hu.FalunDafa.org
 
A Fá-magyarázat a nemzetközi Fá-konferencián Manhattanben 2005
 

(Li Hongzhi, 2005.04.24 New Yorkban)

(Erőteljes taps)

Mindnyájatokat üdvözöllek! (erőteljes taps) (mind válaszolnak: Üdvözlet a Mesternek!)

Nehéz volt nektek. (taps) Dáfá-tanítványokként minden lehetséges nehézségen keresztül egyre inkább éretté acéloztátok magatokat. Hogy ezek a Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínában vagy a Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínán kívül, mindnyájuknál igaznak bizonyul, még ésszerűbbek, még tisztább fejűek lettek és még inkább tisztában vannak azzal, hogyan kellene járják a saját útjukat. Az üldözést és minden lehetséges véleményt tekintve, ti mindannyian ésszerűen, megfontoltan tudtok eljárni ezzel. Különösen az igaz körülmények tisztázásánál csináltátok mindannyian ezt azzal az óhajjal, hogy az összes élőlényt megmentsétek, ezért a hatás nagyon jó.

A mostani helyzetből szemlélve, különösen a ,,Kilenc kommentár” óta, sok ember a világon felébredt. Kiváltképp a kínaiak, ők már túl hosszan be lettek csapva a pártkultúra csalóka képe által, ami a kommunista ideológiából jött létre. Emberek fokozatosan tisztább fejűekké váltak, az emberi természet fokozatosan felébred. Miután a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, máig sok dolgot megéltetek úgy pozitív mint negatív értelemben is, ami a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra hozatala (közreadása) óta merült fel. Kiváltképpen naponta léteznek emberek ezrei, akik kilépnek a pártból, ez nagyon nagy félelmet okozott a rosszindulatú párt eretnek szellemének és a rossz embereknek. Mielőtt a gonosz feloszlik, újra elkezd embereket felheccelni, buzdítani, hazugságokat terjeszteni és állítja, hogy mi politizálunk (politikát űzünk, folytatunk). Valójában, ha te voltaképpen nem politizálsz, annak ellenére azt mondja, hogy politizálsz. Üldözi és elnyomja az embereket a világon, ugyanakkor hazugságokat terjeszt az emberek közt, felhecceli az embereket a világban, másfelől indoklásokat keres az üldözésre a múltban, úgy mint ma is még. Bárhogyan is, ha meg akar támadni valakit, tetszőlegesen kijelenti azt valaminek, bárminek akarja. A Dáfá-tanítványok egyszerűen csinálják a dolgokat, amiket a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell, nagyon tiszta fejűek és ésszerűek, ők tudják, mit csinálnak. Nem zavartatják és nem hagyják megviselni magukat rosszindulatú hazugságoktól és semmiféle állítólagos vádaskodásoktól a pártkultúra által.   

Ami egy magát művelő embert illet, úgy normális módon őt nem lehet megindítani, felkavarni emberi módszerekkel vagy intézkedésekkel, hogy ez most üldözés, felbujtás vagy buzdítás. Különösen a Dáfá-tanítványoknál ezek a módszerek már egyáltalán nem működnek. Nevetséges, hogy az üldözés már olyan régóta tart, de az aljas tagok, az aljas kémek és a gazfickóbanda vezetői még mindig nem tudják megérteni a Dáfá-tanítványokat, még mindig nem tudják felfogni, miről van szó ezeknél a művelőknél. Még mindig emberi módszerekkel kezelik őket. Ez nem nevetséges? Na igen, a hétköznapi emberek a felszínen szemlélik a dolgokat és emberi gondolatokkal, kiváltképp a pártkultúra elfajzott alapbeállítottságával, így ők nem érthetik meg a művelők szellemi látókörét és gondolati állapotát. Ha emberi szívvel kezelik őket, mellélőnek. Az összes módszer, amit a rossz emberek az üldözés közben használtak, nem működik, ezért, ha ennek az embervilágnak a szintjéből próbálják megérinteni azokat a szinteket és szellemi látóköröket, amelyek magasabbak mint az embervilág szintje, sohasem fog sikerülni.

Miután a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, sok hétköznapi ember létezik, akit magukkal ragadtak a rosszindulatú párt eretnek szellemének a hazugságai és azt mondja, hogy mi politizálunk. De ti mindannyian tudjátok, mi nem politizáltunk. Ha üldözve van az ember, még ha politizál is (folytat is politikát), az nem olyasmi, amit el kell titkolni, ez egy magától értetődő dolog, viszont mi nem politizáltunk. Nem is csinálunk politikát (Nem is folytatunk semmi politikát). Hogyan lehetne hát, hogy egy magát valóban művelő ember beleavatkozzon az embervilág politikájába? A világegyetemben a Fá-helyreigazítás megy végbe, ebben az időszakban az emberek, akik a Dáfá szerint művelik magukat, azon vannak, hogy igazolják a Fá-t, a céljuk az, hogy megmentsék az összes élőlényt. Ha a Dáfá-tanítványok a Fá-helyreigazítás idején igazolják a Fá-t, használhatják az emberi társadalom valamelyik formáját, hogy kedvező körülményeket teremtsenek a Fá-helyreigazítás számára. Még ha így is van, ők is csak kiválasztják és az összes élőlény szükséglete szerint vetik be ezeket, hiszen minden a három világkörön belül a Fá-helyreigazítás számára lett megteremtve. Tekintettel az élőlényekre, akik meg kell legyenek mentve, az a kérdés igazán a döntő, hogyan menti meg az ember az élőlényeket. Ezeknek a dolgoknak a bevetésénél az embervilágban, az is mérlegelve lesz és tekintetbe lesz véve, hogy ezt minden élőlény megérthesse, hogy meg lehessen őket menteni, csupán azután lesznek használva. A három világkör összetétele a mai Fá-helyreigazítást szolgálja, minden anyag és minden élőlény a három világkörben szintén a Fá-helyreigazítás miatt jött, a Fá-helyreigazítás számára lett megteremtve és a Fá-helyreigazításért jött létre. Ez azt is jelenti, minden élőlény, minden dolog és minden anyag itten ezen dolog miatt jött. Itt mindegyik dolog a Fá-helyreigazítás ezen dolgáért lett elrendezve, volt megteremtve és jött létre. Tehát miközben a Dáfá-tanítványok ebben az időszakban helyreigazítják a Fá-t, tetszőlegesen használhatnak megfelelő eszközöket az összes élőlény megmentésére, ameddig az emberek a világon ezt megérthetik és ezáltal meg lehet menteni őket. Azonkívül mi is csak a kiválasztott eszközöket vetjük be és együttérző és becsületes módon használjuk őket.

Ami a ,,Kilenc kommentár”-t illeti, akkoriban a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra hozatalának a fő célja éppen az volt, hogy leleplezze a Kínai KP lényét, hogy az emberek egy része a világon, amelyik be van csapva a Kínai KP által, világosan felismerhesse, megismerhesse a Kínai KP-t és a Kínai KP gonoszságát és ezáltal meg lehessen mentve. Hiszen miközben a Dáfá-tanítványok tisztázzák az igaz körülményeket, nagyon sok ember létezik a világon, aki befolyásolva van a pártkultúra propagandájától, ami a rosszindulatú párt eretnek szelleme és a Kínai KP rossz emberei által a világba lett helyezve, ők egyáltalán nem akarják ezt hallani. Mihelyt sok ember kinyitja a száját, már mondja is: Ha a párt téged rossznak tart, akkor te egyszerűen rossz vagy. Szintén sok ember létezik, aki a pártkultúrán keresztül elfajult, ők azt mondják: A Kínai KP elnyomott benneteket, az ő helyében én is elnyomtalak volna benneteket. Ugyancsak létezik sok ember, aki még mindig be van csapva, nagy bizodalmuk van a propagandagépezetben, ami a Kínai KP által van irányítva, sőt megbíznak a Kínai KP aljas politikai hatalmában és az eretnek tanítását igaz alapelveknek tartják. Mit lehet tenni tekintettel erre a helyzetre? Nem kellene sokkal könyörületesebbek legyünk? Nem kellene hát többé megmentsük ezeket az embereket? Természetesen meg kell mentsük őket. Korábban mindig mondtam nektek, hogy a mai kínaiak mindannyian nem egy egyszerű származással rendelkeznek. Bár az emberbőr még mindig ugyanúgy néz ki, valójában az, aki ezt az embert uralja, többé nem ugyanaz, mint a korábbi ember. A legtöbb esetben olyan élőlényektől van uralva, akik magas szintekről jöttek. Közöttük szintén nagyon sok királya van különböző népeknek a történelemben, aki Kínában született újra, ezért ez a mai néptömeg Kínában rendkívüli (szokatlan). Pusztán úgy van, mihelyt egy ember újraszületett vagy mihelyt egy istenség alászállt az embervilágba, a ködbe kell jusson és egy elködösített embert könnyen ki lehet használni. Azonban ők mindannyian azokhoz tartoznak, akik meg kellene kapják a Fá-t és meg kellene legyenek mentve. Azonkívül nekik egy nagy sorskapcsolatuk van.

Ami sok élőlényt érint, ha ők be akarnak jönni a három világkörbe, azután egyáltalán nem térhetnek vissza többet. Bármennyi élőlény is létezett a történelemben, aki jött, hogy ember legyen, közülük egy sem tudott visszatérni. Bármennyi ember is létezett a történelemben, aki istenséggé vagy buddhává művelte magát, igazán nem is azok az emberek voltak, akik sikeresen (a sikerhez) művelték magukat. Ez mindenkinél a mellék-ősszellem volt, aki egy ember főtestének a segítségével művelte magát. És annak az embernek a valódi fő-ősszelleme, vagyis az az ember sohasem művelte magát sikeresen. Miután az ember az élete végéig művelte magát, valóban létezett valaki ennek az embernek az alakjával, aki sikeresen művelte magát, de ez a mellék-ősszellem volt. És a fő-ősszellem, vagyis az ember újra visszatért a reinkarnációba és újraszületett. Tehát miért merészelt magas szintekről olyan sok élőlény a három világkörbe jönni egy ilyen nagy és komoly kockázattal? Hiszen ők istenségek. Megy az, hogy mi ne mentsük meg őket? Ők nem azért jöttek, hogy megkapják a Fá-t? Egy másik szemszögből nézve, ha megvolt a bátorságuk, hogy jöjjenek, talán nem azon vannak, hogy igazolják az ortodox, igaz Fá-t és nem a jelenlegi Fá-helyreigazításba helyezték a reményt? Innen eredően mondom, hogy nem szabad hátrahagyjuk őket, éppenséggel mentsük meg őket, jusson eszünkbe valami, hogy megmentsük őket! Ámbár pillanatnyilag nem tiszta a fejük, vagy már régóta befolyásolva vannak az elfajult nézetektől, amelyek a pártkultúra által jöttek létre, úgyhogy nem ismerhetik fel az igaz alapelveket és az igaz körülményeket, mi is minden lehetségest meg fogunk tenni, hogy megmentsük őket.

A legnagyobb akadály ebben a pillanatban az, hogy az élőlények nem láthatják az igaz körülményeket ennek a pártkultúrának a kiképzésén keresztül és a befolyása alatt, mégcsak hallani sem akarják. Ezen körülmény alatt mutatta meg a ,,Kilenc kommentár” a hatást, úgyhogy az emberek tisztán láthatják a Kínai KP lényét. Tisztán látták ennek a gonosznak a lényét és felismerték annak a rosszindulatú pártnak az elfajult kultúráját. Így sok ember már nem mondja többet, hogy megbízik (bizodalma van) a pártban. Sok ember szintén nem bízik meg többé az aljas kormányzatban. A célunk és a kiindulási pontunk nem a politizálás. Nem is akarunk a hétköznapi emberek politikai hatalmával rendelkezni. Mi azon vagyunk, hogy embereket mentsünk meg! Ha a Kínai KP az életéért folytatott kétségbeesett harc közben továbbra is különböző cselfogásokat alkalmazna, hogy zavarja az összes élőlény megváltását, akkor nekünk vannak még más eszközeink is, a Fofá határtalan! (erőteljes taps)

Tulajdonképpen a jelenlegi Fá-helyreigazítás az összes élőlény megmentésére szolgál. Mindegy hogy egy élőlény jó vagy rossz és bármilyen nagy hibát is követett el a történelemben, mindez nem lesz többé figyelembe véve. Az egész világegyetem nincs rendben többé, némelyek tudnak a hibáikról és némelyek nem tudják, viszont nekik is vannak hibáik. Minek szükséges még ügyelni arra, ki jó és ki rossz, vagy ki van rendben és ki nincs? Mi nem figyelünk többet erre és mindet meg akarjuk menteni. Azonban létezik egy pont, ami a legeslegfontosabb, nevezetesen miközben a Fá helyre van igazítva a világegyetemben, nem szabad egy zavarás sem előforduljon (adódjon). Így az élőlények mai magatartása a Dáfá-val szemben az egész világegyetemben, beleértve az élőlényekét a három világkörben és az emberekét a világon, nagy fontossággal bír. Csak ez az egyetlen kritérium (ismérv), pont arra lesz ügyelve, milyen magatartása van a mai élőlényeknek a Dáfá-val szemben. Ez azt is jelenti, ami ezt a rosszindulatú pártot illeti, akkoriban mi nem terveztük, hogy eltávolítsuk, ámbár minden lehetséges rossz dolgot megtett, egy ilyen eretnek és rosszindulatú pártkultúrát teremtett meg és számtalan embert és más élőlényt ölt meg. Hiszen a Fá-helyreigazításnál mindent helyre lehet igazítani, ami helytelen, becstelen. Sőt az sem lett volna szükséges, hogy a művelők közvetlenül szembesüljenek ilyen dolgokkal, az sem lett volna szükséges, hogy a művelők igazítsák helyre ezeket, ilyen dolgok a Fá-helyreigazításnál már lényüktől fogva helyre lettek volna igazítva. Más szavakkal, a felszínen egyáltalán nem lesz megérintve. Sőt a rosszindulatú párt eretnek szellemeit is mind helyre lehetett volna igazítani, úgyhogy újra jó élőlényekké váltak volna. A jelenlegi Fá-helyreigazításnál az emberi szint szempontjából nézve tulajdonképpen ez előnyös a társadalom számára. Abban a kevés évben, melyben a Fálun Gong terjesztve lett a kínai társadalomban, sok ember kisugárzása a kínai társadalomban alapjától fogva megváltozott, az erkölcs megemelkedett és emberek váltak egészségessé. A Kínai KP tudta, hogy a politikai hatalma nem törvényes és szintén újra és újra nagy lármát csap a ,,stabilitás” körül, hogy megvédje a politikai hatalmát. Természetesen ezek mind a hétköznapi emberek dolgai, mi nem is akarunk ezzel törődni. De a Dáfá Kínában terjedt el. Ez nem előnyös az embereknek abban a társadalomban? Ez nem járult hozzá nagyban a társadalom stabilizálásához? Az emberek szívükből a jó felé fordulnak, mindegyik ember megpróbálja jól végezni a munkáját, mindegyik ember megpróbálja, hogy minden környezetben egy jó ember legyen. Milyen nagy gazdasági előnyt és mennyi előnyt hozhat ennek az országnak és ennek a népnek, ha ez a szellemi erő átváltozik anyagi erővé? Ha a lakosság erkölcse emelkedik, milyen stabil lenne hát a társadalom? Ki kormányozta ezt a társadalmat és ki húz hát hasznot ebből? Ez nem nyilvánvaló? Azonban az eretnek szellemnek ez a rosszindulatú pártja, amelyik mindig is arrogáns és arcátlan volt és mindig rosszat tett, a rossz emberek egy bandájával együtt az üldözést választotta. Na jó, ha te az üldözést választottad, azon a napon, mikor te az üldözést választottad, minden istenség már eldöntötte, hogy kiselejtezzen téged. Mindent, amit a Dáfá-Tu-knak (Dáfá-követőknek) okozott, valamint az emberek megkárosítását a világon a méreg által, vissza kell fizessen. Tulajdonképpen a zavarás a Fá-helyreigazítás számára egy még nagyobb bűn.

Már tudjátok, hogy a Fá-helyreigazításnál sok élőlény el lett távolítva más dimenziókban a Fá-helyreigazítás áramlatának a megérkezése közben, nagyon gyorsan ment. A Fá-helyreigazítás nagyon gyorsan nyomul előre, de mindegy milyen gyors ez, szüksége van egy folyamatra (lefutásra), hiszen a kozmikus terek (dimenziók) különböző időkből lettek összeállítva. Mindegyik csillagnak megvan az ideje és mindegyik részecskének megvan az ideje. Mindegyik területnek a részecskék között megvan az ideje, a csillagok közti területnek is megvan az ideje. Például a kilenc-bolygó-rendszer területének, a tejútrendszernek, más csillagrendszereknek és az összes csillagrendszer összességének, ennek a világegyetemnek, a világegyetemnek ezen a világegyetemen kívül és a világegyetemnek egy még nagyobb területen, ezeknek mind megvan az ő idejük. Mindegyik világegyetem és mindegyik mennyei rendszer különböző idővel rendelkezik, a különbség nagyon nagy. Ha az egész világegyetem szempontjából kíséri figyelemmel az ember, ez úgy néz ki, mintha a Fá-helyreigazítás ebben a világegyetemben már egy kézmozdulattal meg lenne oldva (el lenne intézve). De ezen kézmozdulat közben az idő némely dimenziókban nagyon gyorsan száguld, olyan gyorsan, hogy egy kézmozdulattal már ezernyi évek néhány tucatja telt el. Némely dimenziókban az idő szinte szinkronban fut ezzel a kézmozdulattal. Némely dimenziókban ez néhány száz vagy néhány ezer évet tart. Itt az emberiségnél ez nem néz ki olyan rosszul, a Fá-helyreigazítás kezdete óta a mai napig csupán több mint tíz év telt el. Természetesen, mielőtt a Mester a Fá-t terjesztette, már elkezdte ezt a dolgot. Valójában nagyon gyorsan megy. Az eretnek szellemek és rossz emberek, akik gonosztetteket hajtanak végre a Dáfá-tanítványok ellen, szintén csak abban az időközben teszik ezt, mielőtt a Fá-helyreigazítás megérkezik. Valójában az idő nagyon rövid. Ha az emberiség ideje egy olyan állapotba lenne helyezve, ami szinkronban lenne a Fá-helyreigazítással, akkor ez már egy kézmozdulattal el lenne intézve. Itt az emberiségben az idő nagyon hosszúnak tűnik, valójában már nagyon gyorssá vált. Mivel a Fá-helyreigazítás sebessége nagyon gyors kell legyen, ezért az előrenyomulás sebessége túlszárnyal minden időt a világegyetemben. A régi erők is a világegyetemben nagyon gyorsan működnek, hogy zavarják a Fá-helyreigazítást, így a három világkör is gyorsan fut (felgyorsult) vele.

Korábban mondtam nektek, hogy most az emberiség ideje már nagyon gyorsan telik. Korábban néhány alkalommal beszéltem erről, néhány alkalommal adódtak változások. Mondtam, hogy egy nap egy korábbi másodpercnek felel meg. Később még azt is mondtam nektek, hogy egy év manapság egy korábbi percnek felel meg. Ilyen gyors a sebesség, de az élőlények, akik itt tartózkodnak, nem érezhetik, mert minden anyag és minden tényező ebben gyorsabbá vált. Az idők és terek (dimenziók) különböző kozmikus környezeteket, a dimenziók különböző konstrukcióit, formáit hozták létre. Minden élőlény itten és minden együttesen fel van gyorsítva az idővel, ezért nem érzed, hogy fel van gyorsítva. Nem csak a Fá-helyreigazítás nyomul gyorsan előre, hanem a régi állapotok változása is felgyorsul. Ha pont így van, az idő most már nagyon rövid lett. Mivel az anyagok, amikből egy ember össze van állítva, korlátozva vannak, ha az idő túl gyorsan telik, az összes élőlény a három világkörben ezt nem tudja elviselni. Most szinte már el van érve az időnek az a határa, amihez az emberiség alkalmazkodhat. Az egyedüli, amit az emberiség érezhet, az idő gyorsulásának az összehasonlítása, nevezetesen az embereknek az a benyomásuk, különösen az idősebb emberek tudják, hogy korábban egy nap [alatt] nagyon sok dolgot lehetett elintézni, egy nap nagyon hosszúnak tűnt, egyszerűen nem sötétedett be. De most megállapítják, hogy reggeltől estig alig csinált valamit az ember és már sötét lett, azonkívül a testi kondíció, erőnlét sem tud alkalmazkodni többé. Mindegyik réteg anyag rendelkezik annak a rétegnek a határával. Az anyagi tényezők többé nem alkalmazkodhatnak. Valójában a Fá-helyreigazítás sebessége nagyon gyors. Bármilyen önkényesen is jár el a gonosz, már előtte áll a szörnyűséges következmény a jövőben! (erőteljes taps)

Mióta a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, az igaz körülmények tisztázása és az összes élőlény megmentése közben a Dáfá-tanítványok valóban hozzájárultak ahhoz, hogy nagyon sok ember értesült az igaz körülményekről. Kiváltképpen sok ember létezik, aki kilépett a pártból és elvált ettől a gonosztól. Ami ezt a kérdést illeti, gondoljatok csak bele, némely emberek mondják, hogy nem szükséges kilépjenek a pártból, ők tudják, hogy [a párt] rossz és már régóta nem fizetnek többé tagsági díjat. Az nem működik, ha te egyszerűen így gondolod a szívedben. Akkoriban te felemelted az öklöd és tele energiával letetted (kimondtad) a halálos esküdet a vér-lobogóval szemben (vérvörös zászlóra), hogy az életedet a rendelkezésére bocsátod és neki akarnád szentelni az egész életedet. Számíthat az, ha te nem jelented ki ma nyilvánosan és nem lépsz ki? Már elég, ha te egyszer úgy gondolod a szívedben? Az emberek gondolatai instabilak, egy ember agya csak egy feldolgozóműhely, különböző információk lehetnek megmutatva és visszatükrözve az agy által, hogy zavarják ezt az embert, egy ember gondolatainak az eredete rendkívül bonyolult. Ha egy ember magatartását akarják megítélni, hogy mit tesz és milyen ember, a cselekedete szerint kell eligazodni. Mit gondol, nem számít. Miért tájékozódnak hát minden dolognál egy ember cselekvése szerint? Némely embereknek az a szándékuk, hogy valami rosszat tegyenek, de mielőtt nem tették meg, nem lehet megbüntetni őket. Csupán ha megtette, lehet megbüntetni. Az ok erre az, hogy egy ember gondolatainak az eredete és maguk a gondolatok elég instabilak. Egy embernek van a fő-ősszelleme, a mellék-ősszelleme, különböző nézetei, melyek a születés után vannak kialakítva, a jó és a gonosz természete és külső tényezői is, ezeknek mind megvannak a hatásaik. A cselekvése és a magatartása igazán a valódi megtestesülése annak az embernek. Így az istenségek már bűnösnek nyilvánították az eretnek szellemnek ezt a rosszindulatú pártját, amelyik a Dáfá-tanítványokat üldözi és zavarja a Fá-helyreigazítást. Ez már a legrosszindulatúbbá vált és el lesz távolítva. De hogyan lesz hát eltávolítva? Az eltávolításnál ki lesz belefoglalva? Az elég, ha az ember csak a rosszindulatú párt eretnek szellemét távolította el? A gonosztevők az embervilágban pontosan a párt valamint az ifjúsági szövetség tagjai, akik együttműködtek a gonosztetteknél a rosszindulatú párt eretnek szellemével. Még ha úgy véled is, hogy te nem tettél semmi rosszat, mégis az egyik tagja vagy, akkor egy olyan valaki vagy, aki megerősítette, a gonosz egy részecskéje, aztán az eltávolítás céltáblájává leszel. Nem csak ez, hiszen neki a három világkör minden dimenziójában is van egy hatása, különösen az embervilágban. Sok ember nem passzívan, hanem aktívan használtatja ki magát, sőt együttműködnek vele. Ha ez a helyzet, az nem szörnyű, ami a Kínai KP ezen tagjaira vár?

Az eretnek szellemnek ez a rosszindulatú pártja hosszú idő óta próbál szándékosan megnyerni a párt számára sikeres, tehetséges és kimagasló embereket a társadalomban, hogy megerősítse magát és megmutassa, hogy a rosszindulatú párt kitűnő, úgy mintha valóban jeles személyiségekből lenne képezve. Valójában a gonosz is tudja, hogy ezek az emberek nem mindig szívből szeretnének ott lenni, így főképpen ezeket az embereket támadja meg, mihelyt el akarja indítani kampányainak egyikét. De ha a rosszindulatú párttal való leszámolás ideje és az embervilágban folyó valódi Fá-helyreigazítás ideje elérkezett, ilyesmi nem lesz figyelembe véve. Ameddig tagja az ember, el lesz távolítva az áramlat megérkezésénél. Hiszen a Dáfá-tanítványok az összes élőlény megmentésénél már minden lehetőséget felhasználtak, hogy tájékoztassák az embereket az igaz körülményekről, azonkívül ők ezt azon körülmény alatt teszik, hogy saját maguk nagyon komolyan üldözve vannak, ennél nem törődtek a rájuk leselkedő veszéllyel (nem ügyeltek a saját biztonságukra) és megmentik az élőlényeket. Már elmesélték ezt a dolgot az embereknek a világon és azon vannak, hogy megmentsék őket. Némelyek semmit sem akarnak tudni erről. Ha semmit sem akar tudni erről az ember, már állást foglalt. Némelyek már tájékoztatva vannak, azonban nem akarnak kilépni. Ha nem akar kilépni az ember, akkor szintén állást foglalt.

A Dáfá-tanítványok ezt pusztán a könyörületes, együttérző megmentés óhajából kifolyólag teszik, a legjobbat hozzák ki magukból és megmentik őket olyannyira, mint lehetséges. Kezdettől fogva a mai napig még mindig azon vagyunk, hogy megmentsünk minden élőlényt. Mi nem tettünk célzottan valamit a hétköznapi emberek politikájáért, nem is fektetünk hangsúlyt a politikai hatalomra (nem is értékeljük a politikai hatalmat). Egy művelőnek az a célja, hogy megváljon az embervilágtól és elérje egy élőlény beteljesülését. Ha az ember komolyan vesz valamilyen veszteséget vagy nyereséget, vagy ragaszkodik valamilyen személyes előnyhöz, nem jut el a beteljesüléshez. Hiszen a művelők mindenféle érzületet, amihez a hétköznapi emberek ragaszkodnak, levetettek a művelésnél az embervilágban, csupán így válhatnak istenségekké. Máskülönben az a szív és az a kényszerítő tényező egy lakattá, zárrá válik, ami bezárja az embert, úgyhogy nem távozhat el. Így a Dáfá igazolásánál és az összes lény megmentésénél ugyanakkor saját magatokat is műveltétek. Ezzel már nagyon is tisztába jöttetek. Vagyis, mi egyáltalán nem törekszünk a hétköznapi emberek azon dolgaira.

Hétköznapi emberként, egy ember, aki nem kapta meg a Fá-t, aki nem ismeri a Dáfá-tanítványokat, vagyis egy ember, aki a művelésen kívül tartózkodik (található), nem értheti meg a Dáfá-t és a Dáfá-tanítványokat. A mai hétköznapi emberek szívében a személyes előnyök a legfontosabbak. Sok demokrata és különböző politikai szervezetekből való ember létezik a népben, aki szintén a rosszindulatú Kínai KP ellen van, de meglátásom szerint csak nagyon nehezen lehet sikerük. Némelyek közülük valóban nagyon rosszul viselkednek, ez aggodalomkeltő (aggasztó). Sikerülhet-e neked, ha valóban megkapod azt a politikai hatalmat? A személyes előnyökhöz való ragaszkodás olyan erős. Most még nem fogtak hozzá, hogy tegyenek valamit, de ha másokkal személyes előnyökről beszélgetnek, már elkezdenek harcolni egymással, mihelyt találkoznak. Hogyan bízhatnak rátok az istenségek egy ilyen nagy kötelezettséget egy nép számára? (taps) Ami az embereket illeti, a mai napig – ezzel nem kevés emberre gondolok, tulajdonképpen az egész társadalom ebben az állapotban van, az emberiség társadalmának erkölcse drasztikusan csúszik lefelé. Az ember öntudatlanul csúszik lefelé, öntudatlanul már kicsinyessé vált. A személyes előnyökhöz való ragaszkodásod már erősebb, mint a politikai ambícióid, a politikai célod és az akaratod, hogy ambicionáld magad (megerőltesd magad az ambíciókért). Más szavakkal, egy hétköznapi emberként az erkölcsi nézet nagyon fontos. Ha egy ember nem rendelkezik magas erkölcsi nézetekkel, az istenségek nem becsülik. Mindegy milyen ember, mindegy milyen élőlény, csupán ha akarata (törekvése) és erénye van, válhat a társadalom egy hasznos tagjává, ez biztosan így van. Ha később a Fá helyreigazítja az embervilágot vagy ha a rosszindulatú Kínai KP előtte már megbukott, ki kellene hát kormányozza az országot? A Dáfá-tanítványaink nem fogják kormányozni, mi művelők vagyunk. Mi [olyan] emberek vagyunk, akik az embervilágban tartózkodnak, de akiknek a gondolatai máshol vannak, mi nem is óhajtjuk azt a politikai hatalmat. (taps) De hát ki érheti ezt el? Az istenségek aztán azokat az embereket fogják kikeresni erre, akik nagy ambíciókkal rendelkeznek, akik képesek erre, akiknek egy nemes erkölcse van. Ez teljes bizonyossággal így van! A hétköznapi emberek, akik ma igazolni tudják a Dáfá-t és meg tudnak válni a rosszindulatú Kínai KP-tól, mind nagyszerűek, ezzel itt nem a Dáfá-tanítványokra gondolok. Így én remélem, ha nektek valóban az az óhajotok, hogy belefogjatok valamibe az emberi társadalomban, arra is kell ügyeljetek, hogy műveljétek a magatartásotokat. Csupán így lehettek méltók arra, hogy egy ilyen nagy kötelezettséget viseljetek.

Éppen valami ráadást mondtam. Tulajdonképpen egyáltalán nem szükséges a művelőknek ilyesmit mondanom, azonban tudom, hogy ma a jelenlevők között szintén van egy pár új tanuló valamint néhány ember, aki nem Dáfá-tanítvány. Mindegy hogyan van, én mindig jót akarok az embereknek. Én, Li Hongzhi ebben az életben Kínában születtem újra, nagyon jól ismerem ezt a népet, azt is remélem, hogy jól megy neki. (taps) Az idővel kapcsolatos okokból kifolyólag – ti még beszámolókat akartok tartani – úgy én nem is szeretnék többet sokat beszélni. (taps – kérés a maradásra) Ha én most túl sokat mondok, a Fá-igazolásotok mostani helyzete zavarva lesz, mivel sok tanuló fog sok kérdést feltenni, aminek semmi köze a Fá-igazolás mai helyzetéhez. Ha én ma sokat beszéltem volna, a munka, amit ma akartatok elvégezni, fel lenne hígítva. Innen eredően a mai helyzetet az első helyre kell tegyük, a munka, amit jelenleg (a jelenben) meg kell csinálni, nem szabad legyen felhígítva. Pillanatnyilag alapjában véve ez pontosan így van. Ha valami új tennivaló van, a Dáfá-tanítványok magától értetődően meg fogják tudni.

Még egyszer ki szeretném használni ezt az alkalmat, hogy megmondjam nektek, miközben megmentitek az összes élőlényt, ne felejtsétek el, hogy saját magatokat műveljétek. (taps) Mind a három dolog meg kell legyen csinálva. Mindig meg kellene őrizzétek az őszinte gondolatokat. Ha ti gyakrabban szembesültök a gonosszal vagy néhány esettel (bizonyos esetekkel), bocsássatok ki őszinte gondolatokat. Tisztáznotok kellene az igaz körülményeket, megmentenetek minden élőlényt és annál inkább jól kellene műveljétek saját magatokat. Ha saját magatokat nem műveltétek jól, úgy nincs hatalmas erényetek, aztán amit mondtok, az nem a Fá-ból jön, akkor nem lehet az összes élőlény megmentéséről beszélni. Ha a szavak, amiket kimondtatok, nem tartalmaznak hatalmas erényt és nincsen erejük, akkor hatásuk sincs, a gonosz szintén ki fogja használni a hiányosságokat. Ha az ember önmagát nem művelte jól és nincsenek erős őszinte gondolatai, a hétköznapi emberek gondolkodásmódjában fog időzni, ha elintéz valamit. Akkor ennek többé nincs hatása az összes élőlény megmentésére. Sok hétköznapi ember tulajdonképpen szintén azon van, hogy segítsen a Dáfá-tanítványoknak, azonban ők hétköznapi emberként végzik a Dáfá-tanítványok munkáját. Ti Dáfá-tanítványok vagytok. Ha ti végzitek a munkát, akkor ez az a munka, amit nektek végeznetek kell, eközben a ti saját hatalmas erényetek is meg lesz alapozva. Ti az istenséghez vezető úton vagytok és a beteljesülés felé haladtok (tesztek lépéseket), ezért az nem megy, hogy nem művelitek saját magatokat. Ebben a tekintetben nem is szeretnék többet sokat mondani, nem szeretnék olyan sok időt igénybe venni. Tanuljátok többet a Fá-t és olvassátok többet a könyveket.

Mindegy milyen kemény a Dáfá-tanítványok útja és milyen nehéz ez az út, a kilátásaitok ragyogóak. Ti is egyre jobban megláttátok a kilátások ragyogóságát. Egyre inkább tisztába jöttök azzal, saját magatok milyen utat kellene járjatok. A Mester a legeslegjobbat készítette elő a számotokra. Viszont nektek kell tovább mennetek odáig! (erőteljes taps)

A Dáfá-tanítványok eljutottak a mai lépésig, ezt már mindenki csodálja, fentről lentig, sőt a gonosz is páni félelemmel van eltelve és fél. Most a gonosz alapjában véve csak értelmetlenül van kihasználva és tesz dolgokat, amik a Fá-helyreigazítást zavarják, az eredetileg a régi erők által elrendezett tényezők szerint. Mihelyt némely rosszindulatú élőlények a Dáfá-tanítványok közelébe jutottak, azonnal menekülnek. Némelyek rosszat tesznek miközben remegnek a félelemtől és semmi bizodalmuk sincs. Vagyis Dáfá-tanítványokként, nem kellene féljetek. Minden dolgot nyíltan és őszintén kellene végezzetek. A gonosz az, aki fél. Az üldözés kezdeti idejében úgy tűnt, hogy a Dáfá-tanítványok egészen egyedül állnak ott, az ok erre az volt, hogy túl sok rosszindulatú tényező létezett. Valójában nem is egyedül álltak ott, az istenségek ott voltak, a Mester Fá-testei is léteztek, a gong és nektek egy részetek, amelyik sikeresen (készre) művelte magát. Mára a helyzet már egészen más lett. Sok rosszindulatú tényező többé nincs ott, a rosszindulatú pártnak kevesebb eretnek szelleme létezik és a Dáfá már egy nagyon nagy mezőt terjesztett ki az embervilágban, a sűrűsége is nagyon nagy lett. Ez a mező manapság főleg arra szolgál, hogy segítsen a Dáfá-tanítványoknak az összes élőlény megmentésénél és a gonosz akadályozásánál, mindenekelőtt annak a főgonosznak az akadályozásánál, megfékezésénél, ezért a hétköznapi emberek általános dolgai nincsenek megérintve az embervilágban. Ha ez a mező sokoldalúan megmutatná a hatását, nagyon figyelemreméltó lenne. Tetemesen felülmúlta az eretnek Kínai KP rosszindulatú mezőjét. Azonkívül az eretnek szellem rosszindulatú pártjának mezője azon van, hogy drasztikusan feloszoljon és lecsökkenjen, ezért reszket a gonosz a félelemtől.

Ez a mező tulajdonképpen nem csak arra szolgál, hogy a Dáfá-tanítványoknak segítsen megmutatni a hatásukat, arra is szolgál, hogy bátorítsa az embereket a világon. Azon is van, hogy bátorságot öntsön a kínaiakba, a szárazföldi Kínán belül és kívül. Szintén segít nekik, hogy megváljanak annak a rosszindulatú tényezőnek az irányításától és minden területen pozitívan hat ki. Így remélem, hogy a további utat még jobban járjátok. Legyetek nyíltak és őszinték, legyenek erősebb őszinte gondolataitok és csináljátok még jobban. Mindegy mivel találkoztok és bármilyen körülmények legyenek, nektek Dáfá-tanítványokként kellene viselkednetek, nem szabad lobbanékonynak lennetek. Legyenek erős őszinte gondolataitok. (taps)

A mai művelési forma és a Dáfá-tanítványok mai művelési állapota másmilyen mint a korábbi művelési formák. Csupán ti vagytok azon, hogy valóban nagy terjedelemben mentsetek meg élőlényeket, csupán ti kaptatok valóban egy ilyen nagy küldetést, ezért az állapot teljesen máshogy mutatkozik meg mint a korábbi művelésnél. Pontosan mivel ez így van, nem hanyagolhatjátok el a saját műveléseteket, nem is szabad emiatt hebehurgya módon eljárjatok a gyenge pontjaitokkal. Így én remélem, hogy ti mindannyian jól járjátok a további utat. Nem szeretnék többet sokat beszélni, ennyit mára. (hosszas és erőteljes taps)

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Die Fa-Erklärung auf der internationalen Fa-Konferenz in Manhattan 2005

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw77.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében