hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a 2009-es New York-i nemzetközi Fá-konferencián
 

AKTUÁLIS FORDÍTÁS

 

(Li Hongzhi ~ 2009. június 7.)

Jó reggelt! (Tanítványok: Jó reggelt, Mester!)

Keményen dolgoztatok! (Tanítványok: Mester dolgozott keményen!)

El vagyok ragadtatva, hogy látlak titeket, mert már több mint egy éve nem láttuk egymást. (Lelkes taps) Szándékosan nem tanítottam olyan sokat, mert tudatában vagyok annak, hogy minél érthetőbben beszélek valamiről, annál nagyobb nehézségeket hoz ez művelésetek számára és annál több bajt okoznak az ősi erők elemei. A Fá már meg lett tanítva és Mester mondta nektek, hogy amíg határozottak vagytok a Fá művelésében, minden a tiétek lesz. Minden bizonnyal így lesz. Tehát ha komolyan tanultok, az olyan, mintha közvetlenül tanítanálak titeket. Elgondolkodva ezen a dolgon úgy döntöttem, hogy jobb, ha nem olyan gyakran beszélek, hogy így több lehetőséget nyújtsak a fejlődésre, hogy elérjetek saját megértésetekhez és hogy így saját utatokon járhassatok. Ha nem olyan gyakran tanítom a Fát, akkor nem az elétek állított nehézségek vagy a megpróbáltatások aggasztanak... Tudjátok mindannyian, hogy nagyon nehéz a művelésben elviselni a keserűséget. Azonban nem ez a legnehezebb; végülis, attól függetlenül, hogy milyen megerőltetőek a nehézségek, vége van, ha túljutottál rajta és azon a ponton minden világossá válik számodra. Inkább a sivár magányban való csendes művelés, ha nem vagy képes látni a reményt, ez a legnehezebb dolog mind közül. A művelés bármely formája magával von egy megpróbáltatást mint olyat és egy utat ilyen sajátosságokkal. Ha valaki kitart és teljes gőzzel halad, csak ez teszi ki az igazi szorgalmat. Egyszerű beszélni róla, de így is cselekedni borzasztóan nehéz. Ezért mondták, hogy mindig úgy kell művelődni, mintha most kezdtél volna, mert ennek biztosan végső szinted elérése lesz az eredménye.

Mindannyian láttátok, hogy a mai társadalom bővelkedik negatív dolgokban, és ezek befolyásolják az emberek ragaszkodásait, befolyásolják értelmüket és lelküket, folyamatosan lehúzzák evvel a világ embereit. Ez borzasztó. A Dáfá-tanítványok emberi művelők, nem istenek művelik magukat, és így, mivel emberek művelik magukat, bizonyos mértékig gátolni fogják ezek őket. Ha nem kezelik magukat megfelelően [a művelők], akkor csak olyanok, mint a hétköznapi emberek; és az akadály közben viselkedésük olyan lesz, mint a hétköznapi embereké. Néhány tanítványnak nem kell szembe néznie zavarásokkal és ezért lassan-lassan nem művelik magukat szorgalmasan. Ez azt jelenti, hogy ragaszkodásokat alakítottak ki a közönséges társadalom különböző kísértéseihez, és lehúzta őket azok vonzereje. Természetesen különböző embereknek különböző emberi gondolatai vannak a művelés közben és belső alapjuk is különböző, mint ahogy a műveléshez való hozzáállásuk is természetesen különböző. A legértékesebb dolog, hogy [mindez] sikerüljön az állandó haladás során ebben a fárasztó helyzetben, a nyomás alatt, és miközben nem látni a reményt. Ez a legértékesebb és legnagyszerűbb dolog.

Felfedeztem, hogy sok tanítvány, akik ebben az időszakaszban nem láthattak engem, eléggé elengedték magukat és nem szigorúak eléggé önmagukkal szemben. A művelés egy igazán komoly dolog. Két földnek kellett elmúlnia a világ teremtése óta, egy száz millió éves történelem. Mind a végső pillanatra vár, ami most van. Ez az időszak az istenek szemében valójában olyan, mint egy pislogás vagy egy intés a kézzel, de az emberek dimenziójában egy folyamatot követel meg, melyhez idő kell. Teljesen mindegy, mennyi időt vesz igénybe egy dolog az emberi dimenzióban, az istenek szemében ez olyan, mint egy pillantás a szemmel. Sok évnek kell eltelnie az emberiségben, és ahogy az idő telik, néhány tanítvány hajlamos kevésbé szorgalmassá válni és lazítani egy kicsit. Ébernek kell lenned ennél a problémánál. Úgy gondolom, hogy mostantól figyelmet szentelsz ennek. Másik szemszögből nézve, az út, melyen jártál és minden, amivel szembe kellett nézned és le kellett gyűrnöd, a Dáfá terjedése és a művelőink tettei -- egyik sem lehet véletlen. A hétköznapi emberek soha nem kaphatják meg azt a lehetőséget, hogy megtapasztalják azokat a dolgokat, amiken keresztül mentetek. Egy esemény fellépése, akármilyen nagy is legyen az emberi világban, semmi esetre sem lehet véletlen. Gondolkodjatok el ezen egy kicsit és látni fogjátok, hogy ez tényleg nem átlagos. Már oly sok évet hagytatok magatok mögött, miért nem tudtok helyesen cselekedni az út végső szakaszán? Ha valaki nem szorglamas a művelésben, az nem egy jelentéktelen dolog. Ahogy lazítasz, elsodor az emberi gondolkodás és visszamaradsz, vagy lekerülsz [az útról], és csak gyengén fogsz tudni együttműködni mindenkivel, miközben igazolod a Fát és tisztázod a tényeket.

A Dáfá-tanítványok minden egyes projektje, melyek az igaz tényeket tisztázzák és embereket mentenek, saját magatok által önkényesen szervezett a Fá igazolása végett, és láttad, hogy miket értetek már el. A médiák és hálózatok, melyeket a Dáfá-tanítványok alapítottak, és minden, amit véghezvittetek, félelmet okoz a gonosz elemeknek. A gonosz KKP mobilizálta Kína minden állami apparátusát – és ennek az lett az eredménye, hogy minden külügyi kezdeményezés megrekedt külföldön. Mindez kizárólag a Fálun Gong üldöztetéséhez létezik. Az igaz tények tisztázásánál egy Dáfá tanítvány valóban elérte száz vagy ezer ember hatását. Hatásosan lelepleztétek ezt a megpróbáltatást, amit a gonosz kreált és intézett a Dáfá-tanítványok ellen. Az elmúlt néhány évtizedben a gonosz KKP mindig megtévesztő külszínt öltött, békét és gazdagságot színlelt, hogy elismerje a világ a gonosz KKP szerepének legitimációját. Most a gonosz más dimenziókban nagyon megtizelődött, az emberek feletti hatalma csökkent. Így a Dáfá-tanítványok számára a dolgok mindenütt elernyedtek és nyugodtabbá váltak. De ahogy a dolgok nyugodtabbak lesznek, a nyomás is enyhül; és ha a nyomás enyhül, akkor ez hajlamos a kényelem kívánságához vezetni, a jólét felé, az elengedés felé, valamint a megkönnyebülés keresése felé. Valójában azonban minden Dáfá-tanítvány élete szorosan kötődik a műveléséhez, úgy mint a láncszemek. Szóval ha lazítasz, akkor az annyit jelent, hogy lazítasz a művelésedben.

Néhány Dáfá-tanítvány olyan projektenek dolgozik, melyek megmentik az embereket. Elfoglaltak és keményen dolgoznak. Evvel mind tisztában vagyok. És tudom, hogy néhány Dáfá-tanítványnak csak nagyon kevés ideje marad kipihenni magát, és hogy sok kihívással kerülnek szembe. Mindazonáltal nem ez az ma, amire vártunk? Akár letettél fogadalmakat a törénelem során, akár kifejezetten ezen esemény végett jöttél, ami előttünk áll ebben a pillanatban az, amit a Dáfá-tanítványoknak kell tenniük és amire hosszú ideig vártak. Ugyan amit tesztek, az az emberek megmentése, ennek ellenére azonban a művelés folyamatában vagytok még, ezért nem léphettek fel itt az emberek környezetében úgy, ahogy az istenségek. Ha a világ emberei úgy látnátak titeket, mint ahogy az istenségek lépnek fel és látnák természetfeletti cselekedeteiteket, akkor az átlagos emberek környezetének rejtélye meg lenne oldva és akkor nem létezne többet a Dáfá-tanítványok művelése. Az emberek megmentésének ügye sem létezne többet, nem létezne a keserűség sem, mely műveléseteket oly szentté teszi. Emiatt pont olyanok a felmerülő állapotok, mint az átlagos embereknél. De ez még nem minden. Éppen az imént említettem, hogy a hosszú, hosszú magányt és azt a művelési környezetet, melyben nem látni a reményt, a legnehezebb elviselni, és ez vezethet a legkönnyebben ahhoz, hogy az ember hanyag lesz. Ez az egyik legnagyobb vizsga a művelési folyamatban.

Természetesen a gonosz elemek Kína környezetében részben még mindig nagyon vadak. Ugyan a legtöbb rossz tényező már megszűnt létezni, mégis képesek még irányítani a rossz embereket különböző területeken és környezetben, ami miatt azok nagyon gonoszul viselkednek. Ezért a gyakorlók egy része nagy nyomást fog érezni, ha tesznek valamit. Ez nemzetközi szinten is érvényes. Azok, akik tényleg legelöl haladnak és dolgokat tesznek, érezni fogják ezt a nyomást. Teljesen mindegy, hogy mit tesznek és hogy milyenek a körülmények, a Dáfá-tanítványoknak jól kell tenniük a dolgokat.

Tegnap beszéltem az NTDTV-nél dolgozó Dáfá-tanítványokkal néhány aktuális dologról. Jelenleg fennáll még egy aktuális probléma. Mint tudjátok, vannak olyan nem annyira szorgalmas gyakorlók, akik még nem léptek elő. Mondhatni nem voltak elég szorgalmasak; a környezet változásával egyre többen vannak, akik előlépnek. A Kínában található Dáfá-tanítványok közül, akik azokon a területeken élnek, melyeket az üldöztetés erősen érintett és melyekben nagy nyomás uralkodott, nem is kevesen vannak, akik előléptek és előtte hosszú ideig nem tették azt. Vannak, akik Kínából külföldre mentek. A külföldi Dáfá-tanítványokkal való együttműködésben azonban konfliktusok jelentek meg. Ezért a Dáfá-tanítványok a jelenlegi nemzetközi közegben úgy érzik, hogy a helyzet bonyolultabb lett. A főok nem csak a művelési állapotban keresendő.

A kínaiak beállítottsága a gonosz kínai KP kultúrájának befolyása alatt alakult ki. Gondolataik, nézeteik, élet- és viselkedési módjuk mind ebben az állapotban alakult ki. A nyugati társadalmak emberei vagy a gonosz KKP nélküli társadalmak emberei, mind az emberek természetes állapotával bírnak, csak kultúrájukban különböznek. Ezekben a természetes társadalmakban mindenki normál létezési állapottal bír, vagyis békés, jóságos, nyíltszívű és alig van egymással szemben védekező állásuk. Ez egy normál állapot. Mielőtt a gonosz párt hatalomra került, a kínaiak is ilyenek voltak. De Kína mai társadalmában a gonosz KKP az embereket születésüktől fogva fejlődésükön keresztül hazugságokkal, gyűlölettel és harcelvekkel neveli fel, hamis elméletekkel és állandóan a gonosz párt szükségleteinek megfelelően nevel. Ami az élet- és magaviseleti módokat illeti, minél primitívebb lett valaki, annál elégedettebbek vele. Néhány kínai még beszélt a múltban a régi hagyományokról, néhányuknak még voltak tradicionális nézeteik. Ezért jött a kulturális forradalom, ezért voltak ilyen meg olyan mozgalmak, melyek a kínaiak tradícióit folyamatosan támadták és pusztították. Különösen a mai fiatalok nőttek fel teljesen a pártkultúrában és a hazugságokban. A hazugságokban kialakult nézetek, magaviseleti- és eljárási módszerek nagyon erősen különböznek a nemzetközi társadalmak emberétől. A nemzetközi társadalomban két ember, akik találkoznak, minden ügyükről nyílt szívvel képesek beszélni, akkor is, ha nem ismerik egymást, nyílt szívvel tudnak beszélni egymással. A kínaiaknál ez teljességgel lehetetlen. Ezért azok a tanítványok, akik Kínából jönnek, a külföldön élő tanítványokkal szemben máshogyan viselkednek és máshogyan bánnak az emberekkel. A külföldi tanítványok nem értik a Kínából jött tanítványok nyelvezetét és viselkedését. „Miért viselkedik így és úgy? Miért ilyen furcsa ez az ember?” Valójában az ok abban rejlik, hogy a kínaiak, akik különböző mozgalmakon mentek keresztül, melyek során a gonosz párt az embereket egymás elleni harcra és feljelentésre szította, igen, ilyen üldöztetések után, egyszerűen megszokták, hogy bezárkóznak, főleg a Dáfá-tanítványok üldöztetésénél. A Dáfá-tanítványoknak megértéssel kell bírniuk egymással szemben. A Kínában kialakult beállítottsággal nem lehet megérteni a nemzetközi társadalom embereit. „Hogy lehetnek ennyire ostobák a külföldiek?” Azokat a kínaiakat sem értik meg, akik hosszabb ideig éltek külföldön. „Hogy csinálhatnak ilyesmit?” Valójában az emberek számára ez helyes. Ebből a szemszögből megértéssel kell bírnotok egymással szemben és jól kell együttműködnötök.

A különböző beállítottságok miatt nem lehet jó az együttműködés. A mód és jelleg, ahogyan egy dolgot szemlél az ember, nem passzol és az ellentéte másokénak. Ehhez jön még az is, hogy a Kínából jövő tanítványok bezárkóznak. Ez ahhoz vezet, hogy néhány külföldi gyakorló azon tűnődik, hogy a Kínából jövő gyakorlók nem kémek-e. Ez igen sok területen nagy nyugtalanságot okozott. Úgy gondolom, hogy mindannyian tudjátok, hogy ezt már megmondtam korábban is, vagyis azt, hogy a kémeket is megmentem. Ebben az életben egy kém, de a számtalan korábbi életeiben csodálatraméltó volt, ő is a Fáért jött. Miért vesszük csak ezt az életét szemügyre? Talán nem kell őt többet megmentenünk? Itt csak egy másfajta hivatásról van szó. Természetesen rossz hatást gyakorolhat hivatásával és bűntettet is elkövethet a Dáfával szemben. De úgy gondolom, hogy a Fá nagyon nagy. Ez a kozmosz nagy Fája és mindent meg tud oldani. Amíg az embernek nyílt szíve van és toleranciát bír gyakorolni - úgy gondolom - addig minden megváltozhat. Mikor régen Kínában terjesztettem a Fát, sok gyakorló a gonosz párt tagja volt, veterán káderek a Vörös Hadseregtől, párttitkárok, az állami biztonsági és közbiztonsági hivataltól. Voltak gyakorlók a hadseregtől, sőt, még a vezérkar titkos ügynökségének második és harmadik osztályáról is. Nem úgy volt, hogy az üldöztetés alatt a másik oldalra álltak, hanem féltek és a nyomás alatt összezavarodtak. Mindamellett itt emberekről van szó és a nyomás alatt képesek bármit megtenni. Ha újból tiszta lesz a feje, bizonyosan visszatér. Ez csak idő kérdése.

Az emberek megmentése ugye az emberek megmentése. A kiválasztás nem jóságos. Ez főleg akkor érvényes, ha az emberek társadalma elérte ezt a pontot. Semmi nem jó már, az egyetlen kritérium az lett, hogy az ember mit akar. Tegnap beszéltem erről a dologról. Azt mondtam, hogy az emberek egyik történelmi periódusban sem voltak ilyen mértékig rosszak, soha nem voltak olyanok, mint ma. Főleg a Kínában élő emberek morálisan minden tekintetben romlottak, ami példátlan. Alig lehet embereket látni az utcán, akiknek jó gondolatok vannak a fejében. Sok ember gondol minden pillanatban valami rosszra és amit tesznek, az legtöbbször rossz. Az egész társadalom támogatja ezt, a gonosz párt lehúzza az embereket. Ami a Dáfá-tanítványokat illeti, mindegy, mi történik, mindegy, milyen testi fájdalmakat és lelki gyötrelmeket kell elviselniük, akkor is, ha az üldöztetés még rosszabb lesz, az üldöztetésnél le fogják építeni karmájukat és elérik majd a beteljesülést. A Dáfá-tanítványokra csak a legjobb vár. Nem ez a művelésetek célja? Az ősi hatalmak azonban gonosz elrendezéseikben – állítólag azért, hogy segítsék a Dáfá-tanítványokat a beteljesülés elérésében – a gonosz párt által, melyet megteremtettek, a világ embereire, igen, főleg a kínaiakra, ezt a rossz üldöztetést sújtották. Hagyják, hogy az emberek rosszá váljanak, hagyják, hogy az emberek bűntetteket végezzenek a Dáfával szemben. Nem azon vannak, hogy romlásba döntsék a kínaiakat? Ugyan az ősi hatalmak rendezték el ezt a gonosz üldöztetést, de végül is a kínaiak a Dáfá-tanítványok megjelenése végett tűrnek el ennyi zaklatást és szenvedést. Ebből a szemszögből nézve, nem kellene őket megmentenetek? Nem kéne a Dáfá-tanítványoknak kitárniuk szívüket? Valójában nem maguk az üldözők is szintén az üldöztetés áldozatai, kivéve a gonosz főt?

Amit evvel mondani akartam csak annyi, hogy minden projektben személyzeti hiány van és a Kínából jövő Dáfá-tanítványokat nem állítják be. Véleményem szerint nem kell törődnötök avval, hogy „átnevelték-e” vagy sem. Ahogy elhagyta a gonosz környezetet, egyre világosabb lesz és meg fogja bánni. Ugyan szégyen volt, [amit tett,] de esélyt kell neki adni, hogy visszatérhessen. Mégis művelő emberekről van szó. Mindamellett csak akkor tudja valaki művelni magát, ha vannak emberi érzületei. Az ilyen személyeknek megvan a gyenge pontja, és félnek, hogy ezt megérintik. Néha megvédik magukat, mert félnek a megvetéstől. Ezért mindegy, hogyan jöttek ki onnan, be kell lépniük a Dáfá-tanítványok környezetébe. Nem szabad kivetnetek őket, hanem menjetek hozzájuk és nyújtsatok melegséget számukra. Teljesen mindegy, mit gondolnak és mit tesznek vagy milyen mértékben tér el beállítottságuk a tieitektől, lassan-lassan megértik majd és megismerik majd a nemzetközi társadalmakban élő emberek életmódját. Legyél kicsit nyíltszívűbb, ők mind művelő társaid és a Mester Dáfá-tanítványai. Tolerálnotok kell őket. Ha tényleg zavaró érzésetek van, ha egy projektben részt vesznek vagy valamit tesznek, akkor tájékozódjatok róluk a Kínában élő Dáfá-tanítványoknál. Amíg akkor Dáfá-tanítvány volt, úgy gondolom ez nem probléma. A Dáfá képes gyémántokat nemesíteni, akkor hogy ne tudna egyetlen egy embert nemesíteni? Egy környezet sem összehasonlítható a Dáfá-tanítványok környezetével. Ha az őszinte gondolataitok erősebbek lesznek, a Dáfá-tanítványok közti együttműködés még jobb lesz és a konfliktusaitok kevesebbek lesznek, még nagyobb erővel tudtok majd embereket menteni.

Néhány projekt, melyeket jelenleg végeztek, sok és kemény munkát követel. Főleg néhány média-projekt igényel nagy személyzetet. A hétköznapi emberek társadalmának formájára alapozva kell vezetnetek ezeket, hogy médiáink tényleg kitölthessék embermegmentő funkciójukat és kimeríthessék előnyeiket médiaként. „A hétköznapi emberek társadalmának formájára alapozva” nem maradhat csak egy meggyőződés nélküli nyilatkozat. Tényleg eszerint kell eljárnotok. Jól kell vezetnetek a vállalatot, hogy így gyökeret tudjatok verni a hétköznapi emberek társadalmában. A hétköznapi emberek társadalmában minden vállalatnak a célja vagy kiindulópontja az üzletkötés és a pénzkeresés. A ti kiindulópontotok ugyan az emberek megmentése, de mégis a hétköznapi emberek társadalmi formájának kell megfelelnetek és biztosítanotok kell, hogy az üzlet pozitív körforgásba kerül pénzügyileg, hogy amennyire csak lehet ez megfeleljen a társadalom üzletvezetési módjának. Ha az emberi társadalomban valami nincs rendjén, akkor az semmi esetre sem lesz széles körben alkalmazva. Ha mindenki ilyen módszereket alkalmaz az üzletvezetésnél, akkor az azt jelenti, hogy az az emberek szükségleteinek felel meg és hogy az istenségek szintén egyetértenek ezekkel a társadalmi módszerekkel. Főleg az utóbbi száz-kétszáz évben bizonyult praktikusnak ez a fajta üzletvezetés. Ez is a hétköznapi emberek tapasztalatának számít. Miért nem cselekedhetünk eszerint?

Minden Dáfá-tanítványnak egy a gondolata: „Előre megyünk, teljesen mindegy milyen kemény vagy megerőltető lesz, akkor is, ha éjszaka nem alszunk, meg fogunk és meg tudunk tenni mindent.” De alig esik szó az üzletvezetésről, elbizonytalanodnak. Nem azt mondtátok, hogy mindent képesek vagytok megtenni? (A közönség nevet) Nem mentetek keresztül mindannyian a „nem tudás” és a „tudni hogyan” folyamatán? Akkor miért nem vagytok képesek ezt a dolgot jól csinálni? Csak akkor lesz több ereje a médiáknak és csak akkor lesz nagyobb hatásuk, ha jól megy az üzemben tartás. Mennyi idő veszik el avval, hogy az ember kitalálja, hogyan kell vezetni és mindenhol pénzt keresnek, hogy fenntartsák. Mennyire nehéz ez! Ha elgondolkodtok ezen és több erőfeszítést tesztek, akkor azt mondom, hogy menni fog a dolog. Mindegy, hogy szponzorokat keresel vagy hirdetéseket adsz el, mindennek, amit a médiáink finanszírozásáért tesztek, ugyanolyan értéke van, mint az előtérben végzett [munkák]. A hatalmas erkölcsi érték ugyanolyan. Az nem lehet, hogy valakinek nagyobb a hatalmas erkölcse, mert cikkeket ír, mert szerkesztőként vagy fordítóként dolgozik, mert többször látni a médiában vagy mert speciális munkát végez. Minden Dáfá-tanítvány egyenlő, aki a médiáknál dolgozik, attól függetlenül, hogy mit tesz.

Nem néztetek szembe evvel a problémával, ami szorult helyzetbe hozott titeket egy ideig, hanem visszahúztátok magatokat miatta és nem is akarjátok kézbe venni a dolgot. Itt Mesterként mondom nektek, hogy támogatom a médiáink jó üzletét. Megmondtam a médiák néhány felelősének is, hogy több erőfeszítésre van szükség. De a legtöbbetek számára még nem világos a dolog. Mindannyiotoknak rövid távú gondolatai vannak csak: „Ha a Fá-helyreigazítás megköveteli tőlünk, akkor megtesszük. És vége van, ha elintéztük.” Ez nem stimmel. Mindegy, mit tesznek a Dáfá-tanítványok, azt nem az egyes dolgok miatt teszik. Minden dolognál, amit tesztek, a jelent, a jövőt, magát a dolgot és a vele járó tényezőket is tekintetbe kell venni. Jelenleg az emberek megmentésére, a Fá igazolására használjuk. A kultúrának ezen formája nem marad fenn a jövő számára és nem szolgál majd példának a jövő embereinek?

A médiák igazgatásánál fennállnak még problémák. De mindannyian azt gondoljátok, hogy „ha valamit meg akarok tenni, akkor megteszem; de ha valaki utasítást akar adni, abban nem veszek részt.” Ez hogy mehetne így? Dáfá-tanítvány vagy és a hétköznapi emberek vállalatában dolgozol. Azt teszed, amit a főnököd mond. Miért nem hallgatsz másokra a Dáfá-projektekben vagy Dáfá ügyeknél, ha mond neked valaki valamit, vagy munkát ad neked vagy ha valahova beoszt? Gondolkodj el rajta, hogy ez helyes-e. Ha gyökeret akartok verni az emberi világban és még nagyobb hatást szeretnétek elérni a médiákkal, akkor úgy kell felállítanotok az irányítást, ahogy azt a hétköznapi emberek teszik. Ezt mondtam a televízióadónak, a rádiónak és az „Epoch Times” újságnak, valamint a többi médiának is. Ezt mondtam nekik. Ha az igazság tisztázásának ezen a módján akarjátok megmenteni az embereket, akkor így kell cselekednetek. Ugyanúgy kell csinálnotok, mint ahogy a hétköznapi emberek csinálják és ahogyan a vállalatokat vezetik. Csak a ti kiindulópontotok az emberek megmentése. Ez a különbség.

A gyakorlat igazolta, hogy az emberek üzletvezetési módszerei nagyon hatékonyak, akkor miért nem csináljátok ugyanígy? A problémákat le kell gyűrnötök. Nagyon is lehetséges, hogy pontosan ez a forma lesz hátrahagyva a jövő számára. Ha az üzletvezetésnél senki nem hallgat senkire, mit gondolsz, fennmaradhat ez a jövő számára? Ez nem megy. Egyesek egyszerűen nem akarják azt tenni, amit mondanak neki, azt akarja tenni, amihez kedve van, mindenki csak a saját dolgát teszi, hogy működhetne ez? Vegyük az öklöt példának, csak ha minden ujj ökölbe szorul, akkor van igazán ereje. (Mester ökölbe szorítja kezét) De ha ez ezt akarja csinálni és a egy másik azt akarja csinálni és a harmadik megint valami mást akar csinálni (mind az öt ujját kiegyenesíti és az ujjakra mutat), akkor gyenge. Ahogy kilökődik, agyonütik, nem igaz? Tervnek kell lenni, egy közös tervnek, jól kell egyeztetnetek és jól kell egymással együttműködnötök.

Néhányan azt gondolják: „Miért hallgassak rá? Véleményem szerint jobban műveltem magam, mint ő.” Ezt azonban nem lehet így kijelenteni. Ha jól művelted volna magad, akkor követnéd a munka-kiosztást. Világossá válik ezáltal, hogy nem művelted jól magad. Már megmondtam nektek, hogy a médiáink nem a Dáfá dolgaihoz tartoznak. Nem a kiosztott munka dönti el, hogy milyen művelési szinten áll az ember. Dáfá-tanítványok vagytok és azért gyűltetek össze saját önszántatokból, hogy megmentsetek minden élőlényt. A Fá igazolásáért és az emberek megmentéséért keltettétek életre ezt a projektet, ami a Fát igazolja – így kell látni ezeket a dolgokat. Hamár ez a vállalat nem a Dáfá része, akkor mély gyökeret kell vernie az emberi társadalomban és hétköznapinak kell lennie. Miért nem lehet akkor az emberek egy dolgát emberi módszerekkel kezelni? A hétköznapi embereknél egy pozíció nem árul el semmit arról, hogy milyen magason állt régen az ember a mennyben, arról sem árul el semmit, hogy milyen egy művelő jelenlegi szintje, valamint arról sem, hogy valaki jól vagy rosszul művelte magát. Ezt már biztosan megértettétek, tehát arról nem lehet szó, hogy valaki magasabb szintre művelte magát, ha kioszthat neked valamit. Esetleg az elégedettségről vagy nem elégedettségről, irigységről vagy nem irigységről van szó? Ha valaki kioszt neked valamit, akkor tedd azt, ez a Dáfáért van. A Dáfá-tanítványok talán nem teljesen rugalmasak? Ezenkívül, ha a börtönben üldöznek valakit, ha a gonosz emberek összeszidnak vagy megvernek és ide-oda vezényelnek valakit, akkor gondol az a valaki az elégedetlenségre? Akkor hogy lehet, hogy ebben a helyzetben, egy szent dologban, nem sikerül, és miért nem sikerül?

Ma oly sok tanítványt látok itt magam előtt, ezért teljesen világosan beszélek néhány dologról. A médiáitok rendkívül jók. Hatalmas hatással voltak már eddig is minden lény megmentésében. Ezért jól kell menniük, ez a Mester kívánsága. A hétköznapi emberek társadalmában gyökeret kell verni nekik, profitot kell hoznotok velük, hogy még nagyobb hatásuk legyen, tehát egy szolíd gazdaságú vállalattá kell változtatnotok őket, mely az élőlények megmentésében még erősebben tud hatni. Pontosan ezt akartam mondani nektek. Az adminisztráiót tekintve különböző osztályok vannak, különböző igazgatási szintek és olyan osztályok is, melyeken konkrét munkát végeznek. A feladatok különbözőek, de mégis a Fá igazolása a közös cél. A főnökök és az ügyintézők ugyanolyan méltó erénnyel bírnak. A médium ezen formáját emelitek ki és az élőlények megmentésére használjátok. A funkció ugyanaz.

Nagyon sok mondanivalóm van számotokra. Ha beszélek valamiről, akkor ez a dolog túl sok hangsúlyt kap. Befejezem. Csak felületesen magyaráztam el a jelenlegi helyzetet. Ha valakinek különleges kérdése van vagy olyan kérdése, amit sürgősen meg kell oldani, akkor írjátok fel ezeket egy papírra és nyújtsátok fel, válaszolni fogok rájuk. (Taps)

Ha a valóságot szemügyre vesszük most, akkor láthattátok, hogy a gonosz tényezőinek befellegzett, a romlott KKP gonosz szelleme már elpusztult. Csak néhány információ létezik még, mint pl. könyveiben korábbról, képeiben, ott még létezik néhány gonosz tényező, de a gonosz tényezők legtöbbje is elpusztult már. A Fá-helyreigazításban érintett alacsony szellemek és rothadt kísértetek, melyek az alacsonyabb szintek környezetében léteznek, pontosak azok, amik üldöztetik a Dáfá-tanítványokat, ezenkívül közvetlenül a gonosz tényezők irányítják őket. A még magasabb szinten lévő rossz és régi tényezők szintről szintre fejtik ki hatásukat. De ami a szárazföldi Kínát illeti, ott a KKP gonosz szellemének már régen befellegzett. Tudjátok, hogy a romlott párt mögött gonosz tényezők húzódtak meg. Ki merészelte azt mondani régebben, hogy a romlott párt rossz? Még otthon zárt ajtók mögött sem merte ezt senki mondani. Még ha csak gondolt is erre az ember, félni kezdett. Olyan érzés volt, mintha megfigyelnék az embert. Mostanra már mindenki meri szidni a nyilvánosságban, a gonosz párt központi bizottságától kezdve a rendes polgárokig, mindenki szidja a KKP-t, ha összejönnek. Világossá válik így, hogy az embereket irányító gonosz tényezők már nem léteznek, nekik már befellegzett. De akkor miért van még politikai hatalmuk? Egy halom gazemberről van szó, akik a nép feje fölött akarnak kormányozni, a hatalmat egyszerűen saját kezükben akarják tudni, ez a felettébb erkölcstelen banda védi továbbra is a rezsimet. A régi kozmosz gonosz tényezői kihasználják ezt a gondolkodásmódot, a Dáfá-tanítványok számára tartják fenn, azok számára, akik még nem léptek elő, akik még nem művelték magukat jól és nyomást gyakorolnak rájuk, fenntartják ezt a gonosz környezetet. A jelenlegi társadalom már teljes mértékben elrothadt.

Ha most befejezném ezt a dolgot, akkor a jövő túl sok élőlénye pusztulna el. Akkor azok, akik azért jöttek, hogy megkapják a Fát, tehát azok, akik a Fáért jöttek, hiába jöttek volna. Akkoriban ezek az élőlények mind istenségek voltak, attól függetlenül, hogy most mit tesznek. Látták, hogy itt minden szörnyű és hanyatt-homlok lemertek jönni, de miért? Reményüket a Fá-helyrezigazításba és a Dáfába helyezték, szilárdan hittek benne, ezért eljöttek. Attól függetlenül, hogy hogyan mutatja magát most, az akkori időt kell tekintetbe venni, a történelemre kell tekinteni és arra kell tekinteni, hogy hogyan viselkedett ez az élőlény korábban, ahogy csak lehet, meg kell menteni őt. Végül is itt a kozmosz Dáfájáról van szó, számtalan élőlény számára ez jelenti az egyetlen lehetőséget, csak egyszer történik meg, ha meg tudnak maradni, akkor megmaradnak; akik nem tudnak megmaradni, örökre eltűnnek majd. Ezért úgy gondolom, hogy tovább kell mennünk, hogy továbbra is meg kell mentenünk őket. Ha nem ti lennétek, akik megkapták a Fát és abban a környezetben lennétek, a hétköznapi emberek környezetében, gondoljatok bele: ez nem lenne szomorú? Ezenkívül a legkegyetlenebbül üldözött kínaiak szintén az ősi hatalmak zavarása volt számotokra, csak ezért üldöztették őket ilyen komolyan, és éppen ezért mindenképpen meg kell őket menteni. Magától értetődő, hogy jól kell csinálnotok a három dolgot és jól kell művelnetek magatok. Legyenek erősek őszinte gondolataitok. Ha jól művelitek magatok, akkor természetesen őszinte gondolataitok is erősek lesznek. Mindannyiotok felelőssége és történelmi missziója az élőlények megmentése és mindkettő nagyon fontos és természetesen nehéz is.

Tudjátok, hogy nem olyan nehéz egy embert megmenteni, csak akkor lesz nehéz, ha a gonosz beavatkozik és nyomást gyakorol. Az ember számára ez a következőket jelenti: ha megérti az igaz tényeket, ha meg lehet menteni, akkor abban a pillanatban, ahogy megmenekült ez az ember, megmenekült az egész élőlény-tömeg abban a kozmikus rendszerben, amit képvisel. Tehát számtalan élőlényről van szó és hatalmas rendszerekről. Ha tehát ilyen sok élőlényt kell megmenteni, akkor ennek az egyetlen embernek a nehézségét, hogy képes-e hallani az igazságot, vagy hogy képes-e megérteni az igaz tényeket, pontosan ilyen nagy tényezők okozták. Az igaz tények tisztázása közbeni zavarások úgy néznek ki, mintha különböző gonosz tényezők okozták volna ezeket, de valójában ilyen nagy tényezők rejtőznek mögötte. Éppen az előbb említettem, hogy a felelősség, amit a Dáfá-tanítványok vállalnak, nagyon nagy. Ezt a történelmi missziót nem viheti véghez akárki, csak a Dáfá-tanítványok méltóak rá. Ez nagyszerű, tényleg nagyszerű.

Mellékesen szeretnék még mondani valamit, amiről korábban még soha nem beszéltem. Tegnap a találkozón röviden megemlítettem, ma meg kell ismételnem, különben félreértések alakulhatnak ki. A múlt történelmében, a Fá-helyreigazítás részében, minden szint istenségei meghatározták azt a helyzetet, amiben az emberiség találja majd magát a Fá-helyreigazítás után, és egy bizonyos szint istenségei elrendezték, hogy a végén jöjjön el az Utolsó Ítélet. A nyugati legendákban is felmerül ez [a kifejezés], az emberiség megéli az ítélet napját. És nem csak az emberiség, hanem minden élőlény a három világkörben szembe fog találkozni evvel a problémával, a már elhunytaknak is vissza kell térniük az élők közé és szembe kell nézniük az Utolsó Ítélettel. Az Utolsó Ítélet [napján] minden fel lesz mutatva, a világ teremtése óta az utolsó napig, a Dáfá terjesztését, a minden lény megmentésének befejezését beleértve, főleg az élőlények viselkedése a Fá-helyreigazítás utolsó szakaszában – minden fel lesz mutatva teljes egészében. Ha korábban „minden élőlényről” beszéltem, akkor ezt elég bőven értettem, mindent beleértve, mindent a kozmoszban és attól függetlenül, hogy az emberi tudomány organikus és nem-organikus kategóriákba osztja őket, valójában minden él. Minden dimenzió élőlénye, minden élet a Dáfáért jött, minden élőlény környezetét a Dáfáért teremtettek. Ezért mondom, hogy ha eljön a vég, mindenkinek szembe kell néznie az Utolsó Ítélettel. A korábbi Fá-magyarázatokban nem beszéltem erről, mert azon szint elrendezése nem számít, azt én döntöm el, hogy mi történik a végén. Az általuk elrendezett Utolsó Ítélet nem csak azokat ítéli el, akik ellenző vagy negatív szerepet játszottak, vagy azokat, akik rosszakat tettek, hanem azokat is konfrontálják evvel a kérdéssel, akik pozitív szerepet játszottak. Ez hogyan értendő? Például ha a Fá-helyreigazításban pozitív szerepet játszottál, a telhető legtöbbet adtad bele? És ha azért jöttél, hogy Dáfá-tanítvány legyél, mit ígértél meg? Betartottad saját ígéreteidet? Mit követelt meg a Világ Teremtője? Megfeleltél a Teremtő elvárásainak vagy sem? Ha nem tartottad be az akkori ígéretedet, ha nem feleltél meg a Teremtő elvárásainak, akkor nem tetted azt, amit tenned kellett, becsaptad a Teremtőt, mert miattad szenvedett károkat az akkori környezet egy része, a Fá-helyreigazítás menete és minden lény megmentése, miattad pusztultak el a kozmosz különböző szintjei – ezekért felelősséget kell vállalnod. Tegnap már említettem ezt, ma meg kellett ismételnem, különben helytelen dolgok keringenének. Korábban nem beszéltem erről, nem is akartam erről beszélni, mert tudom, hogy mindannyian sokmindenen mentetek keresztül. Attól függetlenül, hogyan áll valaki a Fá-helyreigazítással szemben és önmagával szemben, ha nem csinálta jól az ember, akkor tényleg felelősséget kell vállalnia ezért.

Most átnyújthatjátok a cetliket, megválaszolom őket nektek. (Taps)