hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat Manhattanben
 

 

Li Hongzhi, 2006 március 26., New York, USA

 

Mindannyian tudják, hogy a Mester leginkább itt, New Yorkban tartózkodik, ezért ezzel arányosan sok ember jön, mihelyt New Yorkban egy Fá-konferencia van rendezve. A Fá-igazolásnak az útján minden Dáfá-tanítvány a lehető legjobban teszi azt, amit tennie kell, hiszen az, amit most tesztek, nagyon szorosan össze van kötve a művelésetekkel, ez pontosan a ti művelésetek. A ti műveléseteknek a formája mármost ilyen, hogy a hétköznapi emberek társadalmában művelitek magatokat, különböző társadalmi rétegekben és különböző hivatásokban művelheti magát az ember, különböző társadalmi formákban él az ember, különböző hivatásokban igazolja a Fá-t ennek a világnak mindegyik sarkában, megvált minden élőlényt és ehhez a mostani társadalmi formát használja a művelésnél.

Ami valójában a művelésnek ezt a formáját illeti, úgy az nem csak egy lazább és egyszerű művelés a hétköznapi emberek társadalmában. A Mester azt is mondta nektek, hogy a nagy Út formátlan, ez már különbözik a korábbi művelésnek a formájától, elvben ezt ti is már mindannyian megértettétek. A föld már a Fá-helyreigazítás gyújtópontjává vált a világegyetemben. Ha ez így van, ez nem is egy egyszerű dolog, ami ezeket az élőlényeket és ami ráadásul a sok-sok dolgot is illeti itt a világon. Valójában az összes élőlény megváltásának a dolga, a Fá-igazolásnak a dolga, bezárólag a személyes műveléseddel, tartalmilag nézve rendkívül nagy. Az élőlények többé ténylegesen nem a korábbi földnek az egyszerű emberei. A legtöbben magas szintekről jöttek, akkor tehát a dolgok, bezárólag sok dolognak a megjelenési formájával a hétköznapi emberek társadalmában, többé nem egyszerű dolgok. Gondoljatok egyszer utána, ha ez így van, egy még mélyebb értelem létezik a művelésetek tekintetében mindegyik hivatásban, a társadalom mindegyik sarkában, valamint mindegyik társadalmi rétegben. Nos, a személyes művelés akkor csak egy szükséges előfeltétel egy Dáfá-tanítvány számára, csupán a Mesterrel szembeni segítségnyújtás, az összes élőlény megmentése, valamint a Fá-igazolás a valódi célja egy Dáfá-tanítványnak, csupán akkor lehet szó a történelem előtti fogadalom teljesítéséről. Az utolsó Fá-magyarázatnál Los Angelesben szintén beszéltem dolgokról ebben a tekintetben, ezt utólag elolvashatjátok egyszer az interneten.   

Bárhogyan is, művelőkként ti már tisztában vagytok azzal, hogy minden, amit most a társadalomban csináltok, bezárólag a napi életetekkel, teljesen művelésként számít, ezért még nagyobb komolysággal kellene szemlélnetek azokat a dolgokat, amelyek körülöttetek történnek, még komolyabban kellene szembesülnötök a művelésnek ezzel a formájával, amelyiknek tulajdonképpen nincs formája. Korábban én mondtam nektek, hogy a három dolgot jól kellene elintézni, az őszinte gondolatoknak a küldését, hogy jól tanuljátok a Fá-t és az összes élőlénynek a megmentését az igaz körülmények tisztázásán keresztül. Az igaz körülmények tisztázásánál ti nagy igyekezettel és erőfeszítésekkel vagytok ezen, természetesen szintén létezik egy része a tanulóknak, akik egy keveset kiengedtek, akik nem olyan szorgalmasak és állandóan attól az érzéstől vannak kísérve, mintha valamilyen dolgot intéznének el. Valójában az nincs úgy, ez azon múlik, hogy a művelési forma más. Mivel az út így kell legyen járva és a világ teremtése óta ugyancsak az első alkalom, hogy emberek valóban visszatérhetnek a mennybe művelésen keresztül – egészen mindegy, melyik művelési módszerről is volt szó a múltban, mindig a mellékősszellem lett művelve, a fő-ősszellem a halál után továbbra is újra kellett szülessen az embervilágban. Azonkívül mindegyik művelési módszernél és mindegyik hitben csak arról volt szó, hogy istenségek egészítették ki az embereknek azt a kultúráját, amivel meg lehet érteni az istenségeket és a művelést. Ez az első esély az emberek számára, szintén ez a világ megteremtésének a célja. Számtalan élőlény létezik, ha éppen te lehetsz aztán egy Dáfá-tanítvány, miért nem tudod akkor tisztességesen járni az utat? Miért nem tudsz a Dáfá követelményeinek megfelelően cselekedni és beváltani a történelem előtti fogadalmadat? A Fá-igazolás, valamint az összes élőlény megváltása felszínesen pontosan úgy néz ki, mint a hétköznapi emberek társadalmának egy dolga, ámde te ennél igazán műveled magad. Ennek más célja van, mint azoknak a dolgoknak, amiket a hétköznapi emberek tesznek. A dolgok, amiket hétköznapi emberek szeretnének elérni, teljesen különböznek a te céljaidtól. Művelők a saját szintnek az emelését szeretnék elérni, valóra váltani a fogadalmukat, végül elérni a beteljesülést, ez a cél teljesen más.   

Én arról is beszéltem, hogy minden társadalmi formát lehet a művelés számára venni. Ha akkoriban én nem terjesztettem volna ki ezt a művelési formát minden hivatásra és a társadalom minden formájára, ha csak egy formát vagy a korábbi vallásoknak a formáját választottam volna, akkor csak egyetlen egy út lett volna lehetséges, csak a családot hagyhatta volna el az ember és a művelés egy formájával is rendelkezett volna, ez nem veheti számba az univerzumnak a Dáfá-ját, valamint a világegyetemben való Fá-helyreigazításnak az óriási követelményeit. Ha így történt volna, akkor gondoljatok egyszer utána, hogyan lehettek volna megmentve az élőlények a világ összes sarkában? A Dáfá szintén nem terjedhetett volna el fergetegesen a világban. A Fá-helyreigazításnak az ideje azonban korlátozott. Milyen jól használhatják tehát a Dáfá-tanítványok ezt a formát, ennél a kérdés az, hogy jól járhatják-e a művelésnek az útját. A forma nélküli nagy Út, a környezet mindenféle fajtája lett adva a Dáfá-tanítványoknak művelési környezetként, mindenütt művelhetik magukat. A ti mai művelésetek nem is a művelésnek valamilyen kis útja abból a kultúrából, amelyik egyszer tovább lett adva az embereknek egy megvilágosult által. Ti egy olyan fajtában művelhetitek magatokat, amelyikban az egész emberi társadalom meg lett nyitva nektek. Ámbár ez kényelmes, ámde egymás között – eltekintve a szorgalmas előrelépéstől – csak alig leshettek el valamit egymástól. Ezt számotokra teremtette meg a Dáfá, ez korábban sohasem létezett, és ezen az úton neked meg kell találnod a saját utadat. A felelősséged óriási, ámde annak a rendje és módja, ahogyan minden megmutatkozik, egészen szokványos. Korábban a művelők számára mindig létezett egyfajta művelési forma, a hegyekbe ment az ember és művelte magát, elhagyta a családját, [buddhista] szerzetesként le lett nyírva a haja, csatlakozott a kereszténységhez vagy a katolikusokhoz, szerzetes vagy apáca lett vagy egy taoista tanítvány [egy pap] lett. Annál a formánál is, amelyiknél minden ember belépett a vallásba, szigorú szabályok léteztek. Mindez nem számíthat a Dáfá-tanítványok művelési formájának. A Dáfá-tanítványok művelésének a rendje és módja formátlan, minden a hétköznapi emberek társadalmában a te művelési formáddá vált. Minden egyes valakinek az útja mindazonáltal különböző. Nektek különböző foglalkozásaitok, különböző létkörnyezeteitek, családjaitok vannak és a ti személyes társadalmi szintjeitek és a dolgok, amikkel találkoztok, szintén különbözőek. És nem csak ez, ha az ebből adódó tartalom emögött olyan óriási nagy, akkor a felelősség, amit viseltek, szintén óriási nagy. Valójában mindegyik Dáfá-tanítvány egy óriási kozmikus rendszerért viseli a felelősséget, egy ilyen őriási rendszernek minden élőlénye meg kell legyen váltva, akkor nemcsak a felelősség óriási nagy, akkor az rendkívül döntő, hogy ti őszintén járjátok az utat, akkor a megmentendő élőlények könyörületes módon lesznek megszabadítva a Fá-helyreigazítás folyamán, meg lesznek tisztítva,  visszatalálnak az igazsághoz. A tisztítás folyamatában a különböző formájú minden dologból, ami meg lehet őrizve, ki lesznek választva a selejtek. Ami fennmarad az tiszta és őszinte, ez a követelménye az egész világegyetemben való Fá-helyreigazításnak. A valóságban ti ezt aktívan szintén így csináljátok a művelésetek közben. Ez a szokatlan forma és felelősség a művelésnél, ez az óriási nagy Fá és a világegyetemnek a Fá-helyreigazítása – mit jelent ez akkor a Dáfá-tanítványok számára? Milyen nagyszerű [elképesztően nagy] felelősség ez. Szintén ez a te szentséges sorskapcsolatod, ami a történelem előtti időben lett megkötve. Arról van szó, egy jövendő nagyszerű élőlénynek a szentséges erényét megteremteni. Mehet az, ha kudarcot vall az ember? Valójában a gyümölcshelyzetek és a szintek, amelyeket a jövőben elértek a beteljesülésnél, szintén láthatóak. Így jön az, hogy a követelmények a művelés számára szintén magasak ebben a folyamatban. Ami viszont ezeket a követelményeket illeti, úgy azok semmilyen külső formától nem lesznek korlátozva [ellenőrizve]. Az adminisztráció [felügyelet] is lazább a hétköznapi emberek társadalmában, egyes-egyedül a Fá létezik.                         

Elszórva a hétköznapi emberek társadalmában: Gondoljátok át egyszer, ez lazának néz ki, de valójában nagyon szigorú követelményeket állít fel az őszinte gondolatokkal és őszinte tettekkel szemben a szilárd művelésnél. Kizárólag a Fá-ban való szilárd művelésre szolgáló akaratod lesz megnézve. Ebben a földi világban egyedül tőled függ, milyen őszintén viselkedsz és hogyan emelkedsz ki ebben a bonyolult környezetben a hétköznapi emberek közül. Amire egy hétköznapi ember törekszik, amit kíván, amit tesz, mond és csinál, az az, amit te művelés által el kellene távolítsál. Mivel te a hétköznapi emberek között a beteljesüléshez kellene műveld magad, nem kellene egy ragaszkodásod sem legyen, ámbár birtokolsz valamit és teszel valamit. Másképpen mondva, minden, amit hétköznapi emberek tesznek, pusztán egy művelési környezetet kínál neked. Ti pontosan egy ilyen utat jártok. Ami a legkönnyebben megtörténhet ezen az úton, az az, hogy elhagyja magát az ember, hogy a hétköznapi emberek közé vegyül. Ez különösen a Fá-helyreigazítás folyamatában érvényes. Tekintettel a nyomásra és különböző nehézségekre még inkább elégedetlennek érzi magát az ember. Természetesen ti mindazonáltal Dáfá-tanítványok vagytok, akik korábban egy fogadalmat tettek le. Az életetek elvégre össze van kötve a Dáfá-val. Egy ilyen nagy Fá van itt. Ez őszinte gondolatokkal létezik veletek együtt, amelyik a legnagyobb garanciát adja. Ha a gondolataitok nem őszinték eléggé és nem felelnek meg a Fá-nak, a Fá erején kívül lesztek találhatóak, és úgy tűnik, hogy egyedül vagytok hagyva, bármilyen segítség nélkül. Még ha a Dáfá dolgait is csináljátok, meg kell feleljetek a Fá-nak, különben nincs ott a Fá ereje. Alapjában véve ti pillanatnyilag nagyon jól csináltátok. Természetesen a művelés is a nagy hullámok általi homokmosásnak egy folyamata. Azok, akiknél nem megy, teljes bizonyossággal ki lesznek selejtezve ebben a folyamatban. Ez szintén így normális. Nagyjából és egészében véve a Dáfá-tanítványok nagyon jók. Mindannyian előre mennek. A legtöbben átjutottak. Természetesen elmaradozók is léteznek és azok is, akik később bepótolták. Az is normális. Ezek pontosan a művelés folyamatában levő jelenségek. Ameddig ez a dolog még nem érte el az utolsó lépést, a művelők számra és az összes élőlény számára van ott egy esély.            

Ezért mondom én, hogy nagyon magas követelmények vannak veled szemben felállítva, ámbár a művelési módszernek ennél a formátlan formájánál nem léteznek parancsok, előírások és rendeletek és senki sem ellenőriz téged. Mert neked saját magadat kell ellenőrizned és elérned a mércét. Pontosan mivel a felelősség nagy és neked magasra kellene művelned magad és szintén mivel az emberi társadalomban nem léphetnek fel ilyen nagy démonok és hozhatnak létre neked közvetlenül problémákat, a régi erők megteremtettek egy eretnek Kínai Kommunista Pártot. Te meg leszel vizsgálva, hogy tekintettel az üldözésre tovább műveled-e magad. Ha kiálltad, el leszel ismerve. Ha nem, akkor nem megy többé veled. Természetesen én ezt nem fogadom el. De ők megtették ezt és ez tényleg ahhoz vezetett, hogy némely emberek elveszítették az őszinte gondolataikat és a csapdákba jutottak.   

Azonkívül a nehézségek a ti valós életetekben mutatkoznak meg és a valós társadalomban létezik a csalogatás és a csábítás célzottan az emberi érzületekre a személyes érdekeken keresztül. Mindez esélyeket kínál fel és állapít meg neked a műveléshez. Valójában ez a legnehezebb. Éppen ebből az okból kifolyólag korábban senki sem mert ezen a módon művelődni. Ha egyvalaki művelni akarta magát, elhagyta az otthonát és elkerülte a földi világot. A földi világ általi zavarások nélkül meg tudta őrizni a nyugalmat. Nem találkozott problémákkal és törekvésekkel, amelyek reális érdekeken keresztül érintették meg az emberi érzületeket a társadalomban. Ami a művelőt illette, a szintje alapjában véve korlátozott volt, mindegy, melyik iskolában művelte magát. Nem is tudta magas szintekre művelni magát, mert feltételeket állított [állítottak neki] és egy súlyos környezet nélkül és konfliktusok nélkül művelte magát. De ti közvetlenül alaposan foglalkoztok konfliktusokkal, a tényekkel, amelyek megérintik az emberi érzületeiteket a társadalomban, valamint a különböző problémákkal, amelyek személyes előnyökön, emberi érzelmeken és ragaszkodásokon alapszanak. Azt lehet mondani, hogy a művelésnél a legnehezebb dolog az emberi társadalomban rejlik. A művelésnek semelyik más módszere sem nehezebb.          

Hallgassatok csak pontosan ide: Korábban mondták némelyek, hogy a művelés olyan nehéz lenne. Néhány tucat évet, egy élet hosszán át, sőt néhány élet hosszán át művelte magát az ember. Valójában azért húzódott el olyan sokáig a művelése, mert ő nem találkozott egy közvetlen csábítással sem és nem viselt el olyan nagy szenvedést. A mostani műveléseteknél ti nem láttok semmilyen megkötést és ellenőrzést, ami a művelés formáját érinti. De ti a reális társadalomban művelitek magatokat. Ez ahhoz vezet, hogy az emberek valóban csábítások előtt állnak minden területen. Mindenütt és mindegyik dolognál létezik a kérdés, hogy megcsinálod-e vagy sem. Ezért mondom én, hogy az valóban nagyszerű, ha máig ki tudott tartani az ember. Még senki sem létezett a történelemben, aki ezen a módon művelte magát. Nem is létezett senki sem, aki ezt az utat merte járni. Istenségek szintén nem merték ezen az úton vezetni az embereket. Ehhez jön még a káosz a világon, az üldözés a gonosz által és a nyomás a szörnyű helyzet alapján.     

Miért mondom én, hogy nagyon magasak a követelmények a Dáfá-tanítványok beteljesülésével szemben és nagy a felelősségük? Éppen az előbb megnevezett okokból kifolyólag. Ehhez jön még, hogy ti egy ilyen környezetben művelitek magatokat és sok tanuló teljes egészében a ködben található. Némelyek különböző állapotokban vagy vizuálisan kapcsolatba léphetnek egy bizonyos fokig néhány jelenettel a másik dimenziókban, mindegyik tanuló más utat jár. A helyzet is más. Tulajdonképpen az túlságosan kevés, mindegy, mennyit tudsz. A világegyetemben folyó Fá-helyreigazításnak a grandiózus jelenségei és a Dáfá-tanítványok nagyszerű testi változásai a Fá-helyreigazítás folyamatában való művelésnél még mindig nagyon nehezen láthatóak. Egyedül ez a köd már nagy nehézségeket okoz a tanulóknak. Ha te egy vallásban művelnéd magadat, ha bármilyen formában művelnéd magad, amelyikben elkerülnéd az emberi társadalmat, minden más lenne, mint a mai Dáfá-tanítványok művelési módszere. Neked fel lenne nyitva néhány különböző fokú képesség, úgy hogy ezek az isteni képességek ösztönözhetnének téged, hogy szorgalmasan haladj előre. De ebben a tekintetben a Dáfá-tanítványok a legszigorúbb feltételek között talalhatók a gonosz, régi erők zavarása miatt, úgy hogy sok tanuló nem láthatja a saját változásait és a sikereket, amelyeket saját maguk értek el. Ezen feltétel alatt mégis magas követelményeket kell felállítson önmagával szemben és jól kell járja az utat. Különösen a KKP általi rosszindulatú üldözésnél léphettek ti elő és igazolhatjátok a Fá-t. Nem nagyszerű az ember, ha szorgalmasan tud előremenni a nyomás, a saját életének veszélyeztetése és azon nyomás ellenére, amelyik azáltal keletkezik, hogy sok ember nem ismeri az igaz körülményeket, be van csapva és minden lehetségest kijelent? Valóban nagyszerű. Aki ebben a környezetben művelődni tud, az el kell jusson a beteljesüléshez és egy nagyszerű gyümölcshelyzetet kapjon, mert ezek az óriási nehézségek még sohasem léteztek a történelemben és senki sem merte valamikor is ezt az utat járni. (taps)        

A fontos dolgok egyike sem lehet véletlen, amelyek az emberi történelemben bukannak fel. Egészen mindegy, mit szeretne egyvalaki tenni, a felszínen úgy tűnik, mintha ez az ember tett volna valamit, de valójában az nem általa van megtéve. Ha az istenségek tényezői nem állnának amögött, az emberek semmit sem tudnának megcsinálni, bezárólag mindazzal, ami manapság létezik a társadalomban. Mint például a nagyvállalatok a világon, amelyek kiterjeszkedhettek, a dolgok, amiket az emberiség a tudomány és kutatás területén állíthat elő, az emberek társadalmának, létállapotának a létezési formája. Mindez nem egy egyszerű dolog. Különösen minden esemény mögött, amelyik befolyásolhatja a társadalmi formát, rejtőznek az istenségeknek a tényezői. Természetesen már korábban is mondtam nektek, hogy sok dolog fellépésének az emberi társadalomban közvetlen kapcsolata van a Fá-helyreigazítással. Gondoljátok át egyszer hideg fejjel, mindegyik nép keletkezésének, mindegyik dolog fellépésének az egész világon, sőt a mai emberiség politikai erői egyensúlyának, a különféle dolgok fejlődésének, mindezeknek közvetlen köze van a mai Fá-helyreigazításhoz és a Dáfá-tanítványok Fá-igazolásához. Az igaz körülmények tisztázásánál a Dáfá-tanítványok leleplezik az eretnek KKP rosszindulatú üldözését, azonban némelyek nem akarják meghallgatni, sőt azokat a dolgokat használják önigazolásként, amiket az eretnek KKP kényszerített rájuk. Valójában mindez nem véletlen. Gondoljátok csak át, azok az eretnek dolgok nem szintén a világegyetem régi erői által vannak irányítva? A régi erők nem a nézeteiken és felismeréseiken keresztül akarják irányítani a Fá-helyreigazítást és a Dáfá-tanítványok művelését? A Fá-helyreigazításban a világegyetem mindegyik élőlénye érintett, bezárólag a régi erőkkel. Azok, akik nem tiszták vagy nem elég tiszták, megérthetik ezt? Egy magas szinten levő élőlény egyetlen egy gondolatának már hatása van az alacsonyabb szintekre. Nem tesz semmit, ha egy hétköznapi embernek van egy gondolata. Ez mindazonáltal fejt ki hatást saját magára, többé vagy kevésbé. Egy magas szinten levő élőlénynek egy gondolata hatást fejt ki az élőlényekre az egész kozmikus területen, amelyiken tartózkodik. Egy még nagyobb élőlénynek egy gondolata a magas szinten egy gigantikus kozmikus területen fejt ki hatást. Természetesen semmi rosszat sem fog tenni közvetlenül az élőlények ellen ott lenn. De neki ez az egy gondolata megfelel az alacsony szintek zavaros [rohadt] kísérteteinek, így a zavaros [rohadt] kísértetek támogatást kapnak és ezen a rosszindulatú módon merik üldözni a Dáfá-tanítványokat. Számukra aztán nagyon egyszerű, hogy a Fá-helyreigazítás közben megőrizzék ennek az üldözésnek a helyzetét és hogy eltompulttá tegyék az embereket a világon, úgy hogy ezek ne szenteljenek semmi figyelmet a Fálun Gong üldözésének. Azt akarják, hogy az emberek ne kerüljenek érintkezésbe a Fálun Gong üldözésének az igaz körülményeivel. Megőrzik az üldözést, azért hogy kiszabják a Dáfá-tanítványokra az úgynevezett üldözést. Így ők továbbra is meg kell őrizzék ezt a terrorlégkört, mivel azoknak a Dáfá-tanítványoknak egy része, akiknek hiányzik az akarata, nem művelte magát elég jól, egy másik rész egyik a másik után éppen színre lép, és az élőlényeknek egy része még nem lett megmentve. Éppen mivel a tanulóknak ezek a hiányosságai vannak általuk megragadva, mernek minden lehetségest önkényesen megtenni. Az ő szavaikkal ráadásul még csak attól sem riadnak vissza, hogy feláldozzák (elveszítsék) az életüket a Fá-helyreigazításért. Lényegében semmitől sem riadnak vissza, hogy elérjék a céljukat. Ezért ez nagyon nagy nehézségeket okozott a Fá-helyreigazításnak és ráadásul befolyásolta a Fá-helyreigazítást.                          

Ez tehát azt jelenti, hogy minden, amivel az összes élőlény megmentésénél és a Fá-igazolásnál találkoztok, az nem véletlen. Ha csak egy kis dologról, egy embernek egy gondolatáról is van szó, ha különböző embertípusokról van szó, akik az igaz körülmények tisztázásánál találkoznak veled, az mind nem egyszerű dolog. Mindazonáltal csak akkor megy, ha a cselekvésnél rendelkeztek a könyörületességgel. Ne vegyétek úgy a szívetekre a hétköznapi embereknek a magatartását és a félreértéseit. Ha ti csak az emberek megmentéséért és az összes élőlény megmentéséért vagytok oda, úgy azt gondolom, hogy ennek az a hatása lehet, hogy mindent megváltoztasson. Ha a szíved az igaz körülmények tisztázásánál magával van rántva a hétköznapi emberek által, semmit sem érhetsz el. Ha az igaz körülmények tisztázásánál a hétköznapi emberek, akik elhiszik a KKP rágalmazó propagandáját a médiákban a kezdeti időből, félreértésekkel rendelkeznek a Dáfá-tanítványokkal szemben, dühösek veled szemben vagy nem akarnak meghallgatni, ha te az emócióidat nem ellenőrzöd többé és felizgatod magad, bosszús vagy, vagy ráadásul nem viselkedsz ésszerűen, akkor nem tisztázhatsz igaz körülményeket és nem menthetsz meg embereket. Valójában a gonosz a hétköznapi emberek félreértéseit is kihasználja a Dáfá-tanítványokkal szemben, azért hogy folytonosan megerősítse az elutasításukat. Ha neked erős őszinte gondolataid vannak, a gonosz fel lesz oszlatva. Az igazi könyörületes erő minden becstelen tényezőt feloszlathat. Ha te elmagyarázol neki valamit, leadod kifelé azt az energiát, amelyik feloszlathatja az eretnek dolgokat. A gonosz más dimenziókban akkor nem mer többé közelebb jönni és ellenőrzés alatt tartani az embereket. Akkor az ember meg fogja hallgatni, ha elmagyarázol neki valamit. Te áttörheted a hazugságokat, amiket az eretnek KKP kényszerített rá és megoldhatod a csomókat a szívében.          

Mivel a Fá-t csupán röviddel ezelőtt magyaráztam Los Angelesben és ma fel lett téve a honlapokra, ma nem szeretnék sokat beszélni. Mindazonáltal szeretnék még egyvalamit mondani nektek. Sok istenség mondta nekem: A te Dáfá-tanítványaid nem kritizálhatóak. Mihelyt kritizálva vannak, robbannak. Hogyan mehetne az, ha az ember nem tud kritikát elfogadni? Hogyan művelheti magát, ha nem kritizálható (kritikaképes)? És így tovább és így tovább. Korábban tudtam, hogy sok különféle zavarás létezett és hogy a tanítványok még nem voltak érettek azokat a dolgokat tekintve, amelyek az üldözésnél kell legyenek megcsinálva. Avégett hogy jól csinálhassátok a Fá-helyreigazításnak és az összes élőlény megmentésének a dolgait, sohasem magyaráztam el a Fá-t ebben a tekintetben. Nem is utaltam rá nektek nyomatékosan. Pillanatnyilag az ebben a tekintetben való megnyilvánulások nagyon feltűnőek. Erre figyelmet kellene szentelnetek. Művelőkként tudjátok, hogy az ember nem kellene visszaüssön, ha meg van ütve és nem kellene visszaszidjon, ha meg van szidva. Ha egy művelő valóban szenved is el veszteségeket, ezt csak egy mosollyal viszonozza. Ez az az állapot, amivel nektek rendelkeznetek kellene és el kell érnetek, mivel ti nem vagytok hétköznapi emberek és ki akartok emelkedni a hétköznapi emberek közül. Ti nem provokálhatjátok saját magatokat a hétköznapi emberek alapelveivel, hanem magas mércékkel. Ezért kell ezt elérjétek.       

Ezekben az években ti sok nagyszerű dolgot csináltatok és határtalanul hatalmas erényt alapoztatok meg. Mindazonáltal az is igaz, hogy sok tanuló egy ilyen szokást táplált: Ők ugyan szintén minden nap tanulják és olvassák a Fá-t, viszont ezen a területen nemcsak hogy alig javultak, hanem ezt a dolgot, úgy ahogyan látom, tovább növelték. Egynéhány kevés embernél ez már olyan messzire ment, hogy egyáltalán nem szabad legyen többé megérintve. Mihelyt a fülükbe jut valami, amit nem hallanak olyan szívesen, nem tudják többé kibírni. Mihelyt meg van érintve a ragaszkodásuk, robbannak. Ez a dolog már nagyon merevvé és nagyon naggyá vált. Ők nem kritizálhatóak. Nem tudnak kritikát elfogadni. Ha hibákat is követtek el, nem fogadnak el kritikát. Hogyan mehetne az? Egyáltalán ő még egy művelő? Ha a Dáfá-munkáról és az emberek megmentésének a munkájáról is van szó, azt te művelőként kell megtedd. Az nem lehet, hogy egy hétköznapi ember tegye ezt. Sőt ez olyan messzire megy, hogy némelyek mentegetőzések után kutatnak, mihelyt hibákat követtek el és ha mások jóságos szándékból kifolyólag is mutatnak rá nekik erre. Mihelyt hibákat követtek el, magyarázatokat fabrikálnak (nyilatkozatokat tesznek), szemrebbenés nélkül (nyitott szemmel) hazudnak. Azonnal találnak magyarázatokat a hibákra és objektív okok után kutatnak. Megfelel ez az állapot, amelyik még rosszabb, mint a hétköznapi embereké, egy Dáfá-tanítvány cselekedeteinek? Egy művelő el kellene fogadja mások kritikáját. A könyvekben az is meg van mondva, hogy [A művelőknek rátermetteknek kell lenniük, hogy fogadják el mások kritikáját, és ez meg van magyarázva a könyvben.] némely tanulók különböző kifogásokkal élve elhárítják maguktól a felelősséget. Mihelyt felbukkan egy probléma, vagy itt vagy ott keres egy okot. Ha tényleg nem létezik egy ok sem, fabrikál (gyárt) egyet. (mind nevetnek) ,,Ti nem tudjátok, hogyan nézett ez ki akkor” és így tovább és így tovább. (mind nevetnek) Ez még nem olyan rossz. Még rosszabb, hogy egyáltalán nem szabad legyen kritizálva. Tudjátok, hogyan néznek meg benneteket az istenségek ennél? A régi erők azonnal megjegyeztek téged és a magatartásod azonnal meg lesz ragadva általuk. Így később nehézségek várnak rád. Mivel te ebben a tekintetben nem tudod egy bizonyos szintre hozni a xinxingedet, nagy nehézségek lesznek okozva. Vigyázzatok.

Az utolsó alkalommal, amikor a Fá-t magyaráztam, azt mondtam, miután a Mester ezt kimondta, meg fog történni veletek, ha újra hazatértetek. Némely emberek alig mentek ki az ajtón, már meg is történt velük. Ha jön a konfliktus, nem lesz felkészülési idő adva neked. Mindig akkor jön, mikor lelkileg egyáltalán nem vagy felkészülve rá. Senki sem lesz, aki azt mondja neked: Azért jöttem, hogy levizsgáztassalak téged, egy kritikával fordultam hozzád, avégett hogy megemelhesd a xinxinged. Tulajdonképpen a másik félnek a konfliktusban szintén nem világos, hogy egy kölcsönös xinxing-vizsgáról van szó. A Mester most elmagyarázta nektek a Fá-t, az rajtatok múlik, hogy megbirkóztok-e vele. Nem létezik semmi lelki előkészület, semmi bevezetés, semmi előre való figyelmeztetés. Hirtelen ott a konfliktus, egy konfliktus, ami ugyanúgy néz ki, mint a hétköznapi emberek között levő. Természetesen, ha ma beszélek erről, ha megemlítem ezt a témát, remélem persze, hogy ti művelitek magatokat ezen a területen, mikor hazamentek. Mindegyik szokás keletkezésénél létrejön egy alapanyag is. Amikor a másik dimenziókban létezik az az alapanyag, jön létre csupán egy állapot ebben a dimenzióban. Ez olyan, mint egy akna. Mihelyt megérinted, robban. Ezért az nem megy, ha az akna nincs eltávolítva. Mostantól fogva, bárki is [legyen az], egészen függetlenül attól, melyik régióból jössz, ameddig te a Dáfá-t műveled, el fogom távolítani neked ezeket az anyagi (alapvető) dolgokat [materiális anyagokat]. (taps)        

Én elveszem (eltávolítom) tőled ezeket az alapvető dolgokat [materiális anyagokat]. De a szokásokat ti saját magatok kell elhagyjátok. Hosszabb időn keresztül táplált olyan szokásokat az ember, amelyeknek az eredete a különböző fajta ragaszkodásokban rejlik. Némelyiknek megvan az a ragaszkodása, hogy meg akarja őrizni a látszatot. Ha valaki kritizálja, szégyelli magát. Akkor az a ragaszkodása, hogy ne hagyja kritizálni magát, meg lesz érintve. Némely mások azt gondolják, én egy projektnek az illetékese vagyok, nem hagyom magam kritizálni. Némelyek különös képességek fölött rendelkeznek bizonyos területeken és szintén nem hagyják kritizálni magukat. Szintén léteznek némelyek, akiknek rossz gondolataik vannak másokról és ezért nem hagyják kritizálni magukat ezektől és így tovább és így tovább. Hogy nem hagyja magát kritizálni az ember, a ragaszkodások különböző fajtáiból származik. Bárhogyan is, ti mindannyian Dáfá-tanítványok vagytok. Bármilyen felelősséget viselsz, te mindig egy művelő vagy. A Mester felelős a művelésedért. Te hasonló vagy minden művelőhöz, aki műveli magát, hogy véges-végül eljuss a beteljesüléshez. A művelésedért te is kell viseld a felelősséget. Talán azonnal meg leszel támadva valakitől szóbelileg, mihelyt kimész az ajtón. Nézd csak meg, ki robban abban a pillanatban már az első összetűzésnél. (nevet) (mind nevetnek)          

Mostantól ez számotokra is érvényes. Egészen mindegy, hogy igazad van-e vagy sincs, egy művelő számára az egyáltalán nem fontos. Nektek nem kellene egymással össze-vissza civakodnotok, nem kellene hangsúlyoznotok, kinek van igaza és kinek nincs. Némelyik mindig hangsúlyozza, hogy neki igaza van. Neked igazad van, te semmi hibásat sem csináltál, na és? Megemelkedtél te a Fá megértésében? Hogy te emberi szívvel hangsúlyozod, kinek van igaza és kinek nincs, az már önmagában hibás, mert te a hétköznapi emberek egy alapelvéhez méred magad és megköveteled, hogy a többiek megfeleljenek ennek az alapelvnek. Az istenségek nézete szerint egy művelő számára az egyáltalán nem fontos ezen a földi világon, hogy neked igazad van-e vagy sem. Fontos, hogy hagyd el az emberi érzületeknek a ragaszkodásait. Hogyan hagyod el az emberi érzületeidnek a ragaszkodásait, az csupán a fontos. (taps) Bármilyen nagy is legyen az igazságtalanság, amelyik előtt állsz, te higgadtan kellene tudjál eljárni ezzel, anélkül hogy megmozdítsd a szíved, anélkül hogy kifogást keress számodra. Sok dolognál ráadásul még csak érvelned sem szükséges, mert egyetlen egy véletlen sem létezik a művelésednek az útján. Talán az, ami zavart téged a beszélgetésnél, vagy a konfliktus mögötti tényező, amelyik megérinti az érdekeidet, a Mester által lett előteremtve. Talán mondott valamit az ember, ami felingerelt téged és eltalálta a fájó pontodat, csupán akkor érzed magad ingerültnek. Talán valóban igazságtalanságot követett el veled szemben, de lehet, hogy nem ő mondta azt a mondatot, hanem én. (mind nevetnek) Abban a pillanatban persze látni akarom, hogyan jársz el azzal. Ha te abban a pillanatban vitatkozol vele, az nincs másképp, mint ha te velem vitatkoznál. (nevet) (mind nevetnek, taps) Ma ezt világos szavakban mondjuk meg. Én elvehetem tőletek mind a dolgokat, de a felvett szokásokat el kell hagynotok feltétlenül, feltétlenül elhagynotok, feltétlenül elhagynotok. (taps)          

Már a korai szakaszban felismertem ezt a problémát, de semmit sem mondtam. Miért? Mert a Dáfá-tanítványok a Fá-igazolásnál az eretnek KKP általi minden lehetséges zavarás előtt állnak. Egy egész országnak a propagandagépezete, újságoknak több ezrei, rádióadók és tévéadók százai, amelyek az eretnek KKP által vannak irányítva, lettek egyidejűleg felhasználva, hogy mindenütt jelenlevően (mindent elsöprően) megtámadják a Fálun Gong-ot. Az ügynökök fel lettek használva, hogy alattomos dolgokat tegyenek. Minden lehetséges cselszövés be lett vetve. A tudósítások tele voltak hazugságokkal és rágalmakkal. Az egész világon meg lettek mérgezve emberek ezáltal. A Dáfá-tanítványok el kell magyarázzák az igazságot a hét milliárd embernek. Egy őszinte gondolatokkal rendelkező állhatatos akarat nélkül nem fogják elérni, hogy megmentsék az embereket és hogy igazolják a Fá-t. Ezért, egészen mindegy, hogyan is mondták azok az istenségek az utóbbi években, nem magyaráztam el ezt a Fá-t. A Dáfá-tanítványok mind nagyon jószívűek. Ha ők semmit sem mondanak többé, mihelyt valaki mond valamit vagy ha a gonosz hazugságokat terjeszt, akkor az nem előnyös az igazság tisztázására és az emberek megmentésére. Még rosszabb a gonosz leleplezésére. Ezért nem magyaráztam el ezt a Fá-t. Pontosan ebből az okból kifolyólag nem hangsúlyoztam ki ezt a témát ebben a tekintetben. Most elmondom, mivel nem akadályozhat meg többé benneteket, hogy tegyétek a dolgotokat (dolgaitokat). Manapság minden Dáfá-tanítvány éretté vált a gonosz szeme láttára. Az igazság tisztázása szintén nincs többé befolyásolva ettől. Mindannyian értelmessé és éberré váltak. Mindezen évek után ti is tudjátok, hogyan kellene eljárjon ezzel az ember. Ha ezt most mondom el, egy tényező sem fog létrejönni, amelyik negatívan befolyásolná az igazság tisztázását. Tehát mostantól fogva ügyelnetek kell a művelésre ebben a tekintetben.           

Az utolsó Fá-konferencián Los Angelesben azt is megmondtam nektek, hogy már a hazafelé vezető úton át fogjátok élni. Én személyesen már láttam egypár esetet. (mind nevetnek) Nagyon heves volt. De csak egészen hevesnek nézett ki, valójában alig lett valami mondva. Néhány gyakorló azonnal robbant, ezt már nem tűrték el és elkezdtek egy veszekedést. Egyáltalán nem mutatkoztak meg többé művelőként. Természetesen ezzel nem azt szeretném mondani, hogy ti rosszul műveltétek magatokat. Előbb már elmagyaráztam, hogy ez nem rajtatok múlik. Avégett hogy tisztázhassátok az igazságot, a Mester ezt hátrahagyta. Ha én ezt akkoriban eltakarítottam volna, ha ti az igazság tisztázásánál a nagyon gyengét mutatjátok, az erő túl kicsi lett volna. De úgy, ahogyan most néz ki, a szokások nagyon nehezen hagyják levetni magukat. Az anyagi dolgok ugyan nincsenek már ott, de még mindig nem megy, ha meg van érintve. Több esetet megéltem. Megkérdeztem őket, hogy a Fá-konferenciánál Los Angelesben ott voltak-e ennél. Nem mondtam el a második mondatot, már megértette: Ah úgy, én hibát követtem el. Mester, én hibát követtem el. (mind nevetnek) Világos, mindazonáltal ő egy művelő. Ha felismerte, már meg fog változni. Mindenki szeretné jól csinálni. Csak ha a konfliktus jön, hirtelen bukkan fel. Lehetne úgy, hogy jön a konfliktus és megkérdeznek téged: Fel vagy már készülve? Ilyesmi nem létezik. Egyszerűen feltűnik. Természetesen, egy három láb vastag jégréteg nem egyetlen egy fagyos napnak az eredménye. Még ha az anyagi dolgok el is tűnnek, a felvett szokások ahhoz vezetnek, hogy némely dolgokat mond az ember, anélkül hogy utánagondolna. Egy szokássá vált. Nem könnyű eltávolítani. De el kell legyen távolítva.                

Tudom, hogy némelyek ebben a folyamatban talán nem tudják jól csinálni, mihelyt kimennek az ajtón. De ne csüggedjetek el. A Mester tudja, hogy a művelés folyamatában végül jól fogod csinálni. Ez csak a művelés folyamata közbeni valami. De nem kellene lazítsál. Ha azt mondod: én lassan csinálom, akkor az nem megy! Művelőként neked szorgalmasan kellene előrehaladnod. A legjobb lenne, ha első alkalommal jól tudnád csinálni. Csak akkor megy, ha egyre jobban csinálod. Mostantól fogva és különösen akkor, ha a Dáfá-tanítványok össze kell hangoljanak valamit egymás között, különösen éberek kellene legyetek. A művelésben én semmit sem tartottam meg számotokra, ami nem kellene ott legyen, ezen a kis dolgon kívül. Mert akkoriban az igaz körülményeknek a tisztázása nem volt szabad befolyásolva legyen, ezért ezt nem vettem el számotokra. Valójában a Fá-magyarázatnak a korábbi idejében, vagyis 1999 július 20-a előtt, ismételten elmondtam ilyen szavakat, mivel akkoriban azt gondoltam, abban az esetben, ha a régi tényezők tesznek valamit és valóban elkövetnék a régi dolgot a Dáfá-tanítványok ellen, ha viszont ez az alap nem lenne lefektetve, sok tanuló nem juthatna át és talán felhagynának a műveléssel. Náluk ez nem menne többé és leesnének. Ezért abban az időben különösen erősen utaltam erre és viszonylag sokat is magyaráztam el erről, ami a xinxing művelését érintette ebben a tekintetben, nagyon kimerítően elmagyaráztam. 1999 július 20-a után ezt nem említettem meg többé. Különösen ezt a kérdést nem hoztam soha többé szóba. Az okot már elmondtam nektek. Ezért mostantól fogva ezt jól kellene csináljátok. Én láttam, hogy némelyek valóban jól csinálják, némelyek azonban csak a felszínen tudják ezt átvészelni, de a belsejükben nem. A szívükben még rendelkeznek egy csomóval. (nevet) (mind nevetnek) A szájukból semmi többet sem hall az ember erről. Nagyon is higgadtan viselkednek, de a szívük kalapál. Mindazonáltal ő még azokhoz számít, akik hűvösek tudnak maradni. Ez már egyszer az első lépés. Mert a Dáfá-tanítványok különböző szinteken vannak és a különböző gyakorlókkal szemben különböző követelmények is vannak felállítva. Azokkal szemben, akik jól csinálják, még magasabb követelmények vannak felállítva, úgy hogy ők még gyorsabban emelkednek. A művelésnél ez éppen ezen a módon folyik le. Ha egy kicsi vizsga van elrendezve, csak egy kis lépést csinálhatsz. Ha egy nagy vizsga van elrendezve, egy ugrást csinálhatsz.                 

Azonkívül szeretnék még egy dolgot megemlíteni. Az élet tekintetében a Dáfá-tanítványoknak ügyelniük kellene. Ti láttátok, hogy a férfi és nő közötti házasságon kívüli kapcsolat az emberiség egy bűntette. Romba dönti a családot és elzülleszti az erkölcsi elveket. Korábban, a kezdeti időben én láttam ezt a problémát. A hétköznapi emberek társadalmában való művelésnél pontosan a szexuális csábítás képviseli a legnagyobb problémát a hétköznapi emberek társadalmának az összekuszált állapotában. Korábban nagyon szigorú követelmények lettek felállítva a művelőkkel szemben erre vonatkozóan. Egészen mindegy, melyik művelési iskolában, ez erősen figyelembe lett véve. Ha korábban egy szerzetes vagy apáca ezen a területen megszegte a törvényt, nem tudta többé művelni magát. Ha egy halhatatlan tanítványt irányított a hegyekben, ha megtette (elkövette) ezt a hibát, egészen befejeződött vele. Ez éppenséggel egy nagyon komoly dolog. Dáfá-tanítványként te a Dáfá-ban műveled magad és ez még szentségesebb. De némely tanulók egyszerűen nem ügyelnek erre. Egészen mindegy, hogyan néznek ki az alapelvek az embervilágban, a társadalomban, hogyan szemlélik ezt a kérdést az emberek, művelőként magas mércékkel és alapelvekkel kellene megszemlélni ezt a kérdést, amelyek túlmennek az embereken. Az ember az istenségek követelményeihez kellene igazodjon. Az emberek között is bűncselekmény a házasságon kívüli szexuális kapcsolat. Az istenségek nem fognak ilyen piszkos dolgokat tenni. A művelőink talán nem azt az utat járják, hogy istenséggé váljanak? Nem az isteni úton járnak? Miért nem tud az ember az istenségekhez igazodni? Miért nem tud az istenségek követelményei szerint cselekedni? Miért követték el némelyek újra és újra ezt a hibát? Hogyan mehetne ez?            

Mindannyian tudjuk, hogy az utolsó része az összes jóslatnak a történelemből célzottan a mai emberiségre lett kijelentve (megtéve). Sok jóslatban van megmondva, hogy ,,mindannyian, akik a végén maradhatnak, tiszták és hogy a testük tiszta”. Azt tartották a legfontosabbnak, hogy megőrizzék az emberek tisztaságát és hogy semmi más nem létezik, ami még fontosabb lenne. Ezért azok az emberek, akik maradhatnak, teljes bizonyossággal ilyenek lesznek. Úgy azok, akik sikeresen művelték magukat, mint azok is, akik a földön maradhatnak, teljes bizonyossággal ilyenek lesznek. Gondoljátok csak át, hogyan fognak kezelni téged a világegyetemben levő istenségek, ha látják, hogy te, Dáfá-tanítványként azt csinálod? Ha egy olyan ember mércéjével ítélnek meg téged, aki istenséggé válna, és ha te csak egyszer is csináltál olyasmit, az akkor nem borzalmas? Mihelyt valaki egy hibát követett el ebben a tekintetben, az egész mennynek az istenségei azon a véleményen lesznek, hogy te minden esetre le kell legyél taszítva és hogy semmi esetre sem szabad legyél elismerve és neked nem szabad legyen helyeselve. Így nehézségekbe fogsz ütközni, mert az istenségek egyszerűen letaszítanak téged. Mit gondolsz, milyen sok nehézséget okoz ez a művelésednek? Ezért újra és újra hibákat követtetnek el veled és újra és újra hibásan csináltatják veled és nem hagynak megjavulni. A xinxing konfliktusában a végén tévutakra jutsz a felismerésben. Kifogásokat keresel. Ha te mindig kifogásokat keresel, tévutakra fogsz jutni a felismerésben. A végén nem is fogod többé elfogadni a Dáfá alapelveit és végül a másik oldalra fogsz menni. Azt hiszed, hogy az a sok ember, aki a felismerésben tévutakra jutott, a saját akaratából teszi azt? Sok embernél ez úgy ment végbe, mert bizonyos dolgoknál nem cselekedtek helyesen és így egy hiányosságot hagytak hátra a gonoszoknak. A gonosz célzottan ragadja meg a gyengeségedet és ragaszkodik ahhoz. Mihelyt úgy véli, hogy ez egyáltalán nem megy többé és hogy az ő mércéje szerint neked egyáltalán nem szabad többé művelned magad, mindenképpen megpróbálja, hogy letaszítson és tönkretegyen téged. Természetesen azt is tudja, hogy Li Hongzhi nem adja fel a tanítványait és megpróbálja, hoy továbbra is megváltsa őket. De tudjátok, a másik oldalra fogja juttatni őt és azt fogja csináltatni vele, ami árt a Dáfá-nak és a Dáfá-tanítványoknak. Így a gonosz egy eszközévé válik. Ha te aztán olyan bűnöket követtél el a Dáfá-val szemben, amelyek már nem megbocsáthatóak, hogyan lenne lehetséges akkor egy megváltás? Pontosan ilyen messzire akar juttatni téged, ha elkövetted azt a hibát. Ha ez valóban ilyen messzire jutott, valóban nem lehetsz többé megváltva, mivel ezt nem tudod többé újra jóvá tenni. Hogyan lenne lehetséges egy megváltás? A Fá-helyreigazításnak megvan a mércéje és a Dáfá-tanítványok művelésének is. Miért nem ügyelsz ezekre a dolgokra? Ez beszennyezi a Mester becsületét és a Dáfá-tanítványokét. Ilyen rossz hatása van.                

Még egyet, ti a hétköznapi emberek társadalmában művelitek magatokat. Még mindig nem tudjátok helyesen kezelni azt a kérdést, hogyan kezelendők a magukat nem művelő családtagok. Természetesen itt is érvényes a következő mondat: Egy három láb vastag jégréteg bizonyára nem egyetlen egy fagyos napnak az eredménye. A kezdetén ti nem csináltátok jól és a harag egyre mélyebb lesz. Idővel egyfajta elidegenedés képződik. A probléma egyáltalán nem tűnik többé megoldhatónak. Mindezek a problémák fáradságossá teszik ezt a Dáfá-tanítványoknak a Fá-igazolásnál. Ameddig előfordul ilyesmi, a Dáfá-tanítványok az okai ennek. A kezdetben nem csináltátok helyesen és az ehhez az állapothoz vezetett. Valójában ez nem jut el a Dáfá-munka késleltetéséhez, ha te sok dolgot helyesen hangolsz össze és rendezel el. Mindenesetre ti nem csináltátok jól és elhanyagoltátok ezt.      

Tudjátok, hogy a Fá-helyreigazítás és a művelés komoly. Aki műveli magát, az megkapja a helyes gyümölcsöt. Ha te sikeresen művelted magad, a hozzátarozóid ezért boldogságot (szerencsét) fognak kapni. Az nem szabad legyen, hogy a rokonok, barátok, szülők és gyermekek, akik nem művelik magukat, szintén eljussanak a beteljesüléshez. Egy élőlényként ő úgy marad, ahogyan van, ha nem műveli magát. Te nem teheted ezt meg számára, te nem is lehetsz felelős érte. Ha nem szabotálta a Fá-t és nem is művelte magát, boldogságot fog kapni, mivel te elérted a beteljesülést. Némelyik akár a világodba mehet és a te világodban levő élőlények egyikévé válhat. Az is lehet, hogy a földön marad és a jövőben boldogságot kap. Ez azon múlik, milyen egy sorskapcsolat ez. Mivel te sikeresen művelted magad ebben a környezetben, a rokonaid és még az elődeid hasznot fognak húzni ebből. Ezzel ellentétben azok, akik üldözik a Dáfá-tanítványokat és zavarják a Fá-helyreigazítást, az elődeiket is be fogják vonni a bűnbe, úgyhogy ezek a pokolba kell menjenek. Ha te a művelésre tudod ösztönözni a hozzátartozóidat, az a legjobb. Ha nem, arról kell gondoskodjál, hogy olyan élőlényekké váljanak, akik még megmenthetőek. Legalábbis jó emberek kellene legyenek, csupán akkor kaphatnak boldogságot. Némely tanulók kezdetben nem csinálták jól. Elhanyagolták ezt a dolgot. A legnagyobb ok erre az, hogy nekik ez a véleményük volt: Ő a rokonom, ők a szüleim, ők a gyermekeim; egy irtó jó dolog Dáfá-t gyakorolni, az enyém az utolsó szó, én mindannyiójukat feltétlenül gyakoroltatom. Ezért egy kényszerítő hangnemmel rendelkeztek vagy azt mondták nekik: Ti mindannyian rám kell hallgassatok. Egy élőlénynek a döntő pillanatában nem dönthet más számára. Az tehát nem számít, amit te mondasz. Az embervilágban levő dolgokat a mindennapi életben te elintézheted neki. Sőt ott lehet neked az utolsó szavad a dolgai számára. Ha viszont valóban ennek az élőlénynek a döntő pillanatáról van szó, ha arról van szó, mire határozza el magát az élőlény, az többé nem olyan egyszerű. Egy embernek nem csak egy élete van. Ebben az életben veled egy család, a következő életben más emberekkel lesz egy család és az azután következő életben, ki tudja, hol fog újraszületni. Pusztán az egyik életben levő sorskapcsolatról van szó. Hogyan hozhatod meg hát neki a végérvényes döntést az ő élete számára? Csak ha valóban megvan a kívánságod, hogy megmentsd őt és egy megmentendő élőlénynek tekinted, úgy meg fogod látni, hogy ez másképpen fog kinézni. Ez tehát azt jelenteni, hogy sok dolognál egy másik megközelítési mód egy másik hatáshoz fog vezetni.        

Természetesen léteznek egyes fiatal Dáfá-tanítványok, akik hétköznapi emberekkel házasodtak össze. Némelyek közülük valóban hagyták magukat lehúzni az érzelmek által és hétköznapi emberekké váltak, sőt még hétköznapibbá, mint a hétköznapi emberek. Léteznek még olyanok is, akik nagyon nagy zavarásokba ütköztek. Akaratuk ellenére nem érzik magukat elég erősnek, hogy keresztülvigyék az akaratukat. Egyfelől félnek, hogy befolyásolják a kapcsolatot a házastárssal. Másfelől attól is tartanak, hogy nem tudják jól csinálni a Dáfá dolgait. Azt is tudják, hogy ez negatívan hat ki a saját művelésre. Végül szellemileg és testileg ki vannak merülve és nem tudják, mit kellene csináljanak. Valójában, ha hideg fejjel gondolja át az ember, mindezek a dolgok meg lehetnek oldva. Ha ez a Fá már ezen a módon lett elterjesztve az embervilágban, ha egy ilyen művelési mód lett kiválasztva a hétköznapi emberek társadalmában, biztosan létezik mindenre megoldás, amivel a hétköznapi emberek társadalmában találkozik egyvalaki. Csak azon múlik, hogyan bánsz a hozzátartozóiddal, hogy őszinte gondolatokkal tudsz-e nekilátni a dolgoknak és hogy egy művelő őszinte gondolataival tudsz-e felvilágosítani. Ha te ezt helyesen kezeled, jó fog adódni; ha nem, az ellentéte jön.        

Valójában ez ugyanúgy van, mint az igaz körülmények tisztázásánál a hétköznapi emberek között. Egészen mindegy, milyen magatartása van, ti folyvást könyörületességgel kezelitek őt. Így egészen mélyen a szívében, illetve az életének a tiszta oldala meg fogja érteni. Ha viszont könnyelműen viselkedtek vagy ráadásul hagyjátok magatokat megindítani a hétköznapi emberek érzületeitől, a hatás biztosan nem lesz jó. Hogyan lehet olyan könnyelműen viselkedni egy ilyen szentséges dolognál, amelyiknél egy élőlény jövőjéről van szó? Hogyan lehet olyan hanyagul cselekedni? Hogyan hagyhatja magát az ember megindítani a hétköznapi emberek érzületeitől? Ugyan az igaz körülmények tisztázásáról beszélünk, valójában hát nem azon vagy, hogy megmentsd őt? Nem azon vagy, hogy embereket váltsál meg? Te nem váltottad meg őt, ellenkezőleg még hagytad magad lehúzni általa. A szíved meg lett indítva, mert ragaszkodásod volt. Ragaszkodás nélkül nem indíthat meg téged. Ha megfontoltsággal és erős őszinte gondolatokkal tisztázod az igaz körülményeket, a hatás más lesz.      

Sok Dáfá-tanítvány jött a hosszú út ellenére, azért hogy részt vegyen ezen a Fá-konferencián. Ez valóban nem egyszerű. Mert mindenkinek megvan a munkája és a hétvégén használja az időt arra, hogy ide- és visszarepüljön. Ha már itt vagytok, talán sok mesélni valótok van a Mesternek. Talán szintén van néhány feltenni való kérdésetek is. Éppen Los Angelesben volt a Fá-konferencia és fel van jegyezve és ki lesz adva könyvként. Ha túl sok, valóban nehéz megemészteni. Ezért ma nem beszélek többé sokat. Nyáron viszonylag sok Fá-konferencia van. Következő alkalommal megint beszélek.

Ez alkalommal szeretnék még egyvalamit mondani. A dolgot az igaz körülmények tisztázásával még egyre inkább lehet erősíteni, nem lazítani, semmi esetre sem szabad legyen lazítva. Ha az emberiségnél valóban feltűnik olyasmi, mint ahogyan a proféciák megjósolták, a jövőben semmiféle bánat sem segít. Nem szabad adósok legyetek az élőlényekkel szemben, nem szabad adósok legyetek azzal a fogadalommal szemben, amelyet a történelem előtti időben tettetek le. Azonkívül ez a rosszindulatú üldözés még nincs befejezve, nincs mentségünk a lazításra. Dáfá-tanítványként valójában ezt nem mások számára teszed, nem is a Dáfá számára és természetesen persze igazán nem a Mester számára. Minden, amit csinálsz, a te művelésedhez tartozik. Mert ennek a művelésnek éppen ilyen egy formája van, egy formátlan formája. Minden a te művelésed keretébe tartozik, amivel a társadalomban találkozol. Csak az van megnézve, hogyan viselkedsz. Az üldözés természetesen szintén hozzátartozik a művelésedhez. Ezért azon múlik, milyen jól járjátok a jövőben az utatokat, nevezetesen, milyen jól művelitek magatokat. Néhány szórványosan felmerült problémához nem szeretnék sokat mondani. Mert ti mindannyian ésszerűvé váltatok és tudjátok, hogy ez nem véletlen és mindennek megvan az oka. Csak remélem, hogy erősebb őszinte gondolatokkal rendelkeztek és szorgalmasabban művelitek magatokat, avégett hogy a gonosznak semmiféle hiányosságok se legyenek hagyva és a Dáfá-tanítványoknak kevesebb kárt kelljen elszenvedniük. Különösképpen ebben az időben lesz szükség emberekre az igaz körülmények tisztázásához, még több ember szükségeltetik, hogy együttműködjenek az igaz körülmények tisztázásánál és az élőlények megmentésénél. Szintén még több ember kellene létezzen, aki részt vesz a különböző projektekben, hogy véget vessenek a gonosz üldözésének. Ezért egy emberrel kevesebb egy nagy csomó erővel kevesebbet jelent, egy emberrel több egy nagy csomó erővel több. Ezért nem szeretném, hogy valaki elvesszen, nem is szeretnék valakit elveszíteni és hogy valaki túl korán elmenjen. A Dáfá-tanítványoknak a beteljesülése többé nem probléma. Ha viszont túl korán elmegy az ember, az ártani fog azoknak a dolgoknak, amiket a Dáfá-tanítványok kell megtegyenek. Azonkívül ez azt is jelenti, hogy egy hiányosság lett hagyva a régi erőknek. Pillanatnyilag munkaerőre van szükség. Kerüljétek el a veszteségeket. Gondolom, hogy ti mindannyian lehetőleg jól kellene csináljátok és valamivel erősebb őszinte gondolatokkal kellene rendelkezzetek, avégett hogy semmiféle kár se keletkezzen.          

Ennyit ehhez. Köszönöm nektek. (erős taps az egész konferenciateremben)

Nyilvánosságra hozva a  www.minghui.de honlapon: 2009.10.01

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa Erklärung in Manhattan

http://www.minghui.de/data/jingwen/1/jw169.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében