hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat az USA fővárosában
 

(Utolsó változtatás 2007.08.04-én)

Li Hongzhi, 2007.07.22.

Július 20-a egy jelentőségteljes nap számunkra, a jövőben talán egy nagyon fontos szerepet fog játszani a történelemben. A Dáfá-tanítványok üldöztetése óta egy szempillantás alatt már nyolc év telt el. Ebben a folyamatban nagyon sok nehéz utat jártak meg a Dáfá-tanítványok, ez nagyon kemény volt. A kezdetén nem tudtátok, hogyan kellene csináljátok és hogyan kellene eljárjatok ezzel az üldözéssel, máig fokozatosan tisztában lettetek azzal, hogyan kellene csináljátok. Nem csak azt tudjátok, hogyan kell csináljátok, az üldözés kemény helyzete ahhoz is vezetett, hogy egyre ésszerűbbek és tisztább fejűek lettetek.

Különböző élőlényeknek különböző szinteken különböző megértéseik vannak erről az üldözésről. Némelyek azon a véleményen vannak, hogy ez a vizsgák egy útja, amit feltétlenül járnotok kell. Némelyek azon a véleményen vannak, hogy azáltal lett okozva, mert a régi tényezők az egész világegyetemben meg vannak érintve ettől. Némelyek azon a véleményen vannak, hogy ezáltal egy út lett kitaposva a Dáfá-tanítványok számára. Az alacsony szinteken levő élőlények azt hiszik, mikor színre lép az őszinte, a gonosz biztosan ki fog fejteni egy szabotáló hatást. Mindegy hogyan értik meg az élőlények különböző szinteken, én egyszerűen szeretném jól végezni a dolgomat. A Dáfá-tanítványok éppenséggel a saját útjukat kell járják. Az úgynevezett különböző vizsgák, különböző démoni nehézségek és zavarások tekintetében, érettebbé váltatok.

Az utóbbi időben sok dologért nem szükséges aggódnom többé, mert már éretté váltatok és már tudjátok, hogyan kell csináljátok. Sok munkát vettetek át ésszerűen és saját szívetekből a különböző tervezetekben az élőlények megmentésére, azonkívül nagyon jól csináltátok. Így többé nem aggódok annyira, mint kezdetben, az üldözés elleni bevetésnél, ahol minden lehetségessel kellett törődjek. Az üldözés elleni bevetés közben én szakadatlanul korrigáltam a Dáfá-tanítványok útját a műveléshez és az összes élőlény megmentéséhez, avégett hogy jól és őszintén (becsületesen) járhassátok azt és az üldözés közben, olyannyira, mint lehetséges, tisztázhassátok az igaz körülményeket. Így abban az időben gyakorta láttátok, hogy különböző rövid cikkeket hozattam nyilvánosságra, a cél az volt, hogy újra és újra korrigáljam (helyrehozzam) az utatokat. Az utóbbi időben relatív kevés ilyen cikk létezett, mert valóban éretté váltatok, valóban tudjátok, hogyan kell csináljátok, így nem is szükséges többé olyan sokat aggódnom. Pillanatnyilag a feladatotok abban rejlik, hogyan csinálhatnátok még jobban, még hatékonyabban és még befolyásosabban és hogyan menthetnétek meg még több embert.

Amellett, amit a végső beteljesülés felé vezető úton személyesen kell még megélnetek és elérnetek, az emberek megmentése a ti legfontosabb és legnagyobb feladatotok ebben a pillanatban. Ha ez a feladat nem létezne, úgy én mondom nektek, a művelésetek már régen befejeződött volna. Dáfá-tanítványokként már megtettétek a művelésnél azt, amit tennetek kell, de a Fá-helyreigazítás közben előfordult néhány változás. Például, az emberek az emberi társadalomban többé nem ugyanazok az élőlények, amelyek akkoriban istenségek által lettek teremtve. Az emberek élete már istenségek által lett helyettesítve. Felszínesen nézve ezek még emberek, valójában ezek különböző dimenziókból és különböző szintekről való élőlények. Ez az oka, amiért az emberek a mai emberi társadalomban nagyobb bölcsességet és képességet birtokolnak, mint az emberiség bármely másik történelmi korban. Ilyen változások előtt áll az ember, ez még sohasem létezett korábban. A korábbi elrendezésben, a Dáfá-tanítványok művelése mellett, a végén egy része az embereknek meg kellett volna legyen tartva jövendő emberfajokként, és ebben a folyamatban egy nagy kiselejtezés kellett volna történjen. Sok dolog, ami a próféciákban meg lett jósolva, már bekövetkezett a korábbi történelemben. Csak a Fá-helyreigazításom kezdete óta megváltozott a történelemnek ez a fejezete, ez is egyike az okoknak erre. Mindezek a dolgok megváltoztak.

Mit kellene tegyetek tekintettel ezekre az élőlényekre? A Mester szempontjából nézve, tudom, hogy ezek az emberek meg kellene legyenek váltva, rászolgáltak, hogy meg legyenek váltva. A három világkört kivéve minden óriási égitest istenség. Természetesen, ha még magasabb szinteknek az égitestjeiből szemlélik különböző szinteknek az istenségeit, tulajdonképpen pontosan úgy van, mint mikor az istenségek szemlélik az embereket. A régi mennyboltozatban korábban a ,,keletkezés, fennmaradás, romlás és megsemmisülés” egy abszolút dolog volt. A világegyetem törvényszerűsége nem olyan, mint azt az emberiség elképzelte, az kegyetlen. Ez a fajta törvényszerűség túlmegy azon a könyörületességen is, amit az istenségek birtokolnak az emberek megváltásánál, ez pontosan a törvényszerűség. Bár léteznek különböző szintek istenségei, akik lejöttek a három világkörbe, ők a Dáfá-ban és a Fá-helyreigazításban való szilárd hittel jöttek az emberiséghez. Mindannyian azért jöttek, hogy megkapják a Fá-t és egyidejűleg támogassák a Dáfá-t a terjesztési idejében. Tehát mindegy melyik szintről jöttek ezek az élőlények, számukra már rendkívül értékes ez a szilárd őszinte gondolat. Hiszen az istenségek látóköréből szemlélve az emberek és az emberi társadalom szélsőségesen ijesztő. Kiváltképpen ők láthatják, hogyan néz ki az emberiség a legrosszabb időszakában. Egyszerűen így le mertek jönni, ennek az az oka, hogy megvan a szilárd hitük a Dáfá-ban. Hiszik, hogy a Fá-helyreigazítás teljes bizonyossággal sikerülni fog, a Fá biztosan megválthatja őket, a Dáfá-nak biztosan sikere van, (erőteljes taps) és a Fá-helyreigazítás biztosan sikerülni fog, emiatt mertek mennyei nagy bátorsággal az emberiséghez jönni. Itt nem a Dáfá-tanítványokra gondolok és nem azokra a tanulókra, akik különböző időszakaszokban megkapták a Fá-t, amire gondolok, az az emberiségnek a mostani, teljes állapota. Sok élőlény és sok dolog megváltozott az emberi társadalomban. Tekintettel az ilyen élőlényekre kell ezt megtegyük és megmentsük őket.

Melyik élőlények értékesek viszonylag a Fá-helyreigazítás idején, nevezetesen a történelemnek ebben a döntő időszakában? Ezek azok, amelyek teljes bizalommal viseltetnek a Dáfá iránt és a gyakorlatban is úgy cselekszenek, az ilyen élőlények értékesek. Hogy most az én szempontomból vagy a Dáfá-tanítványok felelősségének a szempontjából van szemlélve, mindannyiunknak az a kötelezettsége, hogy elvégezzük ezt a munkát. Pontosan ebből kifolyólag kell megmentsék a Dáfá-tanítványok az élőlényeket. Az emberi társadalomban ti nagyon sok projektet hoztatok létre az emberek megmentésére és sok rendezvényt csináltatok, ami úgy néz ki mint a hétköznapi embereké és sok munkát végeztetek, ami úgy néz ki mint a hétköznapi emberek dolga, viszont a kiindulási pont és a cél más. Hogy ezek most a médiák vagy a honlapok, ti használtátok az emberi társadalom különböző módszereit is, hogy mindezt bemutassátok, valójában azon vagytok mindannyian, hogy embereket mentsetek meg. Mindegy mit csináltok, azt a világon élő emberek számára teszitek. Úgy néz ki, mintha segítséget kérnétek, valójában azon vagytok, hogy megmentsétek őket. Mindegy, hogy a pénzügyi, személyes, anyagi és másfajta segítségről van szó, beleértve az igaz körülmények tisztázását különböző országok kormányzatai számára és a kapcsolatokat a lakosságban levő szervezetekkel vagy a közleményeket a társadalom különböző ágazataiban, ezt mind nem önmagában a Fálun Gong-ért teszitek, nem is a személyes művelésetekért. A műveléseteknek semmi köze ehhez. Mindennek az a célja, hogy embereket mentsetek meg. Ha kapcsolatotok van az emberekkel, ti azon vagytok, hogy megmentsétek őket. Az igaz körülmények tisztázása által ti hagyjátok, hogy a támogatók tudomást szerezzenek az igaz körülményekről, ez az emberek megmentése. A pozitív kihatások is arra szolgálnak az igaz körülményekről való tájékoztatásnál, hogy embereket mentsenek meg. Ez azt is jelenti, ha ez ahhoz vezetett, hogy a hétköznapi emberek megértésüket mutatják és felajánlják támogatásukat, úgy ennek a támogatásnak a hatása is arra szolgál, hogy embereket mentsen meg. Sőt, hogy a munkánál sikere van-e az embernek vagy kudarca, még mindig azon van, hogy embereket mentsen meg és tisztázza az igaz körülményeket. Ez nevezetesen olyasmi, amit a Dáfá-tanítványok tesznek. Ha nektek ezt nem kellene tegyétek, a Dáfá-tanítványok művelése már be lenne fejezve, ezért minden, amit most csináltok, az összes élőlényre van irányulva.

Az utolsó Fá-magyarázatban arról is beszéltem, hogy többé nem kérdés a Dáfá-tanítványok személyes beteljesülése. Abban az időben sokan talán nem értették meg olyan jól ezt. Valójában pontosan így van elgondolva. Természetesen, ebben a folyamatban úgy tűnik, mintha az utolsó út, amit a Dáfá-tanítványoknak járniuk kell, meg lett volna hosszabbítva. Ebből kifolyólag úgy tűnik, mintha a személyes emelkedés valamivel lassabb lenne, de ennek nincs befolyása rátok. Ennél a munkánál önmagában, ti már azon vagytok, hogy még nagyobb hatalmas erényt alapozzatok meg, ez egyszerűen nagyszerű. Hiszen ezt teljes egészében az összes élőlényért teszi az ember, nem a személyes előnyökért, ezt nem csak a személyes művelés számára teszi.

Ebben a sok munkával járó folyamatban létezett szintén sok dolog, ami nem kielégítő, szintén léteznek emberek, sőt tanulók, akiknek nincs megértésük erre. Hiszen mindig léteznek olyanok, akik szorgalmasan haladnak előre és mások, akik nem haladnak szorgalmasan előre. Újra és újra léteznek újonnan beszállt tanulók és különböző környezetekben levő tanulók, emiatt is rendelkeznek különböző felismerésekkel és véleményekkel. Különösen azok a tanulók, akik a szárazföldi Kínából jöttek, rendelkeznek teljesen elferdült gondolatokkal, amelyek erős nyomás alatt lettek képezve a pártkultúrában és a pártkultúrán keresztül elfajult emberek közötti kapcsolatokban. Miután a tanulók – nem csak a tanulók, hanem a hétköznapi emberek is – a nemzetközi társadalomba jutottak a szárazföldi Kínából, észrevették, hogy egy normális emberi társadalomban az emberek egészen másképp gondolkodnak és egészen másképp viselkednek, mint az emberek a szárazföldi Kínában. Sőt, ezek már hozzászoktak az életmódhoz és a feszült emberek közötti kapcsolatokhoz a pártkultúrában. Miután a nemzetközi társadalomba jutottak, ráadásul nagyon ostobának tartják az embereket külföldön. A külföldiek nem tudják megérteni az életmódjukat, szokásaikat és emberek közötti kapcsolataikat. Valójában a nemzetközi társadalom állapota felel meg csupán a helyes emberek közötti kapcsolatoknak. Nem szükséges olyan sokat töprengened az emberi kapcsolatok miatt és nem szükséges olyan ravasznak lenned ezen a területen. Ezek a helyénvaló emberek.

Bármilyen okos és ravasz is vagy, valójában ugyanaz a véged. Te ostobának tartasz valakit, vagyis nagyon ostobának és nagyon együgyűnek tartod őt és a másikat nagyon ravasznak (okosnak), mindegy hogyan járod az utadat, a végén ugyanaz marad. Semmi esetre sem lesz megváltoztatva valami egy ember ravaszsága (okossága) által. Szintén semmi esetre sem lesz megváltoztatva valami, csak mert ő együgyű. A ravaszságon keresztül saját maga csak rosszabbá válhat, miközben karmát termel az ember, tovább csúszik lefelé. A feszültségek a környezetben és saját magában egy bonyolult pszichéhez vezetnek, a bonyolult gondolatokon keresztül csak még rosszabbá válik az ember.

Ha már idáig beszéltem, úgy többet beszélek még valamiről. Az utóbbi időben lassanként jött néhány tanuló a szárazföldi Kínából. Nektek lehetőleg sokat kellene kommunikálnotok a Kínán kívül élő tanulókkal, [tiszta] szívből tapasztalatot cserélnetek és saját magatokkal tisztába jönnötök. A nemzetközi társadalomban levő életmód csupán az igazi (helyes) emberi életmód, legalábbis ez az emberek életmódja a mai korban. A régi korok embereivel összehasonlítva, akik nem uraltak modern tudományt, ez természetesen teljesen más, abban az időben még jobb volt. Most csak a jelenről beszélünk, a mostani társadalmi forma szempontjából nézve lehet mondani, hogy ez viszonylag normális. Ebből kifolyólag többet kellene tapasztalatot cseréljetek ebben a tekintetben a Kínán kívül élő tanulókkal. Nem kellene mindig a szárazföldi Kínában levő pártkultúrának a gondolkodásmódja szerint eljárnotok ezzel a társadalommal. Korábban szintén sok ember jött a szárazföldi Kínából, csupán miután egy nagyon hosszú ideig éltek külföldön, korrigálták magukat fokozatosan. Egy Dáfá-tanítványként neked igazolnod kellene a Fá-t és tenned a dolgokat, amiket Dáfá-tanítványként tenned kell. Nem vehetsz igénybe sok időt, hogy megváltozzál, erre nincs olyan sok idő. Különösen egyes tanulók, akik Kínában nem csinálták jól és hibákat követtek el (csináltak), próbáljatok meg gyorsan felzárkózni, a Fá-helyreigazítás még nem fejeződött be. Természetesen az új tanulók számára ez nem nagy probléma, úgy gondolom. Tanuljátok többet a Fá-t, próbáljatok meg lépést tartani velünk és lépést tartani a Fá-helyreigazítás helyzetével.

Természetesen, ti már olyan hosszan éltetek meg szelet és vihart (viharos időket), a Dáfá-tanítványok már ténylegesen nagyon sok embert mentettek meg az emberi társadalomban. Ténylegesen helyreigazítottátok (megsemmisítettétek) a befolyást azon méreg által, amit a KKP médiái 1999. július 20-a óta terjesztettek el az egész világban. Abban az időben az összes média az egész világon átvette az áruló párt szócsöveinek a propagandáját a szárazföldi Kínában, az semmi más mint propagandát csinálni az üldözésének. Az emberek a nyugati társadalomban nincsenek olyan tisztában ezzel a ponttal. Nem tudják elképzelni, hogy ez az áruló párt olyan gonosz, nincsenek is világos ismereteik erről az áruló pártról. De a rágalmat tekintve egy ilyen nagy és világméretű gépezet által, ami negatív propagandáról gondoskodott, a nyomás valóban nagyon erős volt. A Dáfá-tanítványok, különösen a sokéves tanulók, viszont nem hagyták elrettenteni magukat. Azonkívül a Dáfá-tanítványok a nemzetközi társadalomban ugyanolyan nagyszerűek. Kezdetben csupán nem tudták, hogyan kellene csinálják, később fokozatosan tisztában lettek vele és ésszerűvé váltak, már tudják, hogyan kell eljárjanak ezzel. Ebben az időszakban sok ember töprengett el azon: A Fálun Gong valóban olyan, mint ahogyan az áruló párt állította? Tulajdonképpen a művelési út, amit tanulok, őszinte vagy sem? Tekintettel a gonosz általi rágalomra természetesen sok élőlény töprengett egy idő hosszán át. Bárhogyan is, végül a Dáfá-tanítványok mindent nagyon jól csináltak, a legtöbben közülük átjutottak. Azonkívül a Fá-helyreigazítás áramlatának megfelelően besegítettek, úgyhogy az egész helyzet megváltozott, éspedig olyan mértékben, hogy a szócsövek, amelyek teljesen az áruló párt ellenőrzése alatt állnak, végezetül nem merészelik többé, hogy megrágalmazzanak bennünket a nemzetközi társadalomban. Nem mernek többé további hazugságokat terjeszteni, hiszen tudják, hogy a Dáfá-tanítványok, akikkel szembeszállnak, képesek arra, hogy leleplezzék őket. Mihelyt az áruló párt megint valamilyen hazugságot terjeszt vagy megint valami rosszat csinál, a Dáfá-tanítványok ezt azonnal le fogják leplezni az egész világon és fel fogják fedni, hogy ezáltal az egész világ világosan megismerje a gonoszt, egyidejűleg még több embert fognak erről tájékoztatni. Hogy most rágalmaz-e bennünket vagy valami rosszat tesz, az semmi mást nem jelent, minthogy az egész világnak megmutatja a gonoszságát. Egyidejűleg propagandát csinál a Fálun Gong számára és ezzel megnöveli a Fálun Gong befolyását az emberek között az egész világon. Minden, amit csinál, arra szolgál, hogy propagandát csináljon számunkra.

Tulajdonképpen bármit is tesznek a régi erők, a kölcsönös hatás és ellenhatás kapcsolata a világegyetemben egyszerűen ilyen marad. Bármit is csinálnak, annál a Dáfá-tanítványok számára csinálnak reklámot. Mint például sok projektnél, amin a Dáfá-tanítványok dolgoznak, mihelyt a gonosz zavar, az őszinte (becsületes) és jószívű erők is fellépnek. Ez szintén így van mindennél, amit a rossz emberek tesznek. Mihelyt rágalmaznak bennünket, valami rosszat csinálnak vagy zavarásokat akarnak okozni, az már önmagában arra szolgál, hogy megnövelje a befolyásunkat.

Ezekben az években sok dolgunkat terjesztette el az áruló párt a propagandáján keresztül. Hogy a Dáfá-tanítványok által működtetett honlapokról, tévéadókról vagy hogy az ,,Epoch Times” újságról van szó, sok dolognál élt meg ilyesmit az ember. Különösen a gála (az NTDTV gálája a kínai újév alkalmából és a világ körüli turné) az elmúlt évben, kezdetben csak kevés ember létezett, aki tudomást szerzett erről. Ő [a párt] viszont mindenütt propagandát csinált, hogy mindenütt akadályozza az emberek [gála]látogatását, még aprólékosabban dolgozott, mint a Dáfá-tanítványok, (mind nevetnek) és még több emberrel teremtett kapcsolatot, mint mi. (mind nevetnek, taps) A tipikus példa erre az Ausztrália fővárosában, Canberrában bemutatott előadás, minden képviselőt felhívott és leveleket küldött nekik, hogy ne látogassák a gálát, azt hiszi, hogy az emberek az egész világon nem tudják, milyen a KKP és hogy mindenki hallgatna rá. Egy ilyen hatótávolságot és a propaganda befolyásának egy ilyen nagyságát a Dáfá-tanítványok még nem tudtak volna elérni abban az időben. A végén minden képviselő eljött. (mind nevetnek, erőteljes taps) Végül tréfásan azt mondták: ,,Összehívhatnánk egy országgyűlést, mielőtt meglátogatjuk a gálát.” (mind nevetnek, taps) A kanadai Ottawában is létezett egy ilyen drámai jelenet.

Természetesen, egy másik szemszögből nézve, azzal, amit elmagyaráztam, tulajdonképpen azt szeretném mondani nektek, az ok, hogy a régi világegyetem történelme máig eltart és el tudott jutni eddig a lépésig, hogy az összes élőlény és az emberiség máig létezhet, abban rejlik, hogy a megmentésükre várnak. Más szavakkal, arra van várva, hogy a Dáfá-tanítványok megalapozzák a hatalmas erényüket és egyidejűleg a Dáfá-tanítványok meg kell mutassák a képességüket az összes élőlény megmentésére. Így ez a színpad nem a Dáfá-tanítványok számára lett hátrahagyva? (erőteljes taps) Biztosan így van. Vagyis mindegyik rossz ember teheti az ő rossz dolgait, okozhat zavarásokat, viszont a hatás, amit megcélzott, biztosan arra szolgál, hogy segítsen a Dáfá-tanítványoknak, akik megmentenek minden élőlényt. (taps) A rossz embereknek nem ez a szándékuk, ez nem olyasmi, amit akarnak. De mihelyt megmozdulnak egyszer, ez a hatás lesz megcélozva, ez elkerülhetetlen.

Ez azt is jelenti, bárhogyan is néz ki az emberiség helyzete a valóságban, bármilyen önkényes is a gonosz, minden ember, aki erre a világra jött, arra vár, hogy meg legyen mentve általatok! (taps) Így a rossz események arra vannak ott, hogy vizsgáztassák a Dáfá-tanítványokat, avégett hogy még több hatalmas erényt alapozhassanak meg. (taps) Ha így magyarázom el, akkor még tisztább a gondolkodásotok. Mindegy milyen konkrét nehézségekbe ütköztök, ámbár pontosan a hétköznapi emberek rendjén és módján néznek ki és hasonlóak a hétköznapi emberek nehézségeihez, valójában, ha teljes nyugalomban szemlélitek ezt és visszatekintetek egyszer az útra, amit magatok mögött tudtok, nem ez volt-e mindig a helyzet? Igen [úgy van]. Hiszen erre a dologra, amit csinálok, megvan az én elrendezésem, nincs is úgy, hogy az egész emberiség Fálun Gong-ot kellene tanuljon. Ez a dolog, amit csinálok, két lépésre van felosztva. Kell létezzen a Fá-helyreigazítás ideje, akkor szintén kell létezzenek Fá-helyreigazítás idejebeli Dáfá-tanítványok. Ha a Fá-helyreigazítás ideje elmúlt, eljön az időszak, amelyikben a Fá helyreigazítja az embervilágot, ez két lépés. A jövőben, tehát abban az időben, amelyikben a Fá helyreigazítja az embervilágot, szintén léteznek az embervilágban való Fá-helyreigazítás idejebeli Dáfá-tanítványok, nekik nincs meg ugyanaz a hatalmas erényük mint a Fá-helyreigazítás idejebeli Dáfá-tanítványoknak, ez viszont két szakasz.

Tehát ebben a folyamatban, nevezetesen a Fá-helyreigazítás idejében a Dáfá-tanítványok a jövendő élőlények megmentésének a felelősségével szembesülnek. Ha nem az lett volna a helyzet, hogy magas szintek élőlényei lejöttek, hogy megkapják a Fá-t, akkor a Dáfá-tanítványoknak nem lett volna szükséges ezt a munkát csinálniuk. De mihelyt megtörtént a csere magas szinteknek az élőlényei által, szemmel láthatóan megmutatkozott ennek a dolognak és az emberek megmentésének a fontossága. Ha nem ez az eset állt volna fenn, hanem egy normális emberi társadalom lett volna, szintén két lépésre lett volna felosztva. Miért? Az ok abban rejlik, az emberiség nagy kiselejtezésénél (kiválogatásánál) egyes jó emberek meg lesznek tartva jövendő emberfajokként, egyidejűleg az embervilágban történő Fá-helyreigazítás idején meg kell legyen teremtve a dicsőség a Dáfá számára, amellyel az emberiség ezt meg fogja fizetni (viszonozni fogja) a Dáfá-nak, vagyis, a Dáfá-nak létezni fog egy virágkora az emberi társadalomban, ez szükségszerűen be fog következni a történelemben. Az emberek hálásak kell legyenek. A Fá-helyreigazítást a végén itt lehet lezárni, ez is egy szerencse az emberiség számára.

Ámbár egy embernek a hús-vér teste ősszellem nélkül egyáltalán semmi, ennek ellenére nagyon sok információt hordozhat magában, egy újonnan teremtett test biztos nem lesz ilyen. Egy újonnan teremtett ember pontosan olyan mint egy fehér papírlap, ennek a világnak a tekintetében üres a feje. Ami a természetről való felismeréseket illeti, nem rendelkezik teljes gondolatokkal és egy ember alapbeállítottságával sem, olyan fogalmakat szintén nem ismer, amelyekkel egy ember különböző viselkedési módokat ért meg az anyagi világban. Nem ismeri a különböző elméleteket, amelyek ebben az emberiségben keletkeztek, és az emberek különböző irányelveit sem. A kínaiak ebben a szakaszban a következővel rendelkeznek irányelvként: ,,Jószívűség, Hűség, Udvariasság, Bölcsesség és a Hit”, nyugaton is létezik egy irányelv az emberi viselkedésre stb., sokféle dolog létezik, mindezt egy újonnan teremtett ember nem értheti meg. Az emberiség egy hosszú időt és egy hosszú történelmet futott át a történelemben, csupán így gazdagították az emberek saját magukat. Éppen elmagyaráztam, ezek nem azok az információk, amiket az ősszellemek viselnek magukban, hanem amiket a hús-vér test hordoz magában. Különösen a mai emberek, ha ők beleütköznek valamibe, nem fognak nagyon szélsőségesen reagálni arra. Ha valami rosszba ütköznek, nem fognak azonnal pánikba esni, ha valami jóba ütköznek, szintén nem fognak azonnal ugrálni örömükben. Egy gondolati tartalom nélküli ember viszont így fog reagálni. Nagyon hosszú idő után váltak az emberek amúgy nyugodtabbá és kiegyensúlyozottabbá. Ez nem csak egy ember gondolatain múlik, ennek közvetlen köze van egy ember hús-vér testéhez is. Ami egy ember hús-vér testét illeti, ez eljutott a történelem mai lépéséig. Ha minden rossz dolog le van mosva és el van távolítva, a finom és szép emberi test valóban egy mestermű. Valóban egy mestermű, amit a világegyetem történelme teremtett meg és értékelni kellene. (taps)

Ez azt is jelenti, a mennyei rendszerek fejlődésének hosszú folyamatában a világegyetemben ténylegesen nagyon sok jó élőlény valamint különböző értékes tényezők lettek teremtve. Ha újjá lennének teremtve, nem is lennének többé ilyenek. Ez az egyike a fontos tényezőknek, amiért a Fá-helyreigazítás végbe kellene menjen. Ha semmi sem létezne többé ebben a világegyetemben és minden újólag kezdődne el, mindegy mit tesz az ember a fejlődés folyamatában, ugyanazzal a történelemmel is az élőlények abszolút nem lennének többé olyanok, mint a mai élőlények. Lehetetlen, hogy ugyanolyanok [legyenek], emiatt az összes istenség a világegyetemben úgy találja, hogy a történelem, amit maga mögött tud, egyszerűen értékes.

Én gyakrabban mondtam, hogy a végkimenetet nem tartom olyan fontosnak. Ami a Fá-helyreigazításban végre lesz hajtva, az szükségszerű. Mindegy milyen kalandos ez a Fá-helyreigazításban, a kimenet szükségszerűen olyan, ezért nem fektetek hangsúlyt arra, hiszen szükségszerűen sikerülni fog. Amit a leginkább értékelek, az a folyamat. Egy élőlénynek az összes folyamata igazán az egésze ennek az élőlénynek. A Fá-helyreigazításnak az egész folyamata a legértékesebb, ez ugyanis összefoglal mindent a világegyetemben és a legnagyszerűbb dolog. A Fá-helyreigazítás folyamata nagyon fontos, ezért nem szabad hagyni a régi erőket, hogy tetszőlegesen beleavatkozzanak Különösen ha a Fá-helyreigazításról van szó, miért ragaszkodok olyan nagyon ahhoz az úthoz, amit járni szeretnék? Az ok abban rejlik, hogy ez a jövő megteremtésére szolgál. Minden, amit a világegyetemben tettem, megszolgálta, hogy a leginkább értékelve legyen. Ez olyasmi, amit én a jövőben igazolni fogok és el fogok ismerni. Az, amivel én nem szeretnék rendelkezni, nem szabad legyen elismerve és nem lehet igazolva, hiszen az a szégyenhez tartozik. A Fá-helyreigazítás közben, mindegy milyen démoni nehézségekbe vagy támadásokba ütközök, nem változtathatják meg az akaratomat és azt, amit tenni szeretnék. (erőteljes taps)

Az utolsó Fá-konferencia óta hamarosan újra eltelt egy fél év. Ebben a fél évben nagyon jól csináltátok. A helyzet nagyon gyorsan fejlődik. Ha egyre kevesebb rosszindulatú élőlény létezik, az emberek gondolatai is megváltoznak a világon, a társadalom és az összes élőlény is. Az élőlények, amelyekről beszélek, tulajdonképpen nem csak az emberiségre vonatkoznak. Minden tárgynak, hogy a modern tudomány ezt szervesnek-e vagy szervetlennek tartja, tulajdonképpen van élete. Mind élőlény. ,,Az összes élőlény”, amiről mi beszélünk, tulajdonképpen minden élettel rendelkező dologra vonatkozik. Az összes élőlény változása testesíti meg a Dáfá-tanítványok sikerét a Fá-helyreigazítás folyamatában. A Dáfá-tanítványok magatartása által a Fá-helyreigazítás egész idejében lesz tökéletesen igazolva a Fá-helyreigazítás korabeli Dáfá-tanítványok dicsősége is, ez nagyszerű. Amit a következő lépésben kell megcsinálni, még jobban kell megcsinálni. Járjátok jól az utolsó utat és csináljátok még jobban, amit csinálni kell. Nem kellene már elégedettek legyetek, csak mert tettetek valamit. Még olyan sok élőlény létezik, amelyiket még nem mentettük meg, ti még nagyobb hatalmas erényt kell megalapozzatok a korlátozott időben, avégett hogy a végén ne érezzetek megbánást emiatt a dolog miatt. Így azt kívánom nektek, hogy még jobban és még nagyszerűbben csináljátok.

Természetesen, a művelésnél saját magatoknak még sok gyengesége van, én szintén láttam néhány különösen feltűnő gyengeséget. Én még mindig nem beszéltem ezekről, most sem szeretnék beszélni róluk, ámbár a hiányosságok nagyon nagyok. De a Fá-helyreigazításban némelyek ezek közül azt a hatást célozták meg, hogy zavarásokat előzzenek meg. Ha erről van szó, nem kellene valamit gyanítanotok. Nem kellene azt gondold, hogy a hiányosságod meg kellene legyen tartva, (a Mester mosolyog) én csak néhány problémát láttam, de a végén meg fogom oldani számotokra ezeket a dolgokat.

Bárhogyan is, az utolsó munkát még jobban kellene csináljátok és még nagyobb hatalmas erényt megalapozzatok. Ezt nem számomra teszitek, a Fá-helyreigazítás számára sem, hanem saját magatok számára. (erőteljes taps) A jövendő élőlények hálásak lesznek nektek. (taps) Hadd ragyogjanak az életeitek még inkább a jövendő világegyetemben. (hosszas és erőteljes taps)

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2007.08.05.

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung in der Hauptstadt der USA (Letzte Änderung am 04.08.2007)

http://www.minghui.de/data/jingwen/1/jw149.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében