hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat az NTDTV pódiumi megbeszélésén
 


Li Hongzhi, 2009. június 6.

Köszöntöm mindannyiótokat! (Minden tanítvány: Jó napot, Mester!)

Nem volt egyszerű nektek. Már régóta nem magyaráztam a Fá-t. Már rég nem láttalak titeket. Valójában tudom, hogy minél többet magyarázok nektek és tollak előre benneteket, annál több és annál súlyosabb démoni nehézséget okoznak a régi erők tényezői a Dáfá-tanítványoknak. A Fá már hátra van hagyva nektek. Amíg az ember ezen könyv szerint műveli magát és tanulja azt, addig mindent meg tud oldani és mindent megkaphat. Ezért szándékosan nem magyaráztam el nektek ezt ebben az időben még részletesebben. Sok dologról valóban nektek magatoknak kell elgondolkodnotok és felismernetek őket. Ebben rejlik az oka annak, hogy miért nem léptem elő körülbelül egy évig és magyaráztam el nektek valamit.

Mindegy, hogy állnak a dolgok, a Fá-helyreigazítás nagyon gyors ütemben halad előre. A helyzet és az idő változásán keresztül érezhetitek, hogy nagyon gyorsan halad előre, elképzelhetetlenül gyorsan. Az, ami a világegyetemben megmutatkozik, az emberiség számára elképzelhetetlen. Mindegy,hogy hogy van, a Dáfá-tanítványok művelésének útja és minden, amit én a Fá-helyreigazításnál tettem, már ilyenné vált. Ez már le lett rögzítve és nem lesznek már változtatások. Ezen kívül a Fá-helyreigazításnál ez nagyon gyorsan halad. Az irányításom nélkül is a világegyetem leggyorsabb ütemében közeleg a Fá-helyreigazítás. A jelenben szemlélve, a változások a világban is nagyon gyorsan mennek végbe, különösképpen abban mutatkozik ez meg, hogy az emberi társadalom milyen erőteljesen csúszik lefelé. A mai kínai társadalomban a morál elképzelhetetlenül gyors ütemben hanyatlik. Az emberiség történelmében az emberek még soha sem váltak ilyen fokig romlottá. Mindegy, hogy milyen helyzetben a múltban, melyik dinasztia bukásánál, vagy az emberiség katasztrófái előtt, az emberek már megsemmisültek, mielőtt eddig a fokig romoltak. Ha nem létezne a Fá-helyreigazítás, az Istenségek már régen nem hagyták volna, hogy az emberek tovább létezzenek. Különösen Kínában, az Istenségektől adományozott emberi kultúra centrumában, mely az elmúlt évezredekben hatást gyakorolt az egész világra, és más dimenziókat is erősen befolyásolt, korábban egyáltalán nem volt megengedett ilyen mértékben romlottnak lenni. Mielőtt ilyen fokig romlottá váltak, az Istenségek már megsemmisítették őket. Jelenleg ez kitolódik, pontosan mivel a Dáfá-tanítványok a művelésben a saját útjukat még nem járták a végéig. Valójában én is tudom – mivel itt a művelésről van szó – hogy ez egyszerűen ilyen nehéz. A Fá-helyreigazítás magában is nagyon nehéz. Az emberi társadalom romlott valósága egyszerűen nagy hatást gyakorol az emberekre, beleértve a Dáfá-tanítványokat is. A Dáfá-tanítványok a földi világban művelik magukat. Ők még egy ilyen komplikált helyzet előtt is állnak. Az emberi társadalom romlott oldala nagyon erősan ingerli az embereket. Mit lehet tenni? Jelenleg nem lehet feladni ezeket az embreket. Még léteznek esélyek arra, hogy megmenstük őket. Ez az egyik oka annak, hogy miért tolódik ez ki mindig újra és újra.

Senki sem tudja közületek, hogy a mai emberek a Földön mennyi áldozatot hoztak a történelemben ezért a dologért. Ti azon sem gondolkodtatok el, hogy ők egykor milyen nagyszerű élőlények voltak. Kitették magukat egy ilyen nagy veszélynek és habozás nélkül idejöttek, egy ilyen veszélyes és rossz helyre. Egyedül ez által kiérdemelték, hogy megmentsétek őket, és kikerüljenek innen. A veszedelem számukra ebben pontosan ennek a környezetnek a csábítása. A Dáfá-tanítványok ezekben a démoni nehézségekben csak egy kicsit több szenvedést viseltek el értük, minden élőlényért. Azonban mindegy, mi történik, az, ami a Dáfá-tanítvényokra vár, a legjobb. Ebből a szemszögből nézve a Dáfá-tanítványoknak még inkább tisztában kell lenniük azzal, hogy nagy felelősséget viselnek, és hogy nekik ezt a felelősséget magukra kell vállalniuk. Ti mindannyian arról beszéltek újra és újra, hogy „a Mesternek segíteni a Fá-t helyreigazítani”, „a Mesternek segíteni a Fá-t helyreigazítani”. Mindegy, hogyan is van, úgy találom, hogy ennek a mondatnak nagyon nagy súlya van. Én is remélem, hogy ti ezt meg tudjátok csinálni, hogy lehetőleg meg tudjátok csinálni. Tudom, hogy ez nehéz. Annak ellenére, hogy ezt mondtátok, nem egyszerű ezt minden tekintetben jól csinálni. Annak ellenére, hogy ti azon vagytok, hogy minden élőlényt megmentsetek és, hogy ezt a történelmi küldetést teljesítsétek, ti egyidejűleg művelitek saját magatokat is. Néha egyes konkrét ügyeket nem tudtok jól kezelni, vagy annál nem tudtok jól koordinálni. Azt mondom, hogy ez a történelmi színpad a Dáfá-tanítványoknak lett hátrahagyva, akik a Fá-t igazolják és megmentenek minden élőlényt. Mindennek, amivel előhozakodtatok dicsőséges jövője van, mindegy, mi történik. Azt remélem csak, hogy ti ezt valóban még jobban tudjátok csinálni és még jobban tudtok együttműködni.

Gondoljatok egyszer igazán bele, mi az amit nem tudtok elengedni? A történelemben már volt részetek elismerésben, pompás napjaitok voltak és hatalmas démonni nehézségeket is elviseltetek. A várakozás hosszú ideje alatt minden lehetségeset átéltetek, csakis a mai napra várva. A logikát követve nektek ezt az utat is a végén, jól kell, hogy járjátok. Hogy valaki ezt a Fá igazolásánál jól vagy nem jól csinálja, ez kízárólag mindenkin, saját magán múlik.

Pontosan az imént mondtam, hogy ez a mai történelmi pillanat pontosan a Dáfá-tanítványoknak lett hátrahagyva. Te látod, hogy minden népség, minden ország és minden szociális réteg a világon a saját dolgával van elfoglalva. Ez az emberiség normális élete, a létezés szükséges formája. Ennek éppen így kell lennie. Az nem lehet, hogy hirtelen mindenki valamit közvetlenül a Fá-ért tesz. Különben a köd kitisztulna. Minden esetre ők azonban mindannyian a Fá-ért léteznek. Látszólag ennek az egésznek semmi köze nincsen a Dáfá-tanítványokhoz. Valójában azonban mégis. Látszólag ebben az egészben nincsen rendezettség, valójában minden rendezetten zajlik le. Minden élőlény a megmentésre vár. Egy dolgot nagyon egyértelműen megmondhatok nektek: Ha a Dáfá-tanítványok nem mentik meg őket, mindegy, hogy a világ melyik szegletében vannak, ha ti nem mentitek meg őket, akkor nincsen reményük. Különösen a kínaiak, ti tudjátok, hogy én korábban megmondtam, hogy sok király az égben, különböző népek királyai, különböző történelmi periódusokban ott születtek újra. Ők a legnagyobb szenvedést és a legnagyobb nyomást viselték el. Mivel ők nem csak saját maguk beteljesedését szeretnék elérni, hanem az, amit bevégeznek és az, amiért szenvedést viselnek el és a dolgok, melyekért áldozatot hoznak, még több élőlényért valók, ezért van nekik egy ilyen nagy démonikus nehézségük. Az ő döntésük megtestesíti minden élőlény együttes döntését a gigantikus kozmikus rendszerben. Ezért léteznek ilyen nagy démonikus nehézségek. Ugyanez érvényes rátok is. Hiszen ti Dáfá-tanítványok vagytok. Jóllehet, a sorskapcsolatotok ahhoz vezetett, hogy ti ezt a nagyszerű felelősséget át tudjátok vállalni. Azoban ti ugyanazt az áldozatot hoztátok a történelemben.

Ha már ennél a témánál vagyunk, egyes dolgokat konkrétan meg fogok említeni. A Dáfá-tanítványok projektjeinek célja, a Fá-t igazolni és minden élőlényt megmenteni, ez világos. Nektek azonban úgy kell intéznetek, hogy az emberek a projekteket magukban és az eljárásaikat megértsék. Ezeket az embereknek kell megérteniük és nem Istenségeknek. Az emberek csak a felszínen levő dolgokat nézik. Az emberek csak a felszín által tudnak megértéshez jutni. Ezért nektek a felszínen levő formát, a hétköznapi emberek társadalmának megjelenési formáját mindenképpen össze kell hangolnotok. Nem lehet túlzásba esni, különben az emberek nem értenék meg. Azonban ha ti ezt nem tudjátok elérni, akkor egy ember sem menekülhet meg. Mindegy, hogy a Dáfá-tanítványok melyik projektet csinálják, a probléma, ami a leghamarabb felmerül az, hogy nem tudnak helyesen mértéket tartani. Ha nem figyeltek a szavaitokra és a cselekedeteitekre, akkor a hétköznapi emberek nem tudják őket megérteni, vagy az a félreértés keletkezik bennük, hogy politizáltok, vagy azt gondolják a hétköznapi emberek, hogy ti ezt egy meghatározott célért teszitek. Így a Dáfá-tanítványok a nagyszerű küldetésüket a Fá-igazolásáért és minden élőlény megmentéséért emberi tényezők miatt nem teljesítették jól. Valójában a Dáfá-tanítványok ezzel nagyon tisztában vannak, ha az ember erről beszél. Azonban a konkrét cselekedeteknél az ember könnyen összezavarodik. Erre mindenképpen figyelmet kell szentelnetek. Semmi esetre se okozzatok saját magatoknak problémákat.

Ne tekintéstek az eretnek Kínai Kommunista Párt feloszlatását a célunknak. Ő egy semmi. Még soha sem tartottam fontosnak. Ő csak egy ilyen dolog, mely külön a Fá-helyreigazításért lett megalkotva. Mivel a tulajdonságai a világegyetem ellen irányulnak és az egész világegyetem erői meg akarják szűntetni, léteztek régi erők, akik speciálisan őt őrizték, védelmezték és biztosították, úgy, hogy ő több mint 100 évig ki tudott tartani. Így ő néhány tapasztalatot gyűjtött, úgy hogy ő az utolsó szakaszban negatív hatást tud gyakorolni az összes élőlény megmentésére, melyet a Dáfá-tanítványok csinálnak, és démonikus nehézségként funkcionál a Dáfá-tanítványok beteljesedésénél, kísértetekként, akik a világot összezavarják, minden élőlényre, akiket meg akartok menteni hatni tudott. Ilyen egy dolog ő. Ezért nektek nem szabad őt túl komolyan vennetek. A célkitűzésetekkel nem kell rá koncentrálnotok. Ő nem érdemli meg ezt. A ti célotok minden élőlény megmentése. Az, amit az eretnek párt csinált, azt ő saját maga nem tudja elérni. Ennél kihasználták őt a régi világegyetem hatalmainak tényezői. Természetsen az a kérdés is felmerül, hogy miért nem használtak ki egy másik élőlényt. Mivel ő egyszerűen ilyen rossz. Ez a dolog, amit ezért hoztak létre, egyszerűen egy ilyen dolog. Ha a Dáfá-tanítványok célzottan ellene cselekedtek volna, már rég összeomlott volna. A régi világegyetem hatalmainak tényezői valami mást használtak volna ki, hogy nyugtalanságot szítsanak. Az eretnek Kínai Kommunista Párt kízárólag ezért az egy dologért létezik. Mindegy, hogy te foglalkozol-e ezzel a dologgal, vagy nem, ő így is úgy is fel lesz oszlatva. Ha a Dáfá-tanítványok azt, amit tenniük kell elvégezték, fel lesz oszlatva, és ez teljes bizonyossággal így lesz. Azonban az igaz és az eretnek összeütközésének folyamatában megmutatkozik a jövő irányvonala minden élőlény számára a pozíció által, melyet minden élőlény megválasztott, az út által, melyet az ember választott és minden által, melyet minden élőlény napvilágra hozott. Ilyen az összefüggés.

Ti médiákat működtettek, és le tudjátok leplezni az eretnek Kínai Kommunista Párt-ot. Ezt azért teszitek, hogy minden élőlényt hozzásegítsetek a felismeréshez, úgy hogy ők megmenekülhessenek. Ma ez az NTDTV-nél lévő Dáfá-tanítványok világtalálkozója. A jelenlevők nagyrésze médiáknál dolgozik. Egyesek még több feladatot is elvállaltak. A Dáfá-tanítványok médiákat működtetnek, ennél nektek tisztában kell lennetek azzal, hogy mi az, amit éppen csináltok. Természetesen ezt akkor is tudjátok, hogyha én nem mondom. Azonban a konkrét dolgoknál ezt nektek nem a kedélyállapototok szerint kell tennetek. Ahogy a szív nyugtalan, az ember könnyen kerül tévútakra. A döntő pillanatban arra kell gondolnotok, hogy ti azért csináljátok ezt, hogy minden élőlényt megmentsetek.
   
Az elmúlt években ez egyáltalán nem volt olyan egyszerű, hogy a televíziós adót a mai napig fejlesszétek. Minden alkalommal, amikor az NTDTV progjamjait megnézem, csodálat keletkezik bennem a Dáfá-tanítványok iránt. A Dáfá-tanítványok valóban nagyszerűek. A semmit sem tudástól a mai napig, amikor is ti a programokat olyan jól és olyan nagy hatásúra csináljátok. Ha az embereket akkoriban nem csapta volna be a gonosz, akkor mindegyik a ti TV-progjamjaitokat nézte volna, mindenki nagyon jónak és nagyon nagyszerűnek tartaná ezt a TV-adót. A gonosz zavarásainak és tényezőinek következtében, melyek az embereket irányítják, sok ember jelenleg nyitva levő szeme ellenére nem képes látni ezt a nagyszerűséget. Ez nem tesz semmit. A Fá-helyreigazítás fejlődésének előrehaladtával és a Dáfá-tanítványok mindig erősebbé váló őszinte gondolataival minden rohamosan változik. Az energia, melyet az NTDTV kibocsát, nagyon erős. Azok a televíziókészülékek is, melyek a jeladásokat közvetítik, nagyon erős energiát tudnak fel venni és a gonosz tényezőket meg tudják semmisíteni. Ebben a tekintetben az embernek a TV-adót nem csak jól kell csinálnia, hanem egyre szabályosabban is. Ha ti Dáfá-tanítványok eléritek a beteljesedét, akkor nektek át kell adnotok ezt az embervilágban való Fá-helyreigazítás periódusának az embereinek. Ez a jövőbeni emberiség kultúrájává válik. Tehát nektek ezt jól kell csinálnotok.

Ha ehhez a témához érünk, szeretnék valami konkrét dolgot mondani. Ha ti a médiákat jól akarjátok csinálni, akkor nektek ebben a társadalomban kell gyökeret vernetek. A hétköznapi emberek társadalmának dolgai nem mutatkozhatnak isteniként. Ezenkívül a régi erők tényezői zavarni fogják az emberek megmentését. Természetesen a televíziós adó önmagában nem Dáfá-művelés. Ennek nincsen közvetlen kapcsolata a Dáfá-hoz. Ezt a Dáfá-tanítványok csinálják, hogy a Fá-t igazolják és minden élőlényt megmentsenek. Így néz ki az összefúggés. Ez nem a Dáfá, de ez egy eszköz, mellyel a Dáfá-tanítványok az összes élőlényt megmentik. Mivel ennek a hétköznapi emberek társadalmában kell gyökereznie, és pontosan úgy kell működnie, mint a hétköznapi emberek társadalmának televíziós adói, nektek a menedzsmentnél az emberi társadalom szabályszerű módszereihez kell igazodnotok. Ebből a szempontból a vállalkozások a hétköznapi emberek társadalmában sok tapasztalatot gyűjtöttek. Csakis, ha a gazdasági vezetés rendszere a hétköznapi emberek társadalmi formájának megfelel, lesz képes a hétköznapi emberek társadalmában lábat vetni és fejlődni. Más szavakkal, az emberek cselekvési módjai ennek a szintnek az alapelveinek felelnek meg. Nektek is lehetőleg a hétköznapi emberek ezen formájának megfelelően kell a televíziós adótokat vezetni. Ha jól akarjátok csinálni, akkor nektek valóban módszereket kell kigondolnotok, hogy szabályszerűen igazgassátok őket és nyereséget hozva gazdálkodjatok. Gondolkodjatok el egyszer a gazdasági irányításról.

Valójában egy televíziós adó a hétköznapi emberek társadalmában elsőként azt a célt követi, hogy pénzt keressen. Nektek más a kiindulópontotok, mégpedig az összes élőlényt megmenteni. Ez valóban nagyszerű. Senki sem tud ilyesmit csinálni. Ha ez így van, és ezt a televíziós adót gazdaságilag nem jól vezetitek és nem tud tovább működni, nincsen több pénze, akkor ti az igaz tények tisztázásának ezt a hatásos formáját el fogjátok veszíteni. Ezekben az években ti mindannyian láttátok ennek a hatását. Láttátok a társadalomra gyakorolt befolyásoló erejét. Ha ez így van, akkor miért nem csináljátok ezt jól?

Ti tudjátok, hogy a Kínai Kommunista Párt hazugságok által. tartja fenn a kormányzását, és hogy a médiák által csalóka képeket hoz létre. Már a kezdeti szakaszban megtévesztette a kínai népet. Ma is, a végső szakaszban még mindig megtéveszti a média által a kínaiakat. Eltitkol minden tényt és igazságot és így összevissza becsapja őket ilyen sok éven át. Az emberek a hazugságaikban születnek és ebben nőnek fel. Gondoljatok egyszer bele. Ezek a kínaiak ebben a fajta környezetben élnek. Nem szánalomra méltóak? Sok kínai nem érti a Nemzetközi Közösséget, miután a Nemzetközi Közösségbe jön. Mivel ők az eretnek Kínai Kommunista Párt kultúrájában nőttek fel. Ők még azt is gondolják, hogy más országok emberei nem normálisak és túlságosan buták. Az nem úgy van, hogy a Nemzetközi Közösség abnormális. Ez egy normális társadalom. Az eretnek párt által kontrollált kínai társadalom az elfajzott. Évek tucatjai óta az eretnek Kínai Kommunista Párt önelégült, azt gondolja, hogy a csaló propagandája nagyon sikeres. Ő a médiát a kezében tartja és csalóka képeket kohol velük, hogy propagáljon és a kormányzatát megőrizze. Ezzel azt akarom nektek mondani, hogy a propaganda az embereket magával tudja rántani. Képes az embereket a hírektől függővé tenni. Egyes emberek anélkül, hogy elemeznének, mindent elhisznek, amit mondanak nekik.

Az emberek gondolataiban ez a gyengepont létezik. Ezt a problémát ti az igaz tények elmagyarázásának sok évében magatok is felismertétek, mégpedig, hogy az első benyomás a legerősebb. (nevet) Ha ő egy felismerést elfogad, akkor a későbbiekben következő felismeréseket ezen felismerés alapján fogja megítélni. Ez egy fogyatékosság volt az emberek teremtésénél. Mindazonáltal ez a környezet a fordított alapelvekkel előnyös is az emberek számára, akik a démonikus nehézségekben megszüntetik a karmát és az igazság után kutatnak és így ebből a környzeteből kijönnek. Ha ez nem így lenne, akkor az embereknek ez túlságosan könnyű lenne, hogy megkapják a Fá-t és visszatérjenek a Menny-be. Ha az ember mindig helyes alapelvek mentén keresne és ítélné meg a dolgokat, mindegy mit mondanak az emberek, ez a környezet soha nem válna rosszá. Akkor ez már nem egy emberi társadalom lenne. (nevet) Mindamellett ezen a helyen az embereknél nem voltak helyes alapelvek. A királyi kormányozza az országot, hadseregek harcolnak a világon, a nyertesek királyokká lesznek, a vesztesek gengszterekké. Ez pontosan az alapelv az emberek szintjén. Miért ütközik nagy nehézségekbe a Fofá és az Istenségek Fá-ja és miért keletkeznek ilyen nagy démoni nehézségek, összeütközések és helytelenítések, amint ezeket itt terjesztik? Mivel amit terjesztenek, helyes alapelvek, azonban ebben a környezetben nem léteznek helyes alapelvek.

Mindegy, mi történik, ez már mind történelemmé vált. Ez mind az emberiség egy kulturális folyamata a világ teremtése óta. Ma másképpen van. Ma bekövetkezik a végérvényes befejezés a világ teremtése óta. Mivel a Dáfá itt elterjedt, ez a környezet a jövőben talán mindörökké hátra lesz hagyva az emberiségnek. Ez a szerencse, amit a Dáfá az emberiségnek ebben a folyamatban hoz, melyben a Fá széles körben elterjedt és a világegyetemben helyre lesz igazítva. A dimenziók ezen szintje megmaradhat.
  
Ennyit ehhez. Azt gondolom, ennél a találkozótoknál még sok dolgot kell megbeszélnetek. Nem fogok sok időt igénybe venni tőletek. Egy kicsit több időt hagyok nektek. Ha döntő kérdéseitek vagy fontos kérdéseitek vannak, akkor feltehetitek őket. Én pedig megválaszolom nektek őket. A fennmaradó idő aztán a ti beszélgetésetekre van. (taps)