hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat San Franciscóban 2005-ben
 

(Változtatás 2006. április 17-én)

Li Hongzhi, 2005. november 5-e

(Erőteljes taps. A tanítványok mondják: Üdvözöljük a Mestert!)

Legyetek üdvözölve! (Taps. A tanítványok: ,,Mester, foglaljon hát helyet – kérjük”.) Inkább állva maradok, hogy jobban láthassatok. Valóban nem könnyű nektek. (taps) Már egy hosszú ideje nem voltam a nyugati részen és egész idő alatt arra gondoltam, hogy találkozzam egyszer veletek. A Dáfá-tanítványok most a Fá-igazolásnak és az összes élőlény megmentésének az idejében találhatók, ez nagyon kemény számotokra. De bárhogyan is, most a Dáfá-tanítványok egyre érettebbé válnak. Azáltal, hogy az össz-Fá-helyreigazítás egyre tovább nyomul előre, a helyzet változása egészében véve szintén nagyon erős.

Láttátok, az emberek magatartásától kezdve a világon a Dáfá-val és a Dáfá-tanítványokkal szemben a világos felismerésig a Kínai KP szégyentelen és hazugságterjesztő médiáival szemben – most minden más lett. Ha ez így van, a Dáfá-tanítványok számára ez azt jelenti, hogy ők megint csak egy új környezetben és új körülmények között lesznek vizsgáztatva. Mihelyt a környezet lazább lett (megenyhült), normális módon ez könnyen egy hanyag, nemtörődöm lelkülethez vezethet. Ha a nyomás kisebb lett, belsőleg szintén ellazul az ember és többé nem erőlködik úgy. Ez viszont nem megy. Egy művelődő emberként tulajdonképpen sohasem szabad lazítani. Mindegy milyen környezettel is találkozhattok, nem szabad alábbhagyjatok a szorgalommal. Minél lazább, valójában annál komolyabb a vizsga számotokra. Mindegy hogyan is változhatnak meg a körülmények, a művelés feltételei és a művelési horizont (látókör, szint) követelményei sohasem fognak megváltozni, ezért nem szabad lazítanotok. Azonkívül ti is láttátok, ámbár a helyzet változik, a gonosz szellem végezetül viszont még nincs maradéktalanul eltávolítva. Vagyis ebben az időben még nagyon rossz hatásokat fejthet ki.

Vegyük csak San Franciscót példaként, én megállapítottam, hogy San Francisco városközpontjában és az egész öbölvidéken ez még nincs rendben, ott még mindig nagyon sok rossz tényező létezik. Tulajdonképpen azokat a helyeket ti súlypontként kellene tekintsétek. Menjetek oda, ahol sok kínai van, hogy tisztázzátok az igaz körülményeket, mentsétek meg a súlyosan mérgezett kínaiakat a lakónegyedeikben. Ti láttátok, hogy ott vannak azok a helyek, amelyek sok utazócsoport által vannak látogatva a szárazföldi Kínából, ott nagyon sűrűn fordulnak elő. Az egész öbölvidék más környezeteiben is sok kínai létezik, de nagyon szét vannak szórva. A ti célotok az igaz körülmények tisztázásánál még több élőlénynek a megmentése, és ennél a legkomiszabbul megmérgezett részt a kínaiak jelentik. Felszínesen nézve, a Dáfá-tanítványok az üldözés ellen vetik be magukat, valójában a Dáfá-tanítványok legnagyobb kötelezettsége az összes élőlény megmentése, ez szintén a Fá-igazolás igaz megtestesülése. Az üldözés a Dáfá-tanítványok ellen és a kínai polgárok ellen a gonosz párt által Kínából lett elindítva, ezért nektek a szárazföldi Kínára kellene irányulnotok, vagyis ez azt jelenti, a szárazföldi Kínában élő emberekre irányulnotok. Éppen a kínai negyedek (Chinatowns) vannak sűrűn látogatva a szárazföldi Kínából jövő kínaiak által, ezért ott nem szabad lazítanotok, nem szabad elveszítenetek ezt a helyet, amelyiken a Dáfá-tanítványok a leginkább hatással bírhatnak. Vagyis el kellene egyszer már gondolkodnotok és ennek a helynek egy kicsit több figyelmet szentelnetek. Talán nem úgy volt, hogy korábban ezeket a helyeket nagyon gonosznak érzékeltétek és egy kicsit megfélemlítettek benneteket? De ki fél hát kitől?

Még a legkeményebb üldözésben is a Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínában nem hagyták magukat elrettenteni és átjutottak, sőt eközben még érettebbé lettek acélozva. Nézzetek csak egyszer vissza, tulajdonképpen ez az üldözés rendezetlennek tűnik. De a helyzet változásai és a különböző körülmények fellépése nem mind célirányosak? Hogy ez most a Mester óhaja vagy a régi erők befolyása volt, hát nem minden a Dáfá-tanítványok végső sikere és a gonosz feloszlatása körül forog? Lehetne-e, hogy ez mind rendszer nélkül működjön? Pusztán úgy van, hogy a rossz embereknek nem hagyják látni az ebben uralkodó rendet. Ki tudott hát korábban három napot kibírni, átvészelni, ha a rossz kínai párthatalom le akarta verni? Hogy ti hat vagy hét évet kibírhattatok, ezen rossz párt számára ez önmagában már egy felfoghatatlan dolog. Elérhetik-e ezt a hétköznapi emberek? Kibírhatták-e volna? Ezek akkor a hétköznapi emberek dolgai? Ezek olyan dolgok, amiket a hétköznapi emberek elérhetnek? Csak művelők, csak olyan emberek, akik istenségek által vannak védelmezve, juthatnak át. Nem úgy van? Így tehát a Dáfá-tanítványoknak semmi félnivalójuk sincs. Különösen azok számára, akik a szárazföldi Kínán kívül élnek, ez a környezet összehasonlításképpen nem lazább? Mi félnivalótok van hát még? A továbbiakban legyetek nyíltak és őszinték, a megmentésnél valóban egy ember életére irányuljatok, ezt megérezhetik az emberek. Azonkívül a könyörületesség és az őszinte gondolatok, amiket az igaz körülmények tisztázásánál sugároztatok ki, azon vannak, hogy feloszlassák a gonoszt. Ez mind odahat, hogy a megmentendő élőlények felébredhetnek, hogy visszatalálhatnak önmagukhoz és valóban saját maguk ismerhetik fel megfontoltsággal (ésszerűen) ezeket a dolgokat. Természetesen az emberek másmilyenek lesznek, mihelyt világosság gyúlt az agyukban.

Aztán még létezik néhány tanuló, akinek nincs egy világos megértése a helyzet változásáról a Fá-igazolás által, ez különböző helyeken egyedi esetekben fordul elő. Ez tehát azt jelenti, minden alkalommal, mikor a Dáfá lefolyása egy új szakaszba lép, létezik néhány tanuló, aki a Dáfá-művelést emberi szívvel szemléli. A Dáfá-tanítványok művelésének ez az útja az a művelés, amelyiknél nem válnak meg az emberi világtól, ez mármost egy ilyen út. Ha a hétköznapi emberek társadalmában műveli magát, akkor az úgy van, vagy befolyásolva lesz a hétköznapi emberek társadalmától vagy megváltoztatja a hétköznapi embereket, ez bizonyosan így van. Következésképp a Dáfá a Fá-helyreigazítás egész lefolyása alatt mindent nagy sebességgel változtat meg, a Dáfá-tanítványok is azon vannak, hogy igazolják a Fá-t, élőlényeket mentsenek meg és eltávolítsák a gonoszt, amelyik a Dáfá-tanítványokat üldözi. Az összhelyzet változásán keresztül az embervilágban újra és újra (egyre-másra) új állapotok fognak megmutatkozni különböző időkben, ez nevezetesen a Fá-helyreigazítás lefolyása, amiről a tanulók beszélnek. Ha viszont az állapotnak nagyon feltűnő változásai mutatkoznak meg, egyedi tanítványok nem tudnak többé lépést tartani. Mihelyt viszont nem tudnak többé lépést tartani, a legnagyobb kifogások egyikét keresik ki maguknak, azt kérdezik: ,,Talán csak nem avatkoztunk bele a politikába? Hogyhogy ilyen módon műveljük magunkat?” Valójában ezek az emberek, akik ilyesmit mondanak, a művelést alapjában véve emberi érzülettel szemlélték, saját magukat emberi érzületekkel kezelik, a gyökere legmélyén még mindig a félelem hat.

Én már megmondtam, hogy a Dáfá-tanítványok művelésének a formája ma pontosan ilyen, pontosan a hétköznapi emberek között műveli magát az ember és nem válik meg az embervilágtól a művelésnél. A korábbi Fá-magyarázataimban már beszéltem erről: Pontosan, mivel éppen ezen az úton és módon művelik magukat a Dáfá-tanítványok, azért lehetséges, hogy ilyesmi történjen, ami még sohasem létezett a történelemben – emberek istenségekké művelhetik magukat. (taps) Hiszen ebben a reális (valóságos) társadalomban egy művelő saját magát pozicionálta (helyezte el) az előnyök csábításainak közepett az embervilágban, elérte, hogy az embervilág erőteljes kísértéseinek közepett levesse az emberi ragaszkodásokat és mindenféle bonyodalmat az érzelemvilágon belül. Ez a művelési módszer közvetlenül az emberszívet célozza meg, ez tehát azt jelenti, közvetlenül a legfelszínesebb érzékszerveket és a gondolatok visszatükröződését valamint egy művelőnek a közvetlen viselkedését célozza meg. Ha tehát most egy ilyen ember mindezt el tudja engedni a művelése közben, akkor ő nem azon van, hogy művelje magát? Hát nem valóban saját magát pozicionálja ez az ember a realisztikus (valóságos) előnyök tekintetében? Elérheti ezt egy hétköznapi ember? Nem érheti el. El tudták-e érni ezt akkor a művelők az elmúlt időkből? Ők sem tudták ezt elérni. Így a korábbi művelési módszereknél, vagyis az emberi társadalom történelmében hátrahagyott művelési módszereknél, mindig úgy volt, hogy az ember a művelés közben meg kellett váljon az emberi mindennapoktól. Ők nem merészeltek az emberi mindennapokban művelődni, mivel ott véleményük szerint nem művelhette magát az ember. Az ok abban rejlett, hogy Dáfá nem létezett, nem létezett Dáfá, ami irányította a művelőket. Ma létezik a Dáfá irányításként, ezzel elérhetitek, megcsinálhatjátok és a gyakorlatban valóban elértétek. Ez tehát azt jelenti, nem csak úgy van, hogy ez az út már létre lett hozva, hanem a gyakorlatban már világosan be lett bizonyítva a helyessége és a Dáfá-tanítványok érettsége is a művelés folyamatában. Most az utolsó szakaszban tartózkodunk a beteljesüléshez és máig minden nagyon egészségesen és stabilan folyt le. Ámbár itt vagy ott megmutatkozott egy pár hiányosság, tulajdonképpen ez minden művelési útnál így van, mindig fognak létezni emberek, akik nem tudják tovább művelni magukat az útjukon, ez mind normális. Ha egy ember szíve meg lesz vizsgálva, ha a különböző megértések emberekről és istenségekről egymásnak ütköznek, egy művelőnél ilyen egy állapot fog felbukkanni. Ha az emberi gondolatok uralkodnának, akkor az ember az ember irányába fog elmozdulni; ha azonban isteni gondolatok és egy ember őszinte gondolatai uralkodnának, akkor az istenség irányába fog elmozdulni.

Tulajdonképpen gondoljatok csak bele egyszer, mi a politika? Mihelyt egyesek nem tudják megérteni az üldözés elleni bevetést, azt mondják, hogy politikát folytat (politizál) az ember. Az én szememben némely Dáfá-tanítványoknál közülünk ez a félelmen múlik, alapjában az a félelem, ami hat ottan. Ez ugyanis egy ember aggodalma. Bárhogyan is érthetik meg ezt a hétköznapi emberek, a Dáfá-tanítványok nem töprengenek ezen. Ameddig Dáfá-tanítványként őszintén, becsületesen cselekszel, meg fogod változtatni a környezetet körülötted, meg fogod változtatni az embereket. Nem szükséges olyan sokat beszélned, én a mai Dáfá-tanítványoknak magyarázom el a Dáfá-mat és nem a hétköznapi embereknek. Nem szükséges olyan sok figyelmet fordítsatok arra, mit gondolnak az emberek. Ameddig őszintén járod a művelésed útját az embervilágban, mindenki értékelni fog.

Nos, mi is a politika? Különböző etikus beállítottságokból kifolyólag az embereknek a világon erről szintén egészen különböző megértéseik vannak. Tulajdonképpen én mondom nektek, a fogalom (megértés), amivel a kínaiak rendelkeznek a politikáról, felöleli az összes tevékenységet egy politikai formára és azokra a dolgokra vonatkozólag, amik politikai hatalommal és politikával állnak kapcsolatban. Azonban a nyugati társadalmakban ez másként van, [ennél] a fogalomnál az a megértésük (ezen fogalom alatt azt értik), hogy az emberek összes társadalmi tevékenysége, ami nem a gazdaság kategóriájába és nem is a vallás kategóriájába tartozik, pont (éppenséggel) a politikához tartozik. Ám mindegy milyen is lehet a meghatározásuk és az is mindegy, hogyan értendő az, amit én mondani akarok nektek, az az, hogy a művelési forma számára nem létezik szilárd (meghatározott) keret. A műveléseknél, amiket a történelemből ismertek, létezik a buddhizmus, az ősbuddhizmus, a taoizmus, az ősi Tao művelési módszere, a katolicizmus, a kereszténység és még egy pár vallási tevékenység, ehhez jön még néhány ősi vallás, valamint az istenségekben való hit. A vallásos hit szintén az emberek művelésének egy eljárása, a hit folyamatában emberek megemelhetik a gondolati (szellemi) látókörüket (horizontjukat), ilyen egy művelési módszer ez. Mindegy hogy a nyugati kultúrában létezik-e vagy sem a ,,művelés” fogalma, ezek mind a műveléshez tartoznak, mindnél a megemelkedéshez való követelmény van felállítva. Hiszen talán nem egy művelési folyamat, ha élőlények az istenség irányába haladnak? Mindegy milyen módszert is alkalmazol, megmondhatom nektek, hogy az összes, a történelemben hátrahagyott módszer semmi esetre sem az egyedüli művelési módszer. Még kevésbé kell az univerzum összes élőlénye, és velük együtt különösen az emberek, feltétlenül ezen kevés módszer felé tájolódjanak (orientálódjanak), emiatt ezek nem az egyedüli utak, amelyeken egy istenség felé lehet haladni. Ezek pusztán néhány művelési kultúra, amiket a megszámlálhatatlan istenségek hagytak hátra az embereknek, így van ez csupán. Azonkívül ők messzemenően nem tudták elérni, hogy az ember illetve a fő-ősszelleme saját magát művelje istenséggé. Korábban hát mindig csak a mellék-ősszellemeket művelték. Ami valóban ezt az embert önmagát illette, mindegy hogyan művelte magát, ő újra kellett szülessen az embervilágban a reinkarnációnál, miközben a mellék-ősszelleme elment. Sákjamuni Buddha 84.000 művelési iskoláról beszélt, és ez csak az ő szintjén való felismerés volt egy bizonyos területen belül. A taoista iskolában 3600 művelési útról beszélnek, ez is az ő szintjükön való felismerés. Valójában a Fá-alapelvek, amiket ők elmagyaráztak az embereknek, korlátozottak. Hány út létezik tulajdonképpen a világegyetemben, amelyben az élőlények megemelkedhetnek és hány módszer létezik, amelyikkel az ember visszaemelkedhet? Számtalan. Bármennyi élőlény is létezik, olyan sok út is létezik, olyan sok van ezekből. Természetesen ilyen sok művelési formát nem lehet mind az emberi társadalomba hozni. A világegyetemben számtalan buddha, számtalan istenség létezik és még azon körülmények között is, hogy minden istenség azt hiszi, ott, ahol a világegyetemnek a legfelső határa van és semmi további nem létezne többé, úgy az hát úgy van, hogy még távolabbi látókörökön (horizontokon, szinteken) még összehasonlíthatatlanul nagy és összehasonlíthatatlanul magasabb szintek léteznek, ott létezik még számtalan buddha és más istenség, az ő szemükben az alattuk levő istenségek pont olyanok, mint a hétköznapi emberek. Hány út is létezik hát tulajdonképpen? Számtalan. Mindannyian tudjátok Sákjamuni Buddháról, ő a saját művelési iskoláját felismerés által tanúsította, igazolta, összefoglalva úgy hívják: ,,Parancsolat, Meditáció, Bölcsesség”. Ez pont Sákjamuninak az útja, amit saját maga igazolt felismerés által. A mennyei rendszerekben olyan sok buddha létezik, számtalan, azonban a világegyetemben nem létezik egy második buddha sem, aki a ,,Parancsolat, Meditáció, Bölcsesség”-et igazolta felismerés által. Más szavakkal mindegyik istenségnek megvan az ő saját útja, az istenség mindegyik rendszerében léteznek mércék a különböző szinteken levő összes élőlény számára, léteznek elvárásai, követelményei a Fá-alapelveknek, amelyek szerint emelkedni vagy alásüllyedni kell. Létezik-e ebben sok művelési módszer vagy sem? Nagyon sok van.

Ha már erről beszélünk, akkor én mondom nektek, ha a világegyetemben már ilyen sok művelési módszer létezik és ha ezt az emberek nézőpontjából szemléljük, melyik művelési módszerrel nem művelhetnék hát magukat a Dáfá-tanítványok, ha ezt a Fá-helyreigazítás közben követeli meg az ember? Hogy egy kicsit világosabban fejezzem ki magam, ha Mesterként nektek ma nem ezt, hanem egy másik módszert adtam volna a műveléshez, szintén a beteljesüléshez művelhettétek volna magatokat. Tudjátok, hogy a Fá-helyreigazítás megy végbe a világegyetemben, minden meg fog újulni, ez más szavakkal a mennyboltozat újjáteremtését jelenti, a világegyetem újjáteremtését. Hogyan fognak kinézni a jövendő élőlények és melyik formában fognak létezni, melyik Fá és az emberek megváltásához melyik forma lesz majd hátrahagyva, mindez nem lehet a múlt élőlényei által meghatározva, ez szintén nem lehet meghatározva valamelyik élőlény által, bármilyen magas is legyen, mert ez a jövő szükségletén múlik. Ha a szükséglet által van meghatározva, akkor gondoljatok csak bele: Feltéve, hogy a Mester pontosan a társadalom politikai formájában műveltetne benneteket, az menne? (taps) Menne! Az biztosan menne. Az teljes bizonyossággal működik! Ameddig léteznek a Fá mércéi, amelyekkel az élőlények megemelkedhetnek, ameddig az élőlények magas szinteket érhetnek el, teljes bizonyossággal megy. Hiszen ez a jövő választása, ez a jövendő világegyetem választása, ez a Dáfá-tanítványok művelési formájának a választása. (taps) Csak a Mester nem ezt az utat választotta ki számotokra, én a művelésnek nem ezt az útját járattam veletek. Amit én adtam nektek, az egy még szélesebb és a legjobb művelési forma, egy forma nélküli Nagy Út! (taps) Mindenki a társadalom egy része, mindenki különböző társadalmi rétegekben található, mindenkinek más munkája van a társadalomban és különböző képességekkel rendelkezik, amelyeket megtanult. Mindenki művelheti magát a saját környezetében, forma nélkül és mégis a Dáfá irányítása alatt, nem léteznek semmiféle szilárd (szigorú) keretek, vallásos formák és tilalmak sem. Ez olyasmi, amit egy istenség sem merészelt a történelemben, de én ezt ma így csináltam a Dáfá-tanítványokkal. (taps) Miért? Mert a Fá nagy, mert ez a világegyetemnek a Dáfá-ja, amelyik közvetlenül megváltja a Dáfá-Tu-kat (Dáfá-követőket), csupán akkor lehet ezt elérni.

Tulajdonképpen szeretném még mélyrehatóbban elmagyarázni, mit értenek ,,politizálás” alatt és mit jelent ,,művelési forma”. Sokan nem jutottak tovább ennél a pontnál. Ha én Li Hongzhi-ként ma példának okáért azt választottam volna ki magamnak, hogy császár legyek és egy csoport minisztert és polgárt vezetnék a műveléshez, mehetne ez? (taps) Ez menne! Ez teljes bizonyossággal menne! Ameddig egy ortodox (igaz) Fá-ról van szó és lehetővé teszi az élőlények emelkedését, ameddig az ember őszintén járná ezt az utat, akkor ez ment volna! Ha ez valóban így lenne, akkor ez szintén a jövő választása lenne, akkor ez szintén a jövendő világegyetem szükséglete lenne. Csak úgy van, hogy a Mester nem ezt az utat járatja veletek. Bármi is van kiválasztva és bármelyik út is van járva, az a jövő szükségletén múlik. Ez olyasmi, amit a Mester a Dáfá-tanítványoknak hagy hátra. Én a legjobb művelési módszert választottam ki számotokra (taps). Amit éppen elmagyaráztam, nevezetesen a magas szintek alapelveit, egy hétköznapi emberként csak nehezen lehet megérteni, ilyesmit egyáltalán nem tud felfogni. Én a Dáfá-tanítványok számára magyarázom el a Fá-t és a szívetekben nagyon tisztában vagytok azzal, mit tesztek. Tulajdonképpen a Mester akkoriban a Fá-terjesztésnél beszélt egy dologról, vagyis sok tanuló hallott korábban erről: A buddhista iskola és a taoista iskola vitatkoztak a döntésem végett, hogy én egy buddha vagy egy taó külső alakját szeretném választani, hogy elérjék azt, hogy a mindenkori külső istenségalakban terjesszem a Fá-t, erről korábban nagyon hevesen vitatkoztak. Mivel, ha egyfajta istenségnek az alakja van kiválasztva, az egy megtiszteltetés azon istenségek számára. Gondoljatok csak bele, akkoriban a taók azt akarták, hogy én egy taó alakjában terjesszem a Fá-t, a taoizmus megjelenésének az újkorban Kínában pontosan ez volt a célja. Korábban a taóknál nem létezett vallás, mivel ők csak egyetlen személynek adták tovább az útjukat és az egyenkénti átadással lehetetlen lett volna az élőlényeknek egy nagyméretű és mindent átfogó megváltása. Ha olyan sok tanítványt vezet, nem is vihet olyan sok embert a beteljesüléshez. Ez volt az oka, hogy egy vallást hívtak életre. Ez már mind a múlthoz tartozik, ez mind az, amit korábban már elmagyaráztam nektek, így nem szeretném ezt még egyszer elismételni. Ezzel azt akartam mondani, hogy az nagyon fontos, melyik elmélet, melyik módszer és külső forma lesz véve a műveléshez a Dáfá-tanítványok által, különösen ha arról van szó, melyik módszert veszi a Mester. A történelemben ők már régen tudták, hogy a Dáfá itt, az emberi társadalomban lesz terjesztve. A régi erők egy nagyon hosszú időre elrendezték ezt. Valójában nem csak a régi erők csináltak ilyen elrendezéseket – ez a hatalmas univerzum – mindegy hogyan magyarázom nektek, mindig egy olyan területen belül magyarázom, amelyikben még megérthetitek. Egészen mindegy, hogyan is emelkedik meg ez az anyag, melyik szintet is éri el, ennél csak egyik óriási rendszerről van szó. Normális módon én ennek a rendszernek a dolgait magyarázom nektek. Valójában az ilyen kozmikus rendszerek, az ilyenfajta óriási rendszerek, szintén határtalanok a bennük élő élőlények számára. Egy óriási istenség is úgy tekinti ezt, ha viszont a rendszert még távolabbi messzeségből, egy még nagyobb égitestből szemléljük, úgy az megint csak pusztán egy porszem. Még messzibb távol létezik még számtalan efféle égitest és még messzibb távol fekvő helyeken, [olyan] helyeken, amelyeket az istenségek még csak el sem érhetnek, léteznek még óriásibb égitestek. Hogyan néznek hát ki az élőlények ottan? Milyen módon fognak ott különbözni a szintek és hogyan emelkednek meg ott az élőlények? Más rendszerek istenségei szintén nem tudhatják, sőt még csak meg sem érthetik. Az, amit elmagyaráztam, különböző univerzumok istenségei számára valami elképzelhetetlen.

Amit mondani szeretnék nektek, az az, hogy az emberi társadalomban is sok dolog nem olyan egyszerű. Mint tudjátok, most az emberi társadalomban mindenféle foglalkozás (hivatás, mesterség) létezik, káprázik tőle a szem. Ebben a modern társadalomban úgy tűnik, hogy minden fejlődik és minden lehetséges létezik. Hogyan jutott ide? Miért nem létezett ilyesmi a régi társadalmakban? Az ok abban rejlik, mint éppen elmagyaráztam, hogy sok élőlény messzi távoli égitestekből szintén az emberek közé hozta a dolgait. De miért? Mint éppen elmagyaráztam, a külalak, amit a Mester választ, hogy ez buddha vagy taó kellett volna legyen, nagyon fontos. Valójában nem csak erről van szó. A művelési utak, a sokféle művelési módszer, ami ebben a történelmi korszakban az emberiség számára lett megteremtve, sok nép létformája is, valamint különböző kulturális tulajdonságok, mindez annak az eredménye, hogy azok a messzi távoli égitestekből származó istenségek betették a lábukat ide. Mindannyian meg akarják mutatni az útjukat a Dáfá-nak, és ezzel jelzik, hogy minden, amiből Li Hongzhi választhat, már itt van, következésképp mindannyian igazságosan lesznek kezelve. Hadd nevezzek meg egy pár egyszerű példát. Mindannyian tudtok a festészetről, mindannyian ismeritek a zenét, a szobrászatot és a modern tudományt és technológiákat is, mindezek különböző technikák az emberiség különböző életeiben. Úgy tűnik, mintha az emberek saját maguk teremtették volna meg mindezt az emberi társadalom gazdagítására. Valójában egyáltalán nem ez a helyzet. Mit jelent akkor mindez? Én mondom nektek, ez mind a műveléshez tartozik, ezek pontosan a messzi távoli rendszerekből való élőlények látókörének (szintjének) a tulajdonságai. Mivel azon szint megemelkedésénél az erről a fajta készségről való felismerések szintén össze vannak kötve a Fá-val, a felismerés közben megemelkedik, eközben szintén határtalanul meg lehet emelkedni. A részecskék, amelyekből a magasabb szintek dimenziói vannak képezve, még kisebbek, a hang mezője is mikroszkopikus, anyagi részecskékből van összeállítva, ezáltal a zene még szebben hangzik és a színek még szebbek. Minden anyag magas szinteknek a mikroszkopikus részecskéiből van összeállítva, ezt az alacsony szinteknek a dimenzióiban nem találhatják meg az élőlények. A műalkotások és a készségek egyre kiválóbbak és egyre csodálatosabbak lesznek, egy élőlény megemelkedése a szint és a készségek közös megemelkedésének egy eredménye, a saját felismeréseknek egy megemelkedése különböző szinteken. Más szavakkal, ha ezt a Földön élő emberek beállítottságaival szemléli az ember, ha te valami jót hozhatsz létre, azon múlik (az az oka), hogy te egy jó ember vagy, vagy ezzel valami jót teszel. Másféleképpen mondva az istenségek csupán azért adták neked a bölcsességet, mert egy jó embernek tartanak, csupán akkor hagynak téged műalkotásokat létrehozni. (taps) Az emberi társadalom talán nem istenségek által van irányítva? Valójában mindezek a dolgok magukban hordozzák a Fá tényezőit. Ha én ezen a módon műveltetnélek benneteket, működhetne ez? Ugyanúgy művelhetnétek magatokat. Csak úgy van, hogy én nem egy ilyen utat járatok veletek, ezek különböző égitesteknek és különböző élőlényeknek a módszerei.

A Fá-helyreigazítás közben még egy dolgot meghatároztam. Mit határoztam meg hát? Nevezetesen az élőlények megemelkedése nagyon messzi távoli égitestekben nagyon erősen különbözik az élőlények felismeréseitől a ti égitestrendszeretekben. Ott minden készségekkel, a készségek állandó emelkedésével van összekötve. Természetesen a még magasabb szintek istenségei azt a kérdést, hogy az alacsony szinteken lehet-e feltalálni vagy létrehozni valamit, a szint megemelkedésével kötötték össze. Ha meg tudja emelni a látókörét, hagyják kibontakozni a bölcsességét, hagyják megteremteni vagy létrehozni valamit és hagyják megemelkedni. Miután megemelkedett, újra és újra fel fogja ismerni, hogy a megemelkedése az erkölcsi megemelkedés alapján mehetett végbe, csupán a látókör megemelkedésén keresztül mehetett végbe egy ilyen megemelkedés. Egy leírhatatlanul nagy összrendszer ezen a módon törekszik a készségnek egy ilyen növelésére. Ez egészen más, mint ebben a kozmikus rendszerben és különösen a művelés, amit a mai élőlények értenek meg, egyáltalán nem ugyanaz. Ez a gigantikusan nagy mennyboltozat valójában nagyon nagy és tarka (színes), tele renddel, ehhez tartozik az, ami az emberek szeme előtt megmutatkozik, az, amit az emberiség tudhat és még a készségek is, amik az emberiségnek lettek adva, sokféle kultúra, valamint az emberiségnek a különböző létformái. Az emberek azt hiszik, hogy mindezeknek az emberi társadalom gazdagítása volt a céljuk. Létezik némi tudás, különböző készségek, az emberek azt hiszik, hogy ők ezáltal a saját életüket gazdagították a gyakorlatban és a saját kultúrájukat teremtették meg. De ez egyáltalán semmi, az emberek semmit sem hoztak létre, egyáltalán nem is képesek arra, hogy valamit létrehozzanak. Ami a világegyetemben nem létezik, azt az emberek egyáltalán nem hozhatják létre. A legpiszkosabb dolgok is a mostani társadalomban különböző istenségek által lettek idehurcolva, mivel az emberi társadalom a kölcsönös hatás és ellenhatás elve szerint működik. Ha létezik jó, úgy rosszat is hagynak létezni. De a rossz idehurcolásának a célja nem az, hogy rossz kihatása legyen. Itt arról van szó, hogy ők nagyon erősen különböznek az emberiség alapbeállítottságától, az élőlények létformája is nagyon erősen különbözik egymástól, sőt némelyek ellentétben állnak a becsületes úttal és móddal. Természetesen, ha némely dolgok itt az embereknél értek földet, még rosszabbá váltak, mert az emberi társadalomnál létezik az érzelem. Az érzelem befolyása alatt ezek a dolgok még alávalóbbá, sőt rendkívül piszkossá lesznek csinálva. Akkor sokkal rosszabbak mint az eredeti helyükön, ezt az emberiség saját maga okozta.

Mivel én éppen politikáról beszéltem és arról, mi a politizálás, a Mester erre a témára jutott. Ezzel egyszerűen segíteni akartam nektek, hogy megnyissak egy gondolati utat, hogy megtekintessem egyszer veletek ezt a világegyetemet és hogyan kellene megértsétek az emberiség különböző dolgait. Nem úgy van, ahogyan azt az emberiség elképzeli, ez nem olyan egyszerű. Sok művelési módszer létezik és ha ez a Dáfá, amit továbbadtam nektek, olyan nagy, úgy azért csak nagyon kevés ember ismerheti fel valóban, milyen nagy, milyen nagyszerű és milyen hatalmas. Csak a különböző szinteken levő művelők érezhetik és ismerhetik fel a mindenkori szintnek a szentségességét, csak így lehet ez. Ha egy művelő eljut a beteljesüléshez és különösen a beteljesülése után, az, ami megmutatkozik előtte, leírhatatlanul pompázatos és szép. Ha az istenségek, akik túljutottak a Fá-helyreigazításon, látják ezt, ők is teljesen el lesznek ámulva ezen új világegyetem összehasonlíthatatlan pompájától és szentségességétől.

Amit éppen elmagyaráztam nektek, művelőként mindannyian megérthetitek, ezt is mind felfoghatjátok. A hétköznapi embereknek nem szükséges ezt elmagyarázni. Az igaz körülmények tisztázásánál nem kellene ilyesmit elmeséljél. Ha ilyesmit mesélsz, ezzel meg fogod ijeszteni a veled szemben levőt és össze fogod zavarni a gondolatait, ezt csak nagyon nehezen értheti meg. Ha az igaz körülmények tisztázásánál csak egy icipicit is magasabban meséltek, úgy én mondom nektek, hogy ezáltal nem megváltjátok az élőlényeket, hanem letaszítjátok őket. Neked nem szabad túl magasan magyaráznod. Hogy magasabban vagy alacsonyabban magyarázza az ember, ennél nem csak arról az egyszerű kérdésről van szó, hogy megtalálja-e a helyes arányt. Ennél arra a kérdésre megy ki a dolog, hogy megmented-e vagy tönkreteszed az élőlényeket, ezért az igaz körülmények tisztázásánál semmi esetre sem szabad túl magasan magyaráznotok. Pillanatnyilag az igaz körülmények tisztázásánál csak a következőről kellene beszéljetek: a Dáfá-tanítványok elleni üldözés, hogyan tiporja lábbal a rosszindulatú párt a kínai nép emberi jogait, hogyan van lábbal tiporva a vallásszabadság, hogyan üldözte a rosszindulatú párt a történelemben a kínai népet, hogyan üldözte a népeket a rosszindulatú (gonosz) kommunista táborból és hogyan üldözi pillanatnyilag pont ugyanúgy a Dáfá-tanítványokat, ez már elég. Ami a magas szintre való művelést és az istenségeket illeti, azt nem kell elmagyaráznod, azt csak nagyon nehezen érthetnék meg a hétköznapi emberek. Te megértheted ezt – úgy én mondom nektek – mivel te egy hétköznapi emberként kezdtél és lépésről lépésre eljutottál a mai állapotig, csupán emiatt értheted meg. Csupán emiatt tudod elfogadni a magas szintek Fá-alapelveit. A Mester is csak fokozatosan magyarázta el nektek a Fá-t a felszíntől kezdve a mélységig. Ha ezeket a dolgokat közvetlenül az elején magyaráztam volna el nektek, vagyis ha én hat, hét vagy nyolc évvel ezelőtt ilyesmit egyszerre elmagyaráztam volna nektek, ti szintén nem tudtátok volna elfogadni őket. Még ha el is fogadhattad volna, akkor sem érthetted volna meg, miről beszélek. Tehát, nem csak az igaz körülményeket kellene elmagyaráznotok, hanem bölcsességgel is elmagyaráznotok, bölcsességgel kellene cselekednetek és nem túl magasan magyaráznotok.

Valóban már rég nem voltam itt, talán megvan az az óhajotok, hogy még egy kicsivel többet magyarázzak el. (taps) (Minden tanuló: ,,Mester, üljön le (foglaljon helyet) hát!”) Csináljuk csak úgy: Mint szokásosan, írhattok cédulákat és aztán felnyújthatjátok nekem, aztán meg fogom válaszolni őket, a jeleket írjátok egy kicsit nagyobbra. Inkább ne kérdezzetek olyat, aminek semmi köze a műveléshez. Sok dolgot, amit a művelésetek közben saját magatok megoldhattok, inkább nem is kellene megkérdeznetek, hiszen saját magatok kell járjátok az utatokat. Ez minden tanulóra érvényes. Ha én keresztülvezetnélek téged, akkor egyáltalán nem számítana a te művelésednek, úgy egyáltalán nem művelted volna magad. Csupán ha te saját magad átkínlódtad, átdolgoztad magad az összes vizsgán, akkor nagyszerű ez. Sákjamuni Buddha nem szintén saját maga igazolta, tanúsította a ,,Parancsolat, Meditáció, Bölcsesség”-nek az útját felismerés által? De ő saját maga jutott át, számotokra ugyanaz érvényes, mindenki egyedül kell megtalálja az útját. Jó, most felnyújthatjátok a céduláitokat. (taps)

A művelésnél nem létezik különbség, hogy az ember korábban vagy későbben kezdte el. Mindegy hogy az itt jelenlevők új vagy hosszú évek óta tanulók, művelőként mind egyformán lesznek kezelve. A Mester nem fog téged másként szemlélni, csak mert egy új tanuló vagy. A többieket sem fogja másként szemlélni, csak mert ők hosszú évek óta tanulók. De Dáfá-tanítványként ti pontosan művelők vagytok. Egy művelőként pont úgy kell művelje magát az ember, ahogyan egy művelő kellene tegye. Természetesen, az új tanulók számára mindig létezik a felismerés egy folyamata, az nem tesz semmit. Ameddig valóban a Fá-ban művelitek magatokat, újra és újra a Fá-t tanuljátok, akkor nagyon gyorsan felzárkózhattok (behozhatjátok a lemaradást).

Most felnyújthatjátok a cédulákat.

Mindegy milyen nagy képessége van a Mesternek a Fá-helyreigazítás közben, a felszínen a régi erők egy elválasztó hatást fejtettek ki, elválasztották a Mester óriási képességét a felszíntől. Normális módon nem tudják elérni, hogy elválasszák. Azonban a csapatmódszert használták és az óriási térfogatokat és ezeken a térfogatokon belül a lassú idők dimenzióit használják ki elválasztásként, válaszfalként. Ha ezt az égitesten kívül szemléli az ember, nagyon gyorsan át lesznek törve, azonban az emberi dimenzióban az az érzése van, mintha ez egy pár évet tartana. De mihelyt át vannak törve, a Fá-helyreigazítás az egész világegyetemben le lesz zárva. Így fordul elő, hogy az áttörés lefolyásában néhány cselfogást is alkalmaznak a Mesternél, ezeknek bizonyos kihatásai is vannak a Mester felszínes testére. 1999. július 20-a óta a gonosz nagyon sok rosszat tett, ebbe nem szeretnék jobban belemenni. A Mesternek olyan nagy gonoszt kell eltávolítania és még sok tanulónak a karmáját is elviselnie, innen eredően ez bizonyos mértékben ártott a felszínes testnek.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Chengdu városából üdvözlik a tisztelt Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! A Mester tájékozott a körülményekről Chengdu-ban.

Kérdés: Ha mi a hétköznapi embereknek a ,,három pártszervezetből való kilépés”-t magyarázzuk el és közben a jóslatokról és járványokról beszélünk, az túl magas?

Mester: Némely jóslatok és járványok csak segédeszközként lehetnek véve az igaz körülmények tisztázásánál, csak utalni lehet rájuk. Nem kellene valami fontosnak tartani ezeket, amikre feltétlenül ki kellene térni az igaz körülmények tisztázásánál. Máskülönben ez el fog térülni attól, amit tennetek kellene és az ennél követett céloktól, azonkívül ezáltal túl függővé tenné magát az ember a jóslatoktól. Csak segédeszközként szolgálhatnak nektek és nem kellene túl sokat beszélnetek erről, egy említés már elég. Csupán ha bölcsességgel tisztázzátok az igaz körülményeket, lehet megmenteni az embereket.

Ha a démoni fővezérről beszélek, már tudjátok, kire gondolok. Olyan sok Dáfá-tanítványt üldözött halálra és nem úgy van, hogy az istenségek és buddhák nem büntetik meg. Valójában az istenségek és buddhák között egy sem létezik, aki nem utálja szörnyen. Természetesen, mikor én a ,,szörnyen utálni”-ról beszélek, akkor csak az emberi nyelvet veszem összehasonlításképpen, vagyis nem létezik egy sem, aki ne undorodna tőle. Miért nincs akkor eltávolítva? Mint mindannyian tudjátok, bár a régi erők rendszere el lett távolítva, azonban a felszín itt a világban még nem lett áttörve. Arra az időre, amelyikben a világ itt még nincs áttörve, a régi erők már sok dolgot lerögzítettek egy sok évezrednyi távolban fekvő történelemben. Amit lerögzítettek, forog mint egy tárcsa, mihelyt megfordul egyszer és megváltoztatja a helyét, a Földön létezik egy égi jelenség, azonkívül van egy összeköttetése az emberi testhez. Ha azok, a régi erők által a kezdeti időben meghatározott dolgok, még nincsenek eltávolítva, tovább mozdulnak (mozognak) és továbbra is megvan a hatásuk. Pontosan ezen múlik, hogy még nem lehelte ki az utolsó leheletét és még nem ment a pokolba.

Hogy van hát ez? Hiszen tudjátok, a régi erők célja nem pont olyan volt, hogy ezek a bohócok életre hívják ezt az üldözést és eközben a Dáfá-tanítványokat vizsgáztatni akarják? Véleményük szerint a Dáfá-tanítványok még nem lettek mindannyian levizsgáztatva, állandóan léteznek még tanulók, akik még nem léptek színre, akik még színre kell lépjenek. Azoknak, akik nem csinálták jól, meg kell legyen az alkalmuk, hogy jól csinálják. Hogy úgy mondjuk, ha a Fá-helyreigazítás előrehaladása a világban le lett lassítva, úgy ezek a tanulók valóban késleltették a helyzet előrehaladását. Ha az ember nem törődne ezekkel az emberekkel, akkor tönkre lennének téve, teljesen a végüket járnák. Viszont a történelemben ők letettek egy fogadalmat, azonkívül egy élőlényt nem lehet csak egy élet szemszögéből megítélni. Hiszen egy élőlényt a történetének lefolyásában sokoldalúan kell megszemlélni. Hogyan lehetne, hogy ne törődjön vele az ember?

Kérdés: Qingdao város Dáfá-tanítványai a szárazföldi Kínából üdvözlik a Mestert!

Mester: Hálás köszönet! Ott a gonosz nem fog már sokáig őrülten játszani.

Kérdés: A Tang-dinasztia zenéje kellene legyen alapul véve a zene fejlesztésére a jövőben?

Mester: Az emberi társadalom már a mai lépésig fejlődött, többé nem lehetséges a múlt valamelyik módszerét teljesen felhasználni. Az emberiség mindazonáltal elment eddig a lépésig. Most az emberiség számára már nagyon nehéz, hogy alkalmazkodjon, ha visszatérne egy emberi életmódba vagy az ősi emberiség életébe. Abban az időközben, amelyikben a Fá helyreigazítja az embervilágot, pusztán a társadalom összes realitása (igaz arculata) fog megmutatkozni. Csupán ha elkezdődik az emberiség új korszaka, lehet elölről kezdeni, és csupán akkor lehet újra visszatérni az emberi útra.

Kérdés: A Hebei tartományi Chengde városának összes Dáfá-tanítványa üdvözli a Mestert! (Mester: ,,Köszönöm nektek!”) Minden Dáfá-tanítvány hiányolja a Mestert és állhatatosan jól fogja járni a Fá-igazolás utolsó útját, hogy ezáltal egyáltalán megszolgáljuk a tisztelt Mester általi könyörületes megváltást.

Mester: Tudom, hogy a Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínából jól fogják csinálni, azonkívül már láttátok a gyakorlatban, hogy ők valóban érettebbé váltak. Egyre jobban csinálják. Korábban már beszéltem a ,,művelés”-ről, ennél arról van szó, hogy nagy hullámok mossák a homokot. Ami megmarad, az arany, és arany az már csak arany.

Kérdés: Ha az őszinte gondolatok kibocsátásánál karmát távolítunk el, akkor főleg a gondolati karmáról van szó vagy ez magába foglalja a test összes karmáját?

Mester: Az önmegtisztítás az őszinte gondolatok kibocsátásánál nem arra szolgál, hogy eltávolítsuk a karmát. A cél ennél az, hogy eltávolítsuk a zavaró tényezőket az őszinte gondolatok számára. Valójában az őszinte gondolatok kibocsátásánál, szigorúan mondva, nincs nagy hangsúly fektetve a saját karmára. Sőt nem is szükséges, hogy egy művelő közvetlenül célzottan a karmára bocsásson ki őszinte gondolatokat. Egy művelőnek nagyon kevés karmája van, azonkívül némelyik karma a különböző vizsgákra van használva, avégett hogy átjusson a vizsgákon és megemelkedhessen. Az őszinte gondolatok kibocsátásánál főként a saját fejben levő zavarásokat távolítja el az ember, hogy ezáltal tiszta legyen a feje és még erősebb őszinte gondolatokkal célozhassa meg a rosszindulatú üldözést és távolíthassa el a gonosz szellemeket a másik dimenzióban. Például ennél megsemmisíti az ember a rosszindulatú sárkányt a rosszindulatú pártnak a rossz szellemével, sok szilánkdarabkára oszlatja fel és utálatos gonosz élőlényekre. Ha ezek ugyancsak nagy mennyiségben vannak megsemmisítve, még fog létezni egy kicsi rész ezekből, ehhez jönnek még a rothadt kísértetek, amelyek különböző dimenziókból vannak ide bepréselve és még nincsenek teljesen eltávolítva. Ezek nevezetesen azok a rossz dolgok, amelyeket a gonosz tényezők hoztak magukkal, én ,,rothadt kísértetek”-nek nevezem őket. Valóban nagyon undorítóan és aljasul néznek ki, sőt ezek nagyon piszkos élőlények. Mindannyian részt vettek a Dáfá-tanítványok üldözésében és zavarták a Fá-helyreigazítást. Természetesen, a rosszindulatú élőlényekhez, amelyekről én normális módon beszélek, a törvényszegő (törvényellenes) istenségek is hozzátartoznak, akik behatoltak a három világkörbe, valamint az istenségek, akik rosszakká váltak és zavarták a Fá-helyreigazítást, beleértve a régi erőket és néhány zavaró tényezőt, ami a régi erők által van elrendezve. Ebben a reális, valóságos dimenzióban eredetileg szintén létezett néhány rosszindulatú szellem, aki zavarja a Fá-helyreigazítást és a Dáfá-tanítványokat. Ámbár már nagyon kevesen lettek (maradtak), ennek ellenére egy zavaró hatást fejtenek ki. Mindegy, hogy felületesen nézve csak azért zavarja a Fá-helyreigazítást, hogy megőrizze a régi világegyetem alapelveit vagy a magatartása egyszerűen rosszindulatú, mindazok, akik egy negatív hatást fejtettek ki a Fá-helyreigazítással és a Dáfá-tanítványokkal szemben, a ,,gonosz”-hoz tartoznak, amelyikről beszéltem. Mivel a világegyetem azon van, hogy megváltozzon, egy nagy égitest változásának a folyamatában számtalan élőlény kellene legyen megmentve, bármelyik élőlény is jön, hogy zavarjon, annak a bűne végtelenül nagy.

Kérdés: Kérem, beszéljen egyszer némely tanítványok lustaságáról és egy szép élet utáni vágyódásukról.

Mester: Hétköznapi emberként egy gazdag életre törekszik, amelyikben a hatalmat birtokolja és az elődök dicsőségét terjeszti ki, szeretne kitűnni mindenki előtt és egy magas lovon ülni, ez pont olyasmi, amire az ember törekszik. A karmát, amit eközben termel, a halál után a pokolban fogja kiegyenlíteni, ez már csak az emberek karma-visszafizetésének a körforgása. Művelőként ti nem törekedtek ilyen dolgokra. Nem törekedni erre – az még nem jelent művelést, ha az ember egyszerűen úgy mondja: Nem törekszem erre. Ezt el kell érned a művelésed gyakorlatában. Ha nem is tudsz azonnal így cselekedni, lehetőleg ezen kellene dolgoznod, iparkodnod kellene, hogy egyre jobban csináld. Mihelyt némely tanulók nehézségekbe ütköznek, elfelejtik, hogy ők művelők, dühösek. Mihelyt némely tanulók konfliktusokba ütköznek vagy ha az érzéseik meg vannak sebezve, rosszkedvűek, mogorvák. Műveled te még magad? Művelők fordítottan szemlélik a dolgokat, a démoni nehézségeket és a szenvedést egy jó alkalomnak tartják, hogy megemelkedjenek. Számukra mindez egy jó dolog – hadd jöjjön csak még több ebből, jöjjetek hát gyorsabban hozzám – úgy gyorsabban emelkedhet meg. Némely művelők viszont visszautasítják: Ne gyere a nyakamra (Maradj csak távol tőlem)! Ha ilyesmi jön (támad) rájuk, azt gondolják, hogy a többiek nem szenvedhetik őket. Egyszerűen semmit sem szabad mondani nekik. Egyszerűen jól akarja érezni magát. Ez művelés? Művelheti így magát? Ha te ezeket a beállítottságokat máig nem tudod megváltoztatni, akkor én, Mesterként, szintén nem tudom többé, hogyan haladhatsz a beteljesülés felé. Kényelemre törekedni, akkor jó, törekedjetek hát kényelemre. Ha egy hétköznapi ember kényelemre törekszik, akkor a Mester nem mond erre (nem szól ehhez) semmit, hiszen ha hétköznapi emberek kényelemre törekszenek, az nem helytelen. Hiszen az emberek már csak ilyen törekvésben élnek, a jelenlegi emberi társadalom már csak ilyen. Most a Mester nem szeretne semmit sem mondani a hétköznapi emberek dolgairól. Viszont művelőkként nektek nem szabad a dolgot így megérteni.

Kérdés: A ,,9 kommentár” már egy éve nyilvánosságra lett hozva és eddig csupán 5,3 millió ember lépett ki a pártból. Hogyan érhetnénk el, hogy még több ember lépjen ki a pártból a világon?

Mester: Gondoljatok csak bele, mi fog történni, ha a kilépett emberek száma nagy lesz? Ha egyszerre 10 millió ember lép ki, akkor a rosszindulatú párt azonnal eltűnt volna. Azonban a régi erők által elrendezett gonosz tényezők azon vannak, hogy zavarjanak, ők fenn akarják tartani ezt az úgynevezett vizsgáztatáshoz való környezetet a Fálun Dáfá-tanítványok számára. Nem törődhetnek (egyezhetnek) bele abba, ha egyszerre ilyen sok ember lép ki a pártból. Az emberek azon vannak, hogy egy nagy döntést hozzanak az életükről és halálukról, a gonosz nem merészeli, hogy megzavarja ezt a dolgot, azonban a rosszindulatú tényezők zavarnak az információk, üzenetek továbbításánál valamint az elfogadási, átvételi lehetőségeknél. Ha minden nap is odatelefonál az ember, e-maileket küld vagy ha az üzenet Kínából való látogatókon keresztül van továbbadva és ha különböző információs csatornákon keresztül is vannak összegyűjtve a kilépési nyilatkozatok, eddig csak ennyi (ilyen sok) érkezett meg. Azonkívül ez nem csak ezeknek a csatornáknak a kérdése, még sok ember létezik a szárazföldi Kínában, aki ki akar lépni a pártból, de nem talál egy utat sem a kilépéshez, nem talál senkit, akinek ezt továbbadhatná. Így jön az, hogy azok, akik kilépnek a ,,három pártszervezet”-ből, minden nap csak erre a mennyiségre vannak korlátozva. Máskülönben a szám nagyon nagy lenne, azonkívül, mihelyt a szám (mennyiség) nagy, az egy nagyon nagy fenyegetés a gonosz számára.

Mint mindannyian tudjátok, a pártból való kilépési hullámnál a ,,9 kommentár” nyilvánosságra hozatala után, az emberek azon vannak, hogy egy döntést hozzanak a jövőjükről, emiatt minden ember állást kell foglaljon. Mi fog történni, ha ez a kilépésekkel mindig így megy tovább? Annak alapján, hogy a ,,9 kommentár” egyre inkább terjesztve van a társadalomban, a befolyása is egyre nagyobb lesz. Mióta a rosszindulatú párt elkezdte zavarni a Fá-helyreigazítást és üldözni a Dáfá-tanítványokat, a mennyben már el lett döntve, hogy kiselejtezik ezt a rosszindulatú pártot. Úgy az istenségek, akik egy pozitív szerepet játszanak, mint a régi erők is, akik egy negatív szerepet játszanak, egyetértenek ezzel. Csak néhány rossz tényező létezik, amelyik ragaszkodott ahhoz, hogy a Dáfá-tanítványok vizsgáztatására használják, úgy ők nem akarják egyszerre kiselejtezni, de teljes bizonyossággal ki lesz selejtezve. Legfeljebb ki lesz használva, hogy a kiselejtezés folyamatában még kifejtse azt az úgynevezett hatást, hogy vizsgáztassa a Dáfá-tanítványokat. Ezzel arra gondolnak, hogy azok, akik nem csinálták jól, kapjanak egy alkalmat, hogy megacélozzák és megemeljék magukat, hogy ezáltal a megértések vonatkozásában továbbjuthassanak. Ha a rosszindulatú szellem egyszerre eltűnne, ez a rosszindulatú párt azonnal fel lenne oszlatva. Ki merészelné még, hogy üldözze a Fálun Gong-ot? Kinek lenne hát idege hozzá? (mosolyog) Akkor a Dáfá-tanítványok, akik nem cselekedtek jól, nem veszítették volna el az esélyüket? A Mester nem ismeri el ezt az üldözést, azonban ez eljutott a mai fokig, az üldözés mindazonáltal megtörtént és ennél olyan sok Dáfá-tanítvány csinálta nagyon jól, ők átjutottak, győztek. Azoknál viszont, akik az ellenkező irányba futottak, és azoknál, akik aláírtak valamit a gonosznak, mit kellene hát csinálni ezzel a szégyenfolttal? Mit kellene csinálni azokkal, akik kezdetben hasznot húztak a Dáfá-ból, de az üldözés közben nem igazolták a Fá-t? Nem kellene nekik még egy esélyt adni?

A pártból való kilépések számának a növekedése pontosan a rosszindulatú párt feloszlásának a folyamata. Hamarosan létezni fog egy állapot a kínai társadalomban, például az irodában fognak ülni, a gyárban, az üzletben vagy egy zsámolyon a kocsmában vagy még ha otthon is találkozik a barátaival az ember, akkor arról fognak beszélgetni: ,,Te már kiléptél?” (mind nevetnek) ,,Én már régen kiléptem.” ,,Jóságos ég, miért nem szóltatok hát nekem egy szót sem, mikor kiléptetek?” (mind nevetnek, taps) Gondoljatok már bele, létezhet-e még a gonosz párt, ha a kínai társadalom eddig a pontig fejlődött? A rosszindulatú emberek azt hiszik, már elégséges lenne, ha ők rendelkeznek az úgynevezett hatalmas egyeduralkodó szervekkel. Ez a gonosz már kötetlenül fel lehet oszlatva ezen a módon, a nép választásának tekintetében a rosszindulatú párt nem csinálhat semmit. Tulajdonképpen én már megmondtam nekik az 1999. július 20-a előtti nyílt levelemben, hogy az üldözéssel elveszítenék a nép szívét. Mikor a rosszindulatú pártból kilépő emberek száma elérte az 5 milliót, tulajdonképpen már ki lett húzva a rosszindulatú párt gyökere. Ebből az okból kifolyólag az ötmilliós határkőnél úgy volt, hogy a Kínai KP-ban fentről lentig egy ember sem létezett többé, akinek volt még reménye számára. (taps) Hiszen nekik mindannyiójuknak világos, hogy egyáltalán nincs többé erejük, hogy újra életre keltsék ezt a rosszindulatú pártot, egy ember sem tud tenni ezért valamit. (taps)

Kérdés: A hétköznapi emberek azt mondják, hogy az olimpiai játékok Kínát a világ figyelmének középpontjába fogják tolni, azután a rosszindulatú párt összeomlana. Hogyan értendő ez?

Mester: A hétköznapi emberek mondhatnak, amit akarnak. Az olimpiai játékokig még van néhány év, nehéz megmondani, hogy a gonosz párt tarthatja-e magát addig az ideig. Hogy fog-e kapni egy alkalmat, hogy ezáltal megmutatkozzon a világ előtt, szintén nem az emberek által lesz meghatározva. Az emberi társadalom nem érte lett teremtve, mi megmutatnivalója van neki? Mint mindannyian tudjátok, korábban léteztek emberek, akik azt kérdezték: ,,Hogyan kellene ez továbbmenjen Kínával, ha a gonosz párt megbukott?” Ez egy gondolat, ami a rosszindulatú párt által van beléjük táplálva (a fejükbe verve). Ha a rosszindulatú párt feloszlik, Kína akkor még nem mindig Kína? Természetesen most csak nagyon kevés ember létezik még, akinek ilyen gondolatai vannak, az emberek most már nagyon pozitívan gondolkodnak a dolgokról, azt is tudják mindannyian, hogy ez nem megy már tovább ezzel a rosszindulatú párttal. Most arról beszélnek a kínaiak, hogyan lehet stabilan tartani a kínai társadalmat a rosszindulatú párt összeomlása után. Már ma beszélnek ilyesmiről. Az emberek gondolatai és gondolkodásmódja változik. Gondoljatok csak bele, Kína az pontosan Kína, az 5000 éves történelemben ez mindig így volt. Kell aggódni, ha egy régi dinasztia elmúlt, hogy ne követné egy új? Ha az istenségek ezt kaotikussá (zűrzavarossá) szeretnék tenni, akkor garantáltan kaotikus fog lenni. Az nem megy, hogy ne legyen kaotikus. De ha az istenségek nem szeretnének káoszt, akkor garantáltan nem létezhet káosz, és még ha a káoszt is akarja az ember, nem fog kaotikus lenni (taps).

A rossz párt rákapcsolódott a kínai nép gondolatrendszerére (ideológiai rendszerére), rákapcsolódott az emberi testekre és a kínai nép kultúrájára is rákapcsolódott, egyidejűleg elpusztítja a kínai nép kultúráját és üldözi a kínaiakat. Ha a rosszindulatú párt feloszlott, ha a rosszindulatú párt összes rosszindulatú szelleme meg van semmisítve, mintha az embervilágban hirtelen köddé váltak volna (elpárologtak volna), akkor Kína még nem mindig Kína marad? (taps) Ha a kínai nép és a hatalom birtokosai valóban felismerik a rosszindulatú párt gonoszságát és aggódnak a népért, akkor a társadalom biztosan el fog érni egy stabil átmenetet. Természetesen, mi ezt ugyan így mondtuk, de hogyan fog lenni valóban, nem az emberi akarat által lesz meghatározva, az istenségeknek megvan az ő elrendezésük. (taps)

Kérdés: A Mester magyarázott valamit a művészetről és a zenéről. Akkor a ,,Zhen, Shan, Ren” képkiállításoknak és az újévi gálának egy mélyebb jelentésük van?

Mester: Dáfá-tanítványként mindegy milyen speciális szakismereteid vannak és szintén mindegy melyik kulturális formában mutatkoznak meg az emberiségben, ezek már mind speciális szakismeretek, amiket az emberek birtokolnak, pillanatnyilag mi ezt pontosan így értjük. Ha a Dáfá-tanítványok a Fá-igazolás közben a speciális szakismereteiket használják, hogy igazolják a Fá-t, ez mind olyasmi, amit a Dáfá-tanítványok kellene is tegyenek. Azt is lehet mondani, hogy a speciális szakismereteiket használták olyannyira, mint lehetséges, hogy azt tegyék, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kell, emiatt ez egy nagyon jó dolog. Hiszen valójában nem mindegyikőtök ilyen? Némelyek közületek tudnak számítógépekkel bánni, így ők áttörik az internetblokádot és az interneten tisztázzák az igaz körülményeket, természetesen léteznek még más képességek is, ők pontosan ilyenek. Ha valóban semmit sem ural az ember, úgy az utcán osztogathat anyagokat, a méltóságteljes erény ennél pontosan ugyanaz. Senki sem fogja azt gondolni, hogy nem fogsz egy magas művelési szintet elérni, csak mert a munka, amit végzel, nem tartozik az emberi társadalom csúcstechnológiáihoz. Az lehetetlen. (taps)

Kérdés: A médiáinkban mi kihangsúlyoztuk az ősi jóslatokat, olyasmiről lett beszámolva, mint például, a Kínai KP a kakas évében halott fog lenni. Azonban a Fá-helyreigazítás közben minden változik, ha aztán a valóság többé nem egyezik meg a jóslatokkal, akkor ez árthatna a médiáink hírnevének?

Mester: A médiák hírnevén semmi sem fog változni, a médiák már csak médiák, egy abszolút igazságot sem képviselnek. Fontos viszont, a Dáfá-tanítványok nem kellene túlságosan ragaszkodjanak az ilyen dolgokhoz. Némelyek mindig ragaszkodnak ahhoz, ami a jóslatokban lett mondva és hogyhogy ez másként van a valóságban. Ők ezt Fá-nak tekintették. De ne felejtsétek el, a Fá-helyreigazítás kezdete után minden a jövő szükséglete szerint lett meghatározva, bezárólag magával a Fá-helyreigazítás folyamatával. A jóslatok lehetnek arra használva, hogy az összes élőlény megmentését valamivel könnyebbé tegyék. Némelyen mások azt mondják, hiszen a Mester azt vagy ezt mondta, az alkalmasint azt jelenthetné – viszont később hát miért nincs úgy? Valójában ez mind csak a te vélekedésed. A ragaszkodás az időhöz talán nem szintén egy ragaszkodás? Csupán ha a művelésnél már semmit sem hagyott ki, művelte magát a legjobban. A Dáfá-tanítványok egyszerűen nyíltan és őszintén csinálják azt, amit a Dáfá-tanítványoknak csinálniuk kell. Ha te a gondolataiddal nem ragaszkodsz semmihez, a gonosz nem is merészeli többé, hogy kihasználja a hiányosságaidat, a rossz dolgok már menekülnek, ha csak látnak is téged, hiszen nálad semmiféle hiányosság nem létezik többé, ami ki lehetne használva általa. Elérte, hogy üldözze a tanulókat, ez talán nem azon múlik, hogy kihasználhatja a ragaszkodások hiányosságait a tanulóknál és aztán üldözi a tanulókat? Ez magába zárja azokat az eseteket is, amelyeknél némely tanulók testileg rosszul érzik magukat és némelyek nagyon betegnek tűnnek, sőt némelyek már időnek előtte elmentek (távoztak). Ebben léteznek tényezők, amelyek a régi erők által lettek elrendezve és az is lehetséges, hogy maga az ember valóban nem cselekedett olyan őszintén, helyesen. Ha valóban olyan őszintén, helyesen cselekszik, semmitől sem lesz megérintve. (taps) Ugyan könnyű mondani, de egy művelő számára a művelés nagyon nehéz, ezt a Mester is látta. Egyvalamit azonban, bárhogyan is, ha te egyszerűen őszinte gondolatokkal őszintén jársz el, egy vizsga sem létezik, amin ne juthatnál át. Ha egy nagyon veszélyes helyzetben is vagy található és azt sem tudod, miről van szó, annak ellenére nem szabad elvesztődjenek az őszinte gondolataid. Mindegy milyen körülmények között, a te alapvető hited a Dáfá-ban nem szabad ingadozásba jusson. Ha ebben a pillanatban nem is értheted meg vagy valamit nem csináltál jól, egy nagy vizsgán nem jutottál át vagy még el kell veszítsd az emberi tested és el kell hagyd a világot, ennek ellenére el fogsz jutni a beteljesüléshez, (taps) mivel a Mester nem ismeri el ezt az üldözést. Hiszen mindezt ez az üldözés okozta számodra, ezért feltétlenül ügyeljetek erre. Ha viszont ebben a pillanatban hirtelen áttérsz az ellenkező oldalra és egyszerre rosszá váltál, akkor talán minden el lesz intézve (be lesz végezve) nálad. Feltétlenül erős őszinte gondolataitok kell legyenek, ha nem is jutottatok át jól valamelyik vizsgán, viszont az alapvető dolog nem szabad ingadozásba jusson. Dáfá-tanítványok, én elmagyarázok nektek egy alapelvet: Ha egy hétköznapi ember, a mai Dáfá-tanítványok elleni üldözésben, a Dáfá-tanítványok dolgait tette, akkor ez az ember biztosan egy istenség fog lenni, ha ő egy hétköznapi ember is, aki nem művelte magát. (taps) Ti azonban olyan sokat csináltatok és pusztán egy vagy két vizsgán vagy egy nagy nehézségen, amit a régi erők rendeztek el nektek, nem tudtatok túljutni, csak így van ez. A beteljesülésnél akkor ez csak a szint egy kérdése, de nem arról van szó, hogy eljuthat-e az ember a beteljesüléshez vagy sem (taps).

Kérdés: Lei Feng(1) a rosszindulatú párt kultúrájának egy terméke? Kellene-e még a ,,Zhuán Fálun”-ban hagyni?

Mester: A rosszindulatú párt a kínai népre és a kínaiak testére valamint a kultúrájukra kapcsolódott rá. Arra használta a kínaiakat és a kínai kultúrát, hogy elpusztítsa a kínaiakat és a kínai kultúrát. Valójában Lei Feng-nek van egy mellék-ősszelleme, aki Pizhi-Buddha (pratyekabuddha) volt, természetesen ez a régi világegyetem istenségeinek a helyzetéhez tartozik. Ha arról van szó, hova lesz ő elhelyezve (pozicionálva) a jövőben, az a jövő dolga. Eredetileg milyen kapcsolata volt a rossz párthoz és milyen közvetlen összeköttetése volt vele, ezt a jövőben nézzük meg magunknak.

Kérdés: Felolvashatjuk a ,,Zhuán Fálun”-t a rádióban? Úgy kb. hetenként 15 percet?

Mester: Az nem úgy van, hogy nem szabad felolvasni a rádióban, de úgy tűnik, az idő még nem érett meg erre. Jelenleg a rádióadásoknál aszerint kell tájékozódni, mit szeretnének szívesen hallani és látni a hallgatók. Csupán ha az embereknek általánosan van egy megértése a Dáfá számára, akkor lehet ezt úgy csinálni. Ha a program ma megfelel a hallgatók ízlésének, csupán akkor létezhet még több hallgató, csupán akkor van meg ennek a hatása az igaz körülmények tisztázásához és az összes élőlény megmentéséhez. Ha az idő túlságosan a Dáfá dolgaival lenne kitöltve, a hétköznapi embereket, akik nem művelik magukat, nem érdekelné. Azonkívül a Fá tartalma nem is kellene legyen ilyen önkényesen megmutatva a hétköznapi embereknek, következésképp az adásoknak nem is lenne hatása. Nem bölcsességgel kellene megmentsük az embereket? Csupán ha az embereknek van egy bizonyos megértésük a Fá számára, működhet ez talán, ha így csinálja az ember. A mostani időszakban ez talán nem egészen tűnik megfelelőnek.

Kérdés: A Fá-helyreigazítás talán nem kezdődött már el egy nagyon hosszú időnek előtte?

Mester: Pontosan két évvel a Fá-terjesztésem előtt kezdődött el. Némely tanulók azonban látták, hogy elég hosszú idővel ezelőtt, tízezer évvel ezelőtt, sok millió évvel ezelőtt, sőt még korábban kezdődött már el. Lehet ez? Lehet, mert a mi időnk itt különbözik attól az időtől ott. Ha én itt egy perccel ezelőtt kezdtem el, ott már egy elég hosszú idő telt el, talán ott már 10.000 évvel azelőtt elkezdődött. A mai napig már 16 év telt el, némely dimenziókban már néhány millió év telt el. Ez érthető, létezhet egy ilyen időbeli különbség.

Kérdés: Sok tanuló most nagyon érzékennyé vált a színek tekintetében. Elmagyarázhat-e egyszer valamit a Mester – kérem – a vörös és a fekete színről?

Mester: A világegyetemben a sötétség normális módon a negatív élőlények és dimenziók számára áll fenn (létezik), különösen alacsony szinteknek a dimenzióiban jelképez a sötétség normális módon negatív élőlényeket. Természetesen ez nincs mindig így, némely taók szintén fekete öltözetet viselnek. Tulajdonképpen a negatív élőlények valóban a sötétséget és rendezetlenséget szeretik. Ha viszont a negatív élőlények, mindegy melyik dimenzióból valók, és még ha démonok vagy valamilyen más élőlények is, ameddig nem vettek részt a Dáfá szabotálásában és nem is befolyásolták a Fá-helyreigazításnak ezt a dolgát, ők nem tartoznak azokhoz az élőlényekhez, akik ki kellene legyenek selejtezve a Fá-helyreigazításban.

Szükséges, hogy negatív élőlények létezzenek a világegyetemben. Ha minden a világegyetemben jóravaló lenne, ha minden szint jóravaló lenne, akkor nem is létezne többé semmi ,,jóravaló”. Természetesen a buddháknál nem fognak létezni olyan rossz és piszkos élőlények, mint a földön. Ott létezhet a pozitív és negatív élőlények megjelenése, azonban ez megfelel a negatív élőlények látókörének (horizontjának, szintjének) ott azon a szinten. Az alacsony szinteken a rossz élőlények még rosszabbaknak mutatkoznak, a jó élőlények sem olyan jók többé, mint azok a magas szintekről, ez a látókör (horizont, szint) által van okozva. Gondoljátok csak át egyszer, ha a világegyetemben minden jóravaló lenne, mit jelent akkor még a jóravalóság? Egyvalaki sem értené, mit jelent jóravalóság, mivel nem lenne összehasonlítási alap. Ha mind jók lennének, hol létezne akkor még rossz? Csupán ha létezik az a rossz összehasonlításképpen, tudhatják az emberek, mi a jó és mi a rossz. Mert létezik a démonok gonoszsága, csupán azért tudják az emberek, mi egy buddha könyörületessége. Mint ahogyan már mondtam, a démoni nehézségek egy állapotot idézhetnek elő az élőlényeknél. Csupán ha nagyon sok erőfeszítést tettek az emberek egy dolognál, tudják, hogy nem könnyű valamit megkapni, csupán akkor érzik az emberek az örömöt. Egy ilyen folyamatban mutatkozik meg az összes élőlény és a világ boldogulása. Valójában így van.

Azonkívül, ti mindannyian tudjátok, hogy a rossz párt az embervilágban a vörös színt tiszteli (imádja), szintén a vörös színt veszi jelképnek a rossz párt számára. Az ő tulajdonképpeni megjelenése a mennyben egy rosszindulatú vörös sárkány, emiatt a Földön már a kezdetben olyasmit szorgalmazott, működtetett mint a vörös rezsim, a vörös lázadás (forradalom), a Vörös Hadsereg. A ,,kulturális forradalom” alatt léteztek a vörös lázadók (forradalmárok), a vörös gárdák, a vörös karszalagok, a vörös parolik (gallérjelvények), a vörös lobogó, a vörös ötágú csillag jelvény, az égővörös lámpás (lampion), a nagy vörös oszlopok, a vörös fal, mindenesetre minden vörös volt, a rossz párt ezt ,,a tűzpiros (tűzvörös) új világ”-nak nevezte. Az emberek számára ez valóban ijesztő, egy ilyen tűzvörös világ. Különösképpen a mai időben, amelyikben a rossz párt hamarosan meg lesz semmisítve, nézd csak meg egyszer, hogyan díszíti fel a rossz párt a színpadokat az előadások számára, vörös körfüggöny, vörös megvilágítás, vörös öltözet, vörös díszlet, hűha, az egész színpad vörös és aztán ehhez jönnek még az égővörös lampionok, vagy ott mindenütt vörös zászlók függnek a színpadon. Normális módon én ezt úgy nevezem mint ,,a rossz pártnak a vöröse”. Mindegy hogy a művészet vagy a társadalmi környezet szemszögéből nézi meg ezt az ember, az égő vörös csak díszítésként lehet használva, de nem alapszínként. Nem szabad egy nagy darabot sem venni vörösben alapszínként, hiszen ezáltal minden más szín el fogja veszíteni a feltűnőségét, kirívóságát, emiatt a vörös szín csak díszítésként szabad szolgáljon. Miért tiszteli, imádja a rosszindulatú párt a vörös színt olyan nagyon? Ez valójában a vér imádása, valamint a vérengzés általi kielégülés. Hiszen a rossz párt kultúrájában ő [a párt] szintén nyíltan elismeri, hogy a vörös lobogó friss vér által van befestve. A rossz pártnak az lenne a legkedvesebb (a leginkább kedvére), ha az egész Föld emberi vérrel lenne beborítva, bevonva. Tulajdonképpen sok ember undorodik a vörös színnek az ezen a módon való használatától. Természetesen, a jelenlevő tanulók között is léteznek olyanok, akik vörös ruhát hordanak, ennél azonban nem léteznek a rossz párt tényezői, hiszen ti Dáfá-tanítványok vagytok. Ez azt jelenti, hogy megvan az oka, ha manapság ,,a rossz pártnak a vöröse” tébolyodottan használva van. Most a filmekben és a színpadokon már hisztérikusan van felhasználva. Ha nem hiszitek, akkor nézzétek csak meg hát a programjait. Az ok abban rejlik, hogy a rossz szellemnek a rosszindulatú élőlényei kevesebben lettek, a gonosz hamarosan össze fog omlani, így a vörös színnel akarja magát megerősíteni és bátorítani.

Kérdés: A tanítvány észrevette, hogy néhány nagyon csökönyös ragaszkodása van, ez gátolja a saját megemelkedést valamint az összes élőlény megmentését. A szívemben arra kérem a Mestert, hogy távolítsa el és teremtse újjá az élőlényemnek (a lényemnek) ezt a csökönyös részeit.

Mester: Tulajdonképpen már gondoskodik erről a Mester. Ha viszont te nem nyomod el és nem kezeled őket őszinte gondolatokkal, ha te gyakorta makacsul azt csinálod, amit tenni szeretnél, akkor az már nem művelés többé. Hogyan mehetne hát, hogy a Mesterrel csináltat mindent az ember? Ha én újjá teremtenélek téged, akkor az egy újjáteremtés lenne, nem lennél többé egészen te saját magad (tenmagad), emiatt a művelésnél az ember saját maga kell művelődjön. A Fá-alapelvek már mind ott vannak (állnak). Miért csinálhatják meg a többiek és te nem? Tanuljátok többet a Fá-t, olvassátok már el egyszer a tanulók cikkeit, amik a Minghui honlapon vannak nyilvánosságra hozva, ezek valóban nagyon jók, valóban ki vannak forrva (érettek). Némely cikkek valóban nagyon jól vannak megírva, ezeket egyszer tükörként tarthatnátok magatok elé és megnézhetnétek, hol rejlenek a zsákutcáitok. Az utat viszont saját maga kell járja az ember. Máskülönben, ha te valóban a mennybe jutsz, akkor megkérdeznének, hogyan jutottál fel. Melyek hát a dolgok, amiket felismertél? Ilyen egy nagy problémát te még nem gyűrhettél volna le és csupán mikor a Mester eltávolította számodra, jutottál tovább, vagyis hát ez nem művelés. Hiszen te egyáltalán nem a művelés által jutottál fel, igaz ez? Ha ott fenn van az ember, nem is érzi jól magát, akkor inkább már menj le újra! (mosolyog) De művelheti-e még magát a lemenés után? Ne veszítsétek el ezt a sorsszerű (predesztinált) esélyt. Mi hát olyan nehéz? Gondoljatok csak bele, hiszen inkább azon múlik, hogy az ember nem fordít elég figyelmet erre a sorsszerű művelési esélyre, nem fordít elég figyelmet a Fá-ra és a saját életére szintén nem fordít elég figyelmet. Ha valóban tisztában van ezzel az ember, akkor jól is lehet csinálni.

Kérdés: Hogy a külföldön élő tanítványok a Fá-t külföldön kapták meg, a különleges küldetésükön is múlik. Most a Dáfá-tanítványok végeznek minden médiamunkát, még többet kellene foglalkozniuk a Dáfá-tanítványainknak a médiamunkával? Megértésem szerint külföldön minden Dáfá-tanítvány a médiamunkába kellene legyen belevonva.

Mester: Hát ezt ki mondta? (mind nevetnek) Amit éppen mondtam, az az, hogy minden Dáfá-tanítvány a saját képességei szerint igazolja a Fá-t. Ha te médiamunkát végzel és cikkeket tudsz írni, ha van fogalmad a médiákról és ha tudsz hirdetést eladni vagy ha segítséget is tudsz nyújtani a médiamunka számára, akkor neked pontosan megvan a feltételed a médiamunka számára, akkor tedd azt. Nincs mindegyikőtöknél úgy, hogy a képességei szerint kikeresi a neki megfelelő helyet a Fá-igazolásban? Az nem úgy van, hogy mindannyian ugyanazt kellene csinálják. Nem éppen erről beszéltem? A forma nélküli Nagy Út – hiszen különböző társadalmi rétegekben és különböző munkáknál nem azokat a dolgokat csinálja mindegyikőtök a Fá-igazolás számára, amikhez ért?

Kérdés: Ha a kicsi tanítványokkal együtt tanulja az ember a Fá-t, léteznek némely [írás]jelek, amiket nem értenek, át lehet ugrani ezeket az [írás]jeleket?

Mester: Lehet kérdezni a jelekről, amiket nem ismer az ember. Lehet kölcsönösen segíteni egymást ennél. Ha egyik gyermek sem ismeri az [írás]jelet, akkor az sem probléma, ha átugorják. Később megkérdezhetik a felnőtteket, ez is egy folyamat. Ha a Fá-tanulásnál [olyan] [írás]jelekbe ütköznek, amiket nem ismernek, mondják-e úgy: ,,Hagyjunk fel ma ezzel. Csupán ha mi holnap az [írás]jelek után kérdezősködtünk, olvasunk tovább”? Az szintén nem megy.

Kérdés: Az utolsó Földgolyón is létezett a rosszindulatú pártnak egy rossz szelleme?

Mester: Nem, az ezen Földgolyó újkorának egy terméke. Ha ez a rosszindulatú párt 100 évet létezhet a megteremtése után, az a régi erők szemében már nem egyszerű. Mivel ez az egész világegyetem ellen van, minden élőlény az összvilágegyetemben az ellensége, mindannyian meg akarták semmisíteni. Némely emberek azt hiszik, hogy az USA és a nyugati társadalmak le akarják győzni a rossz pártot, de azok nem az emberek, akik le akarják győzni a rossz pártot, hanem ez a kozmikus erő visszatükröződése az embereknél. De maguk az emberek is ellene vannak a rossz párt által propagált (terjesztett) dolgoknak, mint erőszakos forradalom és osztályharc.

Kérdés: Mik a kilátások a hétköznapi emberek más dimenzióiban, akik nem művelik magukat?

Mester: Kit érdekel egy hétköznapi ember állapota, aki nem műveli magát? Szintén nagyon nehéz megmondani, hogy egyáltalán van-e még nekik egy másik dimenziójuk. Sok ember már meg lett semmisítve a rossz tetteik által. Némelyek még rendelkeznek más dimenziókkal, némelyek azonban már nem.

Kérdés: Én egy tajvani Dáfá-tanítvány vagyok, aki Észak-Amerikában él. A tajvani Dáfá-tanítványok üdvözlik a Mestert.

Mester: Hálás köszönet! (taps)

Kérdés: Szabad a tanulóknak, akik San Franciscóban a kínai konzulátus előtt tartanak figyelmeztető őrt állást, a ,,Kilenc kommentár”-t osztogatni a kínaiaknak és a nyugati embereknek, akik a konzulátusra mennek?

Mester: Természetesen csinálhatjátok azt. Ha már egyszer a ,,Kilenc kommentár”-nál vagyunk, szeretnék is még valamit hozzáfűzni ehhez. Miután a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, már megint voltak olyanok, akik mondják, hogy mi politizálunk. Némely tanulóknak, akiknél szerepet játszik a félelem, szintén megvannak ezek a gondolataik. Mitől is félsz hát te? Ha a Mester nem hagyta volna helyben a ,,Kilenc kommentár”-t, elérhették-e volna a Dáfá-tanítványok, hogy ilyesmit csináljanak?

Tudjátok, miért osztogatjuk mi a ,,Kilenc kommentár”-t? Az üldözés kezdetének napja óta az egész világ Dáfá-tanítványai, bezárólag a szárazföldi Kínában élőkkel, szakadatlanul írtak a rosszindulatú Kínai Kommunista Párt központi kormányzatának. A politikai bizottság (politbüró) hét állandó tagjának mindegyike, bezárólag a démoni fővezérrel, minden nap egy ilyen nagy csomó levelet kellett elégessen. A démoni fővezér minden nap egy nagy kosár levelet kellett elégessen. Tisztázták neki az igaz körülményeket és eltanácsolták az üldözéstől, ennek ellenére kitartott amellett, hogy elindítsa az üldözést. Végül 1999.07.20-án elkezdte az üldözést. OK, én további esélyeket adok neked. A gyakorlók továbbra is tisztázták neki az igaz körülményeket. Az üldözésben megint lett adva neki egy évnyi idő. A levelekben el lett magyarázva a viszony a hátrányok és előnyök között, amiket az üldözés hozna neki és az államnak, sőt az ezen rosszindulatú párt számára létrejövő hátrányok és előnyök közti viszony is nagyon világosan el lett magyarázva. Ennek ellenére makacsul tovább akarta folytatni az üldözést. Ez azt is jelenti, egy év hosszán át nem hallgatott mások szavára és az üldözés nem lett leállítva, még egyre tovább akarta folytatni az üldözést. Ezen körülmények között a Dáfá-tanítványok az egész világon ismertették, hogy ez a démoni fővezér az, aki keresztül akarta vinni a saját akaratát és kihasználja ennek a rosszindulatú pártnak a hatalmát, hogy üldözze a Fálun Gong-tanulókat. Ez a bohóc saját magát valóban császárnak tekintette. Az irigysége, a perverz pszichéje (lelke) és az eszelőssége egészen ésszerűtlenek, mindez ehhez az üldözéshez vezetett. Akkor hadd leplezzük le az egész világ emberei előtt. Hadd ismerje meg igazán az egész világ ezt a bohócot, aki elvesztette az eszét. Pereljétek be (Emeljetek vádat ellene) az egész világon, ameddig az üldözésnek még nincs vége. Bár ennyire (ilyen mértékben) rossz, azonban nagyon gyáva (kishitű) is. Mihelyt látja, hogy a szerencsétlenség (baj) felkeresi otthon (meglátogatja), szinte halálra rémül. De ez a bohóc, aki a tigrisen ül (lovagol) és többé nem tud leszállni, szintén a rosszindulatú párt rosszindulatú szellemétől és a gonosz kísértetektől és élőlényektől van irányítva. Ki vannak használva a rossz gondolatai, hogy tovább üldözze a Fálun Gong-tanulókat. Ameddig az üldözésnek nincs vége, a Dáfá-tanítványok az egész világon egy még nagyobb terjedelemben, még mélyrehatóbban fogják leleplezni és vádat emelni ellene. Most már teljesen elvesztette a becsületét. Az egész világon még sohasem létezett a hatalomnak egy olyan birtokosa, aki ilyen aljas volt. Egy császár sem volt a kínai történelemben már az uralkodási ideje alatt olyan alaposan megszégyenítve (pellengérre állítva) a polgárai által, mint ő. Különösen a perverz pszichéjéből (lelkéből) fakadó tettei vannak rossznak érzékelve az emberek által. Hogy Qin Shi császár jó vagy rossz volt-e, ezt az emberek csupán a halála után ítélték meg. Nem létezett senki, aki még a hivatali ideje alatt teljesen napvilágra lett ráncigálva a polgárai által, úgy hogy rossz hírbe keveredett. Az egész világ magasszintű kormányzati rétegei közül sokan beszélnek róla, szellemi betegnek tartják, ésszerűtlennek, egy józan ész nélküli bohócnak.

A művelők az istenséghez vezető úton vannak és egy embert sem tesznek ellenségükké. Megpróbálnak lehetőleg minden élőlényt megmenteni. Még ha továbbra is olyan rossz maradsz, hogy megmentésre nem szolgálsz rá többé, nem hagyjuk magunkat tovább üldözni tőled így. Ti láttátok, hogy hivatalcsere folytán visszalépett, valójában túl eszelős volt, úgyhogy a régi erők megfosztották a hivatalától. A régi erők tudják, hogy fél a leszámolástól a gonosztettei miatt, és hogy ebből az okból kifolyólag a kíséretét (a követőit) nevezné (nevezte) ki a rosszindulatú párt magas rétegeibe. A régi erők úgy találják, hogy pontosan ezáltal az erők egyensúlyban vannak. Azonkívül ez a helyzet ahhoz vezet, hogy a rosszindulatú párt tényezői a felszínre jutnak. Tulajdonképpen kölcsönösen ki akarják használni egymást. Tehát jó, akkor hadd leplezzék le a Dáfá-tanítványok ezt a rosszindulatú pártot, hogy mindenki lássa, miért üldözi a rosszindulatú párt a Fálun Gong-ot, mi ez a rosszindulatú párt és mi a Fálun Gong. A Dáfá-tanítványok egész idő alatt magyarázták, mi a Fálun Gong. Akkor magyarázzátok hát el azt is egyszer, mi ez a rosszindulatú párt.

A cél, amiért a Dáfá-tanítványok ezt a dolgot csinálják, nem abban rejlik, hogy leverjék a rosszindulatú pártot, még kevésbé csinálják azért, hogy valamilyen hatalomhoz jussanak. A Dáfá-tanítványok azért leplezik le [a pártot], hogy az emberek ezáltal világosan felismerhessék a természetét és ne működjenek közre továbbra is a Fálun Gong elleni üldözésénél. (taps) A mi célunk egyszerűen ez. Egyébként a Fofá másrészt komoly. Mihelyt egy döntés meg van hozva, hogy csináljunk valamit, vagy ha már belekezdtünk ebbe, akkor ezt véghez is visszük. Így azt is tudom, miután a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, mihelyt az igaz adottságok (körülmények) megmutatkoznak az emberek szemei előtt a világon, vagyis megmutatkoznak a kínaiak előtt, ez a rosszindulatú Kínai KP biztosan fel fog oszlani. Végül is ez a Fofá hatalmas ereje. Természetesen, korábban én már mondtam – ez nem tréfa – ha a ,,Kilenc kommentár” nem működött volna, még más módszereink is vannak. (taps) Mi sohasem fogunk erőszakot alkalmazni. Mi le fogjuk állítani ezt az üldözést minden lehetséges békés eszközzel. Létezik egy mondás: ,,A Fofá határtalan.” Ha nem hiszi az ember, akkor nézzük meg egyszer. (taps)

Természetesen, a ,,Kilenc kommentár”-ral ez már elégséges. (mosolyog) Hiszen mikor ez a rosszindulatú párt elkezdte, hogy üldözze a Fálun Gong-ot, az istenségek már megsemmisítésre ítélték. Így az a kérdés, hogy hisz-e vagy sem ebben a rosszindulatú pártban, egy kulcskérdés arra, hogy minden egyes kínai ki lesz-e selejtezve a jövőben vagy sem. Az igaz körülmények tisztázásánál a ,,Kilenc kommentár” pontosan egy ilyen szerepet játszik. Az összes istenség is belátta ezt. Így a magas szintek összes élőlénye, minden jóravaló, valamint negatív istenség Kínában – mindegy milyen származással rendelkeznek és milyen céljuk van – azon van, hogy a ,,Kilenc kommentár”-t terjessze a hétköznapi embereken keresztül. Nem csak a Dáfá-tanítványok szállítják a ,,Kilenc kommentár”-t Kínába, hanem a hétköznapi emberek is megpróbálják, hogy nagy mennyiségben szállítsák Kínába. Sőt léteznek olyanok, akik konténerekkel szállítják. Azonkívül a hétköznapi emberek sok nyomdája van azon, hogy nagy mennyiségben másolja és nyomtassa a ,,Kilenc kommentár”-t. Az istenségek is csinálják ezt a dolgot. Nincs úgy, hogy csak a Dáfá-tanítványok játsszák ezt a szerepet az összes élőlény megmentésénél. A hétköznapi emberek is közreműködnek, sok hétköznapi ember működik közre. Ez a rosszindulatú párt nagyon sok év óta üldözte a kínaiakat. A rosszindulatú párt, a megalapítása óta az ezekben az években a kínai társadalomban végrehajtott sok kampányig, a kínaiak több mint kétharmadának ártott. Sok ember gyűlöli. Kínában a gyűlölet némelyeknél valóban a csontokig hat. Ezek az emberek mind azon vannak, hogy ezt a dolgot tegyék, az istenségek is kutatnak minden lehetőség után, hogy terjesszék a ,,Kilenc kommentár”-t. Látni fogjátok, hogy a rosszindulatú párt hamarosan a végét járja. (taps) Hiszen a kérdés, hogy az emberek meg lehetnek-e tartva vagy sem, érinti azt a kérdést, hogy a magasabb szinteknek az élőlényei meg lehetnek-e tartva vagy sem. Ez egy óriási nagy mennyisége az élőlényeknek. Sőt ennek minden égitest élőlényeihez van közvetlen vagy közvetett köze.

Némelyek kérdezik, hogy a külföldiek ki kellene-e jelentsék nyilvánosan a pártból való kilépésüket. A külföldieknél ez nem nagy probléma. A rosszindulatú párt Kelet-Európában fel lett oszlatva, pontosan mert ott az emberek bevetették magukat ellene (ellenszegültek neki). Az emberek ott már megcsinálták azt, amit csinálniuk kellett. De a kínaiak nem tették meg azt. A kínaiak egy nyilatkozatot kell közzétegyenek. Mindegy milyen módon, neked nyilvánosan ismertetned kell a kilépésedet a rosszindulatú pártból. Hiszen egy kínaiként, az elemi iskola pionírjaitól (pionírságától, úttörőségétől) kezdve, később az ifjúsági szervezet egy tagjaként a párt egy tagjává válásáig, te mindenkor letettél egy esküt a vér-lobogó előtt. Egy esküt letenni nem egy jelentéktelen dolog. Az istenségek meglátása szerint az egy halálos eskü. Ebből az okból kifolyólag a kínaiak egy egészen világos módon ki kell nyilvánítsák (jelentsék) a kilépésüket, különben nem számít. Te azt mondod: Gondolatban én már régen kiléptem, a tagsági díjat sem fizetem többé. Ez nem megy. Ez mind nem számít. Egy emberként te egy esküt tettél le a vér-lobogó előtt, miközben számtalan istenség az égben ezt közvetlenül látta a szemével, te azt mondtad, hogy életednek egész idejét és az életedet feláldoznád a rosszindulatú pártnak. Ezeket a szavakat mondtad, egy ilyen nagy halálos esküt tettél le. Te ezt a dolgot egyszerűen olyan felületesen akarod elintézni? Az nem megy. Így a kínaiak egy nyilvános módon kell kilépjenek a pártból, ha be akarnak lépni a következő fázisba (lépésbe). Ezt a cselekvésükön keresztül kell megmutassák. Cselekvés nélkül nem megy.

Kérdés: Mi vietnami tanulók pont a ,,Zhuán Fálun”-t fordítjuk. Már hosszabban tart mint két év, mindig úgy találjuk, hogy a fordítás nem tökéletes (pontos). Kérjük a Mestert egy világos útmutatásra.

Mester: Ha a ,,Zhuán Fálun”-t fordítjátok, megkérdezhetitek egyszer más nyelvek tanulóit, az talán felvilágosíthat benneteket (érthetővé teheti számotokra). Lehetetlen egészen precízen (pontosan) lefordítani. Természetesen, ha a korábbi vietnami nyelven lenne, alig kellett volna még lefordítani, hiszen abban az időben a kínai írásjelek (írások) szinte egész Ázsiában használva voltak. De később, miután a franciák létrehozták a vietnamiaknak a mostani írásjeleket (írásokat), a vietnamiak ősi kultúrája el lett választva az újkor emberi gondolkodásmódjától. A mai vietnamiak gondolkodásmódja ezáltal befolyásolva lett. Nem ismerik szinte egy tartalmát (belső értelmét) sem az újkor írásjeleinek. Ez az oka annak, hogy a fordításnál nehézségei vannak az embernek, hogy pontosan (precízen) lefordítsa. Ennél lehet az angol változat fordítási módszereit vagy más nyelvekét használni, nevezetesen lehetőleg világosan kifejezni a jelentést a felszínen, az már elég. A Fá-alapelveket magas szinteken nem szükséges lefordítanotok. A tartalom magas szinteken a Fá által lesz visszatükrözve. Az a Fá tartalmának a visszatükröződése különböző szinteken.

Kérdés: Hogyan kellene helyesen kezelni a befektetést és a spekulációt (nyerészkedést)? A munkánál a tanítvány ebbe a kérdésbe ütközött.

Mester: Ha a hétköznapi emberek társadalmában való munkáról van szó, azt nem lehet művelésnek tekinteni. Ámbár egy Dáfá-tanítvány vagy, a munkád a társadalomban nem művelés, azonban a művelésed vissza lehet tükrözve a munkádban a társadalomban. Így viszonyul ez (Ilyen összefüggés van). Bármit is csinálsz a hétköznapi emberek társadalmában, te azt az emberi társadalom szabályai és módszerei szerint kellene tegyed. Így van ez. Mi viszont hát a határ a befektetés és a spekuláció (nyerészkedés) között? Ez a társadalmi állapothoz tartozik, tanulókként ti olyan jól kellene csináljátok, amennyire lehetséges. Ha te látsz egy esélyt az üzletre vagy egy lehetőséget, akkor csináljátok azt egyszerűen. Ha van egy esélye a befektetésre, az nem jelent mindig spekulációt. Az nem felel meg feltétlenül a spekuláció fogalmának. Hiszen a kereskedelem fejlődésének az alapján az emberi társadalomban, különösen az újkorban, minden ágazat és minden hivatás foglaltnak (telítettnek) tűnik. Azok, akik később szállnak be, csak nagyon nehezen találhatják meg a helyüket. Mihelyt egy alkalmat talál az ember, az már egy esély az üzletre. Tehát elég, ha ezzel tisztában vagytok. A munka önmagában nem művelés.

Kérdés: Nekem nem sikerült lépést tartanom a Fá-helyreigazítás előrehaladásával. A három dolog közül nem tudom jól csinálni az igaz körülmények tisztázását. Nagyon aggódom. Erőfeszítéseket teszek, hogy tanuljam a Fá-t illetve kívülről megtanuljam. Gyorsan áttörhetem ezt az állapotot? A pekingi, Fengtai városrészből való Dáfá-tanítványok nevében üdvözlöm a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! Ha nem tudod jól csinálni, hagyj időt magadnak. Az már jó, ha teljesen ki tudod használni az időt. Az aggódás semmit sem használ. Az aggódás is egy ragaszkodás. Ne aggódj. Csináld egyszerűen azt, amit egy Dáfá-tanítványnak csinálnia kellene. Nézd meg egyszer, hogyan csinálták a többiek, idővel létre fogod hozni a saját utadat. Fokozatosan tudod a saját módszereddel csinálni.

Kérdés: A tanulók Peruból és a spanyolul beszélő tanulók üdvözlik a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek! (taps) Most fokozatosan szintén egyre több tanuló létezik Dél-Amerikában. Azok, akik valamivel hosszabb ideje vannak ennél, fokozatosan szintén éretté váltak. Ez mind jó dolog. A Dáfá-tanítványok szinte az egyedüli reménysége az emberiségnek különböző területeken. Úgy tűnik, hogy ez a társadalom a felszínen még egyre tovább működik, úgy tűnik, mintha a különböző ágazatok emberei alig észlelték a Dáfá-tanítványok létezését. De ez nem úgy van. Az istenségek és a világegyetem összes élőlénye nézi viszont. Hol tartózkodnak a Dáfá-tanítványok és hogyan fejtenek ki hatást, mindez kapcsolatban áll az emberiség életével és halálával.

Kérdés: Miközben a médiáinkon keresztül leleplezzük a Kínai KP gonoszságát, hogyan csinálhatnánk mi ezt effektív (tényleges) módon helyesen, hogy ezáltal a hétköznapi emberek továbbra is elfogadjanak és támogassanak bennünket?

Mester: Egyet meg kellene jegyezzél magadnak, nevezetesen a te őszinte gondolataid megváltoztathatják a hétköznapi embereket. Az nem úgy van, hogy a hétköznapi emberek téged magukkal húznak. Bármit mondtak a hétköznapi emberek vagy bárhogyan zavarnak téged, azt nem kellene a szívedre vedd. Csináld egyszerűen azt, amit csinálnod kellene. Az emberi gondolatok eredete nagyon bonyolult, azonkívül sok embernél, akik ott beszélnek, a nézetek nem az ő igazi gondolataik. Nem igazán az ember saját maga az, aki ott beszél, emiatt egyszer így mondja és egyszer úgy. A szavak nem a szívből jönnek (származnak). Miután mondott valamit, azonnal újra elfelejti. Saját maga sem veszi olyan komolyan a szavait, miért veszed hát te olyan komolyan őket? Ne törődj azzal, mit mond, de amit te mondasz neki, annál mindegyik mondat egy harsogó mennydörgés számára.

Kérdés: Nagyon szórványosan léteznek hosszú évek óta (sokéves) tanulók, akik régóta végzik a Dáfá-munkát, de eközben nem tanulják a Fá-t és a gyakorlatokat sem végzik. Ha így csinálja tovább az ember, az még művelés?

Mester: Valóban létezik ez a probléma. Sok Dáfá-tanítvány vesz (vállal) magára egyidejűleg több Dáfá-feladatot. A munka a Fá-igazolásra el kell legyen végezve, így nincs ideje az embernek a Fá-tanulásra, vagy csak kevés ideje van, hogy tanulja a Fá-t és végezze a gyakorlatokat, huzamosan (hosszú távon) ez nem megy. Hiszen mindannyian tudjátok, különösen a szárazföldi Kínában élő tanulók között, aki színre tud lépni, aki jól tudja járni az utat, azon körülmények között egyedül a Fá-tanuláson múlik. Ha te nem tanulod a Fá-t, épphogy nem rendelkezel erős őszinte gondolatokkal. Ha te nem tanulod a Fá-t, a felszíned csak lassan lesz megváltoztatva, így a gonosz gátlására kifejtett hatásod a társadalomban szintén gyenge.

Kérdés: Milyen a régi erők mostani állapota? Csak azért léteznek, hogy ezáltal a tanítványok művelhessék magukat és hogy ezáltal az összes élőlény helyesen válassza ki a pozícióját?

Mester: Világosan kifejezve, ők pontosan saját magukért léteznek. Minden, amit tesznek, szintén a saját létüket szolgálja. Ha sikerülne nekik a Dáfá-tanítványokat irányítani, akkor ezen a világegyetemen egyáltalán semmi sem lett volna változtatva, pontosan olyan lenne mint korábban. Így néz ki. De ez nem megy. A jövő nem ismeri el a régi erőknek mindezt a dolgát. Ez meg kell legyen változtatva. A régi erők fő rendszere már meg lett semmisítve, mert a Fá-helyreigazításnál a legmagasabb helyen már meg lett semmisítve. Csak a felszínen játszanak még mindig egy szerepet azok a dolgok, amiket a régi erők korábban hátrahagytak a világban. A dolgok, amik még nincsenek megsemmisítve, még működnek. Egyáltalán nem érdekli őket, hogyan van az összes élőlény, még kevésbé, hogyan vannak az emberek.

Kérdés: Az élőlények és az emberek, akik még nem ébredtek fel, ki lesznek selejtezve. Később lehet még egy esélyük, hogy meg legyenek váltva?

Mester: Az élőlényeknek, amelyek még nem ébredtek fel, nincs még mindig idejük, hogy felébredjenek? Ami a jövőt illeti, mi szintén semmit sem rögzítettünk le. Dáfá-tanítványok csinálják egyszerűen a Dáfá-tanítványok dolgát. Ha fognak is lenni olyanok, akik valóban nem megmenthetőek és ki kell legyenek iktatva, ahhoz mi szintén nem ragaszkodunk. Az pont a Fá-helyreigazítás számára szükséges. Mikor a Fá-helyreigazítás hatalmas áramlata megérkezik, többé nem létezik, hogy erre vagy arra tekintettel legyünk, az olyan mint a seprésnél, egyszerre minden el lesz intézve.

Kérdés: A ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra hozatala óta már egy év telt el. Minden nap létezik folyamatosan 20.000 ember, aki kilép. Mikor a kommunista rosszindulatú párt összeomlik, az akkor az az időszak, amelyikben a Fá helyreigazítja az embervilágot?

Mester: Ennél te két kérdést tettél fel. A kilépett emberek száma mindig 20.000 körül van, de nem lehetnének-e nyolcvan- vagy százezren? Nem érheti viszont el az egymilliót vagy tízmilliót? Éppenséggel már beszéltem erről.

Mikor a rosszindulatú párt összeomlik, hogy az-e már az az idő, amelyikben a Fá helyreigazítja az embervilágot. Az ma még bizonytalan. Ha a rosszindulatú párt azon időszak előtt kellene összeomoljon, amelyikben a Fá helyreigazítja az embervilágot, úgy a társadalom egy idő hosszán át valóban a rosszindulatú párt nélkül fog létezni, különösen Kínában, ott fog létezni az emberiség néhány szociális problémája, anélkül hogy a rosszindulatú párt még létezne. Ha a Fá-helyreigazítás az embervilágban szintén abban az időben érkezett meg, akkor az emberiség a következő lépés élőlényének az állapotába fog belépni. Ez mind nem az, amin most nektek töprengenetek kellene. Az nem is olyasmi, ami miatt az embereknek aggódniuk kell. Az egy egészen más állapota fog lenni az emberi társadalomnak. Azt egyszer egy másik szemszögből magyarázom el, az élőlények megmentése az a Dáfá-tanítványoknak a könyörületessége. Mindent kövessetek el, hogy megmentsétek az összes élőlényt. Ha eléritek, hogy megmentsétek az emberek felét, akkor a Mester valóban örülni fog nektek (örvendezni fog értetek)!

Kérdés: Én a következőt szeretném – kérem – megkérdezni a Mestertől. Az öbölvidéken létezik egypár hétköznapi ember, aki önszántából szabotálja a Dáfá-t és ellenségesen viszonyul a Dáfá-hoz. Egy nagyon rossz befolyást fejtettek ki a hétköznapi emberekre. Ez azokon a tényezőkön múlik, hogy az erről a vidékről való Dáfá-tanítványok nem csinálták jól. Hogyan csinálhatnánk jobban?

Mester: Ha a Dáfá-tanítványoknak erősebb őszinte gondolataik vannak, minden meg lehet változtatva a Dáfá-tanítványok által. A gonoszt is el lehet távolítani. Ugyan mit számítanak a rossz emberek? A kevés rossz ember nem a gonosz által van irányítva, hogy ilyesmit tegyen? Miután a gonosz el van távolítva, ha te ezen ember előtt állsz, merészeli-e még akkor a ,,nem”-et mondani a ,,nem jó”-ból? Nem meri azt mondani egy istenségnek. (taps)

Kérdés: Kérem a Mestert, hogy magyarázza el egyszer a szintek és dimenziók közötti összefüggést.

Mester: A szintek áttörése, amiről beszélek, nevezetesen a dimenziók áttörése. Mindegyik szint annak a szintnek egy dimenziója. Így értendő ez.

Kérdés: A csoportunkban mindig azon vitatkoznak, milyen módszereket kellene használjunk. Egy gyakorlótársnak az a véleménye, hogy a módszereknek, amikkel most rendelkezünk, semmi kilátása, viszont sok gyenge pontja van. Azon a véleményen van, hogy az ő módszere jobb és egy jó kilátása van, azzal személyzetet (munkaerőt) és anyagot is meg lehet takarítani. Adhatna a Mester egy útmutatást – kérem – a Fá-alapelvekből?

Mester: Ha a Mester a Dáfá-tanítványoknak egy ilyen konkrét dolgához is kell még szóljon valamit, akkor az nem azt jelenti, hogy én csináltam meg ezt a dolgot? Akkor csak az egyik kezem lennétek, nem igaz? Azt akarom, hogy nektek saját gondolataitok legyenek, ehhez jön még a ti saját testetek, következésképp ti egy tökéletes istenség vagytok. Neked azt kellene csinálnod, amit csinálni szeretnél. Neked saját magadnak kellene beosztani, mérlegelni és összehangolni a dolgokat. Azt hiszem, jól fogjátok csinálni.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok a Peking városi Fengtai-ból, a Guangdong tartományi Jiangmen-ből, Chongqing-ből, Dalian-ból, Shenyang-ból, a Henan tartományi Zhengzhou-ból, Shanxi-ből, Yunnan-ból, Guizhou-ból, Pekingből, Jiangxi-ből, Xi’an-ból, a Guangxi tartományi Nanning-ből, Shenzhen-ből, Hunan-ból, a Lanzhou Egyetemről, Guangzhou-ból, Sanghaiból, a Hubei tartományi Shiyan-ból, Tangshan-ból, Arizonából, Vancouverből, Vietnamból, Santiagóból, a Heilongjiang tartományi Harbin-ből, Qiqihar-ból, Daqing-ből, Mudanjiang-ból, Xinjiang-ból, Tianjin-ből, Shijiazhuang-ból, a Shandong tartományi Qingdao-ból, a Liaoning tartományi Anshan-ból üdvözlik a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek. (taps) Az utóbbi időben lassanként néhány tanítvány a szárazföldi Kínából külföldre jött. Ezt mind tudja a Mester. Remélem, hogy az új környezetben is ti jól csináljátok azt, amit egy Dáfá-tanítványnak csinálnia kell. Bárhol is tartózkodsz, te egy Dáfá-tanítvány vagy. (taps)

Kérdés: Én a ragaszkodásaimat, mint önhittség és irigység stb. felismertem. Miért nem tudom még mindig eltávolítani őket?

Mester: Ha ti ilyen dolgokat valóban komolyan vesztek, gátolhatjátok őket, ezáltal legyengíthetitek és idővel alaposan eltávolíthatjátok őket. Ha bár úgy véled, te már felismerted és nagyon aggódsz is, de a gyakorlatban nem próbálod meg, hogy valóban meggátold és elnyomd őket, akkor tulajdonképpen abban a stádiumban maradsz, hogy ezeket a gondolati mozgásokat észrevetted. Nálad hiányzik akkor a cselekvés, hogy meggátold őket. Ez tehát azt jelenti, hogy csak arra gondoltál, de a gyakorlatban nem művelted magad erre vonatkozólag. Van még valami. Azt mondod: sok fáradsággal is műveltem magam és a gyakorlatban is úgy cselekedtem, [de] még mindig ott vannak. Léteznek ilyen esetek is. Az oka abban rejlik, hogy a dolgok, amelyekhez az ember hozzászokott egy hosszú időközben, szintén rétegről rétegre szét lettek választva azon tényezők által, amik a régi világegyetem élőlényei által lefelé lettek nyomva. Így az egyik rétegben el lesznek távolítva, ha ez a réteg át van törve, a következő rétegben lesznek eltávolítva, ha ez a réteg is át van törve, egy további rétegben eltávolítva, ha az a réteg is át van törve. Így egyre gyengébbek lesznek és egyre kevesebben. Nem lehetnek egyszerre teljesen eltávolítva. Létezhet egy ilyen jelenség. Sok más emberi érzületnél is így mutatkozik ez meg.

Kérdés: Kérem a Mestert egy útmutatásra. Mi a különbség a tanítványok azon állapota, amelyikben a szív mozdulatlan marad és az egykedvű (fásult) állapot között?

Mester: A művelésnél valóban különböző állapotok fognak megmutatkozni. Néha valóban nem ismered fel a különbséget. Mindazonáltal egy nyugodt szív abban mutatkozik meg, hogy sok zavarás ellenére az ember még mindig nagyon nyugodt marad. Nem létezik az az ingerültség és az érzés, hogy igazságtalanul van kezelve, mint a hétköznapi embereknél stb. Ahelyett nagyon nyugodt marad az ember és nem hagyja magát visszatartani attól, hogy tegye azokat a dolgokat, amiket egy Dáfá-tanítványnak tennie kell. Ez tökéletesen különbözik attól az állapottól, mint az embereknél, amelyiknél tanácstalan az ember, nem akar mozdulni és apatikus, egykedvű, mert mindig ugyanazt látta.

Kérdés: Itt nálunk az utóbbi időben néhány tanuló ingatlanokba fektetett be. Ennél jó is volt a szándékuk. De belsőleg én egy picit még mindig bizonytalannak érzem magam, mivel kételyeim vannak, hogy talán nem szerencsejátékról van-e mégis szó, ha ingatlanokat vesz az ember és az árak emelkedésénél megint eladja őket?

Mester: Ez megint nem is olyan rossz. Az üzlet az pontosan üzlet. Az már elegendő, ha a Dáfá-tanítványok jól cselekszenek. Ha már a szerencsejátékról beszélünk, szeretnék beszélni veletek a tőzsdézésről (részvényekkel való játékról [a tőzsdén]). Tulajdonképpen a részvények sok fajtája létezik. Ha azt mondja az ember, én ilyen és ilyen sok részvényt vásároltam ettől a cégtől, vagy én egy ilyen és ilyen nagy részét vettem meg ennek a részvénytársaságnak befektetésként, ilyen részvényeknél csak egy normális befektetésről van szó. Így az ember minden hónapban kap egy bizonyos osztalékot (jövedelmet) és ennél nem játszott az ember a részvények áringadozásaival. Ez nem tartozik ahhoz a részvényekkel [a tőzsdén] való játékhoz, amiről beszéltem. Én a részvényekkel [a tőzsdén] való ,,játék”-ról beszéltem. Feltétlenül meg kell jegyezzétek, itt egy ,,játék”-ról van szó a részvényekkel [a tőzsdén]. Az ember tehát minden nap figyelemmel kíséri az áringadozásokat és a szív egyszerűen velük együtt vonszoltatja magát felfelé és lefelé. (mind nevetnek) Hogyan tudod még művelni magad? Sehogyan sem. Hogyan művelheted magad, ha az egész szíved a részvényekre összpontosít? Aközben egyszerűen túl ragaszkodó az ember és azonkívül szokványosabban (hétköznapibban) viselkedik mint egy világi ember. Hogyan lehetne még egy művelő? Egyáltalán nem művelheti magát többé. Erre gondoltam. Ha ti mindannyian rendelkeztek egy cég részvényeinek egy bizonyos részével, semmi mást nem kell csináljatok, mint minden hónapban pénzt vegyetek fel és emiatt sok időt szakíthattok a Dáfá-tanítványok Fá-igazolásához végzett munkára, akkor én egyszerűen nagyon boldog vagyok. (taps) Ez nem tartozik a részvényekkel [a tőzsdén] való játékhoz, amiről beszéltem. Ugyanaz érvényes az ingatlan-befektetésekre is, amiről előbb beszéltem. Ha megvan rá az alkalmad, csináld nyugodtan, az nem probléma. Természetesen csak akkor adod el az ingatlanokat, ha megemelkedtek az áraik. De néha nem feltétlenül találtad el a megfelelő pillanatot. Mi a teendő, ha veszteségeket szenved el az ember? Ezek mind a hétköznapi emberek közötti dolgok. Arról van szó, hogyan kezeled helyesen a viszonyt. Ez mind a hétköznapi emberek társadalmának a munkájához tartozik. A munka az nem művelés, de a művelésed visszatükröződhet a munkánál.

Kérdés: Kérem a Mestert, hogy beszéljen a jelenlegi világon történő különböző természeti katasztrófák és a Fá-helyreigazítás lefolyása közti összefüggésről.

Mester: A hétköznapi emberek társadalma számára ezek valami érzékeny dolgok. Inkább nem beszélek ezekről. Semmit sem használ. Nézzétek csak meg egyszer, a mai társadalom olyan bonyolult és az emberek szíve olyan rossz lett, az emberiség erkölcse és a magatartása ily mértékben rossz, hogyan ne léteznének hát katasztrófák? Biztosan fognak katasztrófák létezni. Szintén nem csak a Dáfá-tanítványok üldözésénél keletkezett bűnök miatt fordulnak elő (jönnek), maga az emberek karmája is egyre nagyobb lesz. Persze eközben szintén léteznek tényezők a Dáfá-val szembeni magatartás vonatkozásában. Továbbá a területek, ahol a katasztrófák történnek, azok a területek, ahol még nem létezik egy Dáfá-tanítvány sem. A szárazföldi Kínában mind azokon a területeken történnek, ahol Dáfá-tanítványok komolyan üldözve vannak.

Kérdés: Szeretném, kérem, megkérdezni: Nekünk, az USA nyugati partján élő tanulóknak a médiái hogyan igazolhatnák a Fá-t és fejthetnének ki egy még nagyobb hatást a Fá-igazolásnál?

Mester: Ez túl általánosan volt kérdezve. Dáfá-tanítványként te jól kell csináld azt, amit csinálnod kell. Mindegyik ebben részt vevő tanuló saját kezdeményezésből jól kell csinálja azt, amit csinálnia kell. Egyidejűleg feltétlenül jól kell legyen összehangolva, hogy ezáltal egy még nagyobb hatás lehessen megcélozva. Ami az élőlények megmentésénél valóban egy döntő szerepet játszik, az pontosan a siker.

Kérdés: A tanítványok Tajvanról üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: A tanítványok Tajvan déli részén éppen az NTDTV 2006-os újévi gáláját készítik elő. A tajvani társadalom ezt rendkívül nagy figyelemmel követte (kísérte végig). Szeretném – kérem – a Mestert megkérdezni, hogy az istenségek elrendezése-e az, hogy az NTDTV-t Tajvanon rendezték be (szerelték fel). A továbbiakban szeretném megkérni a Mestert, hogy beszéljen az annak megfelelő mennyei alapelvről, miért tapasztalta meg a veszteséget (veszített) a Kínai KP az Eutelsat ügyében.

Mester: Mindezeknél a dolgoknál magáról az NTDTV-ről van szó. Nincsen általános jelentőségük. Ezek mind nagyon jó dolgok. A Fá-helyreigazítás lefolyása a mostani lépésig jutott el, úgy én mondom nektek, sok tisztességes (jóravaló) istenség létezik a Mesternél valamint a Dáfá-tanítványoknál. Újra és újra léteznek istenségek, akik visszatérnek a jóhoz, vagyis ők megváltoztak és most szeretnék pozitívan kezelni a Fá-helyreigazítást és a Dáfá-tanítványokat. Szeretnének alapjuktól fogva megváltozni és egy pozitív szerepet játszani. Ez is szakadatlanul hozhat (fejthet ki) pozitív hatásokat.

Az Eutelsat esete már olyan rég volt, többé nem beszélek róla. Kína kommunista, rossz pártjának a számára egy biztos, nevezetesen, ha a Fálun Gong üldözéséről van szó, mindegy mit csinál Kína kommunista, rossz pártja, mihelyt egy dolgot megcsinált, ez azonnal egy botránnyá válik és egy kudarccá. Az istenségek ezt már eldöntötték a számára. (taps) Hiszen a történelem nem számára játszódik le, mutatkozik meg. A régi erők csak egy szerepet játszatnak vele, hogy a tanulókat vizsgáztassák. Mindenekelőtt a mai történelem a Fá-helyreigazítás számára van megteremtve és a Dáfá-tanítványok számára mutatkozik meg.

Kérdés: Vehetjük-e hivatásként a hirdetések eladását az ,,Epochtimes” számára?

Mester: Ha teljesen megélhetsz a hirdetések eladásából, akkor csinálhatod azt. Az is egy hivatás, ez nem probléma. Hiszen a tanulók által az ,,Epochtimes”-nál készített médiák önmagukban nem művelés. A társadalomra támaszkodik és az is a normális munkához tartozik. A cégeknél is, amiket alapítottatok, pontosan így van. Mondjuk csak, hogy te mások számára egy céget alapítasz. Az nem pontosan olyan, ha te a cégednél dolgozol, mint mikor te egy másik cégnél dolgozol? Ilyen pontosan az alapelv. Azonban a művelésed vissza fog tükröződni a munkánál. Ti a médiáitokat ugyancsak a Dáfá-tanítványok általi Fá-igazoláshoz csináltátok. Akkor az természetesen egy különösen jó dolog. Azt mondod: Hirdetéseket adok el számukra, hogy ezáltal tovább létezhessenek. Ennél te nem azt csináltad, amit a Dáfá-tanítványok általi Fá-igazolás számára kellene csinálj? Némelyik mondja: Az igaz körülmények tisztázása által közvetlenül menthetek meg embereket. Ma egyvalaki tisztában lett az igazság általam való elmagyarázása által. Ez az ember meg lett mentve és én igazán boldog vagyok. Tulajdonképpen te is hozzájárultál a médiák hatásaihoz az összes élőlény megmentésénél. Ha 100 személy működött közre a médiamunkánál és ha a médiák egy napon 100 embert mentettek meg, akkor biztosan van egy köztük, aki általad lett megmentve. Az újság minden nap szét van osztva, hiszen akkor több mint 100 ember van. Akkor nem létezik minden nap egyvalaki, aki általad lett megmentve? Ez biztosan így van. Hiszen mindannyian hozzájárultak ennek az újságnak a fenntartásához, vagyis mindannyian közösen tisztázták az igaz körülményeket.

Kérdés: A tengerentúli demokratikus mozgalom néhány személyisége nyomatékosan tolmácsoltatja üdvözletét a Mesternek.

Mester: Akkor megköszönöm nekik. (taps)

Kérdés: Kifejezték csodálatukat a Dáfá és a Dáfá-tanítványok iránt.

Mester: Igen, minden élőlény – mindegy mit csinálnak a mostani életben, hiszen nem mind a Fá miatt jöttek?

Kérdés: Nekem az az érzésem, hogy a régi erők egy bizonyos egyetemen sok nagyon rossz tényezőt rendeztek el. Néha nagyon nehezemre esik. Az az oka, hogy nem műveltem jól magam vagy ez csak egy érzékelés (megérzés)?

Mester: Ez nem feltétlenül van mindennél (minden dolognál) így. Eltekintve a régi erőktől, ez az emberi társadalom, amelyikben tartózkodtok, egy bonyolult történelmi folyamaton keresztül ment át a mai lépésig. A gondolatok bonyolultak és a társadalom állapota bonyolult. Azonkívül sok dolognál az őszinte és a gonosz, a jó és a rossz egy tálban található (összekeveredett). Egy ilyen társadalomra és ilyen emberekre való tekintettel kell a Dáfá-tanítványok saját magukat műveljék és megmentsék az összes élőlényt. Ami megmutatkozik előttetek, azok csak a nehézségek. Ez az, amit ma láttál.

Kérdés: Az ipari és kereskedelmi körök az USA-ban még mindig a régi erők tényezői által vannak akadályozva?

Mester: Értem, miről beszélsz. Tehát arról van szó, hogy Kínába mennek és folyamatosan pénzt fektetnek be a rossz Kínai KP számára – vagyis vért adnak neki. Én mondom nektek, a Mesternek nincs semmi kifogása az ellen, ha a kínai nemzet gazdag és erős lesz. Kívánom, hogy az emberek ott gazdagok és műveltek legyenek. Én az ellen vagyok, hogy a régi erők a Fálun Gong üldöztetésének az ideje alatt nagy mennyiségű pénzeket utalnak át oda, úgyhogy a gonosz ezzel a pénzzel üldözi a Dáfá-tanítványokat. Az időpontja ellen vagyok ennek a dolognak. A Fá-terjesztésem kezdetén lerögzítettem, hogy Kína gazdag kell legyen. A Fá-terjesztésem kevés éve alatt a régi erők akadályokat fektettek az útba és nem engedtek meg változásokat. A Dáfá üldöztetésének a kezdetére vártak, aztán elkezdték, hogy pénzt utaljanak át oda, nagyon sok pénzt hagytak ott odafolyni. Mikor nem ismertem el a tettüket, azt mondták: Hiszen te akartad, hogy gazdagok legyenek, vagy? Kihasználták a hiányosságot a Fá-helyreigazításnál. Valójában ők azt csinálták, amit csak akartak csinálni. Még ha így is van, a Dáfá-tanítványok szintén átjutottak. A jóravaló tényezők már mind megmutatják a mérvadó hatásaikat. A gonosznak az egész dolga nem is működik többé. Gondoljatok csak bele, a rossz párt hamarosan elpusztul. Ha Kínának a gazdasága is még összeomlik, akkor nem csinálnak megint egy rossz dolgot? Nem használnak ki akkor megint egy hiányosságot? Így csinálták ők ezt. Csupán csak ne törődjetek ezzel a dologgal. Ha a rossz párt eltűnt, a kínaiak azért még tovább kell éljenek.

Kérdés: Hogyan dolgozhatnak össze a kínai és az angol médiák?

Mester: A kínai médiák már olyan hosszú idő óta mennek tovább. Az angol médiák valamint a más nyelvűek mind tanulhatnak tőlük. Tulajdonképpen az angol médiák most mutatják éppen a hatásukat. Az újság alapításától máig minden relatív jól folyt le. Biztosan léteznek nehézségek. De idővel egyre jobb lesz. Egy jó együttműködés nagyon fontos. A tanulók, akik kihordják az újságot, egyidejűleg kihordhatják mindkét újságot. Egy további pont az, a Dáfá-tanítványok minden hírforrása közösen lehet használva. Ez mind a nagyon jó együttműködéshez tartozik. Más területeken is még jobban kellene együttműködjetek illetve összehangolódjatok.

Kérdés: Léteznek némely hétköznapi emberek, akik felismerték, hogy a ,,Kilenc kommentár” széleskörű terjesztésével fel lehet oszlatni a Kínai KP-t. De pillanatnyilag a pártból kilépett emberek száma mindegyik nap csak 20.000 körül van. Mit kellene a Dáfá-tanítványok csináljanak, hogy megemeljék a számot, hogy ezáltal a pártból való kilépés egy lavina hatást célozhasson meg?

Mester: Gondolom, nem fog mindig így lenni. A saját problémáink megoldásával és a ,,Kilenc kommentár” megerősített kihatásával már változások fognak adódni. Valójában a gonosznak és a rossz embereknek már nincs többé bizodalmuk (elvesztették a bizalmukat). A Kínai KP olyan mint egy rossz dolog, ami nemsokára ki lesz taposva Kínából. Az a rúgás már a levegőbe hajította (repítette), a gyökere már ki lett tépve és egyenesen a levegőbe repül. Minden változik a helyzettel.

Kérdés: Hogyan hívhatnánk fel az összes tanuló figyelmét a ,,Remény Hangja (Sound of Hope)” [rádió] Kína felé való közvetítésének a fontosságára?

Mester: A rossz Kínai KP már a legfontosabb dologként tekinti a ,,Remény Hangját (Sound of Hope)”, az NTDTV-t ás az ,,Epochtimes”-ot, emiatt mondják ők, hogy a Fálun Gong ,,három nagy médiával” rendelkezik. Ezzel a ,,Remény Hangjára (Sound of Hope)”, az NTDTV-re és az ,,Epochtimes”-ra gondolnak. Erről felismerhető, hogy a gonosz szörnyen fél a Fálun Gong-tól. Igenis, nem fél az USA-tól, még kevésbé fél Európától, de fél a Fálun Gong-tól. Mivel a Fálun Gong tudja, mi baj van vele, és még többet tud a trükkjeiről (cselfogásairól). A Fálun Gong tudja, hogyan lehet feloszlatni. (taps) Ameddig az üldözés nem lesz befejezve, csináljuk tovább így, míg feloszlik. Tulajdonképpen minden kínai tudja, milyen módon létezik a rossz Kínai KP és hogyan gondolkoznak a pártvezérek (pártfőnökök), akik ki vannak használva a gonosztól. Az emberek a nyugati társadalomban, akik egy normál gondolkodásmóddal rendelkeznek, nem tudhatják ezt. Ők még csak azt sem tudják, mi az a rossz pártkultúra. Úgy én azt mondom, ha a rossz párt egy napon hirtelen eltűnik illetve összeomlik Kínában, más országok kormányzatai még csak nem is tudják, hogyan omlott össze. Ha te tudni akarod, hogyan is van tulajdonképpen ezzel a rossz Kínai KP-val, először is tudnod kell, milyenek a gondolatai, milyen a gondolkodásmódja és hogyan hazudik. Ha te legalább ezt még csak fel sem ismered (meg sem érted), úgy mindazok az információk, amiket kaptál, tévesek.

Kérdés: Kérem a Mestert, hogy magyarázza el az angol ,,Epochtimes” tanulóinak, hogyan kellene még jobban csinálják.

Mester: Mindegy mit csináltok, ti kezdetben mindig nyomás alatt álltok a hiányzó személyzet és a hiányzó anyagi és pénzügyi erőforrások miatt. Ha így is van, ti mindazonáltal Dáfá-tanítványok vagytok. Amit ti elértetek, a hétköznapi emberek nem tudják elérni. Ha már elkezdtétek, úgy én azt hiszem, hogy határozottan jól fogjátok csinálni, bizonyára. Annak a kérdésnek a vonatkozásában, hogyan csinálja még jobban az ember, ezt mindannyian együtt kellene megbeszéljétek és találjatok egy utat, amit saját magatok tártatok fel. Várom a jó híreiteket. (taps)

Kérdés: Miután az ,,Epochtimes” mint hordozó és támogató kiadta a ,,Kilenc kommentár”-t, annál inkább tudatában lettem, hogy a médiák gazdasági irányítása nagyon fontos. Csupán a gazdasági irányítás egy erősebb alapjával hallathatja (küldheti ki) még erősebben a hangját az ,,Epochtimes”. Ma hallottam a Mestert különböző művelési formákról magyarázni. Úgy találom, hogy a szakmai képességeink emelkedése összefügg a művelésem emelkedésével. Ez magába zárja a hírszerkesztést, beosztásokat, könyvelést stb. is. Szabad megkérnem a Mestert, hogy még több útmutatást adjon, hogyan csinálhatnánk mi a gazdasági irányítással és hogyan csinálhatnánk még jobban?

Mester: Úgy, amint éppen mondtam, ha jobban szeretné csinálni az ember, úgy jól össze kell hangolódni egymással. Minden feladatot lelkiismeretesen és felelősségtudattal kellene csinálnotok, hogy közösen járuljatok hozzá a médiákhoz. Ha mindegyik jól csinálja, a médiák biztosan jól futnak (működnek). Akkor egy nagy hatást is fognak kifejteni az élőlények megmentésénél. Bármennyi élőlényt is mentettek meg [a médiák], ebben benne van a te hozzájárulásodnak egy része. Hiszen ezek a ti közös szátok, ezek a szócsöve mindannyiótoknak, akik ezt az újságot csináljátok.

Kérdés: Át kell adjam a Mesternek a Yunnan tartományból való Dáfá-tanítványok üdvözletét.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Kérdés: A tanítvány részt vesz a médiamunkában. Gyakran látom, hogy hiányoznak az erőforrások. Például a szabályok és előírások nem tökéletesek, a pénzügyi eszközök nem elegendőek és nem lehetséges egy tapasztalatcsere még több tanulóval, hogy együttműködésre ösztönözzük őket. Ez egy műhelyhez hasonlatos állapotnál marad. Nem tudom, hogyan lehet ezt áttörni.

Mester: A jelenlegi helyzet, amelyikben tartózkodtok, pont ilyen. Ha erős őszinte gondolataitok vannak, jól összehangolódtok és egy egyenes, őszinte utat jártok, minden meg fog javulni. Tulajdonképpen a tanulóknak a szárazföldi Kínában még nehezebb. Az anyag[előállító]-helyek túlnyomóan házilag működnek és mindenütt szét vannak szórva. Ez azt jelenti tehát, mindenki a saját útját járja. Mindegyik ember vagy egyedül csinálja vagy egy szűk körben másokkal együttműködve, mind azon vannak, hogy ezt a munkát végezzék. Nem éppen azt mondtam a művelési forma vonatkozásában, hogy egy nagy művelési út formátlan? Ez azokra a dolgokra is érvényes, amiket ők az igaz körülmények tisztázásánál csinálnak. Az nem úgy van, hogy mindannyian egy megbízott parancsnoksága alatt csinálnak egy dolgot. Az nincs úgy. Kivéve a különleges eseteket, ahol a megbízott egységesen összehangolja az együttműködést egy dolog számára, mindegyik ember önszántából járja a saját útját. Ha ez minden dolognál egységesen lenne csinálva, ha a megbízotté lenne az utolsó szó és mindenki más csak követné, ti mindannyian csak az ő világának az élőlényei lennétek, bármit is művelt volna ki magából. Ezt viszont nem akarom. Azt akarom, hogy mindegyik Dáfá-tanítvány egy király legyen, hogy mindegyik a saját útját egyengesse és felismerés által elérje az önálló gyümölcshelyzetét. (taps)

Ezen a helyen azonban szeretnélek figyelmeztetni benneteket. Ha a Mester azt mondja, hogy mindenki a saját útját járja, az viszont nem azt jelenti, hogy többé senkire sem kellene hallgassatok. Ha az összhelyzet szempontjából kell legyen összehangolva, ti is jól kellene egyeztessetek egymással. Ebből kifolyólag az illetékesek az összes régióban ésszerűen, megfontoltan kellene játsszák a szerepüket. Ha szükséges, a koordinátorokkal is jól kell együttműködni.

Kérdés: Én egy étteremben dolgozok és csak ritkán vehetek részt az igaz körülmények tisztázásában, azon kívül, hogy hétvégén gyakorolni megyek és besegítek az ,,Epochtimes”-nál. Azokhoz a tanítványokhoz számítok, akik valóban művelik magukat?

Mester: Ha te hétköznap arra használod a munkakörnyezetedet vagy ha más emberekkel való találkozásnál szintén arra tudsz gondolni, hogy tisztázd az igaz körülményeket, hogy megmentsd az embereket, vagyis azt csinálod, amit egy Dáfá-tanítvány kellene csináljon, ha a Fá-t folyamatosan tanulod, vagyis ha mind a három dolgot csinálod, akkor te már egy Dáfá-tanítvány vagy. (taps)

Kérdés: Néhány idősebb gyakorlótárs az öbölvidéken az utóbbi időben egymásután elhunyt. Ők nem bírták ki a végéig. Hogyan néz ki a dolog a visszatérésüknél a pozíciójukba?

Mester: Tulajdonképpen a ,,Zhuán Fálun”-ban ezt már régen elmagyaráztam. Ha nem is tud szorgalmasan előrehaladni, mégis nem fog hiábavaló lenni, hogy a Dáfá-t tanulta. A Dáfá-munkát is, amit csinált az ember, nem csinálta hiába. Amennyit csinált, olyan sokat is kap. Ez viszont nem érvényes azokra, akik elszakadtak a Dáfá-tól, különösen azokra, akik az üldözés ideje alatt váltak meg a Dáfá-tól és meghaltak. Számukra nincs többé remény.

Kérdés: Sokkal nehezebbnek találom, a ,,Kilenc kommentár”-ról valamint a pártból való kilépésről való magyarázást, mint korábban a Dáfá igaz körülményeiről való magyarázást. Gyakran nem merem mindkettőt egyidejűleg magyarázni (tisztázni). Nem tudom, hol álltam le (akadtam el).

Mester: A felismeréseidben álltál le (akadtál el). Te saját magad még csak azzal sem vagy tisztában, miért csináljuk mi a ,,Kilenc kommentár”-t. Legalábbis nem értetted meg elég világosan. (mosolyog) Miért kell a Dáfá-tanítványok a ,,Kilenc kommentár”-t osztogassák? Belsőleg neked aggályaid vannak: Ha a ,,Kilenc kommentár”-t magyarázom, úgy tűnik, mintha beleavatkoznék a politikába, és csupán ha én másoknak az üldözés igaz körülményeit tisztázom, vagyok azon, hogy valamit a Dáfá-ról meséljek. Tulajdonképpen sok ember akkoriban nem vetette szintén a szemedre, hogy politizálsz, mikor te kiálltál az üldözés ellen és tisztáztad a Dáfá igaz körülményeit? A ,,Kilenc kommentár” általatok való szétosztásának az a célja, hogy leleplezze és leállítsa a rossz párt általi üldözést. A cél nem abban rejlik, hogy megbuktassa a rossz pártot. Ameddig az üldözés nincs befejezve, a Dáfá-tanítványok pontosan tovább osztogatják a ,,Kilenc kommentár”-t, míg a rossz Kínai KP feloszlott és az üldözés be van fejezve. Ezt hát nem teljesen jogosan csinálja az ember?

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Sanghajból üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps) A Sanghaji Dáfá-tanítványok üdvözlete a Mesternek valóban félelembe kergeti a démoni fővezért, aki Sanghajban lapul a barlangjában.

Kérdés: A Dáfá-tanítványoknak egy nagyon gyatra érzékük van a hirdetési gyakorlathoz. Akkor az azt jelenti, hogy a gonosznak jogában áll, hogy akadályokat állítson fel egy pénzügyi forrással szemben?

Mester: Az nincs így. Én mondom nektek, az USA-ban az ,,Epochtimes” már egy nagyon befolyásos médiává vált. Bárki is, különösen a kínaiak, mindannyian szeretnék megismerni az ,,Epochtimes”-ot és az ,,Epochtimes”-ban tájékozódni a hírekről. Természetesen ennél léteznek [olyan] emberek is, akik ezenközben ellenállnak (ellenállást fejtenek ki). Az igaz körülmények egyre mélyrehatóbb tisztázásánál sok ember szintén meg fog változni. Az ,,Epochtimes” már az egyetlen globális, multinacionális nagy újsággá vált a világon. Ez már így van.

Kérdés: Úgy találom, hogy az idő most egyre rövidebb lesz. Szeretném megkérdezni a Mestert, hogyan kellene kezelni ezt őszinte gondolatokkal. Meg lehet hosszabbítani az időt őszinte gondolatokkal? (mind nevetnek)

Mester: Ezt nagyon nehéz elérni. Ezt még nem érhetitek el. Hiszen minél gyorsabb a Fá-helyreigazítás, annál gyorsabban múlik az idő is. Ez tehát azt jelenti, minél gyorsabban van a Fá-helyreigazítás előrenyomultatva, az égitestek is megfelelően gyorsabban forognak. Az egész világegyetem is gyorsabban forog. Egy ilyen óriási nagy területről van szó. Bárhogyan is, a Dáfá-tanítványok egyszerűen a lehetőségeik szerint kellene csinálják, mivel a Fá-helyreigazításnál ez a lépés már tekintetbe van véve. Az időt valóban nagyon rövidnek lehet érzékelni. Néha úgy tűnik, miután reggel felkelt az ember, itt és ott foglalkozik néhány dologgal, már sötét van. Hogyhogy ilyen rövid az idő? Igen, az emberi erők ezt nem tudják behozni, utolérni, mivel a Fá-helyreigazítás sebessége nagyon gyors. Sokan közülünk még emlékezhetnek arra, hogy korábban valakinek nagyon hosszúnak tűnt egy nap. Mikor én kicsi voltam, gyakran hallottam, hogy mások kérdezték: Miért nincs hát még mindig sötét? Az emberek fáradtak voltak a munkától és az az érzésük volt, hogy a nap nagyon hosszú volt és egyre csak dolgozik az ember. Most többé (már) nincs úgy. Az emberek most mindannyian azt mondják, alig csinált valamit az ember, viszont már azonnal sötét lett. Ez a legnagyobb különbség, amit az emberek érzékelhetnek.

Kérdés: Én az 1998-as évben kaptam meg a Fá-t. Ez az alkalom az első alkalom, hogy a Mesternek egy kérdést teszek fel. Szeretném – kérem – megkérdezni Önt, nekem az az érzésem, hogy bár az utóbbi években sok munkát végeztem, de a többiekkel való tapasztalatcserénél alig van valami mondanivalóm. Ennek az az oka, hogy én nem tanultam alaposan a Fá-t és nincsenek erős őszinte gondolataim?

Mester: Talán a természeteden (karakter, jellem) múlik. Ha nincs semmi mondanivalód, akkor figyelj jobban oda (hallgass többet) és nézd meg, milyen különbséged, lemaradásod van neked saját magadnak a többiekkel szemben, hasonlítsd csak egyszer össze magad másokkal. A tapasztalatcsere egy olyan környezet, amelyikben a Dáfá-tanítványok közösen előrelépéseket tesznek. Ez az egyetlen és rövid idő(szak) a művelésetek számára az embervilágban. A környezet, amelyikben a Dáfá-tanítványok találkoznak, az a művelés egy környezete. Még több időt töltesz a hétköznapi emberek társadalmában, te az embervilágban műveled magad, anélkül hogy megválnál a világi dolgoktól, emiatt ez a picike idő a Dáfá-tanítványok számára nagyon értékes és nagyon rövid.

Kérdés: Mikor cikkeket küldtem a honlapnak, az meg lett akadályozva a gonosztól és a honlap az ellenőrzése alatt áll. Kialakíthatunk egy új honlapot az USA-ban? Kérem a Mestert egy útmutatásra, kiváltképp ha a ,,Kilenc kommentár” van idegen nyelvekre lefordítva.

Mester: Természetesen az megy. Próbáljátok meg egyszer megoldani ezt a problémát. Most nagyon sok honlap is létezik és nem kevés honlap van közöttük, ami Dáfá-tanítványok által lett kialakítva. Az összesnek megvannak a hatásaik.

Kérdés: Miután a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra lett hozva, a tanítvány egészen ráállt (bevetette magát) erre. Ez idő alatt a feleségem szintén sok nehézséget okozott nekem, úgyhogy leestem, relatív súlyos betegségkarmának a jelensége merült fel. Most időnként egészen erősen mutatkozik meg. A démoni nehézségeket, amiket a feleségem hozott nekem, csak nehezen tudom még elviselni. A tanítvány azt kívánja, hogy, amilyen gyorsan csak lehetséges, túljusson ezen a vizsgán.

Mester: Ha te mindazt, ami előtted áll, úgy kezeled, mint ahogyan egy művelő teszi, akkor mindenen keresztüljuthatsz. (taps) Egyszerűen képzeld el egyszer, hogyan cselekedne egy istenség, ha ilyen problémák előtt áll. Amíg nem tudsz átjutni egy vizsgán, akkor gondolkozz egyszerűen ezen a módon. Próbáld meg egyszer, ezen a módon átjutni és így kezelni ezt.

Kérdés: A nyugati tanulók az USA-ban ki kellene lépjenek a pártból?

Mester: Ez nem fontos. Természetesen létezik sok tanuló, aki éppen kilép. A tanulók az egykori kelet-európai országokból azon vannak, hogy kilépjenek. Mivel ők már Dáfá-tanítványok, saját maguk számára jelentéktelen (nem fontos), hogy kilépnek-e vagy sem. Azonban a kilépésüknek egy nagy befolyása van Kína kommunista, rosszindulatú pártjának a pszichéjére.

Kérdés: Ön pont megemlítette, hogy az igaz körülmények tisztázásánál nem kellene túl magasan magyaráznunk. Akkor a beszámolóinknál a médiáinkban el kellene kerülnünk olyan kifejezéseket, mint például ,,a kommunista rosszindulatú szellem” és ,,az istenségek meg akarják semmisíteni a KKP-t”?

Mester: Ez nem probléma. Ez nem magas. ,,A kommunista rosszindulatú szellem”-mel nem magyarázta túl magasan az ember. Én már azon vagyok, hogy ezt a pontot feltárjam. Én már azon vagyok, hogy fokozatosan világosan elmagyarázzam ezt a pontot. A ,,Kilenc kommentár”-ban ez a pont szintén meg lett beszélve. ,,Az istenségek meg akarják semmisíteni a KKP-t”, ez szintén megfelel a valóságnak, valóban így van. Ha te ezt kifejezésre juttatod, az emberek érezhetik, mivel az embereknek van egy tiszta oldaluk. Amire én gondoltam, az az, ha te a művelés dolgait túl magasan magyaráznád el, akkor az emberek nem tudják elfogadni, mert a művelés alapelvei fordítottan viszonyulnak az emberek alapelveihez. Az emberek jónak tartják a kényelmet, de egy művelő a kényelmetlenséget tartja egy jó dolognak, hiszen azáltal megemelkedhet. Ez nem egy tisztességes, jóravaló alapelv a fordított alapelvekből?

Kérdés: Hogyan tudnánk tudomást szerezni a mi nagy fogadalmainkról a történelemben? Én észre tudom venni ezt, mikor a ,,Zhuán Fálun”-t olvasom és a Fá-t tanulom. De mihelyt egy hétköznapi emberré váltam, azonnal elfelejtem.

Mester: Ha egy hétköznapi emberré vált, természetesen többé semmit sem szabad tudjon a Fá-ról. Tulajdonképpen ezt így kellene kifejezned: mihelyt érintkezésben vagy a hétköznapi emberek társadalmával, te már elfelejted, hogy egy művelő vagy. Ez hát talán azon múlik, hogy az őszinte gondolatok nem elég erősek. Milyen nagy fogadalmat tett le az ember a történelemben, ezt nem kell olyan világosan tudni, nem is szükséges ezzel törődni. Ma te egy [olyan] valaki vagy, aki megkapta a Fá-t. Egy művelő pontosan a művelők követelményei szerint kell cselekedjen. Úgy véled, hogy te a Fá-tanulásnál nem tudod észrevenni, az nem tesz semmit. Első alkalommal nem tudod észrevenni, második alkalommal szintén nem tudod észrevenni, akkor tanuld még koncentráltabban, biztosan meg fogsz élni egy áttörést. Ha te valóban tettél erőfeszítéseket és még mindig nem tudod észrevenni, akkor az egy vizsga, ami eléd lett állítva. Ha viszont nem ez a helyzet, hanem mert nem vettél fáradságot magadnak és amiatt nem veheted észre, akkor ez azt jelenti, hogy meg kell erőltetned magad.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok Shenyang-ból üdvözlik a Mestert! (Mester: Köszönöm nektek mind!) Ön azt mondta a ,,Zhuán Fálun”-ban, hogy Ön minden egyes tanítványt meg fog védeni, amíg meg tudja védeni saját magát. Azonban sok tanítvány nem járhatta végig a Mester által elrendezett utat, mivel halálra lettek üldözve a gonosz által. Az elhunytak netalán hiába művelték magukat?

Mester: Ha minden Dáfá-tanítvány őszinte gondolatokkal tud rendelkezni és őszintén (becsületesen) tud cselekedni, ha ők minden helyzetben őszinte gondolatokkal töprenghetnek el dolgokon és egy Dáfá-tanítvány sem ijed meg az üldözéstől, nézd csak meg, ki merészel még üldözni téged! Ha valaki tökéletesen a Fá-ban van, senki sem követhet el valamit ellene. Akkor talán nincs már meg a képessége, hogy megvédje saját magát? Valójában a hosszú évek óta tanulókat az üldözés előtt mind a helyes pozícióba toltam, bezárólag a későbbi új tanulókkal. Amíg az embernek őszinte gondolatai vannak és őszintén tud cselekedni, tökéletesen képes arra, hogy megvédje saját magát. Csak úgy van, hogy némely tanulóknak egyszerűen nincsenek őszinte gondolataik, ők már rendelkeznek mindennel, de az üldözés közben még mindig emberi gondolatokkal szemlélik a dolgokat. Még megvan az a csomó ragaszkodásuk. Mit kellene hát csináljon a Mester? Talán át kellene vegyek mindent, amit te a Fá-igazolásnál saját magad kellene tegyél? Azt jelenti ez, hogy te műveled magad vagy hogy a Mester műveli magát? Még egyszer mondom: ,,Az üldözés közben a Mester a Dáfá-tanítványokat védi meg, de egy hétköznapi embert nem.”

Ezt már több Fá-magyarázatban egész világosan elmagyaráztam. A tanulók, akik a szárazföldi Kínából jöttek, keressétek csak ki a Fá-magyarázataimat az utóbbi évekből és olvassátok csak el őket. Ha én kimerítően magyaráznék erről, nagyon sokáig tartana. Sok dolog nagyon bonyolult, ezek összefüggnek az összes tényezővel, amivel korábban rendelkezett az ember és ami a régi erők által lett elrendezve.

Korábban ezt tréfaként meséltem nektek, nevezetesen hogy a híres személyiségek a történelemben mind Dáfá-tanítványok. Ekkor örülnek a Dáfá-tanítványok: Minden híres személyiség a történelemben mi vagyunk. De szintén sok híres személyiség létezett a történelemben, aki sok élőlényt ölt meg. Szintén léteznek Dáfá-tanítványok, akik a történelemben rablók voltak vagy még [olyan] dolgokat is tettek mint gyilkosság és gyújtogatás. Természetesen, ha te mint egy Dáfá-tanítvány műveled magad, a Mester találhat minderre egy harmonizáló és könyörületes megoldást, mindezt meg lehet oldani. Azonban a művelés komoly. A Mester egy könyörületes megoldást fog találni ezekre a dolgokra és már szintén nagyon sok karmát és bűnt egyenlített ki számotokra. De lehet-e, hogy egy ilyen nagy dolognál, a művelőknek az életről és halálról való vizsgája közben, ne legyenek magas követelmények felállítva? A tanulók, akik nem tudnak szorgalmasan előrehaladni, csak nagyon nehezen győzhetik le. Lehet-e, hogy te pillanatnyilag őszinte gondolatok nélkül már átjuthass, ha neked már olyan sok bűnöd van és ha életről és halálról van szó? Némely tanulók a szárazföldi Kínában saját magukat még csak Dáfá-tanítványnak sem tudják tekinteni, miközben nagyon komiszul vannak üldözve. Te, az egész fejed tele a hétköznapi emberek gondolataival, és az üldözés közben te még makacsul ragaszkodsz a hétköznapi emberek kényelmes életéhez. Hogyan lehet hát téged egy istenségként szemlélni? Hogyan kellene hát elszámolva legyenek az összes bűnök a történelemben? Talán már olyan egyszerűen átjut az ember a vizsgán? Vagyis az összes különböző okoknál és a tényezőknél az összes területen, ezt nem lehet emberi gondolatokkal megítélni: Talán nem művelte magát olyan hosszú időn át hiába? Egyszerűen így halálra üldözve? A Dáfá-tanítványok talán nincsenek megvédve a Mestertől? Hogyan védte meg hát őket? Igenis, én megvédem a Dáfá-tanítványokat. De még röviddel a halálod előtt, sem arra nem gondoltál, hogy te egy Dáfá-tanítvány vagy, sem arra, hogy én vagyok a Mestered. Amit eközben gondolsz, az az: Röviddel a halál előtt állok, nem éltem talán hiába? Ki törődik hát a gyermekeimmel? A feleségem újra férjhez megy? Miközben nagyon komiszul volt üldözve, nem a ,,Mester” után kiált, hanem ,,Mama, mama”, vagy még az eget és a földet hívja segítségül. Mikor megpróbáltam, hogy megakadályozzam az üldözést nála, a régi erők, valamint az istenségek a világegyetemben mind azt mondták: ,,Hiszen a Fá-helyreigazításnál neked kell legyenek elveid. Hogyan igazítod hát helyre a Fá-t? Becstelen dolgokat akarsz ortodox, igaz Fá-ként venni? Hiszen egyáltalán a te tanítványod? Nézd csak meg, egyáltalán elismer-e téged Mesterként?” Minél erősebben van üldözve, annál több emberi gondolata van, ahelyett hogy egyre állhatatosabb legyen az üldözés közben, egyre erősebb őszinte gondolatai legyenek és ellenálljon az üldözésnek. Mit kellene hát csináljak a véleményed szerint? Az üldözésen keresztüli haláláig nem tekintette saját magát egy Dáfá-tanítványnak.

Szerencsére a Mester elismer mindent, amit egy Dáfá-tanítvány tett. Ha ő halálra lett üldözve, akkor én elismerem, hogy a Dáfá művelésének az alapján lett halálra üldözve. Ámbár azon a vizsgán nem jutott át jól, nem is fogom hagyni, hogy hiába művelődött volna. (taps) Úgy én azt mondtam, bárhogyan is, ami a Dáfá-tanítványokra vár, az mindig a legragyogóbb és legjobb kilátás. (taps) Mindazon szenvedéseket az üldözésed közben nem lehet összehasonlítani azzal, amit a jövőben fogsz kapni. Valóban léteznek tanulók, akik valóban nagyon jól művelték magukat és annak ellenére elvesztették az életüket az üldözésen keresztül, mert a régi erők kihasználták a hiányosságaikat. Itt az öbölvidéken már volt egy ilyen eset. A Mesternek is nagyon fáj a szívében.

Természetesen, ha ő erről beszél, erre nagyon sok ok létezik mindenféle tekintetben. Ha egy ember úgy tud cselekedni, mint egy istenség, akkor senki sem meri őt halálra üldözni.

Kérdés: Hogy csökkentsék a rokonok szenvedését, akik a gyakorlás miatt börtönben ülnek, megajándékozzák a börtön főnökét. Hogyan kellene ezeket a dolgokat szemlélni?

Mester: Nem lehet mondani, hogy ez egy nagy hiba. Éppenséggel próbáljatok meg lehetőleg becsületesebben (őszintébben) és jobban cselekedni. Ha ti az igaz körülmények tisztázásán keresztül őszinte gondolatokkal a jóra tudjátok rábeszélni a főnököt, akkor az sokkal jobb, mint az ajándékok. Bár mi így mondjuk, de rendelkezel te nagyon erős őszinte gondolatokkal, ha abban a környezetben így cselekszel? Rendelkezhetsz-e még olyan erős őszinte gondolatokkal a rosszindulatú nyomás alatt? Az egy nagy kérdés. Az valóban nehéz. De gondoljátok át egyszer másképpen, az emberi történelem talán nem a mai nap számára lett megteremtve? Talán nem ebből kellene létrejöjjön minden, amit a Dáfá-tanítványok kellene megteremtsenek? Ha egy emberből egy istenséget akarnak csinálni, ez az ember talán nem ezen a módon kell átjusson, győzzön? (taps)

Kérdés: Üdvözlöm a Mestert Liaoning tartomány női börtöne ,,nyolcadik csoport”-jának az összes Dáfá-tanítványa nevében!

Mester: Köszönöm nektek. Nem úgy hangzik, mintha a Dáfá-tanítványok annak a börtönnek a ,,nyolcadik csoport”-jához tartoznának? Azt kellene jelentse ,,a börtön nyolcadik csoportja által üldözött Dáfá-tanítványok”. Ez nem a mi nyolcadik csoportunk. Dáfá-tanítványok nem ismerik el mindazt, amit a régi erők rendeztek el, még kevésbé ismerik el a rosszindulatú párt általi üldözést.

Kérdés: Június 5-én ebben az évben láttam, hogy egy tucat tanítvány közösen egy nyilatkozatot tett közé, amelyikben kijelentették, hogy ők állhatatosan művelik magukat a Dáfá-ban és a végéig követni fogják a mestert. Mester, Ön nyugodt lehet.

Mester: Ha ők ezt három vagy négy évvel ezelőtt mondták volna, valóban nem lettem volna olyan biztos ebben, de most biztos vagyok. (taps) Hogy a Dáfá-tanítványok átjuthatnak-e az üldözésnél és hányan juthatnak át közülük, ez mind bizonytalan volt abban az időben. Bár léteznek az istenségek, akik óvják őket és a Mester is, aki vigyáz rájuk, de az üldözés közben a Dáfá-tanítványok tudnak-e őszinte gondolatokat megtartani, megőrizni és olyan őszintén cselekedni mint az istenségek? Hogy átjusson az ember, saját magának kell erős őszinte gondolatai legyenek és egy állhatatos hite a Dáfá-ban. A Mester elviselheti a szenvedést számodra, sőt az összes szenvedésedet elviselhetem számodra, a kérdés az, hogy ezen erős nyomás alatt rendelkezhetsz-e egy őszinte szívvel. Egy istenségnek vagy egy embernek tekinted magad? Vannak erős őszinte gondolataid? Ez mind saját magatoktól függ, saját magadtól függ.

Kérdés: Szeretnék egyvalamit megkérdezni a Mestertől. Létezik egy tendencia, hogy a tanulók szintjei közötti különbség egyre nagyobb lesz. Némely tanulók ingadoznak a betegségkarma általi zavarás közben és hosszú idő óta nem tudnak áttörést elérni. Hogyan emelkedhetnénk meg mi még jobban közösen?

Mester: Ezt a kérdést korábban már többször elmagyaráztam. Tulajdonképpen sok tanuló is tisztában van ezzel. Ha egy tanulónál súlyos betegségkarma jelenik meg, ez két célra szolgál, semmi másra. Az egyik az, hagyják nála ezt az állapotot felmerülni, hogy lássák, hogyan értik meg ezt a többiek. Meg lesz nézve, hogyan mozdul meg a szíved. Látni akarja, hogy a szíved megmozdul-e, nem így van? Mindenkinél megmozdul a szív: Ó, olyan jól művelte magát, hogyan történhetett hát ilyesmi nála? Aztán már minden lehetséges ragaszkodás és emberi érzület feljön. Némelyek azt gondolják: Ha ő már így van, hát én még megcsinálhatom? Minden lehetséges emberi gondolat feljön. Akkor azt mondják a régi erők: Nem tettem én ezt helyesen? A cél, hogy olyan erősen hagytam fellépni a betegségkarmáját, pont abban rejlik, hogy megvizsgáljam, hogy nekik őszinte gondolataik vagy emberi gondolataik vannak. Nem tettük mi ezt helyesen? Láttad, hogy az emberi gondolatok mind újra feljönnek (a felszínre jönnek) a tanítványaidnál? Ha olyan sok emberi gondolat jött fel, akkor mi ahhoz kell igazodjunk és tegyünk valamit. Így annak a tanulónak a betegségkarmája fel lesz erősítve, hogy megnézzék, művelitek-e még magatokat.

Ha felmerül valamilyen probléma, nektek mindannyiótoknak mozdulatlan marad a szívetek, mindegyik tanuló Dáfá-tanítványként segít, ha tud. Nem létezik semmi, ami valakit kizökkenthetne a nyugalmából. Még ha nem is tud segíteni, őszinte gondolatokkal kezeli ezt a problémát és teszi azt, amit tenni kell. Nem ragaszkodik hozzá emberi gondolatokkal, nem is veszi ezt a problémát olyan súlyosan (súlyosnak), úgyhogy a gondolatok által még rosszabb lesz. Helyesen lehet mérlegelni, nem veszi olyan súlyosan, hanem nagyon nyugodt marad. Ha így van, akkor a régi erők egyszerűen nem találják érdekesnek, hiszen ennél az embernél a szív még csak meg sem mozdul. Ha a szíve mozdulatlan marad, mi élvezet van még benne? Vagyis nem érdeklődnek többé ez iránt. Így a betegségkarmája egyszerre eltűnik. Ez az egyik helyzet.

A másik célpont ő saját maga. Hogyan művelte magát az, akinél feltűnt a betegségkarma? Eléri-e, hogy ezen körülmények között olyan erős őszinte gondolatokkal átjusson? Valóban el tudja érni, hogy saját magát egy istenségnek tekintse és hogy egyáltalán ne vegye a szívére? Ma olvastam egy beszámolót a Minghui honlapról. Volt egy női tanuló, a lába szilánkokra tört a veréstől, a lábát begipszelték a csontok összeillesztése nélkül. Ez a tanuló egyáltalán nem gondolt arra, hogy nyomorékká válhatna és egyáltalán nem vette ezt komolyan. Minden nap olvasta a Fá-t és nagyon erős őszinte gondolatai voltak. Mihelyt egy kissé ülni tudott, csinálta a gyakorlatokat. Az orvosok megmondták neki, hogy a lába a csontok összeillesztése nélkül lett begipszelve, ezt a börtönnek a kórháza tette. Ő egyáltalán nem aggódott és a lótuszülésben való gyakorlatot akarta végezni. Akkor is, mikor a fájdalom alig volt kibírható, kitartott, később eltűnt a fájdalom és a lába meg lett gyógyítva (meggyógyult). Most úgy táncolhat, mint ugrálhat is, nem történt semmi, pontosan úgy mint egy normális embernél. (taps) Aki közületek így tud cselekedni, akkor a régi erők abszolút nem fogják merni, hogy elkövessenek vele szemben valamit. Aki ezt el tudja érni, az a vizsgán is átjuthat. Mit jelentenek hát az őszinte gondolatok? Ezek pontosan az őszinte gondolatok.

Kérdés: Némely tanulók mondják, hogy a ,,Kilenc kommentár” a Fá erejével rendelkezik. Az valóban így van?

Mester: Az valóban így van. Ami a ,,Kilenc kommentár”-t illeti, nektek hát van tudomásotok az igaz körülmények tisztázásáról, az összes élőlény megmentéséről és a rosszindulatú párt valamint a rossz szellem feloszlatásáról. Nem ez-e minden, amit a Dáfá-tanítványoknak a Fá-igazolásnál kellene tenniük és amit a Dáfá a Fá-helyreigazításnál kellene tegyen? Természetesen rendelkezik a Fá erejével. Viszont nem kellene Fá-ként tanuljátok. (mind nevetnek) Az már elég, ha olyan anyagként tekintitek, hogy tájékozódjatok a rossz pártról. De azok a tanulók, akik nincsenek olyan nagyon tisztában ezzel, valamivel többet kellene olvassák, az szintén előnyös. Ez pontosan így van.

Kérdés: Némely emberek, akik a szárazföldi Kínából jöttek, szintén együttéreznek a Fálun Gong-gal, ki is fejezik a támogatásukat. Azonban nem szeretnének önszántukból kilépni a pártból. Hogyan segíthetnénk nekik még jobban, azonkívül hogy odaadjuk nekik a ,,Kilenc kommentár”-t?

Mester: Némely emberek többé nincsenek rendben. Éppen azt mondtam, ha ti elérhetnétek, hogy az emberek felét megmentsétek, akkor már sikeresek lennétek. Ez azt is jelenti, sok ember nem lehet többé megmentve általatok, sok ember egyszerűen nem megmenthető többé, ez is az igazság. De nektek nem kellene félbehagynotok a munkát az emberek megmentésére, csak mert némely emberek nem megmenthetőek többé, ez a munka tovább kell legyen csinálva. Azonkívül ez a dolog még nincs lezárva, így még nem lehet semmi biztosat mondani. Hogy létezik-e még mindegyik élőlény számára egy esély, az még bizonytalan. Az összhelyzet változásával, talán ők is meg fognak változni. Most ez csak egy megjelenés (jelenség) ebben a folyamatban.

Kérdés: A ragaszkodásom alapján ki lett használva a hiányosságom a régi erők és a rossz párt rosszindulatú szelleme által, úgyhogy én két év hosszán át fennakadtam (megbuktam). A régi erők nem hagyták, hogy a gyakorlataimnak hatása legyen és én próbáltam egyre kitartani. A Fálun Gong tanulásán keresztül szeretném jól csinálni a három dolgot, amit a Mester ránk bízott és állhatatosan követni a Mestert a Fá-helyreigazításnál. Biztosan ki fogok tartani.

Mester: Helyes. Ez éppenséggel helyes. Az őszinte gondolatok nemcsak az ajkakon kellene maradjanak. Őszinte gondolatokkal szorgalmasan előrehaladni és őszintén cselekedni, az csupán a helyes. Egy vagy két évet fennakadni, az valóban nem rövid idő. Bárhogyan is, azok számára, akik nem léptek színre és azok számára, akik nem tartottak lépést a Fá-helyreigazítás lefolyásával, mindenki számára létezik még esély. Hozzátok ki a legjobbat magatokból, hogy jól csináljátok, így van ez. Használjátok ki teljesen az időt.

Kérdés: Fontos a kicsi Dáfá-tanítványok számára, hogy olvassák a ,,Kilenc kommentár”-t?

Mester: A kicsi Dáfá-tanítványok számára az USA-ban még fontosabb, hogy a Fá-t tanulják, mivel ők nem lettek megkárosítva a rossz párt mérge által. A kicsi tanítványok Kínában viszont mások (másmilyenek). A kicsi tanítványoknál a szárazföldi Kínában viszont ez máshogyan néz ki. Azok számára az USA-ban már elegendő, ha többet tanulják a Fá-t.

Kérdés: Némely Dáfá-tanítványok nagyon ragaszkodnak a hétköznapi emberek technikáihoz. Szeretném – kérem – megkérdezni a Mestert: Hogyan lehet elengedni a ragaszkodást a technikához?

Mester: Ha ezáltal jól szeretné végezni a munkát, akkor az tulajdonképpen nem probléma. Ha viszont a Dáfá-tanítványok Fá-igazolása emiatt zavarva van, akkor az nem fizetődik ki. A kérdés az, hogyan tudsz te egy helyes arányt előállítani, hogy úgy a munkát is jól végezd el, mint a Dáfá-tanítványok dolga se legyen megzavarva.

Kérdés: A gyakorló-mantrában létezik egy mondat: ,,az arany majom kettéoszlik”. Van ennek egy mélyrehatóbb jelentése? Ez egy utalás a tanítványok számára, hogy nekik meg kellene legyen a képességük, hogy felismerjék az elrejtőzött gonoszt? A Dáfá-tanítványok Guangzhou-ból üdvözletüket tolmácsoltatják a Mesternek.

Mester: Köszönöm nektek! (taps) Minden, ami a Dáfá-ban áll, nem olyan egyszerű. Mindennek megvan a tartalma. Minden abból utalásként és eszközként szolgálhat ahhoz, hogy a Dáfá-tanítványok még mélyrehatóbban értsék meg a Fá-t.

Kérdés: Az utóbbi időben sok tanuló kezdett el üzleteket csinálni. Szeretném – kérem – megkérdezni a Mestert: Szükséges ez? Hogyan találhatnánk meg az egyensúlyt ezeknél a dolgoknál?

Mester: Ha problémák léteznek a normális életben és ti megpróbáljátok, hogy megoldjátok ezeket a problémákat, akkor az tulajdonképpen nem probléma. Bárhogyan is, nem kellene elfelejtsétek, hogy ti Dáfá-tanítványok vagytok és a Dáfá-tanítványok dolgát kellene csináljátok. Tulajdonképpen ez egy nagyon egyszerű kérdés.

Kérdés: Szeretnék saját magam számára egy felvételt készíteni az új jingwenekből, amiket Ön elmagyarázott. Megengedett ez? Szabad ebből CD-ket készítsek és azokat a gyakorlótársaknak adnom meghallgatásra?

Mester: Ez nem megy. Egy felvétel is saját magad számára szintén nem megy. Én már többször beszéltem erről. Senkinek sem szabad önkényesen egy felvételt készítenie, még kevésbe szabad azokat szétosztania. Így én minden alkalommal, miután elmagyaráztam valamit, összefoglaltam azt egy könyvben, éppen ebből az okból kifolyólag. Mert amit itt elmagyaráztam, én pontosan a tanulókra itt irányoztam, nincs közvetlen hatása más területek tanulóira. Ha viszont össze van foglalva egy könyvben, akkor az más, akkor az általános érvényű, emiatt át kell javítsam a könyveket. Ha a könyv ki van adva és ha a könyvekben léteznek helyek, amelyek mások (másmilyenek), mint a hangszalag-felvételen, akkor ez a Fá szabotálásához vezethet. Bárki is szabotálja a Fá-t, ott minden istenség a magatartásotokat nézi. A videofelvételeket is, utána mindet le kell adjátok a konferencia szervezőjénél. Ilyesmit nem kellene csináljatok, erre figyelnetek kellene! A hétköznapi emberek nem szabotálhatják a Fá-t. Én mondom, pont, ha a Dáfá-tanítványok saját maguk nem csinálták jól, okozhat ez csupán károkat. Némelyik azt mondja: Nekem itt van a Mester egy Fá-magyarázata, amelyik senki másnak nincs meg, csak nekem van egy ilyen változatom. Ennek örül. Ez egy nagyon rossz szív. A művelés kérdését teljesen emberi szívvel kezeli, valójában ő azon van, hogy szabotálja a Fá-t. Ez egy utalás a Fá szabotálására, mihelyt ez a dolog ki van adva, szabotálja a Fá-t, ha a Mester által is lett elmagyarázva. Mindannyian tudjátok, a mai technikával mindent lehet hamisítani, el lehet lopni az eget és kicserélni a napot. Egy hangszalagfelvételnél mindent újonnan lehet összeilleszteni. A rossz párt nem így cselekedett szintén a Fálun Gong üldözésénél? Azt hiszed, hogy ezek a dolgok biztonságosak? Csak azokat az írásokat, amelyek a Minghui honlapon hivatalosan nyilvánosságra vannak hozva vagy hivatalosan könyvként (könyvalakban) ki vannak nyomtatva, lehet közvetíteni (igazolni), ezeket senki sem szabotálhatja. A régi erők most még semmit sem csináltak veled. De az utolsó szakaszban, mikor a beteljesülés felé haladsz, biztosan akadályozni fognak ezen dolog miatt. Abban a pillanatban aztán a megbánás is túl késő lenne.

Kérdés: A rossz kínai KP az alacsony szint dimenziójában egy vörös sárkányként mutatkozik meg. Egy keleti vagy egy nyugati sárkány alakjával rendelkezik?

Mester: Egy keleti sárkány alakjával rendelkezik, de néha egy nyugati sárkányként van ábrázolva, így érthetik meg a nyugati emberek. Ez a kultúra egy kérdése és nincs befolyása a lényegre.

Kérdés: Némely tanulók testestül-lelkestül végzik a Dáfá-munkát, némelyek közülük életveszélybe kerültek. Talán az az oka ennek, hogy elhanyagolták a személyes művelést, úgyhogy némely megpróbáltatásokat nem tudtak jól legyűrni. De éppen azért, mert ők még művelők, nem is lehetséges számukra, hogy mindegyik megpróbáltatást jól legyűrjék. Miért nem tudja a Dáfá megvédeni őket?

Mester: Úgy hangzik, mintha szemrehányással kérdeznéd, miért nem tudja megvédeni őket a Dáfá. A körülmények minden egyes valakinél nagyon bonyolultak. Nem úgy van, hogy neked mindegyik próbatételnél csak úgy egy kevés őszinte gondolatra van szükséged, aztán már le is gyűrheted. Némely próbatételeknél nagyon erős őszinte gondolatokra van szükség, hogy legyűrje őket; némelyeknél el kell engedni a ragaszkodást az élethez és halálhoz, úgy lehet csupán legyűrni őket. Mi a művelés? Egy istenséggé válik hát az ember? A Mester kellene elviseljen mindent számodra; mihelyt egy veszélybe botlasz, te meg kellene legyél védve a Dáfá által? Akkor egy védőernyő kellene legyen a fejed fölött? Nem léteznének semmiféle nehézségek – milyen kényelmes ennél a művelésnél! Ki nem művelhetné hát magát ebben az esetben? Valójában a körülmények nagyon bonyolultak. Némely tanulók az történelem előtti időkben egy megállapodást kötöttek (megegyezést csináltak) a régi erőkkel. Mit lehet hát tenni, ha ő egyszerűen el akarja hagyni a világot ebben a pillanatban? Némely tanulók még mindig nem engedték el az alapvető ragaszkodást, ez azt a kérdést érinti, hogy egyáltalán egy Dáfá-tanítvány-e. A hétköznapi emberek is végezhetik a Dáfá-tanítványok munkáját, azonban nem lehet őket Dáfá-tanítványokként vezetni, irányítani. Némely tanulók hagyják a régi erőket, hogy kihasználják a hiányosságaikat és nem is akarják elengedni a ragaszkodásaikat. De ha egy vizsgába ütköznek, könnyen meglehet, hogy ez egy nagy vizsga életre-halálra. Mit kellene hát csinálni? Némely tanulók már elérték életük végének az idejét és ennek ellenére viszont nem tudnak szorgalmasan előrehaladni. Léteznek elszigetelt esetek, akik korábban el kell menjenek stb. Semmi esetre se szemléljétek a művelést egy emberi szívvel!

Éppen mondtam még, hogy a művelőknél az alapelvek fordított viszonyban állnak a hétköznapi emberekéivel. Az emberek azt hiszik, hogy a kényelem egy jó dolog, miközben a Dáfá-tanítványok azt hiszik, hogy a kényelem egy rossz dolog a megemelkedésre. A kényelmetlenség igazán egy jó dolog a megemelkedés számára. (taps) Megváltoztattad már ezt az alapvető nézetet? Te még csak át sem juthatsz, mihelyt csupán egy kevés démoni nehézségbe vagy egy kevés valamibe ütközöl. Ha ezek felhalmozódnak, a végén ez egy nagy vizsgává, próbatétellé válik. Ha te nem engeded el az életedet, egyáltalán nem tudsz túljutni ezen a nagy vizsgán. Mit fogsz akkor csinálni? Sőt, az is lehet, ha el is engedted az életedet, nem tudod kiegyenlíteni (kifizetni) a vámot, a régi erők egyszerűen nem engednek téged át, ehhez jön még, hogy nincsenek erős őszinte gondolataid. Mit gondolsz, hogyan csinálod meg ezt (éred el ezt)? Mit gondolsz, mit kellene csináljon a Mester? A Mester feltétel nélkül védelmez téged, de te nem haladsz szorgalmasan előre, és pont olyan maradsz mint egy hétköznapi ember! Te mondod, hogy egy Dáfá-tanítvány vagy, azonban a gondolataid, valamint a magatartásod (viselkedésed) egy hétköznapi emberéi. Azok, akiket én ma megváltok, Dáfá-tanítványok, nem szabad alaptalanul megvédeni egy hétköznapi embert. A hétköznapi embereknél a születés, az öregedés, a betegség és a halál a mennyei törvényekhez tartoznak, nem szabad alaptalanul közbeavatkozni. Tudjátok, mit tesz ma a Mester? Azon vagyok, hogy helyreigazítsam a Fá-t a világegyetemben. Hogyan igazítom hát helyre? Mivel igazítom helyre? Vehetek én valami hamis, helytelen dolgot, hogy helyreigazítsam a Fá-t a világegyetemben? Az felelősségteljes veled szemben, ha feltétlenül megvéd az ember egy művelőt, aki nem felel meg a követelménynek? Úgy hívják még ezt, hogy a Fá-t helyreigazítani a világegyetemben? Miért kell műveljék magukat a Dáfá-tanítványok, miért kell megpróbáltatásokat legyőzzenek és erős őszinte gondolatokkal rendelkezzenek, miért kell szenvedéseket elviseljenek? Csupán ez számít művelésnek. Valójában a művelés pontosan a szenvedések elviselésére szolgál, nem az a célja, hogy megkapja a védelmet az embervilágban. Ha a Dáfá-t tanulja, meg lesz védve, mindazonáltal a Dáfá-ban való művelésnél szenvedéseket is el kell viseljen. Némely tanulók mondják: Ha veszélybe ütközik az ember, meg lesz védve a Mester által. Helyes! Ha őszinte gondolatai vannak és őszintén, becsületesen cselekszik, biztosan meg lesz védve.

Kérdés: Ma, egy perccel azelőtt, hogy megláttam a tisztelt Mestert, egy gondolat villant át a fejemen: ,,Megérkezett a Mester, a színpadon van.” Láttam Önt és nagyon izgatott voltam. A 95 éves anyám, aki nem tud olvasni, minden nap mondja: ,,Falun Dafa hao (A Fálun Dáfá jó)”, ,,Zhen, Shan, Ren hao (Az Őszinteség, Jószívűség, Türelem jó)”, ,,Mester hao (A Mester jó)”, nagyon vágyódik a Mester után.

Mester: Más élőlényeknél nincs olyan komoly követelmény a magatartásuk iránt a Dáfá-val szemben, mint a művelőknél. Amit éppen elmagyaráztam, nagyon komolyan gondoltam, mivel ti művelők vagytok. Ha nektek még nincs egy világos megértésetek ezekről a legalapvetőbb kérdésekről, akkor ezt komolyan meg kell mondjam nektek. A hétköznapi emberek számára ez nem szükséges. Ők pusztán sajnálatra méltó élőlények, akik meg kellene legyenek mentve. Ti vagytok azok, akik meg kellene mentsenek másokat. Az nem megy, hogy saját magatok ne cselekedjetek jól, különben nem menthetitek meg a többieket. Sőt, az is lehetne, hogy még csak saját magatokat sem menthetitek meg.

Kérdés: A Dáfá-tanítványok az USA nyugati partjáról nagyon köszönik a tisztelt Mesternek a személyes megjelenését a Fá-konferencián, hogy elmagyarázza a Fá-t.

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Kérdés: A tanulók [,akik] korábban New Yorkban [voltak,] érezték, hogy Kaliforniában a tanítványok által a Fá igazolására végzett tevékenységek tempója nem volt elég gyors. De a tanítványok Kaliforniában nagy képességekkel rendelkeznek, a pénzügyi feltételeik szintén jók. Hogyan lehet odahatni, hogy a Dáfá-tanítványok az USA nyugati partján kibontakoztassák a képességeiket a Fá-igazolásnál és egy még nagyobb hatást fejtsenek ki?

Mester: Ez pontosan az, amit a tanulók éppen elmeséltek, nevezetesen olyasmi, mint újságot lopni, a rosszindulatú erők még nagyon erősek, némely emberek szabotálják a Fá-t. Még láttam, hogy az általatok végzett igaz körülmények tisztázásánál és Fá-helyreigazításnál a kínai negyed (Chinatown) egy hiányosság, de ez a legfontosabb, ez a legfontosabb hely a ti nyugati részeteken. Alig fektettetek hangsúlyt erre a helyre. Mikor körbesétáltam ott, egyetlen egy ,,Epochtimes”-újságot sem láttam. Vagyis ilyen dolgoknál, tisztában kellene legyetek azzal, mit csinálnak éppen a Dáfá-tanítványok!

Kérdés: Mindegyik alkalommal, mikor a magas [rangú] kínai vezetők (vezető erők) más országokat látogatnak, ez egy jó alkalom az igaz körülmények tisztázására általunk?

Mester: Igenis. A Dáfá-tanítványok ezt mindannyian a körülményeik szerint teszik. Tegyétek ezt egyszerűen a mindenkori körülmények szerint.

Kérdés: A kínai hivatalnokok látogatásánál az USA-ban, hogyan találhatnánk meg a helyes mértéket, ha megvádoljuk őket?

Mester: Tehát azok ellen, akik nagyon komolyan üldözték a Fálun Gong-ot, de nem mutatnak megbánást, megtehetitek, mihelyt bizonyítékaitok vannak. Tulajdonképpen a cél nem abban rejlik, hogy megvádoljátok ezeket az embereket. Megvádoljuk őket azért, hogy tudják, az üldözésnél nincs úgy, hogy rosszat tehet az ember és nem kell felelősséget viseljen ezért. El kell legyen számolva, a rosszindulatú üldözés meg kell legyen állítva. Mi világossá tesszük nekik, hogy nem kellene részt vegyenek az üldözésben. Ezzel tisztában kell legyetek.

Kérdés: Szeretném megkérni a Mestert, hogy beszéljen az árvák megmentéséről.

Mester: A dolog az árvák megmentésével nem a tanulók között kellene legyen csinálva, hiszen ezért az amerikai kormányzat kell kiálljon. Erre szintén nem kellene legyen bevetve még több az erőinkből. Az árvák megmentése a Dáfá-tanítványok egyik tevékenysége az igaz körülmények tisztázásánál, az üldözés befejezésénél és az összes élőlény megmentésénél, azonban nem a legfontosabb dolog. Pillanatnyilag léteznek tanulók, akik az amerikai kormányzattal csinálják ezt a dolgot.

Kérdés: Újabban léteztek emberek, akik a kínai buddhista Egyesület cikkeit terjesztették, amik kritizálták és rágalmazták a Dáfá-t. Nem tudjuk, hogyan járhatnánk el ezzel jobban?

Mester: Ilyen emberekkel különböző módon kellene eljárjatok. Először is őszinte gondolatokat bocsáthattok ki, hogy eltávolítsátok a gonoszt, amelyik mögöttük rejtőzik. A buddhizmusban azok, akik a Dáfá-t rágalmazzák, ezt szintén csak a rosszindulatú tényezők irányítása alatt teszik. A buddhizmusban valóban léteznek olyan lények, akik démonokként születtek újra, akik részt vettek az üldözésben és egy nagyon rossz hatást fejtettek ki, ez a jövőben mind el kell legyen számolva. Szemtől-szembe lépjetek fel ellenük. Először teljes komolysággal kellene elmagyaráznotok nekik, aztán előhozhatjátok az érveiteket.

Kérdés: Hogyan kellene eljárjak orvosként a magzatelhajtások szükségességével? Szabad ezt megtegyem a hétköznapi emberek számára?

Mester: A Zhuán Fálun-ban ezt már nagyon világosan elmagyaráztam. Ez az öléshez tartozik.

Kérdés: Hogyan támogathatnánk a tanulók kezdeményezését, valamint elkötelezettségét? Egy bizonyos idő óta relatív sok tanuló létezik, aki főképp arra hagyatkozik, hogy az asszisztensközpontok vagy a megbízottak szervezzenek valamit a Fá-igazolás számára. Nagyon függővé teszik magukat másoktól.

Mester: Igenis. Ha ezt a cédulát felolvasom, egyedül ezáltal már tisztában lehetnek ezzel a tanítványok. Hiszen mindegyik Dáfá-tanítvány a saját útját kell járja. Mindegyikőjük saját kezdeményezésre kellene kibontakoztassa a hatását és megkeresse a munkát, amit el tud végezni. Találjátok meg az embereket, akiket szeretnétek megmenteni. Nektek nem szabad egészen az illetékesre hagyatkoznotok, míg csináltat veletek valamit. Ha most semmi nagy tevékenységek nem kellene legyenek, az illetékesek semmit sem fognak többé szervezni. Te nem igazolod hát a Fá-t a fennmaradó időben? A legtöbb időszakban úgy van, hogy a Dáfá-tanítványok önszántukból saját maguk kezdeményeznek valamit.

Kérdés: Szeretném – kérem – megkérdezni: A kínaiaknak van-e még esélyük, hogy a pártból való kilépési nyilatkozatot tegyenek közzé, miután a rossz párt megbukott?

Mester: Miután a rossz párt megbukott, csupán azután kilépni, minek számít az még? Valójában most van már az ideje egy élőlény pozicionálásának (elhelyezésének). Hogyan létezhetne hát még esély, ha a rossz párt már megbukott?

Kérdés: Az ,,Epochtimes”-nál úgy tűnik, hogy a ,,Kilenc kommentár” megjelentetése (közlése) már be van szüntetve. A kínai és az angol ,,Epochtimes” talán továbbra is hangsúlyt kellene fektessen erre és továbbra is megjelentesse a ,,Kilenc kommentár”-t? A Dáfá-tanítványok Los Angelesből üdvözlik a Mestert.

Mester: Az ,,Epochtimes” komolyan kellene vegye ezt a kérdést. Úgy, mint az NTDTV-nél, újra ás újra sugározva van, egyre tovább van csinálva. A ,,Kilenc kommentár” az emberek megmentésére szolgál. Csináljátok egyszerűen ezt tovább, az emberek ennél nem fogják magukat unottnak érezni.

Kérdés: A mai napig már egy hosszú idő telt el, a ,,Kilenc kommentár” nyilvánosságra hozatala óta, azonban némely sokéves tanulók még mindig nem tudják lerázni a rosszindulatú szellem héját, sőt azon a véleményen vannak, hogy a rossz párt hiszen jó volt, mielőtt megragadta (magához ragadta) a hatalmat, és hogy csupán később vált rosszá.

Mester: Miközben a hatalmat megragadta (magához ragadta), már szintén rossz volt. A ,,Kilenc kommentár” már leleplezte a rosszindulatú, gonosz múltját. A múltban a rossz párt saját előnyök miatt valamivel kedvesebb volt azokhoz, akik nem ismerték az igazi arcát, ennél is csak elkendőzte magát, hogy ezáltal még több ember csatlakozzon hozzá. A ,,Párizsi Kommün” alapításánál pontosan gazfickóknak a lázadásáról van szó. Mikor akkoriban a ,,Párizsi Kommün” közben lázongtak, szétrombolták a briliáns kultúrát, amit az istenségek az embereknek akartak hátrahagyni a jelenlegi civilizációban. Láttátok Párizsban a szobrokat és a védett festményeket, amelyek mindenütt láthatóak az utcákon? Én mondom nektek, ez kevesebb mint tíz százaléka annak, ami Párizs városában volt. Számtalan kulturális régiség és művészi esszencia lett szétrombolva a ,,Párizsi Kommün” által, a pusztító erő elég nagy volt. Akkoriban Párizsban az egész város tele volt művészeti alkotásokkal (műalkotásokkal), még az istenségek is el voltak telve csodálattal. Egy ilyen szép város lett elpusztítva.

Kérdés: A mi mostani művelésünknél másokért műveljük magunkat és az összes élőlény megmentéséért. Helyes ez a kijelentés?

Mester: Nem. Te saját magadért műveled magad. A z élőlények, akiket megmentettél, bele vannak foglalva a művelésedbe, ez arra is szolgál, hogy beteljesítsd a te saját világodat. Korábban mondtam, hogy sokan már elérték a beteljesülés horizontját. Ennél nem valami tetszőlegeset meséltem nektek. Abban az időben kilencven százaléka a tanulóknak már a pozíciójukba lett tolva. Azonkívül egy Dáfá-tanítvány pozíciója nem jelentéktelen, ez nem egy normális gyümölcshelyzet. Ezt a gyümölcshelyzetet nem lehet elérni saját művelés által. Egy normális ember nyolc, tíz vagy száz alkalommal újraszületett élet után sem érhet el egy ilyen magas pozíciót a művelésen keresztül! (taps) Ez onnan ered, mert te egy [olyan] élőlény vagy, aki elsősorban a Dáfá által van megváltva, és másodsorban egy Dáfá-tanítvány vagy a világegyetem Fá-helyreigazításának az idején, harmadsorban egy nagy küldetésed van, hogy élőlényeket mentsél meg. Azonkívül a megmentendő élőlények is önmagukban nem olyan egyszerűek, sok élőlény szintén magas szintekről jött. Ilyen egy nagy küldetésük van a Dáfá-tanítványoknak. Csupán így művelheted magad olyan magasra és igazolhatsz egy olyan magas gyümölcshelyzetet. Csupán így lehet egy ilyen ragyogó sikered. (taps)

Kérdés: A férjem európai származású, nem műveli magát a Dáfá-ban. A Fá-helyreigazításnak ezekben az éveiben nagyon sokat kellett elviseljen és nincs megértése arra, amit csinálok. Most el szeretne válni tőlem. Én is sok erőfeszítést tettem, hogy eltanácsoljam ettől, de az nem használ semmit. Ennek az az oka, hogy valamelyik területen túl rosszul műveltem magam?

Mester: Ilyen dolgokra a Mester csak példákat hozhat fel. De ha egy példát hozok fel, ti normális módon már azt hiszitek, hogy én rátok gondoltam. De az nem úgy van. Például a család, a házasságban való érzelem vonatkozásában és sok más dolognál, megítélted-e már egyszer ezt a Fá-val? Valóban olyan könyörületesen kezeltétek-e őt, ahogyan minden élőlényt kezelnetek kellene? Ha valóban így cselekedtetek volna, ez talán nem jutott volna a mai állapotig. Ha te otthon teljesen úgy viselkedsz, mint egy hétköznapi ember, akkor talán ilyen dolgokba fogsz ütközni. Egy dolog sem egyszerű. Ha az ember valóban el tudja engedni a ragaszkodását és a ragaszkodás nem tud magával rántani, a konfliktus is nyomtalanul el fog tűnni.

Kérdés: Létezik egy ember, aki nagyon lelkes a Dáfá-tevékenységekben, sőt mindenütt meséli, hogy a Fálun Dáfá jó. Viszont sok hétköznapi embernek idegenkedése van a Dáfá-val szemben, mert ismerik őt. A tanulók több év óta próbáltak segíteni neki, de az egyáltalán nem működött. Mindenféle ragaszkodása van, mint például érvényesülési vágy, harci szellem, kapzsiság, a gongnengjét (természetfeletti képességét) közszemlére tenni, a gyakorlásnál és az őszinte gondolatok kibocsátásánál nagyon furcsának tűnik. Némely hétköznapi emberek még kérdezik is: ,,Miért engeditek, hogy ez az ember nektek egy részetek legyen?”

Mester: Valóban léteznek ilyen esetek a tanulók között. Ha az idő már a végéhez közeledik, tulajdonképpen észhez kellene térjen. De ő egyszerűen nem szeretné, egyszerűen átadja magát ezen kevés kis képességeknek és technikáknak, ragaszkodik ezen dolgokhoz és egyszerűen nem tud megemelkedni. Éppen elmagyaráztam, milyen magasak a Dáfá-tanítványok gyümölcshelyzetei, sok tanuló fel tudja ezt fogni, ő viszont ezen kevés dolgokhoz ragaszkodik egészen, amiket látott és egyszerűen nem tesz előrelépést, sőt még önelégült is. Ez a szív pontosan a legeslegnagyobb ragaszkodás. Minden lehetséges tényező magával rántja, úgyhogy ésszerűtlen, sőt még úgy találja, hogy ő nagyon ésszerű lenne.

Kérdés: Ön elmagyarázta egyszer, ha a Dáfá-tanítványok koordináció által egyetértésre jutnak, a Fá ereje nagyon erősen fog érvényesülésre jutni. De léteznek némely tanulók, ha a többiek nem osztják a véleményüket, akkor a nyilvánosság előtt kritizálják a többieket, sok hétköznapi ember eközben megállt és végignézi. Némely tanulók mondják, hogy ez egy rossz benyomást fog hátrahagyni.

Mester: Én két oldalról szeretném megszemlélni ezt a dolgot. Ha a tanulók egyszerűen félnek a bámészkodóktól, vagyis az a ragaszkodásuk van, hogy nem akarnak szégyenbe kerülni, akkor abban a pillanatban talán az ő szája által lesznek provokálva, hogy ezáltal az emberek összegyűljenek ott és végignézzék ezt, úgyhogy a saját szívükbe nézhessenek. A művelésnél minden lehetséges úton vissza lesz tükrözve a ragaszkodásod. Természetesen, ha nem ismerte fel az ember, azt fogja mondani, hogy ez egy rossz benyomást fog hátrahagyni. Ezek a hétköznapi emberek talán egyáltalán semmit sem láttak és semmit sem hallottak, sőt a fejük sem volt tiszta. Ez az egyik oldal. A másik oldal, némely tanulók egyáltalán nincsenek tekintettel a Dáfá tekintélyére, egy környezetben sem gondolnak a Dáfá hírnevére és állandóan fontosnak tartják saját magukat. A saját véleményüket, elgondolásaikat tartják a legeslegfontosabbnak. Ez nem egy erős ragaszkodás? Bárki is mászik be a bivalytülökbe és nem tudja felismerni, hogy ő ragaszkodó, annak a hiányossága már ki is lett használva a démonoktól és a gonosztól. A ragaszkodás fel lesz nagyítva, nagyítva és erősítve, ezért annál inkább meg van győződve, hogy saját magának igaza van és így vagy úgy kell cselekedni. Mindegyik emberi gondolat fel lehet erősítve a démonok által. Abban a pillanatban valóban nem tud észhez térni. De, hogy elkerüljétek az ilyen dolgokat, úgy én mondom nektek, ti feltétlenül kellene ügyeljetek a Dáfá-tanítványok tekintélyére. Hogyan tudnád hát ezen a módon megmenteni az embereket? Legyenek erős őszinte gondolataitok, és ne hagyjátok újra és újra kihasználni a hiányosságaitokat ezen a módon a gonosztól.

Kérdés: Adhat a Mester egy utalást a tanítványoknak az ,,A világba jőve, ugyanolyan szív; Fá-t megkapni, már előre elrendelt”-ről?

Mester: Igenis, némely tanulók jól művelték magukat, valóban korábban kapták már meg a Fá-t, úgyhogy őszinte gondolatokkal ők őszintén cselekedhetnek és mindig a Fá-ban maradhatnak. Némelyek korábban jöttek be a Dáfá kapuján és némelyek csupán későbben tanulták a Fá-t. Vagyis a forma szempontjából nézve (a formát tekintve), némelyek már előrementek (előrehaladtak).

Kérdés: Némely tanulók gyakran mennek evangélikus egyházközségekbe (gyülekezetekbe) és a társadalmi kapcsolatok számára való helyeknek tekintik ezeket. Helyes ez?

Mester: Léteznek olyanok, akik nem tanulták a Fá-t mélyrehatóan, nekik egyik lábuk az ajtóban van és egyik kívül. Ha te egy hétköznapi ember akarsz maradni, akkor egyszerűen tedd azt. Én szintén nem mondtam, hogy a hétköznapi embereknek nem szabad menniük valahova. Ha te szeretnéd művelni magad a Dáfá-ban, akkor egyszerűen jössz, ha viszont nem szeretnéd művelni magad, akkor egyszerűen hagyd ezt. Ha az ember valóban a Dáfá-ban szeretné művelni magát, akkor egy iskolára összpontosít. Némelyek az igaz körülményeket akarják tisztázni ott, de a Fá-terjesztést nem kellene szándékosan a vallásokra irányulva végeznetek. Mesterként ezt én szintén nem tettem, mivel ez a következő lépéshez tartozik. Pillanatnyilag az igaz körülmények tisztázása a közönséges világi emberekre, különösen a kínaiakra irányul.

Kérdés: Létezik egy sokéves tanulónő, a fia nagyon sok dolgot tett, ami a Dáfá-nak károkat okoz (hoz). Szeretném – kérem – megkérdezni, hogy ennek az anyának szabad-e egy választóvonalat húznia a fiával. Hogyan kellene eljárjunk ezzel?

Mester: Bárki is tett valamit, saját maga kell viselje a felelősséget érte. Senki sem képviselheti a többieket. Neked nem szükséges választóvonalat húznod, bármit is tett, az nem megy a te számládra. De ha az igaz körülmények tisztázásánál ti nem fejtettetek ki egy gátló hatást rá és nem tettétek világossá számára a komolyságot (a dolog komolyságát), akkor saját magatoknak is van egy problémája. Ha valóban már nagyon sokszor elmagyaráztátok és ennek ellenére ő azt úgy csinálja tovább, akkor az az ő problémája, egyszerűen hagyjátok. Senki sem szabotálhatja a Dáfá-t. Ne aggódjatok emiatt, az ég sem fog leszakadni. Csak saját magát fogja tönkretenni.

Kérdés: A vidékünkön létezik egy tanuló, aki már több év óta tanulta a Fá-t és művelte magát, viszont gyakorta szélsőségesen viselkedett. Azonkívül most nagyon indulatos, ez sokakat zavart. Némely gyakorlótársak azon a véleményen vannak, hogy egy ilyen ember többé nem tanuló és ki kellene legyen rekesztve.

Mester: A régi erők valóban elrendeztek néhány embert a tanulók között, akik nyugtalanságot szítanak. A céljuk abban rejlik, hogy ők ezt nem szeretnék olyan nyugodtnak hagyni a Dáfá-tanítványok környezetében. Ők kihasználják ezeket az embereket, hogy visszatükrözzék a tanulók emberi szívét, ezért akarják ott zavarossá tenni (felkavarni) a vizet. A régi erők ezzel a ,,zavarosban halásznak”. Tehát, ami ezeket az embereket illeti, ha te már bejöttél, úgy én Mesterként egy tanítványnak tekintelek téged. De hogy te saját magadat egy tanítványnak akarod-e tekinteni, még egyszer átgondolhatod. Ha átgondoltad, akkor cselekedj a Dáfá-tanítványok követelményei szerint és az én követelményeim – Li Hongzhi követelményei – szerint. Ne csinálj ésszerűtlen dolgokat zavaros fejjel, úgyhogy a végén le legyél taszítva, úgy ahogyan a régi erők elrendezik.

Kérdés: San Franciscóban nagyon sok kínai létezik a kínai negyedben (Chinatown). Egy rész közülük nem szeretné elfogadni az anyagokat az igaz körülmények tisztázására. Nem is akarják meghallgatni, ha elmagyarázzuk nekik. Mit csináljunk ezekkel az emberekkel?

Mester: Most már más lett mint néhány évvel ezelőtt. Ebben az évben is más mint a múlt évben. Most megint másmilyen mint az év első felében. Próbáljátok meg egyszer és lássátok, hogy még mindig úgy marad-e. Ha valóban úgy is marad, fel kellene tárjatok ti is egy darab eget az őszinte gondolataitokon keresztül. Nem úgy van? (taps)

Kérdés: A szárazföldi Kínában is léteznek ilyen esetek. Mihelyt megemlíti az ember a Fálun Gong-ot vagy a ,,Kilenc kommentár”-t, nem meri, hogy meghallgassa azt.

Mester: Minden lehetséges ember létezik. Valóban töméntelen sok ember létezik, aki meg lett félemlítve a rosszindulatú párttól. A rosszindulatú párt olyan sok éven át tett gonoszságot, a kulcs viszont az, hogy a Dáfá-tanítványok őszinte gondolatokkal el kellene távolítsák a rossz szellemeket, akik az embereket irányítják, csupán azután tisztázzák az igaz körülményeket. Csináljátok ezt megfontoltsággal, végül is az emberek megmentéséről van szó.

Kérdés: Mindig létezik valami a fejem fölött, ami lefelé nyom. Különösen mikor nyugalomba jutottam (lenyugodtam). Nem tudom, hogy ez egy jó dolog-e vagy a rossz szellemnek a zavarása.

Mester: Ameddig a Dáfá-tanítványok őszintén (becsületesen) cselekednek, nincsen erős ragaszkodásuk vagy alapvető ragaszkodásuk, nem létezik probléma. Némelyek mondják: én tanultam a Fá-t és ebbe vagy abba ütköztem. Én gyakorta mondtam egyvalamit: Ha már a Dáfá-t tanulod, mindegy hogy te jó vagy rossz körülményekbe botlasz, ezek mind jó dolgok. (taps) Hiszen azért bukkantak fel, mert te a Dáfá-t tanultad. Némely tanulók a Dáfá tanulása óta nagyon sok démoni nehézségbe ütköztek. Ha te nem művelted volna magad, ezen démoni nehézségek által a megsemmisülés irányába lehettél volna vonva. Pontosan mivel te a Dáfá-ban műveled magad, jöttek ezek a démoni nehézségek időnek előtte. Ámbár a nyomás nagyon erős és a xinxing számára való vizsgán szintén nagyon nehéz átjutni (a vizsga a xinxing számára szintén nagyon nehezen csinálható meg), néha a legyűrendő (legyőzendő) próbatétel is még nagyon nagy, mindazonáltal mindezeken a démoni nehézségeken át kell menni. El kell legyen számolva, a számla ki kell legyen fizetve. (mind nevetnek) Ez nem egy nagyon jó dolog? Vagyis ha te jó vagy rossz dolgokba ütközöl, ameddig a Dáfá-ban műveled magad, ezek mind jó dolgok. Biztosan így van. (taps)

Ennyit mára. (taps) A Fá-konferencia folytatva kell legyen. A Mester némely szavakat komolyabban mondott, némely szavak talán még nem érintették a pontot (nem találták el a célpontot). Némely szavak nagyon komoly dolgokra voltak irányozva, viszont valamival lágyabban csengenek. Bárhogyan is, Dáfá-tanítványokként a Fá szempontjából nektek mindannyiótoknak azt kellene tegyétek, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kell. Némelyek kérdezik: Tanár, miért tudok most csak olyan lassan emelkedni? Én mondom, az nem elegendő, ha te csak a könyvet olvasod, mivel a Dáfá-tanítványok jól kell csinálják a három dolgot. Ha te csak egy dolgot csinálsz, az emelkedést éppenséggel nem tapasztalhatod meg. Ha viszont mind a három dolgot csináltad, sőt nagyon jól csináltad őket, érezheted az emelkedésedet. Most ez más, mint az a szakasz, amelyikben a Fá-t tanulja az ember és saját magát műveli, az ok éppen ebben rejlik. Az 1999. július 20-a előtti és utáni szakaszoknál két egészen másmilyen állapot jött létre. Tehát, ha mind a három dolgot jól csináltad, te művelted magad; ha viszont csak egy dolgot csináltál a három közül, nem művelted magad. Ha te egyszerűen így csinálod tovább, nem is tudod magad megemelni, ezért a Dáfá-tanítványok feltétlenül jól kell cselekedjenek. Természetesen létezik közöttetek néhány új tanuló, ezek a követelmények viszont nem érvényesek számotokra. Most nektek csak az szükséges, hogy a Fá-t jól tanuljátok és hogy a Fá-ban műveljétek magatokat, ebben a szakaszban ez már elegendő. De ami a hosszú évek óta tanuló tanítványokat illeti, ők már régóta azon vannak, az nem megy, ha nem a Fá szempontjából cselekednek. Mert az új tanulók számára kell létezzen egy folyamat a felismerésre. Mondod, te ma azonnal egy buddha akarsz lenni – ez csak egy példa. Te már egyszerűen egy buddhává válhatsz, anélkül hogy eltávolítanád a karmát, a felismerések megemelkedése nélkül és a látókör megemelkedése nélkül? Milyen buddha akarsz hát lenni? Ez csak példaként van mondva. Dáfá-tanítványokként ti betakarítottatok valamit ezen a Fá-konferencián keresztül vagy a Mestertől származó szavakon keresztül, akkor csináljátok még jobban.

Az idő valóban nagyon szűkös. Ti láttátok, hogy a változások az embervilágban és a változások a helyzetben, miközben a Dáfá-tanítványok igazolják a Fá-t, nagyon gyorsakká váltak. Ha idővel ez így változik tovább, megvan-e még egyáltalán az időd, hogy azt tegyed, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kell? Miért nem használjátok hát ki teljesen az időt? A Dáfá-tanítványok a szenvedést egy jó dologként tekintik és emelkedésként. Ha viszont ez a környezet tovább javul, akkor egyre kevesebb szenvedés fog létezni. Ha nem szükséges többé tisztáznod az igaz körülményeket és a többiek önszántukból hozzád jönnek és hallani akarják az igaz körülményeket, ha a többiek önszántukból hozzád jönnek, hogy megtanulják a gyakorlatokat, megvan még az esélyed, hogy megalapozd a hatalmas erényt? Talán azt gondolod: hiszen az jó, mindannyian jönnek, hogy tanulják, az nem kerül fáradságba. De akkor nincsenek is meg többé a feltételek, hogy megemelkedjél, az nem úgy van? Így én azt gondolom, nektek minden esetre tudnotok kellene értékelni ezt az időközt. Ez az idő egy szempillantás alatt tova fog tűnni.

Ha az emberek az időben tartózkodnak, nem sokat érezhetnek az időből. Egy percen belül egy egész élet át van futva. Ebben az egy percben az az érzése, mintha egy évet töltött volna el, pontosan olyan sokat élt meg, mint egy évben, ennél nincs is szokatlan érzése. Az idő hatása alatt az élőlények nem érezhetik, milyen gyorsan vagy milyen lassan telik az idő. A világegyetem ilyen különböző időkből van összeállítva. Az emberek saját maguk azok, akiknek az az érzésük, hogy még lenne idejük. A világegyetem legmagasabb helyéről nézve, ez csak egy szempillantás. Ezt az időt csak az emberek állapotára korlátozták. Mindegy milyen hosszú történelme van már a világegyetemnek és mindegy milyen egy hosszú történelem számára lett elrendezve a Fá-helyreigazítás, és mindegy milyen hosszú idő telt már el ezen három világkör megteremtése óta, mindez idővel tova fog tűnni. Minden új dolog hamarosan meg fog jelenni. Sok tanuló vágyik erre. Ha viszont valóban megjelent, a művelés is be van fejezve. Amelyik szinten vagy, úgy ezen a szinten maradsz. Természetesen, ha te egy ember vagy, akkor egy ember is maradsz. Minden le lesz rögzítve akkor.

Akkor tehát, ennyit mára. Kívánom, hogy ti mindannyian jobban csináljátok és még szorgalmasabban haladjatok előre. Engedjetek még nagyobb változásokat látnom rajtatok, mikor következő alkalommal találkozom veletek. Köszönöm mindannyiótoknak. (taps)


A fordító megjegyzése:

1.    Lei Feng egy ifjú volt, aki 1963-ban az önfeláldozás mintaképeként lett dicsőítve

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2006.01.01

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung in San Francisco 2005 (Änderung am 17. April 2006)

http://www.minghui.de/data/jingwen/0/jw93.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében