hu.FalunDafa.org
 
Fá-Magyarázat Chicago Cityben
 

Li Hongzhi, 2005. június 26.

Köszöntelek benneteket mind! (Tanítványok: Üdvözlet a Mesternek!) Nehéz volt nektek!

Az utóbbi időben alapjában [véve] én mindegyik Fá-konferencián megjelentem. Tudjátok, a Fá-helyreigazításnál biztosan elő fognak fordulni, adódni a helyzetek változásai. Például az összes élőlény jelenlegi megmentésénél mi meg kell oldjuk az emberek gondolataiban a megértési problémát a Kínai KP-ról, ezért mindannyian azon vagytok, hogy olyan munkát végezzetek, ami a ,,Kilenc kommentár” körül forog. Ha én ebben az időben túl sokat beszélnék más témákról, talán felhígíthatná a mostani munkátokat, ezért nem szeretnék sokat magyarázni. Mióta Chicagóba jöttem, folyvást azon töprengtem, hogy megjelenjek-e majd a konferencián. (mosolyog) Később arra gondoltam, inkább jövök mégis, hiszen most mindegyik Fá-konferencián egyre vannak tanulók, akik újólag léptek színre és tanulók, akik a szárazföldi Kínából jöttek. Természetesen a tanulók is szeretnék látni a Mestert, akkor már találkozok veletek egyszer. (erőteljes taps)

Mellékesen szeretnék egy dolgot elmagyarázni nektek. Tudjátok, egy Dáfá-művelőként a Fá-helyreigazítás idején az embernek egy történelmi küldetése van, ez valóban egy nagyon nehéz feladat. Ami szemben áll veletek (rátok vár), az nem csak egyedül a személyes művelés, nem is csak az a kérdés, hogy egy pár embert megváltsatok. Az egész emberiség áll előttetek, különösen a kínaiak. Természetesen, a helyzet meg fog változni később, nem is fog többé olyan nehéz lenni, hogy végezzétek a munkát. Azonban a mostani körülmények között nagyon nehéz, hogy megmentsétek a kínaiakat, a nehézségi fok nagyon nagy. Így ti különböző módszereket gondoltatok ki erre, ez egy elrettentő hatást fejtett ki a rosszindulatú emberekre és egy nagyon jó hatást célzott meg az igaz körülmények tisztázásánál és az összes élőlény megmentésénél. Ezt ti mindannyian nagyon jól csináltátok, de néha az is megtörténhet, hogy elhamarkodottan cselekedtek.

Talán újabban már hallottátok, hogy ezt a dolgot, a Kínai KP-t törvényszék elé állítani, valamivel el kell halasztani. Tulajdonképpen van egy gondolatom (ötletem), már régen mondtam nektek, ami egy Dáfá-tanítványt, egy művelődő embert illet, úgy én azt mondtam, hogy egy művelőnek nincsenek ellenségei. Nektek csak az a feladatotok, hogy embereket mentsetek meg, nem az a feladatotok, hogy emberi módszereket és emberi alapelveket alkalmazzatok, hogy embereket büntessetek meg és ítéljetek el. Ez hát egy lényeges pont.

Persze szükséges, hogy néhány tevékenységet szervezzetek és néhány dolgot csináljatok, azért hogy megfékezzétek, akadályozzátok a gonoszt és az embereket, akik többé nem megmenthetőek, valamint a keveseket a Kínai KP makacs követőiből. Viszont némely dolgok a hétköznapi emberek által kell legyenek elvégezve, különösen sok ember van a társadalomban, aki demokratikus mozgalmakkal foglalkozik vagy különböző pártokat képez, nekik megvannak a politikai céljaik, ők a politikai rendszernek ezzel vagy azzal a formájával akarnak rendelkezni Kínában. Bármit is tesznek, az mind az emberek dolga. Mindazonáltal ők valóban egy nagyon nagy szerepet játszottak a Kínai KP rosszindulatú, gonosz lényének a leleplezésénél. Erről alaposan beszámolhatnak a Dáfá-tanítványok által készített médiák, hogy támogassák azt, amit ők a Kínai KP rosszindulatúságának (gonoszságának) a leleplezésére tettek, mivel ezek a médiák a társadalom médiáihoz tartoznak. Ez egy bizonyos hatással lehet a kínaiak felismeréseire a rosszindulatú Kínai KP gonosz lényéről és a kínaiak megmentésére. Ez nem probléma. De ha mi ilyen dolgokat közvetlenül csinálunk, mint a hétköznapi emberek vagy ha mi ezt közvetlenül a Dáfá-tanítványi minőségünkben csináljuk, akkor az nem helyénvaló (megfelelő). Azonban ez az általatok kigondolt módszer és forma nem hibás, a Mester is jóváhagyja nektek.

Ami az emberiség jövőjét illeti, a rendkívül rossz emberek törvényszék elé kell legyenek állítva és ennek megfelelően kezelve, azonkívül az emberiség a döntés (határozat) egy helyes, jogi formájával kell rendelkezzen, így lehet ezt kezelni. Dáfá-tanítványok segíthetnek is a hétköznapi embereknek, hogy összehangolják az emberiség néhány helyes munkáját, ez nem probléma. Ezáltal meg lehet célozni a gonosz leleplezésének és akadályozásának a hatását is. De az nem megy, hogy az embereket, akik meg kellene legyenek mentve, törvényszék elé állítsák. Gondoljátok csak át, a jelenlevők között szintén sokan vannak, akik be lettek csapva a rosszindulatú párt által és párttagok voltak, mielőtt Dáfá-t tanultak. Valóban törvényszék elé akarjátok állítani a párttagokat, akik be voltak csapva a gonosz által? Tudnotok kell, ők szintén be lettek csapva akkoriban a rosszindulatú Kínai KP által, ezek mind olyan élőlények, akiket meg kell mentenetek. Ezt világosan meg kellene különböztessétek. Csak egyedi személyekkel szemben, akik elég rosszak, cselekedhettek úgy. Természetesen, éppen azt mondtam, ez a dolog nem volt hibás. Ez egy elrettentő hatást célzott meg a gonosz számára, az emberiség is a jövőben biztosan szintén nem fogja hagyni elmenekülni azokat a rosszindulatú embereket. Mindazonáltal nem kellene semmit elhamarkodni. Az nem megy, hogy ti valóban saját magatok csináljátok ezt a dolgot. Mindannyian világosan hallottátok, amit éppen mondtam? (taps)

Ez azt jelenti, az nem hibás, hogy a jogi utat járjátok, hogy leállítsátok a gonosz általi üldözést, viszont egy tiszta fejet kellene megőriznetek a módszerről és az erről a dologról való megértés tekintetében. Éppen elmagyaráztam, hogy ti ezt a dolgot pontosan így kellene megértsétek. Az általatok kigondolt módszerek a gonosz feloszlatására mind nagyon jók. Ezek egyfelől az üldözés leleplezésére szolgálnak és másfelől az összes élőlény megmentésére. Ez ahhoz vezethet, hogy még több ember fog megválni a gonosztól és hogy a gonosz feloszlik az üldözés közben. A mai kínaiak már néhány tucatnyi év óta, a Kínai KP uralma óta, mindannyian egy agymosásnak vannak alávetve. Ha a szárazföldi Kínából való kínaiak beszélnek, ők mindannyian azokat a szavakat, azt a gondolkodásmódot és azt az objektív dolgokról való megértést használják, amely a Kínai KP által lett beléjük csepegtetve (nevelve). A szárazföldi Kínából való kínaiak, csupán miután egy hosszú időn át éltek a nyugati társadalomban, tudják, mit csinált belőlük a Kínai KP. Most már tisztában lettetek ezzel, mindannyian tudjátok, hogy a kínaiak siralomra méltóak. Ha egyszer visszagondol az ember, a Kínai KP valóban túlságosan rosszindulatú. Ma sok kínai a szárazföldi Kínában ezt egyáltalán nem tudja még felismerni, ők nem láthatják mindezt, már hozzászoktak mindehhez. Kis koruktól fogva így nőttek fel, ők azt hiszik, hogy egy normál emberi társadalom realitása egyszerűen ilyen kell legyen és az alapelvek az embervilágban talán szintén ilyenek kellene legyenek. Ha a rosszindulatú Kínai KP mond valamit, elvben nem gondolkodnak el rajta. Ha azt mondja, hogy valami jó, akkor az jó; ha azt mondja, hogy valami rossz, akkor az rossz. Ha azt mondja, hogy a Fálun Gong rossz, akkor a Fálun Gong pont olyan. Ha el akarod magyarázni neki az igaz körülményeket, nem akarja hallani. Mit csinálhatnánk hát ilyen körülmények között? A Dáfá-tanítványoknak az a küldetésük, hogy megmentsék őket. Így mi leleplezzük ezt a rosszindulatú bitang pártot – a múltjától kezdve a mai napig – mi hagyjuk az embereket a világon, hogy lássák egyszer, micsoda ez valójában és aztán rajtad múlik, hogy hiszel-e még benne vagy sem. A gyakorlatban ez úgy van, miután az emberek tájékoztatva vannak erről, ha mi azután elmagyarázzuk nekik az igaz körülményeket, akkor mindennel tisztában lettek, ők meg is akarják hallgatni. Ez pontosan a hatás, amit jelenleg a ,,Kilenc kommentár” fejtett ki.

A pártból való kilépések helyzetének és a szárazföldi Kínában levő helyzet változásainak a szemszögéből nézve – ti már láttátok – az, amit tettetek, ahhoz vezetett, hogy a helyzet a világon nagyon megváltozott. Bármilyen erős is a gonosz – hiszen milyen erős volt a rosszindulatú párt tábora akkoriban a két ellenséges hatalom között az emberi társadalomban – a nyugati társadalom teljesen tanácstalan volt vele szemben. Ha az istenségek viszont fel akarják oszlatni, egy szempillantás alatt fel fog oszlani. Ha többé nem lesz szükség rá, akkor egyszerűen nem hagyják többé létezni.

A Dáfá-tanítványok legnagyobb (fő) része a kínai társadalomban műveli és acélozza magát. Lehet-e véletlen ez a politikai helyzet és a rosszindulatú Kínai KP létezése a kínai társadalomban? Ha a rosszindulatú pártnak az egész úgynevezett szocialista tábora már feloszlott, ő miért nem oszlik hát fel? Ez nem a régi erők által lett előkészítve a Dáfá-tanítványok számára? Ebből kifolyólag ez mind nem véletlen. Ámbár mi a régi erők ellen vagyunk és nem ismerjük el ezt az üldözést, olyan dolgokat szintén nem ismerünk el, amelyeket ők ránk kényszerítettek, úgy az ilyen dolgok mindazonáltal egy szabotáló hatást fejtenek ki. Miközben megtagadjuk ezeket a dolgokat, mi őszintén, becsületesen járjuk az utunkat, egyidejűleg minden eszközzel megpróbáljuk, hogy élőlényeket mentsünk meg, embereket mentsünk meg a világon és megmentsük a kínaiakat.

Sok ember a mai világban nem egy egyszerű származással rendelkezik, különösen a kínaiak. Én már régen megmondtam, hogy a kínaiak között nagyon sokan léteznek, akik különböző korokból való különböző népek királyai voltak és Kínában születtek újra. Természetesen ezek nem csak királyok, hanem szinte egy egész dinasztia született újra Kínában. Természetesen az embereknek nem csak az embervilágban van meg a múltjuk, hanem rendelkeznek egy emberi élet lényeges (alapvető) származásával, eredetével is, mindez nem egy egyszerű dolog. Így ezek az élőlények, amelyeket a Dáfá-tanítványok kell megváltsanak, biztosan nem normál élőlények.

Korábban a művelők az összes élőlény megváltásáról beszéltek. Ki váltott hát meg tulajdonképpen élőlényeket? Az ortodox, igaz felismeréssel bíró nagy megvilágosultakon kívül, mint Sákjamuni és Jézus, egyébként ki váltott hát meg élőlényeket? Senki sem váltott meg élőlényeket. Tulajdonképpen a Sákjamuni és Jézus által megváltott élőlények is számukra voltak elrendezve, ezzel lett megalapozva a történelemben a kultúra a Dáfá számára, egyidejűleg az is meg kellett legyen nézve, milyen problémákba ütköznének az istenségek ezen az úton. Ez szintén napvilágra kellett kerüljön a történelemben, hogy megmutassák a mai embereknek. Természetesen nekem ezt szintén meg akarják mutatni. Így ez egyszerű. Ami akkoriban előttük állt, a tiszta emberiség volt a korai időszakban. Ők a korai időszak emberi testeinek egy szerkezetével rendelkeztek. De az emberek, akik előttetek állnak, a felszínen az emberiség külsejével és az emberi testnek ezzel a formájával, alakjával rendelkeznek, valójában az élőlények ott bent mind nem olyan egyszerűek többé.

Milyen emberek lesznek hát megváltva a Dáfá által? Milyen emberek lesznek hát megmentve a Dáfá-tanítványok által? Ez mind biztosan nem egy egyszerű dolog. Miért akarunk hát élőlényeket megmenteni, miközben olyan komiszul üldözve vagyunk? Miért gondolunk hát még mindig másokra egy ilyen kemény üldözés közben? Ezt a történelem bízta rátok, hiszen ezek az emberek is élőlények egy nagy tömegét képviselik. Akkor ez nem csak az emberek elvárása tőletek, hanem az összes élőlényé is a világegyetemben. Ez szintén az elvárás a Dáfá embervilágban való mai széleskörű terjesztésének ettől a formájától. Ez egy sorsszerű alkalom. Ami valamelyik élőlényt illeti, ha elszalasztotta ezt az alkalmat, akkor talán örökre elveszítette.

A három világkör ugyan nagyon kicsinek néz ki, összehasonlítva a magasszintű élőlényekkel az emberiség társadalma ugyan túlságosan parányinak tűnik, azonban ez a hely a Fá-helyreigazítás egy gyújtópontjává vált. Korábban már elmagyaráztam nektek, miért itt van terjesztve a Fá. Ha a Fá itt van terjesztve, akkor a környezet és az élőlények, akik idejöttek és minden, ami előttetek áll, lehet-e olyan egyszerű? Abszolút nem egyszerűek. De ha megmutatkoznak, látszólag semmi különbség sincs az emberi társadalomhoz és az emberiségnek a történelemben levő állapotához viszonyítva. Az emberek még mindig emberek, semmi esetre sem fognak istenivé válni. Ilyen egy forma és ilyen egy emberi magatartás lett régi koroktól fogva megteremtve, bezárólag az emberi gondolatokkal, állapotokkal és életmódokkal, így van ez pontosan. Pont egy ilyen környezetben van a Fá terjesztve, az emberek meg lesznek váltva és élőlények lesznek megmentve. Ámbár ebben sok tényező létezik, ami rám és a Dáfá-tanítványokra lett kényszerítve, ez a régi világegyetem tényezői által lett csinálva, de ha ti szintén ebben tartózkodtok, ezt csak nehezen különböztethetitek meg. Egy régi elrendezést sem ismerünk el, mi egyszerűen járjuk a saját utunkat. Hogy ne merüljön fel egy probléma sem, ami a Dáfá-tanítványokat illeti, úgy én korábban gyakorta mondtam nektek, hogy többet kellene tanuljátok a Fá-t és meg kellene őrizzétek az őszinte gondolatokat. Ha ezen körülmények között őszintén járjátok a saját utatokat, már jól végezhetitek a munkát, amit a Dáfá-tanítványoknak végezniük kell. Mindegy milyen elfoglaltak vagytok, annak ellenére kell tanuljátok a Fá-t, feltétlenül kell tanuljátok a Fá-t.

Az út a jövőbe valamint ez a helyzet talán egyre gyorsabban fog változni. De mikor korábban a Fá-t magyaráztam, már elmagyaráztam nektek a következőt: Mindegy hogy a társadalomban egy pozitív vagy egy negatív helyzet bukkan elő, ez azt is jelenti, mindegy hogy egy jó vagy egy rossz helyzet merül fel, ez mind egy vizsga nekünk Dáfá-tanítványoknak a számára, ezt nem kellene rózsaszín szemüvegen keresztül lássátok. Ha a helyzet valóban jobb kellene legyen, ez egy másik formája a vizsgának, próbatételnek számotokra, nem is szabad túl optimisták legyetek. Feltétlenül őszinte gondolatokat kell megőriznetek és dolgokat tennetek, amiket a Dáfá-tanítványok kell tegyenek.

Ennyit mára. Ami a Dáfá-tanítványok mai munkáját illeti, úgy némelyek sok feladatot vállaltak magukra. Létezik házimunka, Dáfá-munka, hivatali (foglalkozással járó) munka és ehhez jön még a munka a társadalomban, úgyhogy ti mindannyian stresszelve vagytok valamennyire. Ezt én is tudom. Bárhogyan is, ha ti arra tudtok gondolni, hogy a Dáfá-munka a legfontosabb, ha ti a döntő pillanatban arra tudtok gondolni, hogy Dáfá-tanítványok vagytok és jól végezzétek a munkát, ebből a szempontból nézve, az valóban nagyszerű. Bárhogyan is, a Mester ezt már szívéből látta. De mindegy milyen hosszú időt futott át a történelem, mindegy milyen hosszú ideje áll fenn a három világkör és mennyi élőlény jött ide, mind erre az egy pillanatra várnak a hosszú történelem folyamán. Ennek a pillanatnak egy ezer- és többezerszeres aranyértéke van. Ha az útnak ezt a szakaszát jól járja az ember, akkor az a legnagyszerűbb. Vagyis, ámbár ebben az időszakban nagyon szűkösen vagytok az idővel, nagyon fáradtak vagytok és nagyon kevés időtök van a pihenésre, sok tanuló mégis elérte, hogy jól csinálja. Mikor a Mester ezt látta, nagyon örült, ezért megköszönöm nektek. (hosszas, erőteljes taps)

Sok ember mondja, hogy beleavatkozunk a politikába. Némely tanulóknak, akik nem szorgalmasak a Fá-tanulásnál, szintén nem tiszta a fejük (értelmük), azt kérdezik: A ,,Kilenc kommentár”-nál nem a politikába való beavatkozásról van szó? Az emberiség társadalma is a Dáfá-ért létezik, a történelem el lett rendezve. Tudjátok, a történelemből tulajdonképpen a szenteket és azokat az ortodox, igaz felismeréssel bíró nagy megvilágosultakat is lehet összehasonlításképpen venni. Az ,,Ötezer szó”-nak Lao-cetől a legfelszínesebb értelme (jelentése) az, hogyan kell királynak lenni és hogyan kell egy országot kormányozni. Emberi megértéssel nézve, az talán nem politika? De az nem volt politika. Természetesen még nagyon sok létezik ezekből, egyszer utána lehet nézni a történelemben. Gondoltatok-e már egyszer arra, hogy a Kínai KP eretnek pártja valami szektához hasonló dolgot űz, aminél össze van keverve vallás és politika, és következésképp minden kínai be lett vonva a politikába? Ha mi arra szólítjuk fel az embereket, hogy lépjenek ki és ismerjék fel világosan a Kínai KP rosszindulatú pártját, akkor ez nem azt jelenti, hogy megszabadíttatjuk az embereket a politikától? (taps) Tulajdonképpen a mi lényeges, alapvető célunk nem is abban rejlik, hogy téged – a rosszindulatú Kínai KP-t – leverjünk. Én nem is harcolok veled, te nem is vagy méltó rá! (taps) Hiszen hogyan harcolhat valaki, aki az istenséghez vezető úton van, emberekkel? Ha a rosszindulatú Kínai KP eretnek szellemekből és rosszindulatú kísértetekből is áll, akkor sem méltó rá. Fá-helyreigazítás az pontosan Fá-helyreigazítás. Az összes élőlény megmentésénél a Dáfá-tanítványok egyszerűen fel akarják oszlatni mindazt a gonoszt, amelyik akadályozza az emberek megváltását.

Mi meg akarjuk menteni az összes élőlényt és a mai embereket a világon, így csupán világosan felismertetjük az emberekkel, mi a rosszindulatú Kínai KP. Természetesen, mindegy hogyan próbálja meg a Kínai KP eltakarni egy aljas, rosszindulatú pártnak a gonosz arcát, mihelyt az emberek a világon felismerték, már tudják, hogy eretnek és rosszindulatú. Nem fognak többé együttműködni vele, ki fognak lépni belőle, aztán nem is fog többé létezni. Ez viszont nem olyasmi, amit mi tenni akarunk, a mi célunk az összes élőlény megmentése. Ha valaki az embervilágban, vagyis a ködben tartózkodik, sok dolgot nem lehet olyan könnyen megkülönböztetni, akkor meg kell nézni, hogyan értik meg ezeket az emberek.

Természetesen, a Dáfá-tanítványok, különösen azok a tanulók, akik a Fá-t relatív szilárdan tanulták, tisztában vannak ezzel. Az igaz körülmények tisztázásánál ti már nagyon sok példát neveztetek meg ebben a tekintetben, ezzel még világosabban van elmagyarázva. Ebből kifolyólag az utak, amiket járunk, nem hibásak. A kérdés az, hogyan lehet még jobban járni őket. Ennyit mára, köszönöm nektek. (hosszas, erőteljes taps)

A Mester továbbra is azon van, hogy meghallgassa és megnézze a jó híreiteket. (erőteljes taps)

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2005.07.20-án

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung in Chicago-City

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw80.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében