hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a Fá-konferencián az USA középső részén
 

Üdvözöllek benneteket! (erőteljes taps)

Lehet mondani, hogy mi ez alkalommal egy nagy összejövetelen vagyunk. (erőteljes taps) A tanulók száma is nagyobb valamivel. Ti mindannyian láttátok, ha mi visszapillantunk, 1999. július 20-a óta mi átfutottunk egy időszakot, amelyik nem hosszú, de azért nagyon hosszúnak lett érzékelve. Ti nagyon is sokat éltetek meg ebben az időben. Minden, ami a világegyetemben még sohasem fordult elő, erre a parányi embervilágra összpontosít. Minden, amit a régi erők elrendeztek a világegyetemben, hogy zavarják a Fá-helyreigazítást, itt folyik le, a Fá-ért jött, a Fá-ért keletkezett és a Fá számára lett teremtve, mindez napvilágra kerül ebben az időben. Különösképpen a tanulók a szárazföldi Kínában éltek meg egy üldözést, ami még sohasem létezett. És ennél az üldözésnél a gonosz egy nagy gyűjteményt vetett be az ősi, valamint a mai időkből, Kínából, valamint külföldről, ennél minden rosszindulatú, gonosz cselfogás, trükk ki lett merítve.

A mostani helyzet szempontjából nézve, ámbár én és a Dáfá-tanítványok megéltük ezt a régi erők által ránk kényszerített történelmet, ez egy rendkívüli nyereség a Dáfá-tanítványok számára. A Dáfá-tanítványok sok nagyszerű őszinte gondolata és őszinte magatartása kell legyen magasra értékelve, ezt hát azért nehéz is megkapni. Ámbár ez a régi erők által lett rájuk kényszerítve, sokan léteznek a Dáfá-tanítványok között, akik ezen üldözés közben nagyon jól cselekedtek, ők az üldözésnél megalapozták egy megvilágosult hatalmas erényét. A Fá-igazolás dicsőségteljessége is meg lett teremtve a Dáfá-tanítványok által a Fá-helyreigazításnál, ami még sohasem fordult elő a történelemben.

Ezen kevés években túlságosan is sokat átélt az ember. Ennél az üldözésnél ti mindannyian viharos és kemény vizsgákon mentetek át. Ez a dolog még nincs befejezve, ti még azon vagytok, hogy igazoljátok a Fá-t; ti még azon vagytok, hogy járjátok az utat, amelyet egy Dáfá-tanítványnak járnia kell. Mielőtt a rosszindulatú tényezők teljesen meg vannak semmisítve, nem kell könnyelműnek lennetek. Ti még több erőfeszítést kell tegyetek, hogy eltávolítsátok az ilyen rosszindulatú tényezőket, amelyek zavarják a Fá-helyreigazítást és üldözik a Dáfá-tanítványokat. Tulajdonképpen ezek a régi erők csak egy óriási akadály a világegyetemben, ami az én Fá-helyreigazításom számára van kialakítva. Akkoriban egyetlen élőlény sem tudta elhinni, hogy én ott átjuthatnék. Ezért sok magas élőlény az univerzumban ezzel a tudásállapottal egy megfigyelői státuszban tartózkodott. Az élőlények, akik részt vesznek ebben, lelkiismeret-furdalás nélkül kihasználják a Fá-helyreigazítás alkalmát, hogy azt csináljanak, amit akarnak. De ami sok királyt és uralkodót illet a világegyetemben, ők azt is tudják mindannyian, hogy ennél a dolognál magáról a mennyboltozat megmaradásáról és megsemmisüléséről van szó – ha ez a Fá-helyreigazítás nem sikerülne, akkor semmi sem létezne többé. De egyikőjük sem akar alapjából megváltozni. Egy ilyen bonyolult belső tartás befolyása alatt mindezek az élőlények a különböző szinteken megmutatták a magatartásukat, ami megfelel az ő valódi belső szintjüknek.

A magas szintek élőlényeinek ezen bonyolult állapota alapján rendkívül nagy a kihatás a kicsi három világkörre, különösen az embervilágra és az összes élőlényre a három világkörben. Egyetlen egy gondolat már nagy különbséget hívhat elő a különböző alacsony szintek összes élőlénye magatartásának vonatkozásában. Egyetlen egy gondolat fentről eget és földet felforgató változásokhoz vezethet lent. Ezért ennél a lépésnél a kozmikus mennyboltozatok még nem az utolsó dolog a régi erők azon utolsó dolgainak az eltávolítása közben, a Fá-helyreigazítás még nincs befejezve. Odáig a régi erők sem érnek el többé. Nem léteznek többé tényezők, amelyeknek valami közük lenne a régi erőkhöz. Hogy a régi erők felbukkannak a mennyboltozatban, teljesen onnan lett elrendezve. Ha én akkoriban valóban a régi erők által elrendezett utat jártam volna, az én Fá-helyreigazításomnak nyoma veszett volna a homokban, elsikkadt volna. Minden, ami csinálva lett volna, egyáltalán nem különbözött volna a régi világegyetem korábbi elfajult tulajdonságaitól, így a Fá-helyreigazítás hiábavaló lett volna. A mennyboltozat óriási urai azt hitték, hogy senki sem tudná elérni, hogy átjusson ezen óriási nehézségek között és hogy lehetetlen lenne, hogy a Fá-helyreigazítás sikerüljön. Sok istenség mondta nekem: ,,Sok sikert kívánunk neked!” Ez a mondat egy nagyon mély értelmet hordoz magában. Véleményük szerint egyáltalán nem lehetséges átjutni. De én átjutottam. (hosszas és erőteljes taps)

A világban a Dáfá-tanítványok szintén átjutottak a Fá-igazolásnál. (erőteljes taps) Eközben sok mindent megéltetek. Mivel létezik egy hétköznapi embernek a szíve és nagyon sok ragaszkodás is, ami nem lehetett elengedve, a Dáfá-tanítványok által végzett Fá-igazolás folyamata közben sokan tettek kerülőutakat és követtek el hibákat, amiket egy Dáfá-tanítványnak nem kellett volna csinálnia. Az együttműködésnél, összedolgozásnál gyakran fordul elő, hogy nem tudnak egyeztetni egymással és mindegyik ragaszkodik a véleményéhez. De bárhogyan is, Dáfá-tanítványok, én mondom nektek, hogy ti ilyen nehéz körülmények között át tudtok jutni, ez a legnagyobb hatalmas erény, amit semmivel sem lehet összehasonlítani. (erőteljes taps) Minden az apróságokhoz tartozik, a Dáfá-tanítványok Fá-igazolása pont a legnagyobb dolog, ezt csináltátok ti! (erőteljes taps)

Nagyszerű, valóban nagyszerű! Ha néha visszapillantok és megnézem az utat, amit a Dáfá-tanítványok jártak, szintén nagyszerűnek találom. Miért mondom én ezt így? Az emberiség történetében a művelők Fá-igazolása még sohasem fordult elő. A világegyetem történetében szintén sohasem létezett még a Fá-helyreigazítás ilyen dolga. Sőt még az istenségek sem hallottak soha a ,,Fá-helyreigazítás”-ról. Még kevésbé léteznek példák erre modellként, hogyan kell igazolni a Fá-t a világban. Ez teljesen a Dáfá-tanítványoktól, saját maguk által lett létrehozva a Fá-helyreigazítás útján, a Fá-helyreigazítás ilyen egy útja lett ezáltal kitaposva. A különböző szinteken történő művelésnek, a Fá-helyreigazításnak és az élőlények létformájának a rendje és módja és az állapota hátra lesznek hagyva a jövőnek, az összes élőlény számára a jövőben, a hétköznapi emberek jövendő társadalmának és az összes jövőbeli élőlény számára a különböző világkörökben. Emiatt ez rendkívül fontos. Ha ti ennél a Fá-helyreigazításnál nem tudtok jól haladni, ez a jövő számára is veszteségeket fog hozni magával. Minél jobban haladtok, annál szilárdabb, harmonikusabb és elpusztíthatatlanabb fog lenni az életút, amit ti megalapoztok a jövő számára. Ez nem egy normál dolog. A Földgolyó nagyon kicsinek néz ki, az egész világegyetem élőlényei és az óriási mennyei rendszerek mind lejöttek. Ez itten már az összes élőlény fókuszává vált. Itt jött létre a világegyetem fókusza, gyújtópontja. Ezért mindaz, ami a Fá-helyreigazítás elkezdése óta lett csinálva, nem csekélység.

Az élőlények, akiket ti megmentettetek az igazság tisztázásánál és az összes élőlény megmentésénél, szintén nem normál átlagemberek. Mindegyik mögött egy még mélyebb kozmikus kapcsolat áll, amit ő magával hordoz. Ezért egy megmentettnél nem egy emberről van szó, hanem nagyon valószínűleg az élőlények egy óriási nagy tömegéről, sőt nagyon magas szinteken levő élőlények egy óriási nagy tömegéről. Én megmondtam, minden ami a Dáfá-tanítványokra van rábízva, az nem egy csekélység, hanem valami nagyszerű, magasztos dolog. De minden, amit mi a Fá-helyreigazításnál teszünk, normálisan nem csodák vagy csodálatos jelenségek. A felszínen mindez a hétköznapi emberek egy formájával rendelkezik, ezért sok dolog úgy néz ki, mintha hétköznapi emberek által lenne megtéve. Különösen azok az emberek a világon, akik nem értik a Dáfá-t, ők azt hiszik, hogy mi a hétköznapi emberek dolgait végezzük. Valójában ez nem ugyanaz, a lényege más. A mi kiindulópontunk, a mi célkitűzésünk és a cél, amit el akarunk érni, mind mások, mint a hétköznapi embereké. Az nem úgy van, hogy a hétköznapi emberek között valamit kapni akarunk a hétköznapi emberektől. Minket semmiféle érdek nem fűz a hétköznapi emberek pénzéhez, politikájához és hatalmához. Ti művelők vagytok, a Dáfá-tanítványok a beteljesülést akarják elérni a művelés által. A jelenlegi Fá-helyreigazításnál teljes mértékben meg lett mutatva, hogy azt, amit a Dáfá-tanítványok tettek, a hétköznapi emberek nem érhetik el. Ez olyasmi is, amit a hétköznapi emberek nem tudnak megcsinálni Miért tudja egy Dáfá-tanítvány a Fá-igazolásnál tíz vagy száz ember teljesítményét nyújtani? A Fá-igazolásnál ti is láttátok már azt a hatalmas erényt, amit a Dáfá-tanítványok mutattak Kína szárazföldjén az élet és halál láttán. Ez mindaz, amit a hétköznapi emberek nem érhetnek el, ez nem olyasmi, amit a hétköznapi emberek meg tudnának csinálni. Ezenkívül ez az üldözés nem egy vagy két napot tartott, hanem egynéhány évet. Hogy ennél a hosszadalmas, fájdalomteljes kínnál átjuthat az ember, az nem hasonlítható össze egy rövid ideig tartó vagy hirtelen szenvedéssel, fájdalommal. Ezért mondom én, hogy a Dáfá-tanítványok kiválóak, kimagaslóak. Ma én megmondhatom nektek, hogy a Dáfá-tanítványok nagyszerűek. Ti megalapoztátok a Fá-igazolás dicsőségteljességét a világban a Fá által. (erőteljes taps)

A mai helyzet szemszögéből nézve a dolgokat ez többé nem hasonlítható össze az 1999. július 20-a előttivel. 1999. július 20-a körül, mikor mi a legkomiszabbul voltunk üldözve a gonosztól, mi főként defenzívában voltunk – a gonosz üldözött bennünket. Mi fáradságosan magyaráztuk el az embereknek a világon, hogy mi üldözve vagyunk, nagyon passzívak voltunk. A helyzet most többé nem olyan. Lehet mondani, hogy már olyan sok van eltávolítva az alacsony szintek összes rossz dolgából, hogy többé nem sok maradt meg belőle. Azon kívül hogy a rossz emberek egy kis részét irányíthatják, a képességeik, hogy tetszés szerint irányíthassák az embereket a világon, elvileg már meg lettek semmisítve. Így az emberek a világon azon körülmény hatására, hogy ők többé nincsenek kívülről irányítva, felébredtek és utánagondoltak ennek. Ez az a siker, amit ti a Fá-igazolásnál elértetek. Ezenkívül ez az üldözés hazugságokból, rágalomból és alantas trükkökből van összeállítva, amelyek irtóznak a fénytől, ez visszariasztja az embereket. Miután az emberek a világon megtudták az igazi eseményeket, mindannyian meg lesznek rázva, döbbenve. Az igazság tisztázása a Dáfá-tanítványok által ezért a legerőteljesebb. A gonoszt és az üldözést leleplezni, ez tudniillik a gonosz legerőteljesebb eltávolítása és akadályozása.

A gyakorlatban ti ezt nagyon jól csináltátok, ezt a hatást is magával hozta. Ezért, ami ezt az egész üldözést illeti, a mát nem lehet összehasonlítani a múlttal. Különösen a szárazföldi Kínán kívül váltunk mi passzívból aktívvá, az a gonosz már defenzívába vonult, mivel a rosszindulatú tényezők már nagyon lecsökkentek. A gonosz bandájában kihasznált emberek szintén azon vannak, hogy megváltozzanak. Lehet mondani, hogy a Fálun Gong üldözése a gonosz által a szárazföldi Kínán kívül teljesen elképzelhetetlen lett. (erőteljes taps)

A szárazföldi Kínában is ez a gonosz általi üldözés egy vereség irányába halad. Ti is láttátok, mivel már nagyon kevés rosszindulatú tényező létezik, a népnek már nincs többé bizodalma benne, kivéve hogy a gonosz kihasználja a médiákat, amiket még ellenőrizni tud, hogy hazugságokat terjesszen. Miközben a Dáfá-tanítványok Kínán belül és kívül egyidejűleg tisztázzák az igazságot, ez már ahhoz vezetett, hogy már egy nagyon nagy embertömeg tájékoztatva van az üldözés igazi eseményeiről. Még azok is, akik kezdetben nem tanulták a Fá-t szorgalmasan és nem voltak állhatatosak és azok, akik hátramaradtak, mikor megtörtént az üldözés és ők éppen elkezdték tanulni, újra előléptek. Akkoriban Kínában valóban 100 millió ember volt, aki a Dáfá-t tanulta. Azonkívül ezeknek az embereknek még sok barátjuk és rokonuk van, ők mind azon vannak, hogy elmagyarázzák az igazságot. Ez már ahhoz vezetett, hogy egy nagyon nagy embertömeg tisztában van ennek az üldözésnek a gonoszságával, rosszindulatúságával. Ez azt is jelenti, hogy egyre kevesebb esély létezik a gonosz számára, hogy embereket irányítson, szintén egyre kevesebb ember lesz, aki hagyja magát irányítani. A gonosz propagandája, amelyik hazugságokat terjeszt, egyre inkább elveszíti a hihetőségét, a hitelességét, az embereknek egy egyre nagyobb ellenszenve van vele szemben. Azonkívül egyre kevesebb létezik a gonoszból. Ez már olyasmi, amitől a gonosz saját maga is fél!

Az XX-Párt sohasem ismerte el a hibáit a néppel szemben. Mindegy milyen nagy gonosztetteket követett el, ellenkezőleg azt mondta: a mi pártunknak mindig igaza van. (mind nevetnek) A politikai hatalmának mindegy milyen válságában található, az egységesen jó helyzetről beszél. (mind nevetnek) Itt én nem szeretnék ilyen és ilyen lenni az XX-Párt politikai hatalmával. Ugyanis a gonosz fővezér, aki üldöz minket, kihirdette: ,,Az XX-Párt le akarja győzni a Fálun Gong-ot.” De én nem tervezem, hogy legyőzzem a te XX-Pártodat, nem éri meg. Az úgy van, hogy a te XX-Pártod saját maga bukik el a nép és a tömeg üldözése közben. Az üldözés közben a csalárd, a gonosz, a harc és a korrupció vannak előtérbe helyezve, úgyhogy elveszítette a nép szívét. Sok ember elgondolkozik azon, miután megtudták az igazságot: Ha ez a kormányzat ilyen gonosztetteket követ el és minden lehetséges hazugságot ki tud találni, nem rettenetes ez a kormányzat? Különösen miután az emberek a világon megtudták az igazságot a Mennyei Béke Terén történt eseményről, ők mindannyian utánagondolnak ennek és felülvizsgálják: Az XX-Párt vajon nem mindegyik kampányában, mozgalmában így cselekedett?

A kínaiak fele már volt üldözve az XX-Párt által. Tudjátok, az XX-Párt alapítása előtt sok gazdag embernél volt házkutatás, a vagyonuk el lett kobozva, némelyeket közülük még le is lőttek vagy börtönbe hurcoltak. Sok mozgalomban, mint a ,,Mozgalom az ellenforradalmárok elnyomására”, ,,Harc a három rossz ellen (Három anti program)”, valamint ,,Harc az öt rossz ellen (Öt anti program)”, ,,Az ellenforradalmárok kiirtása” és ,,A nagy kulturális forradalom”, számtalan kínai lett üldözve. Ezért összesen a kínaiak fele az, amelyik különféle üldözést szenvedett el. Az XX-Párt célirányos, elfajult és az emberszívet elferdítő propagandája valóban a kínaiak emberszívének elfajulásához is vezetett, az XX-Párt fogalma egy kalap alá lett véve a kínai nemzettel. Ezért sok időben úgy van, mindegy milyen nagy gonosztetteket követett el az XX-Párt, az emberek azt hitték, hogy a kormányzatnak igaza van. Ezúttal másként van. Az emberek felülvizsgálják mindannyian a gondolataikat.

Ezért, a mostani helyzetből szemlélve a dolgokat sok ember a szárazföldi Kínában azon van, hogy nyugodtan elgondolkodjon ezeken a kérdéseken. Önmagában ez a legnagyobb fenyegetéssé vált a gonosz számára. A gonosz tényezői különböző dimenziókban tartózkodnak. Hogy szavatolják ennek a gonoszul aljas fővezérnek a gonosz eljárását, Peking van a legerősebben elrekesztve, körbekerítve. Hogy a SARS-betegség feltűnik Pekingben és még Zhongnanhai-ba is behatolhat, úgyhogy a politikai bizottság állandó választmányának egyes tagjai le vannak döntve a lábukról, én mondom nektek, ennél nem csak egy fertőző betegség egyszerű kérdéséről van szó, mint ahogyan az emberek hiszik a világon. Legerősebben ott lett elrekesztve, körbekerítve a gonosz által. Mivel az a gonosz már addig a mértékig meg van semmisítve, többé nem védheti meg a barlangját, így hatoltak csak be az istenségek a gonosz központjába. (erőteljes taps) Ez az aljas fővezér látta, hogy a játszmáját már úgyszólván elvesztette, és így Sanghajba ment. Sanghajt az életük árán védelmeztette az emberekkel. Miféle beszéd ez hát? A hétköznapi emberek is úgy találják, hogy többé nem értelmes (nincs az eszénél). Hogyan akarod te az életeddel megvédeni? A betegség pontosan a te életedre van irányozva, még ha te egy pisztollyal is lősz rá, ez nem működik. (mind nevetnek) Egy atombomba szintén semmit se használ. (mind nevetnek) Valójában ő ezt tiszta fejjel, tudatosan mondta, mivel ő nem ember. Az ő emberbőrében rosszindulatú rothadt kísértetek vannak, az ottani kísértetek azok, akik ezt mondták: A barlang már el lett találva, Sanghajt halálig kell védelmezni. Megvédelmezheti? A barlangba, ami a legerősebben le volt zárolva, körbe volt kerítve, már be lett hatolva, megvédheti magát Sanghaj? Sanghajban a SARS-betegség azonnal széleskörűen el lett terjedve. Eltussolni, eltitkolni – amit most eltussol, az nem a statisztikai számadat, nem vezet statisztikát, ő azt mondta az alárendelt hivatalnokoknak: Bárhol tűnik fel a SARS-betegség, a hivatal ottani beosztottja el lesz bocsátva. Egy hivatalnok sem mert beszámolni a mennyiségről. Ezen a módon a SARS-betegség ,,eltűnt”. Az aljas fővezért egyáltalán nem érdekelte, hány ember halt meg. Az már elegendő, ha ő maga meg van védve. A gonosz most szintén nem mer többé Sanghajban maradni, mindenfelé menekül. (mind nevetnek) Ezért a mostani helyzetből szemlélve a dolgokat a gonosz tényezők számára már vége, a nagy áramlat átvonult (a helyzetük reménytelen). (erőteljes taps)

Bár a gonosz még őrültként viselkedik és mégis csontja velejéig megborzong, ők mindannyian félnek. Természetesen a gonosz élőlények még mindig rosszindulatú embereket fognak felbujtani, hogy rosszat tegyenek, mielőtt teljesen meg lesznek semmisítve. Ha a rosszindulatú emberek ellenőrzés alatt állnak, többé nincs értelmük, megértésük. Ha megnyugszanak, ők mindannyian félnek. A tanulók mindegyik telefonhívása olyan félelembe és rémületbe kergeti őket, hogy többé nem tudnak elaludni – félelemből. Az a gonoszul aljas fővezér is látta a vesztét, ,,csak nézni lehet, ahogyan a virágok lehullnak”, többé semmi sem segít. A Fálun Gong üldözésének eszkalációja által nincs többé visszaút számukra. A lépésenként előrehaladó eszkaláció által legszívesebben ők mindent egy csapásra akarnak lerombolni, saját maguknak ők egyáltalán nem hagytak egy kiutat sem. A propaganda, amelyik hazugságokat kohol, még egyre tovább megy, ők nem tudják ezt megmagyarázni a kínai népnek, ők nem tudják ezt megmagyarázni az embereknek az egész világon – a kínai kormányzat mindig hazugságokkal csapta be a néptömegeket, hazugságokat és hamis híreket koholt és olyan sok polgárt üldözött halálra, aki a társadalom fő erejéhez, elitjéhez tartozott. Amilyen gonosz, rosszindulatú, létezhet még tovább ez a politikai hatalom? A jövendő társadalomban, ahol a jogrendszer teljessé van téve, ezek az emberek nem vonhatják ki magukat a felelősség alól az elkövetett bűneikért (nem kerülhetik el a felelősségre vonást a bűntetteikért)! (erőteljes taps) Ők talán nem félnek? Ők félnek.

Természetesen, mindennek, legyen az az üldözés, legyen az a gonosz, amelyik a pusztulás felé halad, ennek a dolognak még nincs vége, ezért Dáfá-tanítványokként ti nem kellene ezt félvállról vegyétek a Fá-igazolásnál. Még több erőfeszítést kellene tegyünk. Különösen azok, akik nem csinálták jól és azok, akik később jöttek elő, ti feltétlenül ki kell használjátok az utolsó esélyt, hogy jól csináljátok ezt. Ha valóban nem létezik többé egy gonosz sem, akkor ennek a dolognak szintén vége.

Ha ez a dolog nem létezett volna, úgy én pozitív módon oldhattam volna meg, ami a Dáfá-tanítványokat illeti, az ő összes hálával és gyűlölettel kapcsolatos dolgukat a történelemben, amikbe a Dáfá-tanítványok a művelésnél ütköztek, valamint a különböző nehézségeket, amikbe a különböző világkörök élőlényei ütköztek az én Fá-helyreigazításom közben, és azt, ami különböző mélyreható sorskapcsolatokat és haragot érint a történelemben. Az üldözés megtörtént, valóban léteznek néhányan, akik nem csinálták jól és nem csinálták elfogadható módon. Ha már nem csinálta jól az ember, akkor használjátok ki az időt, hogy pótoljátok az ezáltal keletkezett veszteséget. Ha egy Dáfá-tanítványként a további dolgokat jól akarja csinálni az ember, akkor még inkább kell arra ügyelni, hogy hangsúlyt fektessen a saját művelésre.

Mindegyik a három dolog közül, amit a Dáfá-tanítványok csinálnak, nagyon fontos. Minden, aminek köze van a saját művelésetekhez és beteljesülésetekhez, összekapcsolódik a ti Fá-igazolásotokkal. Ezért ti feltétlenül jól kell csináljátok és feltétlenül fel kell fedezzétek és legyőzzétek a saját hiányosságotokat a Fá-helyreigazításnál. Miért működtek együtt egyes vidékeken a tanulók nagyon jól és némely területeken nem olyan jól? Nem lehet mondani, hogy ott ügynökök vannak, akik ott zavarnak és ezt vagy azt az okot hozni elő. Tulajdonképpen én már régen megmondtam, ha a ti szívetek nagyon őszinte, egy ügynök nem merészel itt maradni. Övé a választás. Az egyik az, hogy ő hasonultatva, asszimilálva lesz az őszinte mező által, hiszen ez a tiszta és őszinte mező, ami a Dáfá-tanítványok által van kibocsátva, az ember gondolataiban és tudatában létező összes rossz dolgot eltávolíthatja. A tiszta és őszinte mező már feloszlathatja ezeket, az ember tudatában létező összes becstelen dolgot feloszlathatja. Ez tudniillik a megmentés és könyörületesség egy másik megtestesülése. Minden rossz az ember tudatában egészen fel van oszlatva. Ha nála csak az egyszerű és tiszta gondolatok és egy tiszta öntudat maradnak meg, ez az ember megfelelhet az őszintének és jószívűnek. Akkor ő nincs asszimilálva, hasonulva? Aztán létezik még egy másik választás, nevezetesen a legsürgősebben menekülésbe fogni, mivel egy rossz embernek a gondolati karmája és a rossz nézetei félnek, hogy fel lesznek oszlatva.

Miért bújhatnak meg némely emberek nálunk? Ez természetesen nagyon ritka. Ebben az időben némelyek miért szolgáltattak ki információkat a gonosznak? Mivel a mi mezőnk nem volt tiszta és őszinte, nem járulhat hozzá az összes élőlény megmentéséhez és az élet megmentéséhez, és nem ejtheti félelembe a gonoszt. Ez nem a mi saját problémánk? Sőt még össze-vissza beszélnek, olyasmit, mint kicsoda egy ügynök, ez és az. Ez nem a saját problémánkon alapszik? Igenis. Ezért kell ti a jövőben még jobban tanuljátok a Fá-t, hogy az őszinte gondolatok még erősebbek legyenek és ezáltal alkalmasabbá váljunk, hogy megmentsünk minden élőlényt.

Még egyet, némelyek a tanulóink közül sok időszakban felelőtlenek, ha mondanak valamit. Ha más véleményekről van szó, ők nem próbálják meg ezeket nyugodtan és pozitív módon megérteni, hanem egy gúnyos kommentárt fűznek hozzájuk és elvetik ezáltal a mások dolgait. Kerüljön terítékre a jó ötlet és lelkiismeretesen működjetek együtt egymással, így megy ez igazán. Különösképpen ha ti együtt tesztek valamit, kell még jobban együttműködjetek egymással. Mint például ez alkalommal, aminél ti bíróság elé állítjátok a gonosz, aljas fővezért, az szükséges, hogy ti együtt jól működjetek közre, a világon mindenhonnan jöttek visszajelzések. Ebből a szempontból nézve, az együttműködés erőteljes. Én látom, hogy az utóbbi időben jobb lett, viszont szintén léteznek még gyenge pontok.

Mire is gondolok hát én ezekkel a gyenge pontokkal? Tegnap némely tanulók megkérdeztek: Mester, miért lett ilyen az emberjogi szervezet az ENSZ-ben? Az USA többször is felhozta az emberi jogok kérdését Kínában és a javaslatai el lettek utasítva. Sőt a végén senki sem említette többé ezt a kérdést. Végezetül a kormányzat, amelyik komolyan megsértette az emberi jogokat, elnök lett. Ha mi nyugodtan utánagondolunk ennek, néha tulajdonképpen tisztában lehettünk volna ezzel: Az nem úgy van, hogy az őszinte tényezők nem működnek, mivel ha néha teszünk valamit, mi könnyen hagyjuk kihasználni a hiányosságokat a régi erők által. Például, ha valami csinálva van, sokan közülünk emberi gondolatokkal próbálnak meg módszereket kigondolni. Ti megpróbáltok minden lehetségest megtenni, hogy véget vessetek ennek az üldözésnek, ti ezt a dolgot a hétköznapi emberek által akarjátok befejeztetni. Némelyek arra gondoltak: Miért nem győzi le egyszerűen az USA ezt a gonosz, aljas politikai hatalmat? Egy háborút viselni? Olyanok is vannak, akik azt gondolták: Olyan sok demokratikus ország létezik a világon, miért nem szólnak ők semmit ehhez? Mit csinál hát az ENSZ ebben az időben? Felszínesen ez így néz ki, de én mondhatom nektek, mi lett visszatükrözve valójában ezáltal? Mi túlságosan függtünk az emberektől. Ha ez az üldözés az emberek által lenne befejezve, milyen nagyon szégyellhetnék magukat a Dáfá-tanítványok? – Mi nem igazoltuk volna a Fá-t és nem alapoztuk volna meg a hatalmas erényt az üldözés közben, mi Dáfá-tanítványok nem tapostuk volna ki, nem egyengettük volna az utunkat. Én megmondtam, hogy ez az út a jövő számára kell legyen hátrahagyva, ez nem egy nagyon nagy és fontos dolog? Ezért ki lett használva a hiányosság a régi erők által. Ti a reményt a hétköznapi emberekbe helyeztétek, így a régi erők odahatottak, hogy a javaslat el lett utasítva. Ti továbbra is a hétköznapi emberekbe helyeztétek a reményt, akkor ők odahatottak, hogy a javaslatot még csak be sem lehetett nyújtani, ők odahatottak, hogy az USA ki lett rekesztve az emberjogi szervezetből. Ti még mindig a hétköznapi emberekbe helyeztétek a reményt, akkor ők azt, aki megsérti az emberi jogokat, elnökké tették. Mi ezen a leckén keresztül még megfontoltabbak kell legyünk. Túlságosan is sokat megéltünk. Ezen lecke által mi fokozatosan fel kellene ébredjünk.

Én figyelemmel kísérem ezt a dolgot is a vádemeléssel ezen aljas fővezér ellen. Én benneteket is nézlek. Ha valami problémát fedezek fel, egyedülálló Dáfá-tanítványoknak is mondom: Ti nem ragaszkodhattok túl nagyon a hétköznapi emberekhez. Ha ő valóban bíróság elé lesz állítva, ha a vádemelés valóban sikerülni fog, ha ezt az ügyet valóban előre lehet mozdítani, akkor ezt mi Dáfá-tanítványok csináltuk. Bárhol is léteznek problémák, mi odamegyünk, hogy tisztázzuk az igaz körülményeket. Bíráknak, ügyvédeknek, minden embernek, akinek valami köze van ehhez, nekik mind elmagyarázzuk ezt. Ha az emberszív őszinte, a törvényszék az igazság oldalán fog állni. Ez akkor nem a mi Dáfá-tanítványaink által lett megcsinálva? Ez nem a Dáfá-tanítványok Fá-igazolása által jött létre? Ezt nem a Dáfá-tanítványok vitték véghez? Ezt nem lehet a hétköznapi emberek által végzett Fá-igazolásnak nevezni. A Dáfá-tanítványok azok, akik a saját útjukat járják. Pont egy ilyen picike hiányzik. (nevet) Én már egész idő alatt figyelemmel kísértem ezt a dolgot. Ne hagyjátok a régi erőket, hogy egy hiányosságot is kihasználjanak.

Tulajdonképpen, egy másik szemszögből nézve a dolgokat, hogy ezt a gonoszt törvényszék elé lehet állítani, hogy a vádemelés sikerre jut, én mondom nektek, ez onnan is ered, hogy a gonosz már eddig a mértékig kevesebb lett. Már nem tud többé mindennel törődni. Kivéve, hogy az életét védje, nem hagynak neki többé időt, hogy valami mást csináljon. Ti láttátok, a vádemelések, amelyeket benyújtottatok, szintén egyik a másik után el vannak fogadva, ezek szintén sikerre jutottak, ennek megvan a jelentősége. Némelyek közületek még azt gondolják: Mi is hát a baj? Nincs semmi baj, pont úgy van, hogy a gonosz a pusztulás felé halad. 1999. július 20-a körül a gonosz a csúcs felé haladt; 2000- és 2001-ben elérte a csúcsot; most azon van, hogy újra leessen, azon van, hogy megint a mélybe zuhanjon.

Ez már olyanná lett, hogy ez a gonosz még álmában sem mer arra gondolni, hogy a Fálun Gong-ot kiirtsa az egész világon. Már tudja, hogy a szárazföldi Kínában is lehetetlen kiirtani a Fálun Gong-ot. Ezenkívül a nép azon van, hogy felébredjen. De nehezen lehet leszállni a magas lóról. Címkék vannak aggatva rájuk, meg vannak bélyegezve és szakadatlanul bűncselekmények vannak sorjában koholva – túl magasra mászott fel és túl veszélyesen játszott ezzel. Most még csak egy létra segítségével sem tud lejutni. Ha sem leszállni sem megállni nem tud, akkor felborul. Ezen üldözés előtt a Dáfá embertől emberig (szájról szájra) lett terjesztve, nem fejtett ki nagy befolyást a nemzetközi társadalomra. De ezen üldözés közben ahhoz is eljutottunk, hogy a Dáfá tekintélye és ismertsége folytonosan emelkedett, nőtt. Állandóan a nemzetközi színpadra van emelve és az emberiség csúcsa felé van tolva. Ez is egy célja ennek a régi erők által elrendezett üldözésnek. Nem pont így van eljárva? Egyre inkább figyelmet keltett az emberiségben. Mivel az embereknél még létezik egy rész, amelyik akadályozva van, és mikor a gátló tényezők el lesznek majd távolítva, akkor az emberek a világon egy másik magatartást fognak felvenni a Fálun Gong-gal szemben. Ha ők a kezükbe veszik ezt a Fá-t, már tudják, mi ez. Pontosan olyan egy szívállapot (lelkiállapot) ez, mint nálatok, mikor akkoriban megkaptátok a Fá-t. Most a Fá tartalma nincs megmutatva még több embernek a világon, ezért az emberek még nem láthatják, mivel ez a következő lépés egyik dolga. Ha a jövendő emberek megkapnák a Fá-t és a Dáfá-tanítványok közé keverednének, akkor sok dolgot nehéz lenne elintézni. Ezért én nem is mozdítottam előre túl nagyon a dolgot. Azonban sok ember van azon, hogy tanulja a Fá-t, hogy művelje magát és a Dáfá felé haladjon. Valójában ezzel egy alap lesz lefektetve a jövő számára. Ők a jövendő művelők. Ezért ez szintén egy része az összes élőlény megmentésének a Dáfá-tanítványok által.

Az összhelyzet szemszögéből nézve a dolgokat, a mostani helyzet pontosan ilyen. Egy dolgot sem kell alábecsülni, ami a Dáfá-tanítványok által van csinálva. Egy szó, egy szórólap, egy gombnyomás a billentyűzeten, egy telefonhívás, egy levél tőled, mindezeknek egy nagyon nagy hatása van. Az élőlények, akik megtudták az igazságot, szintén élő hírcsatornák, ők is elmesélik az igazságot. Ennek nagy befolyása van a társadalomra. Ti a sikert is láttátok, ti az erőteljes oldalatokat is láttátok. Ezért a Dáfá-tanítványoknál ezzel a három dologgal még egyre tovább megy: saját magát jól művelni, az igaz körülményeket tisztázni és őszinte gondolatokat küldeni, hogy eltávolítsuk a gonoszt.

Létezik még egy dolog. Előbb én azt mondtam, hogy a rosszindulatú tényezők az eltávolítás által már elég kevesen lettek. A rosszindulatú, gonosz tényezők, amelyekre én gondolok, tudniillik azok a zavarodott és sajátságos élőlények más dimenziókban, ők mind nagyon alacsonyak. Ők viszont különböző nagy mennyboltozatokból jöttek és itt gyűltek, halmozódtak fel. Ha egy dimenzió fel van nyitva, ők léteznek, ha egy további dimenzió van felnyitva, ők szintén léteznek. Ezért az eltávolítás rétegről rétegre megy. Néha azt gondoljátok: Én már eltávolítottam őket, miért léteznek még mindig; miért léteznek ők az eltávolítás után már megint? Ilyenek ők. Ezenkívül ők az összességükben is meg vannak semmisítve, az összmennyiségük is egyre kevesebb. Ők rétegenként is egyre kevesebben lesznek.

Létezik még egy dolog, amit én még mindig nem magyaráztam el nektek. Hiszen az nem megy, hogy ezt a dolgot túl korán magyarázzuk el. A Mester ezeket a dogokat szintén egy meghatározott rendszer szerint csinálja. Hogy én veletek eltávolíttatom és megtagadtatom a régi erőt, az ennek az üldözésnek a teljes megtagadása. Nos, ami ezeknek a tényezőknek az eltávolítását illeti, úgy mi ezt már elértük és el is távolítottuk őket. Mi a gonosz, rosszindulatú élőlényeket is, amelyek ki lettek használva a régi erők által, nagy mennyiségben megsemmisítettük. A Fá-helyreigazítás összfolyamata egyre közelebb jön. Fentről lentig a gonosz nagy terjedelemben van megsemmisítve. Az őszinte gondolatok kibocsátásánál ti a különböző rétegekben a gonoszt szintén megsemmisítettétek. Aztán még egy utolsó tényező létezik. Milyen tényező? Tudjátok, mikor én belétek helyeztem az önműködő mechanizmusokat a művelési energia növelésére – természetesen ennél még létezik a Fálun és sok további tényező, ezenkívül az én Fá-testeim személyesen is törődnek a Dáfá-tanítványokkal – a Fá-testeim még megbíztak néhány istenséget, aki valóban együttműködik a Fá-helyreigazításnál, hogy segítsen. Viszont a régi erők szintén szisztematikusan elrendezték a tényezőiket, úgyhogy ők mindazt, amit szeretnének, konkrétan el tudták rendezni. Ez ahhoz vezet, hogy mindegyik tanulónál létezik a régi erők konkrét elrendezése is és hogy léteznek a régi erők élőlényei, akik törődnek vele. Ezeknél a régi erők által elrendezett élőlényeknél, amelyek valami konkrét dolgot tesznek, nem a zavarodott alacsony szellemek és rothadt kísértetek élőlényeire gondolok. Közöttük léteznek buddhák, taók és istenségek is. De ők mindannyian az alacsony szintekhez tartoznak. Az embervilágban – ezen a legalacsonyabb szinten – ők mind azokat a dolgokat csinálják, amiket a régi erők rájuk bíztak. Ők látszatra nagyon kicsik. Ti láthatjátok néha, hogy, mint egy világító kis fénypont, ők villámgyorsan tovasuhannak. A régi erők körülöttem még többet rendeztek el. Én már azon vagyok, hogy nagy terjedelemben eltávolítsam őket.

Hogyan mutatkoznak meg hát ők? Nekik nincsenek nézeteik. Olyannak tűnnek, mintha kizárólag a küldetésüket akarnák kivitelezni. Egyszerűen véghez akarják vinni azt, amit a régi erők akkoriban elrendeztek a számukra. Bármelyik Fá-t magyarázom el, ők mind hallhatják. Ők viszont nem akarnak megváltozni. Ha nem intézték el azt, amit csinálni akarnak, nem fognak felhagyni ezzel, mivel pontosan úgy gondolkodnak, mint a régi erők. Azt hiszik, hogy a Fá-helyreigazítás általuk van csinálva. Ők istenségek és teljesíteni akarják a régi erők utasításait, ők egyre így akarják tovább csinálni. Ámbár a régi erők most már el vannak távolítva és a megmaradt rothadt kísértetek a legalacsonyabb szinteken nem érhetnek el többé nagy hatást, az üldözés sok zavarása és tényezője létezik. Az üldözés és a hazugságpropaganda, amelyik különböző területeken merült fel Kína szárazföldjén, arra vezethető vissza, hogy ők irányítják a rossz emberek gondolatait, hogy ezeket a dolgokat csinálják. Mesterként én egyáltalán nem ismerem el őket. Amit én valóban tenni akarok, szintén nem láthatják. Ezért hánykolódnak ott, mielőtt az én Fá-helyreigazításom megérkezik. Ők a dolgok egy sorát hozták ide. Mihelyt a Fá-helyreigazítás megérkezett, el fogom távolítani őket és mindent, amit csináltak és egy szempillantás alatt újra fogom teremteni a dolgokat, amelyek valóban a jövőhöz tartoznak. A régi élőlények nem láthatják a Fá-helyreigazítás utáni folyamatot, hiszen ők a múlthoz tartoznak, ezért nem pillanthatják meg a jövőt. Nem láthatják a dolgot a jövendő világegyetemben, emiatt makacsul ragaszkodnak ahhoz, amit bírni akarnak, ők szintén egyre tovább teszik ezt. Ha mi mindezt, amit a régi erők tesznek, ezt az üldözést és a zavarásokat a Fá-helyreigazítás számára nem ismerjük el, hogy ezáltal az üldözés előbb be legyen fejezve, és mi a saját utunkat járjuk, az nem megy, ha mi nem távolítjuk el ezeket a zavarásokat, hiszen ők ki akarják vitelezni a feladatot, amit a régi erők adtak nekik.

Az egész Fá-helyreigazítás szempontjából nézve, ők szintén a legkomiszabb bűncselekményt követték el. Ámbár a régi erők lényegében már el vannak távolítva, azok, akik valami konkrét dolgokat csinálnak, szintén el kell legyenek távolítva. Ők a régi erők igazi fekete kezei, ők ragaszkodnak ahhoz, amit csinálni akarnak. Én többször mondtam, a rosszindulatú élőlények és a régi erők kihasználják az időt a Fá-helyreigazítás megérkezése előtt és a magas szintek mennyei rendszereinek lejövése, aláereszkedése által okozott elválasztódásokat és rám hajítják a karmát és a megromlott anyagokat a világegyetemből és a világból, ők mindezt elviseltetik és eltávolíttatják velem. Én megmondtam nekik: Ha ezt csináljátok, a jövőben ti kell viseljetek minden felelősséget ezért. Ők ezt nem veszik komolyan és azt mondják: Ha te már beleugrottál a pöcegödörbe, lehetne-e, hogy a tested mentes legyen az ürüléktől, szennytől? Ezzel arra gondolnak, hogy itten tényleg piszkos. Ha te idejöttél, lehetne-e, hogy semmi ilyen dolog ne legyen rajtad? Ezek tudniillik a legmagasabb felismerések a régi erők bölcsességéből. Ez a világegyetem állapotát is megmutatja ebben az időben, nekik mindannyiójuknak ez a megértése. De ők nem gondoltak arra, hogy az, amibe a Fá-helyreigazítás ütközik, beleértve mindent, amit én nem akarok bírni és erőszakosan van csinálva, az igazán a valódi akadály a Fá-helyreigazítás számára. Ez igazán az utolsó jelensége (megnyilatkozása) a világegyetem keletkezésének, megtartásának (fennmaradásának) és romlásának. Azt mondják, hogy ez az anyagi tér, dimenzió piszkos. De ennek a dimenziónak a piszkossága (szennyezettsége) a kozmikus szerkezeti szintek különbözősége által van okozva, ez nem igazán piszkos. Azt mondják, ha egy istenség idejött, többé nem térhet vissza. Nem azért, mert ezt a piszkot nem lehet félreseperni, elmosni, hanem mert az élőlények szintje alacsony. Csupán a különböző nézetek miatt a világegyetemben és különböző élőlények ellenőrzése miatt nem térhetnek vissza többé. Ez azt is jelenti, amik engem valóban bemocskolnak, nehézségeket okoznak nekem és üldözik a Dáfá-tanítványokat, azok nem önmaguk a piszkos tényezők ebben, hanem az élőlények elfajult nézetei a világegyetemben, amelyek kihasználták ezeket a tényezőket. Az alacsony szintek ilyen tényezői az akadályok, az üldözés és különböző nehézségek, amelyek a régi erők konkrét befolyása által keletkeztek. Ez igazán a valódi szennyeződés, szennyezettség. Így ők azt mondták: Ha te beleugrottál a pöcegödörbe, lehetne-e, hogy semmi ürülék, szenny ne tapadjon rád? A szenny az nem egy nehézség és nem egy akadály. Valójában az igazi szenny pontosan a régi erők és az összes élőlény, amelyek rá vannak kényszerítve a Fá-helyreigazításra. Ezért a valódi akadályok pontosan ők. Ők ellenőrzik az alacsony szintek élőlényeit, hogy tegyenek meg mindent, amit ők akarnak, ők gyomnövényeknek tekintik az élőlényeket a három világkörben. Sok nehézségi tényező a magas körökből való élőlényekre vezethető vissza, úgyhogy az élőlények, akik korábban lejöttek, többé nem tudtak visszatérni.

Ezért korábban azt mondtam nektek, én tudom, hogy a Fá-helyreigazításnál elkerülhetetlenül nehézségek fognak felmerülni. Azt is tudtam, milyen terjedelemmel bírnának. Valójában én azt akartam mondani nektek, hogy minden ellenőrzés alatt van. Valójában pontosan azt mondom, én tudtam, hogy ők ilyen dolgokat csinálnának és a régi erők felbukkannának, hiszen ez a világegyetem többé nincs rendben. Ők ilyen dolgokat tennének. Minden, amihez ragaszkodnak, amit ők elrendeztek és amit bírni akarnak, ez is mind szükségszerű. A jóravaló istenségek viselkedése, magatartása természetesen nem lehet olyan, mint az alacsony szintek könyörtelen élőlényeié, amelyek minden aggály nélkül gonosztetteket követnek el. Ők természetesen mindannyian jószívűnek mutatkoznak. De ez a jószívűség elfajult, ezen jószívűség mögött ragaszkodás rejtőzik. Pontosan mivel ők jószívűnek mutatkoznak, az akadályok, amelyeket okoztak, legtöbbször becsaphatják saját magukat és másokat. A Fá-helyreigazítás nélkül ezek a dolgok valóban nagyon nehezen lehettek volna áttörve.

Mostantól fogva a Dáfá-tanítványok az őszinte gondolatok kibocsátásánál sokoldalúan el kell távolítsák a régi erők ezen fekete kezeit, hogy az összes rosszindulatú tényezőt alaposan eltávolítsák. Ők pontosan el kell legyenek távolítva. Ők azon vannak, hogy kivitelezzenek mindent, amit a régi erők tenni akarnak. Csupán ha el vannak távolítva, lehet még több élőlényt megmenteni. Az én Fá-testeim és a jóravaló, becsületes istenségek, akik valóban őrzik a Dáfá-t, törődnek mindennel. Elkezdi, hogy sokoldalúan eltávolítsa őket. A legtöbben közülük alacsony szintekhez tartoznak, ők közvetlenül irányítják a rothadt kísérteteket. Szintén nagyon egyszerű eltávolítani őket, hiszen ők alacsony szintekhez tartoznak. Viszont ők mindannyian a legfelszínesebb dimenzióban, térben rejtőzködnek.

Ez a dolog, amit én éppen elmondtam nektek, nagyon fontos. Az őszinte gondolatok kibocsátásánál ezeket mostantól fogva főként rájuk és a megmaradt Fá-t zavaró rothadt kísértetekre irányítjuk. Természetesen mi pontosan úgy csináljuk, mint a korábbi őszinte gondolatok kibocsátásánál. Én elmagyaráztam és ti ezt már tudjátok. Már elegendő, ha az őszinte gondolatok kibocsátásának a célja világos. Nem szükséges túl konkrét dologra gondoljatok. Nektek ez a célotok: A régi erők beavatkozásának alaposan véget vetni. (erőteljes taps)

Én nem magyaráztam el nektek ezt a dolgot túl hamar, mert a régi erők egész rendszere és az alacsony szinteknek az élőlényei korábban sok bonyolult tényezőt okoztak. Ha különböző zavarodott élőlények és ráadásul ezek a tényezők együttesen vannak eltávolítva, ezek a dolgok nagy összevisszaságba jutottak volna. Most van a megfelelő időpont. Én azt is elrendeztem, hogy a jóravaló, becsületes istenségek és a Fá-testeim sokoldalúan átvegyék őket és sokoldalúan törődjenek velük, hogy elkerüljük, hogy nyugtalanságot szítsanak, hogy ezáltal egy probléma se merüljön fel.

Van még egy dolog, tudniillik a jelenlevők között sokan vannak, akik más országokból jöttek, sokan ezekből szintén illetékesek. A Dáfá-tanítványok általi Fá-igazolásnál, mindegy hogy melyik országhoz, melyik vidékhez vagy melyik néphez tartozol, egy Dáfá-tanítványként nem létezik különbség. Ti egy test vagytok. A sárgaszínű emberek, akik itt ülnek, a te ősszellemed nem kell feltétlenül ez az élőlény legyen. Ha te egy világosbőrű ember vagy, szintén nem kell feltétlenül valóban egy világosbőrű ember legyél. Vagyis, a művelésnél nem ragaszkodunk ehhez, nem is beszélünk erről. Ezért jól kell együttműködjetek egymással. A Dáfá-tanítványoknak most tisztább lett az értelmük, mivel ti túlságosan is sokat megéltetek, ti egyre értelmesebbek, megfontoltabbak is lettetek, ezért az együttműködés sokkal jobban lesz koordinálva, összehangolva, mint korábban. Minél jobban van összehangolva az összesség, az erő is annál nagyobb. Minél nagyobb az erő, annál nagyobb a hatás. Amit ti a világon láttatok az üldözés közben és a ti Fá-igazolásotoknál, tulajdonképpen még relatív nyugodt. De más dimenziókban a befolyás óriási nagy. A hatás óriási nagy. Mindegyik tevékenységeteknél egy nagy küzdelem létezik a jó (az ortodox) és a rossz (az eretnek) között. Most a gonosz természetesen kevesebb lett, úgy tűnik, mintha most el lenne takarítva. Természetesen, ameddig a gonosz még létezik, létezni fog ez a szabotáló hatás. Mi semmi esetre sem kell könnyelműek legyünk, még jobban kell együttműködjünk és többet kommunikáljunk.

Tegyétek meg jól a Dáfá-tanítványok utolsó útját! Később még többet fogok mondani. Nem is szeretnék sok udvariassági közhelyet mondani és dicsérni, hiszen ti mindannyian Dáfá-tanítványok vagytok. Ha a Mester mond valamit, megmondja egyenesen. Ezen a konferencián nem is szeretnék sokkal többet beszélni, hiszen ezután ti még szeretnétek elmenni enni. (hosszas és erőteljes taps)

Jövendő nagy megvilágosultak, (a Mester nevet) alapozzátok meg a legnagyobb hatalmas erényeteket az utolsó Fá-igazolásnál! (hosszas és erőteljes taps)

Li Hongzhi
2003.06.22, Chicago

Fordítás (németre) 2003.07.15, utolsó változtatás 2003.07.17

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült : 

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz in der Mitte der USA

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw42.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében