hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a Fá-konferencián
New Yorkban 2004 húsvétján
 

 

Üdvözöllek benneteket mind! (Mindenki válaszol: Üdvözöljük a Mestert! taps)

Ez alkalommal egy nagy összejövetelünk van. (taps) A Fá-konferenciára is relatív sokan jöttek, talán van kb. 4000 résztvevő. (nevet) A mai helyzet szemszögéből nézve, azt lehet mondani, hogy a három világkörön belüli Fá-helyreigazítás összhelyzetében minden Dáfá-tanítvány nagyon jól csinálta, és egy döntő szerepet játszott. Ezért a Mester köszönetét fejezi ki nektek. (heves taps)

Ezekben az években mi egy nagyon nagy üldözéstől vagyunk érintve. Tulajdonképpen a Fá-helyreigazítás egy nagyon komoly dolog, ez minden élőlényt érint. Az égitest végtelenül nagy, végtelenül sok élőlény van, ők megszámlálhatatlanok. Már egy parányi részecskén is végtelenül sok, megszámlálhatatlan élőlény létezik. Mennyi élőlény is létezik hát ebben az óriási mennyei rendszerben? A Fá-helyreigazítás egy ilyen nagy dolgot érint, de a régi erők és az általuk kihasznált élőlények az alacsony szinteken zavarják a Fá-helyreigazítást, ők makacsul ragaszkodnak ahhoz, amit bírni akarnak és minden eszközzel befolyásolják a Fá-helyreigazítást. Ez a bűn nagyon nagy. Tulajdonképpen én ezt szintén nagyon tisztán láttam, a régi erők és a legeslegutolsó régi élőlények lényüktől fogva pontosan ezt a jelenlegi Fá-helyreigazítást akarják kihasználni, hogy az élőlényeket, amelyeket nem akarnak, eltávolítsák és kiselejtezzék, így rábírnak egyes élőlényeket, hogy zavarják a Fá-helyreigazítást. Ha a régi erők és az élőlények, amelyeknek nincs helyes megértése a Fá-helyreigazítás számára, össze vannak számolva, úgy már csekély zavarások és tiszteletlenség a Fá-helyreigazítással szemben alapul szolgálnának ahhoz, hogy ne lehessen megtartani őket. A legvégső régi tényezők magas szinteken sok élőlényt akarnak eltávolítani, amelyeket nem akarnak, így sok élőlénynek hagynak szabad kezet és befolyásolják őket, hogy egy zavaró hatást fejtsenek ki a Fá-helyreigazítás számára. Lényüktől fogva tudják viszont, hogy az élőlények egy szinten sem szabotálhatják a Fá-helyreigazítást. Kivéve, hogy én a dolog lényegét saját magam uralom, ezek a legvégső élőlények a saját biztonságuk miatt megőrzik ennek a dolognak a biztonságát is a szintjeiken. De az élőlények száma, amelyeket ki akarnak selejtezni, gigantikusan nagy.

A Fá-helyreigazításnál én már régen felfedeztem ezt a problémát. Bármilyen szinten és bármilyen élőlényeket is akarok én kiselejtezni, ott nincs szükségem arra, hogy sokat beszéljek és arra sem, hogy sok valamit tegyek, egyetlen egy gondolattal már fel vannak oszlatva, nagyon gyorsan. De nagyon nehéz, hogy megőrizzél a Fá-helyreigazításnál valamilyen élőlényeket, nagyon, nagyon nehéz. És hogy az élőlények egy része zavarásokat okozott a Fá-helyreigazítás számára, már gondoskodott arról, hogy nekik saját maguknak ne legyen többé joguk arra, hogy meg legyenek tartva. Így az rendkívül veszélyes, ha a Fá-helyreigazításnál valamilyen élőlények léteznek, akik beleavatkoztak és egy zavaró hatást fejtettek ki, amit én nem ismerek el, ez lényegében így van megmondva. Ezen folyamat közben, különböző horizontokon (látókörökön) és különböző szinteken minden élőlénynek, amelyik befolyásolja a Fá-helyreigazítást, megvan a konkrét magatartása. Az élőlények horizontjai és szintjei különbözőek, nekik mind különböző megértéseik vannak a Fá-helyreigazításról a horizontjukon. A sok szinten létező zűrzavar, káosz alapján és sok élőlénynek a különböző megértései alapján a Fá-helyreigazításról, sok élőlény mutatja meg a magatartását a ,,keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés” régi alapelveinek az utolsó folyamatában, miután megromlottak.

Számtalan élőlény, milyen fogalom ez? Gondoljatok csak bele, mindegy, hogy egy nép vagy egy ország ezen a parányi földgolyón, ha történik valami, hány ember van ellene, hány ember támogatja, léteznek emberek mindenféle különbözőszerű gondolatokkal. És a világegyetem egy olyan nagy mennyei rendszer, a Fá-helyreigazítás egy olyan nagy dolog. Azon körülmény folytán, hogy egy élőlény sem ismeri a veszélyt a nagy mennyei rendszerek számára és a veszélyt az összes élőlény számára, a Fá-helyreigazítás ugyancsak érinti minden élőlény személyes érdekeit, minden élőlénynek megvan a saját magatartása, ti már elképzelhetitek magatoknak, milyen bonyolult is hát mindez. Sok tanuló gondolta újból és újból: Ha a Fá-igazolásnál én láthattam volna a helyzetet más dimenziókban, még jobban csinálhattam volna. Valójában azok a ritka egyének, akiknek nyitva van az égi szemük, ezzel teljesen ellentétben könnyen meg lehetnek zavarva, mikor látják ezeket a helyzeteket. Egyeseknek a ragaszkodása alapján az vált a művelésük és Fá-igazolásuk megzavarásának az okává, amit ők láttak. Úgy találom, ha ti ebben az időközben szavatolhatjátok, elérhetitek, hogy többet tanuljátok a Fá-t, ez a legjobb eszköz. Egy Dáfá-tanítványként, ha mindenki mindent a Fá-val tud megítélni, akkor az utat még őszintébben, becsületesebben lehet járni, úgy az összes tanulónál, akár láthatnak akár nem, nem merülhetnek fel olyan könnyen problémák. Hiszen a Fá itt van, úgy cselekedjetek egyszerűen a Fá szerint. Mindegy milyen állapotokkal rendelkeznek más élőlények, mindezek a változásteljes és bonyolult jelenségek nem zavarhatják meg a Dáfá-tanítványokat.

A mostani helyzet szemszögéből nézve, a Fá-helyreigazítás erőteljes, hatalmas áramlata egyre inkább közeledik a legkülső felszínhez, szintén egyre inkább közeledik a legmagasabbhoz, a végsőhöz, a legnagyobbhoz és a legközpontibbhoz. Korábban én megmondtam, hogy sok jóslat, prófécia a zárószakasz számára többé nem fog bekövetkezni, azok a középső folyamat számára mind pontosan bekövetkeztek, viszont azok a zárószakasz számára többé nem stimmelnek. Az ok abban rejlik, ámbár a mi kozmikus rendszerünk összehasonlíthatatlanul nagy, az égitestek nagy mennyiségeinek és a számtalan élőlénynek a fogalma csak ebből a rendszerből származó valami. Ez a régi erők által – amelyek régi élőlényekből vannak képezve – elrendezett üldözés, a Dáfá-tanítványok úgynevezett vizsgái, és a konkrét ok a régi erők létrejöttére, valamint az összes élőlény, amelyek meg kell legyenek mentve a Fá-helyreigazításnál stb., ez mind ezen a területen belül található. De bármilyen nagy is legyen ez a mi világegyetemünk, nem egyedül létezik a világegyetemben, léteznek még tényezők a világegyetemen kívül, mindezek a tényezők a lényeget érintik (a lényegre vonatkoznak), hogy ez a világegyetem létezhet-e vagy sem. És ezek a tényezők még mikroszkopikusabbak, minden változás azáltal lett okozva, hogy a Fá-helyreigazítás ezeket az óriási tényezőket érinti.

Ez jelenti tehát azt, hogy ez a világegyetem az én Fá-helyreigazításom után létezhet-e egyedül, függetlenül vagy sem – például mondjuk: Te egy labdát tartasz a levegőben, mihelyt szétnyitod a kezed, le fog esni. Egy léggömb elrepül, mihelyt elengedik. A példa nem nagyon találó, csak úgy elgondolom (elképzelem), valójában nem egészen így van. A tényezők a világegyetemen kívül szintén meg kell legyenek csinálva, de bárhogyan is, többé már nem probléma, hogy megoldjuk ezt a dolgot a Fá-helyreigazításnál. Ezek a tényezők nem a mi óriási mennyei rendszerünk, a kozmikus rendszer területén találhatóak. Minden, ami a Fá-helyreigazítás előtt meg kellett legyen csinálva és a régi erők elrendezései, beleértve az összes élőlény magatartását, ez mind ezen a területen [belül] található. Ezen a területen kívül nem léteznek ezek a problémák. De a létezésük okán, alapján, ezek egy fajta elválasztássá, válaszfallá váltak a mikrokozmoszban. És ez a fajta elválasztás szintén azon van, hogy a legvégső és legfelszínesebb világot leválassza. Most a Fá-helyreigazítás azon van, hogy megoldja ezeket a problémákat. Ha ezek a problémák meg vannak oldva, akkor alapjában véve minden meg van oldva. A legutóbbi Fá-magyarázatban azt mondtam, hogy ez a világegyetem tulajdonképpen már kész van, be van fejezve. Pontosan így van elgondolva.

Bár eltelt már négy év és az üldözés még nincs befejezve, ez azon múlik, hogy az utolsó, végső ok még nincs egészen megoldva, de az egész helyzet már óriásit változott. Ti is láttátok, hogy a rosszindulatú tényezők már nagyon, nagyon kevesen lettek, a fekete kezek is, amelyeket eltávolíttatok veletek és azok a hitvány istenségek, akik besurrantak a három világkörbe, az eltávolítás által már nagyon kevesen lettek. Ezenkívül létezik még egy rész élőlény magas szinteken, akik negatív hatást fejtenek ki a három világkörön kívül, ők szintén azon vannak, hogy el legyenek távolítva. A mostani helyzetből nézve, mivel egyre kevesebb erő létezik, amelyik befolyásolja a Fá-helyreigazítást és minden zavaró tényező a három világkörön belül jelentősen legyengült, a világi emberek is egyre inkább fel fognak ébredni. Nem csak a világi emberek, hanem az összes élőlény is a három világkörön belül azon van, hogy felébredjenek, mind önállóan gondolkoznak el. Léteznek még más emberek, akiknek még egy zűrzavar uralkodik a fejében a rosszindulatú propaganda által, mihelyt ti az igaz körülmények elmagyarázásánál tisztáztátok a tényeket, ők azonnal tisztában vannak vele, mivel többé nincsenek a gonosz által irányítva.

Az igaz körülmények tisztázásánál a Dáfá-tanítványok valóban egy fontos szerepet játszanak, ezenkívül ők ezt nagyon jól csinálták. A feltételek nagyon kemények, ezt még a világi emberek is tudják, a Fálun Gong nem rendelkezik semmilyen pénzzel, némely Dáfá-tanítványoknak még nagyon rossz életkörülményei vannak. Ezen körülmény folytán nektek még ügyelnetek kell az imázsotokra (a látszatra) a társadalomban és a hétköznapi emberek között, hiszen egy Dáfá-tanítvány jó ember kell legyen mindenütt. Így a hétköznapi emberek társadalmában, a munkahelyen, a családban és a különböző kapcsolatoknál az emberi társadalomban, Dáfá-tanítványokként, ti egy pozitív benyomást kell hátrahagyjatok. A feltételek korlátozottak, ezért számotokra nagyon fáradságos és nagyon kemény, hogy ezt csináljátok. Ámbár ez így van, a Fá-helyreigazításnak ezt az útját mi szintén őszintén, egyenesen kell járjuk és nem szabad eltérüljünk. Ha az ember őszintén, egyenesen akarja járni az utat, úgy ti tudjátok, hogy csak egy őszinte, egyenes út létezik. Még ha csak egy lépést is lép mellé, úgy már eltérült az úttól az ember. Ha nekünk nem szabad eltérülnünk az úttól, úgy az út, amit járunk, nem tűnik szélesnek. Az nem megy, hogy az ember önkényesen cselekedjen és egyszerűen tegye, amit akar, hiszen úgy a Fá nem lehetne többé őszinte (egyenes, becsületes). Ti őszintén kellene járjátok a Fá-helyreigazítás útját. Minden lépésnél, minden dolognál, beleértve a Dáfá-tanítványok szavait és magatartását, és a viselkedésnél az összes területen a társadalomban ti őszintén, becsületesen kell cselekedjetek. Ami ezt a pontot illeti, a Dáfá-tanítványok összességükben ezt elvileg már elérték, azonkívül ti a Dáfá-tanítványok egy nagyon jó imázsát mutattátok meg a világi embereknek. Most az emberek a társadalomban is már nagyon tisztába lettek ezzel, azt is tudják, hogy a Dáfá-tanítványok mind jó emberek. Nem csak jó emberek, hanem a legjobb emberek. Hogy a világi emberek ezt felismerhetik, azon múlik, hogy a Dáfá-tanítványaink a Fá-igazolásnál hihetetlenül sokat adtak bele és hihetetlenül sokat fáradoztak, csupán így ismerték fel ezt a világi emberek. Számtalan élőlény, több mint hét milliárd ember létezik a világon, összehasonlítva az emberekkel az egész világon, a Dáfá-tanítványok mennyisége, száma annyi mint egy csepp víz a tengerben. Mennyit kellett ti feláldozzatok azért, hogy elérjétek ezt? Mennyit kellett fáradozzatok? Nagyszerű, valóban nagyszerű! (taps)

Mivel a világi emberek fel vannak ébredve, most egyre nehezebb talpon tartani ezt a gonosz által szított üldözést. A világban ők azon vannak, hogy elveszítsék azt a környezetet, amelyben a gonosz gaztetteket hajthat végre. Kínában ők szintén azon vannak, hogy elveszítsék azt a környezetet, amelyikben ők gaztetteket hajthatnak végre. Ezt ti már láttátok és hallottátok is, az igaz körülmények tisztázásával járó munka közben ti ebben a tekintetben már mind mély felismerésekre jutottatok. Kína szárazföldjén most szintén sok polgár érez undort ezen üldözéssel szemben. Természetesen még léteznek egyesek, akik nem ismerik az igaz körülményeket, ezért még elvárható, hogy a mi Dáfá-tanítványaink továbbra is tudassák ezekkel az élőlényekkel az örömhírt és az igaz körülményeket. Ám még mindig fognak létezni emberek, akiknél ez nem megy. Ha ez mindenkinél menne, akkor a Fá-helyreigazításnak ez a dolga nem is létezne többé. Ha a világegyetemben ez menne ezeknél az élőlényeknél, a Fá-helyreigazításnak ez a dolga valóban nem létezett volna. Pontosan mivel velük nem megy, így mutatkozhat meg igazán az élőlények végső állapota a korábbi világegyetem ,,keletkezéséből, fennmaradásából, romlásából és megsemmisüléséből”.

Mivel a Fá-helyreigazítás dolga még nincs befejezve, ámbár a világi emberek felébredtek a Dáfá-tanítványok üldöztetésének a tekintetében, a világi emberek erkölcse viszont még drasztikusan csúszik lefelé. Ez is nagyon rettenetes. Minél hosszabban van elhalasztva a végső idő, az összes élőlény megmentése számára a jövőben ez annál… Ez a dolog számomra nem olyan nehéz, még ha te a pokolba is estél, én megcsinálhatom ezt. A kérdés viszont az, hogy kifizetődik-e, hogy ezt megcsináljam és hogy szabad-e még ezt csinálni. Miközben a Dáfá-tanítványok az igaz körülményeket tisztázzák, ha ők elérhetik azt, hogy a világi emberek tisztában legyenek az igaz körülményekkel, ez egyidejűleg bizonyos mértékben gátolhatja és elfojthatja az emberi erkölcs lecsúszását.

Természetesen, én és a Dáfá-tanítványok, mi mind semmit sem ismerünk el a régi erők összes dolgából. A Dáfá teremtette a Dáfá-tanítványokat, az természetesen úgy van, hogy a Dáfá-tanítványok a művelés közben őrzik, óvják a Fá-t. A Dáfá-tanítványok igazolhatják a Fá-t, ezt viszont nem azért teszik, hogy elviseljék ezt az üldözést, még kevésbé teszik ezt azért, hogy az igaz körülményeket tisztázzák a hétköznapi emberek között. Ennek az üldözésnek a felmerülése okán, egy ilyen állapot keletkezett, csupán emiatt tisztáztatom én az igaz körülményeket a Dáfá-tanítványokkal. Világosan megmondva, a Dáfá-tanítványok nem az igaz körülmények tisztázása végett léteznek. A régi erők azok, akik ezt az üldözést szították, úgyhogy nem tehettünk semmi mást. Mi felhasználjuk ezt az üldözést, miközben fellépünk az üldözés ellen, úgyhogy a Dáfá-tanítványok egy még nagyobb hatalmas erényét lehet megalapozni az igaz körülmények tisztázásánál. A Dáfá-tanítványok semmi esetre sem fognak hiábavaló áldozatot hozni.

Mindannyian tudjátok, úgy a régi világegyetem Fá-alapelveiben mint az új világegyetem Fá-alapelveiben is létezik egy ilyen alapelv, nevezetesen, ha egy élőlény, mindegy a világegyetem melyik dimenziójában, mindegy melyik környezetben, valamilyen szenvedést viselt el vagy valamilyen szerencsében volt része, erre létezik ellenszolgáltatás, viszonzás. Ha ez nem jóságos ellenszolgáltatás, viszonzás [fájdalomdíj], akkor ez egy rosszindulatú ellenszolgáltatás, viszonzás [megtorlás], ez biztosan, bizonyosan így van. És a Dáfá-tanítványok olyan sokat tettek az összes élőlényért, az alaptalan üldözés közben olyan sokat áldoztak, mindezt ők nem hiába viselték el, ez már biztos. Így az, ami a jövőben a Dáfá-tanítványokra vár, határozottan a legpompásabb, a legeslegpompásabb dolog lesz. (taps) Mindegy hány élőlény létezik, aki gaztetteket hajt végre, mindegy milyen célból teszik ők ezt, mindegy milyen tett által kényszerítették a Dáfá-tanítványokra a sanyarúságokat és az üldözést, ez ahhoz fog vezetni, hogy ezek az élőlények az üldözés miatt a legkeményebb és legrettenetesebb következményeket kell elviseljék. És ez a kiegyenlítés, visszafizetés jelenti számukra az ellenszolgáltatást [megtorlást] a legnagyobb bűnért, a Fá-helyreigazítás zavarása miatt. Mindaz, ami rájuk vár, a legrettenetesebb. Ami a Dáfá-tanítványokat illeti, ámbár ők különböző zavarásokat éltek meg és az üldözést, amit a Dáfá-tanítványok fognak ebből eredően kapni, az a legcsodálatosabb dolog, a legnagyszerűbb dolog és a legmagasabb hatalmas erény a mind örökkévalóságig. (taps)

A Fá-helyreigazítás útja többé nem hosszú. Nem fog mindig így menni tovább. Így a Dáfá-tanítványok, akik ebben az időszakban átjutottak, akik nagyon jól csinálták és a különböző zavarások között jól járták a saját útjukat, mindannyian megalapozták a hatalmas erényüket. Mindegyik igazi Dáfá-tanítvány azt tette, amit neki tennie kell. Egy élőlényként ő már a legjobb dolgot fektette le alapként a jövője számára. Eddig a lépésig én is megnyugodtam. Soha többé nem szükséges azon aggódnom, hogy el tudjátok-e érni, meg tudjátok-e csinálni. (taps) A gyakorlat bebizonyította, hogy ti mindannyian átjutottatok. Ha ti egyszer később visszapillantotok, ez az út ragyogó és nagyszerű, ez még sohasem létezett az ég és a föld teremtése óta. Ha arról beszélünk, hány istenség létezett korábban a világegyetemben, akik a világba jöttek, hogy embereket váltsanak meg és akármilyen hatalmas erényt is alapoztak meg ők, úgy én mondom nektek, én igaz Dáfá-tanítványaim, a ti hatalmas erényetek túlszárnyalja az összes istenségét, akik egyszer a történelem folyamán a világba jöttek, (taps) mivel ti össze vagytok kötve a Fá-helyreigazítással. Becsüljétek meg, ti feltétlenül meg kell becsüljétek az utat, amit magatok mögött tudtok. Csak ha ti megbecsülitek ezt az utat, amit magatok mögött tudtok, járhatjátok jól a maradék utat. A maradék út többé nem hosszú, járjátok még jobban és csináljátok még őszintébben, becsületesebben.

Ennél az üldözésnél mindegyik Dáfá-tanítvány tisztább elméjűvé és ésszerűbbé vált. Akkoriban, a Fá-terjesztésem kezdeti idejében, tekintettel a tanfolyam-résztvevőkre elgondolkodtam egy kérdésen. Ezeknek az embereknek akkoriban nagyon kevés őszinte gondolat volt a fejében, sőt nagyon kevés igazán saját gondolatuk volt. Az emberek befolyásolva vannak a társadalom különböző ideológiáitól, a megszerzett nézeteken keresztül ők szilárd meggyőződéseket alakítottak ki különböző dolgokról a világon, ehhez jönnek még egyes külső tényezők, amik irányítják és zavarják az embereket. Akkoriban én pontosan egy csomó ilyen élőlény előtt álltam. Mikor sok tanuló mondta akkoriban, hogy a Dáfá jó, ezek a szavak sem jöttek a szívükből. Némelyek nem is igazán tudták érezni a saját testük nagy változását. Mikor én egy csomó ilyen élőlény előtt álltam, arra gondoltam: meg tudják-e csinálni? Ki tudnak-e jönni egy ilyen állapotból? Azonkívül a művelés útján léteznek még tényezők, amik zavarják a művelésüket és az én Fá-helyreigazításomnak ezt a dolgát. Milyen nehéz ez! Akkoriban többször elgondolkodtam erről a kérdésről. Most soha többé nem szükséges ilyen kérdések miatt aggódnom. Különösen azok a Dáfá-tanítványok, akik átjutottak ennél az üldözésnél, lesznek egyre nyugodtabbak, ők egyre inkább tisztában lesznek avval, amit csinálnak, az őszinte gondolataik egyre erősebbek lesznek, az öntudatuk egyre tisztább lesz. Nem csak, hogy én nem aggódom többet emiatt, hanem örülök is, ha én az állapototokat látom. (heves taps) Az élőlények ezen csoportja valóban tisztába jött önmagával, valóban azon van, hogy uralja a saját életét a saját őszinte gondolatai által. Azonkívül azokhoz az élőlényekhez tartozik, amelyek a Fá-helyreigazításnál művelik magukat. Ők tisztában vannak a saját útjukkal, ők tisztában vannak az életük létének a céljával és az értelmével. Nagyszerű! A mostani helyzetből szemlélve a dolgokat, úgy én semmiképpen nem aggódom többé. Én azt is tudom, ha ez így megy tovább, ti annál jobban fogjátok csinálni. A Fá-helyreigazításnál sok módszer saját magatok által lett kigondolva, sok nehézséget ti saját magatok gyűrtetek le. A Fá-helyreigazításnál ti azon töprengtek, hogyan tudnátok jól csinálni a Fá-igazolásnak ezt a legnagyszerűbb dolgát. Az összes Dáfá-tanítvány az egész világon ugyanazokat a dolgokat mérlegeli, gondolja át, mind együttműködnek egymással és jó módszereket találnak a közös kutatáson, megbeszélésen és megvitatáson keresztül. Bárhogyan is, ez éppen a Dáfá-tanítványok speciális művelési módszere, ez még sohasem létezett a múltban. (taps)

Ma Húsvét van, az istenségek feltámadása! (heves taps) Többet nem akarok sokat beszélni. Akkor mi használjuk ki ezt a szép napot és hadd támadjon fel ugyanúgy a Dáfá-tanítványok isteni oldala! (hosszú, heves taps)

Li Hongzhi

2004.04.11

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz in New York zu Ostern 2004

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw59.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében