hu.FalunDafa.org
 

-magyarázat a Minghui-honlap 10. évfordulójára rendezett -konferencián

 

Li Hongzhi, 2009 az USA-ban

 

(Minden Dáfá-tanítvány feláll és erősen tapsol. A Mester mosolyog és mutatja, hogy mindannyian le kellene üljenek.)

A Minghui-honlap konferenciája egy ritka alkalom, amelyiknél közületek mindannyian összejöhetnek és kicserélhetik a tapasztalataikat. Ilyesmi nem fordul elő gyakran. Azért jöttem ma el, hogy lássalak egyszer benneteket. Az különösképpen úgy van, hogy néhány Dáfá-tanítvány teljes erővel főképpen a Minghui-honlapért veti be magát. Számukra ez még megerőltetőbb. Ezt tudom.

Lehet mondani, hogy a Minghui-honlap egy kulcshonlap azon honlapok között, amelyek Dáfá-tanítványok által vannak működtetve. Már az alapítás kezdeti szakaszában le lett rögzítve, hogy ez kellene legyen az ablak a Dáfá-tanítványok művelésére és tapasztalatcseréjére, hogy ezen kívül időben kellene beszámoljon a Dáfá-tanítványok üldözéséről stb. Így ez ahhoz vezet, hogy a Minghui-honlapnak egy még döntőbb hatása van és egy szálka a gonosznak a szemében. Innen eredően jobban is kellene legyen ügyelve ennek a honlapnak a biztonságára, mint a többi honlapéra. Nem szabad réseket hagynotok a gonosznak. Mert a honlap közvetlenül és időben tud beszámolni a Dáfá-tanítványok üldözési helyzetéről. Ezek nem olyan információk, amelyek harmadkézből származnak, hanem első kézből való információk, amelyeket közvetlen módon kap meg az ember. A Minghui-honlapnak megvannak a saját kapcsolatfelvevő módszerei a szárazföldi Kínában élő Dáfá-tanítványokkal. Az utóbbi években való működtetésnél mindig egy viszonylag stabil állapotban maradt. Ennek közvetlen köze van a Minghui-honlapban résztvevőknek, különösen a tűzvonalban levő Dáfá-tanítványoknak a művelési állapotához és a felelősségtudatához. Így a gonosz nem tud zavarni. A Minghui-honlap sajátossága ahhoz is vezet, hogy némely Dáfá-tanítványok viszonylag elszigeteltek és viszonylag keveset cserélnek tapasztalatokat más tanulókkal, úgyhogy ez nekik még nehezebb.      

Bárhogyan is, az valóban nagyszerű, hogy a Minghui-honlap eljutott a mai állapotig. A hatása szempontjából nézve erőteljesen leplezte le a rosszindulatú üldözést. Különösen az utóbbi években, miután elkezdődött az üldözés, tükrözte vissza kellő időben a Dáfá-tanítványok művelési állapotának az igazi helyzetét is. Egyidejűleg egy összekötő funkciót fejtett ki a tanulók között. Legyen az a szárazföldi Kínában, legyen az rajta kívül, egészen mindegy, melyik területen, a tanulók mindannyian tapasztalatokat cserélhetnek a Minghui-honlapon keresztül, úgyhogy a tanulóknak van egy ablakuk a művelésnél, amelyiken keresztül időben tudomást szereznek egymás között a Dáfá-tanítványok művelésének az összhelyzetéről. Egy közvetett kommunikációs funkcióval rendelkezik. Ez nagyon jó.     

Kivéve a Minghui-honlapot és néhány másik honlapot, amelyek különböző szemszögekből végeznek tudósításokat, minden más honlap egy társadalmi média álláspontjából számol be a Dáfá-tanítványokról és ezek üldözéséről. Ezzel ellentétben a Minghui-honlap a Dáfá-tanítványok szempontjából még egy lépést közelebb jön és bemutatja a Dáfá-tanítványok művelésének a helyzetét és az üldözését. Kiváltképpen első kézből kaphat információkat, ami más honlapoknál még nem lehetséges. Ez egy különös fontosságot kölcsönöz a Minghui-honlapnak. Ezért minden esetre még jobban kellene csináljátok. A biztonságra is kell ügyelnetek. Ügyeljetek a titoktartásra a gonosszal szemben.   

Ami a művelést illeti, a Fálun Gong-nál semmi sem létezik, aminek irtóznia kellene a fénytől. Ámde pontosan ébernek kellene lenni az eretnek Kínai Kommunista Párt üldözésével szemben. Az egész idő alatt és folytatólagosan csapja be a kínai népet és az egész világot. Akadályozza az embereket abban, hogy tudomást szerezzenek a történelemben elkövetett bűntetteiről és a Dáfá-tanítványok üldözésének az igazi helyzetéről. Eltakarja az igazi eretnek arcát. Az üldözés módszerei eretnekek és gonoszak. Ezért pontosan ébernek kell lenni vele szemben és beszámolni a bűntetteiről. Ezt az ablakot minden esetre még jobban fel kellene építenetek, még jobban kialakítanotok. Egyidejűleg a személyes művelés állapotára vonatkozóan sem kellene lazítanotok. Mert csak ha ti saját magatok jól csináljátok és jól művelitek magatokat, fog a Minghui még jobbá és még nagyszerűbbé válni.       

A gonosz leleplezésének, az összes élőlény megmentésének és a -helyreigazításnál a Mester számára végzett segítségnyújtásnak a folyamatában, a Minghui-honlap megalapozta a saját hatalmas erényét. Nagyon nagyszerű. Ha a jövő élőlényei megemlítik ezt, az talán egy nagyon nagy dolog. Mert ez egy másik szemszögből tudósít, miközben más médiák egy társadalmi média álláspontjából vannak működtetve. Ez a különbség más médiákhoz. Azonkívül egy nagyon kemény környezetben tudja fenntartani a kapcsolatot a szárazföldi Kínában élő Dáfá-tanítványokkal. És az információk mind első kézből vannak. A többi média ezt még nem éri el. A nagy médiák közül a nemzetközi közösségben egyik sem tudja ezt. Ne azt nézzétek, milyen nagy most ennek a honlapnak a hatása. A jövőben tudni fogják az emberek, milyen súlya van. Tulajdonképpen már nagyon sok nagy média, különböző országoknak a hírügynökségei, olyan szervezetek és személyek, amelyek különböző országokban találhatók és figyelemmel kísérik az emberi jogok helyzetét Kínában, már a Minghui-honlapot nézik. Nagyon intenzíven követik figyelemmel. Tudják, hogy ez a tényekről számol be. Csak a gazdasági érdekek, az államnak az érdekei miatt és a nemzetközi közösség különböző helyzetei és állapotai alapján tesznek úgy, mintha süketek és némák lennének. Nem akarják provokálni az eretnek Kínai Kommunista Pártot és nem is merik. A közeljövőben nekik mind alaposan kell foglalkozniuk ezzel és keményen szemügyre venniük ezt. Most az is egyre világosabban megmutatkozik, hogy annak, aki nem foglalkozik alaposan ezzel és nem tudja keményen szemügyre venni ezt, nincs jövője.       

Látjátok, hogy az emberi társadalom most egy meghatározott rend szerint működik, hogy mindannyian szorgosak. Úgy tűnik, hogy minden normálisan működik. Az emberiség állapota természetesen éppen ilyen. De nem ez az emberiségnek a célja. Annak a történelmi folyamatnak, amelyikben meg lett teremtve a kultúra az emberiség számára, már vége van. Azon kultúra átadásának és tökéletesítésének a folyamata, amelyik lehetővé tette az emberiségnek, hogy az utolsó pillanatban megérthesse a Dáfá-t, már elmúlt. Pillanatnyilag rá van hagyva az emberekre, hogyan cselekedjenek ésszerűséggel annak alapján, amit a történelemben tanultak, amikor az utolsó pillanatban szembesítve lesznek ezzel a dologgal. Hogyan választanak, mit választanak ki maguk számára, ez most mind elkezdődött. Ámde a történelemben az emberek egész idő alatt bűntetteket követtek el. Ezért fogják az istenségek arra használni a gonoszt, hogy zavarjon, miközben az emberek választanak. Így keletkeznek az emberiségnek és az összes élőlénynek a nehézségei. Hogy megmentsék azokat az embereket, akiknek még vannak jószívű gondolataik és hogy egy utolsó kiutat hagyjanak nyitva ezeknek, a Dáfá-tanítványok elkezdték tisztázni az igaz körülményeket. A Dáfá-tanítványok már különböző területeknek a reménységévé váltak az emberiség megmentésénél. Az emberiség történelme belépett a mai állapotba és a végkifejletben található.       

Ebben az utolsó folyamatban a Dáfá-tanítványok levizsgáztatásának a vonatkozásában is vannak tartalmazva tényezők, mert a Dáfá-tanítványok saját maguk is el kell jussanak a beteljesüléshez a művelésen keresztül. Egyidejűleg a Dáfá-tanítványok egy fontos felelősséget viselnek. Az nem megy, ha ők csak saját maguk jutnak el a beteljesüléshez. Nekik teljesíteniük kell az emberek és az összes lény megmentésének a küldetését. Ez még sohasem létezett a történelemben. Egészen mindegy, ki terjesztette a -ját a múltban, ki beszélt az összes lény megmentéséről, ő csak az emberi történelemnek a kultúráját egészítette ki. A történelemben a kereszténység és a buddhizmus a területükön és a vidékükön belül terjeszkedett. Mindazonáltal felépítettek egyfajta kultúrát, amelyen keresztül az emberiségnek tudomása lehet az istenségekről. A Dáfá terjesztésénél a világon nem erről van szó, hanem arról, hogy az egész emberiség a végérvényes kérdés előtt áll, hogy meg lehet-e mentve. Az emberiség mai nagy színpada a Dáfá és a Dáfá-tanítványok számára lett előkészítve. Egészen mindegy, melyik projektet csináljátok, egészen mindegy, mit csináltatok az összes lény megmentéséért, ti ezt állhatatos módon jól kellene csináljátok és jól kellene elintézzétek. Különösen a Minghui-honlap alapozta már meg a hatalmas erényét az utóbbi évek működésében. Ezt tudják a Dáfá-tanítványok. Ezzel tisztában van a Mester. A világon élő emberek is csodálják. Sőt a gonosz is csodálja. Ebben az utolsó szakaszban még jobbá és még hatékonyabbá kellene tegyétek. Nem kellene lazítsatok. Minél lazább a környezet, annál jobban kellene ügyelnetek arra, hogy ne lazítsatok. Minél lazább, annál inkább fog kényelemre törekedni az ember és lazítani. Az nem megy. Mindenképpen csináljátok jól. A mai konferenciátok is tulajdonképpen arra szolgál, hogy a alapján tapasztalatokat cseréljetek és megemelkedjetek. Pontosan úgy, mint az összes korábbi -konferenciánál, amelynél mindannyian megtalálták az egymás közötti különbséget (lemaradást), egy ugrást csináltak előre a művelésnél és a különböző projektekben még jobban tudták játszani a szerepüket, a mai konferenciánál ez szintén így lesz. Miután kicseréltétek a tapasztalataitokat, még jobban kellene csináljátok azt, amit csinálnotok kell.           

Nincs úgy, hogy a Mester csak mond valamit, amit szívesen hallgattok. A Minghui-honlap valóban nagy hatást fejtett ki. Az igaz, hogy a művelők néha emberi érzületeket vetnek be a cselekvésnél és gondolkodásnál. Az előfordulhat. Ha valaki mindig helyes gondolatokat vethetne be a gondolkodásnál, azt mondanám, hogy neki nem szükséges művelnie magát. (nevet) Ha ott vannak az emberi érzületek, a nehézségek különböző fajtái fognak felbukkanni. Hiányosságok és problémák is fel fognak bukkanni az együttműködésnél. A helyzetre való zavarások is fel fognak bukkanni, amelyek a félelemből vezethetők le. Ez mind felbukkanhat. De bárhogyan is, nagyjában és egészében véve ez nagyon egészségesen fejlődik. A főáramlat nagyon jó.       

A délelőtti konferencián már sok dologról beszéltetek. Talán van néhány kérdésetek. Egyszer ideutazni, az bizony nem egyszerű. Ha vannak kérdéseitek, tegyétek fel nekem azokat. Együtt beszélgetünk róluk. Ha meg tudom válaszolni őket, meg fogom válaszolni nektek azokat. (Egy kevés szünet. Erőteljes taps)  

Nyilvánosságra hozva a www.minghui.de honlapon: 2009. 09. 13.

 

 

(Utolsó – német – változtatás:                       2009. 09. 03)

(A magyar fordítás elkészült:              2011. 03. 29)

(Utolsó – magyar – változtatás:          2011. 03. 29)

 

 

A fordítás az alábbi német változat alapján készült:

Fa-Erklärung auf der Fa-Konferenz zum 10. Jahrestag der Minghui-Webseite

http://www.minghui.de/jingwen/167.html

 

Megjegyzés: Ennek a cikknek a mélyebb megértéséhez ajánlott elolvasni előbb a Fálun Gong és a Zhuán Fálun című könyveket, amelyek innen ingyenesen letölthetőek:

https://hu.falundafa.org/falun-dafa-video-audio.html

 

Fordítók megjegyzése: Lehetséges, hogy idővel változtatásokat eszközlünk a fordításon a minél jobb szöveghűség és érthetőség érdekében.