hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a 2007-es Fá konferencián New Yorkban
 

(Változtatás 2007. június 19-én)

Li Hongzhi, 2007.04.07., Manhattanben

Köszöntelek benneteket mind! (taps) Sokat fáradoztatok! (taps)

A Fá-konferenciák már a Dáfá-tanítványok egy nagy összejövetelévé váltak. A jelenlevők között léteznek olyanok, akik egy nagyon távoli utat tettek meg, hogy idejussanak. Ezt azért teszik, hogy ezáltal megtalálhassák és behozhassák a lemaradásukat és gyengeségeiket. A személyes művelés és emelkedés többé már nem probléma a Dáfá-tanítványok számára. A beteljesülés is többé már nem probléma a Dáfá-tanítványok számára. Egy fontos feladat jelenleg, hogyan menthettek meg még több élőlényt. Ez is olyasmi, amit a Dáfá-tanítványok most kell elintézzenek a beteljesülés folyamatában. Ez a Dáfá-tanítványok küldetése és egy elkerülhetetlen kötelessége. Ez olyasmi, amit meg kell tennetek és el kell érnetek.

Korábban már sok próféciában szintén meg lett mondva, hogy egy bizonyos időben nagyon sok ember lenne kiselejtezve, csak nagyon kevés jó ember lenne megtartva. Nagyon hosszú idővel ezelőtt én is mondtam: ,,Csak az én embereimet szeretném.” Sok nyugati mondában, valamint a Bibliában is az áll, hogy csak nagyon kevés ember lehet megtartva az ítélet napján. Abban az időben úgy volt, hogy az emberek a világon, bezárólag az összes élőlénnyel a három világkörön belül, a három világkör anyagi tényezőiből lettek összeállítva. A három világkör anyagi tényezői teljesen mások, mint a mennyéi, emiatt ilyen élőlények nem tudtak a mennybe emelkedni, csak ezen a szinten (horizonton) volt szabad maradjanak. De később a történelem állandó változásával és az újkorig a helyzet nagyon erősen megváltozott.

Korábban már elmagyaráztam nektek a részleteket. Sok magasszintű élőlény jött az embervilágba és született újra emberként, ez azt is jelenti, az emberek felszínének a szempontjából nézve nekik még mindig egy emberi alakjuk van, még mindig egy ember szerkezetével rendelkeznek, de elvben ezek a három világkörön kívüli élőlények az embervilág legfelszínesebb alapanyagainak (szubsztanciáinak) a mikroszkopikus anyagában (matériájában), nevezetesen az emberek felszínes anyaga mögött. Magas szintekről sok istenség bújt bele az emberi testekbe, mint egy ruhadarabba. Embereknek néznek ki, valójában és lényegében ők magas szintekről való élőlények. Természetesen, bárki is jött ide, mindegy milyen magas szintről jött egy élőlény, illetve egy istenség, mihelyt az emberi társadalomba jut, egy ködös állapotban található, semmiről sem tud többé. Más szavakkal, az többé nem egy istenség, hanem egy ember. Ezen körülmények között az isteni oldala nem mutatkozhat meg többé, mindegy milyen magas szintről jött. A bölcsessége is le van pecsételve, pontosan olyan, mint egy ember. Ha a társadalmi állapot jó, az összesség a társadalmi állapottal [együtt] egy bizonyos erkölcsi színvonalon van fenntartva. Ebben az esetben még nem lesz olyan borzalmas az emberek és az élőlények számára. Ha viszont egy társadalom erkölcse gyorsan csúszik le vagy a régi erők szántszándékkal arra hajszolják az emberi társadalmat, hogy lecsússzon, akkor az összes élőlény számára, bezárólag a magas(szintű) istenségekkel, akik lejöttek, hogy emberek legyenek, nagyon ijesztő lesz.

A mai kínai társadalomban az emberek erkölcsi beállítottsága tulajdonképpen már nagyon messze eltávolodott attól az állapottól, amit az istenségek megköveteltek az emberek teremtésénél. Más szavakkal, ez már nem egy emberi állapot többé. Nem szép szavakkal kifejezve, ők már nem érdemlik meg többé, hogy emberek legyenek. Ha ez a korábbi időkben lett volna és ha ennél nem a Fá-helyreigazítás ügyéről lett volna szó, teljesen meg lettek volna semmisítve. A történelemben újra és újra léteztek az emberiségben katasztrófák és megsemmisítések. Így nézett ez ki az egész világegyetemben is, ez olyan, mint az anyagcsere az emberi testnél. Ha a sejtek öreggé és rosszá váltak, akkor ki lesznek selejtezve az anyagcserén keresztül, aztán megint jó sejtek fognak létrejönni. Az egész világegyetem különböző egyedi részeiben nemcsak gyakran történnek ilyen dolgok, hanem mindegyik szempillantásban, ez egészen normális. Ami az embereket illeti, ők a legalacsonyabb szinten levő élőlények. Ami a legalacsonyabb szint élőlényeit illeti, bármilyen nagyszerűnek is tartják saját magukat az emberek, az istenségek szemében ők semmik. Ha már nem jók, akkor ki lesznek selejtezve. Mivel a Fá-helyreigazítás és az élőlények megmentése a világegyetemben ma megy végbe, így a romlott emberek még nem lettek kiselejtezve. Ennek az az oka, hogy az emberek helyzete megváltozott bizonyos mértékben, egyidejűleg a Dáfá-tanítványok meg kell alapozzák ezen a dolgon keresztül a hatalmas erényüket, csupán így volt szabad megmaradjon az emberiség és tovább létezzen. Ami a Dáfá-tanítványokat illeti, ha ti ma ezt a dolgot nem tudtátok volna teljesíteni és elérni, hogy megmentsétek az élőlényeket, akkor nem váltottátok volna be a fogadalmatokat, egyidejűleg ez katasztrófákat hozott volna az egész Fá-helyreigazításnak, a világegyetemnek és az összes élőlénynek. Így mondtam én éppen, hogy ez olyasmi, amit a Dáfá-tanítványok feltétlenül jól kell csináljanak.

Ha a három világkörről van szó, úgy én tovább magyarázom nektek egy darabot. Bárhogyan is néz ki az emberiség mostani társadalmi állapota, bármilyen fontosnak is tartják saját magukat a három világkör élőlényei, bármilyen előrehaladottnak, bármilyen sikeresnek tartják saját magukat az emberek, bármilyen nagy hatalommal és bármilyen sok pénzzel is hiszik az emberek, hogy rendelkeznek; mindegyik nép, mindegyik kormányzat és mindegyik úgynevezett sikerekben gazdag ember, saját magát nagyon csodálatosnak (nagyszerűnek) tartja, valójában, én mondom nektek, minden a mai társadalomban, bezárólag mindennel a történelemben és a három világkör megjelenésével, minden a jelenlegi Fá-helyreigazítás számára létezik. Más szavakkal, minden a jelenlegi Fá-helyreigazítás számára lett megteremtve, minden ezen Fá-helyreigazítás miatt jött, minden ebben az eljárásban ezen Fá-helyreigazítás számára lett megteremtve. Minden az emberiségben, élőlények, anyag, minden, amit tudhatsz, megtapasztalhatsz és megismerhetsz, mindez a Fá-helyreigazítás ezen dolgáért létezik, különben nem létezne egyáltalán.

Más szavakkal, a három világkör csupán azért lett megteremtve, hogy meg lehessen menteni az élőlényeket a világegyetemben a Fá-helyreigazítás utolsó idejében, és ki lehessen képezni a Dáfá-tanítványokat, máskülönben a három világkör egyáltalán nem létezett volna. Az emberi társadalom csak egy részecske a három világkörön belül. A parányi részecskén levő társadalom szóra sem érdemes. Mindegy milyen nagyra tartják az emberek a dolgaikat ebben, mindegy milyen fontosnak tartják az emberek a dolgaikat, mindegy milyen nagy sikerekkel hiszik az emberek, hogy rendelkeznek és hogyan fejlődik az emberiség, mindezt csak az emberek szemszögéből értik meg. Ha a ködös körülmények között ők ilyen vagy olyan nagyszerűnek értik meg az emberi társadalmat, az onnan jön, hogy nem ismerik az igaz arculatot. Bármit is mondanak az emberek, az istenségek nem úgy szemlélik az embereket. Mihelyt az élőlények megtudták az emberek és életterük létezésének igazi célját, felnyílik a szemük. Az emberiség úgynevezett fejlődése pusztán a kiképzés egy folyamata, ugyanakkor fenn van tartva az emberi társadalomnak az állapota és arra van várva, míg elérkezik (eljön) az utolsó nagy esemény. Minden csak a konkrét megjelenés az emberi állapot fenntartásának a folyamatában. Az igazi célja mindezeknek, az a várakozás erre az utolsó lépésre, az istenségek megérkezésére és a Fá-helyreigazítás elkezdésére.

1992-ben már elkezdtem a Fá-terjesztést. Abban az időben a Dáfá-tanítványok is mindig széles körben terjesztették a Fá-t, az üldöztetésük közben a Dáfá-tanítványok még élőlényeket is mentenek meg az egész világon. Azonkívül az újkorban azoknál az embereknél is léteznek változások, akik Dáfá-tanítványok által vannak megmentve. Amire az emberek vártak, amit a próféták megjósoltak, mindez éppen most történik. Az emberek egy ködös és bizonytalan állapotban tartózkodnak, sodortatják magukat a gyakorlati előnyöktől, csalóka képektől és hazugságoktól, úgyhogy ők mind nem hiszik el a végzetet, ami viszont valójában már elkezdődött és éppen megtörténik. Úgy tűnik, hogy az emberi társadalom még mindig rutinszerűen működik, úgy tűnik, hogy minden nagyon egyenletesen és normálisan folyik le. Valójában már minden a Fá-helyreigazításért folyik. Ha jönnek az istenségek, nem fognak nagy zajjal megmutatkozni a világegyetemben: ,,Itt jövök én. Hallgassatok arra, bármit is mondok nektek. Én feltétlenül a mennybe viszlek benneteket.”, az lehetetlen. Bármilyen bűnöket is követtek el az emberek a történelemben, még ki kell egyenlítsék ezeket. Hogy egyáltalán méltóak-e rá, hogy láthassák az istenségeket, az nem olyan egyszerű, mint azt az emberek elképzelik. Hogy az emberek méltóak-e rá, hogy megkapják a Fá-t, hogy a mennybe jussanak, az még a ködben kell legyen megvizsgálva. Ebből kifolyólag az istenségek nem így fognak megmutatkozni. Az istenségek úgy fognak felbukkanni az emberi társadalomban, mint az emberek, amit mondanak viszont, azok az igaz alapelvek. Azon múlik, hogy az emberek felismerhetik-e még ezeket az erkölcsi alaptartásukkal és az erkölcsi beállítottságaikkal, hogy el tudják-e ismerni az alapvető erkölcsi normákat, amiket a világegyetem meghatározott az emberiség számára. Ez azt is jelenti, hogy az utolsó erkölcsi normák döntik el, hogy az emberek megkaphatják-e a Fá-t, ami azért jött, hogy megmentse az élőlényeket. Aki fel tudja ismerni, azt meg lehet váltani és menteni. Aki nem tudja felismerni, az többé nem megmenthető és többé nem megtartható. Ez onnan ered, hogy az erkölcsi alapvonal összeomlott. Ha az embernek nincs többé erkölcse, nem felel meg többé az emberi mércének. Régi koroktól fogva máig, a keleti valamint a nyugati társadalomban az emberek mindig kihangsúlyozták az emberek erkölcsét. Hány ember fektet hát még hangsúlyt erre a mai társadalomban? Ha az istenségek a végén meg akarják váltani az embereket, ugyan nem fogják közvetlenül megítélni az emberek erkölcsi mércéit. De ha te saját magad okoztad az erkölcsi alapvonal összeomlását az erkölcsi romlottságodon keresztül, úgyhogy nem tudod felismerni és elismerni a Fá-t, talán nem ez az oka annak, hogy nem vagy többé megváltható és nem vagy többé megmenthető?

Korábban mindig egy olyan állapotban lett fenntartva az emberi társadalom, amelyikben egy erős jelentőséget tulajdonítottak az erkölcsi beállítottságnak. Az újkorig az emberek meg kellene kapják a Fá-t, meg kellene legyenek váltva és mentve, a régi erők azonban nem akarják, hogy olyan sok ember legyen megmentve, szeretnék az emberek egy részét kiselejtezni, így olyasmit teremtettek meg az emberi társadalom számára mint a kommunista rosszindulatú párt. Különösképpen a rosszindulatú Kínai KP tett nagyon sok dolgot, hogy tönkretegye az emberi erkölcsöt. Még egy pártkultúrát is létrehozott, hogy átalakítsa az emberi gondolatokat, a cél az, hogy megakadályozza az embereket a megfelelő időben, hogy megkapják a Fá-t. Megváltozott nézetekkel rendelkező emberek azokkal a gondolatokkal fognak megítélni dolgokat, amik a rosszindulatú párt kultúrája által lettek a fejükbe öntve. Ha az emberi alapbeállítottság teljesen le van vetve, úgy az emberi kultúra egy elfajult élőlény, a kiselejtezésre szánt területhez tartozik (a kiselejtezéshez tartozik az adott területen). Az ötezer éves kínai civilizáció történelme (kínai kultúra) egy alapot fektetett le mindegyik kultúra, az emberek gondolatai és magatartásmódjai számára. Azonkívül mindez szisztematikusan lett megteremtve az istenségek által. De ez szét lett rombolva és el lett pusztítva a rosszindulatú párt által, amelyik a régi erők által van támogatva. Már kevés tucatnyi éven belül alapvetően el lett utasítva, meg lett tagadva az ősi kínai kultúra, az ősi kínai civilizáció lábbal lett tiporva. Az istenségek hátrahagyták, átadták az embereknek az alapbeállítottságot, az erkölcsöt és a civilizációt, hogy az emberek ezáltal megítélhessenek az utolsó lépésnél jogot és jogtalanságot, hogy felismerhessék a Fá-t és meg lehessen menteni őket. A rosszindulatú Kínai KP nem csupán elpusztította ezt mind szántszándékkal szisztematikusan, egyidejűleg szintén szántszándékkal szisztematikusan az emberek fejébe öntötte a rosszindulatú pártkultúrát. Ezt úgy nevezi ,,embereket felvilágosítani”, ,,embereket átnevelni”, ezzel nagyon világosan megmondta, hogy meg fogja változtatni a világnézetedet, olyan magatartásmóddá, gondolatokká és gondolkodásmóddá lesz átváltoztatva, ami a rosszindulatú Kínai KP által lett létrehozva. Az átnevelt kínaiak azzal a nézettel ítélik meg a jogot és jogtalanságot (igazságot és igazságtalanságot), a jót és a rosszat az emberiségben, ami a rosszindulatú párt által lett beléjük diktálva, úgyhogy számukra valóban nagyon nehéz, hogy felismerjék a Fá-t és az igaz alapelveket. Emberek, akik valamivel idősebbek és az idősebb generációknak az emberei még kaptak valamit az ősi emberi kultúrából és benne lettek felnevelve, mielőtt felbukkant a Kínai KP rosszindulatú kultúrája. Ámbár az újkorban léteznek a rosszindulatú Kínai KP-nak ezek a dolgai, ők még rendelkeznek az emberi erkölcsi alapvonallal, meg tudják különböztetni az alapvetően jót az alapvetően rossztól. A fiatalabb emberek a modern korban a legsajnálatraméltóbbak, teljesen át vannak itatva a rosszindulatú KKP modern ideológiájától és még azt hiszik, hogy nagyszerűek lennének és már mindent kiismertek volna. A gonosz KKP által szántszándékkal megrontott emberi kapcsolatokat, értékrendszereket és az etikai és erkölcsi hanyatlást, téves módon, a normális történelmi fejlődés egy állapotának tartják és az emberiség ösztöneinek tartják ezeket. Ehhez jön még az evolúciós elmélet áruló tanítása, úgyhogy ők saját magukat valóban állatoknak tartják, közben viszont nem tudják, hogy a rosszindulatú párt ezt szántszándékkal tette. Az emberek elfelejtették az emberi létnek a valódi célját és azt is, amire vártak. De az áruló pártnak a rosszindulatú kísértete tud erről, emiatt zülleszti el az embereket szántszándékkal. Ilyen egy badarság és azonkívül a modern tudatlanság tökéletesen megakadályozta őket abban, hogy felismerjék a világegyetemnek az igaz alapelveit, emiatt ez nagyon szörnyű ennek a generációnak a számára.

Természetesen, létezik viszont a Fá-helyreigazítás és az összes élőlény megmentése. Az istenségek talán nem mindenhatóak? A Buddha Fá talán nem határtalan? Igenis. Az összes élőlény megmentése közben már átfogóan kibontakozik a Dáfá határtalan ereje. A felszín szempontjából nézve, már a Fá-terjesztés kezdetén mondtam, hogy már minden ajtó ki van nyitva az összes élőlény megmentésére. Olyan szélesre vannak tárva, hogy már egy ajtó sem létezik többé. Az élőlények összes hibája a múltban nincs figyelembe véve, hiszen a különböző szinteknek a különböző élőlényei már mindannyian nem jók többé. Egy szint sem felel meg azon szint kritériumainak (ismérveinek). Ez viszont nem jelenti azt, hogy a magas szintek élőlényei nem felelnek meg többé az alacsony szint kritériumainak. Az istenségek az ő szintjük kritériumainak kell megfeleljenek, nem az emberek kritériumainak kell megfeleljenek. Ha az emberek kritériumainak felel meg, akkor egy ember. Más szavakkal, különböző szinteknek az élőlényei mindannyian nem felelnek meg többé a szintjük kritériumainak, az emberek szintén nem felelnek meg többé az emberek kritériumainak. Mit csinál mármost az ember, ha minden élőlényt meg akar menteni?

Mindannyian tudjátok, a világegyetemben léteznek még jóravaló és negatív élőlények, léteznek buddhák, valamint démonok, jóravaló, valamint negatív istenségek, ők ellentétesek, hiszen ők is a szükségszerű készítményekhez tartoznak a világegyetemben. Ha meg akarja menteni az ember az élőlényeket, csak egy út létezik, nevezetesen, nem szabad többé figyelemmel legyen mindazokra a hibákra, amiket az élőlények csináltak (követtek el) életük folyamán. Csupán ha az élőlények minden hibája el van törölve a történelemben, lehet megmenteni őket. Ez azt is jelenti, többé nem jó az egész világegyetem. Minek szükséges akkor még kiválasztani, kicsoda jobb egy keveset? Még ha egy kicsivel jobb is, mint egy másik, szintén nem érheti el a világegyetem kritériumát. Így a megmentésnél egyáltalán nincsenek többé megnézve az ilyen dolgok. Mit néz meg az ember? Csak az van megnézve, hogy a megmentése közben fel tudja-e ismerni ezt a Fá-t, amelyik megmenti. Hiszen a jövőben minden ezen Fá által lesz megteremtve. A jövendő élőlények azokban az életterekben fognak élni, amelyek ezen Fá által lesznek adva. Bárki is léphet be a jövőbe, először is meg kell legyen tisztítva ezen Fá által és hasonulnia kell ezen Fá-hoz, csupán úgy léphet be a jövőbe. Ha te ezt a Fá-t még csak fel sem tudod ismerni, akkor természetesen nem lehetsz megtartva. Ha megtartana téged az ember, hol kellene akkor maradjál? A jövendő világegyetem éppen ezen Fá által van megteremtve. Ha nem létezik számodra többé egy hely sem, akkor nem is létezhetsz.

Még világosabban megmondva, a Fá-helyreigazítás közben nincs többé ügyelve az összes élőlény bűneire és hibáira a történelemben, mindegy milyen nagyok ezek a bűnök és hibák, csupán a Dáfá-val és a Fá-helyreigazítás idejebeli Dáfá-tanítványokkal szembeni (maga)tartásra van ügyelve. Csak ez az egy (választó)vonal létezik. Tulajdonképpen ez a vonal is nem vonal többé. Nevezetesen arról van szó, hogy szeretnél-e belépni a jövőbe. A csaló, világraszóló hazugságok közepett és a rosszindulatú KKP áruló kultúrájának közepett, hány ember tudja még felismerni ezt a pontot? Hány ember tud megkülönböztetni jogot a jogtalanságtól (igazat a hamistól)? Hány ember tudja világosan felismerni az áruló KKP rosszindulatúságát? Ez valóban nagyon nehéz, emiatt tisztázzák csupán a Dáfá-tanítványok az igaz körülményeket és leplezik le a gonoszt, hogy ezáltal az emberek a világon világosan megismerhessék a rosszindulatú KKP-t. Csupán így lehetnek megmentve az emberek a világon. Ez nevezetesen olyasmi, amit a Dáfá-tanítványok meg kell tegyenek.

Némely emberek mondják, hogy ti most a ,,Kilenc kommentár”-t terjesztitek vagy hogy leleplezitek a rosszindulatú KKP-t, az talán nem beavatkozás a politikába? Mit jelent hát a politika? A nyugati emberek alapbeállítottságában minden [olyan] tevékenység a politikához tartozik, ami nem tartozik a vallásos tevékenységekhez. Az egész világon így van megértve ennek a ,,politika” szónak a meghatározása. A vallásos tevékenységek a társadalmi tevékenységekhez tartoznak. A társadalmi tevékenységekben mindazok a tevékenységek, amelyek nem tartoznak a vallásos tevékenységekhez, a politikai tevékenységek kategóriájába tartoznak. Mi nem tartozik akkor a politikai tevékenységekhez? Ha te otthon főzöl vagy a családi életedet éled, az nem tartozik a politikához. Mihelyt a dolgod a társadalomba van hozva, az már politika. Ez a szabad társadalom szemszögéből való magyarázat. Ha annak a politikai nézetnek a perspektívájából is magyarázza az ember, amelyik elfajult a rosszindulatú KKP által, az szintén nem valami különleges. Az elfajult politika egy bunkósbot. Ha a politikán keresztül embereket lehet megváltani, akkor azt is használhatjuk. Mit tesz az már? Éppen elmagyaráztam, minden a három világkörön belül a Dáfá-ért lett megteremtve, érte keletkezett és jött. Ha a Fá-helyreigazításnak ez a dolga nem létezett volna, mindez nem is létezett volna az emberiségben. Másképpen elgondolva, gondoljatok csak bele, ez mind talán nem a Dáfá-nak lett adva? Ez mind nem arra van ott, hogy embereket mentsen meg és hogy a Dáfá-tanítványok művelésére használják? Biztosan így van! Pusztán azon múlik, mit választok ki én, Li Hongzhi a Dáfá-tanítványok számára.

Egy másik szemszögből elmagyarázva, a Dáfá-tanítványok művelési formája más, mint a múlt összes művelési formája. Ez is az oka, amiért sok ember nem tud lépést tartani velünk és hagyja magát összezavarni. Ők azzal a gondolkodásmóddal értik meg a múlt és a modern kor közötti kapcsolatot, valamint a vallásokban való korábbi művelés és a Dáfá-tanítványok mostani művelése közötti kapcsolatot, amit a rosszindulatú KKP teremtett meg nekik. Azt hiszik, hogy ez a fajta művelés a múltban volt igazán az emberek művelése és hogy az istenben való hitnek a korábbi formája által valóban visszatérhetett az ember a mennyországba. Azáltal egyáltalán nem térhetett vissza az ember a mennyországba. Most egyre több ember tud arról, bezárólag az emberekkel a nyugati társadalomban, egyre inkább meg van győződve arról, hogy az emberek a reinkarnációban találhatóak. Mihelyt valaki az emberekhez jutott, egy sem tud közülük többé a mennybe emelkedni. Ez a dolog abszolút így van. Egyvalaki sem létezik, aki a mennybe juthat. A mellék-ősszellem nem a három világkörben található, de a három világkör területén tartózkodik. Úgy, mint nálam itt, én ennek az asztalnak a területén állok, de nem vagyok az asztalban. Ez az oka, amiért egy embernek a mellék-ősszelleme visszatérhet a mennybe a művelésen keresztül. Még ha így is van, mivel a három világkörhöz közeledett, miután visszatért a mennybe, a még magasabb szintek istenségei egy harangot fognak rátenni, így örökre el lesz választva az élőlényektől a mennyben. Saját maga nem láthatja ezt a harangot. A cél az, hogy a menny, valamint az összes élőlény a mennyben ne legyen beszennyezve rajta keresztül. Ha én ezt nem mondtam volna ki, még csak az istenségek sem tudtak volna erről.

Ez azt is jelenti, bárki is jött a három világkörbe, illetve az emberekhez, ő pontosan leesett és sohasem térhet vissza újra felfelé, mivel korábban az emberiségnél nem létezett egy igaz Fá sem, amelyik visszavezetheti az embereket a mennybe. Mondják, hogy Sákjamuni hátrahagyta a Fá-ját és Jézus is elmagyarázta a tanítását. Valójában ők ezt csak az ember egyik ősszellemének, a mellék-ősszellemnek magyarázták el. És az ember oldala itten ezt nem értheti meg, ez az oka annak is, hogy az ember a felszínen, valamint a fő-ősszellem nem változhat meg a művelésnél. Mesélték, hogyan hagyta hátra Buddha Sákjamuni a Fá-ját. Ők ezáltal pusztán egy alapot fektettek le az emberi kultúra számára. A kezdeti időben ezt már elmagyaráztam. Egy az istenségek által frissen teremtett embernél a fej üres, ő képtelen, hogy megértse ezt a világot és szintén egy tapasztalata sincs a társadalomban. Még semmiféle nehézséget sem élt meg és még a négy évszakot sem érti meg olyan helyesen az emberi életben. Az emberek kell rendelkezzenek egy ilyen folyamattal, amelyikben megértik a világot, és állandóan különböző kultúrákat kell megalapozzanak, így meg kell legyen teremtve egy rendszerezett és helyes gondolkodásmód, valamint erkölcsi alapbeállítottságok az emberek számára. Ezek csak egy nagyon hosszú történelmi folyamaton keresztül lehetnek felépítve, emiatt kell az emberiség olyan sok évet átfusson a történelemben. Lehetetlen megteremteni a három világkört és az emberiséget csupán a Fá-helyreigazítás idején, az nem megy. Kell létezzen egy ilyen történelmi folyamat, hogy ezáltal az emberek, miközben átfutják a történelemnek ezt a folyamatát, uralhassák ezeket a gyakorlatban, valamint a megértés szempontjából, csupán így lehet megalapozva a mai emberiségnek az állapota, a gondolatai, az alakja, az erkölcsi alapbeállítottságai és a magatartása.

Miközben a gyakorlatban megélik és felismerik ezt a világot és miközben az emberi kultúra meg van alapozva, az embereknek természetesen meg kell legyen mondva a legfontosabb is. Mi az istenség, mi a buddha, mi a taó és mik a különböző istenségek. Hogyan van lefektetve az alap erre? Így hagyják ezeket az istenségeket az embervilágba jönni, ők az emberek megváltásán keresztül ismertetik meg magukat az emberekkel. Ha az emberek megváltásáról van szó, úgy én éppen mondtam, valójában a mellék-ősszellem van megváltva. Egy ember sem ment a mennybe, minden ember az embervilágban születik újra. Az emberi alak hatása alatt a mellék-ősszellem pont úgy néz ki, mint az ember. Az, akinek egy jó veleszületett alapja van, láthatja, hogy a mennybe emelkedett, ez a szellem azonban egy mellék-ősszellem, amelyik ugyanolyan alakkal rendelkezik, mint az ember, ez tulajdonképpen nem a valódi főteste annak az embernek. Ez az ember tovább tartózkodik a reinkarnációban. A történelem ezen a módon lett megalapozva lépésről lépésre a mai időszakig. Az emberek úgy vannak megteremtve, hogy rendelkezzenek ezzel a modern gondolkodásmóddal és ezzel a magatartással, hogy ezáltal felismerhessék ezt a Fá-t, ha az emberi történelem eljutott az utolsó lépésig. Ez azt is jelenti, Sákjamuninak a megjelenése, valamint más istenségeknek a megjelenése a történelemben semmi más, mint az isten által hátrahagyott kultúra megjelenése. Valójában ez egy gondolkodási folyamat, amelyikben meg lett alapozva az embereknek a tudása, felismerése az istenségekről, a kultúra is meg lett alapozva, amin keresztül az emberek megérthetik az istenségeket. Máskülönben, ha én ma előjönnék, hogy elmagyarázzam a Fá-t, nem értenétek meg, mi egy istenség, mi egy buddha és mi egy taó. Akkor valóban nehéz lenne számomra, hogy elmagyarázzam a Fá-t. Hogyan kellett volna hát ezt elmagyarázzam? Úgy el kellett volna magyaráznom nektek a buddhát, istenséget és taót, el kellett volna magyaráznom nektek, hogyan néznek ki, milyen tulajdonságokkal rendelkeznek, mit tesznek, hogyan váltanak meg embereket, mit jelent embereket megváltani, milyen az állapota a megváltandó embernek stb. Még ha el is magyaráztam volna ezt, nem létezett volna erre gyakorlat és megértések, szintén nem létezne egy alak sem és egy folyamat sem a felismerésre. Hogyan adhattam volna tovább a Fá-t? Hogyan kellett volna megértse az ember? Így mindez a történelem folyamatában kell legyen megvalósítva, csupán így tudják megérteni ma az emberek, mi egy istenség, mi a Fá, mi a művelés és mi a beteljesülés stb.

Tehát, mi is a művelés? A Dáfá-tanítványok mai művelése csupán a valódi művelés. Ma valóban művelhetik magukat az emberek. Ez még sohasem létezett a történelemben. Mit jelent hát az összes élőlény átfogó megváltása? Az istenségek ezt a kultúrát hagyták hátra, ők nem tették meg valóban ezt a dolgot. Azt én tettem meg. Most megint ti Dáfá-tanítványok vagytok azok, akik átfogóan minden élőlényt megváltanak, sőt ez az összes emberre van irányulva (taps) és nagy terjedelemben lesznek megmentve az emberek. Ez azt is jelenti, minden, amit ma tesznek a Dáfá-tanítványok – mindegy melyik projektben veszel részt, vagy az utcára mész, hogy tisztázd az igaz körülményeket és információs anyagot osztogatsz vagy a követség előtt ülsz, hogy leleplezd a gonoszt, te mindennél azon vagy, hogy saját magadat műveld és igazold a Fá-t, egyidejűleg azon vagy, hogy embereket mentsél meg. Ez pontosan az, amit a Dáfá-tanítványok tesznek. Bár ez egészen normálisan néz ki, viszont nagyszerű, ez mind kimagasló. Hiszen az összes hivatás és az összes környezet az emberiségben az a hely, ahol művelitek magatokat. Korábban a művelésről beszéltek. Mihelyt műveli magát az ember, a templomba megy vagy a hegyekbe. Sok ember nem érti ezt a fajta művelést, amit én a Dáfá-tanítványok számára határoztam meg. Hogyan művelhetik magukat, miközben mindannyian még dolgozni mennek? Hogyan művelhetik magukat, ha nem hagyják el a családjukat? Na igen, tulajdonképpen már Sákjamuni is elmagyarázta a múltban: amikor a forgó kerék szentséges királya az embervilágba jön, az emberek tathágatává művelhetik magukat, anélkül hogy el kellene szakadjanak az emberi élettől. Anélkül hogy elszakadna az emberi élettől – hogyan éri el ezt az ember? Azonkívül ma ilyen egy társadalomban tartózkodik. Hogyan művelheti magát?

Ezt nemrég már elmagyaráztam, korábban ezt a témát is elmagyaráztam. Minden hivatásban, minden területen és minden szociális rétegben léteznek Dáfá-tanítványok, ők megmentik az élőlényeket, igazolják a Fá-t és Dáfá-tanítványként tevékenykednek minden hivatásban és minden területen. Ha minden hivatásban és minden területen jól tudjátok csinálni azt, amit csinálnotok kell, ti azon vagytok, hogy műveljétek magatokat. Mindegyik hivatás és mindegyik terület az embervilágban egy helyet kínál a művelésetek számára. Így megint visszatérek az előző témához, minden a három világkörön belül a Dáfá-ért lett teremtve, a Dáfá-ért létezik és a Dáfá miatt jött. Mindegyik dologban és mindegyik hivatásban művelheti magát az ember. Más szavakkal, az emberi társadalom pontosan egy nagy gyakorlóhely a Dáfá-tanítványok művelésére. Mindenütt lehet művelődni, csak azon múlik, hogy te szorgalmasan vagy nem szorgalmasan műveled magad, bezárólag azokkal, akik a kémtevékenységet fejtik ki. (mind nevetnek) Mindegyik ember művelheti magát és menthet meg élőlényeket, azon múlik, hova helyezed a szívedet és milyen hozzáállásod van a Fá-val szemben.

Ami ezeket a témákat illeti, amiket éppen megemlítettem, tulajdonképpen korábban már elmagyaráztam ezekhez a Fá-t, most pusztán egy másik perspektívából magyaráztam el őket még egyszer nektek. Szeretnék felhasználni egy kevés időt, hogy néhány kérdéseteket megválaszoljam. (taps) Nagyon rég nem találkoztunk, így sokaknak közületek sok kérdésük is van. Mindig léteznek olyanok, akik korábban nem voltak szorgalmasak és most megint szorgalmasakká váltak. Az utakat, amiket a többiek már maguk mögött tudnak, ő még egyszer meg kell járja, a kérdéseket, amiket a többiek már feltettek, még egyszer meg kell kérdezze. (mind nevetnek) Léteznek még olyanok, akik ritkán olvassák a könyveket, a könyvekben már minden kérdés meg van válaszolva és ő nem olvassa őket, így újra meg kell kérdezzen, ha lát engem. (mind nevetnek) Bárhogyan is, ha egy Dáfá-tanítvánnyá válhat és művelheti magát a Dáfá-ban, úgy lehet mondani, ez mind nagyszerű. Ha vannak kérdéseitek, akkor kérdezzetek nyugodtan, mindazonáltal én vagyok a Mester. Ha a tanítványoknak kérdéseik vannak, különösen ha a művelésről van szó, ilyen komoly dolognál természetesen el kell mondjam nektek és el kell magyarázzam számotokra. Most tehettek fel kérdéseket, mint mindig, miközben cédulákat nyújtatok be. Még egyet, ha a melléktermek nincsenek beleszámolva, csak az itt jelenlevők, úgy már most több mint háromezren vannak. Ha mindegyik ember benyújtana egy cédulát, nem tudnám végig olvasni őket, (a Mester mosolyog) így a kisegítők a konferenciánál először osztályozni fogják őket és aztán benyújtani.

(A Mester leül. Taps minden tanítványtól)

Tanítvány: Dáfá-tanítványok Wuhan-ból és Shenzhen-ből köszöntik a Mestert! (taps) Elszántsággal fogják a három dolgot jól csinálni és jól megtenni az utolsó utat (az út utolsó részét).

Mester: Azt elhiszem. Azt biztosan fogják! Köszönöm nektek! (taps)

Tanítvány: Felfedeztem magamnál, hogy az akadály az emelkedésem számára mégis az állhatatos, őszinte hitben való hiány és úgy tűnik, hogy a mikrokozmoszban (mikroszkopikusban) léteznek tényezők, amelyek nem hisznek. Ez nagyon elszomorít. A tanítvány valóban szeretné követni a Mestert és visszatérni az otthonába.

Mester: Természetesen, a cédulán már látszik, hogy rendelkezel a gyengeség tényezőivel, egyidejűleg megvan az erős kívánságod, hogy jól műveld magad. Gondolom, ameddig többet tanulod a Fá-t, meg lehet oldani a csomót a szívedben és úgy biztosan jól művelheted magad. Egy különleges módszer sem létezik. Tekintettel olyan sok emberre az egész világon az lehetetlen, hogy mindegyik személyesen a Mester által legyen irányítva a művelésnél. Így én korábban újra és újra mondtam: a Fá-t tekinteni Mesterként. Mondtam, hogy a Mester mindent beletömörített ebbe a Dáfá-ba. Máig nincsenek sokan közületek, akik értik, milyen súlyosan nyom a latban ez a szó tőlem, ezt később még el fogom magyarázni nektek. De ha a művelésnél valóban ragaszkodtok ehhez a Fá-hoz, biztosan sikeresen művelhetitek magatokat. Így többet kell olvassátok a könyvet és többet kell tanuljátok a Fá-t. (taps)

Tanítvány: Üdvözlöm a tisztelt Mestert a Shenyang-i tanítványok nevében! (Mester: Köszönöm!) (taps) A saját térmező megtisztításánál ,,jieyin”-t kell csinálni vagy kiegyenesíteni egyik kezet?

Mester: A ,,jieyin”-nél már azon van az ember, hogy megtisztítsa a saját gondolatokat és a testet. Mihelyt felemeli az ember a kezét, akkor te a kibocsátásnál vagy. A külső forma csak arra szolgál, hogy erősítse a gondolatokat az őszinte gondolatok kibocsátásánál, hogy azáltal még jobban összpontosíthasson arra. Tulajdonképpen, ha erős őszinte gondolatai vannak, a gondolatok már elegendőek.

Tanítvány: Minden Dáfá-tanítvány a Hanhui tartományi Bengbu-ból, Hefei-ből és Huainan-ból üdvözli a nagyszerű és tisztelt Mestert! Nagyon hiányoljuk Önt. Mikor láthatjuk a kegyelemteli Mestert? Ma a hatéves gyermekek Kínában mindannyian közösen be kell lépjenek a Pionírszervezetbe (az Úttörők Szövetségébe), ha éppen csak két hónapja is kezdték el az iskolát. Az ilyen gyermekek életveszélyben vannak, mikor a rosszindulatú párt feloszlik?

Mester: A gyerekek nem számítanak ehhez, kényszerítve vannak a belépésre, ez mind nem számít. (taps) Különösen a hat éven aluli gyerekeknél nem számít ez egyáltalán. (taps) A rosszindulatú KKP elvakultan értelmetlenséget művel. (mind nevetnek) Bármilyen értelmetlenséget is művel, az mind nem számít. (mind nevetnek)

Tanítvány: Minden Dáfá-tanítvány Törökországból üdvözli a tisztelt Mestert! Hálát adunk a megváltásért a könyörületes, nagyszerű és tisztelt Mesternek!

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Tanítvány: A ,,Kilenc kommentár” terjesztése és az igaz körülmények tisztázása a Dáfá-tanítványok által ahhoz vezetett, hogy a környezet erősen megváltozott a szárazföldi Kínában. Szeretném megkérdezni a Mestert, hogy most visszatérhetünk-e Kínába egy üzleti út alapján stb.?

Mester: Inkább várjatok még egy keveset! (A Mester mosolyog) A Fá-helyreigazítás összhelyzete nagyon gyorsan viharzik a felszín irányába, már nagyon gyors, ezért nagyon sok rosszindulatú tényező lett megsemmisítve. A Fá-helyreigazítás közben nagyjából és egészében véve le vannak csökkentve az eltávolítás révén. Mielőtt a Fá-helyreigazítás megérkezik, ha a Dáfá-tanítványok nagyon erős őszinte gondolatokkal rendelkeznek, a rosszindulatú tényezők szintén nagy mennyiségben lesznek megsemmisítve a felszínes dimenzióban. A Dáfá-tanítványok az egész világon, bezárólag a Dáfá-tanítványokkal a szárazföldi Kínában, szintén azon vannak, hogy gyorsan megsemmisítsék a rosszindulatú pártot, valamint az undorító kísérteteknek az élőlényeit. Különösen az utóbbi időben van minden istenség azon, hogy nagy terjedelemben elfogja és megölje a régi erőket, mihelyt látja ezeket, letaszítja őket a pokolba. Ha nem látják őket, mindenütt kutatnak utánuk, hogy alaposan eltávolítsák őket. (taps) Egyes tényezők is, amelyek a régi erők által lettek elrendezve, meg vannak semmisítve. Most létezik még egy probléma, nevezetesen azok a szabotáló istenségek a vallásokban, akiket megemlítettem némi idővel ezelőtt, ők is éppen el vannak távolítva. Innen eredően a helyzet nagyon gyorsan meg fog változni. Azonban mielőtt a gonosz teljesen el van távolítva, még egyre rosszat fog tenni, azonkívül a nagyon rossz emberekre és a nagyon rossz dolgokra fog összpontosítani. Tehát ne olyan sietősen ezzel.

Tanítvány: Milyen szerepet játszanak a ,,Feitian” művészeti iskola tanulói, akik részt vesznek a turnén, a Fá-helyreigazítás folyamatában? Be kell fejezzék a középiskolát és a tanulmányaikat az egyetemen?

Mester: A ,,Feitian” művészeti iskola egy szakiskola, ott elsőosztályú tehetségek vannak kiképezve, természetesen kell létezzen oktatás az iskolai képzéshez. Azonkívül az iskolai képzés után a tanulók részt kell vegyenek az állami érettségi vizsgán az USA-ban, ezért tekintettel az iskolai képzésre szintén nem fognak lemaradni. Ez már mind csinálva van a Dáfá-tanítványok által és állandóan tökéletesítve is van.

A ,,Feitian” tánciskola tanulói szintén nem egy jelentéktelen szerepet játszanak a Fá-igazolásnál. Az igaz körülmények tisztázásánál nem tudtok egyszerre olyan sok emberre irányulni. Ámbár a Dáfá-tanítványok sok embert megmentettek az igaz körülmények tisztázása által, de mikor az egész világ néhány milliárdnyi embere van előttük, akkor ez nagyon fáradságos is, ezt már ti is láttátok. Különösen mikor az igaz körülményeket tisztázzátok, normális módon egy személlyel vagy néhány személlyel beszéltek. De egy kulturális előadás bemutatóján már néhány ezer ember van, legkevesebb ezer ember. Különösen karácsonytól mostanáig nagyon jó a bemutatók hatása. Alapjában véve az emberek százszázalékosan megváltoztak, miután megnézték az előadásokat. Kezdetben még létezett néhány kém, aki zavart és néhányan, akik fel lettek uszítva a zavaró istenségektől a vallásokban, ennek már eleje lett véve, később nem léteztek többé ilyen esetek. Mikor az emberek kijöttek a teremből, szinte százszázalékosan megváltoztak, a Fálun Gong-gal szembeni magatartásuk teljesen megváltozott. Mihelyt egy gondolat létrejön egy embernél, az már meghatározza, hogy meg lesz-e tartva vagy sem.

A felsőbb osztályok tanulói most még a turnén vannak. Ez az egy turné már több mint 200.000 embert foglal magába. Gondoljatok csak bele, milyen a hatása ennek a dolognak? (taps) Úgy találom, kifizetődik. (mind nevetnek) Ha tehát egy turnézó csoport nem lenne elég, akkor csinálunk két vagy három csoportot, hiszen az összes élőlény megmentéséről van szó. Ezek a kis Dáfá-tanítványok nem csak azon vannak, hogy élőlényeket mentsenek meg, ők meg is emelkednek a művelésen keresztül. Ők is azon vannak, hogy megalapozzák a hatalmas erényüket. Ez a dolog, amit tesznek, önmagában szintén művelés, ez is egy út az istenséghez.

Tanítvány: Sok koordinátor Tajvan területén eltérült valamelyest, miközben a tanulókat irányítja a Fá-igazolás munkájánál, mert egóval és ragaszkodásokkal rendelkezik. Nem felelnek meg a Fá-nak és ez többszöri tapasztalatcsere után sem változott meg. A tanítványok látták ezt és nagyon aggódnak. Szeretném, kérem, megkérdezni a tisztelt Mestert: normál tanulókként hogyan érhetnénk el, hogy ne váljunk szét emiatt, hanem jól összedolgozzunk velük és együttműködjünk a folyamatban?

Mester: Gondolom, ennek az az oka, hogy túl sok emberi érzülete van az embernek. Ha az emberi érzületekkel végzi a Dáfá-tanítványok munkáját, akkor így lesz. Ha a művelésnél mindenki jól járja a saját útját, jól műveli saját magát, akkor lehet jól csinálni a dolgot. Ami a különböző területek illetékeseit illeti, világosan megmondva, ők tulajdonképpen csak koordinátorok. Mihelyt létezik valami, aminek köze van a Dáfá Egyesülethez vagy ha a Mesternek van valamije (valami mondanivalója), hozzá van fordulva. Rajta keresztül kellene legyenek egyes információk és követelmények a tanulók felé továbbítva. Mindegyik illetékes saját magát is jól kell művelje. Minden Dáfá-tanítvány, beleértve az illetékeseket, magába (befelé) kellene nézzen a problémáknál. Ha mindannyian így cselekszenek, akkor biztosan jól el lehet végezni a dolgot. Ha mindenki az illetékesre irányítja a tekintetét (mereszti a szemét), mindenki neki segít és elfelejti, hogy saját maga is egy művelő, akkor az szintén nem megy. Sőt, az még több konfliktushoz vezethet, mivel te kifelé tekintettél és kívül kerestél.

Ha egy illetékes valóban nem csinálta jól vagy alkalmatlan, akkor meg kell fontolja az ember, hogy egy másik személyt találjon. Hiszen ha nem csinálta jól, ugyan ennek azon terület közös emelkedésénél felmerülő problémákhoz van köze, viszont ez zavarni fogja a Dáfá-tanítványok Fá-igazolását. De ha mindegyik Dáfá-tanítvány felelősséget visel a saját műveléséért és a Dáfá-ért, úgy azt gondolom, az ahhoz vezethet, hogy annak a területnek az állapota nagyon jó lesz.

Illetékesként biztosan fog hibákat csinálni az ember. Hallottátok világosan azt, amit éppen mondtam? Neki kell hibákat csinálnia. Ha egy hibát sem csinálna, akkor egy istenség lenne, nem is lenne szükséges többé, hogy művelje magát. Ha viszont egy illetékes hibákat csinált, komolyabban kell-e bánni vele, mint másokkal, akik szintén csináltak hibákat? A művelés egyenjogú, mindenkinél ugyanolyan. A kihatás szempontjából tekintve, nála természetesen nagy a felelősség, más tanulók talán befolyásolva lehetnek azáltal, így a Mester természetesen magasabb követelményeket kell felállítson vele szemben. Ha viszont a személyes műveléséről van szó, akkor ugyanolyan mércék érvényesek rá. Normális körülmények között nem lehet őt kicserélni (leváltani), csak mert hibákat csinált. Mit jelent ez? Miközben a Dáfá-tanítványok művelik magukat, az illetékesek is ki lesznek képezve és megacélozva. Hiszen az emberi társadalomban nem találhatsz egy ilyen munkamódszert (egy ilyen fajta munkát), mint a Dáfá-tanítványok közötti illetékeseknél, nem létezik semmiféle modell. Ha hibákat csinált, nem hagyják többé illetékesnek lenni, így jön egy másik és ő is hibákat fog csinálni, akkor őt sem hagyják többé illetékesnek lenni, ez nem az, amit én szeretnék. Én éretté fogom acélozni. Más szavakkal, ha egy Dáfá-tanítvány hibákat csinált, talán nem kellene többé Dáfá-tanítványnak tekintsem és ki kellene cseréltessem? (minden tanítvány nevet) Ha ez is hibákat csinált, akkor őt sem hagyom többé Dáfá-tanítványnak lenni és őt is ki fogom cserélni, megy ez így? A művelés folyamatában pontosan problémák fognak felmerülni. A döntő az, ha problémák adódnak, hogyan segíthetnétek neki jószívűen, hogy javuljon (helyesbítse magát) és ne valamilyen felelősséget hárítsatok rá és megvádoljátok. Hogyan jár el másokkal minden egyes művelő, az is a saját művelésének a megjelenése, ezért szintén mindegyik tisztában kellene legyen ezzel ebben a tekintetben.

Ha egy illetékesnél problémák adódnak, akkor biztosan egy nagyobb felelősséget visel, ezt már tudjátok. A Mesternek számtalan Fá-teste van, aki törődik vele, ők biztosan nem fognak eltekinteni a problémái és az emelkedésre való alkalma fölött. De ha te túlságosan ragaszkodsz az ő problémáihoz, akkor a te problémáid is meg lesznek mutatva ezen keresztül. Veled is megnézetik a saját problémáidat ezen a dolgon keresztül. Így lehet, hogy átmenetileg nem lesznek megoldva a problémái, csak mert te nem engedted el a ragaszkodásodat. Ha még több ember van belevonva és részese ennek a dolognak, jó, akkor minden probléma fel lesz mutatva ezen a dolgon keresztül, hogy ezáltal lássátok őket. Ilyesmi megtörténhet. Nem úgy van, hogy a problémák nem lesznek megoldva. Szintén nincs úgy, hogy a Mester Fá-testei nem törődnek ezzel.

Tanítvány: A Globális Szolgáltatóközpont a pártból való kilépés számára sok (telefon)hívást kapott különböző körök polgáraitól a szárazföldi Kínából, velünk továbbíttatják az üdvözletüket a tisztelt Mesternek.

Mester: Akkor köszönetet mondok a szárazföldi Kína polgárainak. Köszönöm minden élőlénynek! (taps) A rosszindulatú tényezők létezése nélkül fel fognak ébredni az emberek a világon és képesek lesznek arra, hogy saját gondolatokkal töprengjenek. Mindegy hány ember foglalt állást korábban a gonosz mindenütt jelenlevő nyomása alatt, mindegy hány ember mondott valamit a Dáfá ellen, azt nem önszántukból mondták, hanem a rosszindulatú tényezők használták egy embernek a száját, hogy ezt mondják. Ebben a pontban nagyon világosan különbséget teszek! Ami a gonoszt illeti, ha embereket akar üldözni, akkor abszolút nem fog létezni hibás döntés az ilyen dolgok kezelésénél.

Tanítvány: Mester, üdvözlöm Önt! Én a médiáknál dolgozom újságíróként. Mindig úgy találom, hogy a képességeim korlátozottak és ezt csak nagyon lassan törhetem át. Hogy megírjak egy hírt (újságcikket), sokkal több időre van szükségem, mint szakmailag meg van követelve. Nagyon aggódok és úgy találom, hogy ahhoz van köze, hogy a xinxingem nagyon lassan emelkedett meg.

Mester: Ha a Fá-tanulásnál lépést tud tartani az ember, akkor lesz egy áttörés. Csupán ha jól tanulta a Fá-t, igazolhatja a Fá-t. Csupán ha jól tanulta a Fá-t, csinálhatja még jobban az ember. Sok tanuló nem tudott elvégezni némely munkát korábban, de a Fá-tanuláson keresztül kiszélesedtek a gondolataik és könnyedén elintézhetnek mindent. Ha jól tanulta a Fá-t, így lesz. Ezzel viszont nem arra gondolok, hogy nem művelted jól magad. Amiket elmagyaráztam, azok a Fá-alapelvek. Ha többet olvassa az ember a könyvet és többet tanulja a Fá-t, biztosan meglesz a bölcsessége.

Tanítvány: Az igaz körülmények tisztázásánál gyakrabban ütköztem olyan emberekbe, akik elismerik a Fálun Gong-ot, az Epoch Times-ot viszont nem. A kérdésem: az ,,Epoch Times” stílusa vezetett félreértésekhez a Fálun Gong-gal szemben vagy ezek a médiák önmaguk rendelkeznek valamilyen problémákkal?

Mester: Véleményem szerint az nem ezeken a problémákon múlik. Mindenféle ember létezik ezen a világon, ez csípősen szeret enni, az savanyúan szeret enni, létezik minden lehetséges ízlés. Azon hazugságok által okozott mérgezés közben, amiket a rosszindulatú KKP terjesztett, különböző embereknek különböző félreértéseik is vannak. Amiről félreértése van, ott a gondolatainak problémái lesznek a felismerésnél ezen a területen, az egy más véleményen keresztül mutatkozik meg. Természetesen, nem úgy van, hogy ezek a médiák már nagyon tökéletesek, a Dáfá-tanítványok által előállított médiák legalább tisztábbak, mint a szokványos (hétköznapi) médiák. Ha az emberek megmentéséről és az emberek profitjáról van szó, a hétköznapi emberek médiái ebben a tekintetben nem lehetnek összehasonlítva ezzel. Miért léteznek hát még emberek, akik ezt vagy azt mondják? Az onnan ered, hogy különböző embereknek különböző látókörük és különböző felismeréseik vannak. Bárhol is rejlik a rosszindulatú párt mérgezése által keletkezett kóros csomója, úgy ezen a területen mutatkozik meg. Így azt gondolom, jobb az igaz körülmények tisztázásán keresztül megoldani a csomóját. Nincs úgy, hogy az Epoch Timesnál valóban létezne egy ilyen nagy probléma.

Tanítvány: A rosszindulatú párt tévéadója behatolt Kanadába, az NTDTV Kanadában kábelezve van, hogyan érhetünk el egy áttörést?

Mester: Ez azon múlik, hogyan cselekszenek a Dáfá-tanítványok. Jegyezzetek meg egyet, a mostani emberiség színpada a Dáfá-tanítványok bemutatójára szolgál, semmi esetre sem szolgál annak a gonosznak a bemutatójára! (taps) Ameddig jól cselekszetek, és felismerhetitek és összehangolhatjátok magatokat és erős őszinte gondolataitok vannak, akkor nem létezik semmi, amit ne érhetnétek el. Hiszen a ti kiindulópontotok nem hasonlítható össze a másokéval, ez az összes élőlény megmentése! A három világkör a mai dolog számára lett kialakítva, nem az emberek számára van ott a játszáshoz, még kevésbé szolgál a hétköznapi emberek szórakozásaként. Az emberiségnél kell létezzen szórakozás, ez az emberek életmódjához tartozik, ez egy állapot, ami fenn lett tartva, avégett hogy az emberek a Fá-ra várhassanak.

Tanítvány: Miért van mindig az az érzésem, hogy a Fá-helyreigazítás folyamatában nem tudok vele tartani, mindegy mennyire is iparkodom?

Mester: A megértésedet még igazán jónak is találom. Ha mindig távolságot (lemaradást) érez magánál az ember, akkor megpróbálja állandóan behozni. Tanuljátok többet a Fá-t és tegyétek többet azt, amit a Dáfá-tanítványoknak tenniük kell. Így van ez pontosan.

Tanítvány: Mi egy [olyan] csoport vagyunk, amelyik a kínai tankönyveket szerkeszti. Szeretnénk megkérdezni a Mestert: mennyi időt és erőt kellene befektessünk ebbe a munkába a mai Fá-helyreigazítás folyamatánál? Ezeknek a tankönyveknek a szerkesztésére kellene több időt szakítsunk vagy más projektek számára?

Mester: Gondolom, hogy ti most a kínai tankönyveket szerkesztitek-e vagy hogy más dolgokat csináltok, talán egyeztetnetek kellene egymással és megnézzétek egyszer, hogy a Dáfá-tanítványok iskolája fogja-e használni a tankönyveiteket. Máskülönben céltalanul szerkesztetted meg a könyveket, az nem időpocsékolás? Ennél a dolognál együtt kell működjetek (össze kell hangolódjatok) egymással. Ha a Dáfá-tanítványoknak valóban szükségük van ezekre az iskolájuk felszerelésénél, akkor nemcsak hogy meg kell csináljátok, hanem még jól is kell megcsináljátok. Ennél a dolognál nem egy kis projektről van szó, nem is egy apróság, hiszen az embereknek lesznek hátrahagyva. Ha csak önszántadból szeretnéd csinálni és ha a végén hiányosak vagy nem olyan tökéletesek és nem lehetnek felhasználva, akkor nem szalasztottál el más munkát? Ebből kifolyólag jól kellene egyeztetnetek, megállapodjatok egymással.

Tanítvány: Elsőként szeretném üdvözölni a tisztelt Mestert az összes Dáfá-tanítvány nevében Angliából! Mivel mi nem csináltuk jól az NTDTV kínai újévi gálájának a globális turnéjánál, az előadást nem lehetett keresztülvinni (megvalósítani) Angliában, nagyon nagy nehézségekbe ütköztünk a terem keresésénél. Az az oka, hogy Angliában problémák léteznek a tanítványok összességében?

Mester: Ha még csak egy termet sem tudtok találni, úgy azt gondolom, ott valóban létezik egy probléma. (minden tanítvány nevet) Hogyan lehetséges hát ez? Talán az az oka, hogy nem vettétek komolyan ezt a dolgot és nem koordináltátok jól? A Dáfá-tanítványok mindegyik évben rendeznek egy gálát a kínai újévre, a végén ez kiterjedt különböző területekre, sőt a saját különböző országaikban is megrendezik. Minek rendezzük meg? Hogy a hétköznapi embereket szórakoztassuk ezzel? Semmi esetre sem, ezzel egészen tisztában vagytok. Ezáltal a Dáfá-tanítványok jó hírneve (tekintélye) kell legyen bemutatva, az embereknél el kell legyenek távolítva a rosszindulatú párt által beléjük diktált hazugságok és rágalmak, egyidejűleg az élőlények meg kell legyenek mentve és az igaz körülmények tisztázva. Most léteznek emberek a társadalom magasabb rétegeiben az egész világon, akik állítják, hogy semmit sem tudnak a Fálun Gong-ról. Véleményem szerint azon vannak, hogy butának tettessék magukat. Különösen ha valaki a kormányzat valamelyik ügyosztályáról mondja, hogy semmit sem tud a Fálun Gong-ról, akkor szántszándékkal valóban butának tetteti magát. Ez azt is jelenti, az emberek alapvetően (elvileg) már tudják, miről van szó a Fálun Gong-nál, azt is tudják, hogy a KKP üldözi a Fálun Gong-ot, hogy a Fálun Gong egy jószívű művelési közösség, amelyik az Őszinteség, Jószívűség és Türelem elveit saját követelményként tekinti. Ezzel a ponttal nagyon tisztában lettek.

Így azt gondolom, ha tehát felmerült egy probléma, akkor szükséges tisztázni az igaz körülményeket. Úgy találom, a probléma az igaz körülmények tisztázásán keresztül kell legyen megoldva, egyidejűleg ki kell kutassátok, miben rejlik az akadály. A legnagyobb probléma tulajdonképpen abban rejlik, hogy a tanulók nem hangolódtak jól össze egymással. Természetesen némely területeken létezik veszekedés, vita arról, hogy az egyik ezt a színházat és a másik azt a színházat akarja kibérelni, közben elfelejtették, hogy a Fá-t kellene igazolják és nem saját magukat.

Az elmúlt években ez a dolog mindig általatok, Dáfá-tanítványok által lett csinálva. De mindegyik alkalommal, miután megnéztem magamnak, egyrészt nagyon boldog voltam, de másrészt szintén nem egészen elégedett. A Dáfá-tanítványok nagyon sok pénzügyi, anyagi és személyzeti erőforrást fektettek be a kínai újév alkalmából évente megrendezett gálába, azonkívül a résztvevők normális módon különböző projektek fő [munka]erői. Ha viszont nem lehet elérni, megcélozni a hatást, akkor a veszteség nagyobb mint a nyereség és valóban nem fizetődik ki. Az előadásoknál minden lehetséges megjegyzést hallottam. Mikor az emberek kijöttek a teremből, minden lehetséges véleményük volt, ez azt jelenti, nem lehetett elérve tehát ennek a rendezvénynek a célja. Természetesen, a Dáfá-tanítványok azon vannak, hogy igazolják a Fá-t. Az igaz körülmények tisztázásánál valóban léteznek emberek, akik hagyják magukat meggyőzni, de olyan emberek is, akik nem hagyják magukat meggyőzni. Később újra és újra azon töprengtem, hogy kellene-e tovább megrendezni a gálát. Ha mindig egy ilyen hatása van, akkor nem szabad többé megrendezzük. Bármit tesznek a Dáfá-tanítványok, nem szolgál játékként a hétköznapi emberek számára. Ha ezáltal nem menthetjük meg az embereket, ámde olyan sok pénzügyi, anyagi és személyzeti erőforrást teszünk bele és még különböző területeken is lesznek előadva, akkor nem szabad már továbbcsinálni. Mikor később ezt a dolgot még egyszer kimerítően átgondoltam, láttam, hogy a Dáfá-tanítványok közt valóban léteznek olyanok, akiknek megvan ez a tehetségük, akik egyre ezt az utat szeretnék járni a Fá-igazoláshoz, nektek mindannyiótoknak is megvan ez a kívánsága. Ezt természetesen a felszínen magyarázom el. Így arra gondoltam, ha ez így van, akkor hadd irányítsalak hát benneteket ennél. (taps) Legalábbis addig irányítalak benneteket, míg éretté váltok. Ha két éven keresztül vezetlek (irányítalak) benneteket, akkor már tudjátok, hogyan kell legyen csinálva.

Természetesen könnyen lehet beszélni az összes dologról. Mihelyt én részt veszek ebben, a dolgok jellege (természete) egy változást tapasztal. Tudjátok, a Dáfá-tanítványok azon vannak, hogy igazolják a Fá-t. Mit csinál hát a Mester ott? A Mester azért jött, hogy helyreigazítsa a Fá-t. Ha tehát én teszem ezeket a dolgokat, akkor a nézők, az emberek, akiket szeretnék és a dolgok, amiket tenni szeretnék, mások. Hogy jól csináljam ezt a dolgot, a legjobb hatás kell legyen megcélozva. Csupán ha ezek az emberek valóban meg lehetnek mentve és meg lehetnek váltva, fogom megtenni, így is kell legyen. Így nem csinálhatom úgy, mint korábban. Korábban a Dáfá-tanítványok a szabadidejükben csinálták. Ha most lesz csinálva, akkor magas színvonalon kell csináljuk. Némelyek természetesen mondják, bármit is szeretne tenni a Mester, akkor az biztosan a legjobb. Persze! Ami nem tartozik a legjobbhoz, nem is teszem meg. (taps) Így üzenetet küldettem, hogy a felvétellel, a tánciskola felszerelésével, a tehetségek kiválogatásával és a zenekar megalapításával kellene kezdeni. Mindezeknél a dolgoknál ők alapjától fogva lettek kiképezve, és később az előadásnál az elsőosztályú hatás kellett legyen megcélozva. Az új művek létrehozásánál és a próbánál is, vagyis sok dolognál a Mester részese volt ennek. Ezt is hallottátok már.

Bárhogyan is, az előadások közben erőfeszítéseket tettek a gyerekek és elérték a sikert, valóban jól csinálták. Ha az emberek egy ilyen kulturális előadást néznek meg, könny szökik a szemükbe. Ez mégis nagyon ritkán fordul elő. A „Divine Performing Arts“ mindegyik előadásánál sok ember létezik, akinek elejétől a végéig nedves a szeme, még több ember létezik, aki állandóan a szemét törölgeti. Ez mindegyik előadásnál így néz ki. Az emberek nagyon meg vannak rázva. Ebben a dimenzióban a gyerekek végzik a bemutatókat, más dimenziókban nagyon sok Fá-testem és szintén sok istenség által vannak kivitelezve. (taps) A megrázó erő és az emberek változása nagyon hasonló, mint akkoriban, mikor személyesen terjesztettem a Fá-t (taps), emiatt az emberek nagyon erősen megváltoztak.

Minél magasabb egy kulturális előadás színvonala, annál jobban lesz elfogadva az emberek által, annál erősebben változnak meg az emberek, emiatt feltétlenül egy tökéletes előadás kell legyen. Minden tekintetben tökéletes kell legyen, már akkor a legszebb kép jelenik meg, amikor felmegy a függöny. Meg van követelve, hogy a táncmozdulatok, a kosztümök és a háttér szép legyen. A mai társadalomban az emberek többé már semmit sem értenek ebből. Az emberek ízlése a társadalmi tendenciával változik. Ma ez egy irányzat, akkor ezt tartja jónak az ember; holnap az egy irányzat, akkor megint azt tartja jónak. Csak a Dáfá-alapelvek maradnak változatlanok. Csak mi tudjuk, mi igazán szép. Mindazonáltal a Dáfá-tanítványok az Őszinteség, Jószívűség és Türelem szerint művelik magukat. Így tudjuk csupán, mi igazán jó, ez változatlan marad. Csupán ezáltal léphetünk rezonanciába az emberek jószívű oldalával, valamint szép oldalával. A hétköznapi emberek nem érhetik el többé ezt. Azonkívül a művészek énekével, a zenekar muzsikájával (zenéjével) és a táncosok táncával a leadott energia a teremben tisztára könyörületes és rendkívül erős. Valójában sok embernél meg lettek gyógyítva a betegségek. Az emberek, akik az előadásokat most nézik meg, még semmit sem tudnak erről, lassan fogják az emberek ezt megtudni. Miután megnézték az előadást, a gondolataik meg vannak tisztítva és a testük egészségessé vált. (taps) Úgy találom, ha ezeket a dolgokat csinálják, egy igazán jó hatása van. Természetesen a turnézó csoportban leginkább kis Dáfá-tanítványok vannak, így a Dáfá-tanítványok erőforrásai nincsenek is igénybe véve.

Tanítvány: Mi a célja az NTDTV Globális Kínai Táncversenyének?

Mester: Ezt még nem szeretném ilyen korán világosan elmesélni, szem előtt tartom, hogy kevés előnyt később mondjak ki. (minden tanítvány nevet) Azonban mesélhetek nektek valamit a felszín szemszögéből. A rosszindulatú KKP mindentől fél, amit a Dáfá-tanítványok tesznek. A kulturális előadásnál a Dáfá-tanítványok a tiszta kínai kultúrát, a régi korok kultúráját, illetve az istenségek által hátrahagyott igaz kultúrát mutatták be. Ennek természetesen az a hatása, hogy kiirtja a rosszindulatú KKP kultúráját, ez természetesen félelemmel van eltelve. Mindegy hogyan tombol a rosszindulatú párt, az egy szélhámoskormányzat. Pusztán Kínának az a földje van a birtokában, bármit csinál, az csak Kína területére korlátozódik. Amit viszont az NTDTV fog egyszer csinálni, az az egész világra vonatkozik, az egy nemzetközi verseny. Bárhogyan is, az egy nemzetközi tevékenység (a Mester mosolyog) (mind nevetnek, taps), a nyertesek is egy nemzetközi verseny díjait kapják.

Tanítvány: Kérem, magyarázza el, hogy a Minghui-iskola szabad-e használja a leegyszerűsített kínai írásjeleket.

Mester: Csináljátok úgy, ahogyan megfelelő. Ti csak az emberek mostani állapota szerint tehetitek. A Minghui-iskola Tajvanban a hagyományos írásjeleket használja, a szárazföldi Kínában élő emberekre irányulva, a leegyszerűsített írásjelek vannak használva, nekem semmi kifogásom sincs ellene. Bárhogyan is csináljátok, nem az írásjelek önmagukban a probléma, a fontos az, hogyan rombolhatjátok szét a pártkultúrát és menthettek meg élőlényeket, az egy nagy dolog. Ne töprengjetek ilyen apróságokon.

Tanítvány: Némely tanítványok, akik egy elhagyatott vidéken élnek, nem vettek részt a Fá-helyreigazításért végzett munkában az újévi gála számára, amelyiknél a Mester irányította a Dáfá-tanítványokat Észak-Amerikában. Egy keveset az az érzésük, hogy ők nem tarthatnak lépést.

Mester: Az nem úgy van. Én nem mondtam, hogy ti mindannyian részt kellene vegyetek ebben. A jegyeladásnál az újévi gála számára csak a tanulók aggódtak, elmagyaráztattak velem valamit, én nem is mondtam, hogy mindannyian közre kellene működjetek. Csak azt mondtam, ha a feltételek ezt valakinél megengedik, jöhet és besegíthet. Ha a feltételek nem engedik meg, akkor nem szükséges jönnötök. Ha azt mondod, hogy nagyon sok tennivalód van és nem hagyhatod ott a projektet a Fá-igazolásért, akkor nem szükséges jönnöd.

Tanítvány: A nevet inkább nem olvasom. A Dáfá-tanítványok Zhejiang-ból üdvözlik a Mestert! (Mester: Köszönöm nektek!) (taps) Különböző követelmények léteznek a Kínán belül és kívül élő Dáfá-tanítványok számára? Vagy különböző karmájuk van? Vagy különböző tudásuk (ismereteik) és különböző sorskapcsolataik vannak?

Mester: Nem a karma-különbségen múlik és nem is a különböző követelményeken, még kevésbé múlik a különböző sorskapcsolatokon. Különböző fogadalmakon múlik korábbról. A Dáfá-tanítványok egy test, bárhol tartózkodnak, ők egyformák. A Fá-helyreigazítás egyidejűleg (szinkronban) folyik. (taps) Ha nem léteznének a Dáfá-tanítványok, akik világszerte bevetik magukat az üldözés ellen és teljes erővel leleplezik a gonoszt a világon, a gonosz még gátlástalanabbul (lelkiismeretlenebbül) üldözte volna a Dáfá-tanítványokat Kínán belül. Hogy a helyzet erősen megváltozhat, annak ahhoz van köze, amit a Dáfá-tanítványok tettek világszerte. Ebben a pontban csak a tevékenységek mások. A problémák, amikbe ütközik az ember, ugyanazok. Ami a látókört és a szintet illeti a művelésnél, arra nem létezik semmiféle különbség.

Tanítvány: Az összes tanítvány Oroszországból üdvözli a Mestert. Néhány tanuló Oroszországban le lett tartóztatva, bebörtönözve, miközben az igaz körülményeket tisztázták. Csak szeretném megkérdezni: hogyan változtathatják meg a tanulók Oroszországban ezt az állapotot és ezt a környezetet?

Mester: Normális módon, bárhol is merülnek fel problémák, ott a Dáfá-tanítványok odamennek, hogy tisztázzák az igaz körülményeket, éspedig kitartóan és szakadatlanul. A tanulóknak Kínában mind az az érzésük, hogy a nyugati társadalomban minden lépésről lépésre van csinálva, némely dolgoknál még határidőket kell egyeztetni, nagyon sokat kell várni. De az üldözés helyzete nagyon sürgető, az üldözés elleni bevetésnél nincs elfecsérelni való idő. A tanulók úgy találják, ez így nem megy, így sok kínai tanuló egy saját módszert alkalmazott, ők közvetlen látogatásokat tesznek, éspedig kitartóan és szakadatlanul, azzal a tartással, hogy feltétlenül alaposan tisztázzák az igaz körülményeket és hogy véghezvigyék a dolgot. Természetesen némely nyugati tanulók ezt nem tudják elviselni, ők már hozzászoktak ahhoz az életstílushoz. Az nem megy, valóban nem megy. Nem szabad várjatok, az élőlények még üldözve vannak, az erkölcs nagyon gyorsan csúszik lefelé. Egyre kevesebb ember lesz, akit megmenthettek, szintén egyre nehezebb lesz, ezért nem szabad várjatok.

Tanítvány: Miért vannak a leegyszerűsített írásjelek használva a kínai tankönyvek számára, amik a jövőnek lesznek hátrahagyva? A leegyszerűsített írásjelek a KKP által lettek létrehozva?

Mester: A leegyszerűsített írásjelek a KKP társadalmában lettek létrehozva, annyi biztos. De manapság egy milliárd ember használja a leegyszerűsített írásjeleket a kínai társadalomban. Ha az igaz körülmények tisztázásánál a hagyományos írásjeleket használná az ember, nem is lehetne elolvasni őket. Ez nem megy máról holnapra. A legegyszerűbb úton tisztázzátok az igaz körülményeket, mindegy milyen írásjeleket használ most az ember. Ameddig emberek lehetnek megmentve, akkor az elég! Az emberek megmentése áll az első helyen! (taps)

Tanítvány: A tisztelt Mester azt mondta, hogy a Dáfá-tanítványok elválnak a régi világegyetemtől és kijönnek a régi Fá-alapelvekből. Ebből azt lehet következtetni, hogy a Dáfá minden élőlénynek adott egy esélyt a megújuláshoz (megújhodáshoz) és hogy ez egyszeri?

Mester: A világegyetem többé nincs rendben, az összes élőlény szintén nincs többé rendben. Ha nem lesznek megújítva, akkor a világegyetem nem fog létezni többé, így van ez pontosan. Ez nem csak az emberekre vonatkozik, hanem az istenségekre is, a mennyre és az összes élőlényre, minden élőlény bele van foglalva ebbe. A világegyetemben való Fá-helyreigazításról van szó és nem csak az embervilágban való Fá-helyreigazításról. Valójában az igazi Fá-helyreigazítás még nem kezdődött el az embervilágban.

Tanítvány: Szeretném, kérem, megkérdezni: mi köze van az egyetem alapításának a Fá-helyreigazításhoz?

Mester: A Dáfá-tanítványok szeretnének egy egyetemet alapítani és azon keresztül a Fá-t igazolni, az igaz körülményeket tisztázni és az élőlényeket megmenteni, az nem is rossz. Azon múlik, hogy annak, amit csináltok, van-e összefüggése az összes élőlény megmentésével, ha nincs, akkor annak nincs nagy jelentősége.

Tanítvány: Láttam, hogy a gyakorlótársak cselekvési módjában létezik a pártkultúra néhány tényezője. Nem tudom, hogyan kellene tapasztalatot cseréljek velük.

Mester: Az embereknél, akik a szárazföldi Kínából jutottak ki, többé-kevésbé léteznek a gondolkodásmódjukban és nyelvszerkezetükben azok a rossz társadalmi szokások, amiket a rosszindulatú KKP idézett elő a szárazföldi kínaiaknál. A műveléssel fokozatosan fel fogja ismerni ezeket a dolgokat az ember. Egy normális társadalomban idővel meg fognak változni a szárazföldi kínaiak rossz szokásai. Azonban a művelés nincs azáltal befolyásolva és akadályozva, az nem tesz semmit. Mikor én akkoriban Kínában a Fá-t terjesztettem, szintén sok ember rendelkezett ezzel a gondolati állapottal, ők szintén fel tudták ismerni a Fá-t és művelhették magukat, ez nem lehet feltartóztatva azáltal. A rosszindulatú pártkultúrát leleplezni semmi más, mint a gonosz lényét leleplezni, avégett hogy az emberek világosan felismerhessék és láthassák, hogyan mérgezi meg a kínaiakat, hogyan pusztítja el az emberek lelkiismeretét és hogyan rombolta szét az ősi kínai kultúrát. A gonosz végső célja az, hogy megsemmisítse az embereket.

Tanítvány: A hagyományos írásjelek és a leegyszerűsített írásjelek más dimenziókban egyformák?

Mester: Más dimenziókban sem hagyományos írásjelek, sem leegyszerűsített írásjelek nincsenek. (mind nevetnek) A mennyben a menny írásjelei vannak.

Tanítvány: Aranyszínű, fénylő pontok mozognak a szemem előtt, szavalhatom ebben az esetben a ,,mie”-t [megsemmisíteni]?

Mester: Mondjuk egyszer úgy, ha te ezeket rossz dolgoknak tartod, kezelheted őket őszinte gondolatokkal. Ha viszont ők valami jó [dolog], az őszinte gondolataidnak nincsen hatása rájuk. Mivel te őszinte vagy és ők is őszinték, így annak nincs hatása.

Tanítvány: A jövőben csak a Dáfá és kínai [nyelv] létezik. Úgy van, hogy a külföldön született gyermekek nem kell többé iskolába menjenek és csak a Dáfá és a kínai [nyelv] tanulására van szükségük?

Mester: Én nem mondtam, hogy így kellene cselekedjetek. Amilyen az állapot a jövőben a Fá-helyreigazításnál az embervilágban, úgy a megtartott emberek mindannyian ebbe a szakaszba fognak belépni. Ha te most a jövendő dolgokat szeretnéd csinálni, azt nem tudod. Legjobb, ha a mostani időben jól csinálod a dolgokat az élőlények megmentésére. A Dáfá-tanítványok nem kell a jövő dolgaival törődjenek, hiszen abban az időben csak a Mester fog még törődni azzal.

Tanítvány: A [turista]látványosságoknál a nagyvárosokban a tanulók nem tudták többé továbbcsinálni, mert a legtöbben közülük a gála és a Mennyei Zenekar stb. projektjeinél működnek közre, így egyre kevesebb tanuló létezik, aki közvetlenül tisztázza az igaz körülményeket.

Mester: Tulajdonképpen a Mennyei Zenekar elvben semmi új darabot nem gyakorolt. Legtöbben saját maguk szakítottak időt a gyakorlásra és nem használtak olyan sok időt a közös próbára. Így néz ez ki különböző területeken, emiatt más projektek alapjukban nem lettek ezáltal megzavarva. Na igen, az alapítási szakaszban kell némi időt szakítani a gyakorlásra, most elvben nincs többé befolyása.

Tanítvány: A Fálun Gong üldöztetése ki lett terjesztve külföldre a KKP által. Hogyan számolhatunk be a médiákban helyes mértékben a tanulók kitoloncolásáról?

Mester: Ha létezik üldözés a gonosz által, akkor számoljatok be róla, az nem tesz semmit, mi nem veszítettük el a becsületünket. Mi megláttatjuk az emberekkel a KKP gonoszságát. A Dáfá-tanítványok szintén nem hagyják elrettenteni magukat a gonosz által. A Dáfá-tanítványok viharos időkön keresztül jutottak át. Ki fél még ezektől a dolgoktól? A Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínában még csak nem is félnek tőle. Ki fél még tőle a nemzetközi [társadalomban]? Ami a gonoszt illeti, ha le kell leplezni, akkor leplezze le az ember. Ha be kell számolni arról, akkor számoljon be róla az ember.

Tanítvány: A tanítvány nagyon szívesen szeretné megtanulni a Fá-t kívülről, de különböző projektek miatt most valóban nagyon kevés idő van.

Mester: Ez az emberen saját magán múlik. Ez már kezdettől fogva egy konfliktus. A Dáfá-tanítványok kell igazolják a Fá-t, egyidejűleg jól kell tanulják a Fá-t, az idő biztosan nagyon korlátozott. Ez nevezetesen a nehézség, ami előttetek áll. Hogy saját magatokat jól műveljétek és aztán még az élőlényeket megmentsétek, ez mind fontos, minden fontos.

Tanítvány: A 2005-ös Fá-magyarázatban San Franciscóban a Mester azt mondta nekünk, hogy a kínai negyed (Chinatown) egy hiányossága az általunk végzett igaz körülmények tisztázásának. Mi megpróbáltuk, hogy erőfeszítéseket tegyünk, azonban a gonosz ottan máig még mindig nagyon erős. A tanítványok az öbölvidéken nagyon aggódnak. Egy útmutatást kérünk a Mestertől.

Mester: Hányan tisztázták közületek az igaz körülményeket a kínai negyedben (Chinatown) San Franciscóban? Ha nem tudtok kitartani és ha ezt csak kevesen csinálják közületek, akkor az természetesen nem változhat meg. Ha az öbölvidéken már olyan sok tanuló létezik, miért nem tekintitek ezt a helyet súlypontként és tesztek erőfeszítéseket, hogy megtegyétek?

Tanítvány: Dáfá-tanítványok különböző vidékekről üdvözlik Önt! Az üdvözletek a Liaoning tartományi Fushun-ból, a Hubei tartományi Shashi-ból, Yantai-ból, a Henan tartományi Puyang-ból, Hefei-ből, a Hunan tartományi Pingjiang-ból, Jinan-ból, Kunming-ból, a Liaoning tartományi Dandong-ból, Hangzhou-ból, Fujian-ból, Nanping-ból, Minbei-ből, Guizhou-ból, Zunyi-ból, Panjin-ból, a Jiangsu tartományi Weian-ból, Changchun-ból, Pekingből, Tianjin-ből, Nanjing-ból, Changzhou-ból, Guizhou-ból, a Yunnan tartományi Xishuangbanna-ból, Shenyang-ból, Ningde-ből, a Henan tartományi Zhengzhou-ból, Jilin-ből, Hongdou-ból Nanchang-ban, Zhuhai-ból, Laiyang-ból, Chenzhou-ból, Hengyang-ból, Hengnan-ból, a Sichuan tartományi Luzhou-ból, a Tianjin-i Egyetemről és a Hunan tartományi Yiyang-ból jönnek.

Mester: Köszönöm nektek! (taps)

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok a Mester előtt letett fogadalommal jöttek az embervilágba. Ha ez az élőlény nem a fogadalmának az útját járta az embervilág ködében (útvesztőjében), létezik-e számára még egy másik út, amelyiken a művelésen keresztül eljuthat a beteljesüléshez, különösen a gyermekek számára?

Mester: Ha egy élőlény megszegte a fogadalmát, az a mennyben egy nagy dolognak van tekintve. Természetesen, ha a Dáfá-tanítványok üldözése közben nem követte az ember a gonoszt, nem tett valamit, ami ront a helyzeten, nem vett részt a Dáfá-tanítványok üldözésében, és egyidejűleg elismeri a Dáfá-t, úgy legalábbis beléphet a következő lépésbe. A következő lépésben szintén léteznek emberek, akik művelik magukat. Természetesen nincs meg többé az a dicsősége az embernek, hogy ,,Dáfá-tanítvány a Fá-helyreigazítás idején (Fá-helyreigazítás idejebeli Dáfá-tanítvány)” legyen, hiszen ez a hatalmas erény határtalan. Később, az embervilágban történő Fá-helyreigazításnál, még fognak létezni Dáfá-tanítványok, náluk nagyon fáradságos lesz a művelés. Ha a gondolataik csak egy kicsit nincsenek rendben, a Fá egyáltalán nem lesz megmutatva nekik. Ha meg is van a könyve és egész nap olvassa, ő nem feltétlenül egy művelő. Tehát a követelmények velük szemben nagyon is magasak, mert a jövőben meg lesz mutatva az igaz arculat. Ez azt is jelenti, a jövőben ugyan fáradságos lesz, azonban még van esélye az embernek, hogy művelje magát.

Tanítvány: Amit Ön némely területeken mondott, nem lett hivatalosan továbbadva a Dáfá Egyesületen keresztül. Tovább lehet ez adva más tanulókon keresztül más területeken?

Mester: Léteznek egyes tanulók, akik szívesen szerepelnek, többször csinálnak szenzációs dolgokat, hogy saját magukat mutogassák (kifejezésre juttassák). Én már többször mondtam, amit egyedi helyzetekben és egyes embereknek mondtam, nem szabad legyen felvéve, az nem is szabad legyen önkényesen elmesélve a tanulóknak. Némelyek egyszerűen nem hallják, ő feltétlenül ilyesmit szeretne csinálni. Azon van, hogy saját magát mutogassa, hogy a Dáfá-t szabotálja és hogy zavarja a Dáfá-tanítványok művelését. Tudjátok, ha az ember nem engedte el a művelésnél az emberi érzületeket, az a legvilágosabban azáltal mutatkozik meg, hogy a tevékenységnél nem a Dáfá-t igazolja, hanem saját magát! A kihatása szabotázs. Olyanok is léteznek, akik a Mester zászlaja alatt folyvást mondják, hogy a Mester ezt vagy azt csináltatja vele, mit mondott volna a Mester vagy hogy a Mester ezt vagy azt csináltatja veletek. Én senkivel sem csináltattam ezt vagy azt. Bárki is mondott ilyesmit, saját maga számára használta fel a Mester zászlaját. Még ha mondtam is valakinek valamit, hogy problémákat oldjak meg, és ha ő elmeséli ezt a tanulók között, a szabotázs hatását fejtette ki. Jegyezzétek meg a szavaimat: bárki is mesél valamit az én zászlóm alatt, valami rosszat tesz. Legalábbis ebben a pillanatban semmi esetre sem mondott olyasmit, amit egy művelő kellene mondjon. Azon van, hogy a Mester nevével [visszaélve] másokat nyomás alá helyezzen és hogy megemelje a saját tekintélyét. Természetesen, ha én továbbíttatom a szavaimat a Dáfá-tanítványok főkoordinátorának, azt akkor én kinyilváníttatom.

Tanítvány: A kínai kultúra ötezeréves történelme arra van ott, hogy megalapozza a történelem kultúráját, amivel az emberiség megértheti a Fá-t. A Fá-helyreigazítás folyamata már a végéhez közeledik, nagyon sok időre van szükségünk, hogy elkezdjük a tankönyvek szerkesztését, amelyek alkalmasak az elemi iskola, valamint a középiskola tanulói számára és a külföldi iskolák számára a hamisítatlan (hiteles) kínai kultúra megtanulására.

Mester: Gondolom, ez a dolog leginkább az iskola alapításával kellene legyen kombinálva és összehangolva. Ha te ezt szeretnéd csinálni és én is ezt szeretném csinálni, akkor nagyon sok személyzeti és anyagi erőforrás és erő lesz igénybe véve, a végén lehet, hogy nem lesznek felhasználva. Ezt akkor nem csináltad volna talán hiába? Az igaz körülmények tisztázása és az emberek megmentése pillanatnyilag valóban nagyon sürgős. A jövőben az emberek saját maguk kell újra jóvá tegyék azt, amit rosszul csináltak. Bárhogyan is vannak irányítva a gonosztól, mindazonáltal a rossz dolgok emberek által vannak csinálva. A rossz dolgokat, amiket az emberek tettek, újra jóvá kell tegyék az emberek. Bárhogyan is csinálják most a Dáfá-tanítványok, az pusztán arra szolgál, hogy egy helyes utat adjon az embereknek.

Tanítvány: Kérem, segítsen nekünk, hogy megértsük a klasszikus kínai tánc fontosságát.

Mester: Fontosságról szó sincs, a Dáfá-tanítványok azok, akik az előadást a kínai táncon keresztül mutatják be. A kínai táncról kellene valamit elmagyarázzak? (mind nevetnek) Mivel szükségetek van rá az előadáshoz, így elmagyarázok egy pár szót. A klasszikus kínai tánc rövidítése pontosan kínai táncot jelent. A kínai tánc természetesen tartalmaz népies táncot és néptáncot is. Miért hívják a klasszikus kínai táncot klasszikus táncnak? Ez nevezetesen Kína ősi idejéből lett hátrahagyva. Ha a hátrahagyásról (az átadásról) van szó, tulajdonképpen két út létezik: az egyiknél a különböző korok ősi kultúrái bele lettek sajtolva az emberek génjeibe, ezáltal létrejön egy árnyalat, amelyik egy ember mindegyik mozdulatánál megmutatkozik, ezt hívják tartós (utólagosan ható) bájnak. A másik út nevezetesen a kultúra hagyománya (hagyományozása). A kultúra hagyománya szóbeli hagyományra, írásos hagyományra és testmozdulatok, nevezetesen táncmozdulatok és táncok általi hagyományra (továbbadásra) tagozódik. Különböző vidékeken szintén különböző előadásmódjai léteznek a táncoknak. Az, ami az emberi testbe van belesajtolva, hozzájárulhat ahhoz, hogy egy embernek a testtartása a nép egyik sajátosságává válik. Az emberi tartalom szempontjából, ez egy népnek az árnyalata. Ha tehát a kínaiak egyszer megmozdítják a kezüket vagy lábukat, a testtartás ennél egészen más mint a nyugati embereké, bezárólag az arckifejezéssel. Ez tulajdonképpen egy népnek a tartós (utólagosan ható) bája. Ezt csak nagyon nehezen lehet megtanulni. Mindegy milyenek a táncmozdulataid, mihelyt megmozdítod a kezedet és lábadat, ezt az árnyalatot mutatod meg. Ez olyasmi, ami egy nagyon hosszú időn át lett hátrahagyva a történelemben.

A kínai táncnál három nagy részről beszélnek, nevezetesen a testritmikáról, a testtechnikáról és a készségről (technikáról). Ha a kínai táncnál levő testritmikáról van szó, az tulajdonképpen azt jelenti, hogy a népnek az árnyalatát (nüánszát) mutatja be a végtagok mozdulatain keresztül. A kínai táncnál levő testtechnikát tekintve nem létezik szisztematikus, szabványosított hagyomány a történelemben, de ami a készségeket (technikákat) illeti, ott különösen kiváló hagyományok léteznek. Tudjátok, a ,,wu” szónak a ,,wushu”-nál (harcművészetnél) és a ,,wu” szónak a ,,wudao”-nál (táncnál) ugyanaz a kiejtésük, de különböző írásjeleik vannak, ezt az istenségek szántszándékkal rendezték el így. Valójában, ha az ember békésen használja a ,,wu”-t (harcot), akkor az tánc; ha viszont harciasan használja a ,,wu”-t (táncot), akkor az harcművészet. Különböző dinasztiákban, valamint különböző generációknál, az ünnepeknél vagy lakomáknál a császári udvartól kezdve a népig sok tánc a katonák által lett előadva, akik a harcművészet készségeit (technikáit) mutatták be, mint például ugrásokat, forgásokat (fordulatokat), szaltók egy sorát, kardtáncokat, lándzsatáncokat vagy bottáncokat stb., és a testtechnika leginkább a kínai népben van elterjedve, ott léteznek különböző stílusok dolgai. Különböző dinasztiákban valamint különböző generációknál léteztek udvari táncok, az udvari táncok mindig meg lettek őrizve. De az emberek csupán az újkor után szabványosították szisztematikusan a kínai táncot, ezáltal jött létre a kínai tánchoz való kiképzés és ezt rendszerezetten oktatták. De a kínai tánc semmi esetre sem lett az újkorban létrehozva.

A kínai táncnál létezik az elemi készségek (technikák) gyakorlásának egy teljes sora. Olyan dolgok is léteznek mint rúdgyakorlatok és talajgyakorlatok mint a balettnél, egyidejűleg létezik testritmika, testtechnika és készségek (technikák) is. A testritmika, amiről manapság a szárazföldi Kínában beszélnek, a pártkultúra által korlátozva lett, tulajdonképpen a felismerés ott nagyon felszínes. A ritmika nem csak a táncmozdulatokat jelenti, amik a külső mozdulatokon keresztül vannak mutatva, hanem főként egy népnek a tartalmiságáról (belső minőségéről) van szó. Például ha egy nyugati ember és egy kínai, aki még sohasem tanult táncokat, egyidejűleg tanulja a kínai táncot, az árnyalat biztosan különböző. A dolgok, amik egy néptől lettek örökölve, mindenütt bele vannak sajtolva a csontokba és az életbe. A kínai táncnál levő nehéz technika tartalmaz ugrásokat forgásokkal (fordulatokkal), az ugrásoknak és a forgásoknak is egy magasabb nehézségi foka van mint a balettnél. A technika uralásához való követelmény sokkal magasabb mint a balettnél. A kínai táncnak a rendszere nagyobb mint a baletté, sokkal több mozdulat is létezik mint a balettnél.

A balettnél csak azok a mozdulatok léteznek. Ha egy másik mozdulatot fűzöl hozzá, nem tartozik többé a baletthez, emiatt a balett nem változtatható meg. De a kínai táncban olyan sok mozdulat van, úgyhogy a figura (karakter) ábrázolása a kínai táncban relatív könnyű. Mindegy milyen személyiséget, milyen jelenetet és környezetet szeretne bemutatni az ember a tánccal, ezeket mind be lehet mutatni. Ez az előnye. Így a koreográfia is relatív könnyű. Nagyon nehéz egy új színdarabot létrehozni balett által, mert nagyon kevés mozdulat létezik. Csak azok a dolgok léteznek, mihelyt túlmész rajtuk, akkor az már nem balett. Mivel a kínai tánc nagyon nagy kiterjedésű és nagyon sok dolgot tartalmaz, így a koreográfia számára relatív egyszerű. Ha a Dáfá-tanítványok tehát a kínai táncot mutatják be az újévi gálán, létezik egy ilyen előny. Azonkívül Kína egy ötezeréves civilizáció történelmével rendelkezik, ha az ember vesz ebből valamilyen történetet vagy valamit, már be lehet mutatni a színpadon, ez kimeríthetetlen. Mit számít hát már a rosszindulatú párt rendkívül unalmas kultúrája? Az utóbbi évben a rosszindulatú párt sok erőforrást pazarolt el és 60 előadócsoportot küldött ki, hogy zavarja a Dáfá-tanítványok előadásait, senki sem szeretné megnézni a visszataszító és alávaló előadásokat. Megfizetik (lefizetik) az embereket, hogy meghívják őket [az előadásokra], és az emberek folyton szidták őket. Néhány milliárdot adtak ki erre és nagy kudarccal tértek vissza. Sok művész használta ezt az esélyt a dezertáláshoz. A különböző előadócsoportok erősen harcolnak egymással az egyenlőtlen nyereségelosztás miatt. Az előadások látogatottsága rossz volt és nagy veszteségeket szenvedtek el. A nézők nagyon hevesen szidták őket. A művészek mind magukban hordozzák a rossz szokásokat a pártkultúrából, ezért a rosszindulatú párt éppen azon van, hogy vaktában tomboljon. (taps)

Tanítvány: A globális gála a kínai újévre egy nagy szerepet játszik az összes élőlény megmentésénél. Némely tanulók azt mondják, azért hogy minden élőlényt megmentsünk, leszállíthatnánk az árakat, hogy ezáltal több ember látogathassa az előadásokat, és nem kell ügyeljünk a veszteségre. Helyes ez a gondolat?

Mester: Nem. Ennek az az oka, hogy ti nem csináltátok jól. Nem birkóztatok meg vele és semmi mást nem tudtatok csinálni többé. Az idő már szűkös volt, így le kellett szállítsátok az árakat vagy elajándékozzátok a jegyeket, csupán emiatt csináltátok úgy. Az ok az volt, hogy nem csináltátok jól.

Tanítvány: Az igaz körülmények tisztázása közben észrevettük, hogy a külföldi kínaiak még kevésbé tudják elfogadni az igaz körülményeket, mint a Kínából való kínaiak.

Mester: Korábban így volt, most máshogy van. Ami az összes idősebb kínait illeti, aki korábban elhagyta a szárazföldi Kínát, miután ők külföldre jutottak, egy olyan időszakban tartózkodtak, amelyikben két nagy front állt szemben egymással, nevezetesen a rosszindulatú párt az egész világon és a szabad társadalom. A rosszindulatú párt társadalmából való országok, sőt az emberek is ott, másoktól le vannak nézve a világon. Ez nem a nemzetek különbözőségén múlik, hanem mert Kína szintén a rosszindulatú párt egyik társadalma, így a kínaiak is le vannak nézve. Mihelyt Kínáról beszél az ember, ez nincs elismerve, mert Kína egy szinonima a rosszindulatú KKP számára. Így némely idősebb külföldi kínaiaknak az az érzésük, hogy nem emelhetik fel a fejüket. Ha Kína erős, örülni fognak. Ez onnan ered, hogy a KKP-t nem tudják világosan megkülönböztetni Kínától. Ez egy nagyon bonyolult psziché (lelki alkat), ők nincsenek feltétlenül a rosszindulatú KKP mellett. Ha Kína ma nem a rosszindulatú KKP egy világa lenne, hanem egy normális kormányzattal rendelkezne és egyidejűleg gazdag lenne, természetesen boldogok lennének. Meg kellene találnunk a csomóikat. Az igaz körülmények tisztázásánál meg kell nézni, hol rejlik az akadály a gondolataikban.

Tanítvány: Néhány darab, ami közvetlenül a Dáfá-t mutatja be, a New York-i bemutatónál meg lett változtatva a kínai újév alkalmából megrendezett gálában. Ennek az az oka, hogy a tanítványoknak nincsenek erős őszinte gondolataik vagy az, hogy a helybeli nézők nem voltak képesek elfogadni ezeket?

Mester: Ami a program megváltoztatását illeti, az valami nagyon kis dolog. Ha nem volt megfelelő, akkor meg lett változtatva. Ha léteztek zavarások, akkor azok mind a rosszindulatú párt kémei által jöttek. Ha engem akar zavarni, az egyáltalán nem működik. Ha szeretnék csinálni valamit, bárki is próbálja meg, hogy ennél valamit megváltoztasson, azt nem érheti el. (taps) Így gyakrabban mondtam a Dáfá-tanítványoknak is, nektek tisztában kellene lennetek azzal, amit tesztek. Meghallgathatjátok mások véleményét, de ha már a helyes úton vagy, akkor ne ingadozz mindig ide-oda.

Mellesleg szeretnék még valamit elmagyarázni nektek. Tudjátok, a Dáfá-tanítványok üldözése közben a rosszindulatú párt által ezekben az években, bármilyen rosszindulatúan (gonoszul) is jár el a KKP néhány kéme az interneten, bárhogyan is terjeszt hazugságokat a médiákban a rosszindulatú párt, ők biztosan szakadatlanul szidalmazni fognak engem, szintén biztosan ezeket vagy azokat a hazugságokat fogják terjeszteni, természetesen, ez a legnagyobb bűn, amit többé nem egyenlíthetnek ki, később majd megtudják. De én egyáltalán nem olvasok ilyesmit és nem is hallgatom meg. Tudjátok, hogy én sohasem néztem meg magamnak ezeket a honlapokat? Elhiszitek ezt? (taps) Tudom, hogy szidalmaznak, de mit szitkozódnak ott, nem szeretném tudni. Természetesen a tanulók ezt szintén nem mondhatják ki, nincs is senki, aki elismételné nekem. (taps) Minek olvassam őket? Ez nem hozhat engem ingadozásba. Én tudom, milyen dolgot teszek. Tudom, hogyan néz ki ez a dolog a kezdetén és a végén, ez már elégséges! (taps) Hogyan néz ki ez a folyamat közben, bármilyen változatos és változékony is, egyáltalán nem törődök azzal. Ameddig a Dáfá-tanítványaim az őszinte (egyenes) utat járják, és én vigyázok, hogy egy probléma se adódjon, minden mással nem törődök. (taps)

Tanítvány: Az új jingwenben a Mester azt mondta, a zavaró istenségeket a három világkörön belül, akik zavarják a Fá-helyreigazítást, átfogóan feloszlatni. Melyik zavaró istenségek vannak itt megemlítve?

Mester: Zavaró istenségek, régi erők, mindazok, akik egy negatív hatást fejtenek ki a Dáfá-val szemben, azok zavaró istenségek. (taps)

Tanítvány: A múlt összes igaz (ortodox) vallásában nem lehet többé művelődni. Azonkívül most még azon vannak, hogy zavarják a Fá-helyreigazítást. Hogyan kellene szemléljük ezt?

Mester: Már elmagyaráztam, hogyan kell eljárjatok ezzel. Nem szükséges valamilyen akciókat kezdeményezzél a vallások ellen. Mi csak egy ember szívére irányulunk. Ha szeretné művelni magát, akkor magyarázzátok el neki. Ha az igaz körülményeket szeretné hallani, akkor azt meséljétek el neki, az elég. Semmit sem szükséges csinálnotok. Nem is szükséges külön odamenjetek hozzájuk. Várjatok, míg ők jönnek. Azt mondtam, minden élőlény meg kell hallgassa az igaz körülményeket, mert a Dáfá-val szembeni magatartásuk határozza meg, hogy meg lesznek-e tartva vagy sem. Miért kell legyenek eltávolítva a zavaró istenségek, akik a vallásokat ellenőrzik? Az ok erre az, hogy az emberek ott állást kell foglaljanak. A zavaró istenségek nem hagyják őket állást foglalni és egy esélyt sem adnak az embereknek, hogy meg legyenek mentve, emiatt feltétlenül el kell távolítani őket, hiszen azon vannak, hogy megsemmisítsék az összes élőlényt. Bár azok úgy néznek ki, mint egy ember, ott [a vallásokban] sok élőlény létezik, aki még magasabb szintekről jött le és született emberként újra, ők nem tudni hányszor magasabbak, mint azok [a zavaró istenségek]. Nekik nem áll jogukban, hogy embereket tegyenek tönkre. Így a zavaró istenségeket el kell távolítani, avégett hogy minden élőlénynek meglegyen az esélye, hogy állást foglaljon.

Tanítvány: Mester, üdvözlöm Önt! Én egy pekingi Dáfá-tanítvány vagyok. Az elutazásunk előtt sok Dáfá-tanítvány Pekingben a lelkünkre kötötte, hogy feltétlenül át kell adjuk az üdvözletüket a Mesternek, ha láthatjuk a Mestert. Nagyon hiányoljuk a Mestert. Ma végre előadhatjuk az ő nagy kérésüket. Szeretném egy ,,Heshi”-vel üdvözölni a tisztelt Mestert a nevükben! Üdvözlet a tisztelt Mesternek! Tisztelt Mester, üdvözlöm Önt! Tisztelt Mester, üdvözlöm Önt!

Mester: Köszönöm! (taps) Köszönöm a Dáfá-tanítványoknak Pekingben! Nem úgy van, hogy a Dáfá-tanítványok Pekingben nem csinálták jól. Tudjátok, a gonosznak az összes leghatalmasabbja Pekingben összpontosul, emiatt ott az igaz körülmények tisztázásának az intenzitása és a tanulók állapota biztosan rosszabb, mint más területeken. Nem úgy van, hogy a tanulók nincsenek rendben, hanem azon a helyen relatív több gonosz létezik, viszonylag koncentráltabb. Ha a gonosz egy összességként egyre tovább lesz megsemmisítve, a Dáfá-tanítványok Pekingben nem fognak lemaradni, nem lesznek hiányosabbak, mint a más területeken levők. Annyi biztos. (taps)

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok a Japánban levő Osakából üdvözlik a nagyszerű Mestert! Mester, Ön olyan sokat tett. Mindig amiatt aggódom, mert nem tudom elengedni az egómat, úgyhogy az élőlények megmentése el lett szalasztva. Azonkívül, hogy a Fá-t többet tanuljam, mit tehetnék még, hogy elérjem a Fá-helyreigazítás idejebeli Dáfá-tanítványokkal szemben felállított követelményeket?

Mester: Ha már tudod, hogy nem csináltad kielégítően, akkor csináld kielégítően, hogy elérd a követelményeket. A Dáfá-tanítványok három dolgát jól kell elvégezni. A legnagyobb dolog ebben a pillanatban pontosan az összes élőlény megmentése és hogy sok embert mentsetek meg! Ez a legnagyobb dolog.

Tanítvány: A tanítványok Kaliforniából ,,Heshi”-t végeznek! Kérjük a tisztelt Mestert egy világos utalásra, hogy meg kell-e alapítani a Fuxing Egyetemet. A jövendő orvostudomány a műveléshez tartozik?

Mester: Ami az egyetem alapítását illeti, az azon múlik, hogy léteznek-e az előfeltételek erre vagy sem. A jövendő orvostudomány? Hiszen a mai orvostudomány szintén nem tartozik a műveléshez. (minden tanítvány nevet) A Dáfá-tanítványok minden hivatásban és minden területen művelhetik magukat. De a hivatás önmagában nem művelés.

Tanítvány: Tisztelt Mester, köszöntöm Önt! A tanítványok Harbin-ból üdvözlik a Mestert!

Mester: Köszönet a Dáfá-tanítványoknak Harbin-ból!

Tanítvány: Kérjük a tisztelt Mestert egy útmutatásra az angol Epoch Times mostani működtetésére (működésére).

Mester: Ez a dolog olyasmi, amit saját magatok kell mérlegeljetek. Miért léteznek problémák? Ezt én kell megkérdezzem tőletek. (a Mester mosolyog) (minden tanítvány nevet) Személyzeti, anyagi és pénzügyi erőforrásokban szenvedtek hiányt, a nehézségek biztosan nagyon nagyok. De a kínai Epoch Timesnak akkoriban szintén ilyen problémái voltak, annak ellenére átjutott (győzött), annak ellenére elérte az áttörést. Nyugodtan tanulhattok többet ebből és többet vehettek tudomásul. Hogyan működtetitek, ezt ti kell megcsináljátok (Hogyan van üzemeltetve, ez általatok kell legyen megcsinálva). Ez pont olyan mint annál a kérdésnél, hogyan művelhetitek magatokat jól.

Tanítvány: Némi idővel ezelőtt volt egy cikk a Minghui-[honlap]on a Mester kommentárjával, az állt ott, hogy a tanítványok most lehetőleg nem kellene hétköznapi emberekkel vagy új tanulókkal összeházasodjanak. A Dáfá-tanítványok Tajvanból ezt a kérdést a szárazföldi Kínában élő Dáfá-tanítványok számára teszik fel.

Mester: Ez a cikk a Dáfá-tanítványok által lett megírva. Ha Dáfá-tanítványok által van írva, akkor létezik benne a tapasztalatcsere tényezője. Nem úgy van, hogy a Fá így vagy úgy cselekedtet benneteket. Az nem jelenti azt, hogy ti így vagy úgy kell cselekedjetek. A Mester ezt nem így mondta, a Fá-ban szintén nem így lett elmagyarázva. Viszont ha Dáfá-tanítványok tesznek valamit, azért egy keveset el kellene töprengjenek. Hiszen te egy Dáfá-tanítvány vagy, neked kellene viselned a felelősséget a művelésedért és a Dáfá-tanítványok környezetéért is. Így azt gondolom, ha te ebből a kiindulópontból gondolsz utána (gondolkodol el rajta), már tudhatod, hogy meg kellene tegyél-e valamit vagy hogyan kellene megtegyed. Ha saját magadat teszed az első helyre, akkor talán sok dolgot nem tudsz jól csinálni, problémák fognak adódni. Ha valóban szeretnéd viselni a felelősséget a Dáfá-ért és a művelésedért, jól csinálhatod, bármit is teszel.

Tanítvány: Az őszinte gondolatok kibocsátásának idején nekem dolgoznom kell. Van annak hatása, ha munka közben bocsátom ki az őszinte gondolatokat?

Mester: Rendkívül különös körülmények között, ha valóban nem tud elszakadni az ember a munkától, el lehet intézni először a munkát és aztán kibocsátani az őszinte gondolatokat. Ha munka közben szeretnéd kibocsátani az őszinte gondolatokat, azt nagyon nehéz elérni. Azt valóban nagyon nehéz elérni. Ha a hétköznapi emberek egy cégénél dolgozol, nem szükséges feltétlenül csinálnod a kéztartásokat, mások nem érthetnék meg azt. Már elegendő, ha teljes nyugalomban ülsz ott, hiszen az őszinte gondolatok kibocsátásánál már elég, ha a gondolatait veti be az ember. Munka közben biztosan nem lehet helyesen kibocsátani az őszinte gondolatokat. Ha valóban nem érheted el, akkor dolgozz csak, az is rendben van, később bepótolhatod. Viszont a meghatározott időközökben az egész világon történő őszinte gondolatok kibocsátásánál a Dáfá-tanítványok által, az erő határtalan. Ha közületek mindenki (mindegyikőtök) nagyon erős őszinte gondolatokkal kezelhette volna ezt a dolgot, ha ez a dolog egészen a kezdetén már nagyon jól lett volna csinálva, a gonosz ma talán már egyáltalán nem létezne. Pontosan mivel sok tanuló meg lett zavarva, ezáltal vagy azáltal lett megzavarva, aztán ezt nem lehet jól csinálni.

Tanítvány: Most fél négy van, a Mester már majdnem két órája magyarázta a Fá-t. A tanítványok kérik a tisztelt Mestert, hogy igyon egy korty vizet.

Mester: Várj még egy picit. (taps)

Tanítvány: Dáfá-tanítványként milyen segítőkész dolgot tehetnénk egy másik Dáfá-tanítványért, aki röviddel a halál előtt áll.

Mester: Felolvasni neki a Fá-t, az a legjobb. Mindegy, hogy ebben az időben el kellene menjen, ez saját magán múlik. Léteznek még olyanok – hogy a Dáfá-tanítványaim halálra vannak-e üldözve vagy hogy a régi erők üldözése által ebben az időben mentek el, ők mind eljutottak a beteljesüléshez. (taps) Miért van ez így? Tudjátok, ez a Fá-helyreigazítás az egész világegyetemben figyelemmel van kísérve, a három világkör megteremtésének a célja a Fá-helyreigazítás. Az összes élőlény nagyon hosszú idő óta várt a történelemben a mai Fá-helyreigazításra. A ma szempontjából nézve, mindegyik dolog az embervilágban nem egy apróság! Különösen ha valami közvetlen köze van a Dáfá-hoz, a Fá-helyreigazításhoz és a Dáfá-tanítványokhoz, mindez nem egy apróság. Bárki is meri azt mondani az üldözés idején: ,,A Fálun Dáfá jó”, nem szükséges többet tegyen – csak ezt az egy szívből jövő mondatot – ez az ember teljes bizonyossággal vissza fog térni a pozíciójába! (taps) Hiszen mit jelent ez? Ha ebben az időben, egy rosszindulatú környezetben meri igazolni a Fá-t, akkor ő biztosan egy istenség. Bárki is tett valami jót a Dáfá-tanítványok számára az üldözésnek ebben az idejében, vagy tett valami jót, akkor ez az ember biztosan egy istenséggé fog válni! (taps) Hiszen ez a legdöntőbb történelmi időszak, az istenségek megnézik mindegyik gondolatot mindegyik élőlénynél. A világegyetemben számtalan élőlény nézi az embereket a világban. A levegő mindegyik részecskéje egy szem. Azonkívül nagyon sűrűek és mindent megnéznek, az élőlénynek mindegyik mozdulatát megnézik itt. Hiszen itt van a Fá-helyreigazítás gyújtópontja (fókusza), ez az összes élőlény jövőjét érinti az egész világegyetemben. Az emberek nem láthatják ezt a szemükkel, így az az érzésük, mintha semmi sem létezne. Azonban számtalan istenség és olyan sok istenség, mint még soha, van azon, hogy nézze a három világkört. Ha az emberek ezt valóban láthatnák, rendkívül ijesztőnek találnák. Egy ember mindegyik gondolata, mindegyik ötlete, egy legkisebb gondolat is, nem lehet figyelmen kívül hagyva az összes istenség által. Ha tehát az emberek tesznek valamit ebben az időben, azon vannak, hogy meghatározzák a saját jövőjüket. Ami egy Dáfá-tanítványt illet, ő olyan sokat tett, amit egy Dáfá-tanítvány kell tegyen, gondoljatok csak bele, hova kellene menjen? Ő nem az én Dáfá-tanítványom, aki halálra lett üldözve? Ő nem egy Dáfá-tanítvány? Nem csak a beteljesüléshez fog eljutni, hanem minden dicsőségben fog részesülni, amiben a Dáfá-tanítványok kell részesüljenek. (taps)

Természetesen, ha idáig beszéltem, eszembe jutott valami. Némelyek a tanulóink közül, én nem mondhatom, hogy te egy kém vagy, azonban, amit teszel, az nagyon rossz. Te viszont művelni akarod magadat. A hibák, amiket korábban csináltál, ott a KKP avatkozott bele, hogy megfélemlítsen téged. Attól tartasz, hogy ez nyilvánosságra lesz hozva a KKP által és a Dáfá-tanítványok másképpen kezelnének téged, attól tartasz, hogy a Mester másképpen kezelne téged. Tulajdonképpen már régóta tudok rólad. Ebből az okból teszel dolgokat, amiket a gonosz csináltat veled, másrészt egy Dáfá-tanítvány szeretnél lenni, de még folyton rossz dolgokat teszel. Mondjátok csak, hogyan kellene kezeljelek téged? Nos, csak két lehetőség létezik számodra: ha állhatatosan műveled magad, akkor egy Dáfá-tanítvány vagy és minden, amit tettél, a hatalmas erényeddé válik; ha viszont a gonosz oldalán állsz, akkor minden, amit tettél, nem számít, ezt akkor csak azért tetted volna, hogy saját magadat elrejtsd. Ami ezt a dolgot illeti, már nagyon világosan elmagyaráztam. Azonkívül én mondom nektek, hamarosan nem lesz várva többé mindezen emberekre, nagyon hamar! Ez nagyon hamar fog megtörténni. Emberi szavakkal ezt megtorlásnak hívják, ez hamarosan meg fog történni. Bárhogyan is magyaráztam el korábban, némelyek egyszerűen semmibe veszik. Mindegy, hogy te hiszed-e vagy sem, a történelmi döntő pillanatban ez nem egy apróság. A Fá-t már olvastad, hova szeretnél menni, mérlegelheted saját magad!

Tanítvány: Hogyan kellene a gyermekeket a műveléshez vezessük?

Mester: Ami ezt a pontot illeti, Dáfá-tanítványként ezt még meg kell kérdezni? Ha a gyermek nem tudja végezni a gyakorlatokat, felolvashatod neki a Fá-t és megtaníthatod neki a Dáfá-tanítványok dalait. A Dáfá-tanítványok sok gyermeke tudja kívülről felmondani a ,,Hong Yin”-t. Némely nagyon kicsi gyerekek nagyon sok verset tudnak kívülről előadni, ezek valóban jó gyerekek.

Tanítvány: Kínában sok tanuló létezik, aki át lett nevelve a gonosz által, ők segítenek a gonosznak és üldözik a letartóztatott Dáfá-tanítványokat, ezáltal némely tanítványoknak testi fogyatékosságok lettek okozva. Az áldozatok családtagjai keresetet nyújtottak be testi sértés miatt. Szeretném megkérdezni a tisztelt Mestert, hogyan kellene ezzel eljárjunk?

Mester: A hétköznapi embereknek természetesen megvannak a módszereik. Ha az üldözésnél másoknál fogyatékosságot okozott, természetesen kérdőre kell vonni. A művelésnél emberek azok, akik művelik magukat, azok nem istenségek, akik művelik magukat. Ha az emberek között egy bűncselekményt követett el, ezt természetesen ki kell egyenlítse. De másféleképpen mondva, ha ő valóban újra művelheti magát és ráadásul állhatatosan tudja művelni magát, talán sok dolog megváltozhat. Azt mondtam, minden ezért a Fá-ért jött, ez áll az első helyen. Ha viszont te nem tudod megcsinálni vagy nem tudod elérni, akkor egy hétköznapi ember vagy. Egy hétköznapi ember pontosan a hétköznapi embereknek ezzel a realitásával kell szembesüljön.

Tanítvány: A tanítványok San Diegóból üdvözlik a tisztelt Mestert! Szeretném, kérem, megkérdezni a tisztelt Mestert, mit kellene tegyenek a tanítványok a kínai nyelv tanulása trendjének a vonatkozásában. Ha egy oktatóprogramot fejlesztünk ki a kínai nyelv számára, ez zavarhatná a Fá-igazolás más projektjeit?

Mester: Igen. A Dáfá-tanítványok tudják, hogy az amerikaiak semmit sem értenek a rosszindulatú párt trükkjeiből. Bár olyan sok évet harcoltak a rosszindulatú párttal, azonban fogalmuk sincs, mi a pártkultúra. A rosszindulatú párt mostani tankönyvei mind magukban hordozzák a pártkultúrát. Ha a szárazföldi Kínából való tankönyveket veszi az ember, hogy kínaiul tanuljon, nem lesznek az emberek mind messzemenően kiképezve, hogy magukban hordozzák a pártkultúrát? A Dáfá-tanítványok ezt egészen világosan látják, ezért gondolkoznak, hogy saját maguk kellene-e tankönyveket szerkesszenek és átadniuk azokat az amerikai tanügyi hatóságnak. Azonban ezt el kell ismerje az amerikai tanügyi hatóság, máskülönben hiába csinálod. Ha az az érzésetek, hogy csinálhatjátok ezt, akkor csináljátok. Ha nem tudjátok megtenni ezt, az sem olyan rossz.

Tanítvány: A belépőjegyek árusításánál az NTDTV-gálára a tanítványok ezt a ,,tuipiao” (jegyeladást előmozdítani) rövidítéssel nevezték meg. A ,,tui” (előmozdítani) szónak ugyanaz a kiejtése mint a ,,tui”-nak (visszaadni), Mindannyian azt kérdezték, hogy ennek lehetne-e egy negatív hatása.

Mester: Ennek nincs negatív hatása. ,,tuipiao” (jegyeladást előmozdítani), ,,tuipiao” (jegyeket visszaadni), akkor megváltoztathatjuk egyszer a szót és nem mondjuk ,,tuipiao” (jegyeladást előmozdítani), hanem ,,maipiao” (jegyeket eladni), egyszerűen így. (mind nevetnek) Na igen. ,,tuipiao”, ,,tuipiao” (jegyeladást előmozdítani), kezdetben én sem értettem igazán, hogy ti ,,tuipiao”-ra (jegyeladást előmozdítani-ra) vagy ,,tuipiao”-ra (jegyeket visszaadni-ra) gondoltatok. Az nem jó, ha ,,maipiao”-t (jegyeket eladni-t) mondunk? (mind nevetnek)

Tanítvány: A médiák, mint például az NTDTV és az Epoch Times, egy mérhetetlen hatást céloztak meg a Fá-helyreigazításban. Hogyan működtethetjük úgy a médiáinkat, hogy gondoskodhassanak a saját pénzügyi egyensúlyukról, avégett hogy ne kelljen pénzügyi gondokkal küszködjünk?

Mester: Ez azon múlik, hogyan csináljátok. Erről a dologról már többször beszéltem, kell hát létezzen valaki, aki a médiapiaccal foglalkozik. Ha veletek Dáfá-tanítványokként cikkeket íratnak, anyagokat osztogattatnak vagy az utcára menesztenek benneteket, ezt mind meg tudjátok csinálni, de ha a médiapiaccal kellene foglalkozzatok, ezt nem szeretnétek tenni.

Tanítvány: A korábbi Fá-magyarázatoknál mindig mondta a tisztelt Mester, hogy a kínai kultúra egy félisteni kultúra, de ma a Mester arról a kultúráról beszélt, amit istenségek hagytak hátra.

Mester: Helyes. A kultúra, amit az istenségek hátrahagytak a kínaiaknak, egy olyan kultúrán keresztül mutatkozik meg, amelyik félig emberi és félig isteni. Ez nem ellentmondás. A kínai kultúra egy félisteni kultúra, azonban istenségek által lett hátrahagyva az embereknek.

Tanítvány: A szárazföldi Kínában élő tanulókra vonatkozólag, akik szeretnének külföldre jönni, milyen magatartásuk kellene legyen velük szemben a külföldön élő tanulóknak? Biztatnunk kellene őket, hogy maradjanak tovább Kínában?

Mester: Ami ezt a dolgot illeti, nem szeretnék semmi abszolút dolgot mondani. Máskülönben, mihelyt ma mondok valamit, sokan megint a végletekbe fognak menni. A Dáfá-tanítványok minden esetre el kellene intézzék a dolgokat, amiket tenni szeretnének! Mindegy hol tartózkodik, be kell váltsa a fogadalmát. Az élőlényeket, akiket meg szeretne váltani az ember, saját maga kell megváltsa!

Tanítvány: A Fá-igazoláshoz való projektek megemelkedett száma miatt kevesebb ember lett, aki tisztázza az igaz körülményeket az amerikai kormányzatnak. Sok dolognál csak nagyon lassan jutunk előre.

Mester: Csak ezek a személyzeti, anyagi és pénzügyi erőforrásaink vannak, ámde nekünk még olyan sok munkát kell elvégeznünk. Akkor nézzétek meg egyszer, mi nyom súlyosabban a latban és mi könnyebb (jelentéktelenebb), és hogyan tudnátok jól eltervezni.

Na igen. Némelyik kormányzat valóban nem viselkedik jól, mert a régi erők nagyon erősen gátolták különböző országoknak a kormányzatait. Miért? Az ok erre az, ők tudják, hogy a Dáfá-tanítványok nagyon sokat kell tegyenek a Fá-helyreigazításnál és ez olyan fáradságos számukra, hiszen a cél abban rejlik, hogy megalapozzák a hatalmas erényüket. Mihelyt valamelyik erős kormányzat állást foglalt volna, vagy ha minden kormányzat bevetné magát a rosszindulatú párt hatalma ellenében, a rosszindulatú KKP egyszerre összeomlana, az üldözést sem tudná többé tovább folytatni. Az nem azt jelenti, hogy a Dáfá-tanítványok vizsgáztatására való környezet nem létezne többé? Hogyan kellene magukat műveljék? Így a régi erők különböző országoknak a kormányzatait gátolták a legerősebben. A mostani helyzet szemszögéből nézve, a rosszindulatú párt zavaró kísértetei hamarosan nem tudják többé ellenőrizni különböző országoknak a kormányzatait. A gonosz nagy mennyiségben történő megsemmisítésével gyorsan le van gyengítve a képessége, hogy embereket ellenőrizzen.

Tanítvány: A tanítvány látta, hogy a vallásokban sok ember létezik, aki valóban művelni szeretné magát. Azonban a vallásokban való eredeti hitük által akadályozva vannak, hogy tájékozódjanak az igaz körülményekről.

Mester: Hogy akadályozva vannak, hogy tájékozódjanak az igaz körülményekről, nem a vallásaikon múlik, hanem a vallásokban létező zavaró istenségeknek a tényezőin múlik, akik egy negatív hatást fejtenek ki. Ebben a tekintetben most egyre kevesebb ilyen tényező létezik, egyre tovább meg lesznek semmisítve, lassan egy nagy változás fog adódni. Meg fogod látni. (taps)

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok Belgiumból, a New York-i Long-Islandról, a San Franciscói öbölvidékről, a franciaországi Besanconból, a kanadai Torontóból, a kanadai Edmontonból, Dél-Amerikából, Írországból, Sri Lankáról, Koreából üdvözlik Önt.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Tanítvány: Egy kérdés egy nyugati tanulótól. A Mester azt mondta, hogy most többé nem a személyes művelés időszaka van, hanem az összes élőlény megmentéséé. Belemehet a Mester ebbe valamivel mélyebben?

Mester: A személyes emelkedés még mindig az első helyen áll. Amire gondoltam, az az, a Dáfá-tanítványok Fá-igazolásánál és annál, amit csinálnak, az összes élőlény megmentése a legfontosabb. A mostani időszak szempontjából nézve, ez nagyon is sürgős. A Dáfá-tanítványok összességként való művelése különböző időközöket futott át. 1999. július 20-a előtt a Dáfá-tanítványok művelése és emelkedése volt a legfontosabb, minden más jelentéktelen volt. Abban az időben sok tanulónak volt az az érzése, mihelyt ők a Fá-t tanulták, a gyakorlatokat végezték, úgy tűnt, hogy olyan gyorsan emelkednek mint a rakéták. A szintek áttörése nagyon gyorsan ment, ha csak ott ültél, te is szinteket törtél át. A járásnál és az evésnél is szinteket törtél át! Abban az időben valóban úgy volt, mihelyt a Fá-t olvastad, felfelé lettél tolva. A Dáfá-tanítványok egy meghatározott időpontig egy pozícióba kellett legyenek tolva, azért hogy megmenthessenek minden élőlényt, ha eljönne az ideje. Arról volt szó, hogy aztán jó ellenállást fejthessenek ki, mikor a régi erők elkezdik, hogy gonoszat tegyenek, vagyis ha az üldözés valóban elkezdődne.

Nos, mikor eljött 1999. július 20-a, az üldözés folyamában megnézte az ember, hogy te egy valódi Dáfá-tanítvány lehetsz-e és hogy ezen üldözés közben valódi arany vagy-e, hogy te színre tudsz-e lépni és hogy te a gonosz nyomása alatt tovább művelheted-e magad. Nem ütközött egy ilyen helyzetbe sok vallás a történelemben? Ez nem nyilvánvaló? Azonban némelyek félelemből vagy különböző ragaszkodások alapján nem érték el ezt. Ez nem felel meg többé neki, vagy az nem felel meg többé neki. Nem úgy van, hogy a Dáfá vagy az, amit a Mester tesz, nem felel meg többé neki, hanem saját maga fél és egy kifogást keresett magának! Nem mer színre lépni, nem meri a könyvet olvasni és a Fá-ban művelni magát, a gyakorlatokat szintén nem meri többé végezni.

Most a Dáfá-tanítványok ellenálltak az üldözésnek a Fá-igazolás közben és lépésről lépésre közelednek a véghez. Az eltávolítás által többé nem sok marad fenn a rosszindulatú tényezőkből, a nyomás sem olyan erős többé. Az összesség szempontjából nézve, a Dáfá-tanítványok számára többé nem probléma, hogy a beteljesülés felé haladjanak az elért érettségen keresztül. A legfontosabb dolog ebben a pillanatban, hogyan menthettek meg még több embert a világon! Az összes élőlényt megmenteni! Ez már a Dáfá-tanítványok legnagyobb dolgává vált.

Ennél az üldözésnél a gonosz nem csak a Dáfá-tanítványokat üldözte, hanem az embereket is a világon! Ha az emberek a világon helytelen gondolatokat vagy helytelen véleményeket táplálnak a Dáfá-val szemben, ki lesznek selejtezve, mihelyt a Fá-helyreigazítás erőteljes áramlata megérkezik. Hiszen ő a Fá ellen van, amelyik a jövendő világegyetemet teremti meg. Hova kellene hát menjen? Ha nem szeretne belépni a jövőbe, akkor fel lesz oszlatva és nem is létezhet többé. Úgy én mondom, hogy az élőlények megmentése a Dáfá-tanítványok által rendkívül fontos.

Tanítvány: Sok kínai tanuló, mikor ezt hallotta, többé nem ügyelt a személyes művelésre. Így kellene legyen? (Mester: Ez a végletekbe menni és természetesen hibás.) Úgy van, hogy a személyes művelés általi folytonos emelkedés alapján jól kellene végezzük az összes élőlény megmentésére szóló munkát?

Mester: Természetesen ez így van, biztosan így van. A személyes művelésben nem szabad lazábbra engedni a gyeplőt. Mindegy mit teszel, hogy az igaz körülményeket tisztázod-e, vagy hogy a Fá-igazoláshoz való projekteket csinálod, te mindenekelőtt a valódi művelést kellene az első helyre tegyed. Csupán akkor még szentségesebb az, amit teszel, mert te egy Dáfá-tanítvány vagy, egy Dáfá-tanítvány az, aki a Fá-igazoláshoz való munkát végzi. Egy hétköznapi ember is végezheti a Dáfá-tanítványok munkáját, azonban nem érheti el a Dáfá-tanítványok hatalmas erényét, ő csak szerencsét (boldogságot) és erényt kap, a szerencséjét alapozza meg eközben.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok Írországból üdvözlik a könyörületes, nagyszerű, tisztelt Mestert. A Fá-igazoláshoz való munka Írországban nagyon sok démoni nehézséget tapasztalt meg az elmúlt években. A tanítványok erőfeszítései által több mint egy év óta elvben mi behoztuk a Fá-helyreigazítás folyamatát. Szeretném a Mestert megkérdezni: a korábbi démoni nehézségeknek az oka abban rejlik, hogy a tanítványok nem voltak szorgalmasak vagy a régi erők elrendezése volt és a gonosz általi üldözés?

Mester: Mindkettő. Az elmúlt években sok tényezője létezett a gonosznak. A mostani szakaszban kevés tényezője létezik a gonosznak. A Dáfá-tanítványok érettebbé váltak. Sok ok létezik. Természetesen, még fontosabb, hogy jól művelje magát.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok Liaoning tartomány Xinbin városából, a Huairou körzetből Pekingben, a Fengtai körzetből Pekingben, Zhejiang tartományból, a Liangping körletből Chongqing-ban, Gansu tartomány Lanzhou városából, Jinchang városból, Gulang körletből, Harbin-ból, Changzhou-ból, Tongzhou-ból Pekingben, Jiamusi-ból, a garnizonterületről Sanghajban, a katonai területről Wuhan-ban, a katonai területről Changdu-ban, a katonai területről Guangzhou-ban, az Air China-tól, Jiangxi-ból, Yuncheng-ből Shanxi-ban, Zhangjiakou-ból, Guangdong tartomány Lechang városából, a Hebei tartományi Baoding-ból, Wuhan-ból, Shanxi-ból üdvözlik a Mestert. (Mester: Köszönöm nektek.) A Dáfá-tanítványok az Anhui tartományi Fuyang-ból, a Hubei tartományi Wuhan-ból, Jingzhou városból, Guangdong tartomány Chaoyang városából, Shantou-ból, Jieyang-ból, a Chaoyang körzetből és Haiding körzetből Pekingben, Liaoning tartomány Tieling városából, Fujian tartomány Changting körletéből, Szecsuan tartomány Chengdu városából, Wenjiang-ból Chengdu-ban, Henan-ból, Huanggang-ból, Shandong tartomány Heze városából, Shaanxi tartomány Yanliang területéről, Zhanjiang városból, a pekingi Kultúrkörből, a Liaoning tartományi Benxi-ből, Daqing-ból, Kunshan városból, a Shengli olajmezőről, Dongying városból, Guangzhou-ból, a Hebei tartományi Baoding-ból, a Gansu tartományi Lanzhou-ból, Xinjiang-ból, Kaian-ból, Deyang-ból, Mianyang-ból, Santai-ból, Changsha-ból, a Hebei tartományi Chengde-ből, Xianghe-ből Langfang-ban, Yunnan tartományból, a Qinghua Egyetemről, a Hubei tartományi Macheng-ből, a pekingi Természettudományi és Műszaki Egyetemről, Taian városból, Shunyi-ból Pekingben, Chongqing-ből, a Yangpu körzetből Sanghajban, a Hebei tartományi Shijiazhuang-ból, Qingdao-ból üdvözlik a Mestert. (Mester: Köszönöm nektek.)

A Dáfá-tanítványok Norvégiából, Németországból, Ausztriából, az ausztráliai Queensland-ből, az USA-beli Seattle-ből, Kanadából, Melbourne-ből, Venezuelából, Argentínából, Peruból, Mexikóból, Chiléből, Dominikáról, Dániából, Hollandiából, Indonéziából, Csehországból, Szlovákiából, Japánból, Montreálból, Svédországból, Finnországból, San Diegóból, Ottawából, Kubából, Bostonból, Hongkongból, Makaóból, Ausztráliából, Houstonból, New Yorkból, Laoszból, Új-Mexikóból, Malajziából, Új-Zélandról, Izraelből, Los Angeles-ből, Franciaországból, az olaszországi Szicíliából, Vietnamból, Albanyből New Yorkban, Indiából, és a ,,Feitian” tánciskola minden tanára és tanítványa üdvözli a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Tanítvány: A gyermekem a középiskola felsőosztályába jár, ő is tanulja a Fá-t, de már nem halad olyan szorgalmasan előre, mint korábban. Mindig, mikor a rossz dolgok közelébe jut az emberi társadalomban, nagyon aggódom.

Mester: Stimmel. Mikor a Dáfá-tanítványok gyerekei még a szülők által vannak nevelve, ők nagyon jók. Te megtanítod neki, hogy minden nap tanulja a Fá-t kívülről és hogy végezze a gyakorlatokat. Mihelyt a gyermek iskolába megy, megváltozik. Ennek a társadalomnak valóban nagy befolyása van a gyerekekre. Mivel az össztársadalomnak az erkölcse lecsúszik és a gyerekek alig rendelkeznek elhárító erőkkel, mihelyt belépnek ebbe a társadalomba, már egy nagy festékeskádban tartózkodnak. Ha a gyerekeket továbbra is rá lehet venni a Fá-tanulásra és a gyakorlatok végzésére, úgy, mint korábban, akkor a gyerekek nem fognak olyan könnyen lefelé csúszni a társadalommal. Sok kicsi Dáfá-tanítványnál így van, miután nagyok lettek, sőt egyáltalán nincsenek többé rendben. Ez tudniillik az oka.

Tanítvány: Kérem a tisztelt Mestert, hogy magyarázza el egyszer, hogyan találhatnánk meg a helyes egyensúlyt azon szándék között, hogy még jobban csináljunk egy projektet és még több projekt kidolgozása között.

Mester: Ez azon múlik, hogyan hangolódtok össze egymással. Ez általatok van eltervezve. Ha az ember jól szeretne csinálni egy projektet, biztosan több erőt kell belefektessen. Ha aztán még új projekteket dolgoz ki, akkor az idő biztosan nagyon szűkös. Normális módon így van. Hogyan lehet hát eltervezni ezeket a dolgokat? Sok Dáfá-tanítvány visel felelősséget több projektért, ez valóban nagyon nehéz (fáradságos). A Mester ismeri a nehézségeiteket. Később el fogom mesélni a nehéz feladataitokat a szárazföldi Kínában élő tanítványoknak, hogy ők is tudják, milyen nehéz körülmények között igazoltátok a Fá-t és akadályoztátok az üldöztetésüket a gonosz által.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok nagyon sokat teljesítettek azon körülmények között, hogy hiány volt a személyzeti erőkben. Azonban némely projekteknek az eredménye nem kielégítő. Úgy találom, némely projekteknél szükséges, hogy nekünk specializálódnunk kellene, csupán úgy fejlődhetnek jobban a projektek.

Mester: Ez így van. Például az újévi gálára való előadásoknál a Dáfá-tanítványok nagyon sok erőfeszítést tettek az elmúlt években, azonban a professzionalizmusban való hiány miatt a hatás nagyon korlátozott volt. Mihelyt viszont professzionálissá válik, aztán másként van.

Tanítvány: ,,A pártkultúrát feloszlatni” című cikksorozat az Epoch Timesban nagyon alaposan és világosan elemezte a pártkultúrát, azonban ott nem áll egy világos megoldás. Ezt a megoldást a Dáfá-tanítványok kellene megtalálják a Fá-igazolásuk által?

Mester: A megoldás Kína ötezer éves civilizációjában található. Az ötezer éves kínai kultúra az emberiség egy ortodox (igaz, hagyományos) kultúrája, ez tudniillik a megoldás.

Tanítvány: Megkérhetem a tisztelt Mestert, hogy magyarázza el egyszer a ,,Nemzetközi Zhen, Shan, Ren művészeti kiállítás” jelentőségét a Fá-helyreigazításnál?

Mester: Tudjátok, hogy az emberi társadalom lefelé sodródik, így néhány dolog ennél úttörőként fejtett ki egy hatást. Az egyik az irodalmi-művészeti alkotás, a másik a képzőművészeti alkotás. Ilyen dolgoknak van a legközvetlenebb és legnagyobb befolyásuk az emberek ideológiájára és érzékszerveire. Közvetlen befolyásuk és közvetlen hatásuk van az emberek erkölcsi beállítottságainak a változására. Ezáltal lehetnek az emberek a leggyorsabban és legközvetlenebbül elzüllesztve. Így a modern művészet, a modern irodalom és a modern irodalmi-művészeti ábrázolási mód egy úttörő hatást fejtett ki. Az emberiség eldobta a képzőművészeti alkotáshoz vezető utakat, amelyek az istenségek által lettek adományozva. Ahelyett ilyen erős démoni természettel rendelkező dolgok lettek kitalálva, úgyhogy az istenségek által az embereknek hátrahagyott dolgok el vannak vetve. Az istenségek által az embereknek hátrahagyott ortodox (igaz, hagyományos) utak a képzőművészeti alkotáshoz le lettek értékelve, míg egy fillért sem értek többé.

A Dáfá-tanítványok tudják, hogy az emberiség kultúrája az istenségek által lett hátrahagyva az embereknek. Az emberi erkölcs lecsúszásának az alapvető oka az, hogy az emberek nem hisznek többé az istenségekben. Így a Dáfá-tanítványoknak nem szabad a lecsúszott emberi erkölcs kritériumaival megítélniük a dolgokat. Bármit is hoztak létre a Dáfá-tanítványok, annál biztosan vissza kell vezessék az eredethez (ősforráshoz) a dolgokat, amelyek az istenségek által lettek hátrahagyva az embereknek. Így ez a dolog, amit tenni szeretnétek, önmagában is feltartóztathatja a megromlott tényezőket, egy vezető szerepet játszik a visszatérésnél. Biztosan így van. Tehát a képzőművészeti kiállítás önmagában azon van, hogy leleplezze az üldözést, egyidejűleg az emberek a képzőművészeti alkotás útjain keresztül is vissza lesznek vezetve, azért hogy az emberek újra visszatérhessenek az emberek útjára. Ez arra szolgál, hogy segítsen az embereknek visszatérni az eredeti útra.

Ha az emberek a képzőművészeti alkotásnál ejtik az alkotás számára való művészi készségeket (technikákat), amiket az istenségek adományoztak az embereknek, akkor ennél az a legnagyobb probléma, hogy az emberek a saját ötleteiket és saját véleményeiket helyezik az első helyre az alkotásnál. Ennél aztán lemondanak az istenségek által adományozott elvről, nevezetesen hogy a tárgyakat precízen ábrázolják. Az alkotásnál a tárgyak precíz ábrázolása kell álljon az első helyen, ez megváltoztathatatlan, mert ez az istenségek által lett hátrahagyva. Ez egy kritérium is, azért hogy igazolja egy művész művészi készségének (művészi technikájának) a színvonalát. Mihelyt ez meg van változtatva, mindent elvek nélkül, tetszés szerint fog csinálni az ember. Ez az oka, amiért felbukkantak a modern dolgok. Ha az emberek nem tudják az első helyre tenni a tárgyak valójának a precíz ábrázolását, akkor az, amit létrehoztak, egy vad mázolmány, az nem képzőművészet. Mivel az emberek nincsenek rendben többé és az erkölcs megromlott (elzüllött), az emberek nem rendelkeznek többé őszinte gondolatokkal, így az istenségek elhagyják őket. Akkor az út, amit járnak, egyre önkényesebb és egyre veszélyesebb.

Tanítvány: Néhány híres ügyvéd, emberjogi aktivista és hétköznapi ember az interjúnál többször továbbíttatta az üdvözletét a Mesternek. Véleményük szerint Kína jövője a Dáfá-tanítványokra van utalva.

Mester: Ez egyáltalán nincs tévesen mondva. De a Dáfá-tanítványokat nem érdekli a hétköznapi emberek politikai hatalma, nem is fognak beleavatkozni a hétköznapi emberek dolgaiba. Mi pusztán azon vagyunk, hogy bevessük magunkat az üldözés ellen és megmentsük az embereket. Ha az emberek nagyon fontosnak tartják a politikai hatalmukat, az nem téves. Milyen kormányzat létezik a jövőben, az nagyon fontos a társadalom számára. A Dáfá-tanítványok művelők. A rosszindulatú pártot feloszlatni a legalaposabb módszer az üldözés megszüntetésére. A rosszindulatú párt bűncselekményét leleplezni, arra szolgál, hogy megmentsük az összes általa megmérgezett élőlényt. A három világkör a Dáfá-tanítványok mai művelésére és az összes élőlény megmentésére van előrelátva. A Dáfá-tanítványok dolgai igazán a legfontosabbak. A jövendő az embervilágban való Fá-helyreigazítás közben egy új állapota fog létezni az emberiségnek. Ez azt is jelenti, a jövő dolgai pontosan a jövőhöz tartoznak, emiatt a Dáfá-tanítványok egyszerűen azt kell tegyék, amit nektek tennetek kell. Egy közeli jövőben az istenségek meg fognak mutatkozni az emberiségnél. Minden, amit az emberek nem hisznek, a megtartott emberek szeme előtt is meg fog jelenni. Az emberiség állapota is vissza fog térni a valódi emberi útra.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok a Hubei tartományi Macheng-ből nagyon hiányolják Önt. Velem továbbíttatják az üdvözletüket Önnek. (Mester: Köszönöm a Dáfá-tanítványoknak a Hubei tartományi Macheng-ből!) Tegnap olvastam a Minghui honlapon, hogy a gyakorlótársak a szárazföldi Kínában egységesen végzik a gyakorlatokat egész Kínában a Minghui Rádió adása szerint, a hatás nagyon jó. Mit kellene tegyenek a Dáfá-tanítványok külföldön?

Mester: Lehet mondani, hogy ez egy jó dolog. Még figyelemmel kísérem és megnézem milyen a végső hatás.

Tanítvány: Újabban több embert fogadtam, aki a szárazföldi Kínából jött és állította, hogy Dáfá-tanítvány lenne. Azt is láttam, hogy a régi erők kihasználják ezeknek a tanulóknak a hiányosságait. Sőt, ugyanarról a területről jönnek és állítják, hogy azért jöttek az USA-ba, hogy segítsenek a Mesternek a Fá-helyreigazításnál. De a kapcsolaton keresztül láttam, hogy alig végeznek [olyan] munkát, amit a Dáfá-tanítványok kell csináljanak. Kizárólag az itt-tartózkodásukkal, a munkájukkal stb. foglalkoznak és nem rendelkeznek jó művelési állapottal.

Mester: Na igen. Most még nem szeretnék semmit se szólni ehhez és nem is szeretnék semmit se lerögzíteni. Hiszen mindegy mit mondok, az nehézségeket fog okozni a művelésetek számára. Hogy megcsinálja-e, nem csak azon múlik, hogy műveli-e magát, hanem még meg lesz nézve, hogy az élőlény megmenthető-e. Mindegy hogyan van, hogy külföldre jött-e vagy Kínában marad, saját magát valóban egy Dáfá-tanítványnak kell tekintse az ember. Egyébként az nem csinál különbséget, bárhol is marad.

Tanítvány: Ha minden családtag Dáfá-tanítvány és néhány konfliktust egy hosszú idő után még mindig nem lehet megoldani, úgy nagyon zavartnak érzi magát az ember és nagyon szomorúnak is.

Mester: A Dáfá-tanítványok művelésénél biztosan fel fognak bukkanni konfliktusok. Hogy ti egy családhoz tartoztok-e vagy hogy a gyakorlótársak között vagytok, ha mindannyian nem tudnak magukba (befelé, belülre) nézni, akkor a konfliktusok egyre nagyobbak lesznek. Ha elhúzódnak, még mindig nem tudjátok legyűrni ezeket. Hogyan kellene megoldani őket? Mindegyikőtök saját magánál kell keressen. Bárki is tudja ezt elsőként elérni, aközben lehet enyhíteni ezen a dolgon. Ha mindannyian elérhetik (megcsinálhatják) ezt, a konfliktusok már meg lesznek oldva.

Milyen magatartása van sok Dáfá-tanítványnak a családtagjaival szemben? ,,Ő a családtagom, bármi előnyös a családtagok számára, arról én döntök. Némely dolgokat elintézek számára, mindenesetre jót akarok nekik.” Ez viszont nem kell így legyen. Mihelyt művelitek magatokat, ti művelőtársak vagytok, mindegyik a saját mennyországába tér vissza. Bárki is műveli magát sikeresen, visszatér, senki sem képviselheti a másikat. Ha a hétköznapi emberek között egy magas pozícióba jutott az ember, a családtagjait is hagyja előnyöket kapni. Az megy, mert az a hétköznapi emberek egy dolga. Ami túlment a hétköznapi emberek állapotán, nem érheted el. Aki műveli magát, az kapja meg. Aki nem műveli magát, nem kaphatja meg. Egyik sem művelheti magát a többiekért. Ha így van, komolyan kellene eljárjatok egymás között a felmerült problémákkal és konfliktusokkal. Akkor nem tehetitek egyszerűen azt, amit akartok, mint a hétköznapi emberek. A művelés tekintetében a családtagjaidat valóban Dáfá-tanítványoknak kellene tekintsd, pontosan úgy kellene kezelned őket mint a művelőtársakat, úgy én azt gondolom, a konfliktusok biztosan meg lesznek oldva.

Tanítvány: Sok amulett, ami a szárazföldi Kínában élő Dáfá-tanítványok által lett csinálva, Sákjamuni, Avalokitésvara stb. alakjával rendelkezik. Miután a ,,Minden zavaró istenséget a három világkörön belül, aki részt vett a Fá-helyreigazítás zavarásában, eltávolítani” című jingwen nyilvánosságra lett hozva a Mester által, némely tanítványok azon a véleményen vannak, hogy nem helyénvaló ezeket a figurákat amulettként használni. Kérem a Mestert egy útmutatásra.

Mester: Természetesen ez nem helyénvaló. Korábban volt egy hatásuk az emberekre, az is csak onnan ered, hogy a Mester segített nektek az emberek megmentésénél. Azonban ez a dolog nem helyénvaló. A Dáfá-tanítványok azon vannak, hogy igazolják a Fá-t. Hogyhogy más istenségeket igazolnak hát? Ki által lesz hát megmentve ez az ember? Ez nem egy nagy probléma? Az embereket ezáltal talán nem azokban az istenségekben hagyja hinni, akik a Fá-helyreigazításnál szintén állást kell foglaljanak a Dáfá-val szemben? Hogy ezek meg lehetnek-e tartva, ez még azon múlik, hogyan viselkednek. Az amulett önmagában nem fejtett ki hatást, a Mester volt az, aki segített annál, hogy hasson. A Fá-igazolás a Dáfá-tanítványok egy dolga, semmi esetre sem azoknak az istenségeknek egy dolga. Ezzel a ponttal nektek tisztában kell lennetek.

Tanítvány: Láttam, hogy az utóbbi időben sok művelőtárs az emberi érzelmek vizsgájába ütközött.

Mester: Igen, az igaz. A rosszindulatú KKP a megsemmisülés irányába szeretné tolni az emberi társadalmat, pontosan ezt a módszert használja. Korrupció és züllöttség semmik. Mi egy másik szemszögből szólunk hozzá, ha azt mondják, hogy ez az ember korrumpálva lett (romlottá vált) és elzüllött. Így az, amit korrupció által elvett, a rosszindulatú KKP pénze. Ha a züllöttségen keresztül tönkre tette volna a rosszindulatú pártot, még valami jót is tett volna. (mind nevetnek, taps) Az nem probléma. A legnagyobb probléma abban rejlik, hogy a rosszindulatú KKP azon van, hogy szétrombolja az emberek erkölcsét. Tudja, hogy a Fálun Gong-nál a Zhen, Shan, Ren-re fektetnek hangsúlyt, ez megtanítja az embereknek, hogy jó emberek legyenek, így [a párt] megtanítja az embereknek, hogy rossz emberek legyenek, különösen a férfi és nő közötti kapcsolatban. Tudjátok, milyen messzire ment a kínai társadalom? Vérfertőzés, vérfertőzés az egész társadalomban. Ha egy tiszta lányt szeretnél keresni, csak nehezen találhatsz még. Miért ilyen rossz [a párt]? Nem az embereket akarja megsemmisíteni? A Dáfá-tanítványok nem a művelésen keresztül akarnak visszatérni? Miért nem vigyáztok ebben a tekintetben? Miért hagyjátok elzülleszteni magatokat a társadalommal és a rosszindulatú KKP által? Ez nem egy nagyon komoly probléma? Ennek a pontnak a szemszögéből nézve, egyáltalán rendelkeznek-e még az emberek a szárazföldi Kínában egy emberi állapottal? Ez nem komolyan veendő? Hiszen a Dáfá-tanítványoknak kellene feltartaniuk a világ lecsúszását, azért hogy az emberiség ne essen még tovább lefelé! Miért nem szállhat ki még mindig az ember saját maga ebben a tekintetben? Feltétlenül legyetek figyelmesek ennél a pontnál!

Bárhogyan is, ebben a tekintetben a Dáfá-tanítványok nem kellene hagyják, hogy további problémák merüljenek fel. Nem szeretném látni, hogy ebben a tekintetben problémáitok vannak. A művészcsoportban normális módon mi nem engedjük meg a férfi és női tanulóknak, hogy tetszőlegesen kapcsolatot vegyenek fel egymással. Azonkívül ők még nagyon fiatalok és a férfi és női tanulóknak egyáltalán nem is szabad egymással barátkozniuk. Más Dáfá-tanítványok is kellene ügyeljenek az ilyen dolgokra. Ha az iskolában ilyen problémák merülnek fel, bárkinél is merül fel ez a probléma, haza lesz küldve, és ezt teljes bizonyossággal. Ha a Dáfá-tanítványok saját maguk nem tudnak jól cselekedni, nem menthetik meg az élőlényeket. Ha te saját magad nem csináltad jól, hogyan menthetsz még meg élőlényeket? Az általad kibocsátott gondolatok mind becstelenek. Hogyan végezheted jól azt a munkát? Hiszen ez semmi más, mint hogy segítesz a gonosznak.

Tanítvány: Mióta megkaptam a Fá-t, még egy év sem telt el, megpróbálom mindig, hogy jól csináljam a három dolgot és hogy lépést tartsak a Fá-helyreigazítás áramlatával. Milyen javaslatai vannak Önnek a tanítványok számára, akik csupán egy rövid ideje kapták meg a Fá-t?

Mester: Ez egy nagyon jó kérdés. A tanítványok, akik éppen megkapták a Fá-t, nektek egyszerűen szerencsétek van. Tudod te, milyen egy csoportba szálltál be? Ők komoly vizsgákat éltek át és eljutottak a mai lépésig. Természetesen az üldözés még nincs befejezve. Mindazonáltal már nem létezik olyan sok gonosz, nem is olyan vad többé és a nyomás már nem olyan erős. De a kritériumok a művelésed számára nem lesznek alacsonyabbak, csak mert te éppen beszálltál csupán. Így a művelésnél feltétlenül jól kell csináld a három dolgot, amit a Dáfá-tanítványok kell csináljanak. Egyidejűleg az élőlényeket is meg kell mentened és Dáfá-tanítványként eleget kell tenned a szerepednek. Ha az ember jól szeretné csinálni ezt a dolgot, jól kell tanulja a Fá-t. Ha erőfeszítéseket tesz a Fá-tanulásnál, lépést tarthat a Fá-helyreigazítással. Így válhat az ember egy nyílt és őszinte, valódi Dáfá-tanítvánnyá a Fá-helyreigazítás idején.

Ennyit mára. (taps)

A Mester nagyon örül, hogy lát benneteket, (erőteljes taps) különösen ma. (taps) A Dáfá-tanítványok, akik átjutottak ezen az üldözésen, ti nagyszerűek vagytok. (taps) A jövőben ti meg fogjátok kapni az összes dicsőséget, ami megilleti a Dáfá-tanítványokat. (taps) Ti a legkeményebb és legnehezebb időszakon jutottatok át. Gondolom, a Dáfá-tanítványok az utolsó, korlátozott időszakban még jobban és még kiválóbban kellene csinálják, hogy teljesítsék a történelmi küldetésüket! (hosszas taps)

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2007.05.18.

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz 2007 in New York (Änderung am 19. November 2008)

http://www.minghui.de/data/jingwen/1/jw125.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében