hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a Fá-konferencián a New York-i Metropolitanben
 

 

Üdvözöllek mindannyiótokat! (taps)

Fárasztó volt mindannyiótoknak. (taps) Az utóbbi időben talán mindannyian láttátok, hogy a Dáfá-tanítványok folytonos erőfeszítése által az igaz körülmények tisztázása közben, az őszinte gondolatok kibocsátása által, valamint a Fá-tanulás közben és a saját művelés folyamán, a helyzet abban az időben, amelyikben a Fá-helyreigazítás hatalmas áramlata még nem érkezett meg, nagy változásokat élt meg. A gonosz élőlények a dimenziókban valóban nagyon kevesen lettek, úgyhogy ők nem okozhatnak többé nagy kiterjedésű szabotázsokat és zavarásokat. De ameddig még léteznek, zavarhatják a tanítványokat akkor, ha a megértés nem elegendő és ha ragaszkodások léteznek a gondolatokban. Ne hagyjátok többet kihasználni a hiányosságokat a xinxing gyenge pontjai által.

Legyetek figyelmesek, ha a tanítványok között jelenleg súrlódások lépnek fel. Az az őszinte dolog, amit a Dáfá-tanítványok kell csináljanak, nem szabad legyen befolyásolva ilyen apróságok által. Én mondom nektek, egészen mindegy milyen konfliktusok és milyen körülmények merülnek fel, bizonyosan azon múlik, hogy nekünk magunknak vannak hiányosságaink, ennyi biztos. Ha nem léteznének gyenge pontok, senki sem használhatná ki a hiányosságokat. Ha súrlódások adódnak a tanítványaink között a xinxing vonatkozásában, ha nem hangolódhatnak jól össze egymás között, egészen mindegy, hogy nagy vagy kicsi dolgokról van szó, én mondom nektek, biztosan a démonok használták ki a hiányosságokat. Mivel te egy Dáfá-tanítvány vagy, így a te készre művelt részed teljesen megfelel egy istenség mércéjének. Felszínesen azonban még a Dáfá-ban művelődik. És így alapvetően azt lehet mondani, egy Dáfá-tanítványként minden tekintetben a Dáfá-tanítvány állapotát kell mutatni. Ha néha veszekedések adódnak a xinxing vonatkozásában, akkor ez onnan jön, hogy a megértésen vagy a saját ragaszkodásokon múlik. Ámbár ezek apróságok, ez a hiányosság azonban könnyen ki lehet használva zavart, rossz élőlények által más dimenziókban. Ebben a tekintetben mindannyiótoknak ügyelnetek kell! Ezen a rosszindulatú vizsgán keresztül már minden világos kell legyen számotokra.

A jelenlevők között vannak olyanok, akik Európából jöttek, némelyek Ázsiából vagy Ausztráliából jöttek, Dél-Amerikából is jöttek néhányan és aztán még némelyek sok más vidékről jöttek. Az szintén nem könnyű, hogy ti mindannyian összejöjjetek. Korábban én megmondtam, most ugyan ti együtt ültök, ha viszont eljutottatok a beteljesüléshez, senki sem fogja többé újra megtalálni a másikat. (nevet) Ti mindannyian tudjátok, hogy ez a világegyetem roppant nagy. A Fá-helyreigazítás miatt lett a három világkör megteremtve és a Fá-helyreigazítás miatt lett az emberi társadalom megteremtve, így a történelem folyamán sok magas élőlény jött ide sok nagy kozmikus mennyboltozatból. Abban az időben nem jöttek nagy terjedelemben, ők képviselőként jöttek, hogy különböző korszakokban besegítsenek ezeknél az utolsó dolgoknál. Vagyis, a Dáfá-tanítványok egy nagy része azokhoz a mennyei rendszerekhez való kapcsolattal jött. Mindegyik kötött sorskapcsolatokat. Ha ti eléritek a beteljesülést és vissza lesztek térve, szinte lehetetlen viszontlátnotok egymást, így értékelnetek kellene ezeket a sorskapcsolatokat. Ezenkívül a sorskapcsolataitok keresztezik egymást, mindegyik életben és mindegyik világon különböző sorskapcsolatokat kötöttetek, ez valóban nem egyszerű. Ezért jól össze kell hangolódjatok, ha tesztek valamit, minden egyes Dáfá-tanítvány ügye az mindannyiótok ügye. Senki sem kell nagy elidegenedést létrehozzon apróságok miatt, mindez nem megy. Értékelnetek kell ezt. Ezenkívül össze kell hangoljátok magatokat a Dáfá-munkánál, valamivel jobban kell együttműködjetek.

A Dáfá-tanítványok számára jelenleg pontosan három dolog létezik: egyik az igazság tisztázása, egyik az őszinte gondolatok kibocsátása – az őszinte gondolatok kibocsátása a saját testre vonatkozik és a testen kívüli helyzetre való hatásra – ehhez jön még a saját művelés, valamint hogy jól tanulja a Fá-t. Ez a három dolog rendkívül fontos. Az igazság tisztázásának a céljával ti már tisztában vagytok, nevezetesen hogy leleplezzük ezt a gonosz üldözést, hogy minden ember a világon és minden élőlény a világegyetemben megtudja ezt. Ha ti ezt itt tisztázzátok, a ti készre művelt testeitek is tisztázzák szintről szintre a különböző mennyei rendszerekben. Ez az üldözés és ez a gonosz feltétlenül le kell legyen leplezve, ezt világosan ismertessétek meg az emberekkel a világban, ezáltal gátolva is van és egyidejűleg el van távolítva, meg van szüntetve. Az igazság tisztázása a leghatásosabb. A nagy Könyörületesség egy cselekménye, hiszen ez az üldözés teljesen hazugságokon és csalásokon alapszik. Nos a Dáfá-tanítványok általi őszinte gondolatok kibocsátásának a céljával ti már tisztában vagytok, főképpen azért van csinálva, hogy eltávolítsák a gonosz élőlényeket, akik irányítják az embereket, akik kezet emelnek a Dáfá-ra, akik üldözik a Dáfá-tanítványokat és a világ embereit, és hogy megmentsék az emberiséget és az összes élőlényt és hogy eltávolítsák az akadályt, ami a Fá-helyreigazításnak lett okozva. Emiatt ez különösen fontos, senki a Dáfá-tanítványok közül nem szabad elhanyagolja ezt a dolgot és nem is szabad létezzen semmi kifogás az őszinte gondolatok kibocsátásának az elhanyagolására, hiszen ha te saját magadat nem tisztítod meg jól, te nem is cselekedhetsz jól; ha te saját magadat nem tisztítod meg jól, a többiek is zavarva lesznek ezáltal. A harmadik dolog éppen az, hogy mi jól kell tanuljuk a Fá-t. Ha ti ezt a Dáfá-t nem tanuljátok jól, a te saját beteljesülésedet nem lehet garantálni. Ezenkívül minden őszinte, becsületes dolog, amit te a Fá-helyreigazításnál teszel, úgy fog kinézni, mintha a hétköznapi emberek által lett volna megtéve. Ha ezt a hétköznapi emberek gondolataival csinálja és a hétköznapi emberek álláspontjából teszi, akkor ő egy hétköznapi ember, legfeljebb egy olyan hétköznapi ember, aki valami jót tesz a Dáfá számára. Mivel ti Dáfá-tanítványok vagytok, úgy nem szabad a munkát a Fá-tól elválasztva végezzétek. Ti még azon vagytok, hogy a legfelszínesebb részt, amelyik még nincs átváltozva, folyamatosan átváltoztassátok, ezért ti nem szabad elkülönüljetek, elválasztódjatok a Fá-tanulástól. Ti feltétlenül jól kell tanuljátok a Fá-t. A Fá-tanulás közben aztán ti szakadatlanul eltávolíthatjátok a saját rossz tényezőiteket és megváltoztathatjátok az utolsó dolgaitokat, amelyek még nincsenek megváltoztatva. Miért mondtam én nektek korábban kifejezetten újra és újra, hogy ti kell a Fá-t tanuljátok, tanuljátok a Fá-t, hogy a Fá-t jól tanuljátok? Ez rendkívül fontos.

Ti mindannyian tudjátok, hogy a Dáfá-tanítványok már átfutottak a beteljesülés folyamatán, azonban a történelem egy még nagyobb felelősséget bízott mára rátok, nem a saját szabadulásodról és beteljesülésedről van szó, hanem még több élőlény megváltásáról, csupán így méltó az ember arra, hogy Dáfá-tanítvány legyen. Ha tehát a történelem egy ilyen nagy felelősséget bízott rátok, akkor megfelelő elismerést, tiszteletet is adományozott nektek. Én nem beszéltem arról, ki vagyok én, minden esetre azon vagyok, hogy helyreigazítsam a Fá-t. Nos, ami a Dáfá-tanítványokat illeti, ha ti ma a Mesterrel együtt igazíthatjátok helyre a Fá-t, akkor gondolom, hogy arról, ami a jövőben rátok vár még nem beszéltem konkrétan. Ma viszont egy keveset utalhatok nektek a dologra. A legeslegnagyobb dicsőség, elismerés fog lenni a történelemben! Gondolkoztatok ti már ezen? Bárki is üldözi a Dáfá-t, bárki is üldözi a Dáfá-tanítványokat és bármilyen magas élőlényeket érint ez, akkor ez az élőlény már szembe helyezkedik veled, az ellenkező oldalra állt. Bármilyen magas is, szembe helyezkedett veled. Viszont ez érinti az uralkodókat a meglehetősen magas szinteken a nagy mennyboltozatban, határtalan mennyboltozatok uralkodóit sőt még magasabb élőlényeket is. És ma azok a legmagasabb szintekről a különböző mennyboltozatokban, akik valami kegyetlenséget követtek el a Dáfá-val szemben, szembehelyezkedtek az én Dáfá-tanítványaimmal. Gondoljatok csak bele, mit jelent ez? Én mondok nektek még valamit, egészen eltekintve attól, hogy sokan az én Dáfá-tanítványaim közül halálra lettek üldözve, a Fá már eldöntötte: az életeik fel fogják cserélni a helyzetüket, pozíciójukat azokkal a legmagasabb élőlényekkel, amelyek üldözték őket! (taps)

Ez így van. Miért avatkoznak bele ilyen magas istenségek ebbe a dologba? Miért hatottak oda ilyen magas istenségek, hogy az alacsonyabb élőlények Dáfá-tanítványokat üldözzenek? Ámbár ő ezt nem közvetlenül tette, viszont a tényezői által lett okozva, lehetne-e, hogy ő ne legyen felelős ezért? Ha ő beleavatkozott, akkor kell viselje a felelősséget ezért a zavarásért, ezek a kozmikus alapelvek. Máskülönben egyáltalán semmi köze sem lett volna hozzá. Hacsak csupán egy picikét is köze van hozzá, kell viselje a felelősséget ezekért a dolgokért. Ő többet nem méltó arra, hogy ott üljön. Akkor a Dáfá-tanítványok, akik felfelé művelték magukat, fognak ott ülni, pontosan ilyen az alapelv.

Tulajdonképpen létezik sok dolog ebben, amelyek elképzelhetetlenek a hétköznapi emberek számára. Bár szokványosnak tűnnek, azonban azok a dolgok, amiket a Dáfá-tanítványok csinálnak, mind olyan dolgok, amik a legnagyszerűbbek, a történelemben még sohasem léteztek. Nézzétek csak meg ezt az irtózatosan gonosz és zajongó üldözést a Dáfá-tanítványok ellen, a kozmikus Dáfá azon van, hogy megváltsa az embereket a világon, ilyen egy nagy Fá van terjesztve a világon, miért marad olyan sok ember közömbös a világon? Valójában a régi erők által lettek akadályozva, ők jól le vannak árnyékolva, el vannak szigetelve. A régi erők azon a véleményen vannak, hogy a művelés és a Fá-igazolás a Fá-helyreigazítás idején a Dáfá-tanítványok dolga, mások nem méltóak arra, hogy részt vegyenek benne. Ezen körülmények között nagyon nehéz az emberek számára a világon, hogy felismerjék a Dáfá Fá-alapelveit és a Fá szentségességét. De ami az embereket illeti, ha arról van szó, hogy az emberi jogok és a vallásszabadság lábbal vannak tiporva, ilyen dolgokat megérthetnek. Emiatt kell nektek ezt az igazság tisztázásánál ebben a tekintetben is elmagyaráznotok. Így meg tudják érteni az emberek a világon és támogatni is fogják. Amennyiben megvan az őszintesége, becsületessége és egy könyörületes oldala, meg lehet váltani, akkor ő támogatni fogja ezt. Emiatt a hatás éppenséggel nem lesz jó, ha túl magasan magyarázod, mivel azok, akik ebben a pillanatban megkapják a Fá-t, pontosan Dáfá-tanítványok fognak lenni. Ha te az igazság tisztázásánál a hétköznapi emberekből egyből Dáfá-tanítványokat akarsz csinálni, akkor te azon vagy, hogy gyors sikerre törekedj. Bárki, aki az igazság tisztázásánál túl magasan magyaráz, meggondolatlan és azon van, hogy egy szabotáló hatást fejtsen ki. Ha nem hagyja magát erről lebeszélni és túl makacs, akkor talán egy még nagyobb rossz dolgot követ el és ki lesz használva a démonok által. Ha te valóban vétkeztél ennél a dolognál, akkor lehet, hogy a démonok odahatnak, hogy leessél.

Emiatt az ilyen dolgok mind nem apróságok, ti jól kell uralkodjatok magatokon. Ami az utatokat illeti, azt hiszem, ti is láttátok már, hogy valójában nagyon keskeny. Ha te egy picikét hagyod magad eltéríteni az úttól, akkor már többé nem felelsz meg egy Dáfá-tanítvány mércéjének. Csak egy nagyon őszinte, egyenes út létezik, amit járnunk szabad, még ha egy picikét is hagyja magát eltéríteni, nem megy. Hiszen ez az, amit a történelem elvár; ez az, amit a jövendő világegyetem élőlényei elvárnak. A jövendő világegyetemben egy picike elhajlás sem szabad létezzen, csak mert nektek hiányosságaitok voltak a Fá-helyreigazítás közben, emiatt nagyon fontos, hogy ti saját magatok a Fá-megerősítésnél, Fá-igazolásnál minden lépést helyesen tegyetek meg. Szokványosnak néz ki. Azon az úton, amelyet a Fá-igazolásotoknál jártatok be, és a hatalmas erényetek megalapozásának az időközében nektek semmiféle foltot vagy sajnálkozást sem kellene hátrahagynotok, mivel ezeket sohasem lehet majd kitörölni. Természetesen, akár a művelésről, akár a Fá-igazolásról vagy akár az üldözés őszinte gondolatok általi megszüntetéséről van szó, a dolognak még nincs vége. Ameddig még nincs vége, ez egy esély azok számára, akik nem csinálták jól. Ha végül még mindig nem tud uralkodni magán, akkor nem is megy többé, ha a dolog a végére jut. Mikor ez az üldözés elkezdődött, a tanulók úgy a szárazföldi Kínában, mint a szárazföldi Kínán kívül is sok dolgot nem csináltak jól. Ha akkoriban nem csinálták jól, úgy azt lehet mondani, hogy még hiányzott a tapasztalat, még soha nem ütköztek ilyen dologba és nem tudták, hogyan kell cselekedni. Ha viszont most egy szempillantás alatt elmúlt pár év, többé nem lehet így mondani. Most világos lett számotokra és megfontoltakká váltatok és kellene tudjátok, hogyan kell kezelnetek a dolgot. Akkor ti éppenséggel még jobban kellene csináljátok és azok a dolgok korábbról nem kellene újra felmerüljenek.

Ha ti a saját műveléseteknél jól csináltátok, akkor ez egy nagy eljövendő dolgot érint a világegyetemben. A Dáfá-tanítványok már átfutották a személyes beteljesülés folyamatát, de ha te az én tanítványom és egy Dáfá-tanítvány vagy, akkor a mai felelősség, amit a történelem bízott rád, nem csak az, hogy te elérd a saját beteljesülésedet és ezzel már el is van intézve, még valami nagyobbat is csináltat veled, egy még nagyobb hatalmasabb erény lesz megalapozva a számodra. Természetesen ez azt jelenti, hogy egy még magasabb gyümölcshelyzet vár rád, hogy a világegyetemben egy még nagyobb felelősség vár rád. Ilyen az összefüggés. Korábban én azt mondtam, megmondtam, hogy a Dáfá-tanítványoknak, mielőtt jól csinálhatnák, továbbra is erőfeszítéseket kell tegyenek. Ámbár te már átfutottál a művelés folyamatán, neked még jobban kell művelned magad, és a legfelszínesebb még nem jól művelt részt jól művelned, emiatt az olvasás és a Fá-tanulás különösen fontosak.

Tudjátok? Korábban én elmagyaráztam a Fá-t a „fényes nappal az Égbe emelkedni”-ről, nevezetesen, ha a felszínes test készre van művelve, fényes nappal felemelkedhet. De tudjátok, milyen emberek emelkedtek fel korábban fényes nappal? Akik korábban fényes nappal felemelkedtek, egyikőjük sem jutott ki a három világkörből. Mivel az istenségek szemében az Égben az ember hús-vér teste a legpiszkosabb, egyáltalán nem lehetett magával vinnie az Égbe és ezért nem megy, mindegy milyen jól is művelted magad. Hiszen te nem felelhetsz meg a tisztaságnak és szentségességnek az Égben (Mennyben) és te nem érheted el ezt az állapotot. De amit én ma csinálok, nem csak az, hogy megváltoztatom a felszínes testeteket és nem is csak az, hogy az emberek itt az embervilágban a jövőben valóban istenségekké művelhetik magukat, akik kijutnak a három világkörből, hanem a mennyei rendszerek harmonizálása az egész világegyetemben. Korábban alig létezett valaki, aki a három világkörön kívüli istenséggé tudta művelni magát. Éppen mondtam, ámbár ők fényes nappal az Égbe repültek, mégis csak a három világkörön belüli istenségek voltak. Ámbár nem jutott ki a három világkörből, ő mégis egy istenség volt. Amit viszont én ma csinálok, a művelési módszer, amit a Dáfá-tanítványoknak adok, arra szolgál, hogy egy soha nem létezett még magasabb bölcsességet hozzak létre, alapozzak meg a világegyetemben. A cél az, hogy az élőlényeknek a jövőben egy lehetőséget adjak, hogy újra visszatérjenek innen, ha leestek, legalábbis egy ilyen esélyt fognak kapni. Ez egy része annak, hogy a világegyetem harmonizálhatja magát. Miért hangsúlyozom én ki gyakran ezt a kérdést? Ha Dáfá-tanítványok ma eljuthatnak az utolsó lépésig, akkor meg lett alapozva, létre lett hozva egy út az embertől az istenségig, ez még sohasem létezett a történelemben. Azok, akik korábban valóban kijutottak a három világkörből, mind mellék-ősszellemek voltak. A három világkörön belül létezett egy rész, amelyik a testet is készre művelte, ők szintén mind a három világkörön belüli istenségek voltak. Ez alkalommal a Dáfá-tanítványoknál nem csak az emberi test lesz kiművelve a három világkörből, még különböző szintekig műveltetlek titeket, rendkívül magas királyokká és uralkodókká. Ez szintén a bölcsesség igazolása az új világegyetemben, ez a harmonizálás egyik fajtája, amit a jövendő élőlények kell elérjenek, ezért ez nem egy apróság. A felszínes testet a végéig átváltoztatni azt jelenti, hogy eléri az abszolút tisztaságot. Hogy egy ilyen magas mértéket elérjen, ezt még egy istenség sem csinálta, egy istenség sem létezett, aki csak merészelt is volna, hogy ilyesmire gondoljon. Hiszen az istenségek szemében itt lent minden szörnyen piszkos. Ez alkalommal én egy ilyen dolgot csináltam és a Dáfá-tanítványok beteljesülése egy példává fog válni, így egy út is lesz teremtve a jövő számára. Bár teremtésről beszéltünk, valójában a Fá már régóta birtokolja ezt a bölcsességet. Ez mármost a gyakorlat.

Miért van ez így csinálva? Éppen elmagyaráztam, hogy a világegyetemet harmonizálni kell. Tulajdonképpen még nagyon sok tényező létezik. Ha ez az út ki lesz taposva, ezáltal a legnagyobb probléma is meg lesz oldva, ez egy olyan dolog, amit korábban egy istenség sem merészelt elképzelni. Tudjátok ti, hogyan léteznek az istenségek? Ha valaki közületek volt már az USA középső részén, látta, hogy az USA-ban léteznek hegyek, amelyek kopárok, a csupasz kövek nagyon hasonlóan néznek ki az emberekhez, különösen délen vagy Amerika középső részének a déli területén, sőt nagyon hasonlóan néznek ki az istenségekhez. A kövek némelyike úgy néz ki, mint egy bódhiszattva, némelyek, mint a buddhák, és némelyek más istenségek alakjával bírnak. Miért van ez így? Valójában ez egy ellenpár az istenségekhez, ez egy istenség legalacsonyabb része. Korábban az istenségeknek volt egy megegyező, összhangban levő kapcsolatuk egy bolygó felszínéhez, ők mindannyian rendelkeztek az élet egy keringési rendszerével. Az istenség biztosította, hogy a kő nem oszlott fel és a kő léte garantálta másrészt az istenség életét. Mihelyt a kő elporladt, az istenség teste feloszlott és így némely istenségek leestek. Ilyen az összefüggés. Valójában ez még magasabb istenségek által volt irányítva. Ennél az összhangban levő kapcsolatnál, összefüggésnél azonban nincs úgy, mint annál a folyamatnál, amelynél kisebb részecskék nagyobb részecskéket képeznek és nagy részecskék még nagyobb részecskéket képeznek. Ez úgy van, hogy az anyag természete egyre kevesebb lesz, hogy az anyag egyre ritkább lesz és olyan ritka lesz, míg megfelel egy istenség teste mércéjének, elvben az anyag szintén egyre könnyebb lesz a különböző szintek istenségeiig és a legmagasabb istenségekig. Természetesen szintén egyre ritkábbak és tisztábbak lesznek. Korábban azt mondtam, ha a Dáfá-tanítványok Európából idejönnek, hogy részt vegyenek a Fá-konferencián, úgy ők repülővel jönnek, úgy tűnik, mintha egy nagy távolságot tettek volna meg. Viszont egy istenség szemében ez a részecske – a földgolyó – olyan kicsi, mint egy kis homokszem. A te mozgásod szinte nem is mozgás. Így van ez az embereknél. Valójában az istenségeknél is léteznek az istenség különböző korlátozottságai, behatároltságai. A korábbi istenségek mozgásai szintén a területeiken belül voltak. Ez a határ a kő által lett meghúzva, amivel összeköttetésben állt a Földön. Ők nem hagyhatják el a követ ennek a bolygónak a felszínén a világegyetemben és nem is vihetik magukkal. Ha ő elveszítené a követ, amivel összeköttetésben áll, akkor olyan lenne, mintha elveszítette volna a gyökerét, ezáltal elveszítené a garanciát az élete számára, akkor feloszlana és el lenne pusztítva. Ilyesmit én korábban még sohasem magyaráztam el nektek. (taps)

Ha én ma elmagyarázom nektek ezt a dolgot, ez azt jelenti, hogy ez a probléma meg van oldva. Miért mondom én, hogy a jövendő istenségek és a jövőbeli új világegyetem rendkívül szép? Ha én arról a csodálatosan szép dologról beszélnék, egy eléggé hosszú fejezetet kellene elmagyarázzak a Fá-ból, míg világosan el tudnám magyarázni. Az én szemeimben a jövő istenségei valóban fognak isteni képességekkel rendelkezni. Többé nem szükséges nekik, hogy egy kővel álljanak összeköttetésben a Földön, más mennyei rendszerek istenségeinek sem szükséges többé összeköttetésben állniuk kövekkel vagy a részecskék felszínén levő anyaggal a saját mennyei rendszereik keretén belül. Ha korábban egy istenségnek nem lett volna összeköttetése a legalacsonyabb és legnagyobb anyaggal, akkor elveszítette volna az anyag keringési rendszerét és az élete nem lett volna többé garantálva. Ilyen egy viszony létezett. Gondolkoztatok-e már ezen? A kövek molekulákból állnak, ez azt is jelenti, hogy az emberi testnél ugyanúgy van. Ha ti készre műveltétek a ti emberi, felszínes anyagi testeteket, akkor nincs meg nálatok ez az alapvető garancia? Mindegy hova mész, többé nem leszel korlátozva ezáltal, viszont te el kell érjed azt a tisztaságot és szentségességet, amit az a szint megkövetel. Én azt is megmondhatom nektek, hogy a Fá-helyreigazítás közben a legrosszabbat én a legjobb és legtökéletesebb állapotba hoztam. (taps)

Az istenségeknek a különböző szinteken valójában megvannak a határterületeik a különböző szinteken, az élőlényeknek a határai az ő szintjükön. Ami az embereket illeti, úgy korábban nem létezett senki, aki elmagyarázta az embereknek, milyen állapotokban léteznek az istenek, nem is volt szabad elmagyarázni az embereknek. A régi világegyetem gyökeresen fel lesz bomlasztva, minden el fog múlni. Amit elmagyaráztam, mind a múltat érinti. A jövőben többé nem így fog lenni, irtózatosan szép fog lenni. A jövendő istenségek el fogják engedni a korábbi istenségek összes hiányosságait, még szebbek, még magasztosabbak és még istenibbek lesznek. Emiatt a Fá-helyreigazítás a mennyei rendszerekben nem csak annyi, hogy újra helyre van állítva a rend a világegyetemben, amelyik többé már nem stimmel és újra helyre van igazítva a korábbi Fá, amelyik többé már nem volt rendben. Ez nem minden. Ha ez így lenne, gondolj csak bele, akkor tulajdonképpen nem szükséges, hogy ez általam legyen megcsinálva. Én csupán akkor jövök, ha nagyon sok probléma kell legyen alapjából megoldva. (taps) Én olyan vagyok, mint ti. Mindegy hogyan magyarázza el a Mester, a Mesternek ez a felszínes teste pontosan úgy néz ki, mint a tietek. Itt mi úgy jelenünk meg, mint az emberek. Ti azonban tudjátok, hogy ti művelők vagytok, lényegében tehát másmilyenek vagytok, mint az emberek. Természetesen létezik még egy különbség köztem és köztetek, ezt korábban én már elmagyaráztam nektek, és itt nem beszélek sokkal többet erről.

Ez tehát azt jelenti, a művelésnél feltétlenül jól ki kell használjátok az időt és jól kell műveljétek magatokat. Mindegy milyen elfoglaltak is vagytok és milyen sok tennivalótok is van, ti nem hanyagolhatjátok el a Fá-tanulást és a saját művelést, ez az alapvető garancia arra, hogy jól végezhetitek a Fá-igazolásnak ezt a dolgát és szintén a garancia arra, hogy eljuthattok a végéhez. Sok dolog normálisnak néz ki, de a határtalan szépség és a pompázatos, fenséges dicsőség már teljesen bele van foglalva. Ha ti jól tudjátok csinálni ezt a három dolgot, akkor már minden bele van foglalva, minden bele van értve. Nem marad többé sok idő, hogy igazolni lehessen a Fá-t. Hiszen látjátok, hogy a gonosz már hamarosan a végét járja. Minden itt jelenlevő 1999. július 20-a óta átjutott. Ti láttátok az akkori és a mostani helyzetet is. Mindegy milyen tébolyodott még mindig a gonosz Kína némely vidékén, ez szintén másmilyen lett. Az egész világon ugyanúgy van. Az emberek egyre inkább tisztában fognak lenni ezzel a gonosz üldözéssel, az emberek a világon eközben azon vannak, hogy felébredjenek. A gonosz már eddig a mértékig el lett távolítva, csupán így jöhettek létre ezek a változások. Miután a gonosz el volt távolítva, ébredtek fel csupán az emberek. Ez azt jelenti, hogy ezt a gonosz üldözést többé nem lehet fenntartani, a gonosz számára szintén nem marad többé túl sok idő hátra. Mielőtt a Fá-helyreigazítás erőteljes áramlata megérkezik, ha a régi erők úgy hiszik, hogy ők már nem járulhatnak hozzá, hogy a Dáfá-tanítványokat vizsgáztassák és ennek a Fának a hatalmas erényét megalapozzák, a régi erők le fogják vonultatni őket a történelem színpadáról és átküldik őket a nem-lét kapuján. Akkor vége fog lenni ennek a dolognak. Ezért ti jól ki kell használjátok az időt. Nektek mindannyiótoknak, ebben az utolsó időközben, még mielőtt vége van, valóban viselnetek kell a felelősséget magatokért és ezt az utolsó dolgot jól kell csinálnotok. A Mester nem azért vezetett titeket, hogy egy forradalmat csináljatok, (mindenki nevet) a Mester nem arra vezetett, irányított titeket, hogy magatokhoz ragadjátok a hétköznapi emberek hatalmát, a cél nem az, valami emberit kapni a hétköznapi emberek között. Ezért, ha tesztek valamit, ti feltétlenül egy Dáfá-tanítvány kiindulópontjából kell tegyétek. Kell gondoskodjatok arról, hogy a hétköznapi emberek megértsék ezeket a dolgokat, amiket csináltok. Ti nem kell azt a benyomást keltsétek a hétköznapi emberekben, mintha mi meg akarnánk szerezni valamit a hétköznapi emberek között, ez semmi esetre sincs így! Természetesen csak egy ember felszíne az, amelyik máig nincs tisztában ezzel. Valójában minden ember a világon tisztában van vele. Miért mondom én, hogy ők tisztában vannak ezzel? Mivel minden élőlénynek van egy tiszta [értelemmel rendelkező] oldala, az tudja milyen dolog is a Dáfá. Az előző időben csak úgy volt, hogy azok a gonosz tényezők elválasztották egy ember felszínét a tiszta oldalától és az emberi felszín tiszta értelem nélküli részét irányították. Most ezek a tényezők már azon vannak, hogy fokozatosan el lesznek távolítva, ezek egyre inkább el lesznek távolítva, ami fennmarad, egyre kevesebb lesz. Az emberek a világon egyre jobban felébrednek.

Láttátok ti legutóbb ezt a ragályt Kínában? Ez nem úgy van, hogy egy nagy járvány tört ki? Emberi szavakkal kifejezve azt jelenti, hogy az Ég megbünteti az embereket. Mire irányul ez, ezzel minden Dáfá-tanítványunk tisztában van – azokra irányul, akik többé nem méltóak arra, hogy meg legyenek mentve a mi Dáfá-tanítványaink által az igazság tisztázása közben, vagy emberekre, akik többé nem megmenthetőek, vagyis egy részre, amelyik többé nincs hasznára azoknak a gonosz és rothadt kísérteteknek. Ez az első tisztogatás. A Menny megbünteti a gonoszt, és Kína még hazugságokkal is elkendőzi a halottak valódi számát, én mondom nektek, nagyon, nagyon sokan vannak. Ezenkívül még nem érte el a csúcsát. Még ha az emberek a világon ezt nagyon borzalmasnak is tartják, valójában a valódi borzalom még nem kezdődött el. Ez még nem az igazi nagy tisztogatás a Fá-helyreigazítás kezdeténél az embervilágban. Ha az igazi nagy tisztogatás bekövetkezik, még rettenetesebb lesz. Világot átfogó lesz. Ha a gonosz emberek elkezdenek bevadulni, nem félik sem az Eget sem a Földet, de ha egy valódi katasztrófa áll a küszöbön, eláll a lélegzetük. Nézzétek meg, ez az év egy eseménydús év lesz, sok minden fog történni.

Sok tanuló jött más vidékekről, talán ők is sok dologról akarnak megkérdezni engem. Én nem fogok nagyon hosszan beszélni, nem szeretnék túl sok időt igénybe venni tőletek. Ha vannak kérdéseitek, amelyeket feltétlenül fel kell tegyetek a Mesternek, akkor felírhatjátok ezeket egy cédulára és átadhatjátok nekem, én meg fogom válaszolni ezeket számotokra és el fogom magyarázni (hosszas taps).

Mellékesen még valamit el szeretnék magyarázni nektek. A Mester minden élőlényt a legnagyobb könyörületességgel kezel, ez minden körülmények között így van. Minden Fá-konferencián, ahol jelen vagyok, én mindannyiótokat Dáfá-tanítványnak nevezlek. Minden tanulót, aki lát engem, úgy én a nyilvánosság előtt szintén Dáfá-tanítványnak nevezek. (taps) Azonban létezik közöttetek egy rész, aki a történelem folyamán nem kötött velem sorskapcsolatot, ők a Dáfá jelenlegi terjesztésénél jöttek be, nekik valamivel több démoni nehézségeik vannak. Ilyen tanulók léteznek úgy a szárazföldi Kínában, mint a szárazföldi Kínán kívül is, számotokra a démoni nehézségek szintén különbözőképpen néznek ki. Ha azonban arról van szó, hogy elengedjétek az emberszívet, a nyomás a gondolkodásotokra nem éppen csekély. Mindegy, hogy milyen körülmények között vagy található, a Mester téged biztosan ugyanúgy fog kezelni. Ameddig te egyike vagy a Dáfá-tanítványoknak, a Mester egy Dáfá-tanítványként fog vezetni téged. (taps) De minden esetre ti saját magatok kell jól csináljátok. (taps) Én látom, hogy ez az üldözés és a dolog is a Fá-igazolásotokkal az üldözés közben már elérkeztek az utolsó szakaszhoz. Nem marad többet sok felesleges idő. Azok, akik még nem csinálták jól, el kellene gondolkozzatok erről, valóban el kell gondolkozzatok saját magatokról. Ez az első alkalom, hogy én a Dáfá-tanítványokat így figyelmeztetem. (taps) Saját magadon múlik, hogy eljuthatsz-e a beteljesüléshez.

És akkor még vannak egyesek, akik még mindig csinálnak dolgokat, amelyek visszariadnak a napfénytől, vagyis nagyon piszkos dolgokat, dolgokat, amelyek méltatlanok a Dáfá-hoz és egy Dáfá-tanítvány nevéhez. Én titeket sem kezeltelek másképpen. Ha a végén te nem haladhatsz a beteljesülés felé, saját magad kell viseljed a felelősséget önmagadért! Az nem úgy van, hogy a Mester valakit meg akar félemlíteni. Aki ezt a történelmi sorskapcsolatot és ezt a történelmi alkalmat elszalasztja, és ha te aztán tisztában fogsz lenni azzal, mit szalasztottál el, úgy te nem fogsz akarni többet élni, még akkor sem, ha hagynának tovább élni! Nem kell azt gondoljátok, hogy a Mester mindig könyörületes, így nem tudjátok értékelni a Mester Könyörületességét! A Dáfá-tanítványok számára léteznek mércék, a Fá-nak is megvannak a mércéi, az nem úgy van, hogy mind összekütyülnek valamit és ezzel már át is mehetnek a vizsgán. Mindegyiknél meg lesz érintve a szív, mindegyik azon van, hogy valóban művelje saját magát. Mindegyik azon töpreng, hogyan kell viselje a felelősséget a saját életéért! Miért nem tudnak némelyek közületek így cselekedni?! A Mester valóban nagyon aggódik érted! A Mester igazán nagy gondban van miattad! Bár a Mester ma nagyon kihangsúlyozta ezeket a szavakat, meglehet, hogy talán többé már nem megy, ha én nem a nagykalapácsot veszem. Azt sajnálnám a legjobban, ha nem válthatnálak meg téged. Jó lenne, ha legalább annyira aggódnál, mint én.

Nos jó. Most meg fogom válaszolni a kérdéseiteket. (taps)

Kérdés: A Dáfá-tanítványok közössége Jinan-ból üdvözli a Mestert.

Mester: Mindannyiótoknak köszönöm. (taps)

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Ausztriából üdvözlik a Mestert. A Dáfá-tanítványok a Xinjiang tartományi Wulumuqi-ból üdvözlik a Mestert.

Mester: Mindenkinek köszönöm (taps).

Kérdés: Mikor valami katasztrófák következtek be az emberiségnél, mint például a szeptember 11-e vagy a mai SARS és a Dáfá-tanítványok tébolyodott üldözése, mint a Dáfá-tanítványok tömeges letartóztatása a Mennyei Béke terén 2000 október elsején, hirtelen mindig a karma-eltávolítás egy heves reakciója tűnt fel a tanítvány testénél. Azonban nagyon gyorsan elmúlt. Úgy van, hogy a tanítványok viselik el a bűnös karmát az emberek számára a világon vagy létezik egy más ok erre?

Mester: Mindegyik közületek a művelésnél van és így nem lehet arról szó, hogy valaki számára elviseltek valamit. Talán a régi erők pontosan abban az időben okozták ezt a formát. A régi erők korábban ezt nagyon aprólékosan elrendezték. Nekünk egyáltalán nem szükséges arról beszélnünk, hogy mások számára valamit elviseljünk, ti már a saját karmátokat is nehezen tudjátok elviselni. (nevet) De az sincs kizárva, hogy néha nem tudtok jól átmenni a vizsgán, hogy a szívetekben ragaszkodások vannak és hogy ti nem ismertétek fel, ha valamit rosszul csináltok stb., úgyhogy a régi erők vagy a gonosz élőlények zavarnak. Ez aztán testi rosszulléthez vezet. Ilyen esetek az utóbbi időben nagyon gyakran fordultak elő.

Kérdés: Ennek a tragikus történelemnek a hosszú folyamán miért játszott sok ember egy olyan szerepet, amelyiket nem akart eljátszani?

Mester: Ez nagyon egyszerű. Mindegyik embernél úgy van, mintha színházat játszana. A régi erők semmi esetre sem játszatják el veled a szerepet a te kívánságod szerint. Ők bizonyosan elrendeznék mindezt, hasonlít egy forgatókönyvre. Ez tehát azt jelenti, milyen történelmi korban milyen állapotot kell elérjen ez a színjáték, mi fölött kell rendelkezzen az emberiség és milyen kell ez legyen, mikor ezt a történelmi periódust maga mögött tudja a Fá megkapásának a befejezéséig, milyen haszna van ennek a Fá-megkapás számára, így rendezték el ők ezt. Emiatt nagyon sok dolog nem az emberi akarat szerint folyik le.

Kérdés: Hogyhogy olyan sokáig beszéltek a ,,keletkezés, fennállás, romlás, megsemmisülés“-ről és csak aztán jöttek rá a ,,harmonizálás és nem–megsemmisítve–lenni“-re ?

Mester: Te emberi gondolatokkal gondolkozol. Honnan tudod te, hogy ez ,,olyan sokáig” tartott? Ez úgy van, hogy a világegyetemben különböző szinteken különböző idők léteznek és ezáltal az élőlények számára a különböző szinteken idővel kapcsolatos korlátozottságok fejlődnek ki és ez hosszabb vagy rövidebb időhöz vezet. Meddig létezik a világegyetem még? Nézd csak, én már olyan régóta igazítom helyre a Fá-t, valójában ez egy szempillantásnyi idő. Ez alatt a szempillantásnyi idő alatt némely helyeken kb. egy tucatnyi év telt el, egynéhány évtized telt el és némely helyeken szinte szinkronban folyik. Némely helyeken néhány tucat millió év telt el, néhány száz millió év és ez azon idők által lett okozva, amelyek korlátozzák az élőlényeket a különböző terekben, dimenziókban. Erről a dologról nem lehet az emberek idejének szempontjából elgondolkozni, töprengeni.

Kérdés: Nekem két kérdésem van és kérem a Mestert egy világos útmutatásra. Miben különbözik a belsőben való keresés a művelőknél a hétköznapi emberek lelkiismeret felülvizsgálatától?

Mester: Gondolom, ez a kérdés… (mindenki nevet). Ti már mindannyian tudjátok, mit akarok mondani, de ennek ellenére még egyszer elmondom. A kérdés úgy néz ki, mint egy kezdőé. A Dáfá-ban való művelésnél, ha mindegyik tanítvány az igazságot tisztázza a hétköznapi emberek között, milyen különbség látszik akkor összehasonlítva azzal, amit a hétköznapi emberek csinálnak? Ti mindannyian művelők vagytok, mi a különbség egy művelő és egy hétköznapi ember között? Ti esztek, a hétköznapi emberek szintén esznek. Ti a lényetekben mások vagytok, az alapvető cél más és a kiindulópont is más. Az emberi lét céljai mások és az alapvető testi változás is szintén más. Az emberiség a törekvésében szakadatlanul karmát halmoz fel. A Dáfá-tanítványok eltávolítják a karmát a folytonos művelés közben, úgyhogy a saját testük folyamatosan egy isteni testté változik át. Lehetnének ugyanolyanok? Csak ugyanúgy néznek ki. (taps)

Kérdés: Mikor a Mester a kínai dinasztiák reinkarnációjáról beszélt, Ön azt mondta, hogy az USA a nagy Qing-dinasztia lenne, (Mester: De hiszen én nem mondtam, hogy az USA a nagy Qing, vagy?) (mindenki nevet) Ausztrália a Xia-dinasztia, viszont Franciaország egy olyan ország, aminek egy nagyon hosszú történelme van, ez rosszul, tévesen van nyomtatva vagy létezik egy másmilyen tartalom?

Mester: Ah, (mindenki nevet) te is Mesternek nevezel engem, akkor én válaszolok neked. (mindenki nevet, taps). Valójában én nem mondtam, hogy az USA a nagy Qing lenne, én azt mondtam, hogy az USA a nagy Ming-dinasztia, (mindenki nevet) Franciaország a Qing-dinasztia. Természetesen ez nagyjából és egészében véve és átfogóan van mondva, az nem úgy van, hogy ez mindegyik emberre érvényes ebben a nemzetben. Hiszen a történelemben léteztek még sokan, akik egyedül születtek újra. Ők különböző területeken fordulnak elő. Franciaország egy néhány évszázadnyi történelemmel rendelkező ország, egy olyan ország, amelyik a legjobban megőrizte a jelenlegi civilizált emberiség művészetét. A könyvekben ez sem lett tévesen kinyomtatva.

Kérdés: Én egy olyan tanítvány vagyok, aki a Fá-t július 20-a után kapta meg. Ha betegségkarma merül fel és én ezt betegségkarmának tekintem és elfogadom, ezáltal én elismertem a régi erők elrendezését? Kell-e őszinte gondolatokat kibocsátanom?

Mester: Én már a Zhuán Fálun-ban elmagyaráztam nektek, nem lehet egyszerűen azt mondani, hogy a karma-eltávolítás egyszerűen tiszta karma-eltávolítás. Ámbár te műveled magad, nem mondhatod azt, hogy neked nem szükséges többé karmát visszafizetned és mindent eltávolítasz, ezzel meg kell legyen oldva, ez nem megy. Hogy ti karmát hoztatok létre, onnan jön, hogy a történelem folyamán ti rosszat tettetek; mivel ti az emberi társadalomban rosszat tettetek, így keletkezett a karma. Az nem megy, hogy a bűnök, tartozások ne legyenek visszafizetve, emiatt a műveléseteknél, a karma visszafizetésénél szenvedéseket fogtok elviselni. Ha nem kellene szenvedést elviselnie, a karma elvételénél semmit sem érezne, olyan lenne, mint egy felületes fuvallat. Tudjátok, mikor ti akkoriban részt vettetek a szemináriumokon – vannak közöttetek néhányan, akik részt vettek a szemináriumokon – mikor a Mester egyszer intett a kezével, és ti kimentetek a szemináriumról, többé nem volt semmilyen betegségetek, az egész testetekben nagyon könnyűnek éreztétek magatokat, az egész tested pihekönnyű volt, és a betegségből többé semmit sem lehetett érezni, így volt ez hát, vagy nem? (taps) De az nem megy, hogy a Mester visel el mindent számotokra, ezért kell neked saját magadat művelned. Ha te valóban eléred azt a szintet, és az istenségek látják egyszer: Minden karmád el lett véve? Te nem művelés által jöttél fel? Mehet ez? Ez nem megy. A karma-eltávolításnál szenvedni fog, emiatt emelkedhet meg, ilyen az összefüggés.

Hogy a régi erők által okozott zavarás lenne? Ha a saját legfelszínesebb test változik, létezik még egy rész, amit ti saját magatok kell elviseljetek. De összehasonlításképpen ez a rész nem nagy, nem lesz nagy befolyással a Fá-igazolásra. Ha nagyon nagy nehézségek merülnek fel, akkor az bizonyosan a gonosz, amelyik zavar, akkor feltétlenül őszinte gondolatokat kell kibocsátani, hogy eltávolítsátok! Amit a Dáfá-tanítványok ma tesznek, az a Fá-igazolás dolga, ez a legszentségesebb és a legnagyszerűbb. Ha te azt mondod, hogy a Dáfá-munka és az összes lény megváltásának sorsdöntő idejében történik veled valami, akkor az bizonyosan egy zavarás. Megfontoltsággal te ezt saját magad kell megítéld. Nem kell az a ragaszkodásod legyen, mihelyt te szenvedsz és rosszul megy neked, akkor azt hiszed, hogy ez egy zavarás lenne. Mihelyt te rosszul érzed magad vagy rosszul megy neked, akkor te nem működsz többé együtt és őszinte gondolatokat bocsátasz ki. Természetesen lehet őszinte gondolatokat kibocsátani, az általad kibocsátott gong törődni fog ezzel, ha törődnie kell vele. Dolgoknál, amelyekkel nem kell törődjön, a gong szintén a Fá-nak megfelelően fog cselekedni. Hiszen a művelésednél a gongot te pontosan a Fá mércéje szerint művelted ki. (mindenki nevet) Ezért gondolom, ti egyszerűen megfontoltan, értelmesen kell cselekedjetek.

Kérdés: A fő- és mellék-ősszellem között is léteznek sorskapcsolatok?

Mester: Némelyeknek vannak sorskapcsolataik, némelyeknek nincsenek sorskapcsolataik. Én csak a hétköznapi emberekről beszélek és nem a Dáfá-tanítványokról. Ami az embereket illeti a világon, úgy én többször megállapítom, hogy egy ember a történelemben ez vagy az a személy volt. De egy másik helyen szintén láttam egy embert, aki a történelemben szintén ez az ember volt. Még az USA-ban is, ilyen messze távol, szintén láttam ezeket a jelenségeket. Miért? Ez azt jelenti, hogy az embereknek megvan a fő-ősszellemük és a mellék-ősszellemük, léteznek még más tényezők. Ezenkívül én azt is mondtam, hogy léteznek még tényezők az ember hús-vér testében, és így lehetséges, hogy ugyanabban az időben a világon több ember létezik, akik a történelemben egy ember voltak. Ilyen jelenségek nagyon gyakran léteznek.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Harbin-ból üdvözlik a Mestert.

Mester: Mindannyiótoknak köszönöm. (taps)

Kérdés: Egészen mindegy milyen veszélyes és rosszindulatú a környezet, mindegy milyen őrült a gonosz, mi teljes bizonyossággal követni fogjuk a Mestert és jól fogjuk megtenni az utolsó utat. Ne aggódjon, Mester.

Mester: Köszönöm nektek. (taps) Meg vagyok győződve, most valóban meg vagyok győződve. Mikor a gonosz üldözés elkezdődött 1999. július 20-án, én csak figyelemmel kísérhettem, hogy sikerül-e nektek vagy sem. (nevet) Tudjátok még, mit mondtam én korábban, vagyis 1999. július 20-a előtt? – Én azt mondtam, még ha csak egy embert is tudnék megváltani, szintén nem hiába tettem meg ezt a dolgot. (taps) Én mondom nektek, abban az időben a szívemben nem voltam biztos, nem tudtam, hogy ti később a döntő pillanatban átjuthattok-e. Természetesen, ha egy valaki valóban eljut a beteljesüléshez, akkor én hagyom őt egy világegyetemmé válni, akkor minden azon van. (taps) Természetesen, (nevet) most természetesen többé nem csak egy van. Ti mindannyian láttátok, ma én valóban meg vagyok győződve. A Dáfá-tanítványok őszinte gondolatait senki sem pusztíthatja el. Hogy megy vagy nem, ez a Dáfá-tanítványok érdemének egy kérdése a Fá-helyreigazítás idején, annak a kérdése, hogy a sorskapcsolattal rendelkező embereket a világon meg lehet-e váltani. A Fá-helyreigazítás dolga a mennyei rendszerekben teljes bizonyossággal sikerülni fog.

Kérdés: A pekingi Dáfá-tanítványok nevében üdvözlöm a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: Nekem van még egy kérdésem, nevezetesen ha valaki egy kém vagy át van nevelve. Feltehetem ezt a kérdést a Mesternek?

Mester: Én ezt úgy látom, hogy át van-e nevelve vagy nincs, ez az emberek dolga. Én egy élőlény alapvető dolgára figyelek. Mindenki, aki nem járta jól (becsületesen) az útját, egy szégyenfoltot fog okozni a saját történetében. Egy veszteséget fog okozni a jövője számára, amit nem tud újra jóvá tenni. De az összes élőlény megváltása miatt a Mesternek van a legnagyobb könyörületes szíve. Korábban a Fá-magyarázatnál én már megmondtam, hogy te egy kém vagy vagy bármit is csinálsz, én embernek tekintelek téged. Te mindenekelőtt egy ember vagy, csak a munka más. Neked nem kell elszalasztanod ezt az egyszeri sorsszerű alkalmat, csak mert neked egy más munkád van. A saját életedért neked kell viselned a felelősséget. Az nem lehet, hogy egy más munka okán én nem váltalak meg téged. De másféleképpen mondva, én szintén nem tudlak eljuttatni a beteljesüléshez a te különleges munkád miatt vagy hátrahagyni téged a jövőnek, ámbár te szabotáltad a Dáfá-t és tettél valamit, ami miatt te a Dáfá-val és a Dáfá-tanítványokkal szemben adós vagy. Ilyen az összefüggés. Természetesen létezik még esély, ez az üldözés még nincs befejezve, azonban az idő nagyon szűkös. Hogyan csináljátok és hogyan teszitek újra jóvá, ez a ti saját dolgotok. Siessetek!

Kérdés: Némelyek sem a Dáfá-t sem az emberit nem tudják elengedni. Felszínesen ők is művelik magukat, végzik a Fá-helyreigazítás egy pár dolgát, de a valóságban ők viszályt szítanak, szerencsétlenséget hoznak, még rosszabb, hogy öngyilkosságot követnek el, homoszexuálisok, mi lesz a helyzet az ilyen emberekkel? Ők démoni utakra kerültek? Valakiből, aki ilyen embereket oltalmaz, mi lesz abból?

Mester: Én tudom mindezt. Ameddig még elmegy, nem szeretném őket kirekeszteni, ezért én még azon vagyok, hogy figyelemmel kísérjek és megtekintsek ilyen dolgokat. Ha ezek az emberek még viselik a felelősséget saját magukért, legjobb lenne, ha gyorsan felébrednének. Ha megvan az akaratod, kívánságod, akkor mond el a Dáfá-tanítványoknak, milyen dolgokat csináltál, akkor talán jobb lesz. Az idő nem vár az emberekre, én valóban aggódok értetek. Ti nem kell tréfának tekintsétek a Mester Könyörületességét, a Fá-nak megvan a mércéje.

Kérdés: Hogyan lehet a művelőtársaknak még jobban segíteni, úgy hogy a közös emelkedés el legyen érve?

Mester: Tulajdonképpen ezeket a konkrét dolgokat saját magatok kell csináljátok. A hatalmas erény saját magatok által lesz megalapozva. A művelés útja saját magatok által lesz kitaposva. Ha én nektek mindegyik aprócska dolognál megmondanám, hogyan kell ti ezt csináljátok, akkor te elveszítetted volna az alkalmat a hatalmas erényed megalapozásához. A Fá-helyreigazítás ezen útján és a művelés ezen útján biztosan léteznek démoni nehézségek. Különböző konfliktusok fognak adódni és bizonyosan fognak olyan emberek létezni, amilyeneket éppen megemlítettem. Hiszen a régi erők úgy gondolják, ha a te Dáfá-tanítványaidnál minden olyan tiszta lenne és semmiféle zavarások nem léteznének, hogyan tudnának hát eltávolítani ők egyes rossz dolgokat? Hogyan lehet igazolni, tanúsítani, hogy a te Dáfá-d egy ilyen bonyolult környezetből kiindulva alapozta meg, építette fel a hatalmas erényét? Ezért fognak ilyesmit tenni, el fognak rendezni egyes embereket vagy egyes dolgokat, ez az, amit a régi erők tenni akarnak. Én teljesen elutasítom őket. De miért nem távolítom el én az ilyen embereket? Éppen most mondtam, én rendelkezem a legnagyobb Könyörületességgel, én arra várok, hogy ők saját maguk megváltozzanak, én arra várok, hogy ők saját maguk ne veszítsék el ezt a sorsalkalmat. Pontosan így gondolkozom. (taps)

Kérdés: Hogyan emelkedhetünk meg még jobban összességünkben és juthatunk feljebb összességünkben?

Mester: Ti elérhetitek ezt, miközben egymás között jól koordináljátok a dolgokat. Minden egyes valaki szintje más. Most én mondom nektek, hogy a Mester látta, hogy a távolság némely tanulók és más tanulók között megnőtt. Korábban ez nem volt olyan feltűnő. Most ez már nagyobb lett, minél inkább közeleg a vég, annál nagyobb lesz a távolság. Emiatt biztosan fognak különbségek adódni a megértés vonatkozásában. A döntő az, milyen jól dolgoztok ti össze egymással és milyen jól tudtok összehangolódni.

Kérdés: Milyen szerepet játszik Latin-Amerika a Fá-helyreigazításban? Mi Latin-Amerikából hogyan csinálhatnánk még jobban?

Mester: Némely helyeken az úgy van, hogy a tanulók a különböző társadalmi helyzetek, különböző környezetek alapján és sőt még a pénzügyi aspektusok szemszögéből is befolyásolva lesznek. Ők nagyon fáradságosan végzik a Fá-igazolás dolgát, mindezt tudja a Mester. De bárhogyan is, ti vagytok az ottani élőlények reménysége! A jövőben ezt láthatjátok majd. (taps) A nemzeteknek vagy ezeknek az országoknak, amelyekben pillanatnyilag még egy Dáfá-tanítvány sem létezik, ott nagy nehézségek adódhatnak számukra, legalábbis ez így van. Ezért, bármennyi Dáfá-tanítvány is létezik ott, ők annak a nemzetnek egy reménységet jelentenek.

Egy nap megkérdezett engem egy tanuló, mit jelent ,,a Buddha fenséges és mérhetetlen kegyelme”. Hogyan érthetnék meg ezt az emberek! Mondják, hogy a buddhák nagyszerű, magasztos Könyörületességgel bírnak, ők embereket váltanak meg a keserűségből és a nehézségekből, ez lenne már a Buddha mérhetetlen és nagyszerű, fenséges kegyelme, az emberek ezt csak felszínesen, felületesen értik meg. Gondoljatok csak bele, mindegy hogy hol tartózkodsz, melyik nemzetben és melyik helyen, melyik országban, te úgy nézel ki, mint egy egészen normális hétköznapi ember. Te pontosan egy élőlény vagy, valójában mindenütt léteznek emberek, akiknek egy sorskapcsolatuk van veled. És nem csak ez, én korábban többször mondtam nektek, a részecskék végtelenül mikroszkopikus részecskékből rétegről rétegre egy magasabb réteg részecskéivé vannak összerakva, és a magasabb szint részecskéiből újfent a még magasabb szintek részecskéi vannak összerakva, ezen a módon folyvást nagyobb részecskék lesznek képezve, és mindegyik szinten a részecskék számtalan élőlénnyel rendelkeznek. Ha egy kicsi részecskét felnagyítunk és megfigyelünk, úgy néz ki, mint a földgolyó, mint egy bolygó, amelyiken számtalan élőlény létezik. Akkor gondolkozzatok csak, hány részecske képezi az emberi testet? Ez még a te saját területeden belül van. Az ember megint csak egy élőlény, amelyik ennek a környezetnek a területén található, hasonlít egy szivacsra a vízben. Ez a világ olyan, mint a víz. A mikroszkopikus élőlények és az anyag (matéria) olyan számosak, olyan sűrűek, mint a víz. Bárhol is tartózkodsz, irtózatosan nagy és gigantikus mikroszkopikus élőlények léteznek a területeden belül, amelyek kapcsolatban állnak a testeddel. Ezért egy ember művelésénél nem csak úgy van, hogy a testeid szintről szintre készre lesznek művelve, a sejtek is szintről szintre a testeden belül rendelkeznek a te alakoddal. De elgondolkoztatok-e már néha erről? Ha ezt a részecskét, ezt a sejtet felnagyítjuk, akkor nem létezik ezen is számtalan élőlény? Nem léteznek talán még élőlények, amelyek úgy néznek ki, mint az emberek? Hány ilyen sejt létezik hát? Valójában a te sejtjeid a mikroszkopikus élőlények szemében szintén olyanok, mint a bolygók. És nem csak a sejtek! Hány mikroszkopikus részecske képez megint csak egy sejtet? Ez a sejt vagy ezek a mikroszkopikus részecskék, amelyek a te alakoddal rendelkeznek, tudniillik az összes élőlénynek a királya azon a részecskén. Az ottani számtalan élőlény mind az ő hatáskörén belül van. Abban az esetben, ha te nem műveled jól magad, a sejtjeid szintén nem művelhetik jól magukat; ha te jól műveled magad, a te tulajdon sejtjeid szintén jól vannak művelve, akkor azok az élőlények, amelyek a sejtjeid hatáskörén belül találhatóak, szintén jól vannak művelve. Gondoljatok csak bele, ha egy élőlény sikeresen művelte magát, hány élőlény fogja sikeresen művelni magát?!

Az istenségek szemében az élőlények nem azért értékesek, mert ők nagyok, és kevésbé értékesek, mert ők kicsik. Tudjátok, egy kicsi világban, amelyik elég mikroszkopikus, azért még léteznek buddhák. Nem azon múlik, hogy egy élőlény nagy vagy kicsi, az mindegy. A szerkezet voltaképpen egyáltalán nem különbözik. Csak a részecskék, amelyekből össze van állítva, okozták, határozták meg a teste nagyságát. Az élőlények egyenértékűek. Akkor gondoljatok csak bele, ha egy ember meg van váltva és eljut a beteljesüléshez, mennyi számtalan élőlény jut el ezáltal a beteljesüléshez és lesz megváltva?! De a sikeres művelés folyamatában, milyen nagy bölcsességet kell felhozni, mennyit kell fáradozni, hogy mindegyik élőlényt kiegyensúlyozzon a számtalan mikroszkopikus és makroszkopikus élőlénytömegek között! Úgy ahogyan te vagy megváltva, úgy lesznek az ő problémáik is megoldva. Mit jelent egy buddha nagyszerű és mérhetetlen kegyelme? Gondoljatok csak bele, egy ember megváltásánál, mennyit kell egy buddha, aki megváltja őt, feláldozzon? Az összes számtalan mikroszkopikus élőlény számára, amelyek kapcsolatban állnak veled, ugyanazt meg kell csinálni a művelés folyamatában, mint számodra, vagyis a kezdetén a test rendbe kell legyen hozva, engedni kell, hogy megkapd a Fá-t, meg kell csináltatni veletek és még a karmáját is el kell intézni. Milyen irtózatosan aprólékos és nagy munka ez! El lehet ezt érni, meg lehet-e ezt tenni Könyörületesség nélkül? Hogyan érthetnék meg tehát a hétköznapi emberek ezeket a szavakat ,,egy Buddha nagyszerű és mérhetetlen kegyelme”? Gondoljatok csak bele, ha egy ember művelés által eljut a beteljesüléshez, akkor egy óriási nagy és gigantikus rendszer lesz sikeresen művelve. Amit éppen mondtam, úgy hangzik, mint egy tréfa. Ha csak egy ember lesz sikeresen művelve, egy világegyetemmé teszem ezt az embert, mindegy milyen nagy az égi rendszere, egy világegyetem összes szerkezetét hagyom létezni a testének a területén. Bár én ezt így mondtam, ti nem kell túl sokat töprengjetek ezen, a Mester ezt meg tudja csinálni. Ilyen az értelme. Ezért, bárhol is tartózkodtok ti, mint Dáfá-tanítványok, végtelen boldogságot, szerencsét fogtok hozni az ottani élőlényeknek. Ti le fogjátok rakni az alapot a jövőjük számára – az alapot a jövőbeli megváltás számára, ez már csak így van. (taps)

Kérdés: El tudná magyarázni a Mester egy kicsit, hogyan kell őszintén, becsületesen eljárjanak a Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazítás idején a pénzzel és anyagi javakkal?

Mester: Persze. A Fá-helyreigazítás idején létezik a körülményeknek egy különleges változása. A ti személyes művelésetek folyamata alatt már egy vonal lett húzva. Az a folyamat pontosan művelés volt, az így kell legyen átfutva, azonban a mai társadalom formája más, mint a korábbié. Ti mindannyian láttátok, a modern tudomány által sok modern közlekedési eszköz és média lett előállítva. Így hát gondoljatok csak bele, különösen ezek a médiák, ha valaki beszél egy helyen, ezt az egész világ ugyanabban az időben azonnal meg fogja tudni, hallani és látni, ez a befolyás elég nagy. Nos, ami a régi erőket illeti, úgy a gonoszok ezeket a dolgokat használják, hogy üldözzenek és hazugságokat terjesszenek. A Dáfá-tanítványok azonban a szájukkal [élő szóval] magyaráznak. Néha az az érzés, hogy csak nagyon nehezen lehet még több embert megváltani. Természetesen mindegyik közületek tíz vagy száz emberrel ér fel, mindazonáltal ti leleplezitek a gonoszt és a hazugságokat, amelyek egy egész állami gépezet által lettek előállítva, ez még mindig nagyon fáradságos, nehéz. Ezért elvileg nem helytelen, ha ti néha a hétköznapi emberek hírközlési eszközeit használjátok, hogy igazoljátok a Fá-t, leleplezzétek a gonoszt és megmentsetek minden lényt. Hiszen a modern tudomány már ilyen egy különleges társadalmat alakított ki, úgyhogy a Fá-igazolásnál nektek akkor egy kevés pénzre van szükségetek, hogy csináljátok ezt a dolgot. Még ha így is van, máig, mindennek hamarosan vége lesz, mi egy fillért sem vettünk, fogadtunk el valamelyik országtól, valamelyik kormánytól, valamelyik szervezettől vagy valamelyik cégtől. Mindenre, amit mi csináltunk, mi Dáfá-tanítványok mindent a saját fizetésünkből, saját bevételünkből és saját nyereségünkből vettünk el.

A régi erők azon vannak, hogy hátráltassanak, hiszen ők úgy vélik, csupán ha ti ezt így csináljátok, akkor vagytok nagyszerűek. Ha ti ezen nehéz körülmények között tudjátok igazolni a Fá-t, akkor ez nagyszerű, úgy ti megalapoztátok a hatalmas erényt. Ezért zavarják a régi erők az én Fá-helyreigazításomat rosszindulatú módon. Zavarják a Dáfá-tanítványokat a Fá-igazolás közben, befolyásolják az embereket a világon, ha a Dáfá-t akarják támogatni és gátolják, megbénítják minden erejükkel a társadalom pénzforrásait. A Fá-igazolás közben a Dáfá-tanítványok mindig egy pénzügyileg nehéz helyzetben vannak, sőt némely tanulók még egy fáradságos életet folytatnak. Ezen körülmények között igazoljátok ti a Fá-t és csináljátok, amit a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell, ez természetesen nagyszerű. Azonban én nem ismerem el a régi erők elrendezését. Ez ilyen egy komoly dolog, a Fá az egész világegyetemben helyre van igazítva, az új világegyetemnek a jövője azon van, hogy létre jöjjön! A Fá már régóta létezett. Én ezzel a harmonizáló Dáfá-val jöttem. Az nem szükséges, hogy a különböző szintek élőlényei valamilyen alapokat fektessenek le a Fá számára, és az szintén nem szükséges, hogy a különböző szintek összes élőlénye és a hétköznapi emberek a Dáfá-nak valamit adjanak. Ez egy [olyan] nézet, amit a régi erők korábban a történelemben alkottak meg, ők ilyen tényezőket alkottak meg. Ők a régi Fá-elveket használják fel a hanyatlás és a megsemmisülés idejéből, hogy zavarják a Fá-helyreigazítást, mindez egy szabotáló hatással rendelkezik.

Még ha így is van, én mondom nektek, nektek szintén nem szabad a tanulóktól, akik a fizetésükből élnek, pénzt gyűjtenetek. Alapvetően nem szabad a tanulók között pénzt gyűjteni, ezt én már korábban megmondtam. A Dáfá-tanítványok között léteznek néhányan, akik üzleteket kötnek, némelyek közülük egy kevéssel több pénzzel rendelkeznek. Ha ezek önszántukból kiadják a pénzüket, hogy csináljanak valamit, akkor ez rendben van. De kell ügyelni a helyes mértékre. Ha normális módon a tanulóink a Fá-igazolásnál saját, önmaguk által keresett pénzt vesznek, hogy tegyenek valamit, akkor ez elvben nem probléma. Ez ellen semmit sem lehet szólni. Hiszen ha a saját bevételét veszi, hogy igazolja a Fá-t és megváltsa az összes élőlényt, ez [akkor] a hatalmas erény. Ha a Dáfá-tanítványok különleges körülmények között közösen tesznek valamit, például ha ti egy médiaközpontot akartok berendezni stb. és ennél egy kevés pénzt összegyűjtetek, akkor ez elvben szintén nem hibás, mivel ez nem úgy van, hogy a Dáfá csinál valamit. A Dáfá-tanítványok azok, akik saját maguk cégeket alapítanak a társadalomban, ez egy munka a társadalomban. A Dáfá-tanítványoktól indult ki a dolog, hogy ezt így csinálják és a Dáfá önmagában ezt nem csinálta. Természetesen a Dáfá-tanítványok azon vannak, hogy megfelelő körülményeket teremtsenek az igazság tisztázására. Még ha így is van, én mondom nektek, nektek szintén nem szabad tetszés szerint pénzt gyűjtenetek a normál tanulók között. Ezt mi már abszolút így rögzítettük le. Ha valaki valamivel gazdagabb és kiad valamit, hogy végezze a Dáfá dolgát és ez nem befolyásolja az életét, akkor ez nem ahhoz az esethez tartozik, amit éppen megemlítettem, mivel ennél mindenképpen egyedi esetekről van szó. Én sohasem szedettem be veletek olyasmit, mint tagságdíj, olyasmi, mint a vallásoknál, ahol pénz van igényelve, követelve, olyasmi nem szabad legyen csinálva.

Kérdés: A Könyörületesség kiműveléséről van szó. Én úgy gondolom, hogy az ok arra, hogy sok dolog nem lett jól csinálva, abban rejlik, hogy nem lett kiművelve elég Könyörületesség.

Mester: Ezt úgy kell mondani, ami a világi embereket illeti, mi lehetőleg meg kell mentsük őket és jószívűek kell legyünk velük szemben; mi nem csak jószívűek kell legyünk, hanem még szintén Könyörületességgel minden lényt megmentsünk. A világi emberek azok, akik ezen üldözés közben a legtöbb kárt szenvedték el. Ezek a gonosz élőlények arra akarják felhasználni ezt az üldözést, hogy elvegyék az életét a jövendő világi élőlényeknek. Ezért mi könyörületesek kell legyünk a világi emberekkel szemben. Mi el kell magyarázzuk nekik az igaz körülményeket és ezáltal megmentsük őket, hogy ők abban a pillanatban, mikor a Fá helyreigazítja az embervilágot, ne legyenek kiselejtezve.

De az őszinte gondolatok kibocsátásánál legtöbbször a legrosszabb élőlények a különböző dimenziókban vannak megsemmisítve, bezárólag a gonosz, rosszindulatú rendőrökkel a világon, akiket többé nem lehet megmenteni. Ami tehát őket és különösen más dimenziók zavarodott élőlényeit illeti, amelyek az emberiséget szabotálják, én úgy gondolom, ezekkel nem is kell többé túl elnézőnek, szelíd lelkületűnek lenni, velük szemben többé nincs szó a könyörületességről; azonban mi szintén semmi gonosz dolgot nem alkalmazunk, még kevésbé szabad nekünk gonoszt gonosszal viszonoznunk. Azok, akik kárt okoznak az embereknek, akik kárt okoznak minden élőlénynek, éppenséggel nem szabad többé létezzenek, akkor pontosan ki kell egyenesíteni a kezet és eltávolítani őket. Természetesen, egy Dáfá-tanítványként ti a Könyörületességet művelitek, ti nem rendelkeztek ezzel a gonosz oldallal. Ha azonban ők el kell legyenek távolítva és megsemmisítve, akkor éppenséggel el kell legyenek távolítva. Nem is szükséges felmérgelődni, nem szükséges gonosznak lenni hozzájuk vagy gyűlölni őket, mi még mindig könyörületesek vagyunk, mi őszinte gondolatokat bocsátunk ki, hogy eltávolítsuk azokat, amelyek többé nem kell létezzenek. Így van ez.

Kérdés: Mi Kanadából jöttünk. A mi keresetünk már két éve van folyamatban és csak nagyon vontatottan jut előre, mi talán nem csináltuk ezt jól?

Mester: Ti ezt egészen jól csináltátok. Én gyakran mondtam, mi nem törekszünk veszteségre és nyereségre a világon, stimmel? Ha én csinálok valamit, leginkább a folyamatra fektetem a hangsúlyt, mivel ebben a folyamatban tudatni lehet az emberekkel az igazságot, ebben a folyamatban meg lehet menteni a világi embereket és ebben a folyamatban nyilvánosságra lehet hozni az igaz körülményeket. Végezetül ők el lesznek ítélve és börtönbe dugva. Meg kell nézni, vajon ennél meg lehet-e célozni a legjobb hatást az emberek megmentésére a világon és a gonosz leleplezésére. Ennél mi láttatjuk az emberekkel a gonosz végét és ezáltal megijesztjük őket. Természetesen, ha a hétköznapi emberek között ő bűnösként van elítélve, akkor ez egy bizonyíték az emberek számára a világon, hogy nekünk igazunk van. Ez természetesen jó. Ha mi egy ilyen hatást tudunk megcélozni, akkor az még jobb, a Mester is egyetért ezzel. De természetszerűleg ti az eredményre fektetitek a hangsúlyt és nem arra, hogy a folyamatban alaposan elmagyarázzátok az igaz körülményeket, úgy ahogyan el kellene magyarázzátok. Csupán ha az emberek mindent tudnak, amit tudniuk kell, az az igazi Fá-igazolás és az igazság valódi tisztázása. Bárhol is merülnek fel problémák, ott el kell magyarázzátok az igazságot. Mi ezt nem csak azért tesszük, hogy a vádemelés ügyét előrevigyük, hanem hogy elmagyarázzuk az igazságot. De bárhol is akad el a panasz, ott bizonyosan el kell magyarázni az igazságot, akkor talán a vádemelés ügye magától továbbhalad. Ha ezt mind felismerték ebben a folyamatban, a világi emberek meg vannak mentve és ők még azt is megértették, milyen következményei vannak, ha ki vannak használva, illetve milyen gonoszak azok, akik kihasználták őket, ha ők a hibáikat még be is ismerik, úgy én azt gondolom, akkor nem is szükséges, hogy vádat emeljünk, nekünk nem kell őket így vagy úgy megbüntetnünk. Már az is elég, ha ők belátják a hibáikat és újra jóvá teszik őket, és ha az emberek a világon szintén tudnak erről. Ámbár a Dáfá-tanítványoknak a világi emberek megváltása a fő célja, de azokat, akik valóban nagyon gonoszok, szintén nem szabad hagyni, hogy megmeneküljenek ettől. Én ezt az élőlények könyörületes megváltása szemszögéből magyarázom el. Fontos, hogy a folyamat közben hangsúlyt fektessetek arra, hogy amit meg kell csinálni, azt feltétlenül jól csináljátok. Az eredmény akkor pont olyan, amilyennek lennie kell.

Kérdés: A tanítványt már hosszú ideje betegségkarma zavarja, különösen a meditációnál vagy az őszinte gondolatok kibocsátásánál. Ha a gondolataimat összpontosítom, különösen rossz, néha nehezemre esik a légzés és fájdalmaim vannak.

Mester: Ha a Mester a Fá-t magyarázza, nem magyarázhatja el csak egy egyedülálló személyre irányulva, én neked sem magyarázom el egész célzottan a te körülményeidnek megfelelően. A tanulóink között némelyeknél valóban felmerültek állapotok, amelyek nincsenek rendben. De én mondom nektek, a legtöbb esetben két ok létezik erre. Az első esetben új tanulókról van szó, a művelésed folyamata és a Fá-igazolásod folyamata egybeolvadtak egymással, hiszen hagyjuk, hogy behozd a lemaradást. Emiatt a te személyes művelésed összhangban folyik a Fá-igazolással. A másik ok, hogy zavarva van. Ha te zavarva vagy, nem kell mindig azt gondold, hogy te meg kell semmisítsd azt, aki zavar téged és azt sem, hogy téged többet senki sem szabad zavarjon. (mindenki nevet) De miért nem gondolkozol el egyszer arról, miért vagy zavarva? Miért lehet zavarni téged? Ennek az az oka, hogy saját magának még van valamilyen ragaszkodása vagy létezik még valami, amit nem tud levetni, elengedni? Miért nem néz már saját magánál utána? Egy embernél a valódi ok saját magánál található, csupán így lehetnek kihasználva a hiányosságok! Nincs neked ott a Mester, aki törődik veled? Még ha egy hétköznapi ember ma csak egy ,,A Fálun Dáfá jó”-t is kiáltott, a Mester már meg fogja védeni őt, mert ő ezt a mondatot kiáltotta és a gonoszban található. Az nem megy, hogy én ne védjem meg őt, nem is szólva rólatok, művelőkről. Aztán léteznek még szórványosan tanulók, akik valóban gyógyíthatatlan betegségeket kaptak el, gondoljatok csak bele, hány embernek volt a Fá tanulása előtt súlyos vagy gyógyíthatatlan betegsége és mióta a Dáfá-t tanulják, meg lettek gyógyítva? Miért nem megy ez egyes tanulóknál? Létezne, hogy a Dáfá minden élőlényt különbözőképpen kezel? Lehetne-e, hogy én, mint Mester, a tanulókat különbözőképpen kezeljem? Én igazán meg kell kérdezzelek benneteket egyszer: Műveled te magad valóban? Te valóban a Dáfá elvárásai, követelményei szerint cselekszel?! Az igazság tisztázásánál egy hétköznapi ember szívéből cselekszik, amelyik feldühödik a Fálun Gong üldözésén vagy ezt valóban egy Dáfá-tanítvány álláspontjából csinálja, aki igazolja a Fá-t és megment minden élőlényt? A régi erők elrendezték, hogy egyes emberek bejussanak. Miért csinálják meg ezt a legtöbben és te saját magad viszont nem? A Fá-t nem számodra magyaráztam el?!

Ha problémák merülnek fel, ha észreveszi, hogy ott nem stimmel valami, feltétlenül saját magánál kell utána nézzen! Nézz csak saját magadnál utána, hol követtél el hibákat, úgy hogy a gonosz kihasználta a hiányosságokat. Ha te egy hibát követtél el, akkor neked fel kell ismerned és jobban csinálnod. El ne felejtsétek, Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazítás idején: Ti azért jöttetek, hogy igazoljátok a Fá-t! A művelés keserves, a Dáfá igazolása közben a gonosz még gonoszabb, aki keresztül tud jutni, az teljes bizonyossággal az összes élőlény egyik királya lesz.

Kérdés: Az őszinte gondolatok kibocsátásánál az első öt percben lehet használni a mantrákat, amelyeket a Mester tanított meg nekünk, hogy eltávolítsuk a gonoszt?

Mester: Az nem úgy van, hogy az őszinte gondolatok kibocsátásánál állandóan, folyvást a mantrákat szavaljuk. Már elég, ha egyszer elszavalod őket, már hatnak, egészen speciális körülmények kivételével. Ha neked az az érzésed, hogy nem nyugodsz le és te ezáltal újólag akarod szabályozni az őszinte gondolatokat, akkor ez megy. Ez azonban szintén csak átmeneti. Tulajdonképpen, ha az ember valóban le tud nyugodni, akkor már elég ez az egy gondolat, hogy Eget és Földet megrázzon, ez mindenható. Egyszerre minden mozdulatlanná válik a területeden, mintha meg lennének babonázva. Te hasonlítasz egy hegyhez és egyszeriben meg tudod gátolni őket. Ti nem kellene állandóan instabilok legyetek a gondolataitokban, ha nektek nincsenek stabil gondolataitok, nem tudjátok ezt elérni.

Kérdés: Lehet jingweneket, mint ,,A Fá helyreigazítja” vagy ,,Tathágata” stb., a ,,Fang Guang Ming” tévéadó megfelelő programjában sugározni és az embereknek bemutatni?

Mester: Úgy gondolom, ez nem lehet probléma. Hiszen a könyveim megvannak a piacon, hogy megvásárolják őket, ez nem lehet probléma. Hogyan is csináljátok ezt konkrétan, mennyit csináljatok és mutassatok be ebből, ti mindannyian magatok kell mérlegeljétek. A Mester csak azt mondhatja, hogy ez nem probléma. Ti szintén nem kell a Mester szavait vegyétek és a tanulókat, akik más véleményen vannak, kényszerítsétek – a Mester ezt már megmondta, akkor ezt így és így kell csinálni, ez nem megy. Mivel valamit a médiák területén csináltok, hogyan tervezitek el ezt jól, ezt közösen kellene egybehangoljátok és mindent jól mérlegeljetek.

Kérdés: Mikor egy napon anyagokat osztogattam az igaz körülményekről, volt egy úr az egyik pekingi utazócsoportban, aki azt mondta nekem, üdvözölnöm kell Önt, ha látom valamikor. A csangcsuni Nongan-ból való Dáfá-tanítványok nevében üdvözlöm a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps) Egyre több ember létezik, akik ismerik a valódi körülményeket, ezért fordulhat elő ilyesmi is. Mikor én akkoriban Pekingben voltam, mindenütt léteztek ott emberek, akik ismertek engem, akár művelték magukat akár nem, ők mindannyian tudták, hogy létezik egy Li nagymester. (nevet) Ámbár az üldözés nagyon komisz, azonban a szívükben mindannyian tisztában vannak. Miközben a tanulók tisztázzák az igaz körülményeket, tudatják az igazságot olyan emberekkel is, akik a Dáfá-t nem ismerték. Úgy belföldön, mint külföldön is így csinálták a tanulók. Ők egyre inkább felismertetik az emberekkel ennek az üldözésnek a gonoszságát, ez ahhoz is vezet, hogy az embereknél csodálat keletkezik a Dáfá számára és tisztelet a Dáfá-tanítványokkal szemben. Ez törvényszerű.

Kérdés: Némely tanulók testestül-lelkestül átadják magukat a Fá-helyreigazításnak, még enni vagy aludni is alig jutnak el és a gyakorlatokat is nagyon ritkán végzik. Aztán még létezik egy része a tanulóknak, akik ugyan nem nagyon elfoglaltak, de ráadásul a gyakorlatokat sem végzik. Az ő szemükben a gyakorlatok nem tűnnek olyan fontosnak.

Mester: Ti, akik itt ültök, hallgassatok csak ide, ti mindannyian hallottátok ezt? Mind a három dolgot, amit a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell, ti feltétlenül jól kell csináljátok. Ameddig a te beteljesülésed napja még nem jött el, neked végezned kell a gyakorlatokat és tanulnod, és ti kell csináljátok a Dáfá-tanítványok három dolgát. Ennyi biztos.

Kérdés: Kinyomtathatjuk és kiadhatjuk az Ön költeményeit a gyermekek számára? A képeket vagy mozdulatokat, amelyeket lerajzoltak a tanulók, beiktathatjuk képekként, illusztrációkként ebbe a verseskötetbe?

Mester: Ezt a gyerekeknek bemutatni nem probléma. Ha a tanuló egy művész, akkor ez nem jelenthet problémát. Ha ezek egy hétköznapi ember által vannak festve, akkor felül kell legyenek vizsgálva a Dáfá-tanítványok által. Valójában, titeket, akik itt ültök, én mindegyiket közületek Dáfá-tanítványnak nevezek, ha te azonban valóban nem úgy cselekszel, mint egy Dáfá-tanítvány, akkor az valóban nehéz, hogy felülvizsgáltassuk őket általad. (mind nevetnek) Nos, ami ezeket a dolgokat illeti, gondolom, inkább az ottani Dáfá-egyesülettel vizsgáltasd felül őket.

Kérdés: Az igaz körülmények tisztázásánál néha az az érzésem, hogy nekem hiányzik ehhez a bölcsességem. Ez azért van így, mert a saját művelési állapot még nem elég jó?

Mester: Ha hiányzik a bölcsesség, akkor ez normális módon onnan ered, hogy ideges vagy. Ha neked sürgős, hogy csinálj valamit és ezt túl nehéznek veszed, akkor ez megint csak egy másik ragaszkodássá válik, innen ered ez. Sok dolognál, ha te egy nyugodt szívvel és kiegyensúlyozott tartással magyarázol vagy beszélsz; ha te megfontoltsággal kezeled őket, észre fogod venni, hogy a bölcsességed forrásvízként fog buzogni, ezenkívül minden szó céltudatos, mindegyik mondat az igazság. Mihelyst ragaszkodóvá, akaratossá válsz vagy sietsz és egy rendkívül erős érzülettel bírsz, a bölcsesség eltűnik. Mivel ebben a pillanatban újra visszaesel az emberbe, nem igaz? Tartsátok magatokat lehetőleg az őszinte gondolatokhoz, maradjatok lehetőleg egy művelő állapotában és úgy a hatás nagyon jó lesz.

Ha ti más dolgokat csináltok, az tulajdonképpen szintén úgy van. Ha az őszinte gondolatokban marad, a gondolatok nincsenek korlátozva. Nagyon nyitottan és nagyon széleskörűen lehet gondolkozni, nem létezik semmiféle megszorítás a bölcsesség számára.

Kérdés: Ön éppen azt mondta, hogy ez az év egy eseménygazdag év lesz. A médiáinkat szintén többet kellene bevessük, hogy jobban támogassuk az igazság tisztázását?

Mester: Ez így van. Ez az üldözés hazugságokra alapoz. A mostani nagy járványnál Kínában ők ezt szintén hazugságokkal próbálják eltitkolni, ezt az emberek is felismerték. Akkor hát leplezzétek le már a hazugságokat, a Fálun Gong üldözésénél ők ezt szintén így csinálták.

Kérdés: Hongkongban az ez évi Fá-konferenciánál februárban Tajvanból több mint 70 tanuló lett visszatoloncolva a hazájába a hongkongi kormányzat által. A tajvani és hongkongi tanulók jogi úton jártak el és megvádolták a hongkongi kormányzatot a törvény megsértése miatt. Szeretnénk megkérdezni a Mestert, a tanítványok hogyan csinálhatnák ezt még jobban ennél a dolognál?

Mester: Tulajdonképpen ez a dolog már önmagában nagyon nagy hatást váltott ki a világban. Lehet mondani, hogy ez nagyon jól lett csinálva. Hogyan lehet ezt tehát konkrétan csinálni? Ha már bírósági eljárásra került sor, akkor ezt csináljuk lelkiismeretesen. Bárhol, ahol problémák adódnak, ott el kell legyenek magyarázva az igaz körülmények. Mindegy, hogy a végén mi sül ki belőle, ezen dolog által megvan az esélyetek, hogy még több embert elérjetek és ezáltal nagy terjedelemben tisztázzátok az igazságot. Természetszerűleg neked még hiányzik az alkalom. Ha te ideráncigálsz magadhoz valakit, hogy elmagyarázd neki az igazságot, egy picikét kínos fog lenni a számodra, stimmel? Most van valami tennivalótok, akkor magyarázzátok hát el ezt.

Nem szükséges félnetek, hogy valaki a követségről vagy egy kém csinál valamit. Mihelyt ő csinál valamit, használjátok ki ezt az alkalmat és tudassátok még több emberrel az igazságot. (erőteljes taps) Tulajdonképpen Dáfá-tanítványokként, még kívánjátok is magatoknak, hogy fabrikáljon, kiagyaljon valamit. (mindenki nevet) Ha fabrikál, kiagyal valamit, van alkalmatok, hogy elmagyarázzátok az igazságot és leleplezzétek a gonoszt, stimmel? Mihelyt a gonosz jön, én megragadom és tudatom, ismertetem az emberekkel a világon. Hiszen éppen itt az ideje, hogy nyilvánosságra hozzuk.

Kérdés: Hogyan csinálhatnánk még jobban az igazság tisztázásánál az európai kormányzatoknak és médiáknak, hírcsatornáknak?

Mester: Most Európa már eléggé tisztában van ezzel az üldözéssel, csak úgy van, hogy létezik egy ok, és milyen ok? A ,,június 4-e” után a kínai kormányzat sok nyugati országgal kötött egy egyezséget éspedig: Te bírálhatod a mi emberjogi helyzetünket, de te nem kell a nyilvánosság előtt beszélj erről, ezt mi megbeszélhetjük egymás között. Egy ilyen megegyezésre jutott sok országgal. Sok európai ország szólt hozzá a Fálun Gong kérdéséhez, de az emberek a világon semmit sem tudnak erről. Ha nem létezik a nemzetközi társadalom nyomása, akkor ez a gonosz politikai hatalom nem veszi ezt komolyan. Mivel a Fálun Gong ezen üldözése nem áll a világ médiáinak, hírcsatornáinak a nyomása alatt, így minden aggály nélkül üldözik. Emiatt az emberek a világon nem ismerik ennek az üldözésnek a gonoszságát, rosszindulatúságát, mivel némelyik kormányzat szándékosan nem engedi a médiákat tudósítani erről. Ha viszont ők erről zárt ajtók mögött beszélnek, az egy tökéletes kudarc. Ez egyáltalán semmi eredményt sem hoz. Ők az orruknál fogva vannak vezetve a gonosz politikai hatalom által és csapdába jutottak. Ez a leggonoszabb szélhámosbanda, amelyik létezett a történelemben. Nem szabad abszolút semmit elhinni nekik. Gondolom, hogy az emberek a világon ezt világosan fel kell ismerjék. Nekik tudniuk kell, mi történik tulajdonképpen. Az istenségek nem fognak szemet hunyni az emberek tettei fölött.

Kérdés: Hogyan lehet ebben az időben még jobban kialakítani a Pure Insight honlapot?

Mester: (nevet) Hogyan csináljátok ezt konkrétan, ez tulajdonképpen mind a ti saját ügyetek. Ha ti azt, amit csináltok, helyesen tudjátok kezelni, a bölcsességetek igazán kibontakozhat. A tanítványok közületek, akik a Pure Insight honlappal foglalkoznak, szintén a saját útjukat járják. A konkrét ügyekbe nem avatkozom bele. Az ok, hogy én ehhez semmit se szólok, abban rejlik, hogy egy alkalmat szeretnék adni nektek, amelyiknél ti saját magatok meg tudjátok alapozni a hatalmas erényeteket a Fá-helyreigazítás közben. Ha én mindent előre elmondtam volna, ti elveszítettétek volna a lehetőséget. Minél fáradságosabb, annál nagyobb a hatalmas erény, amit ti megalapoztok. Természetesen, ha nektek valóban problémáitok vannak, amelyeket nem tudtok megoldani és ha ti valóban nem tudjátok jól csinálni, már fogok mondani valamit. Most azonban ez még nincs így. A sikeretek már igazolva lett. Lehet mondani, egyre jobb lett.

Kérdés: Adhatna Ön egy pár útmutatást: mennyi erőt kellene kifejtsünk az USA külügyminisztériumának a hozzáállása számára Kína gonosz fővezérével szemben?

Mester: Nos hát ezek az ügyek tulajdonképpen mind a Dáfá-tanítványok dolgai a Fá-igazolásnál. Ami némely ügyeket illet és hogyan kell ezeket csinálni, speciális körülmények között ezt el fogom magyarázni nektek. Ami tehát a vádemelést illeti az amerikai törvényszéknél, úgy az USA nemzetközi szinten többé szintén nincs egyedül. Most ott Európában nincs szintén megvádolva? Ezenkívül a 610-es iroda főnöke nincs Franciaországban is megvádolva? Ehhez még, most többé nem is államfő és így többé nem is élvezi egy államfő immunitását, mentességét. A mi tanítványaink nagyon is jól mondták, ők azt mondták, hogy az USA és Kína közötti kapcsolat nem az ővele való kapcsolat. Én úgy találom, ez nagyon jól van megfogalmazva.

Kérdés: Hongkong egy sor probléma előtt áll, a 23-as cikkelytől kezdve a járványig. A tanítványok között léteznek egyes problémák. Szeretném, kérem, megkérdezni, hogyan kellene csináljuk, úgy hogy mi Dáfá-tanítványokként még jobban vitelezhessük ki a történelmi küldetésünket?

Mester: (nevet) Ha ti nekem feltétlenül valami konkrétumot akartok mondani, akkor keressetek erre egy időpontot. Akkor elmondhatjátok nekem ezt konkrétan, itt mi nem akarunk erről beszélni.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Qin Huang Dao-ból, Shan Hai Guan-ból, Dan Dong-ból, Nan Chang-ból és Dalian-ból üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: Én kérem a tisztelt Mestert, hogy még valamit mondjon a Dáfá-tanítványoknak Ausztráliából.

Mester: Már lehet mondani, miután előző évben beszéltem a tanulókkal Ausztráliában, a változás Ausztráliában tulajdonképpen nagyon nagy. De én úgy találom, hogy ez még nem elég. Korábban a sorrend így kellett volna legyen: itt az USA-ban nagyon jól lett csinálva, aztán jött Kanada, aztán jött Ausztrália és azután jött Európa. Nos, ami a jelent illeti, véleményem szerint Európa némely tekintetben megelőzte, túlhaladta Ausztráliát. A Mester azonban itt nem bírál. Hiszen ti akartátok, hogy valamit mondjak erre. (mindenki nevet) Akkor úgy gondolom, még jobban kell csinálni, ez valóban így van. Időközönként még merülnek fel problémák. Ha valahol problémákba ütközik az ember, akkor nem kell kitérni előlük, bárhol vannak problémák, ott szükség van rátok, hogy megoldjátok őket, ott szükség van rátok, hogy tisztázzátok az igazságot. Ezt feltétlenül meg kell jegyezzétek magatoknak! Mihelyt problémák merülnek fel, szükség van rátok, hogy tisztázzátok az igazságot. Nem kell kitérjetek előlük, bármilyen gonoszul is mutatkozik meg a felszínen.

Kérdés: Úgy tűnik, mintha a különbség a Fá megértése számára a különböző vidékek különböző szinteken levő tanítványainál nagyon nagy?

Mester: Ez meglehet. Mivel a környezetek különbözőek és a tanulók száma különböző, létezhet egy bizonyos befolyás a tanítványok tapasztalatcseréjére és Fá-tanulására. Ezt csak így lehet mondani. Én viszont úgy gondolom, ha ti lelkiismeretesen olvassátok a könyvet, ha ti lelkiismeretesen tanultok és ha aztán még léteznek tisztázatlan dolgok, akkor a Mester Fá-teste utalni fog rájuk neked. Meg fogja értetni veled. De egyvalamit, a Fá-tanulásnál nektek semmiféle érzületetek nem kell legyen, feltétlenül nyugalomba kell jussatok és valóban kell tanuljátok a Fá-t, nem kell valamiféle céllal tanuljátok. A Fá-tanulásnál az ember ne hagyja magát eltéríteni, a gondolataitok a Fá tanulásánál nem szabad máshol csatangoljanak, az nem megy, úgy nem lehet semmit tanulni. Fá-tanulás az pontosan Fá-tanulás, titeket nem szabad befolyásoljon semmiféle zavarás a Fá-tanulásnál.

Kérdés: A tanítványoknak a szárazföldi Kínában, akik el lettek ítélve és munkatáborban vannak, a gonosz nem engedi meg, hogy tanulják a Fá-t és végezzék a gyakorlatokat, vagyis nem rendelkeznek a művelésre való környezettel. Hogyan juthatnak el a beteljesüléshez?

Mester: Én szintén gyakran láttam ilyen tanítványokat: én mégis gyakorlok, még ha te nem is engedsz gyakorolni, és mégis tanulok, még ha te nem is engedsz tanulni, én egyszerűen nem hallgatok a gonoszra. Talán nem fenyegetsz te engem élettel és halállal? Természetesen, ha a Mester itt erről beszél, akkor a Mester úgy beszél hozzátok, mint művelőkhöz. De a Mester szintén nem szívesen szeretne beszélni erről, mivel a hétköznapi emberek nem érthetik meg, ha hallják ezt. Amit én mondani akarok neked, az az, ha te valóban el tudod engedni az életet és halált, te mindent elérhetsz, megtehetsz! (taps)

Az istenségek szemében a régi erők elrendezése szintén ilyen. Az egyik oldalon te nem engeded el az emberit és a másik oldalon a Buddhát szintén nem engeded el. Mit akarsz hát te tulajdonképpen?! Ha valóban el tudod engedni, akkor megváltoznak a körülmények. Ami azokat a helyeket illeti, amelyeken az üldözés a legkomiszabb, és ami azokat a területeket érinti, amelyeken nagyon súlyosan van üldözve, ott a tanítványok valóban el kell töprengjenek már: Mi a baj tulajdonképpen? Némely tanulók azt mondják, az üldözés már olyan hosszú ideje tart, még azoknál is, akik kezdetben nagyon jónak mutatkoztak, csökken az önbizalom. Én látom viszont, hogy ez nincs így. A valódi arany egyre inkább megmutatkozik. Nem így van? Ha te valóban el tudod engedni az életet és halált és ha többé egy ragaszkodás sem létezik, akkor létezhet olyasmi, hogy valakinek egyre inkább csökken az önbizalma? Létezhet-e még olyasmi, hogy megváltoztatnak téged? Akkor lehet-e még, hogy ezt vagy azt csináltatnak veled? Ha ott a munkatáborban néhány száz ember vagy több mint ezer ember, mind el tudnák érni ezt, akkor a munkatábor merné-e még, hogy téged ott visszatartson?! Bár így van mondva, de ha az ember nincs az ottani környezetben, akkor egyszerűnek tűnik ilyesmit mondani. Emiatt a Mester nem szívesen szeret beszélni az ottani dolgokról, ha itt magyarázza a Fá-t. Ott nagyon kemény a helyzet, de mindegy bármilyen kemény is, elgondolkodtatok-e ti arról, hogyan néz ki a jövőtök? Elgondolkodtatok-e ti azon, hogy a ti jövendő gyümölcshelyzetetek alapjaként egy gigantikusan nagy hatalmas erény szükséges? Elgondolkoztál-e te azon, hogy az, amit te kapni fogsz, egy istenség vagy egy buddha helyes gyümölcse, aki a Fá-t igazolta? Valóban elengedted-e te ezért az emberit? Valóban gyémántkemény vagy és nincs egy ragaszkodásod sem és semmi hiányosságaid többé?! Ha ez valóban így lenne, akkor nézd már meg, hogyan néz ki akkor a környezet.

A Minghui-honlapon volt közölve egy cikk. Volt egy tanulónő, aki útközben az igazságot magyarázta el, azt kiabálta ,,A Fálun Dáfá jó”. Mindegy hova is vitték, nem hallgatott a rosszindulatú rendőrökre: mindegy milyen súlyosan is szidalmaztok vagy vertek engem, én egyszerűen kitartok emellett. A munkatábor úgy meg volt rémülve, hogy gyorsan visszaküldték: Mi nem akarjuk őt. Mivel úgy gondolták: ha nem tudjuk átnevelni, akkor ez még sokan másokat is befolyásolni fog. (mindenki nevet) Többé nem fogják megkapni a prémiumokat. (taps) Nincs mit tenni. Hova kellene legyen még küldve akkor a rendőrőrs által? Semmit sem csinálhattak és haza lett küldve.

Felületesen nézve ez egy ember magatartásának tűnik. Valójában ez nem az. Eddig a lépésig művelte magát és valóban elérte ezt a szintet – mikor le lettem tartóztatva, én nem arra gondoltam, hogy újra visszamenjek, én egyszerűen azért jöttem ide, hogy igazoljam a Fá-t. A gonosz egyszerűen fél ettől. Ezenkívül a gonosz mennyisége már eléggé lecsökkent. Minél többet semmisít meg az ember, annál kevesebb marad meg.

Kérdés: A tanítványok, akik július 20-a után kapták meg a Fá-t, hogyan emelkedhetnének meg az összességben és művelhetnék saját magukat a legjobban?

Mester: A művelésnél pontosan a Zhuán Fálun követelményei szerint kell műveljed magad. Ez nem probléma. Egyszerűen műveld magad normálisan, csak előfordulhat, hogy démoni nehézségekbe ütközöl, amelyek egybe vannak olvadva a jelenlegi Fá-igazolással. Mivel hát a Dáfá-tanítványok mind a Fá-igazolásnál vannak. Emiatt a Fá-igazolás, Fá-megerősítés közben a karma-eltávolítás jelenségei fordulhatnak elő, démoni nehézségek merülhetnek fel. Azok is, akik a Fá-t július 20-a után kapták meg, lehetőleg jól kell csinálják. Valójában te még nem áldoztál fel olyan sokat, mint a tanítványok, akik a Fá-t július 20-a előtt kapták meg, már feláldoztak. Ők már túl vannak ezen a folyamaton. Hiszen ez művelés, és így nem kell hagyja magát elrettentenie a nehézségektől. De bárhogyan is, mindegy milyen fáradságos is, az út, amit a Mester rendezett el számodra, biztosan megtehető. (taps) Ameddig a xinxinged emelkedik, pontosan átjuthatsz.

Kérdés: Némely tanítványok mondják, ha az ember a követség előtt végzi a gyakorlatokat, akkor a saját isteni oldal magától el fogja távolítani a gonoszt. Helyes ez a megértés?

Mester: Elvben helyes, így van ez, ez nem probléma. Mihelyt a Dáfá-tanítványok ott leülnek, akkor talán nem ül ottan a készre művelt isteni oldal is? Ez nem probléma. Azonban nem szabad minden dolognál makacsul egy ponthoz ragaszkodni és azzal elégedett lenni. (nevet)

Kérdés: Én most még mindig úgy találom, hogy nagyon nehéz előállítani, megtalálni az egyensúlyt a Könyörületesség az összes élőlénnyel szemben és a Dáfá méltóságának megvédése között. Magyarázatra kérem fel a Mestert.

Mester: Az helyes, hogy te szeretnéd megvédeni a Dáfá méltóságát. De hogyan akarod megvédeni? Betömheted te a száját? Vitatkozhatsz te vele? Én mondom nektek, legyetek egyszerűen könyörületesek, együttérzőek minden lénnyel szemben, egyszerűen magyarázd el könyörületességgel az igaz körülményeket és ezáltal te már megvéded a Dáfá méltóságát, ezáltal te már megvédted a Dáfá méltóságát. (erőteljes taps)

A Dáfá méltósága nem oltalmaztatja, védeti meg magát a hétköznapi emberek eszközei által. Ez minden egyes Dáfá-tanítványunk valóban könyörületes, együttérző és jószívű magatartása által jön létre, ez nem megteremtve lett és nem is emberi magatartás, ezt nem lehet emberi módszerek által elérni, ez a Könyörületesség által keletkezik és az összes élőlény megváltása közben mutatkozik meg és a művelésed közben. Ha ti összességetekben jól művelitek magatokat, akkor az emberek a világon azt fogják mondani, hogy a Dáfá jó, ők mind tisztelni fogják a Dáfá-t. Korábban én azt mondtam az illetékeseinknek, hogy a Dáfá illetékesei ezt nem egy hétköznapi ember adminisztrációjának segítségével csinálják, hanem [teljes] szívből a Dáfá számára és a művelésük iránti felelősségből, ez tehát onnan ered, hogy te jól művelted magad és akkor te másoktól csodálva és tisztelve leszel. Ha neked hibáid vannak és te nem vallod be őket és úgy mutatkozol meg, mintha egy hibád sem lenne, hogy ezáltal a többiek tudják, hogy te hibátlan, hiba nélküli vagy, úgy téged senki sem fog értékelni, mivel ezek a hétköznapi emberek eszközei. A világi emberek előtt a mi Dáfá-nk szintén ilyen. Ha némelyek mondják, hogy ez nem lenne jó, akkor te a hétköznapi emberek módszereit használod és veszekedsz velük, te be akarod tömni a szájukat és így tovább és így tovább, ezáltal a konfliktusok ki fognak éleződni. Mi egyszerűen jól viselkedünk és mindent Könyörületességgel kezelünk. Nem szükséges veszekedned vagy vitatkoznod velük. Az embereknek van egy tiszta oldaluk, így egy ember felszíne szintén meg lesz érintve, akkor ő automatikusan azt fogja mondani, hogy te jó vagy. Természetesen a tanulók lelkiállapotát is meg lehet érteni – ha valaki szabotálja a Dáfá-t, nagyon nehéznek érzi magát a szívében. Akkor hát magyarázzátok el neki, ha valaki a Dáfá-t szabotálja. Olyan emberek is lesznek, akiket nem lehet megváltani. Azokkal, akiket nem lehet megváltani, szintén nem szükséges többé törődnöd. Szintén nem szükséges, hogy veszekedjél valakivel és befogjad a száját, mivel azok számára, akik valóban nem válthatóak meg, szintén léteznek módszerek. A járvány, amelyik Kínában tűnt fel, éppen azon van, hogy eltávolítsa ezeket az embereket. Ha nem váltható meg, akkor ki lesz selejtezve. Ez azonban nem általam lesz csinálva, a régi erők azok, akik kiselejtezik az embereket. Egy ilyen nagy dolognál természetesen azt szintén nem merészelik a régi erők, hogy ezt a beleegyezésem nélkül tegyék meg.

Kérdés: Ha mi jelenleg az igaz körülményekről tudósítunk, a hétköznapi emberek közötti eseményeket mi az igazság egy részeként vesszük, mint például a híreket erről a járványról; egy nagy mennyiséggel ezekből utalunk mi erre a kínaiaknak.

Mester: Erre utalhattok, ha azonban ti ezt nyilvánosan magyarázzátok el a médiákban, a hétköznapi emberek ezt nem érthetik meg. Ti beszélhettek erről az igazság tisztázása közben, ti utalhattok nekik erre, ez nem probléma. Ebben a tudomány által létrehozott társadalomban sok ember már nem hisz többé az istenségekben, különben a modern orvostudomány is szintén a modern tudomány egy része. Ha te erről beszélsz, ők talán nem érthetik meg ezt. A gonosz talán még meg is fogja ragadni ezt az alkalmat, hogy hazugságokat találjon ki. Ezért ilyesmit ti nem kellene a nyilvánosság előtt mondjatok. Ti utalhattok erre a problémára az igazság tisztázása közben.

Kérdés: Ön azt mondta, hogy mi most azon vagyunk, hogy kiválasszuk a jövendő művelők elitjét. A kérdésem: A barátaim a környezetemben, akik támogatják a Dáfá-t, különösen ha ők valami jót csinálnak a Dáfá-nak, nehéznek, fáradságosnak találják. Ez a mi ragaszkodásunkon múlik? Mivel a művelőtársak azt mondják, ha problémák adódnak, akkor az biztosan rajtad múlik, miattad van. Én nagyon nyugtalan vagyok a szívemben. Vagy ez a régi erők általi üldözés?

Mester: Ha egy ember most be szeretne kerülni a Dáfá-ba, ez nagyon nehéz, hacsak nem nagyon állhatatos. Például némelyek megtanulták a gyakorlatokat és te azonnal egy Dáfá-tanítvánnyá akarod tenni őket, ők bekerültek és tesznek valamit a Fá-igazolásért, aztán a régi erők zavarni fognak. Azonkívül a régi erőknek egy nagyon erős kifogásuk van, ők azt mondják ,,nincs többé elég idő, a szív, amit felmutat, szintén nem olyan erős”. Ez azt jelenti, hogy a szíve, egy Dáfá-tanítvánnyá válni, nem olyan erős, emiatt nagyon nehéz számára bekerülni. Ha te Dáfá-tanítványként csináltatod vele a dolgokat a Dáfá számára, akkor zavarni fognak a régi erők, ilyen a helyzet. Némelyeknél szintén nem egészen ez az eset, de léteznek ilyen jelenségek. Azonkívül léteznek egyes hétköznapi emberek, akik támogatni, segíteni akarják a Dáfá-t, ők saját szívükből akarnak tenni valamit a Dáfá-ért, ők szintén nem lesznek zavarva. Vagyis a Dáfá-tanítványok és a jövendő művelők között létezik egy választóvonal.

Kérdés: A ,,Fá-magyarázat az észak-amerikai körúton”-ban az lett mondva, hogy az utolsó élőlény többé nem tiszta. Mit jelent ez?

Mester: Igen, az utolsó élőlény szintén nem tiszta többé, így van ez. De ez a világegyetem valóban túl nagy, az emberi nyelvvel nem is lehet leírni. Az utolsó élőlény, amelyikről beszélek, szintén csak egy leírás. Ha én valóban az emberi nyelvvel beszélnék az utolsó élőlényről, akkor már szidalmaztam volna őt. Tudjátok, az ,,utolsó” szó ebben a mondatban egy bizonyos szinttől kezdve megváltozik, a tartalma másmilyen fog lenni. Némely tanulók kérdeznek engem, hogy az ,,egy meg egy egyenlő kettővel” a mennyben még megfelel-e az igazságnak. A mennyben nem létezik az emberek gondolkodási logikája. A végéig, végezetül, ott megváltozik a tartalom, többé nem fog olyan lenni. Milyen nagy a világegyetem, milyen nagyok a mennyei rendszerek és milyen nagy a legeslegutolsó világegyetem, ha mindez meg van romolva, akkor ez biztosan rajta múlik. Én éppen pont odáig magyaráztam el, ámbár a gondolataim megemlítették őt, az emberi nyelv viszont láthatólag még nem keltett érdeklődést benne. Emiatt marad ott teljesen egykedvűen. Ámbár tudja, úgy tesz, mintha nem tudná. Azt gondolja: ti egyáltalán nem említettetek meg, mivel az emberi nyelv fogalmai korlátozottak.

Vegyünk egy példát, a taoisták a semmisségről beszélnek. Ők azt hiszik, a taoista rendszer elmélete szerint a Tajcsi a végtelenből keletkezett, a Tajcsi-ből jött létre a Két Yi, a Két Yi-ből keletkezett a Négy Xiang, a Négy Xiang-ból jött létre a Nyolc Trigramm. Ők azt hiszik, ha ez tovább megy a felmérhetetlenig, akkor ez a legeslegmagasabb. Ez a kaotikus állapot, ebben a káoszban többé semmi sem létezik. De léteznek még taók, akiknek még magasabb felismeréseik vannak, ők azt mondják, hogy ott, ahol többé káosz sem létezik, vagyis az üresség, amelyik a legeslegmagasabb, semmi sem létezik többé. Gondoljatok csak bele, ezzel a mondattal nem ért el már a végére? Ámde még nem ért el a végére. Miért nem ért még el a végére? Ha semmi sem létezne többé, hogyan tudhatnál elmagyarázni még valamit? Akkor ezt éppen ,,semmi sem létezik többé”-nek kell hívni? Egyszerűen ,,üres”-nek kell hívni? Akkor ezt úgy hívják ,,semmi”? (mindenki nevet) Ez nem így van? Emiatt, ha te ott, ahol semmi sincs többé, tovább kutatsz a mikroszkopikusban (mikrokozmoszban) és a végtelenül mikroszkopikusabban, akkor fel fogod fedezni, hogy ott megint létezik valami. És azoknak az élőlényeknek a létformája nagyon erősen különbözik az alattuk levő mennyei rendszerek anyagi tényezőinek a létformájától. Az alapelvek szintén mások. Úgy tűnik, hogy ők egyáltalán nem hasonlíthatók többé össze, de ott megint létezik valami. Még ha így is van, egy bizonyos pontig, megint nem létezik többé semmi. Ha te aztán egy bizonyos pontig tovább kutatsz, fel fogod fedezni, hogy megint létezik valami, ez még mikroszkopikusabb. Emiatt, ha te ezt emberi nyelvvel magyarázod el és próbálod megérteni, nem értheted meg. Egy még nagyobb területen a különbség még nagyobb, akkor ez még valami egészen más. Akkor mondd csak, milyen állapot is ez. Emberi nyelvvel ezt többé valóban nem lehet leírni. Hogy az utolsó élőlény többé nem tiszta, éppen azt jelenti, hogy többé semmi sincs rendben, emiatt kell legyen a Fá helyreigazítva.

Kérdés: Én éppen azon töprengek, hogy mi engedjük-e meg a hétköznapi emberek közötti zenészeknek, hogy részt vegyenek az üldözés befejezéséről szóló koncerteken. Szeretném megkérdezni a Mestert, Önnek mi a véleménye arról, ha hétköznapi emberek részt vesznek egy ilyen koncerten?

Mester: Nekem semmi ellenvetésem ez ellen. Ha a hétköznapi emberek jönni akarnak, hogy mondják, hogy a Fálun Dáfá jó, akkor azt sem lehet mondani, hogy ők nem kell ezt mondják. Ez nem probléma. Ha azonban itt egyes dolgok meg lesznek mutatva hétköznapi embereknek, akkor ti egy picikét szintén kell vigyázzatok, hogy némely dolgok ugyanazon a koncerten szabad-e előadva legyenek a Dáfá-tanítványok által? Egy pár klasszikus zenedarab természetesen nem probléma, de ami modern zenedarabokat illet, akkor ezt nehéz megmondani.

Kérdés: Én szeretném megkérni a Mestert, hogy magyarázza már el, hogyan kell eljárjunk a Dáfá-anyagokkal, amelyek a hétköznapi emberek által el lettek dobva, hiszen ezek szentséges jelek és mondatok.

Mester: Valójában, ha ti csináltok valamit, mindez az összes élőlény megmentését szolgálja, bezárólag ezekkel az anyagokkal az igazságról. Mihelyt az ember egy szórólapot kiad a kezéből, már tudni kell, hogy az emberek el is dobhatják. Ami ezt a pontot illeti, Dáfá-tanítványként az ember tudja az anyagot értékelni. De ti nem kell a hétköznapi embereken bosszankodjatok, ti lehetőleg jószívűen kell kezeljétek őket. Ha egy ember eldobta a szórólapot, csak azt lehet mondani, hogy ő elszalasztott egy sorsalkalmat. Természetesen, ha az emberekkel valóban nem megy többé és semmi megmentés nem lehetséges többé, akkor az istenségek ezt egy bűnnek fogják felszámolni. A Mester már megmondta: Én nem veszem számba az összes élőlénynek sem a bűneit a történelemből, én csak ezeknek az élőlényeknek a hozzáállását nézem meg a Dáfá-val szemben a Fá-helyreigazítás idején. Én így kezelek minden élőlényt minden szinten. De ha egy élőlény valóban Dáfá-tanítványokat üldöz, ha valóban rossz a Dáfá-val szemben, a pokolban össze lesznek adva a régi és új számadások. Mivel azoknál az élőlényeknél, akik többé nem megmenthetőek, az nem megy, hogy ne fizesse vissza a korábbi adósságait, vétkeit, ezért ez azt jelenti, hogy a régi és új számadások össze kell legyenek számolva. A Dáfá-tanítványok ,,Zhen, Shan, Ren”-t művelnek, ezért ők minden lénnyel szemben könyörületesek. Az nem lehet, hogy ti csak azokhoz vagytok könyörületesek, akik elolvassák és könyörtelenek vagytok azokhoz, akik nem olvassák el. (nevet) Ha embereket akar megmenteni, türelmesnek is kell legyen. És akkor ez igazán a Dáfá-tanítványok Könyörületessége.

Kérdés: Szeretném megkérdezni, milyen az állapota azoknak a kozmikus tényezőknek a Fá-helyreigazítás közben, amelyek túlmennek a régi erők utolsó élőlényén? Ők nem gondoltak az önmegmentésre a Fá-helyreigazítás előtt a világegyetemben vagy léteznek még más okok?

Mester: A régi erők utolsó tényezői nagyon gonoszok és egoisták a Fá-helyreigazítással szemben. Ők a Fá-helyreigazítás számára elrendezett óriási nagy akadály a világegyetemben. A régi erők istenségei mind szerét ejtették a közbülső folyamatban a konkrét elrendezéseiknek az egyedi különböző szinteken, annak a számára, amit ők akarnak bírni. Emiatt mindegyik szinten el lett tervezve a sikeres Fá-helyreigazítás. De a Fá méltósága szempontjából nézve, a régi erők egy szinten meg lesznek semmisítve az egy magasabb szinten levők által, mivel ők tudják, bárki is avatkozik bele a Fá-helyreigazítás ügyébe, az meg lesz semmisítve. Ez mindazonáltal a világegyetem Dáfá-ja. Valamelyik szint egy élőlénye sem méltó arra, hogy befolyásolja. Ezért mondtam én, hogy a legutolsó régi erő gonosz, hiszen miközben a Fá-helyreigazítás az utolsó lépést futja át, fel lett fedezve, hogy ő saját maga egy a Fá-helyreigazítás számára elrendezett óriási nagy akadály és semmi más.

A Fá-helyreigazítás előtt a világegyetemben nekik meg voltak a saját terveik, amik egoisták és önzőek voltak. Úgy találom, ha némely kérdésekről beszélek, ezek nagyon messzire terjednek ki, nagyon sok idő szükséges erre. Mindegyik kérdésre, amit feltesztek nekem, egy pár napra lenne szükségem, hogy részletesen elmagyarázzam őket. Hiszen a bennefoglalt folyamatoknál ez úgy van, minél magasabb szintekre jut, és minél magasabb az általam elmagyarázott Fá és a mögötte fekvő, rejlő alapelvek, annál nehezebben lehet megérteni, ha a közbülső folyamatokat nem magyarázzuk el. Ámbár ez harmonizáló, ti tudjátok, hogy léteznek kicsi, nagy és még nagyobb Fálun-ok. A Fálun-ok olyanok, mint a világegyetem, ők harmonizálóak, azonban léteznek még Fálun-ok még nagyobb mennyei rendszerekben és a még még nagyobb mennyei rendszerekben szintén léteznek és a még még még nagyobb mennyei rendszerekben szintén léteznek. Amilyen nagyok a mennyei rendszerek, olyan nagyok a Fálun-ok. A mennyei rendszerek magas szintjeiig léteznek még nagyobb alapelvek. Azonban a nagy mennyboltok alapelvei nagyjából és egészében véve össze vannak kötve egymással, ők szintén harmonizálóak. Emiatt az alapelvek a mennyei rendszerekben szintén nagyon erősen megváltoznak a szintek változásaival.

Kérdés: Lehet Tajvanban vádat emelni Kína gonosz fővezére ellen? (mindenki nevet)

Mester: Ha ő üldözött téged, vádat emelhetsz ellene, ezen nincs mit bolygatni. (taps) Ameddig a törvényszék elfogadja a beadványt, vádat emelhetsz ellene.

Kérdés: Én ismételten olvasom a ,,Zhuán Fálun”-t, de nem tudom felismerni ebből a Fá-helyreigazításról szóló tartalmat. Ez azon múlik, hogy a megvilágosodási képességem túl rossz?

Mester: Ha te a ,,Zhuán Fálun”-ban fel akarod ismerni a jelekből, amit én a Fá-helyreigazításért akarok csináltatni veled, akkor te ezt soha nem tudod felismerni. Egy tanítványként, aki Dáfá-t művel és Dáfá-tanítványként a Fá-helyreigazítás idején, amit tenned kell, azt már felismerheted a ,,Zhuán Fálun”-ból, ezt megértheted a Fá-alapelvekből. Te nem csak eddig a lépésig fogod megérteni. Ha te tovább olvasod a könyvet, még azt is felismerheted, hogyan kell te ezt konkrétan csináljad, hogyan csinálhatod jobban, te felismerheted a következő lépés dolgait is, a Fá még további utalásokat is adhat neked. Nem csak ez, hanem még az utolsó lépésig adhat neked utalásokat. Mindegy milyen magasra tudod művelni magad, minden bele van itt foglalva. Hogyan kell egy Dáfá-tanítvány csinálja, itt ebben minden bele van foglalva. Ha te a felszínes jelek között keresel, semmit sem találhatsz.

Kérdés: A Mester ma arról magyarázott ,,Az ember testét megtartani örökké, egy buddha”, nem igaz? A tanítvány Heshi-vel köszönti a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. Ne csinálj, ne alkoss egy meghatározást se az én Fá-mról. Én nem mondtam meg neked, melyik szinten magyaráztam el a Fá-t. Hiszen miközben én a Fá-t magyarázom, a testeim ezt magyarázzák el szintről szintre a végtelenségig. Melyik szintre gondoltok hát? Mindegy milyen szinten értettétek meg a Fá-mat, csak a te szinteden való megértés lehet. De nem korlátozódik erre a szintre. A testi kötelék is, amit éppen elmagyaráztam, ennél nem arról van szó, buddhává válni, hanem a kozmikus rendszernek, az égitest rendszerének és a mennyboltozat rendszerének a harmonizálásáról van szó. Ezenkívül az a probléma, hogy az istenségek a régi világegyetemben az élet formája által korlátozva vannak, meg lett változtatva, ez egy eléggé nagy kérdés. Emiatt nem kell azt gondoljátok: ,,Ah, ez van”, ha láttatok valamit, vagy azt gondoljátok: ,,Ah, ez az”, ha felismertetek valamit. Nem, ez az, amit ti a mostani alapotokon ismertetek fel.

Kérdés: Én gyakorlótársakat bátorítottam, hogy lépjenek színre és vegyenek részt különböző találkozókon a tapasztalatcsere számára. De némely gyakorlótársak úgy vélik, ha túl gyakran megy ki, nincs ideje többé a Fá-t tanulni. Az igazság tisztázását otthonról is lehet végezni, sőt ott még többet és jobban lehet csinálni.

Mester: Ha egy Dáfá-tanítvány valóban el tudja érni azt az állapotot, ami a Fá-helyreigazítás egy mai tanítványától meg van követelve, akkor te úgy csinálod. Ha te ezt nem tudod elérni, akkor ez egy kifogás. Természetesen, tulajdonképpen szükséges, hogy ti ilyen tapasztalatcserekonferenciákat szervezzetek, mint ez. De én nem vagyok amellett, hogy túl sok konferencia legyen szervezve, mivel a tanulók ide és oda kell utazzanak, úgyhogy a Fá-igazolás más dolgai befolyásolva lesznek. De szükséges konferenciákat szervezni a tapasztalatcserére, csak nem kell túl gyakran legyenek. Ezenkívül a közös Fá-igazolás némely dolgai is meg kell legyenek csinálva és egymással együttműködve össze kell legyenek hangolva. Te azt mondod, hogy te otthon nagyon jól csinálod, de léteznek némely dolgok, amelyeknél együtt kell működni és amelyekért közösen száll síkra az ember, akkor te ezt pont nem csináltad.

Kérdés: Néha meg tudok pillantani egyes eseményeket, amelyek még meg fognak történni, beleértve a katasztrófákat a világon. Leírhatom-e ezeket, hogy felébresszem az embereket? Vagy a régi erők elrendezéseit láttam?

Mester: Stratégiával és bölcsességgel te megteheted, hogy megmentsd az összes élőlényt. Neked nem az embereket a világon kell felébresztened, hanem az összes élőlényt megmentened. Annál, amit a tanítványok láttak, két eset létezik: Az egyiknél a test, amit én éppen elmagyaráztam nektek, nevezetesen a tested a te saját testi rendszered területén belül, különösképpen az a része a mi Dáfá-tanítványunknak, amelyik készre van művelve, az ő teste annál nagyobb és körülöleli, magába foglalja, illetve több élőlénnyel áll kapcsolatban a világegyetemben. Vagyis sok tanítvány látta az eseményeket a saját testén belül, ezek viszont a világegyetem eseményei is. Ha mindegyik a Dáfá-tanítványaink közül jól művelte magát és mindegyik megfelel egy égitestnek, akkor az egész világegyetem bele van foglalva, ez az oka, amiért olyan fontos a ti őszinte gondolataitoknak a kibocsátása. Ha így van, akkor az, amit láttál, a művelésed állapota, ők az is, amit te a saját művelésed közben megmutattál, ez minden. Természetesen ezek különböző formákban lesznek visszatükrözve nálad, hogy te lássad őket. Néha nehéz megkülönböztetni, hol van a bent, belül és hol a kint, kívül.

Természetesen egyes tanítványok látták a hamarosan bekövetkező eseményeket is, amelyek nagyjából és egészében véve a három világkörben történnek, de az utóbbi időben ez nagyon kevés, mivel ez a történelem újra lett rendezve. Sok prófécia, jóslat is, hogy ezek az utolsó szakaszban bekövetkeznek-e vagy sem, azonban a gonoszt megrázhatják és egy utalást adhatnak az embereknek a világon, figyelmeztethetik és felébreszthetik az embereket a világon, emiatt kifejthetnek egynéhány pozitív hatást. Dáfá-tanítványként neked nem szabad valamilyen próféciához igazodnod, te egyszerűen a Dáfá-hoz igazodsz! Te azt teszed, amit egy Dáfá-tanítványnak tennie kell! Neked nem is kell más dolgok szerint cselekedned. Az igazság tisztázásánál nem mutattatok meg ti már sok próféciát a hétköznapi embereknek? Ezzel egy tanulságot vonattok le az emberekkel a történelemből, a régi korok emberei már megmondták ezeket a dolgokat, ezáltal figyelmeztetve lesznek az emberek a világban. Ezek viszont nem referenciaként vannak elgondolva a Dáfá-tanítványok saját művelése számára! Ha a Dáfá-tanítványok nem ütköztek volna a mai üldözésbe, én nem kerestettem volna ki veletek ezeket a próféciákat. Nem így van? A Dáfá-tanítványok pontosan a Dáfá szerint cselekednek. Ti azon vagytok, hogy megteremtsétek a történelmet; ti azon vagytok, hogy megteremtsétek a jövőt, egy elrendezés se számít. Aki bármit is látott, az a múlt, amelyik már megváltozott. Még ha egy pár esemény ugyanolyan is, ezek szükség szerint lettek így elrendezve, ez minden.

Kérdés: Tanítványoknak, akik július 20-a után kapták meg a Fá-t, újabban egy nagyon súlyos közlekedési balesetük volt és ennél sértetlenek maradtak. A hétköznapi emberek ezt egy csodának tartották. Köszönet, hogy a Mester egy második életet adott nekünk. Hogy egy ilyen dolog történik a Fá-helyreigazítás idején, ez azon múlik, hogy léteznek hiányosságok, amelyek ki lettek használva a gonosz által, vagy az a tényező játszik szerepet, hogy az élet vissza kellett legyen fizetve?

Mester: Én úgy gondolom, két ok létezik. Az egyik, esetleg nem azáltal lett okozva, hogy némely tanulók nem viselkedtek jól? A másik ok nem abban rejlik, hogy új tanulókról van szó? Természetesen, új tanulóknak vannak nehézségeik, de ez az eset relatív ritka és még a nehézségeknél is természetszerűleg nem merülhetnek fel nagy problémák. De bárhogyan is, nem kell olyan sokat töprengjetek ezen. Mindegy hogy rossz dolog történt vagy sem, egy művelő számára ebben mindenesetre léteznek bizonyos tényezők.

Kérdés: Egyes tanítványok már elég hosszú ideje szenvednek nagyon nagy démoni nehézségektől betegségkarma által. Bocsáthatunk-e mi ki közösen őszinte gondolatokat, hogy segítsünk nekik?

Mester: Természetesen ezt lehet. Utolsó alkalommal már beszéltem erről a problémáról. De némely tanulók meg kellene kérdezzék a saját szívüket is, a saját véleményük szerint hogyan is cselekedtek ők tulajdonképpen? Egy ilyen nagyszerű, csodálatos élőlényként a Fá-helyreigazítás idején hogyan is cselekedtél te tulajdonképpen? Mihelyt problémák merülnek fel, nem is kellene azonnal mondani: ,,Hogyan történhetnek hát ilyen dolgok a Dáfá-tanítványokkal?”

Némely tanulók éppenséggel hosszú ideje nem tudják elengedni az alapvető ragaszkodást! Felgyülemlik, míg végül nem győzhető le többé, így a nehézségek pontosan naggyá válnak. Ha problémák merültek fel, nem keres a xinxingjénél, nem emelkedik meg alapjából, hogy ezt a dolgot valóban elengedje és más tekintetben szintén nem jut át nyíltan és őszintén, ehelyett erre a dologra összpontosít: ,,Ó, hogyhogy még mindig nem tudom legyőzni ezt a dolgot? Én ma már valamivel jobban csináltam, akkor hát már jobban kellene érezzem magam; és ha holnap még jobban csinálnám, akkor hát még jobban kellene érezzem magam!” Ő még mindig nem tudja elengedni ezt a dolgot, úgy néz ki, mintha ő azon lenne, hogy elengedje: Nézd, hiszen én azon vagyok, hogy jól csináljam. Te jól csináltad, mivel te csak emiatt csinálod jól! Te nem azért cselekedsz így, mert egy igaz Dáfá-tanítványként így kell cselekedj!

Valóban létezik egy része a tanulóknak, akik valóban önmaguknál kellene utánanézzenek, hogyan csinálták. Hogyan cselekedtél te igazából? Te valóban átjutottál úgy, mint a tanulók a szárazföldi Kínában, akik egy ilyenfajta gonosz környezetben még igazolják a Fá-t és még az életveszély ellenére elengedték az életet és halált? Természetesen ez nem azt jelenti, hogy mindenki egy ilyen folyamatot kell átfusson, ami most veled történik, az nem ugyanaz? Valóban át tudsz te jutni vagy sem? A tanulók három kategóriához tartoznak, ezt már elmagyaráztam, ők nem egyformák. Bizonyosan különböző jelenségekkel, megjelenésekkel bírnak. Ne gondold, hogy a többieknél semmi sem történik és hogy ők a Fá-helyreigazításnál is jól csinálták. Ez nem ugyanaz, az alapvető körülmények mások és egy példa (modell) sem létezik. Én már megmondtam, hogy a művelésnél nincsenek példák és minták, sablonok. Ahogyan a többiek csinálják, úgy csináljam én is utánuk? Ez nem ugyanaz, a te állapotaid nála nem fognak fellépni.

Tulajdonképpen sok tanuló valóban alapjától fogva kell utánanézzen sok kérdésnél, már olyan sok idő telt el azóta, különösen miután 1999. július 20-a óta mostanáig átjutott az ember. Már kellene tudni megnyugodni és egyszer már valóban eltöprengeni, elgondolkodni ezen. Te nem kell azt gondold, hogy te most egy Dáfá-tanítvány vagy és veled semmi sem szabad történjen többé és mihelyt van valami, akkor az nincs rendben. Te azt sem kell gondold, hogy nálad így kell legyen, ha másoknál így és így van. Mindenkinek egy más helyzete van és a döntő az, hogyan cselekedtek ti saját magatok. Gondolataiban egész nap makacsul ragaszkodik a hétköznapi emberek dolgaihoz és még hagyja is magát összezavarni az emberi érzelmek által, mihelyt démoni nehézségek merülnek fel, azt mondja: ,,Én Dáfá-tanítványként már hosszú ideje szenvedek démoni nehézségek között”. (mind nevetnek) Ah, emiatt van néha úgy, ha a Mester ezt komolyan mondja, az nem jó, ha viszont elnézően van mondva, megint csak nem próbálja meg felismerni. Hamarosan vége, el kellene egyszer már gondolkodnotok saját magatokon, az idő nem vár az emberekre!

Valóban, a beteljesülés napján, én mondom nektek, a Dáfá-tanítványok valóban fényes nappal emelkednek az Égbe, az egész világ láthatja ezt. (taps) Azok, akik nem juthatnak el a beteljesüléshez, ezen a napon ott ülhetnek és sírhatnak! Azoknak, akik nem művelték jól magukat, úgy látom, nektek a sírás sem segíthet többé.

Kérdés: Újabban a környezetünkben léteznek dolgok, amelyek a férfi és nő közötti kapcsolatot érintik …

Mester: Gondolom, ezt én már pontosan elmagyaráztam, ezt a kérdést már megválaszoltam. Amit némely emberek tettek, még egy ,,Dáfá-tanuló” megnevezésre sem méltó! Sőt még az ,,ember” megnevezésre sem méltó többé, és te még azt mondod, hogy te egy ,,Dáfá-tanítvány” vagy?! Tudod te, hogy én terád várok?!

A Mester valóban nagyon szomorú, ha én néha dolgokat látok, amiket ti tettetek. De ha én téged valóban fel kellene adjalak, nekem Mesterként ez valóban fájdalmat okoz a szívemben, én valóban nem szeretnék egyszerűen lemondani rólad. De te egyszerűen nem tudsz előrejutni! És nem tudsz erőfeszítéseket tenni! Sőt még bepiszkítod a Dáfá-t és olyan dolgokat teszel, amelyek még csak az ,,ember” szónak sem felelnek meg, és te még azt állítod, hogy egy Dáfá-tanítvány vagy! Amit én éppen kijelentettem, nevezetesen mindazokhoz szólva, akik olyan dolgokat tettek, amelyek nem méltóak egy Dáfá-tanítványhoz, leginkább ti ezt saját magatok kellene nyilvánosan kimondjátok, ezen a módon a dolgaitokból sokat el lehetne távolítani. Egyidejűleg ezáltal egy fájó eltökéltséghez juttok. Én mondom nektek, az idő számotokra valóban korlátozott. Mindazok, akik ezeket a rossz dolgokat tették – én itt nem azokra gondolok, akik ilyesmit csináltak és korábban már megváltoztak, én azokra gondolok, akik most még mindig ezeket a rossz dolgokat teszik, és azokra, akik a kínai KP rosszindulatú szélhámosbandájának információkat szolgáltatnak. Az a pillanat, amelyikben én valóban lemondok rólad, az a pillanat is, amelyikben te a pokolba mész! Én egy picikét sem akarlak megfélemlíteni. Hiszen ameddig még nincs vége, ez egy esély minden élőlény számára, a Mester még mindig vár rátok.

Kérdés: A kilencnapos tanfolyamon én megtanítom a tanulóknak, hogy őszinte gondolatokat bocsássanak ki. Létezik ennél valami, amire különösen figyelni kell?

Mester: Tulajdonképpen az új tanulókkal nem kell feltétlenül őszinte gondolatokat bocsáttass ki. (nevet) Mivel ebben az időben neki nincsenek még olyan nagy képességei, hiszen éppen csak elkezdték a Fá-tanulást, nekik szükségük van egy folyamatra. Ne siess, hogy őszinte gondolatokat bocsáttass ki velük.

Kérdés: Megértésem szerint a Dáfá-tanítványok személyes művelése közvetlen kapcsolatban áll a megfelelő mennyei rendszerekkel. Mikor a Fá a nagy mennyboltozatot helyreigazítja, a jövendő művelők viselik a felelősséget a mennyei rendszerekért, amelyekkel kapcsolatban állnak, vagy ezek addigra már helyre vannak igazítva a Fá által?

Mester: A művelésed folyamata közben a mennyei rendszer, amelyik össze van kötve a te saját testeddel, teljesen mindegy milyen nagy, a te művelésed sikereivel egyszerre szintén újra helyre lesz igazítva, ez egészen biztos. Ha te nem műveled jól magad, nem lehet helyreigazítani őket. Természetesen ebben létezik még egy másik tényező, nevezetesen a Fá-helyreigazítás – miközben a Fá-helyreigazításom erőteljes áramlata megérkezik, abban az időben a jó meg lesz tartva és a rossz eltávolítva. Ezért van meg nektek a legjobb lehetőségetek, hogy megmentsetek minden élőlényt, mielőtt a Fá-helyreigazítás megérkezik. Abban az időben aztán nem lesz többé kivárva. Mihelyt a Fá-helyreigazítás erőteljes áramlata megérkezett, minden olyan fog lenni, ahogyan van.

Kérdés: Az összes tanuló Izraelből köszönti a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: Tisztelt Mester, kérem magyarázza el nekünk a kapcsolatokat Mózes, Izráel és a Fá-helyreigazítás között.

Mester: Mózesnek semmi köze a Fá-helyreigazításhoz. Amit én elmagyarázok, ti nem kell könnyelműen elmeséljétek a hétköznapi embereknek. A hétköznapi emberek ezt nem érthetik meg olyan egyszerűen. Valójában Mózes volt eleinte az istenség, aki korábban a zsidók hívőit megváltotta. Miután a zsidók kijöttek Egyiptomból, Mózes volt az istenség, aki törődött velük. Bár ők Jehováról beszélnek, azonban Jehova valójában nem váltja meg az embereket, mivel Jehova egy még magasabb istenség. Az istenség, aki az embereket váltotta meg, Mózes volt. Mózes, Jézus és a Szentséges Mária mind azokhoz az istenségekhez tartoztak, akik ezen a szinten embereket váltottak meg. Emiatt Mózes volt az, aki a zsidók hitével valóban törődött. Erről nem tudnak olyan sokat az emberek, amit én mondok, azok az igazi körülmények, tényállások. A zsidók szintén egy nép, amelyik istenségek által lett teremtve és a Fá-helyreigazításnál ők szintén meg kell legyenek mentve.

Ha én éppen ennél vagyok, elmesélek nektek valamit, amit ti szívesen szeretnétek hallani. (mind nevetnek) (taps)

Éppen az izraelita népről beszéltem. A Bibliában az áll, hogy Jehova teremtette az izraelitákat. Hogyan hívják valójában ezt a mi világegyetemünket, amit mi mindig kis világegyetemként nevezünk meg? Ez Pangu a kínai hagyományokban: ,,Pangu teremtette az Eget és a Földet”. Ő nem kínai volt, a Föld más népeiből való ember sem volt. Ő egy istenség a mennyben. Ő a világegyetem. ,,Pangu teremtette az Eget és a Földet” az előző kis világegyetem megsemmisülése után történt és a kis világegyetem újrateremtésének folyamata közben. Az ő teste átmegy ennek a kis világegyetemnek a ,,keletkezési, fennmaradási, hanyatlási és megsemmisülési” folyamatán, de az élete nem. Nem megmondtam, hogy az istenségek a háromrétűséggel rendelkeznek? Létezik az isteni test, létezik az igazi szellem. Nem az ő igazi szelleme, hanem a teste a kis világegyetem, amelyikről beszéltem. Az emberek elmesélték a hagyományokban, hogyan kelt ő életre a következő módon: A káoszban fokozatosan létrejött az alak, azután keletkezett ő, elválasztotta egymástól az Eget és a Földet; felállt és megtámasztotta az Eget. Az emberek a hagyományokban egyre inkább elemberiesítették és átváltoztatták őt emberi érzések szerint, az emberek hajlama megváltoztatta az igazságot.

Ti tudjátok, hogy az emberi test egy kis világegyetem, amelyikben szintről szintre élőlények vannak bennfoglalva. Mikor Pangu világegyeteme kezdetben létrejött, hasonlított egy embrióra az anyatestben. Egy még nagyobb égitestben a kis világegyetem csak egy részecske. Az égitestben rendelkezésre állnak a tényezők, amelyek minden életet megteremthetnek. Mikor az előző kis világegyetem a ,,keletkezés, fennállás, hanyatlás és megsemmisülés”-nél a végét járta, a mennyei rendszer világra hozta az új kis világegyetem keletkezését. A kaotikus állapotban, az előző világegyetem felrobbanása után, fokozatosan létrejött az új kis világegyetem. Pangu igazi szelleme akkor belement. A keletkezés folyamatában az abban bennfoglalt anyagok szintről szintre összerakták az Ég és a Föld szintjeit. Egyidejűleg létrejöttek a különböző szintek összes dolgai az Ég és Föld között, bezárólag az istenségekkel, amelyek hasonlóak Pangu igazi szelleméhez, és a különböző szintek összes élőlényével. Így keletkezett a kis világegyetem. Az emberi test ezen a módon létezik, hogy kis részecskék nagy részecskéket képeznek, és nagy részecskék megint csak nagyobb részecskéket képeznek. Az ő testénél szintén úgy van, kis részecskék nagy részecskéket raknak össze és nagy részecskék képeznek megint csak nagyobb részecskéket. Úgy van, mint ahogyan az emberek már tudják, hogy a molekulák atomokból állnak, természetesen a molekulák megint csak csillagokat képezhetnek. A csillagok a Tejútrendszert és különböző galaxisokat képezhetnek. A különböző galaxisok azután még nagyobb mennyei rendszereket és világegyetemeket képezhetnek. Ilyen pontosan a szerkezet. Az embereknél a mai tudósok a részecskéket látják, de az összefüggést a részecskék között nem. Minden részecske össze van kötve egymással mechanikusan. Miután ez a Pangu létrejött, úgy, mint a világegyetem összes élőlénye, átment a ,,keletkezés, fennmaradás, hanyatlás és megsemmisülés” folyamatán. A hagyományokban az emberek a ,,keletkezésének” a folyamatáról beszélnek. Most valójában már a ,,hanyatlás és megsemmisülés” utolsó szakaszának néz elébe. Ez azt jelenti, hogy ő az öregedés folyamatával szembesül. Most a hanyatlás és öregedés folyamatában található, éspedig már egészen a végén… Nem hangzik jól, ha emberi nyelvvel beszélnek az istenségekről. Vagyis már abban a folyamatban van, ahol többé nem megy. Emiatt kezdődött a Fá-helyreigazítás ebben a szakaszban.

Abban a pillanatban mikor létrejött, a világegyetemben különböző szintek részecskéi keletkeztek. A keletkezésének folyamatában ezek a részecskék is hoztak létre élőlényeket. A mi Földgolyónk az ő testének egy része éspedig teste sejtjeinek egy része. Ebben a kis világegyetemben mindenütt vannak csillagok, amelyeknek úgy, mint a mi Földgolyónknak élete van. Csak ott nem léteznek élőlények, amelyek hozzánk – mai emberekhez – hasonlóak. Mivel azok az élőlények a legfelszínesebbek és legalacsonyabbak a világegyetemben. Ők nem rendelkeznek az istenségek alakjával. Akkoriban nem létezett a három világkörre való felosztás. Az ok, amiért a három világkör létezik, abban rejlik, hogy a Dáfá a világegyetem felszínes szintjén kell legyen terjesztve. Így lett kiválasztva ez a terület az élőlények három különálló és nagy szintje számára. Ezek önálló rendszerek. Pangu egy istenség. Pangu testében van a kis világegyetem. Emiatt léteznek a kis világegyetem minden égitestjében istenségek különböző szinteken és élőlények is a három világkörön belül. Csak a felszínes dimenziókban az élőlények alakja, külseje alantas, visszataszító, furcsa és csúnya. Akkoriban a három világkör a Fá-helyreigazítás szükséglete alapján lett megteremtve. A három világkörön belül lett megteremtve a naprendszer és a Föld is. Természetesen a Föld élettartama nem hasonlítható össze a világegyetemével. A Földnek ezen a helyén korábban szintén létezett egy csillag. A korábbi csillagon az élőlények mind a földönkívüliek alakjával, külsejével rendelkeztek. Az ökológiai környezet rendkívül rossz volt. Végül is a legrosszabb helyen nem szabad létezzen többé az istenségek egy alakja sem. Az emberek az istenségek alakjával rendelkeznek. Emiatt a korábbi Földön csak a földönkívüliek nagyon undorító alakjai léteztek. Hogy a Fá-helyreigazítás dolgait el lehessen végezni itt, úgy hogy az egész világegyetem minden élőlényét, beleértve a világegyetem felszínének a szintjén levő élőlényeket, meg lehessen váltani, a három világkör és az emberek itt lettek megteremtve. Miért teremtették meg az embereket és nem vesznek olyan élőlényeket, mint a földönkívüliek, hogy hallgassák a Fá-t? Mivel ha ilyen élőlények hallgatnák a kozmikus Fá-t és lennének a tanítványaim, ez nem lenne más, mint egy sértés a világegyetem és minden istenség számára. Miután az új Föld meg lett teremtve, az istenségek egy része idejött az Égből (Mennyből). Ők mind embereket teremtettek a Földön a saját képmásukra (az alakjuk, megjelenésük szerint).

Kína ősi idejében meg lett mondva, hogy Nüwa embereket teremtett. Az istenségek ezt isteni képességekkel csinálják, az istenségeknek nem szükséges ezt kézzel elvégezniük. Ezenkívül az emberi test szerkezete nagyon bonyolult, ezt nem lehet kézzel formálni, alakítani. Az emberek ügyetlen módszereivel ez nem megy. Emiatt használják az istenségek a Fá erejét, hogy megcsinálják ezt. Az istenségek gongja létezik a mikrokozmosztól, mikroszkopikustól kezdve a felszínig. Emiatt van ez egyidejűleg megcsinálva, egyből el van intézve, ez egy szempillantás alatt történik. Ők ezt nem is az emberek idejében (időmezőjében) csinálják, ők felülmúlják az emberi tér, dimenzió idejét. Emiatt tűnik ez úgy az emberek idejében, mintha egyből lenne megteremtve.

Akkoriban az istenségek különböző fajtái lettek leküldve. Egyikőjük Jehova volt, akiről a zsidók beszélnek. Jehova teremtette a zsidók emberi faját. Dél-Európa egy része foglalja magában ezt az emberfajt, ők mind ehhez a fajhoz tartoznak. A fehér emberek egy része Észak-Európában más istenségek által lett teremtve. Négy különböző fajtája létezik az istenségeknek, akik a fehér emberek négy faját teremtették meg. Valójában az arabok korábban szintén fehérek voltak. És korábban az arabok a Földgolyó északi részén éltek – vagyis nem a mostani kontinentális platón, a korábbi kontinentális platók már 9000 évvel ezelőtt megváltoztak. Ők azok, akik korábban északon éltek és a Föld változásai által ők oda lettek vezetve, ahol most vannak. Mielőtt Dzsingisz kán az újkorban meghódította az arab vidékeket, az arabok bőre pontosan olyan volt, mint a fehéreké. Ők szintén úgy néztek ki, mint a mostani európaiak. Csak nekik mélyfekete hajuk és mélyfekete szemük volt. Miután Dzsingisz kán mongol hordái odamentek, a fajok ott összekeveredtek. Emiatt a bőrük hasonló a kínaiakéhoz, a megjelenésükben áttetszik a kínaiak megjelenése. Egyidejűleg az európaiak külsejével, külalakjával is rendelkeznek. Ők akkoriban szintén egyetlen egy istenség által lettek teremtve.

Az indiaiak a buddhák által lettek teremtve. Emiatt az indiaiak táncai, a viselkedésük és a kézmozdulataik nagyon hasonlítanak a buddhák kézmozdulataihoz. Az indiaiak valóban egy olyan nép, amelyik a Buddha által lett teremtve. Ami a keletieket illeti, úgy egy részt Nüwa teremtett, a másik rész Taó által lett teremtve. Tulajdonképpen, ha pontosan vesszük, a fajok a korábbi időszakban Észak-Amerikában és Dél-Amerikában a sárga fajok voltak. Ezek vörös fajokként lettek megnevezve, valójában ezek sárga fajok. Csak a nap által lettek barnák. (mind nevetnek) A valódi vörös fajok a régi egyiptomiak voltak. Most ugyan nem találjuk meg őket többé, a legtöbbjük már összekeveredett a feketékkel.

A feketék az Égben is a feketék istenségei által lettek teremtve. Szintén nem csak egy istenség volt. Emiatt létezik szintén különböző külalak, külső a feketék között. Az istenségek között a mennyben némelyek ruhát vesznek fel, némelyek leplekbe burkolóznak. A taók ruhát vesznek fel, sok istenség a mennyben egy nagy lepelbe burkolja be magát. A legtöbb buddha egy sárga lepelbe burkolózik. A fehérek legtöbb istensége egy nagy fehér lepelbe burkolja be magát. A kínai nyelvvel mondva ők egy három méter hosszúságú lepelbe burkolóznak be. Ezt mi az ókorból származó festményeken és szobrokon is láthatjuk. Korábban az európaiak is egy fehér lepelbe burkolóztak. A feketék istenségei egy nagy vörös lepelbe burkolóztak. Mindegy milyen is a bőrük színe, ők mind nagyon szentségesek. Hogy a Fá-t itt terjesszük, lett megteremtve az emberi alak, külső. Ahogyan az istenségek néznek ki, úgy teremtették meg ők az embereket is. Emiatt van mondva, hogy az istenségek a saját képmásukra (saját külalakjuk után) teremtették az embereket. Ez igaz, a mai emberek pontosan ezen a módon jöttek létre.

A történelemben, mielőtt én a Dáfá-t terjesztettem, az istenségek által teremtett embereknek úgy a teste, mint az ősszelleme is a három világkörben keletkezett. Korábban én beszéltem az emberek fejlődési folyamatáról, nevezetesen a folyamatról, amelyikben a fejlődés lassacskán előre haladt és az emberek tökéletesítve lettek. Az újkorban az emberek már nagyon értelmesek lehetnek, a gondolkodásmódok is nagyon értelmesek lettek. Ha ez eljutott eddig a lépésig, a Dáfá kellett legyen terjesztve. Így sok istenség jött a mennyből és emberként születtek meg, jöttek a világra. Mi van akkor az emberek ősszellemével? Ezt az emberi bőrt, ami az istenségek által lett teremtve, olyan élőlények vették át az újraszületésnél, akik fentről jöttek. A korábbi emberek minden ősszelleme az alvilágban maradt. Hiszen az emberek is újraszületnek. Ez a bőr nem megy az emberekkel, ezért ez a bőr vissza van véve, ha eljut egy bizonyos időponthoz. Miután az emberek meghaltak, a bőr vissza van véve. Az a bőr, vagyis az elrothadt bőr, amit mi a sírban látunk, az egy rész, amelyik az élelmiszerek által, amiket a születés után magához vett az ember, megnőtt, nagy lett. Az eredeti bőr az igazi bőr. Az eredeti rész vissza kell legyen véve. Aki újraszületik, újra magára ölti, felveszi, (mind nevetnek) úgy, mint egy ruhadarabot. Korábban az emberek szintén ezen a módon születtek újra. Az istenségek akkor jöttek, mikor a Dáfá terjesztve kellett legyen. Elvileg azoknak az embereknek a Földön, akik az istenségek által lettek teremtve, volt egy hozzájárulásuk a Fá-helyreigazításhoz, amit ők el is kellett végezzenek. Az emberek számára nem is egyszerű, hogy a történelemben eljussanak eddig a lépésig, emiatt ők mind más dimenziókban, terekben maradtak. A kínaiak ezeket alvilágnak nevezik. Ők nem születtek újra. Jelenleg azon az oldalon náluk már minden hasonulva van a Fá-helyreigazításnál. Jelenleg a Fá-helyreigazítás erőteljes áramlata eljutott az emberi dimenzió felszínéhez is, megérkezett az emberi bőr legfelszínesebb részéhez is.

A mai napig a különböző népek még mindig hasonlóak azoknak az istenségeknek a részecskéihez, akik teremtették őket. Ámbár minden ember ebben a dimenzióban össze van olvadva egymással és együtt maradhat, ők nem tartoznak ugyanahhoz a rendszerhez. Az újkorban a különböző fajok bőrében különféle mennyei istenségek tartózkodnak. Fentnevezettek voltak az emberek körülményei a felszínen. Természetesen a Fá széles körben van terjesztve. Ma nem úgy van, hogy én fehéreket sárgává váltok meg és sárgákat fehérekké, (mind nevetnek) ezzel ti is mindannyian tisztában vagytok. Én minden embert oda juttatok vissza, ahonnan ők idejöttek. Ha te jól művelted magadat, én egy még magasabb gyümölcshelyzetet adok neked. Ha te egy istenség voltál, te újra a korábbi isteni alakodhoz fogod művelni magad. Én nem fogom ezt számodra megváltoztatni. Ha te korábban egy buddha voltál, újra egy buddha leszel, ha te korábban egy taó voltál, megint egy taó leszel. Amiket én eltávolítok, azok mind olyan tényezők nálad, amik a születés után a világegyetemben rosszá váltak. Egyidejűleg hasonultatva vagy a Dáfá-hoz. Én helyreigazítok mindent a számotokra és a még jobbat adom neked. Én neked adom azt az állapotot, amelyikkel a jövendő istenségek kell rendelkezzenek. (taps)

Mivel a világegyetemben pontosan különböző élet, különböző élőlények és különböző istenségek léteznek, az nem megy, hogy ők mind ugyanolyanok legyenek. Ez nem megy. Különben a világegyetem nem fejlődne többé. Ez egyszerűen így van. Ami az élőlényeket illeti, mindegy hogyan néznek ki, ők átéltek egy folyamatot a történelemben. Mindezt értékelni kell, mivel ez a világegyetem egy folyamata.

Éppen olyasmiről beszéltem, amit ti szívesen szeretnétek hallani. (nevet) Gondolom, nem kellene több cédulát felnyújtanotok. Még megmaradt egy pár cédula. Ha végigolvastam őket, akkor vége. Mert nem szeretnék olyan sokat igénybe venni az időtökből. A tapasztalatcsere-konferencián ti kell tapasztalatot cseréljetek egymással is, kölcsönösen segítsétek egymást. Talán nem úgy szólt egy kérdés, hogyan emelkedhetnénk meg mi egy egységként? Ez pontosan egy alkalom, hogy egy egységként emelkedhessünk meg.

Kérdés: Milyen kapcsolatok léteznek a negatív élőlények és a gonosz között?

Mester: Tulajdonképpen én csupán akkor említettem meg a negatív élőlényeket, mikor a kölcsönös hatás és ellenhatás alapelvét és a különböző élőlények ennek megfelelő kapcsolatait a világegyetemben magyaráztam el. Alacsony szinteken léteznek emberek és kísértetek. Ami a kísértetet illeti, a ,,kísértet”, ahogyan azt a mai emberek megjelölik, egy általános fogalom. Tulajdonképpen sok fajtája létezik a kísérteteknek, mint ördögök, szörnyek, démonok, szellemek, kísértők stb. sok, sok. A modern emberek által ők mind egységesen ,,kísértet”-ként vannak megjelölve. Itt az emberi oldalon léteznek emberek és kísértetek. Fentebb léteznek buddhák és démonok. Még fentebb léteznek pozitív és negatív élőlények. Miért? Mivel, minél fentebb annál jobb, minél fentebb annál szebb. Nagyon magas szinteken léteznek pozitív és negatív élőlények. Te nem jelölheted meg démonokként a negatív élőlényeket. Egyáltalán nem hasonlít a démonokhoz. De ellentétben áll a pozitív élőlényekkel, emiatt egyik pozitív és egyik negatív. Hiszen minél távolabb lefelé annál rosszabb. Egy bizonyos fokig léteznek Fá-királyok és démonkirályok. Buddha tudniillik egy Fá-király. És ami a démonkirályt illeti, én mondom nektek, ők szintén nem rendelkeznek semmiféle emberi érzésekkel, vágyakkal és ragaszkodásokkal. Ők azoknak a szinteknek az élőlényei és szabad ebből kifolyólag ott maradniuk. Csak ők nem jószívűek, hanem gonosznak mutatkoznak meg. Ezt én emberi szavakkal magyarázom el nektek. A démonok pontosan gonoszok és a buddhák pontosan jószívűek, könyörületesek, ezért is léteznek ők ellentétben egymáshoz viszonyítva. A cselekvési módjaik ellentétesek.

Korábban az lett mondva, egy ember egyetlen egy gondolatából keletkezik a jó vagy a rossz. A jó vagy a rossz egy ember egyetlen egy gondolatából fakad. Ha valaki ebben a világegyetemben egy dolgot akar megtenni, akkor ez nagyon nehéz. Ha egy buddha valami jót szeretne tenni, mihelyt létrejön ez a gondolat, a gonosz már jön is. Amilyen nagy a jó dolog, amit ő tenni szeretne, olyan nagy a rossz dolog. Az embereknél szintén így van. Amennyi jót szeretnél tenni, garantáltan ugyanannyi rosszat vonzol te ide. Némelyik dolog ebben a dimenzióban tükröződik vissza, némelyik nem, hanem egy másik dimenzióban. Te például egy hatalmas jó dolgot tettél meg valaki számára, az az ember nagyon hálás neked. Viszont mivel te megtetted ezt a jó dolgot, talán veszteséget okoztál néhány élőlénynek. Meg lett mondva, amennyi jó dolog van csinálva, ugyanannyi rossz is fog létezni. A kölcsönös hatás és ellenhatás alapelve korábban abszolút volt. Ha egy élőlény szeretne tenni valamit, ezt egyáltalán nem tudja véghez vinni. Ami az istenséget illeti, ti azt gondoljátok, miért kell az istenség egy alkalomra várjon, ha valakit meg akar váltani? Mit jelent az, az idő vagy a sorsadta alkalom [még] nem jött el, vagy az idő még nem érett meg erre? Ő nem csinálhatja ezt, mert a kölcsönös hatás és ellenhatás alapelve eléggé abszolút és mindez akadályoz. Egy istenség semmi esetre sem fog egy nagy jó dolgot csinálni és eközben egy nagy rossz dolgot okozni, úgy hogy saját maga leesik. Ezt semmiképpen sem csinálja. Korábban azt mondták a szerzetesek: Embereket megváltani, embereket megváltani. Néha arra gondolok, ők valóban nem tudják, milyen magas az Ég. Nem úgy van, mint ahogyan az emberek elképzelték. A kölcsönös hatás és ellenhatás alapelve odavezetett, hogy az istenségek tenni akarnak valamit, de nem merészelik.

Kérdés: A Fá-helyreigazítás utáni emberiségnek lesznek még emlékei erről az emberiségről?

Mester: Az emberiség, az emberiség a jövőben a mai Fá-helyreigazítás ezen dolgát generációról generációra fogja terjeszteni és magasztalni. (taps) Az üldözés igazsága még nincs teljesen megmutatva az emberiségnek. Az emberek meg lesznek rázva. A Dáfá-tanítványok beteljesülése, minden, amit az emberek nem hisznek, fel fog merülni. Az emberiségben mindazoknak a helyreigazítási folyamata, akik elfajultak, megrázó, ijesztő és szörnyűséges is. Minden fel fog tűnni. Emiatt az emberek ennek az időköznek a történetét mindörökre tovább fogják adni.

Kérdés: Nekem rossz a lelkiismeretem, mivel néhány dolgot nem csináltam jól. Tudom, hogy nem kellene elmerüljek ebbe a rossz lelkiállapotba, úgyhogy még a bizodalmat is elveszítsem a művelésben, de nehezen tudom eltávolítani.

Mester: Nem eltökélt, az elszántságod nem szilárd. Dáfá-tanítványként, nézd már meg magadnak azt az üldözést, amit a gyakorlók szenvednek el a szárazföldi Kínában, mindkettő Dáfá-tanítvány, és te itt mégcsak egy ilyen döntést sem tudsz meghozni? Mihez ragaszkodsz hát? Nem igaz? Az őszinte gondolatok nem elég erősek. Ha erős őszinte gondolataid vannak, meg tudod csinálni.

Kérdés: Mester, én úgy találom, némely gyakorlók nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az ,,őszinte gondolatok”-ra, de elhanyagolják az ,,őszinte magatartás”-t. A tapasztalatcserénél alig beszélnek az őszinte magatartásról. Szeretném megkérdezni, hogyan lehet helyesen előállítani, megteremteni a kapcsolatot az őszinte gondolatok és az őszinte magatartás között?

Mester: Így ezt nem lehet mondani. Ha te látod, hogy valaki nem viselkedik őszintén, akkor nála tulajdonképpen hiányoznak az őszinte gondolatok. Hiszen az emberi magatartás, viselkedés a gondolatok által van irányítva. Ha neked elegendő őszinte gondolataid vannak, a magatartásod bizonyosan őszinte és tisztességes. Ha viszont neked nincsenek elegendő őszinte gondolataid, akkor a magatartásod nem is őszinte. Mindegy hogyan beszélgetünk és beszélünk az őszinte gondolatokról, némelyeknél ugyanis nem keletkezhetnek őszinte gondolatok. Ha te állhatatosan megőrzöd az őszinte gondolataidat, úgy te biztosan őszintén viselkedsz. Röviden mondva, ez egy olyan kérdés, Dáfá-tanítványként hogyan kell ti jól csináljátok.

Kérdés: Én július 20-a után kaptam meg a Fá-t, vagyis a 2000. évben. Nem tudom, hogy nekem is lehet-e egy olyan hatalmas erényem, mint a tanítványoknak, akik július 20-a előtt kapták meg a Fá-t.

Mester: Korábban, tehát július 20-a előtt az a gyakorlók személyes, egyéni művelése volt. Most van itt az igazi ideje a hatalmas erény megalapozásának, felépítésének, hiszen te talán nem ebben az időben kaptad meg a Fá-t? Hogy ezt eléri-e vagy sem, ez mindenki számára ugyanaz. Ők is ebben az időben alapozzák meg a hatalmas erényüket, nálad a személyes művelés, az igazság tisztázása és az élőlények megmentése egybeolvadtak egymással és egyidejűleg vannak csinálva. Ennek nincs befolyása.

Kérdés: A világegyetemnek van egy határa a mikroszkopikus anyagok számára? Ha igen, ez akkor a Fá legmagasabb megtestesülése? Mi a csúcsa a Zhen, Shan, Ren – nek?

Mester: „A világegyetemnek van egy határa az anyag számára“. Ezzel a mondattal úgy tűnik, mintha már elérte volna a csúcsot. Nem úgy van, hogy a csúcs már el lett érve? De én mondom nektek, a még mikroszkopikusabban aztán nem létezik semmi anyag többé. Nem anyagnak hívják és egyáltalán nem hasonló a mi mostani anyagunkhoz. Ámde össze van kötve az anyag-rendszerrel. Emiatt ezt többé nem lehet kifejezni az emberi nyelvvel. Nagyon nehéz ezt a végéig elmagyarázni. De nekem megvannak az eszközeim, hogy ezt odáig elmagyarázzam.

Kérdés: Némely gyakorlók úgy vélik, hogy a saját hasonulás a Fá-hoz lenne a legfontosabb és emiatt ők néha nem akarnak olyan elfoglaltak lenni. Több időt szeretnének a gondolkodásra, töprengésre. Én azon a véleményen vagyok, hogy a Fá-helyreigazítás folyamata nagyon gyors és amit meg kell tenni, mi azonnal meg kell tegyük. Ameddig az ember a Fá-t egy nyugodt szívvel tanulja és a konfliktusoknál önmagába tud nézni, ez már szorgalmas előrehaladásnak számít.

Mester: Stimmel, sok dolognál mi nem szabad hagyjuk magunkat emberi nézetektől korlátozni. Te azt mondod, korábban neked volt egy ilyen szokásod. Ami ma a Dáfá-tanítványoknak lesz adva az az isteni állapot. Te az isteni állapot felé kell haladjál. Őszinte gondolatokkal már sok dolgot lehet jól csinálni. Természetesen helyes eltöprengeni, ez szintén nem téves. De ha te túl gyakran túl sok időt szánsz gondolkodásra és elszalasztod az alkalmat a hatalmas erényed megalapozására, akkor neked több a veszteséged, mint a nyereséged.

Kérdés: Hogyan maradhatunk a Mester által elmagyarázott Fá-ban, ne jussunk a ragaszkodás sémájába, és minden tekintetben harmonizálóak legyünk és még szorgosabban haladjunk előre a Fá-helyreigazítás végső szakaszában? Ezenkívül, hogyan lehetnénk mi a Fá-helyreigazításhoz való tevékenységeknél és a Fá megértésénél nem egyoldalúan, hanem minden oldal szempontjából harmonizálóak?

Mester: Ti a gondolkodásnál néha hozzászoktatok ahhoz: Én szeretnék valamit csinálni, hogyan is csinálhatnám hát ezt vagy azt a dolgot, utánagondol, ah, azt hiszi, hogy nagyon átfogóan és tökéletesen átgondolta a dolgot. De mihelyt átülteti ezt a gyakorlatba, egyáltalán nem működik többé, mivel a tényleges helyzet sokszorosan megváltozhat. (nevet) Ha nem megy, akkor újra megfontolja. Így ez nem lesz megcsinálva. Őszinte gondolatokkal, egyszerűen teszed, ahogyan te helyesnek tartod. Ha problémákba ütközöl, automatikusan tudod, hogyan tudod megoldani őket. Erős őszinte gondolatokkal minden súrlódásmentesen fog lefolyni. Végérvényesen jól lesz megcsinálva.

Miért csináltatom veletek így? Nagyon passzívnak tűnik, nem igaz? Nem, hiszen a te készre művelt oldalad, részed mindent tud. Minden megy. Bárhogyan is csinál ilyen dolgokat, mindet jól csinálhatja. Emiatt csak egyetlen egy óhajra van szükséged. Ha te tudod, hogyan kell legyen csinálva, akkor csináld. A cselekvésnél a bölcsesség szakadatlanul fog jönni, mivel a te készre művelt oldalad ebben a pillanatban egyesülve van veled. Hiszen ő egy istenség és mindenható. Természetesen a kis dolgok egyből meg lesznek oldva, így jön a bölcsesség, ez pontosan másképpen van. Ha nem megy, a Mester bölcsességet is fog adni neked abban a pillanatban. (nevet) (taps)

Kérdés: A tajvani tanítványok üdvözlik a Mestert.

Mester : Köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: Tajvanban némely tanulók lefordították tajvanira a ,,Zhuán Fálun”-t és a ,,Lényeges dolgok a további előmenetelhez”-t, a ,,Pu Du”-t és ,,Ji Shi”-t használva háttérzenének. Minden mondat 500 tajvani dollárba kerül.

Mester: A Fá-magyarázatnál semmilyen zene nem szabad legyen hozzáfűzve. Dáfá-zenével sem megy. Léteznek illetékes tanulók, akik egységesen foglalkoznak a kiadás dolgával. Ezenkívül, én úgy mondom, erre léteznek szerződések. Emiatt a tanulóink nem csinálhatnak tetszés szerint saját maguk könyveket vagy dönthetnek önhatalmúlag vagy hogy ezzel pénzt keressenek. Még ha nem is keresel pénzt, te saját magad ezt nem szabad csináld önkényesen. A Fá-helyreigazítás idején nem szabad semmiféle felületességi hibák felmerüljenek. Emiatt ebben az időszakban némely dolgoknál ügyelnetek kell. Ami a jövendő emberiséget illeti, az emberek erkölcse meg lesz emelkedve és mindenki ahhoz igazodik. Senki sem fog ilyesmit csinálni és mindenki ellenőrizni fogja. Most nem megy, a gonosz ki fogja használni a hiányosságokat és az emberszív nem őszinte. Nekünk nem szabad úgy csinálnunk. Még kevésbé megy, ha ezzel a könyvvel pénzt szeretne keresni.

Ami a tajvanira való fordítást illeti, én nem vagyok ellene, ha lefordítod tajvanira. De bármit is csinálsz, nem szabad magadtól csinálnod. Ezt a pontot világosan elmagyaráztam. Senkinek sem szabad a Dáfá dolgait önkényesen magától csinálnia. Természetesen, jelenleg, a szárazföldi Kína speciális környezetében, ha a tanulók ezáltal egy megoldást találnak a könyvek számára, az rendben van. De garantálva kell legyen, hogy az eredeti könyvön és az eredeti szövegeken egyáltalán semmi sem lesz megváltoztatva. A szárazföldi Kínán kívül nem megy.

Kérdés: A hosszú évek óta tanulóknak a legmélyebb tapasztalata a Fá-ról az állhatatosság a Fá-hoz és a hit a Mesterben. A kérdésem az, honnan származnak tulajdonképpen az állhatatosság és a hit? A férjem hosszú idő óta tanácstalan ebben a kérdésben. Hogyan lehet kiművelni ezt az összehasonlíthatatlanul állhatatos szívet a Fá-hoz?

Mester: Hit vagy nem-hit már az emberek megértéséhez tartoznak. Ez nem úgy van, hogy én adtam neked valamit. Ez szintén nem úgy van, hogy te valamilyen technikákkal elérhetsz valamiféle állapotot. A Dáfá-tanítványok mindannyian egy állhatatos hittel rendelkeznek a Dáfá számára. Ez jellemző (egy leírás) a Dáfá-tanítványok számára. A szilárd hitük a Dáfá-ban onnan ered, hogy nekik egy racionális, ésszerű megértésük van a Fá-ról és innen kifolyólag egy szilárd hittel rendelkeznek. De ez nem valamilyen tényezőkből jön, amelyek az emberekre hatottak. A legkülső felszínén, felületén az embernek létezik három lélek és hét szellem. A hét szellem egyikét Hitnek hívják. Ő odahathat, hogy az ember elhiheti, ha egy másik mond valamit. De ezt a fajta hitet egyáltalán nem lehet összehasonlítani a jóravaló, becsületes hittel a művelésnél, mivel ez a legfelszínesebbhez tartozik, egy ember legfelszínesebbjéhez, egy fajta intelligens természetként hathat. És a Dáfá-tanítványok jóravaló hite az istenségek egy állapota és ez az igaz alapelvek racionális megértésére vezethető vissza. Ez a jól művelt oldal egy istenségének az állapota és semmi esetre sem hívható elő valamilyen külső tényezők által. Nem azért rendelkezik szilárd hittel, hogy szilárdan higgyen. Ha csak azért marad állhatatos, hogy állhatatos legyen, ezt nem érheti el. Mesterként én semmit sem szeretnék a Dáfá-tanítványoktól. Mi mindent tesznek ők ma, hogy ez a Fá-igazolás, az élőlények megmentése, vagy a saját Fá-tanulás és a művelés, úgy én mondom nektek, ebből ők semmit sem tettek a számomra. A jövőben meg fogják látni a Dáfá-tanítványok: minden amit a Dáfá-tanítványok tesznek, saját maguk számára teszik. Azok, akiket megmentenek, az ő saját népük, amit ők beteljesítenek, az a saját világuk és a saját élőlényeik, és ők azon vannak, hogy megalapozzák a hatalmas erényt saját maguk számára. Minden saját maguknak a Dáfá-tanítványok számára van. Egy dolgot sem tettél a Mester számára és szintén egy dolgot sem tettél mások számára. (taps)

Emiatt nem is szükséges valamire rákényszeríteni őket. A tanulók mindannyian a Fá-alapelvek felismerésein keresztül emelkednek meg, így tudnak csupán egyre szorgalmasabban előrehaladni, így tudnak csupán ilyen állhatatosak maradni a Fá-val szemben. Ezt nem lehet külső tényezők által vagy valamilyen módszereken keresztül elérni. A Mester nem törekszik semmire és semmit sem fog elvenni tőlük. Én csak adhatok nekik, azonkívül én még viselek el a számukra. Ez teljes bizonyossággal így van! (taps) Emiatt mondtam én nekik, hogy több Fá-t kell tanuljanak, ők viszont nem a Mester számára tanulják.

Kérdés: Mióta az XX Párt 1949 után szabotálta a hagyományos kínai kultúrát és az ateizmust propagálta, egy nagy akadály lett felépítve, úgyhogy az emberek nem ismerik fel a Dáfá-t és az üldözést. A tanítványok szeretnék ebből a szemszögből elmagyarázni az igazságot, például: Én arra ösztönzöm őket, hogy gondolkozzanak el azon, miért lett a hagyományos kínai kultúra olyan választékosan elrendezve. De úgy tűnik, hogy ennek semmi köze az emberi jogokhoz. Elmagyarázhatom így?

Mester: Igen, némely jól képzett emberekkel, akiknek megvan a saját véleményük, beszélgethetsz mélyrehatóan. De ha te az embereknek, akikkel normálisan találkozol, így magyarázod el, egy napon csak egy embernek magyarázhatod el és aztán ki leszel merülve. (nevet) Te nagyon sokat kell beszélj. Az nem probléma, ha te az igazságot különböző szemszögekből magyarázod el. Te elmagyarázhatod így és befejezésül rátérsz erre az üldözésre.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Fuzhou-ból, Fushun-ból, Guangzhou-ból, Kunming-ből, Chendu-ból, Leshan-ból, a Henan tartományi Nanyang-ból, Chengde-ből és Xian-ból üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: A Dáfá-tanítványok a Sai Ban szigetekről, Franciaországból, Makaóból, Hongkongból, Angliából, Japánból, Mexikóból, Spanyolországból, Skóciából és Romániából üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek! (taps) Mindenesetre ezen a cédulán csak üdvözletek vannak, akkor felolvasom őket.

Kérdés: Minden tanítvány a Guandong tartományi Huizhou-ból, a Zhejiang tartományi Ningbo-ból, a Guandong tartományi Chaoshan-területről, a Hubei tartományi Wuhan-ból, a Jiangxi tartományi Nanchang-ból, a Hubei tartományi Shiyan-ból, Tianjing-ből, Nanjing-ből, Hunan-ból, belső Mongóliából, Yunnan-ból, Shanghai-ból, Pekingből, Zhejiang tartományból, Huhehaote-ből üdvözli a Mestert.

Mester: Mindannyiótoknak köszönöm! (taps) Biztosan összegyűjtöttek minden cédulát, amelyeket átadtatok, amelyekben ti a Mestert köszöntitek. Még van néhány.

Kérdés: Minden Dáfá-tanítvány Vancouverből köszönti a Mestert. Minden Dáfá-tanítvány Szingapúrból, Indonéziából, Görögországból és Dél-Amerikából üdvözli a Mestert.

Mester: Nagyon köszönöm! (taps)

Kérdés: A tisztelt Mestert kérdem: Melyik dinasztiából születtek újra az emberek Szingapúrban?

Mester: Ezt a jövőben ne kérdezzétek többé, mivel némelyik kormányzat ezt nem értheti meg. Némely dolgot én nem szeretnék megmondani. Szingapúr Li Zicheng bandájából való. (mind nevetnek)

Kérdés: A Dáfá-tanítványok az Első Katonai Orvosi Egyetemről üdvözlik a Mestert. A Dáfá-tanítványok Thaiföldről és Ausztráliából üdvözlik a Mestert. A Dáfá-tanítványok Csangcsunból üdvözlik a Mestert. Köszönjük a Mesternek a Könyörületességet és az egyetemes megváltást. Mi feltétlenül jól fogjuk csinálni.

Mester: Köszönöm mindannyiótoknak (feláll) ! (Mind felállnak, hosszas taps)

Mester: Üljetek le. A Fá-helyreigazítás ügyénél ti már majdnem négy évet megtettetek. Mindegy milyen hosszan megy még, ezen nem kell töprengjetek. Hiszen mihelyt te erre gondolsz, az ragaszkodás! Mindegy milyen hosszan tart, a Dáfá-tanítványoké a felelősség, hogy eltávolítsák a rosszindulatú tényezőket, hogy leleplezzék ezt a gonosz, rosszindulatú üldözést és hogy megmentsék az embereket a világon ! (taps)

Mindegy hogy azokról van szó, akik elvesztették a életüket az üldözésnél, hogy azokról van szó, akik nagy nehézségeket szenvedtek el az üldözésnél, jegyezzétek meg magatoknak, a Mester teljes bizonyossággal tisztességes veletek szemben. (taps)

Ami a Dáfá-tanítványokra vár a jövőben, az a legmagasabb és örökös dicsőség, tisztelet és a hatalmas erény! (taps)

Tanítványok, úgy a szárazföldi Kínából, mint a szárazföldi Kínán kívülről is, én remélem, hogy ti jól kihasználjátok az utolsó időszakot, hogy jól és még jobban csináljátok. Mindenekelőtt azok, akik nem csinálták jól, ti jól ki kell használjátok az időt és jól kell csináljátok. Az esélyt nem szabad elszalasztani. Mihelyt ez az üldözés elmúlik, mihelyt a gonosz ereje többé nem elégséges, ennek a dolognak vége lesz. Abban az időben aztán valóban túl késő bánkódni. Ha ez a dolog nem történt volna meg, nem fordult volna elő, hogy némely tanítványok nem csinálták jól. De ha már megtörtént, és ha némelyek közületek nem csinálták jól, akkor ti jól ki kell használjátok az időt, hogy ezt újra jóvá tegyétek, mindazonáltal ez a dolog már megtörtént. Ha nem történt volna meg, szintén mindegy lett volna. A Mester mindent megtehet és mindent helyreigazíthat, de mivel ez a dolog már megtörtént, veszteségeket hozott nektek, ezt ti saját magatok kell újra jóvá tegyétek. Én remélem, hogy egyik Dáfá-tanítvány sem fektet olyan nagy hangsúlyt a formára. A legfontosabb a te saját művelésed, a saját emelkedésed, és hogy te a gonosz között igazolod a Fá-t, megmentesz minden lényt és állhatatosan jól járod a saját utadat, amelyet járnod kell.

Köszönöm nektek! (hosszas taps)

Li Hongzhi
2003.04.20

Utolsó változtatás 2003.08.07

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült : 

Fa-Erklärung und Fa-Erläuterung auf der Fa-Konferenz im Großraum New York

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw40.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében