hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a 2009-es New York-i nemzetközi Fá-konferencián (Kérdések és válaszok)
 

(Változtatás 2009. augusztus 12-én)

 

Li Hongzhi, 2009. június 7.

Nos, nyújtsátok be a cédulákat. Megválaszolom a kérdéseiteket. (Taps)

Tanítvány: Azt szeretném a Mestertől kérdezni, hogy milyen hatással és jelentéssel bír a Shen Yun előadás a Fá-helyreigazítás eme történelmi szakaszában?

Mester: Láthattátok, hogy a Shen Yun Performing Arts előadásokon több száz ember van jelen. Normál esetben több mint 1000 ember volt jelen, sőt 2-3000 ember is, a színház nagyságától függően akár több mint 5000 ember is jelen volt. A nézők több mint 90%-ának megváltozott a hozzáállása a Dáfához, miután megnézték a Shen Yun-t. Egyértelműen felismerték a gonoszt és teljesen pozitívan gondolkodtak a Dáfá-ról. Tényleg nagyon nehéz nektek, az igaz tények tisztázásánál ilyen sok embernél egyszerre változást előidézni. Hány Dáfá-tanítványnak kellene egyszerre tisztáznia az igaz tényeket, hogy ezt a hatást elérjék? Természetesen más médiáknak is nagyon nagy a hatásuk. Viszont jelenleg csak a Shen Yun előadásánál lehet azonnal egy ilyen nagy hatást látni.

Mindenkinek a tapasztalata más és más a Shen Yun előadás közben. A kínaiak az értelem szintjén értik meg. A teljes jóságot és szépséget bemutató színpadi hatás megrendít a vizuális benyomáson és az érzeteken keresztül. Főleg azért, mert a tradícionális kultúrán alapszik, melyet az istenségek hagytak meg, és mert semmiféle párt-kultúrát nem hordoz magában és az emberek igazi dolgait és történeteit mutatja fel. Az előadásban a Dáfá-tanítványok jóságos és toleráns érzületei jutnak kifejezésre. Főleg akkor volt a kínaiak számára ez egy nagy megrázkódtatás, miután lelepleződtek a heretikus Kínai Kommunista Párt hazugságai. Ami a nyugati és más népeket illeti, nagyon erős megérzéseik vannak. Néhányuknak az volt az érzése, mintha tényleg Isteneket láttak volna a színpadon. A művészek rendkívül magas színvonala és a színpad pozitív effektusai, egy másik előadásban sem találhatóak meg, csak a Shen Yunnél. Sokan azt mondják miután látták a Showt, hogy az égből jött és hogy az Istenek segítették, és hogy ez a jövő reménye, és hogy a Shen Yun a kultúra és művészek reneszánszához vezet, stb... Sokan, akik ilyesmit mondanak olyan emberek, akik egy meghatározott szociális státusszal rendelkeznek. Ezek nem olyan szavak, melyek az embereknek csak úgy kiugranak a száján, anélkül, hogy átgondolnák azt. Néhányuk könnyes szemmel nyilatkozott. Nagyon meghatódtak. Ebből is látni, hogy az előadás tényleg ilyen nagy hatással bír. Mi tudjuk, hogy a Shen Yun előadás tényleg rendelkezhet az emberek megmentésének a hatásával. Ami a Dáfá-tanítványokat illeti, a Shen Yun világturné meg tud menteni már pár százezer embert. Ez valóban megéri. Miért ne csinálnánk ezt akkor?

Ennyit erről a kérdésről.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok, akik különböző országokból jöttek New Yorkba a Fá-konferenciára, üdvözlik Mestert!

Mester: Mindannyiótoknak köszönöm! (Erős taps)

Tanítvány: Be lehet mutatni a Shen Yunt Indiában is? Indiában sok ember van, főleg diákok, akik éppen most vannak azon, hogy a Fá-t nagyon gyorsan megkapják és most kezdték meg a gyakorlást. De a Dáfá-anyagok hiánya miatt nem tudjuk biztosítani, hogy miután megkapták a Fá-t, a gyakorlatok végzésénél és a Fá megértésénél továbbra is folyamatosan tudjanak előre haladni. Hogyan segítsünk ezeknek az új tanulóknak? Ezen kívül, elszabad most kezdenünk nekünk Indiában az angol Epoch Times-ot?

Mester: A Shen Yun előadásával nincs probléma. Hogyha megvannak a feltételek, akkor csinálhatjátok az angol Epoch Times-ot is. Ennél a médiumnál nincsen semmi korlátozás. Hogyha a jövőben meg lesznek az előfeltételek, akkor a szárszföldi Kínában is lesz majd.

Új tanulóként az embernek pontosan a Fá-t kell sokat tanulnia. Ennél nem létezik rövidítés. A Dáfá-tanítványok teljes művelési állapotánál is lehet látni, hogy nagyon fontos a Fá-t sokat tanulni. A tapasztalatok is, amiket az egész idő alatt szereztünk igazolják ezt. Az emberek hasonlóak a tartályokhoz. Hogyha sok benne a Fá, különösen, hogyha a kozmikus Fá-ról van szó, akkor ez ahhoz vezet, hogy ennek az embernek őszinték a gondolatai és pozitív hatást vált ki. Ez egészen biztosan így van. Ezért ennél egyetlen egy módszer létezik csak: A Fá-t gyakran tanulni. Az embernek nem kellene a gyakorlatok végzésének formájánál megállni, hanem arra kell az embereket rávezetnie, hogy gyakran tanulják a Fá-t. Különösen Indiában jön most sok gyakorló. Nektek a különböző helyzetekben és környezetekben össze kell szerveznetek az embereket a Fá tanulásához. Ez a legjobb.

Tanítvány: Amikor a Shen Yun promóciójánál az utolsó egy két napban a jegyeladásnál sok jegy még nem kelt el, a művelők között gyakran kétféle vélemény van jelen. Az egyik a jegyek árának csökkentéséért van, hogy így ne legyen egyetlen üres űlőhely sem. A másik vélemény az árak csökkentése ellen van, mert a Shen Yun-nek a márkajelzését be kell vezetni a piacra.

Mester: Hogyha erről beszélünk, szeretnék valamit mondani nektek. Tudjátok, hogy a Nemzetközi Közösségben sok termék márkatermék. Normális módon a márkatermékeket nem akadályozza olyan könnyen a társadalom gazdasági helyzete. Normális módon nem lesznek befolyásolva akkor sem, hogyha a gazdasági helyzet rossz. Miért? Mert a gazdasági helyzet általában inkább a társadalom alacsonyabb rétegeire van hatással. Azoknak, akik a magasabb rétegekben vannak, léteznek megtakarításaik, és nem hagyják magukat olyan könnyen befolyásolni ettől. Egy másik szemszögből nézve, az emberi társadalomban valójában úgy néz ki, hogy az emberek, akik a magasabb társadalmi rétegekben vannak nagy szerencsével és jó alappal rendelkeznek. Ez nem abszolút, minden esetre a nagytöbbséggről elmondható. Hiszen, hogyha nem lenne meg nekik ez a szerencséjük, akkor azt, amijük van, nem kaphatták volna meg. Ez másképpen van, mint az eretnek Kínai Kommunista Párt (KKP) helytelen elmélete. Mindegy, hogy valaki szegény vagy gazdag, mi minden élőlényt megmentünk, akivel találkozunk. Ennél a dolognál nem vesszük figyelembe a társadalmi rétegek kérdését. Az nem megy, hogyha mi nem törődünk a magasabb rétegekkel.

A másik kérdés a jegyekre vonatkozik. A Shen Yun előadásainak hatását tekintve, a Shen Yun már az első előadás és a legjobb műsor a világon. (taps) Ez nem csak a jelenre vonatkozik. Megvizsgáltam a történelem különböző időszakaiban bemutatott előadások minőségét. Ezek között is a legjobb a Shen Yun Show. Ez a színpadi hatásra vonatkozik, mely tartalmazza a művészi formát és előadásmódokat. Ezzel a hétköznapi emberek előadásait valójában nem lehet összehasonlítani. Ez a művelőknek egy csoportja, melynek célja az összes élőlényt megmenteni. A színpad tele van Istenségekkel, akik segítenek ennél. Hogyan tudna a hétköznapi emberek előadása ilyesmit megcélozni? Ezt nem tudja megtenni.

Ami a jegyek értékére vonatkozik, ti tudjátok, hogy az emberek a nyugati társadalomban különféle szociális rétegekbe tagozódnak. Teljesen mindegy, hogy milyen elégedetlenek az emberek a társadalmi rétegekkel, ezek valóban léteznek. Az emberek a különböző rétegekből különféle boltokba és a fogyasztás különböző színtereire mennek. Ez egészen biztosan így van. Ezt a kínaiak az eretnek párt környezetéből egyáltalán nem tudják felfogni. Hogyha te a magas társadalmi rétegek embereinek azt mondod, hogy az alacsonyabb szintek embereihez kell menniük, hogy különféle dolgokban részt vegyenek, akkor semmi esetre sem fognak oda menni. Minden ember magával hordja az érzületet, megőrizni a látszatot (az arcát) és dicsekedni akar. Ezért sok ember akarja megvetni a lábát a magasabb rétegekben. Az előadásnak egy jó színházat kell találni, ahova úgy a magasabb rétegekből, mint az alacsonyabb rétegekből is szívesen ellátogatnak. Hogyha a színház az alacsonyabb rétegek egy kerületében van, vagy ha ebben a színházban, melyet ti a Shen Yun-nek kikerestetek alacsony értékű előadásokat tartanak, akkor az emberek a középső és a magas rétegekből semmi esetre sem fognak oda menni. Mindegy, hogy az emberek hogyan gondolkodnak erről, ez a társadalom valósága. Mi meg akarjuk menteni az embereket. Így nekünk az embereket a helyzetüknek megfelelően kell megmentenünk, és nem pedig a mi saját elképzeléseink alapján.

Ami a Shen Yun előadás jegyeinek eladását illeti, azt gondolom, ti mindannyian azt kérdezitek, hogy mit kell tenni, hogyha az előadásra szánt jegyeket nem vették meg mind. Először is a művelők szemszögéből beszélek erről. A valóságban a jegyeladás helyzete egy vidéken az igaz és konkrét megjelenése a helyi tanítványok művelésének és együttműködésének. (taps) Ezt mint Mester modnom, nem pedig azért, mert olyan fontosnak tartom a Shen Yun-t. Ez nem így van. Ez valóban megmutatja a művelési állapotot. Egyes területeken a felelős személy nagyon szűklátókörű: Ezekben a tanulókban megbízom, tehát dolgozzunk mi együtt; azokat, akiket nem tartunk alkalmasnak nem hagyjuk részt venni ebben és eltaszítjuk őket. Egyes területeken vannak olyan tanulók, akiknél az emberi szív erős, és akik a jó együttműködést nem teszik az első helyre. Szakadatlanul veszekednek egymással, úgy, hogy a Fá igazolását és a jegyeladást ez akadályozza. Egyes területeken az egyik a másik tanulót a maga oldalára állítja, miközben a másik tanuló szintén a maga oldalára állítja a tanulót. Ő azon a módon csinálja, a másik meg szintén másképp csinálja. Egyáltalán nem működnek együtt egymással. Egyes területeken valóban vannak rossz szándékú emberek, akik beavatkoznak. Úgyszintén vannak olyan területek, ahol félnek, hogy az ügynökök megtudnak valamit, és így mindent takargatnak és eltitkolnak. Ez ahhoz vezet, hogy még a tanulók sem tudják, hogy mi történik. Hogyan tudnának akkor együttműködni? (taps) Titokban csinálják, úgy, mint ha olyasvalami lenne, amit nem lehet napvilágra hozni. Igazából azonban mindez egy igaz és nyilt dolog. Én újra és újra elmondtam, hogy neked nem szabad hagyni magad elvakítani a külső forma és a gonosz elemek által. Ennek az időszaknak a történelme a Dáfá-tanítványok Fá igazolásáért van. Abban az esetben, hogyha te az utat igaz módon járod, akkor téged semmi sem tartóztathat fel. Ez pontosan azon múlik, hogy te igaz módon haladsz-e vagy sem. Hogyan érheted el ezt, hogyha ilyen szűk a látóköröd? Ez nem sikerülhet neked. Természetesen a tanítványok a különböző területeken a Shen Yun előadásokat önkéntes alapon szervezik meg. Ti akkor csináljátok, hogyha csinálni szeretnétek. Ha nem szeretnétek csinálni, a Mester nem fog titeket arra kényszeríteni, hogy ezt csináljátok. Hiszen ti teszitek ezt, csakis azért, mert ti magatok igazolni akarjátok a Fá-t. Minden esetre láttam egy tényt, mégpedig, hogy a Shen Yun előadás nagyon nagy változásokat hozott a helyi környezetnek. Olyan sok ember értette meg egyszerre a Dáfá-t és azonnal egy pozitív viszonyulás alakult ki bennük. Ezt ti egyébként csak nagyon nehezen érhetitek el. A Shen Yun előadások révén egyes emberek érintkezésbe kerültek a Dáfá-val és elkezdték művelni magukat a Dáfá-ban. Ilyesmit gyakran lehet látni.


Térjünk rá a jegyek értékére. Ez a világ legjobb színpadi művészete; melyet Istenségek adnak elő. Az emberek betegségei meg lesznek gyógyítva az előadás közben. Teljesen mindegy, hogy az ember mennyire érzi magát a gazdasági áramlásban nyomás alatt, a Show nézése közben ez a nyomás teljes egészében eltűnik vagy alábbhagy. Miután ő kilép a teremből, a nehézsége talán tényleg át fog alakulni. És felragyog a fény a horizonton. (nevet) Úgy tűnik, hogy ez az ember vagy a gazdasági helyzete is megváltozott. (taps) Mivel az ember a Show nézése közben egy igazi döntést hozott és a karma ez által el lett távolítva, ill. átalakult De-vé. Sok embernél meggyógyultak a betegségek a Show megnézése után. Szóval, gondoljatok egyszer bele, milyen az értéke ennek? Akkor is, ha az ember a Show-nak csak a felszínes minőségét veszi figyelembe, sok néző mondja azt, hogy egyetlen jegy erre a Show-ra 500-at ér, 500 USA dollárt. (taps) Legyen ez Európában, az USA-ban, legyen ez más régiókban, sok néző azt mondja, hogy a jegy 500 USA dollárt ér.

Természetesen van egy másik ok is, amiért nem lehet eladni az összes jegyet. Ennél nem csak a Dáfá-tanítványok együttműködésénél való problémákról van szó, hanem arról is, hogy sok helyen nem ismert a Shen Yun. Mindegy, milyen jó a Shen Yun előadása, ez a pár százezer ember, akik megnézték az előadásokat csak egy töredéke a több mint hétmilliárd embernek a Földön. A nyugati társadalmakban sok művészeti csoport, ill. balettcsoport száz éves történelemre tekint vissza. Már gyerekként elvitték az embert a szülők az előadásokra. Egészen idős korukig még mindig elmennek az előadásokra. Pontosan és részletekbe menően tisztában vannak egy meghatározott balettcsoport színvonalával, avval, hogy ki táncol benne és, hogy hogyan mennek a dolgok a táncosoknál és táncosnőknél. Ezért, amikor ez a balettcsoport jön csak meg kell írni, hogy mikor és hol lép fel ez a meghatározott balettcsoport. És kész. Egy nagyon egyszerű dolog is elég, és máris jönnek a nézők. Ti azonban mindig úgy találjátok, hogy nem elégséges, akármilyen jól is csináljátok a reklámot. Ti méghozzá azon vagytok, hogy a Show-t egyszerre mindenki ismerje meg. Ez nem lehetséges. Mindegy, milyen jól csináljátok a reklámokat, nem feltétlenül fognak eljönni a Show-ra. Az utolsó előtti évben majdnem mindenki a több mint tíz millió emberből New York nagy térségében legalább öt alkalommal látta a Shen Yun reklámját. Akkor is, hogyha már ilyen előre jutott a helyzet egyesek közülük nem jöttek el. Miért? Mert azt gondolják az emberek: Tudom, hogy jöttök. Nem tudom azonban, hogy a ti előadásotok tetszene-e nekem és, hogy milyen a minősége az előadásnak. Ezt nem tudják a nézők. Más szavakkal mondva, a Shen Yun még nem igazán ismert. Ezért itt nem csak a reklám kérdéséről van szó és a népszerűsítés nem elegendő voltáról, hanem az ismeretlenség tényezőjéről is.

Ennél van még egy további ok is. Mit mutatnak be az előadásokban, amelyek Kínából jönnek és az USA-ban, valamint a világ más helyein lépnek fel? Egy zagyvalékot. A tánc-darabjaikban például szerepelnek a balettnek a mozdulatai, a kínai klasszikus tánc-é és az úgy nevezett modern, jelenkori tánc-é. Ebbe még belekeveredik a zűrzavar is, amely nem szabályos. Hogyan tudnának elfogadni egy ilyesvalamit a nyugati társadalom emberei, akik megszokták a szabályokat és az egyértelműen szétválasztott kategóriákat? Ezt nem értik meg a kínaiak a szárazföldi Kínából. A kínaiak azokból a körökből, amelyekben az eretnek Kínai Kommunista Párt kultújárát átadják nekik, beleértve az igazgatókat és előadóművészeket, ilyesvalamit egyáltalán nem tudnak felfogni. A normális emberek pszichéjét sem értik meg. Ezt pontosan tudja az eretnek párt szelleme. Pontosan azt a célt követi, hogy a kínaiakat üldözze és, hogy szabotálja a kínai kultúrát. Ő pontosan hagyja a kínaiakat ilyesmit csinálni. Ezért az, amit előadnak egy zagyvalék és az elképzelések bennük nagyon alacsonyak. Ezért nem mondja senki a Nemzetközi Közösségben, hogy ez jó. Ez a Shen Yun előadásának bizonyos nehézségeket okoz. Amint az emberek kínai Show-ról hallanak, már nem valami jó a benyomásuk róla.

Mindazonáltal én azt is láttam, hogy a Shen Yun előadás tökéletes minősége valóban rendelkezhet az élőlények megmentésének és az emberek megrendítésének hatásával. Idővel, hogyha egyre több Shen Yun Show-t mutatnak be, a hatásuk is egyre nagyobb lesz. A valóságban a megrázkódtatások, amiket a Shen Yun előadások okoznak a társadalomban és a hatásuk a társadalomra már nagyon nagy, és egyetlen egy másik Show sem tudja megközelíteni a Shen Yun-t. Ez a Shen Yun erősségére és a helyi Dáfá-tanítványok közös erőfeszítéseire vezethető vissza. Azok, akik megnézték a Show-t, a társadalomban teljes szívükből beszélnek róla. Szájról szájra terjed a híre. Ennek hatására nagyon gyorsan létrejön a láncreakció. Nagyon gyorsan fog kialakulni egy új helyzet. Akkor nektek már csak egy két szót kell írnotok, mint „A Shen Yun jön”, és máris meg lesz oldva. Már nem kell majd olyan sok reklámot csinálnotok. (taps)

De mi a helyzet a fennmaradó jegyekkel? Nem csináltátok jól, és a jegyek nem fogytak el. Véleményem szerint nem kellene lecsökkentenünk az árat. (erőteljes taps) Hiszen, mi az összes élőlény megmentéséről beszélünk. Akkor nem jó, hogyha eggyel több jön el? Nem úgy van, hogy annál jobb, minél többen jönnek? Ez nem úgy van, ahogyan te gondolod. Egyes kínai tanulók még nem ismerik ki magukat jól a Nemzetközi Közösség dolgaiban. Hogyha te az árat valóban lecsökkented, hogyha te valóban így cselekszel, akkor az ebből következő hatás utólag nagyon rossz lesz. Mint például, mikor valaki, aki a legdrágább jegyek egyikét vette meg, megtudta, hogy olyasvalaki ült mellette, aki árengedménnyel vette a jegyét, erre fel nagyon haragos lett. Odament a színház igazgatójához és heves veszekedésbe kezdett vele. Egy előadás előtt a tanítványok arra kérték a nézőket, akik a második emeleten ültek, hogy a földszinten foglaljanak helyet. Azonban a nézők, akik lennt ültek a legjobb helyeken nem értettek egyet ezzel. Az egyik odament az igazgatóhoz és visszakövetelte a jegy árát: Miért ültettétek hozzánk azokat az embereket, akik a legolcsóbb jegyeket vették? Nagyon felbosszantotta magát. Úgy élte meg ezt a dolgot, mint egy szégyent magára nézve. Nem beszélünk arról, hogy ez a gondolat helyes-e avagy sem, őt itt nem is fogjuk kommentálni. Amikor megmentjük az élőlényeket, akkor nekünk azt pontosan a modern társadalom helyzetének megfelelően kell tennünk. Csakis akkor működik ez. Ezen kívül az embernek mindig egy nehéz időszakot kell átélnie, mindegy, hogy milyen márkát is akar a piacra bevinni és ismertté tenni. Mindennek megvan az ára. Ezt nevezik a nyugati társadalomban presztizsnek. A mai kínaiak a szárazföldi Kínában hajlamosak arra, hogy gyorsan csináljanak üzletet. Hogyha leszállították az árut, akkor gyorsan el akarják adni. Mindegy, milyen sok, a pénzkeresés a legfontosabb. Az ember nem figyel a hírnévre, az erkölcsre és a minőségre. És aztán? Minden kifújt. Ezt nem szabad így csinálnunk. Nekünk pontosan meg kell őriznünk a hírnevünket és a minőségünket ebben a társadalomban. Ez minden élőlény megmentésének javára válik a jövőben. Azt gondolom, hogy ez nem azon a kérdésen múlik, hogy a jegyek árát csökkentenünk kellene-e vagy sem, hanem arról van szó, hogy el kellene gondolkodnunk arról, hogyan is tudnánk együttműködni egymással, hogy több jegyet adjunk el.

Tanítvány: Újabban megállapítottam, hogy az ok, amiért a ragaszkodást nehéz megszűntetni meglepő módon abban rejlik, hogy az elhatározás a művelésre nem elég erős és az akarat nem szilárd. Ebben az utolsó szakaszban ez a probléma nagyon szembetűnő.

Mester: Ez jó, hogy te tisztában vagy ezzel a dologgal. Te tehát elkezdtél emelkedni. Hogyha képesek vagyunk felismerni a saját hiányosságainkat, akkor gyorsan pótolnunk kell azokat. Most sokan nem tudják ezt. Nem merik a saját művelési állapotukat szemügyre venni és megnézni a saját hiányosságaikat. Mit művelnek ők egyáltalán?

Tanítvány: Egyes koordinátorok Japánban a cselekvésnél inkább kényszereszközöket alkalmaznak és nem képesek meghalgatni a kritikát, úgy, hogy egyes tanulók konfrontációba kerültek velük és sok tanuló pedig passzív viselkedést vett fel. Nekem az a véleményem, hogy a reményt az egyesületben nem szabad elveszítsük, és nem szabadna megrekednünk a veszekedésnél a felszínes helyességről. Nekünk a Fá alapelveiről kell beszélnünk. Így végül minden problémát meg lehet majd oldani ez által. Nekünk a tiszta és igaz kiindulópontunknak megfelelően mások hiányosságait nagyvonalúan kell kezelnünk.

Mester: A művelésnél az embernek nem szabad kifelé tekintenie. Te passzív magatartást veszel fel, hogyha mások nem hallgatnak a véleményedre? Kiért műveled te magad? Tudjátok ti, hogy a gonosz rendőrök Kínában a gonosz tényezők irányítása alatt hogyan üldözik a Dáfá-tanítványokat? Még egy ilyenfajta üldözés alatt sem lettek passzívak és nem hagyták el magukat, és ti pedig egy ilyen kis dolog miatt már passzívak lesztek? (Taps) Mondjátok el magatoktól aktívan az igaz körülményeket. Járjátok a saját utatokat. A figyelmeteket ne a felelősökre összpontosítsátok.

Igaz, hogy egyes új tanulók, akik nem tanulták mélyrehatóan a Fá-t befolyásolva lettek ez által. Nos, újra beszélnem kell a felelősekről. Nézzétek egyszer meg magatoknak, hogy a Mester hogyan oldja meg a dolgokat, és tanuljatok belőle. Csakis akkor, hogyha ti egy művelő nagylelkűségét kifejlesztitek, lesztek képesek még több embert útbaigazítani és az embereket megmenteni. Egyes dolgoknál hallgatnotok kell a Dáfá Egyesület szavaira és egységesen kell cselekednetek. Egyéb más dolgoknál a Dáfá Egyesületnek távol kell tartania a kezeit és másokra hagynia azt. A véleménykülönbözőségeknél ugyanakkor a Dáfá Egyesületnek meg kell mondania másoknak, hogy mit kell tenni. Ahogy egy döntést meghoztak, másoknak ezt pontosan úgy kell alkalmazniuk és együttműködniük. (Taps) A munkát nem akadályozhatják a véleménykülönbözőségek. Hogyha ti valóban mindkét oldalról megértést mutattok, és magatokat még meg is tudjátok emelni, akkor ez valóban nagyon jó. Így kell ennek lennie. Azonban néha a cselekvésnél nincs olyan sok ideje az embernek, hogy kivárja, amíg mindenki megértést mutat és elengedi a haragját. Ezért kell az embernek néha a Dáfá Egyesület egységes döntésére hallgatnia. Megértettétek? (Erős Taps)

Tanítvány: Az édesapám hosszú évek óta gyakorló és Kínán kívül tartózkodik. Ennek ellenére nem mer kilépni. Nem tudom, hogy mit kellene tenni.

Mester: Ott hiányzik az akarat. (nevet) Egyrészt az lenne a legjobb, ha tisztába tudna jönni ezzel a dologgal. Végülis a művelésről van szó. Másrészről a külső tényezőknek is kell, hogy legyen egy hatásuk. Segítsetek hát neki. A gonosz nem fogja neki egyszer csak azt mondani: Nem üldözlek többet téged, műveld magad, hogyha valóban művelni akarod magad. A valóságban ez egyszerűen a félelem. „Életet és halált elengedni” ezt mindenki mondhatja. Azonban ez nem megy, amint a nyomás erősebb lesz. Ne viselkedj úgy, mint egy alacsony szintű ember, aki a Tao-t hallja.

Tanítvány: Kérem, foglaljon helyet.

Mester: Egy pár cédulán az áll, hogy le kellene üljek. Én azonban állni akarok. (mindenki nevet, taps) Régóta nem láttalak benneteket. Tisztán akarlak látni benneteket. Ti pedig engem. (erőteljes taps)

Tanítvány: Van egy gyermekem. Mikor az elmúlt évben megnézte a Shen Yun-t, nagyon meghatódott és könnyesek voltak a szemei. Ebben az évben is megnézte a Shen Yun-t. Ahogy felcsendült a zene, mielőtt a függönyt elhúzták a színpadon, csendesen sírdogált. Azt mondta, ez olyan, mint egy Deja-vu élmény, és az égben is pontosan ilyen. Ennek a gyereknek sorsszerű kapcsolata van a Dáfá-val. Nagyon hisz a Dáfá-ban és a Mesterben. Azonban néha megkérdőjeleződnek benne a dolgok. Ez egy zavarás?

Mester: Korábban azt mondtam a Fá-magyarázatokban, és hogyha ti tanuljátok a Fá-t, akkor meg is fogjátok ezt érteni: Az ember mind a jót, mind a rosszat magában hordozza; minden egyes anyag és élőlény a három világkörön belül egyidejűleg a jó és a gonosz tényezőkből tevődik össze; mind a két oldalnak lehet hatása. Abban az esetben, hogyha az emberben a jó irányítja a cselekedeteket, akkor a jó mutatkozik meg. Hogyha a gonosz irányítja a cselekedeteket, akkor az gonosz lesz. Amikor a művelésnél több jó kerül elő, akkor egy ennek megfelelő állapot áll elő. Ha az ember kevésbé jószívű, akkor az is meg fog mutatkozni ennek megfelelően. Ez csak azon múlik, hogy melyik oldalnak van hatása. A művelésnél pontosan a gonosz, a negatív lesz a műveléssel eltávolítva és teljes mértékben átalakítva pozitívvá. Ezzel célozzuk meg a jó gyümölcshelyzetet. Ne gondold, hogy ez a gyermek, mert ő olyan jó, úgy fog viselkedni, mint az Istenségek és mindig ilyen igaz marad majd. Ez nem így van. Egy ember pontosan egy ember. Akkor is, hogyha képes látni az Istenségeket, ő egy ember marad. Egyszerűen csak különböző az emberek állapota.

Tanítvány: Az édesanyám több mint tíz éven át művelte magát. Röviddel ez előtt elhagyta a világot. Mind a művelésben, mind a hétköznapi életben sokat segített nekem. Nekem azonban nem sikerült segítenem neki az élet és halál vizsgáján túljutni.

Mester: Ne gondolkozz olyan sokat. Különben az megint egy ragaszkodássá válik. Műveld jól magad. Csakis, hogyha te jól műveled magad, akkor tudsz az összes élőlénynek segíteni. Igazából a Dáfá-tanítványok, akik elhagyják a világot egy jó gyümölcshelyzetet kapnak. Ez miatt nem kell aggodalmaskodnod.

Tanítvány: Miért viselik a cikkek, amelyeket a szárazföldi Kínából küldenek a Minghui-weboldalra látszólag a párt-kultúra egy fajta tényezőjét magukon?

Mester: Sok cikket, melyet a szárazföldi Kínában írtak a párt-kultúrának megfelelően írták. Más valamire nem képesek. Ők pontosan abban a környezetben sajátították el ezt a kultúrát. Minden esetre a dolgok ezekben, amelyek igazak a korrektúra után még használhatóak. Ne hagyjátok magatokat befolyásolni ettől.

Tanítvány: Hogyan kellene megérteni az embernek a szárazföldi Kínából származó tanítványok gondolkodás- és cselekvési módját?

Mester: Próbájátok meg őket leginkább a saját nézőpontjukból kiindulva megérteni. Mindenki művelő. A lényeget tekintve mindenki ugyanolyan. Mindenki azon van, hogy jól csinálja a három dolgot és mindenki az én tanítványom. Ez már önmagában elég a jó együttműködéshez. Idővel ők saját maguk is észre fogják ezt venni. Ezzel tisztában kell lennetek. E miatt a dolog miatt nem kellene nektek egymást kölcsönösen elutasítani.

Tanítvány: Kellene az embernek a kicsi tanítványokat arra ösztönöznie, hogy táncot, ritmikus gimnasztikát vagy zenét tanuljanak?


Mester: Ti úgy találjátok, hogy a Feitian Akadémai tanítványai nagyon szeretetreméltóak, szerencséjük van és a színpadon nagyon jól adnak elő. Ti mindannyian azt akarjátok, hogy a gyerekeitek a Feitian Akadémiára menjenek, és később részt vegyenek a Shen Yun-ben, nem igaz? Ez azonban nem lehetséges, hogy ilyen sok ember vegyen részt a Shen Yun-ben. Ezen kívül a Feitian Akadémia nagyon magas elvárásokkal dolgozik, mert a Feitian Akadémia képezi ki a tanítványokat a Shen Yun-re. A Shen Yun első rangú. Az elvárások ennél egyre magasabbak lesznek. A fizikai kondícióval szemben támasztott elvárások megegyeznek a profik felvételi kritériumaival. A tanítványoknak, akik táncolnak, karcsúnak kell lenni, a csontváznak keskenynek kell lenni, a lábaknak hosszúnak, a testnek lazának. És még ugraniuk is kell tudni. Mind a fiúkat, mind a lányokat ezen kritériumok alapján ítélik meg. Ezért nem megy ez a gyerekeknél, akik kövérek, széles a csontvázuk vagy nem elég nagyok. Azoknak, akik zenét tanulnak jó zenei- és ritmusérzékkel kell rendelkezniük. Azonban a Shen Yun-nek képzett emberekre van szüksége.

A Dáfá-tanítványok sok projektet végeznek. Az is megy, hogyha másik projekteket csináltok. Akkor azonban, hogyha egy gyerek ezeknek a mértékeknek valóban megfelel, akkor is, ha nem mondassz semmit, nem fogja ezt kihagyni. Ha az ember nem felel meg a mércének, akkor nem kellene fejjel a falnak mennie.

Tanítvány: Mivel csak nagyon kevés gyakorlótársam tud a szöveg- és tervezőmunkában közreműködni, a projekteknél gyakran egyedül vagyok, és sok mindent kell sietve elvégeznem. A munkám a hétköznapi emberek között és a családom is kárt szenved el és konfliktusok merülnek fel. (Mester: Igen) Alig találok időt arra, hogy a Fá-t tanuljam és műveljem magam.

Mester: A valóságban minden Dáfá-tanítvány szembe kerül ezzel a problémával. Mindenkinek van egy családja, akikkel törődniük kell. Ezzel egy időben még művelniük is kell magukat és igazolniuk a Fá-t. Ez mindenkinél így zajlik le. Szervezzétek jól meg. Természetesen vannak különleges helyzetek, ahol csak te tudod csinálni a dolgokat, mások nem. Akkor lehetőség szerint keress embereket, akik meg tudják tanulni ezt.

Tanítvány: Nem tudok semmit a fogadalmamról. Egyes tanulók ezt mondják, mások amazt. Nem tudok mindent csinálni. Hogyan szerezhetek pontos tudomást a saját utamról és a saját fogadalmamról?

Mester: Én nem mondtam senkinek, hogy ezt vagy azt kell tennie. Minden területen hiányzik a munkaerő. Hogyha úgy találod, hogy egy bizonyos területen valami különösre vagy képes, vagy valamit szívesen teszel, akkor csináld jól ezt a dolgod és megbízhatóan. Tedd azt, egészen addig, amíg az minden élőlényt meg tud menteni, amíg lehet egy hatása az összes élőlény megmentésénél. Akkor rendben van. Az nem lehet, hogy te akkoriban a fogadalmadban konkrétan leírtad, hogy újságíró vagy előadóművész leszel. (mindenki nevet)

Tanítvány: Beszélhet a Mester a Fá-helyreigazítás jelenlegi környezetéről?

Mester: A szárazföldi Kína környezete különbözik a Nemzetközi Közösség környezetétől. A problémák és a környezet, amelyek a Nemzetközi Közösségben várnak valakire egyszerűen így néznek ki. A Dáfá-tanítványoknak ennek a környezetnek megfelelően kell művelniük magukat, a Fá-t igazolni és megmenteni az embereket. Jelen pillanatban a gonosz az egyes térségekben Kínában nagyon eszeveszett. Ebben a környezetben az embernek az igaz tények elmagyarázásánál lehetőség szerint ügyelnie kell a biztonságra. Az igaz tények elmagyarázása és a személyes művelés egybeolvadnak. Hogyha a szív nem helyes és az őszinte gondolatok nem eléggé erősek, akkor problémák fognak adódni. Mivel a személyes művelés az alapvető. Ezen kívül a visszataszító kísértetek és a gonosz, melyek alacsony szinteken vannak és a Dáfá-tanítványokat üldözik, megpróbálják megakadályozni az összes élőlény megmentését.

Tanítvány: Sok projektnél van szükség Dáfá-tanítványokra, akik részt tudnának venni ezekben. Sok tanítvány számára még nem ismeretes a Dáfá-tanítványok médiáinak a jövőbeli fejlődési lehetősége.

Mester: Igen. Ezt tudom. Különösen az angol Epoch Times-nál és a más nyelvűeknél, vagy más médiáknál hiányzik különösen a munkaerő. Sok dolognál az embernek ez normális esetben nagyon nehéz. Azokra a kérdésekre gondolok, hogy az egész együttműködés a mindenkori projekteknél valóban helyes-e és, hogy léteznek-e még hiányosságok. Hogyha ezt valóban jól csináljátok és ez képes lesz hatást gyakorolni, akkor a környezet meg fog változni. Sőt, még az is megtörténhet, hogy a médiák hatásának köszönhetően még több ember fog a társadalomból a mi médiáinkhoz jönni, hogy megismerjék az igaz tényeket és keresik majd a Dáfá-t. Abban az esetben, hogyha ezt tényleg el tudjuk érni, akkor elegendő munkaerőt lehet találni. Szakadatlanul új emberek és képességekkel rendelkező emberek fognak a médiákhoz jönni. Ha az ember nem tudja ezt a lépést megtenni, akkor utána kellene nézni, hogy egy meghatározott területen nincsen-e hiányosság, úgy, hogy ezt a lépést ezért nem lehet megtenni és emiatt nehézségek keletkeztek. Ha ti ezt valóban jól csináltátok, akkor meg fog változni a helyzet és javulni fog. Ez valóban így van. Természetesen az ok nem csak ebben rejlik. Mindemellett a gonosz tényezők problémákat okoznak nektek. Ők úgy találják, hogy ti a hatalmas erényt csak úgy érhetitek el, hogy ha keserűségben, nehézségekben és egy kemény környezetben művelitek magatokat. Ezért vannak zavarások. Jelen pillanatban így megy ez.

Tanítvány: Szükséges az aláírást, a dátumot és a zárójeles tartalmakat, mint „taps”, „nevet”, „mindenki nevet” stb. a Fá-magyarázatokban és a Jingwenekben a közös Fá-tanulásnál felolvasni?

Mester: (nevet) Nem. Az aláírást, a dátumot, a vesszőt és a zárójeleket nem kell felolvasni. (nevet) (mindenki nevet) Az már elmegy, hogyha csak a Fá-t és csak a Fá tartalmát olvassuk fel. A szárazföldi Kína tanítványai között előfordult, hogy egyesek azon a véleményen voltak, hogy a Mester nevét a Fá tanulásnál nem szabad felolvasni és „Mester”-ré vagy „tisztelt Mesterré” kell átalakítani. A Fá-olvasás pontosan Fá-olvasás. Semmit sem szabad megváltoztatni.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kínából, akik Dél-Koreában élnek köszöntik a Mestert!

Mester: Köszönöm nektek!

Tanítvány: Hogyan kellene a médiák vezetőségének az alkalmazottak kritikáit fogadni? Különösen, ha a kritikák gyakorlóktól jönnek, akik más véleményen vannak, mint a vezetőség? A Sydney-i Epoch Times koordinátora inkább külföldön és a médiumon kívül keres új embereket, és nem becsüli a tanítványokat, akik már régóta ott dolgoznak.

Mester: Ez stimmel. Nálunk gyakran úgy van ez, hogy az ember abban az esetben, hogyha nem tud jól együttműködni a többiekkel, akkor ismét más embereket választ ki. Hogyha az együttműködés megint nem működik, akkor megint új embereket keres, és ez így ismétlődik újra és újra, mígnem az Epoch Times a végére egy nagy gyakorlóhellyé válik. (mindenki nevet)

Mikor már ehhez a ponthoz értem, megszólítom azokat a tanulókat is, akik a vezetőséget figyelik. Merészeled te a munkahelyeden mindig a főnöködet figyelni? Csinálhatod te ezt így? Nem. Miért nézel te ellenben a Fá igazolásánál és a saját művelésnél kifelé? Ezen kívül a Mester azt mondta nektek, hogy a művelésnél magát kell művelje az ember, a bensőjét kell művelje és bent kell keresnie. Hogyha mindenki eléri ezt, akkor minden problémát meg lehet oldani. Ez pontosan a legjobb módszer, a legjobb csodaszer a jó együttműködéshez egymás között. Miért nem így csináljátok ezt? Akik a vezetőségben vannak, ők viselik ezért a felelősséget. Azok, akik velük együttműködnek úgyszintén. Mindenki viseli a felelősséget. Gondoljatok egyszer utána, mi mindig azt mondjuk, hogy mások nem működnek együtt. Egyesek mindig azt mondják, hogy az emberek a vezetőségben nincsenek rendben. Ez mind kifelé tekintés, magunkat kifelé művelni és másokról elgondolkodni. Miért nem saját magunkban keresünk? Hogyan néznek mások rád, hogyha te valóban jól csinálod, és valóban helyesen jársz el? Ha a felelősek túlbuzgóak a cselekvésnél, miért nem gondolkodnak el arról, hogy mit nem csináltak elég jól, úgy hogy emiatt a tanítványok nem akarnak rájuk hallgatni? Ezért nektek feltétlenül így kell gondolkodnotok: ez éppen a művelés, ez éppen a művelés!

Tanítvány: Egyes hosszú éve tanulók a szárazföldi Kínában hisznek az úgy nevezett „teljes Fá”-ban és a „tizedik fejezet”-ben.

Mester: Ezek mind olyan dolgok, melyeket az ügynökök csinálnak. Nem létezik úgynevezett „teljes Fá”. Az úgy nevezett „tizedik fejezet”, amely rothadt kísértetektől származik, sem létezik. Van még valami olyasmi, mint „Jiao Fa”? (nevet) Ezek olyan dolgok, melyeket a heretikus kísértetek tákoltak össze, miközben ők az ügynökök agyát kihasználták. Ők pontosan azokat akarták tévútra vezetni, akik a véleményük szerint nem haladnak szorgalmasan előre, szívesen hallgatnak utcai mende-mondákat, és szeretnének valami újat kitalálni és azt kikürtölni. Pontosan ilyen embereket akarnak ők megtéveszteni. Senkit nem tudnak azok közül megtéveszteni, akik kitartóan és valóban művelik magukat.

Tanítvány: Képes a Shen Yun- Show megtekintése VCD lemezről ugyanúgy megváltani egy embert, mint az élő előadás megtekintése külföldön?

Mester: Az már elmegy, hogyha az ember tisztában van a gonosszal és megérti, hogy a Fálun Dáfá jó és, hogy a Dáfá-tanítványok jó emberek. Azonban semmilyen esetre sem érheti el a VCD az élő előadás hatását. Egyesek azt kérdik, hogy mi lejátszhatnánk-e a Show-videót egy nagy kivetítő vásznon, úgy, hogy még több ember láthassa azt ugyanúgy, mint a Show élő előadásánál. Nem, ez nem megy. Ezt Kínán kívül semmi esetre se csináljátok. Ez ahhoz vezet, hogy az ember elveszíti a lehetőséget arra, hogy megmeneküljön. Hiszen, hogyha valakinek valóban megvan a lehetősége, hogy élőben megtapasztalja a Show-t, akkor az ember már nem lesz annyira megrendülve. Az embernek még az lesz az érzése, hogy a hatás ugyanolyan, és így már nem is akarna elmenni a Show-ra. Ezért ezt nem szabad így csinálnotok. Az élő előadásnál az Istenségek közvetlenül jelen vannak. A VCD lemez nézésénél nem létezik ez a nagy erő. Azon kívül a VCD lemez lejátszásának környezete is zavarhatja az embereket. A szárazföldi Kínában ez másképpen van. Ott nem lehet látni a Shen Yun-t. Az rendben van, hogy megnézzék a VCD-t. Ennek lehet egy bizonyos hatása. Kínán kívül ezt nem így kell alkalmazni.
Tanítvány: Azok, akiknek sok tapasztalatuk van a média-munkánál gyakran otthagyják a médiákat és más projektekben vesznek részt, úgy, hogy a munka minőségét nem lehet megőrizni. Hogyan lehet ezt a problémát jobban megoldani?

Mester: Igen. Ők jól csinálták, azonban hirtelen más projektekhez mennek, úgy, hogy hirtelen munkaerő-hiány keletkezik. Amikor egyes tanulóknak rossz a hangulatuk, nem veszik már figyelembe, hogy mások hogy vannak. Már nem figyelnek arra sem, hogy egy dolog hogyan hat a Fá-helyreigazításra. Azt teszik, amit tenni akarnak. Láttam ilyan tanulókat. Az Istenségek sem csodálják őket. Azonban más projekteknél valóban szükség van emberekre. Hogyha van időd, hogy segíts nekik ebben, akkor ez nem kellene, hogy problémát okozzon. Hiszen sok Dáfá-tanítvány egyidejűleg több feladatot is átvállalt. Erről a dologról ezt és azt mondtuk, mindazonáltal itt az együttműködésünk kérdéséről van szó, és a művelés kérdéséről is.

Tanítvány: Tudna Őn mondani valamit a „Kilenc Versenyszám”-ról?

Mester: Két éve megrendezésre kerül az NTDTV-nél a „Kilenc Versenyszám”. Nagyon hatásos. Mára már nagy feltűnést keltett. Valójában mind ez a „Kilenc Versenyszám” a tradícionális és az Istenségektől hátrahagyott kultúrát testesíti meg, továbbá az emberek igazi kultúráját is. Ezek is olyan dolgok, amelyek éppen elveszőfélben vannak. Hosszútávon nézve ezek a dolgok a jövőbeni embereknek vannak hátrahagyva. A felszínen nézve a mostani értelme az, hogy az NTDTV-t kihangsúlyozza és, hogy még több nézőt vezessen az NTDTV-hez. Lényegét tekintve arra szolgál, hogy még nagyobb hatást keltsen az igaz tények elmagyarázásánál és az összes élőlény megmentésénél. Miután vége lett a „Kilenc Versenyszám”-nak, akkor nem kellene tovább dolgozni rajta. Fell kell hagyni vele. Amikor az ember még továbbra is folyamatosan bemutatókat tart és ezt az egész világban ismertté teszi, akkor annál van az ember, hogy a hétköznapi emberek dolgait terjessze. Mivel a legtöbb dolog ebben a hétköznapi emberek dolga. A „Kilenc Versenyszám” önmagában arra szolgál, hogy az NTDTV-t kihangsúlyozza és a programokat sokszínűsítse, úgy, hogy az NTDTV még ismertebb legyen. Ezen kívül a „Kilenc Versenyszám” értelme az, hogy bevigye a tradícionális kultúra elemeit a versenybe. Ez az emberek előnyére szolgál, ill. a jövőbeni emberekére, hogy újra megtalálják a tradíciót.

Tanítvány: Az ezévi vokál-hangversenyben csak a Belkanto stílus volt megtalálható, és nem a kínai népdalok stílusa. Ez azt jelenti, hogy a kínai népdalok stílusa nem lesz elismerve, vagy nem lesz átvéve?

Mester: Korábban egyszer már megmondtam, hogy a világon nagyon sok különböző stílusú vokális zene létezik. Minden nép egy-egy különböző égitest kultúrájának felel meg. Talán a vokális zene stílusa a mindenkori égitest kultúrájának különlegességét mutatja be. Ezért egyetlen stílusát sem utasítjuk el a vokális zenének, kivéve azokat a dolgokat, amelyek a társadalomra egy negatív, rossz hatást gyakorolnak, ilyen dolgokat nem ismerek el. Mivel nagy a választék, nem tudunk mindent idehozni és alkalmazni. Ezért az alkalmazásnál mérlegelünk és szelektálunk. Ami azt a kérdést illeti, hogy mit veszünk át a jövőbeni emberiség társadalma számára, ez a jövőbeni emberek dolga. Ami jó, azt átvesszük. Ebben az évben a kínai népdal stílusa nem szerepel, hanem a Belkanto-stílus, mert ez utóbbi minden nép számára alkalmazható.

Tanítvány: Azt szeretném kérdezni, hogy olyasmit, mint a Fálun Dáfá információs centrum-ot szintúgy, mint egy normális vállalatot kell-e vezetni.
Mester: Nem szabad egy ilyen konkrét dologba belebocsátkoznom. Hogyha most azt mondom, hogy az információs centrumot így kell vezetni, akkor te azt fogod mondani másoknak, hogy az információs centrumot a Mester szerint ezen a módon kell vezetni. Az nem megy, hogyha mi nem a Mester szavainak megfelelően cselekszünk. Ezért nem mondhatok meg ilyen konkrét dolgokat. Abban az esetben, hogyha nektek meg van a képességetek és az előfeltételetek, akkor csinálhatjátok így. Abban az esetben, hogyha nincsenek meg, akkor még időt kell adjatok magatoknak. Azt gondolom mindemellett, hogy ez a dolog a médiáknál, mint az Epoch Times és az NTDTV feltétlenül szükséges.

Tanítvány: Nekem át kell adnom egy Changchun-i Dáfá-tanítvány üdvözletét a Mesternek. Ő azt mondta, hogy sok gyakorlótársa a környezetében nagyon aktív a Fá-igazolás dolgainál, azonban hosszabb ideje nem tudják jól tanulni a Fá-t és a gyakorlatokat végezni. Ő ezt nagyon problémásnak találta. Ez a dolog nálam is így volt egy időn keresztül. Ezen körülmények között a Fá-helyreigazítás projektjeivel való foglalatoskodás sem lehet szent és a célokat csak nehezen lehet elérni. A gyakorlók közötti konfliktusok is abból következnek, hogy az ember nem tanulta jól a Fá-t, és hogy az ember emiatt nem tud befelé tekinteni, úgy, hogy az együttműködés a gyakorlók között nem sikerülhet jól.

Mester: Így van ez. Ezt én is így találom. Remélem, hogy nem csak a Changchun-i Dáfá-tanítványok, hanem minden Dáfá-tanítvány a szárazföldi Kínában jól tudja csinálni a három dolgot. Csakis akkor tudja az ember valóban jól elvégezni a dolgokat, melyeket meg kell tennie. És csakis akkor jutnak a Dáfá-tanítványok folyamatosan előre.

Tanítvány: Délkelet-Ázsiában nagyon nagy zavarások adódtak. Ez azzal van kapcsolatban, hogy a Dáfá-tanítványok még nem tisztázták eléggé az igaz tényket?

Mester: Bár azt mondják, hogy ez a történelem a Dáfá-tanítványoknak lesz hátrahagyva, hogy a Fá-t igazolják. Azonban a környezet bonyolult és a gonosz tényezők még kifejtik a hatásukat. Ez éppen ilyen nehéz. Egészen addig azonban, ameddig ti ezt jól csináljátok, erős őszinte gondolataitok vannak, és jól együttműködtök egymással, a helyzet meg fog változni. Hogyha ti ezt nem tudjátok megtenni, tehát féltek vagy túl sok emberi érzületetek van, akkor előfordulhat, hogy ti nem tudjátok ezt jól csinálni. Hogyha ez így van, akkor a gonosz elemek még vadabbul fognak színre lépni. A negatív tényezők lesznek akkor túlsúlyban és ti csupa zavarást és nehézségeket láttok magatok előtt. Dáfá-tanítványok, ti egy nagy területen vagytok elosztva, (gesztusokkal) és ti már irányítotok mindekor egy területet a világban. A gondolataid változásai már a környezeted változásaihoz vezethetnek. Az emberek állapota a térségetekben a ti magyarázatotok szintjét tükrözi vissza az igaz tényekről. Az, hogy hogyan néz ki a környezetetek, az az emberi érzületekre vezethető vissza. Egy rossz környezet általatok lett okozva. Mindazonáltal, ha te azt mondod „én úgy viselkedem, mint egy Istenség”, hogyha te irracionális vagy, akkor ez viszont önmagad zavarása. Nektek racionálisnak, nyíltnak és őszintének kell lennetek és nagyon tisztában kell lennetek azzal, hogy mit csináltok.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok Oroszországból üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (taps)

Tanítvány: Azon igyekeztünk, hogy elmagyarázzuk az igazságot. Azonban a helyzet nem sokat javult. Hogyan kell cselekedjünk, hogy a Shen Yun-t be lehessen mutatni Oroszországban?

Mester: A politikai tényezők valóban nagy nehézségeket okoztak. Ne aggodalmaskodjatok. Hogyha a Dáfá-tanítványok valóban jól csinálták ezt és még mindig nem megy, akkor hagyjatok magatoknak egy kis időt és nézzétek meg, hogyan tovább. A régi hatalmak gonosz tényezői látják, hogy a gonosz KKP a végét járja. Amikor az északi határánál még egy ilyen dolog is létezik, mely, úgy, mint az USA az útjában van, akkor a gonosznak nincsen már kedve a Dáfá-tanítványokat üldözni. Egyes kivételes esetekben ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy a Dáfá-tanítványok nem csinálták jól. Az összhelyzet jelenleg egy ilyen probléma előtt áll. Ebben a tekintetben nektek várnotok kell és utánanéznetek. Ami azonban az igazság elmagyarázását és az élőlények megmentését illeti, a Dáfá-tanítványok ezt úgy csinálják, ahogyan azt csinálni kell.

Tanítvány: A hírdetések eladásánál néha a következő problémába ütközünk: Egyes ügyfelek hallották tőlünk az igaz körülményeket és tudnak a Dáfá-ról. Azonban felhagytak a hírdetéssel, miután egy ideig hirdettek, de alig látták a hatását. Ez azért van, mert a Dáfá-tanítványok nem csinálták jól, vagy azért ment el az ügyfél, mert megtette, amit a Dáfá-ért tennie kellett?

Mester: Elmeséltétek neki az igaz körülményeket, ez nem azt jelenti, hogy ő megváltozott. Az embernek az igaz körülmények elmagyarázásánál ki kell javítania az ő helytelen felismeréseit, úgy, hogy felismerje a KKP gonosz célját. Hogyha az igaz körülmények elmagyarázásánál nem találjátok el a helyes pontot, és a hírdetésnek nincsen hatása, akkor az ügyfél természetesen nem akar részt venni ebben tovább. Azonban, ha egy szerződés már alá lett írva, akkor azt teljesíteni kell. A veszteséget, mely a szerződés nem teljesítéséből fakad, annak kell viselnie, aki a veszteséget okozta. Ha ebbe nem keverednek gazdasági tényezők, akkor a helyzetnek megfelelően kell eldönteni, hogy tovább csinálják vagy sem. A kérdés, hogy az ügyfélnek tennie kell valamit a Dáfá-ért vagy nem, nem létezik. Ez csakis az összes élőlény megmentéséről szól. Az a kérdés nem létezik, hogy az összes élőlénynek kell-e valamit tennie értetek. Hogy ez jól vagy rosszul van megcsinálva, erről a Mesternek igazából nem kell mondania semmit. Hogyha utánanéztek, hogy mi az ami nincsen rendben, akkor már tudni is fogjátok.

Tanítvány: Hogyan kellene a 200.000 kínainak Brazíliában jobban elmagyarázni az igaz tényeket?

Mester: Te egy Dáfá-tanítvány vagy. Tedd ezt a lehetőségeid szerint. Az igaz tények elmagyarázása a kötelességed. Azt kérdezed, hogyan lehet ezt megcsinálni, hogyha valakinek ilyen sok embert kell megmentenie és elmesélnie nekik az igazságot. Tedd ezt a lehetőséged szerint. Tegyél olyan sokat, amennyire képes vagy. Ha a Dáfá-tanítványok jól csinálják, amit csinálniuk kell, akkor a helyzet meg fog változni.

Tanítvány: Sok új tanítvány szeretne részt venni a projektekben. Azonban nem merik ezt kimondani a hosszú éve tanulók kritikáitól félve. Vannak olyan hosszú éve tanulók is, akik a tevékenységeken való részvételt művelésnek tekintik és az új tanítványokat mindenhova magukkal viszik a tevékenységekre.

Mester: Akkor a hosszú éve tanulóknak egy problémájuk van. Az új tanulók mégiscsak új tanulók. Mi talán nem az összes élőlény megmentéséről beszélünk? Az új tanulók éppen hogy beléptek az ajtón, nekik valóban segítségre van szükségük. A legfontosabb, hogy rávezessük őket arra, hogy többet tanulják a Fá-t.
Ezen kívül nektek nem kell többé csinálnotok olyan közös tevékenységeket, amelyek sok embert igényelnek és melyek révén az igaz körülményeket nem lehet közvetlenül elmagyarázni (Pl.: egyes parádék a nem kínai lakónegyedekben, stb.). Gyakorlatilag ezeknek nem sok hasznuk van. A hatás sem jó.

Tanítvány: Hogyha a Shen Yun-t eladjuk hétköznapi embereknek, és a Dáfá-tanítványok nem töltenek be vezető szerepet és nem végeznek promóciós akciókat a jegyeladásnál, attól még a Shen Yun nézői ugyanúgy, mint eddig, meg lesznek váltva?

Mester: Igen. Aki megnézi a Shen Yun-t, az megmenekül. Mindegy ki csinálja ezt, az ugyanaz marad.

Tanítvány: Egyes tanulók majdnem minden évben Kínába utaznak. Felelősséget vállalhatnak ezek az emberek fontos projektekért?

Mester: Úgy gondolom, hogy nem kellene fontosabb projektekért felelősséget vállalniuk. Ki tudja, hogy a heretikus párt gonosz rendőre őt egy napon elfogja-e. Amikor a félelem felszínre jön, mindent kiadnak. (nevet) Ach.

Tanítvány: Mikor lehet előadni a Shen Yun-t Kínában?

Mester: Én is ezt kérdem magamtól. (taps) Minden képpen oda fog jutni! (erőteljes taps, ujjongás)

Tanítvány: Sok tanítvány tudja, hogy a tevékenység nem művelés. Ennek ellenére azonban nagyon sok figyelmet fordítanak arra, hogy az ember a médiáknál való munkánál sikert ért-e el. Hogyan tudja az ember a személyes művelés tekintetében úgyszintén a tiszta érzületét megőrizni és a Dáfá-tanítványok hatását is megmutatni?

Mester: Az őszinte gondolatoknak erősnek kell lenniük. Az embernek tudnia kell, hogy ezt a dolgot azért teszi, hogy megmentse az embereket. Művelőként a cselekvés kiindulópontja szent. Azonban a helytelen cselekvésmódok ebben a folyamatban ezt a dolgot és a művelést zavarhatják és árnyékot vethetnek.

Tanítvány: A jelenlegi gazdasági válság arra vezethető vissza, hogy az emberiség és különösen a hatalmon levők morálja erősen lecsúszott?

Mester: Mindegy, hogy működik a világ gazdasága, ezzel mi nem foglalkozunk. Ki az, aki ma hatalomra jut, hol és mi történik, ennek a mi művelésünkhöz nincsen semmi köze. Mi egyedül és kízárólag az emberek megmentésével törődünk, az emberek megmentésével. Az emberi társadalom normális elrendezése egészen biztosan az emberek szerencséje és az emberek karmájának nagysága szerint zajlik le.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok Donggang-ból Liaoning tartományból, Xinjiang-ból, Gaom-ból Shandong tartományból, Lanzhou-ból Gansu tartományból, Qingdao-ból, Yutanyuan-ból Peking-ből, Shaanx-iból, Yangpu-kerületből Shanghai-ból, Changping-ból Peking-ből, Weifang-ból Shandong tartományból, Chongqing-ből, Shenzhen-ből, Huludao-ból Liaoning tartományból, Shenyang-ból, Chengde-ből, Kunming-ból Yunnan tartományból, Shijiazhuang-ból Hebei tartományból, Yantai-ból Shandong tartományból, Jinan-ból, Heilongjiang-ból, Lianyungang-ból Jiangsu tartományból, a Zhejiang Egyetemről, Guan körzetből Shandong tartományból, Hefei-ből Anhui tartományból, Jiangmen-ből, Guiyang-ból Guizhou tartományból, Xi'an-ból, Guangzhou város Egészségügyi Főigazgatóságától, Chaoyang-ból Liaoning tartományból, Wuxue-ból, Huanggang-ból Hube tartományból, Xishui-ból, Macheng városból, Fushun-ból, Datong-ból Shanxi tartományból, Hebi-ből Henan tartományból, Weihai-ból Shandong tartományból, Qiqihar-ból, Fuyang-ból, Tianjin-ból, Jinchang-ból Gansu tartományból, Changchun-ból, Handan-ból Hebei tartományból, Chaoshan-ból, Xuzhou-ból, Tai'an-ból üdvözlik a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek. (erőteljes taps)

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok a Minghui Iskolából köszöntik a könyörületes és nagyszerű Mestert. Az US Honvédelmi Minisztériuma támogató eszközöket adott a kínai tanításhoz azoknak az intézményeknek külföldön, melyekbe beszivárgott a KKP. A normális kínai iskolák, amelyekben mi veszünk részt ezzel ellentétben nem kaptak támogató eszközöket. Egyes tanulók azon a véleményen vannak, hogy nekünk ennél az alkalomnál fogva el kellene magyaráznunk az igazságot a kormányzásnak és le kéne rántanunk a leplet a gonoszról. Egyes tanulók azt tanácsolják, hogy ne foglalkozzunk ezzel a dologgal, mert ez nem közvetlen üldözés.

Mester: Mivel üldöznek minket, ti tájékoztathatjátok az embereket azokról a dolgokról, melyeket a romlott KKP a tengerentúlon tett. Azonban ne fektessetek túl sok energiát ebbe a dologba. Az élőlények megmentése áll az első helyen, nektek olyan sok embert kellene megmentenetek, amennyit csak lehetséges. Alkalom adtán, megfelelő előfeltételek közepette ti ezeket a gonosz tényezőket leleplezhetitek. Néha azt gondolom valójában: Hamarosan vége lesz ennek a gonosz KKP-nak. Kire fogják hagyni a dolgokat, melyeket minden lehetséges módon kicsaltak? Nehéz megmondani, hogy ki kapja meg ezeket a dolgokat.

Tanítvány: Mondhatna a Mester egy két szót azoknak a Dáfá-tanítványoknak, akik a szárazföldi Kína börtöneiben tartózkodnak? Hogyan tud jól viselkedni valaki a börtönben és az őszinte gondolatait megerősíteni?

Mester: Ott vannak a fekete barlangok, amelyekben a gonosz legutoljára gubbaszt. Minden Dáfá-tanítvány más környezetben van. Mindegy melyik környezetben, nektek nem szabad az őszinte gondolataitokat elvesztenetek és soha nem szabad elfelejtenetek, hogy Dáfá-tanítványok vagytok. Amíg ti a Fá-t helyezitek az első helyre, meg tudjátok őrizni az őszinte gondolataitokat és akkor képesek vagytok a gonosz ellen védekezni, és azt is tudjátok, hogy hogyan tudtok tenni a gonosz ellen. Természetesen vannak komplikált körülmények és különböző állapotok. Egyesek valóban el fogják veszíteni az életüket, egyesek nagyon súlyos üldözést szenvednek el. Ez mindenkinél másképpen van. Hogyan volt valakinél a történelemben, ehhez jönnek még a régi erők elrendezései, azon körülmények közepette, hogy a Dáfá-tanítványt rászedték, mindez komplikált körülményekhez vezetett. Bárhogy is legyen, addig, amíg az embernek a Dáfá a szívében van, ő mindezt képes kibírni. Akkor is, ha elvesztette az életét, egészen biztosan vissza fog térni a pozíciójába. Akkor is, ha egy rövid ideig nem volt tiszta, végezetül ő mégis át fog jutni.

Tanítvány: A mi területünkön létezik egy gyakorlóhely, ott leginkább amerikaiak gyakorolnak, akik Afrikából származnak. Egyesek már több mint nyolc éve gyakorolnak. Azonban ők csak a gyakorlatokat csinálják, a könyvet pedig talán egyszer vagy kétszer olvasták csak el. Az újaknál ez ugyanígy van. Azt szeretném a Mestertől kérdezni, hogyan tudnánk nekik segíteni.

Mester: Segíts hát nekik a Fá-t tanulni. Mondd el nekik a Fá-tanulás fontosságát.

Tanítvány: Az európai kórusnak továbbra is egy kórus formájában kell elmagyarázni az igazságot és megmenteni az embereket?

Mester: Néha azon gondolkodom, hogy ti az éneketekkel el tudjátok-e érni ugyanazt a hatást, mint a Shen Yun, mégpedig az emberek megmentését? Ezt nehezen lehet megcsinálni. Ha a kórus nem tud valódi hatást elérni az élőlények megmentésénél, akkor ennek nem igazán van értelme. Mindegy, hogy ti gyakoroltok vagy énekeltek, ti személyzetet használtok el. Hogyha ti valóban egy ilyen nagy hatást tudtok elérni, és minden élőlényt meg tudtok menteni, akkor is ha nem tudtok sokat közülük elérni, és csak néhány ember lesz megváltva, akkor csináljátok. Nektek semmi képpen nem kellene a kórushoz, magához ragaszkodni.

Tanítvány: A Tianti-könyvkereskedésnek torontói üzlete már majdnem egy éve nyitva van. Egyre több ember van, akik a könyvkereskedésbe jönnek, hogy tájékozódjanak az igazságról és a Fá-t tanulják. Azonban a könyvkereskedés üzlete még nem megy valami optimálisan. Azt szeretném kérdezni, hogy a könyvkereskedés ügyvitele úgy, mint a többi médiánál szintén kell, tartalmazzon marketinget és reklámot?

Mester: Ezt is tőlem kérdezed? (mindenki nevet) Ami az üzletvezetés dolgait illeti, nektek azokat egyszerűen csinálnotok kell, ez már igaz. Hogyha ti ezt nem csináljátok, akkor a gonosz zavarni fog és nehézségeitek lesznek. Jelen pillanatban ez pontosan ilyen egy helyzet. Mindegy, mit akartok tenni, nektek azt jól is kell megcsinálnotok.

Tanítvány: Gonosz emberek Flushingben a múlt héten az igazságügyi-minisztérium nyomozói előtt megpróbálták egy tanítvány videókameráját ellopni a kezéből. Azt tervezzük, hogy a gonosz embereket feljelentjük. Az amerikai rendőrség ezt csak úgy nevezte, mint egy „lopási kísérletet”.

Mester: Ez „lopási kísérlet” is volt, hiszen nem tudták a kamerát ellopni. (nevet) Mint rendőrség, nekik természetesen egy ilyen kijelentést kell tenniük. Ők nem mondhatják, hogy raboltak, miközben ez nem így történt. Ha valóban elloptak valamit, akkor tehettek ellenük feljelentést.

Tanítvány: Azt akarjuk mondani a szövetségi kormánynak, hogy ezek a gengszterek hosszabb ideje célzottan a mi hitünket provokálják és fenyegetnek.

Mester: Ez nem egyszreűen a hit kérdéséről szól. Valójában a gonosz KKP ennek a titkos mozgatója a háttérben. Ezt mindenki tudja, akkor is, hogyha ti nem mondjátok. Még a rendőrség is tudja ezt. Azt gondolom, hogy a tanulóknak Flushingban, igen a tanulóknak, akik egészen elöl járnak, a kiindulási pontjuk jó, valóban jó. Ezt elismerem. Azonban lehetséges az, hogy ez úgy van, hogy a módszeretek túlságosan meggondolatlannak látszik? Gondoljatok egyszer józanul utána, és nyissátok meg még jobban a szíveteket. Ha mi valóban minden embert megmentendő élőlénynek tekintünk és megpróbáljuk megmenteni őket, nézzétek meg egyszer, hogy változott-e valami. Az semmi esetre sem egy véletlen, hogy a gonosz Flushingban megjelent és irányítja az embereket, hogy rossz dolgokat vigyenek véghez. Ez egészen biztosan célzottan a tanulók hiányosságaira irányul. Nektek nem kellene egyszerűen vakon az emberi oldaluk ellen harcolni. Ez nem arról szól, hogy legyőzzük őket, hanem arról, hogy megmentsük őket. Csináljátok ezt könyörületességgel és józansággal, aztán nézzétek meg, hogy milyen hatása van ennek.
Tanítvány: A Shen Yun-ről való tudósításnál a médiák és a riportereik a kevés idő és a nehéz feladatok miatt nehezen tudták felosztani az erőforrásokat egymás között. Nagyon nehéz volt megcsinálni. Ebből keletkezett az a probléma, hogy az emberek egymással a sajtóengedélyért küzdöttek.

Mester: Ez igaz. Mindazonáltal a sajtójogokért való harcról nem igazán beszélhetünk. Egyes esetekben nem volt olyan sok néző, azonban a riportereket mindenhol látni lehetett, nagyon szörnyű. De hiszen itt egy művészi előadásról van szó. Soha nem gondoltatok még bele, hogyan tekintenek rátok a nézők? Egyes tanulók még dicsekedni akartak, fellógattak magukra egy kamerát és – „klikk- klikk”, jobbra, balra – már nem is hagyták abba a fotózást. Az embereket ez megzavarta. Ez nem csak a jó magaviselet egy kérdése, hanem a művelésé is. Ugyanis az ember nem az élőlények megmentését tette az első helyre. A tudósítás önmagában egy jó dolog, mely ennek a rendezvénynek a támogatására szolgál. Azonban a hatás túl sok riporter esetén valóban az ellenkező irányba csaphat át. A színháznak is túl sok ez. Ezért valóban nem megy, hogy a sajtójogokat ne korlátozzuk be.

Tanítvány: Minden Dáfá-tanítvány a pekingi Asztronómiai Intézettől, Ganjiakou kerüleiből, a Zhanlan utcából és a Fucheng-kapun kívülről Peking-ből, a Shuangxiu-gyakorlóhelyről a Haidian-park-ból Peking-ből, Changsha-ból Hunan tartományból, Guangzhuou-búl, Donghu régióból Wuhanban, Hangshan régióból, a Kínai Tudományos-Kutató Intézetből, a Kínai Társadalomtudományi Intézetből, Zhuhai-ból, Nanchang-ból a Hongdu-parkból, Leiyang-ból Hunan tartományból, Chenzhou-ból, Hengnan-ból, Xining-ből, Liuzhou-ból Guangxi tartományból, Harbin-ból, a Gongguang-kör-ből Hebei tartományból, a Fucheng-körből, Chengdu-ból, Benxi-ből Liaoning tartományból, a 204-es régióból Shenyang-ból, Changqing régióból, Ningbo-ból Zhejiang tartományból, Dongfang-ból Hainan tartományból, Jiangmen régióból a Guangdong tartományból, az Észak-kelet-kínai Pénzügyi Egyetemről Dalianból és Jiangsu tartományból üdvözli a Mestert.

Mester: Köszönöm nektek.

Tanítvány: A Shen Yun népszerűsítésénél (Mester: Nocsak, hiszen nekünk nem Shen Yun-konferenciánk van, miért kérdezi ezt mindenki?) a tanítvány arra a felismerésre jutott, hogy a Shen Yun rendezvények az élőlények megmentését szolgálják, hogy a Dáfá-tanítványoknak ennél a művelés tényezői léteznek és, hogy nekünk ennél a súlypontot az igazság elmagyarázására kellene tennünk. Egyes gyakorlók azonban a reklámokat a fő médiumoknál fontosabbnak tartják.

Mester: A reklám az pontosan reklám. Csak hogyha problémák merülnek fel, akkor kell elmagyarázni az igazságot. A Show alatt az emberek megmenekülnek. Reklám a fő médiumoknál vagy a kisebb médiumoknál, egyik sem helytelen. Hogy, hogyan csináltok reklámot, azt nektek a vidéketek konkrét helyzete alapján kell kezelnetek. Egyesek azt mondják, hogy a szórólapok osztása már elegendő. Egy másik azt mondja, hogy már az is elegendő, hogyha egy helyen állunk és jegyet osztogatunk. Egyes városokban reklámot kell csinálni. Az mind rendben van, ahogy ti ezt csináljátok. Egyes területeken szinte semmi reklámot nem csináltak. A gyakorlók együttműködtek egymással, és a jegyek egyszercsak mind elkeltek egy pár bevásárlóközpontban. Nektek tehát ezt a térségetek körülményeinek megfelelően kell csinálnotok.

Tanítvány: Mi, a tanulók, akik a média-projektekben részt vesznek, közösen kell tanuljuk a Fá-t. Mi azonban szét vagyunk szóródva az egész világban. Megfelelő, hogyha az Interneten keresztül tanuljuk a Fá-t közösen?

Mester: Ezt megpróbálhatjátok. Azt gondolom azonban, mindegy, hogy a Dáfá-tanítványok hol vannak, beleértve a Dáfá-tanítványokat a Föld minden szegletén, akik a média-projektekkel foglalkoznak, nektek nem szabad távol maradnotok a helyi Dáfá-Egyesülettől, legjobb, hogyha ti nem vonultok vissza a helyi gyakorlóhelyről, nektek a helyi Dáfá-tanítványokkal közösen kell tanulnotok a Fá-t.

Tanítvány: Amikor már a gonosz párt rezsimje összeomlott, létezik még majd a szárazföldi Kína népének egy esélye, hogy laza környezetben ismerje meg a Dáfá-t és megmeneküljön? Hogyan tudunk mi erről gondoskodni?

Mester: Amikor a gonosz valóban összeomlott, akkor a Fá-helyreigazításnak az embervilágban való időszakában a Fá-helyreigazításnak az embervilágban való állapota is fog létezni. Az már nem a mostani állapot lesz, hanem teljesen más. Tegyétek ezt a dolgot először félre. Nektek egyszerűen a mostani helyzetnek megfelelően kell csinálnotok ezt, nektek a mostani helyzetnek megfelelően kell megmentenetek az embereket.

Tanítvány: Hogyan tudom megkülönböztetni egymástól az Ön útmutatásait és a régi erők zavarásait?

Mester: A Mester és néhány ortodox Istenség útmutatást fognak neked adni. Ez biztosan így van. Ők mind azért vannak ott, hogy a ragaszkodásaitokat megszűntessék vagy veszélyeket megakadályozzanak, tehát a művelésetek javára. A gonosz elemek zavarásokat csinálnak, miközben ők a te ragaszkodásodat, lelkesedésedet, a vonzalmadat bizonyos dolgok iránt, tehát minden emberi érzületedet követve hamis útmutatásokat adnak. Ennek következtében nálad még nagyobb lelkesedés és még erősebb ragaszkodások keletkeznek, úgy, hogy tévútra kerülsz, és még azt mondod, hogy a Mester hagyta meg neked, hogy így cselekedj. Normális esetben ilyesmi merül fel. Hogyan lehet megkülönböztetni ezeket egymástól? Némelyik ember azt mondta, hogy műveli magát, azáltal, hogy az álmában adott útmutatásokat követi. Azt mondom, hogy ez képtelenség. (mindenki nevet) Ha valaki ragaszkodik az álmában kapott útmutatásokhoz, akkor ez nem művelés, hanem ez az ember eretnekségbe jutott. A Dáfá-tanítványoknak éppen a Dáfá ezen könyvéhez kell tartaniuk magukat, és magukat a Fá-hoz igazítaniuk. Legyen az álomban vagy más környezetben, neked mindig a Fá-val kell megítélned, hogy mi a helyes és mi a helytelen. Csakis így tudod elkerülni a zavarásokat. Én nem egy olyan művelési formát hagytam nektek hátra, mint: Nektek nem szükséges már művelni magatokat; cselekedjetek úgy, ahogy a Fashen mondja nektek. Én ezt nem ismerem el művelésként. Az nem lehet, hogy minden Dáfá-tanítvány mellettem legyen. Az, amit mondtam neketek, az „a Fá-t Mesternek tekinteni”. Ezzel a Fá-val aztán tudni fogjátok, hogyan műveljétek magatokat.

Tanítvány: Miután a Mester az ausztráliai tanítványoknak elmagyarázta a Fá-t, a helyzet Ausztráliában valamelyest javult. Egy rövid idő múltán azonban megint hasonló volt, mint korábban. A kínai és nyugati tanulók még mindig nem tudnak jól kommunikálni egymással. Sok tanuló ugyan azt mondja a problémáknál, hogy „nekünk többet kell tanulnunk a Fá-t” vagy „le kell vetkőznünk a ragaszkodásainkat”, azonban ők nem keresnek igazán belül.

Mester: Az emberi érzületek bizony mindig ott vannak. Hogyha az ő ragaszkodásaik a Mester egyetlen Fá-magyarázata által mind meg lennének szüntetve, akkor legszívesebben minden nap elmagyaráznám nektek a Fá-t. A Fá hiszen itt van. Ez csak az a kérdés, hogyan tartjátok magatokat hozzá. A művelésnek létezik egy folyamata, melyben a ragaszkodásokat lassan el kell távolítani. Az embernek azonban oda kell figyelnie az időre. Nektek igyekeznetek kell, nektek valóban igyekeznetek kell. Azt beszélik, hogy a Dáfá-Egyesület visszatért a régi kerékvágásba és magába zárkózott. Így van ez? Egyszer majd megnézem. Bárhogyan is, teljesen ugyanaz, hogy a Dáfá-Egyesület ezt jól csinálja vagy nem, ti Dáfá-tanítványként azon vagytok, hogy saját magatokat műveljétek. Nektek magatoknak kell ezt jól csinálnotok. A Mester a reményt, a reményt egész Ausztráliáért nem egyetlen egy személybe vagy a Dáfá-Egyesületbe helyezte. Én a reményt abba helyezem, hogy mindenki közületek Dáfá-tanítványok közül jól műveli magát. Ti vagytok a remény arra, hogy az élőlények ott megmenekülnek. Ti vagytok a Dáfá-tanítványok, akik a Fá-t igazolják. Ti vagytok azon, hogy a Mesternek segítsetek a Fá-t helyreigazítani. Az nem úgy van, hogy csak a Dáfá-Egyesület vagy csak a felelős személyek segítenek a Mesternek a Fá-t helyreigazítani. Hogyha ti makacsul mindig a Dáfá-Egyesületet nézitek, akkor ez sem helyes. Ha a Dáfá-Egyesületnek valóban problémái vannak, akkor foglalkozni fogok ezzel. Azonban ezt nem a te ragaszkodásod miatt teszem.

Tanítvány: Mi az utolsó ítélet tanui leszünk?

Mester: Nektek nem kellene megint ragaszkodnotok ahhoz, amit a Mester mondott. (mindenki nevet) Ne foglalkozz ezzel. Csináld jól azt, amit tenned kell.

Tanítvány: Egyes tanulók nagyon aktívan közreműködnek a Dáfá-projekteknél és a Xinxing-jüket is művelik. Ők azonban nem akarják a gyakorlatokat végezni és az őszinte gondolatok küldését sem veszik komolyan. Eljuthatnak az ilyen tanulók a beteljesedéshez?

Mester: Ha ez valóban így van, akkor ez pontosan azt jelenti, hogy nem műveli olyan jól magát. Akkor oda kell erre figyelnie. Olyanok is vannak, akik csak a munkát végzik, de nem tanulják a Fá-t. A három dolgot mindenkinek csinálnia kell. Ha az ember csak a munkát végzi, de nem tanulja a Fá-t, ez ugyanaz, mintha egy hétköznapi ember végezne Dáfá-munkát. Ha egy hétköznapi ember Dáfá-munkát csinál, akkor ő nem juthat el a beteljesedéshez, hanem csak De-t tud gyűjteni. De-t és szerencsét gyűjt és a következő életében szerencséje lesz. Ez csak így van. Nem juthat el a beteljesedéshez. Mit gondolsz, nem feleslegesen csinálta? Mehet ez így, hogy egy művelő nem műveli magát? Csakis a Fá-val a szívetekben tudjátok megmenteni az embereket az igazság elmagyarázásánál, és annak amit mondtok akkor van ereje.

Tanítvány: Amikor egy tanítvány egy hétköznapi embernek az igazságot magyarázta, az azt mondta erre, hogy ismer egy Dáfá-tanítványt. Ez a Dáfá-tanítvány még csak olyannyira sem jó, mint egy átlagos normál ember. Mindig szépen beszélt, de a magatartása valóban rossz.

Mester: Ilyesmit én is hallottam már egyszer. Ha valaki nem úgy viselkedik, mint egy Dáfá-tanítvány, akkor a valóságban olyan hatást fejt ki, melyet a régi erők akarnak. Ez veszélyes! Azonban remélem, hogy azok, akik ilyen dolgokat hallottak, egyszer saját magukról is elgondolkodnak. Megértettétek, hogy mire gondolok?


Tanítvány: Egy 12 éves kis tanítvány vagyok. Mivel az apukám ellene volt, elvesztettem a lehetőséget, hogy bekerüljek a Feitian-Iskolába. Lehet még egy lehetőségem?

Mester: Mivel még kiskorú vagy, a törvény szerint a szüleid viselnek felelősséget érted. Hogyha a szüleid ellene vannak, akkor ez nem megy. Abban az esetben, hogyha a te veleszületett alapod az előfeltételeknek megfelel, biztosan lesznek még esélyek. Amennyiben nem, akkor nem is kellene ragaszkodónak lenned.

Tanítvány: Ha egy nyugati tanuló kínaiul tanul, akkor hosszú vagy rövid írásjeleket kell tanulnia?

Mester: Rövid vagy hosszú irásjelek, egyik sem nagy probléma. Ő tanulhat rövid írásjeleket, ő tanulhat hosszú írásjeleket is, egyik sem probléma. Hiszen, hogyha valaki a rövid írásjeleket tanulja, akkor megérti a hosszú írásjeleket is; valaki, aki hosszú írásjeleket tanul, megérti a rövid írásjeleket is. A dolgok, amik az emberiséget érintik a jövőben lesznek kezelve. A jelenlegi ügyünk éppen az élőlényeket megmenteni. Mindamellett létezik sok kínai rövid írásjel, melyeket a gonosz KKP formált, és rossz tartalommal rendelkeznek. Másrészről olyan sok ember létezik, igen, több mint egy milliárd ember, akik a rövid írásjeleket alkalmazzák. Ezzel a dologgal később foglalkozunk.

Tanítvány: „A gonosz el lett intézve” – ez azt jelenti, hogy a gonosz párt hamarosan feloszlik?

Mester: A gonosz párt tényezői nincsenek már itt. Már az előbb megmondtam, hogy azok, akik a rendszert meg akarják őrizni, megpróbálnak hatalmon maradni.

Tanítvány: A térségünkbe sok kém jött. Hogyan kell eljárnunk velük?

Mester: Minden kém a rendőrhatóság, ill. a titkos szolgálat vagy az USA titkos rendőrsége megfigyelése alatt áll. A kémek a gonosz KKP kultúrájának közepette lettek kiképezve és ugyanígy a gonosz párt kultúrája tévesztette meg őket. Ők vannak igazán veszélyben. Az összes élőlény megmentésénél mindenki kap egy lehetőséget. Azonban vannak egyesek, akik egyszerűen esztelenséget csinálnak. Azt gondolod, hogy ő egy kém, ő azonban nem igazi kém. Az, amit tesz, azonban még rosszabb, mint az, amit egy kém csinál. Ő még azt gondolja, hogy jót cselekszik. Soha nem gondolkodik el a viselkedésén, úgy, hogy sok tanuló nem tudja őt elfogadni.

Tanítvány: Sok kínai a szárazföldi Kínából a „Kilépés a KKP-ből” forróvonalon keresztül üdvözletét küldi a Mesternek. A szavak, melyekkel ők a Mesternek köszönetüket fejezték ki nagyon meghatóak. Szeretném ezt a Mesternek továbbítani.

Mester: Adjátok át nekik alkalom adtán az én köszönetemet is.

Tanítvány: A nyugati kormányok a gonosz párttal szemben mindig engedékenyebbek lettek. A tanítvány azon a véleményen van, hogy mi még nem erőltettük meg magunkat eléggé, hogy megmentsük őket, és, hogy túl kevés tanuló van, aki ezzel a dologgal foglalkozik.

Mester: Ne foglalkozz ilyen dolgokkal. A régi hatalmak az egyensúllyal játszanak. Nem akarnak senkit először felülkerekedni hagyni. Azon a véleményen vannak, hogy a gonosz a Dáfá-tanítványok vizsgáztatására nem elegendő már és ezért akarnak újra egyensúlyt kialakítani. Mindamellett az egész helyzet éppen fordulóban van, az összhelyzet jó irányba változik.

Tanítvány: Egy pár nappal ez előtt az ENSZ épülete előtt megint láttam két menedékjogot kérőt. Az egyikük egy sárga pólót viselt. Utánakérdeztem, és azt mondta, hogy a pólót az egyik tanítványtól kapta kölcsön.

Mester: Melyik tanuló adta kölcsön neki ezt? A ruházat, ami rajtatok van, a Dáfá-tanítványoké. Ha a ruha tetszőlegesen kölcsön lesz adva egy hétköznapi embernek, és ő valami illegálisat tesz, valamit, amit nem kellene tennie, akkor te azon vagy, hogy élőlényeket mentsél meg, vagy azon vagy, hogy tönkretedd az élőlényeket? Mindig vannak olyanok, akik az elvárásaimat feléjük nem tudják teljesíteni. (nevetés) Ha mindenki képes lenne jól viselkedni, akkor a nehézségek is másképpen néznének ki, mint ahogy ma vannak nektek.

Tanítvány: A Dáfá-tanítványok megváltoztatták a gonosz párt dalainak szövegét és énekelték őket. A szöveg természetesen a gonosz párt ellen van. A melódia azonban ugyanaz. Amikor ezt hallom, még mindig szorongó érzésem van.

Mester: Ezeket a dolgokat véleményem szerint a Dáfá-tanítványoknak nem kellene énekelni. Az nem probléma, ha a nép énekli őket.

Tanítvány: Az igazság elmagyarázásánál a kínaiaknak a szárazföldi Kínában két különböző magatartás figyelhető meg. Az egyik a „három kilépéssel” egyetért, de a Dáfá-val nem, a másik a Dáfá-val egyetért, de nem a „három kilépéssel”. Mi lesz a sorsuk az ilyen embereknek a jövőbeni kiszelektálásnál?

Mester: Ennek az az oka, hogy ők nem alapjaikban változtak meg. Az igazságot nem magyarázták el elég tisztán nekik. Ami a sorsukat illeti, pontosan meg lesz húzva egy vonal közöttük. Amelyik oldalon az ember áll, azt jelenti, hogy az ember ehhez az oldalhoz tartozik. Ennél semmi esetre sincsen zavarosság. Ő ugyan azt mondta, hogy ezzel egyetért, és azzal nem, a valóságban ő belsőleg egyáltalán nem változott meg. Talán egy szívességet akart neked tenni és ezért mondott valami szépet. Valójában ő nem változott meg. Innen ered ez a jelenség.

Tanítvány: New York-ban sok ember van, akik menedékjogot kértek és ezért kerültek kapcsolatba a Dáfá-val. Sok gyakorló taszítónak tartja a magatartásukat és el akarja utasítani őket.

Mester: Azt gondolom, annak ellenére, hogy ez a menedékjogot kérő nem jó szándékkal került kapcsolatba a Dáfá-tanítványokkal, nekünk mégis az a feladatunk, hogy élőlényeket mentsünk meg. Kezeljétek őket könyörületesen. Talán ő a te szavaidat és a viselkedésedet örökre meg fogja jegyezni, és ez mégis ki fog hatni rá, úgy, hogy neki talán keletkezik egy lehetősége a jövőben, hogy meg lehessen menteni. Ha mi nem jól viselkedünk vele, akkor talán elveszíti ezt a lehetőséget. Bárhogyan is, nektek minden esetre tisztában kell lennetek azzal, hogy ti azon vagytok, hogy megmentsétek az embereket.

Tanítvány: A munkámnál a hétköznapi emberek között nekem az elfajult művészettel van valami dolgom. Megtehetem én, mint a Shen Yun-nél, hogy őszinte gondolatokkal a nem helyes elmeket helyreigazítom?


Mester: Te a hétköznapi emberek modern művészetét akarod korrigálni. Azonban, akar-e ő hallgatni rád? Nekünk nincs is időnk ilyen dolgokra. Ti az emberek megmentésével foglalkoztok, ilyen dolgokat nektek nem kell most figyelembe venni. Ilyen dolgokat jelenleg nem kell szemügyre venni. Az embervilágban való Fá-helyreigazítás idején ezek a dolgok majd ennek megfelelően lesznek kezelve.

Tanítvány: A Gyöngy-folyó deltájában Guangdong-ban, úgymint egy két partvidéki városban sok ipari- és kereskedelmi vállalat létezik és vannak betelepítettek. Ott nagyon sokan laknak. Amit azonban a Dáfá-tanítványok csináltak, az még nagyon kevés.

Mester: Kínában minden egyes körzet konkrét helyzete mindig más. Ti csakis a helyi helyzetnek megfelelően tudtok cselekedni. Egyidejűleg figyelnetek kellene a biztonságotokra. A Dáfá-tanítványok a szárazföldi Kína minden régiójából pontosan tudják, mi a felelősségük. Jól művelni magukat és az élőlényeket megmenteni, pontosan ezek azok a dolgok, melyeket tenniük kell. Minél több ember lesz megmentve, annál jobb, mivel ez a ti kötelességetek.

Tanítvány: Mi a televíziós projektet csináljuk. Egyes technikai pontokon még nem értük el a szakmai színvonalat. Kereshetünk hétköznapi embereket üzlettársaknak?

Mester: Ha te egy hétköznapi embert akarsz egy projekthez alkalmazni, akkor ez nem kellene, hogy probléma legyen. Azonban neked nem kellene vele közösen egy céget alapítanod vagy vele közös munkát végezni egy projektnél. Mivel, ha őt zavarják, akkor az nagyon kényes lesz. Sok ilyen példa létezik. Te Dáfá-tanítvány vagy, és amit teszel, az szent. Amit ő csinál, az emberi. Nem illetek egymáshoz. Ha te mint egy cég vezetője őt alkalmazod, akkor az nem probléma. Ő egyszerűen egy alkalmazott, és azt tesz, amit te megengedsz neki. Azonban hogyha te együtt dolgozol vele, nagyon gyakran fognak problémák felmerülni. Őt nagyon könnyen lehet zavarni.

Tanítvány: Vannak olyan gyakorlók, akik már sok évvel ez előtt megkapták a Fá-t, azonban kátyuba jutott hozzáállásuk és ragaszkodásaik miatt abbahagyták a művelést. Nekünk nem sikerült kioldani a csomót a gondolataikban. Nagyon sajnáljuk és aggódunk értük. Hogyan tudunk nekik segíteni?

Mester: Cselekedjetek körültekintően és nézzétek meg magatoknak az alapvető körülményeket. Ha ez a valaki valóban ragaszkodik a gonosz KKP-hez és nem akar elválni tőle, vagy ha ő valójában nem az igaz művelésre törekszik, és akkoriban csak szórakozásból csatlakozott, akkor hagyjátok. Bárhogy is, nektek, mint Dáfá-tanítványoknak a helyzettől függetlenül az élőlényeket kell megmentenetek, nektek ezt egyszerűen csinálnotok kell, ha ti ezt látjátok. Ha nektek azonban valóban nem sikerül, akkor ez nem is a ti problémátok.

Tanítvány: Sok projektnél tudok együttműködni. Hogyan tudom megítélni, hogy mely projektek vannak kapcsolatban, a Shen Yun kivételével, a történelem előtti fogadalmammal?

Mester: Ezt nem tudod megítélni. Hogyha túl sokat gondolsz erre, akkor ez ragaszkodás. Tedd egyszerűen azt, amit Dáfá-tanítványként tenned kell. Akkor jól csinálod.

Úgy gondolom, hogy inkább nem veszek el többet az időtökből. Nem volt könnyű, hogy ti egyszer idejöttetek, és a ti tapasztalatcsere-konferenciátok még tovább kell, folytatódjon. Remélem, hogy ez által a tapasztalatcsere-konferencia által mindenki meg tud emelkedni. Mindenki megnézi, hogy milyen jól csinálták a többiek és, hogy hogyan csinálták ők és haza viszi a jó dolgokat magával. Hogyha te ezen Fá-konferencia által valóban kaphatsz valamit, ami a művelésedet támogatja, akkor nem jöttél hiába. Minden Fá-konferenciánál nem kevés költség adódik. Ha mindent bele számolunk, akkor a jelenlevők repülőjegyei még több milliót is kitesznek. A költségek valóban rendkívül nagyok. Ezért nektek nem kéne leragadni a formánál és egyszerűen azért jönni, hogy csatlakozzatok a tömeghez. Nektek nem is kellene egyszerűen kíváncsiságból jönni, hogy haljátok a Mestert valamit mesélni. A Mester azt mondja nektek, hogy a végső utatokat jól kell járnotok és be kell teljesítenetek a küldetéseteket. Ezt mindig így fogom mondani.

Amit a végén akarok mondani, az az, hogy remélem, hogy ti mindannyian nem lazítotok. Nem láttátok már a hajnalpírt? A gonosz is el lett intézve már. Minél közelebb vagyunk a véghez, annál (inkább) erőteljesnek kellene, hiszen lennetek. Végezzétek el a dolgokat, melyeket a Dáfá-tanítványoknak el kell végezniük és mentsetek meg lehetőleg több embert. Ez éppen a hatalmas erény. Minden élet mögött, melyet megmentetek az élet egy gigantikus tömege van. Nagyszerű!

Valószínűleg sokan nyújtották még be a céduláikat, melyeket a konferencia személyzete még nem adott ide. Sokan akarnak még kérdéseket feltenni. A valóságban minden kérdésetekre meg tudjátok találni a választ a Fá-ban, mindegy, hogy ti engem erről megkérdeztek, avagy sem. Olvassátok többet. Mivel ti a ködben művelitek magatokat, ti nem láthatjátok, hogyan néz ki a Fá. Ha ti azonban valóban képesek vagytok látni ezt, akkor egyetlen nyelvvel sem tudjátok leírni. Ez leírhatatlan. Korábban azt mondtam nektek, hogy minden írásjel rétegről rétegre Buddhák, Taók, és Istenségek. Ezt a kijelentést ti nem tudjátok megérteni, mert a Mester mindent belecsomagolt a Fá-ba. Emberi gondolatokkal most ezt a kijelentést sem tudjátok megérteni. Ti mindent megkaphattok. Ez csak azon múlik, hogy milyen nagyon igyekeztek és milyen a hozzáállásotok. Mindent megkaphattok a Fá-ból. A művelés komoly és nem tűri a legkisebb hanyagságot sem. Ha az ember különféle tisztátalan gondolatokkal a Fá-t és a könyvet olvassa, akkor semmit nem tud kiolvasni belőle és semmit sem kaphat belőle. Sok Dáfá-tanítvány mondta, hogy egy hosszabb időn keresztül az üldözés alatt az olvasás ellenére látszólag nem tudtak megemelkedni. Valójában nektek ebben az időben tele volt a fejetek az üldözés dolgaival, a szívetek egyáltalán nem tudott megnyugodni. A művelés komoly. Neked ezt egy nagyon tiszta és nyíltszívű magatartással kell olvasnod és művelned magad, csakis akkor tudsz megemelkedni és valamit kapni belőle.

Végezetül ismét ugyanaz tőlem: Remélem, hogy ti mindannyian jól járjátok a végső utatokat és a „Dáfá-tanítvány” címet jól ki tudjátok érdemelni. Köszönöm mindannyiatoknak! (erős taps hosszú időn át)