hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a nemzetközi Fá-konferencián
az USA nyugati partján
 

(Li Hongzhi, 2005.02.26)

(hosszas taps) Köszöntelek benneteket! Nehéz volt nektek.

A tél elmúlt, most jön a tavasz. A történelem változik az emberiség történetének végtelen folyamában, mint tavasz, nyár, ősz és tél. Állandóan különböző események merülnek fel, hogy megteremtsék és kialakítsák a legvégső és szükséges kultúrát az emberiség számára. A történelem során szintén nagyon sok olyan ember létezett, aki művelte magát, sok művelési módszer létezett. És ezek a művelési módszerek mind különböznek egymástól. Különösen a kétezer évvel ezelőtti időközben jelent meg az igaz hit egy pár vallása. Ámbár mindezen vallásokban istenségekben hisznek, a művelési módszereik azonban különböznek egymástól. Sőt még kölcsönösen elhatárolják magukat egymástól és kölcsönösen nem ismerik el egymást. Természetesen a kölcsönös elhatárolódásukkal megvan a céljuk, nevezetesen ezen a módon tudják megőrizni a vallási formájuk stabilitását és változatlanságát. Vagyis, az igaz vallási irányzatok rendje és módja az istenségekhez különböző. A világegyetemben az embervilágban történő Fá-helyreigazítás előtt egy művelési módszer sem abszolút, úgy hogy csak ez az egy művelési módszer létezhetett volna és hogy az istenségekben hívő emberek ezt az utat kellett volna járják. Ilyesmi nem létezett a múltban. Ti láttátok, a Dáfá-tanítványok mai művelési módszere szintén más, mint a különböző művelési módszerek más vallásokban és a történelem más korszakaiban. Sőt nem csak más, a különbség a többihez képest nagyon is erős. Hiszen a múltban az összes istenség szintén látott egy problémát, nevezetesen ők úgy találták, ha egy művelő nincs elválasztva a művelésnél az emberi társadalomtól és az embervilágban tartózkodik, nem művelheti magát sikeresen (a sikerhez). Hiszen a realista, személyes előnyök a hétköznapi emberek számára és a zavarások egy művelő számára a különféle emberi érzületek által a realista társadalomban ahhoz vezethetnek, hogy egy művelő csak nagyon nehezen emelkedhet meg. Az is, aki az embereket megváltotta, úgy találta, hogy az erői a legjobb akarattal sem voltak elegendőek ehhez. Nem létezett még senki, aki egy ilyen utat merészelt járni. Különösen ha egy nagy csomó embert vált meg és ilyen sok művelő előtt áll, találja úgy, hogy nem ellenőrizheti (nem tarthatja ellenőrzés alatt) és nem válthatja meg őket, mihelyt a művelők az emberi társadalomba vegyültek. Ez ahhoz vezetett, hogy a múlt különböző művelési illetve megváltási módszereinél még csak nem is mert erre gondolni, nem beszélve arról, hogy a művelők az embervilágban valóban így cselekedtek volna.

A mai út, amit a Dáfá-tanítványok járnak, még sohasem létezett a történelemben. Sok ember a világon alakított ki már egy szilárd meggyőződést a fejében: hogy valaki egy vallásban hinni akar vagy saját maga egy művelővé akar válni, ez nem működik, ha nem hagyja el a családját és nem válik el az embervilágtól. De a Dáfá-tanítványok ezen fajta művelésére még nem létezett példa illetve modell. Korábban mindig mondtam, hogy a Dáfá-tanítványok nem rendelkeznek modellel a művelésük számára. És nem csak az út számára, amit nektek járnotok kell a műveléseteknél, hanem a művelési forma számára is, amit én továbbadtam nektek, nem létezik hasonlat (összehasonlítási alap). Ez az út pontosan ti saját magatok által kell legyen kitaposva. Miért? Ti a múltban való művelésnél talán már megtapasztaltátok, megtudtátok és felismertétek azt, különböző helyzetekben már én is mondtam, nevezetesen, hogy a Dáfá-tanítványokra egy nagy történelmi kötelezettség van bízva, ti túlságosan is sok élőlény számára vagytok itt és a követelmények a Dáfá-tanítványokkal szemben nagyon, nagyon magasak. Azonkívül a világon levő mai élőlények fő-ősszellemének a vele született alapja szintén nagyon nagy. Ti tudjátok, hiszen ti Dáfá-tanítványok vagytok, ti a Fá-helyreigazítás idejebeli Dáfá-tanítványokhoz tartoztok. A felelősség, amivel a ,,Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazítás idején (Fá-helyreigazítás idejebeli Dáfá-tanítványok)” rendelkeznek, éppenséggel nagyon nagy. Ennek a címnek egy nagyon átfogó tartalma van. Hogyan tudnak a Dáfá-tanítványok egy olyan nagy hatalmas erényt elérni – ezt a ti művelési formátok különlegessége döntötte el, határozta meg. Ha ti nem ezen az úton és módon művelitek magatokat vagy a művelésnek a múltban létező valamilyen formája szerint műveltétek volna magatokat, a Fá-helyreigazítás idejebeli Dáfá-tanítványokként ti nem érhettétek volna el a művelési célotokat, így nem tudtatok volna eleget tenni a nagy kötelezettségnek a küldetéseteknél, még kevésbé érhettétek volna el a Dáfá-tanítványok szintjeit és az elérendő gyümölcshelyzeteiket.

Itt megmutatkozik egy kérdés: Egy ember számára elég nehéz, hogy kijusson az embervilágból és kiművelje magát az emberből. Azonkívül a múltban nem lett semmi hasonlat (összehasonlítási alap) hátrahagyva. Ha az ember a korábbi módszerek szerint vagy a mai vallások szerint műveli magát, ez nem működik. Az emberek már tudják, hogyan művelik magukat a szerzetesek és a taoisták, már tudják, hogyan művelik magukat a kereszténység és a katolicizmus szerzetesei a kolostorokban és hogyan hisznek a világi emberek az istenségekben. Természetesen a hit az istenségekben nem ugyanaz mint a művelők, akik személyesen művelik magukat. Mivel ha az ember az istenségekben hisz, az istenségek legfeljebb vigyázni fognak rá bizonyos mértékben és szerencsében, boldogságban fogják részesíteni, vagy a különlegesen jó világi emberek felmehetnek az istenség világába, hogy ott egyvalaki legyen a népből, azonban ezeknek az embereknek nincsen gyümölcshelyzetük. A normál hit nem jelent művelést. A művelés által az ember a sikernél el fog érni egy gyümölcshelyzetet. Ez azt is jelenti, aki rendelkezik gyümölcshelyzettel, az nem tartozik többé a normál élőlényekhez a mennyben, ő egy istenség pozíciójával rendelkezik. És a követelmény a Dáfá-tanítványokkal szemben az, hogy nekik nagy gyümölcshelyzetük kell legyen. Mivel a felelősség nagy, úgy a művelők ehhez a lépéshez lesznek tolva (erre a lépésre lesznek kényszerítve), ők ilyen nagy felelősséget kell viseljenek, emiatt is mutatkozik meg egy ilyen nagy nehézségi fok. Amire én itt gondolok, az nem az a nehézségi fok, ami a régi erők által van kikényszerítve, hanem a nehézségnek az a mértéke, ami önmaga a művelési forma által lett okozva. A gyakorlatban ti is már megtapasztaltátok, megismertétek a keserűséget, az elviselendő démoni nehézségeket és a nehézségeket, hogy kijöjj az emberből. A művelés folyamatában ti minden területen különböző emberi érzületekbe, különböző személyes előnyökbe és különböző nézetekbe ütköztök. Ennél mind előáramlik az ésszerűtlenség az emberi érzéseken keresztül és a zavarodottságon keresztül, valamint a nehéz megválás az emberszívtől egy nem világos értelemnél (nem tiszta fejnél), ehhez jön még a család, a társadalom, a munka és a művelés a valóságban és a nyomás a Dáfá-tanítványokra ezen üldözés által és nehézségek minden tekintetben, amik ezen üldözés által vannak okozva. Tulajdonképpen ez csak az a rész, amit érzékelhettek, létezik még egy rész, amit nem érzékelhettek. Az, amit csináltok, nagyon normálisnak, természetesnek néz ki. Az, amit csináltok, úgy néz ki mint azok a dolgok, amiket a hétköznapi emberek fáradozásokkal szintén megcsinálhatnának. Ezek nem ugyanazok. Ha a Dáfá-tanítványok valamit csinálnak, az éppenséggel más, mint mikor a hétköznapi emberek csinálják ugyanazt a dolgot, amit ők el kell viseljenek, az más és a felelősség nem ugyanaz.

Felületesen nézve, a feltételek ugyanolyanok, de a lényeg különbözik. Miért? Mondok (megnevezek) egy példát. Különböző vidékeken a világon léteznek emberek, akik a kereszténységben hisznek. Minden évben nagypénteken van egy cselekményük, tevékenységük. Némely emberek keresztre szegeztetik magukat. Talán az a szándékuk ennél, hogy megmutassák az istenségeknek: Én is elviseltem ugyanazt. Amit ők elviseltek semmi esetre sem ugyanaz, mint az, amit Jézus viselt el. Miért más ez? Mikor Jézus keresztre lett feszítve, az emberek nem láthatták, hogy ő az emberekért vezekelt. Olyan sok világi ember óriási bűnös karmája nehezedett a testére, nagyon sok, nagyon nagy és nagyon sűrű, ez igazán az oka az ő nagy szenvedésének. Még ha abban a pillanatban nem is lett volna megkínozva, nem tudott volna biztonságosan megállni. A túl nagy teher miatt csak még nehezen tudott lélegezni. Az óriási bűnös karma súlya által okozott fájdalom, a szörnyű trauma a gondolatokban és a halálos sérülés okozta reakciók mindegyik sejtnél a testben, ez nem olyasmi, amit egy ember el tud viselni. Ez nem olyasmi, amit egy normál világi ember elviselhet. Akkor hadd lássuk csak, hogyan érzi magát, ha egy ilyen fájdalom állapotában aztán még keresztre van feszítve. Bár ugyanarról a dologról van szó, de egészen máshogyan van, mint azt a hétköznapi emberek el tudják képzelni. Nagyon hasonlóan néz ki, mint a hétköznapi emberek dolga, valójában az állapot egészen más a háttérben, ez egy óriási nagy különbség.

Ámbár a Mester a Dáfá-tanítványok eredeti súlyos karmáját lecsökkentette, a felelősség, amit a Dáfá-tanítványok a vállukon hordanak, azonban nagyon nagy. Így a szenvedés, amit a Dáfá-tanítványok el kell viseljenek, alapjában véve csak az, amivel meg van mutatva, hogy a xinxing emelkedik-e vagy sem a nehézségek mellett, amelyek bizonyos karmának az elviselése által vannak okozva. Ez az üldözés a régi erők által lett ránk kényszerítve, ez nem tartozik ahhoz, amire a Fá-helyreigazításnak szüksége van. Még ha így is van, ti már át is jutottatok, győztetek. Bármilyen fáradságos és kemény is ez az út, nem hátráltatok meg tekintettel erre a nehézségekre. Ti még mindig az istenség felé vezető úton vagytok. Természetesen léteznek olyanok, akik újra és újra elestek, néha a bal oldalra és néha a jobb oldalra; némelyek relatív jól és stabilan járták az utat. Mindegy hogyan van, az egységes művelésnek a helyzete és a Dáfá-tanítványok Fá-igazolásának a helyzete nagyon szilárdan fejlődött. Az istenségek szemében a Dáfá-tanítványok művelésének a helyzete nem gátolható. Ez azt is jelenti, bármilyen fáradságos is legyen ez az út, ámbár a művelésnek ez a fajtája még sohasem létezett a történelemben, a Dáfá-tanítványok mégis átjutottak, győztek. Miközben igazoljátok a Fá-t, sok dolog nagyon hasonlóan néz ki, mint a hétköznapi emberek egy formája, nagyon hasonlóan, de a tényezők a háttérben, a Dáfá-tanítványok kiindulópontja a cselekvésnél, a felelősség, amit viselnek és az elérendő cél, mindez lényétől fogva más, mint a hétköznapi embereké.

Az elválasztások, elkülönítések és zavarások alapján az emberi társadalomban, amelyek a régi erők tényezői és a régi világegyetem tényezői által vannak okozva, az istenségek most nem mutatkozhatnak meg itt nyilvánosan. A zavaró démonok és a megjelenések, miközben le lettek taszítva és megsemmisítve, szintén nem szabad legyenek látva egyetlen élőlény által sem. A teljesen különböző állapotok a művelők és a hétköznapi emberek között szintén még mindig el vannak zárva az elválasztás által. Mielőtt a Fá-helyreigazítás megérkezik az embervilágba, a gonosz még mindig szabotáló tetteket hajt végre. Hogy a Fá-helyreigazítás itt az embereknél megy végbe, semmi esetre sem szolgál arra, hogy a Dáfá-tanítványokat és magát a Fá-helyreigazítást elködösítse. A három világkör környezetének a megteremtése a Fá-helyreigazításra szolgál, a cél ennél az, hogy itt használjunk egy mezőt a Fá-helyreigazításhoz, hogy az istenségek területei ne legyenek megzavarva. Csupán ebből az okból kifolyólag van használva ez a környezet és vannak alkalmazva az embereknek ezek a módszerei, hogy igazolják a Fá-t. De ez nem azt jelenti, hogy az ember helybenhagyja a régi erők által okozott zavarásokat a Fá-helyreigazítás számára, ez azt sem jelenti, hogy az ember egyetért az elrendezéseiknek az egész sorával. Az egész emberi társadalom ködben található, az emberek nem pillanthatják meg a világegyetem igaz arculatát, ők nem láthatják az élet igaz körülményeit. Ez az állapota az élőlénynek ezen a szinten, azonban a körülmények a Fá-helyreigazításnál a Dáfá által vannak meghatározva, ezek a Dáfá szükséglete szerint változnak meg az összes élőlény megmentésére. Tulajdonképpen az szükséges, hogy a Dáfá-tanítványok ebben az időben isteni dolgokat tegyenek, mivel a Dáfá-tanítványok személyes művelése már nem áll többé az első helyen. A Fá-igazolásnál az összes élőlényt megmenteni és a mennyboltozatot újólag összerakni, ez igazán a cél. A munka a Fá-helyreigazításra és a munka az összes élőlény megmentésére el kell legyen végezve, ebből az okból kifolyólag el kell legyen távolítva ennek a környezetnek az akadálya, hogy igazoljátok a Fá-t. Azon körülmény folytán, hogy a saját lényeges változását a művelésnél nem láthatja olyan pontosan mint egy istenség, nagyon nehéz győzedelmeskedni, de azért előrelép a zavarások közben és a ragaszkodások elengedésén keresztül a vizsgáknak szenvedéssel való leküzdése közben, az őszinte gondolatok segítségével, amelyek a Dáfá folytonos tanulása által jöttek létre. Azonban a Dáfá-tanítványok egységesen átjutottak, győztek. Különösen az utóbbi években, amelyekben a Dáfá-tanítványok a régi erők elrendezése által üldözve vannak, hogy egyáltalán átjuthat az ember, az már nagyszerű. A Dáfá-tanítványok egységesen valóban győztek. Mindegy mi történt veletek ebben az időszakban, még ha egy pár olyan dolog is történt, ami igazán nem kellett volna megtörténjen, nevezetesen amivel ti mindannyian nem voltatok megelégedve, azonban lehet mondani, hogy ti teljes egészében nagyon jók voltatok. Egységesen folytonosan előreléptek.

Az út még nincs végigjárva, az üldözés még nincs befejezve, ezért ti még tovább kell járjátok az utat. Gondolom, az út maradékára nektek már van egy biztonságos érzésetek. Most már sokan megbánják a gonoszok közül, akik a Dáfá-tanítványokat üldözték és a Fá-helyreigazítást zavarták: Hiszen miért is üldöztük mi akkoriban a Fálun Gong-ot? Ha mi nem üldöztük volna a Fálun Gong-ot, hogyan várhattunk volna el egy ilyen következményt? Ez azt is jelenti, a kilátások és a jövő, ami a Dáfá-tanítványok előtt áll, egyre fényesebb lesz, ezt már ti magatok is láttátok. A Fá-helyreigazítás helyzete szintén nagyon gyorsan változik a világegyetemben, mivel a Fá-helyreigazítás túlszárnyal minden időt, egyre közelebb jut ehhez az úgynevezett realisztikus, valóságos dimenzióhoz, egyre kevésbé marad távol attól a területtől, amit az emberek láthatnak a szemükkel. Egyre inkább közeledik a mikrokozmoszból (a mikroszkopikusból) a felszínhez, a fennmaradó terület szintén már nagyon kicsi lett. Természetesen, a fennmaradó terület a felszínen az emberiség dimenziójában kicsi lett, de ti tudjátok, hogy a legvégső tényezők szintén magasabbak, az elválasztó tényezők térfogata nagyobb lett. Innen eredően van kompenzálva, pótolva a gonosz mai hiánya az elválasztó tényezők által, miután az alacsony szellemek és nyugtalanságot szító kísértetek kevesebben lettek. Ámbár az előrehaladás gyorsasága nő, viszont még mindig léteznek akadályok. Mindegy hogyan van, most úgy néz ki, mintha a jóravaló és a gonosz mindenkor a mérleg egy végén állnának. Most a gonosz már teljesen, komplett elveszítette az egyensúlyt. A súly a Dáfá-tanítványok oldalán a mérlegnek ezt a végét egészen lenyomta. Ez azt is jelenti, hogy a Fá-helyreigazítás valamint a Dáfá-tanítványok biztos sikere egy valóságos ténnyé válik. A dolog még nincs egészen elintézve, így mindegyik lépés a személyes művelés szempontjából nézve mindegyik Dáfá-tanítvány számára a kulcs, hogy eljuthat-e a beteljesüléshez. Gondolom, bármilyen messze is jut el ez végül, bármilyen nagyok is legyenek a zavarások, vagy ha ti teljesen tisztában is vagytok a Fá-helyreigazítás által, ti szintén nyíltan és őszintén kellene műveljétek magatokat. Ne zavartassátok magatokat a pozitív valamint a negatív oldalak dolgaitól. Semmi esetre se zavartassátok magatokat a helyzeten keresztüli fordulattól vagy valamilyen létrejött helyzettől.

A mai napig ti tulajdonképpen már nagyon megfontoltatok lettetek. Sok dolgot tudtok őszinte gondolatokkal kezelni és teljes nyugalomban elgondolkodni ezeken. Az őszinte gondolatok hatásán keresztül a Dáfá-tanítványok általi Fá-igazolás összhelyzete erősen stabilizálódott. Hiszen hát ti érettebbek lettetek és sok dologgal is tisztában vagytok, ez ahhoz vezet, hogy többé nem lehet hullámokat felkorbácsolni zavarások által, innen eredően a rosszindulatú tényezők nem használhatnak ki többé hiányosságokat. Mihelyt valamilyen emberi szív napvilágra kerül a Dáfá-tanítványoknál, ez egy olyan hely, ahol a gonosz kihasználhatja a hiányosságokat, a gonosz ki fogja használni ezt a dolgot, hogy tegye a rosszat, amit tenni akar. Ha a Dáfá-tanítványoknál kevesebb emberi érzület és erősebb őszinte gondolatok léteznek, és mindannyian nagyon stabilak, a gonosznak szintén nincs többé egy esélye sem, amit kihasználhatna. Ezáltal a Dáfá-tanítványok által végzett Fá-igazolás helyzete még stabilabb lesz. Különösen az utóbbi időben adódik már nagyon kevés eset, aminél egyfajta nyugtalanság keletkezett a Dáfá-tanítványoknál. Ezzel én nem csak a szárazföldi Kínán kívüli részre gondolok, a szárazföldi Kínán belüli Dáfá-tanítványok is pontosan ilyenek, ők is egyre stabilabbá válnak.

Természetesen, a művelésnél biztosan napvilágra fog még kerülni egy pár makacs emberi érzület, mivel emberek azok, akik művelik magukat, nem istenségek. Ha emberek azok, akik művelik magukat, akkor emberi érzületek fognak megmutatkozni a művelés közben, innen eredően lehet látni némely jelenségeket, amelyeknél nem halad szorgalmasan előre az ember. Különösképpen léteznek némely tanulók, akik könnyen felizgathatóak, szintén léteznek némely tanulók, akik silányabb őszinte gondolatokkal rendelkeznek, úgyhogy ők ki lettek használva a régi erők által és tettek egyes rossz dolgokat. Ezeken a leckéken keresztül a későbbi Fá-igazolásnál ti arra fogtok ügyelni, hogy ne legyetek többé kihasználva a rosszindulatú tényezők által. Különösen a tanulók, akik nem tanulják a Fá-t, akiknek nincsenek erős őszinte gondolataik és túl sok emberi gondolatuk van, akik állandóan rosszat tesznek, én mondom nektek, az esélyek, amelyek előttetek állnak, egyre csökkennek. Én tudom, ámbár ti nagyon sok dolgot tettetek, amelyek méltatlanok voltak a Dáfá-val szemben, de nem igazán szeretnétek elhagyni a Dáfá-t. De ha mindez be lesz fejezve, ha minden Dáfá-tanítvány eljut a beteljesüléshez, mi lesz belőled? Hiszen azelőtt jönni fog az emberiség nagy kiselejtezése, kiszelektálása. Mit tudsz te tenni ennek a kiselejtezésnek a tekintetében? A Mester tud mindent, én nem is beszélek erről. Ti nyugodtan mutatkozhattok pozitívnak vagy negatívnak. Vagy egy nyílt és őszinte Dáfá-tanítvány leszel vagy ragaszkodol az emberi oldalhoz. Te élhetsz a hétköznapi emberek között valamilyen célért, amire az emberek törekszenek, félelemből te szintén élhetsz tovább titokban a sötétségben. De ha te már közel jutottál a Dáfá-hoz, úgy én remélem, hogy megkapod az esélyt, hogy meg legyél váltva. Innen eredően én újra és újra esélyt adtam neked, én szintén újra és újra esélyt fogok adni neked. De hogy te egy Dáfá-tanítvánnyá válhatsz-e, hogy te akarod-e bírni ezt az esélyt, hogy te észhez tudsz-e térni és tudsz-e saját magadért élni, erre a mai napig már alig létezik még alkalom tovább várni. Ha te most el is kezded mindezt újra jóvá tenni és behozod a lemaradást, felzárkózol, akkor is csak még nagyon kevés esély létezik. Ha még később lesz, úgy én azt gondolom, te ezt az esélyt is el fogod veszíteni.

Minden, amit a Dáfá-tanítványok az üldözés befejezésére tettek, csodálatba ejti a világi embereket is. Az emberek látták a megingathatatlanságot, a nagy jószívűséget, a nagy türelmet és a megfontoltságot, amit a Dáfá-tanítványok mutattak, miközben önkényesen el vannak nyomva. Sok ember mondja, hogy a Fálun Gong tanulói valóban nagyszerűek, olyan állhatatosak és helytálltak olyan erős gonosszal szemben. A leggonoszabb párt irányította az elnyomásra az egész kormányzatot és bevetette minden erejét, az egész állami propagandagépezet fel lett használva és mindent elborító, elsöprő hazugságok lettek terjesztve, hogy becsapják a néptömegeket, szinte minden polgárt hagyott részt venni az üldözésben. A legrosszindulatúbb elnyomás közepett és a komoly, vörös terrorban a Dáfá-tanítványok elérték, hogy átjussanak, győzzenek, miközben mindennek ellenálltak, ez a világi emberekkel valóban más szemmel láttatta őket. Valójában a világi emberek a realitásban csak az egyik oldalt láthatják. Ők nem láthatják a Dáfá-tanítványok szívét és a Dáfá tartalmát, ők nem érthetik meg a Dáfá-tanítványoknak, mint művelőknek az állapotát. Viszont egyedül ez a reális magatartás már felébreszti azokat, akik a gonoszhoz társulnak és nem rendelkeznek tiszta fejjel. Hogyan tudják a Dáfá-tanítványok ilyen nagyszerűen csinálni? Hogyan rendelkezhetnek ezen üldözés közben olyan egy szilárd őszinte gondolattal? Hogyan juttathatják az összeomlás szélére a gonoszt, miközben az a Dáfá-tanítványokat üldözi? Ez onnan ered, hogy ők ortodox, igaz Fá-val és jóravaló felismerésekkel rendelkező élőlények, akik a Dáfá által lettek megteremtve. Nekik egy mélyen gyökerező alapjuk van és ők Dáfá-követők (Dafa-Tu) az ő küldetéseikkel, akik az istenség felé vezető úton vannak. Valójában ez már megváltoztatta az embervilág helyzetét, mielőtt a Fá-helyreigazítás erőteljes áramlata megérkezik ide. Azonkívül mindaz, amit a Dáfá-tanítványok őszinte gondolatokkal és őszinte magatartás által megmutattak, egy Dáfá-mezőt is elterjesztett ebben az emberi valóságos, reális dimenzióban. Ez a mező már egy óriási, pozitív hatást fejtett ki. Mivel ti mindannyian még a művelésnél vagytok, ha a forma másmilyen lenne, úgy ezen mező megjelenésének már egy uralkodó hatása lehetne. Ha ez nem azért van, hogy nektek van még egy szakasz a művelés útján, akkor a Dáfá-nak ez a jóravaló mezője már ahhoz vezethetne, hogy minden rosszindulatú tényező és a múlt minden becstelen, helytelen tényezője feloszoljon, el legyen távolítva és szabaddá tegyék a helyet. Ti már láttátok, hogy a gonosz üldözi a Fálun Gong-ot és milyen fennhéjázó és milyen rosszindulatú volt akkoriban. Miért mutatkozik meg ez most ilyen különbözően? Az ok abban rejlik, hogy az a gonosz és a különböző tényezők, melyek a rossz embereket támogatják, valamint a mező, ami korábban általuk jött létre, el lett távolítva. A Dáfá hatalmas és jóravaló tényezői azon vannak, hogy gátolják és eltávolítsák a gonoszt. A rossz emberek már elveszítették az önuralmukat, a nyugalmukat.

Más szavakkal, egy ilyen nagy változásnál még mindig léteznek emberek, akik nem ébredtek fel, ők is fel kellene egyszer ébredjenek, tisztában kellene legyenek azzal, mit tesznek ott. Az alapelvek, melyek általam, Li Hongzhi által vannak elmagyarázva, olyan alapelvek, melyek ezernyi évek óta, százmilliónyi évek óta senki által sem lettek elmagyarázva, bárki is váltja meg az embereket, bármennyi megvilágosult is létezett, aki az embervilágba jött, bármennyi istenség is létezett, aki világosan felismerte az igaz alapelveket. (taps) Ezt egy hétköznapi ember sem csinálhatja meg. A Dáfá-tanítványok művelése és amit a művelés folyamatában megtestesítettek és megmutattak, és amit ők saját maguk felismerés által igazoltak, mindezt egy hétköznapi ember nem értheti meg. Ez szintén nem hasonlítható össze a korábbi művelési állapottal. Különösképpen az emberek megváltása egy ilyen nagy terjedelemben, a kötetlen művelési forma, különösen az emberek állapota, ami a művelésnél a laza ellenőrzés körülménye folytán mutatkozott meg, ez mind még sohasem létezett. Vagyis, mindegy milyen terület szemszögéből van nézve, neked higgadtnak kell lenned, valóban személyesen kell utánagondolnod ennek és egyszer tiszta fejjel kell felismerned a helyzetét a Dáfá ezen mai széleskörű terjesztésének.

1999. július 20-a óta máig a helyzet állandóan változott. Láttátok, hogy a Dáfá általi Fá-helyreigazítás helyzete a világegyetemben egyre gyorsabban változik, ez szintén egyre inkább megmutatkozik ebben az emberi valóságban. Persze még mindig léteznek egyes tanulók – természetesen a szavaimmal a szárazföldi Kínában élő tanulókra is gondolok – vagyis, az ajkaikról az olvasható le: ,,Nekünk lépést kell tartanunk a Fá-helyreigazítás lefolyásával. Ahogyan a Mester mondta, úgy cselekszünk mi is.” Valójában, ha valami valóban meg kell legyen csinálva, én nem fogom világosan megmondani, hogy ez egy új helyzet. Tudjátok, a Fá-igazolásnál valóban léteznek változásai a helyzeteknek, ez magától értetődő. A Fá-helyreigazítás előtt és közben a Mester más. Mindegyik dolog aszerint változik, hogy meg van-e csinálva vagy sem, a cselekvés folyamatában szintén fokozatosan változik. Egy nagy terjedelmű dolognál létezni fog a helyzetnek egy változása.

Tehát mindannyian mondják, lépést tartani a Fá-helyreigazítás lefolyásával, de miután a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, sok tanuló még mindig nem tudja felfogni. Később én újra írtam két rövid cikket, ,,A kereket az embervilág irányába forgatni”. Ebben a pillanatban úgy tűnt, hogy egyszerre mindenkinek világossá vált: Ó, a Mester így cselekedett, akkor hát mi is úgy kellene cselekedjünk. Tulajdonképpen ők már tisztában lehetnének ezzel, ha egyszer teljes nyugalomban és emberszív nélkül utánagondolnának ennek. Eljuthattok ti a beteljesüléshez a Kínai KP információjával és azzal a megértéssel, hogy ,,a Kínai KP, amelyik elnyomta a Dáfá-tanítványokat, jó”? Ez semmi esetre sem lehetséges. Kiváltképpen minden Dáfá-tanítvány már olvasta a ,,Kilenc kommentár”-t. Ha ez már egy ilyen dolog, hány világi ember lett elködösítve általa, úgyhogy ők többé már nem hisznek az istenségekben? Hány ember vett részt vele együtt a Dáfá-tanítványok üldözésében, úgyhogy ők bűnösökké váltak, vétkeztek a Dáfá-val szemben? Szabadna, hogy ne mentsük meg ezeket az embereket? Elismerhetjük-e [a Kínai KP-t]? Vagyis én láttam, hogy némely tanulók még egyre akadályozzák saját magukat emberi érzületek által; léteznek még olyanok, akiknek nincsenek erős őszinte gondolataik és azt hiszik, hogy ez beavatkozás a politikába, csupán így írtam én meg ezt a két rövid cikket. Még ha így is van, én tudom, hogy a szárazföldi Kínában létezik egy csoport tanuló, amelyiknél az emberszív nehézségeket okoz, úgyhogy ők nem akarnak ezzel tisztában lenni. Tulajdonképpen nem a félelem és a ragaszkodás a személyes előnyökhöz az, ami ahhoz vezetett, hogy az ember nem tudja elengedni [a Kínai KP-t]? A megmentés közben tulajdonképpen már a legegyszerűbb ajtó lett megnyitva. Nem lett megmondva, hogy fedőnévvel adhat le az ember egy nyilatkozatot? Jelentéktelen, milyen nevet használ az ember, az istenségek egy személynek a szívét nézik meg. Milyen gondolat jött létre egy embernél és mit tesz egy ember, ezt láthatják az istenségek. Ha objektív okok léteznek, nem fontos, milyen nevet használ az ember. Amúgy is a földi embereket nem szólítják a nevükön az égben. Ha az emberek a Földön egy nevet adnak valakinek, akkor minden istenség is ezt fogja használni? Ez nem lehet. Azonkívül szintén létezik sok ember, akinek ugyanaz a neve. Az emberek a Földön meg lettek számozva, ők [az istenségek] a számukat szólítják, hívják (a szám által említik őket). (mind nevetnek)

Ennél a dolognál én nem gondolom, hogy némely tanulók nem tudnának lépést tartani a helyzettel, nekik nem is nehézkes a gondolkodásuk, hanem némelyek tudata az eretnek, rossz párt tényezőitől van zavarva. Az eretnek párt tényezői azok, amik kihatnak, úgyhogy a gonosz által létrehozott pártkultúrában az ember elferdítette, kiforgatta az alapbeállítottságokat, úgyhogy nem tudják világosan felismerni őket. Ez az elfajult kultúra szándékos befolyásolás által keletkezett, az elemi iskolában, a középiskolában és a felnőtteknél, sőt még abban a pillanatban elkezdődött, amiben te elkezdtél öntudatot kifejleszteni, vagyis végighúzódik az egész úton. Ez azt jelenti, az emberek a szárazföldi Kínában most mindannyian az eretnek párt kultúrájával gondolkoznak. Természetesen, ha a rosszindulatú párt nem üldözte volna a Fálun Gong-ot a Fá-helyreigazítás közben, akkor mindegy lett volna, hiszen sok kultúra és alapbeállítottság, mely nem világosan felismerhető, természetes módon lett volna mind helyreigazítva a Fá-helyreigazításnál. Ezen a területen a művelőknek szintén nem kellett volna tenniük valamit és annak a pártnak az eretnek szelleme is helyre lett volna igazítva, úgyhogy ők meg lettek volna mentve. De mihelyt a Fálun Gong-ot üldözi, ő vált a leggonoszabb szellemmé, miközben a Dáfá-tanítványok a Fá-t igazolják, és a Dáfá általi Fá-helyreigazítás közben. Akkor a Dáfá-tanítványok világosan fel kell ismerjék őt, az általa képviselt világi emberek is állást kell foglaljanak, hogy ők követik-e a gonosz démont vagy a napos oldalt és az örök életet választják. Ezért feltétlenül egy tiszta megértése kell legyen az embernek. Az istenségek pont az emberiségben akarják őt (a kínai KP-t) eltávolítani. Azonkívül az utóbbi években ténylegesen a legrosszindulatúbb módon üldözte a Dáfá-tanítványokat és zavarta a Fá-helyreigazítást. Miért kell hát a világi embereknek egy állásfoglalást közzétenni (állást foglalni)? Mert az emberek mind kimondták, kinyilvánították, hogy követik őt. Miközben a pártba, az ifjúsági szövetségbe való belépésnél, valamint a pionírszervezetnél egy esküt tesz le az ember, mind felemelték az öklüket és letették az esküt, hogy egy élet hosszán át harcolni fog az ember az eretnek kommunizmusért és fel fogja áldozni az életét a gonosz, rosszindulatú pártért. A rosszindulatú párt eretnek szelleme ezt a pontot is megragadta és halálra akarja üldözni az embereket. Az eretnek szellem azt mondja, hogy ő (az az ember) akkoriban biztosította őt arról, hogy neki adja az életét. Ezt a pontot használja ki, hogy üldözze az embereket. Azonkívül a rosszindulatú párt tényezői léteznek azoknak a gondolataiban és testében, akik nem ismerték fel őt világosan. Tehát megy az, ha az ember nem ismerte fel őt világosan? Éppenséggel világosan fel kell ismerni és aztán eltávolítani.

Természetesen, korábban én nem hoztam szóba nagyon világosan ennek az eretnek pártnak a kérdését, mivel akkoriban minden élőlénynek adtam egyre még esélyt, bezárólag ezzel az eretnek szellemmel bíró rosszindulatú párttal. Egy másik ok erre az, hogy jelenleg nagyon sok kívülről jött rosszindulatú tényező vesz részt a Dáfá zavarásában és a Dáfá-tanítványok üldözésében. Tekintettel a számtalan, nagy, különféle, gonosz élőlényre, amelyek be lettek préselve a három világkörbe, a legjobb módszer arra, hogy eltávolítsuk ezeket, az, hogy összpontosítsuk az erőinket. Miután ők mind el lettek távolítva, azt kell megragadni, aki idevezette ezeket a rosszindulatú démonokat. Ki üldözte hát az embervilágban a Fálun Gong-ot és közben mindig egy vezető funkciót töltött be? Pontosan ez a rosszindulatú párt az emberek közti bohócokkal és romlott alakokkal együtt. Hiszen a bohócszerű, nagy démoni fővezér annak a pártnak a fővezére. Irigységből kezdeményezte az embervilágban, hogy gonosztetteket kövessen el a Dáfá-tanítványok ellen. Ez a dolog, egy emberként újraszületett alacsony szellem, önmagában véve semmi. Pontosan az irigysége lett kihasználva a rosszindulatú párt eretnek szellemétől. Egy rossz ember és egy eretnek szellem egymás kezére játszanak. A rossz ember kezdeményezett és a rosszindulatú párt eretnek szelleme az igazi tettes, amelyik rátapad az ember testére, hogy üldözze a Dáfá-tanítványokat. Mindazok a rosszindulatú tényezők a három világkörön kívül, amelyek lejöttek, ugyancsak kihasználják a rosszindulatú pártnak ezt az eretnek szellemét, hogy közösen üldözzék a Dáfá-tanítványokat. A gonosz mind befolyásolta az üldözést. Amit éppen elmondtam, azt már ti is felismertétek. Szintén már hosszú idő telt el, mióta a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, sok tanuló már tisztában van ezzel.

A Fá-helyreigazításnál teljes bizonyossággal léteznek a helyzet folytonos változásai. Némelyek megkérdeztek: ,,Mester, milyen helyzetbe kellene mi most belépjünk?” Én azt mondtam: ,,Ti éppen azt csináljátok, amit most csinálnotok kell.” A Fá-helyreigazításnál a világegyetemben az nem lehet, hogy már önkényesen változás adódik, ha a változásról beszél az ember. (mind nevetnek) Ha a Fá-helyreigazításnál szükséges, hogy legyen valami változás, úgy biztosan meg fog mutatkozni egy helyzet. De ha egy új helyzet jön létre, biztosan meg lesz érintve az emberi érzületek néhány ragaszkodása. Azok, akik művelik magukat, mindenekelőtt emberek, a még el nem engedett ragaszkodások megmutatják a hatásukat. Így némelyeknél belsőleg egy hamis kedélyállapot jött létre, sőt ők még összetévesztik ezt a hétköznapi emberek felismeréseivel. A ,,Kilenc kommentár” után léteztek egy ideig tanulók, akik nem tudták megérteni, akik azt kérdezték, hogy mi beleavatkoztunk-e a politikába stb. Valójában a rossz emberek, akik üldöznek téged, mindegyik dolgot ,,politizálás”-nak jelenthetik ki. Minden, amit teszel, el lesz ferdítve, hiszen ők pontosan üldözni akarnak téged, ők pontosan aljasul akarnak eljárni veled. Innen eredően mindegy, hogy mit mondasz, el lesz ferdítve, ki lesz forgatva általuk, hogy megrágalmazzanak téged. Bármilyen jól is csináltál egy dolgot, azt fogják mondani, hogy te valami rosszat tettél. Ha leleplezed az általuk [végrehajtott] üldözést, ők pontosan azt mondják, hogy te beleavatkozol a politikába, hogy felizgassák az emberszívet és igazolják magukat az üldözés miatt. Ne hagyjátok sodortatni magatokat a hétköznapi emberek által, ha ők mondanak valamit, művelők nem kellene legyenek sodortatva a hétköznapi emberek által. Egy hétköznapi ember sem ránthat, sodorhat magával egy művelőt. Miután ti mindezt megéltétek, valóban még ésszerűbbé váltatok. Gondolom, mostantól fogva a Dáfá-tanítványok többé nem kellene legyenek ingadozásba hozhatóak egy tényezőtől sem, amelyik zavarja a Dáfá-t, amelyik szabotálni akarja a Fá-igazolás helyzetét, az összes élőlény megmentését a Dáfá-tanítványok által. Különösen az utóbbi időben nem avatkozok bele alapvetően sok dologba, ami a Dáfá-tanítványok által van csinálva. Nagyon keveset is beszélek, hiszen ti már kell tudjátok, hogyan kellene csináljatok valamit. Tegyétek a Fá-helyreigazítás folyamatának (lefutásának) megfelelően.

Mindenkinek megvan a saját útja a Fá-igazolás számára. Sok tanuló alapított együtt különböző médiákat, szintén sok tanuló van, aki ezt vagy azt a formát alapította meg a Fá-igazolásra és az igaz körülmények tisztázására vagy az üldözés befejezésére, akkor tedd ezt. Én tudom, hogy az utóbbi időben ti ezt mindannyian nagyon jól csináltátok. Azonkívül ez egyre jobb lesz. A Mester valóban örül. Ha én néha megnézem az internetet, olvasom egyszer az újságot, nézem a televíziót vagy egyszer hallom vagy látom, mit csináltok, nagyon mély benyomást tesztek rám. Korábban nagyon ritkán volt ez a hangulatom. Mivel a helyzet most nagyon gyorsan változik és a Dáfá-tanítványok éretté váltak, úgy az őszinte oldal, amit megmutattok, valóban nagyon nagyszerű. Különösen a tanulók, akik Manhattanben tisztázzák az igaz körülményeket, hideg időjárásban, egy nagyon kemény környezetben és azon körülmény alatt, hogy különböző feltételekben és pénzügyi eszközökben szenvednek hiányt, így gyűrtek le a Dáfá-tanítványok különböző nehézségeket és végzik a munkát az igaz körülmények tisztázására, az összes élőlény megmentésére és a Fá igazolására. Az erős akarat, amit mutatnak, megrázta az eget és a földet. Az összes istenség látta ezt, nagyszerű, valóban nagyszerű. Természetesen, más környezetekben szintén így van. Azok is, akik mindig a követség előtt és különböző környezetekben tisztázzák az igaz körülményeket, mindenhol ragyognak, kitűnnek a Dáfá-tanítványok, mind közreműködtek a Fá-igazolásnál.

Nem szeretnék többé sokat beszélni. A fennmaradó időben, ha valamit kérdezni akartok, akkor csináljuk úgy, mint mindig is, (taps) cédulákra írhatjátok és felnyújthatjátok. Meg fogom őket válaszolni nektek, hogy megoldjak néhány aktuális problémát a mostani helyzetnek megfelelően. Ha valamilyen kérdéseitek vannak, felnyújthatjátok a cédulákat.

A tanítvány kérdez: Kérem a tisztelt Mestert, hogy adjon egy utalást ,,a forgó kerék szentséges királyáról”. (mind nevetnek, taps)

Mester: A tanulók, akik korábban a Sákjamuni-buddhizmus szentírásait olvasták, tudják talán, hogy Sákjamuni Buddha ,,a Fálun szentséges királyáról” beszélt, mikor akkoriban a Fá-t magyarázta. Ő ,,a forgó kerék szentséges királyaként” is meg lett jelölve, nevezve. ,,A forgó kerék szentséges királya” megnevezés inkább az embervilágban van használva. ,,A Fálun szentséges királya” egy megszólítás a mennyben.

Akkoriban Sákjamuni elmagyarázta, hogy ,,a Fálun szentséges királya” egy tathágata lenne, aki a világegyetemben a legnagyobb és legátfogóbb (legterjedelmesebb) isteni képességeket birtokolja, aki a legrátermettebb lenne. Tathágata-buddha Fá-királyt is jelent. A király a buddha-világban nevezetesen tathágata-buddha. Ha mi tathágata-buddhát mondunk, ezt mi a művelés alapbeállítottsága és igazolás, tanúsítás általi felismerés alapján mondjuk. Tathágata-buddha azt jelenti, hogy a kívánt igaz alapelvekkel van jőve. Innen eredően az emberek a világon minden Fá-királyt tathágataként neveztek meg. Ha ezzel a fogalommal érti meg az ember, szintén helyes, hiszen ők azok, akik azokon a szinteken az igaz alapelveket uralják. A területén belüli élőlények között ő a legmagasabb, ő uralja a legmagasabb igaz alapelveket, innen eredően ő a király, nevezetesen annak a szintnek és az élőlények azon részének a királya. Nagyon sok Fá-király létezik, természetesen, az emberek számára számtalan tathágata létezik, és a Fálun szentséges királya egyike ezeknek. Miért beszélt hát Sákjamuni Buddha csak a Fálun szentséges királyáról? Mivel a szentséges király alászállna az embervilágba, hogy terjessze a Fá-t és hogy embereket váltson meg. Természetesen talán még azt is hallottátok, Sákjamuni hasonlóképp mondta, hogy ,,Majtréja” alászállna az embervilágba, hogy embereket váltson meg. Valójában ,,Majtréja” egy név, és ,,a forgó kerék szentséges királya” a királynak a megszólítása, emberi szavakkal ez egy cím, titulus. (a Mester mosolyog) (taps)

Korábban elmagyaráztam nektek, hogy a különböző szintek istenségei a három világkör közelében egy bizonyos idő után ki (le) kell legyenek cserélve. Ezáltal keletkezik egy probléma, nevezetesen az alacsony körökben levő élőlényeknek a megértése az istenségekről örökérvényű (örökre érvényes) kell legyen, ezért nem szabad úgy legyen, hogy egy istenség elment és egyáltalán nem tudja az ember, hova ment és senki sem tud erről. Ez az állandó lecserélés (cserélgetés) egy zűrzavart fog okozni az élőlényeknél a három világkörön belül. Az alacsony körök élőlényei érzelmekkel, érzésekkel rendelkeznek, ők irritálva fognak lenni. Az élőlények azt fogják gondolni: ,,Hova ment (távozott) hát az istenség, akiben hiszek? Ah, elment. Ki törődik hát velem?” Nevezetesen egy ilyen probléma jöhet létre. Ezért a következő istenségnek pontosan úgy kell törődnie megint ezekkel az emberekkel, ahogyan az azelőtti istenség tette ezt a megváltásukkal. Mivel ő leváltotta az elsőt, úgy ő egyidejűleg átveszi a címét, sőt ennek az alakját is. Az alak nem kell abszolút ugyanolyan legyen, mindazonáltal körülbelül ugyanolyan, ezek nagyon hasonlóak lehetnek. Alapjában véve az istenség illetve a buddha címe lesz átvéve. Az emberek ismerik Guanyin Bódhiszattvát. Hány Guanyin Bódhiszattva létezik? Ha ők mind ott ülnek, egy nagy területet lefedhetnek. Hűha, olyan sok van belőlük, úgy tűnik, hogy nagyon sok idő szükséges, hogy megszámolja őket az ember. Hány Sákjamuni Buddha létezik hát? Ők is elég sokan vannak. Kétezerötszáz éven belül már lettek egy pár ezren. Hány Amitábha Buddha létezik már? Hányszor Jézus, hányszor a szentséges Mária és hány ősbuddha létezik? Ők is olyan sokan vannak, hogy az ember egy pillantással már sorozatosan láthatja őket. Amire itt gondolok, az nem a Fá-test vagy résztest stb. Mivel ők túl közel tartózkodnak a három világkörhöz, ha ők túl közel tartózkodnak a három világkörhöz, közvetlenül láthatják az érzelmet az embervilágban, minden élőlény különféle magatartását a három világkörben és a tényezőket, amik a világi emberek különböző nézetei által lesznek megmutatva. Ezek közvetlenül visszatükröződhetnek náluk, így zavarva is lehetnek. Ők a három világkörön kívüli istenségek és másmilyenek, mint a három világkörön belüli élőlények. De idővel ők is zavarva lehetnek.

Tudjátok, hogy korábban elmagyaráztam nektek egy alapelvet. Bármit is látott egy ember, az be lesz töltve a fejébe. Ha egy embernél sok jó dolog folyt be, ő egy jó ember; ha egy embernél sok rossz dolog folyt be, úgy ő egy rossz ember. Dáfá-tanítványok állandóan Dáfá-könyveket olvasnak, úgy ők a jóravaló Fá élőlényei. Ha ők istenséggé művelték magukat, ők Fá-királyok. Az istenségek fentről nézik, hogyan viselkedik az összes élőlény a három világkörben, ámbár ők istenségek, idővel ők is zavarva lehetnek. Ámbár a három világkörön belüli élőlények nagyon erősen különböznek tőlük, ők is zavarva lehetnek, ezért a három világkörön kívüli istenségek ki (le) kell legyenek cserélve egy bizonyos idő után. El kell menjenek és el kell hagyják a helyet ott. Bár ők már elmentek, de az emberek ott lenn, akiket meg akarnak váltani, még mindig Jézus, Sákjamuni és Guanyin Bódhiszattva nevét ismételgetik folyamatosan. Mit csinál hát velük az ember, ha az istenségek már elmentek? Ki törődik hát velük? Ha egy istenség elment, valóban nem törődik többé a korábbi dolgokkal. Tehát mielőtt elmegy, meg fog váltani egy embert, hogy leváltassa magát, neki a Fá-nak ugyanaz az ereje lett adva. Egy ugyanolyan alak lesz kiművelve számára, ez pontosan az isteni test is. Mivel az elődje kiművelt egy alakot és ezt neki adta, úgy neki ugyanaz az alakja van, az alakja nagyon hasonlóan néz ki az elődjééhez. Ehhez jönnek még a saját tényezői. Már léteznek különbségek, azonban nagyon hasonlóak egymáshoz. Azonkívül a hatalmas erény, a Könyörületesség és a Fá ereje szinte azonosak, mivel az utód el kell érje ezt a szintet, úgy válthatja le csupán az elődöt. Az nem lehet, hogy téged Zhang San-nak és őt Li Si-nek hívják, ha viszont te ott fenn megérkezel és megkérdezik, ki vagy te, azt mondod, hogy téged Zhang San-nak hívnak, de nem Li Si-nek. Ez nem megy. Te Guanyin Bódhiszattva kell legyél, te Jézus kell legyél, te Sákjamuni vagy az Ős-Buddha kell legyél. A földi neved nem szabad legyen használva többé. Vagyis, egy bizonyos idő után az istenségek ki lesznek cserélve, azonban az isteni pozíció, az isteni titulus és az istenség hatalmas erénye nem szabad legyen kicserélve.

Ami Majtréja Buddhát illeti, tudjátok, hogy sokan léteztek ezen a világon, akik sikeresen Majtréja Buddhához (Majtréja Buddhává) művelték magukat. Korábban létezett egy szerzetes egy zsákkal, aki Majtréja Buddhához művelte magát. Mikor ő a világon volt, mindig egy zsák volt nála, amikor alamizsnáért könyörgött, tudniillik ebbe a zsákba tette bele az ételt, aztán a zsákot a hátán cipelte. A szerzetes a zsákkal akkoriban gyakran tartózkodott Hangzhou területén. A Jangce folyótól délre fekvő vidéken nyáron valamivel melegebb van, így gyakran hagyta nyitva a ruháját és szabadon a hasát, ő valamivel kövérebb volt. Azóta egy ilyen kép keletkezett Majtréja Buddháról Kína Han-területén. Mert röviddel mielőtt a nirvánába ment, írt egy verset és azt mondta, hogy őt ,,Majtréjának” hívják – ,,Majtréja, Majtréja, az igaz Majtréja”. Akkoriban az emberek a világon és a szerzetesek mind nem tudták megérteni, mit jelent ez. Az emberek mind azt hitték, hogy Majtréja újraszületett: ,,Á, a szerzetes a zsákkal az újraszületett Majtréja.” Valójában ez nem Majtréja újraszületése, hanem ő Majtréjává (Majtréjához) művelte magát. A buddhizmusban, ami Tibetben lett átadva, egy láma egy kiválasztott istenség előtt kell művelje magát, az szintén ugyanaz a cél. Ők szintén nincsenek egészen tisztában a lényegi okkal. Valójában a cél ez. Mihelyt valaki sikeresen művelte magát, egy istenséggé válik, aki levált egy másik istenséget. De ennél mindenkinél a mellék-ősszellem műveléséről volt szó. Mind mellék-ősszellemek voltak, akik kölcsönösen leváltották egymást.

A történelemben sokan művelték magukat felfelé Majtréja Buddhához. Valójában ezek szintén a mennyországokból lettek kiválasztva és leküldve, hogy műveljék magukat. Majtréja egy a Buddha által viselt cím, ez egy Fá-cím (Fá-titulus). Sákjamuni Buddha idejében létezett neki egy tanítványa, aki egy Majtréja kellett legyen, ezért Sákjamuni Buddha elmagyarázott valamit arról, hogy a Majtréja Buddha a Végső-Fá-Idejében az embervilágba jönne. Voltaképpen ő ezzel nem az akkori Majtréjára gondolt. Amire ő gondolt, az a Buddha címe és hogy egy Majtréja Buddha később az embervilágba jönne. Vagyis, ha ez egy cím, a Buddha egy címe, akkor nem is hagyják az embereket, hogy tudják, kicsoda ez az istenség, aki leváltotta a másikat, az eredeti neve nem is fontos többé. De a történelem mai napjáig minden élőlény tud arról, hogy a Fálun szentséges királya és a Majtréja Buddha az embervilágba fognak jönni. Milyen kapcsolat áll fenn a kettő között, már nagyon fontossá vált. Kicsoda tulajdonképpen a Majtréja Buddha, aki ezúttal jött, ez már egy olyan kérdéssé vált, amelyik minden élőlényt érdekel. Ami az embereket illeti, korábban az embereknek nem volt szabad megtudjanak semmit erről a dologról, hogy a Buddha címe át van ruházva, még kevésbé volt szabad tudják az emberek, kik ezek az istenségek. De ha az istenség-körökben és a Dáfá-tanítványok között mesél ilyesmit az ember, az nem probléma.

Ez tehát azt jelenti, ez a Majtréja, akit Sákjamuni említett, valójában az a Majtréja Buddha, aki a Végső Időben és az emberiség utolsó időszakában az embervilágba jönne, hogy embereket váltson meg. Tulajdonképpen az embervilágban szintén létezik néhány ember, aki tud erről a dologról. Nem csak Keleten, hanem a nyugati társadalomban is létezik néhány ember, aki tudja, hogy az, aki valóban eljönne, az Majtréja. Mivel ezen buddha-cím mögött egy [olyan] istenség áll, aki a világegyetem egyedüli megmentője, ő a legmagasabb király, nevezetesen minden király királya. Ő megment minden élőlényt a világegyetemben és a ,,Majtréja” buddha-címet viseli. Ha mármost ő a Majtréja Buddhának a címét viseli, ki volt hát ő, mielőtt aláereszkedett az embervilágba? Ő még magasabb szintekről jött és számos szinten született újra. Mikor szintről szintre alászállt, sokszor volt különböző szinteknek egy istensége, neki mindenkor megvolt abban az időben a Fá-címe, amelyik megfelelt annak a szintnek. Mikor a Fá-körbe szállt le, ő volt tudniillik a Fálun szentséges királya, akit a forgó kerék szentséges királyának is neveztek. (taps)

Normális módon nagyon ritkán esik meg, hogy egy istenség közvetlenül magas szintről száll alá, hogy leváltson egy másik istenséget. Szintén nagyon ritkán fordul elő, hogy ugyanazon szintek istenségei közvetlenül a mennyben kölcsönösen leváltják egymást. Az istenségeknél, akik ugyanazon a szinten jöttek létre, ez az eset normális, nem kell mindig egy [olyan] legyen, aki lentről felfelé művelte magát. Ez azt is jelenti, sok istenség létezik, aki egy magas körben normális módon jött létre. A három világkör keletkezése óta szintén nem kevesen léteznek, akik lefelé lettek küldve és aztán újra felfelé művelték magukat. Innen eredően ez az eljárási mód, hogy egy buddha illetve egy istenség címe át van ruházva, később nagyon megszokott lett. A Fálun szentséges királya pontosan az a Majtréja, aki ebben az időszakban az embervilágba jött, hogy embereket váltson meg. És Majtréja már a Buddha egy címévé vált. Sákjamuni azt mondta, hogy az akkori Majtréja a tanítványai között a bódhiszattva gyümölcshelyzetével rendelkezett. Az emberek gondolataiban, különösen a vallásokban ez ahhoz a felismeréshez vezetett, hogy a Majtréja a bódhiszattva gyümölcshelyzetével rendelkezett, mielőtt az embervilágba jött. Mihelyt az embervilágba való alászállása után és az emberek általa való megváltása után eljutott a beteljesüléshez, igazolta (tanúsította) a tathágata gyümölcshelyzetét, nevezetesen egy buddha gyümölcshelyzetét igazolta (tanúsította). Ennél Sákjamuni az általános alapelveket magyarázta el, ezek nem voltak komplett adatok Majtréjáról és konkrét adatok valamelyik Majtréjáról. Valójában Sákjamuni akkoriban nagyon kimerítően és nagyon sokat beszélt a Fálun szentséges királyáról. Ti tudjátok, hogy a buddhizmus szentírásai csupán 500 évvel később, miután Sákjamuni elhagyta a világot, lettek kidolgozva. A későbbi emberek számára, a Buddha akkori szavaiból nagyon sok fokozatosan elvesztődött a terjesztésnél. Mikor aztán be lettek vezetve a szentírásokba, sok közülük már nem Sákjamuni Buddha eredeti szava volt többé. Azonkívül nem is adhatják vissza tökéletesen azt a környezetet, azt az időszakot, azt a helyet és a pontosságot, ami közben Sákjamuni Buddha a Fá-t magyarázta. Így az a dolog, hogy a Fálun szentséges királya az embervilágba jön, nem lett teljesen feljegyezve.

Ezzel itt nem arra gondolok, hogy a Sákjamuni-buddhizmus szentírásai nem jók. Korábban művelhette magát az ember az ő szentírásai szerint, léteztek buddhák, akik törődtek ezzel. De mivel az embervilág egy olyan világ, amelyik különféle mérget és gonoszságokat tartalmaz, a magasabb körök meghatározták, hogy a Fá, ami át lett adva az embereknek a világon, nem szabad ,,igaz” szent könyvekké váljon. Innen eredően Sákjamuni Buddhának sok eredeti szava nem volt szabad legyen feljegyezve akkoriban. Emberi szavakkal kifejezve, ez az Ég óhaja, és egy istenség szavaival élve ez a szükségszerűség a Fá-helyreigazítás számára. Miért lettek Jézus eredeti szavai szintén a későbbi emberek által az emlékezetükből összegyűjtve? Miért magyarázta Lao-ce egy élet hosszán át a Taót, de csak ötezer szót hagyott hátra? Az ok éppen abban rejlik, hogy az ,,igaz” szentírások (szent könyvek) nem szabad legyenek teljesen hátrahagyva a rosszindulatú (gonosz) világban. A még magasabb istenségek azok, akik nem engedélyezték, hogy a teljes ,,igaz” szentírásokat hátrahagyják az embereknek. Voltaképpen az ok, hogy nincsenek ,,igaz” szentírások hátrahagyva az embereknek, egyfelől az, hogy az emberi társadalom nem az istenségek egy társadalma, így a három világkör egy fordított alapelvekkel rendelkező világ. Ha az ,,igaz” szentírások ott hátra vannak hagyva, ez egy sértés az istenségekkel szemben. Csak a Fá-kör és a Fá-kör feletti körök igazából a buddhák, illetve istenségek világai, ahol ,,igaz” Fá és ,,igaz”szentírások léteznek. A másik ok abban rejlik, hogyha egy istenség tesz valamit, az nem lehet, hogy egyszerűen csak egy cél mutatkozzon meg, hanem még nagyon sok más tényező létezik. Ők tudják, hogy a három világkör valamint az emberiség megteremtésének és létének a lényegi (alapvető) célja abban rejlik, hogy végezetül a Fá-helyreigazítást szolgálja. Ők nem akarják, hogy az általuk elmagyarázott Fá hátra legyen hagyva és később egy zavarássá váljon a végső Fá-helyreigazítás számára, amelyiknél a világegyetem lényegi (alapvető) Fá-ja lesz terjesztve. Ez a fő ok. De hogy a későbbi emberek őket emlékezetből felidézik vagy ezeket könyvek formájában összefoglalták, ennél az emberek a jó felé fordultak. Az emberek ennél istenségek után kutattak, az egy másik dolog. (taps)

A tanuló kérdez: Ön elmagyarázta a Zhuán Fálun-ban, hogy nem szabad alkoholt inni. Ennél a követelménynél minden alkoholtartalmú ital és élelmiszer bele van értve? Például, ha az étkezésnél egy üveg sört vesz italként, (mind nevetnek) vagy a reggelinél egy csésze rizslevest eszik és mellé rizsbort iszik, vagy ha olykor egy darab alkohollal töltött pralinét eszik az ember, (mind nevetnek) ez mind az alkoholtilalom megszegésének számít?

Mester: Ha valóban megértette az ember, mivé (mihez) műveli magát, tisztában fog lenni ezzel. Azonban a modern társadalom mindent összezavart. Ha te nem akarsz alkoholt venni magadhoz, az élelmiszerekbe alkoholtartalmú összetevők (alkotóelemek) lesznek keverve. Bár eközben te nem ittál alkoholt, ami a gyomrodba (hasadba) került, az tartalmaz alkoholt. Mivel ez a társadalom már ilyenné vált, emiatt ti szintén nem hagyhattok fel az evéssel. Azonkívül a nyugati társadalom életstílusánál létezik ez a probléma. Különösen a franciák, ők az evésnél isznak egy pohár bort, ami az étkezéshez tartozik. Mindannyian ezt teszik, és ha saját maga nem úgy cselekszik, akkor az ember furcsa a családtagok számára. Így akkoriban, mikor elkezdtem terjeszteni a Fá-t, én azt mondtam, ha ez így van, akkor az sem rossz, ha te új tanulóként iszol egy kis pohárral. Hiszen a művelésnél egy ember szíve van figyelembe véve. De egy művelőként, ha szorgalmasan akar előrehaladni az ember, nagyon komolyan fog eljárni a műveléssel. Ha valóban szigorú követelményeket állítotok fel magatokkal szemben, ti ebben a tekintetben is csinálhatjátok még jobban. Ha azt hiszi az ember, hogy ebben a tekintetben nem kell olyan szigorúnak lenni, lazábban fog eljárni vele. Létezhet egy ilyen különbség.

Ha idáig beszéltem, saját magamról is szeretnék mesélni valamit. Tudjátok, hogy a Mester a korábbi években gyakran nem tartózkodott egy helyen, mivel számtalan dolog, a más dimenziókban levő gonoszból, kutatott mindenütt utánam az üldözésnél. Akkoriban egyszerűen túlságosan sok rosszindulatú tényező volt ott, minden dimenziót kitöltöttek a három világkörön belül. Ők rossz embereket is irányíthattak, hogy rám találjanak, hogy zavarjanak, hogy ne összpontosíthassak a Fá-helyreigazításra és ennek a gonosznak az eltávolítására, emiatt állandóan váltogattam a tartózkodási helyemet. Abban az időben szinte mindig egész nap az autóban voltam, minden nap úton voltam. Egy versben azt írtam ,,a kocsi százezer li-t tett meg”, valójában az abban az időben levő helyzetről van szó. A folytonos helyváltoztatás az istenségek és a hatalmas gong általi védelemmel együtt, mind láthatatlan volt a gonosz számára. Így a gonosz nem is tudott rájönni, hol voltam. Alapjában véve senki sem tudta, hol voltam, a cél ennél az volt, hogy gyorsan el akartam távolítani a rosszindulatú tényezőket, hogy felgyorsítsam a Fá-helyreigazítás lefolyását. Azonkívül minden területen a Fá-helyreigazításhoz való különböző dolgok is, amelyeket el kellett intézzek, nem kellett legyenek megzavarva, ugyanakkor figyelemmel kísértem azt is, hogyan csinálták a tanulók. Innen eredően felmerült a kérdés az étkezéssel, nem léteztek mindenhol kínai éttermek, ahova csak mentem. Gyakorta egy amerikai, japán, koreai vagy európai étteremben kellett egyek. Meg kell tudjak enni mindent. Sok étteremnél van úgy, hogy a főnök bosszankodik, ha te csak eszel valamit, anélkül hogy italt rendelnél. (mosolyog) Még inkább ez a helyzet, ha sokan vannak, akik egy helyre várnak, mivel sok étterem italok által keresi meg a pénzét. Eszembe jutott valami, hiszen manapság létezik alkoholmentes sör, úgy én egy üveg alkoholmentes sört rendeltem, ezzel rendben volt. Bár ezt így mondtam, ezzel nem arra gondolok, hogy utánoznotok kellene.

Ha idáig beszéltem, éppenséggel eszembe jut valami, olyan sok év óta még mindig nem magyaráztam el nektek a Fá egy alapelvét. Mikor az üldözés nagyon komisz volt, különösen 2000-ben, mikor a tanulók a szárazföldi Kínában leleplezték a gonosz általi hazugságpropagandát a Mester ellen, egy tanuló mondott egy pár szót, amelyek egy nagyon mély benyomást hagytak hátra nálam. Azonkívül ez a felismerés ki is javítandó. A démoni fővezér és a Kínai KP a tanulóknál terjesztették a hazugságokat, azt mondták, hogy a Mesterüknek ilyen és olyan sok pénze lenne, hogy Pekingben valamint Csangcsunban egy ilyen vagy olyan luxus házban élt és milyen fényűzően élt. Mikor én akkoriban Kínában a Fá-t terjesztettem, egy nagyon egyszerű életet vezettem (folytattam). Egy tanuló a szárazföldi Kínában azt mondta: ,,A mi Mesterünk a legjobb, ez nem lehet így. Ha a Mesterünk ilyen lenne, én viszont nem csinálnám vele együtt (nem követném).” Abban a pillanatban belsőleg nagyon rosszul éreztem magam, az istenségeket is, akik korábban az embervilágba jöttek, hogy embereket váltsanak meg, akik akkoriban úgy szenvedtek, jobban meg tudom érteni. A művelésnél saját magát kellene művelje az ember. Miért kell másokra figyelni?

Én a művelést tanítottam meg nektek, ez nem azt jelenti, hogy én is úgy művelem magam, mint ti. Ha ez így lenne, akkor többé nem művelnétek magatokat, ha mi nem lennénk jók? Így kellene legyen? A Fá-ban, amit továbbadtam nektek, én viszont nem mondtam, hogy Mesterként én is olyan keményen kell műveljem magam, mint maguk a művelők. Én az összes élőlény számára viselek el szenvedéseket, így elsősorban én lettem megtámadva a gonosz által. Különösen a Dáfá-ban való művelésnél nem szakad el az ember az embervilágtól, minden szociális rétegben léteznek tanítványok. Miért kell hát pontosan olyannak leni, mint minden más tanítvány? Miért kell feltétlenül pontosan úgy élni, mint a tanulók, akik a legnagyobb karmával és a legtöbb nehézséggel rendelkeznek? Ha a Mester nem úgy cselekszik, mint te, akkor nem megy vagy akkor nem műveled magad többé? A Mester, aki megvált benneteket, pontosan olyan kell legyen, mint a tanítványai – nem ez-e a méreg a Kínai KP pártkultúrájából? Az emberek valóban csupán akkor fogadhatják el, ha a Mester, aki megváltja az embereket, velük együtt viseli el az emberi szenvedést? Amit én létre szeretnék hozni és a problémák, amelyeket a Fá-helyreigazításnál meg szeretnék oldani, tulajdonképpen tartalmazzák azt a kérdést, hogy az istenségek, akik alászálltak az embervilágba, hogy embereket mentsenek meg, többé nem szabad legyenek üldözve a három világkörön belüli élőlények által. Az istenségek, akik megváltják az embereket, azért jöttek, hogy embereket mentsenek meg, nekik nem szabad olyanoknak lenniük mint az emberek. Korábban úgy tűnt, hogy ők pont olyan sokat szenvedtek, mint az emberek, sőt még többet mint az emberek, mivel az emberek nagyon nehezen válthatóak meg, úgy az istenségek átvették az emberek bűnös karmáját. Ezzel ők szintén fel akarták világosítani az embereket a saját szenvedésükkel, hogy az emberek megtanulják. Szándékosan cselekedtek így, azért hogy az emberek jól cselekedjenek. Az istenségeknek nincs karmája. Hogyan lehetne hát, hogy nekik szenvedniük kell. Ők az emberek karmájától vannak sújtva.

Tulajdonképpen az istenségnek, aki megváltja az embereket, nem szabad ugyanabban a helyzetben lennie, mint a megváltandó emberek. Egy ember beleesett egy pöcegödörbe, én a parton (a szélén) állok és ki akarom húzni, de ő nem működik közre. Azt mondja: Te le kell jöjj és ugyanolyan helyzetben legyél mint én, akkor menthetsz meg csupán engem. Így kellene legyen? Ez alaptalan. Hány ilyen érzülettel rendelkező tanuló van, aki ezen rosszindulatú üldözés közben látta vagy hallotta a Mester elleni hazugságpropagandát, úgyhogy leestek? Korábban a Fá-magyarázatnál elmagyaráztam egy alapelvet, például a Kínai KP pártkultúrájában létezik egy állítás, nevezetesen, aki másoknak felállítja a követelményt, hogy valamit jól csináljanak, annak először saját magának kell jól csinálnia. Ha aztán valakinek a rossz tettei fel vannak mutatva, azt mondja: ,,Hiszen te nem csináltad jól, akkor ne törődj, ne foglalkozz velem; ha velem akarsz törődni, akkor te saját magad kell először jól csináljad.” Ez pontosan olyan egy nyakatekert érv (elferdített indoklás) mint az a fenti. A Mesternél, aki megváltja az embereket, nem létezik a kérdés, hogy ő nem csinálja jól. Ez egy eretnek érv a Kínai KP pártkultúrájában. Vagyis – bármilyen úton és módon is váltja meg egy istenség az embereket, akkor ő ugyanabban a helyzetben kell legyen, mint az emberek – ez semmi esetre sem egy igaz alapelv. Azonban az istenségek megválaszthatják az utat és módot, ahogyan ők az embereket oktatják, a szavaikkal vagy a saját példájukon keresztül. Ezt azért teszik az istenségek, mert könyörületesek, semmi esetre sincs úgy, hogy így kell cselekedjenek. Ezzel a ponttal feltétlenül tisztában kell legyetek. (taps) Sákjamuni Buddha valamint Jézus, ők az embervilágban valóban nagyon sok szenvedést viseltek el az emberek számára. Tulajdonképpen egyáltalán nem kellett így cselekedjenek. Ez onnan ered, hogy a karma, amit az emberek számára viseltek el, túl nagy volt, másrészt ez a világegyetem korábbi Fá-ja által is lett okozva, amelyik nem rendelkezett harmonikus megoldással ebben a tekintetben, úgyhogy ők koldultak az emberek között és üldözve voltak az emberektől és következésképp egész életük hosszán át nagyon nehéz volt. Ebben a pontban ti feltétlenül tisztán kell lássatok.

Mármost térjünk vissza megint a témához. Ha azt mondja, hogy az élelmiszerekben alkoholos alkotóelemek léteznek, vagy alkoholtöltet a pralinékben, az nem egy nagy probléma. Azonban ha szigorú követelményeket állít fel önmagával szemben az ember, jobban fogja csinálni. Az új tanulóknál vagy tanulóknál, akik keveset tanulták a Fá-t, szintén nem fog ilyen dolog miatt arra gondolni az ember, hogy ők rosszul cselekedtek. Saját magatok mérlegelhetitek. A Fában így lett elmagyarázva. A Mester is mondta, hogy a művelésnél, amennyire csak megy (lehetséges), az emberi állapothoz kellene igazodjatok. Mindazonáltal mindig léteznek némelyek, akik még magasabb követelményeket állítanak fel önmagukkal szemben és elvárják saját maguktól, hogy még szorgalmasabban haladjanak előre, pont ez a különbség. Ha az ember egy Dáfá-művelőként azt mondja, egyszerűen szeretnék alkoholt inni, akkor az a te ragaszkodásod.

A tanuló kérdez: A világegyetemben minden a zárószakaszba jutott a Fá-helyreigazításnál, a történelem hamarosan egy új periódusba fog belépni, de a testtartás a Mester üdvözlésénél még mindig nem egységes. (mind nevetnek)

Mester: Hogyan kezelje a Mestert az ember, ezt voltaképpen a Fá-terjesztés kezdete óta már nagyon világosan elmagyaráztam. Mindegy hogyan neveznek. Hogy te a nevemen nevezel, hogy te engem Tanárnak vagy Mesternek nevezel, minden mindegy, a Mester nem keres (választ) ki semmit magának. De ha te valóban egy Dáfá-tanítvány vagy, akkor az nem megy, hogy te közvetlenül a nevemen szólíts. Az nem tesz semmit, ha a hétköznapi emberek a nevemen neveznek. Mindegy hogyan neveznek. Ha a Dáfá-tanítványok Mesternek vagy Tanárnak szólítanak, akkor mindegy, nevezhettek ahogyan akartok. De semmi esetre se nevezzetek Buddhának. Bárhogyan is, a Mester egy emberi testtel és egy emberi alakkal magyarázza a Fá-t és vált meg benneteket. Az embervilágban ez egy emberi test megjelenése. Egy emberi test nem szabad legyen buddhaként megjelölve, megnevezve. Ha egy emberi testet buddhaként neveznek meg, az egy sértés Buddhával szemben. De némely tanulók belsőleg azt gondolják: én tudom a szívemben, ki vagy te. Akkor te éppen a szívedben tudod. (mind nevetnek, taps) Az nem probléma, bárhogyan is nevezel a szívedben. (mosolyog)

A tanítvány kérdez: A Dáfá-tanítványok a Chengdu városi Nanchong-ból, Szecsuan tartomány, kiváló nagyrabecsülésüket tolmácsoltatják a Mesternek, üdvözlik a Mestert. Mester, azok, akik az elhagyatott hegyvidékeken élnek, nem kapnak információkat, mit tehetnénk?

Mester: Köszönetet mondok a Dáfá-tanítványoknak Nanchong-ból. Nem tesz semmit, nem kell elfelejtsétek, hogy sok dolognál viszont léteznek a Mester Fá-testei. Léteznek hát még istenségek, akik egy pozitív szerepet játszanak, akik segítenek ott. Azonkívül olyan sok Dáfá-tanítvány létezik a szárazföldi Kínában, ők sok dolgot fognak csinálni. Ha ők valóban nem kapják meg ezeket, hogy meghallgassák, erre is létezik egy módszer. Ha valóban lemaradt, az is kezelve lesz. Valójában nem fog lemaradni. Tudjátok, miután a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, az emberek az egész Kínában egy hónappal később már hallottak róla, hiszen minden embernek oda lett adva, különösen a kínaiaknak. Teljes bizonyossággal mindegyik embernek meg lesz adva a sorskapcsolati alkalom. (taps) Elhagyatott falvakban az emberek némely vidékeken valóban nagyon rosszul vannak tájékoztatva, az istenségek azonban besegítenek a terjesztésnél. A terjesztés idejével hamarosan tudomást fognak szerezni erről. Hiszen mindegyik ember állást kell foglaljon ebben a leginkább döntő pillanatban.

A tanítvány kérdez: Ami sok embert illet a szárazföldi Kínában, különösen ami a 60 millió párttagot illeti, nekik szükségük van egy folyamatra, hogy világosan felismerjék az eretnek párt rosszindulatú természetét és hogy alaposan megváljanak tőle. Ha elkezdődött a leszámolás a rosszindulatú párttal, mi lesz ezekből az állati jeggyel (jelzéssel) ellátott emberekből?

Mester: Amit az istenségek tesznek, teljes bizonyossággal mindent átfogó. Mindegyiknek ugyanaz az esély lesz megadva. Ezt később mindannyian látni fogjátok. Hogyan is lehetne hát, hogy a Fá terjesztve van a Fá-helyreigazításnál, de valaki ezt egyáltalán nem kapta kézhez? Az emberek mondják, hogy semmit sem hallottak a Dáfá-ról, miközben megpróbálják, hogy kitérjenek az üldözés útjából, ez viszont nem igaz. Természetesen, a Dáfá-tanítványok művelése a Fá-igazolásnál valami más dolog. Nem úgy van, hogy minden ember Dáfá-tanítvánnyá válhat. De ez egy nagy dolog, amelyik össze van kötve az összes élőlény létkérdésével. Ha az összes élőlény megmentésének ilyen egy nagy dolga nincs mindegyik embernek illetve mindegyik élőlénynek terjesztve, a Fá helyreigazítójaként én szintén nem fogom hagyni őket megszabadulni ettől. (taps) Minden ember tudni fog erről, egy ember sem fogja elszalasztani. De mit választanak, az a saját dolguk, ez a leginkább döntő kérdés. Az egész három világkör, a hosszú történelem és az összes élőlény a három világkörön belül, mindez ezért a dologért lett megteremtve. Lehet-e, hogy a mai emberek el fogják szalasztani? Lehetetlen. Gondolom, ez nem kellene probléma legyen.

A tanítvány kérdez: Én szeretném – kérem – megkérdezni a tisztelt Mestert, az utóbbi időben egyes tanítványoknak az az érzése, hogy más dimenziókból származó anyagok által nagyon erősen nyomás alá vannak helyezve. Ennek van valami köze a Fá-helyreigazítás helyzetéhez?

Mester: Némi idővel ezelőtt némely tanulók köhögtek, némely tanulóknál néhány abnormális reakció lépett fel, különösen a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra hozatala utáni időszakban. Ezt éppen a rosszindulatú párt eretnek szellemének a tényezői tették, amelyek az emberi testben tartózkodnak. Az őszinte gondolatok küldésénél el kell távolítsátok őket. Bár nem mutattak nagy hatást a Dáfá-tanítványoknál, azért zavarhatnak. Minden más zavarás is, ami az utóbbi időben más területeken fordult elő, alapjában véve ezen rosszindulatú tényezőktől lett okozva.

A rosszindulatú tényezők, amelyek a három világkörön kívülről valamint belülről lefelé lettek nyomva 1999. július 20-án, alapjában véve olyan messzemenőleg el lettek távolítva, hogy alig maradt meg belőlük még valami. Itt csak azok a tényezők léteznek még, amelyek korábban a régi erők által lettek teremtve, és ráadásul az eretnek párt gonosz szellemének a tényezői, amelyek együttesen még gonoszat tesznek, mielőtt a Fá-helyreigazítás erőteljes áramlata eléri ezt a felszínes dimenziót. Hiszen ebben a dimenzióban létezik az a gong is, amit én egy korábbi időben hátrahagytam, szintén létezik még néhány jóravaló istenség, a Dáfá-tanítványok és a Dáfá-tanítványok jóravaló (jóindulatú) tényezői. Ez már olyan messzemenően eltávolította a rosszindulatú tényezőket, amelyek a Dáfá-tanítványokat üldözik, míg csak még kevesebb mint százmilliomodnyi rész maradt fenn a korábbi mennyiségből. A gonoszból sok el lett távolítva. Ma a korábbi számnak (mennyiségnek) csak nyolc–kilenc százaléka maradt még fenn a felszínes dimenzióban. (taps) Azonkívül a rosszindulatú párt eretnek szellemének a tényezői továbbra is nagy mennyiségben lesznek megsemmisítve. Különösen az utóbbi időben megy az eltávolítás nagyon gyorsan. Más dimenziókban, ahol a Fá már helyre van igazítva, már mind el lett távolítva. Ma csak kevesebb mint egy tízezrednyi része maradt még a korábbi összegnek a felszínes dimenzióban, körülbelül még hét százalék maradt a felszínes dimenzióban. A Dáfá által kiterjesztett (kisugárzott) mező az embervilágban már 45%-ot foglal el abból a térből (dimenzióból), ami ki kell legyen töltve ettől a mezőtől. Az arányt tekintve, a tényezők és rothadt kísértetek, amelyek a régi erők által lettek hátrahagyva a felszínes dimenzióban, és a rosszindulatú párt eretnek szellemének a tényezői együttesen csak még tizenöt százalékot tesznek ki. A Dáfá által kiterjesztett mező ennek a térnek, dimenziónak a 45%-át foglalja el. Ennél még nem lett beleszámolva maguknak a Dáfá-tanítványoknak a hatása. Ennél én beleszámoltam a rosszindulatú tényezőket is, amelyek a Dáfá-tanítványokat üldözik, így van csak még tizenöt százalék. Ezzel arra gondolok, hogy a Dáfá tényezői a mai emberiség tér-mezőjének a 45%-át birtokolják, mielőtt a Fá-helyreigazítás erőteljes áramlata elért, megérkezett a felszínhez. És ennél maguk a Dáfá-tanítványok még nincsenek beleszámolva.

A tanítvány kérdez: Kérem, magyarázza el, hogyan lehet elválasztani a művelést a munkától. Sok projektünknél létezik egy probléma az adminisztrációval.

Mester: Ha a Dáfá-tanítványok a Fá-igazoláshoz való munkát végzik, az tulajdonképpen önmagában már művelés. De természetesen nem lehet azt mondani, hogy a Dáfá-munka helyettesíthetné a Fá-tanulást, az nem megy. Nem megmondtam, hogy mind a három dolgot kell csinálni és mind a három dolgot jól kell csinálni?

A szárazföldi Kínán kívüli területeken némely tanulók együttesen kialakították a médiák néhány formáját vagy más vállalkozási formákat a Fá igazolására, ennél a hétköznapi emberek egy cégének a mintájára (a rendjén és módján) igazgatják ezeket. Ez nem hibás. Nem kell azt gondoljátok, hogy ez hibás. Ha egy dolgot nem lehet szabályos módon igazgatni, adminisztrálni, az nem feltétlenül előnyös a Dáfá igazolására. Hogy médiákat vagy egy céget alapít az ember, az mind az emberi társadalomnak a formája. Itt az emberek között létezik egy sor adminisztrációs módszer, ezeket példaként (modellként) vehetik a Dáfá-tanítványok. Nem lehet azt mondani, hogy ezek hibásak. De ha a cég egy meghatározott idő után még mindig nem egészen szabályosan működik, bizonyos mértékben nehézségek adódhatnak. De fokozatosan el kell legyen érve, hogy a cég, mint egy szabályos, igazi cég lesz igazgatva, hogy még hatékonyabban gyakoroljon egy közvetlen vagy közvetett hatást a Fá-igazolásra. Úgy én azt gondolom, lehetőleg jól kellene együttműködnötök egymással. Bármi is előnyös a Fá-igazolás számára a Dáfá-tanítványok által, azt lehetőleg jól kellene csináljátok.

A tanítvány kérdez: Miután a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, a családtagjaim között, akik nem művelők, léteznek egyesek, akik nem tudják megérteni. Ezen keresztül megmutatkozik a tanítvány hiányossága a korábbi művelésnél. Hogyan távolíthatom el ezt a zavarást?

Mester: Még ha a családtagok meg is értették volna korábban, a megértés nagyon is felületes lett volna. Te nem világosítottad fel őket valóban az igaz körülményekről.

Miután a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, létrejön egy helyzet, nevezetesen az ember képviseli a családtagjait és lead egy nyilvános kilépési nyilatkozatot a pártból. Egyes családtagok viszont nem működnek ebben közre. ,,Az nem megy, hogy te nem működsz közre. Én egyszerűen képvisellek téged, hogy kilépj a pártból.“ (mind nevetnek) Valójában igazán nem működik, ha ő saját maga nem működik közre. Lehet másokat képviselni, de ő saját maga egyet kell értsen vele. Az nem működik, ha nem ért egyet ezzel, mivel az istenségek egy ember választását nézik meg. Megmutatkozik, hogy sok tanuló nem csinálta jól, eleget vagy alaposan az igaz körülmények tisztázását a családtagoknál. Tudjátok, mi a legnagyobb ok erre? Az ok éppen abban rejlik, hogy úgy találod, hogy ő a te családtagod. Te nem egyikként tekintetted őt az összes élőlény között, nem tartottad egy olyan valakinek, aki pont olyan mint mindegyik individuális élőlény. A családtagjaidnak gondosan és lelkiismeretesen kellene tisztázd az igaz körülményeket, mint a többi embernek a világon. Te a családtagodnak tekintetted és közömbösen viselkedsz, akkor nem célozhatsz meg egy jó hatást. Sőt, úgy találod, hogy képviselheted őt, mivel a családtagod. Ez mind nem megy. A három világkör összetétele a mai Fá-helyreigazítást szolgálja. Az nem megy, ha egy ilyen nagy dolognál az ember felületesen intézi el az ügyet. Melyik élőlény rendelkezhet egy egyszerű háttérrel? Melyik élőlény lehet képviselve egy másiktól a döntő pillanatban? Lehet-e, hogy valamelyik élőlénynek ne legyen megadva az esély, hogy saját maga válassza meg a jövőjét? A döntő pillanatban mindegyik élőlény saját magát kell igazolja. Innen eredően azok, akiknek egy ilyen helyzete van a családban, gondosan kellene tisztázzák az igaz körülményeket. Ha a hétköznapi emberek dolgainál képviseli az ember a családtagjait, az megy. De ha egy ilyen nagy dologról van szó, ami egy élőlény jövőjét érinti, nem képviselhet másokat az ember. Ha te valóban meg akarod menteni a családtagjaidat, akkor magyarázd el nekik az igaz körülményeket, mint a többieknek. Hiszen egy ember tiszta oldala tud arról, hogy te ma a családtagja vagy, viszont a következő életben, ki tudja melyik családhoz tartoznál. Nektek csak egy életben van meg a sorskapcsolatotok. Olyan mint a hotelben való éjszakázásnál, ma itt éjszakázik az ember és holnap mindegyik megy a saját útján. Hiszen ki képviselhet másokat? Valójában ez így van.

A tanítvány kérdez: Hogyan mozdíthatnánk jobban előre a vádemelést (keresetet) a rossz emberek ellen Afrikában? A mai körülmények között mindig léteznek zavarások. Milyen szerepet játszik ez a vádemelés Jiang ellen Afrikában a Fá-helyreigazításnál?

Mester: Mindezeket a dolgokat, amiket csináltok, helybenhagyom. Azonkívül ti ezt nagyon jól csináltátok. Lehet mondani, hogy Afrikában egy pár nagyon kitűnő dolgot csináltatok. Ez elrettentette a gonoszt és a rossz embereket és felismertette a gonoszt az emberekkel a világon. Ez az összes élőlény megmentésénél és sok területen is egy nagyon jó hatást célzott meg. Ezt kellene csináljátok, nem is hiába csináltátok. Ami azt a kérdést illeti, hogyan lehet jobban csinálni és hogyan lehet ezt a dolgot előremozdítani, ez saját magatok által kell legyen csinálva. Milyen messzemenően csináljátok, az rajtatok múlik. Valójában mindegyik művelő azon van, hogy a saját útját járja. Ezt a dolgot nagyon jól csináltátok. Ha néha látom az általatok csinált dolgokat, valóban ,,Bravó”-t mondok nektek.

A tanítvány kérdez: Nekem van egy rokonom, párttag és a szárazföldi Kínában él. Ő saját maga nem szeretne kilépni a pártból. Mindig megpróbáltam, hogy rábeszéljem, de nem hallgat meg. A kiselejtezés idején el fogja veszíteni az életét? (mind nevetnek)

Mester: (mosolyog) Hogy ki lesz selejtezve vagy sem, hogy meg lesz tartva vagy sem, az a következő lépés dolgához tartozik. Most csak az emberek megmentésén gondolkozunk. Az sem hoz semmit, ha makacsul ragaszkodik a jövőhöz, mivel ha a Fá-helyreigazítás megérkezik ide, léteznek mércék. De egy biztos, mindegy hogyan csináljuk, fog létezni az embereknek egy része, amelyiket nem lehet megmenteni. Talán ezek között vannak azok is, akik nem akarják meghallgatni az igaz körülményeket. Nem akarják meghallgatni az igaz körülményeket és nem akarják elolvasni a ,,Kilenc kommentár”-t, ez is az ő saját választásuk. Amit tennetek kell, már meg is tettétek. A Dáfá-tanítványok élőlényeket mentenek meg, még ha ők saját maguk a legrosszindulatúbb üldözésben is találhatók, különböző nehézségeket gyűrtek le, hogy embereknek tisztázzák az igaz körülményeket, ennek ellenére léteznek emberek, akik nem akarják ezt meghallgatni. Azonkívül a Dáfá-tanítványok megmentik az embereket, miközben ők saját maguk üldözve vannak. Nem akarni hallani vagy olvasni, ez is az emberek egyfajta választása. Ha nem hagyja magát megmenteni az ember, akkor nem csinálhat semmi mást, mint hogy kövesse a rosszindulatú pártot.

A tanítvány kérdez: Mielőtt és miután elkezdtem a művelést, nem dolgoztam. Mióta művelem magam, még több időm van, hogy végezzem a Fá-terjesztés munkáját. Hozzáigazodtam én ebben a művelési formában a hétköznapi emberek társadalmához? Ki kellene most menjek, hogy munkát keressek?

Mester: Ha a háztartásodban nincsenek pénzügyi nehézségeid és terheid, akkor saját magad döntöd el, hogy mész dolgozni vagy sem. Ennél nem arról a kérdésről van szó, hogy hozzáigazodott-e az ember a művelési formához. Tudom, hogy némely tanulók nagyon sok pénzt vettek kölcsön, ők saját maguk viszont nem mennek dolgozni. Azt mondják, hogy a Fá-igazolás miatt nincs idejük dolgozni. Amit kölcsönbe vettek, megint csak nem tudják visszaadni, és továbbra is pénzt vesznek kölcsön, akkor ez egy probléma. Utánagondoltatok már ennek? A Mester a Fá-alapelveknél már elmagyarázta, hogy a tartozásokat vissza kell fizetni. Most műveli magát és eljut a beteljesüléshez, és egyszerűen elmegy, anélkül hogy visszafizetné a tartozásokat, eljutott a beteljesüléshez és egy istenség lesz. Ki kellene hát visszafizesse ezeket a tartozásokat? Ámbár Dáfá-tanítványoknak tartozott az ember, az szintén nem megy. Természetesen némely tanulók azt mondták, hogy nem akarják többet visszakapni, oda akarják ajándékozni nekik, akkor az valami más. Az egy ajándék, az más mint a tartozások. Nem szabad a végletekbe menni. A szívében azt gondolja: A dolog a Fá-igazolással úgyis már hamarosan a végéhez jut, amivel tartoztam neked, nem is szükséges többet visszaadnom, abban a pillanatban mindennek vége, ezzel el van intézve. (mind nevetnek) Hogyan mehetne hát ez? Helyes ez a gondolat? Hiszen ez felelőtlenség. Nem mondtam, hogy a Dáfá-tanítványok mindig jó emberek kellene legyenek, mindegy hol tartózkodnak? Hiszen a legtöbb Dáfá-tanítvány úgy igazolja a Fá-t, hogy közben dolgozik. Természetesen, ha úgy gondolja, hogy nem kell dolgozzon és nincsenek pénzügyi problémái, és a családhoz sincs kötve (a családtól sem függ), akkor az valami más. Mindenkinek megvan a családja és vannak dolgok a társadalomban, amelyeket meg kell oldjon. Mindenki az emberiség társadalmi környezetében műveli magát és az embervilágban igazolja a Fá-t. Miért nem cselekszik szándékosan a Fá elvárása szerint? Természetesen, ha valaki azt mondja, nincs szüksége pénzre és a családjának nem szükséges, hogy ő dolgozzon, akkor az valami más. Akkor az természetesen nem probléma.

A tanítvány kérdez: Kérem a Mestert egy világos útmutatásra ,,A kereket az embervilág irányába forgatni” mélyreható jelentéséről.

Mester: „A kereket az embervilág irányába forgatni“. Melyik kerék is van hát forgatva? Természetesen a Fálun. (taps) Ha a Fálun az embervilág irányába van forgatva, nem azt jelenti, hogy helyreigazítja a Fá-t az embervilág irányába? Pontosan így van elgondolva (ez az elgondolás). (taps)

A tanítvány kérdez: Miután a Mester ,,A kereket az embervilág irányába forgatni” című jingwene nyilvánosságra lett hozva, némely tanítványok azt hiszik, hogy ez a jingwen a tanítványok számára lett írva, és némelyek ugyancsak azt hiszik, hogy nyilvánosságra kellene hozni az újságban, hogy megmutassák a hétköznapi embereknek. A tanítvány ezt nem tudja helyesen kezelni.

Mester: A hétköznapi embereknek is meg lehet mutatni. A hétköznapi emberek között valóban létezik néhány ember, akinek tiszta a feje, ők megérthetik. De szintén léteznek valóban [olyan] emberek, akiknek nem tiszta a feje és nem érthetik meg. Azonkívül lehet, hogy egy rossz hatást fejtenek ki. Manapság már ilyenné vált az emberi társadalom, ezért ilyen konkrét dolgoknál ezt saját magatok kellene megbeszéljétek egymás közt. Úgy, mint a Mester fényképe, ami az újságban áll – ha a Mester már mondta, hogy azt szabad csináljátok, akkor ti csináltátok, az nem probléma. Azonban azt, amit írtam vagy mondtam, nem szabad szórólapként szétosszátok. Ilyen dolgokat lehetőleg ésszerűen kellene csináljatok. Ha az ember felelős a Fá-val és az összes élőlény megmentésével szemben, az semmi más mint saját magával szemben felelősnek lenni.

A tanítvány kérdez: A nyugati társadalomban léteznek némely hétköznapi emberek, különösen professzorok vagy tanult emberek (tudósok), akik a rosszindulatú kommunizmus és a rosszindulatú marxizmus-leninizmus kutatásáért vannak oda. Ezek az emberek nem tagjai a rosszindulatú Kínai KP-nak. Szeretném a Mestert – kérem – megkérdezni: Hogyan segíthetnénk ezeknek a hétköznapi embereknek?

Mester: Adjátok hát oda nekik a ,,Kilenc kommentár”-t olvasásra. Kérdezzétek csak meg: ,,Milyennek találod a mi kutatásunkat összehasonlítva a tietekkel?” (taps) Nem igaz? Mi abból a társadalomból jöttünk ki. Ez az a kutatási eredmény, amit a saját bőrünkön tapasztaltunk (Ez a mi testközeli élményeink szerinti kutatási eredmény). Nézd már meg, melyik kutatás alaposabb. Egyszer elbeszélgethetünk erről. (mosolyog) (taps)

A tanítvány kérdez: A tanítvány a múlt év májusában kapta meg a Fá-t. Köszönöm a Mesternek a könyörületes megmentést. Miután megkaptam a Fá-t, azonnal részt vettem a Dáfá-munkában. Néha olyan elfoglalt vagyok, hogy egyáltalán nincs időm a gyakorlatokat végezni, emiatt nagyon aggódom. Kérem a Mestert, hogy magyarázza el még egyszer, hogyan járhatják jól az új tanulók a személyes művelés és a Fá-igazolás útját

Mester: Egy tanuló számára a művelésnél nem létezik egy rövidítés sem, az új tanulóknál pontosan úgy van. Pontosan szilárd módon műveli magát az ember és csinálja a három dolgot, amit a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell. Bár ez normálisan néz ki, azonban ebből keletkezik az a hatalmas erény és minden, amit a Dáfá-tanítványok később beteljesítenek. Ne aggódjatok, ne is csináljatok valamit, ami szélsőséges. Egyszerűen normálisan és ésszerűen csináljátok ezt. A művelési formátok már csak ilyen. Ahol van akarat, ott van egy út is.

A tanítvány kérdez: Hogyan járnak el a nyugati tanulók a pártból való kilépéssel? A nyugati tanulók, akik a szárazföldi Kínában éltek, szintén befolyásolva lettek a Kínai KP eretnek szellemétől?

Mester: Némelyek hagyták magukat befolyásolni, némelyek viszont nem. Hiszen sok nyugati ember, aki Kínába ment, nem mindig illeszkedett be (volt befogadva) a kínaiak körébe. A legtöbbjük nem lehetett befolyásolva, azonban szintén léteznek egyesek, akik megpróbáltak belépni a rosszindulatú pártba. Egy Dáfá-tanítvány számára nem probléma, bárhol is tartózkodik.

A tanítvány kérdez: Üdvözlöm a Mestert. Én már kiléptem a pártból, a tagsági díj mégis le van vonva a fizetésemből. Mit lehet akkor csinálni? (mind nevetnek)

Mester: Akkor tekintsd úgy, hogy a szekta elrabolta. (mind nevetnek, taps) Az nem tesz semmit.

A tanítvány kérdez: Némely tanulók szeretnék képviselni az elhunyt családtagjaikat, hogy kilépjenek a pártból. Szükséges ez?

Mester: Az megy. Az nem probléma. Mivel hát az elhunytak nem jöhetnek ide, hogy egy nyilvános nyilatkozatot adjanak le az Epoch Times honlapján. (mind nevetnek) (taps) Az megy. De működik-e az? Az működik. (taps)

A tanítvány kérdez: Ha a Kínán kívül élő tanítványok egy fedőnévvel lépnek ki a pártból, a jóravaló (igaz) hit, az őszinte gondolatok és az őszinte magatartás szempontjából nézve ez pont olyan, mint a valódi névvel való kilépés?

Mester: Ugyanaz. Éppen mondtam, hogy nem tesz semmit, ha egy fedőnevet használ, mivel az istenségek egy embernek a szívét nézik meg. Azonban a forma egy ösztönzés az emberi társadalom számára, ami az emberek megmentésére is szükséges.

A tanítvány kérdez: Hogyan használhatok fel filmeket vagy a televízió médiáit bölcsességgel, hogy jobban beilleszkedjek a társadalom fő részébe?

Mester: Ha vannak képességeid ezen a területen, akkor tedd azt. Természetesen jobb, ha ezeket a formákat használja az ember, hogy igazolja a Fá-t, leleplezze az üldözést és élőlényeket mentsen meg. Ami a társadalom fő részébe való beilleszkedést illeti, meg lehet csinálni, ha el lehet érni egy pontot, nevezetesen jó filmeket készíteni (forgatni), de a pénzügyi feltételek is át kell legyenek gondolva. A médiáknál ugyanúgy van, ha jól vannak csinálva, biztosan be lehet illeszteni őket a társadalom fő részébe és a médiák fő részébe, ez természetesen mind nagyon jó. Tudom, hogy sok dolognál tulajdonképpen erőfeszítéseket tesztek, ti jól is fogjátok tudni őket csinálni. Meg vagyok győződve, hogy ez fokozatosan el fog jutni ehhez a naphoz, biztosan. (taps) Ennél én újra és újra ugyanazt mondom: Nemcsak egyre jobb lesz, hanem később biztosan a legnagyobb médiává válik. (taps) Ha az emberiség mindezt megértette, úgy én azt gondolom, az emberiségnek nem lesz többet nagy érdeklődése minden más dolog iránt, hanem csak az áll számára az első helyen, hogy megkapja az információkat a Dáfá-ról és hogy egy szép jövőt válasszon magának. (taps)

A tanítvány kérdez: A Kínában termelt áruk az USA-ban lesznek eladva, így a pénz Kínához fog odafolyni és a Dáfá-tanítványok üldözésére lesz felhasználva. Ebből az okból kifolyólag nem veszek olyan árukat, amik Kínában lettek termelve. Helyes ez a gondolkodásmódom?

Mester: Természetesen ez nem hibás. Nem úgy van, hogy sokan a tanulóink közül nem veszik őket? (mosolyog) De úgy tűnik, nincs is nagy befolyása, ha csak a tanulóink nem veszik őket. (mosolyog) Emiatt nem is kellene nehézségeket okozzon az élete számára. Az sem tesz semmit, ha megveszi őket az ember, ha létszükségesek. Ha minden ember a világon felismerné ezt, akkor egyszerűen túl szörnyű lenne a gonosz számára.

A tanítvány kérdez: Ha az embereknek a világon egy pozitív beállítottságuk van a Dáfá-hoz, de még nincsenek helyes felismeréseik a rosszindulatú párt eretnek szelleméről, milyen következményekkel fognak bírni?

Mester: Akkor meg kell nézni, milyen körülményekben található, hiszen a Dáfá-hoz való beállítottság áll az első helyen és a legfontosabb. Ha azonban makacsul támogatja az eretnek pártot vagy elismeri, akkor az valóban veszélyes a számára.

A tanítvány kérdez: A tanulók a szárazföldi Kínában szeretnék megkérdezni: Létezik sok hétköznapi ember, aki korábban a ,,vörös kicsi gárdához” vagy a kommunista ifjúsági szövetséghez tartozott. Ők is ki kellene lépjenek?

Mester: Szükséges eltávolítani a gonosz által adományozott jelet. Ámbár a kilépési nyilatkozat egy formaság, de ha egy ember ezt nyilvánosan kijelentheti, vagyis ha meg tudja tenni ezt a lépést, a szíve ezáltal szintén meg lesz változtatva, akkor a mérgező tényezők a testében el lesznek távolítva. Némelyek mondják, nekem nem szükséges kijelentenem, a szívemben én már kiléptem, ezzel ő valóban nem érheti el, hogy eltávolítsa a testében létező mérgező és károsító tényezőket. Az istenségek az embereket is nézik, hogy állhatatosak-e, mivel az emberi gondolatok oka nagyon bonyolult, így egy ember cselekedete jelenti csupán egy ember igazi magatartását.

A tanítvány kérdez: Még sok hétköznapi ember létezik, aki azt mondja, hogy ő már régóta nem fizet többé tagsági díjat a pártnak és szintén már régen nem párttag többé, így nem is szükséges többé a pártból való kilépés formaságát keresztülvinnie. Hogyan kellene tekintsük ezt a kérdést?

Mester: Ez ugyanaz a kérdés, nem csak a pártból való kilépés formaságáról van szó. Ő valóban ellátta az embereket a szekta egy jelével, a hozzátartozóivá váltak. Ez a jel le kell legyen törölve. Ez a fajta jel nem az emberiségben létező formalitásként mutatkozik meg az embervilágban. Egy ember testében levő tényezőknek is vannak hatásaik. Hiszen az emberek a vér-lobogó előtt tették le halálos esküjüket, ezzel életüket a rendelkezésére bocsátották. Mondd csak, számíthat-e már az, ha te a szívedben gondolod ezt és nem adsz le kilépési nyilatkozatot? Ha így beszél erről az ember, ez a rosszindulatú párt valóban eretnek és rosszindulatú és ezzel elérte a csúcsot. Megköveteli az emberektől, hogy letegyék halálos esküjüket a vér-lobogó előtt és ezzel életüket a rendelkezésére bocsássák. Az emberek rendelkezésre bocsátják az életüket, arra, amit a rosszindulatú párt tenni akar. Az ősidőktől fogva a mai napig még sohasem létezett egy másik párt vagy valamilyen társadalom az emberiségben, amelyik egy ilyen mértékét mutatta a gonoszságnak és mérgező hatásnak.

A tanítvány kérdez: Némely nyugati tanulók úgy találják, hogy a hangnem a ,,Kilenc kommentár”-ban nincs olyan könnyen elfogadva a nyugati társadalom által. Mire kellene figyelnünk, ha mi a nyugati társadalomnak mutatjuk be a ,,Kilenc kommentár”-t?

Mester: Nem úgy van. Nem probléma az eredeti szerint eljárni. Ilyesmit nem kell aláhúzzatok. Bár léteznek különbségek a keleti és nyugati gondolkodásmód között, azonban a ,,Kilenc kommentár” mögött léteznek az istenségek tényezői, ezek egy pozitív hatást fognak kifejteni az embereknél, mindegy hogy keleti vagy nyugati emberek. Némely embereknél léteznek még tényezők, amelyeket a régi erők hagytak hátra, amelyek átmenetileg nem hagyják ezeket az embereket a Dáfá-hoz jutni, ők talán akadályozva lesznek, a körülményektől függően. Sok nyugati ember nincs befolyásolva az eretnek párt mérge által. Ami egy ilyen embert illet, úgy ő talán közömbösnek mutatkozik, ez szintén nem tesz semmit. Ami a ,,Kilenc kommentár”-t illeti, ez ma egy fontos lépés az emberiség számára, hogy megmentsük az embereket a világon. A következő lépésnél mindegyik ember a világon talán már hamarosan állást kell foglaljon, hogy akarja-e vagy sem az eretnek pártot. Mindegyik meg kell válassza a jövőjét. Azok az országok is, ahol nem létezik a rosszindulatú párt, tulajdonképpen a kommunista vacakot viszik keresztül (ültetik a gyakorlatba). A próféciában, ott talán nem az volt mondva, hogy XXX uralkodna a világ felett?

Szintén léteznek némelyek, akik azt mondják, hogy a ,,Kilenc kommentár” túl hosszú lenne, hogy lehetne-e egyszerűbben vagy rövidebben megírni? Nem. Több mint száz éve harcol a kommunista gazfickóbanda a szabad társadalommal, senkinek sem sikerült, hogy alaposan elmagyarázza, mi ez a rosszindulatú párt. A Kínai Köztársaság is harcolt egy pár tucat évet a Kínai KP-val, egyre-másra léteznek beszámolók, ezeknél szintén senkinek sem sikerült, hogy alaposan elmagyarázza, mi ez az eretnek párt. Nekünk sikerült első alkalommal, hogy alaposan beszámoljunk róla. Hogyan lehetne még egyszerűbben és rövidebben megírni? Egy rövid cikket kellene még csináljunk belőle, ami olyan felületes mint korábban? Eleget tehetne-e akkor a történelem által kiszabott felelősségnek és megcélozhatna egy ilyen hatást? A célja annak, hogy mi alaposan beszámolunk erről a rosszindulatú pártról, abban rejlik, hogy leleplezzük ennek a rosszindulatú pártnak a lényét, hogy az emberek világosan felismerhessék és következésképp meg lehessenek mentve. Ezzel arról is felvilágosítjuk az embereket, miért üldözi olyan önkényesen a Dáfá-tanítványokat. Ennél mi nem folytatunk politikát (nem politizálunk). Ez nem is olyasmi, amit a politika felölelhet. Én azt a hatalmas óhajt táplálom, hogy megmentsek minden élőlényt, és nem szükséges biztosítanom valamit az álnok gondolatokkal rendelkező élőlényeknek, a történelem mindent igazolni fog. A rosszindulatú pártnak is többszörös esélyt adtam. Akkor is, mikor elérte a rosszindulatúság, gonoszság legmagasabb pontját, újra és újra figyelmeztettem: Én – Li Hongzhi – tudok mindent és alaposan elmagyarázhatok mindent. Olyan rosszindulatúvá és önkényessé vált, hogy elvesztette az értelmét. A mai napig még mindig üldözi ésszerűtlen (oktalan) módon a Dáfá-tanítványokat. Akkor várjatok csak a következményekre.

A tanítvány kérdez: Ugyancsak léteznek hétköznapi emberek, akik nagyon jónak találják a ,,Kilenc kommentár”-t, azonban a Dáfá-t nem tudják elfogadni.

Mester: A hétköznapi embereknél leginkább a gondolataikban levő nézetek hatnak. Ezek nem olyan szavak, amelyeket valóban mérlegelésen keresztül mondtak. Normális módon a szavaik nem a szívükből jönnek és inkább csalfa szavak. Ha ehhez az esethez tartozik, akkor fel kellene ébresztenünk őket. Mire gondolsz azzal, hogy ők nem fogadják el a Dáfá-t? Gondolod, hogy nem akarják tanulni? Ha nem akarja tanulni, akkor nem szükséges, hogy tanulja. Senki sem kényszerít téged, hogy tanuld. Csak szekták kényszerítik az embereket, hogy tanuljanak. Azonkívül az sem megy, ha szeretnél kilépni. A Dáfá-nál nem lesz ügyelve ilyesmire. Ha tanulni akarod, akkor tanuld, és ha nem akarod tanulni, akkor éppenséggel ne. Azzal, amit ma az embereknek magyarázok el, csak az igaz körülményekről akarom tájékoztatni az embereket. Megértetem veled, mi a Dáfá és miért akarja üldözni a rosszindulatú párt, ezzel segítve lesz az embereknek, hogy kitisztítsák a mérgező tényezőket a fejükből. Hogy te most akarod-e tanulni vagy sem, az a te dolgod. Ha te valóban nem értesz egyet a Dáfá-val, akkor ezzel megválasztottad a jövődet.

A tanítvány kérdez: Miután a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, nagyon ráálltam az eretnek párt leleplezésére szolgáló cikkek írására, viszont elhanyagoltam a Fá tanulását. Hogyan teremthetnék meg egy egyensúlyt?

Mester: Ez nem feltétlenül zavarás. Éppenséggel időt kell szakítani a Fá tanulására. Ne felületesen tanuljátok a Dáfá-t, hanem szilárd módon. Hiszen ti mind a három dolgot kell csináljátok. Cikkeket írni, az szintén egy terület a Fá igazolására, az viszont nem helyettesítheti a másik két dolgot.

A tanítvány kérdez: Léteznek gyakorlótársak a szárazföldi Kínában, akik úgy vélik, hogy némely cikkek a Minghui-on ellentmondanak a Dáfá szellemének. Hogyan tudnánk meggyőzni ezeket a gyakorlótársakat a szárazföldi Kínában?

Mester: Ez nem tesz semmit. Ha azt mondják, hogy a Minghui-nál problémák léteznek, nincs ennek egy előremozdító hatása azon Dáfá-tanítványok művelésére, akik a Minghui-nál dolgoznak? Ennek is lehet egy pozitív hatása. Akkor még többet kellene művelnünk magunkat. Ha hibákat követtünk el, akkor javítsuk ki magunkat. Ha eközben nem követtetek el hibát, akkor ki kellene tartsatok amellett (tovább kellene foglalkozzatok vele), ne hagyjátok ingadozásba hozni magatokat az emberi érzületekkel rendelkező tanulók által. Természetesen ezek nem mindig emberi érzületekkel rendelkező tanulók, talán az az oka, hogy léteznek még jobb módszerek. Nagyjából és egészében véve a Minghui egyre jobban van berendezve, az út egyenes, becsületes. A helyzet a szárazföldi Kínában, nos hát, bonyolult, ott létezik néhány tanuló, aki nagyon makacsul ragaszkodik az emberi érzületekhez, a rosszindulatú párt zavaró tényezőinek is megvan a hatásuk. Szintén léteznek egyes rossz emberek, akik tanulóknak adják ki magukat. Ez mind nem tesz semmit, ők már nem zavarhatják többet a Minghui-t.

A tanítvány kérdez: A korábbi Fá-magyarázatokban azt mondta a Mester, hogy a szerzetesek és apácák megmentése a következő lépés számára lett meghatározva. Az igaz körülmények tisztázását náluk egy nem egészen olyan fontos helyre kellene tegyük?

Mester: Az emberek megmentése a többi vallásban utoljára lesz elvégezve, nevezetesen a következő lépésnél. Némelyek kérdezik: Miért is olyan különlegesek hát a Dáfá-tanítványok? Ők miért még rendkívülibbek mint az emberek a vallásokban? Miért nem őket váltotta meg az ember elsőnek, úgy hogy Dáfá-tanítványokká válhassanak és miért azokat az embereket váltotta meg elsőnek, akik ma Dáfá-tanítványok? Az emberek csak [ezt] az egyik életet látják egy embernél. Valójában sokan az embereknek ebben a csoportjában azok, akik a történelem múltjában a keleti valamint a nyugati ortodox (igaz) vallási irányzatok első hívőihez tartoztak. Ők azok, akik Sákjamuni és Jézus Fá-magyarázatait személyesen hallgatták. A Dáfá-tanítványok elsősorban a valódi hívők, akik állhatatosak az igaz hitben. (taps) Azonkívül a híres szent apostolok, a híres szerzetesek, a híres taoisták és a híres keresztények a történelemben a Dáfá-tanítványok között vannak. (taps)

A tanítvány kérdez: Némely buddhisták nem tudják megérteni Buddha Sákjamuni történetét a Zhuán Fálun hetedik fejezetében. Azt mondják, hogy nem tudják megtalálni ezt a történetet azután sem, hogy átkutatták az egész szentséges ,,Dazang-szútrát (Tripitakát)”. Ezáltal befolyásolva van a megértésük a Dáfá-ról.

Mester: Magától értetődő. Én mindent elmagyarázhatok a Fá-ról. Én mindent elmesélhetek az összes buddháról és az összes istenségről a mennyben. Én mesélhetek Buddha Sákjamuni múltjáról, jelenéről és jövőjéről. Ez mind nem áll a szentírásokban. Én elmagyarázhatom a világegyetem múltját, jelenét és jövőjét is, beleértve az összes eseményt, minden anyagot és minden élőlényt. Sőt, azokról az istenségekről is mesélhetek, akik nem lettek megemlítve Buddha Sákjamuni által. Én vagyok az egyetlen, aki elmagyarázhatja az eredetüket és a legnagyobb dolgokat a világegyetemben, és azt is, hogyan néznek ki különböző mennyek – természetesen különböző mennyek szintén istenségek –, és hogyan keletkeztek különböző szinteknek a mennyei rendszerei és a lényeget mindent egybevéve. (taps) Az emberiség és a három világkör történetében szintén mindent, bezárólag egy parányi dologgal a legnagyobb eseményig a történelemben, ezeket mind elmagyarázhatom. Hogyan lehetne hát mindez feljegyezve a buddhista szentírásokban? Mikor Sákjamuni az embervilágban volt, nagyon sok szót mondott, ami szintén nincs feljegyezve a szentírásokban. Talán Buddha Sákjamuni a 49 év alatt csak azt mondta ki, ami ebben a pár könyvben írva áll? Hiszen jobbára az nem lehet! Emberek, emberek, mindig önmagukat gátolják a saját nézeteik által. Ne törődjetek a hétköznapi emberek állításaival. Ki egy művelő? Ki az az ember, aki valóban az istenséghez vezető úton van? Ki művelheti magát valóban sikeresen (a sikerhez)? A történelem kezdete óta, az ősidőktől a mai napig, csak ti vagytok azok! (taps)

Korábban elmagyaráztam a korábbi művelést, a korábbi vallásokat és a korábbi istenségeket, akik az embervilágba jöttek, hogy embereket váltsanak meg. Valóban sikerült nekik, hogy embereket váltsanak meg? Valójában az igazi hivatásuk abban állt, hogy megalapozzák a kultúrákat a három világkör és az emberiség számára, hogy ezek a végső világegyetemnek egy alapként szolgáljanak. Azonkívül akkoriban nem egy ember igazi Énje, hanem a mellék-ősszelleme lett megváltva. Még ha így is volt, a mellék-ősszellemek olyan élőlények voltak, akik ki lettek választva és le lettek küldve. Az ok az volt, hogy, miután a három világkör meg lett teremtve, néhány mennyei rendszer túl közel feküdt a három világkörhöz. Így az istenségek, akik közel vannak a három világkörhöz, láthatták a három világkört és érintkezésbe kerülhettek vele, úgyhogy az istenségek, akik közel vannak a három világkörhöz, könnyen bepiszkolódhattak és aztán leeshettek. A három világkörben létezik az érzelem, az összes élőlény alapelvei is fordítottak ottan, a környezet kemény és az embereknek nagyon erős ragaszkodásaik vannak. De a jóravaló istenségek könyörületesek, őket könnyen megzavarják az élőlények a három világkörben, akik egy nagyon kemény környezetben tartózkodnak. Ennélfogva az istenségek, akik közel vannak a három világkörhöz, gyakrabban ki kell legyenek cserélve. Az emberi idővel számolva, megközelítőleg tíz éven belül feltétlenül ki kell legyenek cserélve. Itt létezik egy ilyen probléma. Innen eredően fordult elő az az eset, hogy az emberi társadalomnak ezt a formáját használja a három világkörön belül, hogy keményen művelje magát, miután ennek az embernek a mellék-ősszelleme eljutott a beteljesüléshez, leváltotta a kicserélendő istenséget. Néhány élőlény a mennyei istenek világaiból le lett küldve, hogy az embervilágban egy ember mellék-ősszellemeként művelje magát. Tulajdonképpen szintén léteznek némelyek, akik más élőlényekként születtek újra, a beteljesülés után olyan istenségekké váltak, akiket le kellett váltsanak. Ezek az esetek csupán a három világkör keletkezése után fordultak elő. Azelőtt sohasem léteztek ilyen esetek, hogy istenségek ki lettek cserélve. Azonban nem ez a célja a három világkör megteremtésének, hanem ez egy jelenség a három világkör létrejötte után és egy módszer arra, hogy megoldják az istenségek zavarásait. A három világkör megteremtésének az igazi célja abban rejlik, hogy a Fá-helyreigazításra használják. Ezenközben minden, amit az istenségek a három világkör számára csináltak, és minden, ami napvilágra került az embervilágban, arra szolgál, hogy megalapozza a kultúrákat az emberek számára. Ez egy olyan folyamat, amelyikben le van fektetve az alap, hogy az emberek később megérthessék a Fá-t (aminek alapján az emberek később megérthetik a Fá-t).

Ma ezzel a nyelvvel olyan könnyen beszélek erről, ti olyan könnyen hallgatjátok, ti még nagyon könnyen is felismerhetitek és megérthetitek. Az idő, a dimenziók, a történelem, az egész anyag, ég és föld, minden élőlény, minden dolog, művelés, yin és yang, keserűség és öröm, bezárólag az emberekkel és istenségekkel, mindezt könnyen kimondtam. Tudjátok viszont, hogy mindegyik fogalom tartalma néhány tucatnyi évezred gyakorlatát futotta át a történelemben. A történelem folyamata magával hordozza a nyelvben ennek a tartalmát. Ezzel én főleg a kínai nyelvre gondolok. Minden tárgy és minden dolog, amit az emberiség ismer, össze lehet foglalva, le lehet írva és kifejezésre lehet juttatva az emberi nyelv szavaival. Ezt nem lehet egyszerűen úgy csinálni, miután az ember létrehozott egy írásjelet. Át kell élni egy az emberek számára elrendezett gyakorlatias és mélyreható folyamatot, amelyikben valóban nagyon alaposan érzékelheti és a saját testén tapasztalta, élte meg, csupán akkor ismerheti meg valóban az ember ennek a jelnek, ennek a szónak illetve kifejezésnek a tartalmát. A mai Fá-magyarázatot azonnal megértettétek. Ha ez a folyamat nem létezett volna, talán egyikőtök sem érthette volna meg, amit én ma kimondtam.

Mit jelent a ,,művelés” szó? Miért hívják művelésnek? Hogyan műveli magát az ember? Hogyan néz ki a művelés formája? Hogyan néznek ki a művelők? Ha az emberek még csak meg sem érthetnék az ilyen dolgokat, akkor problémás lenne [a dolog]. Az istenségek mint Sákjamuni, Lao-ce és Jézus az embervilágba kellett jöjjenek, hogy bemutassák ezt egyszer a gyakorlatban és ezáltal hátrahagyják ezt a kultúrát az embereknek. Ők hagyták, hogy az emberek megértsék ezeknek a tartalmát és hogy tisztában legyenek azzal, micsoda mindez, bezárólag a folyamattal, amelyikben egy művelő az igaz hittel kemény művelés után eljut a beteljesüléshez stb. A buddhák, a taók és az istenségek az igaz hit, igaz művelés emelkedési folyamatát is hátrahagyták a gyümölcshelyzet igazolásáig (tanúsításáig) felismerésen keresztül. Így az emberek is megértik, mi ez. Ámbár ez így van, mindez más mint a Dáfá-Tu-k (Dáfá-követők) mai művelési formája, ezért mondtam én, hogy a Dáfá-tanítványok művelésére nem létezik példa (modell) és az utak önmaguk által kell legyenek kitaposva.

A tanítvány kérdez: Az árvák megmentése és az igaz körülmények tisztázása közben a mentőcsoport megállapította, hogy ez egy nagyon jó forma abban a folyamatban, hogy a kormányzatot, a pénzügyi köröket és más szociális rétegeket tájékoztasson az igaz körülményekről. Ennél ugyanakkor mi azt is felismertük, hogy ez egy folyamat, amelyikben a csoport jobban összehangolja magát és jobban fog együtt dolgozni, miközben minden területen tisztázza az igaz körülményeket. Hogyan kerülhetnénk el a dupla (felesleges) munkát és használhatnánk jobban a Dáfá-tanítványok különböző tartalékait, amelyek jelenleg még nagyon szűkösek, hogy megmentsük az árvákat? Kérjük a Mestert egy útmutatásra.

Mester: Ennél a dolognál ti még mind a mérlegelésnél vagytok, ti még azon is vagytok, hogy csináljátok. Úgy, ahogyan csináltátok, helyes, azt kellene is csináljátok. Mivel az ilyen dolgoknál a társadalom sok területe be van vonva, beleértve az amerikai kormányzatot, ezért az ilyen dolgok szilárdan kell legyenek elvégezve, csupán úgy fejthetnek ki egy hatást. Nem kellene talán nagyon konkrét részletekről beszéljek, hiszen a konkrét munka általatok kell legyen elvégezve. Mindazonáltal ez a munka el kell legyen végezve. Nem szabad eltekintenünk a Dáfá-tanítványok gyermekei felett, akik elveszítették a szüleiket. Ők az én kicsi tanítványaim, a ti kis művelőtársaitok. Mesterként én mindig is töprengtem ezen. Én szeretném őket elvinni a hegyre és összehozni, és egy iskolát alapítani a számukra, aztán közösen lesznek ellátva. (taps)

A tanítvány kérdez: Most még mindig léteznek tanulók, akik azt hiszik, ha egy test-tisztításuk van és nem tudnak felkelni, hogy ez a saját karmájuk által van okozva, mivel már a végső szakasz van és a karmát el kell távolítani. Szeretném megkérdezni, hogy helyes-e ez a gondolat?

Mester: Ez nem egészen így van. Mivel ha egy ember él, karmát fog termelni. A művelési folyamatotok is egy [olyan] folyamat, amiben ti állandóan karmát távolítotok el. Ameddig a világon van, karmát termel az ember, ezért a művelési folyamatnál mindig azon van, hogy eltávolítsa. Mivel a Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazításnál művelik magukat, összehasonlítva a hétköznapi emberekkel, nekik világosan kevesebb karmájuk van, ennek a karmának az eltávolítása nem lesz többé probléma. Nem magyaráztam el korábban, hogy egy művelő számára ez lépésről lépésre van elrendezve? Így ez pontosan lépésről lépésre lett elrendezve eddig a lépésig. Azonkívül létezik még nagyon kevés, ami újólag van teremtve. De egy pozitív hatást fog mutatni, miután a Dáfá-tanítványok helyesen jártak el ezzel, nem fog zavarássá válni a Dáfá-tanítványok számára a Fá-igazolásnál. Eddig a lépésig alapjában [véve] már egy nagyon csekély fokig lett lecsökkentve, mivel a Dáfá-tanítványok Fá-igazolása nem szabad legyen megzavarva.

De miért léteznek hát még komolyabb esetek? Én mondtam nektek, a rosszindulatú tényezők mind hiányosságokként fogják kihasználni a ragaszkodásokat, amelyekkel még rendelkeznek a Dáfá-tanítványok, és az emberi érzületeket, amelyek még nincsenek felismerve. Jelenleg a legnagyobb és legnyilvánvalóbb zavarás a rosszindulatú párt eretnek szellemének a hatása által fordul elő. Különösen most, azon körülmény alatt, hogy más fajtái a gonosznak szinte már semmivé lettek eltávolítva, azok nyilvánvalóan a rosszindulatú párt eretnek tényezői, amik ott hatnak. Ez az oka a mai különböző zavarásoknak és az üldözésnek, ezért komolyan kell kezeljétek és el kell távolítsátok őket. A hétköznapi emberek nem hiszik, hogy a rosszindulatú párt eretnek szellemekkel és rothadt kísértetekkel rendelkezik, de a Dáfá-tanítványok tudják. Mivel az eretnek szellemnek létezik egy mezője, csupán azért vetheti meg a lábát a rosszindulatú párt az embervilágban. Több mint száz év óta, a párizsi Kommün után, az eretnek szellem máig egy nagyon nagy mezőt terjesztett ki az emberiség dimenziójában. Korábban ez a mező nagyon sűrű volt. Bár a nyugati társadalom ezen eretnek tannal (tanítással) rendelkező párt ellen van, valójában a nyugati társadalom is a rosszindulatú párt eretnek szellemének a heretikus kommunizmusát gyakorolja. A magas adóztatás és a magas szociális jólét, amit a nyugati társadalom folytat, pont olyan, mint az a dolog, ami akkoriban a rosszindulatú párt által lett szóba hozva. Csak az eretnek párt erőszakot alkalmazott, hogy mások dolgait kényszer alatt elvegye, és a nyugati társadalomban ez jogi intézkedéseken keresztül van kivitelezve. Valójában mindannyian az eretnek kommunizmus dolgát gyakorolják, ez az emberi társadalomnak nem egy igazán normális működési módja. Miért keletkezett hát egy ilyen helyzet, ha a nyugati társadalom már a kommunizmus eretnek tanítása ellen van? Az ok éppen abban rejlik, hogy a rosszindulatú tényezők más dimenziókban működnek. Kína látszólag az eretnek kommunizmust gyakorolja, valójában ez egy szélhámos frakció és egyidejűleg egy szekta. A nyugati társadalom látszólag az eretnek kommunizmus ellen van, valójában az eretnek kommunizmust gyakorolja.

A tanítvány kérdez: Az utóbbi időben nagyon sok cikk lett megjelentetve az Epoch Timesban arról a próféciáról, hogy az eretnek párt hamarosan összeomlik, elpusztul. Kérem a Mestert egy utalásra.

Mester: Mind a hétköznapi emberek számára lettek hátrahagyva különböző szintek istenségei által, akik egyszer az embervilágba jöttek. Mi Dáfá-tanítványok pontosan a Fá-igazolás saját útját járjuk.

A tanítvány kérdez: Ön azt mondta, hogy a tejútrendszer elválasztódna a világegyetemtől, a három világkör megtisztítására. Ez azt jelenti, hogy a három világkör nem a naprendszerhez hanem a tejútrendszerhez tartozik?

Mester: Természetesen. Ezt korábban nem így magyaráztam el? Valójában a három világkör pontos helyzete nem érthető meg az emberek fix (szilárd) elhatárolásával. Az emberiség mai anyagi ismeretei szerint a naprendszer az pontosan a három világkör ennek a szintnek a szélén, peremén. De a különböző részek, amik különböző mikroszkopikus részecskékből vannak összeállítva, melyek nem láthatóak az emberi szemmel, még nagyobb különböző dimenziókkal állnak kapcsolatban. A felszínes szinten, ahol az emberek tartózkodnak, a naprendszerrel állnak kapcsolatban, és a mikroszkopikus szint egy bizonyos területén a tejútrendszerrel állnak kapcsolatban. Még mikroszkopikusabb szinteken még nagyobb területekkel állnak kapcsolatban. A három világkör számos részecske, a mikroszkopikusaktól kezdve a még nagyobbakig, összeállítása által keletkezik. Különböző részecskék különböző horizontokat (látóköröket, szinteket) és területeket képeztek. Tulajdonképpen ez is csak egy [olyan] rész, amit az emberi gondolatokkal és nyelvvel kifejezésre lehet juttatni. Ezek csak [olyan] dimenziók, amik [olyan] részecskékből vannak összeállítva, melyek azokkal a területekkel állnak kapcsolatban, amiket látni lehet az emberi szemmel és leírhatóak. Tulajdonképpen a három világkör még nagyobb területe az egész kis világegyetemmel áll kapcsolatban. Pangu a mondában valójában ennek a résznek az egét és földjét teremtette meg. Ennek a területnek ez a leírása szintén nem pontos, hiszen ez a terület egyidejűleg kapcsolatban áll belső részekkel a három világkörből, melyek viszont a három világkörön kívüli horizontokhoz (látókörökhöz, szintekhez) tartoznak. Az emberi nyelv korlátozott. Nem lehet elmagyarázni a Fá-t az emberi gondolkodásmóddal  minden irányból az egyidejű felismerésekkel az összes szint alapelveiről, a gondolkodásmóddal és a nyelvvel minden irányba. Ha a tejútrendszer el van választva a külső mennyei rendszerektől, akkor úgy néz ki, mintha ez a terület el lett volna választva. A tejútrendszeren kívül akkor nem lesznek többé felismerhető égitestek. Ha az emberi szem és a teleszkóp még olyan magas képességekkel is rendelkezik, nem láthat többé semmit. Valójában különböző horizontoknak (látóköröknek, szinteknek) az összetétele (szerkezete) a három világkörben különböző. A Fá azonban el van magyarázva az embereknek a művelésnél, a nehézségi fok ennél nagyon magas. A bonyolult nyelv ahhoz vezethet, hogy sok ember alig művelheti még magát. Csupán ha valóban a beteljesülésig művelheti magát az ember, láthatja az ember a világegyetem igaz körülményeit. Azon időszak után, amelyikben a Fá helyreigazítja az embervilágot, a Föld és a három világkör teljesen meg lesznek tisztítva, akkor térhetnek vissza csupán.

A tanítvány kérdez: A tanítvány úgy találja, ha a korábbról nem jól csinált dolgok újra jól vannak csinálva, a Fá-helyreigazítás összhelyzete nagyon sokkal gyorsabban fog továbbfejlődni. Ha viszont a tanítványok némely területeken nem csinálták jól, a Fá-helyreigazítás összlefolyása lehet ezáltal befolyásolva?

Mester: A Fá-helyreigazítás lefolyása nem lesz befolyásolva. Az a dolog, hogy a Dáfá-tanítványok a Fá-t igazolják, lehet ezáltal befolyásolva, akadályozva lehet. Hiszen a többi terület már meg lett tisztítva, de némely területeken a gonosz még mindig kifejti a hatását, úgyhogy az üldözést nem lehet befejezni és a gonoszt nem lehet eltávolítani. Tudjátok, a mai emberek egyre gyorsabban csúsznak le, a mai emberek erkölcse már egy iszonyatos mértékig megromlott. Ha ez még mindig nem lesz megállítva, ezeket az embereket egyáltalán nem lehet megtartani többé, ha meg is akarná tartani őket az ember.

A tanítvány kérdez: Az Epoch Times egy a nép számára való média. Most csak kevés tanuló vett részt a hirdetés-eladásban. Újabban a Dáfá-Egyesület egy illetékese is nagyon odaadóan működött közre, de némely tanulók nem értik meg ezt. Szeretném megkérdezni a Mestert: Hogyan járulhatnánk hozzá, hogy még több tanuló működjön közre ott?

Mester: Igen. Természetesen az egy jó dolog, ha az illetékes szeretne részt venni az Epoch Timesban. Egy illetékes valójában egy koordinátor. Ha még több embert működtet közre az ember, akik képességekkel rendelkeznek, az igazán a kulcs. Hiszen milyen nagy hatást érhetsz el te egyedül? Ha ti egységesen közre tudtok működni, akkor mondhatni csupán, hogy az illetékes jól csinálta. Ha az illetékes önmaga jól csinálta, akkor az pontosan csak egy tanuló, aki jól csinálta. Akkor maradhat is egy normál tanuló. A kulcs egy illetékesnek a felelőssége, végül is egy illetékesként kell működni. Van még egy dolog, az illetékesek különböző területeken el kellene hagyják azt a munkastílust, amelyikben ők mindegyik dologgal foglalkozni akarnak, akár nagy vagy kis dolgokról van szó. Azoknál a dolgoknál, amelyeknél a tanulók különböző területeken saját kezdeményezésre igazolják a Fá-t, nem kellene korlátozni őket, hanem támogatni. Kivéve azokat, aki gyakrabban mennek a végletekbe. A hosszú évek óta művelő Dáfá-tanítványok már érettek, ők mindannyian azon vannak, hogy a saját útjukat járják a beteljesüléshez, ezzel tisztában kell legyetek.

A tanítvány kérdez: A tanulók Kelet-Európából szintén ki kellene lépjenek a pártból és a kommunista ifjúsági szövetségből?

Mester: Minden ember a világon állást kell foglaljon ennél a dolognál. Mindazonáltal ez most nem áll az előtérben. Mindamellett a rosszindulatú párt már feloszlott Kelet-Európában. Ha ott még léteznek emberek, akik most még állhatatos hívői a rosszindulatú pártnak, akkor ők is el lesznek távolítva. A Kínai KP az utolsó főteste a rosszindulatú párt eretnek szellemének. A kínaiakat megmenteni nevezetesen azt jelenti, a rosszindulatú párt eretnek szellemét feloszlatni.

A tanítvány kérdez: Nekem az az érzésem, hogy a nyugati tanulók a ,,Kilenc kommentár”-t a kínai tanulók egy dolgának tartják. Adhatna Ön egy pár utalást?

Mester: Főként a kínai tanulókról van szó, ezzel nincs probléma. Azonban minden ember a világon állást kell foglaljon. Ezenkívül sok nyugati ember nem is ismerte fel igazán ezt a rosszindulatú Kínai KP-t.

Ha az emberek a világon azt mondják, hogy a Fálun Gong nagyszerű lenne, az még több jelentést tartalmaz. Az egyik kérdés ennél az, több mint száz éve már egyre létezik egy küzdelem a kommunista klikk ezen társadalma és a szabad társadalom között, azonkívül a küzdelem mindig nagyon heves volt. A hideg háború idején úgy tűnt, mintha minden időben az a veszély állna fenn, hogy kitör egy atomháború. Senkinek sem sikerült, hogy alaposan elmagyarázza, mi ez az eretnek párt. Kinek sikerült hát ez? Pusztán kölcsönösen szidták egymást. Olyan sok ember és szervezet létezik, amelyik ezt a rosszindulatú pártot kutatja, nekik sem sikerült, hogy a kutatásuk nyomán alaposan elmagyarázzák, mi ez. A Kuomingtang néhány tucat évet harcolt a Kínai KP-val, neki sem sikerült, hogy alaposan elmagyarázza, mi a rosszindulatú Kínai KP. A Fálun Gong elérte, hogy alaposan elmagyarázza ezt a rosszindulatú pártot. Ez nem nagyszerű? Ez nem ahhoz vezetett, hogy a világi emberek más szemekkel néznek ránk? Miért csodálja sok ember az emberi társadalomban a Dáfá-tanítványokat? Sok dolga létezik az emberiségnek, amit a hétköznapi emberek egyáltalán nem tudnak alaposan elmagyarázni. A Dáfá-tanítványok azonban alaposan elmagyarázhatják őket. Ez éppenséggel nagyszerű.

Nem csak a nyugati társadalom, hanem az egész emberiség nem ismerhette fel világosan, mi ez a rosszindulatú párt. Amit most sürgősen csinálnotok kell, az, hogy megmentsétek a kínaiakat, akik a legerősebben vannak károsodva a méreg által. Világosan ismertessétek fel a kínaiakkal ezt a Kínai KP-t. Azonban nyugaton is sok ember van, akinek nincs világos felismerése erről az eretnek pártról, léteznek egyesek, akik még támogatják is ezt az eretnek pártot. Az viszont nem veszélyes számukra is? Csak pillanatnyilag mi sürgősen meg kell oldjuk azt a problémát, hogy túl sok kínai létezik, aki meg van mérgezve, ezért a többi népet, amelyik nincs olyan erősen megmérgezve, nem tettük az első helyre. A mostani helyzetből szemlélve a dolgokat, más területeken mindenképpen csak nagyon kevesen vannak, akik meg vannak mérgezve, a legtöbb ember ott nem hisz a rosszindulatú Kínai KP vacakjában, sőt elutasítja azt. A kínaiak viszont mások. A kínaiak több tucatnyi év óta a rosszindulatú párt kultúrája által lettek felnevelve. Hányan közülük ismerhetik fel világosan ezt a rosszindulatú pártot? Mielőtt a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, egy kínai sem tudta ezt a rosszindulatú pártot világosan felismerni és alaposan elmagyarázni. Még ha szidják is, az általa teremtett kultúra szellemében (módozatában, módján) szidják. Olyan messzemenően meg vannak mérgezve, hogy többé egyáltalán nem tiszta a fejük. Még a pártból való nyilvános kilépési nyilatkozatnál is azokat a szavakat használják, amelyek ezen rosszindulatú párt által lettek megteremtve, mint például : ,,Én az ‘új’ Kínában nőttem fel”, ,,Én ahhoz a generációhoz tartozom, amelyik a vörös lobogó alatt nőtt fel”. ,,Én egy élet hosszán át dolgoztam a ‘Párt’-ért” stb.

A tanítvány kérdez: A tanítványok Bulgáriából üdvözlik a Mestert. Mi éppen azon vagyunk, hogy a ,,Zhuán Fálun” könyvet lefordítsuk bolgár nyelvre. Mondhatna Ön egy pár szót irányításként?

Mester: (mosolyog) Hogy a Dáfá-könyveket jól fordíthatja le az ember, tulajdonképpen szintén a saját művelési folyamathoz tartozik. Ne egészen egy művelő magas szinten való felismerései szerint fordítsátok le ezeket, hiszen közületek mindegyik különbözően magas művelési szinten van. Mindegyik máshogyan érti meg ugyanazt a mondatot, így oda lehet jutni, hogy egy vitában kátyúba jut az ember. Az már elég, ha egy szónak a jelentése vagy egy mondat megfelel az emberi kultúra felszínes jelentésének. Hiszen a magasabb szintek jelentése a Fá által lesz kinyilvánítva, megjelenítve, ezért nem lehet a tartalmat lefordítani. A keleti és a nyugati embereknek különböző gondolkodásmódjaik vannak, a kezdeti szakaszban lehet, hogy a Fá megértésénél kissé szokatlanul érzi magát az ember. De ha valóban tanulja és olvassa, ennek nincs befolyása, mivel az istenségek kifejtik a hatásukat.

A tanítvány kérdez: Szeretném – kérem – megkérdezni: Mi a különbség az eretnek kommunizmus és a rosszindulatú párt eredete között?

Mester: Ez tudniillik a rosszindulatú párt számára elrendezett eretnek kommunista tanítás, ami becsapja az embereket. Nem létezik különbség, [a kettő] pontosan ugyanaz. A rosszindulatú párt egyik tagja az egy önálló egyén, a párttagok egy tömege az tudniillik annak a pártnak egy közössége. Ennek a közösségnek volt egy ötlete, ami becsapja az embereket, nevezetesen be akar rendezni egy ,,paradicsomot az embervilágban”. Pontosan ez az eretnek, úgynevezett kommunizmus. Hogyan válhat hát az embervilág egy paradicsommá? Mikor az istenségek megteremtették a három világkört, egyáltalán nem tervezték, hogy egy paradicsommá alakítsák át, ez a Fá-helyreigazításra szolgált. (mosolyog) Ha a három világkör később még létezni fog, az emberi társadalom formája mindig egy emberi társadalom marad, mivel ez megfelel a világegyetem szükségletének. Milyen paradicsommá kellene átváltozzon? Mindenhol léteznek a világegyetemben paradicsomok, sokkal több paradicsom létezik mint ember. A felszínes dimenzión kívül mindenhol a mennyei istenek világai vannak. A világegyetemben mindenhol léteznek paradicsomok.

A tanítvány kérdez: Miről volt szó a délkelet-ázsiai tenger szökőárjánál?

Mester: Ha az emberiség nagy karmával rendelkezik, akkor problémák fognak adódni. De sok dolgon keresztül ti is láthatjátok már, hogy az emberiség sok eseményénél az ok a régi erők tényezőinél keresendő (rejlik), ők [azok a tényezők] semmi pozitív hatást nem hoztak (okoztak) az embereknek. Ha valami történik az emberiségnél, egy pozitív leckét kellene hátrahagyjon az emberiség számára, csupán akkor érthetik meg valóban az emberek, hogy az egy büntetés az istenségek által, hogy ezáltal még több ember lehessen megmentve. Ha megbüntetik az embereket, csak hogy megbüntessék őket, akkor az emberek még kevésbé fognak hinni az istenségekben. Ezeknek a dolgoknak, amik a régi erők tényezői által lettek csinálva, semmiféle pozitív hatásuk sincs az emberiségre. Ha az emberek rosszak, ki lesznek selejtezve. A nagy szökőár ebben az időben történt, ezáltal az emberek figyelmeztetve is vannak és nekik egy utalás is van adva, 300.000 ember egy pár másodpercen belül eltűnt. Akkoriban a Tangshan-i földrengésnél Kínában nem volt szintén egy pár százezer ember, aki egyszerre eltűnt? A Kínai KP állítja, hogy néhány millió katonája van a hadseregben. Ha valóban gonosz dolgot akar cselekedni, talán egy szempillantás alatt el fognak tűnni. (mosolyog) (taps) A régi erők tényezői semminek nézik az embereket, csak a Dáfá-tanítványok vannak azon, hogy embereket mentsenek meg.

A tanítvány kérdez: A szárazföldi Kínában létezik egy rész hosszú évek óta (sokéves) tanuló, ők kihasználják az utolsó alkalmat és színre léptek, hogy igazolják a Fá-t, némelyek közülük a valódi neveikkel léptek ki a pártból. Megbíztak engem, hogy adjam át a Mesternek az üdvözletüket. A Dáfá-tanítványok Kínában, akik a kormányzati szervekben dolgoznak, köszöntik a tisztelt Mestert.

Mester: Köszönöm nektek mind. (taps) A tanulók azon részénél, amelyik nagyon komiszul volt üldözve a gonosztól, az ok a ragaszkodásban rejlik. Ragaszkodásból esnek újra és újra vissza. Ma ír az ember egy ,,megbánási vallomást” nyomás alatt, miután szabadon van eresztve, lead egy nyilatkozatot. Holnap megint le lesz tartóztatva, hiányzó őszinte gondolatok komolyabb üldözéshez vezetnek, akkor újra ír egy ,,megbánási vallomást”, miután szabadon van eresztve, megint lead egy nyilatkozatot. Azok, akik a legkomiszabbul vannak üldözve, a tanulóknak ehhez a részéhez tartoznak. És némely tanulók, akiknek nagyon erős őszinte gondolataik vannak, valóban nagyon jól cselekedtek. A beszámolók a Minghui-on az üldözés leleplezésére szolgálnak, a beszámolók gyűjtése olyan Dáfá-tanítványokról, akik nagyon jól cselekedtek, nem áll az előtérben. Valójában elég sokan léteznek, akik jól cselekedtek.

A tanítvány kérdez: Új tanulókként, akik csupán egy pár hónapja csatlakoztak a Dáfá-hoz, hogyan tudnánk jól beosztani az időnket, hogy tanuljuk a Zhuán Fálun-t, az új jingweneket és sok korábbi jingwent is? Mivel a Fá-helyreigazításnak ebben a szakaszában kaptuk meg a Fá-t, szeretnénk tisztában lenni azzal, melyiknek van elsőbbsége ezek közül.

Mester: Új tanulóként, mindenekelőtt a Zhuán Fálun-t kell tanulja az ember, aztán lehet más Dáfá-könyveket is olvasni segédanyagként. Ha van időtök, elolvashatjátok az összes írást, mindegy melyik időszakból valók, bezárólag a ,,Esszenciák a további haladásra” cíművel. De nem is kellene olyan gondolatotok legyen, hogy már olyan kevés idő van, ámde ti viszont még minden könyvet el kell olvassatok. Nem úgy van. Ha az új tanulók tudják csinálni a munkát, amit a Dáfá-tanítványok kellene csináljanak, akkor az igazán nagyon csodálatos, nagyszerű. A Zhuán Fálun olvasása a legfontosabb, más könyveket segédanyagként olvashattok. Ha van időtök, elolvashatjátok őket, ha nem, akkor az már elég, ha csak a Zhuán Fálun-t olvassátok.

A tanítvány kérdez: Elmagyarázhatná Ön egyszer – kérem – a kulturális előadások fontosságát?

Mester: Az újévi gálánál, amit rendeztetek, nagyon keményen dolgoztatok a program számára és az előkészületen. A program nagyon jó volt, azonban csak egyszer volt bemutatva, aztán vége volt. Valóban nem szeretné annyiban hagyni az ember. Azonkívül ez még egy nagyon nagy pozitív hatást is megcélozhat. Miért ne nézessük (látogattassuk) meg hát még több emberrel? Látogassatok meg néhány nagyvárost, csináljatok egy turnét és még több emberrel nézessétek (látogattassátok) meg. Ez nem egy nagyon jó dolog? De egyre kell ügyelni, a feltételek erre teljesítve kell legyenek. Az nem megy, ha valaki a végletekbe megy. Senkinek sem kellene szétrombolnia a saját művelési formáját és művelési környezetét. Amire gondolok, az az, ,,ha a feltételek teljesítve vannak”, az nem megy, ha a feltételek nincsenek teljesítve. Az iskolalátogatást nem szabad feladnotok vagy megszakítanotok. Az szintén nem megy, ha nincs kielégítő pénzügyi feltételetek, nem is mentek dolgozni, de mégis felléptek művészekként. Azonkívül csak az újév körüli időszakra van szüksége az embernek, ez nem hosszú idő. Ne szakítsátok meg az iskolalátogatásotokat és ne adjátok fel a munkátokat. Ne menjetek a végletekbe. Ha a végletekbe megy az ember, az nagyon sok nehézséget hozhat [okozhat].

A tanítvány kérdez: Mikor a Fá helyreigazítja az embervilágot, a Kínai KP teljesen fel fog oszlani az embervilágban, nagy járványok fognak fellépni és a társadalom felfordulásba (forrongásba, lázadásba, káoszba) lesz hozva stb. Melyik tényező ezekből a legfontosabb?

Mester: Hát igazán nem fog forrongásba (káoszba) jutni. Az emberi társadalom az istenségek ellenőrzése alatt áll. Ha az istenségek forrongásba (káoszba) juttatják, akkor az nem megy, hogy ne jusson forrongásba (káoszba). Ha viszont az istenségek stabilan hagyják maradni, akkor stabil fog maradni, még ha nem is akarja az ember. Ez nem így van? Azonkívül egy ilyen nagy dolog lett elrendezve a Fá-helyreigazítás számára. Lehetne-e, hogy a helyzet ne legyen ellenőrzés alatt tartva?

A tanítvány kérdez: A tanítvány szeretne egy új projektet kidolgozni Tajvan területén azon tanítványok között, akik tanárként dolgoznak, nevezetesen a tankönyvek egy kiadását megszerkeszteni az első osztálytól kezdve a tizenkettedikig. Ezen projekt számára egy nagyon nagy erőbevetés szükséges. A többi fontos munka a Fá-igazolásra ezáltal zavarva lesz?

Mester: Ha ennek a dolognak valami köze van a Fá-igazoláshoz, akkor tegyétek azt. Ha semmi köze a Fá-igazoláshoz, akkor a tanulók erőiből nem kellene felhasználjon az ember semmit. Ha egy pozitív hatása van az emberi erkölcs emelkedésére, akkor is megy. Ezt egyszer megpróbálhatjátok.

A tanítvány kérdez: Némely tanulók üzletemberek, de az árucikkeik a szárazföldi Kínából jönnek. Azt jelenti, hogy nem kellene ilyen üzleteket csináljon az ember?

Mester: Ezek a ti kis üzleteitek nem olyan jelentősek. A nagy nemzetközi pénzügyi konzorciumokból szakadatlanul folyik oda vér. Hiszen a tanulók is meg kell éljenek és még a Fá-t is kell igazolják. Ott is létezik egy környezet a Fá-igazolás számára. Ez mind nem nagy probléma. Ha azokból a nagy pénzügyi konzorciumokból egyik sem működne közre, ez a te pár árucikked nem is tudná táplálni a Kínai KP-t. Azonkívül, bármit is csinálnak a Dáfá-tanítványok, a Dáfá-tanítványok általi Fá-igazolás tényezői mindig is ott vannak.

A tanítvány kérdez: Miután az emberek a szárazföldi Kínában egy fedőnévvel kiléptek a pártból, a Kínai KP már megint a pártosság (pártideológia) egy fokozott tanulmányozását szorgalmazza. Megköveteli a párttagoktól, hogy azt, amit tanultak, feljegyezzék. Azok is, akik egy fedőnévvel kiléptek a pártból, arra vannak kényszerítve, hogy részt vegyenek a tanfolyamon. Ezáltal újra megkaphatják az állati jelet (megjelölheti őket a vadállat)?

Mester: Ha kilépett, nos, akkor már kilépett. Ezt ő tudja a szívében. Mihelyt egy kilépési nyilatkozatot adott le, léteznek élőlények, akik törődnek vele. (taps)

A tanítvány kérdez: A tanítvány egy kaszinó-városban dolgozik mint krupié. Több karmát kaphatok ezáltal? Úgy van, hogy én ezt a munkát nem kellene végezzem?

Mester: Munka az mármost munka. Az emberiség társadalma már eddig a lépésig jutott. Ha úgy véli az ember, hogy a munka a kaszinó-városban nem jó, hát most tulajdonképpen melyik munka az emberi társadalomban az emberiség valódi munkája még? A mai társadalmi formáig, minden megváltozik a társadalmi forma változásával, ezért ez csak egy munka. Ha tudsz másik munkát találni, akkor válthatsz egyszer. Ha nem, akkor csináld egyszerűen tovább ezt a munkát. Hiszen a mai társadalom már egy ilyen társadalommá vált.

Ha már ennél a témánál vagyok, akkor elmagyarázok egy dolgot. Sok nyugati ember van, aki látogatja a kaszinó-várost. Valójában ők azért mennek oda, hogy csak szórakozzanak, egyszerűen mulassanak. De a kínaiak, és szintén néhány keleti ember más országokból, ők valóban azért mennek oda, hogy részt vegyenek a szerencsejátékban, sőt nagyon magas összegekben játszanak. A szándékok (célok) különbözőek.

A tanítvány kérdez: Ön azt mondta, hogy a Dáfá-tanítványok nem juthatnak el adósságokkal a beteljesüléshez. De én egy 50.000-es hitelt vettem fel a banktól és egy házat vásároltam rajta. Csupán 30 év múlva lesz a hitel teljesen visszafizetve. (mind nevetnek) Hogyan kellene ezzel eljárjak?

Mester: Egy dolog sem véletlen az emberiségnél. Ha azt gondolod, te hitelt vettél fel a banktól, csupán egy pár tucat év múlva lehet a hitelt visszafizetni, azonban egy Dáfá-tanítvány el kell jusson a beteljesüléshez. Hogyan várhat hát egy pár tucat évet? Mihez kezd hát az ember ilyen dolgokkal? Ezek a dolgok az emberiség következő lépését érintik. Mihelyt az emberiség következő lépését érinti, az elrendezés és a társadalmi forma mindent megváltoztat. Azonkívül, ha valóban eljött az az idő, amelyikben a Dáfá-tanítványok eljutnak a beteljesüléshez, a Mester mindent el kell intézzen számotokra. Tulajdonképpen abban az időben saját magatoknak is megvan az a képességetek, hogy elintézzétek őket. (taps) Ez más, mint az a kérdés, amit éppen elmagyaráztam, nevezetesen ez egy dolog a normális életben. Némely tanulók töprengenek magukban: ,,Ha pénzt vettem fel kölcsön, nem is szükséges többé visszaadnom. Egyszerűen elmegyünk és ezzel el van intézve.” (mind nevetnek) Ez a kiindulási pont nincs rendben. Nem működik, ha a kiindulási pont hibás.

A tanítvány kérdez: (fordítás) Én már másfél éve művelem magam. Nagyon sok hasznot húztam belőle, teljes szívemből köszönöm Önnek.

Mester: Minden a felismerés általi igazolásotokból jön. A Mester pusztán segített nektek. Ha ti állhatatosan az utolsó lépésig tudtok menni, anélkül hogy ingadoznátok (meginognátok), még ha ebben vagy abban a zavarásban is van részetek, ha ti valóban állhatatosan tovább tudtok menni, nem szükséges megköszönnötök nekem, akkor minden istenség az egész világegyetemben csodálni fog benneteket! (taps)

A tanítvány kérdez: A Dáfá-tanítványok a következő 21 országból és 6 területről üdvözlik a tisztelt Mestert: Shandong, a Hunan tartományi Changsha, Hengyang, a Guangdong tartományi Foshan, Heyuan, Guangzhou, Maoming, Zhongshan város, Dongwan, Shenzhen, Nanhai, Shanxi, Chengdu, Luzhou, Guiyang, Jiamusi, Fushun, Taiyuan, Anshan, Peking, Fengtai kerület és Chongwen kerület Pekingben, Peking Egyetem, Qinghua Egyetem, Tangshan, Shijiazhuang, Chengde, Tianjin, Zhanjiang, Dalian, Yantai, Benqi, Qinhuang sziget, Sanghaj, Kunming, Xinjiang, Fuzhou, Hubei, Hunan, Hefei, Harbin, Kaian, Shanxi, Nanjing, Liaoning, Belső Mongólia, Huhhot, (mind nevetnek) Hollandia, Japán, Új-Zéland, Franciaország, Németország, Indonézia, Szingapúr, Anglia, Ausztrália, Dánia, Nepál, Tajvan, Makaó, Svédország, Toronto, San Francisco Kaliforniában, Auckland, San Joes Cupertino-ban, Malajzia, Argentína, Hongkong, India, Törökország, Karibi-szigetek és Vietnam.

Mester: Köszönöm nektek mind! (heves taps)

Minden cédulát megválaszoltam. Mindegy mennyit mondok, hiszen a művelési út saját magatok által kell legyen járva. Hogyan járhatja jól és a végéig ezt az utat az ember, ez igazán a legnagyszerűbb (a legcsodálatosabb). Hiszen miközben ezt az utat járod, nehézségek fognak adódni, különböző vizsgák fognak létezni, démoni nehézségek fognak adódni, amikkel nem számoltatok, különféle zavarások fognak létezni ragaszkodás és érzelmek által, amikkel nem számoltatok. Ezek a zavarások a családon, társadalmon, rokonokon és barátokon keresztül jönnek (fordulnak elő), sőt a művelőtársaitokon keresztül. Azonkívül szintén léteznek zavarások az emberi társadalomban levő helyzeten keresztül és a nézeteken keresztül, amik az emberi társadalomban képződtek. Mindez visszahúzhat téged egy hétköznapi emberré. Ha te ezt mind át tudod törni, előléphetsz egy istenséggé. Ha egy művelőként az ember megszilárdíthatja magát és szilárd, erős őszinte gondolatai vannak, amelyek semmitől sem hagyják magukat megingatni, megrendíteni, akkor ez igazán valóban nagyszerű. Olyan mint egy gyémánt, sziklakemény, senki sem indíthat meg téged, aztán a gonosz félni fog, ha meglát téged. Ha nehézségeknél neked valóban nagyon őszinte gondolataid vannak, a gonosz általi üldözés előtt és a zavarások előtt csak egy mondatot szükséges mondanod szilárd őszinte gondolatokkal, akkor a gonosz azonnal fel lesz oszlatva, (taps) a gonosz által kihasznált emberek meg fognak fordulni és menekülni fognak, a gonosz általi üldözés el fog tűnni és a gonosz általi zavarások nyomtalanul el lesznek tűnve. Csak egy ilyen gondolat őszinte hittel. Aki ezt a gondolatot tartani tudja, az a végéig is mehet, aztán egy nagyszerű istenséggé válhat, akit a Dáfá alakított ki. (hosszas taps)

Tovább fogok várni a jó híreitekre. (heves taps)

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2005.05.09

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung auf der internationalen Fa-Konferenz im Westen der USA

 http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw76p.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében