hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a 2004-es Fá-konferencián
az USA nyugati partján
 

(Változtatás 2005.03.10-én)

Li Hongzhi, 2004.02.28 Los Angeles

Üdvözöllek mindannyiótokat! (Üdvözlet a Mesternek! taps) Ez az üldözés már tart néhány éve. Ami viszont azokat a gonosz élőlényeket illeti, az életterük és a túlélési esélyük egyre csekélyebb lesz. A rossz emberek élete az embervilágban, akik ezt az üldözést szították, egyre nehezebb lesz. A Fá-helyreigazítás összhelyzetéből szemlélve, az emberek a világon egyre inkább tisztában lesznek ezzel az üldözéssel, amely az emberek söpredéke és a romlott alakok által lett fellobbantva, különösképpen a szárazföldi Kínában vannak az emberek  azon, hogy felébredjenek. Az emberek látták az üldözés gonoszságát is, ők szintén felismerik már az okát. Lehet mondani, hogy a mostani helyzet egyre kedvezőbb lesz az igaz körülmények tisztázására, a világi emberek megmentésére és a gonosz leleplezésére a Dáfá-tanítványok által. A jelenlegi időpontban, mikor a legtöbb világi embernek kitisztult a feje a gonosz eltávolítása után és mindannyian önszántukból eltöprenghetnek a Fálun Gong üldözésének a kérdésén, a rossz embereknek egyre nehezebb lesz, hogy ezt a gonosz elnyomást továbbra is fenntartsák, még ha szeretnék is. A világi emberek felébredése ahhoz is vezetett, hogy a gonosz nagyon fél. A világi emberek sem szeretnének többé bűnbakként szolgálni. A gonosz tényezők, elemek és a rosszindulatú emberek számára valóban nehéz, hogy fenntartsák a gonosz üldözést, viszont az is nehéz a számukra, hogy leszálljanak a magas lóról (a tigris hátáról). Mikor a gonosz tébolyulttá vált és elveszítette az eszét, az ítélőképességét, az üldözés lépésről lépésre fokozódott, nem lehetett többé feltartóztatni, egyre tébolyodottabbá vált. Most látom, hogy már el is érte a csúcsot, nem is tud többé lejönni. Nem tud lejönni, viszont az sem sikerül neki, hogy fennmaradjon. Az emberek a világon már nagyon világosan látták ezt a rosszindulatú üldözést, ez a szélsőségesen rosszindulatú üldözés azonban nagyon nagy károkat okozott a Dáfá-tanítványoknak, azonkívül ez a leggonoszabb és legmérgezőbb üldözés, amilyen még sohasem fordult elő a történelemben. Egy másik oldalról szemlélve ezt, ők mindent, amit a Dáfá-nak és a Dáfá-tanítványoknak okoztak, saját maguknak okozták, hiszen a jövőben felfokozva kell visszafizessék ezt ugyanezen a módon.  

A világegyetemben létezik jószívű és gonosz, a pozitív és a negatív, jó és rossz, ezt mind megint csak a kölcsönös hatás és ellenhatás okozhatja a világegyetemben. Az emberek tulajdonképpen nem láthatják és a rosszindulatú emberek még kevésbé jöhetnek rá, hogy ezen üldözés számára kezdettől fogva egy kudarc volt előrelátva a végén, amelynek a folyamata közben azonban a Dáfá-tanítványok sikerre juthattak a művelésen keresztül. Tehát, a rossz emberek szándéka rosszindulatú, de pontosan ez készített elő a Dáfá-tanítványok számára egy olyan környezetet, amelyikben létre tudtak jönni a Dáfá-tanítványok. Természetesen nem óhajtottam, hogy ez a helyzet keletkezzen. Én és a Dáfá-tanítványok, az üldözés közben mi szintén megpróbáltuk, hogy leállítsuk ezt az üldözést, hogy az élőlények ne vétkezzenek mind a Dáfá ellen. A nem megmenthető és nem megtartható élőlények feltétlenül gonosztetteket akarnak véghez vinni, ők viszont nem tudják megérteni az alapelvet, hogy minden tettnél és minden szónál a pozitív és a negatív egyidejűleg jön létre. Mivel a régi világegyetemben létezik a kölcsönös hatás és ellenhatás alapelve, léteznek a pozitív és a negatív tényezők, úgy mindig egyidejűleg keletkezik a pozitív és a negatív, mindegy mit csinál az ember, bezárólag azzal, ha valamit az emberiség társadalmában csinál, ez a két tényező egyidejűleg fog megtestesülni. Ha egy ember egy szót is szól, egy dolgot csinál, sőt ha egy gondolata van, a pozitív és negatív tényezők megtestesülhetnek. Mint például ez az üldözés, ti már mind tisztába jöttetek a szándékkal, a kiindulópont is nagyon rosszindulatú. A következménye viszont az, hogy miközben a gonosztettek el lettek követve, a Dáfá-tanítványok az üldözés elleni bevetésnél egyidejűleg éretté acélozódtak. Azonkívül, minél komiszabb az üldözés, annál egyszerűbben lehet Dáfá-tanítványokat teremteni. A rosszindulatú emberek egyáltalán nem érthetik meg ezt az alapelvet. Én, Mesterként, a Fá-helyreigazításnál semmi esetre sem ismerem el, hogy ez az üldözés a Dáfá-tanítványok vizsgáztatására van használva. Dáfá-tanítványoknak szintén nem kell az a téves gondolatuk legyen, hogy az üldözés elviselése által ők még magasabbra művelhetik magukat. A Dáfá és a Dáfá-tanítványok az üldözés ellen vannak, ez is a kötelességük Dáfá-tanítványként. Ha nem a Fá-ban műveli magát, az üldözés elviselése által nem is művelheti magát magasabbra, még kevésbé érheti el egy Dáfá-tanítvány ismérvét, kritériumát. Ne ismerd el ezt a régi erők által előkészített úgynevezett környezetet, hiszen a Fá-helyreigazításnál én minden élőlényt hasonultathatok a Dáfá-val, egyáltalán nem szükséges a Dáfá-tanítványokat ezen gonosz által acélozni. A Fá-helyreigazítás teljes bizonyossággal sikerülni fog. A Dáfá-tanítványok teljes bizonyossággal sikerre fognak jutni. Ha ők ilyesmit csinálnak, az én tanítványaim sikerre juthatnak; ha ők nem csinálnak ilyesmit, az én tanítványaim szintén sikerre juthatnak. Csak úgy van, hogy a gonosz feltétlenül ilyesmit akart tenni. Ez ahhoz vezethet, hogy zavarások adódnak a Fá-helyreigazítás számára, hogy a gonosztetteknél ők vétkeznek, hogy sok élőlény és világi ember, beleértve saját magukat, ki lesz selejtezve. A világegyetemben ténylegesen létezik ezeknek a tényezőknek a megjelenése, megnyilvánulása, pozitív és negatív, egy előny és egy hátrány egyidejűleg léteznek.

Emberek nem tudják világosan felismerni ezt az alapelvet. Ha egy hétköznapi ember tenni akar valamit a társadalomban, mihelyt létrejön nála ez a gondolat vagy csinálja ezt a dolgot, valójában ez már rendelkezik is ezzel a két hatással. Korábban azt mondták a művelők: ,,A jó és a rossz egy ember egyetlen egy gondolatából fakad”. Ennek a mondatnak a másik jelentése: egy dolognak a folyamata ténylegesen két hatást hozhat magával (fejthet ki). A Dáfá-tanítványok üldözésénél ők nem számoltak azzal, hogy ez pontosan megacélozhatja a Dáfá-tanítványokat, ez az, amivel nem számoltak. A világegyetem korábbi alapelve szerint pontosan létezik a pozitívnak és a negatívnak ez a tökéletesen egyidejű megjelenése, az emberiség társadalma is ilyen, ez testesül meg mindenben. Bármit is gondol egy hétköznapi ember, ez a pozitívban és a negatívban mutatkozik meg, egy jóként és egy rosszként. Például, ha egy ember meg akar szidni vagy ütni egy másikat, aki nem felel meg neki, úgy a szidásnál vagy ütésnél de-t is adott a másiknak, ezenkívül később ő ezt még a valóságban is vissza kell fizesse, ez annak az oldalnak a szempontjából van elmagyarázva, amit az emberek nem láthatnak. Amit az emberek láthatnak, az pontosan ez, ha például a saját gyermekei nevelésénél a leggyakrabban azt tanítja nekik, hogy egy erős ember legyen a társadalomban, nem számolt azzal, hogy a gyerekek egyre inkább eltávolodnak a tiszta őszinteségtől, a jószívűségtől, a világegyetem tulajdonságaitól és az istenségektől. Az emberek attól tartanak, hogy a gyermekeik megkárosodnak, így arra tanítják a gyermekeiket, hogyan fordíthatják meg a lándzsát, hogy másokon megtorolják. Valójában az ember nem gondolt arra, ha ezt cselekedteti velük, lényétől fogva szétrombolta az emberek erkölcsét és jószívűségét. Mindegy mit csinál egy ember, ezt a két hatást célozhatja meg.

A Dáfá-tanítványok üldözésénél ezekben az években teljesen megmutatkozott ez az állapot. Hogyan rabolhatja hát el egy kormányzat egy embernek a hitét? Hogyan rabolhatja hát el az embereknek a szabad gondolatait? Ez még sohasem fordult elő a történelemben. Hogyan lehetséges, hogy elérhessen ilyesmit? Hogy elérje ezt a célt, még a néhány ezernyi éves ősi kultúrát is teljesen el akarja törölni és a dolgokat, amelyek az elmúlt ezernyi években megőrizték az emberiség erkölcsi normáit, mind meg akarja tagadni és mindet leverni, sőt még ,,rá akar taposni”, hogy ,,soha többé ne álljon talpra”. Hogy ezt el lehet érni vagy sem, ennek a tettnek a következménye ugyanakkor egy megtorlás fog lenni azok számára, akik végrehajtják ezeket a tetteket. Ez szintén olyasmi, amivel ők nem számoltak. A kínaiak, akik semmi hittel sem rendelkeznek többé, elveszítették az erkölcsi ismérveket a magatartás számára, ilyen emberek minden lehetségest meg mernek tenni, ők minden lehetséges gonosztettet elkövethetnek. A társadalom romlottsága minden területen megmutatkozik. A mai kínaiaknál ez úgy van, mihelyt kinyitják a szájukat, ők hazudnak, a hazugság olyan normális számukra mint a normális beszélgetés a családban. Nem pirulnak el, mindegy milyen rossz dolgot tettek. Előnyére válhat egy ilyen embertömeg ennek a politikai hatalomnak a számára, amelyik ilyesmit tett? Minderre nem gondoltak az emberek.

Az előny egyidejűleg létezik a hátránnyal. Az egyáltalán nem működik, ha egy ember mesterségesen akar elérni valamilyen célt a hétköznapi emberek társadalmában. Minden reform, ami az emberiség társadalmában történt és mindegyik mozgalom, ami az emberiség társadalmában létezett, valójában az istenségek által volt irányítva. Csak ha az istenségek csináltatják az emberekkel és az istenségek hatására létezhetnek különböző állapotok az emberiség társadalmában. Az nem megy, ha valamit mesterségesen akar tenni. A rohadt kísérteteknek és az alacsony szintek dimenzióiban levő istenségeknek sem sikerül ez. Jó embereket és művelőket üldözni, ilyen ésszerűtlen tettek csak a legrosszindulatúbb és legostobább alakok által lehetnek kivitelezve, végrehajtva. A jövőben új felismerések fognak létezni a történelem és az emberiség számára, különösen az utóbbi száz év történelme lesz újólag megítélve.

Bárhogyan is, ti szintén láttátok az üldözés elleni bevetésnél, hogy a Dáfá-tanítványok az érettség felé haladnak és a világi emberek is egyre inkább fel fognak ébredni. Ami a gonoszt illeti és a rosszindulatú embereket a világon, akik ezt az üldözést szították, ők egyre közelebb jutnak a pusztulásukhoz, bukásukhoz. Minden hatalom, amelyik kihasználta őket és minden módszer, amelyiket alkalmaztak, hogy uralkodókat használjanak ki, a Fálun Gong tanulóknak ezzel az üldözésével ki lesz selejtezve a történelem által. Ti is mindannyian láttátok, teljes bizonyossággal úgy lesz. Ebben a helyzetben többé nem nehéz a Dáfá-tanítványok számára, hogy megmentsék az embereket és hogy tisztázzák az igaz körülményeket. A helyzet, amit mi most látunk, ilyen, később még egyszerűbb lesz számotokra, hogy tisztázzátok az igaz körülményeket, mivel a világi embereknek egyre tisztább lesz az elméjük. Az emberek maguktól fognak hozzád jönni, hogy meghallgassák az igaz körülményeket, tényeket. Az emberek maguktól fognak hozzád jönni, hogy megtanulják a gyakorlatokat, ez hamarosan meg fog történni. Ezenkívül a szárazföldi Kínában meg fog történni, hogy az egész nép kiáll az üldözés ellen. (taps) Mindent, amit az emberek tesznek, saját maguk számára teszik. Aki a Dáfá-tanítványokat üldözi, az pontosan saját magát üldözi, ez a kozmikus tulajdonságok által lett lerögzítve. A Fálun Gong üldözése akkoriban szintén az egész nép mozgalma volt. Egy előny és egy hátrány. Nézd csak meg, hogyan néz ki a következménye a végén. Ez nem olyasmi, amit az emberek meg tudnak csinálni, el tudnak érni. Az emberek erősnek tartják saját magukat. Mindegy milyen tébolyodott a propagandagépezeted, nem használ semmit. Az nem működik, ha ezt az eszközt csalárd hazugságokkal és szemfényvesztésekkel, csalásokkal vetik be művelők ellen. Amit az istenségek nem engednek meg, azt az istenségek el fogják számoltatni veled, miután befejezted a lármázást. Ez pontosan így van.

Dáfá-tanítványként ti még tisztábban kell lássatok. Mielőtt a gonosz teljesen át van törve és eltávolítva, továbbra is fáradoznotok kell, hogy tisztázzátok az igaz körülményeket és megmentsétek az embereket a világon, csináljátok jól, amit egy Dáfá-tanítványnak csinálnia kell. Minden, amit a Dáfá-tanítványok ma tesznek, a Dáfá-tanítványok Fá-igazolásához tartozik, ti azon vagytok, hogy az istenségek útját járjátok. Az utolsó szakaszban nem szabad lazítani, csináljátok továbbra is jól, amit csinálnotok kell.

Némely tanulók kell ügyeljenek egy dologra, minden alkalommal, mikor én azt mondom, hogy a gonosz kevesebb lett, és hogy számára egyre nehezebbé vált, hogy talpon maradjon, úgy sok tanuló azt gondolja: ,,Ó, mi minden mást félreteszünk és csak a Dáfá-munkát végezzük.” Ez nem megy. Mindannál, amit a Dáfá-tanítványok tesznek, nem szabad a végletekbe jussatok. Ti így hát egy normális életet kell folytassatok és normálisan műveljétek magatokat, egyidejűleg csináljátok a dolgokat, amelyeket a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell. Most ez pontosan így van. Azon dolog mellett, amit a Dáfá-tanítványok kell megtegyenek, a hétköznapi emberek társadalmában nem létezik semmiféle különbség a formában. A felszínen éppen olyan mint a hétköznapi emberek társadalmában, de te egy művelő vagy, ez már egyszer így van. Amit manapság tesztek, a jövő számára hozzátok létre, így kell ti járjátok ezt az utat. Ez a legőszintébb, legegyenesebb út, ez példaként, modellként lesz véve a jövőbeli művelők által, ezért semmiféle szélsőséges dolog nem létezhet nálatok. Nem is szabad valamilyen végletbe jussatok, ez szintén mesterséges akadályokat és problémákat okozhatna saját magatok számára. A szélsőséges gondolatok közül egyik sem tartozik ahhoz, amit én csináltatok veletek. Ez talán egy ragaszkodás lehet és problémákhoz vezethet. Mi már nagyon sok ilyen dolgot megértünk, átéltünk. Úgy gondolom, ha ti Dáfá-tanítványként eljutottatok a mai lépésig, sok mindennel még inkább tisztába kell jönnötök és egyre megfontoltabbá válnotok. Ha problémákba ütköztök, már tudjátok is, miről van szó, ezért ebben a tekintetben ti már egy nagyon világos elmével kell rendelkezzetek, többé nem fordulhat elő, hogy valami miatt zavarások adódjanak.

Még valamit, minden, amit a Dáfá-tanítványok ma tesznek, a Fá igazolásához tartozik, hiszen a felismeréseitek és a megemelkedéseitek a Fá-ból származnak. Dáfá-tanítványként így nektek magától értetődően igazolnotok kell a Fá-t, erről nem szükséges sokat mondani. De mindent, amit ti a Fá-igazolásnál tettetek, saját magatok számára tettétek. Egyetlen egy dolgot sem tesztek a számomra, bezárólag azzal, amit csináltatok veletek, mivel mindegyik Dáfá-tanítvány meg kell alapozza a saját hatalmas erényét a beteljesüléshez vezető folyamatban, különösképpen azok az élőlények, amelyek a Fá által vannak megteremtve. Mindez a ti Fá-igazolásotoknál is megmutatkozott, ezért minden, amit a Dáfá-tanítványok tesznek, nagyszerű, ehhez tartoznak az olyan dolgok, amelyek a legegyszerűbbeknek tűnnek, mint a szórólapok szétosztása, az igaz körülmények tisztázása a világi embereknek, az őszinte gondolatok kibocsátása a követségek előtt, és szintén minden lehetséges formája a Fá-igazolásnak, mint például a Dáfá-tanítványok, akik a kormányzathoz, a társadalomba és a társadalmi szervezetekhez mennek és azok, akik média-munkát végeznek, mindezeknél ti azon vagytok, hogy megalapozzátok a hatalmas erényt saját magatok számára és hogy a végső beteljesülés útját járjátok. Ez azt is jelenti, hogy mindent, amit tesztek, beleértve egy kicsi dolgot is, saját magatok számára tettétek meg, egyetlen egy dolgot sem tettetek ezek közül a Dáfá számára, és szintén egyetlen egy dolgot sem tettetek értem, a Mester számára. (taps)

A jövőben látni fogjátok, kivéve azt, amit a Fá-konferencián kell mondjak, máskülönben csak még ritkán mondok valamit, hiszen mindenki a saját útját kellene járja, és mindenki a saját útját kell járja, csupán így lehet megalapozni a hatalmas erényt, ezért én nem tudlak többé előre tolni benneteket mindig és mindenütt, mint korábban. Az idő a kizárólagos Fá-tanulásra és a kizárólagos személyes művelésre már elmúlt. Most pontosan úgy van, hogy a Dáfá-tanítványok beteljesítik az utolsó dolgaikat és mindent, amire szükségük van. Úgy néz ki, mintha ti valamit a Dáfá-ért tennétek, talán némelyek azt gondolják: ,,Én teszek valamit a Mesterért, mert a Mester felszólított, hogy ezt tegyem.” (nevet) Valójában ez nem így van. Még ha fel is szólítottalak, hogy azt csináld, a saját magad számára csináltattam veled.

Egy élőlény sem szabotálhatja a Fá-t, ez már mindig is, öröktől fogva létezett. Ez valami tökéletes és csupán azért lett továbbadva minden élőlénynek, hogy megmentse őket. De hány élőlény láthatja a Fá igaz megjelenésformáját? Nagyon nehéz. Nem látható, ezért nem lehet látni a Fá lényét. A Fálun, amit láttatok, csak a gong egy formája, de a kerék, ami valóban rögzíti a Fá-t, normál élőlények által csak nehezen pillantható meg, még a magas szinteken levők sem láthatják. Ki is szabotálhatja a Fá-t valóban? Senki sem szabotálhatja.

Én már mondtam nektek, hogy az összes élőlény megmentése nagyon nehéz. Ha azt szeretnénk, hogy az összes szint élőlénye megkapja a Fá-t és meg legyen mentve, az élőlények legalacsonyabb szintjét, nevezetesen ezt itt az embereknél, kell kiválasztani a világegyetemben, hogy elmagyarázzuk a Fá-t, így az összes szint élőlényei hallhatják. Ha a Fá itt van elmagyarázva, ki kellene hallja a Fá-t a világi emberek közül? Kell létezzenek ilyen élőlények, ezek az élőlények pontosan a mai Dáfá-tanítványok. (taps) A régi világegyetem ,,keletkezésének, fennmaradásának, romlásának és megsemmisülésének” az utolsó lépése kell legyen kiválasztva a Fá-helyreigazítás számára, tudniillik hogy a legnehezebb időszakban mentsük meg az összes élőlényt és az egész mennyboltozatot. Mikor a három világkör akkoriban meg lett teremtve, a cél pontosan az volt, hogy akkor használják fel, mikor elérte a Fá-helyreigazítás mai előrehaladását. Mármost kicsodák is az élőlények a három világkörön belül? Milyen élőlények ezek itt? Milyen élőlények és az élőlények milyen létformái szükségeltetnek a jövőben, beleértve az élőlények gondolkodásmódját, az élőlények magatartását, viselkedését és a kultúrát stb., mindez a történelem folyamatában jön létre. De a Fá-helyreigazítás szempontjából nézve, ez nagyon rosszul lett elrendezve, az oka ennek a régi erők létrejötte. Ez azt is jelenti, hogy nagyon sok terület az emberiségben nem véletlen, ezek mind el vannak rendezve. Pontosan mivel nagyon rendezett, nagyon is természetesen néz ki. De, hogy a Dáfá-tanítványok a Fá-terjesztés idején bejöhetnek-e, bejuthatnak-e a Dáfá ajtaján, hogy még tovább művelik-e magukat, ha vizsgákon kell túljussanak, hogy ők végezetül eljuthatnak-e a beteljesüléshez, hogy a Dáfá-tanítványok jól csinálhatják-e a Fá-igazolásnál, ha üldözések és más formájú zavarások léteznek, ez minden tekintetben saját magukon múlik. Így ti szintén láttátok a Fá-igazolásnál, hogy létezik még egy probléma, nevezetesen a régi erők megjelenése ahhoz vezetett, hogy a Fá-helyreigazítás és a Dáfá-tanítványok komoly zavarásoknak lettek alávetve. De bármilyenek is a zavarások, bármilyen gonoszak is a tettek, ha ti egyszer visszapillantotok, ők valójában nem távoztak el a Tathágata-Buddha tenyeréből. (taps) Ez garantáltan így van. Mindegy, hogy mit akarnak csinálni a régi erők, a rohadt kísértetek és a rossz szándékú emberek, a végén minden az én Fá-helyreigazítással szembeni követelményeim szerint lesz beteljesítve, bevégezve. Az időközben fellépett különböző zavarások, a különböző állapotok, amelyek egyes tanulóknál mutatkoztak meg, ezek csupán az élőlények olyan állapotai, amelyek a régi világegyetem ,,keletkezésének, fennmaradásának, romlásának és megsemmisülésének” az utolsó szakaszában mutatkoznak meg, ezek zavarások a Fá-helyreigazítás számára, de a Dáfá önmagában nem hagyja magát senkitől sem szabotálni. Mindegy milyen szenvedéseket viseltek el a Dáfá-tanítványok, a végén ők az istenségek (istenséggé válás) irányába fognak haladni.  

Ti megtapasztaltatok, megismertetek egy alapelvet a Fá-ban, nevezetesen ha valamelyik élőlény szenvedést viselt el, nem hiába fogja ezt elviselni, kiváltképpen egy ember, aki a Fá-ban műveli magát, azonkívül ő egy Dáfá-tanítvány a Fá-helyreigazítás idején. Ameddig a végén a Fá-ban marad, az, ami rá vár, a beteljesülés, mindegy milyen az eredmény. Vagyis, mindegy hogyan üldöz a gonosz, nem érheti el a célját. A végén minden harmonizálva lesz a Fá-helyreigazítás természetes kicsengésénél (elkerülhetetlen eredménye szerint), így van ez. Ha a Fá-helyreigazítás zavarva van, akkor a Fá-helyreigazításnál ennek megfelelően lesz kezelve ez a megzavart helyzet. Hiszen végezetül el lesz érve a Fá-helyreigazítás célja, ez teljes bizonyossággal így van.

Miután a Dáfá-tanítványok a jövőben átjutottak, győztek, ti ezt mind megnézhetitek egyszer, ez teljes bizonyossággal így van. Ha a világegyetem egyik istensége látja, hogy a felemelkedés és hanyatlás közben a világegyetem a ,,keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés” utolsó folyamata felé halad, ez számára félelmetes. Senki sem szeretné, hogy meg legyen semmisítve, mindenki meg akarná óvni saját magát. Ha meg akarja védeni magát, az egész világegyetemet meg kell menteni. Azonban az összes élőlény kigondolt magának minden lehetséges módszert és végezetül nem tudták elérni a célt. Különösen azok a módszerek, melyeket ebben az időben gondoltak ki az élőlények és azok a dolgok, amiket csinálnak, ezáltal többé nem lehet őket jónak találni. Még a magasszintű élőlényeket is, bármilyen magasak is, őket mind nem lehet többé a legkönyörületesebbnek és legeslegjobbnak tartani, emiatt ők mind nem érhetik el a célt. De az összes élőlény a világegyetemben látta ezeket a szörnyű következményeket a végén és mindannyian akarnak tenni valamit, ez ahhoz vezetett, hogy a régi erők felbukkantak a világegyetemben.

Ha a világegyetem össz-Fá-helyreigazítása eljutott a mai lépésig, akkor elvben én többé már nem tudom még világosabban kifejezni emberi nyelvvel, az emberi nyelv többé nem fejezheti ki, minden csak megközelítő, vázlatos leírás. Mindent megcsináltunk, amit az elején csinálni akartunk. Valójában a mi saját világegyetemünk már beteljesült. (taps) Csak az utolsó tényezők maradnak még, amelyek létezni hagyják ezt az óriási mennyboltozatot, az ilyen tényezők mind olyan dolgok, amelyek az emberiség felszínét lényétől fogva elkülönítik.

Az állapot, ami most az emberi társadalomban megmutatkozik, nagyon hasonló a Fá-helyreigazítás helyzetéhez a világegyetemben, egyre tisztább, érthetőbb lesz. Én azt hiszem, ez a helyzet még gyorsabban meg fog változni. Miután a Fá-helyreigazítás elkezdődött az embervilágban, az emberek valóban be lesznek vonva. A Fá-helyreigazítás kezdetén a három világkör része már le lett árnyékolva, így a három világkör el lett választva a régi kozmikus mennyei rendszertől és a fenti élőlények nem juthatnak kapcsolatba a lenti élőlényekkel. Ha később az emberek dolga lesz elintézve, megcsinálva, ennek szintén semmi összefüggése sincs többé a három világkörön kívüli helyzettel. Az új időszakban az összes élőlény a magasabb körökben mindezt szintén látta már, egyik a másik után jön le, hogy megszülessen a világban, így az ember ezután is mint előtte úgy néz ki mint ez az emberbőr, valójában az emberbőr többé nem ugyanazt az embert foglalja magába mint korábban. Magas szintekről sok élőlény született meg emberként, hogy megkapja a Fá-t, azonkívül sok élőlény jön nagyon távoli világegyetemek különböző mennyei rendszereiből. Valójában még nagyon sok ember létezik, akik a Dáfá-tanítványok Fá-igazolásánál meg kellene kapják a Fá-t, de ők akkoriban különböző okok miatt akadályozva lettek a régi erők által, úgyhogy nem tudták megkapni a Fá-t. Azonkívül egyesek még bűnöket is követtek el a Dáfá-val szemben ennél az üldözésnél, amelyeket többé nem lehet kiegyenlíteni, visszafizetni, ők a kiselejtezés előtt állnak. Léteznek még egyesek, akik nem vétkeztek a Dáfá-val szemben, de többé szintén nem művelhetik magukat, ők az eljövendő korszakban emberek fognak maradni, ezek mind a jövő dolgai.

Most mellékesen még egy dologról beszélek. Az utóbbi időben sok Dáfá-tanítvány írt egynéhány könyvet. Egyeseket közülük röviden átnéztem, a kiindulópont mindegyiknél nagyon jó volt. Soknál tartalmilag a művelésről van szó, az üldözésről és az üldözés elleni bevetésről, kiállásról, azonban ezeket nem szabad a Dáfá-tanítványok között terjeszteni. Az előfeltételek kétség nélkül adottak, nevezetesen ti azon vagytok, hogy a Fá-t igazoljátok egy könyv formájában és megmentsétek az embereket, amit csináltatok, ahhoz tartozik, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kell. De ti mindannyian tudjátok, hogy a Dáfá-tanítványok el fognak jutni a beteljesüléshez, emiatt egy dolognak sem szabad megzavarnia a Dáfá-tanítványok mai Fá-igazolásának ezt a formáját, ez egy rendkívül fontos dolog. A Fá-tanuláson kívül nem szabad semmilyen más dolgot hozzácsatolni, ezért semmi esetre sem szabad olyasmit terjeszteni a Dáfá-tanítványok között, ami nem tartozik magához a Dáfá-hoz. Semmi esetre sem szabad a Dáfá-tanítványoknak zavarásokat okozni.

Korábban már beszéltem ilyen kérdésekről. Ma, a speciális helyzetben és speciális környezetben, ezenkívül még felbukkant az üldözésnek ez a speciális formája, így még egyszer beszélek róla. Ezeket a könyveket szabad a hétköznapi emberek társadalmában terjeszteni, Dáfá-tanítványok is segíthetnek ebben, miközben ők a Dáfá-tanítványok által előállított, működtetett médiákat használják, hogy reklámozzák ezeket, a hétköznapi emberek társadalmában is terjeszthetik őket, ti is segíthettek ebben, ezek mind jó dolgok. Csak nem szabad nyugtalanságot előidézni a Dáfá-tanítványok között. A jövőben nem kellene olyan anyagokat, hangszalagokat és videókat stb. árusítani a Fá-konferenciákon, amelyek nem tartoznak a Fá-hoz önmagában. Még kevésbé kellene piacként használni a Fá-konferenciákat és a tanulókat. Nem szabad pénzt keresni Dáfá-tanítványokon. Az anyagokat, amik a Fá-terjesztésre és az igaz körülmények tisztázására szolgálnak, a társadalomban kell terjeszteni, ez pontosan így van.

Most kihasználom az időt, hogy megválaszoljam néhány kérdéseteket. (taps) Nyújthattok be cédulákat. Most kezdjük el.

Kérdés: Meg lehet oldani jogi úton a francia rendőrök viselkedésének problémáját?

Mester: Kínai vezető személyiségek látogatása alatt Franciaországban ti odamentetek, hogy tiltakozzatok, apelláljatok, egyidejűleg üdvözöltétek őket, ez tulajdonképpen valami nagyon jó dolog. De néhány gazfickó abban a bandában, akik a Fálun Gong-ot üldözik, feltétlenül nyugtalanságot akartak szítani, úgyhogy a francia rendőrök, akik nem ismerték az igaz körülményeket, zaklatták a tanulókat. Ez a dolog természetesen a gonosz által lett megrendezve, azon aljas klikk által lett megrendezve, amelyik a Fálun Gong-ot üldözi. Mikor egy a törvényt végrehajtó szerv teljesen aláveti magát egy másik ország, egy olyan kormány parancsainak, amelyik a gonosz ellenőrzése alatt áll, hogy megsértse az emberi jogokat, én úgy gondolom, hogy ez nem egy dicsfény egy olyan ország számára, amelyik hangsúlyt fektet a demokráciára és emberi jogokra. Teljesen jogos, hogy ezt a problémát jogi úton oldjátok meg.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Thaiföldről üdvözlik a Mestert.  

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: Létezik néhány tanuló, aki az igaz körülmények tisztázásánál megfontolatlan, a szavai radikálisan csengenek.

Mester: Mindannál amit a mi Dáfá-tanítványaink tesznek, mi azt jóságos gondolatokkal és megfontoltsággal, ésszerűséggel kellene tegyük. Mindegy, hogy az embereknek tisztázzátok az igazságot vagy valamilyen tevékenységen vesztek részt, az embereknek ti a Dáfá-tanítványok nagyszerűségét és jószívűségét kellene mutassátok. Pusztán ne csináljatok valamilyen radikális dolgot. Miközben te élőlényeket mentesz meg és az igaz körülményeket tisztázod, szintén nem lehet semmilyen pozitív hatást megcélozni, ha a szavaid túl szélsőségesek, mivel a könyörtelenséged nem tudja feloszlatni a megmérgezett ember gondolataiban azokat a rosszindulatú tényezőket, így semmilyen pozitív hatást nem célozhatsz meg.

Én már mondtam nektek, hogy a Könyörületesség nem mesterségesen van megfogalmazva (nem tettetik). Ez nem is egy felszínes állapot, amelyet fenntartunk. A Könyörületesség valóban mélyen a szívből jön, csupán a művelésen keresztül lehet elérni és megmutatni. Mihelyt a szavad ki van mondva az élőlények előtt, mihelyt a gondolatod létrejön, már fel lehet oszlatni a rossz tényezőket, ez már ahhoz vezethet, hogy a rossz dolgok fel legyenek oszlatva, amik megmérgezik a hétköznapi embereket és amik az emberek gondolati tényezőiben találhatóak, azután világos lesz az emberek számára, így tudod őket megmenteni. Az igazi Könyörületesség hatalmas erejének hatása nélkül neked nem sikerül, hogy feloszlasd őket, akkor nem tudod megcélozni a hatást az igaz körülmények tisztázásánál. Különösen azok, akik szélsőségesen viselkednek, én mondom nektek, ti egyáltalán semmilyen hatást nem tudtok megcélozni, pontosan mert a kiművelt képességetek és a Könyörületességetek nem tud megtestesülni. Így nektek egy dolognál sem kellene az az érzületetek legyen, hogy vitatkozzatok másokkal vagy harcoljatok a többiekkel. Ez mind hibás, nem szabad szélsőségesen viselkednetek, még ha a konzulátushoz is mentek. Ti könyörületesek, együttérzőek kell legyetek az emberekkel szemben. A rosszindulatú élőlényekkel szemben ez máshogyan van. Az őszinte gondolatok kibocsátásánál, hogy eltávolítsátok a gonoszt, a démonokat, a sötét szellemeket és a rohadt kísérteteket, amelyek nem az emberiséghez tartoznak és a fekete kezeket, az nem probléma, mindegy hogyan kezelitek őket. Az emberekhez könyörületesek kell legyetek. Nem az embereket akarjuk mi megmenteni? Az embereket megmenteni, ha te könyörtelen vagy az emberekhez, megmentheted-e őket úgy?

Kérdés: Miután több élőlény jött létre, némely élőlényeknél egoizmus lépett fel, így ők leestek. Ez az egyik oka a világegyetem romlásának? A jövőben létezik még ilyen sok élőlény?  

Mester: A világegyetemben korábban ,,egoistának, önzőnek lenni” volt a lényegi, alapvető tulajdonság, ,,keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés” és ,,születés, öregedés, betegség és halál” ezen tulajdonság által okozott szükségszerűséghez tartozik. A Fá a jövőben harmonizáló és a közös érdekekért van. A világegyetem lényegi tulajdonságai határozzák meg a világegyetem alapvető állapotát. Hogy élőlények tisztátalanná válnak vagy sőt még, hogy a romlott élőlények leesnek, a ,,keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés” által lett előidézve. ,,Keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés” a világegyetem lényegi tulajdonságaitól van meghatározva, úgy tűnik viszont, hogy nincs közvetlen kapcsolata a lényegi tulajdonságokhoz.  

Te most emberi gondolatokkal töprengsz az istenségek dolgán, ez nem úgy van. Az élőlények száma a világegyetemben le van rögzítve, ennek semmi köze ahhoz, hogy az élőlények rosszabbá válnak.  

Mindenütt léteznek istenségek, mindenütt léteznek élőlények, olyan sokan vannak, hogy többé nem lehet megszámlálni őket. Tudjátok, hány levegő-részecske létezik hát ebben a levegőben? Ha mi egyszer felnyitjuk a szemünket, minden, amit látunk, mikroszkopikus részecskékből és még mikroszkopikusabb részecskékből van, amelyek a még nagyobb részecskék egy rétegét képezik. A részecske mindegyik rétegén léteznek élőlények, ezenkívül a részecske mindegyik rétegén túl létezik még az élőlények egy nagyobb mennyisége. A terek, dimenziók, melyeket némely élőlények megtestesítenek, másmilyenek. Ezt most nem lehet látni a tudományos módszerekkel, de ténylegesen létezik. Olyan sok van belőlük. Ha egy morzsányi földet veszünk a kezünkbe, azon már számtalan élőlény létezik. Ezzel nem a baktériumokra gondolok. Ha te egy részecskét felnagyítasz a földgolyó nagyságára, nézd csak meg, hány (milyen sok) élőlény létezik azon. Ez a kicsi morzsányi föld még csak nem is egy mikroszkopikus részecske, így a még mikroszkopikusabb részecskék és a még mikroszkopikusabb részecskék azután végtelenül mikroszkopikusak. Ez a mikroszkopikus szempontból (a mikrokozmosz szempontjából) van mondva. Mi van hát a még nagyobb részecskékkel? Hány élőlény létezik hát a makroszkopikus óriási mennyei rendszereken, amelyek nagyobbak és még nagyobbak mint a molekulák? Hány élőlény létezik hát összesen, mindent összevéve? A világegyetem egy kibontakozó és végtelenül nagy mennyei rendszer. Minden tartalmaz élőlényeket és minden élet. Olyan sok élőlény létezik, hogy mindenütt vannak. Hogy az élőlények jók vagy rosszak, ennek semmi köze ahhoz, hányan vannak. Milyen hosszú az idő mindegyik élőlény számára, ez a korábbi kozmikus tulajdonságok által lett megállapítva. Korábban [ennek] az oka a ,,keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés” törvényszerűsége volt. A jövőben a Fá harmonizáló.  

Kérdés: Az ősszellem mostani külseje, kinézete és a kinézete, miután sikeresen művelte magát (befejezte a művelését), hasonlítanak (ugyanaz)?

Mester: Erről a kérdésről már beszéltem korábban. Minél távolabb (messzebb) felfelé, annál csodálatosabb és fiatalabb vagy, ő úgy néz ki mint te. Mindegy, hogy te ma öreg, középkorú vagy fiatal vagy, az ősszellemed talán nem olyan. Az biztosan úgy van, minél magasabb[szintű] az ember, annál csodálatosabb és szebb. Csodálatos, de hát a csodálatos magába zárja, magába foglalja a szépet. Ha azután egy nagyon magas szintre jut, például, ha addig a lépésig művelte magát, akkor az az érzése fog lenni, hogy az egy más szépség mint a pillanatnyi, többé egyáltalán nem úgy néz ki, mint az ember a Földön. Ez a szint megnyilvánulása az addig az állapotig való felemelkedés által.  

Kérdés: Melyik testrészen lehet az energiamező különösen erős? (mindenki nevet)  

Mester: Egy új tanuló által feltett kérdés. Nem létezik különbség, mindenütt ugyanolyan erős. Csak úgy van, hogy a tested különböző érzékenységű helyekkel rendelkezik. Bárhol is érzékeny, ott te erősebben érzékeled. A test változása a gong hatása alatt ugyanaz.

Kérdés: A szárazföldi Kínában léteznek némely tanulók, akik félelemből nem léptek ki (színre). Hogyan néz ki a jövőjük?  

Mester: Most én szintén nem szeretnék ilyen dolgokról ítélkezni. Tulajdonképpen ti is tisztában lettetek ezzel, egy ember hasznot húzott a Dáfá-ból, ha a Dáfá számára nehézségek adódnak és önvédelemből ő egy igaz szót sem tud kimondani (szólni) a Dáfá-ért, meg lehet menteni ezt az embert? Vegyünk csak egy egyszerű példát: Ha valaki veszélyben lát egy embert, megmentette. Ha azt az embert, aki megmentette őt, nehézségek közepette látja, de nem törődik vele, akkor az egy jó ember? Egy a Dáfá által teremtett élőlény egy új életet kapott a Dáfá-tól. Miközben minden Dáfá-tanítványt üldöznek és felmerült ez a helyzet, amelyikben a Dáfá-t szabotálják, te nem tudod megóvni a Dáfá-t, az egy Dáfá-tanítvány? Ez mégcsak ahhoz sem elegendő, hogy egy jó embernek számítson, ezenkívül te valóban hasznot húztál ebből. Ez az istenségek szemében a legrosszabb élőlény, sőt még rosszabb azoknál, akik a Fá-t közvetlenül üldözik, mivel az emberek, akik a Dáfá-tanítványokat üldözik, mégcsak nem is húztak hasznot a Dáfá-ból, ezért ő még rosszabb, mint azok a rosszindulatú emberek. Azonkívül a Dáfá az, amelyik az összes élőlényt teremtette a világegyetemben. Hogyan lesznek kezelve (hogyan lesz eljárva velük), erre létezik a Fá ismérve, kritériuma.  

Kérdés: ,,Rossz gondolatokat maradéktalanul kiirtani, nem nehéz Buddhát művelni”. A rossz gondolatok alatt itt a gondolati karma van értve?  

Mester: Igen. A legtöbb dolog, ami a karma által van visszatükrözve a gondolatokban, fantázia és az – álmodozni (maga elé álmodni) –, az mind emberi ragaszkodás. Legtöbbször ezek óhajok, melyek kielégítendőek. Csalóka remények, mert akar valamit és nem kaphatja meg, ezért ezek irreális gondolatok. Ezen hiába töri a fejét. (nevet). Így van ez elgondolva.

Kérdés: Hogyan lehet a Tajvanból származó híreknél kihangsúlyozni a pillantást a Tajvan és szárazföldi Kína közötti összehasonlításra?  

Mester: Hogyan lehet a Tajvanból származó híreknél kihangsúlyozni a pillantást a Tajvan és szárazföldi Kína közötti összehasonlításra? Nincs világosan kifejezve. Tulajdonképpen azt akartad mondani, hogy nekik különböző véleményük van a Fálun Gong kérdésében. Hogyan lehet összehasonlítani őket? A két fél (oldal) magatartása, viselkedése már önmagában egy összehasonlítás. Ugyanazok az ősök, ugyanaz a kultúra, a két terület két különböző magatartása a Dáfá-val szemben, ez önmagában már nem egy összehasonlítás? Az igaz körülmények tisztázására szolgáló cikkekben lehet használni az összehasonlítás módszerét, hogy megmutassátok az embereknek a világon.  

Kérdés: Hogyan magyarázhatnánk el az igaz körülményeket a nagy pénzügyi konzorciumoknak?

Mester: Eddig a lépésig nem törődök azzal, hogy egy nagy vagy kicsi pénzügyi konzorciumról van szó. Mindenesetre mi azokat mentjük meg, akiket meg kell menteni. Bármit kell tennetek, tegyétek meg. Mentsétek meg azokat, akik megmenthetőek és tegyétek azt, amit megtehettek. Hogy szeretné-e, hogy meg legyen mentve, ez a személyen saját magán múlik.  

Kérdés: A vidékünkön létezik egy Dáfá-tanítvány, aki elhanyagolta a családi kötelezettségeit, mert Dáfá-munkával foglalkozik.  

Mester: A tanulónak, aki ezt a kérdést feltette, úgy tűnik, szintén ragaszkodása van, ne használd ki a Mester száját. Én megmondtam nektek, mindegy, hol tartózkodtok, ti jó emberek kell legyetek, te mindenhol Dáfá-tanítványként kell legyél megnevezve. A dolgok a családban jól kell legyenek elintézve, megoldva, a dolgok a munkahelyen jól kell legyenek elintézve. Hogyan művelted magad Dáfá-tanítványként, pontosan ezeken a területeken mutatkozik meg az emberek előtt a világon. Mondod, hogy te jól művelted magad és egy Dáfá-tanítvány vagy, de a világi embereknél pontosan ezeken a területeken nem viselkedsz jól, hogyan mutathatod meg hát, hogy te jól művelted magad. (nevet) Nem így van? Természetesen némelyek a mi Dáfá-tanítványaink közül jól művelték magukat, csak elhanyagolták ezeket a területeket. A jó állapot, hogy jól művelte magát, viszont nincs mesterségesen megmutatva, ezt a művelő magával hordja.

Kérdés: A gonosz fővezérnek Kínában, aki a régi erőktől van kiválasztva, garantáltan nincs egy dicsőségteljes múltja. Mondhat valamit a Mester a származásáról?

Mester: Tulajdonképpen nincs származása. Ez csak egy rossz csi, amelyik ezernyi évek bomló holttesteiből áradt ki és egy varangyosbéka-embrióvá vált. A régi erők által lett kiválasztva. Mikor ki lett választva a régi erők által, nyárspolgári irigységet és a hivatali körök kapcsolatait használták, ezáltal kis klikkeket képezhetett, nincsenek nagy ambíciói, de lényétől fogva álszent és aljas. A régi erők úgy találták, hogy teljesen betöltötte az emberek söpredéke számára felállított követelményt, feltételt, sőt még tovább megy és minden lehetséges gonosz dolgot hordoz magában. Így többé nem szakadhattak el tőle, mert biztosan jól felhasználhatták, mihelyt eljönne az ideje. A régi erők által lett kiválasztva és még szándékosan kiképezve. Mikor akkoriban választottak, pontosan azt akarták kikeresni, aki rosszindulatú és ostoba, emiatt ilyen az egész magatartása is.  

Kérdés: Kérem, magyarázza el nekünk az őszinte gondolatok kibocsátásának, a gyakorlatok végzésének és a figyelmeztető őrt állásnak a jelentőségét a konzulátus előtt. Mi minden nap végezzük a gyakorlatokat a konzulátus előtt és nem tarthat fel bennünket sem az eső sem a szél. Ámbár a körülmények, feltételek nagyon rosszak, mindannyian nagyon állhatatosak vagyunk.

Mester: A konzulátusok minden országban az ő ablakaik, ez az a hely, ahol a kínai és külföldi lakosság kifejezésre juttatja a véleményét. Természetesen lehet odamenni. Ott is léteznek emberek, akik megmentendőek, emiatt ez nagy jelentőséggel bír. Azonkívül a világi emberek mindent láthatnak, amit ti csináltok. Viszont a Dáfá-tanítványoknak ez nagyon kemény, a tél északon nagyon hideg, a hűvös, fagyos szél a csontokig hatol, ennek ellenére kibírják ott a Dáfá-tanítványok, nagyszerű, valóban nagyszerű. Mindenki azon van, hogy a Fá-igazolásnál a saját útját járja, ezek a tanulók szintén azon vannak, hogy a saját útjukat járják a Fá-helyreigazításnál.

Kérdés: Ön többször megemlítette a Dáfá-tanítványok hatalmas erényét, természetesen én hiszek mindabban, amit Ön mondott. De én csak nehezen tudom látni a hatalmas erejét azon apróságoknak, amiket csináltam. Úgy néznek ki mint egy csepp víz egy nagy folyóban. Én továbbra is tanulni fogom a Fá-t és mindent meg fogok érteni a Fá-ban.  

Mester: Ezt pontosan így érzékelik, mert minden élőlény az emberi társadalomban alapvetően a ködben található. Különösen az emberek vannak leginkább megzavarva. Én már elmagyaráztam nektek a célt, nevezetesen még egy esélyt adni az embereknek ebben a ködben a visszatéréshez és a művelésre. Ha azon körülmény alatt, hogy nem pillanthatja meg a valóságot, még tud jól cselekedni, ezenkívül állhatatosan műveli magát a keserűségben, ez éppen a kulcs, hogy visszatérhessen. Ha minden ember láthatná a világegyetem igaz arculatát és az istenségek létezését, akkor mindannyian jól cselekednének, akkor nem is létezne többé a kérdés, hogy az embereknek valamilyen esélyt adjanak. Nem is kellene többé megváltani az embereket, mindegyik ember megpróbálná, hogy jól cselekedjen. Egyik nap sem csinálna semmi mást többé és semmit sem akarna többé, mindannyian művelnék magukat. Számíthatna ez még művelésnek ezen körülmény alatt? Még ha művelhetné is magát, úgy gondolom, hogy biztosan csak nagyon lassan művelhetné magát, hiszen már látta volna az igaz arculatot. Az istenségek jelen lennének, ez akkor pontosan a cél, amire megy, bármikor érheti el a célt, csak ez számít. De a ködben nem lehet látni a végét és a célt. Sőt, annak a nagyszerű dolognak a hatását sem láthatod, amit csináltál. Ha te ezen körülmény alatt ki tudsz jönni és ki tudod magad művelni, akkor az istenségek is meg vannak győzve. Mindannyian azt fogják gondolni, hogy te ilyen egy nehéz körülmény alatt, ilyen egy ködben, ilyen egy különböző zavarásokkal teli környezetben, a hírnév, személyes előnyök és emberi érzelmek vonzása alatt el tudsz szakadni ezektől és ki tudsz jönni az emberből, csupán akkor vannak ők meggyőzve. Csupán így fognak téged nagyszerűnek tartani, ezzel te azt is megszolgáltad (arra is rászolgáltál), hogy egy istenség legyél, ez éppen a hatalmas erény. Ha nem így lenne, akkor a három világkör és ez az emberiség pontosan olyan lenne mint a többi szint a világegyetemben. Mindegyik szint megismerheti, megtapasztalhatja az igaz arculatot, akkor itt nem lenne többé emberiség, itt az istenségeknek a világa lenne, legalábbis azt lehetne mondani, hogy itt az istenségeknek a legalacsonyabb szintje lenne és nem az emberi élet lenne ezen a legalacsonyabb szinten. Így viszonyul ez. A Dáfá-tanítványok ma jól csinálhatják azt, amit tenniük kell és átjuthatnak ezekben az években esőben-szélben, ti ezt mind láthatjátok a jövőben. Becsüljétek meg jól, az utat, amit magatok mögött hagytatok, tudnotok kell megbecsülni, értékelni, így a fennmaradó, hátralevő utat ti szintén feltétlenül jól kell járjátok. (taps)  

Kérdés: Hogyan értendő a ,,bei” a ,,cibei”-ben (szánalom, könyörület)?

Mester: Nem célom szavakat megmagyarázni a Dáfá terjesztésénél, mivel ez túl csekély, olyan csekély, hogy ez egyáltalán semmi. Én két mondatot ajándékozok nektek: ,,Ez csak az emberi érzelem, érzés. Érzelemmel ez nem ,,bei”.  

Én mondtam nektek, az emberi társadalomban egy nagyon hosszú ideje Kína a színpad a történelem ezen nagy színházának (színjátékának) a számára. Ezernyi évek óta lett szakadatlanul lefektetve az összes kultúra, gondolkodásmód, viselkedésmód, létállapot és az alapok a Fá felismerésére és megértésére, amikkel az emberek kell rendelkezzenek abban a pillanatban, amelyikben megkapják a Fá-t. Egy ilyen környezet is lett teremtve, amelyikben az érzelmek által van hajtva, vezérelve ebben a ködben, hogy ne láthassa az igaz arculatot, de mégis kijuthasson, ameddig a Fá-tanulás által őszinte gondolatokat kap. Valóban nagyon sok fáradságba került, hogy megteremtsék ezt a mai emberiséget. De a régi erők zavarása által ez már nem a legjobb állapot többé. Csak úgy van, hogy én könyörületességből használom őket. Sok fehér[bőrű] tanuló, fekete [néger] tanuló és más népekből való tanuló létezik, ti ma nem tartózkodtok a szárazföldi Kína környezetében, de én mondom nektek, a történelemben szinte mindegyik megszületett a szárazföldi Kínában. (taps) A gondolkodásmódod másmilyen mint a mai kínaiaké, de a történelemben te egyszer megalapoztál ilyen gondolatokat. Az életed mélyében te felismerheted, ez azt is jelenti, hogy te megértheted ezt a Fá-t, ami ma általam van terjesztve. Az írás a felszínen más, de a tartalom ugyanaz. Te megismerheted a Fá tartalmát és érzékelheted a Fá tartalmát, ezért nem létezik semmi befolyás a művelésedre.

Így lett előállítva, megteremtve ez a ,,cibei” a kultúra megalapozásánál az emberiség számára. ,,Cibei” az istenségek azon állapotának a megtestesülését írja le, ami túlmegy az emberek érzésén. Természetesen ezt a két írásjelet ,,cibei” manapság a hétköznapi emberek társadalmában is használják, ez viszont nem olyasmi, amit az emberek el tudnak érni. A mai kultúrák összevisszasága, zűrzavara ahhoz vezetett, hogy az emberek többé nem hisznek az istenségekben, az emberek többé semmit sem értenek meg a művelésről. Az emberek káromolni merészelik a Buddhákat, gyalázni a Fá-t, gyalázni az istenségeket, a hétköznapi emberek között használják a kifejezéseket, ezt mind az emberek tették. De ezek nem a hétköznapi emberek kifejezései, a hétköznapi emberek csak használták, alkalmazták őket.  

Kérdés: ,,Az egész nép ellene fog fordulni”, mondhatna Ön még valamivel többet ehhez?

Mester: A mennyei titkot nem szabad túl korán felfedni. (nevet) (mindenki nevet, taps). Én mondtam nektek korábban, hogy a Fálun Gong üldözése félreértésekhez vezetett a kínaiak között. Ez azt is jelenti, ámbár sok ember nem ismeri a Fálun Gong-ot, viszont ők mindannyian szidni fogják a démoni fővezért. Hiszen most ez így van, nem igaz? (taps)  

Kérdés: Az utóbbi időben a tanítvány mindig egy nagyon erős tényezővel kell szembeszegüljön és csak nehezen tud kitartani (tudja kibírni), olyan fáradt, ami még sohasem fordult elő.  

Mester: Bocsáss ki őszinte gondolatokat és távolítsd el a fekete kezeket. Ha most a Fá-igazolásnál egy abnormális állapot vagy tartós zavarások lépnek fel a Dáfá-tanítványoknál, akkor azok biztosan a fekete kezektől jönnek (származnak). Az igazolásnál feltétlenül fel kell oszlatni őket teljesen. De a tanulóknál, akik később kapták meg a Fá-t és a tanulóknál, akik később léptek színre, a művelés és a Fá-igazolás két dolga egy időben történik, így te egy erős nyomást érzékelsz, érzel. Természetesen, a művelésnél, mihelyt az őszinte gondolataid valamivel erősebbek, garantáltan átjutsz. Nehézségek biztosan léteznek, egy embernek a művelés előtt karmája van, a művelés közben a karma el van távolítva, a karma eltávolításánál szenvedés létezik éppen. Ez a karma, amivel korábban tartoztál, a Mester nem távolíthat el mindent neked. Te nem fizettél vissza semmiféle karma-tartozást és egy istenséggé válnál, akkor még egy kellemetlen látvány lennél az istenségek számára: ,,Hogyan is lehetsz hát együtt velünk? Visszafizetted már azokat a tartozásokat? A mestered által lettek elvéve, eltávolítva, ő fizette vissza azokat a számodra, szabad ezt? Ez természetesen nem megy, ezért a művelésnél el kell viselni bizonyos szenvedéseket.

Viszont a szárazföldi Kínán kívüli tanulók; a szenvedés, amit ti elviseltek, összehasonlítva azzal, amit a művelők kellett elviseljenek a történelemben, messze kevesebb. Mennyire szenvedésteli volt ez akkoriban? Ma nem olyan szenvedésteljes. Tudjátok, mi a mai szenvedés? Tehát korábban, akkor az emberek testileg és lelkileg szenvedtek; ti ma csak akkor szenvedtek, ha nem tudjátok elengedni a ragaszkodást. A szenvedésetek csak akkor jön létre, ha nem akarjátok elengedni a ragaszkodást, ezt szenvedésként érzékelitek – Ó, miért vagyok ilyen rosszul? Miért kezelnek némelyek mindig olyan rosszul? Miért kell a testem tartósan karmát leépítsen, elviseljen? Az ember ezt éppen nem tudja elengedni. Mennyit lehet valóban elengedni? Lehetnek-e nagyon őszinte gondolatai és viselkedhet-e egy igazi Dáfá-tanítványként? Ha saját magát nyíltan és becsületesen egy Dáfá-tanítványnak tekinti, aki más mint egy hétköznapi ember, úgy én azt hiszem, hogy ez mind másképp fog kinézni. A hosszú évek óta tanulók mindannyian mélyreható tapasztalatokkal rendelkeznek, ők már mindenen túljutottak, így az új tanulók többet kérdezhetik őket és kérhetik a tanácsukat, olvassátok többet a korábbi Fá-magyarázataimat, ott ilyen kérdések számára már elég sok válasz létezik. Ezenkívül az utóbbi időben a rossz istenségek (a fekete kezek) közvetlenül részt vesznek a Dáfá-tanítványok üldözésében, ők sok esetben tették ezt. Semmisítsétek meg őket az őszinte gondolatok kibocsátásánál és távolítsátok el a zavarásokat.  

Kérdés: Köszönöm a kegyelmes Mesternek a megmentésemet. A tanítvány sok pénzzel tartozik és a hétköznapi emberek különböző érzületeivel és ragaszkodásokkal rendelkezik, én nagyon aggódom. Kérem a Mestert, hogy segítsen.  

Mester: Én meg tudlak téged menteni, de nem segíthetek neked azon dolgok miatt. (mindenki nevet) Csak azt mondhatom neked, hogy művelned kell magad. Te azt mondod: ,,Én most sok pénzzel maradtam adós, így én nem művelhetem magam nyugodtan, a Mester segít nekem, hogy gazdaggá váljak, hogy visszafizethessem a pénzt, azután én nyugodtan művelhetem magam.“ Én mondom neked, ez nem lenne művelés, én nem szeretném, hogy te ezen a módon műveld magad. Mivel az emberek minden tartozásukat vissza kell fizessék, ha nem ezen, akkor éppen azon a területen, az emberek mindannyian szenvedést kell elviseljenek. Éppen ebben a nehézségi fokban lesz megnézve, hogy te művelheted-e magad. Ha művelni tudod magad, talán minden meg fog változni. De a művelésed ténylegesen a szívedből kell jöjjön. Te mondod, hogy műveled magad és minden nap végzed a gyakorlatokat, de a szívedben megbújik a gondolat: ,,Amíg a gyakorlatokat végzem, úgy mondta a Mester, ez mind eltávolítható és megváltozhat.” Ha megvan ez a gondolatod, akkor nem lehet megváltoztatni, hiszen ez a hiányosság. Ez azt jelenti, ha valakinek egy rejtett ragaszkodása van, saját magát csapja be, de az istenségeket nem lehet becsapni. Ha egy igazi művelő és valóban nyíltan és becsületesen egy Dáfá-tanítvány tud lenni, minden megváltozhat.

De némely esetekben ezek a fekete kezek zavarásai. Teljes komolysággal távolítsd el a zavarásokat őszinte gondolatokkal.

Mellesleg mondok még egy dolgot, az utóbbi időben sok tanuló látta, hogy egyes tanulók nem tisztelik a Mestert. Tulajdonképpen én ezt mind megbocsáthatom. De legyetek óvatosak, a régi erők különböző tényezői és azok az élőlények, amelyeknél még nem történt meg a Fá-helyreigazítás, ők nem bocsátják meg ezt. Meg fogják ragadni ezt a pontot és azt fogják tenni, amit tenni akarnak. Abban az időben, mikor én akkoriban a szárazföldi Kínában a Fá-t terjesztettem, nagyon sok ilyen dolog létezett. Mihelyt valaki nem tisztelte a Mestert, őt biztosan áttaszították az ellenkező oldalra. Minden élőlény a Fá miatt jött, akár egy pozitív szerepet játszanak akár egy negatívat. Mind, akik egy negatív szerepet játszanak, a végén meg lesznek semmisítve, emiatt, mikor ők egy tanulót így látnak, teljes bizonyossággal át fogják taszítani az átelleni oldalra. Attól fogva rosszat csináltatnak vele.

Nagyon veszélyes, ezért, mihelyt fellép ez a helyzet, a régi erők azonnal így fognak cselekedni, mivel találtak egy kifogást. Azt fogják mondani: A nagy karmája el lett távolítva a mestere által és el lett viselve érte. Kihozta őt – [aki] szinte [olyan] mint egy élőlény a pokolban –, hagyta egy istenséggé válni és még olyan sok dolgot adott neki, ámbár ő ezt nem látta, de ez mind ténylegesen neki lett adva. Azt gondolják: Így meri kezelni a mesterét. Úgy feltétlenül a másik oldalra akarják taszítani, hogy rosszat tegyen és a végén meg lesz semmisítve.  

Természetesen én nem ismerem el a régi erők ezen elrendezéseit, nem is engedem meg nekik, hogy ezt így tegyék, ezért lehetőleg a tanulóval saját magával ismertetem fel ezt. De ha a tanulóink saját maguk nem ügyelnek erre, csak nehezen szabadulhatnak meg ezektől a nehézségektől. Hirtelen beugrott nekem a kérdés. Ügyelnetek kell hát. Mindegyik becstelenül, csalárdul járt út veszélyes és göröngyös.

Kérdés: Én csupán hét hónappal ezelőtt kaptam meg a Fá-t. Én a Fá-helyreigazítás egy tanítványa vagyok? Én is visszatérhetek, mikor a Fá helyreigazítja az embervilágot?

Mester: Én azt sem mondhatom, hogy a kérdésed hibás. De ott létezik egy ragaszkodás. Mindegy, hogy te egy új vagy egy hosszú évek óta tanuló vagy, mindegy, hogy te milyen fajta tanulókhoz tartozol, ha te ma már beléptél a Dáfá-művelés ajtaján és bejutottál a valódi művelés ajtaján, ne ragaszkodj valamihez. Az emberi szív egyetlen egy gondolata is egy olyan akadállyá válhat, ami gátolja az emelkedést. Így létezik a művelésnél egy mondás: ,,Szívvel művelődni, érzelem nélkül a gongot megkapni.” Te művelheted magad, de nem szabad ragaszkodónak lenned. Valamilyen érzelem nélkül (Mindenféle érzelemtől mentesen), anélkül hogy ragaszkodna valamihez, csupán így művelheti magát az ember és emelkedhet meg gyorsan, és így pontosan kevesebb démoni nehézsége van. Mihelyt ragaszkodása van, lassan műveli magát.  

Ne töprengj azon, hogy te a Fá-helyreigazítás idején vagy-e egy tanítvány vagy a jövő egy tanítványa vagy-e, te már beléptél a művelésbe, te már egy olyan élőlény vagy, akit számtalan élőlény irigyel, járd egyszerűen jól az utadat. Ha a világegyetemben egy élőlény tett valamit, megkapja a fizetséget, viszonzást érte, ha jól csinálta, létezik erre fizetség, viszonzás (jutalom); ha rosszul csinálta, erre is létezik fizetség, viszonzás (megtorlás), a művelés számára is létezik természetesen fizetség, viszonzás, ez nevezetesen a gyümölcsfizetség a gyümölcshelyzet igazolására. Ez egy abszolút alapelv a világegyetemben. Ne töprengj olyan sokat és azon se töprengj, hogyan lesz veled. Ha csinálhatod és művelheted magad, akkor műveld magad.  

Kérdés: Tanár, magyarázza el már a ,,könyörületes megoldást”.  

Mester: Könyörületes megoldás, ezzel én egy módszert magyaráztam el, ami által az élőlények a világegyetemben hasonulnak a Fá-hoz a Fá-helyreigazításnál. Némely élőlényeknél nem fizetődik ki egy könyörületes megoldást találni a számukra, akkor úgy lesz eljárva, ahogyan lennie kell. Még kevésbé lehet egy könyörületes megoldást találni némely élőlények számára, akik vétkeztek a Dáfá ellen, akkor ők el lesznek távolítva a Fá-helyreigazítás áramlatában. Az élőlények, amelyek egy könyörületes megoldást kapnak (megoldásban részesülnek), a legjobb módszer által lesznek hasonultatva. A Dáfá-tanítványoknál viszont túl van menve ezen a könyörületes megoldáson, mivel a Dáfá-tanítványok önszántukból művelődnek, ők a jövő felé művelik magukat, ez aztán még értékesebb mint a könyörületes megoldás.  

Kérdés: Az összes tanítvány Franciaországból üdvözli a Mestert.  

Mester: Köszönöm nektek. (taps)  

Kérdés: Franciaországban létezik egy tanuló, aki szellemileg nincs rendben. Az anyagok szétosztásánál a kínai turistáknak egyszer nem tudott uralkodni magán és sok kínai turista előtt hangosan kiabált, ez egy negatív benyomást hagyott hátra. Az őszinte gondolatok kibocsátásánál a követség előtt ellenőrizetlenül mozog (ellenőrizetlen mozgásokat végez) és a kínai követség falára írásjeleket is mázolt.  

Mester: Ilyen dolgokat Dáfá-tanítványként helyre kell hozni. Ami ezt a tanulót illeti, Dáfá-tanítványként nem szabad így cselekedni. Mi csak egy jó (jóságos) szívvel menthetünk meg minden élőlényt. Ha valaki ésszerűtlen, egy negatív hatás lehet okozva, előidézve.  

Ha némely tanulók nem tudják ellenőrzés alatt tartani az érzésüket, más tanulók le kellene állítsák őket. A Dáfá-tanítványok egy test, mind együtt kellene működjenek. Ilyen dolgok nem kellene többé felmerüljenek. Ha már felmerültek, megfelelően jól kell megoldjátok őket. Ha valóban nincs rendben szellemileg, úgy gondolom, tanácsoljátok azt ennek a tanulónak, hogy otthon végezze a gyakorlatokat, a Mester éppen úgy törődni fog vele, nem szükséges kijönnie. Ha nem egy szellemi betegségről van szó, akkor segítenetek kell neki.

Kérdés: A világegyetemben minden előre van látva, némely élőlény számára a megsemmisítés van előre elrendelve. Mi határozta meg ezt a pontot ezen élőlény számára


Mester: A világegyetemben minden előre van látva, ezalatt a világegyetem összessége van értve. Például, a régi Fá-alapelvek határozták meg a ,,keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés” tervezetét, ez a határa azon régi Fá bölcsességének. Ámbár a világegyetemnek megvan ez a tervezete (kilátása), ámbár a konkrét élőlény lényegének (lényegi dolgának) ezzel egy történelmi kapcsolata van, amit egy élőlény konkrétan csinált, amennyi karmája van, olyan sokat kell visszafizessen, nagy karmával meg lesz semmisítve, ez mind az ő saját dolga. Meddig a lépésig megy el egy élőlény, az ilyen dolgok alapvetően instabilak. De ennek az élőlénynek a tettein keresztül a világegyetemben lehet látni a következő lépését, a további lépését és még egy további lépését. Ez azt is jelenti, hogy egy másik időbeli környezetben, amely távol van a mi dimenziónk ezen időbeli környezetétől, látni lehet, mit fog tenni később. Ez szintén csak az ő mostani állapotának egy kiterjesztése addig a lépésig. Ha az állapota most hirtelen megváltozott, akkor a következő lépésének az állapota szintén meg fog változni, ezért instabilak az ilyen dolgok. A világegyetem ,,keletkezésének, fennmaradásának és romlásának” az össztervezete stabil.

Kérdés: Dáfá-tanítványnak lenni nagy mértékben a sorskapcsolat által van meghatározva, mi az alapvető oka a sorskapcsolatnak?

Mester: A Zhuán Fálun-ban már szintén beszéltem a sorskapcsolatról, és a korábbi Fá-magyarázatoknál is már többször beszéltem erről. A Dáfá-tanítványok sorskapcsolatát intenzívebben, kimerítőbben elmagyaráztam, három kategória létezik. A Dáfá-tanítványoknál három helyzet létezik. Tulajdonképpen nem akarom még egyszer elismételni, nincs többet sok idő. Mellékesen az ilyen kérdéseket talán nem fogom mind megválaszolni. (nevet) Keresd ki a korábbi Fá-magyarázataimat és olvasd el őket egyszer.

Kérdés: Sok gyakorlótársnak véleménykülönbségei vannak a Fá harmonizálásánál az emberi szinten.

Mester: Az emberi szint harmonizálásánál? Ez a megfogalmazás nem helyes. Ha nem cselekedett jól, akkor az a művelés egy kérdése, nem léteznek a harmonizálásnak az ilyen kérdései.

Kérdés: Hogyan lehet áttörni az eredeti, vele született alapot vagy a vele született alap által okozott korlátozásokat?

Mester: A művelésnél nem kell makacsul ragaszkodni az ilyen dolgokhoz, ennek semmi köze hozzá. Ne törődj azzal, milyen a vele született alap. Ha egy élőlény ma bejutott a Dáfá-ba, a vele született alapja biztosan jó. Nézd csak meg az embereket a világon, több mint hét milliárd ember létezik az egész világon. Hány Dáfá-tanítvány a Fá-helyreigazítás idején létezik? És te egy vagy közülük, miért beszél még az ember a vele született alapról? (taps)

Kérdés: Ha egy egységben, közösségben némely projektek, tervezetek koordinátorainak, irányítóinak makacs beállítottságaik vannak, hogyan lehet jobban továbbra is összedolgozni, együttműködni?

Mester: Mindegyik Dáfá-tanítvány azon van, hogy művelje magát, szintén azon van mindegyik, hogy a saját útját járja. Mindegyiknek vannak emberi érzületei, csupán így lehet művelődni. Ezek az emberi érzületek pontosan meg fognak mutatkozni. Ti nem kell azt gondoljátok, hogy nem szeretnétek más tanulókkal összedolgozni, mivel léteznek konfliktusok és más vélemények. Kell tudjátok, hogy ti mindannyian egy ilyen állapotból jutottatok ki, ezenkívül mindegyiknél felléphet még időnként egy ilyen állapot. Kell tudjatok megbocsátani másoknak és meg kell értsétek őket, nektek kölcsönösen segítenetek kell egymást. Mindannyian jól kellene tudják csinálni együtt a Dáfá-tanítványok Fá-igazolásának a munkáját, ez igazán az, amit nektek csinálnotok kell.

Kérdés: Hogyan néz ez ki a jövőben azokban az országokban, amelyekben egy Dáfá-tanítvány sem létezik? Hogyan tudjuk a messzi távoli országokban a Fá-t terjeszteni és az igaz körülményeket tisztázni?

Mester: A Dáfá-tanítványok pontosan azon vannak, hogy azt tegyék, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kell. Ha megvan a lehetőségetek, csinálhatjátok ezt. Ti terjeszthetitek ott a Fá-t, ahol nincsenek Dáfá-tanítványok. De ha ez túl fáradságos és azok a területek, vidékek túl közel vannak a gonosz, szélhámos banda területeihez Kínában, amely a Dáfá-tanítványokat üldözi, oda ti most átmenetileg nem kell menjetek, mert a következő lépésnél van még valami tennivaló, ami ahhoz a lépéshez tartozik.

Kérdés: Ha minden élőlény a jövőben megint megromlik, romlottá válik, szükséges lenne a Fá-t helyreigazítani?

Mester: Talán úgy van – példátlan a történelemben, nincs utód, követő a jövőben. (Ez olyasmi, ami ezelőtt soha nem történt meg és valószínűleg soha nem fog megtörténni újra.)

Ha az összes élőlény továbbra is romlani fog, a Fá-t nem lehet többé helyreigazítani. A Fá-helyreigazítás fellépése azonban, a kezdet, hogy ez csinálva lett, pontosan azért van, mivel az összes élőlény a világegyetemben és az emberiség többé nem voltak rendben és kiselejtezésre voltak ítélve. De még nem mentek el olyan messzire, hogy nem voltak többé megmenthetőek és megtarthatóak. Pontosan ebben az időben kezdődött el a Fá-terjesztés. Ha ők valóban olyan rosszakká váltak, mint azok az élőlények, amelyek a pokolba kell menjenek – természetesen én mindent el tudok intézni, én őket is megválthatom – de abban az időben többé nem fizetődik ki, hogy megváltsuk őket.

Kérdés: Ha egy rakéta a kilenc bolygó területén kívülre repülne, elhagyhatná a három világkört?

Mester: Ez csak egy olyan terület, amelyik a molekulák részecskéinek egy rétegéből van összeállítva. A három világkörnek ez a területe nagyon nehezen írható le emberi nyelvvel. Ha én most elmagyarázom nektek, milyen nagy a három világkör, úgy én az emberi érzékelés beállítottságával és az ugyanazon a részecske-szinten levő vizuális benyomásokkal magyarázom el. A világegyetem szemléletmódjának a legnagyobb különbsége az istenségek és az emberek között abban rejlik, hogy az istenségek ezt nem ennek a részecske-rétegnek a szerkezetéből kísérik figyelemmel, tekintik meg, hanem ők ezt a szintjük alatt és fölött és az összes dimenzióban létező különböző részecskék kozmikus szerkezetével összefüggésben egyidejűleg szemlélik meg, kísérik figyelemmel. Ők láthatják egy tárgy egész összetételének, szerkezetének a megtestesülését különböző kozmikus szinteken, és láthatják, hogyan néz ki lényegében a tárgy. De az emberek csak ezt a világot láthatják, amelyik a molekuláris réteg részecskéiből van összeállítva. Ők csak mindazt láthatják, ami ennek a rétegnek a részecskéiből van összeállítva. De a világegyetem nem csak ennek a rétegnek a részecskéiből áll. Emberek nem pillanthatják meg az igaz arculatot. Még ebben a rétegben is, amit az emberek láthatnak, szintén léteznek még különböző tényezők által okozott válaszfalak, elválasztások és akadályok, amelyek korlátozzák az emberi szemet, amelyek szándékosan egy csalóka képet hoznak létre az emberek számára, ezek éppenséggel nem hagyják az embereket az igaz arculatot megpillantani. Ez azt is jelenti, hogy maguk azok a dolgok, amik ennek a rétegnek a részecskéiből vannak összeállítva, még csak nem is pillanthatóak meg mind az emberek által. Ez a szempár pontosan az emberek számára lett teremtve, hogy korlátozzák az ismereteiket, felismeréseiket a világegyetemről, és ebben az állapotban egy ilyen fajta kultúra lett teremtve. Minden céltudatosan, célirányosan lett teremtve.

Ti ismeritek az infravörös sugarakat, az ibolyántúli (UV) sugarakat, más láthatatlan fénysugarakat és nem hallható (hang)hullámokat. Viszont ezek léteznek, modern technikai műszerekkel meg lehet mérni őket. Tudjuk, hogy léteznek. Az emberi szem viszont nem láthatja őket. Ez azt is jelenti, hogy még csak az emberi világ szintjén levő dolgok sem pillanthatóak meg mind az emberi szem által. Szintén szándékosan lett megállapítva, milyen világot kell lássanak az emberek, úgy hogy az emberek ismeretei stabilak maradjanak ebben az állapotban. Tulajdonképpen viszont ezek szintén nem abszolút stabilak és nem áthághatatlanok, a művelés által át lehet törni őket. De mennyit lehet áttörni, mennyit lehet látni az igaz arculatból, ez a művelő szintjétől függ. Ellenkezőleg, minél anyagiasabb egy ember, annál mélyebben rejtőzik ebben a ködben. Minél anyagiasabb az ember, annál mélyebben bújnak meg a gondolatai és ismeretei a ,,valóságosban”, annál inkább marad az ember ebben a ,,valóságban”.

A három világkör még nagyobb határa pontosan olyan nagy mint a kis világegyetem. Mikroszkopikus szemszögből nézve a három világkör mikroszkopikus határa tulajdonképpen olyan közel van, hogy még csak azt sem mondhatom, hogy a szemünk előtt található. Tudjátok, a mikroszkopikus részecskék egy réteg részecskét képeznek, amelyek nagyobbak mint a mikroszkopikus részecskék. Ez azt is jelenti, különböző szinteknek a részecskéi kisebb részecskékből vannak összeállítva, amelyek egy szinttel alacsonyabbak. A három világkör határa pontosan itt fekszik, ők mindebben (meg)találhatóak és az összes anyag mikroszkopikus dolgában (mikrokozmoszában). A mai emberi gondolatokkal és ismeretekkel erre nem létezik távolság, te alig tudod kiszámítani a távolságot. A különböző szintek részecskéinek, amelyek a három világkört állítják össze, viszont megvannak a területeik különböző szinteken. Ez azt is jelenti, hogy egy felület, felszín szemszögéből nézve, különböző szinteknek szintén megvannak a különböző szintek határai és távolságai. Ami a világegyetemet illeti, az ugyancsak egy nagyon bonyolult test. A három világkör, amiről beszélünk, egy meghatározott, lerögzített terület, ami a Fá-helyreigazítás számára van használva a jövőben. De léteznek még nagyobb dimenziók, amik ugyanazzal a részecske-állapottal állnak kapcsolatban, és a három világkörrel egyidejűleg léteznek. A magas szintek sok legvégső istensége szintén mind a legalacsonyabb szintként nevezi meg. A három világkör, amire mi gondolunk, ez a speciálisan meghatározott terület. És a többi dimenzió területe, ami ugyanannak a szintnek a részecskéiből van összeállítva, mint a három világkör és összeköttetésben áll vele, végtelenül nagy.

Kérdés: Miért nevezik Önt Fő Buddhának a Dáfá-tanítványok? Miért jött hát Ön egy még magasabb és még távolabbi helyről?

Mester: (nevet) Tulajdonképpen nekem nincs nevem. Csak egy jingwenben azt írtam: ,,a Fő Buddha Könyörületessége”, így a tanulók azt találgatták: ,,A Mester talán a Fő Buddha?” Mindegy, hogyan neveznek, tulajdonképpen egyik sem helytálló. A világegyetemben mindegyik ember életének megvan az eredete, egyidejűleg magában hordozza a még nagyobb távolságú (távolságban levő) területekről a tényezőket. Ehhez tartozik a legalacsonyabb szint élete is, magának a fűnek a földön (talajon) is megvan az eredete és a tényezői, amik még nagyobb távolságú (távolságban levő) területekről származnak. Különböző történelmi időközökben különböző növények léteznek. A világegyetem végtelenül hosszú történetében a csillagok és a részecskék szakadatlanul oszlanak fel, azután megint újak keletkeznek, megint feloszlanak, újra keletkeznek, szakadatlanul meg vannak újítva. Sok por-részecske, porszemecske a világegyetemben talán a nagyon régen elmúlt korszakok tényezőivel rendelkező élet feloszlása által keletkezik. A föld, ami a talajra hullott, talán elmúlt, nagyon messze fekvő korszakok anyagaiból származik. Ha egy fűcsomó felvette ennek a földnek az anyagait, ez a fűcsomó talán olyan tényezőket is hordoz magában, amelyek elmúlt, különböző hosszúságú korszakokból származnak. Ez az anyagok felszínének a szempontjából van nézve. Mindegyik anyagnak megvan az élete. Amíg létezik, addig [az anyag] élő.

Egy másik szemszögből mondva a Bibliában az áll, hogy Jehova földből teremtett embereket. Valójában a fehér embereknek egy része lett Jehova által teremtve, nem minden fehér ember. És a fehér emberek szintén nem tartoznak mind egy emberfajhoz, így ők több istenség által lettek teremtve. A sárga emberek is több istenség által lettek teremtve. Mi van hát más emberekkel, mint például a hinduk és a régi egyiptomiak? Ők mindannyian különböző istenségek által lettek teremtve. Az emberek azt hiszik, hogy az istenségek az embereket a saját képmásukra (alakjuk, külalakjuk szerint) teremtették, valójában azoknak az istenségeknek csak az a képessége volt meg. Az általuk teremtett emberek teljes bizonyossággal saját maguknak a legalacsonyabb része, vagyis egy alacsony réteg részecske, pontosabban kifejezve, ez egy részecske az istenség lábai (talpa) alatt, ezt egy sejtnek is lehet nevezni. A korábbi Fá-magyarázatoknál már megmondtam nektek, hogy egy élőlény mindegyik sejtje, bezárólag az emberekkel, állatokkal és növényekkel, a főtest alakjával rendelkezik.

Az akkoriban teremtett emberek, beleértve az ősszellemüket és mindent, ami az életükhöz tartozik, a három világkör anyagi tényezői által keletkeztek. Akkor az istenségeknek, akik különböző embereket teremtettek, természetesen törődniük kell a saját embereikkel. Az újkorig, amelyikben a Dáfá kellett legyen terjesztve, az emberbőrben sok ősszellem olyan élőlény, aki magas szintekről jött le, ő többé nem az ember eredeti ősszelleme. Még egy valamit el kell magyarázni: Mindent, ami a felszínes réteg részecskéiből van összeállítva, összerakva, emberbőrnek neveznek, ez magába zárja egy ember csontjait, belső szerveit és a felszínes bőrét. Ez a felszínes emberi bőr meg fog halni az öregedés által, de sok dolgot, amit egész életében felvett, tovább lehet adni a következő generációnak, nemzedéknek. Végtelenül hosszú idők alatt az emberek nemzedékről nemzedékre továbbmennek (továbbhaladnak), így folytatják, adják tovább az emberek a kulturális tartalmakat, amelyeket az istenségek az embereknek teremtettek. Ilyen dolgokat az emberek nem ismerhetnek meg, nem tapasztalhatnak meg racionálisan, ők léteznek viszont tartalmilag. Az újkor után, mikor sok élőlény a Fá miatt emberként jött a világra, az eredeti ősszellemek, az istenségek által teremtett embereké, a túloldalon (az alvilágban) maradtak. És az istenségek a három világkörön kívüli magas szintekről emberként születtek meg és magukra öltötték ezt a ruhát (az emberbőrt). Ez azt is jelenti, hogy ezt a korábban istenségek által teremtett emberbőrt istenségek öltötték magukra.

Itt még egy dolog el kell legyen magyarázva. A többi istenség nem kell alacsonyabb legyen, mint az az istenség, aki az embereket teremtette, talán ezek még magasabbak, mint ő. Természetesen az is lehet, hogy ezek alacsonyabbak, mint ő, léteznek olyanok is, akik ugyanazon a szinten vannak, mint ő. Ők jöttek, uralják ezeket az általa teremtett embereket, más szóval, más istenségek jutottak be azoknak az istenségeknek a területére, akik az embereket teremtették. Én gyakran mondtam, hogy a mai embereknek mind különleges származása van. Alig vannak olyanok a világi emberek között, akik olyan ősszellemmel rendelkeznek, amelyik akkoriban egy istenség által lett teremtve. Mindegy, ki jutott be ebbe a ködös világba, minden, ami érintkezésbe kerül vele és minden, amit lát, ebben az állapotban van. Születésétől fogva már ezen a módon szemléli a világot, és ebben a ködös társadalomban pontosan így lehet karmát termelni, létrehozni. Az emberiség az újkorban még azt a kultúrát is megteremtette, ami az embereket még mélyebben eltévelyíti ebben a társadalomban. Az emberek saját magukat képzik ki ebben a nagyon anyagias kultúrában. Az emberek számára nagyon nehéz, hogy túlmenjenek ezeken a felismeréseken, ismereteken. Egy ember csak a művelésen keresztül érheti el, hogy felismeréseket szerezzen ezekről az ismeretekről.

Létezik még egy jelenség. Mivel különböző istenségek különböző embereket teremtettek, a különböző vallások tartományokon túli és nemzetek feletti terjesztése (más térségekben való és más nemzetek közötti terjesztése) ahhoz vezetett ezernyi évek alatt, hogy némely emberek más istenekben hittek. Így az az Isten, aki ezt az embert teremtette, nagyon szomorú fog lenni. Az az Isten, akiben ez az ember hisz, megint csak nem tudja megváltani ezt az – egy más Isten által teremtett – embert. Sok nép már egyáltalán nem is tudja többé, ki az ő igazi Istene. A történelem kezdete óta elég sok ilyen jelenség létezik, úgyhogy azok az istenségek, akik az embereket teremtették, semmi mást nem tudnak csinálni, minthogy feladják az általuk teremtett embereket. Ebből az okból kifolyólag sok nép vált gyökér nélküli emberekké, egy Isten sem törődik velük. A társadalom nyugtalansága, forrongása, az elveszett, hiányzó értelem, ésszerűség és a tiszteletlenség az istenségekkel szemben, legtöbbször ilyen emberek között keletkeznek. Az ilyen népek és egyedi emberek ezekből mind nagyon szegények.

Ha arról van szó, hogy miért jött a Mester egy még magasabb helyről, úgy talán sok jelenlevő Dáfá-tanítvány szintén egy még magasabb és távolabbi helyről jött. (fokozatos, fokozódó taps) Csak úgy van, hogy én egy még távolabbi helyről jöttem. Éppen ebből az okból kifolyólag vagyok én abban a helyzetben (képes arra), hogy a Fá-helyreigazításnál mindenkit megváltsak. Kérdezik, honnan jöttem. Az összes élőlény számára a világegyetemben többé már nem fontos, milyen magas szintről jöttem. A legfontosabb az, hogy én a legmagasabb dolog és az utolsó lépés felé haladok. Már elég, ha ti tudjátok, hogy azért jöttem, hogy ezt a Dáfá-t terjesszem és hogy én teremtettem ezt a Dáfá-t.

Kérdés: Némely tanulók azon a véleményen vannak, ha az ügyvédeknek szisztematikusan világosan tisztázzák az igaz körülményeket, informálódnak a törvények részleteiről és végezetül megtalálják a legjobb megoldást egy problémára, akkor ez bizalmatlanság az ügyvédekkel szemben. Kérem a Mestert, hogy magyarázzon el valamit erről.

Mester: Az emberi társadalom tere már nagyon kicsi lett az emberiség saját bezártsága által. Az emberek bölcsessége korlátozott, az emberek sok elhatárolás által vannak megszorítva. Sok dolgot nagyon nehéz megoldani, sőt az emberek megmentése is nagyon fáradságos. Kezeld bölcsességgel az ilyen dolgokat. Ami azt a kérdést illeti, hogyan csinálja az ember, az igaz körülmények tisztázása magától értetődően nem probléma. Csináljátok annak a helyzetnek megfelelően, amit találtok. A dolgok, amelyekbe a Fá-igazolás közben ütköztök, mind különbözőek. Én itt nem lehetek tekintettel mindenre, az nem is lehetséges, hogy ilyen konkrét dolgokról beszéljünk. Így hát ti saját magatok kell megoldjátok, ha problémákba ütköztök. Hogyan lehet jól csinálni, ez szintén a ti Fá-igazolásotokhoz tartozik, ezáltal ti szintén a saját utatokat járjátok.

Kérdés: Ha mi az embereknek, beleértve a turistákat Kínából, bemutatjuk a gyakorlatokat, ez is az igaz körülmények tisztázásához tartozik?

Mester: Bemutatni a gyakorlatokat, ennek van egy bizonyos hatása. Mindennek, amit ti csináltok, van egy bizonyos pozitív hatása. De ha te nem tisztázod az igaz körülményeket és csak a gyakorlatokat mutatod be, anélkül hogy konkrétan elmagyaráznád, akkor az emberek sok tisztázatlan gondolati kérdését (gondolatban feltett kérdését) nem lehet megoldani.

Kérdés: Dáfá-tanítványok a következő területekről üdvözlik a Mestert: Kínában a Yunnan tartományi Xishuangbanna, a pekingi Qinghua Egyetem, a Gansu tartományi Jiayuguan, Hebei, Guangdong, Új-Zéland, Peru, Tianjin, a kanadai Montreal, Changchun, Peking, Shenyang, Harbin, a Szecsuán tartományi Leshan, Ermei-hegység, Guangzhou, Zhengzhou, Mudanjiang.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: Hogyan kell cselekedjen az ember, ha a gyakorlótársak által tévesen mint kém van meggyanúsítva?

Mester: Akkor hát beszélek a kémről. (nevet) (mind nevetnek) Tudjátok ti tulajdonképpen, hogyan szemléli a Mester az ilyen problémákat egy másik oldalról nézve? Természetesen a régi erők csináltak ilyen dolgokat, hogy vizsgáztassák a Dáfá-tanítványokat. Én mondom, valójában ez a Dáfá megalázása, megsértése, az emberiség egy szégyene, tiszteletlenség a Fá-val szemben és egy zavarás a Fá-helyreigazítás számára, ez nem kellene létezzen. De pontosan csupán azért van helyreigazítva a Fá, mivel az összes élőlény már nincs rendben. Mindazonáltal az emberiségnél felbukkant egy ilyen foglalkozás. De úgy van-e, hogy kizárólag a legrosszindulatúbb, leggonoszabb és legrosszabb emberek lesznek kiválasztva kémeknek? Nem. Milyen hivatást gyakorol egy ember, ahhoz nagy mértékben a kedvtelésének, vonzódásának van köze. Szintén sok ember létezik, aki passzívan gyakorol egy hivatást. Szintén léteznek olyanok, akik egy bizonyos embert okosnak és rátermettnek, alkalmasnak tartanak erre a hivatásra, így ez az ember lesz kiválasztva. Ez azt is jelenti, egy ember hivatása nem annak az alapján van kiválasztva, hogy ő lényétől fogva jó-e vagy rossz. Nem léteznek a kémek között jó emberek? Biztosan léteznek. Az emberi társadalom hivatásai, foglalkozásai különböznek egymástól, így nem lehet azt mondani, hogy ez az ember jó vagy rossz és hogy ez az élőlény megmenthető-e.

Én láttam ezt a problémát, ezért a Fá-helyreigazítás kezdetén már így mondtam, így is jártam el, nincs semmi korlátozottság megállapítva hivatás vagy szociális réteg szerint. Mindegy milyen hivatást gyakorolsz (foglalkozást űzöl), én megváltalak téged. Az én ajtóm szélesre van tárva, minden tárva van, olyan szélesre van tárva, hogy már ajtó sem létezik többé. Ameddig te művelni akarod magad, szabad bejönnöd, én mindenkit megváltok, mindegy milyen munkát végzel. Viszont, hogy az emberek be akarnak-e jönni, ez rájuk, saját magukra lesz bízva. Hogy megkapja-e a Fá-t, ez a saját dolga. A mai emberek egy hivatás megválasztásánál saját maguk nagyon keveset szólhatnak bele ebbe. Hiszen hogyan lehetne az olyan egyszerű, hogy egész életében azt csinálja, amit akar? Ez nagyon nehéz. Ez azt is jelenti, ha egy ember a világon él, nem választhatja ki tetszés szerint a hivatását. Én láttam ezt, azonkívül az emberek mindannyian a Fá miatt jöttek. Mindegy milyen munkát végzel, mindegy milyen hivatásod van, én megválthatlak téged. De hogy valaki állhatatosan és jól műveli-e magát, ez mindegyik emberen saját magán múlik. Hogy te művelni akarod-e magad, az szintén a te saját ügyed.

Ezek a szavaim már meg lettek mondva általam és így is jártam el. Ezekben az években sokan a tanulóink közül még mindig nem értették meg igazán, milyen szándékkal mondta a Mester ezeket a szavakat. Hiszen én már kitártam az ajtót és hagyok embereket bejönni, mindegy, bármilyen is a foglalkozásuk és mindegy, akármilyen szociális rétegből is valók, miért akartok ti még feltétlenül mesterségesen egy elhatárolást, választóvonalat megállapítani? (taps) Az emberek azok, akik művelik magukat, nem az istenségek. Ha az ember műveli magát, az ember pontosan emberi érzületekkel, gondolatokkal rendelkezik. Az emberi érzületekbe bele van értve a foglalkozási ártalom (a hivatás szokása), ebben léteznek ragaszkodások és megszerzett szokások, amiket a hivatás, foglalkozás feltételez, követel meg. Akaratlanul ez mind egy hatást fejt ki. Ameddig egy ember még nem művelte jól magát, megmutatkozhat a hivatás által feltételezett, megkövetelt, szokásjellegű ragaszkodás. Így természetesen megmutatkozhat azoknak a szokása, akik hivatásuknál fogva kémek vagy ügynökök. Ha nem tudnak átjutni a vizsgán, még valami hibás dolgot is csinálhatnak. Különösen miközben a Dáfá-tanítványok üldözve vannak, ha nem tud átjutni valamilyen vizsgán, pillanatnyilag ő össze van zavarodva és információkat szolgáltatott ki. De hogy ez az ember lényétől fogva rossz-e vagy sem, hogy megváltható-e, nem lehet egy szempillantás alatt megítélni. Mi mindenkinek meg kell engedjük, hogy valami hibás dolgot tegyen és hogy kijavítsa magát. Ez éppen a mi Fá-nk nagyszerűsége. (taps)

Én már megmondtam korábban, hogy senki sem szabotálhatja a Dáfá-t. Csak ha a Dáfá-tanítványok nem cselekedtek jól, lehet a Dáfá-t szabotálni. Így a rosszindulatú, aljas banda ki akarja használni a Dáfá-tanítványokat ennél az üldözésnél, hogy szabotálják a Dáfá-t, valójában ezt egyáltalán nem lehet szabotálni. Úgy vélem, a feltétel, a követelmény az, hogy a Dáfá-tanítványok valóban műveljék magukat és ha a művelésnél ők nem értették meg a Fá-t olyan mélyen és alaposan, úgyhogy nem járták helyesen az utat és ezáltal egy rossz hatást fejtettek ki, valójában ennek szintén csak itt az emberek között van egy befolyása. Senki sem érintheti meg a Dáfá lényegi dolgát (lényegét). Azok, akik az üldözés közben átváltottak az ellentétes oldalra, többé már nem Dáfá-tanítványok, ezzel nem azokra gondolok, akik még visszatérhetnek. Ha ők nem Dáfá-tanítványok, akkor alapvetően a rosszindulatú bandához tartoznak, amelyik kivitelezi az üldözést, ez semmi más, mint szándékosan rossz tetteket végrehajtani, szántszándékkal szabotálni és elferdíteni az igazságot és a jogtalanságot – ez nem szolgál érvként, indoklás gyanánt. Ez nem szabotálhatja a Dáfá-t, ez csak ahhoz vezethet, hogy a Dáfá-tanítványok még megfontoltabbá váljanak, még erősebb őszinte gondolatokkal rendelkezzenek és még inkább kitisztuljon a fejük (még tisztább legyen az elméjük). Nem ilyen ennek az üldözésnek a következménye? Nem lettetek még érettebbek? Azt gondolom, ha a Dáfá-tanítványok saját maguk nem csinálták jól, csupán akkor fejthet ki ez egy rossz hatást és gyakorolhat befolyást a világra. Ha valamelyik Dáfá-tanítványnak emberi érzületei vannak és nem csinálta jól, korábban egy kém volt, vagy ha létezik egy tanuló, aki pillanatnyilag nem ment át a vizsgán és valamit hibásan csinált, és ha ti őt akkor erre fel kirekesztitek, más szemmel néztek rá, úgyhogy az ő ezernyi évek óta meglevő sorskapcsolati alkalma valóban szét lesz rombolva és átvált az ellentétes oldalra, én mondom nektek, csak ezt lehet igazán rossz tettek elkövetésének nevezni.

Mert mi elnézőek vagyunk, csupán azért tudjuk megváltani az embereket. Ha mindegyik Dáfá-tanítvány ezen a módon tud gondolkodni, gondolkozzatok csak el ezen a könyörületes erőn, van-e még helyük azoknak a rossz tényezőknek? Még ha így is van, én mondom nektek, a valódi kémek nem juthatnak be. Ezek azok a tanulók, akik 1999 előtt ezt a hivatást gyakorolták, akik még nem művelték jól magukat és félnek; mivel nem csinálták jól és egy [adott] pillanatban együttműködtek a gonosszal, ez így mutatkozott meg csupán. Ha te valóban szabotáltatod velük a Dáfá-t, ők nem fogják ezt megtenni. Csak úgy van, hogy egy [adott] pillanatban nem volt tiszta a fejük (nem rendelkeztek tiszta értelemmel), nem csinálták jól és nem mentek át a vizsgán, csupán így juthatnak tévútra. Szintén léteznek Dáfá-tanítványok, akik makacsul ragaszkodnak a saját dolgaikhoz, szintén léteznek olyanok, akik egyszer az aljas ügynök-szervezetnek valamit mutatni akarnak. Ha te valakivel valóban szabotáltatod a Dáfá-t, ez egyáltalán nem lehetséges.

Pontosan mivel némely tanulóknak még emberi érzületei vannak, léteznek még egyes dolgok, amiket nem csináltak jól. Ha azt mondják, hogy valóban léteznek kémek, akik közénk vegyültek és behatoltak hozzánk, én mondom nektek, ez lehetetlen, hiszen itt művelésről van szó. Ha ők megpróbálják, hogy kihasználják a tanulókat, hogy úgynevezett információkat szerezzenek vagy egy célt találjanak, ez mind nem működik, ők azon vannak, hogy becsapják önmagukat és másokat. Az ügynök-szervezetek egészen pontosan tudják, hogy a Fálun Gong-nál nem léteznek semmiféle titkok. Ők egészen pontosan tudják, hogy a Fálun Gong-nál jó emberek egy közösségéről van szó, akik csak az üldözés ellen lépnek fel. Ez szintén világos számukra. Aljas eszközökkel lármát csapni, helyzeteket teremteni, Kína már hozzászokott a tömegmozgalmakhoz, ők csak ilyen dolgokat csinálhatnak, megpróbálják, hogy valamilyen zajt üssenek, hogy nyugtalanítsák az emberszívet. Működhet-e ez a művelőknél? Már eltelt néhány év, a Dáfá-tanítványok nem lettek még állhatatosabbak, kitartóbbak és értelmesebbek, ésszerűbbek? (taps) Ki hagyta hát elrettenteni magát általad? Senki. Ilyen egy rosszindulatú üldözésnél, a kínai Dáfá-tanítványok közül melyik hagyta magát megfélemlíteni, elijeszteni általad? Természetesen léteznek olyanok, akik többé nincsenek rendben. Azoknál is, akik többé nincsenek rendben, ez szándékosan lett úgy elrendezve a régi erők által, és ők be lettek küldve. Én mondtam, hogy minden élőlény a Fá miatt jött, ők azonban nem mindannyian játszanak egy pozitív szerepet. A régi erők célja az, hogy egy negatív szerepet játszassanak velük, úgyhogy a Dáfá-tanítványokat meg lehessen acélozni, ezek semmiképpen sem a rosszindulatú emberek képességei. Az emberek nem tudnak ilyen dolgokat világosan felismerni, ők pontosan makacsul ragaszkodnak ahhoz, amit tenni akarnak. De mindegy, mit csinált egy ember, vissza kell fizesse, biztosan. (taps)

De én azt is tudom, hogy valóban léteznek kémek, akik kihasználják azoknak a tanulóknak a hiányosságait, akiknek ragaszkodásaik vannak. Ez onnan ered, hogy a tanulók nem csinálták jól és túl makacsok, túl ragaszkodók. Egyedi tanulóknak, akik nem rendelkeznek tiszta fejjel, értelemmel, feltétlenül ügyelniük kellene erre.

Én éppen egy pozitív szemszögből magyaráztam el a Fá-t. De én azt is tudom, miközben a Mester újra és újra esélyt ad, léteznek szintén egyes emberek, akik félvállról veszik a Mester szakadatlan könyörületességét és még mindig eladják, áruba bocsátják a lelkiismeretüket, kémkedő üzleteket kötnek és még mindig nem akarják felfogni. Újra és újra úgynevezett információkat szolgáltatnak a gonosznak. A cselekedeteik által okozott negatív hatás a Dáfá számára az istenségek szemében többé visszafizethetetlen. Ezek a cselekedetek, amik közvetlenül zavarják a Fá-helyreigazítást, semmi mások, mint hogy közvetlenül részt vesznek az üldözésben. A következmények ugyanazok, mint a rosszindulatú, aljas bandáknál Kínában, amelyek a Dáfá-tanítványokat üldözik. Most ilyen embereknek már nincs elmagyaráznivaló Fá-m többé, amit éppen mondtam, nem vonatkozik ezekre az emberekre. Mikor én idáig magyaráztam, egy istenség pontosan azt mondta: ,,Úgy néz ki, mintha nekik csak az az esélyük lenne még, hogy előkészítsék a halálukat.”

Kérdés: Ön azt mondta, hogy mi jól kellene csináljuk a három dolgot és ebben minden benne van foglalva. Az is benne van foglalva ebben, hogy minden ragaszkodás és konfliktus, amibe az ember saját maga ütközik, könyörületesen meg lesznek oldva? Én szeretném a Mestert őszintén megkérni, hogy adjon egy útmutatást, utalást.

Mester: (nevet) Ha egy ember a művelésnél nem tudja megoldani ezeket az alapvető problémákat, akkor nem lehet művelésről beszélni. Mit is jelent hát a művelés? Mi is hát a művelés végső célja? Pontosan az, hogy kijöjjünk a hétköznapi emberből. Ha te nem tartózkodol a hétköznapi emberek között, akkor különböző konfliktusok, ragaszkodások és különböző tényezők még befolyással lehetnek-e rád? Semmi esetre sem. De, hogy te kijuthatsz-e és kiművelheted-e magad, hogy te tudsz-e szorgalmasan előrehaladni és hogy te gyorsan vagy lassan műveled magad, ez mind a te saját dolgod. Én, Mesterként, abszolút felelősségteljes vagyok veled szemben. De, hogy te szorgalmasan tudsz-e előrehaladni, az saját magadon múlik. Sodortathatja-e magát egy istenség a különböző ragaszkodásotoktól a hétköznapi emberek között? Lehetetlen. Természetesen nem lehetséges. Minden megoldható, csak azon múlik, hogyan műveled magad. Ha te a művelés által akarod elérni, hogy megoldjad ezeket a problémákat, akkor te nem művelted magad igazán. A műveléssel szemben semmiféle elvárások, feltételek sincsenek felállítva.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok által megteremtett világegyetemben az idő nem fog hosszú lenni. Megkérhetem a Mestert, hogy magyarázza már el ezt?

Mester: Hiszen én nem mondtam nektek, hogy nem lesz hosszú. Ti most emberi gondolatokkal gondolkoztok. (nevet) Mivel egy ember gondolatának nincsen semmi képessége, az, amit ő kibocsátott, olyan mint egy kis levegőbuborék és rövid idő után egy szempillantás alatt feloszlik. Amit a Dáfá-tanítványok gondoltak ki maguknak, éppen hogy nagyon erős. Minél magasabb a szintje, annál erősebb az, ami ki van gondolva általa, szintén annál hosszabban tart, marad meg. Egy óriási istenség egyetlen egy gondolata által létrejöhet egy mennyei rendszer és egy világegyetem. Valójában léteznek még lényegesebb, alapvetőbb tényezők. A Fá harmonizáló, a tökéletlen, hiányos tényezők a múlt világegyetemében már mind teljesen fel lettek oszlatva a jelenlegi Fá-helyreigazításnál. Ha ez már egy harmonizáló Fá, a ,,keletkezés, fennmaradás és romlás”-nak a lényeges, alapvető kozmikus tulajdonságai már meg lettek változtatva, ez nem egy olyan időfogalom, amit el lehet képzelni emberi gondolatokkal.

Kérdés: Az utóbbi időben gyakorlótársak gyakran használnak szoftvereket, melyekkel tapasztalatokat cserélnek és a Fá-t tanulják, sőt ők még nagyon elkötelezettek, hogy továbbfejlesszék ezeket a módszereket. Ezáltal kevesebb alkalom létezik, amikor mi összeülünk, hogy tapasztalatokat cseréljünk és a Fá-t tanuljuk.

Mester: Ez valóban nem megy. Kivéve a kicsi tanítványokat, ti többiek ne csináljatok ilyesmit. De nem is kell legyen kizárva, hogy ti ezeket néha használjátok, ha mindannyian nagyon elfoglaltak. Ez viszont nem kell szokássá váljon, ez nem tartozik ahhoz, amit én hátrahagytam, átadtam nektek. Ti közösen tanuljátok a Fá-t, összeültök, hogy tanuljátok a Fá-t és hogy kérdésekről beszélgessetek (hogy kérdéseket beszéljetek meg), ez nem probléma. Ha elfoglaltak vagytok, használhatjátok néha ezeket, de nem kell az legyen, hogy ezt mind úgy csinálják. Ez nem is kell legyen gyakran használva.

Kérdés: A tanítvány nem tudja helyesen megérteni a különbséget az anyag tisztátalansága és elidegenedése között. Magyarázatra kérem fel a Mestert.

Mester: Pontosan az anyag tisztátalansága és elidegenedése az alapvető oka annak, hogy a régi világegyetem nincs többé rendben. Ez a régi világegyetem tulajdonságai által lett meghatározva. ,,Keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés” volt az akkori Fá bölcsességének a határa. Különböző egyedülálló, egyedi területek számára ez egy visszatérő (ismétlődő) tisztítási módszer volt. Ha az összesség elérte azt a lépést, akkor az egy vég. Az emberiség társadalmának a szempontjából nézve, az anyag tisztátalansága és elidegenedése, a levegőnek, a földnek, a fémnek, a víznek és különböző elemeknek a modern tudomány által okozott tisztátalansága (szennyezettsége, szennyeződése) egy olyan problémává vált, amit az emberiség többé nem oldhat meg. Az emberi gondolatok elidegenedése által az emberiség az istenségek szemében többé már nem emberiség. Minden a világegyetemben egy körforgásban található. Ha ez fel van véve a magas szintek élőlényei által, ez ahhoz vezethet, hogy a tényezők és élőlények a magas szintek dimenzióiban többé nem tiszták, ez az egyszerű magyarázat. Olvasd csak el az utolsó Fá-magyarázataimat.

Kérdés: Ami a Minghui-honlap hatását illeti az igaz körülmények tisztázásánál, hogyan működhetnének együtt ennél a tanítványok Kínán kívül?

Mester: A Minghui-honlap hatása az igaz körülmények tisztázásánál pótolhatatlan. Ott van a mi legfontosabb ablakunk, amiben a Dáfá-tanítványoknak meg vannak mutatva az üldözés igaz körülményei, a Dáfá és a Fá-helyreigazítás helyzete. Ami a Dáfá-tanítványok dolgát illeti, ti jól kell együttműködjetek egymással.

Kérdés: Nemrég megállapítottam, hogy egy művelő azt állítja, ő már eljutott volna a beteljesüléshez és átválthatna egy másik művelési iskolára. Szeretném – kérem – megkérdezni, hogy téves felismerésekre jutott-e vagy fantáziál?

Mester: Én azt mondom, hogy ez a lázától jön. (mind nevetnek) A láz által meg lett zavarva. Ha ilyesmit mond valaki, ez tulajdonképpen már nagyon veszélyes. Egy tiszta értelem és őszinte gondolatok nélküli ember egy olyan élőlény, akit az istenségek a leginkább megvetnek, lenéznek.

Kérdés : Az megfelelő, hogy a médiák nyilvánosságra hozzák a Mester fényképét?

Mester: Gondolom, ez megy. Nem probléma, hiszen nekem megvannak a módszereim. (nevet) (taps)

Kérdés: ,,Fá-magyarázat egy körúton Észak-Amerikában“ – ebben a Mester azt mondta: ,,Én sem tudom, ki vagyok én”, a tanítvány ezt nem tudja helyesen megérteni.

Mester: Mi nem érthető hát ezen igazán? Ami elmúlt, az elmúlt. Ma én egy rejtély vagyok az összes élőlény számára. A jövőben senki sem tudja, hol vagyok. Nekem megvan az összes képességem és nem hagyom magam semmibe belevonni. Mindegy, hogyan neveznek engem, az nem találó. Különböző élőlények a jövőben a népük különböző alakjában látnak engem. Minden általam lett teremtve, ugyancsak én sehol sem tartózkodom belül, ilyen a fogalom. (mind nevetnek, taps)

Kérdés: Jelenleg mindenhol a világon betegségek lépnek fel, melyek az állatokról terjednek át az emberekre, mint például a madárinfluenza és a kergemarhakór. Én szeretném – kérem – a Mestert megkérdezni, mi az összefüggés ezen jelenség között és a Fá-helyreigazítás lefolyása között?

Mester: Az emberek karmája már nagyon nagy, mivel az emberek sok területen már egy nagyon veszélyes helyzetbe csúsztak le. A karma egyre nagyobb lesz és ehhez jön még a magatartásuk a Dáfá-val szemben, az emberek sok mindent saját maguk okoztak. Úgy tűnik, hogy ennek nincs közvetlen összefüggése a Fá-helyreigazítással, de minden dolog a Dáfá körül forog, egy dolog sem véletlen, ezen keresztül kellene legyenek az emberek is figyelmeztetve és felébresztve.

Kérdés: Miért nem ébredtek fel mostanáig még mindig azok, akik a tanulók közt kémkednek? Az könyörtelen, ha közvetlenül szemtől szembe leplezik le őket?

Mester: Hogy a Fá-t védjétek, nem lehet azt mondani, hogy ez könyörtelen. Akkor ébresszétek fel és leplezzétek le hát egyszer. Még jobb lenne, ha meg tudnád menteni. Ha viszont ő többé nem megmenthető, akkor az szintén a saját választása.

Kérdés: Némely Dáfá-tanítványok néhány cikket helyeztek el az interneten a Dáfá csodáiról, úgyhogy némely internet-látogatóknak félreértéseik vannak a Dáfá-val szemben.

Mester: Az nem probléma, ha az ember komolyan számol be, tudósít az ilyen dolgokról. Ne aggódjatok a félreértések miatt, de ne is csináljátok ezt a dolgot olyan misztikusan. Ha az ember nyíltan, becsületesen és értelmesen igazolja a Fá-t, akkor ez nem probléma. Mindazonáltal a Dáfá-tanítványok művelők, mi nem egy szociális vagy politikai közösség vagyunk a hétköznapi emberek között, mi egy olyan csoportja vagyunk az embereknek, akik művelik magukat. Mi istenségekké műveljük magunkat, akkor biztosan léteznek csodák. (taps)

Kérdés: Ön azt mondta, ha az ember nem engedte el az erotikus érzületet, semmi esetre sem jut el a beteljesüléshez. Most még sok Dáfá-tanítvány létezik, akik nem engedték el az erotikus érzületet. Szeretném – kérem – megkérdezni, mi a beteljesülés mértékegysége? Ez a mértékegység részecskékkel van kiszámolva?

Mester: Nem léteznek ilyen meghatározások, ez csupán fantázia. Én nem mondtam nektek, hogy a beteljesülésnek valamilyen kapcsolata lenne egy mértékegységgel. Dáfá-tanítványok, én már régen megmondtam, hogy az erotikus érzület és a vágyak egy halálos vizsga egy művelőnek. Az ember túl erősen és túl hevesen hagyja magát sodortatni ettől az emberi érzelemtől. Még csak egy ilyen kicsi dolognál sem tud uralkodni magán. Úgy tűnik, a régi erők akkoriban el kellett volna rendezzék, hogy ezek az emberek Kína szárazföldjén börtönbe jussanak, akkor tudnák csak magukat kijavítani, korrigálni, nem így van? Nézd csak meg, hogyan cselekedsz olyan kemény feltételek között. Talán azért van így, mert túl kényelmes? Azok, akik nem engedték el ezt az érzületet és egy kifogást keresnek, azon vannak, hogy becsapják saját magukat és másokat. Én semmi speciális dolgot nem rendeztem el a számotokra.

Kérdés: Úgy van, hogy az őszinte gondolatok kibocsátásához nekünk nincs szükségünk meghatározott időpontokra?

Mester: Nem állt korábban a Minghui-honlapon, hogy a Dáfá-tanítványok az egész világon egységesen meghatározott időpontokban bocsátják ki az őszinte gondolatokat? Ezt én is nagyon jónak találom. Akkor hát csináljátok úgy. Ami a többi egyedi dolgot illeti, úgy ti a különböző területeken a helyzetnek megfelelően különbözőképpen csinálhatjátok

Kérdés: Minden alkalommal, mikor a Mestert látom, az összes kérdés feloszlik mint a füst. Ha a Mester itt van, és ha a Fá itt van, nem létezik semmi, amit nem lehet megoldani. Ez az időszak, ez az idő valóban örömteli, örvendetes.

Mester: Ha egyszer az őszinte gondolatok erősek, tulajdonképpen mindent meg lehet oldani. Mihelyt az őszinte gondolatok erősek, mindennel tisztában lehet lenni. Csak akkor zavarodott az ember, ha nem tudja elengedni a szívében a ragaszkodást. Ha a szív feszült, akkor zavarodott lesz.

Kérdés: Szeretném – kérem – megkérdezni, ha bűvészmutatványok vannak beiktatva a Dáfá-tanítványok koncertjeibe, ez megfelelő a Fá-igazolásunk számára?

Mester: Gondolom, ez igazán nem probléma. Azt gondolom, a művészetnek ez a formája pontosan a művészet ezen formája, szívesen nézik és szívesen hallgatják. Mindenki szívesen nézi meg, ez nem is valami alacsony dolog, úgy én azt gondolom, ez megy.

Kérdés: A Dáfá garantálja a mechanizmusa által, hogy az élőlényeknél a jövőben, egy nagyon hosszú idő után a világegyetemben, ne keletkezzen ragaszkodás és egó. Ezáltal a világegyetem harmonizáló és nem megsemmisítendő.

Mester: Ez nem egy ilyen alapelv és egy ilyen megértés, ez nem is egy ilyen fogalom. A Dáfá harmonizáló. A kozmikus tulajdonságok lénye önzetlen. Ha egy élőlény addig a szintig művelte magát, ez pontosan így van. A Fá minden élőlénynek adott egy garanciát az élethez. A Fá hozta létre a világegyetemben a mechanizmust és a boldogulást, sikert minden élőlény számára. A Fá hozta létre szintén az összes élőlényt, az eget, a földet, az istenségeket és mindent. De hogyan viselkednek az élőlények, ez bizonyos mértékben a saját választásuk.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok a Hubei tartományi Yichang-ból, Gezhouba-ból, Három-Szakadékból, Melbourne-ből, Hainan-ból, a Jilin tartományi Nongan-ból, Kaian-ból, Jilin városából, a Shandong tartományi Hezhe-ből, Heilongjiang-ból, a pekingi Tiantan Beimen-ből, Szecsuánból és a Chengdu városi Ziyang-ból üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: Az Ön könyvében az áll, ha mások rosszak hozzád, de-t adnak neked, neked örülnöd kellene ennek. De ez talán nem olyan könyörületes, együttérző, ha mi ennek örülünk?

Mester: (mind nevetnek) Ez nem könyörtelen. Csupán egy igazi művelő, egy Dáfá-tanítvány érheti el, hogy megingathatatlan maradjon a személyes előnyöktől és emberi érzésektől. Ami azt illeti, hogy az egyik megütötte a másikat és ezáltal de-t adott a megütöttnek, ez a világegyetem tulajdonságai által van kikötve. Nem úgy van, hogy megkaphatja, ha örül neki. Ha a megütött a fájdalom közepett nem érez haragot és gyűlöletet, hanem az ellenségességet egy mosollyal oszlatja el, ez nem könyörületes? Ebből a szemszögből nézve, senki sem fogja azt mondani, hogy ez könyörtelen. Egy másik megütött téged, erre te még rá is mosolyogsz, anélkül hogy haragot, neheztelést éreznél. Természetesen egy művelő nem fog úgy nevetni mint egy hétköznapi ember, aki valamit kapott. (mind nevetnek) A szíved mozdulatlan marad, akkor mindenki azt fogja mondani, hogy te egy jó ember vagy. Ha ő valami rosszat akar tenni neked, a lelkére beszélhetsz, hogy ezzel ne veszítsen de-t, ez a könyörületesség vele szemben. Ha ő nem hallgat rád és még mindig rosszat akar tenni, akkor létezik megtorlás, a rossz tettének a következménye. Mint például a rosszindulatú rendőrök az átnevelő táborokban és a rossz emberek Kínában, ők saját maguk akarnak gonosztetteket elkövetni és nem akarják meghallani, ha le akarják beszélni őket erről, akkor nem lehet semmit tenni. Ő feltétlenül ütni akar és semmitől sem hagyja magát visszatartani, ha ő ütött, akkor a pokolba fog menni, ha eljön az ideje. De nem úgy van, hogy a Dáfá-tanítványok könyörtelenek.

Mindegyik dimenzióban léteznek az alapelvek ezen dimenzió számára. Az alapelvek bár egyre magasabbak lesznek, de ha az élőlények valamelyik dimenzióban be tudják tartani annak a dimenziónak az alapelveit, akkor ők jó élőlényei azon dimenziónak. Ha te túl tudsz menni ezeken az alapelveken, már túlmentél azon szint élőlényein. Ha egy valakit megütnek vagy valamit elszenvedett, ő mérgelődik ezen, ezek pontosan az emberek ebben a dimenzióban. Egyik hétköznapi ember sem fogja mondani: ha valaki rossz hozzám, én örülök. Ezt csak egy művelő érheti el. Ez egy magasabb gondolati szint, mint amilyen a hétköznapi embereké. Ha testileg szenvedést viselt el és tud uralkodni a xinxingjén, ez egy művelőnek a könyörületessége. Ami azt illeti, hogy ő de-t adott, ez nem a Dáfá-tanítványok által lett megkaparintva. Az nem úgy van, hogyha adni akarja, már adhatja is. Nem is úgy van, hogy bárki szeretné, már birtokolhatja is. A kozmikus mechanizmus az, ami átváltoztatja ezt, ez a kozmikus tulajdonságok kihatása. Én, Mesterként, minden élőlénynek elmagyaráztam a Fá-alapelveket.

Kérdés: A terhes tanítványok nem rendelkeznek a vér esszenciális csi-jével, hogyan tudnák ők a testüket művelni?

Mester: De hiszen ki mondta, hogy a terhes tanítványok nem rendelkeznek a vér esszenciális csi-jével? A Dáfá-művelés semmit sem zavarhat, ellenkezőleg, ez még előnyös a gyermekre nézve.

Kérdés: A férjem xxx éppen szabadon lett engedve, ő jelenleg még a szárazföldi Kínában tartózkodik. Mikor megtudta, hogy részt akarok venni ezen a Fá-konferencián, továbbíttatta velem a vágyódását a Mester után.

Mester: Nagyon köszönöm.(taps) Én, mint Mester, egyetlen egy Dáfá-tanítványt sem fogok hátrahagyni a szárazföldi Kínában, kivéve azokat, akik átmentek az ellenkező oldalra, akik nem megmenthetőek többé és akik nem megtarthatóak többé. (taps) Én mindig rájuk gondolok.

Kérdés: Az utóbbi időben úgy találom, hogy az idő még gyorsabban fut. Az idők már ki lettek cserélve a három világkörben?

Mester: Az idő valóban gyorsan szalad. A hétköznapi embereknek ebben a dimenziójában az idő az embereknél a Fá-helyreigazítás előtt az embervilágban még nem fog teljesen lelassítva lenni.

Kérdés: A régi kozmikus mennyei rendszerben egy magas élőlény egyetlen egy rossz gondolata már ahhoz vezethetett, hogy elhajlások léteznek számtalan élőlénynél. Ez a jelenség az új világegyetemben soha nem fog újra előfordulni. Ennek az az oka, hogy az új világegyetem mechanizmusa még tökéletesebb?

Mester: Ez viszont nem is ez a megértés. Az új világegyetemben szintén úgy fog lenni. Miért lett mondva, hogy a Fá-helyreigazításnál és a művelésnél el kell legyen érve a mérce? Hogy hasonultatva lett vagy helyreigazítva a Fá-helyreigazítás által, abszolút el kell érni a mércét. Dáfá-tanítvány, ha te egy nagyon magas szintig művelted magad és egy nagyon magas szintű mennyei rendszert uralsz, egyetlen egy gondolatod a te mennyei rendszeredben valóban mindenható lehet. Ez teljes bizonyossággal így van, emiatt kell a Dáfá-tanítványoknak feltétlenül jól művelniük magukat és helyreigazítaniuk, kijavítaniuk magukat. Természetesen, az egyik oldalról nézve, ti saját magatok művelitek magatokat, de a Fá-helyreigazítás közben a Mester is azon van, hogy segítsen nektek, hogy a leglényegesebb tisztátalan dolgokat megoldja, emiatt a jövőben ti biztosan nagyon őszinték, egyenesek fogtok lenni.

Mindegy milyen hosszú ideje tart már ez az időszak az embervilágban, ha már néhány tucatnyi évezred óta is, a gong felnyílásánál te ezt is csak mint egy álmot fogod érzékelni. Számodra ez olyan kötetlen mint egy álom, mintha fokozatosan a feledésbe merülne. Neked nincs többé emberi gondolati szerkezeted, nem úgy fogsz gondolni az emberiségre, mint mikor az emberi gondolatokban vagy. Neked nincsenek ilyen gondolataid, hanem egy istenség gondolati szerkezetével rendelkezel. Én korábban mondtam, hogy egy tathágata-buddha még a marhák és lovak gondolatait is ismeri, de ő semmi esetre sem fog a gondolataikba férkőzni és úgy gondolkodni mint azok.

Kérdés: Ha nekem véletlenül eszembe ötlöttek a mondatok a Mester költeményeiből, kimondhatom őket? Ha ki akarom mondani őket, fel kell olvassam az egész költeményt? Ha én csak két mondatot mondok ki ezekből, meg kell jelöljem (fémjeleznem kell) őket a Mester nevével?

Mester: Ha te csak ki akarod mondani őket egyszer, akkor nem szükséges ezt csinálnod. Ha papíron állnak vagy fel lesznek véve hangszalagra vagy videóval, akkor az más. Sok általam írt költeménynek köze van a Dáfá-műveléshez, akkor azok is a Fá egy része, ezért nem szabad legyenek önkényesen idézve saját dolgokként. Ha másokkal beszéltek erről vagy egy cikkben idézitek őket, egyszerűen ügyeljetek erre, ez már elég is.

Kérdés: Dáfá-tanítványok Oroszországból, minden oroszul beszélő Dáfá-tanítvány és Dáfá-tanítványok a kanadai Vancouverből, Yujiaweier-ből, Tajvanból, Koreából, Japánból, a Jiangsu tartományi Nanjing-ből, Texasból az USA-ban, Sanghaiból, a kis tanítványok a kanadai Vancouverből, a Liaoning tartományi Anshan-ból, a Liaoning tartományi Chaoyang-ból üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: A Dáfá-tanítványok, akik technikával foglalkoznak, különösen azok, akik nagyon kiválóak, kimagaslóak az emberek között, irigykednek egymásra és egy nagyon erős egóval rendelkeznek. Kérem a Mestert egy világos útmutatásra.

Mester: De nem is ilyen rossz ez [a helyzet] igazán. Azonban nem kizárható, hogy a még le nem vetett emberi érzületek megmutatkoznak. Ha nem művelte jól magát és még megvannak ezek az érzületei, akkor el kell legyenek engedve. Mindegy milyen szakismeretekkel rendelkeztek, nem kell önelégültek legyetek. Tudjátok? Az egyedüli, aki pontosan meg tudja magyarázni az egész világegyetemet és az egész emberiséget, én vagyok – Li Hongzhi, egyetlen más élőlény sem tudja ezt. (taps) De veletek szemben én sohasem viselkedtem beképzelten. Így a Dáfá-tanítványok is, ha ti a hétköznapi emberek egy pár készségét uraljátok, igazán ne legyetek büszkék arra. Nem létezik semmi, amire büszkék lehetnétek. Bármit is tanultatok, azért tanultátok, mert ez volt tulajdonképpen az óhajotok. Akkoriban ez úgy lett elrendezve számodra, mert ez szükséges a Fá-helyreigazításnál. Így van ez.

Kérdés: Most úgy találom, hogy az idő minden nap nagyon gyorsan múlik el, úgyhogy sok dolgot nem tudok időben elvégezni. A Minghui-honlapon létezik egy cikk egy tanulótól, ott az áll, ha az ember egy nagyon jó állapotban van, egy nagyon rövid idő alatt jól lehet elvégezni egy dolgot. Mondhat valamit a Mester az időről?

Mester: Tulajdonképpen én még mindig úgy gondolom, nincsen semmi félnivaló, ha Dáfá-tanítványként még emberi érzületekkel rendelkezel, fontosabb az a kérdés, hogyan tudod megalapozni a saját őszinte gondolatodat. Ha neked nagyon erős őszinte gondolataid vannak és mindenkor úgy viselkedsz mint egy művelő, vagy talán – mondjuk – nem mindenkor, ha beleütközöl valamibe és te úgy tudsz viselkedni mint egy Dáfá-tanítvány, már tudhatod, hogyan kellene csináld ezt a dogot, akkor történhet egy csoda nálad. Különös jelenségekkel fogsz rendelkezni, te megkülönböztetheted a helyest a helytelentől és jól csinálhatsz mindent. (taps) Mindazonáltal ti művelők vagytok és különböztök a hétköznapi emberektől. Ámbár a ködben művelitek magatokat és a Dáfá-tanítványok sok dolgát csak nehezen testesíthetitek meg, valójában az szintén nem úgy van, hogy ti semmit sem tudtok erről. Ha nektek nagyon erős őszinte gondolataitok vannak, szokatlan dolgok mutatkozhatnak meg.

Kérdés: Én magammal hoztam egy pár barátomat, szóval gyerekeket. Bár ők látták Önt, de nem tudják megérteni az Ön szavait, az ősszellemeik azon vannak, hogy meghallgassák ezt? Visszatérhetnek-e ők az otthonukba?

Mester: Neked viszont tudnod kellene, hogy én a Dáfá-tanítványoknak magyarázom a Fá-t. (nevet) Ha egy hétköznapi ember ma idejön, mégcsak meg sem értheti, mit magyarázok, nem beszélve a gyerekekről. De egy élőlény mint ember, mivel mindenkinek van egy tiszta oldala, ez az oldala megértheti, egyidejűleg ő is húzhat hasznot ebből. De ne fektessetek túl nagy hangsúlyt ilyen dolgokra. Ha az embert nem lehet megmenteni, az sem használ semmit, ha az az oldala a túloldalon tisztában van ezzel.

Kérdés: Az anyagok kiválasztásánál az igaz körülmények nagy terjedelmű elmagyarázásához a népnek a szárazföldi Kínában némely tanulók azon a véleményen vannak, hogy ,,mindenkinek a művelése saját magán múlik és a gong kifejlesztése a mestertől függ”, és hogy nem olyan fontos, mit választunk ki arra, hogy mit tartalmazzanak.

Mester: Ezzel már megint egy másik végletbe mennek. A Fá-igazolásnál nektek ezt értelmesen kellene csináljátok. Hogyan választjátok ki és hogyan csináljátok ezt még jobban, ennél a ti Fá-igazolásotokról van szó és arról, hogyan járjátok ti őszintén, becsületesen a saját utatokat. Ha minden általam lenne elintézve, megoldva, akkor te egy írógép lennél, minek hagylak én téged még Dáfá-tanítvánnyá válni? Hiszen elég lett volna, hogy egy írógépként szüless meg, nem igaz? (mind nevetnek)

Kérdés: Szeretném – kérem – megkérdezni, a jövőben is léteznek-e emberek, akik megkapják a Fá-t és akik művelni fogják magukat. Ezekhez tartoznak azok a Dáfá-tanítványok is, akik a Fá-helyreigazítás idején nem csinálták jól?

Mester: Nem. Ezt teljes bizonyossággal mondhatom neked. Ez a csoport ebben az időszakban pontosan ez a csoport.

Kérdés: Most a Dáfá-tanítványok mindannyian nagyon elfoglaltak a Dáfá-munkával, szükséges, hogy a tanítványok még időt szakítsanak arra, hogy cikkeket írjanak a Dáfá-tanítványok által kiadott újságok számára? Vagy talán a hétköznapi emberek kéznél levő cikkeit kellene vegyük?

Mester: Gondolom, ez azon múlik, mire van szükségetek. Mindegy hogyan csináljátok, rendben van. Nem kellene azt hidd, hogy te nem azon vagy, mikor cikkeket írsz a hétköznapi emberek számára, hogy az összes élőlényt megmentsd. Az összes élőlény megmentésére közösen kiadott médiák hatásánál, a te hozzájárulásod is ott van, ámbár te a hétköznapi emberek cikkeit írod. (taps) Természetesen nem fogod mindig csak a hétköznapi emberek cikkeit írni, hiszen még valami mást is fogsz csinálni, amit a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Kalifornia déli és északi részéből üdvözlik a Mestert. Szeretném – kérem – megkérdezni a Mestert, némely hosszú évek óta tanulók természetfeletti képességekre és energiára törekednek stb., hogy pöffeszkedjenek, felvágjanak velük. Szintén létezik egy valaki, aki a gyakorlatoknál vagy az őszinte gondolatok kibocsátásánál elaludt, és mikor mi jóindulatúan (jószívűen) figyelmeztettük erre, dühös volt. Nem tudjuk, hogyan kellene a legjobban eljárnunk vele.

Mester: Ha ő dühös, akkor hagyjátok mérgelődni. Ezen mérgelődni pontosan azt jelenti, hogy a művelésnél léteznek problémák. Miért mérgelődik még, ha már valamit rosszul csinált. Ha mérgelődik is, meg kell azért mondani neki, a vele szembeni felelősségből kifolyólag, nem is szükséges azon aggódni, hogy ő mérgelődik. (taps)

Milyen természetfeletti képességeket akar megmutatni a Dáfá-tanítványoknak? Mi megmutatnivaló van hát? Milyen szép lenne, ha a rosszindulatú fekete kezeknek mutatná meg őket. Valójában nem csupán azért lettek megadva neked mindazon képességek, amelyekkel rendelkezel, mert te a Dáfá-ban műveled magad? Ne mutassátok be őket a tanulóknak, ne is legyetek önteltek, ne gondold, hogy te saját magad rendelkezel valamilyen képességekkel. Mit érhetsz el ezzel a kevéssel a képességeidből? Ne hagyd, hogy a Mesternek ebben a tekintetben újra rólad kelljen beszélnie. Hiszen kell egy kis önbecsülésed legyen. Te hagytad, hogy a ragaszkodás összezavarjon. Tudod te, hogyan tekintenek rád a tanulók, kivéve azokat, akiknek megvan a ragaszkodása, hogy meghallgassák a te hivalkodásodat?

Mihelyt ezeket a dolgokat bemutatják, ezek már szinte semmik. Ne ragaszkodj ehhez, még kevésbé szabad neked emberi érzülettel reklámoznod mindenütt a tanulók között azt, amit láttál. Valójában az nincs úgy, hogy nem szabad ilyen dolgokat elmesélni a művelők között. Szintén nincs úgy, hogy nem szabad természetfeletti képességekkel rendelkezni. A fontos az, milyen érzülettel rendelkezik eközben. Ha becsületesen, őszintén használja őket, akkor ez előnyöket hozhat a Dáfá-tanítványoknak. Ha felvágsz, akkor azon vagy, hogy egy zavaró hatást fejtsél ki.

Ma a Dáfá-tanítványok a Fá-igazolásuk közben mindannyian azon vannak, hogy beteljesítsék a legeslegmagasabb dicsőségüket és gyümölcshelyzetüket, más dolgok nem szabad legyenek hozzátéve. Bárki is tesz hozzá valamit, azon van, hogy bűncselekményt kövessen el, ez egyáltalán nem megengedett. Ha te egyszer vagy kétszer nem hallod meg, és ha ez hosszabb ideig tartana, akkor te biztosan megtennéd, mert a régi erők át akarnak tolni téged az ellentétes oldalra, akkor te éppen ezt a hatást fejtetted volna ki. Ha már valóban elérte ezt a lépést, akkor már azokhoz tartozik, akik többé nem megmenthetőek és többé nem megtarthatóak. Én nem ismerem el a régi erők elrendezéseit, a Mester azon van, hogy megmentsen téged és hogy egy esélyt adjon neked. Ne ismételjétek ezt meg újra és újra. Ha te az igaz körülmények tisztázásánál, az összes élőlény megmentésénél és az üldözés elleni bevetésnél nagy isteni képességeket mutatsz, akkor én és minden Dáfá-tanítvány dicsérni fogunk téged, hiszen ez így van, vagy?

A mennyei rendszer leírhatatlanul nagy, még sok dolog létezik, amit én még nem magyaráztam el nektek. Amit te tudsz, az nagyon csekély. Ha egy nagyon magas istenség látja, milyen széles és milyen nagy egy még nagyobb mennyei rendszer, el fog némulni a csodálkozástól. Egy istenség lehet ilyen. Ha egy ember egy icike-picikét tudott meg még nagyobb terekről, dimenziókról, a szíve természetesen nem fog mozdulatlan maradni. De a Dáfá-tanítványok értelmesek, ésszerűek kell legyenek.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok által előállított médiák a tengerentúlon nagyon erősek. Ezeket a médiákat a Fá-helyreigazítás végső idején nagy terjedelemben be kellene vetnünk Kínában az igaz körülmények tisztázására a rendelkezésünkre álló utakon keresztül, mint például az internet, levélküldés stb.? Ennél figyelembe kellene vennünk a kínaiak felfogóképességét? Mert a szárazföldi Kínában élő kínaiak mások, mint a tengerentúliak, a hazugságok által ők nagyon erősen meg lettek mérgezve és károsítva.

Mester: Minden, amit mi most csinálunk, én úgy mondom, alapjában már nagyon ésszerű. Az emberek a szárazföldi Kínában valamint az emberek a szárazföldi Kínán kívül mindezt el tudják fogadni. Úgy találom, hogy a mostani médiák kivitelezése, konstrukciója még megy. A beszámolók, tudósítások és az igaz körülmények tisztázására írt cikkek teljesen elfogadhatóak az emberek számára a szárazföldi Kínában.

Pillanatnyilag még nem megy, hogy mi ezeket kizárólag a szárazföldi Kínára irányulva állítsuk elő. A jövőben a Dáfá-tanítványok által kiadott újság az egész világon szintén a legnagyobb újság fog lenni, (taps), mivel a hazugságokat terjesztő médiák bűnösök, ezek az emberek vissza kell fizessék ezt, az általuk működtetett médiák is vissza kell fizessék.

Végül csak elértem, hogy minden kérdésetekre válaszoljak. (taps) Az emberi társadalom egy ilyen folyamaton ment keresztül, ami százmillió évet tartott. Az összes élőlény ezen Fá miatt jött. Minden élőlény a három világkörben ezen Fá miatt jött és ezen Fá számára lett teremtve. Ezen Fá számára jönnek létre, beleértve minden dolgot és mindegyik anyagot. Minden az embervilágban a Dáfá körül forog. Mindegy hogy a hétköznapi emberek ezt érezhetik-e vagy sem, mindegy hogy te érzékeled-e, hogy ez tudatos vagy sem, minden a Dáfá körül forog. Minden egykedvűség és figyelmesség is ezzel az üldözéssel szemben az egész világon szintén a Dáfá körül forog, mert ez így szükségeltetik a Fá-helyreigazításban. Pontosan az szükséges, hogy egyes emberek egy ilyen állapotban legyenek, hogy le lehessen őket zárni, pecsételni és megőrizni és az emberek következő csoportja művelhesse magát. Ez azt is jelenti, hogy mindez rendezetlennek tűnik, de [valójában] rendezett. Minden szorosan kapcsolódik a jelenlegi Fá-helyreigazításhoz.

Minden, amit teszünk, nagyszerű. Minden, amit a Dáfá-tanítványok tesznek, az összes élőlény megmentésére szolgál. Minden, amit a Dáfá-tanítványok tesznek, olyasmi, amit az elődök a történelemben még sohasem tettek meg. Nagyszerű, mert a Dáfá létezik. Azért is nagyszerű, mert a Dáfá azon van, hogy megteremtse a művelők ezen csoportját, azért is, mert a Dáfá a három világkörben és az embervilágban van terjesztve, és ami ezen a parányi földgolyón történik, óriási nagy mennyei rendszerekre hat ki. Normálisan néz ki, úgy néz ki, mintha ez a dolog nem nagyon különbözne a hétköznapi emberek dolgaitól, de a hatalmas erénye a legmagasabb mennyei rendszerrel van összekapcsolva.

A Dáfá-tanítványok már olyan kemény időkön mentek keresztül. Én remélem, hogy ti mind jól járjátok a végső utat, megbecsülitek azt az utat, amit magatok mögött tudtok (amit megtettetek). A jövő számára minden a ti Fá-igazolásotokon keresztül testesül meg. (kb. egy perces taps)

Li Hongzhi
2004.02.28 Los Angeles

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz im Westen der USA 2004

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw57.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében