hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a 2003-as Fá-konferencián
Washington, D.C.-ben
 

Köszöntelek benneteket! (erőteljes taps)

Ezen a Fá-konferencián nagy a résztvevők száma, így nem férnek be mindannyian egy terembe. Tulajdonképpen én már négy rendezvényen vettem részt egymásután. (taps)

1999. július 20-a óta ez év július 20-áig már négy év telt el. Ez az üldözés is négy évet tartott. Ebben a négy évben a Dáfá-tanítványok olyan vizsgákon is átmentek, amelyek még sohasem fordultak elő. Mi nem ismerjük el ezt az üldözést, mindazonáltal megtörtént. Hogyan távolítjátok ti el Dáfá-tanítványokként ezen üldözés közben ezt a régi erők által ránk kényszerített üldözést, hogyan dobjátok félre, vetitek el a régi erőknek ezt az elrendezését, hogyan járjátok a Dáfá-tanítványok útját őszintén, egyenesen és hogyan mentitek meg ennél az üldözésnél az összes élőlényt, mindez az a kötelezettség, amit a történelem bízott a Dáfá-tanítványokra. Ezeket a dolgokat kell csinálják a Dáfá-tanítványok, azonkívül jól kellene legyenek csinálva. A gyakorlatban viszont igazolva lett, hogy ti nagyon is jól csináltátok ezeket. Ez megrázta a világegyetemet. Ez megrázott minden élőlényt a világegyetemben.

Ezen üldözés rosszindulatúságának mértéke az emberek számára elképzelhetetlen, léteznek emögött még tényezők, amelyek nagyon rettenetesek. A széles tömegeknek ez az üldözése más, mint a korábbi üldözések. Ők minden lehetséges eszközzel megpróbálják eltitkolni a társadalomban az üldözésük célját és a felhasznált eszközök aljasságának és kegyetlenségének a mértékét. A romlott szellemek és a szélhámosok a világon kihasználták a politikai hatalmat, hogy működésbe hozzák, talpra állítsák a legközönségesebb és legaljasabb üldözést, amelyik a legtökéletesebben megmutatja a gonosz természetét, amelyik a legaljasabb és legszégyentelenebb módon el van tussolva. Ez a példátlan üldözés teljesen hazugságokon nyugszik. Az üldözés a Dáfá-tanítványok ellen kemény, az üldözés az összes élőlény ellen szintén súlyosan nyom a latban. Az emberiség azt hiszi, hogy ez az emberi jogok, a vallásszabadság és az alapvető emberi természet megsértése lenne. Valójában ez egy komoly szabotázs és zavarás a rosszindulatú tényezők részéről a világegyetemben a Fá-helyreigazítás ellen és az egész világegyetem belépése ellen a jövőbe. Ennek az üldözésnek minden résztvevője ezért felelősségre lesz vonva a történelem által. Az összes résztvevő nem menekülhet el a jövendő pozíciójából, amit ők megállapítottak saját maguk számára ebben az időszakban.

Olyan sok ember lett megmérgezve a világon ennél az üldözésnél és olyan sok élőlény számára lettek feloszlatva a velük kapcsolatban álló gigantikus égitestek, mert a világi emberek meg vannak mérgezve. Miért van a Fá helyreigazítva? Pontosan hogy a világegyetem élőlényeit megmentsük. Minden élőlényt a világegyetemben megmenteni, a rossz élőlényeket a mércének megfelelően jó élőlényekké átváltoztatni, hogy ezáltal a bűnös élőlények bűnei el legyenek távolítva és az elfajult élőlények újra jó élőlényekké legyenek összeállítva. A Dáfá elhozhatja ezt a szép dolgot, ezt a szépséget az emberiségnek, a világegyetemben levő összes élőlénynek elhozhatja ezt a szépséget. De ennél az üldözésnél valóban sok élőlény lett odajuttatva, hogy ők elszalasztották a megmentés és a megváltás esélyét. A Dáfá-tanítványok számára ez az elnyomás, amibe ütköztetek, példátlan. Másrészt, mivel ti Dáfá-tanítványok vagytok, ellenszegülhettek ennek. Ezeken az óriási nehézségeken is átjuthattok. A gyakorlat bebizonyította, hogy ti már átjutottatok. A gonosz ereje azon van, hogy gyorsan gyengébb legyen, elgyengüljön. Hogy az emberi társadalomban, hogy a szárazföldi Kínában vagy egy másik környezetben, ti azt is láttátok már, hogy ennek a gonosznak nincs már többé az a gátlástalan ereje, mint korábban. A veszteség az összes élőlény számára és a Dáfá-tanítványok számára az üldözésben le lett csökkentve, ez az összes Dáfá-tanítvány közös erőfeszítéseire vezethető vissza. Természetesen a Fá-helyreigazítás hatalmas, erőteljes áramlata azon van, hogy még gyorsabban mozdítsa elő, vigye előre ezt. De mielőtt a Fá-helyreigazítás erőteljes áramlata megérkezik, a Dáfá-tanítványok nagyon, nagyon sokat áldoztak, hogy elkerüljék vagy lecsökkentsék a méreg által okozott veszteségeket és károkat a Dáfá-tanítványoknál, az egész emberiségnél, sőt az élőlények még nagyobb tömegeinél, amelyek kapcsolatban állnak velük. Mindegyik Dáfá-tanítvány, amelyik belépett a Fá-igazolásba, azon van, hogy teljesen érvényre juttassa a képességeit. Ők a speciális ismereteiket használják, amelyeket az emberi társadalomban tanultak meg, hogy igazolják a Fá-t, hogy megmentsenek sok élőlényt és hogy elmagyarázzák az igaz körülményeket és ezt nagyon jól csinálták.

Valójában a hétköznapi emberek ennél az üldözésnél még súlyosabban vannak üldözve. Ez a fajta mérgező és károsító propaganda oda vezetett, hogy sok embernél többé nem lehetséges, hogy megmentsék őket. Ami egy embert illet, aki többé nem megmenthető, úgy az ő származáshelye és számos még nagyobb tömege a különböző magas szintek élőlényeinek, amelyek az életét támogatják, lesz vele együtt feloszlatva. Ha ezt kimondja az ember, ez csak egy mondat. A tényleges óriási változások, amelyek a világegyetemben történnek, viszont félelmetesek. Ha az emberek egy messze távolban levő égitestet látnak a világegyetemben a feloszlásnál, ők ezt nagyon grandiózusnak találják, úgy tekintik ezt, mint valamiféle dolgot a kutatás számára. Ha a csillagok feloszlása közvetlenül a szemük előtt történne, akkor az embereknek többé nem lenne ez a grandiózus érzésük. De milyen borzalmas az, ha azok a gigantikus égitestek és óriási nagy élőlények feloszlanak? Hány élőlény van érintve ettől! Számtalan és az élőlények egy roppant tömege van megsemmisítve, mindez a régi tényezők által lett csinálva a világegyetemben. A Fá-helyreigazításnál ők a világegyetemben levő elfajult nézetek szerint rendezték el azt, mit akarnak kiselejtezni és megtartani. Mindent elrendeztek, amit bírni akartak. Mindez nem tartozik az én saját óhajomhoz, ez komolyan megzavarta a Fá-helyreigazítást és az összes élőlény megmentését. Ezért mindezek a tényezők, amelyek beavatkoztak és megzavarták a Fá-helyreigazítást, a rosszindulatú élőlényekig itt az emberek között, felelősségre lesznek vonva emiatt a történelem által. Semmi esetre sem úszhatják meg.

A Dáfá-tanítványok Fá-igazolásának a részéről szemlélve, mi nem ismerjük el a régi erők elrendezéseit. Viszont én tudtam, hogy a régi erők fel fognak lépni, vagy ebben vagy abban a formában. Hiszen a Fá-helyreigazítás nem csak egyedi élőlényekre fog kihatni, hanem az összes élőlényre az egész világegyetemben. Egy élőlény sem menekülhet el a világegyetem jelenlegi gigantikus változásától. Ezért az élőlényeknek, amelyek érintve vannak ettől, meglesz a [saját] megértésük, felfogásuk a Fá-helyreigazításról és a Fá-helyreigazítás dolgát a [saját] nézeteikkel fogják szemlélni. Minél magasabb az érintettek szintje, annál nagyobb a zavarás és a befolyás a Fá-helyreigazításra. Egyetlen egy gondolata és egyetlen egy mozdulata már ahhoz vezethetnek, hogy ott lent az Ég és a Föld át legyenek forgatva. Ezért az üldözés alapjában véve a világegyetem legmagasabb szintjein levő különböző megértések által lett okozva. Az, amire ők gondolnak és amit bírni akarnak, zavarásokat okozott a Fá-helyreigazítás számára a világegyetemben. Ezért én tudtam, hogy mindez így történne, jönne. Én tudtam, hogy az alacsony szintek élőlényei elő fognak jönni, hogy csinálják, végezzék a dolgaikat, ha ez kihatna rájuk, ők talán így vagy talán másképpen csinálnák. Ezért a Dáfá-tanítványok az embervilágban hallgatják a Fá-t, megkapják a Fá-t, művelik magukat és megvan ez az erejük, hogy lefektessék a Dáfá alapját, mindez arra szolgál, hogy megmentsék az összes élőlényt ebben az időszakban és megalapozzák a Dáfá-tanítványok hatalmas erényét, úgyhogy a legszentségesebb élőlényekké váljanak, amelyek a Dáfá által vannak teremtve. Létezik szintén sok Dáfá-tanítvány, akik a történelem során egy nagy fogadalmat tettek le, hogy ők az összes élőlényt meg akarnák menteni, éspedig hogy ők a világegyetem ,,keletkezésének, fennmaradásának, romlásának és megsemmisülésének” a végső szakaszában, azt tennék, amit nekik tenniük kell.

A jelenlegi Fá-helyreigazításnál a Dáfá-tanítványok azon vannak, hogy beváltsák a fogadalmukat, ők azt is, amit tenniük kell, teljesen érvényre juttatták. Különösen azok, akik jól csinálták, váltották be az ígéretüket. Mindegy hogyan is van, mindegy milyen komiszul vannak üldözve a Dáfá-tanítványok ennél az üldözésnél, ami a Dáfá-tanítványokra vár, az mindig a legszebb. Hiszen az élet és a halál, amit az embervilágban látunk, az nem az igazi élet és az élet halála. Ezért, mindegy milyen mértékben van üldözve egy Dáfá-tanítvány ennél az üldözésnél, ő ugyanolyan mértékben fogja megkapni az elismerést, megbecsülést. Ebből a szempontból nézve, ennél az üldözésnél – szigorúan véve – mindegy mennyi szenvedést kell ti pillanatnyilag elviseljetek, egy művelő nem ügyel a nyereségre és veszteségre ebben a világban, és a művelés önmagában véve arra való, hogy elérjétek a beteljesülést és megkapjátok egy örök élet dicsőségét. Ami a Dáfá-tanítványokat illeti, egy ilyen környezetben valójában ti kaptatok egy esélyt, hogy meg legyetek acélozva, hogy igazoljátok a Fá-t és hogy teljes pompájában megmutassátok a Dáfá jóravaló megvilágosultjainak a hatalmas erényét. (taps) És azok, akik valóban meg vannak mérgezve, azok más élőlények. Ők valóban el fogják veszíteni az életüket. Az élőlények, akik üldözve lettek, bár a világon mindent elveszítettek, de maguk az üldözők örökre el fognak veszíteni mindent az életben. A világegyetem Fá-alapelvei igazságosak. Ez biztos.

Ezért a Dáfá-tanítványok számára nem létezik semmi elszomorító dolog, mindegy milyen kemény a történelemnek ez az időköze, amit átéltünk. A szívünkben mi arra gondolunk, hogy minden élőlényt megmentsünk. Ti az életeteket, amelyik a Fá-ért jött, akarjátok megvalósítani és a szándékot, amiért idejöttetek, beváltani. Ezért nincs semmi sajnálni valónk. Minden, ami a Dáfá-tanítványokra vár, csodálatos dolgok. A legsajnálatraméltóbbak a világi emberek, akik üldözve lettek és a régi erők saját maguk. Az ő végük valóban szánalomra méltó fog lenni.

Mi átmentünk az 1999. július 20-ától máig húzódó időszakon, ez nem egy hosszú idő, de ti egy nagyon, nagyon hosszú időnek éreztétek. Hiszen ti a borzasztó környezetet, amit a gonosz erők okoztak, a saját bőrötökön tapasztaltátok meg. Ti megéltétek a lelki nyomást, a szenvedést és a démoni nehézségeket, amelyek a művelők családjait érték, a nehézségek mértékét a művelők számára, ezért úgy találjátok, hogy egy hosszú idő volt. Tulajdonképpen ez csak egy szempillantás az egész Fá-helyreigazításban a világegyetemben. A különböző dimenziókban levő idők ahhoz vezettek, hogy különböző érzékelések léteznek az idő tartamának a számára. Egy élőlényt lehet hagyni, hogy átfussa az egész életét egy perc vagy egy másodperc alatt, amit ő saját maga nagyon hosszúnak észlel. De egy élőlényt szintén lehet hagyni, hogy tízezer évnyi idő alatt fusson át egy életszakaszt, aminél ő nagyon rövidnek érzékeli az egész életét. Tulajdonképpen akkoriban az egész Fá-helyreigazítás közben a nagyon nehéz körülmények között a tanítványaink közül sokan töprengtek azon: Mikor lesz hát vége ennek az üldözésnek? Akik ilyesmit mondanak, most valamivel kevesebben lettek. Ti már mindannyian nagyon értelmesek, megfontoltak vagytok, a gonosszal átellenben nektek már tisztább lett az értelmetek. Ti világosan felismertétek a különböző rosszindulatú lények céljait és a mi Dáfá-tanítványaink felelősségét is.

Ha mi egyszer visszapillantunk, miután magunk mögött tudjuk a történelemnek ezt a szakaszát, valóban érzünk valami egyedülállót. Mi átjutottunk azon a kemény környezeten, mi túljutottunk az emberi történelem leggonoszabb szakaszán, mivel ez nem maga az emberiség által lett okozva, hanem az egész világegyetem élőlényeinek ezen a helyen való összpontosítása által lett okozva. Ennek az üldözésnek a megtestesülései az embervilágban a különböző szintek összes élőlényének a megtestesülései itten, és ők az emberek tetteit használják fel itt. Ezért az, amit a Dáfá-tanítványok elviselnek, nem csak az a szenvedés, az a nyomás, amit az emberek okoztak nekünk. Ez a nagyon magas szintek égitestjeinek a beavatkozása által, sőt a különböző szintek még több égitestjeinek a beavatkozása által lettek okozva. A világegyetemben az összes élőlény az emberiséget kíséri figyelemmel. A három világkör vált a világegyetem gyújtópontjává, fókuszává.

Természetesen a magas szintek régi élőlényei örök idők óta készítették elő ezt az üldözést a történelemben. Én azt mondtam, hogy a három világkör a Fá-helyreigazítás számára lett létesítve. Korábban a világegyetemben egyáltalán nem létezett a három világkör fogalma. Néha a tanítványok is kérdeztek engem: ,,Mester, más mennyboltozatokban szintén létezik három világkör?” Én azt mondtam: Nem. Mivel a világegyetem Fá-helyreigazítása pontosan itt megy végbe. Itt van csinálva. Ezért lett itt létesítve a három világkör. Mindegyik fűcsomó, mindegyik fa, minden darab föld, mindegyik kő, az emberektől kezdve a tárgyakig és az összes élőlényig a Fá miatt jött a három világkörbe. Az összvilágegyetem álláspontjából nézve, az elmúlt idő nem nagyon hosszú. De a különböző szintek összes élőlénye számára a világegyetemben ez egy nagyon hosszú idő. Sok élőlény már nem ismerte többé a három világkör keletkezésének az okát. Ők elfelejtették, mi volt az alapvető célja a három világkör keletkezésének. Én korábban már megmondtam, hogy minden a Fá miatt jött. Minden élőlény a három világkörben a Fá miatt jött, a Fá számára keletkezett és a Fá számára lett teremtve. De nem mindannyian mutatnak egy pozitív hatást a tetteikben. Akkoriban a régi erők úgy gondolták az elrendezéseik közben, hogy azok, akik semmi pozitív hatást nem mutatnak a tetteikben, szintén egy hozzájárulást nyújtottak a Fá számára. Így a régi erők azt gondolták, hogy ezek az élőlények szintén el kellene jussanak a beteljesüléshez. Én mondom: Ez nem megy! Ez az üldözés nincs elismerve a Fá-helyreigazításnál, ezért azok, akik egy negatív hatást mutatnak, részt vettek az üldözésben a régi erők részéről, mindannyian ki lesznek selejtezve. Ez teljes bizonyossággal így van, egészen mindegy, ki voltál te korábban.

Sok tanítvány mondja, hogy a Mester valóban könyörületes. Szigorúan véve tulajdonképpen én sem a könyörületességben sem a gonoszban nem tartózkodom. Ha a könyörületességben lennék található, az összes negatív élőlény a világegyetemben maradéktalanul ki lenne selejtezve, akkor a világegyetem elveszítené az egyensúlyát és minden élőlény értelmetlennek érezné az életet. Ha a gonoszban lennék található, hogyan tudnának még létezni akkor a jóságos élőlények? Akkor a világegyetem egy démontestté válna. Mindezzel én nem rendelkezem. Én nem vagyok mindezekben található. Azonban én mindent tudok erről, mindezt ellenőrzés alatt tudom tartani, mindezt ki is tudom egyensúlyozni. A világegyetem Fá-alapelvei tökéletesen igazságosak. Én azzal a könyörületes érzülettel és azzal a kívánsággal jöttem, hogy minden élőlényt megmentsek. (erőteljes taps) A gyakorlat bebizonyította, hogy én így is cselekszem. Éppen a régi erők azok, akik ezt a Fá-helyreigazítást megzavarták.

Jelenleg a régi erők már maradéktalanul ki lettek selejtezve. A legmagasabb formától kezdve a régi erők által elrendezett úgynevezett istenségekig és elfajult élőlényekig, akik különböző szinteken beleavatkoztak a Fá-helyreigazításba és befolyásolták a Fá-helyreigazítást, ők már maradéktalanul ki lettek selejtezve. Nem léteznek többé. A segítők, akik a konkrét munkát vitelezik ki, szintén egyre tovább vannak kiselejtezve, míg nincsenek mindannyian megsemmisítve. Az nem úgy van, hogy mi könyörtelenek vagyunk. Az ő szabotázsuk alapján megszámlálhatatlan és felmérhetetlen óriási nagy élőlény lett megsemmisítve. Ha ezek az élőlények nem lennének megsemmisítve, a Fá-helyreigazítást nem lehetne előremozdítani, így nem tudná megragadni az utolsó alkalmat, hogy behozza az egészen legvégső mennyboltozat feloszlását. Ezért a probléma nagyon komoly. Másrészt mindaz, amivel mi az embervilágban találkozunk, nem véletlen. Nem is olyasmi, ami egyedül az emberek között történik. Miközben a Dáfá-tanítványok a Fá-t igazolják és minden élőlényt megmentenek, mi nem is mesélhetünk az embereknek a még magasabb Fá-alapelvekről, mert az emberek nem is tudnák felfogni és megérteni ezeket. Ezért, egyedül ez már nagyon nagy nehézségeket okozott az összes élőlény megmentésénél. Mindegyik élőlénynek van egy tiszta [értelemmel rendelkező] oldala, de szintén van egy zavarodott [nem világos értelemmel rendelkező] oldala. A világban egy ember felszínének éppen ez a része, amelyik a Dáfá-tanítványokkal együtt létezik a világban, zavarodott. És ennél a zavarodott résznél, a személyes előnyökért való harc közben az embervilágban való megszületés után, a fej rossz tényezőktől lett megtöltve. Különösképpen az újkorban van ez így, amelyikben az emberiség erkölcse gyorsan csúszik lefelé, ehhez jön még a Kínában megjelent XX-Párt, ami ahhoz vezetett, hogy a kínai néptömegek szíve el van ferdülve és el van fajulva, ők többé még csak a jót sem tudják megkülönböztetni a rossztól. Mindez nagyon komolyan károsította az összes élőlény megmentését. Így a Dáfá-tanítványoknak még nagyobb nehézségeik vannak a művelésnél és az összes élőlény megmentésénél. De Dáfá-tanítványokként ti nem is szabad feladjátok, csak mert nagyon nehéz, hiszen ez az a kötelesség, amit a történelem rád bízott. Ez a te nagy fogadalmad és a te nagy kívánságod is és valami, amire te már nagyon régóta vártál.

Némely tanítványok az igaz körülmények tisztázásánál gyakran botlottak emberekbe, akik nem akarják meghallgatni és elfogadni, sőt némelyek ellene vannak. Nektek nem szabad megsebezve éreznetek magatokat a szívetekben, úgy hogy ti elveszítsétek a bátorságot az élőlények megmentéséhez, csak mert egy ember ellene van. Dáfá-tanítvány, mi egy Dáfá-tanítvány? Ő egy élőlény, amelyik a legnagyszerűbb Fá által lett teremtve. (erőteljes taps) Sziklaszilárd és elpusztíthatatlan, mint egy gyémánt. Mit számít már egy rossz ember szava a hétköznapi emberek között? Bármilyen rosszindulatú vagy, te nem változtathatsz meg engem. Én most egyszerűen a történelem által rám rótt küldetésemet akarom teljesíteni. Pont azt akarom csinálni, amit egy Dáfá-tanítványnak csinálnia kell. Mi tisztában kell legyünk azzal, hogy az emberi társadalomban és ebben a világegyetemben léteznek élőlények, akik többé nem megmenthetőek, sőt sokan még azt sem érdemlik meg, hogy meghallgassák az igaz körülményeket. Az igaz körülmények tisztázásánál ilyen emberekbe fogtok ütközni. Ti tisztában kell legyetek ezzel és értelmesek maradjatok, mi azon vagyunk, hogy megmentsük azokat, akik még megmenthetőek. De Dáfá-tanítványok, ti a Könyörületességet művelitek, nektek könyörületesnek kell lennetek. Mindegy hogy elfogadja vagy sem, ti könyörületesen kell kezeljétek őt. Nektek nem szabad versengnetek a hétköznapi emberekkel és nem szabad egy hétköznapi ember szívével kezelnetek az élőlényeket. Te egyszerűen könyörületesen csinálod azt, amit csinálni akarsz, akár elfogadja akár nem. A Könyörületesség a művelés által jön, ez nincs megkövetelve, előírva. Szívből jön, és nem olyasmi, amit megmutatunk az embereknek. Ez valami örökké tartó dolog és nem változik az idővel és környezettel.

Ha mi átfutottuk ezt a történelmet és visszatekintünk, és mindegyik Dáfá-tanítvány elmondhatja, hogy ő azt csinálta, amit csinálnia kellett (taps), ez igazán a legnagyszerűbb! (hosszas taps) De szintén létezik sok tanítvány, aki nem viselkedett felelősségteljesen saját magával szemben, mivel ők azt, amit tenniük kell és amit a történelem rájuk bízott, nem váltották be. Szerencsére az üldözésnek még nincs teljesen vége, még létezik esély. Hogyan teszitek újra jóvá és hogyan csináljátok, ez saját magatokon múlik. Azon nap óta, amelyiken én a Fá-t terjesztettem, már megmondtam, hogy én tisztességes vagyok az emberekkel, a társadalommal és minden élőlénnyel szemben. (erőteljes taps) Minden amit mondtam, be lesz váltva a történelemben. Amit én megígértem, szintén be lesz váltva a jövő történelmében. (taps)

Mindegy hogy egy ember milyen hosszan futotta át történelmének folyamatát a Föld létezése közben, hogy ez néhány ezer év vagy tízezer év, az istenségek szemében ez egy nagyon gyors folyamat. Az itteni idő okozta az időkülönbséget az összes élőlény számára. Élőlényekként, akik bejöttek a három világkörbe és a Dáfá-tanítványok a három világkörben, ti mindannyian tudjátok, hogy korábban a világegyetem történelmében ez a három világkör nem létezett. Több Fá-magyarázatban azt is mondtam, a teremtésének a célja abban rejlik, hogy ez a helyszín a világegyetem ,,keletkezésének, fennmaradásának, romlásának és megsemmisülésének” az utolsó szakaszában a Fá-helyreigazítás számára lesz felhasználva. Ha a jelenlegi Fá-helyreigazításnál nem igazán tudta volna megcélozni a Fá-helyreigazítás hatását, vagyis, ha a jelenlegi Fá-helyreigazítás nem sikerült volna, vagy ha az emberek az emberiségnek ezen a helyszínén a Fá-helyreigazítás közben egyáltalán nem pozitívan álltak volna a Dáfá-hoz és ha a Dáfá-tanítványok sem viselkedtek volna jól, tehát ha valamelyik területen nem ment volna jól a dolog, akkor a jövőben nem létezne többé három világkör a világegyetemben. Ez azt is jelenti, a közeli jövőben ez a hely eltűnne. Azonban a Dáfá-tanítványok nagyon jól csinálták, ti azt tettétek, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kell, az emberiség is megmutatta az őszinte, becsületes oldalát, és én itt harmonizáltam azt is, amit bírni akartam. (taps)

Ámbár némely élőlények részt vettek az üldözésben, ámbár sok élőlény közömbös volt, ámbár sok élőlény, amelyiknek megvan a képessége hozzá, nem támogatta, léteznek még nagyobb néptömegek és még több élőlény, akik szimpátiát mutattak irányunkban és támogattak bennünket. Vagyis, ők megmutatták az őszinte, becsületes oldalukat. Ti művelődhettek itt, ti igazolhatjátok itt a Fá-t, a Mester szintén be tudja fejezni itt azt, amit én csinálni akarok, az itteni élőlények is teremtettek esélyt a jövőjüknek, ezért a három világkör a jövőben örökre létezni fog. (erőteljes taps)

Az utóbbi időben mi sok konkrét dolgot csináltunk, ezt ti is láttátok. Kiváltképpen az utolsó Fá-konferencián mondtam, hogy ez az év egy eseménydús év lenne. Ebben az évben igazából is már sok minden történt. Ami a politikai szélhámosbandát illeti a szárazföldi Kínában, egyes magas hivatalnokok bűnösnek találtattak törvényszékek által az USA-ban. A nagy aljas fővezér törvényszék elé lett állítva. Nektek mindannyiótoknak tudomásotok van a SARS-betegségről, ami az embereknek egy figyelmeztetésként szolgál, a 23-as cikkely által kiváltott vitáról Hongkongban, és az árvízről a szárazföldi Kínában, és különösképpen a televízióállomásról, amelyik mindenütt a világon sugározza az üldözés leleplezését, mindezek a dolgok egy nagyon nagy csapást adtak a gonosznak. Ők mindezt katasztrófáknak tartották, bezárólag a Dáfá mai helyzetével. Mindez úgy mutatkozik meg, mintha nagyon természetes jelenségek lennének. Ha viszont a rosszindulatú élőlények nem lettek volna eltávolítva, sok dolgot nem lehetett volna sikerre vinni. Hiszen az emberek mögött mindig léteznek az ő tényezőik, amelyek helyettesítik, kicserélik az embereket. Ők nem csak az embereket irányítják, hanem átveszik az emberek helyét. Ha te az embereket az igaz körülményekről informálod, irányítja az embereket, úgyhogy ők nem akarnak meghallgatni téged. Alapjában véve démonok által vannak irányítva.

Ma már lehet mondani, hogy a gonosz erők, a régi erők, a világon levő rosszindulatú emberek és minden tényező, amely üldözi a Fá-t, nagy áramlata, sodrása már tovatűnt. Továbbra is nagyon gyorsan megy és a helyzet még nagyobb változásai fognak adódni. Ez azt jelenti, hogy a történelemnek ez a szakasza nagyon gyorsan el fog múlni, szintén nagyon gyorsan el fogunk jutni a következő lépéshez. Némely Dáfá-tanítványok korábban mindig kérdezték: ,,Miért nincs sok új tanuló a Fá-terjesztésnél ebben az időben?” Természetesen léteztek tényezők, amelyeket a gonosz irányított, és a régi erők akadályokat okoztak. Én nem törtem át és távolítottam el közvetlenül, mert az emberek következő váltása a következő dologhoz tartozik. Ebben a periódusban fognak a Dáfá-tanítványok pontosan éretté művelődni, minden élőlényt megmenteni és a Fá-t igazolni. A mostani helyzetből szemlélve a dolgokat, a Fá-helyreigazítás erőteljes áramlata hamarosan itt fog hömpölyögni. Sok dolog akkor szintén fokozatosan át van törve és el van távolítva, a legfelszínesebb tér, dimenzió fokozatosan meg van érintve, ezért némely vidékeken szintén lassanként újra új tanulók jöttek be. És ha ez így van, akkor a helyzet a legsürgősebben meg fog változni.

Ez, amit én az előbb mondtam, bárhogyan is, mi átfutottuk a történelemnek ezt a szakaszát, hogy ez egy különösebb nyereség vagy olyasmi, amit a régi erők kényszerítettek ránk, a Dáfá-tanítványok azt tették ezen üldözés közben, amit nekünk Dáfá-tanítványokként tennünk kell. Ez azt is jelenti, ennél az üldözésnél ti megalapoztátok a Dáfá-tanítványok hatalmas erényét, amelyet megszolgáltatok, ti minden élőlénnyel és önmagatokkal szemben tisztességesek vagytok. Ti arra is méltóak vagytok, hogy megvilágosultak legyetek, akikké válni is fogtok. (erőteljes taps)

Konkrétabb dolgokról nem szeretnék többet túl sokat beszélni. Hiszen az utóbbi időben nagyon is gyakran lettek Fá-konferenciák rendezve, én is már relatív sokat magyaráztam el. Ti még azon vagytok, hogy sok dolgot megértsetek. Hiszen sok kérdés, amit én elmagyaráztam, szintén nem felszínes dolog, ti még azon vagytok, hogy olvassátok őket. Mivel a Fá-konferencia ez alkalommal nagyon nagy, találkozni akartam veletek. Kiváltképpen a messze távol fekvő vidékekről való tanítványok nem láttak még mindig engem a hosszú idő után, így ezt az alkalmat is ki akarom használni, hogy találkozzam a tanítványokkal és hogy lássalak benneteket. Így van ez. (Hosszas, erőteljes taps)

Li Hongzhi
2003.07.20

(Változtatás 2003.10.21)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült : 

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz in Washington DC 2003

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw43.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében