolyásotokat, hatásotokat minden egyes valaki képessége szerint és minden egyes ember különleges tudása szerint a különböző területeken. Mint, például, az igazság tisztázásánál, némelyek televíziózással foglalkoznak, némelyek újságokat csinálnak, különböző úton és módon lesz csinálva. Némelyek közvetlenül az utcán osztogatnak információs anyagokat az igazságról, némelyek a követséghez vagy konzulátushoz mennek, némelyek egy politikus munkáját végzik. Egyik rész sem hiányozhat. Én mondom nektek, hogy a Dáfá ma a világon kiirthatja a gonosz üldözést és felismertetheti a Dáfá-t az emberekkel a világon, nem választható el azoktól a dolgoktól, amiket ti ma csináltok. A mai helyzet általatok lett megteremtve. (erőteljes taps) Ha te ezt nem csináltad jól, akkor használd ki az időt és csináld jól. Nem szükséges, hogy valakitől igazolva legyél és nem szükséges senkinek sem megmutassad. Ha te nem tartozol semmivel a lelkiismeretednek (ha neked tiszta a lelkiismereted), a Mester ezt látni fogja. (taps)

Látom, hogy ma én sokat beszéltem. Többé már nem beszélek tovább. Még nem szeretnék végleg elmenni, nagyon szívesen maradok együtt veletek. (hosszas taps)

Li Hongzhi
2003.02.15

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült : 

Erläuterung des Fa auf der Fa-Konferenz im Westen der USA zur Zeit des chinesischen Laternenfestes 2003

 

 http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw39.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében