hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a Fá-konferencián Washington, D.C.-ben 2004
 

Li Hongzhi, 2004.07.24.

Üdvözöllek mindannyiótokat! (Mind válaszolnak: Üdvözlet a Mesternek!)

Az idő nagyon gyorsan múlik. Egy szempillantás alatt megint eltelt egy év. Miután részt vettem a Fá-konferencián az elmúlt évben, a Dáfá-tanítványok változása ebben az időközben nagyon nagy, az össz-Fáhelyreigazítás helyzete is nagyon erősen megváltozott. A Fá-igazolásnál a Dáfá-tanítványok szintén nagyon jól csinálták azokat a dolgokat, amiket a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell. Az összhelyzet szemszögéből nézve, talán egyre inkább megpillanthatjátok a ragyogó kilátást. (taps)

Ez az üldözés és a Dáfá-tanítványok művelésének ez a formája, a közeljövőben a végső szakaszba fognak belépni. (taps) A Dáfá-tanítványoknak ez a művelési formája, amelyik össze van kötve a Fá-helyreigazítással, amelyik még sohasem fordult elő, amelyiknél a Fá helyre lesz igazítva a világegyetemben, a hatalmas erény, amit a Dáfá-tanítványok képviseltek és a nagyszerű tett, ami az egész világegyetemet megrázta, hamarosan be fog fejeződni. (taps)

A mostani helyzet szemszögéből nézve, ti eltávolítottátok a gonoszt őszinte gondolatok és őszinte magatartás által. Mára a rosszindulatú élőlények már nagyon, nagyon kevesen lettek, ők csak azon vannak még, hogy elbújjanak. De, hogy talpon tartsák az úgynevezett vizsga rosszindulatú helyzetét, a fekete kezek, amelyek a múltban a régi erők által lettek elrendezve a három világkörben, és a rossz istenségek, amelyek egy negatív szerepet játszanak, közvetlenül azon vannak, hogy ezeket a rossz tetteket véghezvigyék. Ez azt is jelenti, ennek a régi erők által hátrahagyott rendszernek a tényezői még mindig azon vannak, hogy negatív hatásokat fejtsenek ki. Az ezen élőlények által okozott zavarásokat a Fá-helyreigazítás számára és a szabotáló hatást a Fá-helyreigazítás számára ők nem is egyenlíthetik ki többé. Mindannyian ki lesznek selejtezve a Fá-helyreigazításnál, ez biztos, az általatok végzett őszinte gondolatok kibocsátásánál és a rossz élőlények eltávolításánál ők bele vannak értve. Tulajdonképpen nem is maradt meg többé sok ilyen élőlény. Összehasonlításképpen a korábbihoz ma csak kb. öt százaléka a fekete kezeknek maradt még fenn. Az istenségek is, akik a Fá-helyreigazításnál egy negatív hatást fejtettek ki, csak nagyon kevesen maradtak még fenn, azonban még mindig egy rosszindulatú hatást fejtenek ki azokban a mechanizmusokban, amik korábban a régi erők által lettek elrendezve. Emiatt a Fá-igazolásnál nektek nem szabad ezt félvállról vennetek, mindegy hogyan néz ki a helyzet, nektek továbbra is fáradoznotok kell, hogy jól csináljátok a dolgokat, amiket a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell. Különösen a zárószakaszban az idő némely tanulók számára valóban nem hosszú többé, különösen azok, akik nem csinálták jól, kellene kihasználják az időt, hogy jól csinálják, jóvá tegyék.

Minden alkalommal, mikor én a Fá-helyreigazítás helyzetéről beszélek, újra és újra hozzá kell tegyem, hogy a Dáfá-tanítványoknak pont egy ilyen művelési formájuk van, senki sem szabad a végletekbe menjen. Te csinálod azt, amit mindig is csinálnod kellene. Bármit is szeretnél csinálni, te csinálod tovább mint mindig, mivel mindegyik gondolatod és mindegyik ötleted nagyon nagy dolgokat fog befolyásolni. Mindegy milyen nagy az eredmény, tekintsd semminek, csináld tovább azt, amit egy Dáfá-tanítványnak csinálnia kell. Ez éppen az az út, amit ti ma jártok, ez pontosan az általatok hátrahagyott hatalmas erény. Az út, amit a Dáfá-tanítványok járnak, pontosan a művelési forma által van meghatározva, ti ezen a módon kell műveljétek magatokat. Semmi esetre sem szabad legyen megváltoztatva a hétköznapi emberek valamilyen formájának a megváltozása miatt.

Azoknak a dolgoknak a szemszögéből nézve, amiket a Dáfá-tanítványok csináltak a művelésnél és a Fá-igazolásnál, ott létezik még sok hiányosság. Ti el kellene engedjétek azokat a dolgokat, amikhez ragaszkodtok. Amire én a ragaszkodással gondolok, úgy ti nem fogjátok többé ezt szélsőségesen felfogni mint korábban. Ez az út, amit jártok és a művelési formátok, ezek nem ragaszkodások. A saját nézetek, amikkel a Fá-igazolásnál rendelkeztek és különböző becstelen, nem őszinte gondolatok, amelyekkel az emberek között még rendelkeztek, ezek azok a dolgok, amiket el kellene engedjetek. Ez a forma, amiben ti az emberi társadalomban művelitek magatokat, aminél egyfelől a hétköznapi emberek között művelitek magatokat és másfelől dolgoztok és éltek, én viszont nem mondtam azt, hogy el kellene engedjétek ezt a formát, hiszen ez a ti művelési formátok által lett meghatározva.

Az üldözés közben ezekben az években ti megmutattátok a Dáfá-tanítványok hatalmas erényét, egyidejűleg szintén nagyon sok hiányosság is lett felszínre hozva. De a Fá-igazolás folyamatában a legtöbb Dáfá-tanítvány eltávolította ezeket a hiányosságokat a művelésen és a Fá-igazoláson keresztül, ez nagyszerű. A hétköznapi emberek nem tudják elengedni az emberi dolgokat. Művelés – a művelés pontosan más, mint a hétköznapi emberek valami dolga. A hétköznapi emberek pont azért élnek ezen a világon, hogy megszerezzék azt, amit a hétköznapi emberek meg akarnak kapni. Dáfá-tanítványok nem ragaszkodnak ehhez, nektek van egy világos művelési célotok, ti tudjátok, mit csináltok. Különösképpen a Fá-igazolásotok folyamatában néz ki sok dolog nagyon hasonlóan a hétköznapi emberek némely dolgához, ezért mondják egyesek, hogy mi látszólagosan politizálunk (politikát folytatunk), vagy azt mondják, hogy mi valamilyen társadalmi tevékenységeket végzünk. Az emberek pontosan ilyenek. Semmi esetre sem lehet az, hogy istenségek ezrei vagy milliói az istenségek munkáját végezzék ebben az időszakban az embervilágban. A Dáfá-tanítványok semmi esetre sem fogják teljesen isteni úton és módon végezni az istenségek munkáját az isteni oldalukkal az emberi társadalomban számos világi ember előtt. A Dáfá-tanítványok azon vannak, hogy a hétköznapi emberek formáját használják arra, hogy igazolják a Fá-t, ők nem mentek bele a hétköznapi emberek politikájába. Az nem hibás, a hétköznapi emberek némely előnyös formáját használni, hogy igazolják a Fá-t.

Mára a Dáfá-tanítványok még inkább tisztában kellett volna legyenek evvel. A Dáfá-tanítványok nem a hétköznapi emberek politikusai, ti a hétköznapi emberek nagyon sok képességével rendelkeztek, de ti nem arra mentek ki, nem az a célotok, hogy kapjatok valamit a hétköznapi emberek között. A Dáfá-tanítványok művelése arra szolgál, hogy a Fá-igazolásnál eljussanak a beteljesüléshez. De Dáfá-tanítványokként azon is vagytok, hogy megmentsétek az összes élőlényt, hogy ezáltal még több élőlényt lehessen megváltani és megmenteni a jelenlegi Fá-helyreigazításnál.

Korábban én gyakran mondtam, hogy az emberek a mai emberi társadalomban mindannyian nem jelentéktelenek. A történelemben léteztek különböző időszakok istenségei, akik embereket teremtettek különböző időközök számára. A különböző népek embereinek az alakjai szintén különböző istenségek alakjai. Amit ők megteremtettek, az pontosan az emberiség szerkezete, struktúrája a három világkörön belül, ez szintén a felszínen levő emberbőrként van megnevezve. A mai napig, különösképpen abban az időben, amelyikben én kijöttem, hogy terjesszem a Fá-t, számos istenség született meg emberként. Így a hétköznapi emberek nagyon sok testében már nincs többé jelen az az ősszellem, mint abban az időben, amelyikben az istenségek embereket teremtettek, mivel akkoriban egy ember ősszelleme a három világkörön belüli anyagokból lett összeállítva. Most sok ember ősszelleme egy magasabb szintről jött. Miért jöttek ők, ezt én korábban már elmagyaráztam nektek. Valójában ezen a Földön semmi sem véletlen. Egy élőlény, egy tárgy, mindez a Dáfá miatt jött, a Dáfá-ért létezik és a Dáfá számára lett teremtve, beleértve az összes embert. A három világkör történelmének a folyamata is a Dáfá számára lett megteremtve. Mindegy hány istenség létezett a múltban, aki lejött az embervilágba, hogy embereket váltson meg, mindegy hány hősies személyiség létezett a különböző népekben, mindegy milyen kultúra létezett a múltban, ez mind arra szolgál, hogy ez a Dáfá ma végezetül be legyen mutatva az emberiség között. Így lettek megalapozva a kultúrák az emberiség között, amelyekkel az ember megérti a Dáfá-t, különböző kultúrák tulajdonságai, jellemvonásai és formái lettek megteremtve. Ez azt is jelenti, hogy a három világkör és az emberiség történelmének kezdete óta ez a folyamat arra szolgál, hogy emberi gondolatokat, emberi magatartást, emberi normákat alapozzon meg, és hogy azt is megalapozza, amivel az ember megértheti ezt a Fá-t, úgy hogy művelhesse magát ezen Fá szerint és megérthesse a művelést, amivel az ember Dáfá-tanítvánnyá válhat és amivel élőlények lehetnek megmentve a Fá-helyreigazításnál. A történelemben mindez a világegyetem ezen végső időszakasza számára lett megteremtve. Valójában, hogy nagy megvilágosultak, beleértve Sákjamunit, Lao-cet és Jézust, a művelési útjaikat terjesztették és jótékonyan elviselték a szenvedéseket az emberek számára, úgy én mondom nektek, az ő igazi céljuk az volt, hogy megalapozzák a kultúrákat a Fá-helyreigazítás számára.

A világegyetem régen elmúlt történelmében már minden a jelenlegi Fá-helyreigazítás számára lett előkészítve. A három világkör is a Fá-helyreigazítás számára lett megteremtve, a Fá-helyreigazítás számára növekedett és fejlődött. Így az összes élőlény a történelemnek ebben a folyamatában a jelenlegi Fá-helyreigazítás számára létezik és keletkezik. Ez azt is jelenti, mindegy hány élőlény bukkant fel a rég elmúlt időben a történelemben és hány élőlény létezik ma még a világon, ők mind ezért a Fá-ért jöttek, születtek és lettek megteremtve. Bezárólag azokkal az élőlényekkel, amelyek a régi erők által lettek elrendezve, hogy egy negatív hatást fejtsenek ki, így akkoriban a régi erők célja az volt, hogy ők ezzel a negatív hatással is eljuthassanak a beteljesüléshez, mivel a régi erők nézete szerint ők úgy gondolják, hogy azok, akik egy pozitív szerepet játszanak, eljuthatnak a beteljesüléshez, és ez azon a tényezőkön múlik, amelyek egy negatív hatást fejtettek ki. Ha ez egy normál időben lenne, amelyikben kizárólag műveli magát az ember, úgy nem lehet azt mondani, hogy az ő alapelveik bizonyos szinteken tévesek. De miközben a Fá-helyreigazítás folyik az óriási mennyboltozatban, ez egy zavarás a Fá-helyreigazításnál, így ez téves, ezenkívül ez egy komoly kárt okozott. Mindennél megmutatkozik, hogy a gonosz azon van, hogy befolyásolja a Fá-helyreigazítást és a jövőt. Ez a döntő pont, amivel a régi erők bűnösökké tették magukat a Fá-helyreigazításnál.

Ha ez így van, úgy minden élőlény ezen Fá miatt jött, ők akkor pozitív módon kellene hozzáálljanak a Fá-hoz, nekik nem szabad rákényszeríteniük valamit a Fá-ra és a jövőre. Szintén sok élőlény létezik, amelyik a régi erők elrendezése folytán egy negatív hatást kellene kifejtsen ebben a folyamatban, de nem fejtett ki negatív hatást, vagyis még megmenthető. Miközben ti az igaz körülményeket tisztázzátok, miközben a Dáfá-tanítványok ezeket a dolgokat csinálják, amiket csinálniuk kell, úgy én mondom nektek, nagyrészt ti azon vagytok, hogy megmentsétek ezeket az élőlényeket.

Ti bizonyosan láttátok azt is, hogy én Mesterként az utóbbi időben a hétköznapi embereknek többé semmit sem magyarázok el és nem is teszek többé semmit, hogy közvetlenül megváltsak hétköznapi embereket. Sőt azoknál a dolgoknál is, amik a Dáfá-tanítványok által vannak csinálva, a Mester szintén ritkán vesz részt ezeken. Talán tisztában vagytok a céllal, nevezetesen én szeretném megadni nektek az esélyt a hatalmas erény megalapozására. Ha én ma vezettelek volna benneteket valamilyen dolognál, úgy ez a dolog nem számít általatok elvégzettnek, így ti elveszítettétek volna az esélyt a hatalmas erény megalapozására. Egyidejűleg, Dáfá-tanítványokként és jövendő nagyszerű megvilágosultakként, az összes élőlény megmentésénél ti teljes mértékben ki kellene bontakoztassátok a kiválóságotokat, könyörületességeteket és nagyszerűségeteket. A világi emberek és az összes élőlény megmentése közben így én bőségesen adtam nektek lehetőségeket, úgyhogy ti csinálhatjátok ezeket a dolgokat, amiket csinálnotok kell. Valójában a jövőben látni fogjátok, hogy Jézus, Sákjamuni vagy más nagy megvilágosultak a múltban, amit ők csináltak, alig különbözik azoktól a dolgoktól, amiket ti ma csináltok, nekik csak egy más formájuk volt. Ezért ezt feltétlenül világosan fel kellene ismerjétek és feltétlenül jól csináljátok, amit csinálnotok kell.

A Dáfá, ilyen egy nagy Fá, a Fá-helyreigazítás ilyen egy nagy dolga, önmagában már egy nagyon magas szintre emelt fel benneteket. Azonkívül minden, amit csináltok, teljes bizonyossággal a legnagyszerűbb, hiszen a történelemben minden számára lett teremtve, ezért lehetőleg jól kellene csináljátok azt, amit a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell. Mindegyik dolog rendkívül fontos. Én megmondtam nektek, hogy csináljátok a három dolgot, ezt a három dolgot ti feltétlenül jól kellene csináljátok. A beteljesülésedig jól kellene csináld ezeket a dolgokat, a te hatalmas erényed és minden a jövődben ezáltal fog létrejönni.

Ami azt illeti, hogy még léteznek egyes hiányosságok, úgy ti ezeket tulajdonképpen még több tisztánlátással kellene felismerjétek. Gyakran láttam, hogy egyes dolgok megbeszélésénél nektek még problémáitok vannak az emberi oldalhoz való ragaszkodás miatt. Kérdésekről lett vitatkozva, amik mardossák a szívet, úgyhogy a Fá-igazolásnak a megvizsgálandó fő dolga meg lett zavarva. Én láttam, hogy ez néhány ragaszkodás, ami a hétköznapi emberek között jött létre, valamint nézetek, amiket nem tud elengedni az ember. Ezek a dolgok, amiket a hétköznapi emberek között sajátított el az ember, felduzzadnak, mihelyt meg lesznek érintve, ez nem megy. Mindegy mit csinál az ember a Dáfá számára, nem kellene saját nézeteket belekeverjen. Ezeket a szavakat én gyakrabban mondtam, de némelyek még mindig nem gondolkoznak el erről, nem is ügyelnek erre.

Még nagyon sok dolog létezik, amelyik nem lett jól csinálva. A mai napig nem szeretnék tulajdonképpen többet is beszélni erről, hiszen ha én valamit kimondtam, az a rész, aminél ti saját magatokat művelitek, nincs többé ott. Ezen a démoni nehézségen keresztül kellene a Dáfá-tanítványoknak még tisztább fejűvé és ésszerűbbé válniuk, ők még inkább tisztában kellene legyenek azzal, hogyan kellene műveljék magukat és hogyan kellene cselekedjenek. Ha teljes nyugalomban eltöpreng az ember, már sok problémát felismerhet saját maga. Ha felismerte, akkor ki kellene javítani azokat és nem kellene hagyni, hogy előforduljanak többet.

Ma tulajdonképpen nem akartam sokat beszélni. Eredetileg néhány tanulóval akartam megbeszélni némely dolgokat, de sok tanuló több konferencián már régen látni akarta a Mestert, ez nem jött össze, így ők nagyon kedveszegettek, csalódottak. Úgy gondolom, létezik a Fá, így nem létezik probléma a művelésetek számára, a tanulók is a szárazföldi Kínában, egy olyan kemény környezetben még csak nem is láthatják a Mestert, ennek ellenére jól művelték magukat és jól csinálták. Ha láttok engem, úgyis csak ezt az oldalamat látjátok, amelyik egy hétköznapi emberként mutatkozik meg. (nevet) Mindegy, hogy láthattok vagy sem, remélem, hogy azoknál a dolgoknál, amiket a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell, nem lesztek zavarva, azonkívül még jobban kellene csináljátok őket. Tulajdonképpen, ha te valóban nem láthatsz engem és még jobban tudod csinálni, akkor az még nagyszerűbb.

Valójában én is szeretnélek látni benneteket. Tudjátok, mindegy hogyan van, a hétköznapi embereknek ebben a társadalmi környezetében csak hétköznapi emberekkel van kapcsolatunk. A hétköznapi emberek gondolatait, mindent amit a hétköznapi emberek képviselnek, én nem fogadhatom el. Én szívesen szeretnék együtt lenni veletek, mivel a szintjeitek már nagyon messze különböznek a hétköznapi emberekétől. De hogy tekintettel legyek a sikeres beteljesülésetekre, az jobb, ha kevesebbet találkozom veletek, (taps) ezért nem találkoztam veletek olyan gyakran. Egyszóval, én pontosan ezt az alkalmat akarom nektek megadni a hatalmas erény megalapozására.

Csináljátok jól azt, amit csinálnotok kell. A jövendő legnagyszerűbb és legcsodálatosabb dicsőség vár rátok.

Ennyit mára. (taps)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz in Washington D.C. 2004

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw65.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében