hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat Vancouverben a Fá-konferencián,
Kanada 2003
 

 

(Hosszas taps) Némely jelenlevőket pont az utolsó Fá-konferencián láttam. Úgy néz ki, hogy mi valamivel több Fá-konferenciát rendezünk nyáron. Meg akarnak hívni az összes Fá-konferenciára a legkülönbözőbb vidékeken. Valójában én mindig csak akkor találkozom veletek, mikor valami mondanivalóm van számotokra. Ha a különböző helységekben Fá-konferenciák vannak rendezve, természetszerűleg szeretnék, hogy a Mester jöjjön és mondjon valamit. De néha ti még nem egészen értettétek meg az utolsó Fá-magyarázatom követelményeit. Ha viszont én megint valamivel többet mondok, a megértés az utolsó Fá-magyarázat számára és a dolgok, amiket csinálni kellene, le lehetnének gyengítve, csökkentve. Emiatt nem vehetek részt gyakran Fá-konferenciákon. Ma tulajdonképpen szintén semmi különleges mondanivalóm sincs. Mindenesetre én ezt már régen megígértem a tanulóknak Vancouverben. Azt mondtam, hogy el fogok jönni, ha szerveznek egy Fá-konferenciát. Ezért jöttem ez alkalommal. (erőteljes taps)

Mindenkinek közületek nagyon nehéz. Láttam, hogy ti az igazságot tisztázzátok és a követséghez mentek, hogy igazoljátok a Fá-t. Ezen Fá-konferencia közben itt az étkezési és szállás feltételek a tanulók számára szintén nem olyan kedvezőek. Mikor megjöttem, láttam, hogy ide-oda futkostatok az utcán. Bármilyen fárasztó is legyen, a célotok világos: Mi pont egy kemény környezetben menthetünk meg minden élőlényt és művelhetjük ki saját magunkat; ebben a művelési folyamatban folytonosan acélozzuk magunkat, úgyhogy mi egyre tisztábbak és világosabbak, értelmesebbek leszünk és egyre közelebb juthatunk a magas mércékhez és elvárásokhoz; egyidejűleg egyre megfontoltabbak leszünk ennél a gonosz üldözésnél, egyre inkább tudjuk, hogyan kell eljárjunk ezzel a gonosszal és ezzel az üldözéssel. Emiatt, mindegy milyen szenvedésteljes, milyen fáradságos, Dáfá-tanítványként mi nem törekszünk valamire a hétköznapi emberek között. Mi mindannyian tisztában vagyunk azzal, mi a végérvényes célunk: mi pont egy művelő beteljesülését akarjuk elérni; az, amit mi birtokolni akarunk, olyasvalami, amit a hétköznapi emberek sohasem kaphatnak meg. Emiatt ebben a folyamatban hétköznapi emberként fog kezdeni, mígnem teljes egészében túl nem megy a hétköznapi embereken. Azonkívül a hétköznapi emberek társadalmában műveli magát. Meg lesz követelve, hogy egy még magasabb mércét érjen el, egy mércét, amelyik túlszárnyalja, felülmúlja az emberi társadalmat, valamit, amit a történelem összes művelője el akart érni, de nem tudta elérni. Ez a Dáfá-tanítványok számára nagy jelentőségű és nagyon komoly. Emiatt a Fá-igazolásért és az összes lény megmentéséért végzett cselekedeteitek olyan aspektusokat is tartalmaznak, hogyan emelitek ti magatokat, hogyan távolítjátok el a gyenge pontjaitokat és ha még vannak ragaszkodások és hiányosságok más területeken. Ebből kifolyólag, mindegy hogy a hétköznapi emberek társadalmának milyen módszereit is használjátok, ti azon vagytok, hogy műveljétek magatokat. Mindegy mit csináltok, ti azon vagytok, hogy emeljétek magatokat. Mindegy, hogy mit csináltok, ti egy művelő állapotának megfelelően kell cselekedjetek és nem egy hétköznapi ember alapján.

A mi kiindulópontunk világos. Művelőként alapjában véve azon van az ember, hogy megemelje magát és hogy művelődjön és hogy leleplezze a gonoszt ebben az üldözésben, – úgy hogy ez az üldözés a végére érjen – és a régi erők ezen elrendezése ne legyen elismerve. Úgy tűnik, mintha sok dolog nagyon hasonló lenne a hétköznapi emberek dolgaihoz, de lényegüket tekintve nem azonosak. Az alapvető különbség abban rejlik, hogy a mi végérvényes célunk és a kiindulópontunk más. Mi csupán használjuk a hétköznapi emberek egyes módszereit a hétköznapi emberek társadalmában. A hétköznapi emberek társadalma szintén egy szint, amit a Fá az emberi társadalom számára teremtett. Hogy mi ezen a szinten igazoljuk a Fá-t, miközben bevetjük, alkalmazzuk azokat a kultúrákat, amelyeket a Fá a hétköznapi emberek számára teremtett, és a különböző formákat, amelyekben a kultúrák létezhetnek, véleményem szerint mindez nem téves, nem helytelen.

Tudjátok, hogy az emberi társadalomban jó és rossz egyidejűleg léteznek. De a Dáfá-tanítványok teljes egészében a jónak, jóságnak megfelelően cselekszenek. Ebből kifolyólag ez egy pozitív hatást fejt ki az emberiségre, a társadalomra, az emberek gondolataira, cselekedeteire és morális nézeteire, valamint ránk művelőkre is. A Dáfá terjesztésének a nyilvánosság előtt lényegében véve egy roppant pozitív hatása van a társadalomra, az emberekre és magukra a művelőkre, éspedig egy nagyon jó hatása. Minden, ami megtestesül, az pozitív. Ezzel mi tisztában vagyunk és a társadalom hétköznapi emberei szintén. A rosszindulatú üldözésnél akkoriban némely emberek ki lettek használva és irányítva lettek a gonosz élőlények által, úgy hogy ők mondtak valamit, ami nem a szívükből jött vagy csak látszólag volt helyes, vagy amin nem gondolkodtak el. Ez a gonosz ellenőrzésére vezethető vissza. Ha viszont ma az emberiség megint mond valamit a Dáfá-ról, mindenesetre felelős kell legyen saját magáért. Azt lehet mondani, hogy az emberek korábban nem a saját akaratuk szerint cselekedtek és hogy az emberek a gonosz élőlények által, akik kívülről jöttek, lettek irányítva és becsapva. Ha a kívülről jövő élőlények el lettek távolítva és az emberek most megint mondanak valamit, akkor az emberek ezt valóban saját maguk mondták. Emiatt kell viseljék az emberek ezért a felelősséget.

Én Könyörületességről beszélek. A rossz dolgokat, amelyeket az emberek ennél az üldözésnél velem és a Dáfá-tanítványokkal szemben elkövetnek, és a rossz szavakat és cselekedeteket, amelyek rontanak a helyzeten, én figyelmen kívül hagyhatom. Természetesen azok kivételével, akik a Dáfá-nak súlyos károkat okoztak és amelyek többé nem megmenthetőek. A Fá mindent megmenthet. Ti szintén hallottátok a Mestertől: Én mindent átváltoztathatok a legjobb dologgá, mindegy milyen rossz. Mindezt én megtehetem. A Dáfá ezt megteheti. De némely rossz emberek ezen üldözés közben olyan nagy bűnöket követtek el saját maguk számára és karmát termeltek, úgyhogy ők nem méltóak többé arra, hogy a Dáfá-tanítványokhoz tartozzanak és meg legyenek mentve a Dáfá által. Ez azt jelenti tehát, ők már meghatározták a jövendő pozíciójukat ezen üldözés közben. Ők már elveszítették az esélyt, hogy meg legyenek mentve. Ilyen emberek ebben nincsenek belefoglalva. Én megmondtam, hogy minden élőlénynek, mindegy milyen rosszá vált a történelemben, van egy sorsszerű lehetősége. Legyen ez az emberiségnél, legyen ez más dimenziókban, ameddig ebben az üldözésben nem követett el bűncselekményt a Dáfá ellen, teljesen mindegy milyen nagy bűnöket követett el a történelem folyamán az emberi társadalomban vagy más dimenziókban, én meg tudom váltani őt. Korábban azt is mondtam nektek, hogy én az összes élőlény minden hibáját a történelem során figyelmen kívül hagyok. Hiszen a világegyetem többé már nincs rendben. Az élőlények többet nem hasonlíthatják össze magukat a keletkezés és fennállás szakaszában levőkkel. Az élőlények között, amelyek többé nincsenek rendben, én azt sem szeretném megítélni, melyek jobbak még a többinél. Éppenséggel mindet meg szeretném váltani. Ameddig ők nem követtek el bűncselekményt a Fá-helyreigazítás ellen, mindet megválthatom. Én pontosan ezen elv szerint járok el. (taps)

Némely tanulók gyakran kérdeztek meg, hogy is van az ügynökökkel, akik a Dáfá-t akarják tanulni és egyidejűleg segítik a gonoszt, amelyik a Dáfá-t üldözi, hogy szabotálja a Fá-helyreigazítást. Hogy is van azokkal az emberekkel, akik bűncselekményeket követtek el a Dáfá-val szemben? Ez azt jelenti tehát, ők még a Dáfá-tanulók között vannak. A tiszta oldaluk szemszögéből ők nem akarnak megválni a Dáfá-tól. De az emberi oldaluk szemszögéből nézve ők befolyásolva lettek az emberi nézetektől és ragaszkodásoktól és csináltak néhány dolgot, ami kárt okoz a Dáfá-tanítványoknak és a Fá-helyreigazításnak. Ami azokat illeti, akiket én még mindig ,,tanulók”-ként nevezek meg, számukra a probléma nagyon komoly, nagyon komoly. Azonban nem úgy van, hogy ők nem menthetőek meg. Szintén nincs úgy, hogy ők nem válthatóak meg. Mindazonáltal ők különböznek más élőlényektől. Jelenleg a Fá-helyreigazítás még nem ért a végéhez. Még léteznek esélyek a Fá-helyreigazítás számára. Ez azt jelenti tehát, hogy még van esély, hogy újra jóvá tegye. Én minden oldaláról megszemlélek egy élőlényt a történelme, története folyamán. Ha ő valóban egy Dáfá-tanítvány és korábban valóban egy nagyon jó élőlény volt és csak ebben a környezetben csinált valamit rosszul véletlenül, akkor ez máshogyan van, mint mikor egy hétköznapi ember követett el bűncselekményt a Dáfá ellen. Ha újra jóvá tette a károkat, megint megy. Ha jól cselekszik, egy még nagyobb hatalmas erény is vár rá. (taps)

Korábban én megmondtam, az mindegy, milyen hivatali pozíciója van az emberi társadalomban és milyen munkát végez, ha egy ügynök munkáját is végzi. Egy különleges munkafeladatot tehát ügynöknek hívnak, vagyis különleges feladatnak. De te egy élőlényként valóban nem kell elveszítsed ezt az egyszeri sorsadta alkalmat, csak mert a munkád különleges. A munkád miatt neked nem kell elpusztítanod az esélyt, amelyre ezernyi évek óta vártak az élőlények. Így tekintek én az élőlényekre. Természetesen én már a Fá terjesztésének a kezdetén teljes egészében kinyitottam a megváltás kapuját. Én nem egy más társadalmi réteg, egy más foglalkozás vagy egy másmilyen álláspont, státusz miatt választottalak ki téged. Én egyáltalán nem vettem figyelembe ezt. Nem léteznek különbségek a magas és alacsony társadalmi státusz között, a szociális rétegek között, okos és oktalan között, nem léteznek különbségek a kultúrák között és a népek között. Nem léteznek semmiféle korlátok. Nem veszek figyelembe semmilyen korlátot, amelyet az emberiség állított fel. Számomra nem is létezik. Mindenkit egyformán kezelek. Így csináltam. Természetesen azok az ügynökök is, beleértve azokat is, akik azért lettek ügynökök, hogy valamit megtudjanak a Dáfá-ról, benne vannak foglalva.

Természetesen, pillantsatok csak vissza, Mesterként én minden élőlényt a legnagyobb Könyörületességgel kezeltem. Ha én téged ezen a módon még mindig nem tudlak megmenteni, teljes bizonyossággal léteznek következmények, amelyek az ilyen emberekre várnak. Tudjátok, hogy sok tanuló akar engem látni. Sok hétköznapi ember is akar engem látni. Ha némelyek látnak engem, egy megmagyarázhatatlan okból kifolyólag meg vannak hatódva. Ha némelyek látnak engem, nagyon nagy bizalmat éreznek irányomban. Némelyek olyan izgatottak, hogy még sírni akarnak. Mivel az ő tiszta oldaluk tudja, hogy bárki is lát engem, annak én segíteni fogok. (taps) Én eltávolíthatom a bűneit és a karmáját, amelyet a történelem folyamán termelt. (taps) Emiatt, mindegy mit csinálsz, bármilyen foglalkozásod is van, ameddig te engem látsz, én hagyom, hogy jószívű gondolatok jöjjenek létre nálad. Ameddig te engem látsz, a te jószívű gondolataidban én eltávolíthatom a bűneidet és a karmádat. (taps) Valójában minden hétköznapi embernek van egy tiszta oldala. Ők tisztában vannak ezzel. Ez azt jelenti, mindegy mit tettél és mindegy milyen foglalkozásod van, én ezen a módon kezellek téged. (taps) Talán ez a legnagyobb Könyörületesség, amiről az emberek beszélnek. Természetesen ez ennek a szintnek az élőlényei között van megtestesülve. Én ezen a módon kezelem az embereket, én ezen a módon bánok a világi emberekkel. Ha viszont a világi emberek ennek a fajta könyörületességnek az ellenére, ennek a toleranciának az ellenére, amelyik túlmegy a hétköznapi emberek cselekvési módján az élőlényekkel szemben, még mindig károsítják a Dáfá-t és vétkeznek a Dáfá-tanítványokkal szemben, akik megmentik őket, akkor a Fofá-nak is megvan az ő méltóságteljes komolysága. Ha velük ezzel a Könyörületességgel sem megy többé, akkor többé semmiféle remény sem létezik ennek az élőlénynek a számára.

Ti már tudtok mindent a SARS-ról Kínában. Akkoriban a régi erők úgy rendezték el, hogy Kínában 8 millió ember kell legyen kiselejtezve. Ők nem tudják megbánni és még mindig eltitkolják. Mivel az emberekkel szemben könyörületes az ember és még egy esélyt szeretne adni nekik, nem akarja, hogy olyan sok ember meghaljon. De nem csak, hogy ők nem tudják megbánni, hanem még arra is használják a SARS-t, hogy Dáfá-tanítványokat üldözzenek és eltitkolják az igazságot. A hatalom birtokosai szintén hétköznapi emberek, ők szintén alá vannak vetve a mennyei büntetésnek. Az istenségek figyelmeztetik a világi embereket és az emberek még mindig el akarják titkolni, úgyhogy a világi emberek nem tanulják meg a leckét, akkor hát várjatok még nagyobb mennyei büntetésekre! Ez azt is jelenti, ha én minden élőlényt a legnagyobb Könyörületességgel kezelek és ha némely élőlényeknél még mindig nem megy, akkor többé nem fogok törődni velük. Magától értetődően léteznek még más módszerek, hogyan bánjunk velük. Akkor tehát ez azt jelenti, a Fofá könyörületes, de másrészt az istenségnek is megvan az ő méltóságteljes komolysága. Nem megengedett az embereknek, hogy tetszés szerint tréfát űzzenek az istenségek Könyörületességével. Ez istenkáromlás.

Az utolsó Fá-magyarázatnál azt mondtam nektek, hogy némely tanulók egyes hibákat követtek el, amelyeket nem kellett volna elkövessenek. Valójában, ameddig te állhatatosan és jól tanulod a Fá-t, ha te ki tudod javítani és újra jóvá tenni őket, te még mindig egy Dáfá-tanítvány vagy. Már elég, ha te újra jól cselekszel. Ne vedd túl komolyan. Ha te a gondolataidban nagyon komolyan veszed, újra keletkezik egyfajta nyomás a megbánás és aggódás által. Akkor megint ebbe a ragaszkodásba esel és nem tudsz kijönni. Egy Dáfá-tanítvány egész művelési folyamata egy olyan folyamat, amelyikben el lesznek távolítva az emberi ragaszkodások. Mindegy mibe ütközöl, ha te felismered, akkor azonnal javítsd ki. Ha visszaestél, akkor állj fel és csináld tovább azt, amit egy Dáfá-tanítványnak csinálnia kell. Akkor a hibád egy vizsgának számít, amelyiken te nem jutottál át sikeresen a művelésnél. Csináld meg még egyszer. Egy további esély lesz adva neked, hogy átjuss rajta. Ez minden. A Mester nem fogja olyan fontosnak venni a dolgokat a művelési folyamatod közben. Ha azonban nem tudja saját magát kisegíteni és ugyanazt a hibát megismétli, akkor máshogyan lesz kezelve. Megint csak szintén nem kell semmi más ragaszkodás keletkezzen, mert valamit rosszul csinált.

Korábban a Fá-magyarázatnál nem mondtam ki nagyon kemény szavakat, mivel nem akartam akadályokat, gátlásokat okozni a gondolataitokban, úgy hogy egy másfajta ragaszkodás keletkezzen. Emiatt nagyon ritkán magyarázom el a Fá-t egy egyedülálló tanulónak. Mihelyt én a Fá-t elmagyarázom valakinek és felmutatom neki a gyengeségeit, gondoljatok csak bele, akkor nagyon nagy lenne számára a lelki teher. Hiszen ez az én számból jön. Emiatt nagyon ritkán magyarázom el a Fá-t csak egyvalakire irányulva. A Fá-magyarázatnál én általánosan és összefogóan magyarázom el. Ezenkívül számomra nem szükséges, hogy némely apróságokról és bagatell dolgokról, valamint egyéni problémákról beszéljek, amelyeknek nincsen zavaró hatásuk az összes Dáfá-tanítványra és az összességre. Ugyanis a művelésnél a tanulók látni fogják egymás között, ők fel fogják mutatni a hiányosságokat. Még ha ők nem is tudják azonnal felismerni, mert ragaszkodásuk van, fokozatosan fel fogják ismerni. Csak ha az összességnél és a Dáfá összhelyzeténél adódnak problémák, ha a Dáfá-igazolás helyzeténél vannak megbeszélendő problémák, beszélek én. Például némely vidékeken a szárazföldi Kínában jelenleg még mindig léteznek hamis jingwenek, amelyek tovább vannak adva. Némelyik még olyan makacsul ragaszkodik ezekhez, hogy kívülről megtanulja őket. Nemcsak kívülről tanulja meg őket, hanem még terjeszti is a tanulók között. Milyen ragaszkodás által lett hát ő hajtva, hogy ezt csinálja? Ebben rejlik valami, amihez ő makacsul ragaszkodik és valami, ami megfelel az ő hétköznapi emberi szívének. Emiatt csinálja ezt. Te azt mondod, hogy ő szándékosan szabotálja a Fá-t, én azonban úgy találom, hogy ez nem úgy van. Pontosan mivel neki ragaszkodása és az emberi szíve van, csinálja ezt és ő azt csinálja, amit a gonosz akar csinálni, és zavarja a Dáfá-tanítványokat a Fá-igazolásnál.

Kanadában tulajdonképpen én már több alkalommal vettem részt Fá-konferenciákon. (taps) Főleg három konferencia hagyott hátra valamivel mélyebb benyomást bennetek. Ti tudjátok, hogy az első alkalom pontosan a július 20-ai esemény előtt volt; a második alkalom pont abban a szakaszban volt, amelyikben az elnyomás és az üldözés nagyon komiszak voltak, ez Ottawában volt, oda mentem egyszer. Ez alkalommal, ebben az időben, miközben a gonosz nagy terjedelemben meg van semmisítve, miközben a Fá-helyreigazítás eltávolítja a gonoszt és az emberi dimenziót egy nagyon gyors, fergeteges iramban töri át, még egyszer találkozom veletek. Emiatt nagyon jelentőségteljes ez a három Fá-konferencia Kanadában. (hosszas taps)

Lehet mondani, hogy a tanulók Kanadában már nagyon jól csinálták. Ez minden tekintetben megmutatkozik. A döntő dolog a jó koordináción, összehangoltságon múlik. A Dáfá igazolása nagyon ritkán van befolyásolva egyedülálló személyek ragaszkodásától. A gyakorlók között szintén ritkán fordul elő, hogy fenntartja a saját véleményét és ezáltal belsőleg gátolva van, elzárkózik. Csak ritkán adódnak súrlódások a tanulók között. Ők relatív jól összehangolódnak egymással, emiatt érhetik el, hogy a Fá-helyreigazítás helyzete olyan jó. Természetesen Kanada egy még különlegesebb hely. A kanadai kormányzat és a nép nagyon nagy segítséget, támogatást és szimpátiát nyújtott a Dáfá-nak és a Dáfá-tanítványoknak. Ezért köszönetet kell mondjunk a kanadai népnek és a kormánynak. (erőteljes taps)

Ha mi visszapillantva megszemléljük ezt a három konferenciát, nagyon világosan látjuk a különböző helyzeteket. Kanadában én háromszor találkoztam a tanulókkal. Ezen három alkalom közben a helyzet nagyon erősen megváltozott. Ez ti is láttátok. Az üldözés kezdetén a nyomás nagyon erős volt. Mikor én 1999. július 20-a előtt a Fá-t magyaráztam Kanadában, sok szavam utalás volt a világi emberek számára és én megosztottam őket a világi emberekkel is. Az embereknek van egy tiszta oldaluk. Ha én a Fá-t magyarázom, nem csak az embereknek magyarázom, az Én-ek a különböző szinteken elmagyarázzák a különböző szintek élőlényeinek is. Hiszen minden, ami itt az emberiségnél történik, nem egyedülálló. Ez az égi jelenségek változásának a visszatükröződése a legalacsonyabb szinten. Ez úgy van, ahogyan én már korábban megmondtam, a különböző szinteken az alapelvek különbözőek, azok számára a magasabb szinteken az alacsonyabb szintek alapelvei hamisak, azonban a különböző szintek alapelvei önmagukban véve alapelvek. De különböző szinteken egy dolognak különböző állapotai, visszatükröződései és mércéi vannak. Minél magasabb, annál közelebb jut az igazsághoz. Mindenesetre az alapelvek egy egészként húzódnak át fentről lentig. Ha ezek különböző szinteken mutatkoznak meg, ezek különböző szintek alapelvei. Az élőlényeknek a mindenkori szinten megvannak az ő különböző állapotaik és megértéseik az alapelvek számára. Minél alacsonyabb, annál alacsonyabbak a követelmények, annál rosszabbul viselkednek az élőlények. Az emberiség legalacsonyabb szintjén az élőlények pont ezen a módon viselkednek. Itt van a gonoszhoz is a legközelebb. Ebben a rosszindulatú üldözésben a régi erők nagyon konkrét elrendezéseket tettek. Én itt azon vagyok a jóravaló, becsületes istenségekkel, akik a Fá-t őrzik, óvják, hogy megfékezzük, akadályozzuk a gonoszt. A régi erőknek is megvannak az elrendezéseik. Valójában a gonosz is meg van zabolázva. Ha a gonosz kibontakoztatja a gonoszságát, rosszindulatúságát, úgy mutatkozik meg, mintha legyőzhetetlen lenne. Ha valóban belefog valamibe, nagyon gyenge. Természetesen, ha a gonosz emberek megmutatkoznak a gonosz számára, ameddig a Dáfá-tanítványok hézagmentes őszinte gondolatai erősek, a gonosz emberek félnek. Ők még az őszinte gondolatok által is akadályozva vannak. Ilyen az állapot. Az egész szempontjából nézve, a gonosz nem érheti el, hogy mindent megcsináljanak, amit csinálni akarnak. Hiszen mindazonáltal az istenségek tartják ellenőrzés alatt a dolgokat. Ámbár a régi erőknek megvannak az elrendezéseik, csak egy állapotot akarnak létrehozatni, amire szükségük van. Ezenkívül a régi erőknek azt sem sikerült elérniük, hogy tetszés szerint kibontakozhassanak. Mivel az, amit én akarok csinálni, és a jóravaló, becsületes istenségek akadályozása ahhoz vezet, hogy sok dolog, amit a régi erők akartak csinálni, nem valósulhat meg.

A régi világegyetemnek megvannak a régi alapelvei. Mielőtt a Fá helyre van igazítva, egy élőlény sem láthatja a dolgokat a Fá-helyreigazítás után. Ő az új Fá igaz megjelenését, megnyilatkozását szintén nem láthatja, mivel nem méltó erre. Ha valóban látja az új Fá és az új világegyetem megjelenését, megnyilatkozását, hasonlít egy új élőlényhez. Magától értetődően az új Fá szerint fog cselekedni. Ők nem láthatják ezt, mert a régi világegyetem élőlényeihez tartoznak. A jövőt, amelyik nem a régi világegyetemhez tartozik, nem láthatják. Ez a fajta jövő nem az, ami a régi világegyetemben lett elrendezve a történelemben. Ebben léteznek gyors és lassú idők és a különféle dimenziók különbözőségei. A régi világegyetem istenségei ezt figyelemmel kísérhetik. Az új, másmilyen világegyetemben az idők, dimenziók, élőlények, mechanizmusok, a Fá – minden újólag van elrendezve, egyáltalán nem létezik kapcsolat a régi világegyetemhez. A régi világegyetem élőlényei ezt nem láthatják. Ez túlmegy minden istenség képességein. Ők a régi Fá és a régi világegyetem elrendezéseinek megfelelően akarnak eljárni, azt csinálják, amit csinálni akarnak. Sok dolgot valóban nagyon nehéz megváltoztatni. Néha csináltatok vele valamit, de ő azt hiszi, hogy erre nem léteznek okok, és nem merészeli, hogy megcsinálja. Ők pusztán ennek az időszaknak az élőlényei. Ő pontosan azt hiszi, hogy ez helyes. Ha ők semmit sem csinálnak, akkor az már a legjobb magatartásmód.

Valójában még mindig a régi erőknek ez a bandája az, amelyik a Fá-helyreigazítás dolgait zavarja. Sokkal több élőlény ebben a gigantikus világegyetemben nem vesz ebben részt, ők egy megfigyelői státuszban találhatóak. Mindenesetre, mikor a Fá-helyreigazítás egész gigantikus áramlata átjut ide, a Fá-helyreigazítással minden el lesz intézve, mindegy hogy ők figyelemmel kísérik vagy részt vesznek benne. Azok, akik hasonultatva kell legyenek, hasonultatva lesznek. Azok, akik egy jóságos megoldást kell találjanak, egy jóságos megoldást kapnak. Azok, akiket nem lehet hasonultatni és nem kaphatnak jóságos megoldást, és akik alacsonyabb szintekre kell essenek, alacsonyabb szintekre esnek. Azok, akik bűntetteket követtek el és le kell legyenek taszítva, le lesznek taszítva. Én mondom, nem is olyan egyszerű és nem is olyan könnyű belépni a jövőbe. Mivel a jövő nem ennek a periódusnak az élőlényeihez tartozik. Az ősi felismerések szerint, ezen periódus élőlényei számára egyáltalán nem lehetséges, hogy belépjenek a jövőbe, hogy belépjenek a következő periódus égitestjeibe, amelyekhez nem tartoznak hozzá. Mivel a jelenlegi Fá-helyreigazításnál minden és minden élőlény is a legnagyobb Könyörületességgel van kezelve, emiatt én ezeket az élőlényeket a régi világegyetemből át akarom vinni a túloldalra hasonultatás által, és a világegyetem Fá-helyreigazításának a dolgát csinálni. Máskülönben ezen periódus élőlényeinek egyáltalán semmi esélyük, hogy belépjenek a jövőbe. A jövő nem tartozik hozzájuk, nem az övék. Nem tartozik a mostani élőlényekhez, nem a mostani élőlények tulajdona. Emiatt, ha ők be akarnak lépni a jövőbe, meg kell feleljenek a jövő követelményeinek.

Természetesen ezt nem lehet elérni mostani élőlényként. Szintén csak nagyon nehezen lehet megfelelni nekik. De van egy dolog, az én Fá-m még terjesztve van. A különböző szintek összes élőlénye tudja ezt. Sok élőlény van azon, hogy tanulja és szemügyre vegye. Minden szinten létezik a ,,Zhuán Fálun”. A mindenkori szintek alapelvei másak. Úgy tűnik, hogy a szavak ebben másak. Ezek mind az igaz alapelvei az új világegyetem különböző szintjeinek. Sok élőlény van azon, hogy olvassa és ténylegesen hasonuljon hozzá, azonosuljon vele. Hiszen ez a múltban, a menny és a föld teremtése óta, még sohasem létezett. Egyetlen egy élőlény sem mert csak egyszer is gondolni erre. Ilyen egy hosszú történelmet futhat át. Mivel ez a történelem nem tartozik ennek az egész világegyetemnek a mostani élőlényeihez. Minden a történelemben és az élőlények a világegyetemben ebben a környezetben léteznek, és ez az a történelem, amelyikben egy környezet van rendelkezésre bocsátva, elkészítve, amelyikben az élőlények létezhetnek. Ha ők valóban belépnek a jövőbe, amelyik nem tartozik ehhez a történelemhez – valójában ennek egyáltalán semmi köze hozzájuk. Nem úgy van, mint a régi világegyetemben: ha a különböző szintek kozmikus égitestjei többé nincsenek rendben, meg lesznek semmisítve és aztán újak lesznek teremtve. Bár ez a folyamat pontosan úgy néz ki, mint az a folyamat, amelyikben az élőlények a gigantikus világegyetemben különböző szintek új és régi világegyetemeit hagyják létrejönni vagy semmisítik meg, valójában egyáltalán nem ugyanaz. Mindegy hogyan vannak megsemmisítve a világegyetemben a különböző világegyetemek égitestjei és aztán megint újból összeállítva, a keletkezés és megsemmisülés egy az ebben a világegyetemben egy magas szinten levő még magasabb élőlény egyetlen egy gondolatából és képességeiből származik. Ez azt jelenti, hogy ő még mindig a korábbi világegyetem mércéit és elrendezéseit követi. Hiszen még nagyobb élőlények számára az égitestek ott lent egy része a testüknek. Ha valamelyik sejt az anyagcserénél ki van iktatva és azután újra keletkezik, akkor ezek még mindig a saját mechanizmusai és tulajdonságai, ezek még mindig a saját világegyetemének a dolgai, mindez általa van csinálva. Ha viszont az egész világegyetem valóban nincs többé ott, akkor úgy néz ki, mintha ez az élőlény meg lenne halva. Ha később valamikor egy új élőlény keletkezik, egyáltalán semmi köze ahhoz az élőlényhez, amelyik meghalt. Amiről én itt beszélek, nem hasonlít ahhoz (nem ugyanaz), amit korábban mondtam, hogy az ősszellem elhagyja a testet, úgy, mint mikor leteszi a ruháját és újat vesz fel. Ez a kapcsolat nem áll fenn. Ennek egyáltalán semmi köze a múlthoz.

Az élet háromrétűsége (szentháromsága) fel van oszlatva, semmi sem létezik többé. Bármilyen magasak is az élőlények, nem léteznek többé. Ezen világegyetem minden élőlénye számára és ezen gigantikus mennyboltozat vége számára ez a fogalom üres. Mind össze vannak zavarodva és egyik sem érti ezt, senki sem tudja ezt felfogni. Még ha ki is van szélesítve a képzelőerejük, ők csak ezen periódus és ezen világegyetem élőlényeinek és teremtményeinek a bölcsességén belül gondolkozhatnak és tudhatnak meg valamit. A Fá-helyreigazítás, ilyen egy nagy dolog, számukra ráadásul a nullával egyenlő. Ezenkívül a Fá-helyreigazítás összes dolga teljesen meglepő minden élőlény számára. Ők tudják, hogy az alapelvek, amelyeket elmagyaráztam, jók. De a régi alapelvek is ott vannak. Azonkívül ők a régi alapelvek romlásának és megsemmisülésének a szakaszában lettek teremtve. Emiatt a Fá-helyreigazításnak az a követelménye minden élőlénye számára, hogy nem kell semmit sem tegyenek.

A legszerencsésebbek azok az élőlények, amelyek a Fá-helyreigazításnál egy ujjukat sem mozdították. Ők csendben nézték végig. Hiszen én őket mind meg szeretném váltani és szeretném mindezeket az élőlényeket hasonultatni és beléptetni az új világegyetembe. Mindenesetre a régi erők látták, hogy sok élőlény sok bűntettet követett el a történelemben. Azon a véleményen vannak, hogy ezek az élőlények többé nem válthatóak és nem tarthatóak meg. Ők arról is meg vannak győződve, hogy irányíthatják az én Fá-helyreigazításomat, úgyhogy ezek az élőlények az én Fá-helyreigazításom közben az ő elrendezésük szerint ki lesznek selejtezve. Ami az élőlényeket illeti a világon, miért hagyják a rosszindulatú, gonosz rendőröket, hogy olyan kegyetlenül és brutálisan járjanak el? Miért engedik a gonosz dolgokat alacsony szinteken gonoszságokat elkövetni? A céljuk az, hogy kiselejtezzenek egyes világi embereket és a tanulókat, akikkel nincsenek megelégedve. Ők olyan nagy bűnöket követtetnek el úgy a bűnözőkkel, mint azokkal is, akiken végre lett hajtva a gonoszság. Azok, akik valamivel magasabb szinten vannak, nem csinálnak ilyesmit közvetlenül. Úgy vélik, hogy ők istenségek és hogy ők szentségesek és tiszták. Nem szeretnének a kezükkel közvetlenül a szemétkupacba markolni és abban körbevájkálni. Mivel ha bejönnek, ők is leesnek. Emiatt irányítják az élőlények egy szinten az egy másik szinten levőket. A különböző szintek régi erői szintről szintre zavarják a Fá-helyreigazítás dolgait. Emiatt a gonosz élőlények még gonoszabbul mutatkoznak meg az embervilágban. A Fá-helyreigazítás még sohasem fordult elő a történelemben. Mindegy milyen veszélyes és kellemetlen, a Fá-helyreigazítás egy sorsszerű alkalom az összes élőlény számára, amelyik még sohasem létezett. A Fá már régóta létezik. Én éppen ezzel a kívánságokat beteljesítő és harmonizáló Fá-val, amelyik még sohasem létezett a történelemben, vagyis ezzel a legjobb Fá-val jöttem. (erőteljes taps)

Ami a Dáfá-tanítványokat, akik a Fá-helyreigazítás miatt jöttek, és az egész világegyetem összes lényét illeti, ők csak azon vannak, hogy kivitelezzék a konkrét megvalósítást és a megváltást ezen Fá által. Ez azt jelenti, hogy ez a Fá már régóta itt van. Csak az a kérdés, hogyan kell cselekedjen az összes élőlény ennek a Fá-nak megfelelően – az én szavaimmal: hogyan hasonulnak ők hozzá. Ez csak egy folyamat. Korábban én megmondtam, hogy ezt a Fá-t senki sem tudja szabotálni. Az nem úgy van, hogy én valamilyen Fá-t teremtek az eljárásnál. A Fá már itt volt. Csak arról van szó, hogyan hasonul az összes élőlény a Fá-hoz. Minél nagyobb egy élőlény bölcsessége, annál nagyszerűbbnek érzi magát. Bármilyen nagy is egy élőlény bölcsessége, létezik igazság, amit nem láthat a szintjén. Mindegyik gondolat, amit ő a Fá-helyreigazításról teremt, nagy kihatással lehet rá. Egyetlen egy gondolata oda vezethet, hogy élőlények szintről szintre bűntetteket követnek el a Fá-helyreigazítás ellen, ezért ő saját maga is bűntettet követ el a Fá-helyreigazításnál. Mindegy milyen nagyok az élőlények, ők ezzel a problémával szembesülnek. Végül is ennek a világegyetemnek egyetlen egy élőlénye sem tartozik a jövendő világegyetemhez. Mindegy milyen nagyok az igazságok számukra, ők nem láthatják a lényeget. Emiatt ez a világegyetem legeslegutolsó élőlénye számára egy nagy katasztrófa. Mihelyt egy gondolatot teremt magának, nehezen kerülheti el ezt a katasztrófát. Itt én emberi szavakat használtam, hogy ezt leírjam, úgy én azt mondom, hogy ez egy katasztrófa, mivel ha a Fá nem lenne helyreigazítva, az összes élőlény megváltása szintén nem létezne. Mindabban, ami újólag van teremtve, nem létezne semmi a régi világegyetemből. Emiatt valójában ez a legnagyobb Könyörületesség a világegyetem összes lényével szemben. (taps)

Tudjátok, hogy a világegyetemek, égitestek, és az élőlények a nagy mennyboltozatban különböző szinteken egy magas szintű istenség egyetlen egy gondolata által lettek megteremtve. De még miközben ezeket a szavakat mondom, ülnek ott fent némely élőlények és még önteltek is. Azt hiszik, hogy mindez az ő egyetlen gondolatuk által lett megteremtve. Azok, akik felettük állnak, még meg is mosolyogják őket: Ők az én egyik gondolatomból jöttek létre. És azok, akik még magasabbak, ugyanúgy gondolkoznak, mivel egyik sem tudja közülük, hogy felettük még magasabb uralkodók léteznek. Azonban én vagyok az, aki valóban megszemlélem és megmosolygom őket. (taps) Számukra a jelenlegi Fá-helyreigazítás a legnagyobb lehetőség és könyörületesség. De ők mindannyian irányítani akarják mindezt. Azt hiszik, hogy a legjobbat birtokolják és azon vannak, hogy segítsenek nekem a Fá-helyreigazításnál. Sőt ők még rám is akarják kényszeríteni a legjobb dolgukat. Gondoljatok bele, ők ezt felém tolják, rám hárítják, milyen nagy az ellenerő, amit okoznak nekem? Milyen nagy az akadály? Ha te nem fogadod el a dolgaikat, azt gondolják: Te nem akarod a legjobbat, akkor ez nem más, mint elpusztítani ezt a világegyetemet és a jövőt. Ők pontosan így gondolkodnak. Hiszen nekik immár csak ilyen nagy bölcsességük és csak ilyen sok felismerésük van.

A különböző szintek szinte összes élőlénye a régi erők rendszerében így gondolkodik, és mind így cselekszik. Ezáltal akadályok lettek okozva a Fá-helyreigazítás számára. Ez az ő egyetlen gondolatuk megmutatkozik a világegyetem legalacsonyabb szintjén és a legrosszabb reakciót váltja ki. Minél alacsonyabban van, minél rosszabbak az élőlények, annál rosszabbak és gonoszabbak a dolgok, amiket csinálnak. Valójában az egész üldözés innen ered. Mikor én pont a különböző szintek élőlényeiről beszéltem, tulajdonképpen én többé nem a gigantikus égitestekben levő élőlényeket értem alatta. Én a főtestekről, királyokról, még nagyobb főtestekről és a királyok királyairól a különböző gigantikus égitestekben beszéltem. Én ezekről az élőlényekről beszéltem. Mennyi istenség, buddha, taó és élőlény létezik a mennyboltozatban különböző szinteken? Nem szükséges róluk, a tetteikről és a konkrét cselekedeteikről beszélni. Mivel mindez a főtestük tetteire vezethető vissza.

Végül is a világegyetem túl nagy. Ha a Mester erről beszél, nagyon nagyban és nagyon magasan van elmagyarázva, mivel ezek olyan dolgok, amelyek most rám várnak. Én szintén éppen azon vagyok, hogy elintézzem, megoldjam ezeket a dolgokat. Ha ezek a hétköznapi emberek világában tükröződnek vissza, ezek ilyen magas szintek élőlényei tetteinek a visszatükröződései. Én nem tetszés szerint magyarázom a Fá-t. Nekik is elmagyaráztam az igaz alapelveket. Én ezekhez a dolgokhoz igazodva kell elmagyarázzam. Ha ezt itt lent hallja az ember, nagyon magasan hangzik. De ti, akik itt ültök, mindannyian Dáfá-tanítványok vagytok. Mindamellett nem úgy van, hogy én a hétköznapi embereknek magyarázok valamit. Valójában a hétköznapi embereknek nagyon is nehezére esik, hogy megértsék azt, amit én ma elmagyarázok. De az emberek érezni fogják a jószívűségemet és az energiát. Érzékelni fogják, hogy előnyös számukra. Viszont csak a Dáfá-tanítványok érthetik meg valóban a szavaimat. (taps)

Mivel ti még nem ebédeltetek, nem szeretnék többet sokat beszélni. (hosszas és erőteljes taps, hogy visszatartsák a Mestert)

Valójában, mindegy mennyit magyaráztam el, ti a gyakorlatban kell műveljétek magatokat. Ez áll az első helyen. Ne becsüljétek olyan kevésre a Fá-konferenciátokat. Ez egy része a Dáfá-tanítványok teljes művelési folyamatának. (taps) Azt akarjátok, hogy én még magasabban, még többet és még konkrétabban magyarázzam el. Valójában viszont ti a művelésnél továbbra is egyik lépést a másik után kell megtegyétek. Emiatt ti teljesen ki kell használjátok a maradék időt a Fá-helyreigazítás vége előtt, hogy minden dolgot, amit a Dáfá-tanítványok kell csináljanak, szilárdan és jól csináljátok. Csupán akkor vagy a jövő és a legnagyszerűbb dolog felé vezető úton. Egy esélyt sem kell elszalasszatok és egy hibás lépést sem kell tegyetek.

Az is nagyon nehéz, lehetőleg jól tovább haladni. A művelésnél pontosan úgy van, hogy ti újra és újra elestek, megint felálltok és aztán továbbmentek. Mindenesetre ez a társadalom, ez a valóság, ami az emberi tudomány által van teremtve, nagyon csábító; emiatt a hétköznapi emberek ezen társadalmát tekintve nagyon nehéz helyesen kezelni a kapcsolatokat a gyakorlók és a hétköznapi emberek között. Az is nagyon nehéz, hogy a ragaszkodás különböző fajtáiból kiugorjatok, kitörjetek. De bárhogyan is, Dáfá-tanítványként te pontosan őszinte gondolatokat hordozol a szívedben és megpróbálod, hogy azt, amit neked csinálnod kell, lehetőleg jól csináld. Amennyire lehetséges ti szintén a hétköznapi embereknek megfelelően művelitek magatokat. Nem szükséges szerzetesekké válnotok, nem is szükséges úgy viselkednetek, mint a szerzetesek. A formára vonatkoztatva ez valójában már a legegyszerűbb. De a xinxing emelésénél semmi esetre sem szabad hanyagul cselekedni. Némelyek érezhetik a felemelkedésüket és emelkedésüket, némelyek még nem érezhetik olyan világosan. Azonban mindezt abszolút szigorúan kell venni. Mihelyt egy rész készre van művelve, hasonultatva van számodra és átmegy a túloldalra. Emiatt ezen az oldalon te mindig úgy találod, hogy látszólag nem emelkedsz sokat. Mivel a változások a felszínen nagyon kicsik. De a lényeges változások nagyon nagyok. Ezért ebben az állapotban garantálva van, hogy művelheted magad és megemelkedhetsz. Garantálva van, hogy te, ha a művelésnél tévedésből le is estél, nem esel egy alacsonyabb szintre. Mivel a készre művelt rész már le lett választva. Mert már le van választva, a készre művelt rész és az emberi test nem fognak egyidejűleg hibákat elkövetni. Emiatt a szint nem fog olyan könnyen leesni. Ez a normál művelésre vonatkozik. Azok, akik a döntő pillanatban átváltottak az ellenkező irányba és a Dáfá-t és a Dáfá-tanítványokat üldözik, kívül állnak ezen. Mindenesetre művelőként a xinxinggel szemben felállított követelmények megemelésénél és a ragaszkodások elengedésénél te semmi esetre sem cselekedhetsz felületesen. Ennél semmi esetre sem szabad csökkenteni a mércét, mivel viselni kell a felelősséget a jövő, a jövendő világegyetem és minden jövendő lény iránt. A jövőben sok Dáfá-tanítvány nagyon magas élőlénnyé válik, nagyon sok élőlényt fognak magukba foglalni, sőt számtalan élőlényt. Emiatt a világegyetemnek és az égitestnek az a rétege nem tartana olyan sokat, ha a te mércéid le lennének csökkentve. Emiatt mindenképpen el kell érni a mércéket.

Viszont te nem kell megint aggódjál, mert a Mester ezt mondta. Én sohasem kényszerítettelek benneteket. Te, olyannyira jól, mint lehetséges, a hétköznapi emberek társadalmi állapotának megfelelően művelheted magad. De egy művelőként neked tudnod kell, hogyan kell cselekedned. Csináld lehetőleg jól, lehetőleg felelj meg egy művelő mércéjének. Én nagyon ellene vagyok annak is, hogy megint azonnal aggódik, mihelyt a Mester szavait hallja. Ha aggódik az ember, megint a végletekbe jut és többé semmi mást nem csinál, mint a Fá-helyreigazítás dolgait. Ez nem megy. Mivel az út, amit a mai Dáfá-tanítványok járnak, az pont a jövendő emberek művelési útja.

Ti láttátok, milyen hatásokat fejtenek ki a vallások a társadalomban, ha az emberi erkölcs hanyatlik, romlik. Nem válthatnak meg embereket és még az emberek őszinte hitét is tönkreteszik, elpusztítják. Ami egy lelkészt, egy szerzetest, egy apácát vagy egy művelőt illet, a hétköznapi emberek a reményüket az istenségek irányában, a hitüket és a reményeiket beléjük helyezték, rájuk bízták. Ha ezek az emberek nem cselekszenek jól, nem csak arról van szó, hogy ők saját maguk nem csinálták jól; ha egy művelői gyülekezet, közösség, egy vallás nem őszinte, akkor nem csak arról van szó, hogy saját maga nem őszinte. Ez ahhoz vezethet, hogy az egész társadalom megromlik és az emberek egy nagy tömege ütközik problémákba. Egyidejűleg az ő hitetlenségük az istenségekben a legsajnálatosabb és legszomorúbb dolog azon élőlények számára, akik hisznek az istenségekben. Ezért a jövőben nagyon valószínűen többet nem fog létezni a vallásnak ez a formája. Az emberiség jövőbeli tankönyvei talán át lesznek szőve a Fá tényezőitől. Azok, akik a szociális tevékenységekben jól és éppenséggel még jobban tudnak cselekedni, valószínűleg már a művelésnél vannak. Ha ti most mindarra, amit csináltatok, visszapillantatok, mindez akkor nem így van? A világban a Dáfá-nak nincs olyan egy formája, úgy hogy egyfajta szociálpolitikává válhatna.

Én mindennel a jövőből a legőszintébb, legegyenesebb utat fogom járatni. Emiatt az emberek a jövőben szerencsével, boldogsággal is rendelkeznek. Mivel ez az emberi társadalom a jövőben meg lesz őrizve, ez is egy szerencse a jövendő élőlények és különböző szintek minden jövendő élőlénye számára. Ugyanis ez egy esély. Ez egy része annak, ahogyan a Dáfá az élőlényeket harmonizálja. Ezért a jövőbeli emberi társadalomban a mostanihoz képest nagyon nagy változások és különbségek fognak létezni. Nem megmondta sok ember, hogy a jövendő embereknek szerencséjük van (boldogságban van részük)? Korábban a művelés nagyon nehéz volt a művelők számára. Sok ember, aki művelni akarta magát, kigondolt magának egy módszert: szenvedést elviselni, szenvedésben művelődni. A művelésnél el lehet távolítani a karmát a szenvedésben. Mivel hát a művelésnél van. Ezért tud megemelkedni. De, ha a legnagyobb erőfeszítést is teszi, a szint nagyon korlátozott. A legtöbben nem tudtak túljutni a három világkörön, mivel nem létezett Fá, ami vezette volna őket a művelésnél. Nem ismerték a Fá mércéit és elvárásait a különböző szinteken. És a különböző szintek élőlényei szintén csak nagyon nehezen tudták viselni értük a felelősséget. Az nem úgy van, hogy az istenségek nem könyörületesek velük szemben. Az ok erre az, hogy a kölcsönös hatás és ellenhatás elve érvényesül a világegyetemben. Ha valakinek egy gondolata támad, különböző pozitív és negatív tényezők jönnek létre. Ha neked egy jószívű gondolatod van, létrejön a rosszindulatú is; ha neked egy rosszindulatú gondolatod van, az szintén hatni fog. Emiatt sok művelő mondta: ,,A jó és rossz egy gondolatból fakad.” Ki tudja valóban megérteni ennek a mondatnak az igazi alapelvét? Az istenségeknek nem szabad könnyelműen cselekedniük. Az emberek megváltásának az ügye nem bagatell dolog. Jézus embereket váltott meg és egy ilyen nagy, jó dolgot csinált, de miért akarták az élőlények a mennyben mindezt irányítani? Miért akarták őt keresztre feszíteni? Úgy nézett ki, mintha ő az emberekért szenvedett volna. Miért kell egy istenség az emberekért szenvedjen? Miért nem törődtek ezzel a még magasabb szintek istenségei? Miért nem távolíthatják el az istenségek közvetlenül az emberek bűneit? Korábban ezek voltak az alapelvek a világegyetemben. Egyszerűen így volt minden. Véleményem szerint a régi világegyetem Fá-jának hiányzott ebben a tekintetben a bölcsessége. Ezért a következő alkalommal nem fog többé így lenni. A jövőben sok nagyon nagy változás fog létezni, ezért ez nagyon szép minden élőlény számára, és a gonosz nem fog többé olyan gonosz lenni.

Viszont összehasonlítva ezzel bár a kölcsönös hatás és ellenhatás alapelve a jövőben többé nem olyan abszolút, de még mindig létezni fog. Még mindig léteznek pozitív és negatív élőlények. Ha a legrosszabbhoz és a legalacsonyabb szintre jut, ámbár összehasonlítva a korábbi legalacsonyabb szinttel többé nem olyan gonosz, a legalacsonyabb szinten még mindig rossz. A jövendő embereknek szerencsében, boldogságban lesz részük, ez csak a mai emberiséghez viszonyítva van elgondolva. Fognak dolgok létezni, amelyek karmát termelnek, hoznak létre. Szenvedés is fog létezni, hogy eltávolítsák az emberiség karmáját. Ezért fognak létezni háborúk, járványok és katasztrófák. Ez teljes bizonyossággal így van. Máskülönben az emberek meg lennének semmisítve, ha sok karmájuk van, és nem távolítanák el és egyenlítenék ki szenvedésen keresztül. Ha az emberek semmit sem viselnek el, ők azt sem értik meg, mi a szerencse, boldogság. Itt az embereknél nem jöhet létre mennyország. Pontosan mivel létezik szenvedés, művelheti itt magát az ember. Ha nem cselekszik jól, még karmát is termelhet. Ezért az emberi társadalom örökre egy speciális környezet marad.

Az embereknek adni a legnagyobb szerencsét, boldogságot azt jelenti, hogy a jövendő emberek mércéi nem fognak olyan alacsonyak lenni, mint a maiaké. Pontosan ez a legnagyobb Könyörületesség. (taps) Többé semmi sem fog olyan gonosz, rosszindulatú lenni. A környezet összehasonlításképpen szintén jobb lesz. A szenvedések szintén nincsenek többé egy olyan alacsony színvonalon. Minden azon az alapon marad, amelyiken a mércék magasabbak, mint a mai emberiségéi és minden stabil marad a Fá-nak ezen a szintjén. Innen eredően, ami a jövendő embereket illeti, azoknak, akik beléphetnek a jövőbe, szerencséjük van (boldogságban van részük). Miért? Mert a Dáfá itt lett terjesztve. A Dáfá miatt lett megteremtve ez a hely. Az élőlények itten szintén feláldoztak valamit ezért. Ez az ő érdemüknek is számít, hogy a történelem a mai állapotig fejlődhetett. Ezért a jövendő élőlényeknek és embereknek szerencse, boldogság kell legyen adva.

Természetesen a kérdés nem egyedülálló. Minden a világegyetemben kiegészíti és segíti, támogatja egymást. Kapcsolatban állnak egymással és harmonizálóak. Ebben léteznek még más tényezők és okok. Ez azt is jelenti, hogyha a világban ilyen változások léteznek, akkor valójában az egész világegyetem különböző szintjei és dimenziói is meg fogják emelni a színvonalukat ennek megfelelően. Mindegyik szint – mivel a három világkör mércéje meg van emelve, gondolj bele, te nem emelkedhetsz fel olyan messzire míg egy sorba vagy állítva az istenségekkel. Ezért az istenségeknek ottan szintén emelkedniük kell. Az szintén nem megy, ha ezen szint istenségei egy másik szintre emelkednek, akkor a másik szint istenségei is még kell emelkedjenek, ez azt jelenti, hogy az összes szint mércéi meg lesznek emelve. Ez akkor azt is jelenti, hogy mindegyik szint környezete jobb lesz. Természetesen, ha el lehet érni ezt a pontot, a mennyboltozat mechanizmusai, a Fá bölcsessége és képességei el kell érjék ezt a pontot. Csupán akkor lehetnek szépek minden tekintetben az élőlények létezésformái.

Ami a Dáfá-tanítványokra vár, az az, hogy ők fognak a legjobb élőlények lenni a jövőben. Ezért a xinxingetekkel szemben felállított követelményeknél és a mércénél, amelyet művelőkként ti elérhettek, nem szabad hanyagul cselekednetek. A mércék feltétlenül el kell legyenek érve.

A Fá azt a követelményt állítja fel veletek szemben, hogy ti lehetőleg igazodjatok hozzá a hétköznapi emberek ezen társadalmának az életmódjához. Hogy meg tudjatok élni, nem szabad azt a benyomást keltsétek másokban, hogy ti furcsa emberek vagytok. Bár nálunk sok szerzetes és apáca létezik, aki műveli magát, de valójában a vallás szintén a mai emberi társadalom állapotának egyik formája. Így nézve az út, amit jártok, valójában egy alap a jövendő élőlények számára. Mindez nem arra szolgál, hogy egy kísérlet legyen végrehajtva veletek. A Fá már régóta létezik. Ti ültetitek át a gyakorlatba. Ez csak egy ilyen folyamat. A Fá-helyreigazítás dolga teljes bizonyossággal sikerülni fog. Talán már megtudtátok különböző próféciákból, jóslatokból vagy képességekkel rendelkező emberektől, hogy az emberiség ezt vagy azt a katasztrófát élné át. De egyik sem merészelte azt mondani, hogy a Fá-helyreigazítás dolga nem sikerülne, mivel ez teljes bizonyossággal sikerülni fog. Hiszen mindegy hogy egy élőlény a gyakorlatban elérheti-e a Fá vele szemben felállított követelményeit, a Fá-helyreigazítás biztosan sikerülni fog. Mert ha az emberek nem juthattak volna át a Fá-helyreigazításnál, a Fá újólag teremtett volna minden élőlényt. Bármi is hiányzik, benne van foglalva a Fá-ban, mivel ez valami kész, elvégeztetett dolog. Ha mi a Könyörületességről beszélünk, én szeretném tudniillik a régi periódus élőlényeit hasonultatni, úgy hogy ezek az élőlények beléphessenek az új periódusba, az új korszakba. Ez pontosan az, amit én csinálni akarok.

A történelem folyamán az emberek hallották, hogy a különböző szintek élőlényei a Könyörületességről beszéltek, Könyörületesség, még a nagyon magas szintek istenségei is beszéltek a Könyörületességről, de nekik mindannyiuknak megvannak a mércéik a Könyörületesség számára, ők viszont nem szárnyalhatják túl a gondolataikat, felismeréseiket és szintjeiket. De ilyen nagy Könyörületesség a Fá-helyreigazításban az egész világegyetem összes élőlénye számára még sohasem létezett. Mit jelent ,,a Buddha kegyelme végtelen”? (erőteljes taps) Természetesen a jövendő emberek látni fogják, hogy a Dáfá-tanítványok minden élőlényt megmentenek. Miután ti sikeresen műveltétek magatokat, az élőlények a jövőben szintén tudni fognak a ti ,,Buddha végtelen kegyelme”-tekről. Az emberek a jövőben viszont semmit sem fognak tudni rólam, csak ti tudhattok rólam. Mivel az élőlényeknek semmit sem szükséges tudjanak rólam, valójában ők nem is méltóak erre. Elegendő, ha ők rólatok tudnak. Tulajdonképpen senki sem ismer engem. A jövőben szintén senki sem fog ismerni engem. (a Mester nevet) (erőteljes taps)

Az élet nagyon bonyolult. Valójában én már végigcsináltam, átéltem a gyakorlatban a folyamatot, amelyikben egy ember istenséggé válik. Az én fizikai testem már a Fálun-világot vezeti. Azonkívül a jövőben ti sok korábbi Én-t fogtok látni. Akkor talán ti úgy fogjátok tartani, hogy ők én vagyok. Valójában az élőlények számára nagyon nehéz, hogy megtudjanak valamit az én valódi főtestem lényéről, vagyis az igazi Én-emről. De én mindent tudok rólatok. (a Mester nevet) (hosszas taps)

Mikor idejöttem, átfutottam azt a folyamatot, amelyikben én szintről szintre lejöttem. Egy nagyon magas istenség rendelkezik a háromrétűséggel (szentháromsággal). Különböző szinteken különböző fogalmak és megértések léteznek a háromrétűség (szentháromság) számára. Nagyon magas szinteken, ahol az alak létezik, a háromrétűség (szentháromság) az igazi testet, az igazi szellemet és a gondolatokat jelenti – ezt a háromrétűséget (szentháromságot). Így van ez nagyon magas szinteken. Még magasabb szinteken nincs többé így. Ott a gondolatok és a test egyek, nem létezik semmi különbség a kettő között. Én arról a szintről beszélek, ahol az istenségek egy alakkal rendelkeznek. Ottan az igazi test, az igazi szellem és a gondolatok képezik a háromrétűséget (szentháromságot).

Mikor én kezdetben lejöttem arra a szintre, ahol létezik az alak, elkezdtem kialakítani az igazi testet. Aztán lépésről lépésre bementem a gigantikus égitestekbe és egyre lejjebb jöttem. Mindegyik alkalommal kizárólag igazi testként jöttem le. Ez azt jelenti, hogy az igazi Én-em az én igazi testem. Én mindig mondtam nektek, hogy az abszolút legfelszínesebb, az igazi bőr, én saját magam vagyok. Végül is mindegyik szinten olyan vagyok, mint a legfelszínesebb felszín és az igazi test. Itt is az embereknél létezik az én fizikai testemben az igazi test. (taps) Ezért a különböző szinteken a történelem múltjában én sok tőlem származó igazi szellemet hagytam hátra. Ők mindannyian tőlem származó igazi szellemek a korábbi időkből a különböző szinteken. Az elmúlt végtelen időkben némelyek közülük azt gondolták, hogy én nem tudok többé visszatérni. Így ők megint csak kifejlesztettek egy testet, amelyik pont úgy néz ki, mint az akkori Én. Ez azt jelenti, a jövendő világegyetemben ti sok Én-t fogtok látni a múltból. Ők mindannyian beléphetnek a jövendő új világegyetembe a hasonulás, asszimiláció után. Ugyanis ez az ő hatalmas erényük és szerencséjük – ők egyszer Én voltak. Mindegyik alkalommal én igazi testként jöttem le. Mindegyik alkalommal, mikor a test le akart jönni, az igazi szellem nem akarta, hogy én lejöjjek. Ők mindannyian tudják, ha lefelé megy az ember, sokat kell szenvedjen, ez nem lenne semmi más, mint hogy el legyen pusztítva. Mindegy hogy milyen magas szintről jön egy istenség, ha ő leszállt az emberek közé, ez az istenség az istenségek szemében szinte halott. Ezért egész idő alatt igazi testként jöttem le szintről szintre. Ez az igazi test a hosszú történelem során bár sok különböző szintet átfutott, de egyetlen élőlény sem tudhatja, honnan jön tulajdonképpen ez a bőr és ki ez. Ez alkalommal szintén az emberi testtel az emberi világba jöttem le. Én az emberek abszolút legfelszínesebbjévé váltam. A különbség abban rejlik, hogy a fizikai testben benne van foglalva az igazi test. De egyetlen élőlény sem kutathatja ki és tudhatja meg az én alapvető származásomat. Előbb megmondtam, hogy a jövendő élőlények számára nagyon nehéz lesz, hogy megtudjanak rólam valamit. Így van ez elgondolva.

Gondolom, ma szintén elég magasan magyaráztam el. (taps) De bárhogyan is, ha ti ezt Dáfá-tanítványként hallottátok, akkor ti egyszerűen hallottátok. Ne hagyjatok semmiféle ragaszkodást létrejönni. A művelési folyamatban némelyek fokozatosan fogják megtudni ezt. Némelyek talán a beteljesülés után fognak mindent megtudni.

Ha mi éppen a beteljesülésről beszélünk, a ti beteljesülésetek szintén nem egy szempillantás alatt történik, úgy, mint azoknál, akik korábban elixírt nemesítettek. Az elixírek egyszerre lettek felrobbantva. Ez nem egy ilyen állapot. Milyen állapotban jutnak el hát a Dáfá-tanítványok a beteljesüléshez? A ti készre művelt részetek tud mindent. Ő szintén te vagy. Ha az a picike belőled az abszolút felszínen szintén átmegy, úgy tűnik, mintha te természetes módon felébrednél az alvásból. Ilyen az állapot. Nem léteznek megrázkódtatások. (taps)

Ha ti a művelésnél különböző Fá-alapelveket olvastok a könyvekből, ezek csak azok a picike felismerések itt az emberi oldalon. Tudjátok, az igazi Buddha-alapelvek nem szabad legyenek teljesen megmutatva a művelőknek, akik még rendelkeznek egy felszínes emberi testtel. Ezért nálad ezen az oldalon csak egy összevont megértés létezik. De a készre művelt rész már rendelkezik a mindenkori szintek összes megértésével. Ez azt jelenti, bármilyen szinthez is tartozol, a művelésnél a készre művelt oldal tud mindent azon a szinten, színvonalon a világegyetemben a szinted alatt. Azonkívül minden szem előtt van neki. Minden készre művelt rész ilyen, míg az utolsó picike rész készre lesz művelve. Nagyon természetes módon tud mindent. A felszínen úgy tűnik, mintha egy álomból ébredt volna fel. Ó! Aztán mész és csinálod, amit csinálnod kell. Így van ez. (taps)

Akkor a gondolatokban nem léteznek többé az emberi gondolkodásmódok és szerkezetek. Hiszen a készre művelt rész gondolkodás-struktúrái mind az istenségek legjobb mércéi szerint lettek kialakítva. Ezek a gondolkodásmódok nem fognak többé belemenni, belemélyedni az alacsony gondolatokba. De ti tudtok mindent az alacsony szinteken. Tudjátok, hogy Sákjamuni Buddha és más istenségek és buddhák tulajdonképpen ismerik a marhák és lovak gondolatait is, a még alacsonyabb élőlények gondolatait is ismerik. Tudnak mindent. De ők nem fognak beléjük menni, beléjük mélyedni. Ők egyszerűen tudnak mindent, ez volt. A jövőben, miután te Dáfá-tanítványként készre művelted magad, mindent átláthatsz ott lent. Te tudsz mindent, de a te gondolkodásmódjaid mások, mint az övéik. Te nem mész bele, a te összes gondolataid a szinteden vannak. Ezért, ha a jövőben a beteljesüléshez jutsz, talán úgy tűnik, mintha egy álomból ébrednél fel, te természetes módon tudsz mindent. Ugyanis a készre művelt részed már egy nagyon hosszú ideje odaát van. Az idők odaát egészen mások, mint a terek, dimenziók és idők a világon. A te másik részed már régóta ott van és mindenhez hozzá van szokva, mindennel megbarátkozott. Ha az utolsó picike része a te itteni oldaladnak átmegy oda, ő is mindent tud. (taps)

Hiszen korábban én azt is megmondtam nektek, mikor a művelők eljutottak a múltban a megvilágosodáshoz, az elixírek fel kellett legyenek robbantva. Az elixírek felrobbantásánál ezek minden szinten és dimenzióban fel kellett legyenek robbantva. Ezért ez nagyon nagy kihatásokkal volt a Földre. Léteztek hegycsuszamlások, szökőárak, léteztek nagyon nagy megrázkódtatások, földrengések, mindez megtörténhetett. Olyan sok Dáfá-tanítvány van, ezenkívül a művelési szintjeik is még nagyon magasak. Ó, ez viszont rettenetes lenne. Milyen nagy katasztrófák léteznének az emberi társadalomban? Nem fog így lenni. Minden nagyon természetesen fog lefolyni. Ezért, mikor én akkoriban elkezdtem ezt a dolgot, mindent teljesen átgondoltam ebben a Fá-ban. Ebben a Fá-ban minden a legharmonikusabb és a legjobb.

Van még valami, sok tanulónk töpreng el sok dolgon, ezen és azon. Valójában, mihelyt arra gondol, a szint már leesik. Ne gondoljatok semmire, nektek nem szükséges semmivel sem törődnötök. A Mester könyörületes. Ő teljes bizonyossággal a legjobbat fogja elrendezni a számodra. (taps) Neked nem szükséges arra gondolnod, hogy ez a Mester Könyörületessége veletek szemben, mivel ezt te művelted ki. Ez a te saját hatalmas erényedre vezethető vissza, csupán akkor csinálja meg a Mester ezt számotokra.

Ennyit mára. (erőteljes taps)

Azok, akik nem csinálták jól, használjátok ki teljesen az időt és haladjatok előre folyamatosan. A mi Fá-konferenciánk megy tovább. Jól tegyetek meg minden lépést. Én mondom nektek, minél jobb a helyzet, annál kevesebb sorsalkalom létezik. Ezért kell ti azt, amit a Dáfá-tanítványok kell csináljanak, olyan jól csináljátok amennyire lehetséges. Mindazonáltal nem szabad a végletekbe menjetek. Nem szabad egy végletbe se menned. Mihelyt te a végletekbe mész, szabotálod az utat, amelyet én rendeztem el a számodra, valamint a Fá elvárásait veled szemben. Csináld azt, amit neked természetszerűleg tenned kell. Ha reggel bekövetkezik a beteljesülés, akkor te ma még semmit sem tudsz erről, és ha te azt gondolod, hogy te még egy céget akarsz alapítani, akkor egyszerűen tedd meg. Én azonban mindent harmonizálni fogok a számodra. Ne gondolj semmire! Csináld azt, amit csinálnod kell. (erőteljes taps)

Befejezésül sok sikert kívánok ennek a Fá-konferenciának Vancouverben. Köszönöm nektek! (hosszas taps)

Li Hongzhi
2003.05.18

Fordítás németre 2003.06.27

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz in Vancouver, Kanada 2003

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw41.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében