hu.FalunDafa.org
 
Fá-magyarázat a nemzetközi Fá-konferencián
Washington D. C.-ben
 

2009

Li Hongzhi, 2009. július 18.

 

Nem volt könnyű nektek!

A Fá-konferencia New Yorkban éppen hogy elmúlt. Ott láttalak éppen benneteket. Ezűttal nem szeretnék sokat beszélni. Ezért egy picit később jöttem. (nevet) (mind tapsolnak) A Fá-helyreigazításnak az összfejlődése gyorsan halad előre. A Dáfá-tanítványoknak a hatása, akik azért működnek együtt, hogy minden élőlényt megmentsenek és igazolják a Fá-t, a helyzet nagyon nagy változásaihoz vezetett a világban. Ti láttátok ezt és az emberek is a világon. Az üldözés kezdeti szakaszában 1999. július 20-a után sok ember állította, hogy a Fálun Gong még csak pár napot sem tarthatna ki. Tulajdonképpen némely emberek támogatni akarták a Fálun Gong-ot, de az ilyen gondolatok alapján nem akartak többé állást foglalni. Különösen az egyetemistáknak az eretnek kommunista párt részéről 1989. június 4-én  történt elnyomása után találta sok ember úgy, hogy Kína remény nélküli lenne. Sőt némelyek a nyilvánosság előtt mondták, hogy az ember nem kellene törődjön a Fálun Gong-gal, mert a Fálun Gong is csak kevés napot tarthatna ki. Egészen mindegy, milyen érzületekből kifolyólag mondták ezt, a Fálun Gong nem úgy fejlődött, mint ahogyan ők állították. A Fálun Gong átjutott, (erőteljes taps) éspedig kívülről jövő támogatás nélkül. (erőteljes taps) Pontosan ezért állnak a Dáfá-tanítványok most valóban más fényben az emberek szemében. Ez még inkább megmutatja a Dáfá-tanítványok nagyszerűségét és még világosabbá teszi a Fálun Gong művelőinek a különbözőségét. Most némelyek közömbösnek lenni-ből figyelmesnek lenni-vé váltak, egy nézelődő magatartásával rendelkeznek a csodálatig.   

Ez még nem jutott a végére. A Fá-helyreigazítás még tovább halad előre. A Dáfá-tanítványok még mindig azon vannak, hogy szakadatlanul igazolják a Fá-t és megmentsenek minden élőlényt. A helyzet még egyre változik szakadatlanul, éspedig nagyon gyorsan. Miközben a rosszindulatú tényezők nagy tömegekben vannak megsemmisítve más dimenziókban, az emberek egyre tisztább fejűek lesznek. A rossz tényezők is, amelyek az emberek gondolatait irányítják, egyre kevesebben lesznek. Ez ahhoz vezet, hogy az emberek hideg fejjel gondolkozhatnak el ezen az üldözésen és azon az úton és módon, ahogyan a Dáfá-tanítványok szemlélendők. Valójában ez nem a kulcspont és nem is fontos, hogyan szemlélnek bennünket az emberek. A legfontosabb csupán az, hogy mi jól kellene csináljuk a dolgainkat. Az üldözés folyamatában mi nem ügyeltünk az emberek magatartására. Nem is helyeztük a reményünket abba, hogy a hétköznapi emberek tehetnének valamit a Dáfá-ért. Szintén nem adtuk fel az embereknek és az összes lénynek a megmentését. Az emberek megmentését csak a Dáfá-tanítványok végezhetik. Eközben nagy felelősséget viselnek. A legkomiszabb üldözés idején sem adták fel a Dáfá-tanítványok kötelességeit, hanem mindig alapvető dolognak tekintették, hogy jól kell műveljék magukat, a legkomiszabb üldözésben is. Ésszerűséggel igazolják a Fá-t és mentenek meg minden élőlényt.      

Igaz, hogy az üldözés kezdetén sok dolog nem lett elégségesen jól csinálva. Ez elkerülhetetlen volt. Mert akkoriban sokan nem tudták, mi volt a teendő ennek a hirtelen felbukkant üldözésnek és mindent elborító rágalomnak a tekintetében. Azonkívül a hazugságok mindenütt az egész világon el voltak terjedve. Akkoriban a Fálun Gong-nak még nem volt médiája és platformja, hogy kifejezze magát. A világ összes médiája átvette a Kínai Kommunista Párt médiájának a propaganda-tudósításait. Ez nem volt semmi más, mint hogy mindenütt jelenlevően üldözzék a Fálun Gong-ot és a Dáfá-tanítvámyokat a világ minden sarkában a Kínai Kommunista Párt számára. Egy ilyen helyzettől mi nem lettünk elrettentve. A művelők éppenséggel semmit sem vesznek a szívükre a hétköznapi embereknél. A művelés a saját szabadulásra szolgál. Ennél saját magát műveli az ember. Amit mások mondanak, az az ő dolguk. Csakhogy a Dáfá-tanítványok azért viselik a felelősséget, hogy megmentsenek minden lényt. Ezért figyelmesen törődjetek minden élőlénnyel. Ez másképp van, mint a korábbi művelésnél. Azonkívül a felelősség is viszonylag fontos ennél. Az élőlények, amelyekkel szemben áll az ember, és az emberek a mai világon ugyancsak mások, mint a történelem különböző korszakaiból való élőlények. Mindannyian emberként néznek ki. Mindazonáltal sokan származnak magas szintekről. Az istenségek emberként születtek meg, ezért még nagyobb a felelősség az emberekért, akik meg kellene legyenek mentve, és a dolgokért, amik meg kellene legyenek téve. És annál nagyszerűbb is. Semmi más nem marad hátra, mint megtenni ezeket a dolgokat. Ha ez nem így lenne, ez az üldözés nem is tarthatna olyan sokáig és nem is létezne már tovább. Akkor kizárólag emberek egy csoportjának a személyes műveléséről lett volna szó és nem jelentett volna semmiféle fenyegetést a régi erők számára. Úgy van, hogy a világegyetem helyre akarja igazítani a Fá-t, és ez megérintette a régi erőket és a rossz tényezőket. Az üldözés a hétköznapi emberek társadalmában csak egy visszatükröződés ezen a szinten. Annak a rendje és módja, ahogyan a Dáfá-tanítványok művelik magukat a hétköznapi emberek társadalmában, a felszínen másképp van, mint a korábbinak. Azonkívül olyan sok ember műveli magát. Ennek az a pozitív hatása, hogy az egyensúly a világon a jóravaló és eretnek, valamint a jó és rossz között hatályon kívül lett helyezve. Ezért lázadtak fel a rossz tényezők. Mindazonáltal ez nem vezethetett volna egy ilyen nagy üldözéshez. Az a régi világegyetem tényezői által lett elrendezve. Ugyanabban az időben a más dimenziókban levő rossz élőlények lefelé ereszkednek a Fá-helyreigazításnál és szakadatlanul lefelé esnek, úgy hogy az embervilágban levő térmező különösen rosszá vált. Az emberek erkölcse napról-napra csúszik lefelé. Az emberszív óriásit változott. Ezen a világon minden egyre kaotikusabban jelenik meg, ami még nehezebbé teszi az összes élőlény megmentését. Egyidejűleg a démoni jelenségek még nagyobbnak mutatkoznak meg. Tekintettel ezekre a tényekre a Dáfá-tanítványok számára már nem egyszerű, hogy egyáltalán átjussanak ott, egészen eltekintve attól, hogy még az összes élőlény is meg kellene legyen mentve, amelyik már megromlott.

Kezdetben nem tudták, mi a teendő. Némelyek nem voltak elég tiszta fejűek [nyugodtak vagy higgadtak]. A nyomás alatt különböző művelési állapotok mutatkoztak meg a Dáfá-tanítványok között. Ez ahhoz vezetett, hogy a Dáfá-tanítványok számára nagyon nehéz volt, hogy összehangolódjanak egymással a cselekvésnél. A művelésnél éppenséggel léteznek emberek, akik nem haladnak szorgalmasan előre és ugyancsak emberek, akik szorgalmasan haladnak előre. Különböző emberi érzületek is bele lettek keverve, amelyek bonyolulttá tették a dolgokat. Korábban azt mondtam, hogy senki sem üldözheti ezt a Fá-t, és hogy csak azoknak a Dáfá-tanítványoknak lehet rossz hatásuk, akik nem csinálják jól. Ti láttátok, mit okozott ez az üldözés a Fálun Gong-nak. Semmit. Ez az üldözés lehetővé teszi a művelőknek, hogy kifejlesszék a hatalmas erényüket. Másvalamit nem tud. Semmilyen más hatása sincs. Csak saját magukat tudják elpusztítani az üldözésben. Mindazonáltal a Dáfá-tanítványok ebben a jóravaló és az eretnek közötti mérkőzésben lassan átmentek a nem jól együttműködni-től az együttműködni tudni-n keresztül az egyre ésszerűbbé válni-ig. Manapság ugyan sok vidéken sok dolognál létezik még mindig a rossz (nem jó) összehangolódásnak a problémája, de nagyjában és egészében véve a Dáfá-tanítványoknak az összessége egyre érettebb és ésszerűbb lett a művelés és a Fá-helyreigazítás közbeni acélozás által ezekben az években. A nem tudni, mi a teendő-től, fokozatosan a tudni, mi a teendő-ig, a nem ésszerűnek lenni-től, lassan az ésszerűnek lenni-ig.

A korábbi művelésnél csak a személyes beteljesülésről volt szó. Hogy jól csinálja-e az ember vagy sem, egy személyes kérdés volt. Most az összes élőlény megmentéséről van szó. Ennél az összehangolásnak és együttműködésnek a kérdéséről van szó. Az összehangolásnak a folyamatában emberi érzületek fognak megmutatkozni. Örvendetes, hogy a fő áramlat az egész idő alatt jó és a kívánságotok [indítékotok] helyes, mindegy, melyik helyzetben. Mindegy, milyen erősen hatnak az emberi érzületek és a régi erők által elrendezett tényezők, a ti kiindulási pontotok a Fá igazolásában rejlik. Ezt senki sem hozhatja ingadozásba. Ezért a Fá-igazolásnak a dolga nem rekedt meg, az összes élőlény megmentésének a dolga szintén nem. Ha nem lehet jól összehangolni, saját maga csinálja az ember. Ha nem lehet jól összehangolni egy nagyobb terjedelemben, akkor egy kisebb terjedelemben csinálja az ember. Ha jól egybe lehet hangolni, akkor közösen csinálja az ember. Egészen mindegy, melyik helyzetben, ti átjutottatok. Remélem, hogy később még ésszerűbben tudjátok azt jól csinálni, amit csinálnotok kellene.       

A Fá-igazolás és a személyes művelés a mai fokig fejlődtek. Ez valóban nem egyszerű. Az acélozáson keresztül ti éretté váltatok. Valójában ez az acélozásnak egy folyamata, vagyis az emberi szív eltávolításának egy folyamata. Ha erre a témára jutunk, minden, amit csináltok, a személyes műveléssel van összekötve. Semmi esetre sincs úgy, hogy ti ezt kizárólag egy meghatározott dologért csináljátok vagy egy maghatározott dolgot csináltok. Minden össze van kötve a Fá-helyreigazítással. Minden össze van kötve a Dáfá-tanítványok kötelességével. Ugyancsak minden össze van kötve a te személyes műveléseddel. Ez mind elválaszthatatlan. Ezért minden, amit csinálsz, vissza van tükrözve a művelési állapotodban. Ha ti az együttműködésnél elégedetlenek, izgatottak vagy bosszúsak vagytok, csak nagyon nehezen tudtok elgondolkodni saját magatokról, megtekinteni a saját állapototokat és utánagondolni, milyen emberi érzületet képvisel a kiindulási pont. A legtöbb esetben a következő két érzület jut a legerősebben a napvilágra: A véleményeitek nincsenek elfogadva, vagy csekélyebb értékűnek tartjátok mások véleményeit. Én látom, hogy ez még manapság is létezik. Minden esetben a művelésről van szó. Remélem, hogy az acélozáson keresztül egyre érettebbé és ésszerűbbé válhattok, és a cselekvésnél egyre közelebb juttok egy művelő követelményeihez.    

Korábban azt mondtam, hogy a Fá-helyreigazítás már nem tartana sokáig és csak nagyon rövid ideig. Nagyon remélem, hogy nagyon gyorsan éretté és ésszerűvé váltok, úgy hogy ez a dolog egy nagyon rövid időn belül be legyen fejezve. Ha az összes Dáfá-tanítvány nem ésszerű, nem érett és egyre emberi szívvel teszi a dolgokat, ha ez erősen napvilágra jut, hogyan lehetne akkor befejezve ez a dolog? Hogyan lehet akkor azt mondani, hogy a Dáfá-tanítványok a végéhez művelték magukat (befejezték a művelésüket)?

Azonkívül némely emberek egyszerűen nem tudják teljesen kihasználni az időt az összes élőlény megmentésénél [nem tudják megvalósítani, milyen sürgős megmenteni az élőlényeket]. Egyre ugyanazok a Dáfá-tanítványok maradnak, akik nekikezdenek valaminek [És itt csak ilyen sok jelenleg ezt cselekvő Dáfá-tanítvány létezik]. Némely emberek nem lépnek elő. Nem figyelnek erre és nem tartják olyan fontosnak az összes élőlény megmentését. Valójában a te kötelességed Dáfá-tanítványként kizárólag ezen keresztül mutatkozik meg. Ha nem végzed az összes élőlény megmentésének a dolgát, te nem teljesítetted a kötelességedet Dáfá-tanítványként. És a művelésed hiábavaló. Mert hogy téged hagynak egy Dáfá-tanítványnak lenni, az nem a saját beteljesülésed miatt van, hanem te egy nagy küldetést viselsz.    

Remélem, hogy idővel ti egyre közelebb juttok egy Dáfá-tanítvány követelményeihez és egyre jobban tudtok együttműködni. A cselekvésnél másokra gomdolni, konfliktusoknál önmagáról elgondolkodni, ezt talán mindannyian mondhatják közületek, és ezzel ti is tisztában vagytok. De a döntő pillanatban nem gondoltok többé erre. Mindegyik Fá-konferencián megismétlem ezeket a szavakat és emlékeztetlek benneteket erre. Ha ezt mindenki elérhetné közületek, többé nem lennének konfliktusok közöttetek. Ha mindannyian elérhetnétek ezt, minden meg lehetne oldva és ti nagyon jól tudnátok együttműködni.    

Ami azokat illeti, akik Kínából jönnek és nem ismerik ki magukat jól a nemzetközi társadalommal, úgy egyedül erre a kérdésre vonatkoztatva azt gondolom, hogy ti egy nagyon rövid időn belül megérthetitek és beleszokhattok ebbe a társadalomba. Nem ez jelenti a legnagyobb problémát. A legnagyobb probléma a túl számos emberi érzületben rejlik. Ha az emberi érzületekre (érzületek témájára) jutunk, nektek erős őszinte gondolataitok kellene legyenek a Fá-helyreigazításnál, az összes lény megmentésénél és a művelésnél. A mindennapokban viszont ti nem kellene szokatlanul viselkedjetek a társadalomban. Ha te azt gondolod, hogy mi úgy kellene éljünk, mint az istenségek, az utcán is másképpen viselkednénk és a viselkedésünk is más lenne a mindennapokban, a másik végletbe mész. Olyan jól, mint lehetséges, ti a hétköznapi emberek társadalma állapotának megfelelően kellene műveljétek magatokat. Ezt megmondtam. Ezért értelmesen és egyenes módon kellene műveljétek magatokat. Gondolom, számotokra mindezt nem nehéz helyesen kezelni. Idővel ti mindannyian tudjátok már, mi történik. Nem is maradnak többé olyan sokan, akik nem nagyon értelmesek.           

Adott esetben azok, akik a Dáfá-tanítványok környezetében szokatlanul viselkednek – vagyis azok, akik nem nagyon ésszerűek vagy esztelenséget űznek; némelyek célzottan sok emberi érzülettel rendelkező embereket keresnek ki, akik nem haladnak szorgalmasan előre és nem viselkednek művelőkként, és ezekkel együtt negatív hatásokat fejtenek ki; némelyek ügynökökkel maradnak kapcsolatban; némelyek értelmetlen módon kizárólag a tanulók között szítanak nyugtalanságot. Mindezeknek az embereknek a jövőjéért valóban nagyon aggódom. Azonban úgy gondolom, hogy ti, mihelyt ilyen problémák merülnek fel, nem gondoltok többé a saját művelésetekre, hanem csak arra, milyen rossz ez az ember és milyen egy ember az. Ebben a pillanatban nem gondoltok utána, miért bukkanhatnak fel a Dáfá-tanítványok között ilyen emberek és ilyen dolgok. Bizonyos embereket megcélozva bukkantak fel? Vagy bizonyos emberi érzületeket megcélozva? Ez teljes bizonyossággal így van. A művelésnél semmi sem létezik ok nélkül. Ha nálunk helytelen állapotok és rossz emberi cselekedetek bukkannak fel, ezek emberi érzületeket céloznak meg. Mi nem ismerjük el a régi erők elrendezését. Ha nem csinálja jól az ember, ki lesznek használva a hiányosságok. Talán azért bukkant fel ilyesmi, mivel ennél a pontnál valami csinálva kellene legyen ellene. Mihelyt ilyesmi bukkan fel, ti mindannyian aggódtok: Miért árt ő a Dáfá-tanítványok hírnevének? Miért bukkantak fel ilyen emberek? Viszont közületek egyik sem gondolt utána, hogy valamilyen szempontból ti nem cselekedtetek helyesen. Valójában, ha ti ezzel valóban tisztában lennétek és őszinték maradnátok a tetteiteknél, többé nem léteznének ilyen emberek és ilyen magatartásmódok. Mert a Dáfá-tanítványok között semmi sem bukkan fel ok nélkül. Az nincs is megengedve. Ezt nem is merészeli senki sem. Egészen mindegy, milyen rosszindulatú a gonosz, ezt ő sem merészeli. A régi erők tényezői egy ilyen hatást mernek kifejteni a Dáfá-tanítványok között, pontosan mivel te bizonyos emberi érzületekkel rendelkezel, szükséges, hogy ilyen emberek bukkanjanak fel. Ezzel feltétlenül tisztában kell legyetek.       

Korábban sok dolgot nem akartam és nem is tudtam elmondani. Ha kimondtam volna azokat, a megfelelő nehézség még nagyobb lett volna és még körülményesebbé vált volna, mivel a régi tényezők úgy vélték volna, én kinyilvánítottam volna ezeket a dolgokat és az emberi érzületek nem lehetnének többé eltávolítva. Sőt ezért az ellenkező irányba vezethették volna ezeket az embereket, úgy hogy még nagyobb nehézségek bukkanhattak volna fel. Ezért ti saját magatok kellett átjussatok. Mert a Fá át lett adva nektek. Közületek mindenki azon van, hogy művelje magát. A művelésnél minden meg lehet oldva. Ez csak azon múlik, hogy te a szíveddel műveled-e magad. Ha te valóban [tiszta] szívből műveled magad, minden meg lehet oldva.

Azzal, amit éppen az előbb mondtam, azt akartam mondani nektek, hogy mindegy, milyen problémák merülnek fel a Dáfá-tanítványok között, ezek teljes bizonyossággal bizonyos embereket vagy emberek egy bizonyos csoportjának az emberi érzületeit célozzák meg. Ez teljes bizonyossággal így van. A régi erők nem is merészelték, hogy szabotálják a Fá-helyreigazítást, mivel a világegyetem nem létezne többé, ha a Fá-helyreigazítás szabotálva lenne. A Dáfá-tanítványok azon vannak, hogy segítsenek a Mesternek, hogy helyreigazítsa a Fá-t. Ez a dolog olyan fontos, mint a nyelv a mérlegen. Senki sem merészeli, hogy valóban szabotálja. Ennél a dolognál a régi erők ahhoz igazodtak, amit bírni akartak. Hogyan vannak eltávolítva az emberi érzületek a műveléseteknél? A Mesternek megvannak a módszerei. Nekik megvannak az övéik. De egészen mindegy, hogyan van ez, ha ti nem szeretnétek hiányosságokat hátrahagyni nekik, a művelésnél gyakran kellene saját magatokban utánanézzetek. Mindegy, milyen problémák bukkannak fel, először saját magatokon gondolkozzatok el, gondoljatok utána a csoportban, amelyik a dolgot csinálja. Talán meg tudjátok találni a problémáknak az okát.     

A művelők számára a befelé nézés egy csodaszer [bűvös eszköz]. Némely szerzetesek és művelők azt mondták korábban: ,,A buddha a szívben van.” Befelé kellene művelje magát az ember, tulajdonképpen ezt ők így gondolták. Így van ez valójában. Az emberi társadalom ennek a világegyetemnek majdnem a közepén található, középen a nagy és a kicsi alapanyagok között. Kifelé ez határtalanul nagy. Ez olyan nagy, hogy egyszerűen nem ismer határokat. Korábban elmagyaráztam nektek, milyen nagy ez a világegyetem. Ezt újra és újra elmagyaráztam, de a végén semmi többet sem magyaráztam, nem is tudtam többet. Mivel az emberi nyelv nem volt többé elégséges erre és az emberek gondolatai ezt nem is tudták többé felfogni. Csak az istenségek gondolataival lehet ezt megérteni. Befelé ez a világegytem pontosan ugyanolyan nagy. Vissza tudok emlékezni egy korábbi filmre, amelyikben egy csepp víz lefelé esik és fel van nagyítva. Egyre újra és újra fel van nagyítva egy figyelemre méltó nagyságig, amíg sok vízmolekulává van átváltoztatva. Azután egy vízmolekula megint fel van nagyítva. Meg van állapítva, hogy ez a vízmolekula sok-sok részecskéből van összeállítva. Ezeknek a részecskéknek az összetétele (szerkezete) ugyancsak hasonló az égitestekéhez a világegyetemben. Azután egy égitest van felnagyítva. Ezen a részecskén, amelyik más részecskékkel együtt a vízmolekulát képezi, létezik egy világ városokkal, hegyekkel és tengerekkel. Aztán egy csepp esővíz ezen a világon belül szintén fel van nagyítva, megint egy tágas világegyetem mutatkozik meg. Ez határtalan és ez a folyamat vég nélkül megy tovább. Természetesen a producer számára ez talán csak egy gondolat volt a tudományból. De ez a gondolat semmiképp sem lehet előidézve önmaguk az emberek által. Ez csak egy példa volt. Valójában a valódi tények még bonyolultabbak és még nagyszerűbbek, mint ahogyan ő elképzelte. Egyáltalán nem lehet elképzelni, milyen mikroszkopikusak a részecskék. Egy homokszemben számtalan határtalan dimenzió van számtalan és mindenütt meglevő élőlényekkel. A taoista rendszerben meg van mondva, hogy a világegyetem egy nagy világegyetem és az emberi test egy kicsi. Nemcsak ez! Ha az emberi testet összehasonlítják a külső dimenzióval, látszólag létezik egy nagyságkülönbség. Valójában az nincs úgy. Egészen mindegy, hogy befelé vagy kifelé, ez ugyanolyan mértékban határtalan. Milyen mikroszkopikusak az alapanyagok, valamint a tényezők, amelyek az emberek gondolatainak a forrását képezik, minden dolognak az okait, minden jelenségnek az ősforrását – nézzétek csak meg ezt saját magatok a jövőben. Ez túl bonyolult és nem magyarázható el egyszerűen. (nevet)           

Pontosan éppen most mondtam, hogy befelé kellene művelje magát az ember. Ez még nem minden. Különböző vidékeken a világon a Dáfá-tanítványok egy elég nagy területet foglalnak magukba. Egyszerű szavakkal ez tehát azt jelenti, hogy ebben a világban te úgy nézel ki, mint egy ember, aki műveli magát, de a meződ befolyásolhatja a körülötted levő környezetet. Ha az egész világot szemléli az ember, akkor a Dáfá-tanítványok önmagukban véve már mindegyik megkapta a részét. Ez mutatkozik meg ezen a földön. És az emberek a földön megfelelnek a világegyetemnek. Ha egyvalaki azért jött, hogy megkapja a Fá-t, ő a képviselője azon rendszer élőlényeinek. Egy gigantikus rendszer áll mögötte. Ez a rendszer hasonló egy részecskéhez egy képződményből, és ez egyre tovább megy. És ez a rendszer a még mikroszkopikusabban megfelel egy gigantikus, még mikroszkopikusabb rendszernek. Milyen sok részecskéből van hát összeállítva egy istenség? Mindezek a részecskék egyidejűleg gigantikus, óriási rendszerek. Felfelé ugyanarról van szó. Újra és újra tovább van ismételve. A földön az csak egy ember ebben a világban. Dáfá-tanítványoknál ez még nem minden. Mindegyik közülük már egy nagyon nagy területet foglal magába, amelyik sok embert tartalmaz. Ha te, Dáfá-tanítványként nem tudod stabilan tartani a szívedet, az meg fogja változtatni a környezetedet. Ha te félsz, meg fogod állapítani, hogy az összes lény nincs rendben. Ha te tisztában vagy magaddal, nyíltszívű és optimista vagy, meg fogod állapítani, hogy a környezet szintén más lett. Ha ti az igaz körülmények tisztázásánál, a Fá-igazolásnál, a nehézségeknél, a cselekvésnél saját magatok megváltoztok és a dolgokat őszinte gondolatokkal szemlélitek, ennek talán egy nagyon jó hatása lehet.

A Fá-helyreigazításnak a folytonos előrehaladtával ez a jelenség egyre nyilvánvalóbb lesz, mert az erőd egyre nagyobb lesz és a gonosznak az ereje egyre inkább fel lesz oszlatva. Ha neked erős emberi érzületeid vannak és még ehhez jönnek a gonosznak és a rossz tényezőknek a zavarásai is, az a jelenség fog fellépni, hogyha te erős vagy, az gyengébb lesz és ha te gyenge vagy, az erősebb lesz. Ha a rossz tényezők a Fá-helyreigazításnak az előrehaladtával egyre tovább le lesznek gyengítve és nincsenek a helyes arányban, te egyre erősebbnek tűnsz. A jövőben látni fogod, hogy a Dáfá-tanítványok egyre jobban meg tudják mutatni a képességeiket. Mindazonáltal, ha ez már eddig az állapotig fejlődött, az ember már a végső szakaszban található, a végső szakasznak a végső szakaszában. Ezért a Dáfá-tanítványoknak a magatartása, az érzületi állapota és a cselekvési módja a Fá-igazolásnál és az összes élőlény megmentésénél nagyon döntő és meghatározhatja a változásokat a világban. Egy ember meghatározhat egy bizonyos területet és akkor mi van még több Dáfá-tanítvánnyal? Olyan sok Dáfá-tanítvány, több tucat millió, ha ezek egyidejűleg gondolnak valamire, akkor az már nem csekélység.  

Ámbár a Dáfá-tanítványok akkoriban már nagyon nagy változásokat idéztek elő a társadalomban Kínában – a művelők számosak lettek. Jó emberek és jótettek voltak tömegesen láthatóak minden szinten, különböző helységeknek az újságjai folyamatosan számoltak be arról, milyen jól viselkedtek a Dáfá-tanítványok. A rádió és a televízió is beszámolt arról. Ez a pozitív hatás már megérintette a negatív elemeket. A három világkörön belül pontosan a kölcsönös hatás és ellenhatás (akadályozás és támogatás) elve uralkodik. Az emberi társadalom nem egy isteni társadalom, hanem egy olyan társadalom, amelyikben a jó és a gonosz egyidejűleg léteznek. Az ember is önmagában egyidejűleg jóságos és rosszindulatú elemekből van összeállítva. Ez minden alapanyagra érvényes a világon, bezárólag az élelmiszerekkel, amiket magadhoz veszel. Azok az elemek, amelyekből össze vagy állítva, szintén ebben a dimenzióban levő alapanyagok. Ha te ésszerű vagy és nagyon jószívűen viselkedsz, az a buddha-természet, vagyis a könyörületesség. Ha az ember nem ésszerű, nagyon izgatott és kiengedi a dühét, ha ráadásul elveszíti az eszét, az a démontermészet. Csak ez külömböző mértékben mutatkozik meg. Ezért minden élőlénynél szintén ilyen magatartásmódok fognak fellépni, amikor megmentitek az összes élőlényt és ebben a környezetben igazoljátok a Fá-t a világon. Az igaz körülmények tisztázásánál is különböző nagyságú jószívűséggel vagy rosszindulatúsággal rendelkező emberek állnak veletek szemben. Minden esetre az emberi társadalom a jó [shan] által kellene legyen megőrizve, ámbár a jó és a gonosz ugyanabban az időben létezik a világban. Ámbár az emberiségnél nem léteznek őszinte (egyenes, becsületes) alapelvek, egy univerzális (egyetemes) állapotban található, amelyik mindenki által el van ismerve és a jó által van megőrizve. Ezért az igaz körülmények tisztázásánál ti is tiszta fejjel és ésszerűséggel kellene cselekedjetek. Neked nem szabad megérintened az emberek negatív elemeit, ha te, Dáfá-tanítványként az igaz körülmények tisztázásánál meg akarod változtatni és menteni az embereket. Legyetek minden esetben könyörületesek. Csak úgy lehetnek megoldva a pronlémák és megmentve az emberek.   

Korábban én elmagyaráztam nektek, mi a könyörületesség. Némelyek mondják, hogy az már a könyörületesség, ha te egy emberre ránézel és rámosolyogsz, ha kedves vagy hozzá. Az csak egy barátságos állapot, amit egy ember mutat. Az igazi könyörületesség a művelők művelési folyamata és a könyörületesség művelése közben van kiművelve. Minden lény láttára te nem tudod teljes egészében napvilágra hozni a készre művelt, isteni részt, mivel neked még van egy emberi oldalad, amelyik még nincs készre művelve. Ha szükséges, neked pontosan olyan ésszerűen és megfontoltan kell cselekedned, mint egy művelőnek és a kötelességtudatodtól és az őszinte gondolataidtól irányíttatnod magadat. Csupán akkor bontakozhat ki az igazi könyörületességed. Éppen ebben rejlik a különbség egy művelő és egy istenség között. Ez a könyörületesség. Ez nem egy felvett magatartás mögöttes szándékkal vagy az emberek rokon- vagy ellenszenvének egy megjelenése. Nincs úgy, hogy én könyörületes vagyok veled szemben, mivel te kedves vagy hozzám. Ennél nincs ellenszolgáltatás vagy kárpótlás igényelve. Teljes egészében csak az összes élőlényről van szó. Ezért  a könyörületesség összehasonlíthatatlanul hatalmas, ha megjelenik. Minden rossz tényező fel lesz oszlatva. Minél nagyobb a könyörületesség, annál nagyobb annak az ereje. Mivel korábban az emberi társadalomban nem léteztek őszinte alapelvek, az emberek nem voltak képesek arra, hogy a könyörületesség segítségével oldjanak meg problémákat. Az emberek egész idő alatt csak harcokkal és háborúkkal oldották meg az emberek problémáit. Ezért az az emberek egy alapelvévé vált. Ha egy ember szeretne egy istenséggé válni és felemelkedni az emberek állapotából, el kell engedje ezt az érzületet és a könyörületességgel kell megoldja a problémákat    

Valójában a könyörületesség egy hatalmas energiát képvisel. A jóravaló istenségeknek az energiáját. Minél könyörületesebb, annál nagyobb ez az energia. Minden rossz dolog fel lehet oszlatva. Ezt sem Sákjamuni, sem a korábbi művelők nem mondták. A jóságnak a legerősebb megjelenése a könyörületesség. Ez a hatalmas energiának az egyik megjelenése. Ez minden helytelen dolgot feloszlathat. Természetesen a szintnek az emelkedésével vele nő a képesség, hogy könyörületes legyen. Ezért ez is a szint magassága által van meghatározva. Az erő a szint gyümölcshelyzetének a magassága által van meghatározva. Ez biztosan így van. 

A fenti szavaimmal azt akartam mondani nektek, hogy ti ezt pillanatnyilag még jobban kellene csináljátok az igaz körülmények tisztázásánál és az összes élőlény megmentésénél, és hogyan kellene még jobban csináljátok. Erről van szó. Mindig ezzel összefüggésben magyaráztam ezt el. Az utolsó Fá-konferencián megválaszoltam néhány kérdéseteket, ezért ez alkalommal nem szeretnék sokat magyarázni. Mindegy, milyen sokat magyarázok, azon vagyok, hogy a ,,Zhuán Fálun”-t magyarázzam. Ha túl sokat magyarázok el, nem sok marad fenn többé nektek, amin saját magatok elgondolkozhattok. Ezért nem szeretnék sokat mondani. Ebben is rejlik az ok, amiért az utóbbi években nem magyaráztam gyakran a Fá-t. Mindazonáltal kell valami fennmaradjon a saját művelésetek számára, úgy hogy ti saját magatok éretté váljatok. Ha a Mester magyarázná el ezt az utolsó pillanatig, az nem számítana a művelésetekhez. Néhány nagy problémát szóba fogok hozni. Ha semmi sem akadályozza a Dáfá-tanítványokat a Fá-igazolásnál és az összes lény megmentésénél, nem fogok előlépni és elmagyarázni. Kivéve az általánosan létező problémákat, amelyek az összességet érintik, semmit sem fogok mondani. Én éppenséggel szeretném lehetővé tenni számotokra, hogy a saját utatokat járjátok.          

Úgy gondolom, csak ennyit beszélek. A Fá-konferenciátok még megy tovább. Ez alkalommal csak látni akartalak benneteket. Tudom, hogy némelyek más országokból jöttek és ezernyi kilométereket hagytak maguk mögött. Ők a Fá-konferenciára jönnek, és egyik cél ennél az, hogy a Fá-konferenciánál mások tapasztalataiból tanuljanak és hogy eltávolítsák a saját gyengeségeket, úgy hogy a művelésnél és a Fá-igazolásnál még jobban járják az utat és még jobban csinálhassák. Azonkívül sokan akarják a Mestert látni. Ezt tudom. (erőteljes taps) Én is szeretnélek látni benneteket. Ezért jöttem ide. (erőteljes taps) Jó. Ennyit ehhez. Köszönöm nektek. (erőteljes taps)  

Nyilvánosságra hozva a  www.minghui.de honlapon: 2009.08.01

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült: 

Fa-Erklärung auf der internationalen Fa-Konferenz in Washington DC 2009

http://www.minghui.de/data/jingwen/1/jw163.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek: 

 http://www.falundafa.org/hungarian/web-content/books.html 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközölünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében