hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a New York-i Fá-konferencián 2008-ban
 

(Változtatás 2008. június 29-én.)

Li Hongzhi, 2008. május 24., Manhattan.                   

(Mindenki feláll. Kitörő taps.)

Köszöntelek titeket! (Minden tanítvány: „Jó napot Mester!” Kitörő taps.) Keményen dolgoztatok! (Taps.)

Valóban keményen dolgoztatok! Különböző régiókból, különböző országokból és népekből jöttök. Majdnem minden sarkában ennek a világnak vannak Dáfá-tanítványok. Ti hordjátok a Dáfá-tanítványok nagyszerű kötelességét. Ti vagytok a remény az összes lény megmentésére. Köszönhetően a ti magyarázatotoknak a valós körülményekről, a tetteiteknek és cselekedeteiteknek a világon nagyon sok embert mentettünk meg. Ezért köszönetet mondok nektek minden élőlényért! (Az összes tanítvány tapsol kinyilvánítva a Mester iránti tiszteletét.)

Évek millióinak intézkedései által érkezik most az ember az utolsó pillanathoz. Nem volt egyszerű, hogy a történelem a sok nehézség ellenére a mai helyzetig fejlődjön. Az ősi időktől máig minden istenség megfigyelte és figyelemmel kísérte ezt a dolgot. Különösen most, az utolsó lépésnél. Ők a Dáfá-tanítványok minden tettét és gondolatát egészen pontosan megfigyelik. Kezdetben bizonytalan volt, hogy milyen hatása lehet ezen Fá terjesztésének a Földön, hogy a Dáfá-tanítványok a nagy fogadalmat, melyet ők a történelem előtti időkben letettek, betartják-e, hogy a küldetésüket az utolsó pillanatban be tudják-e teljesíteni és jól tudják-e csinálni, ezt mind nem lehetett tudni abban az időben. Fennállt a kérdés, hogy sikerül-e vagy sem, hogy a három világkört meg kell-e tartani vagy sem. Noha a Dáfá-tanítványok küldetése a Fá igazolása, ennél fennáll  a kérdés, hogy ez sikerül-e vagy sem. Örvendetes módon keresztülmentetek, teljesen mindegy, hogy milyen nehézségeket és milyen üldöztetéseket tapasztaltatok az úton. Ha az ember visszatekint és elgondolkodik róla, ez csak egyféle acélosodás a démoni nehézségek által a Dáfá-tanítványok számára. Ebben a folyamatban érettek lettetek. Az emberi érzületeket eltávolítottátok és végül a beteljesedéshez juttok. Éppen ez az az út, melyet ti jártatok. A visszatekintésnél megállapítható, hogy ez pontosan így történt meg.

Teljesen mindegy, hogy milyen konkrét dolgokba ütköztök a Fá igazolásánál, és különösen az utolsó években az üldözés kezdetétől, én megmondtam nektek, hogy minden jó dolog. Mert csak mivel műveled magad, azért merült fel ez az egész. Ez mind jó dolog, mindegy, hogy milyen nagynak tartod a démoni nehézségeket és a szenvedéseket. Mert csak mivel műveled magad, merült fel ez az egész. A démoni nehézségekben a karmát el lehet távolítani, az emberi érzületet el lehet távolítani, és te is meg tudod emelni magad ezáltal. Teljesen mindegy, hogy azt a célt követed, hogy minden élőlényt megments, a Fá-t igazold, vagy magadat emeljed, a démoni nehézségek ugyanazok maradnak. A démoni nehézségek nem fognak különbözni, csak mert az a véleményed: Én éppen a Dáfá-ért vagy az összes élőlény megmentéséért teszek valamit. Ti tudjátok, hogy a Mesternek ez a gondolata, de a régi világegyetem erői és élőlényei nem így gondolják. Éppen ebben rejlenek a nehézségek számotokra. Szintén éppen ezért jöhetnek létre a démoni nehézségek. És ez a legkeményebb dolog is, amibe a Dáfá-tanítványok ütközhetnek. Az emberek megértései és félreértései, az emberek különböző véleményei és nézetei erről a dologról képezik a nehézségeket a ti Fá-igazolásotoknál és az élőlények megmentésénél a világon. Kétségtelenül nekünk mindenképpen meg kell mentenünk őket, mindegy hogyan viselkednek. Hiszen a félreértéseik abból adódnak, hogy ködben vannak. Nehézségeket okoztak a Dáfá-tanítványoknak, mert nem képesek a valós történéseket látni. A valóságban több ezer, több millió évet vártak erre az utolsó napra, mindegy miért jöttek ide. Mi nem tehetjük azt, hogy őket, csak azért mert ebben az egy életben nem jól viselkedtek vagy egy dolgot nem csináltak jól, már nem mentjük meg. Ha a Mester megnéz egy élőlényt, az egész életútját figyeli és, hogy milyen nagy, jó dolgokat tett ő a történelemben. Az is lehetséges, hogy a Fá-igazolásáért sokat tett. Csak mert ő ebben az életben valamit nem jól csinált, már nem kell megmenteni?

Az igaz, hogy egyesek ezt nagyon rosszul csinálták. Ők elvesztették a lehetőséget. Ők elvesztették az esélyt. Így nem lehet őket már megmenteni. De Dáfá-tanítványként ti is a ködben művelitek magatokat. Ti is a ködben mentitek meg az embereket és nem tudjátok más esetektől megkülönböztetni ezt. Ezért fogtok démoni nehézségekbe ütközni, és olyan emberekkel találkozni, akiknek nincsen emberi megértésük. A valóságban egyes embereket nem lehet megmenteni, nem méltóak arra, hogy megmentsék őket. Ilyenekbe is fogtok ütközni. De ez nem kell, hogy hátrányosan befolyásoljon benneteket az igaz körülmények tisztázásában, és annak módjában, és nem kell megváltoztatnotok a helyes cselekvésmódotokat sem emiatt. Ebben a világban a Mester minden nap démoni nehézségek ezreibe és százezreibe ütközik és nagy nyomás alatt áll. De senki nem ingatott meg engem. Senki sem tudja ezt megtenni. Azt, amit én meg akarok tenni, senki sem tudja megváltoztatni. Mindegy, hogy milyen démoni nehézségek ezek, nem tudják ezt megváltoztatni. A ti Fá-igazolásotokra ugyanez vonatkozik. Kétségtelenül ti a Fá-igazolásnál, és az emberek megmentésénél egyidejűleg művelők is vagytok. A művelőknek vannak emberi érzületei, különben istenségek lennének. Hogyan tudja egy istenség művelni magát? Egy istenség nem tudja művelni magát. Csak egy emberi testtel tudja művelni magát valaki. Csak így nevezhető ez művelésnek. Éppen mert valakinek ez az emberi teste van, lesz neki lehetősége a művelésre és az emelkedésre. Ez nagyon nehezen kapható meg, különösen, mert a Dáfá-tanítványok egy ilyen nagy küldetéssel bírnak. Ezért nem tudja ezt valaki megváltoztatni, mindegy milyen démoni nehézségekbe és milyen akadályokba ütközik az úton.

Különösen ezekben az években, mikor a Dáfá-tanítványokat üldözik, úgy tűnik, hogy az eretnek párt a kínaiakat, a művelőket üldözi. A valóságban ebben a világban semmi sem jöhet létre, és semmi sem létezhet a megfelelő kozmoszbeli háttértényezők nélkül, és a mikroszkopikus tényezők nélkül. Az eretnek párt mögötti tényező az eretnek élőlény. Az alakja egy gonosz, vörös sárkány. Molekulákból és egyéb részecskékből áll. Ehhez jön még sok rothadt kísértet alacsony szinteken. Ez egy mocskos massza. A régi erők éppen egy ilyen valamit használnak ki, hogy a Dáfá-tanítványokat zavarják.

Újabban az, ami Flushingban, New Yorkban történt, vagyis hogy az eretnek párt követői a pártból való kilépésre szolgáló központ Dáfá-tanítványait megtámadták, más régiókban is megtörtént, de nem ilyen súlyosan. Talán már láttátok ezt. A felszínen a rossz embereknek az a gondolatuk van, hogy titeket megtámadjanak és szétszélesszenek, azért hogy a tevékenységeiteket az eretnek pártból való kilépésért ne tudjátok tovább folytatni. Ő fél. Neki ez egy tüske a szemében, egy szálka a talpában. A társadalomban létezik egy „Központ a Pártból való kilépésért”, egy „Központ az eretnek Kínai Kommunista Pártból való kilépésért”. Ez nekik egy fullánk a bőrükben, nagyon kellemetlen. Lényegét tekintve ez egy hely, ahol a gonoszt erősen megsemmisítjük. Ezért fél. Mi is valójában egy „Központ a Párból való kilépésért”, ha ti egy pozitív szemszögből nézitek? Ez nem egy hely minden élőlény megmentésére? A gonosztól nem kell félni. Amit mondani akarok, az az, hogy azok az emberek, akik nem művelik magukat szorgalmasan vagy sok emberi érzületük van, ez után a támadás és zavarás után ezt a kérdést még mindig emberi szívvel szemlélik. Nem úgy van, hogy a világ embereinek a jószívű és a gonosz megjelenései megmutatkoznak? Nem úgy van, hogy azokat, akiket meg lehet menteni, ezáltal felkutatjuk és így felismerjük? Én az előbb mondtam, hogy egyes élőlények nem méltóak arra, hogy megmentsék őket. Ti minden embernek elmagyarázhatjátok az igazságot. De nem lehet mindenkit megmenteni az utcán. Egyesek már nem méltóak a megmentésre. A döntő pillanatban éppen azon múlik minden, hogy az emberi szív hogyan helyezkedik és hogy a világ emberei ezzel a dologgal hogyan tudnak bánni. Hogy te egy jószívű vagy egy gonosz gondolatból cselekszel-e – az istenségek megfigyelik minden ember gondolatát és érzületét és eldöntik ennél, hogy egy élőlény megtartatik-e vagy sem. Másrészről nézve, ez a dolog önmagában nem azoknak az élőlényeknek a megmentésére szolgál, akik megmenthetőek? Hol található a Dáfá művelésénél, a Fá-helyreigazításnál és a ti Fá-igazolásotoknál valami véletlen? Ez a dolog önmagában nem minden élőlény megmentését szolgálja? A társadalomban ennek egy ilyen nagy hatása van. Mindenki elgondolkodik. Korábban azt mondtam, ha az eretnek Kínai Kommunista Párt nem csinálna semmit, akkor kevesebb problémája lenne. Különösen, ha a Dáfá-tanítványokra irányulva tesz valamit, akkor az az ő saját botránya és saját balsikere lesz. Egyidejűleg ez egy segítség is a Dáfá-tanítványoknak ahhoz, hogy a megkezdettet befejezzék. Azok a tanítványok, akiknek sok emberi érzületük van: jegyezzétek meg a szavaim. Talán most ezt megértettétek. De amikor megint történik valami, akkor ne felejtsétek el őket megint és ne szemléljétek a dolgokat megint emberi szívvel.

A végén a sikertelenség áll, mint mikor egy tojás a kövön széttörik. A szárazföldi Kínában a Dáfá-tanítványokat olyan gonoszul üldözik és ennek ellenére ők kitartóan keresztüljutottak ezen, különösen a nemzetközi közösségben. Hogyan félhetnek tőled? Mert a Dáfá-tanítványok erős akarata megrendíthetetlen. Embereket megverni és szidalmazni, ezek a tehetetlenség jelei. Ebben a társadalomban törvényeket szeg az ember, ha másokat megver. Ne hagyjátok magatokat a gonosztól megfélemlíteni. Ne is hagyjátok magatokat a hétköznapi emberek hazugságaitól – akiket összezavart a gonosz – megzavarni. Azt mondják, hogy a hétköznapi embereknek meghatározott gondolataik vannak. Milyen gondolataik vannak nekik? Nekik egyszerűen sok gondolatuk van. Ti vagytok azok, akik megmentik őket. Nektek kell tisztában lennetek azzal, amit tesztek és véghezvisztek.

Már a Fá-helyreigazításom kezdetén lefektettek egy szabályt az istenségek, miszerint ez az eretnek Párt, mindegy mit milyen céllal tesz, végkimenetelében nekem és a Dáfá-tanítványoknak segít. Ezért hogyha az eretnek Kínai Kommunista Párt valami rosszat akar csinálni, az egy botrány és balsiker, ahogy megcsinálja. Ha az ember az elmúlt kilenc év összes eseményeit hideg fejjel végignézi, minden így volt. Az eretnek Kínai Kommunista Párt maga is tudja, hogy ez az alantas rezsim az emberek szemében a világon valami megütközést keltő. Ő [a párt] mindig mutatni akar valamit a világ embereinek és a látszatot megőrizni. Most már ezt a látszatot is szétrombolta, és levette az álarcát. Már tudja ő is, hogy ezt már nem tudja eltusolni, akkor nyíltan csinálja. Most ez az alantas rezsim, az egész kormányzat az állami szinten, a külföldi konzulátusokig, a Fálun Gongért működik. Egy ilyen nagy apparátus kísér titeket, kitüntetettek vagytok. Ez egyszerűen úttörő esemény. Hol létezett már ilyen nagyszerű valami? Már nem tusol el semmit. Minden lehetséges szemérmetlen és gyalázatos módszert bevet. Hihetetlenül lelkiismeretlennek tűnik. Én azt mondom, ez olyan, mint a fény az alkonyatban, röviddel a naplemente előtt. (Taps.) Nézzétek meg magatoknak, nézzétek meg továbbra is magatoknak. Ez a színdarab éppen ezen a módon játszódik le. Ez a történelmi periódus azért lett elrendezve, hogy a Dáfá-tanítványok megmentsék az összes élőlényt. Miért nem játsszátok ti a főszerepet? Miért helyezitek a hétköznapi emberek szavait, akiknek a fejét teletömték az eretnek párt tanításával, az első helyre? Miért tartjátok az eretnek üldözést olyan fontosnak? Ez elgondolkodtató. Ezeket a szavakat én, mint Mester nem mondtam volna az üldözés, 1999 előtt. Ti Dáfá-tanítványok vagytok, akik keresztüljutottak. Ti Dáfá-tanítványok vagytok, akik hamarosan a beteljesedéshez érnek. (Taps.)

Jelenleg, a Fá-helyreigazítás összhelyzetének állandó előmozdítása által az az érzése az embernek, hogy a felszínen levő dimenziót egyetlen ujjnyomással át lehetne törni. Már nagyon kevés maradt hátra. Az eretnek élőlények is nagy mennyiségben kerülnek megsemmisítésre. Jelenleg ez úgy van, hogy ez eretnek élőlényeknek nincsen már erejük megvédeni magukat, mikor a Dáfá-tanítványoknak nagyon erős őszinte gondolatai vannak. Minden alkalommal, mikor valami gonoszat cselekszenek, sok rothadt kísértetet kell összehívniuk. Majdnem mindet bevetik. Mivel a Fá-t helyreigazítjuk és a világegyetemet megtisztítjuk, el lesznek pusztítva. A gonosz erejét ezen a módon gyengítjük meg. Miután mindent eltávolítunk, egy ideig nyugton maradnak. Ez így van minden alkalommal. Így nézve a Dáfá-tanítványoknak még higgadtabbnak kell maradniuk. A művelésben ti már kijutottatok a legnehezebb szituációból. Járjátok jól az út utolsó részét. Becsülnötök kell az utat, ami magatok mögött van! Nektek nem könnyű. Ti túljutottatok, mégpedig a történelemben példa nélküli démoni nehézségeken. Ezt mindenképpen becsülnötök kell. A jövőbeli dicsőség a hatalmas erény, amit a Fá-helyreigazításnál alapoztatok meg. Ami rátok vár, az a legjobb.

Nektek nem kell tétlennek lennetek a Fá-helyreigazításnál, az összes élőlény megmentésénél, sőt a személyes művelésnél sem, csak mert egyes területeken túl kevés gyakorló van vagy mert egyes területeken a gyakorlók között folyton viták vannak. Te magadat teszed tönkre. Tudnod kell, hogy én mindig azt mondtam, hogy a Dáfá-tanítványoknak a dolgokat mindenképpen fordítva kell szemlélniük, mert a három világkör a feje tetején áll. De az úton őszintén kell haladnotok. Azok a dolgok, amiket a hétköznapi emberek rossznak tartanak, a művelőknek – azoknak az élőlényeknek, akik ezt a helyet el akarják hagyni – jók. Ha te ugyanazon a véleményen vagy, mint a hétköznapi emberek, akkor te örökre egy hétköznapi ember vagy és ezt a helyet soha sem tudod elhagyni. Ezért neked az egy lehetőség a felemelkedésre, ha démoni nehézségekbe ütközöl. Ha te képes vagy befelé tekinteni, akkor ez éppen egy lehetőség neked, egy nehéz vizsgát legyűrni és egy új állapotba belépni. Miért nem így tekintetek erre? Ti kifelé (másokra) hárítjátok ezt, ha démoni nehézségekbe ütköztök. Én azt mondtam, hogy minden a ti felemelkedéseteket szolgálja, teljesen mindegy, hogy ti a Fá-helyreigazítás dolgainál és az összes élőlény megmentésénél vitába keveredtek vagy olyat hallotok, amit nem szívesen hallotok. Hiszen a te felemelkedésed van az első helyen, ha te nem tudsz felemelkedni, akkor semmi továbbiról nem lehet szó, még az összes élőlény megmentéséről sem lehet már akkor szó. Hova mennek azok az élőlények, akiket megmentettél a te felemelkedésed, a te beteljesülésed nélkül? Kinek kellenek akkor majd ők? Miért nem ezen a módon szemlélitek ezt? Természetesen nagyon nehéz mindent jól csinálni a hétköznapi emberek között, és ezt valóban és minden időben. De legalább a döntő kérdéseknél, az összes élőlény megmentésénél és a művelésnél így kell ezt szemlélnetek, nem igaz? Mindazok közületek, akik nem tudnak lépést tartani, akik tétlenül viselkednek, akik telve vannak elégedetlenséggel és vádakkal, akik másoknál nagyon gyakran panaszkodnak, akik figyelmüket a Dáfá-egyesület tagjaira összpontosítják, azok saját magukat nem akarják művelni, csak látszólag művelik magukat. Ha a Dáfá-egyesület jól művelte magát, ha mások jól művelték magukat, ha az összes hétköznapi ember jóvá vált, mit használ ez neked? Mit kaptál te akkor? Igen, te a társadalommal szemben egyes kötelezettségeknek eleget tettél, és néhány jó dolgot tettél és ennyi volt. Ez nem az, amit egy művelő tenni akar. Ez csak egy jó ember a hétköznapi emberek között. Ő nem juthat el a beteljesedéshez. Éppen ezért kell az embernek a művelésnél mindenképpen a saját szívet művelnie és mindenképpen az emberi szívet eltávolítania és a dolgokat mindenképpen őszinte gondolatokkal szemlélnie.

Mikor a három világkört megalkották, minden a feje tetején állt. Itt nem voltak jóravaló alapelvek. Ha lettek volna jóravaló alapelvek, akkor Sákjamuninak nem kellett volna idejönnie és Jézusnak sem. Akkor a Fá terjesztésének a dolga sem lenne. A Fá helyreigazításáról itt pedig még kevésbé lenne szó. Itt minden alapelv a feje tetején áll, a viselkedés és a megjelenési formák is. Az, amit a Föld emberei illatosnak találnak, odaát bűzlik. Azok a dolgok, amiket az emberek jónak tartanak, odaát mind rosszak. Az emberek szemében levő győztesek az istenségek szemszögéből nézve a győzelmüket érzelmeken, szenvedélyeken valamint vágyakon keresztül vívták ki. Az az uralom, amely másokat egy háborúban elfog, az istenségek szemében egy rabló. A múltban az emberiség egyszerűen ezen a módon létezett. A világot katonai hatalommal meghódítani, a király kormányozza az országot. Ezen a módon történt a fejlődés. Nincsenek jóravaló alapelvek. Minden a feje tetején áll. Éppen ezért tudja magát az ember művelni. Ez adja meg neked a lehetőséget, hogy a dolgokat fordítva, igaz módon szemléld és a rosszat jónak tartsd. Természetesen ennek a helynek az állapotát nem szabad megzavarni, és nem szabad szándékosan semmi rosszat tenni, ami a hétköznapi emberi szabályok ellen való. Műveld saját magadat. Tartsd jónak azokat a dolgokat, amiket szenvedésként, az érzések megsértéseként és a xinxing zavarásaként élsz meg. Ha te a saját szenvedésedet, a te saját démoni nehézségeidet rossznak tartod, akkor te egy hétköznapi ember vagy. A szenvedés eltűrésénél fizeted vissza a karma-tartozásodat. Az, ami a te kívánságod ellenére zajlik le, az tudja emelni a xinxingedet. Valójában ez a hétköznapi emberekre is vonatkozik. Ilyenkor mindig eltávolodik a karma. Azután az embernek a következő élete jó lesz. De ezt az emberek nem értik. A művelőkre ez vonatkozik: karma-eltávolítás, a xinxing emelése a művelés közben, végül beteljesedés. Ez a legalapvetőbb alapelv, valóban a legalapvetőbb. Egypár év már eltelt, de egyesek a nézeteiket még mindig nem változtatták meg alapjaikban véve. Mennyi évet művelték magukat? Még mindig nem sikerült nekik a dolgokat ezen a módon szemlélni, a jóravaló módon szemlélni. Azok a levelek, amiket nekem írtatok, és amelyekben egyes problémákat részleteztek, valóban nagyon szomorúvá tettek engem. Miért ragaszkodtok ennyire ennek a világnak a dolgaihoz? Beleértve a ragaszkodásotokat a különböző régiók Dáfá-egyesületéhez. A Dáfá-egyesület csak azért van, hogy a Dáfá-tanítványoknak a Fá igazolásánál kedvező körülményeket biztosítson. Ez nem egy példakép, és nem is egy mester. De ezt a formát értékelnetek kell. Ez jobban tudja koordinálni a mindenkori régió Fá-igazolását, úgy hogy az ember ebben a régióban az összes élőlényt még jobban meg tudja menteni.

A legnagyobb probléma, ami most fennáll, az éppen az a probléma, amit most említettem, mégpedig az, hogy az ember nem saját magát műveli és nem befelé keres. A Mester nem fél a káosztól. A Mester ezt tisztábban láthatja, mint ti. Teljesen mindegy, hol merülnek fel problémák, neked nem kell engem erről informálnod. Mindaz, amit te írtál, éppen a te ragaszkodásaidat és emberi érzületeidet fedte fel. Miért jött a Mester? A Mester tudja az őszintét és a nem őszintét a legjobban megítélni. Tudjátok, hogy miért van az, hogy mi a Shen Yun előadásánál tiszta jószívűséget és tiszta szépséget tudunk megjeleníteni, és hogy gyerekek egy csoportja, akik egy éven át gyakoroltak, miért tudják már világviszonylatban az első helyet elérni, így a világban egy elsőrangú előadást kínálni? Mert a Mester éppen ezt a pontot ragadta meg. Hétköznapi emberek ezt nem érhetik el. A Mester éppen azért jött, hogy helyreigazítsa a Fá-t. Ha nálam minden kaotikus lenne, hogyan tudnám akkor a Fá-t helyreigazítani? Nálam semmi sem fog változni. A mérce a jó és a rossz megítélésére nálam marad. Akkor is, ha nálad csak egy szóról, egy cselekedetről, egy gondolatról vagy egy pillantásról van szó, én már nagyon találóan meg tudom neked mondani, hogy az mit jelent. Csak a Mester ezt nem teszi meg, még nagyobb esélyeket adok nektek. Tudom, hogy az ember a művelésnél így fog viselkedni. Az is, amit éppen most mondtam, arra szolgál, hogy egy figyelmeztetés legyen nektek, azért hogy azt az utat, amit a művelésnél magatok mögött hagytatok, értékelni tudjátok. Nektek nem könnyű. Ti, mint Dáfá-tanítványok a legkeményebb üldözésen jutottatok túl. A dicsőséget már megkaptátok. A kérdés csak az, hogy hogyan tudjátok ezt még jobban csinálni.

Éppen elég sok mindent mondtam, valójában ez mind a ti gyengeségeitekről szólt. Ha a jóról akarunk beszélni: Ti Dáfá-tanítványok valóban nagyszerűek vagytok. Ti olyan sok mindent csináltatok, amit egy Dáfá-tanítványnak tennie kell. Ti azon vagytok, hogy elérjétek a beteljesedést és hogy megalapozzátok a hatalmas erényeteket. Egyidejűleg azon vagytok, hogy az összes élőlényt a világon megmentsétek. Nem csak az összes élőlényt ebben a világban. De minden itt mutatkozik meg. Ha egy élőlény mögött egy gigantikus élőlénycsoport áll, mely a világegyetemben létezik, akkor ez valóban egy nagyon nagy dolog. Így van ez. Gondoljatok bele, ha az egész három világkör e miatt a dolog miatt lett megalkotva, ki lehet akkor itt a Fá helyreigazításnál ember? Ki lehet itt akkor élőlény? Ez nem egy egyszerű dolog. De az embervilág mégiscsak az embervilág. Akkor is, ha sok istenség jött ide, ők nem rendelkezhetnek az istenségek társadalmi állapotával. Ez lehetetlen. Erre már régóta gondoltak. Ha valaki idejön, akkor az emberek állapotában kell élnie. Csak akkor tudja magát művelni. Csak a ködben tud valaki esélyekhez jutni. Egyeseknek nem sikerül, de egyeseknek sikerül. Ilyen a világ állapota.

Mikor éppen megérkeztem, láttam, hogy ti a videót néztétek a Shen Yun és Fei Tian művészeti akadémia fiatal Dáfá-tanítványaival. Hogyan lehetne valójában ilyen kevés? Az, amit a Dáfá-tanítványok a különböző régiókban csináltak, csodálatraméltó, és könnyeket csalhat az ember szemébe. Csak azokról nem készültek felvételek ebben a világban. De a világegyetemben készültek felvételek rólatok. (Taps.) Egyetlen jó dolgot sem hagynak ki, amit ti tettetek, mindent felvesznek és dokumentálnak. Ezekről valóban vannak felvételek. Mindent dokumentálnak. Hiszen ezek mind olyan utak, amiket ti jártatok. Ez a ti dicsőségetek.

Én röviden beszéltem egy-két dologról. A Mester nem akar sok mindent túl érthetően, túl sokat és túl nagy részletességgel elmagyarázni, mert egyesek közületek még mindig nem értenek jól egyvalamit. Már többször elmondtam, hogy annál vagytok, hogy a Fá-t igazoljátok, nem pedig a Mestert. Csak ha a Fá-igazolásnál a saját utatokat járjátok, tudjátok elérni a beteljesülést és a saját erényeteket megalapozni. Ezért ezt nektek magatoknak kell csinálnotok. Megint mindig a Mestert kérdezitek egyes projekteknél, vagy akár ha nektek magatoknak kell valamit tennetek: Hogyan kell cselekednem? (Hogy csináljam?) Azonnal leadod a hatalmas erényedet a Mesternek. Én természetesen tudom, hogy mit kell tenni. De ha ezt kimondanám, akkor neked nem maradna semmi. Akkor is, ha csinálnál valamit, csak a Mesternek segítenél. Te nem a saját hatalmas erényed megalapozásánál lennél. Minden, amit tennél, csak a Mester hatalmas erényévé válna. Miért nem akarok válaszolni, mikor valamit kérdeztek tőlem? Sőt miért nem akarok még néha jó arcot sem vágni valamihez? Mert azt akarom, hogy ti ezt magatok ismerjétek fel és a saját utatokat járjátok, úgy hogy ne veszítsétek el a lehetőséget. Miért nem értitek ezt? (A Mester nevet.) Ezért ti engem újra és újra megkérdeztek. A Mester elismeri azt, amit a Dáfá-tanítványok tettek. Addig, amíg abból a kívánságból teszitek, hogy a Fá-t igazoljátok és megmentsétek az összes élőlényt, én mindazt, amit tesztek, elismerem. Ezen kívül, a Fá-testeim és az istenségek még nagyszerűbbé és briliánsabbá segítenek tenni, amit csinálsz, mindegy mit is teszel. Ők segíteni fognak neked. (Taps.) Normális esetben ezt nem tudjátok így látni. A nehézségeknél megkeresitek a Mestert. A nehézségek éppen azért vannak, hogy lehetővé tegyék az emelkedéseteket, hatalmas erényetek megalapozását és dicsőségetek megteremtését. Most már befejezem.

Nyilvánosságra hozva németül: www.minghui.de (2008.06.30.).

 

 

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung auf der New Yorker Fa-Konferenz 2008 (Änderung am 29. Juni 2008)

http://www.minghui.de/data/jingwen/1/jw158.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében